Varázsjogar | Szitakötő 2016

Page 1

VARÁZSJOGAR

A Szitakötő oktatási program gyerekjogi foglalkozás-sorozata az NCTA támogatásában valósult meg. Liget Műhely Alapítvány, 2016

Szi t aköt őSZITAKÖTŐ A Szitakötő oktatási program célja, hogy a mesebeli okos lány trükkjével élve változtasson is, meg ne is. Egyrészt hagyományos módszerre, az olvasásra alapoz, másrészt intenzíven használja a digitális technika eszközeit. A természettudományos és művészeti oktatás, nevelés ötvözésével olyan módszereket dolgoz ki, amelyekkel az általános iskolai pedagógusok komplex, több szaktantárgyat érintő tanórákat tarthatnak. Ez a 45 perces, egyetlen tantárgyat megcélzó tanórák rendszerében önmagában is forradalmi gondolat lehetne, de szerencsére az elmúlt időszakban a projektoktatás (rendkívül lassú) terjedésének köszönhetően már nem tűnik az ördögtől való eszköznek. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a komplex módszer alkalmas új téma bevezetésére, ismétlésére, összefoglalásra, szemléletformálásra, de nem javasolt koncentrált ismeretátadásra. A Szitakötős foglalkozásokon felhasználásra kerülnek különféle módszerek elemei, pl. drámapedagógia, környezeti nevelés, rajzpedagógia, zenepedagógia, élménypedagógia stb. A különféle elemek összehangolása, szerves együttműködése segít, hogy az egyik terület iránt érdeklődő, abban sikereket elérő diák figyelmét megragadjuk, és más területen is megtartsuk. A program alapja a negyedévente megjelenő Szitakötő folyóirat, amelyben az általános iskolás korosztály számára érthető kortárs versek, rövid mesék és ismeretterjesztő cikkek jelennek meg, gazdag képi anyaggal. A lapban megjelent írásokhoz kapcsolódó segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok, rejtvények, játékok szabadon letölthetőek a Szitakötő honlapjáról, a gyűjtemény szinte naponta frissül, és mivel a program 2008 óta működik, mostanra több mint 4000 segédanyag érhető el.

SZITAKÖTŐ

1


GYAKORLATOK

.

Szókincsfeljesztés – bemelegítő gyakorlat 1. A diákok körbe ülnek. Egy gyerek középre áll. 2. Két gyerek vállalja a számolást, a foglalkozásvezető (vagy egy diák) méri az időt. 3. A középen állónak 1 perc alatt egy választott betűvel/hanggal kezdődő szavakat kell mondania úgy, hogy körbeforog és minden szónál rámutat valakire (ez a ritmus megtartása miatt fontos). Ismételhet és mondhat azonos szótövű szavakat, de azért nem kap pontot. Figyelmeztessük a résztvevőket, hogy játék közben nem szabad a középen állót megzavarni (például a hibáit kijavítani). 4. Minden kör után hagyjunk egy-két percet a játékosnak, hogy elmondja, hogy érezte magát, mi okozott nehézséget, segítette-e a ritmusos mozdulat ismétlése a gondolkodását. 5. A játékot 6–8 körben folytatjuk, lehetőleg önként jelentkező diák álljon középre.

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció időtartam: 15 perc eszköz: – alkalmazás: tanóra, tanórán kívül létszám: nagycsoportos (16 fő) TIPP: Ha a diákok többen vannak, lehet két kört formálni, kijelölni a felelősöket és párhuzamosan végezni a feladatot.

A feladat tetszés szerint variálható: a kezdőbetű helyett meghatározhatjuk a kimondott szavak szófaját, tematikáját, így felvezető lehet bármilyen tanóra anyagához. Haladó nyelvi csoportban idegen nyelvi kompetencia feljesztésére is alkalmas.

