Page 1

14. Lípa Musica s úspěchem zahájena strana 3

Pozvánka na svatováclavský víkend strana 6

Radostné muzicírování s PhilHarmonia Octetem

mezinárodní hudební festival

strana 7

17. září – 21. listopadu 2015 Irena Chřibková a Roman Janál zvou do Großschönau strana 11

festivalový zpravodaj

4/ 2015

Soutěžte s námi o vstupenky strana 15

Soutěž


|2

Vážení a milí příznivci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, mezinárodní hudební festival 17. září – 21. listopadu

2015

14. ročník MHF Lípa Musica byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 17. září spolu s Filharmonií Hradec Králové a Markem Zvolánkem. Rozběhl se tak další koncertní maraton nabízející rozmanité a nejen hudební zážitky v místech rozesetých po Libereckém kraji i jeho okolí. Slavnostní program úvodního večera vystřídala dvojice českolipských koncertů, ve kterých festival nabídl neotřelé kulturní programy, a první výlet mimo brány rodného města, jež přinesl veleúspěšný recitál Josefa Špačka. Pro dny následující, které obklopují svátek svatého Václava, jsme pro vás

připravili pestré menu plné kvalitní komorní hudby, které okoření i setkání s irskou world music. Těšit se můžete na Musicu Floreu, PhilHarmonia Octet či Dětský filharmonický sbor z Drážďan. Rádi bychom vás také upozornili, že s ohledem na to, že příští rok festival slaví své 15. výročí, chceme dát prostor i vám a těšíme se na Vaše programová přání a tipy, které byste rádi v programu festivalu v příštím roce spatřili a uslyšeli. Do našeho anketního šetření se můžete zapojit na koncertech, v naší festivalové pokladně nebo

vyplněním anketního lístku, který najdete v příloze k tomuto zpravodaji. Pokud nám dáte i svůj kontakt, můžete být zařazeni do slosování o 2 vstupenky na vítězný koncert. Přejeme Vám krásné podzimní dny a těšíme se na setkání s vámi na dalších letošních koncertech! Za festivalový tým Lucie Johanovská

aktuality Festivalový zpravodaj vydává MHF Lípa Musica, Klášterní 464/11, 470 01 Česká Lípa Redakce: Ing. Lucie Johanovská, marketing a PR, lucie.johanovska@lipamusica.cz, tel.: + 420 608 823 973 grafické zpracování: DÍLNA.org foto: archiv festivalu, Lukáš Pelech Atelier www.lipamusica.cz www.facebook.com/lipamusica

zpět na obsah

Předprodej vstupenek

Vyberte si koncert na přání

Předprodej vstupenek na letošní 14. ročník festivalu probíhá ve festivalové kanceláři (Klášterní 464/11, Česká Lípa), on-line na www.lipamusica.cz a také nově ve vybraných koncertních místech. Bližší informace najdete zde. K dostání jsou nyní ještě vstupenky na většinu koncertů s výjimkou závěrečného koncertu a vystoupení Bratří Ebenů. Doprodej zbylých vstupenek probíhá vždy i v pokladně před koncertem.

V příštím roce Lípa Musica oslaví své 15. narozeniny a rádi bychom vám při této příležitosti dali dárek. Napište nám své tipy na koncert na přání či si vyberte z naší narozeninové nabídky. Uvedete-li i kontakt, můžete vyhrát 2 vstupenky na vítězný koncert. Anketní lístek můžete vyplnit ručně na koncertech či on-line.

Na každém koncertu dnešní MF DNES Ve spolupráci s naším mediálním partnerem MF DNES jsme pro vás letos připravili mimořádnou nabídku. Z každého koncertu si můžete odnést aktuální vydání tohoto deníku, tedy s výjimkou koncertů realizovaných v neděli či státní svátek, kdy noviny nevychází. Noviny jsou k dispozici vždy na večerní pokladně.

pokračování


|3

Ohlédnutí za úvodními koncerty 14. ročníku Připravili jsme pro vás opět shrnutí reflexí prvních projektů, kterými se letošní 14. ročník festivalu rozezněl v České Lípě a ve Filipově u Rumburku.

14. Lípa Musica zahájena, tajemství krásna se otevírá Ve čtvrtek 17. září byl v bazilice Všech svatých v České Lípě zahájen v pořadí již 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Stalo se již v podstatě tradicí otevírat festival hudbou symfonickou, jež v jistém slova smyslu dokáže nejvíce naplnit slavnostní očekávání spojená s kýženým okamžikem otevření pomyslných bran nového ročníku nejen této hudební přehlídky. O letošní zahájení se podobně jako v loňském roce postarala Filharmonie Hradec Králové, která je takřka již rezidenčním tělesem festivalu a kterou tentokrát řídil sám její šéfdirigent Andreas Sebastian Weiser. Jiskru večeru dodal přední český trumpetista Marek Zvolánek, který se představil v roli sólisty. Program zahájení nabídl klasicistní trumpetový koncert i jednu z nejoblíbenějších Dvořákových symfonií. Zahajovací večer festivalu se neobejde bez oficialit v podobě úvodních zdravic, které v případě dobrých řečníků nejsou jen ne vždy příjemnou povinností. Zaplněnou baziliku potěšil a o dobrém směru ve vývoji česko-německých vztahů přesvědčil projev německého velvyslance Dr. Freytaga von Loringhoven pronesený v češtině, který ocenil, že se Lípa Musica zaměřuje na českoněmeckou výměnu a vyzdvihl fakt, že by se právě takovéto

zpět na obsah

akce měly stát středobodem vzájemného porozumění přátelství díky srozumitelnému dialogu hudebnímu. Biskup litoměřický, monsignor Jan Baxant pak vyzdvihl hodnoty duchovní a vyzval festivalové hosty na vstup do „tajemství krásna“. Slova poděkování a úcty k festivalovému snažení zněla z úst zástupců nejvýznamnějších podporovatelů festivalu - hejtmana Martina Půty „hrdého partnera festivalu“ - Libereckého kraje. A po měsících vášnivých diskusí nad tématem podpory festivalu z prostředků jeho rodného města České Lípy, vnesla do srdcí všech přítomných naději i slova místostarosty Juraje Ranince, který zdůraznil mimořádnost této kulturní události a ocenil, že srdce festivalu stále tepe České Lípě a přináší radost posluchačům i za jeho hranicemi. A pak již zněla hudba. V loňském roce to byla hudba operní, v letošním roce čistě instrumentální. První polovinu koncertu rozzářil jiskřivý Koncert pro trubku a orchestr Johanna Nepomuka Hummela. Klasicistní dílo s raně romantickými prvky bylo v podstatě fanfárou novému ročníku, jež svou přístupnou melodičností a rytmičností osvěžila přítomné návštěvníky a zažehla v nich onu pomyslnou jiskru festivalového ohně, který v letošním roce bude v srdcích věrných návštěvníků hořet až do sklonku listopadu. Sólového partu se v tomto brilantním

koncertu ujal náš přední trumpetista, sólový, komorní i orchestrální hráč v jedné osobě, člen prestižního seskupení Deseti nejlepších trumpetistů světa, Marek Zvolánek. V druhé polovině koncertu vystřídala břeskný zvuk trubky jedna z nejoblíbenějších symfonií Antonína Dvořáka, osmá zvaná Anglická. Dílo plné slovanské svěžesti, životní radosti a obdivu k přírodě i lidové hudbě bylo v podání Hradecké filharmonie opravdovým vstupem do zmíněného tajemství krásna. Náladová i tematická proměnlivost, zpěvná líbeznost i dramatičnost symfonie, která je uchu posluchače tolik známá a blízká a přesto vždy dokáže potěšit svou novostí, byla pravým vrcholem zahajovacího večera. Jak zaznělo v úvodí řeči moderátora, Lípa Musica by v dnešním světě měla být tolik potřebným „ostrovem harmonie“, ostrovem, který svým posluchačům dá nahlédnout do onoho tajemství krásna a přinese jim chvíle rozjímání, usebrání, povznesení i potěšení. A jak vidno z reakcí letošních prvních návštěvníků, dobrá hudba v dobré intepretaci je toho schopna...

