Page 1

nr. 21 | december 2012

BU nyt rull lab: Det moderne klasselokale side 2

projekt inklusion: ledelsen går forrest side 3

DM i Skills 2013: en dyst på håndværk side 4

App´mans kalenderrejse: De sjoveste fotos side 10

21 BU nyt december 2012

Fra mistillid til sammenhold I SFO Sødalskolen blomstrer samarbejdet - men sådan har det ikke altid været Læs artiklen på side 6


Kort nyt

RULL-Lab er åbnet Et nyt laboratorium blev i fredags indviet på Sødalskolen. Navnet er RULL-Lab og det skal fungere som inspiration til det fleksible klasselokale for lærere og pædagoger.

er det muligt at visualisere lokalet, for at vise lærere og pædagoger mulighederne for en anden indretning.

Børn og Unge rådmand Kristian Würtz indviede fredag den 30. november laboratoriet RULL-Lab: Et klasselokale der med fleksible arbejdsstationer, god akustik og et godt indeklima, har til formål at inspirere til nye læringsmiljøer. Ifølge projektets koordinerende leder, Lene Vestervang Olsen, kan den anderledes indretning understøtte differentiering og højne indlæring i udskolingen. Med RULL-Lab

Underviser og ungdomsskolekoordinator på Sødalskolen, Niels Rønde, har testet laboratoriet med sine klasser:

”Det kræver et fysisk rum, hvor lærere og pædagoger kan opleve møblerne, før de køber andet end de traditionelle borde og stole,” fortæller Lene Vestervang Olsen.

”Ideen med et fleksibelt klasselokale er genial. Det giver et godt læringsmiljø, hvor eleverne kan arbejde med forskellige aktiviteter,” fortæller klasselæreren, som også hører flere unge efterspørge forskelligartede siddepladser.

Kontakt: RULL-sekretariatet ved projektleder Lene Vestervang Olsen. Mail: lvol@aarhus.dk Booking: via bookingsystemet på Notes. Find RULL Lab under ”Lokalitet”. Mail: adr@aarhus.dk En 9. klasse afprøvede med deres klasselærer RULL-Laboratoriet, som er indrettet som et klasselokale. Glæden var stor både hos elever og lærer.

Fakta Laboratoriet er at finde på Sødalskolen i Brabrand ved SKOLF, Skolernes Læringscenter og Fællessamling. Det kan bookes for idéer til møbler, akustik, indeklima, lys, farver og materialer.

Kolofon Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef

Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder

Download BUnyt App

2

BU Nyt | December 2012

Kontakt: kommunikation@mbu.aarhus.dk

Næste nr.: 20. december 2012

Forsiden: Søren Bangsgaard og Pia Knudsen, Sødalskolen i Brabrand


ledelse

Ledelsen skal bane vejen for inkluderende læringsmiljøer Sidste år tog lederteam på fire aarhusianske skoler inklusions-handsken op med projektet ’Ledelse af inkluderende læringsmiljøer.’ En af kerneskolerne i projektet er Skovvangskolen, hvor samarbejdet mellem lærere og pædagoger understøtter børnenes trivsel. Som mål for dem selv skal ledelsesteamet på Skovvangskolen: Sørge for kontinuerlig faglig opkvalificering, sørge for at give faglig sparring, sørge for rum til videndeling. Fra vesntre: Pædagogisk leder Jens Grauholt, Skoleleder Anders Bach og SFO-leder Arne Poulsen.

I projektet ’Ledelse af inkluderende læringsmiljøer’ bliver der sat fokus på skolernes ledelse, der er en vigtig nøgle i folkeskolens kurs mod en inkluderende praksis. Ifølge specialkonsulent i PPR og specialpædagogik Susanne Hostrup Lanstorp er det afgørende, at ledelsen har de rigtige rammer. ”Ledere kan, vil og tør udvide ledelsespraksis med rammer, som giver skolerne platforme at støtte sig på,” forklarer konsulenten, som til dette års skolelederkonference i Horsens holdt foredraget ’Når ledelsesrummet træder ind i læringsrummet.’ Projektet ’Ledelse af inkluderende læringsmiljø’, har kørt i snart to år på fire aarhusianske skoler. På Skovvangskolen har det blandt andet ført til et endnu stærkere samarbejde mellem lærere og pædagoger. Kerneskoler kræver katalysatorer Lystrup, Møllevang, Skovvang og Tranbjerg er de fire kerneskoler, hvis ledere er blevet klædt på med ledelsesværk-

