Page 1

pag 1


DIN ACTIVITATEA UZPR, FILIALA “MARIUS MIRCU” BACĂU

Îngrijorările noastre Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a luat act cu îngrijorare de două măsuri legislative ale Guvernului, care subminează la propriu principiul separației puterilor în stat, prevederile legii fundamentale a României – Constituția – și sensul democrației. Prima este modificarea Ordonanței  de Urgență privind Codul Administrativ, modificare ce impune obligativitatea folosirii limbilor materne ale minorităţilor naţionale nu doar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate, ci şi al instituţiilor publice aflate în subordine, ceea ce contravine art. 120 alin. (2) din Constituţie.  În acest fel, este ignorată obligaţia constituţională a existenţei unei ponderi semnificative (20%) ca premisă a folosirii limbii materne a persoanelor aparţinând unei minorităţi naţionale în relaţia cu autorităţile. Prin modificările aduse acestei Ordonanțe, pragul de 20% devine opţional, decizia fiind lăsată la latitudinea organelor deliberative locale sau chiar a unei singure persoane în cadrul instituţiilor cu conducere unipersonală, așa cum, corect, s-a menționat într-un comunicat emis de  Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş. Prin această Ordonanță se creează în mod cert  premizele ca limba maghiară să devină, în mod neconstituţional, a doua limbă oficială în statul român. În consens cu Constituția României (art. 120), cu Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare (potrivit căreia protecţia şi încurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor oficiale şi a necesităţii de a le însuşi), cu punctul de vedere al Curții Constituţionale (care a respins, încă din 2018, Legea privind Codul Administrativ al României în ansamblul ei), cu sesizările de neconstituționalitate făcute de Președintele României și de peste 50 de parlamentari, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România dezavuează și respinge legalitatea și legitimitatea acestei legi în forma impusă de OUG. Ea reprezintă încă un pas spre disoluţia autorităţii statului român şi favorizează obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii entice, obiectiv asumat public de UDMR. Pe de altă parte, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România constată cu amărăciune dezinformarea gravă comisă de unele organe de presă cu privire la numărul manifestanților din Piața Victoriei (100, după „informațiile” puse în circulație), care au protestat, duminică, 7 iulie, împotriva modificărilor aduse Codului Administrativ. Este inadmisibil, ca jurnalist, să diseminezi în spațiul public o informație atât de grosolan falsă, numărul protestatarilor fiind în realitate peste 1.000. UZPR se delimitează de aceste practici manipulatorii (mai mult sau mai puțin comandate) ale unor colegi de breaslă, și condamnă dezinformarea tendențioasă, indiferent de autorii ei. A doua măsură guvernamentală pe care Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România o dezavuează și o respinge este  „Decizia premierului nr. 138/2019 privind înființarea Comitetului interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului de ură”. Conform acestei decizii (publicată în Monitorul Oficial în 5 iulie 2019), Comitetul interministerial va fi alcătuit din reprezentanții a cinci ministere, ai Secretariatului General al Guvernului, ai Cancelariei prim-ministrului și ai Institutul „Elie Wiesel”. Aceasta măsură vine să completeze în mod nedrept și abuziv, în opinia noastră, două legi în egală măsură nedrepte și abuzive: legea 217/2015 și „Legea Vexler”. Toate acestea se constituie într-o supralegislație pe o temă fără conținut în România: antisemitismul. Fapt

pag 2

antidemocratic și inadmisibil, decizia unui premier vremelnic anulează abuziv trei articole din Constituția României, care nu este vremelnică: articolul 29 (libertatea conștiinței), articolul 30 (libertatea de exprimare) și articolul 31 (dreptul la informație). UZPR atrage atenția că aceste abuzuri legislative s-au întâmplat în țara noastră numai în perioada stalinistă a comunismului. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este singura uniune de creație și utilitate publică a jurnaliștilor din România și se simte responsabilă de toate derapajele politice care se petrec în statul român, una dintre misiunile UZPR fiind aceea de a le sancționa public. De aceea, atitudinea noastră este tranșantă și fermă în tot ceea ce vizează siguranța și suveranitatea României, dar și, în egală măsură, dreptul la libera exprimare cinstită. UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI ROMÂNIA, Departamentul de Comunicare

DIN

Sfântul Eminescu este patronul spiritual al UZPR- O Uniune din care trebuie să dispară definitiv vrajba! Ziariștii profesioniști din România au o Uniune a lor, așa cum au toate breslele de creație. Scriitorii, artiștii plastici, muzicienii și tot așa, se regăsesc în câte-o Uniune a lor. Calitatea de membru într-o Uniune atestă legal statutul respectiv, de jurnalist, de scriitor, de artist plastic, etc… Recunoașterea statutului de ziarist de către Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (U.Z.P.R.) este supremă, conferind membrului U.Z.P.R. toate drepturile și obligațiile stabilite prin lege. Trecerea prin furcile caudine ale comisiei de atestare a calității de ziarist profesionist reprezintă o emoție reală. Rigoarea, meticulozitatea și severitatea profesională cu care este abordat dosarul fiecărui candidat în parte, țin de seriozitatea și atenția cu care este asigurată conducerea executivă a acestei Uniuni. M-a mirat teribil și deopotrivă m-a tulburat „aventura” prin care, cu vreo doi ani în urmă, o grupare minoritară din interiorul conducerii Uniunii a declanșat o revoltă împotriva președintelui Doru Dinu Glăvan! Era dificil pentru cineva din afara executivului să se poată pronunța față de opiniile exprimate de către părțile aflate în conflict. Cert este că imaginea U.Z.P.R. suferea major și probabil că multe dintre răni mai dor și azi… Pripa și furia cu care au acționat cei din aripa răsculată, induceau faptul că „ceva e putred” și că la mijloc ar fi doar o dorință teribilă de putere. Mă deranja modul în care erau formulate calomniile la adresa lui Doru Dinu Glăvan, prin articole redactate simplist, pline de ură, pe alocuri agramate. Era acuzat că nu dispune de o diplomă de absolvent de învățământ superior. Dintr-o dată, după zeci de ani de management performant, Doru Dinu Glăvan, nu mai era bun… Nu avea studii superioare atestate cu diplomă! Absurditate și fariseism… În fine, am început acest articolul făcând referire la statutul conferit de calitatea de membru al Uniunii. Doru Dinu Glăvan este membru U.Z.P.R. și numele domniei sale are o notorietate indiscutabilă, iar prin modul în care manageriază Uniunea, probează că este absolvent al unei înalte academii, având și un doctorat în performanță decizională, stăpânire de sine, răbdare, har de comunicare și iubire de semeni. P.S. Sunt multe acțiuni ale Uniunii din mandatul lui DDG, demne de lăudat, dar modul în care a reușit să pună în lumina reflectoarelor istoriei, publicistica lui Mihai Eminescu, mă face să fiu mândru că sunt membru al U.Z.P.R Doar trecând peste orgolii și ispite de putere vom fi urmași demni ai celui mai mare publicist român din toate timpurile! Trăim sub patronajul spiritual al sfântului român Mihai Eminescu! Nicolae BADIU (UZPR) Pagină coordonată de Leonard POPA (UZPR)


EDITORIAL

SĂ FIE, DAR SĂ LE ŞI VEDEM!...

S

tim, românii sunt puşi permanent pe fapte mari, care să-i scoată din mediocritatea clasamentului european privind sportul-rege. Pentru că Fotbalul este cel care ne poate readuce la rampa performanţelor notorii, chiar dacă de o bună bucată de vreme ne zbatem între dorinţe şi neputinţe. Deunăzi, guvernul nostru – întru Mare Mila Sa – ne-a anunţat o mare lovitură de imagine în materie de soccer: alocarea, în viitorii proximi ani, a nu mai puţin de 200 de milioane de euro pentru construirea unui număr de 325 de stadioane cu destinaţia FOTBAL. Bani alocaţi prin Compania Naţională de Investiţii şi gestionaţi de către aceasta în parteneriat cu UAT-urile (unităţile administrativteritoriale), a căror principală obligaţie va fi aceea de a pune la dispoziţia constructorilor suprafeţele de teren necesare, de minimum 13 000 mp. Stadioanele urmând a fi de două tipuri: primul – cu suprafaţa de joc mare, cu 4 tribune şi 500 de locuri; al doilea – cu terenuri de dimensiuni reduse, destinate şcolilor. În total – 150 (T1) şi 125 (T2). Câte vor reveni, dintre acestea, Bacăului, judeţului nostru, deocamdată nu avem de unde să ştim. Să fie, numai să fie!, că nu e nimic rău în asta! Ba, dimpotrivă. Poate-i mai adunărm de pe străzi pe-acei pierde-vară în plăcerea lor de-a tăia frunze la câini şi, ce poate fi şi mai important, la ajustarea fizică a fenomenului numit obezitate, ce face ravagii printre adolescenţi şi tinerii noştri. Sigur că nu am de unde să ştiu dacă o atare iniţiativă a guvernului Dăncilă a fost inspirată de cea a fostei guvernări Năstase – inspiratorul programului de 400 săli de sport şcolare. Sau., poate, de ideile geniale ale guvernării BOC-iste, puse în practică prin Blonda de la Cotroceni, ministresa E.U., cu terenurile de fotbal amenajate în pantă, cu pistele de sky în zonele cu puţină zăpadă (sau deloc), ori patinoarele mega-scumpe care să ţină sub stratul gros de gheaţă miş-maşurile financiare. În fond, asta a fost, şi nu o să decopertăm noi, acum, gazoanele şi gheţurile pentru a descoperi, ce?, adică adevărurile aflate la vedere. Gândurile care îmi tot dau târcoale mă cam trimet spre o constatare ce-mi umple sufletul de căldură şi cugetul de optimism: să se fi gândit, oare, diriguitorii noştri, la faptul că zeul-Fotbal poate deveni şi pentru noi,

românii, Salvatore de la Patria? Trimiterile la temă sunt simple şi clare: ai terenuri?, vei avea şi fotbalişti, care, exportaţi pe bani buni, vor aduce valută forte în visteria ţării, astfel devenind contribuabili semnificativi (poate chiar determinanţi) la produsul intern brut şi venitul naţional, cât şi la contrabalansarea balanţei externe de plăţi. Plus efectele pozitive asupra şomajului prin creşterea numărului de locuri de muncă fără povara altor investiţii, cât şi pe planul protejării mediului prin renunţarea la industriiile poluante producătoare de fum(uri) şi alte noxe. Să recunoaştem, aşadar, isteţimea acestui demers ieşit pe uşile palatului Victoria. Numai că vrem să-l vedem şi împlinit, fiindcă altfel rămânem blocaţi la semaforul bunelor intenţii.Aşa cum se întâmplă şi cu trei, din cele patru stadioane ce vor trebui să asigure, anul viitor, arenele de pregătire şi antrenament ale echipelor din grupa românească participante la campionatul european de fotbal. Schimbând încă odată unghiul, dar rămânând în planul de ansamblu, să ne îndreptăm privirile şi spre acele stadioane aflate deja în demolare, ori în pregătire de şantier (de la Târgovişte, Alexandria, Oradea ş.a.), unde oficialităţile locale (alias, primăriile) sunt puse pe *Foto coperta 1: fapte mari. Fără Programul de meci să ne “faulteze” de la Finala Cupei situaţia terenurilor Cupelor 1989, reprezentative câștigată ale unora dintre de Știința Bacău oraşele cu tradiţie în fotbal (Bacău, Galaţi) care s-au transformat în locuri virane cu destinaţii şi viitor incerte. Dincolo, însă, de tonul pamfletar al acestor consemnări, trebuie să fim de acord cu toţii: anume, că programul cu pricina chiar merită scandările şi aplauzele microbiştilor. Şi sper ca într-un final aceştia să nu aibă parte de huiduieli şi fluierături.. Cum se cam întâmplă cu astfel de iniţiative. Vom trăi şi vom vedea. Dacă vom avea ce… Mihai Buznea (UZPR)

