Page 1

over lakens en geluk


Martine Mingelinckx

&

Over lakens

Houtekiet Antwerpen/Amsterdam

geluk


Š Martine Mingelinckx / Houtekiet / Linkeroever Uitgevers nv 2010 Houtekiet, Katwilgweg 2, b-2050 Antwerpen info@houtekiet.com www.houtekiet.com www.mktraining.be Omslag Jan Hendrickx Foto auteur Kris Puelings Zetwerk Intertext, Antwerpen isbn 978 90 8924 088 0 d 2010 4765 10 nur 895 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission of the publisher.


inhoud

Voorwoord 7 Hoofdstuk 1

De zoektocht naar de juiste partner 11

Hoofdstuk 2

Respect voor je partner 23

Hoofdstuk 3

En dan zijn er kinderen 31

Hoofdstuk 4

Familie 45

Hoofdstuk 5

Vertrouwen 59

Hoofdstuk 6

Ontrouw 67

Hoofdstuk 7

Communicatie 81

Hoofdstuk 8

Fun 89

Hoofdstuk 9

Ruzie 95

Hoofdstuk 10

Een ex-partner 105

Hoofdstuk 11

Seks 115

Hoofdstuk 12

Over de grens heen 125

Hoofdstuk 13

Elkaar steunen 141


Hoofdstuk 14

Kind van de rekening 147

Hoofdstuk 15

Problemen 159 Nawoord 163 Dank 164


voorwoord

Wat hebben jouw lakens je te vertellen? Vertellen ze een verhaal van liefde en intimiteit, brengen ze een passioneel verhaal of hullen ze zich in stilzwijgen? Je lakens bevatten een schat aan informatie. Hoe het in bed gaat is niet het belangrijkste in een relatie. Een goede relatie steunt op meer dan het seksuele aspect alleen. Seks is niet bepalend voor een goede relatie en is zeker op zichzelf niet voldoende, maar het is wel een goede barometer om te weten hoe het er in je relatie aan toe gaat. Goede seks impliceert niet dat een relatie ook goed is. Om een relatie te doen slagen is er veel meer nodig dan enkel lichamelijke aantrekkingskracht. Als het (om een andere dan een gegronde reden) stil wordt en blijft onder de lakens, valt er in het merendeel van de gevallen ook daarbuiten niets meer te vertellen. Het is niet enkel stil in de slaapkamer, ook elders valt er nog weinig intimiteit te bespeuren. Je zal merken dat er ook op andere gebieden

–7–


nog maar weinig te beleven valt en dat jullie elkaar niet veel meer te zeggen hebben. Veelal leef je in zulke situaties naast in plaats van met elkaar. Vaak heb je zelfs niet gemerkt dat de passie verdwenen is. De vlam dooft meestal niet plots. De hartstocht verdwijnt als een dief in de nacht, ongehoord en ongezien. Pas na een tijd blijkt hoe stil het geworden is en wordt het duidelijk dat er wat schort. In dit boek neem ik je mee op weg bij het aangaan en het in stand houden van een goede relatie. Als deze reis slaagt, vertellen jouw lakens je het verhaal van liefde, humor, verbondenheid, vriendschap, intimiteit, geluk en vreugde. Het is een nooit eindigend verhaal zolang de hoofdrolspelers bereid zijn liefde, tijd en inspanningen te investeren in hun relatie.

–8–


J

e kan niets vinden tenzij je openstaat voor wat je zoekt


hoofdstuk 1

De zoektocht naar de juiste partner

Met miljarden mensen zijn wij op deze aarde. Toch willen we, gelukkig maar, niet met om het even wie een relatie aangaan. Er is op zijn minst een zekere aantrekkingskracht nodig om te komen tot een eerste contact. Deze aantrekking kan liggen in het uiterlijk, een karakteriële eigenschap, of beide. Door die aantrekking wordt onze interesse geprikkeld om deze persoon beter te leren kennen. Na de eerste vlinders in de buik is er veel meer nodig om blijvend geluk met elkaar te vinden. Iemand ‘aan de haak slaan’ is niet moeilijk. Seks kan je met iedereen hebben. Een sekspartner kan je overal vinden. Seks is te koop, zelfs in alle mogelijke variaties, meer dan sommigen voor mogelijk houden. Elkaar blijven boeien in een relatie is niet vanzelfsprekend. Dit gaat veel verder dan enkel de lichamelijke aantrekkingskracht en het seksuele aspect. Zich blijvend met iemand verbinden ligt voor velen al heel anders. Een band met iemand anders ga je aan met heel je wezen, heel je persoonlijkheid. Dit houdt in dat je je volledig open stelt voor de ander, zonder reserves. Je loopt het risico diep gekwetst te raken als je relatie alsnog fout loopt.

