Košice Airport Magazine 02/2018

Page 1

zima 2018 / jar 2019 winter 2018 / spring 2019 zadarmo/free copy

Svätojakubská púť Patrície Mrázkovej za 38 dní prešla 799 kilometrov Camino de Santiago Patrícia Mrázková 799 kilometres in 38 days

Priame letecké spojenia do nemecka už premávajú Direct flights to Germany

www.letiskovycasopis.sk


Tradičné jedlo • tankové pivo • živá hudba Traditional food • tank beer • live music

od rok

u

1991 since

Where u can find us?

Kde nás nájdete?

V centre mesta!

In the center of the city!

inzercia / advertising

www.pubukohuta.sk

Hrnčiarska 23 Košice

pubukohutake@gmail.com 0948 314 384


sk

Vážení cestujúci,

en

Dear passengers,

skončilo sa prekrásne leto, ktoré prinieslo medzinárodnému Letisku Košice najlepšiu charterovú sezónu. Na rôznych charterových trasách smerujúcich do destinácií v mnohých krajinách sme napočítali viac ako 170 000 cestujúcich.

A wonderful summer has ended, which brought Kosice International Airport the best charter season ever. More than 170.000 passengers were counted on a variety of charter routes to destinations in many countries.

Pre náš tím to bola veľká výzva. Vďaka vysokému nasade­ niu a úsmevom venovaným našim zákazníkom sa nám podarilo zabezpečiť očakávané služby a aj o niečo viac. Ďakujeme všetkým našim cestujúcim za vernosť nášmu letisku!

It was a big challenge for our team, but with strong ef­ forts – and a smile for our customers – we could manage to prepare the expected good service and even a little bit more. We thank all our passengers for the loyalty to our airport!

Nadchádzajúca zimná sezóna prináša dobré správy z leteckej spoločnosti Eurowings! Od konca októbra budeme môcť štyrikrát týždenne letieť do Düsseldorfu a dvakrát týždenne do Mníchova. Vďaka týmto dvom des­ tináciám sa teraz dostaneme na dôležitý a veľký obchodný trh, ktorý predstavuje Nemecko. Obe mestá sa určite oplatí navštíviť nielen v rámci obchodnej cesty, ale aj vo voľnom čase. Plusom je atraktívna cena lístka, dobré časy odletov a príletov a veľké množstvo príležitostí na prácu i oddych v oboch mestách. Či už ide o spoznávanie mesta Düssel­ dorf a nákupy, prechádzky po Königsallee alebo sledovanie futbalového zápasu v Mníchove a nakupovanie v atrak­ tívnej pešej zóne - sme si istí, že tu môžete stráviť nádherné chvíle. Na druhej strane by sme tiež radi privítali na našom letisku nemeckých turistov, víkendových cestovateľov a ďalších záujemcov, ktorí budú mať radosť z návštevy nád­ herného mesta Košice a Košického kraja.

The coming winter season brings good news from Euro­ wings! From end of October, Dusseldorf is served 4 times per week and Munich 2 times per week. The important and big market of Germany can now be reached easily to two wonderful destinations. Besides the business trips, both cities are worth to spend a few days. Attractive ticket price, good schedule and lots to do there! Whether for a shopping and city break trip to Dusseldorf, strolling around on Königsallee, or watching a football match in Munich and shopping in the attractive pedestrian area – we are sure, that you can spend a wonderful time there. In the other direction, we would love to welcome many german tourists, citybreakers and other interested people at our airport, enjoying the wonderful city of Kosice or the beautiful Kosice region.

Je dôležité, aby sme prinášali nové trasy, ktoré radi využijú mnohí cestujúci. Je to dobrý základ pre rozvoj budúcich trás (a na mnohých z nich pracujeme). Tešíme sa, že sme v novembri prelomili cieľ 500 000 ces­ tujúcich a dúfame, že sa čoskoro uvidíme na vašej ďalšej ceste z alebo na Letisko Košice. Prajem vám dobrú a peknú zimnú sezónu! Michael Tmej, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva

It is important for the maintaining of the new routes, that many passengers use them – this would give a good foun­ dation for future development of other routes as well (and we are working on many of them!). We are very happy, that we broke the 500.000 passengers mark in November and we do hope to see you soon on your next trip from or to Kosice airport – have a good and nice winter season! Michael Tmej, CEO and Chairman of the Management Board

www.letiskovycasopis.sk

3


Spoločnosť Eurowings otvorila dve nové priame letecké spojenia

Düsseldorf – Košice – Düsseldorf Mníchov – Košice – Mníchov AUTOR / AUTHOR: Karolína Linhartová FOTO / PHOTO: Miro Vacula a Rado Mlýnek

Metropola východného Slovenska je vďaka novým linkám spojená s celou sieťou destinácií. Cestujúci z východného Slovenska a priľahlých regiónov budú mať odteraz možnosť využiť spojenia do 160 destinácií vo viac ako 50 krajinách. Do Düsseldorfu sa lieta 4‐krát týždenne s od­letom z Košíc v pondelok, stredu, piatok a nedeľu popoludní, lietadlom typu Q400 s kapacitou 76 sedadiel. Linka do Mníchova je prevádzkovaná 2‐krát týždenne, a to v piatok a v ne­­de­ľu s odletom z Košíc vo večerných hodinách lietadlom typu Airbus A320 s kapacitou 150 sedadiel.

sk

Spoločnosť Eurowings eviduje na svojich prvých leteckých spojeniach z Košíc veľký záujem zo strany cestujúcich aj vďaka atraktívnym cenám leteniek. Letenky sú dostupné na www.eurowings.com v cenách začínajúcich na úrovni 19,99 € jednosmerne vrátane poplatkov.

Letisko Košice uspelo 13. marca 2018 v internetovom hlasovaní v rámci projektu “Vote and Fly!” („Hlasuj a leť!“) nemeckej leteckej spoločnosti Eurowings. Vo finále, v živom hlasovaní na sociálnej sieti, ktoré trvalo iba jednu hodinu, získali Košice 61 % všetkých udelených hlasov. Vďaka ohromnému zapojeniu subjektov pôsobiacich na východnom Slovensku a širokej podpore fanúšikov letiska majú Košice priame letecké spojenie s dvomi najľudnatejšími nemeckými spolkovými krajinami: Se­ verné Porýnie – Vestfálsko, ktorého metropolou je Düs­ seldorf, a Bavorsko s hlavným mestom Mníchov.

Nové letecké linky privítalo Letisko Košice tradičnou vodnou bránou. New air links have welcomed Kosice Airport with a traditional water gate.

4

Košice Airport Magazine


Eurowings has opened two new direct flights

Düsseldorf – Košice – Düsseldorf Munich – Košice – Munich The metropolis of Eastern Slovakia is thanks to the new links connected with the whole network of destinations. Passengers from eastern Slovakia and neighboring regions will now be able to use connections to 160 destinations in more than 50 countries. The flight to Dusseldorf flies four times a week, departing from Košice on a Monday, Wednes­ day, Friday and Sunday afternoon, with aircraft Q400 and a capacity of 76 seats. Link to Mu­ nich is operated twice a week on Friday and Sunday de­ parting from Košice in the evening with an Airbus A320 aircraft with a capacity of 150 seats.

en

Eurowings registers that during their first flights from Košice a great interest from the side of the passengers thanks to the attractive ticket prices. Tickets are available at www.eurowings.com at prices starting at 19,99 €, one way including fees.

Košice Airport was successful on March 13, 2018 in an internet vote in the framework of the project “Vote and Fly!” By the German airline Eurowings. In the finals of live voting on the social network, which lasted only one hour, Košice won 61 % of all votes casted. Thanks to the enormous involvement of subjects from the east and the broad support of the airport fans, Košice has direct air links with the two most popular German federal states: Northern Rhineland-Westphalia, whose metropolis is Düsseldorf and Bavaria with the capital of Munich.

inzercia / advertising

šfk


AUTOR a FOTO / AUTHOR & PHOTO: Gabriela Palai

Faerské ostrovy

Ovčie súostrovie, o ktoré je čoraz väčší záujem „Føroyar“, názov ostrovov vo faerčine, pravdepodobne znamená „ovčie“ alebo „vzdialené ostrovy“. Súostrovie, na ktorom žije približne 80 000 oviec, sa nachádza v Atlantickom oceáne, niekde na polceste medzi Islandom, Nórskom a Škótskom. Ich najbližším susedom sú severné ostrovy škótskych Vonkajších Hebríd. Najznámejšie z 18 ostrovov sú Streymoy, Eysturoy, Vágar, Suðuroy, Viðoy, Sandoy, Borðoy, Kunoy a Kalsoy. Neobývaný je len jeden ostrov - Lítla Dímun.

sk

Túra na vrch Villingardalsfjall. Hike to Villingardalsfjall.

6

Košice Airport Magazine


Faerské ostrovy sú autonómnym regiónom patriacim pod Dánske kráľovstvo. Od roku 1948 disponu­ jú pomerne rozsiahlou vnútornou autonómiou, vlajkou aj vlastným zákonodarným zborom. Hlavné mesto sú­ostrovia je Tórshavn. K úradným jazykom patrí okrem faerčiny aj dánčina, dorozumiete sa aj po anglicky. Zákonným platidlom tohto súostrovia je faerská koruna. Rozvíjajúci sa cestovný ruch Záujem cestovateľov o Faerské ostrovy narastá, svedčí o tom fakt, že rok 2017 bol z hľadiska turizmu rekordný. Služby letiska Vágar využilo podľa jeho správy z novem­ bra minulého roka 300 469 cestujúcich, celkový počet ces­ tujúcich narástol o 17 %. Rozdiel oproti prvým desiatim mesiacom roku 2016 tvorí približne 43 000 pasažierov. Za týmto nárastom stojí renovácia letiska Vágar v roku 2011, ktorá rozvinula infraštruktúru, ale najmä rozšírenie letec­ kých spojení. Pravidelné spojenia s Dánskom, Islandom a Nórskom boli doplnené o sezónne lety do Škótska. Rastúci záujem sa automaticky prejavuje aj v bežnom ži­ vote na ostrovoch. Zvyšuje sa dostupnosť hotelovej kapa­ city, otvárajú sa nové reštaurácie, zlepšujú sa služby pre turistov. Hotelov je však stále pomerne málo, a preto sú relatívne drahé. Nachádzajú sa prevažne v hlavnom meste Tórshavn, cena za jednu noc sa pohybuje od 200 do 400 eur. Alternatívnym spôsobom ubytovania je Airbnb. Po­ nuka platformy je rozmanitá, cenovo prijateľná a dostupná aj v odľahlejších kútoch krajiny. Rozvoj cestovného ruchu má dopad aj na hospodárstvo krajiny, keďže sa môže stať

alternatívou k rybolovu, ktorý tvorí najdominantnejšie odvetvie faerského hospodárstva.

Najvhodnejšie podmienky na návštevu Počasie na ostrovoch výrazne ovplyvňuje Golfský prúd, vďaka ktorému sa teplota pohybuje v priemere od 3 stup­ ňov v zime po 11 stupňov v lete. Špecifikom faerského podnebia sú časté zrážky. Najslnečnejšie a najstabilnejšie počasie vládne na ostrovoch počas letného obdobia, od mája do augusta. Preto sú tieto mesiace považované za ideálny čas na návštevu súostrovia.

Počasie na ostrovoch výrazne ovplyvňuje Golfský prúd, vďaka ktorému sa teplota pohybuje v priemere od 3 stupňov v zime po 11 stupňov v lete.

Ovečky v dedinke Saksun. Sheep in the village of Saksun.

www.letiskovycasopis.sk

7


20 zaujímavostí o Faerských ostrovoch 1.

Populáciu Faerských ostrovov tvorí vyše 50 000 ľudí.

