Page 1

Scanned by CamScanner


Es t a p u b l i c a q ii o f o i d i g i t a l i z a d a p o

M ilt o co m o u m

e s fo r

da

Le o

n

do

ço d e p r e s e

(B r a s i l

Th i s p u b l i c a t i o

M ilt o

n

n

1 9 19 )

-

Po

e m

rtu

g u ês

Po r t u g a l )

e

ha s b e e n

do

k

n

o

s

Sa

scan n e

d by

n to s

f t h e Ru s s i a n

i na

w r it e r

id N A n d r e y e v .

( 18 7 1

-

1 9 19 )

p u Æi s h e d i n Po

r t ug u e s e

¢B r a z i Ba n d P o r t u g a l )

Scanned by CamScanner

d iv u lg a ç ã o

t o p r es e r v e a n d o rss e m

w o r

Le o

o e

ç

.

p u b lic a d a

I ï

rv a

id N A n d r e ye v

n

( 18 7 1

a s a ll ¬

n t o s

e s c r it o r r u s s o

br a do

o

Sa

s

r

te t

he


Se

e st e t r a

ê

v o c

a

,

b a l h o é út i l

gr a de c e

No t a ni o há g r e d ir so br e o u

qu

pe lo

m o s se u

n en

e v e n t u a is

esta o e st io n

il

e m a

hu

de in t e r e s s e pa r a a p o i o e m d i v u l g i i ¡o !

o u

m a

d i r e it o

i n t e n ç ii o d e

se

t r a

s a u t o r a i s e x is t e n t e s

b r a Pa r a q u a l q u e r e s c l a r e c i m e n t o a m e n t o fa v o r e n t r a r e m c o n t a t o .

,

1 n a n d r e i g n Æc o m Æ

ïf t h is w e

'

k is

w or

u s e fu

Bf o

ll b e t h a

Nbt e

t

he

e x is t in

g

e

co

in q u ir y o In a n d r e -

r

1s

o r

in

yo

ur

l r

t e r e s tin g

fo r y o

h e lp t o p r o

n o 1 n t e n l io n t o 1 n ñ

u

.

it

m o te

D) g e

a

w

p y r i g h t o n t h i s w o r k Fo r a n y q u e s t i o n p l e a s e c o n t a c t by e m .

a

,

<c o

m

il

.

Æ m a is

in fo

rm a

çõ e s

r m o r e

in fo

rm a

t io n a b o u t t

Pa r a

fo

le o

n

n

id

fa c e bo

Scanned by CamScanner

-

k

bre

e st e a u t o r

hi s

.

.

co m

ho

aut

d r eye v blo gspo t

a n o

so

.

r

co m

/a n d r e y e v l e o

n

id

.

br

.


O BRA S PRIM A S DO C O N T O RUSSO

Scanned by CamScanner


O B RA S PRI M A S DO C O N T O RUSSO

A p r e s e n t a gã o ,

s o le ç

o

e

n o

tas

do

H O M ERO SI LV E IRA

CA P A

DE

P E R CY

I

-

M A RT IN S

E D 1F L C . 0 RUA

Scanned by CamScanner

M Ä & +O

R O CH A

.

274

DE

E D I T ÖR A AN D RAD E

81 0

PA U L O


O BRA S PRIM A S DO C O N TO RU SSO

M A RTIN S

Scanned by CamScanner


I N D TC Æ

A p

9

ta g o

r ca e n

B OL OT OV A

gi i o

ox cc u

ca

ao

p ita l

P

u

Ba t c h ov

17

P û C I AK I N 0

f

b r ic a

a

n

te

d

o

de

a

ta k

os

23

G OG O L 0

d <Dr l o

TUR Go

u m

Io

u c D

39

Æ V

tr

e n co n

o

D OS T OV B K I A

h

or n n

n

w

T O L ST OI A l e x ia

K OR OLÆ W U

r n

m n

85

p ote

o

,

O pn

r

lga

e at n 1n

ha

03

OV

T CI F

a u

1 09

alo

G Á R SH Æ a ln n

O

l

12 9

T C . Rü K I +O V 1 41

A n g ú ßt la G o n 1u

1 40

I n c <d o n t o

Um

BOL OGUB A

m

ti a

do

b mn o o

16 3

K U P R IN U

m

m

û r t lr

da

m o

da

17 a

B ON IN « ï ór l n

A AND

-

Scanned by CamScanner

1 81


8

r

. N D I (Æ

v

ÁN o v O

n Rs n

201

lto

A V E R T C I TE N K O

O

cr

im

e

dn

B

r u n

a r m n

l &l e v

n

21 1

B ÁR R L 0

21T

b o lj o

Z Ö S C I AT C H E N K O 0 U H H

2 25

bon 6

ENB UR G O

ea c

Scanned by CamScanner

h lm b o

do

d

r

P

e

t

e r a on

= 9


A P R ES E N T A Ç O 1 E D IT ó )r oso n l a r a o p ao e o es t a a n t o . o g i a d o c o 1Bt o 8 1 1 8 8 0 8 c s t & c e r t a e 11 t r o d a a r i o p q 1t o o o +n c o n h i b u i r , n t a i a u l ì 1 a e z , OB R A S P RI M A S D O CON T O , p a r a a g r a m a da d a s m a i o r e a m c u t o r d i u u l o t t ç ii o d o f ì u o s e c d i t t ; p o l o 1m t m ì o em m a t r i a t i t e r i Ar i o E s t t t c o m i c g o 1h c e n B d a q 1. a d a o d c n 1a t e 1 i a p ô a Ao d í s p o a i ç o e d o c > i t ¢r i o Bl w i t n 1p û s , d e « t l e 0 i n f c i o , d e s e l e c i o n a r , c 1 t i d a d o q+ e ac n ei 1 c 1 t a f a r t a c o 1}Ac i t a q 1t e t o u t e n 1 m f Ao s , 8 o b r e t u d o e 1ì 1 A L br o B il e i

M

L\

T IN S

"

"

,

a s s ?1 n

to de

c o 11 Ao

.

bTos e , é 1i t e r a h t r a ì 1 t s s a 1 1o c { t l l l p o d a }t i s t e}M U ì n t 1 d a s n 1a i s r e m o t a s m t i t e l a / u T { s a l t a s r i q u fa s i m a t it o t o D o a R $ a s i a m o de n ì o a p o i s d e s & e o s éc t d o X u z i a a B i bl i a s e c o +1s c r t e t A i i r e l i o i i Lo g r e c o o r £o d o E a t r a p a r a o d i a l e t o c s l a u o p e l a m o c l o s a p ó s t o l o s C í n iBo o Net ódi o , u e J } z d e s e n s o 1u c 11d o ?m za c o ] za t a n t e d e p ? o i l r e g a o n ite Tì Ae 8 m O ( 1 P ó s n o c e s a o t t 1t e m a e c n r i q t t e c i n 1e n t o X E 1 t I o8 ae ua A p a t s c e r a n 1 ?zo s é c u l o r e u o Zzt ç ã o s o c i a s Q i e t t & i s e ì 1 l r h 1u a s õ e s t e t i i n e o a u 1o m o a r r o u a o a a r u pr m i n 1h t n c i a a o o u t r a a 1i t e r a h t r a a , a 8 e a e s t r a +1g e i r a s No* B¬ t r u a r u s a a a 1o r a B 1 s e a f i r m a i u l o , Ðr a d a t i u a m e n t e t e n 1p o s o e P e d r o o G r a n d e i t 11p õ e n 1 B e c m d c f í N i t i u o , q 1t a n o o e n c i e l o p û i s t o L o ì n o n o e o p u b l i c a a m t a í «l m o a ü r a má t i ca R m « L " 17 6 6 ) , 1 1ma a n o a a a i n1 a B i t er a t uT a o a óe 1d o X V I I I a e r a í n i c i o ì p a r a e m 1) 1 o t e 8 1o r m a i s a f r r a ?1d e E t e r a 1 u r a e , b e m p o r i a e o , e a t a a ?1t o l o o i a c o m e ç a B ót o t o Ð s s e t e 11t p o o q t t a t , e mb o r p o r 11111 a u t o r c o n t i s Ea bm n a r e p r e a e 11 t a n o s e i 1d o p T ð1»r i a m e n Be t t m M « m ór im o r e p o a i t ór i o ép o c a e t r a z 11o b ô j o a c 8 Bt a s ì i n i i s p e 1t a dl n e l p o r a o c o n Ae c i n t e n t o a Rt sei a e d o s B E LL s N i i o 8 6 o o 8 Ai l o d e B 6 1o t o 1) n ì e i o s p o a t i c o 8 e i n 0el c c t u a i s a t l pa u ça o t l 1t e m o c u r B1 m o a a c o m p a ì t l 1a r d e p e i r t o i tal A

,

"

"

,

,

,

,

,

,

,

,

(

G

,

,

-

"

.

