{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

7

LET PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAHRE GRENZÜBERSCHREITENDER ZUSAMMENARBEIT


7

JAHRE

LET

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE GRENZÜBERSCHREITENDER ZUSAMMENARBEIT

Bautzen

Dresden

Schirgiswalde

Šluknov Rumburk Filipov u Rumburku

Großschönau Waltersdorf Oybin

Kamenický Prysk Šenov

Großschönau / Waltersdorf

4 12

Žitava / Zittau

Zittau

Hrádek nad Nisou Liberec Lückendorf

Ojvín / Oybin

19

Nový Bor Děčín

Nový Oldřichov

Cvikov

Jablonné v Podještědí

Jablonec nad Nisou

Šerachov / Schirgiswalde

Jezvé Česká Lípa Teplice Litoměřice

Kravaře Zahrádky Konojedy Úštěk Praha

Stráž pod Ralskem Mimoň Doksy

24

Budyšín / Bautzen

Železný Brod

27 31

Lückendorf Drážďany / Dresden

33

Němečtí hosté v Čechách Deutsche Gäste in der Tschechischen Republik

36


EDITORIAL

EDITORIAL

německým, vznikla mnohá přátelství, spolupracujeme se sedmi koncertními místy a zájem publika je stále větší. Pochopitelně, že ke skutečnému hudebnímu propojení dochází i v přivážení špičkových německých interpretů na česká podia. Vytvořili jsme společně mezi Čechy a Němci kulturně společenský most, který je bez jakýchkoliv předsudků vybudovanou hodnotou, která je postavena na tak silném základu, jakým je hodnota kultury a dědictví, jež tímto opatrujeme a předáváme dál.

Vážené dámy a pánové, milí příznivci klasické hudby, dostává se Vám do rukou výjimečná tiskovina, která mapuje letos osmiletou spolupráci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica s německými místy a pořadateli. Na počátku sehrálo svou roli hned několik okolností. Tou první byl vnitřní hlas, který mi říkal, že přeshraniční spolupráce je dobrá cesta. Druhým impulzem bylo setkání s prezidentem Nadačního fondu Bohemian Heritage Fund. Když mi položil motivační otázku případného směřování festivalu na spolupráci s blízkými německými sousedy, jako by otevřel téma, které jsem ve skrytu duše stále odsouval. Tehdy mi řekl: „Máte k tomu jedinečné dispozice, je to jen otázka vašeho rozhodnutí. Přemýšlejte o tom, je to jednoduché.“ Trvalo celý další rok než se mi díky starostovi města Nový Bor, panu Dvořákovi, podařilo setkat se s představiteli partnerského města Großschönau a jeho starostou panem Peukerem. Tehdy se začala psát nová kapitola festivalu. V roce 2012 byla do dramaturgie festivalu zařazena první dvě německá města a na nás bylo, abychom německé posluchače přesvědčili, že Lípa Musica je nositelem špičkového umění. S odstupem času jsem za tuto příležitost budovat přátelské vztahy s německými městy, obcemi, posluchači i umělci velmi vděčný. Za dobu sedmi let, kdy se stala Lípa Musica festivalem česko4

Werte Damen und Herren, liebe Unterstützer der klassischen Musik, Sie erhalten eine ungewöhnliche Broschüre, die die aktuell bereits achtjährige Kooperation des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica mit deutschen Spielstätten und Veranstaltern nachzeichnet. Zu Beginn spielten gleich mehrere Umstände eine Rolle. Da war zunächst eine innere Stimme, die mir sagte, dass Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg ein guter Weg sei. Der zweite Impuls war ein Treffen mit dem Präsidenten des Stiftungsfonds Bohemian Heritage Fund. Als der mir die motivierende Frage nach einer eventuellen Ausrichtung des Festivals auf die Kooperation mit den geografisch nahen deutschen Nachbarn stellte, da war es, als hätte er ein Thema angeschnitten, das ich im tiefsten Inneren ständig auf die lange Bank verschob. Er sagte mir damals: „Sie haben dazu einzigartige Voraussetzungen, es ist lediglich eine Frage ihrer Entscheidung. Denken Sie einfach darüber nach.“ Es verging ein weiteres Jahr, bevor es mir mit Hilfe des Bürgermeisters der Stadt Nový Bor, Herrn Dvořák, gelang, Vertreter der Partnerstadt Großschönau und den Bürgermeister, Herrn Peuker, zu treffen. Damals wurde ein neues Festivalkapitel aufgeschlagen. 2012 tauchten

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

zde aktivně žije díky kultuře, která spojuje, a společnými, osobními prožitky. Lípa Musica ale také ukazuje, že je v příhraničním regionu společně možné nabídnout kulturu na nejvyšší úrovni, a to mimo velká centra. Ať už s regionálními umělci, nebo s mezinárodně renomovanými sólisty či soubory a s širokým hudebním záběrem v nejvyšší kvalitě.

in der Dramaturgie des Festivals die ersten zwei deutschen Städte auf und es lag nur an uns, die dortigen Konzertbesucher davon zu überzeugen, dass Lípa Musica Kunst auf Spitzenniveau vermittelt. Aus heutiger Perspektive bin ich sehr dankbar für diese Gelegenheit, freundschaftliche Beziehungen zu deutschen Städten und Gemeinden, Konzertpublikum und Künstlern aufzubauen. In den sieben Jahren, in denen Lípa Musica ein tschechisch-deutsches Festival wurde, entstanden viele Freundschaften, kooperieren wir mit sieben Spielstätten und das Interesse des Publikums wächst stetig. Verständlicherweise gehört zur wahren Verflechtung auch, dass deutsche Interpreten der Spitzenklasse auf der tschechischen Seite auftreten. Wir haben gemeinsam, befreit von Vorurteilen, eine wichtige kulturelle und gesellschaftliche Brücke zwischen Tschechen und Deutschen geschaffen. Das starke Fundament dafür sind die Werte von Kultur und Überlieferung, die wir pflegen und weitergeben wollen. Martin Prokeš, předseda spolku ARBOR ředitel MHF Lípa Musica Vorsitzender des Vereins ARBOR Direktor des IMF Lípa Musica

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, kultura spojuje, překonává hranice i jazykové bariéry. Můžeme si díky ní rozšířit své obzory a poznat nové pohledy. To není nic nového. Ale jde o to naplnit toto zjištění životem a praktikovat je ve svém každodenním životě. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica tyto nároky splňuje skvělým způsobem. Již více než sedm let festival hostuje na německé straně, obohacuje vynikajícími koncerty kulturní život na druhé straně Lužických hor a přivádí lidi dohromady. V Großschönau jsme velmi vděční a i trošku hrdí na to, že se již stalo úžasnou tradicí, že v každoroční koncertní řadě se vždy 3. října uskuteční v naší obci koncert. Máme tak mimořádný zážitek, že Den sjednocení Německa oslavujeme koncertem – společně s českými a německými návštěvníky – v krásné atmosféře a na vysoké umělecké úrovni. Je známo, že znovusjednocení Německa předcházely převraty ve východní Evropě, pokojná revoluce v tehdejší NDR a sametová revoluce v někdejším Československu. Pádem železné opony jsme získali do té doby neznámou svobodu v Evropě, která nám umožňuje i tak cenné přeshraniční momenty, jaké přináší Mezinárodní hudební festival Lípa Musica. Evropská myšlenka se tak

Martinovi Prokešovi a jeho malému týmu patří můj srdečný dík za spolehlivou, velmi kontinuální spolupráci, za jejich odvahu a vytrvalé úsilí etablovat Mezinárodní hudební festival na druhé straně Lužických hor. Těšme se opět na mnoho osobních setkání, živou a přeshraniční výměnu v oblasti umění a kultury a jedinečné, společné koncertní zážitky s Lípou Musicou!

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Freunde des Internationalen Musikfestivals Lipa Musica, Kultur verbindet, grenzübergreifend, und mit Musik überwindet man auch die Sprachbarrieren, man kann den eigenen Horizont weiten und so für neue Sichten sorgen. Das sind nun keine neuen Erkenntnisse. Aber es kommt darauf an, dass diese Feststellungen mit Leben erfüllt, im Täglichen praktiziert werden. Das Internationale Musikfestival „Lipa Musica“ erfüllt diesen Anspruch in ganz hervorragender Art und Weise. Seit über sieben Jahren gastiert das Festival nun auf der sächsischen Seite, bereichert mit hochkarätigen Konzerten das kulturelle Leben jenseits des Lausitzer Gebirges, bringt Menschen zusammen. In Großschönau sind wir sehr dankbar und auch ein wenig stolz, dass es schon zu einer wunderbaren Tradition geworden ist, dass im Rahmen der jährlichen Konzertreihe immer am 3. Oktober eine Aufführung stattfindet. So haben wir das besondere Erlebnis,

dass der Tag der Deutschen Einheit mit einem Konzert – gemeinsam mit tschechischen und deutschen Besuchern – auf eine stimmungsvolle Art, auf hohem künstlerischem Niveau begangen wird. Bekanntlich sind der deutschen Wiedervereinigung, die Umbrüche in Osteuropa, die friedliche Revolution in der damaligen DDR oder die samtene Revolution in der früheren CSSR vorausgegangen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs haben wir eine bis dahin ungekannte Freizügigkeit in Europa errungen, die uns auch solch wertvolle Momente wie das Internationale Musikfestival Lipa Musica grenzübergreifend ermöglicht. So wird der europäische Gedanke hier vor Ort, mit verbindender Kultur und gemeinsamen, persönlichen Erlebnissen ganz aktiv gelebt. Lipa Musica zeigt aber auch, dass es gemeinsam in der Grenzregion möglich ist, Kultur auf höchstem Niveau anzubieten und das jenseits der großen Zentren. Ob mit regionalen Künstlern, mit international renommierten Solisten oder Ensemble und mit einer breiten musikalischen Vielfalt in höchster Qualität. Martin Prokes und seinem kleinen Team gilt mein herzlicher Dank für die vertrauensvolle, sehr kontinuierliche Zusammenarbeit, für Ihren Mut und dauerhaftes Engagement, das Internationale Musikfestival jenseits des Lausitzer Gebirges erfolgreich zu etablieren. Freuen wir uns weiterhin auf viele persönliche Begegnungen, einen regen und grenzübergreifenden Austausch von Kunst und Kultur und einmalige, gemeinsame Konzerterlebnisse mit Lipa Musica! Váš Ihr Frank Peuker, starosta obce Großschönau Bürgermeister der Gemeinde Großschönau

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

5


1

Großschönau / Waltersdorf první saské zastavení erste grenzüberschreitende Haltestelle

Foto: Gerd Michael, Creative Commons

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica za sedmnáct ročníků uvedl v severních Čechách téměř tři sta koncertů. Proslulá textilní obec Großschönau v zemském okrese Zhořelec v nejvýchodnější části spolkové země Sasko se stala historicky prvním zastavením Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica za hranicemi. Obec leží na řece Mandavě v Horní Lužici, přímo na hranicích s Českou republikou, v těsném sousedství českého města Varnsdorf. K propojení Großschönau s festivalem však došlo díky městu Nový Bor a přátelství jejich starostů. Od té doby se obec, která se do evropského povědomí zapsala výrobou kvalitního damašku a froté, stala pravidelným zastavením festivalu. Každoročně se tak začátkem října, v poslední letech ve svátek znovusjednocení Německa, rozeznívají evanglicko-lutheránské kostely zde či v přilehlém Waltersdorfu na úpatí Luže.

6

Das Internationale Musikfestival Lípa Musica hat in den siebzehnten Jahren seines Bestehens in Nordböhmen fast dreihundert Konzerte veranstaltet. Der berühmte Textilort Großschönau im Landkreis Görlitz im östlichsten Teil des Bundeslandes Sachsen war die historisch erste ausländische Spielstätte des Festivals. Er liegt am Fluss Mandau in der Oberlausitz, unmittelbar an der Grenze zu Tschechien und in direkter Nachbarschaft zur tschechischen Stadt Varnsdorf. Zur Verknüpfung von Großschönau mit dem Festival kam es jedoch dank der Stadt Nový Bor und der Freundschaft des dortigen Bürgermeisters mit dem von Großschönau. Seitdem wurde diese Gemeinde, die sich in Europa mit ihrer Produktion von hochwertigem Damast und Frottee einen Namen gemacht hat, zum festen Spielort des Festivals. Alljährlich Anfang Oktober, in letzter Zeit zum Tag der Deutschen Einheit, erklingt daher die Musik des Festivals in der evangelisch-lutherischen Kirche von Großschönau oder im angrenzenden Waltersdorf am Fuß der Lausche.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

GROSSSCHÖNAU / WALTERSDORF

Baborák Ensemble

Baborák Ensemble

Na podzim roku 2012 během svého jedenáctého ročníku festival poprvé zavítal na německou stranu hranic do Großschönau a do Žitavy. Koncert v Großschönau se konal 6. října v Evangelicko-luteránském kostele ve Waltersdorfu. Společně se svým ansámblem zde vystoupil jeden z nejlepších světových hornistů Radek Baborák. Jedním z hlavních cílů organizátorů festivalu Lípa Musica se do dalších let tak stalo přispění k přeshraničnímu dialogu mezi Čechami a Saskem. Tohoto úkolu se festivalový tým chopil se vším nasazením a od té doby se do Saska snaží dovážet opravdu to nejlepší, co může česká hudební scéna nabídnout. Za pomoc a vstřícnost při pořádání prvního saského a bezesporu výjimečného festivalového zastavení ve Waltersdorfu vděčí jeho organizátoři jak místní farnosti, tak představitelům radnice v Großschönau v čele se starostou Frankem Peukerem. Už proto sem zavítal právě Baborák Ensemble, v jehož obsazení se vždy snoubí energie a síla mladých umělců s tou nejlepší hudební erudicí a precizním přednesem.