Upálili jste světici! Právě těmito „slovy“ končí legendární film němé éry Utrpení Panny Orleánské, které za živého hudebního doprovodu

pokračování


|4 v podání Orchestru BERG nabídl druhý festivalový večer 14. ročníku MHF Lípa Musica v pátek 18. září v prostorách baziliky Všech svatých v České Lípě. Krystalická esence autentického příběhu o procesu s francouzskou hrdinkou Johankou z Arku umocněná sugestivní hudbou soudobého litevského minimalisty, to byl nevšední umělecký zážitek, který uchvátil svou geniálně propracovanou jednoduchostí a přímočarostí odhlížející od historického pozadí, avšak odhalující samotnou podstatu... Tento strhující film není typickou historickou freskou, na dobové reálie upozrňuje jen v detailech, ale právě ty jsou naprosto zásadní. Vynikající filmařská práce, která zdůrazňuje psychlogii postav, obnažuje až „na dřeň“ střet fanatismu klerikálního soudu s prostou čistotou zbožné dívky, jež v období stoleté války stanula v čele francouzských vojsk a nyní je souzena za kacířství. Expresivita výrazu mnohdy až syrově naturalistická vyniká na střídmém pozadí oproštěném od jakéhokoli výpravného balastu a dává vyniknout psychologické hloubce postav a plasticky modeluje věčný hodnotový svár. Odhlédneme-li od vizuální stránky projektu, návštěvníkovi učaruje hudba, která je v tom nejlepším slova smyslu minimalistická. Příběh nepřekrývá, neupozaďuje, nestrhává pozornost na sebe, ale přesto není druhořadá. Citlivě dotváří a umocňuje působivost celého filmu a korunuje celé umělecké dílo. Kutavičius toho dociluje střídmými, ale dostatečně účinnými prostředky, kombinuje pro něj příznačné minimalistické postupy s chorálovou

zpět na obsah

sazbou ve smyčcích, varhanním jednohlasem, citátem gregoriánského chorálu ze zvukového pásu či s údery zvonů. Není nudnou ilustrací, ale samostatnou výpovědí, která v kvalitní interpretaci, jakou nabídl Vrábelův Orchestr BERG, specialista na hudbu soudobou, by byla zcela jistě životaschopná i v podobě samostatné koncertní suity. Druhý večer letošní Lípy Musicy byl jednoduše fascinující a z dramaturgického hlediska nesmírně hodnotný. Kombinace filmu s živou hudbou je osvědčenou a populární záležitostí, nicméně v podobě takovéhoto gesamtkunstwerku přesahuje zcela běžný formát této formy. Ti, kdo se nebáli a rozhodli se navštívit Utrpení Panny orleánské v České Lípě, určitě nelitovali. Odnesli si totiž až mrazivě silný umělecký zážitek, který poodhalil nejen tajemství krásna vzývané na zahájení festivalu, ale řečeno slovy Antoina de Exupéryho „odhalil podstatné“...

Josef Špaček - jednoduše brilantní Třetí festivalový večer 14. ročníku MHF Lípa Musica se nesl ve znamení sólových houslí v té nejlepší interpretaci, kterou je možné si dnes na domácí klasické scéně přát. Fenomenální Josef Špaček, sólista světové úrovně a koncertní mistr České filharmonie, se po dvou letech vrátil na festivalová prkna a exceloval v sobotu 19. září ve zcela vyprodané bazilice minor ve Filipově u Rumburku. Sympatický, nenucený a vždy usměvavý mladý houslista je typem umělce, který si bez laciného vnějškového efektu, nýbrž

poctivým uměním a uvolněnou přirozeností podmaňuje publikum se závratnou lehkostí kdykoli a kdekoli. Jeho festivalový debut se uskutečnil před dvěma lety, kdy se Špacek představil v sólovém partu Dvořákova Houslového koncertu na závěrečném koncertu v Děčíně. Letos festival vyšel vstříc přání umělce a zařadil jeho sólový recitál, čímž vyplnil přání i desítkám ba stovkám festivalových nadšenců. Vydařený festivalový večer nabídl propracovanou dramaturgii. Úvod patřil Bachově kontrastně vystavěné Třetí partitě, která je nejen dílem svým způsobem populárním, ale i na dobu svého vzniku vskutku převratným. Špaček hned v úvodu prokázal v tomto partu svou svrchovanou brilanci, ač se ucho leckterého posluchače muselo sžít s poněkud nevstřícnou akustikou baziliky. Na úvodní číslo důvtipně navázala Sonáta s podtitulem „Posedlost“ belgického houslového virtuóza Eugena Ysaÿe, která na téma Bachovy Partity odkazuje. Dílo melancholicky zasněné i překvapivě dráždivé a velmi technicky náročné dalo plně vyniknout brilantní virtuozitě houslisty. Třetí hudební lahůdkou večera byla tak trochu rozvrkočená Sonáta Sergeje Prokofjeva. Rozvrkočená nikoli interpretací, ale samotným naturelem tohoto skvělého komponisty. Vzrušující stále moderní dílo opět provedené s citem, hloubkou a technickou bravurou předznamenalo samotný závěr „zakladního hracího času“ koncertu. Ten se nakonec nenesl v tónu udávaném avizovaným Prokofjevovým soukmenovcem Milsteinem, ale na přání interpreta zazněl virtuózní kus, který je nejen prubířským kamenem houslistů, ale také efektní skladbou, jež má v dobré

pokračování


|5 intepretaci zaručený výsledek – Paganinino Capriccio č. 21. A ten se také dostavil. Výkřiky „bravo“ se objevovaly již po první skladbě a večer zakončil dlouhotrvající potlesk vstoje, který Špaček odměnil hned dvěma skvělými přídavky.

ního prostoru. V bazilice Všech svatých byla představena umělecká metafora atributů - láska, víra a naděje - v podání našeho předního varhaníka Jaroslava Tůmy a nadějně tanečnice a choreografky Adély Srncové.

Josef Špaček je skutečně mimořádným umělcem. Jeho krásně utvářený čistý tón lahodí uchu, technická jistota se zdá být zcela nenucená a samozřejmá a na svůj stále mladý věk dokáže učarovat jemností, expresivitou i hloubkou výrazu. A nadto zůstává příjemným a pokorným umělcem, kterému nechybí mladistvá noblesa, charisma, ale a především i lidskost. A právě to jsou ty nejlepší atributy a předpoklady pro další rozvoj Špačkovy kariéry. Přejme si, ať Josef Špaček zůstane svůj a opět po čase se na festival vrátí... Bravo!

Po standardním symfonickém úvodu a artovém kino-zážitku přišel na řadu koncert, který svou dramaturgií opět trochu překročil zažité hudební formy. Propojení varhanní hudby s taneční improvizací není příliš obvyklé, avšak jak ukázalo duo Tůma-Srncová, jedná se o spojení atraktivní, které dokáže zaujmout a navíc díky simultánnímu působení vícero podněty na lidské smysly ve spojení s programem přivodit snáze hlubší a koncentrovanější zážitek. Výjimečností projektu je i fakt, že nejde o rutinní program, ale jeho umělecká hodnota přímo úměrně roste s jeho jedinečností a autenticitou danou skutečnou tanečnicí improvizací a nezbytností přízpůsobit program dispozicím konkrétního nástroje.

