EL KİTABI – FAIRstart kullanıcıları için bir rehber

Page 1

EL KİTABI – FAIRstart kullanıcıları için bir rehber FAIRstart eğitim programı kurumlarda nasıl kullanılır

Bu proje Avrupa Komisyonundan alınan destekle yürütülmüştür. Bu yayın sadece hibe faydalanıcısının görüşlerini içerir ve Avrupa Komisyonu içerikle ilgili herhangi bir kullanım ya da bilgiden sorumlu tutulamaz.

1


Programın kullanımı hakkında sıkça sorulan sorulara cevaplar Bu programı kim kullanabilir? FAIRstart eğitim programı bakım evleri, kurumlar, göçmen kampları ve risk grubunda olan çocukların kaldığı yerlere uygun olarak tasarlanmıştır. Örneğin, kreşler, bebek bakım evleri ve çocuk yuvaları gibi. Kullanımı zor veya pahalı mıdır? -­‐ Ne gereklidir? FAIRstart profesyonel eğitim ve gelişim programı: • Ücretsizdir, internet üzerindendir ve herkese açıktır. • Sadece internet erişimi, projektör ve hoparlör gereklidir • Ödeme ve iş gücü gerektirmez -­‐ başka kaynak gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. • 13 program oturumunun herbirini üç haftada bir iki saat olarak veya zamanınız oldukça kullanabilirsiniz. Bu eğitim yaklaşık bir yılda tamamlanır. • Bütün çalışanlar oturumlar arasında öğrendiklerini uygularlar. FAIRstart eğitim programını kullanmanın yararları nelerdir? • Çocuk bakımı araştırmalarındaki en iyi ve en son uluslararası sonuçlar ile temellendirilmiş profesyonel bakıcı anne eğitimini almış olursunuz. • Bu program sizin gibi çocuk bakımı profesyonelleri ile on ülkede test edilmiştir. Sonuç olarak programın: • Kurumda uygulanması pratik, eğitici ve profesyonel bilgi ve özsaygı kazandırdığı, • Katılımcıların, aralarda geçen diyaloglar ile, çocuk bakımı için kendi tasarımlarını da yaratabildiği, katılımcıları daha etkin ve işlerine daha bağlı hale getirdiği, • İnsanlara akademik olarak ne yapması gerektiği değil, açık görüşlü olarak kendi yerel çocuk bakımı becerileri ile kendi uygulamalarının da katılabildiği bir ortam sunduğu, • Çocuk bakımı üzerine önceden eğitim alan veya almayan personelin herbirinin yararlanabileceği bir program olduğu,

2


• Çocuklara kaliteli bir bakım sunma uygulamalarında bütün personele ortak bir temel verdiği, • Personel ve grup sorumlularının arasındaki ilişkileri geliştirdiği, • Çocukların gelişimini desteklediği, personelle çocuk arasındaki stresi azalttığı, çalışma yerinin bir güç kaynağı haline gelmesini desteklediği ortaya çıkmıştır.

İÇİNDEKİLER

I. FAIRstart eğitimi için kullanılacak rehber ...................................................................4 II. Eğitim oturumlarını gözden geçirme ..................................................................... 14 III. Çocuk bakım uygulamalarınızı değiştirmeyi denediğinizde ne olur? .................................. 17 FAIRstart eğitim yaklaşımını öğrenme ................................................................... 17 IV. Profesyonel becerileri öğrenme ve değiştirmenin yeni yolu : İş yerinde öğrenme .................... 18 V. Eğitmen ve grup sorumlusunun yaptiklari ile ilgili daha fazla bilgi ..................................... 20 VI. Bu program neden geliştirildi? .......................................................................... 22

3


I.

FAIRstart eğitimi için kullanılacak rehber

Bu elkiabı grup sorumluları ve program eğitmenlerinin ücretsiz olarak internet üzerinden bir yıllık bir eğitimle ve kurum personelinin gelişimi için bir rehber olarak hazırlandı. Bu el kitabının biri eğitmen ve diğeri grup sorumlusu için olmak üzere iki kopyasını almanızı öneririz. Bu kitap, grup sorumlusunun programı nasıl yönetebileceği ve eğitmenin eğitim oturumlarını nasıl uygulayacağı ve oturumlar arasında personeli nasıl takip edebileceğini anlatmaktadır. Ayrıca bu kitabı okudukça iş yerdeki oturumlarda nelerin öğretileceğini ve çocuk gelişimi uygulamalarını değiştirmeyi denediğinizde nelerin olacağını öğreneceksiniz Son olarak, eğitim programının geliştirilme süreci arkaplanı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. EĞİTİM PROGRAMINI YÖNETMEDEKİ ÖNEMLİ ROLLER Grup Sorumlusu: Personelin kurumdaki günlük çocuk bakımı uygulamalarından sorumlu olan kişidir. Grup sorumlusu (müdürlük, yerel yönetim) programın seçiminden sorumludur. Grup sorumlusu eğitim oturumlarının çalışma planı için pratik hazırlıklar yapmalıdır, eğitmeni olabildiğince çok eğitim oturumunda bulunması için (özellikle çalışma planı ve değerlendirme bölümleri olan oturumlar için) desteklemelidir. Büyük kurumlarda birçok grup sorumlusu biraraya gelerek kendi personellerinin eğitimi için işbirliği yapabilir. Eğitmen(ler): Grup sorumlusu bir veya daha fazla eğitmeni belirler. Eğitmenler eğitim oturumlarını en iyi düzeyde bilmekle, eğitim oturumlarını birbirine bağlamakla ve personelin içeriği anlaması ve konu hakkında tartışmasından sorumludur. Ayrıca, eğitim oturumları arasında personelin öğrendiklerini uygulamalarını destekler. Kim eğitmen olabilir? Eğitmen, grup sorumlusu tarafından belirlenir ve bunun için birçok seçenek vardır: •

