Blokken nr. 101, Juni 2019

Page 1

Medlems nyt nr. 101 Juni 2019


Redaktion

Kaj Skytte Nielsen Jens Lautrup

2463 5094 4086 0446

kajskytt@stofanet.dk j.lautrup@city.dk

Lillebælt Smakkelaug`s bestyrelse Oldermand Viceoldermand Kasserer Sekretær Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Suppleant Suppleant Revisor Revisorsuppleant

Søren Johansen Asbjørn Trædholt Jørgen Illum Hansen Knud Mortensen Peter Uldal Jens Glindvad Andersen Jens Lautrup Vagn Olsen Henrik Bielefelt Peder Juul Rasmussen

4157 4578 6171 4020 3031 4296 4086 5186

strib@city.dk Asse_p@hotmail.com j-illum@stofanet.dk kmo@weber.dk gpuldal@gmail.com jgsnug@profibernet.dk J.lautrup@city.dk vagnolsen@gmail.com h.bielefelt@stofanet.dk p.juul.ras@post.tele.dk

6441 3374 0251 0962 0446 8154

2337 5836

Lillebæltværftets Venneforening`s bestyrelse Formand Næstformand Kasserer

Asger Frederiksen Birgit Teut Johannes K. Frederiksen

2288 4291 6441 8465 2049 9572

avf@stofanet.dk

Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse 1. suppleant 2.suppleant

Doris Engholm Jørgen Greve Peter Uldal Asta Friis Michael Andersen Flemming Worsøe

2014 2074 3031 2427 3031 6441

Dorisengholm@yahoo.dk jbg@stofanet.dk gpuldal@gmail.com astafriis@stofanet.dk michael.flyver@gmail.com flemming.worsoe@middelfart.dk

frederiksen_j_k@hotmail.com

2195 1094 0251 7566 7207 4956

Lillebæltværftet`s bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Bestyrelse Sekretær Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse

Jens Lautrup Jens Glindvad Andersen Vagn Olsen Viggo Neumann Asger Frederiksen Majken Nørup Bodil Schelde-Jensen Peter Storm

4086 4296 5186 2946 2288 6441

0446 0962 8154 2959 4291 4741

Blokken udkommer næste gang i september 2019. Forsidefoto: Knarrens ankomst til Middelfart. Foto: Kaj

J.lautrup@city.dk jgsnug@profibernet.dk vagnolsen@gmail.com lerhus@mail.dk avf@stofanet.dk mn@middelfat-museum.dk bodil.schelde-jensen@fredericia.dk

Oplag 450 Tryk: MV-TRYK Hjemmeside: www.lillebæltværftet.dk

2


Leder juni 2019

Lillebælt-Værftet er genstand for stor beundring af de mange turister der hvert år deltager i arrangementerne, der i sommerperioden finder sted i Værftshallen eller når de kigger ind i vinterhalvåret hvor renoveringen af bygninger og både er på sit højeste. Som frivillig medarbejder på Værftet kan man ikke lade være med at glæde sig over den store begejstring de giver udtryk for under deres besøg. Til tider kan man spore en vis misundelse over at et sådant sted ikke findes på deres hjemegn. Det er også et unikt sted vi har her i Middelfart, et sted vi absolut kan være stolte af og som vi skal værne om. Til alt held er der en stor skare af frivillige, der yder en kæmpe indsats hvert år med at holde bygningerne og de omkringliggende faciliteter ved lige. Derudover holdes der også liv i de gamle bådebyggertraditioner når foreningens både renoveres i vinterperioden. Men det handler ikke om at det hele bare skal ose af nostalgi, der skal også ske en udvikling så vi kan følge med tiden, uden dog at give køb på for meget af det autentiske. Det er en svær men nødvendig balance Foreningen Lillebælt-Værftets formål er blandt andet at bevare Middelfart Skibs- og Bådebyggeri som en levende arbejdsplads. Foreningen har derfor for 6 år siden bortlejet retten til at drive professionelt bådebyggeri til bådebygger Chris Domino Larsen. Det har vist sig at være en rigtig beslutning. Hans lille bådebyggeri har stødt og roligt udviklet sig, så der her pr. 1. marts blev ansat en lærling, som det også fremgår af en artikel inde i bladet. Dermed er der nu tre personer i beskæftigelse med det gode gamle bådebygger håndværk. Det stiller også øgede krav til faciliteter og maskiner, så der for har vi nu fået opdateret vores maskinpark i den store værftshal og skal til efteråret til at ombygge det tidligere kontor til omklædnings- og baderum. Derudover bliver der også behov for en mindre opvarmet værftshal og en lille kantine og et lille kontor, alt sammen noget der nu foreligger tegninger på. (se inde i bladet). Det har været meget magtpåliggende, at de nye bygninger naturligt falder ind i den øvrige arkitektur, hvilket vi finder er lykkedes for arkitekten. Det er klart, at et sådant byggeprojekt stiller store krav til økonomien. Vi har allerede investeret mange penge i opdatering af maskiner m.m. så vi skal ud at søge økonomisk støtte hvis det skal lykkes os at gennemføre projektet og holde liv i den positive udvikling. Vi afventer nu en byggetilladelse, hvorefter vi som nævnt skal have fundet pengene. Formand Lillebælt-Værftet Jens Lautrup

