Page 1

Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til vÌrdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger.


”Ofte finder virksomheder det udfordrende at arbejde strategisk med print, da effekten er svær at dokumentere. Med Scriptor Print Mapping kan resultaterne printes sort på hvidt.”

“Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores kunder et afgørende forspring, når det gælder om at skabe værdi.” Peter Koch Bestyrelsesmedlem, SCRIPTOR

Scriptor Print Mapping sætter helt nye standarder for optimering af printøkonomi, ledelsesrapportering og overblik. Print og dokumenthåndtering har flyttet sig fra periferien af it-infrastrukturen til at være en del af hverdagens helt centrale værktøjer for virksomhedens forretning. Dette stiller nye og større krav til en optimal print- og dokumenthåndteringsstrategi. Samtidig stiller det nye krav til ledelsen, indkøbsfunktionen og it-afdelingen, når der skal udvikles en velfungerende print- og dokumenthåndteringsstrategi. Det gælder både den overordnede strategi for Managed Print Services og helt konkret, når brugernes behov skal understøttes i en rentabel og ansvarlig driftsøkonomi. Scriptor Print Mapping skaber netop dét samlede overblik, der kan bane vejen for effektiv og værdiskabende Managed Print Services.


Når det gælder overblik og dokumenterede ledelsesbeslutninger, er Scriptor Print Mapping fremtidens værktøj.

Tilstandsrapport

Ta’ pulsen på din nuværende printløsning. Du får en her-og-nu status på din nuværende printløsning. Med udgangspunkt i live data, får I et overblik over jeres nuværende forbrug fra alle printere på netværket. Blandt andet med udgangspunkt i antal print-, kopi- og MFP-enheder, producentfordeling, printvolumen, mono vs. farveforbrug og mange andre relevante informationer om installationen.

Når strategier skal vurderes eller revurderes, bygges beslutninger på dokumentation, argumentation og overblik. Det gælder også inden for print- og dokumentløsninger. Med Scriptor Print Mapping får I adgang til fremtidens værktøj, der konsoliderer og forbedrer både print-infrastrukturen og bundlinjen.

Vi kombinerer 20 års know how og avanceret software

Vi kombinerer avanceret software, erfaring og ekspertise i Scriptor Print Mapping og klæder topledelsen på til at træffe veldokumenterede beslutninger og lægge langsigtede strategier, der skaber merværdi. Elementerne i Scriptor Print Mapping kan du læse mere om på dette opslag.

Få et klart overblik over forbrug og økonomi.

Få et klart billede af økonomien i jeres nuværende printløsning.

Skab et klart før/efter billede af jeres omkostninger og ROI ved udskiftninger og optimering af printinstallationen.

Få automatisk et fuldt overblik over jeres nuværende printomkostninger.

Design printinstallationen virtuelt – med real time ROI-beregninger.

Opdatering

Med udgangspunkt i data fra Tilstandsrapporten opdateres firmaets egne driftsøkonomiske nøgletal. Der skabes en præcis økonomisk rapport, der dokumenterer de nuværende omkostninger ved driften med udgangspunkt i serviceaftaler, leasingaftaler og tonerforbrug. Analyseresultaterne og konklusionerne præsenteres i en samlet rapport. Drag’n’drop printere, kopimaskiner, MFP’ere og øvrige printerenheder på virksomhedens Floor Map og se forandringer i jeres ROI på et splitsekund.

Få et ledelsesværktøj, der automatisk skaber ledelsesrapporter og -forslag i Word og PowerPoint.

Dokumentér jeres beslutningsgrundlag på baggrund af præcis forbrugsanalyse af nuværende og fremtidige investeringer.

Scriptor Print Mapping understøtter fremtidens Managed Print Service og kravene til en effektiv og veldrevet print- og kopiinstallation.

Forbedring

Skab overblik og få et dokumenteret forslag til fremtidens investeringer. Vi går et niveau dybere og ser på mulighederne for at konsolidere og forbedre infrastrukturen, driften og bundlinjen. Med Forbedring får I et nyt forslag (eller flere) til fremtidens printløsning og en forbedret driftsøkonomi. Konsekvenserne ved nye printenheder og driftsløsning er beregnet til bunds, og besparelserne ved konsolideringen afrapporteres i PowerPoint, der giver et solidt og veldokumenteret beslutningsgrundlag for alle parter i virksomheden.