Közös történetmondás 1. Táblázatot rajzolunk a táblára, az oszlopokba ezeket írjuk: jó szereplő / rossz szereplő / helyszín / segítő / eszköz. 2. Megkérjük a diákokat, hogy mondjanak az általuk ismert mesékből példákat, és együtt kitöltjük a táblázatot (5–6 sor elegendő, nem baj, ha maradnak itt-ott lukak). 3. A foglalkozásvezető elkezd egy mesét, és 1–2 mondat után a résztvevők közül bárki folytathatja 1–2 mondattal. A táblán összegyűjtött neveket, helyszíneket, eszközöket beépíthetik, de ez nem kötelező. Aztán a foglalkozásvezető visszaveszi a történet fonalát, majd 2–3 mondat után újra átadja valakinek. 4. A játék során ügyelni kell, hogy a történet logikus és

SZITAKÖTŐ

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció időtartam: 20 perc eszköz: – alkalmazás: tanóra, tanórán kívül létszám: nagycsoportos

TIPP: A foglalkozásvezető görülékenyebbé

2


strukturált legyen, a felbukkanó szereplőkről később se feledkezzünk meg, varrjuk el a szálakat. A foglalkozásvezető kérdésekkel hívhatja fel a résztvevők figyelmét a logikátlan fordulatokra, pl. “Ha a királyfi fejét leharapta a sárkány, hogyan veheti feleségül a hercegnőt?” 5. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy engedjék szabadon a fantáziájukat, keverjék az ismert történetelemeket, szereplőket, változtassák meg a sztereotípiákat, mert így viccesebb a feladat, pl. “A hercegnő leharapta a királyfi fejét, hogy végre hozzámehessen a sárkányhoz.” 6. Amikor érezhetően laposodik a történet, a foglalkozásvezető arra kéri a résztvevőket, hogy három mondattal zárják le a történetet úgy, hogy minden szereplő sorsáról mondjanak valamit. A három mondatot három különböző résztvevő is kitalálhatja. 7. Zárásként átismételjük a történetet nagy vonalakban, és megbeszéljük, kinek melyik rész tetszett a legjobban / melyik volt a legmeglepőbb, legviccesebb és miért.

teheti a feladatot, ha mondat közben adja át a történetet, pl. “…és akkor meglátott egy…” vagy “hirtelen belépett egy...” vagy “abban a pillanatban eszébe jutott, hogy…”.

Attól függően, hogy milyen céllal alkalmazza a feladatot, a foglalkozásvezető eldöntheti, mennyire befolyásolja a történetet. Ha a meseelemzést akarja gyakoroltatni, érdemes a tananyagból ismert történetelemeket használni. Ha közösségépítés vagy konfliktuselemzés a célja, behozhat a történetbe olyan elemeket, amikről szeretne beszélgetni (de nem szerencsés pl. a résztvevők neveit használni vagy túl direkten utalni a konfliktusra). Ha a környezeti nevelés a célja, a szereplők viselkedhetnek ökologikusan vagy éppen ellenkezőleg, környezetpusztítóan. Ha a szókincsfejlesztés az elsődleges cél, igyekeznie kell, hogy nyelvileg minél gazdagabb legyen a táblázat, aminek az elemeit felhasználják a résztvevők.

Közös versmondás 1. Válasszunk egy ritmusos, rövid verset. Minden diáknál legyen jól olvasható példány a szövegből. A gyerekjogok témájához jól illeszkedik Somfai Anna: Jogar című verse. (http://szitakoto.com/jogar/) 2. Kopogással adjunk nem túl gyors alapritmust. 3. Minden diák átveszi a kopogás ritmusát (pl. ceruza végével kopogva). Amikor mindenki csatlakozott, a ritmushoz igazodva közösen felolvassuk a verset. Hangsúlyozzuk a

SZITAKÖTŐ

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció időtartam: 10 perc eszköz: elérhető alkalmazás: tanóra létszám: nagycsoportos

3


szüneteket is. 4. Olvassuk fel a verset úgy, hogy minden sorát más mondja! Kezdés előtt megállapodunk a sorrendben, ha elfogynak a verssorok, előlről kezdik, míg mindenki sorra kerül.

Közös rajzolás 1. 4–5 fős csoportokra osztjuk a diákokat. 2. Megbeszéljük, hogy a csapattársaikkal milyen külső és belső jellemvonásokban hasonlítanak egymásra és miben különböznek. 3. Minden csapat kap egy doboz vastag filctollat és egy nagy ív csomagolópapírt. 4. Csapatonként az egyik diák ráfekszik a csomagolópapírra, a többiek körberajzolják. 5. A csapat feladata, hogy 10 perc alatt, a körvonalat kiegészítve a csapat minden tagja megjelenjen a közös rajzon valamilyen külső vagy belső tulajdonságával. 6. A csoportok szóvivőt választanak, aki bemutatja az elkészült képet, elmagyarázva, hogy melyik részlet kit ábrázol és miért. 7. A szóvivők bemutatják a képeket.

