Page 1


GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

Vrijednost radova 15,5 milijuna kuna

P

rvu fazu južne obilaznice grada Donjeg Miholjca, dionicu dugu 2,5 km i vrijednosti 15,5 milijuna kuna na upriličenoj svečanosti na čvorištu ulaska u industrijsku zonu otvorila je premijerka Vlade Republike Hrvatske JADRANKA KOSOR, u nazočnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora VLADIMIRA ŠEKSA, ministara u hrvatskoj Vladi i saborskih zastupnika, predstavnika investitora HRVATSKIH CESTA i izvoditelja radova OSIJEK-KOTEKSA, političkog i gospodarskog života Donjeg Miholjca te susjednih gradova i općina. U ime Hrvatskih cesta, investitora u ovom projektu, nazočne je pozdravio predsjednik Uprave JOSIP ŠKORIĆ. Projekt trase južne obilaznice grada Donjeg Miholjca, dužine 6,2 km, u obliku je poluprstena koji započinje uklapanjem na postojeću državnu cestu D34 sa istočne strane grada te presijecanjem državne ceste D53 (Donji Miholjac-Našice) završava na zapadnoj strani grada ponovnim uklapanjem na državnu cestu D34. Izgradnja prometne građevine izvodi se u dvije faze, a ovim je projektom završena izgradnja prve faze, u

2

od ulaska u grad Donji Miholjac te završava na uklapanju u novi rotor, na državnoj cesti D53, koji je ujedno i početak trase prve faze obilaznice. Ukupna dužina ove dionice, za koju su izgrađeni glavni projekti te je održan uvid u glavne projekte, iznosi 3,5 km. Izgrađena prva faza obilaznice Donjeg Miholjca započinje čvorištem s državnom cestom D53, koje se nalazi 1.725 metara južnije od postojećeg čvorišta ove dvije državne ceste u centru grada. Čvorište se nalazi u blizini postojeće trafostanice na izlasku iz Donjeg Miholjca u smjeru Našica. Na izgrađenoj dionici izvedena su tri čvorišta. Prvo predstavlja križanje obilaznice s državnom cestom D53 (ovakvo rješenje osiguralo je smanjenje prometa u zoni raskrižja, a time i povećalo sigurnost odvijanja prometa uz istovremeno povećanje prometne propusnosti). Drugo čvorište predstavlja priključak sa zaobilaznice na cestu prema industrijskoj zoni Donji Miholjac (mjesto gdje se održala svečanost otvaranja obilaznice), a treće čvorište predstavlja spoj s postojećom dionicom državne ceste D34 na izlasku iz Donjeg Miholjca prema Osijeku.

dužini 2,5 km, koja počinje kružnim tokom na državnoj cesti D53 Donji Miholjac-Našice te se proteže čvorištem za industrijsku zonu i završava na državnoj cesti D34 Donji Miholjac-Osijek. Druga faza obilaznice obuhvatit će preostali (zapadni) dio trase. Izgradnja započinje na postojećoj državnoj cesti D34, zapadno

STUDENI 2011


Strateška važnost projekta

O

buke, vibracija i zagađenja s ceste što će zasigurno doprinijeti bržem gospodarskom razvitku grada i okolice.

Trasa obilaznice usklađena je s prostorno-planskom dokumentacijom: Strategijom prostornog uređenja RH, Strategijom prometnog razvitka RH, Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Urbanističkim planom grada Donjeg Miholjca. Prema riječima Josipa Škorića obilaznica grada Donjeg Miholjca morala je udovoljiti svim zahtjevima očuvanja okoliša, biljnih i životinjskih zajednica te povijesne i prirodne baštine. Na trasi su poduzete sve mjere zaštite od utjecaja s ceste na okoliš što je temeljno načelo planera i projek-

tanata ovog infrastrukturnog objekta te sukladno europskim standardima.