3

www.lillebæltværftet.dk


Venneforeningens program for sommeren 2019 11-06-19 12-06-19 13-06-19 14-06-19

19-06-19 21-06-19 22-06-19

Maritime Højskoledage Kl. 9.00 - 16.00 Maritime Højskoledage Kl. 9.00 - 16.00 Maritime Højskoledage Kl. 9.00 - 16.00 Koncert med Anders Mikkelsen og Anders Roland Kl. 19.30 i samarbejde med GUF pris oplyses senere MAT revy ”FAKE NEWS” Kl. 20.00 pris 100 kr. incl. Kaffe og kage MAT revy ”FAKE NEWS” Kl. 18.30 pris 250 kr. incl. Spisning og dans MAT revy ”FAKE NEWS” Kl. 18.30 pris 250 kr. incl. Spisning og dans Billetter kan købes hos Vibeke Ranch Hansen

4

www.lillebæltværftet.dk


23-06-19 07-07-19 11-07-19 21-07-19 04-08-19

18-08-19 25-08-19 27-08-19 29-08-19 30-08-19 13-09-19 14-09-19

Åbent hus med Kunsthåndværk Kl. 10 – 16 Søndagsmatine med Niels Ole Frederiksen Kl. 14.00 pris 100 kr. incl. Kaffe og kage Visens Skib i havnen kl. 20.00 gratis Åbent hus med Kunsthåndværk Kl. 10.00 – 16.00 Søndagsmatine med 3 generationer Vibeke Ranch Hansen med mor og datter Kl. 14.00 pris 100 kr. incl. Kaffe og kage Åbent hus med Kunsthåndværk Kl. 10.00 – 16.00 Sild og Jazz med Finn Odderskov og Jazz4all Kl. 13.00 pris 200 kr. incl. Stort fiskebord Koncert med Allan Mortensen og Jens Jefsen Kl. 19.00 pris 100 kr. Jazzkoncert med Benjamin og Anders Koppel Kl. 19.00 pris 150 kr. Allan Buch fortæller om fiskeri og fangst Kl. 16.00 gratis adgang Kabaret ved Middelfart amatørteater Kl. 19.00 pris 100 kr. Pottemagerudstilling i samarbejde med Clay Kl. 10.00 - 16.00 Billetter til koncerterne kan købes når der er åbent hus på værftet eller bestilles hos Asger Frederiksen tlf: 22884291 mail;avf@stofanet.dk

5

www.lillebæltværftet.dk


Et nyt ansigt på Lillebæltværftet. Emma Haastrup er startet som voksenlærling hos Chris på værftet. Emma har en baggrund som pædagogmedhjælper og har studeret økonomi på universitetet. Hun bor foreløbig i et lånt hus her i byen, men har en kæreste, som snart bliver færdig med læreruddannelsen i København, Derefter håber Emma at han finder et lærerjob her i nærheden, så de kan finde en mere permanent bolig. Foreløbig er Emma meget glad for jobbet og omgivelserne og samarbejder godt med Chris. På billederne er hun i fuld gang med en mindre reparation på bundgarnsjollen ”Ditte”.

