Page 1

Sekantis numeris balandžio 29 d.

ISSN 1649-5574

IN PARTNERSHIP WITH

Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014 (16 savaitė)

www.lietuvis.ie

‘’Naktinės Personos‘‘ Dubline padovanojo nostalgiškai fantastišką koncertą Šiek tiek daugiau nei prieš savaitę, į Dubliną iš tolimiausių Airijos kampelių ir miestelių plūdo lietuvaičiai, ne šiaip sau smagiai praleisti savaitgalio Dubline, o į koncertą, kurio dauguma laukė beveik tris mėnesius. „Naktinės Personos‘‘ visiems šios grupės fanams asocijuojasi su nostalgija, paauglyste, magnetafono kasetėmis, mokyklos diskotekomis bei kultine daina „ Kaltas ruduo‘‘. Visi, kas norėjo pasinerti į prisiminimus ir vėl gyvai išgirsti „Naktines Personas‘‘ susirinko į jų koncertą. Organizatorių ( Five star Fun) teigimu į koncertą sugūžėjo apie 600 šios grupės gerbėjų. Didžioji dauguma bilietų jau buvo parduota per pirmą savaitę. „Naktinės Personos‘‘ labai rimtai ruošėsi savo sugryžimui ant scenos po 20 metų. Lietuvoje jie surengė penkis gigantiškus pasirodymus didžiosiuose arenuose, publika liko sužavėta ir pakerėta senų dainų skambesiu naujai. Alanas ir Aras be galo laukė koncerto Dubline, nes puikiai žinojo, kad daugybė senų laikų šios grupės fanų yra emigravusių į kitas šalis. Jie neklydo, o sausakimša salė koncerto metu Dubline tai tik patvirtino. Specialiai koncertui Dubline buvo gabenama garso ir apšvietimo aparatūra iš Lietuvos, visi

muzikiniai intsrumentai taip pat keliavo daugybę kilometrų iš Lietuvos, tam kad Dubline „Naktinės Personos‘‘ skambėtų ne ką prasčiau nei Lietuvos arenose. Gyvas garsas, keturi muzikantai bei Alanas su Aru ant scenos, koncerto metu sukūrė

Kaina €1.00, £1.00

Mane sugavo vairuojant be draudimo. Kas nutiks? Teisinės konsultacijos skaityti 7 psl Advokatai. Notarai. tel. 0862179620 inga@griffinsolicitors.ie NELAIMINGI NUTIKIMAI. Pirma konsultacija nemokama.

užburiančią ir nostalgiškai fantastišką atmosferą. Rankų jūra ir visų balsai, dainuojant kartu su Alanu senas dainas, privertė visus pasinerti į praeitį, bei prisiminti visų dainų tekstus. Alanas vis dėkojo susirinkusiai publikai ir ragino neužmiršti Lietuvos. „Naktinės Personos‘‘ , po koncerto dar ilgai negalėjo atsigauti po gerų emocijų antplūdžio, jie kaip ir pati publika buvo euforijoje nuo keletos valandų trukusio koncerto. Jeigu „Naktinės Personos‘‘ būtų kartojusios kiekvieną dainą, kaip to labai garsiai ir audringai prašė susirinkusi publika, tai koncertas būtų pasibaigęs kitos dienos vakarą. Alanas organizatorių paprašė, kad dar kartą padėkotų visiems susirinkusiems gerbėjams į „Naktinių Personų‘‘ koncertą už jų nepamirštamai šiltą priėmimą. Na, o naujausiomis žiniomis...smagu, kad jos geros- „Naktinės Personos‘‘ nusprendė po šio koncertinio turo Lietuvoje ir užsienyje artimiausiu metu nebesiskirti. Šiuo metu yra įrašinėjamos naujos dainos. Koncertinė veikla bus pratęsta jau rudenį ir ,žinoma, naujausia koncertinė programa neaplenks ir Airijos, bei čia gyvenačių šios grupės gerbėjų.

Prisijunkite prie mūsų
JUBILIJIENIS 400- TASIS NUMERIS

Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Gerbiamieji, Lietuvos Respublikos ambasada Dubline, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių Airijoje, pageidavimus, š. m. gegužės 30-31 dienomis organizuoja išvažiuojamąją konsulinę misiją į Golvėjų - vakarinėje šalies dalyje esantį ketvirtą pagal dydį Airijos miestą. Konsulinės misijos metu Lietuvos piliečiai turės galimybę pateikti dokumentus dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo ar keitimo, notarinių veiksmų atlikimo ir kreiptis dėl kitų konsulinių paslaugų suteikimo. Konsulinės paslaugos misijos metu bus teikiamos Golvėjaus technologijų centro (Galway Technology Centre) patalpose, adresu - Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway. Planuojamas konsulinės misijos laikas: gegužės 30 d., penktadienį, 13:00 – 16:00 val., ir gegužės 31 d., šeštadienį, 10:00 – 16:00 val. Dėl konsulinių paslaugų teikimo konsulinės misijos Golvėjuje metu piliečiai kviečiami registruotis iš anksto el. paštu: konsulinis.ie1@urm.lt arba tel. +353-12035757 (darbo dienomis nuo 14 iki 17 valandos). Registruodamiesi el. paštu prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pageidaujamą dieną (gegužės 30 arba 31 d.) ir konsulinę paslaugą dėl kurios kreipiatės. Registruotis kviečiame iki š. m. gegužės 26 d. Detalią informaciją apie konsulines paslaugas, dokumentų sąrašus ir išsamią informaciją, kurią būtina žinoti kreipiantis dėl konsulinių paslaugų rasite Lietuvos Respublikos ambasados internetinėje svetainėje - https://ie.mfa.lt/. Išvažiuojamųjų konsulinių misijų metu Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai vyksta į tuos regionus, kur yra didelės lietuvių bendruomenės ir nėra Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos. Šiais metais Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje jau surengė konsulinę misiją į antrą pagal dydį Airijos miestą Korką.

Lietuvos bėgikai Paryžiuje ir Dubline rinko lėšas vaikams Airijos lietuvių bėgikų klubo nariai balandžio 6 dieną dalyvavo pirmuosiuose paramos projekto „MUMS RŪPI“ startuose Paryžiaus maratone ir Dublino „Great Ireland Run“ 10 km bėgime. Varžybose startavę bėgikai rinko paramą vaikų dienos centrams Lietuvoje ir savo asmeniniu pavyzdžiu ragino visus geros valios žmonės prisidėti prie paramos projekto „Mums rūpi“. Aistis Šlajus, Romas Sriubiškis ir Mindaugas Igaris, dalyvavę Paryžiaus maratone ir Erika Aurylaitė, Žydrūnė Greičiūtė ir Tadas Kubilius, dalyvavę Dublino „Great Ireland Run“ 10 km bėgime, surinko daugiau kaip 6000 litų, kurie bus skirti vaikų dienos centrams Lietuvoje. Paramos iniciatyva „Mums rūpi“ yra tęstinis Airijos lietuvių bėgikų klubo, kartu su aukojimo portalu www. aukok.lt ir visuomenine organizacija

„Gelbėkit vaikus“, rengiamas projektas, prie kurio kviečiamos prisijungti lietuvių bendruomenės bei organizacijas ir visi aktyvūs Lietuvos piliečiai, gyvenantys įvairiuose pasaulio kraštuose. Projekto tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų dienos centrus Lietuvoje bei savo aktyvia pilietiška veikla skatinti paremti juos finansiškai. Parama vaikų dienos centrams Lietuvoje yra renkama ne tik oficialių, mėgėjams skirtų, įvairių distancijų bėgimo varžybų metu skirtingose pasaulio šalyse, bet ir pavienių įvairaus pobūdžio renginių ir iniciatyvų metu. Visose bėgimo varžybose žmonės gali ne tik dalyvauti, bet yra kviečiami finansiškai prisidėti prie vaikų dienos centrų Lietuvoje rėmimo ar lėšų rinkimo. Prie paramos projekto ir lėšų rinkimo jau prisijungė Airijos lietuvių katalikų misija, Dublino Mažasis Tea-

tras, grožio salonai „Visona“ ir „Magic Mirror“, Dubline rengiamo „Velykinio Jomarko“ organizatoriai, spaustuvė „Printinghouse“ ir pavieniai asmenys. Airijos lietuvių bėgikų klubas skatina

visus geros valios žmonės prisijungti prie šio projekto įgyvendinimo, tapti partneriais, skleisti informaciją apie šią iniciatyvą, kviesti draugus ir pažįstamus paremti vaikų dienos centrus Lietuvoje. Projektas LT Big Brother – unikali galimybė studentams pasisemti žinių iš mentoriais tapusių patyrusių lietuvių profesionalų jau pasiekusių karjeros aukštumų savo srityse ir dirbančių visame pasaulyje. Šiemet dalyvaujantys beveik 200 mentorių savo patirtį sukaupė tokiose pasaulyje žinomose kompanijose ir organizacijose kaip Pasaulio bankas, Morgan Stanley, J. P. Morgan, Ernst & Young, McKinsey & Co, Deloitte, Samsung, YPlan, BlackBerry, Barclays, Citigroup, ir daugelyje kitų. Projekte dalyvaujantys mentoriai ir studentai įsikūrę visame pasaulyje – nuo Silicio slėnio iki Japonijos ir Australijos. Atrinkti studentai ir mentoriai berndrauja neformaliai, patarimus mentoriai jiems teikia susitikimų ar „Skype“ pokalbių metu, skambučiais, elektroniniais laiškais, neretai jų bendravimas po projekto tęsiasi ir ateityje. Šių metų sezonas tęsis balandžio-gruodžio mėnesiais. Registracija iki balandžio 14 dienos. Daugiau informacijos apie LT Big Brother projektą rasite tinklapyje www.ltbigbrother.com

Maloniai kviečiame į Dublino Krikščionių Bažnyčią Gyvasis Vanduo susirinkimai vyksta: Dublin International Hostel salėje 61 Moutjoy Street, Dublin 7 Sekmadieniais 12:00 Tel.: +353894016414; +353857588793 www.gyvasisvanduo.com facebook.com/gyvasisvanduo

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje

47 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND

Tel.:+353 1 2035757, +353 1 2035737 Faksas: +353 1 2839354 El. paštas: amb.ie@urm.lt http://ie.mfa.lt Priėmimo laikas darbo dienomis: 10 - 13 val. Konsulinė informacija ir registracija darbo dienomis: 14 - 17 val.

„Lietuvis“ E-mail: lietuvis.ie@gmail.com

Redakcija nëra atsakinga uþ reklaminës medþiagos turiná. Disclaimer: The publisher cannot be responsible and liable for any contents of any advertising and other material contained herein whatsoever. Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriaus nuomone. Laikraðèio platinimo klausimais kreipkitës telefonu: + 35385 1602896. For distribution queries call: + 35385 1602896. Reklamos klausimais kreipkitës telefonu: + 35385 1602896 sales@russianireland.com. For advertising call + 35385 1602896. Laikraðèio tiraþas – 5000 egzemplioriø. ISSN 1649-5574


