Page 1

2 2014 Ročník XVII. Časopis pro zaměstnance společnosti LIKO-S

LIKOSÁČEK Budujeme happy and green company®

RŮST A ZISK S RADOSTÍ

NÁŠ UŽITNÝ VZOR ZAPSÁN TAKÉ V RAKOUSKU

ROZMRAZOVACÍ PRŮMYSLOVÝ STROJ

SMARTISOL® POTVRDIL SVÉ KVALITY MONTUJEME PODHLEDY ZA SEVERNÍM POLÁRNÍM KRUHEM • POCHVALA OD ZÁKAZNÍKŮ VŽDYCKY POTĚŠÍ • PAVEL NOVÁK: MNĚ I TÁTOVI NA DĚTECH VŽDYCKY ZÁLEŽELO


OBJEKTIVEM LIKOSÁČKU

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Vážení čtenáři, na dveře už pomalu ale jistě klepe jaro. Zima nás letos taktně obešla, a tak za sněhovými vločkami jsme se museli vydávat do vzdálenějších krajin. Nejdále, až za severní polární kruh do norského Bodø, zavítal Viktor Fric a montážní tým Vladimíra Ventruby, aby v rozsáhlých prostorách místní střední školy namontovali akustické stropní podhledy. Kolegové, kteří na veletrzích v Rakousku nabízeli a prodávali Smartisol, byli od sněhu sice jen pár kilometrů, ale na lyžování nebo procházku zasněženou krajinou nebyl čas. Jak píše Karel Stanev, s konkrétními nabídkami stavebníkům měli plné ruce práce. Lukáš Kovařík připravil pro naše unikátní energeticky úsporné budovy odrazový můstek pro náročný rakouský trh v podobě chráněného užitného průmyslového vzoru. Členové montážních týmů Živých staveb byli na pravidelném školení kromě jiného seznámeni také s touto novou originální skladbou fasády, jak informuje Hana Vinterová. Karel Potácel nám představuje další nový produkt MADE IN LIKO-S. Tentokrát se jedná o „obří“ rozmrazovač masa pro našeho stálého partnera, holandskou firmu GEA. V únoru jsme vzpomněli pátého výročí, kdy nás opustil přítel naší firmy Pavel Novák a odešel navždy do muzikantského nebe. Požádal jsem jeho syna Pavla, jehož projekty pro děti a dospívající mládež podporujeme, aby v zorném úhlu své práce na „dědu“ Pavla zavzpomínal. Jsem rád, že se mnozí naši kolegové ve volném čase věnují sportu a pohybu. Pro ty, kteří se chtějí ve svém snažení zdokonalit, připravil Jakub Konečný seriál Jak začít s fitness, jehož první díl přinášíme. Tak sportu zdar!

Naše zákazníky, které provázíme centrálním skladem, zaujalo přesné umístění pracovních pomůcek. Fotografií s Petrem Mendlíkem se ještě vracíme ke článku Vše má svůj domov z prosincového čísla.

Jiří Stratil

Montážní tým Ing. Vladimíra Ventruby na pracovní poradě před odjezdem na montáž stropních podhledů do norského Bodø.

V Kovovýrobě se rodí další nový produkt – rozmrazovací průmyslový stroj, o jehož přípravě a výrobě informuje Karel Potácel.

Smartisol® se v únoru představil na dvou rakouských stavebních veletrzích – v Salzburgu a ve Vídni. Kromě mnoha spokojených a mnohdy překvapených návštěvníků zavítal do naší expozice rakouský odborník na vlastnosti stavebních materiálů ve vztahu ke zdraví člověka Ing. Wladimir Denze (na obrázku vpravo). Potvrdil správnost našich certifikátů, že Smartisol® je naprosto neškodný pro lidské zdraví. Přečtěte si článek na straně 4 až 5.

Na setkání Libora Musila s řemeslníky a managementem ve výrobě AIS byl představen nový vedoucí provozu Support Martin Víšek (na prvním obrázku čtvrtý zprava) a byla projednána opatření k dalšímu zefektivnění výroby našich přestavitelných příček. 2


NA TOMTO MÍSTĚ UVEŘEJŇUJEME KOMENTÁŘE K ZÁKLADNÍM ZÁSADÁM FIREMNÍ FILOSOFIE SPOLEČNOSTI LIKO-S: NEJLEPŠÍ JE BÝT NEJLEPŠÍ • DŮLEŽITOST DETAILŮ • LIDÉ JAKO INDIVIDUALITY • NEJVYŠŠÍ KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB • INOVACE I ZA CENU CHYB • NEFORMÁLNOST JAKO PODPORA KOMUNIKACE • RŮST A ZISK S RADOSTÍ.

RŮST A ZISK S RADOSTÍ POJMY ZISK A RŮST JSOU OBSAŽENY V ZÁKLADNÍ DEFINICI MARKETINGU: „MARKETING JE MNOŽINA PROCESŮ A ČINNOSTÍ, JEJICHŽ ÚČELEM JE PŘEDVÍDAT A USPOKOJOVAT POPTÁVKU SE ZISKEM“. První krok. Před 24 lety jsem začal podnikat. Odešel jsem ihned po revoluci ze státního podniku a s odhodláním se vrhnul do života, o kterém jsem nic nevěděl. Na krku jsem měl rozestavěný dům a rodinu s jedním malým dítětem. Byli jsme totálně bez peněz a každý měsíc jsme vedle běžných účtů museli splácet novomanželskou půjčku a půjčku na stavbu domu. Můj měsíční plat technologa byl v té době 1.950,- Kčs, splátka činila 1.000,- Kčs. Manželka nepracovala, byla na mateřské. Na konci měsíce jsme vždy v komoře počítali zálohované láhve a šli je vrátit. To byly poslední peníze. Rosteme. Moje rodiče se zrovna pustili do opravy rodinného domu a brácha byl ještě na škole. Neměl jsem žádného investora, ale co jsem měl, to byli ti správní lidé okolo mne – manželka, rodiče, tchán, tchýně a pár kamarádů. Nikdo z nich mne z toho nezrazoval a tchán mi v začátku mého podnikání moc pomohl. Byla to krásná doba, pro mne jedna velká výzva. Věděl jsem v podvědomí, že to je ta správná cesta a vůbec si nepřipouštěl jakoukoliv možnost prohry. A ta proto nepřišla. Dnes chci vzdát velké díky všem žijícím i nežijícím, kteří při mně tenkráte stáli. Díky také mému dědovi Bedřichovi, který založil naši rodinnou strojní živnost v roce 1909 a dal mi do genů řemeslo a chuť po nezávislosti, stejně jako díky dědovi Františkovi, řemeslníku - natěračovi, který jako vášnivý ochotnický herec na mne přenesl chuť dělat něco navíc a umět to ještě celé sehrát. Od začátku, ne vždy, ale většinou – v zisku. A tak se stalo, že jsem začal tvořit zisk. Zisk nejenom pro sebe. Na začátku byla jedna velká nula a dnes je zde společnost, která živí více než 500 rodin, společnost, která za všechny ty roky odvedla na dani ze zisku do státních pokladen v zemích, kde působí naše pobočky, 96 milionů Kč a která zaplatila za své zaměstnance dohromady 238 milionů Kč na sociálním a zdravotním pojištění.

Zisk a růst je povinnost. To vše, co jsme dali našemu státu a co jsme vybudovali, se stalo skutečností, protože tvoříme zisk. Míra zisku je nakonec vždy měřítkem našeho úspěchu. Do plánů si každý rok dáváme mnoho úkolů a očekávání, ale nakonec se vždy v hodnocení vracíme k zisku. Zisk je to, co přinášíme naší zemi a zisk je to, co si zaslouží respekt a odměnu. Nestydíme se za to, že věříme v zisk. Mnoho lidí a firem skrývá svoji chuť po zisku. Bojí se mluvit o zisku, aby nepřišli o svoje zákazníky a zdroje peněz. Také my sloužíme svým zákazníkům, ale zároveň jim říkáme – potřebujeme zisk, protože vám držíme garance a nechceme s vámi dělat jenom tento jediný obchod. My chceme růst pro vás a chceme tady být s vámi i za 50 let.

Náš růst nesmí nikdy ohrozit kteroukoliv z našich firemních zásad. Každý z nás sám a všichni dohromady musíme umět dobře hospodařit. Zisk je to, co přinášíme naší zemi, a zisk je to, co si zaslouží respekt a odměnu.

Platíme ze zisku. U nás, v LIKO-Su jsou všichni naši lidé placeni ze zisku. Není zisk? Nejsou peníze. Naše firma je rozdělená na malé ekonomicky samostatné týmy. Každý ví, kolik jeho tým vydělává a kolik má tým peněz ve vnitropodnikové bance. Každý ví, kolik ze zisku připadne na jeho odměnu. Každý je u nás motivován vytvářet zisk. Zisk, ze kterého bohatne nejenom naše firma, ale i celá země. Zisk, který je tím, co můžeme opravdu předat následujícím generacím. A to jak ve formě materiální, tak ve formě duchovní. Vždyť školy a věda se financují ze zisku, který tvoří naše firmy. Děláš zisk = máš úctu? U nás v Česku ještě neuznáváme kulturu zisku. Zisk je věc matematická a matematika se díky našim politikům téměř vytratila z osnov. Z matematiky už není třeba dělat matu-

ritu! Jak si naši následovníci spočítají, co je a co není ziskové? Tady v Čechách to vypadá, jako bychom žili v neziskové společnosti, kam peníze chodí z nějakých darů a dotací. A stále to vypadá, jakoby nám tyto dary sesílali naši politici. Zapomíná se na ty, kteří zisk vytvářejí a kteří si svým uměním hospodařit se ziskem úctu lidí zaslouží mnohem více než ti, kteří se svěřenými penězi hospodařit neumí a používají je často jenom ve svůj osobní prospěch. To nikdy správný podnikatel neudělá. Myslíš, anebo myslíš, že myslíš? Často jsme dříve mezi našimi manažery slyšeli v situacích, kdy jsme jim vytýkali špatně vyjednané podmínky ve smlouvě: „Ale k podnikání přece patří riziko! No tak co, když to nevyjde, tak budeme mít jenom nižší zisk.“ Vždy jsme tento argument odmítli. Správné podnikání není ruleta, kde se vsadí na to, zda bude či nebude zisk. Podnikání není o tom, že se roztočí kolo s penězi a potom se čeká, jestli tunel v Praze nebo dálnice na Moravě bude stát jednou, dvakrát či třikrát tolik. Takto nikdy nepracujeme. Podnikání je o minimalizaci rizik a možných úniků peněz. A to hned na začátku, již v přípravě jakéhokoliv projektu. O úspěšnosti projektu vždy rozhoduje kvalita jeho přípravy. A právě tady se oddělí ti, kteří umějí myslet, od těch, kteří si myslí, že myslí. Ti si myslí, že vše se dá dohnat, až se projekt spustí. Pak za vším vlají a jenom hasí průsery. Ano, každý projekt ovlivňují nahodilé události. Role manažera je počítat dopředu se všemi možnostmi, že se nahodilost objeví. Myslet = předvídat! Ti manažeři, kteří dokáží vytvářet zisk, dokáží dobře předvídat. To jsou ti každodenní myslitelé, kteří si zaslouží nejvyšší úctu. Podnikání a management je intelektuální dobrodružství. Není to ruleta, jak si mnoho lidí s despektem myslí. Rosteme, ale ne na úkor našich hodnot. My, v LIKO-Su věříme v růst a zisk jako poslední a sedmý z bodů naší firemní kultury. My v LIKO-Su uznáváme kulturu zisku. Vytváření zisku bereme jako svoji povinnost. Zároveň se zisk u nás pojí s radostí. S radostí z dobře udělaného díla, s radostí ze spokojeného zákazníka a s radostí odměny za dobrou práci. Nikdy však nesmíme maximalizovat naše zisky na úkor všech šesti předchozích bodů naší firemní kultury!

Libor Musil, předseda představenstva a zakladatel společnosti

3


DIVIZE ENERGY

SMARTISOL® POTVRDIL SVÉ KVALITY V ÚNORU JSME PŘEDSTAVILI NAŠI STŘÍKANOU IZOLAČNÍ PĚNU NA DVOU STAVEBNÍCH VELETRZÍCH V RAKOUSKU - V SALZBURGU A VE VÍDNI. JSEM RÁD, ŽE VÁM MOHU PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO ČASOPISU SDĚLIT INFORMACE O SVÝCH PRVNÍCH DOJMECH A ZKUŠENOSTECH Z VELETRHŮ A TAKÉ OBECNĚ O POZICI SMARTISOLU® NA RAKOUSKÉM TRHU.

