Page 1

nr. 14 | august 2012

BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2

bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10

indkøb: det virtuelle varehus side 11

14 BU nyt august 2012

dhl-stafetten svedig firmafest: For 2800 Børn og Unge medarbejdere Se fotos på side 4


Så mange gange skrev pressen om os:

12 gange

Ifølge Børn og Unges nyhedsleverandør, Infopaq, har Børn og Unge og børn og unge-området optrådt 12 gange i lokalpressens artikler inden for de sidste 14 dage (14/8/2012 – 27/8/2012). Alle i avisernes trykte udgave.

kort nyt

Inklusionsprojekt udforsker nye løsninger Sociale forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge vil i fællesskab styrke den inkluderende skole og det inkluderende dag- og fritidstilbud. Det sker blandt andet i projekt, ”Nytænkning af inklusion”, der med base i Tilst-området afsøger nye veje for at skabe gode rammer for fællesskabet. Målet er at det store flertal af børn og unge – også dem, der stikker ud på grund af en eventuel diagnose – kan favnes af normalsystemet og udvikle sig til robuste, aktive medborgere. Tirsdag holdt direktørerne Nils Petersen og Erik Kaastrup-Hansen oplæg for ud-

valgte ledere på tværs af de to forvaltninger. Det foregik på Tilst Skole, der dannede rammen om et kick off-møde: En markering af at projekt ”Nytænkning af inklusion” er i gang med at bevæge sig til en konkret fase, hvor Tilst vil arbejde med tre udvalgte inklusionsprojekter, som på sigt kan danne ringe i vandet til hele kommunen. Et af budskaberne på mødet var, at ændringer af vaner, holdninger og kultur ikke sættes i gang og styres fra ølkassen eller bordenden. De opstår og fastholdes i relationerne mellem leder og medarbejder og medarbejdere i mellem. Læs artiklen ”Osteklokker og førstefølger” fra mødet på MedarbejderPortalen – og find meget mere om projekt Nytænkning af inklusion under Projekter og møder – Inklusion. Og læs den på BUnyt App, som du kan downloade til din smartphone via Google Play eller App Store. Kontakt: Ole Ibsen, Områdechef, Område Viborgvej. Mail: olib@aarhus.dk

Fokus på refleksion og feedback – tilbud om kompetenceudvikling Primo 2013 afholdes to inspirationsdage rettet mod skolerne teamkoordinatorer, TR, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse. Med afsæt i projekt ”Fokus på det, der virker – bæredygtige fællesskaber” videreformidles og arbejdes der med de gode erfaringer. Der vil blive givet input til, hvordan man kan skabe strukturerede rammer for refleksion og feedback i teamsamarbejdet – blandt andet arbejdes der konkret med den sokratiske samtale. Læssøesgade Skole, Hasselager Skole og Sabro-Korsvejskolen har deltaget i projektet. Tilbuddet er gratis og af en dags varighed. Der er endnu ikke sat dato på inspirationsdagene. Det vil blive meldt ud hurtigst muligt. Der vil være plads til ca. 80 deltagere pr. hold og tilmelding er efter ”først til mølle princippet”. Kontakt: HR-konsulent Pernille Guldager. Mail: pegu@aarhus.dk Tlf.: 2338 0117 ”Snus” mere til projektet på BUportalen under Emner – Kompetenceudvikling.

Kolofon Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef

Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder

Download BUnyt App

2

BU Nyt | August 2012

Kontakt: kommunikation@mbu.aarhus.dk

Næste nr.: 13. september 2012

Forsiden: Stemningsbilleder fra DHL-stafetten i Mindeparken den 23. august


bunyt app

BUnyt App går i lommen på medarbejderne

Konkurrence:

Vind en iPad med BUnyt App Sammen med dine kolleger kan du deltage i Børn og Unges fotokonkurrence.

Er du nysgerrig på, hvad der rører sig på og omkring din arbejdsplads, kan du nu downloade en medarbejder App til din smartphone. Enkel adgang til nyheder fra skoler, institutioner og forvaltning er efterspurgt i Børn og Unge. BUnyt App er et supplement til de kanaler, som du i forvejen har adgang til – for eksempel PersonaleIntra og BUportalen. Det er et led i samme indsats, at alle medarbejdere har fået adgang til intranettet via NemID og i dag kan læse BUnyt på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Det er et gratis tilbud, som frit kan downloades på din eller arbejdspladsens smartphone (iPhone eller Android), fra App Store eller Google Play.