REKLAMA

Nr 8 (401) baland탑io 15 d., 2014


Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Savas žmogus Airijos politikoje 2014 gegužės 23 dieną Airijoje vyks vietos valdžios rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą. Tarp kandidatų į vietos tarybų deputatus yra ir rusakalbiai “naujieji airiai “. Pembroke rajone - Pietų doke, kuris apima Dublin 4 ir dalį Dublin 2 ir 6, iš valdančiosios Fina Gelis partijos į rinkimus eina Nadinė Meisonnav`a . Nadinei 28 metai, ji nekilnojamojo turto agentūros “Maison Neuve” savininkė ir dviejų berniukų mama. Nadine kilusi iš Estija, gimusi rusų šeimoje. Artimiausiuose numeriuose mes papasakosime apie Nadinės programą , kurią ji siūlo airiams ir imigrantams jos rajone. Vietos tarybos vaidina svarbų vaidmenį rajono gyvenime, ji yra atsakinga už planavimą ir gyvenimo sąlygų gerinimą, saugumą, transporto infrastruktūros plėtrą. Į vietos tarybų deputatus pagalbos dažnai kreipiasi vietos gyventojai ir išrinktieji atstovai bando padėti. Kad dalyvauti vietos rinkimuose nebūtinai turi būti Airijos piliečiu. Būtina gyventi šalyje ne mažiau kaip 180 dienų iki rinkimų. Gali dalyvauti visi, ne jaunesni kaip 18 metų piliečiai. Rinkėjų sąrašai pagal pašto adresus jau sudaryti, bet dar galima užsiregistruoti rinkėju iki gegužės 8 d.. Pirmiausia patikrinkite, ar esate registruotas rinkėju svetainėje www.checktheregister.ie. Jei nerandate savo pavardės ten, galite atsisiųsti ir užpildyti registracijos formą savivaldybės interneto svetainėje ir tapti registruotu rinkėju. Norint tai padaryti, jums reikia atsisiųsti internetu Supplementary Registration Form RFA2 http://www. checktheregister.ie/AppForms/RFA2%20English%20-%20form. pdf Ji turi būti baigta ir užtivirtinta vietiniame Garda filiale, taip pat yra galimybė užpildyti formą ir pakeisti savo apygardą, jei persikeliate į kitą vietą. Baigta ir Garda patvirtinta forma turi būti siunčiami paštu jūsų vietos valdžios institucijoms. Dubline gyvenantiems adresas: Franchise Section, Dublin City Council, Block 4, Floor 1, Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, Nadine Meysonnav rinkimų biuro adresas: 19-20 Lower Baggot Street, Dublin2 Tel: 016345349 Mob. 0851997830 Email Nadine.Meisonnave.FG@gmail.com https://www.facebook.com/NadineMeisonnaveFG Twitter @NMeisonnave WEB www.NadineMeisonnaveFG.ie

Naujienos

Referendumas dėl žemės pardavimo gali neįvykti – Seimas linkęs prašyti Konstitucinio Teismo įvertinti iniciatyvą Antradienį Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT), kad šis išsklaidytų abejones, ar referendumui dėl žemės pardavimo teikiamos pataisos neprieštarauja Pagrindiniam įstatymui. Nutarimo projektą dabar svarstys Seimo komitetai. Kreiptis į KT pasiūlė klausimą nagrinėjęs Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Kaip sakė jo pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas, referendumo iniciatyva gali prieštarauti ne vienam Konstitucijos straipsniui ir konstituciniam aktui dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES). „Kyla pagrįstų abejonių, kad prieštarauja Konstitucijos straipsniui, kad ūkinė veikla grįsta iniciatyva, be to, Pagrindinis įstatymas saugo sąžiningos konkurencijos laisvę“, – sakė parlamentaras. „Drąsos keliui“ priklausančios Aurelijos Stancikienės klausiamas, kaip gali būti, kad Konstitucijos keitimas gali prieštarauti Konstitucijai, J.Sabatauskas

sakė, negalima būtų Konstitucijoje numatyti mirties bausmės, nes tai prieštarautų nuostatai, kad žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. „Drąsos kelio“ atstovas Povilas Gylys pasipiktino, kad tautos elitas mano, kad yra protingesnis už tautą. J.Sabatauskas teigė, kad iniciatyvinė referendumo grupė šiek tiek apgavo tuos, kuriuos įkalbinėjo pasirašyti, nes nurodė, kad 6 referendumui teikiami klausimai bus užduoti kaip vienas. Teisės ekspertai nusprendė, kad referendumas prieštarautų Konstitucijai

Kovo pabaigoje Seimo suburta teisės ekspertų grupė paskelbė, kad referendumui teikiamos pataisos prieštarauja Pagrindiniam šalies įstatymui. Referendumo iniciatoriai siūlo nustatyti, kad žemė užsieniečiams neparduodama, o visi svarbiausi valstybės gyvenimo klausimai būtų sprendžiami referendumu, kuris būtų skelbiamas, jeigu to pageidautų 100 tūkst. piliečių (dabar reikalaujama 300 tūkst. parašų – aut.).

Malta legalizavo civilines gėjų sąjungas ir įvaikinimą Maltos parlamentas pirmadienį vakare pritarė įstatymui, kuriuo pripažįstamos tos pačios lyties asmenų partnerystės – lygiavertės santuokai ir apimančios leidimą tos pačios lyties asmenų poroms įsivaikinti. Šios Viduržemio jūros salos parlamentas įstatymo projektą priėmė 37 balsais. Balsų „prieš“ nebuvo. Įstatymą audringai sveikino maždaug tūkstantis žmonių, susirinkusių sostinės Valetos aikštėje prie parlamento. Šioje katalikiškoje valstybėje skyrybos buvo legalizuotos vos prieš dvejus metus. Prieš metus išrinktas Darbo partijos premjeras Josephas Muscatas sakė: „Malta dabar yra liberalesnė ir europietiškesnė, ir ji suteikė lygybę visiems savo žmonėms“. Opozicinė Nacionalistų partija susilaikė nuo balsavimo ir sakė, kad pritaria civilinėms sąjungoms, bet

turi abejonių dėl leidimo gėjų poroms įsivaikinti. Opozicijos lyderis Simonas Busuttilas pacitavo apklausos rezultatus, kurie rodo, jog 80 proc. žmonių nepritaria tam, kad gėjų poros galėtų įsivaikinti. „Malta nebuvo pasirengusi tokiam žingsniui“, – sakė jis. Maltos gėjai jau gali įsivaikinti vaikus kaip asmenys, bet pagal naująjį įstatymą tai galės daryti ir kaip poros. Maltos Katalikų Bažnyčia reiškė nepritarimą naujajam įstatymui, kuris dar labiau sudrebina socialinius šios savo konservatyvumu garsėjusios katalikiškos šalies pamatus.

Įtakingas vyskupas Charlesas Scicluna, kuris anksčiau buvo aukšto rango pareigūnas Vatikane, tvirtino, kad nors įstatyme yra pagrįstų dalykų, juo neužtikrinama tai, kas yra geriausia vaikui. Katalikybė Maltoje – mažiausioje Europos Sąjungos (ES) narėje – yra valstybinė religija. Kaip nurodo „International Lesbian and Gay Association“, kuri sveikino naująjį įstatymą, Malta yra 22-oji Europos šalis, pripažinusi tos pačios lyties asmenų porų sąjungas, ir 10-oji, leidusi tokioms poroms įsivaikinti. BNS


Prie kavos

Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014Kaip švenčiamos Velykos Lietuvoje ir pasaulyje Didžioji pavasario šventė - Velykos - simbolizuoja Kristaus prisikėlimą. Ankščiau Velykos buvo švenčiamos kaip gamtos atgimimo šventė, kurios metu mūsų protėviai garbino medžius, burtais ir maldomis bandė užtikrinti gerą derlių. Iš pagoniškos pavasario gamtos atgimimo šventės kilusi kiaušinių marginimo tradicija, tačiau daugelis kitų Velykų papročių atsirado krikščionybės laikais. Iki 325 m. Velykos buvo švenčiamos įvairiomis savaitės dienomis: penktadienį, šeštadienį arba sekmadienį. 325 m. imperatorius Konstantinas paskelbė, kad Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pavasarinės mėnulio pilnaties. Tad Velykų data kiekvienais metais gali kisti nuo kovo 22 iki balandžio 25 dienos. Pavadinimo kilmė Manoma, jog lietuviškas Velykų pavadinimas kilęs iš baltarusiško šventės pavadinimo Velikyj dienj, kuris reiškia Didžioji diena. Velykų pavadinimas taip pat siejamas su žodžiu vėlės, mat mūsų protėviai šiuo laiku aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems maisto, dažniausiai – margučių. Velykų papročiai Nuo seno lietuviai Velykas švęsdavo 4 dienas, tačiau senieji papročiai pamažu išnyko. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį vykdavo Velyknakčio budėjimai. Žmonėms susirinkdavus budėti ir melstis prie Kristaus kapo. Tada bažnyčiose pasirodydavo jį saugantys kareiviai, įvairūs persirengėliai, kurie šaudydavo iš patrankų, budindavo užsnūdusius

bei krėsdavo įvairiausius pokštus. Pirmąją Velykų, Ugnies dieną, saulei tekant, prasidėdavo Prisikėlimo pamaldos, kada būdavo šventinami margučiai, druska, duona ir kiti valgiai. Išėję iš bažnyčios, žmonės vieni kitus sveikindavo, bet negaišdavo: buvo tikima - jei neskubėsi Velykų rytą, visus metus vaikščiosi apsnūdęs. Vakare jaunimas eidavo kiaušiniauti, švęsdavo bei giedodavo. Geriausi dainininkai būdavo apdovanojami margučiais ar velykiniais skanumynais. Šią dieną taip pat būdavo renkamas gražiausias margutis. Antrosios Velykų dienos, vadinamos Perkūno diena, rytą visi miegantys būdavo pažadinami plakant verbomis. Vaikai dainuodami eidavo iš kaimynų prašinėti margučių.Trečioji Velykų diena, vadinama Gegužės, buvo skirta žaidimams, supimuisi. Šią dieną taip pat būdavo laistomasi vandeniu bei garsiai juokiamasi, kad greičiau pabėgtų blogosios dvasios. Ketvirtąją, Ledų dieną, žmonės nieko nedirbdavo: tikėta, kad darbas gali prišaukti ledų krušą. Atvelykis Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu, arba Velykėlėmis. Tada dažniausiai būdavo pabaigiami Velykų valgiai arba ruošiami nauji, tokie kaip per Velykas. Šią dieną kiaušinius dauždavo ir sūpuoklėse supdavosi tik vaikai – tai jų Velykos. Atvelykis - šventinio svečiavimosi pabaiga. Velykos kitose šalyse Velykų sekmadienis daugelyje šalių švenčiamas ne tik kaip Kristaus

AUROS SAVAITĖS PROGNOZĖ balandžio 15-27 dienoms

Naujas, nepaprastas laikotarpis prasidės nuo balandžio 15 dienos 9 val. 47 min. įvyksiančio Mėnulio užtemimo. Kaip ir bet kuris užtemimas, dažniausiai būna lydimas nelabai gerų įvykių, situacijų ir išgyvenimų, bei įvairių netikėtumų. Todėl labai svarbu rūpintis savo sveikata, atidžiau prižiūrėti vaikus bei senyvo amžiaus giminaičius. Užtemimas įvyks Skorpiono zodiako ženklo valdose, todėl itin svarbiais bus žmonių tarpusavio santykiai, seksualinis gyvenimas, gali kilti daugiau konfliktų dėl neištikimybės ar pavydo. Iškils didesnių problemų verslininkams, gali pritrūkti kantrybės siekiant savo tikslų. Padažnės painiava su pinigais. Patartina atsakingiau

prisikėlimo šventė, bet ir kaip šviesos pergalė prieš tamsą. Kiekviena tauta turi tik jai būdingų velykinių papročių. JAV ir Kanadoje kiaušiniai dažomi Didžiojo šeštadienio vakare. Sekmadienio rytą visa šeima ieško margučių, kuriuos, kaip pasakoja vaikai, visuose namuose paslepia Velykų kiškis. Jis ne tik slepia margučius, bet ir neša vaikams dovanų. Dauguma šeimų Šiaurės Amerikoje sekmadienio ryte eina į bažnyčią, o vėliau švenčia. Norvegai per Velykas mėgsta ne tik slidinėti kalnuose bei marginti kiaušinius, bet ir narplioti painias žmogžudystes. Dauguma televizijos kanalų rodo detektyvines istorijas, laikraščiai bei žurnalai jas spausdina, o skaitytojai bando išaiškinti. Suomiams Velykos asocijuojasi su fejerverkais bei ugnies šou, kažkada turėjusiais gąsdinti piktąsias dvasias. Anglijoje Velykos taip pat švenčiamos linksmai. Tai ne tik žiemos, bet ir Gavėnios pabaiga, todėl ant velykinio stalo būtinai turi būti kumpis. Miestuose vyksta šventės, kur šokėjai šokdami skambaliukais skelbia pavasario pradžią. Čekijoje ir Slovakijoje Velykų pirmadienio rytą vyrai plaka moteris, taip išreikšdami joms potraukį. Nuplakta

tikrinti dokumentus, gali įsivelti nemenkos klaidos, dėl kurių ateityje gali kilti labai rimtų problemų. Avinas. Nors ir jausitės labai energingi ir pasitikintys savimi, nepraraskite budrumo – netikėtai galite pakliūti į nemalonias situacijas. Padidinta galvos traumų tikimybė. Saugokite savo sveikatą. Jautis. Nelengvas periodas. Jausis didejanti įtampa santykiuose su partneriu, bei draugais. Norėsis visiems įrodinėti savo teisybę. Venkite ginčų, konfliktų, alkoholio. Neliūdėkite, gerinkite nuotaiką lengva muzika ar sportuodami. Dvyniai. Maksimaliai pasistenkite apsiriboti nuo bendravimo, įkyrių žmonių kišimosi į jūsų asmeninius reikalus. Apgalvokite savo veiksmus, neskubėkite pasirašinėti verslo sutarčių, galite stipriai apsigauti, nes būsite labai pažeidiami. Vėžys. Venkite partnerių, kurie daug kalba ir nesiima jokių veiksmų.

