Page 1

AKTUALIJOS

3UNĂ&#x;KUĂ&#x;SUĂ&#x;VOKĂ&#x;TI Ă&#x;KADĂ&#x;TwĂ&#x;VAIĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;KENKĂ&#x;TIĂ&#x;VAIĂ&#x;KUI Ă&#x;BETĂ&#x;TOKIĂ‹Ă&#x;ISTORIJĂ‹Ă&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;VIENAĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;

PRUGSwJOĂ“Ă“DĂ…HĂ…WDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

PrieĹĄ giltinÄ™ galima pastatyti tik meilÄ™. 7DLSNDOEzMRQXRSDYDVDULRVX NUĂ‘WLHVYzĂ?LXNRYRMDQWLĂ„/LHWXYRV U\WRÂł79Ă?XUQDOLVWz5-DQXWLHQz -LVDYRSDWLUWLPLGDO\VLVVX SRUWDOROU\WDVOWODQN\WRMDLV

ĂŒXUQDOHĂ„79DQWHQDÂł

OU \ WDVOW

Ă&#x;PĂ&#x;

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD(XU

-IRĂ&#x;TIESĂ&#x;¸MwKĂ&#x;LAĂ&#x;STOĂ&#x;JOĂ&#x; SKERĂ&#x;SAIĂ&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;MEIĂ&#x;LEI

$YDULMĂ˜VH]RQDV RudenÄŻ iĹĄaugusÄŻ eismo nelaimiĹł skaiÄ?iĹł lemia tai, kad keliuose yra daugiau pÄ—sÄ?iĹłjĹł. RugsÄ—jo ir spalio mÄ—nesiais miestuose eismas itin intensyvus, taip pat blogÄ—ja oro sÄ…lygos, prastÄ—ja matomumas, anksÄ?iau temsta, tad ir nelaimiĹł keliuose ÄŻvyksta daugiau. Ă&#x;PĂ&#x;

+ 

IĹ MINTINGA INVESTICIJA

7UDLĂ…NRNUHSĂ…LQÂ’ Rytoj baigiasi Europos vyrĹł krepĹĄinio Ä?empionatas, bet Lietuvos prokurorai tebÄ—ra ÄŻstrigÄ™ ties pirmenybÄ—mis, prieĹĄ 4 metus vykusiomis mĹŤsĹł ĹĄalyje. Kaunietis M.BalÄ?iĹŤnas – apie jÄŻ ir krepĹĄinÄŻ traiĹĄkanÄ?iÄ… teisÄ—saugos mÄ—smalÄ™. Ă&#x;PĂ&#x;

www.paroc.lt

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek kilogramĹł sveriantis kaunietis, kuris kaltinamas vertÄ™s ĹžmonÄ… uĹžsiimti prostitucija, dÄ—l didĹžiulio svorio nepajÄ—gia atvykti ÄŻ teismÄ…, todÄ—l buvo apklaustas per vaizdo konĂ&#x;PĂ&#x; ferencijÄ….

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2 „Gyvenimo bĹŤdo“ Ĺžurnale: â– Holivudo ĹžvaigĹždÄ—s G.Clooney ir teisininkÄ—s A.Alamuddin santuoka laidojama kas savaitÄ™, bet jie vis dar kartu. Ĺ˝urnale „TV antena“: â–  aktorÄ— S.Vergara ir buvÄ™s jos suĹžadÄ—tinis N.Loebas nesutaria, kÄ… daryti su jĹłdviejĹł kĹŤdikiĹł embrionais, kuriuos uŞťaldÄ— tuomet, kai dar puoselÄ—jo bendro gyvenimo planus.

APREI¸KIMAI

7REXOzMLPROLQN – Ať neŞiōriu televizoriaus, – gyrėsi toks tipas. O ať nesinaudoju kompiuteriu, neskambinu telefonu, nesiklausau radijo, nesikalbu su kaimynais ir niekad nebuvau iťėjęs į gatvę. NeŞiōrėt televizoriaus – tik pirmas Şingsnis. Juozas Erlickas

,Ă…J\YHQLPRSDVLWUDXNXVLXVUDGYLOLĂ…NLHmLXV9LWjLUĂŒLOYLQjNDLNDVMDXO\JLQDVXOHJHQGLQLDLV5RPHRLU'Ă?XOMHWD

-LHP\OzMRYLHQDVNLWjLUQHGUjVLDLSODQDYRDWHLWÂ’ %HWDNLVWDWDVXWDPVLjMDJ\YHQLPRSXVHSDODXĂ?z DEXPHWzUDQNjSULHĂ…VDYHSDNzOzSRNLYLU mRVXJLUWDXMDQmLDPRWLQDRPHWLVÂąXĂ?GDU\ WDVÂ’DUHĂ…WLQÂ?LUDSNDOWLQWDVGUDXJzVQXĂ?XG\PX Ri Ä?ar das VIT KUS LR korespondentas

„Jie pakartojo Romeo ir DĹžuljetos istorijÄ…. Tik Ĺ˝ilvino ir Vitos peÄ?ius uĹžgulusi naĹĄta buvo nepa-

lyginti sunkesnė uŞ tą, kuri teko Williamo Shakespeare’o pjesės veikėjams, – mōsų dienų herojams kirsta iť ten, iť kur jie nesitikėjo. Vita nesulaukė paramos ir supratimo iť savo motinos, o ne laiku ir ne vietoje atsidōrusį Žilvi-

nÄ… sutraiĹĄkÄ— teisÄ—saugos girnos“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— mÄŻslingos istorijos ir kraupios jos atomazgos sukrÄ—stas vienas RadviliĹĄkio rajono Baisogalos miestelio gyventojas.

-XRGDVLVWLQNODV Baisiausia pasaulio kelioniĹł agentĹŤra vadinami ĹžmoniĹł gabentojai ĹĄimtus naujo gyvenimo ĹĄanso ieĹĄkanÄ?iĹł pabÄ—gÄ—liĹł ir migrantĹł pasiunÄ?ia myriop. Kol Europa blaĹĄkosi, purvinas verslas klesti. Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

0OĂ&#x;VIEĂ&#x;NOSĂ&#x;MIRĂ&#x;TIESĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KIĂ&#x;TA

Ĺ alia Baisogalos esanÄ?iame PakirĹĄinio kaime gyvenusi 14metÄ— Vita M. rugpjĹŤÄ?io 21-osios vakare namus paliko susipykusi su motina, kuri girtavo.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;P

6XJDGLQRSRLOVÂ’

ELEKTROS AKTUALIJOS VERSLUI ώϏϭϲĹľÍ˜ŜĂƾŊŽĆ?ŊƾŜĹ?ƚLJĆ?Ć?ƾžĂǎĹ?ĹśĆ?ÄžĹŻÄžĹŹĆšĆŒĹ˝Ć?ĹŹÄ‚Ĺ?ĹśÄŒÄ?Ĺ?ĆŒÇŽĹ˝ĹŠÄžĹ?ĹŹĹ?Ď­ĎąĐšÍ˜ dŽĚČůĚĂÄ?Ä‚ĆŒĹ?ÄžĆŒĹ?Ä‚ĆľĆ?Ĺ?Ä‚Ć?žĞƚĂĆ?ĆŒĹ?ŜŏĆ&#x;Ć?ůĂŜŏĆ?ƚƿ͕ Ć?ĆľÄ?Ĺ?ĆŒÇŽĹ˝Ć?ĹŹÄ‚Ĺ?ŜĂĆ?ĆľĆ?Ĺ?ÄžĆšÄŒÄžĹŻÄžĹŹĆšĆŒĹ˝Ć?ÄžĹśÄžĆŒĹ?Ĺ?ĹŠĹ˝Ć?ĆšÄ‚ĆŒĹ?ĨČ͘ Ä‚ĆľĹ?Ĺ?Ä‚ĆľŜĞĹ?ϲϹϏϏĹŹĹŻĹ?ĞŜƚƿÇ‡ĆŒÄ‚ƉĂĆ?Ĺ?ĆŒĹ?ŜŏħÍŁĹśÄžĆŒĹ?Ĺ?ĹŠĹ˝Ć?Ć&#x;ĞŏĹ?ĹľÄŒÍžÍ˜ ĎŽĎŹĎ­ĎąĹľÍ˜ůĂŜŏĆ?ƚƿĆšÄ‚ĆŒĹ?ĨČƾǎĆ?Ĺ?Ć?Ä‚ĹŹĹ?ĆľĆ?Ĺ?ŽžĆ?żžŽŜČžĆ?ÍŁĹśÄžĆŒĹ?Ĺ?ĹŠĹ˝Ć?Ć&#x;ĞŏĹ?žĂĆ?Íž ÄžĹŻÄžĹŹĆšĆŒÄŒÄ?Ĺ?ĆŒÇŽĹ˝ĹŠÄžƉĹ?ĆŒĹŹĹ˝Ç€Ĺ?ĚƾĆ&#x;ĹśĹ?Ć“ĹŹÄ‚Ĺ?ƉŽĎ°Í•ĎŹĎŹĎłĆľĆŒÄ?ƚ͏ŏtĹšÍ˜

^ƾǎĹ?ŜŽŏĹ?ƚĞĚĂƾĹ?Ĺ?Ăƾ͗ 

DruskininkieÄ?iĹł ĹĄeimos ilgai lauktÄ… poilsÄŻ Kroatijoje sugadino vagystÄ— pirmÄ… jÄ… atostogĹł dienÄ…. TenykĹĄÄ?iai policininkai bandÄ— dangstyti nusikaltimÄ…, nors lietuviai nufotografavo ÄŻtariamas vagiles. Ă&#x;PĂ&#x;


Ă&#x;DIENOS

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

9-XUNĂ‘QRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Ă„/LHWXYRVU\WRÂłVDYDLWz

G

erai, kad dabar vyksta Europos krepĹĄinio Ä?empionatas, kuriame mĹŤsĹł vyrĹł rinktinÄ— nuĹžingsniavo iki kovos dÄ—l medaliĹł, kitaip ir toliau bĹŤtĹł kalbama tik apie pabÄ—gÄ—lius. Tautos atstovai, besiginÄ?ydami prie tÄ—vynÄ—s vartĹł, ar juos uĹžverti, ar atverti bÄ—gliams nuo karo, ÄŻkaitusiÄ… dvasiÄ… gali atgaivinti oranĹžinÄ—mis emocijomis ar ginÄ?ais iki uĹžkimimo apie mĹŤsĹł nacionalinÄ—s krepĹĄinio komandos jÄ—gÄ…. Bet Ä?empionatas sekmadienÄŻ baigsis, o ant visos Europos uĹžvirtusi pabÄ—gÄ—liĹł krizÄ— liks. Ir ilgam. GreiÄ?iausiai ji nesibaigs netgi iki olimpiniĹł ĹžaidyniĹł. MĹŤsĹł politikai, regis, jau irgi ima ĹĄiÄ… situacijÄ… suprasti ir, aiĹĄku, stengiasi tai pritaikyti kitÄ…met vyksianÄ?iĹł Seimo rinkimĹł reikmÄ—ms.

K

ol kas bene aiĹĄkiausiai nuo juodojo maro gimtosios ĹžemelÄ—s ginti stojo valdanÄ?iosios Darbo bei „Tvarkos ir teisingumo“ partijos, taip pat tik Vilniaus kraĹĄtÄ… valdanti, taÄ?iau jÄŻ nuo atÄ—jĹŤnĹł ne maĹžiau ryĹžtingai sauganti Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcija. Opoziciniai liberalai ir valdantieji socialdemokratai aiĹĄkiausiai kalba uĹž atvertus Lietuvos vartus ir europinÄŻ solidarumÄ…. Opoziciniai konservatoriai – panaĹĄiai. Bet pastarĹłjĹł gretose nerimsta ir talibaniĹĄkai krikĹĄÄ?ioniĹĄkas superpatriotinis frontas, apie galimus nekviestus sveÄ?ius vieĹĄai atsiliepiantis taip, kad pats velniĹĄkasis velionis Adolfas pritariamai per petÄŻ paplotĹł. Taigi Seimo rinkimai (jei jĹł iĹĄvakarÄ—se pabÄ—gÄ—liĹł tema bus tokia pat karĹĄta) bus ÄŻdomĹŤs dar vienu poĹžiĹŤriu – parodys, kiek mĹŤsĹł visuomenÄ—je gaji provinciali ksenofobija, sumiĹĄusi su paprasÄ?iausiu rasizmu.

PolitinÄŻ rudenÄŻ neabejotinai nuspalvins ir aistros, nebĹŤtinai susijusios su globaliomis problemomis ar iĹĄĹĄĹŤkiais. Ĺ˝inoma, reikÄ—tĹł sutikti, jog kritika Europai ir Lietuvos valdĹžiai dÄ—l jĹł nepasirengimo pabÄ—gÄ—liĹł antplĹŤdĹžiui yra pagrÄŻsta. Tai rodo ir galingosios Vokietijos blaĹĄkymasis. IĹĄ pradĹžiĹł suteikusi pabÄ—gÄ—liĹł srautams papildomÄ… impulsÄ… ir juos ÄŻmagnetinusi paĹžadais savo duris atverti dar plaÄ?iau, Vokietija staiga paskelbÄ— jas uĹžtrenksianti. Tuo metu Lietuvos valdĹžia, kuriÄ… ĹĄi krizÄ— uĹžklupo, regis, dar netikÄ—Ä?iau, apsiÄ?iupinÄ—jusi ĹĄonus suprato, jog neturi nei efektyvios pabÄ—gÄ—liĹł integravimo ÄŻ visuomenÄ™ sistemos, nei pajÄ—gumĹł, nei pinigĹł priimti bent tĹŤkstantÄŻ nelaimÄ—liĹł. ÄŽvairios institucijos puolÄ— skubiai skaiÄ?iuoti, kiek tai kainuos, ir ieĹĄkoti, iĹĄ kur tĹł pinigĹł paimti. Pro ĹĄiĹł paieĹĄkĹł ĹĄurmulÄŻ iki visuomenÄ—s ausĹł prasiverŞęs skaiÄ?ius 800 – esÄ… tiek eurĹł kas mÄ—nesÄŻ reikÄ—s skirti kiekvienam pabÄ—gÄ—liui – sukÄ—lÄ— dar vienos sprogusios granatos efektÄ….

V

aldininkĹł aiĹĄkinimus, jog tai – ne grynieji ÄŻ rankas, o suma visoms galimoms Ĺžmogaus reikmÄ—ms, jau maĹžai kas norÄ—jo iĹĄgirsti. TautieÄ?iĹł krĹŤtines pykÄ?iu sprog-

dino ir Vokietijos grasinimai nupjauti dalÄŻ Briuselio finansinÄ—s paramos ĹĄalims, kurios atsisakys priimti pabÄ—gÄ—lius, Europos galingĹłjĹł noras ÄŻvesti nuolatines, o ne momentines pabÄ—gÄ—liĹł priÄ—mimo kvotas, Europos Parlamento balsavimas, numatantis, kad atsisakanÄ?ios priimti pabÄ—gÄ—lius valstybÄ—s turÄ—s sumokÄ—ti 0,002 proc. BVP dydĹžio baudÄ….

N

et premjeras A.ButkeviÄ?ius, retai iĹĄĹĄokantis iĹĄ emociniĹł batĹł, Vokietijos grasinimus pavadino ĹĄantaĹžu. TaÄ?iau bus juokingiausia, jei tĹł pabÄ—gÄ—liĹł pas mus atvyks ne tĹŤkstantis, kaip ÄŻsipareigojome, ar 30 tĹŤkst., kaip esame gÄ…sdinami, o 30 arba 50, kaip anksÄ?iau norÄ—jo aukĹĄÄ?iausi mĹŤsĹł politikai. Juk iĹĄ pat pradĹžiĹł buvo aiĹĄku, kad dauguma tĹł, kurie lipa per Europos sienas, verĹžiasi ne ÄŻ LietuvÄ… ar LenkijÄ…, o ÄŻ turtingesnius Vakarus. Beje, ĹĄiÄ… savaitÄ™ iĹĄ VyriausybÄ—s ÄŻ SeimÄ… pagaliau nuleistuose ÄŻstatymĹł projektuose numatyta, kad Lietuva priims tik tuos pabÄ—gÄ—lius, kurie norÄ—s atvykti bĹŤtent pas mus, o atvykÄ™ turÄ—s Ä?ia ir dirbti, ir gauti socialines iĹĄmokas. Keliauti po EuropÄ… jie, be abejo, galÄ—s, taÄ?iau esminiais finansiniais ir socialiniais saitais bus pririĹĄti prie Lietuvos – nebent dirbtĹł Vakaruose nelegaliai. Ĺ tai jums ir galima atomazga. ÄŽdomu, kiek ĹĄiltĹłjĹł kraĹĄtĹł gyventojĹł, suĹžinojusiĹł apie tokius ribojimus, norÄ—s vykti bĹŤtent ÄŻ mĹŤsĹł vÄ—sĹł gintarinÄŻ kraĹĄtÄ…? Gal tikrai maĹžiau nei tĹŤkstantis?

B

et netgi neatmetant tokio scenarijaus, emocijos toliau bus kaitinamos. Kaip sakyta, juk artÄ—ja rinkimai. PrasidÄ—jusÄŻ politinÄŻ rudenÄŻ neabejotinai nuspalvins ir kitokios aistros, nebĹŤtinai susijusios su globaliomis problemomis ar iĹĄĹĄĹŤkiais. Atrodo, jog kaktomuĹĄĹł bus ne tiktai Seime, VyriausybÄ—je, bet ir tarp valdanÄ?iosios daugumos ir prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s. Antai daugeliui buvo netikÄ—ta, kad ĹĄalies vadovÄ—, iĹĄ Seimo sulaukusi neregÄ—to akibrokĹĄto dÄ—l generaliniu prokuroru jos siĹŤlyto Kauno apygardos teismo pirmininko N.MeiluÄ?io, neÄŻvykdÄ— grasinimĹł laukti kone iki parlamento kadencijos pabaigos ir pateikÄ— kitos teisÄ—jos – KaiĹĄiadoriĹł apylinkÄ—s teismo pirmininkÄ—s E.DambrauskienÄ—s kandidatĹŤrÄ…. PrezidentÄ—, ĹžadÄ—jusi glaudĹžiai ĹĄiuo klausimu bendrauti su Seimu, jau pasiraĹĄÄ— dekretÄ… dÄ—l jos teikimo. Bet parlamente kandidatÄ—s niekas dar nematÄ— ir apskritai beveik nieko apie jÄ… neĹžino.

T

iesa, labiausiai politikams akis badantis jos profesinÄ—s biografijos faktas yra vieĹĄas – ĹĄiÄ… geguŞę E.DambrauskienÄ™ prezidentÄ— siĹŤlÄ— perkelti ÄŻ Vilniaus apygardos teismÄ…, taÄ?iau TeisÄ—jĹł taryba tam nepritarÄ—. Negana to, Seimo uĹžkulisiuose pasklido prokurorĹł profsÄ… jungos dar pakaitinamos kalbos apie galimai neskaidrias kandidatÄ—s biografijos dÄ—mes, nepakankamÄ… iĹĄsimokslinimÄ…, pernelyg karĹĄtÄ… bĹŤdÄ…, slepiamÄ… asmeninÄŻ gyvenimÄ… ar ankstesnes sÄ…sajas su privaÄ?iu verslu. Vadinasi, neatmestina, kad jei PrezidentĹŤra ir toliau elgsis lyg iĹĄ medĹžio iĹĄkritusi, gali sulaukti naujo parlamento antausio. ApĹžvalgininkas

6SDUQXRWLĂ?RGĂ?LDLÂąLĂ…SLUPĂ˜OĂ‘SĂ˜

“

Jeigu pasaulyje yra kokia nors valstybÄ—, kuri nusipelno narystÄ—s NATO, tai bus Gruzija. 7DL9LOQLXMHSDUHLĂ…Nz*UX]LMRVJ\Q\ERVPLQLVWUz 7&KLGDĂ…HOL-LVXVLWLNRVXSUH]LGHQWH'*U\EDXVNDLWH NUDĂ…WRDSVDXJRVLUXĂ?VLHQLRUHLNDOĂ˜PLQLVWUDLV-2OHNX EHL//LQNHYLmLXPL

“

Tai vertinu kaip ĹĄantaŞą ir jo visiĹĄkai nereikÄ—tĹł, ypaÄ? kalbant aukĹĄto lygio politikams. 7DLSSUHPMHUDV$%XWNHYLmLXVÂ’YHUWLQR9RNLHWLMRVYLGDXV UHLNDOĂ˜PLQLVWUR7KGH0DL]LHUHÂśRXĂ?XRPLQjDSLHJDOLP\EÂ? PDĂ?LQWL(6ILQDQVLQÂ?SDUDPjĂ…DOLPVNXULRVQHVXWLQND VXSULYDORPRPLVSDEzJzOLĂ˜SDVNLUVW \PRNYRWRPLV

“

ValstybÄ— neturi atsitraukti nusikaltÄ—liĹł autoritetams spaudĹžiant. 7DLSDEUzĂ?zWHLVLQJXPRPLQLVWUDV-%HUQDWRQLV -LVWHLJzNDGQHUHLNzWĂ˜NHLVWL%DXVPLĂ˜Y\NG\PRNRGHNVR QRUVGzONDLNXULĂ˜JULHĂ?WHVQLĂ˜MRQXRVW DWĂ˜NDOLQLDLLUUHQJLD EDGRDNFLMDVDUNLWDLSSURWHVWXRMD

“

Registruojantis ÄŻ vaikĹł darĹželius nebeliks principo „kas pirmesnis – tas gudresnis“. 9LOQLDXVYLFHPHUDV9%HQNXQVNDVĂ?DGzMRNDGYLOQLHmLDL WzYDLJDOzVUHJLVWUXRWLYDLNXVÂ’GDUĂ?HOLXVYRVMLHPV JLPXVQHULERMDQWUHJLVWUDFLMRVODLNRĂ…LVLVWHPD EXVYLVLĂ…NDLDXWRPDWL]XRW D

“ “

Apie kokiÄ… integracijÄ… kalbame, jei nesugebame integruoti Lietuvos Ä?igonĹł? 3URIHVRULXV$%XWNXVPDQRNDGEDQG\PDVÂ’/LHWXYRV YLVXRPHQÂ?LQWHJUXRWLSDEzJzOLXVEXVEHUJĂ?GĂ?LDV

O kam mane saugoti? Pas mane niekas neatvaŞiuoja – nei draugai, nei draugės. Penkerius metus gyvenau ir niekam nekėliau grėsmės, o dabar tapau grėsme. 7XUQLÅNzVHJ\YHQDQmLjSUH]LGHQWR$%UD]DXVNR QDÅO�.%UD]DXVNLHQ�SULEORÅNzDLÅNLQLPDLNDG UH]LGHQFLMRMH7XUQLÅNzVHMLHVjQHJDOLOLNWLQHV\UD YDOVW \EzVQHVDXJRPDV�PRJXV


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

03DWDĂ…LDXVQXRWU

2UĂ&#x;DENSĂ&#x;I¸Ă&#x;BANĂ&#x;DYĂ&#x;MAIĂ&#x;VAIĂ&#x;RUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAMSĂ&#x;IRĂ&#x;PwSĂ&#x;TIEĂ&#x;SIEMS 6XOLHWXPLUĂ‘NDLVLUDQNVW\YRPLVVXWHPRPLVDW V OHQNDQWLVUXGXRÂąLWLQSDYRMLQJDVODLNDVWXR PHWÂ’Y\NVWDGDXJLDXQHODLPLQJĂ˜HLVPRÂ’Y\NLĂ˜

„RudenÄŻ iĹĄaugusÄŻ eismo nelaimiĹł skaiÄ?iĹł lemia ir tai, kad keliuose yra daugiau pÄ—sÄ?iĹłjĹł. VasarÄ… gatvÄ—s bĹŤna tuĹĄtesnÄ—s, o ĹĄiuo metĹł laiku jos pilnos ĹžmoniĹł. RugsÄ—jo ir spalio mÄ—nesiais turime visÄ… puokĹĄtÄ™ problemĹł – ĹžmoniĹł gatvÄ—se daug, jie po atostogĹł iĹĄsiblaĹĄkÄ™, atsipalaidavÄ™, be to, blogÄ—ja ir meteorologinÄ—s sÄ…lygos, prastÄ—ja matomumas, anksÄ?iau temsta“, – kalbÄ—jo Lietuvos automobiliĹł keliĹł direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Egidijus Skrodenis. 6AIĂ&#x;RUOĂ&#x;TOĂ&#x;JAIĂ&#x;SAUĂ&#x;GESĂ&#x;NI

Itin skaudĹžiĹł ÄŻvykiĹł nutinka net ir tose vietose, kurios turÄ—tĹł uĹžtikrinti teismo saugumÄ…. Apie nelaimes, ÄŻvykstanÄ?ias ties pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jomis, paĹĄnekovas kalbÄ—jo: „Ties pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jomis ÄŻvyksta dvejopĹł eismo nelaimiĹł – kai kaltas pats pÄ—sÄ?iasis arba kai kaltas vairuotojas. Vis dÄ—lto pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jos ÄŻrengiamos miestuose, tad ir pirmenybÄ— turÄ—tĹł bĹŤti teikiama bĹŤtent pÄ—stiesiems. Nors nuolat kartojama, kad dÄ—l skaudĹžiĹł eismo ÄŻvykiĹł kalti patys pÄ—stieji, bet juk pirmiausia reikÄ—tĹł ÄŻvertinti tai, kad automobilio vairuotojas yra labiau apsaugotas nei pÄ—sÄ?iasis.“ Anot jo, miestuose turÄ—tĹł bĹŤti atkreipiama daugiau dÄ—mesio ÄŻ judanÄ?ius pÄ—sÄ?iomis ar dviraÄ?iais. „Pasaulio sveikatos organizacija jau seniai sunerimusi, kad europieÄ?iai turi sveikatos problemĹł dÄ—l per maĹžo judÄ—jimo, bet galbĹŤt suteikiant prioritetÄ… judantiems pÄ—sÄ?iomis ar dviraÄ?iais, saugiau juos praleidĹžiant per pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jas kaip tik paskatintĹł Ĺžmones daĹžniau rinktis kitokius kelionÄ—s bĹŤdus – ne automobiliu“, – svarstÄ— paĹĄnekovas. E. Skrodenis pabrėŞė, kad daĹžnai pÄ—stieji yra itin paĹžeidĹžiamĹł visuomenÄ—s grupiĹł atstovai – vaikai, senyvo amĹžiaus pilieÄ?iai. %GZISTUOJAĂ&#x;PAVOJINGĂ‹Ă&#x;PERwJĂ‹

Ne tik vairuotojĹł pareiga saugoti pÄ—sÄ?iuosius, savo saugumu gatvÄ—se, anot paĹĄnekovo, jie turÄ—tĹł rĹŤpintis ir patys – nepulti ÄŻ gatvÄ™ neapsiĹžvalgÄ™, neÄŻsitikinÄ™ saugumu. PaĹĄnekovas uĹžsiminÄ— ir dar apie vienÄ… aktualiÄ… problemÄ… – paÄ?iĹł pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jĹł infrastruktĹŤrÄ…: „Yra tokiĹł pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jĹł, kurios

iĹĄsidÄ—sÄ?iusios per keturias eismo juostas, tad ne tik pÄ—stiesiems, bet ir vairuotojams kaĹžin ar pavyksta jose jaustis saugiai. Yra ir tokiĹł gatviĹł, kuriose leistinas automobiliĹł greitis siekia 80 km per valandÄ… ir ÄŻrengta pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—ja. Tokiais atvejais ÄŻ saugumÄ… turÄ—tĹł bĹŤti atkreipiama itin daug dÄ—mesio ir savivaldybÄ—s, kurios atsakingos uĹž pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jas, turÄ—tĹł jÄŻ garantuoti tiek pÄ—stiesiems, tiek vairuotojams.“ Specialisto teigimu, esama daug ÄŻvairiĹł nuomoniĹł, kaip bĹŤtĹł galima gerinti pÄ—sÄ?iĹłjĹł eismo situacijÄ…. Viena jĹł – siĹŤlymas panaikinti pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jas ir ÄŻrengti pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jimus. „Tokiose vietose, kur yra tranzitinis eismas, veikiausiai tai pasiteisintĹł, bet kai kalbame apie tankiai apgyvendintas vietoves, mokyklas ir darĹželius, tai neabejotinai prioritetas turi bĹŤti skiriamas pÄ—stiesiems ir ÄŻrengtos saugios pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jos“, – kalbÄ—jo E. Skrodenis. 3TEĂ&#x;BIĂ&#x;NAĂ&#x;VAIĂ&#x;RUOĂ&#x;TOĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;SKUBwJIMAS

Vairuotojai daĹžnai negaili kritikos pÄ—stiesiems, kad ĹĄie stabdo eismÄ… ir elgiasi nesaugiai. „Tokie argumentai girdimi tuomet, kai ĹžmonÄ—s kalba iĹĄ vairuotojĹł pozicijos, bet kai jie prabyla kaip tÄ—vai, broliai ar seserys, nuomonÄ— pasikeiÄ?ia ir sÄ—dintys prie vairo kaltinami neatsargumu, skubÄ—jimu“, – kalbÄ—jo specialistas. PaĹĄnekovas pabrėŞė, kad vairuotojai turÄ—tĹł nepamirĹĄti, kaip jauÄ?iasi pÄ—stieji, o ĹĄie – prisiminti, kaip jauÄ?iasi vairuotojai: „Juk vos pamatÄ™s staiga ÄŻ gatvÄ™ iĹĄbÄ—gusÄŻ pÄ—sÄ?iÄ… jÄŻ vairuotojas negali iĹĄ karto sustoti, nes automobilis turi tam tikrÄ… stabdymo keliÄ… ir pan. Keista matyti, kai prie mokyklĹł, kur pirmoji eismo juosta skirta autobusams, automobiliai naudojasi ĹĄia juosta ir kartais net nelaukia, kol pereis gatvÄ™ vaikai. Antrosios juostos vairuotojai praleidĹžia pÄ—sÄ?iuosius, o pirmÄ… ja vairuotojai lekia nesustodami. Sunku suvokti, kas vyksta ĹĄiĹł vairuotojĹł galvose... Akivaizdu, kad jei prie pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jos stovi automobilis, tai juk jis ne ĹĄiaip sau sustojo“, – kalbÄ—jo paĹĄnekovas. 0wSĂ&#x;TIEĂ&#x;JIĂ&#x;ERZINAĂ&#x;VAIĂ&#x;RUOĂ&#x;TOĂ&#x;JUS

Kartais pėstieji į perėjas Şengia aklai – ant galvos uŞsitraukę gobtuvą, kuris trukdo gerai apsidairyti, ar garsiai klausydamiesi muzikos per ausines – ir taip visą atsakomybę dėl situacijos saugumo tarsi perleidŞia vairuotojui.

5XGHQÂ’VXEMXUXVRUDPVHLVPRQHODLPLĂ˜GDXJzMDGLGHOÂ?Ă?XYXVLĂ˜MĂ˜NHOLXRVHGDOÂ’VXGDUREĂ‘WHQWSzVWLHML

„Visi esame ĹžmonÄ—s, darome klaidĹł, kartais bĹŤname apie kÄ… nors susimÄ…stÄ™ ir neatidĹŤs tam, kas vyksta aplinkui. KaĹžin ar kada nors pasieksime, kad ĹžmonÄ—s visuomet elgtĹłsi tik taip, kaip reikia. BĹŤna, kad pÄ—stieji ÄŻ vaĹžiuojamÄ… jÄ… dalÄŻ Ĺžengia iĹĄsiblaĹĄkÄ™, pavargÄ™, bet pasitaiko ir tokiĹł atvejĹł, kai vairuotojus jie erzina tyÄ?ia, pabrÄ—Ĺždami, kad pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—ja yra jĹł prioritetas“, – kalbÄ—jo E. Skrodenis. PaĹĄnekovas pripaĹžino, kad kartais drÄ…sus pÄ—sÄ?iĹłjĹł Ĺžengimas ÄŻ perÄ—jÄ… yra neiĹĄvengiama praktika, mat jei stovÄ—s ir lauks, kol vairuotojai geranoriĹĄkai sustos, vargu ar kai kuriais atvejais to sulauks iĹĄ viso. 3TAĂ&#x;TISĂ&#x;TIĂ&#x;KAĂ&#x;VISĂ&#x;DARĂ&#x;LIĂ&#x;Ă„DIĂ&#x;NA

Ar pÄ—sÄ?iĹłjĹł eismo kultĹŤra Lietuvoje gerÄ—ja? „DideliĹł pokyÄ?iĹł ĹĄioje srityje nepastebime, juo labiau kad eismo ÄŻvykiĹł, kai nukenÄ?ia per pÄ—sÄ?iĹłjĹł perÄ—jas einantys ĹžmonÄ—s, vis dar daug. DidelÄ™ ĹžuvusiĹłjĹł keliuose dalÄŻ sudaro bĹŤtent pÄ—stieji“, – liĹŤdnus faktus vardijo paĹĄnekovas. E. Skrodenis pasidalijo asmenine vairavimo patirtimi: „Kartais, kai sustoju praleisti pÄ—sÄ?iĹłjĹł, akivaizdu, kad ĹžmonÄ—s nustemba. Tai rodo, kad dar neturime tokio ÄŻproÄ?io, bet juk kai praleistas pÄ—sÄ?iasis nusiĹĄypso ir pamojuoja, nuotaika tikrai pagerÄ—ja.“ Specialisto teigimu, vairuotojai nuolat priversti atnaujinti savo KeliĹł eismo taisykliĹł Ĺžinias, o ĹĄtai pÄ—stieji daĹžnai ĹĄiĹł taisykliĹł nebĹŤna nÄ— karto perskaitÄ™. „Jei Ĺžmogus nevairuoja ir neplanuoja to daryti, yra itin jauno

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

I nd r Ä— VA I N A L AV IÄŒI ĹŞ T Ä– LR korespondentÄ—

1HODLPLĂ˜SULHĂ?DVWLVÂąSzVmLĂ˜MĂ˜QHDWLGXPDVLUYDLUXRWRMĂ˜VNXEzMLPDV

.ELAIMIĂ‹Ă&#x;KELIUOSEĂ&#x;NEMAĂ€wJA â– P,SXVPHWÂ’Ă…DO\MH XĂ?I LNVXRWLXĂ?YDĂ?LDYLPR DQWSzVmLRMRSzVmLĂ˜MĂ˜ SHUzMRMHDWYHMDLNDLQXNHQ WzMRĂ?PRQzV â– 3HUĂ…LXRVHLVPRÂ’Y\NLXVĂ?XYR LUEXYRVXĂ?HLVWLĂ?PRQzV â– 1XRPHWĂ˜SUDGĂ?LRVLNLUXJVzMR GXĂ?ILNVXRWLXĂ?YD

ar jau vyresnio amĹžiaus, daĹžnai manoma, kad ir domÄ—tis KeliĹł eismo taisyklÄ—mis jam nÄ—ra jokio reikalo. Tokie ĹžmonÄ—s kelyje elgiasi kaip ÄŻpratÄ™ ar kaip ÄŻsivaizduoja, kad reikÄ—tĹł, tam tikrus dalykus numano iĹĄ bendro iĹĄprusimo“, – kalbÄ—jo E. Skrodenis. !T¸Ă&#x;VAIĂ&#x;TASĂ&#x;BĂ„Ă&#x;TIĂ&#x;NASĂ&#x;KAIPĂ&#x;KELĂ&#x;NwS

E. Skrodenis atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad lietuviai nesegi tiek vadinamĹł jĹł atĹĄvaitĹł, kiek jĹł reikÄ—tĹł

Ă?LDYLPRDQWSzVmLRMRSzVmLĂ˜ MĂ˜SHUzMRMHDWYHMDLNDL QXNHQWzMRĂ?PRQzV â– (LVPRÂ’Y\NLĂ˜LQIRUPDFLQzV VLVWHPRVGXRPHQLPLVQXR PHWĂ˜SUDGĂ?LRVWLHVSzVmLĂ˜ MĂ˜SHUzMRPLVÂ’Y\NXVLRVH QHODLPzVHĂ?XYRLU EXYRVXĂ?HLVWL

tamsiuoju paros metu. „Žinoma, jei lyginsime ĹĄviesÄ… atspindinÄ?iĹł elementĹł neĹĄiojimÄ… prieĹĄ keletÄ… metĹł ir dabar, matyti tikrai didelÄ— paĹžanga, bet kol kas ĹžmonÄ—s nesegi tiek atĹĄvaitĹł, kiek iĹĄ tiesĹł reikÄ—tĹłâ€œ, – teigÄ— jis. AtĹĄvaitas, anot paĹĄnekovo, – ne groĹžio elementas ir toks pat svarbus kaip batai ar kelnÄ—s. „Juk be kelniĹł niekas nevaikĹĄto, tad ir be atĹĄvaito nederÄ—tĹłâ€œ, – pokalbio pabaigoje ĹĄmaikĹĄtavo paĹĄnekovas.

ĂŒLQRPDVWHDWURUHĂ?LVLHULXV*\WLV3DGHJLPDVNDWHJRULĂ… NDLDWPHWz5XVLMRVDNWRULDXV6WDQLVODYR6DGDOVNLRPHV WXVÂ’WDULPXVMRJOLHWXYLVVWXGLMĂ˜ODLNDLVVRYLHWĂ˜UHS UHVLQHLVWUXNWĂ‘UDL.*%Â’GDYzGzVW\WRMj,JRUÂ’'LXĂ…HQj „AĹĄ manau, kad tai yra kaĹžkokia labai ĹĄlykĹĄti, baisi provokacija, nes visais laikais buvau SÄ… jĹŤdĹžio narys, mano pozicija Ukrainos atĹžvilgiu ir dabar prieĹĄinga nei kolegos Rimo Tumino. Kadangi profesionaliai bendrauju su Rusijos menininkais, laikau save svarbiu Antono ÄŒechovo ekspertu, matyt, kaĹžkam reikia apjuo-

dinti, gal net specialiosioms tarnyboms“, – LNK Ĺžinioms kalbÄ—jo 63 metĹł G.Padegimas. ReĹžisierius neneigÄ— mokÄ™sis su S.Sadalskiu, kuris yra Ĺžinomas Rusijos aktorius ir tinklaraĹĄtininkas, taÄ?iau tvirtino itin gerbÄ™s KGB persekiotÄ… garsĹł profesoriĹł teatro istorikÄ…. S.Sadalskis savo tinklaraĹĄtyje

pareiĹĄkÄ—, jog jam ir G.Padegimui dÄ—sÄ?iusÄŻ absurdo teatro specialistÄ… I.DiuĹĄenÄ…, kuris duodavo studentams draudĹžiamos literatĹŤros, o vÄ—liau atsidĹŤrÄ— uĹž grotĹł, ÄŻskundÄ— bĹŤtent lietuvis. „Skundikas – dabar Ĺžinomas Lietuvoje teatro veikÄ—jas, vaĹžinÄ—ja po pasaulÄŻ, skaito paskaitas apie absurdo teatro dramaturgus, o ĹĄtai jo autografas“, – aiĹĄkino S.Sadalskis. G.Padegimas, kuris 1975 metais baigÄ— teatro reĹžisĹŤros studijas A.LunaÄ?iarskio teatro meno institute Maskvoje, be kita ko, tvirtino paskaitĹł apie absurdo teatrÄ… neskaitantis. (BNS, LR)

'8PEUDVRQXRWU

)¸Ă&#x;-ASKĂ&#x;VOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KLASĂ&#x;TINĂ&#x;GASĂ&#x;DĂ„Ă&#x;RISĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIUIĂ&#x;REĂ&#x;Ă€IĂ&#x;SIEĂ&#x;RIUI

6NXQGLNXSDYD GLQWDV*3DGHJL PDVÂ’Ă?YHOJzSULH Ă…LĂ…NĂ˜VSHFLDOLĂ˜MĂ˜ WDUQ\EĂ˜UDQNj


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

TRIBĂ„NA

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

%HNDXNzV D

idĹžiosios VakarĹł Europos valstybÄ—s daro klaidÄ… priekaiĹĄtaudamos naujoms kolegÄ—ms dÄ—l menko solidarumo sprendĹžiant pabÄ—gÄ—liĹł problemÄ…. Dar didesnÄ— klaida – skleisti uĹžuominas maĹžinti atĹžagareiviams finansinÄ™ paramÄ…. Ĺ iais laikais tokiais pareiĹĄkimais nieko neiĹĄgÄ…sdinsi, o tik suerzinsi ir paskatinsi telktis kraĹĄtutines politines organizacijas. Dar keisÄ?iau skamba pabÄ—gÄ—liĹł temos gretinimas su dÄ—l kvotĹł besiginÄ?ijanÄ?iĹł ĹĄaliĹł gynybos klausimais – neva mes patys vos nemaldaujame karinÄ—s paramos, o kai reikia padÄ—ti, neriame ÄŻ krĹŤmus.

P

riekaiĹĄtas nekorektiĹĄkas. Lietuva nemurmÄ—dama dalyvauja visose NATO misijose, kurios nÄ—ra turistinÄ—s kelionÄ—s, visada yra didĹžiulÄ— tikimybÄ— grÄŻĹžti ÄŻ tÄ—vynÄ™ cinkuotame karste. Kai kurios ES narÄ—s ginÄ?ijasi dÄ—l pabÄ—gÄ—liĹł kvotĹł ne todÄ—l, kad tos valstybÄ—s yra prorusiĹĄkos ir nori suteikti galimybÄ™ Rusijai informaciniame kare pasidĹžiaugti, bet todÄ—l, kad nÄ—ra ES strateginÄ—s politikos dÄ—l vienos didĹžiausiĹł dabarties problemĹł. MechaninÄ— kvotĹł sistema nieko neiĹĄsprendĹžia, o privalÄ—jimo elgtis, kaip didĹžiosios valstybÄ—s nurodo, principas yra Ĺžeminantis. Menkinama ir sankcijomis baksnojama valstybÄ— visada uĹžsimerkia, uĹžsikemĹĄa ausis ir uĹžima aklos gynybos pozicijÄ…. Ar to siekia Briuselis?

PagrindinÄ—, nors ir ne vienintelÄ—, pabÄ—gÄ—liĹł krizÄ—s prieĹžastis yra „Islamo valstybė“. Kaip jÄ… ÄŻveikti? Norint susitarti, pirmiausia reikia keisti bendravimo stiliĹł. Pagarbiai bendraujant ir atsiklausiant abejojanÄ?ios valstybÄ—s, pastaroji net pati sutiktĹł priimti daugiau pabÄ—gÄ—liĹł. Lietuvoje formuojasi atĹžariai bet kokius VyriausybÄ—s ar koalicijoje esanÄ?iĹł politikĹł pareiĹĄkimus vertinanti globalistĹł intelektualĹł grupÄ—, kuri automatiĹĄkai paĹžadins nacionalistinÄ™ prieĹĄprieĹĄÄ…. Tai tik laiko klausimas. Bet tai nereiĹĄkia, kad dÄ—l pabÄ—gÄ—liĹł problemos Lietuvos valdĹžia nekritikuotina. KodÄ—l iki ĹĄiol ÄŻ klausimus, kuriems sprÄ™sti reikia politinio sprendimo, daĹžniausiai atsakinÄ—ja vidaus reikalĹł ministras S.Skvernelis?

A

pĹžvalgininkai jau nekart yra pasigedÄ™ ValstybÄ—s gynimo tarybos nuomonÄ—s. Kokia Lietuvos institucija koordinuoja visas pabÄ—gÄ—liĹł integracijos problemas? Juk pastarosios ne vien saugumo ir ekonominÄ—s. KultĹŤrinÄ—s ar religinÄ—s ne maĹžiau svarbios. Klaidingai manoma, kad, kiekvienam pabÄ—gÄ—liui skiriant 800 eurĹł kas mÄ—nesÄŻ (o tai sukels nepasitenkinimo bangÄ… ne tik tarp savĹł pilieÄ?iĹł pensininkĹł), visos kitos problemos savaime iĹĄgaruos. Kiek teko stebÄ—ti pabÄ—gÄ—lius Ispanijoje, atvykusieji iĹĄ Ĺ iaurÄ—s Afrikos vienaip elgiasi pavieniui, ir visiĹĄkai prieĹĄingai susitelkÄ™ savĹłjĹł bendruomenÄ—je. SÄ…voka „svetimas“ joje kur kas reikĹĄmingesnÄ— negu „tolerancija“. To regiono musulmonĹł bendruomenÄ—s gerokai aktyvesnÄ—s uĹž katalikiĹĄkas parapijas, ne tik kelia reikalavimus, bet

MeÄ?ys Laurinkus

ir sugeba pasiekti, kad jie bĹŤtĹł ÄŻgyvendinti.

B

$SLHWDLNDVUĂ‘SLLUVNDXGD

uitiniu lygmeniu integracija daĹžniausiai suvokiama kaip paĹĄalpos, bendras vaikĹĄÄ?iojimas ÄŻ prekybos centrus, pabÄ—gÄ—lio stovÄ—jimas prie ÄŻmonÄ—lÄ—s konvejerio. Kiek teko matyti Ispanijoje, musulmonai, atÄ—jus laikui, meldĹžiasi ir prie degalinÄ—s. Apie tai turÄ—s pagalvoti ir mĹŤsĹł darbdaviai. Ar Lietuva turÄ—tĹł tai ignoruoti? TebesitÄ™sia tuĹĄÄ?ia prieĹžasÄ?iĹł ir pasekmiĹł diskusija. Lietuvoje stengiamasi bÄ—gliĹł problemÄ… sukÄ—lusias prieĹžastis apriboti VidurĹžemio jĹŤra ir ĹžmoniĹł kontrabandininkais, prieĹĄ kuriuos siĹŤloma panaudoti karinÄ™ jÄ—gÄ…. Ĺ˝inoma, pasitelkus ĹžvalgybÄ… tokiĹł veiksmĹł jau seniai reikÄ—jo imtis. TaÄ?iau prekiavimas ĹžmoniĹł nelaimÄ—mis yra tarsi padaras su atauganÄ?iomis galvomis. Artimuosiuose Rytuose ir plaÄ?iai aplinkui blogĹł pasekmiĹł prieĹžasÄ?iĹł yra visas gyvaÄ?iĹł kamuolys. Ten jau daug kartĹł pasekmÄ—s yra tapusios kitĹł pasekmiĹł prieĹžastimis.

3RUWDOHEHQGUDXNLPHOU\WDVOWNDVGLHQYHUGDGLV NXVLMRVDSLHDNWXDOLMDVVRFLDOLQÂ’J\YHQLPjNXOWĂ‘ Uj.RNLRVĂ…LjVDYDLWÂ?EXYRÂ’GRPLDXVLRVLUDNWXD OLDXVLRVVNDLW\WRMĂ˜QDXMLHQRVLVWRULMRVSRĂ?LĂ‘ULDL"

Ĺ

iuo metu pagrindinÄ—, nors ir ne vienintelÄ—, pabÄ—gÄ—liĹł krizÄ—s prieĹžastis yra „Islamo valstybė“, nors ir tariama, realiai, vadovaudamasi apokaliptine pasaulÄ—ĹžiĹŤra, didelÄ—je teritorijoje Ĺžudo Ĺžmones. PrancĹŤzija pastarosiomis dienomis jau paskelbÄ— sau tinkamu metu bombarduosianti nustatytus teroristĹł Ĺžidinius. Kiek Ĺžinoma, „Islamo valstybė“ spÄ—jo ÄŻsigyti prieĹĄlÄ—ktuvinÄ—s gynybos ÄŻrangos. Kuo baigsis prancĹŤzĹł atakos, sunku nuspÄ—ti. Visi supranta, kad sunaikinti bene agresyviausiÄ… teroristinÄ™ organizacijÄ… – ne vienos valstybÄ—s uĹždavinys. Rusija tikina, kad be karinÄ—s paramos Sirijos diktatoriaus B.al-Assado reguliariajai kariuomenei sunaikinti teroristinÄ—s „valstybÄ—s“ neÄŻmanoma. O JAV ÄŻsitikinusios, kad tik pakeitus B.alAssado reĹžimÄ… ÄŻmanoma ÄŻveikti blogÄŻ. Kas mums naudingiau? Ĺ˝inoma, jei to kas nors mĹŤsĹł klaus. Rusija jau pademonstravo savo „taikdariĹĄką“ vaidmenÄŻ Ukrainoje. Kita vertus, ji nori uĹžkirsti keliÄ… „Islamo valstybei“ ÄŻ Ĺ iaurÄ—s KaukazÄ… ir VidurinÄ™ AzijÄ…. TodÄ—l, nepaisydama nei JAV, nei ES pozicijos, Maskva tieks ginklus, uĹž kuriuos moka Iranas, B.al-Assadui. JAV pastangos pribaigti B.alAssado reĹžimÄ… irgi kelia daug papildomĹł klausimĹł. O kas po to? Visi iki ĹĄiol nuversti pasaulietiniai, nors ir diktatoriĹĄki, reĹžimai virto religiniais ir dar pavojingesniais.

Vienas ÄŻsimintiniausiĹł laiĹĄkĹł, kurio „Bendraukime“ sulaukÄ— elektroniniu paĹĄtu, – moters pasakojimas apie skaudĹžiÄ… vaikystÄ—s patirtÄŻ. Moteris atskleidÄ—, kaip vaikystÄ—je jÄ…, tuo metu deĹĄimtmetÄ™, nuolat tvirkino motinos pusbrolis. Jam tuomet buvo apie trisdeĹĄimt. „Prisimenu visas vietas, kuriose jis mane grabinÄ—davo ir masturbuodavosi. Prisimenu numautas vaikiĹĄkas kelnaites. Vis dar matau jo iĹĄtryĹĄkusiÄ… spermÄ…. Prisimenu ir jo pirktus ĹĄokoladus, gÄ…sdinimus nesakyti nei mamai, nei kam kitam. VienÄ… kartÄ… jÄŻ uĹžtiko. Tada tiesiog izoliavo nuo manÄ™s, ir tiek. Nei mama, nei kas kitas su manimi nekalbÄ—jo apie tai, kas ÄŻvyko. Visi apsimetÄ—, kad nieko nebuvo. Buvau palikta viena. TurÄ—jau pati susitvarkyti su ĹĄiuo patyrimu. TÄ—vai nesugebÄ—jo manÄ™s apginti. Negaliu sakyti, kad jie – blogi ĹžmonÄ—s. Jie tiesiog buvo per silpni, kad mane apgintĹł. O apsiginti pati aĹĄ buvau per maĹža“, – prisimena autorÄ—. Moteris gailisi, kad tokios istorijos daĹžniausiai nutylimos.

S

„Kai praÄ—jusiÄ… vasarÄ… bandĹžiau apie tai pasikalbÄ—ti su mama, ji kalbos vengÄ—. ApsimetÄ—, kad nesupranta, apie kÄ… aĹĄ. Jos judesiuose ÄŻĹžvelgiau iĹĄgÄ…stÄŻ ir sutrikimÄ…. Supratau, kad ji iki ĹĄiol nepasirengusi kalbÄ—ti apie tai, kas ÄŻvyko. Labai baisu, kad net patys artimiausi ĹžmonÄ—s pataria geriau tylÄ—ti ir viskÄ… uĹžmirĹĄti. NeĹžinau, kas mus gali apginti, jei to nepadarysime paÄ?ios. Svarbu net pastanga, vien pats bandymas apsiginti – tiek fiziĹĄkai, tiek teisiĹĄkai“, – teigÄ— laiĹĄko autorÄ— ir ragi-

avaime suprantama, apdegusi nagus dÄ—l Libijos bombardavimo, Lietuvos valdĹžia neskubÄ—s skelbti savo nuomonÄ—s. NeĹžinia, ar JAV ir Rusija „neperkraus“ tarpusavio santykiĹł bent jau artÄ—janÄ?iĹł grÄ—smingĹł susidĹŤrimĹł Artimuosiuose Rytuose fone. Bet kuriuo atveju neiĹĄvengiamai ÄŻklimpusi ÄŻ pasekmes ir menkas galimybes kÄ… nors pakeisti turinti Lietuvos valdĹžia turÄ—tĹł sudaryti galimybes savo pilieÄ?iams bent jau objektyviau paĹžvelgti ÄŻ situacijÄ… karĹĄÄ?iausiame pasaulio regione.

„Bendraukime“ skaitytojai dalinosi ÄŻĹžvalgomis apie krepĹĄinÄŻ, gyrÄ— Lietuvos ir uĹžsienio policininkus ir dĹžiaugÄ—si „Bendraukime“ konkurse laimÄ—tais iĹĄvaizdos pokyÄ?iais. Tris daug dÄ—mesio sulaukusias temas pateikiame ir „Lietuvos ryto“ skaitytojams.

$QRQLPz

.DVGzOWRNDOWDV"

no kitas panaĹĄius iĹĄgyvenimus patyrusias moteris nebijoti.

3DYRMXVNHO\MH

9DLN\VWzVWUDXPD

„Prisimenu ir jo pirktus ĹĄokoladus, gÄ…sdinimus nesakyti nei mamai, nei kam kitam.“

Moteris praĹĄo vairuotojus ĹĄiuo metĹł laiku bĹŤti itin atidĹžius.

„Bendraukime“ skaitytoja AgnÄ— V. nutarÄ— su visais pasidalinti liĹŤdnais pirmadienio ÄŻspĹŤdĹžiais. Pirmadienio rytÄ… vaĹžiuodama Juoduoju keliu Vilniuje pastebÄ—jo partrenktÄ… stirnaitÄ™. Ji gyvĹŤnÄ… nufotografavo, atsiuntÄ— nuotraukas ir apraĹĄÄ— ĹĄÄŻ ÄŻvykÄŻ. „Kadangi buvau skaiÄ?iusi, kad nemaĹžai partrenktĹł gyvĹŤnĹł po susidĹŤrimo su automobiliu lieka gyvi ir kenÄ?ia nuo patirtĹł suĹžalojimĹł, kol nugaiĹĄta, nusprendĹžiau stabtelÄ—ti ir ÄŻsitikinti, ar gyvĹŤnui jau niekuo negalima padÄ—ti“, – raĹĄÄ— moteris. PrieĹĄais mane jau stovÄ—jo automobilis su ÄŻjungtu avariniu signalu. NuÄ—jau prie stirnos, deja, ji jau buvo negyva. Pasirodo, sustojusio automobilio vairuotojas ir partrenkÄ— stirnÄ…: ji iĹĄĹĄoko staiga, vairuotojas nespÄ—jo sustoti ir gyvĹŤnas Ĺžuvo. TaÄ?iau kaip pilietiĹĄkas, atsakingas Ĺžmogus jis sustojo ir ÄŻsitikino, ar gyvĹŤnui padÄ—ti tikrai nebeÄŻmanoma. Taip pat paskambino policijai“, – pasakojo AgnÄ— V.

„Bendraukime“ sulaukÄ— Vitalijos DunÄ?ienÄ—s laiĹĄko, kuriame ji atvirai iĹĄdÄ—stÄ— klausimus, jai kilusius po policininkÄ—s Ligitos BaniulytÄ—s Şōties rugsÄ—jo 4-osios naktÄŻ. „Žiniasklaidoje skaiÄ?iau, kad Gintaras, bĹŤdamas girtas, nuo 2001 iki 2015 metĹł padarÄ— net trylika teisÄ—s paĹžeidimĹł. Buvo tik laiko klausimas, kada ir kÄ… nuĹžudys alkoholikas Gintaras, apsiginklavÄ™s sunkiasvoriu vilkiku. Niekas Lietuvoje nepadeda apsisaugoti nuo alkoholizmo ar iĹĄsivaduoti iĹĄ jo gniauĹžtĹł. ParduotuviĹł ir degaliniĹł lentynos uĹžverstos ÄŻvairiais svaigiaisiais gÄ—rimais ryĹĄkiomis etiketÄ—mis. Beveik 10 proc. Lietuvos gyventojĹł kenÄ?ia nuo alkoholizmo – didĹžiausias procentas visame pasaulyje. Ĺ˝iĹŤrÄ—dami ÄŻ baltĹł lelijĹł kalnÄ… ant nuĹžudytosios kapo daugelis ĹĄios istorijos dalyviĹł plaunasi rankas. KodÄ—l Ĺžmogus, penkis kartus paĹžeidÄ™s saugaus vairavimo taisykles, turÄ—jo vairuotojo paĹžymÄ—jimÄ… ir teisÄ™ vairuoti vilkikÄ…? Ar bus baudĹžiami tie, kurie matÄ—, kad girtas vairuotojas sÄ—do prie maĹĄinos vairo, bet nieko nedarÄ—? Kada ĹžmonÄ—s taps nepakantĹŤs alkoholizmo skatinimo kultĹŤrai?“ – klausÄ— autorÄ—.

KAUNO „AUĹ ROS“ GIMNAZIJA, VIENA SENIAUSIŲ GIMNAZIJŲ KAUNO APSKRITYJE, 2015 M. Ĺ VENÄŒIA ÄŽKĹŞRIMO 100-METÄŽ. KvieÄ?iame visus baigusius mokyklÄ… mokinius, dirbusius mokytojus dalyvauti renginiuose, skirtuose ĹĄiam iĹĄkiliam jubiliejui paminÄ—ti. Renginiai vyks 2015 m. spalio 23 d.

RENGINIŲ PROGRAMA: 12 val. ĹĄv. miĹĄios Arkikatedroje bazilikoje uĹž visĹł laikĹł gimnazijos mokytojus ir mokinius 13 val. iĹĄkilmingos eitynÄ—s iĹĄ Arkikatedros bazilikos ÄŻ Vytauto DidĹžiojo karo muziejaus sodelÄŻ 14 val. gÄ—liĹł padÄ—jimas prie LaisvÄ—s paminklo ir NeĹžinomojo kareivio kapo 15 val. iĹĄkilmingas renginys „AuĹĄros“ spinduliĹł apĹĄviesti“, skirtas gimnazijos 100-meÄ?iui paminÄ—ti (Vytauto DidĹžiojo universiteto centriniĹł rĹŤmĹł salÄ—je, K.DonelaiÄ?io g. 58) 18 val. 30 min. prisiminimĹł vakaras gimnazijoje (LaisvÄ—s al. 95) BendruomenÄ—s vardu Nerija BaltrÄ—nienÄ—, Kauno „AuĹĄros“ gimnazijos direktorÄ—


WULEĂ‘QD

PUXJVzMRGĂ&#x;Ă&#x;

7HEHĂ…XUPXOLXRMDPDGzOSUHPMHUR$OJLUGR%XWNHYL mLDXVĂ?HQWR(YDOGR9DLWDVLDXVNXULV\UDEHQGURYzV Ă„0LQLVWHULXPÂłEHQGUDWXUWLVÂąHVjMjO\GLVzNPz YDOVW\ELQLXRVHNRQNXUVXRVH2Ă…HLPRVJDUEzVVWR MRJLQWLLUSUHPMHURĂ?PRQD-DQLQD%XWNHYLmLHQz A r t ĹŤ r a s JA N ÄŒ Y S LR korespondentas

– VieĹĄai kedenamas jĹŤsĹł Ĺžento verslas, paĹžerta kaltinimĹł, kuriuos jĹŤsĹł vyras jau pavadino ĹĄmeiĹžtu. KÄ… apie tai galÄ—tumÄ—te pasakyti? – paklausÄ—me J.ButkeviÄ?ienÄ—s. – VienareikĹĄmiĹĄkai – tai ĹĄmeiĹžtas, kuriuo siekiama pakenkti mano vyro reputacijai ir kuris, galima sakyti, jau suĹžlugdÄ— vienos ÄŻmonÄ—s veiklÄ…. – Kaip manote, kodÄ—l visa tai daroma? – PrieĹžasÄ?iĹł toli ieĹĄkoti nereikia. Iki rinkimĹł liko metai, premjero reitingai nuolat aukĹĄti, kokiĹł neturÄ—jo nÄ— vienas jo pirmtakas, VyriausybÄ— sÄ—kmingai sprendĹžia paveldÄ—tas problemas, o jo vadovaujami socialdemokratai – populiariausia partija Lietuvoje. Kai kas, matyt, puola ÄŻ panikÄ… ir iĹĄ nevilties desperatiĹĄkai bando kÄ… nors daryti. Kai nesugebama konkuruoti darbu ir idÄ—jomis, griebiamasi ĹĄmeiĹžto. TiesÄ… sakant, mus jau buvo pasiekusios Ĺžinios, kad kaĹžkas panaĹĄaus rezgama. Dar liepos mÄ—nesÄŻ mano vyras gavo informacijos, kad kai kas iĹĄ politiniĹł oponentĹł vaikĹĄto po redakcijas ir bando ÄŻkalbÄ—ti paraĹĄyti kÄ… nors kompromituojan-

Ä?io apie premjerÄ… ar jo ĹĄeimÄ…. Daugelis atsisakÄ— priimti jĹł brukamÄ… niekinÄ™ informacijÄ…, bet vienas portalas pasiraĹĄÄ—. Beje, viena ĹĄmeiĹžikiĹĄko straipsnio apie mĹŤsĹł ĹĄeimÄ… autoriĹł – buvusio Seimo nario konservatoriaus Sauliaus PeÄ?eliĹŤno dukra.

„Atrodo, padorumas politikoje nebemadingas. Jeigu taip, tai mano vyras yra beviltiĹĄkai atsilikÄ™s nuo politiniĹł madĹł.“ -%XWNHYLmLHQz

– KodÄ—l taikiniu tapo jĹŤsĹł Ĺžento verslas? – TurbĹŤt prie premjero nÄ—ra kaip kitaip prikibti. Jeigu bĹŤtĹł, jau seniai ĹžinotĹł visa Lietuva. Ĺ˝entas ĹĄiais metais ÄŻsigijo „Ministerium“ akcijĹł – ĹĄtai ir atsirado pretekstas pulti, sukurpti kaĹžkokiÄ… istorijÄ…. Beje, mano vyras iĹĄ ĹĄmeiĹžtÄ… paskleidusiĹł ĹžurnalistĹł jau sulaukÄ— klausimĹł ir apie mĹŤsĹł dukters IndrÄ—s darbÄ…. Ji su drauge teisininke yra ÄŻkĹŤrusios teisiniĹł paslaugĹł ÄŻmonÄ™. Jos susikĹŤrÄ— gerÄ… reputacijÄ…, dirba skaidriai, jokiuose vieĹĄuosiuose pirkimuose nedalyvauja.

Bet jau ir ĹĄios ÄŻmonÄ—s veikloje bandoma ieĹĄkoti tariamĹł paĹžeidimĹł: kodÄ—l klientai yra bĹŤtent ĹĄie, kodÄ—l surengtoje konferencijoje praneĹĄimÄ… skaitÄ— bĹŤtent tas lektorius? Klausiama, ar dukra neketina atsisakyti savo akcijĹł. Palaukite, o kodÄ—l turÄ—tĹł? Gal jos ĹĄeima turi emigruoti, nes tiesiog politiniams tÄ—vo oponentams nepatinka, kad nÄ—ra prie ko prikibti? IndrÄ— prieĹĄ mÄ—nesÄŻ pagimdÄ— dukrytÄ™. NatĹŤralu, kad dÄ—l tokio akivaizdaus puolimo pradÄ—jo nervintis, maitinanÄ?ios mamos patiriamas stresas atsiliepÄ— kĹŤdikiui. MĹŤsĹł dukra ir jos vyras – jauni dori ĹžmonÄ—s. Nejaugi kas nors mano, kad jie neĹžino, jog jau vien dÄ—l IndrÄ—s tÄ—Ä?io aukĹĄtĹł pareigĹł ir politiniams oponentams alergijÄ… kelianÄ?io populiarumo negali sau leisti net menkiausios klaidos? Nejaugi kas nors gali patikÄ—ti, kad mano vyras, kurio reputacijai niekas nieko negali prikiĹĄti, staiga imsis nesÄ…ĹžiningĹł veiksmĹł, sukompromituodamas save, savo vadovaujamÄ… partijÄ… ir dar rizikuodamas mĹŤsĹł vaikĹł, kurie sugeba puikiai tvarkytis patys, ateitimi? Kartais man atrodo, kad padorumas politikoje nebemadingas. Jeigu taip, tai mano vyras yra beviltiĹĄkai atsilikÄ™s nuo politiniĹł madĹł. – Iki rinkimĹł – kiek daugiau nei metai. Ar linkÄ—tumÄ—te savo vyrui toliau eiti ĹĄias pareigas? – Vyrui visur ir visada linkiu sÄ—kmÄ—s. Bet ÄŻ klausimÄ…, ar norÄ—Ä?iau, kad jis dar vienÄ… kadencijÄ… dirbtĹł premjeru, atsakysiu tiesiai ir labai nuoĹĄirdĹžiai – tikrai ne. Pasiilgau ramaus ĹĄeimos gyvenimo. Ir jam tikrai nelinkÄ—Ä?iau dirb-

03DWDĂ…LDXVQXRWU

-%XWNHYLmLHQzVQHVWHELQDDWDNRVSULHĂ…Ă…HLPj

3UHPMHURVX WXRNWLQz-%XW NHYLmLHQzSUL VLSDĂ?LQRSDVL LOJXVLUDPDXV J\YHQLPR

ti su tais ĹžmonÄ—mis, su kuriĹł kenkÄ—jiĹĄkos veiklos rezultatais mums dabar tenka kovoti. Kita vertus, suprantu, kad nuo mano norĹł niekas nepriklausys. AĹĄ ir nesistengsiu daryti kokios nors lemiamos ÄŻtakos jo sprendimams. Juk jis – ĹžmoniĹł renkamas politikas, tad viskas priklausys nuo rinkÄ—jĹł valios. TaÄ?iau tikrai Ĺžinau, kad mano vyras su premjero kÄ—de nÄ—ra susitapatinÄ™s, jam tikrai nebĹŤtĹł skausminga jÄ… uĹžleisti. Algirdas net yra uĹžsiminÄ™s, kad pasibaigus jo, kaip partijos pirmininko, kadencijai, norÄ—tĹł ĹĄÄŻ vairÄ… atiduoti kitam politikui. Tikrai to norÄ—Ä?iau. Bet suprantu ir tai, kad jei rinkÄ—jai iĹĄreikĹĄ didelÄŻ pasitikÄ—jimÄ… jo vadovaujama partija ir juo, gali bĹŤti visaip.

Jau esu ÄŻpratusi nieko neplanuoti toli ÄŻ priekÄŻ, nes niekada neĹžinai, kaip viskas pasisuks. – Nebijote, kad po tokio atviro interviu ir pati sulauksite kokiĹł nors kaltinimĹł? – NesistebÄ—siu, jei taip nutiks. BandymĹł jau buvo anksÄ?iau. Esu ÄŻsitikinusi, kad iĹĄ tĹł ĹžmoniĹł galima laukti visko. TiesÄ… sakant, krypstama tokio absurdo link, taip akivaizdĹžiai siekiama sukurti kaĹžkokiÄ… intriguojanÄ?iÄ… baisaus nusikaltimo istorijÄ…, kad mano vyras sako, jog nesistebÄ—s net sulaukÄ™s kaltinimĹł, kad mĹŤsĹł ĹĄeima gyvena Lietuvoje, o A.ButkeviÄ?ius yra Lietuvos premjeras. Juk tai aiĹĄkus interesĹł konfliktas, ar ne? Neabejoju, kad dar bus pastangĹł mus iĹĄmaudyti purve.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PUXJVzMRG

JAUSMAS. Byla dÄ—l Europos pirmenybÄ—se PanevÄ—Ĺžyje dalyvavusiĹł komandĹł apgyvendinimo tapo tikra rakĹĄtimi

30DQWDXWRQXRWU

4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GOSĂ&#x;MwSĂ&#x;MAĂ&#x;LwĂ&#x;TEĂ&#x;BETĂ&#x;RAI¸Ă&#x;KOĂ&#x;KREPĂ&#x;¸IĂ&#x;NÂ? 5\WRMEDLJLDVL(XURSRVY\UĂ˜NUHSĂ…LQLRmHPSLRQDWDV WDmLDX/LHWXYRVWHLVzVDXJDWHEzUDÂ’VWULJXVLWLHVSLU PHQ\EzPLVSULHĂ…NHWYHULXVPHWXVY\NXVLRPLVPĂ‘ VĂ˜Ă…DO\MH.DOWLQLPĂ˜NRUXSFLMDGDXJRNDOWĂ˜QzUD A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

Nuo gÄ—dos dÄ—l ĹžlunganÄ?io Europos krepĹĄinio Ä?empionato LietuvÄ… ir PanevėŞį gelbÄ—jÄ™s tuometis Lietuvos krepĹĄinio federacijos (LKF) generalinis sekretorius Mindaugas BalÄ?iĹŤnas tikino patyrÄ™s tikrÄ… paĹžeminimÄ… teisÄ—saugos pareigĹŤnĹł mÄ—smalÄ—je, kurioje yra traiĹĄkomas iki ĹĄiol. „Kai atsidĹŤriau areĹĄtinÄ—je, iĹĄ pradĹžiĹł maniau, kad neĹžinau kokiĹł nors aplinkybiĹł, detaliĹł, kurias iĹĄsiaiĹĄkino teisÄ—saugos pareigĹŤnai“, – iĹĄtarÄ— M.BalÄ?iĹŤnas, 2013-ĹłjĹł pradĹžioje 10 dienĹł praleidÄ™s uĹž grotĹł. Ĺ˝inomas krepĹĄinio veikÄ—jas tikino pats mÄ—ginÄ™s padÄ—ti nustatyti visas tas aplinkybes, taÄ?iau netrukus suvokÄ—, kad prokurorai ir SpecialiĹł jĹł tyrimĹł tarnybos (STT) agentai ŞōtbĹŤt reikalauja prisipaĹžinti dÄ—l nusikaltimĹł, kuriĹł jis nepadarÄ—. M.BalÄ?iĹŤno ir kitĹł ÄŻtariamĹłjĹł ĹĄioje byloje kalte turbĹŤt abejoja ir patys tyrÄ—jai, mat ÄŻrodymus renka jau daugiau kaip trejus metus ir sukruto tik tuomet, kai M.BalÄ?iĹŤnas kreipÄ—si ÄŻ teismÄ… praĹĄydamas nutraukti bylÄ…. Teismas birĹželÄŻ nurodÄ— prokurorams baigti bylÄ… per keturis mÄ—nesius.