Z mého pohledu a ve srovnání s Vídní byla účast na veletrhu „Bauen+Wohnen 2014“ v Salzburgu velmi hojná a zájem o náš produkt Smartisol® překvapivý. Ačkoliv měl náš stánek oproti silným rakouským firmám jako Internorm nebo Wienerberger menší rozlohu, vzbudil přesto hodně pozornosti kolemjdoucích návštěvníků. Velmi důležitou roli v „odchytávání“ budoucích zákazníků sehrál velký monitor s videem o aplikaci Smartisolu®, před kterým s udivením lidé postávali a nevěřícně se dívali na pěnu s častou poznámkou: „Wahnsinn, wie das schnell auf geht“ - Šílené, jak to rychle roste. Musím podotknout, že i spousta žen na to hleděla s údivem. Poté už bylo jednoduché přistoupit s otázkou „Interessant, oder?“ - Zajímavé, nebo ne?, což většinou vedlo k pozitivnímu rozhovoru a získání kontaktu. Každý se nás také ptal, jestli jsme tu poprvé, že nás tu ještě neviděli. Většinou však i v pozitivním rozloučení s návštěvníkem zahrál roli konzervativní přístup Rakušáků, kdy mi bylo řečeno, že se rádi ozvou sami. To ale také většinou poté splní. V tomto ohledu hraje velkou roli náš rakouský partner pan Stocker, s regionálním dialektem a se sídlem v Rakousku. Na veletrhu nás potkalo mnoho hezkých okamžiků, z nichž dva vynikly. Prvním zákazníkem, se kterým jsme mluvili, byl pro-

4

Náš nový obchodní zástupce v Rakousku Karel Stanev (vlevo) a zkušený praktik Vašek Pěnička zdůrazňují výhody Smartisolu® oproti konkurenčním materiálům. A „naši“ Rakušané jim rozumějí …

Izolík byl ve Vídni opět v plné pohotovosti a vítal navštěvníky naší expozice.

Smartisol® letos poprvé navštívil Mozartův Salzburg, kde jeho barvy hájili Ernst Stocker (vpředu), Karel Stanev a Petr Juřeník.

fesionálním požárník v uniformě, kterého Smartisol® tak nadchl, že přišel druhý den se svou manželkou, otcem i maminkou, aby jim ukázal, čím chce zateplit svůj dům. Po zodpovězení všech otázek a odebráním vzorku

k testování odcházeli nadšení s vizí, že takto zateplí svou střechu i fasádu. Další zajímavý moment nastal, když se u protějšího stánku objevil záhadný muž s kyvadélkem a kýval nad cihlami Wienerbegru. Když jsme ho po


NAŠE PRODUKTY

nějaké době oslovili a zeptali se, co to provádí, řekl, že takto testuje škodlivost materiálů na zdraví, konkrétně rakovinotvorné látky. Vyzvali jsme ho k otestování našeho Smartisolu® s velkým očekáváním. Po chvíli zkoumání s udivením dodal, že to nečekal, ale že je v naprostém pořádku. Byl to Dipl. Ing. Vladimir Denz, který se již 35 let zabývá tímto tématem a je známý také z rakouské televize ORF.

NÁŠ UŽITNÝ VZOR ZAPSÁN TAKÉ V RAKOUSKU

Dipl. Ing. Wladimir Denz se již 35 let zabývá testováním vlivu materiálů na zdraví člověka a udržitelný rozvoj a je známý také z rakouské televize ORF. Posoudil Smartisol® jako zcela nezávadný pro lidské zdraví. Myslím, že naše účast na výstavě svůj účel splnila a otevřela dveře na trh. Mockrát děkuji za podporu panu Juřeníkovi a panu Stockrovi za týmovou práci a těším se na obchodování. Veletrh „Bauen&Energie 2014“ ve Vídni patří mezi největší stavební výstavy v Rakousku. Tento rok vystavovalo na ploše 45 tis. m2 550 vystavovatelů z Rakouska i ze zahraničí a navštívilo jej téměř 50 000 návštěvníků, z toho 7 tis. odborníků. Na této výstavě byl i pestrý program přednášek nabízející přes 100 témat v oboru stavebnictví. Zajímavým údajem je, že asi 75% návštěvníků vybíralo pro konkrétní projekt či stavbu. I na této výstavě jsme vzbudili velkou pozornost, předeším zásluhou referenčního videa na TV a získali z Vídně a okolí o mnoho více kontaktů než v Salzburgu. Takže máme z čeho čerpat. Reakce návštěvníků byly totožné jako v Salzburgu. Častým tématem byla také protipožární odolnost, zatřídění odpadu, vliv Smartisolu® na zdraví, jak je myšleno slovo „GRÜN“ a z čeho se pěna skládá. Díky našemu silnému týmu jsme s přesvědčením Smartisol® obhájili, když mezitím náš plyšový Izolík v podání Dalibora Skácela „balil“ a bavil kolemjdoucí. Děkuji panu Juřeníkovi, panu Stockerovi a panu Pěničkovi za super spolupráci a věřím, že to bude příště ještě lepší, až zohledníme a doladíme nedostatky, které se letos vyskytly. Karel Stanev, obchodní zástupce pro Rakousko

Lukáš Kovařík představuje náš unikátní systém difuzně otevřené skladby fasády projektantům halových objektů. Před časem jsem vás informoval o naší difuzně otevřené skladbě fasády, která je ve světovém měřítku zcela unikátní, a že Úřad průmyslového vlastnictví České republiky nám přiznal užitný průmyslový vzor, kterým chráníme její použití pro naše stavby. Po dobytí trhů v České republice a na Slovensku úspěšně pronikáme i na rakouský trh, kde již máme svého partnera, který aplikuje naši Chytrou izolaci® pod obchodním názvem Smartisol®. Rakousko je velmi náročným trhem, zejména mají velmi striktně daná pravidla, kdo smí provádět jakékoliv stavební práce. Proto na trhu působí opravdu odborné firmy, které umějí dokonale svoje řemeslo. Rakousko je také velmi progresivní zemí v zavádění moderních technologií do výstavby, kde si zákazník přeje vždy to nejlepší technické řešení. Mezi tyto moderní systémy bezpochyby patří vytváření difuzně otevřených obvodových konstrukcí, které samy eliminují množství vodních par v interiéru, a tím vytváří zdravé prostředí pro život a práci lidí. Odpadají zde komplikace v nefunkčně provedených parozábranách, a tím následné defekty konstrukcí a omezení životnosti staveb. Prošli jsme si tento náročný trh a zhodnotili zkušenosti z působení Chytré izolace® na rakouském trhu.

Bylo hned jasné, že pro tento trh máme připravený unikátní systém fasády, který zajistí splnění všech potřeb moderního zákazníka, který nechce žít a pracovat v “igelitovém sáčku“. Přihlásili jsme naši fasádu na patentový úřad v Rakousku a ten neshledal žádné připomínky či námitky k zapsání chráněného užitného průmyslového vzoru pro naši fasádu. Naše firma tak získala, jako jedna z mála českých firem, užitný průmyslový vzor pro Rakousko, což je o to cennější, protože se jedná o velmi diskutovanou oblast, která v sobě pojímá stavebnictví, úsporu energií a zdravé bydlení v difúzně otevřených stavbách. Věřím, že i český trh jednou dospěje k tomu, že bude chtít technicky dokonalé stavby (nebude zde jediným hodnotícím prvkem cena), které budou plně fungovat a vytvářet zdravé prostřední po celou dobu své životnosti a ne pouze držet životnost po dobu své záruky (většinou 5 let). My jdeme cestou náročných zákazníků, protože sami jsme na sebe a své produkty nároční.