moteris kaip atleidimo ir dėkingumo ženklą vyrui duoda margutį. Vakare moterys ant bet kurio vyro gali užpilti kibirą šalto vandens. Panaši tradicija yra ir Lenkijoje, bet dabar ji nėra labai populiari. Šveicarai per Velykas kelioms dienoms važiuoja į pajūrį, o Vokietijoje labai mėgstami šokoladiniai triušiukai. Čia vaikai Velykų rytą randa Velykų kiškio atneštą krepšelį, pilną margučių bei įvairiausių saldumynų. Pietų Europoje margučiai nedažomi. Italai per Velykas valgo šokoladinius kiaušinius, kuriuose randa plastmasinių žaisliukų ir kitokių staigmenų. Ispanai pramogauja su draugais ir gamina tradicinį Velykų patiekalą – piene išmirkytą keptą duoną, apibarstytą ruduoju cukrumi. Margutis – Velykų simbolis Lietuviams, kaip ir daugeliui pasaulio tautų, kiaušinis buvo gyvybės, derlingumo, vaisingumo bei gamtos atgimimo simbolis. Tikėta, jog bažnyčioje pašventinti margučiai įgauna magiškų galių: saugo namus nuo gaisro, derlių - nuo krušos ir sausros, gyvulius - nuo ligų. Senovėje lietuviai kiaušinius visada dažydavo Didžiojo šeštadienio vakare, o Velykų rytą margučius slėpdavo lauke. Vaikams sakydavo, kad juos ten padėjo pro šalį važiuodama Velykė. Su dažytais kiaušiniais susiję daug lietuviškų velykinių papročių ir žaidimų. Populiariausias vaikų velykinis žaidimas – margučių ridenimas. Buvo manoma, kad kiaušiniams susilietus su žeme pažadindamos požemio dvasios. Margučių

Tai liečia ir asmeninius santykius ir verslą. Padidinta tikimybė apgaulių, apkalbų bei konfliktinių situacijų. Labiau pasirūpinkite savo sveikata. Liūtas. Daugelis norės pakeisti savo bendraminčių ratą. Neverta daryti to drastiškai, kitaip neišvengsite ilgam užtęsiančių konfliktų. Prispyrus reikalui, pinigus skolinkitės tik iš labai patikimų šaltinių. Mergelė. Daug finansinių problemų gali kilti su tais partneriais, iš kurių tikėjotės didelės paramos. Galite pakliūti į nelabai malonias situacijas, net su draugais. Sudėtingas ir nelengvas metas jūsų vaikams. Svarstyklės. Teks pakovoti dėl savo prioritetų tiek darbe tiek namuose. Padidinta apgaulių tikimybė. Finansinių problemų sprendimus geriau atidėti vėlesniam laikui. Skorpionas. Intrigos, paskalos, net kerštas gali užklupti netikėtai. Nesijaudinkite, tai ilgai nesitęs. Labiau atsipalaiduokite, nekreipkite dėmesio

daužymas taip pat turėjo simbolinę prasmę: dužus kiaušiniui, į laisvę išeina gyvybę nešanti kosminė gyvatė. Kodėl per Velykas dažome kiaušinius? Vienoje legendoje pasakojama, kad tą dieną, kai gimė Romos imperatorius Markas Aurelijus (II a.), višta išperėjo raudonais taškeliais išmargintą kiaušinį. Nuo to laiko tarp romėnų atsirado paprotys dovanoti vienas kitam dažytą kiaušinį. Šią tradiciją perėmė krikščionys. Pasak kitos legendos, kaip Kristaus prisikėlimo ženklas ant puotos stalo paraudonavo virti kiaušiniai, o kepta višta atgijo. Dar viena legenda pasakoja, kad Marija Magdalena pranešdama draugams apie Kristaus prisikėlimą, rankose nešė kiaušinį, kuris virto raudonu. Lenkų legenda teigia, jog Mergelė Marija, norėdama pralinksminti kūdikį Jėzų, nudažė virtus kiaušinius skirtingomis spalvomis: raudona, geltona ir žalia. Iš čia kilo paprotys margučius dažyti įvairiomis spalvomis. Kiaušiniai marginami jau seniai Pirmieji kiaušinius marginti pradėjo senovės egiptiečiai ir persai. Jie tikėjo, kad kiaušinis - Visatos simbolis. Seniausi dažyti ir brūkšneliais marginti kiaušiniai buvo rasti IV a. Vokietijoje. Lietuvoje margučiai buvo žinomi jau XIII a. Tai liudija Gedimino kalno teritorijoje rasti akmeniniai, kauliniai ir moliniai kiaušiniai. Manoma, kad XVI a. visoje Lietuvoje buvo paprotys per Velykas dažyti kiaušinius.

į aplinkinių problemas. Pasirūpinkite savo dvasiniu išprusimu. Šaulys. Išaugs konfliktų bei apkalbų tikimybė. Geriau niekur nesikiškite, apsimeskite, kad jūsų tai neliečia ir pamatysite, kaip galima lengvai išvengti problemų. Palankus metas kelionėms, ypač tolimoms. Ožiaragis. Netikėtai gali išaiškėti aibė neužbaigtų ir senų darbų. Teks pasikliauti senais, gerais bičiuliais, kurie ir padės viską išspręsti. Netinkamas metas skolintis pinigus. Atidžiau rūpinkitės savo tėveliais. Vandenis. Emocijos viršys blaivų protą. Būsite karštakošiais ir pridarysite daug klaidų. Labai sudėtingus klausimus ir problemas pasistenkite atidėti vėlesniam laikotarpiui. Paramos ieškokite artimiausių draugų rate. Žuvys. Kūrybingas metas. Laukia sėkmė. Sunkiau bus suprasti savo kolegų ir bendraminčių veiksmus. Nepaisant nieko, drąsiai puoselėkite naujas idėjas, imkitės naujų projektų.

Dėmesio! Kiekvieno penktadienio vakarą, 19:00 val., renkama grupė psichoterapiniam seansui tema: “Kaip įvaldyti stresą”. Dalyvavimo trukmė 1,5val., mokestis-20 eurų. Pasiteiravimui skambinti telefonu: 0857626922 Aura
TIKĖJIMAS

Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Pascha - dvasisnė emigracija Šių metų balandžio 20 d. švęsime Paschą. Tai diena, kai Jėzus prisikėlė iš mirties už mus. Ir mums Krikščionims tai pagrindinė šventės prasmė. Tradicija tai vadina vėlykomis. Kai aš buvau mažas, prisimenu kaip dažydavau kiaušinius ir ridendavau su kaimo vaikais kieme. Dar ir kelioms dienoms praėjus valgydavome dažais nuspalvintus kiaušinius...Tikrai nemažą įtaką mūsų gyvenimui turi tradicijos, kurios skiepijamos nuo vaikystės... Niekada ir nepagalvojau, kad kada nors sužinosiu, kokia vėlykų ar tikriau Paschos prasmė, ir kuo ji taip svarbi man, ir kiekvienam žmogui. Taigi visų pirma, tai neturi nieko bendro su kiaušiniais ir kitomis liaudiškomis, ar tiesiog pagoniškomis tradicijomis. Angliškas žodžio Pascha vertimas labai artimas originaliai prasmei - passover - pass over - pažodžiui būtų pereiti, pervažiuoti, peršokti. Maždaug tokias reikšmes, galima būtų atrasti studijuojant originalią Hebraiško žodžio prasmę. Pascha - tai perėjimas iš vergystės į laisvę. Pascha - tai perėjimas iš mirties į gyvenimą. Pascha - tai emigracija. Dar tiksliau - tai dvasinė imigracija. Tai aktualu šiandien ir tau ir man. Dievo išgelbėjimo planas žmonijai įdomus ir platus. O Pascha - labai svarbi šio išgelbėjimo dalis. Du svarbūs įvykiai, kurie buvo įvykę istorijos bėgyje, paaiškina šių švenčių prasmę. Pirmas, tai Izraelio išėjimas iš Egipto. Ir antras, tai Jėzaus nukryžiavimas, palaidojimas ir prisikėlimas iš numirusių. Abu įvykiai atitinka laiką, kada Dievo tauta turi pasirodyti Jo akivaizdoje. Paschos šąknys tai įvykis, kada Dievas išvedė savo tautą - Izraelį iš Egipto vergystės. Keturis šimtus trisdešimt metų Izraelis gyveno Egipte. Ir nors

Juozapas - Izraelio sūnus (Kristaus įvaizdis) išgelbėjo tuometinį Egiptą, o ir visą pasaulį iš bado, greitai pasimiršo jo nuopelnai ir atėjęs kitas faraonas, pradėjo spausti Izraelitus. Galiausiai jie pradėjo vergauti ir būti engiami. Negana to, laikmečiu kai gimė Mozė, Egipto faraono nurodymu, buvo žudomi Izraelitų naujagimiai... Tačiau Mozė ne tik išliko gyvas, bet ir buvo išaugintas, ir išauklėtas, kaip faraono sūnus. Per jį Dievas išvedė Savo tautą iš Egipto vergijos. Kai buvau jaunas, labai domėjausi visokiais antgamtiniais dalykais ir ieškojau įvairiausių būdų, kaip tai patenkinti... Bandydavau nueiti į ekstrasencų ar hipnotizuotojų pasirodymus ir labai džiaugdavausi pamatyti, ką nors netikėto. Tačiau niekaip neveikdavo man tie magų testai ar triukai... Net ir nepagalvojau, kad tie iliuzionistai...pavojingi...,

Brangus(i) drauge, “Atpildas už nuodėmę ¬mirtis, o Dievo dovana ¬amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.” ( Rom 6, 23) Gal būt tu ir tiki, bet nežinai kaip gauti išgelbėjimą. Štai Dievo žodis tau: “Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas.” (Rom 10, 9-10) Nuoširdi atgaila ir viena malda šiandien gali pakeisti tavo amžinąjį likimą. Ar tu susitaikei su Dievu? Ar Jėzaus kraujas nuplovė tavo nuodėmes? Jei neesi užtikrintas, melskis tiesiog dabar: “Brangus Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad Tu praliejai Savo šventą kraują už mano

kaip Janas ir Jambras, kurie priešinosi Mozei, priešinosi tiesai (2 Tes 3, 8). Janas ir Jambras - tai faraono burtininkai. Kada Mozė numetė savo lazdą ant žemės, ji pavirto į gyvatę. Egipto burtininkai padarė tą patį ir jų lazdos pavirto į gyvates...Tačiau Mozės gyvatė prarijo anas dvi... Taip prasidėjo stebuklai Egipte, prieš išvedant Izraelitus į laisvę. Po ketvirto stebuklo, Egipto “žyniai tarė faraonui: Tai Dievo pirštas! Bet faraono širdis buvo užkietinta ir jis neklausė jų, kaip Viešpats buvo sakęs”. (Iš 8, 19) Tų stebuklų vis didėjančia tvarka suskaičiau 10 ir apie juos galima paskaityti Išėjimo knygoje (Iš 7 - 11 skyriai). Po to įvyko sekantis, vienuoliktas, kuris ir kalba apie Paschą. Dievas liepė savo tautai įvykdyti tam tikrą procedūrą. Avinėlio “krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį...O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyve-

nuodėmes ir mirei ant kryžiaus mano vietoje. Aš tikiu, kad Tu prisikėlei iš numirusių, kad būčiau išgelbėtas ir turėčiau amžinąjį gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes ir įeik į mano širdį; būk mano asmeniniu Gelbėtoju ir Viešpačiu. Aš priimu Tave ir visa, ką Tu padarei dėl mano išgelbėjimo. Dėkoju Tau Jėzau. Amen” Jei nuoširdžiai meldeisi šia malda, tu tapai Dievo vaiku.”Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais” ( Jn 1, 12 ) Nors pasaulis eina vis tamsyn, bet Jėzus yra šviesa, kurios niekas ir niekada neušgesins. Mano drauge, jei Jo šviesa ir meilė nušvito tavo širdyje, aš raginu tave eiti į Bažnyčią, kur Jėzaus vardas yra išaukštintas, nes tu vienas negalėsi išstovėti prieš tamsos jėgas. Dievo malonė tebūna su tavimi.

