Page 1

levende historie OMKRING RINGKØBING FJORD

Lebendige Geschichte I Living history

Børntré

gratis

en

Kindefrrei

t Eintrit

Bork Vikingehavn

Kids Free

Lyngvig Fyr

2019

april - oktober

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM levendehistorie.dk


historien er overalt!

Velkommen! Med denne folder i hånden er I klar til at gå på opdagelse i den LEVENDE HISTORIE omkring Ringkøbing Fjord. Når I besøger Ringkøbing-Skjern Museums mange besøgssteder, vil I gennem udstillinger og levendegørelse opleve den autentiske historie - lige dér hvor den foregik! Tag også med museets guider ud i landskabet - til fods, på cykel eller til vands - og opdag, hvordan natur og mennesker har formet hinanden gennem tiden. God fornøjelse! Mette Bjerrum Jensen Museumsdirektør

Die Geschichte ist überall!

Herzlich willkommen! Mit diesem Faltblatt seid ihr bestens gerüstet, in der LEBENDIGEN GESCHICHTE rund um den Ringkøbing Fjord auf Entdeckungsjagd zu gehen. Bei einem Besuch der vielen Ausstellungsorte des Ringkøbing-Skjern Museums werdet ihr mittels Ausstellungen und Live-Inszenierungen authentische Geschichte erleben - und zwar genau dort, wo diese stattfand! Erkundet die Landschaft zusammen mit den Museums-Guides - zu Fuß, per Rad oder auf dem Wasser - und entdeckt, wie sich Natur und Mensch im Laufe der Zeit wechselseitig geprägt haben. Viel Spaß! Mette Bjerrum Jensen Museumsleiterin

History is all around us!

Welcome! With this folder in your hand, you are ready to discover the LIVING HISTORY of the Ringkøbing Fjord area. At all our visitors’ centres, Ringkøbing-Skjern Museums welcomes you to exhibitions that bring authentic historical events to life. Events come alive precisely where they once took place! It’s a good idea to take the museum guides with you outdoors – when you walk, cycle or sail – and discover how Mother Nature and human beings have changed each other over time. Enjoy your tour! Mette Bjerrum Jensen Museum director


Indhold Inhalt I Index

Bork Vikingehavn..................................4 Bork Wikingerhafen I Bork Viking Harbour

Lyngvig Fyr......................................... 10 Lyngvig Leuchtturm I Lyngvig Lighthouse

Abelines Gaard................................... 16 Abelines Dünenhof I Abeline’s Dune Farm

Ringkøbing Museum...........................20 Ringkøbing Museum I Ringkøbing Museum

Byvandringer i Ringkøbing..................23 Stadtwanderungs I City walks

Bunkerture..........................................24 Bunkerwanderungs I Guided bunker tours

Kroaftener..........................................25 Krugabend I Omelet Night

Fahl Kro..............................................26 Fahl Krug Museum I Fahl Inn Museum

Oversigtskort......................................29 Karte I Map

Børn har gratis adgang Kinder haben freien Eintritt Kids have free admission

Provstgaards Jagthus ved Skjern Å.......30 Provstgaards Jägerhütte I Provstgaard’s Hunting Cabin

Bundsbæk Mølle.................................32 Bundsbæk Mühle I Bundsbæk Mill

Kaj Munks Præstegård............................ 36 Pfarrhaus ”Kaj Munks Præstegård” I Kaj Munk’s Vicarage

Skjern Vindmølle & Skjern Reberbane....38 Windmühle & Reeperbahn I Windmill & Ropewalk

Gåsemandens Gård.............................38 Der Hof ”Gåsemandens Gård” I The Gooseman’s Farm

ULF II & Fortællinger i Naturens Rige..... 39 Geschicten im Reich der Natur I Tales in the Realm of Nature

Kalender.............................................40 Veranstaltungskalender I Event calender

RIngkøbing-Skjern Museum www.levendehistorie.dk I info@levendehistorie.dk Tlf. +45 97 36 23 43

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM levendehistorie.dk


Bork Vikingehavn Bork Wikingerhafen I Bork Viking harbour

Mød vikingerne i levende live! Det kan være bådsmanden, der arbejder på skibene, husfruen der laver mad i langhuset eller trællen, der slæber brænde for sin herre - måske bliver I sat til at hjælpe! Se også den nye udstilling om vikingernes handel og håndværk, og oplev den daglige fortælling om livet i vikingtiden. Gå også rundt mellem husene med de flotte autentiske detaljer og fornem stemningen som for 1000 år siden.

Triff Wikinger aus Fleisch und Blut! Zum Beispiel den Bootsmann, der am Schiff arbeitet, die Hausfrau, die im Langhaus Essen zubereitet oder den unfreien Knecht, der für seinen Herrn Feuerholz schleppt vielleicht werdet ihr beordert zu helfen! Besuche die neue Ausstellung. Erlebe die täglich stattfindende Schilderung über das Leben in der Wikingerzeit. Gehe zwischen den Häusern mit den wundervollen authentischen Details umher und lasse dich in die Zeit von vor 1000 Jahren zurückversetzen.

4

Meet the Vikings in real life! You may meet the men working on the long ships, the housewife cooking food in the longhouse or the slave dragging heavy bundles of wood for his master. You may even be asked to help out! See the new exhibition about the Vikings. Experience our anecdote about life in the Viking era on Mondays and Wednesdays. Walk between the houses with their authentic details. Breathe in an atmosphere that is 1000 years old!


Vikingevej 7 6893 Hemmet N: 55.8363 Ă˜: 8.2663 bork@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk

Daglig fortĂŚlling kl. 13.30    

    

Täglich stattfindende lebendige Schilderung um 11.30 Uhr

anecdote about life in the Viking era 14.30 on Mon & Wed


Det’ for børn

Spaß für Kinder I Fun for kids Lad børnene lege i vikingetiden! De kan tage på runejagt, prøve kræfter på vikingelegepladsen, male flotte vikingetegninger og hele familien kan prøve vikingetøj. I juli, august og 7.-27. oktober kan børnene også prøve tinstøbning, fladbrødsbagning, bueskydning mv. Nogle aktiviteter er gratis, andre koster et mindre beløb. Die Kinder können auf Runenjagd gehen, auf dem Wikingerspielplatz Kräfte messen und Wikingerkleidung probieren. Die Kinder können die Wikingerzeit am eigenen Leib spüren. Im Juli und August und 7.-27. Oktober gibt es Zinngießen, Bogenschießen und andere wechselnde Aktivitäten. Einige Aktivitäten sind gratis, für andere muss ein kleiner Obolus gezahlt werden. Let your children play like Vikings. They can try the rune treasure trove, let off steam on the Viking playground, make and colour Viking drawings and dress up like a Viking. In July and August and 7-27 October, we offer, pewter casting, flat bread baking, archery and other exciting activities. Some activities are free, others cost a modest charge.

Ny Udstilling

Neues Ausstellung I New exhibition I 2019 åbner vi en ny udstilling. Oplev vikingernes mange handelsvarer, som vikingerne selv kunne producere og se de ting, som de importerede fra udlandet - måske bliver du overrasket? Kom også helt tæt på et vikingeskib, og se nogle af de fund, vi har fra vikingetidens Vestjylland. 2019 eröffnen wir eine neue Ausstellung. Erlebe die zahlreichen Handelsgüter, welche die Wikinger selbst produzieren konnten und jene, welche sie aus dem Ausland importierten - vielleicht wirst du überrascht? Sieh ein Wikingerschiff aus nächster Nähe und betrachte einige der Funde, welche wir aus dem Westjütland der Wikingerzeit besitzen. A new exhibition is set to open in 2019. Learn about the wide range of goods the Vikings themselves produced, and others they imported from abroad. You’ll be surprised! Get very close to a Viking ship and see exciting Viking era finds from West Jutland.

6


Fahl Kro

Mad & drikke Essen & Trinken I Food & Drink Caféen på Bork Vikingehavn er åben til events, alle dage i juli og august samt 7.-27. oktober. Medbragt mad kan nydes både ude og inde. Ved siden af Bork Vikingehavn ligger Fahl Kro med en café (s. 26), der er åben hele sæsonen - og entréen er gratis, når du har en billet til vikingehavnen. Das Café am Bork Wikingerhafen ist zu den Veranstaltungen und den ganzen Juli, August und 7.-27. Oktober geöffnet. Du kannst auch das Essen mitbringen und im Freien genießen. Im Fahl Kro Museum (S. 26), gegenüber vom Wikingerhafen, ist das Café in der ganzen Saison geöffnet. Die Eintrittskarte von Bork Wikinerhafen gibt freien Eintritt in Fahl Kro. The café at Bork Viking Harbour is open during events and daily in July, August and 7-27 October. Visitors are welcome to enjoy a packed lunch, indoors and out. The café at Fahl Inn Museum (p. 26), adjacent to the Viking Harbour, is open all season. The Viking Harbour ticket includes free admission to Fahl Inn.

Børn ré

ent gratis

Kinder

t frei Eintrit

Kids Free

7

Gå på opdagelse i vikingebutikken Geh im Geschäft auf Entdeckungsreise Visit our extensive Viking shop


Det sker

Veranstaltung I Events

Vikingemarked Sponsor

Vikingerne Vågner

18. - 22. april Oplev vikingerne, der arbejder, bygger og laver mad.

Krigerdage

17. - 18. maj Se krigerne træne til årets togt.

Tekstiltræf

8. - 9. juni Oplev vikingerne lave deres smukke dragter.

Vikingemarked

10. - 11. august Vær med når mere end 300 vikinger slår lejr!

beredne bueskytter

7. - 13. oktober Se bueskyttere træne til hest.

Lokes aften

18. oktober Fornem stemningen efter mørkets frembrud.

Die Wikinger erwachen

The Vikings Awake

18. - 22. April 18 - 22 April Erlebe Wikinger, die arbeiten, Watch the Vikings at work, bauen und Essen zubereiten. building and cooking.

Kriegertage

Warrior Days

17. - 18. Mai Sieh, wie die Krieger für den diesjährigen Beutezug trainieren.

17 - 18 May See the warriors training before their annual voyage.

Textiltreff

8 - 9 June See the Vikings making beautiful clothing.

8. - 9. Juni Erlebe, wie die Wikinger ihre schönen Trachten herstellen.

Wikingermarkt

10. - 11. August Sei dabei, wenn mehr als 300 wilde Wikinger den Hafen einnehmen.

berittene Bogenschützen

7. - 13. Oktober Sieh, wie die Bogenschützen zu Pferd trainieren.

Lokes Abend

18. Oktober Spüre die Atmosphäre, wenn die Dämmerung hereinbricht.

Textile Event

Viking Market

10 - 11 August Join us to watch 300 Vikings conquer the harbour.

Horseback archery

7 - 13 October See archers training on horseback.

Loke’s Eve

18 October Sense the atmosphere after dark.

Læs mere på www.levendehistorie.dk 8


Ugekort

Wochenkarte Weekly pass

175 kr

Tider & priser

Zeiten & Preise

Hours & admission

APRIL - JUNI Alle dage kl. 11-16. Voksne: 75 kr. Børn u. 18 år gratis. Events: 18.-22. april, 17.-18. maj & 8.-9. juni: Voksne: 125 kr. Børn u. 18 år gratis.

APRIL - JUNI Jeden Tag 11-16 Uhr. Erwachsene: 75 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei. Events: 18.-22. April, 17.-18. Mai & 8.-9. Juni Erwachsene: 125 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei.

APRIL - JUNE Open daily 11-16. Adults: 75 DKK. Free admission for kids (0-17 years). Events: 18-22 April, 17-18 May & 8-9 June Adults: 125 DKK. Free admission for kids (0-17 years)

JULI - AUGUST Alle dage kl. 11-17. Voksne: 125 kr. Børn u. 18 år gratis. Vikingemarked 10.-11. aug.: Voksne: 150 kr. Børn (6-14 år) 35 kr.

JULI - AUGUST Jeden Tag 11-17 Uhr. Erwachsene: 125 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei. Wikingermarkt 10.-11. Aug.: Erwachsene: 150 DKK. Kinder (6-14 Jahre) 35 DKK.

JULY - AUGUST Open daily 11-17. Adults: 125 DKK. Free admission for kids (0-17 years). Viking Market 10-11 August: Adults: 150 DKK. Kids (6-14 years) 35 DKK.

SEPTEMBER - 6. OKTOBER Alle dage kl. 11-16. Voksne: 75 kr. Børn u. 18 år gratis.