„Lietuvoje vykÄ™s Europos Ä?empionatas buvo surengtas labai kukliomis sÄ…naudomis, bet pripaĹžintas vienu geriausiĹł.“ $*XRJD

Ĺ ios bylos ypatumus ÄŻvertinÄ™ teisÄ—s Ĺžinovai atvirai prabilo apie PanevÄ—Ĺžio apygardos prokuratĹŤros prokurorĹł ir STT agentĹł teisinÄŻ chuliganizmÄ…, lauĹžantÄŻ ĹžmoniĹł likimus. Neseniai galutinius ÄŻtarimus suĹžinojÄ™s kaunietis sutiko atskleisti visas aplinkybes, lÄ—musias nesibaigianÄ?ius nemalonumus. 2Ă„Ă&#x;PESĂ&#x;jIAIĂ&#x;DwLĂ&#x;0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă€IO

STT medĹžioklÄ—s laukuose tuometis LKF generalinis sekretorius M.BalÄ?iĹŤnas atsidĹŤrÄ— tiriant 2011 metais Lietuvoje vykusiam Europos vyrĹł krepĹĄinio Ä?empionatui skirtĹł lÄ—ĹĄĹł panaudojimo teisÄ—tumÄ…. IĹĄ pradĹžiĹł buvo beveik dvideĹĄimt ÄŻtariamĹłjĹł. Tarp jĹł taip pat atsidĹŤrÄ— LKF advokatÄ— Diana DĹŤdienÄ—, tuometis PanevÄ—Ĺžio mero patarÄ—jas Darius SimÄ—nas ir ĹĄiame mieste esanÄ?io vieĹĄbuÄ?io „Romantic“ savininkÄ— Dalia KuklierienÄ—. Neseniai ÄŻtarimai pareikĹĄti net Lietuvos krepĹĄinio federacijai. BĹŤtent dÄ—l ĹĄio vieĹĄbuÄ?io rekonstrukcijos STT nusitaikÄ— ÄŻ visÄ… bĹŤrÄŻ ĹžmoniĹł, vienaip ar kitaip susijusiĹł su pasirengimu krepĹĄinio Ä?empionatui. Tai, kad PanevÄ—Ĺžyje nÄ—ra tinkamo vieĹĄbuÄ?io, galÄ—jo suĹžlugdyti grupiĹł etapo turnyrÄ… ĹĄiame mies-

te, todÄ—l iĹĄeities buvo ieĹĄkoma net per VyriausybÄ—je vykusius darbo grupÄ—s pasitarimus. M.BalÄ?iĹŤnas juose net nedalyvaudavo. Per ĹĄiuos pasitarimus buvo kalbama apie vieĹĄbuÄ?io „Romantic“ pertvarkymÄ… pagal visus „FIBA Europe“ reikalavimus. „Ďvertinus visus siĹŤlymus buvo nusprÄ™sta, kad vieĹĄbuÄ?io „Romantic“ rekonstrukcija – pigiausias ir protingiausias sprendimas“, – kalbÄ—jo M.BalÄ?iĹŤnas. Tokiam sumanymui pritarÄ— ir pasirengimÄ… Ä?empionatui stebÄ—jÄ™ organizacijos „FIBA Europe“ vadovai. Tuomet jau buvo pasigirdÄ™ kalbĹł apie galimybÄ™ paskutinÄ™ akimirkÄ… grupÄ—s, kurioje varŞėsi ir Lietuvos rinktinÄ—, turnyrÄ… iĹĄ PanevÄ—Ĺžio perkelti ÄŻ VilniĹł arba KaunÄ…. M.BalÄ?iĹŤno nuomone, tai buvo nerealu ir bĹŤtĹł uĹžtraukÄ™ gÄ—dÄ… miestui, ĹĄaliai ir visam renginiui. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;RAĂ&#x;¸wĂ&#x;KIĂ&#x;TOĂ&#x;KIgĂ&#x;SUĂ&#x;TARĂ&#x;TÂ?

„Mane kaltina, kad ÄŻtikinau PanevÄ—Ĺžio tarybos narius skirti lÄ—ĹĄĹł Europos krepĹĄinio Ä?empionatui. Toks kaltinimas yra absurdiĹĄkas, nes VyriausybÄ—s nurodymu visi miestai, kurie rengÄ— grupiĹł turnyrus, buvo ÄŻpareigoti prisidÄ—ti prie Ä?empionato finansavimo. PanevÄ—Ĺžys taip pat nebuvo iĹĄimtis, o jo indÄ—lis nebuvo didĹžiausias tarp visĹł LKF parÄ—musiĹł miestĹł. Federacija buvo palikta viena sprÄ™sti vieĹĄbuÄ?io „Romantic“ pertvarkymo klausimus, nes PanevÄ—Ĺžio savivaldybÄ— pati nesugebÄ—jo iĹĄsprÄ™sti sportininkĹł apgyvendinimo problemos mieste“, – kalbÄ—jo buvÄ™s LKF generalinis sekretorius. Pasak jo, ĹĄÄŻ renginÄŻ parÄ—mÄ— ne tik visi didieji miestai, bet ir verslininkai, su kuriais buvo tariamasi dÄ—l jĹł skiriamĹł pinigĹł panaudojimo. M.BalÄ?iĹŤnas praĹĄÄ— apklausti kaip liudytojus daugiausia lÄ—ĹĄĹł skyrusiĹł ÄŻmoniĹł vadovus VisvaldÄ… MatijoĹĄaitÄŻ, TautvydÄ… BarĹĄtÄŻ, AntanÄ… GuogÄ…, kurie Ĺžinojo apie vieĹĄbuÄ?io „Romantic“ pertvarkymo darbĹł finansavimÄ…. TaÄ?iau bylÄ… kontroliuojanti PanevÄ—Ĺžio apygardos prokuratĹŤros OrganizuotĹł nusikaltimĹł ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorÄ— Aurelija GaliĹĄanskytÄ— ĹĄÄŻ praĹĄymÄ… atmetÄ—. PanevÄ—Ĺžio savivaldybÄ— 2010-aisiais LKF nusprendÄ— skirti 687,8 tĹŤkst. eurĹł paramÄ…, o vieĹĄbuÄ?io rekonstrukcijai reikÄ—jo apie 580 tĹŤkst. eurĹł. LKF su PanevÄ—Ĺžio savivaldybe pasiraĹĄÄ— kiek kitokiÄ… bendradarbiavimo sutartÄŻ negu su kitais miestais. Ji buvo sudaryta 5 metams, pagal kuriÄ… federacija ÄŻsipareigojo ĹĄiame mieste rengti ÄŻvairius krepĹĄinio renginius – tokiu bĹŤdu norÄ—ta panaudoti miesto arenos galimybes, populiarinti krepĹĄinÄŻ ir sukurti papildomos vertÄ—s miestui, o kartu gauti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas uĹž savikainÄ… vieĹĄbutyje „Romantic“ ir tokiu bĹŤdu sugrÄ…Ĺžinti federacijos investicijÄ… ÄŻ vieĹĄbutÄŻ. „Federacija padarÄ— daugiau, negu buvo ÄŻsipareigojusi“, – ÄŻsitikinÄ™s M.BalÄ?iĹŤnas.

0%DOmLĂ‘QXLLUMR Ă?PRQDL9DLYDL WHNXVLHPVLĂ…EDQ G\PDPVJDOR GDUQHPDW\WL

Vis dÄ—lto dÄ—l vieno renginio jam buvo pateiktas ÄŻtarimas dokumentĹł klastojimu tik todÄ—l, kad ÄŻ sutartÄŻ buvo ÄŻtrauktas vienas iĹĄties ÄŻspĹŤdingas renginys, vykÄ™s PanevÄ—Ĺžyje prieĹĄ pat pasiraĹĄant dokumentÄ…. Pasak M.BalÄ?iĹŤno, Ĺžodinis susitarimas su PanevÄ—Ĺžio valdĹžia jau buvo pasiektas, todÄ—l LKF atstovai renginiui pasirinko ĹĄio miesto arenÄ….

2ENĂ&#x;KAĂ&#x;SIĂ&#x;VIĂ&#x;SI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;NEĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;MASĂ&#x;PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NES 'INĂ&#x;TAĂ&#x;RASĂ&#x;hERĂ&#x;NIAUSĂ&#x;KAS $GYRNDWDV Ă„.RUXSFLMjYDOVW\EzMHEĂ‘WLQD WUDPG\WLWDmLDXQHJDOLPDVLHN WLWLNVORODXĂ?DQWĂ?PRQLĂ˜OLNLPXV 7HLVzVDXJLQLQNĂ˜UDQNRVH DWVLGĂ‘UzLQVWUXPHQWDLOHL GĂ?LDQW \VNXUWLYLVjĂ?PRQLĂ˜EDX JLQLPRVLVWHPj-Ă˜WDLNRPRV SULHPRQzVSULPHQDEDQG\PjLĂ…

WDQNRSDEĂ‘NORQXĂ…DXWLĂ?YLUEOÂ’ 1XRVWDWDXVNDOQRSDOHLGĂ?LDPD VQLHJRJQLĂ‘Ă?WzNXULEHSDOLRYRV GLGzMDLUĂ…OXRMDYLVNjNDVSDVL WDLNRNHO\MH .DVÂ’YHUWLQRNLHNVYHLNDWRV SUDUDQGDWRNLRVJQLĂ‘Ă?WzV VXWUDLĂ…N\WDVĂ?PRJXV".DLSMLV JDOLVLHNWLNDUMHURVNDLEHWHLVPR QXWHLVLDPDVYLHĂ…RMRMHHUGYzMH"Âł

'AĂ&#x;LIĂ&#x;MYĂ&#x;BESĂ&#x;APĂ&#x;TAĂ&#x;RIĂ&#x;NwĂ&#x;JOĂ&#x;VIEĂ&#x;¸AI

Kam pirmajam ĹĄovÄ— mintis LKF pinigais rekonstruoti vienintelÄŻ sportininkus priimti galintÄŻ PanevÄ—Ĺžio vieĹĄbutÄŻ? „Man visiĹĄkai nebuvo poreikio rekonstruoti vieĹĄbutÄŻâ€œ, – kalbÄ—jo vieĹĄbuÄ?io „Romantic“ savininkÄ— D.KuklierienÄ—, areĹĄtinÄ—je praleidusi mÄ—nesÄŻ. Moteris mano, kad pirmÄ…kart tokiÄ… idÄ—jÄ… iĹĄgirdo iĹĄ garsaus trenerio, tuomeÄ?io LKF prezidento Vlado Garasto lĹŤpĹł. Pasak D.KuklierienÄ—s, visos galimybÄ—s buvo aptarinÄ—jamos vieĹĄai PanevÄ—Ĺžio savivaldybÄ—je, Seime bei VyriausybÄ—je ir niekam net nekilo minties, kad kaĹžkas daroma neteisÄ—tai. 0AĂ&#x;TAĂ&#x;Rw Ă&#x;KAIPĂ&#x;I¸EIĂ&#x;TIĂ&#x;Â?Ă&#x;LAISĂ&#x;VŠ

„Visas PanevÄ—Ĺžys jau trejus metus svarsto, kas Ä?ia atsitiko, kuria ÄŻvairias versijas“, – apie ĹĄio tyrimo atsiradimo prieĹžastis kalbÄ—jo Ĺžinoma miesto verslininkÄ—. PanevÄ—ĹžietÄ— neslÄ—pÄ—, kad STT agentai spaudÄ— jÄ… duoti parodymus prieĹĄ buvusÄŻ Seimo narÄŻ VitÄ… MatuzÄ…. Jis neseniai buvo iĹĄteisintas kitoje byloje. „Jie man aiĹĄkiai pasakÄ—, kad esu neÄŻdomi ir davusi parodymus prieĹĄ ĹĄÄŻ politikÄ… iĹĄkart bĹŤsiu paleista, taÄ?iau neturÄ—jau kÄ… pasakyti“, – tikino D.KuklierienÄ—. Ji stebÄ—josi prokurorams ir STT agentams suteiktomis neribotomis galimybÄ—mis, jĹł noru paĹžeminti sulaikytÄ… ĹžmogĹł. Verslininkei labiausiai gaila, kad teisÄ—saugininkĹł rankomis buvo suĹžlugdyta M.BalÄ?iĹŤno karjera, mat jis buvo labai rimtas pretendentas uĹžimti svarbĹł postÄ… „FIBA Europe“ organizacijoje. „Nesutikau labiau krepĹĄiniui atsidavusio Ĺžmogaus“, – apie buvusÄŻ LKF generalinÄŻ sekretoriĹł kalbÄ—jo D.KuklierienÄ—. Ji teigÄ— netikinti, kad M.BalÄ?iĹŤnas galÄ—jo sÄ…moningai imtis kokiĹł nors abejotinĹł sandoriĹł Ĺžino-

damas apie puikias karjeros galimybes. )¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;¸AĂ&#x;LÂ?Ă&#x;NUOĂ&#x;GwĂ&#x;DOS

O vienÄ… didĹžiausiĹł LKF rÄ—mÄ—jĹł europarlamentarÄ… A.GuogÄ… kartais stebina tai, kas vyksta Lietuvoje: „Šalyje vyksta gausybÄ— renginiĹł, kuriems ĹĄvaistomos didĹžiulÄ—s lÄ—ĹĄos, o rezultatas bĹŤna tragiĹĄkas. Lietuvoje vykÄ™s Europos vyrĹł krepĹĄinio Ä?empionatas buvo surengtas labai kukliomis sÄ…naudomis, taÄ?iau pripaĹžintas vienu geriausiĹł ir labai prisidÄ—jo prie visos ĹĄalies ÄŻvaizdĹžio gerinimo.“ Politikas tikino neĹžinantis visĹł bylos aplinkybiĹł, taÄ?iau pareiĹĄkÄ— pasitikintis ĹĄalies teisÄ—sauga ir neabejojantis, kad bent jau aukĹĄtesnÄ—se teisinÄ—se instancijose bus iĹĄsklaidytos abejonÄ—s. Mecenatas tvirtai gali paliudyti, kad kai LKF generalinis sekretorius buvo M.BalÄ?iĹŤnas, jis ĹĄaliai itin sunkiu metu sugebÄ—jo rasti vyrĹł rinktinei reikalingĹł lÄ—ĹĄĹł, o sportininkai pasiekÄ— ÄŻspĹŤdingĹł rezultatĹł. A.Guogos nuomone, rengiantis 2011-ĹłjĹł Ä?empionatui federacijos vadovai taip pat turÄ—jo ieĹĄkoti iĹĄeiÄ?iĹł, nes valstybÄ— buvo nepajÄ—gi skirti reikiamĹł lÄ—ĹĄĹł. A.Guogai keista, kad M.BalÄ?iĹŤnui ir kitiems ÄŻtariamiesiems ĹĄioje byloje tenka aiĹĄkintis dÄ—l lÄ—ĹĄĹł panaudojimo vieĹĄbuÄ?io rekonstrukcijai, o ĹĄtai statant futbolo stadionÄ… Vilniuje iĹĄĹĄvaistyta milijonai eurĹł ir nÄ—ra nÄ— vieno kaltininko. 6ISASĂ&#x;TURTASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ARE¸TUOTAS

„Šeimos santaupomis sumokÄ—jau uĹžstatÄ…, visas mano turtas areĹĄtuotas. Nuolat kyla visokiĹł idÄ—jĹł ir sumanymĹł, atsiranda darbo galimybiĹł, taÄ?iau visÄ… laikÄ… iĹĄgirstu klausimÄ… apie bylos baigtÄŻâ€œ, – kalbÄ—jo M.BalÄ?iĹŤnas, kurÄŻ iki ĹĄiol persekioja vieĹĄojoje erdvÄ—je teisÄ—saugos suformuotas neigiamo ÄŻvaizdĹžio ĹĄeĹĄÄ—lis.

Kaunietis spÄ—jo, kad visos ĹĄios istorijos ÄŻpĹŤtÄ—jais tapo keli PanevÄ—Ĺžio politikieriai, kurie net neÄŻsivaizdavo, kuo tai pavirs. Jiems Ä—mÄ—si talkinti prokurorai, STT. Pastaraisiais metais M.BalÄ?iĹŤnui net kelis kartus teko bendrauti su Vilniaus prokurorais ir STT tyrÄ—jais, kurie kolegĹł iĹĄ PanevÄ—Ĺžio iniciatyva ketino iĹĄkelti dar bene penkias gretutines bylas. ÂŒĂ€Ă&#x;VELĂ&#x;GIAĂ&#x;GAUĂ&#x;SYĂ&#x;BŠĂ&#x;PAĂ&#x;Ă€EIĂ&#x;DIĂ&#x;MĂ‹

M.BalÄ?iĹŤnas – ne vienintelis ĹĄios istorijos dalyvis, kuriam ikiteisminis tyrimas Ĺžlugdo karjerÄ…. PareiĹĄkus ÄŻtarimus LKF advokatei D.DĹŤdienei, darbÄ… GeneralinÄ—je prokuratĹŤroje turÄ—jo palikti moters sutuoktinis. „Teisinis chuliganizmas – kitaip sunku pavadinti ĹĄiÄ… situaciją“, – pareiĹĄkÄ— D.DĹŤdienÄ—s gynÄ—jas advokatas Aidas MaĹžeika. Pasak jo, net teismas patvirtino, kad jo ginamosios pokalbiĹł telefonu buvo klausomasi neteisÄ—tai, mat advokato ir jo kliento pokalbiĹł galima klausytis tik iĹĄskirtiniais atvejais. A.MaĹžeika pareikalavo nutraukti tyrimÄ… D.DĹŤdienÄ—s atĹžvilgiu, taÄ?iau netrukus PanevÄ—Ĺžio prokurorai moteriai pateikÄ— naujus ÄŻtarimus dÄ—l dokumentĹł klastojimo, o siekiant apriboti galimybes skĹłstis bylÄ… suskubo perduoti ÄŻ teismÄ…. „Tai buvo labai paprasta sutartis, kuriÄ… ĹĄalys vykdÄ—. Jeigu bĹŤtĹł kokiĹł nors nesutarimĹł, juos reikÄ—tĹł sprÄ™sti civiline tvarka, taÄ?iau PanevÄ—Ĺžio prokurorai visur ÄŻĹžvelgia nusikaltimą“, – stebÄ—josi A.MaĹžeika. Jo nuomone, toks poĹžiĹŤris nÄ—ra perspektyvus, mat maĹždaug 45 procentai PanevÄ—Ĺžio apygardos prokuratĹŤros kontroliuojamĹł bylĹł baigiasi kaltinamĹłjĹł iĹĄteisinimu. „DerÄ—tĹł susirĹŤpinti prokurorĹł kompetencija, nes paĹžeidimĹł matyti kiekviename Ĺžingsnyje“, – patarÄ— teisininkas.


DNWXDOLMRV

PosÄ—dĹžiavo kaimynai

6AIĂ&#x;KUSĂ&#x;Ă€AĂ&#x;LOĂ&#x;JANĂ&#x;TIEMSĂ&#x;TwĂ&#x;VAMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ATĂ&#x;KIRĂ&#x;TIS

BaltĹł vienybÄ—s dienos iĹĄvakarÄ—se RokiĹĄkyje vykusiame bendrame Lietuvos ir Latvijos vyriausybiĹł posÄ—dyje vakar aptartos galimybÄ—s, kaip sustiprinti ĹĄaliĹł bendradarbiavimÄ… ÄŻvairiose strategiĹĄkai reikĹĄmingose srityse. PosÄ—dĹžiui vadovavo premjerai A.ButkeviÄ?ius ir L.Straujuma.

1HPDORQLRVLQWHUYHQFLQzVSURFHGĂ‘URVPHGLFL QLQLDLW\ULPDL/LHWXYRMHLUXĂ?VLHQ\MH7DLSDWL ULDQmLRYDLNRPRWLQDĂ?Ă‘WEĂ‘WQRULÂ’URG\WLNDG MLVVHUJDLU\UDQHÂ’JDOXV7RNLĂ˜DWYHMĂ˜/LHWXYRMHÂą QHYLHQDV\UDQHWSDVLEDLJXVLĂ˜YDLNRPLUWLPL

ÄŽteikÄ— raĹĄtus B.Obamai

Rasa K A RM A ZA ITÄ– LR korespondentÄ—

Naujasis Lietuvos ambasadorius JAV R.KriĹĄÄ?iĹŤnas VaĹĄingtone ÄŻteikÄ— skiriamuosius raĹĄtus prezidentui B.Obamai.

Apdovanojo G.Kirkilą Seimo vicepirmininkas G.Kirkilas apdovanotas Prancōzijos garbės legiono karininko ordino Şenklu. Taip įvertintas politiko indėlis integruojantis Lietuvai į Europos Są jungą ir Europos integracijos procesą. Šį prezidento F.Hollande’o skirtą apdovanojimą Lietuvos politikui Vilniuje įteikė Prancōzijos ambasadorius P.Jeantaud.

Konsultuos premjerÄ… PremjerÄ… A.ButkeviÄ?iĹł visuomeniniais pagrindais konsultuos Kovo 11-osios Akto signataras diplomatas P.VaitiekĹŤnas.

R.PoŞėla tapo generolu ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnybos vadui R.PoŞėlai suteiktas vidaus tarnybos generolo laipsnis. JÄŻ savo potvarkiu suteikÄ— premjeras A.ButkeviÄ?ius.

Nauji vadai DidŞiojo Lietuvos etmono Jonuťo Radvilos mokomojo pulko Rukloje rikiuotės aikťtėje vakar įvyko iťkilminga ťio pulko ir Juozo Lukťos mokymo centro vadų keitimosi ceremonija. Pulkui vadovaus pulkininkas leitenantas A.GaiŞevskis, o mokymo centrui – majoras E.Gaigalas.

Vėl nagrinėjo bylą Lietuvos apeliacinis teismas po dviejų mėnesių pertraukos vakar grįŞo prie Darbo partijos juodosios buhalterijos baudŞiamosios bylos. Savo kalbas tęsė nuteistų jų gynėjai. Europarlamentaras, Darbo partijos dvasinis vadovas V.Uspaskichas dėl ťeiminių aplinkybių posėdyje nedalyvavo, prieť tai teismui praneťęs, jog yra susipaŞinęs su advokato kalbos turiniu.

Pasigedo skaidrumo Kaip priimama ÄŻ Kauno, KlaipÄ—dos ir Ĺ iauliĹł miestĹł ir rajonĹł, Vilniaus ir PanevÄ—Ĺžio rajonĹł vaikĹł darĹželius? Tai iĹĄanalizavÄ™ SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybos korupcijos prevencijos specialistai nustatÄ—, kad daugelyje ĹĄiĹł savivaldybiĹł neuĹžtikrinamas skaidrus ir neĹĄaliĹĄkas priÄ—mimas.

NetyÄ?ia iĹĄĹĄovÄ— ÄŻ sienÄ… Vilniuje esanÄ?iÄ… Ukrainos ambasadÄ… saugantis pareigĹŤnas 24 metĹł V.K. naktÄŻ ÄŻ penktadienÄŻ tarnybiniu ginklu „Glock-19“ netyÄ?ia iĹĄĹĄovÄ— ÄŻ sienÄ…. ÄŽvykio metu ĹžmonÄ—s nesuĹžaloti.

NustatÄ— infekcijÄ… DÄ—l virĹĄkinimo sutrikimo ÄŻ ligoninÄ™ paguldytiems penkiems Lietuvos didĹžiojo kunigaikĹĄÄ?io ButigeidĹžio dragĹŤnĹł bataliono ĹĄauktiniams medikai diagnozavo enterovirusinÄ™ infekcijÄ…. AiĹĄkinama, kad jie galÄ—jo uĹžsikrÄ—sti savaitgalÄŻ vieĹĄÄ—dami namuose. IĹĄ viso buvo sunegalavÄ™ deĹĄimt kariĹł, bet pusei jĹł po karo medikĹł apĹžiĹŤros buvo leista tÄ™sti tarnybÄ….

Nedirbanti motina per kelerius metus paraĹĄÄ— daugiau kaip 20 skundĹł ir praĹĄymĹł Sveikatos apsaugos ministerijai, kad jos vaikui reikalingi sudÄ—tingi genetiniai tyrimai ĹĄalyje ir uĹžsienyje, intervencinÄ—s procedĹŤros, reabilitacija, neÄŻgalumo grupÄ—. VienÄ… dienÄ… kilo grÄ—smÄ— vaiko sveikatai ir gyvybei, jis iĹĄ motinos buvo paimtas – dabar juo rĹŤpinasi kitas ĹĄeimos narys. Yra ir tÄ—vĹł, kurie, atvirkĹĄÄ?iai, atsisako tÄ™sti serganÄ?io vaiko gydymÄ… ir ieĹĄko pagalbos pas Ĺžolininkus, ekstrasensus, hilerius. Ir tik kai ĹĄie nepadeda, jau su merdinÄ?ia atĹžala kreipiasi ÄŻ medikus. Kokio atkirÄ?io sulaukia vaikais eksperimentuojantys ir juos Ĺžalojantys tÄ—vai? Ar gali bĹŤti nepilnametis paimtas iĹĄ protingai jÄŻ auginanÄ?iĹł tÄ—vĹł? Apie tai „Lietuvos rytas“ kalbÄ—josi su vaiko teisiĹł apsaugos kontroliere Edita Ĺ˝iobiene (42 m.).

„Motina vaikui ĹĄvirkĹĄdavo terpentinÄ…, jam atsiverdavo Ĺžaizdos. VienÄ… dienÄ… tai baigÄ—si mirtimi.“ (ĂŒLRELHQz

– Vienas vaiko teisiĹł skyrius iĹĄ motinos paÄ—mÄ— vaikÄ…, kuriam ji ieĹĄko ligĹł, reikalauja atlikti vis naujus sudÄ—tingus tyrimus, o jai neÄŻtinkanÄ?ius medikus uĹžverÄ?ia skundais. Kiek tokiĹł atvejĹł Lietuvoje? – Yra ne vienas atvejis, kai vienas iĹĄ tÄ—vĹł reikalauja vaikui nustatyti ligas, kuriĹł nÄ—ra. Tai ne kartÄ… patvirtino medikai, atlikdami tyrimus, netgi uĹžsienyje. TaÄ?iau vienas iĹĄ tÄ—vĹł vis tiek reikalauja vis naujĹł intervenciniĹł procedĹŤrĹł. Yra buvÄ™ ir tragiĹĄkĹł atvejĹł. Motina vaikui ĹĄvirkĹĄdavo terpentinÄ…, jam atsiverdavo Ĺžaizdos. VienÄ… dienÄ… tai baigÄ—si mirtimi. IĹĄ pradĹžiĹł niekam nÄ— minties nekilo, kad pati mama gali bĹŤti prisidÄ—jusi prie vaiko mirties. Tik kai ji atsidĹŤrÄ— ligoninÄ—je ir buvo pastebÄ—ta, kaip sau leidĹžiasi terpentinÄ…, medikai susiejo tai su vaiko mirtimi. IĹĄkelta baudĹžiamoji byla. Taip pat medikai pastebi, kad kai kurios motinos vaikui prieĹĄ kraujo tyrimÄ… suleidĹžia insulino – jos siekia pakeisti tyrimo rezultatus. Sunku suvokti, kad tÄ—vai gali kenkti vaikui, norÄ—dami gauti vienÄ… ar kitÄ… diagnozÄ™, neÄŻgalumo grupÄ™. TodÄ—l su tokiais atvejais susidĹŤrÄ™ medikai turÄ—tĹł bĹŤti lankstĹŤs, nebijoti skundĹł ir pasakyti, kad sveikam vaikui nereikia atlikti intervenciniĹł procedĹŤrĹł, genetiniĹł tyrimĹł. Tokios procedĹŤros yra ne tik nemalonios, bet ir gali turÄ—ti pasekmiĹł sveikatai. Ir neÄŻgalumo komisijos nariai turi bĹŤti tvirti, nepasiduoti tokiĹł tÄ—vĹł spaudimui, neiĹĄsigÄ…sti skundĹł.

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS

PUXJVzMRGĂ&#x;

Kitas kraĹĄtutinumas – kai tÄ—vai atsisako gydymo vaikui, serganÄ?iam, pavyzdĹžiui, vÄ—Ĺžiu ar anoreksija. Vaiko teisiĹł apsaugos specialistai kiekvienu atveju ieĹĄko bĹŤdĹł, kaip rasti geriausiÄ… sprendimÄ… vaikui. – Vadinasi, vaiko teisiĹł apsaugos tarnybos, paimdamos vaikÄ… iĹĄ labai keistai besielgianÄ?ios motinos, stengiasi jÄŻ apsaugoti? – Taip. Vaiko teisÄ—s nÄ—ra tik pilnas ĹĄaldytuvas, geros gyvenimo sÄ…lygos. Tai – ir vaiko teisÄ— ÄŻ ĹĄvietimÄ…, ÄŻ sveikatÄ…. TodÄ—l tokiais atvejais, kai kyla pavojus nepilnameÄ?iui, vaiko teisiĹł apsaugos skyriai turi bĹŤti labai aktyvĹŤs. – Plinta mada neskiepyti vaikĹł. Bet jie juk auga ne uĹždarame kieme, ateityje gali keliauti ÄŻ kitas ĹĄalis. Ar jĹŤsĹł vaikai skiepijami? – Taip, mano vaikai skiepijami, nes neĹžinau kitĹł alternatyvĹł. Du vaikus skiepijau dar ir mokama vakcina nuo rotaviruso. Diskusijos apie skiepijimÄ… mĹŤsĹł visuomenÄ—je yra prieĹĄiĹĄkos. Vienoje pusÄ—je yra medikai ir farmacininkai, kurie nÄ—ra linkÄ™ daug diskutuoti. Kitoje pusÄ—je – kritikai, bandantys prisidengti medicinos titulais, kuriĹł iĹĄ tiesĹł neturi. Per vidurÄŻ atsiduria tÄ—vai. Jie girdi kitĹł tÄ—vĹł pasakojimus, kaip ĹĄie neskiepija vaikĹł ir jie esÄ… neserga. Kad ir kaip ĹĄvariai tÄ—vai norÄ—tĹł auginti vaikus, vertÄ—tĹł Ĺžinoti – yra baisiĹł ligĹł, kurios visai ĹĄalia. PavyzdĹžiui, gatvÄ—se vaikĹĄto ĹžmoniĹł, serganÄ?iĹł atvira tuberkulioze. Manau, ĹĄia tema informacijos turÄ—tĹł bĹŤti daugiau, nes artÄ—ja privalomas vaikĹł, lankanÄ?iĹł ikimokyklinio ugdymo ÄŻstaigas, skiepijimas. TÄ—vams turÄ—tĹł bĹŤti teikiama daugiau ĹžiniĹł ir apie tai, kada jie turi vesti vaikÄ… pas gydytojÄ…. Medikai turÄ—tĹł daugiau bendrauti su vaikais, ne tik su tÄ—vais. Be to, pamatÄ™s vaiko mÄ—lynÄ™, gydytojas turi informuoti vaiko teisiĹł apsaugos skyriĹł. Ĺ˝inoma, mÄ—lynÄ— mÄ—lynei nelygu, ji gali bĹŤti ir dÄ—l vaiko judrumo, bet medikas turi bĹŤti tam neabejingas. – Ĺ iauliuose patÄ—vis du maĹžus vaikus dauŞė mÄ—sos muĹĄtuku, dirĹžo sagtimi, spardÄ— iki sÄ…monÄ—s netekimo. PatÄ—vis vaikus gÄ…sdino, ĹĄie bijojo pasiskĹłsti. Ar patys vaikai gali kreiptis pagalbos ir kur? – Taip, smurto Lietuvoje dar yra nemaĹžai. Vaikai gali kreiptis ir ÄŻ mĹŤsĹł tarnybÄ…, ir ÄŻ VaikĹł pagalbos linijÄ…. Sulaukiame vaikĹł elektroniniĹł laiĹĄkĹł, daugiausia juos raĹĄo paaugliai. PavyzdĹžiui, vienas jĹł paraĹĄÄ—, kad atostogaudamas pas seserÄŻ pamatÄ—, kaip jos sugyventinis muĹĄa podukrÄ…. Kai vaiko teisiĹł apsaugos atstovai ten nuvyko, viskas pasitvirtino. PaauglÄ— pasiguodÄ—, kad pavar-

Ă„6XQNXVXYRNWLNDGWzYDLJDOLNHQNWLYDLNXLQRUzGDPLJDXWLGLDJQR]Â?DU QHÂ’JDOXPRJUXSÂ?³¹NDOEzMRYDLNRWHLVLĂ˜DSVDXJRVNRQWUROLHUz(ĂŒLRELHQz

go nuo tÄ—vo, jis muĹĄa mamÄ…, vaikus. Ji klausÄ—, kas jiems galÄ—tĹł padÄ—ti. IĹĄkart buvo sureaguota. Vyresni vaikai, matydami smurtÄ…, bando sprÄ™sti savo ĹĄeimos problemas, padÄ—ti muĹĄamai mamai. – TaÄ?iau Lietuvoje net kai kurie Seimo nariai pasisako uĹž tai, kad vaikus reikia auklÄ—ti dirĹžu. Neva ir jie patys taip buvo auklÄ—jami. – Bet kokÄŻ smurtÄ… vaiko atĹžvilgiu laikau jo Ĺžeminimu ir to nepateisinu. Yra vaikĹł, kurie turi emociniĹł sutrikimĹł ar yra hiperaktyvĹŤs. Tokiems reikalinga tvarka, elgesio rÄ—mai. Bet jĹł negalima muĹĄti. KodÄ—l ĹžmonÄ—s nemuĹĄa savo draugĹł? PavyzdĹžiui, dvi draugÄ—s geria kavÄ…. Viena jĹł netyÄ?ia uĹžsiverÄ?ia kavos puodelÄŻ. Kita puola padÄ—ti draugei, valyti jos suknelÄ™. O kaip reaguoja tÄ—vai, kai vaikas iĹĄverÄ?ia puodelÄŻ? Pasipila priekaiĹĄtai, kaip jis baisiai elgiasi. – Daug tÄ—vĹł per skubÄ—jimÄ… neturi laiko ramiai pasikalbÄ—ti su vaiku. – IĹĄ tiesĹł pagarba grÄŻstiems santykiams reikia daugiau laiko. TrinktelÄ—ti ir aprÄ—kti pakanka sekundĹžiĹł, o ĹĄtai sugalvoti, kÄ… vaikui pasakyti, kÄ… uĹždrausti daryti, reikia laiko. – Dar yra nemaĹžai vaikĹł, auganÄ?iĹł kvaiĹĄalĹł mÄ—gÄ—jĹł ĹĄeimose. Vienas tÄ—vas nusivedÄ— pusantrĹł metĹł sĹŤnĹł pas kaimynus ir ten gerdamas staiga trenkÄ— jÄŻ ÄŻ sienÄ…. Kaip vaiko teisiĹł specialistai reaguoja ÄŻ tokius atvejus? – MĹŤsĹł valstybÄ—s pozicija – kiek ÄŻmanoma vaikams iĹĄsaugoti biologinÄ™ ĹĄeimÄ…. Su ĹĄeima dirba socialiniai darbuotojai. Kai jiems nebepavyksta, taikomos kitokios priemonÄ—s. Bet jei vaikai dalyvauja smurto, girtuoklystÄ—s scenose, reguoti reikia greitai. Gerai, jei ne visi ĹĄeimos nariai geria ar smurtauja. Tada vaikas paliekamas tokiam artimam Ĺžmogui. O jei abu tÄ—vai tokie, tada vaikui ieĹĄkoma giminaiÄ?iĹł. LiĹŤdniausia, kai vaikas patenka ÄŻ valstybinÄ—s institucijos globÄ…. Tada su tÄ—vais dirbama, bĹŤna, kad jie susitvarko ir vaikas grÄŻĹžta namo. – MergaitÄ™ prievartavo nepilnametis brolis ir jo drau-

gas. Tai paaiĹĄkÄ—jus ji buvo iĹĄveĹžta ÄŻ globos namus. MergaitÄ— buvo antrÄ… kartÄ… nuskriausta – neteko motinos. – Vaiko ryĹĄys su mama yra stiprus. Vaiko teisiĹł apsaugos darbuotojai gali papasakoti ne vienÄ… graudĹžiÄ… istorijÄ…, kaip vaikas ÄŻsikibÄ™s laikÄ—si ÄŻ girtos mamos kojas. Vaikui, grÄ…Ĺžintam ÄŻ namus, svarbus ir emocinis ryĹĄys, ir saugumas. BĹŤna kraupiĹł atvejĹł. Viena motina praĹĄÄ— paleisti iĹĄ kalinimo ÄŻstaigos sugyventinÄŻ, nes esÄ… ji neturi iĹĄ ko gyventi, o vaikas jau pamirĹĄo, kaip prieĹĄ jÄŻ smurtavo. Kai kurios motinos verÄ?ia vaikÄ… meluoti, kad niekas jo nemuĹĄÄ—. Kartais auka tapÄ™s vaikas net kaltinamas, kad iĹĄsigalvojo, arba smerkiamas. Yra ne vienas atvejis, kai lytinÄ—s prievartos bylose motinos nepalaiko dukterĹł. Kai kurios motinos iĹĄ prievartautojo paima pinigĹł ir su juo susitaiko. – Norvegijoje ir kitose uĹžsienio ĹĄalyse gyvenantys lietuviai, iĹĄ kuriĹł buvo paimtos atĹžalos, kaltina vietos tarnybas vaikĹł grobimu. Ar kaltinimai pagrÄŻsti? – Apie Norvegijos istorijas sunku diskutuoti, nes neturime dokumentĹł. Kitais atvejais negalÄ—tume sakyti, kad vaikai paimti todÄ—l, kad tose valstybÄ—se jĹł trĹŤksta. Kai ĹĄeima kitoje valstybÄ—je susiduria su vaiko teisiĹł apsaugos sistema, ji turi su ja bendradarbiauti ir gyventi pagal tos ĹĄalies ÄŻstatymus. Lietuvoje tÄ—vams atrodo normalu, kad vaikas ĹžiemÄ… veĹžiojamas automobiliu su vasarinÄ—mis padangomis. O kai kurie tÄ—vai dar ir iĹĄgÄ—rÄ™ veĹža vaikus, be specialiĹł kÄ—duÄ?iĹł ar iĹĄvis neturÄ—dami vairuotojo paĹžymÄ—jimo. Norvegijoje dÄ—l tokio elgesio vaikas bĹŤtĹł paimtas. – Vadinasi, tÄ—vams nereikia bijoti, kad be rimto pagrindo iĹĄ jĹł bus paimtas vaikas? – Jei jis auginamas sveikai ir protingai, tada tikrai ne. TÄ—vai turi rĹŤpintis, kad vaikas bĹŤtĹł ne tik pamaitintas ir graĹžiai aprengtas, bet ir saugus, lavinamas, sveikas. Svarbu ir jÄŻ iĹĄklausyti. Tik nereikia perlenkti lazdos. Kai kurie mokytojai skundĹžiasi, kad nebegali drausminti vaikĹł. Drausminti jie gali, tik negali tampyti mokinio uĹž ausĹł.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PUXJVzMRG

-IRĂ&#x;TIESĂ&#x;¸MwKĂ&#x;LAĂ&#x;STOĂ&#x;JOĂ&#x;SKERĂ&#x;SAIĂ&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;Ă&#x; !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P Dingusios paauglÄ—s ieĹĄkanÄ?iĹł pareigĹŤnĹł akys nukrypo ÄŻ Baisogaloje gyvenantÄŻ jos draugÄ… 20 metĹł Ĺ˝ilvinÄ… LitvinÄ…. Nors vaikinas turÄ—jo ÄŻtikinamÄ… alibi, kriminalistai jÄŻ sulaikÄ— ir pareiĹĄkÄ™ ÄŻtarimus dÄ—l draugÄ—s nuĹžudymo uĹždarÄ— ÄŻ areĹĄtinÄ™. Jam mestus kaltinimus neigÄ™s Ĺ˝.Litvinas telefonu susisiekÄ— su savo svainiu 30 metĹł Andriumi Ivinsku ir pasiskundÄ—, kad yra muĹĄamas ir verÄ?iamas prisipaĹžinti dÄ—l nebĹŤtĹł dalykĹł. Vaikinas maldavo jÄŻ kuo greiÄ?iau iĹĄvaduoti, nes prieĹĄingu atveju tikrai palĹŤĹĄiÄ…s. A.Ivinsko pastangos iĹĄgelbÄ—ti svainÄŻ, uĹž kurÄŻ, jo ĹžodĹžiais, laiduotĹł pusÄ— Baisogalos, nuÄ—jo perniek – Ĺ˝.Litvinas naktÄŻ ÄŻ praÄ—jusÄŻ pirmadienÄŻ pasikorÄ— JoniĹĄkio policijos areĹĄtinÄ—je. Kol visi spÄ—liojo, kas – pareigĹŤnĹł smurtas ar savigrauĹža dÄ—l ÄŻvykdyto nusikaltimo – paskatino jaunuolÄŻ pakelti rankÄ… prieĹĄ save, laikas viskÄ… sudÄ—liojo ÄŻ savo vietas. UĹžvakar – Ĺ˝.Litvino laidotuviĹł dienÄ… – PiepaliukĹł kaimo miĹĄke buvo rastas daugiau nei prieĹĄ tris savaites dingusios Vitos kĹŤnas. Manoma, kad paauglÄ— gyvenimÄ… baigÄ— saviĹžudybe, kaip ir jos nuĹžudymu ÄŻtartas vaikinas. "UĂ&#x;VOĂ&#x;DRAUĂ&#x;GI¸Ă&#x;KA Ă&#x;BETĂ&#x;NEDĂ&#x;RgĂ&#x;SI

Kas kaltas, kad dviejĹł jaunĹł, vienas kitÄ… mylÄ—jusiĹł, apie graŞų gyvenimÄ… svajojusiĹł ĹžmoniĹł gyvenimas baigÄ—si tragiĹĄkai? „VitÄ… paĹžinojau metus. Pernai ji rugsÄ—jo pirmÄ… jÄ… atÄ—jo ÄŻ septintÄ… klasÄ™, o ĹĄiemet jos suolas klasÄ—je liko tuĹĄÄ?ias“, – „Lietuvos rytui“ sakÄ— Vitos klasÄ—s auklÄ—toja, Baisogalos gimnazijos mokytoja Loreta PuzarienÄ—. Pasak pedagogÄ—s, Vita buvo gera, draugiĹĄka, taÄ?iau uĹždaro bĹŤdo, nedrÄ…si: „Mergina mokÄ—si pagal jai pritaikytÄ… programÄ…. Mokslai Vitai nelabai sekÄ—si, taÄ?iau ji labai stengÄ—si, buvo kruopĹĄti, pareiginga ir pamokĹł nepraleidinÄ—jo. Jei klasÄ—je buvo ruoĹĄiamasi kokiam nors renginiui ar vaidinimui, Vita tokios veiklos vengdavo, taÄ?iau jei kas nors susirgdavo, mergina nugalÄ—davo drovumÄ… ir jÄŻ pakeisdavo.“ Anot auklÄ—tojos, nors Vita ir buvo uĹždaro bĹŤdo, klasÄ—je nebuvo atsiskyrusi, su visais bendravo, taÄ?iau turÄ—jo tik vienÄ… artimesnÄ™ draugÄ™. „Kartais Vita atrodydavo nusiminusi, bet paklausta, ar kas nors slegia, atsakydavo, kad viskas gerai. Atvirauti ar rodyti jausmĹł ĹĄi auklÄ—tinÄ— nebuvo linkusi. TaÄ?iau tai buvo labai rami, gera, maloni mergaitÄ—. Tas gerumas tarsi iĹĄ jos vidaus sklido“, – auklÄ—tinÄ™ apibĹŤdino L.PuzarienÄ—. AuklÄ—toja Ĺžinojo, kad dÄ—l girtavimo Vitos motinai buvo apribotos motinystÄ—s teisÄ—s, todÄ—l ĹĄiai auklÄ—tinei, kaip ir dar vienai jos sesutei bei keturiems broliams, kurÄŻ laikÄ… teko gyventi vaikĹł globos namuose. -OĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;SUPĂ&#x;RAĂ&#x;TOĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;KLAIĂ&#x;Dg

„Apie savo problemas Vitos motina man papasakojo pati, sakÄ—, jog klaidas suprato ir stengiasi pasitaisyti, – rĹŤpinosi ir Vita, ir kitais savo vaikais. Gimnazijoje mokosi ir Vitos brolis bei sesuo. Galiu pasakyti, kad visi vaikai yra ĹĄvarĹŤs, tvarkingi, skoningai aprengti“, – sakÄ— L.PuzarienÄ—. Kad jos auklÄ—tinÄ— draugavo su

ĹĄeĹĄeriais metais vyresniu vaikinu, pedagogÄ— suĹžinojo tik po mergaitÄ—s dingimo. Apie Vitos dingimÄ… klasÄ—s auklÄ—tojai praneĹĄÄ— ÄŻ jos namus atvykÄ™ policijos pareigĹŤnai. „Pirma mintis, kuri kilo iĹĄgirdus ĹĄiÄ… ĹžiniÄ…, buvo tokia: VitÄ…, kuri buvo iĹĄvaizdi, pagrobÄ—. SuĹžinojus, kad Vita turÄ—jo vyresnÄŻ draugÄ…, dingtelÄ—jo minÄ?iĹł, gal ankstyvas nÄ—ĹĄtumas, gal saviĹžudybÄ—, bet tokias mintis stengiausi vyti ÄŻ ĹĄalÄŻ. Kai kalbÄ—jausi su Vitos motina, ji uĹžsiminÄ—, kad dukra dÄ—l kojoje iĹĄkilusio gumbo turÄ—jo ruoĹĄtis operacijai, bijojo jos. Beje, Vitos motina nieko man nesakÄ— apie namuose kilusÄŻ barnÄŻ, po kurio dukra iĹĄÄ—jo ir nebegrÄŻĹžo. Kai apie ĹĄÄŻ barnÄŻ suĹžinojau iĹĄ Ĺžiniasklaidos, man pasirodÄ— keista, kad Vita galÄ—jo susipykti su mama. Ji buvo nekonf liktiĹĄka mergaitÄ— ir abejoju, kad bĹŤtĹł galÄ—jusi prieĹĄgyniauti mamai ar kalbÄ—ti su ja pakeltu tonu“, – sakÄ— metus VitÄ… paĹžinojusi jos klasÄ—s auklÄ—toja. 6AIĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;NEĂ&#x;TEĂ&#x;KUĂ&#x;SIĂ&#x;DUĂ&#x;KART

Daug pastangĹł ieĹĄkant dingusios 14-metÄ—s dÄ—jÄ™s Baisogalos seniĹŤnas Romas Kalvaitis sakÄ—, kad jau per pirmÄ… jÄŻ pokalbÄŻ Vitos motina 34 metĹł RamunÄ— PetraviÄ?iĹŤtÄ— uĹžsiminÄ—, kad dukra iĹĄ namĹł dingo po kilusio konf likto.

„Žilvinas sakÄ—, kad areĹĄtinÄ—je neduoda valgyti, dauĹžo, dusina, kankina elektroĹĄoku ir verÄ?ia prisipaĹžinti nuĹžudĹžius VitÄ….“ $,YLQVNDV

„Moteris neneigÄ—, kad dukra supyko dÄ—l ÄŻ sveÄ?ius su buteliu sidro uŞėjusiĹł dviejĹł vyrĹł. DÄ—l alkoholio problemĹł vaikai iĹĄ R.PetraviÄ?iĹŤtÄ—s buvo atimti net du kartus. PastarÄ… jÄŻ kartÄ… moteris uĹžsikodavo ir trejus ar ketverius metus iĹĄvis negÄ—rÄ—. Pastaruoju metu vÄ—l pasklido kalbĹł, kad R.PetraviÄ?iĹŤtÄ— Ä—mÄ— iĹĄgÄ—rinÄ—ti, taÄ?iau kiek teko su ja bendrauti, visada bĹŤdavo blaivi. Po ĹĄios tragedijos sulaukÄ—me priekaiĹĄtĹł dÄ—l Ramunei grÄ…ĹžintĹł vaikĹł. TaÄ?iau negi pastebÄ—jÄ™ teigiamĹł poslinkiĹł mes turÄ—jome nereaguoti ir palikti vaikus globos namuose? JĹŤs neÄŻsivaizduojate, kokie laimingi vaikai, kai iĹĄ valdiĹĄkos ÄŻstaigos grÄŻĹžta ÄŻ savo namus. Ĺ eima, kad ir kokia ji bĹŤtĹł – gera ar bloga, vis tiek yra ĹĄeima“, – sakÄ— R.Kalvaitis. -I¸Ă&#x;KgĂ&#x;I¸Ă&#x;¸UĂ&#x;KAĂ&#x;VOĂ&#x;DUĂ&#x;KARĂ&#x;TUS

IeĹĄkoti dingusios paauglÄ—s Ĺžmones bĹŤrÄ™s Baisogalos seniĹŤnas sakÄ—, kad PiepaliĹł miĹĄkas, kur prabÄ—gus daugiau nei trims savaitÄ—ms rasti Vitos palaikai, buvo iĹĄĹĄukuotas net du kartus: „Ten paieĹĄkÄ… vykdÄ— ir pareigĹŤnai, ir dingusiosios draugas Ĺ˝.Litvinas su pagalbininkais. TaÄ?iau ÄŻ kiekvienÄ… uĹžkaborÄŻ neÄŻlÄŻsi.“ KodÄ—l paieĹĄkÄ… vykdĹžiusiĹł pareigĹŤnĹł Ĺžvilgsnis galiausiai nukrypo ÄŻ dvideĹĄimtmetÄŻ Vitos M. draugÄ…, seniĹŤnas sakÄ— nenumanÄ…s. IĹĄ devyniĹł vaikĹł ĹĄeimos kilÄ™s Ĺ˝.Litvinas, kaip ir jo mylimoji Vita, dÄ—l motinos girtavimo jau buvo spÄ—jÄ™s pagyventi vaikĹł globos namuose. IĹĄ vaikĹł globos namĹł Ĺ˝ilvinÄ… gyventi pas save pasikvietÄ— jo seserÄŻ vedÄ™s A.Ivinskas.

„Žilvinas man buvo ir kaip sĹŤnus, ir kaip jaunesnysis brolis“, – prie Ĺ˝.Litvino karsto braukdamas aĹĄaras kalbÄ—jo A.Ivinskas. Daug vargo matÄ™s, taÄ?iau dirbti netingintis Ĺ˝ilvinas buvo spÄ—jÄ™s pelnyti ne tik jÄŻ pas save priglaudusiĹł artimĹłjĹł pagarbÄ…. „Žilvinas ir trinkeles klodavo, ir moÄ?iutÄ—ms talkininkaudavo, ĹžolÄ™ pjaudavo, malkas kapodavo. Jei reikÄ—davo kÄ… nors sumeistrauti ar sutaisyti, jos ÄŻ mano svainÄŻ kreipdavosi. Jis viskÄ… mokÄ—jo daryti. MokÄ—si Ĺ eduvoje, ten padÄ—jo ÄŻrengti biologijos kabinetÄ…, mokomÄ… jÄ… fermą“, – pasakojo A.Ivinskas. DarbĹĄtĹł jaunuolÄŻ priminÄ— ir bendruomenÄ—s namuose, kur buvo paĹĄarvoti jo palaikai, kabanÄ?ios nuotraukos – jose Ĺ˝.Litvinas ÄŻamĹžintas per bendruomeninÄ™ talkÄ…. Pasak svainio, Ĺ˝ilvinas buvo lÄ—to bĹŤdo: „NeuĹžkabink jo, tai jis tavÄ™s gyvenime neuĹžkabins. Bet saviĹĄkius – brolius ar seseris – uĹžstodavo.“ Kad svainis sulaikytas, A.Ivinskas suĹžinojo tik kitÄ… dienÄ…. JÄŻ ĹĄokiravo Ĺžinia, kad giminaiÄ?iui mesti ÄŻtarimai dÄ—l draugÄ—s nuĹžudymo. „Žilvinas apie VitÄ… nebuvo linkÄ™s daug pasakoti. Mums Ĺ˝ilvinas pasakÄ—, kad Vitai ĹĄeĹĄiolika metĹł, kad jÄ… labai myli ir nori uĹžsiauginti, o po to vesti. Mergina Ĺ˝ilvinas rĹŤpinosi. TaupÄ— pinigus ir jĹł dar skolinosi, kad mylimajai galÄ—tĹł nupirkti batus, kuriais ji pasipuoĹĄtĹł eidama ÄŻ mokyklÄ…. Jei Vita apsipykdavo su mama ar pusbroliu, Ĺ˝ilvinas visada lÄ—kdavo pas jÄ… ĹžiĹŤrÄ—ti, kas nutiko, taikydavo juos“, – prisimena A.Ivinskas. )¸Ă&#x;ARE¸Ă&#x;TIĂ&#x;NwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKAMĂ&#x;BUĂ&#x;TIS

SuĹžinojÄ™s apie svainio sulaikymÄ… A.Ivinskas nÄ— akimirkÄ… nepatikÄ—jo jo kalte, juolab kad gerai Ĺžinojo, jog tÄ… vakarÄ…, kai dingo Vita, Ĺ˝ilvinas buvo namie. „BandĹžiau aiĹĄkintis, kas ir kodÄ—l svainÄŻ sulaikÄ—, taÄ?iau niekuo jam padÄ—ti negalÄ—jau. Nors pusÄ— Baisogalos uĹž Ĺ˝ilvinÄ… galvÄ… guldytĹł, tai jÄŻ sulaikiusiems kriminalistams buvo nÄ— motais. Svainis man du kartus iĹĄ areĹĄtinÄ—s skambino telefonu. PrisistatÄ—, bet aĹĄ jÄŻ atpaĹžinau ir iĹĄ balso. SakÄ—, kad neduoda valgyti, dauĹžo, dusina, kankina elektroĹĄoku ir verÄ?ia prisipaĹžinti nuĹžudĹžius VitÄ…. Svainis dievagojosi, kad Vitos nÄ— pirĹĄtu nepalietÄ—, praĹĄÄ— jÄŻ kuo greiÄ?iau iĹĄ areĹĄtinÄ—s iĹĄtraukti, nes nebeatlaikys, pasikars. Sakiau jam, kad tuoj iĹĄtrauksiu, pasiskolinsiu pinigĹł, pasamdysiu advokatÄ…, taÄ?iau nesuspÄ—jau... Neabejoju, kad Ĺ˝ilvinas buvo privestas prie saviĹžudybÄ—s, apĹžiĹŤrÄ—jÄ™s jo kĹŤnÄ… maÄ?iau smurto ĹžymiĹł. Jas nufotografavau. Ĺ tai kaip pareigĹŤnai mus saugo ir gina“, – sarkastiĹĄkai kalbÄ—jo iĹĄsiaiĹĄkinti svainio Şōties aplinkybes pasiĹĄovÄ™s A.Ivinskas. +EĂ&#x;LIgĂ&#x;PAĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;EKSTĂ&#x;RAĂ&#x;SENĂ&#x;SAS

Kas lÄ—mÄ—, kad anksÄ?iau neteistam, paŞįstamĹł gerai apibĹŤdinamam, alibi turinÄ?iam jaunuoliui buvo pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ—l mylimos merginos nuĹžudymo? Oficialiai tvirtinama, kad tris kartus uĹž girto pasirodymÄ… vieĹĄojoje vietoje baustas Ĺ˝.Litvinas buvo sulaikytas nesutapus proceso dalyviĹł duotiems parodymams. „Lietuvos ryto“ Ĺžiniomis, pirmiau uĹž kriminalistus ÄŻ Ĺ˝.Litvino pusÄ™ Ä—mÄ— ĹĄnairuoti ekstrasensas, kurÄŻ po 14-metÄ—s dingimo Ä?ia atsiveŞė vienos televizijos Ĺžurnalistai. ÄŽ situacijÄ… ÄŻsijautÄ™s ir viskÄ… din-

gusios paauglÄ—s akimis pamatyti sugebÄ—jÄ™s ekstrasensas tvirtino matÄ…s smurtÄ…. AiĹĄkiaregys tikino, kad mergina iĹĄ namĹł iĹĄÄ—jo supykusi, bet nusiĹžudyti neketino. Pasak ekstrasenso, atvaĹžiavo automobilis, kuriame buvo du vaikinai, ir pasuko ÄŻ geleĹžinkelio stoties rajonÄ… (prapuolusios paauglÄ—s vaikinas Ĺ˝.Litvinas gyveno ĹĄiame rajone. – Red.). ÄŽ dingusiÄ… merginÄ… ÄŻsikĹŤnyti sugebÄ—jÄ™s ekstrasensas sakÄ— automobilio valstybinio numerio ÄŻĹžvelgti negalÄŻs, taÄ?iau burnoje jauÄ?iÄ…s vandenÄŻ. Ar tokios ekstrasenso ÄŻĹžvalgos galÄ—jo turÄ—ti ÄŻtakos dingusios merginos paieĹĄkÄ… vykdĹžiusiĹł pareigĹŤnĹł veiksmams ir kitos dÄ—l ĹĄio jaunuolio Şōties areĹĄtinÄ—s kameroje uĹžmintos mÄŻslÄ—s turÄ—tĹł paaiĹĄkÄ—ti per Ĺ iauliĹł apygardos prokuratĹŤroje padÄ—tÄ… ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l piktnaudĹžiavimo.

kai atsiguls ÄŻ ligoninÄ™, visiems pasakyti, kai ji kur nors iĹĄvyko pavieĹĄÄ—ti. „Dukra sielojosi ir dÄ—l santykiĹł su Ĺ˝ilvinu. KartÄ… ji man pareiĹĄkÄ—, kad PaĹĄka yra melagis. Kai paklausiau, kodÄ—l, ji atkirto, kad vaikinas ĹžadÄ—jo mesti rĹŤkyti, taÄ?iau to nepadarÄ—. Kadangi ir pati rĹŤkau, pabandĹžiau paaiĹĄkinti dukrai, kad tai padaryti nÄ—ra taip paprasta. KartÄ… pastebÄ—jusi, kad dukra jau kelinta diena nebeskambina Ĺ˝ilvinui ir vaikĹĄto paniurusi, bandĹžiau paklausti, kas nutiko, taÄ?iau atsakymo nesulaukiau. Tada paskambinau Ĺ˝ilvinui ir paklausiau, kas nutiko. Vaikinas paaiĹĄkino, kad uĹžgriuvo darbai, tad keturias dienas negalÄ—jo ateiti aplankyti Vitos, nes visÄ… dienÄ… sunkiai dirbÄ™s vakare tenori tik griĹŤti ÄŻ lovÄ… ir pailsÄ—ti“, – kalbÄ—jo R.PetraviÄ?iĹŤtÄ—.

0ERSĂ&#x;PwĂ&#x;JOĂ&#x;DUKĂ&#x;TERSĂ&#x;DRAUĂ&#x;Gg

Moteris nieko neslÄ—pÄ— ir paklausta apie manuose ÄŻvykusÄŻ barnÄŻ, po kurio Vita iĹĄÄ—jo iĹĄ namĹł. „TÄ… vakarÄ… ÄŻ sveÄ?ius uĹžsukÄ™s sesers vyras ir kitas daug metĹł paŞįstamas vyras atsineĹĄÄ— butelÄŻ sidro. PamaÄ?iusi sveÄ?ius Vita liepÄ— man juos iĹĄvaryti lauk. Dukrai pasakiau, kad jie pasÄ—dÄ—s ir iĹĄeis, dar nÄ—ra vÄ—lu. Tada Vita mane pavadino negraĹžiu ĹžodĹžiu. Tai iĹĄgirdusi ÄŻsiĹžeidĹžiau. Pasakiau: „Eik akiĹł nedraskiusi“, – ir dar pagrasinau, kad uĹž tokius ĹžodĹžius gaus per veidÄ…. Tai iĹĄgirdusi Vita iĹĄÄ—jo. Nemaniau, kad ji iĹĄeis ir negrÄŻĹĄ. Jei bĹŤÄ?iau Ĺžinojusi, kad negrÄŻĹĄ, bĹŤÄ?iau vijusis“, – lemtingÄ… vakarÄ… prisimena R.PetraviÄ?iĹŤtÄ—. Paklausta, kodÄ—l jau turÄ—jusi problemĹł dÄ—l alkoholio sÄ—do gerti atneĹĄto sidro, moteris Ä—mÄ— teisintis, kad ĹĄis gÄ—rimas tik ĹĄeĹĄiĹł laipsniĹł stiprumo: „Dukra puikiai Ĺžinojo, kad jei iĹĄgeriu, pas mane kitÄ… dienÄ… baliĹł nÄ—ra. Ji Ĺžinojo, kad turiu stabdĹžius. Juk bĹŤna, kad ĹžmonÄ—s uĹžsiveda ir geria savaitÄ™, mÄ—nesÄŻ. O man taip nebĹŤdavo. AĹĄ rytÄ… atsikeliu, kavos atsigeriu ir tvarkausi ar dirbu“, – teisinosi dukters netekusi moteris. Dukters R.PetraviÄ?iĹŤtÄ— pasigedo tik kitÄ… rytÄ… grÄŻĹžusi iĹĄ parduotuvÄ—s, kur pirko mineralinio vandens ir duonos. Neradusi Vitos pas

R.PetraviÄ?iĹŤtÄ— apie 14-metÄ—s dukters draugystÄ™ su 20-meÄ?iu vaikinu suĹžinojo ĹĄiÄ… vasarÄ…. „Ď namus parbÄ—gÄ™ maĹžesnieji sĹŤnĹŤs praneĹĄÄ— matÄ™, kaip Vita buÄ?iavosi su PaĹĄka pravardĹžiuojamu Ĺ˝ilvinu. Kai dukters paklausiau, ar tai tiesa, ji nedrÄ…siai prisipaĹžino, kad draugauja su Ĺ˝ilvinu. SuĹžinojusi, kad ĹĄiam vaikinui 20 metĹł, klausiau dukters, ar jai neatrodo, kad vaikinas uĹž jÄ… daug vyresnis. To paties klausiau ir Ĺ˝ilvino. Sakiau, kad iki Vitos pilnametystÄ—s dar reikÄ—s ketverius metus laukti. Apsidrausdama netgi pagrasinau, kad prilindus prie nepilnametÄ—s mano dukters jo lauktĹł kalÄ—jimas. Ĺ˝ilvinas sakÄ— viskÄ… suprantÄ…s. Jis man atrodÄ— toks tylus, ramus vaikis“, – sakÄ— R.PetraviÄ?iĹŤtÄ—. Moteris teigÄ—, kad Vita taip pat buvo ramaus bĹŤdo, darbĹĄti, pareiginga, taÄ?iau, kaip ir visi paaugliai, turÄ—jo savĹł kaprizĹł. "IĂ&#x;JOĂ&#x;JOĂ&#x;LAUĂ&#x;KIANĂ&#x;jIOSĂ&#x;OPEĂ&#x;RAĂ&#x;CIĂ&#x;JOS

KokiĹł nors artÄ—janÄ?ios tragedijos ĹženklĹł R.PetraviÄ?iĹŤtÄ— nepastebÄ—jusi. Moteris paminÄ—jo, kad duktÄ— bijojo jos laukianÄ?ios chirurginÄ—s operacijos, per kuriÄ… turÄ—jo bĹŤti paĹĄalintas ant kojos iĹĄkilÄ™s riebalinis auglys. Mergina motinos netgi praĹĄÄ—,

0OĂ&#x;BARĂ&#x;NIOĂ&#x;TRENĂ&#x;KwĂ&#x;DUĂ&#x;RIĂ&#x;MIS


DNWXDOLMRV 1XRWULĂ…DVPHQLQLRDOEXPR

59LWNDXVQXRWU

MEIĂ&#x;LEI

$UWLPLHMLQHDEHMR MDNDGÂ’DUHĂ…WLQÂ? XĂ?GDU\WDVĂŒ/LWYL QDVEXYRSULYHVWDV SULHVDYLĂ?XG\EzV

PUXJVzMRGĂ&#x;

'UXVNLQLQNLHmLXL'/XNDXVNXLWDSRQHPLHODVSRLOVLV.URDWLMRMHNXUMRĂ?PRQDEXYRDSYRJWD5/XNDXVNLHQzQXIRWRJUDIDYRYDJLOHVEHWSROLFLMDMDVGDQJVWz

+ROAĂ&#x;TAIĂ&#x;TYĂ&#x;jIOĂ&#x;JOĂ&#x;SIĂ&#x;I¸Ă&#x;APĂ&#x;VOGĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹ 'UXVNLQLQNLHmLĂ˜'DQLDXVLU5DVRV/XNDXVNĂ˜Ă…HLPRVLOJDL 0RIE¸Ă&#x;KEĂ&#x;LIOĂ&#x;NŠĂ&#x;DEĂ&#x;RAĂ&#x;KONĂ&#x;SULĂ&#x;TUOĂ&#x;TISĂ&#x;IRĂ&#x;DRAUSĂ&#x;TIS ODXNWDVSRLOVLV.URDWLMRMHEXYRVXJDGLQWDVÂąSDmLRMH VXWHLNWLVYDUELRVLQIRUPDFLMRV 3ILĂ&#x;VIĂ&#x;JAĂ&#x;6ENĂ&#x;CEĂ&#x;VIĂ&#x;jIEĂ&#x;Nw DWRVWRJĂ˜SUDGĂ?LRMHOLHWXYLDLEXYRDSYRJWLRWHQ\NĂ… 7XUL]PRGHSDUWDPHQWR NXULJDOLEĂ‘WLQDXGLQJDLĂ…WLNXV NULPLQDOLQLDPÂ’Y\NLXL WHL V L Q LQ N z mLDLSROLFLQLQNDLYLVDLSEDQGzGDQJVW\WLQXVLNDOWLPj 'UXVNLQLQNLHmLDLSDVLHOJzWHL

“

Man pasirodė, kad Žilvinas yra labai geras Şmogus. Net minties nekilo, kad jis gali ką nors bloga dukrai padaryti. 53HWUDYLmLÑWz

jos paŞįstamus, moteris kreipÄ—si ÄŻ policijÄ…. .UOĂ&#x;JAUĂ&#x;TAĂ&#x;SAĂ&#x;KwĂ&#x;NEĂ&#x;KALĂ&#x;TAS

Paklausta, ar suĹžinojusi apie Ĺ˝.Litvinui mestus ÄŻtarimus dÄ—l jos dukters nuĹžudymo patikÄ—jo, kad tai gali bĹŤti tiesa, R.PetraviÄ?iĹŤtÄ— atsakÄ—, jog dukters draugas tikrai nebuvo panaĹĄus ÄŻ ĹžudikÄ…: „Man pasirodÄ—, kad jis labai geras Ĺžmogus. Nei jis keikdavosi, nei buvo piktas. Net minties nekilo, kad jis gali kÄ… nors bloga dukrai padaryti. Ĺ˝ilvinas Vitos broliukams centĹł duodavo, kad ĹĄie ledĹł ar gumos galÄ—tĹł nusipirkti. Per tÄ… laikÄ… Ĺ˝ilvinas man tapo kaip savas vaikas. Tiesa, su juo daugiau bendrauti pradÄ—jome, kai dingo Vita. Ir po darbo ateidavo, atsisÄ—dÄ™s ant suoliuko guosdavosi, kad nebeĹžino, kur Vitos ir ieĹĄkoti. Kalbant apie VitÄ… jo akys bĹŤdavo pilnos aĹĄarĹł. Neginu aĹĄ jo, paskalĹł kaime visokiĹł sklandÄ—, bet nuojauta man kuĹžda, kad negalÄ—jo Ĺ˝ilvinas nieko blogo mano Vitai padaryti“, – dar prieĹĄ surandant dukters palaikus svarstÄ— R.PetraviÄ?iĹŤtÄ—. +UNgĂ&#x;SURADOĂ&#x;GRYBAUTOJA

Daugiau nei prieĹĄ tris savaites dingusios paauglÄ—s kĹŤnas PiepaliukĹł kaimo pamiĹĄkÄ—je buvo aptiktas Ĺ˝.Litvino laidotuviĹł dienÄ…, ketvirtadienÄŻ. VietÄ…, kurioje grybautoja rado prie medĹžio klĹŤpanÄ?ios 14-metÄ—s kĹŤnÄ… su ant kaklo uĹžnerta ir prie medĹžio ĹĄakos pririĹĄta virve, nuo PiepaliukĹł kaimo kapiniĹł, kur atgulÄ— jos vaikino palaikai, skiria vos puskilometris.

Aud r o nÄ— U R B O N A I T Ä– LR korespondentÄ—

„Tokios komedijos, kokiÄ… suvaidino Kroatijos policininkai Makarskos mieste, reikÄ—tĹł gerai paieĹĄkoti. Jie nesivargino areĹĄtuoti mano ĹžmonÄ… apvogusiĹł moterĹł ir suraĹĄÄ— melagingÄ… protokolÄ…. Dar pagrasino, kad mes patys nukentÄ—sime, jeigu nesiliausime ieĹĄkoti teisybÄ—s“, – piktinosi 45 metĹł D.Lukauskas. 41 metĹł R.LukauskienÄ— buvo apvogta Makarskos miesto turizmo agentĹŤroje, kai ketino sumokÄ—ti uĹž apartamentĹł nuomÄ…. IĹĄ jos rankinÄ—s dvi patalpoje buvusios moteriĹĄkÄ—s iĹĄtraukÄ— piniginÄ™ su dokumentais ir 1400 eurĹł. 4REĂ&#x;jIASĂ&#x;KARĂ&#x;TASĂ&#x;PAĂ&#x;MEĂ&#x;LAĂ&#x;VO

D.Lukauskas dirba budÄ—toju mokykloje, Ĺžmona yra masaĹžo specialistÄ—. Atostogoms jie turÄ—jo smarkiai taupyti, kad galÄ—tĹł iĹĄvykti su sĹŤnumi ir dukra.