'

Scanned by CamScanner


1o

A P R E B E N T A ÇA O

"

q 1t e n o 8 b a a e a m o a > N o r r a t o n í R t Ba f i , d d T o n B n t a a o La n d o l fi E d i t ii r a B o m p i a n i , 1 948 ) , t r a z p a r a t a t a , c \ »t e ç o o s a b o r d o 8 c u 1o c n c i c l o p c d i B t a e a c ô r l o c a l d e t t m a R û a s i a ¢ï u e r 1 a a e i a p a r a a a l e t r a s e as , pa r a o 8 c iM " a t n 1 u éa d a da f u n d a ç o da G a z e t a de M 0 8 c M \ Aca n a

em

"

,

n 1i a

d e C i Ën c i a a d e Só o P e t e n b u r o o e d a U n l Ð e r a i d a d c d e M o s c o u e o 111 q u e u m p o o t a c o n t o D e r j d » i J1 e a c r e u c o d e s f a n Bo s a a a o l a d o d e V o n V t r i n e c o m di a a b uu s c o m S u c c d e n BÆ e o a t e m p o s d e c a t a r i n a I I e l « c c , t o r a d a p r i n c e s a Da c h k o q u e p r e * id e a u m a a c a d e m i B , d o c ô n 1i c o K a p n i t z d o a p u M i e i s t a a Nó»i l c o R a d fa t c h e \ 1 , o a p o e t a a R h ër a s k o u o B o o d a n ó u i t c h d o b 1i K h a t u m a a 1 l , w i tz m e n t e m i l i t a r d ø P a u l o ï o m o u i m m t o 1i t e r d r i o d a R Ti a s i , a O * ï 1i o n a c i o n a l a e d t w m d e o o a p o u c o s d a )n a i n R u án c ia e a t r a n g e i r a S i t r g e K a r a m z lin , { r r a n d e p r o a d o r , a 1t t o r d e u m a R i a t d r i a da R úa a i a o pa r ece m oa o b r a a d ¢ J 1Bk ó Ð a ,

,

,

.

"

"

,

Gr i boi dou t o m m tr

gem

Pûc ] Ui n

em

a ae

c e na

aa

fa m du

o ao

aa

co m

com

a

f i g 11r o a

m

éd i a

&x i m

ao

oa

t {r i c « tem p

e o

,

L é r ?n o r 1t o Ð N â o t a n da o m o p i r BBe n t o p e a t i F t a o r ie n ta do p eh c r i t i c o B i e 1i n a k i e q t l a d e o e r i « f i r m a r a r e p u t a ç ão d o m a i o r r o m a n c i a t a de a e m p r e D o s to ieÐ a ki , a o l a d o d e T u r t r u ên i e u , d e e a t i 1o a p r i 1t Bo r a d o e e l e a n t e * . ó G o n t c h a r óÐ e t a n t o a m a l s Ë o 8 &c Bd o X I X a i d a d e d e o u r o d o 1i t e r a t 1Br a m a a O a m a i o r e a +l o m m a t 1 e e

.

i iu

To

cr eu m

qu e

c o m e ça

co m en

tar

pa e u dôn i m

a

r n a« e

i u er a a 1 i n t e r

t Bn

,

tr adu z ir

os

eas a n

m a io r e a

Be \t s

do

o

au

O c i de n t e , to r ee

e

ß

br a i Sa tt i k ó Ð ( m a i B c o n h e c i d o p e l o d e C h t c h éd r i n ) , N i e k r a * o u R e c hó t n i k o u , , i nc omen * Ur áe1 T o t e t ói K o r o t e n k o G t : r a M n

aa m aa

o

,

Leakó, o . . TCï 1k hou ( i n c o n Bt e a t ò 1) e ï m e n t « o m 1 i o r c o n t i a t « r u a a o d o t o d o s o a t e m p o s e 1t m d o a m a i o r e a d o m u n d o », S o t o g 1t b , G o r k i ( o u a g a b u M o da o é n i o ) , An dr t i e { i n a u g u r a n d o a f a s e * i +n b o li a t a ) , R w p r i n , B ú aõ o e n t r e o u t r o s o a ' , e a cT i t o r e a q u e e l e o a m a c a t e g o r i a d a f t c s o ea la u a ,

Scanned by CamScanner


A P R E S E N T A

Qu a n d o tc

r e u o 1u

a

li te r

dem

ç ii o

tu r

bo u

t

fr

U

QA O

o

re

ü im e

i a ta , M t ti t o a

cza r

t ¢n 1 c o Ba

p ao i n c o n f o m \ a d o s e r il o r a m e . u o 1u n t à r i a ì n e n t e c a c r i t o r ea t el o , m a a o p o c a i a A p r o s a c í e t i » a m e n t e , a il e n e i o 1t a t A r e u o 1u ç o 1f t e r á r f a i n t e Bu a a t i l 1i d a d e c o n t i n u o 1B e m B\ a u i a p r e c e i d o a r e l l o u ç o a o c i a 1 e ß p o e a i a c o n t i n u a o a m -

e

qu e

o

a

oo

a

ea«e

,

.

s en

do

n ta ia

o

ca

pa

z

de

m e di r

ae

c o Bn

oa

gr

a n

dea

ac

on

1e s a ë n i n e M a i a k ó s a k i j & t i n l 1a m f o r m a d o a to a M a a eata t r om e m o r t e l q t 1a n o c r p l o di u a r e o o l u ç ó p a r a a l i t e r a t u r a t ¢* i B = e n t i d o l 1ô t l o , û r a ç m , s o b r e t u d o , a o Do b T c he m ic he u aki c t r a bol h o o a c r : t i c o a B i e t i t B* k i t i 1t b o u , c u f o m é t o d o c r i t i c o d á a n 1a i o r i n 1 p o r t â n c i a a o mo p r i n c i p i o d e n o d c a t a c a r a l i t e r a t u r a do c a m i n h o i n t e i r a e d e c o n a i d e r a r c a da o b r a d e a r f e t i a a da a co m o 1 1 p r o d u t o d o a c o n p i t o a a o c i a i 1 , d e t l u e r e a 1B1t a Pa r a a e j a t ö a o br a o a r t e a i m a g e m da T ida ao c io 1 i e 1l 1i d t t e & p e u 1T « T ¬ a ade , m ta cß a a r e con cepç o c r ( 0 q t i e r c p r e a m t a a e a a b 1c i a c o m u m d e t ô d a e 1 t t i c a d a d a } 1a a b a a e B I i 1o a ó f i c m d o ? n a t e r i a 1i s m o ( L u jc à t a ) e c is iu a O r e a l i s m o , q 1Be a e m p r e r e p r e s e i Bt o u n m a f i o u r a c irn c n

.

.

,

.

:

.

? Bo

ç ti o d o r o m p r o f u n da s e n t ido qu e

e Ð o 1u

de

a n ce

e

do

c o n

to

n Ba a o

a a· u m e

,

e a 1f a t f c m

a

o c ia

qu i

1i « t a ß co m co m o p o e Bm a o la d o d e l e a s ón i n f o r m a m e K 1i ú i e o , o a l i n h a d e K o l t z ó» o t r i o do = p o e t a a c a l n p o n e a e a d o q \ Be e n c o n t r a m o 1 o t e m p e r a n w n t o s i g o r o 8 o d e Mai aï c öak i e t a n 1 b i n 1 n o o d e l r o n t a m o a c o m S o e t 1ó o , q u e m bo r a p » t t ar 1 P o * t e m a k q u e 1e t á r i o , 1i g a 1 e ù t r a d i ç o c tâ m i c a N o r o m a n c e a s u 1t a m o a a e g u e a ti n h a d a p o e 1 i a B d b t a m b m c o n t i a t a . D e 1» &n o , d a 11o n Bc a ó r o n d P i d P e e tt u n n á n o u . ¢ de O· t r óu a k i c i 1 t a Sci f i 1i no, , , a o l a d o d o a n o m e a d e P a d i &i e o , d a c hó l q k h o » , at e in ic " Gam a o paz a l i n ha d e d o e l n i s So 1«a a l ém

fo r oa

n eate R 1i t c h Bo6Ð

c o n c ep ç o

n os

defr q Bt a i a

o n

r

ta

.

m os

,

p

.

