Page 1

AKTUALIJOS

.EĂ&#x;RINĂ&#x;GOĂ&#x;JEĂ&#x;DwLĂ&#x;wMUSIĂ‹Ă&#x;MAĂ&#x;SI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;GAI¸Ă&#x;TIĂ&#x;Ă€UĂ&#x;VĂ‹Ă&#x;PASĂ&#x;KELBĂ&#x;TAĂ&#x;EKSTĂ&#x;REĂ&#x;MAĂ&#x;LIĂ&#x;SIĂ&#x;TUAĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;M GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;D

KETVIRTADIENIS

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

Tegu gydytojai tikrina mano vaikus, bet jie neras jokiĹł kankinimo ĹžymiĹł. 7DLSDLĂ…NLQR,5RJHUVNXULRV QDPXRVH.DOLIRUQLMRVSROLFLMDUDGR YDLNĂ˜3URNXURUDLWLNLQDNDG VXY\UX-$OOHQXMLYDLNXVNDQNLQR GHJLQRLUPXĂ…zGDXJPHWĂ˜

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

2AĂ&#x;GUOĂ&#x;TIEĂ&#x;JIĂ&#x;DAĂ&#x;NIEĂ&#x;LIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x; POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;DVAROĂ&#x;Â?KAIĂ&#x;TAI

$XNRVLĂ…SDĂ?LQWLV KÄ… iĹĄgyvena Ĺžmogus, iĹĄ kurio tyÄ?iojasi viso pasaulio interneto komentatoriai? Tai atskleis skandalingai pagarsÄ—jusi amerikietÄ— M.Lewinsky, kuri ketina apsilankyti LietuĂ&#x;PĂ&#x; voje.

1XRWULĂ…/5DUFK\YR

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

6NDLG\VÂ’PRQÂ? VyriausybÄ— vakar nusprendÄ— valstybÄ—s valdomus „Lietuvos geleĹžinkelius“ iĹĄskaidyti ÄŻ tris atskiras bendroves. Bet dar nesutarta, kaip Ă&#x;PĂ&#x; galima tai padaryti.

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek pastatĹł (du gyvenamieji namai, vasarnamis ir du ĹŤkiniai pastatai) visiĹĄkai sudegÄ— Ignalinos rajono PlÄ—niĹĄkÄ—s kaime esanÄ?ioje apleistoje sodyboje.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

5.DUEDXVNLVPzJVWDSULVLGHQJWLVNDLGUXPRNDXNHEHWVXMXRVLHMDPDÂ’PRQzSDUNHQHSDLVzJDPWRVVDUJĂ˜QXURG\PĂ˜

3ULH.DXQRPDULĂ˜5DPĂ‘QR.DUEDXVNLRYDOGRVH tis ÄŻspĹŤdingais trofÄ—jais. Nors aplinkosaugininkai dar Â’VWDW\PĂ˜SDĂ?HLGLPĂ˜UDGXVLHPVJDPWRVVDUJDPV kovo pradĹžioje buvo nurodÄ™ KauWHNVVXGzWLJLQNOXV0DWVXSROLWLNXVLHMDPDÂ’PRQz no mariĹł regioniniame parke laikyti nelaisvÄ—je penkiĹł daNXULDLEXYRQXURG\WDLĂ…JDEHQWLĂ?YzULVVXVLYHLNzNL ne nieliĹł, tokio groĹžio, regis, sunku WjOHLGLPj7RNVHOJHV\VSLNWLQDWLNUXVĂ?DOLXRVLXV atsisakyti. Ra sa K AR MA ZAI TÄ– LR korespondentÄ—

Ĺ alia MeilÄ—s ÄŻlankos, JakĹĄtoniĹł kaime, aptvertoje teritorijoje laks9LVLĂ…NDLJLUWDVYDLUXRWRMDV.DLĂ…LDGRULĂ˜ UDMRQHUzĂ?zVLÂ’VWXOSjÂąDXWRPRELOLV XĂ?VLGHJzRMRYLGXMHOLNRÂ’NDOLQWDV NHOHLYLVĂŒPRJĂ˜SDY\NRLĂ…JHOEzWLEHW MLVDSGHJzLUSDWHNRÂ’UHDQLPDFLMj

Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Tai yra jau ne mano Ĺžinojimo laukas, bet, kiek paŞįstu ÄŒ.KarbauskÄŻ, tai manau, kad jis yra to verslo ir savininkas, ir valdytojas, ir smegenys.“ 3UH]LGHQWHL'*U\EDXVNDLWHLSDUHLĂ…NXV NDGGDOLVSDUODPHQWDUĂ˜VODSWDLY\NGR YHUVOj6HLPRSLUPLQLQNDV93UDQFNLHWLV YDNDUVYDUVWzMRJWLNUDVLV$JURNRQFHUQR Ă…HLPLQLQNDV\UDQHYDOVWLHmLĂ˜O\GHULV 5.DUEDXVNLVRMRWzYDV

tantiems danieliams jau turÄ—tĹł dygti ragai ir kasmet jie augs vis didesni, iki 80 centimetrĹł ilgio. KiekvienÄ… pavasarÄŻ laukiniai ĹžvÄ—rys ragus numes, ir valstieÄ?iĹł bei ĹžaliĹłjĹł lyderis galÄ—s dĹžiaug-

*LULDĂ„ĂŒDOJLUÂ’Âł Serbijos sostinÄ— Belgradas Ä—mÄ— alsuoti Eurolygos finalo ketverto karĹĄÄ?iu. SerbĹł krepĹĄinio aistruoliai prisipaŞįsta, kad jiems itin simpatiĹĄkas po ilgos pertraukos ÄŻ elitÄ… grįŞęs Kauno „Žalgiris“. Ă&#x;PĂ&#x;

Su Seimo valdanÄ?iosios frakcijos seniĹŤnu R.Karbauskiu siejama ÄŻmonÄ— Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centras, kurio 100 procentĹł akcijĹł priklauso Agrokoncernui,

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

'HU\EĂ˜QHEXV" Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos proverĹžis santykiuose su Vakarais atrodÄ— pernelyg tobulas, kad bĹŤtĹł tiesa. Regis, nerimas turÄ—jo pagrindo: ilgai ruoĹĄtas susitikimas su JAV prezidentu D.Trumpu pakibo ant plauko. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX 9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL G

eguŞės pradĹžioje sostinÄ—je prasidÄ—jusi ĹĄiukĹĄliĹł krizÄ— pamaĹžu rimsta, o jĹł veŞėjai tikina, kad Vilnius tikrai nepavirs antruoju Neapoliu, nors pirmosiomis savaitÄ—mis po rinkos perskirstymo atrodÄ— kitaip. TaÄ?iau vaizdas, kai per ĹĄiukĹĄles nebematyti paÄ?iĹł konteineriĹł, yra daugiau nei akis badantis ÄŻrodymas, kad permainoms reikia rimtai pasirengti. Jei tai bĹŤtĹł buvÄ™ padaryta, merui R.Ĺ imaĹĄiui nereikÄ—tĹł aiĹĄkinti, kad viskas bus sutvarkyta, reikia tik kantrybÄ—s. IĹĄ tiesĹł, ĹĄi krizÄ—, matyt, laikina. Daug blogiau, kai trĹŤkumai badyte bado akis daugelÄŻ metĹł, o atsakingi uĹž tai valdininkai net neketina jĹł iĹĄtaisyti, nekalbant apie rimtesnes reformas. Tai vyksta Aplinkos ministerijos reguliuojamame pakuoÄ?iĹł atliekĹł tvarkymo sektoriuje.

V

isos pakuotÄ—s – nuo konservĹł dÄ—ĹžuÄ?iĹł iki baldĹł dÄ—ĹžiĹł – turi bĹŤti sutvarkytos. Jei gamintojas ar importuotojas pats nenori prisiimti atsakomybÄ—s, jis turi mokÄ—ti milĹžiniĹĄkÄ… aplinkos tarĹĄos mokestÄŻ, kuris, pavyzdĹžiui, metalo pakuoÄ?iĹł atveju jĹł utilizavimo sÄ…naudas virĹĄija net 27 kartus. Galima iĹĄsiversti ir daug pigiau – ÄŻmonÄ—s turi jungtis ÄŻ asociacijas ar organizacijas, joms Aplinkos ministerija iĹĄduoda licencijas ir nustato, kiek ir ko reikia sutvarkyti. Bet atliekĹł perdirbimu ar eksportu ĹĄios ÄŻstaigos neuĹžsiima – jos suranda tai daranÄ?ias ÄŻmones, kurios irgi privalo turÄ—ti aplinkosaugininkĹł iĹĄduotus leidimus.

Aplinkos ministerija savo darbo brokÄ… bando pridengti iĹĄraĹĄydama sÄ…skaitas niekuo dÄ—tam verslui. Viskas bĹŤtĹł gerai, jei nÄ— vieno iĹĄ ĹĄios grandinÄ—s ĹžaidÄ—jĹł nagai nebĹŤtĹł lenkti ÄŻ savo pusÄ™. Patirtis rodo, kad piktnaudĹžiauti galimybiĹł – per akis, o nukenÄ?ia tie, kurie veikia sÄ…Ĺžiningai. TĹŤkstanÄ?iai ÄŻmoniĹł neseniai gavo pribloĹĄkianÄ?ias sÄ…skaitas, kuriose nurodytos mokesÄ?io uĹž aplinkos tarĹĄÄ… sumos – nuo keliĹł tĹŤkstanÄ?iĹł iki milijonĹł eurĹł. O iĹĄ viso susidaro apie 30 milijonĹł.

K

uo nusidÄ—jo ĹĄie gamintojai ar importuotojai? IĹĄ esmÄ—s niekuo. Jie laikÄ—si Ĺžaidimo taisykliĹł, tapo „Žaliojo taĹĄko“, PakuoÄ?iĹł tvarkymo organizacijos ar kitĹł asocijuotĹł struktĹŤrĹł nariais. Ĺ ios struktĹŤros sudarÄ— sutartis su viena legaliai dirbanÄ?ia atliekĹł tvarkymo bendrove „Metrail“, kuri iĹĄraĹĄinÄ—jo paĹžymas, kad sutvarkyta tiek ir tiek pakuoÄ?iĹł. Bet neseniai ĹĄios paĹžymos buvo panaikintos. Mat teisÄ—saugos institucijos nustatÄ—, kad sostinÄ—je veikusi „Metrail“ kaĹžkur pradangino tĹŤkstanÄ?ius tonĹł metalo pakuoÄ?iĹł ir dar kelis ĹĄimtus tonĹł plastiko. LogiĹĄkai mÄ…stant, tereikia kaltuosius atitinkamai nubausti. TaÄ?iau ĹĄiuo atveju Aplinkos ministerija nusprendÄ—, kad neteisÄ—ta veikla besivertusÄŻ tvarkytojÄ… privalÄ—jo kontroliuoti jo paslaugas uĹžsakiu-

sios vieĹĄosios ÄŻstaigos, pastarĹłjĹł veiksmus – jĹł dalininkai, kuriĹł pakuotÄ—s ir buvo tvarkomos. Nekontroliavote – mokÄ—kite milijonus. GalbĹŤt ÄŻmanoma teisÄ—s aktus traktuoti ir taip, bet jie atrodo visiĹĄkai kreivi ir ĹĄleivi. Ar ÄŻmanoma sulÄ?iĹł, konservĹł arba vaikĹł tyreliĹł gamintojui sekti, kur keliauja panaudota jo tara? Kita vertus, ir prisidirbusiam tvarkytojui leidimÄ… suteikÄ— ne jo paslaugas perkanÄ?ios ÄŻmonÄ—s, o aplinkosaugininkai, kurie ir turÄ—jo priĹžiĹŤrÄ—ti jo veiklÄ….

N

etrukus tokiĹł atvejĹł gali pagausÄ—ti. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, ÄŻ teisÄ—saugos akiratÄŻ jau pakliuvo ir stiklo taros, ir elektronikos atliekĹł tvarkytojai. Remiantis Aplinkos ministerijos sukurptomis taisyklÄ—mis, jĹł paslaugas pirkusiems verslininkams gali tekti antra tiek ar dar daugiau atseikÄ—ti ir valstybei. Netgi jei kaltos ir pakuoÄ?iĹł tvarkymÄ… priĹžiĹŤrinÄ?ios organizacijos, akmenÄŻ ÄŻ ministerijos darŞą irgi galima mesti, nes licencijas suteikia bĹŤtent jos valdininkai. TaÄ?iau pastariesiems – nÄ— motais. Ministerijos vadovybÄ— neva pradÄ—jo derybas dÄ—l taikos sutarties, bet paskui pabruko uodegÄ… ir jau kelintas mÄ—nuo nesiteikia duoti jokio atsakymo apie savo pozicijÄ…. Be to, jokia taikos sutartis neapsaugos nuo panaĹĄiĹł atvejĹł ateityje, jei nebus pakeista visa sistema. BĹŤtent sistemÄ… ir vengia pajudinti Aplinkos ministerija. Ne viena verslo ÄŻmonÄ— ÄŻtaria, jog tai kam nors gali bĹŤti naudinga. Mat tĹł tarpininko paslaugas teikianÄ?iĹł organizacijĹł vis gausÄ—ja keiÄ?iantis ministerijos vadovams, o bĹŤna ir taip, kad jose atsiduria anksÄ?iau atliekĹł tvarkymÄ… reguliavÄ™ valdininkai.

J

au prieĹĄ keletÄ… mÄ—nesiĹł Seimo Antikorupcijos komisijos vadovas V.Gailius teigÄ—, kad atliekĹł tvarkymo sektoriuje yra ĹžmoniĹł, kurie turi korupciniĹł ryĹĄiĹł, iĹĄ neskaidrios veiklos gauna neteisÄ—tĹł pajamĹł ir jas toliau investuoja ÄŻ korumpuotus pareigĹŤnus, kitaip tariant, ÄŻ tuos paÄ?ius korupcinius ryĹĄius: „Tai – savotiĹĄka organizuoto nusikalstamumo struktĹŤra.“ Nuo to laiko niekas nepasikeitÄ—. Tiesa, Seimo Aplinkos apsaugos komitetui vadovaujantis valstietis K.MaĹžeika aiĹĄkino, kad sukurta bendra gaminiĹł, pakuoÄ?iĹł ir atliekĹł apskaitos sistema, kuri neva padÄ—s realiu laiku sekti visĹł atliekĹł judÄ—jimÄ….

B

et likus vos porai mÄ—nesiĹł iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, kai jau visiems bus privaloma naudotis ĹĄia sistema, ji tebÄ—ra beviltiĹĄka. „Funkcionalumas ribotas, techninÄ—s klaidos taisomos itin lÄ—tai, kai kurie bĹŤtini moduliai iĹĄvis neveikia. Galiausiai iki ĹĄiol ÄŻ naujÄ…jÄ… sistemÄ… nÄ—ra ÄŻkelti visi reikiami duomenys iĹĄ kitĹł registrĹł ar duomenĹł baziĹłâ€œ, – taip ĹĄiÄ… savaitÄ™ paskelbÄ— Lietuvos pramonininkĹł konfederacijos viceprezidentas R.Miliauskas. Tuo metu Aplinkos ministerija tyli. Juk sutvarkyti visÄ… sektoriĹł ir imtis tinkamos kontrolÄ—s daug sunkiau nei tiesiog iĹĄraĹĄinÄ—ti sÄ…skaitas tĹŤkstanÄ?iams ÄŻmoniĹł uĹž niekÄ….

TARPĂ&#x;KITKO

'HNODUDYLPRFLUNHÂąQHWLNzWLNORXQDL Vieni – juodi kaip puodai, kiti – tokie skaidrĹŤs, kad netgi akys raibsta ÄŻ juos ĹžiĹŤrint. Tai – politikai, pildantys vieĹĄĹłjĹł ir privaÄ?iĹł interesĹł deklaracijas. UĹžtat koks grĹŤdas ĹĄiomis dienomis pakliuvo ne tik aklÄ…, bet ir uĹžmarĹĄiÄ… viĹĄtÄ… labiausiai primenanÄ?iam svarbiausiam valstieÄ?iĹł gandrui R.Karbauskiui! PaaiĹĄkÄ—jo, kad savo deklaracijÄ… „uĹžmirĹĄta“ papildyti ne tik jis, bet ir jo politiniai nedraugai. Pasirodo, konservatoriaus A.Kubiliaus sĹŤnus Vytautas jau kone porÄ… metĹł yra bendrovÄ—s, kuri Baltarusijoje uĹžsiima atsinaujinanÄ?ios energetikos verslu, stebÄ—tojĹł tarybos narys. Negana to, bendrovÄ— dirba kolĹŤkiuose, kurie tiesiogiai pavaldĹŤs baltarusiĹł „batkos“ A.LukaĹĄenkos administracijai.

Vytautas Bruveris

Tai suĹžinojÄ™s R.Karbauskis iĹĄkart priminÄ—, kad A.Kubilius – vienas arĹĄiausiĹł „socdemdarbieÄ?io“ A.SkardĹžiaus, kurio ĹĄeima siejama su panaĹĄiu verslu Baltarusijoje, persekiotojĹł ir apkaltos siĹŤlytojĹł Seime. TodÄ—l valstieÄ?iĹł vedliui kilo klausimas: ar pats A.Kubilius nenusipelnÄ— apkaltos uĹž tai, kad nedeklaravo savo sĹŤnaus veiklos, ir uĹž tai, kad kovojo prieĹĄ jo konkurentÄ…? Tokiam juodam puodui kaip R.Karbauskis, kurio „uĹžmirĹĄtus“

deklaruoti interesus jau sunku ir suskaiÄ?iuoti, iĹĄ tiesĹł lengviau gyventi paaiĹĄkÄ—jus, kad jo kritikai – irgi juodi katilai. Visiems jiems vertÄ—tĹł pasimokyti, tarkime, iĹĄ profesionalo aplinkos viceministro D.Krinicko. Ĺ is uolus vyriĹĄkis deklaravimo srityje atvÄ—rÄ— naujus horizontus, ÄŻvardijo net devynis asmenis, ryĹĄys su kuriais gali sukelti interesĹł konf liktÄ… tarnyboje, – ne tik pusbrolÄŻ ar Ĺžmonos brolÄŻ, bet ir buvusius bendrakursius ar bendraklasius, netgi Ĺžmonos pusseserÄ—s paŞįstamÄ…. Tiesa, nenurodÄ— nÄ— vieno pavardÄ—s. Matant tokius vÄ—jus mĹŤsĹł politikĹł skaidrumo lankose net sunku nusprÄ™sti, kad blogiau – prasta atmintis ar karikatĹŤriĹĄkas uolumas.

0ALANGIšKIAIĂ“NESUTINKAĂ“SUĂ“TEIGINIU Ă“KADĂ“ILSwTISӚIAMEĂ“DIDĂ IAUSIAMEĂ“,IETUVOSĂ“ KURORTEĂ“DwLĂ“DIDELIĂŒĂ“KAINĂŒĂ“TAPOĂ“PRABANGAĂ“/Ă“KAIPĂ“JĂ…SĂ“MANOTE "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJĂŒ 3URF      3DODLNDXSDODQJLĂ…NLXV.DOERVDSLH LĂ…SĂ‘VWDVNDLQDV3DODQJRMH\UD VPDUNLDLSHUGzWRV

Ă&#x;

7DLĂ?LQRPDNDG3DODQJDWDSR SUDEDQJLXNXURUWX$Ă…MDXJHULDX UHQNXRVL7XUNLMj 3DODQJRMHJDOLPDWDĂ…N\WLVSLQLJDLV EHWÂ’PDQRPDLUWDXSLDLSRLOVLDXWL .LHNYLHQDPVDYR 1HĂ?LQDXNDLSWHQ\UDQHV 3DODQJRMHODQNLDXVLODEDLVHQLDL

Ă&#x;

Ă&#x;

Ă&#x;


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

03DWDĂ…LDXVQXRWU

2AĂ&#x;GUOĂ&#x;TIEĂ&#x;JIĂ&#x;DAĂ&#x;NIEĂ&#x;LIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;DVAROĂ&#x;Â?KAIĂ&#x;TAI !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P aplinkosaugininkams buvo paĹžadÄ—jusi danielius iĹĄgabenti kuo greiÄ?iau. Bet iĹĄ tiesĹł ji darÄ— savaip. BĹŤtent Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centras yra supirkÄ™s 14 sklypĹł prie MeilÄ—s ÄŻlankos, kur iĹĄdygo bĹŤsima prabangi R.Karbauskio rezidencija ir dar ketinama statyti privaÄ?iÄ… observatorijÄ…. Laukiniai ĹžvÄ—rys prie Kauno mariĹł tapo politiko uĹžgaidĹł ÄŻkaitais. !GENĂ&#x;TĂ„Ă&#x;RAĂ&#x;PAĂ&#x;TENĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;PRAĂ&#x;̧ YĂ&#x;Mg

Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centras, nepaisydamas aplinkosaugininkĹł nurodymo, ir toliau nelegaliai laikÄ— danielius. Tuo pat metu ĹĄi ÄŻmonÄ— dÄ—jo pastangas susiveikti naujÄ… leidimÄ… laikyti nelaisvÄ—je laukinius gyvĹŤnus. Aplinkos apsaugos agentĹŤra, virĹĄ kurios siauÄ?ia pertvarkĹł gĹŤsiai, jau patenkino R.Karbauskio ÄŻmonÄ—s praĹĄymÄ…. „Sprendimas suteikti leidimÄ… Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centrui laikyti nelaisvÄ—je laukinius gyvĹŤnus priimtas atsiĹžvelgiant ÄŻ surinktus faktinius duomenis ir ÄŻ tai, kad geguŞės 5-Ä…jÄ… ÄŻsigaliojo KaiĹĄiadoriĹł rajono savivaldybÄ—s administracijos direktoriaus ÄŻsakymas „DÄ—l fiziniĹł asmenĹł lankymosi apribojimo Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centrui priklausanÄ?ioje miĹĄko ĹžemÄ—je“. Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centras teiktame praĹĄyme leidimui gauti nurodÄ—, kad planuoja nelaisvÄ—je laikyti 5 danielius (Cervus dama)“, – „Lietuvos rytui“ paaiĹĄkino Aplinkos apsaugos agentĹŤros direktorÄ— Aldona MargerienÄ—. +wSĂ&#x;LUSĂ&#x;I¸Ă&#x;DUOĂ&#x;DAĂ&#x;BRwĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NIAI

TeisÄ—s aktai nurodo, kad fiziniĹł asmenĹł teisÄ— laisvai lankytis miĹĄkuose, lyginant su teise nelaisvÄ—je laikyti laukinius gyvĹŤnus, laikoma prioritetine.

Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centras nepaisÄ— aplinkosaugininkĹł nurodymo – nelegaliai laikÄ— danielius. TaÄ?iau su R.Karbauskiu siejamai ÄŻmonei vis tiek svarbiau danieliai, nors jos veikla visiĹĄkai nÄ—ra susijusi su gyvĹŤnĹł auginimu ar veisimu. Tai kam jai reikalingi tie laukiniai ĹžvÄ—rys? PrieĹžastis turbĹŤt slypi giliau – ten, kur jau kelerius metus stĹŤkso ÄŻmĹŤryta tvora. AukĹĄta metalinÄ— tvora uĹžtveria BuriĹł gatvÄ™ ir juosia dalÄŻ miĹĄko. Ji saugo politiko valdas nuo poilsiautojĹł, ĹžvejĹł ir kitĹł nekviestĹł sveÄ?iĹł. BĹŤtent jÄ… ŞōtbĹŤt ir siekiama iĹĄsaugoti. Tai liudija ir „Lietuvos ryto“ turimi nauji aptvaro brÄ—Ĺžiniai, kuriais pasirĹŤpino Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centras. BrÄ—Ĺžiniuose neatsitiktinai sutampa paĹžymÄ—tos danieliams skirto aptvaro ir jau parke aptvertos miĹĄko ĹžemÄ—s ribos. TaÄ?iau Kauno mariĹł regioninio parko apsaugos reglamentas neleidĹžia tverti miĹĄkĹł, iĹĄskyrus rengti aptvarus medĹžiojamiems gyvĹŤnams. Negi politikas, save vadinantis Ĺžaliuoju, ten ketina rengti danieliĹł medĹžiokles? 2AĂ&#x;DOĂ&#x;BĂ„Ă&#x;DgĂ&#x;APEIĂ&#x;TIĂ&#x;Â?SĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;Mg

DÄ—l miĹĄko ĹžemÄ—s, aptvertos Kauno mariĹł regioniniame parke, miĹĄkininkai jau ne kartÄ… pildÄ— paĹžei-

3ULHĂ…SDWSROL W LNRUH]LGHQFLMRV VWDW\EDVÂ’Y\NR VXVLWDULPDV $JURNRQFHUQDV SDĂ?DGzMRNDV PHWÂ’SDUNRGL UHNFLMRVVjVNDLWj SHUYHVWLSLQLJĂ˜

dimĹł protokolus ir skyrÄ— baudas Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centrui. Saugomoje parko teritorijoje prie mariĹł dar 2016 metĹł geguŞės mÄ—nesÄŻ patikrinimÄ… atlikusi ValstybinÄ— miĹĄkĹł tarnyba nurodÄ— paĹĄalinti paĹžeidimus. BĹŤtent tada Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centras ir surado bĹŤdÄ…, kaip apeiti MiĹĄkĹł ÄŻstatymÄ…. 2017 metĹł sausio 13 dienÄ… politiko ÄŻmonÄ— susiveikÄ— pirmÄ… jÄŻ leidimÄ… laikyti nelaisvÄ—je laukinius ĹžvÄ—ris. MiĹĄkininkams tada teko nuleisti rankas. Tik jokiĹł laukiniĹł gyvĹŤnĹł prie MeilÄ—s ÄŻlankos daugiau kaip metus nebuvo. Jie ten skubiai buvo atveĹžti tik tada, kai „Lietuvos rytas“ Ä—mÄ— vÄ—l domÄ—tis politiko rezidencijos statybĹł uĹžkulisiais ir ten nuvykusi ĹžurnalistÄ— nerado laukiniĹł gyvĹŤnĹł. Tada sukruto ir aplinkosaugininkai. Aptvertoje teritorijoje taip pat neradÄ™ laukiniĹł gyvĹŤnĹł jie pasirĹŤpino, kad bĹŤtĹł panaikintas prieĹĄ metus iĹĄduotas leidimas. ÄŽ JakĹĄtonis penki danieliĹł jaunikliai buvo skubiai atveĹžti ĹĄiĹł metĹł vasario pabaigoje per didelius ĹĄalÄ?ius. TaÄ?iau netrukus buvo nurodyta juos iĹĄ ten iĹĄgabenti. „Ďgaliotam asmeniui suraĹĄytas privalomasis nurodymas, kad laukiniai gyvĹŤnai negali bĹŤti laikomi nelaisvÄ—je. UĹž nevykdymÄ… gresia sankcija. Jie ĹžadÄ—jo danielius kuo greiÄ?iau iĹĄveĹžti ir mus apie tai informuoti. Tada mes vyksime ir patikrinsime“, – tada paaiĹĄkino Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos virĹĄininkas Tomas Barkauskas. MiĹĄkininkai taip pat pripaĹžino, kad ĹžmoniĹł lankymasis toje miĹĄko ĹžemÄ—je apribotas neteisÄ—tai. BĹŤsimos R.Karbauskio rezidencijos valdas priĹžiĹŤrinÄ?ios ÄŻmonÄ—s vadovui uĹž ĹĄÄŻ paĹžeidimÄ… buvo suraĹĄytas protokolas ir skirta 35 eurĹł bauda. „MiĹĄko ĹžemÄ—je prie mariĹł jie turi uĹžtikrinti laisvÄ… lankymÄ…si, fiziniai asmenys ten turi galÄ—ti patekti“, – teigÄ— ValstybinÄ—s miĹĄkĹł tarnybos direktorius Paulius Zolubas. MiĹĄkininkai nurodÄ— paĹžeidimus paĹĄalinti iki ĹĄiĹł metĹł geguŞės 22 dienos. Jei tai nebĹŤtĹł padaryta, grÄ—stĹł naujos baudos. TaÄ?iau jĹł rankos jau suriĹĄtos. 0RIE¸Ă&#x;STAĂ&#x;TYĂ&#x;BASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€AĂ&#x;DAS

Politiko ÄŻmonei suktis Kauno mariĹł regioniniame parke seka-

si neatsitiktinai. Ji ten turi ÄŻtakingĹł uĹžtarÄ—jĹł. Aptverti 11 hektarĹł ramybÄ—s oazÄ™ su miĹĄko dalimi JakĹĄtoniĹł rekreacinÄ—je zonoje leido parko direkcijos vadovybÄ—. „Lietuvos rytas“ iĹĄsiaiĹĄkino, kad iĹĄkart po to, kai buvo leista apsitverti sklypus su miĹĄku, parko direkcija sulaukÄ— nemenkos dovanos – Agrokoncernas ÄŻ jos sÄ…skaitÄ… pervedÄ— apie 2900 eurĹł. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, tai gali bĹŤti ne vienintelÄ— ĹĄio koncerno finansinÄ— dovana uĹž galimai palankius sprendimus. Dar 2013 metais, kai politiko ÄŻmonÄ— supirko sklypus prie mariĹł ir Ä—mÄ— planuoti statybas, Agrokoncernas paĹžadÄ—jo kiekvienais metais ÄŻ parko direkcijos sÄ…skaitÄ… pervesti tam tikrÄ… pinigĹł sumÄ…. Tai patvirtina ir bankĹł sÄ…skaitĹł iĹĄraĹĄai. 2013–2017 metais iĹĄ Agrokoncerno gautas lÄ—ĹĄas parko direkcijos vadovybÄ— iki ĹĄio pavasario buvo panaudojusi ne visas, nors „Lietuvos rytui“ teigÄ— kitaip: esÄ… visa parama, gauta iĹĄ R.Karbauskio ÄŻmonÄ—s, buvo panaudota knygos apie parkÄ… antrajam leidimui. GlaudĹł politiko ir parko vadovybÄ—s ryĹĄÄŻ atskleidÄ— ir direkcijos tinklapyje jam paskelbta padÄ—ka. Taip pat direkcija pritarÄ—, kad Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centrui vÄ—l bĹŤtĹł uĹždegta Ĺžalia ĹĄviesa laikyti danielius. EsÄ… aptvaras netrukdys poilsiautojams patekti prie Kauno mariĹł. Ĺ iĹł metĹł balandĹžio 18 dienÄ… direkcijos raĹĄte teigiama, kad „privaĹžiuoti prie mariĹł yra kelias, kuris eina per JakĹĄtoniĹł kapinaites, taip pat yra BuriĹł gatvė“. Tik kad BuriĹł gatvÄ— iki ĹĄiol buvo uĹžtverta, o parko direkcijos vadovybÄ— Ĺžurnalistei aiĹĄkino, kad neturi laiko to patikrinti. $INĂ&#x;GOĂ&#x;KAIPĂ&#x;Â?Ă&#x;VANĂ&#x;DEĂ&#x;NÂ?

„Taip, danielius dar turime. Ir jau gavome leidimą“, – „Lietuvos rytui“ patvirtino Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centro ir keliĹł kitĹł Agrokoncernui priklausanÄ?iĹł ÄŻmoniĹł vienas vadovĹł Vytautas Bakas. TaÄ?iau paklaustas, kam jo ÄŻmonei reikalingi danieliai, paĹĄnekovas neĹžinojo, kÄ… atsakyti. Jis papraĹĄÄ— atsiĹłsti klausimus raĹĄtu ÄŻ Agrokoncerno elektroninÄŻ paĹĄtÄ… ir paĹžadÄ—jo kuo greiÄ?iau ÄŻ juos atsakyti. TaÄ?iau Agrokoncerno atstovas savo paĹžado netesÄ—jo ir dingo kaip ÄŻ vandenÄŻ – kitas dienas telefonu neatsiliepÄ—. Gal taip elgtis jÄŻ pamokÄ— kon-

cerno savininkas R.Karbauskis, kuris ÄŻ ĹžurnalistĹł klausimus neretai atsako iĹĄsisukinÄ—damas ar tiktai gudriai ĹĄypsodamasis? Tad Ĺžurnalistei teko atsakymo ieĹĄkoti kitur. DanieliĹł laikymo nelaisvÄ—je tikslas nurodytas Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio inovacijĹł centro praĹĄyme. Pasirodo, politiko ÄŻmonÄ— laukinius gyvĹŤnus ketina eksponuoti. PanaĹĄu, kad politiko dvare veiks zoologijos sodas! "USĂ&#x;STATOMAĂ&#x;OBSERVATORIJA

R.Karbauskis „Lietuvos rytui“ anksÄ?iau teigÄ—, kad parke, be jau pastatytĹł poilsio namĹł, bus ir privati observatorija: „Pastatai bus naudojami pagal statybĹł leidimuose numatytÄ… paskirtÄŻ. Paskutinis pastatas (observatorija) dar projektuojamas.“ Politikas aiĹĄkino, kad anksÄ?iau prie Kauno mariĹł danieliai nebuvo laikomi, nes dar vyko statybos ir jiems tai bĹŤtĹł pakenkÄ™. TaÄ?iau jei statybas planuojama tÄ™sti, ar danieliai ĹĄalia esanÄ?iame aptvare jausis saugĹŤs? LaukiniĹł gyvĹŤnĹł naudojimo taisyklÄ—s reikalauja, kad nelaisvÄ—je jie neturÄ—tĹł patirti streso, skausmo, nepatogumĹł. 0OĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KASĂ&#x;ROĂ&#x;DOĂ&#x;BLOĂ&#x;GgĂ&#x;PAĂ&#x;V YZĂ&#x;DÂ?