Kortlægning

Få kortlagt jeres fremtidige printbesparelser. Kortlægning er den visuelle del af Scriptor Print Mapping, og giver mulighed for et komplet, visuelt overblik over printenheder på alle lokationer med kortlægning af alle printere, kopimaskiner og MFP’ere på dit netværk. Kortlægningen sker på jeres egne tegninger over Floor Plans, fordelt på både lokationer, afdelinger og endda kontorer. Kortlægning er en tillægsydelse til enten Tilstandsrapport, Opdatering og/eller Forbedring.

Ledelsesanbefaling

Få et veldokumenteret beslutningsgrundlag sort på hvidt. Med Ledelsesanbefaling samler vi alle analyser, resultater, anbefalinger og konklusioner fra Forbedring i ét samlet dokument. Her får virksomheden dokumentation, som danner grundlag for et veldokumenteret beslutningsgrundlag for topledelsen. Ledelsesanbefaling er ligesom Kortlægning en tillægsydelse, men gælder kun til Forbedring.


”Vi skaber sammenhæng mellem din nuværende printsituation, fremtidige printbehov, innovative printløsninger og vores solide erfaringsgrundlag.”

Scriptor Print Mapping sætter retning for fremtidens printstrategi. Med Scriptor Print Mapping skaber vi et samlet overblik over de parametre, der tegner virksomhedens nuværende printsituation. På baggrund heraf identificeres potentielle indsatsområder for optimering, og ved hjælp af software beregnes konkrete besparelsesmuligheder, hvilket danner et solidt og veldokumenteret beslutningsgrundlag – for både it-afdelingen, indkøbsafdelingen og den samlede ledelse.

Scriptor Print Mapping identificerer indsatsområderne, dokumenterer resultaterne og baner vejen for en ny printstrategi. Udbyttet af en optimeret printstrategi kan hentes mange steder i virksomheden - lige fra processerne omkring printerinstallationen, brugernes tilfredshed, højere oppetider på printerne til et optimeret it-budget. Vi har udarbejdet Scriptor printstrategi som et operationelt værktøj, der gør det enkelt at implementere jeres print- og dokumentstrategi i virksomheden.

Man

aged Print Services

“Vores lange erfaring med optimering af virksomheders printløsninger, giver vores kunder et afgørende forspring.”


”Med Scriptor Print Mapping har vores indkøbs- og it-afdeling for første gang fået et fælles overblik over drift, forbrug og økonomi, efter vi har fået en central styring på IT området. Det har skabt et kvalificeret beslutningsgrundlag og overblik over, hvordan vi skaber en værdiskabende printstrategi fremover.” Tonni Hansen, Indkøbskoordinator Danske Fragtmænd A/S

Med fuldt overblik og et solidt beslutningsgrundlag, har Scriptor Print Mapping synliggjort væsentlige besparelser. Danske Fragtmænd A/S er en landsdækkende logistikvirksomhed. På de tre af deres syv lokationer, har de, med Scriptor Print Mapping, lokaliseret 115 printere, kopimaskiner og faxenheder, hvor der er mulighed for en væsentlig besparelse per måned. Med Scriptor Print Mapping er der skabt overblik over drift, økonomi og mulige løsninger, som nu danner grundlag for fremtidens beslutninger og valg af printstrategi.

Udbyttet

• Danske Fragtmænd A/S fik udarbejdet Scriptor Print Mapping og fandt 30 maskiner, der ikke var på nettet - men på dyre aftaler. • Med udgangspunkt i tracking fra Tilstandsrapporten og forslaget fra Forbedringen vil Danske Fragtmænd opnå en væsentlig, månedlig besparelse på driften og en reducering af enheder på knap 50 %. • Scriptor Print Mapping har skabt et fælles overblik og beslutningsgrundlag i både it- og indkøbsafdelingen, som er gået fra decentral til central styring.

Vil du vide mere? Kontakt en af vores dygtige printkonsulenter på

7020 7750 eller kontakt@scriptor.dk

Grusbakken 5

2820 Gentofte

Telefon +45 7020 7750

Fax +45 7020 8550

www.scriptor.dk

Scriptor Print Mapping  

Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger