Page 1

1


2

Myndir: Foto.is sf. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu


3

Hér er fjallað um dreifingu afbrota á höfuðborgarsvæðinu árið 2011. Niðurstöður eru bornar saman við fjölda brota árin á undan. Í fyrsta hluta er fjallað um breytingar á íbúafjölda á svæðinu og síðan er þróun í heildarfjölda brota skoðuð.


4

Árið 2011 voru 203.306 íbúar skráðir á höfuðborgarsvæðinu og hefur íbúafjöldi því haldist yfir 200 þúsund frá árinu 2008.

Á árinu 2011 bjuggu rúm 37 prósent landsmanna í Reykjavík og ríflega 63 prósent landsmanna á höfuðborgarsvæðinu.

Af nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur var Kópavogur fjölmennastur og fjölgaði íbúum þar á milli ára. Þá fjölgaði íbúum í Garðabæ, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós en fækkaði aftur á móti á Seltjarnarnesi og á Álftanesi.

Íbúum fjölgaði í Reykjavík frá árinu 2009 og er Breiðholt fjölmennasta svæðið en Grafarholt fámennast.

Íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgaði um ríflega 2.100 einstaklinga í samanburði við meðaltal áranna 2008-2010.

Fjöldi íbúa á höfuðborgarsvæðinu 2010 og 2011, meðalfjöldi 2008 til 2010 og frávik frá meðaltali.

Vesturbær Miðborg Hlíðar Laugardalur Háaleiti Árbær og Norðlingaholt Breiðholt Grafarvogur Grafarholt Mosfellsbær Kjalarnes - Kjós Kópavogur Seltjarnarnes Garðabær Hafnarfjörður Álftanes Samtals

Meðaltal '08-'10 16.350 8.426 11.131 13.373 13.909

Fjöldi 2010 2011 16.318 16.203 8.497 8.330 11.147 11.179 13.375 13.383 14.005 14.163

% af heild 2011 8,0 4,1 5,5 6,6 7,0

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -147 -0,9 -96 -1,1 48 0,4 10 0,1 254 1,8

10.285 20.807 17.993 5.469

10.414 20.563 17.869 5.556

10.457 20.546 17.789 5.677

5,1 10,1 8,7 2,8

172 -261 -204 208

1,7 -1,3 -1,1 3,8

9.580 30.371 4.373 10.637 25.954 2.508 201.167

9.689 30.779 4.320 10.909 26.099 2.484 202.024

9.873 31.205 4.313 11.283 26.486 2.419 203.306

4,9 15,3 2,1 5,5 13,0 1,2 100,0

293 834 -60 646 532 -89 2.139

3,1 2,7 -1,4 6,1 2,0 -3,6 1,1


5

Hegningarlagabrotum hefur fækkað síðustu ár eftir nokkra fjölgun brota frá 2007 til 2009.

Ofbeldisbrot

Meiri sveiflur eru í fjölda sérrefsilagabrota en þróunin er í átt til fækkunar.

Fíkniefnabrot

Fíkniefnabrot eru algengust sérrefsilagabrota annarra en umferðarlagabrota. Fækkun innbrota vekur athygli en þeim hefur fækkað um 33 prósent frá 2008 og nær 50 prósent miðað við fjölda mála árið 2009.

679 839 683 780 1.144 989 806 905

5.430 Auðgunarbrot

6.513

Fjöldi brota

2010 2009 2008

314 344 394 295

30.000

220 200 179 185

Kynferðisbrot

20.000

0

15.000

2011

1.536 1.933 1.994 1.998

Nytjastuldur

25.000

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Fjöldi brota

10.000 5.000 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Hegningarlagabrot

9.703

9.303

10.528

11.679

10.929

8.930

Umferðarlagabrot

30.352

26.435

27.141

24.637

27.306

22.694

Sérrefsilagabrot

3.205

3.341

2.066

1.774

2.274

2.263

7.701

1.463 2.174 2.883 2.195

- þar af innbrot

Eignaspjöll

35.000

6.780


6

Auðgunarbrot voru 5.430 árið 2011 og eru þau fyrirferðarmest hegningarlagabrota eða um 61 prósent.

3.311 Þjófnaður 3.546

Árið 2011 voru rúmlega 22 prósent færri auðgunarbrot tilkynnt til lögreglu en að meðaltali árin 2008 til 2010. Að meðaltali var tilkynnt um tæplega 453 auðgunarbrot á mánuði árið 2011, eða tæplega 15 brot á dag. Árið 2010 var tilkynnt að jafnaði um 19 auðgunarbrot á dag. Af auðgunarbrotum eru þjófnaðir aðrir en innbrot tíðastir eða 61 prósent.

1.463 Innbrot 38 33 53 39 101 106 128 149 58 55 111 75 326 307 296 415 91 52 54 67 42 50 32 27

Rán

Hylming

Gripdeild

Fjársvik

Árið 2011 fækkaði þjófnuðum öðrum en innbrotum um 15 prósent miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010. Árið 2011 voru 1.463 innbrot tilkynnt til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Fjárdráttur

Auðgunarbrot, annað 0

Innbrotum fækkaði um nær 40 prósent miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Að jafnaði var tilkynnt um 122 innbrot á mánuði árið 2011 og fjögur innbrot á dag. Til samanburðar þá var að jafnaði tilkynnt um 181 innbrot á mánuði árið 2010 og sex innbrot á dag.

Brotum er varða fjárdrátt fjölgar nokkuð milli ára eða um 58 prósent miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010.

2.174 2.195

4.003 4.144

2.883

2011 2010 2009 2008

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Fjöldi brota


7

Nokkrar sveiflur voru í fjölda innbrota eftir mánuðum árið 2011.

35,6 35,5 30,8 25,3 28,9 30,8 20,2 17,5 16,2

Íbúðarhúsnæði

Flest innbrot voru tilkynnt í október eða rúmlega 160 innbrot, en fæst í febrúar rétt innan við hundrað innbrot.

Ökutæki Fyrirtæki

Þegar á heildina er litið voru innbrot á heimili flest í mars og október en fæst í febrúar og ágúst og desember.

8,7 7,5 8,8 5,3 4,9 7,1 2,0 3,0 3,2 2,9 2,8 3,0

Verslanir Stofnanir

Innbrot í heimahús voru um 36 prósent af innbrotum árið 2011. Þetta er sama hlutfall og árið áður en aukning frá árinu 2009.

Innbrotum í ökutæki fækkar hlutfallslega meira en innbrotum á heimili.

2011

Samkomustaðir Annað 0

2010 2009

20

40

60 %

Innbrot í ökutæki

Innbrot á heimili

Innbrot heild

200 180 160

Fjöldi brota

140 120 100 80 60 40 20 0 jan

feb

mar

apr

maí

jún 2011

júl

ág

sep

okt

nóv

des

80

100


8


9


10

Árið 2011 var tilkynnt um 220 kynferðisbrot, árið áður voru þau 200 og 179 árið 2009. Kynferðisbrotum fjölgaði um 17 prósent árið 2011 samanborið við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Nauðgun - þvingun (194.-195. gr.)