SEPTEMBER - 6. OKTOBER Jeden Tag 11-16 Uhr. Erwachsene: 75 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei.

SEPTEMBER - 6 OCTOBER Open daily 11-16. Adults: 75 DKK. Free admission for kids (0-17 years).

7.-27. OKTOBER Alle dage kl. 11-17. Lokes aften 18. okt kl. 19-22 Voksne: 125 kr. Børn u. 18 år gratis.

7.-27. OKTOBER Jeden Tag 11-17 Uhr Lokes Abend 18. Okt 19-22 Uhr Erwachsene: 125 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei.

7-27 OCTOBER Open daily 11-17. Loke’s Eve 18 Oct 19-22 Adults: 125 DKK. Free admission for kids (0-17 years).

Børn kun adgang i følge voksne.

Kinder: nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Children must be acompagnied by adults.

Billetten giver også fri adgang til Fahl Kro (s. 26).

Die Eintrittskarte gibt freien Eintritt in Fahl Kro (S. 26).

The ticket includes free admission to Fahl Inn (p. 26).

9


Lyngvig Fyr Lyngvig Leuchtturm I Lyngvig Lighthouse

Et besøg ved Lyngvig Fyr er en oplevelse for alle sanser. Der er 228 trin til toppen, hvor du bliver belønnet med en spektakulær udsigt over hav, fjord og det unikke klitlandskab. Når du besøger Lyngvig Fyr føles det som at stå på toppen af Vestjylland. Ved fyrets fod finder du en stor naturlegeplads. Kig også ind i den hyggelig café, og se udstillingerne om livet ved Vesterhavet.

Ein Besuch des Leuchtturms Lyngvig Fyr ist ein Erlebnis für alle Sinne. Nach 228 Stufen wirst du mit einer spektakulären Aussicht auf Meer, Fjord und einmalige Dünenlandschaft belohnt. Auf Lyngvig Leuchtturm erscheint es, als stünde man auf der Spitze Westjütlands. Am Fuß des Leuchtturms ist ein großer Naturspielplatz. Besuche auch das gemütliche Café und die Ausstellungen zum Leben am Meer.

10

People come to Lyngvig Lighthouse for an unforgettable experience – to get all their senses tingling. There are 228 steps to the top. The views over the sea, fjord and outstanding stretches of sand dunes are spectacular! A visit to Lyngvig Lighthouse feels like reaching the peak of Western Jutland. There is a large nature playground at the foot of the lighthouse. Pop into the cosy café and see the exhibitions on life at sea.


Holmsland Klitvej 109 6960 Hvide Sande N: 56.0504 Ă˜: 8.1047 lf@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk +45 97 33 58 00

Udstilling

Ausstellung I exhibition Det evigt foranderlige Vesterhav er i fokus, nĂĽr fyrets historie     fortĂŚlles. Fra de mange strandinger og den benhĂĽrde jernkyst til de moderne badegĂŚster, der har indtaget strandene.

    

Die sich ständig verändernde Nordsee ist im Fokus, wenn die Geschichte des Leuchtturms erzählt wird. Von den zahlreichen gestrandeten Schiffen und der harten Eisenkßste bis zu den modernen Badegästen, die die Strände eingenommen haben. The history of the lighthouse reflects the unending vagaries of the North Sea, the many shipwrecks and harsh weather conditions and how today tourists flock to the beaches.

11


Det sker

Veranstaltung I Events Koncert med Peter Viskinde

Konzert

Concert

Teatret OM: ”Lighthouses”

Theater: ”Lighthouses”

Theatre ”Lighthouses”

musik i fyret

Konzert

Concert

Late summer festival

Late summer festival

Late summer festival

snapsetur på cykel

17. August

14. april

13. - 16. juni

23/6, 7/7, 25/8, 15/9 & 22/9

13. august

17. august

14. April

14 April

13. - 16. Juni

13 - 16 June

23/6, 7/7, 25/8, 15/9 & 22/9

13. August

schnapstour

23/6, 7/7, 25/8, 15/9 & 22/9

13 August (dk/en)

schnapps tour (en) 17 August

Kunsten inviterer indenfor

Kunstausstellung Art exhibition Kunsten inviterer indenfor

Kunsten inviterer indenfor

Hvide Sande Masterclass

Hvide Sande Masterclass

Hvide Sande Masterclass

30. - 31. aug. & 1. sep.

23. september

30. - 31. Aug. & 1. Sept.

23. September

30 - 31 August & 1 September

23 September

Læs mere på www.levendehistorie.dk 12


Det’ for børn

Spaß für Kinder I Fun for kids Lyngvig Fyr er et fantastisk sted for børn. De kan tage på skattejagt, prøve kræfter på den store naturlegeplads, tælle trinene i fyret og samle sten på stranden - eller måske spise en ”gammeldaws” isvaffel? Her er der ro og plads til, at hele familien kan hygge sig sammen. Lyngvig Leuchtturm ist ein schöner Ort für Kinder. Sie können die Treppenstufen zählen, wenn sie nach oben gehen, auf Schatzsuche gehen, auf dem großen Naturspielplatz ihre Kräfte messen und am Strand Steine sammeln - oder vielleicht ein paar Kugeln Eis essen? Hier gibt es Ruhe und Platz für die ganze Familie. Lyngvig Lighthouse is a fantastic place for children. They can try the treasure trove, let off steam on the nature playground, count the steps as they climb to the top, collect pebbles on the beach – or what about a good old-fashioned ice cream cornet? There is peace and quiet and plenty of space here for families to enjoy.

Butik & café

Laden & Café I Shop & Café Fyrmesterboligen er i dag indrettet med en hyggelig café og en butik, der bugner af retrovarer. Sæt dig til rette i caféen, og nyd is, lette frokostretter, kolde øl, kage, kaffe m.m. I juli og august åbner vi det lille ishus, hvor vi tilbyder ”gammeldaws” is, hotdogs mm. Der er også mulighed for at nyde medbragt mad ved de mange borde i området. Im alten Hof des Leuchtturmwärters befindet sich heute ein gemütliches, nostalgisches Café und ein Museumsshop voller lustiger Retrowaren. Setz dich ins Café und genieße Eis, leichte Mittagsgerichte, kaltes Bier, Kuchen, Kaffee, etc. Im Juli und August bieten wir im kleinen Eishaus auch Kugeleis, Hotdogs und Bratwürstchen an. The lighthouse keeper’s old home is now a cosy café and a museum shop brimming with retro souvenirs. Take a seat in the café and enjoy a light lunch, a cold beer, ice cream, or cake and coffee. In July and August, you can also buy ice cream cornets, hot dogs and sausages at the little red hut.

13

kreativt værksted Har børnene brændt krudtet af på legepladsen, eller trænger I til at hygge i ro og fred? Så kom og mal områdets seværdigheder. Onsdage kl. 10-12 i juli, august & oktober. Gratis. Komm und male die Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Datum: Mittwochs 10-12 Uhr im Juli, August & Oktober. Gratis. Come along and paint pictures of local attractions. Times & dates: 10-12 on Wednesdays in July, August and October. Free.


Ugekort

Webcam

Tider & priser

Kan I ikke få nok af den fantastiske udsigt fra Lyngvig Fyr? Så gå ind på www.esmark.dk/webcam og oplev udsigten netop nu!

APRIL - JUNI: Alle dage kl. 10-17 JULI - AUGUST: Alle dage kl. 10-20 SEPTEMBER - OKTOBER: Alle dage kl. 10-17

Kannst du von der fantastischen Aussicht vom Lyngvig Leuchtturm einfach nicht genug bekommen? Auf www.esmark.dk/webcam kannst du die Aussicht hier und jetzt genießen! No one ever tires of the amazing views from Lyngvig Lighthouse! Visit www.esmark.dk/webcam to see the view in real time!

Wochenkarte Weekly pass

175 kr

Entré til fyrtårnet:

Voksne: 50 kr. Børn under 18 år gratis i følge med voksne

Zeiten & Preise APRIL - JUNI: Jeden Tag 10-17 Uhr JULI - AUGUST: Jeden Tag 10-20 Uhr SEPTEMBER - OKTOBER: Jeden Tag 10-17 Uhr Eintritt zum Leuchtturm: Erwachsene: 50 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei (in Begleitung eines Erwachsenen)

Hours & admission APRIL - JUNE: Open daily 10-17 JULY - AUGUST: Open daily 10-20 SEPTEMBER - OCTOBER: Open daily 10-17

Lighthouse admission fee:

Adults: 50 DKK. Free admission for kids under the age of 18 accompanied by adults.

14


Tak til vores sponsorer Vielen Dank an unsere Sponsoren thank you to our sponsors

fd路alarmer FD路ALARMER

fd路alarmer

FD路ALARMER


Ug

Woch Wee

17

Abelines Gaard Abelines Dünenhof I Abeline’s dune farm

Hvis vægge kunne tale, ville strandfogedgården fortælle om strandingerne ved kysten og forliste søfolk. Om en ung Abeline, der som nygift flyttede ind, men som måtte passe gården alene med sine fem børn, da hun tidligt blev enke. Historier om telefoncentralen og de moderne badegæster, fra da Holmsland Klit blev en turistdestination. Könnten Wände sprechen, würde der alte Strandvogthof von gestrandeten Schiffen und Schiffbrüchigen erzählen. Von der jungen Abeline, die frisch verheiratet einzog, sich aber alleine mit ihren 5 Kindern um den Hof kümmern musste, da sie früh Witwe wurde. Geschichten über die Telefonzentrale und die modernen Badegäste als Holmsland Klit Touristenziel wurde. If the walls in the dune farm could talk, they would tell fascinating stories about shipwrecks and sailors lost at sea. The story of Abeline, a young widow who moved here when she married and ran the farm alone with her five children. Stories about the telephone exchange and the bathers who were the first tourists at Holmsland Klit.

16


gekort

henkarte ekly pass

75 kr

Sønder Klitvej 87 6960 Hvide Sande N: 55.9455 Ă˜: 8.1559 ag@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk +45 97 31 51 27

Det’ for børn

SpaĂ&#x; fĂźr Kinder

Fun for kids

Butik & CafĂŠ

Laden & CafĂŠ

Shop & CafĂŠ

VÌr barn som for 100 ür siden. Gü pü stylter, prøv gamle spil og lege, tag pü skattejagt rundt i de gamle gemmer, og hils pü gürdens høns.

Nyd kaffen i Abelines gamle stuer, der emmer af nostalgi. I museumsbutikken er sortimentet inspireret af livet pĂĽ Abelines tid. Kagebuffet: Onsdage i juli & august

Erlebe, wie es vor 100 Jahren Let the children play like war ein Kind zu sein. Geh auf children did a hundred years ago. Walk on stilts, feed the Stelzen, geh mit auf Schatzchickens and play old games. suche und sag den HĂźhnern         Hallo.

GenieĂ&#x;e einen Kaffee in Abelines nostalgischen Stuben. Das Sortiment im Shop ist vom Leben in Abelines Zeit inspiriert. Kuchenbuffet: Mittwochs im Juli & August

17

Enjoy a cup of coffee in Abeline’s living rooms. It’s pure nostalgia. The shop sells goods inspired by Abeline’s life on the dune farm. Cake buffet: Wednesdays in July & August


Det sker

Rundvisning

Veranstaltung I Events

Onsdag & søndag kl. 11.30

Führung (en) MI & SO um 12 Uhr

Guided Tour (en) Wed. & Sun. 12.00

Påskehygge 21. april

Dabs

2. - 3. maj kl. 11-12

Guidet tur med klitfogeden 11., 18. & 25. oktober

Høstmarked Redningsøvelse

Ta’ på tidsrejse

Onsdage kl. 13

mandage i juli & aug

Hjælp strandfogden med at redde dig og din familie i land. Sæt jer i redningsstolen og svæv i sikkerhed.

Rejs 100 år tilbage i tiden og hjælp Abeline med at fodre høns, vaske tøj, hente vand fra pumpen mm. Kl. 14.00.

Rettungsübung

Zeitreise

Mittwochs 13 Uhr

Montags im Juli/Aug

13. - 16. oktober

Sangaften

11/4, 23/5, 2/7, 5/9 & 22/10

Osteraktivitäten 21. April

Dabs

2. - 3. Mai 11-12 Uhr

Der Dünenvogt erzählt

Hilf dem Strandvogt dabei, dich und deine Familie an Land zu retten. Setzt euch in den Rettungsstuhl und schwebt in Sicherheit.