Lukáš Kovařík, technický ředitel divize Energy

5


NAŠI LIDÉ

SETKÁNÍ MONTÁŽNÍCH SKUPIN ŽIVÝCH STAVEB® Víte, za jakých podmínek se nesmí provádět práce ve výškách? Víte, jaká je prevence rizik na stavbě? Pokud nevíte, nevadí. Důležité je, že si tyto informace odnesli naši montéři, kteří se sešli v pátek 14. února v Živé místnosti. Měli nejen možnost projít proškolením BOZP a PO, získat oprávnění k obsluze pracovních plošin, ale také absolvovat vazačské zkoušky, a být proškoleni na práce ve výškách. Tato školení pro nás připravil pan Chovanec z firmy FS system,

která bude nově zajišťovat, abychom měli v pořádku veškeré dokumenty stavby. Zajímavou vsuvkou v rámci školení bylo představení novinek firmy Hilti, výrobce a prodejce elektronářadí. Jako každý rok, i letos jsme se ohlédli za úspěšnými stavbami loňského roku, naplánovali stavby letošní, vytyčili jsme oblasti, kde stále máme rezervy a kde je třeba přidat. Prošli jsme legislativní požadavky staveb, připomněli činnosti našich divizí a filozofii

firmy LIKO-S. Byl kladen důraz, na zpětnou vazbu, tak, aby řešení detailů bylo inovativní, tak, aby každá stavba byla o něco lepší, než ta předchozí. Jednotlivým montážním skupinám se dostalo poděkování a ocenění za kvalitně odvedenou práci. Budeme se těšit na další perfektně namontované „ocelovky“ a nastřílené „trapézy“ a PUR panely. Hana Vinterová, technická asistentka Živé stavby

Speciální ocenění v podobě firemní kšiltovky se dostalo Markovi Bártovi za vstřícnost a ochotu při práci na stavbách.

Šéfmontér montážní skupiny Balustav František Šuška přebírá ocenění od ředitele divize Martina Diviše. 6

Výstavba haly pro PŽS - Engineering v Kladně.

Autosalon Smažík v Kladně aneb Dáváme o sobě vědět.


NAŠE PRODUKTY

ROZMRAZOVACÍ PRŮMYSLOVÝ STROJ Od roku 2011 vyrábíme pro našeho dlouholetého holandského zákazníka GEA CFS průmyslové fritovací stroje. S naší kvalitou výroby byl vždy spokojen, a proto v rozšíření naší spolupráce nestálo nic v cestě. Již před rokem jsme pro firmu GEA naceňovali první dva rámy rozmrazovacího stroje. Pak v průběhu roku proběhla další obchodní jednání, s cílem tento produkt získat. Na podzim naši lidé z výroby vyrazili do Holandska, aby se podívali na skutečný produkt a dozvěděli se

o výrobě rámů co nejvíce přímo u zákazníka. V prosinci si GEA objednala první čtyři rámy s příslušenstvím. Divize Kovovýroby se tedy pustila do výroby nového produktu z nerezu - rozmrazovacího stroje SMD 10 frame a SMD 2,5 frame. Jedná se o výrobek, který umožňuje rozmrazování masa ve velkém - řádově v tunách. Princip rozmrazování je následující: Součástí rámu stroje je buben podobný míchačce na beton, ovšem daleko větších rozměrů.

Do tohoto bubnu se nasype zmražené maso a začne se pomalu otáčet a zároveň je buben vyhříván, aby pomalu ohříval maso, které je v něm umístěné. Až je maso rozmražené, tak je hydraulické písty vyklopí z bubnu a proces se může opakovat. Z firmy GEA k nám přijel kontrolor kvality a vývojář Dave Spierings, který má s výrobou rámů bohaté zkušenosti. Radil nám, jak co nejlépe poskládat a svařit jednotlivé konstrukce, a ukazoval nám, jak má konstrukce

Další letošní novinkou Kovovýroby je průmyslový rozmrazovací stroj do potravinářských provozů, který si objednal náš dlouholetý holandský partner firma GEA.

být nachystána na tryskání balatinou, aby rám vypadal co nejlépe. Řekl nám zkrátka všechno, na co si máme dát pozor. S kvalitou výroby byl opět spokojen. Aby taky ne, vždyť naše Kovovýroba se může pyšnit odborníky, pro které tento způsob práce a kvalita díla nejsou cizí. Jedině za takové dílo, kvalitně zpracované a včas předané, zákazník rád zaplatí. Karel Potácel, technik-přípravář TPV

Dave Spierings (vpravo) nad detailem rozmrazovacího stroje s Alešem Hermanem a Radkem Maláčem.

Speciální tričko pro Davea za perfektní spolupráci.

Karel Potácel kontroluje rozvodné skříně rozmrazovacího stroje.

Hotové díly stroje před expedicí. 7


DIVIZE INTERIORS

MONTUJEME PODHLEDY ZA SEVERNÍM POLÁRNÍM KRUHEM Přístav, letiště a hory v Bodø.

OD POLOVINY PROSINCE LOŇSKÉHO ROKU MONTUJEME 10.000 M2 PODHLEDŮ DO NOVÉHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ V NORSKÉM BODØ (VYSLOVUJE SE BUDE), KTERÉ SE STANE DOMOVEM AŽ PRO 2 000 STUDENTŮ. REALIZACE SE UJALA NAŠE OSVĚDČENÁ MONTÁŽNÍ SKUPINA VEDENÁ ING. VLADIMÍREM VENTRUBOU.

8

Ve škole se už nyní učí klasické obory, jako kuchaři, kadeřnice, automechanici, lakýrníci a další profese. Nová centrální budova propojí současné budovy a rozšíří kapacitu o téměř 50%. Předání díla proběhne v dubnu letošního roku. Už nyní jednáme o dalších projektech v norských městech Trondheim, Bergen a Oslo, kde už budou i naše systémové příčky Omega 100.1 a MICRA II. Bodø bylo povýšeno na město v roce 1816. Krátce na to bylo centrem pozornosti díky aféře s nelegálním obchodem. V té době bylo Norsko pod správou Švédského království. Nelegální obchod probíhal mezi Anglií a Švédskem právě přes přístav v Bodø. Norové obchod ukončili, což bylo začátkem nedůvěry Norů v tento systém správy. Poté se Bodø dostalo pozornosti ve druhé světové válce, kdy bylo téměř celé zničeno náletem Luftwaffe v roce 1940. Švédové

Petr Dostál a Jan Staňa montují závěsný system podhledu v jedné z učeben školy.