kulcskompetencia: szociális, kulturális kifejezőkészség időtartam: 20–25 perc eszköz: elérhető alkalmazás: tanóra létszám: kis- és nagycsoportos TIPP: A diákok írhatnak, rajzolhatnak a papírra tetszés szerint, ne korlátozzuk őket. Bátorítsuk a szabad asszociációkat. Egymás tulajdonságait is rajzolhatják vagy mindenki ábrázolhatja saját magát. Körbejárva ügyeljünk, hogy mindenki részt vegyen a feladatban. Hivatkozhatunk a szűk időkeretre, hogy csak akkor készül el a csapat, ha mindenki dolgozik.

A feladat tetszés szerint variálható aszerint, hogy mire akarjuk használni: történelmi személyiségek, mesehősök, kötelező olvasmány karakterei is ábrázolhatók. Ha az erdő vagy tópart körüli élőlényeket akarjuk megbeszélni, elegendő kezdésként egy nagy kört rajzolni a papírra.

Asszociációs képek 1. 4–5 fős csoportokba osztjuk a diákokat. 2. Röviden beszéljük meg, mik az alapvető testi igények (pl. ennivaló, innivaló, alvás, mozgás), mik az alapvető lelki igények (pl. szeretet, otthon, bizalom). Elég, ha a diákok csak párat sorolnak fel. 3. Csoportonként 3–3 különböző képkártyát adunk nekik, amelyek különféle használati tárgyakat, illetve szabadon értelmezhető fogalmakat ábrázolnak (Pl. csokoládé, barát,

SZITAKÖTŐ

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció, természettudományos, szociális időtartam: 15 perc eszköz: extra (színes képkártyák) alkalmazás: tanóra, tanórán kívül

4


otthon, dezodor, szeretet, egy pohár víz). Nem baj, ha a diákok a képek láttán más szavakra asszociálnak, mint amit elterveztünk. Az általunk használt képkártyák elérhetőek az alábbi linken: http://segedanyag.com/letoltes/kepek.zip 4. A diákok feladata, hogy a csoportban beszélgetve eldöntsék, a képek valamilyen alapvető testi szükségletet, alapvető lelki szükségletet ábrázolnak vagy olyasmit, ami jó, ha van, de nélkülözhető. 5. Megkérjük, hogy mutassa fel, aki úgy érzi, alapvető testi szükségletet ábrázoló kép van nála. Megbeszéljük, majd folytatjuk a lelki szükségletekkel és a nélkülözhető dolgokkal. 6. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy ugyanazt a képet többféleképpen is lehet értelmezni, illetve hogy sokszor a kulturális és társadalmi szokások határozzák meg, mit érzünk nélkülözhetetlennek.

létszám: kiscsoportos / nagycsoportos TIPP: Ne adjunk negatív visszajelzést akkor sem, ha nem értünk egyet azzal, amit a diákok mondanak. Hagyjuk, hogy megmagyarázzák a véleményüket, pl. a gördeszka lehet alapvető testi igény, ha a mozgást jelképezi. A beszélgetés során ügyeljünk a szemkontaktusra: mindig nézzünk a véleményét mondó diákra, jelezve figyelmünket. Ne engedjük, hogy elkalandozzanak vagy túl hosszan magyarázzanak valamit.

A feladat tetszés szerint variálható a képek kiválasztásával. Ha a környezeti nevelési elveket akarjuk hangsúlyozni, palackozott vizet, légkondicionálót, terepjárót stb. ábrázoló képeket használjunk, és beszéljük meg, mivel helyettesíthetők (csapvíz, passzívház, bicikli).

VARÁZSJOGAR foglalkozás Az alábbi foglalkozás a Szitakötő 2015/31-es tematikus számára alapoz, amely a gyerekjogok kérdését járta körül versek, mesék és ismeretterjesztő cikkek segítségével. A célunk az volt, hogy a játékos, interaktív foglalkozás során a résztvevő általános iskolások maguk fogalmazzák meg az alapvető jogaikat.