Im Herbst 2012 während des elften Jahrgangs war das Festival erstmalig auf der deutschen Seite der Grenze in Großschönau und in Zittau zu Gast. Das Konzert in Großschönau fand am 6. Oktober in der evangelisch-lutherischen Kirche zu Waltersdorf statt. Gemeinsam mit seinem Ensemble trat hier einer der besten Hornisten der Welt Radek Baborák auf. Für die folgenden Jahre wurde es nämlich zu einem Hauptziel der Organisatoren des Festivals, einen Beitrag zum Dialog über die tschechisch-sächsische Grenze hinweg zu leisten. Dieser Aufgabe widmet sich das Festivalteam mit vollem Einsatz und bemüht sich, nach Sachsen das Beste zu bringen, was die tschechische Musikszene zu bieten hat. Für die Hilfe und das Entgegenkommen bei der Organisation des ersten sächsischen und zweifellos außergewöhnlichen Festivalauftritts in Waltersdorf gebührt unser Dank sowohl der Pfarrei als auch den Vertretern des Rathauses in Großschönau mit dem Bürgermeister Frank Peuker an der Spitze. Auch deshalb kam gerade das Baborák Ensemble hierher, in dessen Besetzung sich stets die Energie und Kraft junger Künstler mit bester musikalischer Ausbildung und präzisem Vortrag verbinden.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

7


GROSSSCHÖNAU / WALTERSDORF

GROSSSCHÖNAU / WALTERSDORF

Dětský sbor Jitro

Kinderchor Jitro

Zemlinského kvarteto

Ve čtvrtek 3. října 2013 se konal druhý z koncertů německé festivalové triády. V Evangelickém kostele v Großschönau vystoupil již podruhé vynikající královéhradecký dětský sbor Jitro. V průřezu českou a světovou sborovou tvorbou napříč staletími se představila třicítka těch nejlepších jitřních zpěváčků pod vedením profesora Jiřího Skopala, jednoho z našich předních odborníků v oblasti dětského sborového zpěvu, a za klavírního doprovodu Michala Chrobáka. Německé publikum si na festival Lípa Musica svoji cestu již našlo a zaplněný kostel v Großschönau sborový program doslova uchvátil. Skvělá interpretace německé publikum osvěžila a rozproudila a závěrečný sbor s publikem a zejména ovace byly ještě silnější než v předchozím provedení v Novém Oldřichově.

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2013, fand das zweite Konzert der deutschen Festivaltriade statt. In der evangelischen Kirche von Großschönau trat bereits zum zweiten Mal der Kinderchor Jitro aus Hradec Králové auf. Mit einem Querschnitt des Chorschaffens in Böhmen und der Welt aus verschiedenen Jahrhunderten stellten sich 30 der besten kleinen Sänger unter Leitung des anerkannten Experten Professor Jiří Skopal und mit Klavierbegleitung von Michal Chrobák vor. Beim deutschen Publikum hatte sich das Festival Lípa Musica schon herumgesprochen und die Besucher der gut gefüllten Kirche waren vom Chorprogramm stark beeindruckt. Die großartige Interpretation wirkte erfrischend und bewegend und der Schlusschor unter Einbeziehung des Publikums sowie insbesondere der Beifall fielen noch stärker aus, als zuvor beim Auftritt in Nový Oldřichov.

O rok později, opět ve svátek 3. října, vstoupil 13. ročník festivalu nejen do své druhé poloviny, ale také začal psát svoji saskou kapitolu. V prostorách evangelického kostela v malebném Waltersdorfu se představilo „nejaplaudovanější“ české smyčcové kvarteto nesoucí ve svém znaku přídomek po rakouském skladateli Zemlinském. A onu poněkud netypickou charakteristiku brilantní interpretací trojice českých kvartetů tento ansámbl beze zbytku naplnil. Zemlinského kvarteto jednoznačně potvrdilo, že česká kvartetní škola dokáže stále být pojmem i v mezinárodním měřítku a je tím nejlepším vývozním artiklem pro prezentaci české hudby. Ansámbl nadchl svou erudicí a zralostí, interpretačním nadšením, nadhledem i hloubkou. Brilantně vycizelovaný hudební zážitek byl pro mnohé jistě nezapomenutelný...

Zemlinsky Quartett Ein Jahr später, erneut am Feiertag des 3. Oktober, wurde nicht nur die zweite Hälfte des 13. Festivaljahrgangs eingeläutet, sondern das Festival begann auch sein sächsisches Kapitel. Im Schiff der evangelischen Kirche im malerischen Waltersdorf stellte sich das gefeierte tschechische Streichquartett vor, das sich nach dem österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky nennt. Dieser ein wenig untypischen Charakteristik wurde das Ensemble mit seiner brillanten Interpretation von drei tschechischen Quartetten vollauf gerecht. Das Zemlinsky Quartett bestätigte eindeutig, dass die tschechische Quartettschule immer noch im internationalen Maßstab ein Begriff und der beste Exportartikel zur Präsentation tschechischer Musik ist. Das Ensemble begeisterte durch Meisterschaft und Reife, mitreißende Interpretation, Souveränität und Tiefe. Das brillant ausgefeilte musikalische Ereignis war sicher für viele ein nvergessliches Ereignis...

8

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

9


GROSSSCHÖNAU / WALTERSDORF

10

GROSSSCHÖNAU / WALTERSDORF

Irena Chřibková a Roman Janál

Irena Chřibková und Roman Janál

Markéta Cukrová a Barbara Maria Willi

Markéta Cukrová und Barbara Maria Willi

Německé srdce festivalu – saské Großschönau – rozezněl ve svátek sjednocení Německa v sobotu 3. října festival i v roce 2015, a to varhanním recitálem se zpěvem. Do místního Evangelicko-lutheránského kostela tak Lípa Musica opět přivezla další hudební podnět pro prohloubení přeshraniční spolupráce a navození česko-německého přátelství společně s varhanicí Irenou Chřibkovou a barytonistou Romanem Janálem. Druhý největší kostel v Sasku, jehož kapacita čítá neuvěřitelné dva tisíce míst, festival zcela nezaplnil, ale přesto přilákal i řadu místních, kteří si přišli zaposlouchat do zvuku nového nástroje, jež kostel a v podstatě celou obec zdobí. Dramaturgicky hodnotný večer reflektující slavnostní příležitost i mezinárodní dialog opřený o kvalitní interpretaci obou umělců byl dalším ze zdařilých milníků na cestě za hledáním dávného partnerství a přátelství, jež je po léta mottem festivalu.

Im deutschen Herzen des Festivals – dem sächsischen Großschönau – erklang am Tag der Deutschen Einheit, am Sonnabend, dem 3. Oktober 2015, ein Orgelrezital mit Gesang. In die dortige evangelisch-lutherische Kirche brachte Lípa Musica mit der Organistin Irena Chřibková und dem Bariton Roman Janál eine weitere musikalische Anregung zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Kooperation und freundschaftlicher Bande. Die zweitgrößte Kirche Sachsens, mit der unglaublichen Kapazität von zweitausend Plätzen, konnte das Festival nicht vollständig füllen, aber dennoch zog es auch zahlreiche Ortsansässige in die Kirche, um den Klang des neuen Instruments zu hören, das eine Zierde der Kirche und wohl auch des ganzen Ortes ist. Der dramaturgisch wertvolle Abend, der den feierlichen Anlass und den internationalen Dialog gestützt auf die hervorragende Interpretation beider Künstler reflektierte, war ein weiterer gelungener Meilenstein auf dem Weg der Suche nach der einstigen Partnerschaft und Freundschaft, die schon viele Jahre Motto des Festivals ist.

Ve svém přeshraničním výjezdu do saského Großschönau v roce 2016 festival představil mezzosopranistku Markétu Cukrovou, kterou na kladívkový klavír doprovodila profesorka brněnské JAMU Barbara Maria Willi. Splendidní večer počal písněmi Václava Jana Křtitele Tomáška a hned po odehrání prvního titulu publikum konsternovaně spočinulo v absolutním tichu. Interpretky nastavily již od samotného začátku kvalitu vystoupení neskutečně vysoko a nutno předem říci, že se jim ji podařilo po celou dobu koncertu udržet. Vše bylo dokonalé a precizní, ať už se jednalo o jemný leč silný hlas Markéty Cukrové nebo o líbezný doprovod kladívkového klavíru Barbary Marie Willi. Festivalu Lípa Musica se daří již několik let málo vídaná věc, kterou je vývoz jeho programu i do blízkého příhraničí. Asi je i přirozeností, že u sousedů nabízí veřejnosti ty nejlepší interprety, které má k dispozici. Markéta Cukrová i Barbara Maria Willi mu v tomto odvedly skvělý servis.

Beim Besuch der Nachbarn jenseits der Grenze im sächsischen Großschönau stellte das Festival 2016 die Mezzosopranistin Markéta Cukrová vor, am Hammerklavier, begleitet von der Professorin der Janáček Musikakademie Brno, Barbara Maria Willi. Der herrliche Abend begann mit Liedern von Václav Jan Křtitel Tomášek und gleich nach der Darbietung des ersten Titels verharrte das Publikum konsterniert in absoluter Stille. Die Interpretinnen hatten von Beginn an die Qualitätslatte unglaublich hoch angelegt und es gelang ihnen, es auch während des ganzen Konzerts durchzuhalten. Alles war vollkommen und präzise, sei es die sanfte und doch kräftige Stimme von Markéta Cukrová oder die anmutige Begleitung von Barbara Maria Willi am Hammerklavier. Dem Festival Lípa Musica gelingt schon mehrere Jahre etwas Seltenes, die Präsentation der Festivalkonzerte im grenznahen Raum der Nachbarn. Dabei ist es eigentlich natürlich, dass man der Öffentlichkeit die besten verfügbaren Interpreten anbietet. Markéta Cukrová und Barbara Maria Willi haben uns dabei einen perfekten Dienst erwiesen.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

11


GROSSSCHÖNAU / WALTERSDORF

12

GROSSSCHÖNAU / WALTERSDORF

Martinů Voices

Martinů Voices

Haydn Ensemble

Haydn Ensemble

O rok později si waltersdorfské koncertní zastavení vysloužilo pochvalu na krásné hlasy. Místní svatostánek totiž rozezněly velké krásné hlasy komorního sboru Martinů Voices se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Sbor se předvedl ve špičkové formě, dokonale reagoval na sbormistrova gesta a skvěle dotahoval všechny dynamické nuance, kterými program oscilující mezi 16. a 21. stoletím doslova hýřil. Třetí velkošenovský vokální koncert v řadě odhalil česko-německému publiku další z podob krásy lidského hlasu.

Ein Jahr später wurde das Konzert in Waltersdorf wegen der schönen Stimmen gelobt. In der dortigen Kirche erklangen die großen schönen Stimmen des Kammerensembles Martinů Voices mit dem Chorleiter Lukáš Vasilek. Der Chor präsentierte sich in Spitzenform, reagierte sensibel auf jede Geste des Dirigenten und meisterte die dynamischen Nuancen perfekt, von denen das Programm mit Kompositionen des 16. bis 21. Jahrhunderts nur so strotzte. Das bereits dritte Vokalkonzert von Großschönau zeigte dem deutsch-tschechischen Publikum weitere Seiten der Schönheit der menschlichen Stimme.

Rekordní zájem u německého publika vzbudil slavnostní koncert v den výročí znovusjednocení Německa dne 3. října v evangelickolutheránském kostele v Großschönau v roce 2018. Díla Haydna, Mozarta a Händela zde zazněla v podání renomovaného hornisty Přemysla Vojty a souboru Haydn Ensemble za řízení Martina Petráka. Koncert se setkal s nadšeným ohlasem převážně německého publika. Dramaturgicky jednotný a průzračný večer v podání umělců zaměřených zejména právě na klasicistní epochu byl nejen pro samotnou volbu německého repertoáru, ale i pro ryzí intepretaci, důstojným příspěvkem k oslavám výročí znovusjednocení Německa i k výročí 350-tileté tradice výroby froté v místní velkošenovské manufaktuře, kterou připomněli zástupci obce světské i církevní. Sedmiletá cesta za nastolením přátelského sousedského dialogu tak počíná sklízet pověstné ovoce, což potvrdila přátelská atmosféra v převážně německém publiku, hojná účast i nadšené ovace věnované umělcům.

Ein Rekordinteresse weckte beim deutschen Publikum das Festkonzert zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober in der evangelisch-lutherischen Kirche in Großschönau. Werke von Haydn, Mozart und Händel erklangen hier in der Interpretation des renommierten Hornisten Přemysl Vojta und des Haydn Ensembles unter der Leitung vom Martin Petrák. Das Konzert wurde von überwiegend deutschen Publikum begeistert aufgenommen. Der dramaturgisch einheitliche und klare Abend, den vorwiegend auf die Epoche der Klassik orientierte Künstler gestalteten, war nicht nur wegen der Wahl eines deutschen Repertoires sondern auch der reinen Interpretation ein würdiger Beitrag zu den Feierlichkeiten der deutschen Wiedervereinigung und zum 350-jährigen Jubiläum der Frotteeweberei in Großschönau, an die Vertreter der weltlichen und der religiösen Gemeinde erinnerten. Der siebenjährige Weg, der einen freundschaftlichen, nachbarschaftlichen Dialog ins Leben rufen sollte, beginnt die sprichwörtlichen Früchte zu tragen, wovon die freundliche Atmosphäre im überwiegend deutschen Publikum, die große Besucherzahl und die den Künstlern gewidmeten begeisterten Ovationen zeugen.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

13


Žitava / Zittau návštěvníky nejoblíbenější Besucher-Highlights

2 Kdysi nejsevernější město Království koruny české, dnes sídlo zemského okresu Zhořelec ležící v saské části Horní Lužice, severozápadně od česko-německo-polského trojmezí, je historicky druhou festivalovou lokalitou v Sasku. Území s místním hradem získali již ve 13. století Ronovci, městská práva Žitavě propůjčil roku 1255 Přemysl Otakar II. a Žitava se stala rychle rostoucím významným královským městem. Bohatství jejích sakrálních i světských památek rozeznívá každoročně od roku 2012 i Lípa Musica. K tradičním koncertním místům zprvopočátku patřil reprezentační sál místní radnice, v posledních letech pak zejména monumentální Jánský kostel. Podle posluchačských ohlasů je královská Žitava jednou z nejoblíbenějších lokalit.