Kaj Skytte

www.lillebæltværftet.dk


Traditionen tro afholder vi solhvervsfest lørdag d 29/6, for laugets medlemmer og ledsager. Vi starter kl. 14 hvor vi rigger jollerne til og herefter er der sejlads på Bæltet Omkring Kl. 18 er er grillen tændt til fri afbenyttelse. Man medbringer selv mad og evt. drikkevarer. Drikkevarer kan dog købes til absolut favorable priser. Tilmelding via sms til Oldermanden 41574578 eller på opslag i smakkestuen. Vi ses til endnu en fornøjelig dag i Lillebælt Smakkelaug www.lillebæltværftet.dk/smakkelauget

www.lillebæltværftet.dk


FRIGG

Smakkelauget har fået overdraget en 20’ 2-smakke fra Kolding Koggelaug. Jollen er en såkaldt ”skiftejolle” og har tilhørt Fyr og Vagervæsnet og været placeret på et fyrskib hvor den blev brugt til udskiftning af besætningen. Jollen er bygget i eg på eg og klædningen er spejlskåret og stort set intakt. Den er bygget på Orlogsværftet i 1943 under den navnkundige bådebygmester M.J.S. Hansen

Og hvem var så denne navnkundige bådebygmester M.J.S. Hansen ?

BLOKKEN En digital udgave af blokken findes på vores hjemmeside, under www.lillebæltværftet.dk/blokken Det betyder ikke at den trykte udgave udgår, men at du kan fravælge den, ved at sende en mail til Strib@city.dk herved kan vi spare lidt porto.

8

www.lillebæltværftet.dk


Tirsdag d. 30 April blev de sidste af vores joller søsat og alle er nu klar til sommeren sejladser i de danske farvande. Bl.a. skal vi en tur til Træskibssammenslutningens Pinsetræf i Holbæk og en tur til det sydfynske ø-hav. 2 af jollerne blev klargjort i jollehuset og søsat fra samme og det er nemt, så er vi fri for truck og transport hen i havnen. Desværre er det ikke praktisk at tage jollerne op samme vej, når den tid kommer, da det sviner rigtig meget når bunden skal spules og rengøres.

9

www.lillebæltværftet.dk


10

www.lillebæltværftet.dk


Byggeprojektet Byggeplanerne på Lillebælt-Værftet begynder så småt at tage form, vi har nu modtaget tegningerne fra arkitekten og detailtegninger er sendt til de håndværkere, der skal give et bud på hvad byggeriet vil koste. Vi har også ansøgt Kommunen om en lokalplangodkendelse og senere skal der søges om en byggetilladelse. Vi har i dette nummer af Blokken fornøjelsen at præsentere tegningerne af det påtænkte byggeri på de næste sider. Der skal bygges en ca. 46 m2 hal, der hvor det store grønne telt ved siden af gasbetonbygningen står i dag. Hallen skal være med beton- og trægulv og midt i hallen skal der i loftet laves en traverskran. Der bliver porte i begge ender så det fortsat er muligt at køre både i gennem og videre ind i den store værftshal. Ved siden af den nye hal bygges et folkerum på ca. 22 m2 med te køkken og håndvask samt et lille kontor på 8 m2. Væggen mellem folkerum/kontor og den nye hal opføres i gasbeton lige som smedjen også bliver omkranset af en gasbeton væg. Ydervæggen til folkerummet og kontoret bliver en trækonstruktion beklædt med træ. Gulvet her bliver også beton belagt med træ. Udgangen fra smedjen bliver flyttet, så man går op inde fra smedjen og lige ud på beddingen. Den lidt specielle tagkonstruktion er valgt af hensyn til de gamle bygninger, så det nye falder naturligt ind. Jens Lautrup 23.05.2019

11

www.lillebæltværftet.dk


12

www.lillebæltværftet.dk


Gavl mod øst.

Gavl mod nord.