-

G U d k o ru ( i n t e n a a n o p l a n t d e B o g d& n o o O r o t Bl a n c e a a t { r i c o t e a l m Ba u e z c o m q il e n a 1) t c h e n k o ( q 1¢e c h t q o u a d t s p o 8 t a r 0 ?l r óp r i o o o u ê m t Bc t », a c a b a n d o e ¥ p t Bl a o t ï a I J n d o a E ß c r i t o r e a ° ) ,

,

o

Zóac

.

·

o

"

Scanned by CamScanner

q u

.

o

ou

G O


A P R E B E N T A Ç A O

12

ac r

i t1

li tc r

Pr o

h Br a c o n to

n o

o

te

ta

c*

r ¬

oa

n om c 1

oa

c 1t r a n t o s

sr

e ) +1

lec io n a

r

c Ðid

lgu

a

n a

¢n c i a n a n o s a d el e s , l a m o 8 o a

F

·

( 1 r Bt o l o

E ata m en

to

¬n u m e r a r

d

o

doa do a

r o c r B r o 1A r e i \ n

Da d a s

.

co n

ca

gia p

t ia t a a

im et ha

c n

a s a

i r , C l 11 11k m e r a Me a d a obr

o

a

na

o

r

m

oa

R û a

n oTa

t u

sent

,

ét i c a d o a a 1t t o r o a , m a s t o a ö m e n t e o 8 c t t » a 1o r ti t c r dt r i o e o d e a t a m 1e o b t i d o P a 1t a n 1 i e a t t { t M a t ó r i a t i t e r &r i a d e B tt a p t r i a po r an h ttm a a q 1t i cl a r o n 1u i t o a a +t t o r e s c n e m e r i B t e n e n N o 0 8 qu ø a q u i figu r a m tn p ia q u e a e j a c o m p i e t a o b a t a n t e , r c p r c a c n t a m , f i e l m e n t e , a a » âr i a a c o r r e n t e s do R öd a a n t 0 0 a l l oa p e n s a m e n t o r 1t a = o n o a t e a Bi u i m o a P o d e Be r q tte o a l ei t o r e s t o g ia p o r ?1a h t r c z a a e l e t i t r o d e a c te ç o do 8 com o cT i t r io 11 c n L s e m p r e c o n c o r d e m ae N o é c u lpa o c o n t o s q u e f i g u r a r a n a c o 1e t Bi n e a tr u a n â o p o d e n a t u r e z a hu m a n a t la po r c i o n a d o r , TBl a a t f i n i ç o , s e r r 1i et ador a d e g o a t o o o

lh a

r

trin

u

p o 1f t i c a

a

oat

o u

,

,

.

,

,

b i e t i u o a o f i éi 1 a o c m P r o c u r a ?11o l¢ , c 1Bi d a d o s a m e n t e é 1 t e 1i u r o c om po r i di u e r 1m m o u t r a s a n t o 1o Br i a a ( n a a i o n a i s e e a t r a n g e r a B ) d t m ï \ i s t ó r i a s l i t e r &r i a a a l t t o r i z a d a a ( c o m o , n o a a e n t e , a de E t t o r e I A» G a t t o ) , a a i n f çõ e a p r e c i 1 a a e o 8 c o n t o a co l n öa , o u t r o a u i a i a e x p r e a * i t r o 1 l a 1n m · t r a d t o a p o r ha d ¢» d e o u t r o a t r a d u t o r e a o l B t r a d 1æ i d o a p o r p e a s o a a 1f t a d m o q u e n 1 a q u i e z p r e a a a t t Bo a n o s a o a a g r a d e c i m m t o · bi bl P e r c o r r e m o s o m a i s q u a f o i p o m l » e 1 n o a a s Bt n t o * i 1\ i é t e e n a p a r t i c 1t 1a r e 1 e p i ib 1i c a a , Ser oi 1nnos d a e r p t r n c i a d e a n t o t o Br i B t a a e d e c o t u e u 1 o ß d e a m i o o a i n t e 1e c t t i a i a p r o c u T o m o a t r a n a c r e o e r . A c o m p a n ha n d o e r e l n p l o a d e ¢a p r 6 s m a i a e n t n 1d i d o 8 1\ o i d i o m a r u s a o , o 8 n o n 1 p

r o cu r a m oa

a er

,

o

iB p oad

m a

ue

1,

o

,

.

,

ou

tr

o

p p io

8 e aa «r

n oa

p a

N

co n r on

u er t a

e a 1 ó e a n Ae a a a

t o 1 1 Qr a f a

ú n c i a do a

-

te p

gron

pr

ra a r ·

Scanned by CamScanner

h

t i c u ta r

m em

o

n

d.

a ,

ffa

,

de

a c i de n

ta lm

en

p o a a f u e 1. De

æ

tp

te

te

,

t o

a u t o r ea

a

pa r e c m

a c lir d o

i m po r * i v t f

d i f e r m t e do g ên c i a s p o d e r o Be r

r u a ea

diuer aeguin do a a

m a i&

o

,

m r am o a

q rt e

1

c o ) A1

ir o c i de n t a l a té m u ito 1 e Qu

de li n g u a po r tu g u

aa

,


1a

A P R E B E N T A ÇA O

m aa a

o

sem

rn a

ia

pr

n o

e n a lc r s en

l po a s h ) e \

1 10 1 ·

ú

t i do

da

gr a

n os so

o a

fia

+m

ea

i fo r

fr a n

1ô r ço

ïn

co m o

iz aç

cesa

,

o a

do

1m 1a

cr

i t Br i o

m a ia

i én c i « 1u g i n d o

1c r

cr ,

di ul oa B1

c )n

0 t 11c i o

d i BBe u i t á u e t E n c o n t r a t n N a a a t ö 1 1 4 r t Be t h o r c a a n t o l o g i a · i t a l i a n a 1 , 1f t s m o l r a +1c e s a a e i n g l ë 1 a s q u e c o n s e D u i n Bo a c o n a 111t a r m n o a c n t i d o d a or i nal i dado c n r i a n 1o s ¬ s f o r ç o · , ( o u » t l o m c n o 1 « r 1o u i a d o p a r a o n o s 8 o a m b i c n t t ) a e n d o d i m o 1 d a m e n ç o o 1 t r a b a u 1 o · q r Be l i p 1t r a t t 1 n e a t a d o a u t o r i a d c B ó t o t o u , P úc h k i n , D o 1 t o i c Ð = k i , c o l e ç üo T c h d k h o » . 1 u á n o o l A t r e r t c h e ï 1k o , B á b e t , Z ó a c h t c h c n k o M e s ìn o o p e h p r i m e i r a e z p u bl i c a d o a c m 1t o s 8 o p a l a " Gó g o 1 r D i ú r i o d Ð \ m 1 l o m o ) i & d i p u 1g a d o c o n to de c 1Bt r a n ö 1 , a q u i l B * 1Br a ? zzu l za t r a d u ç â o i n t e i r a m m t o n o p a A

·

r cpe

t i ç ii e 1 d o

co n to a

ia

d i l pu Bi r a d o ·

.

.

Ao

a p r e ac n

t r o b a l l 1 o a o p ú b l i c o 1t o T b r c o 111 a t r a m i a i l i a d c d o t r a b a l h a d o r q u e m e n t a a p ó 1 t t 111 a f a n o s o t e m p o d e l a b o r

ta r

& o =a o

t c i r o . 1a 1 d e p õ e o B t 1a f e d e c a n a e i r a a , a p u a r d a n d o a b o a t t o t Bt a d e d o · q t Be n o s 1c r w w 0 a c r : t i c a conat r ut i « o 1 q u o i e d i g n a r o 11B o x { 1 n a r n o a s a t a r e f a c o n t n u l o s d e u e r e d e a e j o d e c o o jao ï a r 11o t a r e f a n oa a ju da r am e a o a q u o c o u l t a 11t o d e i c @ a f a c i l i t a n d m o a a c o n r u 1t a e a p c a q u i Ba , t r a d u z i n d o , t o g r a f a 1Bd o , a c o n a c l l t a n o , « n i m t n B o , o r n r 1h o r ó n o s s o s a w a d e c i n ï e 1 1t o 1

.