Reise zurück in die Vergangenheit und hilf Abeline dabei, wie vor 100 Jahren die Hühner zu füttern, Wäsche zu waschen und Wasser zu pumpen. Um 14.00 Uhr

Rescue sailors

Travel back in time

Wednesdays 13.00

Mondays in July /Aug 2 - 3 May 11-12

Help the wreckmaster to rescue you and your family. Take a seat in the rescue basket. Thrilling but safe!

Help Abeline feed her chickens, wash clothes and fetch water from the pump as she did 100 years ago. At 14.00.

11., 18. & 25. Oktober

Erntemarkt 13. - 16. Oktober

Easter activities 21 April

Dabs

tour with the dunes officer 11, 18 & 25 October

Harvest market 13 - 16 October

18


1950’erne

2019

Udstilling

Ausstellung I exhibition I lyd og billeder fortæller vi historien om den store stranding af ”Elisabeth Rickmers” ud for Abelines Gaard i 1894. I kan også fordybe jer i klitgårdenes unikke vestjyske byggeskik. In Bild und Ton erzählen wir die Geschichte der Strandung der „Elisabeth Rickmers“, die 1894 draußen vor Abelines Dünenhof stattfand. Ihr könnt euch auch in die einzigartige Bautradition der westjütländischen Dünenhöfe vertiefen. An audio-visual exhibition describes how a barque, “Elisabeth Rickmers”, was wrecked on the coast near Abeline’s Dune Farm in 1894. You can also immerse yourselves in the architecture of building dune farms. They are unique to West Jutland.

Tider & priser I Zeiten & Preise I Hours & admission

april - oktober Søndag - fredag kl. 11-17. Voksne: 50 kr. Børn under 18 år gratis i følge med voksne So - Fr 11-17 Uhr. Erwachsene: 50 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei (in Begleitung eines Erwachsenen) Sunday - Friday 11-17. Adults: 50 DKK. Free admission for kids (0-17 years) accompanied by adults

Café I Café I Café

APRIL - JUNI & SEP - OKT: Onsdag & søndag. Juli - aug: søndag - fredag kl. 13-16.30 APRIL - JUNI & SEP - OKT: Mittwoch & Sonntag. Juli - Aug: So - Fr 13-16.30 Uhr APRIL - JUNE & SEP - OCT: Wednesday & Sunday. Juli - Aug: Sunday - Friday 13-16.30

19


Ugekort Wochenkarte Weekly pass

175 kr

Ringkøbing Museum Ringkøbing Museum I Ringkøbing Museum Fortællingen om Vestjyllands lille hovedstad bliver bragt til live på Ringkøbing Museum. I bygninger, der engang husede en lægebolig og et dommerkontor, kan I i dag opleve flere udstillinger og besøge en stor museumsbutik med retrovarer og historiske bøger. I kan følge Ringkøbings historie fra byen fik sin købstadsret i 1443, over storhedstiden og guldalderen i 1800-tallet til de mørke år under Anden Verdenskrig, hvor soldater i gaderne og flyvere i natten var daglig kost. Hør introduktionerne til udstillingerne, eller tag med på byvandring i Ringkøbing og bunkertur i Houvigfæstningen.

Die Geschichte der kleinen Hauptstadt Westjütlands wird im Ringkøbing Museum zum Leben erweckt. In Gebäuden, die einst einen Arzt und einen Richter beherbergten, findest du heute weitere Ausstellungen und einen großen Museumsshop mit Retrowaren.

Ringkøbing Museum brings life to the history of West Jutland’s small capital. Once a doctor’s home and court registry, several different exhibitions and a large museum shop with retro products and is well worth a visit.

Folge der Geschichte Ringkøbings: Vom Kaufmannsstadtrecht 1443, über die Blütezeit des 19. Jhs., zu den finsteren Jahren des Zweiten Weltkriegs, als Soldaten in den Straßen und nächtliche Flieger alltäglich waren.

We trace the history of Ringkøbing from its municipal charter in 1443, through its golden age of prosperity in the 1800s to the dark days of WWII, when townspeople endured troops in the streets and aircrafts in the night.

Nimm an den Einführungen zu den Ausstellungen teil, oder sei bei einer Stadtwanderung durch Ringkøbing und einer Bunkerführung durch die Houvig-Festung dabei.

Listen to the introductions to our exhibitions or join the city walk through Ringkøbing and a bunker tour at the Houvig Fortification.

20


Herningvej 4 6950 Ringkøbing N: 56.0883 Ă˜: 88.2471 rim@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk +45 97 32 16 15

Udstilling - Anden Verdenskrig

Ausstellung - Zweiter Weltkrieg I Exhibition - wwii

Pü museet dykker vi ned i historien om �HouvigfÌstningen� med det tyske bunkeranlÌg �Kryle� og Luftwaffes radarstation �Ringelnatter� nord for Søndervig. Fü historien om de     19 allierede fly, der styrtede ned omkring Ringkøbing Fjord. Efter krigen blev bunkerne pü stranden rømmet - undtagen Ên, som sandede til. Den stod uberørt, som en tidslomme, indtil en storm fritlagde den i 2008. Pü museet er bunkeren og dens interiør rekonstrueret, sü I kan gü ind i den. Verschaffe dir einen Einblick ßber das Leben in Westjßtland während des Zweiten Weltkriegs. Im Museum tauchen wir in die Geschichte der deutschen Bunkeranlage „Kryle� sowie der Luftwaffen-Radarstation „Ringelnatter� ein. Erfahre die Geschichte der 19 alliierten Flugzeuge, die beim Ringkøbing Fjord abstßrzten. Nach dem Krieg wurden die Bunker am Strand geräumt - bis auf einen, der versandete. Er stand unberßhrt, wie in einer Zeitkapsel, bis ihn ein Sturm 2008 freilegte. Im Museum wurde der Bunker samt Innenraum rekonstruiert, so dass man hineingehen kann. Learn about life in West Jutland during WWII. The museum delves into the history of the German bunkers and Air Force radar station north of Søndervig. Learn about the 19 Allied aircrafts that were shot down around the fjord. After the war, all the bunkers were cleared, except for one that was buried in the sand. Like a time capsule, it remained untouched until it was exposed after a storm in 2008. This bunker and its interior are reconstructed in the museum.

21


Ringkøbings historie

Ringkøbings geschichte

The history of Ringkøbing

De flotte gamle huse, hestevognene og den gøende hund; Jesper Malers billeder tager dig med tilbage til 1800-tallet og til Vestjyllands lille hovedstad. I byudstillingen bliver Ringkøbings historie fortalt.

Die schönen alten Häuser, die Pferdekutschen und der bellende Hund; Jesper Malers Bilder bringen dich zurück ins 19. Jh. und in Westjütlands kleine Hauptstadt. In der Stadtausstellung wird die Geschichte Ringkøbings erzählt.

Enchanting old houses, horse-drawn carriages and a barking dog. The images in Jesper Maler’s paintings take us back in time to West Jutland’s little capital in the 18th century. The exhibition illustrates the history of Ringkøbing.

Introduktion

Einführung

Introduction

i juli, aug & okt tirs & tors kl 12.30 samt 16. + 18. april

im Juli, Aug & Okt Di & Do 11.30 Uhr & 16. + 18. April

in July, Aug & Oct Tue & Thu 12.30 & 16 + 18 April

museumsbutik

Schöner Shop

museum shop

Tag dig tid til at gå på opdagelse i museumsbutikken. Her finder du alt fra lækre chokolader til retro, kitsch og finurlige fund til spændende historiske bøger. Der er gratis adgang til butikken, så kom gerne forbi.

Nimm dir Zeit den Museumsshop zu erkunden. Hier findest du alles von köstlichen Pralinen über Retro, Kitsch und skurrile Funde bis hin zu spannenden historischen Büchern. Der Zugang zum Museumsshop ist frei, komm gerne vorbei.

Take time to explore the museum shop. There’s something here for everyone: chocolate, retro, kitsch, quirky stuff – and fascinating history books. Free admission to the shop. Drop by.

Tider & priser

Mandag - fredag kl. 11 - 17. Lørdag & helligdage kl. 10 - 14. Voksne: 50 kr. Børn u. 18 år gratis i følge m. voksne

Zeiten & Preise

Montag - Freitag 11 - 17 Uhr. Samstag & Dänische Feiertage 10 - 14 Uhr. Erwachsene: 50 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei (in Begleitung eines Erwachsenen)

Hours & admission

Monday - Friday 11 - 17. Saturday & Danish holidays 10 - 14 Adults: 50 DKK. Free admission for kids (0-17 years) accompanied by adults

22

17. okt Nat på museet Nachts im Museum Night at the museum


Byvandringer i Ringkøbing Stadtwanderungs I City walks

Tag med tjenestepigen eller karlen rundt i Ringkøbings gamle gader, der stammer helt tilbage fra middelalderen. Mens I vises rundt i byen, fortælles der om byens rige købmænd, om bygningerne, og I får et indtryk af livet i Ringkøbing i 1800-tallet. Turen slutter med en introduktion til Ringkøbing Museums byudstilling ”Vestjyllands lille hovedstad”. Dato: Mandage i juli og august samt 15. april og 14. oktober kl. 11.00. Mødested: Ringkøbing Torv. Pris: 75 kr. Børn (6-14 år) 25 kr. Billetter købes ved turstart. Geh mit dem Dienstmädchen oder dem Knecht durch die historischen Straßen Ringkøbings, die aus dem Mittelalter stammen. Während des Rundganges durch die Stadt erzählen sie von den reichen Kaufleuten und den Gebäuden der Stadt und geben einen Eindruck vom Leben im Ringkøbing des 19. Jh. Der Rundgang schließt mit einer Einführung durch die Stadtausstellung im Ringkøbing Museum ab. Datum: Montags im Juli und August + 15. April und 14. Oktober um 11.00 Uhr. Treffpunkt: Markt (Torvet) in Ringkøbing. Preis: 75 DKK. Kinder (6-14 Jahre) 25 DKK. Tickets können bei Tourbeginn gekauft werden. Die Wanderung ist in Englisch. Join a maid or a farmhand on a guided tour of the streets of old Ringkøbing that date back to the Middle Ages. The guide tells stories of affluent merchants, shows you surviving buildings and gives you a taste of everyday life in Ringkøbing in the 18th century. The tour ends with an introduction to Ringkøbing Museum’s town history exhibition. Dates: Mondays in July and August + 15 April and 14 October at 11.00 Meetingplace: The Square (Torvet) in Ringkøbing. Price: 75 DKK. Kids (6-14 years) 25 DKK. Tickets available at the meeting place.

23


Bunkerture

Bunkerwanderungs I Guided bunker tours Houvigfæstningen

Die Houvig Festung

The Houvig Fortress

Hør den spændende historie, som bunkerne fortæller om den tyske Atlantvold og Anden Verdenskrig. Husk lommelygte til turen ind i bunkerne. Turen er oplagt at kombinere med et besøg på Ringkøbing Museum eller Kaj Munks Præstegård.

Hör die spannende Geschichte, die die vielen Bunker über den deutschen Atlantikwall aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen. Taschenlampe nicht vergessen. Es ist empfehlenswert, die Führung mit einem Besuch im Ringkøbing Museum zu kombinieren.

Hear fascinating stories about the bunkers, the Atlantic Wall and World War II. Bring a torch to light your way inside the bunkers. A great trip in combination with a visit to Ringkøbing Museum and Kaj Munk’s Vicarage.

