Blokken nr. 100, marts 2019

Page 1

Medlems nyt nr. 100 Marts 2019


Redaktion

Kaj Skytte Nielsen Jens Lautrup

2463 5094 4086 0446

kajskytt@stofanet.dk j.lautrup@city.dk

Lillebælt Smakkelaug`s bestyrelse Oldermand Viceoldermand Kasserer Sekretær Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Suppleant Suppleant Revisor Revisorsuppleant

Søren Johansen Asbjørn Trædholt Jørgen Illum Hansen Knud Mortensen Peter Uldal Jens Glindvad Andersen Jens Lautrup Vagn Olsen Henrik Bielefelt Peder Juul Rasmussen

4157 4578 6171 4020 3031 4296 4086 5186

6441 3374 0251 0962 0446 8154

2337 5836

strib@city.dk Asse_p@hotmail.com j-illum@stofanet.dk kmo@weber.dk gpuldal@gmail.com jgsnug@profibernet.dk J.lautrup@city.dk vagnolsen@gmail.com h.bielefelt@stofanet.dk p.juul.ras@post.tele.dk

Lillebæltværftets Venneforening`s bestyrelse Formand Næstformand Kasserer

Asger Frederiksen Birgit Teut Johannes K. Frederiksen

2288 4291 6441 8465 2049 9572

avf@stofanet.dk

Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse 1. suppleant 2.suppleant

Doris Engholm Jørgen Greve Peter Uldal Asta Friis Michael Andersen Flemming Worsøe

2014 2074 3031 2427 3031 6441

Dorisengholm@yahoo.dk jbg@stofanet.dk gpuldal@gmail.com astafriis@stofanet.dk michael.flyver@gmail.com flemming.worsoe@middelfart.dk

2195 1094 0251 7566 7207 4956

frederiksen_j_k@hotmail.com

Lillebæltværftet`s bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Bestyrelse Sekretær Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse

Jens Lautrup Jens Glindvad Andersen Vagn Olsen Viggo Neumann Asger Frederiksen Majken Nørup Bodil Schelde-Jensen Peter Storm

4086 4296 5186 2946 2288 6441

0446 0962 8154 2959 4291 4741

J.lautrup@city.dk jgsnug@profibernet.dk vagnolsen@gmail.com lerhus@mail.dk avf@stofanet.dk mn@middelfat-museum.dk bodil.schelde-jensen@fredericia.dk

Blokken udkommer næste gang i Juni 2019. Oplag 450 Forsidefoto .Kaj Skytte . Hjemmeside: www.lillebaeltvaerftet.dk 2

Tryk: MV-TRYK


Leder 2019 Proces & Produkt. Som Medlem af Lillebælt Smakkelaug har man mulighed for at være aktiv med forskellige aktiviteter. Joller og både bliver sejlet og vedligeholdt. I øjeblikket er der medlemmer der arbejder på tre længerevarende restaureringsprojekter, henholdsvis en Drage, bygget på Børresen Bådbyggeri i Vejle 1962, en smakkejolle fra 1938 og en bundgarnsjolle fra 1933, begge bygget på Lillebælt Værftet. Derud over er der en andre del opgaver at kaste sig over. Det er fantastisk at op mod 24 medlemmer uge efter uge møder ind om torsdagen og arbejder med forskellige opgaver. Inde som ude bliver Værftets bygninger vedligehold og forbedret, ligeledes tirsdag aften hvor flere af laugets medlemmer har travlt med at renovere og klargøre vores joller og både til sejlads. Gamle både får nyt liv. Hvad frembringer denne lyst og energi?. Det er nok ikke let at svare på, men måske ligger svaret i en udtalelse fra en lokal bådebygger, Svend Vang Hansen, bådebyggeriet ”MELFAR” 1956. Citat ”Jeg tror, at mange kontorfolk misunder os, sagde en fynsk bådebygger fornyelig til os, efter han havde leveret endnu et stykke gedigent håndværk. Vi har lavet noget, der bliver færdig, noget man kan gå et skridt tilbage og beundre. Vi føler at vi skaber”. Det er netop det vi alle sætter pris på, at skabe noget konkret, at det så foregår i en større sammenhæng i et fællesskab gør absolut ikke processen mindre attraktiv. Det er fantastisk og befordrende, når vi arbejder med vores joller og både i hallen eller i jollehuset, at se hvor mange forbipasserende der lige stikker hovedet ind for at se og høre om vores projekter. Der er helt tydeligt en meget stor interesse for vores arbejde. Foråret nærmere sig og om et par måneder vil hallen og jollehuset være tomme for joller. De skal søsættes, rigges og ud hvor de hører hjemme, nemlig på Lillebælt. Søren Johansen Oldermand

3


Forsidefoto. Motivet på forsiden af Blokken nr. 100 er lavet i filt af Jens Glindvads barnebarn Vigga på 10 år. Vigga holder af at sejle smakkejolle, især når det er på sommertogt med hendes far, Bue.

