Page 1

K O V O 1 4 D. P E N K TA D I E N I S , 1 7 VA L . VDU DIDŽIOJI SALĖ | S. DAUK ANTO G. 28

D I S K U S I J A „ I N T E L E K TA S I R L A I S V Ė ” G Y V E N I M O PA Ž I N I M O P R A K T I K O S

V D U A LU M N I F O RU MA S

P R O F E S I O N A LU S Š I U O L A I K I N I O Š O K I O S P E K TA K L I S „ D & G “

w w w. V D U . l t


K O V O 1 4 D. P E N K TA D I E N I S , 1 7 VA L . VDU DIDŽIOJI SALĖ | S. DAUK ANTO G. 28

M o n t y R a k u s e n n u o t r.

V D U A LU M N I F O RU MA S

S K I R M A N TA S K R I A U Č I O N I S

A RŪ N A S G E LŪ N A S RY TIS ZEMK AUSK AS rašytojas ir T V laidų autorius

Lietuvos Respublikos ambasadorius prie U N E S CO

Oksfordo universiteto mokslininkas

G I N TA R Ė MASTEIKAITĖ nepriklausoma prodiuserė, vadybininkė

MARIUS PINIGIS šokėjas, choreografas

A R T Ū R A S M O R O Z O VA S foto žurnalistas

w w w. V D U . l t

Forumo plakatai 3b  

http://lietuve.lt/wp-content/uploads/2014/03/Forumo-plakatai_3b.pdf

Advertisement