JOGAR INFORMÁCIÓ NÉZZ RÁM! JOGOM VAN HOZZÁ KÖTELEZETTSÉGEK JOGVÉDELEM

SZITAKÖTŐ

15' 15' 20' 15' 20' 5'

5


Jogar A gyerekek némán elolvassák Somfai Anna: Jogar című rövid versét a Szitakötő 2015/31-es számában (http://szitakoto.com/jogar/). Ezután kérdéseket teszünk fel: - Mi a jogar? Kinek van jogara? - Hogyan kapcsolódik a jogar a joghoz? Hallod, hogy a jog szótő megtalálható a jogar szóban is?

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció időtartam: 15 perc eszköz: elérhető alkalmazás: tanóra létszám: nagycsoportos

- Mit gondolsz, milyen jogokra vonatkoznak a vers egyes sorai? Ahol nem egyértelmű (pl. szerinted mire utalhat, hogy “jogom van a kékhez”?), ott használd a fantáziádat! - Szerinted milyen jogok maradtak ki a versből?

Információszerzés – szakértői mozaik módszerrel 1. A diákokat csoportokra osztjuk, egy-egy asztal köré ültetve. Egy-egy csoportban legalább annyi résztvevő legyen, ahány csoportot alkotunk. Pl. 25 fő esetén öt csoport, mindegyikben 5-5 résztvevő. A csapatokat megszámozzuk vagy színkódokkal jelöljük. 2. A történetet annyi részre bontjuk, ahány csoportunk van. Az egyes részeket külön papírcsíkra írjuk / nyomtatjuk. 3. A csapatok résztvevőit szétültetjük úgy, hogy minden csapattag máshová kerül. Ebben segíthetnek számkártyák és/vagy színkártyák. Pl. minden csapatnak van egy színe, és a csapattagok kapnak egy-egy számkártyát. Megkérjük, hogy a csapatokból minden 1-es üljön a pirosak asztalához, minden 2-es a kék asztalhoz, és így tovább. 4. Amikor elhelyezkedtek, minden asztalra teszünk egy történetrészletet. A diákok egy–két percig tanulmányozhatják a mondatokat, de nem jegyzetelhetnek. Hangsúlyozzuk, hogy próbálják megjegyezni az információkat, hiszen a csapatukban ők lesznek az egyetlenek, akik ezzel a részlettel találkoznak. 5. A diákok visszatérnek az eredeti asztalukhoz, és beszámolnak a megjegyzett információkról. A csoporttagok 3-4 perc alatt

SZITAKÖTŐ

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció, szociális időtartam: 15 perc eszköz: elérhető alkalmazás: tanóra, tanórán kívül létszám: kis- és nagycsoportos

TIPP: A történet összeállításakor ügyeljünk, hogy a célzott korosztálynak megfelelő nehézségű legyen a szöveg. Ha túl könnyű, nem lesz elég nagy a kihívás, ha túl nehéz, nem lesz sikerélmény. Nem kell összefüggő szöveget használnunk, a mondatok lehetnek a szereplők megszólalásai is, a lényeg, hogy logikusan kikövetkeztethető legyen a történet. Az itt bemutatott mondatokat a vegyes gyerek-felnőtt csoportra terveztük, ezért meglehetősen nehezek.

6


megpróbálják összerakni a történetet. 6. Segítő kérdések segítségével közösen összeszedjük az információkat. 7. Megbeszéljük a történetet, és hogy milyen gyerekjogokat érint (pl. ’információszerzéshez való jog’, mert Laci az okostelefonját információszerzésre használja, bár apja nem szereti a „kütyüket”; illetve ’a véleménynyilvánítás szabadságához és tiszteletben tartásához való jog’, mert Éva véleményét annak ellenére sem fogadja el apja, hogy a kislány versenyeredménnyel bizonyította hozzáértését). Rámutatunk, hogy a szakértői mozaik módszer arra is kiváló példa, hogy megértsük: az információ megszerzése felelősséggel is jár, ha csak mi vagyunk a birtokában.