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE Vi har samlet alle foreningerne under et site www.lillebæltværftet.dk og her kan du holde dig orienteret om Værftet, Smakkelauget, Venneforeningen og De to søskende.

BLOKKEN En digital udgave af blokken findes nu på vores nye hjemmeside, under www.lillebæltværftet.dk/blokken Vi tilstræber at for eftertiden kan BLOKKEN tilgås her. Det betyder ikke at den trykte udgave udgår, men at du kan fravælge den, ved at sende en mail til Strib@city.dk herved kan vi spare lidt porto. De som måtte tilmelde sig Eudgaven vil få en mail når en ny BLOKKEN er klar.

4


NEKROLOG Rolf Eliesen havde været medlem af Lillebælt Smakkelaug siden foråret 1997, hvor han var med til at færdiggøre Tre Smakken ”SUSANNE”. At Rolf var professionel sømand bar hans arbejde med bådene præg af, altid omhyggelig og ordentlig udført og på en charmerende og lærerig måde. Rolf blev medlem af Smakkelaugets bestyrelse og da foreningen Lillebælt-Værftet blev en realitet, gik han også ind i bestyrelsen her. I mange år tog han det store arbejde som kasserer i samarbejde med hans kone Karen. Rolf havde jagten ”METTE” da han blev medlem, men det forhindrede ham ikke i at blive andelshaver i jagten ”DE TO SØSKENDE”, ofte sejlede han og Karen på sommer togt med deres børnebørn og de var en vellidt besætning når de deltog Træskibssammenslutningens sommerstævne på Fejø. Jagten ”METTE” havde Rolf til salg en del år og da det ikke lykkedes, blev den i et par sæsoner udlånt til Smakkelauget mod at den blev vedligeholdt og sejlet. Det viste sig at være en god ide og der blev dannet en skibsgruppe til bådens vedligehold og sejlads, senere viste Rolf generøsitet og solgte ”METTE” til Lillebælt Smakkelaug for én krone. Æret være mindet om Rolf, tak for et dyrebart kammeratskab. Bestyrelsen for Lillebælt Smakkelaug og Lillebælt-Værftet.

5


Har du set vores Facebook side??? Hvis dit svar er nej så skynd dig ind og find os, vi lægger med jævne mellemrum nyheder op om, hvad der sker nu og her med bådene og værftet. Hvor finder du siden?? Hvis du har en profil på Facebook så log ind og skriv Lillebælt Smakkelaug i søgefeltet. Der er også et link på vores hjemmeside www.lillebæltværftet.dk Hvis du ikke har en profil på Facebook, må du se at få det..

Vil du med ud at sejle?? Vil du ikke gå glip af en tovværksaften?? Eller er du skipper og mangler en forgast?? Vi har lavet en såkaldt lukket gruppe på Facebook, som kun er for medlemmer af smakkelauget. Så har du meldt dig ind i lauget, kan du sende en anmodning til gruppen ”Medlem af Lillebælt smakkelaug”. Her vil vi prøve at synliggøre, hvornår der f.eks. er sejlads, tovværksaften, halvmodelkursus, eller der sker noget ud over tirsdags- og torsdagsmøder.


Film om Værftet. Som mange måske har hørt, har Thorkild Pedersen begået en meget fornem film om Lillebæltværftet. Den kan findes på Youtube via de link herunder.

1. Afsnit – Historisk tilbage blik https://www.youtube.com/watch?v=v1OF7DLQvMU&t=89s 2.

Afsnit – Værftets drift

https://www.youtube.com/watch?v=Bk9ixkWQnhk&t=242s

3.

Afsnit – Venneforening

https://www.youtube.com/watch?v=WtyNd-HsYiA&t=957s

4.

Afsnit – Værftets Skibe

https://www.youtube.com/watch?v=ny6S5nIOXpI&t=490s

5.

