Alkossunk együtt [2015] // az integráció élménye

Page 1

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS integrációval foglalkozó szakembereknek

AlkoSSunk együTT az integráció élménye


Írta | L. RITÓK NÓRA Lektorálta | HORGAS JUDIT Design | GRÁFIUM Kiadja | ÉLMÉNYLELŐ IFJÚSÁGI EGYESÜLET A programban résztvevők szervezetek, intézmények Módszertan, szakmai vezető IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY | igazgyöngy-alapitvany.hu Pályázó szervezet, projektmenedzsment ÉLMÉNYLELŐ IFJÚSÁGI EGYESÜLET | elmenytartanoda.wordpress.com Partnerek PRESSLEY RIDGE MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY | pressleyridge.hu FAÁG BARÁTI KÖR EGYESÜLET | fb.com/faagbarat ZÖLD PÓK ALAPÍTVÁNY | zpok.hu LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY, SZITAKÖTŐ OKTATÁSI PROGRAM | szitakoto.com MOTIVÁCIÓ OKTATÁSI EGYESÜLET | fb.com/MMuhely BUDAI VÁROSKAPU ISKOLAKÖZPONT | budaivaroskapu.hu „AZ INTEGRÁCIÓ MINT KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY” program a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával valósult meg. Jelen kiadvány a NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNYOK támogatásával készült.Az integráció mint közösségi élmény Az Igazgyöngy Alapítványban, melynek egyik fő célja a minőségi integráció lehetőségének megteremtése, minden területen megpróbáljuk fejleszteni az ezt segítő készségeket. A gyerek, a szülő, a közösség és a szakemberek készségeit is igyekszünk fejleszteni a gyakorlati munkánk során szerzett tapasztalatokkal. Δ  Δ Megrögzötten integrációpártiak vagyunk, azt valljuk, hogy ezeket a készségeket kizárólag integrált közegben lehet elsajátítani, más módon nem megy. Mivel ilyen helyzetek nem teremtődnek mindenhol maguktól, a szakemberek feladata, hogy pedagógiai tudatossággal létrehozzák, megszervezzék ezeket az alkalmakat, és igyekezzenek a legtöbbet kihozni belőle. Mindez egyszerű lenne, ha a probléma nem jutott volna már olyan szintre, hogy a szakemberek sem szívesen foglalkoznak vele. Az integrációhoz kapcsolódó gondok már rég túlnőttek az oktatás keretein, a szegénység összes hozadéka begyűrűzött az iskolába, kiégetté téve azokat is, akik korábban még hittek benne. Az is lehet, nem voltak elég erősek, be sem épültek a mindennapi munkájukba ezek az ismeretek, készségek, szándékok, hiszen sok a mulasztás ezen a téren a felsőoktatástól az oktatáspoltikai döntésekig. Δ  Δ Pedig létezik megoldás: szerte a világban sok-sok módszer, jó gyakorlat működik, amelyek ha nem is tudják 100%-ban megoldani, de élhetővé teszik az integrált helyzetet mindkét oldalnak. Teljes megoldást talán sosem várhatunk, mindig lesznek ezen a területen is olyanok, akik nem értik meg az együttélés üzenetét. Ám nem mindegy, ez az arány milyen a társadalomban, csökkenő vagy növekvő tendenciát mutat, és mennyire társul hozzá agresszív magatartásforma. Δ  Δ Ebben a projektben kettős célcsoporttal dolgoztunk. Egyrészt a gyerekeknek akartunk alkotóélményt adni, amely az együtt-tevékenykedés pozitív megtapasztalása mellett a szociális kompetenciafejlesztésekkel erősíti az integrációs készségeket, másrészt a pedagógusoknak, szakembereknek saját élményű tapasztalatokat biztosítani az integrált közegben munkálkodás sikeres, örömteli módjáról. Mindkét célcsoport számára az integráció pozitív élménye az üzenet. Ezért egy olyan területet választottunk, amely az Igazgyöngy Alapítvány gyakorlatai között már évek óta jól kipróbált: a képzőművészeti alkotást. Ez a tevékenység természetes módon


és könnyedén segíti a személyes kompetenciák között az önbecsülés, önbizalom, identitás, önértékelés fejlesztését, és a társas kompetenciák között az együttműködési készségeket, az alkalmazkodást, a kompromisszumkészséget, az elfogadást, a munkamegosztást, a csapatérzést, csupa olyasmit, ami az integrációhoz nélkülözhetetlen. Δ  Δ A közös alkotás sikerének titka a jó feladat, amelyet tudatosan felépítve, minden elemében pedagógiailag alátámasztva kell a gyerekek elé vinni, hogy a hatások egymást erősítve adjanak pozitív élményt mindenkinek. Ezekhez a feladatokhoz nálunk is hosszú út és ismételt tapasztalatszerzés vezetett, amely közben megismertük a buktatókat és a megoldások sokféleségét is. Δ  Δ Ma már tudjuk, mikor kell didaktikusabb menettel bebiztosítani a sikert, hol vannak azok a pontok, amikor az egyéni megoldások a folyamat megtörése nélkül kiteljesedhetnek, és mire kell vigyáznunk, nehogy a produktum sikere elmaradjon. Tudjuk, hogy először kötöttebb lépések kellenek, hogy megalapozhassák a későbbi szabadabb alkotást. Δ  Δ Felmerülhet a kérdés, hogy a folyamat vagy a produktum a lényeg. Úgy hisszük, itt mindkettő. Az alkotások esetében ugyanis számolhatunk még egy multiplikáló hatással, ami a folyamat hatását meghosszabbítja a látványos eredménnyel, amely még sokáig megerősítheti a pozitív élményt, a fejlesztett kompetenciákat, és csoportidentitást és az integráció szempontjából rendkívül fontos. A kész produktumok dekorációnak is erősek, és a helyiségek falán továbbviszik az üzenetet. Δ  Δ A projektben olyan kipróbált feladatokat választottunk, amelyek tanulságait már beépítettük a leírásokba. Ha betartjuk a lépéseket, már nem rejtenek buktatókat, amelyek veszélyeztetnék a munka sikerét. Magától persze nem megy. A pedagógusnak is hinnie kell benne, az ő motiváltsága, kisugárzása az alap, ami a gyerekeket is beindítja. A pedagógus személye kulcsfigura ebben a fejlesztésben is. Csak ő tudja a gyerekek számára hihetővé tenni az üzenetet, hogy együtt alkotni jó, együtt lenni örömteli. Csak ő tudja feloldani a konfliktusokat, bátorítani a bizonytalant, a lépések betartására figyelmeztetni a gyerekeket, csak ő képes folyamatosan megerősíteni a pillanatok pozitív érzelmi töltetét. Δ  Δ Mert amiben mi, pedagógusok nem hiszünk, abban nem hisznek majd a gyerekek sem. Tőlünk indulhat el a változás. Ehhez szeretnénk segítséget adni ezekkel a feladatleírásokkal. SOK SIKERT A MEGVALÓSÍTÁSUKHOZ!