Dato: 16. & 18. april, 16. & 30. maj, 6. juni, 19. sep. 15. & 17. okt. samt tirsdage og torsdage i juli/august kl. 16-17.30. Pris: 75 kr. Børn (6-14 år) 25 kr. Billetter købes ved mødestedet, hos turistbureauet eller på Ringkøbing Museum. Mødested: Houvig Strand P-plads, ca. 4 km. nord for Søndervig. GPS: N: 56.1534, Ø: 8.1194

Datum: 16. & 18. April, 16. & 30. Mai, 6. Juni, 19. Sep. und DI & DO im Juli/Aug. & Woche 41-43 um 13.30-15 Uhr. Preis: 75 DKK. Kinder (6-14 Jahre) 25 DKK. Tickets können bei Führungsbeginn, im Ringkøbing Museum oder im Touristenbüro gekauft werden. Treffpunkt: Houvig Strand P-platz ungefähr 4 km. nördlich von Søndervig. GPS: N: 56.1534, O: 8.1194

Dates: English guided tour 30 April, 15-16.30. Price: 75 DKK. Kids (6-14 years) 25 DKK. Tickets available at the meeting place, Ringkøbing Museum and tourist office. Meeting place: Houvig Beach car park, about 4 km. north of Søndervig. GPS: N: 56.1534, E: 8.1194

24


Kroaftener på Fahl Kro Krugabend I Omelet Night

Smag den levende historie! Tag venner og familie med til en hyggelig aften og nyd den tidligere ejer Simon Sommers berømte æggekage i de autentiske krostuer på Fahl Kro (se næste side). Hør historien om kroen, og syng med på danske sange til den fornøjelige spillemandsmusik. Dato: 17/4, 15/5, 5/6, hver torsdag i juli og august samt 3., 10., 17. & 24. oktober kl. 19-21 Pris: Voksne: 195 kr. Børn under 12 år: 75 kr. Husk at bestille bord på tlf. 75 28 01 43 eller fk@levendehistorie.dk

Schmecke die lebendige Geschichte! Bring Freunde und Familie mit und genieße in den gemütlichen Gaststuben - Fahl Krug (Seite 26) - das berühmte Omelett. Lern die Geschichte des Gasthofs kennen und lausche der festlichen Volksmusik. Datum: 17/4, 15/5, 5/6, jeden Donnerstag im Juli & Aug. + 3., 10., 17. & 24. Okt. 19-21 Uhr Preis: Erwachsene 195 DKK. Kinder bis 12 Jahre: 75 DKK. Bitte beachte, Tisch reservieren. Tlf. +45 75 28 01 43 oder fk@levendehistorie.dk

A taste of living history! Invite family and friends for a cosy evening out. Enjoy the former owner Simon Sommer’s famous Omelet at our authentic Fahl Inn (see next page). Learn more about the history of the inn and sing-along with Danish songs and lively folk music. Dates: 17/4, 15/5, 5/6, every Thursday in July & August and 3, 10, 17 & 24 October at 19-21 Price: Adults 195 DKK. Kids under the age of 12: 75 DKK. Please book a table in advance. Phone +45 75 28 01 43 or fk@levendehistorie.dk

25


Ugekort Wochenkarte Weekly pass

175 kr

Oblingvej 34 6893 Hemmet N: 55.8352 Ă˜: 8.2673 fk@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk +45 75 28 01 43

Fahl Kro Fahl Krug Museum I Fahl Inn Museum Selv om kroejer Simon Sommer ikke lÌngere driver kroen, kan du stadig sÌtte dig i de stemningsfulde krostuer. I dag er kroen et museum med udstillinger, og der er en hyggelig frokostcafÊ. Du kan stadig nyde Simon Sommers traditionelle Ìggekage til de berømte kroaftener (s. 25). Fahl Kro ligger ved siden af Bork Vikingehavn.

  

Auch wenn der Besitzer des Gasthofes Simon Sommer den Gasthof nicht mehr betreibt, kann man sich immer noch in die Gaststuben setzen. Heute ist der Gasthof ein Museum mit Ausstellungen und es gibt ein gemĂźtliches CafĂŠ. Man kann immer noch das besondere Omelett von Simon Sommer an den berĂźhmten Krugabend genieĂ&#x;en (S. 25). Fahl Kro Museum liegt gegenĂźber vom Bork Wikingerhafen The old Fahl Inn is now a museum. But you can still enjoy a cup of coffee in the cosy and historical rooms. Some evenings the museum opens up at night for the traditional Omelet Night (page 25). The exhibitions presents the story of the inn and the museum’s drone archeology. Fahl Inn Museum is placed next to Bork Viking Harbour.

Ny udstilling

Som en drone, der svĂŚver mellem skyer, fugle og luftballoner, kan du se ned pĂĽ jorden og opleve arkĂŚologi pĂĽ en helt ny mĂĽde! Se bl.a. dronefotos af LyngsmosefĂŚstningen.

Neue Ausstellung new exhibition Wie eine Drohne zwischen Wolken, VÜgeln und Luftballons schwebend, kannst du hinunter auf die Erde blicken. Erstmals kannst du die archäologischen Ausgrabungen des Museums von oben betrachten!

26

Like a drone, sweeping through clouds and passing birds and hot-air balloons, you can look down onto the ground. Discover the museum’s archaeological digs! For the first time ever, you can see them from above!


Butik & Café

Laden & Café

Shop & Café

Måske har du været på Bork Vikingehavn, måske er du bare på tur? På Fahl Kro kan du sætte dig i kroens gamle stuer og nyde en lækker hjemmelavet frokost eller kaffe og kage.

Vielleicht warst du im Bork Wikingerhafen? Man sollte sich auf jeden Fall in die alte Stuben setzen und ein leckeres hausgemachtes Mittagessen oder Kaffee und Kuchen genießen.

Maybe you have been to Bork Viking Harbour? Or maybe are you just passing by? Take a seat in the old rooms of the inn and enjoy home-cooked lunch dishes or coffee with cake.

Tider & priser

APRIL - JUNI & SEP. - 27. OKT.: Alle dage kl. 11-16 JULI - AUGUST: Alle dage kl. 11-17 Voksne: 50 kr. Børn u. 18 år gratis i følge m. voksne. Gratis entré m. billet fra Bork Vikingehavn. Tilbud: Kaffe, kage og entré: 75 kr. Frokost og entré: 100 kr.

Zeiten & Preise

APRIL - JUNI & SEP. - 27. OKT. Jeden Tag 11-16 Uhr. JULI - AUG Jeden Tag 11-17 Uhr Erwachsene: 50 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei (in Begleitung eines Erwachsenen) Gratis m. Karte von Bork Wikingerhafen. Kombiticket: Kaffee, Kuchen inkl. Eintritt: 75 DKK. Mittagessen inkl. Eintritt: 100 DKK

Hours & admission

APRIL - JUNE & SEPT - 27 OCT: Open daily 11-16. JULY - AUGUST: Open daily 11-17 Adults: 50 DKK. Free admission for kids under the age of 18 accompanied by adults. Free admission with a ticket from Bork Viking Harbour. Special offer: Coffee, cake and admission: 75 DKK. Lunch and admission: 100 DKK.

p tæt å

Er du tæt på dit forsikringsselskab? Hvis svaret er “Nej” er det måske et godt tidspunkt at få tjekket dine forsikringer. Kontakt os, så finder vi sammen ud af, om du kan spare penge og få en bedre dækning på dine forsikringer. Vi støtter sport og kultur, der hvor vi og vores kunder bor. Vi føler, at det er en pligt og en glæde at gøde jorden dér, hvor vi også høster.

96 94 96 94 · vestjylland.dk

27


levende historie omkring Ringkøbing Fjord

Hils på vikingerne, se udsigten fra toppen af fyret, fordyb dig i udstillingerne og lad ungerne lege sig ind i historien. På Ringkøbing-Skjern Museum er historien levende - og du kan opleve den lige der, hvor den foregik.

Lebendige Geschichte am Ringkøbing Fjord Grüß die Wikinger, betrachte die Landschaft von der Spitze des Leuchtturmes, vertieft euch in die Ausstellungen und lasst die Kinder spielerisch die Geschichte erkunden. Im Ringkøbing-Skjern Museum ist die Geschichte lebendig – da kann man sie erleben, wo sie stattfand.

Living history by Ringkøbing Fjord Meet the vikings, enjoy the view from the top of the lighthouse, immerse yourself in the exhibitions and let the children playfully experience history. RingkøbingSkjern Museum is living history - and you can experience it right where it took place.

28

UGEKORT Med et ugekort får du adgang til alle museerne i 7 dage.

Ugekort: 175 kr Årskort: 250 kr Bemærk, at museerne har varierende åbningstider.

WOCHENKARTE Mit einer Wochenkarte erhältst du 7 Tage Eintritt in alle Museen.

Wochenkarte: 175 DKK Jahreskarte: 250 DKK Bitte die wechselnden Öffnungszeiten der Museen beachten.

WEEKLY PASS With a weekly pass you get 7 days admission to all museums.

Weekly pass: 175DKK Annual pass: 250 DKK Please note that the opening hours vary throughout the year.


Museum

Museum I Museum site

Kaj Munks Præstegård

Historisk sted

Historische Ort I Historical site

Houvigfæstningen

Lyngsmosefæstningen

Ringkøbing Museum

Lyngvig Fyr Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Skjern Vindmølle & Reberbane Provstgaards Jagthus

Gåsemandens Gård Fahl Kro Bork Vikingehavn

levendehistorie 29

@levendehistorie


Ugekort Wochenkarte Weekly pass

175 kr

Provstgaards Jagthus Provstgaards Jägerhütte I Provstgaard’s Hunting Cabin

Ved hjertet af Skjern Å

Det lille hus blev bygget i 1922 af brødrene Niels Provstgaard Jensen og Søren Kristian Jensen ved hjertet af Skjern Å. Brødrene levede af naturen omkring huset, de solgte fisk og gik på jagt efter oddere. Ringkøbing-Skjern Museum købte huset i 1993, da det bærer præg af brødrene og deres særlige livsstil midt i Skjern Enge. I 2018 blev huset istandsat. Kom ind i det historiske hus, fornem stemningen og se udstillingen.

Am Fluss Skjern Å

Provstgaards Jägerhütte wurde 1922 am Fluss Skjern Å von den Brüdern Niels Provstgaard und Søren Kristian Jensen erbaut. Erlebe die neue Ausstellung über ihr Leben an Fluss und Fjord. Tritt ein in das historische Gebäude, spüre dessen Atmosphäre und betrachte die Ausstellung.

By Skjern River

Two brothers, Niels Provstgaard and Søren Kristian Jensen, built the small house in 1922 on the riverside of the beautiful Skjern River. The new exhibition describes their lives by the river and fjord. Visit this historical house. Absorb the atmosphere and see the exhibition.

30

Café

Nyd kaffe, kage, is og sodavand i brødrenes små hyggelige stuer.

Café

Genieße Kaffee, Kuchen, Eis und Limonade in den nostalgischen Stuben.

Café

Enjoy coffee, cake, icecream and sodapop in the small cosy rooms.


LangkĂŚrvej 10, 6900 Skjern ved Pumpestation Nord N: 55.9195 Ă˜: 8.4068 info@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk +45 97 36 23 43

Det sker

Tider & priser

2. & 9. april samt 1. oktober

14. APR - SEP & 17. - 20. OKT: Tors. - søn. & helligdage kl. 11-16. Voksne: 50 kr. Børn u.     18 ür gratis. Tilbud: Kajak Tour (dk/en)     Kaffe, kage & entrÊ: 75 kr. 19. & 26. Juni 13., 20. & 27. August

Kajakture

GefĂźhrte Radtour

Veranstaltung I Events middag i Provstgaards Jagthus 19. & 26. juni 13., 20. & 27. august

cykeltur: Skjern Ă… 1. september

Naturens Dag 8. september

vandretur 29. september

1. September

Tag der Natur 8. September

Kayak trip (dk/en)

19 & 26 June, 13, 20 & 27 August

Cycle tour (dk/en) 1 September

National Nature Day 8 September

LĂŚs mere pĂĽ www.levendehistorie.dk 31

Zeiten & Preise

14. APR - SEP & 17. - 20. OKT: DO - SO & Dänische Feiertage 11-16 Uhr. Erwachsene: 50 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei. Kombiticket: Kaffee, Kuchen inkl. Eintritt: 75 DKK.

Hours & admission 14 APR - SEP & 17 - 20 OCT: Thu - Sun & Danish holidays 11-16. Adults: 50 DKK. Free admission for kids (0-17 years). Special offer: Coffee, cake and admission: 75 DKK.


Ugekort Wochenkarte Weekly pass

175 kr

Bundsbæk Mølle Bundsbæk Mühle I Bundsbæk Mill

Bundsbæk Mølle blev opført omkring 1640, og i 1700-tallet var den søgt af bønder fra nabosognene. I 1840 brændte møllen, men blev genopbygget i 1843. I dag kan du opleve, at mølleren igen maler mel, bageren bager brød, og smeden arbejder ved essen. Se tidspunkter for aktiviteter i kalenderen. Du kan også sætte dig i kaffestuen eller se udstillingen om Danmarks udstødte rakkere, der boede tæt ved Bundsbæk Mølle indtil 1932. Bundsbæk Mühle wurde im Jahr 1640 errichtet. Im 18. Jahrhundert kamen hierher auch Bauern aus den Nachbargemeinden, um ihr Getreide mahlen zu lassen. Heute können Sie miterleben, wie der Müller wieder Mehl mahlt, der Bäcker Brot backt und der Schmied wieder am Schmiedefeuer arbeitet. Die Zeitpunkte für Aktivitäten finden Sie im Veranstaltungskalender. Trinken Sie gemütlich eine Tasse Kaffee in der Kaffeestube. Bundsbæk Mill was built in 1640, and during the 18th century the local farmers came to have there grain milled. It burnt down in 1840, and was rebulit in 1843. Now a days the mill grinds again, the baker is in the kitchen and the blacksmith is working. See timescedule for activities in the calender. Have a cup of coffee in the old miller’s rooms and have a look at the exhibitions.