Ve víru tance a varhanní hudby Dalším českolipským projektem, kterým 14. Lípa Musica zahájila v pondělí 21. září svůj druhý festivalový týden, bylo další ne zcela obvyklé umělecké setkání. Po promítání kultovního němého filmu s živým hudebním doprovodem nabídl festival neobvyklé spojení tance, varhan a sakrál-

zpět na obsah

Program, jež ztvárňuje atributy víry, naděje a lásky, je postaven na varhanní hudbě posledních čtyřech staletí, která však nepůsobí nasilným kontrastem, ale je poskládána v logický a kompaktní

celek. Posluchač je v cestě za odhalením podstaty těchto fenoménů veden hudbou Bachovou, americkým minimalismem i soudobými úpravami, jejichž autorem je sám varhaník Jaroslav Tůma, jako vždy precizní a fundovaný technikou i výrazem. Královský nástroj se tak roztáčí do rozmanitého hudebního kola a je inspirací pro proud taneční fantazie v podání mladé éterické tanečnice a choreografky Adély Srncové, která ve své osobnosti nezapře silné umělecké pozadí formující její citlivý umělecký výraz. Taneční kreativita Srncové staví na nekomplikované paletě výrazových prostředků kombinované s využitím několika rekvizit, přístupnou formou tak tanečnice ve třech blocích předává publiku svoji představu základních atributů křesťanské tradice v moudrostech biblických a antických textů. O víře, naději a lásce je originální projekt, který nepostrádá hloubku výpovědi i řemeslnou kvalitu zpracování. Překvapivé spojení tance a varhan je funkční a pro posluchače inovativní a povznášející. Lípa Musica tak opět České Lípě nabídla netuctový projekt, který odestřel další dimenzi krásna...

pokračování


|6

pátek 25. září, 19.00 Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda Biber | Rosier | Schmelzer | Vejvanovský Capricornus

Musica Florea Marek Štryncl – um. vedoucí vstupenky ZDE

sobota 26. září, 20.00 Česká Lípa, Centrum textilního tisku Angel‘s Waltz

Pete Cooper – housle Richard Bolton – doprovodná kytara,

violoncello

vstupenky ZDE

neděle 27. září, 17.00 | Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Pozvánka na nejbližší koncerty Druhý festivalový týden bude pokračovat v pátek 25. září ve Stráži pod Ralskem, kam se festival vrátí již potřetí v řadě a nezůstane opět nic dlužen odkazu místního rodáka Heinricha Ignaze Franze Bibera. Ukázky z jeho slavných Růžencových sonát doplní sonáty jeho současníků Schmelzera, Vejvanovského a Capricorna. Jejich provedení se ujme přední tuzemský ansámbl zaměřený na dobově poučenou interpretaci Musica Florea. Koncert se uskuteční ve strážském kostele sv. Zikmunda. O den později v sobotu 26. září festival vystoupí z klasické dramaturgie zařazením projektu ze světa worldmusic a představí old timovou anglosaskou a irskou lidovou hudbu v podání světově proslulého britského fiddlera Peta Coopera. Písně nejen z projektu Angel’s Waltz zahraje Cooper spolu se svým doprovaze-

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

čem – cellistou a kytaristou Richardem Boltonem. Kromě tohoto projektu, který je zasazen do Centra textilního tisku, je pro zájemce o tento typ hry na housle připraven i dvoudenní workshop. Z Irska se v dalších dnech vrátíme opět do hájemství komorní klasické hudby. Předsvatováclavský večer bude patřit proslulému Dětskému filharmonickému sboru Drážďany, který si pro své vystoupení dne 27. září v Kamenickém Šenově připravil průřez klasickou i lidovou sborovou tvorbou. Sbor, který před lety založil legendární dirigent Kurt Masur, patří k nejlepším dětským sborům, které působí na území Německa a hrdě a úspěšně jej reprezentují po celém světě. Tradiční svatováclavský koncert (28. září) již tradičně festival zasazuje do kostela sv. Vavřince v Jezvé, kde se letos předsta-

ví progresivní dechové okteto PhilHarmonia Octet posílené o hosty. Tento renomovaný ansámbl složený z předních hráčů mladší generace českých umělců, kteří se dokázali etablovat i na zahraniční hudební scéně nabídne sváteční provedení proslulé Gran Partity W. A. Mozart či Oktetu Es dur Ludwiga van Beethovena. Poslední zářijový projekt festivalu se uskuteční ve středu 30. září na zámku v Doksech, kam vokální ansámbl Cappella Mariana ve vynikajícím obsazení přiveze provedení Monteverdiho madrigalů. Vstupenky na všechny zmíněné koncerty jsou ještě v prodeji – ve festivalové pokladně, on-line na webu festivalu či na večerních pokladnách před koncerty. Na koncerty do Kamenického Šenova a Doks vypravujeme festivalový autobus.

středa 30. září, 19.00 Doksy, zámek

pondělí 28. září, 17.00 Jezvé, kostel sv. Vavřince

C. Monteverdi: madrigaly

Beethoven | Mozart

Cappella Mariana Vojtěch Semerád – um. vedoucí

Gunter Berger – sbormistr

PhilHarmonia Octet a hosté

vstupenky ZDE

vstupenky ZDE

vstupenky ZDE

Bach | Durufl é | Orbán | Busto | Bikkembergs Leavitt | Mendelssohn-Bartholdy | Purcell ad.

Filharmonický dětský sbor Drážďany

zpět na obsah

pokračování


|7

Radostné muzicírování s PhilHarmonia Octetem Svátek svatého Václava oslavíme tradičně v Jezvé s dechovým ansámblem PhilHarmonia Octet. Toto mladé progresivní uskupení úspěšných hráčů na dechové nástroje má na svém kontě řadu úspěchů a koncertuje po celé Evropě. Po vzoru úspěšných zahraničních ansámblů jej tvoří renomovaní sólisté, kteří sami stojí na prahu slibně se rozvíjejících hudebních kariér. V Jezvé tento ansámbl zahraje díla Beethovena a Mozarta a při této příležitosti jsme o rozhovor požádali jeho uměleckého vedoucího, hobojistu Viléma Veverku. PhilHarmonia Octet je souborem, který si v podtitulu nese označení „A New Approach Ensemble“. V čem tkví podstata Vaší snahy o nový přístup? Podtitul „New Approach“ nabizí dokonce více výkladů. Nicméně onen nový přístup vnímáme především jako určitou formu „konfrontace“ (v tom nejlepším slova smyslu) s českou interpretační tradicí a zahraničními interpretačními vlivy většina členů PhilHarmonia absolvovala studium na HAMU, zároveň však bylo nedílnou součástí dalšího vzdělání studium (někdy dokonce víceleté) na prestižních vysokých školách v západní Evropě. Tento fakt pak jednoznačně ve výsledku obohatil náš pohled na interpretaci a hudbu jako takovou. Váš soubor se na české hudební scéně pohybuje již osmým rokem. Jakých dosavadních úspěchů si nejvíce ceníte? Jednoho z nejhodnotnějších výsledků dosáhl PhilHarmonia Octet zřejmě letos, kdy jsme vystoupili na festivalu Mitte Europa. Jednalo se o velmi ambiciózní dramaturgii - v rámci koncertu, který zaznamenal i německý rozhlas jsme provedli dva velké opusy klasiků, Beethovena

zpět na obsah

a Mozarta. Zásadní však bylo nastudování Divertimenta Gideona Kleina, respektive německá premiéra oktetu od Aleše Pavlorka - jeho skladbu „Světlo na konci tunelu“ autor dokonce dedikoval našemu souboru. Dále si jistě ceníme živých nahrávek z koncertů, které jsme realizovali pro Český rozhlas. Za zmínku stojí zejména záznam provedení Serenády d-moll op. 44 pro dechy od Antonína Dvořáka.

pro rozšířený oktet, viz právě Gran Partita W. A. Mozarta, či Serenáda pro dechy A. Dvořáka.

V Jezvé představíte klasický program s díly Beethovena a Mozarta. Jak široký je repertoárový rozptyl Vašeho tělesa?

Naším krédem je přistupovat ke každému koncertu, jedno v jakém místě - na jakém pódiu, pokaždé se stejnou mírou profesionality. Tedy odvádět své maximum a předávat publiku radost ze společného muzícírování.