Feladatleírások


I. A KÖZÖS UTAZÁS

A J Á N L O T T K O R O S Z TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S K O L A 2 – 8 . É V F O LYA M A 1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • • • • • • •

3 db színes A/1-es méretű karton vízszintes sávba rendezve, összeragasztva (vagy tekercspapír, 3 méteres hosszúságban) a létszámnak megfelelő számú 4x4 cm-es és A/6-os rajzlapok ceruza radír filctoll színes ceruza porpasztell olajpasztell (+ babahintőpor) vízfesték tempera ragasztó olló, ecsetek, vizes edények


2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE A tapasztalat szerint érdemes több részletre bontani a feladatot, így folyamatosan fenntartható az érdeklődés a következő lépés váratlan megismertetésével, az új technikai megoldásokkal. a) Első lépésként mutatkozzunk be egymásnak rajzban! A 4x4 cm-es lapra mindenki rajzolja le magát! Csak a fejét és a vállát, mintha egy ekkora ablakon nézne ki. Használhatnak ceruzát, színezhetik filctollal vagy színessel, ahogy nekik tetszik. A portrék hátterét ún. becsomagolt vonallal díszíthetik, ami újdonság annak, aki még nem használta így a filctollat. Ez egy dekoratív, szokatlan felületkitöltés, lényege, hogy a formát (jelen esetben a figurát) a formát követve vegyék körbe színes filctollsávokkal, váltakozó színekben. Δ  Δ b) A kész bemutatkozó portrékat tegyük félre, majd folytassuk egymás megismerését az A/6os rajzlapokra dolgozva. Vizuális memóriájuk segítségével idézzenek fel és rajzoljanak valamit, amit a saját lakóhelyükön láthatnak, és szívesen megmutatnák másoknak is. Ezt meg is lehet beszélni, ami segítség lehet a bizonytalankodóknak. A forma tulajdonképpen bármi lehet, amit szívesen rajzolnak (ház, fa, kocsi, ember, autóbusz, kedvenc állat stb.). Ceruzával vázolhatnak, majd színezhetik valamilyen vizet nem igénylő nyomhagyó eszközzel (hogy ne kelljen majd várni a száradással, mert nedvesen nem lehet felragasztani). A hátterét nem kell színezni, ha készen van a forma, vágják ki. Δ  Δ c) Innen az egyéni munkát felváltja a közös kép és történetalakítás. Fontos, hogy hagyjuk a gyerekek interakcióit, beszéljék meg, tervezzék meg együtt, csak annyit és ott avatkozzunk be, ahol feltétlenül szükséges, pl. a kész alkotás összhangja, léptéke miatt. Bár a fantáziarajz elég nagy mozgásteret ad ebben is. Δ  Δ d) Elsőként a kis portrékat ragasszuk fel, egészen közel egymáshoz két vagy három sorban. A kompozíció rendezése miatt indítsuk azzal, hogy ezek tulajdonképpen egy szuperbusz ablakai, amiben most mind együtt utazunk. Célszerű még egy nagy térrendező elemet tanári javaslatra elhelyezni a felületen: a kép szuperbusz mögötti részére egy domb kerüljön, ami a lakóhelyünk, és a gyerekek önállóan népesíthetik be az általuk már elkészített elemekből. Innen, a képzeletbeli lakóhelyünkről utaztunk el a szuperbusszal.


e) Azt, hogy hová megyünk, egy ötletbörze keretében közösen beszéljük meg. Fontos, hogy ebben mindenkinek egyenlő részvételt biztosítsunk, és vonjuk be a kevésbé aktívakat. A megbeszélés során született ötleteket külön papíron vagy egyből a nagy közös felületre átültetve is megrajzolhatjuk, de célszerű szabályként bevezeti, hogy a döntéseket a ragasztás, rajzolás előtt ismertessék a segítő tanárral, így elkerülhetők a viták, és egységben tartható a kép is. Δ  Δ f) A formákra és a háttérre is lehet bármilyen technikát alkalmazni, az a lényeg, hogy a nagyobb felületeket vastagabb nyomhagyó eszközökkel, a kisebbeket vékonyabbakkal töltsék be. A háttérben célszerű fedőfesték (tempera) több árnyalatával dolgozni, a kiemelésekre és a komplementer színekre a tanár utaljon a munka során. (Kiemelés: olyan színre festeni a hátteret, amiből jól kilátszik, kiemelkedik a forma. Komplementer színek: a piros-zöld, sárga-lila, kék-narancs párok egymás színerejét kioltják, beszürkül a színárnyalat, ezek összekeverését, ha tiszta, élénk színeket szeretnének, kerülni kell.)

3. A KÉSZ ALKOTÁS MEGTEKINTÉSE, BESZÉLGETÉS A KÉPRŐL (Irányított beszélgetés: neked melyik rész tetszik leginkább, miért, kinek a rajza (portréja, lakóhelyi formája) a legérdekesebb neked, te hova szeretnél elutazni, honnan tudjuk, hogy ez egy mesebeli utazás, stb…). Lényeges, hogy ebben a megelégedettséggel, örömmel teli pillanatban mindenki átélhesse: ő is részese a csodának, amit itt közösen megalkottak.

4. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • • • • •

Az egyéniség hangsúlyozása (mindannyian mások vagyunk, másképp látjuk a világot, más az egyéniségünk, és ez tükröződik a rajzainkban is.) A közös produkció mindannyiunk alkotásaival lesz teljes. Az egyéni produktumokat felerősíti a közös felületen történő megjelenés. A közös alkotás élmény. A kész festmény mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: fantáziafejlesztés, egyéni üzenetek kódolása vizuális jelekkel, szín- és formakontrasztok érzékelése, alkalmazása. Kompozíciós érzék fejlesztése (a nagy felületen történő elhelyezéssel). Finommotorika fejlesztése. Csoportidentitás fejlesztése. Társas kompetenciák fejlesztése.II. CIRKUSZ

A J Á N L O T T K O R O S Z TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S K O L A 3 – 8 . É V F O LYA M A 1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • • • • • • • • •

3-4 db színes A/1-es méretű karton vízszintes sávba rendezve, összeragasztva (vagy tekercspapír, 3-4 méteres hosszúságban) a létszámnak megfelelő számú A/4-es méretű rajzlapok ceruza radír színes ceruza filctollkészlet fekete alkoholos filc színes tusok (kármin, kék) vízfesték (anilines festék) tempera ragasztó olló ecsetek vizes edények


2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE A részekre bontott feladat, ha jól irányítjuk, végig fenntartja az érdeklődést. Egy ekkora felület betöltése nagy munka. Szakaszosan haladjunk, váltogatva az egyéni alkotást a közös tervezéssel, festéssel. Δ  Δ a) Az első lépés a beszélgetés a témáról: kinek milyen élménye volt a cirkusszal kapcsolatban, milyen szereplőkkel találkoztak ott, kinek, mi tetszett a legjobban. Ezt megbeszélhetjük az ötletroham módszerével, amikor mindenki szabadon ötletel, vagy úgy, hogy egymás után mindenkinek mondania kell egyet, vagy mozdulatokkal eljátszva (a többieknek ki kell találnia, milyen cirkuszi szereplőt, szereplőket jelenített meg a társuk), esetleg egy kezdőbetűt mond a tanár, amihez cirkuszi szereplőt kell rendelniük. Lehet úgy is, hogy a kezdőbetűt kihúzzák előre elkészített lapokból, és úgy kell gondolkodniuk róla, vagy színeket mondunk, és erről kell asszociálniuk szereplőkre, vagy egyszerűen mesélünk a cirkusz mindennapjairól, és közben megkérjük őket, írjanak fel minél több szereplőt stb. Az a lényeg, hogy játékosan indítsunk, ami oldja az esetleges feszültséget a gyerekekben, és megteremti a közös munka alaphangulatát. Δ  Δ b) Amikor jó sok szereplőt összegyűjtöttek, jöhet a célkitűzés: Készítsük el a mi fantasztikus, világhírű cirkuszunkat! Ezután következik a fő kompozíció megtervezése. Az összeragasztott nagy lapok közepére a gyerekek közül egy vállalkozó kedvű rajzolja fel a cirkuszi sátrat, jó nagyban, amekkorában csak tudja. ( Ha bizonytalan, mutassa az ujjával a lapon, mekkorára, milyenre szeretné, a többiek ezt figyeljék, véleményezzék, majd vázolja fel ceruzával.) A feladat folytatása: A következő részben népesítsük be a sátrat és környékét gyakorlatozó cirkuszi szereplőkkel! Rajzolhatjuk magunkat is, cirkuszi szerepben, vagy bárkit, akit láttak már vagy elképzeltek. Próbáljuk jellemző mozdulatban ábrázolni! Δ  Δ c) Egyéni munkafázis. Ebben az A/4-es rajzlapra mindenki megrajzolja az általa elképzelt figurát. Fontos, hogy akkorát készítsenek, amekkora csak ráfér a lapra. (Hogy ne legyenek túl aprók a figurák a felülethez képest.) Vázolhatnak ceruzával, majd húzzák át a vonalakat alkoholos filccel, végül színezzék filctollal. Vágják ki ollóval a kész formákat! Δ  Δ d) Helyezzük el a felületen a figurákat! Döntsünk közösen, ki kerüljön a sátorba, ki gyakoroljon mellette, ki hol csábítsa be a látogatókat! Ha mindegyik formának megtaláltuk a helyét, ragasszuk fel őket! ( A sátoron kívüli résznél jelölhetjük a talajt is, lehet dimbes-dombosra is rajzolni….).


e) Most közösen töltsük be a hátteret! A cirkusz alkonyatkor nyit. Amikor még kicsit nappal van, kicsit este. Jelöljük ezt úgy, hogy a fél háttérben a nappal színeit és formáit, a másik felében az este hangulatát idézzük meg! Osszuk két részre a csoportot, ki, hol szeretne dolgozni, és hagyjuk, hogy szabadon, egymásnak ötleteket adva népesítsék be a felületet. A nappali részre rajzolhatnak napot, felhőket, szivárványt, madarakat, lepkéket, vagy repülőt, hőlégballont is. Az éjszakain hold, csillagok, denevérek, baglyok, ufók, bármi lehet, amit elképzelnek, akár mesebeli lényekkel. A formák mögötti háttér betöltéséhez használhatnak anilines festéket, vagy színes tusokat is, temperával keverve. Hagyjuk, hogy a színárnyalatokkal bátran kísérletezzenek, de ezeket keverőlapon próbálgassák, hogy a legmegfelelőbb árnyalat kerüljön a kész képre. Δ  Δ f) A kész munkát helyezzük el a falon. Beszélgessünk róla: kinek melyik rész a kedvence, és miért? Végül rögtönözzünk kis cirkuszi jelenetet az alkotásunk előtt! Ez lehet élőkép (fényképezzük is le), vagy néhány zsonglőrtrükk bemutatása, esetleg gúlaépítés. Ha van idő, arcfestéssel is befejezhetjük, a gyerekek egymásnak készítsenek bohócarcot, arcfestéssel, közös fotózással zárva.

3. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • • • • • •

Az egyéniség hangsúlyozása (mindannyian mások vagyunk, másképp látjuk a világot, más az egyéniségünk, és ez tükröződik a rajzainkban is.) A közös produkció mindannyiunk alkotásaival lesz teljes. Az egyéni produktumokat felerősíti a közös felületen történő megjelenés. A közös alkotás élmény. A kész festmény mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: formaérzékenység, karakterek, arányok tartása, egyéni üzenetek kódolása vizuális jelekkel, szín- és mintakontrasztok érzékelése, alkalmazása. Kompozíciós érzék fejlesztése (a nagy felületen történő elhelyezéssel). Térábrázolás fejlesztése, előrébb-hátrébb, egymásmellettiség. Finommotorika fejlesztése. Csoportidentitás fejlesztése. Társas kompetenciák fejlesztése.