BUnyt App indeholder de væsentligste nyheder og historier med betydning for dagligdagen i institutioner, skoler, klubber og fritidscentre - uden krav om koder og log in. Samtidig kan du selv bidrage med nyheder og inspiration via funktioner i App’en.

God fornøjelse!

Med BUnyt App’en kan du bl.a.: • læse det seneste BU Nyt magasin • læse dagilge nyheder • se video- og foto nyt • finde kurser og navnestof

Hent BUnyt App - sådan gør du: 1. Gå i App Store eller Google Play –

eller scan QR-koden 2. Søg på ”BUnyt” og klik Installer

Har du eller din arbejdsplads en smartphone, kan I downloade Børn og Unges nyheds App for medarbejdere, og deltage i lodtrækningen om en iPad til jeres arbejdsplads. Sådan deltager du: 1. Download ’BUnyt’ App gratis (fra Apples App Store, Google Play, eller ved at scanne QR-koden) 2. Start App’en ’BUnyt’ 3. Klik på ’Foto-konkurrence’ på forsiden eller under ikonet ’Kontakt’ 4. Tag et sjovt foto fra din arbejdsplads, eller brug ét, som du allerede har taget fra DHL 2012 5. Udfyld kontaktinformationerne og klik på Send. Upload senest 5. sept. kl. 12.

Kontakt: Projektleder Charlotte Houman Mail: chho@aarhus.dk Tlf.: 5157 6520

BU Nyt | August 2012

3


dhl

DHL - svedig firmafest 2800 Børn og Unge-medarbejdere var i høj stemning, da de torsdag den 23. august mødtes til DHL-stafet i Mindeparken. I og uden for Børn og Unges fire telte stod den på pletvis sol, svedige løbeture, øl, fakler og pølser - akkompagneret af eget Børn og Unge-band. Også rådmand Kristian Würtz var mødt op og lagde bunden til en god stemning ved at servere pølser og brød for de mange rødklædte medarbejdere.

4

BU Nyt | August 2012


pp 책 BUnyt A p s to fo Se flere ny|t August 2012 5 toNyt under FoBU


Bjørn Jensen, pædagogisk leder i Skjoldhøj Dagtilbud: Vi er syv institutioner, så vi har meldt os til løb eller walk via sedler på opslagstavlerne. Det er en måde at se hinanden uden for de vante rammer og se hinanden på en anden måde. Det er fantastisk, at det ligger en torsdag – for så nyder vi den hyggelige stemning fredagen igennem. Maja Ørslev, pædagog i Spiloppen, Kolt: ”Det er en god måde at lave noget socialt på og se de andre i vores område – det er meget afslappet…” 6

BU Nyt | August 2012


ing:

Efterlysn

nge Børn og U t e rk æ m lallon, yvende ti Stor blå b , er set i fl e n r, u e m ig s m o tet Aarhus K tten. Ryg fe ta -s L o H rf D Hvo r stand ved i Sverige. t e s r e Eller st entyrlyst? v at den sid E ? g in d Spæn andre ma fløj den? ktion fra a n v g o æ t h rs er det en i vi er stø nger ford li e fd a ts a gistr bedst? af et billede u d r a H : billede send det Send et væk – så r e v y fl r e d ballonen nyt App. U B å ind p m3. allon - 12 b lå b r to Fakta: S e. rn og Ung Tekst: Bø

BU Nyt | August 2012

7


jobrotation

I løbet af Pernilles Lindholts vikariat, når hun at arbejde i flere daginstitutioner. Hun er overbevist om, at Børn og Unges nye jobrotationsprojekt er hendes chance for at komme ud på arbejdsmarkedet.

104 pædagoger indgår i Aarhus’ største jobrotationsprojekt Mere end 100 pædagoger indgår i Børn og Unge, Aarhus Kommunes hidtil største jobrotationsprojekt: Imens 78 ansatte sendes på diplomuddannelse som praktikvejledere, holder 26 nyuddannede ledige pædagoger skansen.

