Muzikos barai

Page 44

FESTIVALIAI

MEDYNĖS – iššūkių Dainiaus ČĖPLOS nuotraukos

kupinas festivalis

Išilginių fleitų konsortas „Sirena“ (Danija, Švedija)

Gaja KLIŠYTĖ

P

raėjusį rudenį Marijampolėje jau penktą kartą vyko unikalus Tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės“, savo istoriją pradėjęs 2015 metais. Festivalio sumanytojas ir organizatorius Darius Klišys pats yra birbynininkas, tad siekė suburti mediniais pučiamaisiais instrumentais grojančius profe-

Muzikos barai / 42

sionalus, sukurti jiems tam tikrą saviraiškos nišą. Lietuvoje ir Vakarų Europoje analogų neturinti festivalio koncepcija, orientuota į medinius pučiamuosius instrumentus, neriboja nei eksperimentinių užmojų, improvizacinės laisvės, nei koncertinių programų įvairovės. Kaip teigia Darius Klišys, sumanymas grįstas noru, kad festivalis taptų naujų muzikinių idėjų generavimo platforma, jo tikslas – siūlyti aukštos meninės kokybės koncertus, visų pirma Marijampolės ir jos apskričių publikai, kartu didinti miesto

kultūrinį patrauklumą pritraukiant ir kitų Lietuvos bei užsienio klausytojų dėmesį. Kokia šio kitoniškumo nestokojančio renginio sėkmės paslaptis, kas taip prikausto publikos dėmesį? Klausytojų dėmesio ribų išbandymas šiuolaikine akademine muzika. Tai, kaip žinoma, neretai yra rizikinga, turint mintyje ne didmiestyje vykstantį festivalį. Jau antrosiose „Medynėse“ publikai buvo pristatyta šiuolaikinė muzika, atliekama ir lietuvių, ir užsienio muzikantų. Tai buvo dėmesio sutelkimo reikalaujantys Af-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.