Dá se říci, že repertoárový rozptyl našeho tělesa tvoří dva póly. Na jedné straně jsou to logicky autoři období klasicismu, kteří dechovému oktetu věnovali řadu prvotřídních skladeb - mám na mysli právě Mozarta, Beethovena a samozřejmě F. V. Kramáře, který byl mimořádně pldným autorem, dechové nástroje hrají v jeho tvorbě absolutní prim. Protipól pak tvoří hudba autorů 20. století (či 21. století), námátkou E. Bozza, G. Jacob, A. Pärt, Z. Šesták či právě G. Klein a A. Pavlorek. Logickým záměrem je kontinuální rozšiřování obou pilířů repertoáru, s důrazem na tu nejkvalitnější hudbu. Soustředíme se i na skladby

Vystupujete na velkých koncertních pódiích i v malých obcích, jako je tomu v případě svatováclavského festivalového koncertu v Jezvé. Mění se nějakým způsobem Váš přístup k publiku v závislosti na typu koncertu?

Jaké jsou ambice ansámblu do budoucna? Ambice ansámblu do budoucna jsou smělé. Věříme, že naše hudební formace má potenciál etablovat se dále na velkých festivalech u nás, ale i v zahraničí. Zároveň stojíme před realizací první společné studiové nahrávky. To vše jsou záměry pro rok 2016 a dál.

pokračování


|8

Poslechněte si hudební ukázku: PhilHarmonia Octet hraje Serenádu Es dur do W. A. Mozarta VIDEO ZDE

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT pondělí 28. září, 17.00 Jezvé, kostel sv. Vavřince Ludwig van Beethoven (1770–1827): Oktet Es Dur, op. 103 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Serenáda č. 10 B Dur, KV 361 Grand Partita

PhilHarmonia Octet a hosté Vilém Veverka, Monika Boušková – hoboje Karel Dohnal, Irvin Venyš – klarinety Lukáš Daňhel, Jan Mach – basetové rohy Václav Vonášek, Martin Petrák – fagoty Ondřej Vrabec, Kateřina Javůrková, Adéla Triebeneklová, Petr Chomoucký – lesní rohy Pavel Nejtek – kontrabas

Vstupenky k zakoupení zde.

zpět na obsah

PhilHarmonia Octet

Vilém Veverka

PhilHarmonia Octet byl založen v roce 2007, z  iniciativy Viléma Veverky a  Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit sdružení nejlepších českých hráčů jedné generace, (kteří se v mnohém ovlivňovali již během studia na  HAMU), respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s  moderními evropskými styly a  trendy. Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a  zejména pak posunutí stávajícího interpretačního standardu. Interpreti tohoto ansámblu jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členové předních českých orchestrů. Pro soubor je dále specifické, že se jednotliví hráči cíleně věnují sólové hře, což je ostatně příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu. Název souboru lze chápat dvojím způsobem: původním významem slova „filharmonie“ - záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od  doby klasicismu. PhilHarmonia Octet je vyhledávaným dechovým ansámblem nejen na českých koncertních pódiích, zároveň se úspěšně etabluje i v zahraničí.

Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F.X.Thuri) a  Akademii múzických umění v  Praze (L.Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na  Hochschule für Musik Hanns Eisler v  Berlíně, na  které navázal dvouletým účinkováním v  proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung). Dalších podnětů se mu dostalo od špičkových zahraničních hobojistů, jakými jsou Albrecht Mayer, Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue či Heinz Holliger. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v  jedné z  nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003). Jako sólista vystupuje s významnými českými orchestry, např. s  Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, FOK, SOČR ad., ze zahraničních orchestrů pak jmenujme Tokyo Philharmonic Orchestra, Bayerisches Kammerorchester či Budafok Orchestra Budapest. Nahrál a  v  českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. Století (Bennet, Berio, Britten, Yun, Zimmermann, Rihm), včetně koncertu Marka Kopelenta „A few Minutes with an Oboist“. Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem „PhilHarmonia Octet Prague – a New Approach Ensemble“ a  oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon France. V roce 2009

mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivem Kahánkem (klavír) debutové CD „Risonanza“ u Supraphonu, v  témže roce sólová nahrávka Martinů Hobojového koncertu u vydavatelství Arco Diva.

pokračování


Hana Blažíková: V Bachově hudbě je obrovské množství emocí Ve středu 30. září se festival vrátí po roce na zámek do Doks, aby zde představil další úspěšné tuzemské vokální seskupení, které ozdobí 14. ročník festivalu. Po prologu, který patřil ženské Tiburtině ensemble, to bude smíšená Cappella Mariana s programem věnovaným Monteverdiho madrigalům. Osobností, která oba tyto projekty spojuje, je světově proslulá sopranistka Hana Blažíková. A právě tu bychom vám velmi rádi představili v přejatém rozhovoru. Hana Blažíková je interpretkou s nezaměnitelným hlasem, přední specializovanou tuzemskou vokální umělkyní, jejíž akční rádius je čím dál víc výrazně mezinárodní. Zpívá se soubory Václava Lukse, Jany Semerádové, Marka Štryncla, Roberta Huga nebo Adama Viktory, ale třeba také s Philippem Herreweghem. Je členkou souboru Tiburtina Ensemble, objevuje se sólově, ale také s gotickou harfičkou… A někdy v jiných souřadnicích, tedy někde úplně jinde, dokonce s baskytarou. Nabídky na projekty, v nichž by se míchala rocková a klasická hudba, však odmítá. Klasika a to druhé, čemu se v hudbě také věnujete, mají nějakou spojitost, nebo přepínáte mezi dvěma jinými světy? Narážíte na to, že se také věnuji rockové hudbě. Hudbu vnímám jako jednolitý celek, nerozlišuji kvalitativně mezi hudbou takzvaně klasickou a hudbou třeba jazzovou, rockovou a podobně. V hudbě mě vždy zajímalo jen to, jestli mě něčím osloví - a styl je pro mě podružný. Také často provozuji hudbu středověkou - a dá se i ta nazývat klasickou…? Samozřejmě ale každý styl vyžaduje trochu jiný přístup, to také na sobě pociťuji, když se mezi těmito světy pohybuji. Nejde jen o způsob zpěvu nebo hraní, ale i o trochu jiné vnímání. Je třeba poznat, co je v kterém stylu důležité a co tam naopak nemá své místo. Jaké historické časové rozpětí vnímáte jako „starou hudbu”? Sama přesně nevím, co by měl tento pojem označovat - je to všechna hudba do smrti Bacha? A proč? Trochu to po-

zpět na obsah

kulhává. Zní to jako označení něčeho, co již nežije, je dávno překonané a sedá na to prach. Ale od Bacha hluboko do minulosti se táhne dlouhá řada naprosto odlišných hudebních stylů a struktur, velmi různorodý hudební jazyk, který označením „stará hudba“ smažeme v jednu nevýraznou masu! Pro mě osobně je „starou hudbou“ ještě hudba středověku a rané renesance, protože je založena na jiných principech a zní našemu uchu jinak a překvapivě. A to už vůbec nemluvím třeba o pokusech o vzkříšení hudby antické, ta přece nemá s hudbou baroka už vůbec nic společného. Lidé kolem staré hudby - interpreti a posluchači - bývali tak trochu alternativní komunitou, býval to i výraz životního stylu… V době, kdy jsem na scénu staré hudby u nás přišla já, už byl tento životní styl zřejmě pasé. S žádnou alternativní komunitou jsem se – bohužel - nesetkala, i když je pravda, že jsem vyslechla mnoho

historek z počátků této éry. V dnešní době už není hradba mezi klasickými hudebníky a „starohudebníky” tak vysoká, mnohdy se oba světy prolínají, oba se od sebe také navzájem učí. Samozřejmě například v Praze je jen několik ansámblů, všichni se mezi sebou známe a i přátelíme a komunita to rozhodně není velká. Ale jako lidé jsme rozdílní, vedeme různé životy a ke staré hudbě nás přivedly často velmi odlišné důvody. Před čtvrtstoletím po otevření hranic bylo jasné, že jsme ve staré hudbě kvůli nedostatku informací a kontaktů hodně pozadu. Dohnali jsme už zpoždění? Myslím, že od devadesátých let si už spousta hudebníků pocházejících z Čech a Moravy vydobyla ve světě velké renomé. Troufla bych si říct, že rozdíl byl už téměř smazán. Co ale u nás stále chybí, je vzdělávací instituce, kde by hudebníci mohli předklasickou hudbu studovat. Pokud se chcete staré hudbě věnovat podrobněji, musíte zamířit na některou ze škol