Udstilling

Her bringes rakkerpakket til live, når vi fortæller historien om Danmarks udstødte rakkere. Oplev rakkerne gennem genstande, lyde, billeder og film.

Ausstelling

In der Mühle ”Bundsbæk Mølle” wird über das Schinderpack erzählt. Hier wird über die Geschichte von Dänemarks ausgestoßenen Schindern berichtet.

32

Exhibition

At Bundsbæk Mill, you can learn about Rakkerpakket, a Danish minority group and their parallel society that had its own language and traditions.


BundsbĂŚkvej 27 6900 Skjern N: 56.0066 Ă˜: 8.4788 info@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk +45 97 36 23 43

Ta’ pü tidsrejse

Zeitreise I Travel back in time

   

Vi leger os 150 ür tilbage i tiden, og oplever BundsbÌk Mølle, som den var engang. Kom og deltag i de daglige gøremül, som mølleren og hans familie havde travlt med i gamle dage. Dato: 14. april, 12. & 26. maj, 15. oktober kl. 14. Juli & august: Tirsdage kl. 11 & 14.

Spielend geht es 150 Jahre zurßck in die Zeit durch Aktivitäten, die damals zum Leben in der Mßhle gehÜrten. Kommen Sie und nehmen an den täglichen Aufgaben teil, mit denen der Mßller und seine Familie frßher beschäftigt waren. Datum: 14. April, 12. & 26. Mai, 15. Oktober um 14 Uhr. Juli & August: Dienstag 11 & 14 Uhr. Travel back in time with us, and take part in the daily chores, that the miller and his family had a 150 years ago. Bring your family and imagine you lived at the mill in the olden days. Dates: 14 April, 12 & 26 May, 15 October at 14. July & August: Tuesdays 11 & 14.

33


Det sker

Veranstaltung I Events Påskeaktiviteter

Osteractivitäten

Besøg bigården

Geführte Radtour über die Schinder

14. april

Datoer på levendehistorie.dk

14. April

12. Mai (dk/en)

Guidet Cykeltur om rakkerne (dk/en) Schaf schur 12. maj

9. Juni

pinsesol & fåreklip Mühlentag & Geführte Radtour 9. juni über die Müller Butik & Café Nyd en kop kaffe i de Mølledag & cykel- 16. Juni (dk/en) tur om møller hyggelige stuer, som møllerens gæster gjorde i 16. juni Heu Ernte HØSLET

1.-3., 8.-10. & 15.-17. juli

Høstdag

Se dato på levendehistorie.dk

1.-3., 8.-10. & 15.-17. Juli

Pflugtag & Geführte Radtour über die Heide (dk/en) Laden & Café 22. september

Guidet tur om biernes verden

Easter activities

Pløjedag

Guided cycle tour about Rakkerne

Guidet cykeltur om heden (dk/en)

Sheep Shearing

Fortælleaften

Danish Mill Day & Guided cycle tour about mills

25. august

22. september

22. september 9. oktober

Rakkerspil 13. oktober

gamle dage. Lad dig friste af de nostalgiske varer i den gamle købmandshandel.

14 April

12 May (dk/en) 9 June

16 June (dk/en)

Hay Making

1-3, 8-10 & 15-17 July

Ploughing day & Guided cycle tour about the heathlands 22 September

34

Genieße eine Tasse Kaffee in den gemütlichen Stuben, wie es die Gäste des Müllers getan haben. Lass dich von den nostalgischen Waren im alten Kaufmannsladen verführen.

Shop & Café

Be our guest and enjoy a cosy cup of coffee in the miller’s living quarters. Check out the tempting display of nostalgic produce in the old grocery store.


Dejbjerg Jernalder

Dejbjerg Eisenzeitsiedlung I Dejbjerg Iron age Hele familien kan prøve at være arkæologer, og se udstillingen med lokale fund fra jernalderen. Dejbjerg Jernalder ligger ved Bundsbæk Mølle, og de har fælles billet og åbningstid. Als Archäologen entdeckt ihr mit Hilfe des Metalldetektors, was im Sand verborgen ist. Besuche auch die Ausstellung mit lokalen Funden aus der Eisenzeit. Dejbjerg Jernalder und Bundsbæk Mølle haben gemeinsame Öffnungszeiten. Take part in an archaeological dig. Grab a metal detector and see if you can find the objects hidden. Check out the exhibition of local Iron Age finds. Dejbjerg Iron Age is next door to Bundsbæk Mill (same opening hours).

Bundsbæk Naturpark Naturpark I Nature park

Gå en tur i den fredede naturpark med eng, mose, skov, hede og landart. Lån en nøgle på Bundsbæk Mølle og gå ud til huset, hvor Vestjyllands sidste rakkere boede indtil 1932. Geschützter Naturpark mit Wiese, Moor, Wald, Heide und Land Art. Leihen Sie in Bundsbæk Mølle einen Schlüssel und gehen Sie zum Haus hinaus, wo die letzten Schinder Westjütlands bis 1932 wohnten. Go for at walk in the protected nature park with its meadow, swamp, forrest, heathland and landart. Borrow a key at Bundsbæk Mill and visit the small ”Rakker House”.

Tider & priser

Zeiten & Preise

Hours & admission

14. APRIL - JUNI: Søndage samt 18., 19., 21. & 22. april kl. 13-16. JULI - AUG + 22. SEP: Søn.-tors. kl. 11-16. 13. -17. OKTOBER: Alle dage kl. 13-16

14. APRIL - JUNI: Sonntag + 18., 19., 21. & 22. april 13-16 Uhr. JULI - AUG. + 22. SEP: So. - Do. 11-16 Uhr. 13. -17. OKTOBER: Jeden Tag 13-16 Uhr.

14 APRIL - JUNE: Sundays and 18, 19, 21 & 22 April 13-16. JULY - AUG + 22 SEP: Sun - Thur 11-16. 13 -17 OCTOBER: Open daily 13-16.

Voksne: 50 kr. dog 75 kr. i juli - august. Børn u. 18 år gratis i følge med voksne. Tilbud: Kaffe, kage og entré 75 kr., dog 100 kr. i juli-aug.

Erwachsene: 50 DKK Jedoch 75 DKK Juli - Aug. Kinder bis 18 Jahre frei (in Begleitung eines Erwachsenen). Kombiticket: Kaffee, Kuchen inkl. Eintritt: 75 DKK - im Juli & August 100 DKK.

Adults: 50 DDK - in July & August 75 DDK. Kids (0-17 years) accompanied by adults: Free Special offer: Coffee, cake incl. admission: 75 DKK in July & August 100 DKK.

35


Ugekort Wochenkarte Weekly pass

175 kr

Kaj Munks Præstegård Pfarrhaus ”kaj Munks Præstegård” I Kaj Munk’s Vicarage

Kaj Munk var præst i Vedersø i årene 1924 - 1944, og præstegården dannede rammen om hans mest virksomme år. Det var her, Kaj Munks pen fyldte papiret med ord i skuespil, digte, breve, prædikener og artikler. Og det var her, han blev hentet af sine tyske bødler den 4. januar 1944. Ordet er både i bogstaveligt og i overført betydning kernen i mødet med digterpræsten. Derfor fylder Kaj Munk-citater også mange af præstegårdens vægge. I dag fremstår præstegården, som da Kaj Munk boede i den. Præstegården er indrettet som museum med skiftende udstillinger og genstande. Rundvisning hver torsdag kl. 13. I juli og august også tirsdage kl. 13 Kaj Munk war von 1924 - 1944 Pfarrer von Vedersø und das Pfarrhaus bildete den Rahmen für seine aktivsten Jahre. Hier schrieb Kaj Munk Schauspiele, Gedichte, Briefe, Predigten und Artikel. Und hier wurde er am 4. Januar 1944 von seinen deutschen Peinigern abgeholt. Das Wort stellt buchstäblich und im übertragenen Sinne den Kern der Begegnung mit dem dichtenden Pfarrer dar. Daher füllen Kaj Munks Zitate auch viele Wände des Pfarrhauses. Das Pfarrhaus ist als Museum mit wechselnden Ausstellungen und Objekten eingerichtet. Einführung auf Deutsch - Mittwochs im Juli und August am 13.00 Uhr From 1924-1944, Kaj Munk was the vicar of Vedersø, and lived here at the vicarage during his most productive years. Plays, poetry, letters, sermons and articles flowed from his pen. He was collected here by his German assassins on January 4th 1944. The written word was both literally and figuratively the cornerstone of his life, which is why you will find many Kaj Munk quotes haning on the vicarage walls. The vicarage is now a museum with changing exhibitions and exhibits. Introduction in English - Wednesdays 13.00 in July and August

36


Vesterhavsvej 7a, Vedersø 6990 Ulfborg N: 56.2487 Ă˜: 8.1841 kmp@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk +45 50 41 65 26

Det sker

Butik & CafĂŠ

Tider & priser

laden & CafĂŠ

Zeiten & Preise

Nyd en kop kaffe i cafÊen Veranstaltung I Events eller pü en solrig plet i prÌstegürdshaven. Butikken har bøger af og om Kaj         Munk og unikke smykker Vennekredsens med den blü anemone m.m. forürsarr. 13. april

Alsang 4. maj

Valdemarsdag 15. juni

bustur til kaj Munk steder 7. september

Lises fødselsdag

8. september

Jagtmiddag 4. oktober

GenieĂ&#x;e eine Tasse Kaffee im CafĂŠ oder nimm sie mit nach drauĂ&#x;en und finde ein sonniges Plätzchen im Park. Der Shop hat ein breites Sortiment an BĂźchern von Kaj Munk.

Shop & CafĂŠ

Enjoy a cup of coffee in the cafĂŠ or find a sunny spot in the park. There is a comprehensive range of books by and about Kaj Munk etc.

37

FEB - JUNI & SEP - OKT: Tirs., tors., lør. & søn. kl. 11-16. JULI - AUGUST: Tirsdag søndag kl. 11-16. Voksne: 50 kr. Børn u. 18 ür gratis i følge m. voksne. FEB - JUNI & SEP - OKT: Di, Do, Sa & So 11-16 Uhr. JULI - AUG: Di - So 11-16 Uhr. Erwachsene: 50 DKK. Kinder bis 18 Jahre frei (in Begleitung eines Erwachsenen)

Hours & admission FEB - JUNE & SEP - OKT: Tue., Thu., Sat. & Sun. 11-16. JULY - AUG: Tue. - Sun. 11-16. Adults: 50 DKK. Free admission for kids (0-17 years) accompanied by adults.


Skjern Vindmølle

Gåsemandens Gård v. Hemmet

Efter 100 år på Marupvej er den gamle vindmølle blevet smukt restaureret. Til sommer starter mølleren atter vindmøllen, mens det knirker og knager. Kom og vær med! Se også de nye udstillinger, der fortæller møllens historie.

Gåsemandens Gård er et hedelandbrug, der blev udstykket i 1789. I dag er det Ringkøbing Amts Husflid, der driver gården som en husflidsgård. Der er altid kaffe på “Madam blå”.

Nach 100 Jahren auf dem Marupvej wurde die alte Windmühle schön restauriert. Zum Sommer startet der Müller wieder quietschend und knarrend die Windmühle. Besuche auch die neuen Ausstellungen zur Geschichte der Mühle. After 100 years at Marupvej, the old windmill has been beautifully restored. In the summer the miller starts up the windmill. It creaks and judders as it begins to turn. Come join the fun! Don’t miss the new windmill history exhibitions. Marupvej 25A, 6900 Skjern 14. april-juni & sep-okt søn. & 14. - 15. okt. kl. 11-15. juli-aug: søn.-tirs. kl. 11-15. Voksne: 50 kr. Børn gratis.

Reberbanen i Skjern For over 100 år siden slog rebslageren reb til alskens formål: tov til skibe, reb til kirkeklokken og tøjler til hestevogne. Kom og hils på rebslageren, mens han arbejder. Vor 100 Jahren stellte der Reepschläger Seile für allerlei Zwecke her. Auch heute noch können auf der Reeperbahn in Skjern Seile hergestellt werden About 100 years ago, the rope-maker made ropes for all kinds of purpose. Rope is still made today at the ropewalk in Skjern.

