Page 1

NEĂ&#x;TARPĂ&#x;KITKO

*%RĂ&#x;LICĂ&#x;KASĂ&#x;Â?SIĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;KUOĂ&#x;DAUĂ&#x;GIAUĂ&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LIĂ‹ Ă&#x;TUOĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€IAUĂ&#x;VIEĂ&#x;TOSĂ&#x;POĂ&#x;SAUĂ&#x;LEĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;D

¸E¸TADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Mes seni paŞįstami, kurie tapo draugais. 7DLSDLĂ…NLQR79ODLGĂ˜YHGzMDLU SURGLXVHUz(0LOGDĂ?\WzSDNODXVWD DUMjVXPHQRW\ULQLQNX63LOLQNXPL VLHMDWLNGDUEDVWHOHYL]LMRMH

ĂŒXUQDOHĂ„79DQWHQDÂł

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

2INĂ&#x;KIĂ&#x;MUSĂ&#x;LAIĂ&#x;MwĂ&#x;JOĂ&#x;VIEĂ&#x;NI Ă&#x; OĂ&#x;POSĂ&#x;TUSĂ&#x;PASIDAĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;KIĂ&#x;TI

9HGO\VLĂ…PLĂ…NR „Gyvenu miĹĄke, esu bitininkas, ĹĄi veikla man artimiausia. NemÄ—gstu bĹŤti lyderis, vengiu vieĹĄumo“, – taip tvirtino streikuojanÄ?iĹł mokytojĹł vedliu tapÄ™s A.Navickas iĹĄ ZaĂ&#x;PĂ&#x; rasĹł.

,UYzOÂąSLUPDV Ĺ˝urnalo „Top“ tradiciĹĄkai skelbiamo 500 turtingiausiĹł Lietuvos gyventojĹł sÄ…raĹĄo virĹĄĹŤnÄ—je ĹĄÄŻmet iĹĄliko VP grupÄ—s pagrindinis savininkas N.NumaviÄ?ius, nors jo turĂ&#x;PĂ&#x; to vertÄ— ir sumenko.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSPraÄ—jus tiek metĹł po Druskininkuose ÄŻvykdytos ĹžmogĹžudystÄ—s, Vokietijoje sulaikytas ÄŻtariaĂ&#x;PĂ&#x; masis.

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2 „Gyvenimo bĹŤdo“ Ĺžurnale: â– po skyrybĹł naujÄ… meilÄ™ radusi Amerikos lietuvÄ— L.Rasutis vÄ—l iĹĄgyvena vienatvÄ™.

6XVLWLNXVLVXULQNLPXVODLPzMXVLĂ˜YDOVWLHmLĂ˜O\GHULDLV66NYHUQHOLXLU5.DUEDXVNLXSUH]LGHQWz'*U\EDXVNDLWz Ă?DGzMRMLHPVSDUDPjWDmLDXQHWUXNXVzPzÂ’DXNĂ…WXVSRVWXVVWXPWLVDXLUNRQVHUYDWRULDPVSDODQNLXVĂ?PRQHV

Ĺ˝urnale „TV antena“: â– pastaruoju metu retai ekranuose matomas humoristas R.Ĺ ilanskas rengiasi vaidmeniui teatro scenoje.

3RUWIHOLĂ˜QHWHNÂ?WU\VPLQLVWUDLÂąDSOLQNRVNXOWĂ‘ URVĂ…YLHWLPRLUPRNVORÂą\UDGLGĂ?LDXVLDVĂ…LRV9\ ULDXV\EzVVXNUzWLPDV.RGzOE\UDYDGLQDPRMLSUR IHVLRQDOĂ˜NRPDQGDLUDULĂ…WLHVĂ˜MLWRNLD\UD"Ă„/LH WXYRVU\WDVÂłSDĂ?YHOJzÂ’MRVIRUPDYLPRXĂ?NXOLVLXV

APREI¸KIMAI

Ar v y das LE K AVI ÄŒIUS LR korespondentas

9LHQLHPVÂą QHÂ’YHLNW Premjeras pareiĹĄkÄ—, kad NaisiĹł reaktorius nekelia grÄ—smÄ—s nacionaliniam saugumui. Atseit gali toliau dirbt, stabdyti nereikia. O man vis tiek neramu. Juk ir apie VisaginÄ… kai kas taip kalbÄ—jo... Ir po ÄŒernobylio... Ir prieĹĄ AstravÄ…... LaimÄ—, yra Briuselis. Jei duos pinigĹł – pradÄ—sim brangius ir ilgus, bet labai reikalingus uĹždarymo darbus NaisiĹł ĹžemÄ—je. Juozas Erlickas

PrieĹĄ dvejus metus didĹžiule persvara Seimo rinkimus laimÄ—ju-

siĹł valstieÄ?iĹł lyderiai RamĹŤnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis garsiai triumfavo, bet buvo ir sutrikÄ™. Mat jĹł peÄ?ius spaudÄ— netikÄ—tai uĹžgriuvusi atsakomybÄ— formuoti naujÄ… VyriausybÄ™.

AtrodÄ—, jog nÄ—ra jokiĹł abejoniĹł, kad premjeru taps S.Skvernelis, tuomet buvÄ™s populiariausias ĹĄalies politikas. TaÄ?iau jis savo bendraĹžygiams atvirai prisipaĹžino svarstantis apie 2019 metĹł prezidento rinkimus, tad buvo linkÄ™s tapti Seimo pirmininku, nes ĹĄis postas politiĹĄkai daug saugesnis uĹž nuolat visĹł klibinamÄ… premjero kÄ—dÄ™.

1HULPRGLHQRV „JauÄ?iausi, lyg bĹŤÄ?iau atsidĹŤrusi karo lauke“, – taip „Lietuvos rytui“ pasakojo ParyĹžiuje gyvenanti lietuvÄ—, po kurios langais praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ vyko riauĹĄÄ—s. PanaĹĄĹŤs ÄŻvykiai PrancĹŤzijos sostinÄ—je gali paĂ&#x;PĂ&#x; sikartoti ir ĹĄiandien.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;P

/LNRWLNVNRORV Rusijoje pirko sklypÄ…, Baltarusijoje statÄ— prekybos centrÄ…, Lietuvoje – angliĹł gamyklÄ…, bet nieko neturi. NebĹŤtiems projektams milijonÄ… eurĹł pasiskolinÄ™s verslininkas V.Petrauskas bando ne grÄ…Ĺžinti skolas, o bankrutuoti. Ă&#x;PĂ&#x;


Ă&#x;DIENOS

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă„/LHWXYRVU\WRÂłVDYDLWz

A

rtÄ—jantis pilietinis karas, regis, jau nebe metafora, o pati tikriausia tikrovÄ—. TokÄŻ ÄŻspĹŤdÄŻ galima susidaryti iĹĄ premjero S.Skvernelio pareiĹĄkimĹł. Apie tai, kad Lietuvai netrukus gresia karas, VyriausybÄ—s vadovas iĹĄ pradĹžiĹł paskelbÄ— ankstĹł ketvirtadienio rytÄ… lankydamasis opozicinÄ—s LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio frakcijos posÄ—dyje. Apstulbusiems liberalams panorus ÄŻsitikinti, ar jie rytÄ… gerai iĹĄgirdo, ir paklausus S.Skvernelio apie tai per VyriausybÄ—s valandÄ… Seime, politikas visa tai patvirtino ir pakartojo dar grieĹžtesniais ĹžodĹžiais. Pasak premjero, pagrindinÄ— opozicijos jÄ—ga – konservatoriai siekia sukelti valstybÄ—je kuo didesnÄŻ chaosÄ…, o po to nuversti dabartinÄ™ valstieÄ?iĹł valdĹžiÄ…. Negana to, esÄ… yra ÄŻtarimĹł, kad konservatoriai taip vykdo Rusijos specialiĹłjĹł tarnybĹł uĹžduotis.

I

ťsigandusiems parlamentarams S.Skvernelis dėstė, kad visa tai – dar nuo praėjusių Seimo rinkimų įgyvendinamas Kremliaus ir konservatorių planas, į kurį įeina ir tebesitęsiantis mokytojų streikas, ir ťį savaitgalį suplanuotos protesto akcijos, ir opozicijos pastangos suŞlugdyti kitų metų valstybės biudŞeto priėmimą.

Premjero pareiĹĄkimais neverta pernelyg stebÄ—tis. GÄ…sdinti Maskvos baubu mÄ—go kiekviena mĹŤsĹł valdĹžia. Jeigu iĹĄdegtĹł pastarasis kÄ—slas, anot VyriausybÄ—s vadovo, Lietuvos lauktĹł juodi laikai – nukentÄ—tĹł pensininkai, vaikus auginanÄ?ios ĹĄeimos, pinigĹł nebeuĹžtektĹł net kitÄ…met turintiems ÄŻvykti prezidento, savivaldos ir Europarlamento rinkimams. Bet nupieĹĄÄ™s ĹĄitokÄŻ apokaliptinÄŻ vaizdÄ… S.Skvernelis bendrapilieÄ?ius Ä—mÄ— raminti: esÄ… valdĹžia visa tai mato ir nesÄ—di rankĹł sudÄ—jusi. TodÄ—l ir ketinama ant kojĹł sukelti specialiÄ…sias tarnybas, kurios turÄ—tĹł uĹžkirsti keliÄ… sÄ…mokslui. Visiems bandant gaudyti kvapÄ…, prabilo ir valstieÄ?iĹł vedlys R.Karbauskis – esÄ… dar niekada premjeras nebuvo toks teisus. Galima tokiais pareiĹĄkimais baisÄ—tis, galima iĹĄ jĹł juoktis, bet tikrai neverta stebÄ—tis. GÄ…sdinti Maskvos baubu mÄ—go kiekviena mĹŤsĹł valdĹžia. Antai praÄ—jusiÄ… kadencijÄ… kurÄŻ laikÄ… ĹĄvietimui dirigavÄ™s ministras D.Pavalkis geresniĹł sÄ…lygĹł taikiai reikalaujanÄ?ius mokytojus irgi buvo apkaltinÄ™s kaip veikianÄ?ius Kremliaus naudai. Jei Rusijos rankÄ… taip aiĹĄkiai regi net kairieji, kÄ… jau ĹĄnekÄ—ti apie deĹĄiniuosius. Ar bĹŤdami valdĹžioje, ar opozicijoje konservatoriai ir gula, ir keliasi kalbÄ—dami apie be atvangos puolanÄ?iÄ… MaskvÄ…, kuriai talkina lietuviĹĄka penktoji kolona.

N

ieko keista, kad ĹĄÄŻ nujodinÄ—tÄ… arkliukÄ… pasiĹžabojo ir dabartinÄ— valdĹžia, siekdama dar labiau sutelkti savo rÄ—mÄ—jus, nes kai kurie jĹł jau Ä—mÄ— nusivilti visuotinÄ—s gerovÄ—s kĹŤrÄ—jais valstieÄ?iais. O tokiÄ… grÄ—smingÄ… retorikÄ…, su kuria galÄ—tĹł lenktyniauti nebent V.Landsbergis, ko gero, nulÄ—mÄ— ir karĹĄtas premjero bĹŤdas. Atrodo, S.Skvernelis ÄŻsitikinÄ™s: politikoje ÄŻ kiekvienÄ… smĹŤgÄŻ reikia atsakyti dar stipresniu. Juolab kad pastaruoju metu tĹł

smĹŤgiĹł – kaip iĹĄ gausybÄ—s rago, o kai kuriuos jĹł iĹĄprovokavo ir pats VyriausybÄ—s vadovas. Juk bĹŤtent jis pakÄ—lÄ— politinÄ™ temperatĹŤrÄ… kone iki maksimumo, staiga iĹĄvarÄ™s ne tik su ĹĄvietimo reikalais nesusitvarkanÄ?iÄ… ministrÄ™ J.PetrauskienÄ™, bet ir Aplinkos bei KultĹŤros ministerijĹł vadovus K.NavickÄ… ir L.RuokytÄ™-Jonsson. Atseit ĹĄvietimo, aplinkos apsaugos ir kultĹŤros srityse reikia naujo proverĹžio.

Ĺ

itaip premjeras tikriausiai tikÄ—josi pridengti atsitraukimÄ… kovos su streikuojanÄ?iais mokytojais fronte, atsikratyti labiausiai neÄŻtinkanÄ?iĹł ministrĹł, nuraminti Seimo valstieÄ?iĹł frakcijÄ…, o kartu perimti politinÄ™ iniciatyvÄ…. Visa tai tikriausiai bĹŤtĹł iĹĄsipildÄ™, jei ne atleidĹžiamĹł ministrĹł, kurie pasijuto nukriausti, lieĹžuvis. Pas prezidentÄ™ apsilankÄ™ K.Navickas ir L.RuokytÄ—-Jonsson pareiĹĄkÄ—, kad S.Skvernelis jais manipuliavo, kratÄ—si atsakomybÄ—s, todÄ—l su tokiu VyriausybÄ—s vadovu ir jie patys nenori turÄ—ti nieko bendra. Po tokiĹł akibrokĹĄtĹł premjerÄ… iĹĄ karto Ä—mÄ— ginti ir girti portfelius tebeturintys kiti VyriausybÄ—s nariai. TaÄ?iau vargu ar jie ÄŻstengÄ— nustelbti iĹĄspiriamĹł kolegĹł ĹžodĹžius, nuaidÄ—jusius PrezidentĹŤroje.

Ĺ˝

inoma, badydami ÄŻ premjerÄ…, K.Navickas ir L.RuokytÄ—-Jonsson tarsi uĹžmirĹĄo rÄ…stus savo paÄ?iĹł akyse. Juk jie abu buvo laikomi vieni silpniausiĹł figĹŤrĹł vadinamojoje profesionalĹł VyriausybÄ—je, patys savo veiksmais arba neveiklumu sukÄ—lÄ— ne vienÄ… skandalÄ…. ÄŽ ĹĄiuos ministrus jau senokai Ĺžvairavo ne tik opozicija, bet ir juos formaliai delegavÄ™ valdantieji, taigi anksÄ?iau ar vÄ—liau tie ministerijĹł vadovai bĹŤtĹł netekÄ™ portfeliĹł. Po tokiĹł ĹĄios savaitÄ—s apsiĹĄaudymĹł vÄ—l kilo dideliĹł abejoniĹł dÄ—l „profesionalĹłâ€œ VyriausybÄ—s. Ar tai nÄ—ra tik mitas? Ĺ tai valdantiesiems atstovaujantis Seimo vicepirmininkas „socialdarbieÄ?iĹłâ€œ lyderis G.Kirkilas vieĹĄai iĹĄrėŞė, kad S.Skvernelio vadovaujama VyriausybÄ—, pavadinta profesionalĹł, nepasiteisino, nes tai tÄ—ra iĹĄgalvotas terminas. IĹĄ tiesĹł galima pritarti nuomonei, kad neturintys nei politinio uĹžnugario, nei politinÄ—s patirties ministrai yra itin paĹžeidĹžiami, o neretai – ir bejÄ—giai. Ĺ˝velgiant ÄŻ ateitÄŻ galima prognozuoti, kad nebus lengva rasti kompetentingĹł ir stuburÄ… turinÄ?iĹł ĹžmoniĹł, kurie galÄ—tĹł (ir norÄ—tĹł) uĹžimti tris atsilaisvinusius postus. Ĺ ia situacija Ä—mÄ— naudotis ir prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ—, kuri anksÄ?iau ne kartÄ… yra kaltinusi VyriausybÄ™ bejÄ—giĹĄkumu. Ĺ alies vadovÄ— tuojau pat Ä—mÄ— globoti streikuojanÄ?ius mokytojus, pateikÄ— savo siĹŤlymus, kaip Seime taisyti mokytojĹł algas reglamentuojanÄ?ius ÄŻstatymus, o vakar vÄ—l ÄŻgÄ—lÄ— S.Skverneliui – leido dar dvi savaites padirbÄ—ti kultĹŤros ministrei L.Ruokytei-Jonsson, nors premjeras siekÄ— jÄ… iĹĄvaryti nedelsiant.

V

isa tai turint galvoje galima suprasti ir pastarosiomis dienomis smarkiai pakeltą S.Skvernelio toną, ir jo kalbas apie rengiamą perversmą. Juk ne ťiaip sau kalbėdamas apie biudŞetą Seime premjeras priminė, jog kitąmet – net treji rinkimai. Nors Vyriausybės vadovas dar nepaskelbė, ar kandidatuos į prezidentus, daug kas tebelaukia teigiamo atsakymo. Tik ar jam bus verta tuos ŞodŞius iťtarti? ApŞvalgininkas

6SDUQXRWLĂ?RGĂ?LDLÂąLĂ…SLUPĂ˜OĂ‘SĂ˜

“

ApsibrÄ—ĹĄime, kokiais Ĺžingsniais toliau judÄ—sime, ir pakeliui apsisprÄ™sime dÄ—l klausimĹł prezidentei. 7DLS6HLPR%LXGĂ?HWRLUILQDQVĂ˜NRPLWHWRWLULDQmLREXYXVLj ILQDQVLQÂ?NUL]Â?SLUPLQLQNDV6-DNHOLĂ‘QDVNDOEzMR DSLHDUWLPLDXVLXVYHLNVPXV

“ “

Ar kuris iĹĄ mĹŤsĹł nÄ—ra ragavÄ™s naminukÄ—s – jÄ… gaminame, kam apsimesti, kad jos nÄ—ra? 7DLSSDUODPHQW DUDV.6WDUNHYLmLXVNDOEzMR6HLPR.DLPR UHLNDOĂ˜NRPLWHWHNXULVSDVLĂ‘OzNDLNXULHPVĂ‘NLQLQNDPV OHLVWLJDPLQWLQDPLQÂ?GHJWLQÂ?

Viską savo gyvenime jau esu pasiekęs.

7DLSSXVLDXMXRNDLVDWVDNz6HLPRĂ‚YLHWLPRLUPRNVOR NRPLWHWRSLUPLQLQNDVYDOVWLHWLV(-RYDLĂ…DSDNODXVW DV DUVLHNVWDSWLĂ…YLHWLPRLUPRNVORPLQLVWUX

“

Kur pinigai iĹĄÄ—jo, kokiais procentais buvo skolinamasi, kodÄ—l tai buvo padaryta, kas dÄ—l to pralobo (ir asmeniĹĄkai)? 3UHPMHUDV66NYHUQHOLVSDUHLĂ…NzNDGNHOGDPDVWRNLXV NODXVLPXVGzOSULHĂ…GHĂ…LPWPHWÂ’EXYXVLRVNUL]zV6HLPR %LXGĂ?HWRLUILQDQVĂ˜NRPLWHW DVDUWzMDSULHWĂ˜DWVDNLQJĂ˜ DVPHQĂ˜NXULHSDGDUzĂ…LXRVVSUHQGLPXV

“ “

Nepaisant valdĹžios pastangĹł, metai buvo geri. Be daugelio jĹł galÄ—jo bĹŤti dar geresni. (NRQRPLVWzV59DLQLHQzVWHLJLPXPHW DLSULLPWĂ˜ VSUHQGLPĂ˜SRĂ?LĂ‘ULXEXYRODEDLLQWHQV\YĂ‘V

Ar jĹŤs nejauÄ?iate, kad dabar ore tvyro karo kvapas?

*UÂ’Ă?Â?VLĂ…0DVNYRVNXUVXVLWLNRLUVX5XVLMRVSUH]LGHQWX 93XWLQXHXURSDUODPHQW DUDV53DNVDVVDNzVLHNLDQWLV WDUSWDXWĂ˜VWDW \WLWLOWXV


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

1XRWULĂ…DVPHQLQLRDOEXPR

6IEĂ&#x;NATĂ&#x;VŠĂ&#x;MwGSĂ&#x;TANĂ&#x;TISĂ&#x;BIĂ&#x;TIĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;VEDĂ&#x;LIU ‘Ă?DLGzMDVNUHSĂ…LQLRDLNĂ…WzMHVWURSXVPRNLQ\VLU PzJVWDPDVPRN\WRMDVÂ’JXGÂ?VELWLQLQNDVLUDWNDN OXVGHU\ELQLQNDV7RNVĂ…YLHWLPRGDUEXRWRMĂ˜VWUHLNj Â’NYzSÂ?VLUMÂ’NXUVWDQWLV$QGULXV1DYLFNDVLĂ…=DUDVĂ˜

ZarasĹł „ĄŞuolo“ gimnazijos mokytojai pasiskirstÄ—: vieni kasdien eina ÄŻ darbÄ…, kiti palaiko keturias savaites streikuojanÄ?ius kolegas ir pamokĹł neveda. Tarp pastarĹłjĹł – ir ĹĄios gimnazijos kĹŤno kultĹŤros mokytojas A.Navickas su Ĺžmona dailÄ—s ir technologijĹł mokytoja Jurgita Navickiene. Gimnazijos profsÄ… jungos lyderis ir Lietuvos ĹĄvietimo darbuotojĹł profesinÄ—s sÄ… jungos (LĹ DPS) pirmininkas A.Navickas darbo dienas dabar leidĹžia Vilniuje. ZarasiĹĄkis ÄŻkvepia streikuojanÄ?ius, Ĺ vietimo ir mokslo ministerijÄ… uŞėmusius mokytojus, kalbasi su aukĹĄÄ?iausiais ĹĄalies pareigĹŤnais, derasi dÄ—l didesniĹł atlyginimĹł ir geresniĹł darbo sÄ…lygĹł pedagogams. GruodĹžio 13-Ä…jÄ… A.Navickas ĹĄvÄ™s 41-Ä…jÄŻ gimtadienÄŻ. Jei iki tol pavyks susitarti su Vyriausybe, mokytojas grÄŻĹĄ namo, o gimimo dienÄ… paminÄ—s tyliai, ramiai su ĹĄeima savo vienkiemyje ZarasĹł rajone.

„Gyvenu miĹĄke, esu bitininkas, ĹĄi veikla man artimiausia. NemÄ—gstu bĹŤti lyderis, vengiu vieĹĄumo.“ $1DYLFNDV

„Lietuvos rytas“ pabandÄ— iĹĄ arÄ?iau susipaĹžinti su ĹĄiuo iĹĄkalbiu uĹžsispyrusiu aukĹĄtaiÄ?iu, ÄŻkvÄ—pusiu streikuoti mokytojus ir privertusiu valdĹžiÄ… iĹĄgirsti jĹł norus. 3EĂ&#x;KwĂ&#x;SIĂ&#x;TIKSĂ&#x;LIEĂ&#x;JIĂ&#x;MOKSĂ&#x;LAI

A.Navickas buvo pavyzdingas tos paÄ?ios „ĄŞuolo“ gimnazijos mokinys, nekÄ—lÄ™s mokytojams rĹŤpesÄ?iĹł nei dÄ—l mokslĹł, nei dÄ—l drausmÄ—s. „Andrius buvo pareigingas, sÄ…Ĺžiningas ir imlus. MokÄ—si sustiprintoje fizikos klasÄ—je, o aĹĄ jÄŻ mokiau matematikos. MatematikÄ… jis mokÄ—jo, jei ko nesuprasdavo, stengÄ—si iĹĄsiaiĹĄkinti“, – pasakojo dabar „ĄŞuolo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja dirbanti buvusi A.Navicko mokytoja 56 metĹł Irena GirskienÄ—. „Jei gerai pamenu, Andriui geriausiai sekÄ—si chemija“, – sakÄ— buvÄ™s LĹ DPS lyderio klasÄ—s draugas, dabar Seimo Kaimo reikalĹł komiteto biuro patarÄ—jas Rolandas JukneviÄ?ius. +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NÂ?Ă&#x;PAĂ&#x;KEIĂ&#x;TwĂ&#x;DISKĂ&#x;GOLĂ&#x;FAS

TaÄ?iau labiausiai A.NavickÄ… viliojo sportas. Net per trumpas pertraukas jis visuomet skubÄ—davo ÄŻ sporto salÄ™ ir Ĺžaisdavo krepĹĄinÄŻ. „Žinojome, kad Andrius neprisidÄ—s prie mĹŤsĹł iĹĄdaigĹł, nes per pertraukas jo tiesiog nebĹŤdavo – visada mÄ—tydavo ÄŻ krepĹĄÄŻ. Mums atrodÄ—, kad tĹł deĹĄimties minuÄ?iĹł krepĹĄiniui yra per maĹžai, o jis vis tiek eidavo Ĺžaisti“, – juokÄ—si R.JukneviÄ?ius. 182 centimetrĹł ĹŤgio A.Navickas aikĹĄtÄ—je paprastai bĹŤdavo vienas ĹžemiausiĹł, bet puikiai jautÄ— ĹžaidimÄ…, buvo sumanus, greitai reaguojantis ÄŻ situacijas ir puikus strategas. Tikras aikĹĄtÄ—s generolas, koks ir turi bĹŤti ÄŻĹžaidÄ—jas. VÄ—liau ĹžaidimÄ… oranĹžiniu kamuo-

liu pakeitÄ— Ĺžaidimas plastikiniu disku – diskgolfas. „Andrius ĹĄÄŻ ĹžaidimÄ… atveŞė ÄŻ mĹŤsĹł kraĹĄtÄ… ir ÄŻtraukÄ— daug mokiniĹł. Kai kurie jĹł suaugo, bet iki ĹĄiol ĹžaidĹžia. Ir dabar per neformaliojo ugdymo pamokas su vaikais Andrius kartais ĹžaidĹžia diskgolfÄ…, nors daĹžniausiai – futbolą“, – pasakojo I.GirskienÄ—. 2003 metais A.Navickas zarasiĹĄkius supaĹžindino su nauja sporto ĹĄaka, kurioje svarbu, jog plastikinis diskas ÄŻskrietĹł ÄŻ metalinÄŻ krepĹĄÄŻ. Prie savo namĹł NedoĹžinkos kaime jis ÄŻsirengÄ— diskgolfo laukÄ… ir dabar ĹžiemÄ… vasarÄ…, jei tik iĹĄtaiko progÄ…, ĹžaidĹžia ĹĄÄŻ lietuviams dar neÄŻprastÄ… ĹžaidimÄ…. 0AĂ&#x;SEĂ&#x;KwĂ&#x;MOĂ&#x;TIĂ&#x;NOSĂ&#x;PwĂ&#x;DOĂ&#x;MIS

A.Navickas, iĹĄlaikÄ™s abitĹŤros egzaminus, pasirinko geografijos studijas tuomeÄ?iame Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas). „Nenustebome, nes Andriaus mama – irgi buvusi mokytoja. KurÄŻ laikÄ… ji pas mus buvo pavaduotoja ugdymui, dÄ—stÄ— lietuviĹł kalbÄ… ir literatĹŤrÄ…, o paskui iĹĄÄ—jo dirbti ÄŻ rajono Ĺ vietimo skyriĹł. DĹžiaugÄ—mÄ—s, kad Andrius irgi panoro bĹŤti mokytojas, nes paprastai geriausi mokiniai nesirenka ĹĄios profesijos“, – sakÄ— „ĄŞuolo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja I.GirskienÄ—. Dar studijuodamas, apie 1997uosius, A.Navickas pradÄ—jo dirbti „ĄŞuolo“ gimnazijoje. Magistro diplomÄ… gavo ÄŻgijÄ™s ir antrÄ… specializacijÄ… – kĹŤno kultĹŤros mokytojo. Kelerius metus gimnazijoje jis dÄ—stÄ— geografijÄ…, palankÄ™s papildomus kursus porÄ… metĹł mokÄ— ir ekonomikos, o pastaruoju metu yra kĹŤno kultĹŤros mokytojas. Dabar gimnazijoje A.Navickas turi deĹĄimt pamokĹł, dirba tiktai pirmadieniais ir penktadieniais, o likusÄŻ laikÄ… skiria visuomeninei veiklai. „AndriĹł myli ir mokiniai, ir mokytojai. Jis – aktyvus ir paslaugus. Jei reikia pagalbos, niekada neatsisakys padÄ—ti. LapkritÄŻ ĹĄventÄ—me gimnazijos ĹĄimtmetÄŻ, o jis vaidino MartynÄ… MaĹžvydą“, – pasakojo I.GirskienÄ—. „Ir klasÄ—s susitikimuose Andrius visada dalyvauja. Ne dÄ—l to, kad yra lyderis ir nori pasirodyti, o todÄ—l, kad vertina draugystę“, – mokytojai antrino R.JukneviÄ?ius. .IEĂ&#x;KAĂ&#x;DAĂ&#x;NEĂ&#x;SIELĂ&#x;GIAĂ&#x;SKUĂ&#x;BOĂ&#x;TAI

TaÄ?iau bĹŤdamas aktyvus ir sportiĹĄkas A.Navickas nebuvo klasÄ—s lyderis. „NepastebÄ—jau, kad jis bĹŤtĹł verŞęsis ÄŻ prieĹĄakines eiles. Buvo iniciatyvus, bet jo ryĹžtas, kovingumas ir sveika gyvensena iĹĄryĹĄkÄ—jo jau jam dirbant mokytoju. Andrius – protingas ir pastabus, greitai ÄŻĹžvelgia trĹŤkumus ir nieko nepraleidĹžia pro pirĹĄtus, bet nesielgia skubotai. Jei reikia su profesine sÄ… junga suderinti dokumentus ir kreipiamÄ—s pagalbos, jis papraĹĄo laiko pagalvoti ir tik tada duoda atsakymą“, – sakÄ— I.GirskienÄ—. „Andrius buvo geras klasÄ—s draugas – sumanus, protingas, energingas, siekiantis savo tikslĹł. StebÄ—damas, kaip jis vadovauja profsÄ…jungai, matau tÄ… patÄŻ savo klasÄ—s draugÄ…. Jis ne asmeninÄ—s naudos siekia, o nuoĹĄirdĹžiai tiki tuo, kÄ… daro“, – kalbÄ—jo R.JukneviÄ?ius.

=DUDVĂ˜Ă„fĂ?XRORÂłJLPQD]LMRVPRN\WRMDL$1DYLFNDVLU-1DYLFNLHQzVXVDYRNHWXULDLVYDLNDLVPzJVWDEĂ‘WLJDPWRMH -6WDFHYLmLDXVQXRWU

Eg lÄ— Ĺ I LINS KAI TÄ–-PUĹ KORÄ– LR korespondentÄ—

Tuo metu pats A.Navickas, iĹĄgirdÄ™s tokius vertinimus, ĹĄypsojosi. Jam iki ĹĄiol nepatinka bĹŤti lyderiu – esÄ… tiesiog taip susiklostÄ— aplinkybÄ—s. .EAĂ&#x;LERĂ&#x;GI¸Ă&#x;KASĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;BIĂ&#x;TwMS

NedoĹžinkos kaime ZarasĹł rajone augÄ™s bĹŤsimasis LĹ DPS pirmininkas ir dabar gyvena prosenelio sodyboje. Prosenelis ÄŻskiepijo meilÄ™ gamtai, iĹĄ jo Andrius paveldÄ—jo bitininko ÄŻrangÄ…. A.Navickas augina 70 biÄ?iĹł ĹĄeimĹł ir tikina geriausiai pailsintis kopinÄ—damas medĹł. Ĺ iÄ… vasarÄ… prisuko apie 3500 kilogramĹł medaus. BiÄ?iĹł ÄŻgÄ—limui, kaip ir apkalboms, mokytojas nÄ—ra alergiĹĄkas. „VisÄ… tÄ… ĹĄmeiĹžtÄ… ir ÄŻĹžeidimus, kurie pastaruoju metu ant manÄ™s pilasi, vertinu kaip bitÄ—s ÄŻgÄ—limÄ… – manÄ™s tai neveikia. Pasitaiko, kad kopinÄ—jant medĹł ir dvideĹĄimt biÄ?iĹł ÄŻgelia“, – kalbÄ—jo profsÄ… jungos lyderis. Su ketveriais metais vyresne Ĺžmona Jurgita zarasiĹĄkis augina 16metÄ™ IevÄ…, 14-metÄŻ MotiejĹł, 10-metÄŻ VasarÄŻ ir 6-eriĹł JurgÄŻ. Ĺ eima kiekvienÄ… sekmadienÄŻ eina ÄŻ baĹžnyÄ?iÄ…, o vaikus Navickai auklÄ—ja diegdami jiems krikĹĄÄ?ioniĹĄkÄ…sias vertybes. „Gyvenu miĹĄke, esu bitininkas, ĹĄi veikla man artimiausia. Man patinka ramus gyvenimas, vienatvÄ— ar bĹŤti su ĹĄeima. NemÄ—gstu bĹŤti lyderis, vengiu vieĹĄumo. Tai prieĹĄtarauja mano prigimÄ?iai“, – „Lietuvos rytui“ tvirtino A.Navickas. Atrodo, ir jo Ĺžmona tokia. Kai prasidÄ—jo mokytojĹł streikas, J.NavickienÄ— vyro papraĹĄÄ—, kad jis – ĹĄiukĹĄtu – nemÄ—gintĹł ir jos iĹĄstumti ÄŻ vieĹĄumÄ…. 6AĂ&#x;DOĂ&#x;VASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PRIE¸Ă&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;VAĂ&#x;LIg

A.Navickas tvirtina, kad lyderiu tapo prieĹĄ savo valiÄ…. Dar bĹŤdamas studentas pradÄ—jÄ™s dirbti „ĄŞuolo“ gimnazijoje tapo ĹĄios ugdymo ÄŻstaigos profesinÄ—s sÄ… jungos nariu, kartu – ir LĹ DPS nariu. 2005 metais vyko „ĄŞuolo“ gimnazijos profsÄ… jungos vadovo rinkimai ir kolegos ÄŻ ĹĄias pareigas pasiĹŤlÄ— jaunÄ… mokytojÄ…. „Atsisakiau, nes nenorÄ—jau bĹŤti pirmininkas. Net iĹĄÄ—jau iĹĄ susirinkimo. TaÄ?iau kolegos mane vis tiek iĹĄrinko. SakÄ—, esu tinkamiausias, nes turiu savo nuomonÄ™ ir jiems geriausiai atstovausiu.

5\Ă…NLXSURIHVLQzVVjMXQJRVO\GHULXWDSÂ?V$1DYLFNDVÂ’SROLWLNjVXNWLQHNHWLQD

IĹĄ tiesĹł aĹĄ visada turiu savo nuomonÄ™ ir jei matau, kad yra manipuliacijĹł ar apgauliĹł, su tuo nesitaikstau“, – teigÄ— A.Navickas. LĹ DPS pirmininku jis irgi neketino bĹŤti, taÄ?iau 2012-ĹłjĹł gruodÄŻ pakeitÄ— ilgametÄŻ vadovÄ… AleksÄ… BruŞą, kuris per suvaĹžiavimÄ… atsisakÄ— kandidatuoti dar vienai kadencijai. „NeturÄ—jome nÄ— vieno kandidato bĹŤti vadovu ir kam nors reikÄ—jo prisiimti atsakomybÄ™. Ankstesnis pirmininkas iĹĄÄ—jo, niekas nenorÄ—jo imtis ĹĄiĹł pareigĹł, todÄ—l turÄ—jome apsisprÄ™sti, ar iĹĄ viso likviduosime organizacijÄ…, ar dar mÄ—ginsime kÄ… nors nuveikti“, – pasakojo A.Navickas. Kai zarasiĹĄkis stojo prie LĹ DPS vairo, padÄ—tis ĹĄioje profesinÄ—je sÄ…jungoje buvo itin sudÄ—tinga – ji buvo susiskaldĹžiusi. Nuo LĹ DPS atskilo dvi organizacijos – Lietuvos ĹĄvietimo profesinÄ— sÄ… junga, kuriai iki ĹĄiol vadovauja Audrius JurgeleviÄ?ius, o netrukus – Lietuvos ĹĄvietimo ÄŻstaigĹł, kuriai vadovavo Eugenijus Jesinas. VÄ—liau pastaroji reorganizuota ir pavadinta Lietuvos mokytojĹł, ĹĄvietimo ir mokslo profesine sÄ… junga. Dabar jos pirmininkas – RamĹŤnas Znutas. 4APĂ&#x;TIĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KUĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;NOĂ&#x;RI

2011 metĹł vasarÄŻ A.Navickas dalyvavo savivaldybiĹł tarybĹł rinki-

muose. Kandidatu ÄŻ ZarasĹł rajono tarybÄ… jÄŻ iĹĄkÄ—lÄ— NepartinÄ— pilietinÄ— koalicija. Nors mokytojas ĹĄios koalicijos sÄ…raĹĄe buvo pirmas, ÄŻ tarybÄ… nepateko, nes pritrĹŤko balsĹł. „Tai buvo vienintelis kartas, kai mÄ—ginau tapti politiku. Kandidatavome kaip profesinÄ—s sÄ… jungos nariai. NebenorÄ—Ä?iau ÄŻ politikÄ… – ji man svetima. Manau, permainas gali uĹžkurti ir stiprĹł balsÄ… turinÄ?ios apaÄ?ios. Tikiu, kad ir dabar mes prisidedame prie pokyÄ?iĹł Lietuvoje. Man priimtiniausias politikavimo bĹŤdas, kai ĹžmonÄ—s susitelkia ir sako, kad taip neturi bĹŤti. Joks politikas neturi atstovauti savo interesams“, – ÄŻsitikinÄ™s A.Navickas. PedagogÄ… ĹžeidĹžia pasigirstantys priekaiĹĄtai, kad streikuojantys mokytojai kovoja tik dÄ—l didesniĹł atlyginimĹł. „Nesuprantu kai kuriĹł taip kalbanÄ?iĹł kolegĹł, nes nepateisinu abejingumo. Akivaizdu, kad buvo patvirtinta ydinga, mokytojus menkinanti darbo apmokÄ—jimo sistema. PavyzdĹžiui, mokyklos direktorius, jeigu jam nepatinki, turi teisÄ™ skirti maĹžesnÄŻ uĹžmokestÄŻ, nors dirbi daugiau ir geriau. MĹŤsĹł kova prasidÄ—jo bĹŤtent dÄ—l to, kad mokytojai nebĹŤtĹł Ĺžeminami“, – tvirtino LĹ DPS pirmininkas.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

TRIBĂ„NA

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

%HNDXNzV N

esvarbu, kuria kryptimi galutinai pasuks „Brexit“, po to reikÄ—s gelbÄ—ti Europos SÄ… jungÄ…. EkonominÄ— situacija negerÄ—ja, ant kulnĹł jau lipa naujos ekonomikos krizÄ—s banga, ginÄ?ijamasi tik dÄ—l bangos dydĹžio, reformĹł ES valdymo sistemoje nematyti, nesutarimai tarp ES valstybiĹł ir Briuselio dÄ—l migracijos politikos neiĹĄsprÄ™sti, nuleistas iĹĄ virĹĄaus JTO migracijos paktas be diskusijĹł sukels prieĹĄprieĹĄĹł, tuo pasinaudos euroskeptikai dar labiau stiprindami savo pozicijas tiek savo ĹĄalyse, tiek rinkimuose ÄŻ EuroparlamentÄ…. Vis garsiau kalbama, jog bĹŤtent Europarlamente, kurio ÄŻtaka ribota ir kuris net vadinamas „atbuvusiĹł politikoje kapinÄ—mis“, ir vyks lemiamas mĹŤĹĄis dÄ—l ES ateities. IĹĄ tĹł, kurie ruoĹĄiasi „tradiciĹĄkai“ praleisti laikÄ… ĹĄioje brangiai apmokamoje institucijoje, bus pareikalauta esminiĹł sprendimĹł penkiĹł ĹĄimtĹł milijonĹł bendruomenei. Ar europarlamentarai tam bus pasiruoĹĄÄ™?

K

eisti tie istorijos vingiai. Kadaise SÄ… jĹŤdĹžio deleguoti atstovai vaĹžiavo ÄŻ SSRS liaudies deputatĹł suvaĹžiavimÄ… ardyti imperijos, o dabar, atvirkĹĄÄ?iai, gali prireikti intensyviai galvoti ir veikti, kaip ES griuvimÄ… sustabdyti. Kai kas gali ÄŻsiĹžeisti ir pasakyti, kad tai nelyginami dalykai.

Ar nepanaĹĄi dabartinÄ— situacija Europos SÄ…jungoje ÄŻ ĹžlunganÄ?ios Romos imperijos laikus? Deja, kai iĹĄkyla rimtĹł problemĹł, viskas palyginama. Jau teko skaityti politologĹł pastangas ES lyginti su SenovÄ—s Romos imperija, dÄ—l kurios Ĺžlugimo prieĹžasÄ?iĹł iki ĹĄiol kryĹžiuojamos istorikĹł ĹĄpagos. Tad kas ir uĹž kÄ…, kokia iĹĄ anksto paruoĹĄta teorine amunicija kausis kol kas labiau paĹĄaipĹł lydimoje tarptautinÄ—je parlamentinÄ—je institucijoje? Ar bus ÄŻveiktas „Brexit“ virusas? Kol kas to viruso sukÄ—lÄ—jai ir platintojai atrodo energingesni nei senstantys ir adekvaÄ?iai situacijÄ… ÄŻvertinti nebesugebantys kovotojai su juo. O kai kas atrodo pavargÄ™s dar nespÄ—jÄ™s pasenti. Ĺ˝lunganti Romos imperija dar turÄ—jo stipriausiÄ… pasaulyje kariuomenÄ™, bet nebebuvo nei valios, nei noro kÄ… nors daryti. ValdanÄ?iĹłjĹł privilegijos, geras gyvenimas, malonumai, cirkas ir proto iĹĄtiĹžimas uĹžvaldÄ— VakarĹł civilizacijos pirmeivius. Griaunamosios jÄ—gos energija verŞėsi per kraĹĄtus.

A

rgi nepanaĹĄu ÄŻ dabartinÄ™ situacijÄ… Europoje? Euroskeptikai yra daug kartĹł atkaklesni ir energingesni uĹž, atrodo, kartais niekuo jau nebesidominÄ?ius ES vadovus. Ar euroskeptikai gali sugriauti ES? Romos patricijai Ĺžiovaudami paniekinamai modavo ÄŻ barbarĹł pusÄ™: kas jie tokie, iĹĄ miĹĄkĹł iĹĄlindÄ™ marginalai? O kaip euroskeptikus vertina dabartinis „pagrindinis srautas“ (angl. „mein stream“), sisteminÄ—s partijos, politikai? Tai esÄ… paraĹĄtÄ—s, niekada netapsianÄ?ios pagrindiniu tekstu. Tiesa, yra valstybiĹł, kurios jau taip nebemano. VisĹł pirma – JungtinÄ— KaralystÄ—. 2016 m. birĹželio 15 d. ĹĄios ĹĄalies NepriklausomybÄ—s partija (UKIP) iĹĄ paraĹĄtÄ—s perÄ—jo ÄŻ pagrindinÄŻ visos Europos politinÄŻ tekstÄ…, pasiekÄ—, kad buvo paskelbtas referendumas dÄ—l ĹĄalies iĹĄstojimo iĹĄ ES.

MeÄ?ys Laurinkus

Ĺ iÄ… partijÄ… (kitu pavadinimu, vadovai keitÄ—si) 1991 m. ÄŻkĹŤrÄ— istorikas A.Skedas. Vienas, tada net ÄŻ politines paraĹĄtes neÄŻtraukiamas Ĺžmogus. Ir ĹĄtai kokia politinÄ— dinamika ir pasekmÄ—s. Pasaulis gula ir keliasi klausdamas, kuo ĹĄi istorija pasibaigs. O kiek kartĹł Anglijoje ÄŻ UKIP atsainiai buvo mojama ranka?

V

isiĹĄkai neparaĹĄtinÄ— Vokietijos kanclerei A.Merkel dabar atrodo „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), nors dar 2015-aisiais vicekancleris Z.Gabrielis kreipÄ—si ÄŻ kovos su ekstremizmu tarnybas, kad ĹĄios atidĹžiau paĹžiĹŤrÄ—tĹł, ar AfD veikla nÄ—ra nukreipta prieĹĄ demokratijÄ…. TaÄ?iau specialiĹłjĹł tarnybĹł dÄ—mesys partijoms ar visuomeninÄ—ms organizacijoms tik dar labiau padidina jĹł populiarumÄ…. Nepadeda ir pastangos ignoruoti euroskeptikĹł pasirodymus vieĹĄojoje erdvÄ—je. Keistai buvo reaguota kandidatui ÄŻ Lietuvos prezidentus A.JuozaiÄ?iui sumanius pasikviesti AfD atstovus ÄŻ konferencijÄ…. AnksÄ?iau tai darÄ— vienas aktyvus TS-LKD narys, bet kolegĹł buvo pasmerktas. Viename straipsnyje buvo svarstoma, ar panaĹĄiĹł paĹžiĹŤrĹł kaip AfD politikams iĹĄvis reikia suteikti galimybÄ™ kalbÄ—ti. Kitaip sakant, ar nepriimtinĹł paĹžiĹŤrĹł ĹžmoniĹł atĹžvilgiu galioja principas „iĹĄklausyti ir kitÄ… pusę“?

$SLHWDLNDVUĂ‘SLLUVNDXGD 3RUWDOHEHQGUDXNLPHOU\WDVOWNDVGLHQYHUGDGLV NXVLMRVDSLHDNWXDOLMDVVRFLDOLQÂ’J\YHQLPjNXOWĂ‘ Uj.RNLRVĂ…LjVDYDLWÂ?EXYRÂ’GRPLDXVLRVLUDNWXD OLDXVLRVVNDLW\WRMĂ˜QDXMLHQRVLVWRULMRVSRĂ?LĂ‘ULDL" „Bendraukime“ skaitytojai ĹĄiÄ… savaitÄ™ aktyviausiai aptarinÄ—jo ĹĄalies miestuose ÄŻĹžiebtas KalÄ—dĹł egles ir labiausiai piktinosi Kauno plastiko ĹĄiaudeliais dekoruota egle. Net jei plastikas nupuoĹĄus ĹžaliaskarÄ™ ir bus perdirbtas, kai kuriuos Ĺžmones liĹŤdino pats faktas, kad pirktas plastikas ĹžemÄ—je vis tiek sunyks tik per kelis ĹĄimtus metĹł. Skaitytojai taip pat aktyviai aptarinÄ—jo, kokiĹł privilegijĹł gauna ir kaip iĹĄ gaunamos pensijos pragyvena iĹĄ tremties grįŞę ĹžmonÄ—s. Viena aptariamĹł temĹł buvo ĹĄiuolaikiniĹł vyrĹł abejingumas nelaimÄ—s iĹĄtiktoms moterims ir abejingumas aplinkiniams. Daugiausia dÄ—mesio sulaukusias temas pateikiame ir „Lietuvos ryto“ skaitytojams.

/LĂ‘GQDHJOz

I

gnoravimai ir draudimai istorijoje nepasiteisino. Vienintelis bĹŤdas nevaryti kitaip mananÄ?io ÄŻ kampÄ… ar agresyvumÄ… yra jo pozicijos iĹĄklausymas ir dialogas. Laiku pradÄ—tas dialogas gali uĹžkirsti keliÄ… net iĹĄ pradĹžiĹł atrodantiems nesustabdomiems konf liktams. Karai nÄ—ra gamtos dÄ—snis. Kas yra tie, su kuriais ES sisteminiĹł partijĹł politikai gali susidurti po rinkimĹł ÄŻ EuroparlamentÄ…? IĹĄ 27 ES valstybiĹł dvylikoje egzistuoja jau ÄŻtakingos euroskeptikĹł pajÄ—gos, galinÄ?ios turÄ—ti savo atstovĹł Europarlamente, kurie turÄ—s kur kas didesnÄŻ svorÄŻ negu anksÄ?iau. Tai Austrijos laisvÄ—s partija, „FlamandĹł interesas“ (Belgija), „Ataka“ (Bulgarija), DanĹł liaudies partija, „AuksinÄ— auĹĄra“ (Graikija), „ŠiaurÄ—s lyga“ (Italija), LaisvÄ—s partija (Olandija), „Nacionalinis frontas“ (PrancĹŤzija), SuomiĹł partija, „Švedijos demokratai“, „Fidesz“ – Vengrijos pilieÄ?iĹł sÄ… junga ir „Jobbik“ – judÄ—jimas uĹž geresnÄ™ VengrijÄ…, „Alternatyva Vokietijai“.

Ĺ

ios partijos nevienodo dydŞio, skirtingos reikťmės savo parlamentuose, bet visas jas sieja iťskirtinis dėmesys nacionaliniams interesams, skeptiťkas poŞiōris į dabartinę ES visais aspektais, nors ne visos siekia ją iťardyti. Ne visų vienodas poŞiōris ir į santykius su Rusija. Didelė dalis ťių partijų yra sutelkusios įvairius intelektualus, kurie ruoťia argumentus skelbiamoms idėjoms. Todėl bōtų klaida euroskeptikų partijas nuraťyti į lozunginių populistų gretas. Lietuvoje kol kas nėra aiťkios euroskeptinės partijos, bet greitai atsiras. Manau, tokios partijos vadovas bus R.Paksas. Tad kur vaŞiuos Lietuvoje rinkti EP nariai – prabangių atostogų ar į idėjų mōťį?

„Gal mane iĹĄvadins niurzga, bet norÄ—Ä?iau pareikĹĄti nuomonÄ™ apie mĹŤsĹł pagrindiniĹł ĹĄalies miestĹł egles, kurios buvo ÄŻĹžiebtos praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ. Nors yra toks posakis, kad dÄ—l skonio nesiginÄ?ijama, visiems jis yra subjektyvus, ĹĄÄŻkart aĹĄ su ĹĄiĹłmetiniĹł ĹžaliaskariĹł kĹŤrÄ—jais norÄ—Ä?iau pasiginÄ?yti, nes ne tik groĹžis ĹĄiais metais yra aptarinÄ—jamas.

„ES siekia po keleriĹł metĹł uĹždrausti plastiko gaminius. O kaunieÄ?iai kelia jĹł pardavimÄ…!“ 6NDLW \WRMD

Noriu pakalbÄ—ti apie kalÄ—dinÄŻ Kauno nesusipratimÄ… iĹĄ plastikiniĹł ĹĄiaudeliĹł. 2,5 milijono ĹĄiaudeliĹł, jĹŤs rimtai? Net mano ketvirtokÄ— dukra mokykloje raĹĄo raĹĄinÄ—lius ir puikiai Ĺžino apie vandenyne plaukiojanÄ?ias milĹžiniĹĄko dydĹžio plastiko salas, Ĺžino, kad galingiausios pasaulio ÄŻmonÄ—s ragina atsisakyti vienkartiniĹł puodeliĹł ir kitĹł aplinkÄ… terĹĄianÄ?iĹł ir milijonus metĹł neyranÄ?iĹł medĹžiagĹł. Europos SÄ… junga siekia po keleriĹł metĹł visiĹĄkai uĹždrausti plastiko gaminius. O ĹĄtai kaunieÄ?iai kelia jĹł pardavimÄ…! Vienais metais eglÄ— buvo sukonstruota iĹĄ bambaliĹł. Dabar – iĹĄ plastikiniĹł ĹĄiaudeliĹł. KitÄ…met gal dar aukĹĄtesnÄŻ „ekologijos“ lygÄŻ pasiekim ir pagaminkim

eglÄ™ ne iĹĄ plastiko, kuris nesuyra per 500 metĹł. KÄ… jau Ä?ia smulkintis, statom stiklinÄ™ eglÄ™. KaĹžkur skaiÄ?iau, kad stiklas suyra per kelis tĹŤkstanÄ?ius metĹł. Na, kad mĹŤsĹł kalÄ—dinius pokĹĄtus gamtai ateities kartos prisimintĹł dar ilgai. AiĹĄku, aĹĄ ironizuoju. Bet iĹĄ tiesĹł man visai nejuokinga. IĹĄ tiesĹł netgi graudu – tokio liĹŤdno vaizdo prieĹĄ KalÄ—das dar nebuvau maÄ?iusi“, – raĹĄÄ— Jevgenija.