NAŠE PROJEKTY

Naší první zakázkou v Norsku je montáž stropních podhledů v nové budově odborného učiliště v Bodø. Už nyní jednáme o dalších projektech v norských městech Trondheim, Bergen a Oslo, jejichž součástí by byly naše systémové příčky Omega 100.1 a MICRA II.

městu pomohli a postavili zde 107 bytových domů pro norské obyvatele, kteří při náletu přišli o své domovy. V té době žilo v Bodø asi 6.000 obyvatel, dnes je to padesátitisícové město, které roste nejrychleji ze všech měst nad polárním kruhem. Hotely jsou zde plné celoročně, v létě se sem jezdí za skialpinismem a v zimě zase “aurora watchers”, tedy turisté, kteří chtějí vidět polární záři. V prosinci jsme v hotelu potkali několik turistů z Asie, kteří sem přijeli například z Pekingu jen proto, aby spatřili polární záři. Letiště v Bodø je z větší poloviny obsazené norskými vzdušnými silami a jeho rozloha zabírá téměř polovinu poloostrova. Na obloze nad Bodø lze téměř denně spatřit cvičné lety stíhaček F16. V Bodø mají základnu dvě třetiny těchto strojů, které jsou ve výbavě norského letectva. V minulosti bylo toto

letiště zmiňováno tiskovými agenturami v souvislosti s americkým špionážním letadlem U2, které zde mělo přistát po akci nad Sovětským svazem, ale bylo na této misi sestřeleno. V Bodø je univerzita, která se zaměřuje na rybolov a oceánskou biologii, a velká policejní akademie, která je mimo Oslo jedinou policejní akademií v Norsku. Je zde také základna pro pobřežní stráž, která chrání celé severní Norsko. Ačkoliv Bodø leží 70 km nad polárním kruhem, zdejší podnebí je mírné, i když velice větrné. Je to díky silnému Golfskému proudu, který zde dosahuje rychlosti až 22 uzlů, což je 41 km/h. Viktor Fric, koordinátor Exportu

Za podobným pohledem na polární záři jezdí do Bodø tisíce turistů. My vám jej přinášíme až do pohodlí domova.

Ve vstupní hale je podhled ve výšce 12 metrů.

Plnění harmonogramu prací si simultánně značí Jan Tongeľ Novák v Bodø a Viktor Fric ve Slavkově. 9


NAŠI PŘÁTELÉ

Pavel Novák:

MNĚ I TÁTOVI NA DĚTECH VŽDYCKY ZÁLEŽELO ZPĚVÁK PAVEL NOVÁK SPOLUPRACUJE S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ JIŽ ČTVRTÝM ROKEM. KRÁČÍ VE ŠLÉPĚJÍCH SVÉHO OTCE PAVLA NOVÁKA, KTERÝ BYL VELMI POPULÁRNÍ OSOBNOSTÍ POP MUSIC ŠEDESÁTÝCH AŽ OSMDESÁTÝCH LET A DRUHOU POLOVINU SVÉ PROFESIONÁLNÍ KARIÉRY ZASVĚTIL TVORBĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. PAVEL OD SVÉHO OTCE NEJEN PŘEVZAL NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POŘADY, ALE JE AUTOREM ŘADY NOVÝCH PŮVODNÍCH PROJEKTŮ. POŽÁDALI JSME JEJ, ABY ZAVZPOMÍNAL NA “DĚDU“ PAVLA A POPOVÍDAL NÁM O SVÉ UMĚLECKÉ PRÁCI. Pavel Novák s dětmi a pro děti. Když jsme před revolucí žili takový těžce free život a na tu dobu vydělávali muzikou slušné peníze, v podstatě mi to vyhovovalo. Potom přišla revoluce a vše se změnilo. Už se o vás nestaralo KKS (Krajské kulturní středisko – KOKOS), ale najednou se každý musel začít starat sám o sebe. Nikdo nevěděl, jak začít, a to byla přesně výzva pro tátu. Říkali jsme mu děda. On si se svou nevyčerpatelnou energií vyběhal všechny papíry, povolení a začal už tenkrát přemýšlet o malé kapele, protože tušil, že časem banky přestanou rozdávat úvěry a přijde doba, kdy peněz bude méně, chytří pochopí, že není důležité dávat na obdiv svůj majetek. Založil duo Family a začali jezdit ve dvou. Potom mi nabídli, že bych je mohl zvučit a zpívat vokály. Zvažoval jsem tu nabídku a nakonec souhlasil. Přibral jsem si klávesy a začali jsme hrát nejenom pro dospělé, ale hlavně pro děti. Začal

10

vznikat podle mě nejunikátnější projekt pro děti v České republice - BUDEME SI ZPÍVAT. Zvolilo se téma, „děda“ napsal skvělé písničky, ještě lepší scénáře a jelo se. Začala být poptávka po kazetách a zpěvníčcích. Jenže, jak s distribucí - my vesničané? A v tom byla tátova síla. Všechno zvládnout sám. Budeme to distribuovat na koncertech prodávat školkám a školám přímo. Ne přes velké řetězce, které vás okradou. Nikdo tenkrát netušil, že z kazet se přejde na CD a že se za ty roky prodají na koncertech a přes webové objednávky desetitisíce kusů nosičů, některé písničky se stanou hymnami dětí a budou podle písniček cvičit Sokolové na svých sletech … Skončili jsme po třech koncertech (třeba na třech místech), což dnes nechápu, jak jsme stíhali. Všude jsme jezdili skoro pozdě a nebo na minuty. Já s dědou vždy sdílel po-

koj. Odpoledne jsem padl do postele a začal poslouchat zvuk psacího stroje, který byl součástí aparatury. V té době nebyly mobilní telefony, nebyly notebooky. Ráno leželo na stole několik desítek dopisů pro pořadatele, které děda napsal. Ještě abych nezapomněl, po koncertech se vždy slušně zeptal v kulturáku, jestli by si nemohl vyřídit pár telefonů. Pořadatelé netušili, že jim na dvě hodiny zablokuje a zažhaví telefon. Já to v té době vůbec nechápal. Taková hvězda a on se dře, píše dopisy, volá. Vždyť oni by mu měli volat sami. Dělá koncerty v takové kvalitě, že by se o něj měli rvát. Pořád jsem mu říkal: „Jezdíme 60 až 70 koncertů měsíčně, tak zdraž! Budeme mít víc peněz.“ A on mi vždycky odpověděl: „Mě to baví a já chci, aby naše pořady vidělo co nejvíce dětí. Když zdražím, malá města a vesnice na to nebudou mít.“ A vždycky dodal: “NEHOŇ PENÍ-


NAŠI PŘÁTELÉ

ZE, POCTIVĚ PRACUJ A ONY SI TĚ NAJDOU SAMY.“ Tehdy jsem to nechápal. Uplynula spousta let. S tátou jsme se na čas rozešli, protože jsem toužil se postavit na vlastní nohy a hlavně jsem myslel, že to je jednoduché něco prodat nebo zprostředkovat. Začalo se mi obchodně dařit, začal jsem s potápěním, stal se ze mě vyhledávaný podvodní kameraman a výrobce dokumentů (National Geographic, SONY). „Já ti říkal,“ prohodil občas děda, „že máš umělecké kořeny“. Dnes vím, že na mé výsledky, kdy jsem vyhrával filmové festivaly, byl strašně pyšný. Začali jsme si rozumět a pomáhat. Já mu radil obchodně, on mi upravoval scénáře. To, co jsem dvacet let nechápal, tak za posledních pět let, kdy vedu agenturu a koncertuji, CHÁPU NAPROSTO VŠECHNO! Stihl

Pavel junior a „děda“ Pavel v pořadu pro děti Budeme si zpívat – Řemesla.