nate. Pamatęs kraują, aplenksiu jus, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų...nė vienas iš jūsų teneišeina iki ryto iš namų!” (Iš 12, 7.13.23) Avinėliui “neleidžiama sulaužyti jokio kaulo”(Iš 12, 46). Ne tik avinėlio kraujas ant durų buvo apsauga Izraelitams, bet ir paklusnumas. Jei būtų išėję iš namų, jie būtų taip pat neapsaugoti, kaip ir Egipto gyventojai. Panašiai galėtų nutikti ir savavališkam kareiviui, kuris neklauso kapitono komandos... Po šio paskutinio stebuklo Egipte, kai Viešpats “išžudė visus pirmagymius, žmones ir gyvulius; ir visiems Egipto dievams” įvykdė teismą, ne tik faraonas išleido Izraelitus, bet ir visi egiptiečiai ragino juos išeiti. Avinėlio kraujas ant namų durų ir Viešpaties instrukcijų vykdymas, tapo išgelbėjimu Izraelitams ir jų išėjimo iš Egipto vergijos esmė. Tikrasis Dievo Avinėlis - Jėzus Kristus yra šiandien mūsų išėjimo iš vergystės esmė. Kaip tada buvo pralietas avinėlio kraujas ir juo paženklintos namų durys, taip šiandien pralietas Avinėlio kraujas - vienintelė tobula auka - ir juo paženklintas Golgotos Kryžius yra tau ir man durys į laisvę, gyvenimą ir amžinybę. Jėzaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas ir laike, ir prasme tiksliai atitinka Paschą. Kaip Paschos avinėlio kaulai nelaužomi, taip ir Jėzaus kaulai nebuvo sulaužyti. Kaip niekas negalėjo išeiti iš namų Egipte, taip ir tuoj po Jėzaus nukryžiavimo buvo šabas. Ir šiandien tie, kurių vardai Avinėlio krauju įrašyti Gyvenimo knygoje, taip pat turi imti savo kryžių ir sekti Jėzumi (vykdyti Dievo valią), kad įeitų į Jėzaus prisikėlimo šlovę amžinąjį gyvenimą. “Ne kiekvienas, kuris man sako: Viešpatie, Viešpatie,

įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią, mano Tėvo, kuris yra danguje.” (Mat 7, 21) Mane stebina, kaip įmanoma, pamačius tiek stebuklų, dar bandyti vytis Izraelitus su armija, kad juos naikinti. Tačiau būtent taip pasielgė faraonas. Jis surinko Egipto armiją ir vijosi žydus iki Raudonosios jūros. Tačiau žydai perėjo “sausu jūros dugnu; vanduo jiems buvo siena iš dešinės ir kairės” (Iš 14, 22). O Egipto armija joje nuskendo. Tai stipri pamoka tiems, kurie šiandien norėtų kariauti prieš Dievo tautą. Paskutiniais laikais, kurie jau čia, žmonija matys panašių ženklų ir stebūklų, kurie vyko tada Egipte. Skirtumas bus toks, kad dabartinis “Egiptas” - ne Afrikos kontinento dalis, bet visas šiuolaikinis pasaulis su ateinančiu Antikristu (Faraonu) priešakyje. Gera naujiena yra tai, kad mes galime tapti Dievo tautos dalimi ir išeiti iš “faraono” nelaisvės. Yra tokių, kurie surišti ligomis ar nelaimėmis, alkoholiu ar narkotikais, pornografija, neištikimybe ir šeimos griuvimu; arba tiesiog “pamiršo”, kokios jie lyties... Yra ir tokių, kuriems nebesinori gyventi! Tikrai “faraonas” pavergęs daugelį ir sukaustęs įvairiaiausiais pančiais, tačiau Jėzus atėjo, kad išlaisvintų mus. Jis yra durys ir kelias į tikrąją laisvę. Jei tada, kai Jėzus vaikščiojo žeme, Jo žodžiai Nikodemui apie atgimimą iš naujo buvo aktualūs, tai šiandien juo labiau... Tai kelio pradžia. Jėzus Kristus turi galią duoti mums visiškai naują prigimtį. “Juk visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais...” (Jn , 12) Kai aš atgimiau iš naujo, mano gyvenime įvyko daug pasikeitimų. Vieni iš karto, kiti vyko palaipsniui. Tačiau be šios patirties Biblija - Dievo žodis man buvo nesuprantami ir neprieinami. Prieš 24 metus šaukiausi Viešpaties prie mirties patalo. Ir nors Šėtonas, man jau buvo parašęs mirties nuosprendį tada, štai šiandien esu gyvas ir galiu dalintis su tavimi šia gerąja naujiena. Yra naujas gyvenimas Kristuje. Tas gyvenimas prasideda čia žemėje ir tęsis visą amžinybę su Viešpačiu ir jo tauta. Pascha - dvasinė imigracija. Ji prasideda su malda iš mūsų atgailaujančios širdies. Ir “kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Rom 10, 13) Pastorius Gintautas Tautkus


Konsultacijos

Darbo teisės konsultacija Jei turite klausimų dėl darbo, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą, rašykite elektroniniu paštu lietuvis.ie@gmail.com , bus atsakyta į pasirinktus klausimus, susijusius su darbu. Nors jūsų klausimai bus parodyti mūsų advokatui, nebus pateikta jokia informacija susijusi su jumis arba jūsų darbdaviu. Prieš remdamasis bet kokiu atsakymu, visada turėtumėte gauti teisinį patarimą.

Atsakymas: Stresas darbo vietoje ir patyčios yra labai dažni nusiskundimai. Patyčios yra besikartojantis netinkamas elgesys, tiesioginis ar netiesioginis, taikomas vieno ar keleto žmonių darbovietėje, kuris gali būti pagrįstai laikomas jūsų teisių ir orumo žeminimu darbovietėje. Taigi patyčiomis yra laikomas besikartojantis netinkamas elgesys. Jei manote, kad iš jūsų buvo tyčiojamasi, tai pirmas dalykas, kurį turėtumėte padaryti, yra pateikti oficialų skundą laikantis įmonės nusiskundimų pateikimo tvarkos. Darbovietėje patiriamas stresas yra priežastis, dėl kurios darbuotojas gali iškelti bylą. Tai turi būti aplaidumo rezultatas, kai jums, darbuotojui, taikomi perdėti reikalavimai arba kai jūsų skundai dėl darbovietės trūkumų lieka nepastebėti.

Kainų nuolaidos Sveiki!

Šį kartą pakalbėkime apie nuolaidas. Daugelis mano jog kainų ar įkainių nuolaidos pritrauks daugiau klientų ar tai tiesa? Padiskutuokime Grynūjų pinigų srautas gana didelė problema daugeliui kompanijų, tiek mažoms tiek didelėms. Aš meluočiau jeigu sakyčiau jog nesusiduriu pats su šiuo reiškiniu savo versle. Daugelis mano ir yra įsitikinę jog nuleisdami kainas išspręs šį klausimą bei generuos didesnį grynūjų srautą. Ar tikrai tai vienintelė išeitis? Prieš siūlydami nuolaidas paanalizuokite savo pradavimo metodus. Ar padarote viską, kad parduotumėte savo produktą/paslaugą pilna kaina? Labai dažnai galima pamatyti jog kaina nuleidžiama skubotai manant jog tai vienintelis būdas parduoti. Iš vienos pusės tame galima įžvelgti pardavėjo nepasitikėjimą savimi bei produktu/ paslauga kuri parduodama. Ar parodėte visus privalumus produkto/paslaugos kurie sudomintų pirkėją? Atminkite – pirkėjas jaučia kada pardavimas daromas skubotai ir pardavėjas nelabai tiki produktu/paslauga. Tokiu atveju net ir kainos nuleidimas nepadarys didelės įtakos sprendimui

Tai gali būti mažiau rimta priežastis nei patyčios. Yra trys ieškinių tipai, kuriuos galite pareikšti. Pirmas yra ieškinys Teisių Komisarui tokiais atvejais, kai negalite įrodyti jokios medicininės žalos, pavyzdžiui fiziologinės, kurią patyrėte dėl patyčių keliamo streso darbovietėje. Prieš pareikšdamas ieškinį Teisių Komisarui, privalote pilnai išnaudoti vidaus nusiskundimų pateikimo procedūras. Jei patiriate stresą darbovietėje, privalote įrodyti, kad žala jūsų sveikatai kilo dėl streso. Paprastai tai reiškia, kad turėtumėte gauti specialisto medicininį raportą. Jis yra skirtas teismui. Trečias yra skundas remiantis Lygybės įstatymais, bet jis gali būti taikomas tik tada, kai galite įrodyti, kad su jumis buvo elgiamasi skirtingai nei su kitais. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad net jei jūsų darbdavys yra neišprusęs, šiurkštus, nemandagus ir reikalauja, kad sunkiai dirbtumėte, paprastai tai savaime nėra pagrindas pareikšti ieškinį dėl patyčių ir streso. Ieškiniai dėl streso ir patyčių yra sudėtinga teisės sritis. Jei manote, kad iš jūsų buvo tyčiojamasi arba kenčiate dėl streso darbovietėje, turėtumėte gauti patarimą iš teisininko, kuris specializuojasi darbo teisės srityje. pirkti. Tikėkite savimi, tikėkite savo produktu ar paslauga kurią teikiate. Visų pirma parodykite klientui privalumus jūsų produkto/paslaugos, klientui, įsiklausykite ko jis nori bei ka jis sako. Jei jums sunku parduoti, jei tai tai nėra jūsų stiprioji pusė, suraskite žmogų kuris tai galės padaryti profesionaliai. Prieš siūlydamai finansinę nuolaidą, pagalvokite ar negalėtumėte pasiūlyti kažką kita kas būtų vertinga klientui. Atminkite „grynieji valdo“ ir kuo daugiau jų atiduodate nuolaidoms, tuo mažiau valdžios turite. Nesiginčysiu – yra verslo struktūrų kur nuolaidos neišvengiamos. Taigi jeigu jūsų verslo struktūra panaši į „aukcionus“ kur kainos nuolaida vaidina pagrindinį vaidmenį – nieko nepadarysi, turite nuleisti kainą. Vėlgi, priklausomai nuo aplinkybių jeigu jūs nuleiste kainą vienam klientui, pasiūsite žinutę kitiems. Neturėkite iliuzijų, klientai kalbasi tarpusavyje, nors jie ir konkurentai. Tad vėl gryžite į pradinį tašką –grynūjų srautas. Dabar jūs parduodate tą patį produktą/paslaugą mažesne kaina. Klientai tie patys, produktas tas pat, ką jūs pasiekėte pardavinėdami mažesne kaina? Nieko, išskyrus taiMane sugavo vairuojant be draudimo. Kas nutiks? Kai teismas nuspredžia neatimti vairuotojo pažymėjimo, vairuotojas būna pripažintas kaltu pirmą kartą pažeidęs įstatymą dėl vairavimo be draudimo gaus 5 baudos taškus, įskaitant kitas baudas nustatytas teismo.

Į klausimus dėl darbo teisės atsako Richard Grogan iš Richard Grogan & Associates Solicitors www.grogansolicitors.ie Mano darbdavys nėra labai malonus mano atžvilgiu. Patiriu daug streso ir iš manęs tyčiojasi. Mano darbdavys šaukia ant manęs, yra nemandagus mano atžvilgiu ir nuolat prašo kad dirbčiau greičiau. Nuėjau pas gydytoją, kuris išdavė man pažymą, kad savaitę negaliu dirbti dėl streso. Ar galiu pareikšti ieškinį?

Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Vairavimas be draudimo yra dažniausiai baudžiamas bauda iki €2,500, vairavimo pažymėjimo atėmimu metams ar daugiau už pirmą pažeidimą, dvejiems metams ar daugiau už antrą pažeidimą ir, priklausomai nuo teismo, laisvės atėmimu iki šešių mėnesių. Jei tai yra pirmas toks pažeidimas, teismas kai kuriais atvejais gali neatimti vairuotojo pažymėjimo mažesniam nei metų periodui.

jog savo rankomis stumiate verslą i duobę. Prieš siūlydami kainų politiką, pagalvokite ar nėra kitų būdų kaip pritraukti klientą. Nuolaidos ir konkurentai Taip pat kaip siunčiate žinutė kitiems savo klientams taip pat siunčiate ir savo konkurentams. Kokia bus reakcija? Jeigu jūsų konkurentai sumažins kainas iki jūsų – sveikinimai, jūs ižengėte i tai kas gali būti pavadinta „mirtina kainų spiralė“ tai toks reiškinys kada viena kompanija nuleidžia kainas ir kitos daro tą patį (bandydami konkuruoti). Žinot ką aš galvoju apie tai – kvailystė (švelniai tariant). „mirtina kainų spiralė“ nutrūks tik tokiu atveju jeigu viena iš kompanijų bus išstumta arba pati paliks rinką ieškodama naujų galimybių. Taip galite tai įvardinti kaip kovą už būvi, išlieka tik stipriausi ir pan. Neapsigaukite – tai nebūtinai gali būti jūsų konkurentai. Gal būt jūs pradėjote šį „mirtiną“ žaidimą norėdami išstumti konkurentus, bet ar galite būti tikri jog būtent jie o ne jūs būsite „suvalgyti“. Konkurentai gali turėti kur kas daugiau resursų bei galimybių išstumti iš rinkos būtent jus. Būkite atsargūs – apsvarstykite viską. Visdėlto, jeigu jūs manote jog nuolaida vienintelis būdas parduoti, įsitikinkite ir padarykite viską, kad nei klientai nei konkurentai to nesuostų. Įsitikinkite jog klientas pakankamai izoliuotas ir neišpliurps. Jeigu turite nuojautą jog jis gali tapti pastoviu klientu, pabrežkite jog nuolaida vienkartinė. Jūs tikrai nenorite jog klientas reikalautų nuolaidų pastoviai. Vėlgi, tam kad apsaugoti save sukurkite rinkodarą, kurios dėka galesite pardavinėti į skirtingas rinkas.

Griffin Solicitors, Advokatai. Notarai. Gabriel House, 6 Cypress Park, Templogue, Dublin 6W 08.00-17.30 Primadienis-penktadienis Mob 0862179620 Jei norėtumėte patarimo teisiniu klausimu, prašau paskambinti man numeriu 0862179620 arba parašyti elektroninį laišką į inga@griffinsolicitors.ie

Tokiu būdu galesite pardavinėti vieniems klientams su nuolaida, kai tuo tarpu kiti mokės pilną kainą. Taigi jūs ir tik jūs galite nuspresti ar nuolaidos vienintelė išeitis sukurti grynūjų pinigų srautą. Ieškote pagalbos versle? Kreipkitės, padėsime. Iki greito. Kęstas Dabulevičius KeSStyle Ltd Konsultacijos ir Pagalba Tel: 087-9224137; 085- 7192772 Web: www.kesstyle.com e-mail: info@kesstyle.com kestas@kesstyle.com facebook: KeSStyle company.
Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

SVEIKATA

APIE TELEVIZIJOS POVEIKĮ: VAIKAS + TELEVIZORIUS = ? Kaip tėvams susigaudyti, kada, kiek ir kaip savo vaikams duoti tų patrauklių ir viliojančių „TV saldainiukų” ir kuo juos pakeisti, siekiant išvengti nepageidaujamo šalutinio poveikio? Kaip paaiškinti savo susiraukusiai atžalai, kad televizoriaus žiūrėjimas - ne pats geriausias laisvalaikio praleidimo būdas. Ir, iš viso, nuo ko pradėti? Kaip vaikai pakliūna į TV spąstus? Augančiam vaikui yra svarbu pažinti jį supantį pasaulį. Vedinas įgimto smalsumo, jis tarsi kempinė sugeria bet kokią iš aplinkos gaunamą informaciją. Vaikas dar nėra išsiugdęs gebėjimo analizuoti ir atsirinkti, kas svarbu, o kas nereikalinga. Jam tinka viskas, kas sugeba patraukti dėmesį. Be to vaikas turi begalę laiko. Jam nereikia eiti į darbą, rūpintis šeima, netgi savimi nereikia rūpintis, nes tai už jį padaro tėvai. Vienintelis rūpestis - ką veikti. Viskas taip greitai atsibosta. Žaislai ir aktyvi veikla įdomūs, kai šalia yra žaidimų draugas, be to tam reikia įdėti pastangų, būti aktyviam. Televizorius iš pirmo žvilgsnio atrodo puiki išeitis. Jis visuomet šalia, yra patrauklus, suteikiantis begalę informacijos, jį žiūrėti nereikia jokių pastangų. Televizorius nepasakys: „Neturiu laiko, man jau reikia bėgti į darbą.” Be to, ekrane vaizduojama realybė kartais būna kur kas patrauklesnė, nei ta, kurioje gyvena vaikas. Mokslininkai pastebėjo, kad žiūrint televizorių jau po 30 sek. žmogaus smegenų veiklos aktyvumas sulėtėja, ima dominuoti letarginės alfa bangos, pasiekiamas tam tikras atsipalaidavimas. Beta bangų, reikalingų budrumui

ir mąstymui, gerokai sumažėja. Patenkame į savotišką hipnotinę būseną, todėl žiūrime televizorių netgi tada, kai nieko įdomaus jis nerodo. Taip televizorius tampa spąstais viliojančiais, įtraukiančiais ir nepaleidžiančiais. Televizija - piktoji pamotė Jei auginate vaikus, turbūt sutiksite, jog tai nelengvas ir labai atsakingas užsiėmimas. Kasdien tenka spręsti begalę problemų, kurių dauguma - buitinės. Kaip nuvesti vaiką į darželį, ką išvirti pietums, laiku pakeisti sauskelnes, apsilankyti pas gydydoją, ir, aišku, tas nuolatinis mažylio klausimas: „Ką man veikti?” Be viso šito, dar turime kalnus asmeninių problemų, rūpesčių, norų, išgyvenimų, su kuriais reikia kasdien tvarkytis. Žinoma, dažnai viskam pritrūksta laiko. Tuomet ieškome, kas mus pakeistų, pabūtų su vaiku, kol tvarkysime savo reikalus ar tiesiog ilsėsimės. Čia ir vėl mums į pagalbą ateina televizorius. Jis visuomet šalia, jo nereikia prašyti: „Pažiūrėk mano sūnų kol aš būsiu užsiėmęs”, ir jis tau niekada neatsakys: „O, ne, aš turiu kitų planų...” Na, o vaikas dažniausiai mielai priima tokį mamos pakaitalą, nurimsta, ir problema, atrodo, lengvai išspręsta. Tai sukelia norą pasinaudoti „televizine aukle” ir kitą kartą, ir dar kitą. Svarbių priežasčių atsiranda kasdien. Ir štai mūsų vaikas ir televizorius neišskiriami draugai. Mažylis jau pats reikalauja televizoriaus, kitkas jam neįdomu. Nepastebimai prie televizoriaus praleidžiamas laikas ilgėja, pakeisdamas vaikui bendravimą su tėvais ir bendraamžiais, aktyvius žaidimus gryname ore ar vaizduotę lavinančią kūrybinę veiklą, pakeisdamas realų gyvenimą į spalvotą, bet netikrą pasaką.

Televizijos poveikis vaiko sveikatai Štai ką apie besaikį televizoriaus žiūrėjimą mano gydytojai, psichologai ir pedagogai. Poveikis smegenų vystymuisi Amerikos pediatrų asociacija rekomenduoja neleisti žiūrėti televizoriaus mažesniems nei 2 metų vaikams, nes tai gali neigiamai veikti jų smegenų vystymąsi, kas atsiliepia vyresniame amžiuje: tai prastesni pasiekimai mokykloje, miego sutrikimai, hiperaktyvus ir destruktyvus elgesys. Vaikams, dažnai žiūrintiems į dvimatį ekraną, atrofuojasi erdvės suvokimo ir apskritai pastabumo įgūdžiai. Mokslų daktaro F. J. Zimmermano JAV atlikti ilgalaikiai tyrimai parodė, jog televizoriaus žiūrėjimas iki 3 metų neigiamai paveikė vaikų intelektą, tačiau 3-6 m. vaikams šis poveikis nebuvo pastebėtas, o kai kuriais atvejais netgi buvo teigiamas. Yra mokslininkų, kurie TV žiūrėjimo būseną vertina kaip „atvirą pasąmonę”: žiūrėdami TV, mes suvokiame informaciją, tačiau esame mažiau arba visai nepajėgūs jos vertinti kritiškai. Tyrimais įrodyta, kad daugiau nei 20 valandų per savaitę TV žiūrinčių žmonių smegenyse ima dominuoti dešinysis smegenų pusrutulis, o kairysis tuo tarpu silpsta - pastebimas ženklus žodinio kūrybingumo sumažėjimas. Poveikis socialiniam vystymuisi Pakeisdama realų bendravimą su tėvais ir bendraamžiais televizija neigiamai veikia vaiko bendravimo įgūdžių raidą, iškreipia socialinių vaidmenų suvokimą. Stebėdami smurto scenas vaikai vis dažniau agresyviai elgiasi ir kasdieniniame gyvenime. Amerikos psichologų asociacija paskelbė, kad yra aiškus prievartos aktų žiūrėjimo per TV ir vaikų agresijos ryšys. Smurto reakcija kyla dėl kelių veiksnių sąveikos: sužadinimo, kuris patiriamas stebint smurtą, minčių slopinimo ir smurtinio elgesio mėgdžiojimo. Be to, jaunuolius domina tik matomas vaizdas, jie dar nesugeba analizuoti, įsigilinti į stebimo elgesio priežastis ir pasekmes. JAV psichologo E. Damersteino teigimu, bloga linkintis psichologas tikriausiai nerastų geresnio būdo, kuris taip padėtų ugdyti žmonių abejingumą žiaurumui, kaip įvairių smurto vaizdų - muštynių, žudynių - rodymas. Švedų psichologė Inga Seneson, ilgą laiką stebėjusi 200 vaikų nuo 6 iki 16 metų amžiaus, teigia, kad vaikai, įpratę žiūrėti siaubo filmus, detektyvus, yra agresyvesni negu jų bendraamžiai: vis sudėtingesni tampa mažųjų santykiai su tėvais, draugais, mokytojais. Vaikai vis labiau linkę į nepaaiškinamą pyktį, priešiškumą, įtūžį, neapykantą sau ir kitiems. Poveikis sveikatai Ilgalaikis televizoriaus žiūrėjimas neigiamai veikia ne tik psichinę, bet ir fizinę vaiko sveikatą. Žiūrėdami reklamas vaikai gauna daug vienpusiškos informacijos apie mitybą, dėl to formuojasi nesveiki valgymo įpročiai ir su tuo susijusios antsvorio, virškinimo problemos. Antsvoris atsiranda ir dėl to, kad vaikas didesnę laiko dalį būna pasyvus, o žiūrėdamas įdomų filmą nekontroliuojamai kemša į save viską, kas papuola, nejausdamas nei alkio, nei sotumo jausmo. Taip sutrikdomi naturalūs organizmo ritmai ir formuojasi žalingi valgymo įpročiai. Be to, žiūrint televizorių, organizmo medžiagų apykaita sulėtėja, taigi sudeginama mažiau kalorijų nei tiesiog sėdint ir nieko neveikiant, teigia Mičigano universiteto mokslininkai. Gydytojai okulistai įspėja, kad nuo gimimo iki 10-12 metų auga regos organai, sparčiai formuojasi atskiros regos funkcijos. Todėl besaikis