66 49

Kynferðisbrot gegn börnum

Þessi fjölgun er einkum tilkomin vegna þess að fleiri nauðganir og kynferðisbrot gegn börnum voru tilkynnt árið 2011 en árið áður.

9

Vændi 2

Árið 2011 var 81 nauðgun tilkynnt til lögreglu en árið áður voru þær 66 og 71 árið 2009. Um er að ræða tæplega 31 prósent fjölgun í tilkynningum um nauðgun miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Tilkynningum vegna kláms fjölgaði einnig nokkuð milli ára eða um 21 prósent.

Árið 2011 fækkaði tilkynningum vegna vændis verulega eða um rúmlega 41 prósent.

Það skýrist einna helst af einu stóri máli árið 2010 þar sem fjöldi manns var kærður fyrir kaup á vændi.

Árið 2011 fjölgaði kynferðisbrotum gegn börnum eftir mikla fækkun brota árin á undan. Ekki er ljóst hvað veldur þessum sveiflum.

10

83 2011

20

2010 37

27 31 0

65

17 13

9 7

Kynferðisbrot, annað

71

60

37

Klám/barnaklám

81

20 30 40 Fjöldi brota

2009 47

50

2008

53

60

70

80

90

100


11

 

Árið 2011 var tilkynnt um 679 ofbeldisbrot. Þetta er fækkun frá 2010 en það ár fjölgaði ofbeldisbrotum meðal annars vegna breytinga í skráningu. Þrjú manndráp voru skráð hjá lögreglu árið 2011. Tvær tilraunir til manndráps voru skráðar árið 2011.

Minniháttar líkamsárásum fækkaði um rúmlega 13 prósent árið 2011 samanborið við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Alvarlegri líkamsárásum fjölgaði lítillega árið 2011 samanborið við meðaltal áranna 2008 til 2010.

538 532

Líkamsárás, minniháttar

704 625

110 106 114 103

Líkamsárás, meiriháttar/stórfelld 26 24 33 50

Líkamsárás, annað

2011 2010

3 1 1 0 2 4 3 2

Manndráp

Tilraun til manndráps 0

2009 2008

100

200

300

400

Fjöldi brota

500

600

700

800


12

Árið 2011 voru 1.513 eignaspjöll tilkynnt til lögreglunnar.

Þetta er nokkur fækkun frá fyrra ári og jafnframt miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010 eða 22 prósent fækkun.

Af tilkynntum eignaspjöllum voru 560 rúðubrot og 99 veggjakrot.

Árið 2011 var tilkynnt um mun færri veggjakrot en árin á undan. Um er að ræða 37 prósenta fækkun miðað við meðaltali áranna 2008 til 2010.

Árið 2011 var tilkynnt um 314 nytjastuldi á ökutækjum.

Nytjastuldum hefur fækkað stöðugt síðustu ár en voru fleiri árið 2011 en árið 2008.

1.513

Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk)

1.902 1.960 1.960

560

774 750 629

- þar af rúðubrot 99 102 137 230 23 31 34 38 314 344 394 295

- þar af veggjakrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk)

Nytjastuldur vélknúinna farartækja 0

250

500

2011 2010 2009

2008

750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250

Fjöldi brota


13

Árið 2011 voru 1.144 fíkniefnabrot skráð hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Fíkniefnabrotum hefur fjölgað stöðugt síðustu ár eða um 27 prósent frá árinu 2008. Þessi fjölgun er einkum tilkomin vegna vörslu og meðferðar ávana og fíkniefna, sölu þeirra og dreifingu auk framleiðslu.

Varsla og meðferð ávana- og fíkniefna

500

Skráð voru 87 mál vegna sölu fíkniefna, þetta er rúmlega 44 prósent fjölgun frá meðaltali áranna 2008 til 2010.

Sala og dreifing fíkniefna Flutningur fíkniefna milli landa

Framleiðsla fíkniefna

Fjöldi mála vegna framleiðslu fíkniefna stóð nánast í stað milli áranna 2010 og 2011 en þeim hefur fjölgað mikið frá árinu 2008 þegar um var að ræða 37 mál vegna framleiðslu fíkniefna.

Málum vegna vörslu og meðferðar fíkniefna hefur verið að fjölga og voru 24 prósent fleiri mál árið 2011 en meðal fjöldi brota á árunum 2008 til 2010.

678

2011 2010 192 200 156

2009 2008

88 63 39 71

Ýmis fíkniefnabrot 0

729

87 64 47 70 48 77 64 49

37

585

250

500

Fjöldi brota

750

1.000


14 Haldlagt magn fíkniefna á höfuðborgarsvæðinu 2006-2011 

Miklar sveiflur eru í magni fíkniefna sem lagt er hald á. Hass (g)

Mun minna var tekið af hassi árið 2011 en fyrri ár eða rétt rúmlega eitt kíló. Mun sjaldnar var lagt hald á hass á höfuðborgarsvæðinu árið 2011 en fyrri ár. Árið 2002 var 1.204 sinnum lagt hald á hass en eingöngu 80 sinnum árið 2011.

Svipað magn var tekið af maríhúana árið 2011 og árið áður.

Eftir 2007 hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að jafnaði oftar lagt hald á maríhúana en hass á hverju ári.

Maríhúana (g) Tóbaksblandað (g)

2007

2008

2009

2010

2011

5.841

41.511

25.423

13.626

1.377

3.539

3.302

4.561

54.395

25.245

27.856

275

298

185

107

252

184

23.203

26.290

5.001

70.230

7.974

30.897

1

3

15

2

11

17

78

14.045

68

5

125

236

Ecstasy (stk)

1.478

2.394

3.703

9.653

15.084

47.842

Kókaín (g)

9.073

821

3.622

4.885

4.116

1.929

Heróín (g)

0

12

0

0

0

0

LSD (stk)

95

699

350

6

503

4.488

Amfetamín (g) Metamfetamín (g) Ecstasy (g)

1.400 1.200

Árið 2011 var lagt hald á nær 31 kíló af amfetamíni sem er nokkru meira magn en árið á undan. Haldlagningum á amfetamíni fer fjölgandi eftir mikla fækkun frá 2007 til 2008. Athygli vekur aukið magn ecstasy og LSD sem tekið var árið 2011 miðað við fyrri ár.

Fjöldi haldlagninga

2006 22.675

1.000

Hass Maríhúana Tóbaksblandað Amfetamín Ecstasy Kókaín

800 600

400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Þó svo minna magn hafi verið tekið af kókaíni árið 2011 þá fækkar haldlagningum ekki það ár miðað við fyrri ár.

Ár

Fjöldi haldlagninga eftir tegund efna árin 2002-2011


15

Hér er fjallað um fjölda einstaklinga sem kærðir voru fyrir afbrot á höfuðborgarsvæðinu árið 2011. Kærðir eru þeir sem eru grunaðir um brot á einhverjum tímapunkti óháð því hvort þeir eru seinna ákærðir eða ekki. Taldir eru allir þeir sem eru grunaðir hvort heldur um er að ræða sakhæfa einstaklinga eða ekki. Þegar fjallað er um fjölda einstaklinga þá er átt við að einstaklingur er talinn einu sinni innan hvers árs og hverrar brotategundar og því er ekki hægt að leggja saman fjölda kærðra innan einstakra flokka og fá summu heildarfjölda kærðra. Þannig getur sami einstaklingurinn verið kærður oft í sama brotaflokkinum t.d. fyrir innbrot en er bara talinn einu sinni þegar fjöldi einstaklinga sem kærðir voru fyrir auðgunarbrot er tekinn saman.