tøjer, så de kan løfte opgaven om at favne en bredere mangfoldighed blandt børnene. På kerneskolerne føres projektet ud i livet, mens sparring med katalysatorskoler udfordrer den enkelte kerneskoles projektbeskrivelse. Skovvangskolen har sparret med Gammelgaardskolen og ifølge pædagogisk leder på Skovvangskolen Jens Grauholt, har det været en vigtig del i projektet. ”Man kan let hænge fast i egne overbevisninger, men Gammelgaarskolen har udfordret os på vores målsætning og givet os anderledes perspektiver,” forklarer Jens Grauholt. Godt på vej mod mål På Skovvangskolen ønsker de at lede en proces, hvor lærere og pædagoger fra 0 - 4. klasse både arbejder sammen om børnenes trivsel, læring og udvikling og dermed kommer til at tænke i læring for barnets hele skoledag fra 6.30-17.00. For eksempel forbereder lærere og pædagoger nu i fællesskab forældresamtaler.

Skoleleder på Skovvangskolen Anders Bach er godt tilfreds med projektet, som rundes af i indeværende skoleår. ”Der er indført gode tiltag for at kunne have børnene i et normalt fællesskab. Vi er ikke i mål endnu, men er godt på vej. Opgaven er at finde nye veje i kendt område.”

Fakta: •  16 skoler i hele landets kommuner deltager i projektet ’Ledelse af inkluderende læringsmiljø’. •  De fire katalysatorskoler, der understøtter kerneskolerne er Strandskolen, Rosenvangskolen, Gammelgaardskolen og Kragelundskolen. •  Skolerne har arbejdet ud fra antagelsen: refleksion kvalificerer praksis.

Kontakt: For mere information kontakt specialkonsulent i PPR og specialpædagogik Susanne Hostrup Lanstorp Tlf.: 23374509 Mail: shla@aarhus.dk

BU Nyt | December 2012

3


skills 2013

DM i Skills 2013

Teltbyggeri i mesterklasse Når DM i Skills 2013 løber af stablen den 23-25. januar bliver der hamret, boret, svejset, klippet, tegnet - med andre ord arbejdet koncentreret med forskellige håndværk.

ven og på p-pladsen foran skoven. Allerede nu håndværkere i gang med at rejse den omfattende teltby, der bliver så langt fra et party-telt fra byggemarked, som man kan forestille sig. Blandt andet er p-pladsen nu blevet nivelleret med stilladser, så teltet her kan stå plant.

Arrangementet, der også kaldes danmarksmesterskaberne for erhvervsskoler, samler 325 af de dygtigste, unge erhvervsskoleelever, som vil gøre deres bedste for dels at vinde DMtitlen og dels vise andre unge, hvad erhvervsskolerne tilbyder af spændende uddannelsesmuligheder.

SkillsDenmark indbyder alle unge grundskoleelever til at besøge DM i Skills for at opleve håndværksfag på tæt hold også de fag man sjældent ser i bybilledet som eksempelvis tækkemænd, snedkere, industriteknikere og mediegrafikere. Eleverne fra grundskolerne bliver også aktivt inddraget i arrangementet. De får mulighed for at prøve forskellige fag i praksis, de kan stille spørgsmål til UU-vejledere og rundt omkring i hallerne vil der være forskellige små-konkurrencer. Fredag er der arrangeret en helt særlig stafet for 9. klasser, hvor også skoler fra Aarhus deltager.

Indtager NRGI arena Der ventes 20.000 tilskuere til eventen, der ikke alene omfatter NRGi Arena og alle hallerne i Atletion – men også 12.000 kvadratmeter teltby på stadions løbebane, på p-pladsen i sko-

Håndværk på tæt hold

Fortsættes 4

BU Nyt | December 2012


skills 2013

Fakta til DM i Skills: I dagene 24.-26. januar er Aarhus værtsby for DM i Skills 2013 – Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. Arrangementet finder sted i og omkring NRGI Park og Arena i Aarhus. Her kæmper unge, der allerede er i gang med en erhvervsuddannelse, om at blive de bedste inden for netop deres fag. I år er flere end 37 forskellige fag repræsenteret. Ydermere er DM i Skills med til at sætte fokus på det store antal erhvervsuddannelser og give inspiration til de unge mennesker, som står for at vælge en ungdomsuddannelse.