2. Viac ako 50 % elektrickej energie štátu v súčasnosti pochádza z obnoviteľných zdrojov. 3. Až 97,4 % faerských domácností je vybavených bezdrôtovým internetom. 4.

Faerský jazyk je jeden z najmenších germánskych jazykov.

5. Žiadne miesto na Faerských ostrovoch nie je od mora vzdialené viac ako 5 kilometrov. 6.

Faerské ostrovy nie sú členom Európskej únie aj napriek tomu, že Dánsko je jej súčasťou.

7.

V hlavnom meste v štvrti Tinganes sídli jeden z najstarších parlamentov na svete.

8. Autobusy mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste Tórshavn sú zadarmo.

Doprava helikoptérami Najjednoduchší spôsob dopravy je zapožičanie si auta. In­ fraštruktúra je vo výbornom stave, o čom svedčia kvalitné cesty a množstvo tunelov. Celkovo sa ich na ostrovoch nachádza 20. Zaujímavosťou sú aj dva podmorské tunely. K bežným spôsobom dopravy patria aj helikoptéry, pre­ vádzkované domácimi Atlantic Airways. Sú cenovo prís­ tupné a zabezpečujú pravidelné spojenia s odľahlými a menej prístupnými miestami. Ponúkajú ďalšiu možnosť, ako spoznávať a objavovať Faerské ostrovy. Sú však určené predovšetkým pre potreby domácich obyvateľov, preto nie je možné kúpiť si spiatočný lístok na rovnaký deň. Povrch Faerských ostrovov tvoria pohoria a kopce nesúce stopy ľadovcovej aktivity. Hory prudko stúpajúce z oce­ ánu sú zakončené vrcholmi pyramídového vzhľadu. Na Faerských ostrovoch sa nachádza viac ako 300 vrchov. Najvyšší z nich - Slaettarantindur je vysoký 880 metrov. Skalnaté pobrežie a hornatý ráz krajiny ponúka množstvo príležitostí na turistiku - výstup na vrch Villingardalsfjall, prechádzka ku skale otrokov Trælanípan či túra k majáku Kallur alebo na vrch Klakkur. Široké turistické možnosti, autentická a nedotknutá príroda tvoria spolu s úžasný­ mi fotografickými scenériami hlavné dôvody, prečo túto netradičnú a ešte stále masovým turizmom nepoznačenú destináciu navštíviť.

9. Číslo na premiéra krajiny je verejne dostupné, nájdete ho v te­­le­fónnom zozname. 10. Na celých ostrovoch sa nachádzajú len tri semafory. Všetky sú v hlavnom meste. 11. Krajina nemá väzenie. V prípade potreby smeruje odsúdený do väzenia v Dánsku. 12. Na ostrovoch sa nachádzajú len dve pobočky rýchleho občerstvenia: Burger King a Sunset Boulevard. 13. Krajina s 50 000 obyvateľmi má vlastnú futbalovú reprezentáciu. 14. Priemerná dĺžka života miestnych obyvateľov je 80,24 rokov. 15. Populáciu Faerských ostrovov tvorí až 80 rôznych národností.

Vodopád Múlafossur. Múlafossur Waterfall.

16. Faerské ostrovy boli počas druhej svetovej vojny okupované britskými vojskami. V tomto období vzniklo približne 170 zmiešaných manželstiev. 17. Na Faerských ostrovoch sa nachádza aj michelinská reštaurácia s názvom Koks. 18. Konzumovanie alkoholu je na ostrovoch dovolené len od roku 1992. Jeho predaj je sústredený do špecializovaných obchodov s názvom Rúsan. 19. Faerská spoločnosť Bakkafrost je ôsmou najväčšou farmou na chov lososov na svete. 20. Niels R. Finsen je jediným Faerčanom, ktorý dostal Nobelovu cenu. Stalo sa tak v roku 1903.

Prístav v hlavnom meste Tórshavn. Harbor in Tórshavn.


Typické faerské domčeky s trávnatými strechami. Typical Faroes houses with grassy roofs.

Faroe Islands

Sheep archipelago, which is of increasing interest “Føroyar”, the name of the islands in Faroe, probably meaning “sheep” or “remote islands”. The archipelago, inhabited by approximately 80,000 sheep, is located in the Atlantic Ocean, somewhere halfway between Iceland, Norway and Scotland. Their closest neighbors are the northern islands of the outer Scottish Hebrides. The most famous of 18 islands are Streymoy, Eysturoy, Vagar, Suðuroy, Viðoy, Sandoy, Borðoy, Kunoy and Kalsoy. There is only one uninhabited island - Litla Dímun.

en

The Faroe Islands are an autonomous region belonging to the Kingdom of Denmark. Since 1948, they have a rather large internal autonomy, a flag and their own legislature. The capital of the archipelago is Tórshavn. The official languages besides Danish and Faroe you can also speak English. The legal currency of this archipelago is the Faroese crown. www.letiskovycasopis.sk

9


20 interesting facts about Faroe Islands 1.

The population of the Faroe Islands is over 50 000 people

2.

More than 50% of the country’s electricity currently comes from renewable sources.

3.

Up to 97.4% of Faorese households are equipped with wireless internet.

4. The Faroese language is one of the smallest Germanic languages. 5. No place on the Faroe Islands is more than 5 km from the sea. 6. The Faroe Islands are not members of the European Union even though Denmark is part of it. 7.

One of the oldest parliaments in the world is located in Tinganes, part of Tórshavn.

8. City buses in Tórshavn are free. 9. The country’s Prime Minister’s number is publicly available, you can find it in the phone book.

Emerging tourism Travelers‘ interest in the Faroe Islands is growing, testified by the fact that 2017 was a record year for tourism. Air­ port services Vagar were utilized by 300 469 passengers according to its report last November, the total number of passengers grew by 17%. The difference compared to the first ten months of 2016 is about 43,000 passengers. This growth is due to the renovation of Vagar airport in 2011, which has developed infrastructure but mainly expanded air links. Regular connections with Denmark, Iceland and Norway were added by seasonal flights to Scotland. Growing interest is also evident in the ordinary life on the islands. The availability of hotel capacity is increasing, new restaurants are being opened, and tourist services are improving. The hotels are still relatively small and there­ fore relatively expensive. They are mainly in the capital of Tórshavn, the price for one-night ranges from 200 to 400 euros. An alternative accommodation is Airbnb. The platform‘s offer is diverse, affordable and available even in more remote parts of the country. Tourism development has an impact on the country‘s economy, as it can beco­ me an alternative to fishing, which is the most dominant sector in the Faroese economy.

The most suitable conditions for a visit Weather on the islands greatly affects the Gulf Stream, thanks to which the average temperature shifts from 3 de­

10. There are only three traffic lights on all of the islands. They are all in the capital. 11. The country has no prison. If necessary, the sentenced prisoner is sent to Denmark. 12. There are only two fast food restaurants on the islands: Burger King a Sunset Boulevard. 13. The country with 50 000 inhabitants has its own football representation. 14. The average life expectancy of local residents is 80.24 years. 15. The population of the Faroe Islands is made up of 80 different nationalities.

Chatka pri dedinke Leynar. Cottage near the village of Leynar.

16. The Faroe Islands were occupied by British troops during the Second World War. Approximately 170 mixed marriages occurred during this period. 17. In the Faroe Islands, there is a Michelin restaurant named Koks. 18. Consumption of alcohol is only allowed on the islands since 1992. Its sale is concentrated in specialized shops called Rúsan. 19. Faorese Bakkafrost Factory is the eighth largest salmon farm in the world. 20. Niels R. Finsen is the only Faroean who was awarded the Nobel Prize. It happened in 1903.

Výhľad z vrchu Klakkur. View from Klakkur Hill.


Pohľad na mesto Klaksvík. View of the town Klaksvík.

Weather on the islands greatly affects the Gulf Stream, thanks to which the average temperature shifts from 3 degrees in the winter to 11 degrees in the summer.

grees in the winter to 11 degrees in the summer. Faroese weather’s specific feature is frequent rainfall. The sunniest and most stable weather on the islands during the summer is from May to August. That is why these months are con­ sidered an ideal time to visit the archipelago.

Transport by helicopters The simplest way of transport is to rent a car. The in­ frastructure is in excellent condition, which indicates quality roads and a number of tunnels. In total, there are 20 tunnels on the islands. Interesting ones are the two underwater tunnels. As part of regular traffic are helicop­ ters, operated by Atlantic Airways. They are affordable and provide regular connections to remote and less accessible places. They offer another option to get to know and disco­ ver Faroe Islands. However, they are primarily intended for the needs of domestic residents, so it is not possible to buy a return ticket for the same day.

Chatka medzi dedinami Leynar a Vestmanna. Cottage between the villages Leynar and Vestmanna. The surface of the Faeroe Islands are mountains and hills bearing traces of iceberg activity. Mountains rising steeply from the ocean are ending with peaks with the look of a pyramid. There are more than 300 hills on the Faroe Islands. The highest - Slaettarantindur is 880 meters high. The rocky shoreline and mountainous landscape offer plenty of opportunities for hiking - the Villingardsfjall hill, a walk to the Troælanípan slave rock, or a hike to the Kallur Lighthouse or Klakkur Hill. Wide range of touris­ tic possibilities, authentic and untouched nature, together with stunning photographic sceneries, make up the main reasons to visit this untraditional destination still unmar­ ked by mass tourism.

www.letiskovycasopis.sk

11


Košice IT Valley AUTOR/AUTHOR: Pavol Miroššay FOTO/PHOTO: Košice IT Valley

Keď sa v roku 1960 začalo s výstavbou vtedajších Východoslovenských žele­ziarní, v meste Košice žilo približ­ne 100 000 obyvateľov. Hutnícky priemysel nastavil smerovanie na ďalších takmer 50 rokov. Meniaca sa doba a jej požiadavky priniesli novú výzvu. Kým na západe Slo­ venska sa ešte intenzívnejšie rozvíjal automobilový priemysel, na východe sa v tichosti začalo hovoriť o informačných technológiách.

sk

Počiatočné parametre neboli ideálne. Menej než 1 000 IT odborníkov a veľká časť absolventov, ktorí cestovali na západ za lepšími pracovnými podmienkami. To zmenilo stretnutie v roku 2007, ktoré udalo nový trend smerova­ niu východného Slovenska - vzniklo združenie Košice IT Valley. Na tú dobu nevídané spojenie vzdelávacích inštitúcií, re­ giónu a vtedy pôsobiacich IT firiem. 10 subjektov, ktoré

si sadli za jeden stôl a rozhodli sa, že budú spolupracovať. Vzájomná podpora, úprava študijných odborov a aktívna práca po takmer 12 rokoch slávi úspech. V súčasnosti IT sektor v regióne zamestnáva viac ako 12 000 IT odborní­ kov a podieľa sa takmer 16 % na HDP v regióne. Okrem toho je ako jediný klaster držiteľom certifikátu GOLD Cluster Management Excellence, ktorý ho radí medzi najlepšie klastre na svete.

In 1960, when the construction of the former East Slovak ironworks began, approximately 100,000 people lived in Kosice. The metallurgical industry has set the direction for about another 50 years. The changing times and its demands brought a new challenge. While the automotive industry was intensively developing in the west of Slovakia, information technology was quietly talked about in the east.

en

Initial parameters were not ideal. Less than 1,000 IT pro­ fessionals and a large number of graduates traveled west for better working conditions. This was changed at the meeting in 2007, which gave a new trend to the direction of Eastern Slovakia - the Košice IT Valley Association was established.

celebrates a success after almost 12 years. Currently, the IT sector in the region employs more than 12,000 IT pro­ fessionals and accounts for almost 16% of GDP in the re­ gion. In addition, it’s the only cluster holder of the GOLD Cluster Management Excellence certificate, which puts it among the best clusters in the world.