3ULYLOHJLMXRWDSHQVLMD

„Dar yra valstybinÄ—s ĹĄventÄ—s, kai pagerbiami kovotojai uĹž laisvÄ™, valdĹžia jiems atiduoda pagarbÄ…. Bet, palaukite, o kaip gyventĹł tie drÄ…suoliai, jeigu bĹŤtĹł gyvi, ir kaip gyvena jie, jei dar yra gyvi? UĹž 62,06 euro per mÄ—nesÄŻ? Taip, aĹĄ paminÄ—jau nukentÄ—jusiĹł asmenĹł valstybines pensijas. Tas pensijas, kurias kai kas laiko privilegijomis. Tik ir lieka pasakyti – nieko sau linksmos privilegijos! Labai linksma tremtyje atsirasti, linksma uĹž savo ĹĄalÄŻ ar su radiacija ÄŒernobylyje kovoti. Prisimenu, kaip mane paÄ—mÄ— ÄŻ ÄŒernobylÄŻ. Tiesiai iĹĄ darbo. PasiruoĹĄti visiĹĄkai nebuvo galimybÄ—s. IĹĄ pradĹžiĹł veŞė autobusu ÄŻ RygÄ…. Pakeliui apvaĹžiavom Lietuvoje daugelÄŻ miesteliĹł ir kaimĹł. Ten tiesiai iĹĄ lovos taip pat buvo surenkami ĹžmonÄ—s ir sodinami ÄŻ mĹŤsĹł autobusÄ…. AiĹĄku, nebuvo savanoriĹł vaĹžiuoti ÄŻ atominÄŻ pragarÄ…. Dar prisimenu, kai jau dirbom prie atominÄ—s jÄ—gainÄ—s, du taip paimti ĹžmonÄ—s, neiĹĄtvÄ—rÄ™ sunkiausiĹł sÄ…lygĹł, pabÄ—go namo. Juos labai greitai surado. NuveŞė ÄŻ teismÄ… ir priteisÄ— dvejus metus kalÄ—jimo bausmÄ™ atidedant, kol dirba ÄŒernobylyje. Jokio atlyginimo uĹž darbÄ…, aiĹĄku, niekam nebuvo. Juk mus visus Ä—mÄ— per karinÄŻ komisariatÄ…, ir tai buvo karinÄ— prievolÄ—, nors visi mes buvome civiliai. Dar galiu pabrÄ—Ĺžti, kad darbams visiĹĄkai nebuvo pasiruoĹĄta ir nebuvo jokiĹł apsaugos priemoniĹł nuo radiacijos, kuri buvo visur ir labai didelÄ—. O dÄ—l tos nukentÄ—jusiĹł asmenĹł pensijos, kuriÄ… kai kurie laiko privilegijomis, tai ji laikoma sudedamÄ… ja senatvÄ—s pensijos dalimi. Bet nukentÄ—jÄ™ asmenys nelabai turÄ—jo galimybÄ™ uĹžsidirbti senatvÄ—s pensijai. Jeigu asmenys tapo neÄŻgalĹŤs, tada yra koeficientai tos sudedamosios senatvÄ—s pensijos dalies. Bet neÄŻgalumas ÄŻskaitomas tik tokiu atveju, jeigu jis atsirado bĹŤ-

tent dÄ—l praleisto laiko tremtyje, lageriuose, ÄŒernobylyje ir t.t. TaÄ?iau buvo pripaĹžinta, kad asmenys nukentÄ—jo ne dÄ—l to. Pasakysiu, kokie tie koeficientai. Pagal senatvÄ—s – 1,07 VPB (62,06 Eur), antra invalidumo grupÄ— – 1,605 VPB (93,09 Eur), pirma invalidumo grupÄ— – 2,14 VPB (124,12 Eur). Na, jei beveik nÄ—ra senatvÄ—s pensijos ir didĹžiÄ… jÄ… dalÄŻ pensijos sudaro sudedamosios dalys, ar daug gauna nukentÄ—jusieji? Ir dar ĹĄnekame apie pagarbÄ… ir dÄ—kingumÄ…! TruputÄŻ padidinti pensijas... Tai valdĹžia ĹžadÄ—jo dar per pavasario sesijÄ…, bet pamirĹĄo. Dabar vÄ—l tylu. Bet toliau tempti gumÄ… reiĹĄkia tik tai, kad laukiama sumaŞėjusio nukentÄ—jusiĹł ĹžmoniĹł skaiÄ?iaus (t.y. jĹł mirties). Tai kodÄ—l kilo klausimĹł dÄ—l sÄ…Ĺžiningumo ir nuoĹĄirdumo? Ar ĹĄitie ĹžmonÄ—s neuĹžsitarnavo padorios pensijos, orios senatvÄ—s ir bent ĹĄiek tiek lengvesnio gyvenimo?“ – raĹĄÄ— „Bendraukime“ skaitytojas Konstantinas Birzulis.

3DSLNWLQRY\UDL

„Pro darbo langÄ… matau automobilÄŻ. SustojÄ™s jis uĹžtveria keliÄ… kitoms, eilutÄ— vis auga. IĹĄ maĹĄinos iĹĄlipusi moteris karĹĄtligiĹĄkai bando atidaryti variklio dangtÄŻ, traukia iĹĄ salono vandens butelÄŻ, pila, vÄ—l nubÄ—ga, atsineĹĄa popieriaus, kaĹžkÄ… valo. Dar kurÄŻ laikÄ… ji bÄ—gioja aplink maĹĄinÄ…, mÄ—gina pastumti, kaĹžkam skambina. Ĺ˝monÄ—s maĹĄinose uĹž jos ima nervintis, vienas mÄ—gina apvaĹžiuoti. Galiausiai atklibinkĹĄÄ?iuoja vyresnio amĹžiaus vyriĹĄkis, pasiremdamas lazda. Jie abu kaĹžkÄ… buria po variklio dangÄ?iu, pila vandenÄŻ, vÄ—duoja, ĹĄluosto. MaĹĄinos uĹž ĹĄios nelaimÄ—lÄ—s kaupiasi, vairuotojai tiesiog netveria savame kailyje, bet signalizuoti dar nedrÄŻsta. Moteris bejÄ—giĹĄkai apsidairo, susilinksi su senuku. SÄ—da ÄŻ maĹĄinÄ…, vyriĹĄkis padeda savo lazdÄ… ir stumia vienatĹŤrÄŻ arÄ?iau ĹĄaligatvio. PamaĹžu nustumia tiek, kad laukianÄ?ios maĹĄinos galÄ—tĹł pravaĹžiuoti. Visi skubiai nuvaĹžiuoja... Ar man vienai atrodo nenormalu, kad nesupuolÄ— laukianÄ?iose maĹĄinose sÄ—dintys vyrai, galÄ—jÄ™ greitai pastumti ÄŻ ĹĄonÄ… didelÄ™ maĹĄinÄ… ir bent tuo pagelbÄ—ti moteriĹĄkei? Kad ĹĄiuolaikiniai vyrai kaip visiĹĄki iĹĄtiŞėliai abejingai stebi ÄŻ bÄ—dÄ… patekusÄŻ ĹžmogĹł, nesugebÄ—dami pakilti nuo ĹĄiltĹł sÄ—dyniĹł? Kad nejauÄ?ia gÄ—dos ar bent nepatogumo dÄ—l to, jog automobilÄŻ stumia Ĺžmogus, kuris vaikĹĄto pasiremdamas lazdele? Ĺ˝inoma, niekas niekam nieko neprivalo, bet kur dingo geranoriĹĄkumas ir elementarus ĹžmogiĹĄkumas?“ – stebÄ—josi „Bendraukime“ skaitytoja DovilÄ—.


DNWXDOLMRV

Ukrainai – parama Lietuva perduos Ukrainai amunicijos, atsiĹłs daugiau kariĹł instruktoriĹł vietos pajÄ—goms mokyti, taip pat kibernetinio saugumo ekspertĹł, kurie padÄ—tĹł atremti hibridines atakas. TokiĹł paĹžadĹł prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— paŞėrÄ— vakar Kijeve susitikusi su Ukrainos vadovu P.PoroĹĄenka. Lietuvos papildomai skirs 30 tĹŤkst. eurĹł humanitarinei paramai ukrainieÄ?iams. Per pastaruosius ketverius metus ĹĄi parama sudaro apie 13 mln. eurĹł. D.GrybauskaitÄ— ÄŻ KijevÄ… nuvyko palaikyti Ukrainos suaktyvÄ—jus agresyviems Rusijos veiksmams prieĹĄ ĹĄiÄ… valstybÄ™. Prezidentei buvo ÄŻteiktas aukĹĄÄ?iausias Ukrainos valstybinis apdovanojimas LaisvÄ—s ordinas. Savo ruoĹžtu D.GrybauskaitÄ— apdovanojo P.PoroĹĄenkÄ… Vytauto DidĹžiojo ordinu. Kijeve sureng tas Lietuvos ir Ukrainos ekonomikos forumas.

KreipÄ—si ÄŻ prokurorus UĹžsienio reikalĹł ministerija (URM) kreipÄ—si ÄŻ GeneralinÄ™ prokuratĹŤrÄ… dÄ—l valstieÄ?iĹł lyderio R.Karbauskio valdomo Agrokoncerno ryĹĄiĹł su Rusijos verslininku A.Rotenbergu, kuriam taikomos tarptautinÄ—s sankcijos. URM siekia iĹĄsiaiĹĄkinti, ar paĹžeidĹžiamos ES sankcijos, kai Lietuvos ÄŻmonÄ— bendradarbiauja su Rusijos bendrove, kuri ÄŻ juodÄ… jÄŻ sÄ…raĹĄÄ… nepatenka, bet jos savininkui sankcijos taikomos. Agrokoncernas per tarpininkÄ… perka trÄ…ĹĄas iĹĄ Rusijos bendrovÄ—s „Minudobreniya“, kurios pagrindinis savininkas yra A.Rotenbergas.

Raginimas dÄ—l R.Pakso Europos Tarybos ministrĹł komitetas dar kartÄ… paragino SeimÄ… atkurti per apkaltÄ… iĹĄ prezidento pareigĹł paĹĄalinto dabartinio europarlamentaro R.Pakso (nuotr.) teises dalyvauti rinkimuose ÄŻgyvendinant Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismo sprendimÄ…. Pats R.Paksas neseniai yra pareiĹĄkÄ™s, kad netgi Seimui nepriÄ—mus atitinkamos Konstitucijos pataisos jis dalyvaus kitÄ…met vyksianÄ?iuose prezidento rinkimuose.

TeisÄ—jos karjera Apeliacinio teismo teisÄ—jÄ… D.PranytÄ™-ZalieckienÄ™, kuri yra nagrinÄ—jusi ir Darbo partijos juodosios buhalterijos bylÄ…, prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— nori skirti AukĹĄÄ?iausiojo teismo teisÄ—ja ir papraĹĄÄ— TeisÄ—jĹł tarybos patarimo. AukĹĄÄ?iausiojo teismo teisÄ—jus skiria ir atleidĹžia Seimas prezidentÄ—s teikimu.

Jaukinasi „Vilkus“ Sausumos pajÄ—gĹł kariai kursuose mĹŤsĹł ĹĄalyje ir JAV mokosi valdyti pÄ—stininkĹł kovos maĹĄinas „Boxer“, Lietuvoje vadinamas „Vilkais“. J.LukĹĄos mokymo centre vairuotojĹł kursus pradÄ—jo jau treÄ?ia grupÄ—, o Amerikoje treniravosi bĹŤsimi kovos maĹĄinĹł vadai. 88 pÄ—stininkĹł kovos maĹĄinos „Vilkai“ yra didĹžiausias Lietuvos kariuomenÄ—s istorijoje pirkinys, jo kaina – 385,6 mln. eurĹł. Planuojama, kad Lietuvos karinius dalinius maĹĄinos pasieks 2019–2021 m.

0REĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TwSĂ&#x;MOSĂ&#x;TASĂ&#x;SUERĂ&#x;ZIĂ&#x;NOĂ&#x;PREMĂ&#x;JEĂ&#x;Rg 7%DXURQXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

1RUVSUHPMHUDV6DXOLXV6NYHUQHOLVVLHNzNDGLĂ…NXO WĂ‘URVPLQLVWURSRVWRDWOHLGĂ?LDPD/LDQD5XRN\Wz -RQVVRQMDXĂ…LjVDYDLWÂ?VXVLULQNWĂ˜GDLNWXVSUH]LGHQ Wz'DOLD*U\EDXVNDLWzMRVDWOHLGLPjYLVGzOWRDWLGzMR Dviem savaitÄ—ms pavÄ—linti jos atleidimÄ… ĹĄalies vadovÄ—s papraĹĄiusi L.RuokytÄ—-Jonsson treÄ?iadienÄŻ aiĹĄkino, kad jai reikia laiko uĹžbaigti rengti deĹĄimtmeÄ?io kultĹŤros strategijÄ…. Toks entuziazmas iĹĄkart sulaukÄ— neigiamos premjero reakcijos, jis abejojo, kad kultĹŤros strategÄ— dar gali nuveikti kÄ… nors reikĹĄmingo: „Buvo jau dveji metai padaryti bent kaĹžkÄ… ĹĄitam kultĹŤros laukui, ir per paskutinÄ™ savaitÄ™ tikrai tikrai nepavyks to padaryti.“ S.Skvernelis netgi buvo uĹžsiminÄ™s, kad jeigu prezidentÄ— patenkins L.RuokytÄ—s-Jonsson praĹĄymÄ… pasilikti dirbti ilgiau negu iki ĹĄios savaitÄ—s pabaigos, ministrei galima interpeliacija Seime. 0REMĂ&#x;JEĂ&#x;RASĂ&#x;DĂ„Ă&#x;RwĂ&#x;Â?Ă&#x;PREĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TŠ

Ĺ˝iniÄ…, kad prezidentÄ— L.RuokytÄ™-Jonsson paliko vadovauti KultĹŤros ministerijai iki gruodĹžio 21osios, S.Skvernelis ir Seimo KultĹŤros komiteto pirmininkas RamĹŤnas Karbauskis vakar vertino skirtingai. ValstieÄ?iĹł vedlys sakÄ—, jog dÄ—l to nemato problemĹł, – esÄ… darbai turi bĹŤti atlikti, juolab kad strategijai baigti rengti nereikia daug laiko. Tuo metu premjero pozicija, kuriÄ… perdavÄ— jo atstovas spaudai Tomas BerĹžinskas, buvo grieĹžta: „Tai reiĹĄkia, kad prezidentÄ— iki ministrÄ—s darbo pabaigos prisiima atsakomybÄ™ uĹž KultĹŤros ministerijos, ministrÄ—s veiklÄ… ir galimas pasekmes.“ Premjero atstovas nedetalizavo, kokiĹł galimĹł pasekmiĹł baiminamasi. Jis taip pat neatsakÄ— ÄŻ klausimÄ…, ar kultĹŤros deĹĄimtmeÄ?io strategijos L.RuokytÄ—-Jonsson

neturÄ—tĹł palikti baigti naujajam ministrui. Po gruodĹžio 21-osios laikinai eiti kultĹŤros ministro pareigas pavesta ĹŤkio ministrui Virginijui SinkeviÄ?iui. *AUĂ&#x;SUĂ&#x;SIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;SUĂ&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;TOĂ&#x;JAIS

Pagal prezidentÄ—s dekretÄ…, Aplinkos ministerijos vadovas KÄ™stutis Navickas, ĹĄvietimo ir mokslo ministrÄ— Jurgita PetrauskienÄ— pareigĹł neteks jau nuo ateinanÄ?io pirmadienio. AtleidĹžiamÄ… aplinkos ministrÄ… laikinai pavaduos energetikos ministras Ĺ˝ygimantas VaiÄ?iĹŤnas, o ĹĄvietimo ir mokslo ministrÄ™ – susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Beje, R.Masiulis nelaukÄ—, kol ÄŻsigalios ĹĄalies vadovÄ—s dekretas, ir jau vakar susitiko su Ĺ vietimo ir mokslo ministerijos patalpose daugiau nei savaitÄ™ esanÄ?iais streikuojanÄ?iais pedagogais. „Matau, kad ir jĹŤs esate normalĹŤs ĹžmonÄ—s, jĹŤsĹł tikslas nÄ—ra Ä?ia kÄ… nors lauĹžyti. Visi esame normalĹŤs ĹžmonÄ—s ir turime sprÄ™sti tÄ… opiÄ… problemÄ…. Nenoriu ĹžadÄ—ti to, ko negaliu padaryti, bet galime diskutuoti ir tarpininkausime tiems sprendimams, kiek galÄ—sime“, – mokytojams kalbÄ—jo R.Masiulis, pasiryŞęs padÄ—ti suĹĄvelninti ÄŻtemptÄ… situacijÄ…. Bet, atrodo, tÄ… situacijÄ… suĹĄvelninti nebus paprasta. Mat Lietuvos ĹĄvietimo darbuotojĹł profesinÄ—s sÄ… jungos ir Lietuvos ĹĄvietimo profesinÄ—s sÄ… jungos pirmininkai Andrius Navickas bei Audrius JurgeleviÄ?ius vakar gana atsargiai ir netgi skeptiĹĄkai ÄŻvertino prezidentÄ—s Seimui ypatingos skubos tvarka pateiktas ÄŻstatymĹł pataisas, turinÄ?ias paleng-

.XOWĂ‘URVPLQLVW Uz/5XRN\Wz -RQVVRQJDOzV GDUSRUjVDYDL mLĂ˜QHLĂ…HLWL

-IĂ&#x;NISTĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;ATSĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;DIĂ&#x;NIĂ&#x;MASĂ&#x;SUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;RAĂ&#x;TIĂ&#x;LĂ‹ â– $SLHWULMĂ˜PLQLVWUĂ˜DWOHLGLPj 66NYHUQHOLVSUDQHĂ…zSUDzMXVÂ’ SLUPDGLHQÂ’ â–  Ă‚YLHWLPRVLVWHPRMHVLWXDFLMj VXQNLDLYDOGĂ?LXVLRV-3HWUDXV NLHQzVDWVWDW\GLQLPjEXYR JDOLPDQXVSzWL â–  7XRPHWX/5XRN\Wz-RQVVRQ LU.1DYLFNDVNXULHPVĂ?LQLD DSLHDWOHLGLPjEXYRQHWLNzWD

vinti mokytojĹł etatinio apmokÄ—jimo ÄŻgyvendinimÄ…. „Pats pataisĹł siĹŤlymas negali iĹĄsprÄ™sti streiko problemos, mes neĹžinome, ar toms pataisoms pritartĹł Seimas. Ĺ ios pataisos yra tik Ĺžingsnis ÄŻ diskusiją“, – BNS sakÄ— streikuojanÄ?iĹł pedagogĹł lyderis A.Navickas. $ARĂ&#x;BOTĂ&#x;VARĂ&#x;KwĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;KEIĂ&#x;Tw

Pats VyriausybÄ—s vadovas pastaruoju metu irgi turi neplanuo-

SDUHLĂ…NzNDGGLUEWLVXSUHP MHUXGDXJLDXQHEHQRULLUNUL WLNDYRMÂ’GzOHVjGDU \WRVSDX GLPRLUSULVLGHQJLQzMLPRPL QLVWUDLV â– 3DWV66NYHUQHOLVDLĂ…NLQRPL QLVWUDLVSDVLWLNLQWLVWDmLDX QRULVXWHLNWLQDXMjLPSXOVj UHIRUPRPVĂ…YLHWLPRNXOWĂ‘URV LUDSOLQNRVDSVDXJRVVULW\VH

tĹł darbĹł. S.Skvernelis vakar pasirodÄ— darbe, nors iĹĄ vakaro buvo skelbiama, kad jÄŻ penktadienÄŻ pavaduos finansĹł ministras Vilius Ĺ apoka. Premjero patarÄ—jas T.BerĹžinskas aiĹĄkino, kad VyriausybÄ—s vadovas planavo pasiimti tÄ—vadienÄŻ, bet persigalvojo. VakarykĹĄtÄ—je atnaujintoje premjero S.Skvernelio darbotvarkÄ—je buvo numatyti vidiniai pasitarimai ir darbas su dokumentais. (LR)

0AĂ&#x;SIEĂ&#x;NIEĂ&#x;TÂ?Ă&#x;NUOĂ&#x;UĂ€Ă&#x;PUOĂ&#x;LIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;GYĂ&#x;NwĂ&#x;JOĂ&#x;¸UO 8Ă?YDNDUGHJDOLQzMHĂ‚DOmL TaÄ?iau apie 22 val. 20 min. juos kelyje Ĺ alÄ?ininkai–DieveniĹĄkÄ—s QLQNXRVHNHOLY\UDLXĂ? sulaikÄ— Vilniaus rinktinÄ—s SpeSXROzLUVXPXĂ…zSDVLHQLHWÂ’ cialiosios paskirties bĹŤrio pasienieÄ?iai. Abu sulaikytieji, gerai NLQRORJj3DUHLJĂ‘QjJ\Qz paŞįstami vietos pasienieÄ?iams, MRĂ…XRRQHWUXNXVDUHĂ…WL buvo perduoti Ĺ alÄ?ininkĹł policiuĹždaryti ÄŻ areĹĄtinÄ™. QzMHDWVLGĂ‘UzGXMDXQXR jai22ir me tĹł ArtĹŤras MarcinkeviOLDLYLHQjNXULĂ˜Ă…LVSDVLH Ä?ius iki ĹĄiol pasienieÄ?iams buvo liuvÄ™s du kartus, o metais jauQLHWLVQHNDUWEXYRVXODL ÄŻk nesnis Jurgis Kuklis prieĹĄ mÄ—neNÂ?VGzOÂ’YDLULĂ˜SDĂ?HLGLPĂ˜ sÄŻ net kreipÄ—si ÄŻ Ĺžurnalistus ir apA nd r iu s VA I T K E V I ÄŒI US LR korespondentas

Incidentas ÄŻvyko ketvirtadienÄŻ 21 val. 50 min., kai 26 metĹł pasienietis po tarnybos uĹžsuko ÄŻ Ĺ alÄ?ininkuose, Vilniaus gatvÄ—je, esanÄ?iÄ… degalinÄ™. ÄŒia jis ir buvo uĹžpultas dviejĹł jaunĹł vyrĹł. PareigĹŤnas juos iĹĄkart atpaĹžino, tad vÄ—liau nedvejodamas galÄ—jo ÄŻvardinti savo uĹžpuolikus. PasienieÄ?iui iĹĄ pradĹžiĹł buvo pagrasinta susidorojimu, po to kelis kartus smogta ÄŻ galvÄ…, pilvÄ…, jam prakirsta lĹŤpa, suplÄ—ĹĄyta tarnybinÄ— striukÄ—. PareigĹŤnui pavyko iĹĄtrĹŤkti, jis atidarÄ— savo automobilio bagaĹžinÄ™, kurioje veŞė tarnybinÄŻ ĹĄunÄŻ. Gindamas ĹĄeimininkÄ… keturkojis puolÄ— uĹžpuolikus. Jie iĹĄsigandÄ™ ĹĄoko ÄŻ savo automobilÄŻ ir spruko.

kaltino tÄ… patÄŻ pareigĹŤnÄ…, kurio uĹžpuolimu dabar ÄŻtariamas, nepagrÄŻstu jÄ—gos naudojimu. EsÄ… jo ĹĄuo be pagrindo apkandĹžiojo jam nugarÄ…. TaÄ?iau redakcijai pradÄ—jus domÄ—tis ĹĄia istorija paaiĹĄkÄ—jo, kad pasienietÄŻ kinologÄ… kaltinantis jaunuolis pats nÄ—ra angelas, – vien ĹĄiemet pasienieÄ?iams buvo ÄŻkliuvÄ™s septynis kartus. Jaunuolis baustas uĹž kontrabandÄ…, pareigĹŤnĹł ÄŻĹžeidinÄ—jimÄ…, jĹł nurodymĹł nevykdymÄ…, KeliĹł eismo taisykliĹł paĹžeidimus, pabÄ—gimus nuo pareigĹŤnĹł. Ĺ iuo metu jis ÄŻtariamas ir ikiteisminiame tyrime, kuris buvo pradÄ—tas, kai grupÄ— jaunuoliĹł ÄŻkliuvo dÄ—l 12 tĹŤkst. kontrabandiniĹł cigareÄ?iĹł pakeliĹł. TÄ…kart prieĹĄ mÄ—nesÄŻ pasienieÄ?iai iĹĄ tiesĹł ruoĹže, kuriame reikia leidimĹł, uĹžfiksavo du asmenis. PastebÄ—jÄ™ pareigĹŤnus jie puo-

9LVLSDVLHQLHmLĂ˜WDUQ\ELQLDLĂ…XQ\V\UDDSPRN\WLVXODLN\WLSDĂ?HLGzMXV

lÄ— bÄ—gti. Vienas bÄ—glys po valandÄ… trukusiĹł paieĹĄkĹł buvo surastas gulintis miĹĄke. JÄŻ aptiko tarnybinis pasienieÄ?iĹł ĹĄuo. Jaunuolis neturÄ—jo leidimo bĹŤti pasienio apsaugos zonoje, todÄ—l jis buvo sulaikytas ir pristatytas ÄŻ uĹžkardÄ…, paĹžeidÄ—jui skirtas ÄŻspÄ—jimas. J.Kuklis neneigÄ—, kad tas sulaikytas asmuo buvo bĹŤtent jis. EsÄ… vaikĹĄÄ?iojo po miĹĄkÄ…, pasiklydo, netyÄ?ia pateko ÄŻ zonÄ…, kur reikia leidimĹł, pamatÄ— pasienieÄ?ius, jĹł iĹĄsigando ir puolÄ— bÄ—gti. „IĹĄsigandÄ™s bÄ—gau ir paskui atsiguliau, bet ĹĄuo surado mane. Jis pribÄ—go, bet nekando. Tada

priĹĄoko kinologas, spyrÄ— man ÄŻ ĹĄonÄ…, o tuomet mane pradÄ—jo kandĹžioti ĹĄuo. Nors aĹĄ nesiprieĹĄinau, nieko nedariau. Pagal ÄŻstatymus mane turÄ—jo pristatyti ÄŻ uĹžkardÄ… ir suraĹĄyti protokolÄ…. Man buvo uĹždÄ—ti antrankiai, nors tam nebuvo jokios bĹŤtinybÄ—s. Su antrankiais buvau atvestas prie visureigio, ten man buvo pamuĹĄta akis, ir tiktai tada buvau pristatytas ÄŻ uĹžkardą“, – skundÄ—si gyventojas J.Kuklis. Pasienio Imuniteto valdybos pareigĹŤnai, pradÄ—jÄ™s patikrinimÄ…, J.Kuklio papraĹĄÄ— pateikti papildomĹł detaliĹł ir oficialĹł skundÄ…, taÄ?iau nieko iĹĄ jo iki ĹĄiol negavo.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

3EIMOĂ&#x;RINĂ&#x;KIĂ&#x;MUSĂ&#x;LAIĂ&#x;MwĂ&#x;JOĂ&#x;VIEĂ&#x;NI Ă&#x;OĂ&#x;Ă&#x; !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P Tad valstieÄ?iĹł gretose tarp galimĹł kandidatĹł ÄŻ premjerus buvo minimas ir europarlamentaras Bronis RopÄ—. 3UĂ&#x;LAUĂ&#x;KwĂ&#x;NEĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TOĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;Ă„LYĂ&#x;MO

TaÄ?iau nesnaudÄ— ir rinkimus pralaimÄ—jusios politinÄ—s jÄ—gos – pirmiausia konservatoriĹł strateginÄ— politinÄ— sÄ… jungininkÄ— prezidentÄ— Dalia GrybauskaitÄ—. Ji iĹĄkart pabandÄ— pasinaudoti valstieÄ?iĹł lyderiĹł politiniu nepatyrimu ir perimti iniciatyvÄ… formuojant naujÄ… valdĹžiÄ…. „PrezidentÄ— pasikvietÄ— R.KarbauskÄŻ ir pasiĹŤlÄ— premjere teikti IngridÄ… Ĺ imonytę“, – „Lietuvos rytui“ atskleidÄ— formuojant valdĹžiÄ… dalyvavÄ™s Seimo narys. Ĺ is pasiĹŤlymas nebuvo atsitiktinis. Pirmiausia todÄ—l, kad I.Ĺ imonytÄ— yra viena artimiausiĹł D.GrybauskaitÄ—s aplinkos ĹžmoniĹł, kuri dabartinei valstybÄ—s vadovei turi bĹŤti dÄ—kinga uĹž globÄ… siekiant karjeros. Dar bĹŤdama finansĹł ministrÄ— D.GrybauskaitÄ— rĹŤpinosi I.Ĺ imonytÄ—s karjera ĹĄioje ministerijoje, o tapusi prezidente tuomeÄ?iam premjerui Andriui Kubiliui iĹĄkart pasiĹŤlÄ— skirti jÄ… finansĹł ministre. „R.Karbauskis ir S.Skvernelis buvo tarsi vaikai, kuriais manipuliavo D.GrybauskaitÄ—, vis kalbÄ—dama, kad padÄ—s jiems. Ne vienas politikas juos ÄŻspÄ—jo, kad taip buvo elgiamasi ir su tuomeÄ?iu premjeru Algirdu Butkevi-

Ä?iumi, kurÄŻ tiesiog aklas pasitikÄ—jimas prezidente iĹĄmetÄ— iĹĄ posto ir nubloĹĄkÄ— ÄŻ politines paraĹĄtes. TaÄ?iau S.Skvernelis tuomet naiviai aiĹĄkino visiems, kad ĹĄÄŻkart bus kitaip“, – pasakojo derybose dalyvavÄ™s Seimo narys. Anot ĹĄio politiko, R.Karbauskis vis dÄ—lto suprato, kad net logiĹĄkai nebĹŤtĹł galima paaiĹĄkinti sprendimo teikti premjere rinkimus pralaimÄ—jusiĹł jÄ—gĹł kandidatÄ™.

„Jeigu nori suĹžinoti visus VyriausybÄ—s uĹžkulisius, tereikia susitikti su konservatoriais.“ 9DOVWLHmLĂ˜IUDNFLMRVQDU \V

„R.Karbauskis gudriai iĹĄsisuko iĹĄ tos situacijos: lyg ir pritarÄ— I.Ĺ imonytÄ—s kandidatĹŤrai, bet iĹĄkÄ—lÄ— sÄ…lygÄ…, kad ji turi pasveikinti valstieÄ?ius su pergale, taip pat pereiti ÄŻ jĹł frakcijÄ…. Ĺ˝inoma, tai buvo neÄŻmanoma, nes tada jau I.Ĺ imonytÄ— bĹŤtĹł buvusi visiĹĄkai paĹžeminta“, – slaptĹł derybĹł uĹžkulisius pasakojo Seimo narys. +ASĂ&#x;TIEĂ&#x;PROĂ&#x;FEĂ&#x;SIOĂ&#x;NAĂ&#x;LAI

Savo ruoĹžtu europarlamentaras B.RopÄ— atsisakÄ— R.Karbauskio pasiĹŤlymo kandidatuoti ÄŻ premjerus, tad buvo apsistota ties S.Skvernelio kandidatĹŤra. JÄŻ paskyrus pradÄ—ta formuoti VyriausybÄ—. Ir nors per rinkimus R.Karbauskis iĹĄties ĹžadÄ—jo, jog ministrais taps

nebĹŤtinai partijos nariai, – svarbiausia bus kompetencija ir profesionalumas, dauguma S.Skvernelio VyriausybÄ—s nariĹł vis dÄ—lto tapo iĹĄtikimybÄ™ PrezidentĹŤrai ir opoziciniams konservatoriams demonstruojantys arba tiesiog su jais susijÄ™ veikÄ—jai, kuriĹł daugelio kompetencija vis garsiau abejoja net patys valstieÄ?iai. „Pirmiausia konservatoriĹł ir PrezidentĹŤros ĹžmonÄ—mis apsistatÄ— pats premjeras S.Skvernelis. VÄ—liau tai buvo iĹĄplÄ—sta ir ÄŻ paÄ?iÄ… VyriausybÄ™. CentrinÄ— figĹŤra, kuri prie to prisidÄ—jo, buvo premjero patarÄ—jas nacionaliniam saugumui ir vidaus politikai Arnoldas PikĹžirnis. Tai svarbiausios konservatoriĹł ir PrezidentĹŤros „akys ir ausys“ premjero aplinkoje. Jei nori suĹžinoti visus VyriausybÄ—s uĹžkulisius, tereikia susitikti su konservatoriais, nes visas aktualijas ĹĄis veikÄ—jas jau bus praneĹĄÄ™s jiems“, – pasakojo vienas valstieÄ?iĹł frakcijos lyderiĹł. 27 metĹł A.PikĹžirnis – buvÄ™s JaunĹłjĹł konservatoriĹł lygos pirmininkas, aktyvus konservatorÄ—s Seimo narÄ—s AgnÄ—s BilotaitÄ—s padÄ—jÄ—jas, kaip programos „Kurk Lietuvai“ dalyvis jis buvo deleguotas ÄŻ S.Skvernelio Vidaus reikalĹł ministerijÄ… atlikti pilietinio ugdymo projekto. ÄŒia tapo ministro patarÄ—ju, o po to su S.Skverneliu persikÄ—lÄ— ir ÄŻ VyriausybÄ™. Programa „Kurk Lietuvai“ buvo sukurta, kai ĹŞkio ministerijai vadovavo konservatorius ĹŤkio mi-

nistras Rimantas Ĺ˝ylius, kurio komandos narÄ— Milda DarguĹžaitÄ— prisidÄ—jo prie ĹĄios programos kĹŤrimo ir kuravimo. Net valdant socialdemokratams konservatoriai iĹĄlaikÄ— ÄŻtakÄ… ĹĄiai „kadrĹł kalvei“. TodÄ—l nors daugelÄŻ nustebino premjero S.Skvernelio sprendimas VyriausybÄ—s kanclere skirti M.DarguĹžaitÄ™, iĹĄ tiesĹł tai tebuvo logiĹĄka A.PikĹžirnio, o per jÄŻ ir politiniĹł oponentĹł ÄŻtakos tÄ…sa. ÄŽkandin A.PikĹžirnio ir M.DarguĹžaitÄ—s ÄŻ premjero patarÄ—jus suguŞėjo ir kiti programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai bei jaunojo patarÄ—jo bendraĹžygiai: ekonomikos patarÄ—jas Lukas Savickas, ĹĄvietimo – UnÄ— KaunaitÄ—, sveikatos apsaugos – Paulius Gradeckas, prie ĹĄios komandos priskirtina ir patarÄ—ja regionĹł ir savivaldos klausimais RugilÄ— AndziukeviÄ?iĹŤtÄ—BuzÄ— iĹĄ „Investuok Lietuvoje“. Netrukus prie jĹł prisijungÄ— ir konservatoriĹł premjero A.Kubiliaus kancleris Deividas Matulionis. IĹĄ pradĹžiĹł jis tapo dabartinio premjero patarÄ—ju uĹžsienio politikai, o ĹĄiuo metu yra VyriausybÄ—s pirmasis vicekancleris. Premjero patarÄ—jĹł korpuso skyrimo be prieĹžiĹŤros nepaliko ir PrezidentĹŤra. PasirĹŤpinta, kad energetikos patarÄ—ju bĹŤtĹł paskirtas dar pas premjerÄ… A.ButkeviÄ?iĹł dirbÄ™s, ValstybÄ—s saugumo departamentui itin artimas Tomas GarasimaviÄ?ius, kuris vÄ—liau susikirs su premjeru S.Skverneliu dÄ—l Vilniaus ir Kau-

no kogeneraciniĹł jÄ—gainiĹł projektĹł ir bus iĹĄmestas iĹĄ pareigĹł. Kiek anksÄ?iau pareigĹł dÄ—l nesugyvenamo charakterio neteko ir VyriausybÄ—s kanclerÄ— M.DarguĹžaitÄ—, taÄ?iau visi kiti veikÄ—jai giliai ÄŻleido ĹĄaknis. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;IRĂ&#x;¡POĂ&#x;NIOSĂ&#x;KADĂ&#x;RAI¨

Paskirtasis premjeras S.Skvernelis ir valstieÄ?iai ne tik neturÄ—jo


DNWXDOLMRV

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

SVARBIUSĂ&#x;POSĂ&#x;TUSĂ&#x;PASIDAĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;Ă&#x;KIĂ&#x;TI

1RUVGDXJHOLXLDWURGRNDG9\ULDXV\EÂ?VXIRUPDYRYDOVWLHmLDLMRMH\UDLUMĂ˜SROLWLQLĂ˜SULHĂ…LQLQNĂ˜DWVWRYĂ˜

3UH]LGHQWzYDOVWLHmLDPVEXYRVLĂ‘OLXVLSUHPMHUzVSRVWjSDWLNzWL,Ă‚LPRQ\WHL

VyriausybÄ—s programos projekto, kurÄŻ tiesiog pavedÄ— paraĹĄyti ministerijĹł biurokratams, bet ir kandidatĹł ÄŻ ministrus. Tuo suskubo pasinaudoti prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ— ir konservatoriai. UĹžsienio reikalĹł ministru perskirtas aiĹĄkus prezidentÄ—s patikÄ—tinis Linas LinkeviÄ?ius, o kraĹĄto apsaugos ministru – jo buvÄ™s viceministras ir D.GrybauskaitÄ—s globotinis dar nuo jos darbo UĹžsienio reikalĹł ministerijoje laikĹł Raimondas Karoblis. Susisiekimo ministru prezidentÄ— parinko RokÄ… MasiulÄŻ, itin artimÄ… ne tik PrezidentĹŤrai, bet ir konservatoriams ĹžmogĹł, o energetikos ministru – Ĺ˝ygimantÄ… VaiÄ?iĹŤnÄ…, buvusÄŻ konservatoriĹł energetikos ministro Arvydo Sekmoko viceministrÄ… ir prezidentÄ—s patarÄ—jo energetikai ArĹŤno Molio artimÄ… bendraĹžygÄŻ.

dybos pirmininku, E.JanuĹĄienÄ— buvo pakviesta dirbti banko Vidaus audito skyriaus vadove, kur dirbo iki paskyrimo VMI virĹĄininke. Jai tapti VMI vadove nesutrukdÄ— ir informacija, kad finansĹł viceministrÄ— Daiva BrasiĹŤnaitÄ—, kuruojanti VMI ir buvusi atrankos komisijoje, su ja slapta susitikinÄ—jo iki konkurso.

PrezidentÄ— iĹĄ karto pabandÄ— pasinaudoti politiniu valstieÄ?iĹł lyderiĹł nepatyrimu ir perimti iniciatyvÄ… formuojant naujÄ… valdĹžiÄ…. FinansĹł ministru D.GrybauskaitÄ— nurodÄ— skirti ViliĹł Ĺ apokÄ…, jÄŻ ÄŻ ĹĄias pareigas prezidentÄ— bandÄ— prastumti dar A.ButkeviÄ?iui formuojant VyriausybÄ™, taÄ?iau socialdemokratai tam atsispyrÄ—. „Ponios kadras“, – taip V.Ĺ apokos paskyrimÄ… apibĹŤdino tuometis S.Skvernelio patarÄ—jas energetikai T.GarasimaviÄ?ius. Slaptame patarÄ—jo susiraĹĄinÄ—jime, kurÄŻ turi „Lietuvos rytas“, taip ÄŻvardijamas ministrĹł skyrimas: „Ponia (prezidentÄ— D.GrybauskaitÄ—. – Red.) davÄ— uĹžduotÄŻ A.Moliui (savo patarÄ—jui energetikos klausimais. – Red.) rasti ministrÄ… (energetikos. – Red.). Visi normalĹŤs atsisakÄ—, tada jis prisiminÄ— savo draugÄ… iĹĄ Ĺžlugusio Energetikos saugumo centro Ĺ˝ygutÄŻ. AĹĄ siĹŤliau RokÄ… (MasiulÄŻ. – Red.) ÄŻ energetikos ministrus, jis nebuvo prieĹĄ, bet poniai reikÄ—jo Ĺžmogaus ÄŻ susisiekimo ministrus.“ Ĺ vietimo ir mokslo ministre iĹĄ pradĹžiĹł ketinta skirti prezidentÄ—s patarÄ—jÄ… ĹĄvietimo ir mokslo klausimais SaulÄ™ MaÄ?iukaitÄ™-Ĺ˝vinienÄ™.

„Tada mes frakcijoje tuo pasipiktinome – tai bĹŤtĹł visiĹĄkas nusileidimas S.Daukanto rĹŤmams. Tada A.PikĹžirnis pasiĹŤlÄ— Mokslo ir studijĹł stebÄ—senos ir analizÄ—s centro direktorÄ™ JurgitÄ… PetrauskienÄ™. Ji tiko ir PrezidentĹŤrai, nes patarÄ—ja S.MaÄ?iukaitÄ—-Ĺ˝vinienÄ— ÄŻ PrezidentĹŤrÄ… atÄ—jo bĹŤtent iĹĄ ĹĄio centro, kur buvo J.PetrauskienÄ—s pavaduotoja“, – pasakojo vienas valstieÄ?iĹł derybininkĹł formuojant koalicijÄ…. Ĺ is ĹĄaltinis pridĹŤrÄ—, kad ĹĄios dvi veikÄ—jos kiek vÄ—liau susipyko dÄ—l to, kuri yra svarbesnÄ—. Bet J.PetrauskienÄ— sugebÄ—jo iĹĄsaugoti premjero paramÄ…, nes uĹžtarÄ— jo patarÄ—jas A.PikĹžirnis. 0OSĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;GAĂ&#x;VOĂ&#x;IRĂ&#x;VALSĂ&#x;TIEĂ&#x;jIAI

ValstieÄ?iĹł ÄŻtaka skiriant ministrus apsiribojo keliomis sritimis: sveikatos apsaugos ministru buvo pasiĹŤlytas R.Karbauskio antialkoholiniĹł idÄ—jĹł bendramintis Aurelijus Veryga, kultĹŤros ministre valstieÄ?iĹł lyderio rengiamĹł kultĹŤros projektĹł, „NaisiĹł vasaros“ festivaliĹł, dalyviai pasiĹŤlÄ— LianÄ… RuokytÄ™-Jonsson, senas partijos veikÄ—jas Bronius Markauskas tapo ĹžemÄ—s ĹŤkio ministru, vÄ—liau jam atsistatydinus jÄŻ pakeitÄ— prezidentÄ—s kalbĹł raĹĄytojas Giedrius Surplys, katalikĹł sparnas partijoje socialinÄ—s apsaugos ir darbo ministru pasiĹŤlÄ— LinÄ… KukuraitÄŻ, S.Skvernelio aplinka parinko vidaus reikalĹł ministrÄ… EimutÄŻ MisiĹŤnÄ…, nevyriausybininkas KÄ™stutis Navickas tapo aplinkos ministru. Koalicijos partneriai teisingumo ir ĹŤkio ministrais pasiĹŤlÄ— MildÄ… VainiutÄ™ ir MindaugÄ… SinkeviÄ?iĹł, kuriuos vÄ—liau pakeitÄ— S.Skvernelio patarÄ—jas Elvinas JankeviÄ?ius ir valstieÄ?iĹł veikÄ—jas Virginijus SinkeviÄ?ius. 3AĂ&#x;VIĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;NwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VIĂ&#x;SUR

PrezidentĹŤra ar ÄŻtakingi konservatoriai neapsiribojo tik tuo, kad ministrais taptĹł jiems iĹĄtikimi ĹžmonÄ—s. SaviĹĄkiai gavo ir viceministrĹł postus – net ten, kur yra valstieÄ?iĹł ministrai. Sveikatos apsaugos ministrui PrezidentĹŤra nurodÄ— viceministre paskirti KristinÄ… GaruolienÄ™, kuri kartu su prezidentÄ—s patarÄ—ja sveikatos apsaugos klausimais Aira MeÄ?Ä—jiene dirbo ValstybinÄ—je ligoniĹł kasoje. Ministerijoje K.GaruolienÄ— turi

iĹĄskirtinÄŻ statusÄ… dÄ—l savo glaudĹžiĹł ryĹĄiĹł su PrezidentĹŤra. Svarbiausios ÄŻstaigos, pavaldĹžios ministerijai, irgi yra PrezidentĹŤros interesĹł lauke. Ĺ tai vienos svarbiausiĹł institucijĹł sveikatos apsaugos sistemoje – ValstybinÄ—s ligoniĹł kasos – direktore buvo paskirta prezidentÄ—s vyriausiosios patarÄ—jos ekonomikai (kuruoja ir sveikatos apsaugÄ… kaip patarÄ—jĹł grupÄ—s vadovÄ—) artima draugÄ— JĹŤratÄ— SabalienÄ—. Tiesa, ji, kai teismas trumpam grÄ…Ĺžino neteisÄ—tai iĹĄ darbo atleistÄ… ankstesnÄŻ direktoriĹł AlgÄŻ SasnauskÄ…, neteko pareigĹł. KraĹĄto apsaugos ministro R.Karoblio vadovaujamoje ministerijoje viceministru tapo buvÄ™s konservatoriĹł ministrÄ—s Rasos JukneviÄ?ienÄ—s viceministras Vytautas Umbrasas. Energetikos viceministru – prezidentÄ—s vyriausiosios patarÄ—jos nacionalinio saugumo klausimais Ĺ˝ivilÄ—s Ĺ atĹŤnienÄ—s vyras diplomatas Simonas Ĺ atĹŤnas, kuris vÄ—liau netikÄ—tai pasitraukÄ— iĹĄ ĹĄiĹł pareigĹł. FinansĹł ministerijoje viceministrais paskirti visi PrezidentĹŤros statytiniai. Vienos svarbiausiĹł institucijĹł, pavaldĹžiĹł ĹĄiai ministerijai, – ValstybinÄ—s mokesÄ?iĹł inspekcijos (VMI) virĹĄininke tapo Edita JanuĹĄienÄ—, viena prezidentÄ—s aplinkos ĹžmoniĹł, kuri itin artima D.GrybauskaitÄ—s pirmos kadencijos rinkimĹł ĹĄtabo vadovui, dabar Lietuvos banko vadovui Vitui Vasiliauskui. Kai D.GrybauskaitÄ— buvo finansĹł ministrÄ—, mokesÄ?iĹł administravimÄ… kuravo tuometis viceministras V.Vasiliauskas, o paÄ?iai VMI vadovavo D.GrybauskaitÄ—s artima draugÄ— ir buvusi viceministrÄ— Violeta LatvienÄ—, kuri savo giminaitÄ™ E.JanuĹĄienÄ™ paskyrÄ— VMI KontrolÄ—s departamento direktore. VÄ—liau E.JanuĹĄienÄ— naujos VMI vadovybÄ—s buvo papraĹĄyta palikti savo pareigas. Ĺ altiniĹł teigimu, tada jau privaÄ?ia advokato praktika besiverÄ?iantis V.Vasiliauskas pasirĹŤpino, kad E.JanuĹĄienÄ— bĹŤtĹł ÄŻdarbinta ValstybÄ—s kontrolÄ—je. Tai nebuvo sunku, nes ValstybÄ—s kontrolei vadovavo Rasa BudbergytÄ—, kurios vyras advokatas Rolandas GalvÄ—nas darbavosi toje paÄ?ioje advokatĹł kontoroje kaip ir V.Vasiliauskas. Jam tapus Lietuvos banko val-

Galima sakyti, kad nors valstieÄ?iai ir turi daugumÄ… Seime, VyriausybÄ—je liko tarsi opozicijoje. ĹŞkio ministerijos vadovybÄ— taip pat sulaukÄ— „paramos kadrais“ iĹĄ V.Vasiliausko Lietuvos banko: ĹŤkio ministras V.SinkeviÄ?ius sulaukÄ— viceministro – juo paskirtas Lietuvos banko TarptautiniĹł ryĹĄiĹł departamento direktorius Marius Skuodis. 5Ă€wĂ&#x;MwĂ&#x;STRAĂ&#x;TEĂ&#x;GIĂ&#x;NESĂ&#x;Â?MOĂ&#x;NES

BuvÄ™s konservatoriĹł premjeras A.Kubilius ne kartÄ… vieĹĄai ÄŻvardijo, kad, jo vertinimu, geriausi ministrai yra R.Masiulis ir Ĺ˝.VaiÄ?iĹŤnas. BĹŤtent ĹĄie veikÄ—jai Ä—jo strategines pareigas A.Kubiliaus VyriausybÄ—s valdymo metu. Ĺ˝.VaiÄ?iĹŤnas, buvusio konservatoriĹł ministro A.Sekmoko, kuris dabar yra S.Skvernelio statytinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Vytauto Bako visuomeninis patarÄ—jas, komandoje dirbÄ™s viceministru, kuravo nepavykusÄŻ Visagino atominÄ—s elektrinÄ—s projektÄ…, o R.Masiulis vadovavo „KlaipÄ—dos naftai“. R.Masiulis palaiko itin glaudĹžius ryĹĄius su vienu konservatoriĹł Seimo nariu ir buvusiu ĹŤkio ministru Dainiumi Kreiviu, su kuriuo kartu priklauso religinei organizacijai „Opus Dei“. TurbĹŤt dÄ—l to neturÄ—tĹł stebinti ir tokia situacija: Ĺžinomas verslo ir politikos atstovas „Lietuvos rytui“ pasakojo, kaip premjeras S.Skvernelis jÄŻ pakvietÄ— ir siĹŤlÄ— vadovauti „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ valdybai, taÄ?iau vÄ—liau jokio konkretaus pasiĹŤlymo taip ir nesulaukÄ—, o netrukus „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ valdybos pirmininku buvo

paskirtas prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s antrosios kadencijos rinkimĹł ĹĄtabo vadovas ir kitas buvÄ™s energetikos ministro A.Sekmoko komandos viceministras Romas Ĺ vedas. Kai tas Ĺžinomas visuomenÄ—s veikÄ—jas paklausÄ— R.Masiulio, kodÄ—l taip nutikÄ™, jis atsakÄ™s: „D.Kreivys sakÄ™s, kad tu nenori.“ Tas Ĺžmogus liko kiek sutrikÄ™s, nes manÄ—, kad konservatoriai nÄ—ra valdĹžioje. R.Ĺ vedo vadovaujama „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ valdyba savo ruoĹžtu bendrovÄ—s generaliniu direktoriumi paskyrÄ— R.Masiulio globotinÄŻ MantÄ… BartuĹĄkÄ…, kuris, kaip ir R.Masiulis, anksÄ?iau dirbo „Ernst & Young Baltic“, o R.Masiuliui vadovaujant „KlaipÄ—dos naftai“ buvo jo pavaduotojas. R.Masiuliui tapus energetikos ministru M.BartuĹĄka tapo „KlaipÄ—dos naftos“ generaliniu direktoriumi. Nors buvo vieĹĄai ĹžadÄ—ta, nei „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ valdyba, nei generalinis direktorius nebuvo paskirti konkurso bĹŤdu. Kitai itin svarbiai Susisiekimo ministerijos ÄŻstaigai – Lietuvos automobiliĹł keliĹł direkcijai – vadovauja Vitalijus Andrejevas, jo brolis Genadijus Andrejevas yra tos paÄ?ios „KlaipÄ—dos naftos“ technikos direktorius. ValstybinÄ—s miĹĄkĹł urÄ—dijos, kuri yra aplinkos ministro reguliavimo srityje, vadovu paskirtas kitas R.Masiulio Ĺžmogus iĹĄ „KlaipÄ—dos naftos“ vadovybÄ—s – ĹĄios ÄŻmonÄ—s finansĹł direktorius Marius Pulkauninkas. R.Masiulio komandoje dirba ne tik buvÄ™ D.Kreivio politinÄ—s komandos nariai, bet ir prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s globojami diplomatai, kaip viceministras RiÄ?ardas Degutis. 6YĂ&#x;RIAUĂ&#x;SYĂ&#x;BwĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LYGĂ&#x;SVEĂ&#x;TIĂ&#x;MA

Tad nors valstieÄ?iai ir laimÄ—jo Seimo rinkimus, jie nesugebÄ—jo suformuoti tikrai savos VyriausybÄ—s – ÄŻ svarbiausius ministrĹł postus, vadovauti strateginÄ—ms valstybÄ—s ÄŻmonÄ—ms ir ÄŻ kitas aukĹĄtas kÄ—des susodinti prezidentei D.Grybauskaitei ir net arĹĄiausiems valstieÄ?iĹł oponentams konservatoriams iĹĄtikimi veikÄ—jai. Galima sakyti, kad nors valstieÄ?iai ir turi daugumÄ… Seime, VyriausybÄ—je liko tarsi opozicijoje.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

NEĂ&#x;TARPĂ&#x;KITKO

KULTURA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

.XRGDXJLDXSDVDXOLĂ˜WXRPDĂ?LDXYLHWRVSRVDXOH „Atsargiai – vaikai!“ – ÄŻspÄ—ja Ĺženklas. Apsimetu senjoru, pritupiu ant suolo. UĹžsukÄ™s sostinÄ—n, ketinau aplankyt senÄ… draugÄ…, bet dabar jau nedrÄŻstu... Pro ĹĄalÄŻ baisiu greiÄ?iu pralekia vaikas ir rÄ—Ĺžiasi ÄŻ dangoraiŞį. PakilÄ™s griebia telefonÄ…, kaĹžkam skambina ir reikalauja iĹĄkeldint visus to namo gyventojus. IĹĄ krĹŤmĹł iĹĄlenda mano draugas. ApĹĄepÄ™s, kelnÄ—s nusmukusios... Ĺ ypteli griaudĹžiai. – Jei pagautĹł su dirĹžu, tai... – O mes, ĹžemaiÄ?iai, dar juosiamÄ—s... – puÄ?iuos. – Vietom net stiprÄ—ja antivaikiĹĄkos nuotaikos. – Ir mes nepasiduodam, – vapa jis. – AĹĄ kartais net namo pareinu. AiĹĄku, kai vaikai jau miega. RadÄ™s tÄ—vÄ… namie, vaikas padauĹžo galvÄ… ÄŻ sienÄ… ir skambina specialiosioms tarnyboms. TÄ—vai bando vienytis, bet... Vaikus remia kariuomenÄ—, policija, baĹžnyÄ?ia... O mes... – draugas ima kĹŤkÄ?iot, uĹžsidengia delnais veidÄ…. – Vienui vieni... – O kaipgi NATO? – Kol ten imsis veiksmĹł... Yra tÄ—vĹł, kurie jau bÄ—ga Rusijon. – Kas darosi!.. Vienuolikos metĹł vaikas gal ir gali gaut vaiko teises. Bet vieneriĹł! Jei toks kaĹž-

*UOĂ&#x;ZASĂ&#x;%2Ă&#x;,)#Ă&#x;+!3 kaip ir bĹŤtĹł gavÄ™s, reiktĹł nedelsiant... – Rankas aukĹĄtyn! Ä–gi mus jau apsupÄ™ vaikai. Vyriausias, gal penkiametis, atrodo itin Ĺžiaurus... – Esu Vytuko tÄ—tis, – veblena jam mano draugas. – AĹĄ nepaŞįstu ĹĄito Ĺžmogaus, – iĹĄsiginu. – Skambinkit Vytautui, – nurodo parankiniams vadas. – Tegu splendĹžia, ar pataisos darbams palikt, ar ÄŻ tÄ—vĹł namus iĹĄglĹŤst. Tada jau ÄŻ mane ÄŻsistebeilija.