televizoriaus žiūrėjimas gali lemti vaiko regos sutrikimus. Panašiai, ilgalaikis sėdėjimas prie televizoriaus riboja vaiko fizinį aktyvumą, todėl susilpnėja jo raumenys, stabdoma judesių raida, smegenys gauna mažiau deguonies, o vaikai auga pasyvūs, irzlūs ir fiziškai silpni. Kaip išsigelbėti? Riboti TV laiką Ikimokyklinio amžiaus vaikams gydytojai okulistai rekomenduoja televizorių žiūrėti iš ne mažesnio kaip 3 metrų atstumo, ne ilgiau kaip 1 val. per dieną ir ne dažniau kaip 2-3 kartus per savaitę. Amerikos pediatrų asociacija rekomenduoja visai neleisti žiūrėti televizoriaus mažyliams iki 2 m. amžiaus. Valdorfo pedagogika teigia, kad televizijos neigiamą poveikį vaiko žaidimui ir asmenybei galima neutralizuoti vieninteliu būdu - vaikams iki 7 metų amžiaus visiškai neleisti žiūrėti televizoriaus. Įvairių požiūrių ir rekomendacijų yra daug ir jos nėra vienodos. Kaip susigaudyti, kuri yra teisingiausia? Svarbiausia, ką turėtumėte žinoti: vaikai priims jūsų nustatytas taisykles, jei jos bus aiškios, pastovios, taikomos nuo mažens, ir, žinoma, jei patys išjungsite televizorių, taip parodydami savo mažyliui, jog gyvenime yra svarbesnių dalykų, pvz., nuoširdus pokalbis su savo vaiku. Kada TV ugdo? Pasidomėkite japonų animatoriaus Hayao Miyazaki filmukais. Juose daug grožio, fantazijos, atkreipiamas dėmesys į žmogiškųjų vertybių ugdymą. Ieškokite filmų apie gamtą, pasaulio stebuklus ir įdomybes arba fantastinių filmų, žadinančių vaiko vaizduotę, taip pat filmų, kurių herojai demonstruoja drąsą, bet ne žiaurumą, yra atkaklūs bet ne siekiantys tikslo bet kokia kaina, yra daugiau panašūs į žmones, o ne į keistas mašinas, padedančias be tikslo naikinti visą pasaulį. Jei peržiūrėtas filmas jūsų vaiką įkvepia, paskatina domėtis supančiu pasauliu, pradžiugina, jums yra apie ką pasikalbėti po to, vadinasi prie televizoriaus praleistas laikas nenuėjo veltui. Tada galite išjungti savo spalvotąjį pagalbininką ir apsidairyti, ką naudingo nuveikus čia ir dabar. Grėsminga statistika Visame pasaulyje atlikta tūkstančiai tyrimų bandant išsiaiškinti, kaip nuolatinis TV žiūrėjimas veikia vaikų miegą, svorį, pasiekimus mokykloje, elgesį, regėjimą, emocijas ir t. t. Deja, daugumos tyrėjų nuomonė nėra džiuginanti. Lietuvoje 25 % vaikų TV žiūri 4 ir daugiau val. per dieną, 46,6 % - 3 val., 18,9 % - daugiau negu 1 val., 7,4 % ne daugiau kaip 1 val. Ir tik 2,1 % visai nežiūri TV. TNS Gallup duomenimis, 4-14 metų Lietuvos vaikai prie televizoriaus praleidžia bent 2,5 val. per dieną. JAV 90 % šešiamečių žiūri TV ar žaidžia kompiuteriu vidutiniškai 2 val., o 8-18 m. - apie 4 val. kasdien, 32 % namuose televizorius yra įjungtas nuolat, 68 % 8-18 m. vaikų ir paauglių turi televizorių savo miegamajame. Palyginti: paprastam tėvų pokalbiui su vaikais lieka tik 3,5 minutės... per savaitę! Vidutinis amerikietis iki pensijos išvysta daugiau nei 2 milijonus reklamų, net amerikietis vaikas pamato bent 20 000 reklaminių siužetų per metus (daugiausia - maisto produktų ir „greito maisto” užeigų reklamos). Tik pabaigęs pradinę mokyklą, jaunasis amerikietis per TV bus išvydęs 8 000 žmogžudysčių, o sulaukęs 18 m., bus išvydęs 200 000 prievartos aktų, teigia Kansaso universiteto mokslininkai Aletha Huston ir John Wight. Šaltiniai: Psichologė AUŠRA ŠŪMAKARIENĖ


REKLAMA

Nr 8 (401) balandĹžio 15 d., 2014ADVOKATAS Imigracija/ Paso praĹĄymo pateikimas SocialinÄ—s iĹĄmokos Darbo ginÄ?ai Ĺ eimos teisÄ— BaudĹžiamoji teisÄ—

66 Fitzwilliam Square, Dublin 2 Tel.: 085178631166 Print & Design

from concept to full print

REKLAMOS PASLAUGOS

7

(LQIR#GUSULQWGHVLJQLH :GUSULQWGHVLJQLH 6.$,70(1,1Ć 63$8'$ 9L]LWLQĆĄVQXRÂź VSDOYRWDVSDXGD

6NUDMXWĆĄVQXRFHQWÇ? GYLSXVĆĄVSDOYRWDVSDXGD

,â25,1Ć 5(./$0$

,ĂŁNDERVQXRÂź JDUDQWLMDPHWDL

5HNODPDDQWWUDQVSRUWRÂź PHWDL

0DJQHWLQLDLOLSGXNDLWUDQVSRUWXLQXRÂź

','(/,2)250$7263$8'$

3ODNDWDL‡7UDQVSDUDQWDL‡'HPRQVWUDFLMRV UƥPHOLDL‡6SDXGDDQWGUREƥV

',=$,1$6

NEMOKAMA CITOLOGIJA DaugiaprofilinÄ— poliklinika

250 aukĹĄtos kokybÄ—s vizitiniĹł korteliĹł tik uĹž 12,99 â‚Ź.

John 086 839 4299 (Eng) Andrei 086 839 4298 (Rus) 086 779 3761 Carla (Eng) 086 164 5467 Milana (Rus)

Kvalifikuota buhalterÄ— maĹžoms ir vidutinÄ—ms ÄŻmonÄ—ms nebrangiai siĹŤlo paslaugas. - Apskaita. - MokesÄ?iĹł ataskaitĹł pateikimas: PVM, pelno mokesÄ?io, socialiniĹł iĹĄmokĹł, pajamĹł mokesÄ?io. - Verslo registravimas.

Darbo laikas

Pirmadienis – ťeťtadienis 8.00- 20.00, Sekmadienis 10.00 - 15.00

Dublin:

01 8686121, 01 406 27 20

Cork:

021 45 00 908

A t e s t u o t i dokumentĹł vertimai Vertimo paslaugos Advokatas & teisins paslaugos 24/7

Kvieskite NatalijÄ… arba ViktorÄ…

0864668690

Ofisas Swords 35 Main Street, Swords. Тоl.: 0857674831

6SDXVGLQWLQĆĄVSURGXNFLMRVGL]DLQDV /RJRWLSDL‡.DOHQGRULDL )RWREDQNDV‡-ÇŒVÇ?ORJRDQWGUDEXĂĽLÇ?


10 Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Skelbimai

Jūsų skelbimas publikuojamas trijuose laikraščio numeriuose

Išsami skelbimų publikavimo instrukcija – 20 psl. Paslaugos teikėjas www.modeva.com

DARBAS Driver wanted for warehouse in Finglas. Previous experience and English language is necessary.Please send your CV to mb@ maxela.net Reikalinga auklė 2 vaikų priežiūrai skubiai, tik be žalingų įpročių. Tel.: 00353857727186. Reikalinga 2 vaikų auklė be žalingų įpročių su persikėlimu, apgyvendiname ilgam laikui. Tel.: 00353857727186. General operators wanted, fоod warehouse in Finglas 8.65€ per hour. Please send your CV to mb@maxela.net Reikalinga siuvėja, darbas Korke. Skambinti tel.: 00353870531857.

su rimtu požiūriu į darbą. 10 metų vairavimo patirtis (visos kategorijos) Airijos keliuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel.: 00353879914074. Vyras 41 metų ieško darbo, statyboj, maisto bazėje, parduotuvėje. Gyvenu Dubline. Tel.: 00353858392773. Grožio salonui reikalinga manikiūristė kosmetologė. Tel.: 00353851534627.

CV siusti el-pastu: maintenancecv@yahoo.ie

Reikalinga mergina iš Portlaoise... darbas prie rūbų, 6 d. per savaitę daugiau info. Tel.: 00353858300777, 00353876110410.

METALO LAUŽĄ

Parduodam urmu gerai atrūšiuotus dėvėtus rūbus. Galime pristatyti. Skambinti tel.: 00353870539944.

Reikalingas Žmogus is Letterkenny, darbas prie rūbų, parduotuveje, 6d. per savaitę, daugiau info Tel.: 00353876110410, 00353858300777.

Reikalingas mūrininkas 00353863649974.

Moteris (54 m.) 00353852723435.

Offaly.

Tel.:

ieško

darbo.

27 metų mergina ieško darbo, siūlyti įvairius variantus, imtimaus nesiūlyti. Tel.: 00353858290742.

38 m. moteris iš Dublino dirbusi kirpėja, turinti patirties viešbučių ir ofisų valyme, ieško darbo (imtymaus nesiūlyti). Tel.: 00353858308726, 00353857544875.

Ieškau auklės keletui valandų per dieną prižiūrėti dukrelėm. Kartais reikės ir vakarais. Pageidautina, kad ateitų į namus. Tel.: 00353858340858.

Prižiūrėsiu jūsų vaikutį savo namuose kartu su kitais vaikais, galiu pasiimti iš mokyklos. Clonsilla, D-15. Tel.:+353857842553, 00353857877279.

Medical device engineer required for blue chip multinational medical device company based in Galway. Successful candidate must be able to speak Russian and have medical device experience. Salary €5565,000 + benefits per anum Mob: +353 86 0204 322

Grožio salonui reikalinga masažistė,galimas apmokymas (beauty therapist). Tel.: 00353877627479. Vyras (26 m.) ieško skubiai darbo, bet kokio ir pastovaus, anglų kalba vidutinė. Siūlyti visus variantus. Galiu nupirkti darbą. Tel.: 00353851162774. Ieško darbo 33 metų, be žalingų įpročių,

BRANGIAI SUPERKAME

VARĮ, ŠVINĄ, ALIUMINĮ, ŽALVARĮ, NER.PLIENĄ, KATALIZATORIUS. PASIIMAME VISOJE AIRIJOJE.

Tel.: +353 85 752 2688 +353 85 774 2544

EURO SCRAP METAL

Tel.:

Ieškau privačios anglų mokytojos, kuri galėtų namuose mokinti anglų kalbą. Tel.: 00353857376364.

42 m. rimtas vyras ieško darbo statyboje, maisto prekių bazėje, gamykloje, parduotuvėje. Gyvenu Dubline. Tel.: 00353858392773.

Reikalingi darbuotojai, turintys patirties statybu srityje

Ieškau auklės, kuri ateitų į namus ir prižiūrėtų 3 berniukus. Rajonas Clonee & ongar. Išsamesne informacija tel: 00353857122584.

Grožio salonui reikalinga manikiūristė kosmetologė. Tel.: 00353851534627.

MANUAL HANDLING vertimas į rusų

kaina Safe Pass €120

0877834724 Аndrej

Reikalinga gražių cepelinų paslauga, gal kas gali atsiūsti numeriuką? Tel.: 0353852052208. Vyrų kirpyklai Blackrocke reikalinga kirpėja/ as. Skambinti Tel.: 00353861210080 Rima. Ieškau darbuko, galiu prižiūrėti vaikus. Dublin, Clondalkin. Tel.: 00353858377801.

Prisijunkite prie mūsų

os m a l k e R imo n i p l a t a p is, a m i s u a kl ite: k n i b m ska 896 2 0 6 1 5 +3538 m

o reland.c i n a i s s ru sales@


REKLAMA

Nr 8 (401) baland탑io 15 d., 2014

11


12 Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Skelbimai

Perku- Parduodu

AUTOMOBILIAI

Parduodu supama lovytė su visu čiužiniu už 60 eurų, labai geros būklės, tik kad dėžės neturiu. Dublinas 7 Tel.: 00353851820212.