pokračování


| 10

Podívejte se na ukázky umění Hany Blažíkové: VIDEO ZDE

středa 30. září, 19.00 | Doksy, zámek

Cappella Mariana Hana Blažíková – soprán Barbora Kabátková – soprán Vojtěch Semerád – tenor, um. vedoucí Tomáš Lajtkep – baryton Jaromír Nosek – bas Jan Krejča – teorba Barbara Maria Willi – cembalo Claudio Monteverdi (1567–1643): Madrigaly Lamento d’Arianna Cruda Amarilli O Mirtillo, Mirtill’anima mia Amor se giusto sei Lamento della Ninfa Non partir ritrosetta Bel pastor Zefi ro torna Vstupenky k zakoupení zde.

zpět na obsah

do zahraničí - a spousta vystudovaných muzikantů tam poté i zůstává... K souborům staré hudby patří mezinárodní obsazení, působení v několika současně... Ano, je u nás možná až nedostatek zpěváků zabývajících se na úrovni barokní a starší hudbou. Někdy můžete mít i pocit, že stále do kola slyšíte ty samé lidi. Co se ale dá dělat, když většina mladých zpěváků o tuto hudbu nejeví zájem. Všichni chtějí být operními hvězdami a řada z nich snad ani netuší, že existuje nějaká hudba před Mozartem… Ale když se vydáte za hranice, zjistíte, že tam je zájem mladých zpěváků o tuto hudbu veliký a s tím samozřejmě narůstá i konkurence. Konkurence je zdravá a žene člověka vpřed, nutí ho na sobě pracovat. Snažím se nikdy nebrat jako samozřejmost, že zpívám s určitými lidmi a ansámbly, vždyť na světě je tak obrovské množství dobrých zpěvaček! Problém malého množství specializovaných hudebníků u nás také dělá vrásky dirigentům, často dochází ke kolizi termínů a pak je to bolavé pro obě strany. Rozhodně si ale nemyslím, že by to znamenalo, že tyto ansámbly hrají stejně - zde je zásadní role dirigenta či vedoucího souboru – a každý z nich je natolik odlišný, že je to slyšet i na výsledku. Co se týče mezinárodního obsazení, tak to je ve světě naprosto běžné. U nás se stále ještě hodně držíme domácích zpěváků i hudebníků, cizinec v českých ansámblech bývá výjimkou. Domnívám se, že to je hlavně tím, že pozvat si cizince stojí poměrně víc peněz - a co si budeme povídat: kultura na tom u nás není zrovna nejlépe, aby šlo nad podobnými výdaji vždy mávnout rukou. Je poslouchání staré hudby v některých zemích spojeno s elitářstvím? Nebo s módou? Myslím, že v dnešní době už ne. Stará

hudba už si dokázala najít své publikum, a ti, kterým se doopravdy nelíbila a kteří ji poslouchali jen z nějaké módy, už dávno odpadli. Pravda je, že najednou máme pocit, že třeba barokní hudby je všude kolem nás plno, v mnoha evropských zemích se hrají barokní opery naprosto rovnocenně vedle oper romantických. Zpěváci se už striktně nedělí na ty, kteří se věnují pouze jednomu druhu hudby. Jen u hudebníků to je díky dobovým nástrojům trochu složitější… A barokní „hity“ zná téměř každý. Ale já myslím, že to je hlavně proto, že tato hudba konečně ukázala, že není méněcennou starší sestrou hudby pozdější, ale že je pořád živoucí a že má dnešnímu člověku co sdělit. Jak vnímáte Bacha - je jeho hudba „něco víc“, nebo jedna z mnoha? Obojí. Bach v kontextu své doby byl samozřejmě také „jeden z mnoha“, svou hudbu neskládal proto, aby světu dokazoval, jak je výjimečný - i když věřím, že si byl své výjimečnosti dobře vědom - ale jako oslavu Boha. A hlavně také z méně poetických důvodů: jako zdroj obživy, pro peníze. V tom se nelišil od většiny skladatelů své doby. V čem se ale zjevně lišil, byl hudební jazyk. Ten si vytvořil tak svébytný, že si ho téměř nelze splést s nikým jiným. Teď budu mluvit z pozice zpěvačky, vyjadřovat se k Bachovým instrumentálním dílům bych si netroufla. Pro mě osobně je jednoznačně Bachova hudba „něco víc“, měla jsem tu čest zpívat desítky jeho kantát a všechna jeho větší vokálněinstrumentální díla a ke všem jsem si vytvořila hluboký vztah. Není to jen obdiv k naprosto dokonalé řemeslné práci, užití kontrapunktu a harmonie, ale hlavně pocit, že v jeho hudbě je navíc obsaženo obrovské množství emocí - těžký smutek, beznaděj, ale právě i naděje a radost. A všechny tyhle emoce jsou skutečné, nejde jen o pouhé naplnění afektové teorie. Spojení slova a hudby u Bacha často

vytváří tak dokonalý celek, jaký si nezadá s pozdějšími skladateli písní – se Schubertem, Schumannem a dalšími. Letos vysíláme vaše bachovské nahrávky s Philippem Herreweghem, uměleckým vedoucím Collegia Vocale Gent. Jak se s ním pracuje? Je v něčem jedinečný? Spolupracuji s ním pravidelně už deset let a musím říct, že práce s ním je velmi obohacující a jedinečná. Jsem velmi vděčná, že jsem se s ním osobně setkala a že jsem mohla poznat jeho hudební myšlení. Naučila jsem se od něj mnoho věcí: opravdu vnímat to, co zpívám, vědět, co tím chci vyjádřit, a chápat hudbu skrze text. Také je na něm vidět, že hudbu doopravdy hluboce prožívá a že je své práci maximálně oddaný. Jak to děláte, že vám to zpívá tak, jak vám to zpívá? Co si budeme povídat, za vším stojí především práce na sobě a láska k tomu, co dělám. A věčně se sebou nejsem spokojená. Snažím se nepodlehnout falešné iluzi úspěchu. To mě neustále táhne ke cvičení. Také se snažím zůstat věrná svému ideálu hudby a zpěvu, vycházím z toho, že zpěv by měl působit hlavně přirozeně. Nikdy bych se nechtěla vzdát přirozeně znějícího hlasu a možnosti zpívat i jiné styly než klasiku! Hana Blažíková zpívala v pražském dětském sboru Radost a věnovala se hře na housle. Po hudebním gymnáziu byla přijata na Pražskou konzervatoř, kde v roce 2002 absolvovala ve třídě pěveckého pedagoga Jiřího Kotouče. Studovala také hudební vědu. (Převzato z čtvrtletníku Vltava, 1/2015, jenž vydává Český rozhlas, autor: Petr Veber)

pokračování


| 11

Irena Chřbková a Roman Janál v Großschönau Z koncertů, které otevřou koncertní nabídku října, bychom vás rádi pozvali na další z koncertů v Sasku, který se za účasti naší přední varhanice Ireny Chřibkové a sólisty opery Národního divadla, barytonisty Romana Janála uskuteční v sobotu 3. října v Evangelicko-lutheránském kostele v Großschönau. Při příležitosti vystoupení těchto dvou výjimečných sólistů jsme pro vás připravili rozhovory s oběma z nich.

Irena Chřibková: Ráda přináším trochu krásy do tohoto světa

ku. Dá se říci, že preferujete určité období a jemu odpovídající nástroje?

nejvíce těšíte v nadcházející koncertní sezóně?