9. klasses elever fra 199 klasser i Aarhus-området har deltaget i semifinalen om, hvem der er bedst i faglige færdigheder. Seks hold er nu videre i finalen, som afholdes i forbindelse med DM i Skills. Samtidig har Aarhus fået sin egen hjemmeside for DM i Skills – tjek den her: www.skillsdenmark.dk/aarhus

BU Nyt | December 2012

5


strategier

Med vores fælles mål og værdier har vi fået et pejlemærke, som vi bruger i praksis. Det giver mere balance i den pædagogiske indsats, og vi kan mærke, at vi trækker på samme hammel,” siger Søren Bangsgaard og Pia Knudsen.

Strategien for personale er:

Med Børn og Unges nye strategier for personale, ledelse og kommunikation er der fokus på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at gøre vores arbejdspladser endnu mere attraktive. Målet er fælles, men løsningerne ligger lokalt; på næste side kan du læse om, hvordan Sødalsskolens SFO har styrket samarbejdet og trivslen.

Vi vil arbejde systematisk med at styrke et samarbejde om kerneopgaven præget af tillid og retfærdighed. Vi vil understøtte og udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser ved at insistere på et godt arbejdsmiljø. Vi vil sikre alle indflydelse på eget arbejde, og insisterer på, at alle har ansvar for at udvikle en god arbejdsplads. Vi vil gøre os umage i gode processer med en passende kombination af forudsigelighed i kvalitetskrav og uforudsigelighed, som muliggør oplevelser i arbejdet. Vi vil handle frit under ansvar i arbejdet med meningsfulde og veltilrettelagte arbejdsopgaver, så vi samtidig oplever tryghed og dynamik i arbejdet.

Fortsættes

6

BU Nyt | December 2012


strategier

Vi trækker på samme hammel… I SFO Sødalskolen i Brabrand blomstrer tilliden og samarbejdet blandt personalet - her tager man ansvar for hinanden og løfter i flok, men sådan har det ikke altid været. Fokus på faglighed, kommunikation og organisering har skabt et nyt og bedre arbejdsmiljø. Det var en vanskelig start, da fritidshjemmet og SFO´en på Sødalsskolen fusionerede i 2007. Hverdagen var ind i mellem præget af dårlig stemning og dårlig trivsel blandt medarbejderne. Flere medarbejdere valgte at rejse og nye kom til. Først da alle i fællesskab fokuserede på mål og værdier begyndte stemningen at vende.

har fået et pejlemærke, som vi bruger i praksis. Det kan eksempelvis være hvilke regler, der skal gælde i forhold til børnene en diskussion om, hvorvidt børnene skal stå i kø eller ej. Det giver mere balance i den pædagogiske indsats, og vi kan mærke, at vi trækker på samme hammel,” siger Søren Bangsgaard.

Processen tog udgangspunkt i praksisfortællinger fra hverdagen. Praksisfortællinger er eksempelvis personalets iagttagelser af børnene og kan være overvejelser over hvorfor, eller hvorfor ikke, man vælger at gribe ind i en specifik situation. På baggrund af fortællingerne udarbejdede personalet et fælles sæt værdier og mål, fortæller SFO-leder Søren Bangsgaard.

Værdisættet er stadig et aktivt arbejdsredskab i SFO’en. Tre gange om året bliver værdierne revideret på et personalemøde. Alle SFO’ens afdelinger kommer med en praksisfortælling og så diskuterer personalet, om værdier og mål stadig hænger sammen med hverdagen, eller om de skal justeres.

”Værdierne er et konkret redskab, som sætter mål og retning for det fælles arbejde, også når vi er uenige. Vi

Sammen med værdiarbejdet har SFO´en også sat fokus på den interne struktur og kommunikation.