An unprecedented combination of educational institu­ tions, region and then IT companies. 10 subjects who sat down at one table and decided to cooperate. Mutual sup­ port, adjustment of study departments and active work

Z osláv 10. výročia založenia Košice IT Valley. Celebrations of the tenth anniversary of Košice IT Valley.

12

Košice Airport Magazine

Workshop na tému Design Thinking. Workshop about Design Thinking.

inzercia


Na regióne a jeho rozvoji ľuďom záleží People care about the region and its development AUTOR/AUTHOR: Pavol Miroššay FOTO/PHOTO: archív Juraja Girmana

O prínose Košice IT Valley a osobných začiatkoch v združení sme sa porozprávali s predsedom jeho správnej rady Jurajom Girmanom (36).

We talked about the contribution of Košice IT Valley and personal beginnings in the association with Juraj Girman, chairman of its board of directors (36).

Ako ste sa dostali k riadeniu Košice IT Valley? Jednoducho. Oslovil ma Ivan Hruška, bývalý šéf správnej rady, že by rád odovzdal štafetu. Chcel, aby tieto veci robili o generáciu mladší ľudia a prispôsobili fungovanie zdru­ ženia spôsobu, akým oni pracujú. Mal som veľký rešpekt. Moji predchodcovia boli úspešní ľudia, v IT prostredí do­ siahli veľa, boli aj vekovo starší. Ja sa považujem na tejto úrovni skôr za začínajúceho manažéra.

How did you get into the management of Košice IT Valley? Simply. Ivan Hruska, the former head of the board of directors, said he would like to hand over the relay. He wanted these things to be done by a generation of younger people and adapted the functioning of the association to the way they work. I had great respect for him. My pre­ decessors were successful people, they have achieved a lot in the IT environment, they were older too. At this level, I consider myself rather a starting manager.

sk

Museli ste si získať rešpekt, ako vekovo mladší manažér? Počas môjho profesijného života som bol stále jeden z tých mladších manažérov, no snažil som sa z toho urobiť výho­ du. Nevnímam súvis medzi rešpektom a vekom. Pri práci v združení je iné to, že pracujete s ľuďmi a sub­ jektmi, u ktorých nerozhodujete o ich platoch a odme­ nách. Je to iná forma líderstva - musíte ich nadchnúť a inšpirovať pre väčšiu vec. Tá by mala podporovať ich osob­ né ciele a vyvolať pocit zodpovednosti za celok a skupinu. Z toho mám najväčší rešpekt. Čo podľa Vás ľudí presvedčí pre väčšiu vec? Myslím, že určitá forma patriotizmu. Košice sú postavené na ľuďoch, ktorí neodišli. Aj v Bratislave mi hovoria, že Košice fungujú trochu inak. Ľuďom nie je jedno, aké to tu bude a chcú pozitívne ovplyvňovať veci aj v IT. Prispieva k rozvoju IT sektora aj Košice IT Valley? Prínos združenia je neodškriepiteľný. Vybudovalo plat­ formu, kde sa všetci IT hráči mohli stretnúť za jedným stolom spolu s univerzitami, lokálnou administratívou a relevantnými inštitúciami. Mohli rokovať o problé­­moch nie z pohľadu jednej firmy, ale ako celok. Združe­nie dalo regiónu značku. Naši členovia pri návštevách part­ nerov a zákazníkov prezentujú Košice IT Valley a vždy je vnímané veľmi pozitívne. Je to taká záruka trvalej udr­ žateľnosti, investori nás považujú za stabilného partnera.

Celý rozhovor nájdete v magazíne IndexMag, www.indexmag.sk.

advertising

en

Did you have to gain respect, as a younger manager? During my professional life, I was always one of the yo­ unger managers, but I tried to make an asset of it. I do not see a relationship between respect and age. When working in an association, it‘s another thing that you work with people and subjects where you do not decide on their sa­ laries and rewards. It‘s a different form of leadership - you need to inspire them for a bigger cause. It should support their personal goals and create a sense of responsibility as a whole and the group. I have the greatest respect for that. What do you think will convince people to work for bigger cause? I think some form of patriotism. Košice is built on people who did not leave. Even in Bratislava, they say that Košice works a little differently. People care about how it will be here and they want to positively influence things even in IT. Does IT Valley also contribute to the IT sector development? The benefit of the association is indisputable. It built a plat­ form where all IT players could meet at one table with universities, local administration and relevant institutions. They could talk about problems not from the point of view of one company, but as a whole. The association gave the region a brand name. Our members visit our partners and customers in Košice IT Valley and are always very positive. It is such a guarantee of sustainability, investors consider us to be a stable partner.

www.letiskovycasopis.sk

13


Prerobte svoj jedálniček na jeho zdravšiu verziu AUTOR/AUTHOR: Edita Hilgartová FOTO/PHOTO: Michaela Eliáš a Lucia Wagner

Jedlo je dôležitou súčasťou každého jedného človeka. Všetci si radi pochutnáme na nezdravých jedlách a najmä si to vždy vieme ospravedlniť. Trendom dnešnej spoločnosti je však zdravý životný štýl, ktorý okrem športovania zahŕňa aj zdravú stravu. Preto vám prinášame aj jedno­ duchý recept, ktorý zvládnete aj vy. Jeho autorkou je zakladateľka portálu Fit recepty a autorka 6 publikácií Lucia Wagnerová. Pri tejto príležitosti sme sa s ňou aj pozhovárali o tom, ako najjednoduchšie vymeniť mastné jedlá za ich zdravšie verzie.

sk

Aký príbeh stojí za Vaším zanietením zdravou stravou? Zdravý životný štýl ma začal zaujímať, už keď som mala 14. Ako väčšina ľudí, ktorí sa odhodlajú k zmene, aj ja som mala zopár problémov, ktoré som chcela zdravou stravou vyriešiť - zbaviť sa ekzému, tráviacich ťažkostí a, samozrej­ me, dopracovať sa k lepšej postave. Tematiku zdravého a „štíhleho“ stravovania som dlho študovala, čítala rôzne štúdie, knihy a články. Doma som experimentovala a premieňala svoje obľúbené jedlá do zdravšej podoby.

14

Košice Airport Magazine

Kedy uzreli svetlo sveta Fit recepty? Keď som sa odsťahovala do USA, Fit recepty sa pre mňa stali záchranou a práve tam som sa im začala venovať pro­ fesionálnejšie. Držali ma tak v dobrej kondičke a pomáhali odolávať nástrahám americkej gastronómie. Recepty sa hromadili, začala som ich uverejňovať na svoju stránku fitrecepty.sk. Jej cieľom bolo vytvoriť akúsi ústred­ ňu pre zdravé, fit recepty, kde ľudia načerpajú inšpiráciu pre každodenné varenie. Získali si skvelé ohlasy, komunita Fit receptov sa rýchlo rozrástla. Po čase ma fanúšikovia na­ kopli k tomu, aby som vydala recepty aj v knižnej podobe.


Takže komunikácia s fanúšikmi Fit receptov je pre Vás bežnou záležitosťou? Dostávate aj spätnú väzbu? Samozrejme, často dostávam od starších aj nových fanúši­ kov správy o tom, ako im moje recepty pomohli a inšpiro­ vali ich k zdravému životnému štýlu. Prípadne mi píšu, že sa im konečne podarilo schudnúť. Posielajú mi svoje fotky výtvorov, označujú na sociálnych sieťach. A to je práve to, čo ma každý deň motivuje pokračovať. Odkiaľ beriete inšpiráciu na prípravu jedál? Úplne najradšej prerábam svoje obľúbené nezdravé jedlá a dezerty do zdravej, fit podoby. Často však inšpi­ rácia prichádza po otvorení chladničky, pred spaním alebo v obchodoch či pri pohľade do reštauračných menu­ čiek. Keďže Vy sama Fit receptami žijete, nemáte pocit, že by to malo byť ľahké pre každého - presedlať na zdravšie jedlá? Myslím, že odolať a zmeniť svoje návyky je ťažké pre kaž­ dého. Preto sa snažím vytvárať chutné jedlá, s ktorými to ide jednoduchšie a človek potom nemá pocit, že robí veľké zmeny. V prvom rade musí človek chcieť a byť od­ hodlaný. Čo odporúčate tým, ktorí sa snažia nájsť si cestu k zdravej strave? Netreba robiť veľké a náhle zmeny, radšej postupne pri­ dávať do jedálnička zdravé potraviny a postupne uberať z toho, čo by v životospráve nemalo byť. Myslím si, že toto je cesta, ktorá funguje u väčšiny ľudí. Postupne sa treba začať vyhýbať mastným, ťažkým jedlám a takým, ktoré obsahujú zbytočne veľa energie, no nezasýtia, ako sú fast foody, šišky a podobné sladké pečivo, komerčné sladkosti. Naopak treba zaradiť do jedálnička viac ovocia, zeleniny, celozrnných obilnín, strukovín, orechov.

Máte aj najobľúbenejšiu surovinu v kuchyni, ktorú najčastejšie využívate? Spomenula by som asi dve - tvaroh a ovsené vločky. Dá sa z nich pripraviť nespočetne veľa variácií sladkých aj sla­ ných jedál. Ďalšie suroviny, ktoré často využívam, sú jabl­ ká, banány či iné ovocie, cuketa, cottage cheese, jogurt, va­ jíčka, jablkové pyré, orechové maslá, akékoľvek semienka a orechy, ryža, pohánka, med, stévia a kokos.

Snažím sa riadiť pravidlom 80/20. 80 % času sa stravujem striktnejšie, zdravo, a 20 % času si doprajem hocičo, na čo mám práve chuť.

Súčasťou Fit receptov sú aj dokonale nastajlované fotky jedál. O tie sa dnes snaží každý, kto je aktívny na sociálnych sieťach. Máte nejaké rady, ako na to? Practice, practice, practice. Bohužiaľ, neexistuje žiaden rýchly návod, ako na to. Treba si naštudovať základy food fotografie a fotografovania všeobecne, potom veľa skúšať. Sama ešte nie som profesionál a stále vidím veľký priestor na zdokonalenie. Sú v Košiciach miesta, kde sa dá dostatočne zdravo na­ jesť? Určite áno. Myslím, že trend zdravého a fit stravovania sa posledné roky celkom popularizuje, takže zdravé jedlá sú v reštauráciách čoraz viac na bežnom poriadku. Ak idem jesť vonku v Košiciach, najradšej idem do Vedome, Dobrého Bistra, na nejakú vietnamsku polievku alebo do Halmi.

