Muzikos barai

Page 53

PAŽINTIS

Ričardas Šumila: „Gyventi tuo, ką darai“

– Kita sezono premjera – „Amžinybė ir viena diena“ (choreografas Itzik Galili, kompozitorė Rita Mačiliūnaitė). Tai naujo žanro kūrinys – šokio opera I. Galili eilėraščių pagrindu. Juose įprasmintos idėjos, mintys, jausmai inspiravo choreografiją, kuri neatskiriama nuo kompozitorės R. Mačiliūnaitės parašy-

atspalvių, išlaikančių nuolatinę įtampą, pavojaus ir liūdesio pojūčius.2“ Ši šokio opera – Jūsų kaip meno vadovo debiutas. Kaip jį prisimenate?

tos muzikos. Kritikės Aušros Kaminskaitės teigimu, muzika spektaklyje „jungia gedulo šaltį, atsirandantį žmogui susidūrus su kažkuo galingesniu už jį patį, ir šilumą, užgimstančią susitaikius su savimi ir supančiu pasauliu. Tikėtina, kad už dalį šių įspūdžių atsakingas dirigentas Ričardas Šumila, kurio diriguojamas orkestras visą didžiosios salės erdvę pripildo nuolat besikeičiančių muzikos

Martyno ALEKSOS nuotr.

kiekvieno Europos operos teatro pasididžiavimas.

– Tų emocijų ir jausmų šį sezoną tiek daug, kad aš jau nespėju visko atminti. Bet labai džiaugiuosi šia patirtimi, kaip ir minėjot, tai pirmas darbas teatre, kai buvau visiškai atsakingas už galutinį muzikos rezultatą. Esu laimingas, kad galėjau dirbti būtent su Ritos Mačiliūnaitės muzika, nes joje radau labai daug sau mielų dalykų, todėl nebuvo sunku ją interpretuoti, tiesiog jaučiu, kad kompozitorės muzikos kalba man labai artima. Labai pamilau tą kūrinį. Įdomus buvo bendravimas su choreografu Itziku Galili, su juo rasdavome apie ką pasikalbėti ir padiskutuoti. Jis visada galėdavo ką nors papasakoti ar pasidalinti savo įžvalgomis, kurios man būdavo vertingos. Bet turbūt labiausiai džiaugiuosi, kad tai buvo idealus veikalas norint pažinti visus teatro kolektyvus. O ir visam teatrui reikėjo veikalo, kurį galėtume kurti visi drauge. 2 Kaminskaitė A. Visų kartų vienatvė. – Bravissimo, 2019, Nr. 4, p. 13.

Dirigentas Ričardas Šumila, S. Prokofjevo operos „Lošėjas “ repeticijoje

Muzikos barai / 51


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.