ŽITAVA / ZITTAU

Schola Gregoriana Pragensis

Schola Gregoriana Pragensis

Festivalová žitavská premiéra se uskutečnila 26. října 2012 v sále místní radnice. Soubor bytostně spjatý s festivalem Lípa Musica a uznávaný ve svém oboru po celém světě, Schola Gregoriana Pragensis, zde pod vedením Davida Ebena s úspěchem provedl symbolický program nazvaný „Zpívejme, věrní, společně“ složený ze zpěvů z období české a německé reformace.

Der erste Auftritt des Festivals in Zittau fand am 26. Oktober 2012 im Bürgersaal statt. Es sang der mit dem Festival Lípa Musica schicksalhaft verbundene und weltweit anerkannte Chor Schola Gregoriana Pragensis. Unter der Leitung von David Eben bot das Vokalensemble erfolgreich ein symbolisches Programm „Singt, ihr Treuen, gemeinsam,“ das aus Gesängen der tschechischen und der deutschen Reformation bestand.

Einst die nördlichste Stadt der böhmischen Krone, heute Große Kreisstadt im Landkreis Görlitz, im sächsischen Teil der Oberlausitz, nordwestlich des deutsch-tschechisch-polnischen Grenzdreiecks, war sie die historisch zweite Spielstätte des Festivals in Sachsen. Die Ländereien mit einer Burg kamen bereits im 13. Jahrhundert in den Besitz des Geschlechts der Herren von Ronow, das Stadtrecht wurde Zittau 1255 durch Přemysl Otakar II. verliehen. Die Stadt entwickelte sich schnell zu einer bedeutenden Königsstadt. Den Reichtum der sakralen und weltlichen Denkmäler bringt seit 2012 auch Lípa Musica alljährlich zum Erklingen. Zu den traditionellen Spielstätten gehörte anfangs der Bürgersaal des Rathauses, in den letzten Jahren vor allem die monumentale Johanniskirche. Nach den Rückmeldungen der Besucher ist die königliche Stadt Zittau einer der beliebtesten Veranstaltungsorte.

14

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

15


ŽITAVA / ZITTAU

ŽITAVA / ZITTAU

Michal Mašek

Martinů Voices

Martinů Voices

První koncert saské části 12. ročníku Lípy Musicy nabídl v pátek 27. září 2013 setkání s renomovaným českým klavíristou mladší generace Michalem Maškem. Honosný sál žitavské radnice pod jeho prsty naplnily klavírní tóny pestré palety skladeb českých i světových autorů v pravdě mistrovském podání. Takřka zaplněná žitavská radnice pozorně poslouchala barvitý hudební tok, který Mašek jen střídmě přerušoval a nutil tak publikum k vysoké koncentraci bez možnosti děkovného potlesku. O to větší nadšení si mohl vychutnat na konci koncertu, kdy vřelé ovace publika odměnil tento vynikající klavírista živým ragtimovým přídavkem.

V roce 2014 byla Žitava místem, kde se uzavřela německá kapitola festivalu vystoupením komorního sboru Martinů Voices, a to v sobotu 18. října. Toto profesionální vokální těleso schopné interpretovat sborovou tvorbu na nejvyšší umělecké úrovni, nese ve svém názvu jméno klasika české hudby 20. století. Ne proto, že by interpretoval pouze dílo Bohuslava Martinů, ale z obdivu ke skladatelovu uměleckému odkazu, kosmopolitně orientovanému, avšak nikdy nezastírajícímu český původ. Do Žitavy však ansámbl českou hudbu nepřivezl. Zaměřil se na tvorbu převážně německou – skladby Brahmse, Wagnera a Mahlera.

Am Sonnabend, dem 18. Oktober 2014, wurde das deutsche Kapitel des Festivals in Zittau mit dem Auftritt des Kammerensembles Martinů Voices abgeschlossen. Diese hochprofessionelle Vokalformation, die das Chorschaffen auf höchstem Niveau interpretiert, nannte sich nach dem Klassiker der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts. Nicht deshalb, weil sie nur Werke von Bohuslav Martinů singen würden, sondern weil sie sein Vermächtnis bewundern, die kosmopolitische Orientierung, die zugleich nie die tschechischen Wurzeln verleugnet. In Zittau konzentrierten sie sich jedoch vorwiegend auf die deutschen Komponisten Brahms, Wagner und Mahler.

Michal Mašek Das erste Konzert des sächsischen Teils des 12. Jahrgangs von Lípa Musica präsentierte am Freitag, dem 27. September 2013 den renommierten tschechischen Pianisten der jüngeren Generation, Michal Mašek. Dessen Finger füllten den prunkvollen Saal des Zittauer Rathauses mit den Tönen einer bunten Palette von Kompositionen tschechischer und internationaler Autoren in wahrlich meisterhafter Ausführung. Der fast ausverkaufte Saal lauschte aufmerksam dem vielfarbigen Strom der Musik, den der Solist nur selten unterbrach, so dass sich das Publikum stark konzentrierte und kaum Gelegenheit hatte, ihm mit Applaus zu danken. Desto größere Begeisterung brach sich am Ende des Konzerts Bahn, als sich dieser hervorragende Pianist dem Publikum für den herzlichen Beifall mit der Zugabe eines lebhaften Ragtime revanchierte.

16

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

17


ŽITAVA / ZITTAU

18

ŽITAVA / ZITTAU

Smetanovo trio

Smetanovo trio

Musica Florea

Musica Florea

O rok později se čtvrtá saská festivalová kapitola s úspěchem uzavřela v sobotu 31. října v Měšťanském sále radnice v Žitavě, nejen pro tento rok, ale dočasně i pro toto místo. Odkaz české hudby od klasicismu po modernu zde představilo Smetanovo trio, které se řadí k nejprestižnějším českým komorním ansámblům a již řadu let sbírá úspěchy u posluchačstva i kritiky doma i v zahraničí. Jeho jedinečnost a kvalita pramení z osvědčené praxe a předpokladu kvalitní komorní práce, kterou je bezpodmínečná vysoká úroveň sólistického vybavení jeho jednotlivých členů, o čemž v případě Smetanova tria nemůže být pochyb. Tuto pověst trio i v pozměněném obsazení beze zbytku naplnilo a svým výkonem přimělo posluchače k dlouhotrvajícím ovacím včetně potlesku vstoje.

Ein Jahr später wurde das vierte sächsische Festivalkapitel erfolgreich am Sonnabend, dem 31. Oktober, an einem symbolträchtigen Ort, dem Bürgersaal des Zittauer Rathauses, abgeschlossen. Das Smetana Trio, das zu den profiliertesten tschechischen Kammerensembles gehört und schon etliche Jahre beim Publikum und Kritikern im Inund Ausland beliebt ist, stellte hier tschechische Musik von der Renaissance bis zur Moderne vor. Die Einzigartigkeit und Qualität des Trios haben ihren Ursprung in bewährter Praxis und darin, dass ein hohes solistisches Niveau jedes Einzelnen unverzichtbar ist. Daran kann es beim Smetana Trio keinen Zweifel geben. Es wurde auch in abgewandelter Besetzung seinem Ruf voll gerecht, wofür ihnen das Publikum mit lang anhaltendem stehenden Beifall dankte.

Po přestávce v roce 2016 se Lípa Musica do Žitavy vrátila, aby v premiéře v evangelickém chrámu Johanniskirche provedla Mozartovo Requiem v podání souboru Musica Florea opřeném o svůj sbor Collegium Floreum. Souborem Musica Florea vždy garantovanou co největší míru autenticity a snahu o maximální přiblížení původním záměrům autorů děl podtrhl výběr sólistů i komornost provedení. Monumentální skladba se zde skutečně stala jaksi komorní záležitostí, ovšem v nosném a dobrém provedení. Musica Florea navíc sáhla po původní Eyblerově verzi Requiem. Poučený posluchač tak zde byl obohacen o nové, byť starší a původnější subnuance Mozartem nedokončených částí skladby. S dozněním závěrečného Lux aeterna se nad diváky i souborem rozhostilo dlouhé ticho, navozující pocit věčnosti a jaksi samotné dílo prodlužující, hodnotící, shrnující. To bylo následně vystřídáno ovacemi publika, které ve své velké části povstalo a děkovalo za vzácný zážitek.

Nach der Unterbrechung 2016 kam Lípa Musica im Folgejahr nach Zittau zurück. Beim ersten Auftritt in der evangelischen Johanniskirche erklang das Requiem von Mozart in der Interpretation des Ensembles Musica Florea und dessen Chor Collegium Floreum. Musica Florea ist ein Garant für größtmögliche Authentizität und das Bemühen, sich den Absichten der Autoren der Werke maximal anzunähern. Das unterstrichen sie hier mit der Auswahl der Solisten und dem Kammermusikcharakter der Aufführung. Die monumentale Komposition hatte hier wirklich einen intimen Charakter, allerdings in guter tragfähiger Interpretation. Musica Florea ging zudem von der ursprünglichen Eybler-Version des Requiems aus. Der Kenner konnte hier neue, obwohl eigentlich ältere und ursprünglichere, Nuancen der von Mozart nicht vollendeten Teile hören. Als das abschließende Lux aeterna verklang, legte sich lange große Stille über dem Publikum und Ensemble, die ein Gefühl der Ewigkeit vermittelte und das Werk auf gewisse Weise verlängerte, wertete und zusammenfasste. Darauf folgten die Ovationen des Publikums, das größtenteils im Stehen für das seltene Erlebnis dankte.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

19


ŽITAVA / ZITTAU

Český hornový sbor Koncert lesních rohů v podání uměleckého garanta Radka Baboráka a jeho Českého hornového sboru za doprovodu varhaníka Aleše Bárty a řízení skladatele a dirigenta Miloše Boka byl doposud posledním zastavením Lípy Musicy v Žitavě a v pátek 5. října 2018 přilákal do žitavské katedrály několik stovek návštěvníků. Monumentální hudbu Bokovu a Brucknerovu doplnily sbory romantické a barokní. Desetiletý soubor, který navazuje na třísetletou tradici vyhlášené české hornové školy, nabídl všem přítomným neotřelý hudební zážitek dokonale rezonující v prostoru gigantické johanitské svatyně, která je symbolem královského města Žitava.

Tschechisches Hornorchester Ein Waldhornkonzert des Tschechischen Hornorchesters unter der Leitung des künstlerischen Garanten von Lípa Musica Radek Baborák, begleitet vom Organisten Aleš Bárta und dirigiert vom Komponisten Miloš Bok, am 5. Oktober 2018, war die bisher letzte Veranstaltung von Lípa Musica in Zittau. Sie lockte einige hundert Besucher in das Zittauer Wahrzeichen, die Johanniskirche. Die monumentale Musik von Bok und Bruckner ergänzten Kompositionen der Romantik und des Barock. Das zehn Jahre bestehende Orchester, das an eine dreihundertjährige erfolgreiche tschechische Hornschule anknüpft, bot den Anwesenden im gigantischen Raum der Johanniskirche mit seiner Resonanz ein ungewöhnliches musikalisches Erlebnis.

20

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Ojvín / Oybin koncertní sál pod hvězdami Konzertsaal unter den Sternen Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin je asi největší turistickou atrakcí Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek Horní Lužice. Stojí na temeni mohutné pískovcové stolové hory vystupující nad severním okrajem letoviska Kurort Oybin. Hrad vznikl asi ve 13. století jako strážní stanoviště u významné zemské stezky, spojující Čechy s Lužicí, ale hradní skála i okolní krajina byly osídleny už dávno předtím. V roce 1369 založil Karel IV. na Oybinu klášter Celestýnů, který podléhal řádovému klášteru v italské Sulmoně. Během 15 let byl postaven nový klášterní kostel, který nese charakteristické znaky pražské chrámové stavební školy Petra Parléře. Po dokončení jej 6. listopadu 1384 vysvětil k poctě Svatého Ducha, Panny Marie, sv. Václava a sv. Celestýna pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Za velké bouře 24. března 1577 byl zapálen bleskem a téměř celý areál byl požárem do základů zničen. K jeho obnovení už nedošlo a zříceniny pomalu chátraly, rozsáhlé opravy byly provedeny až v 90. letech minulého století. Dnes je toto úchvatné místo sugestivní koncertní síní pod širým nebem a Lípa Musica sem pravidelně zavítává již od roku 2015. Tedy pokud počasí dovolí…

3 Die romantischen Ruinen von Burg und Kloster Oybin sind wohl die größte Touristenattraktion des Zittauer Gebirges und gehören zu den bedeutendsten Denkmälern der Oberlausitz. Sie stehen auf einem mächtigen Sandsteintafelberg, der den Nordrand des Kurorts Oybin überragt. Die Burg entstand wohl im 13. Jahrhundert als Wachburg an der wichtigen Landstraße, die Böhmen mit der Lausitz verband, aber der Felsen und dessen Umgebung waren schon lange zuvor besiedelt. 1369 gründete Karl IV. auf dem Oybin ein Coelestinerkloster, das dem Ordenskloster im italienischen Sulmona unterstand. Innerhalb von 15 Jahren entstand hier eine neue Klosterkirche, die charakteristische Züge der Prager Dombauschule von Peter Parler trug. Nach der Vollendung wurde sie vom Prager Erzbischof Jan von Jenštejn dem Heiligen Geist, der Jungfrau Maria, dem Heiligen Wenzel und dem Heiligen Coelestin gewidmet. Bei einem starken Gewitter am 24. März 1577 wurde die Kirche vom Blitz getroffen und das Feuer vernichtete fast alles bis auf die Grundmauern. Zu einer Restaurierung kam es nicht und die Ruine zerfiel allmählich, umfangreichere Arbeiten erfolgten erst in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Heute ist dieser zauberhafte Ort ein suggestiver Konzertsaal unter freiem Himmel und Lipa Musica kommt seit 2015 regelmäßig hierher. Sofern das Wetter mitspielt…

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

21


OJVÍN / OYBIN

Tiburtina ensemble V pátek 21. srpna 2015 uvedl blížící se 14. ročník MHF Lípa Musica netradiční prolog. V prostředí unikátní zříceniny klášterního kostela na saském hradě Oybin vystoupil ženský vokální ansámbl Tiburtina, posílený o jeden mužský hlas a zcela zaplněné chrámové prostory pod širým nebem rozezpíval středověkou liturgickou hudbou v lucemburském kontextu. Náročné vokální skladby provedla Tiburtina s umem a grácií sobě vlastní a přichystala posluchačům takřka kontemplativně sugestivní chvíle pod nebeskou bání plnou zářivých hvězd. I počasí festivalové předehře přálo a vlahý večer publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.