Čo človek získa zmenou stravovania? Myslím, že keď človek zmení stravovanie k lepšiemu a bude jesť nutrične hodnotné jedlá, odzrkadlí sa to v mno­­hých podobách - bude sa celkovo cítiť lepšie, zlepší sa pleť, nechty, vlasy a určite sa mu bude aj jednoduchšie chudnúť alebo budovať svalovú hmotu. Mávate niekedy aj „cheat day“, keď zvíťazí niečo nezdravé? Snažím sa riadiť pravidlom 80/20 - 80 % času sa stravujem striktnejšie, zdravo, a 20 % času si doprajem hocičo, na čo mám práve chuť. Nemám na to však vyhradené dni, skúšala som to, no rýchlo som tento koncept pochovala. Keď mám chuť, doprajem si aj zmrzlinu, čokoládu, pizzu či burger v klasickej verzii a torty na oslavách neodmiet­ nem tiež. Odkedy však pripravujem svoje obľúbené jedlá v zdravej verzii, nemávam nutkanie zhrešiť. Aké jedlo zo svojich receptov môžete donekonečna jesť? Je ťažké si vybrať, k dnešnému dňu mám publikovaných vyše 700 receptov a väčšinu z nich by som si pripravova­ la donekonečna. Ale do svojej top päťky by som zaradila banánovo-tvarohovú bábovku bez múky, cuketovú pizzu, tortu Čokoholik, zdravé banány v čokoláde a kuracie prsia na špenáte.

www.letiskovycasopis.sk

15


Transform your menu into a healthier version Food is an important part of every single person. We all like to enjoy unhealthy foods and especially know how to always justify it when we do. However, the trend of today’s society is a healthy lifestyle, which, besides sports, also includes a healthy diet. That’s why we bring you one simple recipe that you can handle. Its author is the founder of the Fit Recipes portal and the author of 6 publications Lucia Wagner. On this occasion, we talked about how to simply replace greasy foods for their healthier versions.

en

What’s your story behind the excitement about a healthy diet? A healthy lifestyle started to interest me when I was 14. As most people who have decided to make a change, I also had a few problems I wanted to solve with a healthy diet getting rid of eczema, digestive difficulties and, of course, working on getting a better figure. I have studied the subject of healthy and „lean“ eating for a long time, including various studies, books and articles. At home, I experimented and transformed my favorite dishes into healthier forms. When did Fit recipes come to light? When I moved to the US, Fit Recipes rescued me, and that’s where I started working on them more professionally. They kept me in good condition and helped resist the traps of American gastronomy. Recipes have accumulated and I started publishing them on the fitrecepty.sk page. Its goal was to create a center for healthy, fit recipes where people could draw inspiration for everyday cooking. They got great feedback, Fit recipes community quickly grew. In time, my fans started me up on making the recipes into a book form too. So is communication with fans of Fit Recipes a common concern for you? Do you also receive feedback? Of course, I often get messages from both old and new fans about how the recipes helped them and inspired them to a healthy lifestyle. In some cases, they write that they fi­ nally managed to lose weight. They send me their photos of the creations that they post on social media. And that‘s exactly what motivates me every day to continue. Where do you get inspiration for preparing meals? I absolutely prefer to transform my favorite unhealthy meals and desserts into a healthy fit form. Often enough, inspiration comes after opening the refrigerator, before bedtime, in shops or even looking at restaurant menus. Since yourself are living on your recipes, do you not feel that it should be easy for everyone else - to switch to healthier meals? I think that resisting and changing your habits is difficult for everyone. That‘s why I‘m trying to create delicious

16

Košice Airport Magazine

meals that make it simpler so a person does not feel like they’re making big changes. First and foremost, one has to want it and has to be determined. What do you recommend to those who are trying to find their way to a healthy diet? There is no need to make big and sudden changes, let‘s gra­ dually add healthy food to the menu and step-by-step take away what shouldn’t be a part of one’s lifestyle. I think this is the way that works for most people. You need to gradu­ ally start avoiding fatty, heavy foods and those that contain too much unnecessary energy but do not fill you up, like fast food, donuts and similar sweet pastries, commercial sweets. On the contrary, more fruit, vegetables, whole grains, legumes, nuts should be included on the menu. What does a person gain by changing their diet? I think that when people change their diet to a better one and eat nutritionally valuable foods, it will reflect in many ways - they will generally feel better, it improves the skin, nails, and hair, and it will also be easier to lose weight or build muscle. Do you ever have a „cheat day“ when something un­ healthy wins over? I try to follow the rule 80/20 - 80% of the time I eat stricter, healthy, and 20% of the time I just eat anything I feel like. But I have no reserved days for that, I tried, but I quickly buried the concept. When I feel like it, I will treat myself to ice cream, chocolate, pizza or burger in the classic version and I will not refuse a cake at celebrations either. However, since I have been preparing my favorite dishes in a healthy version, I don’t have the urge to sin. What foods from your recipes could you eat forever? It‘s hard to choose, to date, I have published over 700 reci­ pes, and I would prepare most of them forever. But in my top five, I would like to add a banana-cheese pound cake without flour, zucchini pizza, chocoholic cake, healthy chocolate bananas and spinach chicken. Do you also have a most popular raw ingredient in the kitchen that you most often use? I would mention about two - curd and oat flakes. You can make countless variations of sweet and salty meals with


them. Other raw ingredients I often use are apples, bana­ nas or other fruits, zucchini, cottage cheese, yoghurt, eggs, apple puree, walnuts, any seeds and nuts, rice, buckwheat, honey, stevia and coconut. Fit Recipes include perfectly tailored food photos. Everyone who is active on social networks is trying to achieve them. Do you have any advice on how to do it? Practice, practice, practice. Unfortunately, there is no quick guide to how. You need to study the basics of food

photography and photography in general, then try a lot. I‘m not a professional myself, and I still see a lot of room for improvement. Are there any healthy places to eat in Košice? Yes, certainly. I think the trend of healthy and fit eating has become popular in recent years, so healthy meals are becoming increasingly common in restaurants. If I go out in Kosice, I prefer to go to Vedome, Dobre Bistro, to a Vietnamese soup place or to the Halmi.

Tofu rizoto s parmezánom, sušenými paradajkami a cuketou Tofu risotto with parmesan cheese, dried tomatoes and zucchini Ingrediencie (na 4 porcie):

Ingredients (4 portions):

300 g ryže (hnedej, divokej, prípadne inej) 1 cuketa 360 g tofu (odporúčam údené) 100 g kukurice 50 g strúhaného parmezánu 50 g sušených paradajok 1 cibuľa 1 PL kokosového oleja cesnakové korenie 1/2 ČL morskej soli

300 g of rice (brown, wild, or other) 1 zucchini 360 g tofu (I recommend smoked) 100 g of corn 50 g grated parmesan cheese 50 g of dried tomatoes 1 onion 1 tbls coconut oil garlic spice 1/2 tsp of the sea salt

Postup:

Steps:

Ryžu zalejeme dvojnásobným množstvom vody, osolíme ju a uvaríme domäkka. V druhom, väčšom hrnci si na roz­ pálenom oleji zľahka opražíme nadrobno nasekanú cibuľu. Pridáme na kúsky nakrájané tofu a opečieme do zlatista. Pridáme nastrúhanú cuketu, kukuricu, nakrájané sušené paradajky, uvarenú ryžu a zmes poriadne premiešame a odstavíme z tepla. Nakoniec do rizota vmiešame aj strúhaný parmezán, ces­ nakové korenie a rizoto môžeme dozdobiť zeleninou či jarnou cibuľkou.

Rinse the rice with twice the amount of water, put salt in it and cook until ready. In a second, larger pot, on hot oil, lightly fry finely diced onion. Add the cut tofu and fry until it turns golden. Add sliced zucchini, corn, cut dried tomatoes, cooked rice, mix thoroughly and take it off the hotplate. Finally, mix the grated parmesan and garlic spi­ ce into the risotto and decorate with vegetables or spring onions.

Ďalšie recepty nájdete na fitrecepty.sk. More recipes you can find at fitrecepty.sk.

Nutričné hodnoty / Nutritional values 1 porcia tofu rizota obsahuje/1 portion of tofu risotto contains: 485 Kcal / cal 70 g sacharidov / carbohydrates 6 g vlákniny / fiber 21 g bielkovín / protein 12 g tukov / fat

www.letiskovycasopis.sk

17


Batožinová politika Travel Service a Smartwings AUTOR/AUTHOR: Paula Tegelhofová

Pristávaciu dráhu košického letiska počas charterovej sezóny pravidelne zapĺňajú lietadlá s označením Travel Service a Smartwings. V prípade, že ste sa rozhodli odletieť na dovolenku s týmito spoločnosťami, informujte sa vopred o podmienkach batožiny, ktorú si so sebou môžete zobrať do lietadla.

sk

Na palubu si jedna osoba môže vziať 1 kus batožiny, ktorá musí spĺňať tieto parametre: • maximálna hmotnosť 8 kg • maximálne rozmery 56 x 45 x 25 cm (dĺžka x šírka x hĺbka) vrátane rukoväte a kolies K príručnej batožine si môžete vziať aj malú osobnú tašku (napríklad dámsku kabelku alebo notebook) s hmotnosťou do 3 kg s maximálnymi rozmermi 40 x 30 x 15 cm. Každý cestujúci si okrem príručnej batožiny môže so se­ bou na dovolenku vziať aj väčšiu batožinu – tzv. odbavenú batožinu. Na počte kusov nezáleží, každý cestujúci môže zdarma prepraviť kontrolovanú (podanú) batožinu do celkovej hmotnosti 15 kg (Economy Class) alebo 20 kg (Business Class). Maximálne rozmery: dĺžka jednej strany do 150 cm, súčet troch strán do 250 cm.

18

Košice Airport Magazine

Ak sú cestujúci prihlásení ako rodina, hmotnosť batožiny sa sčíta. Napríklad dvaja cestujúci v Economy Class tak môžu zdarma prepraviť jednu spoločnú batožinu s hmot­ nosťou do 30 kg. Jeden kus kontrolovanej batožiny však z manipulačných dôvodov nikdy nesmie vážiť viac než 32 kg. Za prekroče­ nie bezplatného hmotnostného limitu sa účtuje poplatok 6 eur/kg. Deti do 2 rokov nárok na batožinu nemajú. Detské pos­ tieľky a autosedačky sa však prepravujú zdarma. Okrem obyčajnej batožiny si môžete na dovolenku letec­ ky prepraviť aj športové vybavenie či cestovať s domácim miláčikom. V nižšie uvedenej tabuľke sa dozviete, aké sú poplatky za batožinu či iné doplnkové služby.


Luggage Politics of Travel Service and Smartwings en

During the charter season, the Kosice Airport runway is regularly filled with airplanes labeled Travel Service and Smartwings. If you have decided to take a vacation with these airlines, get informed in advance about the baggage rules that you can take on the aircraft.

One person can take 1 piece of luggage on board, which must meet the following parameters: • maximum weight of 8 kg • maximum dimensions 56 x 45 x 25 cm (length x width x depth) including handle and wheels. You can also take a small personal bag (for example, a han­ dbag or notebook) weighing up to 3 kg with a maximum size of 40 x 30 x 15 cm. Every passenger can take in addition to the cabin baggage, a bigger piece of luggage - a so called checked-in baggage. The number of items does not matter, each passenger can transport a checked baggage (checked-in) for free to a total weight of 15 kg (Economy Class) or 20 kg (Business Class). Maximum dimensions: length of one side up to 150 cm, sum of three sides up to 250 cm. If the passengers are registered as a family, the luggage weight is added together. For example, two Economy class passengers can carry one piece of luggage weighing less than 30 kg for free.

However, one piece of checked luggage can never weigh more than 32 kg for handling reasons. If the free weight limit is exceeded, a fee of 6 EUR / kg is charged. Children under 2 years of age do not have the right to have luggage. However, baby cots and car seats are transported free of charge. In addition to regular luggage, you can also carry sports gear or travel with your pets on your flight. In the table below, you learn about baggage fees and other ancillary services. fees for baggage and other services Baggage overweight (each 1kg) Oversized luggage (1 piece) weighing up to 32kg Pet in cabin (1 piece) Pet in cargo area (1 piece) Sports equipment (1 piece) weighing up to 32kg Unaccompanied minor (1 passenger)

6 EUR 59 EUR 59 EUR 119 EUR 59 EUR 59 EUR

www.letiskovycasopis.sk

19


Patrícia Mrázková po Svätojakubskej púti:

„Santiago ma naučilo, že nič nie je o cieli, ale o samotnej ceste.” AUTOR/AUTHOR: Edita Hilgartová FOTO/PHOTO: Patrícia Mrázková

20

Košice Airport Magazine


sk

Cestovateľka Patrícia Mrázková (25) má za sebou precestovaných 24 krajín. Cez leto zvládla púť k hrobu svätého Jakuba. Jej pešie dobrodružstvo začalo vo francúzskych Pyrenejách, v meste Saint Jean Pied de Port.