Områdechef Kurt Kristensen er ikke i tvivl, når det kommer til Børn og Unges nyeste jobrotationsprojekt. ”Målet er at øge kvaliteten af uddannelsen for studerende på pædagoguddannelse via kvalificeret vejledning samt at gøre en indsats i forhold til ledige pædagoger uden erfaring,” siger Kurt Kristensen. Praktikvejlederrollen er en ganske særlig rolle De ledige pædagoger skal vikariere i 18 uger, hvor de når at arbejde i flere daginstitutioner. Forinden har de været i et løntilskudsforløb med indlagt traineeforløb, så de i alt Fortsættes

8

BU Nyt | August 2012


jobrotation

”Praktikvejlederrollen er jo en ganske særlig rolle. Det kræver indsigt, og man skal kende kravene til den studerende, og så skal man kunne vejlede den studerende til at gå den bane, som den studerende ønsker,” begrunder hun. Diplomuddannet praktikvejleder De første pædagoger fik den seks uger lange diplomuddannelse i 2008. I dag forventes der at være 65-70 diplomuddannede praktikvejledere i Aarhus, og gennem dette rotationsprojekt, kan der snart tilføjes yderligere 78 af slagsen. Det vil gavne arbejdspladsen med uddannede og fagligt kompetente vejledere mener konsulent Irena Kjærgaard. ”På den måde får praktikanterne også en bedre vejledning”. En model for fremtiden

Folk der kommer hjem fra kurser og uddannelser, kommer hjem med god ny inspiration Birte Grønbæk, dagtilbudsleder

kommer op på 29 ugers beskæftigelse. På den måde kommer de også væk fra dimittend-satsen, hvis de kommer på dagpenge igen. I mellemtiden sendes de ansatte pædagoger af sted i tre hold på seks ugers uddannelse som praktikvejleder, og når dagtilbudsleder Birte Grønbæk sender pædagoger på uddannelse, er det ikke kun for institutionens skyld. ”Folk der kommer hjem fra kurser og uddannelser, kommer hjem med god ny inspiration og kan kun gavne faget og den studerende – det er jo begge veje, at vi får noget ud af det her,” siger Birte Grønbæk.

Projektet blev bygget, som det blev sat i vandet. Årsagen hertil kommer af et godt samarbejde mellem flere parter,

der inkluderer BUPL, VIA UC, Jobcenter Aarhus, Lederforeningerne og Børn og Unge. ”Vi har haft mindre end to måneder til at forberede projektet. Hvis det skulle have forløbet ideelt, skulle vi have brugt længere tid, men på trods af det, er projektet en succes,” siger Irena Kjærgaard. Skønt projektet strækker sig ind i 2013, ser Kurt Kristensen allerede flere successer i det store projekt: ”Vi har et højt deltagelsestal blandt pædagogerne, og alle deltagende parter er gået ind i projektet, overbevist om, at det har været vigtigt at støtte op om. Desuden har vi haft en god start, på trods af en snæver tidsramme,” forklarer Kurt Kristensen. Han ser positivt på fremtiden, for han er overbevist om, at jobrotationsprojekterne vil blive mere udbredte i Aarhus Kommune, når vi har fundet en model der passer.

Kontakt: Kurt Kristensen, Områdechef Horsensvej Mail. kuk@aarhus.dk

De ledige pædagoger har været på introduktionskursus på VIA, hvor de har dannet et netværk og har fået introduceret Børn og Unge som organisation ved ledere og konsulenter fra Børn og Unge Der har været et frugtbart samarbejde mellem BUPL, VIA UC, Jobcenter Aarhus, Lederforeningerne for dagtildbud, SFO og FU, mens projektet og samarbejdet er koordineret af Personale & Udvikling og Pædagogik & Integration. Kontakt Personalekonsulent i Personale & Udvikling Anders ProbstJensen for vejledning, på 29209978 eller apjen@aarhus.dk Jobrotationsprojektet for pædagoger, der uddannes som praktikvejledere, er Aarhus Kommunes største, og er efterfulgt af et lignende projekt som Børn og Unge iværksatte for ejendomsservice. Børn og Unge har endnu et jobrotationsprojekt i støbeskeen. Denne gang for lærere i område Horsensvej. .

BU Nyt | August 2012

9


børnekultur

Børnekulissen: Læring begynder ved oplevelsen Den kommende Festuge er også tilbud om børnekultur til de yngste. Blandt andet inviterer Børn og Unges kulturinstitution Børnekulissen børn på scenen til Hatteteater og til leg i udstillingen Bjørnenes Hus. Men hvad har børnekultur med en pædagogisk indsats i Børn og Unge at gøre? vi laver forestillinger og udstillinger, så gør vi det blandt andet med sprogstimulering som udgangspunkt og indsats”, forklarer Mariane Siem.