CONSILIUL DIRECTOR: Adrian AMALANCI - director Leonard POPA - redactor- şef *Acest proiect publicistic este finanţat integral de consiliul director. Semnează: Adrian AMALANCI Ionuţ BRÂNZEI (fotoreporter) Romulus Dan BUSNEA Marius CERGHICI Cornel GALBEN Dan Gabriel MAREŞ (Bucureşti) Victor Eugen MIHAI (VEM) Răzvan PESA-MOZA Constantin PLETOSU (Spania) Leonard POPA Marcian POPA Dan SION Florin ŞTEFĂNESCU Pentru o documentare cât mai exactă şi pentru participarea redactorilor noştri la evenimentele sportive în care sunt implicate, rugăm cluburile sportive şi instituţiile abilitate să ne informeze din timp, despre competiţiile aflate în derulare. Corespondenţa se poate trimite online pe adresa sportul. bacauan@yahoo.ro. Notă: Articolele, tehnoredactarea, corectura şi îngrijirea ediţiei s-au făcut gratis. Această notă are înţeles pentru instituţiile fiscale competente. Responsabilitatea opiniilor exprimate aparţine exclusiv autorilor. Manuscrisele şi fotografiile reţinute se publică în ordinea necesităţilor redacţionale. Materialele nepublicate nu se restituie. Sediul redacţiei: Bacău, Letea 13, judeţul Bacău Telefoane: 0743665.630; 0752-924.152; 0334-808.022; https://www.facebook.com/ Sportul.Bacauan E-mail: yellow_cyprus@yahoo.com amalancia@yahoo.com Colecţia completă a Revistei “SPORTUL BĂCĂUAN” se găseşte la Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” din Bacău.

pag 3


Sala Sporturilor, în haine de sărbătoare

Sâmbătă, 15 iunie, a fost zi de sărbătoare pentru handbalul băcăuan. Și nu numai. În Sala Sporturilor din Bacău s-a reunit crema handbalului românesc din anii 80-90. Totul cu prilejul unei manifestări care a celebrat împlinirea a 30 de ani de la cucerirea Cupei Cupelor de către echipa de handbal feminin a Științei Bacău. Proiectul „Știința, Cupa Cupelor- 1989-2019”, inițiat de fosta jucătoare și actuala antrenoare Gabriela Manea și organizat de CS Știința cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău s-a dovedit o super-reușită, care a mers la inima celor câteva sute bune de spectatori, care au ținut să le aplaude din nou pe „campioanele inimilor lor”. Începută cu un meci demonstrativ între actuala echipă a Științei și cea din anii 90-2000, manifestarea a continuat cu un adevărat joc al legendelor. Este vorba de super-derby-ul deceniului opt, Știința- Chimistul Râmnicu-Vâlcea, echipele care în 1989 aduceau în România Cupa Cupelor, respectiv Cupa EHF. Publicul băcăuan a putut auzi și cânta din nou celebrul imn „Știința e ca o floare”, dar , mai ales, a avut prilejul de a le admira și ovaționa pe Gabi Manea și pe Mariana Târcă, pe Ioana Vasilca și pe Luminița Huțupan, pe Eva Darvaș și pe Maria Torok, pe Cati Marian și pe Narcisa Lecușanu. Sărbătoarea s-a încheiat cu o festivitate de premiere la care ca invitat special a figurat multiplul campion mondial, Cristian Gațu. „Este o acțiune emoționantă și țin să aduc felicitări organizatoarei Gabi Manea-Antoneanu și Consiliului Județean, având, totodată, și o propunere, pe care o voi transmite și forurilor vâlcene, aceea de a acorda titlul de cetățean de onoare tuturor acestor jucătoare minunate”, a declarat Cristian Gațu. „Nu pot descrie toate emoțiile și sentimentele care mă

pag 4

încearcă, dar pot să vă mărturisesc că mă simt acum exact ca la vârsta la care jucam pentru Știința”, s-a destăinuit Mariana Târcă. Fostul coleg de facultate al Marianei Târcă, președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a sintetizat în felul următor manifestarea: „Emoții, respect și bucuria de a vedea din nou pe teren adevărate modele ale sportului”. Dan SION (UZPR) 1988-1989 (antrenori: Mihai PINTEA și Costel PETREA) Ştiinţa Bacău – Izmir Belediyese (Turcia) 38-17 şi 38-18; Ştiinţa Bacău – Empor Rostok (R.D.G.) 24-22 şi 19-20 Ştiinţa Bacău – Vasas Budapesta (Ungaria) 32-20 şi 31-21 Ştiinţa Bacău –ŢSKA S. Zname Sofia (Bulgaria) 32-20 şi 22-22 FINALA: ŞTIINTA BACAU – KUBAN KRASNODAR (URSS) 22-19 şi 22-22 *Câștigătoarele Cupei Cupelor, în 1989: Ioana Vasîlca, Eugenia Jitaru, Marlena Petrea, Eva Darvaş, Adriana Popa, Filofteia Danilof, Georgeta Voinea-Cervenciuc, Gabriela Antoneanu, Lidia Butnăraşu, Elena Ciubotaru, Ionela Turluianu, Emilia Luca, Laurica Lunca, Angela Brânduşoiu, Marinela Matei Petrea. *PALMARES ȘTIINȚA BACĂU ·9 titluri de campioană naţională în anii 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1992; ·de 5 ori câștigătoare de Cupa României, în anii 1980, 1982, 1983, 1986, 1989; ·finalistă în Cupa Campionilor, ediţia 1985/1986; ·câştigătoare Cupa Cupelor, ediţia 1988/1989.


“Nu mai știm să ne bucurăm, așa cum o făceam pe vremuri, uitând că bucuriile atrag alte bucurii…” Gabriela ANTONEANU-MANEA, fosta componentă a Științei Maxima, a rămas la Bacău pentru a ne reaminti momentele de glorie ale handbalului feminin născute în urbea bacoviană. Putea să se stabilească oriunde pe meridianele handbalului mare, slujit cu pricepere și pasiune (în fond, o opțiune- de înțeles- a multora dintre fostele sale coechipiere), dar a preferat să rămână agenda noastră de suflet. O deschidem și ne amintim, pentru că o avem aici, lângă noi… Evenimentul creat într-o duminică însorită de iunie ne redă strălucirea și, poate, speranța că un trecut- de neimaginat pentru generațiile mai tinere- are și trasee revolute. Leonard POPA (UZPR) -Gabi, felicitări! A fost un eveniment superb, o reușită care a atras atenția tuturor! Nu ți-a fost teamă să-l organizezi într-un oraș care, handbalistic vorbind, trăiește doar din amintiri? -Nu mi-a fost teamă deloc. Am știut pe cine mă pot baza în organizarea acestui eveniment. La Bacău, istoriile locului nu se uită așa ușor. Dorința de a le readuce în prezent a fost de zece ori mai mare decât teama! -Cum a decurs întâlnirea cu fostele colege de echipă si adversare? Ce sentimente îți rămân după derularea acestui eveniment, neobișnuit pentru sportul băcăuan? -Întâlnirea a fost emoționantă, frumoasă, inedită! Unele dintre ele au venit tocmai din Islanda, altele din Spania și Germania. În această formulă nu ne mai întâlnisem niciodată și pentru că multe dintre fostele jucătoare aparținuseră unor generații diferite de performanță. Când m-am gândit la organizarea unui asemenea eveniment, m-am gândit că, de fapt, cucerirea Cupei Cupelor în 1989 a fost un moment de grație, pregătit, însă, în timp și de sportivele care activaseră la echipă înaintea celor care au câștigat trofeul. Știința Bacău a însemnat un moment de vârf în handbalul național și european vreme de un deceniu, nu doar câțiva ani. -30 de ani de la cucerirea Cupei Cupelor de către marea echipă a Științei... Ce-ar mai fi de spus, acum, la atâția ani, după cea mai mare realizare a sportului băcăuan? Știm să prețuim amintirile, la nivel colectiv? -La nivel colectiv, suntem puțini, prea puțini, care prețuim și respectăm valorile și amintirile frumoase. Este un lucru generalizat în toate domeniile. Nu mai știm să ne bucurăm, așa cum o făceam pe vremuri, uitând că bucuriile atrag alte bucurii… -Cu un ochi am râs- am revăzut marile jucătoare ale Știintei- cu altul am plâns- nu le mai vedem astăzi sub alte nume... Ce-ar trebui de făcut ca să râdem, din nou, cu ambii ochi? Cui ar trebui să dea de gândit această stare de lucruri? -Știința de atunci s-a născut și s-a dezvoltat sănătos pe parcursul a câtorva ani. A atins sublimul după ani de muncă serioasă și sănătoasă. A avut sprijin financiar, moral și social- ceea ce lipsește azi, cu desăvârșire. De gândit- chiar dacă nu descriu ordinea firească sau ierarhică a factorilor implicați- trebuie să le dea antrenorilor, sportivilor, copiilor, managerilor de cluburi și de echipe, Federației Române

În fotografie, două dintre stelele handbalului feminin românesc: Gabriela ANTONEANU (stânga) şi Mariana TÎRCÂ (dreapta) de Handbal, MTS-ului, autorităților locale și județene și, bineînțeles, eventualilor finanțatori privați (dacă ar exista și o lege a sponsorizării, benefică și pentru ei, mereu promisă, dar întotdeauna amânată!). -Mutând discuția într-un alt plan, băieții pierd calificările pe linie, fetele le obțin la rând (mă refer la reprezentativele naționale). Unde se face diferența? Acum 30 de ani, nu era așa… -Amprenta rămasă din trecut… La fete, s-a continuat, chiar și după Revoluție, să se lucreze în stil balcanic (un termen folosit astăzi eronat doar în stil peiorativ!) și doar ușor, ușor, s-a împrumutat și s-a implementat câte ceva din metodele occidentale. Fetele au avut șansa de a lucra cu antrenori pentru care handbalul a însemnat mai mult decât viața personală, nu doar imagine socială, pentru aceștia sportul nu a însemnat doar câștiguri financiare mari, forțate sau nemeritate! -Caracterizează în câteva cuvinte, nu mai mult de trei, handbalul băcăuan (nu doar cel feminin), așa cum îl percepi astăzi, cu ochiul specialistului... -Om bogat. Om sărac. Insignifiant… -Obiective profesionale, în perioada următoare? -…Să cresc, în continuare, grupele de copii și juniori! Sunt convinsă că tot aici e secretul performanțelor de mai târziu. Munca la acest nivel trebuie făcută, însă, cu responsabilitate și obiective asumate. Bacăul a avut propriile pepiniere, acelea trebuie redescoperite!

pag 5


„Stiința e ca o floare” Doar telefoanele mobile care filmează și fotografiază fără întrerupere ne amintesc că suntem în 15 iunie 2019. Totul în rest vine din trecut. Până și melodiile atent alese de crainicul Sălii Sporturilor, Costin Alexandrescu au parfumul epocii de aur, iar de data aceasta, termenul nu are nimic peiorativ. Cântă Queen și Madonna, ca-n vremurile în care toceam vinilurile din import și mozaicul de la „Vivariu” ori „Căsoaie”. Ca-n vremurile în care, o dată la două duminici, luam cu asalt Sala Sporturilor pentru a le vedea și încuraja- „Murim, murim, și nu vă părăsim!”- pe handbalistele Științei. Jucând cu Chimistul, pentru campionat, cu Spartak Kiev, în finala Cupei Campionilor sau cu Kuban Krasnodar, în ultimul act al Cupei Cupelor. La 30 de ani de la victoria cu Krasnodar, care a adus trofeul în vitrina Științei, legendele handbalului feminin băcăuan sunt din nou în Sala Sporturilor, împreună cu echipa de aur a Chimistului Râmnicu-Vâlcea, care, tot în ‘89, cucerea Cupa IHF. Sunt din nou în fața noastră. Le-a reunit proiectul fostei lor colege (sau adversare, în cazul vâlcencelor), Gabriela Manea, „Știința, Cupa Cupelor 1989-2019”, proiect finanțat de Consiliul Județean Bacău. Toate și toți sunt din nou aici, în această călduroasă zi de vară. Majoritatea, pe teren. Restul, în inimile noastre. Iar când Bernardin Tamaș și Costel Bălan, exponenții galeriei de ieri, iau microfonul și încep să cânte „Știința e ca o floare”, sala se face ecou. La propriu si la figurat. Se opresc până și fetele (fetele?!) din încălzire. Cântă și ele. Din răsputeri. Iar undeva sus, în înaltul tribune, galeria de azi, condusă de „Creastă”, care a preluat ștafeta de la tatăl său, Lucian (nelipsit de la meciurile Științei Maxima), afișează un banner pe care se poate citi „Gloriile eterne azi sunt lângă noi/ Știința nu moare, nu dă înapoi”. Știința îi dă deci înainte. Ca și manifestarea care a reunit câteva sute bune de spectatori în Sala Sporturilor. Au venit încă de la nouă și jumătate, pentru a vedea meciul „de deschidere”, dintre Știința anilor 90-2000 și actuala divizionară A pregătită de Ion Arsene. Echipa „de ieri” se mișcă încă bine. Chiar dacă, într-un fel sau într-altul, joacă împotriva propriilor fiice. Întrebați-o pe Mihaela Jâmbu! Echipa „de azi” se înclină cu 12-11 și probabil că o face și din politețe față de Iulia Curea, Alina Matanie și toate celelalte ex-handbaliste ale Științei. Sala aplaudă, iar ovațiile cresc în intensitate pe măsură ce protagonistele meciului vedetă Știința 89- Chimistul 89 se iau după umeri și dansează pe ritmurile muzicii din „Zorba Grecul”. Lovitura de începere o dă Maria Torok-Duca, „cea mai tehnică jucătoare româncă din toate timpurile”, așa cum o caracterizează Gabi Manea. Mori, care, înainte de a pleca în 1982, la Chimistul, a jucat patru ani sub culorile Bacăului de-abia își trage piciorul.