– Noli man pliaukstelt? Vaiko akys veria kiaurai. Jei pameluosiu, kaipmat supras. – Noriu, – prisipaŞįstu. – Bet susivaldau... Lankau anoniminiĹł vaikoholikĹł klubÄ…. – Pliaukst, – gundo. – Ciaukst... – Dovanokit, jĹŤsĹł vaikybe... – Nagi, rodyk tÄ—vĹł teises. – Neturiu teisiĹł. PragÄ—riau. – Vaikais rĹŤpinais? – Oi ne... Kaip drÄŻsÄ?iau? Ĺ˝inau, kad jie negali manÄ™s pulti, kol nejudu, kol neÄŻrodyta, kad aĹĄ tÄ—vas arba kitaip aniems prasikaltÄ™s. Vaiko teisÄ—s turi ir apribojimĹł. O dirŞą spÄ—jau praryt. Regiu, kaip draugÄ… nusiveda vaikai. GatvÄ—j laukia tÄ—vgaudĹžiĹł furgonas. Sudiev...

9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

,AUĂ&#x;KIĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;VAĂ&#x;KAĂ&#x;RĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LYĂ&#x;JE

-OKSĂ&#x;LOĂ&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LYĂ&#x;JE

TreÄ?iojo amĹžiaus universitete vÄ—l paskaitos. Profesorius daktaras Ivanas MitiĹŤrinas skelbia evoliucijos teorijÄ…: – Daugel metĹł tyrinÄ—jÄ™s netradicinÄ—s orientacijos vyrĹł elgesÄŻ, nustaÄ?iau, kad tai tampa tradicija, ir taip kryĹžmintis gali visi vyrai. TodÄ—l jau paskelbtas dekretas apie baudĹžiavos panaikinimÄ… – visos moterys paleistos ÄŻ laisvÄ™. Jaunieji mitiĹŤrininkai Antanas ir Guoga, brendÄ™ Draudos metais, traukiasi prie durĹł. – Deja, daugelis moterĹł liko prie vyrĹł, – tÄ™sia profesorius. – Darsyk pasitvirtino sena tiesa: norint iĹĄeiti iĹĄ dykumĹł, eiti reiks keturiasdeĹĄimt metĹł... – Vyrai galÄ—tĹł iĹĄeit iĹĄ namĹł, – siĹŤlo Antanas. – Ĺ itaip bĹŤtĹł greiÄ?iau, – pritaria Guoga. – Bet Ĺžmonos draudĹžia vyrams taip elgtis, – paaiĹĄkina profesorius. – Taigi dÄ—l tokios prieĹĄtaros ir atsirado nuomonÄ—: moterĹł nesuprasi... TinginiĹł pasakos! NesimokÄ™s fizikos – jos irgi nesuprasi. – Mes norim studijuoti naujĹłjĹł laikĹł moteriĹĄkystÄ™, – ryĹžtasi Antanas. – KaĹžin per kiek laiko iĹĄmoksim moteris suprasti? – smalsauja Guoga. – Per ketverius metus, – atsako MitiĹŤrinas. – Tada gauni bakalauro laipsnÄŻ ir su moterim gali bendrauti prie stalo. – O toliau?.. – Reiks tÄ™sti mokslus magistrantĹŤroj. Dar antra tiek. – Ir tada?.. – Jau galÄ—sit gulti su moterim ÄŻ lovÄ…. Suprantama, stebint patyrusiam vyrui.

– O savarankiťkai?.. – Žiōrint, kaip seksis. Po dvejų, o gal net po trejų metų. Visi susikaupiam. O profesoriaus mintys toliau skrenda. – Kodėl skirtingi kōnai iť pradŞių traukia viens kitą, o po kurio laiko ima stumt ar net stumdytis? – Gal iť Sveikatos ministerijos kokias dujas paleidŞia? – bando spėti Antanas. – Kodėl naujesni kōnai lengvai iťstumiami iť Lietuvos, o padėvėti – sunkiai? – Gal Sodros grindys neiťvaťkuotos? – spėja Guoga. Šviesōs, reformų nepagadinti protai! Deja, tik ťitam universitete belikę...

sibels koks paklydÄ™s vargeta... KaĹžin ar pas tokÄŻ drÄŻsÄ?iau uĹžeit. Juk rasÄ?iau sveikÄ…, nesuvargusÄŻ ir gal net labai darbingÄ… daktarÄ…... Kas gali bĹŤti baisiau? Toks gi taip griebs mane, kad aĹĄ visai susiriesiu. O jei dar dikta Ĺžvali slaugytoja kibs man ÄŻ kĹŤnÄ…? O jei susivienijÄ™ panaudos prieĹĄ mane specialiÄ…sias pajÄ—gas – kraujasiurbius aparatus, iĹĄpjaustymo stakles ir tomografus, rezonansus... Sveikas tikrai neliksiu. O jei paaiĹĄkÄ—s, kad mano liga rezonansinÄ—, taigi sulÄ—ks ir kiti pailsÄ—jÄ™ daktarai... Telieka ten viskas kaip buvÄ™, ir bĹŤsim sveikesni.

,IĂ&#x;GĂ‹Ă&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LYĂ&#x;JE

Ĺ˝monÄ—s skundĹžiasi, kad negali man prisiskambint. Tai netiesa. AĹĄ puikiausiai girdĹžiu, kaip jie skambina, ir net skambuÄ?io melodijas parinkau graĹžesnes. BĹŤna, kiti net keliskart paskambina. Man tai nepatinka. Bet nieko jiems nesakau ir kantriai iĹĄklausau iki galo. O kartais ĹžmonÄ—s man skambina net ir tada, kai aĹĄ sÄ—dĹžiu prie televizoriaus ir klausausi „Duokim garo“. Tai jau chamizmas. TodÄ—l aĹĄ pats niekam neskambinu. O jei kils toks noras, tai uĹžeisiu pas ĹžmogĹł ir paklausiu, ar jis nori, kad aĹĄ jam paskambinÄ?iau. Prisimenu tuos laikus, kai net paprasto telefono skambutis buvo ÄŻvykis. Niekados negalÄ—jai Ĺžinoti, kas tau skambina, uĹžtat ir skambÄ—jo iĹĄmaniau. Dar seniau mano namuose iĹĄvis nebuvo telefono, todÄ—l jei kas nors man ir skambindavo, aĹĄ negalÄ—jau pasiklausyt. O norÄ—damas pats paskambint, pasipuoĹĄÄ™s eidavau gatvÄ—n ir ieĹĄkodavau specialios bĹŤdelÄ—s. Ne iĹĄ kiekvienos galÄ—jai paskambint, nes geri ĹžmonÄ—s nutraukdavo ragelius ir bĹŤdelÄ—se darydavo tai, kÄ… bĹŤdelÄ—j ir tinka daryti. Tie jau tada ÄŻĹžvelgÄ—: vienintelis tikras ryĹĄys – kai kalbi su Ĺžmogum akis ÄŻ akÄŻ.

Man patinka laukti eilÄ—j pas daktarÄ…. Kai suĹžinau, kad priims tik po mÄ—nesio, kaipmat palengvÄ—ja. Anava kiek ligoniĹł! Juos priims greiÄ?iau, tai, matyt, jiems prasÄ?iau. Bet svarbiausia – aĹĄ visÄ… mÄ—nesÄŻ galiu smagiai sirgt prie televizoriaus. Tai reiĹĄkia: aĹĄ galiu rodyti charakterÄŻ, o Ĺžmona – ne. AĹĄ galiu dejuoti, dainuoti, rÄ—kaut... O gal netgi turiu teisÄ™ nesmarkiai, be sveikatos sutrikdymĹł – nes kas paskui rĹŤpinsis manimi! – pasmurtauti artimoj aplinkoj? Juk taip elgiuos ne iĹĄ dyko buvimo. AĹĄ nervinuos! AĹĄ neĹžinau, kas man yra! Bet tikriausiai man Alzheimeris. TodÄ—l aĹĄ galÄ—siu nuolat praĹĄinÄ—t, kad Ĺžmona man degtinÄ—s parneĹĄtĹł. O ji negalÄ—s priekaiĹĄtaut silpnaproÄ?iui, jeigu tas nepaŞįstamĹł draugĹł iĹĄ gatvÄ—s parsives. Ir net jei ras lovoj kokiÄ… poniÄ…... – Maniau, kad tai tujen, mieloji... MÄ—nesÄŻ taip pagyvenÄ™s, gal savaime pasveiksiu? O nusidirbÄ™s mano daktaras ar nebus jau pats ÄŻ ligoninÄ™ pakliuvÄ™s? O va jei bĹŤtĹł kitaip... Jei daktarĹł bĹŤtĹł daug, o ligoniĹł maĹžai? Jei daktaras per dienĹł dienas Ĺžiovaudamas pilstytĹł kraujÄ… iĹĄ tuĹĄÄ?io ÄŻ kiaurÄ…, laukdamas, bene pa-

0RAĂ&#x;RASĂ&#x;TIĂ&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LIAI


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

-IĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NgĂ&#x;EURĂ‹Ă&#x;SKOĂ&#x;LINĂ&#x;GOĂ&#x;VYĂ&#x;ROĂ&#x;VILĂ&#x;TISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BANKĂ&#x;ROĂ&#x;TAS

Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

Skolingas daugiau nei milijonÄ…, o per mÄ—nesÄŻ uĹždirba vos 900 eurĹł. Apie tokiÄ… savo padÄ—tÄŻ Vilniaus miesto apylinkÄ—s teisme prabilÄ™s 54 metĹł verslininkas Vytautas Petrauskas praĹĄo asmeninio bankroto. TaÄ?iau toks jo praĹĄymas kelia abejoniĹł pinigus ĹĄiam veikÄ—jui skolinusiems asmenims. SuĹžlugusios V.Petrausko investicijos jiems primena sukÄ?iavimÄ…. 4EISĂ&#x;MAMSĂ&#x;NEĂ&#x;GAI¸Ă&#x;TAĂ&#x;LAIĂ&#x;KO

Marga ir skolintojĹł publika – Ĺžinomas advokatas, nemaĹžai reikalĹł su teisÄ—sauga turÄ—jÄ™s verslininkas, buvÄ™s „Vilniaus brigados“ narys, Maskvoje atsitiktinai sutiktas turkas. PraĹĄyme iĹĄkelti asmens bankroto bylÄ… V.Petrauskas nurodÄ—, jog ĹĄiuo metu yra skolingas 19 asmenĹł ir bendroviĹł, tarp jĹł – dviem bankams ir komunalines paslaugas teikianÄ?ioms bendrovÄ—ms.

„Maskvoje sutikau paŞįstamÄ… turkÄ…, pasakiau, kad neturiu pinigĹł, jis man davÄ— 5 tĹŤkstanÄ?ius eurĹł.“ 93HWUDXVNDV

TaÄ?iau, kai jis papraĹĄÄ— bankroto, oficialĹł atsiliepimÄ… teismui pateikÄ— vienintelis kreditorius – Ĺžinomas advokatas Sigitas Juodelis. Kiti paskolĹł teikÄ—jai ir jĹł atstovai nepasirodÄ— ir teisme. .wĂ&#x;RAĂ&#x;BANĂ&#x;KOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NwĂ&#x;RAĂ&#x;Â?ROĂ&#x;DYĂ&#x;MĂ‹

S.Juodeliui atstovaujanti advokatė Irina LemeŞytė abejojo, ar visos V.Petrausko nurodytos paskolos tikros. „Dauguma paskolų kelia realių abejonių, nes nėra jokių to įrody-

mĹł. Abejotina, ar V.Petrauskas iĹĄ tiesĹł turi tiek prievoliĹł, gal taip teigiama tik tam, kad ÄŻrodytĹł savo nemokumÄ…?“ – teisme svarstÄ— advokatÄ—. V.Petrauskas teismui nepateikÄ— jokiĹł ÄŻrodymĹł, kad iĹĄ savo paŞįstamĹł skolinosi dideles pinigĹł sumas, nors tvirtino, kad pinigai buvo pervedami per bankÄ…. „Mano sÄ…skaita buvo „Danske“ banke, kurio nebÄ—ra, todÄ—l ÄŻrodymus galÄ—tĹł pateikti tie, kas pinigus pervedė“, – aiĹĄkino V.Petrauskas. Vartydamas kreditoriĹł sÄ…raĹĄÄ…, jis miglotai aiĹĄkino ir apie tai, kokiam tikslui skolinosi pinigus ir kur juos investavo. 3KLYĂ&#x;PASĂ&#x;LIĂ&#x;KOĂ&#x;RUĂ&#x;SAMS

V.Petrauskas pasakojo, kad jo finansinÄ—s bÄ—dos prasidÄ—jo maĹždaug prieĹĄ deĹĄimtmetÄŻ, kai vienas paŞįstamas pasiĹŤlÄ— investuoti Rusijoje – Kursko mieste pirkti ĹžemÄ—s sklypÄ…. Vilnietis teigÄ— uĹž sklypÄ… Rusijos bendrovei pervedÄ™s 600 tĹŤkst. JAV doleriĹł (528 tĹŤkst. eurĹł). 2010 metais bendrovÄ— Rusijoje bankrutavo, o investuoti pasiĹŤlÄ™s jo paŞįstamas dingo. Kam ĹĄiuo metu priklauso jo neva ÄŻsigytas ĹžemÄ—s sklypas, V.Petrauskas teigÄ— neĹžinantis ir neturintis ko paklausti. „Iki 2010 metĹł rusai man tikino, kad viskas gerai, o dabar visi dingo“, – teisme aiĹĄkino V.Petrauskas. Sklypo pirkimui Rusijoje V.Petrauskas iĹĄ S.Juodelio buvo paskolinÄ™s 200 tĹŤkst. eurĹł, o iĹĄ kur gavo likusius pinigus, neatskleidÄ—. 0REĂ&#x;KYĂ&#x;BOSĂ&#x;CENTĂ&#x;ROĂ&#x;NEĂ&#x;PASĂ&#x;TAĂ&#x;Tw

Nesėkminga esą buvo ir kita jo investicija – prekybos centro statybos Gardine. V.Petrauskas teigė, jog įkalbėtas vieno paŞįstamo į verslą Baltarusijoje investavo 290 tōkst. eurų, bet prekybos centras taip ir nebuvo pastatytas. Jam nepavyko atgauti ir pinigų, nors teisme teko pripaŞinti, jog to

padaryti net nebandÄ—: „Konsultavausi su Baltarusijos advokatais, kurie sakÄ—, kad labai pasistengÄ™s investuotojus galÄ—Ä?iau nebent pasodinti ÄŻ kalÄ—jimÄ…. TaÄ?iau bĹŤtĹł reikÄ—jÄ™ mokÄ—ti ir uĹž advokatĹł paslaugas, ir teismo mokesÄ?ius.“ Vienam Rusijoje gyvenanÄ?iam paŞįstamui 136 tĹŤkst. eurĹł liko skolingas ir pats V.Petrauskas. Jam Ĺ˝ilvinas Korzunas buvo pasiĹŤlÄ™s ÄŻsigyti akcijĹł, taÄ?iau uĹž jas sumokÄ—jo pats. „Mes buvome susitarÄ™, kad jei iki 2017 metĹł nesumokÄ—siu uĹž akcijas, jis galÄ—s jas perimti“, – ĹĄitaip apie keistÄ… susitarimÄ… pasakojo ant bankroto ribos atsidĹŤrÄ™s verslininkas.

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

5XVLMRMHSLUNRĂ?HPzVVNO\SjEHWMRQHWXUL%DOWD UXVLMRMHVWDWzSUHN\ERVFHQWUj/LHWXYRMHÂąDQJOLĂ˜ JDP\NOjEHWQzYLHQRSDVWDWRQzUD1HEĂ‘WLHPV SURMHNWDPVSLQLJĂ˜SULVLVNROLQÂ?VYHUVOLQLQNDVEDQ GRQHVXJUjĂ?LQWLVNRODVRSDVLVNHOEWLEDQNURWj

)NĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Â?TARĂ&#x;TIĂ&#x;NOS

AdvokatÄ— I.LemeĹžytÄ— pasigedo nors vieno ÄŻrodymo, kad V.Petrauskas bĹŤtĹł investavÄ™s uĹžsienyje ar bandÄ™s atgauti ten investuotus pinigus: „Tai leidĹžia pagrÄŻstai manyti, kad pinigai iĹĄkeliavo iĹĄ Lietuvos, kad kreditoriams bĹŤtĹł sunkiau juos atgauti.“ V.Petrauskas investicijas kaimyninÄ—se ĹĄalyse teisme pavadino rusiĹĄku ĹžodĹžiu „pravalas“ (liet. „Şlugimas“): „Rusijoje ir Baltarusijoje praĹžuvo ne vieno verslininko pinigai, tai buvo mano klaida.“ Verslas jam nesisekÄ— ir Lietuvoje – 2013 metais ÄŻkĹŤrÄ™s bendrovÄ™ „Dereka“ jis nusprendÄ— statyti medĹžio angliĹł perdirbimo gamyklÄ…. PardavÄ™s pelningai dirbanÄ?ios gamyklos akcijas V.Petrauskas planavo padengti kitas skolas, bet gamykla taip pat nebuvo pastatyta. 3KOĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KASĂ&#x;JAUĂ&#x;jIAĂ&#x;SIĂ&#x;APĂ&#x;GAUĂ&#x;TAS

DalÄŻ bendrovÄ—s „Dereka“ akcijĹł uĹž skolas V.Petrauskas buvo perleidÄ™s advokatui S.Juodeliui, kuriam dabar yra skolingas 400 tĹŤkst. eurĹł. ÄŽsikiĹĄus antstoliams ĹĄi suma iĹĄaugo dar 18 tĹŤkst. eurĹł. Jis teigÄ— tokios sumos iĹĄ advokato niekada nesiskolinÄ™s ir jauÄ?iasi apgautas. „Pinigai man nebuvo perduoti, tai buvo laidavimas uĹž kito asmens finansinius ÄŻsipareigojimus. Sutartis buvo sudaryta apgaulÄ—s bĹŤdu – aĹĄ netekau akcijĹł ir dar likau skolingas“, – paaiĹĄkino V.Petrauskas.

93HWUDXVNDVWHLVPHWLNLQRMRJMRSLQLJDLSUDĂ?XYR5XVLMRMHLU%DOWDUXVLMRMH

Jis priekaiĹĄtavo, jog dar vienos jo ÄŻmonÄ—s akcininku tapÄ™s S.Juodelis tyÄ?ia siekÄ— bendroviĹł bankroto. $UKĂ&#x;RAĂ&#x;MOĂ&#x;KAĂ&#x;GRAĂ&#x;̧ IUS

BendrovÄ—je „Dereka“ V.Petrauskas teigÄ— gavÄ™s didelÄŻ atlyginimÄ…, bet iĹĄÄ—jÄ™s tÄ—vystÄ—s atostogĹł grÄŻĹžti nebeturÄ—jo kur. Bendrovei „Dereka“ yra iĹĄkelta bankroto byla, o 40 tĹŤkst. eurĹł neiĹĄmokÄ—to atlyginimo bei iĹĄeitinÄ—s paĹĄalpos V.Petrauskas siekia atgauti per teismus. Ĺ iuo metu V.Petrauskas yra keturiĹł bendroviĹł direktorius, taÄ?iau iĹĄ jĹł visĹł sukrapĹĄto vos 940 eurĹł atlyginimÄ… neatskaiÄ?ius mokesÄ?iĹł. Ĺ iĹł bendroviĹł savininkÄ— – V.Petrausko dukra, o tÄ—vas jose esÄ… dirba po 1–3 valandas per dienÄ…. Su nesÄ—kmÄ—mis susidĹŤrÄ™s verslininkas savo ÄŻsteigtĹł bendroviĹł akcijas dukteriai tiesiog padovanojo. „Šios bendrovÄ—s beveik neturi turto, dukra norÄ—jo imti paskolas ir pradÄ—ti savo verslą“, – atsakÄ— V.Petrauskas, bet nesurado paaiĹĄkinimo, kodÄ—l turÄ—damas keturias bendroves pats nebandÄ— kapstytis iĹĄ finansinÄ—s duobÄ—s. „Visos sÄ…skaitos buvo areĹĄtuo-

tos, rankos suriĹĄtos. Kai prasideda skolĹł iĹĄieĹĄkojimas, ĹžmonÄ—s nebepasitiki ir nesvarbu, kad anksÄ?iau buvome draugai“, – aiĹĄkino V.Petrauskas. TaÄ?iau advokatÄ— I.LemeĹžytÄ— atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad dÄ—l skolĹł buvo areĹĄtuotos paties V.Petrausko, o ne jo bendroviĹł sÄ…skaitos. $IRBĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;TIEMSĂ&#x;NEĂ&#x;NOĂ&#x;RI

Netgi tuomet, kai verslas Ĺžlugo, V.Petrauskas skolintis nenustojo. „IĹĄ vienĹł skolinausi tam, kad grÄ…ĹžinÄ?iau skolas kitiems. Gaila, kad susidarÄ— tokia situacija, bet yra, kaip yra“, – nuleidÄ™s galvÄ… kalbÄ—jo ÄŻ skolas ÄŻklimpÄ™s vyras. Jo teigimu, atsirado ir tokiĹł, kurie net neklausÄ—, kam pinigai reikalingi ir kada bus grÄ…Ĺžinti. „Maskvoje sutikau paŞįstamÄ… turkÄ…, pasakiau, kad neturiu pinigĹł, jis man davÄ— 5 tĹŤkst. eurĹłâ€œ, – pasakojo V.Petrauskas. Ar aukĹĄtÄ… jÄŻ iĹĄsilavinimÄ… turintis darbingo amĹžiaus vyras negalÄ—tĹł susirasti geriau mokamo darbo? Tokio klausimo V.Petrauskas sulaukÄ— iĹĄ advokatĹł ir teisÄ—jo. „AĹĄ bandysiu susirasti darbÄ…, bet niekada nesu dirbÄ™s valdiĹĄkose struktĹŤrose“, – aiĹĄkino bankroto siekiantis verslininkas.

9RNLHWLMRMHVXODLN\WDVGzO Ă?PRJĂ?XG\VWzV'UXVNL QLQNXRVHÂ’Y\NG\WRVSULHĂ… VHSW\QHULXVPHWXVLHĂ… NRWDVSUHNHLYLĂ˜Ă?PRQz PLVJDXMRVQDU\V PHWLV$QGULXV%XUED Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

IĹĄ DruskininkĹł kilÄ™s A.Burba Ä—mÄ— slapstytis, kai iĹĄaiĹĄkÄ—jo dar 2011 metais ĹĄiame mieste ÄŻvykdytas 44eriĹł Mariaus TiĹĄkino nuĹžudymas. Apie ilgai slÄ—ptÄ… nusikaltimÄ… britĹł teisÄ—saugai papasakojo buvusi A.Burbos Ĺžmona Jelena BurbienÄ—. Pora po nusikaltimo emigravo ÄŻ AnglijÄ…, taÄ?iau po kurio laiko ten iĹĄsiskyrÄ—. Moteris prisiminÄ— smulkias nusikaltimo detales, pavyzdĹžiui, kad ant aukos buvo uĹžpilta ÄŻkaitusio

aliejaus, o po egzekucijos kĹŤnas buvo suvyniotas ÄŻ antklodÄ—s uĹžvalkalÄ… ir paslÄ—ptas kruopĹĄÄ?iai sunaikinus nusikaltimo pÄ—dsakus. JungtinÄ—s KaralystÄ—s pareigĹŤnams perdavus ĹĄiÄ… informacijÄ… kolegoms iĹĄ Lietuvos, A.Burba ir jo 35 metĹł bendrininkas Vytautas AviĹžinis spÄ—jo pasislÄ—pti, o liepÄ… buvo paskelbta jĹł tarptautinÄ— paieĹĄka. V.AviĹžinis pasistengÄ— kuo greiÄ?iau dingti iĹĄ DruskininkĹł, kur gyveno iki gaudyniĹł pradĹžios. Jo pÄ—dsakĹł aptikti vis dar nepavyksta. A.Burba pabÄ—go ÄŻ VokietijÄ…, ten prieĹĄ keletÄ… dienĹł ir buvo suÄ?iuptas. „Laukiu oficialaus uĹžsienio institucijĹł patvirtinimo apie sulaikymÄ…. Manau, daugiau ĹžiniĹł bus kitÄ… savaitę“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo ĹžmogĹžudystÄ—s tyrimui vadovaujantis Kauno prokuroras Vytautas Gataveckas. SulaukÄ™ patvirtinimo Lietuvos pareigĹŤnai ketina pateikti praĹĄymÄ… dÄ—l ÄŻtariamojo Ĺžudiko perdavimo. Pasak J.BurbienÄ—s, M.TiĹĄkinas

buvo tapÄ™s prekeiviĹł ĹžmonÄ—mis gaujos, kuriai priklausÄ— ir jos vyras, auka. 2011 metĹł sausÄŻ M.TiĹĄkinui apsilankius BurbĹł namuose Druskininkuose tarp vyrĹł ÄŻsiplieskÄ— konfliktas. V.AviĹžinis staiga uĹžpylÄ— ant M.TiĹĄkino iĹĄ keptuvÄ—s karĹĄto aliejaus, o po to kartu su A.Burba Ä—mÄ— jÄŻ muĹĄti – spardÄ—, dauŞė kumĹĄÄ?iais. Pasak J.BurbienÄ—s, aukai netekus sÄ…monÄ—s smurtautojai suvyniojo kĹŤnÄ… ÄŻ vyĹĄninÄ—s spalvos antklodÄ—s uĹžvalkalÄ… su geltonomis ĹžvaigĹždutÄ—mis ir kaĹžkur iĹĄveŞė. J.BurbienÄ— teigÄ— kraupiÄ… paslaptÄŻ ilgai saugojusi baimindamasi dÄ—l savo ir savo vaiko gyvybÄ—s: „Andrius grasino pradanginti kalnuose ir mane, ir mano maĹžametÄ™ dukrelÄ™. Bet bÄ—gant metams nusprendĹžiau netylÄ—ti – M.TiĹĄkino artimieji turi suĹžinoti tiesÄ….“ M.TiĹĄkinas ilgÄ… laikÄ… buvo dingusiĹł be Ĺžinios asmenĹł sÄ…raĹĄe, o 2016 metĹł pabaigoje paskelbtas mirusiu. Kartu su A.Burba prekyba Ĺžmo-

)HLVEXNRQXRWU

3UĂ&#x;LAIĂ&#x;KYĂ&#x;TAMĂ&#x;BwGĂ&#x;LIUIĂ&#x;TEKSĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;MINĂ&#x;TIĂ&#x;SEĂ&#x;NgĂ&#x;NUĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DYĂ&#x;Mg

'zOĂ?PRJĂ?X G\VWzVLHĂ…NRWj $%XUEjSROL FLMRVSDUHLJĂ‘ QDLVXODLNz 9RNLHWLMRMH

nėmis uŞsiiminėję, juos uŞsienyje nusikalsti vertę grupuotės nariai ťiuo metu yra teisiami. Iki M.Tiťkino nuŞudymo A.Burba įvykdė dar vieną ŞmogŞudystę, uŞ kurią jau yra atlikęs bausmę. Kerťtingo bōdo vyras perdavė

per savo paŞįstamÄ… grÄ—smingÄ… ĹžinutÄ™ buvusiai Ĺžmonai: „Jis tave uĹžvers.“ J.BurbienÄ— nerimauja dÄ—l savo saugumo, pakeitÄ— gyvenamÄ… jÄ… vietÄ…, jÄ… nuolat aplanko JungtinÄ—s KaralystÄ—s pareigĹŤnai.


0*582'ĂŒ,2'15 

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

',(15$Ă‚k,235,('$6ĂŒ9(/*,$17,(06‘3$6$8/‘5('$.725x-25ĂŽ1x3$8ĂŒ,(1x

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Heather Nauert paskirta naujÄ… ja JAV ambasadore prie JungtiniĹł TautĹł. Jei Senatas pritars 48 metĹł buvusios „Fox TV“ ĹžiniĹł vedÄ—jos kandidatĹŤrai, ji ĹĄiame poste pakeis spalÄŻ apie atsistatydinimÄ… paskelbusiÄ… N.Haley. 2017-ĹłjĹł balandÄŻ H.Nauert pradÄ—jo dirbti ValstybÄ—s departamente, o nuo ĹĄiĹł metĹł kovo iki spalio mÄ—nesio Ä—jo valstybÄ—s sekretoriaus pavaduotojo pareigas.

5XVDV'5\ERORYOHYDVQXVLSLUN�VIXWERORNOXEjÄ$60RQDFR³JUHLWDLVXVLELmLXOLDYRVXPRQDUFKX$OEHUWœX,,LUNLWDLVYDOVW\EzV’WDNLQJLDXVLDLV�PRQzPLV

)¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JŠSĂ&#x;KUĂ&#x;NIĂ&#x;GAIK¸Ă&#x;TYSĂ&#x;TwSĂ&#x;KLUĂ&#x;BgĂ&#x; OLIĂ&#x;GARCĂ&#x;HASĂ&#x;PATSĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;JUĂ&#x;TOĂ&#x;VALĂ&#x;DOĂ&#x;VU DLVLDLV'PLWULMXV5\ERORYOHYDVLĂ…JHOEzMRVPXN WHOzMXVÂ’IXWERORNOXEjĂ„$60RQDFRÂłLUJUHLWDLVXVL ELmLXOLDYRVXQ\NĂ…WXNLQzVYDOVW\EzVPRQDUFKDLV%HW QHVHQLDLUXVĂ˜PLOLMDUGLHULXLEXYRSDWHLNWLNDOWLQL PDLNRUXSFLMD$UGDEDUDWVLUDVNDVJHOEzVMÂ’SDWÂ’" Jos DidenybÄ—s pÄ—doms turÄ—jo bĹŤti itin patogu. Monako kunigaikĹĄÄ?io Albert’o II sutuoktinÄ— kunigaikĹĄtienÄ— Charlene per asmeninÄŻ sekretoriĹł nusiuntÄ— laiĹĄkÄ… „brangiam ponui Rybolovlevui“. DÄ—kojo uĹž nuostabius bÄ—giojimo batelius, sportinÄŻ krepĹĄÄŻ ir aprangÄ…, kuriÄ… jis jai atsiuntÄ—. KunigaikĹĄtienÄ— raĹĄÄ—, kad yra labai sujaudinta dÄ—mesio ir priims ĹĄiÄ… dovanÄ… su didĹžiausiu malonumu.

D.Rybolovlevas nusipirko daug daugiau nei futbolo klubÄ…. Jis privertÄ— jam paklusti ÄŻtakingiausius politikus ir teisÄ—saugÄ…. NykĹĄtukinÄ—s kunigaikĹĄtystÄ—s verslai nebe tokie klestintys kaip prieĹĄ 20 metĹł, taÄ?iau vienai porai bÄ—giojimo bateliĹł pinigĹł Grimaldi rĹŤmuose tikrai atsirastĹł. Tad kam kiltĹł mintis siĹłsti bÄ—giojimo batelius ÄŻ Monako karaliĹĄkuosius rĹŤmus? KodÄ—l kunigaikĹĄtienÄ— dÄ—koja taip, tarsi ant savo naktinio staliuko aksominÄ—je dÄ—ĹžutÄ—je bĹŤtĹł radusi diademÄ…?

Dovanos ir padÄ—kos ĹžodĹžiĹł prasmÄ™ galima suvokti tik iĹĄ arÄ?iau ir atidĹžiau paĹžvelgus ÄŻ „brangĹł ponÄ… D.Rybolovlevą“ – iĹĄ natĹŤraliĹł iĹĄtekliĹł praturtÄ—jusÄŻ oligarchÄ…, kurio pinigĹł krepĹĄys tapo pavojingai sunkus. Toks sunkus, kad iĹĄ gimtinÄ—s teko sprukti ÄŻ Vakarus. ÂŒSITĂ&#x;RYĂ&#x;NwĂ&#x;Â?Ă&#x;PAĂ&#x;jIgĂ&#x;GRIEĂ&#x;TIĂ&#x;NwĂ&#x;LŠ

51-eriĹł rusĹł oligarchas, kai neleidĹžia laiko areĹĄtinÄ—je, kaip prieĹĄ kelias savaites, gyvena 300 mln. eurĹł vertÄ—s prabangiame bĹŤste su vaizdu ÄŻ uostÄ… ir Monako karaliĹĄkuosius rĹŤmus. NykĹĄtukinÄ—s kunigaikĹĄtystÄ—s valdovĹł draugu rusas tapo nuo to laiko, kai 2011-aisiais uĹž simbolinÄŻ vienÄ… eurÄ… ÄŻsigijo ÄŻ antrÄ…jÄ… lygÄ… smuktelÄ—jusÄŻ Monako kunigaikĹĄÄ?io Albert’o II ĹžaisliukÄ… – futbolo klubÄ… „AS Monaco“. InvestavÄ™s daugiau negu 300 mln. eurĹł – pirmiausia ÄŻ aukĹĄÄ?iausio meistriĹĄkumo futbolininkus – klubÄ… jis sugrÄ…Ĺžino ÄŻ tarptautinÄ™ arenÄ…. Nejau vien tik iĹĄ meilÄ—s futbolui? Tikrai ne. PermÄ—s mieste prie Uralo kalnĹł medikĹł ĹĄeimoje gimÄ™s ir kardiologo specialybÄ™ ÄŻgijÄ™s D.Rybo-

lovlevas, perÄ—mÄ™s klubÄ… „AS Monaco“, apie futbolÄ… neiĹĄmanÄ—. Tad pasisamdÄ— trenerÄŻ, turÄ—jusÄŻ jam paaiĹĄkinti Ĺžaidimo pagrindus. Apie ruso motyvÄ… ÄŻsigyti prieĹžiĹŤros reikalavusÄŻ Monako kunigaikĹĄÄ?io „vaiką“ byloja tĹŤkstanÄ?iai konfidencialiĹł dokumentĹł. Elektroniniai laiĹĄkai, bylos, sutartys, Monako teisÄ—saugos tyrimĹł dokumentai. IĹĄ jĹł aiĹĄkÄ—ja, kodÄ—l Monako prokuratĹŤra lapkriÄ?io pradĹžioje rusĹł oligarchui pateikÄ— kaltinimus korupcija. D.Rybolovlevas nusipirko daug daugiau negu futbolo klubÄ…. Jis privertÄ— jam paklusti ÄŻtakingiausius kunigaikĹĄtystÄ—s politikus ir teisÄ—saugÄ…. ÄŽsigijÄ™s „AS Monaco“ rusas sukĹŤrÄ— tinklÄ…, kuris pavirto ÄŻ vienas su kitu susijusiĹł asmenĹł raizgalynÄ™. Tai jis uĹžmezgÄ— artimus kontaktus su ministrais, deputatais, policijos pareigĹŤnais. Visi jie padÄ—jo D.Rybolovlevui plÄ—toti jo verslus, iĹĄdavinÄ—jo tarnybines paslaptis ir ÄŻstatymĹł projektus rengÄ— jam naudinga kryptimi. RusĹł oligarchas – apsukriai apskaiÄ?iuojamo dosnumo, kilniaĹĄirdiĹĄkumo meistras. Tai rodo ir jo praeitis. 'EĂ&#x;RAĂ&#x;UOSĂ&#x;LwĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GAMS

DeĹĄimtasis deĹĄimtmetis: Ĺžlugusioje SovietĹł SÄ… jungoje viskas galima, socializmo grandinÄ—s sutraukytos. Tas, kuris turi gerĹł ryĹĄiĹł, pui-

kiÄ… uoslÄ™ ir daug akiplÄ—ĹĄiĹĄkumo, gali tapti labai turtingas. IĹĄ milijoninio PermÄ—s miesto, ÄŻsikĹŤrusio 1,2 tĹŤkst. kilometrĹł ÄŻ rytus nuo Maskvos, kilÄ™s D.Rybolovlevas greitai suprato, kokÄŻ ĹĄansÄ… jam suteikia pokyÄ?iai ĹĄalyje. AtsisakÄ™s gydytojo karjeros jis pradÄ—jo darbuotis finansiniĹł paslaugĹł teikÄ—ju. Ir taip sÄ—kmingai, kad jau anuomet sau ir ĹĄeimai galÄ—jo nupirkti saugĹł prieglobstÄŻ prie Ĺ˝enevos eĹžero. Bet ilgalaikÄ—s sÄ—kmÄ—s rusĹł oligarchas galÄ—jo tikÄ—tis tik patikimai apsaugojÄ™s savo naujai ÄŻsigytus verslus – nuo konkurentĹł ir politikĹł savivalÄ—s. D.Rybolovlevo apsauga PermÄ—je tapo grupuotÄ—, susitelkusi apie JurijĹł TrutnevÄ…. Jis deĹĄimtajame deĹĄimtmetyje prekiavo uĹžsieniniais maisto produktais. J.Trutnevas 1996-aisiais tapo PermÄ—s meru. Po septyneriĹł metĹł atsidĹŤrÄ— Maskvoje ĹžaliavĹł ministro kÄ—dÄ—je. Dabar J.Trutnevas vis dar uĹžima Rusijos vicepremjero postÄ…. 1995-aisiais D.Rybolovlevo karjera pirmÄ…kart kluptelÄ—jo. Jo verslo partneris buvo nuĹĄautas savo namo laiptinÄ—je. Ĺ˝mogĹžudystÄ—s tyrÄ—jams vienas kalÄ—jime sÄ—dÄ—jusiĹł asmenĹł tvirtino, kad tai pats D.Rybolovlevas pasamdÄ— du Ĺžudikus ir juos aprĹŤpino ginklais. Jis buvo suimtas, 11 mÄ—nesiĹł praleido uĹž grotĹł.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;P

Lechas WalÄ™sa pripaĹžintas kaltu dÄ—l ĹĄmeiĹžto ir turÄ—s atsipraĹĄyti valdanÄ?iosios partijos pirmininko J.Kaczynskio. Pastarasis buvo kreipÄ™sis ÄŻ teismÄ…, nes 75 metĹł L.WalÄ™sa socialiniuose tinkluose jÄŻ apkaltino dÄ—l 2010 metĹł lÄ—ktuvo katastrofos Smolenske, per kuriÄ… Ĺžuvo tuometis Lenkijos prezidentas L.Kaczynskis.

Nadija SavÄ?enko pradÄ—jo bado streikÄ…. Buvusi Ukrainos kariuomenÄ—s pilotÄ— ir nacionalinÄ— didvyrÄ— dabar yra laikoma kalÄ—jime dÄ—l ÄŻtariamo sÄ…mokslo surengti atakÄ… prieĹĄ parlamentÄ…. 2014 metais ji buvo rusĹł paimta ÄŻ nelaisvÄ™, jai skirta 22 metĹł ÄŻkalinimo bausmÄ—, bet kilus pasipiktinimui 37-eriĹł N.SavÄ?enko buvo paleista ÄŻ laisvÄ™. Rusijos kalÄ—jime ji irgi buvo paskelbusi bado streikÄ….

Greta Thunberg JungtiniĹł TautĹł klimato konferencijos proga pradÄ—jo protestÄ… savo mokykloje tvirtindama, kad pasaulio lyderiai elgiasi kaip vaikai, o greitai jaunajai kartai teks perimti atsakomybÄ™ ant savo peÄ?iĹł. Pasaulio lyderiai ĹĄiuo metu Katovicuose ieĹĄko bĹŤdĹł, kaip pristabdyti klimato kaitÄ…. 15 metĹł G.Thunberg protesto pavyzdys ÄŻkvÄ—pÄ— daugiau negu 20 tĹŤkst. moksleiviĹł iĹĄ viso pasaulio.


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

0ENĂ&#x;SIĂ&#x;NINĂ&#x;KwSĂ&#x;MIRĂ&#x;TISĂ&#x;I¸Ă&#x;RY¸Ă&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;BwĂ&#x;Dg Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

9LHQjU\WjSUDEDQJDXV 0DGULGRkDPEHULRUDMR QR5DPLURJDWYzMHDSVL ODQNzSROLFLMD-LWXUzMR DLĂ…NĂ˜WLNVOjÂąLĂ…NHOGLQWL QXRPRVQHPRNDQmLj SHQVLQLQNÂ?7DmLDXYRV MLHPVSDVLEHOGXVÂ’GXULV PRWHULVĂ…RNRSHUODQJj K r i s t i n a N A S T OP K A I T Ä– Specialiai LR, Barselona

PaskutinÄ™ lapkriÄ?io savaitÄ™ IspanijÄ… sudrebino asmeninÄ— buto nuomos negalÄ—jusios susimokÄ—ti 65eriĹł Alicios de Moral tragedija. Ji iĹĄĹĄoko pro savo buto penktame aukĹĄte langÄ… tuomet, kai policija beldÄ—si ÄŻ duris su teismo ÄŻsakymu iĹĄkeldinti moterÄŻ iĹĄ namĹł. Alicia jau ketvirtÄ… mÄ—nesÄŻ nemokÄ—jo savininkams buto nuomos. Moteris buvo skolinga 2000 eurĹł. „Tai ne saviĹžudybÄ—, tai – ĹžmogĹžudystė“, – tokÄŻ uĹžraĹĄÄ… judÄ—jimo prieĹĄ iĹĄkeldinimÄ… iĹĄ namĹł nariai paliko gatvÄ—je prie Alicios atminimui uĹždegtĹł ĹžvakuÄ?iĹł. Alicios Şōtis sujaudino Ispanijos gyventojus, o paslaptingas jos gyvenimas paĹžadino ĹžurnalistĹł smalsumÄ….

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

,VSDQLMRMHMDXVH QLDLNDOEDPDDSLH WDLNDGVNXUGDV GDEDUVOHSLDVLSR Â’YDLULDXVLRPLV NDXNzPLVÂąJDWYz MHDWVLGXULDLULQ WHOLJHQWĂ˜Ă…HLPRV

„SuĹžinojÄ™ apie Alicios mirtÄŻ jauÄ?iame skausmÄ… ir pyktÄŻ. Reikia kuo skubiau keisti ÄŻstatymÄ…. Mes kalbame apie gyvybes! Tai skubu!“ $&RODX

Statistika ĹĄiurpina: praÄ—jusiais metais 35 tĹŤkst. ĹĄeimĹł buvo iĹĄkeldintos dÄ—l nesusimokÄ—tos nuomos, o 22 tĹŤkst. – dÄ—l bankui nesumokÄ—tĹł skolĹł uĹž bĹŤstÄ…. IĹĄ bĹŤsto Ispanijoje po ĹĄeimÄ… policija iĹĄkrausto kas keturias valandas. Ispanijoje ÄŻsiskolinusiĹł uĹž bĹŤstÄ… bankui ir negalinÄ?iĹł susimokÄ—ti skolĹł yra labai daug. DidĹžiausias bĹŤstĹł pirkimo bumas ÄŻvyko 1997–2007 metais, kaip Ispanijoje buvo iĹĄsipĹŤtÄ™s vadinamasis statybĹł burbulas. Tada ispanai turÄ—jo daug darbo statybose, uĹždirbo itin gerus atlyginimus ir puolÄ— skolintis. Bet 2008 metais, sprogus ĹĄiam burbului, daugybÄ— ĹžmoniĹł liko be darbo ir galimybÄ—s iĹĄsimokÄ—ti pasiimtas paskolas. Tada ir prasidÄ—jo ÄŻsiskolinusiĹłjĹł kryĹžiaus keliai, daĹžnai pasibaigiantys bĹŤsto praradimu. Ispanijoje aktyviai veikia judÄ—jimai, kovojantys prieĹĄ iĹĄkeldinimÄ… iĹĄ gyvenamojo bĹŤsto uĹž paskolĹł arba nuomos nemokÄ—jimÄ…. Viena ĹĄio judÄ—jimo kĹŤrÄ—jĹł Ada Colau ĹĄiuo metu valdo Barselonos miestÄ…. „SuĹžinojÄ™ apie Alicios mirtÄŻ, jauÄ?iame skausmÄ… ir pyktÄŻ. Reikia kuo skubiau keisti ÄŻstatymÄ…. Mes kalbame apie gyvybes! Tai skubu!“ – „Twitter“ socialiniame

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x;  Ă&#x; P TaÄ?iau dÄ—l ÄŻrodymĹł stygiaus vyras buvo paleistas. D.Rybolovlevui pagelbÄ—jo ir nuĹžudytojo naĹĄlÄ—. Ji kalbÄ—jo apie puikius savo vyro santykius su partneriu. !TĂ&#x;VwĂ&#x;RwĂ&#x;VARĂ&#x;TUSĂ&#x;EITIĂ&#x;TOĂ&#x;LYN

4IKĂ&#x;TAIĂ&#x;LEDĂ&#x;KALĂ&#x;NIOĂ&#x;VIRĂ&#x;̧ Ă„Ă&#x;Nw

Ĺ i saviĹžudybÄ— – tai tik didĹžiulio ledkalnio virĹĄĹŤnÄ—, parodanti, kokia opi yra iĹĄkeldinimo problema. DaugybÄ— vieniĹĄĹł ĹžmoniĹł ir ĹĄeimĹł su maĹžameÄ?iais vaikais Ispanijoje iĹĄkeldinami iĹĄ gyvenamojo bĹŤsto uĹž nesumokÄ—tas skolas.