Børn lærer af unikke oplevelser. Det er læringens drivkraft. Erik Foged, leder af Børnekulissen

Blandt andet laver Børnekulissen pædagogisk materiale til institutionerne: ”Børn lærer af unikke oplevelser. Det er læringens drivkraft. Vi vil med vores materiale gerne give børn og pædagoger Alba Oline Løvgreen fra Børnehaven Silkeborgen fortæller en god historie til Mariane Siem. et rum til at reflektere over forestillingen. Så forstår børnene budskabet med Foto: Anne-mette Kruse. både krop og hoved,” siger Erik Foged.

Teater og drama kan skabe fællesskab Erik Foged, leder af Børnekulissen

”Vi ønsker at understøtte de æstetiske læreprocesser hos børnene. Teater og drama kan skabe fællesskab via fælles oplevelser – og det skaber selvdannelse.” Det siger Erik Foged, stifter og leder af Børnekulissen – en projektorienteret kulturinstitution i Børn og Unge, med vægt på aldersgruppen 2-8 årige børn. Vi finder ham i Børnekulissens lokaler under børnehaven Silkeborgen på Silkeborgvej.

Sammen med ham er Mariane Siem – dramaturg og freelance-ansat i kulissen. De to står blandt andet bag årets Festuge-tilbud Børnekultur støtter læreplaner Børnekulissen blev etableret i 1990. I starten tilbød Børnekulissen oftest teaterforestillinger og børnekulturelle arrangementer. I de senere år er der kommet nye mål til: ”Børnekulissen er nu organiseret under Pædagogik og Integration. Her er fokus på læring og udvikling og det har vi taget til os. Så når vi i dag siger børnekultur, tænker vi også pædagogiske læreplaner. Når

Voksne lærer at lære fra sig Ikke kun børnene er målgruppe i arbejdet. På personalemøder, kurser og oplæg på temadage lærer Børnekulissen de voksne mere om at lære fra sig - og præger dermed arbejdet med læreplaner. ”Vi vil gerne give pædagogerne redskaber til at integrere teater og fortælling i hverdagen. Dermed kan de påvirke børnenes sanser, få kroppen med og tale til børnenes følelser. Det kan motivere børnene til at udtrykke sig,” siger Mariane Siem.

Læs mere: Børnekulissens hjemmeside www.kulissen.dk samt www.facebook.dk/kulissen og mobil.kulissen.dk Erik Foged. Tlf. 29204000. Mail: ef@kulissen.dk

10

BU Nyt | August 2012


indkøb

Nemmere, bedre, billigere

Indkøb: Det virtuelle varehus Hylderne skal placeres, så kunderne kommer direkte hen til den vare eller ydelse, de søger. Ambitionen for kommunens nye virtuelle varehus er at gøre indkøb nemt og brugervenligt. Allerede i september lanceres et nyt modul i Opus e-handel, der gør det lettere at e-handle. Det kan være svært at se, hvis ikke man lige ved det. Men et nyt varehus er under opførsel i Aarhus Kommune. Det er virtuelt og vil i foråret erstatte indkøbshåndbogen, der i dag fungerer som hovedindgangen til indkøb over kommunens indkøbsaftaler. ”Vi arbejder i øjeblikket på at indrette bagsiden af vores nye virtuelle varehus. Det sted, hvor varerne og ydelserne bliver ”leveret” og sat på plads.

Systematikken her afgør, hvor nemt kunderne får ved at finde det, de søger. Det betyder også, at vi skal have ryddet op og sorteret fra, så vores kunder ikke drukner i lignende varetilbud, når de søger efter en vare eller ydelse,” fortæller indkøbschef Anette Juhl fra Borgmesterens afdeling, som står i spidsen for indkøbsprojektet Nemmere, bedre, billigere. Et skridt på vejen til lettere indkøb er også det nye modul til Opus e-handel, der går i luften den 10. september. ”Vores mål er at gøre indkøb langt lettere. Det nye modul i Opus e-handel øger netop brugervenligheden. Det skal være let, og derfor er øvelsen også, at vi i vores virtuelle varehus får hylderne placeret, så man kommer direkte hen til den vare, man søger,” siger Anette Juhl. I dialog med kunderne Arbejdet med at få placeret varer og ydelser på de rette hylder foregår i kommunens indkøbsafdelinger, hvor medarbejderne også er parate til rollen som det virtuelle varehus’ nye servicemedarbejdere.