16

25.000

Þriðja árið í röð fækkar þeim sem kærðir eru fyrir hegningarlagabrot.

Frá 2008 hefur einstaklingum sem kærðir eru fyrir hegningarlagabrot fækkað um 24 prósent.

Flestir sem kærðir eru fyrir brot eru kærðir fyrir umferðarlagabrot.

Árið 2011 voru rúmlega 15 þúsund einstaklingar kærðir fyrir umferðarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu.

Það er fækkun frá árinu á undan er rúmlega 19 þúsund einstaklingar voru kærðir fyrir umferðarlagabrot.

Fjöldi einstaklinga

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2008

2009

2010

2011

Sérrefsilagabrot

1.460

1.713

1.622

Umferðarlagabrot

13.228

19.121

15.443

3.055

2.779

2.613

Hegningarlagabrot

Árið 2011 voru rúmlega 1.600 einstaklingar kærðir fyrir sérrefsilagabrot. Í flestum tilvikum var um að ræða fíkniefnabrot.

2007

2.837

3.448


17

Flestir þeirra sem kærðir voru fyrir hegningarlagabrot voru kærðir fyrir auðgunarbrot.

Ofbeldisbrot

2007

2008

2009

2010

2011

781

769

654

670

605

713

890

871

Fíkniefnabrot 

Árið 2011 voru 1.409 einstaklingar kærðir fyrir auðgunarbrot á höfuðborgarsvæðinu. Flestir voru kærðir fyrir þjófnað eins og til dæmis hnupl úr verslun.

Árið 2011 var 871 einstaklingur kærður fyrir fíkniefnabrot.

Flestir voru kærðir fyrir vörslu eða neyslu fíkniefna.

Af þeim sem kærðir voru fyrir umferðarlagabrot voru flestir kærðir fyrir of hraðan akstur. Árið 2011 voru nær 11.000 einstaklingar kærðir fyrir of hraðan akstur á höfuðborgarsvæðinu.

Auðgunarbrot

1.305

1.870

1.800

1.521

1.409

-Þar af innbrot

384

308

363

313

145

1.060

1.493

1.533

1.333

591

607

596

566

487

481

173

147

178

142

132

146

155

132

146

161

Of hraður akstur

15.024

15.208

10.863

Ölvun við akstur

829

824

814

Akstur sviptur ökuréttindum

441

484

262

Akstur gegn rauðu ljósi

415

580

310

Akstur undir áhrifum ávana-

406

458

466

-Þar af annar þjófnaður Eignaspjöll (minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur Kynferðisbrot


18

Árið 2011 voru 635 konur kærðar fyrir hegningarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu.

Á síðasta ári voru konur um fjórðungur kærðra í hegningarlagabrotum. Þetta er svipað hlutfall og fyrri ár en hlutfallsleg aukning frá árinu 2007.

Fækkun kærðra er því meiri meðal karla en kvenna.

Konur voru 30 prósent kærðra í umferðarlagabrotum og 15 prósent kærðra í öðrum sérrefsilagabrotum árið 2011.

Aldursdreifing karla og kvenna var svipuð í öllum brotaflokkum árið 2011.

Hegningarlagabrot Karlar Konur

Sérrefsilagabrot Karlar Konur

Umferðarlagabrot Karlar Konur

14 ára og yngri 15-20 -Þar af 15-17 ára

59 375 151

20 173 72

2 185 37

1 38 8

12 770 64

5 320 13

-Þar af 18-20 ára 21-30 ára 31-40 ára 41-50 ára

224 669 390 259

101 191 106 75

148 585 334 157

30 84 57 43

706 2.605 2.247 2.021

307 1.086 959 921

206 11 1.970

58 12 635

111 4 1.378

21 0 244

2.694 403 10.753

1.162 169 4.622

51-70 ára 71 árs og eldri Samtals

Hegningarlagabrot % Karlar % Konur

Sérrefsilagabrot % Karlar % Konur

Umferðarlagabrot % Karlar % Konur

14 ára og yngri 15-20 -Þar af 15-17 ára -Þar af 18-20 ára 21-30 ára 31-40 ára 41-50 ára

3 19 8 11 34 20 13

3 27 11 16 30 17 12

0 13 3 11 42 24 11

0 16 3 12 34 23 18

1 7 1 7 24 21 19

0 7 0 7 23 21 20

51-70 ára 71 árs og eldri

10 1

9 2

8 0

9 0

25 4

25 4


19

Hlutfallslega flestir sem kærðir voru fyrir hegningarlagabrot eða sérrefsilagabrot árið 2011 voru á aldrinum 21 til 30 ára. Hlutfallslega flestir sem kærðir voru fyrir umferðarlagabrot árið 2011 voru á aldrinum 21 til 30 ára. Einstaklingar á aldrinum 15 til 20 ára eru átta prósent af íbúafjölda höfuðborgarsvæðisins en einstaklingar á sama aldri eiga 21 prósent hegningarlagabrota. Þessi hópur er stærstur í auðgunarbrotum, ofbeldisbrotum, fíkniefnabrotum og skemmdarverkum.

45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

%

14 ára og yngri

15-17 ára

18-20 ára

21-30 ára

31-40 ára

41-50 ára

51 og eldri

Ofbeldisbrot

1

38

82

241

125

66

52

Fíkniefnabrot

1

22

127

419

200

66

36

Auðgunarbrot

49

147

185

428

280

166

147

-Þar af innbrot

0

14

32

57

26

11

5

25

82

80

181

115

54

4

31

60

75

166

72

43

34

-Þar af annar þjófnaður Eignaspjöll (minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur

4

13

18

46

33

6

12

Kynferðisbrot

0

7

18

52

30

32

21

Of hraður akstur

1

3

585

2.073

2.344

2.293

3.497

Ölvun við akstur Akstur sviptur ökuréttindum Akstur gegn rauðu ljósi

0

3

71

342

172

102

124

0

0

28

99

38

30

0

0

3

38

101

64

44

82

0

2

77

256

97

23

11

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna

14 ára og yngri

15-20

21-30 ára

31-40 ára

41-50 ára

51-70 ára

71 árs og eldri

Hegningarlagabrot

3,0

21,0

33,0

19,0

12,8

10,1

0,9

Sérrefsilagabrot

0,2

13,7

41,2

24,1

12,3

8,1

0,2

Umferðarlagabrot

0,1

7,1

24,0

20,9

19,1

25,1

3,7

Íbúafjöldi

20,5

8,3

15,1

14,5

13,1

20,6

7,8


20 Hlutfallsleg dreifing grunaðra karla í hegningarlagabrotum frá 2008 til 2011 eftir aldri

Hlutfallsleg dreifing kærðra eftir aldri hefur haldist nokkuð stöðug frá 2008. Þó hefur hlutfall 15 til 20 ára lækkað en á sama tíma hefur hlutfall eldri einstaklinga hækkað. Hlutfall grunaðra kvenna undir sakhæfisaldri hefur lækkað frá 2008. Á sama tíma hefur hlutfall karla á þessum aldri haldist svipað. Þær konur sem eru grunaðar um hegningarlagabrot eru líklegri en karlar til að vera í yngstu aldurshópunum. Þessi munur hefur þó minnkað mikið síðustu ár.