Ny organisering og god kommunikation

Værdierne er et konkret redskab, som sætter mål og retning for det fælles arbejde, også når vi er uenige. Vi har fået et pejlemærke, som vi bruger i praksis. Søren Bangsgaard, SFO-leder i SFO Sødalskolen

SFO’en har lavet en omstrukturering, så hver af de tre afdelinger nu har deres egen fritidspædagogiske leder og eget budget. At få beslutningskompetencen tættere på har givet medarbejdere et meget større overblik over, hvad der sker i SFO’en, og det har mindsket de daglige frustrationer. Den nye struktur betyder samtidig, at de daglige udfordringer som oftest kan løses internt i afdelingen – også hvis der opstår uenighed mellem to kolleger. I fusionsprocessen hjalp en erhvervspsykolog hjalp personalet i gang med at snakke sammen og afklare hvordan deres samarbejde skulle foregå fremover. Det har givet en langt bedre kommunikation blandt medarbejderne, mener arbejdsmiljørepræsentant Pia Knudsen. ”Vi er blevet gode til at sige tingene med det samme. Det er ikke altid super sjovt, men så bliver der ryddet op, og vi kommer videre derfra. Vi er opmærksomme på at omtale hinanden ordentligt og respektfuldt, også selvom der er problemer. På den måde kommunikerer vi langt mere og bedre end tidligere,” siger Pia Knudsen.

Vi er opmærksomme på at omtale hinanden ordentligt og respektfuldt, også selvom der er problemer. Pia Knudsen, arbejdsmiljørepræsentant i SFO Sødalskolen

BU Nyt | December 2012

7


indkøb

Tømrer i gang med at ombygge børnehave i Harlev. Tømreren er med i indkøbsaftalerne om håndværkerydelser

Fælles indkøbsaftaler – nemmere for dig Det skal være nemt at gennemskue prisen, når du skal have malet personale-stuen eller ombygge møderummet. Det er målet, når Aarhus Kommunes nye fælles indkøbsaftaler for håndværkerydelser træder i kraft den 1. januar. For første gang er hele kommunen gået sammen om et fælles udbud af håndværkerydelser. Det sker efter en længere proces på cirka 1 år, hvor 45 af kommunens daglige bestillere af håndværkerydelser, samt repræsentanter fra byggeriets parter har arbejdet tæt sammen om udbuddets og aftalernes indhold.

se, at mange faste samarbejdspartnere heldigvis har indgået kontrakt med kommunen. Så rammerne ser fornuftige ud. Også fordi vi stadig selv kan vælge håndværker, hvis opgaven koster under 5.000 kr.,” siger Thomas Richter Ziegler.

Plads til de små samarbejdspartnere

Alle valgte firmaer har accepteret krav om at understøtte godt arbejdsmiljø og uddannelse i forbindelse med kontrakten. I sit udbud af håndværkerydelserne har kommunen blandt andet krævet, at alle ansøgere har en arbejdsmiljøpolitik. Samtidig skal håndværkerne være med til at skaffe uddannelses- og praktikpladser til kommunens unge. Derfor skal alle virksomhederne deltage i informationsmøder om mulighederne for at skabe nye praktikstillinger.

En af processens parter er Thomas Richter Ziegler, bygningskonstruktør i Sociale forhold og Beskæftigelse. Han siger om forløbet: ”Jeg har lagt vægt på at sikre, at der i aftalen er plads til de små lokale samarbejdspartnere med specialiserede områder og en god situationsfornemmelse. Det har betydning for os i det sociale område. Vi har selv igennem mange år opbygget en god håndværkerportefølje og jeg kan

Det betyder aftalerne for dig Aarhus Kommune har udbudt indkøb af håndværkerydelser for tømrer-, murer-, maler-, VVS- samt el-installationsarbejder. Aftalerne er fordelt på ni geografiske områder i Aarhus Kommune og du vil fremover kunne finde de respektive håndværkere for dit område på en samlet liste.

Ja til arbejdsmiljø og uddannelse

Sammenlign timepriser På håndværkerlisten kan du sammenligne alle dele af håndværkernes timepriser, der er gældende i netop dit område. For eksempel kan du sammenligne, hvad firmaerne tager for den første time eller arbejde på overtid.

Kontakt: Indkøbsansvarlig Tommy Nielsen, Teknik og Miljø. Mail: tonie@aarhus.dk, Afdelingsleder Frands V. Petersen, Teknik og Miljø. Mail: fvp@aarhus.dk

8

BU Nyt | December 2012


kursus

Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: ww.buportalen.dk. Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner

Velkommen til Børn og Unge - Introduktionsdag for nye ledere

Velkommen til Børn og Unge Børn og Unge vil gerne sikre, at alle nye ledere kommer godt fra start. Derfor inviterer HR, Kommunikation & Trivsel alle nye ledere til en kort præsentation af organisationen og den støtte, man kan få fra de fælles funktioner i Børn og Unge. Introduktionsdagen afholdes en gang om måneden – som udgangspunkt den sidste mandag formiddag i hver måned. Hver anden måned er der intro til økonomi om eftermiddagen. Økonomimodulet er primært målrettet nye dagtilbudsledere, skoleledere, adm. ledere og FU-ledere. Tilmelding til kurset i kursusbasen – Find kurset under kategorien, ”Ledere”.