Atostogaujantys lietuviai, uĹžuot leidÄ™ laikÄ… paplĹŤdimyje, tarsi ÄŻ darbÄ… vaikĹĄÄ?iojo ÄŻ nuovadÄ…. DruskininkieÄ?iai vaĹžiavo ÄŻ KroatijÄ… dviem automobiliais kartu su draugais. Tai buvo jĹł treÄ?ioji atostogĹł kelionÄ— ÄŻ ĹĄiÄ… ĹĄalÄŻ. „Kroatija mums labai patiko. Nelabai didelÄ—s kainos, graŞōs paplĹŤdimiai, visada gali rasti kur apsistoti. NÄ— sykio nepasitaikÄ— jokiĹł nesusipratimĹł ar apgavysÄ?iĹł. TaÄ?iau treÄ?ias kartas paliko labai bjaurĹł ÄŻspĹŤdÄŻâ€œ, – pasakojo D.Lukauskas. LietuviĹł kompanija rugpjĹŤÄ?io 3 dienÄ… pasiekÄ— Makarskos kurortÄ…, kuris yra netoli Splito miesto. R.LukauskienÄ— su dukterimi ir draugĹł sĹŤnumi uŞėjo ÄŻ turizmo

agentĹŤrÄ…, veikianÄ?iÄ… ĹĄalia paplĹŤdimio. „Maloniai nustebome, kad viena para apartamentuose keturiĹł asmenĹł ĹĄeimai ĹĄiÄ… vasarÄ… kainavo vos 50 eurĹł, nes pernai uĹž tÄ… patÄŻ mokÄ—jome dvigubai. Bet apsidĹžiaugÄ—me per anksti“, – kalbÄ—jo druskininkietis. Vyras tikrai bĹŤtĹł nepalikÄ™s Ĺžmonos net trumpam, jei bĹŤtĹł ÄŻtarÄ™s, kad viduryje dienos ji bus meistriĹĄkai apvogta. 0IĂ&#x;NIĂ&#x;GIĂ&#x;NŠĂ&#x;I¸TĂ&#x;RAUĂ&#x;KwĂ&#x;VIEĂ&#x;TIĂ&#x;NwS

LikÄ™s lauke D.Lukauskas iĹĄkart pastebÄ—jo viduje dvi baltai vilkinÄ?ias tamsaus gymio jaunas moteris. Viena stoviniavo prie durĹł, o kita prisigretino prie jo Ĺžmonos, kuri kalbÄ—josi su agentĹŤros darbuotoju. Po poros minuÄ?iĹł moterys sparÄ?iu Ĺžingsniu pasiĹĄalino. Kai R.LukauskienÄ— uĹžsisakÄ— kambarius ir ÄŻkiĹĄo rankÄ… ieĹĄkoti piniginÄ—s, rankinÄ—je jos nebuvo. „AgentĹŤroje buvo ÄŻrengtos stebÄ—jimo kameros. Ä–mÄ—me praĹĄyti, kad darbuotojai tuojau pat pasiĹžiĹŤrÄ—tĹł, kas nufilmuota, bet jie nesutiko. SakÄ— negalintys to daryti nedalyvaujant policijai“, – stebÄ—josi D.Lukauskas. Lietuviai tuojau nubÄ—go ÄŻ policijÄ…. Jiems vertÄ—javo draugĹł duktÄ—. „Policininkai visai neskubÄ—jo reaguoti, nesiĹŤlÄ— jokios pagalbos ir apskritai nelabai norÄ—jo, kad pareiĹĄkimas bĹŤtĹł raĹĄomas. PraĹĄÄ—me policininkĹł kartu eiti ÄŻ agentĹŤrÄ… ir pasiĹžiĹŤrÄ—ti kamerĹł ÄŻraĹĄÄ…, bet jie aiĹĄkino, kad kameras tikrina tik kartÄ… per savaitę“, – piktinosi druskininkietis. $OĂ&#x;KUĂ&#x;MENĂ&#x;TAIĂ&#x;STAIĂ&#x;GAĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;RAĂ&#x;DO

Tuomet apie įŞōlią vagystę atostogautojai praneťė Lietuvos konsulatui Zagrebe. Jiems buvo patarta bōtinai reikalauti įvykio protokolo. „Kai policininkai suŞinojo, kad apie įvykį praneťta konsulatui, dokumentai stebuklingai atsirado. Pareigōnai iťpoťkino, kad

Ă„3ULHĂ…Y\NVWDQWÂ’XĂ?VLHQÂ’ VDYDUDQNLĂ…NDLSDWDUWLQDNUHLS WLVÂ’8Ă?VLHQLRUHLNDOĂ˜PLQLVWHUL MjLUVXĂ?LQRWLNRNLRV/LHWXYRV DWVWRY \EzVYHLNLDWRMHWHULWRUL MRMHÂ’NXULjNHOLDXMDPD $WVWRY \EzVGDUEXRWRMDLĂ?LQR NULPLQRJHQLQÂ?VLWXDFLMjĂ…DO\MH NXOWĂ‘ULQLXVVNLUWXPXVLUJDOL

dokumentai bus grÄ…Ĺžinti po pusvalandĹžio, nes esÄ… juos kaĹžkas rado ir atneĹĄÄ—. SustiprÄ—jo ÄŻtarimas, kad kroatĹł policija paŞįsta nusikaltÄ—les ir nenori tirti vagystÄ—s“, – kalbÄ—jo lietuvis. GrÄ…Ĺžintoje piniginÄ—je pinigĹł, aiĹĄku, nebuvo. Lukauskai vis tiek uĹžsispyrÄ— raĹĄyti pareiĹĄkimÄ… dÄ—l vagystÄ—s ir pastebÄ—jo, kaip policininkai iĹĄsisukinÄ—ja. „Jie aiĹĄkino mums visokius niekus – kad ĹĄiuo metu poste nÄ—ra budinÄ?io kriminalisto ir kad turime ateiti rytoj, jeigu mums bĹŤtinai reikia. Bet kitÄ… dienÄ… vÄ—l iĹĄgirdome tÄ… paÄ?iÄ… dainelÄ™ – budÄ—tojas nieko apie tai neĹžino, turime ateiti rytoj“, – kalbÄ—jo druskininkietis. Toks Ĺžaidimas truko kelias dienas, o lietuviai, uĹžuot leidÄ™ laikÄ… paplĹŤdimyje, tarsi ÄŻ darbÄ… vaikĹĄÄ?iojo ÄŻ nuovadÄ…. 5Ă€Ă&#x;SISĂ&#x;PYĂ&#x;RwĂ&#x;IRĂ&#x;SwĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;CIĂ&#x;JOĂ&#x;JE

Galiausiai druskininkieÄ?iai nutarÄ— atkakliai laukti, kol pareigĹŤnai teiksis suraĹĄyti protokolÄ…. MaĹždaug keturias valandas prasÄ—dÄ—jusius policijos poste juos pagaliau teikÄ—si priimti kriminalinius nusikaltimus tiriantis pareigĹŤnas. „KodÄ—l neatÄ—jote vakar?“ – Ä—mÄ— priekaiĹĄtauti tyrÄ—jas. Kai lietuviai paaiĹĄkino, kad vaikĹĄto ÄŻ policijÄ… jau kelios dienos, pareigĹŤnas pagaliau sutiko suraĹĄyti protokolÄ… ir nusivedÄ— R.LukauskienÄ™ bei angliĹĄkai kalbantÄŻ poros sĹŤnĹł ÄŻ kabinetÄ…. Lietuviai vÄ—l reikalavo perĹžiĹŤrÄ—ti kamerĹł ÄŻraĹĄus, taÄ?iau tai padaryta nebuvo. KÄ… policininkai suraĹĄÄ— pro-

VLQJDLNUHLSGDPLHVLÂ’SROLFLMj WDmLDXMLHWXUzMRWHLVÂ?UHLND ODXWLYHUWzMR7DGDEĂ‘WĂ˜ EXYÂ?LĂ…YHQJWDNODLGLQJDL VXUDĂ…\WRSURWRNROR %HWRVDYDUDQNLĂ…NDLY\NVWDQW Â’XĂ?VLHQÂ’UHNRPHQGXRMDPDLĂ… DQNVWRDSGUDXVWLGDLNWXV7DL NDLQXRMDEHWSDVLWHLVLQDÂł

tokole, nukentÄ—jusiesiems neiĹĄvertÄ—. 0AĂ&#x;MAĂ&#x;TwĂ&#x;VAĂ&#x;GIĂ&#x;LESĂ&#x;KAĂ&#x;VIĂ&#x;NwĂ&#x;JE

IĹĄÄ—jusi iĹĄ policijos druskininkietÄ— pajĹŤrio kavinÄ—je pamatÄ— tas paÄ?ias ÄŻtartinas moteris. Jos gÄ—rÄ— vandenÄŻ prie stalelio, bet vos pamaÄ?iusios lietuvÄ™ nÄ—rÄ— lauk. „Žmona spÄ—jo tas moteris nufotografuoti, o paskui kartu sekÄ—me vagiles iki apartamentĹł, kur jos gyvena. SĹŤnus nubÄ—go kviesti policininkĹł. Jie atvyko, bet supainiojo duris, o per tÄ… laikÄ… moteriĹĄkÄ—s iĹĄsikvietÄ— taksi ir stengÄ—si kuo greiÄ?iau pasprukti. Mes stovÄ—jome gatvÄ—je ir neleidome joms iĹĄvaĹžiuoti, bet policininkai jĹł neareĹĄtavo. Jie netgi apkaltino mus, kad savavaliaujame, nors puikiai Ĺžinojo, kad esame teisĹŤs. Jie perspÄ—jo, kad nukentÄ—sime mes, jei tos moterys pavÄ—luos ÄŻ oro uostą“, – pasakojo druskininkietis. Nepaisydami lietuviĹł protestĹł pareigĹŤnai vagyste ÄŻtariamas moteris paleido. 0ROĂ&#x;TOĂ&#x;KOĂ&#x;LEĂ&#x;SUĂ&#x;RAĂ&#x;¸YĂ&#x;TOSĂ&#x;NEĂ&#x;SgĂ&#x;MOĂ&#x;NwS

DruskininkieÄ?iĹł ÄŻtarimai, kad kroatĹł policininkai veikia iĹĄvien su vagilÄ—mis, o galbĹŤt net dalijasi pagrobtus pinigus, dar labiau sustiprÄ—jo grÄŻĹžus ÄŻ LietuvÄ…. „NÄ— vienas iĹĄ mĹŤsĹł nesitikÄ—jo, kad protokole bus iĹĄdÄ—styta visiĹĄkai ne tai, kÄ… Ĺžmona pasakojo policininkams. ParvaĹžiavÄ™ namo susiradome vertÄ—jÄ… ir suĹžinojome, jog protokole paraĹĄyta, kad Rasa pati pametÄ— rankinÄ™ autobusĹł stoties koridoriuje ir jokiĹł pretenzijĹł niekam neturi. Buvome tiesiog priblokĹĄti dÄ—l tokios melagystÄ—s“, – piktinosi D.Lukauskas.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

6OSĂ&#x;JUĂ&#x;DANĂ&#x;TISĂ&#x;MILĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NASĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;NgĂ&#x;PAĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;PROSĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;TE 30DQWDXWRQXRWU

PHWĂ˜(JLGLMXV*NDO WLQDPDVÂ’VWĂ‘PÂ?VĂ?PRQjÂ’ SURVWLWXFLMRVOLĂ‘QjGzO GLGĂ?LXOLRVYRULRQHSDMzJLD DWY\NWLÂ’WHLVPjWDGYD NDUSRVzGĂ?LĂ˜VDOzMHEXYR VXUHQJWDYDL]GRNRQIH UHQFLMD-RMHGDO\YDYRLU NDOWLQDPRMRVXWXRNWLQz Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Kauno teisme, kuris nagrinÄ—ja bylÄ… dÄ—l pelnymosi iĹĄ Ĺžmonos prostitucijos, vakar buvo apklaustas ir vienas 35 metĹł moters klientĹł. Jis patvirtino naudojÄ™sis jos sekso paslaugomis. Klientai susirasdavo Egidijaus G. ĹžmonÄ… perskaitÄ™ skelbimus internete. )E¸Ă&#x;KOĂ&#x;SUĂ&#x;TUOKĂ&#x;TIĂ&#x;NEIĂ&#x;KLIENĂ&#x;TĂ‹

Kauno rajone gyvenantis vyriĹĄkis ÄŻdÄ—davo skelbimus apie sutuoktinÄ—s teikiamas intymias paslaugas, tardavosi telefonu su vyriĹĄkiais dÄ—l kainos ir susitikimo vietos.

.DOWLQDPDVLV(JLGLMXV*GzOGLGĂ?LXOLRDQWVYRULRYDNDUQHSDMzJzDWY\NWLÂ’WHLVPjWRGzOEXYRDSNODXVWDVQXRWROLQLXEĂ‘GX

Apie 280 kilogramų sveriantis vyras – agresyvaus bōdo, valdingas, o jo Şmona – smulkutė, paklusniai vykdanti sutuoktinio norus.

Ĺ i keista pora nustebino aplinkinius ne tik dÄ—l to, kad vyras tapo Ĺžmonos sÄ…vadautoju. „VisiĹĄkos prieĹĄingybÄ—s“, – taip EgidijĹł G. ir jo ĹžmonÄ… apibĹŤdino juos paŞįstantys vieno pakaunÄ—s miestelio gyventojai. MaĹždaug 280 kilogramĹł sveriantis vyras – agresyvaus bĹŤdo, valdingas, o jo Ĺžmona – smulkutÄ—, paklusniai vykdanti sutuoktinio norus. Ĺ eimoje terorizuojama moteris nedrÄŻsta prieĹĄtarauti vyrui, nors galÄ—tĹł lengvai tai padaryti, nes jis nesikelia iĹĄ lovos.

Vakar ÄŻ teismÄ… buvo pakviesti ir vaiko teisiĹł apsaugos specialistai, kaimynai, Egidijaus G. ir jo Ĺžmonos vaikĹł globÄ—jai. TeisÄ—jas Raimundas MikĹĄta nusprendÄ— nuotoliniu bĹŤdu apklaus-

ti ne tiktai EgidijĹł G., bet ir jo sutuoktinÄ™. 6IĂ&#x;SI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;PAKĂ&#x;LĂ„SĂ&#x;TAĂ&#x;VYĂ&#x;RUI

Egidijus G. nuolatos kontroliuoja savo ĹžmonÄ… – iĹĄÄ—jusi iĹĄ namĹł, moteris privalo jÄŻ informuoti apie kiekvienÄ… savo ĹžingsnÄŻ. Jeigu sutuoktinÄ— uĹžtrunka parduotuvÄ—je ar seniĹŤnijoje, vyras tuÄ?tuojau skambina jai ir klausia: „Kur esi?“ Ant moters veido neretai atsirasdavo mÄ—lyniĹł, bet ji nedrÄŻsdavo skĹłstis. Psichologiniu smurtu vyriĹĄkis neapsiriboja – kalbama, jog praeinanÄ?iÄ… pro jo lovÄ… ĹžmonÄ… pastumia arba suduoda kumĹĄÄ?iu. .EĂ&#x;SIĂ&#x;RĂ„Ă&#x;PIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;VAIĂ&#x;KAIS

Egidijus G. teisiamas ne tik dÄ—l sÄ…vadavimo, bet ir dÄ—l savo vaikĹł neprieĹžiĹŤros.

Kaltinimai dÄ—l piktnaudĹžiavimo tÄ—vĹł pareigomis pareikĹĄti ir jo Ĺžmonai. TÄ—vai yra patraukti atsakomybÄ—n, nes nepasirĹŤpino, kad jĹł maĹžameÄ?iai vaikai lankytĹł mokyklÄ…, nesudarÄ— tinkamĹł gyvenimo sÄ…lygĹł. Ĺ iuo metu visos trys poros atĹžalos auga pas globÄ—jus. Egidijus G. taip pat yra teisiamas dÄ—l savo Ĺžmonos laisvÄ—s suvarĹžymo ir grasinimo valstybÄ—s tarnautojui – iĹĄveĹžant iĹĄ namĹł vaikus, jis sviedÄ— grasinamÄ… frazÄ™ Kauno rajono savivaldybÄ—s Vaiko teisiĹł apsaugos skyriaus specialistei. Egidijui G. gresia kalÄ—jimas iki ketveriĹł metĹł, taÄ?iau dÄ—l sveika-

6IEĂ&#x;NgĂ&#x;VYĂ&#x;RgĂ&#x;Â?Ă&#x;LAUĂ&#x;KgĂ&#x;Ă&#x; NEĂ&#x;¸wĂ&#x;A¸Ă&#x;TUOĂ&#x;NIEĂ&#x;SE â– ,NLWHLVPLQLRW\ULPRPHWX SDUHLJĂ‘QDPVWDLSSDWEXYR NLOÂ?SUREOHPĂ˜GzOVXQNLDVYR ULRSULVWDW\PRÂ’SURNXUDWĂ‘Uj â– 'zODSNODXVĂ˜W\UzMDLGDĂ?QLDX VLDLSDW\VDWY \NGDYRSDV (JLGLMĂ˜*DUEDMÂ’LĂ…QDPĂ˜ LNLSURNXUDWĂ‘URVDWYHĂ?GDYR JUHLWRVLRVSDJDOERVPHGLNDL â– 6\NÂ’VSHFLDOLDLLĂ…NYLHVWDV PHGLNĂ˜HNLSDĂ?DVSULVWDWz Y\ULĂ…NÂ’Â’VRVWLQzMHHVDQ mLj9DOVW\ELQÂ?WHLVPR PHGLFLQRVWDUQ\EjNX ULRMHEXYRQXVWDW \WD NDGMLV\UDSDNDOWLQDPDV â– 0LOĂ?LQjÂ’ODXNjQHĂ…GDYR QHWDĂ…WXRQLĂ?PRQzV¹ÅHĂ…L XJQLDJHVLDLLUGXPHGLNDL â– ,Ă…JDEHQWL(JLGLMĂ˜*LĂ… GDXJLDEXmLRQzUDWDLS SDSUDVWDQHVMLVVXQNLDL SUDOHQGDSURODLSWLQzV GXULV-REĂ‘VWRGXU \V\UD VSHFLDOLDLSDSODWLQWRV â– 1RUVLUNDQNLQDPDVVXQNLRV IL]LQzVQHJDOLRVĂ…LVY\UDV HOJLDVLLWLQDUĂ…LDLÂąLUQHWLN VXVDYRDUWLPDLVLDLV â– 3ULHĂ…PHWĂ˜(JLGLMĂ˜* EXYRNHWLQDPDDSNODXVWL NDLSÂ’WDULDPjMÂ’YLHQRMHE\ ORMHÂąWXRPHWXMLVGDU SDMzJzYDLNĂ…mLRWL â– %Ă‘GDPDV.DXQRUDMRQRSR OLFLMRVNRPLVDULDWHMLVDWVL VDNzDWVDN\WLÂ’NODXVLPXV DSYHUWzVWDOjSULVSDXGz SULHVLHQRVW\UzMjRSDV NXLVWYzUzUDĂ…RPjMjPDĂ…LQz OÂ?LUSDOHLGRMjÂ’SDUHLJĂ‘QÂ? â– 3ROLFLQLQNHLVXVSzMXV SDVLOHQNWLVXQNLDVYRULV VXODXĂ?zNzGÂ?

tos problemĹł jis greiÄ?iausiai atsipirks bauda, lygtiniu laisvÄ—s atÄ—mimu arba jos apribojimu.

03DWDĂ…LDXVQXRWU

3EKĂ&#x;SOĂ&#x;SKANĂ&#x;DAĂ&#x;LOĂ&#x;MOĂ&#x;KYKĂ&#x;LOĂ&#x;JEĂ&#x;NUSĂ&#x;LOĂ&#x;PINĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;VYĂ&#x;KO .DG.DXQRNDWDOLNLĂ…NRMHPRN\NORMHSHGDJRJzXĂ? VLLPLQzMRVHNVXVXPRNVOHLYLXJDOzMRLUQHLĂ…NLOWLÂ’ YLHĂ…XPj3DVLURGRLĂ…SUDGĂ?LĂ˜PHmLRWzYDLEXYR DWOHLGÂ?PRN\WRMDLLUQHWSUDĂ…zGLUHNWRULDXVQHDW OHLVWLMRVLĂ…SDUHLJĂ˜%HWYzOLDXSHUVLJDOYRMR.RGzO" Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

asmens seksualinio apsisprendimo laisvÄ™ buvo perduota ÄŻ teismÄ…. +IĂ&#x;LOĂ&#x;ANTĂ&#x;ROĂ&#x;JIĂ&#x;JAUSĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;BANĂ&#x;GA

SuĹžinojÄ™ apie savo paauglio sĹŤnaus ir 38 metĹł pedagogÄ—s Daivos L. intymius ryĹĄius kaunieÄ?iai teigÄ—, kad nors lietuviĹł kalbos ir literatĹŤros mokytoja pasielgÄ— blogai, ji nÄ—ra verta paÄ?ios grieĹžÄ?iausios tarnybinÄ—s nuobaudos – atleidimo iĹĄ darbo. TaÄ?iau po kiek laiko jie visiĹĄkai pakeitÄ— nuomonÄ™. NepilnameÄ?io tÄ—vams nepakako mokytojos atleidimo – jie nusprendÄ— kreiptis ÄŻ teisÄ—saugÄ…. 0ERĂ&#x;SIĂ&#x;GALĂ&#x;VOĂ&#x;TIĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;TYĂ&#x;RwĂ&#x;JA

Moksleivio tÄ—vas ir motina galÄ—jo persigalvoti pasitarÄ™ su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigĹŤnais. Anot mokyklos direktoriaus, bylÄ… tyrusi kriminalistÄ— savo dukterÄŻ leidĹžia ÄŻ tÄ… paÄ?iÄ… mokyklÄ…, kurioje plykstelÄ—jo sekso skandalas. Mokytojos advokatas bandÄ— nuĹĄalinti ĹĄiÄ… tyrÄ—jÄ… nuo bylos, taÄ?iau jo praĹĄymas nebuvo patenkintas. Baigus tyrimÄ… medĹžiaga dÄ—l lytinÄ—s aistros tenkinimo paĹžeidĹžiant

TÄ—vams pyktÄŻ sukÄ—lÄ— antras jĹł sĹŤnaus ir mokytojos artimĹł santykiĹł etapas. 2014 metĹł pavasarÄŻ iĹĄaiĹĄkÄ—jus pedagogÄ—s intymiems ryĹĄiams su moksleiviu, ji keletÄ… mÄ—nesiĹł nustojo susiraĹĄinÄ—ti su aĹĄtuntoku. TaÄ?iau vasarÄ… atostogaudamas su tÄ—vais Palangoje nepilnametis vÄ—l pradÄ—jo raĹĄyti jausmingas Ĺžinutes savo mokytojai. Ĺ i, nors ir buvo perspÄ—ta moksleivio tÄ—vĹł nutraukti neleistinus santykius, atsakÄ— ÄŻ ĹĄias Ĺžinutes. Dabar moksleivio tÄ—vai reikalauja priteisti iĹĄ pedagogÄ—s penkiĹł tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł neturtinÄ™ ĹžalÄ…. 0AGĂ&#x;RAĂ&#x;SIĂ&#x;NOĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;Ă€UĂ&#x;DYĂ&#x;TI

Paauglio ir iĹĄvaizdĹžios mokytojos romanas uĹžsimezgÄ— mokykloje – po pamokĹł pedagogÄ— iĹĄ pradĹžiĹł tik padÄ—davo auklÄ—tiniui mokytis. IĹĄtekÄ—jusiÄ…, jam ÄŻ motinas tinkanÄ?iÄ… mokytojÄ… ÄŻsimylÄ—jÄ™s moksleivis nÄ— nebandÄ— slÄ—pti jausmĹł – viskÄ… iĹĄklojo atvirai.

.DXQRPRN\ WRMD'DLYD/ WHLVLDPDXĂ?WDL NDGP\OzMRVLVX NHWXULROLNPH mLXPRNLQLX

Mokytoja dabar tikina bijojusi atstumti mokinÄŻ, nes jis grasino nusiĹžudyti. Aistros virÄ— uĹžrakintoje klasÄ—je, nors tame pastate po darbo valandĹł meistrai vedÄ— signalizacijÄ…, todÄ—l bet kas galÄ—jo pasibelsti. TÄ—vams krito ÄŻ akis, kad sĹŤnus iĹĄtisas valandas neatsitraukia nuo savo mobiliojo telefono, prie kurio anksÄ?iau nebuvo taip prisiriĹĄÄ™s. PerskaitÄ™ Ĺžinutes motina ir tÄ—vas nustÄ—ro. SĹŤnus mokytojai raĹĄÄ—, kokia ji nuostabi, kaip jÄŻ trau-

kia. PedagogÄ— atsakydavo: „Šaunuolis!“ 4wĂ&#x;VAIĂ&#x;KALĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;MOĂ&#x;KYĂ&#x;TOĂ&#x;Jg

NepilnameÄ?io tÄ—vai tikino, kad iniciatyvÄ… suartÄ—ti parodÄ— ne jĹł sĹŤnus, o mokytoja: „Nesuvokiame, kaip tai galÄ—jo pasielgti suaugusi moteris.“ 2014 metĹł rugsÄ—jo mÄ—nesÄŻ pedagogÄ— perÄ—jo ÄŻ kitÄ… mokyklÄ… ir joje dirba iki ĹĄiol. Paauglys mokyklos nepakeitÄ—. Mokytoja yra iĹĄtekÄ—jusi, bet vyras jos nepaliko suĹžinojÄ™s apie santykius su nepilnameÄ?iu.7LHNHXUĂ˜NDXQLHmLDLSUDĂ…R SULWHLVWLLĂ…PRWLQRVXĂ?VLLPL QzMXVLRVPRN \NORMHVHNVXVX MĂ˜QHSLOQDPHmLXVĂ‘QXPL

Kauno apylinkÄ—s teisme rugsÄ—jo pradĹžioje posÄ—dis neÄŻvyko, jis bus surengtas spalÄŻ. Mokytojai, kuri mokykloje elgdavosi kukliai, nebuvo linkusi koketuoti ar seksualiai rengtis, gresia iki 5 metĹł nelaisvÄ—s.


',(15$Ă‚k,235,('$6ĂŒ9(/*,$17,(06‘3$6$8/‘5('$.725,86*,17$5$65$'$86.$6

058*6x-2'15 

Ä5HXWHUV³Ä6FDQSL[³QXRWU

,OBSĂ&#x;TANĂ&#x;TYSĂ&#x;MIGĂ&#x;RANĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;GAĂ&#x;BENĂ&#x;TOĂ&#x;JAIĂ&#x; SKŠSĂ&#x;TANĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;VALĂ&#x;jIĂ‹Ă&#x;NESĂ&#x;KAIĂ&#x;jIUOĂ&#x;JA

7Ă‘NVWDQmLDLSDEzJzOLĂ˜LUPLJUDQWĂ˜VXPRNDWĂ‘NVWDQmLXVHXUĂ˜XĂ?VDXJLjNHOLRQÂ?Â’(XURSjEHWJDEHQWRMDLMXRVÂ’VRGLQDÂ’DQNĂ…WDVSULSXmLDPjVLDVYDOWLV

%DLVLDXVLDSDVDXOLRNHOLRQLĂ˜DJHQWĂ‘UDYDGLQDPL Ă?PRQLĂ˜JDEHQWRMDLĂ…LPWXVQDXMRJ\YHQLPRĂ…DQVR LHĂ…NDQmLĂ˜SDEzJzOLĂ˜LUPLJUDQWĂ˜SDVLXQmLDP\ULRS .RO(XURSDEODĂ…NRVLĂ…LVSXUYLQDVYHUVODVNOHVWL Jo r ĹŤ nÄ— K A Z L AUS K A I T Ä– LR korespondentÄ—

Viltys dÄ—l geresnÄ—s ateities stumia pabÄ—gÄ—lius ir migrantus Europos link. Nuo karo ir skurdo bÄ—gantys ĹžmonÄ—s tikisi Ä?ia surasti prieglobstÄŻ. TaÄ?iau jĹł beviltiĹĄka padÄ—tis tampa pajamĹł ĹĄaltiniu ĹžmoniĹł gabentojams. TĹŤkstanÄ?iai migrantĹł kasdien sumoka milĹžiniĹĄkas sumas nusikaltÄ—liams, siĹŤlantiems jiems pavojingos kelionÄ—s ÄŻ SenÄ… jÄŻ ĹžemynÄ… bilietÄ…. Ĺ˝monÄ—s atiduoda savo likimus ÄŻ gabentojĹł rankas, lipa ÄŻ perpildytas gumines valtis ar tvankius furgonus, nes tikisi, kad kelio pabaigoje jĹł lauks nauja pradĹžia. ÄŽ EuropÄ… norinÄ?iĹł atvykti migrantĹł skaiÄ?iui augant, o Bendrijos ĹĄalims nesutariant, kÄ… dÄ—l to daryti, ĹžmoniĹł gabentojĹł verslas klesti. Ĺ ios organizuotos grupÄ—s dabar uĹžsidirba ne menkesnius pinigus nei galingiausi narkotikĹł prekeiviĹł karteliai, bet dÄ—l jĹł aplaidumo Şōsta ĹĄimtai ĹžmoniĹł. TodÄ—l dabar siekiama suduoti ĹĄiems nusikaltÄ—liĹł tinklams smĹŤgÄŻ. ES ĹĄiÄ… savaitÄ™ paskelbÄ— naujÄ… karo su gabentojais etapÄ…: patvirtinti planai imtis kariniĹł veiksmĹł ir konfiskuoti bei naikinti kontrabandininkĹł laivus. .AUĂ&#x;DOĂ&#x;JAĂ&#x;SIĂ&#x;CHAOĂ&#x;SUĂ&#x;%UROĂ&#x;POĂ&#x;JE

Tai jokia paslaptis: ES nesugeba rasti bendro sprendimo dÄ—l

pabÄ—gÄ—liĹł antplĹŤdĹžio. Ĺ alys kaltina viena kitÄ… dÄ—l humanitarinÄ—s krizÄ—s, kuri iĹĄ Europos pakraĹĄÄ?iĹł atslinko ÄŻ Ĺžemyno ĹĄirdÄŻ. Antai Bendrijos vidaus reikalĹł ministrai pirmadienÄŻ nesugebÄ—jo vieningai priimti susitarimo dÄ—l 120 tĹŤkst. pabÄ—gÄ—liĹł perkÄ—limo pagal ÄŻpareigojanÄ?ias kvotas. Tokiems planams labiausiai nepritarÄ— rytinÄ—s Ĺžemyno valstybÄ—s.

„PabÄ—gÄ—liĹł ir migrantĹł gabenimas tiek jĹŤra, tiek sausuma jau pavirto multimilijoniniu verslu.“ -0LNO/HLWQHU

O iĹĄsigando net Vokietija, kuri rugsÄ—jo pradĹžioje plojo atvykstantiems migrantams ir leido suprasti, kad ĹĄalyje laukiami visi. Ĺ iÄ… savaitÄ™ Berlynas nutarÄ— laikinai ÄŻvesti kontrolÄ™ prie sienos su Austrija. Ĺ˝inoma, toks politinis chaosas ir nuomoniĹł pasidalijimas atvykÄ—liĹł srautĹł nestabdo – kas dienÄ… iĹĄ ArtimĹłjĹł RytĹł ir Ĺ iaurÄ—s Afrikos atvyksta vis daugiau pabÄ—gÄ—liĹł ir ekonominiĹł migrantĹł. TaÄ?iau dÄ—l padidÄ—jusio svetimĹĄaliĹł antplĹŤdĹžio vis opesnÄ— ir kita svarbi problema: sparÄ?iai auga ĹžmoniĹł gabentojĹł skaiÄ?ius. Antraip nei ES vadovai, ĹĄie nu-

sikaltÄ—liai turi aiĹĄkĹł ir paprastÄ… veiksmĹł planÄ…. +AIĂ&#x;NOSĂ&#x;KASĂ&#x;DIENĂ&#x;AUGA

Ĺ˝moniĹł gabentojai savo klientus gabena trimis pagrindinÄ—mis kryptimis: per VidurĹžemio jĹŤrÄ… iki Italijos, sausumos keliu iĹĄ Turkijos per BulgarijÄ… ir iĹĄ Graikijos per VakarĹł Balkanus. Teigiama, kad visa kelionÄ— iĹĄ Sirijos iki iĹĄsvajotosios Vokietijos vienam Ĺžmogui kainuoja maĹžiausiai 2,5 tĹŤkst. eurĹł – jei renkiesi keliauti pavojingiausiomis transporto priemonÄ—mis. Jei nori saugios kelionÄ—s stabilesniu laivu, tiek gali kainuoti tik vienas kelionÄ—s ruoĹžas – pavyzdĹžiui, plaukimas laivu iĹĄ Egipto ÄŻ ItalijÄ… arba pervedimas per miĹĄkÄ… Serbijos pasienyje su Vengrija. PrieglobsÄ?io ieĹĄkantys pabÄ—gÄ—liai sutinka mokÄ—ti tokias sumas, net jei tenka atiduoti visas gyvenimo santaupas. Tad ĹžmoniĹł gabentojĹł paslaugĹł kainos auga. SkaiÄ?iuojama, kad nuo 2000 m. migrantai ĹžmoniĹł gabentojams sumokÄ—jo jau daugiau nei 16 mlrd. eurĹł. O iĹĄ migrantĹł ir pabÄ—gÄ—liĹł pelnosi milĹžiniĹĄki nusikaltÄ—liĹł tinklai: ĹžmoniĹł gabentojĹł organizacijĹł bosai, vairuotojai, laivĹł kapitonai, ĹžmonÄ—s, kurie nelegaliai nuomoja pabÄ—gÄ—liams butus, ir tie, kurie suranda klientus. PastarĹłjĹł ĹĄimtai tĹŤkstanÄ?iĹł. 0RITĂ&#x;RAUĂ&#x;KIAĂ&#x;KIĂ&#x;TUSĂ&#x;BwĂ&#x;GANĂ&#x;jIUOĂ&#x;SIUS

Vokietijos ir Italijos teisÄ—sauga tvirtina, kad egzistuoja galingi ĹžmoniĹł gabentojĹł tinklai, kuriĹł iĹĄtakas susekti sunku. TokiĹł tinklĹł lyderiai slapstosi Libijoje ar Turkijoje, o daugybÄ— jĹł parankiniĹł iĹĄsibarstÄ™ po ÄŻvairias VidurĹžemio jĹŤros ir ArtimĹłjĹł RytĹł regionĹł valstybes.

„ŽmoniĹł gabenimas jau virto multimilijoniniu verslu“, – ÄŻsitikinusi Austrijos vidaus reikalĹł ministrÄ— Johanna Mikl-Leitner. Ĺ is verslas daugiausia pritraukia kriminalinÄ™ praeitÄŻ turinÄ?ius asmenis arba neturtingiausiĹł sluoksniĹł gyventojus iĹĄ Turkijos ir BalkanĹł valstybiĹł. Antai pasaulÄŻ prieĹĄ kelias savaites sukrÄ—tÄ— nelaimÄ—, kai Austrijoje pakelÄ—je rastas sunkveĹžimis, o jame – 71 uĹžtroĹĄkusio migranto kĹŤnas. Kaip dabar aiĹĄkÄ—ja, sunkveĹžimÄŻ vairavÄ™s ĹžmoniĹł gabentojas, vardu Mitko, yra kilÄ™s iĹĄ romĹł kvartalo neturtingame Bulgarijos mieste Lome. Mitko buvo apiplÄ—ĹĄÄ™s degalinÄ™ Vokietijoje, o dÄ—l greiÄ?io virĹĄijimo jam buvo atimtas vairuotojo paĹžymÄ—jimas. Be to, vyras negalÄ—jo sumokÄ—ti jam teismo nustatytĹł piniginiĹł baudĹł, jam grÄ—sÄ— 8 mÄ—nesiai kalÄ—jimo. Jis slapstÄ—si neilgai. SkurstanÄ?iuose BalkanĹł regionuose talkininkĹł ĹžmoniĹł gabentojai randa lengviausiai, o tokiu tapo ir Mitko. Bendradarbiavimas uĹžsimezga dÄ—l abipusÄ—s naudos: skurdĹžiai gyvenantiems arba kriminaliniĹł ÄŻraĹĄĹł biog rafijose turintiems ĹžmonÄ—ms gabentojĹł darbas atrodo gera proga uĹžsidirbti. $IRĂ&#x;BAĂ&#x;BUĂ&#x;VŠĂ&#x;PAĂ&#x;BwĂ&#x;GwĂ&#x;LIAI

Tiesa, Vokietijos saugumo agentĹŤros tvirtina, kad ĹžmoniĹł gabenimu ilgainiui ima verstis ir patys pabÄ—gÄ—liai bei migrantai. EsÄ… dalis ĹžmoniĹł gabentojĹł ir jĹł talkininkĹł kaĹžkada patys ketino sprukti ÄŻ EuropÄ…, bet nenusisekus kelionei prisijungÄ— prie vietos nusikaltÄ—liĹł gaujĹł.

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Petro PoroĹĄenka nustebino tarptautinÄ™ bendruomenÄ™. Ukrainos prezidentas treÄ?iadienÄŻ paskelbÄ— asmenĹł, siejamĹł su Krymo aneksija ir separatistais Donbase, juodÄ… jÄŻ sÄ…raĹĄÄ…, kuriame atsidĹŤrÄ— ir keli VakarĹł Ĺžurnalistai. P.PoroĹĄenkos administracija nurodÄ—, kad visi 388 asmenys – net trys BBC Ĺžurnalistai – kelia grÄ—smÄ™ Ukrainos nacionaliniam saugumui. Tiesa, jau kitÄ… dienÄ… draudimas ÄŻvaĹžiuoti ÄŻ ĹĄalÄŻ BBC atstovams buvo atĹĄauktas.

Vladimiras Krasnovas, Rusijos televizijoje daĹžnai pokĹĄtaujantis laidĹł vedÄ—jas, apmovÄ— net JungtinÄ—s KaralystÄ—s popmuzikos ĹžvaigĹždÄ™ EltonÄ… JohnÄ…. IĹĄdaigininkas, geriau Ĺžinomas kaip Vovanas, privertÄ— atlikÄ—jÄ… patikÄ—ti, kad jis telefonu kalbasi su Rusijos prezidentu V.Putinu. Eltonas Johnas anksÄ?iau socialiniuose tinkluose pasigyrÄ—, kad Rusijos lyderis jam paskambino, ir pastarajam padÄ—kojo.

Victoras Ponta tapo pirmuoju Rumunijos vyriausybÄ—s vadovu, kurio teismo procesas vyks jam dar einant premjero pareigas. 42 metĹł socialdemokratĹł lyderiui teks stoti prieĹĄ teismÄ… dÄ—l korupcijos – jis kaltinamas sukÄ?iavimu, mokesÄ?iĹł slÄ—pimu ir pinigĹł plovimu. Prezidentas K.Iohannisas ir opozicija jau pareikalavo, kad V.Ponta atsistatydintĹł.

Ahmedas Mohamedas tikÄ—josi, kad mokytojai jÄŻ pagirs uĹž ÄŻ mokyklÄ… atsineĹĄtÄ… savo sukonstruotÄ… laikrodÄŻ. Bet jaunasis amerikietis vietoj pagyrĹł sulaukÄ— kvietimo pasikalbÄ—ti su policija – pedagogai pamanÄ—, kad jis sumeistravo bombÄ…. Berniukas buvo netgi paĹĄalintas iĹĄ mokyklos. Tiesa, ginti A.Mohamedo stojo visas bĹŤrys garsiĹł amerikieÄ?iĹł – nuo prezidento B.Obamos iki „Facebook“ ÄŻkĹŤrÄ—jo M.Zuckerbergo.


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PUXJVzMRG

4URĂ&#x;TUOĂ&#x;LISĂ&#x;NEATĂ&#x;SIĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;KRIĂ&#x;TIĂ&#x;KOS

IĹĄ pradĹžiĹł apklausose solidĹžia persvara pirmaujantis D.Trumpas turÄ—jo klausytis, kaip jÄŻ tiesioginiame televizijos eteryje sutartinai puola kiti deĹĄimt respublikonĹł kandidatĹł, dalyvausianÄ?iĹł pirminiuose prezidento rinkimuose. O dabar turtuolis ÄŻsivÄ—lÄ— ÄŻ naujÄ… skandalÄ…, kai nepataisÄ— savo gerbÄ—jo, kuris per rinkimĹł kampanijos renginÄŻ Naujojo HampĹĄyro valstijoje ÄŻsikarĹĄÄ?iavÄ™s pareiĹĄkÄ—, kad JungtiniĹł Amerikos ValstijĹł prezidentas Barackas Obama yra musulmonas ir „net ne amerikietis“. „Šioje ĹĄalyje turime problemÄ…, kuri yra musulmonai. Ĺ˝inome, kad ir dabartinis prezidentas yra musulmonas. Jis net ne amerikietis“, – priÄ—jÄ™s prie mikrofono kalbÄ—jo vidutinio amĹžiaus amerikietis. ÄŽ panaĹĄiÄ… situacijÄ… 2008-aisiais buvo patekÄ™s tuometis respublikonĹł kandidatas ÄŻ prezidentas Johnas McCainas. Kai per vienÄ… renginÄŻ moteris paskelbÄ— nepasitikinti B.Obama, nes „jis yra arabas“, J.McCainas iĹĄ rÄ—mÄ—jos atÄ—mÄ— mikrofonÄ… ir neleido jai daugiau kalbÄ—ti. TaÄ?iau D.Trumpas iĹĄ panaĹĄios pastabos tik nusijuokÄ— ir ĹĄypsodamasis pratarÄ—: „Mums tikrai

Ă„6FDQSL[ÂłQXRWU

‘UHVSXEOLNRQĂ˜QRPLQD FLMj-$9SUH]LGHQWRULQ NLPXRVHQXVLWDLNLXVLDP PLOLMDUGLHULXL'RQDOGXL 7UXPSXLVXQNXĂ‚LjVD YDLWÂ?MÂ’SXROzNDVWLNQH WLQJzMRLUSHUVYDUELXV GHEDWXVLUMDXSRMĂ˜

'7UXPSXLMÂ’VX SDQW\VVNDQ GDODLQHNOLXGR WROLDXOHQNWLYDU Ă? RYĂ˜SRSXOLDUX PRDSNODXVRVH

reikia ĹĄio klausimo? BĹŤna blogĹł dalykĹł, iĹĄsiaiĹĄkinsiu.“ Kitaip tariant, skandalingasis respublikonas nepataisÄ— savo ĹĄalininko ir auditorijai nepriminÄ—, kad B.Obama yra krikĹĄÄ?ionis, anksÄ?iau ne kartÄ… kalbÄ—jÄ™s, kad tiki DievÄ…. D.TrumpÄ… iĹĄkart uĹžpuolÄ— kritikai. DemokratĹł partijai prezidento rinkimuose greiÄ?iausiai atstovausianti Hillary Clinton „Twitter“ paĹžymÄ—jo: „Jis leidĹžia sklisti melui apie prezidentÄ… ir neapykantos pritvinkusiai retorikai apie musulmonus. Tai neteisinga ir baisu. LiaukitÄ—s.“ „D.Trumpas ÄŻrodÄ—, kad jo rasistinÄ—s paĹžiĹŤros neturi ribĹł. Kita vertus, toks jo elgesys nestebina. Ir iĹĄ kitĹł respublikonĹł girdime daug ĹĄlykĹĄÄ?iĹł pareiĹĄkimĹłâ€œ, – pridĹŤrÄ— DemokratĹł nacionalinio komiteto vadovÄ— Debbie Wasserman-Schultz. Milijardieriaus rinkimĹł kam-

panijai vadovaujantis Corey Lewandowski dar bandÄ— numalĹĄinti aistras. Jis JAV spaudai pareiĹĄkÄ—, kad girdÄ—jo „tik klausimÄ… apie dĹžihadistĹł kovotojĹł stovyklas“. „Žiniasklaida bando iĹĄpĹŤsti skandalÄ… vis minÄ—dama B.Obamos pavardÄ™, bet pamirĹĄta, kad didĹžiausia problema – prezidento vykdomas karas prieĹĄ ĹĄios ĹĄalies krikĹĄÄ?ionis“, – aiĹĄkino C.Lewandowski. D.Trumpas ir pats anksÄ?iau buvo suabejojÄ™s B.Obamos iĹĄpaŞįstama religija. Be to, 2011-aisiais jis vieĹĄai pareikalavo, kad JungtiniĹł ValstijĹł prezidentas pateiktĹł gimimo liudijimÄ… ir taip ÄŻrodytĹł, jog gimÄ— Havajuose, o ne Afrikos ĹĄalyje Kenijoje. Vis dÄ—lto ÄŻvairĹŤs panaĹĄĹŤs skandalai nekliudo milijardieriui toliau tvirtai lenkti kitĹł respublikonĹł kandidatĹł populiarumo apklausose. (BBC, AP, LR)

'DUELQLQNDL,kHUQLDFKRYVNLRSDPLQNOjVLPEROLĂ…NDLGHPRQWDYRUXJVzMRGLHQj

,ENĂ&#x;KAIĂ&#x;Â?SIUĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;-ASKĂ&#x;Vg /HQNLMRV0DOĂ…LDNXNLRPLHVWRYDOGĂ?LDVXODXNzUXJVz MRRVLRVNDGGHPRQWXRWĂ˜VRYLHWĂ˜JHQHUROR,YD QRkHUQLDFKRYVNLRSDPLQNOj%Ă‘WHQWWjGLHQPH WDLV5DXGRQRMLDUPLMDÂ’VLYHUĂ?zÂ’QDFLĂ˜MDXXĂ?SXOWjĂ…DOÂ’ Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministerija iĹĄkart pareiĹĄkÄ— grieĹžtÄ… protestÄ… dÄ—l paminklo Antrojo pasaulinio karo laikĹł SovietĹł SÄ… jungos generolui I.ÄŒerniachovskiui demontavimo MalĹĄiakukyje Ĺ iaurÄ—s Lenkijoje. Ministerija iĹĄkvietÄ— Lenkijos ambasadorÄ™ Rusijoje KatarzynÄ… PelczynskÄ…-Nalecz. DiplomatÄ— netrukus praneĹĄÄ—, kad Rusija ÄŻteikÄ— protesto notÄ… Lenkijos vyriausybei dÄ—l to paminklo paĹĄalinimo. Tiesa, K.Pelczynska-Nalecz pridĹŤrÄ— iĹĄdÄ—sÄ?iusi Lenkijos pozicijÄ… ĹĄiuo klausimu ir pabrėŞė, kad paminklo demontavimas buvo visiĹĄkai teisÄ—tas ir atitinkantis 1994 metĹł ÄŻ Lenkijos ir Rusijos sutartÄŻ dÄ—l kapĹł bei memorialiniĹł vietĹł. Lenkijos uĹžsienio reikalĹł ministerijos atstovas pabrėŞė, kad klausimus, susijusius su paminklais ir jĹł apsauga, sprendĹžia vietos valdĹžia, o valstybÄ— rĹŤpinasi tik Raudonosios armijos kariĹł kapinÄ—mis. Savo ruoĹžtu MalĹĄiakukio me-

ras Kazimierzas Kiejdo pareiĹĄkÄ—, kad to paminklo paĹĄalinimas rugsÄ—jo 17 dienÄ… buvo puiki galimybÄ— pagerbti 1939 metĹł sovietĹł agresijos aukas. SovietĹł SÄ… junga, kuri buvo sudariusi Molotovo-Ribbentropo paktÄ… su nacistine Vokietija, ÄŻsiverŞė ÄŻ Lenkijos teritorijÄ… 1939ĹłjĹł rugsÄ—jo 17 dienÄ…. Lenkija kaltina I.ÄŒerniachovskÄŻ likvidavus lenkĹł Armijos Krajovos kovotojus Vilniaus regione, kuris tarpukariu buvo aneksuotas Lenkijos. Rusai generolÄ… laiko vienu gabiausiĹł karo vadĹł, jis pelnÄ™s SovietĹł SÄ… jungos didvyrio titulÄ…. K.Kejdo teigimu, labiausiai tikÄ—tina, kad demontuotas paminklas, sukurtas aĹĄtuntajame deĹĄimtmetyje, bus iĹĄveĹžtas ÄŻ RusijÄ…. Paminklas stovÄ—jo netoli tos vietos, kur I.ÄŒerniachovskis buvo mirtinai suĹžeistas per kovos veiksmus. Jis mirÄ— 1945 metĹł vasario 18 dienÄ…. (PAP, BNS, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS AreĹĄtas traukinyje NyderlandĹł policijos pajÄ—gos suÄ—mÄ— vyrÄ…, kuris kelias valandas praleido uĹžsibarikadavÄ™s „Thalys“ traukinio tualete Roterdamo geleĹžinkelio stotyje. Vakar nebuvo skelbiama, ar jis buvo ginkluotas. Kai buvo praneĹĄta apie ÄŻtartinÄ… vyrÄ… traukinyje, policija iĹĄ dalies Roterdamo geleĹžinkelio stoties evakavo Ĺžmones. TraukinÄŻ apsupo policija ir iki dantĹł ginkluoti antiteroristinio dalinio kariai (nuotr.).

sakė vienas policijos atstovas. Tas vyras yra jau 10-asis nuo birŞelio pabaigos tunelyje arba jo apylinkėse Şuvęs migrantas.

TalibĹł iĹĄpuolis Talibanas vakar uĹžpuolÄ— vienÄ… Pakistano karinÄ™ bazÄ™ ĹĄalia ĹĄalies ĹĄiaurÄ—s vakaruose esanÄ?io PeĹĄavaro miesto, o kovotojams ĹĄturmuojant tame dideliame komplekse esanÄ?iÄ… meÄ?etÄ™ Ĺžuvo 16 pasimelsti atÄ—jusiĹł ĹžmoniĹł. Ĺ i ataka yra skaudus smĹŤgis Pakistano kariuomenei, suintensyvinusiai operacijas prieĹĄ kovotojus po ĹĄiurpaus Talibano ĹĄturmo, surengto pernai gruodÄŻ vienoje PeĹĄavaro mokykloje, per kurÄŻ Ĺžuvo apie 150 ĹžmoniĹł, daugiausia vaikĹł.

Patvirtino ÄŻstatymus

PraĹžudÄ— elektra Vienas migrantas Ĺžuvo nuo elektros smĹŤgio netoli ÄŻvaĹžiavimo ÄŻ LamanĹĄo tunelÄŻ, mÄ—gindamas uĹžlipti ant traukinio stogo, kad patektĹł ÄŻ AnglijÄ…. Tai praneĹĄÄ— PrancĹŤzijos policija. „PrieĹĄ pat vidurnaktÄŻ vienas migrantas, tikriausiai siras, buvo rastas negyvas ant prekinio vagono LamanĹĄo tunelyje“, – AFP

Japonijos parlamento aukĹĄtĹł jĹł rĹŤmĹł specialusis komitetas vakar patvirtino prieĹĄtaringai vertinamus ÄŻstatymus, pagal kuriuos ĹĄalies kariai gali bĹŤti iĹĄsiĹłsti kautis ÄŻ uĹžsienÄŻ pirmÄ…kart po Antrojo pasaulinio karo. Naujieji teisÄ—s aktai numato, kad Japonijos kariuomenÄ—, Ĺžinoma kaip Savigynos pajÄ—gos, turÄ—s galimybÄ™ daly vauti kovos veiksmuose, kad apsaugotĹł savo sÄ… jungininkus, net jeigu nekiltĹł tiesioginÄ—s grÄ—smÄ—s paÄ?iai Japonijai arba jos ĹžmonÄ—ms.


U\WDLÂąYDNDUDL

PUXJVzMRGĂ&#x;

%XYÂ?V/HQNLMRVSUH]LGHQWDV$OHNVDQGUDV.ZDVQLHZV NLVWXULNjSDWDUWLGDEDUWLQLDPVĂ…DOLHVYDGRYDPV $QRWMRQRUVGLGĂ?LRMLGDOLVSDEzJzOLĂ˜NHOLDXMDQHOLQN 9DUĂ…XYRVĂ…LJDOLLUSULYDORSDGzWLOLNXVLDL(XURSDL L iu d a s DA P K US LR korespondentas

A.Kwasniewskis penktadienio vakarÄ… Vilniuje praleido draugĹł bĹŤryje prieĹĄais didelÄŻ ekranÄ…, taÄ?iau su buvusiu Lenkijos prezidentu prieĹĄ rungtynes kalbÄ—jomÄ—s ne apie krepĹĄinÄŻ. – KÄ… patartumÄ—te Lenkijos ir kitĹł ĹĄaliĹł vadovams, susiduriantiems su milĹžiniĹĄkais iĹĄĹĄĹŤkiais, kuriuos sukÄ—lÄ— pabÄ—gÄ—liĹł krizÄ—? – paklausiau 60 metĹł A.Kwasniewskio, dvi kadencijas valdĹžiusio didĹžiausiÄ… Vidurio ir RytĹł Europos valstybÄ™. – Tai iĹĄties rimta krizÄ—, kurios dydĹžio kai kas dar nesuvokia. Jei bĹŤÄ?iau aktyvioje politikoje, nagrinÄ—Ä?iau ĹĄiÄ… problemÄ… trimis lygmenimis. Pirmas – moralinis. Tai reiĹĄkia, kad mes privalome bĹŤti bendros Europos politikos dalis. RytĹł Europa gali ir turi padÄ—ti savo partneriams iĹĄ VakarĹł ir PietĹł. Ta europietiĹĄko solidarumo idÄ—ja nÄ—ra tiesiog skambus ĹĄĹŤkis. Kai praĹĄÄ—mÄ—s ÄŻ Europos SÄ… jungÄ…, tikÄ—jomÄ—s paramos, pinigĹł – buvome iĹĄgirsti. Dabar atÄ—jo laikas atsakyti tuo paÄ?iu. Solidarumas nÄ—ra vienpusis eismas, Ä?ia turi

bĹŤti abipusÄ— parama ir supratimas, ÄŻsipareigojimas. YpaÄ? tai pasakytina apie tokias ĹĄalis kaip Lenkija ir Lietuva, kuriĹł tautĹł didelÄ™ dalÄŻ sudarÄ— ir sudaro pabÄ—gÄ—liai. Tokia yra mĹŤsĹł istorija. Kadaise britai, vokieÄ?iai ir kiti priÄ—mÄ— mĹŤsĹł imigrantus, mes galime atsakyti tuo paÄ?iu. Kitas ĹĄios problemos lygmuo – politinis. Jis skaldo mĹŤsĹł visuomenes. Lenkijoje tai ypaÄ? juntama, nes po 35 dienĹł vyks parlamento rinkimai. Vyksta kova. Vienoje pusÄ—je tie, kurie supranta gyvybiĹĄkai svarbĹł tikslÄ… iĹĄsaugoti EuropÄ… su jos vertybÄ—mis, kitoje barikadĹł pusÄ—je – uĹždarumo ir ksenofobijos ĹĄaukliai. Ĺ i politinÄ— dimensija kuria daug vidinÄ—s ÄŻtampos, bet panaĹĄiĹł procesĹł matome ir VakarĹł Europoje – visur yra tokiĹł partijĹł ir politikĹł. TreÄ?iasis lygmuo – logistinis. Vien deklaracijĹł apie paramÄ… pabÄ—gÄ—liams nepakanka, turi bĹŤti sukurta efektyvi pagalbos, sienĹł kontrolÄ—s, terorizmo prevencijos sistema. Europa turi labai rimtai ir labai smulkiai iĹĄanalizuoti ĹĄÄŻ milĹžiniĹĄkÄ… ir sudÄ—tingÄ… procesÄ…. O dabar tai suvokiama tiesiog tik kaip kaĹžkokios pabÄ—gÄ—liĹł kvotĹł dalybos. Tai svarbu, bet tai tik maĹža visumos dalis. O svarbiausia –

'8PEUDVRQXRWU

!+WASNIEWSKISĂ&#x;VIEĂ&#x;NYĂ&#x;BwĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;BI¸Ă&#x;KAIĂ&#x;SVARĂ&#x;BI kaip sustabdyti tÄ… tÄ—kmÄ™ paÄ?iame ĹĄaltinyje. – Lyginant su Lietuva, jĹŤsĹł ĹĄalis turi daugiau patirties pabÄ—gÄ—liĹł integracijos srityje. Kokios pamokos iĹĄmoktos? – Tai niekada nebuvo ir dabar nÄ—ra rimta problema. Nebus ir ateityje, nes didĹžioji banga keliauja ne pas mus, net ir atkeliavÄ™ Ä?ia neuĹžsibus. Iki karo Lenkija buvo viena margiausiĹł etniniu poĹžiĹŤriu Europos valstybiĹł – daugybÄ— ukrainieÄ?iĹł, lietuviĹł, ĹžydĹł. VÄ—liau praradome ĹĄias maĹžumas, kaip ir 40 proc. savo teritorijos, todÄ—l dabar Lenkijoje kitatauÄ?iĹł labai maĹžai. Be to, 93 proc. gyventojĹł yra katalikai. TaÄ?iau pas mus gyvena nemaĹžai vietnamieÄ?iĹł, net ÄŻ parlamentÄ… iĹĄrinkti du emigrantai iĹĄ Afrikos, vienas jĹł turi puikiĹł galimybiĹł bĹŤti perrinktas. Pas mus atvyko pusÄ— milijono ukrainieÄ?iĹł, jie visi gavo namus, darbo, tapo visuomenÄ—s nariais. O prieĹĄ 20 metĹł Lenkija priÄ—mÄ— 90 tĹŤkst. pabÄ—gÄ—liĹł iĹĄ ÄŒeÄ?Ä—nijos, dauguma jĹł vÄ—liau iĹĄvyko ÄŻ kitas ĹĄalis, bet jokiĹł didesniĹł problemĹł irgi nekilo. Tai, kas vyksta dabar, – pirmas rimtas iĹĄmÄ—ginimas sistemai, dvasininkijai, visuomenei. – O koks dabar yra poĹžiĹŤris ÄŻ lietuvius ir LietuvÄ…? DaugÄ—ja ĹženklĹł, kad mĹŤsĹł ĹĄaliĹł santykiai artimiausiu metu gali tik blogÄ—ti.

$.ZDVQLHZVNLVNYLHmLD/HQNLMjWDSWLEHQGURV(XURSRVSROLWLNRVGDO\YH

– Per dvi kadencijas teko dirbti su prezidentais Algirdu Brazausku ir Valdu Adamkumi. Turėjome vieną bendrą tikslą, kurio kartu siekėme, – saugumą tampant NATO nariais ir gerovę įstojant į ES. Nebuvo laiko kedenti praeities problemų. Kai ťiuos tikslus pavyko pasiekti, pradėjome ťį tą aiťkintis apie bendrą istoriją, kad bōtų iťspręsti likę neaiťkumai. Bet darėme tai civilizuotai, pagal europietiťką supratimą abiejų maŞumų atŞvilgiu.

Deja, kai kas nutiko. Buvo padaryta elementarių klaidų, pradėjo trōkti geros valios abiejose pusėse. Tai blogai. Turiu nuojautą, kad Rusijos agresijos Ukrainoje akivaizdoje mes, kaimynai, negalime sau leisti tokių nesutarimų. Dabar mōsų santykiai yra netgi blogesni, nei buvo prieť trejus metus. Trōksta elementaraus supratimo, jautrumo. Dar blogiau – tai vyksta tokiu metu, kai Lietuvai ir Lenkijai gyvybiťkai svarbu iťlikti vieningoms.

.UĂ&#x;SIĂ&#x;VYĂ&#x;LŠĂ&#x;GRAIĂ&#x;KAIĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NO Ă&#x;KgĂ&#x;PAĂ&#x;KEISĂ&#x;RINĂ&#x;KIĂ&#x;MAI *UDLNDLMDXDQWUjNDUWj Ă…LDLVPHWDLVEDOVXRVSDU ODPHQWRULQNLPXRVH6DX VÂ’EXYRJDOLPDLĂ…DQNVWR QXPDW\WLNDLUXROLĂ˜LĂ…Ă„6\ UL]DÂłWULXPIjRĂ…Â’NDUW NRYDNXUNDVDWNDNOHVQz RinkÄ—jai prie balsadÄ—ĹžiĹł vien 2015 metais rinksis jau treÄ?iÄ…kart. SausÄŻ ĹĄalis rinko parlamentÄ…, o liepÄ… dalyvavo referendume dÄ—l ES pasiĹŤlytĹł taupymo priemoniĹł. NuomoniĹł apklausos rodo, kad dvi didĹžiausios partijos – atsistatydinusio premjero Alexio Tsipro vadovaujama „Syriza“ ir konservatyvi „Naujoji demokratija“ – turi beveik lygias galimybes laimÄ—ti daugumÄ… rinkÄ—jĹł balsĹł. Ĺ i situacija Graikijai tikrai nÄ—ra naudinga. SusiskaldÄ™s parlamentas ir aiĹĄkaus lyderio trĹŤkumas reiĹĄkia, kad net ir po balsavimo politikai gali ÄŻklimpti ÄŻ nesibaigianÄ?ias derybas dÄ—l koalicijos. 2INĂ&#x;KwĂ&#x;JAIĂ&#x;NESĂ&#x;LEĂ&#x;PIAĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;V YĂ&#x;LIĂ&#x;MO

SausÄŻ triuĹĄkinamÄ… pergalÄ™ ĹĄventusi „Syriza“ apĹžavÄ—jo graikus skambiais paĹžadais. A.Tsipras nuo pat savo kadencijos pradĹžios tikino: giliai ir skausmingai biudĹžeto iĹĄlaidĹł valdĹžia nebekarpys. TaÄ?iau po daug mÄ—nesiĹł vykusiĹł ÄŻtemptĹł derybĹł su tarptautiniais skolintojais premjerui teko sutikti su dar daugiau tokiĹł pat reformĹł, kurias jis pats ragino atmesti per netikÄ—tai surengtÄ… referendumÄ…. Tiesa, iĹĄ pradĹžiĹł ĹžadÄ—jÄ™s maiĹĄtauti, o galiausiai kreditoriams nusileidÄ™s A.Tsipras net ir atsista-

tydinÄ™s pagal populiarumÄ… smarkiai lenkÄ— bet kurÄŻ kitÄ… varĹžovÄ…. Bet jo pranaĹĄumas prieĹĄ „Naujosios demokratijos“ lyderÄŻ EvangelÄ… MeiramakÄŻ greitai iĹĄtirpo, tad dabar jau maĹžai kas gali nuspÄ—ti, kas po rytojaus rinkimĹł turÄ—s toliau vesti GraikijÄ… iĹĄ nesibaigianÄ?ios krizÄ—s. DeĹĄimtadalis graikĹł per naujausias apklausas teigÄ— dar neĹžinantys, uĹž kuriÄ… partijÄ… balsuos. Vienas tokiĹł – 22 metĹł studentas Petros Stavropoulos. „Vienu metu iĹĄ viso galvojau nesivarginti, taÄ?iau nebalsavimas taip pat negelbÄ—ja situacijos. Matau, kaip viskas klostÄ—si iki ĹĄiol, tad dabar man nesvarbu, kas valdys ĹĄalÄŻ – kairieji ar deĹĄinieji“, – svarstÄ— vaikinas. Savo ruoĹžtu anksÄ?iau „Syriza“ idÄ—jomis nuoĹĄirdĹžiai tikÄ—jusi Giota Kontostanou dabar sako rinkimuose nedalyvausianti. „Tiesiog nebematau prasmÄ—s. Tai vis tiek nieko nepakeis“, – neslÄ—pÄ— 30 metĹł graikÄ—. Tarp neapsisprendusiĹł arba balsuoti neketinanÄ?iĹł rinkÄ—jĹł – neproporcingai daug partijos „Syriza“ ĹĄalininkĹł. TodÄ—l sociologai prognozuoja, kad „Naujoji demokratija“ turi puikias galimybes grÄŻĹžti ÄŻ valdĹžiÄ… po pralaimÄ—jimo prieĹĄ aĹĄtuonis mÄ—nesius. 'INĂ&#x;jAIĂ&#x;DwLĂ&#x;PAĂ&#x;BwĂ&#x;GwĂ&#x;LIĂ‹

TĹŤkstanÄ?iai Graikijos salas uĹžplĹŤdusiĹł migrantĹł – viena pagrindiniĹł rinkimĹł debatĹł temĹł. Ja Ĺžongliruoti nevengÄ— ir balsuoti besiruoĹĄiantys politikai. Antai „Naujoji demokratija“ praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ apkaltino A.Tsipro vyriausybÄ™ „uĹžtvindĹžius AtÄ—nĹł

0ROGNOZUOTIĂ&#x;NUGALwTOJUSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PERĂ&#x;SUDwTINGA $SNODXVRVURGRNDGĂ…LĂ˜PHWĂ˜SUDGĂ?LRMHYLVXVYDUĂ?RYXVSHUULQNLPXVVXWULXĂ…NLQXVLNDLULĂ˜MĂ˜SDUWLMDĂ„6\UL]DÂł Ă…Â’NDUWVXVLGXUVVXULPWXRSR]LFLQzVĂ„1DXMRVLRVGHPRNUDWLMRVÂłSDVLSULHĂ…LQLPX-HLQzYLHQDSDUWLMDQHODLPzV DLĂ…NLRVGDXJXPRVQDXMjYDOGĂ?LjJDOzVVXGDU\WLWLNNRDOLFLMD

2INKwJĂŒĂ“BALSAI Ă“PROC Ă“MĂ“RUGSwJOĂ“Ă“DĂ“RINKIMAIĂ“PROGNOZw 

 

 

  

 

 

 

 Ă“MĂ“SAUSIOĂ“RINKIMAI 

 

 

 

  .RPXQLVWĂ˜ SDUWLMD

/LDXGLHVYLHQ\EzV SDUWLMD Ä7HOHOD´

Ä6\UL]D´

3$62.

   

 Ä3RWDPL´

&HQWULVWĂ˜ VjMXQJD

.,',62 'HPRNUDWLQLĂ˜VRFLDOLVWĂ˜MXGzMLPDV

Ä1DXMRML GHPRNUDWLMD´

Ă„1HSULNODXVRPL JUDLNDLÂł .LWRVSDUWLMRV

Ä$XNVLQzDXÅUD´

6IETOSĂ“PARLAMENTE ,Ă…YLVRĂ“

 

  

 

0OĂ“Ă“M RUGSwJOĂ“Ă“D RINKIMĂŒĂ“PROGNOZw

centrÄ… nelegaliais imigrantais“. DeĹĄiniĹłjĹł rinkÄ—jai taip pat tvirtina, kad atsistatydinÄ™s premjeras netinkamai susidorojo su migrantĹł krize, ir nirĹĄta, jog atvykÄ—liams buvo atvertos ir taip tuĹĄÄ?ios valstybÄ—s kiĹĄenÄ—s. „A.Tsipras yra kaltas dÄ—l to, kad jie Ä?ia atvyko“, – tikino 50-metis Vangelis Remassouras. „Jis paĹžadÄ—jo duoti dokumentus, atĹĄaukÄ— pasienio pareigĹŤnus. Migrantams sunku, taÄ?iau nega-0OĂ“Ă“M SAUSIOĂ“RINKIMĂŒ

lima tiesiog leisti jiems klaidĹžioti gatvÄ—mis, o graikais nesirĹŤpinti“, – piktinosi vyras. V.Remassouro nuomone, prieĹĄ imigracijÄ… nusiteikusi kraĹĄtutiniĹł deĹĄiniĹłjĹł partija „AuksinÄ— auĹĄra“ dÄ—l migrantĹł klausimo taip pat turÄ—tĹł iĹĄloĹĄti daugiau balsĹł. 2AĂ&#x;DIĂ&#x;KAĂ&#x;LAIĂ&#x;TRIĂ&#x;NAĂ&#x;RANĂ&#x;KOĂ&#x;MIS

„Auksinei auĹĄrai“ yra Ĺžadami 6–7 proc. rinkÄ—jĹł balsĹł, o palaikymo ji gali sulaukti Graikijos salo-

 

se, kuriĹł gyventojai kasdien mato tĹŤkstanÄ?ius atvykÄ—liĹł ir skundĹžiasi nesiliaujanÄ?iu chaosu. „Koso sala turi pasirinkimÄ…. Jeigu balsuos uĹž „Syriza“, sala pavirs Pakistanu. Jeigu pasirinks „AuksinÄ™ auĹĄrą“, Kosas vÄ—l taps Graikija. Toks mĹŤsĹł tikslas“, – vietos gyventojams kalbÄ—jo svastikĹł tatuiruotÄ—mis rankas pasidabinÄ™s partijos atstovas Ilias Kasidiaris. („Politico“, BBC, „The Pappas Post“, LR)


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PUXJVzMRG

,OBSĂ&#x;TANĂ&#x;TYSĂ&#x;MIGĂ&#x;RANĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;GAĂ&#x;BENĂ&#x;TOĂ&#x;JAIĂ&#x; SKÂ&#x160;SĂ&#x;TANĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;VALĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;NESĂ&#x;KAIĂ&#x;jIUOĂ&#x;JA 0ABwGwLIAIĂ&#x201C;IEšKOĂ&#x201C;GERESNIOĂ&#x201C;GYVENIMOĂ&#x201C;%UROPOJE -81*7,1x .$5$/<67x

/(1.,-$

6LĂ&#x2018;ORPDSULLPWL SDEzJzOLĂ&#x2DC; 6LĂ&#x2018;ORPDSULLPWL SDEzJzOLXV 6LĂ&#x2018;ORPDSULLPWL SDEzJzOLXV

0LXQFKHQDV 3DU\Ă?LXV

6LĂ&#x2018;ORPDSULLPWL SDEzJzOLXV

35$1&Ă&#x17D;=,-$ ,63$1,-$

6WDPEXODV

0DGULGDV 785.,-$

7HKHUDQDV

%DJGDGDV

$/Ă&#x152;<5$6 0$52.$6

,5$.$6

.DQDUĂ&#x2DC;VDORV

.DLUDV

/,%,-$

DU5LMDGDV

(*,37$6 -IGRACIJOS KELIAI

,5$1$6

7ULSROLV

6$8'2 $5$%,-$

0$85,7$1,-$

PDĂ?HVQL

1,*(5,6

9DNDUĂ&#x2DC;$IULND

Kuo daugiau norinÄ?iĹłjĹł keliauti ÄŻ EuropÄ&#x2026;, tuo naudingiau ĹžmoniĹł gabentojams. TodÄ&#x2014;l pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;lius ir migrantus nusikaltÄ&#x2014;liai ÄŻ ĹžemynÄ&#x2026; gabena nesustabdomais srautais. Nors ES lyderiai mÄ&#x2014;gina paskirstyti pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liĹł srautus, Bendrija vis dar vÄ&#x2014;luoja ardyti ĹžmoniĹł gabentojĹł tinklus, kurie prisideda prie atvykstanÄ?iĹłjĹł skaiÄ?iaus augimo ir daugybÄ&#x2014;s tragedijĹł jĹŤroje. Europos nesugebÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; paĹžaboti pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liĹł gabentojĹł rodo ir tai, kad nusikaltÄ&#x2014;liai nesibaimina atvirai reklamuoti savo paslaugĹł socialiniuose tinkluose. PavyzdĹžiui, socialiniame tinkle â&#x20AC;&#x17E;Facebookâ&#x20AC;&#x153; egzistavo paskyra pavadinimu â&#x20AC;&#x17E;PerveĹžu iĹĄ Izmyro ÄŻ EuropÄ&#x2026; uĹž maĹžiausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Puslapis atrodÄ&#x2014; lyg ÄŻprastos kelioniĹł agentĹŤros svetainÄ&#x2014; turistams: nuotraukose pavaizduoti valtyse sÄ&#x2014;dintys ir besiĹĄypsantys vaikai, jachtose besideginantys vyrai ir prabangĹŤs laivai. PuslapÄŻ administravÄ&#x2122; gabentojai ĹžadÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;saugiÄ&#x2026; ir pigiÄ&#x2026; kelionÄ&#x2122; geru laivu su maĹžai keleiviĹłâ&#x20AC;&#x153;. O jĹł paslaugĹł kokybÄ&#x2122; neva ÄŻrodÄ&#x2014; galutinÄŻ tikslÄ&#x2026; pasiekusiĹł keleiviĹł nuotraukos, kuriose visi iki ausĹł ĹĄypsojosi ir rodÄ&#x2014; ÄŻ virĹĄĹł iĹĄkeltus nykĹĄÄ?ius. â&#x20AC;&#x17E;Facebookâ&#x20AC;&#x153; ĹĄis puslapis buvo sulaukÄ&#x2122;s apie 4 tĹŤkst. gerbÄ&#x2014;jĹł, taÄ?iau vÄ&#x2014;liau buvo uĹždarytas. TaÄ?iau gabentojams tai ne kliĹŤtis â&#x20AC;&#x201C; kasdien uĹžkuriami vis nauji nusikaltÄ&#x2014;liĹł verslÄ&#x2026; reklamuojantys tinklalapiai.