VW Touareg 2005m 2,5 diesel automatic, pilka. Buvusi šeimos mašina, gerai ir laiku prižiūrėta 9000 eurų. Tel.: 00353852767670.

Parduodu Quinny vežimuką, pilnas komplektas (kėdutė, base padas kedutei, lopšys, sportinė dalis, taip pat maišas i ją.) Naudotas 1.5 metus. Labai geras stovis, 400 eurų. Naujo kaina 900 eurų. Dėl platesnės info skambinkite tel.: 00353857223051.

Parduodu nuostabų bmw auto 318CI 2001 varoma dujom. Pigiai važiuoja 1 litras dujų 76 c, tai už 10 eurų pravažiuoja 60 myliu = 100 km. Duju bakas idėtas vietoje atsarginio rato, tai visa bagažinė laisva. Pilnas bakas duju 58 litrai gaunasi apie 45 eu. Sutaupote apie 50%. Tel.: 00353894441400.

Firminiai Drabužiai. Didelis pasirinkimas iš naujausios moteriškų, vyriškų ir vaikiškų rūbų kolekcijos. Puiki kaina!!! Stilingi ir jaunatviški rūbai!!! Kreipkitės kiekvieną dieną. Tel.: 00353852882426 Nuolat superkame cream kategorijos drabužius visoje Airijoje bei Anglijoje. Preke pasimame patys, prašome kreiptis numeriu :+370 683 16286 arba el. pastu benjaminas@ junas.eu. Parduodu naudotą Nintendo 3 ds+ 2 žaidimai už 100 eurų. Tel.: 00353857026371. Parduodu PSP SLIM & LITE. Geros buklės. Ant ekrano apsauginė plevelė nuo pat pirmos dienos, ekranas visiškai nesubraižytas. Dėžė, pakrovėjas, dokumentai. Yra 3 originalus žaidimai: SIMS2, GTA Liberty, MEDAL OF HONOR. Yra daug priedu, naujas kelioninis aliuminis lagaminėlis irgi su priedais, laidai... Tel.: 00353851912221. Parduodu playstation-2, 2 pultai, kortelė, cd su žaidimais ir kiti priedai. Playstation2, mažai naudotas, cd, ausinės, ir kiti priedai. Tel.: 00353857487422. Parduoda kačiukus Dubline, 5 eurai. Tel.: 00353857338886. Papiljono šuniukai. Šuniukas ir kalytė 2jų mėn amžiaus. Su kilmės dokumentais, paskiepyti, čipuoti. Gimę Airijoje. Tel.: 00353862442792

Parduodu Volvo s60 2002 metų 2,0T nauja NCT iki 07/03/2015 arba keičiu į mašiną su kairėjs puseje vairu. Tel.: 00353894386701. 2000 Audi A6 1.9tdi 115 bhp, daug privalumŲ, el. laga veidrodėliai, abs, airbag, centrinis užraktas, cd grotuvas. nct ir tax nėra. 212000mls, reguliariai daryti servisai, paskutinių dviejų metų nct sertifikatai, praeita iš pirmo karto. co. Meath Navan. Tel.: 00353894838495. BMW e39 m-tech. 520, nct metams, tax dar 2 mėnesiai. Prieš 2 mėnesius padarytas servisas, naujas generatorius, apynaujės padangos, verstos odos m-tech salonas, nėra apibraižymų, tikrai prižiūrėtas auto. Tel.: 00353858119288.

PASLAUGOS Geliniai nagai, blakstienų priauginimas, depiliacija vašku, manikiūras, pedikiūras, savaiminio įdegio purškimas. Visa kovą ir balandį pusę kainos. Dublin Tel.: 00353852003701. Prižiūrėsiu jūsų vaikutį savo namuose bet kokiu paros metu. Turiu 5 metukų dukrytę, Blanciastaune, D-15. Tel.: 00353857842553, 00353857877279. Permanentinis makijažas - puiki išeitis moterims ieškančioms ilgalaikio griožio recepto. Nuolaidos iki kovo 8. Tel.: 00353877115456. Dekoruotoja sienas, rūbus, batus, indus, pataria interjero klausimais, daro papuošalus. TEL.: 00353894259562, 00353851772130. Vežu siuntinius nebrangiai iš Airijos į Lietuvą. Didesniems kiekiams taikoma nuolaida. Tel.: 00353876291174.

Šuniukas ieško gerų Nusipirkai nauja gitarą? Nežinai kur šeimininkų. pradėt? Pradinačiams gitaros pamokos! Tel.: 00353876213279 Lija. Tel.: 00353861038573.

Vežu krovinius į Lietuvą už 1kg/1 euras, didesniems kiekiams nuolaida, galiu paimti keleivių kaina sutartine, randuosi Dubline. Tel.: 00353876291174.

NUOMA Išnuomojamas erdvus dvivietis kambarys vienam žmogui Blanchardstowne, Dublin 15 netoli prekybos centrai, Aldi parduotuvė. Tvarkingas namas. Nuo gegužės mėn. Tel.: 00353873181788. Išnuomojamas dvivietis kambarys, yra internetas, vieta mašinai. Clonsila, D-15. Tel.: 00353857842553, 00353857877279. Išnuomojamas kambarys tvarkingai moteriai ar merginai Blanchardstowne, Warrenstowne. Tvarkingas namas, ramūs gyventojai, yra internetas. Netoli prekybos centras Tel.: 00353851134419.

Išnuomojamas kambarys merginai ar moteriai Tallaght, Springfield. Kaina 300 eurai, plius bilai. Tel.: 00353857277924. Išnuomojamas didelis kambarys, netoli Charlistauno prekybos centro, Fingle. Kaina 280 eurų plius bilai. Tel.: 00353871390898. Išnuomojamas dvivietis kambarys vienam, yra internetas, palydovinė tv, geras susisiekimas su centru, ramus rajonas, Tallaght, Balrothery. Tel.: 00353857678186. Nuomojami vienvietis ir dvivietis kambarys Clonee, Dublin 15. Tel.: 00353857190401. Išnuomojamas didelis kambarys su dušu 3 kambarių apartamentuose, Boroimhe, Sword’e. Gyvena 4 asmenų šeima (2 vaikai, 2 suaugę). Vieta mašinai, geras susisiekimas. Tel.: 00353857346408.

Clondalkin D-22 trijų miegamųjų name Išnuomojamas didelis kambarys tvarkin- išnuomojamas dvivietis kambarys su atskiru gam vyrui arba moteriai, Dublin 15. Kaina wc ir dušu vienam tvarkingam dirbančiam as250 eurų/mėn. Blanchardstown Tyrrel- meniui. Tel.: 00353857325824. stown Dublin 15. Patogus susiekimas Tel.: Dvivietis kambarys vienam žmogui tvarkin00353857055159. game šiltame name, netoli iki centro, šalia Išnuomojamas dvivietis kambarys Tyrrelstowne, vienam dirbančiam žmogui, 350 + 100 depozitas + mokesčiai. Dublin 15. Tel.: 003353851492777.

Tesco, yra internetas, mažos sąskaitos, Cabra D7. Tel.: 00353851318123.

Dvivietis kambarys vienam žmogui jaukiame name su atskira vonia. Name gyvena tik 3 asmenu šeima, yra internetas, parkingas, Clonsilla D-15. Tel.: 00353857842553, 00353857877279.

Boroimhe, Swords. Gyvena 4 asmenų šeima (2vaikai, 2 suaugę). Pageidautina dirbanti mergina ar moteris. Kaina 450 eurai + mokesčiai. Tel.: 00353857346408.

Išnuomojamas kambarys tvarkingam vyrui arba moteriai Dublin 15. Kaina 300 eurų/ Clondalkin D-22, išnuomojamas dvivietis mėn. Blanchardstown Tyrrelstown Dublin kambarys su dušu ir WC. Erdvus, tvarkingas 15. Patogus susiekimas, ramus namas. Tel.: namas prie Dunnes Stores priešais baseiną. 00353857055159. Patogus susisiekimas. Tel.: 00353857084133. šnuomojamas didelis kambarys su dušu

Išnuomojamas didelis kambarys tvarkingam vyrui arba moteriai Dublin 15. Kaina 300 eurų/mėn. Blanchardstown - Tyrrelstown Dublin 15. Patogus susiekimas. Tel.: 00353857055159. Išnuomojamas didelis dvivietis kambarys Clondalkine D22 porai, arba vienam, netoli Luas sustojimas. Tel.: 00353851303297.

Išnuomojamas didelis dvivietis kambarys tvarkingam vyrui arba moteriai Dublin 15. Kaina 300 eurų (Blanchardstown Tyrrelstown Dublin 15). Patogus susiekimas. Tel.: 00353857055159. Išnuomoju dvivietį kambarį moteriai su dušu ir tualetu, Santry D9. Tel.: 00353857164063.

3 Bed modern semi detached house to rent at Bracklin Park Edgeworthstown, Co Longford . Išnuomojamas dvivietis kambarys vienam Fully furnished with large garden . Rent €350 asmeniui Santry rajone, rami vieta. Kaina 320 pcm contact Robert.bruen@icds.ie eurų. Tel.: 00353852860107. Išnuomojamas dvivietis kambarys šalia CharIšnuomoju vienvietį kambarį nuo balandžio lestown sopping centro, vienam asmeniui 300 10 d. Kaina 250 eurų. eurų plius depozitas ir mokesčiai. Finglas DubTel.: 00353857164063. lin 11. Tel.: 00353851134028. Išnuomojamas vienvietis arba dvivietis Išnuomojamas dvivietis kambarys vikambarys Tallaht. Daugiau informacijos Tel.: enam Dublin 15. Gyvena du žmonės, ra00353857800527, 00353852741111. mus rajonas, netoli prekybos centras. Tel.: Išnuomuojamas dvivietis kambarys, yra internetas vieta mašinai. Clonsila, D-15. Tel.: 00353857842553, 353857877279.

00353851423435.

Išnuomojamas Ongare dvivietis kambarys porai arba vienam asmeniui šalia daug I Išnuomojamas dvivietis kambarys nuo parduotuvių, kepyklėlė, yra internetas. Telefobalandžio mėn. Blanchardstowne. Nedide- nas pasiteiravimui 00353857650656. lis ramus rajonas, vieta automobiliui. Geras Išnuomoju dvivietį kambarį su dušu, Santsusisiekimas autobusu ir traukiniu. Tel.: ry, D9 nuo vasario 20. Kaina 300 eurų. Tel.: 00353857026225. 00353857164063.

Prisijunkite prie mūsų


Skelbimai Išnuomojamas didelis dvivietis kambarys tvarkingam vyrui arba moteriai Dublin 15. Kaina 300 eurų (Blanchardstown Tyrrelstown Dublin 15). Patogus susiekimas, ramūs gyventojai. Tel.: 00353857055159. Išnuomojamas didelis, dvivietis kambarys naujame, apšiltintame name Taloje vienam tvarkingam asmeniui. Netoli Aldi, Dunes Stores, šalia namų didžiulis parduotuvių centras. Tel.: 00353851678003. Nuo 03.03.2014 išnuomojamas didelis dvivietis kambarys Clondalkine. Didelis erdvus namas ir kiemas. Labai geroje vietoje. Šalia autobusų stotelės. Yra internetas. Tel.: 00353862115500. Išnuomoju dvivietį kambarį vienam žmogui. Tallaght D24. Geras susisiekimas su centru. Tylus rajonas, šiltas tvarkingas nams, internetas. Tel.: 00353857286075. Išnuomojamas dvivietis kambarys su dušu Tyrelstown D15 nuo vasario 20 dirbančiai porai. Internetas, televizija, vieta automobiliui. 450 eurų + depozitas + bilai. Tel.: 00353860627782. Išnuomojamas didelis vienvietis kambarys 4 miegamųjų name per 3 aukštus. 300 eurų + depozitas + sąskaitos, Ballycullen, Hunters wood, D24. Gyvena šeima ir pora. 15 autobusas, Lidl. Tel.: 00353851349940.