– R.Karbauskis skelbiasi esÄ…s Ĺžaliasis. KodÄ—l su juo siejama ÄŻmonÄ— ignoravo gamtos sargĹł nurodymus? – „Lietuvos rytas“ paklausÄ— ilgameÄ?io Lietuvos ĹžaliĹłjĹł judÄ—jimo tarybos nario, kaunieÄ?io mokslininko Aleksandro Kerpausko. – R.Karbauskio elgesys prie Kauno mariĹł atskleidÄ—, kad jam svarbesni ne visuomeniniai, o asmeniniai interesai. MiĹĄkininkai iĹĄraĹĄÄ— baudÄ…, o jis tiktai ĹĄypsosi. ValstieÄ?iĹł vedlys su jais ĹžaidĹžia katÄ—s ir pelÄ—s ĹžaidimÄ…. MiĹĄkininkai liepÄ— paĹĄalinti paĹžeidimus, bet R.Karbauskiui tai – nÄ— motais. Politikui nedera taip iĹĄsidirbinÄ—ti prie Kauno mariĹł. Nors jis iĹĄsidirbinÄ—ja visoje Lietuvoje, Kauno mariĹł parkas – ne iĹĄimtis. R.Karbauskis pavogÄ— ĹžaliĹłjĹł vardÄ…. TaÄ?iau jo partijoje – nei ĹžaliĹłjĹł, nei valstieÄ?iĹł. Gal ten ĹŤkininkai, prakutÄ™ iĹĄ paramos? – Kam tokiam politikui reikalingi danieliai? – O kam jam reikalingas galingas visureigis? Pasirodyti? Taip elgiasi tik maĹžvaikiai. NeĹžinau, kas R.Karbauskio galvoje, bet danieliai jam galbĹŤt rei-

“

Politikui nedera taip iĹĄsidirbinÄ—ti prie Kauno mariĹł. $.HUSDXVNDV

kalingi tik tam, kad iĹĄsaugotĹł tvorÄ…. Daryti tokiÄ… iĹĄvadÄ… skatina visa ÄŻvykiĹł prie mariĹł seka. Politikas rodo nepagarbÄ… teisÄ—s aktams, Ĺžiniasklaidai ir blogÄ… pavyzdÄŻ visai visuomenei. Politikas turÄ—tĹł jausti moralinÄ™ atsakomybÄ™ rinkÄ—jams. Juk tai matydami jie mÄ…sto: jeigu jis taip elgiasi, gal ir kitiems galima gudrauti, apeiti ÄŻstatymus? Ĺ˝monÄ—s ima nepasitikÄ—ti visa valdĹžia. VakarĹł ĹĄalyse, kur yra gerokai turtingesniĹł ĹžmoniĹł, neÄŻprasta puikuotis prabanga. Turtinis pranaĹĄumas – posovietiniĹł kraĹĄtĹł palikimas. Jis iĹĄkreipia etikos, moralÄ—s normas, ir mes gyvename iĹĄkreiptĹł veidrodĹžiĹł ĹĄalyje. – Kokioje vietoje atsiduria aplinkosaugininkai ir miĹĄkininkai, kai politiko ÄŻmonÄ— ignoruoja jĹł nurodymus? – Aplinkosaugininkai jo dabar privengia, nes regioninius aplinkos apsaugos departamentus ketinama pertvarkyti. Jie bijo garsiai kalbÄ—ti, nes Ĺžino, kad uĹž tai gali bĹŤti skubiai pertvarkyti. Visi aplinkosaugininkai ir miĹĄkininkai laikomi uĹž apykakliĹł. Tik iĹĄsiĹžios – gaus spyrÄŻ ir iĹĄgirs, kad jĹł darbo vietĹł nebeliko. Tose ÄŻstaigose tvyro baimÄ— ir netikrumas dÄ—l ateities, nes dauguma ten dirbanÄ?iĹł ĹžmoniĹł turi ĹĄeimas, vaikĹł, yra paÄ—mÄ™ paskolĹł. Vykdoma daug pertvarkĹł, bet ar nors viena jĹł sÄ—kminga? Manau, kad vyksta teritorijos valymas. Tie, kurie gyvena Vilniuje, dar maĹžai tai mato. Bet aĹĄ dabar vaĹžiuoju prie VilkaviĹĄkio ir regiu aplink vien tuĹĄtumÄ…, nÄ— gyvos dvasios.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

PapraĹĄÄ— paneigti Koncernas „MG Baltic“ kreipÄ—si ÄŻ Vilniaus apylinkÄ—s teismÄ… praĹĄydamas, kad ValstybÄ—s saugumo departamentas paneigtĹł tikrovÄ—s neatitinkanÄ?iÄ… informacijÄ…, kuri buvo paĹžymoje, pateiktoje Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Liudijo Seimo komitete Koncernui „MG Baltic“ priklausanÄ?ios LNK televizijos Ĺžurnalistas T.Dapkus vakar ilgiau kaip dvi valandas liudijo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK). T.Dapkus sakÄ— NSGK pateikÄ™s informacijos apie Rusijos energetikos bendrovÄ—s veiklÄ… Lietuvoje, taip pat ÄŻvardijÄ™s ValstybÄ—s saugumo departamento (VSD) pareigĹŤnus, kurie jam galÄ—tĹł kerĹĄtauti skelbdami ĹĄmeiĹžikiĹĄkÄ… informacijÄ…. PavieĹĄintoje VSD paĹžymoje teigiama, kad ĹĄio Ĺžurnalisto veikla turÄ—jo ĹĄantaĹžo poĹžymiĹł.

PritrĹŤko kvorumo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) finansinÄ™ veiklÄ… tirianÄ?iai Seimo komisijai vakar pritrĹŤko kvorumo, todÄ—l posÄ—dis atidÄ—tas. Protestuodami prieĹĄ tai, kad Seimas uĹžvakar atsisakÄ— tirti padÄ—tÄŻ ĹžemÄ—s ĹŤkyje, iĹĄ valstieÄ?io A.NekroĹĄiaus vadovaujamos LRT tyrimo komisijos pasitraukÄ— trys konservatoriai.

Renta signatarams VyriausybÄ— skyrÄ— valstybinÄ™ rentÄ… Kovo 11-osios Akto signatarams 65-eriĹł S.Kropui ir 68-eriĹł Z.JukneviÄ?iui. Signataro renta siekia pusÄ™ Seimo nario pareiginÄ—s algos (ĹĄiuo metu alga – 2570,5 euro).

PasikeitÄ— vadovai Seimo delegacijos NATO ParlamentinÄ—je AsamblÄ—joje pirmininko pavaduotoju vietoj socialdemokrato J.Oleko patvirtintas valstietis M.Puidokas, Seimo delegacijos TarpparlamentinÄ—je SÄ… jungoje pirmininke tapo valstietÄ— G.BurokienÄ—, pakeitusi „socdemdarbietÄŻâ€œ G.KirkilÄ…, o ĹĄios delegacijos pirmininkÄ—s pavaduotoja – socialdemokratĹł frakcijos atstovÄ— D.Ĺ akalienÄ—.

KreipÄ—si ÄŻ „VaikĹł liniją“ PraÄ—jusiais metais pasitelkus daugiau savanoriĹł konsultantĹł, pailginus telefono linijos darbo laikÄ… emocinÄ—s paramos tarnyba „VaikĹł linija“ galÄ—jo atsiliepti jau ÄŻ kas antrÄ… vaikĹł ir paaugliĹł skambutÄŻ (2014 m. – ÄŻ 1 iĹĄ 17, 2015 m. – ÄŻ 1 iĹĄ 9, 2016 m. – ÄŻ 1 iĹĄ 4 skambuÄ?iĹł). 2017 metais 250 „VaikĹł linijos“ konsultantĹł iĹĄ viso atsiliepÄ— ÄŻ 165 849 skambuÄ?ius, atsakÄ— ÄŻ 1149 laiĹĄkus internetu. Vaikai ir paaugliai daĹžniausiai pagalbos kreipÄ—si dÄ—l sunkumĹł bendraujant su bendraamĹžiais, iĹĄgyvenamĹł patyÄ?iĹł, nesutarimĹł su tÄ—vais, dalijosi slegianÄ?iais jausmais, mintimis apie saviĹžudybÄ™, pasakojo apie patiriamÄ… fizinÄ™ prievartÄ…, depresijÄ…, savÄ™s ĹžalojimÄ…, turÄ—jo klausimĹł apie brendimÄ… ir lytiĹĄkumÄ…, nerimavo dÄ—l savo fizinÄ—s sveikatos.

AukĹĄÄ?iau nei pernai SeksualiniĹł maĹžumĹł teises ginanti asociacija „ILGA-Europe“ vadinamajame VaivorykĹĄtÄ—s indekse Lietuvai skyrÄ— 37 vietÄ… iĹĄ 49 ĹĄaliĹł (pernai – 39). Estijai skirta 21, Lenkijai – 38, Latvijai – 40 vieta. Pagal seksualiniĹł maĹžumĹł teisiĹł uĹžtikrinimÄ… geriausiai ÄŻvertintos Malta, Belgija ir Norvegija, o blogiausiai – ArmÄ—nija ir AzerbaidĹžanas.

-,EĂ&#x;WINSĂ&#x;KYĂ&#x;ATĂ&#x;VIĂ&#x;RAUSĂ&#x;6ILĂ&#x;NIUĂ&#x;JE .jLĂ…J\YHQDĂ?PRJXV LĂ…NXULRW\mLRMDVLYLVR SDVDXOLRLQWHUQHWRNR PHQWDWRULDL"7DLDW VNOHLVVNDQGDOLQJDLSD JDUVzMXVLDPHULNLHWz 0RQLFD/HZLQVN\NXUL ELUĂ?HOLRSUDGĂ?LRMHNHWLQD DSVLODQN\WL/LHWXYRMH DidĹžiausia kibernetiniĹł patyÄ?iĹł auka save vadinanti socialinÄ— aktyvistÄ— M.Lewinsky sunkiausiÄ… ir skaudĹžiausiÄ… savo gyvenimo etapÄ… iĹĄgyveno sulaukusi 24-eriĹł. 1998-aisiais visuomenÄ— suĹžinojo apie jos, BaltĹłjĹł rĹŤmĹł staĹžuotojos, ir tuomeÄ?io JAV prezidento Billo Clintono santykius. Buvo paskelbta, kad 50-metÄŻ perkopÄ™s Amerikos vadovas su jauna moterimi ne vienus metus uĹžsiiminÄ—jo oraliniu seksu Ovaliajame kabinete. Po to M.Lewinsky uĹžgriuvo patyÄ?iĹł lavina. Bet tik pastaraisiais metais moteriai pavyko prabilti taip, kad jÄ… ne tiktai iĹĄgirstĹł, bet ir suklustĹł jÄ… niekinusi ir skaudinusi visuomenÄ—. Ĺ iandien M.Lewinsky yra knygĹł autorÄ—, konsultantÄ— ir aktyvistÄ—, pasisakanti uĹž saugesnÄŻ internetÄ…, privatumÄ… ir lygybÄ™. AmerikietÄ— keliauja po visÄ… pasaulÄŻ pasakodama apie savo patirtÄŻ ir padÄ—dama su patyÄ?iomis kovoti kitiems, o jos praneĹĄimas „The Price of Shame“ („GÄ—dos kaina“) TED platformoje yra perĹžiĹŤrÄ—tas per 12 mln. kartĹł. Nepaisant per pasaulÄŻ nusidriekusio skandalo, M.Lewinsky sugebÄ—jo pasiekti ÄŻspĹŤdingÄ… karjerÄ….

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

0/HZLQVN\LNLĂ…LROSHUVHNLRMDVNDQGDODVNLOÂ?VSULHĂ…SRUjGHĂ…LPWPHmLĂ˜

2014-aisiais leidinyje „Vanity Fair“ pasirodĹžiusi jos esÄ— „Shame and Survival“ („GÄ—da ir iĹĄlikimas“) nominuota „National Magazine Awards“ apdovanojimuose. Ĺ iuo metu M.Lewinsky yra ĹĄio leidinio redaktorÄ—. Dirbdama su pasauline telekomunikacijĹł bendrove „Vodafone“, moteris 2016-aisiais ÄŻgyvendino prieĹĄ patyÄ?ias nukreiptÄ… kampanijÄ… #BeStrong. Taip pat M.Lewinsky bendradarbiauja su keliomis prieĹĄ patyÄ?ias veikianÄ?iomis organizacijomis. Vis dÄ—lto dviejĹł deĹĄimtmeÄ?iĹł senumo ÄŻvykiĹł ĹĄleifas moterÄŻ persekioja iki ĹĄiol. Tas skandalas buvo ne sykÄŻ primintas B.Clintono Ĺžmonai Hillary Clinton kandidatuojant ÄŻ JAV prezidentus, M.Lewinsky buvo nepageidaujama konferencijose ar renginiuose, kuriuose dalyvaudavo buvu-

sio Amerikos vadovo Ĺžmona. „PakvietÄ—me MonicÄ…, nes norime atkreipti dÄ—mesÄŻ ir ÄŻ socialinÄ™, daĹžnai tamsiÄ… jÄ… interneto pusÄ™: pasaulinis tinklas yra ne tik inovacijĹł bei paĹžangos variklis, jis – ir patogi terpÄ— patyÄ?ioms sklisti. Tu lengva ranka paĹžemini kitÄ… asmenÄŻ, dar tĹŤkstanÄ?iai kitĹł padaro tÄ… patÄŻ. „Naujiena“ greitai tampa niekam nebeÄŻdomi, bet ar susimÄ…stome, kaip dÄ—l to jauÄ?iasi paĹžemintas Ĺžmogus?“ – kalbÄ—jo inovacijĹł festivalio „LOGIN 2018“ direktorÄ— IndrÄ— Chevalier. Ĺ is festivalis, kuriame turÄ—tĹł kalbÄ—ti M.Lewinsky, vyks birĹželio 7–8 dienomis Vilniuje. Beje, M.Lewinsky, kuriai ĹĄiuo metu yra 44-eri, turi sÄ…sajĹł ir su Lietuva. Jos senelis Samuelis M.Vilensky buvo Lietuvos Ĺžydas. (LR)

0RIĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NOĂ&#x;MEĂ&#x;LAĂ&#x;VUĂ&#x;SIĂ&#x;MIĂ&#x;NISTĂ&#x;REI Ă„0HODYDX³¹WUHmLDGLH QÂ’WHLVPHVDNzEXYXVL 1DFLRQDOLQzVĂ?HPzVWDU Q\ERV 1ĂŒ7 YDGRYz'DL YD*LQHLNDLWzNXULJLUWD .DXQHVXNzOzDYDULMjLU GzOMRVDLĂ…NLQRVLWXRPH WHLĂ?HPzVĂ‘NLRPLQLVWUHL 9LUJLQLMDL%DOWUDLWLHQHL

%XYXVL1DFLR QDOLQzVĂ?HPzV WDUQ\ERVYD GRYz'*LQHL NDLWzWXRMLĂ…JLUV QXRVSUHQGÂ’

A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

Kauno apylinkės teisme D.Gineikaitė teisiama dėl piktnaudŞiavimo – mat po eismo įvykio 2015-ųjų gruodį mėgino klastoti kraujo mėginius. Dėl ťio nusikaltimo teisiamųjų suole atsidōrė tuometis Kauno klinikinės ligoninės (KKL) direktorius Gediminas Abeciōnas, jo pavaduotojas Kastytis Grigonis, taip pat jiems talkinę gydytojas Artōras Šulnius ir slaugytoja Salomėja Skersienė. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigōnai ligoninėje aptiko du kraujo mėginius. Viename jų buvo alkoholio, kitame – ne. Ďtariama, kad kraujo mėginius buvo planuojama sukeisti. Po eismo įvykio D.Gineikaitė apie tai kalbėjo su tuomete Şemės ōkio ministre V.Baltraitiene, o teisme pavieťintas STT uŞfiksuotas moterų pokalbis telefonu. Teisiamoji pareiťkė no-

rėjusi nuraminti ministrę ir kalbėjo, neva ligoninėje patikrinus girtumą alkoholio matuokliu prietaisas rodė nulius. Iť tikrųjų alkoholio matuokliu D.Gineikaitės girtumas ligoninėje nebuvo tikrinamas. Tai patvirtino ir kiti proceso dalyviai. Teisiamoji tikino tuomet nuoťirdŞiai tikėjusi, kad jos girtumas nevirťys leidŞiamos ribos. Ji ministrei sakė, kad ligoninėje buvo paimtas kraujo mėginys, kurio rezultatai paaiťkės po 10 dienų. Teisme D.Gineikaitė vis dėlto prisipaŞino melavusi ministrei V.Baltraitienei. 2016 metų vasarį Kauno apylinkės teismas paskelbė, kad D.Gineikaitė eismo įvykį 2015 metų gruodŞio 19-ąją padarė padarė bōdama neblaivi, – jai nustatytas vidutinis (1,66 promilės) girtumas. Kaunietei paskirta 1,3 tōkst.

eurĹł bauda ir pusketvirtĹł metĹł atimta teisÄ— vairuoti. Eismo ÄŻvykio iĹĄvakarÄ—se D.GineikaitÄ— dalyvavo Vilniuje vykusiame NĹ˝T darbuotojĹł ĹĄventiniame vakarÄ—lyje. IĹĄ pareigĹł ji pasitraukÄ— praÄ—jus kelioms dienoms po nemalonaus ÄŻvykio. Po automobiliĹł susidĹŤrimo judrioje Kauno vietoje D.GineikaitÄ— skambino paŞįstamiems ĹžmonÄ—ms ir praĹĄÄ— pagalbos – ji siekÄ—, kad skandalas neiĹĄkiltĹł ÄŻ vieĹĄumÄ…. D.GineikaitÄ— tikino nepraĹĄiusi klastoti jos kraujo mÄ—giniĹł, taÄ?iau negalÄ—jo patikÄ—ti, kad nustatyta tokia didelÄ— alkoholio koncentracija kraujyje. Po savaitÄ—s vyksianÄ?iame teismo posÄ—dyje ketinama skelbti baigiamÄ…sias kalbas, kuriĹł metu prokuroras pasiĹŤlys bausmes D.Gineikaitei ir kitiems teisiamiesiems.

/LHWXYLDLJDOzWĂ˜ J\YHQWLLOJLDX Ă„Ă‚LUGLHVLUNUDXMDJ\VOLĂ˜ OLJRVNDLSSDY\NVWD SDLOJLQWLOLHWXYLĂ˜J\YH QLPRWUXNPÂ?Âł7RNLD NRQIHUHQFLMDWUHmLDGLHQÂ’ EXYRVXUHQJWD6HLPH Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto (LSMU) rektorius, Kardiologijos klinikos vadovas Remigijus Ĺ˝aliĹŤnas ÄŻsitikinÄ™s, kad ĹĄiame ĹĄimtmetyje gimÄ™ lietuviai gyvens ilgiau kaip 100 metĹł, jei bus mokomi gyventi sveikai: „Apie sveikatÄ… turÄ—tume kalbÄ—ti gerokai anksÄ?iau ir ne tik tiems, kurie jau susirgo. Svarbu diegti pirmuosius rĹŤpinimosi savimi ÄŻgĹŤdĹžius darĹželiuose, mokyklose. Tikiu, kad ateinanti karta gyvens gerokai sveikiau ir geriau jausis senÄ—dama.“ LSMU Ĺ irdies krĹŤtinÄ—s ir kraujagysliĹł chirurgijos klinikai vadovaujantis profesorius Rimantas Benetis teigÄ— susiduriantis su kritiĹĄkiausiĹł bĹŤkliĹł pacientais, kuriems reikalingos ĹĄirdies operacijos. KalbÄ—damas apie tai, ko trĹŤksta, kad Lietuvos gyventojai maĹžiau patirtĹł invalidizuojantÄŻ ĹĄirdies ligĹł poveikÄŻ, profesorius taip pat akcentavo visuomenÄ—s ĹĄvietimÄ…. Kaip sakÄ— profesorÄ— GintarÄ— Ĺ akalytÄ—, klinikoje dominuoja pacientai, kurie dÄ—l gyvensenos, ligĹł ar ankstesnio gydymo klaidĹł yra patyrÄ™ komplikacijĹł ir jau serga ĹĄirdies nepakankamumu: „Tai didelÄ— problema. Net stacionaruose taikant tinkamÄ… gydymÄ… mirĹĄtamumas nuo ĹĄirdies nepakankamumo iĹĄlieka didelis. Pasaulyje yra naujĹł galimybiĹł padÄ—ti tokiems pacientams, bet mums liĹŤdna, kad Lietuvoje dar ne visi vaistai prieinami.“ Lietuvoje mirĹĄtamumas nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł iĹĄlieka didĹžiausias Europos SÄ… jungoje. „ProverŞį galÄ—tĹł lemti visuomenÄ—s mokymas gyventi sveikiau. BemaĹž 99 proc. kardiologĹł pacientĹł teigia Ĺžinantys savo kraujospĹŤdÄŻ, bet tik 30 proc. reguliariai vartoja paskirtus vaistus. TurÄ—tume visuomenÄ™ ÄŻtikinti, kad kiekvieno dalyvavimas gydymo procese labai svarbus, kaip ir svarbu koreguoti rizikos veiksnius“, – teigÄ— Lietuvos ĹĄirdies asociacijos prezidentas profesorius Raimondas Kubilius. LSMU Kauno klinikĹł KonsultacijĹł ir diagnostikos skyriaus vadovÄ— Jurgita PlisienÄ— pusiau juokais kalbÄ—jo, kad geriausias gydymas – nesusirgti: „PusÄ—s ligĹł galima iĹĄvengti sveikai gyvenant ir tinkamai maitinantis, 20 proc. lemia aplinka, tiek pat – genetika ir tik 10 proc. – medicina.“ Tuo metu LSMU Kauno klinikĹł IĹĄeminÄ—s ĹĄirdies ligos skyriaus Miokardo infarkto sektoriaus vadovÄ— Olivija GustienÄ— pasidĹžiaugÄ—, kad mĹŤsĹł ĹĄalyje jau yra puikios galimybÄ—s gydyti ĹŤminÄŻ miokardo infarktÄ…, nepriklausomai nuo to, kur gyvena Ĺžmogus. „Šie metai – pirmieji, kai galime skinti miokardo infarkto klasteriĹł veiklos vaisius. PirmÄ… kartÄ… sveikatos statistikoje atsirado dĹžiuginanÄ?iĹł uĹžuominĹł, kad sergamumas gali maŞėti. Viena prieĹžasÄ?iĹł – puikiai veikianti klasteriĹł sistema, kuri pacientams uĹžtikrina skubĹł patekimÄ… ÄŻ specializuotas ÄŻstaigas“, – sakÄ— O.GustienÄ—. (ELTA, LR)


DNWXDOLMRV 69DLĂ…YLODLWzVQXRWU

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

)RĂ&#x;TVOĂ&#x;RAĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TIĂ&#x;KYĂ&#x;̧ IS .ROWHLVPDVSDVNHOEzQXR VSUHQGÂ’E\ORMHGzON\Ă…LX WDSXVLRVWYRURVMjJDYÂ?V 1RULĂ‘QĂ˜ .XSLĂ…NLRU VH QLĂ‘QDVPLUz'DEDUWLNOLH NDODXNWLNDGDÂ’VHQLĂ‘QR DUWLPĂ˜MĂ˜VRG\EjQXY\NV EĂ‘U\VSDUHLJĂ‘QĂ˜LĂ…VLYHĂ? WLMDPGRYDQRWRVWYRURV D a r iu s K R A S AUS K A S

1RUV1HULQJRVNRPXQDOLQLQNDLMDXVXULQNREHYHLNGYLWRQDVĂ?XYĂ˜JDLĂ…HQĂ˜YDNDUMĂ˜PDULĂ˜SDNUDQWzMHGDUEXYRGDXJ

.EĂ&#x;RINĂ&#x;GOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GAIĂ&#x;̧ EĂ&#x;NĂ‹Ă&#x;DVOĂ&#x;KAS .XUĂ…LĂ˜PDULĂ˜SDNUDQWz1HULQJRVSXVzMHQXNORWDQX JDLĂ…XVLRPLVĂ?XYLPLV1HPDORQĂ‘VYDL]GDLLUGYRNDVO\ GLDWVLGĂ‘UXVLXVNUDQWLQzMHEHYHLNSHUYLVjQHULMRVLOJÂ’ Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

Neringoje paskelbta ekstremali situacija. TaÄ?iau kurorto meras Darius Jasaitis teigÄ—, kad jaudintis neverta: ÄŻvertinus situacijÄ… taip yra galimybÄ— gauti papildomĹł pinigĹł viskam sutvarkyti. NugaiĹĄusios Ĺžuvys iĹĄplaunamos ÄŻ pakrantÄ™ beveik kasmet. PirmĹłjĹł praneĹĄimĹł apie tai ĹĄiemet aplinkosaugininkai sulaukÄ— prieĹĄ kelias dienas. Specialistai aiĹĄkina, kad tai ne ekologinÄ— katastrofa, o natĹŤralus gamtos reiĹĄkinys. „Paprastai nugaiĹĄusios Ĺžuvys iĹĄmetamos ÄŻ krantÄ… geguŞę. Ji – pagrindinis ĹžuvĹł nerĹĄto mÄ—nuo.

Tuo metu Ĺžuvys nusilpsta, jas lengviau pakerta parazitinÄ—s ligos. Prie masiniĹł ŞōÄ?iĹł prisideda ir ĹĄiltÄ—jantys orai. O taip ĹĄilta geguŞę pajĹŤryje jau seniai bebuvo. Staigiai ĹĄylant vandeniui pradeda trĹŤkti deguonies, tai tampa dar didesne problema, jei prasideda dumbliĹł ĹžydÄ—jimas“, – aiĹĄkino Lietuvos jĹŤrĹł muziejaus Akvariumo ir jĹŤrĹł gamtos skyriaus vedÄ—jas Saulius Karalius. Nors ĹžmonÄ—ms atrodo, kad kritusiĹł ĹžuvĹł labai daug, jaudintis neverta. KurĹĄiĹł marios – Ĺžuvingiausias vandens telkinys Lietuvoje ir pagal Ä?ia gyvenanÄ?iĹł ĹžuvĹł skaiÄ?iĹł kritusiĹł procentas yra nedidelis. Pasak bendrovÄ—s „Neringos komunalininkas“ vadovÄ—s Danguo-

lÄ—s SeselskytÄ—s, vakar buvo surinkta maĹždaug dvi tonos kritusiĹł ĹžuvĹł. Ĺ iandien jos vÄ—l bus renkamos – ÄŻ talkÄ… iĹĄeis dauguma bendrovÄ—s darbuotojĹł. IĹĄmetamĹł ĹžuvĹł bĹŤtĹł maĹžiau arba jĹł visai neliktĹł, jei pasikeistĹł rytĹł vÄ—jas – dabar jis gena mariĹł bangas ÄŻ kurorto pusÄ™. PanaĹĄi situacija yra ir Rusijai priklausanÄ?ioje nerijos dalyje. Tarp kritusiĹł ĹžuvĹł daugiausia yra eĹĄeriĹł, sterkĹł, karĹĄiĹł, pĹŤgĹžliĹł, kuojĹł. Jos yra visokiausio dydĹžio: yra ir visai smulkiĹł, ir gana dideliĹł. Ĺ˝vejai apgailestauja, kad Ĺžuvys nesuplaukÄ— ÄŻ jĹł tinklus. Kol kas neaiĹĄku, kiek pinigĹł prireiks skirti gaiĹĄenoms surinkti ir sunaikinti. KritusiĹł ĹžuvĹł pastebÄ—ta ir kitose vietose – Minijos pakrantÄ—se, Vilhelmo kanale. GrundalĹł gaiĹĄenos jĹŤros pakrantÄ—se paprastai pasirodo birĹželÄŻ.

Skandalinga kyĹĄininkavimo istorija NoriĹŤnĹł seniĹŤnijoje virto kuklia byla po to, kai netikÄ—tai mirÄ— pagrindinis teisiamasis – ĹĄios seniĹŤnijos vadovas Audronijus Zulonas. KÄ… tik paskelbtas teismo nuosprendis irgi pasiĹžymi kuklumu. Du bylos veikÄ—jai sulaukÄ— gerĹł ĹžiniĹł. !TĂ&#x;SIĂ&#x;PIRĂ&#x;KOĂ&#x;BAUĂ&#x;DOĂ&#x;MIS

Papirkimu ir dokumentĹł klastojimu kaltintas buvÄ™s bendrovÄ—s „Nodama“ direktorius 54 metĹł Juozas Puzonas gali dĹžiaugtis. TeisÄ—jas Raimundas Rakauskas nutraukÄ— ĹĄiam kupiĹĄkÄ—nui bylÄ… dÄ—l papirkimo, taÄ?iau jis pripaĹžintas dokumentĹł klastotoju.

Pinigais seniĹŤnui buvÄ™ atsidÄ—kota uĹž tai, kad bendrovÄ— be trukdĹžiĹł galÄ—tĹł laimÄ—ti konkursus. UĹž ĹĄÄŻ nusikaltimÄ… J.Puzonui paskirta 1,5 tĹŤkst. eurĹł bauda. 35 metĹł uteniĹĄkis Aidas Ĺ irvelis, dirbantis direktoriumi Utenos rajone ÄŻsikĹŤrusioje „Agrotekso“ bendrovÄ—je, uĹž tokÄŻ pat nusikaltimÄ… – dokumentĹł klastojimÄ… – atsipirko 828 eurĹł bauda. Teismas nurodÄ— konfiskuoti kyĹĄÄŻ – apie 2 tĹŤkst. eurĹł kainavusiÄ… tvorÄ…, saugomÄ… pas mirusio A.Zulono artimuosius. )¸Ă&#x;KARĂ&#x;TOĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NO

"ANĂ&#x;DYĂ&#x;TAĂ&#x;PAĂ&#x;GgSĂ&#x;DINĂ&#x;TIĂ&#x;UGĂ&#x;NIĂ&#x;MI 7UHmLDGLHQLRQDNWÂ’OLHSV QRMR7DXUDJzVUDMRQR WDU\ERVQDULRDXWRPR ELOLV‘WDULDPDNDGWDL EXYRW\mLQLVSDGHJLPDV NaktÄŻ ÄŻ treÄ?iadienÄŻ, apie 3 val. 15 min., Bendrajam pagalbos centrui buvo praneĹĄta, kad TauragÄ—je, BaĹžnyÄ?iĹł gatvÄ—je, dega automobiliai. Atvykus ugniagesiams BaĹžnyÄ?iĹł gatvÄ—s kieme liepsnojo du automobiliai. PaaiĹĄkÄ—jo, kad buvo padegtas TauragÄ—s rajono tarybos nario Tomo RaulinaviÄ?iaus automobilis „Toyota Avensis“. Nuo jo uĹžsiliepsnojo greta stovintis „Opel Vectra“. NukentÄ—jo ir ĹĄalia esantis pastatas – nuo karĹĄÄ?io sutrĹŤkinÄ—jo du langĹł stiklai. Ugnis suniokojo „Toyota Avensis“ variklio skyriĹł, salonÄ…, nuo karĹĄÄ?io iĹĄduĹžo langĹł stiklai. ÄŽsismarkavusi ugnis apgadino ir greta stovinÄ?io „Opel Vectra“ variklio skyriaus degiÄ…sias detales, priekinÄŻ sparnÄ…. „Mano automobilis buvo techniĹĄkai tvarkingas, nebuvau pa-

Tokios bausmÄ—s uteniĹĄkiui per baigiamÄ…sias kalbas praĹĄÄ— ir prokuroras. O ĹĄtai J.PuzonÄ… uĹž papirkimÄ… ir dokumentĹł klastojimÄ… jis siĹŤlÄ— nuteisti gerokai grieĹžÄ?iau – beveik 9,8 tĹŤkst. eurĹł bauda.

$Ă‚LUYHOLVNXULDPEXYRVNLUWDEDXGD MDXWHLVPRVDOzMHDWYzUzSLQLJLQÂ?

Teismo nuomone, byloje yra duomenĹł, kad iĹĄ teisiamojo buvo reikalaujama duoti kyĹĄÄŻ, ir apie tai jis savanoriĹĄkai praneĹĄÄ— SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos (STT) PanevÄ—Ĺžio valdybos pareigĹŤnams. SavanoriĹĄkai praneĹĄÄ— – tai teisÄ—tvarkininkĹł terminais reiĹĄkia ir tai, kad STT agentĹł prigriebtas Ĺžmogus neiĹĄsisukinÄ—jo, o iĹĄkart iĹĄklojo visÄ… teisybÄ™. Tokia galimybe ÄŻtariamasis turi pasinaudoti prieĹĄ paskelbiant jam ÄŻtarimus. Tuomet tai laikoma prisipaĹžinimu, leidĹžianÄ?iu atleisti teisiamÄ…jÄŻ nuo baudĹžiamosios atsakomybÄ—s. 3EĂ&#x;NIĂ&#x;Ă„NASĂ&#x;TEISĂ&#x;MOĂ&#x;NEĂ&#x;SUĂ&#x;LAUĂ&#x;Kw

BuvÄ™s seniĹŤnas A.Zulonas, kurÄŻ prokurorai kaltino kyĹĄininkavimu ir dokumentĹł klastojimu, teismo pradĹžios nesulaukÄ—. Savo kaltÄ—s nesikratÄ™ teisiamieji dÄ—stÄ—, kad dabar jau mirÄ™s valdininkas buvÄ™s kyĹĄininkavimo proceso iniciatorius: pats praĹĄÄ™s ir dviejĹł traktoriukĹł – seniĹŤnijai ir sau – bei tvoros. PrieĹĄ tris mÄ—nesius artimieji A.ZulonÄ… rado negyvÄ… ĹŤkiniame pastate, neseniai ÄŻrengtos pirties priepirtyje. Manoma, kad Ĺžmogus mirÄ— sutrikus ĹĄirdies darbui. Bylos duomenimis, klastotÄ—mis seniĹŤnas mÄ—gino nuslÄ—pti iĹĄ „Nodamos“ (laimÄ—jusios kelis ĹžvyrkeliĹł prieĹžiĹŤros konkursus, kuriĹł bendra vertÄ— siekÄ— apie 200 tĹŤkst. eurĹł) gautÄ… beveik 7 tĹŤkst. eurĹł kyĹĄÄŻ. Pinigais jam buvÄ™ atsidÄ—kota uĹž tai, kad bendrovÄ— be trukdĹžiĹł galÄ—tĹł atlikti laimÄ—tĹł projektĹł darbus. Paskui dar pridÄ—ti ir traktoriukai bei tvora.

'IMĂ&#x;NAĂ&#x;ZISĂ&#x;TOĂ&#x;NEI¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JO .DXQR-XR]R*UXĂ…RPHQRJLPQD]LMRVEHQGUXRPH QzVXNUzVWDÂąPLUzPHWĂ˜PRNVOHLYLV0DQRPD NDGMLVDSVLQXRGLMRQHDLĂ…NLRVNLOPzVDONRKROLX A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

7DXUDJzVXJQLDJHVLDPVQDNWÂ’Â’WUHmLDGLHQÂ’WHNRJHVLQWLGHJDQmLDVPDĂ…LQDV

stebÄ—jÄ™s jokiĹł elektros gedimĹł. Vakare juo grÄŻĹžau iĹĄ parduotuvÄ—s“, – teigÄ— T.RaulinaviÄ?ius, kuris yra ir rajono tarybos narys, ir laikraĹĄÄ?io „TauragÄ—s Ĺžinios“ direktorius. Anot politiko, atvykÄ™ ekspertai teiravosi, ar jis yra sulaukÄ™s grasinimĹł iĹĄ kitĹł asmenĹł.

KonkreÄ?iĹł atvejĹł vyras neÄŻvardijo, taÄ?iau prisiminÄ—, kad praÄ—jusiais metais buvo pradurtos jo automobilio padangos. Tuomet jis ÄŻ policijÄ… nesikreipÄ—. DÄ—l galimo padegimo TauragÄ—s apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradÄ—jo ikiteisminÄŻ tyrimÄ….

Vaikinas kelias dienas praleido ligoninÄ—je, taÄ?iau medikĹł pastangos iĹĄgelbÄ—ti jo gyvybÄ™ nebuvo sÄ—kmingos. AntradienÄŻ klasÄ—s draugai jÄŻ palydÄ—jo ÄŻ paskutinÄ™ kelionÄ™. Viena realiausiĹł versijĹł – kaunietis apsinuodijo neaiĹĄkios kilmÄ—s alkoholiniu gÄ—rimu, kurio ragavo kartu su draugais. Policijos pareigĹŤnai aiĹĄkinasi ÄŻvykio aplinkybes, apklausia liudininkus. Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dÄ—l neatsargaus gyvybÄ—s atÄ—mimo. „GrupÄ— paaugliĹł vakarÄ—lio metu vartojo alkoholÄŻ, vienas pasiju-

to blogai ir pakliuvo pas medikus“, – pasakojo prokurorÄ— Daiva BrudnienÄ—. Kol kas neaiĹĄku, kuo apsinuodijo vaikinas, nes ekspertai nepateikÄ— iĹĄvadĹł. ProkurorÄ—s nuomone, tyrimas bus sudÄ—tingas ir gali uĹžtrukti porÄ… mÄ—nesiĹł. Kitiems vakarÄ—lyje dalyvavusiems paaugliams medikĹł pagalbos neprireikÄ—. Tragedija pasibaigusios iĹĄgertuvÄ—s vyko Kaune geguŞės 4-osios vakare. Ĺ eĹĄiolikametis blogai pasijuto praÄ—jus porai dienĹł po ĹĄio vakarÄ—lio. „Tyrimo metu aktyviai aiĹĄkinamasi, kur buvo gauta alkoholinio gÄ—rimo, kuris galÄ—jo praĹžudyti moksleivÄŻ, taÄ?iau kol kas negalime pateikti tiksliĹł duomenĹłâ€œ, – vakar sakÄ— prokurorÄ— D.BrudnienÄ—.


UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$6WDSRQNDXVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

3VEĂ&#x;TIĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;PROSĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;REIĂ&#x;KIA 'YLSURVWLWXWzVLĂ…6DQNW 3HWHUEXUJRLOJDLDWVL PLQV.ODLSzGjLUWLNULDX VLDLQLHNDGDmLDQHNHOV NRMRV-RVEXYRLĂ…JXLWRV YLHWLQLĂ˜VjYDGDXWRMĂ˜R YLHQDQHWDWVLGĂ‘UzOLJR QLQzMHÂąEXYRJ\GRPD SRĂ?LDXUDXVVXPXĂ…LPR

7UHmLDGLHQÂ’Â’WHLVPjDWYHVWDV*&KDG]HYLmLXVEXYRVXLPWDVWULPVPzQHVLDPV

Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

ÄŽ KlaipÄ—dos policijos pareigĹŤnus kreipÄ—si 31 metĹł Rusijos pilietÄ—. Ji praneĹĄÄ—, kad praÄ—jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ buvo Ĺžiauriai sumuĹĄta. PaaiĹĄkÄ—jo, jog moteris buvo nuskriausta nuomojamame bute Taikos prospekte. ÄŒia atÄ—jÄ™s maĹždaug 25-eriĹł vyras iĹĄ pradĹžiĹł jai papurĹĄkÄ— ÄŻ akis aĹĄariniĹł dujĹł, o paskui paleido ÄŻ darbÄ… rankas. Po nepaŞįstamojo vizito moteris kreipÄ—si ÄŻ medikus ir ligoninÄ—je praleido kelias paras. Jai buvo nustatytas galvos sumuĹĄimas ir apatinio Ĺžandikaulio lĹŤĹžis. Po iĹĄpuolio moters veidas buvo smarkiai sutinÄ™s ir nusÄ—tas mÄ—lynÄ—mis. KurÄŻ laikÄ… ji tikrai negalÄ—s priimti klientĹł.