pag 6

Dar nu refuză să execute o lovitura de la 7 metri contra Științei. O face din piruetă, spectaculos, dar Ioana Vasilca apără. Scorul e deschis de gazde, dupa o pasă „no look” a Marianei Târcă. Cu Iulia Curea, Raluca Ivan și Narcisa Lecușanu pe post de întăriri, Știința stabileste rezultatul primului mitan: 6-5. Imediat după pauză, „bolta” Evei Darvaș peste „cel mai bun portar al lumii ever”, Luminița Huțupan măreste avantajul băcăuancelor. Numai că vâlcencele vin peste. Și de la 7-5 se face 7-10. Ok, e un meci demonstrativ, dar Știința e Știința. Iar orgoliul băcăuancelor face ca tabela să înțepenească în dreptul unui protocolar 13-13, fixat de lovitura de la 7 metri transformată de Mariana Târcă în ciuda opoziției a…doua portărițe, Luminița Huțupan si Doina Kopacz Rodeanu. Finalul evenimentului prilejuiește o amplă festivitate de premiere, deschisă de directorul CS Știința, Florin Grapă și continuată de președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, cu Gabi Manea pe post de „maestră de ceremonii”. În fața publicului apare și invitatul de onoare al evenimentului, multiplul campion mondial Cristian Gațu, care, după ce împarte câte o minge cadou președintelui CJ, Sorin Brașoveanu, directorului CSM, Adrian Gavriliu și fostului crainic Florin Filioreanu și oferă o plachetă inițiatoarei proiectului, Gabriela Manea- Antoneanu, vine și cu o propunere: „acordarea titlului de cetățean de onoare tuturor acestor jucătoare”. Presedintele Sorin Brașoveanu îi înmânează trofeul-replică a Cupei Cupelor 1989 fostei sale colege de facultate, Mariana Târcă, iar cuvintele golgheterului all-time al lumii ne readuc în prezent: „Pentru că, pe lângă emoțiile fantastice create de acest eveniment, mă încearcă și un sentiment de tristețe si pentru că alături de mine îl am pe fostul meu coleg de facultate, Sorin Brașoveanu, sper ca Bacăul să revină acolo unde îi este locul, iar noi să ne revedem în Liga Națională”. Telefoanele continuă să „scapere”. Și n-ar fi de mirare ca unele din ele să aibă, de acum încolo, ca ring-tone, „Știința e ca o floare…”. Stiința Bacău 1989: Ioana Vasilca, Angela Brândușoiu, Ecaterina Marian, Eva Darvaș, Marinela Matei, Marilena Petrea, Maria Borcea, Raluca Ivan, Lidia Butnărașu, Adriana Popa, Ioana Vasilca, Narcisa Lecușanu, Mariana Târca, Gabriela Manea. Antrenor: Costel Petrea. Chimistul 1989: Luminița Huțupan, Doina Kopacz Rodeanu, Magda Ionescu, Mia Rădoi, Denisa Romete, Nadina Nedelcu, Felicia Tipi, Florentina Carcadia, Lucica Creța, Simina Matei, Gabriela Ivănoiu, Rodica Pestrea, Nicoleta Lazăr, Edit Torok Matei, Maria Torok Duca. Antrenor: Ion Gherhard. Dan SION (UZPR)


În fotografie, una dintre generațiile de excepție ale Științei Bacău (antr. Eugen BARTHA) În fotografie, echipa Chimistul Rm.Vâlcea, în anii în care se pregătea să preia ștafeta performanței din mâna Științei Bacău

pag 7


pag 8


pag 9


ATLETISM

11 MEDALII INTERNAȚIONALE PENTRU BĂCĂUANI

Cea de-a 64-a ediție a Campionatelor Internaționale de Atletism ale României a îmbogățit palmaresul județului Bacău cu încă 11 medalii. Delegația băcăuană a cucerit patru medalii de aur, patru de argint și trei de bronz, în cadrul întrecerii de la Cluj-Napoca, care s-a desfășurat pe Cluj Arena, în două reuniuni (8-9 iunie). CSM Onești conduce detașat ierarhia privind numărul de distincții obținute de sportivii legitimați la cluburile băcăuane, cu 9 medalii (4 aur, 3 argint, 2 bronz). Celelalte au fost cucerite de performerii SCM Bacău, fiind în număr de două (1 argint, 1 bronz). Performanțele atleților aparținând cluburilor băcăuane: Locul 1 – Bitan Gabriel, săritura în lungime (7.80m), CSM Onești Locul 2 – Banaga Iulia Nicoleta, 100m garduri (14.02), CSM Onești Locul 2 – Banaga Iulia Nicoleta, 400m garduri (60.25), CSM Onești Locul 2 – Moroșanu Angela, săritura în lungime (6.35m), CSM Onești Locul 2 – Ghelber Bianca Florentina, aruncarea ciocanului (68.89m), SCM Bacău/CSA Steaua București Locul 3 – Asmarandei Elena Mihaela, aruncarea discului (47.80m), SCM Bacău Locul 3 – Ursu Sergiu, aruncarea discului (56.81m), CSM Onești De asemenea, la proba de ștafete 4x100m masculin, Ioan Andrei Melnicescu și Alexandru Terpezan, ambii sportivi ai CSM Onești, au cucerit medalia de aur cu prima echipă a României, ce a înregistrat o performanță de 40.87 secunde. Marius Gabriel Tone (CSM Onești), component al echipei române secunde, a urcat pe treapta a treia a podiumului la aceeași probă alături de colegii săi mai tineri, aflându-se la nici o secundă în spatele primei reprezentative, cu un timp de 41.28 secunde. Iulia Nicoleta Banaga (CSM Onești) a cucerit, la rândul său, medalia de aur alături de echipa națională, la proba de 4×100 feminin (46.38 secunde).

***

*Atleta oneșteană Iulia Banaga a câștigat trei medalii, dintre care una de aur și două de argint. Totodată, în proba de 200 metri plat Iulia s-a clasat pe locul 9 cu timpul de 25.41 secunde, dar asta nu este specialitatea ei.La 100 metri garduri, Iulia Banaga s-a clasat pe locul 2, după turcoaica Sevval Ayaz, cu timpul de 14.02 secunde. Cea de-a doua medalie de argint a fost câștigată la 400 metri garduri, probă pe care a alergat-o în 60.05 secunde, fiind întrecută de Sanda Belgyan de la CSU Cluj Napoca. Iulia Banaga a alergat în schimbul 3 al ștafetei de 4×100 metri de la CSM Onești cu care a câștigat medalia de aur. Timpii realizați în probele de 100 metri garduri și 400

pag 10

Iulia BANAGA metri garduri i-au asigurat Iuliei Nicoleta Banaga a obținut baremurile de calificare la campionatul european *Sportivul Alexandru Novac (CSM Bucureşti), antrenat de Petre Manu, a stabilit un nou record al Campionatelor Internaţionale de atletism ale României în proba de aruncare a suliţei, cu performanţa de 83,42 m, vineri, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, potrivit site-ului FRA. *Femi Ogunade (Qatar), medaliat cu bronz la Mondiale, şi-a respectat cartea de vizită, trecând primul linia de sosire de la 100 m în 10 sec 25/100. *Un rezultat de valoare şi totodată barem pentru Jocurile Olimpice 2020 l-a înregistrat Dimitriana Surdu (Republica Moldova), care a câştigat proba de aruncare a greutăţii, cu 18,62 m. *Alergătoarea de origine kenyană Stella Rutto Jepkoagei (CSA Steaua) s-a impus la 3.000 m obstacole în 9 min 44 sec 07/100. *Alin Firfirică (CSA Steaua), antrenat de Daniela Costian, a continuat seria rezultatelor de valoare la aruncarea discului, câştigând cu 63,40 m. *Marina Baboi (SCM Gloria Buzău), antrenat de Doina Voinea, a ocupat primul loc la 100 m, în 11 sec 71/100 *Andrea Miklos (antrenoare Magdolna Kanizsai), de la CSM Bucureşti, s-a impus la 400 m în 52 sec 90/100. Victor Eugen MIHAI (UZPR)


ROMANIAN INTERNATIONAL ATHLETICS CHAMPIONSHIPS „ IOLANDA BALAS SOTER ” 07 - 08.06.2019 CLUJ - NAPOCA W 100 m Final Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Baboi, Marina 99 SCM Gloria Buzau 11.71 0.4 2.Anna, Bulanova 94 Kyrgystan 11.78 0.4 3.Podoleanu, Diana 95 Republica Moldova 11.87 0.4 M 100 m Final Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Femi, Ogunade Qatar 10.25 +0.0 2.Noureddine, Hadid Liban 10.41 +0.0 3.Neagoe, Ionut Andrei 94 CSM Slatina,CSU Pitesti 10.43 +0.0 5.Melnicescu, Ioan Andrei 96 CSM Onesti 10.62 +0.0 6.Terpezan, Alexandru 94 CSM Onesti 10.67 +0.0 W 200 m Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Baboi, Marina Andreea 99 SCM Gloria Buzau,Buzau 23.84 0.7 2.Anna, Bulanova 94 Kyrgystan 23.90 0.7 3.Gal, Camelia Florina 92 CSU Cluj Napoca 24.13 0.7 9.Banaga, Iulia Nicoleta 99 CSM Onesti,CSM Onesti 25.41 -0.5 M 200 m Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Femi, Ogunade Qatar 20.57 0.8 2.Noureddine, Hadid Liban 20.91 0.8 3.Neagoe, Ionut Andrei 94 CSM Slatina,CSU Pitesti 21.09 0.8 5.Terpezan, Alexandru 94 CSM Onesti 21.57 0.8 11.Tanase, Marian Valentin 97 CSM Onești 22.08 0.7 15.Tone, Marius Gabriel 00 CSM Onești 22.46 0.7 W 400 m Cls. Name Year Team Finals 1.Miklos, Andrea 99 CSM Bucuresti 52.90 2.Gal, Camelia Florina 92 CSU Cluj Napoca 53.00 3.Belgyan, Sanda 92 CSU Cluj Napoca 53.13 M 400 M Cls. Name Year Team Finals 1.Parge, Robert 97 CSU Cluj Napoca,CSM Timisoara 47.14 2.Radu, Cristian 96 CSM Ploiesti 47.42 3.Sinan, Oren 98 Turcia 47.55 W 800 m Cls. Name Year Team Finals 1.Balan, Cristina Daniela 98 CS Athletics Timisoara,CSM Craiova 2:06.09