9LGXUĂ?HPLRMĂ&#x2018;URVYDNDULQzGDOLV

Vis dÄ&#x2014;lto daĹžniausiai Ĺžinia apie migrantĹł gabentojus ir jĹł siĹŤlomas paslaugas perduodama iĹĄ lĹŤpĹł ÄŻ lĹŤpas. Informacija ne tik plinta internetiniuose forumuose, kur kelionÄ&#x2014;s tikslÄ&#x2026; pasiekÄ&#x2122; pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liai dalijasi patarimais. Apie â&#x20AC;&#x17E;pigias ir saugiasâ&#x20AC;&#x153; keliones ÄŻ EuropÄ&#x2026; galima suĹžinoti ir gatvÄ&#x2014;se ar Turkijos uostamiesÄ?iĹł turguose bei arbatinÄ&#x2014;se. â&#x20AC;&#x17E;Tiesiog keliaukite ÄŻ IzmyrÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C;

/,(789$ 92.,(7,-$

0LHVWDLNXUSOĂ&#x2018;VWD SDEzJzOLDL 3DJULQGLQLDLLPLJUDFLMRV FHQWUDL

.EĂ&#x;BIĂ&#x;JOĂ&#x;REKĂ&#x;LAĂ&#x;MUOĂ&#x;TISĂ&#x;INĂ&#x;TERĂ&#x;NEĂ&#x;TE

)E¸Ă&#x;KOĂ&#x;KLIENĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;GATĂ&#x;VwĂ&#x;SE

(67,-$ /$79,-$

Ă&#x201A;9(',-$ 3DJULQGLQLDLSDEzJzOLĂ&#x2DC; NHOLDLÂ&#x2019;(XURSjLĂ&#x2026; $UWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;5\WĂ&#x2DC;LU$IULNRV

MXQJLDPLHML

Svarbiausia, tokie gabentojai, patys kaĹžkada ragavÄ&#x2122; pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liĹł duonos, panaĹĄaus likimo ĹžmoniĹł neuĹžjauÄ?ia. Kiti migrantai jiems tampa paprasÄ?iausiu pasipelnymo ĹĄaltiniu. â&#x20AC;&#x17E;Kontrabandininkams rĹŤpi tik pinigai, nieko daugiau, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo vienas siras pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;lis. â&#x20AC;&#x201C; Jie nelaiko tavÄ&#x2122;s Ĺžmogumi, elgiasi taip, lyg bĹŤtum daiktas, kurÄŻ reikia perveĹžti.â&#x20AC;&#x153; BĹŤtent todÄ&#x2014;l gabentojai ramia ĹĄirdimi sodina pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;lius su vaikais be gelbÄ&#x2014;jimosi liemeniĹł ÄŻ vos ant vandens balansuojanÄ?ius plaustus. Arba sulaipina ÄŻ nevÄ&#x2014;dinamas sunkveĹžimiĹł priekabas, kur ĹžmonÄ&#x2014;ms trĹŤksta oro. Ĺ˝moniĹł gabentojai pinigĹł reikalauja gerokai prieĹĄ kelionÄ&#x2122;. Juos migrantai sumoka specialiuose punktuose, o ne tiesiai gabentojams ÄŻ rankas. Pastarieji atlygÄŻ gauna tiktai ÄŻvykdÄ&#x2122; uĹžduotÄŻ. Jei migrantai pinigus mokÄ&#x2014;ti iĹĄ anksto atsisako, ĹžmoniĹł gabentojai imasi ĹĄantaĹžo: sumokÄ&#x2014;k arba ÄŻduosiu tave policijai.

SDJULQGLQLDL

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x;  Ă&#x; P

68'$1$6

9LGXUĂ?HPLRMĂ&#x2018;URVFHQWULQzGDOLV 9LGXUĂ?HPLRMĂ&#x2018;URVU\WLQzGDOLV

-(0(1$6

.(1,-$ 1DLURELV

5\WĂ&#x2DC;$IULND .LWL

Turkijos miestÄ&#x2026;, kuriame gabentojĹł tiesiog knibĹžda, â&#x20AC;&#x201C; rekomendavo vienas internautas. â&#x20AC;&#x201C; Susiraskite sau turistinÄ&#x2122; valtÄŻ, tada keliaukite ÄŻ VokietijÄ&#x2026;. Prisistatykite ÄŻ artimiausiÄ&#x2026; policijos nuovadÄ&#x2026; ir gyvensite kaip karaliai.â&#x20AC;&#x153; DaĹžnai pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liams nÄ&#x2014; neprireikia patiems ieĹĄkoti gabentojĹł â&#x20AC;&#x201C; jie juos susiranda patys. PavyzdĹžiui, BudapeĹĄto RytĹł traukiniĹł stotyje galima pamatyti, kaip minioje nardo ĹžmoniĹł gabentojai ir tyliai siĹŤlo migrantams keliones ÄŻ AustrijÄ&#x2026; uĹž kelis ĹĄimtus eurĹł. O ĹĄtai iĹĄ Damasko ÄŻ StambulÄ&#x2026; prieĹĄ pusantrĹł metĹł atvykÄ&#x2122;s Yasinas ieĹĄko tautieÄ?iĹł sirĹł interneto kavinÄ&#x2014;se, gatvÄ&#x2014;se ar kitose jĹł susibĹŤrimo vietose. PelnÄ&#x2122;s keliautojĹł pasitikÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; Yasinas pateikia pasiĹŤlymÄ&#x2026; uĹž sutartÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; saugiai nugabenti sirus ÄŻ EuropÄ&#x2026;. TaÄ?iau tokie gabentojĹł paĹžadai apie saugiÄ&#x2026; kelionÄ&#x2122; daĹžnai bliĹŤkĹĄta it muilo burbulas. SumokÄ&#x2014;jÄ&#x2122; pinigus ir nuÄ&#x2014;jÄ&#x2122; ÄŻ sutartÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, ĹžmonÄ&#x2014;s pamato ne ĹžadÄ&#x2014;tas jachtas ir tvirtus laivus, o pripuÄ?iamÄ&#x2026;sias valtis, ÄŻ kurias sulaipinama daugiau, negu galima, keleiviĹł. Viena migrantĹł grupÄ&#x2014; pasakojo apie gabentojus, kurie ĹžadÄ&#x2014;jo nuveĹžti juos iĹĄ BudapeĹĄto traukiniĹł stoties iki Austrijos sienos. TaÄ?iau juos ÄŻsodino ÄŻ belangÄŻ mikroautobusÄ&#x2026;, apsuko porÄ&#x2026; ratĹł aplink BudapeĹĄtÄ&#x2026; ir paleido prie vieno prekybos centro vartĹł â&#x20AC;&#x201C; jie atrodÄ&#x2014; panaĹĄĹŤs ÄŻ pasienio perÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. uMwĂ&#x;SIĂ&#x;SPRÂ&#x160;SĂ&#x;TIĂ&#x;PROBĂ&#x;LEĂ&#x;Mg

Kas mÄ&#x2014;nesÄŻ Europai tenka gelbÄ&#x2014;ti tĹŤkstanÄ?ius VidurĹžemio jĹŤroje skÄ&#x2122;stanÄ?iĹł pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liĹł. Dalis jĹł sulaukia kraupaus likimo â&#x20AC;&#x201C; kaip maĹžylis Aylanas,

-IGĂ&#x;RANĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;ANTPĂ&#x;LĂ&#x201E;Ă&#x;DISĂ&#x;Â?Ă&#x;%UROĂ&#x;PgĂ&#x;SKAIĂ&#x;jIAIS â&#x2013; 7DUSWDXWLQzPLJUDFLMRVRUJDQL ]DFLMDVNDLmLXRMDNDGYLHQ PHWDLV9LGXUĂ?HPLR MĂ&#x2018;URMHQXVNHQGRMDXGDXJLDX QHLWĂ&#x2018;NVWSDVLHNWL(XURSRV NUDQWXVEDQGĂ?LXVLĂ&#x2DC;PLJUDQWĂ&#x2DC; â&#x2013;  Â&#x2018;(XURSjMĂ&#x2018;UDSHUNLHNGDXJLDX QHLDĂ&#x2026;WXRQLVPzQHVLXV DWSODXNzMDXWĂ&#x2018;NVW PLJUDQWĂ&#x2DC;$QNVmLDXUHNRUGL QLDLPHWDLEXYRLHMLNDL Ă?HP\QjYDQGHQLXSDVLHNz WĂ&#x2018;NVWĂ?PRQLĂ&#x2DC; â&#x2013;  'DXJLDXPLJUDQWĂ&#x2DC;YLHQĂ&#x2026;LH PHWDWSODXNzÂ&#x2019;*UDLNLMjÂą WĂ&#x2018;NVWQRUVSHUQDLĂ&#x2026;DOÂ&#x2019; ODLYDLVLUYDOWLPLVSDVLHNz WLNWĂ&#x2018;NVWĂ?PRQLĂ&#x2DC; â&#x2013;  'DXJHOLVPLJUDQWĂ&#x2DC;RILFLDOLDL

kurio bangose panirusio kĹŤnelio nuotrauka sukrÄ&#x2014;tÄ&#x2014; visÄ&#x2026; pasaulÄŻ. Iki ĹĄiol ES vykdÄ&#x2014; tik paieĹĄkos ir gelbÄ&#x2014;jimo operacijas, o ÄŻtariami gabentojai ramiai kirsdavo jĹŤrÄ&#x2026; ir LampedĹŤzos, Lesbo ar Koso salose ramiai iĹĄlaipindavo gyvÄ&#x2026; jÄŻ krovinÄŻ. TaÄ?iau dabar Bendrija mÄ&#x2014;gins sprÄ&#x2122;sti problemÄ&#x2026;. ES vyriausioji uĹžsienio reikalĹł ÄŻgaliotinÄ&#x2014; Federica Mogherini pasiĹŤlÄ&#x2014; pereiti ÄŻ antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; operacijĹł VidurĹžemio jĹŤroje fazÄ&#x2122;, o tam pritarÄ&#x2014; Europos vadovai. Tai reiĹĄkia, kad Bendrija dabar smogs patiems gabentojams ir organizuotiems nelegaliems ĹžmoniĹł gabenimo tinklams, vykdydama karinius veiksmus. ES nutarÄ&#x2014; pradÄ&#x2014;ti karinÄ&#x2122; misijÄ&#x2026;, kuri padÄ&#x2014;tĹł perimti ir sunaikinti gabentojĹł valtis bei sulaikyti nusikaltÄ&#x2014;lius tarptautiniuose vandenyse. Jomis plaukiantys migrantai bĹŤtĹł nugabenami ÄŻ ItalijÄ&#x2026;, nusikaltÄ&#x2014;liai suimami, o valtys nuskan-

ODLNRPLSDEzJzOLDLVVSUXQ NDQmLDLVQXRNDURLUQHUDPXPĂ&#x2DC; 6LULMRMH,UDNHLU$IJDQLVWDQH 7LHVDWDUSDWY\NVWDQmLĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;\UD LUGDXJHNRQRPLQLĂ&#x2DC;PLJUDQWĂ&#x2DC; LĂ&#x2026;WLHVLRJVNXUGĂ?LĂ&#x2DC;YDOVW\ELĂ&#x2DC; â&#x2013; 0LJUDQWĂ&#x2DC;LUSDEzJzOLĂ&#x2DC;NH OLRQzVWLNVODVÂą9RNLHWLMD NXULVWDWLVWLĂ&#x2026;NDLSULLPD GDXJLDXVLDSULHJOREVmLR SUDĂ&#x2026;\WRMĂ&#x2DC;LUĂ&#x201A;YHGLMD WDLSSDWQRULDLDWYHULDQWL GXULVVYHWLPĂ&#x2026;DOLDPV â&#x2013;  %HUO\QHPDQRPDNDGSHU YLVXVPHWXVĂ&#x2026;DO\MH SULHJOREVmLRSDSUDĂ&#x2026;\V PDĂ?GDXJPOQPLJUDQWĂ&#x2DC; LUSDEzJzOLĂ&#x2DC;3HUQDLWRNLĂ&#x2DC; DVPHQĂ&#x2DC;EXYRWĂ&#x2018;NVW

dinamos ir nutempiamos ÄŻ ĹžemynÄ&#x2026; galutinai sunaikinti. 4UĂ&#x;RIĂ&#x;VEIKĂ&#x;TIĂ&#x;SKUĂ&#x;BIAU

Vis dÄ&#x2014;lto Bendrija dar neturi plano, kaip susidoroti su ĹžmoniĹł gabentojais, kurie migrantus gabena sausumos keliais. O tokiĹł â&#x20AC;&#x201C; valstybÄ&#x2014;ms uĹždarant sienas arba ÄŻvedant grieĹžtesnÄ&#x2122; jĹł kontrolÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; vis daugÄ&#x2014;ja. SudÄ&#x2014;tingas migracijos ÄŻ EuropÄ&#x2026; tinklas dabar atrodo tartum nenugalima mitinÄ&#x2014; bĹŤtybÄ&#x2014; su vis atauganÄ?iomis galvomis. Nukerti vienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄdygsta kita. Kontroliuoji vienÄ&#x2026; keliÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; gabentojai randa kitÄ&#x2026;. Ĺ˝moniĹł gyvybiĹł neskaiÄ?iuojantys gabentojai greiÄ?iausiai ir toliau sodins pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;lius ÄŻ pripuÄ?iamuosius plaustus ir plukdys rudens ir Ĺžiemos audrĹł talĹžoma jĹŤra. Baiminamasi, kad migrantĹł mirÄ?iĹł dabar gali tik padaugÄ&#x2014;ti. TodÄ&#x2014;l ekspertai ragina: iĹĄardykite ĹžmoniĹł gabentojĹł tinklus, kol ĹĄie nespÄ&#x2014;jo ÄŻ praŞōtÄŻ iĹĄsiĹłsti dar ĹĄimtĹł pabÄ&#x2014;gÄ&#x2014;liĹł.

3VARĂ&#x;BIgĂ&#x;Ă&#x; 7XQLVHĂ&#x2026;Â&#x2019;PHWSODQXRWDV SDVDXOLRNRYRWRMĂ&#x2DC;VXNR UXSFLMDPHWLQLVVXVLULQNL PDVEXYRSHUNHOWDVÂ&#x2019;0D ODL]LMjÂąĂ&#x201A;LDXUzV$IULNRV Ă&#x2026;DO\MHSRWHURURLĂ&#x2026;SXR OLĂ&#x2DC;QHEHVDXJX%HWUHQ JLQ\VDSNDUWRLU$]LMRMH R a mu nÄ&#x2014; S O T VA R Ä&#x2013; Specialiai LR, PutradĹžaja

Perkelti konferencijÄ&#x2026; ÄŻ MalaizijÄ&#x2026; organizatoriai nusprendÄ&#x2014; siekdami iĹĄvengti ÄŻtampos ir neramumĹł, taÄ?iau nuo tikrovÄ&#x2014;s nepabÄ&#x2014;go. Malaizijos valdĹžia norÄ&#x2014;jo pristatyti savo laimÄ&#x2014;jimus, bet buvo priversta kalbÄ&#x2014;ti apie ĹĄalies politikÄ&#x2026; purtantÄŻ korupcijos skandalÄ&#x2026; ir bandymus jÄŻ uĹžgniauĹžti. 0REMĂ&#x;JEĂ&#x;RASĂ&#x;STAIĂ&#x;GAĂ&#x;SUĂ&#x;SIRĂ&#x;GO

Malaizijos premjero asmeninÄ&#x2014;je sÄ&#x2026;skaitoje neĹžinia iĹĄ kur atsiradÄ&#x2122; 700 milijonĹł JAV doleriĹł pakeitÄ&#x2014; ne tik pokalbiĹł temas, bet ir TarptautinÄ&#x2014;s antikorupcijos konferencijos dienotvarkÄ&#x2122;. IĹĄvakarÄ&#x2014;se savo dalyvavimÄ&#x2026; renginyje patvirtinÄ&#x2122;s ir atidarymo kalbÄ&#x2026; ketinÄ&#x2122;s sakyti Malaizijos vyriausybÄ&#x2014;s vadovas Najibas Razakas PutradĹžajos konferencijĹł centre nepasirodÄ&#x2014;. Pagal oficialiÄ&#x2026; versijÄ&#x2026;, premjeras staiga sunegalavo. TaÄ?iau daugiau nei 1 tĹŤkstantis konferencijos dalyviĹł iĹĄ viso pasaulio buvo akivaizdu, kad Malaizijos valdĹžia taip bandÄ&#x2014; iĹĄvengti protestuotojĹł minios akistatos su konferencijos sveÄ?iais. Po savaitgalio eityniĹł ĹĄalies sostinÄ&#x2014;je Kvala LumpĹŤre nuvargÄ&#x2122; ir ĹĄiek tiek nukraujavÄ&#x2122; protestuotojai prie konferencijĹł centro iĹĄ tiesĹł nepasirodÄ&#x2014;. TaÄ?iau vietoj premjero atvykusiems jo ministrams nepavyko iĹĄvengti korupcijos Malaizijos aukĹĄÄ?iausiuose sluoksniuose temos. Lyg to dar bĹŤtĹł negana, jau prasidÄ&#x2014;jus renginiui paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad verslas, susijÄ&#x2122;s su vienu iĹĄ Malaizijos ministrĹł, yra gavÄ&#x2122;s deĹĄimtis didelÄ&#x2014;s apimties valstybÄ&#x2014;s uĹžsakymĹł. 'INĂ&#x;TIĂ&#x;GARĂ&#x;BwSĂ&#x;STOĂ&#x;JOĂ&#x;MIĂ&#x;NISTĂ&#x;RAI

KodÄ&#x2014;l tyrimas slopinamas? KÄ&#x2026; apie tai mano Malaizijos antikorupcijos komisija? Ar daugiausia galiĹł savo rankose sutelkÄ&#x2122;s vyriausybÄ&#x2014;s vadovas atsistatydins? KodÄ&#x2014;l uĹždaromi kritiĹĄkai apie


U\WDL±YDNDUDL 56RWYDUzVQXRWU

PUXJVzMRGß

3(LJHQDV’NÑUzÄ7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDO³LUEXYRDWOHLVWDVLÅ3DVDXOLREDQNR

‘VSHFLDOLDL0DODL]LMRVYDOGÍLDLSDVWDW\Wj3XWUDGÍDMjNRUXSFLMRVVNDQGDOHEHVLPXUGDQWLVSUHPMHUDV15D]DNDVQHDWY \NR

ßKONßFEßRENßCIßJgßVIßJOßSIßKOßRUPßCIßJOS߸E߸wßLIS skandalą rašantys leidiniai, o protestuotojai vaikomi? Apie tai konferencijos dalyviai karštai diskutavo koridoriuose, o Malaizijos valdžios ir kovos su korupcija tarnybų atstovai turėjo aiškintis iš tribūnų. Vos užsiminęs apie korupcijos skandalą „Transparency International“ pirmininkas Jose Ugazas sulaukė plojimų. O vietoj suklupusio premjero atvykęs ir gerėjančiais Malaizijos konkurencingumo rodikliais tarptautinę auditoriją užburti bandęs ministras Paulas Kuanas sukėlė nusivylimą, kai ėmė išsisukinėti tikindamas, kad visos institucijos Malaizijoje dirba savarankiškai. Šią ryšių su visuomene klaidą tik paskutinę forumo dieną ištaisė Malaizijos valstijų Antikorupcijos komisijos patarėjų tarybos pirmininkas Abdulas Azizas Ibrahimas ir šalies ekonomikos plėtros ministras Abdulas Wahidas Omaras. Pirmasis pripažino, kad valdžia kišosi į tyrimą. O antrasis pareiškė, kad tiesa anksčiau ar vėliau paaiškės: „Rankos ilgos, atmintis – dar ilgesnė.“

saulio valstybių, įkūrėjas apibūdintų save pats? – Esu visuomenininkas aktyvistas, mokytojas plačią ja prasme. Mano misija – apsaugoti žmones, kurie vieni to padaryti negali. Daugiau nei milijardas žmonių pasaulyje gy vena žemiau skurdo ribos. Tai nepriimtina.

.EßBAUßDÀIAßMUßMASߦßMEßTËßTEßMA

„Buvo laikai, kai Vokietijos didžiosios bendrovės galėjo duoti kyšius, nes tai buvo teisiškai leistina ir niekas apie tai nerašė straipsnių.“

Malaiziją purtantis politinės korupcijos skandalas tapo geriausia pagrindinės konferencijos temos iliustracija. Galbūt paaiškėjus, kad Malaizijoje kyla politinė temperatūra ir kad ugnį įskėlė įtarimai, jog premjeras gavo milžiniško dydžio kyšį, reikėjo atsisakyti planų organizuoti konferenciją būtent šioje valstybėje? Kita vertus, Malaizija deda daug pastangų kurdama skaidrios ir augančios valstybės modelį. Tad toks renginys – papildomas signalas eiti būtent šiuo keliu. „Mes vykstame net į labiausiai korumpuotus kraštus, bendraujame su korumpuotais veikėjais“, – „Transparency International“ poziciją šiuo klausimu netiesiogiai išdėstė šios organizacijos įkūrėjas Peteris Eigenas. )DwßJgßSUBßRANßDIßNOß!FßRIßKOßJE

Vokietijoje gimęs 77 metų P.Eigenas yra teisininkas, Europos ir kitų žemynų universitetų profesorius, daugybės visuomeninių organizacijų narys. Jis aktyviai veikia aplinkosaugos, politikos, ekonomikos srityse. 2004-aisiais jis pelnė Metų europiečio titulą. Kaip „Transparency International“, dabar veikiančios jau 90 pa-

– Mintis įsteigti „Transparency International“ jums kilo daugiau nei prieš 20 metų. Tuomet dirbote Afrikoje, vadovavote Pasaulio banko misijai. Kodėl viską metėte ir ėmėtės kovos su korupcija? – „Transparency International“ nusprendžiau steigti dirbdamas Nairobyje. Tada daug diskutuodavome su finansiniais donorais, kur turėtume sutelkti Pasaulio banko teikiamą pagalbą. Buvo akivaizdu, kad milžiniškos lėšos dažnai keliauja į korupcinius projektus, kuriuos siūlo valdžia. Buvo aišku, kad pinigai paprasčiausiai iššvaistomi, o Kenijos, taip pat Afrikos visuomenė negauna iš jų tos naudos, kurią turėtų gauti.

3(LJHQDV

Negalėjau ramiai į visa tai žiūrėti ir nieko nedaryti. Pasiryžau tai pakeisti. Korupcijos pasitaikydavo ir kitur, tačiau Afrikoje jos dydis buvo tiesiog niokojantis. Mano žmona buvo gydytoja, dirbo įvairiose gydymo įstaigose ir taip pat susidūrė su nepakeliamu skurdu, kurio priežastis – korupcija. Jaučiausi tiesiog privalantis padaryti ką nors, kas tik galėtų pakeisti padėtį, tačiau Pasaulio bankas neleido to imtis. Pagal taisykles, banko darbuotojai neturėjo teisės kaip nors veltis į politiką ar papildomą veiklą tose valstybėse, kuriose dirba Pasaulio bankas. Buvau atleistas ir grįžau į Berlyną. – Kodėl jus atleido? – Atleido, nes norėjau kovoti su korupcija. Tuomet šios organizacijos struktūroje buvo žmonių, kurie toleravo kyšininkavimą. Vokiečiai, britai, prancūzai ir ki-

ti leido savo bendrovėms, dirbančioms Afrikoje, papirkinėti sprendimų priėmėjus arba valdžią. Tuomet nebuvo sistemos, kuri tai sustabdytų. Norėjau, kad tokia sistema atsirastų. – Jums pavyko? – Dabar padėtis kitokia. Sistema buvo pakeista 1997 metais. Dabar Pasaulio bankas nebetoleruoja korupcijos. 0AßDwßTISßPAßMAßÀUßKEIßjIAßSI

– „Transparency International“ veikia daugiau nei 20 metų. Kas per tą laiką pasikeitė? – Per tuos metus įvyko labai daug pokyčių. Pirmiausia keitėsi pats supratimas. Tai, kas praėjusio amžiaus pabaigoje nebuvo laikoma korupcija, kas buvo suprantama kaip įp-

rastas reiškinys, dabar yra suvokiama visai kitaip. Kartu suvokiama ir korupcijos žala žmonėms. Tai labai svarbu. Buvo laikai, kai, pavyzdžiui, Vokietijos didžiosios bendrovės galėjo duoti kyšius, nes tai buvo teisiškai leistina ir niekas apie tai nerašė straipsnių. Jei taip nutiktų dabar, tokia bendrovė būtų baudžiama įstatymo nustatyta tvarka. Kaip tik todėl dabar Vokietijoje yra apie 120 įmonių, kurių bylos nagrinėjamos teismuose, nors dar prieš 16 metų nebuvo nieko panašaus. Įvyko labai didelių, milžiniškų pokyčių. Atsirado supratimas apie korupcijos rūšis, kurios gana skirtingos. Smulkioji korupcija, kai gydytojas ar mokytojas reikalauja kyšio, ganėtinai skiriasi nuo politinės korupcijos.

Šiandien korupcija aktyviau persekiojama, matome daugiau bandymų ją pažaboti. Išmokta pamatyti korupcijos pėdsakus labai įvairiose srityse. – Dabar Europa susiduria su milžinišku pabėgėlių srautu iš Afrikos. Ar čia irgi galima ieškoti korupcijos padarinių? – Be jokių abejonių. Skurdas, vargas, konf liktai, karai Afrikoje yra nulemti ir korupcijos. Žmonės traukiasi iš tų vietų, kur nebelieka perspektyvų gyventi. Korupcija nėra vienintelis svarbus veiksnys – galima kalbėti apie klimato kaitą, diktatorių režimus. Tačiau korupcija akivaizdžiai prisideda prie skurdo ir migracijos procesų. Ji skatina neigiamus procesus, atima geresnio gyvenimo perspektyvą.


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PUXJVzMRG

ÂľALĂ&#x;TASĂ&#x;VOĂ&#x;KIEĂ&#x;jIĂ&#x2039;Ă&#x;¸IRĂ&#x;DISĂ&#x;I¸Ă&#x;TIRPĂ&#x;DOĂ&#x;Ă&#x; 9RNLHmLXL1RUEHUWXL=DMDFXLSULNODXVRGLGĂ?LDXVLDSD VDXO\MHQDPLQLĂ&#x2DC;J\YĂ&#x2018;QzOLĂ&#x2DC;SDUGXRWXYz7DmLDXGDX JXPDLODQN\WRMĂ&#x2DC;Ă&#x201E;=RR=DMDFÂł\UDQHWLNWDLYLHWDÂ&#x2019;VL J\WLDXJLQWLQÂ&#x2019;EHWLUQHPRNDPDV]RRORJLMRVVRGDV PirmÄ&#x2026; jÄŻ naminÄŻ gyvĹŤnÄ&#x2014;lÄŻ N.Zajacas dovanĹł gavo bĹŤdamas vos ketveriĹł. Ĺ˝iurkÄ&#x2014;nu vaikas rĹŤpinosi kruopĹĄÄ?iai, o po metĹł ÄŻsigijo ir antrÄ&#x2026;. Kai N.Zajacui sukako aĹĄtuoneri, savo namĹł rĹŤsyje jis augino jau daugiau nei ĹĄimtÄ&#x2026; ĹžiurkÄ&#x2014;nĹł ir netrukus pradÄ&#x2014;jo pardavinÄ&#x2014;ti gyvĹŤnĹł parduotuvÄ&#x2014;ms. TÄ&#x2014;vai maĹžajam gyvĹŤnĹł mylÄ&#x2014;tojui leido laikyti tiek augintiniĹł, kiek jis geidĹžia, jei tik uĹž jĹł prieĹžiĹŤrÄ&#x2026; susimokÄ&#x2014;s pats. Vaiko kolekcija greitai iĹĄsiplÄ&#x2014;tÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; joje atsirado jĹŤrĹł kiaulyÄ?iĹł, salamandrĹł, paukĹĄÄ?iĹł, vÄ&#x2014;ĹžliĹł ir krokodilas. â&#x20AC;&#x17E;Kai suĹžinodavau apie kokÄŻ nors gyvĹŤnÄ&#x2026;, norÄ&#x2014;davau jÄŻ palaikyti rankose. Kai paimdavau jÄŻ, uĹžsimanydavau jÄŻ augintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie vaikystÄ&#x2014;s entuziazmÄ&#x2026; pasakojo N.Zajacas. Dabar 60 metĹł jau sulaukusiam vyrui priklauso didĹžiausia pasaulyje naminiĹł gyvĹŤnÄ&#x2014;liĹł parduotuvÄ&#x2014;. 12 tĹŤkst. kvadratiniĹł metrĹł plote galima rasti daugiau negu 250 tĹŤkst. gyvĹŤnĹł. LÄ&#x2014;ktuvĹł angarÄ&#x2026; primenanti parduotuvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; yra dvigubai didesnÄ&#x2014; uĹž JungtiniĹł ValstijĹł Baltuosius rĹŤmus. Joje pirkÄ&#x2014;jai gali pak loti 9 tĹŤkst. eurĹł uĹž dvipirĹĄtÄŻ tinginÄŻ arba vos eurÄ&#x2026; uĹž svirpliĹł dÄ&#x2014;ĹžutÄ&#x2122;. Ä&#x152;ia galima rasti ir keistesniĹł gyviĹł â&#x20AC;&#x201C; ĹĄarvuoÄ?iĹł, surikatĹł, koaÄ?iĹł ir beĹždĹžioniĹł. N.Zajacas parduoda 50 skirtingĹł tarantulĹł rĹŤĹĄiĹł, o jo ropliĹł kolekcija â&#x20AC;&#x201C; viena geriausiĹł VakarĹł Europoje ir lenkia net kai kuriĹł zoologijos sodĹł. Apeiti parduotuvÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; nemenkas iĹĄĹĄĹŤkis. KeliĹł sÄ&#x2026;nariĹł skausmais besiskundĹžiantis N.Zajacas po jÄ&#x2026; ratus suka juodu mopedu. Net neiĹĄvykdamas iĹĄ parduotuvÄ&#x2014;s kasmet jis taip ÄŻveikia daugiau nei 4 tĹŤkst. kilometrĹł. ,ANĂ&#x;KOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;RIAIĂ&#x;TUĂ&#x;RISĂ&#x;TĂ&#x2039;

â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; RĹŤro slÄ&#x2014;nio gyventojams tapo tuo, kuo N.Zajaco vaikystÄ&#x2014;s namai buvo jo bendraklasiams. â&#x20AC;&#x17E;Aplinkiniams gyventojams parduotuvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; tarsi nemokamas zoologijos sodasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si buvÄ&#x2122;s Vupertalio zoologijos sodo direktorius Ulrichas Schureris. KiekvienÄ&#x2026; ĹĄeĹĄtadienÄŻ ÄŻ parduotuvÄ&#x2122; ĹĄalia Duisburgo uĹžeina iki 12 tĹŤkst. lankytojĹł, bet retas iĹĄ jĹł Ä?ia nusiperka kÄ&#x2026; nors daugiau nei sumuĹĄtinÄŻ kavinÄ&#x2014;je. Net ir iĹĄtikimi klientai Ä?ia retai perka gyvĹŤnus. DaĹžniau juos domina prieĹžiĹŤros priemonÄ&#x2014;s, kuriĹł galima pasirinkti iĹĄ milĹžiniĹĄkos gausos â&#x20AC;&#x201C; nuo akvariumo filtrĹł iki akiĹł laĹĄĹł vÄ&#x2014;Ĺžliams. Mat gyvĹŤnus laikyti narvuose gana brangu, tad ir jĹł paklausa nÄ&#x2014;ra didelÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;GyvĹŤnĹł parduotuvÄ&#x2014; daugiausia parduoda aksesuarĹł ir kitokiĹł prekiĹł, susijusiĹł su gyvĹŤnais. Jeigu pardavinÄ&#x2014;Ä?iau tiktai gyvĹŤnus, kiekvienais metais aĹĄ prarasÄ?iau apie 250 tĹŤkst. eurĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; skaiÄ?iuoja savininkas. ,ANĂ&#x;KYĂ&#x;TOĂ&#x;JAMSĂ&#x;SUĂ&#x;RENĂ&#x;GIAĂ&#x;¸OU

VakarĹł ĹĄalyse ĹĄeimos susilaukia vis maĹžiau vaikĹł, tad naminiai gyvĹŤnÄ&#x2014;liai jau seniai yra tapÄ&#x2122; ĹĄeimos nariais.

Ĺ˝monÄ&#x2014;s dabar lepina savo mylimus augintinius produktais, kurie kadaise atrodÄ&#x2014; juokingi, â&#x20AC;&#x201C; vandeniu iĹĄ buteliukĹł, gliuteno neturinÄ?iu sausu Ä&#x2014;dalu, sauskelnÄ&#x2014;mis ir dizaineriĹł sukurtais guoliais. N.Zajacas lankytojams rengia asmenines ekskursijas. Jos gali trukti iki penkiĹł valandĹł ir niekada nebĹŤna trumpesnÄ&#x2014;s nei dviejĹł valandĹł. JĹł metu smalsuoliai gali pamatyti, kaip N.Zajacas Ĺžiogais ĹĄeria ĹĄeimÄ&#x2026; beĹždĹžionÄ&#x2014;liĹł: jos Ĺžiogams nukanda galvas ir suÄ&#x2014;da laikydamos juos dviem letenÄ&#x2014;lÄ&#x2014;mis lyg deĹĄrainius. Kartais parduotuvÄ&#x2014;s savininkas ĹĄvieĹžiais savo viĹĄtĹł kiauĹĄiniais ĹĄeria drieĹžus. N.Zajacas liepia pakelti galvÄ&#x2026;, kai grupÄ&#x2014; ĹĄurmuliuoja po tinginiais, kybanÄ?iais palubÄ&#x2014;je ant virviĹł ir ĹĄakĹł. DrÄ&#x2026;suolius vokietis ÄŻspÄ&#x2014;ja neĹĄerti ir neglostyti ĹĄeĹĄkĹł, nes vien praÄ&#x2014;jusiais metais greitosios pagalbos automobiliai penkis kartus iĹĄ parduotuvÄ&#x2014;s iĹĄveĹžÄ&#x2014; bĹŤtent ĹĄeĹĄkĹł sukandĹžiotus pirkÄ&#x2014;jus. Kai parodo visus egzotiĹĄkus Ĺžinduolius, terariumÄ&#x2026;, akvariumÄ&#x2026;, ĹĄuniukus ir paukĹĄÄ?ius, N.Zajacas kartais patÄŻ ÄŻdomiausiÄ&#x2026; ĹĄou â&#x20AC;&#x201C; tiesa, labiau pats sau â&#x20AC;&#x201C; surengia automobiliĹł stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtelÄ&#x2014;je. N.Zajacas ne kartÄ&#x2026; ten atidĹžiai nuĹžvelgÄ&#x2014; klientĹł automobiliĹł valstybinius numerius. â&#x20AC;&#x17E;Kelnas. Ĺ imtas kilometrĹł, â&#x20AC;&#x201C; pareiĹĄkÄ&#x2014; parduotuvÄ&#x2014;s savininkas. â&#x20AC;&#x201C; Vupertalis. AĹĄtuoniasdeĹĄimt kilometrĹł.â&#x20AC;&#x153; Taip N.Zajacas apĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo visÄ&#x2026; eilÄ&#x2122; europietiĹĄkĹł automobiliĹł, ÄŻvertindamas, kokÄŻ atstumÄ&#x2026; lankytojams teko ÄŻveikti iki jo parduotuvÄ&#x2014;s. Vokietis nuliĹŤdo radÄ&#x2122;s vos kelis automobilius, kuriais klientai atvyko iĹĄ uĹžsienio, â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ NyderlandĹł. DaĹžnai jis dĹžiaugiasi suradÄ&#x2122;s automobiliĹł su PrancĹŤzijos, Lenkijos ar JungtinÄ&#x2014;s KaralystÄ&#x2014;s valstybiniais numeriais. Jais lankytojai apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; atvyksta ÄŻveikÄ&#x2122; ĹĄimtus kilometrĹł.

3DUGXRWXYzMHSULH'XLVEXUJRJDOLPDÂ&#x2019;VLJ \WLWRNLĂ&#x2DC;UHWĂ&#x2DC;J\YĂ&#x2018;QĂ&#x2DC;NDLSVXULNDWRV

DaĹžniau jie pasiĹžymi pomÄ&#x2014;giu analizuoti, o ne jausmingumu.Tai galÄ&#x2014;tĹł paaiĹĄkinti, kodÄ&#x2014;l mÄ&#x2014;gstami gyvĹŤnai, kurie laikomi narvuose ir akvariumuose, o ne vartosi ant svetainÄ&#x2014;s kilimo. 2011 m. grupÄ&#x2014; tyrÄ&#x2014;jĹł iĹĄ JungtinÄ&#x2014;s KaralystÄ&#x2014;s ir JAV suskaiÄ?iavo 98 ropliĹł parodas ES, iĹĄ jĹł net 41 buvo surengta Vokietijoje. Jokioje kitoje ĹĄalyje nevyko daugiau negu 15. PanaĹĄiai statistika byloja ir apie zoologijos sodus. 2013 metais septyni iĹĄ deĹĄimties lankomiausiĹł zoologijos sodĹł buvo Vokietijoje, o likÄ&#x2122; trys â&#x20AC;&#x201C; vokiĹĄkai kalbanÄ?iose Austrijoje ir Ĺ veicarijoje.

â&#x20AC;&#x17E;Dauguma vokieÄ?iĹł gyvena butuose. SmulkĹŤs gyvĹŤnai maĹžiau terĹĄia ir netrukdo kaimynams.â&#x20AC;&#x153; 1=DMDFDV

6OĂ&#x;KI¸Ă&#x;KOSĂ&#x;KEISĂ&#x;TEĂ&#x;NYĂ&#x;BwS

Vokietija nÄ&#x2014;ra panaĹĄi ÄŻ ĹĄalÄŻ, kurioje bĹŤtĹł galima rasti didĹžiausiÄ&#x2026; pasaulyje naminiĹł gyvĹŤnĹł parduotuvÄ&#x2122;. Dauguma parduotuviĹł ĹĄalyje kuklios, o klientus sunku sudominti vien ÄŻstaigos dydĹžiu. TaÄ?iau auginantys gyvĹŤnus ĹžmonÄ&#x2014;s Ä?ia, kaip ir kiti savo pomÄ&#x2014;giams netaupantys vokieÄ?iai, yra gana keisti. Ĺ alyje kates ir ĹĄunis laiko bene maĹžiausia gyventojĹł dalis, palyginti su visa Europa. VokieÄ?iai pamÄ&#x2014;go egzotiĹĄkesnius gyvĹŤnus. Vienam ĹĄalies gyventojui tenka daugiau smulkiĹł ĹžinduoliĹł â&#x20AC;&#x201C; nuo ĹĄinĹĄilĹł iki ĹĄeĹĄkĹł ir triuĹĄiĹł â&#x20AC;&#x201C; nei visiems kitiems europieÄ?iams kartu sudÄ&#x2014;jus, iĹĄskyrus olandus. IĹĄ dalies dÄ&#x2014;l to kaltas ĹĄuns mokestis, kurÄŻ uĹž keturkojus turi mokÄ&#x2014;ti jĹł savininkai. TaÄ?iau ropliai ir grauĹžikai Ä?ia populiarĹŤs ir dÄ&#x2014;l kitĹł prieĹžasÄ?iĹł. Ĺ ie gyvĹŤnai dera prie iĹĄrankaus gyvenimo stiliaus, kuris bĹŤdingas vokieÄ?iams. â&#x20AC;&#x17E;Dauguma vokieÄ?iĹł gyvena butuose. SmulkĹŤs gyvĹŤnai maĹžiau terĹĄia ir netrukdo kaimynamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paĹžymÄ&#x2014;jo N.Zajacas. Anot gyvĹŤnĹł mylÄ&#x2014;tojo, ne paslaptis ir vokieÄ?iĹł charakteris.

Beje, jeigu â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ tiesĹł bĹŤtĹł zoologijos sodas, dÄ&#x2014;l milijono kasmetiniĹł lankytojĹł parduotuvÄ&#x2014; galÄ&#x2014;tĹł patekti ÄŻ populiariausiĹł Europos zoologijos sodĹł trisdeĹĄimtukÄ&#x2026;. 0AĂ&#x;MIĂ&#x;¸IĂ&#x;MASĂ&#x;DwLĂ&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;

Savo tautieÄ?iĹł susidomÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; neÄŻprastais gyvĹŤnais puikiai suprato ir N.Zajacas, kurio svajonÄ&#x2014;se parduotuvÄ&#x2014; niekada nebuvo tiktai paprasta mainĹł vieta. Tik atidarÄ&#x2122;s savo pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; parduotuvÄ&#x2122; 1975 metais jis pastebÄ&#x2014;jo, kad daugelis ĹžmoniĹł ÄŻ jÄ&#x2026; uĹžsukdavo tik paspoksoti ÄŻ neÄŻprastus gyvius, net jeigu jĹł ir neketino pirkti. â&#x20AC;&#x17E;Visada bĹŤdavo ko nors naujo, ÄŻ kÄ&#x2026; galima paĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti. O tada, kai klientai jau atsidurdavo parduotuvÄ&#x2014;je, jie paprasÄ?iausiai nusipirkdavo kÄ&#x2026; nors, ko jiems tuo metu reikÄ&#x2014;davoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; N.Zajacas. Ĺ is suvokimas leido jam ÄŻgyvendinti keisÄ?iausias savo idÄ&#x2014;jas. PaauglystÄ&#x2014;je vokietis mÄ&#x2014;gino iĹĄ SingapĹŤro atsisiĹłsti gyvĹŤnĹł. Dabar kaip parduotuvÄ&#x2014;s savininkas jis gali sÄ&#x2014;sti ÄŻ lÄ&#x2014;ktuvÄ&#x2026; ir atsiveĹžti jĹł pats.

Vyras nekart klausÄ&#x2014; savo klientĹł, kokius gyvĹŤnus jie norÄ&#x2014;tĹł laikyti namuose, ir iĹĄ paskutiniĹłjĹł stengÄ&#x2014;si jĹł atsigabenti ÄŻ parduotuvÄ&#x2122;. Tam tikra prasme uĹž â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; augimÄ&#x2026; N.Zajacas gali bĹŤti dÄ&#x2014;kingas Vokietijos virtimui modernia Europos valstybe. DidĹžiausios pajamos ir maĹžiausias gimstamumas leido vokieÄ?iams negailÄ&#x2014;ti absurdiĹĄkĹł sumĹł savo iĹĄpuoselÄ&#x2014;tiems augintiniams. Ĺ iaurÄ&#x2014;s Reino-Vestfalijos ĹžemÄ&#x2014;s gyventojai iĹĄleidĹžia naminiams gyvĹŤnams daugiau pinigĹł negu bet kurios kitos Vokietijos dalies gyventojai. TurbĹŤt nenustebins ir tai, kad bĹŤtent ĹĄioje ĹžemÄ&#x2014;je yra ÄŻsikĹŤrusi ir â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153;. N.Zajacas anksÄ?iau juokdavosi iĹĄ klientĹł, kurie savo augintinius lepindavo kaip vaikus, taÄ?iau iki 2000 metĹł toks elgesys tapo visiĹĄkai ÄŻprastas. â&#x20AC;&#x17E;AnksÄ?iau ĹžmonÄ&#x2014;s, turintys tvenkinÄŻ, per Velykas apsodindavo jÄŻ gÄ&#x2014;lÄ&#x2014;mis ir paleisdavo ÄŻ vandenÄŻ auksiniĹł ĹžuveliĹł. Po savaitÄ&#x2014;s gÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s nuvysdavo, o auksinÄ&#x2014;s ĹžuvelÄ&#x2014;s nugaiĹĄdavo, â&#x20AC;&#x201C; prisimena N.Zajacas. â&#x20AC;&#x201C; Dabar, jeigu klientas nusiperka auksinÄ&#x2122; ĹžuvelÄ&#x2122; ir ĹĄi suserga, jis jÄ&#x2026; veĹža pas veterinarÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Ĺ˝ymiosios parduotuvÄ&#x2014;s savininkas pastebi, kad dabar klientai turi ir vis daugiau klausimĹł apie savo maĹžuosius draugus. DÄ&#x2014;l to jis ÄŻdarbino bĹŤrÄŻ ekspertĹł ir parduotuvÄ&#x2014;je ÄŻrengÄ&#x2014; specializuotÄ&#x2026; knygynÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Tai jau pradeda priminti ĹĄeimos planavimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si N.Zajacas. 'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAIĂ&#x;VIĂ&#x;SAĂ&#x;DAĂ&#x;¸AĂ&#x;LIA

ParduotuvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; net kelis kartus praaugdavo pastatÄ&#x2026;, kuriame bĹŤdavo ÄŻsikĹŤrusi. Savininkas kelis kartus plÄ&#x2014;tÄ&#x2014; ÄŻstaigos ribas priestatais, kol galiausiai pajÄ&#x2014;gÄ&#x2014; ÄŻsigyti milĹžiniĹĄkÄ&#x2026; angarÄ&#x2026;, kuriame yra ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122;s dabar. IĹĄkart po atidarymo â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; apsilankÄ&#x2014; ir Guinnesso rekordĹł knygos atstovai. Nors parduotuvÄ&#x2014;s plotas tada prilygo tik dviem treÄ?daliams dabartinio, jau ir tada ji buvo paskelbta didĹžiausia gyvĹŤnĹł parduotuve pasaulyje. Dabar N.Zajacas gyvena kuklia-

me dviejĹł kambariĹł bute, ÄŻrengtame virĹĄ jo biuro. Kartu su juo prie parduotuvÄ&#x2014;s ÄŻsikĹŤrÄ&#x2014; ir jo Ĺžmona Jutta bei porelÄ&#x2014; taksĹł veislÄ&#x2014;s kaliĹł â&#x20AC;&#x201C; motina ir duktÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Ji atsivedÄ&#x2014; ĹĄuniukĹł bĹŤtent ant ĹĄio svetainÄ&#x2014;s stalo, o aĹĄ jai padÄ&#x2014;jauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisimena parduotuvÄ&#x2014;s savininkas. Net kai N.Zajacas ĹžiĹŤri televizoriĹł ar ilsisi namie, jis niekada nÄ&#x2014;ra nutolÄ&#x2122;s nuo savo ÄŻspĹŤdingos gyvĹŤnĹł kolekcijos â&#x20AC;&#x201C; lygiai taip pat kaip tada, kai vaikystÄ&#x2014;je ĹžiurkÄ&#x2014;nus veisÄ&#x2014; savo tÄ&#x2014;vĹł namo rĹŤsyje. 6IEĂ&#x;NINĂ&#x;TEĂ&#x;LIAIĂ&#x;PARĂ&#x;DUOĂ&#x;DAĂ&#x;¸UĂ&#x;NIS

N.Zajacas visada prekiavo ĹĄunĹł Ä&#x2014;dalu ir kitomis prekÄ&#x2014;mis, taÄ?iau, kaip ir visi kiti Vokietijos gyvĹŤnĹł parduotuviĹł savininkai, pardavinÄ&#x2014;ti ĹĄunis liovÄ&#x2014;si aĹĄtuntajame deĹĄimtmetyje. KaÄ?iĹł parduotuvÄ&#x2014;se nebeliko po deĹĄimtmeÄ?io. Tai lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ne tik ĹžmoniĹł nepakantumas paÄ?iĹł jaukiausiĹł augintiniĹł laikymui parduotuvÄ&#x2014;se, bet ir tai, kad jiems reikÄ&#x2014;jo vis daugiau erdvÄ&#x2014;s. Net ir rekordiĹĄkai besipleÄ?ianÄ?ioje â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; katÄ&#x2014;ms ir ĹĄunims vietos pritrĹŤko. Tiesa, Vokietijoje niekada nebuvo uĹždrausta pardavinÄ&#x2014;ti keturkojĹł. Bet kai N.Zajacas vÄ&#x2014;l pradÄ&#x2014;jo pardavinÄ&#x2014;ti ĹĄunis 2012 metais, jokia kita gyvĹŤnĹł parduotuvÄ&#x2014; ĹĄalyje to nedarÄ&#x2014;. Tam reikÄ&#x2014;jo ÄŻspĹŤdingĹł investicijĹł. Savininkas didelÄ&#x2014;ms bĹŤdoms su ĹĄildomosiomis grindimis ir lauko aptvarais iĹĄleido 800 tĹŤkst. eurĹł. N.Zajacas taip reagavo ir ÄŻ besikeiÄ?ianÄ?iÄ&#x2026; rinkÄ&#x2026;. Vokietijoje daugÄ&#x2014;ja namuose laikomĹł ĹĄunĹł ir kaÄ?iĹł, o smulkiĹł ĹžinduoliĹł per penkerius metus sumaĹžÄ&#x2014;jo penktadaliu. Dabar vokieÄ?iĹł skonis tampa vis ÄŻprastesnis, o keistenybÄ&#x2014;s, kurios â&#x20AC;&#x17E;Zoo Zajacâ&#x20AC;&#x153; pavertÄ&#x2014; lankomu objektu, vis retesnÄ&#x2014;s. Ĺ˝inoma, vokieÄ?iai vis dar palyginti retai perka ĹĄunis ir kates iĹĄ gyvĹŤnĹł parduotuviĹł. Ir N.Zajaco parduotuvÄ&#x2014;s ĹĄuniukĹł skyriuje nuolat pilna smalsiĹł stebÄ&#x2014;tojĹł, taÄ?iau keturkojĹł jis pernai pardavÄ&#x2014; maĹžiau, negu tikÄ&#x2014;josi, â&#x20AC;&#x201C; vos 300. Vis dÄ&#x2014;lto kiti gyvĹŤnĹł pardavÄ&#x2014;-


U\WDL±YDNDUDL

PUXJVzMRGß

ßTIKßRASßNAßMIßNIËßGYßVÄßNËßROßJUS

Ä=RR=DMDF³SDJDOSORWjGYLJXEDLOHQNLD-$9%DOWXRVLXVUÑPXV3DUGXRWXYGDUSULHÅNHWXULVGHÅLPWPHmLXVDWLGDUVHQWX]LDVWDV1=DMDFDVMjMXRNDXGDPDVYDGLQDQHPRNDPX]RRORJLMRVVRGX

jai Vokietijoje N.Zajaco pavyzdžiu nepasekė – „Zoo Zajac“ vis dar yra vienintelė parduotuvė, kurioje galima nusipirkti šunį. ,IKSßPAßTIßKIßMOßSEßRANßKOßSE

„Zoo Zajac“ yra milžiniškas vieno žmogaus projektas, tačiau ne-

aišku, kas jam nutiks, kai N.Zajacas nebegalės jam toliau vadovauti. Žinoma, vokiečiui tėra 60 metų, bet jis nėra ypatingas sveikuolis. Priešingai, vyras teigia, kad jau keturis kartus mirė ir prisikėlė ant operacinės stalo.

Pirmus tris sykius jis ten atsidūrė, kai įgėlė „Zoo Zajac“ laikoma liūtžuvė, o ketvirtą kartą tai nutiko per kelio sąnario keitimo operaciją. 49 proc. gyvūnų parduotuvės akcijų priklauso jo vyriausiajai dukrai Katjai Banaszak, kuri val-

dys „Zoo Zajac“, kai tėvas jau nebegalės to daryti. Jau dabar tėvo parduotuvėje ji vadovauja daugumai verslo operacijų. Nors Katja gerbia savo tėvą, jo entuziazmo nepaveldėjo. „Mano tėvas linkęs į kraštutinu-

mus. Jis užsimanė pingvinų ir bandė jų įsigyti iš zoologijos sodo Vokietijoje, tačiau įkalbėjau jį apsigalvoti, – juokėsi moteris. – Nemanau, kad mums dar reikia naujų gyvūnų. Parduotuvė jau ir taip milžiniška.“ („Bloomberg“, LR)


U\WDLÂąYDNDUDL

Ă&#x;PUXJVzMRG

$WY \NXVÂ&#x2019;EXYXVLDPH9HUPLOMRQRNDOzMLPHDWLGDU \WXVQDNY \QzVQDPXVJDOLPDSDVLULQNWLNXUPLHJRWLÂąYLHQXWzVHXĂ?JURWĂ&#x2DC;DUSUDEDQJHVQLDPHGYLYLHmLDPHQXPHU \MHNXU\UDLUWHOHYL]RULXV

2OĂ&#x;MANĂ&#x;TI¸Ă&#x;KgĂ&#x;NAKĂ&#x;TÂ?Ă&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;PRAĂ&#x;LEISĂ&#x;TIĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;GROĂ&#x;TĂ&#x2039; -$92KDMRYDOVWLMRMHHVDQmLR9HUPLOMRQRPLHVWRVYH mLDLQDNY\QzVLHĂ&#x2026;NDQW\VNHOLDXQLQNDLDUEDWLHVLRJ QDXMĂ&#x2DC;SRW\ULĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;WURĂ&#x2026;NÂ?Ă?PRQzVQDNWÂ&#x2019;mLDJDOLSUD OHLVWLNLWDLSQHLÂ&#x2019;SUDVWDÂąVHQRNDOzMLPRNDPHURMH NakvynÄ&#x2014;s su pusryÄ?iais namai yra ÄŻrengti buvusioje Vermiljono kalinimo ÄŻstaigoje. Kadangi miestas nedidelis, kalÄ&#x2014;jime anksÄ?iau buvo vos keturios kameros. Bet jose sveÄ?iams dabar siĹŤloma patirti, kÄ&#x2026; reiĹĄkia nakvoti uĹž grotĹł. Neseniai duris atvÄ&#x2014;rÄ&#x2122; nakvynÄ&#x2014;s namai jau priviliojo ĹĄimtus smalsuoliĹł, kuriuos domina neÄŻprasta patirtis. Skelbiama, kad tai vienintelis kalÄ&#x2014;jimas, kurÄŻ galima iĹĄsinuomoti. SavotiĹĄka apgyvendinimo ÄŻstai-

ga yra ÄŻsikĹŤrusi 45 min. kelio nuo Klivlando ir kiekvienÄ&#x2026; naktÄŻ gali priimti smalsuolius trijose paprastose kamerose ir praĹĄmatnesniame numeryje su dvigule lova. Kad galÄ&#x2014;tĹł praleisti naktÄŻ ten, kur anksÄ?iau buvo laikomi kaliniai, sveÄ?iai ĹĄiandien sumoka po 255 eurus. NakvynÄ&#x2014;s namai yra ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122; istoriniame Vermiljono uosto rajone. 1910 metais iĹĄkilÄ&#x2122;s statinys iĹĄ pradĹžiĹł buvo naudojamas kaip biblioteka. Tik vÄ&#x2014;liau ten buvo ÄŻkurtas ka-

lÄ&#x2014;jimas, kuris veikÄ&#x2014; nuo 1955 iki 1998 metĹł. 2003-iaisiais pastatÄ&#x2026; ÄŻsigijo Marko Paradissis ir naudojosi juo kaip paĹĄiĹŤre ÄŻrankiams laikyti, nes turÄ&#x2014;jo inĹžinerijos ÄŻmonÄ&#x2122;. Bet kadangi ĹĄis verslas nesisekÄ&#x2014;, vyrui ĹĄovÄ&#x2014; nauja mintis.

BuvÄ&#x2122;s kalÄ&#x2014;jimas â&#x20AC;&#x201C; ideali vieta praleisti romantiĹĄkÄ&#x2026; vakarÄ&#x2026;, nes mieste ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122;s ir vienu ĹžaviausiĹł JAV restoranĹł vadinamas â&#x20AC;&#x17E;Chez Françoisâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Tai buvo spontaniĹĄkas sumanymas. Ĺ˝inojau tiktai tiek, kad ten ga-

lima miegotiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; nedideliu vieĹĄbuÄ?iu kalÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; pavertÄ&#x2122;s ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;jas M.Paradissis. Po rekonstrukcijos senasis registracijos kambarys tapo pagrindiniu miegamuoju su plaÄ?ia lova. KiekvienÄ&#x2026; kamerÄ&#x2026; naujasis savininkas ÄŻrengÄ&#x2014; skirtingai ir jaukiai, be to, nepamirĹĄo ir erdvaus duĹĄo, taÄ?iau metalinÄ&#x2014;s kalÄ&#x2014;jimo grotos liko kur buvusios. Pastato interjeras buvo ÄŻkvÄ&#x2014;ptas ir atkurtas â&#x20AC;&#x17E;mistinÄ&#x2014;s senovÄ&#x2014;s Europos sapnĹł piliesâ&#x20AC;&#x153; stiliumi. M.Paradissis teigia, kad daĹžniausiai ĹĄiuose nakvynÄ&#x2014;s namuose apsistoja ÄŻsimylÄ&#x2014;jÄ&#x2014;liai ir draugĹł grupÄ&#x2014;s. StudentĹł grupelÄ&#x2014;s Ä?ia rengia vakarÄ&#x2014;lius. Pasak jo, tai ideali vieta praleisti romantiĹĄkÄ&#x2026; vakarÄ&#x2026;, nes mies-

te yra ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122;s ir vienu ĹžaviausiĹł JAV restoranĹł vadinamas â&#x20AC;&#x17E;Chez Françoisâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ ie nakvynÄ&#x2014;s namai yra pasiruoĹĄÄ&#x2122; sukurti tinkamÄ&#x2026; bei nepamirĹĄtamÄ&#x2026; atmosferÄ&#x2026; ir tiems, kurie nori pasipirĹĄti savo iĹĄrinktajai, o kai kurie sveÄ?iai nusprendĹžia uĹž grotĹł praleisti net savo vestuviĹł naktÄŻ. Helovinas ĹĄiai ÄŻstaigai â&#x20AC;&#x201C; taip pat svarbi naktis. Tiesa, savininkas tikina, kad pastate vaiduokliĹł nÄ&#x2014;ra. Ĺ˝inoma, M.Paradissis nepamirĹĄo ir ypatingĹł pusryÄ?iĹł. SveÄ?iai gauna kuponus pasistiprinti netoliese esanÄ?ioje uĹžkandinÄ&#x2014;je, kuri ÄŻrengta buvusiuose laidojimo namuose su krematoriumu. (â&#x20AC;&#x17E;Daily Mailâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;New York Daily Newsâ&#x20AC;&#x153;, LR)


Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS ÄŽsĹŤdÄ&#x2014; baudÄ&#x2026; Ĺ vedijos kapitalo vienÄ&#x2026; didĹžiausiĹł prekybos tinklĹł ĹĄalyje valdanÄ?iai bendrovei â&#x20AC;&#x17E;Rimi Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; uĹž piktnaudĹžiavimÄ&#x2026; skirta 73 tĹŤkst. eurĹł bauda. BaudÄ&#x2026; skyrusi Konkurencijos taryba taip pat ÄŻpareigojo ÄŻmonÄ&#x2122; nutraukti nesÄ&#x2026;Ĺžiningus veiksmus. Tarybos teigimu, â&#x20AC;&#x17E;Rimi Lietuvaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ 2010â&#x20AC;&#x201C;2015 metĹł sutartis su tiekÄ&#x2014;jais ÄŻtraukÄ&#x2014; nuostatas, kurios ÄŻpareigojo ÄŻmones iĹĄ anksto sumokÄ&#x2014;ti uĹž pardavimĹł skatinimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Iki ĹĄios dienos per penkerius metus mes nesame gavÄ&#x2122; jokio priekaiĹĄto iĹĄ ĹĄios institucijos, kad mĹŤsĹł sutartys su tiekÄ&#x2014;jais kokiu nors bĹŤdu paĹžeistĹł konkurencinÄ&#x2122; teisÄ&#x2122;. AtvirkĹĄÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; Konkurencijos taryba monitoringo paĹžymose, kurios yra skelbiamos vieĹĄai, net kelis kartus yra paminÄ&#x2014;jusi, kad rinkodaros biudĹžeto nuostatos neprieĹĄtarauja ÄŻstatymamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Rimiâ&#x20AC;&#x153; atstovÄ&#x2014; G.BielskytÄ&#x2014;.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

8Ă?(XURSRV6jMXQJRVSLQLJXV%LUĂ?Ă&#x2DC;SDĂ&#x2026;RQzMHÂ&#x2019;UHQJ WDVNHPSLQJDVYLVjVH]RQjVWRYzMRWXĂ&#x2026;mLDV3ULUHL NzQHWĂ&#x2026;HĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;NRQNXUVĂ&#x2DC;NRODWVLUDGRYLHQDVNDQGL GDWDVSDVLU \Ă?Â?VSDEDQG\WLMDPHĂ&#x2026;HLPLQLQNDXWL V i r g i n i ja P E T R AUS K I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

ĹŞkininkÄ&#x2014; iĹĄ KirkilĹł kaimo patikÄ&#x2014;jo bĹŤsima verslo sÄ&#x2014;kme â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ kelias dienas ÄŻvyko oficialus stovyklavietÄ&#x2014;s atidarymas. 56-eriĹł OnutÄ&#x2014; GruĹžauskienÄ&#x2014; pasakojo, kad ji buvo vienintelÄ&#x2014; kandidatÄ&#x2014;, pasiryĹžusi pradÄ&#x2014;ti rĹŤpintis su palapinÄ&#x2014;mis atvykusiais ar kemperiais pro BirĹžus keliaujanÄ?iais turistais.

ÄŽdomiausias keliautojas buvo jaunas vyras iĹĄ Olandijos. Jis penkerius metus pÄ&#x2014;sÄ?ias keliavo po pasaulÄŻ.

Nori pirkti

+AIĂ&#x;NAĂ&#x;SUĂ&#x;TIRĂ&#x;PO

Su vieno didĹžiausiĹł Lietuvoje maĹžmeninÄ&#x2014;s prekybos tinklĹł â&#x20AC;&#x17E;Norfaâ&#x20AC;&#x153; savininkais susijusi bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Rivonaâ&#x20AC;&#x153; praĹĄo leidimo ÄŻsigyti 50 proc. M. ir G.MarcinkeviÄ?iĹł Baltarusijoje ÄŻkur tÄ&#x2026; prekybos tinklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Mart Innâ&#x20AC;&#x153; valdanÄ?ios bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ordetaâ&#x20AC;&#x153; akcijĹł. Konkurencijos taryba praneĹĄÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Rivonosâ&#x20AC;&#x153; praĹĄymÄ&#x2026; gavusi rugsÄ&#x2014;jo 15 dienÄ&#x2026;. Po sandorio ji su Lietuvos investicijĹł bendrove â&#x20AC;&#x17E;Lords LB Asset Managementâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgytĹł bendrÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ordetosâ&#x20AC;&#x153; kontrolÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;RivonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; valdantis verslininkas D.Dundulis rugpjĹŤtÄŻ patvirtino, kad ketina ÄŻsigyti 50 proc. â&#x20AC;&#x17E;Mart Innâ&#x20AC;&#x153; valdytojos akcijĹł, taÄ?iau planuojamĹł investicijĹł neatskleidÄ&#x2014;.

BirŞų turizmo ir informacijos centro darbuotojai besidomintiems naujÄ&#x2026; ja stovyklaviete negalÄ&#x2014;davo joje pasiĹŤlyti nakvynÄ&#x2014;s. Tekdavo iĹĄsisukinÄ&#x2014;ti, kad kÄ&#x2026; tik ÄŻrengta poilsiavietÄ&#x2014; neva remontuojama. â&#x20AC;&#x17E;TurÄ&#x2014;jau tris savaites pagalvoti, ar verta eiti ÄŻ konkursÄ&#x2026;. TaÄ?iau savivaldybÄ&#x2014; geranoriĹĄkai paĹžadÄ&#x2014;jo padÄ&#x2014;ti. Juolab kad ir anksÄ?iau savo sodyboje priimdavau keliautojĹł, tai veiklai turÄ&#x2014;jau verslo liudijimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo O.GruĹžauskienÄ&#x2014;. Ji savivaldybei uĹž kempingo nuomÄ&#x2026; pasiĹŤlÄ&#x2014; mokÄ&#x2014;ti 20 eurĹł per mÄ&#x2014;nesÄŻ. PrieĹĄ tai, pirmame konkurse, buvo paskelbta pradinÄ&#x2014; nuomos kaina â&#x20AC;&#x201C; 695 eurai. TikÄ&#x2014;tasi, kad bĹŤsimieji kandi-

ValstybÄ&#x2014;s kontroliuojami â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliaiâ&#x20AC;&#x153;, ĹĄiemet turintys iĹĄmokÄ&#x2014;ti 8,232 mln. eurĹł dividendĹł, ÄŻ valstybÄ&#x2014;s biudĹžetÄ&#x2026; jau pervedÄ&#x2014; 3,171 mln. eurĹł. â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliaiâ&#x20AC;&#x153; liepÄ&#x2026; dividendams skyrÄ&#x2014; 36 proc. paskirstytinojo pelno. AnksÄ?iau VyriausybÄ&#x2014; buvo nutarusi, kad geleĹžinkeliai tam skirs 50 proc. pelno â&#x20AC;&#x201C; 11,4 mln. eurĹł, taÄ?iau vÄ&#x2014;liau, nutarus ĹžlunganÄ?iai â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos jĹŤrĹł laivininkysteiâ&#x20AC;&#x153; paskolinti apie 3 mln. eurĹł, ĹĄi suma buvo tiek pat sumaĹžinta. Pernai â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos geleĹžinkeliaiâ&#x20AC;&#x153; dividendams skyrÄ&#x2014; 10 proc. paskirstytinojo pelno, arba 3,07 mln. eurĹł.

Baigia susitarti Lietuva ir Latvija artimiausiu metu turÄ&#x2014;tĹł pasiraĹĄyti susitarimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l gamtiniĹł dujĹł prekybos. â&#x20AC;&#x17E;Esame parengÄ&#x2122; bendradarbiavimo memorandumÄ&#x2026;. TikimÄ&#x2014;s, kad artimiausiu metu jis bus suderintas ir pasiraĹĄytasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; penktadienÄŻ po bendro Lietuvos ir Latvijos vyriausybiĹł posÄ&#x2014;dĹžio Ĺžurnalistams RokiĹĄkyje sakÄ&#x2014; Latvijos premjerÄ&#x2014; L.Straujuma. Premjeras A.ButkeviÄ?ius kol kas negalÄ&#x2014;jo pasakyti, kiek atpigtĹł KlaipÄ&#x2014;dos SGD terminalo iĹĄlaikymas, jei Latvija pirktĹł dujas iĹĄ Lietuvos. Pasak jo, Lietuvos ir Latvijos ministrai pateikÄ&#x2014; aiĹĄkiÄ&#x2026; vizijÄ&#x2026;, kas bus daroma ĹĄioje srityje.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

+EMĂ&#x;PINĂ&#x;GOĂ&#x;¸EIĂ&#x;MIĂ&#x;NINĂ&#x;KwĂ&#x;TURIĂ&#x;SLAPĂ&#x;TgĂ&#x;GINKĂ&#x;Lg

Iki tol daĹžnas miesto verslininkas tik pakalbÄ&#x2014;davo apie tuĹĄÄ?iÄ&#x2026; kempingÄ&#x2026;, bet nÄ&#x2014; vienas nepanoro jo nuomotis iĹĄ savivaldybÄ&#x2014;s.