1HVXUHDJDYXVLÂ’Ă?LQXWÂ?VXQXURG\PXLĂ…YDĂ?LXRWLSURVWLWXWzVXODXNzLĂ…SXROLR

Dvi prostitutÄ—s iĹĄ Sankt Peterburgo tikÄ—josi, kad KlaipÄ—doje galÄ—s savarankiĹĄkai uĹžsiimti savo ÄŻprasta veikla, o dalies pelno nereikÄ—s atidavinÄ—ti sÄ…vadautojams. TaÄ?iau apie Rusijos plaĹĄtakes jau po keliĹł dienĹł suĹžinojo ir labai pasipiktino vietiniai prostitucijos verslo organizatoriai. AtvykÄ—lÄ—s iĹĄ pradĹžiĹł buvo tik ÄŻspÄ—tos – joms graĹžiuoju pasiĹŤlyta kuo greiÄ?iau iĹĄvaĹžiuoti namo. TaÄ?iau ÄŻ perspÄ—jimus rusÄ—s nekreipÄ— dÄ—mesio ir toliau priiminÄ—jo klientus. Jos neatsisakÄ— gero uĹždarbio

net ir tuomet, kai gavo ĹžinutÄ™ su nurodymu iĹĄvaĹžiuoti iĹĄ Lietuvos iki vakaro. O tuomet viena jĹł sulaukÄ— netikÄ—to sveÄ?io, kuris paleido ÄŻ darbÄ… rankas. AiĹĄku, kad tai nebuvo koks nors netyÄ?ia ÄŻ prostitutÄ—s nuomojamÄ… butÄ… uĹžklydÄ™s plÄ—ĹĄikas, – nedingo nei daiktai, nei pinigai. SuĹžinojusi apie kraupĹł incidentÄ… kita prostitutÄ— iĹĄkart spruko namo. NukentÄ—jusioji iĹĄvaĹžiavo iĹĄ Lietuvos, kai tik buvo iĹĄleista iĹĄ ligoninÄ—s.

5Ă€Ă&#x;BUĂ&#x;jIĂ&#x;NÂ?Ă&#x;SUĂ&#x;MOĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;BE 59LWNDXVQXRWU

Ă‚LDXOLĂ˜DS\JDUGRVWHLV PHQXRVSUHQGÂ’LĂ…JLUGR HMĂ˜NHOPLĂ…NLV*LHG ULXV3LYDULĂ‘QDV-LVQX WHLVWDVXĂ?WDLNDGPLU WLQDLVXPXĂ…zVXJzURYj NXULVMRVXJ\YHQWLQHL XĂ?SOĂ‘GXVLXVMDXVPXVLĂ… UHLĂ…NzDLVWULQJXEXmLQLX

.USPĂ&#x;RENĂ&#x;DwĂ&#x;PAĂ&#x;VAIĂ&#x;̧ INĂ&#x;TIĂ&#x;ALUĂ&#x;MI

Kelis kartus uĹž neĹžymĹł sveikatos sutrikdymÄ… ir nesunkĹł savo brolio sveikatos sutrikdymÄ… anksÄ?iau jau teistas G.PivariĹŤnas vÄ—l ÄŻ muĹĄtynes ÄŻsivÄ—lÄ— pernai rugsÄ—jo 23-iosios vakare. TÄ…dien aplankyti savo motinos, kurios bute kartu su sugyventine Daiva N. gyveno G.PivariĹŤnas, atvaĹžiavo ĹĄeimininkÄ—s sĹŤnus 35 metĹł Darius Ĺ . DviraÄ?iu atmynÄ™s vyras atsiveŞė ir litrÄ… alaus, jo gerti su motina iĹĄÄ—jo ÄŻ kiemÄ…. VÄ—liau sveÄ?iÄ… ÄŻ namus pasikvietÄ— G.PivariĹŤnas, kuris turÄ—jo parsineĹĄÄ™s 6 litrinius butelius alaus. 6AIZĂ&#x;DASĂ&#x;VYĂ&#x;RgĂ&#x;APSĂ&#x;TULĂ&#x;BIĂ&#x;NO

Prie stalo sÄ—do trise: Darius Ĺ . ir G.PivariĹŤnas su sugyventine Daiva N.

Ă‚LDXOLĂ˜WHLVPDVYDNDUSD WHQNLQRSURNXURUĂ˜SUDĂ…\ PjLUOHLGRPzQHVLDPV VXLPWLJHUDLSROLFLMDLĂ?L QRPjPHWĂ˜*LQWDXWj &KDG]HYLmLĂ˜-LVDQWUDGLH QLRU\WjVXODLN\WDVĂ‚LDXOLĂ˜ FHQWUHSHUYHLNVPRILOPj SULPHQDQmLjRSHUDFLMj G.ChadzeviÄ?iui pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ—l narkotiniĹł medĹžiagĹł laikymo turint tikslÄ… jas platinti, turto sunaikinimo ir pasiprieĹĄinimo pareigĹŤnams. Ĺ is ĹĄiaulietis uĹž ÄŻvairius nusikaltimus teistas jau ĹĄeĹĄis kartus, pastarÄ… jÄŻ kartÄ… – pernai, o ĹĄiĹł metĹł pradĹžioje buvo sulaikytas po susiĹĄaudymo JoniĹĄkyje. PareigĹŤnams puikiai paŞįstami ir G.ChadzeviÄ?iaus sĹŤnĹŤs. JaunÄ—lis 24 metĹł Kristijonas ChadzeviÄ?ius ĹĄiĹł metĹł sausÄŻ buvo sulaikytas po susiĹĄaudymo dramos JoniĹĄkyje, o vyresnysis 26 metĹł Ĺ˝ygimantas ChadzeviÄ?ius netrukus stos prieĹĄ teismÄ… dÄ—l kvaiĹĄalĹł kontrabandos iĹĄ Kolumbijos. TÄ—vas su abiem sĹŤnumis pernai buvo nuteisti kontrabandiniĹł cigareÄ?iĹł byloje, bet atsipirko lygtinÄ—mis bausmÄ—mis ir baudomis. (LR)

ÂŒSĂ&#x;PĂ„Ă&#x;DINĂ&#x;GAĂ&#x;OPEĂ&#x;RAĂ&#x;CIĂ&#x;JA â– $QWUDGLHQLRU\WjĂ‚LDXOLĂ˜ FHQWUH*&KDG]HYLmLDXVYDL UXRMDPjDXWRPRELOÂ’Ă„0HUFH GHV%HQ]ÂłSDEDQGzVXVWDE G\WLSROLFLMRVSDUHLJĂ‘QDL â–  .ULPLQDOLVWDLLOJDLVHNzÂ’WD ULDPjMÂ’NROEXYRDSVLVSUÂ?V WDMÂ’VXODLN\WLVXÂ’NDOmLDLV 9\ULĂ…NLXLSDUHLJĂ‘QĂ˜RSHUDFLMD EXYRLWLQQHWLNzWD â–  Ă‚LDXOLHWLVEXYRXĂ?VSHLVWDVÂ’ NDPSjQHVSDUHLJĂ‘QĂ˜DXWR PRELOLDLEORNDYR9\WDXWR JDWYÂ?7RGzONYDLĂ…DOĂ˜SUH NLDXWRMDVEDQGzSDEzJWLWD UDQXRGDPDVMDPNOLXGDQmLDV PDĂ…LQDV â–  3ULEzJÂ?NULPLQDOLVWDLLĂ…GDX Ă?zOHQJYRMRDXWRPRELOLR ODQJRVWLNOjLUSDEDQGzLĂ… WUDXNWLÂ’WDULDPjMÂ’WDmLDX MLVYzOQXVSDXGzJUHLmLRSD PLQjLUQXVLWHPSzNDUWXSD UHLJĂ‘QXV7U\VMĂ˜EXYRVX Ă?DORWL â–  7DGDSDUHLJĂ‘QDLNHWXULDLVĂ…Ă‘ YLDLVVXVWDEGzÂ’WDULDPRMR PDĂ…LQjÂąSHUĂ…RYzWULV$NOD VzVĂ„0HUFHGHV%HQ]ÂłSD GDQJDV%zJO\VEXYRVXODLN\ WDVLUVXUDNLQWDVDQWUDQNLDLV MRDXWRPRELO\MHDSWLNWDQDU NRWLNĂ˜

'ROĂ&#x;BIUĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;PISĂ&#x;TOĂ&#x;LEĂ&#x;TAS

R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

Kaltu dÄ—l nuĹžudymo pripaĹžintam G.PivariĹŤnui teismas skyrÄ— devynerius metus nelaisvÄ—s. Jo auka tapusio vyro artimiesiems nuteistasis privalÄ—s atlyginti 696 eurĹł turtinÄ™ ir 15 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł neturtinÄ™ ĹžalÄ…. Dar 2324 eurus G.PivariĹŤnas privalÄ—s sumokÄ—ti Privalomojo sveikatos draudimo fondui uĹž sumuĹĄto sugÄ—rovo gydymÄ… ligoninÄ—je.

.ARĂ&#x;KOĂ&#x;TIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;PREĂ&#x;KIAUĂ&#x;TOĂ&#x;JgĂ&#x; LEISĂ&#x;TAĂ&#x;Â?KAĂ&#x;LINĂ&#x;TIĂ&#x;ILĂ&#x;GAM

6XJzURYjQXĂ?X GĂ?LXVLDP*3LYD ULĂ‘QXLXĂ?JURWĂ˜ WHNVSUDOHLVWLGH Y\QHULXVPHWXV

Kai nuo alaus apsunkÄ™s G.PivariĹŤnas prie stalo uĹžmigo, Darius Ĺ . priÄ—jo prie sugÄ—rovo sugyventinÄ—s ir Ä—mÄ— jÄ… aistringai buÄ?iuoti. Moteris atsakÄ— tuo paÄ?iu. PabudÄ™s ir pamatÄ™s ĹĄiÄ… scenÄ… G.PivariĹŤnas ÄŻnirĹĄo. Pavydo apimtas vyras puolÄ— jo sugyventinÄ™ buÄ?iavusÄŻ sugÄ—rovÄ… ir smogÄ— jam kumĹĄÄ?iu ÄŻ veidÄ… bei kelis kartus – ÄŻ krĹŤtinÄ™. Po to G.PivariĹŤnas sugÄ—rovÄ… pastĹŤmÄ— ir jis griĹŤdamas trenkÄ—si galva ÄŻ stalÄ…. Pargriuvusiam Dariui Ĺ . muĹĄeika dar kelis kartus spyrÄ— ÄŻ kojas ir ĹĄonÄ…. "ANĂ&#x;DwĂ&#x;GAIĂ&#x;VINĂ&#x;TIĂ&#x;VANĂ&#x;DEĂ&#x;NIU

Muťtynes nutraukė Daiva N. Moteris padėjo pakelti pargriautą sugėrovą ir pasodinti jį į fotelį. Susitaikę vyriťkiai dar iťgėrė alaus, o po to Darius Š. uŞsnōdo. Iť pradŞių į miegantį sugėrovą niekas nekreipė dėmesio – G.Pivariōnas su sugyventine ir toliau gėrė alų. Vakare miegantį sōnų radusi motina bandė jį priŞadinti, bet

Darius Ĺ . nepabudo. Tada sugÄ—rovai DariĹł Ĺ . iĹĄvilko ÄŻ laukÄ… ir apipylÄ— vandeniu. Kai vyras nepabudo ir po ĹĄios procedĹŤros, visi sunerimo ir iĹĄkvietÄ— greitÄ… jÄ… pagalbÄ…. ÄŽ ligoninÄ™ komos bĹŤsenos atveĹžtas Darius Ĺ . nebeatsigavo ir po keliĹł dienĹł mirÄ—. +ALĂ&#x;TwSĂ&#x;Â?TAĂ&#x;RIAĂ&#x;MAĂ&#x;SISĂ&#x;NEĂ&#x;NEIĂ&#x;Gw

Ekspertai nustatÄ—, kad mirtinÄ… traumÄ… ĹĄis vyras patyrÄ— trenkÄ™sis galva ÄŻ stalÄ…. Nuo smĹŤgio iĹĄsiliejo kraujas po kietuoju galvos dangalu. Tai ir tapo mirties prieĹžastimi. Dariaus Ĺ . nuĹžudymu ÄŻtariamas G.PivariĹŤnas buvo sulaikytas. UĹž grotĹł atsidĹŤrÄ™s vyras prisipaĹžino kaltu dÄ—l sugÄ—rovo nuĹžudymo. KaltÄ—s G.PivariĹŤnas neneigÄ— ir stojÄ™s prieĹĄ teismÄ…. IĹĄklausyti nuosprendĹžio ÄŻ Ĺ iauliĹł apygardos teismo posÄ—dĹžiĹł salÄ™ atvesdintas G.PivariĹŤnas veido neslÄ—pÄ—, taÄ?iau buvo panarinÄ™s galvÄ…, o teismo salÄ—je ÄŻrengtame narve sÄ—dÄ—jo nudelbÄ™s akis.

3DJ\YHQXVLDPDQ\NĂ…WzQXLQHPDORQXPDLVEDLJzVL LĂ…JHUWXYzVVXJHURNDLMDXQHVQLXVXJzURYXĂ‚HLPL QLQNXLXĂ?PLJXVVYHmLDVLĂ…VHLIRQXJYHOEzSLVWROHWj D a r iu s K R A S AUS K A S

TreÄ?iadienio rytÄ… AnykĹĄÄ?iĹł rajono gyventojas po iĹĄgertuviĹł rado apvogtÄ… kambaryje esantÄŻ seifÄ…. Jame 69 metĹł ĹĄeimininkas laikÄ— savigynai ÄŻsigytÄ… pistoletÄ… su dÄ—tuvÄ—je esanÄ?iais aĹĄtuoniais ĹĄoviniais. Dingo ir 100 eurĹł.

Patirtus nuostolius nukentÄ—jusysis ÄŻvertino 200 eurĹł. Kriminalistai greitai nustatÄ— ÄŻtariamÄ… jÄŻ – ĹĄeimininko paŞįstamÄ… 52 vyrÄ…. ÄŽ alkoholio matuoklÄŻ jis pripĹŤtÄ— 2,72 promilÄ—s. Pavogtas pistoletas surastas. SeifÄ… vagiĹĄius, kuris anksÄ?iau ÄŻ pareigĹŤnĹł akiratÄŻ buvo patekÄ™s dÄ—l motinos sumuĹĄimo, atsirakino rastu raktu.

3UKĂ&#x;jIAUSĂ&#x;JAUĂ&#x;KASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VAISĂ&#x;TAI 3LJHVQLĂ˜PHGLNDPHQWĂ˜ LHĂ…NRMXVLPHWĂ˜SD QHYzĂ?LHWzSDWHNRÂ’VXN mLDXVSLQNOHV-LQHWLN QHJDYRXĂ?VDN\WĂ˜YDLVWĂ˜ EHWLUSUDUDGRSLQLJĂ˜ D a r iu s K R A S AUS K A S

NarĹĄydama interneto tinklalapius panevÄ—ĹžietÄ— atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ ÄŻ skelbimÄ… apie parduodamÄ… vaistinÄŻ preparatÄ…, skirtÄ… sergantiems

cukriniu diabetu. TokiĹł vaistĹł moteris ir ieĹĄkojo. Telefonu susisiekusi su pardavÄ—ju panevÄ—ĹžietÄ— sutarÄ— dÄ—l kainos. Pervedusi 180 eurĹł ÄŻ nurodytÄ… sÄ…skaitÄ…, ji Ä—mÄ— laukti siuntinio. Po trijĹł dienĹł paĹĄtininkai moteriai ÄŻteikÄ— registruotÄ… paĹĄto siuntÄ…. IĹĄpakavusi dÄ—ĹžutÄ™ panevÄ—ĹžietÄ— suprato, kad buvo apgauta. Ten buvo kaĹžkokie maisto papildai, o ne vaistai, kuriuos ji uĹžsisakÄ— ir uĹž kuriuos sumokÄ—jo pinigus. PanevÄ—ĹžietÄ— bandÄ— susisiekti su pardavÄ—ju, taÄ?iau jis ÄŻ skambuÄ?ius neatsiliepÄ—. Tuomet nukentÄ—jusioji paraĹĄÄ— policijai pareiĹĄkimÄ….


Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS PuolÄ— kardais Vienas pareigĹŤnas Ĺžuvo ir maĹžiausiai du buvo suĹžeisti, kai 4 samurajĹł kardais ginkluoti vyriĹĄkiai uĹžpuolÄ— policijos nuovadÄ… Indonezijos Sumatros saloje. UĹžpuolikai ÄŻ nuovados teritorijÄ… ÄŻvaĹžiavo mikroautobusu, o tada keturi vyrai uĹžpuolÄ— policininkus. Atakos rengÄ—jai buvo nuĹĄauti, o vairuotojas sulaikytas bebÄ—gantis iĹĄ ÄŻvykio vietos.

Sprogimas Kalifornijoje MaĹžiausiai vienas Ĺžmogus Ĺžuvo, o dar trys buvo suĹžeisti per sprogimÄ… medicinos centre Aliso Vjecho mieste Kalifornijos valstijoje. Pastate, kur nugriaudÄ—jo sprogimas, vyko statybos darbai. Po sprogimo kilo gaisras, jÄŻ uĹžgesino ÄŻ incidento vietÄ… atskubÄ—jÄ™ ugniagesiai. DÄ—l saugumo iĹĄ ĹĄalia esanÄ?io vaikĹł darĹželio evakuoti vaikai ir darbuotojai. Gautomis Ĺžiniomis, pastate detonavo sprogstamasis ÄŻtaisas, kuris ten galÄ—jo bĹŤti atveĹžtas kaip siuntinys, adresuotas privaÄ?iam asmeniui. IĹĄminuotojai ir Federalinio tyrimĹł biuro darbuotojai tiria incidento aplinkybes.

PerkÄ—lÄ— ambasadÄ… Vakar JeruzalÄ—je surengta Gvatemalos ambasados atidarymo ceremonija. Joje dalyvavo ĹĄios CentrinÄ—s Amerikos ĹĄalies prezidentas J.Moralesas ir Izraelio ministras pirmininkas B.Netanyahu (nuotr. deĹĄinÄ—je). Gvatemala – antroji po JAV ĹĄalis, perkÄ—lusi savo ambasadÄ… Izraelyje iĹĄ Tel Avivo ÄŻ JeruzalÄ™. DÄ—l JAV sprendimo Gazos RuoĹže kilo protestai, per kuriuos Ĺžuvo 60 palestinieÄ?iĹł. Kilus Izraelio krizei arabĹł ĹĄaliĹł uĹžsienio reikalĹł ministrai ĹĄiandien rinksis ÄŻ neeilinÄŻ ArabĹł lygos posÄ—dÄŻ.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

0CHENĂ&#x;JAĂ&#x;NOĂ&#x;TAIĂ&#x;KOSĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€AĂ&#x;DAIĂ&#x;PASIBAIĂ&#x;GwĂ&#x; Ă‚LDXUzV.RUzMRVSURYHUĂ?LV VDQW\NLXRVHVX9DNDUDLV DWURGzSHUQHO\JWREX ODVNDGEĂ‘WĂ˜WLHVD5H JLVQHULPDVWXUzMRSD JULQGRLOJDLUXRĂ…WDVVX VLWLNLPDVVX-$9SUH]L GHQWX'RQDOGX7UXP SXSDNLERDQWSODXNR Pchenjanas pareiĹĄkÄ—, kad nesiruoĹĄia dalyvauti dviĹĄaliame susitikime, jeigu vienintelis Amerikos reikalavimas per jÄŻ bus atsisakyti branduoliniĹł ginklĹł. Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos uĹžsienio reikalĹł viceministras Kim Kye-gwanas apkaltino VaĹĄingtonÄ… kurstant piktavaliĹĄkus planus ir skelbiant neatsakingus pareiĹĄkimus prieĹĄ birĹželio 12 dienÄ… SingapĹŤre planuojamÄ… Kim Jong-uno ir D.Trumpo susitikimÄ….

„Jei JAV mus uĹžspeis ÄŻ kampÄ… ir vienaĹĄaliĹĄkai reikalaus atiduoti branduolinius ginklus, mes nebeturÄ—sime jokio noro derÄ—tis.“ .LP.\HJZDQDV

Viceministrui itin uĹžkliuvo JAV prezidento nacionalinio saugumo patarÄ—jas Johnas Boltonas: „Neslepiame, kad jis mums kelia pasiĹĄlykĹĄtÄ—jimÄ….“ "IĂ&#x;JOĂ&#x;,IĂ&#x;BIĂ&#x;JOSĂ&#x;LIĂ&#x;KIĂ&#x;MO

DÄ—l susitikimo tarp Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos ir JAV lyderiĹł susitarta po to, kai Pchenjanas pritarÄ— siekiui atsisakyti branduoliniĹł ginklĹł KorÄ—jos pusiasalyje. Nors dar neaiĹĄku, kÄ… tai galÄ—tĹł

$)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

PASAULIS

.LP-RQJXQR GHĂ…LQzMH Y\ULDXV\EzVQDU\VXĂ?VLPLQzNDGĂ‚LDXUzV.RUzMRVO\GHULVJDOLDWĂ…DXNWLVXVLWLNLPjVX'7UXPSX

reikĹĄti, Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja geguŞės pabaigoje sukvietÄ— uĹžsienio Ĺžurnalistus, kad pademonstruotĹł, kaip bus sunaikintas branduoliniĹł ginklĹł iĹĄbandymo poligonas. Vis dÄ—lto dabar Pchenjanas, prisiminÄ™s, kad atominÄ— bomba yra vienintelÄ— ĹĄalies egzistavimo sÄ…lyga, pakeitÄ— savo linijÄ…. VaĹĄingtonas vakar vylÄ—si, kad derybos ÄŻvyks, taÄ?iau D.Trumpas pabrėŞė vis tiek reikalausiantis Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos nusiginklavimo. Regis, korÄ—jieÄ?iĹł rĹŤstybÄ™ J.Boltonas galÄ—jo uĹžsitraukti pasiĹŤlydamas Pchenjanui sekti Libijos nusiginklavimo pavyzdĹžiu. O atsisakÄ™s branduolinÄ—s programos Libijos diktatorius Muammaras al-Gaddafi po keleriĹł metĹł buvo nukautas VakarĹł remiamĹł sukilÄ—liĹł, todÄ—l toks pasiĹŤlymas tikrai galÄ—jo iĹĄgÄ…sdinti Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jÄ…. Be to, J.Boltonas yra uĹžsiminÄ™s, kad pritartĹł sprendimui smogti Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jai. „Jeigu JAV mus uĹžspeis ÄŻ kampÄ… ir vienaĹĄaliĹĄkai reikalaus ati-

duoti branduolinius ginklus, mes nebeturÄ—sime jokio noro derÄ—tis ir pasiĹŤlymÄ… persvarstysime. Gaila, kad JAV mus provokuoja kvailais pareiĹĄkimais“, – sakÄ— Kim Kye-gwanas. 6wLĂ&#x;ERĂ&#x;ZIĂ&#x;NAĂ&#x;PRAĂ&#x;TYĂ&#x;BOS

Kad kyla problemĹł, rodo ir tai, kad vakar Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja atĹĄaukÄ— susitikimÄ… su PietĹł KorÄ—jos atstovais, supykusi dÄ—l ĹĄios ĹĄalies ir amerikieÄ?iĹł rengiamĹł kariniĹł pratybĹł. IĹĄ pradĹžiĹł Pchenjanas tikino leisiantis joms vykti, taÄ?iau vÄ—liau pratybas pavadino „provokuojanÄ?iu kariniu sambrĹŤzdĹžiu“, kuris kenkia diplomatijai. Kasmet rengiamos VaĹĄingtono ir Seulo pratybos seniai sulaukia pykÄ?io iĹĄ Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos, taÄ?iau ĹĄiĹłmetiniai manevrai jÄ… itin gÄ…sdina dÄ—l juose dalyvausianÄ?iĹł branduolinÄŻ ginklÄ… gabenti galinÄ?iĹł bomboneĹĄiĹł B-53 ir radaro nesusekamĹł naikintuvĹł F-22. Pchenjanas baiminasi, kad bĹŤtent tokiais lÄ—ktuvais JungtinÄ—s

Valstijos galÄ—tĹł surengti tikslĹł ÄŻ Kim Jong-unÄ… ir ĹĄalies vadovybÄ™ nutaikytÄ… smĹŤgÄŻ. $4RUMĂ&#x;POĂ&#x;PAĂ&#x;GYĂ&#x;ROSĂ&#x;Â?GĂ&#x;RIĂ&#x;SO

Vis dÄ—lto Kinija paragino PchenjanÄ… nedaryti skubotĹł sprendimĹł. Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos tono pasikeitimas nustebino net JAV pareigĹŤnus, bet analitikai svarsto, kad taip Pchenjanas galbĹŤt mÄ—gina sustiprinti savo derybinÄ™ pozicijÄ… prieĹĄ susitikimÄ… su D.Trumpu. KorÄ—jieÄ?ius galÄ—jo suerzinti ir tai, kad JAV lyderis jau kelias savaites giriasi susitikimo sÄ—kme, nors jis dar nÄ— neÄŻvyko. Juolab kad ekspertai ÄŻspÄ—jo, jog prieĹĄ tokias sudÄ—tingas derybas atvirai kalbÄ—ti apie trokĹĄtamÄ… rezultatÄ… nÄ—ra gera strategija. Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja sustabdÄ— raketĹł bandymus, paleido tris kalintus amerikieÄ?ius ir ruoĹĄiasi iĹĄmontuoti branduoliniĹł bandymĹł poligonÄ…, tad VaĹĄingtono prisiimti nuopelnai galÄ—jo bĹŤti paskutinis laĹĄas Kim Jong-uno kantrybÄ—s taurÄ—je. (BBC, AP, LR)

!TĂ&#x;SIKĂ&#x;RAĂ&#x;TwĂ&#x;GIRĂ&#x;TUOKĂ&#x;LIOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TUPwSĂ&#x;UĂ€Ă&#x;GROĂ&#x;TĂ‹ Belgijos teismas vakar atmetÄ— Ispanijos praĹĄymÄ… iĹĄduoti tris buvusius Katalonijos ministrus dÄ—l jĹł siekio paskelbti regiono nepriklausomybÄ™. Ispanijos ieĹĄkoma trijulÄ— – buvÄ™ Katalonijos lyderio C.Puigdemont’o vyriausybÄ—s nariai. Europos areĹĄto orderius jiems suimti Madridas iĹĄdavÄ— kovÄ…. M.Serret, A.Cominas ir L.Puigas kaltinami maiĹĄtu, valstybÄ—s lÄ—ĹĄĹł ĹĄvaistymu ir nepaklusimu valdĹžiai.

Prasideda pasninkas Ĺ iandien prasideda musulmonĹł ĹĄventasis mÄ—nuo ramadanas. Kiekvienais metais ĹĄis ĹĄventasis mÄ—nuo pradedamas 11 dienĹł anksÄ?iau. Daugiau negu 1,5 mlrd. pasaulio musulmonĹł per ramadanÄ… raginami nuo saulÄ—tekio iki saulÄ—lydĹžio nevalgyti, negerti, nerĹŤkyti ir susilaikyti nuo lytiniĹł santykiĹł. Taip pat patariama vengti blogĹł minÄ?iĹł ir veiksmĹł. Musulmonams ÄŻprasta pasninkÄ… vakarais nutraukti su ĹĄeima ir draugais, o labdaros organizacijos organizuoja nemokamus valgius visuomenei meÄ?etÄ—se ir kitose vieĹĄosiose vietose.

E l do r a d a s BU T R I M A S Specialiai LR, VarĹĄuva

Baigiantis darbo pamainai praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ pareigĹŤnai gavo nurodymÄ… vykti patikrinti praneĹĄimo, jog Pobedziskos gyvenvietÄ—s centre ant suoliuko miega vyriĹĄkis. ÄŽ ÄŻvykio vietÄ… nuskubÄ—jÄ™ policininkai – vos treÄ?ius metus dirbantis vyriĹĄkis ir pirmus metus uniformÄ… dÄ—vinti jo kolegÄ— – iĹĄ sklindanÄ?io alkoholio tvaiko suprato, jog gulintysis yra girtas. ÄŽ policijos maĹĄinÄ… pasiguldÄ™ sÄ…monÄ™ praradusÄŻ 36 metĹł vyrÄ… policininkai suprato, jog jÄŻ veĹždami ÄŻ ligoninÄ™, o po to gal ir ÄŻ blaivyklÄ… bus priversti dirbti virĹĄvalandĹžius ir negalÄ—s pasikaitinti saulutÄ—je prie eĹžero. Trumpai pasitarÄ™ sÄ…mokslininkai pasuko visai kita kryptimi ir girtÄ… tautietÄŻ be sÄ…monÄ—s iĹĄmetÄ— pamiĹĄkÄ—je. KitÄ… dienÄ… praeiviai rado minÄ—tÄ… vyrÄ…, bet jau negyvÄ…. GiminaiÄ?iams Ä—mus aiĹĄkintis, kaip mirusysis galÄ—jo atsidurti tokioje nuoĹĄalioje vietoje, paaiĹĄkÄ—jo neĹžmo-

niťkas jaunų policininkų poelgis. Kilus visuomenės pasipiktinimui abu kaltininkai buvo iť karto atleisti iť darbo, o policininkų profsą junga aukos artimųjų atsipraťė uŞ nederamą buvusių jos narių elgesį. Prokuratōra minėtai porai skubiai iťkėlė bylą dėl neatliktų savo pareigų ir kartu sukelto pavojaus areťtuotojo gyvybei. Iť pradŞių prokuratōra informavo, jog areťtuotiems policininkams gresia penkeri metai kalėjimo, bet vėliau praneťė, jog kalėjime gali tekti praleisti net dvylika metų. Mat teismo ekspertizė paliudijo, jog 36-erių vyriťkis mirė nuo kraujo iťsiliejimo į smegenis, sukelto galvos sutrenkimo, ir kilo įtarimų, jog mirtiną smōgį miťke sudavė patys policininkai. Sulaikyta policininkė kaltę prisipaŞino ir uŞ uŞstatą buvo paleista, bet jos kolega kol kas kaltės neprisipaŞįsta ir viską neigia. Ši istorija sukėlė didŞiulį visuomenės pasipiktinimą iť dalies ir dėl to, kad įvykio iťvakarėse Şiniasklaida praneťė faktą dėl Lenkijoje skandalą sukėlusios Igo-

Ă„UIFRPÂłQXRWU

MinistrĹł neiĹĄduos

/HQNLMjĂ…LOGÂ?QHSDSUDVWDLYDVDULĂ…NLRUDLUHJLVDS WHPGzSURWjMDXQĂ˜3R]QDQzVSROLFLQLQNĂ˜SRUDL'zO QHDWVDNLQJRSRĂ?LĂ‘ULRÂ’VDYRGDUEjGYLHPSDUHLJĂ‘ QDPVJUHLmLDXVLDLWHNVLOJDPODLNXLVzVWLÂ’NDOzMLPj

$SJLUWXVLXOHQNXSDVLUĂ‘SLQWLWLQJzMÂ?SROLFLQLQNDLLOJDPJDOLDWVLGXUWLNDOzMLPH

rio Stachowiako mirties PoznanÄ—s policijos komisariate. 25 metĹł vaikinas prieĹĄ trejus metus mirÄ— neatlaikÄ™s kankinimĹł elektroĹĄoku, smaugimo ir muĹĄimo, o policijos pareigĹŤnai savo kaltÄ™ bandÄ— nuslÄ—pti pradangindami tardymo vaizdo ÄŻraĹĄus. Ĺ i mirtis ir iĹĄaiĹĄkÄ—jusi policininkĹł savivalÄ— iĹĄprovokavo demonstracijas PoznanÄ—je. DÄ—l kilusio skandalo teko teisintis ir vyriausybei, kuri anksÄ?iau gyrÄ—si, jog iĹĄ pareigĹł atleido visus buvusius komunistus, taip esÄ… atnaujindama policijos pajÄ—gas. TaÄ?iau, regis, taip neatsitiko. „Gazeta Wyborcza“ dabar demaskavo, jog I.StachowiakÄ… elektroĹĄoku kankino policininkas, su

kuriuo vaikinas prieĹĄ trejus metus buvo ÄŻsivÄ—lÄ™s ÄŻ konf liktÄ…. Taip kilo ÄŻtarimĹł, jog su vaikinu galÄ—jo bĹŤti susidorota iĹĄ asmeninio kerĹĄto. I.Stachowiakas mÄ—go savaitgaliais iĹĄgÄ—rinÄ—ti ir svaigintis narkotikais, bet policininkai jÄŻ, grÄŻĹžtantÄŻ iĹĄ diskotekos, suÄ—mÄ— supainiojÄ™ su kitu asmeniu. Vaikinui Ä—mus ginÄ?ytis dÄ—l suÄ—mimo policininkai pradÄ—jo jÄŻ raminti elektroĹĄoku, o komisariate nutempÄ— ÄŻ tualetÄ…, iĹĄjungÄ— ĹĄviesas, vaizdo kameras ir ĹĄeĹĄiese jÄŻ sumuĹĄÄ—. VyriausybÄ— skandalÄ… stengÄ—si nuslÄ—pti, tad net dvejus metus nepateikÄ— kaltinimĹł I.StachowiakÄ… kankinusiems policininkams. Jie iki ĹĄiol tebÄ—ra laisvi.