Na začátku října vystoupíte na MHF Lípa Musica, a to společně s Romanem Janálem v evangelicko-lutheránském kostele v saském Grossschönau? Jak se na svůj festivalový debut těšíte?

Takřka 25 let usedám za největší pražské varhany v bazilice sv. Jakuba. Tudíž ovlivněna tímto nástrojem ráda hraji francouzské mistry od baroka, přes romantiky a velké varhanní symfonie až po současnost. Na svých koncertech doma a především v zahraničí s oblibou uvádím české skladatele, ponejvíce Petra Ebena. Dílo J. S. Bacha patří k samozřejmé výbavě každého varhaníka.

Především jsou to tradiční adventní a hlavně vánoční koncerty, které mají své jedinečné kouzlo. Na jaře mě čeká vystoupení v rámci Smetanovských dnů v Plzni, koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby v kostele u jezuitů na nedávno postavených varhanách od švýcarské firmy Mathis a uvedení světové premiéry Vidina pro varhany současného skladatele Jiřího Gemrota na svém pražském festivalovém koncertě. Ze zahraničních vystoupení se těším na svůj recitál v chrámu Notre Dame v Paříži a na své první turné po Estonsku.

Jsem velmi ráda, že mohu vystoupit v rámci festivalu Lípa Musica. Každý koncert je jedinečný a je pro mne příležitostí přinést trochu krásy do tohoto světa. Kostel v saské příhraniční obci disponuje zcela novým nástrojem od budyšínské varhanické firmy, který si v sobě nese i zachování některých prvků původního nástroje z roku 1898. Jistě jste měla možnost seznámit se minimálně s dispozicemi tohoto nástroje. Jaká jsou Vaše očekávání v tomto smyslu?

zpět na obsah

Lípa Musica je v jistém slova smyslu regionálním festivalem, který rozeznívá i menší lokality Libereckého, Ústeckého kraje i Saska, kde jedinými možnými koncertními prostorami jsou kostely. Objevujete ráda i menší lokality, které mnohdy skýtají i zajímavé nástrojové vybavení?

Dispozice nástroje vykazuje četné zajímavé romantické barvy, takže i náš program bude převážně v tomto duchu. Jinak varhany mohou vždy něčím překvapit... vždyť každý nástroj je originálem! Věřím, že tyto varhany budou pro mne překvapením jen příjemným.

Regionální festivaly mají své nezastupitelné místo. Na koncertech v menších městech převážně potkávám pozorné a vděčné publikum. A pokud se týká nástrojů, pak mě zajímá jejich příběh a jejich budoucnost a vážím si všech, kteří jsou ochotni jakýmkoliv způsobem podpořit restaurování i stavbu nových varhan.

Vás repertoár je nesmírně široký, čemuž jistě odpovídá i spektrum nástrojů, se kterými jste za svou kariéru přišla do sty-

Koncertujete po celém světě, vedete soutěže i interpretační kurzy. Na co se

Roman Janál: Duchovní písně přináší katarzi umělcovy duše Na začátku října vystoupíte na MHF Lípa Musica, a to společně s Irenou Chřibkovou v evangelicko-lutheránském kostele v saském Grossschönau? Jak se na svůj festivalový debut těšíte? Vždycky na podobné koncerty, byť duchovní nebo písňové se upřímně těším, jelikož kromě opery jsou tyhle sféry vokální tvorby mému srdci velmi blízké a znamenají určitou katarzi umělcovy duše.

pokračování


| 12

sobota 3. října, 19.00 | Großschönau, Evangelicko-luteránský kostel Johann Sebastian Bach (1685–1750): Pièce d‘orgue a 5 avec La Pedalle continu, BWV 572 Max Reger (1873–1916): Zwölf geistliche Lieder, op. 137 – výběr 2. Dein Wille, Herr, geschehe! 3. Uns ist geboren ein Kindelein 8. Morgengesang 10. Christkindleins Wiegenlied 12. O Jesu Christ, wir warten dein Félix Alexandre Guilmant (1837–1911): Prière et berceuse, op. 27 Johannes Brahms (1833–1897): Vier ernste Gesänge, op. 121 1. Prediger Salomo, Kap.3. 2. Prediger Salomo, Kap.4. 3. Jesus Sirach, Kap.41. 4. S.Pauli an die Corinther I., Kap.13. Jaromír Weinberger (1896–1967): Dedications Miriam – Rachel – Deborah Antonín Dvořák (1841–1904): Biblické písně, op. 99 – výběr Bože! Bože! Píseň novou Slyš, ó Bože, volání mé Při řekách babylonských Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou Zpívejte Hospodinu píseň novou Joseph Bonnet (1884–1944): Variations de concert, op. 1

Irena Chřibková – varhany Roman Janál – baryton Vstupenky na koncert si můžete zakoupit zde.

zpět na obsah

Představíte se v písňovém repertoáru, jste však i respektovaným operním pěvcem. Je Vám některý z těchto oborů bližší, nebo je vnímáte jako vzájemné obohacení? Domnívám se, že obory jako opera, oratoria, kantáty a písňová tvorba by se měli v životě interpreta a umělce vzájemně prolínat

Irena Chřibková studovala varhany na kroměřížské konzervatoři, na pražské AMU u Prof. Milana Šlechty a ve Francii u Susan Landale. Její kariéru odstartovaly úspěchy na mezinárodních soutěžích. Od té doby vystupovala po celém světě nejen sólově, ale i s dalšími instrumentalisty či zpěváky. Vyhledávaná hráčka francouzské varhanní literatury se věnuje i české varhanní tvorbě a v neposlední řadě dílu Johanna Sebastiana Bacha. Její provádění starých děl odborná kritika vyzdvihuje jako neotřelé a  originální. Kromě děl starých mistrů platí Irena Chřibková za odbornici na dílo Petra Ebena. Uvedla několik jeho premiér a  podílela se na  knize A  tribute to P.  Eben vydané Dvořákovou společností v  Anglii. Přímo pro Chřibkovou tvoří soudobý autor Jiří Teml. Důležitými součástmi její hudební kariéry jsou četné varhanní nahrávky, pedagogická činnost a interpretační kurzy. V  současnosti je Irena Chřibková varhanicí a  ředitelkou kůru kostela s  největšími varhanami v  Praze, baziliky svatého Jakuba na  Starém městě pražském. Založila Mezinárodní varhanní festival, který se řadí mezi největší akce svého druhu v Evropě.

S paní Irenou Chřibkovou spolupracujete poměrně často. Jaký je Váš společný repertoár a jak se těšíte na další příležitost spolupráce s touto vynikající varhanicí? Samozřejmě s paní Irenkou Chřibkovou mně pojí nejen radost z umělecké letité spolupráce, ale upřímné přátelství, což jsou v životě člověka velmi důležité priority a hodnoty .

Barytonista Roman Janál je členem Janáčkovy opery ND v Brně. Jako pedagog působí v Praze na AMU a na Mezinárodní konzervatoři. Operní dráha Romana Janála začala na  akademii v  Sofii. Při studiích ztvárnil na  scéně místní Státní opery role Dona Giovanniho, Evžena Oněgina a  prince Tarquinia v  Brittenově Zneuctění Lukrécie. Poté působil na  menších slovenských a českých scénách. V roce 1995 byl angažován jako sólista Národního divadla v Praze. Záhy se jeho rejstřík rolí začal rozšiřovat. Za  roli Polluxe v  Rameauově opeře Castor a Pollux obdržel cenu Thálie za  rok 1999. S  Národním divadlem absolvoval Roman Janál řadu koncertů v zahraničí, hostoval v Teatro Real v  Madridu nebo v  Ravenně. Bývá přítomen na  pódiích festivalů Pražské jaro, Pražský podzim, Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj či Concentus Moraviae. Společně s  Jiřím Bělohlávkem vystupoval na  Dnech Bohuslava Martinů v  Londýně a  pod Cristopherem Hogwoodem na festivalu Martinů v  Amsterdamu. Ke  spolupráci jej zvou vynikající české orchestry jako Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo Pražská komorní filharmonie. Roman Janál je vyhledá-