III. KÖZÖS JÁTÉK


A J Á N L O T T K O R O S Z TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S K O L A 2 – 8 . É V F O LYA M A 1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • • • • • • • • •

3 db színes A/1-es méretű karton vízszintes sávba rendezve, összeragasztva (vagy tekercspapír, 3 méteres hosszúságban) a létszámnak megfelelő számú A/5, A/6 és A/7-es rajzlapok ceruza radír hegyező filctoll színes ceruza olajpasztell (+ babahintőpor) vízfesték tempera ragasztó olló ecsetek vizes edények

2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE A feladatot több részre bontva célszerű a gyerekek elé tárni. Elmondani is sok a felületbetöltés lépéseit, egyszerre nem is értenék, és a hosszú bevezetés a kedvüket is elvenné. Kis lépésekre bontva viszont az érdeklődés fenntartható. a) Bevezetésképpen arról beszélgessünk a gyerekekkel, hogy ki milyen játékkal játszik, milyen eszközzel sportol legszívesebben szabadidejében. Lehet ezt játékosan is kérdezgetni, pl. felírni a sporteszközök, játékok nevét, majd azoknak a gyerekeknek a nevét aláírni, akik szeretik (ezzel ismerkedhetnek is egymással), vagy lehet fantáziajáték: ki mivel szeretne játszani, sportolni, de még nem volt lehetősége kipróbálni. Lehet ez valamilyen kis kedvenc (kisállat), az a lényeg, hogy szóban gyűjtsenek össze minél több eszközt, dolgot, amihez érzelmileg kötődnek. Δ  Δ


b) Ezután a kiosztott A/5-ös lapra rajzolják le a gyerekek magukat, kezükben a sporteszközzel, játékkal, felszereléssel, amit választottak. Használhatnak ceruzát, színezhetnek filctollal vagy színessel, tetszés szerint. A megrajzolt figurák pólójára ráírhatják a nevüket is. Az elkészült figurákat ollóval vágják ki és tegyék félre. Δ  Δ c) Most a felület előkészítése következik. Varázsoljunk a nagy lapra egy kis várost, ahol együtt játszhatunk! Épülhet ez egy dombtetőn vagy hegyvidéken, folyóparton vagy síkságon, ahogy a gyerekek szeretnék. Δ  Δ d) Célszerű úgy irányítani a tervezést, hogy előtér, középtér és háttér legyen rajta, így több formát tudunk majd komponálva elhelyezni. A formákat rá is rajzolhatják (ezt a dombok esetében mindenképpen célszerű megtenni), de külön lapra is elkészíthetik. Rajzolhatnak házakat, árnyat adó fákat (ezeket az A/6-os rajzlapokra készítsék el), virágokat, felhőket, lepkéket, madarakat vagy más állatokat (ezeket az A/7-es lapra rajzolják meg). Egy gyerek többet is készíthet. Színezhetik filccel vagy színessel, majd vágják ki a formákat. Alkothatnak ebben a munkafázisban csoportokat is: „házkészítők” csapata, „faültetők”, „felhőfaragók”, „madarászok”, „lepkészek” stb. Ez további motivációt biztosít és a kapcsolatépítésre is remek lehetőséget ad. Δ  Δ e) Most népesítsük be a domboldalt (felületet)! Elsőként a figurákat ragasztjuk fel, inkább a lap közepéhez igazodva (ezzel kompozíciós hangsúlyt adunk a fő formáknak, nem esik szét a kép). A gyerekek döntsék el, ki mellé szeretnének kerülni. Csak akkor kezdjük el a felragasztást, amikor mindenki megtalálta a helyét. A háttér berendezését is közösen tervezzék meg, hogy hova kerüljenek házak, hova fák, és egyéb, korábban megrajzolt és kivágott elemek. Fontos hagyni a gyerekeket, hogy maguk beszéljék meg, tervezzék meg, mi hova kerül, csak annyit és ott segítsük a munkát, ahol láthatóan megakad, vagy a kép összhatásában csorbul. Ilyenkor se tiltsuk, hanem mutassunk rá a problémára, hogy maguk találjanak ki megfelelő megoldást. Arra kell törekednünk, hogy mindennek megtaláljuk a helyét, hiszen mindenkinek a munkájára, rajzocskájára szükség van. Δ  Δ f) A szabadon maradt felületet színezzék be. Használhatunk ehhez zsírkrétát, festéket vagy viaszkarc technikát is, amikor a zsírkrétával erősen beszínezett részt hintőporral bedörzsölve vízmegkötővé tesszük, majd tussal lefestjük, és az ecset végével mintákat karcolunk rá. A háttér színezésénél fontos, hogy hívjuk fel a figyelmet a kiemelésre, (hogy olyan színt használjanak, amiből jól kiemelkednek a formák), és arra, hogy próbálják ki a színárnyalatokat keverőlapon, mielőtt a felületre viszik (a komplementer színpárok megtapasztalása miatt). Ilyenkor általában


kiválasztódnak azok a gyerekek, akik irányítják a körülöttük levőket. Figyeljük őket, hogy minden gyerek lehetőséget kapjon az alkotásra. Ha valaki valahonnan kiszorul, keressünk neki más feladatot. A gyerekek itt, ilyen létszámban, egymást alig ismerve még nem tudnak egymásra figyelni. Ez a figyelő csapatépítés a pedagógus feladata. Δ  Δ g) Az alkotás elkészülte ötletbörze keretében adjunk nevet a városunknak. Írjuk fel egy lapra az ötleteket (a legvadabbakat is), majd szavazással döntsünk a végső névről. Fontos, hogy mindenkinek egyenlő részvételt próbáljunk adni ebben is, és vonjuk be a kevésbé aktívakat (lehet a lebonyolításba is, pl. a szavazatszámlálásba). A városkánk nevét kis útjelző táblára fel is írhatjuk a nagy képre. Δ  Δ h) A kész alkotás megtekintése, beszélgetés a képről. Kinek melyik rész tetszik a legjobban, és miért. Vajon milyen lehet az élet egy ilyen fantasztikus helyen? Találjunk ki napirendet az ott élőknek! Nézzük meg a figurákat is! Válasszunk polgármestert közülük a városunkba! Milyen feladatokra lenne még szükség? Kit választanátok arra a munkára? (A beszélgetés élményszerűvé teszi az elkészített városkát a gyerekek számára, egyre vonzóbbá téve az alkotásukat. Sokáig lehet egy ilyen képpel a közösségépítést továbbfűzni, miközben különféle fejlesztő feladatokat is megoldanak. pl. készíthetnek személyi igazolványt maguknak, kitalálhatnak mesét, amit dramatizálhatnak vagy találós kérdéseket, pl. gondoltam egy gyerekre a képen…kérdezzetek, de csak igennel és nemmel válaszolok stb.)

3. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • • • • • •

Az egyéniség hangsúlyozása (mindannyian mások vagyunk, másképp látjuk a világot, más az egyéniségünk, és ez tükröződik a rajzainkban is.) A közös produkció mindannyiunk alkotásaival lesz teljes. Az egyéni produktumokat felerősíti a közös felületen történő megjelenés. A közös alkotás élmény. A kész festmény mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: formaérzékenység (formakarakter, formavariációk), egyéni üzenetek kódolása vizuális jelekkel, szín- és mintakontrasztok érzékelése, alkalmazása. Kompozíciós érzék fejlesztése (a nagy felületen történő elhelyezéssel). Térábrázolás fejlesztése (térszeletekbe rendezés: előtér, középtér, háttér). Finommotorika fejlesztése. Csoportidentitás fejlesztése. Társas kompetenciák fejlesztése.IV. ARANYHALAK A JÁ NLOT T KO R OSZ TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S KO L A , 2– 8 É V F O LYA M O K 1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • • • • • • • • •

2 db A/1-es fehér karton vízszintesen egymás mellé ragasztva, vagy 2 m hosszú, 1 m magas papírsáv minden gyereknek 1-1 db A/4-es rajzlap (műszaki rajzlap) ceruza radír vékony és vastag filctollkészlet olló ragasztó szivacs kék tempera olajpasztell (zsírkréta) színes ceruza kék és zöld tus ecsetek vizesedény


2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE Ismeritek a mesét, amelyben az aranyhal teljesíti a szegény halász kívánságát, aki kifogta, de visszaengedi a vízbe? Milyen kívánságokra emlékeztek? Ma elkészítjük egy közös folyó rajzát, amelyben a ti kívánságteljesítő halacskáitok úsznak. Mindenkinek lesz egy ilyen halacskája… és titkosan elrejtjük rajta a kívánságotokat is! Ezért ne áruljátok el senkinek, hogy mit kívántok. Maradjon ez a ti titkotok. A kívánság betűit a hal testén rejtjük majd el. Nektek kell majd kitalálni azt is, milyen rendszer szerint írjátok a hal pikkelyeire a betűket. Ha akarjátok, lehet úgy is, hogy más is elolvashassa, de lehet úgy is, hogy csak ti tudjátok értelmezni azt. Δ  Δ a) Az A/4-es rajzlapra rajzoljátok fel ceruzával a halatokat. A formája is legyen különleges, egyedi. Idézzétek fel, amit a halakról a suliban tanultatok (hányféle úszó van a testén, hol van a kopoltyú, a pikkelyek) és emlékezzetek a természetfilmekre vagy akváriumi halakra is…A természet rengeteg formát teremtett itt is. Vannak gömbölyű halak, hosszúkásak, némelyiknek alig látszik az uszonya, másnak óriási nagy, más az arcuk, szemük…főleg a trópusi halak mutatnak hihetetlen változatosságot. Ha a hal formája kész, jelöld a pikkelyeket a testén. A kívánságodat egy rövid szóval fogalmazd meg, majd bontsd betűkre, és rejtsd el a testén. Lehet úgy, hogy minden második pikkelybe írsz, vagy egyet a másodikba, a következőt a harmadikba, és ha betelt, kezdheted elölről…a végén csak te tudod majd elolvasni, amit írtál, a többiek számára érthetetlen betűhalmaz lesz. Ha felvázoltál mindent, filctollal színezd ki a halakat. Vigyázz, a betűk látszódjanak majd! Ha a betűket sötét filccel írod, és a pikkelyt világossal színezed, minden betű olvashatóan látszik majd. Végül vágd ki a haladat! Δ  Δ b) Amíg a gyerekek az egyéni szakaszban dolgoznak, a kék tempera és a szivacs segítségével a tanár nagy kék hullámokkal betölti a két, egymás mellé ragasztott A/1-es lapot. A hullámok keresztezhetik egymást, lehetnek benne világosabbak és sötétebbek is, végül teljesen be kell tölteniük a lapot. A gyerekek felragasztják a halakat a folyóba. A formák széléig gondosan ragasztózzanak, hogy később ne kunkorodjon fel a szélük, hanem simuljanak a felületbe. Csak száraz papírra ragasszanak, ha a folyó még nedves, meg kell várni, míg megszárad. (Érdemes ezért ezt a gyerekek önálló munkájának kezdeti szakaszában elkészíteni.) A halak felragasztása után a gyerekek állják körbe a rajzlapot, és az üresen maradt vízfelületre


rajzoljanak zsírkrétával vagy színes ceruzával vízinövényeket, apró halakat, buborékokat (ezeket ecsettel, kék vagy zöld tussal is megtehetik), hogy a kívánsághalakat gazdag vízi világ vegye körül. Δ  Δ c) Nézzük meg közösen a kész munkát! Mindenki válasszon egy halat (nem a sajátját), amit szívesen kifogna. Mondják el, miért így döntöttek. A hal „gazdája”, ha akarja, elmondhatja, mit kívánna a haltól. Ha titokban kívánja tartani, azt is megteheti.

3. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • •

• • •

Az egyéniség hangsúlyozása (mindannyian mások vagyunk, másképp látjuk a világot, más az egyéniségünk, és ez tükröződik a rajzainkban – a halak ábrázolásában – is). Kell, hogy legyenek titkos vágyaink. Ha lehetetlennek is tűnik, gondolnunk kell ezekre, és küzdeni értük. A közös produkció mindannyiunk alkotásaival lesz teljes. Az egyéni produktumokat felerősíti a megjelenés a közös felületen. A közös alkotás élmény. A kész festmény mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: formaérzékenység, egyéni üzenetek kódolása vizuális jelekkel, színkontrasztok érzékelése, alkalmazása. Kompozíciós érzék fejlesztése (a nagy felületen történő elhelyezéssel). Finommotorika fejlesztése. Logikai készségek fejlesztése (a betűk egyéni rendszer szerinti elhelyezésével). Társas kompetenciák fejlesztése.V. A MI VÁROSUNK

A J Á N L O T T K O R O S Z TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S K O L A 1– 8 . É V F O LYA M A 1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • • • • • •

2 db A/1-es fehér karton vízszintesen egymás mellé ragasztva, vagy 2 m hosszú. 1 m magas papírsáv minden gyereknek 1-1 db A/5-ös rajzlap (műszaki rajzlap) ceruza radír vékony és vastag filctollkészlet olló ragasztó ecsetek szivacs vízfesték vizesedény


2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE Az emberek sokfelé megfordulnak az életük során. Vannak, akik pár évet élnek egy-egy városban, vagy másik országban, mert a munkájuk oda köti őket. Ismertek ilyen embereket? Minden városban vannak lakóházak, ahol családok élnek, és vannak középületek, amelyeket mindenki használ. Fel tudtok sorolni középületeket? (Iskola, bolt, kórház, kultúrház, sportcsarnok, posta, templom, stb...) Ma olyan képzeletbeli várost rajzolunk, ahol mi, akik most itt vagyunk, mindannyian együtt élünk. Mindenki megrajzolja a saját házát, és rajzolunk középületeket is. Utána utcákba rendezzük őket….és rajzolunk még fákat, villanyoszlopokat, parkokat is, mindent, amit szeretnénk, hogy körülöttünk legyen. Δ  Δ a) Az A/5-ös lapra két épületet rajzoljatok. Az egyik legyen a ti lakóházatok (lehet régies, modern, földszintes, emeletes, mesebeli), a másik egy középület. Elég, ha szemből ábrázoljátok, a homlokzatát, nem szükséges az oldalát is. Az épület vázolását ceruzával végezzétek, majd filctollal színezzétek ki kedvetek szerint. Csak magát az épületet színezzétek, a hátteret nem kell. A színezés legyen különleges, egyedi. Mintázhatjátok is a falakat, háztetőket. A középület feliratáról se feledkezzetek el! A kész, beszínezett házakat vágjátok ki! Amíg a gyerekek a házaik készítésével foglalatoskodnak, a tanár a két, vízszintesen összeragasztott kartonnak megadja a színhangulatát. Érdemes két térszeletre bontani a teret úgy, hogy a rajzlapot vízszintesen egy hullámvonallal (dombokból álló középteret létrehozva) kettéválasztjuk. Ezt a vonalat meghúzhatjuk zsírkrétával, majd szivaccsal, aztán kétféle zöld vízfestékkel gyorsan színezzük át a dombokat, majd kékkel a levegőt is. Mire a gyerekek elkészítik a házakat, a felületnek meg kell száradnia. (Ajánlatos, és a gyerekeknek is örömteli, ha a tanár is elkészíti a házát. Amikor majd a felületre helyezzük, sok gyerek szeretne mellénk kerülni. Ha olyan gyereket választunk, aki a csoport perifériáján van, példát adunk az elfogadásra, megerősítjük a gyereket, és felhívjuk rá a többiek figyelmét is. Ez egy remek nevelési szituáció, amit érdemes kihasználnunk.) Δ  Δ b) Kezdjük építeni a városunkat. A kivágott házakat sorba, egymás mellé ragasztjuk a lap aljára sorakoztatva. Beszéljétek meg, ki, kivel szeretne szomszédságban lakni, és azt is, milyen középületeket ragasztotok az utcába. Lehet úgy, hogy a házakat közvetlenül egymás mellé ragasztjátok (nagyvárosokban nincs tér a házak között), és úgy is, hogy hagytok közöttük egy kis


teret, ilyenkor kerítést is rajzoljatok a házak közé. Rajzolhattok fákat, villanyoszlopokat is. Ha az első utca „betelt”, a domb tetején folytassátok. Ha minden ház a helyére került, alakítsuk tovább a városképet. A két házsor között lehet park, fákkal és virágokkal, játszótér, utak, autók, emberek, az égen nap, felhők, madarak, pillangók….csak arra kell vigyázni, hogy a formák egymáshoz viszonyított aránya megfelelő legyen. (Autó-ház, fa-ház, virág-ház, ember-ház, madár-pillangó stb. arányai.) A formákat rajzolhatjátok a lapra színes ceruzával, filctollal, ecsettel, de lehet másik lapra is felrajzolni, és kivágva felragasztani. Adhatunk nevet is a városkánknak, amit egy „táblára” fel is írhattok, és felragaszthatjátok a képre. Δ  Δ c) Végül nézzük meg közösen a kész várost! Szeretnétek itt élni? Miért? Ki milyen munkát képzelne magának ebben a városban? Ki lenne szívesen polgármester? Mit tenne azért, hogy mindenki jól érezze magát a városában? Beszélgessetek, hallgassátok meg egymás ötleteit, véleményét.

3. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • • • • • •

Az egyéniség hangsúlyozása (mindannyian mások vagyunk, másképp látjuk a világot, más az egyéniségünk, és ez tükröződik a rajzainkban is.) A közös produkció mindannyiunk alkotásaival lesz teljes. Az egyéni produktumokat felerősíti a közös felületen történő megjelenés. A közös alkotás élmény. A kész festmény mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: formaérzékenység (formakarakter, formavariációk), egyéni üzenetek kódolása vizuális jelekkel, szín- és mintakontrasztok érzékelése, alkalmazása. Kompozíciós érzék fejlesztése (a nagy felületen történő elhelyezéssel). Térábrázolás fejlesztése (térszeletekbe rendezés: előtér, középtér, háttér). Finommotorika fejlesztése. Csoportidentitás fejlesztése (közös város, névválasztás). Társas kompetenciák fejlesztése.VI. MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK A J Á N L O T T K O R O S Z TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S K O L A 4 . O S Z TÁ LY T Ó L K Ö Z É P I S K O L A 4 . O S Z TÁ LY I G (sőt, ez még felnőtteknél is bejön….)

