Sandefjord Hageby - Trinn 1

Page 1

LEILIGHETER TRINN 1


Innhold Dette er Sandefjord Hageby s.6

Fasadetegninger s.30

Dette er byggetrinn 1 s.8

Etasjeplaner s.32

Beliggenhet s.10

Plantegninger s.36

Nærhet til alt s.12

Utbygger med erfaring s.84

Arkitektenes tanker s.14

Romskjema s.86

Fordelene med ny bolig s.16

Leveransebeskrivelse s.92

Områdeplan s.18

Prosjektinformasjon s.96

Leilighetenes kvaliteter s.20

Kontaktinformasjon s. 112

– boliger for livsnytere

3


Illustrasjonsbilde, avvik kan forekomme.

4

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.

– boliger for livsnytere

5


Dette er Sandefjord Hageby Tegningen viser hele Sandefjord Hageby. Utbyggingen starter med feltet som er markert på illustrasjonen, og først ut er Åkerhusene A1 og A2. Dette området er inngangsporten til Sandefjord Hageby, og vil bestå av variert bebyggelse langs en hoved-gangakse inn i området. Ferdig utbygd vil første del inneholde cirka 180 boenheter. I feltet ligger en åkerholme som utgjør en grønn akse NordSyd i området. Hoved-gangaksen vil møte en større «gågate» syd i området før et nytt grøntdrag starter. «Gågaten» vil knytte øst og vest i området sammen, og vil være en sentral park- og aktivitetsakse for hele Sandefjord Hageby. Etter hvert som utbyggingen skrider frem vil grønne arealer bevares og opparbeides til felles bruk for hele området. Totalt vil området på om lag 250 dekar bestå av variert bebyggelse både i høyde og utforming, med rundt 800 boliger. Det er alternativt åpnet for bygging av omsorgsboliger, skoler og

N

6

sandefjordhageby.no

annen tjenesteytelser i deler av området i øst.

– boliger for livsnytere

7


Innkjøring p-anlegg

Drivhus 42/785

Renovasjon

Sykkelparkering Pergola

Trafo

UTOMHUSPLAN 127/14 42/785

A1 Sykkelparkering

Dette er byggetrinn 1 Byggetrinn 1 inneholder 43 leiligheter fordelt på to Åkerhus. Åkerhusene deler en felles takhage mellom

A2

Fremtidig bebyggelse

de to byggene. Takhagen ligger på bakkenivå, på “taket” av parkeringsanlegget. Den ligger adskilt fra resten av uteområdet, men er likevel i god kontakt med omgivelsene.

46.5

Takhagen har variert beplantning og et hyggelig felles oppholdsareal med drivhus, muligheter for dyrking, pergola, bålpanne og plass til møbler for avslapping og sosiale treff. Alle

121/1

leilighetene har sin egen private balkong eller terrasse.

Fremtidig bebyggelse

Fra torget i nord ledes man inn i uteområdet via en sentral

Lek

gangakse som vil forbinde de fremtidige byggetrinnene sammen. Det legges opp til et frodig og mangfoldig uteområde i tilknytning til gangaksen, med et hyggelig samlingssted med lekeplass for barn i ulike aldre. En eksisterende åkerøy i området bevares. Dette er et spennende område for naturlek

Hoved-gangaksen øst for Åkerhusene er planlagt levert med et fast dekke. Dekket vil etableres på et senere tidspunkt for å unngå skader i forbindelse med bygging av senere byggetrinn. Hoved-gangaksen vil derfor etableres med grus i byggetrinn 1.

8

sandefjordhageby.no

og utforsking.

– boliger for livsnytere

9


BELIGGENHET

Det beste av det meste

I hagebyen vil man bo sentralt mellom flere skoler og barnehager, med gangavstand til en oase av idrettstilbud og rekreasjonsmuligheter i Bugårdsparken. Her er det tennishall, håndballhall, skøytehall, fotballbaner, friidrettsanlegg og herlige stier rundt Bugårdsdammen. Samtidig er det ikke mer enn en rask rusletur eller enda raskere sykkeltur til Sandefjord sentrum, med gatene, husene, kafeene og butikkene. Badeparken, brygga, torget og sjøen.