Eğer kurum çok küçükse grup sorumlusu eğitmenin rolünü alabilmelidir.

Personel içinden güvenilir ve saygın olan biri de grup sorumlusu ile anlaşarak eğitmen olabilir.

4


Dışarıdan bir profesyonel, öğretmen, psikolog vs. gibi kişiler de eğitmen olabilir. Profesyonelleri eğitme ve öğretme konusunda deneyime sahip olan bir kişi de olabilir.

Eğitmen ve grup sorumlusu eğitim programı boyunca birbirlerine yakın olmalıdır. Personel(ler): Çocuklar ile gün boyu ilgilenen çalışanlardır. Bu programın eğitmen ve grup sorumlusu tarafından onlara iyi anlatılması ve onların motive edilmesi önemlidir. Birlikte yaptıkları işler takdir edilmelidir ve programın içeriği hakkında etkin olmaları ve gün içinde bu içerikleri uygulamaları için desteklenmelidirler. Şimdi programı kullanmak için genel rolleri biliyorsunuz. Öyleyse web sitesindeki materyallere bakalım! WEB SİTESİNDEKİ MATERYALLER www.XXX.EU http://www.fairstart-­‐train4care.com sitesini ilk defa açtığınızda, aşağıdaki içeriği göreceksiniz.

5


1.

GRUP SORUMLUSU VE EĞİTMEN İÇİN PUAN CETVELİ

İki "puan cetveli"nin de çıktısını alabilirsiniz: GRUP SORUMLUSU PUAN CETVELİ ve EĞİTMEN PUAN CETVELİ Grup sorumlusunun puan cetvelini kullanması, personel ve kendisi arasındaki işbirliğinin nasıl olması gerektiği konusunda ona bir görüş kazandırır. Çocuklar ile perosnel arasında olan yardımcı ve eğlenceli profesyonel ilişkilerin sayesinde personel ve grup sorumlusu arasında yardımcı ve eğlenceli profesyonel ilişkiler doğar ve bu önemlidir. Eğitmenin puan cetveli personelin günlük çocuk bakımı uygulamaları ile ilgili açık bir bilgi verir. Eğitim, bu bakım uygulamalarının nasıl daha iyi geliştirilebileceği ve iyileştirilebileceği hakkında ilham verebilir. Grup sorumlusu ve eğitmen ikisi beraber puan cetvellerini doldurduklarında, personel ve grup sorumlusu arasındaki ilişkiyi ve kaliteli bakım uygulamalarını nasıl destekleyeceklerini tartışıp planlayabilirler. Gelişim için önemli atılımlarda bulunabilirler.

6


2.

ONÜÇ EĞİTİM OTURUMU

Web sitesindeki menüde bulunan "oturumlar"a girdiğinizde, 13 eğitim oturumunun olduğunu göreceksiniz. Her oturum aynı yapılandırmaya sahiptir: Teoriyi gösteren öğrenme bölümü ile başlar ve grup tartışma soruları ve uygulamalar ile devam eder. Her oturumun en son bölümü personel, eğitmen ve grup sorumlusunun öğrenilenleri nasıl uygulayacağına yönelik öneriler verir. Etkin olarak öğrendiklerini nasıl uygulayacaklarını planlarlar. Oturumlar bir bütün olarak kaliteli çocuk bakım uygulamaları için gerekli olan bilgi ve uygulamaları içerir. Bu model ile uyumlu olan çocuk bakım uygulamaları, çocukların yararına olan bakıcı annelere yönelik sağlıklı bağlanma ve çocukların sağlıklı zihinsel ve fiziksel gelişimini destekler. 7


3.

EKSTRA KAYNAK OTURUMLARI

Web sitesinin menüsünde program için tamamlayıcı olan "kaynak oturumlar"ı görebilirsiniz. Eğer ilgili olduğunu düşünürseniz bu oturumları uygulayabilirsiniz. Bu bölümde yer alan başlıklar: Çocuk haklarını öğrenmek; zihinsel ve fiziksel engeller; cinsel davranış ve doğum kontrolü; ve sadece Romanya için ilk yardım'dır. 8


4.