Mondatok - A gyerekeknek ne mondd, de bevallom, kicsit megváltozott a véleményem ezekről a nyomogatós szerkentyűkről. - Anya megsúgta nekem: ezúttal mégiscsak jó, hogy nem hallgattál apára. - Apa ragaszkodott hozzá, hogy ő vezeti a túrát, ezért ő mondja meg, merre menjenek az elágazásoknál. - Éva kicsit megsértődött, hogy az apja nem hisz neki. - Éva második lett az országos földrajzi tájékozódási vetélkedőn. - Laci a születésnapjára okostelefont kapott, internet és GPS is van rajta. - A gyerekek segítségével végül jókora késéssel, de megérkeztek a turistaházhoz. - Ne aggódj, a gyerekek egyedül is be tudnak pakolni a hátizsákjukba! - Reggeli után elfogadták Éva javaslatát, hogy most olyan útvonalon menjenek, ahol még soha nem jártak. - Tudjátok, hogy Apa nem szereti, ha elektromos kütyüket hoztok a kirándulásra. - Ha itt jobbra fordulunk, két kilométer múlva elérjük a kék jelzésű turistautat. - A telefonon a GPS azt mutatja, hogy éppen ellenkező irányba megyünk.

A szakértői mozaik módszerének hatékonysága javítható, ha a feldolgozott szöveg tartalmilag is kapcsolódik a témához. Ennél a kooperatív technikánál különösen fontos, hogy pontos, határozott instrukciók adjunk és ügyesen koordináljuk a résztvevők mozgását. Akadályozhatja a feladatvégzést, ha nincs elegendő hely, vagy ha előzetesen nem ismerjük a résztvevők létszámát, és ezért nem tudjuk gondosan előkészíteni a feladatot.

SZITAKÖTŐ

7


Nézz rám!

kulcskompetencia: szociális, kulturális kifejezőkészség időtartam: 20–25 perc

A fent bemutatott Közös rajzolás feladat bevezetőjét azzal egészítjük ki, hogy megbeszéljük, milyen különböző, illetve hasonló jogaik vannak a résztvevőknek. Pl. bizonyos esetekben más jogaik vannak a gyerekeknek és a felnőtteknek (a gyerekek nem vezethetnek autót, nem szavazhatnak, nem dohányozhatnak, nem fogyaszthatnak alkoholt, viszont ingyenesen tanulhatnak 16 éves korukig, a gondozásukért felelős felnőtteknek vagy az államnak biztosítaniuk kell, hogy a fizikai és lelki szükségleteik teljesüljenek). Mindenki hasonlít abban, hogy az alapvető emberi jogok a felnőttekre és a gyerekekre is vonatkoznak. A jogokról bővebben lásd: http://gyermekjogok.ajbh.hu/katalogus.php

eszköz: elérhető alkalmazás: tanóra, tanórán kívül létszám: kis- és nagycsoportos

A külső és belső hasonlóságok és különbségek tesznek mindenkit egyedivé. Ha mindenki ugyanolyan lenne, az szörnyen unalmas volna, de néha nehéz elfogadni, ha valaki más. Megkérjük a résztvevőket, hogy olyan külső vagy belső jellemzőket rajzoljanak fel, ami miatt a csapattársukat szeretik / tisztelik / tetszik nekik. Ezzel a másság, sokféleség tiszteletére nevelünk és a csapat minden tagját megerősítjük. Amikor a csapatok szóvivői bemutatják az elkészült rajzokat, közösen mindegyiket tapsoljuk meg.

Jogom van hozzá A fent bemutatott Asszociációs képek feladat záró, feldolgozó részében megbeszéljük, hogy ismereteik szerint a képeken látható alapvető testi vagy lelki szükségletekhez minden gyerek hozzájut-e, ahogy az a gyerekjogi törvényben áll. Pl. A világon minden gyerek hozzájut a tiszta ivóvízhez? Ha nem, miért nem? Mi lehet a következménye, ha valaki nem tiszta vizet iszik? Személy szerint mit tehetünk, hogy ezen segítsünk? Segíthetünk-e olyan embereken, akik tőlünk sok ezer kilométerre élnek? Csak pénzzel, adományokkal lehet segíteni?