Maškarní bál aneb Na dětech nám záleží. jsem vydat dvakrát DVD ze vzpomínkového koncertu k prvnímu výročí úmrtí táty, vydal jsem vlastní CD Neřesti a ctnosti, úspěšné vánoční album a dětský zpěvník, koncertuji, mám několik komponovaných výchovných pořadů pro děti a mládež, vystupuji na maškarních karnevalech, dělám pro děti akce „na klíč“. Od října do Štědrého dne nemám jediný den volný, včetně sobot a nedělí. Teď už jen aby mi vydrželo zdraví. Snad to tam „děda“ nahoře hlídá. My spolu totiž tak nějak komunikujeme na hřbitově, kam za ním chodím pro rady a někdy také požádat o přímluvu v hudebním nebi. Moje žena a dokonce i maminka říkají vždycky, když nakouknou do mé pracovny a já neustále sedím u PC, píšu, vymýšlím, telefonuji: “TO JE TOTÁLNÍ ODLITEK“. Já si tak nepřipadám, protože podle mě byl táta ještě

daleko více pracovitý. Každý den si na něj při nějakém jednání vzpomenu a snažím se porovnávat svá rozhodnutí s těmi, která by udělal on. Určitě by nebyla všechna shodná, ale to je jedno. Jeho by byla jeho a má jsou má. Já odpovídám za své činy a za to, jestli kapela přežije těžkou dobu. Zatím s tím nemám problém a rok od roku je to výrazně lepší. Našel jsem se opět na pódiu a zpívání mi přináší krásné pocity a zážitky. A hlavně mi lidé začali věřit, že dokážu také dělat kvalitní věci. Zrovna včera jsem si na otce vzpomněl, když jsem zašel na výstavu jeho kamaráda, světově uznávaného fotografa černobílé fotografie, doktora Jindřicha Štreita ze Sovince. Uchvátila mě včera jedna fotografie, kdy kněz dělá mši pro jednu jedinou svou sestru. Pro jednoho člověka a neošidil to prý ani o minutku. To mi hned naskočila slova:

„Je jedno, kolik budeš mít v sále lidí. Desítky, stovky, tisíce, vždy se musíš snažit podat maximální výkon, na který v ten den máš!“ Jsem rád, že tohoto se držím. Mám to asi v povaze. Jak vstoupím na pódium (a před tím si třeba stokrát opakuji: dneska se šetři, víš, kolik koncertů máš před sebou) opadne okamžitě nervozita a jdu do toho naplno! Za toto ti, táto, moc děkuji. Kdybych měl psát, za co všechno bych ti chtěl a měl poděkovat, tak nestihnu zítra koncert v Jeseníku. A ještě k jednomu zjištění jsem přišel. PAVEL NOVÁK® není pouhé jméno – je to obchodní značka vysoké kvality. A s tou se nedá zahrávat. Tím bych měl skončit. Ale ještě musím poděkovat společnosti LIKO-S a Liboru Musilovi za velkou pomoc a podporu této značky. Váš Pavel Novák

11


HOBBY

JAK ZAČÍT S FITNESS – DÍL 1.

DIETA A SPRÁVNÝ TRÉNING DLOUHO JSEM PŘEMÝŠLEL, JAK ZAČÍT A NA CO SE V TOMTO ČLÁNKU O SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ ZAMĚŘIT. CVIČENÍ, NEBO STRAVA? HODNĚ Z NÁS SI MYSLÍ, ŽE DODRŽOVAT POUZE JEDEN Z TĚCHTO BODŮ STAČÍ. ALE VŠE JE MEZI SEBOU PROPOJENÉ A JE ZDE TŘEBA DODRŽOVAT URČITÁ PRAVIDLA. PŘED TŘEMI ROKY JSEM SLOŽIL TRENÉRSKÉ ZKOUŠKY NA INSTRUKTORA FITNESS A FITNESSU JAKO TAKOVÉMU SE VĚNUJI SEDM LET. měnit jak koření (pepř, grilovací koření, koření na steak, barbecue koření, kari, bazalka, cibulka, podravka), tak i způsob úpravy (steak na teflonové pánvi lehce podlité vodou, na kostičky uvařené ve vodě nebo orestované spolu s cibulí). Vaječné bílky můžete udělat stejně dobře na teflonové pánvi jako i v mikrovlnce, kde každý uvítá rychlý čas úpravy. Hovězí maso lze připravit vařené, stejně jako dušené. Nutno dodat, že pokud to nebudete přehánět, tak sůl rozhodně nevadí. IMUNITA – navzdory tomu, že je to relativně známá věc, raději ji zde ještě zdůrazním – v dietě docela podstatně klesá imunita organismu. Tím, jak spalujete poslední zbytky tukových zásob a tělo přichází o svou tepelnou izolaci, organismus je daleko náchylnější na virózy a onemocnění. Proto Vám doporučuji dva preparáty, které mám velmi dobře vyzkoušené – buď Echinacea forte (z Vitalandu, zelený obal), nebo z lékárny Preventan, skutečně je to znát. Další doporučení bude teplé oblékání a řízené otužování.

Jakub Konečný: Tak na čem si dneska pochutnám? V prvním dílu bych se rád zaměřil na stravu a na zvyšování imunity. POSLOUPNOST – co tímto slovem v našem kontextu myslím? Základem všeho je pochopit fakt, že zlepšovat se a být úspěšný v jakémkoli sportu znamená řídit se jednotlivými kroky a úrovněmi postupně, začít s nejjednoduššími věcmi a principy, vytvořit pevné základy a postupně na tom teprve stavět dál. Ve škole nás neučili nejdříve odmocňovat na třetí, ale základem všeho bylo naučit se nejdříve počítat do deseti. SLADKOSTI – odstraňte z celého vašeho domova sladkosti a neuvádějte se v pokušení. Pokud je nebudete mít přímo na očích, věřte mi, že na ně budete daleko méně myslet. Neznám v dietě horší pocit, než když jste večer

12

doma po velmi tvrdém tréninku, máte hlad a víte, že ve skříni je košík sladkostí. Prostě je vyhoďte, nebo poproste doma, ať je umístí tam, kde nebudou na dosah. STRAVA – pochopitelně, základem všeho je výživa těla (uvádí se notoricky známých 60% výživa, 20% trénink, 20% regenerace). Jenže bez tréninku můžete jíst jako Coleman a přesto svaly nevybudujete. Mnoho z vás se mě ptalo, jak můžu jíst pořád to stejné, co je na zdravé výživě tak dobrého. Ačkoli se jídla opakují a jsou ze stejných surovin, hraje zde velkou roli příprava jídel a správné volení pestré stravy. PESTROST JÍDEL – i kuřecí maso na vodě a vaječných bílcích může být chutně připraveno. Snažte se v průběhu diety co nejvíce