Grønt, frodig, nesten landlig. Men på samme tid bynært, sentralt, urbant. Valgmulighetene som bylivet gir, kombinert med friheten ved en tilværelse i luftige og åpne omgivelser. I Sandefjord Hageby får du det beste av det meste.

Sommerfjord, som man liker å kalle byen. Med bil er du på E18 eller togstasjonen i løpet av fem minutter, og på Sandefjord lufthavn i løpet av et kvarter. Mangler du melk eller brød ligger matbutikken rett over veien. Du bor med andre ord i nærheten av alt du trenger i hverdagen. Så grønt og fredelig. Så rikt på tilbud og opplevelser. Så sentralt.

10

sandefjordhageby.no

– boliger for livsnytere

11


E18

24 31

21

9

30

25 26

8

22

19 18

6

2

10

4

7

17 20 1

28

10 16

3

15

23 27

13 12

14 5

29

Nærhet til alt du trenger i hverdagen VARER OG TJENESTER

TRENING OG TUR

1 Extra Krokemoa

85 m

16 Parksenteret

500 m

2 Meny Stadiontunet

1.3 km

17 Sandefjord tennisklubb

750 m

Meny Pindsle

1.4 km

18 Storstadion / Sandefjord ballklubb 800 m

Joker Virik

2.3 km

19 Bugårdshallen

850 m

20 Bugårdsparken minigolf

900 m

KOLLEKTIVT OG TRANSPORT 3 Samvirkelaget bussholdeplass

85 m

4 Sandefjord stasjon

2.4 km

5 Fjord Line + Color Line

3.5 km

10.6 km

21 Sandefjord bueskyttere /

Larvik og Sandefjord rytterklubb 950 m

22 Jotunhallen

1 km

23 Sandefjord hundepark

1.1 km

24 Sandefjord Arena

1.2 km

25 Sandefjord svømmehall

1.3 km

26 Sandefjord ishall

1.4 km

7 Sandefjord videregående skole 1.1 km

27 Virikdammen

1.4 km

8 Bugården ungdomsskole

1.1 km

28 Gamle stadion

1.5 km

Pingeline barnehage

1.1 km

29 Sandefjord Paintball

900 m

Virik skole

2.7 km

30 Metro Bowling & Playland

1.8 km

1,4 km

31 Sandefjord Health Park

1.9 km

Sandefjord lufthavn Torp

SKOLER OG BARNEHAGER 6 Krokusen Barnehage

9 Krokemoa barneskole

1 km

KULTUR OG ANNET

12

sandefjordhageby.no

10 Bugårdsdammen

350 m

11 Legevakt

1.9 km

12 Hjertnes kino og kulturhus

2.9 km

13 Hvaltorvet kjøpesenter

3 km

14 Vinmonopolet

3 km

15 Hvalfangstmuseet

3.2 km

– boliger for livsnytere

13


ARKITEKTENS TANKER

Ønsker å bidra til å forme Sandefjords fremtid Sandefjord Hageby er en viktig tilførsel

forhøyninger i kontrast til det mer lavmælte,

til et allerede veletablert boligområde på

gresskledte landskapet rundt.

Sørby-Virik. Tomta befinner seg på grensen mellom store boligområder og det store,

Det har vært viktig for oss å utvikle

åpne kulturlandskapet mot sør. Terrenget er

Sandefjord Hageby slik at området skal være

forholdsvis flatt, kun brutt opp av koller med

attraktivt for alle; barn, unge, voksne, eldre

vegetasjon som gir tydelige landskapsrom.

og personer med nedsatte funksjonsevner.

Vegetasjonen på kollene er blandingsskog

Det fokuseres på flerbruk og soner med ulikt

av bar- og løvtrær.

innhold. Det skal være rom for samhandling, men også muligheter for alenetid.