Važno ulaganje za razvoj gospodarstva

O

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

kosnica gradskog tkiva grada Donjeg Miholjca formirana je uz dvije značajne državne ceste i to državnu cestu D53 koja kao značajan transverzalni pravac istočne Hrvatske povezuje prvo posavski i podravski prometni koridor te preko međunarodnog graničnog prijelaza u Donjem Miholjcu, Republiku Mađarsku s autocestom A3 (posavski koridor) te Bosnom i Hercegovinom u zoni grada Slavonskog Broda i drugo državnu cestu D34 koja kao značajan longitudinalni pravac u istočnoj Hrvatskoj povezuje zapadnu i središnju Hrvatsku od grada Daruvara preko grada Slatine s istočnom Hrvatskom i gradom Osijekom. Sav tranzitni i izvorno-ciljni promet odvijao se preko ova dva jaka koridora unutar gradskog tkiva i strogog centra grada Donjeg Miholjca. Posljedica toga je niz negativnih učinaka na prometni tok i okoliš. Stoga se pristupilo izgradnji obilaznice grada Donjeg Miholjca na način da se državna cesta izmjestila izvan naseljenog područja, uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva. Izgradnjom prve faze obilaznice Donjeg Miholjca ostvaren je optimalan i kvalitetan prometni sustav, povećala se razina zaštite okoliša te su se smanjili štetni utjecaji

tvarajući dionicu južne obilaznice premijerka Vlade RH JADRANKA KOSOR istaknula je, da je ovo jedno važno ulaganje u razvoj gospodarstva Donjeg Miholjca, povezujući činjenicu da obilaznica prolazi u neposrednoj blizini industrijske zone te je izrazila nadu da će ubrzo započeti i gradnja druge faze obilaznice, za što je već spremna projektna dokumentacija. «Ovih više od 15 milijuna kuna koji su uloženi u ovu prvu fazu obilaznice gledam prije svega kao jedan gospodarski projekt, a to da će omogućiti bolji, lakši, jednostavniji i sigurniji život građankama i građanima Donjeg Miholjca – to mislim da niti ne treba posebno isticati. Jer, sigurnost je iznimno važna, posebno za školsku djecu i vjerujem da i roditelji ovoga grada doživljavaju gradnju obilaznice i u tom smislu kao važan doprinos. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli da svjedočimo još jednom važnom trenutku u razvoju prometne infrastrukture Republike Hrvatske. I ovu dionicu treba gledati u tom smislu, jer se nalazi na iznimno važnom prometnom pravcu i prometnom koridoru. Ovu prometnu obilaznicu gledam i u kontekstu prometnog povezivanja. Mi smo u Hrvatskoj zaista napravili puno i možemo na to biti ponosni. Zato i bilježimo rast dolazaka turista i u ovoj godini, jer 90 posto turista dolazi isključivo cestama i autocestama, pa

3


GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

svako ulaganje dodatno u tu infrastrukturu znači i jačanje turističkih i ukupno gledano gospodarskih potencijala. Zato mi je osobita čast i zadovoljstvo što ovu prvu fazu obilaznice mogu proglasiti otvorenom i zajedno sa svima vama nadati se da će i druga faza biti što prije završena» istaknula je premijerka Kosor na otvaranju prve dionice južne obilaznice.

“Svjedočimo povijesnom događaju”

G

ovoreći o značaju gradnje prometne obilaznice gradonačelnik STJEPAN VIDUKA je naglasio: «Danas svjedočimo povijesnom događaju na naš grad Donji Miholjac, a to je završetak gradnje prve faze obilaznice. Ovaj trenutak davna je želja svih stanovnika našega grada. Želje su jedno, a mogućnosti smo iznašli mi i uz pomoć Vlade RH realizirali ovaj projekt. Prošlo je samo godinu dana od otvaranja radova na ovoj građevini, a koja za grad Donji Miholjac ima veliki gospodarski i urbanistički značaj. Gospodarski je

4

značaj u tome što obilaznica cijelom svojom dužinom se naslanja na našu industrijsku zonu Janjevci, koja postaje još atraktivnija i privlačnija za buduće ulagače. Naša industrijska zona je generator našega razvoja i novog zapošljavanja i unazad nekoliko godina je proglašavana najperspektivnijom zonom u Republici Hrvatskoj» rekao je Viduka. «Mi smo grad velikih investicija i uskoro će se pustiti u probni rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, čija je vrijednost 29 milijuna kuna, bez PDV-a. Ovaj uređaj financiran je gotovo 90 posto sredstvima Hrvatskih voda i hrvatske Vlade. Ovih investicija ne bi bilo da nema razumijevanja središnje državne vlasti i međusobnog povjerenja i poštovanja. Poštovana predsjednice Vlade RH, u ime mojih sugrađana i moje osobno ime najiskrenije vam

STUDENI 2011

zahvaljujem što ste vi i vaša Vlada učinili za grad Donji Miholjac i što ćete još učiniti u narednom razdoblju» naglasio je na održanoj svečanosti graodnačelnik Stjepan Viduka.


