Page 1

30 0 Um fe rðarslys

25 0

15 0 i d l ö jF 10 0

11 1

11 7

Fjöldi

20 0 10 9

97

22 7

20 5

15 0 10 0 50 0

.6 0 0

1.323

1 .4 0 0

6001.255

Innbrot

Fjöldi

1.000 800

200

400

100

200

0 2011

354 282

300

600

2010

600

429

400

20 11

20 12

20 13

70 0

1.181

500

1 .2 0 0

20 10

20 13

jófnaðir20640 12 20 11Þ700

57 8

50 0

Fjöldi

0 1.711 20 10

0

20 9

20 0

50

.800

Ofbe ld isbrot

24 9

46 0

44 0

400

36 7

30 0

200 10 0

0 2012201

20132011

2012

2013

Eignaspjöll

0 20 10

2011

2012

20 13

Lykiltölur 2013 og samanburður við fyrri ár – mars -


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Helstu breytingar  Staðan miðað við fyrri ár  Alls hafa verið skráðir 1.181 þjófnaðir á höfuðborgarsvæðinu það sem af er árinu 2013, 282 innbrot, 367 eignaspjöll og 227 ofbeldisbrot. Fjöldi umferðarslysa er 109 það sem af er ári.  Þjófnuðum hefur fækkað um 6% samanborið við sama tímabil árið 2012 og innbrotum um fimmtung, eignaspjöllum um 17% en ofbeldisbrotum hefur fjölgað um 11%. Umferðarslysum fjölgaði um 12% á milli ára. Sé miðað við markmið embættisins og tölur ársins 2013 bornar saman við sama tímabil 20102012 sést að þjófnuðum fækkaði um 17%, innbrotum um 40,5%, eignaspjöllum um 25,5% en ofbeldisbrotum fjölgaði um 3%. Umferðarslysum hefur fjölgað um tæplega 1% á tímabilinu.  Þróun milli mánaða eftir brotaflokkum  Þjófnaðir voru 327 í mars sem er svipaður fjöldi og síðustu tvo mánuði. Fjöldinn er minni en á sama tíma á síðasta ári. Tilkynningum um hnupl og þjófnaði á reiðhjólum og skráningarmerkjum fjölgaði, á meðan innbrotum fækkaði en litlar breytingar urðu á fjölda tilkynninga um annarskonar þjófnaði. Nú fer sá tími í hönd þar sem fjöldi reiðhjólaþjófnaða stígur ört og er eigendum reiðhjóla ráðlagt að ganga jafnan tryggilega frá hjólum sínum og skrá hjá sér stellnúmer. Fjöldi þjófnaða á gsm símum hefur stigið á síðustu mánuðum og var áfram hár í mars. Nokkuð hefur borið á því að dýrari gerðir af símum hverfi á veitingahúsum borgarinnar og er full ástæða til að minna fólk á að hafa gætur á munum sínum á skemmtanalífinu. Þá hefur fjöldi hnuplmála verið meiri síðustu tvo mánuði en undanfarin misseri, sérstaklega í stærri verslanakjörnum og verslanagötum.  Tilkynnt var um 66 innbrot í mars sem er fækkun fjórða mánuðinn í röð. Innbrot voru nokkuð fleiri á sama tíma á síðasta ári. Á meðan innbrotum á heimili, í fyrirtæki og stofnanir fækkaði, fjölgaði innbrotum í ökutæki og verslanir. Í viðauka er að finna kort sem sýna dreifingu innbrota á höfuðborgarsvæðinu í mars eftir svæðum innan höfuðborgarsvæðisins.  Fjöldi tilkynninga um eignaspjöll var 106 í mars sem er nokkur fjölgun á milli mánaða. Þetta eru þó færri tilkynningar en á sama tíma á síðasta ári. Tilkynningum um rúðubrot fjölgaði lítillega á milli mánaða en mest var fjölgunin á öðrum tegundum eignaspjalla.  Skráð voru 79 ofbeldisbrot (217. og 218. gr. hgl.) á höfuðborgarsvæðinu í mars sem er veruleg fjölgun frá síðasta mánuði og jafnframt mesti fjöldi tilkynninga í einum mánuði síðan árið 2010. Á sama tíma fjölgaði ofbeldisbrotum í Miðborg einnig lítillega. Í viðauka er að finna nánari greiningu á tölum yfir líkamsárásir (217. og 218. gr. hgl.) . Fram kemur að minniháttar líkamsárásum hefur fækkað nokkuð stöðugt frá árinu 2007, en á síðustu mánuðum hefur fjöldinn heldur verið að aukast. Á sama tíma hefur tíðni stórfelldra eða meiriháttar líkamsárása haldist fremur stöðug. Þegar skoðuð eru ofbeldisbrot á þessu ári, eftir því hvenær sólarhringsins og daga vikunnar þau eiga sér stað, sést að næstum helmingur þeirra á sér stað að næturlagi um helgar. Þá má einnig sjá að tæplega helmingur þessara brota á sér að jafnaði stað í Miðborg. Loks kemur fram að þriðjungur líkamsárása á sér stað á bifreiðastæðum og önnur 19% á samkomustöðum. Þessar tölur sýna hvernig stór hluti ofbeldisbrota tengist skemmtanalífinu um helgar með einum eða öðrum hætti. Á sama tíma á 22% tilkynntra ofbeldisbrota sér stað á heimilum.  Umferðarslys voru 31 í mars sem er fjölgun frá síðasta mánuði. Fjöldinn er jafnframt meiri en á sama tíma í fyrra.  Löggæslusvæði 1  Á löggæslusvæði 1 fjölgaði þjófnuðum á milli mánaða fjórða mánuðinn í röð. Fjöldi þjófnaða var þó minni í mars í fyrra. Þjófnuðum fjölgaði í öllum hverfum svæðisins.  Innbrotum fjölgaði nokkuð á milli mánaða á svæðinu. Fjölgunin átti sér nær eingöngu stað í Laugardal en á sama tíma varð lítil breyting í hinum hverfunum. Fjöldi innbrota var svipaður á sama tíma í fyrra.  Tilkynningum um eignaspjöll fjölgaði einnig á svæði 1, aðallega í Laugardal.  Fjöldi tilkynninga um ofbeldisbrot tvöfaldaðist nánast á svæði 1 í mars. Fjölgunin var mest í Laugardal.  Umferðarslysum fjölgaði á milli mánaða, þó mest í Hlíðum og voru þau samtals átta talsins á svæðinu í mars, eða meira en á sama tíma í fyrra. 2

