Poroka v gostilni krznar

Page 1

Kontaktni podatki za rezervacijo Uroš Strmljan:

041 861 422

E-pošta: zlickadoo@gmail.com

Poroka v gostilni Krznar Šmartno pri Litiji


Nahajamo se v neposredni bližini gradu Bogenšperk. V novo zgrajeni in opremljeni dvorani, ki sprejme do 100 oseb, poskrbimo za popolnost Vašega poročnega dne ali drugih družabnih dogodkov z izbrano kulinariko, dekoracijo in postavitvijo omizij.

Nudimo: ~ sprejem gostov na prostem z aperitivom, penino in sadjem, ~ pestro ponudbo pristnih slovenskih jedi, ~ velik izbor poročnih menijev, ~ svetovanje pri izbiri glasbe, ~ izdelava poročne torte, ~ serviranje torte na prostem, ~ neomejen čas zabave.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.