Dvivietis kambarys vienam žmogui tvarkingame šiltame name. Netoli iki centro šalia Tesco, internetas, maži bilai, CABRA D7. Tel.: 00353851318123. Išnuomojamas dvivietis kambarys su dušu Sworde. Netoli The Right Venue naktinio klubo. Patogus susisiekimas, erdvus namas, tvarkingi gyventojai. Kaina 450 eurų. Tel.: 00353851087566. Išnuomojamas dvivietis kambarys. Talaght. Dublin 24. Tel.: 00353852798916. Išnuomuoju dvivietį kambarį su dušu, Santry D9, nuo vasario 20. Kaina 350. Tel.: 00353857164063. Išnuomojamas dvivietis kambarys Ashbourne, internetas, palydovinė televizija. Tel.: 00353874197853. Išnuomuojamas Fingle didelis dvivietis kambarys name, vienam žmogui 350 eurų + depozitas 150 eurų. Name gyvena šeima. Puikus susisiekimas į centrą. Tel.: 00353851453188. Išsinuomosiu kambarį, Coolock, Santry, Nortwood. Tel.: 00353851833510. Išnuomojamas dvivietis kambarys, ramus rajonas, D9 Griffith ave, vieta parkavimui, geras susisiekimas su centru, 10-15 min, šalia autobuso stotelė. Tel.: 00353851780262.

Išnuomojamas didelis dvivietis kambarys Dublin 15. Kaina 300 eurų. Blanchardstown - Tyrrelstown, Dublin 15. Patogus susiekimas, ramūs gyventojai. Rusiška Tv. Tel.: 00353857055159.

Išnuomojamas didelis dvivietis kambarys Dublin 15. Kaina 300 eurų, Blanchardstown, Dublin 15. Patogus susiekimas, ramūs gyventojai. Rusiška tv, internetas. Tel.: 00353857055159.

Lukanas, dvivietis kambarys, vonia atskira, jaukiame tyliame name, dirbančiam vienam žmogui, internetas, parkingas, 5 min. iki Lidlo, Sparo, rusiškos parduotuvės. Tel.: 00353860595068.

Išnuomojamas vienvietis kambarys Ongare, D-15. Didelis ir erdvus namas, 2 min. iki autobuso stotelės, yra internetas, ramūs gyventojai. Tel.: 00353857103979.

Išnuomuoju dvivietį kambarį su dušu, Santry D9, nuo vasario 20 dienos. Kaina 350 eurų. Tel.: 00353857164063.

Išnuomojamas didelis kambarys Ashbourne, ramus namas, internetas, palydovinė televizija. Kreiptis tel.: 00353857199498.

Išnuomojamas vienvietis kambarys moteriai ramiame name, gyvena viena šeima. Autobusas 39, 39a. Dublin 15, Ongar. 250 eurų + depozitas. Tel.: 00353857413134.

Išnuomojamas vienvietis kambarys Lucan`e. Jaukus kambarys. Name gyvena 2 žmonės. Geras susisiekimas su centru. Kaina 240 eurų,bei bilai. Tel.: 00353857063170.

Vienvietis kambarys Cabra, D7, tvarkingas namas, netoli iki centro, yra internetas, maži bilai. Tel.: 00353851318123.

Išnuomojamas jaukus vienvietis kambarys Lucane, ramūs kaimynai. Geras susisiekimas su centru. Kaina 250 eurų plius bilai. Tel.: 00353857063170.

Dabar arčiau Jūsų!

Laikraštį „Lietuvis“ galite pirkti Spar & Eurospar parduotuvėse. Sąrašas – mūsų svetainėje.

Norite laikraštį rasti vietinėje parduotuvėje? Rašykite elektroniniu paštu distributor@russianireland.com arba skambinkite 01 87 40004

Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

13

Išnuomojamas vienvietis kambarys. Tallaght, geras rajonas, rami vieta. Tel.: 00353851088784.

Išnuomuoju vienvietį kambarį name, pigiai, centras šalia, Phisboras Dublin 7, nuo lapkričio 20d. Tel.: 00353857743024.

Išnuomojamas vienvietis kambarys Clondalkin’e. Tel.: 000353851146730.

Išnuomojamas dvivietis kambarys šalia Charlestowo sopping, vienam asmeniui 300 eurų, plius depositas ir bilai. Finglas Dublin 11. Tel.: 00353851134028.

Išnuomuojamas vienvietis kambarys Ongare D-15. Didelis ir erdvus namas, 2 min. iki autobuso stotelės, internetas, ramūs gyventojai. Tel.: 00353857103979. Išnuomoju Rathfarnham rajone D-14 didelį dvivietį kambarį už 320 eurų, (vienam 270 eurų). Yra parkuotė, garažas, netoli centras, pigūs “bilai”, yra internetas. Tel.: 00353892077530. Nuo vasario 1 d. Clondalkin`e D-22 išnuomosiu dvivietį kambarį su dušu ir wc tvarkingam dirbančiam asmeniui. Dėl kainos tarsimės pokalbio metu. Tel.: 00353857325824 Išnuomojamas tvarkingas, erdvus kambarys Clonsiloje, Dublin 15. Nuomos kaina 300 eurų. Puikus susisiekimas su centru. Internetas ir visi kiti patogumai. Tel.: 00353851215718. Išnuomojamas kambarys, 10 min. iki centro pėščiomis, Dublin 7. Kaina 250+125 eurų depozitas + mokesčiai, skambinti po pietų. Tel.: 00353851617678. Išnuomojamas dvivietis kambarys Lucane. Tel.: 00353857825031. Išnuomojamas dvivietis kambarys su dušu Tyrrelstowne. Labai ramus rajonas, atskiras šaldytuvas, internetas, gyvena tik du žmonės. Tel.: 00353851486606. Išnuomojamas kambarys Killiney, co Dublin. Tel.: 00353858344308 Išnuomojamas kambarys tvarkingai moteriai ar merginai Blanchardstowne, Warrenstowne. Tvarkingas namas, ramus gyventojai, yra internetas. Netoli prekybos centras. Tel.: 00353851134419. Nuo gruodžio 1 d. Išnuomojamas didelis kambarys. 280 eurų. Depozitas plius bilai. Tel.: 00353871390898. Išnuomojamas vienvietis kambarys Lukane. Jaukus kambarys. Name gyvena 2 žmonės. Geras susisiekimas su centru. Kaina- 240 eurų, bei bilai. Tel.: 00353857063170. Išnuomojamas dvivietis kambarys Knocklyon gate apartamentuose D-16 Knocklyon Tel: +353857676196

Išnuomojamas vienvietis kambarys Blanchardstowne, Dublin 15, netoli prekybos centro. Tel.: 00353873181788 Išnuomojamas vienvietis naujamename, Tallaght, Kiltipper. MaŽai ŽmoniŲ, ramu gyventi. Tel.: 00353851583717.

PAŽINTYS 35 metis dirbantis vyras iš Dublino susipažintų su moterimi rimtiems santykiams. Tel.: 00353857707245. 35m.išdykėlis susipažintų su išdykėle laisvalaikiui praleisti. Tel.: 00353858358071. Susipažinčiau su mąstančiu, doru, garbingu, vyresniu nei 55 m., aukstu, nerūkančiu vyriškiu. Gyvenimas yra nuostabus, kai šalia tikras draugas. Nemiegok - ieškok! Dublin. Tel.: 00353857237052. Mielai susipažinčiau su liekna mergina ar moterimi rimtai draugystei. Pageidautina iš Dublino, ar šalia jo. Gyvenu Lucane. Egidijus tel.: 00353852705111. 42 metų sportiškas rimtas vyras ieško jaunos simpatiškos nestambios draugės bendravimui, jei viskas gerai galima rimtam draugavimui. Esu iš Dublino, pradžiai SMS. Tel.: 00353858392773. Susipažinčiau su vyru - be šeimos pančiu, banko kreditų, krūvos vaikų. Mėgstanti keliones, o ne žalingus įpročius. 44 metų moteris iš Dublino. Tel.: 00353863441252. Hi I am man 32 years old looking for women bitwen 22 to. 35 years old nice women for relationship and business if you interested. Tel.: 00353862247912. Normalus, sportiškas, geras vyras susipažins su gera moterimi draugystei. Laukiu skambučio ar sms. Tel.: 00353851132827.


14 Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Skelbimai

ĮVAIRŪS DĖMESIO! Organizuojamas mokamas renginys , tema : Internetinis verslas - puiki šiuolaikinė galimybė. Dideli gabumai nebūtini, daug žmoniu tai gali daryti.Papildomai bus individualios konsultacijos. Renginio data : gegužės 10 d.- Dublinas, gegužės 17 d. - Galway. Gegistruotis tel : 085 8196722, Gintaras . Jei alkoholis tapo tau tau problema, Anoniminiu Alkoholiku draugija pades ja isspresti. Grupės lietuvių kalba. Dublinas: 0857314357, Korkas: 0851211384 Dovanojame šunį. Raudonas Airių seteris su geros kilmės dokumentais. Tel.:+353857489405 Ieškau, kur vyksta ar artimiausiu metu vyks „Safe pass“ kursai lietuvių kalba. Tel.:+353873212512 Mielieji, kviečiame apsilankyti evangeliškoje Dublino lietuvių bendruomenėje. Pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 14:30, adresu: 28a Pearse Street, Dublinas 2, Grace bažnyčios patalpose. Laukiame jūsų! Septintos Dienos Adventistų bažnyčios lietuvių bendruomenė kviečia į Švento rašto tyrinėjimą, kuris vyksta kiekvieną šeštadienį 11 val. Norinčius atvykti, prašome kreiptis, Tel.:+353857195592

KOMERCIJA KOMPIUTERINĖS PASLAUGOS Dirbu kompiuterių ir fototechnikos parduotuvėje Swords (www.harveynorman.ie). Konsultacijos, nuolaidos, pristatymas. Kalbu angliškai, rusiškai, latviškai, lenkiškai. Ruslanas. Tel.: 0866666668 PERVEŽIMAI Krovinių pervežimas. Šiaurės Airija – Airija – Lietuva – Latvija – kitos Europos šalys. Patikimumas garantuojamas. Tel.: +353 86 666 8767, +353 86 665 5355 PREKYBA Superkame metalo laužą: aliuminį (0.8 EUR), šviną (0.8 EUR), nerūdijantį plieną (0.9 EUR), varį (4.6 EUR), žalvarį (2.6 EUR), varinius laidus (5.1 EUR), akumuliatorius (0.4 EUR), standartinius katalizatorius (30 – 60 EUR), egzotiniai – 80 EUR. Tel.: +353 85 752 2688, +353 85 774 2544 Parduodu: Kiaul. sprandinė kg- .50e K. karbonadas kg-5.30e K. šonkauliai kg-4.30e K. faršas kg-3.90e Višt. le kg-6.50e V. kulšys kg2.30e Nam. dešrelės kg-6e Šoninė kg4.50e Šašlykas g- 6.00e Šald. žuvies filė 1kg-5.50e iaušiniai, M dydis, 30 vnt., 4,25e PRISTATYMAS Į NAMUS NEMOKAMAS! Tel.: 085 170 7272

Nenusipirkai eilinio „Lietuvio“ numerio? Skaityk elektronines ankstesnių laikraščio numerių versijas!

http://issuu.com/LaikrastisLietuvis


Reklama

Pervežu krovinius Dubline

baldus, motociklus, padedu persikraustyti. Didelis Mersedes Sprinter Kreipkitės tel.:

0857079715, 0851006241 SIUNTOS

«NUO DURŲ IKI DURŲ»

Airija - Anglija - Lietuva Latvija - Estija 00353 860469396(Airija) 00371 25453182 (Latvija) Komercinių krovinių gabenimas 00353 867813400(Airija) www.disalservices.com

Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

15


16 Nr 8 (401) balandžio 15 d., 2014

Reklama

UK Immigration and Nationality Lawyers where Success is Trademark Specialists in:  EU free movement rights  Rights of EEA family members  Retained right of residence  Permanent residence  British nationality.

Specialistai  Laisvo judėjimo ES teritorijoje teisių  EEE šeimos narių teisių  Išsaugotų teisių į rezidenciją  Nuolatinės gyvenamosios vietos  Didžiosios Britanijos pilietybės srityse

Kadmos Consultants +44 20 8930 9503 +44 77 7606 0320 1 Olympic Way, Wembley Park Middlesex, HA9 0NP

Lietuvis N 8 (401)  

Lietuvis N 8 (401) Lithuanian Newspaper in Ireland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you