Afsnit – Jubilærums fest

https://www.youtube.com/watch?v=VVgHKXz1r-g


Referat nr. 1 - 2019 Bestyrelsesmøde i Lillebælt Smakkelaug Dato: 17-01-2019 Sted: Lillebælt Værftet Deltagere: Oldermand Søren Johansen Viseoldermand Asbjørn Petersen Kasser Jørgen Illum Hansen Sekretær Knud Mortensen Bestyrelsesmedlem Jens Glinvad Andersen Bestyrelsesmedlem Jens Lautrup Bestyrelsesmedlem Peter Uldal Suppleant Vagn Olsen Suppleant Henrik Bielefeld Revisor Peder Juul

(SJ) (AP) (JI) (KM) (JG) (JL) (PU) (VO) (HB) (PJ)

(deltager) (deltager) (deltager) (deltager) (deltager) (deltager) (afbud) (deltager) (deltager) (deltager ikke)

Dagsorden: Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Konstitution af ny bestyrelse Økonomi Bådene Mette (PU) Ole Lods (SJ) Nordenskjold (AP) Susanne (JG) Henner Friiser (KM) Støren (SJ)(JG) Svinø-jollen (JG) Lynæs-jollen (KM) Tove (KM) Prammen Andre joller Aktiviteter for 2019 PR, Hjemmeside, Opslag og Facebook Orientering fra Lillebælt Værftets Venneforening Orientering fra Lillebælt Værftet Blokken Bordet rundt

8


1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt af de fremmødte. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendelse af referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde afholdt den ??? mangler. 3. Konstitution af ny bestyrelse Se under deltagere øverst på dette referat. (JI) gav udtryk for, at han ønsker at gå ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Derfor skal der til den tid, findes en ny kasserer. 4. Økonomi Kassebeholdning er ifølge (JI) på ca. 90.000 kr. Forventede omkostninger til vedligeholde af både er estimeret for hver båd under punkt 5. Mette Bekymring om udnyttelsesgraden. Forslag om at udlåne Mette til evt. Faaborg eller Holbæk. SJ tager en snak med Mettegruppen. (AP) og (JG) retter henvendelse til henholdsvis Faaborg / Holbæk for at høre om de eventuelt har interesse i båden. Hvis Mette udlånes, skal der udarbejdes en aftale.

2.000 kr

Ole Lods Henover sæsonen 2019 undersøger (SJ) nærmere omkring stabilitet og eventuelt valg af ny køl til stabilitet af Ole Lods.

1.500 kr

Nordenskjold Mindre skade på bord i styrbordside udbedres

1.500 kr

Susanne

1.500 kr

Henner Friiser Mindre skade på fenderliste udbedres

1.000 kr

Støren Der kan søges om penge til istandsættelse Hundestedmotoren, rammeslag og skorsten. (JG) er tovholder på forbrug af tid og økonomi. Bundgarnsjollen males Middelfart-grøn. (JG) finder tre mand som kan hjælpe med at rengøre og male bundgarnsjollen med trækfastolie i uge 8. (SJ) tager kontakt Allan Buch vedrørende den fremtidige fortøjning af Støren i Gl. Havn. Allan Buch vil også være behjælpelig med genetablering af rammeslag på Støren.

0 kr

Svinø-jollen 6-7 bord er under udskiftning.

1.500 kr

Lynes-jollen Maling er brændt af på bund og sider af båden. (KM) undersøger nærmere, hvad der skal ske med fenderliste og øverste bord. Der mangler lidt dørk og der skal laves nyt rorbeslag. Bådens historie beskrives i samarbejde med de tidligere ejere.

1.000 kr

9


Tove (KM) sørger for at presenning på Tove tages af omkring 1. Maj og ligges på igen til efteråret. Det er et ønske, at besøgende kan komme til at se ned i jollen. Prammen Prammen males med trækfastolie en gang hen over sommeren 2019. (JL) undersøger om torsdagsholdet kan støbe fundamenter til benene som bære stativet med presenningen. Forventet omkostninger til vedligeholdelse af både 2019

(se under punkt 4)

6. Aktiviteter 2019 Bestyrelsesmøde

Torsdag den 28-03-2019 kl. 19.00

(VO) arbejder med en invitation til båd- og sejlklubber i området omkring aktiviteterne i vores foreninger. Forslag til den færdige invitation rundsendes til bestyrelsen inden den udsendes. (KM) foreslog at sætte den færdige invitationen i Blokken.

Lørdag den 13-04-2019 kl. ??