0RIKwLŠSĂ&#x;Ă&#x;

0DGULGHJ\YHQXVLLVSDQz$GH0RUDO MDXQ\VWzMHGLUERPRGHOLXLUDNWRUH

tinkle raĹĄÄ— Barselonos merÄ—. O SocialistĹł partijos sudaryta vyriausybÄ— paĹžadÄ—jo, jog stengsis suvaldyti pastaruoju metu smarkiai auganÄ?ias bĹŤsto nuomos kainas ir kitaip sprÄ™sti ÄŻsiskolinusiĹłjĹł klausimÄ…. 'YĂ&#x;VEĂ&#x;NOĂ&#x;DVIĂ&#x;LYPÂ?Ă&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;Mg

Tuo metu, kai prabangaus gyvenamojo bĹŤsto durininkas ĹĄlavÄ— laiptinÄ™, liftu ÄŻ penktÄ… aukĹĄtÄ… kilo policijos pareigĹŤnai. Ir staiga pasigirdo smarkus dunkstelÄ—jmas. Durininkas iĹĄbÄ—go pasiĹžiĹŤrÄ—ti, kas nutiko, ir gatvÄ—je ant grindinio iĹĄvydo gulinÄ?iÄ… moterÄŻ. PribÄ—gÄ™s jis suprato, kad tai – ĹĄios laiptinÄ—s gyventoja. Alicia pro langÄ… iĹĄĹĄoko vilkÄ—dama piĹžamÄ… ir mĹŤvÄ—dama kojines. DurininkÄ…, kaip ir visus nors kiek AliciÄ… paĹžinojusius Ĺžmones, iĹĄtiko ĹĄokas. Kas galÄ—jo pagalvoti, kad ĹĄi aristokratiĹĄkos iĹĄvaizdos graĹžuolÄ—, visada vilkinti prabangiais drabuĹžiais, neiĹĄgalÄ—jo susimokÄ—ti uĹž butÄ…? Ispanijoje jau seniai kalbama apie tai, kad skurdas dabar slepiasi po ÄŻvairiausiomis kaukÄ—mis. Alicios tragedija ĹĄiÄ… teorijÄ… tiktai dar labiau patvirtina. Gustavas Garcia, socialiniĹł darbuotojĹł direktoriĹł asociacijos narys, tvirtina, kad „visuomenÄ— transformuojasi, ir Alicios atvejis patvirtina, kad skurdas yra kitoks negu anksÄ?iau, – dabar jis daĹžnai gali bĹŤti tiesiog nepastebimas“. Alicia gyveno dvilypÄŻ gyvenimÄ…. Visi moterÄŻ paĹžinojÄ™ ĹžmonÄ—s tvirtino, kad ji atrodÄ— net penkiolika metĹł jaunesnÄ—. NepriekaiĹĄtinga ĹĄukuosena ir manikiĹŤras. Kursai klasikiniĹł ĹĄokiĹł klubuose. PopietÄ—s geriant kavÄ… su praĹĄmatniame kvartale gyvenanÄ?iomis kaimynÄ—mis. TokiÄ… kaukÄ™ dÄ—vÄ—jo pasiturinÄ?ios madridieÄ?iĹł ĹĄeimos vienturtÄ—.

,VSDQLMRMHMDXVXVLNĂ‘UzQHYLHQDVDNW\YXVSLOLHWLQLVMXGzMLPDVUDJLQDQWLVNL WDLSVSUÂ?VWLÂ’SDVNRODVÂ’NOLPSXVLĂ˜Ă?PRQLĂ˜EzGDVXĂ?XRWMXRVLĂ…PHWXVÂ’JDWYÂ?

„Ji mums visuomet pasakodavo, kad jaunystÄ—je dirbo modeliu ir aktore. Mes ja tikÄ—jome, nes jos iĹĄvaizda iĹĄ tikrĹłjĹł buvo ÄŻspĹŤdinga“, – pasakoja Alicios kaimynÄ—. KaukÄ— nukrisdavo tik kai moteris turÄ—davo kreiptis ÄŻ socialinius Madrido seniĹŤnijos darbuotojus. JĹł Alicia nekart praĹĄÄ— pagalbos. Bet paĹĄalpos iĹĄ miesto valdĹžios Alicia taip ir negavo, nes per savo paÄ?ios klaidÄ… buvo iĹĄtrinta iĹĄ Madride registruotĹł gyventojĹł sÄ…raĹĄo. "wĂ&#x;DASĂ&#x;SLwĂ&#x;PwĂ&#x;NUOĂ&#x;VIĂ&#x;SĂ‹

VieĹĄumoje Alicia kaip galÄ—dama slÄ—pÄ— savo problemÄ…. Kad anksÄ?iau Ĺžymaus Madrido ekonomisto sekretore dirbusi elegantiĹĄkoji Alicia turi ekonominiĹł sunkumĹł, neĹžinojo niekas. „Kasdien ji manÄ™s praĹĄydavo cigaretÄ—s. Teisindavosi, kad neperka pakelio, nes nori mesti. Dabar manau, kad gal ji tiesiog neturÄ—jo uĹž kÄ… cigareÄ?iĹł nusipirkti“, – sako kaimynystÄ—je gyvenanti Conchita. TiesÄ… apie savo bÄ—das Alicia slÄ—pÄ— ir nuo 30 metĹł sĹŤnaus Inakio. Jam moteris pasakojo gyvenanti su neseniai naĹĄle tapusia senyvo amĹžiaus moterimi. „Maniau, kad ĹĄi naĹĄlÄ— ir mokÄ—jo uĹž buto nuomÄ…. AĹĄ mamai duodavau pinigĹł uĹž telefono ir interneto paslaugas“, – Ĺžiniasklaidai susikrimtÄ™s pasakojo nieko apie tragiĹĄkÄ… motinos situacijÄ… neĹžinojÄ™s sĹŤnus. Bet iĹĄ tiesĹł jokios naĹĄlÄ—s nebuvo. Alicia tiesiog troĹĄko, kad niekas nesuĹžinotĹł apie didĹžiausiÄ… jos gÄ—dÄ… – prieĹĄ ketverius metus

ji vienÄ… sykÄŻ jau buvo iĹĄkeldinta iĹĄ bĹŤsto, kuriame anksÄ?iau gyveno su savo sĹŤnumi. TodÄ—l su naujaisiais kaimynais moteris tik persimesdavo keliais ĹžodĹžiais, o ÄŻ didesnes kalbas nesileisdavo. Nuo to laiko, kai jiems teko iĹĄsikraustyti iĹĄ buto, motina ir sĹŤnus gyveno atskirai. Inakis dirbo informatiku ir nieko neĹžinojo apie slaptÄ… savo motinos nelaimÄ™. Jos mirtis sĹŤnĹł uĹžklupo labai netikÄ—tai. Jis negalÄ—jo net sumokÄ—ti uĹž jos laidotuves, kurios Madride vidutiniĹĄkai kainuoja apie 5 tĹŤkst. eurĹł. Alicios kĹŤnas buvo atiduotas naudoti medicinos tikslais. 6AĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;KVARĂ&#x;TAĂ&#x;LOĂ&#x;PRINĂ&#x;CEĂ&#x;SE

Po ĹĄios Madrido gyventojus sukrÄ—tusios saviĹžudybÄ—s liko daug neatsakytĹł klausimĹł. KodÄ—l Alicia neturÄ—dama pinigĹł ir toliau uĹžsispyrusiai troĹĄko gyventi viename brangiausiĹł Madrido kvartalĹł? Aplinkiniai teigia, kad ji jautÄ—si kvartalo princese ir jokiu bĹŤdu nenorÄ—jo atsisakyti privilegijos, kuri jai kainavo gyvybÄ™. DÄ—l moters mirties labai nustebo ir kvartalo klebonas: „Ji duodavo klebonijai drabuĹžiĹł ir maisto. Mes net nenutuokÄ—me, jog Alicia turÄ—jo piniginiĹł sunkumĹł.“ TÄ—vas Angelo surengÄ— klebonijoje miĹĄias Aliciai atminti. „Koks paslaptingas tas gyvenimas. Tokios pabaigos daĹžniau sulaukia tie, kurie praĹĄo iĹĄmaldos, o ne jÄ… duoda“, – miĹĄiĹł metu sakÄ— kunigas. MiĹĄios buvo vienintelis renginys, skirtas tragiĹĄkai mirusiai A.de Moral atminti.

Po visĹł ĹĄiĹł ÄŻvykiĹł D.Rybolovlevas toliau verŞėsi ÄŻ pirmÄ… jÄ… Rusijos oligarchĹł lygÄ…. Jis investavo ÄŻ „Uralkalij“ – pasaulinio lygmens kalio karbonato (potaĹĄo) kasybos bendrovÄ™. Teigiama, kad 2005-aisiais iĹĄ trÄ…ĹĄĹł gamybos D.Rybolovlevas uĹždirbo pirmÄ… jÄŻ milijardÄ… doleriĹł. Po dvejĹł metĹł padÄ—tis pasikeitÄ—. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas siekÄ—, kad paskutiniame XX a. deĹĄimtmetyje Boriso Jelcino vadovavimo laikais privatizuotos svarbiausios pramonÄ—s sritys – nafta, gamtinÄ—s dujos ir kitos Ĺžaliavos – vÄ—l atsidurtĹł Kremliui artimose rankose. Viena ĹĄiĹł ĹžaliavĹł – kalio karbonatas, pagrindinis trÄ…ĹĄĹł gamybos produktas. Tad pajutÄ™s pavojĹł D.Rybolovlevas pasirinko malonesnÄŻ nei Michailas Chodorkovskis keliÄ… – buvÄ™s koncerno „Jukos“ prezidentas sÄ—dÄ—jo kalÄ—jime, nes nenorÄ—jo parduoti savo akcijĹł. D.Rybolovlevas pasirinko nuolankesnÄŻ keliÄ…, nes turÄ—jo planÄ… B. 2010 metĹł viduryje jis pardavÄ— 53,2 proc. „Uralkalij“ akcijĹł uĹž 6,5 mlrd. doleriĹł. Naujieji savininkai – trys Kremliui artimi verslininkai. D.Rybolovlevas sukaupÄ— daugiau negu pakankamai startinio kapitalo naujai veiklai Vakaruose. Tam jis ruoĹĄÄ—si nuo seno: dar 2000-ĹłjĹł pradĹžioje Kipre sukĹŤrÄ— neskaidrĹł bendroviĹł tinklÄ…, o 2010 metais nusipirko 10 proc. „Bank of Cyprus“ akcijĹł. Ĺ i VidurĹžemio jĹŤros sala uĹžsienieÄ?iams, jei jie pakankamai daug investuoja, suteikia pilietybÄ™. Europos SÄ… jungos pilieÄ?io pasas, suteikÄ™s galimybÄ™ laisvai judÄ—ti, atvÄ—rÄ— D.Rybolovlevui keliÄ… ÄŻ graĹžiĹłjĹł ir turtingĹłjĹł pasaulÄŻ. Ir svarbiausia – ÄŻ ĹžvilgantÄŻ MonakÄ…. !PĂ&#x;V YĂ&#x;NIOĂ&#x;JOĂ&#x;APĂ&#x;LINKĂ&#x;PIR¸Ă&#x;Tg

Raudonais ir baltais dryĹžiais iĹĄmargintus „AS Monaco“ marĹĄkinÄ—lius yra vilkÄ—jusios futbolo vejos ĹžvaigĹždÄ—s: prancĹŤzas Thierry Henry, vokietis JĂźrgenas Klinsmannas, anglas Glennas Hoddle’as.


U\WDLÂąYDNDUDL

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

0LOLMDUGLHULXV'5\ERORYOHYDVSDEzJÂ?VLĂ…5XVLMRVJDOzMRODLVYDUDQNDOHLVWLSLQLJXV9DNDUXRVHÂąSUDEDQJLHPVPHQRNĂ‘ULQLDPVEĂ‘VWXL7DmLDXNDOWLQLPDLNRUXSFLMDJDOLSULYHUVWLMÂ’EzJWLLULĂ…0RQDNR

Stadiono „Louis II“ ĹžiĹŤrovai buvo didĹžiĹłjĹł klubo triumfo akimirkĹł liudininkai. PrancĹŤzijos lygoje ĹžaidĹžiantis „AS Monaco“ net septynis kartus tapo PrancĹŤzijos Ä?empionu. Bet 2011-ĹłjĹł rudenÄŻ Grimaldi ĹĄeimos pasididĹžiavimas nusirito ÄŻ antrÄ… jÄ… lygÄ…. Finansiniu poĹžiĹŤriu atsidĹŤrÄ— arti bankroto ribos. Klubo savininkas Monako kunigaikĹĄtis Albert’as II pateko ÄŻ tokiÄ… padÄ—tÄŻ, kai maĹžai klausÄ— ir dar maĹžiau reikalavo iĹĄ Ĺžmogaus, pasisiĹŤliusio gelbÄ—ti jo klubÄ…. D.Rybolovlevas, staiga pasisiĹŤlÄ™s bĹŤti gelbÄ—toju, turÄ—jo pakankamai pinigĹł, kad „AS Monaco“ galÄ—tĹł vÄ—l tapti stipria, pirmosios lygos verta komanda. 2011-ĹłjĹł gruodÄŻ D.Rybolovlevas ÄŻsigijo 66,67 proc. profesionalaus klubo akcijĹł ir jo prezidento postÄ…. Ruso statusas pasikeitÄ— per naktÄŻ. Oligarchas investavo ir ÄŻ gerus santykius su tais, kurie valdÄ— MonakÄ…. Metai iĹĄ metĹł daugÄ—jo nykĹĄtukinÄ—s valstybÄ—s tarnautojĹł, kuriuos jis per KalÄ—das pamalonindavo dovanÄ—lÄ—mis – labai geru vynu vyrus ir ĹĄampanu bei ĹĄokoladu moteris. 3KIRĂ&#x;TINĂ&#x;GIĂ&#x;ELIĂ&#x;TOĂ&#x;LAIPĂ&#x;TUĂ&#x;KAI

2014 metais D.Rybolovlevas iĹĄplÄ—tÄ— bĹŤtinĹł pamaloninti asmenĹł ratÄ…. „AS Monaco“ viceprezidento Vadimo Vasiljevo jis papraĹĄÄ—, kad ĹĄis sudarytĹł sÄ…raĹĄÄ… asmenĹł, kuriuos klubas ĹĄvenÄ?iĹł proga turÄ—tĹł palepinti dovanĹł krepĹĄiu. BuvÄ™s diplomatas, draugiĹĄkas, malonus, puikiai prancĹŤziĹĄkai kalbantis V.Vasiljevas parengÄ— 52 asmenĹł sÄ…raĹĄÄ…. Jie dar buvo padalinti ÄŻ A, B ir C kategorijas. PaÄ?iame virĹĄuje – Jo Ĺ viesybÄ— kunigaikĹĄtis Albert’as II. O toliau iĹĄskirstyti visi tie, kurie ĹĄioje miniatiĹŤrinÄ—je valstybÄ—je turi titulÄ…, valdĹžiÄ…, ÄŻtakÄ…. TaÄ?iau uĹž paslaugas teko mokÄ—ti paslaugomis. Monako policijos vadovas Regis Asso nematÄ— nieko bloga kreiptis ÄŻ oligarchÄ… su praĹĄymu. Gal jo rusĹł kalbos mokytojo sĹŤnus galÄ—tĹł atlikti praktikÄ… milijardieriaus ĹĄeimos biure? InformaciniĹł technologijĹł studentÄ… ÄŻsileisti ÄŻ bendroviĹł raizgalynÄ—s slapÄ?iausias vietas – gana drÄ…su. TaÄ?iau sudaryti terminuotÄ… dviejĹł ar trijĹł mÄ—nesiĹł darbo sutartÄŻ „AS Monaco“ su jaunu vyriĹĄkiu rusĹł oligarchui atrodÄ— gera investicija. Beveik tuo pat metu klubo vice-

prezidentas gavo laiĹĄkÄ… iĹĄ sporto vadybÄ… JAV studijuojanÄ?io 21 metĹł vaikino. IĹĄreiĹĄkÄ™s norÄ… tapti ĹžaidÄ—jĹł agentu jis pabrėŞė, kad palaiko labai gerus santykius su Monako kunigaikĹĄÄ?iu. Tai buvo Monako kunigaikĹĄtytÄ—s Stephanie sĹŤnaus Louis Ducruet, tuo metu septinto Grimaldi ĹĄeimos nario eilÄ—je ÄŻ sostÄ…, praĹĄymas. AtlikÄ™s praktikÄ… „AS Monaco“ klube L.Ducruet gavo agento darbo sutartÄŻ metams su mÄ—nesiniu 3 tĹŤkst. eurĹł atlyginimu ir tapo atsakingas uĹž klubo reikalus Azijoje. Kai turi futbolo klubÄ…, tavo biÄ?iuliams KalÄ—dos bĹŤna ne kartÄ… per metus – nemokamus bilietus valdininkams, policininkams ir jĹł ĹĄeimos nariams oligarchas dalijo tokiu tempu, kad 2015 metais klubo rinkodaros vadovas griebÄ—si uĹž galvos ir tokÄŻ dosnumÄ… apribojo. -EĂ&#x;NOĂ&#x;KĂ„Ă&#x;RIĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;AFEĂ&#x;RA

D.Rybolovlevas – drovus Ĺžmogus. GalbĹŤt dÄ—l to, kad ne itin gerai kalba prancĹŤziĹĄkai ir angliĹĄkai. TaÄ?iau greiÄ?iausiai jis tiesiog nelabai mÄ—gsta ĹžmoniĹł draugijÄ… ir iĹĄ vakarÄ—liĹł iĹĄeina vienas pirmĹłjĹł. GeguŞės mÄ—nesÄŻ per tarptautinÄŻ kino festivalÄŻ atsiskleidÄ— rusĹł oligarcho bĹŤdas. Jis buvo AIDS labdaros renginio „AmfAR“ rÄ—mÄ—jas, bet per neiĹĄvengiamÄ… pasirodymÄ… ant raudonojo kilimo savo akis slÄ—pÄ— po tamsiais akiniais. Pro fotografus praĹžingsniavo nepasisveikinÄ™s ir netarÄ™s nÄ— ĹžodĹžio. DÄ—l to D.Rybolovlevas – tragiĹĄka figĹŤra. Jis yra vienas iĹĄ 250 turtingiausiĹł pasaulio ĹžmoniĹł, turi „Airbus“, dvi didĹžiules jachtas, daugybÄ™ namĹł, taip pat brangiausius apartamentus Manhatane – 88 mln. doleriĹł (77,5 mln. eurĹł) vertÄ—s. TaÄ?iau jis nuolatos bÄ—ga ĹĄalin. RusĹł oligarcho aplinkos ĹžmonÄ—s jÄŻ apibĹŤdina kaip pamiĹĄusÄŻ dÄ—l kontrolÄ—s. Jis grieĹžtai laikosi asmeninÄ—s asistentÄ—s sudaryto susitikimĹł plano. Gyvenimas Rusijoje D.RybolovlevÄ… padarÄ— paranojiĹĄkÄ…. VandenÄŻ jis geria tiktai iĹĄ naujai atidarytĹł buteliĹł, artimiausi darbuotojai jam – tarsi ĹĄeima. Su jais kartu pietauja. Ĺ˝mogus, savo kiĹĄenÄ—je turintis pusÄ™ Monako, iĹĄ tikrĹłjĹł yra izoliuotas, vieniĹĄas ir neturintis nesavanaudiĹĄkĹł draugĹł.

To ÄŻrodymas – meno afera 2003 metais. D.Rybolovlevas parodÄ— pasitikÄ—jimÄ… ĹĄveicaru dailÄ—s kĹŤriniĹł specialistu Yves’u Bouvier. Ĺ iam tarpininkaujant rusĹł oligarchas uĹž 2 milijardus doleriĹł (1,76 mlrd. eurĹł) ÄŻsigijo senĹł ir naujĹł meistrĹł darbĹł. TaÄ?iau verslo partneriĹł ginÄ?as ÄŻsiplieskÄ— po Leonardo da Vinci garsiojo „Pasaulio IĹĄganytojo“. Oficialiai uĹž paveikslÄ… Y.Bouvier gavo 2 proc. komisiniĹł uĹž tarpininkavimÄ…. Buvusiam paveikslo savininkui ĹĄveicaras pervedÄ— 80 mln. doleriĹł (70,5 mln. eurĹł), o D.Rybolovlevui nurodÄ— 127,5 mln. doleriĹł (112,3 mln. eurĹł) kainÄ…. Y.Bouvier verslo modelÄŻ rusĹł oligarchas perprato tik po dvejĹł metĹł, kai 2015-ĹłjĹł sausÄŻ Y.Bouvier sulaikÄ— Monako policija uĹž apgavystÄ™, kuriÄ… iĹĄsiaiĹĄkino per kitÄ… jo klientÄ…. Ĺ˝inoma, padÄ—jo ir ĹĄalies teisingumo ministras, su kuriuo D.Rybolovlevas slidinÄ—jo. Nors aplink pirĹĄtÄ… suko pareigĹŤnus, rusĹł oligarchui nepavyko sau naudinga linkme pakreipti daugelÄŻ metĹł trukusio skyrybĹł proceso. D.Rybolovlevas su bĹŤsimÄ… ja sutuoktine Jelena susipaĹžino studijuodamas PermÄ—s universiteto Medicinos fakultete.

Kai turi futbolo klubÄ…, tavo biÄ?iuliams KalÄ—dos bĹŤna ne kartÄ… per metus – rusas nuolat dalijo bilietus politikams, policininkams. Pora susilaukÄ— dviejĹł dukterĹł, 2008-aisiais J.Rybolovleva ÄŻteikÄ— skyrybĹł praĹĄymÄ…. Ji kaltino vyrÄ… pernelyg daĹžnai bendravus su labai jaunomis moterimis. PrasidÄ—jo neĹĄvarus skyrybĹł karas. Galiausiai milijardieriaus Ĺžmonai pavyko iĹĄsikovoti daugiau nei 600 milijonĹł doleriĹł (528,7 mln. eurĹł). Tiesa, skyrybĹł dramÄ… jis bandÄ— kompensuoti savo dukteriai Jekaterinai, 22-ejĹł jo imperijos ÄŻpÄ—dinei. Jai buvo nupirkti patys prabangiausi apartamentai Niujorke, prie pat Centrinio parko. Ir dabar Katia gyvena kaip meĹĄkos ausyje: turi kelis privaÄ?ius lÄ—ktuvus, jachtas, vilas penkiose ĹĄa-

Ä,PDJR³Ä6FDQSL[³QXRWU

KUĂ&#x;NIĂ&#x;GAIK¸Ă&#x;TYSĂ&#x;TwSĂ&#x;KLUĂ&#x;BgĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;JUĂ&#x;TOĂ&#x;VALĂ&#x;DOĂ&#x;VU

-HNDWHULQDDXJRNDLSFDUDLWzÂąWzYDVSHUĂ…YHQWHVMDLGRYDQRMRMDFKWDVLUVDODV

lyse, tarnĹł bĹŤrÄŻ ir tiek pinigĹł, kad vargu ar pati Ĺžino tiksliÄ… sumÄ…. *AUĂ&#x;jIAĂ&#x;SIĂ&#x;LYGĂ&#x;KRIK¸Ă&#x;TAĂ&#x;TwĂ&#x;VIS

D.Rybolovlevas, kaip dabar aiĹĄkÄ—ja, jauÄ?iasi Monako krikĹĄtatÄ—viu, kurio norams niekas negali atsakyti „ne“. TaÄ?iau kaip kitaip turÄ—tĹł jaustis rusas, jei net svarbiausias nykĹĄtukinÄ—s valstybÄ—s asmuo pasiduoda jo vilionÄ—ms? Jeigu Monako kunigaikĹĄÄ?iui Albert’ui II per 2014 m. pasaulio futbolo Ä?empionatÄ… prabangius apartamentus Rio de Ĺ˝aneire parĹŤpino rusĹł oligarchas? Kaip vertinti tÄ… faktÄ…, kad 2016 metĹł rugpjĹŤtÄŻ Monako valstybÄ—s vadovas apsilankÄ— D.Rybolovlevo jachtoje, kuri inkarÄ… buvo nuleidusi Korsikoje? Ir sraigtasparniu buvo skraidinamas ÄŻ Porto VekjÄ…? „AĹĄ niekada kelias dienas iĹĄ eilÄ—s nesu praleidÄ™s su ponu Rybolovlevu, tiktai trumpam susitikÄ™s“, – gynÄ—si Monako kunigaikĹĄtis Albert’as II dabar, kai rusui pateikti kaltinimai korupcija. KunigaikĹĄtis pastaruoju metu stengiasi atsiriboti nuo savo biÄ?iulio ir tikina, kad jeigu kaltinimai pasitvirtins, D.Rybolovlevas pasitrauks iĹĄ klubo savo noru. RusĹł oligarcho pavardÄ— gerai Ĺžinoma ir specialiajam JAV prokurorui Robertui Muelleriui. Jis jau daug mÄ—nesiĹł vykdo tyrimÄ… dÄ—l galimĹł Rusijos ir prezidento Donaldo Trumpo rinkimĹł komandos nariĹł ryĹĄiĹł. PrieĹĄ 10 metĹł D.Rybolovlevas

uĹž 95 mln. doleriĹł ÄŻsigijo prabangĹł D.Trumpo bĹŤstÄ… Palm BiÄ?e (Florida). Kelios savaitÄ—s iki „The Lehman Brothers“ bankroto, kai nekilnojamojo turto kainos buvo smukusios. UĹž ĹĄiÄ… vilÄ… D.Trumpas prieĹĄ ketverius metus sumokÄ—jo tik 41 mln. doleriĹł. Ar kas nors norÄ—jo dabartinÄŻ Amerikos prezidentÄ… pamaloninti milijonais iĹĄ Rusijos, paremdamas D.Trumpo imperijÄ…? R.Muellerio prokurorĹł komandÄ… dabar jau domina, ar dar esama kitokiĹł rusĹł oligarcho ir Amerikos prezidento ryĹĄiĹł. LapkritÄŻ, kai iĹĄÄ—jo iĹĄ areĹĄtinÄ—s, D.Rybolovlevas patraukÄ— ÄŻ MaskvÄ…. Ir nuo to laiko po Monako kunigaikĹĄtystÄ™ sklando kalbos, ar tai nereiĹĄkia oligarcho pasitraukimo. Futbolo pasaulÄŻ kreÄ?ia gandas, kad „AS Monaco“ uĹžkulisiuose jau parduodamas. Klubu domisi JAV ir Kinijos investuotojai. Ar tai nÄ—ra signalas, kad rusĹł oligarchas nori imtis naujos veiklos? Gal privaÄ?ioje Skorpijo (Graikija) saloje? Mat prieĹĄ penkerius metus 88 hektarĹł plotÄ… D.Rybolovlevas ÄŻsigijo uĹž daugiau negu 100 milijonĹł doleriĹł iĹĄ buvusio laivininkystÄ—s magnato Aristotle’io Onassio anĹŤkÄ—s Athene. Ĺ iÄ… salÄ… jis iĹĄ pradĹžiĹł dovanojo savo dukrai Katiai, taÄ?iau dabar ten kurs prabangius kurortus, vilas. O kartu – saugĹł prieglobstÄŻ sau ir patikÄ—tiniams. („Der Spiegel“, LR)


Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

$PĂ?LQRVPHLOzVPDX]ROLHMXLJUzVPzN\ODGzOXĂ?WHUĂ…WRV-DPXQRVXSzVVLOSVWDQmLĂ˜MRSDPDWĂ˜LUVLHQRVHGLGzMDQmLĂ˜Â’WUĂ‘NLĂ˜Ă‚LDLVPHWDLVMDXVXJULXYRGX7DGĂ?0DKDORWHULWRULMRMHHVDQW\VERNĂ…WHOLDL

Shamshuddinas Khanas turistĹł grupes po TadĹž Mahalo teritorijÄ… vedĹžioja jau daugiau kaip 30 metĹł. Per ĹĄÄŻ laikÄ… jis apie pastato istorijÄ… pasakojo maĹžiausiai 50 pasaulio ĹĄaliĹł lyderiams – pastarÄ…jÄŻ kartÄ… Ĺ ri Lankos prezidentui Maithripalai Sirisenui ir Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu. Vyro teigimu, per pastaruosius tris deĹĄimtmeÄ?ius jo plaukai praĹžilo, o TadĹž Mahalo mauzoliejus tapo tamsesnis. ArtÄ—jant prie pastato Sh.Khanas atkreipia dÄ—mesÄŻ ÄŻ gausius ÄŻtrĹŤkius ir yranÄ?iÄ… marmuro struktĹŤrÄ….

„Jeigu nebus imtasi reikiamĹł priemoniĹł, gali tekti ĹĄÄŻ visame pasaulyje ĹžinomÄ… mauzoliejĹł iĹĄ viso nugriauti.“ ,QGLMRVDXNĂ…mLDXVLDVLVWHLVPDV

„DaĹžnai turistai iĹĄ uĹžsienio ĹĄaliĹł klausia, kodÄ—l TadĹž Mahalas nÄ—ra priĹžiĹŤrimas taip, kaip turÄ—tĹł bĹŤti. Jie klausia, kodÄ—l pastatas prarado spalvÄ… ir spindesÄŻ. Mes, gidai, neturime atsakymo. Tai yra gÄ—dinga“, – pasakojo Sh.Khanas. !MĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOSĂ&#x;MEIĂ&#x;LwSĂ&#x;ATĂ&#x;MIĂ&#x;NIĂ&#x;MAS

Ĺ is mauzoliejus pastatytas Agros miete XVII amĹžiuje. Tai padarÄ— imperatorius DĹžahan ĹĄachas. Tai buvo skirta jo mylimai karalienei Mumtaz Mahal, kuri mirÄ— gimdydama 14-Ä… jĹłdviejĹł vaikÄ…, atminti. Imperatorius statyboms panaudojo marmurÄ… iĹĄ RadĹžastano, kuris turi unikaliÄ… savybÄ™ – jis atrodo rausvas rytÄ…, baltas dienÄ…, pieno spalvos vakare. Vienas ĹžymiausiĹł Indijos poetĹł Rabindranathas Tagore ĹĄÄŻ mauzoliejĹł apibĹŤdino kaip „marmuro aĹĄarÄ… ant laiko skruosto“. 1992 metais Ä?ia buvo nufotografuota princesÄ— Diana. Ji viena sÄ—dÄ—jo prieĹĄais didingÄ… pastatÄ…. Nuotrauka buvo padaryta keli mÄ—nesiai prieĹĄ paskelbiant apie jos skyrybas su princu Charlesu. 2000 metais Ä?ia lankÄ—si Vladimiras Putinas ir dar daugelis pasaulio galingiausiĹłjĹł. Indijos turizmo ir kultĹŤros mi-

nisterija praneĹĄa, kad tarp 2010 ir 2015 metĹł ĹĄÄŻ mauzoliejĹł aplankÄ— iki 6 milijonĹł turistĹł. DidĹžiausi lankytojĹł srautai Ä?ia plĹŤsta nuo spalio iki kovo mÄ—nesio. 3UĂ&#x;SIĂ&#x;DUĂ&#x;RIAĂ&#x;SUĂ&#x;PROBĂ&#x;LEĂ&#x;MOĂ&#x;MIS

TaÄ?iau TadĹž Mahalas Ä—mÄ— prarasti savo spindesÄŻ. Silpsta pastato pamatai, o ÄŻtrĹŤkos sienose – vis didesnÄ—s. PraneĹĄama, kad virĹĄutinÄ—s minaretĹł dalys gali sugriĹŤti bet kuriuo metu. Du mauzoliejaus teritorijoje esantys bokĹĄteliai ĹĄiais metais jau nuvirto ir suduĹžo dÄ—l stipraus vÄ—jo. LiepÄ… aplinkosaugininkas ir teisininkas Maheshas Chandra Mehta kreipÄ—si ÄŻ Indijos aukĹĄÄ?iausiÄ…jÄŻ teismÄ…, kad bĹŤtĹł imamasi veiksmĹł apsaugoti TadĹž MahalÄ…. TeisÄ—jai pritarÄ— aplinkosaugininko praĹĄymui ir ÄŻsakÄ— uĹž pastato prieĹžiĹŤrÄ… atsakingoms institucijoms tuÄ?tuojau pateikti iĹĄvadas. „TadĹž Mahalas turi bĹŤti apsaugotas, taÄ?iau jei ir toliau pareigĹŤnai bus abejingi, ĹĄÄŻ pastatÄ… reikÄ—s uĹždaryti. O jei nesiimsime reikiamĹł priemoniĹł, ĹĄÄŻ mauzoliejĹł gali tekti iĹĄ viso nugriauti“, – teigÄ— AukĹĄÄ?iausiojo teismo atstovai. +OĂ&#x;VOĂ&#x;JAĂ&#x;ILĂ&#x;GgĂ&#x;LAIĂ&#x;Kg

M.Ch.Mehta valdĹžios dÄ—mesÄŻ ÄŻ rĹŤpinimÄ…si TadĹž Mahalu bando atkreipti nuo praÄ—jusio amĹžiaus devintojo deĹĄimtmeÄ?io. Jau prieĹĄ kelis deĹĄimtmeÄ?ius aplinkosaugininkai buvo susirĹŤpinÄ™ dÄ—l naftos perdirbimo ÄŻmonÄ—s atidarymo Maturos mieste, vos 50 kilometrĹł nuo TadĹž Mahalo. 1978 metais Agros mieste ir aplink jÄŻ buvo atliktas oro kokybÄ—s tyrimas. Ekspertai pamatÄ—, kad ore labai padaugÄ—jÄ™ sieros dvideginio. Nepaisant neigiamo poveikio ĹžmonÄ—ms, ĹĄios tarĹĄos efektas TadĹž Mahalui buvo gerokai praŞōtingesnis. Sieros dvideginis kartu su kitomis ÄŻ aplinkÄ… iĹĄsiskirianÄ?iomis cheminÄ—mis medĹžiagomis debesyse virsta rĹŤgĹĄtiniu lietumi. UNESCO ekspertai, atlikÄ™ tyrimÄ…, paskelbÄ—, kad mauzoliejus dÄ—l rĹŤgĹĄtinio lietaus ir apnaĹĄĹł sluoksnio gelsta. 1984 metais M.Ch.Mehta kreipÄ—si ÄŻ AukĹĄÄ?iausiÄ… jÄŻ teismÄ… tvirtindamas, kad liejyklos, chemijos pramonÄ— ir naftos perdirbimo ga-

myklos yra pagrindinÄ— prieĹžastis, dÄ—l kurios pasikeitÄ— TadĹž Mahalo spalva. uMwĂ&#x;SIĂ&#x;RAĂ&#x;DIĂ&#x;KAĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NIĂ‹

Tik po devyneriĹł metĹł teisÄ—jai paskelbÄ— sutinkantys su ĹĄia iĹĄvada ir sukĹŤrÄ— priemoniĹł, kuriĹł bus imtasi, kad regione sumaŞėtĹł tarĹĄa, sÄ…raĹĄÄ…. Buvo ÄŻsakyta uĹždaryti netoli TadĹž Mahalo ir aplink Agros miestÄ… esanÄ?ias chemijos pramonÄ—s ÄŻmones. Regione ÄŻmonÄ—s nebegalÄ—jo naudoti angliĹł, todÄ—l kaip kurÄ… Ä—mÄ— naudoti gamtines dujas. Mieste buvo uĹždrausti dyzelinu varomi automobiliai, iĹĄ regiono taip pat turÄ—jo bĹŤti iĹĄkeltos odos raugyklos. Jamunos upÄ—je, prie kurios stovi TadĹž Mahalas, ĹžmonÄ—ms buvo uĹždrausta skalbti drabuĹžius ir vesti Ä?ia gyvulius. O 1998 metais Ä?ia buvo ÄŻkurta TadĹž Mahalo trapecijos zona, kuri apÄ—mÄ— daugiau nei 10 tĹŤksanÄ?iĹł kvadratiniĹł kilometrĹł plotÄ…. ÄŒia nebuvo galima kurti sunkiosios pramonÄ—s ÄŻmoniĹł. M.Ch.Mehta pasakojo, kad daug kas galÄ—jo bĹŤti kitaip, jeigu valdĹžios pareigĹŤnai bĹŤtĹł paisÄ™ AukĹĄÄ?iausiojo teismo nurodymĹł. Dyzelinu varomi automobiliai ir toliau vaĹžinÄ—jo nestabdomi, o vietiniai pramonininkai pradÄ—jo protestÄ… prieĹĄ suvarĹžymus. Jie ÄŻkĹŤrÄ— organizacijÄ…, kurios ĹĄĹŤkis: „PaĹĄalinkite TadĹž MahalÄ…, iĹĄsaugokite pramonÄ™!“ 0AĂ&#x;VOĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;KEĂ&#x;LIAĂ&#x;VANĂ&#x;DUO

CheminÄ—s medĹžiagos toliau buvo iĹĄmetamos ÄŻ Jamunos upÄ™, o tarĹĄos lygis kilo milĹžiniĹĄku greiÄ?iu. Ĺ˝monÄ—s ir toliau savo drabuĹžius skalbÄ— ir galvijus girdÄ— ĹĄioje upÄ—je. GrÄ—smÄ— TadĹž Mahalui pradÄ—jo kilti ne tiktai iĹĄ oro, bet ir iĹĄ vandens, kur situacija taip pat pasiekÄ— kritinÄŻ lygÄŻ. Jamunos upÄ— yra viena labiausiai uĹžterĹĄtĹł pasaulyje. „Gamyklos nuo Delio iki Agros ÄŻ upÄ™ pila chemikalus ir kitokias atliekas“, – teigÄ— aplinkosaugininkas Brijas Khandelwalas. Jis pasakojo, jog vien Agros mieste yra bent 90 gamyklĹł, kurios neapdorotas atliekas pila ÄŻ upÄ™. Ĺ˝uvys negali gyventi tokiomis sÄ…lygomis, o kadangi nÄ—ra gyventojĹł vandenyje, musÄ—s, uodai ir kiti vabzdĹžiai karaliauja aplink TadĹž MahalÄ… ir dabina jÄŻ savo iĹĄmatomis. Geros kokybÄ—s vandens trĹŤkumas taip pat veikia pastato struktĹŤrÄ….

7DGĂ?0DKDOH\UDODQNÂ?VLSULQFHVz'LDQD93XWLQDVLUGDUGDXJ\EzSDVDXOLRJD OLQJĂ˜MĂ˜,Ă…MĂ˜QXRWUDXNĂ˜JDOLPDSDPDW\WLNDLSNHLmLDVLPDX]ROLHMDXVVSDOYD Ă„5HXWHUV³Ä6FDQSL[ÂłQXRWU

7DGĂ?0DKDORPDX]ROLHMXV\UDWXUEĂ‘WĂ?LQRPLDXVLDV,Q GLMRVSDVWDWDVNXULVSHUPHWXVSULWUDXNLDPLOLMRQXV WXULVWĂ˜7DmLDXGzOYDOGĂ?LRVDSODLGXPRLUPLOĂ?LQLĂ…NRV WDUĂ…RVSDVDXOLRSDYHOGREUDQJDNPHQLVJDOLLĂ…Q\NWL

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

!MĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOSĂ&#x;MEIĂ&#x;LwSĂ&#x;SIMĂ&#x;BOĂ&#x;LIUIĂ&#x;GREĂ&#x;SIAĂ&#x;SUĂ&#x;NYKĂ&#x;TI

Mauzoliejus pastatytas ant 180 ĹĄuliniĹł ir juose ÄŻrengtĹł mediniĹł struktĹŤrĹł, kurioms visus metus reikia vandens. +ONSTĂ&#x;RUKĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;SUGĂ&#x;RIĂ&#x;Ă„TI

Istorikas profesorius Ramnathas Subramanianas teigia, jog ĹĄis mauzoliejus yra neÄŻprastas, nes pastatytas prie pat upÄ—s kranto. Jo teigimu, jei konstrukcijoms nepakanka vandens, pastatÄ… laikantis medis gali sausÄ—ti, lĹŤĹžti ir pĹŤti. Statant TadĹž Mahalo mauzoliejĹł dauguma verslo telkÄ—si aplink upÄ™, taÄ?iau augant gyventojĹł skaiÄ?iui ir statant ÄŻvairias gamyklas sulÄ—tÄ—jo upÄ—s tÄ—kmÄ—. „Jamunos upÄ—, kuri iĹĄteka iĹĄ HimalajĹł kalnĹł, yra smarkiai nusekusi ir Agros mieste atrodo tarytum kanalizacijos vamzdis“, – teigÄ— B.Khandelwalas. Vandens lygis regione nuo 1980ĹłjĹł sumaŞėjo beveik 20 metrĹł. B.Khandelwalas tikina, kad tik atkĹŤrus buvusÄŻ vandens lygÄŻ bus iĹĄsaugotas mauzoliejus. „Vien tiktai kupolas sveria 12,5 tĹŤkst. tonĹł, tad pamatai visada

turi iĹĄlikti stiprĹŤs“, – sakÄ— aplinkosaugininkas. )SĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;NIOĂ&#x;AMAĂ&#x;TOĂ&#x;PUOĂ&#x;SEĂ&#x;LwĂ&#x;TOĂ&#x;JAI

Aplink mauzoliejaus teritorijÄ… ÄŻsikĹŤrÄ™s TadĹž GandĹžo rajonas – jame gyvena daugiausia TadĹž Mahalo statytojĹł palikuoniai. TaÄ?iau ĹĄie ĹžmonÄ—s, kurie iĹĄmano tradicinÄŻ amatÄ…, irgi palikti likimo valiai. Sh.Khanas ÄŻsitikinÄ™s, kad tiktai ĹĄie ĹžmonÄ—s ir jĹł Ĺžinojimas gali padÄ—ti iĹĄsaugoti pasaulinio paveldo objektÄ…, bet jĹł gyvenamasis rajonas dÄ—l maŞų pajamĹł pamaĹžu pavirsta lĹŤĹĄnynu. Ekspertai ir vietos gyventojai atkreipia dÄ—mesÄŻ, kad reikia paĹžvelgti ÄŻ tai, kaip TadĹž Mahalu buvo rĹŤpinamasi MogolĹł ir BritĹł imperijĹł valdymo metais, tik tuomet bus galima iĹĄsaugoti ĹĄÄŻ amĹžinos meilÄ—s simbolÄŻ. Tai galima pasiekti tik iĹĄvalius Jamunos upÄ™ ir ÄŻ pagalbÄ… pasitelkus TadĹž GandĹžo gyventojus. SilpnÄ—jant pastato pamatams jis nerimauja, kad greitai ateis diena, kai iĹĄ TadĹž Mahalo liks tiktai prisiminimas. (BBC, LR)


U\WDLÂąYDNDUDL

$3QXRWU

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS IĹĄrinko ÄŻpÄ—dinÄ™ KrikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł sÄ… jungos (CDU) delegatai nutarÄ—, kad partijos lyderio poste Vokietijos kanclerÄ™ A.Merkel pakeis A.Kramp-Karrenbauer (nuotr.). 56-eriĹł partijos generalinÄ— sekretorÄ— per antrÄ… jÄŻ balsavimo turÄ… uĹžsitikrino 517 iĹĄ 1001 delegato balsĹł. Kovoje dÄ—l partijos pirmininko posto A.Krem-Karrenbauer aplenkÄ— sveikatos apsaugos ministrÄ… J.SpahnÄ… ir verslininkÄ… F.MerzÄ…. A.Merkel CDU pirmininko pareigas Ä—jo nuo 2000 metĹł. Spalio pabaigoje ji paskelbÄ—, kad nebesieks partijos pirmininko posto, o 2021 metais uĹžleis ir kanclerio vietÄ….

3UDzMXVÂ’VDYDLWJDOÂ’GLGĂ?LDXVLDVVPXUWDVVRVWLQzMHSUDVLYHUĂ?zSULH7ULXPIRDUNRVNXUĂ?PRQzVNHLNz3UDQFĂ‘]LMRVSUH]LGHQWjYDGLQRMÂ’DURJDQWLĂ…NXPRQDUFKX

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IEjIAIĂ&#x;PAĂ&#x;BUĂ&#x;DOĂ&#x;NEĂ&#x;RIĂ&#x;MAUDAMI Ă„-DXmLDXVLO\JEĂ‘mLDXDWVLGĂ‘UXVLNDURODXNH³¹WDLS GLHQUDĂ…mLXLSDVDNRMR3DU\Ă?LXMHJ\YHQDQWLOLHWXYz SRNXULRVODQJDLVSUDzMXVÂ’VDYDLWJDOÂ’Y\NRULDXĂ…zV 7DL3UDQFĂ‘]LMRVVRVWLQzMHJDOLSDVLNDUWRWLLUĂ…LDQGLHQ Ketina teisti jĹŤreivius Rusija teigia, kad ukrainieÄ?iĹł jĹŤreiviai, kuriuos ji sulaikÄ—, kai KerÄ?Ä—s sÄ…siauryje uŞėmÄ— tris laivus, bus teisiami uĹž jĹŤrĹł sienos paĹžeidimÄ…. Ĺ iuo metu 24 ukrainieÄ?iĹł jĹŤreiviai laikomi tardymo izoliatoriuje. NeĹžinoma, ar po teismo jiems galÄ—tĹł bĹŤti suteikta malonÄ— ir ar jie galÄ—tĹł bĹŤti paleisti per apsikeitimÄ… belaisviais su Kijevu.

NebegelbÄ—s ĹžmoniĹł Organizacija „Gydytojai be sienĹłâ€œ (pranc. „Medecins sans frontieres“) praneĹĄÄ— buvusi priversta nutraukti migrantĹł gelbÄ—jimo operacijas, kurias vykdÄ— jos laivas „Aquarius“. NevyriausybinÄ— organizacija teigÄ—, kad tokÄŻ sprendimÄ… teko priimti dÄ—l Europos ĹĄaliĹł nuolatiniĹł iĹĄpuoliĹł, nukreiptĹł ÄŻ paieĹĄkos ir gelbÄ—jimo operacijas. Nuo to laiko, kai buvo panaikinta „Aquarius“ registracija, laivas buvo ÄŻstrigÄ™s Marselio uoste.

PlaÄ?iau atvers duris SparÄ?iai senstanti Japonija ÄŻsileis ÄŻ ĹĄalÄŻ daugiau darbo imigrantĹł. Atkakliai prieĹĄinantis opozicijai aukĹĄtieji parlamento rĹŤmai turÄ—tĹł galutinai pritarti imigracijos kontrolÄ—s ÄŻstatymo reformai. Naudos iĹĄ to turÄ—tĹł 14 sriÄ?iĹł, kurios ypaÄ? jauÄ?ia darbo jÄ—gos stygiĹł. Tai, be kita ko, yra statybĹł ir ĹžemÄ—s ĹŤkio, gastronomijos bei seneliĹł prieĹžiĹŤros sektoriai. VyriausybÄ— norÄ—tĹł, kad balandÄŻ ÄŻsigaliojus reformai pirmaisiais metais atvyktĹł 47,5 tĹŤkst. darbo imigrantĹł, kurie turÄ—tĹł teisÄ™ ribotÄ… laikÄ… bĹŤti ĹĄalyje. Per vÄ—lesnius penkerius metus jĹł skaiÄ?ius iĹĄaugtĹł iki 345 tĹŤkst.

Ĺ˝uvo per apiplÄ—ĹĄimÄ… MaĹžiausiai 12 ĹžmoniĹł Ĺžuvo per susiĹĄaudymÄ…, kilusÄŻ mÄ—ginant apiplÄ—ĹĄti banko skyriĹł Brazilijos ĹĄiaurÄ—s rytuose. Incidentas ÄŻvyko naktÄŻ ÄŻ penktadienÄŻ Searos valstijos Milagreso mieste. GrupÄ— ginkluotĹł nusikaltÄ—liĹł paÄ—mÄ— ÄŻkaitais kelis vietos gyventojus ir patraukÄ— plÄ—ĹĄti banko. Netrukus kilo susiĹĄaudymas su policija. Jis, pasak maÄ?iusiĹłjĹł, truko apie 20 minuÄ?iĹł. Gautomis Ĺžiniomis, nuo ĹĄautiniĹł ĹžaizdĹł mirÄ— 12 ĹžmoniĹł. Ĺ˝uvusiĹłjĹł tapatybÄ— dar nenustatyta, tarp jĹł – du vaikai.

Jo r ĹŤ nÄ— PAU Ĺ˝ I E N Ä– LR korespondentÄ—

Ĺ iandien ParyĹžius pabudo tvyrant ÄŻtampai: Eiffelio bokĹĄtas uĹždarytas, gatvÄ—se – 8 tĹŤkst. policijos pareigĹŤnĹł, ĹĄarvuoÄ?iai, daugybÄ— parduotuviĹł ir restoranĹł – uĹžkaltais langais. Vadinamieji geltonĹłjĹł liemeniĹł protestai, prasidÄ—jÄ™ dÄ—l nepasitenkinimo padidintu mokesÄ?iu degalams, pavirto masiniu pasiprieĹĄinimu prezidento Emmanuelio Macrono politikai. Nors vyriausybÄ— atsitraukÄ— ir paĹžadÄ—jo bent pusmetÄŻ nebranginti dyzeliniĹł degalĹł, protestuotojai neatsitraukÄ—. Dabar skirtingos grupÄ—s turi ÄŻvairiĹł priekaiĹĄtĹł prezidentui.

„Kadangi ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ ParyĹžiuje protestas bus dar didesnis, tikrai nenoriu bĹŤti namuose.“ ,kHVQXODLW \Wz

„Mus visus vienija pono Macrono arogancija“, – sakÄ— protestuotojai, kurie ketvirtadienÄŻ ir penktadienÄŻ tarÄ—si, kaip ĹĄiandien vykdys protesto akcijas. 3AĂ&#x;VAITĂ&#x;GAĂ&#x;LÂ?Ă&#x;I¸Ă&#x;V YKSĂ&#x;I¸Ă&#x;NAĂ&#x;MĂ‹

ParyĹžiuje studijuojanti Ieva ÄŒesnulaitytÄ— gyvena netoli Triumfo arkos, kur praÄ—jusÄŻ sekmadienÄŻ vyko didĹžiulÄ—s riauĹĄÄ—s. LietuvÄ— pasakojo, kad neketina ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ pasilikti namuose. „Kaip tik dabar kraunuosi kuprinÄ™, vaĹžiuosiu savaitgaliui apsistoti pas draugÄ™ ÄŻ kitÄ… ParyĹžiaus galÄ…, – „Lietuvos rytui“ penktadienÄŻ sakÄ— I.ÄŒesnulaitytÄ—. – Policijos iĹĄplatintame praneĹĄime nurodyta, kuriose gatvÄ—se bus protestas. Taigi visi arba kur nors iĹĄvaĹžiuoja, arba visÄ… savaitgalÄŻ neis ÄŻ gatvÄ™. Kadangi ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ protestas bus dar didesnis, tikrai nenoriu pasilikti namuose.“ LietuvÄ— pasakojo, kad pirmieji protestai prieĹĄ kelias savaites nebuvo tokie arĹĄĹŤs, taÄ?iau praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ, kai prasidÄ—jo riauĹĄÄ—s, Ieva nekÄ—lÄ— kojos iĹĄ namĹł. „Kai buvo pirmasis protestas, net nuÄ—jau jo paĹžiĹŤrÄ—ti. Nebuvo labai baisu, tik susirinko daugy-

bÄ— ĹžmoniĹł, liepsnojo keli lauĹžai, – prisiminÄ— paĹĄnekovÄ—. – TaÄ?iau praÄ—jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ nÄ—jau iĹĄ namĹł, nes ir metro buvo uĹždarytas, ir autobusai nevaĹžiavo. Tik klausiausi sraigtasparniĹł ir sprogimĹł garsĹł – matyt, tai buvo aĹĄariniĹł dujĹł balionĹł sprogimai. GirdÄ—jau, kaip ĹžmonÄ—s marĹĄiruoja ir skanduoja.“ .IOĂ&#x;KOĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;RYĂ&#x;Ă€IEĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;TURĂ&#x;Tg

Po protestĹł ParyĹžiaus centras buvo suniokotas, gyventojai patyrÄ— dideliĹł nuostoliĹł. I.ÄŒesnulaitytÄ— pasakojo, kad aplinkui protesto vietas gyvenantys ĹžmonÄ—s labai nepatenkinti dÄ—l to, kas vyksta ĹĄiomis savaitÄ—mis. „Visur aplinkinÄ—se gatvÄ—se parduotuviĹł langai buvo iĹĄdauĹžyti, ĹĄalikelÄ—se buvo nemaĹžai sudegintĹł automobiliĹł. Protestuotojai ÄŻsiverŞė ÄŻ turtingĹł ĹžmoniĹł laiptines ir priraĹĄnÄ—jo grasinimĹł. Triumfo arka taip pat buvo apraĹĄinÄ—ta, bet jÄ… jau nuplovÄ—, – pasakojo I.ÄŒesnulaitytÄ—. – Buvo labai nejauku, visÄ… dienÄ… lydÄ—jo toks jausmas, tarsi bĹŤÄ?iau atsidĹŤrusi karo lauke.“ Per protestus praÄ—jusÄŻ savaitgalÄŻ buvo suĹžeista 130 ĹžmoniĹł, o 400 buvo suimti uĹž neramumĹł kurstymÄ…. Policijos teigimu, taikius protestuotojus, kurie pradÄ—jo „geltonĹłjĹł liemeniĹłâ€œ judÄ—jimÄ…, labai ÄŻaudrina ÄŻ jĹł gretas ÄŻsimaiĹĄÄ™ radikalai ir provokatoriai, kurie siekia sukelti suirutÄ™, kurstyti smurtÄ…, taÄ?iau neturi jokiĹł politiniĹł tikslĹł. „TurÄ—jome ÄŻtarimĹł, kad ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ „geltonosios liemenÄ—s“ gali bandyti niokoti gatviĹł infrastruktĹŤrÄ…, taip pat griauti statybvietes ar paÄ—mÄ™ iĹĄ jĹł daiktus daryti kitiems ĹžalÄ…. BĹŤtent todÄ—l mes iĹĄveŞėme visus stiklo konteinerius, statybĹł technikÄ…, sutvirtinome tvoras, prie statybvieÄ?iĹł bus sustiprinta apsauga“, – pasakojo policijos vadovai, paĹžymÄ—jÄ™ 14 taĹĄkĹł, aplink kuriuos gali telktis mitinguotojai. $AUGĂ&#x;SKIRĂ&#x;TINĂ&#x;GĂ‹Ă&#x;TIKSĂ&#x;LĂ‹

LapkriÄ?io viduryje keliĹł blokada prasidÄ—jÄ™ protestai virto masiniu judÄ—jimu, kuris nÄ—ra visiĹĄkai vieningas, mat protestĹł dalyviai deklaruoja skirtingus tikslus ir neturi jokiĹł konkreÄ?iĹł vadovĹł.