”Af erfaring ved vi, at der vil være varer, som vi ikke fra starten tilbyder. I de tilfælde vil vores servicemedarbejdere stå til rådighed, så man altid kan spørge efter den vare, man ønsker. Vores ambition er i langt højere grad at komme i dialog med de decentrale indkøbere, så vi får aftaler hjem på de varer, som kunderne ønsker,” siger Anette Juhl, der forventer at det nye virtuelle varehus kan åbne i foråret 2013. Arbejdet med at indrette det virtuelle varehus foregår sideløbende med, at Børn og Unge afprøver en række prototyper på indkøbsfællesskaber, som inspiration til den fremtidige organisering af indkøb i Børn og Unge. Ideen er skabe større fællesskaber omkring indkøbsfunktionen, så flere tilbud deles om en indkøbsansvarlig, der bliver superbruger i indkøbssystemet.

Kontaktoplysninger, hvis du vil vide mere: Indkøbschef Anette Juhl på mail: ajh@aarhus.dk eller Grethe Laugesen på mail: ggk@aarhus.dk Læs mere: BUportalen under Økonomi

Det skal være let, og derfor er øvelsen også, at vi i vores virtuelle varehus får hylderne placeret, så man kommer direkte hen til den vare, man søger. Anette Juhl, indkøbschef, Borgmesterens afdeling

BU Nyt | August 2012

11


kurser

aktuelle KURSER Find alle kurser: På BUportalen: ww.buportalen.dk. Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner

Temadag for sprogvejledere

Sprogpædagogik 0-3 år: Hovedoplæg af Ole Henrik Hansen og Mona Gerstrøm samt spændende workshops. For eksempel om emnerne: 0-3 års-pædagogik - For børnenes skyld - Samspil og kommunikation med de 0-3-årige i et socio/ kognitivt/kulturelt perspektiv - Tematiseret sprogarbejde med små børn - Fordybelsens pædagogik - Leg en bog - En konkret metode for de 2-3 årige - Er du tydelig nok? - Når forældresamarbejdet om et barns sproglige udvikling er en udfordring Sprogarbejde i dagplejen

Tid og sted: 15. november 2012 kl. 8.30-15.30 på Hotel Scandic Aarhus City. Læs meget mere om temadagen i kursusbasen, hvor du også skal tilmelde dig - Søg på ”Temadag”

Kursus til pædagoger, der arbejder med hørehæmmede børn i daginstitutioner Udgangspunktet vil først og fremmest være det hørehæmmede barns dagligdag. For at få en forståelse for hørenedsættelsens konsekvenser i barnets dagligdag vil lyd, øret, hørelsen og forskellige typer af høretab blive gennemgået. Desuden vil vi se på barnets hørekurve, for hvad er det barnet går glip af eller ikke hører? Og hvad kan der eventuelt gøres ved det? Tid: Kursusdatoer: Den 5. + 10. oktober kl. 9-12. Tilmelding i Kursusbasen - Find kurset under kategorien, ”Hørehæmmede” EKSTRA Tønnesvang LIGHT Kursusforløb for FU-ansatte. Jan Tønnesvang gennemgår teorien bag ”sløjfen” om kvalificeret selvbestemmelse. Vi får dialog med praktiske FU-briller på og i forhold til, hvordan vi kan gøre brug af modellen i vores FU-dagligdag. Tid: Torsdag den 22. + 29. september. Tilmelding i kursusbasen – Find kurset under ”FU”. EKSTRA Halvdags kurser for arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøledelse: Få retning og mening i arbejdsmiljøarbejdet

Konflikthåndtering: Løs konflikterne og skab konfliktforebyggende kultur på arbejdspladsen

Tid: Onsdag 23. oktober Kl. 8.30–12

Tid: Onsdag 14. november kl. 12–16

Stress: Spot en stressramt – og gør noget ved det!