OYUNLAR

Bu bölüm güven temeli yaklaşımın arkasındaki temel prensipleri bir başka şekilde anlatarak oyunculara öğrenme ve deneyim kazandırmak için tasarlanmış Adalet Gemisi Oyunu'nu içerir. Ayrıca, diğer oyunlar için bir öneri listesi de bulacaksınız. Oyunları kullanmak isteğe bağlıdır. Bu materyallerin hepsi kurumunuzda verdiğiniz eğitim için ihtiyacınız olan araçlardır. Şimdi oturumların nasıl yönetileceğine bakalım. PROGRAM NASIL KULLANILIR -­‐ PERSONEL İÇİN KISA EĞİTİM OTURUMLARI Program mümkün olduğunca kolay kullanılabilecek olarak tasarlanmıştır. Bu, eğitimin günlük işinizde bir etkinlik olacağı anlamına gelir. Eğitim için uzak yerlere gitmek zorunda kalmazsınız veya programı ugulamak için işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Personel için 13 tane iki saatlik eğitim 9


oturumu düzenlersiniz, örneğin uzun personel toplantılarında veya neresi uygun olursa, belki haftada bir, belki ayda bir, sizin olasılıklarınıza bağlı olarak bunu yapabilirsiniz. Oturumlar arasında uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. Program süreci esnektir. Herhangi bir zaman, ihtiyaç olduğunda oturumları tekrar edebilirsiniz veya yerel şartlara göre kendi hızınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Öğrenilen teori ve uygulamalarla kendi yerel modelinizi tasarlayabilirsiniz. OTURUMLARI YÖNETMEK İÇİN GÜNLÜK TUTMAYA BAŞLAMA Grup sorumlusu ve eğitmenin eğitim boyunca her oturumda yapmaya karar verdiklerini, personelin eğitime nasıl cevap verdiğini, her oturumda neler öğrenildiğini, oturumlar arasında başarılı olunup olunmadığını, çözülmesi gereken problemlerin oluşup oluşmadığını anlatan bir günlük tutmaları önerilir. Bu günlük ayrıca personelin okumasına da açık olmalıdır. EĞİTMENLER İÇİN: BİR EĞİTİM OTURUMU NASIL YÖNETİLİR Başlamadan önce: 1. Güvenilir bir internet bağlantınız, bağlantısı yapılmış bir projektörünüz ve oturumun sesi için gerekli olan hoparlörlerinizin olduğundan emin olun. Eğitim oturumundan yarım saat önce bunları test edip çalıştığından emin olun. 2. Üç saat sizin için boş kalacak, personel için koltukların olduğu, oturumlar boyunca rahatsız edilmeyeceğiniz bir odaya sahip olmalısınız. Katılımcılar bir sınıf gibi oturabilir yada masa etrafında aile grubu kurabilirler. Her katılımcının mutlaka ekranı görmesi gerekir. 3. Projektörü açın ve birinci eğitim oturumuna girin. Bir eğitim oturumunu açtığınızda, hemen hemen her oturum aynı yapıya sahiptir: Bugünün konusunu tanıtan başlık Katılımcıların tartışmalarla öğreneceği ve oturumlar arasında uygulayacağı beceriler Oturumun temasını anlatan kısa bir yazı Özetlenmiş bir şekilde oturumun amaçları -­‐ bunları yapmak neden önemli veya gereklidir?

10


Eğitmen bunu anlatır ve eğer gerekliyse sorular sorar. Sonra, sayfanın altındaki diğer sayfa numarasına basarak ilerler. Oturum sayfaları yazılar, örneklendirilmiş uygulamalar ve oturumun temasını anlatan videolardan oluşur. Sık sık planlanan tartışmalar olur ve eğitmen odayı bunun için düzenlemelidir. Videolar gösterilir ve yorumlar alınır. Herkes tüm içeriği anlayana kadar oturumlar arasında geri dönüşler yapabileceğinizi unutmayın. Her oturumun sonunda, diğer oturuma kadar yapılacak olanların önerilerinde bulunulur, bundan kimin sorumlu olacağı belirlenir ve her personelin ne yapacağı söylenir. Eğitmenin önerileri dikkatlice dinlemesi ve yapılacak işlerle ilgili destekleyici olması gerekir. Program sadece öneriler verir, ama personel grup sorumlusu ve eğitmen tarafından yapılan planlar daha önemlidir. Herkesin bir sonraki oturuma kadar ne yapacağını bilmeleri için ortaya atılabilecek güzel fikirler ve planlamada yardımcı olabilecek şeyler için yorumlar alın. OTURUMLAR ARASINDA UYGULAMA YAPMAYI ÖĞRENME Grup sorumlusu ve eğitmen oturumlar arasında ve oturumun sonunda yapılan planları uygulamak için destekleyici olmalıdır. Personele sorun, planladıklarını yapmaları için onlara yardım edin ve eğer bir problemle karşılaştıysalar bununla ilgili tartışın. Yeni uygulamaları kaydetmek üzere telefon kayıtları veya kısa video kayıtlarını destekleyin ve hepsini kurumun veya eğitmenin bilgisayarına kaydedin. Video kayıtları sadece eğitim için kullanılabilir ve bütün hepsini bilgisayara kaydettikten sonra özel telefonlardan videoları silin.

11


GELECEK OTURUMA BAŞLAMA Gelecek oturumu tanıtırken, bir pencere açılır, bu pencerede "Lütfen onbeş dakika oturumlar arasında yaptıklarınızı tartışınız" yazar.