SDVDXOLV $3QXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

,AĂ&#x;VAĂ&#x;I¸Ă&#x;BAIĂ&#x;DwĂ&#x;TUĂ&#x;RISĂ&#x;TUS 1XRPzQHVLRSUDGĂ?LRVGLGĂ?LDXVLj+DYDMĂ˜VDOjGUHEL QDQWLV.LODXzMRVXJQLNDOQLRLĂ…VLYHUĂ?LPDVNLUWRLUSHU SLQLJLQÂ?1LHNDVQHEHQRULDWRVWRJDXWLVDORMHNXULRMH GzOODYRVLUSHOHQĂ˜Y\NGRPDSULYDORPDHYDNXDFLMD Ä?iausio lygio pavojus. DÄ—l ÄŻ 3,7 kilometro aukĹĄtÄŻ pakilusio vulkaniniĹł pelenĹł debesies kilo grÄ—smÄ— ir lÄ—ktuvams. Ant ĹžemÄ—s vulkaniniĹł ÄŻtrĹŤkiĹł, susidariusiĹł saloje per ugnikalnio iĹĄsiverĹžimÄ…, skaiÄ?ius iĹĄaugo iki 19. Suniokota deĹĄimtys namĹł, daugiau nei 2 tĹŤkst. ĹžmoniĹł buvo priversti evakuotis. „IĹĄ tiesĹł maÄ?iau, kaip virĹĄ medĹžiĹł skraidÄ— akmenys. Sprogimus ir lavos burbuliavimÄ… jauÄ?iu visu kĹŤnu“, – pasakojo 34-eriĹł Richardas Schottas. Lavos srautas artÄ—ja prie vandenyno maĹždaug 20 metrĹł per valandÄ… greiÄ?iu. KilauÄ—ja laikoma vienu aktyviausiĹł veikianÄ?iĹł Ĺ˝emÄ—s ugnikalniĹł. (AP, CNN, LR)

3RUDQHLJLDNDG QHWLQNDPDLHO JzVLVXVDYRYDL NDLVQRUVPD Ă?DPHmLDLUDVWLJ\ YHQDQW\VSXUYH

+ANĂ&#x;KIĂ&#x;NOĂ&#x;DEĂ&#x;̧ IMĂ&#x;TÂ?Ă&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;VAIĂ&#x;KĂ‹ .DOLIRUQLMRMHÂąQDXMDĂ…LXUSLQDQWLGDXJLDYDLNzVĂ…HL PRVLVWRULMD3DDLĂ…NzMRNDG)HUILOGHYDLNĂ˜DXJL QDQWLSRUDMXRVODLNzVLDXELQJRPLVVjO\JRPLV.DL P\QDLVWHELVLNDGPDĂ?DPHmLĂ˜QLHNDGDQHJLUGzMR $)3Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Salyno turizmo pramonÄ— jau praneĹĄa patyrusi 5 mln. JAV doleriĹł (4,2 mln. eurĹł) nuostolÄŻ dÄ—l lava ir dĹŤmais nuo geguŞės 3-iosios besispjaudanÄ?io ugnikalnio. MasiĹĄkai atĹĄaukiamos kelionÄ—s, geguĹžei ir birĹželiui uĹžsakyti vieĹĄbuÄ?iai ir turistinÄ—s pramogos – ugnikalnio stebÄ—jimas, skrydĹžiai prisiriĹĄus virve ir pasiplaukiojimai laivais su stikliniu dugnu. Anot HavajĹł turizmo centro vadovo Rosso Bircho, susidomÄ—jusiĹłjĹł skaiÄ?ius sumaŞėjo perpus. HavajĹł ekonomikai turizmas itin svarbus – didĹžiausioje saloje kasmet apsilanko iki 1,7 mln. turistĹł, jie iĹĄleidĹžia 2,5 mlrd. JAV doleriĹł (2,11 mlrd. eurĹł). HavajĹł saloje paskelbtas aukĹĄ-

8JQLNDOQLRLĂ…VLYHUĂ?LPDVÂ’VSĂ‘GLQJDVEHWDWY \NWLMRVWHEzWLWXULVWDLQHEHQRUL

!PĂ&#x;TIĂ&#x;KOĂ&#x;SLAPĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;PUSĂ&#x;LAĂ&#x;PIĂ‹ 0RNVOLQLQNDPVSDY\NR LĂ…Ă…LIUXRWLGXXĂ?NOLMXRWXV QXRĂ?\GĂ˜SHUVHNLRMLPR EHVLVODSVmLXVLRV$QQH )UDQNGLHQRUDĂ…mLRSXVOD SLXV5DGLQ\VSULPLQz NDGGLHQRUDĂ…WÂ’UDĂ…zSD DXJOzÂąSXVODSLXRVHUDV WDQHĂ…YDQNLĂ˜DQHNGRWĂ˜

$)UDQNPX]LHMXVVXJHEzMRSHUVNDLW\WLXĂ?NOLMXRWXVGLHQRUDĂ…mLRSXVODSLXV

jĹł teigimu, galÄ—jo sukelti ĹĄratasvydĹžio ginklas. AĹĄtuoni vaikai pasakojo, kad kankinimai tÄ™sÄ—si kelerius metus. Prokurorai tikino, kad tÄ—vai vaikus kankino dÄ—l sadistinio malonumo. AmerikieÄ?iai suskubo svarstyti, kodÄ—l ir vÄ—l nepavyko uĹžkirsti kelio Ĺžiaurumui, kuris vykdytas visiems po nosimi. I.Rogers tikino, kad vaikai buvo mokomi namuose, todÄ—l nÄ—jo ÄŻ mokyklÄ…, bet jĹł namai nebuvo uĹžregistruoti kaip privati mokykla, nors to reikalauja Kalifornijos ÄŻstatymai. Tiesa, vaikĹł moÄ?iutÄ— Wanda Rogers teigÄ— ÄŻtarusi, kad vaikai gali bĹŤti kankinami, o savo dukros partnerÄŻ J.AllenÄ… pavadino monstru. „Jei kĹŤdikis verkdavo, jis trenkdavo jam per veidÄ… arba uĹžklijuodavo burnÄ… lipniÄ… ja juosta“, – pasakojo I.Rogers motina.

3UĂ&#x;VIEĂ&#x;NIĂ&#x;JOĂ&#x;LAI¸Ă&#x;KASĂ&#x;I¸Ă&#x;PRAEIĂ&#x;TIES 3DODSLQLĂ˜PLHVWHOLRWH ULWRULMj/HQNLMRMHWYDUNÂ?V Y\UDVDSWLNRÂ’GRPĂ˜UD GLQÂ’ÂąEXWHOÂ’VXUDĂ…WHOLX .DLSSDDLĂ…NzMRSULHĂ… SHQNLVGHĂ…LPWPHmLXVMÂ’ mLDSDOLNRJUXSzSRLOVLD YXVLĂ˜GUDXJĂ˜-XRVSD Y\NRVXUDVWLLUĂ…LDQGLHQ

$3QXRWU

Nuo naciĹł Amsterdame besislapsÄ?iusios mergaitÄ—s dienoraĹĄtis po jos mirties per AntrÄ… jÄŻ pasaulinÄŻ karÄ… tapo pasauliniu bestseleriu. Bet du jo puslapiai iki ĹĄiol buvo paslÄ—pti ruda lipniÄ… ja juosta. Dabar mokslininkai, pasinaudodami naujomis technologijomis, sugebÄ—jo perskaityti, kÄ… A.Frank tikriausiai norÄ—jo paslÄ—pti ir nuo savo tÄ—vĹł. 1942-ĹłjĹł rugsÄ—jo 28-Ä…jÄ…, netrukus po to, kai trylikametÄ—s ĹžydÄ—s ĹĄeima Ä—mÄ— slapstytis, paauglÄ— savo dienoraĹĄtyje pokĹĄtavo apie lytinÄŻ auklÄ—jimÄ… ir prostitutes. „Ar Ĺžinote, kuo Vokietijos kariĹł merginos dirba Nyderlanduose?

ÄŒiuĹžiniais kareiviams“, – tokÄŻ juokelÄŻ uĹžraĹĄÄ— A.Frank. A.Frank muziejaus Amsterdame atstovai paaiĹĄkino, kad pavieĹĄinti akivaizdĹžiai autorÄ—s slÄ—ptus puslapius nusprendÄ— dÄ—l akademinio intereso, supanÄ?io ÄŻ UNESCO paveldÄ… ÄŻtrauktÄ… dokumentÄ…, bet pabrėŞė, kad jie nepakeitÄ— A.Frank ÄŻvaizdĹžio. „Per kelis deĹĄimtmeÄ?ius Anne tapo holokausto simboliu, taÄ?iau pamirĹĄome, kad ji ĹĄirdyje buvo tiesiog paprasta mergaitė“, – skelbiama muziejaus praneĹĄime. PanaĹĄiai atsiliepÄ— ir dokumentus iĹĄ 2016-aisiais darytĹł nuotraukĹł iĹĄĹĄifruoti sugebÄ—jusio NyderlandĹł karo dokumentĹł instituto direktorius Frankas van Vree: „Bet kuris skaitantis ĹĄias pastraipas negalÄ—s sulaikyti ĹĄypsenos – tokie pokĹĄtai labai bĹŤdingi tokio amĹžiaus vaikams.“ A.Frank su ĹĄeima dvejus metus sÄ—kmingai slapstÄ—si Amsterdame, taÄ?iau buvo aptikta ir 1945-aisiais mirÄ— Bergeno-Belzeno koncentracijos stovykloje. Vienintelis gyvas likÄ™s jos tÄ—vas dienoraĹĄtÄŻ iĹĄplatino 1947-aisiais. (BBC, LR)

29 metĹł Jonathanas Allenas ir 31-eriĹł Ina Rogers neigia kaltinimus dÄ—l vaikĹł kankinimo. ÄŽ ĹĄiaurÄ™ nuo San Fransisko gyvenanÄ?ios poros namuose rastoms atĹžaloms – nuo 4 mÄ—nesiĹł iki 12 metĹł. Ĺ˝inia atgaivino ĹĄvieĹžius prisiminimus apie DavidÄ… ir Louise Turpinus, kuriĹł namuose ĹĄiĹł metĹł pradĹžioje Kalifornijos policija aptiko 13 grandinÄ—mis prirakintĹł, badu marintĹł vaikĹł. Nors J.Allenui ir I.Rogers kaltinimai pateikti tiktai dabar, vaikus Solano apygardos policija aptiko kovÄ…, reaguodama ÄŻ praneĹĄimÄ… apie dingusÄŻ maĹžametÄŻ. Namuose policijos pareigĹŤnai aptiko siaubingÄ… vaizdÄ… – namÄ…, pilnÄ… ĹžmoniĹł ir gyvĹŤnĹł iĹĄmatĹł, supuvusio maisto, ir 10 suĹžalotĹł vaikĹł. Ant jĹł kĹŤnĹł buvo daug ĹžaizdĹł, nudeginimĹł, mÄ—lyniĹł ir kitokiĹł suĹžeidimĹł, kuriuos, gydyto-

Pati vaikĹł motina tikino, kad socialinÄ—s darbuotojos prieĹĄ kelerius metus lankÄ—si namuose dÄ—l moÄ?iutÄ—s ÄŻspÄ—jimo, taÄ?iau jokiĹł smurto ĹžymiĹł neaptiko. „Tegu gydytojai tikrina mano vaikus, taÄ?iau jie neaptiks jokiĹł kankinimo ĹžymiĹł. Jie kartais ÄŻsibrÄ—Ĺžia arba susitrenkia, juk jie vaikai. AĹĄ – puiki motina“, – aiĹĄkino I.Rogers. TatuiruoÄ?iĹł meistru dirbantis J.Allenas taip pat tikino, kad jo namuose tvyrojo ramybÄ—: „Visi padÄ—davome vieni kitiems, vyresnieji stengdavosi dÄ—l jaunesniĹłjĹł. O kaimynai iki ĹĄiol gĹŤĹžÄ?ioja peÄ?iais, nes niekas netgi neÄŻtarÄ—, kad kitoje gatvÄ—s pusÄ—je gyveno net 10 vaikĹł turinti ĹĄeima. Name prieĹĄais gyvenantis Larry Magnaye’as teigÄ— pamojuodavÄ™s I.Rogers ir J.Allenui, kai pora lipdavo ÄŻ savo automobilÄŻ kieme, taÄ?iau niekada nematÄ— kieme ĹžaidĹžianÄ?iĹł vaikĹł. „Tai gana didelis namas, bet neĹžinau, kaip galima jame iĹĄlaikyti tylÄ… turint deĹĄimt vaikĹł. Man nesiseka nutildyti vos poros saviĹĄkiĹłâ€œ, – stebÄ—josi kaimynas. (AP, LR)

Insko gyventojas Mariuszas Milewskis nÄ— nenutuokÄ—, kad tvarkymo darbai netrukus pasisuks netikÄ—ta linkme. NupjovÄ™s medÄŻ ir bandydamas iĹĄrauti jo ĹĄaknis, vyras pamatÄ— kyĹĄantÄŻ butelÄŻ. AtidarÄ™s butelÄŻ M.Milewskis aptiko du raĹĄtelius – viename jĹł buvo uĹžraĹĄyta 1968-ĹłjĹł birĹželio 24 d. data. Kitas ÄŻ butelÄŻ ÄŻdÄ—tas praÄ—jus metams. Abiejuose raĹĄteliuose buvo panaĹĄus pavardĹžiĹł sÄ…raĹĄas, kurÄŻ Ä?ia tikriausiai paliko draugĹł kompanija. IĹĄ laiĹĄkĹł butelyje akivaizdu, kad pirmasis pasiraĹĄytas dar tada, kai susirinkusieji nebuvo labai artimi. Jame nurodytas laikotarpis, kurÄŻ kompanija praleido Inske, ir 10 pavardĹžiĹł. LaiĹĄke draugai teigÄ— InskÄ… paliekantys su liĹŤdesiu. Antrajame laiĹĄke grupÄ— kiek plaÄ?iau apraĹĄÄ— savo nuotykius. Ĺ ÄŻkart pokĹĄtĹł ir juokingĹł ÄŻĹžvalgĹł kupiname laiĹĄke paminÄ—tos jau

$WLGDUÂ?VEXWHOÂ’00LOHZVNLVMRYLGXMHDSWLNRGXUDĂ…WHOLXVÂąYLHQDVMĂ˜EXYR SDUDĂ…\WDVĂ˜MĂ˜ELUĂ?HOÂ’-DPHGUDXJĂ˜NRPSDQLMDVXUDĂ…zVDYRSDYDUGHV

11 pavardĹžiĹł. Be to, laiĹĄko autoriai paminÄ—jo, kad yra iĹĄ Ĺ Ä?ecino. „Pagalvojau, kad pabandysiu su jais susisiekti ir pakviesti susitikti Inske praÄ—jus 50 metĹł nuo jĹł Ä?ia praleistĹł atostogĹłâ€œ, – teigÄ— M.Milewskis. M.Milewskis laiĹĄkus nufotografavo, paskelbÄ— socialiniuose tinkluose, kiek vÄ—liau juos publikavo ir Ĺžiniasklaida. Netrukus pavyko atrasti pirmuosius asmenis, prieĹĄ 50 metĹł atostogavusius Inske. LaiĹĄkus internete pamatÄ— Lilianos bei Mirono dukra ir prane-

ĹĄÄ— tai savo motinai. Deja, jos tÄ—vas, kuris irgi paminÄ—tas laiĹĄke, prieĹĄ kiek laiko mirÄ—. Liliana tikino labai nustebusi, negalÄ—jusi patikÄ—ti, kad nuo jĹł pasibuvimo Inske praÄ—jo jau 50 metĹł. Beje, ji tikino, kad dalis kompanijos bendrauja iki ĹĄiol. „Tada buvome jauni, daug dainavome ir juokÄ—mÄ—s“, – prisiminÄ— iki ĹĄiol su Liliana ir kitais draugais ryĹĄÄŻ palaikanti Kristina. Dabar jie ketina surasti kitus savo draugus ir tvirtino norintys M.Milewskio kvietimu nuvykti ÄŻ InskÄ…. („TVN24“, LR)


EKONOMIKA

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

+AIĂ&#x;MOĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;BINĂ&#x;GUĂ&#x;MgĂ&#x;STIPĂ&#x;RIĂ&#x;NAĂ&#x; PAĂ&#x;RAĂ&#x;MAĂ&#x;SMULĂ&#x;KIEĂ&#x;SIEMSĂ&#x;Ă„KIAMS

1HWLNVDYLHPV (QHUJHWLNRVPLQLVWHULMD VLĂ‘ORNDGDWVLQDXMLQDQ mLRVHQHUJLMRVDXNFLR QXRVHJDOzWĂ˜GDO\YDX WLLUXĂ?VLHQ\MHVWDWRPĂ˜ HOHNWULQLĂ˜YDOG\WRMDL

„Labai geras sprendimas suda ry ti pa lan kesnes sÄ… lygas smulkiesiems ĹŤkininkams gauti ES pa ra mÄ…. Kuo daugiau kaimo ĹžmoniĹł ja ga lÄ—s pasinaudoti, tuo maĹžiau emig ruos iĹĄ Lietuvos, nes Ä?ia atsiranda galimybÄ— susikur ti savo verslÄ…, uĹžsitikrinti pajamas ĹĄeimai“, – apie Lietuvos kaimo plÄ—tros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonÄ™ „Ūkio ir verslo plÄ—tra“ veiklos sritÄŻ „Parama smulkiems ĹŤkiams“ mintimis dalijasi Albinas Ĺ˝ymanÄ?ius iĹĄ LazdijĹł rajono.

AukcionĹł laimÄ—tojai gautĹł papildomÄ… sumÄ… prie rinkoje esanÄ?ios elektros kainos ir jÄ… valstybÄ— mokÄ—tĹł iki 12 metĹł. Energetikos ministro patarÄ—ja Aurelija VernickaitÄ— teigÄ—, jog aukcionai galÄ—tĹł prasidÄ—ti 2019 metĹł pirmoje pusÄ—je. Aukcionuose gaminti remiamÄ… atsinaujinanÄ?iÄ… energijÄ… galÄ—tĹł dalyvauti elektrinÄ—s, esanÄ?ios tose ES valstybÄ—se, kurios turi elektros jungtis su Lietuva bei dviĹĄalius susitarimus. Pasak Lietuvos atsinaujinanÄ?iĹł iĹĄtekliĹł energetikos konfederacijos prezidento Martyno NageviÄ?iaus, jeigu bus uĹžtikrinta, kad kitĹł ĹĄaliĹł gamintojai galÄ—s dalyvauti Lietuvos aukcionuose, o lietuviai – kitose valstybÄ—se, tai atpigintĹł energijÄ…. „Toks Ĺžingsnis leistĹł atsinaujinanÄ?iÄ… energetikÄ… plÄ—toti maĹžiausiomis sÄ…naudomis, skaiÄ?iuojant regiono ar visos ES mastu“, – teigÄ— M.NageviÄ?ius. Bet, pasak jo, jeigu Lietuvos gamintojai neturÄ—tĹł galimybÄ—s taip pat dalyvauti kitĹł valstybiĹł organizuojamuose aukcionuose, tai ĹĄaliai nebĹŤtĹł naudinga. TodÄ—l Energetikos ministerijos parengtose pataisose numatyta, jog kitos valstybÄ—s turÄ—tĹł ÄŻsipareigoti, kad Lietuvos gamintojai galÄ—tĹł dalyvauti jĹł organizuojamuose aukcionuose. Ministerija taip pat Ĺžada organizuoti technologiĹĄkai neutralius aukcionus. Iki ĹĄiol jie buvo rengiami atskiroms technologijoms – vÄ—jo, saulÄ—s, biodujĹł, biokuro ir panaĹĄioms elektrinÄ—ms. (ELTA, LR)

3VARĂ&#x;BIAUĂ&#x;SIAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;RASĂ&#x;TIĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;NIĂ&#x;̧ g

A.Ĺ˝y manÄ?ius ĹŤkininkauti pradÄ—jo 2009 metais. AkmeniĹł kaime nusipirko senÄ… sodybÄ… su 4 ha dirbamos ĹžemÄ—s. VÄ—liau vis nusipirkdamas ar iĹĄsinuomodamas ĹžemÄ—s po truputÄŻ plotÄ… padidino iki 20 ha. DzĹŤkijos ĹžemÄ— nÄ—ra dosni Ĺžemdirbiams. Kaip juokauja ĹŤkininkas, neretai jÄ… dirbant tokia smÄ—lio pĹŤga kyla, kad iĹĄ kabinos ir traktoriaus priekÄŻ ne visada gali matyti. „SmÄ—lingoje ĹžemÄ—je grĹŤdiniĹł kultĹŤrĹł neauginsi. NusprendĹžiau imtis vaistiniĹł ramunÄ—liĹł ir rugiagÄ—liĹł, nes vaistaĹžolÄ—s vis labiau naudojamos ir sveikatai, ir groĹžiui, – pasakoja ĹŤki nin kas ir pridu ria: – Smulkiajam ĹŤkininkui reikia daugiau iĹĄmonÄ—s, nes jam reikia susirasti savo niĹĄÄ…. PlÄ—tojant tradicines verslo sritis jam sunkiau rinkoje ÄŻsitvirtinti.“ ĹŞkininkavimo pradĹžiÄ… vaikinui palengvino jaunajam ĹŤkininkui ÄŻsikurti skirta parama, gauta iĹĄ praÄ—jusio Lietuvos kaimo plÄ—tros programos laikotarpio, o didĹžiausiĹł pokyÄ?iĹł galimybÄ— plÄ—tojant vaistaĹžoliĹł ĹŤkÄŻ atsivÄ—rÄ— gavus paramÄ… smulkiajam ĹŤkiui pagal Lietuvos

!MĂ&#x;BIĂ&#x;CINĂ&#x;GIĂ&#x;TIKSĂ&#x;LAI â– (QHUJHWLNRVVWUDWHJLMRMHQX PDW \WDNDGLNLPHWĂ˜ SURFVXYDUWRMDPRVHQHU JLMRVEXVSDJDPLQWDLĂ…DW VLQDXMLQDQmLĂ˜HQHUJLMRVLĂ… WHNOLĂ˜RPHWDLVWRNLD HQHUJLMDVXGDU \VSURF â–  7LNLPDVLNDGPHWDLV EHQWSURFYLVRVHOHNW URVLĂ…DWVLQDXMLQDQmLĂ˜LĂ…WHN OLĂ˜SDJDPLQVYzMRMzJDLQzV RPHWDLVĂ…LGDOLVWXUzWĂ˜ SDVLHNWLSURF â–  3DJDOSODQXVPHWDLV /LHWXYRMHEXVSDJDPLQDPD SURFUHLNDOLQJRVHOHNWURV HQHUJLMRV â–  PHWDLVLPSRUWDVVX PDĂ?zVSHUSXVRPH WDLVYLVDVXYDUWRMDPDHOHNW UDWXUzWĂ˜EĂ‘WLSDJDPLQWD /LHWXYRMH

kaimo plÄ—tros 2014–2020 m. programÄ…. 0IRĂ&#x;KOĂ&#x;SPEĂ&#x;CIAĂ&#x;LIgĂ&#x;TECHĂ&#x;NIĂ&#x;Kg

Vienas didĹžiausiĹł vaistaĹžoles auginanÄ?io ĹŤkininko prieĹĄĹł – net smÄ—lyne veĹĄanÄ?ios piktĹžolÄ—s. „Auginant vaistaĹžoles negalima naudoti jokiĹł cheminiĹł ir kitokiĹł preparatĹł, – vaistiniĹł ramunÄ—liĹł auginimo patirtimi dalijasi Albinas. – Ir ko tik su tÄ—vuku nedarydavome: laukÄ… ardavome plĹŤgu, 5–6 kartus kultivuodavome, kad bent kiek piktĹžoliĹł ĹĄaknĹł apmaĹžintume. ÄŽsivaizduojate, kokios sÄ…naudos bĹŤdavo! O juk nemaĹžai ĹĄaknĹł likdavo ĹžemÄ—je ir kaipmat atgydavo. ReikÄ—jo ieĹĄkoti modernesniĹł ekologiniam ĹŤkininkavimui skir tĹł padargĹł. Vienas tokiĹł – skutikas. TaÄ?iau jo kaina – daugiau kaip 7 tĹŤkstanÄ?iai eurĹł. KeleriĹł metĹł pajamĹł uĹž ramunÄ—liĹł derliĹł jam nusipirkti neuĹžtektĹł... IĹĄsiaiĹĄkinÄ™s, kad galima gauti paramÄ… smulkiajam ĹŤkiui pagal Lietuvos kaimo plÄ—tros 2014–2020 m. prog ramÄ…, uĹžpildĹžiau paraiĹĄkÄ… ir po keliĹł mÄ—nesiĹł gavau ĹžiniÄ…, kad man skirta maksimali 15 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł parama. UĹž jÄ… nusipirkau skutikÄ… ir specialiÄ… sÄ—jamÄ… jÄ… vaistaĹžolÄ—ms sÄ—ti.“ „Su skutiku pervaĹžiavai skersai iĹĄilgai laukÄ… rudenÄŻ, po to – pavasarÄŻ. Noragai piktĹžoliĹł ĹĄaknis iĹĄkelia iĹĄ 10–15 cm gylio, paskui jÄŻ riedantis volas sutrupina visus grumstus, kelias dienas dirvos pavirĹĄiuje pagulÄ—jusias ĹĄaknis su grÄ—biamÄ… ja sutrauki ÄŻ dirvos pakraĹĄtÄŻ, ir dirva ĹĄvari“, – sĹŤnaus pirkiniu patenkintas vyresnysis Albinas Ĺ˝ymanÄ?ius. DarbÄ… paleng vino ir sÄ—jamoji. „AnksÄ?iau skolindavausi pievĹł Ĺžolei sÄ—ti skirtÄ… sÄ—jamÄ… jÄ….

6PXONXVLVĂ‘NLQLQNDV$OELQDVĂŒ\PDQmLXVLĂ…/D]GLMĂ˜UDMRQR

TaÄ?iau ji vaistaĹžoliĹł ĹŤkiui nelabai tiko – sÄ—klÄ… ÄŻterpdavo maĹždaug ÄŻ 5 cm gylÄŻ. RamunÄ—lÄ—ms tai per gilu, todÄ—l dalÄŻ sÄ—klos prarasdavome. ÄŽsigy tos sÄ—jamosios privalumas – kompiuterinis jos valdymas. Nustatai, kokÄŻ sÄ—klĹł kiekÄŻ, kokiu gyliu ir kokiu tankiu iĹĄberti, ir viskÄ… tiksliai padaro. Ir darbĹł sparta visai kitokia. Ja dirbant iĹĄkart uĹžsÄ—jamas 6 metrĹł dirvos ruoĹžas. Ir greiÄ?iau laukÄ… apsÄ—ji, ir maĹžiau degalĹł sudegini, ir maĹžiau terĹĄalĹł ÄŻ aplinkÄ… patenka“, – uĹž Lietuvos kaimo plÄ—tros 2014–2020 m. programos lÄ—ĹĄas ÄŻsigytos sÄ—jamosios privalumais dĹžiaugiasi jaunasis ĹŤkininkas Albinas ir priduria, kad, palyginti su praÄ—jusiu ES paramos laikotarpiu, dabar parama buvo suteikta paprasÄ?iau ir operatyviau, paprastesnis ir ataskaitĹł teikimas. Kaip tik ĹĄiuo metu iki birĹželio 29 d. priimamos paraiĹĄkos paramai smulkiems ĹŤkiams gauti. Pagal ĹĄiÄ… veiklos sritÄŻ parama skiriama ne tik ĹžemÄ—s ĹŤkio technikai, ÄŻrangai ÄŻsigyti, gamybiniams pastatams statyti, bet ir ĹŤkiniams gyvĹŤnams, daugiameÄ?iams augalams, statybinÄ—ms medĹžiagoms pirkti. 0AĂ&#x;MAĂ&#x;TASĂ&#x;VEIKĂ&#x;LAIĂ&#x;BEĂ&#x;PAĂ&#x;RAĂ&#x;MOS

Suteikta KPP parama, kaip teigia ĹŤkininkas A.Ĺ˝ymanÄ?ius, leidĹžia greiÄ?iau plÄ—toti ĹŤkÄŻ. Kadangi reikalingiausia technika ÄŻsigyta uĹž paramos lÄ—ĹĄas,

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

'DXJLDXVLDDWVLQDXMLQDQmLRVHQHUJLMRV /LHWXYRMHSDJDPLQDYzMRMzJDLQzV

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

'DXJLDXLQIRUPDFLMRVDSLH /LHWXYRVNDLPRSOzWURV ÂąPSURJUDPRV SDUDPjĂ?HPzVĂ‘NLXLJDOLWH UDVWLmLDZZZ]XPOW ZZZLVPDQXVNDLPDVOW

ĹŤkyje uĹždirbtus pinigus investavo ÄŻ dĹžiovyklÄ…. JÄ… nusipirko iĹĄ Lenkijos – pigiau, nei siĹŤloma Lietuvos rinkoje. Planuoja ÄŻsigyti ramunÄ—liĹł galvuÄ?iĹł malimo ir pakavimo ÄŻ vartotojui patogius arbatos pakuÄ?ius ÄŻrenginius. „MĹŤsĹł derlius – beveik 2 tonos sudĹžiovintĹł ramunÄ—liĹł galvuÄ?iĹł. Kol kas visas jas eksportuoju ÄŻ LenkijÄ…. ÄŽsigijus norimÄ… ÄŻrangÄ…, atsirastĹł galimybÄ— padidinti ĹŤkio pajamas. Kadangi norima ÄŻranga kainuoja apie 30 tĹŤkst. eurĹł, galvoju teikti paraiĹĄkÄ… paramai gauti, – svarsto ĹŤkininkas. – Su tÄ—vu apskaiÄ?iavome, kad ÄŻsigijus norimÄ… ÄŻrangÄ… bĹŤtĹł galima pragyventi ir negaunant ĹĄiuo metu mokamĹł iĹĄmokĹł uĹž ekologinÄŻ ĹŤkÄŻ, ĹŤkininkavimÄ… nederlingose ĹžemÄ—se, uĹž Ĺžalienas. TaÄ?iau pragy venti ÄŻmanoma tik tada, kai jau susikurtas ĹŤkio pagrindas. Be jo, jei ne Lietuvos kaimo plÄ—tros 2014–2020 m. programos ir ankstesnio laikotarpio parama, vargu ar bĹŤtume bandÄ™ kurti ĹŤkÄŻ naudodamiesi kreditais. Parama reikalinga. YpaÄ? ji reikalinga smulkiesiems ĹŤkininkams.“ (UĹžs. Nr. 18B092-7)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS AtskleidÄ— skaiÄ?ius BalandÄŻ paskelbÄ™s apie svarstymÄ… optimizuoti veiklÄ… „Barclays“ operacijĹł centras Lietuvoje praneĹĄÄ—, kad buvo nusprÄ™sta Lietuvoje panaikinti 285 darbo vietas. Centras priÄ—mÄ— sprendimÄ… iĹĄ Lietuvos perkelti 244 darbo vietas ÄŻ kitas ĹĄalis. Dar 41 darbo vieta bus naikinama. Atleidimai prasidÄ—s birĹželio mÄ—nesÄŻ. OperacijĹł centro Lietuvoje vykdomojo direktoriaus M.Andrade Gonzaleso teigimu, ĹĄiuo metu vykstanti pasaulinÄ— „Barclays“

veiklos perĹžiĹŤra bus vykdoma ir toliau: „Tai gali ir ateityje daryti ÄŻtakÄ… mĹŤsĹł verslui Lietuvoje, bet ĹĄiame etape daugiau nieko nÄ—ra patvirtinta.“

Lietuvoje ĹĄiĹł metĹł balandÄŻ buvo uĹžfiksuota 2,2 proc. inf liacija, o kovÄ… metinis kainĹł augimas siekÄ— 2,5 proc.

KainĹł pokyÄ?iai

Lietuvos bankas leido Estijos „Inbank“ uĹž 15 mln. eurĹł ÄŻsigyti Lietuvos iĹĄperkamosios nuomos bendrovÄ™ „Mokilizingas“. „Inbank“ nusprendÄ— ÄŻsigyti 100 proc. „Mokilizingo“ akcijĹł iĹĄ ligĹĄioliniĹł savininkĹł „LHV Group“ ir „InovatyvĹŤs prekybos sprendimai“. Per Talino vertybiniĹł popieriĹł birŞą praneĹĄta, kad ĹĄis sandoris

Eurostato duomenimis, ťių metų balandŞio mėnesį euro zonoje inf liacija smuko nuo 1,3 iki 1,2 procento. 2017-ųjų balandį metinė inf liacija euro zonoje siekė 1,9 proc. Visoje Europos Sąjungoje inf liacijos rodiklis sumaŞėjo nuo 1,5 proc. kovą iki 1,4 proc. balandį.

SulaukÄ— leidimo

bus įgyvendintas iki geguŞės 31 dienos.

NebereikÄ—s veĹžioti ValstybinÄ— kainĹł ir energetikos kontrolÄ—s komisija nusprendÄ— pakeisti ĹĄilumos iĹĄ nepriklausomĹł gamintojĹł supirkimo tvarkÄ…. Pagrindinis supirkimo tvarkos pokytis – aukcionĹł perkÄ—limas ÄŻ elektroninÄ™ erdvÄ™, naudojant energijos iĹĄtekliĹł birĹžos „Baltpool“ sistemÄ…. Iki ĹĄiol nepriklausomi gamintojai kas mÄ—nesÄŻ turÄ—davo veĹžti savo pasiĹŤlymus aukciono komisijoms.


ULQNRVSXOVDV Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

SAUSUS PUSRYÄŒIUS VENESUELOJE GA MINS PATI VALSTY BÄ–

-$9Â’VLNĂ‘UXVLVDXVĂ˜SXVU\mLĂ˜JDPLQWRMDĂ„.HOORJJÂłWUDXNLDVLLĂ…9HQHVXHORVÂąSDVDNGDUEXRWRMĂ˜MLHQHEHEXYRÂ’OHLVWLÂ’ JDP\NOj0DUDNDMXMH'zOJULHĂ?WRVYDOLXWĂ˜NRQWUROzVEHLĂ?DOLDYĂ˜VW\JLDXVSDVLWUDXNzQHYLHQDWDUSWDXWLQzNRPSDQLMD 9HQHVXHORVVRVWLQzV.DUDNDVRSDUGXRWXYzVHVDXVĂ˜SXVU\mLĂ˜OHQW\QRVÂąMDXSXVWXĂ…WzV QXRWU WDmLDXĂ…DOLHVSUH]LGHQ WDV1LFRODV0DGXURNXULVWLNLVLODLPzWLVHNPDGLHQÂ’Â’Y\NVLDQmLXVSUH]LGHQWRULQNLPXVSDUHLĂ…NzNDGY\ULDXV\EzSHU LPDĂ„.HOORJJÂłNRQWUROÂ?9HQHVXHORVHNRQRPLNjQXDOLQRNULQWDQmLRVSDMDPRVLĂ…QDIWRVLUVPXQNDQWLYDOLXWRVÂąEROLYD URYHUWz,QIOLDFLMD9HQHVXHORMH\UDYLHQDLĂ…DXNĂ…mLDXVLĂ˜SDVDXO\MHÂąSHUQDLNDLQRVSDĂ…RNRGDXJLDXQHLWĂ‘NVWSURF

6IEĂ&#x;NgĂ&#x;Â?MOĂ&#x;NŠĂ&#x;KEISĂ&#x;TRYS 9\ULDXV\EzYDNDUQXWDUzYDOVW\EzVYDOGRPXVĂ„/LHWX YRVJHOHĂ?LQNHOLXVÂłLĂ…VNDLG\WLÂ’WULVDWVNLUDVEHQGUR YHV7DmLDXGDUQHVXWDUWDNDLSJDOLPDWDLSDGDU\WL VyriausybÄ— pritarÄ— GeleĹžinkeliĹł transporto kodekso pakeitimams, kuriuose numatyta nuo „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ atskirti ÄŻmonÄ™, valdysianÄ?iÄ… geleĹžinkeliĹł infrastruktĹŤrÄ…, taip pat bendroves, uĹžsiimsianÄ?ias keleiviĹł ir kroviniĹł veĹžimu. Dabar bendrovÄ—je veikia uĹž ĹĄias sritis atsakingos direkcijos. Naujos ÄŻmonÄ—s bus ÄŻsteigtos iki 2019 metĹł rugsÄ—jo 1 d. Jau anksÄ?iau buvo aiĹĄku, kad kroviniĹł gabenimo ÄŻmonÄ— dirbs pelningai, mat iĹĄ ĹĄios veiklos „Lietuvos geleĹžinkeliai“ gauna daugiausia pajamĹł, o keleiviĹł gabenimas bus nuostolingas, kaip yra iki ĹĄiol. Bet vakar nebuvo apsisprÄ™sta, iĹĄ kokio turto bus formuojamas antriniĹł bendroviĹł ÄŻstatinis kapitalas. Anot susisiekimo ministro Roko Masiulio, tai bus padaryta pakeitus atitinkamus teisÄ—s aktus. VyriausybÄ—s teisÄ—s grupÄ— kritikavo ministerijos sprendimÄ… kapitalo formavimo klausimÄ… atidÄ—ti vÄ—lesniam laikui ir teigÄ—, kad jis turÄ—tĹł bĹŤti priimtas dabar.