H o u ER O S n V E 1R A

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


A N D

1 92

D · í,

tn E

tr

e ta n

co n ß ide r n

se r

to,

do

do

E LE V

din

o

m a is

e s ta v a m

e s

t úp ido d e t o do s

n o a p r o v e it a v a m , i n g o p a r n o Jô g o O s p a r c e i r o s e r a m e s t e s o c o r p u le n to e i r r i t Dv e l 1t n s l e n i k o v e I n eó I v a n o v lt c h b E s t a c o m i n n ç o f ôr a e s t a be lec id a s e is a n o s a n t es e E u f r Da i a V a s i l i e v n a i n s i s t i m sem pr e m p o r qu e s e t i v es s e n s q im ; se j o g a s se c o n t r a 0 i r m ño 0 c a s o n ao o , r e c e r i n o m i n i m o i n t e r ês s e n e m ] n p m e n n em pn m êle , v is to qu e o a lu c r os de u m s e equi l i bmr i am c o m os pr » E m bo r a n e n h u m n e c e s s i t a s s e d e j u íz o s d o o u t r o d i nh l a o r e a n o c o m p r ee n d i a q u e s e p eg a sse n a s ca r ta s ßó l o d r a z e r e joga r e a v e r da de é q u e s e ße n t ia w p de c i a d a q u a n d o e r a m ê te s q u e g a n h u v n m Ës s es r o ven tos n

b

ta m

m

o

q

do

ua n

ca m

po

m

,

,

Ru

a r

m a

da v

is p r

c om

p

ela

a o s

n um a

ec i o s o s

qu e p a ga v

e a

c a ix a

e s pe c ia l e t es d o q u e

i m p o r ta n n r e n da da

ca sa

e a s

a

f ig u

n a

Bo m a s

s uns

és t i c a s

m

r a v a m

th e údn s

se

gr

a

de s p e s a

s

E n c o n t r a v a m s e o 8 q u a t r o n n r e s i d ên c i a d e P r o c ó i p o V a s l l ie v i t c h , q u e m o r a v a n u m a n d a r a m l o e c o n f o r t á p v el s òz in h o c o m a i r m (n m f a la r n o g a t o br a n c o , q u e es v a s e m p r e d o r m i n do e m i c m a d u m a po lt r o n a ) D e s ta m i1n e lr t i n ha m a c e r t e z a d e n o s e r e m i n c o m o d a d o s p o r m a i s n i n g u ém e d e o b t e r e m o s o s s ê g o e s s e n c i a l p n m a ßu a o c u pa ç o O d o n o da c a s a e r a v iúv o p e r d e r a a m u l he r n o ae g u n d o a n o d e c a a a d o e e s t i v e r a d i o s m ese s , d e p o ia d i s s o , n u m h o s p i ta l d e d o e n ça s n e r v o s a s E u f r di s i a c o n s e r v a v a s e a o lt e i r a e m b o r a t i v e s s e n a m o m do u m , t u d a n t e1 du r a n te a lg u m t e m po N i n g u ém s a b i a e e 1a e s q u e c e r a B e Já q u a l o m o t i v o p o r q u e n ii o h o u v e r a c a s a m e n to ; to da v ia qu a n do da f es ta a n u a l e m b en e f ic io , d o s e s t u da n t e s p o b r e s , n u n c a d e ix a r a de e n v ia r à r esp t i v a c o m i «a o , a q u a n t i a de c e m r u bl o s a c o m a h p n a da du m b i l h e t e e m q u e a s s i n a v a U n 1 a t n i n1 o E r a a m a is n o v a d o 8 q u a t r o j o g a d o r e a t i n h a q u a r e n t a e t r ês a n o s .

.

e

.

O

m a la v elho

p i n c i p io r

com

a

d e t o do s , M

q êl e u

o br

a r r a n

a s le n

j o do a

lk o

v

,

a

bor

p a r c e ir os

,

r ec e u

po is

v

se,

a

ia

so

i g a do , df o r m a , a Jo g a r s e m p r e c o m J a c ó I v a v l t c h : o u m e l h o r , a r e n u n c i a r a o a e u s o n h o do g r a n de " S o b t o d o ß o s an g u l o s b e m a e p o d i a a la m ee m t r u n f o d i z e r q u e ê s a e s d o i s h o m e n s n il o s e c o a d u n a v a m n a d a u m J a c ó I v a n o v i t t h e r a u m v e l h i n h o e êc o com o o u tr o ai l "

.

.

Scanned by CamScanner

,


0 R A N D E

0

c io8o

o o le n e ,

e

e

m e ia s

m

in

u

de K

to

a n

qu e a t Ch e ga v

tes n em ito la r g o

p le n

em a

m

um

n um

'

I L A M

o

v er

1DI

o

u aa v a

oobre

t u do

s e m p r e ù a o l ho h o r a s ( n e m u m i n u t o de p o i1 ) e p e g a v a lo g o n o d o a d e d o e , m o v i a s e th e o a n a l ,

] óp i s : m u O q u e n Yl e h a v i a dJa m a n t e e n o r m e o n d e b r i u 1a v a u m d e m a i s d e t e s t Dv e l , n a o p i n i o d o B e u p a r c e i r o e r a o f a t o de n u n c a s e c o m p r o m et e r a n a da m a i s i m p o r t a n te m e s m o q u e t iv es s e bo a m o e a do qu e qu a t r o . , A co n t ec e u u m a v que es ti v es se g a r a n t i da v it ó r i a t 1 c e n c e s s c n e o m o e r o o a o «o p J a c ó I v a n o v i t c h c 1»m e ç o u M n s l e n i k o r , i r r i ta d o , a t i r o u a s c a r ta a e m c im a d a e a pa n ho u as e v e l ho t e , m u i t o s o as e g a d a m e n t e m es a ; o f o i m a r c a n d o o e p o n t o s n e c e s s á r i o s p a r a f ñ r a a quat o ,

.

,

m iev

m et r

" ßlar n D e s i s t e d o g r a n de i t c h ( e r a ês t e o n o m e e

len i ko v )

o

? br a do u N ic o l a u D e pa t r o n :m i c o de M a r

b

·

N

-

"

t er pe a do N u n ca ee

.

u n ca

E a a be

v ou

a

l ém

di a to

a c r es c e n to

o

qu

po de

e

i\

,

p l i c o u a êc a m en w ca ç g u ls = de r e

,

0

s u c e de r

iu c o n v e n & lo N i c o l a u D e m e t r i e v i t c h Ja m a i s c o 0 j ag o d ëe t e e r a ß e m p r e o u s a d o 1 W c o m o t in ha p o u ca n do d æ a o r t e 1 p e r d i a , a e m , n o e n ta n to , d e a e s p e r a r , p e m f o r r a r e , i n v a r i à v e l m e n t e , n a p r óx i m a p a r t i da Co m o d e c o r r e r d o t e m p o 1 f o r a m m h a b i t u a n do , u m a o o u t l o , e deb ta r a m de f az er r ec lp r o c a a o N i c 1»l a u Ç m e tr i e v it c h a r r i s c a v a s e } c o m o d e c o s t u m e Ja c 6 I v a n v i t c h t o m a v a n o t a d a a v a z a s p e r d i d a s e m a n t i 1 1h a o s e u s i-

.

A s s im

ae e n t r e t l n h n m n o v er ão e n o i n v e r n o m i m a v er a e n o o u to n o O m u n do c o n t i n u a v a a s u a p e x l a t ên c i a , o m a l e g r e o r a t r la t e e s e g u i a o a e u c u r s o a t r a v és d o e s p a ç o e n t r e g a r g a l h a da s e g e m ïd o a , a l e g r ia e e ao f r im en t oe D e s t a e o c o r r ê n c i a s d a v i d a a l h e i a N l e 1»l n u D e m e t r i e v i tc h t r a z i a aa v e s i a t é j u n t o d o a o u t n 1 um , e co do q u e a e v a U fo ra E m c e r t a s o c a s i öe s , f a z ia e s p e r a r o s a m lg o a c h e g a v a a t m = a d o , q u a n d o êe t e a Ji r

.

.