Specialpædagogisk Grundkursus for dagtilbud

EKSTRA kursus for dagtilbud er udbudt på kursusbasen:

Nye svømmebeviskurser

Få kendskab til retningslinjer og anbefalinger for svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter ved Børn og Unge.

Førstehjælp repetitionskursus

Husk at få repeteret din førstehjælp inden for 3 år! Hvis du sidst var på førstehjælpskursus i 2009 skal du på repetitionskursus senest januar 2013.

5 kursusdage fra den 8.-12. april 2013 Få en grundlæggende viden om handicap, handicapforståelse og specialpædagogiske virkemidler. Tilmelding til kursusforløbet i kursusbasen – Find kurset under kategorien, ”Specialpædagogik”.

Der er nu udbudt nye kursusdatoer på kursusbasen. Tilmelding på kursusbasen - Find kurset under kategorien, ”Svømmebevis”.

Tilmelding til kurset i kursusbasen – Find kurset under kategorien, ”Førstehjælp”.

Læringsuger for dagtilbud

Nu skal man tilmelde sig læringsuger for dagtilbud uge 2–24 2013. Tilmelding i kursusbasen – Find læringsugerne under kategorien, ”Læringsuger”.

Elever i Matematikvanskeligheder:

Jeg har fået konkrete idéer til aktiviteter og materialer, som er direkte anvendelige i undervisningen. Det synes jeg gør kurset rigtig godt. Helle Daubjerg, lærer på Rosenvang

Børn og Unges Kursusadministration E-mail: kursus@mbu.aarhus.dk Tlf.: 2337 4602

BU Nyt | December 2012

9


kort nyt

En glad vinder fra Tryllefl

øjten i Sabro

Kalenderne bl ev modtaget med godt humør i vugg estuen Solsikk en

På besøg

itidsklub

i Hårup fr

Godt humør i børnehaven Åby

Varm v elk plejens omst og jule stemnin Områd e2 g i Sun d

heds-

App’mans kalenderrejse Efter 14 dage på farten afsluttede App´man tirsdag den 4. december sin rundtur blandt Aarhus kommunes skoler og institutioner. Vi har samlet de bedste stemningsbilleder fra de mange besøg samt et billede med en meget glad vinder. Du kan se, om din julekalenders lykkenummer er blevet udtrukket blandt dagens vindere på BUnyt App´en eller på BUportalen hver dag. Her kan du også tjekke de numre, der tidligere er blevet udtrukket i konkurrencen. Hvis du har vundet, kommer der en stor julekurv fyldt med julegodter til dig og dine kolleger.

Sådan downloader du BUnyt App´en: 1. Gå ind i App store eller google play butik 2. Søg på ”BUnyt” (i et ord) 3. Download den gratis App

Bliv fan af Appman på Facebook og deltag i lodtrækningen om en julekurv hver fredag i december måned. ”Like” siden www.facebook.com/ BUnytAppman Kontakt: Chef for HR og Kommunikation, Henrik Vinther Olesen. Mail: hvo@aarhus.dk

10

BU Nyt | December 2012

Inspiration og videndeling uden koder og login: BUnyt App´en skal understøtte mange medarbejderes behov for at kommunikere på tværs af matrikler og fagligheder og derigennem sikre de bedst mulige rammer for løsningen af den fælles kerneopgave. Uanset hvor du er, skal du kunne få den relevante viden og selv bidrage med dine erfaringer, tips og spørgsmål. Målet er, at enhver medarbejder i Børn og Unge kan finde relevant arbejdsorienteret information lokalt – frem for at skulle ind i lukket system bag koder og login. Første trin er at udbrede BUnyt App som supplement til eksisterende kanaler. Andet trin er et mål om, at man som medarbejder i Børn og Unge kun behøver at gå ind via eget PersonaleIntra for at finde tungere information og fakta.