SZITAKÖTŐ

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció, természettudományos, szociális időtartam: 15 perc eszköz: extra (színes képkártyák) alkalmazás: tanóra, tanórán kívül létszám: kiscsoportos / nagycsoportos

8


Kötelezettségek kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció, szociális

1. A résztvevők 4–6 fős csoportokban dolgoznak. 2. Elmagyarázzuk, hogy az emberi jogok minden embert megilletnek, és úgy vesznek körül minket, mint egy burok. (Ezt érdemes kézmozdulatokkal szemlélteni.) Ahogy járunkkelünk a világban, ha nem vigyázunk, összeütközhetünk más emberek „burkával”, megsértve más emberek jogait. Ezért nagyon fontos észben tartani, hogy a jogaink csak addig érvényesek, amíg azzal más emberek jogait nem sértjük meg. 3. Kérjük meg a résztvevőket, hogy mondjanak ilyen esetre konkrét példát. Ha nem megy, segítsünk. 4. Kiosztunk minden csoportnak egy-egy csomag kártyát, amin jogok és kötelezettségek állnak. Az a feladatuk, hogy összepárosítsák az összetartozókat. 5. Végül közösen átbeszéljük, lehetőség szerint konkrét példákat mondunk.

időtartam: 20 perc eszköz: elérhető (kártyák) alkalmazás: tanóra, tanórán kívül létszám: kiscsoportos / nagycsoportos

Kártyák Jogom van elmondani a véleményemet. Jogom van a saját kultúrám, nyelvem és vallásom gyakorlásához.

A jogaimat mindenkinek tiszteletben kell tartania. Jogom van szóban vagy írásban kifejezni a gondolataimat.

Nem korlátozhatok mást saját véleményének kifejtésében. Kötelességem mások kultúráját, nyelvét és vallásgyakorlását tiszteletben tartani. Cselekedeteimmel nem veszélyeztethetem önmagam és társaim egészségét, testi épségét. Kötelességem, hogy embertársaim jogait tiszteletben tartsam. Mások jogait sem szóban, sem írásban nem sérthetem meg.

Minden gyermeknek joga van a tanuláshoz.

Tanköteles koromig köteles vagyok részt venni az oktatásban.

Jogom van, hogy azzal találkozzak, barátkozzak, akivel szeretnék. Jogom van emberhez méltó életet élni.

Kötelességem, hogy baráti társaságban se sértsem meg mások jogait. Köteles vagyok tiszteletben tartani a másik embert. Nem kezelhetem tárgyként, nem üthetem meg, nem alázhatom meg. Gyülekezni csak békésen lehet, mások jogait nem sérthetem.

Jogom van a magánélethez otthon és az otthonomtól távol is.

Jogom van ahhoz, hogy társaimmal, szüleimmel együtt gyűléseken vegyek

SZITAKÖTŐ

9


részt. Jogom van, hogy szabad legyek.

Az emberek nem foszthatják meg egymást a szabadságuktól.

Jogvédelem

1. A résztvevők ülve maradnak az asztaloknál. Elmagyarázzuk, hogy egy képet mutatunk majd nekik, de csupán 30 másodpercük van, hogy minél több részletet megjegyezzenek. 2. A terem egyik végében állva egy részletgazdag A3-as fotót mutatunk nekik, amit nem mindenki lát jól. A hátrébb vagy oldalt ülők így hátrányba kerülnek. 3. 30 másodpercig mutassuk a képet. Ha közben morgolódnak, hogy nem jól látnak, ne halljuk meg vagy hárítsuk, hogy majd később megbeszéljük a dolgot. Ha valaki az elöl ülők közül szól, hogy ez nem igazságos, őt jegyezzük meg, a végén emeljük ki, dicsérjük meg. 4. Tegyük el a képet és kérdezzük meg, milyen részletekre emlékeznek. Minden résztvevő egyet mondhat, ha helyes, kap egy cukrot. Fokozzuk az igazságtalanságot azzal, hogy inkább az elöl ülőket szólítjuk fel, őket hallgatjuk meg. 5. 6–8 részlet elhangzása után megkérdezzük, ki hogyan érezte magát a feladat közben. Rámutatunk a helyzet igazságtalanságára, párhuzamot vonunk az oktatás, információk, egyéb erőforrások, lehetőségek igazságtalan elosztásával. Elmagyarázzuk, hogy mindig azoknak kell felhívni az igazságtalanságra a figyelmet, akik jobb helyzetben vannak (pl. itt azok, akik jól láttak). 6. Végül úgy teszünk igazságot, hogy az első sorban állók körbekínálják a többieket cukorral, hogy jelezzük, mindenkinek jobb kedve van, ha egyenlőek vagyunk.

SZITAKÖTŐ

kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció, szociális időtartam: 5 perc eszköz: elérhető (A3-as színes kép) alkalmazás: tanóra, tanórán kívül létszám: nagycsoportos

10Szit akÜtő szitakoto.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.