– 11 –


Waarschijnlijk zijn er meerdere mensen waarmee we een geweldige relatie zouden kunnen hebben. Terecht vragen velen zich af hoe we uit de beschikbare mensenmassa de voor ons juiste partner kunnen vinden. En als we denken dat we iemand gevonden hebben, wat maakt die ene dan net de ware voor ons? Hoe weten we of we de juiste partner gevonden hebben? Je krijgt er immers geen certificaat bij. Niemand, ook je partner niet, kan je garanderen dat je relatie goed blijft lopen. Het slagen van je relatie zal afhangen van de moeite die jullie ervoor over hebben en dit vooral op momenten dat het moeilijk gaat tussen jullie. Wat bepaalt onze partnerkeuze? Hebben we wel degelijk een ‘vrije keuze’? In bepaalde culturen wordt de partner nog steeds gekozen door derden (veelal de ouders) en worden meisjes nog altijd op vrij jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Van liefde is er meestal geen sprake en er kan enkel gehoopt worden dat die er komt. Ook bij ons worden in bepaalde kringen nog steeds verstandshuwelijken aangegaan. Als men daar niet akkoord mee gaat, is het de vraag of men sterk genoeg is om voor zichzelf te kiezen of dat men andere (familie)waarden zal respecteren. Velen die zich verplicht voelen een huwelijk aan te gaan en verder geen enkele aantrekking of interesse voelen voor de partner, zullen deze aantrekking buiten de opgedrongen relatie zoeken en een tweede relatie aangaan met iemand anders tot wie ze zich wel aangetrokken voelen. Men voelt geen band met de eigen partner en gaat bijgevolg elders op zoek. Niet zelden is de eigen partner hiervan op de hoogte en schikt deze zich daarin, in de eerste plaats om dezelfde reden waarvoor het verstandshuwelijk werd aangegaan. Gelukkig kampen de meesten onder ons niet met deze

– 12 –


problematiek en hebben we wel degelijk een vrije partnerkeuze. Maar is die keuze wel zo vrij als wij denken? Wij hebben geen partner opgedrongen gekregen maar merken toch dat wij ook niet immuun zijn voor invloeden van buitenaf. Ieder van ons is een ‘product’ van zijn omgeving. Vooreerst leren we de wereld kennen door de ogen van onze ouders. Pas nadien gaan wij onze eigen mening vormen. Slechts in het geval dat wij sterk genoeg zijn, durven wij ingaan tegen de denken leefwijze van onze ouders. Nog altijd wordt er van ons verwacht dat we ons vanaf een bepaalde leeftijd gaan settelen. Met al dan niet zachte dwang wordt er geïnformeerd of er niemand in ons leven is. Vraag maar eens aan een single van boven de dertig hoe dikwijls die vraag gesteld wordt. Samen met de eindejaarswensen wordt automatisch een partner toegewenst. Niet zelden probeert men, met de beste bedoelingen, deze persoon aan een kennis of familielid te koppelen. Soms engageert men zich onder deze druk tot het aangaan van een relatie omdat het zo hoort. Onnodig hierbij te vermelden dat deze relaties in veel gevallen onbevredigend zijn en niet lang stand houden. Carine is een veertigjarige vrijgezel die best tevreden is met de manier waarop haar leven loopt. Al tien jaar gaat zij zonder vaste partner door het leven. Na het stuklopen van haar relatie besloot zij om voor zichzelf te kiezen en pas opnieuw een relatie aan te gaan als ze iemand zou vinden die helemaal op haar golflengte zit. Zij heeft liever geen relatie dan een relatie die geen voldoening geeft. Carine blijft liever gelukkig alleen dan ongelukkig met twee. Elke keer als zij naar een familiefeestje gaat, heeft Carine het gevoel dat zij moet verantwoorden waar-