AtseikÄ&#x2014;jo dalÄŻ sumos

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x201E;UIFRPÂłQXRWU

EKONOMIKA

datai pasiĹŤlys didesnÄ&#x2122; sumÄ&#x2026;. TaÄ?iau konkursas neÄŻvyko. Antrajame nuomos kaina krito per pusÄ&#x2122;. Bet ir ja niekas nesusigundÄ&#x2014;. TreÄ?iajame konkurse kempingo nuomos kaina susitraukÄ&#x2014; iki 100 eurĹł per mÄ&#x2014;nesÄŻ. TaÄ?iau ir ji nesuviliojo nÄ&#x2014; vieno kandidato. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eĹĄtajame konkurse pradinÄ&#x2014; kempingo nuomos kaina buvo 10 eurĹł per mÄ&#x2014;nesÄŻ. AĹĄ buvau vienintelÄ&#x2014; kandidatÄ&#x2014; ir pasiĹŤliau 20 eurĹł. Ĺ˝inau, kad pirmuosius dvejus metus reikÄ&#x2014;s daug dirbti be pelno, kad tik nuostoliĹł nebĹŤtĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo naujoji kempingo valdytoja. .wĂ&#x;RAĂ&#x;VERSĂ&#x;LOĂ&#x;NAUĂ&#x;JOĂ&#x;Kw

ÄŽ poilsiavietÄ&#x2014;s statybÄ&#x2026; investuota beveik 600 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł. DidĹžioji dalis â&#x20AC;&#x201C; per 400 tĹŤkst. eurĹł â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ Europos SÄ&#x2026; jungos aruodĹł, likusiÄ&#x2026; sumÄ&#x2026; skyrÄ&#x2014; BirŞų rajono savivaldybÄ&#x2014;. DviejĹł ĹžvaigĹžduÄ?iĹł beveik du hektarus uĹžimanÄ?io kempingo teritorija yra Jaunimo parke ĹĄalia stadiono. Netoli tyvuliuoja Ĺ irvÄ&#x2014;nos eĹžeras su ilgiausiu ĹĄalyje pÄ&#x2014;sÄ?iĹłjĹł tiltu. StovyklavietÄ&#x2014;je numatyta vietos deĹĄimÄ?iai kemperiĹł ir penkiolikai palapiniĹł. Pastatyti administracijos pastatai, ÄŻrengtos visos bĹŤtinos komunikacijos, virtuvÄ&#x2014;s. Kol kas nÄ&#x2014;ra stacionariĹł nakvynÄ&#x2014;s namukĹł, taÄ?iau pirmuosius Ĺžada jau ĹĄiÄ&#x2026; ĹžiemÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;ti statyti O.GruĹžauskienÄ&#x2014;s ĹĄeimos nariai. VerslininkÄ&#x2014; pasakojo, kad jos KirkilĹł kaime esanÄ?ios sodybos kieme apsistodavo nemaĹžai turistĹł su palapinÄ&#x2014;mis ir kemperiais. Tarp jĹł pasitaikydavo ir uĹžsienieÄ?iĹł, keliaujanÄ?iĹł automobiliais, motociklais ir net dviraÄ?iais. ÄŽdomiausias keliautojas buvo jaunas vyras iĹĄ Olandijos. Jis

/LHWXYRMHĂ&#x2026;LXRPHWX\UDDSLHNHPSLQJĂ&#x2DC;-XRVHGDĂ?QLDXVLDLDSVLVWRMDOLHWXYLDL

0RIĂ&#x;VAĂ&#x;LAIĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;Ă&#x201E;LYĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;TIKĂ&#x;NAKĂ&#x;VYĂ&#x;NÂ&#x160; 6YĂ&#x;GANĂ&#x;DASĂ&#x;,AĂ&#x;ZAUSĂ&#x;KAS /LHWXYRVNHPSLQJĂ&#x2DC;DVRFLDFLMRV SUH]LGHQWDV Ă&#x201E;/LHWXYRMHĂ&#x2026;LXRPHWX\UDDSLH NHPSLQJĂ&#x2DC; 0Ă&#x2018;VĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DO\MHSDO\JLQWLMDXQDP YHUVOXLUHLNLDQHWLNLQYHVWLFLMĂ&#x2DC;EHW LURSHUDWRULDXVLĂ&#x2026;PRQzVLGzMĂ&#x2DC; /LHWXYRVJDPWDJUDĂ?LEHWLUNLWRVH Ă&#x2026;DO\VHMLQHSUDVWHVQz.HOLDXWR MDPVSHUPDĂ?DLVWDQGDUWLQLR SDNHWRÂąQDNY\QzVLUNDLNXULĂ&#x2DC; SDWRJXPĂ&#x2DC;/DEDLVYDUEXNjWX MLHPVGDUJDOLSDVLĂ&#x2018;O\WL

penkerius metus pÄ&#x2014;sÄ?ias keliavo po pasaulÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Jis neturÄ&#x2014;jo net palapinÄ&#x2014;s. Paklaustas, kaip nakvoja po atviru dangumi, nusijuokÄ&#x2014;, kad turi polietileno gabalÄ&#x2026; ir juo uĹžsiklojaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo moteris. ,INKSĂ&#x;MINSĂ&#x;TUĂ&#x;RISĂ&#x;TUS

O.GruĹžauskienÄ&#x2014; sakÄ&#x2014; suprantanti, kad jeigu kempingo sveÄ?iams nepasiĹŤlysi pramogĹł, teks bankrutuoti. TodÄ&#x2014;l verslininkÄ&#x2014; planuoja naudotis slaptu ginklu. Ji ir anksÄ?iau grupÄ&#x2014;ms vesdavo edukacines programas apie kulinarinÄŻ paveldÄ&#x2026;, ruoĹĄdavo tau-

3DY\]GĂ?LXL9HQWzVUDJHHVDQmLDPH NHPSLQJHDSVLVWRMXVLHPVNHOLDX WRMDPVVLĂ&#x2018;ORPDVWHEzWLPLJUXR MDQmLXVSDXNĂ&#x2026;mLXVSODXNWLODLYXÂ&#x2019; 1LGj'UXVNLQLQNXRVHÂą63$PDOR QXPDL.XUWXYzQXRVHSUDPRJDV VLĂ&#x2018;ORĂ&#x2026;DOLDHVDQWLVĂ?LUJ\QDV 3DJULQGLQLDLNHPSLQJĂ&#x2DC;NOLHQWDL \UDSDW\VOLHWXYLDL8Ă?VLHQLHmLĂ&#x2DC;Âą PDĂ?HVQzGDOLV .HPSLQJĂ&#x2DC;YHUVODV\UDSULNODXVR PDVLUQXRNDSUL]LQJĂ&#x2DC;/LHWXYRV RUĂ&#x2DC;-HLJXRUDLSXLNĂ&#x2018;VNHOLDXWRMĂ&#x2DC; QHWUĂ&#x2018;NVWD-HLĂ&#x2026;DOWDLUO\MDWHQND VXVLWDLN\WLVXQXRVWROLDLVÂł

tinius patiekalus: virdavo iĹĄ vietos eĹžere suĹžvejotĹł ĹžuvĹł sriubÄ&#x2026;, iĹĄ rupiai maltĹł miltĹł kepdavo blynus su spirguÄ?iais ar sausainius â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;roĹželesâ&#x20AC;&#x153;. VerslininkÄ&#x2014; viliasi, kad turistai susivilios BirŞų iĹĄskirtinumu. Mat miestas ir jo apylinkÄ&#x2014;s yra karstinÄ&#x2014;je zonoje, Ä?ia galima pamatyti gausybÄ&#x2122; ÄŻvairaus dydĹžio smegduobiĹł. Ĺ˝monÄ&#x2014;s iĹĄ kitĹł miestĹł atvaĹžiuoja paragauti birĹžietiĹĄko alaus, o paskui dairosi nakvynÄ&#x2014;s, kad nereikÄ&#x2014;tĹł vairuoti automobilio. Patogu ir tai, kad kaimynai latviai neretai keliauja ÄŻ AnykĹĄÄ?ius, o jĹł kelias veda pro BirĹžus.


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PUXJVzMRG

0REĂ&#x;KYSĂ&#x;TAĂ&#x;LÂ?Ă&#x;I¸Ă&#x;KEIĂ&#x;TwĂ&#x;Â?Ă&#x;DUONĂ&#x;KEĂ&#x;PwSĂ&#x;KAITĂ&#x;Rg 9Ă&#x201A;mLDYLQVNRQXRWU

$SLHNHSDOĂ&#x2DC;GXRQRV7LHNMĂ&#x2DC;SHUVDYDLWÂ?Â&#x2019;NURVQÂ&#x2019; SDĂ&#x2026;DXQDPD5DPXQzV3HWUDXVNLHQzVNHS\NORMH3D QHYzĂ?\MH.HWXULGXRQRVPLQN\WRMDLLUGYLNHSzMRV 7LHNSDQHYzĂ?LHWzVNHS\NORMHGDUEXRMDVLĂ?PRQLĂ&#x2DC; Aud r Ä&#x2014; S R Ä&#x2013; B A L I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;Reikia ir iĹĄtvermÄ&#x2014;s, ir jÄ&#x2014;gosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; patikino ties duonkubiliais palinkÄ&#x2122;s Benas MiseviÄ?ius. Ĺ is 23 metĹł socialiniĹł mokslĹł studentas daĹžnai vakarus leidĹžia iki iĹĄnaktĹł minkydamas teĹĄlÄ&#x2026;. Per naktÄŻ pakilusi teĹĄla rytÄ&#x2026; formuojama ÄŻ kepalus, dar kildinama ir ĹĄaunama ÄŻ krosnÄŻ. Ir maĹždaug po paros subrandinta duona pasiekia ĹŤkininkĹł turgelius Vilniuje, Utenoje ir dar keliuose miestuose. +EĂ&#x;PwĂ&#x;JOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DVIĂ&#x;SEĂ&#x;SEĂ&#x;RYS

+ONĂ&#x;KUĂ&#x;RUOĂ&#x;JAĂ&#x;DRAUĂ&#x;GI¸Ă&#x;KAI

Kiekvienas Lietuvos regionas turÄ&#x2014;jo savitas duonos kepimo

'EĂ&#x;RIĂ&#x;MILĂ&#x;TAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;GEĂ&#x;RAĂ&#x;DUOĂ&#x;NA

Ar atsiriekus riekÄ&#x2122; kada nors dingtelÄ&#x2014;jo mintis, kad duonos receptĹŤra â&#x20AC;&#x201C; pati paprasÄ?iausia iĹĄ visĹł kepiniĹł? Raugas, miltai, vanduo, Ĺžiupsnelis kmynĹł bei druskos. Ir tai viskas. Bet iĹĄ viso to Ä&#x2014;mus ir iĹĄminkius teĹĄlÄ&#x2026;, orkaitÄ&#x2014;, tikÄ&#x2014;tina, iĹĄspjaus apsvilusÄŻ kepaiŞį. Nes gerai duonai iĹĄkepti reikia ir gerĹł miltĹł, ir ÄŻgĹŤdĹžiĹł, ir net iĹĄminties. â&#x20AC;&#x17E;Ar teĹĄla tikrai gerai iĹĄkils â&#x20AC;&#x201C; ar iĹĄ jos bus galima suformuoti kepalus, nulemia miltĹł kokybÄ&#x2014;. Nekart iĹĄ malĹŤnĹł esame gavÄ&#x2122; maĹžai glitimo turinÄ?iĹł miltĹł. Bet tokie miltai niekur nedingsta. Jie parduodami didĹžiosioms kepykloms. Ĺ ios uĹžminko ir kildina teĹĄlÄ&#x2026;, ÄŻdÄ&#x2014;jusios maisto priedĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo R.PetrauskienÄ&#x2014;.

53HWUDXVNLHQzVLĂ&#x2026;NHSWDQDPLQzGXRQDSDVLHNLDLU9LOQLĂ&#x2DC;LUNLWXVPLHVWXV

liau, KupiĹĄkio rajone esanÄ?ioje sodyboje. â&#x20AC;&#x17E;Esu baigusi prekybos ekonomikÄ&#x2026;. Dirbau prekybos sistemoje tol, kol Lietuvoje buvo atkurta nepriklausomybÄ&#x2014;. Ĺ eimos vyrai pamaĹžu ÄŻsiĹŤbavo savo verslÄ&#x2026;, tad ir aĹĄ iĹĄ pradĹžiĹł dar talkinau namiĹĄkiams. Bet verslas plÄ&#x2014;tÄ&#x2014;s, ir ten, kur technika, moters rankĹł nebereikÄ&#x2014;jo. Buhalteriauti ir nenorÄ&#x2014;jau, ir nemokÄ&#x2014;jau, todÄ&#x2014;l tiesiog priĹžiĹŤrÄ&#x2014;jau sodybÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo R.PetrauskienÄ&#x2014;. Vis dÄ&#x2014;lto ÄŻ tai, ko iĹĄmoko padÄ&#x2014;dama seseriai kepykloje, ji nenumojo ranka. IĹĄ pradĹžiĹł duonos paprasÄ?iausioje dujinÄ&#x2014;je

orkaitÄ&#x2014;je iĹĄsikepdavo tik sau, po to â&#x20AC;&#x201C; ir kaimynams. Ilgainiui, veĹžina kepaliukais, pasiekÄ&#x2014; ir KupiĹĄkio turgĹł. â&#x20AC;&#x17E;Taip ir ÄŻsibÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jau. Bet kiek ÄŻmanoma pakelti vienai? BĹŤdavo, iĹĄminkau teĹĄlÄ&#x2026;, iĹĄkepu keletÄ&#x2026; kepalĹł, veĹžu parduoti. Taip dirbau daug metĹł â&#x20AC;&#x201C; tol, kol JĹŤratÄ&#x2014;s ÄŻkalbÄ&#x2014;ta grÄŻĹžau ÄŻ PanevÄ&#x2014;Şį ir jame iĹĄsinuomojau patalpas kepyklai. Vis dÄ&#x2014;lto kepti duonÄ&#x2026; anaiptol nÄ&#x2014;ra moteriĹĄkas darbas. TeĹĄlÄ&#x2026; dabar kepykloje pasikeisdami minko net keturi vyrai. Tad teko samdyti ĹžmoniĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ir sau, ir kitiems darbo vietĹł sukĹŤrusi moteris.R.PetrauskienÄ&#x2014; maĹždaug prieĹĄ deĹĄimtÄŻ metĹł pradÄ&#x2014;jo minti savo sesers, dailininkÄ&#x2014;s JĹŤratÄ&#x2014;s VytÄ&#x2014;nienÄ&#x2014;s pÄ&#x2014;domis. Ĺ i naminÄ&#x2122; duonÄ&#x2026; pabandÄ&#x2014; kepti Atgimimo metais â&#x20AC;&#x201C; pavyko. Ir nuo to laiko iki ĹĄiol moteris puoselÄ&#x2014;ja paÄ?ios susikurtÄ&#x2026; verslÄ&#x2026;. J.VytÄ&#x2014;nienÄ&#x2014;s duona lydÄ&#x2014;jo lietuvius per 2008â&#x20AC;&#x201C;2009 m. â&#x20AC;&#x17E;TĹŤkstantmeÄ?io odisÄ&#x2014;josâ&#x20AC;&#x153; ĹžygÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ambersailâ&#x20AC;&#x153; jachta aplink pasaulÄŻ. DailininkÄ&#x2014;s kepamÄ&#x2026; duonÄ&#x2026; valstybÄ&#x2014;s vadovai ne kartÄ&#x2026; lauktuviĹł veĹžÄ&#x2014; ÄŻ BriuselÄŻ. O ir vienos, ir kitos sesers iĹĄkeptos duonos ragavÄ&#x2122; tvirtino, kad skonis â&#x20AC;&#x201C; toks pat. PirmÄ&#x2026;kart J.VytÄ&#x2014;nienÄ&#x2014;s duonkubilyje uĹžplikyta teĹĄla iĹĄkilo 1987-aisiais, kai ji raugo gavo iĹĄ vienos moters, natĹŤralia rugine duona maitinusios Kauno aukĹĄtuomenÄ&#x2122;. Dabar tas pats raugas kildina teĹĄlÄ&#x2026; ir vienos, ir kitos sesers kepykloje.

tradicijas. Vienur ÄŻ teĹĄlÄ&#x2026; bĹŤdavo ÄŻmaiĹĄoma virtĹł bulviĹł, kitur â&#x20AC;&#x201C; slyvĹł ar obuoliĹł dĹžemo. Tad kiekvienas iĹĄ tautinio paveldo sertifikatus gavusiĹł kepÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; o jĹł yra apie keturiasdeĹĄimt â&#x20AC;&#x201C; duonÄ&#x2026; kepa taip, kaip tai darÄ&#x2014; jĹł seneliai ar proseneliai. Dauguma maŞųjĹł duonininkĹł, ĹĄmÄ&#x2014;stelÄ&#x2014;jÄ&#x2122; tai vienoje, tai kitoje mugÄ&#x2014;je, savo kepinius iĹĄgabena ÄŻ ĹŤkininkĹł turgelius. R.PetrauskienÄ&#x2014;s duonÄ&#x2026; ÄŻ tokÄŻ turgelÄŻ Vilniuje kartÄ&#x2026; per savaitÄ&#x2122; atveĹža duonos minkytojas ir kepyklos vadybininkas Domas MickeviÄ?ius. J.VytÄ&#x2014;nienÄ&#x2014;s duona pasiekia sostinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;SenamiesÄ?io krautuvÄ&#x2014;lÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153; bei Tymo turgelÄŻ. Tad seserys konkuruoja draugiĹĄkai.

0AĂ&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;PIĂ&#x;NOĂ&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;KIĂ&#x;TIEMS

Pati R.PetrauskienÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026;kart savarankiĹĄkai teĹĄlÄ&#x2026; taip pat uĹžminkÄ&#x2014; savo namuose, tiks-

DegalĹł ir naftos kainos rugsÄ&#x2014;jo 18 d. Eurai uĹž litrÄ&#x2026;*

Dyzelinas

95 benzinas

1,14 1,10 1,06 1,02 0,98 JAV doleriai 09 14 uĹž barelÄŻ** Pirmadienis 56

52

09 15 Antradienis

09 18 09 16 09 17 TreÄ?iadienis Ketvirtadienis Penktadienis

NAFTA

48 44 *DegalĹł kainos pagal tinklalapÄŻ degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone (â&#x20AC;&#x17E;Brentâ&#x20AC;?). **1 JAV barelis â&#x20AC;&#x201C; 158,988 litro

Laikas gyventi be skausmo Vaistai nuo skausmo tik numalĹĄina skausmÄ&#x2026; tam tikram laikui, o RANC metodas paĹĄalina skausmo prieĹžastÄŻ, ligos padarinius. JÄŻ galima taikyti, kai vargina ĹĄie negalavimai: nugaros, peÄ?iĹł srities, dilbiĹł, plaĹĄtakĹł (tirpstanÄ?iĹł rankĹł) skausmai, triĹĄakio nervo neuralgija, stuburo tarpslanksteliniĹł diskĹł iĹĄvarĹžos, vegetodistonija, keliĹł ir klubĹł sÄ&#x2026;nariĹł skausmai, sÄ&#x2014;dimojo nervo paĹžeidimai, galvos skausmai, migrena, insulto padariniai ir Parkinsono sindromas. Per 16 metodo taikymo metĹł procedĹŤrÄ&#x2026; iĹĄbandÄ&#x2014; per 15 000 ĹžmoniĹł. Dauguma iĹĄ jĹł rekomendavo RANC metodÄ&#x2026; savo artimiesiems ir draugams. PRIIMAME: Vilniuje, Kaune, KlaipÄ&#x2014;doje. Jau registruojame Ĺ iauliuose ir PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. Registruojame Iâ&#x20AC;&#x201C;V nuo 8 iki 17 val., Vilniuje, SavanoriĹł pr. 13 Tel.: 8 604 77 949, 8 640 66 633, www.aktyvineurologija.lt, www.nevrologica.ru (UĹžs. 15AVIL-17)

7HNWĂ&#x2DC;LU/LHWXYDL

R

0DQRPDNDGQDXMDVLV (XURSRVVWUDWHJLQLĂ&#x2DC; LQYHVWLFLMĂ&#x2DC;IRQGDVJDOL VXVWLSULQWL(6QHWLNHNR QRPLĂ&#x2026;NDLEHWLUSROLWLĂ&#x2026;NDL Vilniuje vieĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s Europos Komisijos (EK) vicepirmininkas Jyrki Katainenas sakÄ&#x2014;, jog investavimo lygis ES ĹĄiuo metu yra 15 proc. maĹžesnis nei 2007 metais. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiausia bÄ&#x2014;da yra ta, jog privataus sektoriaus pinigai nÄ&#x2014;ra investuojami. DidesnÄ&#x2014;s investicijos tiesiogiai gerins mĹŤsĹł ekonomikÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; J.Katainenas. Paramos iĹĄ 315 mlrd. eurĹł vertÄ&#x2014;s fondo gali tikÄ&#x2014;tis ir Lietuvos energetikos projektai. Pasak premjero Algirdo ButkeviÄ?iaus, ĹĄiuo metu yra 16 tokiĹł projektĹł, tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus ir Kauno kogeneracinÄ&#x2014;s jÄ&#x2014;gainÄ&#x2014;s, dujĹł jungtis su Lenkija (GIPL). â&#x20AC;&#x17E;Visi Ĺžinome, kas ĹĄiandien vyksta Europoje. Tikiu, kad investicinÄŻ planÄ&#x2026; galima panaudoti politiniam bendruomenÄ&#x2014;s stiprinimuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo ir finansĹł ministras Rimantas Ĺ adĹžius. Europos strateginiĹł investicijĹł fondÄ&#x2026; sudarys Europos investicijĹł banko ÄŻnaĹĄas â&#x20AC;&#x201C; 5 mlrd. eurĹł, ES ÄŻnaĹĄas â&#x20AC;&#x201C; 16 mlrd. eurĹł. Anot EK, bendra 21 mlrd. eurĹł garantija pritrauks privaÄ?iĹł lÄ&#x2014;ĹĄĹł, kuriĹł suma per trejus metus sieks apie 300 mlrd. eurĹł. (BNS, LR)


ULQNRVSXOVDV

PUXJVzMRGĂ&#x;

,IETUVwĂ&#x;EKSPERTwĂ&#x;RINKOĂ&#x;GERIAUSIgĂ&#x;ALĂ&#x2039;Ă&#x;PASAULYJE 1HVHQLDLLĂ&#x2026;WDUSWDXWLQLRNRQNXUVRĂ&#x201E;7KH:RUOG%HHU $ZDUGV´ Ă&#x201E;3DVDXOLRDODXVDSGRYDQRMLPDL´ JUÂ&#x2019;Ă?XVL MRNRPLVLMRVQDUHEXYXVLĂ&#x201E;Ă&#x201A;Y\WXULR´Y\ULDXVLRML DOXGDUz'Ă?XOMHWD$UPRQLHQzQHVOHSLDLĂ&#x2026;ULQNWL JHULDXVLjDOĂ&#x2DC;SDVDXO\MHÂąXĂ?GXRWLVQHLĂ&#x2026;OHQJYĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC; Mon i k a B A R Z D Ĺ˝ I ĹŞ N A I T Ä&#x2013;

Kokios alaus rĹŤĹĄys bus paskelbtos geriausiomis pasaulyje, paaiĹĄkÄ&#x2014;s rugsÄ&#x2014;jo 24-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;. TaÄ?iau iĹĄ Londone vykusio konkurso Lietuvos aludarÄ&#x2014; parsiveĹžÄ&#x2014; neÄŻkainojamĹł ÄŻspĹŤdĹžiĹł ir jau suka galvÄ&#x2026;, kokias pamokas galÄ&#x2014;s panaudoti savo kasdieniame darbe. Tarptautinio konkurso organizatoriĹł pakviesta bĹŤti viena iĹĄ teisÄ&#x2014;jĹł ekspertĹł, DĹž.ArmonienÄ&#x2014; drauge su kitais 36 komisijos nariais Londone akluoju bĹŤdu vertino pateiktus gÄ&#x2014;rimus treÄ?iajame (iĹĄrinkti geriausiÄ&#x2026; alĹł kategorijoje) ir ketvirtajame (iĹĄrinkti geriausiÄ&#x2026; alĹł pasaulyje) konkurso etapuose. Moteris juokÄ&#x2014;si, kad tokiuose renginiuose reikia pamirĹĄti tai, kas tau asmeniĹĄkai skaniau ar ne, â&#x20AC;&#x201C; Ä?ia alus vertinamas pagal grieĹžtus kriterijus, o svarbiausi jĹł â&#x20AC;&#x201C; aromatas, skonis, iĹĄvaizda, pojĹŤtis burnoje, pusiausvyra, kokybÄ&#x2014; ir visuma. 6ERĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;AKĂ&#x;LUOĂ&#x;JUĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DU

GrÄŻĹžusi iĹĄ Londono DĹž.ArmonienÄ&#x2014; nestokojo ÄŻspĹŤdĹžiĹł â&#x20AC;&#x201C; juk tokiame renginyje kaip ekspertÄ&#x2014; dalyvavo pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;. AnksÄ?iau ĹĄiame konkurse aludarÄ&#x2014; vieĹĄÄ&#x2014;davo iĹĄ tolo â&#x20AC;&#x201C; jame tarp dalyviĹł gamintojĹł jau kelerius metus galima pamatyti ir alaus daryklos â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturysâ&#x20AC;&#x153; produkcijÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Konkursas, prasidedantis geguĹžÄ&#x2122;, vyksta keturiais etapais. AĹĄ buvau treÄ?iojo ir ketvirtojo teisÄ&#x2014;ja ekspertÄ&#x2014;. Tai konkurso pabaiga, kai jau yra iĹĄrinkti geriausi alaus stiliai visose aĹĄtuoniose kategorijose, visĹł regionĹł â&#x20AC;&#x201C; Amerikos, Europos ir Azijos â&#x20AC;&#x201C; laimÄ&#x2014;tojai.

Tarp konkurso teisÄ&#x2014;jĹł paskutiniuose dviejuose etapuose DĹž.ArmonienÄ&#x2014; buvo vienintelÄ&#x2014; aludarÄ&#x2014; moteris. Mano kategorija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Pale aleâ&#x20AC;&#x153;, kurioje dalyvavo 17 alaus stiliĹł laimÄ&#x2014;tojĹł, iĹĄ kuriĹł turÄ&#x2014;jome iĹĄrinkti vienÄ&#x2026;. Ketvirtajame etape iĹĄ visĹł aĹĄtuoniĹł kategorijĹł buvo renkamas geriausias alus, ĹĄiais metais dalyvavÄ&#x2122;s konkurseâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino DĹž.ArmonienÄ&#x2014;. AludarÄ&#x2014; ĹĄypsojosi neĹžinanti, kodÄ&#x2014;l buvo pakviesta tapti tokio didelio konkurso eksper te. Ji svarstÄ&#x2014;, gal tai lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; aukĹĄti jos sukurtĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturioâ&#x20AC;&#x153; alaus rĹŤĹĄiĹł ÄŻvertinimai pasauliniuose konkursuose. Kita galima prieĹžastis â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ konkursÄ&#x2026; kvieÄ?iami jau ilgai ĹĄioje srityje dirbantys aludariai. 34 metus alaus meistre dirbanti lietuvÄ&#x2014; pasakojo, kad prie jos teisÄ&#x2014;javimo stalo visi ekspertai galÄ&#x2014;jo pasigirti ÄŻspĹŤdinga darbo patirtimi. â&#x20AC;&#x17E;Vieni turi alaus verslÄ&#x2026;, kiti jÄŻ net paveldÄ&#x2014;jÄ&#x2122; iĹĄ ankstesniĹł savo ĹĄeimos kartĹł. Visi buvo ne naujokai, ĹžmonÄ&#x2014;s, daug iĹĄmanantys apie alĹł ir jo stiliusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; aludarÄ&#x2014;. TeisÄ&#x2014;jai alĹł vertino akluoju bĹŤdu â&#x20AC;&#x201C; ant padÄ&#x2014;kliuko su skai-

Ä?iais visi gaudavo po stiklinÄ&#x2122; alaus, kurÄŻ turÄ&#x2014;jo ÄŻvertinti neĹžinodami nei gamintojo, nei ĹĄalies, iĹĄ kurios gÄ&#x2014;rimas atkeliavo. UĹžkoduotĹł stikliniĹł teisÄ&#x2014;jai gavo po deĹĄimt. Visiems buvo pateikiami ir alaus stiliaus apraĹĄymai.

â&#x20AC;&#x17E;Svarbu viskas: kÄ&#x2026; valgei, kÄ&#x2026; gÄ&#x2014;rei ryte, net kaip miegojai ar kokie lauke orai. Visada sakau, kad alus â&#x20AC;&#x201C; nuotaikos gÄ&#x2014;rimas.â&#x20AC;&#x153; 'Ă?$UPRQLHQz

EkspertĹł uĹžduotis â&#x20AC;&#x201C; degustuojant alĹł nusprÄ&#x2122;sti, ar jis atitinka savo stiliui keliamus reikalavimus, ar tinkamai atkeliavo iki jĹł stalo. 'EĂ&#x;RIAUĂ&#x;SIOĂ&#x;ALAUSĂ&#x;NwĂ&#x;RA

Ar ÄŻmanoma iĹĄ daugybÄ&#x2014;s rĹŤĹĄiĹł ir gamintojĹł iĹĄrinkti vienÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; geriausiÄ&#x2026; pasaulyje? Ar toks alus iĹĄ viso egzistuoja? Juk tai, kas patinka vienam vartotojui, nebĹŤtinai suĹžavÄ&#x2014;s kitÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x17E;Kai turi tokiÄ&#x2026; alaus stiliĹł ÄŻvairovÄ&#x2122;, vertini pagal tai, kas ĹĄiandien labiausiai patiko. TaÄ?iau tai tikrai nereiĹĄkia, kad po mÄ&#x2014;nesio tas alaus vÄ&#x2014;l bus iĹĄrinktas. Juk degustuotojai â&#x20AC;&#x201C; irgi ĹžmonÄ&#x2014;s, tik naudojantys tikslius vertinimo kriterijus konkreÄ?iam alaus stiliui. Bet juk ir tĹł stiliĹł yra 17! Be to, svarbu viskas: kÄ&#x2026; valgei, kÄ&#x2026; gÄ&#x2014;rei ryte, net kaip miegojai ar kokie lauke orai. Visada sakau, kad alus â&#x20AC;&#x201C; nuotaikos gÄ&#x2014;rimas. Taigi drÄŻsiu pasakyti, kad geriausias alus pasaulyje â&#x20AC;&#x201C; kiekvieno aludario svajonÄ&#x2014;, kuri, jÄ&#x2026; pasiekus, gali subliĹŤkĹĄti po keliĹł dienĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo DĹž.ArmonienÄ&#x2014;. 0AĂ&#x;Ă&#x20AC;INĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;IRĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SIĂ&#x;MERĂ&#x;KUĂ&#x;SI

Jeigu tarp tĹł 10 stikliniĹł viena bĹŤtĹł paÄ?ios DĹžuljetos daryto alaus? Ar iĹĄkart net uĹžsimerkusi aludarÄ&#x2014; paĹžintĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturioâ&#x20AC;&#x153; gaminÄŻ? â&#x20AC;&#x17E;AiĹĄku, kad paĹžinÄ?iau! â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si aludarÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; TaÄ?iau kategorijoje jau bĹŤna iĹĄrinktas laimÄ&#x2014;tojas â&#x20AC;&#x201C; pavyzdĹžiui, â&#x20AC;&#x17E;Amberâ&#x20AC;&#x153; stiliaus laimÄ&#x2014;tojas, mieĹžiĹł alaus stiliaus laimÄ&#x2014;tojas. Mes savo etapuose vertinome tik kategorijĹł laimÄ&#x2014;tojus, todÄ&#x2014;l tai buvo skirtingas alus, kurio supainioti neÄŻmanoma. TodÄ&#x2014;l galiu tvirtai pasakyti â&#x20AC;&#x201C; atskirti savo alĹł, jei jis jau pakliuvÄ&#x2122;s tarp laimÄ&#x2014;tojĹł, nÄ&#x2014;ra sunki uĹžduotis. Ĺ ÄŻkart mano degustuojamoje â&#x20AC;&#x17E;Pale Aleâ&#x20AC;&#x153; kategorijoje mĹŤsĹł alaus nebuvo â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturioâ&#x20AC;&#x153; alus dalyvavo kitose alaus kategorijose. Manau, kad teisÄ&#x2014;jams specialiai priskiriamos tos kategorijos, kuriose nedalyvauja jĹł gaminamos alaus rĹŤĹĄys.â&#x20AC;&#x153; 0ELĂ&#x;NwĂ&#x;PRIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;NIĂ&#x;Mg

Tarp teisÄ&#x2014;jĹł paskutiniuose dviejuose etapuose DĹž.ArmonienÄ&#x2014; buvo vienintelÄ&#x2014; aludarÄ&#x2014; moteris. DaugelÄŻ kolegĹł ji nustebino pasakiusi, kiek metĹł yra aludarÄ&#x2014; ir kokios patirties yra sukaupusi.

.RQNXUVRRUJDQL]DWRULĂ&#x2DC;SDNYLHVWDEĂ&#x2018;WLYLHQDLĂ&#x2026;WHLVzMĂ&#x2DC;'Ă?$UPRQLHQz/RQGRQHDNOXRMXEĂ&#x2018;GXYHUWLQRSDWHLNWXVJzULPXV

VyrĹł pasaulyje jau tris deĹĄimtmeÄ?ius besisukanti aludarÄ&#x2014; atvira â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiandien daug moterĹł iĹĄmano apie alĹł, taÄ?iau anksÄ?iau padÄ&#x2014;tis buvo sudÄ&#x2014;tingesnÄ&#x2014;. Ji daĹžnai savo Ĺžiniomis ir iĹĄmanymu turÄ&#x2014;davo ÄŻrodyti, kad aludariĹł pasaulyje nÄ&#x2014;ra balta varna. Kita vertus, moteris aludarÄ&#x2014; visada labiau atkreipia dÄ&#x2014;mesÄŻ, todÄ&#x2014;l jai leng viau uĹžmegzti paĹžintis, bendrauti su ĹžmonÄ&#x2014;mis, kuriems ÄŻdomu suĹžinoti kÄ&#x2026; nors nauja. DĹž.ArmonienÄ&#x2014; juokÄ&#x2014;si, kad pasakiusi, kokia jos profesija, ji daĹžnai tampa vakaro siela â&#x20AC;&#x201C; klausimais ir ÄŻĹžvalgomis apie alĹł ĹĄÄŻ gÄ&#x2014;rimÄ&#x2026; mÄ&#x2014;gstanti lietuviĹł tauta daĹžniausiai noriai dalijasi. â&#x20AC;&#x17E;NeslÄ&#x2014;psiu, pripa ĹžinimÄ&#x2026; ir konkurse Londone pajutau. TaÄ?iau visada ir iĹĄ visĹł konkursĹł stengiuosi pasisemti kuo daugiau pamokĹł sau, o ne tik kitiems jĹł duoti. Man didelÄ&#x2014; staigmena buvo, kad tokia plati kategorija yra degustuojama. Juk tai be galo sunku! Galima tik ÄŻsivaizduoti â&#x20AC;&#x201C; tiek daug skirtingo alaus. Sunku netgi perorganizuoti savo skonio receptorius, kad po vieno galÄ&#x2014;tum imtis vertinti visai kitÄ&#x2026; alĹł.

Visi teisÄ&#x2014;jai gaudavo po stiklinÄ&#x2122; alaus, kurÄŻ turÄ&#x2014;jo ÄŻvertinti neĹžinodami nei gamintojo, nei ĹĄalies, iĹĄ kurios gÄ&#x2014;rimas atkeliavo. KÄ&#x2026; jau kalbÄ&#x2014;ti apie diskusijas, apie vakarietiĹĄkÄ&#x2026; profesionalĹł ir Ĺžmogaus kalba pateikiamÄ&#x2026; aludariĹł iĹĄsilavinimo neturinÄ?iĹł jĹł patirtÄŻ. Tai buvo labai ÄŻdomi ir vertinga patirtisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo DĹž.ArmonienÄ&#x2014;. Moteris po konkurso domÄ&#x2014;josi varĹžybose dalyvavusiĹł gamintojĹł alaus pavyzdĹžiais, kuriĹł buvo daugiau nei tĹŤkstantis. Ten ji pa-

Ă&#x201E;7KH:RUOG%HHU$ZDUGV´ÂąSUHVWLĂ?LQLVWDUSWDXWLQLVDOXGDULĂ&#x2DC;NRQNXUVDV

matÄ&#x2014; be galo ÄŻdomiĹł eksponatĹł. Vienas labiausiai ÄŻstrigusiĹł â&#x20AC;&#x201C; senovinis alaus butelis su dviem kamĹĄteliais. Vienas jĹł â&#x20AC;&#x201C; paprastas, kitas â&#x20AC;&#x201C; senovinis, uĹždedamas ir antrÄ&#x2026; ar treÄ?iÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;. Jai ÄŻspĹŤdÄŻ padarÄ&#x2014; ir ÄŻ senovinÄŻ ĹĄampano butelÄŻ primenantÄŻ supiltas alaus, uĹžkimĹĄtas senoviniu kamĹĄÄ?iu, apriĹĄtas virvele ir uĹžlydytas mÄ&#x2014;lynu vaĹĄku. Toks alus gali stovÄ&#x2014;ti kelerius metus, todÄ&#x2014;l gamintojai stengiasi kuo originaliau jÄŻ pateikti. 3VAĂ&#x;JOĂ&#x;NIĂ&#x2039;Ă&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;KASĂ&#x;DIEĂ&#x;NYĂ&#x;Bw

Kaskart iĹĄgirdusi, kad jos darbas â&#x20AC;&#x201C; daĹžniausiai taip sako vyrai â&#x20AC;&#x201C; yra vertinamas lyg svajoniĹł, aludarÄ&#x2014; nusijuokia â&#x20AC;&#x201C; jeigu neskaiÄ?iuotume rytinÄ&#x2014;s degustacijos, per kuriÄ&#x2026; ragaujamas labai maĹžas kiekis alaus, ji tikrai negurkĹĄnotĹł mÄ&#x2014;gstamo alaus kiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Taip gali pasirodyti tik iĹĄ pirmo Ĺžvilgsnio. Pastaruoju metu daug dÄ&#x2014;mesio skiriu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturyjeâ&#x20AC;&#x153; veikianÄ?iĹł â&#x20AC;&#x17E;RaudonĹł plytĹłâ&#x20AC;&#x153; dirbtuviĹł alui, kurÄŻ leidĹžiame labai maĹžomis partijomis. Turiu daug techninio darbo â&#x20AC;&#x201C; receptai,

techniniai apraĹĄymai, produkto apraĹĄymas, jo sensorinÄ&#x2014; lentelÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; kÄ&#x2026; degustuotojas turÄ&#x2014;tĹł rasti konkreÄ?iame aluje. GalÄ&#x2014;Ä?iau vardyti nesustodama, taÄ?iau juk tai tikrai nuobodu tuo nesidominÄ?iamâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si aludarÄ&#x2014; DĹž.ArmonienÄ&#x2014;. Moteris sako, kad ir svajoniĹł darbas turi savo rutinÄ&#x2026;: kasdien kruopĹĄÄ?iai tikrinami fermentavimo talpyklose brÄ&#x2122;stanÄ?iĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturioâ&#x20AC;&#x153; alaus rĹŤĹĄiĹł rodikliai, stebima skonio paletÄ&#x2014;, sprendĹžiama, ar konkreti partija jau subrendusi pilstymo procesui. O kur dar daugybÄ&#x2014; darbo ver tinant gaunamas Ĺžaliavas, atrenkant geriausias jĹł siuntas, kuriant naujas alaus rĹŤĹĄis ir netgi tikrinant baruose pilstomo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ vyturioâ&#x20AC;&#x153; alaus kokybÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Tos dĹžiaugsmo valandos, kai esi ÄŻvertinamas tarptautiniame konkurse, nebĹŤtĹł be kruopĹĄtaus kasdienio darbo. Aludaris savo reputacijÄ&#x2026; turi apginti su kiekviena nauja verdamo alaus partija, kuri keliauja ne ÄŻ konkursus, o ant paprastĹł vartotojĹł staloâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; DĹž.ArmonienÄ&#x2014;. R


ULQNRVSXOVDV $/XNRĂ&#x2026;LDXVQXRWU

Ă&#x;PUXJVzMRG

3DURGRMHĂ&#x201E;,)$ÂłĂ&#x201E;6QDLJzÂłÂ&#x2019;VLNĂ&#x2018;UzĂ&#x2026;DOLDJDUVLDXVLĂ&#x2DC;SDVDXOLRJDPLQWRMĂ&#x2DC;

7LNUDLRULJLQDOXLUOLHWXYLĂ&#x2026;NDĂ&#x201E;6QDLJzÂłSDVLWHONzLĂ&#x2026;PRQÂ?LUĂ&#x2026;DOG\WXYXVLĂ&#x2026;UDĂ&#x2026;zWDXWRVGDLQLDXV0DLURQLRHLOzUDĂ&#x2026;mLDLV

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIAIĂ&#x;IRĂ&#x;KROĂ&#x;KOĂ&#x;DIĂ&#x;LgĂ&#x;PAĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;¸ALĂ&#x;DYĂ&#x;TUĂ&#x;VU .DLSEĂ&#x2018;WLSDVWHEzWDPSDURGRMHNXULRMHLĂ&#x2026;YLVĂ&#x2DC;MzJĂ&#x2DC; VWHQJLDVLLĂ&#x2026;VLVNLUWLJDUVĂ&#x2018;VJDPLQWRMDLĂ&#x201E;0LHOHÂłLUĂ&#x201E;6DP VXQJÂłĂ&#x201E;%RVFKÂłLU$(*Ă&#x201E;'HÂś/RQJKLÂł",UNDLSWDLSD GDU\WLWLNOLHWXYLĂ&#x2026;NjELXGĂ?HWjWXULQmLDPJDPLQWRMXL" A r nol d a s LU KO Ĺ I US LR korespondentas

NeskubÄ&#x2014;kite sakyti, kad tai neÄŻmanoma. Parodoje â&#x20AC;&#x17E;IFA 2015â&#x20AC;&#x153;, vykusioje Berlyne, prie â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; stendo sustojusiĹł lankytojĹł akyse buvo matyti: juos kamuoja tikras troĹĄkulys. Ir dÄ&#x2014;l to kaltas toli graĹžu ne tik krokodilas. Bet krokodilas ĹĄlovÄ&#x2014;s akimirkĹł taip pat patiria pakankamai. Tiesiog daugiau tokiĹł ĹĄaldytuvĹł neradome net dukart apÄ&#x2014;jÄ&#x2122; visas parodos IFA sales. 3UĂ&#x;DOĂ&#x;MIĂ&#x;NOĂ&#x;VIĂ&#x;SUS

IĹĄties tai ÄŻprastas â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; ĹĄaldytuvas, tik visas aptrauktas dirbtine krokodilĹł oda. Prilietus atrodo ĹĄiltesnis ir juntama pavirĹĄiaus faktĹŤra. Taip jÄŻ beglostinÄ&#x2014;jantÄŻ mane ir aptiko bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; rinkodaros direktorÄ&#x2014; RĹŤta PetrauskaitÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Prie ĹĄito visi parodos lankytojai sustoja daĹžniausiai ir ilgai apĹžiĹŤrinÄ&#x2014;ja. Juo ĹžavÄ&#x2014;josi Vokietijos Ĺžiniasklaida, jis sudomino net garsiojo leidinio â&#x20AC;&#x17E;USA Todayâ&#x20AC;&#x153; Ĺžurnalistus. Taip ĹĄaldytuvas padÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Snaigeiâ&#x20AC;&#x153; sulaukti tarptautinio dÄ&#x2014;mesio. Galime pagaminti ir kitokia oda aptrauktÄ&#x2026; ĹĄaldytuvÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l tikime, jog tai dar viena galimybÄ&#x2014; parodyti Europai, kad tiekiame unikalius gaminiusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino parodai 50 kv. m stendÄ&#x2026; ruoĹĄusi moteris. 0AĂ&#x;SIĂ&#x;TELĂ&#x;KwĂ&#x;ETĂ&#x;NOGĂ&#x;RAĂ&#x;FIĂ&#x;Jg

Palyginti su aktoriĹł pasirodymus rengianÄ?ia â&#x20AC;&#x17E;Mieleâ&#x20AC;&#x153; ar toje paÄ?ioje salÄ&#x2014;je ÄŻsikĹŤrusia pusÄ&#x2014;s namo dydĹžio ekranais apstatyta â&#x20AC;&#x17E;Whirpoolâ&#x20AC;&#x153; ekspozicija, lietuviĹł stendas atrodo lyg kavinukÄ&#x2014; prieĹĄ prekybos centrÄ&#x2026;. Ten viskas blizga neonu, plienu ir ĹĄvytinÄ?iu plastiku. O Ä?ia ir pasireiĹĄkÄ&#x2014; lietuviĹĄkas iĹĄradingumas. Neono ir plastiko nematyti, ir tai traukia. Kaip traukia ir Maironio eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?iai ar medĹžio lukĹĄto snaigÄ&#x2014;mis dekoruoti ĹĄaldytuvai. â&#x20AC;&#x17E;Pasirinkome moderniosios etnografijos temÄ&#x2026;. KodÄ&#x2014;l ji? Pastaruoju metu vis svarbesnis pirkÄ&#x2014;jams gaminio kilmÄ&#x2014;s klausimas. Kai kuriose ĹĄalyse tai tapo prekÄ&#x2014;s

pasirinkimÄ&#x2026; lemianÄ?iu veiksniu. Ĺ tai Ukrainoje ant rusiĹĄkĹł prekiĹł lipdomos etiketÄ&#x2014;s, ir tokiĹł prekiĹł pardavimas gerokai maĹžesnis. O mes didĹžiuojamÄ&#x2014;s savo kilme, istorija, tradicijomis ir ĹĄaknimis. Mes didĹžiuojamÄ&#x2014;s savo produktĹł kokybe. Europoje esame vertinami uĹž tÄ&#x2026; kokybÄ&#x2122; ir originalumÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; R.PetrauskaitÄ&#x2014;.

Ă&#x201E;0XV(XURSRMH YHUWLQDXĂ?NR N\EÂ?LURULJL QDOXPj³¹VDNz Ă&#x201E;6QDLJzVÂłULQ NRGDURVYDGRYz 53HWUDXVNDLWz

$IĂ&#x;DEĂ&#x;LISĂ&#x;MAĂ&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;PRIĂ&#x;VAĂ&#x;LUĂ&#x;MAS

â&#x20AC;&#x17E;Dalyvauti parodoje IFA â&#x20AC;&#x201C; prestiĹžo ir garbÄ&#x2014;s klausimas. Jeigu Ä?ia esi, iĹĄkart deklaruoji, kad tu â&#x20AC;&#x201C; gerbiamas rinkos dalyvis. â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; eksportuoja 95 procentus savo produkcijos. MĹŤsĹł klientai â&#x20AC;&#x201C; visa Europa, ir jie visi ateina Ä?ia. TodÄ&#x2014;l kasmet vaĹžiuojame ÄŻ ĹĄiÄ&#x2026; parodÄ&#x2026;, tiktai ne kiekvienais metais statome savo stendÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; tai labai brangu. TaÄ?iau naudinga, nes tai â&#x20AC;&#x201C; nauji naudingi ryĹĄiai ir ateities pardavimai, puiki proga pamatyti parodos lankytojĹł poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ mĹŤsĹł gaminius. Pristatydami naujus modelius galime atsiĹžvelgti ÄŻ vartotojĹł pastabas, pakeisti gaminÄŻ ar patobulintiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo rinkodaros direktorÄ&#x2014;.

Lietuvoje gyvuoja gamykla, kuri gali didĹžiausioje Europos parodoje ÄŻsitaisyti ĹĄalia garsiausiĹł pasaulio gamintojĹł. Ĺ iĹł metĹł parodoje â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; ĹĄaldytuvai stovÄ&#x2014;jo ne tik ÄŻmonÄ&#x2014;s stende. Kompanijos â&#x20AC;&#x17E;Amicaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Severinâ&#x20AC;&#x153; savo stenduose pasistatÄ&#x2014; ir â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; pagamintus ĹĄaldytuvus. Tik ant jĹł kitas pavadinimas priklijuotas. MaĹžytÄ&#x2014; gamykla Alytuje spÄ&#x2014;ja pagal uĹžsakymus pagaminti ĹĄaldytuvĹł ir kitiems. -OĂ&#x;DERĂ&#x;NIOSĂ&#x;TECHĂ&#x;NOĂ&#x;LOĂ&#x;GIĂ&#x;JOS

TechnologiĹĄkai â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; ĹĄaldytuvuose ÄŻdiegtos visos svarbios naujovÄ&#x2014;s, kurias siĹŤlo garsiai jomis besigiriantys didieji konkurentai. Ir turi bent vienÄ&#x2026; privalumÄ&#x2026;, kuriuo tie pasigirti negali, â&#x20AC;&#x201C; individualumÄ&#x2026;.

â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł koziris â&#x20AC;&#x201C; labai gera kokybÄ&#x2014; uĹž labai gerÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. ÄŽ ĹĄaldytuvÄ&#x2026; dedame tai, kÄ&#x2026; deda didĹžiausi ir geriausi. A++energetinÄ&#x2014; klasÄ&#x2014;, â&#x20AC;&#x17E;No Frostâ&#x20AC;&#x153; technologija, ĹĄvieĹžiĹł produktĹł â&#x20AC;&#x17E;nulinÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; zona, â&#x20AC;&#x17E;air activeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;fast freezeâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; siĹŤlome visa tai. Lenkiame kinus, nes gaminame kokybiĹĄkiau, suprantame mentalitetÄ&#x2026; ir gaminÄŻ pristatome gerokai greiÄ?iau â&#x20AC;&#x201C; tris mÄ&#x2014;nesius laivu plukdyti nereikia. Be to, mes lankstesni. Galime pagaminti tai, ko nori uĹžsakovas. Nors oda aptrauktÄ&#x2026; ĹĄaldytuvÄ&#x2026;, nors su Maironio tekstais. Ĺ tai japonams labai patinka jĹŤros akmenukĹł dekoru puoĹĄtas ĹĄaldytuvas. Galime ir gaminame ĹĄaldytuvus pagal individualius uĹžsakymus visoje Europoje, turime didĹžiulÄŻ meninio dizaino katalogÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; R.PetrauskienÄ&#x2014; paaiĹĄkino, kÄ&#x2026; ÄŻsispraudÄ&#x2122;s tarp milĹžinĹł maĹžas gamintojas rodo parodoje. Taigi didĹžiausias maĹžo privalumas â&#x20AC;&#x201C; galÄ&#x2014;jimas pagaminti ĹĄaldytuvÄ&#x2026;, skirtÄ&#x2026; konkreÄ?iam Ĺžmogui. Na, nors ir iĹĄ tos paÄ?ios krokodilĹł odos. Beje, daugybÄ&#x2014; vokieÄ?iĹł jaunuoliĹł sustojÄ&#x2122; prie stendo akivaizdĹžiai rodÄ&#x2014;, kad bĹŤtent jiems tinkamiausias â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; atveĹžtas stiklinis ĹĄaldytuvas, skirtas alui. O gal to ĹĄaldytuvo turinys? Na, bet vieno nebĹŤtĹł be kito. 0OĂ&#x;REIĂ&#x;KIAIĂ&#x;SKIĂ&#x;RIAĂ&#x;SI

DÄ&#x2014;l karo Ukrainoje smarkiai sumaĹžÄ&#x2014;jus pardavimui (iki tol â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; ten buvo ketvirta penkta tarp populiariausiĹł ĹĄaldytuvĹł gamintojĹł), kompanija ieĹĄko naujĹł rinkĹł. Nors visoje RytĹł Europoje ĹĄis vardas jau yra Ĺžinomas â&#x20AC;&#x201C; lietuviĹĄki ĹĄaldytuvai labai gerai perkami Moldovoje, Lietuvoje â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; yra

Ă&#x201A;DOG\WXYDVDSWUDXNWDVGLUEWLQHNURNRGLOĂ&#x2DC;RGDSDWUDXNzGDĂ?QjODQN\WRMj

antra pagal populiarumÄ&#x2026;, jos gaminius perka ir Ä?ekai, latviai, bulgarai. O prasiskverbti ÄŻ Vakarus be milĹžiniĹĄkĹł iĹĄlaidĹł reklamai labai sunku. UĹžtat parodos Berlyne metu lietuviĹł gaminiais domÄ&#x2014;josi didĹžiausio Indijos prekybos tinklo atstovai. O ÄŻ IzraelÄŻ tiekiamÄ&#x2026; modelÄŻ visi galÄ&#x2014;jo apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti tiesiog stende. â&#x20AC;&#x17E;Taip, tai tiesiog du vienas su kitu sujungti ĹĄaldytuvai. Kaip manote, kodÄ&#x2014;l bĹŤtent toks modelis domina pirkÄ&#x2014;jus Izraelyje?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; uĹžminÄ&#x2014; man mÄŻslÄ&#x2122; RĹŤta. Netrukus iĹĄgirdau ir atsakymÄ&#x2026;: vienas skirtas koĹĄeriniam, kitas â&#x20AC;&#x201C; nekoĹĄeriniam maistui. â&#x20AC;&#x17E;Skandinavams irgi gaminame dvigubÄ&#x2026; ĹĄaldytuvÄ&#x2026;. Ten viena dalis yra ĹĄaldytuvas, o kita â&#x20AC;&#x201C; ĹĄaldiklis. Tose ĹĄalyse populiaru laikyti daug ĹĄaldytĹł produktĹł. Lietuviai tokiĹł dideliĹł ĹĄaldytuvĹł neperka. Pirmiausia dÄ&#x2014;l to, kad pas mus virtuvÄ&#x2014;s maĹžos. VokieÄ?iams, pavyzdĹžiui, labai

svarbu, kad ĹĄaldytuvas bĹŤtĹł ekonomiĹĄkas. Jie atidĹžiai ĹžiĹŤri, kokiai energetinei klasei priklauso gaminys. O prancĹŤzams tai beveik nerĹŤpiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nacionalinius ĹĄaldytuvĹł pirkimo ypatumus vardino rinkodarininkÄ&#x2014;. Tuo metu priÄ&#x2014;jo naujas interesantas, ir man neliko nieko kita â&#x20AC;&#x201C; metÄ&#x2122;s paskutinÄŻ ilgesingÄ&#x2026; ĹžvilgsnÄŻ ÄŻ stiklinÄŻ ĹĄaldytuvÄ&#x2026; (toks pat kaip â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153;, tik nepalyginti pigesnis), pilnÄ&#x2026; atĹĄaldyto skysÄ?io (toks pat kaip vokiĹĄkas, tik gerokai artimesnis), nuÄ&#x2014;jau toliau apĹžiĹŤrinÄ&#x2014;ti dulkiĹł siurbiĹł-robotĹł ir kosminiĹł skalbykliĹł. O snaigÄ&#x2014;mis puoĹĄtas, lyg kabantis sodas lietuviĹł gamintojĹł stendas, iĹĄkilÄ&#x2122;s virĹĄ kitĹł, man dar ilgai buvo prieĹĄ akis. Ĺ iaip ar taip, o tai ĹĄioks toks stebuklas, kad Lietuvoje liko ir vis dar gyvuoja savo vardÄ&#x2026; iĹĄsaugojusi gamykla, kuri gali didĹžiausioje Europos parodoje ÄŻsitaisyti ĹĄalia didĹžiausiĹł pasaulio gamintojĹł.


ULQNRVSXOVDVSLQLJDL

-$9SUHN\ERVLQWHUQHWX PLOĂ?LQzĂ&#x201E;$PD]RQÂłSUL VWDWzVDYRQDXMjSODQĂ&#x2026;H WLQÂ&#x2019;NRPSLXWHUÂ&#x2019;NDLQXR MDQWÂ&#x2019;-$9GROHULR Kompiuteris bus parduodamas nuo rugsÄ&#x2014;jo 30 d. â&#x20AC;&#x17E;Amazonâ&#x20AC;&#x153; taip pat siĹŤlo ypatingas ÄŻsigijimo galimybes: perkantiems penkis kompiuterius ĹĄeĹĄtasis tenka nemokamai. ÄŽrenginyje â&#x20AC;&#x201C; visĹł pagrindiniĹł ÄŻprasto prietaiso funkcijĹł rinkinys: prieiga prie tekstĹł, galimybÄ&#x2014; perĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti vaizdo ÄŻraĹĄus ir Ĺžaisti vaizdo Ĺžaidimus. NeĹĄiojamajame kompiuteryje ÄŻdiegtas keturiĹł branduoliĹł procesorius, yra galimybÄ&#x2014; 8 GB dydĹžio atmintÄŻ prireikus padidinti net iki 128 gigabaitĹł. Ekspertai nurodo, kad â&#x20AC;&#x17E;Amazonâ&#x20AC;&#x153; iki ĹĄiol atsisakÄ&#x2014; ÄŻvardyti procesoriaus gamintojÄ&#x2026;. Manoma, jog kompiuteryje gali bĹŤti ÄŻdiegtas populiarusis A7, paprastai montuojamas pigiuose iĹĄmaniuosiuose telefonuose ir laikomas ne itin greitai veikianÄ?iu variantu. (ELTA, LR)

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS Eksportuos ikrus Japonijos vyriausybÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ĹĄalies istorijoje suteikÄ&#x2014; bendrÄ&#x2026; leidimÄ&#x2026; eksportuoti iĹĄ ĹĄalies ikrus. Sprendimas priimtas Tokijui ÄŻvykdĹžius visas procedĹŤras, susijusias su tarptautiniais ĹĄio produkto tiekimo apribojimais. IkrĹł eksportÄ&#x2026; reglamentuoja ir VaĹĄingtono konvencija dÄ&#x2014;l tarptautinÄ&#x2014;s prekybos nykstanÄ?iomis laukinÄ&#x2014;s faunos ir floros rĹŤĹĄimis. ErĹĄketĹł ÄŻ JaponijÄ&#x2026; buvo atveĹžta dar 1983 metais iĹĄ SovietĹł SÄ&#x2026;jungos teritorijos. Po keliĹł bandymĹł juos veisti pradÄ&#x2014;ta 2000-aisiais, o 2013 m. juodieji ikrai buvo pradÄ&#x2014;ti pardavinÄ&#x2014;ti ĹĄalies vidaus rinkoje. Ĺ iemet Japonija planuoja parduoti apie 200 kg ikrĹł, o eksportÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;ti ketinama jau kitÄ&#x2026;met.

Suomiai streikavo DÄ&#x2014;l Suomijoje vykstanÄ?io streiko prieĹĄ grieĹžto taupymo priemones vakar buvo uĹždaryti uostai, sutrikdyti skrydĹžiai. NacionalinÄ&#x2014; oro transporto veĹžÄ&#x2014;ja â&#x20AC;&#x17E;Finnairâ&#x20AC;&#x153; atĹĄaukÄ&#x2014; 16 vidaus skrydĹžiĹł, dalis skrydĹžiĹł buvo atidÄ&#x2014;ta. Nekursavo traukiniai ir miesto autobusai, taÄ?iau keltai, ÄŻskaitant tuos, kurie kelia keleivius ÄŻ Ĺ vedijÄ&#x2026; ir EstijÄ&#x2026;, veikÄ&#x2014;. Streikuotojai protestavo prieĹĄ vyriausybÄ&#x2014;s iĹĄlaidĹł maĹžinimÄ&#x2026;, ÄŻskaitant paĹĄalpĹł ir atlygio uĹž virĹĄvalandĹžius apribojimÄ&#x2026;. Ĺ˝lugus deryboms dÄ&#x2014;l kolektyvinÄ&#x2014;s sutarties, paskelbtas streikas.

Investuotojo paieĹĄkos Derybos su galimais Latvijos nacionalinio oro veĹžÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;AirBalticâ&#x20AC;&#x153; investuotojais tÄ&#x2122;siasi ir vienas jĹł jau pradÄ&#x2014;jo iĹĄsamĹł ÄŻmonÄ&#x2014;s patikrinimÄ&#x2026;. Taip pareiĹĄkÄ&#x2014; oro bendrovÄ&#x2014;s valdybos pirmininkas M.Gaussas. Bet Latvijos susisiekimo ministerijos valstybÄ&#x2014;s sekretorius K.Uozuolinis sakÄ&#x2014;, kad dar per anksti teigti, jog pastangas pritraukti investuotojÄ&#x2026; netrukus vainikuos sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;AirBalticâ&#x20AC;&#x153; investuotojo ieĹĄko nuo 2011 metĹł pabaigos. 1995 metais ÄŻsteigtÄ&#x2026; oro bendrovÄ&#x2122; kontroliuoja Latvijos valstybÄ&#x2014;.

OLIMPAS. AngolietÄ&#x2014; iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; milijardieriĹł sÄ&#x2026;raĹĄo nepaŞįsta vargingos gimtinÄ&#x2014;s realybÄ&#x2014;s

4URĂ&#x;TUSĂ&#x;AFĂ&#x;RIĂ&#x;KIEĂ&#x;TEIĂ&#x;SUKĂ&#x;ROĂ&#x;VwĂ&#x;TwĂ&#x;VAS 3DWHNWLÂ&#x2019;Ă&#x201E;)RUEHVÂłPLOLMDUGLHULĂ&#x2DC;VjUDĂ&#x2026;XVJDOLPDLU J\YHQDQWYDUJLQJRMH$IULNRVĂ&#x2026;DO\MH$Ă&#x2026;WXQWRML$I ULNRMHSLUPRML$QJRORMHLURMLSDVDXOLRWXUWXR OLĂ&#x2DC;VjUDĂ&#x2026;H$QJRORVLOJDPHmLRSUH]LGHQWRGXNWz ,VDEHOGRV6DQWRVÂąÂ&#x2019;WDNLQJLDXVLDPRWHULVWzY\QzMH Moteris, turinti 3,3 mlrd. doleriĹł (2,99 mlrd. eurĹł) turto, gyvena Angoloje, kurioje statistinis pilietis per dienÄ&#x2026; iĹĄgyvena uĹž maĹžiau nei du eurus. NemaĹžai laiko ji praleidĹžia Portugalijoje. Vyriausiai ĹĄalies prezidento Jose Eduardo dos Santoso ir jo pirmosios Ĺžmonos rusÄ&#x2014;s Tatjanos Kukanovos dukteriai I.dos Santos Angoloje priklauso 25 procentai mobiliojo ryĹĄio operatoriaus â&#x20AC;&#x17E;Unitelâ&#x20AC;&#x153; akcijĹł, taip pat ji yra Ä?ia veikianÄ?io banko â&#x20AC;&#x17E;Banco BICâ&#x20AC;&#x153; bendraturtÄ&#x2014;. Â&#x152;SITĂ&#x;VIRĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;IRĂ&#x;0ORĂ&#x;TUĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;JE

Portugalijoje I.dos Santos valdo beveik 7 proc. naftos ir dujĹł ÄŻmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Galp Energiaâ&#x20AC;&#x153; (kartu su portugalĹł milijardieriumi Americo Amorimu) ir apie 19 procentĹł â&#x20AC;&#x17E;Banco BPIâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; tai ketvirtasis pagal dydÄŻ Portugalijos bankas. Ĺ iai afrikietei priklauso ir pagrindinis Portugalijos televizijos â&#x20AC;&#x17E;Zonâ&#x20AC;&#x153; akcijĹł paketas. 42 metĹł I.dos Santos augina tris vaikus. Jos vyras â&#x20AC;&#x201C; verslininkas ir meno kolekcininkas iĹĄ Kongo Respublikos Sindika Dokolo. Dar 2013-aisiais â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; I.dos Santos pavadino pirmÄ&#x2026; ja Afrikos milijardiere moterimi. ,YĂ&#x;DIĂ&#x;TwĂ&#x;VOĂ&#x;GLOĂ&#x;BA

2012-ĹłjĹł gruodÄŻ I.dos Santos surengÄ&#x2014; praĹĄmatnĹł savo deĹĄimties metĹł santuokos su verslininku iĹĄ Kongo S.Dokolo vakarÄ&#x2014;lÄŻ. Moteris sukvietÄ&#x2014; ÄŻ ĹĄventÄ&#x2122; giminaiÄ?ius ir draugus iĹĄ viso pasaulio â&#x20AC;&#x201C; nuo Vokietijos iki Brazilijos.

Kai â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; I.dos Santos ÄŻtraukÄ&#x2014; ÄŻ milijardieriĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;, Angolos vyriausybÄ&#x2014; praneĹĄÄ&#x2014; apie tai kaip apie ĹĄalies pasididĹžiavimÄ&#x2026;. Kartu su keliais ĹĄimtais sveÄ?iĹł iĹĄ paÄ?ios Angolos kelias dienas jie prabangiai pramogavo Ĺ v.Mykolo tvirtovÄ&#x2014;je Luandoje. Kvietimas ÄŻ ĹĄÄŻ vakarÄ&#x2014;lÄŻ sveÄ?iams buvo iĹĄsiĹłstas ĹžvilganÄ?ioje baltoje dÄ&#x2014;ĹžutÄ&#x2014;je su uĹžraĹĄu: â&#x20AC;&#x17E;DeĹĄimt metĹł aistros, deĹĄimt metĹł draugystÄ&#x2014;s, deĹĄimt metĹł, kurie prilygsta ĹĄimtuiâ&#x20AC;&#x153;. Kaip svarsto â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153;, tiksliau bĹŤtĹł pasakyti â&#x20AC;&#x17E;deĹĄimt metĹł, kainavusiĹł per 3 mlrd. JAV doleriĹłâ&#x20AC;&#x153;. Kaip ĹĄi moteris susikrovÄ&#x2014; turtus? Anot â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153;, dÄ&#x2014;l to ji turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti dÄ&#x2014;kinga savo tÄ&#x2014;vui. Mat jis, naudodamasis savo galia, perleido savo atĹžalai Angolos valstybines ÄŻmones ar jĹł dalÄŻ. I.dos Santos anksti tapo Angolai strategiĹĄkai svarbiĹł ÄŻmoniĹł dalininke â&#x20AC;&#x201C; jai dabar priklauso bankai, cemento, telekomunikacijĹł bendrovÄ&#x2014;s ir, Ĺžinoma, deimantai. Kai 2013 m. â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; jÄ&#x2026; ÄŻtraukÄ&#x2014; ÄŻ savo milijardieriĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;, Angolos vyriausybÄ&#x2014; praneĹĄÄ&#x2014; apie tai kaip apie ĹĄalies pasididĹžiavimÄ&#x2026;, kaip ÄŻrodymÄ&#x2026;, kÄ&#x2026; pavyko pasiekti ĹĄaliai, kurioje per 19 mln. gyventojĹł.