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 23-05-2019 kl. 19.00

TS Pinsestævne i Holbæk Som udgangspunkt skal alle bådene med

Fredag den 07-06-2019 – Søndag den 09-06-2019

Solhvervsfest. Udfordring: Samme dag som Revy

Lørdag den 22-06-2019 kl. 13.00 -

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 22-08-2019 kl. 19.00

Afriggermiddag

Fredag d. 25-10-2019 kl 1800

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 07-11-2019 kl. 19.00

Generalforsamling

Torsdag den 21-11-2019 kl. 19.00

Julefrokost

Fredag den 06-12-2019 kl. 19.00

Smakketur

Fredag den 30-08-2019 – Søndag den 01-09-2019

Tur til Vadehavet

10

0 kr

500 kr

10.500kr


7. PR, Hjemmeside, Opslag og Facebook (JL) Opslagstavle til ophængning på Jollehuset er under udførsel af Torsdagsholdet. (KM) er klar med div. fotos og tekster. Fotograf Thorkild ??? har klippet en film omkring 25 års jubilæet. Om mulig linkes der til denne film fra vores hjemmeside. Info-tavler til de enkelte både tages op med skilteudvalget med (JL) som tovholder. (JG) skiver forslag til tekster til disse info-tavler for hver af bådene. (AP) oprette en lukket gruppe på Facebook, hvor alle medlemmer er velkommen til at melde sig. Denne gruppe henvender sig til de medlemmer, der ønsker at sejle med foreningens joller om tirsdagen eller er friske på en spontant arrangeret sejltur en anden dag i ugen. Det opfordres derfor til, at medlemmer melder sig ind i gruppen ”Medlem af Lillebælt Smakkelaug”. Info om gruppen lægges på hjemmesiden. Informationer om den ny bestyrelse lægges på hjemmesiden (SJ) 8. Orientering fra Venne-foreningen Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde på grund af afbud fra (PU) 9. Orientering fra Værftet (JL) gav en grundig gennemgang af de projekter der arbejdes med på Værftet og på torsdagsholdet. Nyt centralt spånsugningsanlæg Sikkerhedsgennemgang af Værftets maskiner Indkøb af nye maskiner Indkøb og opsætning af nyt køkken Letbaneprojektet Gennemgang af udkast til tegninger for ny tilbygning (anslået pris 700.000 – 1 mil) Badefaciliteter i det gamle kontor Dragen projektet … Generelt er Torsdagsholdet meget arbejdsomt, hvilke vi i Smakkelauget sætter stor pris på. Brug af båndsav til skæring af brænde og brug af de store maskiner, når man er alene på værftet, må ikke foregå. (JL) får omkodet nøgle og informerer brugerne af Værftet. 10 Blokken (KM) foreslog at sætte den færdige invitationen til båd- og sejlklubber i området omkring aktiviteterne i vores foreninger i Blokken. (SJ) og (JG) skriver i fællesskab den næste ”Leder” til Blokken. (SJ) foreslog at ”Lederen” fremover skrives af de 3 foreninger på skift. Endelig aftale herom aftales mellem de 3 formænd. 11 Bordet rundt (JG) kom med forslag til at købe en Knarr, som han kan se som et mulig restaureringsprojekt. (VO) havde et forslag til et andet muligt restaureringsprojekt vedr. en båd fra Kolding-området. Smakkelauges bestyrelsen var ikke afvisende, men kræfter, mandskab og økonomi til disse restaureringsprojekter bør tage udspring i et hold af personlige interesser og økonomi, som det kendes fra ”De to søskende”. Et muligt samarbejde med folkene fra ”Nordstjernen” blev diskuteret. (JL) og (JI) tager et møde med folkene fra ”Nordstjernen”. Et muligt samarbejde kunne være, at 15-20 af deres medlemmer blev medlemmer af Smakkelauget. De kunne eksempelvis være aktive på Værftet om onsdagen. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 12. Eventuelt (KM) sørger for en krans fra de 3 foreninger til Rolf’s bisættelse. Rolf bisættes den 29/1 2019 kl. 14.00 fra Sct. Michaelis Kirke. (KM) får de forsikrede både registreret med relevante oplysninger for hver af bådene. Registreringen fremsendes til forsikringsselskabet. (SJ) sørger for at fremskaffe lindetræ til halvmodel kursus med Jens Bødker