Tiburtina ensemble Am Freitag, dem 21. August 2015, gab es zum näher rückenden 14. Jahrgang des IMF Lípa Musica einen neuen Prolog. Umgeben von der einzigartigen Klosterruine auf der sächsischen Burg Oybin trat das Frauenvokalensemble Tiburtina auf, verstärkt durch eine Männerstimme, und füllte den vollbesetzten Kirchenraum unter freiem Himmel mit mittelalterlicher liturgischer Musik im Luxemburgischen Kontext. Die anspruchsvollen Vokalkompositionen interpretierten sie mit der ihnen eigenen Klugheit und Grazie und bescherten den Besuchern fast kontemplativ suggestive Erlebnisse unterm Himmelszelt voller leuchtender Sterne. Das Wetter war dem Festivalprolog gewogen und das Publikum bedankte sich an dem linden Abend mit langanhaltendem Beifall.

22

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

OJVÍN / OYBIN

Schola Gregoriana Pragensis

Schola Gregoriana Pragensis

V roce 2016 byl oybinský prolog druhým předznamenáním oslav patnáctých festivalových narozenin a na magické místo v saském pohraničí zavedl více jak dvě stovky návštěvníků. Sugestivní prostředí ruin klášterního kostela, který je součástí hradu Oybin, rozezněl i v druhém festivalovém preludiu rezidenční festivalový soubor Schola Gregoriana Pragensis. Po exotickém květnovém setkání s japonskými mnichy a budhistickou hudební kulturou byl osmý červencový večer zasvěcen připomenutí jedné z nejvýraznějších osobností nejen českých dějin – králi a císaři Karlu IV. O rok dříve festival v tomto výjimečném prostoru, který je silně spjat s českou historií, připomněl osobnost G. de Machauta, jenž působil u Jana Lucemburského. V roce 2016, kdy nejvýraznějším výročím promítajícím se do českého kulturního dění jsou oslavy 700. výročí narození Karla IV., byl na program zařazen nový projekt Davida Ebena a jeho Scholy, který je cele věnován představení hudební kultury spjaté právě s druhou lucemburskou kapitolou českých dějin. Lípa Musica tak směle a s jednoznačným úspěchem stvrzeným dlouhým potleskem i výkřiky bravo vykročila vstříc svým půlkulatým narozeninovým oslavám.

2016 war der Oybiner Prolog der zweite Vorbote der Feierlichkeiten zum fünfzehnten Jubiläum des Festivals und zog über zweihundert Besucher an diesen magischen Ort im sächsischen Grenzgebiet. Im suggestiven Milieu der zur Burg Oybin gehörenden Ruine der Klosterkirche erklangen auch beim zweiten Präludium die Stimmen des Residenzchors des Festivals, der Schola Gregoriana Pragensis. Nach einem exotischen Treffen mit japanischen Mönchen und buddhistischer Musikkultur im Mai in Česká Lípa, war der achte Abend im Juli dem Andenken an eine der markantesten Persönlichkeiten, nicht nur der tschechischen Geschichte gewidmet – dem König und Kaiser Karl IV. Ein Jahr zuvor hatte das Festival an diesem außergewöhnlichen Ort, der stark mit der tschechischen Geschichte verbunden ist, an Guillaume de Machaut erinnert, der in den Diensten Johann von Luxemburgs stand. 2016, als die Feierlichkeiten zum 700. Geburtstag das ganze tschechische Kulturleben beeinflussten, wurde ein neues Projekt von David Eben und seiner Schola ins Programm aufgenommen, das gänzlich der mit dem zweiten luxemburgischen Kapitel der tschechischen Geschichte verbundenen Musikkultur gewidmet war. Lípa Musica schritt so kühn und mit großem, durch langen Applaus und Bravorufe bestätigten Erfolg, seinen Feierlichkeiten zum fünfzehnten Jubiläum entgegen.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

23


OJVÍN / OYBIN

OJVÍN / OYBIN

Jiří Vodička

Jiří Vodička

Clarinet Factory

Nepřízeň počasí vtiskla prologu 16. ročníku MHF Lípa Musica punc premiéry. Po třech letech opustil festival ruiny klášterního kostela a hvězdné nebe nad hlavou na hradě Oybin a zůstal v suchu v malebném dřevěném kostelíku v podhradí. Po střechu zaplněný Bergkirche se v pátek 11. srpna setkal bez nadsázky s českým Paganinim. Sólista par excellence, koncertní mistr České filharmonie a výtečný komorní hráč Jiří Vodička předvedl ďábelské virtuózní umění a strhl publikum v nadšený potlesk. Partnerem mu byl Český komorní orchestr.

Beim 16. Festivaljahrgang zwangen Unbilden des Wetters erstmalig Klosterruine und freien Himmel auf dem Oybin zu verlassen und sich in den Schutz der kleinen malerischen Holzkirche unterhalb der Burg zu begeben. Die bis unters Dach gefüllte Bergkirche erlebte am Freitag, dem 11. August, ohne Übertreibung einen tschechischen Paganini. Der Solist par excellence, Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie und hervorragender Kammermusiker Jiří Vodička zeigte eine teuflisch virtuose Kunst und riss das Publikum zu begeisterten Beifallsstürmen hin. Sein Partner war das Tschechische Kammerorchester.

17. Lípa Musica odstartovala v pátek 24. srpna tradičně na saském Oybině. Podobně jako v loňském roce nebylo počasí festivalu nakloněno, a tak se koncert místo v kostele s klenbou pod hvězdami konal v horském kostelíku v podhradí, který má ovšem díky svému zasazení do skály zcela neobyčejné kouzlo. A to ještě více umocnilo výtečné klarinetové kvarteto svým neotřele sofistikovaným crossoverem... Každý večer s Clarinet Factory je neopakovatelný. Je to dílem improvizace, momentální nálady a atmosféry, které napomáhá i komunikace muzikantů s prostorem a sálem, jež muzikanti nabídli i festivalovému publiku v oybinském Bergkirche. Nadšené publikum zaplněného kostela odměnilo soubor dlouhotrvajícím vydatným potleskem.

Clarinet Factory 17. Lípa Musica startete am Freitag, dem 24. August, traditionsgemäß im sächsischen Oybin. Wie auch im Jahr zuvor war das Wetter dem Festival nicht zugeneigt, und so musste das Konzert statt in der Klosterkirche mit dem Sternenhimmel als Gewölbe, im Bergkirchlein des Burgfleckens stattfinden, das jedoch eingefügt in den Felsen einen besonderen Zauber ausstrahlt. Dieser wurde noch durch das vortreffliche Klarinettenquartett mit seinem erfrischenden und spitzfindigen Crossover verstärkt. Jeder Abend mit Clarinet Factory ist einzigartig. Er entsteht durch die Improvisation und die momentane Stimmung und Atmosphäre, die die Musikanten auch durch ihre Kommunikation mit dem Saal und dem Raum fördern, wie es das Festivalpublikum in der bis zum letzten Platz gefüllten Oybiner Bergkirche erlebte. Die begeisterten Besucher dankten dem Ensemble mit lang anhaltendem, starkem Applaus.

24

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

25


Budyšín / Bautzen lužickosrbské město věží Sorbische Stadt der Türme Budyšín / Bautzen, tisícileté město, leží na horním toku řeky Sprévy, na rozmezí Hornolužické vrchoviny, která přiléhá z jihu, a rovinatější krajiny, která se táhne severním směrem. Město bylo založeno na významném brodu přes řeku Sprévu, uprostřed úrodné krajiny osídlené od 7. stol. srbským kmenem Milčanů. Nejstarší zmínka o Budyšíně pochází z r. 1002, kdy tu srbské kmeny, jižní větev Polabských Slovanů, vystavěly v místech dnešního evangelického hřbitova opevněné hradiště Budusin. Osadu povýšil na město r. 1213 Přemysl Otakar I. Město pak náleželo v l. 1136–1254 k Čechám, v l. 1254–1319 k Braniborsku, pak až do r. 1635 opět k České koruně. Potom, co se krajiny zmocnili míšenští markrabí, zbudovali na druhé straně řeky hrad Ortenburg, který nechal později uherský král Matyáš Korvín goticky přestavět. R. 1221 byla při kostele sv. Petra založena kapitula a r. 1240 nedaleko od ní františkánský klášter. R. 1346 Budyšín spolu s dalšími lužickými městy vytvořil svaz zvaný Lužické šestiměstí k ochraně před zvůlí šlechty. V turistických průvodcích se obvykle Budyšín nazývá městem věží a zdůrazňuje se dvojjazyčné německo-lužickosrbské označení ulic a úřadů. Za povšimnutí stojí Svatopetrský dóm, mohutná gotická stavba s nejvyšší věží ve městě, která je zajímavá i tím, že je uprostřed chrámové lodi přepážka, kterou je kostel rozdělen na část katolickou a evangelickou. Kostel je tedy symbolem náboženské snášenlivosti.

26

Bautzen, die tausendjährige Stadt, liegt am Oberlauf der Spree, an der Grenze des Oberlausitzer Berglands im Süden und einer anschließenden ebenen Landschaft, die sich nach Norden hinzieht. Die Stadt entstand an einer bedeutenden Furt durch die Spree inmitten einer fruchtbaren Ebene, die ab dem 7. Jahrhundert vom sorbischen Stamm der Milzener besiedelt wurde. Die älteste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1002, als hier sorbische Stämme, ein südlicher Zweig der Elbslawen, auf dem Gelände des heutigen evangelischen Friedhofs die Wehrsiedlung Budusin errichteten. Die Siedlung wurde 1213 von Přemysl Otakar I. zur Stadt erhoben. Diese gehörte 1136–1254 zu Böhmen, 1254–1319 zu Brandenburg, dann bis 1635 erneut zur Böhmischen Krone. Nachdem die Meißener Markgrafen die Herrschaft übernahmen, errichteten sie auf der gegenüberliegenden Flussseite die Ortenburg, die der ungarische König Matthias Corvinus gotisch umbauen ließ. 1221 wurde an der Kirche St. Peter ein Kapitel gegründet und 1240 unweit davon ein Franziskanerkloster. 1346 gründeten Bautzen und weitere Städte der Lausitz einen Sechsstädtebund, der sie vor der Willkür der Adligen schützen sollte. In den Touristenführern wird Bautzen gewöhnlich Stadt der Türme genannt und es werden die zweisprachigen Straßennamen und die zweisprachigen Ämter betont. Erwähnenswert ist der Dom St. Petri, ein mächtiger gotischer Bau mit dem höchsten Turm der Stadt, wo interessanterweise eine Barriere in der Mitte des Kirchenschiffs diesen in einen katholischen und einen evangelischen Teil spaltet. Die Kirche ist somit ein Symbol für religiöse Toleranz.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

4

BUDYŠÍN / BAUTZEN

Schola Gregoriana Pragensis

Schola Gregoriana Pragensis

Festival Lípa Musica do Budyšína poprvé zavítal v pátek 11. října 2013, kdy se zde uzavřela saská kapitola 12. ročníku koncertem takřka rezidenčního festivalového ansámblu Scholy Gregoriany Pragensis. Symbolicky tak na premiérovém místě vystoupil soubor, který stál u samotné kolébky této přehlídky a provází festivalové publikum již po léta. Kontrastně vystavěná dramaturgie programu příznačně nazvaného Antica e moderna nabídla setkání s hudbou gregoriánského chorálu i kompozicí 20. století v promyšleném konceptu, jehož ústředním tématem a logickým pojítkem bylo totéž určení či funkce – zpěv při křesťanské bohoslužbě.

Das Festival Lípa Musica kam erstmalig am Freitag, dem 11. Oktober 2013 nach Bautzen, als hier das sächsische Kapitel des 12. Festivaljahrgangs mit einem Konzert des fast schon Festivalensembles Schola Gregoriana Pragensis seinen Abschluss fand. Es war symbolisch, dass dieses Ensemble, dass an der Wiege des Festivals stand und das Festivalpublikum schon Jahre begleitet, den Premierenauftritt in Bautzen bestritt. Bei der auf Kontrast beruhenden Dramaturgie des Programms mit dem Namen Antica e moderna begegneten sich der Gregorianische Choral und Kompositionen des 20. Jahrhunderts in einem durchdachten Konzept, dessen zentrales Thema und logische Verbindung die identische Bestimmung bzw. Funktion war – der Gesang beim christlichen Gottesdienst.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

27


BUDYŠÍN / BAUTZEN

28

Prager Kammersolisten

Budyšínský návrat festivalu proběhl o pět let později v rámci 17. ročníku festivalu a patřil v pátek 26. října 2018 uměleckému garantovi Radku Baborákovi, který na svém předposledním představení v této roli předvedl svůj ansámbl Pražští komorní sólisté. Na programu večera byly skladby třech velikánů světové hudební literatury Bacha, Griega a Beethovena. Zaplněný sál budyšínského Srbského národního ansámblu tak po svém děčínském představení Srbského národního ansámblu kulturní výměnou přivítal ukázku české interpretační školy.