Tiesa, atsirado ir kritikĹł. â&#x20AC;&#x17E;NeÄŻmanoma pateisinti tĹł turtĹł, kuriais be gÄ&#x2014;dos puikuojamasi. JokiĹł abejoniĹł, jog ĹĄÄŻ turtÄ&#x2026; jai suĹžÄ&#x2014;rÄ&#x2014; tÄ&#x2014;vasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; publikuotame interviu sakÄ&#x2014; buvÄ&#x2122;s Angolos premjeras Marcolino Moco. I.dos Santos ÄŻ tai nereagavo, tiesa, po kurio laiko iĹĄplatino praneĹĄimÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;Isabel dos Santos yra nepriklausoma verslininkÄ&#x2014; ir investuotoja. Jos investicijos ÄŻ Angolos ar Portugalijos bendroves yra skaidrios, tam buvo pasitelkti nepriklausomi partneriai, tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; bankai ir teisinÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;s.â&#x20AC;&#x153; J.E.dos Santosas savo pirmÄ&#x2026;jÄ&#x2026; ĹžmonÄ&#x2026; T.KukanovÄ&#x2026; sutiko studijuodamas AzerbaidĹžano naftos ir chemijos institute. Ĺ ios ĹĄalies sostinÄ&#x2014;je Baku gimÄ&#x2014; ir Isabel. BĹŤdama ĹĄeĹĄeriĹł mergaitÄ&#x2014; jau augo prezidento rĹŤmuose Angoloje. Ir nors ĹĄalies vadovo ĹĄeima, palyginti su kitais Afrikos diktatoriais, gyveno ne taip praĹĄmatniai, prabangos Ä?ia nestigo: naujametÄ&#x2014;s eglutÄ&#x2014;s atkeliaudavo iĹĄ Niujorko, ĹĄampanas uĹž 500 tĹŤkst. doleriĹł (453 tĹŤkst. eurĹł) â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ restorano Lisabonoje. To pakako, kad ĹŤgtelÄ&#x2014;jusi mergina ĹĄalyje bĹŤtĹł vadinama princese. Kai I.dos Santos buvo vaikas, Angolos ekonomika iĹĄgyveno krizÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ jÄ&#x2026; ĹĄalÄŻ ÄŻstĹŤmÄ&#x2014; ir pilietinis karas, ir prezidento valdymas. â&#x20AC;&#x17E;1980-aisiais uĹžÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ parduotuvÄ&#x2122; rasdavai tik makaronĹł. Ir nieko daugiauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; buvÄ&#x2122;s PietĹł Kalifornijos universiteto profesorius Geraldas Benderis, tyrinÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s AngolÄ&#x2026; nuo 1968-ĹłjĹł. TaÄ?iau nuo aplinkinio pasaulio atskirtai I.dos Santos ĹĄi realybÄ&#x2014; neegzistavo. UĹžaugusi ji ÄŻstojo ÄŻ Londono KaraliĹĄkÄ&#x2026; jÄŻ koledĹžÄ&#x2026; ir ÄŻgijo inĹžinerijos bakalauro laipsnÄŻ. DidĹžiojoje Britanijoje dabar gyvena ir jos motina. J.E.dos Santosas buvo vedÄ&#x2122;s 3 kartus ir ĹĄiose santuokose susilaukÄ&#x2014; 7 vaikĹł, prezidentas turi ir vienÄ&#x2026; nesantuokinÄ&#x2122; atĹžalÄ&#x2026;. 0IRĂ&#x;MAĂ&#x;SISĂ&#x;VERSĂ&#x;LASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;RESĂ&#x;TOĂ&#x;RAĂ&#x;NAS

J.E.dos Santosas prezidentu tapo 1979-aisiais â&#x20AC;&#x201C; ketveri metai po to, kai buvusi Portugalijos kolonija Angola atgavo visiĹĄkÄ&#x2026; nepriklausomybÄ&#x2122;. Nuo 1975-ĹłjĹł iki 2002-ĹłjĹł su pertraukomis Angoloje vyko pilietinis karas. Pastaruosius keliolika metĹł ĹĄalies ekonomika ÄŻgauna vis didesnÄŻ pagreitÄŻ. Nuo 2002-ĹłjĹł iki 2011-ĹłjĹł bendrasis vidaus produktas iĹĄaugo 11,6 proc., valstybÄ&#x2014;s biudĹžetas nuo 6,3 mlrd. doleriĹł (5,3 mlrd. eurĹł) padidÄ&#x2014;jo iki 69 mlrd. doleriĹł (62,5 mlrd. eurĹł). TaÄ?iau vis dar dauguma angolieÄ?iĹł gyvena Ĺžemiau skurdo ribos. Esant tokioms aplinkybÄ&#x2014;ms, ÄŻ AngolÄ&#x2026; iĹĄ Londono sugrÄŻĹžo I.dos Santos. 1997-aisiais, bĹŤdama 24 metĹł, ji sostinÄ&#x2014;je Luandoje ÄŻsigijo restoranÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Miami Beachâ&#x20AC;&#x153;. Jo ĹĄeimininkas taip sukosi iĹĄ bÄ&#x2014;dĹł â&#x20AC;&#x201C; jam nuolat priekaiĹĄtĹł turÄ&#x2014;davo mokesÄ?iĹł ir sanitarijos inspektoriai, tad vyras nutarÄ&#x2014; pasiĹŤlyti I.dos Santos tapti partnere, mat buvo ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad jos pavardÄ&#x2014; apsaugos nuo patikrinimĹł. PamokÄ&#x2026;, kad pavardÄ&#x2014; atveria

$)3QXRWU

3LJXVYDULDQWDV

PUXJVzMRGĂ&#x;

,GRV6DQWRVDQNVWLWDSR$QJRODLVWUDWHJLĂ&#x2026;NDLVYDUELĂ&#x2DC;Â&#x2019;PRQLĂ&#x2DC;GDOLQLQNH

vartus, iĹĄmoko ir pati I.dos Santos. Ji tuo kliaunasi jau ne pirmÄ&#x2026; deĹĄimtmetÄŻ. Beje, restoranas sÄ&#x2014;kmingai veikia iki ĹĄiol â&#x20AC;&#x201C; per poilsio dienas Ä?ia nerasi laisvos vietos. !TĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;AUKĂ&#x;SOĂ&#x;KAĂ&#x;SYKĂ&#x;LAS

1997-aisiais prezidentas J.E.dos Santosas iĹĄleido ÄŻstatymÄ&#x2026;, kuris buvo svarbus besikurianÄ?iam telekomunikacijĹł sektoriui: vyriausybÄ&#x2014; turÄ&#x2014;jo surengti vieĹĄÄ&#x2026; aukcionÄ&#x2026;, kuriame bĹŤtĹł parduoti mobiliojo ryĹĄio daĹžniai. TaÄ?iau, prabÄ&#x2014;gus dvejiems metams, ĹĄis dokumentas buvo atĹĄauktas ir ÄŻsigaliojo nauja tvarka: licencijÄ&#x2026; valdĹžia gali iĹĄduoti tam, kas ÄŻkurs bendrÄ&#x2026; su valstybe ÄŻmonÄ&#x2122;. Po 11 mÄ&#x2014;nesiĹł bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Unitelâ&#x20AC;&#x153; tapo pirmuoju privaÄ?iu Angolos mobiliojo ryĹĄio operatoriumi. ValstybinÄ&#x2014; naftos bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Sonangolâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgijo 25 proc. operatoriaus akcijĹł, lygiai tiek pat atiteko I.dos Santos. Dar vienu â&#x20AC;&#x17E;Unitelâ&#x20AC;&#x153; dalininku po metĹł tapo korporacija â&#x20AC;&#x17E;Portugal Telecomâ&#x20AC;&#x153;, uĹž 25 proc. akcijĹł sumokÄ&#x2014;jusi 12,6 mln. doleriĹł (11,4 mlrd. eurĹł). Tai buvo itin sÄ&#x2014;kminga investicija. Mobilieji telefonai pakeitÄ&#x2014; AfrikÄ&#x2026;. Dabar â&#x20AC;&#x17E;Unitelâ&#x20AC;&#x153; yra vienas iĹĄ dviejĹł Angolos mobiliojo ryĹĄio operatoriĹł ir turi 9 mln. abonentĹł. Analitikai â&#x20AC;&#x17E;Portugal Telecomâ&#x20AC;&#x153; turimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Unitelâ&#x20AC;&#x153; dalÄŻ vertina 1 mlrd. doleriĹł (0,91 mlrd. eurĹł). !NGOLOJEĂ&#x;Â?KĂ&#x;Ă&#x201E;RwĂ&#x;BANĂ&#x;Kg

2005-aisiais I.dos Santos ĹžengÄ&#x2014; dar vienÄ&#x2026; ĹžingsnÄŻ. Tuomet jos akiratyje atsirado portugalĹł milijonierius A.Amorimas, valdantis 4,3 mlrd. doleriĹł (3,9 mlrd. eurĹł) turtÄ&#x2026; ir besidomintis nekilnojamuoju turtu, turizmu ir nafta. Pasibaigus pilietiniam karui Angoloje, jis stengÄ&#x2014;si patekti ÄŻ Afrikos rinkÄ&#x2026;. Dos SantosĹł ĹĄeima, A.Amorimas ir dar vienas portugalĹł bankininkas Fernando Telesas Angoloje ÄŻkĹŤrÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Banco Internacional de Creditoâ&#x20AC;&#x153;, ĹžinomÄ&#x2026; kaip BIC. Ĺ˝inoma, tam prireikÄ&#x2014; I.dos Santos tÄ&#x2014;vo rankos â&#x20AC;&#x201C; jis leido, kad banko kapitalo dalÄŻ sudarytĹł uĹžsienio investicijos. Kaip vyko ĹĄis sandoris, maĹžai Ĺžinoma, mat jokie dokumentai vieĹĄai neskelbiami. Tvirtinama, kad A.Amorimas valdo 25 procentus akcijĹł banko, tiek pat priklauso I.dos Santos. I.dos Santos partnerio interesai Angoloje banku nesibaigÄ&#x2014;. 2005-aisiais jis ÄŻsteigÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Amorim Energiaâ&#x20AC;&#x153;. Jam priklau-

-(GRV6DQWRVDVEXYRYHGÂ?VWULV NDUWXVLUVXVLODXNzVHSW\QLĂ&#x2DC;YDLNĂ&#x2DC;

so 55 proc. ĹĄios bendrovÄ&#x2014;s, likusi dalis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Sonangolâ&#x20AC;&#x153;. O tĹł paÄ?iĹł metĹł pabaigoje â&#x20AC;&#x17E;Amorim Energiaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻsigijo 33,3 proc. Portugalijos naftos ÄŻmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Galp Energiaâ&#x20AC;&#x153; akcijĹł uĹž 1 mlrd. doleriĹł, vÄ&#x2014;liau nusipirko dar 5 proc. SÄ&#x2026;saja su prezidento dukterimi â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Amorim Energiaâ&#x20AC;&#x153; direktoriĹł taryboje yra ir I.dos Santos vyras S.Dokolo. I.dos Santos dalis ĹĄioje bendrovÄ&#x2014;je siekia veik 7 proc., o tai vertinama ĹĄimtais milijonĹł. Ĺ iai moteriai priklauso ir 24,5 proc. deimantĹł ÄŻmonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ascorpâ&#x20AC;&#x153; akcijĹł. !RUOĂ&#x;DgĂ&#x;SUTĂ&#x;VIRĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;CEĂ&#x;MENĂ&#x;TU

Dar vienas I.dos Santos turto ĹĄaltinis â&#x20AC;&#x201C; cementas. Vienintelio Angoloje cemento fabriko valstybÄ&#x2014;s dalis 2004 metĹł viduryje siekÄ&#x2014; 39,8 proc., bankui â&#x20AC;&#x17E;Sonangol BAIâ&#x20AC;&#x153; priklausÄ&#x2014; 9,5, o Ĺ veicarijos ÄŻmonei â&#x20AC;&#x17E;Scanangâ&#x20AC;&#x153;, kuriÄ&#x2026; valdÄ&#x2014; portugalĹł cemento gamintoja â&#x20AC;&#x17E;Cimporâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; 49 proc. akcijĹł. VyriausybÄ&#x2014; pareikalavo didesnÄ&#x2014;s kompanijos dalies paaiĹĄkinusi, kad cemento gamykla yra strategiĹĄkai svarbi atstatant ĹĄalÄŻ po pilietinio karo. 2006 metĹł rudenÄŻ Angolos vyriausybÄ&#x2014; nurodÄ&#x2014; uĹž 74 mln. doleriĹł iĹĄpirkti dalÄŻ, priklausiusiÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Cimporâ&#x20AC;&#x153;. Tuos pinigus iĹĄskyrÄ&#x2014; BIC bankas, kurio bendraturÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; I.dos Santos ir A.Amorimas. Po sandorio valstybÄ&#x2014; savo dalÄŻ perleido Angoloje ÄŻregistruotai bendrovei â&#x20AC;&#x17E;Ciminvestâ&#x20AC;&#x153;, kurios reali savininkÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; I.dos Santos. 2013-ĹłjĹł sausÄŻ, kai â&#x20AC;&#x17E;Forbesâ&#x20AC;&#x153; paskelbÄ&#x2014; I.dos Santos milijardiere, valstybei priklausanÄ?iame laikraĹĄtyje â&#x20AC;&#x17E;Jornal de Angolaâ&#x20AC;&#x153; buvo paskelbta: â&#x20AC;&#x17E;Darome viskÄ&#x2026;, kad Angola iĹĄbristĹł iĹĄ skurdo, tad didĹžiuojamÄ&#x2014;s, kad verslininkÄ&#x2014; Isabel dos Santos tapo autoritetu finansĹł pasaulyje. Tai gerai Angolai, ir angolieÄ?iai tuo didĹžiuojasi.â&#x20AC;&#x153; Pagal uĹžsienio spaudÄ&#x2026; parengÄ&#x2014; Aida MURAUSKAITÄ&#x2013;


ULQNRVSXOVDVJUHLWNHOLV

Ă&#x;PUXJVzMRG

Ă&#x201E;3RUVFKH0LVVLRQ(ÂłSDVLURGĂ?LXV)UDQNIXUWRSDURGĂ&#x2DC;VDOzMHSHUODQN\WRMĂ&#x2DC;PLQLjQXVLULWRDLNmLRMLPĂ&#x2DC;EDQJD

5LQNRVQDXMRNDVĂ&#x201E;$XGL(WURQ4XDWWURÂłYLHQXÂ&#x2019;NURYLPXJDOLQXYDĂ?LXRWLQHWNP

&RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TOĂ&#x;PARODOJEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PRAĂ&#x;BANĂ&#x;GOSĂ&#x;VwĂ&#x;JAI 6YDUELDXVLRMHPHWĂ&#x2DC;WDUSWDXWLQzMHSDURGRMH)UDQNIXU WHNXULSUDVLGzMRĂ&#x2026;LjVDYDLWÂ?DXWRPRELOLXVSULVWDWR SHUÂ&#x2019;PRQLĂ&#x2DC;MRVVLĂ&#x2018;ORGDXJLDXQHLQDXMLHQĂ&#x2DC; Ilona STAĹ KU TÄ&#x2013;-STEPONÄ&#x2013;NÄ&#x2013; LR spec. korespondentÄ&#x2014;, Frankfurtas

AutomobiliĹł gamintojai ĹĄÄŻmet visas jÄ&#x2014;gas atidavÄ&#x2014; ir investicijas skyrÄ&#x2014; prabangai kurti. Lyg susitarÄ&#x2122; visi jie galvojo apie patogumÄ&#x2026; vairuotojams, kurio kartais netgi per daug. ,AUĂ&#x;KIAĂ&#x;MAĂ&#x;SAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS

Naujausios kartos â&#x20AC;&#x17E;Astraâ&#x20AC;&#x153; pristaÄ?iusi bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Opelâ&#x20AC;&#x153; neapsiribojo naujos konstrukcijos kÄ&#x2014;bulu ir visiĹĄkai nauju 1,4 l â&#x20AC;&#x17E;Ecotecâ&#x20AC;&#x153; varikliu, kurio dvi versijos turi 125 AG arba 150 AG. Gamintojas ÄŻ kompaktiĹĄkÄ&#x2026; automobilÄŻ ÄŻmontavo ĹĄildomas ir vÄ&#x2014;dinamas masaĹžines sÄ&#x2014;dynes, interneto ryĹĄio stotelÄ&#x2122; ir â&#x20AC;&#x17E;Opel OnStarâ&#x20AC;&#x153; sistemÄ&#x2026;, per kuriÄ&#x2026; galima paskambinti ÄŻ konsultacijĹł centrÄ&#x2026; ir ne tik praneĹĄti apie nelaimÄ&#x2122; ar gedimÄ&#x2026;, bet ir pasiteirauti, kur artimiausia degalinÄ&#x2014; ar patinkantis restoranas.

â&#x20AC;&#x17E;Renault Meganeâ&#x20AC;&#x153; atstovas N.Saclier neabejoja, kad geriausios technologijos turi bĹŤti prieinamos visiems, ne tik turtingiausiems. â&#x20AC;&#x17E;Renaultâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ naujÄ&#x2026; jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Meganeâ&#x20AC;&#x153; ÄŻmontavo sistemÄ&#x2026;, kuri iki ĹĄiol buvo tik itin brangiĹł sportiniĹł automobiliĹł privilegija. Ĺ is kompaktinÄ&#x2014;s klasÄ&#x2014;s automobilis turi keturiĹł vairuojamĹł ratĹł vaĹžiuoklÄ&#x2122;, tai reiĹĄkia, kad jÄŻ galima tiksliau valdyti, o lyjant ar sningant maĹžesnÄ&#x2014; tikimybÄ&#x2014; paslysti. $AUĂ&#x;GIAUĂ&#x;NEIĂ&#x;TRANSĂ&#x;PORĂ&#x;TAS

Nejaugi tokios prabangos reikia paprastam vairuotojui? Juk daugelis nÄ&#x2014; namie neturi masaĹžiniĹł foteliĹł ar muzikos sistemos su keliolika garsintuvĹł. â&#x20AC;&#x17E;Renault Meganeâ&#x20AC;&#x153; atstovas, C segmento modeliĹł kĹŤrÄ&#x2014;jas Nilsas Saclier uĹžtikrino, kad automobilis europieÄ?iams reiĹĄkia gerokai daugiau nei vien transporto priemonÄ&#x2122;. Jis neabejoja, kad geriausios technologijos turi bĹŤti

prieinamos visiems, ne tik turtingiausiems. Jei prabangos detaliĹł ÄŻ naujus modelius prikimĹĄo net kasdieniĹĄkĹł automobiliĹł gamintojai, suprantama, kad aukĹĄÄ?iausio lygio modeliĹł kĹŤrÄ&#x2014;jai pakÄ&#x2014;lÄ&#x2014; kartelÄ&#x2122; dar aukĹĄÄ?iau. )¸Ă&#x;PIRĂ&#x;KOĂ&#x;NEĂ&#x;MAĂ&#x;TÂ&#x160;

ÄŽspĹŤdingiausiÄ&#x2026; naujÄ&#x2026; modelÄŻ pristatÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Bentleyâ&#x20AC;&#x153;. PirmÄ&#x2026; jÄŻ itin praĹĄmatnĹł visureigÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Bentaygaâ&#x20AC;&#x153; pagaminusi ÄŻmonÄ&#x2014; nepagailÄ&#x2014;jo ÄŻvairiausiĹł priedĹł. PavyzdĹžiui, sustojus automobilio slenkstis virsta laiptu, kad bĹŤtĹł patogiau ÄŻlipti, o ÄŻ bagaĹžinÄ&#x2122; galima ÄŻsidÄ&#x2014;ti ĹĄampano ĹĄaldytuvÄ&#x2026;, specialĹł stalo ÄŻrankiĹł komplektÄ&#x2026;, desertĹł spintelÄ&#x2122; arba prie salono deranÄ?iĹł lagaminĹł komplektÄ&#x2026;. 220 tĹŤkst. eurĹł kainuojantis â&#x20AC;&#x17E;Bentaygaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄsiskiria ne tik prabanga, bet ir techninÄ&#x2014;mis galimybÄ&#x2014;mis â&#x20AC;&#x201C; greiÄ?iausias visureigis pasaulyje varomas visiĹĄkai nauju 6 l darbo tĹŤrio W12 formos varikliu su dviem turbokompresoriais. Jo galia siekia 600 AG, didĹžiausias sukimo momentas â&#x20AC;&#x201C; 900 Nm. TodÄ&#x2014;l 2,4 tonos sveriantis visureigis nuo 0 iki 100 km/val. ÄŻsibÄ&#x2014;gÄ&#x2014;ja vos per 4 sekundes ir pasiekia 301 km/val. greitÄŻ. DÄ&#x2014;l naujojo modelio â&#x20AC;&#x17E;Volkswagenâ&#x20AC;&#x153; koncernas netgi iĹĄplÄ&#x2014;tÄ&#x2014; gamyklÄ&#x2026; Slovakijoje ir papildomai pasamdÄ&#x2014; tĹŤkstantÄŻ darbuotojĹł, kurie galÄ&#x2014;tĹł pagaminti iki 4 tĹŤkst. automobiliĹł per metus. Nepaisant to, visi â&#x20AC;&#x17E;Bentley Bentaygaâ&#x20AC;&#x153; buvo parduoti dar prieĹĄ jĹł pasirodymÄ&#x2026; Frankfurte. â&#x20AC;&#x17E;UĹžsakymĹł skaiÄ?ius pranoko visus lĹŤkesÄ?iusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Bentleyâ&#x20AC;&#x153; pardavimĹł vadovas Kevinas Roseâ&#x20AC;&#x2122;as. .UĂ&#x;SIĂ&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;STOĂ&#x;GUS

Tarp Frankfurto naujienĹł iĹĄsiskyrÄ&#x2014; ir trys ÄŻspĹŤdingi kabrioletai. â&#x20AC;&#x17E;Rolls-Royceâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ turtuoliĹł uĹžgaidas paĹžvelgÄ&#x2014; tradiciĹĄkai. Naujasis modelis â&#x20AC;&#x17E;Dawnâ&#x20AC;&#x153; turi ÄŻ priekÄŻ atsidaranÄ?ias dureles, o visus keturis jo ratus suka 6,6 litro darbo tĹŤrio 563 AG variklis. Dar du ÄŻspĹŤdingus kabrioletus lyg susitarÄ&#x2122; pristatÄ&#x2014; italiĹĄkĹł su-

0DVDĂ?LQHV VzG\QHVQXR Ă&#x2026;LROVDORQH UDVLUĂ&#x201E;2SHOÂł YDLUXRWRMDL

perautomobiliĹł gamintojai â&#x20AC;&#x17E;Ferrariâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Lamborghiniâ&#x20AC;&#x153;. Abu modeliai â&#x20AC;&#x201C; jau egzistuojanÄ?iĹł automobiliĹł bestogÄ&#x2014;s versijos. Jie panaĹĄĹŤs ir techniniais duomenimis: â&#x20AC;&#x17E;Ferrari 488 GTBâ&#x20AC;&#x153; varomas 661 AG V 8 formos varikliu su dviguba turbina, kaip ir kupÄ&#x2014; versija, o â&#x20AC;&#x17E;Lamborghini Huracan LP 6104 Spyderâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; 610 AG V10 varikliu. BMW daugiau dÄ&#x2014;mesio skyrÄ&#x2014; technologijoms ir savo naujausiÄ&#x2026; 7 klasÄ&#x2014;s limuzinÄ&#x2026; pavertÄ&#x2014; pirmuoju nors iĹĄ dalies autonomiĹĄkai vairuojamu masinÄ&#x2014;s gamybos modeliu. Automobilis gali pats ÄŻvaĹžiuoti ar iĹĄvaĹžiuoti iĹĄ stovÄ&#x2014;jimo vietos, net jei vairuotojas iĹĄlipÄ&#x2122;s.

Ă&#x201E;%HQWOH\%HQWD\JDÂłEDJDĂ?LQzMHÂąĂ&#x2026;DPSDQRĂ&#x2026;DOG\WXYDVLUVWDORÂ&#x2019;UDQNLDL

'NIAUĂ&#x;Ă&#x20AC;IAĂ&#x;KVAĂ&#x;Pg

JaponiĹĄkĹł automobiliĹł gamintojai ĹĄÄŻkart Frankfurte pasirodÄ&#x2014; blankiai. Vertos dÄ&#x2014;mesio naujienos iĹĄ TekanÄ?ios SaulÄ&#x2014;s ĹĄalies â&#x20AC;&#x201C; naujos kartos hibridas â&#x20AC;&#x17E;Toyota Priusâ&#x20AC;&#x153;, visureigis â&#x20AC;&#x17E;Nissan Navaraâ&#x20AC;&#x153;, atgimÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Suzuki Balenoâ&#x20AC;&#x153;, ambicingas koncepcinis visureigis â&#x20AC;&#x17E;Mazda Koeruâ&#x20AC;&#x153; ir patobulinta â&#x20AC;&#x17E;Nissan Leafâ&#x20AC;&#x153; baterija, su kuria elektromobilis galÄ&#x2014;s nuvaĹžiuoti iki 250 km. ÄŽdomesnÄ&#x2122; elektromobiliĹł ateitÄŻ ÄŻsivaizduoja â&#x20AC;&#x17E;Volkswagenâ&#x20AC;&#x153; koncernas, pristatÄ&#x2122;s du kvapÄ&#x2026; gniauĹžianÄ?ius modelius â&#x20AC;&#x17E;Audi E-tron Quattroâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Porsche Mission Eâ&#x20AC;&#x153;. Jie abu kol kas â&#x20AC;&#x201C; tik koncepcija, taÄ?iau labai tikroviĹĄki.

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ is automobilis ne maĹžiau revoliucinis nei originalusis 911, pristatytas Frankfurte prieĹĄ pusÄ&#x2122; amĹžiausâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pristatydamas â&#x20AC;&#x17E;Mission Eâ&#x20AC;&#x153; sakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Porscheâ&#x20AC;&#x153; vadovas Matthias MĂźlleris. Pirmasis â&#x20AC;&#x17E;Porscheâ&#x20AC;&#x153; elektromobilis â&#x20AC;&#x17E;Mission Eâ&#x20AC;&#x153; varomas dviem elektros varikliais, drauge turinÄ?iais 600 AG, gali nuvaĹžiuoti net 500 km vienu ÄŻkrovimu, o ÄŻkrovimas turÄ&#x2014;tĹł uĹžtrukti vos 15 minuÄ?iĹł. Visi jo ratai ne tik varo automobilÄŻ ÄŻ priekÄŻ, bet ir yra vairuojami. Iki 100 km ÄŻspĹŤdingas automobilis turÄ&#x2014;tĹł ÄŻsibÄ&#x2014;gÄ&#x2014;ti per 3,5 sek. Prabangiai, bet lakoniĹĄkai ÄŻrengtame salone dalÄŻ sistemĹł

bus galima valdyti judesiais, o dalÄŻ mygtukĹł pakeis hologramos. M.MĂźllerio manymu, toks automobilis gali bĹŤti iĹĄleistas ÄŻ serijinÄ&#x2122; gamybÄ&#x2026; per ar timiausiÄ&#x2026; penkmetÄŻ. Taip pat 500 km vienu ÄŻkrovimu galintis ÄŻveikti visureigis â&#x20AC;&#x17E;Audi E-tron Quattroâ&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti pradÄ&#x2014;tas gaminti dar anksÄ?iau. Jo laukiama 2018 metais, kaip ir â&#x20AC;&#x17E;Audi Q6â&#x20AC;&#x153;. ÄŽspĹŤdingas automobilis iĹĄsiskiria ne tik nuvaĹžiuojamu atstumu â&#x20AC;&#x201C; jo salone gausu ekranĹł, kurie pakeitÄ&#x2014; ir ĹĄoninio vaizdo veidrodÄ&#x2014;lius, o papildomĹł elektros atsargĹł pasigaminti leidĹžia ant stogo sumontuota saulÄ&#x2014;s baterija.


ULQNRVSXOVDVEĂ&#x2018;VWDV

PUXJVzMRGĂ&#x;

0AMOKOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BANĂ&#x;KIĂ&#x;NINĂ&#x;KĂ&#x2039;Ă&#x;KAĂ&#x;BIĂ&#x;NEĂ&#x;TUOĂ&#x;SE

Ă&#x20AC;INIĂ&#x2039;Ă&#x;SRAUTAS

.DGPRN\NODJDOzWĂ&#x2DC;Â&#x2019;VL NXUWLEXYXVLRVHEDQNR SDWDOSRVHVWDW\ELQLQ NDPVWHNRJULDXWLSLQL JĂ&#x2DC;VDXJ\NODV2QLĂ&#x2018;ULXV JDUDĂ?XVSULGHQJWLDSVR GLQDQWDSOLQNjDXJDODLV

Lietuvoje bĹŤsto kainos antrÄ&#x2026; jÄŻ ĹĄiĹł metĹł ketvirtÄŻ, palyginti su pirmuoju ĹĄiĹł metĹł ketvirÄ?iu, padidÄ&#x2014;jo 3,1 proc. BĹŤsto kainos ĹĄalyje didÄ&#x2014;ja antrÄ&#x2026; ketvirtÄŻ iĹĄ eilÄ&#x2014;s. Daugiausia per ĹĄÄŻ ketvirtÄŻ pabrango ankstesnÄ&#x2014;s statybos bĹŤstai â&#x20AC;&#x201C; 3,9 proc. Naujos statybos bĹŤstai per ketvirtÄŻ pabrango 0,6 procento.

'8PEUDVRQXRWU

PirkÄ&#x2014;jas neĹžinomas

E r i k a BRU Ĺ˝ A I T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

NedidelÄ&#x2014; privati Vilniaus mokykla â&#x20AC;&#x17E;PaĹžinimo medisâ&#x20AC;&#x153; ĹĄiuos mokslo metus pradÄ&#x2014;jo naujoje vietoje. Per vasarÄ&#x2026; niĹŤrus pastatas pasikeitÄ&#x2014; neatpaŞįstamai. ÄŽrengiant mokyklÄ&#x2026; ir tvarkant aplinkÄ&#x2026; prisidÄ&#x2014;jo mokiniĹł tÄ&#x2014;vai. â&#x20AC;&#x17E;ÄŽsikĹŤrÄ&#x2014;me buvusio banko patalpose, nes iĹĄaugo mokiniĹł skaiÄ?ius, ir vieta mums pasirodÄ&#x2014; tinkama â&#x20AC;&#x201C; netoli miesto centras, be to, dabar turime uĹždarÄ&#x2026; kiemÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dĹžiaugÄ&#x2014;si mokyklos â&#x20AC;&#x17E;PaĹžinimo medisâ&#x20AC;&#x153; atstovÄ&#x2014; Doloresa BurdinaitÄ&#x2014;. TaÄ?iau kai ji su kolegomis pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; apĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo patalpas pramoniniame rajone, kur rikiuojasi automobiliĹł techninÄ&#x2014;s prieĹžiĹŤros centrai, kitos ÄŻmonÄ&#x2014;s, jos nepasirodÄ&#x2014; patrauklios. Buvo aiĹĄku: viskÄ&#x2026; reikia keisti. Mokyklos valdĹžia apsidĹžiaugÄ&#x2014;, kai ÄŻ pagalbÄ&#x2026; pasisiĹŤlÄ&#x2014; vienos moksleivÄ&#x2014;s motina architektÄ&#x2014; Evelina TalandzeviÄ?ienÄ&#x2014;. Patalpas ÄŻrengti pradÄ&#x2014;ta geguĹžÄ&#x2122;, tad mokyklos vidus turÄ&#x2014;jo pakisti ypaÄ? greitai â&#x20AC;&#x201C; vos per tris mÄ&#x2014;nesius.

BĹŤstas brango

0RN\NORVNLHPDVGDEDUĂ?DOLXRMD

.XUGDEDUÂ&#x2019;UHQJWRVNODVzVDQNVmLDXSLQLJXVVNDLmLXRGDYREDQNLQLQNDL

â&#x20AC;&#x17E;ÄŽrengdami mokyklÄ&#x2026; iĹĄgriovÄ&#x2014;me nereikalingas pertvaras, ĹĄiek tiek pakoregavome planavimÄ&#x2026;, taÄ?iau sudÄ&#x2014;tingiausia buvo iĹĄgriauti rĹŤsyje esanÄ?ias banko pinigĹł saugyklas ir jas pritaikyti mokiniams. Galiausiai sutvarkÄ&#x2122; rĹŤsÄŻ ten ÄŻrengÄ&#x2014;me valgyklÄ&#x2026; ir virtuvÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo architektĹŤros studijoje â&#x20AC;&#x17E;Plazmaâ&#x20AC;&#x153; dirbanti E.TalandzeviÄ?ienÄ&#x2014;. Pastato patalpos yra gana ilgos ir siauros. Planuodama klasiĹł erdves architektÄ&#x2014; nenorÄ&#x2014;jo per vidurÄŻ palikti standartinio ilgo koridoriaus. TodÄ&#x2014;l jis buvo pakeistas â&#x20AC;&#x201C; dabar koridorius vingiuoja tarp klasiĹł, ĹĄalia kabinetĹł sukurtos ir nedidelÄ&#x2014;s poilsio zonos. Mokykloje atsirado erdvÄ&#x2014; sportuoti, ĹĄokti ir susirinkimams. Mokyklos kiemÄ&#x2026; tvarkÄ&#x2014; tÄ&#x2014;vai, mokytojai ir vaikai â&#x20AC;&#x201C; vos per dienÄ&#x2026; jis pasikeitÄ&#x2014; neatpaŞįstamai. Kadangi aplink pastatÄ&#x2026; nebu-

vo nei suoleliĹł, nei ĹžaliĹłjĹł zonĹł, nutarta visa tai padaryti iĹĄ mediniĹł europiniĹł padÄ&#x2014;klĹł. â&#x20AC;&#x17E;Dabar daĹžnai interjere naudojamus padÄ&#x2014;klus pritaikÄ&#x2014;me mokyklos kieme. IĹĄ jĹł buvo sukonstruotos sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;jimo zonos, gÄ&#x2014;lynai ir nedidelis amfiteatrasâ&#x20AC;&#x153;,

â&#x20AC;&#x201C; pasakojo E.TalandzeviÄ?ienÄ&#x2014;. Kiemo tvarkymo darbĹł biudĹžetas buvo nedidelis, taÄ?iau tÄ&#x2014;vai ir mokyklos darbuotojai dĹžiaugiasi rezultatu. Mokykloje â&#x20AC;&#x17E;PaĹžinimo medisâ&#x20AC;&#x153; mokosi 74 mokiniai, dirba 18 mokytojĹł.

BuvÄ&#x2122;s Lietuvos keliĹł policijos tarnybos pastatas Vilniaus GiraitÄ&#x2014;s gatvÄ&#x2014;je ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; vykusiame aukcione parduotas uĹž 2,46 mln. eurĹł. Pastato pardavimÄ&#x2026; organizavÄ&#x2122;s Turto bankas neatskleidĹžia, kam parduotas turtas. Aukcione buvo parduodamas 5,8 tĹŤkst. kvadratiniĹł metrĹł ploto pastatas GiraitÄ&#x2014;s gatvÄ&#x2014;je su jam priskirtu 2,2 hektaro sklypu. PradinÄ&#x2014; turto pardavimo kaina buvo kiek didesnÄ&#x2014; nei 1,9 mln. eurĹł.


SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

SPORTAS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

-+ALNIEjIUIĂ&#x;ASĂ&#x;MEĂ&#x;NIĂ&#x;NwĂ&#x;STAĂ&#x;TISĂ&#x;TIĂ&#x;KAĂ&#x;NwRAĂ&#x;SVARBI PrieĹĄ lemiamas Europos Ä?empionato dvikovas Lilyje M.Kalnietis, kaip ir visa komanda, jau beveik pamirĹĄo sunkias grupÄ&#x2014;s varĹžybas Rygoje. â&#x20AC;&#x17E;Esame kovinÄ&#x2014;s pareng ties. Komanda jau susilipdÄ&#x2014; ir dÄ&#x2014;l to labai smagu Ĺžaistiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vakar kalbÄ&#x2014;jo M.Kalnietis.

Taut v y d a s M I K A L A J ĹŞ N A S LR spec. korespondentas, Lilis (PrancĹŤzija)

â&#x20AC;&#x201C; Kas lÄ&#x2014;mÄ&#x2014; pagerÄ&#x2014;jusÄŻ taiklumÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; paklausÄ&#x2014; M.KalnieÄ?io. â&#x20AC;&#x201C; Kai patekome ÄŻ stipriausiĹłjĹł aĹĄtuonetÄ&#x2026;, nuslĹŤgo didĹžiulÄ&#x2014; ÄŻtampa. Be to, rungtynÄ&#x2014;se su italais jau ne mes buvome favoritai.

Lietuvos rinktinÄ&#x2014;s atakĹł organizatoriui rĹŤpi ne asmeninÄ&#x2014;, o komandinÄ&#x2014; statistika. â&#x20AC;&#x17E;Visi nori suĹžaisti kuo geriau, bet svarbiausia â&#x20AC;&#x201C; laimÄ&#x2014;ti. Jei iĹĄkovojame pergalÄ&#x2122;, laimÄ&#x2014;s visiems uĹžtenkaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vakar sakÄ&#x2014; M.Kalnietis. 29 metĹł 195 cm ĹŤgio gynÄ&#x2014;jas nesureikĹĄmino fakto, kad jo rezultatyviĹł perdavimĹł vidurkis pasiekÄ&#x2014; beveik 8 per rungtynes.

â&#x20AC;&#x201C; PraÄ&#x2014;jusiame Europos Ä?empionate SlovÄ&#x2014;nijoje jums teko didelis krĹŤvis â&#x20AC;&#x201C; minÄ&#x2014;jote, kad dÄ&#x2014;l nuovargio net lĹŤpos buvo nuĹĄaĹĄusios. Ĺ iemet irgi rungtyniaujate daug. Ar jauÄ?iate nuovargÄŻ? â&#x20AC;&#x201C; FizinÄ&#x2014; savijauta nÄ&#x2014;ra bloga, nes ĹĄio Ä?empionato tvarkaraĹĄtis Lilyje mums labai geras â&#x20AC;&#x201C; ĹžaidĹžiame kas antrÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;. Rygoje, kur ĹžaidÄ&#x2014;me kasdien,

buvo gerokai sunkiau. Turime laiko pailsÄ&#x2014;ti, pasigydyti mikrotraumas, kĹŤnas spÄ&#x2014;ja atsigauti.

*Ă&#x201A;LXSDULRQXRWU

(XURSRVmHPSLRQDWH 0DQWDV.DOQLHWLVQHJDOL SDVLJLUWLSXLNLXWDLNOX PXEHWGzOWRQHVXND JDOYRV3DJU LQGLQLV/LH WXYRVULQNWLQzVÂ&#x2019;Ă?DLGzMDV \UDWDUSJHULDXVLĂ&#x2DC;mHP SLRQDWHSDJDOUH]XOWD W\YLXVSHUGDYLPXV

â&#x20AC;&#x201C; Ĺ iame Ä?empionate labai daĹžnai atakuojate krepĹĄÄŻ. â&#x20AC;&#x201C; DaĹžniausiai tai lemia konkreti situacija. AiĹĄku, ne visada sprendimai teisingi, bet jei situacija tokia, kad reikia mesti, tai ir metu. Kitu atveju bandau rasti laisvÄ&#x2026; ĹžmogĹł â&#x20AC;&#x201C; elgiuosi pagal situacijÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Kurios rungtynÄ&#x2014;s iki pusfinalio Lietuvos rinktinei buvo sunkiausios? â&#x20AC;&#x201C; Visas pirmasis etapas Rygoje buvo sunkus â&#x20AC;&#x201C; mes ten krapĹĄtÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s maĹžais Ĺžingsniais. KaĹžkaip sunkiai ten viskas Ä&#x2014;josi. Per tÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; tiek mÄ&#x2014;ĹĄlo privalgÄ&#x2014;me, tad dabar nÄ&#x2014;ra kur trauktis. â&#x20AC;&#x201C; Pagal rezultatyvius perdavimus esate geriausias rinktinÄ&#x2014;je ir vienas geriausiĹł Ä?empionate. Jums tai svarbu? â&#x20AC;&#x201C; Man svarbiausia ne bĹŤti statistikos lyderiu, o padÄ&#x2014;ti laimÄ&#x2014;ti komandai. Tai â&#x20AC;&#x201C; vienintelis tikslas.

0.DOQLHWLVĂ&#x201E;9LHQLQWHOLVPDQRWLNVODVDLNĂ&#x2026;WzMHÂąSDGzWLODLPzWLNRPDQGDLÂł

-RGLGHQ\Ez3DX*DVROLVLUNDUDOLĂ&#x2026;ND,VSDQLMRVULQN WLQzVJ\Q\EDVXĂ?OXJGz3UDQFĂ&#x2018;]LMRVNRPDQGRVVYD MRQÂ?VDYRDLNĂ&#x2026;WzMHDSJLQWL(XURSRVmHPSLRQzVYDU Gj3UDQFĂ&#x2018;]DLSXVILQDOLRGYLNRYRMHSHUSUDWÂ?VLPj QXVLOHLGRLVSDQDPVLUSUDOHLGRMXRVÂ&#x2019;ILQDOj R o l a n d a s V. E I D V I L A S

PrancĹŤzijos sporto visuomenÄ&#x2014; sukrÄ&#x2014;sta, Ispanijos â&#x20AC;&#x201C; Ĺžemai lenkiasi savo didvyriui. TokiÄ&#x2026; reakcijÄ&#x2026; kaimyninÄ&#x2014;se ĹĄalyse sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; ispanĹł pergalÄ&#x2014; uĹžvakar Lilyje. ÄŽ finalÄ&#x2026; patekÄ&#x2122; ispanai kartu gavo ir bilietÄ&#x2026; ÄŻ Rio de Ĺ˝aneiro olimpines Ĺžaidynes. Antrasis finalininkas paaiĹĄkÄ&#x2014;jo vakar vÄ&#x2014;lai vakare po Serbijos ir Lietuvos rinktiniĹł maÄ?o. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iauruâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; vienu ĹžodĹžiu didelÄ&#x2014;mis raidÄ&#x2014;mis penktadienio numerio virĹĄelyje svarbiausias emocijas perteikÄ&#x2014; PrancĹŤzijos sporto dienraĹĄtis â&#x20AC;&#x17E;Lâ&#x20AC;&#x2122;Equipeâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Tai buvo puikus spektaklis ĹĄiltoje aplinkoje, bet su Ĺžiauria pabaiga, iki pat atomazgos svyravusios rungtynÄ&#x2014;s su ÄŻspĹŤdingais individualiais pasirodymais. â&#x20AC;&#x17E;MÄ&#x2014;lyniejiâ&#x20AC;&#x153; krito prieĹĄ P.GasolÄŻ, kuris pelnÄ&#x2014; 40 taĹĄkĹł ir tapo nacionaliniu didvyriuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; krepĹĄinio spektaklÄŻ apraĹĄÄ&#x2014; prancĹŤzĹł sporto Ĺžiniasklaidos lyderis. â&#x20AC;&#x17E;Po Dante plunksnos vertos kovos Tony Parkerio â&#x20AC;&#x17E;mÄ&#x2014;lyniejiâ&#x20AC;&#x153; pralaimÄ&#x2014;jo ispanams, kuriuos vedÄ&#x2014; iĹĄkilusis P.Gasolis. Iki tol kunkuliavusios tribĹŤnos staiga nutilo. TrĹŤksta ĹžodĹžiĹł ĹĄiai dvikovai apraĹĄyti. TrĹŤksta ir ÄŻkvÄ&#x2014;pimo. Po sukrÄ&#x2014;timo per pratÄ&#x2122;simÄ&#x2026;, po netikÄ&#x2014;tĹł scenarijaus posĹŤkiĹł Ispanija buvo stipresnÄ&#x2014; uĹž PrancĹŤzijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo ParyĹžiaus dienraĹĄtis â&#x20AC;&#x17E;Le Parisienâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;NeÄŻtikÄ&#x2014;tinai permainingose rungtynÄ&#x2014;se vidurio puolÄ&#x2014;jas atkerĹĄijo uĹž Ispanijos pralaimÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; pasaulio Ä?empionate ir sudauĹžÄ&#x2014; PrancĹŤzijos svajonÄ&#x2122;. Ĺ ÄŻkart ĹĄluostytis aĹĄaras teko prancĹŤzamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; liĹŤdÄ&#x2014;jo Ĺ iaurÄ&#x2014;sKalÄ&#x2014; kraĹĄto (ĹĄiame regione yra Europos pirmenybiĹł lemiamÄ&#x2026; etapÄ&#x2026; priimantis Lilis) dienraĹĄtis â&#x20AC;&#x17E;La Voix du Nordâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Ispanija sumokÄ&#x2014;jo ta paÄ?ia mo-

netaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pernykĹĄtÄ&#x2014;s istorijos nepamirĹĄo ir vienas svarbiausiĹł PrancĹŤzijos nacionaliniĹł dienraĹĄÄ?iĹł â&#x20AC;&#x17E;Le Figaroâ&#x20AC;&#x153;.

â&#x20AC;&#x17E;Vienas Ĺžmogus nutildÄ&#x2014; 27 tĹŤkstanÄ?ius. P.Gasolis surengÄ&#x2014; vienÄ&#x2026; ÄŻspĹŤdingiausiĹł pasirodymĹł per Europos krepĹĄinio istorijÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Ă&#x201E;0DUFDÂł

â&#x20AC;&#x17E;KovotojĹł dvasiÄ&#x2026; simbolizavo vienas Ĺžmogus: nesikeiÄ?iantis nuostabusis P.Gasolis. 35-eriĹł â&#x20AC;&#x17E;Chicago Bullsâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jas pelnÄ&#x2014; 40 iĹĄ 80 jo komandos taĹĄkĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; varĹžovĹł ekipos superĹžvaigĹždÄ&#x2122; gyrÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Le Figaroâ&#x20AC;&#x153;. Dar daugiau ĹĄlovinanÄ?iĹł Ĺžo-

dĹžiĹł P.Gasoliui skyrÄ&#x2014; ispanai. â&#x20AC;&#x17E;Vienas Ĺžmogus nutildÄ&#x2014; 27 tĹŤkstanÄ?ius. P.Gasolis surengÄ&#x2014; vienÄ&#x2026; ÄŻspĹŤdingiausiĹł pasirodymĹł Europos krepĹĄinio istorijojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; triumfavo Madrido sporto dienraĹĄtis â&#x20AC;&#x17E;Marcaâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;P.Gasolis â&#x20AC;&#x201C; dar vienas demonas prancĹŤzamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiaurÄ&#x2014;s kaimynams druskos ant ĹžaizdĹł uĹžpylÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Marcaâ&#x20AC;&#x153; ir priminÄ&#x2014; kitus ispanĹł sportininkus, triumfavusius PrancĹŤzijos arenose. Pirmasis buvo dviratininkas Miguelis Indurainas, penkerius metus iĹĄ eilÄ&#x2014;s (1991â&#x20AC;&#x201C;1995 m.) laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s prestiĹžines â&#x20AC;&#x17E;Tour de Franceâ&#x20AC;&#x153; lenktynes. Antrasis â&#x20AC;&#x201C; tenisininkas Rafaelis Nadalis, pasak â&#x20AC;&#x17E;Marcaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;geras P.Gasolio draugas ir aistringiausias mĹŤsĹł SvajoniĹł komandos sirgalius, kuris per deĹĄimt metĹł (2005â&#x20AC;&#x201C;2014 m.) devyniskart tapo atvirojo PrancĹŤzijos Ä?empionato nugalÄ&#x2014;toju. â&#x20AC;&#x17E;KetvirtadienÄŻ prie jĹł prisidÄ&#x2014;jo P.Gasolis. Sirgaliams bus sunku pamirĹĄti pasirodymÄ&#x2026;, kurÄŻ surengÄ&#x2014; katalonas iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Bullsâ&#x20AC;&#x153;. Vaikinas iĹĄ Sant Boi (Barselonos rajonas, kuriame gimÄ&#x2014; P.Gasolis. â&#x20AC;&#x201C;

!Âś45.4&).!,)3 5XJVzMRG 

" ,VSDQLMD ! /HQNLMD

# *UDLNLMD $ %HOJLMD

 

,VSDQLMD*UDLNLMD $ /DWYLMD # 6ORYzQLMD 

!Âś45.4&).!,)3 5XJVzMRG

+%46)24&).!,)3

6HUELMD 6XRPLMD 

053&).!,)3

&).!,!3

053&).!,)3

5XJVzMRG

5XJVzMRG YDO

5XJVzMRG! 3UDQFĂ&#x2018;]LMD " 7XUNLMD 

â&#x20AC;&#x17E;Tai buvo nepamirĹĄtamas vakaras. Apie tokÄŻ galima tik svajotiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paraĹĄÄ&#x2014; Madrido sporto dienraĹĄtis â&#x20AC;&#x17E;Asâ&#x20AC;&#x153;.

5XJVzMRG,VSDQLMD3UDQFĂ&#x2018;]LMD 

,VSDQLMD6HUELMDkHNLMD.URDWLMD kHNLMD

6HUELMD

/DWYLMD

 ,]UDHOLV ,WDOLMD/LHWXYD 

3UDQFĂ&#x2018;]LMD

,WDOLMD$wLĂ&#x201C;§Ă&#x201C;VIETĂ&#x152;

$wLĂ&#x201C;§Ă&#x201C;VIETĂ&#x152;

5XJVzMRG

5XJVzMRG

*UDLNLMD /DWYLMD

$wLĂ&#x201C; OSIOSĂ&#x201C;VIETOS

kHNLMD5XJVzMRG

,WDOLMD 

/DWYLMD kHNLMD! "/LHWXYD *UX]LMD # $/LHWXYD 5XJVzMRG YDO

3UDQFĂ&#x2018;]LMD 

" !$wLĂ&#x201C; IOSIOSĂ&#x201C;VIETOS Red.), seniai pelnÄ&#x2122;s vietÄ&#x2026; ĹĄlovÄ&#x2014;s salÄ&#x2014;je, save ÄŻtraukÄ&#x2014; ÄŻ PrancĹŤzijos sporto piktadariĹł sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; raĹĄÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Marcaâ&#x20AC;&#x153;.

5XJVzMRG

 

,VSDQĂ&#x2DC;O\GH ULV3*DVROLV SRÂ&#x2019;VSĂ&#x2018;GLQJĂ&#x2DC; UXQJW\QLĂ&#x2DC;SD JXRGzSUDQ FĂ&#x2018;]Ă&#x2DC;Ă?YDLJĂ? GÂ?73DUNHUÂ&#x2019;

&).!,).)3Ă&#x201C;%4!0!3

+%46)24&).!,)3

 

*Ă&#x201A;LXSDULRQXRWU

0'AĂ&#x;SOĂ&#x;LIOĂ&#x;SPEKĂ&#x;TAKĂ&#x;LISĂ&#x;PRIVERTwĂ&#x;VERKTIĂ&#x;PRANĂ&#x;CĂ&#x201E;Ă&#x;ZUS

$ #


VSRUWRDUHQD Ă&#x20AC;VILGSNIS

PUXJVzMRGĂ&#x;

2AĂ&#x;MĂ&#x201E;Ă&#x;NASĂ&#x; ÂľI¸Ă&#x;KAUSĂ&#x;KAS %XYÂ?V /LHWXYRV ULQNWLQzV NUHSĂ&#x2026;LQLQNDV

,VSDQDVVSLQGL â&#x20AC;&#x17E;Kas galÄ&#x2014;tĹł tapti naudingiausiu Europos Ä?empionato ĹžaidÄ&#x2014;ju? Manau, kad vienas rimÄ?iausiĹł pretendentĹł turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti ispanas Pau Gasolis. Vien dÄ&#x2014;l rezultatyvumo statistikos (P.Gasolis Europos Ä?empionate yra rezultatyviausias ĹžaidÄ&#x2014;jas, renkantis po 25,6 taĹĄko. â&#x20AC;&#x201C; Red.) niekas nenustebtĹł, jei bĹŤtĹł iĹĄrinktas bĹŤtent ispanas. ManÄ&#x2122;s nestebina, kad bĹŤdamas 35-eriĹł Pau ĹžaidĹžia taip gerai. GalbĹŤt P.Gasolis kiek lÄ&#x2014;tesnis, bet jis niekada ir nebuvo greitas. Jis nÄ&#x2014;ra gynÄ&#x2014;jas, kuriam bĹŤtina greitai lakstyti. Ispanijos rinktinÄ&#x2014;s veteranas â&#x20AC;&#x201C; labai techniĹĄkas ir aukĹĄtas, todÄ&#x2014;l amĹžius jam netrukdo ĹĄeimininkauti po krepĹĄiais. Be abejo, trenerio nuopelnas yra pasinaudoti tokiais ĹžaidÄ&#x2014;jais ir atskleisti jĹł geriausias savybes aikĹĄtÄ&#x2014;je. IĹĄ lietuviĹł ÄŻ simbolinÄŻ geriausiĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł penketÄ&#x2026; turÄ&#x2014;tĹł patekti Jonas MaÄ?iulis. Savo Ĺžaidimu jis ÄŻrodinÄ&#x2014;ja, kad yra geriausias Ä?empionato lengvasis puolÄ&#x2014;jas. Tikrai nenuvertinu Jono ValanÄ?iĹŤno, bet varĹžantis dÄ&#x2014;l geriausio vidurio puolÄ&#x2014;jo vardo jam sunku konkuruoti su P.Gasoliu. DviejĹł vidurio puolÄ&#x2014;jĹł ÄŻ geriausiĹłjĹł penketÄ&#x2026; neiĹĄrinks, o Jonui dar kiek trĹŤksta stabilumo. Serbijos rinktinÄ&#x2014;je per Europos pirmenybes rezultatyviausiai ĹžaidÄ&#x2014; Nemanja Bjelica ir Miroslavas Raduljica, bet dar svarbesnis yra MiloĹĄas TeodosiÄ?ius. Serbijos rinktinÄ&#x2014;s ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jas geriausiai valdo komandÄ&#x2026;. Jis niekada nepanikuoja, o tai ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jui labai svarbu. PrancĹŤzijos rinktinÄ&#x2014;s lyderis Tony Parkeris yra labai aukĹĄtos klasÄ&#x2014;s ĹžaidÄ&#x2014;jas, bet ĹĄiame Europos Ä?empionate man labiau patinka Nando de Colo. 33-ejĹł T.Parkeris galbĹŤt jau nÄ&#x2014;ra toks, koks buvo jaunystÄ&#x2014;je. O N.de Colo moka viskÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; organizuoti komandos ĹžaidimÄ&#x2026;, pats prasiverĹžti ir pataikyti tritaĹĄkÄŻ. Man ĹĄio prancĹŤzo Ĺžaidimas Europos Ä?empionate labiausiai prie ĹĄirdies. ÄŽ geriausiĹłjĹł penketÄ&#x2026; galÄ&#x2014;tĹł patekti ir italas Danilo Gallinari. Nors Italijos rinktinÄ&#x2014;je yra keli labai rezultatyviai ĹžaidÄ&#x2122; krepĹĄininkai, vis dÄ&#x2014;lto iĹĄ visĹł italĹł aĹĄ pasirinkÄ?iau D.Gallinari. Manau, kad naudingiausiu Europos Ä?empionato ĹžaidÄ&#x2014;ju bus iĹĄrinktas tas, kurio komanda sekmadienÄŻ laimÄ&#x2014;s auksÄ&#x2026;. Kol kas daugiausia ĹĄansĹł tapti geriausiu krepĹĄininku turi P.Gasolis. Bet palaukime finalo.â&#x20AC;&#x153;

0IRĂ&#x;MAĂ&#x;SISĂ&#x;PUSĂ&#x;FIĂ&#x;NAĂ&#x;LIS )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JAĂ&#x201C;§Ă&#x201C;0RANĂ&#x201C;CĂ&#x2026;Ă&#x201C;ZIĂ&#x201C;JAĂ&#x201C; SRSUDWÂ?VLPR  3*DVROLV GYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC; EDXGĂ&#x2DC;DWNNDP 65R GULJXH]DV5)HUQDQGH]DV 6/OXOOLVLU10LURWLmLXVSR 1%DWXPDV PHWLPĂ&#x2DC; LU 1GH&RORSR-/DXYHUJQHÂśLV 73DUNHULV PHWLPĂ&#x2DC; LU 0*HODEDOHÂśLVSR

*Ă&#x201A;LXSDURQXRWU

ÂľOĂ&#x;KwĂ&#x;JASĂ&#x;¸ILĂ&#x;DOĂ&#x;IRĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VI¸Ă&#x;KOSĂ&#x;SKANĂ&#x;DUOĂ&#x;TwS (OLWLQLDPHNUHSĂ&#x2026;LQLRWXUQ\UHÂąHOLWLQzVĂ&#x2026;RNzMRV 6YDUELDXVLDPH(XURSRVmHPSLRQDWRHWDSH/LO\MH NUHSĂ&#x2026;LQLRVLUJDOLXVSHUPLQXWzVSHUWUDXNzOHVOLQNV PLQDĂ?DYLRVLUVHNVXDOLRVĂ&#x201E;5HG)R[HVÂłĂ&#x2026;RNzMRV Taut v y d a s M I K A L A J ĹŞ N A S LR spec. korespondentas, Lilis (PrancĹŤzija)

Ĺ viesiaplaukiĹł ĹĄokÄ&#x2014;jĹł grupÄ&#x2014; iĹĄ Ukrainos jau senokai tapo pagrindiniĹł krepĹĄinio turnyrĹł vizitine kortele. Ir ne tik krepĹĄinyje â&#x20AC;&#x201C; nuo 2009 metĹł Europos ir pasaulio Ä?empionatuose ĹĄokanÄ?ios merginos jau dalyvavo trejose olimpinÄ&#x2014;se ĹžaidynÄ&#x2014;se. !TĂ&#x;RANĂ&#x;KAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LYGĂ&#x;Â?Ă&#x;RINKĂ&#x;TIĂ&#x;NÂ&#x160;

â&#x20AC;&#x17E;Red Foxesâ&#x20AC;&#x153; grupÄ&#x2014;s ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;ja Jelena RoĹžkova iĹĄ pradĹžiĹł ĹĄokÄ&#x2014;jĹł ieĹĄkodavo gatvÄ&#x2014;se ar paplĹŤdimiuose, o dabar patekti ÄŻ ĹĄiÄ&#x2026; grupÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄokÄ&#x2014;jĹł pasaulyje rimtas ÄŻvertinimas. â&#x20AC;&#x17E;Dabar pakaktĹł skelbimo ir plĹŤstĹł ĹĄimtai norinÄ?iĹł, o tada tekdavo ÄŻdÄ&#x2014;ti nemaĹžai pastangĹł, kad merginÄ&#x2026; ÄŻkalbÄ&#x2014;tum ĹĄokti palaikymo komandoje. UĹž tai pasiĹŤlydavau, pavyzdĹžiui, nemokamai apsikirpti groĹžio salone, su kuriuo buvau sutarusi dÄ&#x2014;l viliojanÄ?iĹł dovanĹł. Kai susibĹŤrÄ&#x2014; palaikymo komanda, atsirado ir poreikis. Juolab kad krepĹĄinis Ä&#x2014;mÄ&#x2014; sparÄ?iai populiarÄ&#x2014;ti. Mes tinkamu metu atsidĹŤrÄ&#x2014;me tinkamoje vietojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; J.RoĹžkova. 33 metĹł moteris pastaruoju metu gyvena tarp Vilniaus ir Kijevo â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ metus ji tapo ir â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; komandos ĹĄokÄ&#x2014;jĹł grupÄ&#x2014;s vadove. TodÄ&#x2014;l â&#x20AC;&#x17E;Red Foxesâ&#x20AC;&#x153; merginos daĹžnai lankÄ&#x2014;si ir Lietuvoje. Ä&#x152;ia jos kartu su Vilniaus â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ry toâ&#x20AC;&#x153; ĹĄokÄ&#x2014;jomis daly vaudavo bendrose treniruotÄ&#x2014;se ir ruoĹĄdavosi Europos Ä?empionatui PrancĹŤzijoje. â&#x20AC;&#x17E;Specialiai ĹĄiam Ä?empionatui parengÄ&#x2014;me iĹĄskirtinÄŻ ĹĄokÄŻ pagal kankanÄ&#x2026;. ÄŽdomu tai, kad ĹĄio ĹĄokio kostiumams sukurti dirbo keturi menininkai, perĹžiĹŤrÄ&#x2014;jome daugiau nei 20 eskizĹł. Kai pagamino pasirinktus kostiumus supratau, kad tai visiĹĄka nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo J.RoĹžkova. â&#x20AC;&#x201C; Tuo metu kaip tik lankÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s Vilniuje. UĹžÄ&#x2014;jau ÄŻ vienÄ&#x2026; parduotuvÄ&#x2122; ir radau nuostabĹł kostiumÄ&#x2026;, pasiĹŤtÄ&#x2026; iĹĄ lietuviĹĄkĹł medĹžiagĹł.â&#x20AC;&#x153; PasiruoĹĄimas Europos Ä?empionatams, naujĹł ĹĄokiĹł kĹŤrimas uĹžtruko apie mÄ&#x2014;nesÄŻ. Ĺ iame Ä?empionate debiutavo trys iĹĄ deĹĄimties ĹĄokÄ&#x2014;jĹł, kurios ÄŻveikÄ&#x2014; rimtÄ&#x2026; ir grieĹžtÄ&#x2026; atrankÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Merginos turi atitikti tam tikrus standartus. Pirmiausia â&#x20AC;&#x201C; mes visos blondinÄ&#x2014;s. ĹŞgis taip pat turi bĹŤti pakankamas. Taip pat daug kÄ&#x2026; lemia fizinÄ&#x2014;s savybÄ&#x2014;s. Visos merginos privalo bĹŤti lankiusios gimnastikÄ&#x2026;, nes programoje apstu akrobatiniĹł elementĹł â&#x20AC;&#x201C; ĹĄpagatai, apsisukimaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo â&#x20AC;&#x17E;Red Foxesâ&#x20AC;&#x153; ÄŻkĹŤrÄ&#x2014;ja. 3KAMĂ&#x;BAĂ&#x;IRĂ&#x;¡4RYSĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NAI¨

Ĺ okÄ&#x2014;jos jauÄ?ia dideles simpatijas Lietuvai ir jos krepĹĄinio sirgaliams. Kiekviena grupÄ&#x2014;s ĹĄokÄ&#x2014;ja Ĺžino, kad per Ä?empionatÄ&#x2026; teks ĹĄokti jau senokai sukurtÄ&#x2026; ĹĄokÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Trys milijonaiâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos sirgaliai â&#x20AC;&#x201C; mĹŤsĹł mylimiausi, â&#x20AC;&#x201C; patikino viena gru-

pÄ&#x2014;s ĹĄokÄ&#x2014;jĹł Darija. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ okÄŻ pagal â&#x20AC;&#x17E;Tris milijonusâ&#x20AC;&#x153; atliekame kiekviename Ä?empionate. Lietuviai, vos iĹĄgirdÄ&#x2122; pirmuosius ĹĄios dainos akordus, pradeda audringai dainuoti. Tai vienas mÄ&#x2014;gstamiausiĹł ĹĄokiĹł.â&#x20AC;&#x153; !REĂ&#x;NAĂ&#x;PAĂ&#x;DAĂ&#x;RwĂ&#x;Â?SĂ&#x;PĂ&#x201E;Ă&#x;DÂ?

Ĺ okÄ&#x2014;jos atskleidÄ&#x2014;, kad labiausiai palaiko Ispanijos ir PrancĹŤzijos krepĹĄininkus, kurie pirmajame pusfinaly je surengÄ&#x2014; neeilinÄŻ spektaklÄŻ, pasibaigusÄŻ ispanĹł pergale 80:75. Merginos pastarosiomis savaitÄ&#x2014;mis daĹžnai matÄ&#x2014; ĹžaidĹžianÄ?ius PrancĹŤzijos krepĹĄininkus, nes pirmajame Ä?empionato etape ĹĄoko ĹĄios ĹĄalies pietuose esanÄ?iame MonpeljÄ&#x2014; mieste, kur vyko A grupÄ&#x2014;s rungtynÄ&#x2014;se. 26 laipsniĹł ĹĄilumÄ&#x2026; pakeitÄ&#x2014; lietingas ir vÄ&#x2014;sus Lilis, kuriame didĹžiausiÄ&#x2026; ÄŻspĹŤdÄŻ merginoms palieka varĹžybĹł vieta. â&#x20AC;&#x17E;Kai pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; pamaÄ?iau ĹĄiÄ&#x2026; arenÄ&#x2026;, labai nustebau. Ji daro ÄŻspĹŤdÄŻ. Ĺ okau 2008-ĹłjĹł olim-

,OJDNRMĂ&#x2DC;ODQNVmLĂ&#x2DC;Ă&#x2026;RNzMĂ&#x2DC;NRPDQGjĂ&#x201E;5HG)R[HVÂłVXGDURYLHQĂ&#x2026;YLHVLDSODXNzV

pinÄ&#x2014;se ĹžaidynÄ&#x2014;se Pekine, bet net ten nebuvo tokios ÄŻspĹŤdingos arenos. Futbolo stadionÄ&#x2026; pavers-

ti krepĹĄinio aikĹĄte â&#x20AC;&#x201C; neÄŻtikÄ&#x2014;tinaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹžavÄ&#x2014;josi â&#x20AC;&#x17E;Red Foxesâ&#x20AC;&#x153; ĹĄokÄ&#x2014;ja Margarita.


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PUXJVzMRG

4EĂ&#x;NIĂ&#x;SOĂ&#x;KAĂ&#x;RYSĂ&#x;PRIĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;6OĂ&#x;KIEĂ&#x;TIĂ&#x;JOĂ&#x;JE K Ä&#x2122; s t u t i s R I M K US LR korespondentas

Kai RiÄ?ardas Berankis vakar karingu ĹĄĹŤksniu paĹžymÄ&#x2014;jo pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;tÄ&#x2026; kovÄ&#x2026; prieĹĄ Ukrainos tenisininkÄ&#x2026;, keli tĹŤkstanÄ?iai sirgaliĹł â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; arenoje paĹĄoko ant kojĹł sveikindami Lietuvos rinktinÄ&#x2014;s lyderÄŻ ir visÄ&#x2026; komandÄ&#x2026; Daviso taurÄ&#x2014;s 1-osios grupÄ&#x2014;s maÄ?e. Tai buvo vaizdas, kurio niekada nebuvo regÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s R.MuraĹĄka, po R.Berankio pergalÄ&#x2014;s ÄŻĹžengÄ&#x2122;s ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; arenos aikĹĄtynÄ&#x2026;, kad atsiimtĹł apdovanojimÄ&#x2026; uĹž daugiausia suĹžaistĹł rungtyniĹł Daviso taurÄ&#x2014;s varĹžybose atstovaujant Lietuvai. Per dvylika metĹł (1994â&#x20AC;&#x201C;2005 m.) trukusiÄ&#x2026; karjerÄ&#x2026; rinktinÄ&#x2014;je R.MuraĹĄka suĹžaidÄ&#x2014; net 49 vienetĹł maÄ?us ir iĹĄ jĹł 37 laimÄ&#x2014;jo. Jam tekdavo Ĺžaisti AlĹžyre, Egipte, Botsvanoje, Makedonijoje, kai Lietuvos komanda migruodavo tarp 2-osios ir 3-iosios grupiĹł Daviso taurÄ&#x2014;s varĹžybose. R.MuraĹĄka buvo daugiau nei pusÄ&#x2014; komandos, nes 15 metĹł neturÄ&#x2014;jo sau lygiĹł Lietuvoje, laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s daugiau nei pusÄ&#x2122; tĹŤkstanÄ?io maÄ?Ĺł iĹĄ eilÄ&#x2014;s ĹĄalies pirmenybÄ&#x2014;se. Su Vokietijoje treneriu dirbanÄ?iu 42 metĹł R.MuraĹĄka â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; kalbÄ&#x2014;josi apie Lietuvos teniso senus, dabartinius laikus ir ateitÄŻ. â&#x20AC;&#x201C; Rolandai, prisimename jus kaip emocingÄ&#x2026; ĹžaidÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. SykÄŻ Vilniuje patyrÄ&#x2014;te kojos traumÄ&#x2026;, kai ÄŻpykÄ&#x2122;s dÄ&#x2014;l teisÄ&#x2014;jo sprendimo spyrÄ&#x2014;te ÄŻ arbitro bokĹĄtelÄŻ. Kaip jums patinka dabartiniĹł mĹŤsĹł tenisininkĹł emocingumas? â&#x20AC;&#x201C; Jie emocingi. Tikrai nÄ&#x2014;ra kaip ĹĄvedai. R.Berankis, o ypaÄ? Laurynas Grigelis, rinktinei atstovauja labai karĹĄtai. Ĺ˝inoma, dabartinÄ&#x2014; karta yra kitokia. Mano laikais bĹŤdavo daugiau ĹžaidÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; tokiĹł kaip Johnas McEnroe, kurie ginÄ?ydavosi â&#x20AC;&#x17E;Grand Slamâ&#x20AC;&#x153; turnyruose kone dÄ&#x2014;l kiekvieno kamuoliuko. Dabar tenisas turi kitĹł pavyzdĹžiĹł. Jei elito ĹžaidÄ&#x2014;jai elgiasi kultĹŤringai, dauguma juos kopijuoja. AiĹĄku, ir dabar ne visi idealĹŤs. Marinas Ä&#x152;iliÄ?ius, kiti BalkanĹł ĹĄaliĹł ĹžaidÄ&#x2014;jai karingesni. Vis dÄ&#x2014;lto mano laikais emocijĹł bĹŤdavo daugiau. â&#x20AC;&#x201C; Esate pasakÄ&#x2122;s: â&#x20AC;&#x17E;AnksÄ?iau ĹĄalies Ä?empionato lygis buvo toks Ĺžemas, kad galÄ&#x2014;davau ÄŻ aikĹĄtÄ&#x2122; eiti iĹĄgÄ&#x2014;rÄ&#x2122;s tris bokalus alaus, vis tiek bĹŤÄ?iau laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s.â&#x20AC;&#x153; Ar dabar R.Berankis galÄ&#x2014;tĹł laimÄ&#x2014;ti prieĹĄ kitus lietuvius po trijĹł bokalĹł? â&#x20AC;&#x201C; Manau, kad galÄ&#x2014;tĹł. Ĺ˝inoma, ne prieĹĄ L.GrigelÄŻ, bet prieĹĄ visus kitus galÄ&#x2014;tĹł. Tarp RiÄ?ardo ir kitĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł skirtumas â&#x20AC;&#x201C; didelis. Tarsi â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ĹžaistĹł su treÄ?iosios lygos komanda, kokia nors PlungÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Klumpeâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; per savo karjerÄ&#x2026; galÄ&#x2014;tĹł pasiekti R.Berankis, ĹĄiuo metu esantis 74-asis pasaulyje? â&#x20AC;&#x201C; Dabar jam 25-eri â&#x20AC;&#x201C; tai pats

0.XOELRQXRWU

'DXJLDXVLDPDmĂ&#x2DC;/LHWXYRVWHQLVRULQNWLQzMHVXĂ?DL GÂ?VLUGDXJLDXVLDSHUJDOLĂ&#x2DC;Ă&#x2026;DOLDL'DYLVRWDXUzVYDU Ă?\ERVHLĂ&#x2026;NRYRMÂ?V5RODQGDV0XUDĂ&#x2026;NDÂ&#x2019;OHLGRĂ&#x2026;DNQLV VYHWXULUDEHMRMDPzJVWDPRVVSRUWRĂ&#x2026;DNRVDWHLWLPL tinkamiausias amĹžius Ĺžaisti tenisÄ&#x2026;. Ĺ˝aidÄ&#x2014;jo kĹŤnas idealios fizinÄ&#x2014;s bĹŤklÄ&#x2014;s, be to, jau yra sukaupta ir patirties. Tai subrendÄ&#x2122;s tenisininkas. Jei RiÄ?ardo nekamuos traumos, jis dar galÄ&#x2014;tĹł kilti aukĹĄtyn. Kita vertus, pastaruosius kelerius metus jis vis sukasi tarp 70â&#x20AC;&#x201C; 90 pozicijĹł reitinge. Regis, dar porÄ&#x2026; svarbiĹł maÄ?Ĺł laimÄ&#x2014;tĹł ir pakiltĹł. Bet perĹžengti ribos nepavyksta ir jis trypÄ?ioja vietoje. â&#x20AC;&#x201C; TaÄ?iau ĹĄis sezonas R.Berankiui yra geras ir stabilus. GalbĹŤt tokius rezultatus lemia darbas su treneriu Dirku Hordoffu, kurÄŻ jĹŤs tikriausiai paŞįstate? â&#x20AC;&#x201C; Labai gerai paŞįstu. Kai 1994 metais iĹĄvaĹžiavau Ĺžaisti ÄŻ Vokietijos lygÄ&#x2026;, gyvenau prie Bonos, o paskui persikÄ&#x2014;liau arÄ?iau Frankfurto. D.Hordoffas gyveno Ĺ iaurÄ&#x2014;s Frankfurte ir dirbo teniso klube, kuriame ir dabar treniruojasi R.Berankis. Mano laikais D.Hordoffas treniravo RainerÄŻ SchuttlerÄŻ (ĹĄis vokietis 2003 metais buvo pasiekÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Australian Openâ&#x20AC;&#x153; finalÄ&#x2026;, o 2004 m. uĹžkopÄ&#x2122;s ÄŻ 5-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; pasaulio reitinge. â&#x20AC;&#x201C; Red.). AĹĄ pats ĹžaidĹžiau ir treniravausi su R.Schuttleriu gal aĹĄtuonerius metus. Jis nebuvo talentingas, bet labai darbĹĄtus. Sunkiu darbu jis pasiekÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; jÄŻ deĹĄimtukÄ&#x2026;, nors aĹĄ tuo niekada nebĹŤÄ?iau patikÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s. Vadinasi, darbu viskas yra pasiekiama. D.Hordoffas turi daug ryĹĄiĹł versle ir tenise, tad erdvÄ&#x2014; RiÄ?ardui tobulÄ&#x2014;ti didelÄ&#x2014;. Vokietijoje dirba rimti vyrukai.

