LIME juli 2017

Page 71

rollemodel

à

KVINDER, DER GØR EN FORSKEL

I LIME sætter vi fokus på kvinder, der rykker ved verden. Eller ved det helt nære. Kvinder, der gør en forskel – for andre mennesker, for en sag, for det store hele.

“B øger g ø r os i k ke til bed re men nesker, men de g i ver håb” Bøgerne hjalp Rachel Röst med at klare en svær barndom. Nu hjælper hun andre udsatte børn med at opdage glæden ved at læse. Hun har stiftet Læs for Livet, der samler bøger ind og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner for anbragte børn. TEKST Isabel Fluxá Rosado FOTO Carsten Bundgaard

E

Bøger har medvirket til, at Rachel Röst er blevet mønsterbryder.

n aften i 2012 sad Rachel Röst endnu en gang og følte sig nedslået og magtesløs over nyhederne. Om stigende social ulighed, om fattigere børn, om familier, der bryder sammen. “Det er så uretfærdigt – den måde, man sparker nedad. Nogen må gøre noget,” tænkte hun. Som studerende med få penge og enlig mor var det begrænset, hvad hun kunne gøre, men hun fik en idé. Hun havde skrevet to børnebøger og vidste, at forlagene lå inde med et overskud af bøger, som ofte endte som papirstrimler i makuleringen. Hun kendte også en masse forfattere og skrev ud på Facebook, om nogen havde brug for mere plads på reolen og ville donere et par gode bøger. “Jeg blev selv anbragt uden for hjemmet som 16-årig, og der var ikke en eneste bog på institutionen. Jeg vidste, hvor meget litteratur havde betydet for mig og min tro på mig selv, så der kunne jeg gøre noget,” fortæller hun. ➻

GIVER HÅB. DE ‘‘ BØGER GØR DET NEMMERE AT NAVIGERE I SIT EGET LIV OG FORSTÅ SIG SELV OG ANDRE

2017 // LIME

71


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.