– 13 –


om zij nog geen partner heeft en probeert men haar tot vervelens toe aan iemand te koppelen. Carine overweegt daarom sterk om een tijdje geen uitnodigingen voor familiefeestjes meer aan te nemen. Voornamelijk ouders en de naaste omgeving beïnvloeden de partnerkeuze nog sterk. Velen vragen zich bij het aangaan van een verbintenis af wat vader, moeder en vrienden daarvan zullen vinden en hopen op hun goedkeuring. Deze invloeden van buitenaf komen het duidelijkst tot uiting als men iemand kiest die niet aan de eigen leefwereld beantwoordt. Denken we maar aan uitgesproken verschillen in leeftijd, ras, cultuur of rijkdom. Plots worden dergelijke relaties geconfronteerd met allerhande tegenkantingen. Behoorlijk wat relaties overleven dergelijke hindernissen niet. Een koppel moet al sterk in de schoenen staan om de druk van buitenaf te overwinnen. Mensen kunnen wel tolerant zijn wanneer het om anderen gaat, maar als zoon of dochter thuiskomt met iemand met een heel andere achtergrond en cultuur, blijkt deze tolerantie al gauw te verdwijnen. Plots wordt het veel moeilijker om open en tolerant naar deze relatie te kijken. Jeanine zegt dat zij vroeger geen probleem had met koppels met een leeftijdsverschil. Maar dat uitgerekend haar knappe dochter van 22 een relatie begonnen is met een vijftiger met twee volwassen kinderen die ouder zijn dan zijzelf, daar kan Jeanine niet bij. Jeanine laat geen kans onbenut om tussen hen in te komen en haar dochter te zeggen dat ze haar leven vergooit met een man die bejaard zal zijn wanneer zij in de fleur van haar leven is. Jeanine wil zelfs niet de mogelijkheid overwegen dat haar dochter heel gelukkig is met deze man.

– 14 –


Bij onze zoektocht naar een partner kunnen we gebruik maken van steeds meer hulpmiddelen, denk maar aan de talloze datingsites op het internet en het grote aanbod datingbureaus. We kunnen deelnemen aan tal van activiteiten en beschikken over een enorme waaier aan vrijetijdsbestedingen. En ondanks dit alles voelen sommigen zich eenzamer dan ooit. Het lijkt wel alsof vroeger alles zoveel simpeler lag. Kijken we maar naar de situatie van onze ouders en grootouders. Zij zochten hun partner meestal in de buurt, in het lokale café of uitgaansleven. Heel soms waagde iemand zich eens aan een relatie met iemand uit een andere provincie. Als de zoektocht naar een partner niets opleverde nam men in uiterste nood zijn toevlucht tot een krantenadvertentie. Iedereen kent wel advertenties als ‘Niet onkn man 40j zkt lieve vr tss 30-45j’. Daarop rustte echter een groot taboe en stiekem hoopten de meesten dat kennissen en buren dit niet te weten kwamen. Als het via deze weg tot een relatie kwam, vertelde men achteraf graag een ander verhaal over de eerste ontmoeting. Dan luidde het bijvoorbeeld dat men elkaar op café had ontmoet, en men vergat er bij te vertellen dat het afspraakje het gevolg was van een krantenadvertentie. Na een korte verkering trouwde men vroeger meestal op relatief jonge leeftijd. Mede wegens het gebrek aan anticonceptiemiddelen en het uitblijven van degelijke seksuele voorlichting gebeurden er in die tijd nogal wat ‘ongelukjes’. Deze leidden bijna altijd tot een huwelijk, want men ‘moest’ zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook al schonk een huwelijk niet altijd voldoening of voelde men zich er heel ongelukkig in, toch was scheiden eerder uitzonderlijk en niet echt een optie. We mogen daarbij niet vergeten dat vrouwen toen vaak financieel afhankelijk waren van hun man en dachten dat ze niets aan deze situatie konden veranderen.

– 15 –


Vandaag zijn wij veel mobieler geworden, dat maakt dat mensen hun partner soms vrij ver van huis of zelfs in een ander land vinden. Het veelvuldig gebruik van internet is niet vreemd aan deze tendens. We zijn niet langer meer beperkt tot het lokale marktplein en omgeving. De meeste vrouwen kiezen om te studeren en nadien uit werken te gaan. Ze zijn daardoor niet langer financieel afhankelijk van een man. Ook seks is door de tijd heen veel vrijer geworden. Anticonceptiemiddelen hebben hun intrede gedaan en bieden meer gelegenheid tot experimenteren. Men voelt zich niet zo snel meer gedwongen om in de relatie te blijven zitten als deze niet lukt. Er is niet langer sprake van een afhankelijkheidsband tussen de partners. Vrouwen blijven niet langer in een relatie zitten omdat ze het gevoel hebben dat blijven de enige optie is. Samenwonen is in ons maatschappijbeeld ingeburgerd en algemeen aanvaard. Dat uit zich onder meer in samenlevingscontracten die men, desgewenst, notarieel kan bezegelen. Een homohuwelijk behoort, zij het pas recent, tot de mogelijkheden. Hoewel veel mensen het nog steeds moeilijk hebben met homo’s, lesbiennes en homohuwelijken is er de laatste jaren veel veranderd. Ook bij heteroverbindingen wordt niet langer verwacht dat er getrouwd wordt, althans niet door iedereen, en van echtscheidingen kijken we niet meer op. Gescheiden singles zijn al lang geen uitzondering meer. Hun aantal groeit nog gestaag. Door de talrijke echtscheidingen duikt een nieuwe problematiek op, namelijk die van nieuw samengestelde gezinnen, die een relatie er niet eenvoudiger op maakt. Kinderen uit de vorige relaties bemoeilijken dikwijls de verstandhouding tussen beide partners. Soms verliest men al eens uit het

– 16 –


oog dat enkel de partners echt voor elkaar gekozen hebben. De kinderen uit vorige relaties krijgen er ineens een hele familie bij. Dat brengt de nodige problemen met zich mee. In een later hoofdstuk kom ik daar uitvoerig op terug. Bij dit alles lijken we soms te vergeten dat er wel degelijk nog gelukkig getrouwde of samenwonende koppels bestaan. Ook die koppels hebben ooit hun keuze gemaakt. Ze zijn ondanks alles bij elkaar gebleven. Dat betekent niet dat zij al die jaren met oogkleppen hebben geleefd en zichzelf geforceerd hebben om toch maar bij hun partner te blijven. Neen, zij hebben wel degelijk in dezelfde wereld geleefd als diegenen die al aan hun zoveelste relatie toe zijn. Zij hebben het recept ontdekt van een relatie die voldoening schenkt. Dit geheim van een gelukkige relatie begint bij een gelukkige keuze van de levenspartner. Die levenspartner is iemand die je bevalt vanaf het eerste moment dat je hem of haar ziet en naar wie je na verloop van tijd nog altijd met evenveel warmte en hartelijkheid kijkt. Bovenal is het een persoon die je niet wil veranderen. Deze persoon accepteer je zoals hij of zij is, niet enkel met de positieve kanten maar ook met de minder positieve. Het is het totaalpakket dat je in je hart sluit. Niemand is perfect, ook jijzelf niet. Ieder van ons heeft zijn eigen onhebbelijkheden en mindere kantjes. Net zoals ieder van ons zijn positieve eigenschappen heeft. Een groot probleem dat telkens in relaties opduikt, is dat men zijn partner wil veranderen tot het ideaalbeeld dat men voor zichzelf gevormd heeft. Daardoor wordt de eigenheid van de partner ontkend. De persoon waar je voor kiest moet ‘je ding’ zijn. Dat hij of zij niet perfect is, doet er helemaal niet toe. Als die persoon je maar bevalt. Hoe kan je nu verlekkerd zijn en blijven op iemand die je eigenlijk maar zus en zo vindt? Het

– 17 –


maakt echt niet uit wat deze persoon heeft of doet, als hij/zij je geen goed gevoel geeft, begin je er beter geen relatie mee. Wie ervan uitgaat dat een relatie niet voor altijd is, houdt de deur altijd op een kier. Net daarom zal die persoon zich niet volledig binden aan zijn partner, want er ontbreekt een stuk vertrouwen in de gezamenlijke toekomst. Geloof in de relatie is nodig om vol te houden wanneer het moeilijker gaat. Hoe kan je iets blijvends met iemand opbouwen als je die persoon slechts als ‘tijdelijk’ in je leven ziet? Hoe vat je de zoektocht aan naar een geschikte partner? Vooreerst dien je je af te vragen of je helemaal klaar bent om in een (nieuwe) relatie te stappen. In elk geval is het heel duidelijk dat je je partner niet veel te bieden hebt als je zelf helemaal in de knoop zit. Nog maar al te vaak verwachten wij van onze partner dat hij/zij ons gelukkig maakt. Op die manier loop je het risico teleurgesteld te worden in je partner, aangezien je je geluk in diens handen legt. Vooreerst moeten we ervoor zorgen dat we gelukkig zijn met onszelf, als we iemand anders iets te bieden willen hebben. Als je merkt dat je niet in het reine bent met jezelf, raad ik je aan om daar eerst wat aan te doen. Je kan je hierbij professioneel laten helpen, een boek over zelfontwikkeling lezen, werken aan je problemen, een cursus volgen,… Er zijn tal van mogelijkheden. Op een dag denk je dat je met jezelf in het reine bent (voor zover mogelijk) en je voelt je klaar om een relatie aan te gaan. Je begeeft je op het liefdespad. De eerste vraag die je dan moet beantwoorden, is of je met je vorige relatie klaar bent. Heb je je vorige relatie goed afgesloten? Loop je niet rond met het onzichtbare maar alom aanwezige spook van je ex? Als je bijvoorbeeld nog zielsveel