â&#x20AC;&#x17E;Nuo rudens keliuosi ÄŻ BylefeldÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; Kauno dydĹžio mieste tikiuosi atrasti daugiau erdvÄ&#x2014;s tobulÄ&#x2014;ti. Bandysiu ten kurti savo ateitÄŻ.â&#x20AC;&#x153; 50XUDĂ&#x2026;ND

Manau, RiÄ?ardas pakils per artimiausius metus. 27â&#x20AC;&#x201C;29 metĹł ĹžaidÄ&#x2014;jui jau bus svarbiausia iĹĄlaikyti savo pozicijas. Tik Roger Federeris yra genialus, kad sugeba taip iĹĄdÄ&#x2014;lioti savo jÄ&#x2014;gas ir Ĺžaisti aukĹĄÄ?iausiu lygiu. â&#x20AC;&#x201C; Ar jĹŤsĹł karjera jums neprimena L.Grigelio, kuris irgi turi daug vaĹžinÄ&#x2014;ti ir Ĺžaisti turnyruose, kur net laimÄ&#x2014;jus sunku turÄ&#x2014;ti finansinÄ&#x2014;s naudos? â&#x20AC;&#x201C; Mano istorija kiek kitokia. AĹĄ turÄ&#x2014;jau potencialÄ&#x2026;, bet lauke buvau vieniĹĄas karys. Nuo 13 metĹł vaĹžinÄ&#x2014;jau po SovietĹł SÄ&#x2026;jungÄ&#x2026; vienas. DÄ&#x2014;l turnyrĹł sprÄ&#x2122;sdavau pats, bilietus pirkdavau pats, net treniruodavausi vienas â&#x20AC;&#x201C; neturÄ&#x2014;jau trenerio. L.Grigelis turi pagalbininkĹł komandÄ&#x2026;, bet ir jam nelengva. AukĹĄto lygio krepĹĄininkai uĹždirba milijonus, bet kelionÄ&#x2014;s ÄŻ varĹžybas jiems yra apmokamos. Klubai jiems sumoka uĹž bĹŤstÄ&#x2026; ir automobilÄŻ. Tenise nuolat vaĹžinÄ&#x2014;ti po tur-

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Vilma VenslovaitienÄ&#x2014; sulaukÄ&#x2014; nemalonios Ĺžinios iĹĄ UEFA. Vilniaus â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; futbolo klubo direktorÄ&#x2014; turÄ&#x2014;s surasti beveik 15 tĹŤkst. eurĹł nenumatytoms iĹĄlaidoms. UEFA drausmÄ&#x2014;s komitetas nubaudÄ&#x2014; sostinÄ&#x2014;s klubÄ&#x2026; uĹž netinkamÄ&#x2026; elgesÄŻ per Ä&#x152;empionĹł lygos atrankos atsakomÄ&#x2026;sias rungtynes liepos 21 d. namuose su ĹĄvedĹł â&#x20AC;&#x17E;Malmoâ&#x20AC;&#x153;. AtsiĹžvelgiant ÄŻ tai, kad ĹĄiame maÄ?e ĹžalgirieÄ?iai buvo nubausti penkiomis geltonosiomis ir viena raudonÄ&#x2026; ja kortele, Vilniaus klubui skirta 14 750 eurĹł bauda. 5%HUDQNLVSHUJDOHSULHĂ&#x2026;XNUDLQLHWÂ&#x2019;90DQDIRYjSUDGzMR'DYLVRWDXUzVPDmj

$AĂ&#x;VIĂ&#x;SOĂ&#x;TAUĂ&#x;RwSĂ&#x;MAĂ&#x;jASĂ&#x;,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NA 2"EĂ&#x201C;RANĂ&#x201C;KISĂ&#x201C; RMLYLHWD SDVDXOLRUHLWLQJH ÂąĂ&#x201C;6-AĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;FO VAS  Ă&#x201C; Ă&#x201C;

nyrus yra tas pat, kaip paprastam Ĺžmogui visus metus atostogauti. AĹĄ skaiÄ?iuodavau â&#x20AC;&#x201C; Ĺžaisdavau tokiuose turnyruose, kur 1â&#x20AC;&#x201C;2 tĹŤkst. eurĹł investicijas galÄ&#x2014;davau atgauti prizĹł fondo pinigais. Buvau tarsi smulkusis verslininkas. Jei bĹŤÄ?iau norÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s stambesnio verslo, bĹŤÄ?iau turÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s vaĹžiuoti ÄŻ AmerikÄ&#x2026;, bet ten kelionÄ&#x2014;s kainuotĹł ne 1 tĹŤkst., o 10 tĹŤkst. eurĹł. BĹŤtĹł didelÄ&#x2014; rizika prasiskolinti ir po metĹł bankrutuoti. Net R.Berankiui nÄ&#x2014;ra paprasta. Jo buvÄ&#x2122;s treneris Remigijus BalĹžekas yra sakÄ&#x2122;s, kad per metus reikÄ&#x2014;davo iki 200 tĹŤkstanÄ?iĹł eurĹł. L.Grigelis vaĹžinÄ&#x2014;ja ÄŻ Ĺžemiausio lygio turnyrus â&#x20AC;&#x17E;Futuresâ&#x20AC;&#x153; ir kartais pabando ÄŻĹĄokti ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Challengerâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; bet ten jau kovoja ir laimi pirmojo ĹĄimtuko ĹžaidÄ&#x2014;jai. RÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jai tiki, kad Lauryno Ĺžaidimo lygis dar kils, jis pateks ne tik ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Challengerâ&#x20AC;&#x153;, bet ir ÄŻ aukĹĄtesnio rango turnyrus. Bet kol nepatenki ÄŻ geriausiĹłjĹł ĹĄimtukÄ&#x2026;, investicijos neatsiperka. Pragyvenimui uĹžtenka, bet uĹždirbti sunku. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ iemet lietuviai pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; kovoja Daviso taurÄ&#x2014;s turnyro 1-ojoje Europos-Afrikos grupÄ&#x2014;je, virĹĄ kurios aukĹĄÄ?iau tik elito grupÄ&#x2014;. Kaip ÄŻsivaizduojate Lietuvos rinktinÄ&#x2014;s ateitÄŻ? â&#x20AC;&#x201C; R.Berankis uĹžtikrintai nugali antrojo ĹĄimtuko ĹžaidÄ&#x2014;jus, bet jei Ukraina bĹŤtĹł atvaĹžiavusi su savo geriausiais ĹžaidÄ&#x2014;jais (ÄŻ VilniĹł neatvyko Aleksandras Dolgopolovas ir Serhijus Stachovskis. â&#x20AC;&#x201C; Red.), RiÄ?ardui bĹŤtĹł labai sunku atsilaikyti. Svarbu, kad L.Grigelis labai gerai ĹžaidĹžia per Daviso taurÄ&#x2014;s varĹžybas. Atstovaudamas rinktinei jis sugeba pakilti ÄŻ aukĹĄtesnÄŻ lygÄŻ. Be to, jis gerai ĹžaidĹžia dvejetĹł kovas. Bet kas bĹŤtĹł, jei kuris nors iĹĄ jĹł neatvyktĹł? Tokio lygio varĹžybose ŞōtbĹŤt reikia bent dviejĹł gerĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł. Matyt, lietuviai ateityje svyruos tarp 1-osios ir 2-osios grupiĹł.

.RYDWUXNRYDOPLQ $QWUDMDPHPDmHNRYRMR,'RIGE Ă&#x201C; LIS LU)-ARjENKA 

â&#x20AC;&#x153;

Tarp R.Berankio ir kitĹł ĹžaidÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; didelis skirtumas. Lyg â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ĹžaistĹł su treÄ?iosios lygos komanda. 50XUDĂ&#x2026;ND

â&#x20AC;&#x201C; JĹŤs dirbate teniso treneriu Vokietijoje. NenorÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te grÄŻĹžti ÄŻ LietuvÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; Kai 2005 metais baigiau karjerÄ&#x2026;, buvau grÄŻĹžÄ&#x2122;s ÄŻ LietuvÄ&#x2026;. Buvau pasiilgÄ&#x2122;s sÄ&#x2014;slesnio gyvenimo. SukĹŤriau ĹĄeimÄ&#x2026;, paaugo vaikai, bet tada atsirado monotonija. Lietuvoje gerai iĹĄplÄ&#x2014;totas mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jĹł tenisas, bet profesionaliojo nebuvo ir nÄ&#x2014;ra. R.Berankis treniruojasi Vokietijoje, L.Grigelis â&#x20AC;&#x201C; Italijoje, Dovydas Ĺ akinis â&#x20AC;&#x201C; JAV, tik Lukas MugeviÄ?ius gal daugiau laiko praleidĹžia Lietuvoje. Tarp moterĹł tas pat. Lina StanÄ?iĹŤtÄ&#x2014; baigÄ&#x2014; karjerÄ&#x2026;, o AkvilÄ&#x2014; ParaĹžinskaitÄ&#x2014; iĹĄvaĹžiavo studijuoti ÄŻ JAV, nors bĹŤdama 18-os jau turÄ&#x2014;tĹł Ĺžaisti aukĹĄtu lygiu. Man buvo nuobodu mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jĹł tenise, todÄ&#x2014;l iĹĄvaĹžiavau ÄŻ VokietijÄ&#x2026;, kur auginant jaunimÄ&#x2026; atsiveria kiti tobulÄ&#x2014;jimo plotai. Gyvenau saulÄ&#x2014;tame Reinfalco miestelyje Vokietijos pietĹł regione prie PrancĹŤzijos, kur viena mano dukrĹł tapo vaikĹł (iki 10 metĹł) Ä?empione, o keturi mano treniruoti vaikinai irgi tapo regiono Ä?empionais. Nuo rudens keliuosi ÄŻ BylefeldÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; Kauno dydĹžio mieste tikiuosi atrasti daugiau erdvÄ&#x2014;s tobulÄ&#x2014;ti. Bandysiu ten kurti savo ateitÄŻ.

Jeromeâ&#x20AC;&#x2122;as Valcke tapo dar viena FIFA korupcijos skandalo auka. FIFA nuĹĄalino vienÄ&#x2026; aukĹĄÄ?iausiĹł organizacijos vadovĹł â&#x20AC;&#x201C; generalinio sekretoriaus pareigas Ä&#x2014;jusÄŻ prancĹŤzÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;l neetiĹĄko elgesio. J.Valcke pastaruosius aĹĄtuonerius metus dirbo ranka rankon su prezidentu Seppu Blatteriu. Manoma, kad generalinis sekretorius yra susijÄ&#x2122;s su sutartimi, po kurios juodojoje rinkoje atsidĹŤrÄ&#x2014; 2014 metĹł pasaulio futbolo Ä?empionato bilietai. FIFA rinkodaros skyriaus vykdomasis vadovas Benny Alonas taip pat yra metÄ&#x2122;s kaltinimĹł J.Valcke, esÄ&#x2026; jis asmeniĹĄkai mÄ&#x2014;gino uĹždirbti iĹĄ bilietĹł pardavimo.

¸VIESLENTw &UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS %UROĂ&#x201C;POSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV$JUXSz $PVWHUGDPRĂ&#x201E;$MD[³¹*OD]JRĂ&#x201E;&HOWLFÂł 6WDPEXORĂ&#x201E;)HQHUEDKFH³¹Ă&#x201E;0RO GHÂł %JUXSz%RUGRĂ&#x201E;*LURQGLQV³¹Ă&#x201E;/L YHUSRROÂłĂ&#x201E;6LRQ³¹.D]DQzVĂ&#x201E;5X ELQÂł &JUXSz'RUWPXQGRĂ&#x201E;%RUXVVLD³¹ Ă&#x201E;.UDVQRGDUÂłĂ&#x201E;4DEDOD³¹6DORQL NĂ&#x2DC;3$2. 'JUXSzĂ&#x201E;0LGWM\OODQG³¹9DUĂ&#x2026;XYRV Ă&#x201E;/HJLDÂłĂ&#x201E;1DSROL³¹Ă&#x201E;%UXJJHÂł (JUXSz9LHQRVĂ&#x201E;5DSLG³¹Ă&#x201E;9LOODU UHDOÂł3LO]HQRĂ&#x201E;9LNWRULD³¹0LQVNR Ă&#x201E;'LQDPRÂł )JUXSz/LEHUHFRĂ&#x201E;6ORYDQ³¹Ă&#x201E;%UDJDÂł Ă&#x201E;*URQLQJHQ³¹0DUVHOLRĂ&#x201E;2O\P SLTXHÂł *JUXSz'QLHSURSHWURYVNRĂ&#x201E;'QLSURÂł Âą5RPRVĂ&#x201E;/D]LRÂłĂ&#x201E;6DLQW(WLHQQHÂł Âą7URQGKHLPRĂ&#x201E;5RVHQERUJÂł +JUXSz/LVDERQRVĂ&#x201E;6SRUWLQJ³¹ 0DVNYRVĂ&#x201E;/RNRPRWLYÂł.RUmzV Ă&#x201E;6NHQGHUEHX³¹6WDPEXORĂ&#x201E;%HVLN WDVÂł ,JUXSz)ORUHQFLMRVĂ&#x201E;)LRUHQWLQD³¹ Ă&#x201E;%DVHOÂł3R]QDQzVĂ&#x201E;/HFK³¹/LVD ERQRVĂ&#x201E;%HOHQHQVHVÂł -JUXSz/RQGRQRĂ&#x201E;7RWWHQKDP+RWV SXU³¹$JGDPRĂ&#x201E;4DUDEDJÂł%ULX VHOLRĂ&#x201E;$QGHUOHFKW³¹Ă&#x201E;0RQDFRÂł .JUXSz1LNRVLMRV$32(/Âą*HO]HQ NLUFKHQRĂ&#x201E;6FKDONHÂł7ULSROzVĂ&#x201E;$V WHUDV³¹3UDKRVĂ&#x201E;6SDUWDÂł /JUXSz%HOJUDGRĂ&#x201E;3DUWL]DQ³¹$ON PDUR$=%LOEDRĂ&#x201E;$WKOHWLF³¹ Ă&#x201E;$XJVEXUJÂł ,IETUVOSĂ&#x201C;!Ă&#x201C;LYGAĂ&#x201C;DVLVWXUDV Ă&#x201E;.ODLSzGRVJUDQLWDV³¹Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDLÂł 79LWXN\QDV 03DSĂ&#x2026;\V 'Ă&#x201A;HĂ&#x2026;SODXNLV 


KULTURA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KULTĂ&#x201E;RA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

SPREN DIMAS. UkrainieÄ?iĹł aktorius A.Gorbunovas rado prieĹžasÄ?iĹł liautis bendradarbiauti su rusĹł kino kĹŤrÄ&#x2014;jais

'8PEUDVRQXRWU

!KĂ&#x;TOĂ&#x;RIUSĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;IRĂ&#x;KIEĂ&#x;TAĂ&#x;FRAĂ&#x;ZEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KEIKSĂ&#x;MAĂ&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;DĂ&#x20AC;IU Ă&#x201E;$SLHNRNÂ&#x2019;NLQjJDOLJDOYRWLGDEDUNDLY\NVWDNDUDV"Âł ÂąVWHEzMRVLXNUDLQLHmLĂ&#x2DC;DNWRULXV$OHNVHMXV*RUEXQR YDV'DXJLDXNDLSYDLGPHQĂ&#x2DC;NLQRHNUDQXRVH VXNĂ&#x2018;UÂ?VDNWRULXVNLWjVDYDLWÂ?NRQFHUWXRV/LHWXYRMH M i l d a AUGU LY T Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

A.Gorbunovas visada pabrÄ&#x2014;Ĺžia esÄ&#x2026;s ukrainieÄ?iĹł aktorius: jis kilÄ&#x2122;s iĹĄ Kijevo, Ä?ia baigÄ&#x2014; aktorystÄ&#x2014;s mokslus, 14 metĹł dirbo Aleksandro DovĹženkos kino studijoje. TaÄ?iau iĹĄgarsÄ&#x2014;jo buvusioje SovietĹł SÄ&#x2026; jungoje, sudomino uĹžsienio reĹžisierius vaidmenimis rusĹł kino filmuose ir televizijos serialuose. 2014 metĹł pabaigoje jis pareiĹĄkÄ&#x2014; nebevaidinsiantis rusiĹĄkuose filmuose dÄ&#x2014;l ÄŻvykiĹł Ukrainoje. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝iniasklaidoje pasirodÄ&#x2122; praneĹĄimai, kad nutarÄ&#x2014;te nebendradarbiauti su rusĹł kinematografininkais, Rusijoje sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; piktĹł komentarĹł audrÄ&#x2026;. Ar nekertate ĹĄakos, ant kurios sÄ&#x2014;dite? â&#x20AC;&#x201C; pasiteiravau 53 metĹł aktoriaus A.Gorbunovo. â&#x20AC;&#x201C; ÄŽ MaskvÄ&#x2026; iĹĄvykau dirbti po serialo â&#x20AC;&#x17E;GrafienÄ&#x2014; de Monsoroâ&#x20AC;&#x153;, kuriame suvaidinau juokdarÄŻ Ĺ iko. Per pastaruosius 10 metĹł geriausius vaidmenis kine sukĹŤriau Rusijoje. Be to, aĹĄtuonerius metus vaidinau Olego MenĹĄikovo teatre Maskvoje, apvaĹžinÄ&#x2014;jome visÄ&#x2026; RusijÄ&#x2026;, EuropÄ&#x2026;, JAV, KanadÄ&#x2026;. Bet aĹĄ â&#x20AC;&#x201C; Ukrainos pilietis. Esu dÄ&#x2014;kingas rusĹł reĹžisieriams, kurie man davÄ&#x2014; darbo, gerĹł vaidmenĹł. Dabar nenoriu filmuotis, nes vyksta karas. Kokie gali bĹŤti filmavimai? Pastaraisiais metais daug koncertuoju, rengiu kĹŤrybinius susitikimus, repetuoju spektaklÄŻ, ÄŻraĹĄinÄ&#x2014;ju treÄ?iÄ&#x2026; plokĹĄtelÄ&#x2122;. Kine pauzÄ&#x2014;, uĹžtat galiu daugiau laiko skirti teatrui, radijui. Be to, dabar tenka vaĹžinÄ&#x2014;ti po ligonines, rengti koncertus koviniĹł veiksmĹł zonoje. Dabar mĹŤsĹł kinas bĹŤtent Ä?ia. â&#x20AC;&#x201C; Ar pavyko iĹĄsaugoti draugiĹĄkus ryĹĄius su rusĹł aktoriais, reĹžisieriais? â&#x20AC;&#x201C; 2013 metĹł pabaigoje Odesoje prasidÄ&#x2014;jo rusĹł serialo â&#x20AC;&#x17E;TÄ&#x2014;vas uĹž sĹŤnĹłâ&#x20AC;&#x153;, kuriame atlieku pagrindinÄŻ vaidmenÄŻ, filmavimas. AtrodÄ&#x2014;, kad prieĹĄ akis devyni mÄ&#x2014;nesiai laimÄ&#x2014;s. Bet Ä?ia â&#x20AC;&#x201C; Maida-

nas, Krymo aneksija, karas. Visa tai matÄ&#x2014; maskvieÄ?iai kinematografininkai, viskÄ&#x2026; jie iĹĄgyveno kartu su mumis. GrupÄ&#x2014; pamatÄ&#x2014; kitokiÄ&#x2026; UkrainÄ&#x2026;, jĹł sÄ&#x2026;monÄ&#x2014; apsivertÄ&#x2014;. Kai baigÄ&#x2014;me darbÄ&#x2026;, atsisveikinome kaip giminÄ&#x2014;s. Mes praĹĄÄ&#x2014;me: â&#x20AC;&#x17E;Papasakokite Maskvoje, kas pas mus iĹĄ tikro vyksta. Kad mes kĹŤdikiĹł nevalgome ir dÄ&#x2014;l rusĹł kalbos niekas neĹžudomas. Gal jie geriau supras padÄ&#x2014;tÄŻ Ukrainoje.â&#x20AC;&#x153; Tiesa, vÄ&#x2014;liau, kai vaĹžinÄ&#x2014;jau ÄŻ MaskvÄ&#x2026; filmo garsinti, jauÄ?iausi ten nelabai patogiai. Rusijoje gyvenau 14 metĹł, turiu daugybÄ&#x2122; paŞįstamĹł, su kuriais pĹŤdÄ&#x2026; druskos suvalgÄ&#x2014;me. Maidano dienomis jie atvykdavo ÄŻ KijevÄ&#x2026;, skambindavo, o Krymas atkirto daug mano draugĹł. Ĺ˝monÄ&#x2014;s tarsi iĹĄÄ&#x2014;jo iĹĄ proto. Liko Sergejus GarmaĹĄas, Michailas Jefremovas, dar porÄ&#x2026; pavardĹžiĹł galÄ&#x2014;Ä?iau paminÄ&#x2014;ti.

'DLQXRMDQWLVXN UDLQLHmLĂ&#x2DC;DNWRULXV $*RUEXQRYDV /LHWXYRMHVXUHQJV NRQFHUWjVXVDYR PX]LNRVJUXSH Ă&#x201E;*UXVWSLORWDÂł

Visi tikri draugai liko, o ĹĄlakas atsimetÄ&#x2014;. Ir, aÄ?iĹŤ Dievui, laikas viskÄ&#x2026; sustatÄ&#x2014; ÄŻ vietas.

â&#x20AC;&#x201C; Koks jĹŤsĹł poĹžiĹŤris ÄŻ draudimÄ&#x2026; Ukrainoje rodyti rusiĹĄkus filmus, beje, ir tuos, kuriuose jĹŤs vaidinote, pardavinÄ&#x2014;ti knygas? â&#x20AC;&#x201C; Klauskite tĹł, kurie draudĹžia. Manau, kad politikai besmegeniai, jeigu, be draudimĹł, nemato kitĹł kovos bĹŤdĹł. Nereikia rodyti prastĹł filmĹł â&#x20AC;&#x201C; jĹł pernelyg daug. O gerus filmus reikia rodyti, geras knygas reikia skaityti, nes Rusijoje daugybÄ&#x2014; talentingĹł ir dorĹł ĹžmoniĹł. Antai reĹžisierius Andrejus Zviagincevas, kurio â&#x20AC;&#x17E;Leviatanasâ&#x20AC;&#x153; buvo nominuotas â&#x20AC;&#x17E;Oskaruiâ&#x20AC;&#x153;, pirmasis atviru laiĹĄku palaikÄ&#x2014; ukrainieÄ?iĹł reĹžisieriĹł OlegÄ&#x2026; SencovÄ&#x2026;, Rusijoje nuteistÄ&#x2026; 20 metĹł kalÄ&#x2014;ti uĹž tariamÄ&#x2026; teroristinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026;. Negalima visĹł Rusijoje tempti ant vieno kurpalio.

â&#x20AC;&#x201C; ÄŽvairiai komentuojama ir Ĺžinia, kad lankÄ&#x2014;tÄ&#x2014;s Ukrainos rytuose, karo veiksmĹł zonoje, koncertavote ukrainieÄ?iĹł kariams. â&#x20AC;&#x201C; Kelis kartus vykau ten su draugais, norÄ&#x2014;jau savo akimis pamatyti, kas vyksta Donbase. KalbÄ&#x2014;ti apie tai nemÄ&#x2014;gstu, nes tokie dalykai intymĹŤs. Tai normalu â&#x20AC;&#x201C; vieni dirba savanoriais, kiti gali atvykti ÄŻ ligoninÄ&#x2122; su gitara ir pakelti nuotaikÄ&#x2026; suĹžeistiesiems. Jiems to labai reikia. Kai esi zonoje, kurioje iĹĄ tikro ĹĄaudoma, kitaip pamatai pasaulio vaizdÄ&#x2026;. Daugeliui fronte tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;s sÄ&#x2026;voka â&#x20AC;&#x201C; kaip tatuiruotÄ&#x2014; ant ĹĄirdies.

â&#x20AC;&#x201C; Nors laikotÄ&#x2014;s pozicijos, kad ginklams Ĺžvangant mĹŤzos tyli ir vykstant karui nÄ&#x2014;ra kada galvoti apie kinÄ&#x2026;, vis dÄ&#x2014;lto nusifilmavote ukrainieÄ?iĹł seriale â&#x20AC;&#x17E;Gvardijaâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Gvardijaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pirmasis ukrainieÄ?iĹł televizijos filmas apie dabartinius ÄŻvykius mĹŤsĹł ĹĄalyje. Jis pasakoja apie savanorius, jaunus vaikinus, kurie iĹĄÄ&#x2014;jo ginti tÄ&#x2014;vynÄ&#x2014;s. Mano personaĹžas â&#x20AC;&#x201C; Senis, Afganistane kariavÄ&#x2122;s karys, dabar mokomojoje stovykloje rengiantis kovoms jaunus savanorius. Manau, kad reikia kurti tokius patriotinius filmus, duoti darbo jauniems aktoriams, juolab kad per pastaruosius pusantrĹł metĹł

â&#x20AC;&#x17E;Pastaraisiais metais gyvename ÄŻsitempÄ&#x2122;. Greitai iĹĄreikĹĄti emocinÄ&#x2122; ÄŻtampÄ&#x2026; ir esmÄ&#x2122; galima tik â&#x20AC;&#x17E;matuâ&#x20AC;&#x153;.â&#x20AC;&#x153; $*RUEXQRYDV

)RĂ&#x;VAIĂ&#x;DIĂ&#x;NAĂ&#x;KIĂ&#x;NE Ă&#x;IRĂ&#x;DAIĂ&#x;NUOĂ&#x;JAĂ&#x;GRUĂ&#x;PwĂ&#x;JE â&#x2013; $*RUEXQRYDVJLPzP .LMHYHPEDLJz.LMH YR,.DUSHQNRV.DURYDOVW\EL QÂ&#x2019;WHDWURPHQRLQVWLWXWjWDLV SDmLDLVPHWDLVGHELXWDYRSDJ ULQGLQLXPXLWLQLQNRYDLGPH QLX93RSNRYRQXRW\NLĂ&#x2DC;ILOPH Ă&#x201E;1HĂ?\PzWDVNURYLQ\VÂł â&#x2013;  ,Ă&#x2026;JDUVzMRMXRNGDULRĂ&#x201A;LNRYDLG PHQLXWHOHYL]LMRVVHULDOHĂ&#x201E;*UD ILHQzGH0RQVRURÂł9DLGL QRNULPLQDOLQLXRVHVHULDOXRVH Ă&#x201E;.DPHQVNDMDÂłĂ&#x201E;7XUHFNLRPDU Ă&#x2026;DVÂłĂ&#x201E;%XUĂ?XMDXVJLPWDGLHQLVÂł â&#x2013;  $NWRULDXVILOPRJUDILMRMHÂąEH YHLNYDLGPHQĂ&#x2DC;NLQHLUWH

tiek ĹžmoniĹł parodÄ&#x2014; savo geriausias savybes, tiek buvo sukreÄ?iamĹł istorijĹł, kad tik raĹĄyk scenarijus ir kurk savÄ&#x2026; patriotinÄŻ kinÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Ar jĹŤsĹł herojus keikiasi? Juk neslepiate pats esÄ&#x2026;s keikĹŤnas ir net turite savo teorijÄ&#x2026;, kad be â&#x20AC;&#x17E;matoâ&#x20AC;&#x153; nebeliko daugiau sÄ&#x2026;ĹžiningĹł ĹžodĹžiĹł. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝odĹžiĹł prasmÄ&#x2014; seniai niveliavosi dÄ&#x2014;l televizijos ir politikĹł. AĹĄ tikiu tik â&#x20AC;&#x17E;matuâ&#x20AC;&#x153;: jis kaip turÄ&#x2014;jo savo ĹžinutÄ&#x2122;, taip ir tebeturi. Jo griebiesi, kai reikia atkreipti dÄ&#x2014;mesÄŻ. Pastaraisiais metais gyvename ÄŻsitempÄ&#x2122;. Greitai iĹĄreikĹĄti emocinÄ&#x2122; ÄŻtampÄ&#x2026; ir esmÄ&#x2122; galima tik keiksmaĹžodĹžiu. Jei pradedi graĹžbyliauti, kai virĹĄ galvos bombos ir kulkos skraido, nieko doro neiĹĄeina. â&#x20AC;&#x201C; JĹŤsĹł didĹžiulÄ&#x2014; filmografija, tiek vaidmenĹł suvaidino-

OHYL]LMRMH7DUSMĂ&#x2DC;Âą10LFKDO NRYRILOPHĂ&#x201E;Âł)LOLSR-DQ NRYVNLRĂ&#x201E;9DOVW\EzVSDWDUzMDVÂł 97RGRURYVNLRPLX]LNOHĂ&#x201E;6WL OLQJLHMLÂł)%RQGDUmLXNRXWRSL QzMHYHLNVPRIDQWD]LMRMHĂ&#x201E;*\ YHQDPDVDODÂłSUDQFĂ&#x2018;]Ă&#x2DC;UHĂ?L VLHULDXV(5RFKDQWÂśRWULOHU \MH Ă&#x201E;$JHQWĂ&#x2DC;Ă?DLGLPDLÂł â&#x2013; $*RUEXQRYDVÂąLUJUXSzV Ă&#x201E;*UXVWSLORWDÂłYRNDOLVWDV5XJ VzMRG/LHWXYRVUXVĂ&#x2DC;GUD PRVWHDWUH9LOQLXMHMLVVXVDYR PX]LNDQWDLVDWOLNV%2NXGĂ?D YRV99\VRFNLR9&RMDXV*6X NDmLRYRGDLQĂ&#x2DC;

te, kad tarsi jau ir svajoti nebÄ&#x2014;ra apie kÄ&#x2026;, bet kartÄ&#x2026; prisipaĹžinote, jog norÄ&#x2014;tumÄ&#x2014;te suvaidinti kokioje nors sentimentalioje meilÄ&#x2014;s istorijoje, nes dabartiniame pasaulyje tikrÄ&#x2026; meilÄ&#x2122; vis sunkiau rasti. â&#x20AC;&#x201C; MeilÄ&#x2014;s tema visada aktuali. O dabar, kai vyksta karas, ji dar aktualesnÄ&#x2014;. Dabar pats laikas kalbÄ&#x2014;ti apie tai, kas ĹĄviesu, pozityvu. Iki ĹĄiol noriu nusifilmuoti meilÄ&#x2014;s istorijoje â&#x20AC;&#x201C; tikro vyro ir tikros moters. Kadaise man labai patiko Garry Marshallo filmas â&#x20AC;&#x17E;Frenki ir DĹžonisâ&#x20AC;&#x153; su Alu Pacino ir Michelle Pfeiffer. Be meilÄ&#x2014;s ĹžmonÄ&#x2014;s negyvena. Kankinasi, egzistuoja, bet negyvena. Visa krĹŤtine kvÄ&#x2014;puojame tuomet, kai yra tikras jausmas. YpaÄ? tai aktualu suaugusiems ĹžmonÄ&#x2014;ms. Juk gyvenimo prasmÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; tai meilÄ&#x2014; ir vaikai.

/LHWXYRVQDFLRQDOLQLV RSHURVLUEDOHWRWHDWUDV YDNDUSUDGzMRjMÂ&#x2019; VH]RQjÂąSXEOLNDĂ?LĂ&#x2018;UzMR SUDQFĂ&#x2018;]Ă&#x2DC;NRPSR]LWRULDXV -XOHVÂśLR0DVVHQHWRSHUj Ă&#x201E;0DQRQÂłNXUL/LHWXYR MHEXYRURG\WDWLNWDL SULHĂ&#x2026;SXVÂ?Ă&#x2026;LPWPHmLR Spektaklio muzikos vadovas ir dirigentas prancĹŤzas Cyrilas Diederichas pripaĹžino, kad pradÄ&#x2014;ti sezonÄ&#x2026; ĹĄia subtilia opera yra drÄ&#x2026;su, esÄ&#x2026; net prancĹŤzai nÄ&#x2014;ra to darÄ&#x2122;. UĹžsienio solistams pajusti pran-

cĹŤzĹł muzikos ir kalbos subtilybes dar sunkiau. TaÄ?iau muzika premjeroje svaigino labiausiai. SpalvingÄ&#x2026; partitĹŤrÄ&#x2026; ÄŻkĹŤnijo labai margas solistĹł ansamblis: Manon dainavo prancĹŤzÄ&#x2014; Fabienne Conrad, jos mylimÄ&#x2026; jÄŻ de GrijÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; korÄ&#x2014;jietis Ho Yoon Chungas, kitus vaidmenis atliko lietuviĹł artistai. PrancĹŤzĹł reĹžisierius ir kostiumĹł kĹŤ rÄ&#x2014;jas Vincentâ&#x20AC;&#x2122;as Boussardâ&#x20AC;&#x2122;as juos apgyvendino asketiĹĄkuose interjeruose (scenografas Vincentâ&#x20AC;&#x2122;as Lemaireâ&#x20AC;&#x2122;as) ir iĹĄpuoĹĄÄ&#x2014; ÄŻmantriais nesusakomo stiliaus kostiumais. Ĺ is spektaklis â&#x20AC;&#x201C; bendras LNOBT, San Fransisko ir Izraelio operĹł projektas, todÄ&#x2014;l jÄŻ pamatys ir uĹžsienio publika. (LR)

0$OHNVRVQXRWU

/PEĂ&#x;ROĂ&#x;JEĂ&#x;¡-AĂ&#x;NON¨Ă&#x;ÂŚĂ&#x;SPALĂ&#x;VĂ&#x2039;Ă&#x;IRĂ&#x;STIĂ&#x;LIĂ&#x2039;Ă&#x;VAIĂ&#x;VOĂ&#x;RYK¸Ă&#x;Tw

3UDQFĂ&#x2018;]Ă&#x2DC;GDLQLQLQNz)&RQUDG/LHWXYRMHGHELXWDYR0DQRQYDLGPHQLXÂąLNLĂ&#x2026;LROMLGDUQLHNXUQHEXYRMRDWOLNXVL


Kinas Vilnius

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 12, 16.10, 18 val. â&#x20AC;&#x17E;BÄ&#x2014;gantis labirintu. IĹĄmÄ&#x2014;ginimai ugnimiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mokslinÄ&#x2014; fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 13.10, 16, 18.30, 21.20 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄnagÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 11.20, 13.30, 15.45, 19.10, 21.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Slaptoji komandaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Ispanija, Argentina, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Edeno sodasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 12.10, 15, 17.45, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 19, 20 d. 11, 13.20 val., 21 d. 13.20 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l visko kaltas seksasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.50, 16, 19.20, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;JaunystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, PrancĹŤzija, Ĺ veicarija, DidĹžioji Britanija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14, 16.40, 18.50, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 19, 20 d. 11.50, 14.20, 16.45 val., 21 d. 14.20, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas iĹĄ U.N.C.L.E.â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19, 20 d. 12.50, 15.30, 18.20, 21.30 val., 21 d. 15.30, 18.20, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pakalikaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 19, 20 d. 11.40, 15.45 val., 21 d. 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Roko karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.20, 18.40, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Pamokaâ&#x20AC;&#x153; (Graikija, Bulgarija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. â&#x20AC;&#x17E;SangailÄ&#x2014;s vasaraâ&#x20AC;&#x153; (Nyderlandai, PrancĹŤzija, Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Neracionalus Ĺžmogusâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Geismo architektasâ&#x20AC;&#x153; (Kanada, drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.20 val. â&#x20AC;&#x17E;MamytÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Kanada, drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pakalikaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 14.10 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.10, 11, 14.30, 18.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Pakalikaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 10.20, 14.40 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄnagÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 14, 16.20, 18.55, 21.20 val. â&#x20AC;&#x17E;BÄ&#x2014;gantis labirintu. IĹĄmÄ&#x2014;ginimai ugnimiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mokslinÄ&#x2014; fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 11.20, 13.10, 15.30, 18.20, 21.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Slaptoji komandaâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, Argentina, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 19, 20 d. 10.40, 11.40 val., 21 d. 11.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.20, 16.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Pakalikaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 12.30 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13, 16.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Roko karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.20, 18.40 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l visko kaltas seksasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 15.50, 18.50, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Edeno sodasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.10, 16, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;NeÄŻmanoma misija. Slaptoji tautaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 15.40, 20.20 val. â&#x20AC;&#x17E;JaunystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, PrancĹŤzija, Ĺ veicarija, DidĹžioji Britanija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;KvaiĹĄĹł atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19.20, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Amerikos ultraâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Tuk tukâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. Ozo kino salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Donaleitis. XVIII a. MaĹžosios Lietuvos tautinis kostiumasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;VarnĹł eĹžerasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 18.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Amayaâ&#x20AC;&#x153; (Latvija, Honkongas) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 19.20 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;NÄ&#x2014;ra laiko gerumuiâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 14 val. â&#x20AC;&#x17E;SkruzdÄ&#x2014;lynasâ&#x20AC;&#x153; (Estija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 14 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ oaâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 17 val. â&#x20AC;&#x17E;21 dienaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 19.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Psichiatrija Rusijojeâ&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;SusipaĹžinkite su Marlonu Brandoâ&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Dorasisâ&#x20AC;&#x153; (Izraelis, Vokietija, Austrija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 14 val. â&#x20AC;&#x17E;PabÄ&#x2014;gimas iĹĄ Rygosâ&#x20AC;&#x153; (Latvija, Estija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 16 val.

â&#x20AC;&#x17E;Meistras ir Tatjanaâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Pilkieji sodaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Gotlandasâ&#x20AC;&#x153; (Ä&#x152;ekija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 21 val., 21 d. 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Bananiniai blynai ir lipnĹŤs ryĹžiaiâ&#x20AC;&#x153; (Nyderlandai, Laosas, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 14.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis ant sofosâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Gimme Shelterâ&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 21.10 val. Pasaka â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;(Ne)Tikros prancĹŤziĹĄkos vestuvÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 16.30, 20 val., 20 d. 16.30 val., 21 d. 17.15 val. â&#x20AC;&#x17E;VilkĹł gaujaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 19.45 val. â&#x20AC;&#x17E;21 dienaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 19 val. â&#x20AC;&#x17E;EugeninÄ&#x2014; sÄ&#x2026;monÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Ä&#x152;ekija, Slovakija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 21 d. 19.30 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 10, 11, 12.15, 14.15, 16.30, 18 val., 20, 21 d. 10, 12.15, 14.15, 16.30, 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Slaptoji komandaâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, Argentina, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 10.15, 12.45 val., 20, 21 d. 10.15, 11.45, 12.45 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 13, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Pakalikaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 11.45 val., 20, 21 d. 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.15, 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;BÄ&#x2014;gantis labirintu. IĹĄmÄ&#x2014;ginimai ugnimiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mokslinÄ&#x2014; fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 13, 15.45, 18.30, 20, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;JaunystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, PrancĹŤzija, Ĺ veicarija, DidĹžioji Britanija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 14, 16.45, 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄnagÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l visko kaltas seksasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.15, 19.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Roko karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 16 val., 20 d. 18.15 val., 21 d. 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Hitmanas. Agentas 47â&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 21.45 val., 20 d. 19.15 val., 21 d. 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas iĹĄ U.N.C.L.E.â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Tuk tukâ&#x20AC;&#x153; (JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 19.15 val., 20 d. 21.45 val., 21 d. 19.15 val.

Kaunas Cinamon â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄnagÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, siaubo) â&#x20AC;&#x201C; 10.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Slaptoji komandaâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, Argentina, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11 val. â&#x20AC;&#x17E;Pakalikaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis, ÄŻgarsinta lietuviĹĄkai) â&#x20AC;&#x201C; 11.30 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 14, 16.15, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14.15, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvirkĹĄÄ?ias pasaulisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13 val. â&#x20AC;&#x17E;BÄ&#x2014;gantis labirintu. IĹĄmÄ&#x2014;ginimai ugnimiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, mokslinÄ&#x2014; fantastika) â&#x20AC;&#x201C; 13.15, 16, 18.45, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Edeno sodasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 13.30, 18.50, 21.05 val. â&#x20AC;&#x17E;Roko karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.45 val. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l visko kaltas seksasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;KvaiĹĄĹł atostogosâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;JaunystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, PrancĹŤzija, Ĺ veicarija, DidĹžioji Britanija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ nipas iĹĄ U.N.C.L.E.â&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo komedija) â&#x20AC;&#x201C; 22.15 val. Romuva â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;JaunystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Italija, PrancĹŤzija, Ĺ veicarija, DidĹžioji Britanija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Oi, laivas dingoâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 14 val. â&#x20AC;&#x17E;PrancĹŤziĹĄkos skyrybosâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, romantinÄ&#x2014; komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Mano vardas Viktorijaâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;(Ne)Tikros prancĹŤziĹĄkos vestuvÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 19 d. 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Stebuklaiâ&#x20AC;&#x153; (Vokietija, Ĺ veicarija, Italija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 14 val. â&#x20AC;&#x17E;Sugar Manâ&#x20AC;&#x153; (Ĺ vedija, DidĹžioji Britanija, dokumentinis) â&#x20AC;&#x201C; 20 d. 18.15 val.

JÄ&#x2013;GOS loĹĄimo Nr. 4837 DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 55 405 Eur

2015 09 17 (ketvirtadienis)

07 08 09 16 22 27 + 05

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 6205 Galite laimÄ&#x2014;ti 100 000 Eur (345 000 Lt)

AtspÄ&#x2014;ta 6 5+1 5 4+1 4 3+1 3

01 06 07 12 13 16 18 23 26 27 37 39 40 41 44 47 52 54 55 60 www.olifeja.lt

LaimÄ&#x2014;jimas 55 405 Eur 1428 Eur 100 Eur 20 Eur 4 Eur 2 Eur 1 Eur

PRAMOGOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

PRAMOGOS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

8Ă?/57NRQNXUVRERUWROLNRLU00LNXWDYLmLXVLUVXMXRNRQFHUWDYXVLJUXSzĂ&#x201E;$QWLNYDULQLDL.DĂ&#x2026;SLURYVNLRGDQW\VÂł

$wLĂ&#x;KLIĂ&#x;PĂ&#x2039;Ă&#x;KONĂ&#x;KURĂ&#x;SOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;AISTĂ&#x;ROS .XUULEDWDUSQRURVNDWLQWLNĂ&#x2018;UzMXVLUEDLPzVLĂ&#x2026; JjVGLQWLQHSLOQDPHmLXV"Ă&#x201A;Â&#x2019;NODXVLPjLĂ&#x2026;SURYRNDYR YDL]GRNOLSĂ&#x2DC;NRQNXUVDVĂ&#x201E;.OLS9LGÂłDWPHWÂ?VNHOLĂ&#x2DC; SXLNLDLĂ?LQRPĂ&#x2DC;/LHWXYRVPX]LNRVDWOLNzMĂ&#x2DC;GDUEXV R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

LRT televizijos rengiamas konkursas vyksta jau treÄ?iÄ&#x2026; sykÄŻ. RugsÄ&#x2014;jo pabaigoje keli jo laimÄ&#x2014;tojai uĹž savo darbus bus apdovanoti piniginiais prizais â&#x20AC;&#x201C; 2500, 1500 ir 1000 eurĹł. DÄ&#x2014;l prizĹł rungiasi beveik ĹĄimtas Lietuvos kĹŤrÄ&#x2014;jĹł vaizdo klipĹł, taÄ?iau keletas ryĹĄkiĹł darbĹł ÄŻ jÄŻ nepriimti. PavyzdĹžiui, vieno populiariausiĹł Lietuvos dainininkĹł Marijaus MikutaviÄ?iaus. Konkurso rengÄ&#x2014;jai sako, kad jie neatitinka taisykliĹł ir yra su scenomis, kuriĹł dienÄ&#x2026; niekaip negalima rodyti TV eteryje. .EĂ&#x;NOĂ&#x;RIĂ&#x;PAĂ&#x;Ă&#x20AC;EISĂ&#x;TIĂ&#x;Â?SĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;MO

M.MikutaviÄ?iaus dainos â&#x20AC;&#x17E;DrÄ&#x2026;siĹł nieks neĹžudoâ&#x20AC;&#x153; vaizdo klipas internete perĹžiĹŤrÄ&#x2014;tas daugiau negu milijonÄ&#x2026; kartĹł â&#x20AC;&#x201C; Lietuvoje tai solidus skaiÄ?ius. Bet ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;KlipVidâ&#x20AC;&#x153; konkursÄ&#x2026; reĹžisieriaus RiÄ?ardo Marcinkaus darbas nepriimtas. Viena prieĹžasÄ?iĹł â&#x20AC;&#x201C; jame yra muĹĄtyniĹł scena. ÄŽ konkurso taisykles ÄŻraĹĄyta, kad klipai turi atitikti NepilnameÄ?iĹł apsaugos nuo neigiamo vieĹĄosios informacijos poveikio ÄŻstatymÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Klipus galima paĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti internete, bet vienas konkurso tikslĹł â&#x20AC;&#x201C; juos kuo plaÄ?iau parodyti per televizijÄ&#x2026;, iĹĄreklamuoti kĹŤrÄ&#x2014;jus. Mes juos rodome dienÄ&#x2026;, ĹžiĹŤrimiausiu metu, kai prie televizoriĹł yra daug nepilnameÄ?iĹł. PavyzdĹžiui, laidoje â&#x20AC;&#x17E;Labas rytas, Lietuvaâ&#x20AC;&#x153;. Labai gerbiame muzikantus ir klipĹł kĹŤrÄ&#x2014;jus, taÄ?iau nemaĹžai darbĹł teko atmesti, nes dienÄ&#x2026; jĹł rodyti niekaip negalimeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; LRT atstovÄ&#x2014; spaudai Virginija BuneviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;. GalbĹŤt vaizdo klipus galima rodyti vÄ&#x2014;lyvais vakarais ir naktÄŻ, kai LRT rodo ir kino filmus su atviromis scenomis? â&#x20AC;&#x17E;Taip gal ir bĹŤtĹł galima da-

ryti, bet tada tikriausiai maĹžiau patenkinti bĹŤtĹł ir daugumos klipĹł kĹŤrÄ&#x2014;jai, norintys kuo didesnÄ&#x2014;s auditorijosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; V.BuneviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;. &ILĂ&#x;MUOSĂ&#x;LOĂ&#x;KÂ?Ă&#x;IRĂ&#x;+AĂ&#x;LwĂ&#x;DĂ&#x2039;Ă&#x;3EĂ&#x;NEĂ&#x;LÂ?

M.MikutaviÄ?iĹł Ĺžinia apie atmestÄ&#x2026; klipÄ&#x2026; nustebino â&#x20AC;&#x201C; dainininkas priminÄ&#x2014;, kad pasaulis priklauso ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. â&#x20AC;&#x17E;Pasaulis eina ÄŻ keistÄ&#x2026; pusÄ&#x2122;, darosi labai ĹĄvarus, kriĹĄtolinis, nepritampu jame. Vaikai turi teisÄ&#x2122; pirkti puponautus, bet gal suaugusieji irgi turi teisÄ&#x2122; reikĹĄti savo emocijas ir idÄ&#x2014;jas? Kita vertus, konkurso rengÄ&#x2014;jai turi teisÄ&#x2122; nustatyti taisykles. Jei nori iĹĄrinkti politiĹĄkai korektiĹĄkus klipus, saugoti nekaltas vaikĹł sielas â&#x20AC;&#x201C; gerai. Galima paimti ÄŻraĹĄĹł iĹĄ vaikĹł â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;BeĹždĹžioniukĹł diskotekosâ&#x20AC;&#x153;, dar gal â&#x20AC;&#x17E;MokinukiĹłâ&#x20AC;&#x153; senus klipus parodytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ironizavo dainininkas. Jis svarstÄ&#x2014;, kad atmestĹł klipĹł autoriai galÄ&#x2014;tĹł surengti savo konkursÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Rinktume baisiausiÄ&#x2026;, niekĹĄingiausiÄ&#x2026;, moraliĹĄkai supuvusÄŻ klipÄ&#x2026;. O ĹĄiaip paĹžadu, kad kitame mano klipe filmuosis KalÄ&#x2014;dĹł Senelis, lokys ir vienaragis, nes juos tikriausiai dar galima rodytiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; linksminosi M.MikutaviÄ?ius. !TĂ&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;IRĂ&#x;DwLĂ&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;VIEĂ&#x;TwS

Tarp kitĹł atmestĹł vaizdo klipĹł â&#x20AC;&#x201C; reĹžisieriaus Justo Ramanausko sukurtas darbas pagal dainininko Tomo Sinickio dainÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Juokas pro aĹĄarasâ&#x20AC;&#x153;. Klipe, kuriame suvaidino KÄ&#x2122;stutis JakĹĄtas, Larisa KalpokaitÄ&#x2014;, Darius MeĹĄkauskas, kiti Ĺžinomi Lietuvos aktoriai, irgi netrĹŤksta smurto scenĹł. UĹž borto liko ir du jauno reĹžisieriaus Sauliaus Baradinsko sukurti klipai â&#x20AC;&#x201C; tiesa, dÄ&#x2014;l skirtingĹł prieĹžasÄ?iĹł. GrupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Deeper Upperâ&#x20AC;&#x153; vaizdo klipas â&#x20AC;&#x17E;Unityâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ÄŻspĹŤdingas

darbas, taÄ?iau jame yra scenĹł, kuriose pro ĹĄiaudelÄŻ traukiami balti milteliai, ÄŻ kelnaites kiĹĄama ranka, taip pat â&#x20AC;&#x201C; epizodas, kuriame aktoriai nusifilmavo visiĹĄkai nuogi, nepridengiant ir intymiausiĹł kĹŤno daliĹł. GrupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Antikvariniai KaĹĄpirovskio dantysâ&#x20AC;&#x153; nuotaikingas klipas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽ VenesuelÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; atmestas dÄ&#x2014;l kurioziĹĄkos prieĹžasties. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad vienas grupÄ&#x2014;s muzikantĹł yra LRT darbuotojas â&#x20AC;&#x201C; dirba visuomeninio transliuotojo archyve. Konkurso taisyklÄ&#x2014;se paraĹĄyta, kad jame negali dalyvauti LRT darbuotojai ir jĹł ĹĄeimos nariai.

â&#x20AC;&#x17E;Vaikai turi teisÄ&#x2122; pirkti puponautus, bet gal suaugusieji irgi turi teisÄ&#x2122; reikĹĄti savo emocijas ir idÄ&#x2014;jas?â&#x20AC;&#x153; 00LNXW DYLmLXV

ReĹžisierius ironizavo, kad kitÄ&#x2026; sykÄŻ, prieĹĄ pradÄ&#x2014;damas kurti klipÄ&#x2026;, papraĹĄys visĹł muzikantĹł darbo paĹžymÄ&#x2014;jimĹł. JÄŻ dar labiau nustebino tai, kad kai kuriuos konkurso atmestus klipus jau anksÄ?iau parodÄ&#x2014; LRT televizija â&#x20AC;&#x201C; tada jĹł turinys neuĹžkliuvo. 4AIĂ&#x;SYKĂ&#x;LESĂ&#x;GAĂ&#x;LIĂ&#x;MAĂ&#x;TOĂ&#x;BUĂ&#x;LINĂ&#x;TI

â&#x20AC;&#x17E;Jei konkursÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;tĹł grupÄ&#x2014;, kurios narys dirba LRT, tikrai kiltĹł daug klausimĹł. AnksÄ?iau konkurso prizininku yra tapÄ&#x2122;s grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;LiĹŤdni slibinaiâ&#x20AC;&#x153; vaizdo klipas, ĹĄios grupÄ&#x2014;s narys veda laidÄ&#x2026; LRT televizijoje, bet nÄ&#x2014;ra jos darbuotojas. Mes stengiamÄ&#x2014;s grieĹžtai laikytis taisykliĹł, kurios vieĹĄai pateiktosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.BuneviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;. Ji patikino, kad klipĹł kĹŤrÄ&#x2014;jĹł bei muzikantĹł pastabos yra girdimos, todÄ&#x2014;l ateityje galbĹŤt bus diskutuojama dÄ&#x2014;l konkurso taisykliĹł. â&#x20AC;&#x17E;GalbĹŤt klipus bĹŤtĹł galima skirstyti ÄŻ dvi grupes â&#x20AC;&#x201C; tuos, kurie gali bĹŤti rodomi TV eteryje dienos metu, ir tuos, kuriĹł negalime rekomenduoti nepilnameÄ?iams. Tai galÄ&#x2014;tĹł bĹŤti vienas ĹĄios problemos sprendimĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; V.BuneviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;.


POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

+AS Ă&#x;KUR Ă&#x;KADAĂ&#x;NUOĂ&#x;6IĂ&#x;SAĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;IKIĂ&#x;PAĂ&#x;JĂ&#x201E;Ă&#x;RIO Nida

vÄ&#x2014;s langus. PasiaiĹĄkinti dÄ&#x2014;l tokio elgesio iĹĄkviesta ÄŻ LazdijĹł rajono policijos komisariatÄ&#x2026;, ji atvyko neĹĄina naminiu pyragu ir ĹĄokoladu. TaÄ?iau saldĹžiu kyĹĄiu suĹĄvelninti tyrÄ&#x2014;jos ĹĄirdies ir iĹĄvengti administracinÄ&#x2014;s baudos jai nepavyko. UĹž bandymÄ&#x2026; papirkti pareigĹŤnÄ&#x2026; ji uĹžsitraukÄ&#x2014; ir baudĹžiamÄ&#x2026; jÄ&#x2026; atsakomybÄ&#x2122;.

â&#x2013; Nidos ĹĄvyturiui â&#x20AC;&#x201C; 70 metĹł. 1945 metais jis pastatytas vietoj vokieÄ?iĹł susprogdinto senojo ĹĄvyturio. Nuo Urbo kalno signalai laivams siunÄ?iami jau 141 metus. Jubiliejaus proga savaitgalÄŻ Nidoje vyksta daugybÄ&#x2014; renginiĹł. Vakar V.MiliĹŤno bibliotekoje buvo pristatyta A.JurkĹĄto knyga â&#x20AC;&#x17E;Anno 1684. KlaipÄ&#x2014;dos ĹĄvyturysâ&#x20AC;&#x153;. Memelâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ iandien Nidos prieplaukoje stovinÄ?iame kurÄ&#x2014;ne bus skaitoma poezija apie ĹĄvyturius, uostus, taip pat veiks dirbtuvÄ&#x2014;s, kuriose bus galima pasigaminti ĹĄvyturÄŻ iĹĄ nendriĹł, pasimokyti riĹĄti mazgus ir gaminti atĹĄvaitus, vyks koncertai ir viktorinos. Prizas viktorinĹł nugalÄ&#x2014;tojams â&#x20AC;&#x201C; apsilankymas ĹĄvyturyje.

MeĹĄkuÄ?iai

â&#x2013; $ZĂ&#x2026;Ă&#x201C;KIĂ&#x201C;JA$Ă&#x2026;WXRQLROLNDNLELUĂ&#x2DC;OHSĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;UDXGRQLNLĂ&#x2DC;LUNHOLEDUDY \NDL7LHNJU\EĂ&#x2DC;SHUNHOLDVYDODQGDVVXEĂ&#x2018;ULXWDONLQLQ NĂ&#x2DC;DO\WLĂ&#x2026;NLV90RWLHMĂ&#x2018;QDVSULULQNRWDUSVSDQJXROLĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;GĂ?LĂ&#x2018;YXVLRMHSHONzMH$O\WDXVLU/D]GLMĂ&#x2DC;UDMRQRSDNUDĂ&#x2026;W \MH2SDV NXLLNLYLGXUQDNmLRVXYLVDĂ&#x2026;HLPDMXRVYDOzLUYLUz7RNLRMHYLHWRMHJU\EDLSDVLURGzWLNĂ&#x2026;Â&#x2019;UXGHQÂ&#x2019;QHVÂ&#x2019;SUDVWDLmLDEH JXPLQLĂ&#x2DC;EDWĂ&#x2DC;QHÂ&#x2019;EULVL.LWjGLHQjYzOmLDVXVĂ&#x2018;QXPLLUGUDXJDLVVXJUÂ&#x2019;Ă?Â?V90RWLHMĂ&#x2018;QDVMDXSMRYzWLNJU\EĂ&#x2DC;JDOYXWHV

KazlĹł RĹŤda â&#x2013; Ĺ alia mokomosios urÄ&#x2014;dijos prieĹĄ dvejus metus ÄŻrengtas paĹžintinis miĹĄko takas sulaukia ne tik gamtos mylÄ&#x2014;tojĹł, bet ir piktavaliĹł. Nuo jĹł jau antrÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; nukentÄ&#x2014;jo mediniai statiniai. PrieĹĄ kurÄŻ laikÄ&#x2026; chuliganai iĹĄdauĹžÄ&#x2014; ir iĹĄlauĹžÄ&#x2014; kelias pavÄ&#x2014;sines, lauko tualetÄ&#x2026;, iĹĄrovÄ&#x2014; nuorodas. Ĺ iomis dienomis nenustatyti asmenys sudegino pavÄ&#x2014;sinÄ&#x2122;. Apie liepsnojantÄŻ jos stogÄ&#x2026; ugniagesiams praneĹĄÄ&#x2014; miĹĄke vaikĹĄÄ?iojantys ĹžmonÄ&#x2014;s. Ugnis sunaikino ir stogÄ&#x2026;, ir jÄŻ laikanÄ?ias konstrukcijas. UrÄ&#x2014;dijos darbuotojai tikisi, kad padegÄ&#x2014;jus padÄ&#x2014;s demaskuoti miĹĄke ÄŻrengtos vaizdo kameros.

Alytus â&#x2013; 78 gausios alytiĹĄkiĹł ĹĄeimos jau pasiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; nuolaidĹł kortelÄ&#x2122;. Ji suteiks galimybÄ&#x2122; nuolat 10â&#x20AC;&#x201C;25 proc. pigiau pirkti drabuĹžiĹł, maisto ir kitĹł prekiĹł, ÄŻsigyti bilietĹł ÄŻ renginius, vaĹžiuoti taksi ir naudotis kitokiomis paslaugomis. Visoms tris ir daugiau vaikĹł auginanÄ?ioms, ne tik socialiai remtinoms, ĹĄeimoms tokiÄ&#x2026; galimybÄ&#x2122; suteikÄ&#x2014; prekybos, pramonÄ&#x2014;s, verslo ÄŻmonÄ&#x2014;s, ÄŻstaigos, prisidÄ&#x2014;jusios prie savivaldybÄ&#x2014;s sumanytos akcijos â&#x20AC;&#x17E;Alytus â&#x20AC;&#x201C; viena ĹĄeimaâ&#x20AC;&#x153;.

metai. Daug sveikinimĹł sulaukusi krepĹĄinio aistruolÄ&#x2014; ypaÄ? dĹžiaugÄ&#x2014;si ir iĹĄskirtine gimtadienio dovana â&#x20AC;&#x201C; Lietuvos krepĹĄininkĹł pergalÄ&#x2014;mis Europos Ä?empionate. SenolÄ&#x2014;s vienos akies regÄ&#x2014;jimas labai nusilpÄ&#x2122;s, bet tai netrukdo jai ĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti televizoriĹł, skaityti laikraĹĄÄ?ius ir maldaknygÄ&#x2122;. Nedaug amĹžiumi Z.Viselgienei nusileidĹžia ir toje paÄ?ioje Simno seniĹŤnijoje po keliĹł dienĹł 104-ojo gimtadienio sulauksianti O.EimutaviÄ?ienÄ&#x2014;.

Kaunas â&#x2013; IĹĄleistas pirmasis leidinio â&#x20AC;&#x17E;Kaunas pilnas kultĹŤrosâ&#x20AC;&#x153; numeris. Jis turÄ&#x2014;tĹł pasirodyti kiekvienÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ. Leidinyje kaunieÄ?iai ir miesto sveÄ?iai ras informacijos apie Kaune vykstanÄ?ius kultĹŤros ir laisvalaikio renginius. Taip pat spausdinami interviu su meno kĹŤrÄ&#x2014;jais, kultĹŤros srities ekspertais. Pirmojo leidinio tiraĹžas â&#x20AC;&#x201C; 4 tĹŤkstanÄ?iai egzemplioriĹł. Jis nemokamai platinamas renginiĹł metu, kultĹŤros ÄŻstaigose, Kauno centro ir senamiesÄ?io kavinÄ&#x2014;se. LeidinÄŻ leidĹžia Lietuvos bendradarbystÄ&#x2014;s centras â&#x20AC;&#x17E;Talent Garden Kaunasâ&#x20AC;&#x153; ir miesto savivaldybÄ&#x2014;.

Kretinga

Aleknonys â&#x2013; Vyriausiai Alytaus rajono gyventojai Z.Viselgienei sukako 105

â&#x2013; Rajono valdĹžia pasiryĹžo atsikratyti griuvenĹł. NenaudojamĹł, apleistĹł ir apgriuvusiĹł pastatĹł yra beveik visose rajono seniĹŤnijose. Daugiausia tai laukuose likÄ&#x2122; kaĹžkada kolĹŤkiams priklausÄ&#x2122; ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties statiniai, kurie ĹžmonÄ&#x2014;ms trukdo ĹŤkininkauti, vykdyti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio projektus, plÄ&#x2014;toti kaimo turizmÄ&#x2026;. Nus-

tatyti, kam ĹĄie pastatai priklauso, neÄŻmanoma, nes jie nÄ&#x2014;ra ÄŻregistruoti Nekilnojamojo turto registre. TaÄ?iau nugriauti jĹł negalima, kol jie nÄ&#x2014;ra pripaĹžinti beĹĄeimininkiais. TokiÄ&#x2026; procedĹŤrÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jusi rajono savivaldybÄ&#x2014; registruoja apleistus statinius ir dÄ&#x2014;l jĹł kreipsis ÄŻ teismÄ&#x2026;. PripaĹžinus, kad griuvenos neturi savininko, savivaldybÄ&#x2014;s administracija sprÄ&#x2122;s apleistĹł statiniĹł likimÄ&#x2026;.

KlaipÄ&#x2014;da â&#x2013; KlaipÄ&#x2014;dieÄ?iai nebegalÄ&#x2014;s burnoti, kad jĹł daugiabuÄ?iĹł kiemai apĹžÄ&#x2014;lÄ&#x2122; ĹžolÄ&#x2014;mis iki juosmens ir ĹĄiukĹĄlini. KlaipÄ&#x2014;dos savivaldybÄ&#x2014;je patvirtinus miesto tvarkymo taisykliĹł pakeitimus, gyventojai turi apsisprÄ&#x2122;sti, kaip elgsis toliau. Galimi keli variantai: pagal nustatytÄ&#x2026; tvarkaraĹĄtÄŻ kiemu gali rĹŤpintis patys gyventojai, kitas bĹŤdas â&#x20AC;&#x201C; samdyti bendrovÄ&#x2122;, treÄ?ias pasirinkimas â&#x20AC;&#x201C; valymo darbus patikÄ&#x2014;ti namo administratoriui. Numatyta, kad daugiabuÄ?io namo kiemas turÄ&#x2014;s bĹŤti valomas ne reÄ?iau kaip tris kartus per savaitÄ&#x2122;, ĹžolÄ&#x2014; ĹĄienaujama ne reÄ?iau kaip tris kartus per vasarÄ&#x2026;. Dabar savivaldybei daugiabuÄ?iĹł kiemĹł valymas per metus kainuoja 725 tĹŤkst. eurĹł.

â&#x2013; IĹĄsiplÄ&#x2014;tÄ&#x2014; DanÄ&#x2014;s krantinÄ&#x2014;je uostamiestyje esanti vaikĹł ĹžaidimĹł aikĹĄtelÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Lietuvos supermiesto titulÄ&#x2026; televizijos projekte du kartus iĹĄkovojusios organizatoriĹł komandos dovana uostamiesÄ?iui. PrieĹĄ ketvertÄ&#x2026; metĹł po pirmosios pergalÄ&#x2014;s ÄŻrengta, po antrosios ji gerokai padidinta. Vadinamajame vaikĹł supermieste ÄŻrengta naujĹł sĹŤpyniĹł, karstykliĹł, sumontuotas dviraÄ?iĹł stovas. O kad maĹžuosius pramogauti atlydÄ&#x2014;jusiems suaugusiesiems netektĹł nuobodĹžiauti, jiems ÄŻrengti lauko treniruokliai, kuriuos miestieÄ?iams padovanojo bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Mano bĹŤstasâ&#x20AC;&#x153;. Finale plungiĹĄkius nugalÄ&#x2014;jusiems klaipÄ&#x2014;dieÄ?iams buvo ÄŻteik-

tas 7500 eurĹł Ä?ekis. PrieĹĄ sumontuojant naujus vaikĹł Ĺžaidimo aikĹĄtelÄ&#x2014;s ÄŻrenginius atnaujinti senesnieji.

Varlaukis â&#x2013; 42 metĹł ĹĄiaulietÄ&#x2014; prieĹĄ kelias dienas atvyko ÄŻ savo sodybÄ&#x2026; Jurbarko rajone ir patyrÄ&#x2014; ĹĄokÄ&#x2026;. Piktadariai buvo siaubte nusiaubÄ&#x2122; pastatus. Name jie iĹĄgriovÄ&#x2014; krosnis ir iĹĄsiveĹžÄ&#x2014; jĹł plytas bei metalines dalis, pagrobÄ&#x2014; svirno duris. Negana to, vandalai iĹĄsikasÄ&#x2014; sodybos kieme stovÄ&#x2014;jusÄŻ medinÄŻ kryĹžiĹł.

â&#x2013; MarijampolÄ&#x2014;s policijai pasiskundÄ&#x2014; 44 metĹł vyras, kuris, sugrÄŻĹžÄ&#x2122;s iĹĄ uĹžsienio, kaime rado apvogtÄ&#x2026; sodybÄ&#x2026;. Jis pasigedo ne tik ÄŻvairiĹł padangĹł, dviraÄ?io, bet ir aĹĄtuoniĹł aviĹł. Vyras vagyste ÄŻtaria sodybÄ&#x2026; priĹžiĹŤrÄ&#x2014;jusÄŻ asmenÄŻ, nes jo irgi neberado ĹŤkyje. PatirtÄ&#x2026; ĹžalÄ&#x2026; nukentÄ&#x2014;jÄ&#x2014;lis ÄŻvertino beveik 3 tĹŤkstanÄ?iais eurĹł.

PanevÄ&#x2014;Ĺžys â&#x2013; Ĺ˝aibo kirtÄŻ gavusio paauglio gyvybÄ&#x2122; iĹĄgelbÄ&#x2014;jusiai medikei padÄ&#x2014;kÄ&#x2026; ÄŻteikÄ&#x2014; PanevÄ&#x2014;Ĺžio meras R.RaÄ?kauskas. RespublikinÄ&#x2014;s PanevÄ&#x2014;Ĺžio ligoninÄ&#x2014;s Kardiologijos skyriaus slaugytoja V.KĹŤnaitienÄ&#x2014; per PanevÄ&#x2014;Ĺžio gimtadienio ĹĄventÄ&#x2122; buvo netoli tos vietos, kur Ĺžaibas trenkÄ&#x2014; ÄŻ medÄŻ. Galinga iĹĄkrova palietÄ&#x2014; ir po medĹžiu stovinÄ?ius tris paauglius. Vieno jĹł bĹŤklÄ&#x2014; buvo labai sunki â&#x20AC;&#x201C; jis nebekvÄ&#x2014;pavo, pamÄ&#x2014;lynavo, jo pulsas buvo nebeuĹžÄ?iuopiamas. V.KĹŤnaitienÄ&#x2014; nukentÄ&#x2014;jusiam vaikinui pradÄ&#x2014;jo daryti ĹĄirdies masaĹžÄ&#x2026;. DÄ&#x2014;l laiku suteiktos pagalbos paauglys atgavo sÄ&#x2026;monÄ&#x2122;.