13

www.lillebæltværftet.dk


Havnens Dag 2019 I ugerne op til Havnens Dag, lørdag den 25. maj, var der travlhed i ”ungdoms”-afdelingen med at få smakkejollerne malet færdig og ikke mindst at få dem i vandet til sæsonen 2019. Det gode vejr, i disse dage hjalp os til sidst, så der også blev tid til oprydning omkring jollehusene og Lui blev færdig med den fine rampe ud til jollebrohovedet. Så er jollerne klar til ”Havnens Dag” og sejlersæsonen 2019. Billedet er fra torsdag aften den. 23. maj 2019 På vores hjemmeside, i Melfart-posten og på Facebook fik vi i dagene op til ”Havnens Dag” gjort en del for at gøre opmærksom på vores foreninger Lillebælt Værftet og Lillebælt Smakkelaug og Venne-foreningen. På Facebook nåede vores opslag ud til ikke mindre end 1148 personer. Tak til alle jer der delte dette opslag med jeres Facebook-venner. Håber i vil dele vores opslag en anden gang. På ”Havnens dag” blev der holdt taler ved skipper Henrik Traugott-Olsen og 2. vice bogmester Ulla Jensen fra Middelfart Kommune. Anledningen her var indvielse af en række informationsskilte, som fortæller om havnens historiske træbåde og joller.

Henrik og Ulla holder taler i forbindelse med indvielse af informationstavler hvorefter der blev spist håndmadder og drukket godt øl. Velbekomme!

14

www.lillebæltværftet.dk


Efter indvielsen bød vores altid flittige og arrangeret Venne-forening på lækre håndmadder og godt øl. Og i værft -hallen var der i dagens anledning udstillet en Lynæs-jolle rigget med sejl. Yderligere var der en mindre udstilling af modelskibe. Og medens håndmadderne blev spist fortalte SDU Syd Dansk Universitet v/ Freja Jakobsen om projektet ”Fyn Finder Hvaler”. Et projekt som handeler om at registrere observationer af Marsvin via App’en ”Marine Tracker”

Hele dagen var der mange mennesker forbi Værftet og Jollehusene og flere var ude at sejle med smakkejollerne og andre nøjes med at se vores historiske joller sejle på Lillebælt fra land, i det smukke sejlervejr. Knud

Freja Jacobsen fra SDU fortalte om ”Fyn Finder Marsvin” Oldermand og vice oldermand til Havnens Dag på Lillebælt i en smakkejolle. Vi ses på Gl. Havn

www.lillebæltværftet.dk 15


16

www.lillebæltværftet.dk


Passagerbåden ”Maagen” af Strib Atter en artikel fra Blokkens trofaste skribent, Knud Madsen.

Postkort (beskåret), som angiveligt viser turistbåden ”Maagen” ved Strib Nordenbro. I årtierne omkring 1900-tallets begyndelse pilede turistbådene i sommerhalvåret rundt til Lillebæltskystens mange forlystelsessteder med feststemte mennesker. Bådene var især hjemmehørende i Vejle, Kolding, Haderslev og Assens. I marts 1914 meddelte Middelfart Avis, at et konsortium på Strib bestående af godsejer Kaas, Stribgården, bagermester Hansen, slagtermester Olsen og murermester Nielsen havde købt en passagermotorbåd, ”Maagen”, for 15.000 kr. Det var et stort, elegant, hvidmalet fartøj med kahytsplads til 60 personer, som nogle år tidligere var bygget i Marstal. Fra 1. maj skulle ”Maagen” sejle i rutefart mellem Fredericia og Strib. Godsejer Kaas og Strib Badehotel I 1912 købte godsejer Niels Kaas Strib Badehotel, og under Første Verdenskrig oplevede hotellet en storhedstid. Her optrådte datidens danske kunstnere, musikere, komponister og skuespillere, og arrangementerne tiltrak ofte hundredvis af gæster. Det forekommer derfor logisk, at anskaffe en båd til sejladsen mellem Strib og Fredericia. Godsejer Kaas havde naturligvis interesse i at sejle gæster til sit badehotel, og de øvrige medejere nød utvivlsomt godt af badehotellets succes. Ruten kunne vel også give overskud?