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild  Löggæslusvæði 2  Tilkynningum um þjófnaði fjölgaði á milli mánaða á löggæslusvæði 2. Fjölgunin átti sér stað í Garðabæ, en á sama tíma fækkaði þjófnuðum í Hafnarfirði.  Innbrotum fækkaði á milli mánaða þriðja mánuðinn í röð og voru einungis þrjú í mars sem er með lægstu tölum sem sést hafa í einum mánuði á svæðinu. Öll innbrotin áttu sér stað í Hafnarfirði.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði lítillega á milli mánaða á svæði 2, en eingöngu í Garðabæ.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði nokkuð á svæði 2 í mars, þó eingöngu í Hafnarfirði. Fjöldi tilkynninga hefur sveiflast nokkuð á svæðinu síðustu mánuði.  Sex umferðarslys urðu á svæði 2 í mars, öll í Hafnarfirði.  Löggæslusvæði 3  Tilkynnt var um 78 þjófnaði á svæði 3 í mars, sem er lítilsháttar fækkun á milli mánaða. Brotin voru færri en á sama tíma í fyrra. Á meðan þjófnuðum fjölgaði í Kópavogi þá fækkaði þeim í Breiðholti. Heilt yfir fækkaði brotum eða þau stóðu í stað í helstu brotaflokkunum í Breiðholti.  Innbrotum fækkaði á svæðinu, jafnt í Kópavogi sem og í Breiðholti.  Fjöldi tilkynninga um eignaspjöll stóð í stað á milli mánaða.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fækkaði á svæðinu í mars. Brotin voru einnig færri en á sama tíma í fyrra.  Sex umferðarslys áttu sér stað á svæði 3 í mars.  Löggæslusvæði 4  Þjófnuðum fækkaði verulega á milli mánaða á svæði 4. Fækkunin átti sér stað á öllu svæðinu að Kjósarhreppi undanskildum, en þar áttu sér stað tvö innbrot sem óvenju mikið í einum mánuði samanborið við síðasta hálfa árið.  Tilkynningum um innbrot fækkaði á svæðinu öllu, nema í Kjósarhreppi eins og fyrr segir. Fjöldinn er með því lægsta á síðustu þréttán mánuðum.  Tilkynningum um eignaspjöll fjölgaði lítillega á milli mánaða, aðallega í Mosfellsbæ.  Veruleg fjölgun varð á tilkynningum um ofbeldisbrot á milli mánaða á svæðinu. Nokkrar sveiflur hafa verið á fjölda tilkynninga á svæðinu síðustu mánuði og var fjöldi þeirra tvöfalt meiri í mars en á sama tíma í fyrra.  Sex umferðarslys áttu sér stað á svæði 4 í mars.  Löggæslusvæði 5  Fjöldi tilkynninga um þjófnaði stóð nánast í stað á milli mánaða á svæði lögreglustöðvar 5. Þó fjölgaði þjófnuðum í Vesturbæ og á Seltjarnarnesi á sama tíma og þeim fækkaði í Miðborg. Engu að síður var fjöldi þjófnaða á gsm símum hár í Miðborg líkt og í febrúarmánuði.  Sjö innbrot voru tilkynnt á svæðinu í marsmánuði, einu fleiri en í febrúar.  Tilkynningum um eignaspjöll fjölgaði á milli mánaða á svæði 5. Mest var fjölgunin í Miðborg.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði á milli mánaða á svæðinu.  Fjögur umferðarslys urðu á svæði 5 í mars. Umsjón með skýrslu: Snorri Örn Árnason UÁD snorri.arnason@lrh.is