kort nyt

HMU: Lokale muligheder for at anvende overskud Det øverste samarbejdsorgan i Børn og Unge, HMU (HovedMedUdvalget), har behandlet det forventede regnskab for 2012. Ifølge regnskabet forventer Børn og Unge mindreudgifter på 2,1 procent af det forventede budget på 4,3 milliarder kroner, svarende til 90 millioner kroner. Også på anlægsområdet ventes mindreudgifter, primært på grund af tidsforskydninger i anlægsprojekter. HMU konstaterer, at året 2012 har været præget af to sparerunder, generelle vanskeligheder med likviditet og en politik, der ville betyde økonomiske sanktioner, hvis forbruget var større end den afsatte økonomiske ramme. Vanlige økonomiske styringsmekanismer har været sat ud af kraft.   Den økonomiske styring har på den baggrund medført, at det har været lettere end ellers at tilpasse udgifterne til et lavere niveau fremadrettet, idet udgifterne har været bremset allerede i år.   En stabil økonomi uden for store udsving betyder en stabil drift og mere stabile arbejdspladser. Samtidig er det til gavn for arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel, at sparekrav kan indfases jævnt, og at der undgås store udsving i økonomi og udgifter. Det forventede regnskab for 2012 skaber dermed et bedre udgangspunkt for at sikre tryghed i ansættelsen i Børn og Unge i 2013.    Samtidige er HMU tilfredse med, at der er igangsat initiativer, som giver mulighed for bedre og nemmere ressourcestyring i en tid præget af budgetlovgivning og stram styring. Den bedre styring af ressourcerne følger blandt andet af et nyt system til opfølgning på budgettet. Systemet er udarbejdet i samarbejde med brugerne, og bliver taget i brug fra 2013.    Desuden er der i løbet af 2012 åbnet mulighed for, at man efter aftale lokalt kan anvende overskud, hvis andre samtidig afvikler gæld. Dette sker efter aftale med den lokale områdechef. Samtidig er der også i 2013 åbnet for at bruge af overskuddet i forbindelse med akutjob.

Gratis linjefagsuddannelse i tysk for 20 lærere ved Børn og Unge

Børn og Unge udbyder linjefagsuddannelsen i tysk til 20 fastansatte lærere i Aarhus Kommune. Imens vil 20 ledige lærere vikariere for de studerende. Vi har i Børn og Unge oplevet mangel på lærere med linjefaget tysk. Derfor tilbydes uddannelsen inklusiv vikar for den studerende, uden omkostninger for skolen. Uddannelsen varer 21 uger med start den 4. februar 2013. Der udbydes 20 pladser, som kan søges af skoleledelsen senest den 16. december 2012. Du og din leder kan finde mere information i ugepakken fra uge 47 som er sendt til din leder.

BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de

13.000 ansatte

i Børn og Unge, Aarhus Kommune

BU Nyt | December 2012

11


kort nyt

Aarhus hilser folkeskolereform velkommen Regeringen præsenterede tirsdag deres forslag til en reform af folkeskolen. I Aarhus hilser borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz reformtankerne velkomne. Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Folkeskolen har brug for et kvalitetsløft, og det leverer regeringen. Vi skal have modet til at tænke nyt, bryde vanetænkning og turde reformere, også i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Med forslaget til folkeskolereform skaber regeringen muligheder for at løfte alle elever i folkeskolen og forbedre fremtidsmulighederne for kommende generationer.” Styrke lokalt samarbejde Rådmand Kristian Würtz, Børn og Unge, hæfter sig ved, at forslaget til folkeskolereform vil øge mulighederne for at få unge i uddannelse. ”En mere alsidig og varieret skoledag med vekselvirkning mellem læring, leg og aktiviteter vil være til gavn for alle

elever, så de kan blive så dygtige, som de kan. Mere dansk og mere matematik vil løfte fagligheden, ikke mindst for den femtedel af eleverne, som i dag forlader skolen uden tilstrækkelige kompetencer til at klare en ungdomsuddannelse,” siger Kristian Würtz og tilføjer: ”Reformen bygger videre på de spor, vi allerede har lagt i Aarhus. Men den vil også betyde forandringer for elever, medarbejdere og forældre. Det er derfor afgørende, at vi lokalt og i fællesskab kan finde løsninger, som kan bidrage til at føre reformens intentioner ud i livet. Derfor har jeg allerede i morgen indkaldt lærere og skoleledere, så vi kan drøfte regeringens udspil. På samme måde vil vi invitere andre faglige organisation, forældre- og elevorganisationer samt andre aktører i folkeskolen, så vi sammen kan drøfte de nye muligheder,” siger Kristian Würtz.