Přeji vytrvalost a radost z každého pokroku. V příštím dílu se zaměříme na „hladový den“. Jakub Konečný, projektmanažer divize Živé stavby


NAŠI ZAMĚSTNANCI

NAŠI NOVÍ KOLEGOVÉ

Hana KOLOUCHOVÁ, kalkulantka divize Interiors Mé jméno je Hana Kolouchová, narodila jsem se 9. 11. 1987, pocházím z Hrotovic na Třebíčsku, kam se o víkendech ráda vracím za svou rodinou a přáteli. Vystudovala jsem Technické lyceum v Třebíči za-

Bohdan VLASÁK, elektrikář Jmenuji se Bohdan Vlasák. Narodil jsem se v Kyjově a bydlel v Násedlovicích na Hodonínsku. Letos mně bylo 53 let. Před třiceti lety jsem se

měřené na matematiku a fyziku. Po maturitě jsem pokračovala ve studiu na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, magisterský titul jsem získala v Ústavu soudního inženýrství. Likosákem jsem se stala v květnu 2012, jako brigádnice na pozici recepční. Nyní jsem součástí divize Interiors, kde pracuji jako kalkulantka. Volný čas trávím ráda v okruhu svých přátel a rodiny. Od dětství jsem vyrůstala ve sportovně založené rodině, až se pro mě sport stal koníčkem číslo 1. V letních měsících jsou to nejčastěji výlety na kole, v zimě obujeme lyže. Celoročně se věnuji aerobiku, spinningu a nyní již rekreačnímu volejbalu. Za svou největší slabost považuji závislost na čokoládě. Závěrem bych ráda poděkovala svým kolegům za vstřícnost, trpělivost a cenné rady.

oženil a přestěhoval do Blažovic, kde bydlím dodnes. Mám Tři syny: Bohdan (30), Pavel (25), Jakub (22). Vyučil jsem se elektromontérem rozvodných zařízení pro Průmyslové stavby v bývalém Gottwaldově. Před firmou LIKO-S jsem pracoval 16 let na Brněnském výstavišti. O možnosti zaměstnání ve firmě LIKO-S jsem se dověděl z inzerátu na internetu. Práce se mi zde líbí. Ve volném čase se věnuji údržbě a zvelebování rodinného domu, ale hlavně sportu. Trénuji mladé fotbalisty a s partou kamarádů běháme dálkové závody. Na závěr bych chtěl poděkovat spolupracovníkům z kovovýroby, že mi pomáhají v orientaci na novém pracovišti.

Agnieszka KULESZA, asistentka marketingu a propagace Jmenuji se Agnieszka Kulesza, narodila jsem se uprostřed nejzelenějšího regionu na severovýchodě Polska, v krajině lesů zvané Podlasie (Podlesí). Mám dva mladší bratry, se kterými si velmi dobře rozumíme a máme mnoho společného. Na Polytechnické univerzitě v Bialemstoku jsem vystudovala magisterský obor Architektura a urbanistika a posléze také obor Grafický design. Během studia jsem v rámci programu Erasmus absolvovala také roční stáž v Bulharsku - je to krásná země s bohatou kulturou a nádhernou

Tomáš ŠŤASTNÝ, řemeslník kovovýroby

CHCETE SE STÁT LIKOSÁKEM? JSTE INICIATIVNÍ? Pak nás neváhejte kontaktovat! Tel.: 5 44 22 11 11, bližší informace najdete na www.liko-s.cz/kariera

AKTUÁLNÍ POZICE IT manager Přípravář pro kovovýrobu Přípravář a projektmanažer přestavitelných příček Přípravář pro exportní oddělení

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Jmenuji se Tomáš Šťastný a narodil jsem se ve Slavkově u Brna, kde také bydlím v rodinném domě. V roce 2004 jsem byl přijat ke studiu na SOU ve Slavkově, obor automechanik. Po škole v roce 2007 jsem nastoupil do autoservisu v Brně, kde jsem pracoval 16 měsíců a zjistil, že jsem se minul povoláním. Posléze jsem se uchytil ve firmě Skromet, kde jsem pracoval dalších

přírodou. Bulhaři jsou dobrosrdeční a upřímní lidé. Měla jsem tam mnoho známých z různých států Evropy, ale zjistila jsem, že nejvíce si rozumím právě s otevřenými a veselými Čechy. Jedním z nich byl i můj přítel, za kterým jsem se po dokončení vysoké školy přestěhovala a se kterým nyní žiji v Brně. V profesním i osobním životě mě nejvíce uspokojují věci, na kterých musím pracovat a které mě stojí hodně úsilí. Také z toho důvodu mám ráda přírodu a hlavně hory - ty vysoké obzvláště. Turistika je moje poměrně nová záliba, kterou jsem si ještě více zamilovala po dovolené strávené v Černé Hoře, v pohoří Durmitor - všem podobně založeným mohu jen doporučit. Zálib mám mnoho, ať už je to hudba, moderní tanec nebo malování, ale svůj volný čas bych nejraději trávila cestováním, protože na světě je tolik pěkných míst a je škoda celý život strávit doma na gauči. Závěrem bych ráda poděkovala všem lidem v LIKO-Su, kteří mi byli a jsou oporou a neváhají mě podpořit, ať už dobrou radou nebo jen vstřícností.

16 měsíců jako svářeč a obsluha CNC – trnové ohýbačky trubek. Následně jsem přes půl roku nemohl najít práci, a tak jsem si založil živnost a pracoval v Němčanech u Slavkova jako stájník a pečovatel o koně. Poté jsem začal stavět rodinné domy a během 2 let jsem realizoval 2 rodinné domy od základů až po středu. V loňském roce jsme si s kamarádem podali žádost jako zájemci o práci ve firmě LIKO-S. O týden později jsme byli přijati a od listopadu zde pracuji jako řemeslník kovovýroby. Jsem spokojen s prací i s kolegy, kteří mi vždy poradí, když si nevím rady. Chtěl bych poděkovat za možnost se seberealizovat a stále se učit novým věcem v oboru zámečnictví. V mimopracovním čase se věnuji výrobě nábytku na míru, kterou provozuji jako živnost. Ve volném čase se věnuji své přítelkyni, se kterou chodíme na procházky, jezdíme na výlety a provozujeme adrenalinové sporty.