3

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Samantekt Tafla 1. Fjöldi brota 2010 til 2013 og breytingar frá meðaltali ‘10-’12 (sama tímabil ár hvert). Breytingar Meðaltal Breytingar frá '10-'12 2010 2011 2012 2013 % frá '12 '10-'12 % % m.v. íbúa Þjófnaðir 1.711 1.323 1.255 1.181 -5,9% 1.430 -17,4% -18,8% - þar af innbrot 640 429 354 282 -20,3% 474 -40,5% -41,6% Eignaspjöll 578 460 440 367 -16,6% 493 -25,5% -26,8% Ofbeldisbrot 249 209 205 227 10,7% 221 2,7% 1,0% Skýring: Bláar tölur < -5%; Grænar tölur milli -5% og 0%; Rauðar tölur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Þróun eftir brotaflokkum 450 400

421

403

415

428

374

362

354

343

350

321

316

300

333

327

feb

mar

278

i 250 ld jö F 200 150 100 50 0 mar

apr

maí

jún

júl

águ

sept

okt

nóv

des

jan

Mynd 1. Fjöldi þjófnaða síðustu 13 mánuði.

i d l ö jF

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Þjófnaður - innbrot

63

56

94

85

76

66

Þjófnaður - hnupl

71

53

69

57

82

89

Þjófnaður - gsm

56

46

43

51

63

63

Þjófnaður - reiðhjól

49

30

35

23

26

29

Þjófnaður - eldsneyti

16

10

6

13

9

9

Þjófnaður - skráningarmerki

5

5

4

3

6

8

Þjófnaður - ökutæki stolið

2

2

0

2

0

1

Mynd 2. Fjöldi þjófnaða síðustu 6 mánuði eftir tegundum þjófnaða. 4

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

120 107

100

94 87

87

89

85

84

76

80

69

69

66

63

i d l 60 ö jF

56

40 20 0 mars

apr

maí

jún

júl

ág

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

Mynd 3. Fjöldi innbrota síðustu 13 mánuði.