Reberbanen 1a, 6900 Skjern Åben i Geöffnet i Open 13.-15. oktober kl. 11-15 Entré: 30 kr.

38

Der Hof ”Gåsemandens Gård” ist eine Heidelandwirtschaft, die 1789 parzelliert wurde. Heute betreibt der Verein Ringkøbing Amts Husflid den Hof als einen Handarbeitshof. Es ist immer Kaffee in der Kaffeekanne. The Gooseman’s Farm is a heath farm, which was parcelled out in 1789. Today, Ringkøbing County’s Handicrafts run this farm. There’s always coffee served from the “Madam Blå” pot.

Galgebjergevej 20 6893 Hemmet Åben i Geöffnet i Open Juli-aug: søn.-man. kl. 10-16 Entré: 30 kr. Børn gratis.


Her gemmer sig en spændende fortælling!

ULF II - en åledrivkvase

Fortællinger i Naturens Rige

Med 850.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje kan Ringkøbing-Skjern Museum nu endelig færdiggøre en delvis rekonstrueret lokal bådtype “åledrivkvase”, skabt efter tegninger af originalen “ULF” fra 1925.

I Ringkøbing-Skjern Kommune gemmer der sig mange gode fortællinger, som lokale ildsjæle gerne vil fortælle dig. Mød spændende fortællinger på skilte rundt i byer, landsbyer og i landskabet. Scan QR-koden og læs de mange fortællinger. God fornøjelse!

Den påbegyndte rekonstruktion har siden 1990’erne blot ventet på en chance for at blive færdiggjort, så der igen kan sejle en åledrivkvase på Ringkøbing Fjord. I samarbejde med lokale ildsjæle vil museet sejle ULF II rundt mellem havnene ved Ringkøbing Fjord. Har du lyst til at sejle med - enten som frivillig eller som gæst så hold øje med museets Facebook side og hjemmeside www.levendehistorie.dk.

Historien om ålefiskeriet i Ringkøbing Fjord Ålefiskeriet på Ringkøbing Fjord havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1890’erne og frem til starten af 1920’erne. Ål var i disse år meget fordelagtigt at fange, da fiskerne kunne få en høj pris for ålene - samtidig med at de kunne sejle på Ringkøbing Fjords mere rolige vande. Der findes ikke en officiel optegnelse af antallet af åledrivkvaser i denne periode. Men det menes, at der har været omkring 120 aktive åledrivkvaser på Ringkøbing Fjord i starten af 1900-tallet. Åledrivkvaserne, også kaldet slædebåde, blev bygget lokalt, mange af dem i Hvide Sande. De havde ofte en dam, hvor ålene kunne svømme levende rundt indtil båden lagde til havn.

39

Geschichten im Reich der Natur. In der Landschaft verstecken sich viele gute Geschichten. Triffst du auf dieses Schild, kannst du den QRCode scannen und die vielen Geschichten lesen. Einige sind auch auf Deutsch. Tales in the Realm of Nature In the landscape many great stories are hiding. When you encounter this sign, you can scan the QR code and read the many stories. Some also in English.


Kalender

Veranstaltungskalender I Event calender april

Søndag d. 7. april

Bundsbæk Mølle Ta’ på Tidsrejse kl. 14 Abelines Gaard Møller & smed 13-16 Introduktion kl. 11.30 Bager kl 13-16 Einführung (EN) 12 Uhr Zeitreise (EN) 14 Uhr Introduction (EN) 12.00 Müller, & Schmied 13-16 Bäcker 13-16 Uhr Tirsdag d. 9. april Travel back in time (EN) 14 Provstgaards Jagthus Miller & Smith 13-16 Baker 13-16 Middag i Provstgaards Lyngvig Fyr Jagthus. Se d. 2. april. Tirsdag d. 2. april Koncert med Peter Viskinde Provstgaards Jagthus Onsdag d. 10. april Konzert / Concert. Info og billetter på Middag i Provstgaards Abelines Gaard www.levendehistorie.dk Jagthus. Stemningsfuld Se / Sehen / See 3. april Mandag d. 15. april aften med historisk inspiTorsdag d. 11. april reret mad og fortællinger Ringkøbing By om brødrene og den natur der omgav dem. Kl. 18.30Byvandring. Side 23 20.30. Stadtwanderung. Seite 23 Tilmelding: tlf. 60 86 42 19 / City Walk. Page 23 info@levendehistorie.dk

Tirsdag d. 16. april

Onsdag d. 3. april Abelines Gaard Introduktion (DK) kl. 11.30 Redningsøvelse kl. 13 Strik & vod 13.30-16.30 Einführung (EN) 12 Uhr Rettungsübung 13 Uhr Strick & Netz 13.30-16.30 Uhr Introduction (EN) 12.00 Rescue exercise 13.00 Knit & fishing net 13.30-16.30

Torsdag d. 4. april Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 5. april Abelines Gaard Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17

Abelines Gaard Sangaften. Syng med på den danske sangskat og nyd kaffe og kage i de hyggelige gamle stuer. Kl. 19-21. Pris: 95 kr. inkl. kaffe. Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Lørdag d. 13. april Kaj Munks Præstegård Vennekredsens forårsarrangement Se www.levendehistorie.dk

Søndag d. 14. april Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

40

Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30

Onsdag d. 17. april Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25

Torsdag d. 18. april


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9 Bork Vikingehavn Vikingerne Vågner Vikingehaven summer af vikinger, der arbejder, bygger, laver mad mm. Kl. 11-16 Die Wikinger Erwachen Erlebe Wikinger, die arbeiten, bauen und Essen zubereiten. The Vikings Awake Watch the Vikings at work, building and cooking. Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 19. april Bork Vikingehavn Vikingerne Vågner Die Wikinger Erwachen The Vikings Awake Se / Sehen / See 18. april

Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Påskeaktiviteter, smørkærning & halmbinding 11-17 Einführung (EN) 12 Uhr. Osteraktivitäten, Buttern & Strohkörbe 11-17 Introduction (EN) 12.00 Easteractivities, Churn butter & hay baskets 11-17

Bork Vikingehavn Vikingerne Vågner Die Wikinger Erwachen The Vikings Awake Se / Sehen / See 18. april

Søndag d. 21. april Bork Vikingehavn Vikingerne Vågner Die Wikinger Erwachen The Vikings Awake Se / Sehen / See 18. april

Fredag d. 3. maj

Abelines Gaard Tørrede dabs kl. 11-12 Knipling kl. 14-17 Dabs: Getrockneten Klieschen Mandag d. 22. april 11-12 Uhr. Klöppeln 14-17 Uhr Dabs: Dried Fish 11-12 Bork Vikingehavn Lace 14-17 Vikingerne Vågner Lørdag d. 4. maj Die Wikinger Erwachen The Vikings Awake Kaj Munks Præstegård Se / Sehen / See 18. april Alsangsaften kl. 19 Onsdag d. 24. april Vi sætter lys i vinduerne, mindes befrielsen og synger Abelines Gaard danske sange. Pris 95 kr. Se / Sehen / See 3. april Tilmelding: tlf. 6086 4219 / info@levendehistorie.dk

Torsdag d. 25. april

Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Søndag d. 28. april

Abelines Gaard Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Spillemandsmusik & Einführung (EN) 12 Uhr Kniplinger kl. 14-16 Introduction (EN) 12.00 Volksmusik/Klöppeln 14-16 Uhr TIrsdag d. 30. april Folk Music & lace 14-16

Lørdag d. 20. april

Abelines Gaard Tørrede dabs kl. 11-12 Dabs: Getrockneten Klieschen Dabs: Dried Fish

Houvig Fæstningen Bunker tour (EN) 15-16.30

Maj Onsdag d. 1. maj Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 2. maj Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

41

Søndag d. 5. maj Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

Onsdag d. 8. maj Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 9. maj Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Søndag d. 12. maj Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Bundsbæk Mølle Ta’ på Tidsrejse kl. 14 Guidet cykeltur om Rakkerne i Dejbjerg. Kl. 10-16


Læs mere på

www.levendehistorie.dk Se www.levendehistorie.dk Zeitreise (EN) 14 Uhr Geführte Radtour über die Schinder. 10-16 Uhr. www.levendehistorie.dk Travel back in time (EN) 14 Guided cycle tour about Rakkerne (a minority group) 10.00-16.00. www.levendehistorie.dk

Onsdag d. 15. maj Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25

Torsdag d. 16. maj Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 17. maj

Krigerne træner til årets togt. Krigerskole for børn. Krieger Tage Sieh, wie die Krieger für den diesjährigen Beutezug trainieren. Kriegerschule für Kinder. Viking Warriors See the warriors training before their annual voyage. Viking warrior school for kids. Abelines Gaard Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17

Lørdag d. 18. maj Bork Vikingehavn Krigerdage Krieger Tage Viking Warriors Se / Sehen / See 17. maj

Søndag d. 19. maj Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Lertøj & halmbinding kl. 11-17 Einführung (EN) 12 Uhr. Töpferei & Strohkörbe 11-17 Uhr Introduction (EN) 12.00 Pottery & hay baskets 11-17

Onsdag d. 22. maj Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 23. maj Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Abelines Gaard Sangaften, kl. 19 (se 11. april)

Søndag d. 26. maj

Bork Vikingehavn Krigerdage

Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

42

Bundsbæk Mølle Ta’ på Tidsrejse kl. 14 Zeitreise (EN) 14 Uhr Travel back in time (EN) 14

Onsdag d. 29. maj Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 30. maj Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 31. maj Abelines Gaard Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17

Juni Søndag d. 2. juni Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

Onsdag d. 5. juni Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25

Torsdag d. 6. juni Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9 Lørdag d. 8. juni Bork Vikingehavn Tekstiltræf kl. 11-16 Vær med når vikingerne farver og syr deres dragter. Textiltreff Erlebe, wie die Wikinger ihre schönen Trachten herstellen. Textile Event See the Vikings making beautiful clothing.

Fredag d. 14. juni Abelines Gaard Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17 Lyngvig Fyr Teatret OM opfører ”Lighthouses - historier fra havet” www.levendehistorie.dk

Lørdag d. 15. juni

Søndag d. 9. juni Bork Vikingehavn Tekstiltræf Textiltreff Textile Event Se / Sehen / See 8. juni Bundsbæk Mølle Se Pinsesolen danse Morgenkaffe, rundstykker og spillemandsmusik kl. 7-10 Møller/smede/bager/fåreklip kl. 13-16 Müller/Schmied/ bäcker/ Schaf schur 13-16 Uhr Miller/smith/baker/sheep shearing 13-16 Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

Onsdag d. 12. juni Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 13. juni Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Lyngvig Fyr Teatret OM opfører ”Lighthouses - historier fra havet” www.levendehistorie.dk

Kaj Munks Præstegård Valdemarsdag Vi holder Kaj Munks tradition for Valdemarsdag i hævd i præstegårdshaven. I år fejres 800 året for Dannebrog. Kl. 13-17. Se www.levendehistorie.dk Lyngvig Fyr Teatret OM opfører ”Lighthouses - historier fra havet” www.levendehistorie.dk

Mühlentag Müller & Schmied 13-16 Uhr Bäcker 13-16 Uhr Geführte Radtour über die Müller www.levendehistorie.dk Danish mill Day Miller & Smith 13-16 Baker 13-16 Guided cycle tour about mills www.levendehistorie.dk Skjern Vindmølle Mølledag Møllere kl. 11-15 Guidet cykeltur om møller www.levendehistorie.dk Mühlentag Müller 11-15 Uhr Geführte Radtour über die Müller www.levendehistorie.dk Danish mill Day Miller 11-15 A guided cycle tour about mills www.levendehistorie.dk

Onsdag d. 19. juni

Søndag d. 16. juni Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Lyngvig Fyr Teatret OM opfører ”Lighthouses - historier fra havet” www.levendehistorie.dk Bundsbæk Mølle Mølledag Møller & smede kl. 13-16 Bager kl 13-16 Guidet cykeltur om møller www.levendehistorie.dk

43

Provstgaards Jagthus Kajaktur på Skjern Å Hør om åen, landskabet og fuglelivet. Du låner udstyr og får en grundlæggende instruktion i roning og sikkerhed. Pris: 350 kr. Kl. 17-20. Tilmelding: tlf. 6086 4219 / info@levendehistorie.dk Mere information på www.levendehistorie.dk