13


NAPSALI NÁM

POCHVALA OD ZÁKAZNÍKŮ VŽDYCKY POTĚŠÍ PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA LIBOR MUSIL OBDRŽEL MAILEM ZPRÁVU, V NÍŽ SI SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK A KOLEGA Z OBORU CHVÁLÍ NAŠI CHYTROU IZOLACI® A PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ, KTEŘÍ JI NABÍZEJÍ A APLIKUJÍ. OTISKUJEME JI V PLNÉM ZNĚNÍ. REDAKCE

BLAHOPŘEJEME OSLAVENCŮM 1

Pavel DVOŘÁK pracovník výroby AIS

13

BŘEZEN

1

BŘEZEN

Dalibor POSPÍŠIL pracovník výroby AIS

16

BŘEZEN

1

Leona ŠVANDOVÁ asistentka divize Interiors

17 BŘEZEN

Luboš ŠENKYŘÍK vedoucí skladu Support

BŘEZEN

10

Peter ŠINAL montér divize Interiors

Dobrý den, pane Musil, ve středu 29.1. nám dělala Vaše firma zateplení podkroví na RD ve Vracově. Jelikož také provozuji menší stavební firmu, tak moc dobře vím, jak je pro firmu důležitý postup a přístup jejich zaměstnanců, kteří přijdou při realizaci zakázky ke styku se zákazníkem. Profesionalita a skvěle odvedená práce pánů Pospíšila a Roda mě mile překvapila. Věřím tomu, že s takovými zaměstnanci Vám odpadá spousta zbytečných starostí, co se týče reklamací. Také bych chtěl pochválit pana Rejdu, který nám všechno ochotně vysvětlil, a tím nám pomohl v rozhodování mezi Chytrou izolací a izolační vatou. Také rozdíl teplot před a po zateplení byl okamžitě znát. Teď už nemám pochybnosti o tom, že Chytrou izolace Icynene je skutečnou jedničkou mezi izolačními materiály, která ve spojení s partou dobrých pracovníků tvoří základ dobře fungující firmy. Na základě našich dobrých zkušeností s Vaší firmou Vás budeme určitě doporučovat. Martin Svoboda a Kamila Girčáková

14

Ivo ROD aplikátor Chytré izolace

28

Jaroslav ZOUREK zámečník - svářeč Kovovýroby

BŘEZEN

Hana VINTEROVÁ technická asistentka Živé stavby

30

BŘEZEN

14.2.2014

28

Lukáš DOBŠÍČEK technický specialista - přípravář divize Production

BŘEZEN

BŘEZEN

10

LUBOMÍR NOVOTNÝ finanční ředitel

BŘEZEN

BŘEZEN

9

DALIBOR SKÁCEL obchodní asistent divize Chytrá izolace

Martin VIKROTÝN pracovník výroby AIS

BŘEZEN

VÝROČÍ U FIRMY LIKO-S TEAM ANNIVERSARY ÚNOR Petra Doušová

4. 2. 2013

1 rok

asistentka Praha

Agnieszka Kulesza

4. 2. 2013

1 rok

asistentka marketingu a propagace

Antonín Aujezdský

1. 2. 2012

2 roky

zámečník - svářeč

Lukáš Dobšíček

1. 2. 2012

2 roky

technický specialista – přípravář divize Production

Lukáš Kovařík

22. 2. 2012

2 roky

projektový manažer divize Energy

Tomáš Šmerda

21. 2. 2011

3 roky

nákupčí Kovovýroba

Aleš Selucký

28. 2. 2011

3 roky

technický specialista – přípravář divize Energy

Milan Florian

1. 2. 2008

6 let

obchodní manažer a technický specialista – přípravář divize Production

Dalibor Pospíšil

1. 2. 2008

6 let

pracovník výroby AIS

Josef Zemčík

1. 2. 2008

6 let

zámečník - svářeč

22. 2. 2006

8 let

specialista výroby AIS

Antonín Řičánek

1. 2. 2005

9 let

projekt manažer

Stanislav Dvoran

18. 2. 2002

12 let

zámečník - svářeč

Dalibor Kučera

1. 2. 1996

18 let

pracovník výroby AIS

Petr Hrabovský

1. 2. 1995

19 let

vedoucí provozu Kovovýroba

Aleš Spálovský


Pro malé Likosáčky připravila a nakreslila Hanka Michalkiewiczová, zákaznický servis Kovovýroby

DOPLŇ SAMOHLÁSKY A NAJDEŠ ŠKOLNÍ POMŮCKY: NŽK

SŠT

TŽK

ČBNC

PRVTK

PZDR

PR

LPDL

PSTLK

ŘZVTK

KTVK

ŠTTC

KŘÍŽOVKA (ABYSTE VĚDĚLI, JAK VYPADÁ ZIMA): 1. 2. 3. 4. 5.

D

6.

7. 8. 9.

7. 1 0.

DOPLŇOVAČKA: nůžky, tužka, pravítko, pero, pastelka, aktovka, sešit, učebnice, pouzdro, lepidlo, ořezávátko, štětec KŘÍŽOVKA: vysvědčení LIKOSÁČEK, MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI LIKO-S  XVI. ročník, MK ČR E 17446, vydáno ve Slavkově u Brna 28. 2. 2014.

VYDAVATEL: LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795, e-mail: likosacek@liko-s.cz.

REDAKČNÍ RADA: Jiří Stratil, Zdena Březinová, Martina Drápalová, Světlana Honsová, Michaela Kovaříková, Martina Juřinová, Hana Michalkiewiczová, Martina Polová, Jana Vránová.

Několik posledních čísel Likosáčku najdete na:

www.liko-s.cz

15


OBJEKTIVEM LIKOSÁČKU Naše přestavitelné příčky umožňují rychlou a nenáročnou změnu dispozic bez narušení provozu pracoviště. V polovině února se ve Slavkově objevily dvě nové místnosti.

František Zbožínek a Jaroslav Svědík připravují montáž dveří firemní posilovny (práce byly hotové za 13 hodin čistého času), která vyrostla u Živé místnosti. Sportovci teď budou mít klid pro své výkony.

Jirka Silnica a Ondra Holásek v tichosti demontovali zasedací místnost Budapest, aby uvolnili místo pro ateliér našich techniků a přípravářů (demontáž trvala 2 hodiny, montáž 10 hodin).

FANDÍME SPORTU

Michal Jelínek zažil perfektní lyžovačku pod horskými velikány v Jižním Tyrolsku.

Tonda Řičánek se synem Toníkem byli o jarních prázdninách v italském Livignu, na obrázku při polední přestávce (fotila maminka Jitka).

Zatímco ve Slavkově ve druhé polovině února už panovalo jarní počasí, po necelých třech hodinách jízdy autem se Pavel Pavlík, Tomáš Michalec a Pavel Matyáš (za fotoaparátem) ocitli v pravé a nefalšované zimní pohádce rakouského Stuhlecku.

O vítězství Zbyňka Macalíka v přeboru Jihomoravského kraje v motokrosu jsme informovali již v říjnovém čísle. V únoru obdržel za svůj výkon „zlaté“ trofeje, se kterými se nechal pro náš časopis vyfotit. Ještě jednou gratulujeme a i v letošní sezóně držíme palce.

2014-02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you