( 1) Po n t o 1

m e

ta c o n

« o

t· to

1a

Scanned by CamScanner

do

v

co m

in t

,

Jû g o

al t e

a n

ter ior

1\ o

br l d*

·

o

co m

c« r

t

o1


A N D R Ë I E V

U 1

es t a v a m a ôb r e

ee n

in d o a ù

m es a

a 8 ca r

com

,

ta s

a

b e r ta s

lequ e

em

p a n o v e r de M a a l e n i k o v , d e f a c es c o r a d a s , i r r a d ia n d o a f r e s c u r a f re n te do a r llm o s o u lu ga r e m to m a v a 1 aa p r e. , a N i c o l a u I v a n o v i c h e , deacul pandee , d i z i a Qu e p o r ç o d e g e n t e p e l a a r u a a l T o d o s n u m o

,

r ai v m

sem

d es t in

o

d e v e r de d o n a d e r n * a n o p r e s t a r g m n d e n t e n ç &o ù s a i n g u l a r i d a d e s d o s L i m i t a v a s e n r e s p o n de r , e n q u a n t o o v e l h o t e c o n v i a dos o da v a a Ea », a o l e n e e s i l e n c i o s o p r e p n ma v a o l á p l a , e o i r m a lg u m r e t o q u e s n o s e r v i qo d e c h !i E Uf r i a V a s i l i e v n

m e

lh o E

t odos

A

c o m e ça v a m os

m or r

oo n s

c o 11a i d e m v a

e s ta r

O t e m po d ev o co m oa ?

r

n

s a la

ia

m

ae u

bo n i to

Mas

m

per

m a n ec ia

r e

po s te ir o

po

p

osß

pesa dos

n os

.

Nko

ser

ia

c a lm a

a

e

,

n a

S ôb r e o t a p êt e s e p e s s u r a d o s t a p êt e s e d o s e a t o f o n p e r d i a m , a e m r u i d o , o s p a s s o s da c r i a da , a o d i s t r i b u i r m a l s e h e o u v ia o r u m o r a a x f ca r a a de c hD m u it o f o r t e d a s a ia e n g o m a d a o u o r f s c a r d o 1j i p i s d e J a c ó I v a n o v i t c h A o u a r u m a u s p i r o do N i c o la u D e m e t r i e v i c h v en n d & t e f i c a v a m t m a m e s a à p a r t e , c o m u m c h ó m B1 1a f r a c o . e be b ia ae m p r e p e l o P que es

tu

ra

es ta

,

No in de -

M a a l e n lk o v o bs e r v a v a q u e a t e mp e h , f ôr a m u i t o f r i a e q u e i n e s s e m o m e n t o , N o t e r mo n ñ o e r a r a r o d i z e r m a is a g r a d d w 1 V l m u i t a g e n t e a c a m i n h o do c a m p o , c o m a u a s

v a

v er no

,

.

cest

E i

a

Jo ¢ a -

n a

m en

to

fr

-

var and

a s es

n o a m ese e

n em

nm a

co m

de

benevol i ncl a

c a 1o r

n u v em

,

t o l-

er a

ee u o

Se h l ib i t o .

f i

r

) Pa

O

lh i a

(em bo r a

t

Pe -

a c o

r e ce

lh o te

th e q u n _c o

e v a

l

c

ho v e r ?

a n as . c o m o o l e n l d a de , e l , i h à m i o 1 n as i m ee c o n v e n e c o n f o r m e o q u e Ih e v n a t e r d l i d d f i r v o a e i n c o r r ld v e \ do p m a m a la o n m en o 8 el r o l l M i k t d d i i l e a m o u t a s n o v a 1 h Ce r o ex r a o r n \r a m e n t e o i d P f i m z e ß u v e a r e r u o r m a e a e n o ca s o D r e y f u a, g m po c heg a n do a decla r a r

ve

,

pega v

.

j

Scanned by CamScanner


0

A q u ilo

v a

"

g R A N D E

i de

m a

]

a

ß L A W

1 05

p io r

D n l n p o u c o r i u s e e o b s e n ro u q u e n s e n t e n ç a In j u at a P o r f i m , e x i b i u u m Jor nal e a e d e c e r t o a n u la d a l e u u m a r t ig o , a in da s ôb r e o m es m o a s s u n t o ,

.

b o u ? i n q u l r i u J a c 6 I v n n o v i t c h , e s c a n d a 1i M a s o o u t r o n ño o u v iu e c o n t i n u o u n a le i t u r n z a do M a s 1e n i k o v c o n d u z i u o s a m i g o s , n e s s a 1»e s t a m a n e i r a o c a s i ñ o a d i s c u t i r e m o c a s «», Or i gl nands e r á p i d a d l a p u E u f r ii s i n V a s i l i e v n a r e c u s a v a s e n a c e i t a r a s f o r m a l i d a d e s d o p mc e s s o e q u e r i a q u e o c o n d e n a d o f ð a ß e , a e m m a l a I n c ó I v a n o v i t c h e o i r n 1ñ o De l a n em m e n o s , a b s o l v i do a f i r m n v B1 m q u e 8 o t o m a r i a n e c e s s á r i o p r o c e e r , p r i m e i r o , a c e r t a s e x i R ên c i n s l e g a i s , a n t e s d e c o n c e d e r a a b s o l v i ç o O v e l h o t e = êc o 1 p o r é m , r e c a i u e m s i (f o i o p r i m e i r o a l e m b r a r s e d o Jô g o ) e i n d a g o u M

aca

.

,

,

.

N

o

a ch a m

q u e é t e m p o do

P r e p a r a r a m Be p a r M a s le n iko v a r es pe it o p · r t e do s o u t r o s s e n ìlo A s s im

8o

en

de

t r e t i n ha m

d i Bs e s s e

r eyf u s

n o

Um

e,

a

o

,

bs t in

n

o

a

do

v er i o v ez

qu e la

e

ou

o

? q u e disses se

tr ou

da

i nver no ,

n a

en co n .

n o ou

t i da

tr

a

ha v i a qu e o ir

1m

em m ïio p f r á s l a s e e s q u e c e u do q u e a p a r c e i r a h at a m e n o f êz a v n z a d i u a n o d a c o a t s e s a v a e a n tem q o , N ic o la u D e m e t r i ev it c h r i u c o m v o n ta de e a du g e r o u o v a l o r d o p r e j u iz o a o f r id o

de E c a do ex a

D

o i lê n c i o

p r im a v e r a e n o o u t o n o i n c i d e n t e e n g r a ça d o , c o m

-

j oga r

a

c o m e ça r

o n a

a r

u

a

.

q u a n d o E u f r ii ß i a V a s i l l e v n a U n h a pro du

z ia m

i t o b o m Jô g o 1 E l n p r óp r i a c i t a ç &o s a bia o n d e p ûr as m u

gra n de ex f ic a v a c o r a da , de s n o r t ea v a s q n o c a r ta s e o lha v a a u pl ic a n t e p a r a o i r m ñ o q u e e e c o n a e n ra v a 0 8 o u t r o s d o i e c o m a m a is c a v · lhe l c a la do r e sc a di l a , a i m p a t i a s p e la f r a i l i d a de f sua i i n o gr u

po

um a

em n n a , g a n i ma v a m n a de s c e n d e n t e a e n q u a n t o e s p e r a v a m , i m c i e n t e m e n t e o r e s u l t a do ]\ l a 8 , e m g e r a l , q u a n d o j o g a v a m , P e r m a n e c i a m e ér i o s 1 p e n s a t l v o a Pa r a d % a s ca r ta s ha v i a m de M m u it o p e r d i d o o s e u a s p e c t o d e r i m p 1e a co is a s a dq u i r i a m p e r s o n a l i d a d e e i n d e p e n d ên c i a , t i n h a m , dize r Po r a s s i m v i da U n a g o a t a v a m du n a p r óp r h n a ipee o u t r o a d e o u t r o a ês t e s d a v a m B o r t e , a q u a l e l n 1 o , , d] r =«ei a q u e a ß f u g i a m a o o m l n l o d o s Jo ¢ a d a n a .

com

Bo r r is o s c o n

.

.

.