U

općini Magadenovac uskoro započinju dva velika projekta – gradnja dječjeg vrtića u Magadenovcu i društvenog doma u Beničancima. Kako bi olakšali roditeljima problem zbrinjavanja djece u vrtićkim ustanovama, u općini Magadenovac odlučili su krenuti u izgradnju novog vrtića na općinskom zemljištu neposredno uz osnovnu školu i sportsku dvoranu. Ovaj projekt, zajedno s projektom izgradnje novog društvenog doma u Beničancima, nominiran je na natječaju za program EIB III – Europske investicijske banke. Magadenovčani su dobili poziti-

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

Vrtić u Magadenovcu i dom u Beničancima

van odgovor da su prošli na natječaju s oba projekta, koji će biti uvršteni u financiranje. Prema riječima načelnika općine STJEPANA ŽIVKOVIĆA, to znači da će u realizaciji spomenutih projekata općina sudjelovati s 30 posto, a preostali dio će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja sredstvima EIB-a. «Smatramo da je to odlično rješenje za našu općinu, jer će konačno 50 mališana s područja naše općine dobiti priliku da vrtić pohađaju u svojoj općini, a ne kao do sada u vrtićima u Marijancima, Rakitovici i Donjem Miholjcu,

za što općina za jedanaestero djece svaki mjesec sudjeluje u troškovima s 500 kuna po djetetu» ističe načelnik Živković.

5


Započela sanacija dvorca i krovišta bivšeg staklenika

U

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

tijeku je sanacija i restauracija fasade dvorca u Donjem Miholjcu. Stručne radove izvode djelatnici tvrtke HEDOM iz Zagreba, koji su posao dobili putem javne nabave. Za tu namjenu Ministarstvo kulture RH ove je godine izdvojilo 200 tisuća kuna. Za prethodnu izradu konzervatorsko-restauratorskog elaborata Hrvatskog restauratorskog zavoda grad je izdvojio iz proračuna 160 tisuća kuna. Osim toga, Grad je u vlastitoj režiji, putem javnih radova izvršio pripremne radove na uređenju fasade dvorca, koji su počeli s ulične strane objekta – ističe gradonačelnik STJEPAN VIDUKA. Osim sanacije dvorca, Grad je pristupio izradi dokumenta-

6

cije za obnovu staklenika u parku, a posebice žurnoj sanaciji krovišta koje zbog «zuba vremena» prijeti urušavanjem. Završen je postupak javne nabave i poznat je izvoditelj radova, pa se ovih dana očekuje i početak prvih planiranih radova. Iz mjerodavnog ministarstva Grad je dobio dodatnih 200

STUDENI 2011

tisuća kuna, od čega će se dio utrošiti za uređenje krovišta, a preostali iznos za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju staklenika. Prema riječima referenta za urbanizam Grada Donjeg Miholjca DARINKE DOMBI ukupna procijenjena vrijednost radova na sanaciji pročelja dvorca je milijun 800 tisuća kuna, pa će se dodatna sredstva morati osigurati i iz drugih izvora. Projekt je nominiran i u Osječkobaranjskoj županiji. Obnova dvorca planira se završiti u roku 4 godine.