Die Rückkehr des Festivals nach Bautzen erfolgte fünf Jahre später im Rahmen des 17. Festivaljahrgangs und wurde am Freitag, dem 26. Oktober 2018, vom künstlerischen Garanten des Festivals Radek Baborák bestritten, der bei seinem vorletzten Auftritt in dieser Rolle sein Ensemble Prager Kammersolisten vorstellte. Auf dem Programm standen Stücke der drei Giganten der internationalen Musikliteratur Bach, Grieg und Beethoven. Nach dem vorangegangenen Besuch des Sorbischen Nationalensembles in Děčín begrüßte nun der volle Saal des Sorbischen Nationaltheaters in Bautzen eine Kostprobe der tschechischen musikalischen Interpretationsschule.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Šerachov / Schirgiswalde saské Monako s barokně českým kostelem

5

Sächsisches Monaco mit Kirche im Stil des böhmischen Barocks V roce 2014 Lípa Musica poprvé navštívila další saskou lokalitu, město Schirgiswalde (Šerachov), který se pyšní zajímavou historii. Zdejší území bylo osídleno s největší pravděpodobností již ve 13. století franckými kolonizátory. V roce 1346 je pak Schirgiswalde poprvé zmiňováno písemně. Roku 1635 se Horní Lužice odpojila od Čech a přešla pod Sasko. Schirgiswalde však zůstalo českou enklávou. Tento stav českého „ostrova“ uprostřed saského území přetrvával až do roku 1809. Kuriózní situace pokračuje v následujících letech vyhlášením tzv. „svobodné republiky“. Po celých 36 let nepatřilo město ani k Čechám/ Rakousku ani k Sasku. Toto období tvoří nejpozoruhodnější úsek v historii Schirgiswalde. V této době založili Schirgiswaldští městskou republiku, ta byla nazývána „saským Monakem“ a byla rájem hazardních hráčů, dezertérů a pašeráků. Od roku 1845 patří Schirgiswalde opět k Sasku. V roce 1665 dosáhl tehdejší majitel u císaře Leopolda I. povýšení Schirgiswalde na město. V období protireformace byla většina obyvatel rekatolizována. V letech 1739–41 byl postaven dnes katolický kostel ve stylu českého baroka a s barokním vybavením interiéru. Obě kostelní věže byly dokončeny teprve v letech 1866-68. Varhany vyrobila v roce 1975 firma Eule z Budyšína v neobarokním stylu.

2014 besuchte Lípa Musica erstmalig einen weiteren Spielort in Sachsen, die Stadt Schirgiswalde, die auf eine interessante Geschichte zurückblicken kann. Die Gegend wurde höchstwahrscheinlich schon ab dem 13. Jahrhundert von fränkischen Kolonisten besiedelt. 1346 wurde Schirgiswalde erstmals schriftlich erwähnt. 1635 spaltete sich die Oberlausitz von Böhmen ab und kam zu Sachsen. Schirgiswalde blieb jedoch eine böhmische Enklave. Dieser Zustand einer böhmischen „Insel“ im sächsischen Gebiet dauerte bis 1809 an. Eine kuriose Situation entstand auch in den Folgejahren, als hier eine sog. „Freie Republik“ ausgerufen wurde. Ganze 36 Jahre gehörte die Stadt weder zu Böhmen/ Österreich noch zu Sachsen. Das war der bemerkenswerteste Abschnitt in der Geschichte von Schirgiswalde. Die Stadtrepublik Schirgiswalde, die auch „sächsisches Monaco“ genannt wurde, war ein Paradies für Glücksspieler, Deserteure und Schmuggler. Seit 1845 gehört Schirgiswalde erneut zu Sachsen. 1665 erreichte der damalige Besitzer bei Kaiser Leopold I. die Anerkennung von Schirgiswalde als Stadt. Während der Gegenreformation wurde die Mehrheit der Einwohner wieder zum katholischen Glauben bekehrt. 1739–41 wurde die heute katholische Kirche im Stil des böhmischen Barocks und mit barocker Inneneinrichtung gebaut. Die beiden Kirchtürme wurden erst 1866-68 fertiggestellt. Die heutige Orgel hat die Bautzener Firma Eule 1975 im neubarocken Stil angefertigt.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Foto: Frank Vincentz, Creative Commons

Pražští komorní sólisté

29


ŠERACHOV / SCHIRGISWALDE

30

ŠERACHOV / SCHIRGISWALDE

Ensemble Inégal

Ensemble Inégal

Ensemble 18+

Třetí festivalový týden v roce 2014 završilo víkendové setkání s Ensemblem Inégal, který ve výročním roce české hudby nabídl v sobotu 11. října publiku ve Stráži pod Ralskem a v neděli 12. října premiérově německému Schirgiswalde provedení nádherné Dvořákovy Lužanské mše doplněné o další díla Dvořáka a Brahmse. Pokračování saské kapitoly festivalu bylo navíc úspěšnou beneficí pro Nadační fond Ozvěna, jehož rozvoj aktivit se festival snaží dlouhodobě podporovat.

Die dritte Festivalwoche 2014 gipfelte in einem Treffen am Wochenende mit dem Ensemble Inégal, das im Jubiläumsjahr der tschechischen Musik am Sonnabend, dem 11. Oktober, in Stráž pod Ralskem und am Sonntag, dem 12. Oktober, beim ersten Festivalauftritt in Schirgiswalde Dvořáks herrliche Lužany-Messe sowie weitere Werke von ihm und Brahms präsentierte. Dieser Teil des sächsischen Festivalkapitels war zudem ein erfolgreiches Benefizkonzert zu Gunsten des Spendenfonds Ozvěna (Echo), dessen Aktivitäten das Festival langfristig unterstützen will.

Do saského Monaka se festival vrátil v roce 2016 a opět s benefičním večerem věnovaným Nadačnímu fondu Ozvěna, který podporuje děti a mladistvé se sluchovým postižením. Poslední říjnový víkend zde vystoupil náš přední hobojista Vilém Veverka za doprovodu Ensemble 18+ a nabídl průřez hobojovými koncerty vrcholného baroka.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Ensemble 18+ Ins sächsische Monaco kehrte das Festival 2016 zurück und erneut mit einem Benefizabend zugunsten des Spendenfonds Echo. Der Fond unterstützt Kinder und Jugendliche mit Hörschäden. Am letzten Wochenende im Oktober trat hier unser prominenter Oboist Vilém Veverka begleitet vom Ensemble 18+ auf und bot eine Auswahl der Oboenkonzerte des Hochbarock.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

31


ŠERACHOV / SCHIRGISWALDE

Vilém a Viktor Hofbauerovi

Vilém und Viktor Hofbauerovi

Třetí schirgiswaldské zastavení v historii se uskutečnilo v roce 2018 a ani tentokrát nechyběl charitativní účel. Stalo se totiž již tradicí, že festival podporuje Nadační fond Ozvěna, který se svými aktivitami snaží prospět dětem, mladistvým a jejich rodinám, jimž do života vstoupilo sluchové postižení. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v saském Schirgiswalde ve prospěch sluchově postižené Viktorky zahráli zázrační mladí trumpetisté Vilém a Viktor Hofbauerovi za varhanního doprovodu Petra Čecha. Zaplněný kostel tak ve prospěch bohulibé činnosti rozzářil jasný tón trubek i majestátní zvuk místních varhan.

Der historisch dritte Auftritt in Schirgiswalde fand 2018 statt und auch diesmal verfolgte er zugleich einen karitativen Zweck. Es ist schon zur Tradition geworden, dass das Festival den Stiftungsfonds Echo unterstützt, der mit seinen Aktivitäten versucht, Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien zu helfen, die mit Hörschäden konfrontiert wurden. In der Kirche Mariä Himmelfahrt im sächsischen Schirgiswalde spielten zu Gunsten der hörgeschädigten Viktorka die jungen Trompeter Vilém und Viktor Hofbauer an der Orgel, begleitet von Petr Čech. In der gut gefüllten Kirche erstrahlte daher der klare Ton der Trompeten und der majestätische Klang der hiesigen Orgel.

Lückendorf Saská lázeňská perla na jižních svazích Žitavských hor Sächsischer Kurort am Südhang des Zittauer Gebirges

6

Jedinou německou obcí, která leží na jižních svazích Žitavských hor, je Lückendorf, malebná vesnička s typickými podstávkovými domy, ideální východisko pro výletníky, ale i krásné kulturní zastavení. Lückendorfem procházela stará obchodní stezka, která spojovala země kolem Středozemního moře s Pobaltím. Ještě dříve než kostel získal svoji barokní podobu, náležel již do žitavské farnosti. K Lückendorfu naopak náležel kostel v Oybině, a to až do roku 1734. Žitavský malíř Prescher jeho interiér vyzdobil obrazy s biblickými výjevy. Varhany v kostele pocházejí z roku 1970, kdy kostel procházel rekonstrukcí. Lückendorf ist der einzige deutsche Ort, der am Südhang des Zittauer Gebirges liegt. Ein malerisches Dorf mit den typischen Umgebindehäusern, das idealer Ausgangspunkt für Ausflüge, aber auch gut geeignet für kulturelle Veranstaltungen ist. Durch Lückendorf führt ein alter Handelsweg, der die Mittelmeerregion mit dem Ostseeraum verband. Zu Lückendorf gehörte bis 1734 die Kirche in Oybin. Aber noch bevor die hiesige Kirche ihre heutige barocke Form erhielt, gehörte diese wiederum zur Pfarrgemeinde Zittau. Der Zittauer Maler Prescher schmückte ihr Interieur mit Bildern biblischer Szenen. Die Orgel stammt von 1970, als die Kirche einer Restaurierung unterzogen wurde.

32

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

33


LÜCKENDORF

Drážďany / Dresden Florencie na Labi Elbflorenz

7

Drážďany jsou nejen uměleckohistorickou metropolí a perlou Saska, jejich kulturní nabídka snese ta nejpřísnější kritéria mezinárodního měřítka. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica do Drážďan mimořádně zavítal v roce 2017 s epilogem Dialogy o přátelství ve spolupráci s Generálním konzulátem v Drážďanech, Nadací Brücke/Most a Německo-českými dny kultury. Ten se uskutečnil v neděli 12. listopadu v drážďanské katedrále Nejsvětější trojice, známém Hofkirche.

34

Afflatus Quintet

Afflatus Quintet

Lückendorf se stal předposledním zastavením saské části Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica v roce 2017, kdy o nedělním podvečeru 15. října do této lázeňské obce festival přivezl renomovaný Afflatus Quintet. Dechové setkání se špičkou českých interpretů přilákalo desítky českých i saských hostů. Špičkový komorní večer v těsném sousedství našich hranic okouzlil výsostnou interpretací, dramaturgickou vynalézavostí i intimní malebností lückendorfského kostelíku. Krásná atmosféra vzájemného porozumění naplnila všechny přítomné a potvrdila smysluplnost festivalových snah o nalezení přátelského sousedského dialogu.

Lückendorf war die vorletzte Station des sächsischen Teils des Internationalen Musikfestivals Lípa Musica 2017. Am sonntäglichen Spätnachmittag des 15. Oktobers, kam das renommierte Afflatus Quintett in diesen Kurort. Der Auftritt der tschechischen Bläser der Spitzenklasse lockte eine beachtliche Zahl tschechischer und deutscher Gäste in diesen Ort unmittelbar an der Grenze. Der Kammermusikabend verzauberte mit seiner souveränen Interpretation, den dramaturgischen Einfällen und der intimen malerischen Atmosphäre des Lückendorfer Kirchleins. Eine Stimmung wechselseitigen Verstehens erfasste die Anwesenden und unterstrich den Sinn der Bemühungen des Festivals, zu einem freundschaftlichen nachbarschaftlichen Dialog zu kommen.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Dresden ist nicht nur die künstlerischhistorische Metropole und Perle Sachsens, das hiesige kulturelle Angebot genügt strengsten internationalen Maßstäben. Lípa Musica kam 2007 ausnahmsweise mit dem Epilog des Dialogs über Freundschaft nach Dresden, unterstützt vom hiesigen tschechischen Generalkonsulat, von der Stiftung Brücke/Most und den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen. Der Epilog fand am Sonntag, dem 12. November, in der Dresdner Kathedrale der Hl. Dreifaltigkeit (der Hofkirche) statt.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

35


DRÁŽĎANY / DRESDEN

Schola Gregoriana Pragensis a mše Slavnostní festivalový epilog se konal za účasti významných hostů z řad saské vlády včetně jejího premiéra, diplomatických a obchodních kruhů. Zaplněná katedrála se stala svědky česko-německé děkovné bohoslužby celebrované společně biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem a emeritním biskupem drážďansko-míšenským Mons. Joachimem Reineltem. Druhou polovinu večera naplnila duchovní hudba ve výtečném podání souboru Schola Gregoriana Pragensis, za doprovodu varhaníka Jaroslava Tůmy. Výtěžek koncertu byl věnován na podporu aktivit Nadačního fondu Ozvěna. Symbolický večer nazvaný Dialogy o přátelství přinesl dialog duchovní i hudební. Duchovní v rovině česko-německé bohoslužby, hudební v rovině dialogu gregoriánského chorálu s hudbou 20. století, ale i v rovině jazyka, který nezná bariér a promlouvá ke všem lidským bytostem bez ohledu na národnost. Skutečnost, že si festival již před lety vzal za svůj boj za kultivaci a rozvoj česko-německých vztahů, potvrdil letos i rozšířením počtu německých lokalit a prezentací německých umělců u nás a českých v Sasku. Dialogy o přátelství spojily nejen Lípu Musicu s festivalem Dny česko-německé kultury, ale i české a německé návštěvníky, kteří se setkali v místě, jež samo zůstává symbolickým mementem historických událostí. Kéž se bohulibou misi kultivace a prohloubení pochopení a vzájemného respektu mezi našimi národy podaří budovat takovýmito projekty i nadále bez ohledu na jakékoli okolnosti, pohnutky a překážky...