2.Florea, Maria Claudia 95 SCM Deva 2:09.72 3.Bodnariuc, Antonia Gabriela 02 CSM Raraul Cl. Moldovenesc 2:13.62 M 800 m Cls. Name Year Team Finals 1.Tecuceanu, Catalin 99 Italia 1:50.04 2.Voicu, Cristian Gabriel 01 CN M.B.Vilcea,CSM Bucuresti 1:50.35 3.Vasiliu, Mihai Razvan 00 LPS Focsani,CSM Focsani 2007 1:51.49 W 1500 m Cls. Name Year Team Finals 1.Birca, Roxana Elisabeta 88 CSA Steaua Buc.,CSU Arad 4:15.40 2.Florea, Maria Claudia 95 SCM Deva 4:25.37 3.Sfarghiu, Maria Talida 03 CSM Raraul Cl. Moldovenesc 4:34.39 M 1500m Cls. Name Year Team Finals 1.Garcea, Adrian 99 CS Pandurii Tg.Jiu 3:50.20 2.Coman, Nicolae Marian 96 CSU Arad,CSM Craiova 3:50.44 3.Dragusin, Ionut Valentin 96 CSM Craiova 3:51.68 W 5000 m Cls. Name Year Team Finals 1.Jepkosgei, Stella Rutto 99 Kenia 15:53.25 2.Birca, Roxana Elisabeta 88 CSA Steaua Buc.,CSU Arad 16:04.56 3.Simion, Cristina 91 CSA Steaua Buc.,CSU Arad 16:26.88 M 5000 m Cls. Name Year Team Finals 1.Garcea, Adrian 99 CS Pandurii Tg.Jiu 14:25.92 2.Nursultan, Keneshbekov 00 Kyrgystan 14:29.57 3.Dumitru, Ionut Marius 96 CSU Cluj Napoca,CSM Cluj Napoca 15:15.05 W 100 m Hurdles Final Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Sevval, Ayaz 00 Turcia 13.55 0.3 2.Banaga, Iulia Nicoleta 99 CSM Onesti,CSM Onesti 14.02 0.3 3.Viscun, Elena Stefania 96 CS Rapid Buc.,CS Dinamo Buc. 14.54 0.3 M 110 m Hurdles Final Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Mikdat, Sevler 98 Turcia 13.91 -0.2 2.Dumitrache, Cosmin Ilie 94 CSM Bucuresti 14.19 -0.2 3.Anton, Alin Ionut 00 CSM Onesti 14.19 -0.2

pag 11


5.Chiorpec, Mihai Vlad 97 CSM Onesti 15.00 -0.2 W 400 m Hurdles Cls. Name Year Team Finals 1.Belgyan, Sanda 92 CSU Cluj Napoca 57.28 2.Banaga, Iulia Nicoleta 99 CSM Onești 60.05 3.Almășan, Lorena 97 CSU Cluj Napoca 63.36 M 400 m Hurdles Cls. Name Year Team Finals 1.Sinan, Oren 98 Turcia 50.82 2.Dulcescu, Vlad 95 CS Poli.Iasi,CSM Timisoara 52.53 3.Moraru, Zeno 97 CSU Cluj Napoca 52.68 W 3000 m Steeplechase Cls. Name Year Team Finals 1.Jepkosgei, Stella Rutto 99 Kenia 9:44.07 2.Prisecaru, Claudia 97 CSM Focsani 2007 10:13.21 3.Spiridon, Cosmina 01 LPS Iasi,Cs Poli Iasi 10:47.05 M 3000 m Steeplechase Cls. Name Year Team Finals 1.Betej, Daniel 87 CSU Resita,CSM Craiova 9:16.42 2.Cochior, Mihai 99 CS Poli.Iasi 9:26.90 3.Murat, Yalcinkaya 00 Turcia 9:47.66 W Long Jump Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Iusco, Florentina 96 LPS Cetate Deva 6.87m 1.3 2.Moroșanu, Angela 86 CSM Onesti 6.35m 0.4 3.Tugba, Danismaz 99 Turcia 6.07m 0.4 4.Ion, Diana 00 CSM Onesti 6.06m 1.3 5.Aniței, Georgiana 99 SCM Bacau,CSM Bucuresti 6.01m -0.2 M Long Jump Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Bitan, Gabriel 98 CSM Onesti 7.80m 0.2 2.Toboc, Valentin 92 CSA Steaua Buc. 7.64m 0.8 3.Alper, Kulaksiz 92 Turcia 7.57m 2.0 W Triple Jump Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Bujin, Cristina Ioana 88 CS Farul C-ta,CS Rapid Buc. 13.54m -0.3 2.Tugba, Danismaz 99 Turcia 13.35m 0.3 3.Lefcenco, Andreea Simona 95 CS Farul C-ta 13.24m +0.0 4.Aniței, Georgiana Iuliana 99 SCM Bacău,CSM Bucuresti 13.11m -0.8 5.Ion, Diana 00 CSM Onești 12.87m -0.9 M Triple Jump Cls. Name Year Team Finals Wind 1.Necati, Er 97 Turcia 16.46m 0.2

pag 12

2.Visan, Florin Alexandru 99 CS Farul C-ta 16.17m +0.0 3.Boboc, Nicusor 94 CS Farul C-ta,CSU Galati 15.83m +0.0 W High Jump Cls. Name Year Team Finals 1.Bara, Ligia Damaris 94 CSU Oradea 1.79m 2.Budică, Florentina 95 CSM Craiova 1.75m 3.Muscalu, Georgiana 88 CSM Craiova 1.75m 4.Tudor, Ana Maria 97 CSM Onesti 1.70m M High Jump Cls. Name Year Team Finals 1.Donisan, Mihai 88 CS Dinamo Buc.,CS Olimpia 2.20m 2.Dumitrache, Marius Cristian 89 CSM Bucuresti 2.08m 3.Anastasiu, Mihai 93 CSM Bucuresti 2.08m W Javelin Cls. Name Year Team Finals 1.Plăvan, Ioana Valentina 98 SCM Gloria Buzau,49.75m 2.Mihalcea, Denisa-Elena 00 CSS Viitorul Cluj Napoca 40.42m 3.Costin, Diana Paula 01 LPS Baia Mare 37.53m M Javelin Cls. Name Year Team Finals 1.Novac, Alexandru Mihaita 97 CSM Bucuresti 83.42m 2.Vedran, Samac 90 Serbia 80.09m 3.Dejan, Mileusnic 91 Bosnia Hertegovina 77.11m 6.Grigore, Alexandru Stefan 99 SCM Bacau,CSM Onesti 70.19m W Discus Cls. Name Year Team Finals 1.Văleanu, Estel 99 Israel 53.15m 2.Surdu, Dimitriana 94 Republica Moldova 52.10m 3.Asmarandei, Elena Mihaela 93 SCM Bacău 47.80m M Discus Cls. Name Year Team Finals 1.Firfirica, Alin 95 CSA Steaua Buc. 63.40m 2.Denis, Valiolin 89 Israel 57.06m 3.Ursu, Sergiu 80 CSM Onești 56.81m W Hammer Cls. Name Year Team Finals 1.Petrivskaya, Zalina 88 Republica Moldova 71.56m 2.Ghelber, Bianca 90 SCM Bacău,CSA Steaua Buc 68.89m 3.Kivilcim, Kaya Salman 92 Turcia 68.52m M Hammer Cls. Name Year Team Finals 1.Ozkan, Baltaci 94 Turcia 75.56m 2.Marghiev, Serghei 92 Republica Moldova 75.32m 3.Micu, Mihaita Andrei 99 CS Viitorul Vaslui 63.12m


5.Asmarandei, Florin Sebastian 89 CSM Bacău 57.27m W Shot Put Cls. Name Year Team Finals 1.Surdu, Dimitriana 94 Republica Moldova 18.62m 2.Huzum-Vitan, Andreea 93 CS Botoșani 14.53m 3.Țigănașu, Ioana Diana 00 CS Ceahlăul Pt.Neamt 14.07m M Shot Put Cls. Name Year Team Finals 1.Toader, Andrei Rareș 97 CSM Ploiesti 20.60m 2.Musteață, Marius Constantin 97 CSU Suceava 18.15m 3.Ianc, Horia Ioan 99 CSU Resita 15.96m W Pole Vault Cls. Name Year Team Finals 1.Mesure, Tutku Yilmaz 00 Turcia 4.10m 2.Drăgan, Stefania Andreea 97 CSM Craiova 3.50m 3.Buzescu, Adina Anamaria 95 CS Dinamo Buc. 3.40m M Pole Vault Cls. Name Year Team Finals 1.Ersu, Sasma 99 Turcia 5.20m 2.Deliu, Andrei Razvan 93 SCM Deva 5.00m 3.Stanciu, Valentin Constantin 94 CS Rapid Buc. 4.60m W 4x100 m Cls. Name Year Team Finals 1.România A 46.38 1) Ene, Roxana Maria 95 2) Gheorghe, Ioana Teodora 97 3) Banaga, Iulia Nicoleta 99 4) Baboi, Marina Andreea 99 2.CSS Ploiesti A 54.20 1) Alexandru, DariaRuxandra03 2) Mototolea, Georgiana Dariana 02 3) Baicu, Raluca Stefania 02 4) Teodoru, Alexandra Maria 03

M 4x100 m Cls. Name Year Team Finals 1.România A 40.87 1) Geamanu, Alexandru 00 2) Terpezan, Alexandru 94 3) Homiuc, Costin Florian 97 4) Melnicescu, Ioan Andrei 96 2.CSM Slatina A 41.24 1) Dinca, Mihai Cosmin 98 2) Nichitus, Pavel 94 3) Neagoe, Ionut Andrei 94 4) Budin, Daniel Mihai Robert 94 3.România B 41.28 1) Stoica, Mirel Cristian 01 2) Breahna, Robert Cristian 00 3) Tone, Marius Gabriel 00 4) Roiban, Cristian Nicusor 00 W 4x400 m Cls. Name Year Team Finals 1.CSU Cluj Napoca A 3:41.58 1) Scrob, Maria 01 2) Almasan, Lorena Adina 97 3) Gal, Camelia Florina 92 4) Belgyan, Sanda 92 2.România A 3:53.36 1) Gheorghe, Ioana Teodora 97 2) Fica, Mariana 93 3) Balan, Cristina Daniela 98 4) Florea, Maria Claudia 95 3.LPS Cluj Napoca A 4:09.10 1) Andriesa, Ioana Cristina 01 2) Mocian, Alexandra-Andrada 01 3) Dinea, Alexandra-Bianca 02 4) Plesa, Diana Maria 00 *Euro awards for the first 3 performances according to IAAF scoring table. IAAF Scoring Outdoor Crt.No. Event Name and Surname Performance Points Money 1.Lungime: Iusco Florentina Costina 6.87 1189 800 E 2.Greutate: Toader Rares Andrei 20.60 1157 600E

*În fotografie, săritoarea în lungime Florentina IUSCO (LPS Cetate Deva), câștigătoarea probei, cu 6.87m

pag 13


Silviu IORGULESCU

De ți-ar spune banca mea... (4) În acești ultimi ani petrecuți la UTA până în 1991, am lucrat, ca antrenor de portari, alături de Biró Gabi, Mateianu și Mulțescu, iar, în ultimul sezon, antrenor principal alături de Broșovski. Biró a fost și el antrenor principal, când nu veneau din afară alții. Întotdeauna mă lua lângă el, chiar dacă- oficial- îi puneau un profesoraș, ca secund. Mie îmi spunea “meșterică”! Ne-am înțeles bine întotdeauna, dar era un dur, îi știau jucătorii de frică! Însă, am avut norocul să lucrez cu Viorel Mateianu o scurtă perioadă. Atunci am văzut, pentru prima oară, un antrenor care se ocupa de tactică într-o manieră cum nu mai întâlnisem, dar o simțisem pe pielea mea, când apărasem contra echipei din Baia-Mare, unde antrena pe atunci Mateianu. În acel joc, băimărenii au aplicat o tactică de pressing avansat, pe care noi nu am știut cum s-o contracarăm. Se vedea că este exersată la antrenament și nu la tablă! Nu puteam să arunc mingea cu mâna sau să repun de la colțul careului mic scurt cu un fundaș, căci imediat un adversar îl ataca și altul mă bloca pe mine, așa că trebuia să degajăm mereu lung. Antrenamentele le începea cu partea tactică în teren până la cele mai mici amănunte, apoi ne spunea mie și lui Biró, acum faceți ce vreți, eu mi-am terminat treaba! Tactica aceea a “fundului de sac” o aplicase cu succes înainte, la FC Bihor. Am notat-o cuvânt cu cuvânt atunci. Un om minunat, un boem, deschis la minte, dar naiv, “minunea blondă”, așa i se spunea pe vremea când juca, eu l-am văzut pe viu de nenumărate ori la noi, la București! Odihnească-se în pace! Apoi a venit Gigi Mulțescu, antrenor-jucător, ne cunoșteam de mult, fusesem împreună la națională și adversari de nenumărate ori. După părerea mea, a fost cel mai complet antrenor care a lucrat împreună cu mine la UTA! Când a apărut la vestiare și ne-a văzut pe mine și pe Gabi Biró a exclamat: cu ce comitet de primire am onoarea! UTA a avut atunci condiții excelente ca să lupte pentru a promova în Divizia A, jucători buni, bani, atmosferă și sprijinul organelor locale, plus faptul că Gigi venea de la Dinamo, unde lucrase cu Cornel Dinu și era un nume în fotbalul românesc. A făcut o singură greșeală, aceea de a ridica prea mult ștacheta vis-vis de valoarea și mentalitatea jucătorilor, banul devenind cel mai important lucru pentru niște jucători care nu depășiseră un nivel

pag 14

mediu al câștigurilor de până atunci, și pe unii i-a inhibat în momentele cheie. Eu am simțit acest lucru și i-am spus, dar venind din altă lume fotbalistică, net superioară Aradului, nu m-a crezut. În acel an, lupta pentru promovare se dădea între UTA și Poli Timișoara, cap la cap, tot timpul. Ultimul joc din tur, la Arad, UTA-Poli cu casa închisă! Cantonament la Moneasa toată săptămâna și o primă anunțată, de 15.000 de lei, sumă enormă pe atunci. Îi spun lui Gigi că acel cantonament lung și prima mare nu ajută, după părerea mea, la motivarea jucătorilor și pot avea un efect invers decât cel așteptat. Mi-a răspuns: Silviule, stai linistit, totul este în regulă... Vine ziua jocului, fiasco total, echipa de nerecunoscut! Pierdem cu 0-2, Portarul Sinescu face o