V

ijećnici su prihvatili izvješća o radu Dječjeg vrtića Pinokio i KG Parka, o čemu su ih izvijestili ravnateljica vrtića JADRANKA LANDUP i direktor Parka MIRKO ĐEBIĆ. Prošlu je godinu gradski komunalac završio s 878 tisuća kuna gubitka u poslovanju. Razlog tome je, kako je pojasnio direktor Đebić, dijelom zbog toga što nije bilo radova u vlastitoj režiji, a kojih više po zakonu nema. Također, nije bilo niti određenih radova na izgradnji vodovoda na našem području, gdje je Park mogao sudjelovati kao kooperant. Istovremeno, s druge strane vrijednost imovine je znatno povećana, na koju se mora obračunavati amortizacija, koja u dosadašnjim cijenama nije bila uvrštena, ili je bila uvrštena s minimalnim stopama, a što je prema riječima direktora nedopustivo. «Zbog toga smo

sredinom godine išli na korekciju cijena, koju mi nismo izmislili, nego je jednostavno uredbom Vlade tako naloženo. Jer, vidjelo se, ne samo u miholjačkom nego u svim vodovodima da ima stavki u poslovanju koje se jednostavno zanemaruju, a vodeći računa o socijalnom statusu građana. Naravno, da u svakoj ekonomski i socijalno lošijoj sredini, kao što smo mi, to je izraženije. Već u prvih šest mjeseci ove godine vidljivo je znatno poboljšanje poslovanja i gdje smo u

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

O gradskom proračunu i poslovanju “Parka”

minusu 197 tisuća kuna, a do kraja godine vjerujem da ćemo poslovanje završiti pozitivno» - naglasio je Mirko Đebić. Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti GORAN MATAIJA izvijestio je članove Gradskog vijeća o ostvarenju proračuna grada u prvih 9 mjeseci ove godine. «Prihodi poslovanja grada su 9 milijuna 284 tisuće kuna, a rashodi 10 milijuna 331 tisuća kuna, pa je evidentiran manjak prihoda od milijun 47 tisuća kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su 816 tisuća kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 599 tisuća, pa je ostvaren višak prihoda od 217 tisuća kuna. Izdaci za financijsku imovinu – otplate zajma su milijun 248 tisuća kuna. Ukupni prihodi i primici su 10 milijuna 100 tisuća, a ukupni rashodi i izdaci 12 milijuna 177 tisuća kuna, pa je ostvaren ukupan manjak 2 milijuna 77 tisuća kuna. U odnosu na prvih šest ovogodišnjih mjeseci situacija je ostala gotovo identična. Ne moram govoriti koliko je teška godina i kakvo nam je gospodarstvo, a mi participiramo od prihoda od poreza i prireza na dohodak, najvećim dijelom od poslovanja naših poduzeća, koja baš i nisu u sjajnoj situaciji. Vezano za njihovo i naše poslovanje mogu reći da će i sljedeća godina biti isto tako teška» rekao je članovima Gradskog vijeća pročelnik Goran Mataija. I to je izvješće prihvaćeno od strane vijećnika, baš kao i izvješće o radu gradonačelnika u prvom polugodištu ove godine.

7


Novi dizajn DoOre za daljnje osvajanje tržišta

G

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

rupa Eurovoće je na konferenciji za novinare, 18. listopada u Zagrebu predstavila redizajn svojih proizvoda DoOra kojim najavljuje daljnje širenje i planove za zauzimanje vodeće pozicije među poznatim brendovima pasteriziranog voća i povrća u Hrvatskoj. Dosad je Eurovoće oko 80 posto svoje ukupne proizvodnje plasiralo najvećim trgovačkim lancima za potrebe njihovih robnih marki, dok je 20 posto bilo namijenjeno razvoju vlastitog brenda DoOra. Uključivanjem Nove Đakovčanke i slatinske Marinade u grupaciju Eurovoća, dodatnim ulaganjima u tehnologiju i kadrove te odgovornom politikom prema kooperantima, stvoreni su uvjeti za povećanje proizvodnih kapaciteta koji su rezultirali i izravnim ulaganjima u jačanje vlastitog brenda DoOra. „Vlastitim nasadima, trima proizvodnim pogonima s više od 380 zaposlenika, suradnjom s 1.200 kooperanata od kojih su većina mala obiteljska gospodarstva, kontinuiranim ulaganjem u razvoj radno intenzivnih kultura i vodećom pozicijom u Hrvatskoj po količini prerađenog pasteriziranog voća i povrća, Eurovoće je svijetli primjer ulaganja u domaću proizvodnju. Čestitamo im na dosadašnjim rezultatima i vjerujemo u njihove daljnje uspjehe na doma-