– 18 –


van je ex houdt en als die nog altijd door je hoofd spookt, zal dit niet onopgemerkt blijven bij anderen en zeker niet bij je (toekomstige) partner. Toekomstige partners gaan zich daarbij terecht vragen stellen. Je zal dan ook dikwijls vervallen in vergelijkingen (met x was dit zo en zo, x deed dit op die manier, x was zo,…) of teruggrijpen naar het verleden. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat waar het hart van vol is, de mond van overloopt. Denk eraan: voor je nieuwe partner is het zeker niet fijn om telkens met iemand anders vergeleken te worden of ongewild in een concurrentiepositie geduwd te worden. Niemand komt trouwens graag op de tweede plaats. Bovendien is het een strijd die men niet kan winnen, want de vorige partner zal in jouw ogen mooier, beter en onbereikbaar blijven. De nieuwe partner heeft dus voortdurend het gevoel tekort te schieten. Kortom, als een vorige relatie niet verwerkt is, zal je je in een nieuwe relatie nooit volledig aan je nieuwe partner kunnen binden. Hetzelfde geldt als een probleem dat geleid heeft tot de breuk in je vorige relatie niet verwerkt is. Als je vorige partner je bijvoorbeeld bedrogen heeft en jij hebt dat nog niet verteerd, kan dat serieuze gevolgen hebben in je nieuwe relatie. Het is dan mogelijk dat je bijzonder wantrouwend uit de hoek komt ten aanzien van je nieuwe partner ook al geeft die daar helemaal geen reden toe. Door jouw onzekerheid ga je je dan jaloers gedragen of heb je geen vertrouwen in jullie gezamenlijke toekomst. Mettertijd zal dat ook spanningen in je nieuwe relatie teweegbrengen. Dikwijls herhalen mensen hetzelfde patroon in hun relaties.

– 19 –


De relaties van Saskia lopen altijd fout af omdat zij haar jaloezie niet kan bedwingen. De mannen in haar leven gaan er allemaal vandoor. Saskia maakt het leven van haar mannen letterlijk tot een hel, door hen altijd en overal te willen controleren. Frank, Saskia’s laatste vriend, zegt dat het onmogelijk is om nog met haar samen te leven, hoezeer hij ook van Saskia houdt. In de volgende hoofdstukken gaan we nader in op de obstakels die op je weg kunnen komen wanneer je een partner gevonden hebt. We kijken ook welke de ingrediënten zijn van een goede relatie en hoe je tot een goede relatie kan komen. Je goed voelen begint in de eerste plaats bij jezelf en binnen de goede sfeer van je gezin. Tips ☞ Kies je partner met zorg. Het is immers de persoon met wie je een

groot stuk van je leven (misschien wel het grootste) gaat doorbrengen. ☞ Ga geen relatie aan enkel om niet alleen te zijn. ☞ Zorg dat je voor iemand kiest die je een goed gevoel geeft. ☞ Het is beter om geen relatie te hebben dan om een heel slechte relatie zonder hoop op beterschap in stand te houden.

 Een goede relatie begint bij een juiste partnerkeuze. Je kan geen goede relatie hebben met iemand bij wie je je niet goed voelt.

– 20 –


R

espect is de aarde waarin je relatie kan wortelen en groeien

Over lakens en geluk  

Wat hebben onze lakens te vertellen? Een verhaal van liefde en intimiteit of hullen ze zich in stilzwijgen? Seks is een goede barometer voo...