3UDzMXVÂ’VDYDLWJDOÂ’VXGHJLQWRVEHYHLNGYLGHĂ…LPW\VSDU\Ă?LHmLĂ˜DXWRPRELOLĂ˜

„Geltonosioms liemenÄ—ms“ paĹžadĹł dÄ—l dyzelino negana – jie nepatenkinti elitistine ĹĄalies vadovo politika. Dabar ĹĄie degalĹł kainoms besiprieĹĄinÄ™ ĹžmonÄ—s reikalauja dar didesnio mokesÄ?iĹł apkarpymo ir dar dosnesnÄ—s vyriausybÄ—s paramos. „Viskas sukasi jau nebe apie kokius nors degalĹł mokesÄ?ius. Mes juk gyvename beprotiĹĄkame pasaulyje, kur turtingieji, palyginti su vargĹĄais, nieko nemoka. O vargingieji nuolatos apiplÄ—ĹĄiami. UĹžteks ĹĄitĹł elito ĹžaidimĹłâ€œ, – siuto 41-eriĹł vieniĹĄa motina Isabelle. KetvirtadienÄŻ vyriausybÄ—s atstovai susitiko su SunkveĹžimiĹł vairuotojĹł sÄ… junga, kurios nariai blokavo keliÄ… dÄ—l dyzelino kainĹł. TaÄ?iau jie pareiĹĄkÄ—, kad, nepaisant degalĹł mokesÄ?io atĹĄaukimo, jie tÄ™s protestus, nes nori didesniĹł atlyginimĹł. Be to, prie protestĹł prisidÄ—jo ir mokiniai bei studentai. Ĺ iÄ… savaitÄ™ mokiniai susipeĹĄÄ— su policininkais, degino konteinerius. Jie nepatenkinti universitetĹł priÄ—mimo procedĹŤromis ir kylanÄ?iu mokesÄ?iu uĹž mokslÄ…. Ĺ eĹĄtadienÄŻ ÄŻ streikÄ… iĹĄeis ir dalis ĹžmoniĹł iĹĄ policijos administracijos – tai dar labiau sunkins saugumo uĹžtikrinimÄ… PrancĹŤzijos sostinÄ—je. Dauguma policininkĹł neketina jungtis prie protestuotojĹł, bet perspÄ—ja: ÄŻ jĹł gretas ÄŻsimaiĹĄo radikalĹŤs provokatoriai, kuriĹł tikslas – dar labiau eskaluoti neramumus ir kelti riauĹĄes. „Nepasitenkinimas socialine nelygybe, valdĹžios palankumu turtingiesiems yra pagrindas. Bet negirdÄ—ti visiĹĄkai vieningo protestuotoju balso, o radikalesnÄ— jĹł dalis sunkina derybas nuo-

saikesniems protestuotojams ir gadina jĹł ÄŻvaizdÄŻâ€œ, – esamÄ… situacijÄ… komentavo ParyĹžiuje gyvenanti I.ÄŒesnulaitytÄ—. 3MĂ„Ă&#x;GISĂ&#x;EKOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KAI

DegalĹł mokesÄ?io nukÄ—limas maĹžiausiai pusmeÄ?iui turÄ—s neigiamĹł pasekmiĹł PrancĹŤzijos ekonomikai. SkaiÄ?iuojama, jog ÄŻ PrancĹŤzijos 2019 metĹł biudĹžetÄ… dÄ—l to nebus surinkta maĹžiausiai 2 mlrd. eurĹł planuojamĹł pajamĹł, o tai atitinka 0,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). PrancĹŤzijos vyriausybÄ— teigia, kad jeigu sumaŞės mokesÄ?iai, turÄ—s sumaŞėti ir biudĹžeto iĹĄlaidos, nes ĹĄalies skola jau ir taip nemenka. ES prognozÄ—mis, PrancĹŤzijos valstybÄ—s skola 2018 metais pasieks 98,7 proc. BVP, gerokai virĹĄys ES nustatytÄ… 60 proc. BVP ribÄ… ir bus didesnÄ— uĹž euro zonos vidurkÄŻ, kuris sudaro apie 86,9 proc. BVP. Protestuotojai ir jĹł reikalavimai bei elgesys skaudĹžiai smogÄ— ir prekybininkams: juk dabar vienas pelningiausiĹł laikotarpiĹł, kai ĹžmonÄ—s perka dovanas. ParyĹžiaus verslo ÄŻmonÄ—s, kurios ÄŻsikĹŤrios netoli protesto ĹžidiniĹł, savaitgaliais neveikia. O po riauĹĄiĹł jos skaiÄ?iuoja nuostolius: iĹĄ grindinio iĹĄluptomis plytelÄ—mis iĹĄdauĹžytos vitrinos, iĹĄvogtos prekÄ—s, suniokotas interjeras. Nejaukiai jauÄ?iasi ir turistai, kurie ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ negalÄ—s aplankyti PrancĹŤzijos sostinÄ—s ÄŻĹžymybiĹł. Eiffelio bokĹĄtas, OrsÄ— muziejus ir Didieji rĹŤmai bus uĹždaryti saugumo sumetimais. „Reikia apsaugoti kultĹŤrios vertybes nuo ÄŻnirĹĄio“, – sakÄ— PrancĹŤzijos kultĹŤros ministras Franckas Riesteras.


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

4Ă„KSĂ&#x;TANTĂ&#x;MEĂ&#x;jIOĂ&#x;KARĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;PINĂ&#x;DAĂ&#x;MAĂ&#x; ;;DSDEDLJRMHÂą;;,D SUDGĂ?LRMHJLPÂ?Ă?PRQzV QHVNXEDNXUWLĂ…HLPRVLU VXVLODXNWLYDLNĂ˜EHWODL NjLUUĂ‘SHVWÂ’PLHODLVNLULD J\YĂ‘QDPVĂ‚LNDUWD\SDm SODmLDLDWYHULDSLQLJLQHV NDGMĂ˜DXJLQWLQLVJDXWĂ˜ YLVNjNDV\UDJHULDXVLD Va i d a Ĺ˝ I R GU L I E N Ä–

„Tomai, Tomai! Tomuk, ateik Ä?ia!“ – parke savo neklauĹžadÄ… ĹĄaukia jauna pora. O atbÄ—gusÄŻ iĹĄpuoselÄ—tÄ… juodakailÄŻ retriverÄŻ dĹžiugiai apkabina ir iĹĄbuÄ?iuoja. „Šiandien daugelis ÄŻ gyvĹŤnus ĹžiĹŤri kaip ÄŻ vaikĹł pakaitalÄ…, ypaÄ? vieniĹĄiai ir daug dirbantys tĹŤkstantmeÄ?io kartos (ĹžmonÄ—s, gimÄ™ nuo XX a. 9-ojo deĹĄimtmeÄ?io iki XXI a. 1-ojo deĹĄimtmeÄ?io. – Red.) atstovai bei jaunos poros, kurios dar negali sau leisti susilaukti vaiko“, – sako ManÄ?esterio verslo mokyklos profesorius, organizacinÄ—s psichologijos ir sveikatos mokslĹł specialistas Cory Cooperis. Kaip teigia mokslininkas, jaunuoliams, kuriems sunku surasti laiko ĹžmogiĹĄkiems santykiams, gyvĹŤnas tampa „kaĹžkuo, pas kÄ… grÄŻĹžti namo, kÄ… gali apkabinti ir mylÄ—ti“. Dar vienas privalumas, priduria jis, – kad bendri interesai suartina, taigi augintiniai padeda savo ĹĄeimininkams uĹžmegzti ryĹĄius su kitais gyvĹŤnĹł mylÄ—tojais. O bĹŤsimieji tÄ—vai taip tarsi pasitikrina, ar sugebÄ—s prisiimti atsakomybÄ™ ir rĹŤpintis visiĹĄkai nuo jĹł priklausomu ĹžmoguÄ?iu. 'YĂ&#x;VĂ„Ă&#x;NAIĂ&#x;VIEĂ&#x;TOJĂ&#x;KĂ„DIKIĂ‹

JAV net 72 procentai 21–37 metĹł ĹžmoniĹł laiko kokÄŻ nors gyvĹŤnÄ—lÄŻ. Kompanijos „TD Ameritrade“ tyrimo duomenimis, populiariausi – ĹĄunys ir katÄ—s (atitinkamai 56 ir 36 proc. visĹł augintiniĹł), po jĹł rikiuojasi ĹžuvytÄ—s (12 proc.), paukĹĄÄ?iai (7 proc.), drieĹžai, vÄ—Ĺžliai ir kitos reptilijos (4 proc.), triuĹĄiai (3 proc.) ir kiti gyvĹŤnai.

„Šuo niekada nebus Ĺžmogus, kaip ir Ĺžmogus niekada nebus ĹĄuo. Ĺ Ä—rimo, auklÄ—jimo metodai neturi bĹŤti taikomi lyg susilaukus vaiko.“ ,1RUNXWz

Daugiau kaip du treÄ?daliai (67 proc.) ĹĄiĹł ĹžmoniĹł ÄŻ savo augintinÄŻ Ĺžvelgia kaip ÄŻ „kailiniuotÄ… kĹŤdikÄŻâ€œ (ang. „fur baby“). Septyni iĹĄ deĹĄimties prisipaĹžino, kad ÄŻsigijÄ™ naujÄ… gyvĹŤnÄ… mielai iĹĄeitĹł motinystÄ—s ar tÄ—vystÄ—s atostogĹł, jeigu tik darbdavys suteiktĹł tokiÄ… galimybÄ™. „ŽmonÄ—s ĹĄiais laikais neÄŻtikÄ—tinai emociĹĄkai prisiriĹĄa prie savo gyvĹŤnĹł, ir tai labai jausmingas, artimas ryĹĄys. Jie gyvĹŤnus laiko savo ĹĄeimos nariais, perka jiems dovanas, siunÄ?ia kitiems artimiesiems atvirukus jĹł vardu“, – teigia Voriko universiteto sociologijos profesorÄ— Nickie Charles. TyrinÄ—dama ĹžmoniĹł ir augintiniĹł santykius ji padarÄ— iĹĄvadÄ…, kad toks poĹžiĹŤris artimesnis tĹŤkstantmeÄ?io kartos atstovams, nes

1DPLQLDLJ\YĂ‘QzOLDLOHSLQDPLNDLSQLHNDGDDQNVmLDX3UDĂ…PDWQLRVĂ…XNXRVHQRVNXULDPRVQHWLNNXGOLDPVĂ…XQLPVEHWLUNDWzPVÂąMĂ˜NDLOLXNDVLĂ…VNXWLQzMDPDV

jie, palyginti su vyresniais gyvĹŤnĹł ĹĄeimininkais, reÄ?iau turi vaikĹł. TodÄ—l nenuostabu, kad ir brisiĹł, sargiĹł bei murkliĹł era baigiasi, – gyvĹŤnams vis daĹžniau suteikiami ĹžmoniĹł vardai. GyvĹŤnĹł draudimo paslaugas teikianÄ?ios bendrovÄ—s „John Lewis Finance“ duomenimis, tarp populiariausiĹł ĹĄunĹł ir kaÄ?iĹł vardĹł JungtinÄ—je KaralystÄ—je ĹĄiemet – Charlie, Alfie, Molly ir Phoebe, kuriais visai neseniai buvo vadinami tik ĹžmonÄ—s. )¸SIPĂ„TwĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JARĂ&#x;DIĂ&#x;NwĂ&#x;RINĂ&#x;KA

„Ši tĹŤkstantmeÄ?io kartos meilÄ— gyvĹŤnams kursto vartotojiĹĄkÄ… elgsenÄ…. PaklausÄ… skatinanti garsenybiĹł kultĹŤra jaunus Ĺžmones veikia nepalyginti stipriau negu bet kuriÄ… kitÄ… amĹžiaus grupę“, – aiĹĄkina N.Charles. Taigi neblogai uĹždirbantys, bet laiko stokojantys ir vaikĹł neturintys jauni ĹžmonÄ—s netaupydami lepina savo „kailiniuotus kĹŤdikius“. „TD Ameritrade“ skaiÄ?iavimais, ĹĄunÄŻ turintis tĹŤkstantmeÄ?io kartos atstovas per metus jam iĹĄleidĹžia vidutiniĹĄkai 1,3 tĹŤkst. doleriĹł (1,15 tĹŤkst. eurĹł), o katei skiriama apie 915 doleriĹł (per 800 eurĹł). Visa karta JAV per metus iĹĄleidĹžia 67 mlrd. doleriĹł (59 mlrd. eurĹł) ĹĄunims ir 33,5 mlrd. doleriĹł (29,5 mlrd. eurĹł) katÄ—ms. „Visi nori, kad jĹł augintiniai bĹŤtĹł sveiki ir laimingi, bet tĹŤkstantmeÄ?io karta savo gyvĹŤnams trokĹĄta daugiau ĹžmogiĹĄkĹł produktĹłâ€œ, – paĹžymi rinkos tyrimĹł bendrovÄ—s „Mintel“ analitikÄ— Chana Baram. GyvĹŤnams skirta kosmetika, SPA procedĹŤros, aukĹĄÄ?iausios kokybÄ—s Ä—dalas ir dizaineriĹł aksesuarai, o ĹĄvenÄ?iĹł proga – suderinti augintinio ir ĹĄeimininko drabuĹžiai, „Pawsecco“ (nealkoholinis vynas ĹĄunims. – Aut.), taip pat tortai iĹĄ mÄ—sos ir grĹŤdĹł. Tai tik dalis prekiĹł, kurios naminiĹł gyvĹŤnĹł rinkÄ… JungtinÄ—je KaralystÄ—je 2018 metais iĹĄpĹŤtÄ— iki 1,7 mlrd. svarĹł (1,9 mlrd. eurĹł). „Mintel“ prognozuoja, kad per ateinanÄ?ius penkerius metus ĹĄi suma padidÄ—s dar 25 proc. )¸Ă&#x;MAĂ&#x;NIOĂ&#x;SIOSĂ&#x;TECHĂ&#x;NOĂ&#x;LOĂ&#x;GIĂ&#x;JOS

„TĹŤkstantmeÄ?io kartos atstovai gyvĹŤnus laiko savo paÄ?iĹł tÄ™siniu. Ir kadangi ĹžmonÄ—s vis daugiau dÄ—mesio skiria sveikai gyvensenai, lygiai taip pat jie rĹŤpinasi ir savo augintiniais“, – sako Ch.Baram. TodÄ—l ateityje numatomas gyvĹŤnĹł sporto ir sveikatingumo reikmenĹł segmento augimas. SpecialistÄ— prognozuoja, kad jau netrukus gali iĹĄpopuliarÄ—ti gyvĹŤno ak-

tyvumÄ… stebintys iĹĄmanieji antkakliai, pagal individualius augintinio poreikius gaminamas ir specialiai jam pritaikytas Ä—dalas, kuris atitiktĹł ĹžmoniĹł maistui keliamus reikalavimus, o jo uĹžsisakyti bĹŤtĹł galima internetu. Dar vienas ĹĄeimininkĹł rĹŤpestis – psichinÄ— gyvĹŤnĹł sveikata ir gera savijauta. Jau egzistuoja aukĹĄtĹłjĹł technologijĹł ÄŻrenginiai, kurie leidĹžia vieniĹĄam gyvĹŤnui tiesiog spustelÄ—jus mygtukÄ… vaizdo skambuÄ?iu susisiekti su savo ĹĄeimininku. O tas augintinÄŻ gali ne tiktai pakalbinti, bet ir nuotoliniu bĹŤdu apdovanoti skanÄ—stu. 6AIĂ&#x;KASĂ&#x;PERDwLIOJOĂ&#x;PRIOĂ&#x;RIĂ&#x;TEĂ&#x;TUS

PasaulinÄ—s tendencijos neaplenkia ir Lietuvos. 32 metĹł BirutÄ—, turinti 8 metĹł kalytÄ™ MailÄ…, sako pinigĹł gyvĹŤno reikmÄ—ms netaupanti: pareigingai skiepija, kas pusmetÄŻ veda kirpti nagĹł pas specialistÄ…, perka brangĹł ir kokybiĹĄkÄ… Ä—dalÄ…, kurio pakuotÄ— kainuoja 35 eurus. Maila turi savo guolÄŻ ir indus maistui bei vandeniui, kuriuos ĹĄeimininkÄ— periodiĹĄkai atnaujina. Taip pat specialias Ĺžirkles nagams karpyti, pavadÄ—lÄŻ, porÄ… striukĹł – plonesnÄ™ ir ĹĄiltesnÄ™. Bet tai, pasak BirutÄ—s, bĹŤtinieji reikmenys – net drabuŞėliai reikalingi tam, kad augintinis Ĺžvarbiu oru lauke nesuĹĄaltĹł. „ŠampĹŤno jai uĹžtenka vieno buteliuko metams. Reikia turÄ—ti omeny, kad ĹĄuo maĹžas ir labai trumpo kailio“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— ĹĄeimininkÄ—. NebĹŤtinĹł ar tiesiog daiktĹł dÄ—l groĹžio Mailai BirutÄ— neperka. TaÄ?iau taip buvo ne visada. „Seniau jai vis kÄ… nors nupirkdavau – tai ĹžaisliukÄ…, tai kramtukÄ…. KartÄ… nupirkau tiesiog graŞų antkaklÄŻ. TokÄŻ ryĹĄkiai raudonÄ…, su metaliukais, jai labai tiko prie „ryĹžo“ kailio. SusigundĹžiau! Nors ji uĹž antkaklio net nesileidĹžia vedĹžiojama, tiktai su petneĹĄomis“, – nusijuokia paĹĄnekovÄ—. Bet poĹžiĹŤris pasikeitÄ— prieĹĄ porÄ… metĹł gimus sĹŤnui: „SakyÄ?iau, ĹžmonÄ—s popina ĹĄunis ir tikrai perka daug nebĹŤtinĹł dalykĹł, jei neturi vaikĹł. Atsiradus vaikams persidÄ—lioja prioritetai, ir ĹĄuo gauna tai, kas bĹŤtina, nes vietoj dar vieno raudono antkakliuko verÄ?iau nuperki vaikui naujÄ… dĹžemperÄŻ.“ Vis dÄ—lto viena tradicija liko – per KalÄ—das Maila po eglute randa jai skirtÄ… minkĹĄtÄ… jÄŻ ĹžaislÄ…, kurÄŻ mÄ—gsta tampyti ir su juo miegoti. Kadangi per metus toks daik-

tas nusidÄ—vi, KalÄ—dĹł Senelis ĹĄuniuko nepamirĹĄ ir ĹĄiemet. +AĂ&#x;TwĂ&#x;TAĂ&#x;RYĂ&#x;TUMĂ&#x;DUKĂ&#x;RYĂ&#x;Tw

VilnietÄ— JĹŤratÄ— neslepia, kad katÄ—s laikyti ji nei planavo, nei norÄ—jo: idÄ—jos autoriai ir iniciatoriai buvo vyras su pirmoku sĹŤnumi. Teko nusileisti daugumai, ir taip prieĹĄ metus ĹĄeimos namuose atsirado britĹł trumpaplaukÄ— katÄ— IzabelÄ—. „VardÄ… jai sugalvojo veisÄ—jai, toks jis ÄŻraĹĄytas ir dokumentuose. Bet jis tobulai jai tiko, todÄ—l nekeitÄ—me. MĹŤsĹł vardai paprasti, o ji – karalienė“, – pasakoja JĹŤratÄ—. Naujoji augintinÄ— netruko pavergti moters ĹĄirdÄŻ: dabar pati juokais vadina jÄ… dukryte, su dĹžiaugsmu rĹŤpinasi ir lepina. Ĺ eima negaili pinigĹł brangiausioms veterinaro paslaugoms. O kiek iĹĄleidĹžia kaÄ?iĹł Ä—dalui su laĹĄiĹĄa ir triuĹĄiena, natĹŤraliam kraikui ir kitoms reikmÄ—ms, tiksliai net neskaiÄ?iuoja. KilmingÄ… augintinÄ™ ĹĄeimininkÄ— norÄ—tĹł ir papuoĹĄti, tik katÄ—s – ÄŻnoringi padarai: „O taip! AĹĄ tikrai pirkÄ?iau ir pirkÄ?iau visus tuos odinius dirĹželius ir pakabuÄ?ius su „Swarovski“ kristalais, ir neĹžmoniĹĄkais kiekiais! Bet baisiausias dalykas yra tas, kad ji jĹł neneĹĄiotĹł, – tiesiog viskÄ… nusidraskytĹł.“ ÂľUOĂ&#x;PAĂ&#x;KEIĂ&#x;TwĂ&#x;KASĂ&#x;DIEĂ&#x;NYĂ&#x;BŠ

„UĹžkalnio Ĺžurnalo“ redaktorÄ— Fausta Marija LeĹĄÄ?iauskaitÄ— jau beveik metus dĹžiaugiasi juodakailio ĹĄuns Oregono draugija. JÄŻ su mylimuoju Ĺžurnalistu Andriumi UĹžkalniu pasiÄ—mÄ— iĹĄ gyvĹŤnĹł prieglaudos. TĹŤkstanÄ?ius sekÄ—jĹł socialiniuose tinkluose turinti mergina nevengia su jais dalintis augintinio nuotraukomis ir istorijomis: kaip jam iĹĄkrito pirmasis pieninis dantukas, kokiĹł iĹĄdaigĹł prikrÄ—tÄ—, kokius restoranus kartu su ĹĄeimininkais aplankÄ—. Ar nesulaukia komentarĹł, kad verÄ?iau augintĹł ne ĹĄunÄŻ, o vaikÄ…? „Kai praneĹĄÄ—me pasiÄ—mÄ™ ĹĄuniukÄ… iĹĄ prieglaudos, buvo tokiĹł komentatoriĹł, bet, Ĺžinote, Ä?ia tie, anonimai, ÄŻ kuriuos kreipti dÄ—mesÄŻ nÄ—ra didelÄ—s prasmÄ—s, – sako Fausta. – Nematau prasmÄ—s ĹĄuns bĹŤtÄŻ namuose lyginti su vaiko atsiradimu, neva, kas geriau, kas reikĹĄmingiau. Ĺ˝inau, kad uĹž tokius ĹžodĹžius galiu bĹŤti pasiĹłsta faktiĹĄkai ÄŻ vieĹĄas kartuves, bet man atrodo natĹŤralu, jog kai kam savas ĹĄuo svarbesnis uĹž svetimo Ĺžmogaus vaikÄ…. Lygiai taip pat kai kam jo vai-

kas ĹĄimtÄ…kart svarbesnis uĹž kieno nors ĹĄunÄŻ.“ Namuose atsiradus Oregonui gyvenimas nepradÄ—jo suktis vien apie jÄŻ, bet kai kurios detalÄ—s pasikeitÄ—: ĹĄuniukas kone akimirksniu sureguliavo iki tol chaotiĹĄkÄ… poros miego ritmÄ…, paskatino daĹžniau rinktis gyvĹŤnus ÄŻsileidĹžianÄ?ius restoranus ir kavines. „Be to, mano paÄ?ios gyvenimui suteikÄ— daug ramybÄ—s“, – neabejotinÄ… privalumÄ… ÄŻvardija Fausta. „SkanÄ—stĹł atsargos pas mus, regis, begalinÄ—s. Be to, kad patys juos perkame, dar ir sveÄ?iai nepamirĹĄta Oregonui atneĹĄti lauktuviĹłâ€œ, – ĹĄypsosi ĹĄeimininkÄ—. Vis dÄ—lto geriausias lepinimas – laikas kartu ir pakasyta papilvÄ—: „Šuo – kaip ir maĹžas vaikas: visi blizguÄ?iai ir fejerverkai daĹžniausiai reikalingi tÄ—veliams. BrangĹŤs veĹžimÄ—liai, vardiniai drabuŞėliai, auksiniai Ä?iulptukai vaikams nerĹŤpi. Ir ĹĄuniukams, man regis, nÄ— motais tie visi blizguÄ?iai, kuriais juos puoĹĄia ĹĄeimininkai.“ 4UĂ&#x;RIĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;VIEĂ&#x;Tg

KinologÄ—, ĹĄunĹł dresuotoja IzabelÄ— NorkutÄ— visai nenustemba iĹĄgirdusi, kad kur nors ant sofos murkia jos bendravardÄ—. Pati mergina turi itin retos romÄ—nĹł vandens ĹĄunĹł veislÄ—s atstovÄ…, kurÄŻ pavadino Rapolu, o ĹĄtai kaimynai dvimetÄŻ sĹŤnĹł ĹĄaukia Riko vardu. „Kartais svarstau, jog ĹžmonÄ—s pirmi pradÄ—jo duoti vaikams ĹĄunĹł vardus, o vÄ—liau komentuoti ir pykti, kad ĹĄunims duodami ĹžmogiĹĄki. Kas kam nori, tas tam ir suteikia patinkantÄŻ vardÄ…. BĹŤkime liberalesni“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— kinologÄ—. Bet dÄ—l ĹĄunĹł auklÄ—jimo ir jĹł lepinimo specialistÄ—s nuomonÄ— grieĹžtesnÄ—: „MeilÄ— augintiniui pastaruoju metu daĹžnai painiojama su jo tapatinimu su Ĺžmogumi. TaÄ?iau ĹĄuo niekada nebus Ĺžmogus, kaip ir Ĺžmogus niekada nebus ĹĄuo. Ĺ Ä—rimo, auklÄ—jimo metodai neturi bĹŤti taikomi lyg susilaukus vaiko.“ Ĺ unĹł vedĹžiojimo ÄŻ restoranus ar puoĹĄimo vardiniais drabuĹžiais I.NorkutÄ— nelaiko didele blogybe – tai kiekvieno ĹĄeimininko asmeninis pasirinkimas. Tik primena, kad ĹĄiĹł gyvĹŤnĹł klausa daug jautresnÄ— negu ĹžmoniĹł, todÄ—l einant ÄŻ triukĹĄmingÄ… klubÄ… ar koncertÄ… augintinÄŻ verÄ?iau palikti namie. „Teko susidurti su meĹĄkos paslaugÄ… savo augintiniams daran-


U\WDLÂąYDNDUDL

PJUXRGĂ?LRGĂ&#x;

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

030Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă&#x;KEĂ&#x;TURĂ&#x;KOĂ&#x;JUSĂ&#x;REĂ&#x;PEĂ&#x;TUOĂ&#x;JAĂ&#x;TwĂ&#x;VYSĂ&#x;TŠ

)0/HĂ…mLQVNDLWzVQXRWU

'DEDUYHLNLDSUDEDQJĂ‘VĂ…XQĂ˜YLHĂ…EXmLDLGDXJzMDUHVWRUDQĂ˜Â’NXULXRVJDOLPD YHVWLVNHWXUNRMXV5HVWRUDQXRVHVXĂ…HLPLQLQNDLVGDĂ?QDLDSVLODQNRLU2UHJRQDV -DXQRMLNDUWDQHWLNUĂ‘SLQDVLGRYDQzOzPLVDXJLQWLQLDPVEHWLUYHGDMXRVSDV.DOzGĂ˜Ă‚XQHOÂ’

Ä?iais ĹĄeimininkais: „Bet ĹĄuniukas ĹžiĹŤri ir nori ĹĄokolado“, „Bet jis taip gailiai praĹĄosi ÄŻ lovÄ….“ Ĺ unys kilÄ™ iĹĄ vilkĹł, o vilkĹł bandose visuometr yra lyderis, kuriuo ĹĄuo pasitiki. Tada tenka paaiĹĄkinti ĹĄeimininkams, kad leisdamas ĹĄuniui nusprÄ™sti, kaip viskas vyks, Ĺžmogus tik atima iĹĄ jo galimybÄ™ bĹŤti saugiu bandos nariu ir turÄ—ti autoritetą“, – sako ĹĄunĹł elgsenos ĹžinovÄ—. ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VISĂ&#x;DOSĂ&#x;NESĂ&#x;NI

„Pastebime, kad mōsų klientai savo augintinius labai mėgsta palepinti įvairiais skanėstais ir Şais-

lais“, – sako bendrovÄ—s „Future Retail“ direktorius Darius Akelaitis. BendrovÄ—s valdomose parduotuvÄ—se ir ĹĄunĹł kirpyklose „Pet24“, anot jo, populiariausios yra kasdienÄ—s prekÄ—s – sausasis maistas ir konservai augintiniams, o daĹžniausiai teikiamos paslaugos – kirpimas, ĹĄukavimas, maudymas. „Pastaruosius kelerius metus stebime tendencijÄ…, kad vidutinis krepĹĄelis ĹĄiek tiek augo ir ĹĄiuo metu siekia apie 25 eurus. Manome, kad tai vyko dÄ—l gerÄ—janÄ?iĹł klientĹł finansiniĹł galimybiĹł augintiniams pirkti vis koky-

   

   

biĹĄkesnes prekes ir daĹžniau palepinti juos skanÄ—stais, Ĺžaislais, kitais laisvalaikio ar prieĹžiĹŤros reikmenimis“, – sako D.Akelaitis. PavyzdĹžiui, kalbant apie Ä—dalÄ…, ekonominÄ—s klasÄ—s maisto pirkÄ—jai daĹžniau pradeda pirkti premium klasÄ—s maistÄ…, premium klasÄ—s maisto pirkÄ—jai – superpremium klasÄ—s maistÄ…. Tas pat pastebima ir kitose prekiĹł kategorijose. Paklaustas apie apie prabangos prekiĹł segmentÄ… paĹĄnekovas atsakÄ—, jog tokÄŻ iĹĄskirti sudÄ—tinga – visi daiktai atlieka tam tikrÄ… funkcijÄ… ir yra reikalingi: „Prabangos“

prekÄ—mis galÄ—tume vadinti tas, kurios atlieka tÄ… paÄ?iÄ… funkcijÄ… kaip ir pigesni analogai, bet yra

iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s ar iĹĄskirtiniĹł savybiĹł. StengiamÄ—s patenkinti skirtingus poreikius.“


EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASKELBTI GERIAUSI METŲ INTER JERAI

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

DATA. Lietuvos skrydĹžiĹł ÄŻmonÄ—s Ĺžlunga tÄ… paÄ?iÄ… savaitÄ—s dienÄ…

0ENKĂ&#x;TAĂ&#x;DIEĂ&#x;NIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;UĂ€Ă&#x;KEIKĂ&#x;TI

Ă‚LjVDYDLWÂ?SDVNHOEWLNHWYLUWXVPHWXVY\NVWDQmLRLQWHUMHURDUFKLWHNWĂ‘URVNRQ NXUVRĂ„0DQRHUGYzÂłNXUÂ’RUJDQL]XRMDĂ?LQLDVNODLGRVJUXSzĂ„/LHWXYRVU\WDVÂłLU /LHWXYRVDUFKLWHNWĂ˜VjMXQJDODLPzWRMDL*HULDXVLXVLQWHUMHUXVWUDGLFLĂ…NDLULQNR WDUSWDXWLQzNRPLVLMDNXULjVXGDUzĂ?LQRPLDUFKLWHNWDLNHOLRPVGLHQRPVVSH FLDOLDLDWY\NÂ?Â’/LHWXYj7DUSEXWĂ˜QXJDOzWRMXSULSDĂ?LQWDVVRVWLQzV6HQDPLHV W\MHHVDQmLDPHVHQDPHJDUDĂ?HÂ’UHQJWDVYRVNYDGUDWLQLRPHWUREXWDVVWXGL MDĂ‚LRLQWHUMHURDXWRUzÂą,QGUz0\O\Wz6LQNHYLmLHQz Ă„,0,QWHULRUÂł ‘Ă…Â’WLWXOj WDLSSDWSUHWHQGDYREXWDV.DXQH* DXWRUz6LJLWD.XQGURWDLWz6DYLFNz LU LQWHUMHUDVĂ„9LOQLDXVVHQDPLHVmLRDWVSDOYLDLÂł ,HYD3UXQVNDLWz5RNDV3X]LQDV 

Ă„2KRGUjVX³Ä0HQRULQNLQ\V³Ä/HQJYXPDVÂł7DLSNRPLVLMRVQDULDLÂ’YHUWLQR-R NĂ‘ER-XUJHOLRLU-XUJRV0DUFLQDXVNDLWzVVXNXUWj'UXVNLQLQNXRVHHVDQmLRSULYD WDXVQDPRLQWHUMHUjNXULDPHSDQDXGRWRVPHGĂ?LRSORNĂ…WzV‘Ă…Â’WLWXOjSUHWHQ GDYRLUQDPDL3DYLOQ\MH DXWRULDLĂ„'R$UFKLWHFWV³¹6DELQD'DXJzOLHQz$OJL PDQWDV1HQLĂ…NLV$QGUz%DOGLĂ…LĂ‘Wz,HYD0DULMD0DOLQDXVNDLWz EHLVRVWLQzV5DVĂ˜ NYDUWDOH Ă„,QEOXP³¹/DXUD0DOFDLWz'PLWULMXV.XGLQDV.DUROLQD-DĂ…LQVNDLWz 

A id a M U R AUS K A I T Ä– LR korespondentÄ—

PenktadienÄŻ – 2009 metĹł sausio 16 dienÄ… – nebeskraidysianti praneĹĄÄ— „FlyLAL-Lithuanian Airlines“, kuriai vadovavo dabartinis „Small Planet Airlines“ bendraturtis Vytautas Kaikaris. 2010 metĹł spalio 1-oji, penktadienis, tapo paskutinÄ— „Star1 Airlines“. 2015 metĹł geguŞės 22 dienÄ…, penktadienÄŻ, stabdanti skrydĹžius praneĹĄÄ— „Air Lituanica“. Vakar praneĹĄta, kad 2018 metĹł gruodĹžio 6 dienÄ… „Small Planet Airlines“ direktorius Kristijonas Kaikaris kreipÄ—si ÄŻ Vilniaus apygardos teismÄ… dÄ—l bankroto bylos bendrovei iĹĄkÄ—limo. Po to, kai lapkriÄ?io 28-Ä…jÄ… CivilinÄ—s aviacijos administracijos direktoriaus ÄŻsakymu buvo sustabdyta bendrovÄ—s licencija vykdyti oro susisiekimÄ…, „Small Planet Airlines“, negalÄ—dama skraidinti, nebegauna pagrindiniĹł savo pajamĹł, todÄ—l buvo priimtas sprendimas kreiptis dÄ—l bankroto bylos iĹĄkÄ—limo.

Bloga ĹžadanÄ?iĹł ĹženklĹł padaugÄ—jo rudenÄŻ, kai skrydĹžiai ir toliau vÄ—lavo. Ĺ itaip paaiĹĄkino aviacijos ÄŻmonÄ—s rinkodaros direktorius Simonas Bartkus. 3VARSĂ&#x;TOĂ&#x;SKĂ‹SĂ&#x;TIĂ&#x;TEISĂ&#x;MUI

9LHWRMĂ„/LHWXYRVÂłNLQRWHDWURVRVWLQzMHLĂ…NLOÂ?VQHVHQLDLDWLGDU\WDVSULYDWXV02 PX]LHMXVMDXVSzMRWDSWLĂ?LQRPDVWXRNDGMRODQN\WRMDLLWLQPzJVWDIRWRJUDIXR WLVSULHVSLUDOLQLĂ˜ODLSWĂ˜Ă‚LVSDVWDWDVEXYRÂ’YHUWLQWDVXĂ?JHULDXVLjYLHĂ…jMÂ’LQWHU MHUjMRDXWRULDL¹Ä6WXGLR/LEHVNLQGÂłLUĂ„'R$UFKLWHFWVÂł $QGUz%DOGLĂ…LĂ‘Wz6DEL QD'DXJzOLHQz'RPDQWDV/XNĂ…zQDV1RUEHUWDV7XNDMXV'RYLOz6NUXSVNHOLHQz 7DLSSDWQRPLQXRWLYLHĂ…EXWLVĂ„3DFDLÂł DXWRUzV,QGUz%DUĂ…DXVNDLWz*UHWD9DOLNR Qz EHLJURĂ?LRVDORQDVĂ„3LQNÂśDVÂł $JQz$QGULXNDLWLHQz3RYLODV.RQNXOHYLmLXV 

9HUVORFHQWURĂ„*UHHQ+DOOÂłSLUPDPHDXNĂ…WHÂ’NXUWDNYPHWUĂ˜SORWREHQ GUDGDUE\VWzVHUGYzÂąJHULDXVLDVELXURLQWHUMHUDV/LHWXYRMH0RGHUQXVXPDQX RUJDQLĂ…NDÂąWRNLXVÂ’YHUWLQLPXVNRPLVLMDVLXQWzMÂ’VXNĂ‘UXVLHPV3RYLOXL'DXJLXL Ă„+HLPD$UFKLWHFWVÂł LU(GLPWXLĂ‚LPHOLĂ‘QXL‘Ă…Â’WLWXOjWDLSSDWSUHWHQGDYRĂ„0z O\QDQzUDVSDOYDÂł Ă„$UFKLVSHNWUDV³¹$LGDV.DOLQDXVNDV,JQDV.DOLQDXVNDV/DX UDĂ‚DOY\Wz-XVWLQD9DĂ…N\Wz LUVRVWLQzV5DXJ\NORVJDWYzVELXURLQWHUMHUDV Ă„'R $UFKLWHFWV³¹$QGUz%DOGLĂ…LĂ‘Wz*UHWD9DUSXmLDQVN\Wz*HGLPLQDV$LVPRQWDV $OJLPDQWDV1HQLĂ…NLV0DULMD6WHSRQDYLmLĂ‘Wz9DLYD$QGULXĂ…\Wz9LWD6ROWRQDLWz 

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

9DNDU/LHWXYRVDYLDFLMRV LVWRULMRMHSDGzWDVGDU YLHQDVWDĂ…NDV8Ă?VDNR PĂ˜MĂ˜VNU\GĂ?LĂ˜EHQGUR YzĂ„6PDOO3ODQHW$LUOL QHVÂłNUHLSzVLÂ’WHLVPj GzOEDQNURWRLĂ…NzOLPR

Lietuvos bendrovÄ— „Small Planet Airlines“ spalio 23 d. praneĹĄÄ— apie pradÄ—tÄ… restruktĹŤrizavimo procesÄ…, kaip geriausiÄ… bĹŤdÄ… iĹĄsaugoti ir tÄ™sti sÄ—kmingÄ… veiklÄ…. Taip pasielgti jÄ… paskatino antriniĹł bendroviĹł Vokietijoje ir Lenkijoje finansinÄ—s nesÄ—kmÄ—s. Ĺ ios kompanijos nutraukÄ— savo veiklÄ… ĹĄÄŻ rudenÄŻ, o Lietuvos „Small Planet Airlines“ buvo laidavusi iĹĄoriniams paslaugĹł teikÄ—jams uĹž bendroves Vokietijoje ir Lenkijoje. „Nors mes matome pagrindÄ… skĹłsti teismo sprendimÄ… dÄ—l atsisakymo iĹĄkelti bendrovei restruktĹŤrizavimo bylÄ…, taip pat turime galimybÄ™ skĹłsti CivilinÄ—s aviacijos administracijos sprendimÄ… arba kreiptis dÄ—l laikinos licencijos iĹĄdavimo, esminÄ— sÄ—kmingos skrydĹžiĹł veiklos sÄ…lyga – nepertraukiamumas. Jis buvo sutrikdytas, pagrindiniai klientai pasirinko kitus veŞėjus. Siekdami apsaugoti kreditoriĹł interesus kreipÄ—mÄ—s ÄŻ teismÄ… dÄ—l bankroto bylos iĹĄkÄ—limo“, – prieĹžastis redakcijai atsiĹłstame laiĹĄke aiĹĄkino „Small Planet Airlines“ vadovas K.Kaikaris. „Small Planet Airlines Cambodia“, registruota KambodĹžoje, lieka veikti – jos pagrindinÄŻ paketÄ… valdo kiti akcininkai. 3UĂ&#x;LAIĂ&#x;KwĂ&#x;BENDROVwSĂ&#x;LwKĂ&#x;TUĂ&#x;Vg

PraÄ—jusiÄ… vasarÄ…, per intensyvĹł turizmo sezonÄ…, nuolat skam-

Ä6PDOO3ODQHW$LUOLQHV³¹GDUYLHQDOLHSWRJDOjSULzMXVL/LHWXYRVRUREHQGURYz

3UĂ&#x;DAĂ&#x;RwĂ&#x;SUĂ&#x;TARĂ&#x;TÂ? Ă&#x;BETĂ&#x;SKRAIĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;KIĂ&#x;TI â– .DLĂ„6PDOO3ODQHW$LUOLQHV³’ NDPSjÂ’VSHLWzILQDQVLQzNUL ]zSULHĂ…NHOLDVGLHQDVNHOLR QLĂ˜RUJDQL]DWRULDLĂ„1RYDWX UDVÂłLUĂ„7H]7RXUÂłSDVLUDĂ…zVX WDUWÂ’VXÂ’PRQHĂ„*HW-HW$LUOL QHVÂł7DmLDXNRONDVĂ…LÂ’PRQz QHVNUDLGLQDOLHWXYLĂ˜WXULVWĂ˜ â–  $QWDLWUHmLDGLHQÂ’NHOHLYLXVÂ’ +XUJDGj (JLSWDV LĂ…VNUDLGLQR EHQGURYHLĂ„*R6N\ÂłSULNODX VDQWLVRUODLYLVĂ„%RHLQJÂł NXULVUHJLVWUXRWDV6ORYDNLMR MH6NU\GĂ?LXLÂ’Ă‚DUPDĂ…Ă‚HLFKR NXURUWjLĂ…9LOQLDXVRURXRV WRSDNLOROzNWXYDVĂ„$LUEXV $ÂłNXULXRGDUSULHĂ…SR UjVDYDLmLĂ˜QDXGRMRVLĂ„6PDOO 3ODQHW$LUOLQHVÂłSDGDOLQ\V /HQNLMRMH â–  9LHĂ…DLSDVNHOEWDPHĂ„*HW-HW $LUOLQHVÂłQDXGRMDPĂ˜RUODLYLĂ˜ VjUDĂ…H\UDVHSW\QLOzNWXYDL ÂąGXĂ„$LUEXV$ÂłLUSHQ NLĂ„%RHLQJÂł9LVLMLH UHJLVWUXRWL/LHWXYRMH â–  1DXMDXVLDVOzNWXYDVĂ…LDPH

VjUDĂ…HSDJDPLQWDVSULHĂ… PHWĂ˜ÂąWDLĂ„$LUEXVÂłNX UÂ’XĂ?VDNz,VSDQLMRVRURYHĂ?z MDVĂ„,EHULDÂłRYzOLDXSHUOHLGR %XOJDULMRVXĂ?VDNRPĂ˜MĂ˜VNU\ GĂ?LĂ˜EHQGURYHL â– 6HQLDXVLDPĂ„*HW-HW$LUOL QHVÂłRUODLYLXLÂąMDXHUL Ă‚Â’Ă„%RHLQJÂłGDU DLVLDLVSUDGzMRQDXGR WL-XQJWLQzV.DUDO\VWzVEHQG URYzĂ„%ULWLVK0LGODQGÂł â–  7LHVDĂ„*HW-HW$LUOLQHVÂłGL UHNWRULXV'DULXV9LOWUDNLVDLĂ… NLQRNDGVXWDUW\MHVXNHOLR QLĂ˜RUJDQL]DWRULXPLQXPD W\WDMRJVNU\GĂ?LDLEXVY\N GRPLLUPHWĂ˜JD P\ERVRUODLYLDLVĂ„$LUEXV $ÂłWDLSSDWQDXMHVQLRWL SRĂ„%RHLQJ1H[W*HQÂł â–  9\NVWDDNW\YLRVGHU \ERV VXLĂ…SHUNDPRVLRVQXRPRV EHQGURYzPLVGzOSDSLOGR PĂ˜OzNWXYĂ˜ÂąWDLWXUzWĂ˜EĂ‘ WLĂ„$LUEXV$ÂłLUĂ„%RHLQJ ÂłPRGHOLĂ˜RUODLYLDL

5Ă€Ă&#x;SIĂ&#x;MOĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;VERGĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;!ZIĂ&#x;Jg â– Ă˜MĂ˜EDODQGĂ?LRPzQHVÂ’ XĂ?VDNRPĂ˜MĂ˜VNU\GĂ?LĂ˜EHQG URYzVĂ„6PDOO3ODQHW$LUOLQHVÂł YDGRYDL9\WDXWDV.DLNDULVLU $QGULXV6WDQLXOLVLĂ…YHUVOLQLQ NR*HGLPLQRĂŒLHPHOLRYDOGR PRVĂ„$YLD6ROXWLRQV*URXSÂł Â’VLJLMRSURF/LHWXYRVLU /HQNLMRVÂ’PRQLĂ˜Ă„6PDOO3ODQHW $LUOLQHVÂłDNFLMĂ˜ â–  3RĂ…LRVDQGRULR9.DLNDULXL

bÄ—jo turistĹł pasipiktinimas dÄ—l smarkiai vÄ—luojanÄ?iĹł „Small Planet Airlines“ skrydĹžiĹł. Bloga ĹžadanÄ?iĹł ĹženklĹł padaugÄ—jo rudenÄŻ, kai skrydĹžiai ir toliau vÄ—lavo. Be to, Lietuvos uĹžimtumo tarnyba spalÄŻ gavo praneĹĄimÄ… apie 87 ÄŻmonÄ—s darbuotojĹł atleidimÄ…. LapkriÄ?io 22 dienÄ… iĹĄmuĹĄÄ— dar sunkesnÄ— valanda. „Lietuvos oro uostĹłâ€œ ÄŻmonÄ— kreipÄ—si ÄŻ CivilinÄ—s aviacijos administracijÄ… (CAA) praĹĄydama uĹž nepadengtas skolas sulaikyti oro bendrovÄ—s „Small Planet Airlines“ lÄ—ktuvÄ…. TaÄ?iau tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… aviacijos kompanija sumokÄ—jo Vilniaus oro uostui skolingÄ… sumÄ… – 820 tĹŤkst. eurĹł, ĹĄitaip atsiskaitydama uĹž anksÄ?iau suteiktas paslaugas pagal iĹĄraĹĄytas sÄ…skaitas. .EĂ&#x;PAĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;RIMĂ&#x;TUĂ&#x;MU

UĹžkaiĹĄyti vienos spragos nepakako – ÄŻmonÄ— grimzdo gilyn. LapkriÄ?io 28-Ä…jÄ… CAA praneĹĄÄ— sustabdĹžiusi bendrovÄ—s „Small Planet Airlines“ licencijÄ… vykdyti oro susisiekimÄ…, bet paliko ga-

SULNODXVRR$6WDQLXOLXLÂą SURFDNFLMĂ˜ â– PHWDLVÂ’PRQzSUDGz MRYHUĂ?WLVÂ’$]LMRVULQNjÂą XĂ?VLPRMRVNUDLGLQWLXĂ?VDNR PDLVLDLVUHLVDLVNHOHLYLXVLĂ… .LQLMRVLU3LHWĂ˜.RUzMRVÂ’.DP ERGĂ?j â–  7DLSSDWÂ’PRQzÂ’JLMRYHĂ?zMROL FHQFLMj9RNLHWLMRMHLOJDLQLXLÂą LU.DPERGĂ?RMH

lioti veŞėjo paĹžymÄ—jimÄ…. PrieĹĄ porÄ… dienĹł iki ĹĄio Ĺžingsnio „Small Planet Airlines“ atstovai teigÄ—, kad ÄŻ aviacijos ÄŻmonÄ—s kapitalÄ… nusitaikÄ— investuotojas. Pasak bendrovÄ—s, lapkriÄ?io viduryje buvo pasiraĹĄytas ketinimĹł protokolas dÄ—l papildomĹł investicijĹł, kurios sustiprintĹł ÄŻmonÄ—s galimybes toliau pelningai dirbti. BendrovÄ— neatskleidÄ—, kas yra naujas galimas investuotojas. Kas tas slaptasis pirkÄ—jas, Ĺžinojo CAA, taÄ?iau jos vadovai nepatikÄ—jo galimo investuotojo ketinimĹł rimtumu. „IĹĄ to, kÄ… jie pateikÄ—, mes nematome, kad tas investuotojas turi realiĹł ir ÄŻrodymais pagrÄŻstĹł ketinimĹł investuoti. GalbĹŤt yra norai, bet investuotojo neturime“, – tuomet sakÄ— CAA vadovas Joris Gintilas. ÄŽ Lietuvos aviacijos ÄŻmones ne kartÄ… yra taikÄ™si kinai, norintys patekti ÄŻ ES rinkÄ…. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, „Small Planet Airlines“ domÄ—josi ne Kinijos investuotojai.


ULQNRVSXOVDV

+IĂ&#x;NIĂ&#x;JOSĂ&#x;MILĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NASĂ&#x;KLESĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOĂ&#x;JE Ă‚LjVDYDLWÂ?SDVDXO\MH OLQNVQLXRWDVĂ„+XDZHLÂł SDYDGLQLPDV7DLQXWLNR .DQDGRMH-$9SUDĂ…\PX VXODLNLXVĂ…LR.LQLMRVNRQ FHUQRILQDQVĂ˜GLUHNWRUÂ? 0HQJ:DQ]KRX.DVĂ…L Â’PRQzVWDLJDXĂ?VLWUDX NXVL9DĂ…LQJWRQRUĂ‘VW\EÂ?"