8

ćem i stranim tržištima“, izjavio je Petar Čobanković, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske, na predstavljanju novog dizajna brenda DoOra. „Vlastiti brend važan je dio poslovne politike kojom se ističe status poslovanja i stječe povjerenje kupaca. Pažljivo kreiran prema po-

trebama domaćih potrošača koji

žele kvalitetan i siguran proizvod, brend DoOra najbolji je odraz znanja i najviših proizvodnih standarda grupe Eurovoće u kombinaciji s iskustvom, tradicijom i potencijalom hrvatskog sela“, izjavio je Željko Jurkin, direktor grupe Eurovoće, te naglasio kako voće i povrće za preradu osigurava ukupno 1.200 kooperanata, među


kojima prevladavaju mala obiteljska gospodarstva na području Slavonije. Naziv DoOra potječe od „domaće orahovačko“, a upravo činjenicu da se radi o velikom broju kooperanata koji s velikom predanošću uzgajaju voće i povrće na kvalitetnim površinama u Slavoniji u Eurovoću smatraju najvećom konkurentnom prednošću. Suradnja s lokalnim kooperantima

P

redstavljanju su prisustvovale i poznate osobe: Tatjana Jurić,

koja je naglasila kako unatoč vitkoj liniji uživa u hrani i pri pripremi jela veliku pažnju pridaje porijeklu i načinu proizvodnje namirnica, te iz tih razloga rado konzumira proizvode DoOra.

U

Eurovoću postoje tri proizvodna programa: kiseli, slatki i proizvodnja za HORECA klijente (hoteli, restorani, catering). U tijeku je

i razvoj tzv. funkcionalne hrane od voća i povrća. Kiseli program obuhvaća preradu krastavaca, paprike, feferona, cikle, proizvodnju ajvara i miješane salate, dok su u slatkom programu domaće marmelade, pekmezi i džemovi raznih okusa te kompoti od višanja, marelica, kupina i šljiva bez konzervansa. Eurovoće je prvo po količini prerađenog pasteriziranog voća i povrća u Hrvatskoj. Vodeća povrtna kultura Eurovoća je krastavac, kojeg će ove godine preraditi više od 4.000 tona i time postati najveći prerađivač na području šire regije. Tijekom 2011. godine već je prerađeno 15 tisuća tona voća i povrća, od čega je 12 tisuća tona povrće, 2 tisuće tona višnje te tisuću tona ostalo voće. Višnje i šljive prioritet su u voćnom segmentu. S vlastitim nasadima višanja na površini od 200 hektara Eurovoće je najveći proizvođač višanja i kompota od višanja u Hrvatskoj, a ove će godine čak oko milijun teglica kompota od višanja biti izvezeno u Njemačku i druge zemlje EU. Uz trenutnu prisutnost na manjim etno-tržištima širom svijeta, od Švedske, Švicarske, Austrije, SAD-a, Kanade i Australije, cilj je Eurovoća povećati udio prodaje na području jugoistočne Europe, ali i izvoziti na razvijena tržišta zapadne Europe. Narudžbe iz Njemačke, ali i odlična prihvaćenost proizvoda na ostalim tržištima tome idu u prilog. Tako je u prvih pet mjeseci ove godine ostvaren rast prodaje za 64 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Plan tvrtke za 2011. godinu predviđa ostvarenje ukupnog prihoda od 130 milijuna kuna, za razliku od ostvarenih 77 milijuna kuna u prošloj godini. Grupa Eurovoće danas posluje kroz tri proizvodna pogona. Pogon u Orahovici specijaliziran je za preradu višanja te proizvodnju ajvara, džemova i marmelada, u Đakovu je smještena prerada cikle i maslina te proizvodnja kompota od kupina i šljiva, dok se u Slatini prerađuju krastavci, paprike i feferoni te proizvode miješane salate. Trenutno Eurovoće zapošljava 386 djelatnika te surađuje s oko 1.200 kooperanata.