Iorgulescu, Domide, Biro - un trio pentru legenda Aradului


gafă enormă, Cheregi ratează un 11m, deși Gigi obișnuia să execute, n-am înțeles nici asta, scandal mare după joc, spectatorii inflamați, jucătorii la pământ! Dramă în toată regula! A doua zi, sedință mare, directorul Babău conduce ostilitățile, asta nu se mai întâmplase niciodată! Și cine credeți că devine oaia neagră, eu, antrenorul cu portarii! Sunt scos la tablă ca un școlar care nu și-a făcut temele, ca să explic cum de a scăpat Sinescu Marin mingea printre degete! Mi s-a pus pata și am spus ceea ce-i spusesem lui Gigi, în săptămâna premergătoare jocului. Eu să dau explicații de ce a scăpat Sinescu mingea în poartă? Când apăram, dacă greșeam, eu eram tras la răspundere. Coco Dumitrescu, care “antrena” portarii, trăgând cu șpițul de la 16m și râzând de ei? Întrebați-l pe el! De ce a executat și ratat penaltyul Cheregi, asta nu-l întrebați pe Mulțescu?! Și s-a făcut liniște. Mulțescu a spus și el ceva, totul s-a băgat sub covor, fără nici o sancțiune sau altceva. Toată ședința a fost o frecție la picior de lemn! Suspect sub toate aspectele, ca să aud mai târziu că s-a primit ordin de la partid să se facă ce s-a făcut. Nici acum, după 30 de ani, nu-mi vine să cred așa ceva, dar mi-este clar că și-a băgat dracul coada! Teoria conspirației, că e la modă! Și iată suntem în pragul anului 2019, fac o pauză aici. Amintirile se îmbogățesc mereu, cu fiecare clipă trecută. Merită ele puse pe hârtie? Întrebare retorică, răspunsul se află în fiecare dintre noi. Returul a început cu o înfrângere clară la Timișoara, fapt care a determinat intrarea în umbră a UT-ei, și până la urmă Mulțescu a plecat. Ca să fiu sincer, nu mi-a rămas în memorie ceva deosebit din perioada de până în decembrie ’89. Ce am făcut la UTA, cu cine, nimic... Iar mămăliga românească începuse să fiarbă! Aveam în acele timpuri grele câțiva prieteni buni, care mă ajutau să trec peste ele. Dr. Sorin Tudor era șeful Direcției sanitar veterinare a județului, era un tip extraordinar, ne cunoșteam de mult, ne mai distram împreună, întotdeauna avea grijă să am frigiderul și cămara pline, cu tot ce era necesar. Mă invita seara la el sau eu pe el la mine. Era printre puținii care aveau antenă parabolică și ne uitam la Eurosport, la știrile Euronews sau MTV, ce-i mai plăcea Lambada! Odată, fiind ziua de naștere a soției lui, dă o mică petrecere la care fac cunoștință cu un tip arătos, bine îmbrăcat și plin de sine,

despre care afu că era ofițer de securitate. Tocmai căzuse zidul Berlinului, ne uitam la canalele occidentale, se făceau comentarii fără nicio reținere, eu tăceam, eram un intrus față de ceilalți invitați, oameni importanți, mie-mi spui coane! Și ce-mi aud urechile, tipul spune că nici pe Ceaușescu nu-l apucă Crăciunul! Așa, direct, fără nicio reținere față de mine, care îl cunoscuse doar atunci! Doar pe 22 decembrie am realizat că ceea ce a spus el în toamnă era ceva ce se plănuia, dându-mi seama și mai târziu că revolta adevărată a oamenilor a mascat o lovitură dată lui Ceaușescu, din interiorul regimului comunist, primind titulatura de revoluție! Și de acea îmi permit să spun că a fost o revoltă, pentru că nu a avut conducători, oamenii ieșind în stradă când au simțit că pot! Pe 21 decembrie, cred, dimineața, merg la stadion și văd cum se revărsa o masă de oameni spre centru, ieșind de la uzinele UTA. Știam ce se petrecuse la Timișoara, fata mea era studentă acolo, cu greu a reușit să vină acasă, speriată rău! Nu aveam antrenamente, eram în pauza de iarnă. Plecăm să vedem ce se întâmplă în oraș. Nu mergeau nici tramvaiele, traficul era oprit pe bulevard, ne-am dus pe ocolite și am ajuns pe strada Horia. Se vedea că piața din fața Primăriei era ocupată de oameni, se scandau lozinci anti Ceaușescu. Prin dreptul fostului hotel al partidului unic, suntem opriți de niște civili, securiști cred. Bă, Iorgulescule, zice unul, plecați de aici că nu-i teren de fotbal și-i periculos! Și, într-adevăr, a fost, s-a tras și au murit oameni! Totul este în ceață în primavara lui ‘90, doar Mulțescu a revenit o perioadă, dar nu mai avea sprijin. Reorganizări, se creează FSN-ul în club, ca peste tot, sunt ales șeful acesteia, mă implic, umblu să rezolv relația cu uzina UTA, cu directorul Babău, debandadă. Democrația este înțeleasă greșit, încep să iasă la suprafață “băietii deștepți”, se vând jucatori în Ungaria, unii își cumpără masini scumpe sau își deschid buticuri, proștii- ca mine, la muncă! Mi se făcuse lehamite! Și uite-așa, în vara lui 1990, nimeni nu mai dorea să preia echipa unui club în cădere liberă. Așa că trebuia să urnim noi căruța, cei de-ai casei, Gherghel-președinte, Domide-un fel de manager, eu mi-am asumat, din nou, rolul de antrenor principal, cu secund Gioni Broșovski, căci eu am fost mereu soluția de avarie! (va continua)

UTA în 1986

pag 15


HANDBAL, Liga Zimbrilor

Adrian Petrea a fost instalat în funcția de antrenor principal al CSM Bacău Conducerea băcăuană a anunțat deja primele transferuri CSM Bacău a anunțat noul antrenor cu care va ataca sezonul 2019-2020. Adrian Petrea (40 de ani) îl va înlocui pe Gabriel Armanu, care se întoarce pe postul de coordonator al secției de handbal a clubului și se va ocupa și de echipele de juniori. În ediția abia încheiată de Liga Zimbrilor, Petrea a condus AHC Dunărea Călărași în prima parte a sezonului, după care a contribuit decisiv la menținerea CSM Făgăraș pe prima scenă handbalistică din România. Odată cu venirea tehnicianului băcăuan, pivotul Ștefan Huta (24 de ani) a fost transferat, la rândul său, de către gruparea băcăuană de la făgărășeni. Interul dreapta Nikola Crnoglavac a ales să se alăture proiectului CSM Bacău, după două sezoane petrecute la AHC Dobrogea Sud Constanța, în timp ce Adrian Tîrzioru (26 de ani), fostul inter stânga al CSU Suceava, este o altă mutare importantă făcută de liderii conducerii băcăuane. În ceea ce privește plecările, Bacăul s-a despărțit deocamdata doar de pivotul rus Pavel Maksimov.

CSM Bacău pășește în noul sezon intern pe teren propriu, împotriva Dunării Călărași S-a dat publicității ordinea disputării partidelor în sezonul 2019-2020 al Ligii Zimbrilor. CSM Bacău, formație preluată de Adrian Petrea, care are ca obiectiv clasarea între primele opt echipe ale României, va debuta în noul sezon de campionat pe teren propriu, în fața AHC Dunărea Călărași. CSM Vaslui și CSM Școlar Reșița sunt nou-promovatele acestei ediții, numărul echipelor ce vor lua startul în anul acesta rămânând același (14), asemeni campionatului trecut. Primele opt echipe acced în play-off, fază ce va decide câștigătoarea titlului național, în timp ce ultimele șase vor juca în play-out, pentru evitarea retrogradării. FRH a anunțat, la tragerea la sorți, că prima etapă va fi programată în weekend-ul 30-31 august. Programul disputării etapelor al CSM Bacău: Etapa 1:   CSM Bacău – AHC Dunărea Călărași Etapa 2:   CSM Școlar Reșița – CSM Bacău Etapa 3:   CSM Bacău – CS HC 2012 Buzău Etapa 4:   CSM Bacău – CSA Steaua București Etapa 5:   CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău Etapa 6:   CSM Bacău – AHC Potaissa Turda Etapa 7:   CS Dinamo București – CSM Bacău Etapa 8:   CSM Bacău – CSM Făgăraș Etapa 9:   CSM Focșani – CSM Bacău Etapa 10:   CSM Bacău – CSM Vaslui Etapa 11:   CSM București – CSM Bacău Etapa 12:   CSM Bacău – AHC Dobrogea Sud Constanța Etapa 13:   SCM Politehnica Timișoara – CSM Bacău Etapa 14:   AHC Dunărea Călărași – CSM Bacău Etapa 15:   CSM Bacău – CSM Școlar Reșița Etapa 16:   CS HC 2012 Buzău – CSM Bacău Etapa 17:   CSA Steaua București – CSM Bacău Etapa 18:   CSM Bacău – CS Minaur  Baia Mare Etapa 19:   AHC Potaissa Turda – CSM Bacău Etapa 20:   CSM Bacău – CS Dinamo București Etapa 21:   CSM Făgăraș – CSM Bacău Etapa 22:   CSM Bacău – CSM Focșani Etapa 23:   CSM Vaslui – CSM Bacău Etapa 24:   CSM Bacău – CSM București Etapa 25:   AHC Dobrogea Sud Constanța – CSM Bacău Etapa 26:   CSM Bacău – SCM Politehnica Timișoara Pagină realizată de Victor Eugen MIHAI (VEM)

Alexandru Acsinte, noul preparator fizic al „CSMeilor” Echipa de handbal masculin CSM Bacău se primenește. După un nou antrenor, în persoana lui Adrian Petrea, „CSMeii” vor avea și un nou preparator fizic. Este vorba de profesorul universitar doctor Alexandru Acsinte. Lector EHF, preparator fizic al echipei naționale U19 campioană mondială în 2014 și al grupărilor de primă ligă HC Vaslui și CSM Focșani, Acsinte a bătut palma cu directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu și va fi responsabil cu pregătirea fizică a echipei de seniori ai „CSMeilor”. Referitor la nouățile de lot, pentru moment, „CSMeii” i-au înregimentat pe portarul din Belarus Viaceslau Saldatsenka, pe interul dreapta sârb Nikola Crnoglavac, pe Ștefan Târzioru și Ștefan Huta. (D.S.)

pag 16


ÎNOT

Două recorduri naționale stabilite de Daniel Martin la Barcelona

39 de sutimi îl despart de prezența la Jocurile Olimpice

Daniel Martin (19 ani) se apropie din ce în ce mai mult de atingerea baremelor A la probele 100m spate și 100m fluture necesare pentru a-și asigura prezența la Jocurile Olimpice din vara anului viitor, ce vor avea loc la Tokyo. Acest aspect este conturat de rezultatele obținute de către sportivul CSM Bacău la concursul internațional de înot „Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona”, desfășurat în zilele de 15-16 iunie, în Barcelona. Înotătorul antrenat de Iulian Matei a izbutit să doboare două recorduri naționale, la seniori, la stilul fluture. În cadrul probei 100m fluture, Martin a depășit performanța lui Ioan Ștefan Gherghel (52.50 de secunde), terminând cursa după 52 de secunde și 35 de sutimi și cucerind medalia de argint. Standardul de calificare ce trebuie îndeplinit de sportiv îl reprezintă 51.96 de secunde, fapt ce îi necesită îmbunătățirea celui mai bun timp personal cu încă 39 de sutimi. Totodată, Daniel Martin a înregistrat timpul de 24 de secunde și nouă sutimi la proba de 50m fluture, aducându-i băcăuanului un alt record național. Acesta a surclasat rezultatul de 24.17 secunde ce îi aparținea lui Radu Marius, de asemenea fost component al CSM Bacău la acea vreme. Perioada de îndeplinire a baremelor necesare calificării la Jocurile Olimpice stabilită de Federația Internațională de Natație a început din data de 1 martie 2019 și se va încheia pe data de 29 iunie 2020, la mai puțin de o lună până la startul competiției.