Støj: Sænk støjen – med pædagogikken som redskab

Tid: Torsdag 28. november kl. 8.30-12:30

Tid: Torsdag 11. oktober kl. 12.30 – 16

Børn og Unges Kursusadministration E-mail: kursus@mbu.aarhus.dk Tlf.: 2337 4602

12

BU Nyt | August 2012


anmeldelse

I samarbejde med fagbladene folkeskolen.dk og

Børn&Unge samt med Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) bringer Børn og Unge Nyt omtaler og anmeldelser af bøger og materialer. Læs alle Børn&Unges omtaler af Fagbøger på: http://bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge

Nyt fra SKOLF til seksualundervisningen Kontakt SKOLF Mail: pial@aarhus.dk Telefon: 8713 9755 Web: www.aarhus.dk/skolf Kurser og Skolernes Læringscentre: Lisbeth Thue Hansen Mail: litha@aarhus.dk Booking: Bent Sejrsen Mail: besej@aarhus.dk

Nu kan du som underviser få inspiration og materialer til emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (Faghæfte 21). Det kan du via en ny liste med links til gode sider på nettet og overblik over undervisningsmidler, som Skolernes Læringscenter (SKOLF) har udarbejdet. SKOLF har lavet materialet i forbindelse med Børn og Unge-byrådets indstilling til Aarhus Byråd om fokus på undervisningen i emnet.

Bestil materialekassen via www.skolf.dk – titel ”Love Sick” Yderligere informationer om spillet på http://www.lovesick.dk/

Find links og materiale: På www.skolf.dk

Her finder du også et sexshow, der kan rekvireres til skolens ældste klasser. Det er ikke gratis og er ikke refusionsberettiget. Se mere på http://www.madsognanna.dk/Sexshow/Forside. html

Bestil emnekasse med 10 spil

Husk: Enkeltbogsamlingen på SKOLF

Som noget nyt kan du bestille en emnekasse med 10 spil samt 1 lærervejledning. Spillet er et kortspil, der hedder ”Love Sick”et spil om sex, kondomer og klamme, klamme ting. Det er et hurtigt og sjovt kortspil om sexsygdomme – og hvordan du undgår dem. Alle skoler har modtaget 1 spil til lærerbiblioteket til brug i forberedelsen.

Når du skal på kurser eller efteruddannelse har SKOLF måske de titler, du skal bruge. SKOLF råder over en stor enkeltbogsamling af specielt pædagogiske og psykologiske bøger. Derfor inden du selv køber bogen, kan du tjekke, om den er til udlån via SKOLF.

BU Nyt | August 2012

13


kort nyt

Indvielsesfest på Skæring Skole Skæring Skole indviede i sidste uge deres nye kantine og kostordning. Det nye skoleår byder på store forandringer for både elever og lærere. ”Fremover spiser eleverne ikke længere spiser i klasserne. Nu mødes alle til et obligatorisk måltid mad i vores nye kantine. Her kan man spise sin medbragte madpakke eller købe et sundt og nærende måltid mad for kun 15 kr. Allerede her en uge inde i det nye skoleår er der over 700, som har tilmeldt sig den nye kostordning. Det, synes jeg, er en fantastisk opbakning,” siger skoleleder Anne Schwartz. Hun er overbevist om, at de fælles måltider vil skabe en stærk og sund madkultur, der vil forbedre elevernes indlæring. For de ældste elever er der morgenmotion på skemaet fire dage om ugen med efterfølgende fælles morgenmad. Anne Schwartz fortæller, at eleverne har taget rigtig godt imod de nye tiltag. Det samme har skolens ansatte. ”Jeg har stor respekt for mine medarbejdere, og jeg er ikke i tvivl om, at de går trætte hjem her de første par uger. Det er hårdt arbejde at sætte gang i så stort et projekt, men alle medarbejdere har vist gejst og vilje, og det er vigtigt, for det er dem, som skal løfte projektet,” siger skolelederen.