50 45 40 35 30 i 25 d l ö jF 20 15 10 5 0

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

28

39

33

39

17

22

20

19

14

44

40

25

14

Ökutæki

9

32

17

14

14

20

14

11

15

16

14

7

11

Fyrirtæki

18

7

7

7

8

7

4

3

6

7

4

10

8

Stofnanir

2

2

1

3

4

3

3

2

0

4

5

8

2

Verslun

8

10

8

5

9

2

4

7

4

1

9

5

11

Heimili

Mynd 4. Fjöldi innbrota á höfuðborgarsvæðinu síðustu 13 mánuði eftir vettvangi. 5

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

160 144

140

134 120

120

112

107

112

100 Fjöldi

105

99

106

101

84

86

80

80 60 40

20 0 mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Mynd 5. Fjöldi mála vegna eignaspjalla síðustu 13 mánuði.

90

Rúðubrot

Veggjakrot

Annað

80

80

74

72

70

70

66 59

Fjöldi

60 50

48

66

62 56

54

51

48

45

40

48

46

37

35

34

49 45

44

35 31

30

30

24

20 11

10

3

2

6

4

4

4

3

2

1

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

8 4

2

0 mar

apr

maí

des

jan

feb

mar

Mynd 6. Fjöldi mála vegna rúðubrota og veggjakrots síðustu 13 mánuði.

6

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Ofbeldisbrot á höfuðborgarsvæðinu í heild

Ofbeldisbrot í Miðborg

90 79

80 68

70

Fjöldi

60

62

63

61

63

61

59

57

54 49

48

50 40 30

28 21

25

55

27

27

30

26

21

25

31

21

17

20

27

10 0 mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Mynd 7. Fjöldi ofbeldisbrota (217. og 218. gr. hgl.) síðustu 13 mánuði.

40 36

35

32

31

31

30

31

Fjöldi

29

28 26

25

35

27

26 22

21

20 15 10 5 0

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Mynd 8. Fjöldi slysa í umferðinni síðustu 13 mánuði.

7

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Brot eftir svæðum Tafla 2. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 1. Þjófnaðir Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Innbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Eignaspjöll Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Ofbeldisbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Umferðarslys Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur

mar 96 40 18 38 22 7 5 10 37 4 16 17 10 6 0 4 6 4 1 1

apr maí 91 111 35 33 22 27 34 51 14 20 4 4 4 3 6 13 28 22 12 8 2 7 14 7 10 12 6 4 1 2 3 6 7 5 6 2 0 1 1 2

jún 115 31 25 59 13 5 2 6 21 6 9 6 6 2 3 1 7 4 1 2

júl 136 28 43 65 29 5 12 12 30 10 7 13 11 3 2 6 8 5 1 2

ág 115 34 29 52 23 8 8 7 17 6 6 5 14 5 6 3 13 4 4 5

sep 67 20 16 31 11 5 0 6 18 6 8 4 7 1 3 3 6 4 0 2

okt 82 28 11 43 18 5 3 10 15 2 7 6 5 0 0 5 8 2 2 4

nóv 58 20 11 27 10 5 2 3 15 4 10 1 8 1 3 4 6 2 3 1

des 66 24 15 27 11 3 2 6 13 2 7 4 7 1 2 4 6 4 0 2

jan 71 22 12 37 16 7 4 5 21 7 4 10 4 2 1 1 9 7 0 2

feb mar Alls 73 85 1.166 16 18 349 17 21 267 40 46 550 15 24 226 4 4 66 5 6 56 6 14 104 15 26 278 4 3 74 7 9 99 4 14 105 9 17 120 5 7 43 4 5 32 0 5 45 5 8 94 4 3 51 0 5 18 1 0 25

