Page 1

SPIKKERELLE GEMEENSCHAPSCENTRUM TE AVELGEM DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN


GEMEENSCHAPSCENTRUM SPIKKERELLE TE AVELGEM

De opdracht omvat het realiseren van een gemeenschapscentrum voor de gemeente Avelgem, waarvoor een terrein beschikbaar werd gesteld dat langs de ene kant nauw aansluit bij de bebouwde kern en langs de andere kant grenst aan de Meersen, een beschermd natuurgebied met zicht op de Kluisberg. ONTWERPTEAM alexander dierendonck isabelle blancke veroniek vanhaeke simon dhooge IN SAMENWERKING MET: stefaan onraet tom callebaut jonas desmyter OPDRACHTGEVER gemeente avelgem STUDIEBUREAUS studiebureau boydens, technieken studiebureau de mynck, stabiliteit mathys acoustical advisor, akoestiek en theatertechnieken bureau bouwtechniek, budgetcontrole en bestekvorming OPPERVLAKTE 2.370 m2 BOUWSOM 3.815.000 euro (excl. btw) REALISATIE 2004 - 2007 FOTOGRAFIE kristien daem julien lanoo

01 Š kristien daem


WEDSTRIJDFASE Het project is het gevolg van een wedstrijdprocedure in twee fases gelanceerd in 2002 en ondersteund door anno ‘02. Reeds in de eerste fase van de wedstrijd werd de basis gelegd van een project dat pas 7 jaar later opgeleverd zal worden na verschillende administratieve en budgettaire omwegen. Het programma bestaat uit een theater (300 personen) op verdieping, een polyvalente zaal (fuifzaal, 780 personen) in de sokkel met gemeenschappelijk foyer/administratie op het gelijkvloers en een autonoom functionerend jeugdcafé (150 personen) in de sokkel. Door de drie hoofdfuncties van het programma te stapelen wordt de footprint van het gebouw beperkt. Op deze manier ontstaat er naast het gebouwde volume een open publieke ruimte die toegang garandeert tot de achtergelegen tennisclub. Eveneens reduceert dit het aantal funderingen op de slechte grond. Door het gebouw in de uiterste hoek van het terrein te plaatsen wordt er zoveel mogelijk afstand gecreëerd t.o.v. de nabijgelegen woningen. Het gebouwde volume bestaat duidelijk uit twee delen: het hoofdvolume met een zekere monumentaliteit die zijn plaats in de omgeving opeist en het gebouw een gezicht geeft, en de sokkel die zich integreert in het landschap maar toch tevoorschijn komt door twee insnijdingen in het terrein.

STREVEN NAAR COMPACTHEID Dit basisconcept van het wedstrijdontwerp werd grotendeels behouden door te streven naar een grote compactheid. In samenspraak met de bouwheer werd er gesleuteld aan het project omwille van budgettaire en programmatische redenen. Centraal in het gebouw bevindt zich de foyer die zowel toegang verschaft tot het theater als tot de polyvalente zaal. Het theater is duidelijk voelbaar in de foyer door de aanwezigheid van de helling in de ruimte. Een grote centrale vide zorgt voor visueel contact met de polyvalente zaal. Deze vide zorgt eveneens voor daglicht in de polyvalente zaal bij dagactiviteiten. De foyer en de administratie fungeren als akoestische buffer bij luidruchtige avondactiviteiten in de polyvalente zaal (fuiven en andere). Vanuit de foyer heeft men zicht op de achterliggende meersen en de kluisberg. Een terras zorgt ervoor dat bij recepties de buitenruimte betrokken kan worden. 02


inplantingsplan


03


Š kristien daem


04


Š kristien daem


akoestische buffer

licht toetreding

transparantie & zichten

05


circulatie niv. 0

circulatie niv. -1 06


OPTIMALE CIRCULATIE De toegang tot het theater gebeurt steeds via de foyer. De toegang tot de polyvalente zaal gebeurt naargelang het gebruik op verschillende manieren. Bij fuiven wordt de foyer gesloten en is de toegang tot de fuifzaal rechtstreeks van buiten af. Er kan gekozen worden uit twee ingangen die zich buiten manifesteren als putten/ hellingsbanen enerzijds langs de Scheldelaan of via het voorplein. Op deze manier beschikt men eveneens over voldoende nooduitgangen en dienstingangen voor de fuifzaal. De foyer wordt niet belast en heeft bijgevolg niet te lijden onder mogelijk vandalisme. De dubbele hoogte ter hoogte van de vide zorgt ervoor dat het peil van de polyvalente zaal en de volledige sokkel slechts 3.80 m lager ligt dan de foyer. In combinatie met het natuurlijk verval van het terrein worden op deze wijze de uitgravingen beperkt. De polyvalente zaal kan eveneens ingericht worden als concertzaal. Op dat moment wordt het artiestenfoyer van het theater gebruikt, dat via een interne trap ook een rechtstreekse toegang tot de polyvalente zaal heeft.