2008

2009

2010

2011

3,7

5,7

4,4

3,0

15-20 ára

26,3

28,7

24,2

19,0

21-30 ára

33,2

31,3

32,2

34,0

31-40 ára

18,1

16,0

18,2

19,8

41-50 ára

11,1

10,9

11,8

13,2

51-70 ára

6,9

6,8

8,5

10,5

71 árs og eldri

0,7

0,6

0,6

0,6

100

100

100

100

14 ára og yngri

Samtals

Hlutfallsleg dreifing grunaðra kvenna í hegningarlagabrotum frá 2008 til 2011 eftir aldri

2008

2009

2010

2011

9,0

10,0

8,4

3,1

15-20 ára

36,0

35,7

31,9

27,2

21-30 ára

21,8

23,3

23,4

30,1

31-40 ára

13,2

12,8

13,1

16,7

41-50 ára

9,2

9,3

11,5

11,8

51-70 ára

9,2

7,7

10,4

9,1

71 árs og eldri

1,6

1,1

1,2

1,9

100

100

100

100

Hlutfallsleg dreifing grunaðra í hegningarlagabrotum frá 2008 til 2011 eftir aldri

14 ára og yngri 2008

2009

2010

2011

4,8

6,7

5,4

3,0

15-20 ára

28,4

30,4

26,0

21,0

21-30 ára

30,7

29,4

30,1

33,0

31-40 ára

17,1

15,2

17,0

19,0

41-50 ára

10,7

10,5

11,7

12,8

51-70 ára

7,4

7,1

9,0

10,1

71 árs og eldri

0,9

0,7

0,8

0,9

100

100

100

100

14 ára og yngri

Samtals

Samtals


21

Hér er fjallað um dreifingu afbrota eftir svæðum á höfuðborgarsvæðinu. Fjallað er um heildarfjölda brota árið 2011 á svæði hverrar lögreglustöðvar fyrir sig og sá fjöldi borinn saman við meðalfjölda brota árin 2008 til 2010. Sömu upplýsingar eru síðan skoðaðar fyrir einstaka hverfi eða bæjarfélög sem falla undir starfssvæði hverrar lögreglustöðvar. Þau brot sem áttu sér stað utan umdæmismarka lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu eru ekki talin með hér.


22

Hegningarlagabrotum fækkaði á öllum löggæslusvæðum höfuðborgarsvæðisins.

Hlutfallslega mest fækkun varð á svæði lögreglustöðvar 1.

Mest varð fækkun brota í Laugardal en þar fækkaði brotum um 27 prósent miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010.

1.892

Lögreglustöð 1 1.160

Lögreglustöð 2

1.982

Lögreglustöð 3

2011 2010 2009

1.499

Lögreglustöð 4

0

500

1000

1.892 778 637 477 1.160 860 277 23 1.982

1.256 726 1.499 622 596 281 2.108 1.564 461 83

0

1.000

2.000

Fjöldi brota

2.108

Lögreglustöð 5

Lögreglustöð 11 Laugardalur Háaleiti Hlíðar Lögreglustöð Lögreglustöð 2 Hafnarfjörður Garðabær Álftanes Lögreglustöð 3 Lögreglustöð Kópavogur Breiðholt Lögreglustöð 4 Lögreglustöð Árbær og Grafarholt Grafarvogur Mosfellsbær, Kjalarnes og Kjós Lögreglustöð 55 Miðborg Vesturbær Seltjarnarnes

1500 2000 2500 Fjöldi brota

3000

3500

4000

3.000


23

Íbúar svæðisins voru 38.725 árið 2011 sem er svipaður fjöldi og árið áður er þeir voru 38.527.

Árið 2011 var tilkynnt um 1.892 hegningarlagabrot á svæði lögreglustöðvar 1.

Flest brot, eða 41 prósent, áttu sér stað í Laugardal.

Innbrotum fækkaði um nær 43 prósent miðað við meðalfjölda brota árin á undan.

Ofbeldisbrotum fækkaði um nær 33 prósent miðað við meðalfjölda brota árin á undan.

Auðgunarbrotum fækkaði um 29 prósent miðað við meðalfjölda brota árin á undan.

Nytjastuldum fækkaði um 26 prósent miðað við meðalfjölda brota árin á undan.

Eignaspjöllum fækkaði um 24 prósent miðað við meðalfjölda brota árin á undan.

Kynferðisbrot og fíkniefnabrot eru einu brotaflokkarnir þar sem brotum fjölgaði miðað við meðaltal áranna á undan.

Lögreglustöð 1; 1. 892hegningarlagabrot Laugardalur 778

0%

10%

20%

30%

Háaleiti 637

40%

50%

60%

Hlíðar 477

70%

80%

90%

100%

Fjöldi brota á svæði lögreglustöðvar 1 árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 105 173 1.842 607 410 94 40

Fjöldi 2010 136 186 1.682 471 401 73 32

2011 87 202 1.220 301 318 57 46

Meðaltal 08-'10 129 196 1.721 527 416 77 36

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -42 -32,6% 6 3,1% -501 -29,1% -226 -42,9% -98 -23,6% -20 -25,7% 10 27,8%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


24

Árið 2011 bjuggu 11.179 einstaklingar í Hlíðum.

Árið 2011 bjuggu 13.383 íbúar í Laugardal.

Það er 5,5 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Það er 6,6 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Afbrotum fækkaði í Hlíðum í öllum flokkum sem hér eru skoðaðir.

Mikil fækkun varð í öllum brotaflokkum nema kynferðisbrotum í Laugardal árið 2011 samanborið við meðaltal fyrri ára.

Innbrotum fækkaði mest eða um 44 prósent samanborið við meðalfjölda brota fyrri ár.

Innbrotum fækkaði þannig um nær 50 prósent og nytjastuldum og auðgunarbrotum um 33 prósent.

Ofbeldisbrotum fækkaði einnig um fjórðung miðað við meðaltal fyrri ára.

Kynferðisbrotum fjölgaði um tæp 56 prósent árið 2011 miðað við meðaltal fyrri ára.

Kynferðisbrotum og fíkniefnabrotum fækkaði minnst.

Fjöldi brota í Hlíðum árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 24 66 419 171 133 25 12

Fjöldi 2010 34 59 382 111 116 24 10

2011 29 58 298 82 89 17 11

Meðaltal 08-'10 36 64 415 147 121 24 12

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -7 -20,2% -6 -8,9% -117 -28,1% -65 -44,1% -32 -26,4% -7 -29,2% -1 -5,7%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Fjöldi brota í Laugardal árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 30 77 742 283 159 40 20

Fjöldi 2010 44 67 739 213 160 33 17

2011 31 89 496 130 117 23 27

Meðaltal 08-'10 41 82 735 248 161 34 17

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -10 -25,0% 7 8,5% -239 -32,5% -118 -47,7% -44 -27,5% -11 -33,0% 10 55,8%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


25

Íbúar í Háaleitishverfi voru sjö prósent af heildarfjölda íbúa höfuðborgarsvæðisins árið 2011 en þar bjuggu 14.163 manns.

