Muzikos barai

Page 26

ATEINAME

„Simfukams“ – dvidešimt

Ignas GUDELEVIČIUS

V

ilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninis orkestras „Simfukai“ šiemet švenčia spalvingos veiklos dvidešimtmetį. Ambicingi koncertai, daugybė projektų, gastrolės užsienyje, kūrybinės stovyklos – toks „Simfukų“ gyvenimo būdas. „Apie šį orkestrą galiu pasakyti tik viena – tai lobis... <...> Ir tik mes, suaugusieji, galime nulemti šių deimantų ateities spindėjimą – puoselėdami, globodami, atiduodami save. Juk šie deimantai – mūsų vaikai...“, – yra sakęs šviesaus atminimo violončelininkas ir dirigentas Mstislavas Rostropovičius. Praėjusių metų gruodžio 16-osios vakarą mokyklos B. Dvariono salėje įvyko jubiliejinis orkestro koncertas, kuriame pasirodė kelios „Simfukų“ kartos drauge su orkestro meno

Muzikos barai / 24

Trys „Simfukų“ dirigentai: Modestas Pitrėnas, Modestas Barkauskas ir Ugnius Vaiginis

vadovu ir dirigentu Modestu Barkausku bei Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu Modestu Pitrėnu, mokyklos muzikantams vadovavusiu 2001–2008 m. Renginį žaismingai vedė nuo pat orkestro įsikūrimo dirbantis jo vadovas Artūras Alenskas. Skambėjo ryškiausi kolek-

tyvo repertuaro perlai, kruopščiai tobulinti dviejų dešimtmečių kelyje, – ištraukos iš Eduardo Balsio baleto „Eglė žalčių karalienė“, Georges´o Bizet operos „Carmen“, Charles´o Gounod „Fausto“, Antoníno Dvořáko Devintosios simfonijos finalas ir kt. Staigmena tapo koncerto pradžioje jungtinio visų laikų „Simfukų“ orkestro atlikta garsioji B. Dvariono „Žvaigždutė“, didžiulių publikos ovacijų sulaukė ir finale nuskambėjusi Giuseppe Verdi Triumfo maršo iš operos „Aida“ gimtadieninė interpretacija. Jubiliejinį renginį apibendrinęs buvusių orkestro narių sukurtas filmas apie 20 metų kūrybinį kelią tarsi patvirtino, kokia stipri muzikos gija sieja „Simfukus“. Nuo 2008-ųjų orkestrui vadovaujantis M. Barkauskas, pakviestas tuomečio vadovo M. Pitrėno, prisimena nelengvą darbo su jaunimu pradžią: „Tuo metu buvau studentas. Pradžia buvo lyg vieni kitų analizė. Vaikai geba matyti kiaurai – kai pajunta vadovų nuoširdumą, tariama siena


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.