11


Ny spændende sejleroplevelse i vente. I løbet af foråret vil en træ Knarr bygget af Børresens Bådebyggeri i 1960 indgå i flåden af både og joller som Smakkelaugets medlemmer kan drage nytte af. Det er Lillebælt-Værftet der har foretaget investeringen i det smukke fartøj, som lige nu ligger på sin plads i Rungsted Havn. Planen er, at båden sejles hjem til Middelfart medio maj, når vejr og vind arter sig til formålet. Oldermand emeritus Jens Glindvad har påtaget sig opgaven sammen med et par stykker mere. Så var det en opgave du kunne tænke dig at deltage i, så henvend dig til Jens Glindvad. Når båden kommer til Middelfart skal den, indtil vi har fået plads til den i Marinaen, ligge ved beddingen i Gl. Havn. Båden trænger til en kærlig hånd, så den er også tænkt som et renoveringsprojekt, men her det første år sejler vi i den som den er og får et overblik over, hvad der skal laves og i hvilket tempo. Planen er, at den skal ud og sejle hvert år og bringe glæde blandt medlemmerne. Knarren blev designet af nordmanden Erling L. Kristoffersen i 1943. Navnet Knarr refererer til et handelsskib fra vikingetiden. I 1948 blev Knarren godkendt som entype klasse af Norsk Seilforening, en godkendelse der først kom i Danmark i 1954. I 1955 startede produktionen af Knarren hos Børresens Bådebyggeri i Vejle. Den første både blev bygget til Sejlsportens Venner, som bortlodningsbåd. Børresen havde også fornøjelsen at bygge den Knarr, som Dronning Margrethe og Prins Henrik fik i bryllupsgave i 1967. Vores Knarr OD21 er bygget i 1960 til en kunde i Humlebæk, og den er som alle træ Knarr bygget over en læst, en metode der gjorde bådene meget ens. Læsten eller formen vendte på hovedet, hvilket vil sige at når båden blev planket op havde den bunden i vejret. Plankerne har i snitfladen et cirkelslag som gør at plankerne passer perfekt ind i hinanden i den kravelbygge konstruktion. Siden 1943 er der bygget 300 træ Knarr på verdens plan, hertil kommer indtil videre 160 i glasfiber. Knarren er 9,28 m lang 2,12 m bred og har en dybgang på 1,30 m og et deplacement på 2.277 kg. Storsejlet er 17,5 m2 og fokken 9,1 m2. Jens Lautrup 26.02.19 12


13


Ohøj… Dette er en opfordring til jer på torsdags-holdet, motor-holdet og andre aktive og passive medlemmer af Lillebælt Smakkelaug. Når nu foråret 2019 for alvor er en realitet og vores nymalede, nyreparerede og klargjorte historiske træ- både og joller er sat i vandet, varsler det nye og spændende aktiviteter på vores værft for sommerhalvåret. Det ser vi alle frem til med de mange forskellige interesser vi hver især varetager og deltager i, så som højskole, revy, sejlads, pinsetræf, solhvervsfest, fællesskab m.m. Opfordring: Hvad med at torsdags-holdet indfører torsdags-sejlads fra kl. 10.00 - ? sommeren igennem? Flere, såsom Peder Oskar og Jens Glindvad har allerede tilkendegivet, at det kunne de godt tænke sig. Aktiviteter som denne kan kun højne livskvaliteten, så hop bare med i båden! Ungdomsafdelingen (dem der forsat er erhvervsaktive) mødes, traditionen tro, hver tirsdag efter arbejde og gerne lidt før kl. 18.00, for at rigge jollerne til og sejler ud senest kl. 18.00. Her er alle også velkommen til at deltage. Smakkelaug-bestyrelsen

14


UPS! Der var lige en tom side, så i får et billede som en lille forsmag på hvad der venter lige rundt om hjørnet. Kaj

15


Fortsættelse af beretningen fra september nummeret.