Schola Gregoriana Pragensis und Messe Dem feierlichen Festivalepilog wohnten bedeutende Gäste aus der sächsischen Regierung (einschließlich des Ministerpräsidenten), des diplomatischen Korps und der Wirtschaft bei. In der gut besuchten Kathedrale 36

DRÁŽĎANY / DRESDEN

fand ein deutsch-tschechischer Dankgottesdienst statt, den der Bischof von Litoměřice Mons. Jan Baxant und der emer. Bischof von Dresden-Meißen Mons. Joachim Reinelt gemeinsam zelebrierten. In der zweiten Hälfte des Abends erklang geistliche Musik, hervorragend dargeboten vom Ensemble Schola Gregoriana Pragensis, das von Beginn an eng mit dem Festival Lípa Musica verbunden ist, und begleitet vom Organisten Jaroslav Tůma. Der Erlös des Konzerts wurde dem Stiftungsfond Ozvěna (Echo) gewidmet. Der symbolträchtige Abend „Dialoge über Freundschaft“ brachte einen geistlichen und musikalischen Dialog. Den geistlichen beim gemeinsamen Gottesdienst, den musikalischen zwischen dem gregorianischen Choral und geistlicher Musik des 20. Jahrhunderts, aber auch weil die Sprache der Musik keine Barrieren kennt und alle menschlichen Wesen unabhängig von ihrer Nationalität anspricht. Das Festival hatte sich schon vor vielen Jahren das Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Kultivierung und Entwicklung der tschechisch-deutschen Beziehungen zu leisten. Diesen Trend bestätigte in diesem Jahr die Ausweitung der Spielorte auf deutscher Seite sowie das Auftreten von deutschen Künstlern in Tschechien und von tschechischen in Sachsen. Die „Dialoge über Freundschaft“ verbanden einerseits Lípa Musica mit dem Festival Tage der Deutsch-Tschechischen Kultur und andererseits die tschechischen und deutschen Besucher, die sich an einem historischen symbolhaften Ort trafen. Könnte doch die gottgefällige Mission der Kultivierung der Beziehungen, der Vertiefung des Verständnisses und des wechselseitigen Respekts zwischen unseren Nationen auch weiterhin, ungeachtet äußerer Umstände, Motivationen und Widerstände, mit solchen und ähnlichen Projekten weitergeführt werden...

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

37


8

NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

im Bibliothekssaal des Schlosses in Děčín präsentierte es beste deutsche Vokalschule. Das sympathische Männerensemble bereitete dem Festivalpublikum unvergessliche Abende auf Spitzenniveau.

Němečtí hosté v Čechách Deutsche Gäste in der Tschechischen Republik Vocal Concert Dresden

Česko-německý dialog vede Lípa Musica již od samotného počátku. Již v době, kdy byla tato hudební přehlídka spjata pouze s českým prostředím se na festivalových koncertních pódiích začali objevovat umělci pocházející či působící na území Spolkové republiky Německo. Historicky prvními německými hosty Lípy Musicy se v roce 2007 stal komorní pěvecký sbor Körnerscher Sing-Verein z Drážďan, který v České Lípě provedl moteta bachovské školy. Tento sbor se na festival vrátil ještě v roce 2012, kdy se na závěr festivalu zhostil provedení Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Provedení ve spolupráci s českými interprety proběhlo v českolipské bazilice Všech svatých v den Památky zesnulých 2. listopadu. Tehdy se již sbor pod vedením Petera Koppa představil pod současným názvem Vocal Concert Dresden.

Joel Frederiksen Do německých uměleckých vod Lípa Musica zabrousila znovu v roce 2012, kdy program třetího festivalového týdne zahájil v pátek 5. října koncert v nově přístupném Knihovním sále Zámku Děčín věnovaný renesanční loutně a arciloutně, na němž se coby loutnista i pěvec představil renomovaný umělec s německou rezidencí Joel Frederiksen. Úspěšný večer nabídl v programu nazvaném Oheň a vášeň anglické loutnové písně v průřezu tvorbou 16. a 17. století i renesanční a barokní tvorbu italskou. Künstlern in der Basilika Aller Heiligen am Gedenktag Allerseelen am 2. November das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart aufführte. Damals stand der Chor schon unter Leitung von Peter Kopp und stellte sich unter seinem neuen Namen Vocal Concert Dresden vor.

Amarcord

Joel Frederiksen

2008 kam das mit vielen Preisen geehrte deutsche Vokalquintett Amarcord aus Leipzig zum Festival. Acht Jahre nach dieser sehr erfolgreichen Premiere in Liberec kehrte es noch einmal zum Festival zurück. Auch bei diesem Auftritt

In die deutsche Künstlerszene tauchte Lípa Musica 2012 erneut ein, als das Programm der dritten Festivalwoche am Freitag, dem 5. Oktober, im neu zugänglichen Bibliothekssaal des Děčíner Schlosses mit einem Abend begann, der der Renaissance-

Vocal Concert Dresden Den tschechisch-deutschen Dialog führt Lípa Musica von Anfang an. Schon zu jener Zeit, als dieses musikalische Ereignis nur auf tschechischem Boden stattfand, tauchten auf den Festivalbühnen Künstler auf, die aus der Deutschland stammten oder dort wirkten. Der erste derartige Gast von Lípa Musica war 2007 der Kammerchor Körnerscher Sing-Verein aus Dresden, der in Česká Lípa eine Motette aus der Bachschen Schule vortrug. Dieser Chor kehrte 2012 noch einmal zum Festival zurück, als er beim Abschlusskonzert zusammen mit tschechischen

38

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Amarcord V roce 2008 se na festivalu Lípa Musica představilo cenami ověnčené německé vokální kvinteto z Lipska s názvem Amarcord. Festivalovou premiéru si kvinteto s úspěchem odbylo v Liberci, o osm let později se na festival vrátilo. I při druhém vystoupení soubor v Knihovním sále Zámku v Děčíně prezentoval tu nejlepší německou vokální školu. Sympatický mužský soubor připravil festivalovému publiku výjimečné večery na špičkové umělecké úrovni.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

39


NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

und der Barocklaute gewidmet war. Als Lautenist und Sänger stellte sich der in Deutschland lebende renommierte Künstler Joel Frederiksen vor. Das „Feuer und Leidenschaft“ genannte Programm des erfolgreichen Abends bot englische Lieder zur Laute aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie Renaissanceund Barockkompositionen aus Italien.

Intonationssicherheit, technische Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit, Ungezwungenheit und Ausdrucksreife machen aus diesem unscheinbaren Männerquartett ein wahres musikalisches Kleinod. Sie verstehen es die Zuhörer in den Bann von bisher kaum bekannter Musik zu ziehen und innere Empfindungen und Emotionen mit ihnen zu teilen.

Stimmwerck

Ensemble Musaicum

O rok později festival pokračoval v řadě představování německých vokálních těles pozváním souboru Stimmwerck, který v neděli 6. října zavítal do kostela Narození Panny Marie v Kravařích. Kvarteto vynikajících německých pěvců v obsazení kontratenor, dva tenoři a basbaryton představilo kravařskému publiku písně německé renesance a moderny v programu nazvaném Im Himmel frei, který je odvozen z moteta skladatele Caspara Othmayra. Neobyčejná muzikalita, intonační jistota, technická spolehlivost i pestrost, nenucenost a vyzrálost výrazu činí z tohoto nenápadného mužského kvarteta skutečný hudební klenot, který dokáže posluchače vtáhnout do hájemství dosud nepoznané hudby a bezprostředně s nimi sdílet niterné pocity a emoce.

V roce 2014 oslavila Lípa Musica Den české státnosti společně s mladým německým hudebním uskupením Ensemble Musaicum a naší přední pěvkyní v oboru interpretace staré hudby Markétou Cukrovou. Po sedmé se hudební setkání uskutečnilo v kostele svatého Vavřince v Jezvé a po dramaturgické stránce představilo zajímavý fenomén – tvorbu skladatelek – žen, symbolicky v podání kvarteta dámských interpretek.

Stimmwerck Ein Jahr später wurde mit der Einladung des Ensembles Stimmwerck die Auftrittsreihe deutscher Vokalformationen am Sonnabend, dem 6. Oktober, in der Kirche Mariä Geburt in Kravaře fortgeführt. Das Quartett hervorragender deutscher Sänger in der Besetzung Kontratenor, zwei Tenöre und Bassbariton bot dem Publikum Lieder der deutschen Renaissance und der Moderne. Das Programm trug den Titel „Im Himmel frei“, der sich von der Motette des Komponisten Caspar Othmayr ableitet. Die unglaubliche Musikalität, 40

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Večer absolutně „po ženském způsobu“ přinesl přítomným posluchačům vzácný umělecký zážitek...

Ensemble Musaicum 2014 feierte Lípa Musica den Tag der tschechischen Staatlichkeit gemeinsam mit der jungen deutschen musikalischen Gruppierung Ensemble MUSAICUM und der profilierten tschechischen Sängerin aus dem Fach Alte Musik Markéta Cukrová. Zum siebten Mal fand ein Festivalkonzert in der St. Laurentius Kirche in Jezvé statt und unter dramaturgischem Aspekt war es ein interessantes Phänomen – Werke von Komponistinnen symbolisch von einem Damenquartett interpretiert. Der Abend mit absolut „weiblicher Prägung“ bot den Anwesenden ein seltenes künstlerisches Erlebnis...

Gerhard Oppitz 13. ročník MHF Lípa Musica si na završení svého koncertního snažení přizval výjimečného umělce – ikonu světové klavírní školy – Gerharda Oppitze, který se festivalovému publiku představil hned dvakrát. Poprvé tomu bylo na festivalové premiéře v Teplicích, kde Oppitz ve čtvrtek 23. října přednesl dechberoucím způsobem svůj schuberto-brahmsovský recitál. Po druhé pak 25. října v Městském divadle v Novém Boru, kdy za doprovodu PKF – Prague Philharmonia provedl Císařský klavírní koncert Ludwiga van Beethovena. Skromný umělec neobyčejných kvalit přišel, zahrál a zvítězil. S neokázalou noblesou, suverénní lehkostí, se „samozřejmou“ dokonalostí, vášnivě, intenzivně a s espritem, v okamžicích, kdy zatoužíte, aby nikdy neskončily... a 13. Lípa Musica dozrála klavírní fantazií v brilantní finále.

Filharmonický dětský sbor

Pavel Svoboda a Oliver Lakota

V předvečer svátku svatého Václava v roce 2015 nabídl festival setkání s dalším z německých hostů. V krásně zrekonstruovaném kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově vystoupil Filharmonický dětský sbor z Drážďan. Dítko slavného Kurta Masura nyní rozvíjené Gunterem Bergerem rozzářilo podzimní podvečer čistými, převážně dívčími hlasy v programu sahající od Bacha až k lidové tvorbě.

Podruhé zavedla 14. Lípa Musica své návštěvníky na setkání s německým hostem do obdivuhodným způsobem zrekonstruovaného kostela sv. Petra a Pavla v Prysku, aby v novotou baroka zářícím sakrálním prostoru nechala zaznít vrcholné skvosty hudební, taktéž vzniklé v tomto uměleckém slohu. Ohromující fascinující a cituplná umělecká výpověď, kterou návštěvníci mohli vnímat synchronně takřka všemi smysly, přilákala do Prysku takový

Philharmonischer Kinderchor

počet posluchačů, že kostel takřka praskal ve švech... „Varhanní hudba ve spojení s trubkou navozuje imprese takřka andělské. Dvojnásob to platí u vrcholného barokní repertoáru.“ Těmito slovy předznamenal šestnáctý festivalový večer tištěný program koncertu a nutno dodat, že se nemýlil. Barokní varhany pocházející z roku 1745 rozezněl mladý a úspěšný český varhaník Pavel Svoboda a slavnostní atmosférou dýchající večer naplnil spolu s pasovským trumpetistou Oliverem Lakotou.

Gerhard Oppitz Der 13. Jahrgang des IMF Lípa Musica hatte zur Krönung seiner Konzertbemühungen einen Ausnahmekünstler – eine Klavierikone mit Weltgeltung – Gerhard Oppitz eingeladen, der sich dem Festivalpublikum gleich zweimal vorstellte. Zum ersten Mal bei der Festivalpremiere in Teplice, wo Oppitz am Donnerstag, dem 23. Oktober, auf atemberaubende Weise sein Schubert- und Brahmsrezital vortrug. Zum zweiten Mal dann am 25. Oktober im Stadttheater in Nový Bor, als er begleitet von der Prager Philharmonie PKF das Kaiser-Klavierkonzert Ludwig van Beethovens interpretierte. Der bescheidene Künstler mit ungewöhnlichen Qualitäten kam, spielte und gewann. Mit seiner schlichten Noblesse, der souveränen Leichtigkeit und „selbstverständlichen“ Perfektion, leidenschaftlich, intensiv und mit Esprit, Augenblicke, in denen man wünscht, sie mögen nie vergehen... und mit einer Klavierfantasie fand das 13. Festival Lípa Musica ein brillantes Ende.

Am Vorabend des Feiertages des Heiligen Wenzels 2015 organisierte das Festival ein weiteres Treffen mit deutschen Gästen. In der schön rekonstruierten Kirche der Geburt Johannes des Täufers in Kamenický Šenov trat der Philharmonische Kinderchor aus Dresden auf. Von Kurt Masur ins Leben gerufen und heute von Gunter Berger weitergeführt erhellten die reinen, vorwiegend Mädchenstimmen des Chors den herbstlichen Spätnachmittag mit einem Programm, das von Bach bis zur Volksmusik reichte.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

41


NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

Nicolas Alstaedt

Pavel Svoboda und Oliver Lakota Schon zum zweiten Mal führte das 14. Lípa Musica seine Besucher zu einem Treffen mit deutschen Gästen in die auf bewundernswerte Art rekonstruierte Kirche Peter und Paul in Prysk. Im vor Neuigkeit glänzenden Barock dieses sakralen Raums erklangen musikalische Juwelen, ebenfalls aus dem Barock. Die überwältigende, faszinierende und emotionsgeladene künstlerische Aussage, die die Besucher mit nahezu allen Sinnen gleichzeitig aufnehmen konnten, hatte so viele Menschen in die Kirche gelockt, dass diese praktisch aus allen Nähten platzte... „Orgelmusik in Verbindung mit Trompete kann engelsgleiche Impressionen wecken. Das gilt umso mehr für das Repertoire des Hochbarock.“ Mit diesen Worten charakterisierte das gedruckte Programm den sechzehnten Festivalabend und es sollte Recht behalten. Die Barockorgel von 1745 spielte der junge und erfolgreiche tschechische Organist Pavel Svoboda, der gemeinsam mit dem Passauer Trompeter Oliver Lakota der feierlichen Atmosphäre voll gerecht wurde.