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini besøgte for nyligt Børneby Ellekær sammen med Kristian Würtz.

En mere alsidig og varieret skoledag med vekselvirkning mellem læring, leg og aktiviteter vil være til gavn for alle elever, så de kan blive så dygtige, som de kan. Kristian Würtz, Rådmand for Børn og Unge

12

BU Nyt | December 2012


nyt om navne

Tillykke med 25 års jubilæet

Tak for indsatsen Efter cirka 30 år i Aarhus Kommune og 10 år som kostfaglig eneansvarlig har Inge Nielsen, Børnehuset Mælkevejen, Gudrunsvej 66a, 8220 Brabrand valgt at gå på efterløn 31.12.12. Der vil blive holdt afskedsreception onsdag den 19.12 kl. 15-17 i Mælkevejen.

Dagplejer Helle Elmstrøm Jensen, Vestergaard Dagtilbud i Viby, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 10. december. Helle er desuden arbejdsmiljørepræsentant og tillidskvinde i Dagplejen i Viby, aktiv i FOA og med i flere råd og udvalg. Helle er halvt frikøbt for at varetage en opgave i arbejdsmiljøorganisationen.

Lars Riise tiltræder den 1. januar 2013 en nyetableret stilling som HRchef for Social og Psykiatri i Region Midtjylland. Lars fratræder dermed sin stilling som chef for Personale & Udvikling med udgangen af december måned 2012.

Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen

Lars har været med i opbygningen af Børn og Unge og har også tidligere været medspiller i fusioner i den kommunale verden. De erfaringer kommer nu Lars og regionen til gode i forbindelse med samlingen af HR-aktiviteterne i regionens afdeling for Social & Psykiatri.

Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune – og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne.

Tillykke til Lars og tak for en stor indsats for Børn & Unge.

Mail: kommunikation@mbu.aarhus.dk

profil

Tid til ledelse Tidligere pædagogiske leder Helle Ebsen tiltrådte i januar 2011 stillingen som BUPLs fællestillidsperson for ledere i dagtilbud, SFO, klubber og selvejende.

Med Helle Ebsen som frikøbt fællestillidsperson har man ønsket at styrke fokus på de godt 500 ledere i Børn og Unge, som er medlemmer af BUPL. ”Det er en ny funktion, at vi i BUPL har en fællestillidsperson for lederne i SFO og dagtilbud. Derfor har jeg brugt tid på at fylde jobbet ud, så det giver mening for dem, jeg er valgt for,” siger Helle Ebsen, der som tidligere pædagogiske leder i DII Tumlehuset kender ledelsesopgaven i Børn og Unge. ”Min oplevelse er, at mange ledere har brug for at skærpe bevidstheden om deres ledelsesfunktion. De bliver optaget af en travl hverdag og har svært ved at finde tid til at hæve sig op over driften,” for-

tæller Helle Ebsen og fortsætter: ”Der er din min opgave at understøtte, at de tager ledelsesrollen på sig og udfordrer deres ledelsesrum. For der er rigtigt mange gode ledere og godt ledelsespotentiale i dagtilbuddene, klubberne og i SFOerne.”

Struktur er stadig uvant Selvom strukturen med dagtilbud har eksisteret i en årrække, oplever Helle Ebsen stadig, at der er problemer med at få rollerne på plads. ”Der er stadig en vis en uafklarethed omkring rollefordelingen. Måske fordi omlægningen til en dagtilbudsstruktur er blevet opfattet udelukkende som en rationalisering med fokus på økonomi. Men når vi nu har den struktur, så lad os fokusere på de

muligheder strukturen giver både pædagogisk og fagligt. Størrelsen på dagtilbuddene kan give nogle nye muligheder, som vi bør udforske.” At få skabt bedre mulighed for sparring og videndeling blandt lederne ligger også Helle Ebsen meget på sinde. ”Vi skal have styrket den faglige sparring og netværksdannelsen. Også som leder har man brug for at føle sig som en del af et fællesskab,” siger Helle Ebsen, der glæder sig over den nyligt afholdte fællesdag for alle dagtilbudsledere og pædagogiske ledere. ”Det var en forrygende dag, der forhåbentlig lagde spor ud for fremtidige arrangementer, som vi også kender det fra for eksempel SFO-området.”

BU Nyt | December 2012

13

Bu nyt nr 21 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you