Aklınızda kalan birşey varsa sorun ve tartışmaları dinleyin. Anlayışlı ve kabul edici bir tutumda olun, birlikte yapılan yeni işler zaman alıyorsa bunların altını çizin. Eğer oturumlar arasında video görüntüleri çekildiyse bunları birlikte izleyin ve gelişim ve iyileştirmeler hakkında tartışın. Oturumlar küçük pratik görevlerle başlarlar ve basamak basamak teoriyi tanıtır ve daha zorlu uygulamalara doğru ilerlerler. PROGRAMI YÖNETMEK İÇİN BİLMEYE İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HERŞEY BU TEMEL YÖNERGEDEDİR Bu yönerge, program boyunca nasıl ilerlediğinizi gösterir. İlerideki oturumları planlayın ve bunları çalışma planlarına katın, böylece herkes ne yapacağını ve gelecek oturumun ne zaman olacağını bilir.

12


El kitabının gelecek bölümlerinde, eğitimde nasıl başarılı olabileceğinize dair daha detaylı bilgilere sahip olacaksınız: •

Günlük tutumları ve alışkanlıkları değiştirirken neler oluyor -­‐ direnç ve şüphe ile nasıl başa çıkarsınız?

Çalışma yerinde öğrenme -­‐ çalışma yerinizi eğitim ve gelişim yerine döndürmek ne anlama geliyor?

Grup sorumlusu ve eğitmenin rolü hakkında daha fazla bilgi.

Bu program neden geliştirildi? -­‐ risk grubunda olan çocukların durumu ve bakıcı annelerin çalışma koşulları

Değişime doğal direncin nasıl üstesinden gelinir ve motivasyon ve dahil olma nasıl desteklenir?

13


II.

Eğitim oturumlarını gözden geçirme

Şimdi her oturumun amacı ve içeriğinin kısa özetlerini okuyacaksınız. Bu sizin eğitim sürecini gözden geçirmenizi sağlayacak: 1. Oturum: Bu oturum eğitim programının tanıtımıdır. Bu oturumda kurumunuzda FAIRstart programı uygulanırken, grup sorumlusu, eğitmen ve personelin nasıl işbirliği yaptığını göreceksiniz. İkişerli olarak birbirinizle görüşmeler yapıp çocuklarla olan profesyonel çalışmanızda kendi hayatınızdan getirdiğiniz kendi hayat deneyimlerinizi kaynak olarak işinizde nasıl kullanacağınızı deneyimleyeceksiniz. Son olarak, ilk defa oturumlar arasında uygulayacağınız küçük çalışma planları oluşturacaksınız. Çalışma planları oturumlarda anladıklarınızı ölçmek için kullanabileceğiniz araçlardır. 2. Oturum: Bu eğitim oturumunda bağlanma teorisinin temeli ile tanışacaksınız. Bağlanma Davranışını öğreneceksiniz, Güven Temelli Bakıcı Anne davranışını ve Keşfetme Davranışını öğreneceksiniz. Bu size çocukların güvende hissetmeleri için işbirliği yapmada yardımcı olacak. Güvenli çocuklar mutludur ve daha fazla öğrenme için isteklidir. Günlük grubunuzu nasıl planlayacağınızı ve bireysel etkinliklerde günlük işinizde güven temelini nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz. Bu sizin işinizi daha az stresli hale getirecek. 3. Oturum: Bu eğitim oturumunda, fiziksel temas ve uyarımın erken beyin gelişimindeki önemini anlamayı öğreneceksiniz. Günlük alışkanlıklarınızda normal bebeklerin, erken doğan bebeklerin ve narin(frajil) bebeklerin beyin etkinliğini uyarmak ve desteklemek için yaklaşım ve uygulamalarınıza yeni yollar ekleyeceksiniz. 4. Oturum: Bu eğitim oturumunda, profesyonel bakıcı anneliğin nasıl olacağını öğreneceksiniz. Çocukla olan sosyal ve duygusal ilişkinizi nasıl güçlendireceğinizi öğreneceksiniz. Günlük işlerinizi yaparken bu ilişkileri nasıl kuvvetlendireceğinizi göreceksiniz. Ayrıca, çocukların bakıma nasıl karşılık verdiği, bağlanma modelleri ve çocukların güvende hissetmeleri için sizin onlara nasıl karşılık vermeniz gerektiğini anlayacaksınız. 5. Oturum: Bu eğitim oturumunda, erken bağlanma problemlerini ve kurumda kalan çocukların güvensiz bağlanma modellerini yansıtan çocuk davranışlarını nasıl tanıyacağınızı ve