Scanned by CamScanner

_


A N D R E I E V

1i û

s u

bt r a in do

n

im

al

se

e m

ao

d e s ej o d êie s , t o m

co m o

n n

se

po s s u :s s e m g o s t o s , a n o v it c h r e c e b ia , q u a s e Be

l iv r a s , i ns p r e f e r an c i n s e

s e m p r e , c o pa s Ja có l v e a E u f r li s in V a s i l i e v n a c a b i a m e s p a d a s , c o is a q u e e ln N o u t r o s m o m e n t o s , Ju l B a r 8 o i n q u e o s n a i p e s de t eeta v a D e me t r i \ c u s t a d o s Jo g a d o r e s a N i c o l a u s e d i e r t ia m d lea e m e s pec ia l ; n s c a r t a s v ltc h n o c a lhn v a n e n h u m ho m em e m m c o m o h ós p e d e s d e p n s a g e m n n m i lo d e D u r a n te h o t e l I n m e v i n h a m c o m i n d i f e r e n ça n u m u m a s em an a p o r e x e m p l o , a ó th e a c e r t a v a m d u q u e s e t e r n o s q u e th e a p a r e c i a m c o m a r I n s o 1e n t e e m o t e j n d o r N i c o 1n u D c m e t r i e v i t c h e s t a v a c o n v e n c i d o d e q u e n u n c a f a r i a 0 g m n d e ol nr n p e l o f a t o d e n s c n r t n a d e s c onf d a s u a a m b i «1 o e th e v i r e m p a r a r à s mi o s Jâ c o m r e m D e ba l d e I i c i t a v n o p r o p ós i t o f i r m e d e o d e s l l u d i r e m êl e n o l e i l ñ o i n i c i a l : e pe r c e b ia m th e o es t r a t a g e m a o , v e r i f i ca v a o Jö g o d l r a e ï a , p o r q u a n d o 1t n s l e n i k o e x e m p lo Qu e t r a s e i s M e Bo r r i a m e q u e o r e i d e e s p a d a s q u e êt e s h a v i a m t r a z id o n a a u a c o m p a n h i a , t h e p l a c a v a , m a l i c i o s o , o ôl h o

c a

p r ic ho

s

,

-

,

.

.

,

.

,

"

"

,

.

,

E u f r á s i a v a s il i e v n a n ã o a p r o f u n a v n t a n t o a q ua J a c ó I v a n o v it c h q u e d e s de d a d e m la t a r io s a d a s c a r t a s 1 m u i t o t e m p o c o m p u s e r a a Bu a a t i t \ 1d e g mv e e f i l o f lm , j m a i a = e s u r p r e e n d i a o u = e e n c o l e r iz a v a r e v e s t i r a a sua c o n t r a a s o r t e a z h Ba a qu e la a r m a du r a q u e e r a I r a l ém d e q u a t r o v a z n s E r a =ó, p o t s n u n ca n o i i h N i c o la u D e m e t r e v tc q u e m e e p r e o c u p a v a e a f l l g i a c o m o c a r át e r c a p r i c h o s o , c o m a i n c o n s e q ü ên c i a i r ðn i c a d n 8 cq u a n d o e s t a v a d e i t a d o n a c a m a , a i n da v o l ta v a " " n o se u u n blc i o n a do g r a n de t r u n fo a pe a la m sem i f D l l ás d e po i s d e u m c e p o s e 1v e l e a c ha v a a c o s a u m á d i t M a u r o a s u n i d h e s o a r e , o c e i o de e e p e m n ¢n po q n a n o i t e e e g u l n be . o a m a l d i t o s a e i e s e se n ta v a a j o ga r ]h e s u r g i a m m a i s u m a r e z , a r r e g a n h a n d o o e d e n t e s P o u c o a p o u co H a v i a n i s s o a l g o De f a t a e e n l g m Dt l c o " f t d l f i m o t s e n o a r u e o r n a n do o s o n ho s am o gr a n e D em e t r i ev it c h m áx i m o d e N i c o la u ,

,

,

.

,

'.

Ou u t in h a m

oa

que

acon

v er

t ec im

co m

en

as

E u f r ós i a V a s i l i e v m p e r m i s s ã o do a e n h o r i o ,

de

Scanned by CamScanner

tos

se

car t

pr

0

m o r r eu e n te m

do

o du z i r a m

,

qu e

n a

da

p u le n to g a t o br a n c o de v elh o e f o i. c o m n o q u i n t a l d o p r éd i o

cor


O

D U V N U E

.

s 1 v q 1,

1 01

1[ ! a n ! BYq 1u u ! s n ï u u & a z p a s u d n Ra J a n 1 n B o J u l ! e s : u g o a o u l a u Be a o m ! a k o ' n n « a n d o J p n Brs s a ï u u u u s l u a T 1o n s a d o J o n l u t s a ï 1t u u « p u p e ' e u l u H n g u t n t q l e b n e M u s u J p a s a 1u a q u u l a Y o l a u n a l i t b n a [ a « o i n F o Bo w n a ' p u B. . a o ï 1t l a gE d a s s o u s a w a o u 1w l o u o s n w u L az bn a o

N !Y o l u n ü

aiu a

. .

1t

y q! 1 o s

n al a

s

oB ep o aa s

ub

ç

a

s! p a J u p o » aB u 0 0 1 r 1 1 u ïqa u o ' p a Ba a o 1u o 1o u t a o u

B1n a l u 1 a 1 a a n o u n a a o B Bo n s au t d b ml u po m lq o ) o n 1J o m J o J u p o w o a i u Y o u < m Lu B ! s p o a u qa l o ( a Y w d r r l ! p a z b n b n u ï d o n a o p a u 1u B t m < ü a Y l o n b n a 0 J l l q 0 w 1p B all o j z! Bt Y s s 1 J "' o u z d . 9 3 o d o J b n ul b mi J J ! s B a a o p n ! p o d n J u · d aB a J s q nr & 0 6 o n 1J o s u a u J u w s n J d T a a u p ! p o s d o l 1 l B u o u r a n t u b n a [ \ l u i 1 i a u l 1t o a ì ! a a i \ s a u 11t o s : Y o w a a 1 ) a z a e t a u l B n u 1a A a z 1 p a A a m l a J u 1n p ! p o u o Ju Ao ' Tu u s n a a J p u p a 9 b n a o 1 « 1u ! B o l d o n a o p a do !e' n n sa u l o n s a f v s a q u p u 1u a s b n a a !p o ! u a o n ! B l n t i ¡ J w q u p o u n ï u s F q « po ' b n a u EA o a s s e q o 1u a w a J u o p ! « a 1u b n a í o B n a u l u l u k s : a i u s a B n ! p u ' s o n q a ' Bn m q p r 1t Y o u 1 a s d n u Bo b n a N ! a o l n n ü Yt 1 t a Ba A! Ba q s o j W p a s p Y 1o u ñ u p w u p o a o m ä g o ' a b n a u a b b a Bn 1 w q n p o ' u Y n r u i a <!p o a l u a B s r \ d o J m o R a o p n u s » <u b n a m 1 p j u a o s a u l u m w s a ' J ! u u l t u a u Ba ' o s b n « <J o B p l s d o û 1o e u a a a n u l a ä B [ B s DB w ! p u s o d [ 9 d H o W B g 1a u U) o h ' a u l a s l g o a q a ! o p a ! u Ba [ a n d 5 o a s . u o d o p n u a s ' e B o 1 « r n m s A ¢ z e E a o a a a J S9 s a o n p u o J u r j u t p n s s k u b p « a p n p « ' a u b n « u l o s n &E u u s enr d o u t d o s u u s a r t p « s 1u « a ! n s ! a l u t a s Yo J 1a a n u p o a u BJ a o s p Y po s a n l a a u p o a n u a x ! s BYu a l e u d l a Bu p e s I i • u a +o a p a w 1s 1GI ! o ' a l u u q s o l n <o n l q a ! u a ! p n p o E b n e f o B« h B a u J o 1u a i n a d m un N l a o l k n ü a u t a Bp a a ! i w a o u <! u n n m m » a a J a sb n !a a s s a u g o l ! Yl o s u a 1[ o a l ß Bu : P ! a s a þ u [ a s !P! 1 u l Bo p a w n i ! w t u o q u 1 u l l t o p

'

s

'

'

'

'

'

'

'

.

1

d

.