Susisiekimo ministerijos teigimu, pertvarka nebus radikali, o pasirinktas ÄŻmonÄ—s modelis yra kaip Vokietijos geleĹžinkeliuose. Nutarta, kad nuo „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ atskirtos trys bendrovÄ—s priklausytĹł „Lietuvos geleĹžinkeliams“. NÄ— vienos iĹĄ ĹĄiĹł ÄŻmoniĹł neketinama privatizuoti. IĹĄskaidyti veiklas reikalauja Ketvirtasis ES geleĹžinkeliĹł paketas. Pagal jÄŻ, valstybÄ—s gali pasirinkti sektoriaus valdymo modelÄŻ, o direktyvos nuostatos dÄ—l infrastruktĹŤros valdytojo neĹĄaliĹĄkumo, nepriklausomumo ir finansinio skaidrumo ÄŻ Lietuvos teisÄ™ turi bĹŤti perkeltos iki ĹĄiĹł metĹł pabaigos. „Lietuvos geleĹžinkeliĹłâ€œ pajamos pernai siekÄ— 443,7 mln. eurĹł ir buvo 11 proc. didesnÄ—s negu 2016 m. Pelno ar nuostolio rezultatĹł ÄŻmonÄ— nepaskelbÄ—. 2016 metais ÄŻmonÄ—s nuostoliai siekÄ— 1,8 mln. eurĹł. Per pirmÄ… jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ, iĹĄankstiniais duomenimis, bendrovÄ—s pajamos sudarÄ— 108 mln. eurĹł – 4 proc. daugiau nei prieĹĄ metus. (ELTA, LR) 03DWDĂ…LDXVQXRWU

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG

,Ă…DQNVWRDLĂ…NX NDGNHOHLYLĂ˜YH Ă?LPRÂ’PRQzEXV SDVPHUNWDGLUE WLQXRVWROLQJDL

Euro ir uŞsienio valiutų santykis geguŞės 16 d. Valiutos pavadinimas

Santykis

ÄŒekijos krona

25,5450

Danijos krona

7,4487

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

0,8741

Lenkijos zlotas

4,2889

Rusijos rublis

73,5977

Ĺ vedijos krona

10,2903

Ĺ veicarijos frankas

1,1792

Turkijos lira

5,2178

Kinijos juanis

7,5137

Australijos doleris Bulgarijos levas Brazilijos realas Kanados doleris Kroatijos kuna Izraelio naujasis ĹĄekelis

Pokytis

1,1784

JAV doleris

1,5741 1,9558 4,3294 1,5161 7,3830 4,2351

Vengrijos forintas Japonijos jena Meksikos pesas Norvegijos krona Rumunijos lÄ—ja Tailando batas

317,2700 129,8300 23,2843 9,5715 4,6350 37,8740

Ĺ altinis: Lietuvos bankas

Degalų ir naftos kainos geguŞės 16 d. Eurai uŞ litrą*

Dyzelinas

95 benzinas

1,10 1,06 1,02 0,98 0,94 JAV doleriai 05 16 05 10 05 14 05 15 05 11 uĹž barelÄŻ** Ketvirtadienis Penktadienis Pirmadienis Antradienis TreÄ?iadienis 86

82

NAFTA

78 74 71

*Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro


57(UGRJDQRNDOERVGDUODELDXSD VNDWLQR7XUNLMRVOLURVNXUVRVPXNLPj

1XVPXNGzOLUj 7XUNLMRVOLURVYHUWzĂ…Lj VDYDLWÂ?NULWRLNLUHNRUGL QLĂ˜Ă?HPXPĂ˜SRSUH]L GHQWR5HFHSR7D\\LSR (UGRJDQRGDUYLHQRSD UHLĂ…NLPRDSLHGLGHVQÂ? Â’WDNjSLQLJĂ˜SROLWLNRMH JAV dolerio atĹžvilgiu lira vien per balandÄŻ neteko 9 proc. Turkijai ruoĹĄiantis prezidento ir parlamento rinkimams birĹželio 24 dienÄ… ir augant susirĹŤpinimui dÄ—l ĹĄalies ekonomikos bĹŤklÄ—s. Interviu „Bloomberg TV“ Turkijos prezidentas uĹžsiminÄ—, kad jei laimÄ—tĹł rinkimus, jis norÄ—tĹł didesnÄ—s pinigĹł ir ekonominÄ—s politikos kontrolÄ—s. „Tai gali sukelti ĹĄiek tiek nepatogumĹł. Bet mes privalome tai padaryti“, – sakÄ— prezidentas. Investuotojams jau seniai kelia nerimÄ… nuolatinis R.T.Erdogano spaudimas centriniam bankui, kuris formaliai yra nepriklausomas, didinti palĹŤkanĹł normas siekiant paskatinti ĹŤkio augimÄ…. PrieĹĄ metus euras buvo vertas 3,9 liros, o vakar – jau 5,27 liros. Ekonomistai perspÄ—jo, kad ĹĄalyje, kur inf liacija siekia 10,85 proc. ir kur valiuta neteko 25 proc. vertÄ—s per praÄ—jusius metus, bĹŤtina grieĹžtesnÄ— pinigĹł politika. Turkijos ekonomika 2017 metais sparÄ?iai paaugo – 7,4 procento. TaÄ?iau rinkimai sutampa su didÄ—janÄ?iu nerimu dÄ—l ekonominÄ—s Turkijos padÄ—ties – daugiausia dÄ—l didelio einamosios sÄ…skaitos deficito ir susirĹŤpinimo dÄ—l ekonomikos perkaitimo. (ELTA, LR)

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

ÂľILTĂ&#x;NAĂ&#x;MIOĂ&#x;SgĂ&#x;LYĂ&#x;GOSĂ&#x;Ă„KIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JA 8Ă?GUDXGXVLÂ’YHĂ?WLÂ’Ă…DOÂ’ PDLVWRSURGXNWXVLĂ… 9DNDUĂ˜0DVNYDY\OzVL NDGĂ?HPzVĂ‘NLVSDJD OLDXDWVLVWRVDQWNRMĂ˜ 7DmLDXWDLSQHQXWLNR

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

ULQNRVSXOVDV

A lek s a nd r a s P R O C E N K A Specialiai LR, Maskva

Rusijos ĹžemÄ—s ĹŤkio ÄŻmoniĹł bendrasis pelningumas stabiliai maŞėja nuo 2017 metĹł pradĹžios. Per praÄ—jusius metus jis susitraukÄ— 15 proc. Atitinkamai nuostolingai dirbanÄ?iĹł ĹĄio sektoriaus ÄŻmoniĹł bendrieji nuostoliai per metus iĹĄaugo net 52 proc., nors, atrodo, sudarytos kone ĹĄiltnamio sÄ…lygos, nes konkurentams iĹĄ ES ar daugelio kitĹł valstybiĹł kelias paprasÄ?iausiai uĹžkirstas. 0AKĂ&#x;LAUĂ&#x;SAĂ&#x;NUOĂ&#x;LATĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€wĂ&#x;JA

Viena nuostoliĹł prieĹžasÄ?iĹł yra tai, kad bendrovÄ—s, gaminanÄ?ios produkcijÄ… vidaus vartotojams, susidĹŤrÄ— su vis maŞėjanÄ?ia paklausa. Juk Rusijos gyventojĹł realiosios pajamos menksta jau nebe pirmus metus. Kita vertus, daugelis stambesniĹł kompanijĹł prarado galimybÄ™ gauti finansavimÄ… iĹĄ uĹžsienio ĹĄaltiniĹł, o skolintis vietoje brangiau. KurÄŻ laikÄ… Rusijos ĹžemÄ—s ĹŤkio ir maisto pramonÄ—s sektorius augo dÄ—l vakarietiĹĄkai produkcijai ÄŻvestĹł sankcijĹł, taÄ?iau dabar jĹł poveikis jau baigÄ—si. .EĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;Â?SIĂ&#x;G YĂ&#x;TIĂ&#x;DEĂ&#x;TAĂ&#x;LIĂ‹

Kita vertus, tos sankcijos turÄ—jo ir daug neigiamos ÄŻtakos. PavyzdĹžiui, nemaĹžai bendroviĹł nebegali iĹĄ VakarĹł gamintojĹł ÄŻsigyti atsarginiĹł detaliĹł ir paÄ?ios technikos, sudÄ—tinga nusipirkti net sÄ—klĹł. Kai kuriĹł produktĹł – paukĹĄtienos, kiaulienos, grikiĹł ar cukraus – gamintojai vidaus rinkÄ…

9RVSDVLEDLJXVSDYDVDULRVzMDLMDXSURJQR]XRMDPDNDGJUĂ‘GĂ˜GHUOLXV5XVLMRMHĂ…Â’PHWEXVJHURNDLPDĂ?HVQLVQHLSHUQDL

jau visiťkai uŞpildė. Jiems bene vienintelė iťeitis – eksportas.

Rusijoje ÄŻ gamyklas daĹžnai tiekiama prastos kokybÄ—s produkcija iĹĄ ĹŤkiĹł, o fabrikuose nepaisoma sanitarijos normĹł. TaÄ?iau daugeliui ÄŻmoniĹł surasti rinkĹł uĹžsienio ĹĄalyse labai sudÄ—tinga – brangiai atsieina gabenimas, tarp valstybiĹł nÄ—ra suvienodintos ĹžemÄ—s ĹŤkio produkcijos sertifikavimo normos“, – neslÄ—pÄ— KompleksiniĹł strateginiĹł tyrimĹł instituto analitikÄ— NadeĹžda Kanygina. 'RĂ„Ă&#x;DĂ‹Ă&#x;LAUĂ&#x;KIAĂ&#x;DAUGĂ&#x;MAĂ&#x;Ă€IAU

TodÄ—l jau dabar Rusijos ĹžemÄ—s ĹŤkio ministerija ÄŻspÄ—jo, kad ĹĄiais metais bendra ĹĄio sektoriaus gamybos apimtis nebus didesnÄ— nei pernai, o jei ir ĹŤgtelÄ—s, tai geriau-

siu atveju vienu procentu. TradiciĹĄkai Rusija eksportuoja itin daug grĹŤdĹł. TaÄ?iau, sumaŞėjus jĹł kainoms ir kilus problemĹł dÄ—l logistikos, derlius ĹĄÄŻmet planuojamas maĹžesnis – 115 mln. tonĹł, nors pernai jis buvo rekordinis ir siekÄ— 135,4 mln. tonĹł. Ataskaitoje taip pat ÄŻspÄ—jama, kad, pavyzdĹžiui, cukriniĹł runkeliĹł ĹĄalyje ĹĄÄŻmet bus uĹžauginta net 24 proc. maĹžiau nei pernai. Ĺ˝alio pieno numatyta primelĹžti 31,3 mln. tonĹł – vos 0,6 proc. daugiau. 6AR¸Ă&#x;KEĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;APĂ&#x;SIĂ&#x;NUOĂ&#x;DYĂ&#x;TI

Dar viena didĹžiulÄ— bÄ—da, neleidĹžianti prasimuĹĄti ÄŻ uĹžsienio rinkas, yra rusiĹĄkĹł gaminiĹł kokybÄ—. Tai jau akmuo ÄŻ ĹžemÄ—s ĹŤkio produkcijos (ypaÄ? pieno) perdirbÄ—jĹł darŞą. Trys pagrindinÄ—s kontrolÄ—s tarnybos – „Rosselchoznadzor“, „Rospotrebnadzor“ ir „RoskaÄ?estvo“ – neseniai patikrino daugiau nei 250 pavadinimĹł varĹĄkÄ™, pienÄ… ir sviestÄ….

Rezultatai buvo labai liĹŤdni, ypaÄ? varĹĄkÄ—s tyrimĹł. IĹĄ 73 pavyzdĹžiĹł tik 23 prekiĹł Ĺženklai atitiko visus reikalavimus. Daugiau nei pusÄ—je varĹĄkÄ—s pakuoÄ?iĹł buvo padidÄ—jusi mikrobiologinÄ— tarĹĄa – aptikta mieliĹł, pelÄ—siĹł, ÄŻvairiĹł bakterijĹł ir net Ĺžarnyno lazdeliĹł. Rusai Lietuvos ir kitĹł valstybiĹł pieno perdirbÄ—jams daĹžnai statydavo kliĹŤtis dÄ—l gaminiuose aptiktĹł antibiotikĹł pÄ—dsakĹł. TaÄ?iau jĹł rasta ir 9 rusiĹĄkos varĹĄkÄ—s rĹŤĹĄyse. Anot kontrolieriĹł, tai rodo, kad ÄŻ gamyklas daĹžnai tiekiama prastos kokybÄ—s produkcija iĹĄ ĹŤkiĹł, o fabrikuose nepaisoma sanitarijos normĹł. IĹĄ 90 patikrintĹł pieno prekiĹł ĹženklĹł normas atitiko 72, iĹĄ 82 sviesto – 53. Anot ĹžemÄ—s ĹŤkio ekspertĹł, kokybÄ™ gali pagerinti tik konkurencija, kai pirkÄ—jai nusisuks nuo prastĹł gaminiĹł. TaÄ?iau kol vakarietiĹĄkai produkcijai galioja sankcijos, rusĹł gamintojams verstis per galvÄ… tikrai neverta.

.LUWLVĂ„$LUEXVÂł %Ă‘NJRGXVNDLNLWLEDLOĂ‘V7DLSDLĂ…NLQD2PDKRVRUD NXOXYDGLQDPDVOHJHQGLQLV-$9LQYHVWXRWRMDV:DU UHQDV%XIIHWWDV7RGzOMRVSUHQGLPDLNDUWDLVWHELQD

PPO nusprendÄ—, kad taip buvo paĹžeisti Europos aviakompanijos pagrindinio konkurento – amerikieÄ?iĹł „Boeing“ interesai. Ĺ ios PPO instancijos sprendimas yra galutinis, todÄ—l VaĹĄingtonas dabar gali skirti sankcijas „Boeing“ bendrovei apginti, nes ES neÄŻvykdÄ— reikalavimo ir nenutraukÄ— paramos didĹžiausio pasaulyje „Airbus A380“ orlaivio ir naujo lÄ—ktuvo A350 gamybai. PPO teks nustatyti didĹžiausiÄ… leistinÄ… muitÄ…, kurÄŻ JAV gali ÄŻvesti, kad bĹŤtĹł kompensuota padaryta Ĺžala. Kiek anksÄ?iau JAV tvirtino, kad kasmet nuostoliai dÄ—l nesÄ…ĹžiningĹł „Airbus“ privalumĹł sudaro nuo 7 iki 10 mlrd. doleriĹł (5,9– 8,4 mlrd. eurĹł) per metus. „Airbus“ Ĺžada imtis priemoniĹł norÄ—dama uĹžtikrinti, kad PPO reikalavimai bus ÄŻvykdyti. ÄŽmonÄ— tikisi, kad sankcijos, kurios galiausiai bus ÄŻvestos, nebus itin grieĹžtos. (ELTA, LR)

87 metĹł amerikietÄŻ pernai kamavo daugeliui neÄŻprasti rĹŤpesÄ?iai – jo kontroliuojama investicijĹł kompanija „Berkshire Hathaway“ turÄ—jo daugiau nei 100 mlrd. JAV doleriĹł (dabartiniu kursu – apie 84 mlrd. eurĹł) grynaisiais, nes tiesiog nebuvo jokiĹł tinkamĹł pirkiniĹł. Dabar, atrodo, padÄ—tis pasikeitÄ—. ÄŽ startuolius ir interneto verslu uĹžsiimanÄ?ias kompanijas dÄ—mesio beveik nekreipiantis investuotojas seniai tvirtino perkantis tik tĹł ÄŻmoniĹł, kuriĹł veikla jam suprantama, akcijas. Viena tokiĹł – Izraelio generiniĹł vaistĹł gamintoja „Teva“. „Berkshire Hathaway“ paskelbÄ— padvigubinÄ™s savo portfelyje ĹĄios kompanijos akcijĹł dalÄŻ, o tai investicijĹł bendrovei atsiÄ—jo 693 mln. doleriĹł (583 mln. eurĹł). „Teva“ veikia daugelyje pasaulio ĹĄaliĹł – pavyzdĹžiui, jai priklauso Vokietijos „Ratiopharm“. Lietuvoje Izraelio kompanija

turi biofarmacijos bendrovÄ™ „Sicor Biotech“. Vis dÄ—lto „Teva“ reikalai pastaruoju metu nekokie. ÄŽmonÄ— vien paskutinÄŻ 2017 metĹł ketvirtÄŻ patyrÄ— 11,54 mlrd. eurĹł (9,7 mlrd. eurĹł) nuostoliĹł, deĹĄimtis milijonĹł eurĹł jai teko sumokÄ—ti uĹž atskleistas kyĹĄininkavimo aferas. Tad nenuostabu, kad bendrovÄ—s akcijos buvo gerokai nuvertÄ—jusios. TaÄ?iau galbĹŤt bĹŤtent tai ir patraukÄ— W.Buffetto dÄ—mesÄŻ, nes viena pagrindiniĹł jo taisykliĹł – pirkti, kai kiti bijo, ir parduoti, kai visi perka. Kita vertus, investavimo legenda neslepia savo simpatijĹł ir daugelio investuotojĹł mÄ—gstamai JAV kompanijai „Apple“. BĹŤtent jos akcijoms buvo skirta didĹžioji dalis iĹĄ 14,8 mlrd. doleriĹł (12,45 mlrd. eurĹł) sumos, kuriÄ… pirmÄ…jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ investavo „Berkshire Hathaway“. W.Buffetto kompanija dabar

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

)NĂ&#x;VESĂ&#x;TAĂ&#x;VIĂ&#x;MOĂ&#x;LEĂ&#x;GENĂ&#x;DAIĂ&#x;PAĂ&#x;RĂ„Ă&#x;POĂ&#x;FARĂ&#x;MAĂ&#x;CIĂ&#x;JA

3DVDXOLRSUHN\ERVRUJD QL]DFLMRV 332 DSHOLDFLQz LQVWDQFLMDDQWUDGLHQÂ’SUL SDĂ?LQRNDG(6YDOVW\EzV QHWHLVzWDLVXEVLGLMDYR Â’PRQzVĂ„$LUEXVÂłYHLNOj

:%XIIHWWDVGDUSHUQDLVNXQGzVLNDGQzUDNXULQYHVWXRWLGDXJ \EzVSLQLJĂ˜

yra antra pagal dydÄŻ „Apple“ savininkÄ— (pirmoje vietoje – „Vanguard Group“). TaÄ?iau gali bĹŤti, kad tai – ne pabaiga. „Žinoma, aĹĄ mÄ—gstu „Apple“.

Mes dabar turime apie 5 procentus jos akcijĹł, taÄ?iau mielai nusipirkÄ?iau visÄ… ĹĄimtą“, – neseniai pasakojo investuotojas. („Spiegel.de“, LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

SPORTOĂ&#x;ARENA

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

PA RA MA. Tikimasi, kad Belgrade „ŽalgirÄŻâ€œ palaikys 4–5 tĹŤkstanÄ?iai aistruoliĹł iĹĄ Lietuvos

¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RIS¨Ă&#x;SERĂ&#x;BAMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LYGĂ&#x;GAIĂ&#x;VUSĂ&#x;VwĂ&#x;JAS *Ă‚LXSDULRQXRWU

%HOJUDGDVzPzDOVXRWL (XURO\JRVILQDORNHWYHU WRNDUĂ…mLX1RUVVHUEDL GLHYLQDVDYROHJHQGLQÂ’ WUHQHUÂ’ĂŒHOMNR2EUDGRYL mLĂ˜SRLOJRVSHUWUDXNRV Â’(XURO\JRVHOLWjJUÂ’Ă?Â?V .DXQRĂ„ĂŒDOJLULVÂłMLHPV WDLSSDWVLPSDWLĂ…NDV M a r t y n a s S US L AV I ÄŒI US LR spec. korespondentas, Belgradas

Belgrado oro uoste muitinÄ—s pareigĹŤnas tvirta ranka skirstÄ— atvykÄ—lius – vieniems teko pateikti bagaŞą patikrinti, kiti galÄ—jo ramiai eiti durĹł link. IĹĄtiesÄ™s delnÄ… jis sustabdÄ— ir ÄŻ BelgradÄ… atvykusius Ĺžurnalistus. IĹĄgirdÄ™s Lietuvos vardÄ… ĹĄyptelÄ—jo ir ranka parodÄ— keliÄ… iĹĄÄ—jimo link. „Žinau „ŽalgirÄŻâ€œ, – dar tarstelÄ—jo jis. KrepĹĄinio savaitgalis Belgrade prasidÄ—jo treÄ?iadienÄŻ.

(XURO\JRVILQDORNHWYHUWRNRYRVY\NV%HOJUDGRĂ„6WDUNÂłDUHQRMHNXULRMHWULEĂ‘QDVXĂ?SLOG\VSHUWĂ‘NVWDLVWUXROLĂ˜

-IĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NAIĂ&#x;TREĂ&#x;NEĂ&#x;RIĂ‹Ă&#x;IRĂ&#x;SPEĂ&#x;CIAĂ&#x;LISĂ&#x;TĂ‹

!ISTĂ&#x;RUOĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;NwĂ&#x;AUTOĂ&#x;BUĂ&#x;SUĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PUĂ&#x;SANTĂ&#x;ROSĂ&#x;PAĂ&#x;ROS

„Čia visi irgi specialistai – kaip ir Lietuvoje“, – juokÄ—si 47-eriĹł kaunietis Vidmantas Ruplys. Kauno „Žalgirio“ sirgaliumi dar nuo nespalvoto ekrano laikĹł tapÄ™s vyras Belgrade labai laukia atvykstanÄ?iĹł aistruoliĹł iĹĄ Lietuvos. Jau ilgiau nei pusantrĹł metĹł Serbijoje gyvenantis ir Europos SÄ… jungos atstovybÄ—je dirbantis lietuvis spÄ—jo gerai paĹžinti vietiniĹł mÄ…stymÄ…, kaip ir jĹł atsidavimÄ… krepĹĄiniui. „KiekvienÄ… dienÄ… kalbame apie tai. Belgradas labai laukia ĹĄios ĹĄventÄ—s. Tai jauÄ?iama. Mieste galima pamatyti klubĹł ir Eurolygos emblemas. JĹł nÄ—ra ant kiekvieno kampo, bet tikrai matosi, jauÄ?iasi ir girdisi“, – pasakojo V.Ruplys. Sulig kiekviena diena Eurolygos triukĹĄmas Belgrade tik didÄ—ja.

â– 3UDzMXVSXVYDODQGĂ?LXLSRYL GXUQDNmLRNHWYLUWDGLHQÂ’LĂ… .DXQRÂ’%HOJUDGjLĂ…ULHGzMR SLUPDVLVDXWREXVDVYHĂ?DQWLV .DXQRĂ„ĂŒDOJLULRÂłVLUJDOLXV-LH QHSDEĂ‘JRSXVDQWURVSDURV WUXNVLDQmLRVNHOLRQzVÂ’6HUEL MRVVRVWLQÂ?NXULRMHSHQNWD GLHQÂ’SUDVLGzV(XURO\JRVIL QDORNHWYHUWRYDUĂ?\ERV â–  .HOLRQLĂ˜EHQGURYzVĂ„(XUD 7UDYHOÂłSDVLĂ‘O\PXJ\YDLVWH EzWLYDUĂ? \EDV%HOJUDGHVX VLGRPzMRNHOLRVGHĂ…LPW \V NUHSĂ…LQLRPzJzMĂ˜'DXJXPD Â’Ă?\JÂ’VXVLUXRĂ…XVLĂ˜Ă„ĂŒDOJLULRÂł DLVWUXROLĂ˜ÂąÂąPHWĂ˜ NDXQLHmLDL9\ULDXVLDPNH OLRQHLSDVLU \Ă?XVLDPNUHSĂ…L

4URĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;APĂ&#x;LENKĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;V YKS

PenktadienÄŻ Serbijos sostinÄ—je prasidÄ—s Eurolygos finalo ketverto kovos, ÄŻ kurias susirinks ne tik gausybÄ— vietiniĹł, bet ir sirgaliĹł iĹĄ uĹžsienio. V.Ruplys teigÄ—, kad lietuviai turÄ—s antrÄ… pagal dydÄŻ sirgaliĹł kariaunÄ…. Pralenkti nepavyks tiktai turkĹł, kurie atvyksta palaikyti „Žalgirio“ pusfinalio varĹžovo Stambulo „Fenerbahce“ klubo. „IĹĄ Turkijos laukiama atvykstant apie 10 tĹŤkstanÄ?iĹł sirgaliĹł, rusĹł – poros tĹŤkstanÄ?iĹł, o ispanĹł – 500“, – vardijo V.Ruplys. Manoma, kad ÄŻ SerbijÄ… atvyks apie 4–5 tĹŤkstanÄ?ius lietuviĹł. Tad daugiau nei 18 tĹŤkstanÄ?iĹł vietĹł „Stark“ arenoje penktadienÄŻ „Žalgiriui“ teks atlaikyti galingÄ… tribĹŤnĹł spaudimÄ…. Prie turkĹł pragaro prisidÄ—s ir legendinio Eurolygos trenerio Ĺ˝.ObradoviÄ?iaus tautieÄ?iai. „Serbai tikrai norÄ—s, kad titulÄ… iĹĄkovotĹł jĹł treneris. Pusfinalyje jie lietuviĹł nepalaikys“, – tvirtino kaunietis. ¡¿ALĂ&#x;GIĂ&#x;RIS¨Ă&#x;RENĂ&#x;KAĂ&#x;TA¸Ă&#x;KUS

TaÄ?iau tai nereiĹĄkia, kad vietiniai nepuoselÄ—ja ĹĄiltĹł jausmĹł

“

Serbai tikrai norÄ—s, kad titulÄ… iĹĄkovotĹł jĹł treneris. Pusfinalyje jie lietuviĹł nepalaikys. 95XSO\V

lietuviams. Kadangi „Žalgiris“ ÄŻ BelgradÄ… atvyko jau ne kaip varĹžovas, serbai negaili ir komplimentĹł. „NemaĹžai ĹžmoniĹł simpatizuoja „Žalgiriui“ ir jÄŻ remia. TurtingĹł komandĹł vardai jiems jau pabodo. Jie nori gaivaus vÄ—jo ir palaiko maĹžesnÄŻ biudĹžetÄ… turinÄ?iÄ… ekipą“, – aiĹĄkino V.Ruplys. Ketvirtfinalio serijoje 3:1 PirÄ—jo „Olympiakos“ klubÄ… paĹĄalinÄ™ Ĺ aro vyrukai prisidÄ—jo prie trejeto, kuris finalo ketverte varŞėsi ir pernai. Tada „Fenerbahce“ triumfavo po pergalÄ—s prieĹĄ „Olympiakos“ finale, o Maskvos CSKA kovoje dÄ—l treÄ?iosios vietos palauŞė Madrido „Real“. Dabar vienas pastarĹłjĹł varĹžovĹł lauks „Žalgirio“ – tik viskas priklausys nuo kovos su „Fenerbahce“ baigties. „Jeigu „Žalgiris“ pateks ÄŻ finalÄ…, jÄŻ palaikys visi. JokiĹł abejoniĹłâ€œ, – tikino V.Ruplys. ,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAMSĂ&#x;LINĂ&#x;KIĂ&#x;SwKĂ&#x;MwS

SerbĹł palaikymo „Žalgiris“ gali tikÄ—tis ir kovoje dÄ—l treÄ?iosios vietos. Po dvikovos su „Fenerbahce“ ĹžalgirieÄ?iai galÄ—s mÄ—gautis didesne sirgaliĹł kariauna – juk „Žalgirio“ aistruoliĹł ÄŻ BelgradÄ… atvyksta daugiau nei CSKA ar „Real“. „Serbams daro ÄŻspĹŤdÄŻ Ĺ .JasikeviÄ?ius. Juk jis nulipdÄ— komandÄ… ir atvedÄ— jÄ… ÄŻ tokÄŻ lygÄŻâ€œ, – pasa-

kojo kaunietis, kuriam pasakoti apie „ŽalgirÄŻâ€œ dabar tenka kiekvienÄ… dienÄ…. V.Ruplys pabrėŞė, kad skirtingĹł emocijĹł galima tikÄ—tis nebent arenoje, – uĹž aikĹĄtÄ—s ribĹł serbai Ĺžada puikiai praleistÄ… laikÄ…. „Jie labai svetingi. Taip, sirgaliĹł ĹĄÄ—lsmas per rungtynes gali ir nustebinti. YpaÄ? futbole bĹŤna nereikalingos agresijos, bet mes kalbame apie EurolygÄ…, ir lietuvius jie pasitiks su ĹĄypsenomis. Serbai nuoĹĄirdĹžiai linki sÄ—kmÄ—s, – pasakojo kaunietis. – GalbĹŤt jie ne taip draugiĹĄkai ĹžiĹŤri tik ÄŻ turkus. Gal ir mĹŤsĹł tautieÄ?iams nereikÄ—tĹł pernelyg ĹĄÄ—lioti, bet visi jĹł Ä?ia laukia labai mielai. Tai tikrai matyti.“ 0AĂ&#x;LAIĂ&#x;KYĂ&#x;MgĂ&#x;GOĂ&#x;Ă€IAĂ&#x;IRĂ&#x;I¸Ă&#x;DIĂ&#x;DUĂ&#x;MAS

Tiesa, V.Ruplys paaiĹĄkino, kad tik nuoĹĄirdĹžiausi serbai negaili pagyrĹł „Žalgiriui“. Tautiniai bruoĹžai daugeliui neleidĹžia perĹžengti ambicijĹł. „Supraskite – serbai yra labai iĹĄdidĹŤs. Jie nelabai gali pasakyti: „Paulius JankĹŤnas – geras ĹžaidÄ—jas.“ Jie tiesiog dievina savo krepĹĄininkus, todÄ—l nenori virĹĄ savĹł iĹĄkelti kitĹł vardĹłâ€œ, – juokÄ—si jis. Kai kurie pabando ir paĹĄiepti „ŽalgirÄŻâ€œ, o taikiniu tampa tai,

QLRPzJzMXLÂąSHU.HOLR QzMLHPVNDLQDYRSR HXUXVLUGDUSDSLOGRPDL WHNRPRNzWLXĂ?ELOLHWXVÂ’ UXQJW \QHV â– .HWYLUWDGLHQÂ’NUHSĂ…LQLRDLVW UXROLDLÂ’YHLNzGLGĂ?LjMjNHOLR QzVGDOÂ’LUQDNYRV%XGDSHĂ…WH 3HQNWDGLHQÂ’MLHSDVLHNV6HU ELMRVVRVWLQÂ?LUY\NVWLHVLDLÂ’ DUHQjNXULRMHĂ„ĂŒDOJLULVÂłSXV ILQDO\MHVXVLJUXPVVX6WDP EXORĂ„)HQHUEDKFHÂł â–  .HWYLUWDGLHQÂ’SDU \mLDLVLĂ… .DXQRÂ’%HOJUDGjLĂ…YDĂ?LXRV GDUNHOLDXWREXVDLYHĂ?DQW\V Ă„ĂŒDOJLULRÂłVLUJDOLXV'DUGDX JLDXNUHSĂ…LQLRPzJzMĂ˜6HUEL MRVVRVWLQÂ?SDVLHNVOzNWXYX

kad Belgrado „Partizan“ ar „Crvena zvezda“ klubai daugiausia remiasi vietiniais krepĹĄininkais. „Kartais jie bando ÄŻkÄ…sti ir sako: „JĹŤsĹł komandÄ… tempia Kevinas Pangosas, Aaronas White’as, Brandonas Daviesas. Prisirinkote uĹžsienieÄ?iĹł ir didĹžiuojatÄ—s.“ Jie taip sako, nes jĹł klubai negali ÄŻpirkti gerĹł uĹžsienieÄ?iĹł, tad jie bando paĹĄiepti „ŽalgirÄŻâ€œ. EsÄ… Kauno klubas turi per daug legionieriĹłâ€œ, – pasakojo V.Ruplys, bet siĹŤlÄ— ÄŻ tai nekreipti daug dÄ—mesio. ÂľAĂ&#x;RASĂ&#x;PEĂ&#x;RAUKĂ&#x;LwĂ&#x;JOĂ&#x;SERĂ&#x;Bg

Vis dÄ—lto Belgrade ir „Žalgiris“ turÄ—s ir serbiĹĄko kraujo. Ĺ ÄŻ sezonÄ… prie „Žalgirio“ prisidÄ—jÄ™s Vasilije MiciÄ?ius yra ĹžaidÄ™s Belgrado „Crvena zvezda“ klube. SerbĹł nuomonÄ—s apie ĹĄÄŻ krepĹĄininkÄ… iĹĄsiskiria, o Ä?ia ir vÄ—l lemia karĹĄtas temperamentas ir noras palaikyti savus. „Situacija priklauso nuo to, su kuo kalbÄ—si, – ar su „Crvena zvezda“, ar su „Partizan“ gerbÄ—jais. Vieni aiĹĄkina, kad jis prastas, o kiti pabrÄ—Ĺžia: „Be serbo taip toli nebĹŤtumÄ—te nuÄ—ję“, – pasakojo V.Ruplys. TaÄ?iau jis pabrėŞė, kad dÄ—l vieno fakto sutinka ir „Crvena zvezda“, ir „Partizan“ sirgaliai. „Kad V.MiciÄ?ius Ĺžaisti iĹĄmoko „Žalgiryje“, – juokÄ—si V.Ruplys.

Valdas Ivanauskas dirbs kartu su Diego Maradona. 57 metĹł Argentinos futbolo garsenybÄ— sutiko vadovauti Bresto „Dinamo“ futbolo klubui, kuriame direktoriaus pareigas eina buvÄ™s Lietuvos futbolo rinktinÄ—s puolÄ—jas. D.Maradonos vadybininkas praneĹĄÄ—, kad Jungtiniuose ArabĹł Emyratuose (JAE) argentinietis pasiraĹĄÄ— trejĹł metĹł sutartÄŻ ir taps „Dinamo“ klubo valdybos pirmininku. Ĺ ÄŻ sezonÄ… D.Maradona treniravo JAE antrosios lygos klubÄ… „Al Fujairah“, bet buvo atleistas. ÄŽ BaltarusijÄ… argentinietis atvyks vasarÄ… – po pasaulio Ä?empionato Rusijoje.

Virmidas Neverauskas vadovaus Lietuvos beisbolo asociacijai (LBA). 53-ejų vilnietis LBA prezidento rinkimuose nugalėjo Kauno maŞosios beisbolo lygos prezidentą Sigitą Kamandulį. V.Neverauskas jau 30 metų dirba beisbolo treneriu, o jo sōnus Dovydas tapo pirmuoju lietuviu, kuris prasimuťė į JAV beisbolo lygą (MLB). LBA viceprezidentais tapo verslininkai Gintaras Sadaunykas, Žilvinas Vodzinskas ir JAV pilietybę turintis Willas Gordonas.