Med Nordenskjold på eventyr ”Tror du vi klarer turen” spørg min ven Thomas. ”Ja, måske” svarer jeg lidt usikkert. Vi har sejlet over Stillehavet sammen, oplevet voldsomme storme og prøvet lidt af hvert til søs. Alligevel er vi usikre og lidt nervøse inden vi stævner ud med Nordenskjold. Selv om vejret er fint og vi kun skal sejle fra Helnæsbugten til Lyø er der noget på spil. Vi skal nemlig af sted med vores kærester og vores børn. Thomas´s datter Hedvig er et halvt år gammel og skal ud på sit livs første sejltur. Jeg har en dreng på 2 og en datter der snart fylder 5 år. Vi har gennemtænkt og planlagt turen nøje. Men hvad nu hvis børnene bliver utrygge og begynder at skrige, hvad nu hvis det blæser op, hvad nu hvis de ikke vil sove om bord. Nordenskjold ligger for svaj i bugten og ligner en million. Hun bliver pakket efter alle kunstens regler og vi får sejlet vores familier ud til båd i en kano. Ungerne er i højt humør og glæder sig til det forestående eventyr. Vinden er god og vi får sat sejl hvorefter vi glider roligt ned langs Helnæs med kurs mod Horneland. Vi har haft en fantastisk uge i Helnæs bugt med gode venner, sejlads og hygge men nu er det tid til at komme videre. Der er fralandsvind og ingen bølger. Børnene kigger ned i det klare vand og vi kan se bunden flere steder. Der er tang, krabber, brandmænd, fisk, havfruer, hajer og meget andet. Det er en spændende, eventyrlig og fascinerende verden vi sejler henover. Min datter Carla bevæger sig hjemmevant rundt på Nordenskjold. Efter ti dage til søs med gode venner er hun helt tryg til søs og vild med Nordenskjold. Denne smukke og velsejlende smakkejolle har givet os nogle fantastiske oplevelser sammen og forude venter nye eventyr. Det er noget helt særligt at give glæden ved at sejle videre til den næste generation, og opleve deres interesse og fascination af kystkultur, sejlads og natur. Inden vi når ned til sydspidsen af Helnæs bliver der smurt en lang række rugbrødsmadder der bliver skyllet ned med en kold øl. Det er utroligt hvor godt et stykke rugbrød med makrel i tomat kan smage når man er til søs. Vi får pakket maden væk inden vi kommer fri af kysten og ud på åbent hav. Bølgerne bliver større og spændingen stiger. Jeg har før oplevet min datter blive utryg på en sejltur da hun var helt lille og er meget bevidst om, hvor højt og hvor længe små børn kan skrige hvis de føler sig utrygge. Samtidig ved jeg hvordan barnegråd og dårlig stemning kan sprede sig som en steppebrand. Hedvig kigger forundret og fortryllet på den blå verden der omgiver os. Selv om det er hendes livs første sejltur er hun ikke det mindste nervøs og smiler stort da båden begynder at gynge. Min søn Birk nyder også turen og peger begejstret på de omkringliggende sejlbåde. Vi voksne begynder efterhånden at slappe af, og nervøsiteten bliver efterhånden erstattet af en boblende glæde og begejstring over at være af sted sammen i denne fantastiske klinkbyggede smakkejolle. Vi får Lyø i sigte, Hedvig får bryst og bliver puttet ude i forskibet, mens min kæreste styrer Nordenskjold med det helt store smil på læben. Vi glider tæt forbi den smukke fynske kyst og ser en lille flok skarv der tørre vingerne på en række bundgarnspæle. Sejlene er fulde af luft og vi sejler fint på hvad der efterhånden bliver en agten for tværs. Da Hedvig vågner er det mine børn der skal ud og ligge på lammeskinnet i forskibet. De bliver pakket ind i et tæppe og falder i søvn til lyden af mågeskrig og bølgernes skvulpen. Sejlturen går over al forventning og midt på eftermiddagen sejler vi forbi havnen på Lyø og kaster anker ud for stranden. Glæden over en veloverstået sejlads er stor og vi springer kåde i det lune og klare vand hvor vi leger og fjoller. Sikke en sommer!!!