I utviklingen av konseptet har vi tatt utgangspunkt i landskapet og nærområdet.

Byggetrinn 1, som består av to åkerhus

Vårt mål har vært å utvikle boligene og

(punkthus), er starten på en større helhetlig

landskapet på en måte som tilfører området

utbygging i området. Her er det ønske om å

kvalitet. Vi har lett etter løsninger og ideer

kunne tilby kvalitetsboliger i ulike størrelser

som illustrerer tiden vi lever i, samtidig

og former, slik at det blir et mangfoldig utvalg

som helheten i prosjektet skal passe inn

av boligtyper med mulighet for varierte ute-

i kulturlandskapet og komplettere den

aktiviteter, enten i naturen, fellesområder,

eksisterende bebyggelsen rundt. Med bruk

parsellhager eller private hager. Det er lagt

av robuste og ekte naturmaterialer har vi

stor vekt på stedstilpasning og tilrettelegging

forsøkt å skape en homogen og behagelig

for en variert gruppe beboere i forskjellig

fargepalett som passer inn i

alderssegmenter. lystilførsel fra naturen utenfor. De vertikale

Sandefjord Hageby, med alle sine kvaliteter,

Åkerhusene er bygd opp med en enkel

spileveggene på balkongene er tilrettelagt

tilfører ny livsenergi og er med på å forme

Store deler av området består i dag av jorder

stamme som er svært fleksibel i forhold

for muligheten for en grønn fasade av

Sandefjords fremtid slik at byen fortsetter å

med enkelte karakteristiske «åkerøyer» som

til byggemetoder. Balkongene er en slags

klatreplanter, samtidig som de også definerer

være et attraktiv og godt sted å bo.

bryter med det flate jordbrukslandskapet.

staffasje på fasadene og et identitets-

de private uterommene. Trapperommene av

Plankonseptet forsterker denne landskaps-

skapende element, med varierende størrelser

glass mot nord danner vertikale elementer

karakteristikken med punkthus (åkerhus) med

med tilhørende spiler som hovedsakelig

i det eksisterende landskapet og bidrar

overdekte parkeringsanlegg som danner nye

binder flere etasjer sammen. Dette skaper

til fine tilbakeblikk mot friområdene ved

«åkerøyer». «Øyene» fremstår som frodige

en mer levende fasade, samt åpner for god

Bugårdsdammen.

disse omgivelsene.

14

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.

sandefjordhageby.no

– boliger for livsnytere

15


Fordelene med ny bolig Ønsker du å stå fritt til å bruke fritiden på

en ekstra trygghet ved kjøp av ny bolig.

akkurat det du har lyst til? Da er det deilig å

Strenge krav fra myndighetene gjør at nye

flytte inn i en bolig hvor man ikke trenger å

boliger holder en stadig høyere byggeteknisk

ofre oppussing en tanke. Følelsen av å flytte

standard. Det betyr blant annet bedre

inn i en helt ny leilighet er sannsynligvis verdt

isolasjon, balansert ventilasjon, flere el-uttak

mye mer enn du tror, og gjør hverdagen noen

og økt brannsikkerhet. Forskriftene setter

hakk mer eksklusiv allerede fra øyeblikket du

også krav til universell utforming.

flytter inn. I en splitter ny bolig er det du som skal sette sporene.

Ved kjøp av ny bolig skal bustadoppføringsloven følges. Dette gir automatisk

Ved kjøp av ny bolig vil du ofte kunne være

en lovfestet reklamasjonsrett på fem år og

med på å påvirke valg både før og under

dermed et bedre rettsvern enn ved kjøp av

byggeperioden. Dette er fordeler du ikke

brukt bolig.

får med på kjøpet i bruktmarkedet. Det gir

16

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer.