Prečo si sa rozhodla zdolať Svätojakubskú cestu? O púti som prvýkrát počula pred tromi rokmi, odvtedy som ju stále mala v hlave. Pamätám si, že mi to najprv prišlo nereálne, no čím viac som o púti čítala, tým lá­ kavejšia bola. Bola som zvedavá, kde sú moje limity a či to zvládnem. Tento rok som aj potrebovala na čas odísť a vypnúť hlavu. Ako prebiehali prípravy? Úplne inak, než som plánovala. Pred rokom som myslela, že dám výpoveď, budem mať našetrené a po púti ostanem v Španielsku. Nič z toho sa nestalo, mesiac pred odchodom som nemala potvrdenú dovolenku. Na prípravu mi ostali dva víkendy. Nechala som si poradiť od pútnikov, čítala blogy, hľadala videá, aby som vedela, čo ma čaká. Jeden víkend som nakupovala, druhý sa balila a cestu som ne­ plánovala. Aký bol začiatok púte? Prvé dni som bola omámená dobrodružstvom. V druhý deň mi stuhli lýtka a chodila som ako po zlom trénin­ gu. Potom mi opuchol členok a nezlepšovalo sa to týž­ deň. Bolo to náročné najmä preto, že nie sme zvyknutí sústrediť sa i na mentálnu stránku bolesti. Do istej miery za nepohodlie môže iba hlava. Ak sa mentálne nastavíš, aj telo sa prispôsobí. Čo charakterizuje pútnika? Pútnik má mať credencial, niečo ako pas, kde sa dávajú pečiatky. Môžeš ich zbierať v kostoloch, významnejších miestach či v baroch. Väčšinou stačila jedna pečiatka na deň, no posledných 100 km od Sarrie musíš mať dve pe­čiat­ ky denne, ak chceš v Santiagu získať Comostelu - certifikát

Prípravy na Camino zverejňovala Patrícia na Instagrame. Patricia published her preparations for Camino on Instagram.

potvrdzujúci púť aj s dĺžkou trasy. V tom mojom je 799 km. Pečiatky dostaneš aj v každej albergue, čo sú hostely pre pútnikov, v ktorých sa pasom preukazuješ. Niektoré noc­ ľahy, najmä cirkevné, fungujú na dobrovoľnom príspevku, mestské sú do 15 eur za noc, súkromné do 20. Od toho sa odvíja čistota a počet ľudí na izbe. V Atapuerce sme spali v albergue, ktorá bola iba prerobená stajňa pre zvieratá. Treba rátať s tým, že všade bude veľa pútnikov, kúpeľne môžu byť zdieľané.

Bola som zvedavá, kde sú moje limity a či to zvládnem. Tento rok som aj potrebovala na čas odísť a vypnúť hlavu. Ako vyzerá jeden pútnický deň? Budík na 5:30 ráno, o 6:00 treba vyraziť, poslední odchá­ dzajú najneskôr o ôsmej. Nasleduje plánovanie, ktoré prvé týždne dodržiavaš - kontroluješ prevýšenie či pravdepo­ dobnosť zrážok. Po dvoch týždňoch ledva otvoríš mapu. Priemerne sa kráča 25 km denne a prestávky prispôsobu­ ješ podľa horúčav. Ak sa chystáš ostať v albergue, prídeš pred siestou, ja som prichádzala väčšinou počas nej. Uby­ tuješ sa, osprchuješ, vyperieš si ručne veci, oddýchneš si a večer máš voľno, niekde sa spoločne pripravuje večera, sedíš s pútnikmi a rozprávate sa. Čo ťa na ceste najviac prekvapilo? Negatívne ma prekvapilo posledných 100 km. Ak chceš získať certifikát, musíš prejsť minimálne túto vzdialenosť. Keď sme sa zobudili za Sarriou, behal nám mráz po chrbte

Začiatok Camina - Saint Jean Pied de Port a východ z centra. Beginning of trip and exit from Saint Jean Pied de Port.

www.letiskovycasopis.sk

21


Kráčať skoro ráno vôbec nebolo zlé. Walking early in the morning was not bad at all. z davov ľudí - rodiny, školské výlety, domov dôchodcov… Camino sa úplne zmenilo - ľudia sa nepozdravili, ne­ usmievali sa. Zmenil sa prístup zamestnancov v albergách, už sme boli len turisti. Po celej ceste odpadky a hluk. Pre mňa to bol veľký šok v porovnaní s atmosférou, ktorá sa niesla do toho momentu. V pozitívnom zmysle ma najviac prekvapili ľudia, čo tam neprišli len na predĺžený víkend. Nezáležalo na statu­ se, postavení ani veku. Na púti sú priateľstvá čisté, kaž­ dý prirodzene pomáha a čo ma prekvapilo, rozpráva sa o dobrých pocitoch a vlastnostiach. Naučilo ma to hľadať v ľuďoch to dobré a dávať tomu väčší význam.

22

Vydala si sa na púť sama, nechýbal ti spoločník? Boli chvíle, keď som práveže chcela byť sama. Každý deň som stretávala nových ľudí, vytvorila sa skupinka priateľov. Vždy sme sa dohodli, kde ostaneme na noc. Priemerne nás bolo päťnásť - niekto odišiel, nový prišiel. Tam sme boli všetci na jednej lodi. Ak niekto chcel byť sám, musel to priamo povedať.

Ktoré miesto ťa najviac oslnilo? Jednoznačne O´cebreiro, horská dedinka na začiatku Ga­ lície. Nachádza sa na vrchole kopca, z jednej strany je vý­ chodné údolie regiónu Castilla y León, z druhej západné údolie Galície. Polovica ľudí boli pútnici, druhá miestni, ktorí nám v malých kamenných domčekoch pripravovali jedlo. Akoby tam pred niekoľkými storočiami zastal čas.

Z akých krajín boli ostatní pútnici? Bolo tam veľa Talianov, stretla som pár Čechov, ale Slováka iba jedného. Prekvapivo putovalo veľa mladých ľudí od 17 do 25 rokov. Putovali z rôznych dôvodov, čím starší človek, tým hlbšie a komplexnejšie dôvody. Niekto chcel spoznať nových ľudí, iný sám seba, stál pred dôležitým životným rozhodnutím… Bol tam manželský pár, ktorý v polovici zistil, že ich cesty sú príliš vzdialené a rozdelili sa na púti aj v živote. Boli tam aj páry, ktoré sa v Santiagu zasnúbili. Najviac mnou otriasol príbeh 35-ročného Čecha. Bol na ceste aj so svojimi dvoma psami a somárom. Putuje po Európe 11 rokov, zachraňuje zvieratá, žije každý deň tak,

Šťastný príchod do Santiaga. Happy arrival to Santiago.

Katedrála v Santiagu. Cathedral of Santiago.

Košice Airport Magazine


akoby bol posledný. Pred 11 rokmi mu lekári po neúspeš­ nej liečbe rakoviny dali 3 roky života. Mala si niekedy pocit, že púť predčasne ukončíš? Bola chvíľa, keď som si chcela ľahnúť na zem, ale bála som sa, že ma zožerú muchy. Ďalej ma donútil ísť fakt, že ma nikto zázračne nevezme na ruky len preto, že sa potrebujem poľutovať. Na púti boli ľudia s vytekajúcimi pľuzgiermi na celých chodidlách, ktorí krivkali pomaly vpred. Ja som chcela vedieť, ako ďaleko sú moje hranice pohodlnosti, strachu a čo dokážem. Aký to bol pocit prísť do cieľa k hrobu sv. Jakuba? Veľmi zmiešaný, až smutný. Rozhodli sme sa ukončiť trasu o deň skôr a v posledný deň sme kráčali 46 km. Bola to tímová práca, keď sa 10 ľudí motivuje a ťahá spoločne do cieľa cez všetko. Keď sme zbadali tabuľu „Santiago“, tanco­ vali sme, spievali, autá a autobusy nám trúbili - nádherné momenty plné radosti. Keď sme však dorazili pred samot­ nú katedrálu, ostali sme ticho stáť. Nečakal nás žiaden zá­ zrak, nič sa nezmenilo. Bolo proste po všetkom a pýtali sme sa, čo ďalej? Santiago ma naučilo, že skutočne nič nie je o cieli, ale o samotnej ceste, ktorá mi od toho momentu šialene chýbala. Cítiš, že ťa púť zmenila? Viac ako si uvedomujem. Skúsenejší pútnici vraveli, že človek pozná zmeny po 2 - 3 mesiacoch doma. Postupom času prichádzam na rôzne maličkosti, pri ktorých reagu­ jem inak, než som zvykla. Na veci sa pozerám inak a sna­ žím sa pripomínať si lekcie, ktoré mi púť dala. Myslím,

Stretnutie s Čechom, ktorý putuje už 11 rokov. Meeting a Czech who has been traveling for 11 years. že keď človek vystúpi zo svojej komfortnej zóny, tak ju o ten jeden krok rozšíri. Prvé dni doma boli, akoby som sa vrátila z inej galaxie. Bola som prítomná iba telom, bola som rada, že spím v tej istej posteli každý večer. Koľko ťa cesta stála? Na 38 dní všetko dokopy 1 300 eur. Rátam letenky, stravu, hostely aj každú zmrzlinu či kávu, keďže si výdaje zapisu­ jem do mobilnej aplikácie. Za deň som minula od 10 do 40 eur. Záviselo to od veľkosti mesta, keď bola horúčava, častejšie sme oddychovali pri káve či pive. Priemerne tre­ ba rátať s 25 eurami na deň.

Už v tretí deň sme boli jedna veľká skupina. Západ slnka zo strechy domu, Pamplona, Španielsko. On the third day, we were one big group. The sunset from the roof of the house, Pamplona, Spain.

www.letiskovycasopis.sk

23


Patrícia Mrázková after the St. Jacob’s pilgrimage:

“Santiago taught me that nothing is about the destination, but on the path itself.” en

Traveler Patrícia Mrázková (25) has travelled 24 countries. In the summer, she got through the pilgrimage to St. Jacob’s tomb. Her adventure began in the French Pyrenees, in Saint Jean Pied de Port.

Why did you choose St. Jacob’s pilgrimage? I‘ve heard of the pilgrimage for the first time three years ago, it was in my head since. I remember that it seemed unrealistic at first, but the more I read about it, the more attractive it became. I was curious what my limits were and whether I could handle it. I also needed some time off this year to disconnect. How were preparations going? Completely different than I had planned. A year ago, I thought I‘d quit my job, I’d had saved up, and after the pil­ grimage I’d stay in Spain for a while. None of those things happened, and a month before I left, I didn’t even have my vacation days approved. I had two weekends to prepare. I followed the pilgrim’s advice, read blogs, searched for vi­ deos to know what to expect. One weekend I was shopping, the other I packed and I did not plan the trip. What was the beginning of the pilgrimage like? The first day I was amused by the adventures. The next day my calves were stiff and I walked as after a bad workout. Then my ankle swelled and it did not get better for a week. It was challenging especially because we are not used to focusing on the emotional side of the pain. To some extent, the head is responsible for the discomfort. If you mentally adjust, the body will adapt. What characterizes a pilgrim? The pilgrim should have a credential, something like a passport where stamps are given. You can collect them in churches, significant places, or in bars. Most of the time, one stamp per day was enough, but for the last 100 km from Sarria, you have to get two stamps a day if you want to receive a Santiago de Compostela certificate con­ firming the journey and the length of the route. That‘s 799 km. You will also get stamps in each albergue, which is

24

Košice Airport Magazine

a hostel for pilgrims in which you must show your pas­ sport. Some hostels, especially church ones, work on a vo­luntary contribution, the city ones cost up to 15 euros per night, private up to 20 euros. The cleanliness and the number of people in the room are based on that. We slept in an albergue, in Atapuerca, which was just a transformed animal stable. You need to know that there can be many pilgrims everywhere and bathrooms might be shared. How does a pilgrim‘s day look like? The alarm clock is set for 5:30 in the morning, at 6:00 you head out, the last one’s to leave are at eight o‘clock and that’s the latest. Following the plan which you keep to for the first few weeks - you check for the excess or probability of precipitation. After two weeks you will barely open the map. On average you walk 25 km per day and breaks are adjusted according to the heat. If you‘re going to stay in an albergue, you need to come before the siesta, I mostly arrived during it. You check-in, take a shower, hand wash your laundry, relax in the evening, sometimes dinner is cooked with other pilgrims and you sit together and talk. What surprised you the most on your journey ? I was surprised by the last 100 km. If you want to get a certificate, you must walk at least this distance. When we woke up after Sarria, we had shivers down our backs from the crowds - families, school trips, retirement homes ... Camino completely changed - people did not greet, they did not smile. The albergues’s employee attitudes changed, we were just tourists. The whole way there was rubbish and noise. For me, it was a big shock compared to the atmo­ sphere that had carried into that moment. In the positive sense, I was most surprised by the people who did not come just for an extended weekend. Status, or age didn’t matter. At the pilgrimage friendships are pure, everybody


helps kindly, and what surprised me, was the talk of good feelings and qualities. It taught me to look for the good in people and to give it more significance.

we asked ourselves what’s next? Santiago taught me that there is really nothing about reaching the end, but about the very path that I missed like crazy from that moment on.