Klubberne Tranbjerg har fået en multibane I 15 år har Klubberne Tranbjerg ønsket sig en multibane, hvor børn og unge kunne spille boldspil. Nu er den indviet. I januar 2012 blev det første spadestik til multibanen ved Klubberne Tranbjerg på Torvevænget taget. Og siden da har børnene og de unge i Tranbjerg set frem til at få et sted, hvor de kan spille mange forskellige boldspil. ”Nu får de nem tilgang til alsidig motion. Vi fik en multibane, da vores udearealer er meget små, og på den måde kan vores medlemmer og andre få mulighed for at spille håndbold, fodbold, volley, tennis og meget mere,” fortæller afdelingsleder Bjarne Mulvad. Og det er ikke kun om sommeren, at det er muligt at benytte banen. Der er blevet sat lys op ved den, og det gør, at den kan bruges alle årets måneder. Bjarne Mulvad skyder på, at de unge med multibanen nu vil komme i klubben, da de nu kan tilbyde flere aktiviteter. Og så gør beliggenheden, at børn og unge med særlige behov har mulighed for at bruge den, i trygge omgivelser og med voksne omkring dem. Klubberne Tranbjerg er en del af Ung I Aarhus – Fritidscenter Horsensvej, som tilbyder en bred vifte af klubaktiviteter og ungdomsskoletilbud for børn og unge. Sammen med de andre fritidscentre i Ung I Aarhus hjælpe de unge med at komme sikkert videre i livet og få en uddannelse.

Tegn til I segner Kom til gratis tegnemarathon – for alle børn og unge fra 8-18 år. Der er tegneundervisere, croquis, tape, tush, småt og råt. Tid: Lørdag den 25. August kl. 10-13 Sted: Aarhus Billed- og Medieskole, Brobjergskolen. Frederis Alle 20 A, 3. Sal Kontakt: Hanne Algot Jeppesen Mail: hanne@aarhusbilledogmedieskole.dk

14

BU Nyt | August 2012

Den 14. august indviede Klubberne Tranbjerg deres nye multibane. Fritids- og Ungdomsskoleleder Michel Larsen fra Ung I Aarhus – Fritidscenter Horsensvej klippede det røde bånd, som klubben havde hængt op foran banen. Og der gik ikke lang tid fra banen var indviet indtil drengene spillede kamp mod de ansatte. Foto: Michael Sørensen-Bech


kort nyt

Vandsjow for børn og voksne i Festugen I Festugen bliver de grønne områder ved Rådhuset og Musikhuset forvandlet til en sammenhængende og frodig bypark, der danner ramme om en masse spændende aktiviteter for børn og voksne. ”Vand” er et af temaerne for parken, og Aarhus Vand inviterer til to aktiviteter: Tryl og leg med vand for de 3-6 årige: Tryllekunstner Birger Vest underholder den 5. og 6. sept. løbende mellem 9.30 og 12.00 med et trylleshow om vand, og børnene lærer at folde et drikkekrus af papir, som de skal fylde med frisk vand fra drikkevandsfontænen ved Ridehuset. Herudover er der leg med kæmpe sæbebobler, og børnene kan søsætte papirskibe i soppebassinet foran Musikhuset. De deltagende børn får en ”Vandnørd-kasket”. Der er gratis adgang, og børnehaver er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, og trylleshowet gentages hver halve time. Van(d)vittige historier for børn og voksne: Gå på opdagelse efter sære og tankevækkende historier om vand i Byparken. Brug din smartphone til at aflæse de otte QR-koder, der er monteret på pæle rundt omkring i parken og læs eller lyt til historierne. Deltag også med din smartphone i en konkurrence om 10 karaffelsæt. Kontakt: Kristian Brunmark, Kunde og Administration Mail: kkb@aarhusvand.dk

Ny fodboldskole på Søndervangskolen Drenge fra 6.-9. årgang får nu flere muligheder for fysisk udfoldelse i en lang skoledag – og god foldboldtræning. Fra august har skolen etableret en fodboldskole, der med tilbyder klare rammer og en mulighed for at understøtte den enkelte i at træne selvtillid, handlekompetencer og fællesskabsfølelse gennem holdets træning og kampe. Skolen har indgået aftale med flere sponsorer og kan dermed tilbyde drengene træningstøj, kamptøj og bolde. Fodboldskolen er en del af Søndervangskolens heldagsskole. Kontakt: Peter Fink-Andersen, Fodboldskoleleder, Søndervangskolen Tlf.: 61 27 29 90

Pædagogerne i Jellebakkens Dagtilbud krydser veje og stier i bakkerne Lørdag den 1. september bliver der krydset veje og stier i bakkerne, når Jellebakken Dagtilbud har personaledag for alle dagtilbuddets 90 medarbejdere. Dagen er en del af en større fusionsplan. På dagen bliver medarbejderne delt op hold med en medarbejder fra hver af dagtilbuddets ni afdelinger og skal besøge alle dagtilbuddets afdelinger. Målet med dagen er, at medarbejderne lærer hinanden at kende på tværs af afdelingerne, kommer på besøg i dagtilbuddets ni afdelinger og bliver fagligt inspireret af hinanden.. Kontakt: Dagtilbudsleder Christian Thaarup Mail: chth@aarhus.dk. Læs mere: www.jellebakken.dagtilbud-aarhus.dk

BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de

15.000 ansatte

i Børn og Unge, Aarhus Kommune

BU Nyt | August 2012

15


nyt om navne

”Vi kommer tættest på” Tillykke med 25 års jubilæet

Lisbet Bang har i år fejret sit 40 års jubilæum som sundhedsplejerske. Nu går hun på pension.