– boliger for livsnytere

17


Områdeplan Det vil opparbeides felles arealer og

til de to åkerhusene, som borettslaget

funksjoner for Sandefjord Hageby, noen til

vil disponere. I tillegg vil det etableres et

dedikerte formål og noen til fellesareal for

fellesanlegg iht. krav til uteoppholdsareal

hele planområdet. I første byggetrinn vil det

fra Sandefjord kommune.

etableres et eget utomhusanlegg dedikert

42/785

BYGGETRINN 1

127/14

A1

42/785

UTEANLEGG FOR A1 OG A2

A2 SENERE BYGGETRINN

46.5 121/1

SENERE BYGGETRINN

FELLESANLEGG

127/14

N

18

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.

– boliger for livsnytere

19


Lyse overflater, rene linjer

dette til å gi en ekstra god romfølelse. På gulv i oppholdsrom, gang og entré leveres lekker, trestavs, lys eikeparkett. Oppvarming av leilighetene vil skje gjennom ventilasjonsaggregat, samt elektrisk varmefolie i gulv i entré/gang, kjøkken og stue. Alle p-plasser vil være tilrettelagt for lading av elbil. Kjøper må imidlertid selv gjennom tilvalgsprosessen bestille og bekoste installasjon av ladestasjon og abonnementsløsning.

Smart og vedlikeholdsvennlig. Nytt, moderne og av høy kvalitet. Leilighetene i Sandefjord Hageby er tegnet med løsninger og materielle kvaliteter som legger til rette for den enkle

På baderom og toalett vil det bli lekre, grå eller beige fliser i stort format (30x60 cm) på

hverdagen du har sett for deg.

gulv og vegger, hvit baderomsinnredning og elektrisk, termostatstyrt gulvvarme.

Leilighetene i Sandefjord Hageby leveres med store balkonger og vindusflater. Sammen med det lyse interiøret og den gode takhøyden på 2,6 meter i oppholdsrom og soverom, bidrar

20

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer.

– boliger for livsnytere

21


22

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.

– boliger for livsnytere

23


24

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer.

Garderobeskap er kun illustrert, og leveres ikke som standard leveranse.

– boliger for livsnytere

25


26

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer.

Som standardleveranse leveres kjøkkeninnredning i hvit utførelse og frittstående kjøleskap. Andre fronter og integrert kjøleskap kan bestilles i tillvalgsprosessen. Kontrastvegg kan bestilles som tilvalg.

– boliger for livsnytere

27


28

sandefjordhageby.no

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer.