42

V roce 2015 pokračovala Lípa Musica v německém tónu brilantním violoncellovým recitálem. Tou nejvýraznější osobností německého původu představenou v ústeckém srdci festivalu – na zámku v Děčíně – se v roce 2015 stal fenomenální violoncellista Nicolas Alstaedt. České publikum se s tímto mladým umělcem poprvé setkalo v roli sólisty Schumannova Violoncellového koncertu v rámci předloňské sezóny České filharmonie. Jako sólistu jej však prvně pozvala Lípa Musica. Altstaedt přes svůj mladý věk dosáhl té nejvyšší úrovně hudebního umění, kterou sám obdivuje třeba u Yo-Yo My a která u posluchače vyvolává pocit hudebního absolutna překračující hranice zvukových možností vlastního nástroje.

Nicolas Alstaedt Lípa Musica blieb in der deutschen Tonlage mit einem brillanten Cellorezital. Die bedeutendste Persönlichkeit, die 2005 im Festivalherzen des Bezirks Ústí, auf Schloss Děčín, vorgestellt wurde, war der phänomenale deutschfranzösische Cellist Nicolas Altstaedt. Das tschechische Publikum konnte diesem jungen Künstler erstmalig

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

vor zwei Jahren begegnen, als er mit der Tschechischen Philharmonie das Cellokonzert von Schumann spielte. Es war jedoch Lípa Musica, die ihn als erste für ein Solokonzert in Tschechien engagierte. Altstaedt hat trotz seiner Jugend schon jenes höchste musikalische Niveau erreicht, das er selbst z.B. bei Yo-Yo My bewundert, und das bei den Zuhörern das Gefühl weckt, das dieses Ultimo schon über die klanglichen Möglichkeiten des Instruments selbst hinausgeht.

Česká Sinfonietta Dlouhotrvající potlesk, výkřiky bravo a dupání, tak jásála Lípa, jak bylo v podtitulu koncertu, nad česko-německým dialogem, který se odehrál na pódiu slavnostního zahájení 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Za účasti vážených hostů přednesl jeden z ansámblů Radka Baboráka – Česká Sinfonietta společně s triem hvězdných německých sólistů díla Mozarta a Beethovena. Slavnostní večer otevřela jiskřivě radostná Mozartova Koncertantní symfonie pro dechy. Ačkoli party fagotu a hoboje byly jen dva dny před

VocaMe

zahájením přeobsazeny, zaskakující Sophia Dartigalongue a Viola Wilmsen, hvězdy Vídeňské filharmonie a předních německých těles, se blýskly skvostnými výkony, flétnistu Pirmina Grehla nevyjímaje. Večer korunovala Beethovenova Druhá symfonie, kterou Česká Sinfonietta pod taktovkou Radka Baboráka podala s akcentem na impozantní dramatičnost i citem pro jemný detail. Zahajovací večer 15. Lípy Musicy dostál svému jásavému podtitulu a nabídl vynikající symfonický zážitek mezinárodní úrovně, který nadšené publikum odměnilo mnohaminutovým potleskem vstoje a výkřiky bravo.

Tschechische Sinfonietta Langanhaltender Applaus, Bravo-Rufe und Trampeln der Füße, so jubelte Lípa über den Deutsch-Tschechischen Dialog, wie der Untertitel des feierlichen Eröffnungskonzerts des 15. IMF Lípa Musica lautete. Gemeinsam mit drei deutschen Starsolisten interpretierte die Tschechische Sinfonietta, eines der Ensembles von Radek Baborák, Werke von Mozart und Beethoven. Den feierlichen Abend eröffnete die freudesprühende konzertante Bläsersymphonie von Mozart. Obwohl die Parts für Fagott und Oboe nur zwei Tage zuvor umbesetzt werden mussten, so glänzten die eingesprungenen Sophia Dartigalongue und Viola Wilmsen, Stars der Wiener Philharmoniker

und führender deutscher Orchester, mit prächtiger Leistung, was auch für die Flötistin Pirmina Grehla gilt. Die Krönung des Abends war Beethovens Zweite Symphonie, wobei die Tschechische Sinfonietta unter dem Dirigat von Radek Baborák die imposante Dramatik akzentuierte und auch Gefühl für feine Details bewies. Der Eröffnungsabend des 15. Lípa Musica wurde seinem jubelnden Untertitel gerecht und bot ein ausgezeichnetes symphonisches Erlebnis von internationalem Niveau, wofür das Publikum mit viele Minuten dauernden stehenden Ovationen und Bravo-Rufen dankte.

V dalším koncertním zastavení jubilejního 15. ročníku festival Lípa Musica navštívil historické královské město Litoměřice. Festival, nad nímž převzal záštitu také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, tak poprvé zavítal do metropole biskupství. Uvedl se zde dramaturgickou perlou letošního ročníku, v děkanském kostele všech svatých vystoupil špičkový německý vokální soubor VocaMe a jednalo se o unikátní zážitek, který zprostředkovalo éterické ženské kvarteto doprovázené uměleckým vedoucím Michaelem Poppem. Totální krása, akademická úroveň, pozoruhodná čistota, precizní přenos informace staré takřka tisíc let v plné srozumitelnosti. To vše byla spojení použitá při líčení imprese dalšího česko-německého večera.

VocaMe Eine weitere Konzertstation des 15. Jubiläumsjahrgangs des Festivals Lípa Musica war der Besuch in der historischen Königsstadt Litoměřice. Das Festival, für das auch der Bischof von Litoměřice Mons. Jan Baxant die Schirmherrschaft übernahm, war damit zum ersten Mal in der Metropole des Bistums.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

43


NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

Hier wurde mit dem deutschen Vokalensemble der Spitzenklasse VocaMe in der Dekanatskirche Aller Heiligen eine dramaturgische Perle des Jahres präsentiert. Das vom künstlerischen Leiter Michael Popp begleitete ätherische Damenquartett vermittelte ein einzigartiges Erlebnis. Vollkommene Schönheit, akademischer Ton, bewundernswerte Reinheit, präzise und voll verständliche Übertragung der fast tausend Jahre alten Botschaft. Das waren die Attribute, die bei der Schilderung der Eindrücke dieses weiteren deutsch-tsche-chischen Abends benutzt wurden.

Sascha Reckert 15. Lípa Musica poté pokračovala v srdci sklářského regionu, ve městě Kamenický Šenov, kde se rozezněla skleněná harmonika v podání předního hráče a stavitele skleněných hudebních nástrojů Saschy Reckerta z Německa a jeho ansámblu. Do posledního místa zaplněný kostel Naro-

NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

zení sv. Jana Křtitele poznal pozapomenutou kapitolu hudebních dějin, kterou psali Mozart, Beethoven a další hudební velikáni, ale i severočeský region, který v 18. století s úspěchem produkoval tento nástroj a zásoboval s ním celou střední Evropu. Reckert spolu se svým kolegou ze Sinfonia di vetro představil šenovskému publiku skladby z doby největšího rozkvětu skleněné harmoniky. Povětšinou pomalé kusy klasicistních autorů, Mozarta a Beethovena nevyjímaje, proložil jeden z pouhých deseti hráčů světa ovládající hru na skleněné nástroje zasvěceným komentářem, kterým publikum vtáhnul do tajů zpívajícího skla.

Sascha Reckert 15. Lípa Musica war danach im Herzen der Glasregion, in der Stadt Kamenický Šenov, wo eine gläserne Harmonika erklang, präsentiert vom bekannten Spieler und Schöpfer von gläsernen Musikinstrumenten Sascha Reckert und seinem Ensemble aus Deutschland. Die bis zum letzten Platz gefüllte Kirche der Geburt Johannes des Täufers erlebte die Wiederbelebung eines fast vergessenen Kapitels der Musikgeschichte, die Mozart, Beethoven und weitere Giganten der Musik schrieben, aber auch die nordböhmische Region, die im 18. Jahrhundert erfolgreich solche Instrumente produzierte und damit ganz Mitteleuropa versorgte. Reckert mit seinen Kollegen der Sinfonia di vetro stellte dem Publikum in Kamenický Šenov Kompositionen aus der größten Blütezeit der Glasharmonika vor. Die meist langsamen Stücke der klassischen Autoren (Mozart und Beethoven eingeschlossen) kombinierte Sascha Reckert, einer von weltweit nur 10 Spielern dieses Instruments, mit Kommentaren, die das Publikum in die Geheimnisse des singenden Glases einweihten.

Ensemble Phoenix Zahájení 16. ročníku přilákalo do českolipské baziliky Všech svatých více jak dvě stovky návštěvníků, které se zaposlouchaly do nevšedního spojení chorálu, renesanční hudby a anglického folku 50. let minulého století. Alž44

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

bětinskou poctu legendárnímu Nicku Drakeovi s názvem Requiem za růžový měsíc složil basista a loutnista Joel Frederiksen a jeho Ensemble Phoenix Munich. Němečtí hosté svým intimně laděným, neobyčejně kompaktním a originálním projektem, jemuž vévodil sametově hedvábný hlas Frederiksena, který se po letech na festival vrátil, nadchli českolipské publikum k vřelému a dlouhotrvajícímu potlesku. Inovativní nota, na kterou festival v letošním roce pro zahájení vsadil, přinesla festivalovému publiku zcela výjimečný zážitek a otevřela hlavní festivalovou řadu.

Ensemble Phoenix Die Eröffnungsveranstaltung des 16. Jahrgangs zog mehr als zweihundert Besucher in die Basilika Aller Heiligen in Česká Lípa, die der seltenen Verbindung von Choral, Renaissancemusik und englischem Folk der fünfziger Jahre lauschten. Die elisabethanischen Ehren für den legendären Nick Drake mit der Bezeichnung Requiem for a Pink Moon komponierte der Bassist und Lautenist Joel Frederiksen mit seinem Ensemble Phoenix Munich. Die deutschen Gäste begeisterten das Publikum mit ihrem intim gestimmten, ungewohnt kompakten und originellen Projekt, dominiert von der samtseidenen Stimme des nach Jahren wieder zum Festival zurückgekommenen Frederiksen. Das Publikum dankte den Künstlern mit herzlichem, lang anhaltendem Applaus. Die innovative Note, die das Festival dem diesjährigen Beginn verlieh, bereitete dem Festivalpublikum ein außerordentliches Erlebnis und eröffnete die Hauptreihe des Festivals.

Aurea Exotickým experimentem pokračoval 16. ročník festivalu v Prysku, kde se představilo česko-německé duo Aurea ve skladbách z odkazu rýnské

Sibyly, Hildegardy z Bingenu a Kodexu Speciálník, ale i v lidových písních. Návštěvníci, kteří si našli cestu do novotou zářícího svatostánku sv. Petra a Pavla, vyslechli unikátní spojení rozličných hudebních světů. Odvážný exkurz napříč hudebním světem i historií přinesl více jak stovce festivalových příznivců silný a zcela originální zážitek, který odměnila vřelým a dlouhým potleskem.

Aurea Mit einem exotischen Experiment ging es beim 16. Festivaljahrgang weiter. In Prysk stellte sich das tschechisch-deutsche Duo Aurea mit Kompositionen aus dem Vermächtnis der Rheinischen Sibylle Hildegard von Bingen und aus dem Kodex Speciálník, aber auch mit Volksliedern vor. Die Besucher, die den Weg in die vor Neuigkeit strahlende Kirche Peter und Paul fanden, hörten eine einzigartige Verknüpfung verschiedener musikalischer Welten. Die gewagte Exkursion quer durch die Musikwelt und die Geschichte brachte den über hundert Festivalanhängern ein starkes und gänzlich originelles Erlebnis, für das es mit herzlichem und langanhaltendem Beifall dankten.

Albrecht Koch Jedním z oblíbených koncertních formátů festivalových návštěvníků jsou bezpochyby varhanní recitály. A jeden takový se odehrál i 26. září v kostele Všech svatých v srdci královských Litoměřic. V programu nazvaném B–A–C–H ad. zde v rámci festivalu Lípa Musica vystoupil respektovaný německý varhaník Albrecht Koch. Jak napovídá název večera, program byl věnován nejen Johannu Sebastianu Bachovi, coby největšímu varhannímu skladateli, ale také těm, které jeho dílo ovlivnilo a inspirovalo později v devatenáctém století. Hra Albrechta Kocha byla perfektně matematická a profesorsky přesná, interpretovi přísluší všechna chvála za repertoárovou pestrost, nepodbízivost a perfekci.

Albrecht Koch Zu den bei den Festivalbesuchern beliebten Konzertformaten gehören zweifelsfrei Orgelrezitale. Und ein solches gab es am 26. September in der Kirche Aller Heiligen im Herzen der Königsstadt Litoměřice. In einem B-A-C-H usw. genannten Programm des Festivals Lípa Musica trat hier der bekannte deutsche Organist Albrecht Koch auf. Wie der Titel

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

45


NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

Café del Mundo

besagt, war das Programm nicht nur Johann Sebastian Bach, dem größten Orgelkomponisten, gewidmet, sondern auch jenen, die sein Werk später im neunzehnten Jahrhundert beeinflusste und inspirierte. Das Spiel von Albrecht Koch war mathematisch perfekt und mit der Genauigkeit eines Professors. Der Interpret verdient allen Lob für die Vielfältigkeit des Repertoires, die Perfektion und das Fehlen jeglichen Anbiederns.

mit Konzertbesuchern, die es nach musikalischer Schönheit verlangte. Der Untertitel des Programms ein Konzert aus dem Schaffen Johann Sebastian Bachs mit dem Titel „Die Schönheit kommt…“ Das vor allem auf die geistliche Musik Bachs ausgerichtete Programm wurde von einem Duo aus Deutschland stammender Künstler bestritten – dem berühmten Tenor Markus Brutscher und der Organistin Barbara Maria Willi, die in Tschechien wirkt. Das Kantatenprogramm mit seinem tiefen gedanklichem Inhalt in souveräner Interpretation war eine Ehrung des Feiertags nicht nur der tschechischen Staatlichkeit.

