{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

FASD Polikliniek Informatie voor volwassenen


U bent uitgenodigd voor een onderzoek van één dag bij de FASD Polikliniek van Jonx. Tijdens dit polikliniekbezoek wordt onderzocht of sprake is van Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis (FASD). Meestal weet u binnen één dag of u wel of geen FASD heeft. In deze folder leest u wat er tijdens het bezoek gebeurt en wat er van u wordt verwacht.

Wat is FAS of FASD? Voor ongeboren en pasgeboren kinderen is alcohol een gevaarlijke gifstof. Als een zwangere vrouw alcohol drinkt, komt dit in haar bloed via de placenta bij het ongeboren kind. Een baby kan ook via de borstvoeding alcohol binnenkrijgen. In beide gevallen kunnen al bij matig gebruik van alcohol ernstige en onomkeerbare effecten bij het kind optreden. Een aantal van die risico’s is vroeggeboorte, een miskraam en psychomotore afwijkingen bij het kind. Ook kunnen er ernstige aangeboren afwijkingen ontstaan, zoals groeiafwijkingen en problemen van het centrale zenuwstelsel. Hierdoor kan het kind later meer moeite hebben om goed op te groeien bijvoorbeeld door gedragsproblemen, spraakproblemen of leerproblemen. De meest ernstige manifestatie van de schadelijke effecten van alcohol tijdens de zwangerschap is Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), dan is er sprake van problemen op drie gebieden namelijk: groeiproblemen, gezichtsafwijkingen en neurologische problemen. Bij FASD hoeven niet alle karakteristieken aanwezig te zijn, het kind heeft dan één of meer van deze kenmerken.

Advies alcoholgebruik In de voorgaande jaren werd er door artsen en onderzoekers verschillend gedacht over de effecten van alcohol tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding. Lang is gedacht dat af en toe een glas alcohol geen kwaad kon.


Uit wetenschappelijk onderzoek werd niet precies duidelijk op welk moment en in welke hoeveelheid alcohol schade veroorzaakt aan de baby. Daarom adviseert de Gezondheidsraad sinds 2005 helemaal geen alcohol te drinken. Dit advies geldt voor zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en vrouwen die proberen zwanger te worden. Voor de mannen luidt het advies geen alcohol te gebruiken tot het moment dat de zwangerschap is vastgesteld.

FASD Polikliniek Bij de FASD Polikliniek werken verschillende behandelaren samen. Dit zijn onder andere: ›› kinderarts/sociaal pediater; ›› (gezondheidszorg)psycholoog/orthopedagoog/(kinder) psychiater.

Wat houdt het gesprek en het onderzoek precies in? Uw bezoek begint met een gesprek met u (en eventueel met uw begeleider) om een goed beeld te krijgen van uw eigen ontwikkeling en gedrag. De kinderarts/sociaal pediater doet een aantal specifieke metingen en er worden foto’s genomen van het gezicht. Soms worden er ook een aantal psychologische testen afgenomen. We verzoeken u altijd verslagen van eerdere onderzoeken/ behandelingen bij andere instellingen of het ziekenhuis, en eventueel het groeiboekje van vroeger mee te brengen naar uw afspraak. Tijdens het onderzoek worden de metingen stapsgewijs uitgelegd. Zo krijgt u een duidelijk beeld van het onderzoek. Na het onderzoek bespreken de medewerkers samen hun bevindingen met u. Het onderzoek en het adviesgesprek duren in totaal ongeveer drie uur.

Ver volg Als na het onderzoek blijkt dat inderdaad sprake is van FAS of FASD, worden de onderzoeksresultaten in een verslag met adviezen naar u opgestuurd. Zo heeft u een duidelijk overzicht van alle gegevens voor een eventuele verwijzing of voor de behandelaren/begeleiders in uw eigen regio.


Ervaringsverhalen, handige website en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens

Meer informatie?

Bezoekadressen FASD Polikliniek locatie Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl

FASD Polikliniek locatie Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen

©Lentis|Jonx, augustus 2015 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Correspondentieadres FASD Polikliniek Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 60 Fax 0597 – 45 62 20 centraalsecrjonxambulant@lentis.nl

J 0024 | 09-2015

4 Fotografie Allard de Witte/www.fasproject.nl | Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

FASD Polikliniek, informatie volwassenen  

Tijdens een polikliniekbezoek onderzoeken de medewerkers van de FASD Polikliniek u op de aanwezigheid van Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) of...

FASD Polikliniek, informatie volwassenen  

Tijdens een polikliniekbezoek onderzoeken de medewerkers van de FASD Polikliniek u op de aanwezigheid van Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) of...

Profile for lentisggz