16


Thomas og jeg har været på Lyø mange gange før og det er et glædeligt gensyn. Vi går op til den hyggelige og charmerende by der ligger midt på øen og spiser is ved den lille købmand som vi har gjort så mange gange før. Øens skole lukkede for en del år tilbage og er nu omdannet til en restaurant der har specialiseret sig stenovnsbagt pizza. Thomas har været forudseende og bestilt bord et par dage i forvejen. Vi drikker rosevin og spiser lækre og velsmagende pizzaer mens vi planlægger morgendagens sejlads og drømmer om fremtidige eventyr til søs. Mætte, glade og trætte går vi tilbage til stranden hvor Nordenskjold ligge for svej. Vi vader ud til jollen og får vores bagage i land hvorefter vi finder et fint sted hvor vi kan sove for natten. Mens børnene leger får vi hurtigt slået vores telte op og mens solen går ned får vi puttet vores trætte børn efter en spændende og indholdsrig dag. Kort efter falder vi selv i søvn og sover tungt, mens vi drømmer om havet og eventyr. Dagen derpå starter med en dukkert. Vi spiser havregrød og drikker kaffe mens børnene leger på stranden. Kort efter får vi uventet besøg af gode venner vi har mødt flere gange på Vinden Drar. De er netop vendt hjem fra Vinden Drar i Finland og fortæller om arrangementet der. Efter en hyggelig snak er det tid til at komme videre. Mens ungerne leger på havnens legeplads pakker vi sammen og gør Nordenskjold søklar. Vi køber et rugbrød og en liter mælk ved købmanden og så er vi klar til næste odysse. Himlen er blå og vinden er frisk da vi sejler væk fra Lyø. Efter gårsdagens sejlads har vi positive forventninger til turen og humøret er højt fra starten. Der bliver sunget sange og fortalt historier, mens min datter sidder med rorpinden og har fuld fokus på sejladsen. Selv om hun kun er 4 år gammel har hun en god fornemmelse for at styre båden og vokser med opgaven. Jeg sidder ved siden af hende og hjælper lidt til hvis hun er ved at komme ud af kurs. Når der kommer bølger eller båden krænger er hun i sit es. ”Det er ligesom at være i rutsjebane i tivoli” råber hun begejstret efter at Nordenskjold har reddet på bølgerne fra færgen der sejler til Lyø og Avernakø. Min søn Birk er med til at trimme sejlene og trækker energisk i tovenderne mens Hedvig kigger fornøjet omkring. Selv om hun kun er et halvt år gammel er det tydeligt at hun nyder turen og får en kæmpe oplevelse. At være på havet og sejle en åben jolle er noget helt særligt og det ser man tydeligt på børnene. Vandet er tæt på og man mærker bølgerne og oplever naturen. ”Marsvin, marsvin, marsvin” råber min datter mens hun hopper op og ned på dørken og glemmer alt om at styre båden. Vi spejder alle mod styrbord og pludselig kommer den lille hval til syne igen. Hvor er det fantastisk at vi har hvaler i de indre danske farvande.

17


Efter en dejlig frokost bliver søkortet nærstuderet. Destinationen er Bjørnø men vi ved ikke lige hvor vi skal gå i land. Indsejlingen er smuk med Knolden og Dyreborg til bagbord og Bjørnø til Styrbord. Selv om jeg har sejlet en del i det Sydfynske Øhav har jeg aldrig været på Bjørne og jeg glæder mig. Vi sejler tæt langs kysten og spejder efter bjørne men ser ingen. I en jolle som Nordenskjold kan man komme tæt på kysten og glide langsomt af sted over lavt vand, med en person i forskibet der holder øje med bunden og eventuelle sten. Vi finder ikke umiddelbart en velegnet lejrplads men vælger at glide op på sandstranden lige ved siden af færgelejet. Her prøver vi at overbevise børnene om, at der ikke er nogen bjørne på Bjørneø inden vi gå i land. Der går ikke lang tid før vi har fundet et ishus. Så finder vi et sted i skyggen hvor vi sidder og spiser vores is og kigger ud over Fåborg Fjord og de mange fine hvide sejl der er fulde af luft. Hedvig skal sove og bliver puttet i skyggen. Vinden blæser og Thomas tager en solotur i Nordenskjold hvor han krydser ind mod Fåborg. Jeg falder i snak med ismanden og vi får lov til at overnatte i et legehus bygget på pæle. Herfra kan vi ligge og kigge ud over fjorden. Der går en rutsjebane ned fra legehuset og vi synes alle der er noget helt særligt at skulle overnatte i et legehus. Hen mod aften løjer vinden af og vi laver mad på stranden mens ungerne sopper rundt i det varme vand og kigger efter krabber og søstjerner. Vi har flere trangia i gang og laver et herligt måltid ud af alt det vi har tilbage. Hvor er det dejligt at opleve børnene ved kysten. Det medbragte legetøj bliver i tasken mens børnene begejstret finder sneglehuse, sten, pinde, kranier og meget andet. Mine unger og min kæreste falder tidligt i søvn i legehuset mens jeg går på opdagelse på Bjørnø. Jeg følger kysten og nyder en stund helt for mig selv. Efter at have gået halvvejs rund om øen går jeg ind over den og ender på øens højeste punkt hvorfra jeg kan skue ud over Øhavet. Jeg kan se Lyø hvor vi kommer fra, Avernakø, Drejø og Als som kan skimtes i det fjerne. Sikke et syn. Solen er lige gået ned og himlen er smuk og dramatisk mens jeg står og nyder roen. Månen er lige kommet fri af horisonten og spejler sig i vandet mens jeg glædes over at være lige på dette sted i netop dette øjeblik.