Íbúum hefur fjölgað um 254 miðað við meðalfjölda íbúa á árunum 2008 til 2010.

Árið 2011 fækkaði ofbeldisbrotum um rúmlega 48 prósent í Háaleiti miðað við meðaltal áranna á undan.

Innbrotum fækkaði um 33 prósent og eignaspjöllum um 16 prósent.

Árið 2011 fjölgaði kynferðisbrotum í Háaleiti um 14 prósent miðað við meðalfjölda brota árin 2008 til 2010 og fíkniefnabrotum um rúm níu prósent.

Fjöldi brota í Háaleiti árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 51 30 681 153 118 29 8

Fjöldi 2010 58 60 561 147 125 16 5

2011 27 55 426 89 112 17 8

Meðaltal 08-'10 51 50 571 132 134 18 7

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -24 -47,4% 5 9,3% -145 -25,4% -43 -32,6% -22 -16,4% -1 -7,3% 1 14,3%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


26

Svæði lögreglustöðvar 2 nær yfir Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes.

Íbúar á svæðinu voru 40.188 við árslok 2011 eða 20 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Árið 2011 fækkaði auðgunarbrotum og eignaspjöllum á svæðinu.

Fíkniefnabrotum og kynferðisbrotum fjölgaði verulega á sama tíma.

Lögreglustöð 2; 1.160 hegningarlagabrot

Álftanes 23

Hafnarfjörður 860

0%

10%

20%

30%

40%

Garðabær 277

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fjöldi brota á svæði lögreglustöðvar 2 árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 69 107 932 430 273 54 19

Fjöldi 2010 71 111 830 312 252 38 17

2011 75 176 666 231 209 42 35

Meðaltal 08-'10 74 99 816 349 275 43 18

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 1 0,9% 77 77,2% -150 -18,4% -118 -33,9% -66 -24,0% -1 -1,6% 17 98,1%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


27

Árið 2011 bjuggu 26.486 einstaklingar í Hafnarfirði sem er um 13 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Árið 2011 bjuggu 11.283 íbúar í Garðabæ. Það er um sex prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Árið 2011 fjölgaði tilkynningum vegna kynferðisbrota á svæðinu um 125 prósent samanborið við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Árið 2011 fækkaði eignaspjöllum í Garðabæ um nær helming samanborið við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Fíkniefnabrotum fjölgaði einnig nokkuð en þau voru 152 árið 2011 samanborið við 91 brot árið á undan.

Innbrotum fækkaði um 19 prósent.

Ofbeldisbrotum og auðgunarbrotum fækkaði um 12 prósent.

Auðgunarbrotum fækkaði um 21 prósent árið 2011 samanborið við meðaltal 2008 til 2010.

Nytjastuldum fjölgaði um nær 38 prósent í Garðabæ eða um þrjú brot.

Þar af fækkaði innbrotum um nær 40 prósent.

Eignaspjöllum fækkaði einnig nokkuð og nytjastuldum. Fjöldi brota í Garðabæ árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Fjöldi brota í Hafnarfirði árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 53 85 675 323 179 48 17

Fjöldi 2010 55 91 594 225 182 29 15

2011 61 152 461 150 170 31 33

Meðaltal 08-'10 58 79 583 249 193 34 15

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 3 5,2% 73 92,4% -122 -21,0% -99 -39,8% -23 -11,9% -3 -9,7% 18 125,0%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 14 20 239 98 83 6 2

Fjöldi 2010 12 20 221 81 64 9 1

2011 12 20 190 74 36 11 1

Meðaltal 08-'10 14 19 215 92 72 8 2

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -2 -12,2% 1 7,1% -25 -11,6% -18 -19,3% -36 -49,8% 3 37,5% -1

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins). Hlutfallstö lur eru ekki sýndar í þeim tilvikum þar sem um færri en átta bro t er að ræða.


28

Íbúar Álftaness voru 1,2 prósent af heildarfjölda íbúa höfuðborgarsvæðisins við árslok 2011.

Íbúum fækkaði um 89 eða um 3,6 prósent miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Tíðni brota á Álftanesi er með því lægsta sem þekkist á höfuðborgarsvæðinu.

Þróunin er í átt til enn meiri fækkunar árið 2011 en undanfarin ár.

Fjöldi brota á Álftanesi árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 2 2 18 9 11 0 0

Fjöldi 2010 4 0 15 6 6 0 1

2011 2 4 15 7 3 0 1

Meðaltal 08-'10 3 2 18 9 10 0 1

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -1 2 -3 -15,1% -2 -7 0 0

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins). Hlutfallstö lur eru ekki sýndar í þeim tilvikum þar sem um færri en átta bro t er að ræða.


29

Svæði lögreglustöðvar 3 nær yfir Kópavog og Breiðholt.

Íbúar á svæðinu voru 51.751 við árslok 2011 en það er rúmur fjórðungur íbúa á höfuðborgarsvæðinu.

Svæðið er það fjölmennasta í umdæminu.

Árið 2011 fjölgaði fíkniefnabrotum um nær 57 prósent.

Kynferðisbrotum fjölgaði um 21 prósent.

Nytjastuldum fjölgaði um 17 prósent.

Á sama tíma fækkaði innbrotum um 35 prósent.

Í heild fækkaði auðgunarbrotum um 20 prósent.

Eignaspjöllum fækkaði um tæplega 22 prósent.

Lögreglustöð 3; 1.982 hegningarlagabrot

Fjöldi brota á svæði lögreglustöðvar 3 árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 110 119 1.746 666 413 66 32

Fjöldi 2010 132 191 1.523 548 425 83 37

2011 128 252 1.242 359 322 82 46

Meðaltal 08-'10 117 161 1.559 555 412 70 38

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 11 9,1% 91 56,8% -317 -20,3% -196 -35,3% -90 -21,8% 12 17,1% 8 21,1%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Kópavogur 1.256

0%

20%

40%

Breiðholt 726

60%

80%

100%


30

Árið 2011 voru íbúar Kópavogs rúmlega 15 prósent íbúa höfuð-

borgarsvæðisins, eða 31.205 talsins. 

Íbúum fjölgaði um nær þrjú prósent miðað við meðal íbúafjölda áranna 2008 til 2010.

Árið 2011 fjölgaði fíkniefnabrotum einna mest í Kópavogi eða um rúmlega 69 prósent miðað við meðaltal áranna á undan.

Kynferðisbrotum fjölgaði um 29 prósent.

Nytjastuldum fjölgaði um 15 prósent.

Ofbeldisbrotum fjölgaði um nær 10 prósent.

Árið 2011 fækkaði auðgunarbrotum um tæp 18 prósent.

Munar þar mestu fækkun innbrota en þeim fækkaði um 23 prósent miðað við meðalfjölda brota árin á undan.