Teknisk serviceleder Jan Petersen, Sødalskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 7. september

”Hvis man som jeg elsker sit job, må man sætte en deadline. Så jeg havde besluttet mig for at stoppe efter 40 år”, fortæller hun. Hun er et smilende menneske – et menneske, som siden 1972 har kendt hvert barn og hver familie i de gader, som årene gjorde til hendes.

Pædagog Dorte Rønsby, det selvejende dagtilbud Børnegården Sct. Anna, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 28. september Fuldmægtig Lone Nielsen, Pædagogik og Integration, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. august Konsulent Rita Kristensen, Pædagogik og Integration, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september HK specialist Anette Ruders, Bygninger, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Pædagog Henny Knudsen, DII Haven, Christiansbjerg Dagtilbud, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 30. august Pædagog Marianne Ray Richter, Den integrerede institution ”Skibet”, Skejby Vorrevang Dagtil-bud, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 15. juli Lærer Jesper Henriksen, Engdalskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Dagplejer Pia Stanley Andreasen, Dagplejen i Brabrand, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 6. September.

Tak for indsatsen Sektionsleder i Pædagogik og Integration, Jes Jørgensen, har fået ansættelse som Børn og Ungechef på Ærø. Tillykke med det, Jes, og tak for din store indsats i Aarhus Kommune. Venlig hilsen Pædagogisk chef Pauli Johansen

Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune – og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: kommunikation@mbu.aarhus.dk

”Min drivkraft har været at følge mennesker i vækst. At hjælpe i de sværeste uger, når man får et lille nyt barn. At støtte forældreskabet og accepten af det lille barn. Det kan vi som sundhedsplejersker, fordi vi er tæt på familierne – tættest af alle og næsten helt nede under dynerne,” fortæller Lisbet Bang.

Først med mødregrupper Sundhedsplejersken har sat dybe aftryk i gaderne og såmænd også i det danske landskab. Hun har været med til at etablere de første mødregrupper – en stor succes, som startede efter inspiration fra nybagte mødres fælles aktiviteter i det daværende ”Huset” i Aarhus. Og så har hun holdt foredrag og undervist dagplejere om aftenen. Hun har altid sagt ja. ”Jeg har elsket det her job – både i hjemmene på Frederiksbjerg og i N.J. Fjordsgade Skole, som jeg har været tilknyttet” siger sundhedsplejersken. Lisbet Bang har set verden ændre sig gennem det liv, hun har mødt i midtbyens små lejligheder. I 70’erne boede her arbejdere fra Århus Havn og hjemmegående mødre i små lejligheder med toilet på bagtrappen og bad i kælderen. I dag bor her studerende. ”Mødrenes har fået viden og uddannelse – det er en stor forskel. Og fædrene en forståelse af, hvad en far er. En forventning til, at man har fået et fælles barn,” siger hun og giver det en stille omtanke, at nutidens børn får god mad og pleje, men tynges af skilsmisser og nye familier. Lisbets egne arbejdsvilkår har også ændret sig. Fra kontor i eget hjem og op til 12 besøg på en dag til kontor med kolleger, nye chefer og meget færre besøg. ”Jeg har tilpasset mig. Fundet essensen og fået det bedste ud af det. Jeg har følt mig udfordret af nedskæringerne,” smiler Lisbet. Nu forlader hun sit fag. Det tværfaglige samarbejde med lærere, pædagoger, pedeller, tale-pædagoger, skolepsykologer, institutionerne og socialforvaltningen, familieværkstederne – og ikke mindst kollegerne i sundhedsplejen og N.J. Fjordsgade Skoles ledelse: ”Dem kommer jeg til at mangle.”

16

BU Nyt | August 2012

Bu nyt nr 14 2012  

Børn og Unge materiale