18


Dagen efter tager vi det stille og roligt og går lidt på opdagelse i den lille by. Op af formiddagen pakker vi båden og sejler mod Fåborg. Vinden er svag og vi er i tvivl om hvorvidt vi skal krydse ind mod byen. Da vi endelig er af sted blæser det en smule op og vi kan fint holde højde. Det er noget helt særligt at sejle for sejl og være afhængig af vind og vejr. Glæden ved at komme frem er større end når man blot tænder for en motor. Vi kommer snart ind i Fåborg havn og krydser lidt frem og tilbage for at finde et sted vi kan være. Det er altid spændende at gå i havn for sejl, og vi fortæller børnene at de skal forholde sig i ro og sidde i bunden af båden, så vi kan komme til med fortøjninger og et par fendere. Ferien er ved at være slut og vi skal kører hjem fra Fåborg, Nordenskjold skal ligge i havnen en uges tid indtil Bue kommer og overtager den og sejler videre mod Ærø. Vi får fat i havnefogeden og får lavet en fornuftig aftale. 20 kr. pr døgn må siges at være rimeligt. Så kan jollen jo også ligge i havne og se dejlig ud så længe. Mens Ungerne og vores kærester går på café tømmer vi båden for bagage og giver den lidt kærlighed. Efter en røget sildefilet, kold kartoffelsalat og pomfritter til børnene er ferien ved at lakke mod enden. Vi siger farvel og kører glade og trætte hjem mod Aarhus. Nordenskjold har gjort det godt. Med syv mennesker og fuld oppakning har den været en perfekt rammen for vores sejltur. Den er velholdt, rummelig, stabil, børnevenlig og meget charmerende. Det er et enormt stort privilegium at få lov til at sejle i sådan en fin træbåd og det er jeg meget taknemmelig for. Et stort tak skal lyde herfra til alle de medlemmer der holder smakkelaugets både flydende. Rigtig god jul. Med venlig hilsen Jens Kjær Jensen

19


Venneforeningens arrangementer 2019: Onsdag den 1. maj Lørdag den 11. maj Lørdag den 18. maj Fredag den 24. maj

1. maj møde LO Vestfyn kl. 8.30 Pottemagerudstilling 10.00 – 16.00 Præsentation af årets middelfartvin på Kvicklytorvet Ølsmagning i samarbejde med Kvickly kl. 19.00

Tirsdag den 11. juni Onsdag den 12. juni Torsdag den 13. juni Fredag den 14. juni Onsdag den 19. juni Fredag den 21. juni Lørdag den 22. juni Søndag den 23. juni

Maritime højskoledage på Værftet kl. 09,00 – 16,00 Maritime højskoledage på Værftet kl. 09,00 – 16,00 Maritime højskoledage på Værftet kl. 09,00 – 16,00 Koncert med Anders Mikkelsen og Anders Roland kl. 19.30 Forpremiere MAT revy ”FAKE NEWS” kl. 20.00 MAT revy ”FAKE NEWS ”, spisning og dans kl. 18.30 MAT revy ”FAKE NEWS ”, spisning og dans kl. 18.30 Åbent hus søndag, udstilling 10,00 – 16,00

Søndag den 7. juli Torsdag den 11. juli Søndag den 21. juli

Søndagsmatine: Niels Ole Frederiksen causerer kl. 14.00 Visens skib i havnen kl. 20.00 Åbent hus søndag, udstilling kl. 10,00 – 16,00

Søndag den 4. august Søndag den 18. august Søndag den 25 august Tirsdag den 27. august Torsdag den 29. august

Søndagsmatine: 3 Generationer, Vibeke Ranch med mor og datter kl. Åbent hus søndag, kl. 10,00 – 16,00 Jazz og sild med Finn Odderskov og Ole Klok Larsen kl. 13.00 Koncert med Allan Mortensen kl. 19.00 Jazz: Benjamin og Anders Koppel 19.00

Fredag den 13. sept. Lørdag den 14. sept.

Kabaret med MAT 19.00 Pottemagerudstilling 10.00 – 16.00

20

14.00


21


To tirsdagsaftener i vinter havde vi tovvÌrksarbejde pü programmet. Der var rimelig opbakning og vi fik øvet lidt splejsning , takling (billedet) og kordelringe, som dog gav lidt problemer.

22


23


Lillebælt Værftet Havnegade 98 5500 Middelfart

”Magasinpost”

Kvickly Så behøver du kun handle et sted Østergade 18-20. 5500 Middelfart Tlf.64410140 Åbningstider: Hverdage kl. 8—20 Lør.-Søndag kl. 8—18

MIDDELFART VINEN

MIDDELFART VINEN

2018

2018

California Zinfandel

Australsk Chardonnay 24