17

www.lillebæltværftet.dk


Facts om ”Maagen” ”Maagen” med kendingsbogstaverne NSCT blev bygget 1909 i Marstal. Det var et udækket fartøj, bygget af

stål og målte 23 bruttoregistertons, 20 nettoregistertons, dybgangen var 1,3 m. Maskinen ydede 36 hk. Ifølge Danmarks Skibsregister havde ”Maagen” tidligere tilhørt ”Randers Fjorddampskibsselskab”. Som hjemmehørende i Strib havde ”Maagen” to førere, nemlig G. Nielsen og dernæst Carl M. Pedersen. Den 19. maj 1914 blev ”Maagen”s fartplan annonceret i Middelfart Avis. I højsæsonen 1. juni til 15. august sejlede båden dagligt 14 gange fra Fredericia, 15 fra Strib. På de store koncertdage afgik båden sidste gang kl. 24 fra Strib til Fredericia og 00.20 til Middelfart. På søgnedage kunne man leje båden, som rummede 100 personer. Dersom ”Maagen” var udlejet, havde man til erstatning en anden båd til at passe den ordinære drift. Uheld og ejerskifte ”Maagen” indledte sin sejlads med flere uheld. Sidst i maj strejkede motoren, så båden drev over til Skanseodde, hvorfra en ”kollega” måtte hente den tilbage. I juni fortalte Middelfart Avis: ”Da ”Maagen” forleden aften, fuldt belæsset med koncertgæster, skulle afgå fra Fredericia til Strib, nægtede dens motor at gøre tjeneste. En tilfældig ombordværende mekaniker trådte hjælpende til. Men det tog lang tid at få motoren til atter at fungere, og imens flygtede så godt som alle passagererne over på ”Turisten”, der straks afsejlede. Den var imidlertid knap kommet uden for havnen, før ”Maagen” med sin langt kraftigere motor indhentede den. Og de, der var forbleven om bord på ”Maagen”, smilede skadefro. Morale: Tålmodighed belønnes”. ”Maagen”s uheld gav nok anledning til uro i ejerkredsen. I hvert fald overtog godsejer Kaas fra 1. juli 1914 fartøjet som eneejer. Det var hans hensigt straks at udskifte bådens fører og maskinmester samt foretage en række tekniske forbedringer ved bådens maskineri. Ejerskiftet førte tilsyneladende til mere stabile tilstande. Man hører ikke om flere uheld. I juli 1916 bragte Middelfart Avis følgende annonce: ”Motorbåden ”Maagen” udlejes til selskaber indtil 100 personer til kortere lystture til moderat betaling ved henvendelse til føreren Carl M. Pedersen, Skovgade nr. 45 [i Middelfart]. Telf. 82. Båden afgår fra Strib hver onsdag og søndag nat kl. 12 til Fredericia og Middelfart”. Den 2. august 1916 meddeltes det, at ”Motorbåden ”Maagen” afsejler hver dag kl. 10 formiddag i alle købestævnedagene fra Middelfart havn til Strib og Fredericia”. ”Maagen” sælges Første Verdenskrigs brændstofmangel indhentede også ”Maagen”, som blev oplagt i Middelfart havn. Den 11. juni 1917 meddelte Middelfart Avis, at godsejer Kaas havde solgt ”Maagen” til Kristiania (Oslo) med overtagelse den følgende dag. Salget synes rimeligt, idet Kaas samme år solgte sine ejendomme på Strib og flyttede fra byen. Frem til 1919 stod han dog ifølge Danmarks Skibsliste som ejer af båden.