Jsme na prahu nové koncertní sezóny, co zajímavého Vás v ní čeká? V nové sezoně mám před sebou krásné motivující a inspirující úkoly a projekty. Zejména operní a koncertní aktivity v Národním divadle v Praze, Brně, s pražskými orchestry SOČR, FOK ad.

vaným interpretem Biblických písní A. Dvořáka, Brahmsova Německého requiem nebo Kytice B. Martinů. V roce 2008 byl přizván společně s  Jiřím Bělohlávkem a BBC Symphony Orchestra k  natočení Janáčkových Výletů pana Broučka pro Deutsche Grammophon.

pokračování


| 13

Představujeme nového partnera Klubu přátel: Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově Dalším z nových partnerů Klubu přátel MHF Lípa Musica je v letošním roce Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, vydejte se s námi do zajímavých expozic třeba při příležitosti festivalového zastavení v místním kostele Narození sv. Jana Křtitele v sobotu 27. září. Sklářského muzeum Kamenický Šenov je zaměřené na ryté a broušené sklo od 17. století po současnost. “Rytina je skutečnou královnou zušlechťovacích technik. Člověk se zaposlouchá do svého nitra a najednou je fascinován tím, co se v něm probouzí, co začíná objevovat... Počáteční chvilky nejistoty záhy vystřídá zaujetí a spontánnost. A něco ve Vás se dere ven a proměňuje se nejprve v nesmělé, ale stále pevnější a jasnější obrazy. Člověk přestává vnímat okolní svět a osvobozuje se, aby poznal a prožil ten úžasný pocit tvoření. Odhazuje zábrany a jako malé dítě si hraje a experimentuje se stopou měděného kolečka...,“ upřesňuje ředitelka muzea Helena Braunová, ředitelka muzea. Původně městské muzeum vzniklo v roce 1923 Oficiálním založením muzejního spolku. Jeho členové shromažďovali výrobky a dokumenty k dějinám zdejšího sklářského průmyslu a pořádali tématické výstavy nejprve v místní sklářské škole, od roku 1927 již ve vlastní budově bývalé radnice č.p.5 na náměstí. Na aktivní činnosti muzejního spolku se podílely významné osobnosti, k nimž patřili především kamenickošenovský obchodník Franz Friedrich Palme a jeho synovec Harry.

zpět na obsah

V roce 1949 byl dán souhlas ke zřízení odborného sklářského muzea. Expozice byla instalována v budově bývalé rafinerie Conrath & Liebsch proti sklářské škole. V roce 1966 došlo k přiřazení muzea jako pobočky k Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, od něhož se odloučilo v roce 1991. Zřizovatelem se znovu stalo Město Kamenický Šenov. Roku 1968 byly sbírky sklářského muzea zpřístupněny v dnes památkově chráněném objektu, který byl ve své minulosti vždy spojen se sklem. Klasicistní budova patřila nejprve obchodníkům Franzi Voglovi, později bratrům Zahnovým, v letech 1918-1951 zde sídlila pobočka známé vídeňské firmy J.& L.Lobmeyr. Sbírkové fondy muzea dokumentují a konfrontují řemeslo i sklářské umění minulosti a současnosti. Jsou tvořeny dochovanými částmi kolekcí muzejních předmětů, původní školní sbírky studentských prací a vzorových výrobků firem, a v neposlední řadě dlouhodobě deponovanými sbírkami Václava Jílka a firmy Lobmeyr. Od roku 1996 zde vzniká unikátní soubor z prací účastníků Mezinárodních sympozií rytého skla. Muzeum nabízí návštěvníkům kromě prohlídky stálé expozice také krátkodobé

výstavy z historie a současného sklářského umění. Stálá expozice muzea na téma „Odkud pocházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?“ zahrnuje vývoj rytého a broušeného skla od 17. století do současnosti. Část expozice je věnována místní sklářské škole – nejstarší škole svého druhu v Evropě, firmě J. & L. Lobmeyr a mezinárodním sympoziím rytého skla. Ke stálé expozici patří kolekce historizujících křišťálových ověskových lustrů a vrstvených svítidel, jejichž tradice výroby v této oblasti sahá do roku 1724. K mimořádným exponátům náleží skleněná židle vyrobená kamenickošenovskou firmou Eliase Palmeho v posledním desetiletí 19. století pro palác maharadži v Hyderabadu v Indii. Srdečně vás zveme na aktuální výstavu “Doufám” / “I Hope”, která představuje tvorbu korejské sklářské výtvarnice Song Mi Kim. Zpřístupněna je od neděle 20. 9. do 28. 11. 2015. Dále muzeum nabízí výstavu portrétních karikatur novoborského výtvarníka Jana Vobra „Jan Vobr / Černobílé podoby“, která probíhá od 5. září do 28. listopadu 2015, v prostorách výtvarné dílny.

pokračování


| 14 Informace pro návštěvníky Otevírací doba: duben – září: úterý – neděle 10.00 - 17.00 hodin říjen: úterý – neděle 10.00 - 16.00 hodin listopad: středa, sobota 10.00 - 16.00 hodin V měsících lednu až březnu je muzeum pro veřejnost z provozních důvodů uzavřeno. Badatelské návštěvy jsou možné po předchozí domluvě.

Vstupné dospělí: 50,- Kč děti, studenti, senioři: 25,- Kč rodinné vstupné (2 dospělí + max. 2 děti): 100,- Kč školní výpravy (Kč/os.): 15,- Kč fotografování: 20,- Kč Děti do 6-ti let, studenti sklářských škol, držitelé průkazů ZTP/P, členové AMG, ICOMOS a pracovníci NPÚ zdarma. Muzejní prodejna V prostorách muzea se nachází prodejna, kde si návštěvníci mohou zakoupit výrobky ze skla, upomínkové předměty a publikace o sklářství. Badatelské návštěvy Badatelskou návštěvu je nutné domluvit předem s pracovníky muzea. tel.: + 420 487 767 206, muzeumskla@volny.cz Sklářské muzeum Kamenický Šenov Organizační složka Města Kamenický Šenov Osvobození 69, 471 14 Kamenický Šenov tel.: +420 487 767 206, e-mail: muzeumskla@volny.cz www.muzeumskla.cz Benefit pro členy Klubu přátel MHF Lípa Musica: snížené vstupné pro členy všech kategorií - sleva 50 %.

fotografie z knihy Českolipsko na dlani

zpět na obsah

pokračování


| 15

SOUTĚŽ Soutěžte s námi o speciální balíček vstupenek na koncerty MHF Lípy Musicy, který zahrnuje 2 vstupenky na koncerty v Kamenickém Šenově, Doksech a Großschönau. Soutěžní otázka: Varhanice Irena Chřibková bude v Großschönau hrát na nový nástroj, který místní farnost a obec nechaly v loňském roce obnovit. Víte, jaká varhanářská firma a odkud za tímto skvostem stojí? Tipy na správné odpovědi zasílejte na e-mail soutez@lipamusica.cz do 25. 9. 2015. Přejeme Vám hodně štěstí!

zpět na obsah

pokračování


| 16 pátek 25. září a sobota 26. září, 10.00-13.00 a 15.00-17.00 Česká Lípa, Centrum textilního tisku Housle v irské lidové hudbě, Old-Time housle – workshop Pete Cooper – lektor, housle Richard Bolton – doprovodná kytara, violoncello

mezinárodní hudební festival

17. září – 21. listopadu 2015 PROLOG FESTIVALU pátek 21. srpna, 20.30 | Oybin, zřícenina kostela G. de Machaut: Messe de Nostre Dame Tiburtina ensemble Barbora Kabátková – um. vedoucí Jan Mikušek – kontratenor, jako host

neděle 27. září, 17.00 | Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele Bach | Duruflé | Orbán | Busto | Bikkembergs Leavitt | Mendelssohn-Bartholdy | Purcell ad. Filharmonický dětský sbor Drážďany Gunter Berger – sbormistr