Campionatul Național de Înot pentru Copii, 10-11 ani

5 medalii cucerite de CS Nautica Bacău. Robert Borcea, cel mai bun concurent la categoria 10 ani Perioada 21-23 iunie, a.c., i-a avut pe sportivii cu vârste cuprinse între 10 și 11 ani ai CS Nautica Bacău și CSM Bacău în prim planul Finalei Campionatului Național de Înot pentru Copii. În cadrul concursului organizat de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, înotătorii băcăuani au cucerit 2 medalii de aur și 3 medalii de bronz, toate de către sportivii CS Nautica. Concursul a reunit la start 422 de participanți, dintre care 191 de fete și 231 de băieți, legitimați la 68 de cluburi din întreaga țară și calificați în urma etapelor regionale desfășurate în primăvară. Întrecerea s-a desfășurat în 4 reuniuni, în decursul a trei zile. CS Nautica Bacău a fost reprezentată de 14 sportivi, număr ce redă continuitatea rezultatelor și performanțelor la noua generație de înotători, în timp ce CSM Bacău a figurat cu doi concurenți. Rezultatele delegației băcăuane la Brașov: Locul 1 – Borcea Robert, CS Nautica Bacău, 50m fluture, 32.86 (antrenor: Alexandru Popa) Locul 1 – Borcea Robert, CS Nautica Bacău, 50m spate, 33.92

Locul 3 – Borcea Robert, CS Nautica Bacău, 50m liber, 31.35 Locul 3 – CS Nautica Bacău, 4x50m liber (10 ani), 02:14.13 (Banu Robert, Borcea Robert, Falcă Albert, Moise Alexandru) Locul 3 – CS Nautica Bacău, 4x50m mixt (10 ani), 02:31.17 (Falcă Albert, Banu Robert, Borcea Robert, Moise Alexandru) La finele competiției, team-ul băcăuan al CS Nautica s-a clasat pe locul al doilea în ierarhia generală pe echipe, la categoria de vârstă băieți 10 ani. Robert Borcea, competitor la această grupă de vârstă, a încheiat întrecerea pe primul loc în urma obținerii celor mai bune performanțe, aflânduse în luptă cu încă 113 participanți. Cu atât mai mult, CS Nautica Bacău (coordonatori: Sabin Jitaru și Alexandru Popa) a ocupat locul al șaptelea în clasamentului general al rezultatelor fiecărei formații, din 68 de cluburi înscrise. Pagină realizată de Victor Eugen MIHAI (UZPR)

pag 17


Automobilism: Raliul Moldovei Bacău

Adi Răspopa: „Nici noi nu ne așteptam” *Pilotul băcăuan vorbește despre locul secund ocupat la revenirea în circuitul competițional, după o pauză de un an

Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Uneori, vorba aceasta se potrivește bine. Cel puțin, pilotului Adrian Răspopa i s-a potrivit de minune. Revenit în circuitul competițional după un an sabatic, Răspopa a dat lovitura, clasându-se al doilea în clasamentul general al Raliului Moldovei Bacău powered by Dedeman Automobile, pe care l-a și organizat la finalul săptămânii trecute. -Adi, felicitări pentru prestația de la Raliul Moldovei. Te așteptai la o astfel de reușită? -Sincer, nu, nici noi nu ne așteptam. Și, la drept vorbind, nici concurența. A fost o surpriză pentru toată lumea, iar pentru mine și copilotul meu, Cosmin Diacu, o surpriză foarte plăcută pentru că, după cum se știe, veneam după o pauză de mai bine de un an. Un an și patru luni, pentru exactitate. Ne era dor. Și ne era și…foame de victorie, chiar dacă, prezentându-ne cu o mașină nouă, știam că nu ne va fi chiar ușor. -Cu toate acestea, parcă erai de când lumea la volanul acestei Skoda Fabia. -Adevărul este că ne-am împrietenit rapid și bine cu … „cehoaica”. S-a creat o chimie între noi si mașină care ne-a permis să avem un parcurs peste așteptări. -Minus la SuperSpeciala de la Onești, unde, deși ai înregistrat cel mai rapid timp, te-ai trezit aruncat în coada clasei, plus cu o penalizare de 10 secunde pentru traseu incomplet. Ce s-a întâmplat? -E hilar când te gândești că am greșit traseul, în condițiile în care tocmai eu am fost cel care l-a realizat! Pe scurt, am omis să intru o dată pe o bifurcație. Copilotul mi-a spus, dar eu eram setat pe traseul de anul trecut. Este numai și numai greșeala mea, însă am fost atât de concentrat să nu o comit la vreo șicană, încât mi s-a întâmplat să ratez acea bifurcație. Asta e, știi cum se spune: cizmarul nu are pantofi, măcelarului i lipsește carnea…

pag 18

-Eroarea de la Onești v-a cam dat peste cap planurile. -Așa e pentru că în loc să fim la 10-15 secunde în spatele liderului, Vali Porcișteanu, ne-am trezit la 10 secunde în spatele locului doi, ocupat de „Giri” Gîrtofan. Dacă rămâneam în plasa lui Porcișteanu, poate că am fi riscat mai mult sâmbătă. Așa, însă, a trebuit să tragem pentru a recupera ce pierdusem. Oricum, per total, a fost foarte bine pentru noi, iar progresul înregistrat cu Skoda Fabia este evident. -Te vedem și la Raliul Harghitei? -Nu, strategia pentru anul acesta a fost să bifăm doar Raliul Bacăului și cel al Iașiului. Pentru un sezon complet e nevoie de un buget mult mai mare. Suntem în discuții cu partenerii noștri și cu diverși sponsori și sperăm ca în 2020, atunci când vom aniversa și cea de-a zecea ediție a Raliului Moldovei Bacău, lucrurile să stea altfel. Dan SION (UZPR)


Noul automobil de teren românesc se numește...Ford PUMA!

Noul SUV (Sport Utility Vehicle) al producătorului american Ford se numește Puma. Va fi produs în uzina românească de la Craiova și este bazat pe o platforma utilizată de Fiesta. O platformă nouă care nu moștenește nimic din Ecosport sau din vechiul coupe Puma din anii 90. Designul și nivelul tehnologic îl recomandă ca pe un viitor lider de vânzări în segment și, de ce nu, ca pe un motor de creștere pentru economia românească. „Felina mioritică” va fi disponibilă pe șoselele românești, începând cu decembrie 2019, la prețuri comparabile cu prețul actual al Ford Ecosport. Înainte de a prezenta noul venit, să vorbim puțin despre provocările trecutului. Ani de-a rândul ARO, automobilul de teren românesc, a ținut afișul industriei auto din România. Modelele din seriile IMS, ARO 24, Aro 10, produse zeci de ani la Câmpulung-Muscel au anticipat, parcă, succesul SUV-urilor de astăzi și au alimentat „cutiuța cu dorințe” a românilor care, oricum, nu și le puteau permite decât dacă vindeau intensiv pepeni. Odată cu dispariția legendarului „Zimbru al Carpaților ”, orgoliul rănit al consumatorului român de tot-terenuri a fost vindecat de noii veniți, Dacia Duster, Dacia Sandero Stepway, Ford Ecosport, care au dat lovitura în România, dar și în întreaga Europa. Nu întâmplător, atât Dacia cât și Ford România se află în topul firmelor românești, în ceea ce privește cifra de afaceri realizată. Acum să vorbim despre numele Puma ... Pentru cunoscători, acest nume evocă altceva decât un SUV. Într-adevăr, Puma din 1997 nu avea nimic din ceea Ford ne pregătește acum. A fost un coupe sportiv mic, bazat pe o platformă Fiesta. Noul Puma este, de asemenea, construit pe o platformă Fiesta, singura caracteristică pe care o împarte cu strămoșul său, este prenumele. Cel mai tânăr Ford, care va fi produs în România se încadrează în categoria foarte aglomerată a SUV-urilor urbane. El va lupta cu ”suratele” Renault Captur, Citroen C3 Aircross, Peugeot 2008, Volkswagen T-Roc, Fiat 500X, Opel Crossland X ...

Fiesta pe steroizi Dimensiunile noului model sunt compacte (lungime: 4.186 mm, lățime: 1.805 mm, înălțime 1.537 mm) dar generează un spațiu interior generos, mulțumită ampatamentului de 2.588 mm, dar și a ecartamentului de 1.562 mm. În același timp, portbagajul oferă o capacitate de 456 de litri și dispune de un extra-spațiu de încărcare, denumit Ford MegaBox. „Puma românească” este un amestec subtil de Fiesta, dar și de Focus. Pare ca un Fiesta / Focus culturist. În partea din spate, există lămpi cu LED-uri, iar numele modelului se întinde cu majuscule în mijlocul hayonului. Tabloul de bord este luat de la Fiesta. Cu aceeași calitate (bună) a materialelor și asamblare. Adăugăm aici un ecran digital configurabil, cu diagonala de 12,3 inchi, în fața ochilor. Alături de acesta putem găsi unitatea media Sync 3 cu ecran tactil de 8 inchi și cu suport pentru Apple CarPlay și/sau Android Auto. De asemenea, clienții își pot echipa autoturismul cu un sistem audio cu 10 difuzoare, dezvoltat de Bowers & Wilkins, ce oferă o putere totală de 575 de wați. Datorită unui ampatament alungit de 9 cm față de Fiesta, spațiul din spate este îndestulător. Volumul portbagajului de 456 litri reprezintă o valoare bună pentru categorie, știind că Puma nu are o banchetă spate glisantă cum are, de exemplu, Citroen C3 Aircross. O alegere asumată de Ford, care stabilește clar care este locul pasagerilor și care al bagajelor. Motorizări EcoBoost, hibride și EcoBlue Diesel La debut vor exista sub capotă numai motoare pe benzină. ”Premiantul” motor EcoBoost cu trei cilindri de 1 litru rămâne de bază. Acesta va fi oferit în versiunea de 125 CP, dar și 125 CP hibrid, asociat cu un motor electric.. În ultimul caz, contribuția unui starter alternator de 11,5 kW va aduce un cuplu suplimentar de până la 50 Nm, pentru accelerări mai energice și un câștig în consum. Același EcoBoost va exista și în versiune de 155 CP, doar hibrid, un motor aproape

pag 19


sportiv. Valorile consumului și ale emisiilor de CO2 în ciclul WLTP vor fi de 5,4 l / 100 și 123 g pentru 125 CP și 5,4 l / 100 și 124 g pentru 155 CP (în hibrid). Mai târziu, în 2020, va fi lansat un 1.0 EcoBoost de 95 CP. Dieselul va ajunge în 2020 odată cu un un motor EcoBlue de 1,5 litri de 120 CP. Pe partea de transmisie, cutia de viteze mecanică cu 6 trepte va fi pentru toată lumea. Doar „benzinarul” de 125 CP va primi în mai 2020 o transmisie automată (de fapt un ambreiaj dublu controlat mecanic, 7 rapoarte, dar care funcționează automat). Motoarele hibride EcoBoost disponibile pentru modelul Puma vor oferi performanțe remarcabile, împreună cu o economie impresionantă de combustibil și valori vizibil mai mici ale emisiilor de CO2 față de  motoarele convenționale pe benzină. Tehnologia hibridă EcoBoost a modelului Puma integrează un motor electric de mici dimensiuni pentru a ajuta la îmbunătățirea eficienței. Un vehicul hibrid nu poate fi condus numai cu energie electrică; în schimb, motorul electric asigură un sprijin suplimentar motorului pe benzină atunci când este necesar, ajutând atât la mărirea distanței de deplasare a vehiculului tău, cât și la reducerea emisiilor. Nu este nevoie să conectezi Puma la o sursă de alimentare externă, deoarece bateria care alimentează motorul electric este reîncărcată în timpul mersului. Frânarea regenerativă funcționează prin redirecționarea energiei din timpul frânării, transmisă înapoi către bateria motorului hibrid. Un echipament high-tech În funcție de nivelul dotărilor, Ford Puma va dispune de o serie de funcții inovatoare, concepute să îmbunătățească plăcerea de a conduce. Cum ar fi Moduri de Condus Selectabile și Ford Co-Pilot 360, un set impresionant de tehnologii concepute pentru asistență, și care ajută la gestionarea accelerării, frânării și chiar a direcției. Acestea includ Tempomatul adaptiv, Sistemul de asistență precoliziune și Sistemul de asistență pentru manevre de evitare, toate acestea supraveghează vigilent drumul din față și te avertizează cu privire la potențiale pericole. Ford Co-Pilot