18

www.lillebæltværftet.dk


”Maagen” blev for de norske ejeres regning liggende i Middelfart havn til 1919, hvorefter den kom på tvangsauktion. Den 17.2.1919 bragte Middelfart Avis følgende annonce: ”Tvangsauktion over motorbåd. Efter begæring af overretssagfører Aage Smith, København, på udlægshavers vegne bliver den i Middelfart havn henliggende motorbåd ”Maagen” (NSCT), brutto reg. 22,79, netto reg. 20,19 med tilbehør, bl.a. en petroleumsmotor, 36 hk, bortsolgt ved tvangsauktion, der afholdes på Middelfart havn d. 25. ds., eftermid. kl. 2 ½. Kan beses ved henvendelse til havnefogeden. Vederhæftige, inkassator, byfogedfuldmægtig Borum, Middelfart, bekendte købere erholde kredit i 6 uger. Middelfart købstads auktionssret, d. 13. febr. 1919. K. Stephensen. Ved tvangsauktionen blev ”Maagen” tilslået udlægshaveren, A/S Brødrene Bartholdy, i København, for 3.700 kr. Efter nogle få år at have været hjemskrevet i der, udgik fartøjet af Skibsregistret.

Kilder Danmarks Skibsliste, 1913-24. Middelfart Avis, 1914-19 Færgegården, der blev forlystelsescenter (i: Petersen, Åge: Strib i færgernes og jernbanens tid, 1971, s. 75-92).

I forbindelse med Værftes Åben Hus Søndage holder Smakkelauget vanen tro åben i jollehuset. Vi fortæller gerne om vores i gangværende projekter og fremviser gerne vores joller og både. Kig forbi, vi afholder også et mindre stumpemarkede af maritim karakter. Lillebælt Smakkelaug

19

www.lillebæltværftet.dk


Mange her i Middelfart kender navnet Svend Peter Bang Hansen, men ganske få kan i dag bidrage til historien om Svend Peter, så derfor har jeg sat mig for at stykke så meget som muligt sammen om den tilsyneladende driftige bådebygger, så han ikke går helt i glemslen. Herunder er hvad jeg til dato har kunnet finde frem om Svend Peter og håber at nogen blandt Blokkens læsere kan bidrage med yderligere oplysninger så historien bliver så korrekt som muligt. Bådebygger Svend Peter Bang Hansen Født: 10. 04.1918 i Helnæs Sogn - Ugift ingen børn – far: uddeler Mads Hansen, mor: Anne Kirstine Bang. Død: 30.12 1957 – fundet den 18. juli 1958 – begravet den 23. juli 1958

Udlært hvor? Arbejdet i Sverige, Finland og flere steder i Danmark før han slog sig ned i Middelfart i ca. 1945. Noget tyder på at Svend Peter kom til Middelfart omkring krigens slutning, idet han er blandt den store gruppe af bådebyggere, der rykkede ind i Hotel Melfars ruiner efter at tyskerne havde forladt stedet i 1945. I hotellets gamle havesal byggede han en specielt konstrueret Lillebæltkrydser, en såkaldt 16 kvadratmeter kutter med 8,65 meter slængde og 1,72 meter i bredden. Båden der fik navnet ”Haps” blev leveret i 1946. En anden bådebygger i byen lavede samtidig en dublet – hvem det var vides ikke p.t. Det var nogle produktive bådebyggere, der havde indtaget det vandaliserede hotel lige efter krigen. En af de mest produktive var August Ulriksen. Han byggede blandt andet en Folkebåd, en 9 m lang motorbåd og en 31 fods kravelbygget sejlbåd med navnet Saxon, tegnet af Vilhelm Hansen, KDY Juniorbåde, en række pramme og små-joller samt 3 Sana både. Til at hjælpe sig havde Ulriksen ansat en række svende blandt andre Svend Peter Bang Hansen.

Lillebælt Krydser nr. 1 foto. Jørgen Heidemann, 2018

Ulriksen og hans medarbejdere linet op foran Hotel Melfar med nybygningen ”Saxon” i foråret 1946. Fra venstre: Erik Larsen, Finn Jacobsen, Harry Sørensen, August Ulriksen, Erhardt Bruhn og Svend Peter Bang Hansen www.lillebæltværftet.dk 20