'

Nnw

c b n ! u <n F a ! m J ! au u 11 n w r 1 B 1i a J e ä g o q a a ! « a o w a å rt p o o £g ß o '

p a u o x a u rq J o d J o pn z ! n s a ' a x Bm o [ P W! r r ï 1k U B1E a n W « S a r F N ! a o l u n ü a 1u a l p a a ! i a q o q 11 u q« = s ab n u p a j e z a u p o u ! o 8 9 n s A r m e d J o u t a B! p = s . . . l u u s 1 « ! u pE ' n ï u abn a uo e W T ' b n u u p o f u a 9 l a r t u o a <Ba q W ! n m 11 9 6 Y o w b n a o d n w a o u E o a o u l u a n a e do ls p m u <a a a » o Bo u t d o ¢ j o a e u t B d B a a a a u p o o a e l e p o a o s q m aB u m s p n u s 1u o B11a u Bo a u 1 p l u u l a 1 p a m 1u u p d a s o o 1u ' l a Bo s ' a o u ï o s a a n p u n u 1 p Yl a s a s $ a e s s a « r \ B ! o s o p a Ao I u u J y e aq d » p a ' d o a s n u A a z ¢ t m al al r 1 p a ï l n · l a u 1 o a am a d 1 ! n e l a ' f g B o e d 9 5 r e B o ' n s A u z ü ¢ d l a 1u a n p u s ' a o ï a '

'

Z9

'

'

Scanned by CamScanner


A N D R E I E V

a9 1

de p a s m

do a

t r o s , a t é d o p r óp r i o J a c ó I v a n o v i t c h A e x c i t a ç1 o d e N i c o l a u D e m e t r i e v i t c h c o m u n i c o u s e n o a d es l i z n v n m t h e M p i d a s , n o a d e d o a as c a r ta s a m l g oa : d g o r o s e au n do s c u j o s n ós t i n ha m r u g n s a a lie n t e s V o c h o j e , es M c o m s o r t e , o b s e r v o u , c o i n a r B r a v e , o i r m o d e E u f r De i a V a a l l l e v n a N o a c r e dita v a , n o e n t a n t o , n a d u m ç ü o dnque1 s ú b i t a r e v i r a v o l p or e x p e D ên c i a p r ó p r i a a a b i a q u e o d e s a s t r e n &o h a v i a d e ta r d a r A d o n a d a c a s a i p o r a e u l a do r e g o z i j a v a s e c o m o , f a t o de M a s l e n i k o v t e r b o tH c a r t a s a o m e n o s u m n v e z , E c o m o Be u [r m ä o f o r m u l n a v i e u a a d úv ida s , e la f i n g i u c u a p i r de In d o , a f i m d e c o n j u m r a p r o f e c ia D u r a n t e m o m e n t o a , o Jô g o p a r e c e u i n c e r t o A ß m Bi o e d e N ic o la u D e m et r i e v it ch f o p a r a u n s d u q u es q u e s e m o s t r a r a m c o m a r c u l po s o : d e p o is c o l m c e l e r i d a d e s ur , , r a n1 . d j s e a m a r e O f t d a a o r u n a o m a l t inh d t e m po , de re u nir as e d e f a la r Qu a n d o e r a e1e a d 1i l a s , e n ga n a v a a e , c o m f r e q li ë n c l u A f el i c i d a de b a f e j a v a o t t n o e n a n o 1 o pa r c e i ro m a n ti n h a ee pr u d en t e O e a p a n t 4» d ês t e ú l t i m o , d e r a l u g a r ù d e a c r e n ç a n a q u e l a i n e s e r a d a p a l t e r a ç o d a a o r t e e m a i a d e u m a v e z l e m b r o u a M n s i e n n ?) v a a u a n o r n 1a f i x a d e n o I r a lé m d a a qu a t r o v a z as N i c o la u D em e t r ie v it c h es t a v a a g o r a c o r a do e a , , l a n 0 o u tr o i r r it a v aH » D e m a n e i r a q u e s e m hes ita r , , f a z e r p r o m e «Fa s a u da c l o w c o m e qo u a c o n v e n c ido de t ôd a s d e q u e n e c e s a i t a v a q u e t e r ia a s C h e g o u a v e z d e s e r P r o c ó p i o V a s ïu e v i t c h a di a t M a s l e n ik o v v e r i t i co u a a e u a s s e n t i u u m ba u e b u i la a q n o c o r a ç i o e a c a b e ç a g i r a r th e à r o A n te o a o lhos . p a ssou he n m a n u v em n a m o , c o p as e pa u s , d es d e a a de e a i n da o * a e o r e i de o u r o s Se t i r a e s e o Bia d e e s p a d a s , f i c a r i a a p t o a f a z e r o g r a n d e " trunfo a em Bra n

o

ou

.

,

.

,

.

.

.

,

Dna« c t o

,

-

a

b a çk o

a em

T r ês e a l »

o

,

c o m e ço u

el q

do

m

in

a n

do.

a

d

p lic o

u E u f r &s i a v a Æ l e v n a q u e b ém e x c l t a d l m l m a , p o l e t i n h a q u a s e t ðd a e a e e s p a da e , i n c l u i n d o o r e l q u a t r o c o p a s , p r o m e t e u s êc a m e n t e J a c ó l n o v i tc h e a t a l ra t a

Scanned by CamScanner

m

r e


0

"

G R A N D E

B L A H

I 1I

i tc h d e c l u \o u , a s e g u ir u m , pe q l f i f E r r a d l u a o s l e a n i o l s a m m as n o , , qu a r en u n cia r , i b m u t o m l e u b b e n i t i n h a p n i ba b i u · e o r a s o u e s s o e m q e1 1' " d e e 1 p · da e d a d e s 1 f a l o u l o g o e m g r a n de a l a m M a 1lh h e s i t o u n u s s e g u n d o a e 1 d e p o la , e n 1 t o m q u e a e n iko (a f ig u r o u n to do s v ito r io s o q u e e r n a ó p a r a i l u di r d f i n i n eva ga r esc on a n ça ) p r o u c o u Gr a n de « a l a m " a e m t r u n f o l N i c o l a u D e m e t r i e v l t c h i a f a z e r o s e u g r a n d e 1' a m " T o d o s o l h a r a m a s s o m b r a o e , e o i r m ii o tr u nfo ! ee m h d a d o n a da r n # n e x c la m o u "o E n u o , M n s l e n ik o v e s t e n d e u a mi o p a r a o b a r a l h o , m a s e e t a t r e m e u e d e m 1b o u u m a v e l a E u f r lis i a a l e 1 p o r i n a t a n t e e , f i c o u h i r t o , i m óv e l , c o m a a n ho u a e da m esa D e r e p e n t e e r g u e u a a n ão s c a r t a s em c im a e t o m bo u le n t a m e n t e p a r a o l a do e s qu e r d o N a qu m , to u c o n al g o m e a i n h a o n de e s t a v a o p ir e a d e c M i q u a n d o o m éd i c o c h e g o u , dl a a e q u e N i c o l a u D e m t r ie v it c h m o r r e r a de aín co pe c a r di a c a consol m a o s o u t r o s , a c r e s c e n t o u q u e o i n f e l i z n o de v i a t e r ao f r i do D e i ta r a m o m o r t o n u m d lv a, n a m eem a « a l a e m n ada q u e t i n h a m e s t a d o a j o g a r , e c o b r i r a m n o c o m u m l e n ço O c a dá v e r a p r e s e n t a v a a s p e c t o a t e m d o r D o br a o p a r a u 1n l a d o , u m d o s p & f i c a r a d e e c o b e r t o , e p a r e c i a n li o ' e p e r ten ce r e r a c o m o B e f ôs s e d e o u t r a p e s s o a m s o la d a b o t a p r e t a , q u a s e n o v a i t h d d n i a a e r o u m e p , d e f ôl h a d e e a t a n h o , d S1U I c o m q u e a e e m b r u l ba m c t A a es m e s a d o j ô g o c o n a e r v a v a « e c o m o a h a v i a 1n d e i x a d o , c o m a 8 ca r t a s e s p a l h a d a s e v o l t a da s p a r a ba i x o Só a a d e N I c o l · u D e m e t r i e v i t c h 6 q u e e s t a v a m e m m o n t e i t a l q u a l êl e a a t i n h a p ô s t o J a c ó I v a n o v i t c h c o m e ç o u a a n d B° d e c á p a r a W n a

N i co la u D em

et r ie v

u

"

"

.

,

,

p

.

-

.

.

m

m i ú d o s e i ncer t o f a z e n d o o p o a 1 i v e l d o e f u n t o n e m p i s a r o c h o f o r a d o t a p öt co m r ec e io de f a z e r ba r u lho A o a pr oae , n u m a d a a v ez e l , d a m e s a d e Jû g o . p w n c u i d a d o s a m e n t e n n a c a r ta s do ae u f a l ec i o p a r c e i r o , e x a n 1i n o u a a e c o l o c o n w o u tr a v n o m es m o l u * a r D e p o 1s , v e J c o u o b11 a ' o e e n c o n t r o u lo go o i s d e e s a u a p r óp r i a c a r t a d e q u e p , N i c o la u D e m e t r l e i r i t c h p v a p a r a o a e u g r a n de = " a la n a J a c ó I v a n o v i t c h d e u m a ia Æ 1i a p a a n o s n o ,

em

par a n

ão

pas sos

o lha r

.

.

.