Eignaspjöllum fækkaði einnig um 23 prósent.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

Fjöldi 2010 61 101 1.048 341 219 45 20

2011 69 132 871 246 161 46 25

Meðaltal 08-'10 63 78 1.060 318 208 40 19

Um 10 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins búa í Breiðholti

Árið 2011 voru þeir 20.546 og hafði fækkað um rúmlega eitt prósent miðað við meðalfjölda áranna á undan.

Árið 2011 fjölgaði fíkniefnabrotum verulega í hverfinu eða um 45 prósent miðað við meðalfjölda brota áranna á undan.

Kynferðisbrotum, nytjastuldum ökutækja og ofbeldisbrotum fjölgaði einnig milli ára.

Á sama tíma fækkaði auðgunarbrotum verulega eða um 26 prósent.

Munar þar mestu fækkun innbrota en þeim fækkaði um 52 prósent miðað við meðaltal áranna á undan.

Eignaspjöllum fækkaði einnig milli ára eða um nær 21 prósent .

Fjöldi brota í Breiðholti árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Fjöldi brota í Kópavogi árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

2009 68 70 1.193 380 210 36 14

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 6 9,5% 54 69,2% -189 -17,8% -72 -22,7% -47 -22,6% 6 15,0% 6 29,3%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 42 49 553 286 203 30 18

Fjöldi 2010 71 90 475 207 206 38 17

2011 59 120 371 113 161 36 21

Meðaltal 08-'10 54 83 499 237 204 30 19

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 5 8,6% 37 45,2% -128 -25,7% -124 -52,3% -43 -20,9% 6 20,0% 2 12,5%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


31

Lögreglustöð 4; 1.499 hegningarlagabrot

Um 22 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins búa innan þess svæðis sem lögreglustöð 4 sinnir.

Íbúum á svæðinu hefur fjölgaði lítillega milli ára, þá helst einstaklingum í elstu aldurshópunum.

Fíkniefnabrotum hefur fjölgað einna mest á svæðinu eða um 27 prósent.

Mikill fjöldi fíkniefnabrota er einkum tilkominn vegna þess að tollpóststofan er staðsett á svæðinu.

Kynferðisbrotum og ofbeldisbrotum fjölgaði einnig á svæðinu.

Nytjastuldum fækkaði um nær 37 prósent árið 2011 samanborið við meðalfjölda brota árin 2008 til 2010.

Eignaspjöllum fækkaði einnig eða um 26 prósent.

Auðgunarbrotum fækkaði um nær 21 prósent.

Munar þar mestu fækkun innbrota en þeim fækkaði um 32 prósent frá meðaltali áranna á undan.

Árbær og Grafarholt 622

0%

20%

Mos fellsbær, Kjalarnes og Kjós 281

Gra fa rvogur 596

40%

60%

80%

100%

Fjöldi brota á svæði lögreglustöðvar 4 árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 75 217 1.357 615 388 95 29

Fjöldi 2010 82 248 1.123 473 350 80 23

2011 88 254 941 342 274 53 33

Meðaltal 08-'10 81 199 1.188 504 372 84 28

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 7 9,1% 55 27,4% -247 -20,8% -162 -32,2% -98 -26,3% -31 -36,9% 5 16,5%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


32 

Íbúar í Árbæ voru 10.457 árið 2011. Það er um fimm prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Íbúar í Grafarholti voru 5.677 árið 2011 sem er nær þrjú prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Í Árbæ fækkaði brotum í öllum helstu brotaflokkum árið 2011 nema í fíkniefnabrotum sem fjölgaði um 21 prósent og ofbeldisbrotum sem fjölgaði um sex prósent.

Árið 2011 fækkaði eignaspjöllum um 71 prósent í Grafarholti samanborið við meðal fjölda brota árin á undan.

Auðgunarbrotum fækkaði um nær 29 prósent, munar þar mestu um nær 56 prósent fækkun innbrota.

Nytjastuldum fækkaði einna mest eða um nær 48 prósent.

Innbrotum fækkaði um nær 37 prósent árið 2011 miðað við meðalfjölda brota árin 2008 til 2010.

Fjöldi brota í Grafarholti árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Fjöldi brota í Árbæ og Norðlingaholti árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 20 28 502 201 99 43 4

Fjöldi 2010 18 38 415 173 95 24 10

2011 24 46 358 107 83 16 6

Meðaltal 08-'10 23 38 418 170 93 31 8

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 1 5,9% 8 21,1% -60 -14,3% -63 -36,9% -10 -11,1% -15 -47,8% -2 -21,7%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 5 12 119 71 36 5 1

Fjöldi 2010 14 19 130 60 37 4 3

2011 11 11 71 23 10 3 3

Meðaltal 08-'10 7 12 99 52 34 3 2

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % 4 -1 -5,7% -28 -28,5% -29 -55,8% -24 -70,9% 0 1

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins). Hlutfallstö lur eru ekki sýndar í þeim tilvikum þar sem um færri en átta bro t er að ræða.


33

Árið 2011 bjuggu 4,9 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi eða í Kjósarhreppi.

Íbúum á svæðinu fjölgaði um rúmlega þrjú prósent miðað við meðaltal áranna 2008 til 2010.

Árið 2011 fjölgaði kynferðisbrotum sem tilkynnt voru til lögreglu um 50 prósent á svæðinu miðað við meðal fjölda brota árin á undan.

Fíkniefnabrotum fjölgaði einnig um 43 prósent á milli tímabila.

Auðgunarbrotum fækkaði hins vegar um rúmlega 28 prósent.

Munar þar mestu um fækkun innbrota en þeim fækkaði um nær 39 prósent.

Ofbeldisbrotum fækkaði um fjórðung á svæðinu árið 2011 miðað við meðalfjölda árin 2008 til 2010.

Eignaspjöllum fækkaði um tæplega 14 prósent.

Fjöldi brota í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 16 20 281 151 70 7 10

Fjöldi 2010 17 18 201 99 50 8 6

2011 13 21 164 72 62 6 12

Meðaltal 08-'10 17 15 229 118 72 8 8

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -4 -25,0% 6 43,2% -65 -28,4% -46 -38,8% -10 -13,5% -2 4 50,0%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins). Hlutfallstö lur eru ekki sýndar í þeim tilvikum þar sem um færri en átta bro t er að ræða.


34

Íbúar á svæði lögreglustöðvar fimm voru 28.846 árið 2011.

Þeim fækkaði um 1 prósent frá meðalfjölda áranna 2008 til 2010.

Flest brot á svæðinu eiga sér stað í Miðborg eða tæplega 59 prósent brota.

 

Þeim brotum sem skoðuð eru hér fækkaði árið 2011 samanborið við fyrri ár að frátöldum fíkniefnabrotum og nytjastuldum. Þannig fjölgaði nytjastuldum um 18 prósent árið 2011 miðað við meðal fjölda brota 2008 til 2010.

Fíkniefnabrotum fjölgaði um tæplega átta prósent á sama tíma.

Auðgunarbrotum fækkaði um 27 prósent á svæði lögreglustöðvar fimm árið 2011 miðað við meðal fjölda brota árin 2008-2010.

Munar þar mestu um 53 prósent fækkun innbrota.

Kynferðisbrotum fækkaði um 21 prósent miðað við fyrra tímabil.

Að sama skapi fækkaði eignaspjöllum um 19 prósent og ofbeldisbrotum um 17 prósent.