Læs mere på

www.levendehistorie.dk Kajaktour Erleben Sie die wunderschöne Natur am Fluss Skjern Å von einem Kajak aus. Findet auf Dänisch und Englisch statt. 17-20 Uhr. Preis: 350 DKK. Anmeldung: tlf. 6086 4219 / info@levendehistorie.dk. Weitere Information auf www.levendehistorie.dk Kayak on Skjern River Experience the beautiful Skjern Å river from the water. Guided tour in Danish and English. Price: 350 DKK. Hours: 17-20. Reservation: phone. +45 6086 4219 / info@levendehistorie.dk. More information on www.levendehistorie.dk Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 20. juni Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 21. juni

1700s Festival Discover Ringkøbing as it was 300 years ago. City Walks at 11 & 13 Se www.levendehistorie.dk

Mandag d. 1. juli

Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Lebendige Geschichte (EN) Ringkøbing By Living history (EN) 1700-tals festival Ringkøbing By 18. Jahrhundert Byvandring. Side 23 Festival / 1700s Festival Stadtwanderung. Seite 23 Se / Sehen / See 21. juni City Walk. Page 23 Søndag d. 23. juni Bundsbæk Mølle Abelines Gaard Møller & smede kl. 13-16 Høslet kl. 13.30-15 Introduktion kl. 11.30 Müller & Schmied 13-16 Uhr Einführung (EN) 12 Uhr Heuernte 13.30-15 Introduction (EN) 12.00 Miller & Smith 13-16 Lyngvig Fyr Haymaking 13.30-15 Musik i fyrtårnet kl. 14 & 15 Konzert im Leuchtturm Tirsdag d. 2. juli Concert in the lighthouse

Lørdag d. 22. juni

Onsdag d. 26. juni Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april Provstgaards Jagthus Kajaktur. Se 19. juni Kajaktour. Sehen 19. Juni Kayak trip. See 19 June

Torsdag d. 27. juni Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 28. juni Ringkøbing By 1700-tals festival Oplev Ringkøbing som for 300 år siden. Byvandring kl. 11 & 13. Læs mere på www.levendehistorie.dk 18. Jahrhundert Festival - Tauche ein in das Geschehen der Stadt Ringkøbing vor 300 Jahren. Stadtwanderung 11 & 13 Uhr.

Juli

Abelines Gaard Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17

Søndag d. 30. juni Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

44

Bundsbæk Mølle Ta’ på Tidsrejse kl. 11+14 Møller & smede kl. 13-16 Høslet kl. 13.30-15 Zeitreise (EN) 11+14 Uhr Müller & Schmied 13-16 Uhr Heuernte 13.30-15 Travel back in time (EN) 11+14 Miller & Smith 13-16 Haymaking 13.30-15 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Abelines Gaard Sangaften, kl. 19 (se 11. april) Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Onsdag d. 3. juli Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Redningsøvelse kl. 13 Strik & vod 13.30-16.30 Kagebuffet kl. 13-16.30 Einführung (EN) 12 Uhr Rettungsübung 13 Uhr Strick & Netz 13.30-16.30 Uhr Kuchenbuffet 13-16.30 Uhr Introduction (EN) 12.00 Rescue exercise 13.00 Knit & fishing net 13.30-16.30 Cake buffet 13-16.30 Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Høslet kl. 13.30-15 Müller & Schmied 13-16 Uhr Heuernte 13.30-15 Miller & Smith 13-16 Haymaking 13.30-15 Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 4. juli Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16

Søndag d. 7. juli Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Lyngvig Fyr Musik i fyrtårnet kl. 14 & 15 Konzert im Leuchtturm Concert in the lighthouse

Mandag d. 8. juli Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Lebendige Geschichte (EN) Living history (EN) Ringkøbing By Byvandring. Side 23 Stadtwanderung. Seite 23 City Walk. Page 23 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Høslet kl. 13.30-15 Bager kl 11-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Heuernte 13.30-15 Bäcker 11-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Haymaking 13.30-15 Baker 11-16

Tirsdag d. 9. juli Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

45

Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 2. juli Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Sorte Bakker Postløb for hele familien Se www.levendehistorie.dk

Onsdag d. 10. juli Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 3. juli Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 11. juli Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16


Læs mere på

www.levendehistorie.dk Fredag d. 12. juli

Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Abelines Gaard Introduction (EN) 13.00 Spillemandsmusik & Bundsbæk Mølle Kniplinger kl. 14-16 Volksmusik/Klöppeln 14-16 Uhr Se / Sehen / See 3. juli Folk Music & lace 14-16 Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Søndag d. 14. juli Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN) Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Torsdag d. 18. juli Lertøj & halmbinding kl. 11-17 Einführung (EN) 12 Uhr. Houvig Fæstningen Töpferei & Strohkörbe 11-17 Uhr Bunkertur (DK) kl. 16 Introduction (EN) 12.00 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Pottery & hay baskets 11-17 Ringkøbing Museum Mandag d. 15. juli Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Abelines Gaard Introduction (EN) 12.30 Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Kaj Munks Præstegård Lebendige Geschichte (EN) Living history (EN) Rundvisning kl. 13 Ringkøbing By Fahl Kro Byvandring. Side 23 Kroaften. Side 25 Stadtwanderung. Seite 23 Krugabend. Seite 25 City Walk. Page 23 Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 8. juli Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Tirsdag d. 16. juli Miller & Smith 13-16 Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 2. juli Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

Onsdag d. 17. juli Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli

Søndag d. 21. juli

Introduction (EN) 12.00 Churn butter 11-17

Mandag d. 22. juli Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Lebendige Geschichte (EN) Living history (EN) Ringkøbing By Byvandring. Side 23 Stadtwanderung. Seite 23 City Walk. Page 23 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Bager kl 11-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Bäcker 11-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Baker 11-16

Tirsdag d. 23. juli Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Bundsbæk Mølle Ta’ på Tidsrejse kl. 11+14 Møller & smede kl. 13-16 Zeitreise (EN)11+14 Uhr Müller & Schmied 13-16 Uhr Travel back in time (EN) 11+14 Miller & Smith 13-16 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

Onsdag d. 24. juli Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Smørkærning 11-17 Einführung (EN)12 Uhr Buttern 11-17 Uhr

46

Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 25. juli

Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16

Søndag d. 28. juli Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

Mandag d. 29. juli Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Lebendige Geschichte (EN) Living history (EN) Ringkøbing By Byvandring. Side 23 Stadtwanderung. Seite 23 City Walk. Page 23 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 22. juli

Tirsdag d. 30. juli Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 23. juli Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

Onsdag d. 31. juli

Fredag d. 26. juli Abelines Gaard Spillemandsmusik & Kniplinger kl. 14-16 Volksmusik/Klöppeln 14-16 Uhr Folk Music & lace 14-16

Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16

August Torsdag d. 1. aug Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16

Søndag d. 4. aug Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Pileflet kl. 11-16 Einführung (EN) 12 Uhr Korbwaren 11-16 Uhr Introduction (EN) 12.00 Wickerwork 11-16

Mandag d. 5. aug Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

47

Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Lebendige Geschichte (EN) Living history (EN)


Læs mere på

www.levendehistorie.dk

Ringkøbing By Byvandring. Side 23 Stadtwanderung. Seite 23 City Walk. Page 23 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 22. juli

Tirsdag d. 6. aug Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 23. juli Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

Onsdag d. 7. aug Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN) Sidselbjerg Strand ”Sten, sand & strand” Tur for hele familien kl. 11-13 Se www.levendehistorie.dk Vedersø Klit ”Sten, sand & strand” Tur for hele familien kl. 14-16 Se www.levendehistorie.dk

Torsdag d. 8. aug Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Søndervig Strand ”Sten, sand & strand” Tur for hele familien kl. 11-13 Se www.levendehistorie.dk Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16

Fredag d. 9. aug

Wikingermarkt Sei dabei, wenn mehr als 300 wilde Wikinger den Hafen einnehmen. 10-17 Uhr. Viking Market Join us to watch 300 Vikings conquer the harbour. 10-17.

Søndag d. 11. aug Bork Vikingehavn Vikingemarked Oplev stemningen, når 300 vikinger slår lejr. Kl. 10-16 Wikingermarkt Sei dabei, wenn mehr als 300 wilde Wikinger den Hafen einnehmen. 10-16 Uhr Viking Market Join us to watch 300 Vikings conquer the harbour. 10-16 Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

Mandag d. 12. aug

Abelines Gaard Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Spillemandsmusik & Lebendige Geschichte (EN) Kniplinger kl. 14-16 Living history (EN) Volksmusik/Klöppeln 14-16 Uhr Ringkøbing By Folk Music & lace 14-16 Byvandring. Side 23 Lørdag d. 10. aug Stadtwanderung. Seite 23 City Walk. Page 23 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 22. juli

Tirsdag d. 13. aug

Bork Vikingehavn Vikingemarked Oplev stemningen, når 300 vikinger slår lejr. Kl. 10-17

48

Lyngvig Fyr Late Summer Festival www.levendehistorie.dk Provstgaards Jagthus Kajaktur på Skjern Å Hør om åen, landskabet og fuglelivet. Du låner udstyr og får en grundlæggende


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9

instruktion i roning og sikkerhed. Pris: 350 kr. Kl. 16.30-19.30. Tilmelding: tlf. 6086 4219 / info@levendehistorie.dk Mere information på www.levendehistorie.dk KAJAKTOUR Erleben Sie die wunderschöne Natur am Fluss Skjern Å von einem Kajak aus. Findet auf Dänisch und Englisch statt. 16.30-19.30 Uhr. Preis: 350 DKK. Anmeldung: tlf. 6086 4219 / info@levendehistorie.dk. Weitere Information auf www.levendehistorie.dk

Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 15. aug

Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 KAYAK ON SKJERN RIVER Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Experience the beautiful Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Skjern Å river from the water. Guided tour in Danish Kaj Munks Præstegård and English. Price: 350 DKK. Hours: 16.30-19.30. Reserva- Rundvisning kl. 13 tion: phone. +45 6086 4219 Fahl Kro / info@levendehistorie.dk. Kroaften. Side 25 More information on Krugabend. Seite 25 www.levendehistorie.dk Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Kaj Munks Præstegård Møller & smede kl. 13-16 Rundvisning kl. 13 Müller & Schmied 13-16 Uhr Bundsbæk Mølle Miller & Smith 13-16 Se / Sehen / See 23. juli Lørdag d. 17. aug Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

Onsdag d. 14. aug Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli

Guided tour on bike: Schnapps Se www.levendehistorie.dk

Søndag d. 18. aug Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Smørkærning 11-17 Einführung (EN) 12 Uhr Buttern 11-17 Uhr Introduction (EN) 12.00 Churn butter 11-17

Mandag d. 19. aug

Ringkøbing By Byvandring. Side 23 Stadtwanderung. Seite 23 City Walk. Page 23 Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Lebendige Geschichte (EN) Living history (EN) Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 22. juli

Tirsdag d. 20. aug

Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 23. juli Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Lyngvig Fyr Houvig Fæstningen Guidet cykeltur efter snapseBunkertur (DK) kl. 16 urter i klitheden kl. 15-17 Führung am Fahrrad: Schnaps Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

49


Læs mere på

www.levendehistorie.dk

Provstgaards Jagthus Fahl Kro Kajaktur. Se 13. august Kroaften. Side 25 Kajaktour. Sehen 13. Aug. Krugabend. Seite 25 Kayak trip. See 13 August Omelet Night. Page 25

Onsdag d. 21. aug Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 22. aug

Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Fredag d. 23. aug Bunkertur (DK) kl. 16 Abelines Gaard Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Spillemandsmusik & Provstgaards Jagthus Kniplinger kl. 14-16 Kajaktur. Se 13. august Volksmusik/Klöppeln 14-16 Uhr Kajaktour. Sehen 13. Aug. Folk Music & lace 14-16 Kayak trip. See 13 August

Søndag d. 25. aug

Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Lyngvig Fyr Musik i fyrtårnet kl. 14 & 15 Konzert im Lyngvig Fyr Concert in the lighthouse Bundsbæk Mølle Guidet tur: Biernes verden på orkidéengen kl. 13-15 Se www.levendehistorie.dk

Mandag d. 26. aug

Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Abelines Gaard Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Lebendige Geschichte (EN) Living history (EN) Ringkøbing By Byvandring. Side 23 Stadtwanderung. Seite 23 City Walk. Page 23 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 22. juli

Tirsdag d. 27. aug Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Bundsbæk Mølle Se / Sehen / See 23. juli

50

Onsdag d. 28. aug Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. juli Kaj Munks Præstegård Einführung (DE) 13 Uhr Introduction (EN) 13.00 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 29. aug Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9