Which place enlightened you most? Without question O‘cebreiro, a mountain village at the beginning of Galicia. It’s located on the top of the hill, on one side is the eastern valley region of the Castilla y León, from the other the western valley of Galicia. Half of the pe­ ople were pilgrims, the other locals who prepared meals in small stone houses. As if time there stood still for centuries.

Do you feel like the pilgrimage has changed you? More than I realize. The more experienced pilgrims said that one recognizes the changes after 2-3 months of being home. After some time, I am coming to realize the small differences like how I react to things differently then befo­ re. I look at things differently and try to recall the lessons the pilgrimage gave me. I think that when a person steps out of their comfort zone, they will expand it that one step. The first days at home were as if I had returned from another galaxy. I was only present with the body, I was glad to sleep in the same bed every night.

I was curious what my limits were and whether I could handle it. I also needed some time off this year to disconnect. Did you go on the pilgrimage yourself, did you not miss having a companion? There were moments I actually wanted to be alone. Every day I met new people and a group of friends was formed. We‘ve always agreed where to stay for the night. On ave­ rage, there were fifteen of us - someone left, and someone new came. We were all in same boat. If someone wanted to be alone, he had to say it.

How much was your journey? For 38 days everything was about EUR 1,300. I’m coun­ ting the tickets, meals, hostels, and any ice cream or coffee since I record my expenses in a mobile app. In the day I spent between 10 to 40 euros. It depended on the size of the city, when it was hot, we relaxed more often with coffee or beer. On average, it costs 25 euros a day.

Which countries were the other pilgrims from? There were a lot of Italians, I met a few Czechs, but only one Slovak. Surprisingly, many young people journeyed between 17 to 25 years of age. They traveled for different reasons, the older the person, the deeper and more com­ plex the reasons. Someone wanted to get to know new people, another themselves, some stood before an impor­ tant life decision ... There was a married couple who half way realized that their paths were too distant and they separated on the pilgrimage and in life. There were also couples who got engaged in Santiago. The story of the 35-year-old Czech man shook me the most. He was on his journey with his two dogs and a donkey. He has been travelling Europe for 11 years, rescues animals, lives every day as if it were the last. 11 years ago, doctors gave him three years to live after a failed cancer treatment. Did you ever feel like you‘re going to quit earlier? There was a moment when I wanted to lie down on the ground, but I was afraid of flies eating me. What forced me to keep going was knowing no one would magically carry me in their arms just because I was feeling sorry for myself. On the pilgrimage were people with oozing blisters on their whole feet, who limped slowly forward. I wanted to know how far my limits of comfort and fear were and what I could do. How did it feel when you reached the tomb of St. Jacob? Very mixed, even sad. We decided to end the route a day earlier and the last day we walked 46 km. It was team work, when 10 people motivate and pull together to the end through everything. When we saw the „Santiago“ sign, we danced, we were singing, the cars and the buses honked at us - wonderful moments full of joy. But when we arrived in front of the cathedral itself, we stayed silent. No miracle was waiting for us, nothing changed. It was just over and

Patrícia Mrázková Vek/Age: 25 Zamestnanie/Occupation: Administratívny pracovník v Lafarge Holcim/Administor, Lafarge Holcim Aktívne cestuje od roku 2017, blog spustila 1. mája 2018. Do októbra 2018 prešla 24 krajín. Travelling since 2017, blogging since May 1, 2018. She has travelled to 24 countries.

www.letiskovycasopis.sk

25


Premiéra troch leteckých spoločností AUTOR/AUTHOR & FOTO/PHOTO: Rado Mlýnek

Keď v „postdovolenkovom“ období stretnem priateľov či známych, obvykle začnem konverzáciu obligátnou otázkou – kde dovolenkovali, ako sa im tam páčilo a zaujímam sa aj o to, ako do dovolenkovej destinácie cestovali. Ak sa dozviem, že na dovolenku leteli z nášho medzinárodného letiska, moja profesionálna zvedavosť mi nedá neopýtať sa, akou spoločnosťou a akým lietadlom leteli. Moja skromná štatistika však hovorí, že zatiaľ čo na meno spoločnosti si spomenie tak tretina dovolenkárov, s typom lietadla je to horšie. Tí technickejšie orientovaní obvykle tiež len hádajú, že to bol nejaký airbus alebo boeing.

sk

V tomto príspevku stručne predstavíme tri letecké spo­ ločnosti, ktoré mali v lete 2018 svoju premiéru na našom letisku, aj typy lietadiel, ktorými tieto aerolínie prepravo­ vali našich dovolenkárov do rôznych destinácií. Najprv ale spomenieme, že v tohtoročnej letnej dovolenkovej se­ zóne sa z Košíc lietalo až do devätnástich dovolenkových destinácií v jedenástich krajinách. K vlaňajším destináci­ ám pribudla Larnaca na Cypre, Olbia v Taliansku, Patras v Grécku, Marsa Alam v Egypte a Podgorica v Čiernej Hore. Približne polovicu dovolenkových letov z Košíc prevádz­ kovala letecká spoločnosť Travel Service Slovakia, dcérska firma českej spoločnosti Travel Service. Medzi ostatnými spoločnosťami, ktoré vozili dovolenkárov k moru, boli aj tri, ktoré mali v lete 2018 na našom letisku premiéru. Jednou z nich bola egyptská spoločnosť FlyEgypt, ktorá odštartovala tohtoročnú charterovú sezónu v Košiciach prvým letom (28. mája) do známeho egyptského letoviska Hurghada. Tento let absolvovalo 180 cestujúcich na palube lietadla Boeing B737-82R s poznávacou značkou SU-TMK. Lietadlo má sériové číslo 35702, svoj prvý let absolvovalo 5. februára 2009 a o dva týždne neskôr bolo dodané turec­ kej spoločnosti Pegasus. Koncom januára tohto roku pre­ vzala lietadlo spoločnosť FlyEgypt, ktorá bola založená v roku 2014 a dnes disponuje piatimi lietadlami B737-800, lietajúcimi na pravidelných i charterových linkách.

Montenegro Airlines.

26

Košice Airport Magazine

Druhá spoločnosť, ktorá mala premiéru na košickom le­ tisku, bola zhodou okolností tiež egyptská. Ide o spoloč­ nosť AlMasrija Universal Airlines, založená v roku 2007. Lietadlo tejto spoločnosti sa po prvý raz dotklo dráhy 01 košického letiska 30. mája, keď prázdne priletelo pre do­ volenkárov, s ktorými odletelo do Hurghady. Išlo o lietadlo Airbus A320-232 s poznávacou značkou SU-TCE – je to jedno z piatich lietadiel spoločnosti AlMasrija Universal Airlines. Bolo vyrobené v roku 1999, pôvodne lietalo pre spoločnosť Qatar Airways, neskôr pre Deccan a Mihin Lan­ ka, v službách spoločnosti AlMasrija Universal Airlines lieta od januára 2013. Treťou leteckou spoločnosťou bola spoločnosť Montenegro Airlines, čo môžeme preložiť ako aerolínie Čiernej Hory Táto spoločnosť vozila našich dovolenkárov do ďalšej pre­ miérovej destinácie – do čiernohorského hlavného mesta Podgorica. Na prvý let z Košíc do Podgorice nasadili Mon­ tenegro Airlines lietadlo Embraer ERJ-195LR s poznáva­ cou značkou 4O-AOA, ktoré má kapacitu 116 cestujúcich a spoločnosti Montenegro Airlines bolo dodané v júni 2008. Pevne veríme, že v budúcom roku pribudnú ďalšie nové dovolenkové destinácie i nové letecké spoločnosti.


Premiere of three airlines When I meet friends or acquaintances in a “post-vacation” period, I usually begin a con­ versation with a mandatory question - where they vacationed, did they like it and I’m interested in how they travelled to their holiday destination. If I find out that they flew from our international airport, my professional curiosity makes me ask which airline and flight they flew with. My modest statistics, however, say that while a third of holiday goers remember the name of the airline, the type of aircraft is worse. Those more technically orientated usually also just guess that it was some an airbus or boeing.

en

In this entry, we will briefly introduce three airlines that had their premiere in the summer of 2018 at our airport, and the types of aircraft they used to transport our holi­ day goers to different destinations. But first, we’d like to mention that in this year‘s summer holiday season, Kosice had up to nineteen holiday destinations in eleven countries. Larnaca in Cyprus, Olbia in Italy, Patras in Greece, Marsa Alam in Egypt and Podgorica in Montenegro were added to the destinations from last year. Approximately half of the holiday flights from Kosice were operated by Travel Service Slovakia, a subsidiary of Czech Travel Service. Among the other companies that carried holiday goers to their desti­ nations, there were also three that were premiered at our airport in the summer of 2018. One of them was the Egyptian company FlyEgypt, which started this year‘s charter season in Košice with the first flight (28 May) to the famous Egyptian resort of Hurghada. This flight was completed by 180 passengers on board the Boeing B737-82R with SU-TMK. The aircraft has its serial number 35702, its first flight was on February 5, 2009 and two weeks later it was delivered to the Turkish company Pegasus. At the end of January this year, FlyEgypt, which was established in 2014, took over the aircraft and now has five B737-800 aircraft flying on regular and charter flights. The second company, which was premiered at the airport of Košice, was also coincidentally Egyptian. This is AlMasrija Universal Airlines, founded in 2007. The aircraft of this company has for the first time touched runway 01 on May

30, when it was empty for the holiday goers with whom it left for Hurghada. It was an Airbus A320-232 aircraft SU-TCE - it‘s one of five AlMasrija Universal Airlines air­ crafts. It was manufactured in 1999, originally flying for Qatar Airways, later for Deccan and Mihin Lanka, it flies serving AlMasrija Universal Airlines since January 2013. The third airline was Montenegro Airlines, which we can translate as Montenegro‘s airline. This company has taken our holiday goers to the next premier destination - the capital of Montenegro, Podgorica. For the first flight from Kosice to Podgorica, Montenegro Airlines selected the Embraer ERJ-195LR with a 4O-AOA license, which has a capacity of 116 passengers and delivered to Montenegro Airlines in June 2008. We firmly believe that next year, new holiday destinations and new airlines will be added.

FlyEgypt.