ZAHAJOVACÍ KONCERT čtvrtek 17. září, 19.00 Česká Lípa, bazilika Všech svatých Hummel | Dvořák Marek Zvolánek – trubka Filharmonie Hradec Králové Andreas Sebastian Weiser – dirigent

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT pondělí 28. září, 17.00 | Jezvé, kostel sv. Vavřince Beethoven | Mozart PhilHarmonia Octet a hosté

pátek 18. září, 20.00 Česká Lípa, bazilika Všech svatých Utrpení Panny Orleánské němý film z roku 1928 s živou hudbou B. Kutavičiuse Orchestr Berg Peter Vrábel – dirigent sobota 19. září, 19.00 | Filipov u Rumburku, bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů Bach | Ysaÿe | Prokofjev | Milstein Josef Špaček – housle

Změna programu vyhrazena.

sobota 26. září, 20.00 Česká Lípa, Centrum textilního tisku Angel‘s Waltz Pete Cooper – housle Richard Bolton – doprovodná kytara, violoncello

pondělí 21. září, 19.00 Česká Lípa, bazilika Všech svatých O víře, naději a lásce aneb královský nástroj tančí Mendelssohn-Bartholdy | Alain | Eben | Slavický Janáček | Bach | Martinů | Guridi Jaroslav Tůma – varhany Adéla Srncová – taneční improvizace pátek 25. září, 19.00 | Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda Biber | Rosier | Schmelzer | Vejvanovský | Capricornus Musica Florea Marek Štryncl – um. vedoucí

zpět na obsah

středa 30. září, 19.00 | Doksy, zámek C. Monteverdi: madrigaly Cappella Mariana Vojtěch Semerád – um. vedoucí TRADIČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH pátek 2. října, 19.00 | Zahrádky, kostel sv. Barbory Bach | Couperin | Vodička | Umstatt Jana Semerádová – barokní flétny Barbara Maria Willi – cemballo sobota 3. října, 19.00 | Großschönau, Evangelicko-luteránský kostel Bach | Reger | Guilmant | Brahms Dvořák | Weinberger | Bonnet Irena Chřibková – varhany Roman Janál – baryton neděle 4. října, 17.00 | Nový Bor, Městské divadlo Čas holin Bratři Ebenové slavnostní koncert festivalu k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) 2015 čtvrtek 8. října, 19.00 | Zámek Děčín – Knihovní sál Bach | Britten | Dutilleux Nicolas Altstaedt – violoncello sobota 10. října, 19.00 Kravaře, kostel Narození Panny Marie

Pärt | Hindemith | Mozart ad. Belfiato Quintet sobota 17. října, 19.00 | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla Purcell | Händel | Bach | Buxtehude Muffat | Charpentier | Pachelbel Oliver Lakota – trubka Pavel Svoboda – varhany neděle 18. října, 17.00 | Nový Oldřichov, kostel sv. Kříže Händel | Poglietti | Gasparini | Pasquini | Bononcini Alena Hellerová – soprán Vojtěch Spurný – varhany čtvrtek 22. října, 19.00 | Děčín, Synagoga tradiční židovská hudba Létající rabín sobota 31. října, 17.00 | Zittau, radnice Rejcha | Martinů | Smetana Smetanovo trio LÍPA MUSICA DĚTEM čtvrtek 5. listopadu, 9.00 a 11.00 | Děčín, Městské divadlo H. Krása: Brundibár K. Hašler: Zpívejte, lidičky, ty české písničky Dětská opera Praha čtvrtek 12. listopadu, 19.00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo Lípa Musica představuje mladé talenty Jazzová farma a další žáci ZUŠ Česká Lípa Petr Malásek – klavír, jako host pondělí 16. listopadu, 19.00 Jablonec nad Nisou, Městské divadlo At Home Iva Bittová & Čikori ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU sobota 21. listopadu, 19.00 | Nový Bor, Městské divadlo Carl Orff: Carmina Burana Marie Fajtová, Tomáš Kořínek, Ivan Kusnjer – zpěv spojené sbory Marktkirche Wiesbaden a Rastislav Blansko Filharmonie Hradec Králové Thomas J. Frank – dirigent

pokračování


BMW řady 5 Touring BMW řady 5 Touring

www.bmwliberec.cz www.bmwliberec.cz

Radost z jízdy

Radost z jízdy

VÝJIMEČNÉ VE VÝJIMEČNÉ VE VŠECH SMĚRECH. VŠECH SMĚRECH. BMW, OFICIÁLNÍ VŮZ MHF LÍPA MUSICA.

BMW, OFICIÁLNÍ VŮZ MHF LÍPA MUSICA.

BMW řady 5 Touring je plné inovací, jako je například asistent pro jízdu v dopravní zácpě, bezkontaktní otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru,

BMW řady 5 Touring je plné inovací, jako je například asistent pro jízdu dotykový ovladač iDrive touch, adaptivní LED světlomety nebo kompletní vslužby dopravní zácpě, bezkontaktní zavazadlového a asistenční systémy BMWotevírání/zavírání ConnectedDrive.víka S vozem je nově taképrostoru, dotykový ovladač iDrive touch, adaptivní LED světlomety nebo kompletní možné komunikovat v češtině. Díky prostornému interiéru a zavazadlovému služby a asistenční BMW vozem je nově také prostoru se nemusítesystémy obávat, že VámConnectedDrive. nezbude dostatekSmísta na cokoli, možné komunikovat češtině. Díky prostornému interiéru a zavazadlovému co budete chtít naložit.vInteligentní pohon všech kol BMW xDrive je kromě prostoru se nemusíte že iVám nezbude dalších motorizací nyní obávat, k dispozici pro BMW 520ddostatek Touring. místa Víme, na že cokoli, co budete chtít naložit. Inteligentní všech koltuBMW je kromě radost z jízdy je pro každého naprostopohon unikátní. Zažijte svou xDrive za volantem BMW řady 5 Touring. Více informací Vám podají naši prodejci. dalších motorizací nyní k dispozici i pro BMW 520d Touring. Víme, že radost z jízdy je pro každého naprosto unikátní. Zažijte tu svou za volantem BMW řady 5 Touring. Více informací Vám podají naši prodejci. CarTec Liberec, s.r.o. Obchodní zóna Sever ObchodníLiberec, 622 CarTec s.r.o. 460 01 Liberec Obchodní zóna11 Sever Tel.: +420 734 418 584 Obchodní 622 www.bmwliberec.cz

460 01 Liberec 11 Tel.: +420 734 418 584 www.bmwliberec.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 BMW řady 5 Touring: 4,5–9,6 l/100 km; 119–224 g/km.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 BMW řady 5 Touring: 4,5–9,6 l/100 km; 119–224 g/km.

CVIKOV_inz_Lipa_Musica_148x297.indd 1

zpět na obsah

5/25/15 4:03 PM

pokračování


Festival se koná za laskavé podpory:

Finanční partneři:

Mediální partneři:

Město Nový Bor

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Doksy

Děčín

Stráž pod Ralskem

Großschönau

Zittau

Oybin

Podporovatelé festivalu: 100 95 75

25 5 0

Hlavní partneři festivalu: Donátoři:

Městské divadlo v Jablonci nad Nisou

Partneři Klubu přátel festivalu: C.Bau spol. s r.o.

Oficiální partneři: www.reditelstvijr.cz

CarTec Liberec TEPLÁRNA XII.

českolipsko na dlani.cz

MEZINÁRODNÍ

SKLÁŘSKÉ SYMPOSIUM Nový Bor | 1. – 4. 10. 2015

Hlavní mediální partneři:

Radka Mothejzíková

Mgr. Martin Kolář

RNDr. Lubomír Paroha

JUDr. Jarmila Holovčáková

Kamenický Šenov

Stružnice

Nový Oldřichov

Kravaře

Prysk

MLADÁ FRONTA

Děkujeme! zpět na obsah

LM - newsletter - 4/2015