Marcus Brutscher a Barbara Maria Willi

Poslední zářijový den nabídla šestnáctá Lípa Musica výlet za hranice klasického žánru. V českolipském Centru textilního tisku vystoupilo duo flamencových kytaristů Café del Mundo z Německa. A nebyla to jenom virtuózní exhibice sehrané dvojice, byla to krásná hudba propojených duší. Umělci hrají na kytary stylem, který z flamenca vychází, ale jejich hra je mnohem bohatší a pestřejší. Slyšeli jsme duo, které hraje jako jeden člověk. Ve hře každého z nich byl oheň, ba až požár, ale také dokázali hrát krásné pasáže, klidné jako hladina tůně. Krásný tón a dokonalá technika u obou. Neuvěřitelně rychlé běhy, ve kterých je slyšet každý tón, dokonalé „předávky“ sóla a doprovodu: zavřete oči, a nepoznáte, ve kterém okamžiku si pánové prohodili role, dělají to i několikrát během jednoho melodického běhu. Neuvěřitelně bleskové sledy tónů, dokonale přesně. Koncert byl úplně vyprodaný, publikum se chytlo rychle. Už po šestém čísle se ozvalo volání bravo. Po poslední skladbě nastala smršť: výkřiky, ovace vestoje a všeobecné nadšení.

Café del Mundo Am letzten Tag im September lud das 16. Lípa Musica ein zum Ausflug in ein Gefilde jenseits der Klassik. Im Zentrum für Textildruck in Česká Lípa trat das Duo Café del Mundo von Flamenco-Gitarristen aus Deutschland auf. Und das war nicht nur eine virtuose Exhibition eines eingespielten Duos, es war die schöne Musik verbundener Seelen. Die Künstler spielen Gitarre in einem Stil, der zwar vom Flamenco ausgeht, ihre Musik ist jedoch viel reicher

und bunter. Wir hörten ein Duo, das wie ein einzelner Mensch spielt. Im Spiel eines jeden loderte eine Flamme, ja ein Feuer, aber sie vermochten auch schöne Passagen, ruhig wie ein Weiher, zu spielen. Schöner Klang und vollendete Technik bei beiden. Unglaublich schnelle Läufe, bei denen jeder Ton zu hören ist, perfekte „Übergaben“ von Solo und Begleitung. Man kann die Augen verschließen und erkennt nicht, in welchem Augenblick die Herren ihre Rollen vertauschen. Sie machen das auch mehrfach während eines Melodieverlaufs. Unglaublich blitzartige Tonfolgen, absolut präzise. Das Konzert war vollständig ausverkauft und das Publikum wurde schnell erfasst. Schon bei der sechsten Nummer erklangen Bravo-Rufe. Nach der letzten Komposition war der Teufel los, Rufe, stehende Ovationen und allgemeine Begeisterung.

Carolina Eyck 17. ročník Lípy Musicy pokračoval v česko-německém dialogu na domácí půdě hned druhý večer a nabídl mystický výlet do hudebního universa. V pátek 21. září 2018 se v bazilice Všech svatých představila světová thereministka Carolina Eyck za doprovodu klavíristy a skladatele Christophera Tarnowa. Německé duo přizvalo do posledního místa zaplněný hlavní českolipský svatostánek na výlet do pro většinu posluchačů neznámého hudebního vesmíru, který bez jediného doteku vytvořila původem Lužická Srbka na zpívající elektromagnetický hudební vynález Rusa Lva Teremina. Průřez hudební historií až po žhavou současnost přinesl neobvyklý a inspirativní hudební zážitek umocněný hromy a blesky za okny baziliky a uchvátil českolipské festivalové publikum natolik, že si nadšeně vyžádalo přídavek.

Na svatého Václava se kostel svatého Vavřince v Jezvé zcela zaplnil posluchači, kteří dychtili po hudební kráse. Podtitul programu totiž sliboval koncert z tvorby Johanna Sebastiana Bacha pod názvem Krása přichází… Hudební program zaměřený především na duchovní tvorbu Johanna Sebastiana Bacha předneslo duo původem německých umělců – proslulý tenorista Marcus Brutscher a varhanice Barbara Maria Willi působící v Čechách. Kantátový program hlubokého myšlenkového obsahu ve svrchované interpretaci byl sváteční poctou nejen české státnosti.

Marcus Brutscher und Barbara Maria Willi Am Tag des Hl. Wenzels war die Kirche St. Laurentius in Jezvé gefüllt 46

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

47


NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

Carolina Eyck Der 17. Jahrgang von Lípa Musica führte den tschechisch-deutschen Dialog auf heimatlichem Boden gleich am zweiten Abend fort und lud zu einem mystischen Ausflug ins musikalische Universum ein. Am Freitag, dem 21. September, 2018 trat in der Basilika Aller Heiligen die weltbekannte Thereminspielerin Carolina Eyck in Begleitung des Pianisten und Komponisten Christopher Tarnow auf. Das deutsche Duo entführte das Publikum der gut gefüllten größten Kirche von Česká Lípa zu einer Reise durch diesen, den meisten Zuhörern bisher unbekannten, musikalischen Kosmos, den die Lausitzer Sorbin auf der singenden elektromagnetischen Erfindung des Russen Lev Theremin schuf. Der Querschnitt durch die Musikgeschichte bis zur brandneu-

NĚMEČTÍ HOSTÉ / DEUTSCHE GÄSTE

en Gegenwart brachte ein ungewöhnlich inspiratives musikalisches Erlebnis, das Donner und Blitz hinter den Fenstern der Basilika noch verstärkten. Das Festivalpublikum war so hingerissen, dass es in seiner Begeisterung noch eine Zugabe forderte.

ze severoevropského regionu, vyprodaný kostel v Prysku jedním slovem nadchlo. Čisté a dokonale souznící hlasy, mladistvost výrazu, originalita a inspirativnost vybraných skladeb i jejich interpretace, to vše Sjaella nabídla a zasloužené výkřiky Bravo! a dlouhý potlesk vstoje korunovaly další vydařený festivalový večer.

Sjaella Sjaella První říjnový týden roku 2018 nabitý pěti festivalovými koncerty završila v neděli 7. října premiéra v Prysku. Lípa Musica zavítala popáté do místního kostela sv. Petra a Pavla a v české premiéře představila mladý německý vokální ansámbl Sjaella. Sexteto pěvkyň zpívajících duchovní písně v zajímavých novodobých aranžích i života plné a jímavé zpěvy lidové, převážně

Die erste Oktoberwoche 2018, die mit fünf Festivalkonzerten angefüllt war, gipfelte am Sonntag, dem 7. Oktober, mit einer Premiere in Prysk. Lípa Musica war zum fünften Mal in der dortigen Kirche St. Peter und Paul und stellte diesmal zu einer tschechischen Premiere das junge deutsche Vokalensemble Sjaella vor. Das Sängerinnenquartett, das sich geistlichen Liedern in interessanten modernen Arrangements

und anrührenden Volksliedern, vorwiegend aus Nordeuropa, verschrieben hat begeisterte die Menschen beim ausverkauften Konzert in Prysk. Die reinen und vollkommen harmonisierenden Stimmen, der jugendliche Ausdruck, die Originalität und die von den ausgewählten Kompositionen und ihrer Interpretation ausgehende Inspiration, all das bot Sjaella, weshalb verdiente Bravo-Rufe und langer stehender Applaus einen weiteren gelungenen Festivalabend abschlossen.

48

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce

nejmenšího slovanského národa – svatebním veselím. Výpravný a pestrý jevištní program Srbského národního ansámblu byl poctou svatebnímu kvasu v rozličných podobách, v jakých se v jednotlivých oblastech Srbské Lužice slaví. Svatební veselí našich slovanských sousedů je plné hojnosti, krásy, barev a lesku. Najdeme v něm mnoho blízkého moravskému folklóru, ale i lidovému umění ostatních slovanských národů. V dobách se sklonem k nadnárodní uniformitě je více než cenné uchovávání, pěstování a představování regionálních kultur, a právě to děčínský festivalový večer v plné hojnosti a k nadšené spokojenosti návštěvníků nabídl.

Srbský národní ansámbl

Sorbisches Nationalensemble

Ve středu 17. října uzavřela Lípa Musica svou letošní ústeckou kapitolu. Do děčínského Městského divadla přivezla Srbský národní ansámbl z Budyšína, profesionální těleso prezentující to nejlepší z lužickosrbské kultury. V písních, tancích a zpěvech provedla návštěvníky jedním ze zásadních prvků národní kultury

Am Mittwoch, dem 17. Oktober, beendete Lípa Musica das diesjährige Kapitel im Bezirk Ústí. Ins Stadttheater Děčín kam das Sorbische Nationalensemble aus Bautzen, eine professionelle Einrichtung, die das beste aus der Kultur der Lausitzer Sorben präsentiert. Mit Liedern,

Tänzen, Gesängen, führten sie die Besucher in eines der wesentlichsten Elemente der nationalen Kultur des kleinsten slawischen Volkes ein, die Hochzeitsbräuche. Das bunte Bühnenprogramm mit reicher Ausstattung war eine Hymne an das fröhliche Treiben in den verschiedenen Formen, in denen die unterschiedlichen Gebiete der Lausitzer Sorben die Hochzeit feiern. Die ausgelassene Hochzeitsfeier unserer slawischen Nachbarn ist voller Üppigkeit, Schönheit, Farben und Glanz. Wir finden darin vieles, was der mährischen Folklore ähnelt, aber auch dem Brauchtum anderer slawischer Völker. In einer Zeit, die einen Hang zur supranationalen Uniformität hat, ist die Bewahrung, Pflege und Präsentation regionaler Kulturen besonders wertvoll, und das bot der Festivalabend in voller Üppigkeit zur vollen Zufriedenheit der Anwesenden.

Internationales Musikfestival Lípa Musica | Sieben Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit

49


NA SHLEDANOU / AUF WIEDERSEHEN!

Vystoupením Srbského národního souboru, ani koncertní zastávkou v Budyšíně česko-německý dialog a přeshraniční spolupráce festivalu Lípa Musica rozhodně nekončí. I pro další sezóny zůstává myšlenka sousedské spolupráce ústřední ideou festivalové dramaturgie i celkové vize činnosti pořádajícího spolku Arbor. Lípa Musica léta bojuje se zažitými stereotypy a předsudky o vykořeněnosti a nízké kulturní úrovni pohraničí a stala se postupně respektovanou a očekávanou kulturní a společenskou událostí, jejíž význam přesáhl regionální kořeny. Česko-německý kulturní dialog má bohatou tradici, pojí nás svazky historické i výzvy budoucí. Lípa Musica pro budoucnost nabízí nejen setkávání s krásnou hudbou, ale i příležitosti spolu hovořit, žít a prožívat. Společný estetický zážitek je katalyzátorem této ušlechtilé myšlenky. Společný estetický zážitek zprostředkuje souznění. Souznění, které je podmínkou dialogu, dialogu,

který je podmínkou nalezení dávného partnerství a přátelství. A to je i výzva festivalu Lípa Musica do dalších let přeshraniční spolupráce. Der Auftritt des Sorbischen Nationalensembles und die Konzertstation in Bautzen waren jedoch keinesfalls das Ende des tschechisch-deutschen Dialogs und der Kooperation des Festivals über die Grenze hinweg. Auch für die folgenden Jahre bleibt die nachbarschaftliche Zusammenarbeit ein Leitgedanke der Festivaldramaturgie und der Aktivitäten des veranstaltenden Vereins Arbor. Lípa Musica kämpft schon viele Jahre mit eingefleischten Stereotypen und Vorurteilen über die Entwurzelung und das niedrige kulturelle Niveau des grenznahen Raums und wurde schrittweise zu einem respektierten und gerngesehenen kulturellen und gesellschaftlichen Ereignis,

dessen Bedeutung bereits über die regionalen Wurzeln hinausreicht. Der deutsch-tschechische Kulturdialog hat eine reiche Tradition. Uns verbinden die Geschichte und auch die Herausforderungen der Zukunft. Lípa Musica bietet nicht nur die Begegnung mit schöner Musik, sondern auch die Gelegenheit miteinander zu sprechen, zu leben und zu erleben. Das gemeinsame ästhetische Erlebnis wirkt wie ein Katalysator für diese edlen Gedanken. Es kann Einklang der Gefühle vermitteln. Einklang, der eine Voraussetzung für Dialog ist und der Dialog ist wiederum die Bedingung, um zur verloren gegangenen Partnerschaft und Freundschaft zurückzufinden. Und darin liegt auch die Herausforderung für das Festival Lípa Musica für die folgenden Jahre der Kooperation über die Grenze hinweg.

Foto na titulní straně / Bild auf der Titelseite: Baborák Ensemble, Waltersdorf, 2012 Evangelicko-luteránský kostel / Evangelishe-Lutherische Kirche

Festival se koná za laskavé podpory: Das Festival findet dank der grosszügigen Unterstützung statt:

Nový Bor

Děčín

Kamenický Šenov

Prysk

Doksy

Stružnice

Großschönau

Schirgiswalde

Vydal / Herausgeber: ARBOR - spolek pro duchovní kulturu / Verein für geistliche Kultur Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa www.lipamusica.cz

Redakce / Redaktion: Ing. Lucie Johanovská

Zittau

Autoři textů / Textautoren: Ing. Lucie Johanovská, Mgr. Tomáš Cidlina, Oybin

Ing. Karel Tampier Grafické zpracování / Grafik: DÍLNA.org Fotografie / Fotografien: archiv festivalu / Archiv des Festivals, Lukáš Pelech Atelier, Lukáš Marhoul Photography

Publikace byla vydána v rámci projektu „MHF Lípa Musica – přeshraniční spolupráce“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, č. reg. ERN-0686-CZ-30.05.2018.

Die Publikation wurde heruasgegeben im Rahmen des Projekts „IMF Lípa Musica – grenzüberschreitende Kooperation,“ wird gefördert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, Kooperationsprogramm Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014–2020 im Rahmen des Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße, Reg.Nr. ERN-0686-CZ-30.05.2018.

50

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica | Sedm let přeshraniční spolupráce


www.lipamusica.cz www.lipamusica.de

Profile for MHF Lípa Musica

IMF Lípa Musica - 7 let přeshraniční spolupráce / 7 Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit  

Realizace projektu „MHF Lípa Musica- přeshraniční spolupráce“ je podpořena Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Program...

IMF Lípa Musica - 7 let přeshraniční spolupráce / 7 Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit  

Realizace projektu „MHF Lípa Musica- přeshraniční spolupráce“ je podpořena Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Program...

Advertisement