AlMasrija Universal Airlines.

www.letiskovycasopis.sk

27


AUTOR/AUTHOR: Visit Košice

Prečo navštíviť Košice Why should you visit Košice

Najdlhšia pešia zóna na Slovensku, jediný vystavený národný poklad v Európe, viac než 70 kaviarní v centre mesta, nádherné historické pamiatky, milí ľudia a úžasné okolie – to všetko tvorí Košice, ktoré sa s nadšením pripravujú na hostenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

sk

Košice sú domovom vyše 250 000 obyvateľov, ktorí si ži­ vot v metropole východného Slovenska užívajú plnými dúškami. Nemožno sa im čudovať – kto by sa neusmial pri čarovných melódiách Spievajúcej fontány, koho by neuchvátil pohľad na najvýchodnejšie položenú gotickú katedrálu v Európe, či nevybral sa na výlet do čarokrás­ neho regiónu, v ktorom nájdete všetko – od nádherných kaštieľov, cez fascinujúce rastliny, po úchvatnú prírodu? A to nehovoríme o podujatiach, ktoré strhnú miestnych i turistov rovnako. V decembri celé mesto oslavuje naj­ krajšie sviatky v roku. Počas Košických rozprávkových Vianoc sa Hlavná ulica premení na domov lahodného va­ reného vína, medoviny či charitatívneho Primátorského punču, no i ručne vyrábaných vianočných ozdôb alebo remeselných výrobkov.

28

najú remeselné trhy, vystúpenia folklórnych súborov, no i netradičné akcie ako Beh čašníkov či historické oslavy na nikdy nedokončenom Košickom hrade. Sotva sa tieto oslavy skončia, prídu ďalšie. Košická Steel Aréna sa od 10. do 26. mája 2019 stane prechodným do­ movom všetkých fanúšikov Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, no i tímov z Kanady, USA, Fínska, Nemecka, Dánska, Francúzska, Veľkej Británie a Slovenska. Hokejo­ vý ošiaľ sa však neskončí pred bránami zimného štadiónu. Majstrovstvami budú žiť reštaurácie, bary, no i amfiteáter a funzóna. Fanúšikovia si budú môcť zakúpiť dresy a suve­ níry, no predovšetkým si vychutnať spolupatričnosť, ktorá medzi priaznivcami hokeja panuje.

Na prelome januára a februára sa košické reštaurácie pridajú k ďalším na Slovensku, ktoré budú hostiť Zimný festival jedla. Všetci fanúšikovia gastronómie tak budú môcť ochutnať ikonické jedlá, no i regionálne špeciality reštaurácií.

Ak si však nájdete čas na návštevu Košíc v inom období, nemusíte sa báť – v Košiciach i okolí máte zaručené, že o zážitky nebude núdza. Nádherné historické centrum, najrozľahlejšia ZOO v strednej Európe, možnosť zalietať si balónom alebo sa prejsť po malebnej Zádielskej planine, no i skvelé jedlo, remeselné pivá a hlavne priateľská atmo­ sféra vás dostanú!

V máji Košice rozkvitnú láskou nielen k svojim dejinám, ale i najpopulárnejšiemu športu na Slovensku. Počas Osláv Dňa mesta Košice si miestni pripomínajú udele­ nie prvého mestského erbu na svete. Ten získali Košice 7. mája 1369 a pri tejto príležitosti sa v celom meste ko­

Tak príďte a spoznajte nepoznané! Viac informácií o Košiciach nájdete na www.visitkosice.org alebo na našom Facebooku Visit Košice / Instagram Visit Košice. Osobne sa na vás tešíme aj v Návštevníckom centre, Hlavná 59, Košice.

Košice Airport Magazine

inzercia


The longest pedestrian zone in Slovakia, the only national treasure in Europe, over 70 cafes in the city center, magnificent historical monuments, nice people and amazing surroundings - all make up Košice, which is enthusiastically preparing to host the Ice Hockey World Championships.

en

Kosice is home to more than 250,000 people who enjoy life in the eastern Slovakian capital with full gulps. You can’t wonder why - who would not smile at the magic melodies of the Singing Fountain, who would not look at the most easterly laid Gothic cathedral in Europe, or choose not to go to the beautiful region where you can find everything from beautiful mansions to fascinating plants to breath­ taking nature? And we aren’t even talking about events that can fascina­ te locals and tourists alike. In December the whole city celebrates the most beautiful holiday of the year. During Košice fairy Christmas, Hlavná Street will turn into a home of delicious cooked wine, honey wine or charity mayor punch, even handmade Christmas decorations and crafts­men products. At the turn of January and February, Košice restaurants will be added to the others in Slovakia, which will host the Winter Food Festival. All gastronomic fans will be able to taste iconic dishes, as well as regional specialties of restaurants. In May, Kosice will bloom with love not only for its history but also for the most popular sport in Slovakia. During

celebrations Days of Košice, the City of Kosice comme­ morates the day of the first city coat of arms in the world. Košice got it on May 7, 1369 and on this occasion the whole city is has craft markets, performances of folklore ensembles, and even non-traditional events such as Wai­ ter’s run or historical celebrations on the never-completed Košice castle. As soon as these celebrations are over, there will be more. The Košická Steel Arena will become the transition home of all Ice Hockey World Cup fans from Canada and the USA, Finland, Germany, Denmark, France, the UK and Slovakia from 10th to 26th May 2019. However, the hoc­ key craze won’t end in front of the gates of the winter sta­ dium. There will be restaurants, bars, amphitheater and a funzone. Fans will be able to buy jerseys and souvenirs, but, above all, enjoy the fellowship among hockey fans. However, if you find the time to visit Košíce at another time, you don’t worry - Košice and its region guarantee that you won’t lack experiences. Beautiful historical cen­ ter, the largest Zoo in Central Europe, the opportunity to climb a balloon or to cross the picturesque Zádielská planina, but also great food, craftsmanship and especially friendly atmosphere will get to you! So come and meet the unknown! More information about Košice can be found at www.visitkosice.org or on our Facebook Visit Košice / Instagram Visit Košice. We personally look forward to meeting you at the Visitors Center, Hlavná 59, Košice.

Publikované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Published with financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Návštevnícke centrum Visit Košice Tourist Center Visit Košice Hlavná 59, Košice Po - Pi / Mon - Fri: 9:00 - 16:00 Sob - Ned / Sat - Sun: 10:00 - 15:00 T: +421 (0) 55 625 88 88 E: visit@visitkosice.org Foto/Photo: Ján Súkup advertising

www.letiskovycasopis.sk

29


5 miest na východe Slovenska, ktoré stoja za to AUTOR/AUTHOR: Edita Hilgartová

sk

Navštívte aj ďalšie miesta v okolí Košíc, metropoly východu.

Vyhliadková veža Tokaj

Slovenské Toskánsko nájdete vo vinohradníckej oblasti blízko maďarských hraníc pri obci Malá Tŕňa. Dominantou kraja je 12 metrov vysoká vyhliadková veža Tokaj, ktorá bola postavená v roku 2015. Je zaujímavá najmä svojím tvarom - pripomína drevený sud. Z jej vrcholu si vychut­ náte pohľad na okolité vinice. Tokajská vinárska oblasť sa pýši množstvom vinárskych pivníc, ktoré by ste určite pri svojej návšteve nemali minúť.

Vihorlatské múzeum v Humennom

V meste Humenné nájdete Vihorlatské múzeum v rene­ sančnom kaštieli zo 17. storočia. Okrem neho však múze­ um láka najmä svojím skanzenom, v ktorom návštevníkom približuje ľudovú architektúru z východokarpatskej oblasti. Ide o výnimočnú zbierku drevených stavieb, ktoré boli do Humenného prenesené z rôznych oblastí. Najstarším ob­ jektom je drevený gréckokatolícky kostol z roku 1764, ktorý bol privezený z Novej Sedlice.

Múzeum Andyho Warhola

Rodičia umelca svetového mena, najznámejšieho predsta­ viteľa pop-artu, pocházali z dedinky Miková, ktorá leží v blízkosti mesta Medzilaborce. Práve v Medzilaborciach nájdete Múzeum Andyho Warhola s trvalou expozíciou

jeho 160 diel a artefaktov. Toto múzeum je jedným z dvoch na celom svete, ktoré sú venované umelcovi, jeho životu a dielu.

Morské oko

Najväčšie sopečné jazero na Slovensku nájdete blízko obce Remetské Hámre, niekedy sa volalo aj Veľké vihorlatské jazero. Nachádza sa v chránenej oblasti, kde nájdete za­ chovanú a neporušenú prírodu a priezračne čistú vodu. Okolo Morského oka vedie lesný chodník, vďaka ktorému ho môžete celé obísť. Nad Morským okom sa týči ďalšie miesto na návštevu - Sninský kameň. Ide o sopečný vrch vo výške 1 006 m n. m., z ktorého je panoramatický výhľad na celé okolie.

Zádielska tiesňava

V národnom parku Slovenský kras nájdete 3-kilometrovú krasovú dolinu Zádielska tiesňava. Vznikla činnosťou po­ toka Blatnica a jej dominantou sú vápencové skalné útvary. Ide o krásny kút neporušenej prírody, ktorý očarí na prvý pohľad. V tiesňave je približne 100 jaskýň a skalná veža Cukrová homoľa.

Jazero Beňatina

Slovenská verzia Chorvátska - aj tak by sa dalo pomenovať toto miesto v okrese Sobrance medzi dedinami Beňatina a Inovce. Idylické miesto vzniklo z travertínového lomu, ktorý zaplavila spodná voda. Tyrkysová voda Beňatiny láka na kúpanie, ktoré je však len na vlastné riziko.

Vyhliadková veža Tokaj pripomína svojím tvarom drevený sud. Tokaj watch tower resembles a wooden barrel. Foto/Photo: Sebastián Zachar

30

Košice Airport Magazine


5 places in the east of Slovakia worth seeing en

Visit also the other places around Košice, the metropolis of the East.

Tokaj watch tower

Tuscany of Slovakia can be found in the vineyard area near the Hungarian border near Malá Tŕňa. The dominance of the region is the 12 meters high Tokaj watch tower, which was built in 2015. It is particularly interesting because of its shape - it resembles a wooden barrel. From its top you will enjoy views of the surrounding vineyards. The Tokaj wine region boasts a number of wine cellars that you should not miss during your visit.

Vihorlat Museum in Humenné

In the town of Humenné you will find the Vihorlat Mu­ seum in a 17th-century Renaissance manor house. Apart from it, its open-air museum is attractive where the visi­ tors familiarize with the folk architecture from the East Carpathian region. This is an extraordinary collection of wooden structures that have been transferred to Humenné from different areas. The oldest building is the wooden Greek-Catholic church from 1764, which was brought from Nova Sedlica.

Andy Warhol Museum

Parents of the world-famous artist, the best-known pop-art representative, came from the village of Mikova, which lies near the town of Medzilaborce. Only in Medzilaborce you will find an Andy Warhol Museum with a permanent exhibition of its 160 works and artifacts. This museum is

just one of the two in the world dedicated to the artist, his life and work.

Eye of the Sea

The largest volcanic lake in Slovakia can be found near the village of Remetske Hamre, sometimes called the Great Vihorlat Lake. It is located in a protected area where you will find preserved and undisturbed nature and clear cle­ an water. There is a forest path around the Eye of the Sea, which makes it possible to get around it. Above the Eye of the Sea, there is another place to visit - Sninstone. It is a volcanic hill of 1 006 m asl, with panoramic views of the surrounding area.

Zádielska tiesňava

In the Slovak National Park you will find the 3-kilometer karst valley of Zádielska tiesňava. It was created by the activity of the Blatnica stream and its dominant feature is limestone rock formations. It is a beautiful cave of un­ spoiled nature that enchants at first glance. In tiesňava are approximately 100 caves and a rock tower called Sugar Salve.

Lake Beňatina

Slovak version of Croatia - you could call it, in the Sobrance district between the villages of Beňatina and Inovec. The idyllic site originated from a travertine quarry that was flooded by the bottom water. The turquoise water of Beňa­ tina attracts swimmers but swimming is only at their own risk.