Breyting* 15,00 -4,00 7,80 11,20 10,00 -0,80 2,80 8,00 10,20 -0,80 2,00 9,00 10,40 5,20 3,00 2,20 1,20 -0,80 4,00 -2,00

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Tafla 3. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 2. Þjófnaðir Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Innbrot Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Eignaspjöll Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Ofbeldisbrot Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Umferðarslys Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður

mar 37 1 15 21 12 1 6 5 17 1 3 13 4 0 0 4 4 1 1 2

apr maí 43 33 1 0 22 5 20 28 12 13 0 0 6 1 6 12 26 8 1 0 5 4 20 4 6 5 1 0 1 0 4 5 3 3 0 0 0 2 3 1

jún 27 0 5 22 8 0 2 6 15 0 2 13 4 0 1 3 9 0 4 5

júl 34 0 11 23 4 0 1 3 15 0 3 12 5 0 2 3 3 1 1 1

ág 36 0 11 25 13 0 2 11 13 2 2 9 3 0 0 3 4 0 4 0

sep 24 2 8 14 7 0 2 5 15 1 4 10 6 0 1 5 5 1 1 3

okt 40 2 9 29 16 2 1 13 18 1 2 15 7 1 1 5 2 0 1 1

nóv 34 0 11 23 13 0 7 6 9 0 3 6 7 1 2 4 1 0 1 0

des 58 0 25 33 16 0 10 6 16 1 2 13 5 0 0 5 6 0 3 3

jan 37 0 14 23 12 0 2 10 8 0 2 6 11 0 2 9 7 0 2 5

feb mar 22 27 0 1 4 10 18 16 5 3 0 0 1 0 4 3 14 11 0 1 4 0 10 10 3 10 0 0 1 1 2 9 5 6 0 0 1 0 4 6

Alls 452 7 150 295 134 3 41 90 185 8 36 141 76 3 12 61 58 3 21 34

Breyting* -11,20 0,60 -2,60 -9,20 -9,40 -0,40 -4,20 -4,80 -2,00 0,60 -2,60 0,00 3,40 -0,40 -0,20 4,00 1,80 0,00 -1,60 3,40

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

8

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild Tafla 4. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 3. Þjófnaðir Brei ðhol t Kópa vogur Innbrot Brei ðhol t Kópa vogur Eignaspjöll Brei ðhol t Kópa vogur Ofbeldisbrot Brei ðhol t Kópa vogur Umferðarslys Brei ðhol t Kópa vogur

mar 88 38 50 25 13 12 22 15 7 11 5 6 7 2 5

apr maí 110 73 54 32 56 41 40 24 25 12 15 12 27 28 16 12 11 16 10 9 4 6 6 3 4 10 1 4 3 6

jún 75 27 48 20 7 13 13 6 7 4 2 2 4 0 4

júl 76 26 50 19 10 9 16 11 5 6 6 0 3 1 2

ág 99 32 67 11 4 7 21 10 11 9 6 3 3 2 1

sep 61 14 47 15 4 11 17 10 7 15 8 7 10 3 7

okt 72 26 46 13 6 7 31 17 14 9 6 3 3 1 2

nóv 60 14 46 15 3 12 18 5 13 13 5 8 5 1 4

des 78 28 50 28 9 19 25 11 14 9 4 5 10 4 6

jan 82 17 65 29 6 23 38 11 27 18 8 10 8 3 5

feb mar Alls 81 78 1.033 21 16 345 60 62 688 27 19 285 9 6 114 18 13 171 17 17 290 8 8 140 9 9 150 12 8 133 5 3 68 7 5 65 9 6 82 3 3 28 6 3 54

Breyting* 3,40 -5,20 8,60 -3,40 -0,60 -2,80 -8,80 -2,40 -6,40 -4,20 -2,60 -1,60 -1,00 0,60 -1,60