pag 20

360 combinație, o gamă_ de tehnologii care, împreună, fac experiența de condus mai confortabil și mai plăcută ca niciodată. De exemplu, Tempomatul adaptiv își reglează în mod automat viteza de deplasare în funcție de viteza vehiculului din față. Sistemul poate chiar să recunoască indicatoarele de viteză și să regleze viteza în mod corespunzător. Sistemul de asistență la viraje te ajută să virezi pe lângă vehiculele oprite sau care sunt lente, pentru a evita coliziunile. Sistemul utilizează un radar și o cameră video pentru a detecta vehiculele din față care se deplasează mai lent sau care staționează. Se oferă asistență la virajele de urgență pentru a te ajuta să eviți un vehicul în cazul în care coliziunea este iminentă. Tehnologia se activează dacă nu există spațiu suficient pentru frânare și dacă șoferul inițiază o altă acțiune de evitare. Există cinci moduri diferite de funcționare care includ regimurile Normal, ECO, Sport, Slippery și Trail. În funcție de modul de deplasare selectat, informațiile cheie sunt afișate prin intermediul consolei de bord de 12.3", iar tema si culoarea instrumentelor de bord se modifică reflectând modul de condus selectat. Camera video spate îți afișează tot ce se află în spatele mașinii pe un ecran integrat în consola centrală. Pe lângă obiectele pe care le-ai putea omite, sistemul afișează în plus linii virtuale pentru a te ajuta să parchezi și în cele mai înguste spații. Camera se activează automat atunci când selectezi treapta de marșarier. Ford a investit aproximativ 200 de milioane de euro în uzina de la Craiova pentru a produce noul Ford PUMA. „Felina mioritică” va fi disponibilă pe șoselele românești începând cu decembrie 2019, la prețuri comparabile cu prețul actual al Ford Ecosport. Spre deosebire de acesta din urmă, care și-a petrecut copilăria în India, după care a debarcat la maturitate în Uniunea Europeană (via Craiova), Puma este un crossover complet nou și are toate șansele să surclaseze cifrele de vânzări ale înaintașilor săi olteni, B-Max și Ecosport. Marius CERGHICI (UZPR)


pag 21


Spectacol, aventură și adrenalină în Munții Nemirei Pentru al cincilea an consecutiv, stațiunea SlănicMoldova se află în topul preferințelor pasionaților de întreceri automobilistice pe teren accidentat. O zonă cu o semnificație aparte, fiind apreciată nu doar pentru atracțiile naturale deosebite pe care le deține, ci și pentru încărcătura istorică marcantă, zona Slănic Moldova Pasul Oituz fiind locul unde s-a născut „Pe aici nu se trece!”. Sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și a Comisiei Nationale de Off Road din România (CNOR), în perioada 23 - 26 mai, în stațiunea de la poalele Nemirei s-a desfășurat prima etapă din Campionatul Național de Off- Road, dotată cu Trofeul ,,Dacii Liberi”, care a bifat și debutul claselor Standard C si Open SSV (autovehicule de tip ,,side by side”), dar și o mulțime de mașini la start din Clasa Open. Evenimentul a fost organizat de Club OFF-Road ,,Dacii Liberi” din Bacău, în parteneriat cu Primăria Slănic-Moldova, Consiliul Județean Bacău,  ISU Bacău,  Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Salvamont Bacău, Jandarmeria Bacău și RNP Romsilva. Clasele de concurs au fost următoarele: – Standard grupa A (autovehicul cu capacitate cilindrică până în 2000 cm³) – Standard grupa B (autovehicul cu capacitate cilindrică peste 2000 cm³) – Standard grupa C (autovehicul cu tracțiune 4×4 derivat dintr-un autovehicul fabricat în serie, a cărui masă maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg) – Open – Open SSV – Extrem (mașini modificate atât la formă, cât și la sistemele de frânare, direcție, suspensie și tracțiune față de mașinile de serie, sporind considerabil performanțele de cățărare și anduranță). Întrecerile s-au structurat în două zile de TROPHY și o probă superspecială TRIAL. Participanții au punctat pentru clasamentul Campionatului National de Off-Road, la secțiunile TROPHY si TRIAL. Competiția a fost una extrem de interesantă și de disputată, iar traseele pregătite de organizatori au avut toate ingredientele unei competiții pline de suspans: văi abrupte, zone pietruite, drumuri forestiere, urcări și coborâri spectaculoase. Un număr de 64 de echipaje din întreaga țară, formate din iubitori ai maşinilor cu mulţi cai putere şi-au testat limitele pe traseele din stațiune. Cu motoarele turate la maximum, pasionaţii de off-road au cucerit şi cele mai înclinate pante. Cei care au plecat în traseu au parcurs zeci de kilometri prin pădure şi drumuri de exploatare şi forestiere, adevărate provocări pentru concurenți. Bineînțeles, n-au lipsit nici micile probleme tehnice legate de starea mașinilor, orientarea în teren sau îndemânarea piloților, rezolvate însă cu brio până la trecerea liniei de finiș. Ziua dedicată trialului,  o probă mult așteptată de toate echipajele dar și de public s-a ținut în acest an în decorul mirific de pe Muntele Bolovanu, la circa 6 km de stațiune, un show creat pentru a arăta spectatorilor prin ce ,,chinuri” trec masinile si cei care le pilotează, pe un traseu special amenajat și gândit să testeze abilitățile acestora.

pag 22

Din cauza condițiilor nefavorabile, proba specială ,,Noaptea Nemirei” nu a mai avut loc în această etapă. După două zile pline de adrenalină și reală aventură, care au devenit și mai dificile din cauza averselor de ploaie, clasamentul etapei ,,Trofeul Dacii Liberi” s-a prezentat astfel: Clasa Standard A Locul I, Marius Dima și Vasi Gheorgheoiu, ambii din Onești și aflați la a doua participare la o competiție de acest nivel Locul II, Oana Tarcea (Cluj-Napoca) și Raul Petrea (Bacău, campionul național en titre al clasei) Locul III, Victor Baciuva și Tan George (Vâlcea) Deși n-au prins podiumul, remarcații clasei pentru determinare au fost Karol Perețeanu și Cătălin Deleanu (Argeș) Clasa Standard B Locul I, Nicolae Burada și Traian Mărăcineanu (Buzău) Locul II, Sebastian Avram și Alexandru Chivari Locul III, Raimond Chelban și Cristian Haba (Iași) Clasa Standard C Locul I, Alin Bob și Marius Matieș (Bistrița-Năsăud) Clasa Open Teo Vișoiu (Câmpina) și Marius Pop (Cluj-Napoca, unul dintre cei care se ocupă de Transsylvania Off-Road, un club cunoscut printre pasionaţii de off-road din Cluj și unul dintre cei care au ajuns primii la locul tragicului accident aviatic care a avut loc în Munţii Apuseni şi în urma căruia pilot avionului, Adrian Iovan, şi o rezidentă şi-au pierdut viaţa. Clasa Open SSV Locul I, la egalitate, echipajele Mihai Adochi – Bogdan Muscalu și Andrei Ungureanu – Adrian Culea (București) Clasa Extrem Locul 1, Andy Vișoiu (Câmpina) și Costin Fântână (București, proprietarul atelierului ,,Dojo Motorssport”, unde se construiesc unele din cele mai tari mașini de off-road de la noi) La proba super-specială Trial s-au impus la clasele Standard A, Standard B, Standard C, Extrem și Open, următorii: Arthur Lorincz și Dragoș Tomuleț, Sebastian Avram și Alexandru Chivari, Magda Danciu (vicecampioană națională în 2015) și Cornel Zamfirescu, Robert Țuțuianu și Vali Ciobanu, Octavian Tudor și Liviu Barbu. ,,Suntem impresionați nu doar de modul de organizare al unui astfel de concurs, ci și de peisajul superb al stațiunii, de condițiile oferite de gazdele noastre de la Hotelul ,,Venus”, cărora le adresăm mulțumirile noastre. Dificil, surprinzător, interesant”, au declarat concurenții celor două echipaje participante în premieră la clasa Open SSV. La finalul festivității de premiere, Romeo Andrieș, sufletul acestei competiții, președintele Clubului Off-Road ,,Dacii Liberi” din Bacău și directorul concursului a ținut să le mulțumească sponsorilor, precum și celor care s-au implicat în organizarea, desfășurarea și promovarea acestui gen de întreceri automobilistice, un fenomen care crește de la an la an și adună tot mai mulți participanți. Romulus-Dan BUSNEA (UZPR)


pag 23


TRUP ȘI SUFLET

Ce a fost și nu mai este Stadionul din parc Inițiativa de a sărbători, pe 22 martie 2018, Ziua Parcului „Cancicov”, după 83 de ani de la propunerea, venită din partea unui grup de cetățeni respectabili ai municipiului acelor vremi, este binevenită. Avem nevoie de cât mai multe zone verzi, catalogate drept parcuri, dar și de spații ambientale bine îngrijite. Suprafața actuală a Parcului „Cancicov” este mult mai mică decât cea stabilită prin Decretul Regal din 9 mai 1938. Ce vreau să remarc sunt punctele de reper între care se situa terenul „demobilizaților”, atunci loc viran. Era destinat pentru împroprietărirea cu loturi de case. Acolo avea să se înființeze parcul „Eminescu”. O denumire pe care nu o va purta niciodată: Între Spitalul „Pavel și Ana Cristea” (Pavilionul vechi, renovat), Calea ferată și Stadion. Nu stadionul pe care îl știm astăzi, aflat de mulți ani în suferință, dar într-o perpetuă inițiativă de modernizare. Un plan al orașului din 1933, ni-l arată poziționat între Bulevardul Victoriei (Str.Nicu Enea) și Str. General Averescu (Aleea Parcului nu exista). Atunci purta denumirea Stadionul „Principele Mircea”.

Primele cluburi, construirea stadionului În octombrie 1917, ia ființă F.C. Bacău, primul club de fotbal cu 22 de jucători legitimați. În 1920, pe lângă fabrica de postav Singer (Proletarul), se organizează o echipă de fotbal cu tineri jucători din fabrică și elevi din împrejurimi. O parte din jucătorii celor două formații se reunesc în 19221923, în Clubul „Cireșoaia”, devenit apoi Clubul „Princepele Mihai”. În paralel, la inițiativa unui grup de ceferiști, ia ființă în 1928, asociația „CFR Excelsior Bacău”. În 1931, pe lângă Regimentul 27 Infanterie se înființează o echipă de fotbal, „Stadiu Băcăuan” care câștigă campionatul „Ligii de Est” pe Moldova. Pierde însă confruntarea cu echipa „Dragoș Vodă” din Cernăuți, cu scorul de 3-4. Pe 7 septembrie 1933, „Stadiu Băcăuan” fuzionează cu „Principele Mihai”. „Capitalul reunit al celor două cluburi a reușit să construiască în localitate, pe Bulevardul Victoria, un stadion apreciat a fi cel mai bun din Estul României Mari. Comandantul Regimentului 4 Artilerie Grea, colonelul Constantinescu, susținut de locotenentul Ghermănescu, profesorul I. Gheorghiu, primarul Văgăunescu și alți pasionați de mișcarea sportivă, și-au adus contribuția lor pentru realizarea acestei activități valoroase, în folosul sportivilor băcăuani. Tribunele aveau capacitatea de a primi 600 de spectatori. Vestiarul era format din două camere, pentru rezolvarea nevoilor sportivilor. În ambele funcționau dușuri. Pe același loc au fost amenajate două terenuri pentru tenis, un teren pentru volei, pistă pentru alergări pedestre și cicliste, pe o lungime de 400 m.” (Prof. dr. Dumitru Zaharia, BACĂU, ISTORIE ADEVĂRATĂ, Editura Babel Bacău, 2013.) În perioada interbelică, aveau loc aici și întreceri hipice, între ofițeri, dar și proprietarii de cai, dar nu cu pretenția de a fi numit hipodrom. Apar și alte baze sportive: Filderman, în 1931, Letea - 1936, Partizanul - 1937. În primii ani după război, activitatea sportivă se desfășoară sporadic. Stadionul din Parcul Libertății avea să găzduiască totuși, în iunie 1946, cea mai mare manifestație

pag 24

populară, văzută până atunci în Bacău. Vizita primului ministru Dr. Petru Groza. Se înfăptuise „Reforma Agrară”. „Încă de la ora 7 dimineața parcul geme de lume. Zeci de mii de țărani din întreaga regiune, cu lozinci, drapele și fanfare. (…) În tăcerea care a cuprins stadionul, primul ministru a cucerit dintru început atenția mulțimii. Împărțirea primelor titluri de proprietate stârni o furtună de aplauze.” (Ziarul „Înainte”, 8 iulie 1946, Bacău). Până la începutul anilor ’60, tot aici se organizau și manifestările de 1 Mai și 23 August.