Scanned by CamScanner


A N D R E I E V

ñ

A bo t o o u o l 1i g r i m a a d e r a m o u a ]F ec h a n d o o e o l ho s 1 p r » c o m l a e r a ç* o p e l o p o b r e m o r t o c u r o u r e c o r da r « d e c o m o e r a = c a r a d e M n a l e n ük o v , n o s ee u B d i n a d e b o m h u m o r Qu a n d o r i a ß a t i s f e i t o p e v i t ó r i n a a l m n ça C o m o v e u d », e m e s p e c i a l a l e m b r a n ça 1s da q u e l e d e s e j o i n s a t i s f e i t o d o g m n d e " a l a m " a e m t r u n f o , n o i t e . De a d e e p öm a p i t u l a r a s v &r i a s c e n a s d d e o u r o s q u e o p a r c e i r o f iz e r a , a t ó s ae f l u x o a p c o n t i n u o d e c a r t a a b o a a 1 q u e th e a p r e c e r a m , a l l áa 1 A g o r a , N i c o la u n u n c i a do r a s d e m n u d e s f c h o D e t r i e v i t c h n i : o e r a d ês t e m u n d o : m o r r e r a p r e c i a am e n t e " " a la m q u a n do ia f a z e r u m g r a n de E n t li o , u m n i d é i a t e r r i v e 1 n a a u a a l m p l i c i d a d q f êz e s t r e m e c e r o c o r p o ae c o d e J a c ó I v a n o v l t c h e o b r i g o u o P e r s c r u to t \ e m v o l t a de a l , c o m o ae n p u la r n a c a d e o p e n s a m e n t o n o 1h e t i v i n d o d o p r ó p r i o c ér e b r o , m a s h o u v e s e e s id o i n s p i r a d o p o r o u t r e m , e d i s s e e m v o z i Ma s , a f i n a l , êl e n a o c h e g o u a a a b e r q u e o a s a lta " e g ta v a n o b a r a l ho e q u e o g r a n d e a j a 1n e r a c o is a E j Bi n o p o d e s a b ê 1o ! g m a n t i da E aô n e s s e m o m e n t o é q u e J a c ó I v a n o v i t c h s e c p e n e t r o u d o q u e ai gni t l cav r e a l m e n t e , n â o e r i a t i r C ho r p r e e n d e u 0 q u e e r a a m o r t e e a c o is a a p a r e c e u lh e V N u n c a p o de r c h e g a r a s a b e r ! A i n da q u e f ôa s e i i d d M r r r t l a o u i k ago a 1 g a o v o e e m e t e r th e a s a a en ov l l h e o s o o s d t e r ê a n o n e i m m a s s s te p er c eber ia p , M a la u m p eq u e n o g es t o , m a is n a d a , p o n Bu e e s t a v a m o r t o l d d i u m ae g n n o e v da , e N i c o l a u D e m e t r i e v i t c h t e r i a v i s t o " " á b i d s s a o o e q u e t i n h a , d e f a to , o g r a n de Mas s ja m s u c e d e r a a q u e l a d e s g r a ça a e m r e m é i o 1 e o Jo g a d o r n o c o n h e c e r a a a u a s o r t e , n M » e t »u b e m a f or q u a n t o t ôr a n a d o , n u n c a m a i a o e a be r i a ! N u n ca 1 n u n ca Re p e t i u J a c ó I v a n o v i tc h l d l d a v r m d a, n so etr a n o a p a e a p r e n e r m e lh o r o a lg n 1 f ica do A p 1 l a v r a e x i s t ia , a l m , e t i n h a e i m u i c a ç i o , m a s e r a t o e s t r a n h a e t ao a m a r g a , q u e J a e 6 I v a n o v i t c h a e d e i x o u nu m a ca de i r a v ez e r e c o m e ço u a c h o r a r ca i r , o u t r a 1 a a t i m a v a o B e u a m i g o p o r h a v e r m o r r i do n a i g n o r n c i a e l a a t i m a v a s e a e i m e s m o e a o B o u t r o o p e l a p o s s ib i l i d a d e t n p êt o e , de p o i s , f o i p a m a Bo b r e t u d o a t é o p e s c o ço e d e r

aa ln

co n

t fg u a

.

.

"

.

,

A

.

,

Scanned by CamScanner

,


0 R A N D E

0

em

de lh es

es ta v a m

qu e

'

B L A M

p o de r

s uce

'

20 1

de r

c o ia a

n n

û 1o g a

la l m a pós

n g l n a n d o q u e e a ta v a a ho r a v a o m o r to , d a z v n z a a té t r ez e e ca l Jo g a r c o m ël e , f a z e n o v a h t e i i r a n d c s M o , o a qu e ev a m g la n do q u a n to a s le n l k o v l t i o r x a n é et er ni dade F i t b m a m ig n o r a r a oi a p p 6 J l u e i h ú i ó z a c v a n o v e e m v t d c r e n c a i e n 1 a q e pa r te p 1 a s u a n o r m a dn s q u a t r o v a z n s a p e n a ß ; e , e m pe n s a m e n to , " e e m t r u n f o , e m h o n n t d o Be u Jo g o u u m g r a n d e a i a m a m ig o I n c ó I v a n o v i t c h ? p e r g u n t o u E u f r i a ia E v oc A f u n do u se n u m a p o lt r o n a a o V a s i l i e v n a , e n t r a n d o a 1i

Enquanto

c

"

.

q u e ho r r iw l is to é l Olha

ra -

ùtu a

m

l c mb r a n d s e d e q u

e

na

te

m en

s a la

cho r a r a m

e

la

a o

o,

a ôb r e

em o

sur

que

dln

a

,

d i v a , Ja z i a

dáv e r d u m h o m e m , c o r po f r i o , p es a do e s ile n c ios o M a n o u p r e v e n i r a f a m í l ia ? i n q u i r i u J a c ó I v a l i ð v it c h , a s s o a n do - s e c o m v o n cl a Sim M e u i r m äo e A n u ska j D pa r tir a m m as n o a e i s e e n c o n t r a r ii o a p o r q u e n i o t e n l o s o e n d e r Yç o , N ä o m o r a v a n a m e s m a do a n o p a s sa d o ? N ño , t in ha s e m u da do D i z A n u s k a q u e êl e t d co s u m a v a m a n a r o c a r r o s eg u ir pa r a qu a lqu e r pa r t e da A v e n ida N o v e n ak l T a l v e z d e s c u b r a m , a t r a v és d a p o 1l c i a v o l v e u o v e l h o t e B êc o , p a r a c o n s o l a r C r e i o q u e e r a c a s a d o n l1o e r a ? E u f r i is iß V a a il i e v n n e s g ñ eo u o s o l h o s p a m J a c ó I v a n o v i tc h e n a o r e s p o n d e u A ól e , a f i g u r o u s e q u e n e s s e o l h a r s e r e f le t i n o Be u p r ó p r i o p e n u n 1n e n t o , c e r t a i d éi a th u e e oc o r r em n e Bs e i n s t a n t e q T o m ou a assoa r « e, m e t e u o l e n o n o b ôl s o d o s o b r e t u d o e in da go u com a r ç , a p r e e n s iv o o ca

.

,

.

,

O n d e a r ma n j a r e m o 8 , a g o Æ u m q u a r t o j o g a d o r ? M a a . E u f r Ds i a V a . ïl i e v n a a b s o r v i d a e m p e n s a m e n t o s de o u t r a n a t u r ez a , r e l a c i o n a d o s c o m a s u a q u a l i d a de d e d o n a d e c a Ba , n ñ o o u v i u o D e po is de q u e ðl e d i s s e r a ,

c u r

tos

E

v

luga r ?

(T r a d u ç

Scanned by CamScanner

to s

in q u i r i u , p o r o c ë, J a c ó I v a n o v i t c h ,

m o m en

o

,

r ev

sun

v ez

a in da

m or a

no

m esm o

i e t a d e C A B M L Do N A s o M «E N T O )


ËST E

1. 1V R O

F OI

C O ]\ [ P O S T O E

N A B OH CI N A S D V 1

ST A

C OND E

D

DE

OS

E M P R E SA

T RD ]

BA -

DA S,

PAR A

-

RIA

E M

Scanned by CamScanner

8

U N A I S" 1 8.

I M P JTE S S O

O. 810

CA

RU A

À

P A U L O,

A

T IN 8 1084

D A

E D r r oHA

O grande slam (1964)  

O grande slam (The Grand Slam). Tradução revista de (Reviewed translation by) Cabral do Nascimento. In: SILVA, H. (Selec). Obras primas do c...

O grande slam (1964)  

O grande slam (The Grand Slam). Tradução revista de (Reviewed translation by) Cabral do Nascimento. In: SILVA, H. (Selec). Obras primas do c...

Advertisement