Morské oko je najväčšie sopečné jazero na Slovensku. Morské oko (Eye of the Sea) is the largest volcanic lake in Slovakia. Foto/Photo: Lenka Bollová

www.letiskovycasopis.sk

31


C E S TA

D O

NOVÉHO DOMOVA TURKISH AIRLINES L E T E C K Á S P O L O Č N O S Ť, K T O R Á L I E T A D O V Ä Č Š I N Y K R A J Í N S V E T A , N A V Á S Č A K Á V NOVOM SVETOVOM LETECKOM CENTRE

V Istanbule otvorili najväčšie letisko na svete The largest airport in the world was opened in Istanbul AUTOR/AUTHOR: Letisko Košice

Rok 2018 sa stal prelomovým pre svetovú leteckú dopravu. V Istanbule bolo otvorené najväčšie letisko sveta, ktoré ročne obslúži 150 až 250 miliónov pasažierov. Svoju základňu tu presunie turecká letecká spoločnosť Turkish Airlines a jej dcérske spoločnosti.

The year 2018 has become a break­ through for world aviation. The largest airport in the world was opened in Istanbul, serving 150 to 250 million passengers per year. It will be the new base for Turkish Airlines and its subsidiaries.

Letisko je vybudované na ploche 100 000m² s kapacitou 25 000 parkovacích miest. Lietadlá z neho budú smerovať do 350 destinácií sveta. O veľkosti letiska hovorí aj systém určený na manipuláciu a prepravu batožiny, ktorý má dĺž­ ku neuveriteľných 42 kilometrov.

The airport is built on an area of 100,000m² with a capa­ city of 25,000 parking places. Aircraft from it will travel to 350 destinations worldwide. The proof, that this airport is really the big one, is lenght of transport system for baggage - it is unbelievable 42 kilometers long.

sk

32

Košice Airport Magazine

en


VÁŠ ÚSPEŠNÝ KONGRES V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH

Lucia Mattová a Michal Tmej, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva. Lucia Mattová and Michal Tmej, CEO and Chairman of the Management Board of Košice Airport.

YOUR SUCCESSFUL CONGRESS IN BARDEJOV SPA

Letisko Košice privítalo v tomto roku už 500 000 cestujúcich! Po najúspešnejšej charterovej sezóne v histó­ rii sa Letisko Košice teší ďalšiemu veľkému úspechu. UBYTOVANIE

V stredu 21. novembra prešla bránami letiska v poradí 500-tisíca cestujúca od začiatku roka 2018, čím Letisko Košice prekročilo ďalší dôležitý miľník vo svojej histórii. Jubilejnou cestujúcou bola Lucia Mattová, ktorá získala od Letiska Košice kredit v hodnote 500 € na nákup letenky podľa vlastného výberu do ktorejkoľvek z viac ako 500 destinácií s odletom z Košíc. Pani Mattová odletela z Ko­ šíc lietadlom typu Dash8 Q400 spoločnosti Eurowings na pravidelnej linke do Düsseldorfu.

GASTRONÓMIA

WELLNESS

Hotel Alexander**** BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. 086 31 Bardejovské Kúpele Recepcia: +421/54 477 6001 E-mail: hotelalexander@kupele-bj.sk

Kosice Airport has welcomed 500,000 passengers this year!

hotelalexander.sk

inzercia / advertising

After the most successful charter season in history, Kosice Airport enjoys another great success. On Wednesday, November 21, we welcomed passenger nr. 500,000 from the beginning of 2018. Košice Airport reached another important milestone in its history. The jubilee traveler was Lucia Mattova, who recieved a € 500 credit from Košice Airport to buy a ticket of her choice to any of over 500 destinations departing from Košice. Mrs. Mattova flew from Košice to Düsseldorf by Dash8 Q400 aircraft of Eurowings.

KONGRESY


Buenos Aires

Mesto skvelej gastronómie a tanga AUTOR a FOTO / AUTHOR & PHOTO: Lukáš Kendra

34

Košice Airport Magazine


sk

Argentínska metropola a ozdoba Južnej Ameriky priťahuje každý rok milióny návštevníkov. Niet sa čomu diviť. Ponúka všetko, čo náročný turista potrebuje. Zaujímavé pamiatky, delikátne jedlo, kultúru aj zábavu. Teraz len s jedným prestupom z Košíc.

Hoci je hlavné mesto Argentíny od košického letiska vzdialené viac ako 12-tisíc kilometrov, let bol vďaka me­ dzipristátiu v Istanbule veľmi príjemný. Vďaka množstvu zábavnej techniky na palube Turkish Airlines sa človek ani nenazdá a po dvoch hodinách dorazí do metropoly Turecka. Niekoľkohodinová pauza pred dlhšou časťou letu padne vhod. Po oddychu som sa vrátil do lietadla tureckej leteckej spoločnosti. Ochotný personál, skutočne špičkové vybavenie a pohodlné sedačky na palube spravia zo 16-ho­ dinovej cesty príjemný letecký zážitok. A sme v Buenos Aires, v najnavštevovanejšom mestom Južnej Ameriky. Žije v ňom viac ako trinásť miliónov obyvateľov, v centre to preto niekedy znie ako vo včelom úli. Množstvo áut, temperamentných Juhoameričanov a všadeprítomný hluk. Napriek tomu je argentínske veľkomesto očarujúce. Zaujme pôsobivá architektúra, pripomínajúca európsky Paríž. Množstvo bočných uličiek a útulných kaviarní. Naj­ staršou a najznámejšou je Café Tortoni, v ktorej si turista vychutná aj pravé argentínske tango. Túto kaviareň navští­ vil aj Albert Einstein. To je presne čaro tohto mesta. Argentínskou pýchou je Ulica 9. júla. Má byť najširšia a najdivokejšia na svete. Jej prvý prívlastok však nie je pravdivý, aj keď to miestni neradi priznávajú. V Guinnes­ sovej knihe rekordov figuruje ako najširšia ulica sveta jej

kolegyňa z Brazílie. Síce nie je rekordérkou, no jej šírka 110 metrov je napriek tomu ohromujúca. V strede ulice sa navyše týči obelisk. Známou atrakciou je Plaza de Mayo, miesto osláv i protes­ tov, na ktorom sa odohrali najdôležitejšie udalosti v histó­ rii Argentíny. Námestiu dominuje The May Pyramid, ktorá je najstaršou pamiatkou krajiny. V jej blízkosti odporúčam navštíviť reštauráciu, kde si každý príde na svoje. Korenie chimichurri dodá tradičnému grilovanému mäsu tú správ­ nu chuť a vám zostáva už len otvoriť fľašu argentínskeho vína a užívať si tamojšiu kultúru. Caminito je známou ulicou z pohľadníc. Ide o pestrofa­ rebné domy a priestor pre umelcov, pri ktorých sa oplatí zastaviť a sledovať ich prácu. Táto netradičná ulička je po­ važovaná za najfarebnejšie miesto Buenos Aires. Bez fotky s ňou ani neodchádzajte! Aj keď Buenos Aires patrí medzi najviac znečistené mestá na svete, nachádza sa v ňom veľa zelene – parkov. Tie po­ núkajú ideálny oddych po náročnom dni, sú tiež miestom športu a zábavy. Počas leta a jesene 2018 zažívalo mesto výraznú premenu okolia vďaka III. olympijským hrám mládeže, ktoré prilákali do argentínskej metropoly ďalších nových návštevníkov.

www.letiskovycasopis.sk

35


Buenos Aires

A city of great gastronomy and tango Argentina’s metropolis and an adornment of South America attracts millions of visitors each year. There is no wondering why. It offers everything a demanding tourist needs. Interesting sights, delicious food, culture and entertainment. Now with only one transfer from Kosice.

en

Though the capital of Argentina from Kosice Airport is more than 12,000 kilometers away, the flight has been very pleasant thanks to the stop-over in Istanbul. Thanks to the amount of entertainment equipment on board of the Tur­ kish Airlines, one does not even come to realize and after two hours you are arriving in the metropolis of Turkey. A few hours long break before the longer part of the flight is convenient. After resting, I returned to the Turkish airli­ ne‘s aircraft. The attentive staff, truly top-class equipment and comfortable on-board seats make the 16-hour journey a pleasurable aviary experience. And we are in Buenos Aires, the most visited city of South America. It has more than thirteen million inhabitants, so it someti­ mes sounds like a beehive in the center. A lot of cars, lively South American and ubiquitous noise. Nevertheless, the Argentinean city is enchanting. Impressive architecture, reminiscent of European Paris en­ gages your interest. Numerous side streets and cozy cafes. The oldest and most famous is the Café Tortoni, where the tourist can also enjoy Argentinean tango. Albert Einstein also visited this café. That‘s exactly the charm of this town. Argentina‘s pride is 9 July Street. It’s supposedly the widest and wildest in the world. Its first attribute, however, is not true, even though the locals don’t like to admit it. The Guinness Book of Records features its ‘counterpart’ from

36

Košice Airport Magazine

Brazil as the widest street in the world. It is not a recorder breaker, but its 110 meters width is still stunning. In addi­ tion, the obelisk is in the middle of the street. A famous attraction is Plaza de Mayo, the place of celebra­ tions and protests, where the most important events in the history of Argentina have played out. The May Pyramid, which is the oldest landmark of the country, dominates the square. In its vicinity I recommend visiting a restaurant where there’s something for everyone. Spice chimichurri will give the traditional grilled meat the right taste, and the only thing left to do is to open a bottle of Argentinean wine and enjoy the local culture. Caminito is a famous street from the postcards. There are colorful houses and a space for artists, it’s worth to stop and watch their work. This untraditional alley is conside­ red to be the most colorful place in Buenos Aires. Don’t leave without taking a photo! Although Buenos Aires is one of the most polluted cities in the world, there are plenty of greenery - parks. They offer the ideal relaxation after a busy day, they are also a place of sports and entertainment. During the summer and autumn of 2018, the city was experiencing a signifi­ cant transformation of the neighborhood thanks to the III. Youth Olympic Games that attracted other new visitors to the Argentine metropolis.


www.interaktivnaskola.sk

PcProfi s.r.o. Sládkovičova 1 080 01 Prešov Otváracie hodiny: pondelok-piatok 8:00 hod - 17:00 +421 51 77 220 30

obchod@pcprofi.sk

inzercia / advertising


Pre deti For Children

Skráťte si čas na letisku kreslením s vašimi deťmi. Shorten your waiting time at the airport by drawing with your children.

Nájdi 5 rozdielov. Find 5 differences.

Nájdi správny tieň. Find the correct shadow.

38

Košice Airport Magazine


Naši distribuční partneri Our distribution partners Vydavateľ: LEMUR, s.r.o. Narcisová 4, 040 11 Košice IČO: 46332227 EV 5021/14 ISSN: 1339-7508 November 2018 Vychádza 2xročne + príležitostne špeciálne vydanie Aktuálne vydanie: 2/2018 Ročník: 5 Náklad: 10 000 kusov Redakčne pripravili: Karolína Linhartová Edita Hilgartová Rado Mlýnek Paula Tegelhofová Jana Beerová Miroslava Korytková Foto na titulke: Shutterstock Grafické spracovanie: LEMUR, s.r.o. Preklad článkov do anglického jazyka: Jazyková agentúra WANT a autori Kontakt na redakciu: redakcia@letiskovycasopis.sk Požičovňa spoločenských a svadobných šiat Narcisová 4, Košice

Kontakt v prípade záujmu o inzerciu: inzercia@letiskovycasopis.sk Vydanie neprešlo jazykovou úpravou. Vydavateľ nezodpovedá za vecný a slovný obsah inzerátov. Akékoľvek rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu je dovolené výlučne so súhlasom vydavateľa. www.letiskovycasopis.sk www.lemur.sk

Chceli by ste sa stať naším distribučným partnerom? Napíšte nám na adresu info@letiskovycasopis.sk a radi prinesieme časopis aj k vám. Ďakujeme za spoluprácu. Would you like to be our distribution partner? Send us an e-mail to address info@ letiskovycasopis.sk and we will bring magazines to your company. Thank you for your cooperation.