Fredag d. 30. aug Lyngvig Fyr ”Kunsten inviterer indenfor” kl. 13-17 Kunstausstellung 13-17 Uhr Art exhibition 13-17 Skjern VIndmølle ”Kunsten inviterer indenfor” kl. 15-17 Kunstausstellung 15-17 Uhr Art exhibition 15-17

Lørdag d. 31. aug Lyngvig Fyr ”Kunsten inviterer indenfor” kl. 10-17 Kunstausstellung 10-17 Uhr Art exhibition 10-17 Skjern VIndmølle ”Kunsten inviterer indenfor” kl. 10-17 Kunstausstellung 10-17 Uhr Art exhibition 10-17

September Søndag d. 1. sep

Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Lyngvig Fyr ”Kunsten inviterer indenfor” kl. 10-17 Kunstausstellung 10-17 Uhr Art exhibition 10-17 Skjern VIndmølle ”Kunsten inviterer indenfor” kl. 10-17 Kunstausstellung 10-17 Uhr Art exhibition 10-17

Onsdag d. 4. sep

Provstgaards Jagthus Naturens dag Tag der Natur Danish Nature day www.levendehistorie.dk

Onsdag d. 11. sep Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 12. sep Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 13. sep

Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 5. sep Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Abelines Gaard Sangaften, kl. 19 (se 11. april)

Fredag d. 6. sep Abelines Gaard Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17

Lørdag d. 7. sep Kaj Munks Præstegård Vennekredsens bustur til Kaj Munk steder. Provstgaards Jagthus www.levendehistorie.dk Guidet cykeltur om Søndag d. 8. sep Skjern Å. Se www.levendehistorie.dk Abelines Gaard Geführte Radtour über den Introduktion kl. 11.30 Fluss Skjern Å (EN) Einführung (EN) 12 Uhr www.levendehistorie.dk Introduction (EN) 12.00 Guided cycle tour about Kaj Munks Præstegård Skjern Å river (EN) Lise Munks fødselsdag, www.levendehistorie.dk kl. 11-15

51

Hoverdal Plantage Grib kurven og tag på svampetur med naturvejlederen. www.levendehistorie.dk

Søndag d. 15. sep Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Lyngvig Fyr Musik i fyrtårnet kl. 14 & 15 Konzert im Lyngvig Fyr Concert in the lighthouse

Onsdag d. 18. sep Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april


Læs mere på

www.levendehistorie.dk

Torsdag d. 19. sep Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Fredag d. 20. sep Abelines Gaard Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17

Søndag d. 22. sep

Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Lyngvig Fyr Musik i fyrtårnet kl. 14 & 15 Konzert im Leuchtturm Concert in the lighthouse

Mandag d. 23. sep Lyngvig Fyr Hvide Sande Masterclass Konzert / Concert kl. 16.30

Onsdag d. 25. sep Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april

Torsdag d. 26. sep Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13

Søndag d. 29. sep Bundsbæk Mølle Historisk pløjedag Se de flotte heste og veterantraktorer, når de pløjer marken. Kl. 11-16. Guidet cykeltur om heden gennem 6000 år www.levendehistorie.dk Pflugtag Schau den stattlichen Pferden dabei zu, wie sie das Feld pflügen. Geführte Radtour über die Heide www.levendehistorie.dk Ploughing day Watch how we plough in the olden days. Guided cycle tour about the heathlands www.levendehistorie.dk

Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30

Onsdag d. 2. okt Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 3. okt Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25

Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Fredag d. 4. okt Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Abelines Gaard Provstgaards Jagthus Knipling / Klöppeln / Lace Gåtur ved Provstgaards Jagt- Kl. 14-17 hus og Skjern Å, kl. 13-15 Kaj Munks Præstegård www.levendehistorie.dk Jagtmiddag Se www.levendehistorie.dk

Oktober

Tirsdag d. 1. okt

Søndag d. 6. okt

Abelines Gaard Provstgaards Jagthus Introduktion kl. 11.30 Middag i Provstgaards Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00 Jagthus. Stemningsfuld aften med historisk inspireMandag d. 7. okt ret mad og fortællinger om brødrene og den natur der Bork Vikingehavn omgav dem. Kl. 18-20. Beredne bueskyttere Tilmelding: tlf. 60 86 42 19 / Oplev bueskytterne, når de info@levendehistorie.dk træner til hest, kl. 11-17

52


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9

Die Führung findet auf Englisch statt. Preis: 95 DKK 12-14 Uhr. Guided Tour On a tour (EN) of the dunes, the Dunes officer tells us all about the dunes. 12.00-14.00 Price: 95 DKK. Tirsdag d. 8. okt Bork Vikingehavn Torsdag d. 10. okt Beredne bueskyttere Bork Vikingehavn berittene Bogenschützen Beredne bueskyttere HorseBack Archery berittene Bogenschützen Se / Sehen / See d. 7. oktober HorseBack Archery Se / Sehen / See d. 7. oktober Lørdag d. 12. okt Kaj Munks Præstegård Bork Vikingehavn Rundvisning kl. 13 Beredne bueskyttere Fahl Kro berittene Bogenschützen HorseBack Archery Kroaften. Side 25 Se / Sehen / See d. 7. oktober Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Søndag d. 13. okt Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Bork Vikingehavn Introduction (EN) 12.30 Beredne bueskyttere Houvig Fæstningen berittene Bogenschützen Bunkertour (DE) 13.30 Uhr HorseBack Archery Se / Sehen / See d. 7. oktober Fredag d. 11. okt Houvig Fæstningen Abelines Gaard Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Høstmarked kl. 11-17 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 11.30 Introduktion kl. 12.30 Erntemarkt 11-17 Uhr Einführung (DE) 11.30 Uhr Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.30 harvest market 11-17 Introduction (EN) 12.00 Onsdag d. 9. okt Bork Vikingehavn Bork Vikingehavn Abelines Gaard Beredne bueskyttere Beredne bueskyttere berittene Bogenschützen Klitfogeden fortæller berittene Bogenschützen HorseBack Archery Guidet tur i klitterne med HorseBack Archery Se / Sehen / See d. 7. oktober Se / Sehen / See d. 7. oktober klitfogeden. Pris: 95 kr. inkl. entre. Kl. 12-14. Bundsbæk Mølle Abelines Gaard Der Dünenvogt erzählt Bager kl. 13-16. Rakkerspil: Se / Sehen / See 3. april Erkunde die Dünen und lass se www.levendehistorie.dk dir vom Dünenvogt über die Bäcker 13-16 Uhr & Theater Dünenlandschaft berichten. Baker 13-16 & Theatre berittene Bogenschützen Sieh, wie die Bogenschützen zu Pferd trainieren. HorseBack Archery See archers training on horseback

Bundsbæk Mølle Fortælleaften kl. 19 www.levendehistorie.dk Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

53


Læs mere på

www.levendehistorie.dk

Skjern Reberbane Skjern Reberbane Rebslageren arbejder kl. 11-15 Rebslageren arbejder kl. 11-15 Tauwerk 11-15 Uhr Tauwerk 11-15 Uhr Rope making 11-15 Rope making 11-15 Houvig Fæstningen Mandag d. 14. okt Bunkertur (DK) kl. 16 Abelines Gaard Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Høstmarked kl. 11-17 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 11.30 Introduktion kl. 12.30 Leg jer tilbage i tiden kl. 14-17 Einführung (DE) 11.30 Uhr Erntemarkt 11-17 Uhr Introduction (EN) 12.30 Einführung (EN) 12 Uhr Onsdag d. 16. okt Lebendige Geschichte (EN) harvest market 11-17 Abelines Gaard Introduction (EN) 12.00 Living history (EN) 14-17 Høstmarked kl. 11-17 Bundsbæk Mølle Introduktion kl. 11.30 Redningsøvelse kl. 13 Møller & smede kl. 13-16 Erntemarkt 11-17 Uhr Müller & Schmied 13-16 Uhr Einführung (EN) 12 Uhr Miller & Smith 13-16 Rettungsübung 13 Uhr Skjern Reberbane harvest market 11-17 Rebslageren arbejder kl. 11-15 Introduction (EN) 12.00 Tauwerk 11-15 Uhr Rescue exercise 13.00 Rope making 11-15 Bundsbæk Mølle Ringkøbing By Møller & smede kl. 13-16 Byvandring. Side 23 Müller & Schmied 13-16 Uhr Stadtwanderung. Seite 23 Miller & Smith 13-16 City Walk. Page 23 Lyngvig Fyr Tirsdag d. 15. okt Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Abelines Gaard Creative Workshop (EN) Høstmarked kl. 11-17 Torsdag d. 17. okt Spillemandsmusik 14-16 Erntemarkt 11-17 Uhr Volksmusik 14-16 Uhr harvest market 11-17 Folk Music 14-16 Bundsbæk Mølle Ta’ på Tidsrejse kl. 14 Møller & smede kl. 13-16 Zeitreise (EN) 14 Uhr Müller & Schmied 13-16 Uhr Ringkøbing Museum Travel back in time (EN) 14 Nat på museet Miller & Smith 13-16 Alle udstillingerne kommer til live, når vi slukker lyset på

54

Ringkøbing Museum... Kl. 18.30-21. www.levendehistorie.dk Nachts im Museum Am ”Nachts im Museum” gehen die Lichter aus am Ringkøbing Museum... www.levendehistorie.dk Night at the museum Beware! This night we’ll turn of all the lights in Ringkøbing Museum. www.levendehistorie.dk Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30 Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Houvig Fæstningen Bunkertur (DK) kl. 16 Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Bundsbæk Mølle Møller & smede kl. 13-16 Müller & Schmied 13-16 Uhr Miller & Smith 13-16 Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25

Fredag d. 18. okt

Bork Vikingehavn Lokes aften Oplev stemningen, når mørket falder på. Kl. 19-22 Lokes Abend Spüre die Atmosphäre, wenn die Dämmerung hereinbricht.


Dagligt på Bork Vikingehavn: side 4-9 Täglich im Bork Wikingerhafen: s. 4-9 Daily at Bork Viking Harbour: s. 4-9

Loke’s Eve Sense the atmosphere after dark. 19-22. Abelines Gaard Klitfogeden fortæller Der Dünenvogt erzählt Guided Tour Se / Sehen / See 11. oktober Knipling / Klöppeln / Lace Kl. 14-17

Søndag d. 20. okt Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

Tirsdag d. 22. okt Abelines Gaard Sangaften, kl. 19 (se 11. april) Houvig Fæstningen Bunkertour (DE) 13.30 Uhr Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30

Onsdag d. 23. okt Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 24. okt Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30

Fahl Kro Kroaften. Side 25 Krugabend. Seite 25 Omelet Night. Page 25 Houvig Fæstningen Bunkertour (DE) 13.30 Uhr

Fredag d. 25. okt Abelines Gaard Klitfogeden fortæller Der Dünenvogt erzählt Guided Tour Se / Sehen / See 11. oktober

Søndag d. 27. okt Abelines Gaard Introduktion kl. 11.30 Einführung (EN) 12 Uhr Introduction (EN) 12.00

Tirsdag d. 29. okt Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30

Onsdag d. 30. okt Abelines Gaard Se / Sehen / See 3. april Lyngvig Fyr Kreativt værksted kl. 10-12 Kreative Werkstatt (DE) Creative Workshop (EN)

Torsdag d. 31. okt Kaj Munks Præstegård Rundvisning kl. 13 Ringkøbing Museum Introduktion kl. 12.30 Einführung (DE) 11.30 Uhr Introduction (EN) 12.30

55


Levende historie omkring Ringkøbing Fjord På Ringkøbing-Skjern Museum kan I gå på opdagelse i den LEVENDE HISTORIE - både på museets mange besøgssteder og i den natur, der omgiver dem.

Lebendige Geschichte am Ringkøbing Fjord Im Ringkøbing-Skjern Museum könnt ihr auf Entdeckungsreise in die LEBENDIGE GESCHICHTE gehen - sowohl an den vielen Ausstellungsorten rund um den Ringkøbing Fjord als auch in der umliegenden Natur.

Living history by Ringkøbing Fjord Ringkøbing-Skjern Museum brings history to life. Discover living history at our many visitors’ centres and in Ringkøbing Fjord’s beautiful natural surroundings.

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM levendehistorie.dk 56

Profile for Levende Historie

Levende Historie 2019 Lebendige Geschichte 2019  

Hvad sker der på Ringkøbing-Skjern Museum? Det får du svar på i denne folder som fortælle rom hvilke besøgssteder du kan opleve samt hvilke...

Levende Historie 2019 Lebendige Geschichte 2019  

Hvad sker der på Ringkøbing-Skjern Museum? Det får du svar på i denne folder som fortælle rom hvilke besøgssteder du kan opleve samt hvilke...

Advertisement