Efter at roklubben i sidst i 40`ne flyttede fra Kappelsbjerg til Kongebro flyttede August Ulriksen sit bådebyggeri fra Hotel Melfar til Kappelsbjerg og Svend Peter fulgte med. Da Ulriksen i 1948 må opgive at drive Bådebyggeri Melfar, overtager Svend Peter og driver det videre med stor succes. I 1955 starter et eksport eventyr for Svend Peter med salget en 9,85 lang havkrydser der lanceres under navnet ”Fifty-Fifty” og er tegnet af ingeniør William H. Jansen. Båden blev solgt af direktør T. EngenfeldtNielsen, Hellerup til New York. Båden var 9,85 m lang, 2,85 m bred og havde en dybgang på 1,52 m og et deplacement på 6 tons, sejlarealet var 50 m2 og båden var bygget i mahogni på eg med ruf og doghouse i teak og aptering i mahogni, motoren var en amerikansk 50 HK-motor der gav en fart på 7,5 knob, byggetiden 6-7 mdr. Den skønne båd begejstrede amerikanerne så meget for dens sødygtighed og ynde, at den blev god avisstof i USA og Canada og dermed var eksporteventyret startet for Svend Peter og de fem mand han havde i sit brød på det tidspunkt.

Kappelsbjerg 1950 med Bådebyggeri Melfar midt i billedet lidt til højre. Den lyse bygning forrest til højre er Th. Linds første bådebyggeri som han lukkede en gang i 1952.

1956 blev et travlt år for det lille bådebyggeri, der blev blandt andet bygget 15 Chris-Chraft i mahogni til eksport, en del af en ordre på 300 som et bådebyggeri i Roskilde havde fået. Juniorbåde i mahogni til San Francisco ca. 5 stk. En 7,64 meter lang havkrydser til Florida med fire koøjer, toilet, håndvask, gas-køkken, køleskab, elektrisk lys og alle de raffinementer, som Svend Peter udtrykte det i et interview med en Fynsk avis. Det er også blevet til 3 Nordisk Folkebåde til USA, der blev leveret i henholdsvis august, oktober og december det år. Der indløb også en ordre på en 32 fods motorsejler til Buffalo Canada, en båd der vakte stor opmærksomhed derovre og blev omtalt i forskellige tidsskrifter. Det fik en Yachtmægler i Toronto til at bestille en mahogni KDY Juniorbåd, der i 1957 skulle med på en udstilling som repræsentant for dansk kvalitetsarbejde. Båden var en luksusudgave, som Svend Peter udtrykte det i en avisartikel og den blev bygget på fem uger og kostede 7.000 kroner at fremstille, salgsprisen i Canada var 12.000 kroner, hvilket var mange penge set med danske øjne for en båd af den størrelse. 21

www.lillebæltværftet.dk


KDY Juniorbåden havde også vakt stor interesse i USA ikke mindst i Californien hvor man på en bådudstilling i maj måned 1957 også ønskede at udstille en luksusudgave af den lille båd. Så den blev ordret og var klar til forsendelse 10. maj det år. Forventningerne til båden var store da den blev stærkt opreklameret langs hele Californiens kyst op til udstillingen. En Yawl til den nette sum af 100.000 kroner blev der også bygget i 1957. Det var ingeniør William Nielsen, Slangerup, der efter 4.500 arbejdstimer kunne søsætte sit pragteksemplar af en Yawl på 11,5 meter og med et sejlareal på 54 m2. Det var en båd, der var lavet efter alle kunstens regler. Af de folkebåde Svend Peter eksporterede var det langt fra alle der var eller kunne blive klasset som Nordisk Folkebåd, det skyldes amerikanernes ”vilde” ønsker til aptering og udstyr, som vejede mere end et klassebevis. De ønskede blandt andet rindende vand, toilet, stålvaske, rig beklædning i mahogni og nogle af bådene var sågar kravelbygget. Det tog bådebyggerne 1200 timer at bygge en af de populære folkebåde. Svend Peter eksport var udelukkende foregået gennem forskellige agenter men så dukkede en tidligere amerikansk officer William Elliott op på Bådebyggeriet en november dag i 1956. Bådebyggeri Melfar i 1957, to nye folkebåde i produktion. Han var blandt de 10 første amerikanske officerer som i 1945 kom til Danmark og passerede Middelfart og blev så betaget af byen og omegnen og en af byens smukke kvinder, Jytte Spøer der var datter af fabrikant Palle Spøer.