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;̧ IĂ&#x;NIS ."!Ă“jEMĂ“PIOĂ“NAĂ“TAS5\WĂ˜NRQIHUHQ FLMRVILQDORDQWURVLRVUXQJW\QzV LNL SHUJDOLĂ˜ Ă„%RVWRQ&HOWLFV³¹Ä&OHYH ODQG&DYDOLHUVÂł -%URZQDV 75R]LHU/-DPHVDVDWNNDP UH]SHUG//RYHÂśDVVHULMD 6OĂ“KIEĂ“TIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA.HWYLUWILQDOLRWUH mLRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ /LXGYLJVEXUJRĂ„5LHVHQ³¹%DLURLWR Ă„0HGLÂł VHULMD .HWYLUWRVLRVUXQJW\QzV2OGHQEXU JR(:(Âą%HUO\QR$/%$ 0*ULJRQLV DWNNDP VHULMD )UDQNIXUWRĂ„6N\OLQHUV³¹0LXQFKHQR Ă„%D\HUQÂł VHULMD )TAĂ“LIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“.HWYLUWILQDOLRDQWURVLRV UXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 9HQHFLMRV Ă„8PDQDÂł *2UHOLNDVWUDXPXRWDV Âą.UHPRQRVĂ„9DQROLÂł VHULMD $YHOLQRĂ„6LGLJDV³¹7UHQWRĂ„'R ORPLWL(QHUJLDÂł VHULMD %SĂ“TIĂ“JOSĂ“LYĂ“GA)LQDORSLUPRVLRVUXQJ W\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 7DOLQRĂ„.DOHYÂł WU'.DLU\V ¹Ä7DUWX8OLNRROÂł 9kL Ă?DXVNDVWULWDĂ…NLĂ˜UH]SHUG -.D]DNDXVNDVDWNNDP )SĂ“PAĂ“NIĂ“JOSĂ“ANTĂ“ROĂ“JIĂ“LYĂ“GAĂ“.HWYLUWILQDOLR SHQNWRVLRVUXQJW\QzV LNLSHUJDOLĂ˜ 0DQUHVRV,&/ -*LQWYDLQLV Âą/D .RUXQMRVĂ„/H\PDÂł VHULMD 2YMHGRĂ„8QLRQ)LQDQFLHUD³¹3DOHQ VLMRVĂ„&KRFRODWHV7UDSDÂł '%XĂ…PD  VHULMD 3XVILQDO\MHĂ?DLVĂ„3UDWÂł 0$QGULXĂ…NH YLmLXV ¹Ä0HOLOODÂłLU,&/¹Ä&KRFROD WHV7UDSDÂł 0RANĂ“CĂ…Ă“ZIĂ“JOSĂ“LYĂ“GAĂ“*DOXWLQzUHJXOLD ULRMRVH]RQRULNLXRWz SRUXQJW Ă„0RQDFR³¹6WUDVEĂ‘UR6,*Âą /H0DQRĂ„6DUWKH³¹/LPR Ă?R&63 EXY7/\GHND Âą'LĂ?RQR -'$Âą9LOHUEDQR$69(/Âą Ă„1DQWHUUH³¹3R2UWH]RĂ„(ODQ %HDUQDLV³¹Ä-HXQHVVH/DLTXHÂł *%LUXWD ¹Ä/HYDOORLV³¹ Ă„3RUWHO³¹ÂDORQRĂ„(ODQ³¹ *UDYOLQR'LXQNHUNRĂ„0DULWLPHÂł ¹ÂDORQR5HLPVRĂ„&KDPSDJ QH³¹Ä&KROHWÂł$QWL ERĂ„6KDUNV³¹%XOD]DNRĂ„'RU GRJQH³¹7XORQRĂ„9DU³¹


7%URZDUF]\NRQXRWU

VSRUWRDUHQD

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

,ATĂ&#x;VIAIĂ&#x;Ă€ENĂ&#x;GwĂ&#x;Â?Ă&#x;DANĂ&#x;GĂ‹ Ă&#x; BALĂ&#x;TAĂ&#x;RUĂ&#x;SIAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PRAĂ&#x;GAĂ&#x;RE 3DVDXOLROHGRULWXOLRmHPSLRQDWH'DQLMRMHSRJUX SLĂ˜YDUĂ?\EĂ˜OLHWXYLĂ˜NDLP\QĂ˜QXRWDLNRVEXYR SULHĂ…LQJRV/DWYLMDSDWHNRWDUSDĂ…WXRQLĂ˜JHULDXVLĂ˜ HNLSĂ˜R%DOWDUXVLMDYLVNjSUDODLPzMRLULĂ…NULWRÂ’Ă?H PHVQÂ?SDNRSjNXULRMHNLWjPHWNRYRVLUOLHWXYLDL

-'EĂ&#x;CEĂ&#x;VIĂ&#x;jIUSĂ&#x;VwLĂ&#x;DAIĂ&#x;ROĂ&#x;SIĂ&#x;Â?Ă&#x;6ILĂ&#x;NIĂ‹ ‘NUHSĂ…LQLRYHWHUDQRDPĂ?LĂ˜Ă?HQJÂ?V0DUW\QDV*H FHYLmLXVPHWÂ’SDVLWLNRĂ?DLVGDPDV/HQNLMRVmHP SLRQDWRSXVILQDOLRVHULMRVUXQJW\QHV*\QzMDVMDX QHVLWLNLVXODXNWLNYLHWLPRÂ’ULQNWLQÂ?EHWLUWROLDX QHVOHSLDNDGQRUzWĂ˜DWVWRYDXWL9LOQLDXVNRPDQGDL L au r a I VA Ĺ K A I T Ä–

M.GeceviÄ?ius tikisi Ĺžaisti dar ne vienÄ… sezonÄ…, bet supranta, kad perĹžengÄ™s trisdeĹĄimtmetÄŻ neturÄ—tĹł viltis dar paĹžaisti Lietuvos rinktinÄ—je. Tai patvirtina po praÄ—jusios vasaros Europos Ä?empionato ÄŻsivyravusi tyla iĹĄ trenerio Dainiaus AdomaiÄ?io pusÄ—s. Jis M.GeceviÄ?iaus ÄŻ galutinÄ™ sudÄ—tÄŻ neÄŻtraukÄ— nÄ— viename iĹĄ dviejĹł praÄ—jusiĹł pasaulio Ä?empionato atrankos langĹł. VasarÄ… per treÄ?iÄ… jÄŻ langÄ… rinktinei galÄ—s padÄ—ti ir Eurolygos, ir NBA ĹžaidÄ—jai, tad vilnietis nepuoselÄ—ja jokiĹł vilÄ?iĹł sugrÄŻĹžti. „Jei manÄ™s nekvietÄ—, kai nebuvo galimybÄ—s surinkti stipriausiĹł ĹžaidÄ—jĹł, tai ĹĄiÄ… vasarÄ… ĹĄansĹł nÄ—ra. Jokios tragedijos dÄ—l to nedarau. Tiesiog yra geresniĹłâ€œ, – svarstÄ— M.GeceviÄ?ius.

„Jei „Žalgiris“ laimÄ—tĹł EurolygÄ…, visiems nuo to bĹŤtĹł geriau – tiek Vilniui, tiek Kaunui, tiek visam Lietuvos krepĹĄiniui.“ 0*HFHYLmLXV

– 30 metĹł – daug ar maĹžai? – „Lietuvos rytas“ paklausÄ— M.GeceviÄ?iaus. – Na, su draugais pajuokaujame, kad aĹĄ jau prie veteranĹł. (Juokiasi.) Bet laiko nesustabdysi. Manau, ÄŻĹžengÄ™s ÄŻ ketvirtÄ… jÄ… deĹĄimtÄŻ galiu jaustis brandaus amĹžiaus. – O aikĹĄtÄ—je jau jauÄ?iatÄ—s veteranas? – Su amĹžiumi atsiranda ir daugiau patirties, ir supratimo apie krepĹĄinÄŻ. AiĹĄku, jauÄ?iu, kad senstu, bet labai senas dar nesijauÄ?iu. (Juokiasi.) – JubiliejĹł pasitinkate ÄŻpusÄ—jus pusfinalio serijai su Vloclaveko „Anwil“. Nebus kada ĹĄvÄ™sti? – Gimtadienio vakarÄ… – treÄ?iosios rungtynÄ—s, todÄ—l palauksiu, kol serija pasibaigs, ir tada jau ĹĄvÄ™siu.

– ÄŽ dabartinÄ™ ekipÄ… atvykote sezonui jau ÄŻsibÄ—gÄ—jus. Koks jums buvo ĹĄis sezonas? – SezonÄ… angliĹĄkai bĹŤtĹł galima pavadinti „crazy“ (beprotiĹĄku): keitÄ—si ĹžaidÄ—jai, pasikeitÄ— ir treneris. KokÄŻ mÄ—nesÄŻ ĹžaidÄ—me tai gerai, tai blogai. Dabar ir pusfinalyje tas pat – pirmose rungtynÄ—se beviltiĹĄkai pralaimÄ—jome, o antrose iĹĄkovojome pergalÄ™ panaĹĄiu skirtumu. Tai lyg amerikietiĹĄki kalneliai. – Daugelis Lenkijos lygos nelaiko pajÄ—giu Ä?empionatu. Koks jums susidarÄ— ÄŻspĹŤdis? – Nemanau, kad ji labai silpna. Maniau, kad lyga bus prastesnÄ—, bet pirmosios keturios komandos tikrai stiprios ir tai daro Ä?empionatÄ… ÄŻdomĹł. RealybÄ— nÄ—ra tokia, kokia ji ÄŻsivaizduojama Lietuvoje ir apie kokiÄ… galvojau pats. – Neseniai su Ĺžmona buvusia tenisininke Lina StanÄ?iĹŤte susilaukÄ—te dukros. Kaip tai pakeitÄ— kasdienybÄ™? – Dabar einu anksÄ?iau miegoti, maĹžiau nusnaudĹžiu per pietus. AiĹĄku, Ĺžmonos gyvenimas pasikeitÄ— labiau – reikia ir maitinti, ir priĹžiĹŤrÄ—ti vaikÄ…. Kadangi man tenka daugiau vaĹžinÄ—ti, ypaÄ? per atkrintamÄ…sias, ji lieka viena. Bet dabar dukrytei jau du mÄ—nesiai, ji, aÄ?iĹŤ Dievui, gerai miega naktimis. Labai ÄŻdomu ĹžiĹŤrÄ—ti, kaip auga maĹžas Ĺžmogutis. – Neseniai kalbÄ—da mas apie artÄ—janÄ?iÄ… vasarÄ… minÄ—jote, kad jĹŤsĹł laikas rinktinÄ—je eina prie pabaigos. Ar tai reiĹĄkia, kad nebesitikite D.AdomaiÄ?io kvietimo? – ManÄ™s paklausÄ— apie artÄ—janÄ?ias Lietuvos ir Lenkijos rungtynes – ar ten bĹŤsiu? Labai sunku pasakyti, kokia bus ateitis, kaip man paÄ?iam seksis Ĺžaisti. Mano pozicijoje yra jaunimo, kuris labai gerai atrodo. Bet jeigu manÄ™s neprireikÄ—, kai rinktinÄ—je nebuvo visĹł pagrindiniĹł ĹžaidÄ—jĹł, susidaro tokia nuomonÄ—. – Na, rinktinei visai neseniai prireikÄ— 38-eriĹł KĹĄiĹĄtofo LavrinoviÄ?iaus. – Jo kita pozicija, bet gal kada nors ir manÄ™s reikÄ—s. Niekada negali Ĺžinoti. (Juokiasi.)

– Su komandos draugais kalbÄ—jotÄ—s apie pasaulio Ä?empionato atrankos rungtynes su lenkais? – Su jais juokauju, kad lenkai neturi jokiĹł ĹĄansĹł. Juk Ĺžais ir Jonas ValanÄ?iĹŤnas, ir kiti stipriausi mĹŤsĹł krepĹĄininkai. Lenkai juokaudami sakÄ—, kad su ĹžvaigĹždÄ—mis Ĺžaisti lengviau nei su alkanu jaunimu, kokÄŻ matÄ—me KlaipÄ—doje. – PraÄ—jusiÄ… vasarÄ… sakÄ—te, kad karjerÄ… norÄ—tumÄ—te baigti „Lietuvos ryte“. Noras iĹĄliko? – Kadangi esu vilnietis, ĹĄis noras liks iki pat karjeros pabaigos. Kol sportuosiu, jis tikrai niekur nedings. – Jei vasarÄ… sulauktumÄ—te „Lietuvos ryto“ dÄ—mesio, svarstytumÄ—te ĹĄÄŻ variantÄ…? – Be abejo, bet iki vasaros dar yra laiko. NeĹžinau nei klubo pozicijos, nei savo ateities. Bet jei kalbĹł su „Lietuvos rytu“ ir nebus, jokios tragedijos. – KÄ… manote apie Kauno „Žalgirio“ ĹžygÄŻ Eurolygoje? TikÄ—jote, kad jam ketvirtfinalyje pavyks ÄŻveikti jĹŤsĹł buvusiÄ… komandÄ… PirÄ—jo „Olympiakos“? – Su komandos draugais ĹĄnekÄ—jome, kad jei „Žalgiris“ PirÄ—juje laimÄ—s bent vienas rungtynes, laimÄ—s visÄ… serijÄ…. Buvo matyti, kad jie gali tai padaryti. Kaune „Olympiakos“ turÄ—jo labai nedaug ĹĄansĹł ir jokio stebuklo nesukĹŤrÄ—. Kiek maÄ?iau rungtyniĹł, „Žalgiris“ Kaune buvo visa galva geresnis uĹž varĹžovus ir pelnytai pateko ÄŻ finalo ketvertÄ….

ÂżAIĂ&#x;DwĂ&#x;IDEAĂ&#x;LIASĂ&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NES

„Mes ketvirtfinalyje! Tai buvo puiki komandinÄ— pergalÄ—. Mes Ĺžinojome, kad privalome tai padaryti. Mes Ä—jome ÄŻ kovÄ… ir tai padarÄ—me – blokavome visus metimus“, – dĹžiaugÄ—si Latvijos rinktinÄ—s puolÄ—jas Ronaldas Keninas. Lemiamose rungtynÄ—se Herninge tarp 11 tĹŤkst. ĹžiĹŤrovĹł buvo girdimi ir keli ĹĄimtai latviĹł aistruoliĹł. Po rungtyniĹł jie triumfavo, o danai ĹĄluostÄ—si aĹĄaras. „Jie suĹžaidÄ— turbĹŤt drausmingiausias rungtynes per visÄ… Ä?empionatÄ…. Jie tiesiog nedarÄ— jokiĹł klaidĹł. Mums nepavyko nieko padaryti“, – liejo nusivylimÄ… danas Stefanas Lassenas. Danielis Nielsenas likus maĹžiau nei minutei pataikÄ— ÄŻ skersinÄŻ, taÄ?iau ritulys ÄŻ vartus nepateko. „Mes turime geriausiÄ… vartininkÄ… Ä?empionate, – apie 27 metimus atrÄ—musÄŻ ElvÄŻ MerzlikinÄ… sakÄ— R.Keninas. – Jis nuostabus. Jo atsidavimas ir aistra nerealĹŤs. Jei jis yra vartuose, o tu padarysi klaidÄ…, jis vis tiek iĹĄgelbÄ—s.“ $AĂ&#x;NIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;KIĂ&#x;LIĂ&#x;MAS

Danijos rinktinÄ— daug tikÄ—josi iĹĄ ĹĄio Ä?empionato, nes ĹĄalyje ledo ritulys kasmet vis populiarÄ—ja. Danai po 54 metĹł pertraukos 2003 metais pateko ÄŻ elito grupÄ™ ir nuo tada nÄ— sykio neiĹĄkrito. Danija dukart ĹžaidÄ— ketvirtfinalyje, bet ĹĄÄŻ kartÄ… jiems keliÄ… pastojo Latvija. 2007 metais puolÄ—jas Fransas Nielsenas tapo pirmuoju danu

NHL, o ĹĄiuo metu stipriausioje pasaulio lygoje rungtyniauja net septyni ĹžaidÄ—jai iĹĄ Danijos. Penki ĹžaidÄ— ĹĄiame Ä?empionate, bet danams turbĹŤt labiausiai pritrĹŤko dviejĹł puolÄ—jĹł – Larsas Elleris („Washington Capitals“) ir Nikolajus Ehleris („Winnipeg Jets“) dar kovoja Stanley taurÄ—s varĹžybose. „Mes nuÄ—jome ilgÄ… keliÄ… ir didĹžiuojamÄ—s tuo, kur dabar esame“, – sakÄ— D.Nielsenas. +gĂ&#x;PAĂ&#x;SAĂ&#x;KYSĂ&#x;!,UĂ&#x;KAĂ&#x;̧ ENĂ&#x;KA

Tuo metu baltarusiai Danijoje patyrÄ— neregÄ—tÄ… nuopuolÄŻ – A grupÄ—je pralaimÄ—jo visas septynerias rungtynes. JĹł likimas buvo aiĹĄkus jau po ĹĄeĹĄtosios nesÄ—kmÄ—s, o Ä?empionatÄ… baltarusiai uĹžbaigÄ— pralaimÄ—jimu 4:7 slovakams. Ĺ alyje su nerimu laukiama, kaip ÄŻ tai reaguos ledo ritulÄŻ dievinantis prezidentas Aliaksandras LukaĹĄenka, kurio nurodymu pristatyta daugybÄ— ledo arenĹł. Ledo ritulys maudÄ—si piniguose, taÄ?iau jie atiteko natĹŤralizuotiems legionieriams, o vietiniai ĹžaidÄ—jai buvo menkai ugdomi. RinktinÄ™ treniravÄ™s kanadietis spruko iĹĄ Danijos po treÄ?iojo pralaimÄ—jimo. (LR)

+OĂ&#x;VOSĂ&#x;$AĂ&#x;NIĂ&#x;JOĂ&#x;JE ASISĂ“TUĂ“RASĂ“!Ă“GRUĂ“PwĂ“ Ă‚YHLFDULMDÂą3UDQFĂ‘]LMD 6ORYDNLMDÂą%DOWDUXVLMD Ă‚YHGLMDÂą5XVLMD 'AĂ“LUĂ“TIĂ“NwĂ“RIĂ“KIUOĂ“TwĂ‚YHGLMD ÂąWĂ…N5XVLMDÂąkH NLMD¹ÂYHLFDULMDÂą 6ORYDNLMDÂą3UDQFĂ‘]LMD Âą$XVWULMDÂą%DOWDUX VLMDÂą "Ă“GRUĂ“PwĂ“6XRPLMDÂą-$9 .DQDGDÂą9RNLHWLMD/DWYLMD Âą'DQLMD 2IĂ“KIUOĂ“Tw6XRPLMDÂą -$9Âą.DQDGDÂą /DWYLMDÂą'DQLMDÂą 9RNLHWLMDÂą1RUYHJLMD Âą3LHWĂ˜.RUzMDÂą .HWYLUWILQDO\MHNHWYLUWDGLHQÂ’ Ă?DLVĂ‚YHGLMDÂą/DWYLMD6XRPLMD ¹ÂYHLFDULMD-$9ÂąkHNLMDLU 5XVLMDÂą.DQDGD 3DVNXWLQHVYLHWDVJUXSzVH XĂ?zPXVLRV%DOWDUXVLMDLU3LH WĂ˜.RUzMDLĂ…NULWRÂ’Ă?HPHVQÂ? SDNRSj $3QXRWU

0*HFHYLmLXVVXĂ„6WHO PHWÂłHNLSDNRYRMD /HQNLMRVmHPSLRQDWR SXVILQDOLRVHULMRMH

PaskutinÄ—s grupiĹł turnyro rungtynÄ—s antradienÄŻ vakare latviams buvo ŞōtbĹŤtinÄ—s – jiems reikÄ—jo ÄŻveikti ledo ritulio bumÄ… iĹĄgyvenanÄ?ius ĹĄeimininkus danus. Misija buvo ÄŻvykdyta – po Andrio DzÄ—rinio ÄŻvarÄ?io 10-Ä…jÄ… min. latviai Ä—mÄ— pirmauti ir sÄ—kmingai apsigynÄ—, nors pabaigoje daugiau nei dvi minutes danai buvo pakeitÄ™ vartininkÄ… ĹĄeĹĄtuoju aikĹĄtÄ—s ĹžaidÄ—ju. B grupÄ—je 13 taĹĄkĹł surinkÄ™ latviai uŞėmÄ— 4-Ä…jÄ… vietÄ… ir ketvirtfinalyje kovos su A grupÄ—s nugalÄ—tojais ĹĄvedais. Latvijos rinktinÄ— pasaulio Ä?empionate tarp 8 geriausiĹł pateko po 9 metĹł pertraukos.

– Pusfinalyje „Žalgirio“ laukia Stambulo „Fenerbahce“. Ko tikitÄ—s iĹĄ ĹĄiĹł rungtyniĹł? – Jei pusfinalyje lauktĹł Madrido „Real“ ar Maskvos CSKA, ĹĄansai bĹŤtĹł visai kitokie. Bet niekada negali Ĺžinoti, tai tik vienos rungtynÄ—s. ÄŽtampa slÄ—gs „Fenerbahce“ – jie norÄ—s laimÄ—ti, pateisinti favoritĹł vardÄ…. Kita vertus, Ĺžinome Ĺ˝eljko ObradoviÄ?iĹł. Jis gerai paruoĹĄ savo komandÄ… ir „Žalgirio“ jokiu bĹŤdu nenuvertins. – Esate vilnietis ir save siejate su „Lietuvos rytu“, bet linkite „Žalgiriui“ sÄ—kmÄ—s Eurolygoje? – Tai, kÄ… jie daro ĹĄiemet, yra nuostabu. Jeigu „Žalgiris“ laimÄ—tĹł EurolygÄ…, visiems nuo to bĹŤtĹł geriau – tiek Vilniui, tiek Kaunui, tiek visam Lietuvos krepĹĄiniui.

/DWYLMRVULQNWLQzGUDPDWLĂ…NDLÂ’YHLNz'DQLMRVHNLSjLUSUDVLEURYzÂ’NHWYLUWILQDOÂ’


PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

6.10 Televitrina. 6.25 Animacinis serialas „Kempiniukas PlaÄ?iakelnis“ (18) (N-7). 6.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas „Pasmerkti IV“ (N-7) (kart.). 8.25 TV serialas „Šviesoforas“ (N-7) (kart.). 8.55 TV serialas „MeilÄ—s sĹŤkuryje“ (2827) (N-7). 10.00 TV serialas „Tai – mano gyvenimas“ (44) (N-7).

6.15 Dienos programa. 6.20 TV serialas „Mano gyvenimo ĹĄviesa“ (81–83) (N-7). 7.35 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (15). 8.00 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindĹžeris“ (115) (N-7). 9.00 Rytas su LNK. InformacinÄ— aktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—jai Ĺ˝.VaĹĄkytÄ—, G.TetenskaitÄ— ir M.BruĹžas. 11.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ—ja A.StaĹĄaitytÄ—-MasalskienÄ— (N-7).

6.29 TV parduotuvÄ—. 6.45 „TV Europa“ pristato. Dok. serialas „Lietuvos sienĹł apsauga“. „Muitinė“. Lietuva, 2013 m. 7.15 Ant bangos. KarĹĄÄ?iausiĹł naujienĹł deĹĄimtukas. 8.15 10 min. iki tobulybÄ—s su Jurijumi. Sveikatingumo laida. VedÄ—jas J.Smoriginas. 8.30 Skinsiu raudonÄ… roŞę. Laida sodininkams mÄ—gÄ—jams. 9.15 TV serialas „Rojus“ (43) (N-7). 10.20 „Legenda apie pilotą“ (6) (N-7). 11.25 „Merdoko paslaptys“ (3/6) (N-7).

6.15 TV serialas „Viena uĹž visus“ (83, 84) (N-7). 7.25 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (N-7) (kart.). 8.35 TV serialas „44-as skyrius“ (N-7) (kart.). 9.35 TV serialas „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.). 10.30 TV serialas „GelbÄ—tojai – 112“ (N-7) (kart.). 11.35 TV serialas „Akloji zona“ (N-7) (kart.).

12.40 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 13.05 Klauskite daktaro. VedÄ—jai R.KulvinskytÄ— ir A.Unikauskas. 14.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 14.15 Laba diena, Lietuva! 15.00 Ĺ˝inios. Orai. 15.10 Laba diena, Lietuva! 16.00 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai. 16.15 Laba diena, Lietuva! 16.30 TV serialas „Seserys“ (303) (N-7). 17.30 Ĺ˝inios. Spor tas. Orai (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ…). 18.00 Kas ir kodÄ—l? TV Ĺžaidimas. VedÄ—jas D.JurgeleviÄ?ius. 18.30 Klauskite daktaro. VedÄ—jai R.KulvinskytÄ— ir A.Unikauskas. 19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios Ĺžurnalistikos laida. VedÄ—jas D.Butkus.

12.00 TV serialas „Svotai“ (7) (N-7). 13.00 TV serialas „PaĹžadÄ—toji“ (3156, 3157) (N-7). 14.00 TV serialas „MaiĹĄtingosios amazonÄ—s“ (57) (N-7). 15.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (321, 322) (N-7). 16.00 TV3 Ĺžinios. 16.25 TV3 orai. 16.30 TV pagalba (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 TV serialas „Šviesoforas“ (61) (N-7).

12.00 Tamsoje (N-7) (kart.). 12.30 NugalÄ—k LavrinoviÄ?ius (kart.). 13.25 TV serialas „RoĹžiĹł karas“ (158). 14.25 TV serialas „Dvi ĹĄirdys“ (786–789). 16.30 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ— pokalbiĹł laida. VedÄ—jai L.Ĺ urnaitÄ— ir P.SkuÄ?as. 17.35 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ—ja A.StaĹĄaitytÄ—-MasalskienÄ— (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ—jai J.Ĺ˝iÄ?kutÄ— ir T.AliĹĄauskas (N-7).

12.30 TV serialas „MiĹĄkinis“ (4/17) (N-7). 13.35 TV parduotuvÄ—. 13.50 TV serialas „Bitininkas“ (2/20) (N-7). 14.55 TV serialas „Albanas“ (4/13) (N-7). 16.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 16.47 Orai. 16.50 TV serialas „Baltoji vergė“ (52) (N-7). 18.00 Repor teris. InformacinÄ— publicistinÄ— laida. 18.35 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 18.42 Orai. 18.45 Verslo genas. 18.50 TV serialas „MiĹĄkinis“ (4/33) (N-7).

12.35 TV serialas „Stoties policija“ (N-7) (kart.). 13.40 TV serialas „ProkurorĹł patikrinimas“ (442) (N-7). 14.50 TV serialas „44-as skyrius“ (65) (N-7). 15.55 TV serialas „Tokia tarnyba“ (37) (N-7). 16.50 TV serialas „GelbÄ—tojai – 112“ (73, 74) (N-7). 17.55 TV serialas „Akloji zona“ (13) (N-7). 18.55 TV serialas „Stoties policija“ (3) (N-7).

20.25 Keno loto. 20.30 Panorama. 21.05 DÄ—mesio centre. 21.20 Spor tas. Orai. 21.29 Loterija „JÄ—ga“. 21.30 Svarbios detalÄ—s. 22.30 DviraÄ?io Ĺžinios. 23.00 „LaumÄ—s vaikas“. KriminalinÄ— drama. JAV, 2008 m. (N-14). 1.20 KlausimÄ—lis.lt (kart.). 1.45 SmegenĹł paslaptys. Igoris Stravinskis. 2.00, 3.00, 4.00 LRT radijo Ĺžinios. 2.05 Klauskite daktaro (kart.). 3.05 „Mes nugalÄ—jom“ (kart.). 3.30 LaisvÄ—s vÄ—liavneĹĄiai (kart.). 4.05 NacionalinÄ— paieĹĄkĹł tarnyba. 5.00 „Seserys“ (N-7) (kart.).

20.00 Farai (N-7). 21.00 „Pasmerkti IV“ (57) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 22.20 TV3 spor tas. 22.25 TV3 orai. 22.30 „Rembo. Pirmasis kraujas II“. Veiksmo. ReĹž. G.P.Cosmatosas. Vaid. S.Stallone, R.Crenna. JAV, 1985 m. (N-14). 0.20 TV serialas „NuodÄ—miĹł daktaras“ (5) (N-7). 1.20 „Kvantikas“ (13) (N-7). 2.10 „Legendos“ (3) (N-14). 3.00 „Greislendas“ (10) (N-14). 3.50 „Tironas“ (10) (N-14). 4.45 TV serialas „Mikė“ (12) (N-7). 5.05 TV serialas „NuodÄ—miĹł daktaras“ (N-7) (kart.).

20.00 Tamsoje. VedÄ—jai I.JokĹĄtytÄ— ir G.Masalskis. 20.30 Valanda su RĹŤta. PokalbiĹł laida. VedÄ—ja R.MikelkeviÄ?iĹŤtÄ—. 21.30 Ĺ˝inios. 22.24 Spor tas. Orai. 22.30 „Niko“. Veiksmo. ReĹž. A.Davisas. Vaid. S.Seagalas, S.Stone. JAV, 1988 m. (N-14). 0.35 „Judantis objektas“ (16) (N-7). 1.25 „Žudymo sezonas“. Veiksmo trileris. ReĹž. ReĹž. M.S.Johnsonas. JAV, 2012 m. (N-7) (kart.). 2.50 Alchemija. VDU kar ta. KultĹŤrinÄ— publicistika. VedÄ—jas R.Zemkauskas. 3.20 KultĹŤrinÄ— dokumentika. Ciklas „MenininkĹł portretai“.

20.00, 22.30 Repor teris. 20.27, 23.37 Orai. 20.30 „Žmogus be praeities“ (10) (N-7). 21.30 Ant bangos. KarĹĄÄ?iausiĹł naujienĹł deĹĄimtukas. 23.10 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ—ja D.Ĺ˝eimytÄ—. 23.40 Verslo genas. 23.45 Vantos lapas. 0.15 „Svarbiausia – ÄŻstatymas“ (1, 2) (N-7). 2.15 „Albanas“ (2/15) (N-7). 3.00, 6.00 „Merdoko paslaptys“ (3/5) (N-7). 3.45 „Raudonoji karalienė“ (9) (N-7). 4.35 „PraŞōtingi smaragdai“ (48) (N-7). 5.15 Dok. serialas „Geriausios nardymo vietos“. 2015 m. (N-7).

20.00 „Infodiena“. 20.25 SavaitÄ—s kriminalai (N-7). 21.00 Vaidybinis f. „Universalus karys. Atsiskaitymo diena“. Veiksmo. ReĹž. J.Hyamsas. Vaid. J.C.Van Damme’as, D.Lundgrenas, S.Adkinsas. JAV, 2011 m. (N-14). 23.15 Vaidybinis f. „10 balĹł ĹžemÄ—s drebÄ—jimas“. Veiksmo. ReĹž. D.Gidali. JAV, 2014 m. (N-7) (kart.). 1.00 TV serialas „Gyvi numirÄ—liai“ (6) (N-14). 1.50 SavaitÄ—s kriminalai (N-7).

ÂŚ

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 8.00 Ĺ˝inios. Orai. 7.00, 7.30, 8.30 Ĺ˝inios. Orai. Spor tas. 9.05 TV serialas „Senis“ (314) (N-7). 10.05 TV serialas „Štutgar to kriminalinÄ— policija“ (5/8) (N-7). 10.55 TV serialas „Akis uĹž akÄŻâ€œ (5/11) (N-7). 11.40 Gyvenimas. Gyvenimo bĹŤdo laida (kart.).

ÂŚ

PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV

ÂŚ

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ€wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

6XYDOG\VUDQNDV 7%DXURQXRWU

-YĂ&#x;LIĂ&#x;MgĂ&#x;JÂ?Ă&#x;TUĂ&#x;RIĂ&#x;SEĂ&#x;NIAI 'DLQLQLQNz2NVDQD3L NXO P MDXVHQLDL Ă…LOWXVMDXVPXVSXRVH OzMDYHUVOLQLQNXL9DLGXL VXNXULXRSUDzMXVLj VDYDLWÂ?JUÂ’Ă?RLĂ….LSUR 7XRÂ’VLWLNLQÂ?VMRVVX WXRNWLQLR6LPR-DVDL mLR P DGYRNDWDV Advokato Alberto BandĹžiaus teigimu, O.Pikul ir Vaidas susitikinÄ—ja nuo 2016-ĹłjĹł lapkriÄ?io. „Jie bendrauja nuo tada, kai mano klientas S.Jasaitis ĹžaidÄ— Italijoje. Ĺ tai todÄ—l, matyt, ji ir nenorÄ—jo vykti paskutinÄŻ kartÄ… ÄŻ Italiją“, – „Lietuvos ryto“ TV laidoje „Ant bangos“ svarstÄ— A.BandĹžius. Neseniai O.Pikul ir Vaidas buvo uĹžfiksuoti Vilniaus oro uoste grÄŻĹžtantys iĹĄ Kipro. „Jau Ĺžinoma, kokiame vieĹĄbutyje ilsÄ—josi O.Pikul. Pagal dabar galiojanÄ?iÄ… tvarkÄ…, vieĹĄbutyje privalo bĹŤti uĹžregistruoti visi sveÄ?iai. Mes kreipsimÄ—s ÄŻ tÄ… vieĹĄbutÄŻ ir gausime patvirtinimÄ…, – ĹžadÄ—jo S.JasaiÄ?io advokatas. – SuĹžinosime, galbĹŤt jie ilsÄ—josi tame paÄ?iame kambaryje.“ A.BandĹžius taip pat sakÄ—, kad

.LOXVVNDQGDOXL'DQLMRV SURGLXVHULV3HWHULV$DO EDHNDV-HQVHQDVĂ?DGzMR Ă„OLDXWLVSOLDXNĂ…zWLSHUXĂ? SDNDOLXVÂł$UWDLSLUEXV" „AĹĄ visuomet buvau linksmĹł plauÄ?iĹł ir visus tuos dvideĹĄimt metĹł, kai dirbau studijoje, pliaukĹĄÄ—davau per uĹžpakalius vaikinams ir merginoms. Bet niekada nebandĹžiau nieko iĹĄdulkinti. Dabar teks suvaldyti rankas – daugiau to niekada nebedarysiu“, – paĹžadÄ—jo P.A.Jensenas (62 m.), kai kino studijoje „Zentropa“ kilo lytinio priekabiavimo skandalas. Neseniai devynios buvusios studijos bendradarbÄ—s apkaltino prodiuserÄŻ lytiniu priekabiavimu – pareiĹĄkÄ—, kad jis graibydavo joms krĹŤtinÄ™ ir Ĺžemindavo. Po to Danijos teisÄ—sauga pradÄ—jo tyrimÄ…. P.A.Jensenas buvo keliĹł reĹžisieriaus Larso von Triero (62 m.) filmĹł prodiuseris.

‘9LOQLDXVRURXRVWjVX23LNXODW Y\N�V9DLGDVYHQJzEÑWLDWSD�LQWDV

netrukus prasidÄ—s teismo procesas dÄ—l skyrybĹł. „Jeigu bĹŤtĹł buvusi pasiraĹĄyta vedybĹł sutartis, viskas bĹŤtĹł kur kas paprasÄ?iau“, – aiĹĄkino krepĹĄininko atstovas. â– Ă„/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

.LQRSURGLXVHULV3$-HQVHQDVĂ„1LH NDGDQHEDQGĂ?LDXQLHNRLĂ…GXONLQWLÂł

66WDOORQH YzOYDLGLQV YHLNVPR ILOPHDSLH 9LHWQDPR NDURYHWH UDQj'Ă?R Qj5HPER

2EMĂ&#x;BOĂ&#x;KOĂ&#x;VOSĂ&#x;-EKĂ&#x;SIĂ&#x;KOĂ&#x;JE $PHULNLHmLĂ˜DNWRULXVLUUHĂ?LVLHULXV6\OYHVWHULV6WD OORQH P UHQJLDVLYDLGLQWLSHQNWDPHILOPHDSLH 9LHWQDPRNDURYHWHUDQR'Ă?RQR5HPERĂ?\JLXV-LV EXVLUĂ…LRVYHLNVPRGUDPRVVFHQDULMDXVDXWRULXV Nauja DĹžono Rembo nuotykiĹł serija pasakos apie pagrindinio herojaus kovÄ… su Meksikos narkotikĹł karteliu. AnksÄ?iau buvo pasklidÄ™ gandai, kad pagrindinis DĹžono Rembo prieĹĄas bus teroristinÄ— organizacija „Islamo valstybė“, bet jie nepasitvirtino. Filmavimo darbai turÄ—tĹł prasidÄ—ti ĹĄiĹł metĹł rugsÄ—jÄŻ. Pagal siuĹžetÄ… DĹžonas, ramiai gyvenantis ranÄ?oje, suĹžino, kad pagrobta jo draugo duktÄ—. Bandydamas jÄ… iĹĄgelbÄ—ti DĹžonas Rembo kerta JAV ir Meksikos sienÄ…, susiduria su vienu pavojingiausiĹł JAV pietinÄ—s kaimynÄ—s nusikaltÄ—liĹł.

ÄŽ aĹĄtuntÄ… deĹĄimtÄŻ ÄŻkopÄ™s S.Stallone dabar dirba prie kito superpopuliaraus filmo apie RokÄŻ Balboa naujos serijos. Aktorius filmuoja juostos „Krydas: gimÄ™s kovoti“ tÄ™sinÄŻ „Krydas II“. Jis pasakoja apie boksininko Apolo Krydo sĹŤnĹł AdonÄŻ, kurÄŻ treniruoti imasi pirĹĄtines ant vinies jau pakabinÄ™s Rokis Balboa. ÄŽ ĹĄiÄ… serijÄ… grÄŻĹĄ „Rokio IV“ herojus Ivanas Drago, kurÄŻ vaidins ĹĄvedĹł aktorius Dolphas Lundgrenas. Tai bus jau aĹĄtuntasis „Rokio“ serijos filmas. Pirmasis pasirodÄ— 1976 metais ir laimÄ—jo tris „Oskarus“.