1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • •

1 db A/1-es , színes karton minden gyereknek 1-1 db A/4-es rajzlap (műszaki rajzlap) ceruza, radír vékony és vastag filctollkészlet színes ceruza olló ragasztó

2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE Mindenki más egyéniség. Más színeket szeret, más ételek a kedvencei, más zenét hallgat, mást olvas, másképp beszél, máshogy oldja meg a konfliktusokat stb. Nem vagyunk egyformák, és ez így van jól. Ettől lesz sokszínű és kerek a világ, ettől haladnak a dolgok előre, hiszen mindenki más tudást, élményt, gondolatot tesz hozzá az élethez. A közösségeket ez mozgatja.


A mai alkalommal a sokszínűségünket fogjuk megmutatni egy különleges kép segítségével. Δ  Δ a) A rajzlapra mindenki rajzolja körül a kezét ceruzával. Az ujjaitokat, amennyire a lap engedi, nyissátok szét. Jobbkezesek a bal kezüket, bal kezesek a jobb kezüket rajzolják körbe. Képzeljük azt, hogy ez egy kesztyű, aminek a színe, mintája a legjobban tükrözi az egyéniségeteket. Most gondolkodjatok, mivel tudnátok jellemezni magatokat leginkább. Milyen színekkel, formákkal? Aki a virágokat szereti leginkább, az virágosra díszítse. Aki focizni, annak lehet a focikapu hálójával, vagy a pálya beosztásával, esetleg a focilabdával jelölni ezt. Ha valaki az ékszereket szereti, készíthet egy olyat, amin gyűrűk, karkötő vagy karóra van. Ha a kedvenc zenéd jellemez leginkább, akkor felírhatod az együtteseid nevét, ha olvasni szeretsz, írj bele egy idézetet, ha a matekot, akkor számokat, ha kirándulni, akkor hegyeket. Csak a képzeleted szab határt! Ceruzával vázolj, hogy tudj javítani, ha kell, majd filctollal, színes ceruzával színezd! Végül vágd ki ollóval a formát! Δ  Δ b) A kartonra, körben, úgy, hogy a „kesztyűk” széle színeljen a karton színével, ragasszuk fel a kivágott formákat. (Így olyan lesz, mintha egy asztal fölé mindenki benyújtaná a kezét. Ha nem a széléhez ragasztjuk, olyan, mintha levágott kezek lennének a térben – és ez nem túl jó üzenet. Így viszont középen marad egy tér, amit még közösen díszíthetünk.) Alaposan ragasztózzatok, minden ujjat külön-külön, hogy jól megtapadjanak. Az elhelyezésnél ügyeljetek, hogy a halványabb mellé erősebb színű kerüljön. Lehet olyan helyzet is, hogy az ujjaknál picit takarják egymást. Középre találjatok ki egy csoportnevet, vagy a találkozónak adjatok nevet, és írjátok be. Ha akarjátok, a betűk köré még mindenki rajzolhat egy apró formát, feliratot, ami jelzi, hogy érezte magát ezen a foglalkozáson. A kezek körül hagyjuk érintetlenül a lapot, hogy a kezek sokszínűsége jól kiemelkedjen. Δ  Δ c) Nézzük meg közösen a kész alkotást. Próbáljuk meg kitalálni, melyiket ki készítette. (Akik egymás mellett ültek, és látták, ne árulják el!). Válasszatok egy-egy kezet (ne a sajátotokat), és próbáljátok kitalálni, milyen személyiség lehet.


3. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • • • • •

Az egyéniség hangsúlyozása (mindannyian mások vagyunk, másképp látjuk a világot, más az egyéniségünk, és ez tükröződik a rajzainkban is.) A közös produkció mindannyiunk alkotásaival lesz teljes. Az egyéni produktumokat felerősíti a közös felületen történő megjelenés. A közös alkotás élmény. A kész festmény mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: egyéni üzentek kódolása vizuális jelekkel, szín- és mintakontrasztok érzékelése, alkalmazása. Lényegmegragadó képesség fejlesztése. Finommotorika fejlesztése. Csoportidentitás fejlesztése . Társas kompetenciák fejlesztése.


VII. FÁK AZ ERDŐBEN

A J Á N L O T T K O R O S Z TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S K O L A 1– 8 . É V F O LYA M A 1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • •

1 db A/1-es zöld karton vízszintesen kettévágva és egymás mellé ragasztva, vagy egy 2 m hosszú, 50 cm magas papírsáv minden gyereknek 1-1 db A/4-es rajzlap (műszaki rajzlap) ceruza radír vékony és vastag filctollkészlet olló ragasztó

2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE Megfigyeltétek már a fákat? Ahány fajta, annyi forma, szín, magasság, levél, termés. Némelyik számunkra elképzelhetetlenül óriási, mint a mamut-fenyők, másik meg apró és cserépben nevelgetik, mint a bonsait. Van, amelyiknek egyenes a törzse (épp ezért használják az épületeknél, bútorok készítésénél), a másik ezerfele görbülve, görcsök halmazával a kerteket díszíti. Van, amelyiknek a kérge foltos, másé sima, egyszínű. A lombkorona formája is változatos: a gömbtől a nyíl formáig mindenfélét találtok közte. Van, amelyik felfele terjeszkedik, más éppen oldalirányban. Δ  Δ A fák formagazdagságukkal kifejezhetnek egyéni tulajdonságokat is. Kössetek emberi tulajdonságokat a következő fákhoz: • magas, egyenes törzsű nyárfa • szúrós, vékony akácfa • öreg, hatalmas törzsű tölgy • szomorúfűz


