Page 67

ROLLEMODEL

H v er måned sæt t e r LIME fo k us på k vi n der , de r r yk ker v ed v er de n. El l e r v ed det helt nær e. Kvinder , der gø r en for ske l for a ndr e mennes ker, e n sa g e l l e r fo r det s to re hel e. à

Da Heidi ikke kunne tage sig sammen til at motionere en gang om ugen, besluttede hun sig for at gøre det sammen med andre – og startede Gå Mig Glad. Og det er hun og mange andre vitterligt blevet af at trave sammen derudad. TEKST Ditte Clemen FOTO Carsten Bundgaard

“Det er dobbelt op på happiness” K an du gå dig glad? Ja, selvfølgelig! Og særligt hvis du spørger Heidi Møller, der hver tirsdag klokken 15 inviterer alle, der har lyst, til en fælles gåtur i Kolding ind gennem byens snoede gader og ud over markerne. Hun går også, mens hun fortæller sin historie til LIME. Selvfølgelig. “Jeg ved aldrig, hvor mange der kommer,

for man skal ikke melde sig til. Der er ikke noget abonnement, ingen forening. Det er bare mig,” siger Heidi, der aldrig har aflyst en gåtur, siden hun startede Gå Mig Glad og blev forpligtiget som gå-vært. “Første gang, der kom over 10, tænkte jeg, ‘hold da op, jeg kan ikke nå at tale med dem alle sammen.’ Jeg går nemlig meget op i værtsrollen og i, at alle skal føle sig

hørt, set og taget godt imod. Det er stadig vigtigt, men jeg har også fundet ud af, at folk jo taler med hinanden,” griner Heidi. Hun kan fortælle utallige historier om kvinder over 65 år, der har fået nye veninder på gåturene. Om tilflyttere, der pludselig kender både naboer og skjulte steder i byen, fordi de ugentlige gåture altid tager nye veje rundt i området

Ò L IME .DK

67

Profile for LIME

LIME maj 2019  

LIME maj 2019