14


gözlemleyeceğinizi deneyimleyeceksiniz. Çocukların size karşı olan güvensiz bağlanma girişimlerine nasıl profesyonel bir şekilde karşılık vereceğinizi öğreneceksiniz: Çekingen, kararsız ve dağınık bağlanma davranışları. Bir grup olan güveniz bağlanan çocuk grubuna nasıl karşılık vereceğinizi planlayabilirsiniz. 6. Oturum: Şimdi, birden ayrılma ve zor kayıplar ve diğer deneyimlerin üstesinden gelebilmek ve çocuklara ailelerinin kaybı konusunda yardım etmek için yollar geliştirmeye başlayacaksınız. Çocukla kayıba verilen tepki konusunda açık ve bilgilendirici bir konuşma yapmayı öğreneceksiniz. Ayrıca, çocukların yaşam koşullarında karşılaşacakları durumlarda daha güçlü olmalalarını ve daha dirençli kalmalarını sağlayacak etkinlikler oluşturabilirsiniz. 7. Oturum. : Şimdi, çocukların kim olduklarına dair olumlu bir fikir ve olumlu bir özsaygı geliştirmeleri için onlara nasıl yardımcı olabileceğiizi öğreneceksiniz. Bu oturumdaki araçlar çocuğun farklı kökenlere sahip olması ile nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda sizi destekler. Çocukla konuşma ve etkinlik planları önerilir. 8. Oturum: Bu eğitim oturumunda ilk 7 oturumdaki uygulamalarınızı değerlendireceksiniz ve eğer gerekliyse düzeltmeler yapacaksınız. Bu sizin eğitim alanınızdaki işinizi düzenlemek ve sizin kurumunuzdaki profesyonel gelişim sürecinizi desteklemek içindir. 9. Oturum: Bu eğitim oturumunda, çocukların iki temel ihtiyacının ne olduğunu anlayacaksınız: gün içinde değişmeyen bakıcı anne ile uzun süreli kişisel ilişkiler ile bakıcı anneler ve yaşıtlardan oluşan bir gruba ait olma duygusu. Çocukların ihtiyacı olan gün içinde değişmeyen bakıcı anne için grup sorumlusu ve personel için de uygun olacak şekilde en iyi dengeyi sağlayarak çalışma saatlerini tartışabilir ve hatta belki tekrar düzenleyebilirsiniz. Grup sorumlusu ve çalışma saatlerini düzenlemeden sorumlu kişi bu oturumda yer alabilir. 10. Oturum: Araştırmaların sonuçlarına göre çocuklar için en önemli nokta iyi sosyal ilişkiler kurabilmektir. Bu oturumda çocuklar ile ilişki kurma görevini nasıl planlayacağınız ve sağlayacağınız ile ilgili birçok pratik örnekle karşılaşacaksınız. Pratik ilişkilerin üç düzeyi şunlardır: bireysel bakıcı anne / çocuk ilişkileri, grup ilişkileri ve kurumun tümüyle olan ilişkiler.

15


11. Oturum: Bu oturumda, okul öncesi sosyal beceriler ve duygusal gelişimi temel alan bilişsel öğrenmeyi (okul dersleri: matematik, dil, vs.) keşfedeceksiniz. Bu erken beceriler: odaklanma ve konsantrasyon, tanıma, ezber, orantı duygusu, olumlu motivasyon, gerilim toleransı. Bu bölümün sorusu: Okula, üniversiteye ve diğer eğitimlere gitmesi için çocuğa bu psikolojik becerileri verecek sosyal çerçeveyi nasıl yaratabiliriz? 12. Oturum: Bu eğitim oturumunda çocuk ergenlik dönemine girerken ve kendine ait kimliğini oluştururken bu geçiş evresini nasıl destekleyeceğinizi öğreneceksiniz. Davranış kontrolü ve özgürlük toleransını nasıl dengeleyeceğiz? Ayrıca, genci kurumdan ayrılmaya nasıl hazırlayacağınızı da öğreneceksiniz. 13. Oturum: Bu oturumda FAIRstart programına olan katılımınızı değerlendireceksiniz. Işinizi yapacak ve beş farklı alanda ne kadar gelişim gösterdiğinizi değerlendireceksiniz. • Bakıcı anne uygulamalarınızın ürünü • Çocukların gelişimi ve çocuk/bakıcı anne ilişkilerinizin ürünü • Çocuk bakımı uygulamalarında dikkate alınması gereken personel becerilerinizin ürünü • Grup sorumlusu/eğitmen/personel ve işbirliği yapılan becerilerinizin ürünü • Yerel çevre ve karar vericiler ile olan ilişkilerinizin ürünü

16


III. Çocuk bakım uygulamalarınızı değiştirmeyi denediğinizde ne olur? Gelişim sürecini başlatmadan önce değişim ve gelişime karşı doğal dirence karşı birkaç öneri Kurumunuzda değişiklik yaptığınızda, bazen, insanlar gerginleşir, kendilerini beceriksiz hisseder ve önerilerinize karşı çıkabilirler. Kurumun grup sorumlusu olarak, bu anlaşılır ve tipik tutumun farkında olmak önemlidir. Kibar olun, programın tanıtımını yaparken ısrarcı olun ve programın avantajları ve olumlu sonuçlarını belirtmeyi sürdürün. Eğer insanların kendi fikirleri veya değişime karşı olan düşünceleri varsa azarlayıcı ya da eleştirici olmayın. Onları dinleyin, kaygılarını takdir edin, problemlerin üstesinden gelebilmek için önerilerini sorun ve herhangi bir olumlu cevaplarına odaklanın. Çocuk bakım uygulamalarındaki katılımlarının profesyonel görevlerinde işlerinin bir parçası olduğunu belirtin. Eğer çocuk bakımı için önemli olan yerel politikacılar veya kurumunuzdaki önemli kişiler varsa lütfen onları programdan haberdar edin. Onaylarını alın ve eğer mümkünse ilgilerini çekin. Kurumlar yerel topluluktan izole bir şekilde olmanın üstesinden gelmeli ve kurumda kalan çocuklar topluluk hayatında herkese eşit kişiler olmaları için etkin olarak desteklenmelidir, bu programın önemli bir bölümüdür.

FAIRstart eğitim yaklaşımını öğrenme FAIRstart eğitiminde personel "normal" eğitim kurumlarında öğrendiklerini öğrenirler. Bu teorik bilgi çocukların davranışlarını gözlemlerken ve sizin ve iş arkadaşlarınızın aynı çocuk bakım uygulamalarını yaparken önemlidir. Bu yüzden, FAIRstart eğitim programı pratik işlerinizi ve önceden öğrendiğiniz teoriyi birleştirir: çünkü çocukların sağlıklı gelişiminin teorik bilgisine uygun olması için uygulamalarınızı değiştirerek ve geliştirerek öğrendiklerinizi çalıştığın yerde tam olarak uygulayabilirsiniz. Işte bu yüzden işyeri bir öğrenme yeridir. İşyerinden çok uzak biryere çocukların bağlanma teorilerini öğrenmek için başka bir eğitim kurumuna gitmiyorsunuz ve işyerinizde bir eğitim kurumu kuruyorsunuz!

17


IV.

Profesyonel becerileri öğrenme ve değiştirmenin yeni yolu : İş yerinde öğrenme

FAIRstart eğitim programı daha geleneksel olan birçok personel eğitiminden farklı bir saygınlığa sahiptir. İlk olarak, geleneksel eğitim günlük uygulamalara belirli bir mesafede olurken bu eğitim personelin günlük bakım uygulamaları ile yakın ilişkide olarak yer alır İkinci olarak, programdaki eğitim yaklaşımı, katılımcıya yöneliktir ve geleneksel eğitimde olduğu gibi öğretmenden öğrenciye yönelik değildir. Bu, eğitimin eğiticiliğinin öğretmen yerine öğrenmeye yönelik olduğu anlamına gelir. İnsanlar tartışarak ve birbirleri ile yeni bilgi ve metotlarla uygulamalarını karşılaştırıp düşünerek öğrenirler . Üçüncü olarak, eğitim programı personelin birbiriyle olan ortak düşünce ve etkileşimine güçlü bir şekilde odaklanan pedagojik çalışma metotlarını temel alır. Dördüncü olarak, personel ve gup sorumlusu kendi beceri gelişimlerinin yardımcı geliştiricileridir çünkü eğitim açık olarak çok iyi bilinen günlük uygulamalarla tasarlanmıştır ve eğitim materyalleri olarak personelin kendisinin uygulama çerçevesinde olan fotograflar, video görüntüleri ve geliştirme planları tasarlanmıştır. Personelin etkin olarak programa dahil olmasını kolaylaştırma Personelin etkin katılımını kolaylaştırma ve dahil olması öğrenmeleri ve beceri gelişimleri için önkoşuldur. Geleneksel öğretme tarafını tutmaya meyilli öğretmen yönelimli metotlara karşı FAIRstart'ın eğitim tarafını tutan katılımcıya yönelik metodu. Yeni metotlar görerek, yeni metotları tartışarak ve uygulamalarda onları kullanarak öğrenirsiniz cümlesini temel alan yaklaşım. Eğitim oturumlarında aşağıdaki metotlar için çok sayıda öneriler bulacaksınız:

Tartışma

Düşünme

Bilgiyi Paylaşma

Grup Çalışması

Oyunlar

18


Eğer öğrenme metodu olarak personel bu metotlara alışık değil ise personele bu metotları tanıtmanız önemlidir. Her eğitim programında tartışmalar, konuşmalar, düşünme, grup çalışması ve benzer metotlarla ilgili bir çok tasarım bulacaksınız.

19


V.

Eğitmen ve grup sorumlusunun yaptiklari ile ilgili daha fazla bilgi

GRUP SORUMLUSUNUN ROLÜ İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ Grup sorumlusu kurumdaki eğitim çabalarının başarısı için önemli görevleri yerine getirmelidir: •

Grup sorumlusu çocukların güvenli bağlanma prensipleri temeli ile çocuk bakım uygulamalarını geliştirmek ve değiştirmek amacıyla eğitim programını uygulama kararını veren kişi olarak ilk adımı atmalıdır

Grup sorumlusu bu programa neden öncelik verdiğini içeren bilgiyle personelin gelişiminde programın yer alması ile ilgili konuşmalarında açık ve kesin olmalıdır

Gelişim süreci boyunca, grup sorumlusu personelin düşüncelerini ve eğitime olan tepkilerini dinlemelidir.

Grup sorumlusu ilgisini ön plana çıkarmalı ve personel ve eğitmeni kendilerini eğitime, öğrenmeye ve kurumun çocuk bakım uygulamalarındaki gelişim sürecini değiştirmek için işbirliği yapmaya hazırlamaları için desteklemelidir

Grup sorumlusu eğitmeni eğitim boyunca ve gelişim süreci eğitmeni olarak, özellikle eğitmenin resmi bir otorite rolü olamadığı zamanlar, yönetim becerisi olmayan bir denetmen veya aracı grup sorumlusu olduğu zamanlar desteklemelidir. Bir başka açıdan, eğitmen kurum grup sorumlusu tarafından görev ve sorumluluk verdiği bir personel olabilir. Bu eğitmen için hassas bir durumdur çünkü eğitmen olarak seçildiği için iş arkadaşları ile arasında anlaşmazlıklar olduğunda hiçbir zaman grup sorumlusu tarafından yalnız bırakılmamalıdır.

EĞİTMENİN ROLÜ İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ Eğitmen -­‐ grup sorumlusu ile birlikte eğitim sürecini planlama ve kurumdaki personelin beceri gelişiminden sorumludur. Eğitmen günlük çocuk bakımı ile uyumlu bir şekilde planlanması gereken eğitim kararını tek başına veremez. • Eğitmen, eğitim oturumlarını başlatma, personele her oturum için verilen içeriği, yapıyı, alıştırmaları öğretme konusundan sorumludur.

20


• Eğitmen, personelin program boyunca öğrendiği ve dahası günlük uygulamalarına bunları geçirmeleri için onlara yardım ettiği güven temelli bağlanma teorisi ile ilgili personelin düşüncelerini desteklemekten sorumludur. • Eğitmen, personelin kendi aralarında ilişki kurmalarına ve dahil oldukları beceri gelişimlerini devam ettirmelerini desteklemeden ve yeni tutum, uygulamaları kendi kendilerine tanımaları ve personel grubu ve grup sorumlusu ile işbirliğinde olmalarından sorumludur. • Eğitmen, grup sorumlusunu eğitim hakkında bilgilendirme ve personelin beceri gelişiminin altını öncelikli olarak çizmek istediğinde diğer grup sorumlularının katılımı ve dahil olması için onları çağırmadan sorumludur.

21


VI.

Bu program neden geliştirildi?

Arkaplan Bu program çocuk bakım kurumlarındaki personel için beceri geliştirme programıdır. Program, küçük çocuklar ile çalışan personelin profesyonel bakım becerilerini iyileştirme konusu üzerine yapılandırılmıştır. Günlük uygulamalar ve kurumsal gelişimi kapsar. Bu bilgi, FAIRstart projesinin bir bölümü olarak Avrupadaki bakıcı anneler ile iyileştirilmiş ve test edilmiştir. (www.train.fairstartedu.us ) 2008 yılı aralık ayı ile 2010 yılı kasım ayı arasında Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Programı tarafından desteklenmiştir. Avrupa komisyonu ve kullanıcıları tarafından çok başarılı bir program olarak değerlendirilmiştir. FAIRstart projesi inovasyon projesi transferinin bir bölümü olarak yeni çocuk bakım içerikleriyle yeni hedef gruplara, yeni ülkelere yaygınlaştırmak ve geliştirilmek için onaylanmıştır. Bu süreç 2011 yılı aralık ayı ile 2013 yılı kasım ayı arasında gerçekleşmiştir. İki proje aşamasını da içeren FAIRstart programı Romanya, Italya, İspanya, Kıbrıs, Türkiye, Bulgaristan, Letonya, Polonya ve Danimarkada test edilmiş ve izlenmiştir. Program Avrupa üyeleri ülkeleri dışında büyük ilgi görmüştür ve programın toplamda 26 dile çevrilmesi mümkündür. (www.fairstartglobal.com ). Bu çevirilerin gönüllü çevirmenler, akademisyenler ve bakım profesyonelleri ile geniş bir kapsamı vardır. FAIRstart programı neden geliştirildi? • 1,5 milyon Avrupalı çocuk ve genç, ailesi bakamadığı için kurum bakımına verilmiştir. Üç yaşından küçük 90.000 Avrupalı çocuk ya kurum bakımındadır ya da koruyucu aileye verilmiştir. Onlar annesi ya da babası olduğu halde, yüksek risk grubunu oluşturur. Hayatta olan aileleri olabilir, ama aileleri fakirlik, göç, uyuşturucu bağımlılığı veya başka bir suistimale maruz kalmış ve çocuklarına bu yüzden bakamıyor olabilirler. • AB vatandaşları olarak, bu çocukların iyi bakım görme ve insan ilişkilerinde bulunma, güven temeline sahip olma ve temel ve duygusal becerileri öğrenme şansı gibi temel hakları vardır. • Bakım için en iyi sonuçlar (beyin gelişimi, sosyal fonksiyon, okul ve eğitim) eğer doğumdan üç yaşına kadar bakım uygulamalarınızı geliştirirseniz elde edilebilir. Bu program, bütün bunlarla birlikte üç yaşından büyük çocuklarla ve gençlerle çalışanlar içinde eğitim oturumlarını içerir. • Toplumdan kendini izole eden birçok kurum ve koruyucu aile düşük statüde personele sahiptir ve çok sınırlı bir bütçeye sahip olduklarından

22


profesyonel bakım eğitimi prensiplerini ve eğitimini alma imkanına sahip değildirler.