Lögreglustöð 5; 2.108 hegningarlagabrot Miðborg 1.564

0%

20%

40%

Seltjarnarnes 83 Vesturbær 461

60%

80%

100%

Fjöldi brota á svæði lögreglustöðvar 5 árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 303 176 1.741 557 504 80 39

Fjöldi 2010 408 240 1.463 357 492 62 58

2011 290 245 1.164 223 398 76 35

Meðaltal 08-'10 351 227 1.595 471 492 64 44

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -61 -17,4% 18 7,8% -431 -27,0% -248 -52,7% -94 -19,2% 12 18,1% -9 -21,1%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


35

Árið 2011 bjuggu fjögur prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins í Miðborg.

Um átta prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins bjuggu í Vesturbæ árið 2011.

Þeim fækkaði lítillega milli ára.

Þeim fækkaði litillega milli ára.

Líkt og með svæðið í heild sinni fækkaði í nær öllum brotaflokkum sem hér eru skoðaðir.

Fækkun varð í nær öllum brotum sem hér er fjallað um milli ára.

Undantekningin eru kynferðisbrot sem fjölgaði um nær sex prósent milli ára.

Mest varð fækkun innbrota eða tæplega 53 prósent.

Þá fækkaði fíkniefnabrotum um 35 prósent og eignaspjöllum um 30 prósent.

Ofbeldisbrotum fækkaði um 29 prósent milli ára.

Þó fjölgaði nytjastuldum um 24 prósent árið 2011 samanborið við meðal fjölda 2008-2010.

Fíkniefnabrotum fjölgaði um nær 17 prósent á sama tíma.

Auðgunarbrotum fækkaði hins vegar um nær 28 prósent árið 2011 samanborið við meðal fjölda brota 2008-2010.

Munar þar mestu um nær 54 prósenta fækkun innbrota.

Kynferðisbrotum, eignaspjöllum og ofbeldisbrotum fækkaði einnig milli ára.

Fjöldi brota í Miðborg árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 277 134 1.227 364 349 57 33

Fjöldi 2010 365 202 1.076 240 370 37 22

2011 267 217 830 145 280 55 17

Meðaltal 08-'10 317 186 1.145 315 350 44 27

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -50 -15,7% 31 16,5% -315 -27,5% -170 -53,9% -70 -20,1% 11 24,1% -10 -36,3%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Fjöldi brota í Vesturbæ árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 20 39 468 176 137 19 6

Fjöldi 2010 38 29 336 101 106 21 35

2011 21 24 292 66 87 17 18

Meðaltal 08-'10 30 37 401 139 125 17 17

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -9 -29,2% -13 -35,1% -109 -27,2% -73 -52,5% -38 -30,4% 0 0,0% 1 5,9%

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins).


36 

Árið 2011 bjuggu 4.313 einstaklingar á Seltjarnarnesi.

Þetta eru um tvö prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins.

Um mjög fá brot er að ræða á þessu svæði og því erfitt að lesa í þróun.

Innbrotum fækkaði milli ára um 32 prósent.

Á sama tíma fjölgaði eignaspjöllum um rúmlega 82 prósent.

Fjöldi brota á Seltjarnarnesi árin 2009-2011 og breytingar 2011 frá meðaltali '08-'10.

Ofbeldisbrot Fíkniefnabrot Auðgunarbrot - þar af innbrot Eignaspjöll Nytjastuldur Kynferðisbrot

2009 6 3 46 17 18 4 0

Fjöldi 2010 5 9 51 16 16 4 1

2011 2 4 42 12 31 4 0

Meðaltal 08-'10 5 4 49 18 17 3 1

Breyting frá '08-'10 Fjöldi % -3 0 -7 -14,9% -6 -32,1% 14 82,4% 1 -1

Skýring: B láar tö lur < -5%; Grænar tö lur milli -5% o g 0%; Rauðar tö lur > 0% (sbr. markmið embættisins). Hlutfallstö lur eru ekki sýndar í þeim tilvikum þar sem um færri en átta bro t er að ræða.


37

Hér er fjöldi brota á höfuðborgarsvæðinu borinn saman að teknu tilliti til íbúafjölda. Fyrst er fjöldi brota miðað við 10.000 íbúa borinn saman milli lögreglustöðva og síðan milli hverfa og svæða. Skoðaður er meðalfjöldi brota miðað við íbúafjölda þá bæði með og án Miðborgar en meðalfjöldi brota í Miðborg miðað við íbúafjölda skekkir heildarmyndina nokkuð enda sækja margir svæðið heim, sérstaklega um helgar vegna skemmtanahalds og þarf að hafa hliðsjón af því við samanburð.


38

Árið 2011 fækkaði hegningarlagabrotum á öllum löggæslusvæðum höfuðborgarsvæðisins.

Hið sama á við þegar tekið er tillit til íbúafjölda.

Mest var fækkun á heildarfjölda brota frá 2009 á svæði lögreglustöðvar 1 (30%) og lögreglustöðvar 4 (28%).

 

2011 Miðborg

450

Háaleiti

386

Árbær, Grafarholt og Norðlingaholt

402

Kópavogur

Aðeins Miðborg, Laugardalur og Háaleiti eru yfir meðal fjölda brota.

353

Breiðholt

325

Hafnarfjörður

489

285

Vesturbær

289

285

Mosfellsbær, Kjalarnes og Kjós

2011

383

2010

Lögreglustöð 3

335 meðalfjöldi brota án Miðborgar

335

Grafarvogur

Lögreglustöð 2

446 meðalfjöldi brota með Miðborg

427

Hlíðar

Lögreglustöð 1

2009

581

Laugardalur

Á heildina litið var meðal fjöldi brota miðað við 10.000 íbúa 446 brot en ef brot í Miðborg eru frátalin var meðaltalið 335 brot.

2010 1.878

246

Garðabær

192

Seltjarnarnes

2009 342

95

Álftanes

Lögreglustöð 4

0

731 Lögreglustöð 5

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

0

200

400

600

800

1.000

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

1.200

1.400

3.000


39

Fjöldi ofbeldisbrota hefur staðið nokkuð í stað milli ára nema á svæði lögreglustöðvar 5 þar sem þeim fjölgaði mikið árið 2010 en fækkaði aftur árið 2011.

2011

Árið 2011 voru framin 38 ofbeldisbrot á hverja 10.000 íbúa.

Langsamlega flest ofbeldisbrot áttu sér stað í Miðborg en þar voru framin 321 ofbeldisbrot á hverja 10.000 íbúa.

321

26

Hlíðar

Það svæði sem kemur næst á eftir er Breiðholt þar sem 29 brot voru á hverja 10.000 íbúa.

23

Hafnarfjörður

22 22

Kópavogur

23

Árbær og Norðlingaholt

23

Laugardalur

19

Grafarholt 22

Lögreglustöð 1 Lögreglustöð 2

Lögreglustöð 3

2011

13

Vesturbær

2010 2009

20

Lögreglustöð 4

13

Mosfellsbær-Kjalarnes - Kjós

25

11

Garðabær

8

Álftanes 101

Lögreglustöð 5

0

50

100

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

5

Seltjarnarnes 150

200

18 meðalfjöldi brota án Miðborgar

19

Háaleiti

19

38 meðalfjöldi brota með Miðborg

29

Grafarvogur

2009

Miðborg Breiðholt

2010

0

50

100

150

200

250

Fjöldi m.v. 10.000 íbúa

300

350

400

450


40

Árið 2011 fjölgaði fíkniefnabrotum á öllum svæðum.