Migonys â&#x2013; KupiĹĄkio rajono MigoniĹł kaimo ĹŤkininkas M.Vilimas sugalvojo neÄŻprastÄ&#x2026; bĹŤdÄ&#x2026;, kaip apsiginti nuo ĹĄiose apylinkÄ&#x2014;se siautÄ&#x2014;janÄ?iĹł vilkĹł. KeliĹł aviĹł ir verĹĄeliĹł netekÄ&#x2122;s vyras nusipirko Olandijoje pagamintÄ&#x2026; prietaisÄ&#x2026;, kuris puikiai atbaido miĹĄko plÄ&#x2014;ĹĄrĹŤnus. Ganykloje pastatyta imitacinÄ&#x2014; raketa yra uĹžprogramuojama kas tam tikro laiko tarpÄ&#x2026; paleisti ĹĄĹŤvÄŻ primenantÄŻ garsÄ&#x2026;. Ĺ is prietaisas, kuris veikia su akumuliatoriumi, nÄ&#x2014;ra skirtas bĹŤtent vilkams baidyti. Jis naudojamas laivuose, kuriais gaudomos Ĺžuvys, apsiginti nuo paukĹĄÄ?iĹł. Bet jis pasiteisino â&#x20AC;&#x201C; Migonyse vilkai nebesiauÄ?ia. KupiĹĄkio rajone, kuriame gyvena apie 70 vilkĹł, nuo ĹĄiĹł metĹł pradĹžios ĹĄie ĹžvÄ&#x2014;rys rajone papjovÄ&#x2014; ĹĄeĹĄis verĹĄelius ir aĹĄtuonias avis.

GervÄ&#x2014;nai â&#x2013; 51 metĹł gervÄ&#x2014;niĹĄkÄ&#x2014; aplankÄ&#x2014; gretimame kaime gyvenantÄŻ buvusÄŻ klasÄ&#x2014;s draugÄ&#x2026;, bet kaĹžko susinervinusi iĹĄkĹŤlÄ&#x2014; jo lauko virtu-

Palanga â&#x2013; Legendomis apipintas Naglio kalnas â&#x20AC;&#x201C; 15 metrĹł aukĹĄÄ?io Baltijos pakrantÄ&#x2014;s kopa â&#x20AC;&#x201C; pasipuoĹĄÄ&#x2014; originaliu informaciniu Ĺženklu. Ĺ alia kalno besidriekianÄ?iu dviraÄ?iĹł taku vaĹžiuoja daug poilsiautojĹł, bet ÄŻ medĹžiais apaugusiÄ&#x2026; kalvÄ&#x2026; net neatkreipia dÄ&#x2014;mesio. Nuo ĹĄiol Naglio kalnas paĹžymÄ&#x2014;tas per 4 metro aukĹĄÄ?io Ä&#x2026;Ĺžuoliniu Ĺženklu, kurÄŻ sukĹŤrÄ&#x2014; tautodailininkai A. ir L.Ĺ˝ulkai. Informaciniam Ĺženklui reikalingÄ&#x2026; Ä&#x2026;ĹžuolÄ&#x2026; su stora ĹĄaka pavyko aptikti Kretingos miĹĄkĹł urÄ&#x2014;dijos kirtavietÄ&#x2014;je. Anot legendos, smÄ&#x2014;lio kalva yra milĹžino Naglio kapas, kurÄŻ supylusi jo Ĺžmona, o ĹĄalia tekantis upelis atsirado iĹĄ jos aĹĄarĹł.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

PERKA

Alfa Romeo

Superku visĹł markiĹł automobilius â&#x20AC;&#x201C; AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, TOYOTA, MAZDA. Tel. 8 671 45 005.

"UĂ&#x;TAI

ÄŽvairĹŤs automobiliai

PARDUODA

Superkame ÄŻvairios bĹŤklÄ&#x2014;s automobilius. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 611 33 626.

Vilnius ÄŽvairĹŤs

INFRA GROUP stato ir parduoda naujus butus nuo 41 kv.m. labai kokybiĹĄkai pastatytame maĹžaaukĹĄÄ?iame name ĹĄalia miĹĄko, Antakalnyje, PylimÄ&#x2014;liĹł g. 4, Vilnius. www.gyvenkantakalnyje.lt . Tel.: 8 670 09 379, 8 687 56 777.

Konkurencingomis kainomis superkame automobilius. Tvarkome dokumentus. JĹŤsĹł automobilis â&#x20AC;&#x201C;mĹŤsĹł rĹŤpestis. Tel. 8 675 57 508.

StogĹł dengimas, remontas, fasadĹł ĹĄiltinimas. Pristatome medĹžiagas. IlgametÄ&#x2014; patirtis. Garantija. Tel. 8 679 76 335. Montuoja Ĺžidinius. IndÄ&#x2014;klĹł, pristatomĹłjĹł kaminĹł gamyba. Prekyba katilais, krosnelÄ&#x2014;mis. Santechniko paslaugos. www.zidiniusiluma.lt Tel. 8 685 58 545. Tinkavimas ir visi apdailos darbai PanevÄ&#x2014;Ĺžio apskrityje. Tel. 8 630 60 277.

"ALĂ&#x;DAI REMONTUOJA

2 k. butÄ&#x2026; KalnieÄ?iĹł g. 219, bendrabutyje netoli KlinikĹł (5/6 a., liftas, WC, KeiÄ?iame minkĹĄtĹł baldĹł gobelenÄ&#x2026;, spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; kliento naduĹĄas, virtuvÄ&#x2014;, sandÄ&#x2014;lis) galimas keitimas ÄŻ 1-2 k. butÄ&#x2026; Kaune. Kaina 16 muose. Vilnius, tel. (8 5) 242 9239, 8 698 19 571. 000 Eur. Tel. 8 698 09 250.

Brangiai superkame automobilius. Gali bĹŤti su defektais. Tvarkome dokumentus. Atsiskaitome iĹĄkarto. Tel. 8 606 70 330.

"UIĂ&#x;TIESĂ&#x;TECHĂ&#x;NIĂ&#x;KA

Palanga 3 kambariĹł

PARDUODA

ÄŽvairi

Palangoje, BirutÄ&#x2014;s al. ĹĄalia Palangos vieĹĄbuÄ?io, parduodama 2 ir 3 kamb. BOSCH, SAMSUNG, SIEMENS, AEG, ELECTROLUX, LIEBHERR ĹĄalgerai ÄŻrengti butai. Tel. +370 611 11 252. dytuvus, ĹĄaldiklius, skalbykles, indaploves, dujines, elektrines virykles, Palangos centre, GanyklĹł g. 47, 3 kamb. 56 kv.m. butÄ&#x2026;.Yra Ĺžidinys. Kaina gartraukius, mikrobangĹł krosneles, ÄŻmontuojamÄ&#x2026; technikÄ&#x2026;. www.merlon43 000 Eur. Tel. 8 687 72 277. da.lt, J.Kubiliaus g. 1, Vilnius, tel.: 278 8488, 8 650 70 160.

REMONTUOJA

ÄŽvairĹŤs

Kaune remontuoja, perdirba automobiliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, plauna variklius ir dugnÄ&#x2026;. V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 16 842.

ÄŽvairĹŤs

$RAĂ&#x;BUĂ&#x;Ă&#x20AC;IAI

Parduodami naujos statybos butai Palangos senamiestyje. Tel. +370 611 11 252. Parduodami 2 - 3 kambariĹł butai Palangos centre. Tel. 8 687 72 277.

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x;GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI

6ERTYBINIAIĂ&#x;POPIERIAI

PARDUODA

Nauji

DidmeninÄ&#x2014; prekyba NAUJAIS sportiniais drabuĹžiais. Garliava, Kauno r., tel. 8 679 04 258, www.roka.lt

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

NamĹł, sodĹł pridavimas, matavimas. Geodezija, pastatĹł projektavimas, detalieji planai. www.turtoinvest.lt, tel. 8 612 79 829.

Kaunas 2 kambariĹł

Superku visĹł markiĹł automobilius â&#x20AC;&#x201C; MAZDA, TOYOTA, AUDI, VOLKSWAGEN, BMW. Tel. 8 675 23 009.

1 ha sklypÄ&#x2026; MolÄ&#x2014;tĹł r., tarp dviejĹł eĹžerĹł (100 m graĹžios StirniĹł eĹžero pakrantÄ&#x2014;s, geras privaĹžiavimas). Tel. 8 687 33 605.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Perkame ĹžemÄ&#x2014;s grÄ&#x2026;Ĺžinimo dokumentus, nesutvarkytus paveldÄ&#x2014;jimo ÄŽvairĹŤs liudijimus, iĹĄvadas. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 684 94 670. ÄŽdÄ&#x2014;klai - gamina, montuoja. Pristatomi, apĹĄiltinti kaminai. KaminĹł valymas. Naudoja 0,5 ir 0,8 mm skardÄ&#x2026;. Tomas, tel. 8 617 62 969. Ilgalaikis investuotojas UAB â&#x20AC;&#x17E;GreenGold Managementâ&#x20AC;&#x153; perka KaminĹł dÄ&#x2014;klai (0,8 mm skarda): gamyba, montavimas. Pristatomi, apĹĄilÄŻvairaus dydĹžio ir amĹžiaus miĹĄkus visoje Lietuvoje. Atsiskaitome tinti kaminai. KaminĹł valymas. Garantija. Tel. 8 694 01 529, 8 681 13 262. iĹĄ karto. Tel. 8 639 68 738 el. paĹĄtas: miskas@greengold.se

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI

REKLAMA

'YĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NAI Ă&#x;GYĂ&#x;VĂ&#x201E;Ă&#x;NĂ&#x2039;Ă&#x;wDAĂ&#x;LAS

Vilnius Namai

PARDUODA

2009 m. statybos namÄ&#x2026; prie Neries kranto (gyvenamo ploto - 370 m², 26 ÄŽvairĹŤs gyvĹŤnai arai ĹžemÄ&#x2014;s, labai graĹži vieta, tinka komercijai). Tel. 8 686 32 656. ÄŽVAIRIŲ Ĺ˝UVŲ MAILIUS ÄŽĹ˝UVINIMUI. Pristatome. Tel. 8 679 33 111, www. Parduodami kotedĹžai JustiniĹĄkÄ&#x2014;se, Vilniuje. Kaina nuo 900 Eur uĹž 1 kv. m. mailius.info Parduodamas 17 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypas www.developlt.eu +IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS prie magistralÄ&#x2014;s Kaunas - KlaipÄ&#x2014;da Sodybos PARDUODA (vieta tinka komercinei veiklai). Tel. Parduodama sodyba Ĺ˝ydiĹĄkiĹł k.,TrakĹł r. (41 a, 36 m SkaisÄ?io eĹžero pakPrekyba elektroninÄ&#x2014;je -parduotuvÄ&#x2014;je FERCHI odinÄ&#x2014;mis rankinÄ&#x2014;rantÄ&#x2014;s, lieptas) iki Vilniaus centro 23 km. Tel. 8 643 76 505. +370 611 11 252. mis gamintojo kainomis. www.odiniaigaminiai.lt Adresas: KonsParduodami 10 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypai Vi- Palanga titucijos pr. 23c - 609, Vilnius. Daugiau informacijos tel. 8 685 60 limiĹĄkÄ&#x2014;s ir PlauĹĄÄ&#x2014;s kvartaluose, Pa- Sodybos 222, el.paĹĄtas: info@odiniaigaminiai.lt langoje. Tel. +370 611 11 252. SodybÄ&#x2026; (buvÄ&#x2122;s kolĹŤkio vaikĹł darĹželis) ĹĄalia Palangos esanÄ?iame Lazdi3,1 ha miĹĄko birĹžÄ&#x2122; iĹĄsikirsti Kauno ninkĹł k, (28,8 a, apaugÄ&#x2122;s medĹžiais, graĹži vieta). Kaina nuo 47000 Eur. Tel. 3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg raj. (berĹžas, juodalksnis, eglÄ&#x2014;, pu- 8 698 00 343.

Palangoje prie botanikos parko, parduodamas 15 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas (su ĹĄis). Tel. 8 655 98 999, el. paĹĄtas: Nida leidimu 300 m² gyvenamojo namo zmkorporacija@gmail.com Namai statybai). Tel. +370 611 11 252. 2000 m. statybos namÄ&#x2026; Nidos centre (240 m², iki mariĹł 100 m). Tel. 8 687 PERKA Ant Aiseto eĹžero kranto (400 m pak- Brangiai perku miĹĄkÄ&#x2026;, gali bĹŤti su 32 656. rantÄ&#x2014;s) MolÄ&#x2014;tĹł r., bendros nuosavy- bendraturÄ?iais, neatidalintas, su Kitos vietovÄ&#x2014;s bÄ&#x2014;s 2 ha ploto sklype (6 pastatai) skolomis, areĹĄtuotas. Sutvarkau Namai parduodamas 25 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas dokumentus. Tel. 8 644 55 355. GargĹžduose, ramioje ir graĹžioje vietoje parduodama namo dalis antrame ir (5/8 dalys kiekvieno pastato). Tel. UAB â&#x20AC;&#x17E;MiĹĄkĹł projektaiâ&#x20AC;&#x153; brangiai aukĹĄte (4 kambariai, WC, duĹĄo kabina bei virtuvÄ&#x2014;). Bendrasis gyvenama8 687 33 605. perka miĹĄkus bei ÄŻvairiÄ&#x2026; medienÄ&#x2026;, sis plotas 106 m². Ĺ ildomas tiek kietu kuru, tiek dujomis. Priklauso 4,4 a MOLÄ&#x2013;TŲ R., 52 m NUO SIESARTIES EĹ˝ERO, PAMIĹ KÄ&#x2013;JE, PARDUODAMAS 9,5 a SODO SKLYPAS SU NAMU. KAINA 34 000 Eur. Tel. 8 659 36 260.

ĹžemÄ&#x2122;, pievas, sodybas. Tel. 8 676 ĹžemÄ&#x2014;s, garaĹžas, ĹŤkinÄ&#x2014;s patalpos. Tel. 8 616 32 040. 41 155. Sodybos MiĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme ir iĹĄsikirsti. Gali bĹŤti SodybÄ&#x2026; ant VieĹĄintĹł eĹžero kranto. Keturi pastatai, 5,8 ha ĹžemÄ&#x2014;s (yra elektsu bendrasavininkiais. Atsiskaito iĹĄ ra, geras privaĹžiavimas). Tel. 8 698 46 805. karto. Tel. 8 670 37 843.

Parduodamas 3,3 ha sklypas prie Kauno mariĹł, Ĺ lienavoje, visas arba atskirais sklypais arba keiÄ?iamas ÄŻ namÄ&#x2026; Kauno m.Tel. 8 698 23 667, www.drasiskes.eu

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS Nuolat perka miĹĄkÄ&#x2026; ir ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio PARDUODA paskirties ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. SiPa lan ga ĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel.: 8 670 49 ÄŽvairios 988, 8 645 18 185. Brangiai stambi ÄŻmonÄ&#x2014; perka ÄŻvai- Palangos senamiestyje parduodamas vieĹĄbutis. Tel. +370 611 11 252.

TelĹĄiĹł raj. 12 ha nuosavÄ&#x2026; eĹžerÄ&#x2026; ir 3 ĹžemÄ&#x2014;s sklypus su sodyba. Bendras plotas 23,82 ha. Yra trifazÄ&#x2014;, geras privaĹžiavimas. Kaina 75 000 Eur. Tel. 8 698 07 906.

raus brandumo miĹĄkus. Tel. 8 633 33 333; 8 644 44 444.

Perka ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. Gali bĹŤti: apleista, su miĹĄku, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokuParduodu 3,29 ha miĹĄko paskir- mentus, atsiskaito iĹĄkarto. Tel. 8 671 ties sklypÄ&#x2026; ant AlsakiĹł eĹžero kran- 08 059. to prie TrakĹł sklypo (kad. Nr. MIĹ KO RUOĹ OS ÄŽMONÄ&#x2013; brangiai 7984/0004:13). Kaina 52 000 Eur. perka: miĹĄkÄ&#x2026; (su Ĺžeme ar iĹĄsikirsti); Tel. 8 698 10 985. dideliais kiekiais apvalius pjautinius Vilniaus r., AkmeniĹĄkiĹł k, s/b â&#x20AC;&#x17E;Aguo- rÄ&#x2026;stus. Atsiskaitome prieĹĄ sutartÄŻ. Tel. naâ&#x20AC;&#x153; parduodamas 6 a sodo sklypas, 8 611 31 937.

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NwSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;GOS PARDUODA

MedĹžio gaminiai

NUOLATINIS DARBAS

Vairuotojams

Firma â&#x20AC;&#x17E;Keller-autoforumâ&#x20AC;&#x153; ieĹĄko patikimĹł automobilveĹžio VAIRUOTOJŲ, norinÄ?iĹł ir galinÄ?iĹł dirbti Vokietijoje. Tiesioginis ÄŻdarbinimas ďŹ rmoje â&#x20AC;&#x17E;Keller-autoforumâ&#x20AC;&#x153;, socialinÄ&#x2014;s garantijos, laiku mokamas atlyginimas. Reikalavimai: CE kategorija, vairuotojo kortelÄ&#x2014;, 95 kodas, gebÄ&#x2014;jimas susikalbÄ&#x2014;ti rusĹł, vokieÄ?iĹł kalbomis. Atlyginimas â&#x20AC;&#x201C;sutar tinis. Kreiptis tel.+4916096262631. Transporto ÄŻmonei reikalingi vairuotojai dirbti automobiliais su tentais marĹĄrutu Lietuva - Olandija. Savaitiniai reisai. Tel. +370 698 00 090. Reikalingi autoveĹžio vairuotojai. Patirtis. Darbas po EuropÄ&#x2026;. Atsiskaito laiku. Tel.: 8 656 30 167, 8 699 26 924. TarptautiniĹł gabenimĹł ÄŻmonei Ĺ iauliuose reikalingi vairuotojai -ekspeditoriai (dirbti marĹĄrutais Europa-Rusija, Lietuva-Rusija, taip pat Europoje). Kreiptis tel.: 8 656 59 784, 8 655 07 617. REIKALINGI TARPTAUTINIŲ GABENIMŲ VAIRUOTOJAI (CE KAT., EUROPA-RUSIJA, Ĺ ALDYTUVAS). Vilnius tel.: (8 5) 213 2240, 8 699 49 730. Transporto ÄŻmonÄ&#x2014;, sÄ&#x2014;kmingai dirbanti jau 19 metĹł, siĹŤlo darbÄ&#x2026; tarptautiniĹł reisĹł vairuotojams VakarĹł Europoje naujomis transporto priemonÄ&#x2014;mis (â&#x20AC;&#x17E;Volvoâ&#x20AC;&#x153; vilkikai su uĹžuolaidinÄ&#x2014;mis puspriekabÄ&#x2014;mis). Reikalavimai: turÄ&#x2014;ti E kategorijÄ&#x2026;, ne maĹžesnÄ&#x2014; kaip 2 metĹł darbo patirtis ES ĹĄalyse, atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800.

Arunas Trading International nuolat parduoda ABACHI saunĹł gultus, ka- Darbas kadencijomis vairuotojui (CE kat) VakarĹł Europoje. Keitimasis Lienadinio kedro dailylentes, termiĹĄkai apdototas uosines terasines ir egzo- tuvoje. Geras, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 698 06 252. tines grindines lentas. Tel. 8 683 52 227, www.medienoskaralyste.lt. Transporto ÄŻmonÄ&#x2014; priims ÄŻ darbÄ&#x2026; vairuotojÄ&#x2026;, turintÄŻ C, CE kategorijas. Darbas Vilniuje. Atlyginimas ne maĹžiau 800 Eur. Tel. 8 699 36 160.

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x;DARĂ&#x;BAI

SiĹŤlome darbÄ&#x2026; tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojams. Darbas Europoje kadencijomis arba LTâ&#x20AC;&#x201C;Europaâ&#x20AC;&#x201C;LT. Pagrindiniai marĹĄrutai Europoje: Danija Statyba VANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z â&#x20AC;&#x201C;Ispanijaâ&#x20AC;&#x201C;Danija, Vokietijaâ&#x20AC;&#x201C;PrancĹŤzijaâ&#x20AC;&#x201C;Vokietija. Reikalinga CE kategorija, ADR paĹžymÄ&#x2014;jimas, anglĹł arba vokieÄ?iĹł kalbos pagrindai. UAB visoje Lietuvoje. www.melkerlita.lt, tel. 8 686 83 265, 8 616 08 020. â&#x20AC;&#x17E;Magnum iterâ&#x20AC;&#x153;, tel.: (8 5) 264 0256, mob. 8 655 41 550. kuris ribojasi su miĹĄku.Yra leidimas Brangiai ÄŻvairĹł miĹĄkÄ&#x2026;. Kirstus miĹĄ- Apdailos darbai statybai. Tel.: 8 618 83 955, 8 652 kus. Parduoda malkas. Tel. 8 685 03 AmerikietiĹĄka naujausia technologija poliruojame betono grindis, liejame IeĹĄkome vairuotojo dirbti Europoje, stabilus darbo graďŹ kas. SiĹŤlome gerÄ&#x2026; 209, 8 695 03 356. 94 942. ir laiku mokamÄ&#x2026; atlyginimÄ&#x2026;. Tel. 8 698 44 665. grindĹł dangas.Tel. 8 685 00 047. SIĹŞLO PASLAUGAS


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

PUXJVzMRGß

AB „Agrowill Group“ – viena didžiausių įmonių grupių Lietuvoje, valdanti ekologinio žemės ūkio bendroves. Visos grupės įmonės pradėjo veikti pagal visiškai naują verslo modelį, kuriuo vadovaujantis tausojančios ekologinio ūkininkavimo technologijos ir metodai bus taikomos visuose žemdirbystės, gyvulininkystės ir produktų gamybos procesuose. Galutinis pokyčių tikslas – vienas didžiausių Europoje ekologinių ūkių ir naujos kartos eiliniam vartotojui įperkamų ekologiškų produktų linija. Suprantama, kad esminiai pokyčiai turi įtakos ir organizacijos struktūrai bei komandai. Kuriame naują, progresyvią, profesionalią, veržlią bei kūrybingą organizaciją, todėl ieškome

PERSONALO VADOVO. Pagrindiniai uždaviniai ir atsakomybės sritys: Sukurti efektyvų naujų darbuotojų atrankos ir samdos procesą, kuris užtikrintų tinkamiausių, profesionaliausių ir talentingiausių darbuotojų bei vadovų pritraukimą ir išlaikymą; Paruošti žmogiškųjų išteklių strateginį plėtros planą, kuris atitiktų naujus bedrovės tikslus ir viziją; Padėti įgyvendinti bendrovės transformaciją, diegiant pažangiausius žmogiškųjų išteklių valdymo metodus bei praktikas; Kartu su kitais aukščiausio lygio vadovais nuosekliai kurti palankią aplinką bei organizacijos kultūrą, skatinančią aukštą darbuotojų motyvaciją, įsitraukimą, inovatyvumą, nuolatinį tobulėjimą bei aukščiausios kokybės siekimą kasdieninėje veikloje; Sukurti ir įdiegti pažangią atlyginimų ir premijavimo sistemą, kuri užtikrintų įmonės konkurencingumą darbo rinkoje; Įdiegti ilgalaikio motyvavimo sistemą, paremtą įmonės akcijų vertės augimu bei akcijų opcionais; Sukurti ir įdiegti efektyvią veiklos vertinimo sistemą, padėsiančią aiškiai susieti darbuotų individualios veikos efektyvumą su bendrovės verslo tikslais ir rezultatais; Užtikrinti tinkamą kitų kasdienių ir tipinių personalo valdymo funkcijų atlikimą bei vadovauti personalo departamentui.

Pagrindiniai kvalifikaciniai bei patirties reikalavimai kandidatams: Mažiausiai 5 metų vadovaujančio darbo patirtis aukščiausio lygio personalo valdymo pozicijose; Praktinė darbo patirtis didelėje, sėkmingoje, dinamiškai besivystančioje bei į aukščiausius rezultatus orientuotoje verslo kompanijoje; Tikslinis universitetinis išsilavinimas arba visuotinai pripažintos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių valdymo srityje turėjimas;

Jūsų CV bei motyvacinio laiško laukiame iki 2015 m. spalio 5 d. elektroniniu adresu r.sukyte@agrowill.lt

Skubiai reikalingas spaudos platintojas

Ekspertinės žinios ir patirtis kuriant, pritaikant bei diegiant atlyginimų bei motyvacines sistemas.

0ASßLAUßGOS VERTĖJŲ PASLAUGOS

Lazdynuose, Vilniuje Tel. (8 5) 274 3777

Įmonė Vilniuje siūlo darbą su kietašone puspriekabe tolimųjų reisų vairuotojui maršrutu Lietuva - Vakarų Europa - Lietuva. Atlyginimas pagal susitarimą. Kreiptis telefonu +370 699 80 568. Reikalingi vidaus apdailininkai (špakliuotojai - dažytojai, plytelių klojėjai). Tel.: 8 611 16 616, 8 655 75 400. Užsienyje

Siūlome atstovauti stambų ir vidutinį Lietuvos ir ES verslą Baltarusijoje – investuotojams ir prekybos – gamybos kompanijoms (patirtis prekyboje B2B distribucijos segmente ± (inžinerinė įranga statyboms, medienos gaminių gamyba ir prekyba, ir kt. ) Patikimumas, juridinis vnt. Minske nuo 2006 m. rinkoje. Siūlyti )E¸ßKOßDARßBO bendradarbiavimą (lietuvių-rusų kalDirbantis gamybos srityje vyras ba). Tel. +375295655138 el. paštas: ieško rimto darbo Šiauliuose. Ga- international-by@mail.ru li atstovauti Jūsų įmonę Šiaurės KONSULTACIJOS Lietuvoje. Domina visi pasiūlymai. Tel. 8 699 29 435, el.p.: jolstaka@ PA S KO L O S nuo 1500 Eur iki 100 000 Eur gmail.com Bendrosios praktikos slaugytojų įdarbinimas Šveicarijoje ir Vokietijoje. CV vokiečių kalba siųsti el. paštu info@dienstleistung-gesundheitswesen.de; www.dienstleistung-gesundheitswesen.de, tel. +370 670 60 101.

Vokietijos kompanija ReMa-Pflegeteam priims į darbą med. personalą, turintį med. išsilavinimą. -OKSßLAS Būtina darbo su sunkiais ligoniais patirtis, minimaliai mokėti vokieINDIVIDUALUS MOKYMAS čių kalbą. Darbo užmokestis - apie Privačios anglų k. pamokos suau2200 eurų, soc. garantijos. Susigusiems ir moksleiviams Vilniuje. Tel. tikimas su firmos atstovais 2015 8 612 73 972. 09 24 d. Kaune, 25 d. Palangoje. KURSAI Informacija tel. 8 699 33 611. Vairavimas Kepykla „Amber Bakery“, dir- V.Ikonikovo vairavimo mokykla banti 10 metų Londone, ieško kviečia mokytis A, B, C, CE, D kaduonos kepėjų - tešlos paruo- tegorijų. Organizuojamos ir grušėjų. Patirtis būtina. El. paštas pės rusų kalba. Tel. 8 605 62 828. laima@amberbakery.co, tel. Įvairūs +447515328110. Slaptas kabalos mokslas atsisklei-

su nekilnojamojo turto įkeitimu. Vilnius, tel. +370 612 66 333, Kaunas, tel. +370 682 91 222, Klaipėda, tel. +370 618 61 111.

BYLOS

2015 07 29 Vilniaus apygardos teismas nutar ties civilinėje byloje Nr. eB2-4749-866/2015 pagrindu iškėlė bankroto bylą VŠĮ „Vlado projektai“, juridinio asmens kodas 300671027, registracijos adresas: Pranciškonų g. 6-27, Vilnius ir bankroto administratoriumi paskyrė Aušrą Meliukštienę (sąrašo Nr.B-FA526). Nutar tis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo ir VŠĮ „Vlado projektai“ bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2015 08 11 d. Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 10 p. administratorius informuoja, kad visi įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai VŠĮ „Vlado projektai“ per 2015 07 29 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nustatytą 45 kalendorinių dienų terminą. Siūlome ne vėliau kaip iki 2015-09-25 pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai VŠĮ „Vlado projektai“ ir perduoti juos kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais bankrutuojančios VŠĮ „Vlado projektai“ bankroto administratorei A.Meliukštienei, buveinės adresas: Jonavos g. 16a, LT-44269 Kaunas. Informacija teikiama tel. 8 600 63 332.

BUITIES PASLAUGOS

ATSTOVAVIMAS

info@kreditogarantas.lt

Darbininkams

MEDICINOS PASLAUGOS

Neatpažįstamai sustiprinsiu vyrų organizmą (potenciją) - rinktiniais preparatais. Poveikis - greitas nuo 1-os dienos. Galime išsiųsti ir paštu. Vilnius, tel. 8 684 30 938 (be išeiginių).

Paskolos nuo 1000 Eur iki 10 m. per 1 val. visoje Lietuvoje, užstatas – butas, namas. Konsultacijos. „AujamaCredit“, tel. 8 600 69 691.

Paskolos. Išperkame jūsų skolas iš Anglija! Darbas fabrike, žemės ūky- džia visiems! Rugsėjo 27 d.! Regist- antstolių, padengiame kitokias skoje. Anglų k. nebūtina. Kaina 130 Eur! racija, www.kabala.lt Tel. +370 699 las įkeičiant nekilnojamąjį turtą. „Aujama-Credit“, tel. 8 620 33 777. www.extratravel.lt Tel. 8 688 15 532. 66 768.

Moderni sulčių spaudykla „Savos sultys“. Nuplausime, išspausime, pakaitinsime, išpilstysime į maišelius su kraneliu. Dirbame ir savaitgaliais. Klevų alėja 42, Lentvaris, tel. 8 674 55 149; Sudervės g. 8F, Avižieniai, tel. 8 683 70 208, www. savossultys.lt KITOS PASLAUGOS

Graži apvalių formų 39 m. brunetė maloniai praleis laiką su kultūringu vyriškiu nuo 37 m. Tel. 8 606 49 590.

0RAßNE߸IßMAI AUKCIONAI

NT Valdos, UAB (toliau –organizatorius) aukciono būdu parduoda AB „Lietuvos dujos“ priklausantį nekilnojamąjį tur tą: Administracinį pastatą, adresu Gedimino g. 30 Trakai. Parduodamo turto kainos, techniniai ir kiti duomenys skelbiami organizatoriaus internetinėje svetainėje adresu http://www.valdos.eu/ konkursai/aukcionai/. Aukcionas įvyks 2015 m. spalio 2 d., adresu Smolensko g. 5, Vilniuje. Aukciono pradžia 9.30 val., dalyviai registruojami nuo 9.00 val. Dėl turto apžiūros ir detalesnės informacijos kreiptis tel.+370 693 17 226, el. p. julija. kavoliuniene@valdos.eu

Laikyti negaliojančiu diplomą, išduotą Almai Lukšaitei 1999 m Šiaulių aukštesniosios technikos mokyklos, diplomo reg. Nr. 13823, diplomo Nr. - B Nr. 120790. Dingusį bakalauro diplomą išduotą EDITAI PETRAUSKIENEI 2007-1227, SB-0005255, reg. Nr. SG-00208, baigusiai ŠIAULIŲ UNIVERSITETE Socialinės pedagogikos studijas, laikyti negaliojančiu. ĮVAIRŪS

Reikalingas patyręs elektrikas už sutartą atlygį įvertinti elektros kiekio suvartojimą privačiam asmenui kotedžo statyboje. Paslauga vienkartinė. Tel. 8 603 46 612. Š. m. spalio 1 d. 15 val. vyks sodininkų bendrijos „Pušynas“ narių pakartotinas susirinkimas. Dienotvarkėje: 1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita. 2. Revizinės komisijos ataskaita. 3. Pasisakymai, pasiūlymai, valdybos darbo vertinimas. 4. Išankstiniai valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai. 5. Revizinės komisijos rinkimai. Narių dalyvavimas būtinas. Susirinkimo vieta –pirmininko sodyboje, Pušų g. 56 (Nr. 226). Prieš susirinkimą vyks narių registracija pasirašant. Valdyba.

Pranešame, kad 2015 metų rugsėjo 29 dieną 9.00 val. UAB „Verslo Pamestą tremtinio pažymėjimą Nr. valdymo centras“ patalpose, adre60528 laikyti negaliojančiu. su Vytauto g. 17/Herkaus Manto g. Įmonės UAB „Lieti diskai“ įm. k. 2, Klaipėda (IV aukštas 11 kab.), 300656185 įstatai yra pamesti, lai- įvyks BUAB „Šildyk“ kreditorių sukyti juos negaliojančiais. sirinkimas. DINGĘ DOKUMENTAI


Ă&#x;PUXJVzMRG Gydytoja chirurgÄ&#x2014;

ALDONA GIEDRAITYTÄ&#x2013;DRUPIENÄ&#x2013;

NODVLILNXRWLVNHOELPDL DÄ&#x2014;l Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ilgameÄ?io darbuotojo Osvaldo ANDRIUĹ KEVIÄ&#x152;IAUS netikÄ&#x2014;tos mir ties reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; ĹĄeimai ir ar timiesiems. Linkiu Jums stiprybÄ&#x2014;s iĹĄgy venti skaudĹžiÄ&#x2026; netek tÄŻ. Lietuvos Respublikos Seimo Pir mininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalĹł komiteto pir mininkas Gediminas Kirkilas

(1922â&#x20AC;&#x201C;2015) MirÄ&#x2014; rugsÄ&#x2014;jo 17-osios rytÄ&#x2026; Kaune. GimÄ&#x2014; 1922 metĹł rugpjĹŤÄ?io 9 dienÄ&#x2026; PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. VienturtÄ&#x2014; PanevÄ&#x2014;Ĺžio vyrĹł gimnazijos mokytojos Marijos GeigaitÄ&#x2014;s-GiedraitienÄ&#x2014;s ir Lietuvos kariuomenÄ&#x2014;s kavalerijos pulkininko leitenanto kunigaikĹĄÄ?io Leonardo GiedraiÄ?io dukra. Gimnazijos atestatĹł iĹĄdavimo diena vietoj lauktos ĹĄventÄ&#x2014;s tapo Lietuvos okupacijos diena. Ĺ˝lugo svajonÄ&#x2014;s studijuoti diplomatinius mokslus, ÄŻvykiai atvedÄ&#x2014; ÄŻ Vytauto DidĹžiojo universiteto Medicinos fakultetÄ&#x2026;. Mokydamasi Aldona pradÄ&#x2014;jo dirbti Kauno Raudonojo KryĹžiaus ligoninÄ&#x2014;je. 1945 m. lapkriÄ?io 23-iÄ&#x2026;jÄ&#x2026; medicinos gydytojĹł diplomus gavo 43 iĹĄ 212 ÄŻ pirmÄ&#x2026; kursÄ&#x2026; susirinkusiĹł studentĹł medikĹł. Baigusi mokslus visam laikui liko dirbti Kaune: darbas Kauno klinikose, Raudonojo KryĹžiaus ligoninÄ&#x2014;je, TBC dispanseryje. Prie operacinio stalo sutiko ir bĹŤsimÄ&#x2026; vyrÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; po motociklo avarijos ÄŻ ligoninÄ&#x2122; patekusÄŻ inĹžinieriĹł-architektÄ&#x2026; VladÄ&#x2026;. Su juo uĹžaugino sĹŤnĹł inĹžinieriĹł VladÄ&#x2026; ir dukrÄ&#x2026; architektÄ&#x2122; VioletÄ&#x2026;. *** Atsisveikinimas su velione ĹĄeĹĄtadienÄŻ, rugsÄ&#x2014;jo 19 d., 9â&#x20AC;&#x201C;13 val. Kauno â&#x20AC;&#x17E;Rimtiesâ&#x20AC;&#x153; laidojimo namuose, A.JuozapaviÄ?iaus pr. 1 (Ĺ˝emuosiuose Ĺ anÄ?iuose). Urna su pelenais bus palydÄ&#x2014;ta ÄŻ PetraĹĄiĹŤnĹł kapines.

DÄ&#x2014;l UAB â&#x20AC;&#x17E;SostinÄ&#x2014;s gat vÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; darbuotojo Ar vydo DOBRADZIEJAUS mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame jo ar timuosius. UAB â&#x20AC;&#x17E;Viadukasâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

SkaudĹžios netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; ar timiesiems dÄ&#x2014;l Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos BendrĹł jĹł reikalĹł depar tamento vyresniojo specialisto Osvaldo ANDRIUĹ KEVIÄ&#x152;IAUS mir ties. Pagarba ir ramybÄ&#x2014; telydi nepaprastai darbĹĄtaus, atsakingo ir draugiĹĄko ilgameÄ?io Seimo kanceliarijos darbuotojo ĹĄviesĹł atminimÄ&#x2026;.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; reiĹĄkiame nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Vilniaus klubo nariui Valdui CicÄ&#x2014;nui dÄ&#x2014;l mylimos Sesers mir ties.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Vilniaus klubas

DÄ&#x2014;l Lino MOCKEVIÄ&#x152;IAUS, ValstybinÄ&#x2014;s maisto ir veterinarijos tarnybos Kybar tĹł geleĹžinkelio pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydy tojo, mir ties skaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius.

DÄ&#x2014;l mylimos mamos mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame VĹĄÄŽ Centro poliklinikos direk toriĹł dr. KÄ&#x2122;stutÄŻ Ĺ tarÄ&#x2026;. VĹĄÄŽ JĹŤrininkĹł SPC administracija

ValstybinÄ&#x2014; maisto ir veterinarijos tar nyba

ŽŪB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ilagalysâ&#x20AC;&#x153; praneĹĄa, kad 2015-09-24 9.00 val. kvieÄ?iamas neeilinis visuotinis bendrovÄ&#x2014;s nariĹł susirinkimas adresu: Durpyno g. 22, Ĺ ilagalio k., PanevÄ&#x2014;Ĺžio r. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. DÄ&#x2014;l technikos, t.y. kombaino, krautuvo ir kultivatoriaus pirkimo. 2 . DÄ&#x2014;l kredito gavimo iĹĄ UAB â&#x20AC;&#x17E;Nordea Finance Lithuaniaâ&#x20AC;&#x153;. Susirinkimo iniciatorius ŽŪB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ilagalysâ&#x20AC;&#x153; direktorius GraĹžvydas StankĹŤnas. INFORMACIJA apie â&#x20AC;&#x17E;MaĹžeikiĹł rajono LaiĹžuvos kadastro vietovÄ&#x2014;s dalies melioracijos sistemĹł rekonstrukcijaâ&#x20AC;&#x153; atrankos iĹĄvadÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos uĹžsakovas â&#x20AC;&#x201C;Melioracijos sistemĹł naudotojĹł asociacija â&#x20AC;&#x17E;Vitomataâ&#x20AC;&#x153;, Mokyklos g. 8, LT- 89475 LaiĹžuva, MaĹžeikiĹł r., tel. 8 686 14,986, el. paĹĄtas: vilija.tauciuviene@gmail.com 2. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos pavadinimas â&#x20AC;&#x17E;MaĹžeikiĹł rajono LaiĹžuvos kadastro vietovÄ&#x2014;s dalies melioracijos sistemĹł rekonstrukcijaâ&#x20AC;&#x153;. 3. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos vieta â&#x20AC;&#x201C; MaĹžeikiĹł rajono savivaldybÄ&#x2014;s LaiĹžuvos seniĹŤnijos BarysÄ?iĹł, LendriĹĄkiĹł, PalaiĹžupÄ&#x2014;s, Pakliaupio, VarninÄ&#x2014;s kaimai (LaiĹžuvos kadastro vietovÄ&#x2014;). 4. Atsakingos institucijos, Aplinkos apsaugos agentĹŤros tarĹĄos prevencijos ir leidimĹł departamento Ĺ iauliĹł skyriaus primta 2015-09-01 atrankos iĹĄvada Nr. (15.6)-A4-9597, priimta atrankos iĹĄvada â&#x20AC;&#x201C; poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. IĹĄsamiau susipaĹžinti su informacija apie planuojamÄ&#x2026; ĹŤkinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026; galima Melioracijos sistemĹł naudotojĹł asociacijos â&#x20AC;&#x17E;Vitomataâ&#x20AC;&#x153; buveinÄ&#x2014;je, Mokyklos g. 8, LT- 89475 LaiĹžuva, MaĹžeikiĹł r., tel. 8 686 14 986, el. paĹĄtas: vilija.tauciuviene@gmail. com 6. Motyvuotus pasiĹŤlymus persvarstyti atrankos iĹĄvadÄ&#x2026; galima teikti: Aplinkos apsaugos agentĹŤros tarĹĄos prevencijos ir leidimĹł departamento Ĺ iauliĹł skyriui, M. K. Ä&#x152;iurlionio g. 3, LT-76303, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 59 64 14, faks 8 8 706 62000 (8-17 val., terminas 20 (dvideĹĄimt) darbo dienĹł nuo ĹĄio skelbimo paskelbimo). 7. IĹĄsamiau susipaĹžinti su atrankos iĹĄvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentĹŤros tarĹĄos prevencijos ir leidimĹł departamento Ĺ iauliĹł skyriuje, M. K. Ä&#x152;iurlionio g. 3, LT76303, Ĺ iauliai, tel. (8 41) 59 64 14, faks 8 8 706 62000 Melioracijos sistemĹł naudotojĹł asociacijos â&#x20AC;&#x17E;Vitomataâ&#x20AC;&#x153; buveinÄ&#x2014;je, Mokyklos g. 8, LT- 89475 LaiĹžuva, MaĹžeikiĹł r., tel. 8 686 14 986, el. paĹĄtas: vilija.tauciuviene@gmail. com Terminas 10 (deĹĄimt) darbo dienĹł nuo ĹĄios informacijos skelbimo.

2UGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAI

6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;.YDSDL%DVPD3DVQDSz9DNDQVLMD0HVLV/DĂ&#x2026;LĂ&#x2026;D1HQDXGDĂ&#x201E;-\VNÂł0X]LHMXV/DSDXVz,YLQVNLV/LHWXYDL 3DOL1LVD<JOD$SQDĂ&#x2026;D(NHWz$OLEL7UDWD.LUVQD/DUDL2]RQDV/DXPz-XND0RPR%ULR$OMDQVDVĂ&#x201E;*UDYLW\Âł,WDODL (VWLMD0DXUDL/LVWDV1XRPD$URED3HUDV3DMDV$GLV (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI9LODMD$SHOD1\NXPD/DYLV6\NDVĂ&#x201A;RQDLV3LHPHQJDOLDL$SVNDLWD$QWDNDOQLVĂ&#x201A;NXQD/HUX9LVX(SDV Informuojame, kad 2015-09-30 10 val. bus atliekamas ĹžemÄ&#x2014;s sklypo ribĹł /DLGD6LMDV.YRWz,OMD5DĂ&#x2026;D%XWz0LD]z%MDXULV0LVD8RVLR$UDXND1HOL0DLJDL3RHPD-ROz6DVQD$SDSDĂ&#x201E;7DWXÂł derinimas. PraĹĄome ĹžemÄ&#x2014;s sklypo (kad. Nr. 4107/0500:382) savininkÄ&#x2122; 8QDV5HYDO'LUYRV7HRULMD9LMD0DPD%DWDL6DLNDV6WDV\V 3UĂ&#x201C;DOĂ&#x201C;KUĂ&#x201C;Ă&#x201C;(OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI(<x20%1'5%51x('20<'025<1(x%<2'1x0%5(x1%'5(<205(0%2<x1'2x(<'50%1 SVAJĹŞNÄ&#x2DC; TAMULIONIENÄ&#x2DC; atvykti ÄŻ Vilniaus r. sav., BezdoniĹł k. prie nuo0%5(1x'<21'<0%25(x

savybÄ&#x2014;s teise priklausanÄ?io ĹžemÄ&#x2014;s sklypo. RengÄ&#x2014;jas UAB Korporacija â&#x20AC;&#x17E;Matininkaiâ&#x20AC;&#x153;, JustiniĹĄkiĹł 62A, Vilniaus m., matininkas R. MoĹžeiko, tel. 8 605 12 407, el. paĹĄtas: r.mazeiko@matininkai.lt

PraĹĄome UAB â&#x20AC;&#x17E;Odrisâ&#x20AC;&#x153; (303304901) vadovÄ&#x2026;, vykdant 2015-08-17 Kauno apygardos teismo nutartÄŻ dÄ&#x2014;l bankroto bylos iĹĄkÄ&#x2014;limo, perduoti bankroto administratoriui â&#x20AC;&#x17E;Bankrotas LTâ&#x20AC;&#x153;, UAB visus UAB â&#x20AC;&#x17E;Odrisâ&#x20AC;&#x153; dokumentus bei turtÄ&#x2026;. Tel. 8 657 50 755. KONKURSAI

UAB â&#x20AC;&#x17E;Kristensen&Kristensenâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm.k. 211791920) skelbia vieĹĄĹłjĹł pirkimĹł konkursÄ&#x2026; oro valymo ÄŻrenginiĹł ÄŻsigyjimui ir diegimui. DÄ&#x2014;l konkurso sÄ&#x2026;lygĹł kreiptis tel. +370 446 62 202 arba el.paĹĄtu: ir@kristensen.lt PasiĹŤlymus teikti iki 2015-10-02 14.30 val.

0REĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RAĂ&#x;TOSĂ&#x;KAIĂ&#x;NAĂ&#x;Ă&#x;MĂ&#x;PREĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RUOĂ&#x;JANTĂ&#x;INĂ&#x;TERĂ&#x;NEĂ&#x;TUĂ&#x;ARĂ&#x;¡,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VOSĂ&#x;RYĂ&#x;TO¨Ă&#x;SKYĂ&#x;RIUOĂ&#x;SE +AIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;GYĂ&#x201C;VENĂ&#x201C;TOĂ&#x201C;JAMSĂ&#x201C;SUĂ&#x201C;06-

+AIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;JUĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;DIĂ&#x201C;NIAMSĂ&#x201C;ASĂ&#x201C;MEĂ&#x201C;NIMSĂ&#x201C;SUĂ&#x201C;06-

,EIĂ&#x201C;DIĂ&#x201C;NYS

¸,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;RYĂ&#x201C;TASŠ

Ă&#x201C;MwN

Ă&#x201C;MwN

Ă&#x201C;MwN

Ă&#x201C;MwN

(XU

(XU

(XU

(XU

¸,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;RYĂ&#x201C;TASŠĂ&#x201C;BEĂ&#x201C;šEšĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;DIEĂ&#x201C;NIĂ&#x152;

(XU

(XU

(XU

(XU

¸,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;RYĂ&#x201C;TASŠĂ&#x201C;TIKĂ&#x201C;ANTĂ&#x201C;RAĂ&#x201C;DIEĂ&#x201C;NIAIS

(XU

(XU

(XU

(XU

¸,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;RYĂ&#x201C;TASŠĂ&#x201C;TIKĂ&#x201C;šEšĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;DIEĂ&#x201C;NIAIS

(XU

(XU

(XU

(XU

¸,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;RYĂ&#x201C;TASŠĂ&#x201C;TIKĂ&#x201C;ANTĂ&#x201C;RAĂ&#x201C;DIEĂ&#x201C;NIAISĂ&#x201C;IRĂ&#x201C;šEšĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;DIEĂ&#x201C;NIAIS

(XU

(XU

(XU

(XU

¸3TIĂ&#x201C;LIUSŠ

(XU

(XU

(XU

(XU


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Savaitgalis â&#x20AC;&#x201C; aktyvaus poilsio metas, geras kelionÄ&#x2014;ms, vieĹĄnagÄ&#x2014;ms, turistiniams Ĺžygiams. Ĺ iomis dienomis daug kÄ&#x2026; lems noras visiems patikti ir viskÄ&#x2026; atlikti kuo geriau. Dienos palankios â&#x20AC;&#x201C; ir jĹŤsĹł pastangos nebus tuĹĄÄ?ios. Ĺ eĹĄtadienÄŻ viskas eisis kuo puikiausiai, jeigu vengsite ginÄ?Ĺł, konf liktĹł. Pirma dienos pusÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; geras laikas bendrauti, paĹžintims atnaujinti ir dovanoms teikti. Jei sumanysite ÄŻsigyti kÄ&#x2026; nors vertingo ar namie atlikti kÄ&#x2026; nors sunkaus, jei jums reikia talkos, ĹĄeĹĄtadienis tam puikiai tiks. Sekmadienis ĹĄaunus ÄŻvairiems susibĹŤrimams, susitikimams, kelionÄ&#x2014;ms, paĹžintims uĹžmegzti. Venkite bĹŤti labai grieĹžti, kategoriĹĄki, stenkitÄ&#x2014;s parodyti daugiau dosnumo, kai teks reikĹĄti savo jausmus artimiesiems, mylimam Ĺžmogui ar padÄ&#x2014;ti praĹĄanÄ?iajam. Ĺ iomis dienomis palanku ne tik vieĹĄÄ&#x2014;ti, geras Ĺženklas bus ir sulaukti sveÄ?iĹł, ir duoti jiems visko, ko panorÄ&#x2014;s. Pirmadienis palankus iki 15 val. 9 min., kai derÄ&#x2014;tĹł planuoti svarbiausius darbus. VÄ&#x2014;liau â&#x20AC;&#x201C; kritinis laikas, iĹĄaugs klaidĹł, apgauliĹł tikimybÄ&#x2014;. BĹŤkite itin atidĹŤs dirbdami kompiuteriu. IĹĄ penktadienio ÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ sapnai pranaĹĄiĹĄki. Gerai buvo sapnuoti medĹžius, keliÄ&#x2026;, mirusiuosius. Paklausykite iĹĄgirs-

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLWJDOÂ&#x2019;DLĂ&#x2026; NLDLSDVLMXVLWHSDGzWLHVĂ&#x2026;HLPLQLQNDLV 1RUVVXODXNVLWHSDJDUERVLUGzPHVLRLĂ&#x2026;DS OLQNLQLĂ&#x2DC;YLVGzOWRHVPLQÂ&#x2019;GzPHVÂ&#x2019;VNLUNLWH VDYLHPV\SDmYDLNDPV6HNPDGLHQLVSD ODQNXVYL]LWDPVSDVÂ&#x2019;WDNLQJXVĂ?PRQHVDU JDUELQJLHPVVYHmLDPVSULLPWL3LUPDGLHQÂ&#x2019; JDOLPRVQHQXPDW\WRVNOLĂ&#x2018;W\V

*!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1RUVWDLVzN PLQJRVGLHQRVÂ&#x2019;WDPSDQHULPDV QHWQHJHUDQXRMDXWDJDOLO\GzWLYLVjVD YDLWJDOÂ&#x2019;.DGWDLSQHÂ&#x2019;Y\NWĂ&#x2DC;ODELDXVDYH SDOHSLQNLWH9HQNLWHEHQGUDYLPRVXWDLV NXULĂ&#x2DC;QHPzJVWDWHNDLSLUVDQW\NLĂ&#x2DC;DLĂ&#x2026;NL QLPRVLVXP\OLPXĂ?PRJXPLVXWXRNWLQLX 3LUPDGLHQLVJHUDVYHLNODLWLNU\WH%Ă&#x2018;NLWH DWLGHVQLVYHLNDWDL $69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HXĂ?VLVNOÂ?V NLWHQHVzGzNLWHQDPLH3DVWDUXRMX PHWXSHUGDXJÂ&#x2019;VLMDXWzWHÂ&#x2019;WDPWLNUDVSURE OHPDVLUSUDUDGRWHĂ?YLOJVQLRDĂ&#x2026;WUXPjQHW REMHNW\YXPjWDGLĂ&#x2026;Y\NDVYHWXUSDGzVQXR MĂ&#x2DC;DWLWUĂ&#x2018;NWLLĂ&#x2026;Y\VWLNLWjPHGDOLRSXVÂ?6D YDLWJDOÂ&#x2019;EĂ&#x2018;WLQDLVXVLWLNLWHVXGUDXJDLVSD VLNDOEzNLWHDSLHVDYRUHLNDOXVVXLĂ&#x2026;PLQWLQ JDLVODELDXSDW\UXVLDLVĂ?PRQzPLV6zN PLQJDVSLUPDGLHQLRU\WDV

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6DYDLWJDOLVEXV SXLNXVMHLQHSUDUDVLWHMXPVWDLSEĂ&#x2018; GLQJRRUXPRGHMDVPXONPHQLĂ&#x2026;NXPDV SULHNDEXPDVJDOLVXJDGLQWLQXRWDLNjMXPV LUDUWLPLHVLHPVGUDXJDPV<SDmUHLNzWĂ&#x2DC; YHQJWLEXLWLQLĂ&#x2DC;JLQmĂ&#x2DC;ÂąVWHQNLWzVQXVLOHLV WLDQWUDMDLSXVHL,UQHQXVWHENLWHGzOMXPV UHLĂ&#x2026;NLDPĂ&#x2DC;SUHWHQ]LMĂ&#x2DC;ÂąWLHVLRJĂ&#x2026;Â&#x2019;VDYDLWJDOÂ&#x2019; YLVLWUXSXWÂ&#x2019;EĂ&#x2018;VLPHSHUIHNFLRQLVWDL3LUPD GLHQLVQHSDODQNXVYHLNODLNHOLRQzPV SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose: KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, tel. (8 346) 51 378; JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, tel. (8 349) 51 474; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, tel. (8 445) 53 949;

to patarimo. Blogai kirpti plaukus, nagus, regÄ&#x2014;ti savo persimainiusÄŻ atspindÄŻ veidrodyje. Jei sapnavote stiklinius daiktus, indus, ypaÄ? jei matÄ&#x2014;te, kaip jie duĹžo, â&#x20AC;&#x201C; saugokitÄ&#x2014;s apgauliĹł. Blogas Ĺženklas: pamesti kepurÄ&#x2122; ar jei ji nuo galvos nukristĹł, jeigu vÄ&#x2014;jas kepurÄ&#x2122; nupĹŤstĹł, daug tamsiĹł dĹŤmĹł matyti, kÄ&#x2026; nors pamesti, ypaÄ? piniginÄ&#x2122;, jei sulĹŤĹžtĹł peilio aĹĄmenys. Geras Ĺženklas: rasti odinÄŻ arba medinÄŻ daiktÄ&#x2026;, gauti kepurÄ&#x2122; dovanĹł ar jÄ&#x2026; rasti, pamesti smulkiĹł monetĹł. Sapnai iĹĄ ĹĄeĹĄtadienio ÄŻ sekmadienÄŻ svarbĹŤs. Itin reikĹĄmingi iĹĄgirsti ĹžodĹžiai â&#x20AC;&#x201C; juos reikÄ&#x2014;tĹł suprasti tiesiogiai. Puiku, jei regÄ&#x2014;jote kelionÄ&#x2122;, medĹžius, â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł laukia geros permainos; jei susitikote su mirusiaisiais â&#x20AC;&#x201C; esate saugomi. Blogai sapne kirpti plaukus, nagus, danties netekti. Blogas Ĺženklas: jei sulĹŤĹžtĹł peilio aĹĄmenys â&#x20AC;&#x201C; katastrofa; sulĹŤĹžtĹł kÄ&#x2014;dÄ&#x2014; ant jos sÄ&#x2014;dint ar laiptai jais lipant ÄŻlĹŤĹžtĹł â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeimos iĹĄirimas, neturtas; kojas suĹĄlapti â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł paslapties atskleidimas; pirĹĄtinÄ&#x2122; pamesti â&#x20AC;&#x201C; antrosios pusÄ&#x2014;s neiĹĄtikimybÄ&#x2014;; jei drabuĹžis plyĹĄtĹł, sagÄ&#x2026; pamestumÄ&#x2014;te. Geras Ĺženklas: rasti metalinÄŻ daiktÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; jĹŤsĹł prieĹĄai bus nubausti; ÄŻsipjauti, ÄŻsidurti â&#x20AC;&#x201C; iĹĄsiskirsite su jums kenksmingu

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;8Ă?VLLPNLWHWXR NDVMXPVÂ&#x2019;GRPXJUDĂ?XLUVYDUEX 6SUÂ?VNLWHYDLNĂ&#x2DC;SUREOHPDVÂąĂ&#x2026;LXRPHWXMRV JDOLSDDĂ&#x2026;WUzWLLUQHPHQNDLQXOLĂ&#x2018;GLQWL.DG VzNPLQJDLSUDHLWĂ&#x2DC;URPDQWLĂ&#x2026;NDVSDVLPDW\ PDVVHNPDGLHQÂ&#x2019;YHQNLWHSHUGDXJSULH NDELDXWLLUNDPDQWLQzWLÂąLWLQNRQIOLNWLĂ&#x2026;NDV EXVYDNDUDV3LUPDGLHQLVQHSDODQNXVNH OLRQzPVVYDUELHPVVXVLWDULPDPV

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

asmeniu; jei rastumÄ&#x2014;te peilÄŻ, pakelkite jÄŻ ir palikite monetÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; senas jĹŤsĹł noras iĹĄsipildys; rasti pirĹĄtinÄ&#x2122; netekÄ&#x2014;jusiai moteriai â&#x20AC;&#x201C; sutiksite sau skirtÄ&#x2026; jÄŻ. IĹĄ sekmadienio ÄŻ pirmadienÄŻ buvo gerai regÄ&#x2014;ti dinamiĹĄkus, kovingus sapnus â&#x20AC;&#x201C; tai reikĹĄtĹł jĹŤsĹł gebÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; pasiprieĹĄinti daromai neigiamai ÄŻtakai, blogio jÄ&#x2014;goms. Kirpti plaukus â&#x20AC;&#x201C; atsikratysite to, kas jums trukdo gyvenime. Blogai matyti savo atspindÄŻ veidrodyje. Ĺ˝olÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; liĹŤdesys, apgaulÄ&#x2014;; zuikiai, katÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; iĹĄgyvenimai, stresas; vanduo â&#x20AC;&#x201C; apkalbos, santykiĹł aiĹĄkinimasis; bĹŤti nuogam, nuo savÄ&#x2122;s drabuĹžius plÄ&#x2014;ĹĄti â&#x20AC;&#x201C; katastrofa; valgyti â&#x20AC;&#x201C; liga, iĹĄbandymai. Blogas Ĺženklas: purvu iĹĄsitepti, pienÄ&#x2026; iĹĄlieti iki pietĹł, susidurti su agresyviais naminiais gyvĹŤnais, jei kĹŤnÄ&#x2026; nieĹžÄ&#x2014;tĹł. Geras Ĺženklas: rasti medinÄŻ daiktÄ&#x2026; arba vaikiĹĄkÄ&#x2026; ĹžaisliukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; pagalba, sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014; tvarkant reikalus. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: antradienÄŻ tinka imtis darbĹł, kuriĹł rezultatĹł neketinate greitai iĹĄvysti, pirma dienos pusÄ&#x2014; sudÄ&#x2014;tinga, nepalanki atsakingiems reikalams tvarkyti, palankus metas prasidÄ&#x2014;s tik nuo 16 val.; patartina vilkÄ&#x2014;ti melsvĹł, ĹžalsvĹł, sidabriniĹł tonĹł drabuĹžius, vengtini raudoni atspalviai.

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;HĂ&#x2026;WDGLHQÂ&#x2019;YHU WDVNLUWLQDPĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;SHVmLDPVRVHN PDGLHQÂ&#x2019;UHLNzWĂ&#x2DC;VXJDOYRWLSURJjVXUHQJ WLPDĂ?jĂ&#x2026;YHQWÂ?DUWLPLHVLHPVLUGUDXJDPV QHVĂ&#x2026;Â&#x2019;VDYDLWJDOÂ&#x2019;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;YDLNDPVVXWXRNWL QLXLP\OLPDPĂ?PRJXLJDOLODEDLSULUHLN WLMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LOXPRVGzPHVLR3LUPDGLHQÂ&#x2019;JD OLNHLVWLVSODQDLWLNzWLQDVVYDUEDXVUHLND ORDWLGzMLPDV

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;5DPLRVMDX

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;LRPLV

NLRVGLHQRVNDLYHUWDOHLVWLODLNj QDPXRVHVXDUWLPDLVLDLV7LHVDVHNPDGLH QLRYDNDUDVNLHNODELDXÂ&#x2019;WHPSWDVÂąJDOLWH SDWLUWLDSOLQNLQLĂ&#x2DC;QHGzNLQJXPjĂ&#x2026;LXUNĂ&#x2026;WX PjDEHMLQJXPj*LPWDGLHQLXLĂ&#x2026;YÂ?VWLSD ODQNHVQLVĂ&#x2026;HĂ&#x2026;WDGLHQLV3LUPDGLHQÂ&#x2019;JDOLPL ILQDQVLQLDLQHVNODQGXPDL

GLHQRPLVYHUWDDWVLVDN\WLVXQNLĂ&#x2DC; GDUEĂ&#x2DC;SDWDUWLQDQHWYDUN\WLMRNLĂ&#x2DC;VYDU ELĂ&#x2DC;GDO\NLQLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC;6NLUNLWHĂ&#x2026;Â&#x2019;VDYDLW JDOÂ&#x2019;LĂ&#x2026;LPWLQDLVDYRDUWLPLHVLHPVVWLSULQ NLWHPHLOzVVDLWXV3LUPDGLHQLRU\WDVEXV WLQNDPDVDWLGzWDPVYDUELDPUHLNDOXLVX WYDUN\WL

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;-DXVLWzV SXLNLDLLUWDLSDGzVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;GUDXJDPV DWJDXWLJHUjQXRWDLNj'DXJLDXEHQGUDXNL WH6HNPDGLHQÂ&#x2019;YHQNLWHJLQm\WLVLUQHWLNVX GUDXJDLVDWLGĂ?LDXLĂ&#x2026;NODXV\NLWHWDLNjVDNR YDLNDLVXWXRNWLQLVJLPLQDLmLDL1HVNXEzNL WHWHLVWLQHEXVOHQJYDVXYRNWLNXUĂ&#x2026;XRSD NDVWDV3LUPDGLHQLVQDXGLQJDVWLNU\WH9z OLDXJDOLWHVXVLGXUWLVXNOLĂ&#x2018;WLPLVSDVLSULH Ă&#x2026;LQLPX

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x; Ă&#x;-DXVLWzV SXLNLDLWDGQXRWDLNRVQHVXJDGLQV QHWWDLNDGGzOVXVLNDXSXVLĂ&#x2DC;UHLNDOĂ&#x2DC;LUNL OXVLĂ&#x2DC;SUREOHPĂ&#x2DC;GUDXJDPVJLPLQDLmLDPV JDOLWHNWLSDNHLVWLVDYDLWJDOLRSODQXV9DU JXDUSDY\NVUDPLDLSDLOVzWLEHWÂ&#x2019;VSĂ&#x2018;GĂ?LĂ&#x2DC; JDXVDLUJLVPDJXVGDO\NDV3LUPDGLHQLV SDODQNHVQLVLNLSLHWĂ&#x2DC;

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSHU OHQNLWHOD]GRVNRYRGDPLXĂ?VDYR WHLVHVLUYDOGĂ?LjĂ&#x2026;HLPRMHWDLSSDWEHQG UDXGDPLVXP\OLPXĂ?PRJXPL9HUmLDXSD PjVW\NLWHDSLHDUWLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;SRUHLNLXVÂąDUVH QLDLMLHJDYRLĂ&#x2026;MĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;GRYDQĂ&#x2DC;"6HNPDGLHQÂ&#x2019; GDXJLDXGzPHVLRVNLUNLWHVYHLNDWDLVWLSULQ WLEĂ&#x2018;NLWHDWLGHVQLLUPDLVWRNRN\EHLYHQ NLWHDĂ&#x2026;WULĂ&#x2DC;HJ]RWLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;SDWLHNDOĂ&#x2DC;3LUPDGLH QLVQHSDODQNXVDNW\YLDLYHLNODL

PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, tel. (8 319) 60 180; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; A.VaiĹĄvilos g. 30-2, tel. (8 448) 72 419; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DN\OzWjVD YDLWJDOLRQXRWDLNjJDOLVXJDGLQWL QHEDLJWLXĂ?YLONLQWLGDUEDLSULYDORPLGDO\ NLQLDLVXVLWLNLPDL6DYDLWJDOÂ&#x2019;JDOLWHNWLSUD OHLVWLQHQDPXRVHÂąWDLJHURVGLHQRVLUWR OLPHVQzPVNHOLRQzPV3DODQNXDSODQN\ WLWzYXVVHQHOLXVSDEHQGUDXWLVXY\UHVQzV NDUWRVDWVWRYDLV3LUPDGLHQLVQHVPDJXVÂą QLHNRULPWRQHSODQXRNLWH,Ă&#x2026;DXJVQHODL PLQJĂ&#x2DC;DWVLWLNLPĂ&#x2DC;WUDXPĂ&#x2DC;WLNLP\Ez%Ă&#x2018;NL WHDWVDUJHVQLVXSHLOLDLVNDUĂ&#x2026;WDLVGDLNWDLV VN\VmLDLVXJQLPL

Kitose platinimo tarnybose: ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERGÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus

IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO /0LFNXWz WHO *1HQDUWDYLmLXV WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.DSRmz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS*5DGDXVNDV WHO -.D]ODXVNDLWz WHO -$GDNDXVNDLWz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /%XOY\Gz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;*5DGDXVNDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;-ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND 2OMAÂą'/DSzQDLWz6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;RUGSwJOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

VasarÄ&#x2026; priminÄ&#x2122; rekordiĹĄkai ĹĄilti orai pasitraukÄ&#x2014;. Pirmojoje naujos savaitÄ&#x2014;s dalyje temperatĹŤra dar labiau smuktelÄ&#x2014;s.

/LHWXYRMHWÂ?VLV QHSDVWRYĂ&#x2018;VRUDL Ieva BU DĹ˝IE NÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ĺ iandien Lietuvos orus lems aukĹĄtesnio atmosferos slÄ&#x2014;gio laukas. Numatomas nepastovus debesuotumas. Daugiau tirĹĄtĹł debesĹł susitelks ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakariniuose rajonuose ir pietrytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje, vietomis trumpai palis. Vidutinio stiprumo vÄ&#x2014;jas pĹŤs iĹĄ pietvakariĹł, vakarĹł. TemperatĹŤra svyruos nuo 17 iki 22 laipsniĹł. ArtimiausiÄ&#x2026; naktÄŻ sinoptinÄ&#x2014; orĹł situacija drastiĹĄkai nepasikeis. Lietaus tikimybÄ&#x2014; bus maĹža, vietomis suboluos rĹŤkas. Oras atvÄ&#x2014;s iki 8â&#x20AC;&#x201C;13 laipsniĹł. Rytoj dienÄ&#x2026; atmosferos slÄ&#x2014;gis kris, kai kur spÄ&#x2014;s ir palyti. PĹŤs nestiprus, nepastovios krypties vÄ&#x2014;jas. Termometrai vÄ&#x2014;l rodys 17â&#x20AC;&#x201C;22 laipsnius. Naujos savaitÄ&#x2014;s pradĹžioje lietaus debesĹł atklys daugiau. PirmadienÄŻ palis daugelyje rajonĹł, nes Lietuvos orai bus pavaldĹŤs Ĺžemo slÄ&#x2014;gio sĹŤkuriui. VÄ&#x2014;jas truputÄŻ sustiprÄ&#x2014;s, pasirinks vakarĹł ir pietvakariĹł kryptis. NaktÄŻ numatoma 8â&#x20AC;&#x201C;13 laipsniĹł, ÄŻdienojus bus vÄ&#x2014;siau nei savaitgalÄŻ â&#x20AC;&#x201C; 13â&#x20AC;&#x201C;18 laipsniĹł. Antradienio naktÄŻ lietus gana greitai pasitrauks. VÄ&#x2014;jas visai nurims. TemperatĹŤra kris labiau â&#x20AC;&#x201C; iki 7â&#x20AC;&#x201C;12 laipsniĹł. DienÄ&#x2026; vÄ&#x2014;jas pasisuks iĹĄ pietryÄ?iĹł, pĹŤs 4â&#x20AC;&#x201C;9 m/sek. greiÄ?iu. Ims formuotis debesys, gali trumpai palyti. Oras suĹĄils iki 14â&#x20AC;&#x201C;19 laipsniĹł. TreÄ?iadienÄŻ ÄŻ ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytus nuo Lietuvos sĹŤkuriuos aukĹĄto slÄ&#x2014;gio darinys, jo poveikÄŻ jusime ir mes. Lietaus bus nedaug (tik dienÄ&#x2026; vietomis trumpai nulis). Tamsiuoju paros metu temperatĹŤra vÄ&#x2014;l sieks 7â&#x20AC;&#x201C;12 laipsniĹł. DienÄ&#x2026; pietryÄ?iĹł vÄ&#x2014;jas keis kryptÄŻ ir ims pĹŤsti iĹĄ pietĹł, bus 16â&#x20AC;&#x201C;21 laipsnis. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą$UQXOIR-DQXDULMDXV *LUYLQR9\WzV9LOKHOPLQRVLU 9LOzVU\WRMÂą)DXVWRV.ROXPERV 9DLQRUR7DXWJLUGzV(XVWDFKLMDXV LU9DLQRURVSLUPDGLHQÂ&#x2019;Âą0DWR 0DQWYLORLU9LVNLQWzVYDUGRGLHQD

VANDENSĂ&#x; TEMPERATĂ&#x201E;RA 6AKARĂ&#x;Ă&#x;VAL .EMUNEĂ&#x;TIESĂ&#x;$RUSKININKAIS .ERYJEĂ&#x;TIESĂ&#x;6ILNIUMI +AUNOĂ&#x;MARIOSE 4OTORI¸KIĂ&#x2039;Ă&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4RAKAIS 4AURAGNOĂ&#x;EĂ&#x20AC;Ă&#x;TIESĂ&#x;4AURAGNAIS +UR¸IĂ&#x2039;Ă&#x;MARIOSEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;.IDA "ALTIJOSĂ&#x;JĂ&#x201E;ROJEĂ&#x;TIESĂ&#x;+LAIPwDA ÂľVENTOJOJEĂ&#x;TIESĂ&#x;!NYK¸jIAIS

    

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQUXJVzMRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#.$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#. 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

".

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ALATONAS "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS #IURICHAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS 'ETEBORGAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ARSELIS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS .EAPOLIS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 0RAHA 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS :ALCBURGAS ÂżENEVA -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !LIKANTw !NTALIJA "ARSELONA $UBROVNIKAS &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AIRAS +AĂ&#x;NAI +ASABLANKA ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UĂ&#x;NIĂ&#x;SAS 6ALENSIJA 6ARNA

                                 

Lietuvos rytas  

2015 09 19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you