İşte bu yüzden FAIRstart Güven Temelli Model programı çok küçük bebek ve çocuklara yönelik pratik profesyonel bakım üzerine odaklanır. Bununla birlikte, teori kavramı ve uygulamalarıyla üç yaşından büyük çocuklar ve gençlere yönelik olarak da çok yararlıdır. Bu program nasıl geliştirildi? Bu program uluslararası olarak bilinen Danimarkalı çocuk gelişimi uzmanı psikolog Mr Niels Peter Rygaard ile proje işbirliği çerçevesinde geliştrilmiştir. Mr Niels Peter Rygaard profesyonel olarak evinden ayrı yaşayan çocuklara yönelik bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Bu program sizin gibi insanlarla test edilmiş ve geliştirilmiştir. Programda yer alan kişiler: • Kurumların grup sorumluları • Profesyonel çok bakımı uygulayıcıları Program geliştiricilerinin deneyimleri ve aldıkları geribildirimler doğrultusunda program yenilenerek değiştirilmiş ve mümkün olduğu kadar günlük uygulamalara yararlı olacak çekilde tasarlanmıştır. Ayrıca alınan geri bildirimler bu versiyonun daha fazla oturuma ve kurumlar ve koruyucu aileler olmak üzere iki bölüme ayrılarak daha da genişlediğini göstermektedir. Programın ilk versiyonunda bebek ve küçük çocuklara bakan bakıcı anneler hedef alınmıştı ama bu versiyon okul çağı çocukları ve ergenleri de kapsamaktadır. Avrupa birliği, yönetimler ve özel kurumlar, dernekler,bilim adamları ve günlük profesyonel kullanıcılara çok teşekkür ederiz. Şu anda program çok etkili ve ayakları yere basan ücretsiz bir eğitim programı haline geldi. Sağlanan eğitim, bilimsel linkler, karar vericiler ve bakıcı anneler çocukların ve gençlerin yararına olacak şekilde bir birlik oluşturdu. BİLİMSEL VE İSPATLA TEMELLENDİRİLEN METOTLAR Geliştiriciler için çocuk gelişimi ve iyileştirilmesi için temellendirilerek etik olan ve ispatlanabilen metotlar bu FAIRstart Güven Temelli Modelde tavsiye edilmektedir. Bu sonuç Mr Niels Peter Rygaard' ın işbirliğinde kazanılmıştır. Ayrıca, üniversiteler, çocuk psikiyatristleri, psikologlar ve eğitim profesyonelleri herbir ülkede programın geliştirilmesi için davet edilmiştir. Bu yapılan işbirliği uluslararası bilimsel ilgiye sebebiyet vermiş ve Bebeklerin Zihinsel Sağlığı dergisinde özel bir konu olarak dünya çapında çocuk bakımı araştırmacılarını davet edip risk alanında olan çocuklardan alınan sonuçlarının siyasi karar vericileri nasıl etkilediği ve yapılan araştırmalarının eğitim ve müdahale programlarında nasıl kullanıldığı anlatılmıştır. 23


FAIRSTART EĞİTİMİNİN ANA UNSURLARI FAIRstart eğitim programının ana unsurları 10 temel prensipe dayanır. Günlük uygulamalarınızda kullanacağınız önerileri size vererek başarı sağlamanıza yardım edecek programı size anlatılır. Bu, çok küçük çocukların bakımını iyileştirmek ve bunu teorik sebeplerle yapmaktır. Bu prensipler kısaca: Programda yer alan yerel ortakların, ortak geliştiricilerin iyi uygulamalarını etkin bir şekilde yapmalarını sağlamak

• •

Erken beyin etkinliğini ve gelişimini günlük uyarımlarla geliştirmek

Çocuklarda güvenli bağlanmayı desteklemek için ahenkli bir bakım modeli geliştirmek

Herhangi bir pratik görevde sosyal etkileşimin farkında olmak ve uygulamak

Bölünmüş bir geçmiş yerine olumlu bir kimlik oluşturmak ve kaybın üstesinden gelmeleri için çocuklara yardım etmek

Çocuklar için aile benzeri gruplar oluşturarak normal bağlanma ve sosyal becerilerini desteklemek

Bağlanma ve sosyal gelişim için yaşıtlarla olan ilişkileri aile grubunda desteklemek

• •

Çocuklar için temel sosyal, duygusal ve bilişsel öğrenme şansı sağlamak.

Sosyal yaşamda çocukların yer almasını sağlamak ve kurum ve yerel çevre arasındaki iletişimi kurmak

Kurumdan toplumsal yaşama geçişte yardımcı olmak: çocuklara kendi hakları ile ilgili bilgi vermek ve bunları nasıl uygulayacaklarını anlatmak ve kurumdaki gençleri doğum kontrolü hakkında bilgilendirmek

24


TEŞEKKÜR EDERİZ! TransFAIR projesi ekibi size Avrupanın haylaz çocuklarının bakımlarını geliştirmek için gösterdiğiniz çaba için teşekkür eder! Umarız program kurumunuz için yararlı olur.

25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.