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

osigurava da se proizvodi u najkraćem mogućem roku nađu u sustavu „od polja do stola“ te omogućava da se svakom proizvodu pozorno prati i kontrolira životni ciklus od ulaska u tvornicu za preradu do tehnološki suvremene i prilagođene obrade, a sve s ciljem očuvanja hranjivih sastojaka i izvornosti okusa. . Cilj novog

vizualnog identiteta bio je upravo pokazati povezanost domaćih njiva, čistih i nezagađenih zemljišta i vode u kvalitetnim proizvodima koji se svojim okusom i kvalitetom neće razlikovati od onih koje su po tradicionalnoj recepturi spremale naše bake.

9


“Otvorili smo 60 novih radnih mjesta!”

U

vremenima kada se kriza i recesija uvukla u sve pore društva i kada mnogi poslodavci za-

Stjecanje radnog iskustva

a popisu nezaposlenih je 1.723 osobe, a među njima čak 54 visokoobrazovane te još 38 sa završenim prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijem ili visokom školom. Da niti završen fakultet nije siguran put do posla znaju to i oni koji traže posao, ali i u čelništvu Grada Donjeg Miholjca. Koristeći mjere poticanja zapošljavanja Grad je već, na određeno vrijeme u razdoblju od godine dana, uposlio 20 osoba s višom i visokom stručnom spremom. U uredu gradonačelnika održan je razgovor s još 8 osoba kojima je omogućeno stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

STUDENI 2011

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

N

tvaraju tvrtke te otpuštaju radnike, u Osječko-baranjskoj županiji pozitivnim primjerom izdvaja se tvrtka čiji se vlasnici i dalje lavovski bore

da sačuvaju svako radno mjesto te istovremeno ulažu u proširenje i unapređivanje proizvodnje. Riječ je o obiteljskoj tvrtki FAMI iz Rakitovice, koja se na tržištu nalazi već 20 godina i danas zapošljava 200 radnika. EkoFami jedno je od ukupno sedam privatnih trgovačkih društava iz FAMI Grupe obitelji Falamić, koje je krenulo otvaranjem maloprodajnih prodavaonica za vlastite prehrambene proizvode, ne samo u Slavoniji i Baranji nego i na području Hrvatske, pod nazivom Obiteljska trgovina. U Osijeku su dosad otvorene dvije takve trgovine, a puni se još petnaestak sličnih trgovina, u kojima će prevladavati proizvodi ove tvrtke s prepoznatljivom markom i kvalitetom, ali i povoljnim cijenama. «Čuvamo radna mjesta i otvaramo nova. Tako smo od prošle godine zaposlili šezdesetak osoba, a taj će broj zasigurno i rasti, jer nam je u planu otvoriti ukupno oko 400 takvih obiteljskih trgovina» - najavio je Mirko Falamić, osnivač i vlasnik tvrtke.

11


GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

Priznanja za iskazanu plemenitost

379

doza krvi prikupljeno je za potrebe osječke bolnice u prvih devet mjeseci ove godine na donjomiholjačkom području, a do kraja godine planira se provesti još pet akcija darivanja krvi. Istaknuto je to, na svečanoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, kojom je obilježen 25. listopad – Dan darivatelja krvi. Zamjenik gradonačelnika Zlatko Tarcal

12

uručio je priznanja višestrukim darivateljima krvi koji su svoju humanost i plemenitost potvrdili 10, 30, 40 i 50 puta. «Spektar djelatnosti Crvenog križa je vrlo širok i teško je izdvojiti najvažnije. Stoga, koristim priliku da pohvalim sve aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac i čestitam ravnatelju i djelatnicima, ali i svim volonterima te posebice višestrukim darivateljima krvi koji su spasili mnoge ljudske živote, što tu aktivnost čini izuzetno plemenitom» - rekao je Zlatko Tarcal. Priznanja za 10 darivanja krvi primili su: KRISTINA PLUŽARIĆ i IVAN ČVANGIĆ iz Marijanaca, MIRKO KLOPOTAN iz Viljeva i SLAĐANA ŠNALCER iz Podravske Moslavine. Za 30 darivanja zahvalnice su primili: SAMIR MILIČIĆ iz Radikovaca, DANIEL FRANJKOVIĆ iz Donjeg Miholjca i PETAR MAČEŠIĆ iz Šljivoševaca, a za 40 puta VLADO KOŠČAK iz Donjeg Miholjca, ŠIMO VUKELIĆ iz Marijanaca i DAVORIN GAŠPARIĆ iz Lacića. Priznanja za 50 darivanja