Š julien lanoo

Š kristien daem


Š kristien daem


grondplan niv. 0

07


08


Š julien lanoo

Š julien lanoo


09 Š kristien daem


Š julien lanoo


grondplan niv. -1

10


11 Š kristien daem


grondplan niv. +1

12


Š kristien daem

MULTIFUNCTIONELE THEATERZAAL De theaterzaal is zeer eenvoudig van opbouw en dient geschikt te zijn voor heel uiteenlopende functies gaande van toneel, lezingen, film, concerten, fanfare en andere. Omwille hiervan is de uitrusting in eerste instantie beperkt maar kan in de loop der jaren groeien. In de zijbeuken van het theater bevinden zich allerlei dienende functies zoals artiestenfoyer en bergingen.


Š julien lanoo

detail theaterzaal

13


Š kristien daem


snede AA’

14


15


snede BB’

snede CC’


16


Š julien lanoo


17


Š kristien daem


18


© julien lanoo

ONAFHANKELIJK JEUGDHUIS KRAK Bijzondere aandacht is besteed aan de positie van het jeugdhuis Krak. Het Krak is een dynamische lokale jeugdorganisatie die het café huurt aan de gemeente. Dit café wordt volledig autonoom gerund. Het Krak kan, zoals andere lokale verenigingen, de polyvalente zaal of het theater huren aan de gemeente. Vooral de verbinding met de fuifzaal is belangrijk. Bij fuiven worden het café en de polyvalente zaal samen gebruikt met een gemeenschappelijke ingang. Het café is echter ook open bij andere manifestaties in de polyvalente zaal. Op dat ogenblik wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke sas. Hoewel het café zich in de sokkel bevindt, beschikt het toch over een zonnig buitenterras dat zich situeert in de uitsnijding langs de Scheldelaan. De diepte van deze ‘terrasput’ kan beperkt worden door de natuurlijke helling in het terrein. Een hellingsbaan zorgt ervoor dat alles toegankelijk blijft voor andersvaliden.

MATERIAALKEUZE Het materialenpalet wordt bewust sober en beperkt gehouden. Het gebouw stelt zich ter beschikking van de gebruiker die zich de ruimtes kan toeëigenen. Door een beheerste maar doorgedreven detaillering blijft de structuur en het karakter van het gebouw overeind in verschillende gebruikersconfiguraties .

© kristien daem


19


Š kristien daem


20 Š julien lanoo


INDEX DEEL 2 | 18 april 2011 kandidatuur voor de vierjaarlijkse provinciale prijs voor architectuur van west-vlaanderen

GRAFISCHE DOCUMENTEN conceptschema ......................................p 02 inplantingsplan ...................................... p 02 conceptschemas (3) ...............................p 04 programmaschemas (4) .........................p 05 circulatieschemas (2) .............................p 06 grondplan niv. 0 ......................................p 07 grondplan niv.-1 ..................................... p 10 grondplan niv.+1 .....................................p 12 detailsnede zaal .....................................p 13 detail zaal ...............................................p 13 doorsnede AA ........................................p 14 doorsnede BB ........................................p 15 doorsnede CC .........................................p 15 detail binnengevel ..................................p 16 gevels (4) ...............................................p 19

FOTOGRAFIE interieur 01 | © kristien daem ............cover omgeving 01 | © kristien daem ..............p 01 omgeving 02 | © kristien daem .............p 03 project 01

| © kristien daem ..............p 04

interieur 02 | © julien lanoo .................p 06 interieur 03 | © kristien daem .............p 06 interieur 04 | © kristien daem ..............p 07 interieur 05 | © julien lanoo .................p 08 interieur 06 | © julien lanoo .................p 08 interieur 07 | © kristien daem...............p 09 interieur 08 | © julien lanoo .................p 10 interieur 09 | © kristien daem ..............p 11 interieur 10 | © kristien daem...............p 12 interieur 11 | © julien lanoo ..................p 13 interieur 12 | © kristien daem...............p 14 interieur 13 | © julien lanoo .................p 16 omgeving 03 | © kristien daem ..............p 17 project 02

| © kristien daem ..............p 18

interieur 14 | © julien lanoo ..................p 18 project 03

| © kristien daem ..............p 19

project 04

| © julien lanoo .................p 20

TOTALE BOUWKOST 1 ruwbouw

2.400.000 €

2 interieur

100.000 €

3 scenografie

200.000 €

4 audiovisuele technieken

60.000 €

5 HVAC en Sanitair

450.000 €

6 electriciteit

300.000 €

7 lift

33.000 €

8 goederenlift

36.000 €

9 buitenaanleg totale bouwkost (excl. btw en excl. ereloon)

236.000 € 3.815.000 €


www.dierendonckblancke.eu


KANDIDATUUR VIERJAARLIJKSE PROVINCIALE PRIJS VOOR ARCHITECTUUR VAN WEST-VLAANDEREN

DBA - Spikkerelle, Avelgem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you