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Tafla 5. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 4. Þjófnaðir Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Innbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Eignaspjöll Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Ofbeldisbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Mos fel l s bær Kjós a hreppur Kja l a rnes Umferðarslys Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær

mar 58 18 1 25 2 1 11 19 6 1 10 0 0 2 26 9 4 8 1 0 4 4 1 1 1 1 0 0 5 3 0 1 0 0 1

apr maí 67 54 26 11 5 3 25 26 2 1 1 0 8 13 21 20 5 1 1 0 12 13 1 0 0 0 2 6 23 14 10 3 2 2 10 8 0 0 0 0 1 1 4 4 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 10 4 4 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1

jún 89 34 5 35 3 1 11 37 17 3 7 3 1 6 15 7 3 4 0 0 1 7 1 0 4 2 0 0 5 1 1 1 2 0 0

júl 70 29 4 14 2 2 19 23 4 0 4 2 1 12 17 3 1 8 1 1 3 4 2 0 0 2 0 0 5 2 0 1 1 0 1

ág 53 21 5 17 2 1 7 11 3 3 3 1 0 1 20 8 2 8 1 0 1 7 3 0 2 2 0 0 6 2 0 1 0 0 3

sep 69 17 17 26 2 0 7 24 5 8 7 2 0 2 22 8 2 9 1 0 2 5 2 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2

okt 52 16 7 21 2 0 6 14 2 5 3 1 0 3 14 3 1 9 1 0 0 6 4 0 1 1 0 0 8 2 1 4 0 0 1

nóv 43 7 9 20 3 0 4 13 1 2 6 2 0 2 19 1 3 13 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 9 3 0 2 1 0 3

des 68 17 13 29 0 0 9 30 4 8 15 0 0 3 22 7 3 8 1 0 3 2 0 0 2 0 0 0 9 4 0 1 0 0 4

jan 50 26 5 15 0 0 4 21 10 3 5 0 0 3 27 6 1 17 0 0 3 9 2 1 5 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0

feb mar 57 37 19 12 7 5 20 10 3 1 0 2 8 7 22 13 7 2 4 0 6 5 2 1 0 2 3 3 15 18 4 4 2 1 6 5 1 2 0 0 2 6 2 8 1 2 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 5 6 1 5 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0

Alls 767 253 86 283 23 8 114 268 67 38 96 15 4 48 252 73 27 113 9 1 29 65 25 4 23 13 0 0 81 34 4 20 7 0 16

Breyting* -17,00 -5,00 -3,20 -11,00 -0,60 2,00 0,80 -7,00 -2,80 -4,40 -2,00 0,00 2,00 0,20 -1,40 -0,20 -1,00 -5,60 1,40 0,00 4,00 3,60 0,40 -0,40 1,00 2,60 0,00 0,00 -1,00 2,40 -0,20 -2,20 0,60 0,00 -1,60

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

9

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild Tafla 6. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 5. Þjófnaðir Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Innbrot Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Eignaspjöll Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Ofbeldisbrot Mi ðborg Ves turbær Sel tja rna rnes Umferðarslys Mi ðborg Ves turbær Sel tja rna rnes

mar 82 64 1 17 9 5 0 4 32 26 1 5 25 21 4 0 4 4 0 0

apr maí 105 95 76 61 4 4 25 30 18 9 9 4 0 1 9 4 38 35 29 26 2 0 7 9 31 30 28 25 3 5 0 0 2 4 2 1 0 3 0 0

jún 88 57 2 29 11 6 1 4 19 17 0 2 26 21 5 0 4 1 3 0

júl 87 60 4 23 9 6 0 3 31 19 2 10 28 27 1 0 0 0 0 0

ág 107 81 4 22 7 7 0 0 28 24 0 4 29 27 2 0 5 4 1 0

sep 84 65 2 17 11 8 0 3 33 26 1 6 30 26 4 0 4 3 0 1

okt 89 59 2 28 2 2 0 0 34 26 0 8 22 17 5 0 5 5 0 0

nóv 77 63 0 14 5 2 0 3 18 15 0 3 29 25 4 0 8 7 1 0

des 77 56 6 15 7 6 0 1 25 18 0 7 33 30 3 0 4 2 2 0

jan 64 48 1 15 7 2 0 5 26 19 1 6 25 21 4 0 6 6 0 0

feb mar Alls 86 90 1.131 76 66 832 1 5 36 9 19 263 6 7 108 5 5 67 0 0 2 1 2 39 23 34 376 19 27 291 0 0 7 4 7 78 29 35 372 27 31 326 2 4 46 0 0 0 3 4 53 3 3 41 0 1 11 0 0 1