SUDPRJRVWY VILNIUS

Forum Cinemas Vingis – „ŽemÄ—: viena nuostabi diena“ (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) – 11, 13.10, 17.40 val. „Lino: nuotykiai katino kailyje“ (Brazilija, animacinis) – 11.10, 13.25 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (3D, JAV, fantastinÄ— drama) – 11.10 val. „DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukas“ (Vokietija) – 11.20, 13.55, 15.40, 16.40 val. „AĹĄ graĹži“ (JAV, komedija) – 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20 val. „Pagrobta princesė“ (Ukraina, animacinis) – 15.30 val. „PagoniĹł Ĺžiedas“ (Lietuva, Latvija, istorinÄ— drama) – 11.50, 14.20, 16.50, 19.10, 20.50 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 16.20, 18.25 val. „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, originalo kalba) – 16.30 val. „Anon“ (JAV, fantastinis trileris) – 14.50, 17.10, 18.20, 21.40 val. „VaiduokliĹł byla“ (DidĹžioji Britanija, siaubo) – 13.40, 18.30 val. „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 14.05 val. „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 14.15 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (JAV, fantastinÄ— drama) – 14.30, 19.30, 21.50 val. „Sobiboras“ (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ— drama) – 15.20, 18.10, 20.40 val. „AuklÄ— Tulė“ (JAV, komedija) – 16.10, 19.30, 21.45 val. „100 metĹł kartu“ (Lietuva, dokumentinis) – 18.35 val. „Tiesa arba drÄ…sa“ (JAV, trileris) – 20 val. „VinÄ?esterio koĹĄmaras“ (JAV, mistinis trileris) – 20.30 val. „Blogasis samarietis“ (JAV, trileris) – 20.20 val. „Deadpool II“ (JAV, veiksmo komedija) – 19 val. Forum Cinemas Akropolis – „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 10.20 val. „DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukas“ (Vokietija) – 10.30, 13, 15.30, 16.50 val. „ŽemÄ—: viena nuostabi diena“ (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) – 10.50, 12, 13.50 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (3D, JAV, fantastinÄ— drama) – 11 val. „Sobiboras“ (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ— drama) – 11.10, 16, 18.10, 20.40 val. „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 11.30 val. „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 12.20 val. „Anon“ (JAV, fantastinis trileris) – 13.10, 16.40, 19, 20.30 val. „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, originalo kalba) – 13.30 val. „VaiduokliĹł byla“ (DidĹžioji Britanija, siaubo) – 13.40, 19.20 val. „AĹĄ graĹži“ (JAV, komedija) – 14.05, 16.10, 18, 21.20 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (JAV, fantastinÄ— drama) – 14.15, 18.20, 21.10 val. „Lino: nuotykiai katino kailyje“ (Brazilija, animacinis) – 14.35 val. „PagoniĹł Ĺžiedas“ (Lietuva, Latvija, istorinÄ— drama) – 15.40, 18.30, 21.40 val. „Tiesa arba drÄ…sa“ (JAV, trileris) – 15.50 val. „AuklÄ— Tulė“ (JAV, komedija) – 18.40, 21 val. „Tylos zona“ (JAV, siaubo) – 21 val. „VinÄ?esterio koĹĄmaras“ (JAV, mistinis trileris) – 21.40 val. „Deadpool II“ (JAV, veiksmo komedija) – 18.30 val. Skalvija – „JĹŤsĹł Vincentas“ (Lenkija, DidĹžioji Britanija, animacinis) – 19.15 val. „Jupiterio mÄ—nulis“ (Vokietija, Vengrija, mistinis trileris) – 16.50 val. „Šventa vieta“ (Italija, komedija) – 21.10 val. Multikino – „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 14.30 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (JAV, fantastinÄ— drama) – 10, 13, 16, 19, 21.30 val. „Lino: nuotykiai katino kailyje“ (Brazilija, animacinis) – 10.15, 12.30, 14.45 val. „DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukas“ (Vokietija) – 10.15, 12.30, 14.45, 17 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 10.45, 16.45 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (3D, JAV, fantastinÄ— drama) – 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 val.

„Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 12.45, 14.45 val. „PagoniĹł Ĺžiedas“ (Lietuva, Latvija, istorinÄ— drama) – 11, 13.30, 16, 19.15, 21.45 val. „AĹĄ graĹži“ (JAV, komedija) – 16.45 val. „VaiduokliĹł byla“ (DidĹžioji Britanija, siaubo) – 17, 22.15 val. „Tylos zona“ (JAV, siaubo) – 18.30 val. „Sobiboras“ (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ— drama) – 19, 22 val. „Anon“ (JAV, fantastinis trileris) – 19.30, 21.45 val. „Blogasis samarietis“ (JAV, trileris) – 21 val. „Deadpool II“ (JAV, veiksmo komedija) – 19 val.

KAUNAS

Forum Cinemas Kaune – „DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukas“ (Vokietija) – 10.10, 12.40, 15.10, 17.20 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 10.20 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (3D, JAV, fantastinÄ— drama) – 10.30, 17.10 val. „PagoniĹł Ĺžiedas“ (Lietuva, Latvija, istorinÄ— drama) – 10.40, 18, 20.30 val. „ŽemÄ—: viena nuostabi diena“ (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) – 10.50 val. „Lino: nuotykiai katino kailyje“ (Brazilija, animacinis) – 12.30 val. „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 13 val. „AĹĄ graĹži“ (JAV, komedija) – 13.10, 17.40, 22.30 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (JAV, fantastinÄ— drama) – 13.50, 20.30, 22.10 val. „VaiduokliĹł Ĺžemė“ (PrancĹŤzija, Kanada, siaubo) – 14.50 val. „Anon“ (JAV, fantastinis trileris) – 15.40, 20.10, 23 val. „AuklÄ— Tulė“ (JAV, komedija) – 19.50 val. „Tiesa arba drÄ…sa“ (JAV, trileris) – 22.20 val. „Deadpool II“ (JAV, veiksmo komedija) – 18.30 val.

ALYTUS

Dainava – „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 13 val. „ŽemÄ—: viena nuostabi diena“ (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) – 15.30 val. „AuklÄ— Tulė“ (JAV, komedija) – 18 val. „Blogasis samarietis“ (JAV, trileris) – 20.30 val.

KLAIPÄ–DA

Forum Cinemas KlaipÄ—doje – „TriuĹĄis Piteris“ (JAV, animacinis) – 10.20, 16.50 val. „DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukas“ (Vokietija) – 10.40, 13.20, 16 val. „AĹĄ graĹži“ (JAV, komedija) – 11, 18.30, 20.40 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (3D, JAV, fantastinÄ— drama) – 11.15 val. „ŽemÄ—: viena nuostabi diena“ (JAV, Japonija, Kinija, Kosta Rika, Tanzanija, Vengrija, Ĺ ri Lanka, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) – 11.50 val. „Lino: nuotykiai katino kailyje“ (Brazilija, animacinis) – 12.30 val. „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, originalo kalba) – 12.35 val. „Anon“ (JAV, fantastinis trileris) – 13.25, 18.15, 21 val. „Sobiboras“ (Lietuva, Rusija, Vokietija, Lenkija, karinÄ— drama) – 14.05, 18.50, 21.30 val. „KerĹĄytojai. BegalybÄ—s karas“ (JAV, fantastinÄ— drama) – 14.30, 21.20 val. „Burbuliai. DeĹžavu“ (Rusija, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) – 14.45 val. „Tiesa arba drÄ…sa“ (JAV, trileris) – 14.50, 19.30 val. „PagoniĹł Ĺžiedas“ (Lietuva, Latvija, istorinÄ— drama) – 15.45, 19.10 val. „Sengirė“ (Lietuva, dokumentinis) – 16.40 val. „VaiduokliĹł byla“ (DidĹžioji Britanija, siaubo) – 17.10, 21.50 val. „AuklÄ— Tulė“ (JAV, komedija) – 21.40 val. „Deadpool II“ (JAV, veiksmo komedija) – 18.30 val.

PANEVĖŽYS

Garsas – „DĹžimas Saga ir maĹĄinistas Lukas“ (Vokietija) – 17 val. „PagoniĹł Ĺžiedas“ (Lietuva, Latvija, istorinÄ— drama) – 19.15 val. „JĹŤsĹł Vincentas“ (Lenkija, DidĹžioji Britanija, animacinis) – 15 val. „Paskutinis gyventojas“ (Lietuva, ArmÄ—nija, drama) – 19.15 val. „LenktynininkÄ— ir gangsteris“ (Nyderlandai, PrancĹŤzija, Belgija, kriminalinÄ— drama) – 21 val.

loťimo Nr. 5669 DIDYSIS PRIZAS – 140 515 Eur

01 03 05 08 19 25 + 16 2018 05 15 (antradienis) loĹĄimo Nr. 7037 GALIMA LAIMÄ–TI 100 000 Eur

01 08 10 13 17 19 29 32 33 40 41 45 46 48 49 51 53 54 57 58

AtspÄ—ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 www.olifeja.lt

LaimÄ—jimas 140 515 Eur 6 476 Eur 316 Eur 77,50 Eur 7,50 Eur 4,50 1 Eur

ÂŒĂ€YĂ&#x;MYĂ&#x;BIĂ‹Ă&#x;6ILĂ&#x;NIUĂ&#x;JEĂ&#x;NEATĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€Â?SĂ&#x;TA /LHWXYRMHMDXNXUÂ’ODLNj LQWHQV\YLDLSOXĂ…DVHULDOR Ă„kHUQRE\OLVÂłNĂ‘U\ELQz JUXSz3HQNLĂ˜GDOLĂ˜VH ULDOjDSLHWUDJHGLMjkHU QRE\O\MHNXULDYLHQDGL GĂ?LDXVLĂ˜-$9WHOHYL]LMĂ˜ +%2JDUVzMDQWLEUDQJLDLV LUDPELFLQJDLVVHULDODLV

0$PEUD]RQXRWU

Kinas

PJHJXĂ?zVGĂ&#x;

I nd r Ä— VA I N A L AV I ÄŒI ĹŞ T Ä– LR korespondentÄ—

Ĺ i kompanija sukĹŤrÄ— tokius serialus kaip „Sopranai: Mafijos kronika“, „ŠeĹĄios pÄ—dos po Ĺžeme“, „SostĹł karai“ arba „VakarĹł pasaulis“. Serialo „Černobylis“ filmavimo metu sostinÄ—je galima sutikti viso pasaulio kino gerbÄ—jams paŞįstamus aktorius. Seriale sovietĹł mokslininkÄ… ValerijĹł LegasovÄ…, kurÄŻ Kremlius paskyrÄ— tirti tragedijÄ…, vaidina Jaredas Harrisas (56 m.), labiausiai Ĺžinomas dÄ—l vaidmens seriale „Mad Men. Reklamos vilkai“. Pastaraisiais metais J.Harrisas vaidino filmuose „Šerlokas Holmsas. Ĺ eĹĄÄ—liĹł Ĺžaidimas“ ir „Linkolnas“. „AnksÄ?iau nesu buvÄ™s Lietuvoje ar Vilniuje. Jei matote gatvÄ—mis vaikĹĄtinÄ—jantÄŻ ir su savimi besikalbantÄŻ keistuolÄŻ, tai – aĹĄâ€œ, – apie tai, kaip vyksta teksto mokymosi procesas, ĹĄmaikĹĄtavo aktorius.

$NWRULDL-+DUULVDV NDLUzMH LU66NDUVJDUGDVJ\UzOLHWXYLĂ…NjPDLVWj

GerĹł ÄŻspĹŤdĹžiĹł J.Harrisui paliko ir Kaunas: „Ten praleidau savaitÄ™, graĹžus miestas.“ Paklaustas, ar ĹžmonÄ—s Lietuvoje jÄŻ atpaŞįsta, paĹĄnekovas tikino: ne. Jis dĹžiaugÄ—si, kad tai anaiptol nÄ—ra nuvilianti patirtis, mat visÄ… gyvenimÄ… jam teko taikytis su nuolatiniu dÄ—mesiu vieĹĄumoje. Apie tai, ar jauÄ?ia Vilniuje sovietmeÄ?io dvasios dvelksmÄ…, kino legenda kalbÄ—jo taip: „PusÄ™ metĹł teko gyventi BudapeĹĄte, ten jauÄ?iamos tokios sovietinÄ—s pagirios, o Ä?ia ĹžmonÄ—s draugiĹĄki, visur labai ĹĄvaru.“ Tokiuose filmuose kaip „KerĹĄytojai“ ir „Nimfomanė“ vaidi-

nÄ™s Stellanas Skarsgardas (66 m.) teigÄ—, kad dĹžiaugiasi dirbdamas mĹŤsĹł ĹĄalyje ir jam itin patinka lietuviĹĄka virtuvÄ—. „Kaip jĹŤs vadinate tÄ… ĹĄaltÄ… burokÄ—liĹł sriubÄ…?“ – klausÄ— jis ĹžurnalistĹł, o iĹĄgirdÄ™s, kad tai ĹĄaltibarĹĄÄ?iai, dar kartÄ… patikino, jog Lietuvoje tai vienas mÄ—gstamiausiĹł jo patiekalĹł. Anot aktoriaus, maistas Vilniuje puikus, o gerĹł restoranĹł – apstu. Aktorius teigÄ—, kad Lietuva jam labai patiko, bet paklaustas, ar vyktĹł Ä?ia atostogĹł, lakoniĹĄkai iĹĄsisuko nuo atsakymo, kad tikriausiai vyktĹł ten, kur jam nÄ—ra tekÄ™ lankytis.

.AUĂ&#x;JAUĂ&#x;SIĂ&#x;MUĂ&#x;ZIĂ&#x;KOSĂ&#x;ALĂ&#x;BUĂ&#x;MAI

¡¾VPAĂ&#x;SAĂ&#x;KOS¨ ¡!RĂ&#x;BAĂ&#x;TA¨ *UXSzĂ„$UEDWDÂłJ\YXRMDMDX PHWĂ˜ÂąQHSDYDUJGDPDNXULD MDXWULDVQXRĂ…LUGXPRQDNWLQLĂ˜ DSPjVW\PĂ˜LULOJHVLRSLOQDV GDLQDVNXULRVWXULJDOLUQH IDQWDVWLĂ…NDLGLGHOÂ’EHWQXRODWLQÂ’ NODXV\WRMĂ˜UDWj1HWQHVLNODXVLXV Ă…LRDOEXPRQRUzMRVLVSzWLNDG Ă„VHQRĂ…XQVQDXMĂ˜WULXNĂ˜QHLĂ…PR N\VLÂłWDmLDXSDVLNODXVÂ?VWXR VXDEHMRML/DELDXVLDLGzOLQWHUQHWH MDXJDQDSODmLDLSDVNOLGXVLRV GDLQRVĂ„,OLXPLQDFLMDÂłNXULRMH VLQWH]DWRULĂ˜JDUVĂ˜NXUNDV GDXJLDXQHLÂ’SUDVWDĂ…LDLJUXSHLR DOEXPRSDEDLJRMHGDUSULNOLMXRWD Ă…RNLĂ˜PX]LNRVYHUVLMDVXNXUWD Ă?LQRPĂ˜GLGĂ?zMĂ˜Ă„*6SRW'-VÂł'DU SULHĂ…NHOHULXVPHWXVJUXSzV JHUEzMDPVWDLWLNULDXVLDLEĂ‘WĂ˜ DWURGÂ?O\JĂ…YHQWYDJ\VWz%HW ODLNDLNHLmLDVLGDXJHOLVJUXSLĂ˜YLV GUjVLDXHNVSHULPHQWXRMDLUODXĂ?R VDYRVNDPEHVLRUzPXVÂąQXRÂ’ NRPHUFLQÂ’Ă…YHGLĂ…NjVNDPEHVÂ’ SDVXNXVLĂ˜ODWYLĂ˜Ă„%UDLQVWRUPÂłLNL YLVLĂ…NDLQHWLNzWĂ˜JDUVĂ˜QDXMDXVLD PHDOEXPHSDĂ?zUXVLĂ˜EULWĂ˜ Ă„$UFWLF0RQNH\V³Ä$UEDWDÂł UHLNLDSULSDĂ?LQWLQXRSDVLULQNWR NHOLRQXNU\SVWDWUXPSDPOzWDLLU DWVDUJLDL7DLSNDLNXULRVH GDLQRVH Ă„%HS\NmLR³Ä-Ă‘VĂ˜ ODEDVÂł DWVLUDGRNXUNDVGDXJLDX HQHUJLMRVLUXĂ?XRPLQĂ˜Â’SDY\] GĂ?LXLEULWĂ˜Ă„&ROGSOD\ÂłHXIRULĂ…NXV SULHGDLQLXVQHLLĂ…Ă…LRVOLHWXYLĂ˜ JUXSzVEXYRJDOLPDWLNzWLV%HW

WRNLRVGDLQRVNDLSĂ„7UDXNMXRV SHUNĂ‘QDLV³Ä0XUDNDPLVUĂ‘NRÂł Ă„$Ă…GDUJ\YDV³Ä-LWXULGRYDQjÂł QXUDPLQVWXRVNXULHSULSUDWRSULH VHQRVLRVĂ„$UEDWRVÂł3DJDOĂ„)RMHÂł GDLQjSDVLYDGLQXVLJUXSzLUWROLDX LĂ…OLHNDĂ…YHOQLDLSRHWLĂ…NDOHQJYDL PHODQFKROLĂ…NDURPDQWLĂ…NDLUMDX NL-LÂąNDĂ?NDVSHUYLGXUÂ’WDUSĂ„.HLV WXROLĂ˜WHDWURÂłLU$QGULDXV0D PRQWRYR.XULDQWLPX]LNjVXVL JzUXVLjÂ’NRQHYLVĂ˜QHGLGHOLĂ˜/LH WXYRVJ\YRVPX]LNRVNOXEĂ˜VLH QDV3DSUDVWjEHMRNLĂ˜LĂ…VLGLUEL QzMLPĂ˜NYHSLDQmLjGUDXJ\VWHLU DWYLUDLVSRNDOELDLVLNLSDU\mLĂ˜7DLS NDUWDLVÂąLUMDXNLHNQX]XOLQWDLV Ă…DEORQDLV1HLĂ…HVPzVĂ…LJUXSzMDX QHEHSDVLNHLV7XUEĂ‘WLUQHUHLNLD ÂŒVERĂ“TIĂ“NIĂ“MASÓ§ÓĂ“IšÓ

¡-IĂ&#x;XEDĂ&#x;"LESĂ&#x;SING¨ *UOĂ&#x;ZASĂ&#x;-ARĂ&#x;TIN 'DLQLQLQNDVJLWDULVWDVPX]LNRV NĂ‘UzMDV-XR]DV0DUWLQNzQDV SDVLYDGLQÂ?V-XR]X0DUWLQ Ă…Â’PHW GDO\YDYRĂ„(XURYL]LMRVÂłDWUDQNRMH LUQHWJLSHUĂ?HQJzYLHQRHWDSR EDUMHUj‘/LVDERQjMLVQHLĂ…Y\NR ÂąWDmLDXWDPWLNUXEĂ‘GXĂ„(XURYL ]LMRMHÂłYLVGzOWRGDO\YDYR0DĂ?DL NDVWDLĂ?LQRWDmLDXGDLQRMHĂ„:KHQ :HÂśUH2OGÂłNXULj,HYD=DVLPDXV NDLWzVDYDLWJDOÂ’GDLQDYRPLOLMR QDPVHXURSLHmLĂ˜VNDPEzMR-XR]R Â’UDĂ…\WLJLWDURVJDUVDL6FHQRMHMLV ÂąWLNUDLQHQDXMRNDV0HORPDQDLMÂ’ Â’VLPLQzNDLSÂ’GRPLRVGĂ?LD]R LUQH WLN JUXSzVĂ„,Q6HDUFKÂłQDUÂ’WDmLDX Ă…LDPHGHELXWLQLDPHVROLQLDPH DOEXPH-XR]DVQHULDÂ’SRSPX]LNRV

YDQGHQLV-XRVHMLVEHMHLUJL\UD SDNDQNDPDLSDSODXNLRMÂ?VÂąJURMD VX9DLGX%DXPLOD'RQDWX 0RQWY\GX0RQLTXH*LUPDQWH 9DLWNXWHLUNLWDLVĂ?LQRPDLV DWOLNzMDLVQHYLHQDPMĂ&#x2DC;\UD SDUDĂ&#x2026;Â?VGDLQĂ&#x2DC;3DJDOLDXÂ&#x2019;VFHQRV SULHNÂ&#x2019;Ă?HQJWLQXVSUHQGÂ?V WULVGHĂ&#x2026;LPWPHWLVQHQXYLOLDĂ&#x201A;YLHVL PHODQFKROLMDĂ&#x2026;YHOQXVDXVLDL PLHODVEDOVDVQHNYDLOLWHNVWDL ÂąWDLPX]LNDNXULQzUDUzNVPLQJD DULWLQU\Ă&#x2026;NLEHWSDUDĂ&#x2026;\WDNXUNDV Â&#x2019;GRPLDXLUVXEWLOLDXQHLGDXJHOLV Ă&#x2026;LĂ&#x2DC;GLHQĂ&#x2DC;OLHWXYLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;UDGLMRKLWĂ&#x2DC; %HYHLNYLVRVGDLQRVÂąOLHWXYLĂ&#x2DC; NDOEDLĂ&#x2026;VN\UXVĂ&#x201E;(XURYL]LMRVÂł DWUDQNRMHVNDPEzMXVLjĂ&#x201E;'RQÂśW *LYH8SÂłLUNLHNWDPVHVQLR VNDPEHVLRĂ&#x201E;<RX'RQÂśW.QRZ0HÂł %HYHLNYLVRVÂąVXIOHUXRMDQmLRV NDGDNXVWLQHJLWDUDLUVNRQLQJDLV HOHNWURQLQLDLVJDUVDLVJLQNOXRWDV -XR]DV/LHWXYRMHJDOzWĂ&#x2DC;EĂ&#x2018;WLEULWĂ&#x2DC; SRSĂ?YDLJĂ?GzV(GR6KHHUDQR DQWULQLQNDV7LHVDUDPLDVLU VDXOzWDVGDLQDV WRNLDVNDLS Ă&#x201E;9DLN\VWzVNLHPHÂł DOEXPR SDEDLJRMHNHLmLDGXQHWLNzWXPDL /LĂ&#x2018;GQDÂ&#x2019;JDQDDJUHV\YĂ&#x2DC;VNDPEHVÂ&#x2019; SHUHLQDQWLGDLQDĂ&#x201E;.RPHQWDUDLÂł DSLHNRPHQWDUXVLQWHUQHWHNjJL GDXJLDX DWVNOHLGĂ?LDNDGĂ&#x2026;LRDWOL NzMRJDOYRMHQHWUĂ&#x2018;NVWDLULURQLMRV RSDVNXWLQLVNĂ&#x2018;ULQ\VĂ&#x201E;7ROXPRMMDX Ă&#x2026;YLQWD³¹JUDĂ?XVHNVSHULPHQWDV VXNHOLDLVVOXRNVQLDLVVXGzOLRWX -XR]RYRNDOXDWVLVDNLXVYLVĂ&#x2DC; PX]LNRVLQVWUXPHQWĂ&#x2DC;IRQXL SDVLULQNXVQDNWLQLXVPLĂ&#x2026;NRJDUVXV .DG-XR]DVSRSXOLDUXPXJDOzWĂ&#x2DC; SDVLY\WLDUSUDOHQNWL9DLGj 'RQDWjDUNLWXVVDYRĂ&#x201E;GDUEGD YLXVÂłPDĂ?DLWLNzWLQDÂąĂ&#x2026;LPX]LND WLHVLRJDWURGRSHUQHO\JLQWURYHU WLĂ&#x2026;ND%HW/LHWXYRMHWRNLRVJDQD QHEDQDOLRVSRSPX]LNRVWLNUDL QzUDSHUGDXJÂąĂ&#x2026;LRVGDLQRV WXUzWĂ&#x2DC;UDVWLVDYRQLĂ&#x2026;j Â&#x152;VERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;§Ă&#x201C;Ă&#x201C;IšĂ&#x201C; 2AĂ&#x201C;MĂ&#x2026;Ă&#x201C;NASĂ&#x201C;:ILĂ&#x201C;NYS


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x201A;DNLĂ&#x2DC;UDMRQRJ\YHQWRMDVXĂ?VXJDXWDVĂ?XYLVWXUzVVXPRNzWLQHPHQNjEDXGj

"ANDwĂ&#x;TEISINTISĂ&#x;SKURĂ&#x;DU 6XmLXSWDVEUDNRQLHULDXMDQWLVĂ&#x201A;DNLĂ&#x2DC;UDMRQRJ\YHQWR MDVEDXGRVEDQGzLĂ&#x2026;YHQJWLVNĂ&#x2DC;VGDPDVLVDSOLQNRVDX JLQLQNDPVVXQNLXJ\YHQLPXWDmLDXMDPQHSDY\NR L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Ĺ akiĹł rajono agentĹŤros aplinkosaugininkai sulaukÄ&#x2014; Sudargo pasienio kontrolÄ&#x2014;s punkto pareigĹŤnĹł skambuÄ?io. PasienieÄ?iai teigÄ&#x2014;, kad Lietuvos ir Rusijos sienÄ&#x2026; stebinÄ?ios kameros uĹžfiksavo Nemuno senvagÄ&#x2014;je neleistinu bĹŤdu Ĺžuvis gaudantÄŻ vyriĹĄkÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;NuvaĹžiavÄ&#x2122; ÄŻ RamoniĹĄkiĹł kaimÄ&#x2026; upÄ&#x2014;je radome ant dviejĹł kuolĹł iĹĄtiestÄ&#x2026; tinklÄ&#x2026;. Toks mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jiĹĄkos Ĺžvejybos bĹŤdas yra draudĹžiamasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; aplinkosaugininkai. PareigĹŤnai sulaikÄ&#x2014; tinklo savininkÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 55 metĹł BurgaiÄ?iĹł kaimo

gyventojÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ir suskaiÄ?iavo nelegalĹł jo laimikÄŻ. Su meĹĄkere tingÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s pasÄ&#x2014;dÄ&#x2014;ti kaimietis buvo sugavÄ&#x2122;s septynis plakius, tris karĹĄius, dvi raudes ir vienÄ&#x2026; karosÄ&#x2026;. Brakonieriui teko raĹĄyti pasiaiĹĄkinimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tinklu gaudĹžiau Ĺžuvis savo reikmÄ&#x2014;ms dÄ&#x2014;l sunkios materialinÄ&#x2014;s padÄ&#x2014;tiesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tikino bedarbis. Aplinkosaugininkai pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, kad sunkus gyvenimas nesuteikia teisÄ&#x2014;s paĹžeidinÄ&#x2014;ti ÄŻstatymus. Brakonieriui uĹž neteisÄ&#x2014;tÄ&#x2026; ĹžvejybÄ&#x2026; buvo suraĹĄytas administracinio nusiĹžengimo protokolas. PaĹžeidÄ&#x2014;jas turÄ&#x2014;s sumokÄ&#x2014;ti 120â&#x20AC;&#x201C; 300 eurĹł baudÄ&#x2026; ir uĹž ĹžuvĹł iĹĄtekliams padarytÄ&#x2026; ĹžalÄ&#x2026; atlyginti 195 eurus.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame UAB KAEFER generalinÄŻ direk toriĹł EugenijĹł SliŞį dÄ&#x2014;l mylimos mamos mir ties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014;. Lietuvos ĹĄilumos tiekÄ&#x2014;jĹł asociacija

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l brangaus tÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame KonsultacinÄ&#x2014;s poliklinikos skyriaus gydy tojÄ&#x2026; chirurgÄ&#x2026;, Nacionalinio vÄ&#x2014;Ĺžio instituto darbuotojÄ&#x2026; KÄ&#x2122;stutÄŻ BarĹĄtÄŻ bei jo ar timuosius. Nacionalinio vÄ&#x2014;Ĺžio instituto bendruomenÄ&#x2014;

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VĹĄÄŽ Vilniaus gimdymo namĹł NÄ&#x2014;ĹĄÄ?iĹł jĹł priÄ&#x2014;mimo ir gimdymo skyriaus gydy tojÄ&#x2026; akuĹĄerÄŻginekologÄ&#x2026; KÄ&#x2122;stutÄŻ Ĺ klÄ&#x2014;riĹł dÄ&#x2014;l mylimo TÄ&#x2014;velio mir ties. VĹĄÄŽ Vilniaus gimdymo namĹł kolektyvas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VUL Santaros klinikĹł Pilvo chirurgijos centro gydy tojÄ&#x2026; ValdemarÄ&#x2026; JotautÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mamy tÄ&#x2014;s mir ties. Bendradarbiai

Netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame UAB â&#x20AC;&#x17E;SK Impeks Medicinos diagnostikos centrasâ&#x20AC;&#x153; darbuotojÄ&#x2026; ValdemarÄ&#x2026; JotautÄ&#x2026;.

POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

)¸Ă&#x;UGĂ&#x;NIESĂ&#x;I¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;ELĂ&#x;NIUĂ&#x;Kg 7DXUDJzVUDMRQRĂ&#x201A;LOLQzV JLULQLQNLMRVHLJXO\V5L PDQWDV1DXMRNDVLĂ&#x2026;JHO EzMRWDXULRMRHOQLRMDX QLNOÂ&#x2019;0LĂ&#x2026;NHNLOXVJDLVUXL HOQLXNDVEXYRDSVXSWDV XJQLHVGXREzMHSULVL VSDXGÂ?VSULHĂ?HPzV â&#x20AC;&#x17E;Paprastai gesindami gaisrÄ&#x2026; saugomÄ&#x2014;s, kad neapdegtume patys, o pastebÄ&#x2014;ti gyvĹŤnĹł jaunikliĹł faktiĹĄkai neÄŻmanoma. Kaip ugnÄŻ gesinantis eigulys atkreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ elniukÄ&#x2026;, sunku pasakyti. Tai â&#x20AC;&#x201C; tikras Ĺžygdarbisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ValstybiniĹł miĹĄkĹł urÄ&#x2014;dijos MiĹĄko Ĺželdinimo ir apsaugos inĹžinierius Saulius AustreviÄ?ius. SuaugÄ&#x2122; gyvĹŤnai paprastai pasitraukia nuo gaisro Ĺžidinio, lieka tik jaunikliai. Žōsta ir ant ĹžemÄ&#x2014;s perintys paukĹĄÄ?iai, sudega jĹł lizdai. Ugnis nusineĹĄa ir smulkiĹł gyviĹł â&#x20AC;&#x201C; varliagyviĹł, vabalĹł, voragyviĹł â&#x20AC;&#x201C; gyvybÄ&#x2122;. TauragÄ&#x2014;s miĹĄkuose daugiau nei per 50 valandĹł kilo net septyni miĹĄko gaisrai, iĹĄdegÄ&#x2014; daugiau kaip 6 ha miĹĄko paklotÄ&#x2014;s.

Ă&#x201A;LVHOQLXNDVEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;Ă?XYÂ?VOLHSVQRVHMHLJXMRQHEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;SDVWHEzMÂ?VHLJXO\V

Bendromis tauragiĹĄkiĹł pajÄ&#x2014;gomis visi gaisrai uĹžgesinti. â&#x20AC;&#x17E;VisĹł gaisrĹł Ĺžidinys â&#x20AC;&#x201C; prie bendro naudojimo kelio, vedanÄ?io per puĹĄynus. Tai reiĹĄkia, jog turime padegÄ&#x2014;jÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apgailestavo S.AustreviÄ?ius ir pridĹŤrÄ&#x2014;, kad per 20 darbo metĹł tokio atvejo nÄ&#x2014;ra buvÄ&#x2122;: tokie daĹžni gaisrai negali bĹŤti atsitiktinumas. Pagautam padegÄ&#x2014;jui grÄ&#x2014;stĹł teismas ir ieĹĄkinys, virĹĄijantis 100 tĹŤkst. eurĹł. (ELTA, LR)

+IĂ&#x;LOĂ&#x;Ă&#x;MI¸Ă&#x;KOĂ&#x;GAISĂ&#x;RĂ&#x2039; â&#x2013; Ă&#x201A;LDLVPHWDLVLNLJHJXĂ?zV GLHQRV/LHWXYRVPLĂ&#x2026;NXR VHNLORJDLVUĂ&#x2DC;KHN WDURSORWH,Ă&#x2026;MĂ&#x2DC;ÂąPLĂ&#x2026;NR JDLVUĂ&#x2DC;SULYDmLXRVHPLĂ&#x2026;NXR VHKHNWDURSORWH â&#x2013;  5HJLRQLQLĂ&#x2DC;SDGDOLQLĂ&#x2DC;SULHĂ&#x2026; JDLVULQzVNRPDQGRVEHLPLĂ&#x2026; NĂ&#x2DC;SDUHLJĂ&#x2018;QDLÂ&#x2019;JDLVUDYLHWHV Y\NRGDXJLDXQHLNDUWĂ&#x2DC;

+RAUĂ&#x;PIgĂ&#x;AVAĂ&#x;RIĂ&#x;JgĂ&#x;SUĂ&#x;KwĂ&#x;LwĂ&#x;GIRĂ&#x;TAS 9LVLĂ&#x2026;NDLJLUWDVYDLUXRWR MDV.DLĂ&#x2026;LDGRULĂ&#x2DC;UDMRQH UzĂ?zVLÂ&#x2019;VWXOSjÂąDXWR PRELOLVXĂ?VLGHJzRMR YLGXMHOLNRÂ&#x2019;NDOLQWDVNH OHLYLVĂ&#x152;PRJĂ&#x2DC;SDY\NRLĂ&#x2026; JHOEzWLEHWMLVDSGHJz LUSDWHNRÂ&#x2019;UHDQLPDFLMj NelaimÄ&#x2014; ÄŻvyko antradienio vakare apie 20 val. 35 min., KaiĹĄiadoriĹł rajone, kelyje Jonavaâ&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝asliaiâ&#x20AC;&#x201C;Kalniniai Mijaugonys. GirtutÄ&#x2014;lis 44 metĹł vyras, vairuodamas â&#x20AC;&#x17E;Renault Meganeâ&#x20AC;&#x153;, nepasirinko saugaus greiÄ?io, tiesiame kelio ruoĹže nesuvaldÄ&#x2014; automobilio â&#x20AC;&#x201C; jis nuvaĹžiavo nuo kelio ir atsitrenkÄ&#x2014; ÄŻ elektros stulpÄ&#x2026;.