Ma megpróbáljuk a saját egyéniségünket egy-egy fa formájával kifejezni, majd egy közös erdőt „ültetünk” belőle. Δ  Δ a) Milyen fa lennél, ha fa lehetnél? Gondolkodj el rajta! Lehet olyan, amilyet már láttál, és olyan is, amit sosem, ami csak a fantáziádban létezik. Gondolkodj szabadon a lombkorona formájáról, a levelekről és a színekről is. Lehet rajta virág, vagy termés is. Rajzoljátok fel ceruzával a formát, majd színezzétek kedveket szerint. Legyen minden fa nagyon egyéni, különleges, amilyenek ti vagytok. A kész formákat vágjátok ki! Δ  Δ b) Ragasszuk a fákat a lap aljára egymás mellé, mintha erdőszél lenne. A fák takarhatják is kicsit egymást. Az elhelyezésnél próbáljátok ügyelni, hogy különféle formájúak kerüljenek egymás mellé. Filctollal, színes ceruzával rajzoljatok felhőket, madarakat, napot a fák fölé. A levegőt kékkel át is színezhetitek. A fák tövén lehetnek virágok, gombák, pillangók, apró állatok. Rajzoljatok rá minél több élőlényt! Δ  Δ c) Nézzük meg közösen a csoport erdejét! Próbáljuk meg kitalálni, melyik fa, kié lehet (az egymás mellett rajzolók ne árulják el, ha tudják)! Jellemezzük a tulajdonságait! Milyen veszély fenyegeti ma az erdőket? Hogyan lehetne megvédeni őket?

3. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • • • • •

Az egyéniség hangsúlyozása (mindannyian mások vagyunk, másképp látjuk a világot, más az egyéniségünk, és ez tükröződik a rajzainkban is.) A közös produkció mindannyiunk alkotásaival lesz teljes. Az egyéni produktumokat felerősíti a közös felületen történő megjelenés. A közös alkotás élmény. A kész festmény mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: egyéni üzenetek kódolása vizuális jelekkel, szín- és formakontrasztok érzékelése, alkalmazása. Lényegmegragadó képesség fejlesztése. Finommotorika fejlesztése. Csoportidentitás fejlesztése. Társas kompetenciák fejlesztése.VIII. ABLAKOK EGY HÁZ FALÁN

K O R O S Z TÁ LY | Á LTA L Á N O S I S K O L A , 2 – 8 É V F O LYA M O K 1. ANYAGSZÜKSÉGLET • • • • • • • • • • • •

3 db A/1-es fotókarton vízszintesen egymás mellé ragasztva minden csoportnak 1-1 db A/2-es fotókarton és fehér műszaki rajzlap ceruza radír vékony és vastag filctollkészlet olló ragasztó fehér tempera olajpasztell (zsírkréta) színes ceruza ecsetek vizesedény


Célszerű az ablakkereteket előre elkészíteni úgy, hogy az A/2-es fotókartont függőlegesen kettéhajtjuk, majd az egyik rövidebb oldalon kb. a szélétől 10 cm-re vízszintesen bevágjuk, kb. míg a függőleges oldaltól 10 cm-re érünk. Ezután a függőleges hajtás mentén vágjuk szét, kb. 10 cm-re a tetejétől álljunk meg a nyírással. Hajtsuk össze újra az eredeti állapotba, majd a csúcstól ívesen, kb. 20 cm hosszan nyírjuk, míg az oldalától kb. 10 cm-re leszünk. Fektessük az asztalra, majd a két „ablakszárnyat” hajtsuk ki, ügyelve, hogy a hajtásvonal párhuzamos legyen a függőleges oldallal. Helyezzük mögé a fehér A/2-es lapot, és a csúcsíves ablakformát belül, ceruzával rajzoljuk körbe. A munka három egységből áll. Az első az ablakokban megmutatkozó belső világ ábrázolása (mintha benéznénk az ablakon). A másik az ablakszárnyak díszítése. Végül az összeragasztott, és a „falra” rögzített ablakok melletti falrészek díszítése. A feladat minden évszakban elkészíthető, akár mesehősök lakásaival is, de mi karácsony előtt dolgoztunk, így az ünnepkörhöz kapcsolódtunk a feladattal.

2. A LEBONYOLÍTÁS, A TÖRTÉNET FŰZÉSE Képzeljétek el, hogy egy társasház ablakain nézünk be, és látjuk mindenhol a karácsonyi készülődést. Lehet olyan szoba, ahol már ajándékot bontogatnak, máshol a fát díszítik, vagy éppen a karácsonyi asztalt terítik a vacsorához. Van, aki a családot várja, máshol a gyerekek az ablakban leselkednek, jön-e már a Jézuska… Az egyik ablakban talán karácsonyi gyertya ég, és a fényétől nem is látjuk, mi van a szobában. Lakhat itt egy öreg néni is a macskáival, akik éppen az ablakban fekszenek, lustálkodva. Nekik aztán édes mindegy, karácsony van-e, vagy sem... Bármit elképzelhettek, bárkinek a karácsonyát megrajzolhatjátok! a) Alakítsunk 4 –5 fős csoportokat. Beszéljék meg, kinek a lakásába, karácsonyába kukkantanak be, mit rajzolnak belülre! Milyenek legyen az ablakszárnyak? Készítsenek csoportbeosztást is: kik foglalkoznak a belső képpel, kik az ablakokkal (kik dolgoznak a fehér papírra, kik a feketére)! Az anyaghasználat tetszőleges. b) A kész (fehér lapra készült) szobabelsőt ragasszák a (fekete lapra készült) ablakkeret mögé. Ezután a csoportok helyezzék „alakjaikat” a házfalra. (Lehet háztetőt is készíteni vízszintesen félbevágott fotókartonra, amit egymás mellé ragasztunk. Mintázhatjuk is a tetőt! Fehér temperával, az ujjunk hegyével hópihéket is tehetünk a házfalra (célszerű az ablakkeretek fekete vagy színezett felületét kihagyni a kiemelés miatt). A hópihék lehetnek sűrűbbek a ház alja felé haladva, ott szinte már összefüggő hófelületet is alkothatnak.


c) Nézzük meg közösen a kész képet! Ki, melyik lakásban karácsonyozna szívesen? Miért?

3. PEDAGÓGIAI CÉLOK, FEJLESZTÉSEK • • • • •

Együttműködési képességek fejlesztése. Csoportidentitás fejlesztése. A közös alkotás élmény. A kész festmény látványa mindannyiunk közös öröme. Vizuális kommunikációfejlesztés: az ünnepkör szimbólumai. Kompozíciós érzék, kiemelés, kontrasztok alkalmazása, felületképzés, színhangulat. Hasonló – különböző. Finommotorika fejlesztése.


IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY 2014-2015