STUDENI 2011

primili su: MIRKO DUGALIĆ iz Lacića, DOMINIK JERBIĆ iz Viljeva, te IVICA MATIJEVIĆ i JOSIP VILJEVAC iz Donjeg Miholjca. Čestitajući svima na pokazanoj humanosti ravna-

telj IVAN PETRIŠEVAC istaknuo je još PAVU TOMAŠEVIĆA s preko 90 darivanja, MATU VRBEŠIĆA sa 128 davanja i rekordera IVANA ILEŠA iz Podravske Moslavine koji je dao 156 doza krvi. Članovi Skupštine upoznati su i s ostalom aktivnostima Društva. U tradicionalnoj sabirnoj akciji Solidarnost na djelu za potrebe školske kuhinje i socijalne programe prikupljeno je 18.093 kune, više od 520 kg hrane i 300 kg odjeće. Gradsko je Društvo Crvenog križa u devet mjeseci ostvarilo ukupan prihod 820 tisuća kuna, pa se vjeruje da će do kraja godine biti ostvaren plan od ukupno milijun 200 tisuća kuna za sve programe i aktivnosti Crvenog križa.


U LOVAČKOM DOMU “KUNA” U VILJEVU

Brončani brat i sestra Katić

N

vratili su se s dvije osvojene brončane medalje. Nikolina je u kategoriji do 33 kg osvojila 3. mjesto. Na putu prema zlatu izgubila je od predstavnice Hrvatskog dragovoljca iz Brezovice. Njezin brat Boris također je osvojio 3. mjesto u vrlo jakoj konkurenciji u kategoriji do 33 kg. Boris je izgubio samo jednu borbu na cijelom prvenstvu i to u polufinalu od kasnijeg prvaka Hrvatske. Pobijedio je klupskog kolegu Ivana Dukmenića i osvojio broncu, dok je tim porazom Ivan osvojio vrijedno 5. mjesto u toj kategoriji. Ova priča o sportašima bratu i sestri Katić svakako iziskuje pozornost s obzirom da su baš u tzv. malim sportovima takvi sportaši osvajali svjetske i olimpijske medalje. U nadi da će i ovi mladi sportaši krenuti putem brata i sestre Kostelić, ili hrvača braće Žugaj, želimo im puno uspjeha u njihovoj sportskoj karijeri.

upan osječko-baranjski VLADIMIR ŠIŠLJAGIĆ uručio je na svečanosti u Lovačkom domu u Viljevu svečane zastave lovačkim društvima koja pripadaju području Lovnog ureda Donji Miholjac, a čiju izradu je financirala županija. Najzaslužniji pojedinci u radu Lovnog ureda Donji Miholjac nagrađeni su odličjima, a među nji-

lovačkih odlikovanja župan je rekao kako županija nastoji pomo-

ma je i domaćin skupa lovaca načelnik općine Viljevo IVAN FEKETE. Predajući zastave lovačkim društvima i čestitajući dobitnicima

ći lovačku tradiciju na svaki način, a da lovci to vraćaju skrbeći se o lovištima, koja su dobro poznata i izvan granica Hrvatske.

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

a ovogodišnjem prvenstvu Hrvatske u hrvanju slobodnim načinom za uzrast mlađih dječaka i djevojčica, koje je održano početkom listopada u Zagrebu nastupili su i hrvači Hrvačkog kluba FAMI iz Donjeg Miholjca. Pod vodstvom trenera HRVOJA DUKMENIĆA nastupili su brat i sestra BORIS i NIKOLINA KATIĆ te IVAN DUKMENIĆ. S ovog natjecanja naši mladi hrvači

Ž

Uručene lovačke zastave i odlikovanja

13


14

STUDENI 2011

GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA


GLASNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA

15


GLASNIK_D.MIHOLJCA_16  

GLASNIK_D.MIHOLJCA_16