Breyting* 11,40 5,60 3,00 2,80 1,60 1,60 0,00 0,00 8,80 7,60 -0,20 1,40 7,40 7,00 0,40 0,00 -1,20 -1,60 0,40 0,00

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman upplýsingar um öll þau brot sem tilgreind eru í stefnu LRH og lögregla hefur vitneskju um. Miðað er við stöðu mála 15. hvers mánaðar og uppfærast allar tölur miðað við þann tíma. Því geta niðurstöður verið frábrugðnar áður birtum tölum. Í umfjöllun um brot er aðeins fjallað um þau mál sem farið hafa í formlegan farveg, þ.e. þeim hefur ekki verið lokið með ferlinum verkefni lokið, hætt við eða eru í stöðunni drög. Um viðmiðunartölur er að ræða sem ekki eru ætlaðar til birtingar, enda breytingum háðar.

10

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

= Innbrot

Höfuðborgarsvæðið Mars 2013

Viðauki. Dreifing innbrota á svæðum

Mynd 9. Innbrot í mars 2013 sem skráð voru á heimilisfang.

11

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Dreifing líkamsárása (217.-218. gr. hgl.) eftir tímabilum og svæðum

140

Líkamsárás, minniháttar (217. gr. hgl.) Líkamsárás, meiriháttar/stórfelld (218. gr. hgl.)

120

Fjöldi

100 80 60 40

20 0 Mar Jan Nóv Sep Júl Maí Mar Jan Nóv Sep Júl Maí Mar Jan Nóv Sep Júl Maí Mar Jan Nóv Sep Júl Maí Mar Jan Nóv Sep Júl Maí Mar Jan Nóv Sep Júl Maí Mar Jan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mynd 10. Þróun tilkynninga um líkamsárásir (217.-218. gr. hgl.) frá 2007 til loka mars 2013.

00.00 til 06.00

06.01 til 12.00

12.01 til 18.00

18.01 til 23.59

25% 21%

21%

20%

15%

10%

5%

3%

2% 2% 2%

2%

3%

4%

1%

4% 2% 1% 1%

2% 0%

1% 1%

4% 4%

3%

4% 2% 2%

3%

0%

2% 1%

0%

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

Sunnudagur

Mynd 11. Hlutfallsleg dreifing tilkynninga um líkamsárásir (217.-218. gr. hgl.) eftir vikudögum og tíma sólarhringsins það sem af er árinu 2013. 12

Lykiltölur mars 2012


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Miðborg Hafnarfjörður Háaleiti Laugardalur Kópavogur Hlíðar

Mars

Vesturbær

Febrúar

Mosfellsbær

Janúar Grafarvogur Breiðholt

Árbær Garðabær Grafarholt 0

5

10

15

20

25

30

35

Fjöldi líkamsárása á mánuði

Mynd 12. Dreifing tilkynninga um líkamsárásir (217.-218. gr. hgl.) það sem af er árinu 2013, eftir svæðum.

Akbraut/bifreiðastæði Heimili/einkalóð Samkomustaður

Fyrirtæki Verslun

Stofnanir Utandyra

Sumarhús 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mynd 13. Hlutfallsleg dreifing tilkynninga um líkamsárásir (217.-218. gr. hgl.) það sem af er árinu 2013 eftir tegund vettvangs. 13

Lykiltölur mars 2012

Mánaðarskýrsla LRH - mars 2013  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, en í skýrslunni er gerð grein fyrir mánaðarlegri þróu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you