„Huawei Technologies“ jau kurÄŻ laikÄ… patenka tarp ĹĄimto didĹžiausiĹł Lietuvos mokesÄ?iĹł mokÄ—tojĹł. Jai padÄ—jo ir tai, kad 1996 metais Pekinas panaikino draudimÄ… bendradarbiauti su uĹžsienio technologijĹł kompanijomis. Be to, Kinijos valstybÄ— „Huawei“ suteikÄ— maĹžiausiai 30 mlrd. eurĹł vertÄ—s itin pigiĹł paskolĹł. TaÄ?iau Ren Zhengfei ne veltui vadinamas Kinijos technologijĹł verslo pradininku. Savo kompanijÄ… jis kĹŤrÄ— pagal vakarietiĹĄkÄ… modelÄŻ, investuodamas ÄŻ technologijas ir samdydamas kvalifikuotus specialistus. Pastarieji nesiskundĹžia nei darbo sÄ…lygomis, nei atlyginimais. Pavyzdys – ta pati finansĹł direktorÄ— Meng Wanzhou, kuri yra kompanijos ÄŻkĹŤrÄ—jo dukra. Kai jos tÄ—vai iĹĄsiskyrÄ—, moteris nutarÄ— likti su tÄ—vu ir kilo karje-

Ă„+XDZHLÂłGDXJHO\MH9DNDUĂ˜YDOVW\ELĂ˜Â’WDULDPDĂ…QLSLQzMLPXÂąQHYDMRVÂ’UDQJDQXWHNLQDGXRPHQLV.LQLMRVY\ULDXV\EHL

ros laiptais „Huawei“ bei antrinÄ—se koncerno ÄŻmonÄ—se. Ĺ altiniai. Eiliniams vartotojams „Huawei“ labiausiai Ĺžinomas dÄ—l iĹĄmaniĹłjĹł telefonĹł, planĹĄetiniĹł kompiuteriĹł bei marĹĄrutizatoriĹł. Visa tai pernai koncernui sukrovÄ— apie 40 proc. pajamĹł. Negana to, Kinijos bendrovÄ— pagal parduotĹł ÄŻrenginiĹł skaiÄ?iĹł aplenkÄ— JAV „Apple“ ir dabar yra antra pasaulyje po „Samsung“. Iki deĹĄimtadalio pajamĹł kinai gauna iĹĄ debesĹł kompiuterijos, duomenĹł centrĹł ir konferencijĹł sistemĹł ÄŻrangos. Ĺ io segmento klientai gerai Ĺžinomi: pavyzdĹžiui, „Huawei“ paslaugomis naudojasi Vokietijos geleĹžinkeliĹł milĹžinas „Deutsche Bahn“ ir net Europos mokslo tyrimĹł centras CERN. UĹžtat apie pusÄ™ visĹł pajamĹł buvo gauta iĹĄ tinklo infrastruktĹŤrai skirtos ÄŻrangos. Nuo mobiliojo ryĹĄio antenĹł iki plaÄ?iajuosÄ?io interneto ÄŻrenginiĹł – visa tai yra „Huawei“ stiprybÄ—. Ĺ io gamintojo produktais naudojasi ir mĹŤsĹł ĹĄalies telekomunikacijĹł bendrovÄ—s. Bet bĹŤtent ĹĄi ÄŻranga kelia daugiausia pavojĹł paÄ?iai kompanijai. Draudimai. Kanadoje sulaikyta „Huawei“ ÄŻkĹŤrÄ—jo dukra kaltinama tuo, kad jai vadovaujant JAV pagaminta ÄŻranga buvo tiekiama Iranui tuo metu, kai Amerika ĹĄiai valstybei buvo paskelbusi sankcijas. Bet Kinijos bendrovÄ— sulaukia ir dar rimtesniĹł priekaiĹĄtĹł – dÄ—l ĹĄnipinÄ—jimo. Amerika jau uĹždraudÄ— naudoti jos ÄŻrangÄ… karinÄ—se bazÄ—se. Ĺ iĹł metĹł balandÄŻ JAV federalinÄ— komunikacijĹł komisija uĹždraudÄ— pirkti „Huawei“ ir kitos Kinijos

DegalĹł ir naftos kainos gruodĹžio 7 d. Eurai uĹž litrÄ…*

Dyzelinas

95 benzinas

1,14 1,10 1,06 1,02 0,98 JAV doleriai 12 04 12 03 uĹž barelÄŻ** Pirmadienis Antradienis 70

66

12 05

12 06

NAFTA

62 58 54

12 07

TreÄ?iadienis Ketvirtadienis Penktadienis

*Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

PrieĹĄ 31 metus buvÄ™s Kinijos liaudies armijos technologijĹł inĹžinierius Ren Zhengfei Ĺ endĹžene su 21 tĹŤkst. juaniĹł (dabar tai bĹŤtĹł apie 2,7 tĹŤkst. eurĹł) kapitalu Ä—mÄ—si verslo. Jo ÄŻkurta bendrovÄ— iĹĄ pradĹžiĹł tiesiog importavo iĹĄ uĹžsienio televizorius ir pardavinÄ—jo juos vietos rinkoje. TaÄ?iau dabar tai milĹžinas, turintis 180 tĹŤkst. darbuotojĹł. Jo apyvarta pernai siekÄ— 78 mlrd. eurĹł, o pelnas – per 7 mlrd. eurĹł. Parama. 74 metĹł Ren Zhengfei neslÄ—pÄ—, kad pradÄ—ti verslÄ… jam buvo sudÄ—tinga. „KÄ… kareivis gali Ĺžinoti apie rinkos ekonomikÄ…? Be to, jautÄ—mÄ—s nepatogiai uĹždirbdami pinigus, kuriuos mokÄ—jo kiti ĹžmonÄ—s“, – sakÄ— verslininkas. Ĺ˝inoma, be valstybÄ—s paramos „Huawei“ nebĹŤtĹł tapÄ™s tokiu koncernu, koks yra dabar. Kompanija ÄŻsikĹŤrÄ— Ĺ endĹženo ypatingojoje ekonominÄ—je zonoje, kurioje galioja daugybÄ— lengvatĹł.

5HQ=KHQJIHLWXU WjĂ„)RUEHV³ÅLDLV PHWDLVÂ’YHUWLQR POUGGROHULĂ˜ POUGHXUĂ˜ 

gamintojos ZTE ÄŻrenginius uĹž valstybÄ—s lÄ—ĹĄas, nes ĹĄios bendrovÄ—s neva kelia grÄ—smÄ™ nacionaliniam saugumui. „Huawei“ taip pat neteko galimybÄ—s dalyvauti diegiant 5G ryĹĄio technologijas Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. ÄŽtariama, kad ĹĄios bendrovÄ—s ÄŻranga gali suteikti prieigÄ… Kinijos vyriausybei uĹžsiimti ĹĄnipinÄ—jimu kitose valstybÄ—se. AiĹĄku, pati ÄŻmonÄ— ir Pekinas tai kategoriĹĄkai neigia. Anot kinĹł valdĹžiai artimo laikraĹĄÄ?io „Global Times“, taip VakarĹł valstybÄ—s iĹĄ savo rinkĹł nori iĹĄstumti gamintojÄ…, kuris pralenkÄ— kitus technologiniu atĹžvilgiu. Vis dÄ—lto atrodo, jog kaltinimai kinams nÄ—ra lauĹžti iĹĄ pirĹĄto. „Etiopijoje Afrikos SÄ… jungos bĹŤstinÄ— buvo pastatyta uĹž Kinijos vyriausybÄ—s lÄ—ĹĄas. „Huawei“ ÄŻrengÄ— joje visÄ… telekomunikacijĹł technikÄ…. Ir nuo 2012-ĹłjĹł penkerius metus kiekvienÄ… naktÄŻ ÄŻvairĹŤs duomenys buvo siunÄ?iami ÄŻ Kinijoje esanÄ?ius serverius. ÄŽmonÄ—s vaidmuo ĹĄiuo atveju liko neĹžinomas, taÄ?iau akivaizdu, kad buvo naudojamasi jos ÄŻranga“, – pasakojo „Mercator“ instituto Kinijos studijĹł mokslo bendradarbÄ— Anna Holzman. Vakar taip pat praneĹĄta, kad Japonija irgi gali pristabdyti Kinijos koncerno plÄ—trÄ… savo ĹĄalyje. Tiesa, ĹĄios ĹĄalies valdĹžia tvirtino, kad sprendimas dÄ—l to dar nÄ—ra priimtas. PriekaiĹĄtai. „Huawei“ yra sulaukusi ir kaltinimĹł dÄ—l autoriĹł teisiĹł paĹžeidimĹł. 2002 m. JAV kompanija „Cisco“ paskelbÄ—, kad kinai nukopijavo ne vienÄ… jĹł produktÄ…. Tiesa, vÄ—liau ÄŻmonÄ—s tarpusavyje susitarÄ— be teismo ÄŻsikiĹĄimo. Organizacijos „China Labor Watch“, kuri gina Kinijos darbuotojĹł teises, teigimu, „Huawei“ gamyklose ÄŻvairiu metu darbuoda-

vosi nepilnameÄ?iai. Pati kompanija tai neigia ir tvirtina, jog tokia veikla nesuderinama su jos principais. Lietuva. 2015-aisiais tuometis mĹŤsĹł ĹĄalies premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius per vizitÄ… Kinijoje lankÄ—si „Huawei“ mokslo tyrimĹł ir plÄ—tros centre. MĹŤsĹł ĹĄalyje nuo 2009 m. veikia bendrovÄ— „Huawei Technologies“, bendradarbiaujanti su Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos universitetais. Dideliam projektui – 4G tinklui modernizuoti – „Huawei Technologies“ kaip technologinÄŻ partnerÄŻ beveik prieĹĄ trejus metus pasirinko Lietuvos radijo ir televizijos centrÄ…. Lietuvos padalinyje, portalo rekvizitai.lt duomenimis, ĹĄiuo metu dirba vos 19 ĹžmoniĹł, bet jĹł atlyginimĹł vidurkis yra ÄŻspĹŤdingas – spalÄŻ jis siekÄ— 7067 eurus (neatskaiÄ?ius mokesÄ?iĹł). ÄŽmonÄ—s apyvarta 2013–2014 metais nevirĹĄijo 20 mln. eurĹł, bet dvejus pastaruosius metus ji svyruoja nuo 50 iki 100 mln. eurĹł. „Huawei Technologies“ jau kurÄŻ laikÄ… patenka tarp 100 didĹžiausiĹł ĹĄalies mokesÄ?iĹł mokÄ—tojĹł. PraÄ—jusiais metais ĹĄiame sÄ…raĹĄe ji buvo 48-a, Valstybinei mokesÄ?iĹł inspekcijai pervedusi 14,158 mln. eurĹł, o po pirmĹłjĹł trijĹł ĹĄiĹł metĹł ketvirÄ?iĹł – 54-a (11,788 mln. eurĹł). Tarimas. „Huawei“ pavadinimas ÄŻvairiose valstybÄ—se tariamas labai skirtingai. Pati kompanija yra apklaususi daugybÄ™ skirtingĹł ĹĄaliĹł gyventojĹł. Kai kurie jos pavadinimÄ… iĹĄtarÄ— panaĹĄĹł ÄŻ HavajĹł salĹł, kiti – „Who are we?“ (iĹĄvertus iĹĄ anglĹł. k. – „kas mes esame“). Bet iĹĄ tiesĹł originaliai jis turÄ—tĹł skambÄ—ti „Vau-vei“. (AP, „Spiegel.de“, LR)

6NDLmLDYRWXUWj ĂŒXUQDODVĂ„7RSÂłNDLSLU NLHNYLHQĂ˜PHWĂ˜SDEDL JRMHVXGDUzWXU WLQJLDXVLĂ˜Ă…DOLHVJ\YHQ WRMĂ˜VjUDĂ…j-RYLUĂ…Ă‘Qz MHLUĂ…LDLVPHWDLVLĂ…OLNR Ă„9LOQLDXVSUHN\Ej³’NĂ‘ UÂ?V1HULMXV1XPDYLmLXV Tiesa, turtingiausio lietuvio, kuris pirmasis iĹĄ Baltijos ĹĄaliĹł gyventojĹł buvo patekÄ™s ÄŻ „Forbes“ milijardieriĹł sÄ…raĹĄÄ…, turtas, palyginti su praÄ—jusiais metais, sumaŞėjo 200 mln. eurĹł ir dabar vertinamas 1,2 mlrd. eurĹł. ÄŽ antrÄ… jÄ… vietÄ… iĹĄ treÄ?iosios pakilo transporto bendrovÄ—s „Girteka Logistics“ valdybos pirmininkas ir pagrindinis akcininkas Mindaugas Raila, o antras buvÄ™s „MG Baltic“ savininkas Darius Mockus nukrito ÄŻ treÄ?iÄ… jÄ…. TreÄ?ias jis buvo ir 2015 metais, taÄ?iau tuomet jÄŻ lenkÄ— buvÄ™s „Vilniaus prekybos“ akcininkas Ĺ˝ilvinas MarcinkeviÄ?ius, kuris vÄ—liau savo verslo dalÄŻ pardavÄ—. Ĺ iĹł metĹł sÄ…raĹĄe Ĺ˝.MarcinkeviÄ?ius yra ketvirtas. Ĺ˝urnalas „Top“ turtingiausiĹł Lietuvos asmenĹł sÄ…raĹĄÄ… sudaro vertindamas jiems priklausanÄ?iĹł ÄŻmoniĹł, ĹžemÄ—s sklypĹł, nekilnojamojo turto vertÄ™. Tarp turtingiausiĹł ĹĄalies gyventojĹł daugiausia verslo savininkĹł, bet yra ir sportininkĹł, politikĹł, turtingĹł tÄ—vĹł atĹžalĹł. Palyginti su praÄ—jusiĹł metĹł sÄ…raĹĄu, bendras 500 turtingiausiĹł ĹžmoniĹł turtas padidÄ—jo 1,8 mlrd. eurĹł ir siekia 17,59 mlrd. eurĹł. TurtingiausiĹł asmenĹł sÄ…raĹĄe yra 419 vyrĹł ir 81 moteris, 274 milijonieriĹł turtas paaugo, 124 sumaŞėjo, 58 liko toks pat. Ĺ iĹł metĹł sÄ…raĹĄe yra 43 naujokai. („Alfa.lt“, LR) 7%DXURQXRWU

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

11XPDYLmLDXVWXUWDVSHUSDVWDUXRVLXV PHWXVVXPHQNREHWMLVLĂ…OLNRSLUPDV

4URĂ&#x;TINĂ&#x;GIAUĂ&#x;SIĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAI Ă“.EĂ“RIĂ“JUSĂ“.UĂ“MAĂ“VIĂ“jIUS Ă„9LOQLDXVSUHN \ERV³’NĂ‘UzMDV POUGHXUĂ˜ Ă“-INĂ“DAUĂ“GASĂ“2AIĂ“LAĂ„*LUWHND /RJLVWLFVÂłYDOG\ERVSLUPLQLQ NDVPOQHXUĂ˜ Ă“$AĂ“RIUSĂ“-OCĂ“KUSĂ„0*%DOWLFÂł SUH]LGHQWDVPOQHXUĂ˜ Ă“Ă€ILĂ“VIĂ“NASĂ“-ARĂ“CINĂ“KEĂ“VIĂ“jIUS EXYÂ?V93JUXSzVDNFLQLQNDV POQHXUĂ˜ Ă“,YĂ“DAĂ“,UĂ“BIEĂ“NwĂ„$FKHPRV JUXSzVÂłYDOG\ERVSLUPLQLQNz POQHXUĂ˜ Ă“!UGUSĂ“TIĂ“NASĂ“2AĂ“KAUSĂ“KAS Ă„.HVNR6HQXNĂ˜ÂłÂ’NĂ‘UzMDV POQHXUĂ˜ Ă“)VAĂ“NASĂ“0AĂ“LEIĂ“jIĂ“KASĂ„9DL] JRVÂłDNFLQLQNDVPOQHXUĂ˜ Ă“-INĂ“DAUĂ“GASĂ“-ARĂ“CINĂ“KEĂ“VI jIUS93JUXSzVDNFLQLQNDV POQHXUĂ˜ Ă“3IĂ“GIĂ“TASĂ“0AUĂ“LAUSĂ“KAS Ă„9DNDUĂ˜PHGLHQRVJUXSzVÂł YDOG\ERVSLUPLQLQNDV POQHXUĂ˜ Ă“$AIĂ“NIUSĂ“$UNĂ“DUĂ“LIS Ă„1RUIRVPDĂ?PHQRVÂłYDOG\ERV SLUPLQLQNDVPOQHXUĂ˜


SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

*%LWYLQVNRQXRWU

¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RIS¨Ă&#x;VwLĂ&#x;BRŠSĂ&#x;TAĂ&#x;DIĂ&#x;DĂ€IOMSĂ&#x;PERĂ&#x;GAĂ&#x;LwMS .DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂłLĂ…NRYRMRSHQNWjMjSHUJDOÂ?(XURO\ JRMHSRVXQNLRVSUDGĂ?LRVSDMzJÂ?VSHUODXĂ?WLÂ’Y\NLĂ˜ HLJjLUDMDPHWXUHQDPXRVHSUDQRNÂ?V3L UzMRĂ„2O\PSLDNRVÂłNXUÂ’JjVGLQRLUSUDzMXVÂ’VH]RQj To m a s Z M I T R E V I ÄŒI US , R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Po penkiĹł iĹĄ eilÄ—s koĹĄmarĹł namuose – jau antroji solidi „Žalgirio“ pergalÄ— prieĹĄ aukĹĄÄ?iau turnyro lentelÄ—je esanÄ?iÄ… ekipÄ…. Galima net juokauti, kad ketvirtadienÄŻ kaunieÄ?iams sekasi kur kas geriau nei penktadienÄŻ. BĹŤtent ketvirtadienÄŻ „Žalgiris“ prieĹĄ savaitÄ™ ÄŻveikÄ— Milano „Olimpia“, o uĹžvakar tai pakartojo Ĺžaisdamas su „Olympiakos“. Bet iki NaujĹłjĹł metĹł teks Ĺžaisti net trejas iĹĄ ketveriĹł rungtyniĹł, be to, trys maÄ?ai vyks svetur, tad kaunieÄ?iĹł laukia sunkus gruodis. TaÄ?iau bĹŤtent gruodÄŻ praÄ—jusÄŻ sezonÄ… „Žalgiris“ ÄŻsibÄ—gÄ—jo ir sukĹŤrÄ— pergaliĹł serijÄ…. Net ir LKL fronte nebus paprasta, nes rytoj Kaune laukia akistata su amĹžinuoju varĹžovu Vilniaus „Rytu“. UĹžvakar po rungtyniĹł Kaune treneris Ĺ arĹŤnas JasikeviÄ?ius pergalingai iĹĄkÄ—lÄ— rankas, kaip ne kartÄ… buvo praÄ—jusÄŻ sezonÄ…. Ĺ ÄŻkart jis neslÄ—pÄ— pasitenkinimo puikia antrÄ… ja rungtyniĹł puse, kuriÄ… kaunieÄ?iai laimÄ—jo 43:27. „Olympiakos“ krepĹĄininkai po pertraukos ÄŻmetÄ— dviem taĹĄkais maĹžiau nei per pirmÄ… jÄŻ kÄ—linÄŻ, kai svaidÄ— tritaĹĄkius. Po dviejĹł kÄ—liniĹł „Olympiakos“ buvo pataikÄ™s net 10 iĹĄ 16 tritaĹĄkiĹł ir nepadarÄ™s nÄ— vienos klaidos. Bet treÄ?iojo kÄ—linio pabaigoje „Žalgiris“ persvÄ—rÄ— rezultatÄ… ir galutinai paguldÄ— sveÄ?ius ant menÄ?iĹł.

„Mums tokiĹł pergaliĹł labai reikia, kai viskas yra prieĹĄ tave, taÄ?iau pavyksta perlauĹžti rungtyniĹł eigÄ….“ Ă‚-DVLNHYLmLXV

„TurbĹŤt tai geriausios „Žalgirio“ rungtynÄ—s ĹĄÄŻ sezonÄ… tiek taktiniu atĹžvilgiu, tiek uĹžsidegimu, gynyba. Labai graĹžios ir ÄŻvairiapusÄ—s, – lrytas.lt sakÄ— krepĹĄinio ekspertas Ĺ arĹŤnas Sakalauskas. – Tai buvo lyg spektaklis, kuriame vyrauja neĹžinia, kas laukia kiekvienÄ… kÄ—linÄŻ. O kai per antrÄ… ir treÄ?iÄ… kÄ—linÄŻ praleidi maĹžiau taĹĄkĹł nei per pirmÄ… jÄŻ, tiesiog ÄŻspĹŤdinga. Man patiko trenerio Ĺ .JasikeviÄ?iaus sprendimai. DĹžiugu, kad jis gyrÄ— sirgalius uĹž tokiÄ… atmosferÄ…. Tai drama, kuriÄ… iĹĄgyvena visi ĹžmonÄ—s arenoje. Kai matai tokÄŻ ĹžiĹŤrovĹł palaikymÄ…, net negali abejoti, kokiÄ… didelÄ™ paspirtÄŻ tai suteikia. Tai yra harmonija. Ĺ˝iĹŤri ir mÄ—gaujiesi.“ – Pirmoje rungtyniĹł pusÄ—je – netikÄ—tas tritaĹĄkiĹł lietus iĹĄ „Olympiakos“ komandos. Ar tai buvo „Žalgirio“ gynybos klaidos? – paklausÄ—me Ĺ .Sakalausko. – Sunku pasakyti – visko padaryti aikĹĄtÄ—je juk negali. Niekas neturi komandos, kuri gali ÄŻvykdyti viskÄ…. DaĹžniausiai skaiÄ?iuoji ir bandai neleisti ÄŻgyvendinti tam tikrĹł dalykĹł. Manau, „Žalgiris“ buvo apskai-

Ä?iavÄ™s, kaip gintis prieĹĄ GeorgÄ… PrintezÄŻ, buvo aiĹĄku, kaip jis gali Ĺžaisti, taÄ?iau krepĹĄininkas mÄ—tÄ— labai taikliai. Gerai, kad tai neiĹĄmuĹĄÄ— iĹĄ vÄ—ĹžiĹł. Antroje pusÄ—je kantriai dirbdami ĹžalgirieÄ?iai rado sprendimÄ…. – PirmÄ… kartÄ… starto penkete rungtynes pradÄ—jÄ™s Marius Grigonis ĹžaidÄ— gerai. Kaip vertinate jo pasirodymÄ…? – Jis jau ir Maskvoje su CSKA gerai ĹžaidÄ—, ir su „Chimki“ klubu namuose. Treneriai mato jo tobulÄ—jimÄ…, todÄ—l ir sprendimas leisti ÄŻ starto penketÄ… tikrai nebuvo atsitiktinis. Bet kad pamatytume, ar jis visiĹĄkai prigijo Ĺ .JasikeviÄ?iaus sistemoje, reikia daugiau rungtyniĹł. – Akivaizdu, kad „Žalgiris“ neleido per daug ÄŻsismaginti „Olympiakos“ lyderiams. – Taip, ginantis buvo gerai padirbÄ—ta. Tiktai G.Printezis pirmoje rungtyniĹł pusÄ—je buvo sunkokai sustabdomas, o vÄ—liau Vassilis Spanoulis ĹžaidÄ— neblogai – atliko perdavimĹł, verŞėsi prie krepĹĄio. Jis moka naudotis savo privalumais. Buvo matyti, kad V.Spanoulis yra aikĹĄtÄ—s generolas, jam esant aikĹĄtÄ—je graikĹł Ĺžaidimas pagerÄ—ja. – Kaip atrodÄ— Ĺžaisdami abu kartu „Žalgirio“ aukĹĄtaĹŤgiai Brandonas Daviesas ir Antanas Kavaliauskas? – Reikia tik pagirti komandos trenerius, kad jie sugalvojo, jog jie abu gali bĹŤti aikĹĄtÄ—je. Matome, kad, iĹĄkritus Pauliui JankĹŤnui, reikia ieĹĄkoti sprendimĹł. Matyt, buvo viskas iĹĄbandyta per treniruotes. A.Kavaliausko Ĺžaidimas Eurolygoje vis gerÄ—ja, jis priima brandĹžius sprendimus. – „Žalgiriui“ beveik visas rungtynes pakako remtis aĹĄtuoniais ĹžaidÄ—jais, nereikÄ—jo visĹł pagalbos. Ar tai gerai? – KaunieÄ?iai pirmoje rungtyniĹł pusÄ—je daĹžniausiai iĹĄbando maĹžiausiai deĹĄimt ĹžaidÄ—jĹł. Ĺ ÄŻkart Derrickas Waltonas ir Laurynas Birutis irgi gavo Ĺžaidimo laiko, taÄ?iau antroje rungtyniĹł pusÄ—je, kai sprendĹžiasi likimas, treneris palieka tuos, kurie tÄ… dienÄ… atrodÄ— geriau. TodÄ—l treÄ?iam ÄŻĹžaidÄ—jui ir vidurio puolÄ—jui tiesiog nebuvo laiko. Jeigu per rungtynes nebĹŤtĹł ÄŻtampos, bĹŤtĹł kitaip. – Ar galima sakyti, kad „Žalgiris“ jau sutvarkÄ— gynybÄ…? – ÄŒia geriau galÄ—tĹł atsakyti treneris, nes tai – jo kĹŤrinys. AĹĄ, matydamas, kad antroje rungtyniĹł pusÄ—je buvo tokia puiki gynyba, varĹžovai negalÄ—jo atlikti sklandĹžiĹł atakĹł, „Žalgiris“ puikiai taikÄ— savo taktikÄ…, galiu pasakyti, kad viskas gerai. – Graikai po rungtyniĹł gyrÄ— N.WoltersÄ…, pavadino jÄŻ netgi „komandos smegenimis“. – IĹĄ trijĹł ÄŻĹžaidÄ—jĹł geriausiai ĹžaidimÄ… organizuoja N.Woltersas. Jis supranta, kÄ… daro. Gerai ir tai, kad jis pats gali pelnyti taĹĄkĹł mesdamas tiek iĹĄ toli, tiek iĹĄ arti. Tai svarbu. Juk reikia ne tik kurti kitiems situacijas, bet ir patiems pataikyti.

Ă„ĂŒDOJLULRÂłWUH QHULVĂ‚-DVLNH YLmLXVWULXPID YRÂąMRSODQDV UXQJW\QzVHVX Ă„2O\PSLDNRVÂł EXYRÂ’Y\NG\WDV LUYLUWRSHUJDOH

)¸Ă&#x;MAĂ&#x;jOĂ&#x;PROĂ&#x;TOĂ&#x;KOĂ&#x;LO

0AĂ&#x;MAĂ&#x;TwĂ&#x;TARĂ&#x;SIĂ&#x;DVEĂ&#x;JASĂ&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NES

.DXQRÓ¸ÀALĂ“GIĂ“RISŠÂą3LUzMR ¸/LYMĂ“PIAĂ“KOSŠÓ  0*UL JRQLV PHWLPĂ˜ 1:ROWHUVDV DWNNDP UH]SHUG $:KLWHÂśDV %'DYLHVDVLU$.DYDOLDXVNDV SR$0LODNQLV(8ODQRYDV /%LUXWLV*3ULQWH]LV WULWDĂ…NLĂ˜ =/H'D\ 1:LOOLDPVDV*RVVDV96SD QRXOLVLU-7LPPDSR .3DSDQLNRODX-6WUHOQLHNDV 10LOXWLQRYDV

â– .DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂłEXYRNDQW UHVQLVLUSDURGzWYLUWHVQÂ’FKD UDNWHUÂ’R3LUzMRĂ„2O\PSLDNRVÂł QHVXJHEzMRSDVOzSWLVDYRWUĂ‘ NXPĂ˜DSLHNXULXRVNDOEDPD QHYLHQjVDYDLWÂ?Ă‚LDVGHWDOHV *UDLNLMRVĂ?LQLDVNODLGDSDEUz Ă?zUDĂ…\GDPDDSLH(XURO\JRV UXQJW \QHVNXULRVHĂ„ĂŒDOJLULVÂł VDYRDUHQRMHQXJDOzMRĂ„2O\P SLDNRVÂłNUHSĂ…LQLQNXV ĂŒLĂ‘URYDLSHUYLHQjYDNDUjWDU VLSDPDWzGYHMDVUXQJW\QHV 3LUPRVLRVHVSLQGzMRSDVDNLĂ… NDLWULWDĂ…NLXVSDWDLNÂ?VĂ„2O\P SLDNRVÂłDQWURVLRVHVjO\JDV GLNWDYRĂ„ĂŒDOJLULVÂł â–  Ă„1XRPDJLMRVLNLWUDJHGLMRVÂł ÂąYLUĂ…HO\MHUDĂ…zVSRUWRGLHQ UDĂ…WLVĂ„/LYH6SRUW³Ä6YDMRQz LUNRĂ…PDUDV³¹WDLSVWUDLSV QÂ’SDYDGLQRNLWDVGLHQUDĂ… WLVĂ„)RVÂłSLUPDMDPHSXVODS\ MHLĂ…VSDXVGLQÂ?VSDUJULXYXVLR Ă„2O\PSLDNRVÂłWUHQHULR'DYLGR %ODWWRQXRWUDXNjĂ„&KDUDNLULV .DXQH³¹YLUĂ…HO\MHVNHOEz3L UzMRNOXEXLDUWLPDVGLHQUDĂ…WLV Ă„.RNNLQRV3URWDWKOHWLVÂł â–  Ă„.UHSĂ…LQLRUXQJW\QzVWUXQND PLQRĂ„2O\PSLDNRVÂłQX EUDXNzSXLNĂ˜GDUEjNXUÂ’DWOLNR SLUPRMRMHSXVzMHLUSUDODLPz MRĂ„ĂŒDOJLULXLÂł3LUzMRNRPDQGD SHUWUHmLjMÂ’LUNHWYLUWjMÂ’NzOLQLXV SDGDUzNODLGĂ˜ULQNRVLSUDV WXVSXROLPRYDULDQWXVWRGzO LĂ….DXQRWXUzMRLĂ…Y\NWLQXOHLV WDJDOYD³¹GYLNRYRVVDQWUDX NjSDWHLNzJD]]HWWDJU â–  Ă„1HÂ’WLNzWLQDLDJUHV\YXVSLU PRMRMHSXVzMHEHWSRSHU WUDXNRVYLVLĂ…NDLQHDWSDĂ?Â’VWD PDVDELHMRVHDLNĂ…WzVSXVz VHĂ„2O\PSLDNRVÂłSUDODLPz MRĂ„ĂŒDOJLULXL³¹UXQJW\QLĂ˜DN FHQWXVVXGzOLRMRVSRUWJU â–  Ă„'%ODWWDVLĂ…VLGUzEzDLNĂ…WzMH VXVLGĂ‘UÂ?VVXWHLVzMX-RNUHSĂ…L QLQNDLLĂ…VLGUzEzGDUDQNVmLDX LUSUDGzMRS\NWLVWDUSXVDY \ MH$SVNULWDLNRPDQGDDWURGz JUDXGĂ?LDL-LQHVXJHEzMRSD GDU \WLWRNjQRUzMRSDGDU \WL WLHVLRJVYDLGzWULWDĂ…NLXVNX ULHLOJDLSDGzMRQHQXJULP]WLÂą UXQJW \QHVQDJULQzMRVSRUW JUÂą%HWUXQJW\QzPVWÂ?VLDQ WLVMLHQHEHSDWDLNzLĂ…QLHNXU 9DUĂ?RYDLMXRVVXJQLXĂ?GzRMLH QHWXUzMRNXRDWVDN\WL0DWz PHNDGNRPDQGDLĂ?Ă‘WEĂ‘WUHL NLDQDXMRÂ’Ă?DLGzMRĂ‚DUĂ‘QR-D VLNHYLmLDXVJ\Q\ERVVLVWHPD DWNLUWRQXRNRPDQGRVGUDX JĂ˜1LJHOj:LOOLDPVj*RVVjLU NRPDQGDÂ’VWULJR9DVLOLV6SD QRXOLVEDQGzYLVNjSDGDU \ WLSDWVEHWMREDQG\PDLEXYR WLNUDGRYDQDYDUĂ?RYĂ˜WUHQH ULXLĂ„ĂŒDOJLULVÂłQzUDNRPDQGD NXULjJDOLPDĂ„LĂ…YLUWLÂłSHUNH

)¸Ă&#x;PIRĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;LĂ„Ă&#x;PĂ‹ ÂśAĂ“RĂ…Ă“NASĂ“*AĂ“SIĂ“KEĂ“VIĂ“jIUSĂ“ Ă„ĂŒDOJL ULRÂłWUHQHULV Ă„3XLNLSHUJDOz 1RUVSLUPRMHUXQJW \QLĂ˜GDO\MH GDXJGDO\NĂ˜PXPVQHVLVHNz Ă…LSHUJDOz\UDIDQWDVWLQz7X ULPHGYLJ\Q\ERVVLVWHPDVEHW SLUPRMLQHYHLNzQRUVVXMDLU SUDGzMRPHVH]RQj1HEXYRPH SUDGĂ?LRMHSDVLUXRĂ…Â?DXNRWLV VXNULWRVXGzWLQJLYDUĂ?RYĂ˜ WULWDĂ…NLDLEHWmLDLU\UDVX EUHQGXVLRĂ?DLGzMRSRĂ?\PLV NDLQHNUHLSLGzPHVLRNDLS Ă?DLGĂ?LDYDUĂ?RYDL3RSHUWUDXNRV SDNHLWzPHJ\Q\ERVVLVWHPj DWUDGRPHNRPDQGRVYHGOÂ’ 1:ROWHUVDVVXĂ?DLGzSXLNLDL 7DLY\ULĂ…NDSHUJDOz0XPV WRNLĂ˜UHLNLDNDLYLVNDV\UD SULHĂ…WDYHEHWSDY \NVWD SHUODXĂ?WLUXQJW \QLĂ˜HLJjÂł %DĂ“GAĂ“RASĂ“5LAĂ“NOĂ“VAS Ă„ĂŒDOJLULRÂł SXROzMDV Ă„3LUPDVLVNzOLQ\V PXPVEXYRODEDLEORJDV7XRV GHĂ…LPWWULWDĂ…NLĂ˜LNLSHUWUDXNRV OzPzGDXJGHWDOLĂ˜ÂąLUSHU UDQNDVSDWDLNzSDVNXWLQzPLV VHNXQGzPLV9LHQXUSHUPDĂ?DL UL]LNDYRPHNLWXUSHUVLVWHQJz PH6YDUELDXVLDNDGDQWURMH UXQJW \QLĂ˜GDO\MHSHUVLWYDUNz PHLUODLPzMRPH7LNUDLGDXJ MzJĂ˜NDLQDYRĂ…LSHUJDOzEHWNDL ODLPLDWURGRNDGYLVNDVJHUDL EXYR1RUzWXPHSUDWÂ?VWL SHUJDOLĂ˜VHULMj7DmLDXĂ?DLGĂ?LD PHGYLHPIURQWDLVVDYDLWJDOÂ’ /./ODXNLDULPWDVLĂ…EDQG\PDV VXĂ„5\WXÂł'DEDUVXVLWHONVLPH Â’WDVUXQJW \QHVÂł $AĂ“VIĂ“DASĂ“"LATĂ“TAS Ă„2O\PSLD NRVÂłWUHQHULV Ă„'LGĂ?LDXVLDV UXQJW \QLĂ˜SRN\WLVEXYRWDLMRJ Ă„ĂŒDOJLULVÂłVXĂ?DLGzODEDLJHUj DQWUjMjSXVÂ?0HVVXĂ?DLGzPH JHUDLSLUPjMjSXVÂ?EHWWR UXQJW \QzPVODLPzWLQHXĂ?WHQ ND0HVSUDUDGRPHVDYR Ă?DLGLPjLUGUDXVPÂ?XĂ?WDLLU VXPRNzMRPH0HVSUDUDGRPH NDPXROLĂ˜DQWURMHSXVzMH 1HUHLNLDEĂ‘WLJHQLMXPLNDG VXSUDVWXPNjWDLUHLĂ…NLDÂł

OLDVVHNXQGHV%HWRĂ„ĂŒDOJLULVÂł WXULWUHQHUÂ’NXULVPRNDNRQW UROLXRWLVLWXDFLMjLULĂ…VSDXGĂ?LD LĂ…VDYRĂ?DLGzMĂ˜YLVNjÂł â– Ă„/LHWXYLĂ˜WUHQHULRJHVWDVSR ILQDORVLUHQRVSDURGzSHUJDOzV VYDUEj.DLSLUĂ?DOLDL DSVLYLONXVLĂ˜WULXNĂ…PLQJĂ˜VLU JDOLĂ˜UHDNFLMDĂ„ĂŒDOJLULRÂłWUH QHULVSHUJXGUDYR'%ODWWjLĂ… Ă…LIUDYRMRVXPDQ\PXVVPR JzÂ’VLOSQjVLDVYLHWDVLUSUDWÂ? VzSUDzMXVLRVH]RQRSDEDLJRMH SUDGzWjSHUJDOLĂ˜SULHĂ…Ă„2O\P SLDNRVÂłVHULMjĂŒLQRPDNR PDQGRVEDODQGÂ’LUJUXRGÂ’EX YRYLVLĂ…NDLNLWRNLRV7DmLDXĂ…D OLDDLNĂ…WzVEXYRYLVWDVSDWV Ă‚DUDVNXULVQHSDQLNDYRNDL Ă„2O\PSLDNRVÂłSLUPRMRMHUXQJ W\QLĂ˜SXVzMHQHÂ’WLNzWLQDLSD WDLNzWULWDĂ…NLXVLUSHUPLQ QHSDGDUzQzYLHQRVNODLGRVÂł ÂąSDEUzĂ?zFRQWUDJU â–  Ă„7LHNXULHVXYRNLDNjPD WRLUQHVWDWRYHĂ?LPRSULHĂ…DLV DUNOÂ’QHULPRSRĂ?\PLXVWXUz MRSDVWHEzWLDQNVWL$UWzMDQmLj VXWHPjEXYRJDOLPDÂ’Ă?YHOJWL YRVQXĂ…YLWXVSLUPLHVLHPVU\WR VSLQGXOLDPVÂąUDĂ…zJD]]HWWD JUÂą.DLjMjPLQSLUPD YRĂ„2O\PSLDNRVÂłEX YRSDWDLNÂ?VLĂ…WULWDĂ…NLĂ˜ Ă‚LHVNDLmLDLEXYRQHVYHLNL3D VLEDLJXVSLUPDMDLSXVHLĂ„2O\P SLDNRVÂłVjVNDLWRMHEXYRLĂ… WULWDĂ…NLĂ˜LUQXOLVNODLGĂ˜EHW DSĂ…LOÂ?VĂ„ĂŒDOJLULVÂłYLVGDUEXYR J\YDVLUDWVLOLNRQHGLGHOLXVNLU WXPX.LORWLNNODXVL PDVNDGDWDLNOXPDVSDEORJzV RSDJDONODLGDVVYHmLDLSUDGzV Y\WLVĂ…HLPLQLQNXV1HWSXLNLDL Ă?DLVGDPDVĂ„2O\PSLDNRVÂłVDYR VjO\JĂ˜YDUĂ?RYDPVQHSULPHWzÂł â–  *UDLNĂ˜OHLGLQLDLĂ„ĂŒDOJLULRÂłJUH WRVHLĂ…VN\UzVNLUWLQJXVO\GH ULXVJD]]HWWDJUPDQ\PX UXQJW\QLĂ˜GLGY \ULVEXYR0D ULXV*ULJRQLVQHPDWRPDVGLG Y\ULVÂą$QWDQDV.DYDOLDXVNDV FRQWUDJUSDĂ?\PzMRDEX.DX QRNRPDQGRVYLGXULRSXROz MXVEHWODELDXVLDLJ\Uz0*UL JRQÂ’Ă„%UDQGRQDV'DYLHVDV LU$.DYDOLDXVNDVĂ?DLGzODEDL QDXGLQJDLRĂ„ĂŒDOJLULVÂłQHW 3DXOLXL-DQNĂ‘QXLUDPLDLVzGLQW DQWVXROROHQJYDLODLPzMRGYL NRYDVVX1LNROD0LOXWLQRYX9LV GzOWR;YHLNVQLXWDSR0*ULJR QLVNXULVSLUPjNDUWjĂ…Â’VH]R QjSDWHNRÂ’Ă„ĂŒDOJLULRÂłVWDUWR SHQNHWj-LVWLNSULHĂ…Ă…Â’VH]RQj NDUWXVXDPHULNLHmLX7KRPX :DONXSXDWY \NRLĂ…9RNLHWLMRV O\JRVEHWMDXDSOHQNzQDXMjMÂ’ NRPDQGRVGUDXJjSLUPLDXVLD Ă…DOWDNUDXMLĂ…NXPXLUHQHUJLQ JXPX6DY \EzPLVNXULDVODEDL YHUWLQDĂ‚-DVLNHYLmLXVÂł


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG

Andreas Zagklis paskirtas naujuoju FIBA generaliniu sekretoriumi. 38 metĹł graikas uĹžims spalio 13 dienÄ… staiga mirusio ĹĄveicaro Patricko Baumanno postÄ… FIBA struktĹŤroje. A.Zagklis FIBA dirba nuo 2016 metĹł, o prieĹĄ tai teikÄ— organizacijai teisines konsultacijas. Jis buvo Sporto arbitraĹžo teismo asistentas trejose olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se, dirbo KrepĹĄinio arbitraĹže. Graikas moka anglĹł, ispanĹł, vokieÄ?iĹł ir prancĹŤzĹł kalbas.

!RĂ&#x;GENĂ&#x;TIĂ&#x;NOSĂ&#x;¸VENĂ&#x;TŠĂ&#x;TEMDOĂ&#x;TRAGEDIJOS Ă‚LĂ˜NOXEĂ˜PDmjEHQWV\ NÂ’J\YHQLPHSULYDORSD PDW\WLNLHNYLHQDVWLNUDV VSRUWRDLVWUXROLV7DLS VDNRPDDSLHĂ„6XSHUFOD VLFR³¹GYLHMĂ˜%XHQRV $LULĂ˜IXWERORNRPDQGĂ˜ Ă„%RFD-XQLRUVÂłLUĂ„5LYHU 3ODWHÂłVXVLUzPLPXV R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Ĺ ÄŻ savaitgalÄŻ europieÄ?iams tapti „Superclasico“ liudininkais bus paprasÄ?iau negu bet kada. Du legendiniai Argentinos sostinÄ—s klubai pirmÄ…kart susitiks Senajame Ĺžemyne. „Boca Juniors“ ir „River Plate“ sekmadienÄŻ atsakomÄ… jÄŻ „Libertadores“ taurÄ—s finalo maÄ?Ä… Ĺžais Ispanijos sostinÄ—s Madrido „Santiago Bernabeu“ stadione. !RĂ&#x;̧ IAUĂ&#x;SIASĂ&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LIOĂ&#x;DERĂ&#x;BIS

Julius Sarapinas oficialiai tapo Vilniaus „Ryto“ klubo generaliniu direktoriumi. Jis pakeitÄ— iĹĄ pareigĹł atsistatydinusÄŻ DariĹł GudelÄŻ, kurio pareigas buvo laikinai perÄ—mÄ™s. J.Sarapinas Vilniaus klube darbuojasi nuo 2012 metĹł. 30-metis specialistas yra baigÄ™s sporto vadybos ir rinkodaros magistro studijas Eurolygos rengiamoje programoje. „Julius puikiai Ĺžino klubo vidĹł ir gerai paŞįsta administracijos darbuotojus. Ĺ iuo metu tai geriausias kandidatas eiti ĹĄias pareigas“, – teigÄ— klubo sporto direktorius Linas Kleiza.

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS ,+,Ă“jEMĂ“PIOĂ“NAĂ“TAS.zGDLQLĂ˜Ă„1HYz Ă?LV³¹3DQHYzĂ?LRĂ„/LHWNDEHOLVÂł &)Ă“"!Ă“VYĂ“RĂŒĂ“RINKĂ“TIĂ“NIĂŒĂ“REIĂ“TINĂ“GASĂ“Ă“ DQNVWHVQzYLHWDÂą -$9ÂąWĂ…N  ,VSDQLMDÂą 3UDQFĂ‘ ]LMDÂą 6HUELMDÂą  $UJHQWLQDÂą /LHWXYDÂą  6ORYzQLMDÂą *UDL NLMDÂą .URDWLMDÂą  $XVWUDOLMDÂą 5X VLMDÂą %UD]LOLMDÂą  ,WDOLMDÂą 0HNVLND Âą /DWYLMDÂą,Ă…YLVR NODVLILNXRWRVĂ…DOLĂ˜ULQNWLQzV %UROĂ“LYĂ“GAĂ“DVLVWXUDV3RGJRULFRV Ă„%XGXmQRVW³¹Ä%DUFHORQDÂł (&ODUNDVLU1*RUGLmLXVSR'1LNR OLmLXV$+DQJD$7RPLmLXV 6WDPEXORĂ„'DUXVVDIDND³¹7HO$YLYR Ă„0DFFDELÂł0(ULFDV7'RXJ ODVDV-'L%DUWRORPHR-2Âś%U\DQ WDV DWNNDP 6:LOEHNLQDV 0LXQFKHQRĂ„%D\HUQ³¹Ä&KLPNLÂł 1'Ă?HGRYLmLXV9/XmLmLXV &K-HQNLQVDVLU-0LFNH\SR 0LODQRĂ„2OLPSLD³¹/DV3DOPDVR Ă„+HUEDOLIHÂł0-DPHVDV $*XGDLWLV DWNNDPLĂ…SU SUDĂ? '%HUWDQLV0.X]PLQVNDV 0(ULNVVRQDV.7LOOLH 4URĂ“KIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“DVLVWXUDVĂ„*D]LDQ WHSÂł Ă‚9DVLOLDXVNDVWULWDĂ…NLĂ˜ UH]SHUG ¹Ä%DKFHVHKLUÂł 3LUPDXMD6WDPEXORĂ„)HQHUEDKFHÂł ÂąLUĂ„*D]LDQWHS³¹LU

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS &)Ă“&!Ă“MOĂ“TEĂ“RĂŒĂ“RINKĂ“TIĂ“NIĂŒĂ“REIĂ“TINĂ“GAS DQNVWHVQzYLHWDÂą -$9ÂąWĂ…N  9RNLHWLMDÂą 3UDQFĂ‘ ]LMDÂą $QJOLMDÂą  .DQDGDÂą $XVWUDOL MDÂą 2ODQGLMDÂą  -DSRQLMDÂą Ă‚YHGLMDÂą  %UD]LOLMDÂą  /DWYLMDÂą (VWLMDÂą  /LHWXYDÂą,Ă…YLVRNOD VLILNXRWRVULQNWLQzV

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Ne vienas Europos sporto ir ne vien sporto leidinys bandÄ— sudaryti arĹĄiausiĹł futbolo derbiĹł sÄ…raĹĄÄ…. Ĺ iĹł sÄ…raĹĄĹł sudarytojĹł nuomonÄ—s ne visada sutapdavo deĹĄimtukuose ar penketukuose paskirstant Ĺžemesnes vietas, bet dÄ—l vieno dalyko abejojanÄ?iĹł nebuvo – nÄ— viename kitame futbolo mĹŤĹĄyje nebĹŤna taip karĹĄta, kaip akis ÄŻ akÄŻ susidĹŤrus „Boca Juniors“ ir „River Plate“ futbolininkams. „Glazgo derbis, palyginti su Buenos AiriĹł derbiu, yra lyg vidurinÄ—s mokyklos rungtynÄ—s tarp klasiĹłâ€œ, – prieĹĄ keliolika metĹł raĹĄÄ— Anglijos dienraĹĄtis „The Observer“, palyginÄ™s Argentinos sostinÄ—je vykstanÄ?ias „Superclasico“ su arĹĄiausiu Britanijos futbolo mĹŤĹĄiu, kuriuo laikomos Glazgo „Celtic“ ir „Rangers“ futbolininkĹł dvikovos.