Stadionul Dinamo, casa mea Până la a începutul anilor ’50, era cunoscut ca Stadionul Libertății. Pe 4 septembrie 1949, se înființează Clubul „Dinamo”, cu secții de fotbal, volei, atletism, natație, tir, la inițiativa unui grup de angajați ai Miliției Regionale Bacău, sub îndrumarea căpitanului Benedict Teodorescu. În anul 1955, echipa de fotbal Dinamo Bacău, avându-l ca antrenor pe Florin Ambru, reușea prima promovare în divizia A. Stadionul preia numele clubului. Într-o imagine color, aeriană, realizată în 1966, apare fostul stadion „Dinamo”, fără dotările sportive realizate mai târziu. Se văd în fundal blocurile nou construite la gară și pe Aleea Parcului. Ca element de comparație, Stadionul municipal (23 August) a fost finalizat tot în același an, 1966, mult mai modern, având inițial o capacitate de 12 mii de locuri. Clubul Dinamo se transformă, în iarna anului 1970, în Sport Club Bacău. Colegul meu de redacție, Dan Sion, premiat pentru cronicile sportive și reportajele dedicate sportului, a copilărit chiar în buza parcului, în anii de glorie a fotbalului băcăuan. Ne uităm la fotografia din 1966. Nu apar terenurile de bitum și terenul de fotbal din iarbă. Tribunele dinspre parc nu erau nici ele. Îmi indică al doilea bloc de la intrarea dinspre calea ferată: „Aici am crescut! La blocul 40, pe Aleea Parcului. La scara vecină era Mihai Rugiubei, fostul golgheter al Bacăului. Cel mai mare atacant din anii ’60. A fost și în lotul României. De la vârsta de 8 ani, datorită campionatului mondial din Argentina, am început să iubesc fotbalul, să-l practic de fapt. În fața blocului nostru erau nu mai puțin de 3 terenuri de fotbal, improvizate de noi, cu porți făcute din copaci. Făceam campionate. Jucam fotbal toată ziua în vacanțe. Ne mai chemau părinții, bunicii la masă. Nu ne înduram. Când jucam pe stadion, nu-i mai auzeam. Luam dimineața apă de la ciușmeau de lângă magazia lui Nea Costică parcă îl văd și acum - roșii de la seră, corcodușe, mere și ce se mai nimerea. Problema era cu săritul gardului. Puseseră ăștia sârmă ghimpată și au uns și cu păcură gardul dinspre seră, să nu se intre pe acolo fără bilet. Jucam fotbal până se întuneca și nu mai vedeam mingea. Când ajungeam acasă eram plin de zgură.” Dan s-a dedicat acestui sport. Dar lui îi place să scrie despre alții, și nu să se scrie despre el. Încerc un dribling, cu toate că nu prea le am. „Aici, pe stadion, m-a selectat prima dată Nea Petrică Gavrilescu, la echipa de copii. Mă văzuse cum joc pe terenul de bitum. Primele mele ghete erau cu crampoane turnate. Mai târziu mi-am făcut rost de o pereche cu crampoane cu filet. Mai cădeau, dacă nu erau strânse bine. După meciurile celor mari, mergeam pe teren să căutam crampoane prin iarbă. Să avem de rezervă. Probele sportive la liceu le dădeam pe pista de


zgură.” Ținându-se cont de performanțele Doinei Melinte, prin 1986 s-a făcut aici o pistă de dimensiuni olimpice, care ieșea practic din parc, prin dreptul magaziei de echipament, și intra prin fața serelor, pe unde sunt acum utilajele primăriei. Puștanii făceau pe ea concursuri cu bicicletele.

Întâmplări uitate

Declinul Pe o hartă topografică din 1987, terenul sportiv apare iar sub denumirea, Stadionul Libertății. Fosta bază sportivă, martoră a atâtor tranziții, nu avea cum să reziste progreselor democrației. În 1994, începe pe locul fostului teren de fotbal, construcția unui modern edificiu: Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea”. Biblioteca Județeană are și ea, aici, spații generoase pentru lectură. Proiecte pentru zona alăturată, rămasă teren viran, există! Doar că în fiecare legislatură… se depun altele! Ioan BÎȘCĂ (UZPR)

Caricatură VEM

„Ce am auzit de la cei mai în vârstă, și m-am documentat, din 1947 s-a jucat aici, prima dată, handbal în «11». Era Locomotiva CFR. În 1955 s-a înființat Progresul Bacău, la care a jucat și Lascăr Pană, unul din titanii handbalului românesc. Din 1956, apare Dinamo Bacău, care a intrat în divizia B în 1958. Lascăr Pană a revenit ca jucător în acea perioadă, la Dinamo, promovând în 1960, în prima divizie, la handbal în «7». Stătea la câteva blocuri de mine. Locuiau mulți fotbaliști în zona parcului. Marele Toni Publik, stabilit acum în Suedia, care dădea gol direct din corner, Rică Volmer… Și clubul Dinamo a avut sediul, pentru o perioadă scurtă de timp, pe undeva pe aici”, mai povestește colegul Dan. S-a jucat pe acest teren și mult rugby, în anii

’70 - ’80. „Se atașau barele acelea la porțile de fotbal și se făcea marcajul cu var. Venea foarte multă lume. Țin minte că mergeam la meciurile Chimiei Bacău. Sufletul echipei era unul Crimu. Tot aici, lumea putea să asiste iarna, la meciurile de pregătire ale lui Dinamo Bacău, viitorul Sport Club”.

pag 25


CALEIDOSCOP SPORTIV

Curiozităţi despre marile performanţe sportive ale românilor

România se poate lăuda cu mai multe performanţe sportive notabile fiind, în trecut, una dintre ţările ce obţineau zeci de medalii la fiecare olimpiadă de vară. Vă prezentăm câteva curiozităţi legate de evenimentele care au marcat sportul românesc de-a lungul timpul.

*Prima medalie de aur obţinută vreodată de România la Jocurile Olimpice a fost la proba de armă calibru redus, culcat. Este vorba de medalia obţinută la Olimpiada din 1952, de la Helsinki, rezultatul fiind obţinut de Iosif Sîrbu. La aceeaşi olimpiadă, România a mai obţinut două medalii de argint şi una de bronz.   *Născută în data de 12 noiembrie 1961, Nadia Comăneci avea 14 ani împliniţi la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, atunci când a obţinut de şapte ori nota 10. Era pentru prima dată în istoria modernă a gimnasticii când un sportiv obţinea nota maximă. Aparatul electronic a arătat nota 1.00, nefiind pregătit pentru a afişa nota 10. La aceeaşi olimpiadă, Nadia a obţinut trei medalii de aur, o medalie de argint şi una de bronz.    - *Gheorghe Hagi, considerat cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, a început fotbalul la vârsta de 10 ani, la clubul Farul Constanţa. El a debutat în prima ligă românescă, care pe atunci se numea Divizia A, la vârsta de 17 ani. Campionatul Mondial din 1990 a fost primul la care Hagi a jucat pentru echipa naţională a României.  *Tenismenul român Ilie Năstase a câştigat două titluri de grand slem, în 1972 la US Open şi în 1973 la Roland Garros. Năstase are trei titluri de grand-slem şi la dublu şi a jucat tot de trei ori, alături de Ion Ţiriac, finala Cupei Davis.

pag 26

La feminin, Florenţa Mihai este cea care a jucat prima finală de grand-slem, la Roland Garros, în 1977. Un an mai târziu, titlul a fost câştigat tot de o româncă, Virginia Ruzici. *În urmă cu câteva decenii, România avea una dintre cele mai bune echipe naţionale la handbal masculin. În 1961 şi 1974, România a câştigat nu mai puţin de patru tiluri mondiale la acest sport. *În privinţa rezultatelor României la Jocurile Olimpice de Iarnă nu putem spune că avem foarte multe motive de mândrie. În toată istoria acestei competiţii, ţara noastră a obţinut o singură medalie, de bronz, la Olimpiada din 1968. Atunci, echipajul de bob – două persoane, format din Petre Hristovici şi Gheorghe Maftei a urcat pe treapta a treia a podiumului.    *La fotbal, prima echipă românească finalistă într-o competiţie europeană a fost Rapid Bucureşti, care a ajuns în finala Cupei Europei Centrale în 1940. Finala nu s-a mai disputat însă din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. În 1986, Steaua Bucureşti avea să fie prima echipă din estul Europei care câştiga Cupa Campionilor europeni, actuala Champions League, cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa. Dinamo Bucureşti a jucat şi ea o semifinală a Cupei Campionilor Europeni, în 1984.

În fotografie, Virginia RUZICI (stânga)


DRIBLINGURI ORIZONTAL: 1) Aflate sub crampoane 2) Pornite la gol- Goală, goală! 3) Bătut cu capul, picioarele sau cu mâinileDesprindere de rezultat 4) Începută de la mijloc!- Un joc în balanță- Tur-retur! 5) Retras în apărare- Marcator de goluri 6) În cupă!- Rezultat final 7) Caracter sportiv- Primele penalty-uri! 8) Prins de tricou- Meci 9) Înălțare la balon 10) Făcut să ne țină piept- Șut...gol. VERTICAL: 1) Ridicată la scor- Primii în diferite jocuri 2) Zi plină în fotbal- Meci nul 3) Pase la Real!- Trageri la poartă 4) Duce vestea- Începător în fotbal 5) Joc marcând intrarea în echipă-Nivel ridicat 6) Urcat pe primele locuri!- Executat cu mâinile- Prima parte a campionatului 7) Trist în sine!- Clasament- Rămas în frunte! 8) Intrat la acoperire 9) Gol 10) Bate în deplasare- Apărare de fier. Horia SĂCĂLEANU Cercul Rebusistic SFINX-Bacău

GLUME ȘI GLUMIȚE Mare tragedie: după un cumplit accident de autocar întreaga echipă de fotbal a României ajunge în faţa porţii Raiului. -Doamne, zise Sfântul Petru, eu zic să-i primim pe toţi! -Eu cred că glumeşti, i-am auzit mereu înjurând. -Au înjurat Doamne, dar nu au bătut pe nimeni.   -Tată, ce se întâmplă cu un fotbalist atunci când nu mai vede bine? întreabă Ionuţ. -Devine arbitru, răspunde tatăl.   Intră Piţurcă în vestiar înaintea marelui meci: -Băieţi, astăzi e ziua mea de naştere, făceţi-mi un cadou frumos şi câştigaţi şi voi meciul ăsta! -Prea târziu, nea Piţi, ţi-am luat deja o cravată.  

ȘTIAȚI CĂ... - Peste 100 de milioane de persoane dețin în întreaga lume un permis de vânaătoare? - Prima femeie parașutist din lume a sărit dintr-un balon cu aer cald tocmai în 1799? - Prima femeie alpinist care a cucerit cel mai înalt vârf al lumii a fost o japoneză? - Cele mai multe medalii cumulate obținute la Jocurile Olimpice le deține gimnasta Larissa Latynina din Ucraina? - Cea mai mare audiență TV o înregistrează disciplinele sportive, aici primând fotbalul, jocurile olimpice de vară și cursele de formula 1?

Doi sportivi de Formula 1 înnoptează în India într-un cort. Noaptea, unul din ei aude zgomot. Iese din cort şi-l vede pe celălalt alergând în jurul cortului şi un leu după el. Îi spune: -George, vezi că e un leu în urma ta, fugi să nu te ajungă. -Nu are cum, că am trei runduri înaintea lui...

- Primele Jocuri Olimpice moderne, susținute în 1896 nu au inclus nici o atletă femeie, ci doar bărbați?

Antrenorul de fotbal către reporterul de radio: -N-aţi putea să vorbiţi mai rar, că băieţii mei nu pot alerga aşa repede?

- Mingea de rugby a fost inițial fabricată din beșici de porc și nu din materiale sintetice ca în prezent?

-Bunicul meu are 80 de ani şi aleargă în fiecare zi câte trei kilometri... -Şi ce face după amiaza? - Se întoarce înapoi.

- Golful este singurul sport care a fost vreodată practicat pe Lună?

Un boxer a intrat în luptă cam ameţit şi a încasat imediat o lovitură care l-a trimis la podea, după care a încercat să se ridice. -Stai jos pâna la 8, a strigat antrenorul. Luptătorul, bâlbâindu-se, întreabă:

- Mingea de badminton atinge în mod frecvent viteza de 200km/h?

-Şi acum cât este ceasul?

- Primul concurs de Formula Unu Grand Prix a fost câștigat de românul Ferenc Szisz?

pag 27


pag 28

Profile for Leonard Popa

SPORTUL BACAUAN Nr.94  

It is the single Sport Magazine from Bacau/ROMANIA

SPORTUL BACAUAN Nr.94  

It is the single Sport Magazine from Bacau/ROMANIA

Advertisement