7DLSSRDYDUL MRVLUNLOXVLR JDLVURDWUR GzĂ&#x201E;5HQDXOW 0HJDQHÂł

Po susidĹŤrimo automobilis uĹžsidegÄ&#x2014;, jame buvo prispaustas 45 metĹł keleivis. ÄŽ ÄŻvykio vietÄ&#x2026; buvo iĹĄkviesti ne tik policijos patruliai su greitosios pagalbos medikais, bet ir ugniagesiai. IĹĄvaduotam keleiviui nustaty-

ta daugybÄ&#x2014; kĹŤno nudegimĹł. Jis gydomas reanimacijos skyriuje. AutomobilÄŻ vairavÄ&#x2122;s vyras, kuriam nustatytas sunkus girtumas â&#x20AC;&#x201C; 2,94 promilÄ&#x2014;s, nesuĹžeistas. Jis uĹždarytas ÄŻ policijos areĹĄtinÄ&#x2122;. (â&#x20AC;&#x17E;Lrytas.ltâ&#x20AC;&#x153;)

'AISĂ&#x;RgĂ&#x;MI¸Ă&#x;KEĂ&#x;Â?Ă&#x20AC;IEBwĂ&#x;NUOĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;KA 5Ă&#x2018;NDOLDLVNDXGĂ?LDLVPR JzPHmLDPSXĂ&#x2026;\QXL %HYHLNQHDEHMRMDPDÂą JDLVUjVXNzOzQXPHVWD UXVHQDQWLQXRUĂ&#x2018;ND-L Â&#x2019;SOLHVNzXJQÂ&#x2019;NXULVX QDLNLQRPDĂ?GDXJ DUĂ&#x2DC;PLĂ&#x2026;NRSDNORWzV

8JQLDJHVLĂ&#x2DC;QXRWU

$SOLQNRVDXJLQLQNĂ&#x2DC;QXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro kolektyvas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame NeÄŻgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SocialinÄ&#x2014;s apsaugos ir darbo ministerijos Ĺ iauliĹł 3-iojo teritorinio skyriaus vedÄ&#x2014;jÄ&#x2026; EligijĹł KaunaitÄŻ. NeÄŻgalumo ir darbingumo nustatymo tar nyba prie SocialinÄ&#x2014;s apsaugos ir darbo ministerijos

LekÄ&#x2014;Ä?iĹł kaimo (Ĺ akiĹł r.) gyventojas, antradienÄŻ apie 5 val. ryto vaĹžiuodamas ÄŻ darbÄ&#x2026;, pastebÄ&#x2014;jo uĹž kapiniĹł iĹĄ puĹĄyno kylanÄ?ius dĹŤmus ir iĹĄkvietÄ&#x2014; ugniagesius. Liepsna ritosi paĹžeme, griebdama vis didesnÄŻ paklotÄ&#x2014;s plotÄ&#x2026;, apdegindama ĹĄimtameÄ?iĹł puĹĄĹł kamienĹł apaÄ?iÄ&#x2026;. Gaisras buvo malĹĄinamas bemaĹž keturias valandas. â&#x20AC;&#x17E;Pirminiais duomenimis, ne-

0LĂ&#x2026;NHSULH/HNzmLĂ&#x2DC;NDLPRÂ&#x2019;VLSOLHVNXVÂ&#x2019;JDLVUjXJQLDJHVLDLJHVLQRYDODQGDV

laimÄ&#x2014; kilo dÄ&#x2014;l neatsargaus rĹŤkymo, iĹĄvakarÄ&#x2014;se numestos cigaretÄ&#x2014;s. Vietos gyventojai pasakojo, jog ĹĄioje vietoje jaunimas daĹžnai renkasi parĹŤkyti. Radome primÄ&#x2014;tytĹł tuĹĄÄ?iĹł cigareÄ?iĹł pakeliĹł ir nuorĹŤkĹł. Dvejus metus Ĺ akiĹł rajone nebuvo miĹĄ-

kĹł gaisrĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ugniagesiai. â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; kalbinti LekÄ&#x2014;Ä?iĹł gyventojai patvirtino, jog prie pat puĹĄyno, aikĹĄtelÄ&#x2014;je prie kapiniĹł, nuolat mato rĹŤkaliĹł: â&#x20AC;&#x17E;Jaunimas sÄ&#x2014;di automobiliuose, rĹŤko ir, matyt, mÄ&#x2014;to nuorĹŤkas kur pakliĹŤva.â&#x20AC;&#x153;


REKLAMA

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI PERKA ÄŽvairĹŤs automobiliai

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

2018-04-30 UAB â&#x20AC;&#x17E;Biltransâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 302572953, Erfur to g. 1, Vilnius) 2018-05-28 12.30 val. Vilniaus iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Lideresâ&#x20AC;&#x153;, miesto 29-ajame notaro biure (Ĺ ei-

Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalaDND AUTOLAUĹ˝YNAS perka auto- vimai pateikiami iki 2018-06-25. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti mobilius: vaĹžiuojanÄ?ius, nevaĹžiuo- dokumentus ir tur tÄ&#x2026;. Sudarytos sutar tys su UAB â&#x20AC;&#x17E;Biltransâ&#x20AC;&#x153; nebus janÄ?ius, dauĹžtus. Atsiskaitome iĹĄ vykdomos. karto, iĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 604 08 492.

myniĹĄkiĹł g. 21, Vilnius) bus skelbiamas RĹŤtos Ĺ˝ielienÄ&#x2014;s (gim. 194707-08), mirusios 2018-05-03, testamentas.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Skubiai reikalingas spaudos platintojas Stoties rajone Vilniuje. Vilnius, tel. (8 5) 274 3777

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PERKA

UĹžsienio investicijĹł ÄŻmonÄ&#x2014; Lietuvoje perka miĹĄkÄ&#x2026; (miĹĄko ĹŤkio paskirties sklypus) arba birĹžes iĹĄsikirsti. Tel. +370 625 65 366.

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS Vairuotojams

IeĹĄkome tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojĹł dirbti Europoje ir marĹĄrutu LT-DKDE-LT. Kreiptis: tel. 8 698 44 665 Antanas, tel. 8 616 98 928 - Algis.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas â&#x20AC;&#x201C;butas, namas. Konsultacijos. Aujama-credit, tel. 8 600 69 691. Paskolos. IĹĄperkame jĹŤsĹł skolas iĹĄ antstoliĹł, padengiame kitokias skolas ÄŻkeiÄ?iant nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Aujama-Credit, tel. 8 620 33 777.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;̧ IĂ&#x;MAI ÄŽVAIRĹŞS

2018 m. balandĹžio 24 dienos bendrovÄ&#x2014;s vienintelio akcininko sprendimu, pradedama UAB â&#x20AC;&#x17E;IOW Balticâ&#x20AC;&#x153;, juridinio asmens kodas 301141697, buveinÄ&#x2014; GeleĹžinio Vilko g. 2, LT-03150 Vilnius, duomenys apie bendrovÄ&#x2122; kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre, likvidavimo procedĹŤra. Likvidatorius Juozas Dzekunskas. Adresas susiraĹĄinÄ&#x2014;jimui: UAB â&#x20AC;&#x17E;Jupogaâ&#x20AC;&#x153;, RotuĹĄÄ&#x2014;s a. 14/2, LT-67424 Alytus, el. paĹĄtas juozas.jupoga@gmail.com, mob. tel. +370 685 67 424. 2018-04-30 Viktoro Lavutos ÄŻmonei (ÄŻ. k. 123002424, Parko g. 22-1, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Lideresâ&#x20AC;&#x153;, Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-06-25. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir tur tÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su Viktoro Lavutos ÄŻmone ne'EGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTE¨Ă&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAIĂ&#x; bus vykdomos. 3 . / $ 6 7 1 ( 5 Ă&#x201A; 0 8 2 ' , x % - *


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

Ă&#x;PJHJXĂ?zVG REIKALAVIMO TEISIŲ PARDAVIMAS BAB ĹŞkio bankas (toliau â&#x20AC;&#x201C; Bankas) bankroto administratorius skelbia vieĹĄÄ&#x2026; konkursÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Ĺžemiau nurodytĹł reikalavimo teisiĹł pardavimo: Nr.

Skolininkas

Skolos suma

1.

EinorienÄ&#x2014; Marija

1 993 221,82 EUR

2.

GrigalienÄ&#x2014; Zita

46 587,06 EUR

3.

KaĹĄelionytÄ&#x2014; Viktorija

2704,65 EUR

4.

LengvinaitÄ&#x2014; AuĹĄra

759,92 EUR

5.

Putrius Laurynas

4354,29 EUR

6.

ValiukeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; Monika

1968,79 EUR

7.

Vizgaudis Vladimiras Vladas 1079,4 EUR

Suinteresuoti asmenys dÄ&#x2014;l papildomos informacijos pateikimo turi kreiptis Ĺžemiau nurodytais kontaktais: Andrius Grigas (tel. +370 5 232 70 72, el. paĹĄtas a.grigas@ub.lt) PotencialiĹł pirkÄ&#x2014;jĹł pasiĹŤlymai dÄ&#x2014;l aukĹĄÄ?iau nurodytĹł reikalavimo teisiĹł ÄŻsigijimo gali bĹŤti pateikti el. paĹĄtu a.grigas@ub.lt iki 2018 m. geguĹžÄ&#x2014;s 31 d. 10.00 val. Ĺ is skelbimas nÄ&#x2014;ra laikytinas vieĹĄa oferta, ir Bankas turi teisÄ&#x2122; vienaĹĄaliĹĄkai sprÄ&#x2122;sti dÄ&#x2014;l proceso eigos, pasiĹŤlymĹł vertinimo kriterijĹł ir bet kurioje proceso stadijoje nutraukti reikalavimo teisiĹł pardavimo procesÄ&#x2026;. (UĹžs. 18AVI4-245)

SuĹĄaukti SodininkĹł bendrijos â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iburysâ&#x20AC;&#x153; nariĹł susirinkimÄ&#x2026; 2018 m. geguĹžÄ&#x2014;s 30 d. SB â&#x20AC;&#x17E;Pragiedruliaiâ&#x20AC;&#x153; kontoros patalpose, adresu PragiedruliĹł sodĹł 6-oji g. 9, 19 val. ir planuojamoje darbotvarkÄ&#x2014;je numatyti ĹĄiuos klausimus: Bendrijos valdybos veiklos ir 2017 metĹł ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł tvirtinimas. 2017 m. revizijos akto tvirtinimas. PlanuojamĹł 2018 metĹł iĹĄlaidĹł tvirtinimas. Kiti einamieji klausimai. Su siĹŤlomais sprendimĹł projektais galima susipaĹžinti birĹželio 10 d. nuo 19.30 iki 19.45 val. adresu Ĺ atrijos Raganos g. 122, Vilniuje. PraneĹĄimÄ&#x2026; skelbti skelbimĹł lentoje ir kitose gerai matomose bendrijos vietose, taip pat praneĹĄti visiems bendrijos nariams elektroniniu paĹĄtu bei praneĹĄimÄ&#x2026; skelbti dienraĹĄtyje â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153;. Nesusirinkus kvorumui, susirinkimÄ&#x2026; laikyti neÄŻvykusiu ir pakartotinÄŻ nariĹł susirinkimÄ&#x2026; tais paÄ?iais klausimais suĹĄaukti 2018 m. birĹželio 14 dienÄ&#x2026;. BYLOS

2018-05-04 UAB â&#x20AC;&#x17E;Litoilaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 303189203, buveinÄ&#x2014; Ĺ alÄ?ininkĹł r. sav., Ĺ niĹŤrĹł k.) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Lideresâ&#x20AC;&#x153;, Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-06-29. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su UAB â&#x20AC;&#x17E;Litoilaâ&#x20AC;&#x153; nebus vykdomos. 2018-05-03 ArtĹŤro Dalibogo PÄŽ (ÄŻ. k.186227847, buveinÄ&#x2014; Vilniaus m. sav., DaniliĹĄkiĹł k.) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Lideresâ&#x20AC;&#x153;, Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-06-24. ÄŽmonÄ&#x2014;s savininkas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su ArtĹŤro Dalibogo PÄŽ nebus vykdomos. 2018-05-03 Accounting IQ, UAB (ÄŻ. k. 302442504, buveinÄ&#x2014; Ĺ˝algirio g. 114, Vilnius) iĹĄkelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;Lideresâ&#x20AC;&#x153;, Konstitucijos pr.12, Vilnius, tel. (8 5) 273 4773. KreditoriĹł reikalavimai pateikiami iki 2018-06-29. ÄŽmonÄ&#x2014;s vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtÄ&#x2026;. Sudarytos sutartys su Accounting IQ, UAB, nebus vykdomos. DINGÄ&#x2DC; ANTSPAUDAI

PrarastÄ&#x2026; apvalĹł antspaudÄ&#x2026; su uĹžraĹĄu UAB Vadybos ir psichologijos (VIP) institutas (ÄŻ. k. 301809538) laikyti negaliojanÄ?iu nuo 2018-05-15. PrarastÄ&#x2026; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;GerovÄ&#x2014;s inovacijosâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 186498026) antspaudÄ&#x2026; laikyti negaliojanÄ?iu nuo 2018-05-15. PrarastÄ&#x2026; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Gyvenimo kokybÄ&#x2014;s studijĹł centrasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 186498026) antspaudÄ&#x2026; laikyti negaliojanÄ?iu nuo 2018-05-15.

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI:

PRENUMERATA

Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; Kitose tarnybose:

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose:

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 616) 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; AuĹĄros g. 3, tel. (8 345) 60 238; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 52 532.

PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440;

VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777, (8 5) 274 3781; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 118, tel. (8 41) 52 03 04;

Kitose platinimo tarnybose: ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Raimondas Savickas, tel. 8 682 39 810; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. 8 319 56 625; BIRĹ˝UOSE â&#x20AC;&#x201C; Daina BalÄ?iĹŤnienÄ&#x2014;, tel. 8 636 34 399; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; GARGĹ˝DUOSE â&#x20AC;&#x201C; Antanas Brauklys, tel. 8 672 90 983; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; DanutÄ&#x2014; OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. 8 426 60 569, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 415) 85 761; 8 698 54 160;

KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Lilijana BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Violeta Suleymanova, tel. 8 613 63 066; MOLÄ&#x2013;TUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vidmantas Pladas, tel. 8 684 43 075; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; Loreta MarcinkeviÄ?ienÄ&#x2014;, tel. 8 623 13 250; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; Inga JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 422) 50 163;

RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. 8 616 32 475; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 13; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Jonas KalÄ&#x2014;da, tel. 8 634 35 334; UTENOJE â&#x20AC;&#x201C; RamunÄ&#x2014; KvedarienÄ&#x2014;, tel. 8 671 70 558; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Rolandas AntanaviÄ?ius, tel. 8 610 45 539. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt


HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Sunkus metas. SudÄ&#x2014;tinga diena, kupina paslapÄ?iĹł ir nenumatytĹł pavojĹł. Geriau atsiriboti nuo nereikalingo bendravimo, nesiimti svarbiĹł reikalĹł ir atsakingĹł darbĹł. Netiks pradÄ&#x2014;ti naujĹł darbĹł, priimti atsakingĹł sprendimĹł. Ne laikas ir avantiĹŤroms. VertÄ&#x2014;tĹł gilintis ÄŻ neaiĹĄkius, nesuprantamus dalykus tiek veikloje, tiek asmeniniĹł santykiĹł srityje. Gerai jausite pirmines prieĹžastis, pastebÄ&#x2014;site trĹŤkumus, klaidas. Ĺ iandien gali atsiskleisti paslaptys, susijusios su turtu, palikimu â&#x20AC;&#x201C; ir ĹžemiĹĄku, ir dangiĹĄku. TiktĹł imtis sunkiĹł, nemaloniĹł, bet privalomĹł darbĹł, ypaÄ? tĹł, kuriuos seniai atidÄ&#x2014;jote, â&#x20AC;&#x201C; ieĹĄkokite bĹŤdĹł, kaip ÄŻveikti ÄŻsisenÄ&#x2014;jusius sunkumus. Visai netinkamas laikas linksmintis, pramogauti, kÄ&#x2026; nors ĹĄvÄ&#x2122;sti. NepalankĹŤs ir meilÄ&#x2014;s pasimatymai. Blogas laikas aiĹĄkintis bet kokius santykius â&#x20AC;&#x201C; nepasiduokite tokiai provokacijai, likite taikĹŤs. Jeigu jausitÄ&#x2014;s nesmagiai, bĹŤsite prislÄ&#x2014;gti, kuo nors nepatenkinti, Ĺžinokite, kad ĹĄiandien tai geriau nei nerĹŤpestingas linksmumas, â&#x20AC;&#x201C; nepatartina netgi labai juoktis, vertinkite tai kaip ĹženklÄ&#x2026; apie gresiantÄŻ nusivylimÄ&#x2026;.

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLDSLP WLÂ&#x2019;WDULPDLEHSDJULQGRNDLSLUSHU GLGHOLVSDVLWLNzMLPDVWXRNRUHLNzWĂ&#x2DC;SDVL VDXJRWL%Ă&#x2018;NLWHLWLQDWLGĂ&#x2018;VLUVXVLNDXSÂ?UD Ă&#x2026;\GDPLVNDLmLXRGDPLGLUEGDPLVXGRNX PHQWDLVYDLUXRGDPLDXWRPRELOÂ&#x2019;7LNULQ NLWHJDXWjLQIRUPDFLMj-HLQHJDOLWHDSVL GUDXVWLMHLQHVDWHSDNDQNDPDLLQIRUPXR WLLUMHLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;VXPDQ\PRQHUHPLDVXWXRN WLQLVSDUWQHULDLQHUL]LNXRNLWH,UPDĂ?LDX Ă?DGzNLWH *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*UDĂ?LDLVSDĂ?D GDLVRSWLPLVWLĂ&#x2026;NRPLVSHUVSHNW\YR PLVEXVOHQJYDVXNODLGLQWLILQDQVĂ&#x2DC;VULW\ MHWDGEĂ&#x2018;NLWHDSGDLUĂ&#x2018;VLUQHVNXEzNLWH3L QLJLQLDPVLUWXUWRUHLNDODPVWYDUN\WLQH WLQNDPDVPHWDV\SDmQHSDWDUWLQDSDVLUD Ă&#x2026;\WLDWVDNLQJĂ&#x2DC;WXUWRGRNXPHQWĂ&#x2DC;ÂąDWLGz NLWHWDLSHQNWDGLHQLXLDUEDNLWDLVDYDLWHL 1HSDVLGXRNLWHGUDXJĂ&#x2DC;QXRPRQHLDUSDUW QHULĂ&#x2DC;VSDXGLPXL9LVLĂ&#x2026;NDLQHWLQNDDLĂ&#x2026;NLQWLV VDQW\NLĂ&#x2DC;VXDQWUjMDSXVHWDGY\NLWHOLĂ&#x2018;G QDVDUSLNWDVPLQWLVWRO\Q

Palmira KELERTIENÄ&#x2013; AstrologÄ&#x2014;

Patartina daugiau ÄŻ ĹžemÄ&#x2122; ĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti, palanku jÄ&#x2026; dirbti. Geras laikas pamatus kasti, tvoras tverti, medĹžius sodinti. Kad ir kuo uĹžsiimsite, bĹŤkite atsargesni su elektra ir elektros prietaisais, aĹĄtriais daiktais ir instrumentais. Tinka rinkti vardÄ&#x2026;, pavadinimÄ&#x2026;. Gerai daugiau judÄ&#x2014;ti, sportuoti. Palan-

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HNXUNL WHNRQNUHmLĂ&#x2DC;SODQĂ&#x2DC;MXRVWHNVGDU QHNDUWjNHLVWLÂąOLNLPRNDSUL]DLJDOLVX JULDXWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;NHWLQLPXV1HWLNzNLWHÂ&#x2019;WDNLQ JĂ&#x2DC;GUDXJĂ&#x2DC;SDĂ?DGDLVODEDLQHSDVLNOLDXNLWH MDLV%Ă&#x2018;NLWHDWVDUJĂ&#x2018;VLUDWLGĂ&#x2018;V*HULDXQLH NRQHNHLVNLWH6WLJVWHLVLQJRVLQIRUPDFLMRV WDGDWLGzNLWHNLWDLVDYDLWHLVYDUEĂ&#x2DC;VXVLWL NLPjDUDWVDNLQJRVSUHQGLPRSULzPLPj %HMHVNXEDXVUHLNDORQLHNDPQHSDWLNzNL WHÂąQHWGUDXJDVJDOLSDNHQNWL EHSLNWRV YDOLRV 1HSDWDUWLQDSDVLUDĂ&#x2026;LQzWLVYDUELĂ&#x2DC; GRNXPHQWĂ&#x2DC;WYDUN\WLMXULGLQLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC; -%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HOEzVPL QLPDOL]PDV-XNWDVNXULVDXNĂ&#x2026;WDL Ă&#x2026;RNDĂ?HPDLNULQWD"1HODLNDVXĂ?NjQRUV NRYRWLGDUEHNjQRUVÂ&#x2019;URGLQzWLVDYRYD GRY\EHL*DXWLGDO\NLQLDLSDVLĂ&#x2018;O\PDLYDU JXDUEXVQDXGLQJL%HMHJDOLSDY\N WLVXSUDVWLNDVVXNDVLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;Ă&#x2026;HIRJDOYRMH NDVNXQNXOLXRMDVXWXRNWLQLRĂ&#x2026;LUG\MH7LN DUWHLVLQJDVLĂ&#x2026;YDGDVSDGDU\VLWH"3DWDUWLQD QHSULLPWLMRNLĂ&#x2DC;VYDUELĂ&#x2DC;VSUHQGLPĂ&#x2DC;VXVL MXVLĂ&#x2DC;WLHNVXYHLNODWLHNVXĂ&#x2026;HLPD

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

ku pradÄ&#x2014;ti mokytis RytĹł kovos menĹł. Patartina neĹĄioti akmenis amuletus, palanku juos pirkti. Tinka ÄŻsigyti apsaugai ir sidabriniĹł amuletĹł, ypaÄ? su toteminiais atvaizdais. DerÄ&#x2014;tĹł prisiminti mirusiuosius. Palanku tvarkyti kapus. Atsargiau vairuokite. Nepirkite vertingos technikos. Sapnai iĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ nebuvo labai svarbĹŤs. Pildysis tik aiĹĄkĹŤs, konkretĹŤs sapnai. Gerai buvo sapnuoti draugus, giminaiÄ?ius, jei jie yra tarp gyvĹłjĹł. Nepalanku regÄ&#x2014;ti mirusÄŻ giminaitÄŻ ar draugÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; galima nelaimÄ&#x2014;, liga. Arkliai, pasagos reikĹĄtĹł palankĹł sudÄ&#x2014;tingos problemos sprendimÄ&#x2026;. Blogas Ĺženklas: jei ĹĄuo aplotĹł â&#x20AC;&#x201C; nemalonumai; jei katÄ&#x2014; apdraskytĹł â&#x20AC;&#x201C; konfliktas, katastrofa. Geras Ĺženklas: jei uĹžkristĹł paukĹĄÄ?io plunksna â&#x20AC;&#x201C; gera Ĺžinia, susitiksite seniai matytÄ&#x2026; draugÄ&#x2026;; rasti monetĹł, ypaÄ? herbu ÄŻ virĹĄĹł, â&#x20AC;&#x201C; iĹĄsisuksite iĹĄ esamĹł nemalonumĹł; rasti veidrodĹžio ĹĄukÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; painiavos atskleidimas; netyÄ?ia suĹĄlapti, vandeniu apsipilti â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: penktadienis palankus ÄŻvairiems reikalams tvarkyti, susitikimams, susitarimams.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSDODQNXV PHWDVÂąJHULDXVLDQHVLLPWLQLHNXR ULPWRLUGDXJLDXODLNRVNLUWLUDPLDPSRLO VLXLMDXNLRMHDSOLQNRMH,UPDĂ?LDXSODQXR NLWHÂąEĂ&#x2018;VLWHSULYHUVWLSDVLHOJWLNLWDLSXĂ? VLLPWLNLWDLVGDO\NDLVGzOQHWLNzWRVQDXMLH QRVQHODXNWRVXVLWLNLPR QHNYLHVWĂ&#x2DC;VYH mLĂ&#x2DC; DUNLWRNLĂ&#x2DC;QXRMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;QHSULNODXVDQmLĂ&#x2DC; SULHĂ?DVmLĂ&#x2DC;-HLLĂ&#x2026;JLUVLWHNjQRUVNRPSURPL WXRMDQmLRDSLHDUWLPjĂ?PRJĂ&#x2DC;VXWXRNWLQÂ&#x2019; QHVNXEzNLWHSDWLNzWLWDLJDOLEĂ&#x2018;WLPHODV 1HEĂ&#x2018;NLWHDWYLULÂąNDLNDVLĂ&#x2026;GUDXJĂ&#x2DC;JD OLLĂ&#x2026;SOHSzWLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SDVODSWLV

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVNXEz NLWHÂ&#x2019;VLĂ?HLVWLÂąNRJHURWDLWLNJ\ YHQLPRVPXONPHQRV/DELDXSDVDXJRNL WHVYHLNDWjLUJHUXVVDQW\NLXVVXP\OLPX Ă?PRJXPLYDLNDLVWDLSSDWNROHJRPLVĂ&#x2026;H IX-HLEĂ&#x2018;VLWHGDUEĂ&#x2026;WĂ&#x2018;VLUNRQNUHWĂ&#x2018;VVDYR XĂ?GXRWLVDWOLNVLWHWLNVOLDLLĂ&#x2026;YHQJVLWHWXĂ&#x2026; mLRMzJĂ&#x2DC;ODLNRĂ&#x2026;YDLVW\PRLUQHSDNOLĂ&#x2018;VLWHÂ&#x2019; YLUĂ&#x2026;LQLQNĂ&#x2DC;QHPDORQÂ?%Ă&#x2018;NLWHDWLGHVQLVX GDUERWHFKQLND\SDmNRPSLXWHULDLV/D ELDXSDVDXJRNLWHVYHLNDWj

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLXĂ?JULĂ&#x2018;WL

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSHUVLGLUENLWH

VARNOĂ&#x;LESINYS

QHSHUYDUNLWHĂ&#x201A;LDQGLHQEXVVYDU EXODELDXQXRNLWĂ&#x2DC;DWVLULERWLQHVXVLWDSD WLQWLVXVYHWLPRPLVSUREOHPRPLVQHLĂ&#x2026;J\ YHQWLGzOGDO\NĂ&#x2DC;NXULĂ&#x2DC;QHJDOLWHSDNHLV WL$WVLULERNLWHLUQXRWRNDVMXPVDSVNULWDL QHSDWLQNDLUQXVLWHLNLWHJHUDQRULĂ&#x2026;NDL1H WLQNDWYDUN\WLVYDUELĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC;SULLPWLDW VDNLQJĂ&#x2DC;VSUHQGLPĂ&#x2DC;ÂąLUDVPHQLQLĂ&#x2DC;LUGD O\NLQLĂ&#x2DC;$WLGzNLWHWDLSHQNWDGLHQLXL*HUD GLHQDLĂ&#x2026;QDPĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;QHĂ&#x2026;WLQHUHLNDOLQJXVGDLN WXVGUDEXĂ?LXV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5Ă&#x2018;SHV mLĂ&#x2DC;LUDWVDNRP\EzVQDĂ&#x2026;WDJDOLYHUV WLUL]LNXRWLSDĂ?HLVWLVXVLWDULPXVLUWDLV\N OHVWYDUNDQWGDO\NLQLXVSLQLJLQLXVWXU WRUHLNDOXV'HMDUL]LNDQHSDVLWHLVLQV-HL NLOWĂ&#x2DC;QRUDVVXWXRNWLQLXLLĂ&#x2026;VDN\WLYLVjVXVL NDXSXVLjQXRVNDXGjQHGDU\NLWHWR*DOL NRPSOLNXRWLVEHQGUDYLPDVVXDUWLPDLVLDLV GzOQHUYLQJXPRQHNDQWUXPRQRUVĂ&#x2026;LDQ GLHQQHSDGzVQHWPDQGDJLDXVLDVVDQW\ NLĂ&#x2DC;DLĂ&#x2026;NLQLPDVLV

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSHUYHU WLQNLWHVDYRJDOLP\ELĂ&#x2DC;QHVLYHONL WHÂ&#x2019;DYDQWLĂ&#x2018;UDV*DOLWHQHSDMXVWLDSJDXOzV SDVLGXRWLSURYRNDFLMDL6LHNLWHEĂ&#x2018;WLJH ULDXLQIRUPXRWLDSLHGDO\NLQLXVUHLNDOXVÂą QHVLJXQG\NLWHYLHQJUDĂ?LDLVSDĂ?DGDLV9LV GzOWRMDXVLWzVJHULDXXĂ?NLWXVSDSUDVmLDX LĂ&#x2026;VLVXNVLWHLĂ&#x2026;VXGzWLQJRVVLWXDFLMRV1H SULHNDLĂ&#x2026;WDXNLWHQHSDY\GXOLDXNLWHVXWXRN WLQLXLĂ?PRJXLNXUÂ&#x2019;P\OLWH1HODLNDVYHOWLV Â&#x2019;QDXMDVURPDQWLĂ&#x2026;NDVSDĂ?LQWLV/DELDXSD VDXJRNLWHYDLNXV

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;,WLQDLĂ&#x2026; NLDLPDW\VLWHDSOLQNLQLĂ&#x2DC;WUĂ&#x2018;NXPXV WDmLDXGzOWRQHUHLNzWĂ&#x2DC;XĂ?VLSOLHNVWLSXOWL DXNOzWL9HQNLWHUL]LNXRWLWYDUN\GDPLUHL NDOXVÂąYDUJXDUWHLVLQJDLÂ&#x2019;YHUWLQVLWHVX VLGDULXVLjVLWXDFLMjĂ&#x201A;LDQGLHQLWLQUHLND OLQJDNDQWU\Ez$QWQLHNRQHS\NLWHQLH NRQHNDOWLQNLWHÂąWDLQHLĂ&#x2026;HLWLVRWXĂ&#x2026;mLDV GYDVLQLĂ&#x2DC;MzJĂ&#x2DC;HLNYRMLPDV6YDUELĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC; WYDUN\PjJHULDXVLDDWLGzWLSHQNWDGLHQLXL %Ă&#x2018;NLWHDWLGHVQLVYHLNDWDLÂąJDOLPLQHWLNz WLQHJDODYLPDL

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$SULERMLPĂ&#x2DC;SD NDNVÂąQHODLNDVDSLEHQGULQLPDPV ULPWRPVLĂ&#x2026;YDGRPVDWVDNLQJLHPVGDO\NL QLDPVVSUHQGLPDPVSULLPWL7DLQHSDODQ NXVPHWDVDNW\YLDLYHLNODLJHULDXQHVLLPWL GDUEHQLHNRDWVDNLQJRÂąJDOLWHVXVLNRPS URPLWXRWL1HSDODQNLGLHQDNRPDQGLUXR WzPVNHOLRQzPVYLHĂ&#x2026;QDJzPVÂąVYHWLPRMH DSOLQNRMHMDXVLWzVQHMDXNLDLLUQHVDXJLDL 1DPXRVHEĂ&#x2018;NLWHDWLGĂ&#x2018;VNDGVDYRQHSDVL WHQNLQLPXQHSULVOzJWXPzWHDUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; -9DUQRSLHĂ&#x2026;

QHQXPDW\WLUHLNDODLGHMDSHUVNX EzMLPjJDOLWHWLNWDLGDUODELDXYLVNjVX JDGLQWL1HSDVLGXRNLWHSURYRNDFLMRPVLU YHQNLWHĂ?PRQĂ&#x2DC;UHLNDODXMDQmLĂ&#x2DC;VWDLJLDLDS VLVSUÂ?VWL%Ă&#x2018;NLWHDWVDUJĂ&#x2018;VYDĂ?LXRGDPL YHQNLWHJLQmĂ&#x2DC;VXÂ&#x2019;YDLULDLVSDUHLJĂ&#x2018;QDLVVD YRYDGRY\EHLUNROHJRPLVÂąĂ&#x2026;LDQGLHQJH ULDXSDW\OzWLLĂ&#x2026;ODXNWL*DOLPLQHVXWDULPDL VXSDUWQHULDLVDUVXWXRNWLQLX9DNDUHQH SDWDUWLQDY\NWLÂ&#x2019;VYHmLXVDUSDVVDYHUHQJ WLYDNDUzOLR

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x; 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x; 0)2Ă&#x;-!3)3Ă&#x; 0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!3 $%XGU\V WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /9DLQDXVNLHQz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3DXĂ?LHQz WHO -3HNDUVNDLWz.DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*! 10LFLĂ&#x2018;QLHQz WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz$-XVHYLmLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS-3DXĂ?LHQz WHO -%XWNDXVNLHQz WHO $'DXNĂ&#x2026;HYLm WHO 56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO 5.D]LOLRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO 03DWDĂ&#x2026;LXV WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 0$XJXO\Wz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO 9%XGU\Wz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/9DLQDXVNLHQz WHO 5%ODĂ?\Wz WHO ,=LJPDQWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;-3DXĂ?LHQz WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  9,Q\Wz WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą1%XGU\Wz 6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUMERISĂ&#x; 4IRAĂ AS 3KELBIMAI WHO HOSVSDXGRVVNHOELPDL#OU\WDVOW

2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;GEGUĂ&#x20AC;wSĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Intensyvesnio ir gausesnio lietaus klius ĹĄiandien ir rytoj, nuo ĹĄeĹĄtadienio orai ims gerÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; pirmiausia pajĹŤryje ir Ĺ˝emaitijoje.

6DXOzĂ&#x2026;YLHVSUR OLHWDXVGHEHVLV Mar ga ri ta KIRK LIAUS KAI TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ĺ iais metais paskutinis pavasario mÄ&#x2014;nuo lepina vasariĹĄka ĹĄiluma ir sausais anticiklonĹł lemiamais orais. GeguĹžÄ&#x2122; daĹžnai orus sÄ&#x2026;lygoja anticiklonai, dienos pasitaiko daugiausia giedros ir sausos, o temperatĹŤra priklauso nuo to, iĹĄ kur atkeliauja ĹĄie aukĹĄto slÄ&#x2014;gio atmosferos sĹŤkuriai. ArtÄ&#x2014;jant vasarai oro srautai iĹĄ vakarĹł tampa vis retesni, cirkuliacija pamaĹžu keiÄ?iasi ÄŻ meridianinÄ&#x2122;, kai ÄŻ Baltijos regionÄ&#x2026; pradeda skverbtis ciklonai ir anticiklonai iĹĄ ĹĄiauriniĹł ar pietiniĹł platumĹł. Pirmoje geguĹžÄ&#x2014;s pusÄ&#x2014;je mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ pasiekdavo atmosferos sĹŤkuriai iĹĄ pietvakariĹł ir pietĹł, tad jie su savimi atgindavo ir vasariĹĄkÄ&#x2026; ĹĄilumÄ&#x2026;. VidutinÄ&#x2014; paros temperatĹŤra iki geguĹžÄ&#x2014;s 15 d. nuolat buvo aukĹĄtesnÄ&#x2014; uĹž daugiametes reikĹĄmes. Kai kuriomis dienomis ĹĄiĹł metĹł temperatĹŤros vidurkio kreivÄ&#x2014; driekÄ&#x2014;si net 6â&#x20AC;&#x201C;8 laipsniais aukĹĄÄ?iau normos. ÄŽprastai ĹĄiuo metĹł tarpsniu vidutinÄ&#x2014; temperatĹŤra siekia 10â&#x20AC;&#x201C; 12 laipsniĹł ĹĄilumos. AteinanÄ?iĹł dienĹł orai bus pavaldĹŤs ciklonui, kuris taip pat atkeliavo ÄŻ LietuvÄ&#x2026; iĹĄ pietĹł, tad atvÄ&#x2014;simas nebus itin stiprus, temperatĹŤra tik priartÄ&#x2014;s prie geguĹžÄ&#x2014;s viduriui bĹŤdingĹł reikĹĄmiĹł. Ĺ iandien artÄ&#x2014;s ciklono centras. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, pirmoje dienos pusÄ&#x2014;je menkai palynos, o nuo vidurdienio pradÄ&#x2014;s formuotis aktyvesni lietaus su perkĹŤnija debesys. Intensyviausios liĹŤtys praslinks per centrinius ĹĄalies regionus ir Ĺ˝emaitijÄ&#x2026;. Per perkĹŤnijÄ&#x2026; vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai kai kuriose vietovÄ&#x2014;se pasieks 15â&#x20AC;&#x201C;17 m/sek. greitÄŻ. GĹŤsingo vÄ&#x2014;jo galima tikÄ&#x2014;tis ne tik su smarkiomis liĹŤtimis, bet ir ĹĄalies pietryÄ?iuose, kur temperatĹŤra kils aukĹĄÄ?iausiai. Termometrai popietÄ&#x2122; rodys nuo 18 iki 23 laipsniĹł ĹĄilumos. AteinanÄ?iÄ&#x2026; naktÄŻ vietomis palis, kai kur nusidrieks rĹŤkas. PĹŤs nestiprus nepastovios krypties vÄ&#x2014;jas. TemperatĹŤra kris tik iki 10â&#x20AC;&#x201C; 14 laipsniĹł ĹĄilumos. Rytoj po vidurdienio ims telktis storesni lietaus debesys. Daugelyje rajonĹł lietĹł lydÄ&#x2014;s perkĹŤnija ir vÄ&#x2014;jo sustiprÄ&#x2014;jimas iki 15â&#x20AC;&#x201C;16 m/ sek. TemperatĹŤra kils iki 20â&#x20AC;&#x201C;24, pajĹŤryje iki 17â&#x20AC;&#x201C;19 laipsniĹł. Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ trumpi lietĹŤs numatomi daug kur, dienÄ&#x2026; didesnÄ&#x2014; jĹł tikimybÄ&#x2014; bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. TemperatĹŤra keliais laipsniais paĹžemÄ&#x2014;s. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą3DVNDOLR9LUNDQWR *DLOzVLU%D]LOzVYDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQJHJXĂ?zVG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Kopenhaga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas Ryga

Lvovas

Kijevas

Madridas Barselona

$&!% %&$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

BudapeĹĄtas BukareĹĄtas Jalta

&$ 

.-.)!#

Varna

+"#

"/

& #

$ $

Viena

Venecija Nica

A

&+%$ $,$

Sofija Roma

Dubrovnikas

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2018 05 17

Lietuvos rytas  

2018 05 17