NÄ— viename kitame futbolo mĹŤĹĄyje nebĹŤna taip karĹĄta, kaip akis ÄŻ akÄŻ susidĹŤrus „Boca Juniors“ ir „River Plate“. „Šis stambaus kalibro pabĹŤklĹł mĹŤĹĄis yra geriausias socialiniĹł sluoksniĹł susidĹŤrimo pavyzdys“, – raĹĄÄ— Anglijos dienraĹĄtis „Daily Mirror“, pernai iĹĄrinkÄ™s arĹĄiausiĹł futbolo dvikovĹł deĹĄimtukÄ…. DeĹĄimtuko virĹĄĹŤnÄ—je, suprantama, irgi atsidĹŤrÄ— argentinieÄ?iĹł „Superclaciso“, aplenkÄ™s ispanĹł „El Clasico“ („Barcelona“ – Madrido „Real“), ĹĄkotĹł „Old Firm“ („Celtic“ – „Rangers“) ir kitus garsiausius pasaulio futbolo derbius. 'AUĂ&#x;SIOSĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;LĂ‹Ă&#x;KOĂ&#x;LEKĂ&#x;CIĂ&#x;JOS

Ĺ iais laikais „Superclasico“ yra labiausiai dÄ—mesÄŻ prikaustantis Argentinos sporto reginys. Bet „Boca Juniors“ ir „River Plate“ nÄ—ra seniausi Argentinos klubai. Pirmasis ĹĄios ĹĄalies futbolo Ä?empionatas buvo surengtas dar XIX amĹžiaus pabaigoje – 1891 metais, o abu nesutaikomi ĹĄiĹł laikĹł varĹžovai kurti savo istorijÄ… pradÄ—jo tik XX amĹžiaus pradĹžioje: „River Plate“ – 1901 metais, „Boca Juniors“ – 1905 metais. Ir vienas, ir kitas klubas dar kelerius metus uĹžtruko, kol uĹžkopÄ— iki pirmosios lygos, bet nuo tada vystÄ—si labai sparÄ?iai ir jau XX amĹžiaus antrojo deĹĄimtme-

Ă„%RFD-XQLRUVÂł NDLUzMH LUĂ„5LYHU3ODWHÂłVLUJDOLDLÂąQHVXWDLNRPLSULHĂ…DLWRGzOÂ’YDUĂ?RYĂ˜VWDGLRQXVQHÂ’OHLGĂ?LDPL

Ä?io pabaigoje pradÄ—jo kaupti Argentinos Ä?empiono titulus. „River Plate“ ĹĄalies Ä?empionu tapo 36 kartus (pirmÄ… jÄŻ – 1920 m., pastarÄ… jÄŻ – 2014 m.), „Boca Juniors“ – 33 kartus (pirmÄ… jÄŻ – 1919 m., pastarÄ… jÄŻ – 2018 m.). ¡-IĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NIEĂ&#x;RIAI¨Ă&#x;IRĂ&#x;¡GEĂ&#x;NUĂ&#x;JIEĂ&#x;jIAI¨

Kaip ir daugumoje kitĹł didĹžiĹłjĹł derbiĹł, „Superclasico“ nesantaikos ĹĄaknys glĹŤdi klubus palaikanÄ?iĹł sirgaliĹł socialiniuose skirtumuose. „Boca Juniors“ klubas ÄŻsikĹŤrÄ™s Buenos AiriĹł pietryÄ?iuose esanÄ?iame Bokos rajone, kuriame nuo seno daugiausia gyvena uosto darbininkai ir kiti ĹžemesniĹłjĹł sluoksniĹł atstovai. Tuo metu „River Plate“ bĹŤstinÄ— daug metĹł yra Argentinos sostinÄ—s ĹĄiaurÄ—je esanÄ?iame Nunjeso rajone, kuris yra pernelyg prabangus net ir daugeliui vidurinio sluoksnio gyventojĹł. Bet bÄ—gant metams prieĹĄprieĹĄos prieĹžastys prarado prasmÄ™. Dabar tarp abiejĹł klubĹł sirgaliĹł yra ÄŻvairiausiĹł sluoksniĹł ĹžmoniĹł. „PrieĹĄ ĹĄimtÄ… metĹł ĹĄios rungtynÄ—s simbolizavo klasiĹł kovÄ… tarp darbininkĹł ir aristokratĹł. Dabar jos simbolizuoja tik iĹĄ praeities atkeliavusiÄ… neapykantą“, – raĹĄÄ— ĹĄÄŻmet uĹždaryto Argentinos sporto Ĺžurnalo „El Grafico“ apĹžvalgininkas Martinas Mazuras. „River Plate“ buvo ÄŻkurtas Bokoje – rajone, kuris ypaÄ? iĹĄsiplÄ—tÄ—, kai XIX amĹžiuje jame antruosius namus rado tĹŤkstanÄ?iai iĹĄeiviĹł iĹĄ Genujos bei kitĹł Italijos miestĹł. TaÄ?iau ilgainiui „River Plate“ vis judÄ—jo ÄŻ Buenos AiriĹł ĹĄiaurÄ™. TreÄ?iajame deĹĄimtmetyje klubas persikraustÄ— ÄŻ turtingesnÄŻ Rekoletos rajonÄ…, o paskui – ÄŻ prestiĹžinÄŻ Belgrano rajonÄ…, kuriame 1938 metais buvo pastatytas „River Plate“ namais tapÄ™s stadionas „Monumental“. „River Plate“ klubui dar ketvirtajame deĹĄimtmetyje prilipo milijonieriĹł („Los Millionarios“) pravardÄ—. Taip klubas pakrikĹĄtytas dÄ—l to, kad suplojo milĹžiniĹĄkus, kaip tais laikais, pinigus uĹž dvi Argentinos futbolo ĹžvaigĹždes CarlosÄ… Peucelle ir Bernabe FerreyrÄ…. 1932 metais „River Plate“ uĹž puolÄ—jÄ… B.FerreyrÄ… sumokÄ—jo Viktorijos „Tigre“ klubui net 35 tĹŤkst. doleriĹł – tuo metu rekordinÄ™ sumÄ… ne tik PietĹł Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. „Boca Juniors“ pravardÄ— ne tokia ambicinga. Bokos klubas vadinamas „genujieÄ?iais“ („Xeneizes“). 0RAEIĂ&#x;TISĂ&#x;APIĂ&#x;PINĂ&#x;TAĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;DOĂ&#x;MIS

GenujietiĹĄkÄ… „River Plate“ praeitÄŻ primena ĹĄio klubo spalvos –

"UEĂ&#x;NOSĂ&#x;!IRwĂ&#x;SEĂ&#x;Ă€AISĂ&#x;TIĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;NEĂ&#x;SAUĂ&#x;GU â– Ă„/LEHUWDGRUHVÂłWDXUzVWXU Q\UDVUHQJLDPDVjMÂ’NDU Wj SLUPDVLVÂ’Y\NRP $UJHQWLQRVNOXEDLVYDUELDX VLjĂ?HP\QRSUL]jLĂ…NRYRMRQHW NDUWXV JDOLPDSDO\JLQWL %UD]LOLMRVÂą8UXJYDMDXVÂą EHWDUJHQWLQLHWLĂ…NDVILQD ODVĂ…Â’PHWY\NVWDSLUPjNDUWj â–  'DXJLDXVLDNDUWĂ˜WDXUÂ?LĂ… NRYRMRQHĂ„%RFD-XQLRUVÂłDU Ă„5LYHU3ODWHÂłEHWNLWDV%XH QRV$LULĂ˜NOXEDVĂ„,QGHSHQ GLHQWHÂł-LVQXJDOzWRMXWD SRVHSW\QLVNDUWXVĂ„%R FD-XQLRUVÂłIXWEROLQLQNDPV Ă„/LEHUWDGRUHVÂłWDXUzEX YRÂ’WHLNWDĂ…HĂ…LVNDUWXV LU P Ă„5LYHU3ODWH³¹ WLNWULVNDUWXV LU P 3DVWDUjMÂ’NOXEjGDU OHQNLDLUNHWXULVNDUWWULXPID YÂ?V/D3ODWRVĂ„(VWXGLDQWHVÂł â–  3LUPjMÂ’DUJHQWLQLHWLĂ…NjILQD OjQHJDQGRVSHUVHNLRMRQXR SDWSUDGĂ?LĂ˜3LUPRVLRVUXQJ W\QzVĂ„%RPERQHUDÂłVWDGLRQH WXUzMRY\NWLODSNULmLRG EHWIXWEROLQLQNDPVVXWUXNGz $UJHQWLQRVVRVWLQÂ?SDVNDQGL QXVLVPDUNLOLĂ‘WLV.RPDQGRV MDXEXYRDWY \NXVLRVÂ’VWD GLRQjEHW&210(%2/ 3LH WĂ˜$PHULNRVIXWERORNRQIH GHUDFLMRV GHOHJDWDVLUWHLVzMDL QXVSUHQGzMRJYHMRVEĂ‘NOz

balta ir raudona. Tos paÄ?ios spalvos yra Genujos miesto vÄ—liavoje (raudonas kryĹžius baltame fone; Genujos vÄ—liava yra tokia pat kaip Anglijos). AbiejĹł klubĹł spalvĹł kilmÄ— apipinta legendomis, o ĹĄiomis dienomis niekas tiksliai nebegali pasakyti, kiek tose legendose yra tiesos. „River Plate“ marĹĄkinÄ—liai iĹĄ pradĹžiĹł buvo balti. Pasakojama, kad antroji spalva atsirado po to, kai komandoje ĹžaidÄ™ jaunuoliai UĹžgavÄ—niĹł karnavalo naktÄŻ iĹĄ be prieĹžiĹŤros palikto sunkveĹžimio nuĹĄvilpÄ— dėŞę, kurioje rado raudonĹł ĹĄilkiniĹł juostĹł. Futbolininkai nesugalvojo, kÄ… veikti su grobiu, ir galiausiai nusprendÄ— prisiĹŤti juostas prie marĹĄkinÄ—liĹł. „Boca Juniors“ marĹĄkinÄ—liai XX amĹžiaus pradĹžioje buvo balti su juodomis juostomis. Labai panaĹĄiÄ… aprangÄ… tuo metu vilkÄ—jo ir kita komanda – „Nottingham de Almagro“. DÄ—l panaĹĄumo kildavo nesusipratimĹł, todÄ—l komandos susitarÄ— suĹžaisti rungtynes dÄ—l iĹĄskirtinÄ—s teisÄ—s ÄŻ baltÄ… ir juodÄ… spalvas. „Boca Juniors“ ĹĄias rungtynes pralaimÄ—jo ir privalÄ—jo pasirinkti kitÄ… spalvĹł derinÄŻ. Pasak le-

\UDSHUSUDVWDWRGzOQXNzOz UXQJW\QHVÂ’NLWjGLHQj0DmDV Â’Y\NRODSNULmLRjMjLUEDL JzVLO\JLRVLRPLV â– Ă„0RQXPHQWDOÂłVWDGLRQDV SULLPWLĂ„6XSHUFODVLFRÂłGDO\ YLXVWXUzMRODSNULmLRjMj EHWĂ„%RFD-XQLRUVÂłLNLYDU Ă?RYĂ˜WYLUWRYzVQHQXYDĂ?LDYR 3DNHOLXLÂ’PLHVWRĂ…LDXUÂ?DXWR EXVjXĂ?SXROzĂ„5LYHU3ODWHÂł VLUJDOLDL.HOLIXWEROLQLQNDL QHVXQNLDLQXNHQWzMRQXRĂ…X NLĂ˜SDĂ?LUXVLĂ˜VXGXĂ?XVDXWR EXVRODQJDPVLUDĂ…DULQLĂ˜GX MĂ˜NXULRPLVSROLFLMDWUDPGz XĂ?SXROLNXV â–  .DGDQJLQLHNDVQHEXYRULP WDLVXĂ?HLVWDV&210(%2/ LĂ…SUDGĂ?LĂ˜SODQDYRDWLGz WLUXQJW\QHVWLNYLHQjGLHQj LUVXUHQJWLMDVODSNULmLR jMjWDmLDXĂ„%RFD-XQLRUVÂł NOXEXLSDUHLNDODYXVSDVN\Uz YzOHVQÂ?GDWj0DĂ?DWR3LH WĂ˜$PHULNRVIXWERORYDGR YDLQXVSUHQGzNDGGzOVDX JXPRSULHĂ?DVmLĂ˜DWVDNRPR VLRVUXQJW\QzVWXULEĂ‘WLUHQ JLDPRVQH$UJHQWLQRMH â–  3RNHOLDVGLHQDVWUXNXVLĂ˜ VYDUVW\PĂ˜UHQJWLĂ„6XSHUFOD VLFRÂłDSVLzPz0DGULGRĂ„5H DOÂłNOXEDV MLVSODWLQRELOLH WXV LU,VSDQLMRVIXWERORIH GHUDFLMD ML\UDDWVDNLQJDXĂ? VDXJXPj 

gendos, Bokos futbolininkai nutarÄ— pasikliauti atsitiktinumu. Jie nuÄ—jo prie Platos upÄ—s ir pasirinko tokias spalvas, kokiĹł buvo pirmo ÄŻ uostÄ… atplaukusio laivo vÄ—liava. ÄŽ uostÄ… atplaukÄ— Ĺ vedijos laivas, todÄ—l „Boca Juniors“ apsivilko mÄ—lynus marĹĄkinÄ—lius su plaÄ?ia geltona juosta. ÂżUĂ&#x;VOĂ&#x;DAUGĂ&#x;JAUĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;VYĂ&#x;RĂ‹

Ĺ iais laikais per „Boca Juniors“ ir „River Plate“ rungtynes, kaip ir per kai kuriuos kitus karĹĄÄ?iausius pasaulio derbius, sveÄ?iuose ĹžaidĹžianÄ?ios komandos sirgaliai ÄŻ stadionÄ… neÄŻleidĹžiami. TaÄ?iau net ir dabar per kiekvienÄ… „Superclasico“ stadionuose budi keli tĹŤkstanÄ?iai policininkĹł, o anksÄ?iau tvarkos saugotojams ĹĄiĹł klubĹł dvikovos, kai reikÄ—davo atskirti prieĹĄiĹĄkai nusiteikusius sirgalius, bĹŤdavo dar didesnis iĹĄĹĄĹŤkis. JuodĹžiausia diena „Superclasico“ istorijoje laikoma 1968 metĹł birĹželio 23-ioji, kai per spĹŤstÄŻ „Monumental“ stadione Ĺžuvo 71 Ĺžmogus. Tarp jĹł daugiausia buvo paaugliĹł ir jaunĹł vyrĹł. Dar apie 150 sirgaliĹł buvo suĹžeisti. Tai – didĹžiausia tragedija Argentinos futbolo istorijoje.


PRAMOGOS

Kinas VILNIUS

Forum Cinemas Vingis – „Dagas iĹĄ akmens amĹžiaus“ (PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, animacinis) – 11 val. „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 11, 13.05, 15.10, 17.20, 19.30, 21.45 val. „Tabaluga“ (Vokietija, animacinis) – 11, 13.10, 15.20 val. „Širdys“ (Lietuva, drama) – 11.15, 19.10 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 11.20, 17.30, 21.40 val. „DrÄ…sus elniukas Eliotas“ (Kanada, animacinis) – 8, 9 d. 11.30, 14.15 val., 10 d. 14.15 val. „Melagiai“ (Lietuva, komedija) – 8 d. 11.40, 21 val., 9 d. 21 val., 10 d. 11.40, 21 val. „MaĹžoji pÄ—da“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 8, 9 d. 11.45 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis) – 12, 14.05 val. „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 13.30 val. „Belvilio policininkas“ (JAV, nuotykiĹł) – 13.30, 18.20 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 13.30, 21.40 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis, originalo kalba) – 13.45 val. „Baltoji iltis“ (JAV, animacinis) – 14 val. „Šaltasis karas“ (Lenkija, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, drama) – 8 d. 14.10, 20.30 val., 9 d. 20.30 val., 10 d. 14.10, 20.30 val. „Taip gimÄ— ĹžvaigĹždė“ (JAV, muzikinÄ— drama) – 15.40 val. „Svetingi namai“ (JAV, trileris) – 16, 18.40 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (3D, JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 16.10, 19 val. „Koletė“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— drama) – 16.15 val. „Bohemijos rapsodija“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— muzikinÄ— drama) – 8 d. 16.25, 18.35 val., 9 d. 11.30 val., 10 d. 16.25, 18.35 val. „Hanos Greis egzorcizmas“ (JAV, siaubo) – 16.30, 21.10 val. „Tarp pilkĹł debesĹłâ€œ (JAV, Lietuva, DidĹžioji Britanija, drama) – 16.50 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 8 d. 18.30 val., 9 d. 14.10, 18.30 val. „Mulai“ (Lietuva, dokumentinis) – 19.20 val. „Namas, kurÄŻ pastatÄ— DĹžekas“ (PrancĹŤzija, Vokietija, Ĺ vedija, Danija, kriminalinÄ— drama) – 8 d. 20.50 val. „LietuviĹĄki svingeriai“ (Lietuva, komedija) – 21.30 val. „NaĹĄlÄ—s“ (JAV, kriminalinis trileris) – 9 d. 20.50 val. „NT Live’18: Antonijus ir Kleopatra“ (DidĹžioji Britanija, spektaklis) – 10 d. 19 val. Forum Cinemas Akropolis – „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 10.10 val. „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 10.10, 12.15, 13.30, 14.20, 16.30, 18.35, 21.10 val. „MaĹžoji pÄ—da“ (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 8, 9 d. 10.20 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (3D, JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 10.30, 18.10 val. „DrÄ…sus elniukas Eliotas“ (Kanada, animacinis) – 10.40, 12.40, 14.50 val. „Bohemijos rapsodija“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— muzikinÄ— drama) – 8 d. 10.50, 13.05, 18.50, 21.40, 23.30 val., 9, 10 d. 10.50, 13.05, 18.50, 21.40 val. „Tabaluga“ (Vokietija, animacinis) – 11.10, 15.45 val. „Tarp pilkĹł debesĹłâ€œ (JAV, Lietuva, DidĹžioji Britanija, drama) – 11.30 val. „Nerealieji II“ (2D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 12.30 val. „Tabaluga“ (3D, Vokietija, animacinis) – 13.20 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 8 d. 13.40, 16.40, 20.40, 23.30 val., 9, 10 d. 13.40, 16.40, 20.40 val. „Širdys“ (Lietuva, drama) – 13.50, 17, 21.30 val.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

„LietuviĹĄki svingeriai“ (Lietuva, komedija) – 15.05, 20.30 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis) – 15.30 val. „Taip gimÄ— ĹžvaigĹždė“ (JAV, muzikinÄ— drama) – 8 d. 16 val., 10 d. 16 val. „Melagiai“ (Lietuva, komedija) – 16.20, 19.40 val. „Šaltasis karas“ (Lenkija, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, drama) – 8 d. 17.20 val., 10 d. 17.20 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (3D, JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 17.35 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 18.20 val. „Belvilio policininkas“ (JAV, nuotykiĹł) – 19.20, 21.50 val. „Hanos Greis egzorcizmas“ (JAV, siaubo) – 8 d. 19.30, 21.35, 23.15 val., 9, 10 d. 19.30, 21.35 val. „Svetingi namai“ (JAV, trileris) – 21 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis, originalo kalba) – 8 d. 22.45 val. „Namas, kurÄŻ pastatÄ— DĹžekas“ (PrancĹŤzija, Vokietija, Ĺ vedija, Danija, kriminalinÄ— drama) – 8 d. 23.10 val. „Tykantis ĹĄeĹĄÄ—liuose“ (JAV, siaubo) – 8 d. 23.50 val. „Mulai“ (Lietuva, dokumentinis) – 9 d. 17.20 val. Skalvija – „Spragtukas ir 4 karalystÄ—s“ (JAV, nuotykiĹł fantastika) – 8 d. 14 val. „Šaltasis karas“ (Lenkija, PrancĹŤzija, DidĹžioji Britanija, drama) – 8 d. 19.30 val. „Kariaujanti moteris“ (PrancĹŤzija, Islandija, drama) – 8 d. 21.10 val., 10 d. 17 val. „Troliai Mumiai ir Ĺžiemos pasaka“ (Suomija, Lenkija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 9 d. 13 val. „Tumo kodeksas“ (Lietuva, dokumentinis) – 9 d. 14.30 val. „Laimingasis Ladzaras“ (PrancĹŤzija, Vokietija, Ĺ veicarija, Italija, drama) – 9 d. 16.10 val. „BlondinÄ—s meilė“ (ÄŒekija, komedija) – 9 d. 18.30 val. „SaulÄ—lydis“ (Vengrija, PrancĹŤzija, drama) – 9 d. 20 val. „AmĹžinas gyvenimas“ (Rusija, komiĹĄka drama) – 10 d. 15 val. „MieĹžiĹł laukai anapus kalno“ (DidĹžioji Britanija, drama) – 10 d. 19 val. Multikino – „GrinÄ?as“ (JAV, animacinis) – 8 d. 10, 11, 11.15, 12, 13.30, 14.30, 16.45, 18, 19 val., 9, 10 d. 10.15, 12.15, 14.30, 16.45, 18, 19 val. „Bohemijos rapsodija“ (JAV, DidĹžioji Britanija, biograďŹ nÄ— muzikinÄ— drama) – 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Mirtingos maĹĄinos“ (JAV, fantastinis veiksmo trileris) – 8 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val., 9 d. 10.45, 16.15, 19, 21.45 val., 10 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. „Tabaluga“ (Vokietija, animacinis) – 11, 13 val. „Tumo kodeksas“ (Lietuva, dokumentinis) – 8 d. 13.15 val., 9 d. 15.15 val., 10 d. 13.15 val. „Tarp pilkĹł debesĹłâ€œ (JAV, Lietuva, DidĹžioji Britanija, drama) – 8 d. 15 val., 9, 10 d. 11, 15 val. „Mulai“ (Lietuva, dokumentinis) – 8 d. 15 val., 9 d. 13.15 val., 10 d. 15 val. „GrinÄ?as“ (3D, JAV, animacinis) – 8 d. 15.45 val., 9, 10 d. 11.15, 13.30, 15.45 val. „Širdys“ (Lietuva, drama) – 16.45, 19.15 val. „Laimingasis Ladzaras“ (PrancĹŤzija, Vokietija, Ĺ veicarija, Italija, drama) – 17 val. „Belvilio policininkas“ (JAV, nuotykiĹł) – 17, 19.15, 21.30 val. „Hanos Greis egzorcizmas“ (JAV, siaubo) – 19.30, 21.30 val. „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 8 d. 20.15 val., 9, 10 d. 11.15, 20.15 val. „Melagiai“ (Lietuva, komedija) – 21.15 val. „Robinas Hudas“ (JAV, nuotykiĹł) – 21.45 val. Ĺ MC kino salÄ— – „Fantastiniai gyvĹŤnai: Grindelvaldo piktadarystÄ—s“ (JAV, DidĹžioji Britanija, nuotykiĹł fantastika) – 14 val.

loĹĄimo Nr. 5871

Didysis prizas – 105 227,50 Eur 2018 12 06 (ketvirtadienis) GALIMA LAIMĖTI 200 000 Eur

loĹĄimo Nr. 7424

04 05 07 09 14 20 21 28 29 30 31 35 38 43 46 53 54 55 56 57 loĹĄimo Nr. 7425

02 03 05 06 07 09 22 26 29 30 31 33 34 39 41 45 46 53 59 60

01 06 07 16 17 29 + 02

AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ—jimas 105 227,50 Eur 5 254 Eur 256,50 Eur 29,50 Eur 12 Eur 4 Eur 1 Eur

GYVENIMAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

ÂľOĂ&#x;KwĂ&#x;JgĂ&#x;PERĂ&#x;SEĂ&#x;KIOĂ&#x;JAĂ&#x;SKANĂ&#x;DAĂ&#x;LAI 5XVĂ˜EDOHULQD$QDVWDVL MD9RORmNRYD P QH V\NÂ’JDVWUROLDYXVLLU/LH WXYRMHGĂ?LDXJLDVLQX WHLVWDVMjDSYRJÂ?VEX YÂ?VYDLUXRWRMDV7DLWLN YLHQDĂ…LjĂ…RNzMjO\GLQ mLĂ˜VNDQGDOLQJĂ˜LVWRULMĂ˜ Maskvos TverÄ—s rajono teismas atmetÄ— buvusio balerinos A.VoloÄ?kovos vairuotojo Aleksandro SkirtaÄ?io skundÄ… ir paliko galioti ankstesnÄŻ teismo sprendimÄ…. RugpjĹŤÄ?io mÄ—nesÄŻ vyras, kurÄŻ balerina kaltina milijonĹł rubliĹł vagyste ir sukÄ?iavimu, buvo nuteistas trejiems metams laisvÄ—s atÄ—mimo lygtinai. O lapkriÄ?io mÄ—nesÄŻ pati A.VoloÄ?kova sulaukÄ— kritikos pliĹŤpsnio dÄ—l ĹĄuns suspardymo. $Ă€IAUĂ&#x;GIAĂ&#x;SIĂ&#x;APĂ&#x;G YĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;TIEĂ&#x;Sg

„Mano buvusio vairuotojo byloje padÄ—tas taĹĄkas. Sprendimas vienas – kaltas ir nuteistas trejiems metams laisvÄ—s atÄ—mimo, – paraĹĄÄ— A.VoloÄ?kova savo paskyroje „Instagram“ tinkle. – Ĺ is sprendimas neapskundĹžiamas. Gavo pagal nuopelnus. Pasakysiu dar daugiau: jÄŻ jau ir taip nubaudÄ— likimas bei Dievas. O aĹĄ uĹžverÄ?iu ĹĄÄŻ gyvenimo puslapÄŻ ir dĹžiaugiuosi, kad man pavyko apginti tiesÄ….“ Pasakodama apie teisminio nagrinÄ—jimo rezultatus, A.VoloÄ?kova taip pat padÄ—kojo savo advokatui uĹž pagalbÄ… byloje ir pabrėŞė, kad tai jĹł bendra pergalÄ—. 3UĂ&#x;VAIĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;MOĂ&#x;TIĂ&#x;NOSĂ&#x;LAIĂ&#x;DOĂ&#x;TUĂ&#x;VES

A.VoloÄ?kova pasakojo, kad ÄŻtarimĹł dÄ—l vairuotojo elgesio jai kilo tik praÄ—jus kuriam laikui po jo priÄ—mimo ÄŻ darbÄ…. „IĹĄ pradĹžiĹł viskas buvo normalu, taÄ?iau paskui draugai pasiskundÄ—, kad vairuotojas neatveĹža jiems mano dovanĹł. NedideliĹł dovanÄ—liĹł, tarkim, NaujĹłjĹł metĹł proga, bet vis tiek nemalonu. Toliau – graĹžiau. Mes grÄŻĹžome iĹĄ Vologdos ir iĹĄgirdau, kad SaĹĄa verkia: mirÄ— jo motina, reikia vykti ÄŻ laidotuves, o pinigĹł nÄ—ra. Tuomet turÄ—jau 205 tĹŤkst. rubliĹł (apie 2700 eurĹł) grynais. Duodu SaĹĄai tuos pinigus laidotuvÄ—ms: imk, kiek reikia, likusius grÄ…Ĺžinsi. GrįŞęs po laidotuviĹł pasakÄ—, kad jos kainavo 110 tĹŤks-

$9RORmNRYDGzNLQJDDGYRNDWXLNDGSDGzMRSULJULHEWLEXYXVÂ’YDLUXRWRMj

tanÄ?iĹł rubliĹł (apie 1450 eurĹł). TaÄ?iau likusiĹł pinigĹł nÄ— neketino grÄ…Ĺžinti. O paskui aĹĄ suĹžinojau, kad jokiĹł laidotuviĹł nebuvo! Aleksandro motina gyva sveika“, – laikraĹĄÄ?iui „Komsomolskaja pravda“ pasakojo balerina. Ji taip pat tikino, kad vairuotojas nuolat jai girdÄ— „kaĹžkokius migdomuosius preparatus“ ir mÄ—gino pasisavinti jos brangĹł automobilÄŻ. ÂŒTĂ&#x;Ă„Ă€Â?Ă&#x;I¸Ă&#x;LIEĂ&#x;JOĂ&#x;ANTĂ&#x;¸UNS

Vos baigÄ—si teismai su vairuotoju, A.VoloÄ?kova vÄ—l atsidĹŤrÄ— visuomenÄ—s dÄ—mesio centre – ĹĄÄŻkart dÄ—l ĹĄuns suspardymo. Skandalingasis epizodas nutiko per televizijos kanalo NTV laidos „Naujosios rusĹł sensacijos“ filmavimÄ…. Laida pasakojo apie balerinos ir jos tÄ—vo naujos ĹĄeimos konf liktÄ…. Ĺ okÄ—ja su televizijos kanalo grupe atvyko aplankyti po sunkaus insulto suparalyĹžiuoto tÄ—vo ir pasibaisÄ—jo sÄ…lygomis, kuriomis jis gyvena. Supykusi ant pamotÄ—s ir jos dukters A.VoloÄ?kova kaĹžkodÄ—l spyrÄ— Ä?ia pat ant grindĹł gulinÄ?iam anglĹł buldogui ĹĄaukdama, kad ĹĄunimi ĹĄioje ĹĄeimoje neva rĹŤpinamasi geriau negu jos tÄ—vu. 3UĂ&#x;PYKĂ&#x;DwĂ&#x;GYĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;SgĂ&#x;LYĂ&#x;GOS

ArtistÄ—s poelgis iĹĄ karto tapo viena labiausiai komentuojamĹł temĹł internete. VÄ—liau A.VoloÄ?kova vieĹĄai teisinosi, kad tik „pirĹĄtu prisilietė“ prie ĹĄuns. „AĹĄ dar anksÄ?iau pasakiau: jei

%DOHULQRVYDLUXRWRMXL$6NLUWDmLXLQH SDY \NRDSVNĂ˜VWLWHLVPRVSUHQGLPR

pamatysiu, kokiomis sÄ…lygomis gyvena mano tÄ—tis, jei jÄŻ skriaudĹžia ir blogai su juo elgiasi, uĹž save neatsakau. Taip ir atsitiko. PamaÄ?iau, kad mano tÄ—tis gyvena neĹžmoniĹĄkomis sÄ…lygomis. Ir dÄ—l to kalti ĹžmonÄ—s, kuriems pati mokÄ—jau pinigus. Ĺ˝monÄ—s, kurie gyveno su juo 22 metus. TÄ—vas paliko mĹŤsĹł ĹĄeimÄ…, kai man buvo keturiolika. Bet aĹĄ iki ĹĄiol uĹž jÄŻ atsakinga. Nereikia painioti – jokio ĹĄuns nemuĹĄiau, prisilieÄ?iau prie jo pirĹĄtais. Tas ĹĄuo labiau iĹĄsigando ĹĄeimininkÄ—s ir jos motinos, t.y. tĹł ĹžmoniĹł, kurie gyveno su mano tÄ—vu, rÄ—kimo. O aĹĄ padariau viskÄ…, kas ÄŻmanoma, kad jÄŻ iĹĄgelbÄ—Ä?iau. Per tris savaites aĹĄ suradau ĹžmoniĹł, suremontavau jo butÄ…, ÄŻtaisiau jÄŻ ÄŻ geriausiÄ… sanatoriją“, – paaiĹĄkino artistÄ—. (LR)

$AIĂ&#x;NIĂ&#x;NINĂ&#x;KwĂ&#x;TOĂ&#x;LIAUĂ&#x;SIEĂ&#x;KIAĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;LĂ‹ 'DLQLQLQNz0RQLND0DULMD3DXODXVNDLWz P WD SXVLNRQNXUVRĂ„/LHWXYRVEDOVDVÂłODXUHDWHLĂ…ULQNWD 0HWĂ˜Ă…ODJHULĂ˜NDUDOLHQHVXUHQJXVLGXWXUQzQHVX VWRMDÂąDQWUjV\NGDO\YDXVĂ„(XURYL]LMRVÂłDWUDQNRMH Ĺ iĹł metĹł pradĹžioje Monika Marija ÄŻ „Eurovizijos“ dainĹł konkurso traukinÄŻ ÄŻĹĄoko paskutinÄ™ minutÄ™, gavusi pasiĹŤlymÄ… atlikti jai patikÄ—tÄ… Ericos Jennings dainÄ… „The Truth“. Mergina nukeliavo iki pat finalo. Sprendimo kitÄ…met dalyvauti „Eurovizijos“ atrankoje ji nebenorÄ—jo palikti paskutinei minutei ir jau tvirtai Ĺžino, kad nori vÄ—l iĹĄbandyti jÄ—gas. „Pasiilgau azarto, sveikos kovos, ruoĹĄimosi. „Eurovizija“ – ne tik konkursas. Tai ir geras bĹŤdas tobulÄ—ti, iĹĄmokti suvaldyti savo baimes, iĹĄsigryninti svarbiausius

dalykus. Jei turi kÄ… parodyti, manau, tikrai verta ten eiti“, – apie sprendimÄ… antrÄ… kartÄ… dalyvauti atrankoje sakÄ— Monika Marija. AtlikÄ—ja ÄŻsitikinusi, kad konkursui ji pateiks ypaÄ? stipriÄ… dainÄ…, prie kurios prisidÄ—jo ĹĄvedĹł prodiuseriai. „DainÄ… kĹŤrÄ—me Ĺ vedijoje, keturiĹł ĹžmoniĹł komandai – Benny Janssonui, Mahan Moin, Thomui Karlssonui ir man – ji buvo nemenkas iĹĄĹĄĹŤkis, taÄ?iau akylai stebÄ—jome ir pildÄ—me vienas kitÄ…, todÄ—l dabar esame visiĹĄkai uĹžtikrinti dÄ—l rezultato“, – apie kĹŤrinÄŻ pasakoja Monika Marija.

0RQLND0DULMDQXVLWHLNXVLU\Ă?WLQJDL NRYRWLDWUDQNRMHÂ’Ă„(XURYL]LMjÂł

NaujÄ… jÄ… „Eurovizijai“ skirtÄ… dainÄ… klausytojai iĹĄgirs gruodĹžio mÄ—nesÄŻ prasidÄ—sianÄ?ioje Monikos Marijos naujojo albumo pristatymo turnÄ— Vilniuje, Kaune ir Palangoje. (LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KRA¸TOĂ&#x;Ă€INIOS

POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

+AS Ă&#x;KUR Ă&#x;KADAĂ&#x;NUOĂ&#x;6IĂ&#x;SAĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;IKIĂ&#x;PAĂ&#x;JĂ„Ă&#x;RIO 96DYLFNLHQzVQXRWU

KlaipÄ—da â– KalÄ—dĹł egluÄ?iĹł kiemelis atvÄ—rÄ— vartus Ievos SimonaitytÄ—s bibliotekos teritorijoje – Ä?ia iĹĄsirikiuota daugiau kaip trisdeĹĄimt originaliai sukonstruotĹł ir papuoĹĄtĹł medeliĹł. Bibliotekos kiemas netradiciniĹł egluÄ?iĹł ekspozicija tampa jau penktus metus. Savo sukurtus KalÄ—dĹł medĹžius Ä?ia pristato miesto ÄŻstaigos ir ÄŻmonÄ—s, mokyklos, bendruomenÄ—s, kitos organizacijos. Kasmet egluÄ?iĹł vis daugiau, jos jau sunkiai telpa kieme. ApĹžiĹŤrÄ—ti egles ir pasidĹžiaugti ĹžmoniĹł iĹĄmone bus galima iki metĹł pabaigos.

Latvija esanÄ?iame miĹĄke uĹžklupti 6 vilkĹł gaujÄ…. VarovĹł iĹĄbaidyti vilkai pasidalijo ÄŻ dvi grupes ir bandÄ— sprukti ÄŻ skirtingas puses. Keturi jĹł buvo paĹĄauti, o dviem pavyko iĹĄneĹĄti sveikÄ… kailÄŻ.

Krekenava â– PanevÄ—Ĺžio rajone stabdomas BMW visureigis nestojo ir bandÄ— sprukti. ÄŽ gaudynes ÄŻsitraukÄ— keli policijos ekipaĹžai. Vieni pareigĹŤnai vaĹžiavo bÄ—gliui iĹĄ priekio, kiti vijosi iĹĄ paskos. SupratÄ™s, kad pateko ÄŻ spÄ…stus, vairuotojas pasuko ÄŻ ĹžvyrkelÄŻ. PavaĹžiavÄ™s kelis kilometrus bÄ—glys pasiekÄ— lauko keliukÄ… ir pasuko miĹĄko link. BÄ—glys atsiplÄ—ĹĄÄ— nuo persekiojanÄ?iĹł policininkĹł, bet pasiekÄ™s miĹĄkÄ… trenkÄ—si ÄŻ medÄŻ. IĹĄĹĄokÄ™s iĹĄ maĹĄinos 33 metĹł vairuotojas dingo miĹĄko tankmÄ—je, taÄ?iau greitai buvo suÄ?iuptas. PaaiĹĄkÄ—jo, kad visureigis buvo pavogtas Latvijoje.

MarijampolÄ— KukeÄ?iai â– KelmÄ—s rajone iĹĄ sodybos pradingo apie 8 tonos cukriniĹł runkeliĹł. Neabejojama, kad tokiam kiekiui darĹžoviĹł pagrobti pasitelkta technika. 44 metĹł ĹŤkininkÄ— darĹžoves laikÄ— sodybos teritorijoje, lauke. TurtinÄ— Ĺžala ÄŻvertinta 240 eurĹł.

Kaunas â– Vytauto DidĹžiojo universiteto Botanikos sodo oranĹžerijos kaktusyne duris atvÄ—rÄ— Biblijos augalĹł paroda. Jos lankytojai susipaĹžins su beveik trimis deĹĄimtimis Ĺ ventajame RaĹĄte minimĹł augalĹł, skambant advento giesmÄ—ms dalyvaus Biblijoje minimĹł augalĹł pasaulio gÄ—rybiĹł degustacijoje. Vienas ÄŻdomiausiĹł ir seniausiĹł augalĹł – figmedis. Sakoma, kad ĹĄÄŻ augalÄ… pirmÄ… pamatÄ— iĹĄlipusieji iĹĄ Nojaus laivo. Parodos lankytojai iĹĄvys uĹždraustuosius Edeno vaisius auginantÄŻ granatmedÄŻ, taikos simbolÄŻ alyvmedÄŻ, saldĹžiavaisÄŻ pupmedÄŻ, kitus ÄŻdomias istorijas menanÄ?ius augalus.

Lazdijai â– Daugiau kaip po ĹĄimto metĹł atnaujinta Ĺ v.Onos baĹžnyÄ?ia. Nuplautas, pertinkuotas ir perdaĹžytas pastato fasadas, bokĹĄtĹł stogeliai, pakeisti lietvamzdĹžiai, atnaujinti gerokai apgriuvÄ™ ir iĹĄtrupÄ—jÄ™ karnizai, bokĹĄtĹł ĹžaliuzÄ—s. DidĹžiÄ… jÄ… dalÄŻ pinigĹł, daugiau kaip 50 tĹŤkst. eurĹł, baĹžnyÄ?ios remontui skyrÄ— LazdijĹł rajono savivaldybÄ— ir 360 geros valios ĹĄeimĹł.

LauŞai ■BirŞų rajone Şmonės pastebėjo nuo kelio nuvaŞiavusią maťiną. Tamsoje nebuvo matyti, ar joje yra Şmonių. Atskubėjusių patrulių laukė netikėtas radinys – apdauŞytame, bet neuŞrakintame automobilyje jie pastebėjo ant

â– 0ASĂ“VAĂ“LYS9\mLRSDUDPRVIRQGDVYDNDUDWLGHQJzSDPLQNOjVNLUWjDWNXUWRVYDOVW\EzVPHmLXL9LOQLDXVJDWYzMH DLNĂ…WzMHSULHPX]LNRVPRN\NORVLUSDĂ…WRDWLGHQJWDVSDPLQNODV/LHWXYRVYDOGRYXLĂŒ\JLPDQWXL$XJXVWXL%Ă‘WHQWĂ…LV /LHWXYRVGLG\VLVNXQLJDLNĂ…WLVLU/HQNLMRVNDUDOLXVLĂ…JDUVLQR3DVYDOÂ’PHWDLVVX/LYRQLMRVRUGLQXSDVLUDĂ…Â?VYDGLQDPj VLDV3DVYDOLRVXWDUWLVNXULĂ˜WLNVODVEXYRXĂ?NLUVWLNHOLjLĂ…5\WĂ˜N\ODQmLDLJUzVPHL3DPLQNORDXWRULDLÂą8NUDLQRVVNXOS WRULDL%.U\ORYDVLU26\GRUXNDV6NXOSWĂ‘UDLĂ…OLHWD8NUDLQRMHEHQGUDGDUELDXMDQWVXIRQGXĂ„.XQLJDLNĂ…mLĂ˜2VWURJLĂ…NLĂ˜ NDUĂ‘QDÂł.XULDQWSRVWDPHQWjSULVLGzMRĂ?LQRPDVĂ…DOLHVPHQLQLQNDV5'LFKDYLmLXV3URMHNWDVNDLQDYRDSLHWĂ‘NVWDQ mLĂ˜HXUĂ˜WDmLDXSDPLQNODVSDVWDW \WDVQHQDXGRMDQWUDMRQRELXGĂ?HWROzĂ…Ă˜'DXJLDXNDLSSURFSDPLQNOXLUHLNDOLQ JĂ˜OzĂ…Ă˜VN\UzNUDĂ…WLHWLVYHUVOLQLQNDVGU3.L]QLV/LNXVLDVOzĂ…DVSDPLQNOXLDXNRMR3DVYDOLRSLOLHmLDLĂ…LRNUDĂ…WRGUDX JDL9\mLRSDUDPRVIRQGDVYDVDUjGUDXJHVX.DXQRVDYLYDOG\EHSDVWDWzLUĂ„/DLVYzVNDUÂ’ÂłSULH.DXQRLVWRULQzVSLOLHV

galinės sėdynės gulintį dėklą su ťautuvu. Viename dėklo skyriuje buvo trys ťoviniai. Paaiťkėjo, kad ťautuvas prieť 5 metus buvo pavogtas Švedijoje. Policininkai sulaikė įtariamą jį – 27 metų PanevėŞio rajono gyventoją. Po apklausos jis paleistas.

Seirijai â– LazdijĹł rajono miestelyje buvo pristatyta kÄ… tik iĹĄleista 500 puslapiĹł knyga „SeirijĹł kraĹĄtas partizanĹł kovĹł sĹŤkury“. „Knygoje tarsi sĹŤkuriu keliaujame per SeirijĹł kraĹĄtÄ…, kad papasakotume apie partizanus, ryĹĄininkus ir tragiĹĄkai susiklosÄ?iusias jĹł ĹĄeimĹł istorijas“, – sakÄ— knygos sudarytojos N.O.LepeĹĄkienÄ— ir L.LapinskienÄ—. N.O.LepeĹĄkienÄ— dar prieĹĄ nepriklausomybÄ—s paskelbimÄ… pradÄ—jo rinkti medĹžiagÄ… apie partizaninÄŻ judÄ—jimÄ…, su savo bendraminÄ?iais organizavo kovotojĹł palaikĹł paieĹĄkas, perlaidojimÄ… ir rĹŤpinosi jĹł atminimo ÄŻamĹžinimu SeirijĹł kraĹĄte.

to likus keliems kilometrams PanevÄ—Ĺžio rajono miestelyje patruliai sustabdÄ— autobusÄ…. Jame, be vairuotojo, buvo vienas keleivis. Vairuotojas ÄŻ alkoholio matuoklÄŻ pripĹŤtÄ— 1,74 promilÄ—s. Jis teisinosi, kad tÄ… rytÄ… nuveŞė siuntinÄŻ galinÄ—je marĹĄruto stotelÄ—je jo laukianÄ?iam giminaiÄ?iui. EsÄ… atsidÄ—kodamas giminaitis jÄŻ pavaiĹĄino alkoholiu.

Neringa

Pagojus â– PanevÄ—Ĺžio rajono miĹĄke darbavosi 3 vyrai. Vienas jĹł motoriniu pjĹŤklu pjovÄ— medĹžio kamienÄ…, antras, ÄŻrÄ—mÄ™s specialiÄ… svirtÄŻ, padÄ—jo medÄŻ versti. LĹŤĹžusi nupjauto medĹžio ĹĄaka pataikÄ— netoli pjovÄ—jo stovinÄ?iam 26-eriĹł vyrui ÄŻ galvÄ…. NelaimÄ—lÄŻ dar spÄ—ta atveĹžti ÄŻ ligoninÄ—s priimamÄ… jÄŻ, jis buvo be sÄ…monÄ—s. Medikai vyrÄ… reanimavo, bet jis netrukus mirÄ—.

VelĹžys â– MarĹĄrutinis autobusas ÄŻ PanevėŞį vyko iĹĄ maĹždaug uĹž 20 kilometrĹł esanÄ?iĹł MaĹženiĹł. Iki mies-

Bliuvai â– Ĺ akiĹł rajono kaimo laukuose ĹĄiÄ… savaitÄ™ rajono medĹžiotojai nuĹĄovÄ— tris jaunas vilkes. Pirmoji sumedĹžiota ties Tumpais, antroji – netoli sienos su Rusija, PlioriĹĄiĹł kaime, o treÄ?ioji nuĹĄauta BliuvĹł kaimo laukuose.

Jurbarkas â– VieĹĄojoje bibliotekoje TarptautinÄ™ savanoriĹł dienÄ… atidarytas Jaunimo informavimo centras. Jame savanoriai treÄ?iadienio popietÄ—mis savo bendraamĹžiams teiks informacijÄ… apie tarptautinius mainus, studijas, darbÄ… vasarÄ… ir savanorystÄ™.

â– TreÄ?iadienÄŻ Nidoje ÄŻĹžiebta KalÄ—dĹł eglÄ— (nuotr.) – pirmoji iĹĄ keturiĹł Neringoje. Vakar eglÄ— buvo ÄŻĹžiebta JuodkrantÄ—je, ĹĄiandien nuĹĄvis Preilos ir Pervalkos eglutÄ—s. Visi kurorto miesteliai pasipuoĹĄÄ— tradiciĹĄkai – lempuÄ?iĹł girliandos primena ĹĄio kraĹĄto simbolius: kurÄ—nĹł, jachtĹł kontĹŤrus, vÄ—trunges, briedĹžius, baltĹł Ĺženklus. KurĹĄiĹł mariĹł krantinÄ—je stovinti Nidos eglÄ— apsupta ĹĄvytinÄ?iĹł briedĹžiĹł, pora deĹĄimÄ?iĹł briedĹžiĹł ÄŻsikĹŤrÄ— ir prie JuodkrantÄ—s eglÄ—s.

■Policijos pareigōnai tarnybos reikalais atvyko į BerŞų gatvėje esantį bendrabutį. Šiame penkiaaukťtyje tvarkos saugotojams tenka daŞnai lankytis. Po kiek laiko iťėję į kiemą pareigōnai pastebėjo, kad sudauŞytas jų tarnybinio automobilio langas. Šalia maťinos gulėjo betono luitas, kurį į stiklą sviedė dar nenustatytas piktavalis.

KupiĹĄkis â– Nuo ĹĄiol poilsiautojai ir laimikio ieĹĄkantys Ĺžvejai KupiĹĄkio mariose be didelio vargo galÄ—s ÄŻ vandenÄŻ nuleisti valtis. ÄŽrengtos trys papildomos nuleidimo vietos VÄ—ĹžioniĹł, DrulÄ—nĹł ir KunigiĹĄkiĹł kaimuose. Iki ĹĄiol tokiÄ… galimybÄ™ turÄ—jo ÄŻ ĹĄalia uĹžtvankos esanÄ?iÄ… AukĹĄtupÄ—nĹł poilsiavietÄ™ atvykÄ™ ĹžmonÄ—s. Ten ÄŻrengtu nuleidimo tiltu naudojosi ir su vandens dviraÄ?iais pramogaujantys poilsiautojai. Apie 28 kilometrus besitÄ™sianÄ?ios KupiĹĄkio marios uĹžima 824 hektarĹł plotÄ…. ÄŽleisti valtis ÄŻ vandenÄŻ tam nepritaikytose vietose draudĹžiama.

Ĺ vÄ—kĹĄna â–  Ĺ ilutÄ—s rajono miestelio centre ilgÄ… laikÄ… merdÄ—jÄ™s mĹŤrinis ĹžydĹł sinagogos pastatas turÄ—tĹł tapti vietos bendruomenÄ—s susibĹŤrimo namais – Ä?ia dirba bendrovÄ—s „Pamario restauratorius“ specialistai. Iki Antrojo pasaulinio karo sinagogoje meldÄ—si Ĺžydai, o sovietmeÄ?iu ji virto sporto sale. Nutarta sunykusÄŻ pastatÄ… iĹĄgelbÄ—ti. Restauratoriai atkuria pastato perdangas ir stogÄ…, tvarko mĹŤrÄ…. Naujam gyvenimui bus prikelti autentiĹĄki fasadai, langai, durys, lauko ir vidaus dekoras. Ĺ vÄ—kĹĄnos sinagoga centrinÄ—je miestelio aikĹĄtÄ—je pastatyta 1928 metais.

KazlĹł RĹŤda

JuodupÄ— â– Per vienÄ… dienÄ… RokiĹĄkio rajone medĹžiotojams pavyko sumedĹžioti net 4 vilkus. Ĺ iose apylinkÄ—se plÄ—ĹĄrĹŤnĹł priviso tiek, kad jie net nesibaimina ĹžmoniĹł. Vietiniai matÄ— plÄ—ĹĄrĹŤnĹł paliktus pÄ—dsakus, girdÄ—jo jĹł staugimÄ…, taÄ?iau tik dabar medĹžiotojams pavyko netoli pasienio su

â– VieĹĄose miesto vietose ÄŻrengtos pirmosios vaizdo stebÄ—jimo kameros. Jos yra aukĹĄtos kokybÄ—s ir didelÄ—s raiĹĄkos, fiksuos vaizdus pagrindiniĹł gatviĹł sankryĹžose, ant pÄ—sÄ?iĹłjĹł tilto per geleĹžinkelÄŻ, prie parko, autobusĹł stoties ir vaikĹł darĹželio.


REKLAMA

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PARDUODA

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PERKA

apsuptyje parduodama sodybvietÄ—

Alfa Romeo

AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI

TrakĹł rajone, AukĹĄtadvaryje, eĹžerĹł

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS

viliĹĄkio r. IĹĄ nusipirkusio asmens ĹĄÄŻ

KONSULTACIJOS

8 605 32 452.

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x; GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă€AI PARDUODA

ASMENINÄ–S IR VERSLO

PA S KO L O S iki 1000 000 Eur, iki 20 metĹł, su nekilnojamojo turto uĹžstatu. Vilnius, tel. +370 612 66 333, Kaunas, tel. +370 682 91 222, KlaipÄ—da, tel. +370 618 61 111.

Palanga AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS. Nuo Namai

1970 iki 2011 m. Gali bĹŤti su defek- PaskubÄ—kite!!! Liko paskutinis kotetais. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 675 dĹžas naujame namĹł kvartale PA71 801. LANGOJE! Naujos statybos, su viLengvĹłjĹł, krovininiĹł automobi- sa apdaila, KontininkĹł g. 5A. IĹĄskirliĹł, priekabĹł ir puspriekabiĹł su- tinumai: puĹĄynas, ĹĄalia jĹŤros, nuopirkimas. El. paĹĄtas: nupirksiuau- savas ĹžemÄ—s sklypas, terasa, dujos, to@gmail.com Tel. 8 600 08 276. krosnelÄ—, vieta automobiliui. Be tar-

El. p. info@kreditogarantas.lt

Perkame automobilius ÄŻvairios techninÄ—s bĹŤklÄ—s. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 611 33 626.

ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties sklypas RadsklypÄ… pardavÄ—jas gali nuomotis. Tel.

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uŞstatas –butas, namas. Konsultacijos. Aujamacredit, tel. 8 600 69 691. Paskolos. Iťper kame jōsų skolas iť antstolių, padengiame ki-

Brangiai superkame automobilius. pininkĹł. Tel. 8 669 90 111. Kaina tik tokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ…jÄŻ tur tÄ…. Aujama-Credit, tel. 8 SiĹŤlome kokybiĹĄkus automobilius iĹĄ 63 000 Eur!!! 620 33 777. Europos. Tel. 8 675 98 057.

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PERKA

Brangiausiai Lietuvoje perkame miĹĄkÄ… (brandĹł, jaunÄ…, malkinÄŻ, iĹĄkirstÄ…), ĹžemÄ™, sodybas. Tel. 8 676 41 155 PERKAME MIĹ KÄ„ VISOJE LIETUVOJE.Tel. 8 672 84 619, interneto svetainÄ— www.miskobankas.lt

ww w. kli nik um -br em er ha ve n.d e

PERKA Metalo lauĹžas

4,7 ha bendrojo ploto, iĹĄ kurio 0,37 AutomobiliĹł pirkimas: AUDI, VOLKS- hektaro sudaro namĹł valda, 1 hek- METALO LAUĹ˝O SUPIRKIMAS WAGEN, BMW, TOYOTA, MAZDA. taras yra miĹĄkas. Yra projektas ir VILNIUJE. Superkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuBrangiai. Tel. 8 608 98 561. gauti visi leidimai kaimo turizmo soliatorius, automobilius, iĹĄduodaAudi dybai statyti. Suprojektuoti ĹĄeĹĄi stame paĹžymÄ…. DidesnÄŻ metalo kiekÄŻ Brangiai perkame ACURA, MERtiniai. Kaina 14 900 Eur. Galima pirkiĹĄsiveĹžame. JoÄ?ioniĹł g. 53, VilCEDES, RENAULT, HONDA, OPEL, ti iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 620 55 394. nius, tel. 8 613 90 009, UAB „ARFORD ir kitĹł markiĹł automobilius ÄŻ InvestuotojĹł ir ĹŤkininkĹł dÄ—mesiui! UkrainÄ…. Tel. 8 608 05 041. GIMETAS“. Par duo da mas 400 ha ge rai ÄŻdirb tas ÄŽvairĹŤs automobiliai Konkurencingomis kainomis perkame automobilius. Tvarkome dokumentus. JĹŤsĹł automobilis –mĹŤsĹł rĹŤpestis. Tel. 8 602 05 044.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ€IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

MEDICINOS PASLAUGOS

AB „AkmenÄ—s cementas“ akcininkams! AB „AkmenÄ—s cementas“ (ÄŻmonÄ—s kodas 153009143, buveinÄ—s adresas J.DalinkeviÄ?iaus g. 2, Naujoji Akme-

      )"#+'0!&#0#&/)/,)#,&20"#/,'3#/0'171811',%#,

nÄ—) valdybos iniciatyva ir sprendimu

*',')2+/#+#/&3#,#',)#,&#'"#/#%'-,',@ "2%'./-5*',@%4"4+-?01'%2:1')/',,1'+)0'+*'> .!'#,1=./'#:'</>3'0>./>'%-,',@12/' .*,',#0 *-30*',')-(#3#')' 0)4/'=)2/'2-0#"'/ .'#

 "/ 2-1-(=

AB â&#x20AC;&#x17E;AkmenÄ&#x2014;s cementasâ&#x20AC;&#x153; neeilinis vi-

#9)-+#

dybos (in corpore) rinkimas.