Jytte og Elliot blev gift og bosatte sig i Hollywood. Interessen for dansk bådebyggerkvalitet i USA blomstrede og det havde Elliot tilsyneladende set en god forretning i, for med sit gode kendskab til Middelfart troppede Elliot som nævnt op på Bådebyggeri Melfar i november 1956. Han ønskede at bestille en lang række folkebåde. Der skulle leveres en hver uge, det måtte Svend Peter dog sige nej til, de blev i stedet enige om en ordning hvor der skulle leveres en hver 7. uge. Der skulle også være plads til at bygge andre både som for eksempel en 10 meter lang havkrydser til USA. Det var ikke kun amerikanerne og canadierne der havde fået et godt øje til Svend Peters bådebyggerkunst, der kom også i foråret 1957 et ønske fra en tysker om at få bygget en motorsejler af samme type som den han leverede til Buffalo i Canada året før.

www.lillebæltværftet.dk

22


Svend Peter var en særdeles dygtig håndværker, en nøjsom og lidt vægelsindet person. Han boede i en 1. sals lejlighed i en villa på Kongebrovej til sin død i 1957, 39 år gammel. Den sidste båd, der blev bygget på Bådebyggeri Melfar, Havnegade 8, var en kravelbygget folkebåd til USA. Da båden stod færdig den 30. december 1957, blev den sammen med Svend Peter Bang Hansen og medarbejderne fotograferet af den lokale fotograf Ølund. Det skulle vise sig at være det sidste foto af Bang Hansen, idet han samme nat på dramatisk vis blev myrdet af en af sine ansatte, bådebygger Erik Breving, der ved samme lejlighed slog sin kone og stedsøn ihjel i forbindelse med et planlagt forlis på Lille Bælt. En anden bådebygger, Torben Hansen Bebe, menes også at være myrdet ved samme forlis, men er aldrig blevet fundet.

Om det var hans succesfulde eksport eventyr der var årsag til at Breving myrdede ham vides ikke, men det kunne være et motiv. For kort efter hans død fik Breving, der først noget senere blev fældet for sine ugerninger, udbetalt en livsforsikring for ”tabet” af konen og dennes barn ved ”skibsforliset” . Med de penge på lommen kontaktede Breving en anden af Svend Peters ansatte bådebygger Thorkild Lind for at høre om de to ikke skulle købe bådebyggeriet af boet og føre det videre. Det afslog Thorkild, der købte det selv og førte det videre under navnet Th. Lind Yacht og Bådebyggeri og samtidig fortsatte oplæringen af de to unge lærlinge Kurt Andersen og Fritz Vinter Kristensen, som Svend Peter havde ansat et halvt år tidligere.

Kravelbygget folkebåd klar til levering fra Svend Peter Bang Hansens bådebyggeri den 30. december 1957. Fra vestre: Fritz V. Kristensen, Kurt Andersen, Erik Breving, Kurt Bruhn, Th. Lind, Svend Peter Bang Hansen, Leo Nielsen samt to drenge, der havde deres gang på værftet. Foto: Ølund, Middelfart Oplysningerne til denne artikel er hentet i avisudklip fra Sejlerbladet nr. 6 og 9, 1946, Sejl & Motor nr. 9 1956, Fyns Social-Demokrat 18. og 23. marts 1956. Fyens Stiftstidende 28. august 1955, Berlingske Tidende 27. august 1955. Fyns Tidende 3. marts 1957. Fyens Stiftstidende 17. november 1956. Dagens Nyheder 12. september 1955. Fyens Stiftstidende 24. juli 1958. Materiale som hovedsageligt er stillet til rådighed af Kim Hein Hansen, København. Samt interview med bådebygger Kurt Andersen, Middelfart Jens Lautrup 20.02.2019.

www.lillebæltværftet.dk 23


Lillebælt Værftet Havnegade 98 5500 Middelfart

”Magasinpost”

Kvickly

Så behøver du kun handle et sted

Østergade 18-20. 5500 Middelfart Tlf.64410140 Åbningstider: Hverdage kl. 8—20 Lør.-Søndag kl. 8—18

24