Mest var fjölgunin á lögreglustöð 3 þ.e. í Kópavogi og Breiðholti og einnig á lögreglustöð 2 sem þjónar Hafnarfirði og Garðabæ.

 

2011

55 fíkniefnabrot voru framin á hverja 10.000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu árið 2011. Miðborg, Grafarvogur, Laugardalur, Breiðholt og Hafnarfjörður voru fyrir ofan meðaltal. Önnur svæði voru fyrir neðan meðal fjölda fíkniefnabrota árið 2011.

99

Grafarvogur 67

Laugardalur

58

Breiðholt

57

Hafnarfjörður

44 42

Kópavogur

40 meðalfjöldi brota án Miðborgar

39

Háaleiti

21

Mosfellsbær - Kjalarnes - Kjós

Lögreglustöð 1

55 meðalfjöldi brota með Miðborg

52

Árbær og Norðlingaholt

19

Grafarholt

52

2009

261

Miðborg

Hlíðar

2010

18

Garðabær 44

Lögreglustöð 2

17

Álftanes 2011

49

Lögreglustöð 3

2010 2009

58

Lögreglustöð 4

9

Seltjarnarnes

0

85

Lögreglustöð 5

15

Vesturbær

50

100

150

200

250

300

Fjöldi m.v. 10.000 íbúa 0

50

100

150

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

200

250

350

400

450


41

 

Mest varð fækkunin í vesturborginni þ.e. á því svæði sem lögreglustöð 5 þjónar.

Þar sem tíðni brota er hæst miðað við íbúafjölda er um að ræða 174 brot á hverja 10.000 íbúa.

97

Laugardalur

79

Kópavogur

79

Grafarvogur

73

Hlíðar

Þar sem tíðnin er lægst er hins vegar um 28 brot að ræða.

73

Mosfellsbær - Kjalarnes - Kjós

63

Háaleiti

Lögreglustöð 2

2011

69

Lögreglustöð 3

2010 2009

78

Lögreglustöð 4

0

50

41

Vesturbær

41

Grafarholt

29

Álftanes

77

Lögreglustöð 5

55

Breiðholt

57

28

Seltjarnarnes

100

150

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

200

250

63 meðalfjöldi brota án Miðborgar

57

Hafnarfjörður

78

70 meðalfjöldi brota með Miðborg

66

Garðabær

Lögreglustöð 1

2009

102

Árbær og Norðlingaholt

Í heildina voru tilkynnt 70 innbrot á hverja 10.000 íbúa árið 2011.

2010

174

Miðborg

2011

Innbrotum fækkaði verulega á öllu höfuðborgarsvæðinu árið 2011.

0

50

100

150

200

250

300

Fjöldi m.v. 10.000 íbúa

350

400

450


42

Árið 2011 fækkaði eignaspjöllum á öllu höfuðborgarsvæðinu.

Mest varð fækkunin á því svæði sem nær frá Árbæ í vestri og Kjósarhreppi í norðri.

2011

Um 78 eignaspjöll voru tilkynnt á hverja 10.000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu.

Flest voru þau í Miðborg eða 336.

Fæst voru á Álftanesi eða 12 á hverja 10.000 íbúa.

336 87

Laugardalur

80

Hlíðar

79

Árbær og Norðlingaholt

79

Háaleiti

72 67

Grafarvogur

64

Hafnarfjörður

2011 2010 2009

63

Lögreglustöð 4

52

Kópavogur 32

Garðabær

18

Grafarholt

138

Lögreglustöð 5 0

50

100

150

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

12

Álftanes

200

250

60 meðalfjöldi brota án Miðborgar

54

Vesturbær

62

Lögreglustöð 3

63

Mosfellsbær - Kjalarnes - Kjós

52

Lögreglustöð 2

78 meðalfjöldi brota með Miðborg

78

Breiðholt

82

2009

Miðborg

Seltjarnarnes

Lögreglustöð 1

2010

0

50

100

150

200

250

300

Fjöldi m.v. 10.000 íbúa

350

400

450


 

-

43

Nytjastuldum fækkaði á nokkrum svæðum árið 2011 en fjölgaði hins vegar á öðrum. Mest varð fækkunin á svæði lögreglustöðvar 4 eða 45 prósent frá 2009.

2011

Brotum fjölgaði hins vegar um 23 prósent á svæði lögreglustöðvar 5.

18

Breiðholt

17 16

Grafarvogur

15

Árbær og Norðlingaholt

Að jafnaði er tilkynnt um 15 nytjastuldi á hverja 10.000 íbúa.

15

Hlíðar

Mest er um tilvik í Miðborg eða 66 tilvik á hverja 10.000 ibúa.

Enginn nytjastuldur hefur verið tilkynntur á Álftanesi á því tímabili sem hér um ræðir.

15

Kópavogur

12

11 meðalfjöldi brota án Miðborgar

10

Vesturbær

Lögreglustöð 1

15 meðalfjöldi brota með Miðborg

12

Háaleiti Hafnarfjörður

10

Garðabær

15

2009 66

Miðborg

Laugardalur

2010

9

Seltjarnarnes

10

Lögreglustöð 2

6

Mosfellsbær - Kjalarnes - Kjós

2011

16

Lögreglustöð 3

2010

2009

12

Lögreglustöð 4

5

Grafarholt 0

Álftanes 0

26

Lögreglustöð 5

10

20

30

40

50

60

Fjöldi m.v. 10.000 íbúa

0

10

20

30

40

50

60

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

70

80

90

100

70

80

90

100


44

Að jafnaði eru árlega tilkynnt um níu kynferðisbrot á hverja 10.000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu.

Tilkynningum hefur fjölgað á öllum svæðum nema í Vesturborginni.

Flest brot áttu sér stað í Miðborg eða um 20 tilvik á hverja 10.000 íbúa.

Fæst tilvik áttu sér hins vegar stað í Garðabæ og á Seltjarnarnesi.

2011

20

Laugardalur 12

Hafnarfjörður

12

Mosfellsbær - Kjalarnes - Kjós

11

Vesturbær

10

8

Kópavogur

Lögreglustöð 2 Lögreglustöð 3

6

Háaleiti

2011

5

Grafarholt

2010

2009

8

Lögreglustöð 4

6

Árbær og Norðlingaholt

9

4

Álftanes 1

Garðabær

12

Lögreglustöð 5 0

10

0

Seltjarnarnes

20

30

40

50

60

70

Fjöldi brota m.v. 10.000 íbúa

80

90

100

8 meðalfjöldi brota án Miðborgar

7

Grafarvogur

9

9 meðalfjöldi brota með Miðborg

10

Hlíðar

12

2009

20

Miðborg

Breiðholt

Lögreglustöð 1

2010

0

10

20

30

40

50

60

70

Fjöldi m.v. 10.000 íbúa

80

90

100


45