      +<0="#/+1-*-%'(-0*#/%-*-%'(-06# -*-%'(-0 1'..10#/1'5)2-1--"-03@:'-!#,1/-)*',')-(# 0)4/'203#"@(0%,#/ &"%!$!% *'-(,1'%4"41-(-"#/+1-3#,#/-*-%-*'!#,!'(3-)'9) *'!#,!'(./'3*2+0 #0'#9)-+#+-1432-1-%4"41-(--012/',;'-'-0 "#/+1-!&'/2/%'(-0.1'/1'#0)"%*@12+#1-*'21- 2*',1' "#/+1-*-%'(-0!&'/2/%'(-00)4/'=0,1,-/2'%*@12+@1# %'*',1':','0'/*#/%-*-%'(-0 #'"#/+1--,)-*-%'(-0 0)4/'2-0# <0="#/+1-*-%'(-0)*',')-(#4/01!'-,/20"'#,-0 )*',')-00)4/'201'..1+ 2*1-/'( %#!(!$ 9)'*20)*20'+=0)+ ',)'1#,2/-"4121#*#$-,-,2+#/'2 "/+#"!&0#   #0*2)'+#<0= /9-+#'90'=01'./'9)-0"-)2+#,1203-)'#;'=)* ."$$'*'1'..1,2/-",1"1>)"%*@12+@1# ./"@1'"'/ 1' %""&   '"% %""& 

2019 m. sausio 8 d. 11 val. ĹĄaukiamas suotinis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s valdybos atĹĄaukimas; 2. BendrovÄ&#x2014;s valSusirinkimas vyks bendrovÄ&#x2014;s administracijos pastato salÄ&#x2014;je adresu J.DalinkeviÄ?iaus g. 2, Naujoji AkmenÄ&#x2014;. Registracijos pradĹžia 10.30 val.TurÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; liudijantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. Susirinkimo apskaitos diena 2018 m. gruodĹžio 31 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisÄ&#x2122; tik tie asmenys, kurie yra akcininkai susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.TeisiĹł apskaitos diena 2019 m. sausio 22 d. (iĹĄ visuotiniame akcininkĹł susirinkime priimtĹł sprendimĹł kylanÄ?iomis akcininkĹł turtinÄ&#x2014;mis teisÄ&#x2014;mis akcininkai naudosis proporcingai teisiĹł apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijĹł skaiÄ?iui). VisÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;, susijusiÄ&#x2026; su akcininko teisiĹł ÄŻgyvendinimu, galima gauti bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je darbo valandomis tel. (8 425) 58 323. Asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisÄ&#x2122; balsuoti, tu-

SIĹŞLO IĹ NUOMOTI

NeatpaŞįstamai sustiprinsiu vyrų or-

ri pateikti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirti-

IĹĄnuomojamos 180 kv. m patalpos KlaipÄ&#x2014;dos centre, H. Manto g.31 A, Prekybos centre â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emaitijaâ&#x20AC;&#x153;. Patalpos tvarkingos, I- as aukĹĄtas, atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas. Informacija tel. +370 699 56 610.

ganizmÄ&#x2026; (potencijÄ&#x2026;). Poveikis grei-

nantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. Asmuo, kuris nÄ&#x2014;ra

tas, nuo 1-os dienos. Preparatai tin-

akcininkas, be ĹĄio dokumento turi pa-

ka visiems. IĹĄsiĹłsime ir paĹĄtu. Vil-

teikti dokumentÄ&#x2026;, patvirtinantÄŻ teisÄ&#x2122;

nius, tel. 8 684 30 938 (darbo ir poil-

balsuoti susirinkime. Generalinis di-

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NwSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;GOS

Perka ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje, gali bĹŤPERKA ti nedirbama, su bendraturÄ?iais, iĹĄMedĹžio gaminiai nuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. Perkame eglÄ&#x2014;s, puĹĄies rÄ&#x2026;stus, plonrÄ&#x2026;sÄ?ius. Atsiskaitome iĹĄ karto.Tel. 8 671 08 059. +370 618 85 326.

sio dienomis).

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS Darbininkams

UAB â&#x20AC;&#x17E;Genseraâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; grÄ&#x2122;Ĺžimo ÄŻrangos operatoriams (bĹŤtina CE kagistraliniĹł, buitiniĹł nuotekĹł, vanden-

ĹĄÄ&#x2014;jinis tiesimas) visoje Lietuvoje (yra galimybÄ&#x2014; rinktis darbÄ&#x2026; pagal gyve-

ÄŽvairĹŤs

Viskas iĹĄ metalo: garaĹžo vartai, sei- namÄ&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;). GrÄ&#x2122;Ĺžimo ÄŻrangos opefo durys, tvoros, grotos, vartai, ir kt. ratoriaus atlyginimas â&#x20AC;&#x201C;1500 Eur ÄŻ Garantija. Tel. 8 659 77 771. rankas. Suteikiame visas darbui reiIndÄ&#x2014;klai â&#x20AC;&#x201C;gamina, montuoja. Pristatomi, apĹĄiltinti kaminai. KaminĹł valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm skardÄ&#x2026;. Tomas, tel. 8 617 62 969.

'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x; wDAĂ&#x;LAS PERKA

Ĺ unys

kalingas priemones, transportÄ&#x2026; atvykimui ÄŻ darbÄ&#x2026;. Daugiau informacijos suteiksime Ĺžemiau nurodytais kontaktais: mob. tel. 8 691 86 121, tel. (8 46) 41 61 88, el. paĹĄtas ausra@gensera.lt UĹžsienyje

Anglija! Darbas ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkyje, fabrikuose, sandÄ&#x2014;liuose. Atlyginimas

el. p. bangenes.miskas@bangene.lt

1900 - 2630 svarĹł/mÄ&#x2014;n. ÄŽdarbina nemokamai! Inter neto svetainÄ&#x2014; www.extratravel.lt Tel. +370 688 15 532. Reikalingos med. seserys dirbti Vokietijoje Hansa Medicel InÄŽvairĹŤs gyvĹŤnai

BRANGIAI PERKAME visoje Lietuvoje galvijus: karves, telyÄ?ias, bulius. VeĹžame ÄŻ uĹžsienÄŻ. Mokame priedus. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel.: (8 45) 59 95 95, 8 612 08 756.

IeĹĄkome partneriĹł pasaulio ĹĄalyse imunomoduliatoriaus augalams platinti. Tarpininkams mokama. Tel. 8 686 42 481.

tensivpďŹ&#x201A;ege GmbH. Geras apmokÄ&#x2014;jimas ir draugiĹĄka darbo atmosfera garantuojami. Mes laukiame JĹŤsĹł skambuÄ?io tel.: +4917655333493; +4963419687574.

mÄ&#x2026;. KvieÄ?iame visus 18-os laidos absolventus atvykti ÄŻ mokyklÄ&#x2026; susitikti. RenkamÄ&#x2014;s 2018 12 15 d. 12

tegorija) lauko inĹžineriniĹł tinklĹł (ma-

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; tiekio) statybos darbams horizontaDARĂ&#x;BAI laus kryptinio grÄ&#x2122;Ĺžimo bĹŤdu (betranSIĹŞLO PASLAUGAS

Darbo pasiĹŤlymas plastikiniĹł gaminiĹł suvirintojams Norvegijoje. Apgyven- rektorius ArtĹŤras Zaremba. diname, organizuojame kelionÄ&#x2122;. Atlyginimas pagal valandinÄŻ tarifÄ&#x2026; nuo 187 SUSITIKIMAI NOK plius atostoginiai 10,2 proc. Darbo laikas nuo 40-60 val. per savaitÄ&#x2122;. PrabÄ&#x2014;go 51 metai, kai baigÄ&#x2014;me Tel. +370 633 51 504. JoniĹĄkÄ&#x2014;lio ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio technikuÄŽvairus

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI AUKCIONAI

val. mokykloje. OrganizatoriĹł tel.: (8 450) 33 904, 8 608 19 788.

VieĹĄoji ÄŻstaiga KlaipÄ&#x2014;dos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 140199874, Taikos pr. 67, KlaipÄ&#x2014;da, vieĹĄo tiesioginio aukciono bĹŤdu parduoda nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;, esantÄŻ AlyvĹł g. 10A, KlaipÄ&#x2014;doje: 1. Administracinis pastatas su mokymo patalpomis (unikalus Nr. 2192-0000-1011, bendras plotas 1461,89 kv. m, 2 aukĹĄtĹł, statybos metai â&#x20AC;&#x201C; 1920 (rekonstruotas 1970 m., kap. remontas 2014 m.), naudojimo paskirtis â&#x20AC;&#x201C; administracinÄ&#x2014;, energinio naudingumo klasÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; E) 2. Mokykla (unikalus Nr. 2192-0000-1022, bendras plotas 1237,70 kv. m, 1 aukĹĄto, statybos metai â&#x20AC;&#x201C; 1960, naudojimo paskirtis â&#x20AC;&#x201C; mokslo, energinio naudingumo klasÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; E) 3. SandÄ&#x2014;lis (unikalus Nr. 2192-0000-1077, bendras plotas 72,88 kv. m, 1 aukĹĄto, statybos pabaigos metai â&#x20AC;&#x201C;2005, naudojimo paskirtis â&#x20AC;&#x201C; sandÄ&#x2014;liavimo) 4. Kiemo statiniai (unikalus Nr. 2192-0000-1055, inĹžineriniai statiniai â&#x20AC;&#x201C; tvora, lauko tualetas, estakada, kiemo aikĹĄtelÄ&#x2014;) Pastatai yra 0,6238 ha valstybinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s, valdomos patikÄ&#x2014;jimo teise, sklype (unikalus Nr. 2101-0005-0093, kadastrinis Nr. 2101/0005:96 KlaipÄ&#x2014;dos m. k. v.) Turto apĹžiĹŤra: nuo 2018-12-10 iki 2019-01-07. ApĹžiĹŤros laikÄ&#x2026; derinti tel. +370 646 04 413 arba +370 640 38 248. PradinÄ&#x2014; nekilnojamojo turto pardavimo kaina â&#x20AC;&#x201C; 885 000 Eur. Kainos didinimo intervalas â&#x20AC;&#x201C; 5000 Eur. Aukciono dalyvio garantinio ÄŻnaĹĄo dydis â&#x20AC;&#x201C; 44 250 Eur, sumokamas iki dokumentĹł pateikimo: a. s. Nr. LT 83 7300 0100 0229 8626, AB â&#x20AC;&#x17E;Swedbankâ&#x20AC;&#x153;. Aukciono dalyviĹł registravimo pradĹžia/pabaiga: 2019 m. sausio 4 d. 8â&#x20AC;&#x201C;15 val.; 2019 m. sausio 7 d. 8â&#x20AC;&#x201C;16.30 val. Aukciono data ir laikas: 2019 m. sausio 8 d. 9 val. Taikos pr. 67, KlaipÄ&#x2014;da, KlaipÄ&#x2014;dos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 9A kabinete. Bendrosios aukciono sÄ&#x2026;lygos: dokumentai registruoti pateikiami KlaipÄ&#x2014;dos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrui, Taikos pr. 67, KlaipÄ&#x2014;da, 16A kabinetas, 9â&#x20AC;&#x201C;16.30 val. (pietĹł pertrauka 12â&#x20AC;&#x201C;12.45 val.), vieĹĄĹłjĹł pirkimĹł organizatoriui Ĺ˝ilvinui BalseviÄ?iui, tel. +370 640 38 248, el. paĹĄtas zilvinas.balsevicius@klaipedosgpmc.lt. Atsiskaitymo uĹž aukcione ÄŻgytÄ&#x2026; nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; terminas ir tvarka: aukciono laimÄ&#x2014;tojas aukciono protokolÄ&#x2026; pasiraĹĄo ne vÄ&#x2014;liau kaip kitÄ&#x2026; darbo dienÄ&#x2026;. Nekilnojamojo turto pirkimoâ&#x20AC;&#x201C;pardavimo sutartis sudaroma ne vÄ&#x2014;liau kaip per 15 darbo dienĹł nuo aukciono protokolo pasiraĹĄymo dienos. Visa turto kaina sumokama ne vÄ&#x2014;liau kaip per 30 dienĹł po nekilnojamojo turto pirkimoâ&#x20AC;&#x201C; pardavimo sutarties pasiraĹĄymo. Nekilnojamojo turto pirkimoâ&#x20AC;&#x201C;pardavimo sutarties sudarymo iĹĄlaidas, ÄŻskaitant atlyginimÄ&#x2026; notarui, apmoka aukciono laimÄ&#x2014;tojas. (UĹžs. 18AVIL-112)


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PJUXRGĂ?LRG KONKURSAI

DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

gruodĹžio 19 d. 10.00 val. adresu: KapsĹł g. 44, Vilnius, Vilniaus ÄŻgulos aptarnavimo centro patalpose, 268 kab. VisÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; apie konkursÄ&#x2026; galite rasti interneto svetainÄ&#x2014;je: http://kam.lt/lt/administracine_informacija/ viesieji_nuomos_konkursai.html#3#

mas. 3. Valdybos pirmininko rinkimas. 4. Revizoriaus rinkimas. 5. IĹĄdinin-

Eur skolÄ&#x2026; pagal Kauno apygardos teismo vykdomÄ&#x2026;jÄŻ raĹĄtÄ&#x2026;.

kÄ&#x2014;s-kasininkÄ&#x2014;s rinkimas. 6. SodĹł bendrijos â&#x20AC;&#x17E;AĹĄtruliaiâ&#x20AC;&#x153; sodininko mokesÄ?io

PasiĹŤlymai dÄ&#x2014;l pirkimo kainos pateiktini iki 2018 m. gruodĹžio 21 d. el. paĹĄtu edvardas.kochanauskas@gmail.com.

VANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z Lietuvos kariuomenÄ&#x2014; skelbia vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ patalpĹł nuomos konkursÄ&#x2026;. Nuomo- Dingusius UAB â&#x20AC;&#x17E;RytĹł sparnasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 301506021), UAB â&#x20AC;&#x17E;AP Balticâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. visoje Lietuvoje. Interneto svetainÄ&#x2014; www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265, 8 jamo ploto vieta (adresas): PamÄ&#x2014;nkalnio g. 13, Vilniuje. Naudojimo pas- 302653907), UAB â&#x20AC;&#x17E;DruvenÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k.152562657), UAB â&#x20AC;&#x17E;Ex legeâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 301487717), 616 08 020. kirtis â&#x20AC;&#x201C;vieĹĄojo maitinimo veiklai vykdyti. PradinÄ&#x2014; patalpĹł (277,28 m²) nuo- UAB â&#x20AC;&#x17E;Experiential communicationsâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 301587532), UAB â&#x20AC;&#x17E;Gretvaldaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. BUAB â&#x20AC;&#x17E;Land and Forest Capitalâ&#x20AC;&#x153; parduoda skolas: D.K. 4143,17 Eur uĹž 1658 mos kaina per mÄ&#x2014;nesÄŻ Eur be PVM â&#x20AC;&#x201C;1648,83. Turto nuomos sutarties k. 301249580), UAB â&#x20AC;&#x17E;Icoplastâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 302762130), UAB â&#x20AC;&#x17E;JilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 303231218), Eur ir D.K. 45943,14 Eur uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. Tel. 8 687 99 459, el. trukmÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;iki 2029 m. sausio 2 d. Pradinis ÄŻnaĹĄas â&#x20AC;&#x201C;3 mÄ&#x2014;nesiĹł pradinio UAB â&#x20AC;&#x17E;UostamiesÄ?io perlasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 303020032), UAB â&#x20AC;&#x17E;Valkabaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 302685748), paĹĄtas lygaudaspetronis@gmail.com nuomos mokesÄ?io dydĹžio suma â&#x20AC;&#x201C;4946,49 Eur. NelaimÄ&#x2014;jus nuomos kon- UAB â&#x20AC;&#x17E;VaupĹĄo autoparkasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 300628990), UAB â&#x20AC;&#x17E;VNSâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 300525691) 2018 m. gruodĹžio 11 d. BerŞų g. 4, BuivydiĹĄkÄ&#x2014;se, Vilniaus r., 18.30 val. vyks kurso, pradinis ÄŻnaĹĄas per 5 darbo dienas grÄ&#x2026;Ĺžinamas ÄŻ nurodytÄ&#x2026; sÄ&#x2026;s- ÄŻstatus ir antspaudus laikyti negaliojanÄ?iais. Dingusius A. Piragio ÄŻmonÄ&#x2014;s BuivydiĹĄkiĹł kaimo bendruomenÄ&#x2014;s visuotinis susirinkimas. Pakartotinis sukaitÄ&#x2026;. Nuomos konkurso dalyvio pradinis ÄŻnaĹĄas turi bĹŤti sumokÄ&#x2014;tas iki (ÄŻ. k. 300100092), IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltminaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 302303675), nuostatus ir antspaudus sirinkimas vyks 2018 m. gruodĹžio 18 d. paraiĹĄkos pateikimo registravimui. Atsiskaitomoji sÄ&#x2026;skaita nuomos kon- laikyti negaliojanÄ?iais. Administratorius. Informuojame, kad Vaclovas MaĹĄanauskas (gimÄ&#x2122;s 1940 m. balandĹžio 15 kurso dalyvio pradiniam ÄŻnaĹĄui sumokÄ&#x2014;ti - LT69 7300 0100 7419 4114 d. gyvenusio AkmenynÄ&#x2014;s k., LukĹĄiĹł sen., Ĺ akiĹł r. sav.) mirÄ&#x2014; 2018 m. rugpÄŽVAIRĹŞS AB â&#x20AC;&#x17E;Swedbankâ&#x20AC;&#x153;. PatalpĹł apĹžiĹŤra â&#x20AC;&#x201C;2018 m. gruodĹžio 13 d. 10 val. PaDruskininkĹł savivaldybÄ&#x2014;s 1-ajame notaro biure (DruskininkĹł m., Druski- jĹŤÄ?io 5 d. KvieÄ?iame atsiliepti ÄŻpÄ&#x2014;dinius ar kitus asmenis turinÄ?ius teisÄ&#x2122; ÄŻ mÄ&#x2014;nkalnio g. 13, Vilniuje. DÄ&#x2014;l patalpĹł apĹžiĹŤros kreiptis: Audrius Ĺ imoninkĹł g. 4-22) 2018 m. gruodĹžio 14 d. 12.00 val. bus skelbiamas VYTO VA- paveldÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. PraĹĄome suinteresuotus asmenis, dÄ&#x2014;l Vaclovo MaĹĄanausko nis, tel. (8 5) 210 3837, el. p. audrius.simonis@kam.lt ParaiĹĄkĹł dalyvauLENTUKEVIÄ&#x152;IAUS, gimusio 1939-01-20, gyvenusio DruskininkĹł m., mi- palikimo kreiptis ÄŻ Ĺ akiĹł rajono I-Ä&#x2026;jÄŻ notaro biurÄ&#x2026;, darbo valandomis, adreti konkurse pateikimas â&#x20AC;&#x201C;uĹžklijuotame ir uĹžantspauduotame voke pristasu: NepriklausomybÄ&#x2014;s g. 3-7, Ĺ akiai, per 20 darbo dienĹł nuo skelbimo rusio 2018-10-27, testamentas. tyti iki 2018 m. gruodĹžio 19 d. 9.30 val. adresu: KapsĹł g. 44, Vilnius, 268 paskelbimo dienos. kab. Rasutei Lisauskienei tel. (8 5) 211 3816 darbo dienomis nuo 8.00 Ĺ iĹł metĹł gruodĹžio 22 d. 12.00 val. (Jaunimo g. 12-45, MarijampolÄ&#x2014;) ÄŻvyks iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. Ant voko turi bĹŤti uĹž- pakartotinis SB â&#x20AC;&#x17E;AĹĄtruliaiâ&#x20AC;&#x153; visuotinis bendrijos nariĹł susirinkimas. DarbotBankrutavusi AB â&#x20AC;&#x17E;AuĹĄraâ&#x20AC;&#x153; laisvu pardavimu uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; parduoda reikalavimo teisÄ&#x2122; ÄŻ V.D. 142 760,17 raĹĄyta â&#x20AC;&#x17E;Tur to nuomos konkursuiâ&#x20AC;&#x153;. VokĹł atplÄ&#x2014;ĹĄimo procedĹŤra - 2018 m. varkÄ&#x2014;je: 1. MetinÄ&#x2014;s ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos ataskaita uĹž 2017 m. 2. Valdybos rinki-

tvirtinimas 2018 m. 7. Einamieji klausimai. 8. Bendrijos veiklos planai. VisĹł bendrijos nariĹł dalyvavimas bĹŤtinas. SB pirmininkas.

IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija teikiama tel. 8 685 39 553.

(UĹžs. 18AVI4-525)

Lietuvos muziejĹł bendruomenÄ&#x2014; liĹŤdi dÄ&#x2014;l archeologÄ&#x2014;s, muziejininkÄ&#x2014;s, pedagogÄ&#x2014;s, ilgametÄ&#x2014;s Ĺ iauliĹł â&#x20AC;&#x17E;AuĹĄrosâ&#x20AC;&#x153; muziejaus darbuotojos BirutÄ&#x2014;s Kazimieros SALATKIENÄ&#x2013;S mir ties ir skaudĹžios netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia ar timuosius, kolegas, bendraĹžygius. Lietuvos muziejĹł asociacijos valdyba

DÄ&#x2014;l ilgametÄ&#x2014;s Ĺ iauliĹł universiteto ir â&#x20AC;&#x17E; AuĹĄrosâ&#x20AC;&#x153; muziejaus archeologÄ&#x2014;s BirutÄ&#x2014;s SALATKIENÄ&#x2013;S mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ar timuosius. Lietuvos nacionalinio muziejaus bendruomenÄ&#x2014;

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos Mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Vilniaus apygardos administracinio teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; HenrikÄ&#x2026; SadauskÄ&#x2026;. Vilniaus apygardos administracinio teismo kolektyvas

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame gydy tojÄ&#x2026; RolandÄ&#x2026; Ĺ˝iobakÄ&#x2026;, jo ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;velio mir ties. VĹĄÄŽ Vilniaus gimdymo namĹł kolektyvas

'RUODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAIĂ&#x; 6ERTIKALIAI*5$)$%(Ă&#x152;'Ă&#x152;,21x67,51$0(,675$685$*$1$6&,5.$6/(1.7<1x66/,'x32385,(0%5,21$6%,/,$5'$6 6(59(7x/x.x'$,1,$,.85$3.$$867x-$0x182$8'5$6.,/$1',6'$/082/,(361(/x6$1.$/$6$76,$87$$17,'x 3,5.,$.Ă&#x17D;0$,27$9$ (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI*2%,660,/,86&2/,6$7Ă&#x152;9,/*,60$.$521$,$,Ă&#x152;(1$7823$%$/70x%$787$60212./,66(5$'x/x0,$ 5$,'x859$6,'x-$7x9$,3(5185(70x2'$$1./$9$6$/%$1,-$6$8/87x.,$81x.,85,),$6.20('Ă&#x152;,2./x %852.,(1$,065x(6.,=$6$/x-$

PRENUMERATA

Kitose platinimo tarnybose:

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose:

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Raimondas Savickas, tel. (8 682) 39 810; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina KerĹĄienÄ&#x2014;, tel. (8 636) 34 399; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. (8 672) 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. (8 677) 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704;

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04;

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. (8 646) 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. (8 613) 63 066; MOLÄ&#x2013;TUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vidmantas Pladas, tel. (8 684) 43 075; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. (8 623) 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. (8 620) 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. (8 612) 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. (8 603) 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. (8 634) 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. (8 671) 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. (8 610) 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Savaitgalis â&#x20AC;&#x201C; jaunaties metas (stojo penktadienÄŻ 9 val. 20 min.), kai formuojasi mĹŤsĹł elgesys, reagavimas bei ÄŻvykiai visam mÄ&#x2014;nesiui. Dabar bus itin svarbu nesipykti su artimaisiais, mylimu Ĺžmogumi, draugais, nesiaiĹĄkinti santykiĹł su ÄŻvairiais pareigĹŤnais, jei susidursite su jais kelyje, nes tai gali neigiamai atsiliepti ilgesniam laikui. Ĺ eĹĄtadienis nebus tinkamas aktyviai veiklai, sunkiems darbams. ReikÄ&#x2014;tĹł taupyti jÄ&#x2014;gas, vengti nereikalingo bendravimo. Dar bus juntama nepalanki ankstesniĹł dienĹł ÄŻtaka, dÄ&#x2014;l kurios geriau svarbius susitikimus, ĹĄventimus atidÄ&#x2014;ti sekmadieniui. Tiesa, ĹĄeĹĄtadienis bus tinkamas tvarkytis iĹĄ esmÄ&#x2014;s namuose. Tik nepervarkite, neuĹžsibrÄ&#x2014;Ĺžkite visko patempti â&#x20AC;&#x201C; dabar jaunaties metas, tad gali stigti jÄ&#x2014;gĹł, bĹŤsite linkÄ&#x2122; greiÄ?iau pavargti. Ĺ i diena puiki iĹĄneĹĄti iĹĄ namĹł nereikalingus daiktus bei drabuĹžius. Beje, ĹĄeĹĄtadienÄŻ itin stipri bus jĹŤsĹł intuicija. Ryte tiktai nubudÄ&#x2122; pagalvokite apie tai, kas jums patinka, o kÄ&#x2026; norÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te pakeisti. Jei pamÄ&#x2026;sÄ?ius apie kokÄŻ nors ĹžmogĹł, reikalÄ&#x2026;, o gal kokiÄ&#x2026; nors ĹĄalÄŻ, numatomÄ&#x2026; kelionÄ&#x2122;, drabuĹžius, akmenis (talismanus ar amuletus) ar maistÄ&#x2026;, kokius nors papildus ir pan. pasidarys bloga, vadinasi, to jums nereikia, ir atvirkĹĄÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; jei kils malonus pojĹŤtis, apims ĹĄiluma, gerumas, tai reiĹĄkia, kad tas Ĺžmogus jums reikalingas, tas reikalas bus sÄ&#x2014;kmingas, o akmenys â&#x20AC;&#x201C; naudingi. Tiesa, tai galioja tiktai vienam mÄ&#x2014;nesiui â&#x20AC;&#x201C; jau kitÄ&#x2026; gali bĹŤti ir atvirkĹĄÄ?iai. Beje, tokÄŻ â&#x20AC;&#x17E;patikrinimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galite daryti ir dienÄ&#x2026; ar vakare â&#x20AC;&#x201C; tiesiog reikÄ&#x2014;s atsipalaiduoti ir atsiriboti nuo iĹĄorinio pasaulio bei savo minÄ?iĹł, analizavimo, vertinimo. Sekmadienis kupinas optimizmo, kai

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HULDXMDXVL WzVĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;WDGVXVLWLNLPDPV LĂ&#x2026;Y\NRPVĂ&#x2026;LGLHQDODELDXWLQNDPD1RUV VHNPDGLHQLVÂąSXLNLGLHQDMXPVJD OLSULVWLJWLQRUREHQGUDXWL9LVGzOWRVXVL WLNLPDVVXDUWLPXGUDXJXMXPVEXVQDX GLQJDVSDGzVVXSUDVWLNRNLDVQRUVVYDU ELDVWLHVDVĂ&#x201A;LGLHQDSDODQNLSDVLĂ&#x2026;QHNz WLVXVDYRWzYDLVDSLHĂ&#x2026;HLPRVSDVODSWLV 3LUPDGLHQLVWLQNDPDVLOJDODLNLDPVYHLN ORVVSUHQGLPDPVSULLPWLÂąJHUDLQXMDXVLWH DWHLWLHVSHUVSHNW\YDV

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HEORJRVGLH QRVYLHĂ&#x2026;QDJzPVVXVLWLNLPDPVVX MXPVVYDUELDLVDVPHQLPLVWLHVDMHLWDL LĂ&#x2026;HLVVDYDLPHEHLĂ&#x2026;DQNVWLQLĂ&#x2DC;SODQĂ&#x2DC;%HMH Ă&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQLVNLHNÂ&#x2019;WHPSWDVLNLYDOÂąOD ELDXYHUWLQNLWHVDYRMDXVPXVSVLFKRORJL QÂ&#x2019;VDXJXPj%Ă&#x2018;NLWHVDXĂ&#x2026;YHOQHVQLEHLDW ODLGHVQL5RPDQWLĂ&#x2026;NDPYDNDUzOLXLDUPHL OzVSDVLPDW\PXLWLNVQHEHQWYDNDUDVDU EDVHNPDGLHQLV3LUPDGLHQLVGDXJNXR SDODQNXVWDGVSUÂ?VNLWHMXVYDUJLQDQmLXV NODXVLPXV7DLWLQNDPDSURJDLUSUDĂ&#x2026;\WL SDJDOERVXĂ?WDULPR $69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NLWHDWL GHVQLVWHQNLWzVODELDXSDGzWLVX WXRNWLQLXLĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;LUWDUSMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;Â&#x2019;VLY\ UDXVUDP\Ez7DLVYDUEXQHVMDXĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLH QLRYDNDUDVEHLVHNPDGLHQLVNLHNQHUD PĂ&#x2018;VNDLJDOLPDSULVLJDOYRWLQHEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;GDO\ NĂ&#x2DC;DSLHVDYRSRUjEHQGUXVUHLNDOXV'D EDUVYDUELDXVLDQHÂ&#x2019;VLWHPSWLÂąDWVLVDN\ NLWHYLVNRNDVJDOLVXNHOWLQHULPjÂ&#x2019;WDP Sj,UEĂ&#x2018;NLWHDWVDUJHVQLNHO\MHSDVLVDXJR NLWHPHODJLĂ&#x2DC;VXNmLĂ&#x2DC;YDJLĂ&#x2DC;3LUPDGLHQLV VXGzWLQJDVWDGQHXĂ?VLLPNLWHQLHNXRUL ]LNLQJX*HULDXDWLGzNLWHDQWUDGLHQLXLYL VXVUĂ&#x2018;SHVmLXV 6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3XLNXVPHWDVLU NYLHVWLVVYDUELXVĂ?PRQHVÂ&#x2019;VDYRQD PXVLUSDVLURG\WLYLHĂ&#x2026;XPRMHVXDQWUj MDSXVHDSODQN\WLVHQLDLPDW\WXVGUDX JXVJLPLQDLmLXV1HSUDOHLVNLWHJDXWĂ&#x2DC;SD VLĂ&#x2018;O\PĂ&#x2DC;GzOYHLNORVYHUVORSOzWURVÂąWDL EXVSURJDSDJHULQWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;UHLNDOXV9LVGzO WRQHSDPLUĂ&#x2026;NLWHLUDSLHVDYXVVDYRDQWUj MjSXVÂ?QHSUDOHLVNLWHSURJRVDWVLSUDĂ&#x2026;\WLLU LĂ&#x2026;SLOG\WLVHQXVSDĂ?DGXVVXWXRNWLQLXL QH ODXNLWHĂ&#x2026;YHQmLĂ&#x2DC; 3LUPDGLHQLVÂąJHUDSUR JDÂ&#x2019;YDLULRPVGHU\ERPVWDLN\WLV,HĂ&#x2026;NRNL WHVjMXQJLQLQNĂ&#x2DC;3DODQNXWYDUN\WLWHLVL QLXVUHLNDOXV

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

drÄ&#x2026;siai ĹžiĹŤrima ÄŻ ateitÄŻ, kai atsiranda galimybiĹł bĹŤsimais veiksmais pakeisti praeities klaidas. Ĺ i diena puiki kelionÄ&#x2014;ms, ÄŻvairiems susitikimams, paĹžintims uĹžmegzti, vieĹĄnagÄ&#x2014;ms. SekmadienÄŻ rekomenduojamas aktyvus poilsis â&#x20AC;&#x201C; daugiau judÄ&#x2014;kite, sportuokite. Pirmadienis â&#x20AC;&#x201C; ramybÄ&#x2014;s metas, labiau tinkamas uĹžsiimti namais, ĹĄeima nei dalykiniais reikalais. Ir iĹĄ tiesĹł tÄ&#x2026;dien darbe geriau neuĹžsisÄ&#x2014;dÄ&#x2014;ti. Nedera skubÄ&#x2014;ti, ypaÄ? priimant naujus, atsakingus sprendimus. Geriau tÄ&#x2026;dien daugiau dÄ&#x2014;mesio skirti praeiÄ?iai, nueitam keliui apĹžvelgti. Palanku tÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; imtis to, kÄ&#x2026; darÄ&#x2014; jĹŤsĹł tÄ&#x2014;vai, seneliai. Palanku kreiptis ÄŻ kÄ&#x2026; nors su praĹĄymais. Kita vertus, patiems irgi nedera atsakyti praĹĄantiems. Diena siejama su labdara â&#x20AC;&#x201C; pasistenkite kuo daugiau padÄ&#x2014;ti kitiems. Beje, bus palanku dovanoti gÄ&#x2014;les. Taip pat tai be-

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HURVGLH QRVRILFLDOLHPVVXVLWLNLPDPVVD YRYHLNODLNĂ&#x2018;U\EDLSULVWDW\WLYLVXRPHQHL GDO\YDXWLVYDUELXRVHDWVDNLQJXRVHUHQ JLQLXRVHÂąMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SURIHVLRQDOXPDVEHLNĂ&#x2018; U\ELQJXPDVQHOLNVQHSDVWHEzWLQHÂ&#x2019;YHU WLQWL1HDWVLVDN\NLWHNYLHWLPĂ&#x2DC;Â&#x2019;SREĂ&#x2018; YLXVÂąJDOLPLQHWLNQDXGLQJLGDO\NLQLDL NRQWDNWDLJUHVLDLUQHWLNzWDVURPDQWLĂ&#x2026; NDVQXRW\NLV%HMHWDLLUJHURVGLHQRV VYHLNDWDLVWLSULQWLJURĂ?LRSURFHGĂ&#x2018;URPV 3LUPDGLHQLVWXUzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WLVNLUWDVDWLGz WLHPVUHLNDODPVWYDUN\WLEXVQDXGLQJDV LUVYHLNDWDLWLNULQWLV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

ne geriausias laikas gruodÄŻ pirkti dovanas tiek vaikams, tiek tÄ&#x2014;vams. Sapnai iĹĄ penktadienio ÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ pranaĹĄiĹĄki: gerai buvo skraidyti, matyti ĹžvaigĹždes, dangĹł, debesis, jausti vÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. Susapnuota baĹžnyÄ?ia, ĹĄventieji bylotĹł, kad jĹŤsĹł laukia iĹĄbandymai. Blogas Ĺženklas: vorÄ&#x2026; sunaikinti â&#x20AC;&#x201C; nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; meilÄ&#x2014;je, jei akis perĹĄtÄ&#x2014;tĹł, nuo dulkiĹł Ä?iaudÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; esate apgaudinÄ&#x2014;jami; vengtini kontrastingi deriniai, ypaÄ? baltos ir juodos. Geras Ĺženklas: rasti geltonĹł monetĹł, kaukÄ&#x2122;, ĹžaisliukÄ&#x2026;, ĹĄviesius dĹŤmus iĹĄvysti; pilka spalva. IĹĄ ĹĄeĹĄtadienio ÄŻ sekmadienÄŻ buvo geriausia nieko nesapnuoti. Blogas Ĺženklas: jei sutrĹŤktĹł karoliai, grandinÄ&#x2014;lÄ&#x2014;, iĹĄberti kruopas, ĹĄiukĹĄles, paÄ?iam iĹĄsitepti; vengtinos spalvos â&#x20AC;&#x201C; ruda, pilka, violetinÄ&#x2014;. Geras Ĺženklas: netyÄ?ia sulyti ar apsipilti vandeniu; raudona, juoda, geltona spalvos. IĹĄ sekmadienio ÄŻ pirmadienÄŻ sapnai reiĹĄkÄ&#x2014; ÄŻspÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, tad geriausia buvo nieko nesapnuoti. Itin nepalankĹŤs buvo erotiĹĄki sapnai â&#x20AC;&#x201C; tai iĹĄsiskyrimas, liga. Blogai buvo valtimi plaukti â&#x20AC;&#x201C; pavojus gyvybei, gÄ&#x2014;les matyti â&#x20AC;&#x201C; laidotuvÄ&#x2014;s, kÄ&#x2026; nors valgyti â&#x20AC;&#x201C; liga, ĹžvÄ&#x2014;rys, vabalai â&#x20AC;&#x201C; nuĹžiĹŤrÄ&#x2014;jimo poĹžymis. Gerai buvo regÄ&#x2014;ti nebent lietĹł â&#x20AC;&#x201C; tai nuodÄ&#x2014;miĹł iĹĄsivalymas. Blogas Ĺženklas: pasisavinti pamestÄ&#x2026; daiktÄ&#x2026;, grÄŻĹžti namo kÄ&#x2026; nors uĹžmirĹĄus pasiimti. Geras Ĺženklas: kÄ&#x2026; nors pamesti, jei kiĹĄenÄ&#x2014; prakiurtĹł, paukĹĄÄ?io plunksna ant galvos nukristĹł, gauti gÄ&#x2014;liĹł (ypaÄ? roĹžiĹł be dygliĹł), dovanĹł. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: antradienis palankus susikaupusioms problemoms sprÄ&#x2122;sti, nepavykusiems reikalams perdaryti; palankios spalvos â&#x20AC;&#x201C; balta, auksinÄ&#x2014;, raudona.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQLR SLUPDSXVzÂąLWLQVzNPLQJDVPH WDVNDLYLVNDVSDY\NVWDQHWJHULDXQHL WLNzVLWzVĂ&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQLRYDNDUDVVHNPD GLHQLVVXWHLNVSURJĂ&#x2DC;XĂ?PHJ]WLQDXGLQJDV SDĂ?LQWLVWDGURG\NLWzVĂ?PRQzVHODQN\ NLWzVSDVGUDXJXVJLPLQDLmLXV6HNPD GLHQÂ&#x2019;EHMHYHUWDQHRILFLDOLRMHDSOLQNRMH VXVLWLNWLLUVXGDO\NLQLDLVSDUWQHULDLVÂ&#x2019;WD NLQJDLVDVPHQLPLV3LUPDGLHQLVSDODQ NXVSLQLJLQLDPVLUWXUWRUHLNDODPVWYDU N\WL*HUDVODLNDVGRYDQRPVSLUNWLSD ODQNXNjQRUVDXNRWLODEGDUDL

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3LUPjĂ&#x2026;HĂ&#x2026; -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLWJD OLVÂąSXLNXVPHWDVVSUÂ?VWLPHLOzV EHLĂ&#x2026;HLP\QLQLREHQGUDYLPRSUREOHPDV Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019; EHQWLNLSDYDNDUzV VNLUNL WHĂ&#x2026;HLPDLEXVVYDUEXÂ&#x2019;Y\NG\WLDUWLPLH VLHPVGXRWXVSDĂ?DGXV6HNPDGLHQLVDW QHĂ&#x2026;GDXJGĂ?LDXJVPR1HVzGzNLWHQDPLH ÂąĂ&#x2026;LRVGLHQRVVXVLWLNLPDLQDXMRVSDĂ?LQW\V QHSDSUDVWL3LUPDGLHQÂ&#x2019;EĂ&#x2018;VLWHNXSLQLHQ WX]LD]PRWDLEXVVzNPLQJDVODLNDVNDGLU NXRXĂ?VLLPVLWH'LHQDSXLNLLUNjQRUVYHU WLQJRQXSLUNWLWLHPVNXULXRP\OLWH

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;NL WHDWLGHVQLGDO\NDPVNXULHY\NVWD SDQRVzMHÂąWDLLUEXVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;ODLPz1HSD WDUWLQDNXUQRUVLĂ&#x2026;Y\NWLÂąGUDXJXVJLPL QDLmLXVNYLHVNLWzVSDVVDYH7XUzVLWHSUR JjVDYDLWJDOÂ&#x2019;JHUDOLQNPHSDNUHLSWLVDQ W\NLXVĂ&#x2026;HLPRMHLĂ&#x2026;VLDLĂ&#x2026;NLQWLQHVNODQGX PXVVXP\OLPXĂ?PRJXPL6HNPDGLHQÂ&#x2019; SLUPDGLHQÂ&#x2019;UDVNLWHODLNRQXRĂ&#x2026;LUGHVQLDP EHQGUDYLPXLVXWzYDLV7LHVDSLUPD GLHQLVQHWLQNDPDVVYDUELHPVUHLNDODPV WYDUN\WLYHLNORVVSUHQGLPDPVSULLPWL

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6PD JLĂ&#x2DC;LUQDXGLQJĂ&#x2DC;VXVLWLNLPĂ&#x2DC;GLH QRVWLHVDGDĂ?QLDXMLHEXVQHWLNzWLQH SODQXRWL9HUWLQJHVQLHPVGDLNWDPVSLUN WLSDODQNHVQzSLUPDĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQLRSXVz LNL YDO 9DNDUHQHEORJDSURJDDWNUHLSWLÂ&#x2019; VDYHMDXVHQLDLSDWLQNDQmLRDVPHQVGz PHVÂ&#x2019;LUQHWSDPzJLQWLXĂ?PHJ]WLIOLUWj%H MHVHNPDGLHQÂ&#x2019;SLUPDGLHQÂ&#x2019;SDVLVWHQNLWH GDXJLDXODLNRSUDOHLVNLWHVXWDLVNXULXRV P\OLWHVXYDLNDLVQHĂ&#x2026;\NĂ&#x2026;WzNLWHSDJ\ULPĂ&#x2DC; LUYHQNLWHSULHNDELĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;NLWHGRVQĂ&#x2018;V3LU PDGLHQLVQHWLQNDPDVVNXEzWLEHWMXPV GHUzWĂ&#x2DC;VXNUXVWLNXRGDXJLDXUHLNDOĂ&#x2DC;DW OLNWLÂąNjDWLGzVLWHWDVEXVXĂ?YLONLQWD

WDGLHQLRSXVÂ?JHULDXDWVLULERWL QXRSDVDXOLRLUXĂ?VLLPWLYLHQVDYLPL7DL EXVJHUDVODLNDV63$PDVDĂ?DPV6PDJXV PHWDVSUDVLGzVSRYDO$SOLQN\EzVSD VLNHLVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;QDXGDLDSOLQNLQLDLMXVYHU WLQVMXPLVĂ?DYzVLVQRUzVGUDXJDXWLĂ&#x201A;LRV GLHQRVSXLNLRVXĂ?PHJ]WLVYDUELRPVSD Ă?LQWLPVÂąWLHNDVPHQLQzPVWLHNGDO\NL QzPV7DLQXRVWDELĂ&#x2DC;OLNLPRGRYDQĂ&#x2DC;PH WDV3LUPDGLHQLVVzNPLQJDVÂąWYDUN\NL WHVYDUELXVUHLNDOXV'DEDUEXVWDLSNDLS SDQRUzVLWH

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/DLPLQ JRVDWRNYzSLRGLHQRVÂąDWzMRODL NDVSDVLVHPWLMzJĂ&#x2DC;SDVLWLNzMLPRNDGDW JDXWXPzWHSXVLDXVY\Uj6XVLWLNLPDPVVX GUDXJDLVSDODQNHVQzĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQLRSLUPD SXVzRYDNDUjEHLVHNPDGLHQÂ&#x2019;VNLUNLWH YLHQUDPLDPSRLOVLXL7DLEXVQRVWDOJLĂ&#x2026; NDVPHWDVNDLQRUzVLVXĂ?VLPLUĂ&#x2026;WLUDPLDL SDVYDMRWLW\ORMH1RUVSLUPDGLHQÂ&#x2019;QXPD WRPLÂ&#x2019;YDLUĂ&#x2018;VVXVLWLNLPDLVSDXVGDUEDL QHDSVLNUDXNLWHUHLNDODLVEHLUĂ&#x2018;SHVmLDLV UDVNLWHODLNRSDEĂ&#x2018;WLYLHQLVXVDYLPLDWVL SDODLGXRWL

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-XVGDXJNDV GĂ?LXJLQDLUQHWÂ&#x2019;NYHSLD1HWLNz WDLUDQGDWHLĂ&#x2026;HLWÂ&#x2019;LĂ&#x2026;YDUJLQDQmLRMXVNODX VLPR/HLVNLWHODLNjWLNVXWLNUDLVGUDXJDLV EHLP\OLPXĂ?PRJXPLÂąĂ&#x2026;LRPLVGLHQRPLV SDWLUVLWHWLNUjPDORQXPjEHQGUDXGDPL %HMHVDYDLWJDOÂ&#x2019;R\SDmSLUPDGLHQÂ&#x2019;SD ODQNXNUHLSWLVSDJDOERVÂ&#x2019;DUWLPXRVLXVJL PLQDLmLXV3LUPDGLHQÂ&#x2019;LUJLJDOLPLÂ&#x2019;GR PĂ&#x2018;VVXVLWLNLPDLODLPLQJRVSDĂ?LQW\VÂ&#x2018;VL GzPzNLWHNjLĂ&#x2026;JLUVLWHVXĂ?LQRVLWHĂ&#x2026;LRPLV GLHQRPLVÂąWDLEXVUDNWDVÂ&#x2019;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;VzNPÂ? %HMHQHWLNzWDSDĂ?LQWLVJDOLSDNHLVWLMĂ&#x2018; VĂ&#x2DC;SODQXV

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GRUODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Vakar dienÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l sniego, plikledĹžio ir lijundros Lietuvoje susidarÄ&#x2014; sudÄ&#x2014;tingos sÄ&#x2026;lygos keliuose, bet ir artimiausiu metu teks iĹĄlikti atidiems.

6DYDLWzEDLJVLV GDUJDQRWXRUX Si mo na DA LIN KE VI Ä&#x152;IĹŞ TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ĺ˝emo slÄ&#x2014;gio sĹŤkurys, kurio centras â&#x20AC;&#x201C; ties PietĹł Norvegija, pamaĹžu juda ÄŻ rytus. Jis vienÄ&#x2026; po kito ÄŻ mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ atgina atmosferos frontus. Ĺ iandien atslinks kiek ĹĄiltesnÄ&#x2014; oro masÄ&#x2014;. VisÄ&#x2026; padangÄ&#x2122; dengs tankiĹł debesĹł sluoksnis. Visur pasirodys krituliĹł â&#x20AC;&#x201C; daugiausia lietaus â&#x20AC;&#x201C; tik rytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje ÄŻ lietĹł gali ÄŻsimaiĹĄyti retos snaigÄ&#x2014;s. Smarkoko pietĹł, pietvakariĹł vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai antroje dienos pusÄ&#x2014;je pajĹŤryje sieks 15 m/sek. Ĺ iandien bus 2â&#x20AC;&#x201C;7 laipsniai ĹĄilumos. Artimiausia naktis iĹĄliks apniukusi, taÄ?iau krituliai pasirodys jau tiktai kai kur. Vietomis, kur lengvai paĹĄals, galimas plikledis. PietvakariĹł, pietĹł vÄ&#x2014;jas pĹŤs smarkiai, kai kur ĹĄalies vakaruose jo gĹŤsiai sieks 15â&#x20AC;&#x201C;18 m/sek. TemperatĹŤra naktÄŻ pasiskirstys nuo 1 laipsnio ĹĄalÄ?io iki 4 laipsniĹł ĹĄilumos. Rytoj dienÄ&#x2026; krituliai vÄ&#x2014;l lankysis daugelyje ĹĄalies regionĹł. VÄ&#x2014;jas suksis iĹĄ pietĹł, pietryÄ?iĹł, jo greitis sieks 8â&#x20AC;&#x201C;13 m/sek., pajĹŤryje numatomi gĹŤsiai iki 15 m/sek. DienÄ&#x2026; temperatĹŤra nekris Ĺžemiau nulio, bus 0â&#x20AC;&#x201C;5 laipsniai ĹĄilumos. Pirmadienio naktÄŻ visoje Lietuvoje prognozuojami krituliai, vyraus ĹĄlapdriba ir lietus. Ten, kur temperatĹŤra bus artima 0 laipsniĹł, formuosis plikledis, lijundra. Pietys kiek aprims, taÄ?iau dar bus apysmarkis. Naktis numatoma panaĹĄi kaip ir sekmadienÄŻ, temperatĹŤra svyruos nuo 1 laipsnio ĹĄalÄ?io iki 4 laipsniĹł ĹĄilumos. Pirmadienio dienÄ&#x2026; daugelyje ĹĄalies rajonĹł sulauksime lietaus, vietomis rytiniuose rajonuose pasirodys ĹĄlapdriba. Bus ĹĄiek tiek ĹĄilÄ?iau nei sekmadienÄŻ, termometrai rodys 1â&#x20AC;&#x201C;6 laipsniĹł ĹĄilumÄ&#x2026;. AntradienÄŻ visur pasirodys miĹĄrĹŤs krituliai, naktÄŻ jie bus gausesni, o dienÄ&#x2026; nedideli. Vietomis susidarys plikledis. NaktÄŻ temperatĹŤra paĹžemÄ&#x2014;s nuo 2 laipsniĹł ĹĄalÄ?io iki 2 laipsniĹł ĹĄilumos, dienÄ&#x2026; bus apie 0â&#x20AC;&#x201C;4 laipsnius ĹĄilumos. TreÄ?iadienÄŻ vyraus panaĹĄĹŤs orai kaip ir antradienÄŻ. Daug kur numatomi nedideli krituliai. Beveik visoje ĹĄalyje formuosis plikledis. NaktÄŻ temperatĹŤra pasiskirstys nuo 2 laipsniĹł ĹĄalÄ?io iki 2 laipsniĹł ĹĄilumos, dienÄ&#x2026; temperatĹŤra svyruos tarp 1 laipsnio ĹĄalÄ?io ir 3 laipsniĹł ĹĄilumos. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą=HQRQR9DLGJLQR *HGPLQWzVLU*XQWLOGRVU\WRMÂą 'HOILQRV/HRNDGLMRV9DNDULR *HGHQzVLU9DOHULMRVSLUPDGLHQÂ&#x2019;Âą (LGLPWR,OPRV(XODULMRVLU/RUHWRV YDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQJUXRGĂ?LRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#-$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AĂ&#x;IRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ&#x2039; $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ&#x201E;HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 12 08

Lietuvos rytas  

2018 12 08