– boliger for livsnytere

29


A1 - FASADE VEST 1:200

A1 1:2

A2 - FASADE VEST 1:200 A1 - FASADE ØST

A2 1:2

Fasadetegninger FASADER NORD 1:200

A1 - FASADE VEST 1:200

1:200

A1 - FASADE VEST 1:200 A2 FASADER NORD 1:200

A1

A2 FASADER SYD 1:200

A1

A2

FASADE NORD

A1 FASADER SYD 1:200

A2

A1

A1 - FASADE VEST 1:200

A2 - FASADE VEST 1:200 A1 - FASADE ØST 1:200

A2 - FASADE VEST 1:200

A2 - FASADE ØST 1:200

A1

FASADE VEST

A2 - FASADE ØST 1:200

A2

A2 - FASADE ØST 1:200

A2

A1

30

A1

A2 - FASADE VEST 1:200

A1 - FASADE ØST 1:200

sandefjordhageby.no

FASADE SYD

A2

A1

FASADE ØST

A2

– boliger for livsnytere

31


A1-201

Etasjeplaner

BYGG

1 ETASJE PARKERING A3 1:200

ETASJE

BELIGGENHET

3 ETASJE A3 1:200

A

B

C

D

F

E

2-roms

3-roms

3-roms

3-roms

3-roms

4-roms

D 1. etasje

Innkjøring

A

A1-301Bad 1 72 m2

A1-304 Bad 551m2

3. etasje

Bad 1 Bad 1

C

B

A1-302 84 m2

A1-303 79 m2

N

D

A

A1-201Bad 1 72 m2

A1-204 Bad 551m2

Bad 1 Bad 1

C

B

A1-202 84 m2

A1-203 79 m2

0

2. etasje

D

5

Bad 1

C

B

A2-302 84 m2

A2-303 79 m2

N

Bad 2

D

10

0

A1-401Bad 1 72 m2

A

A2-201Bad 1 72 m2

E

Bad 1 Bad 1

A2-204 Bad 551m2

A1-403 122 m2

4. etasje

A1-402 101 m2

Bad 1

C

B A2-203 79 m2

5

10

Bad 2

D A2-401Bad 1 72 m2

E

Bad 1

F

Bad 1

A2-202 84 m2

A A2-304 Bad 551m2

Bad 1

4 ETASJE A3 1:200

2 ETASJE A3 1:200

D A2-301Bad 1 72 m2

Bad 1

A2-403 122 m2

F A2-402 101 m2

N

N 0

32

sandefjordhageby.no

5

10

0

5

– boliger for livsnytere

10

33


A1-201

Etasjeplaner

BYGG

5 ETASJE A3 1:200

ETASJE

BELIGGENHET

7 ETASJE A3 1:200

A

B

C

D

F

E

2-roms

3-roms

3-roms

3-roms

3-roms

4-roms

Bad 2

Bad 2

D

D A1-501Bad 1 72 m2

E

Bad 1 Bad 1

5. etasje

A1-701Bad 1 72 m2

Bad 2

D

Bad 1

A2-501Bad 1 72 m2

A1-503 122 m2

F

E

Bad 2

D A2-701Bad 1 72 m2 Bad 1

A2-703 122 m2

A1-702 101 m2

F

E

Bad 1

F

A2-503 122 m2

6 ETASJE A3 1:200

7. etasje

A1-703 122 m2

Bad 1 Bad 1

A1-502 101 m2

E

Bad 1

F A2-702 101 m2

A2-502 101 m2

8 ETASJE A3 1:200

D

0

A1-601Bad 1 72 m2

E

Bad 1 Bad 1

A1-603 122 m2

6. etasje

5

0

10

5

10

5

10

Bad 2

D

8. etasje

A2-601Bad 1 72 m2

E

Bad 1

F A1-602 101 m2

N

N

Bad 2

Bad 1

Bad 2

D A2-801Bad 1 72 m2

A2-603 122 m2

E

Bad 1 Bad 1

F

A2-803 122 m2

A2-602 101 m2

F A2-802 101 m2

N 0

5

10

N 0

34

sandefjordhageby.no

– boliger for livsnytere

35


N

LEILIGHETSTYPE A LEILIGHETSTYPE A LEILIGHETSTYPE A

N N

2 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 55 m2 / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-204 2 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 55 m2 / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-204 2 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 55 m2 / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-204

A

A1-204

2

BYGG A1

Trapp 35,0

Trapp

TV UTTAK

2 Terrasse

SOVEROM

12,0 m2

TV UTTAK

TV UTTAK

ETASJE

Terrasse

1

12,0 m2

Terrasse

35,0

12,0 m2

Trapp 35,0

BRA

Kj./Stue 32,0 m2

Kj./Stue

55 kvm

32,0 m2 Vent.

Kj./Stue

Tek/Bod Vent.

1,5 m2

32,0 m2 W

P-ROM

Tek/Bod Vent. 1,5 m2

W

Tek/Bod Entre

52 kvm

1,5 m2 4,5 Wm2

Entre 4,5 m2

Entre

TERRASSE

4,5 m2

Bad 1

Sov 1

3,5 m2

12 kvm

10,0 m2

Bad 1

Sov 1

3,5 m2

10,0 m2 W Bad 1

Sov 1

3,5 m2

10,0 m2

W W

-roms

leilighetstype A

2. ETASJE

FASADE NORD A2

2. ETASJE

FASADE NORD A1

A2

2. ETASJE

FASADE NORD A2

A1 A1

A1 A1 A1

36

sandefjordhageby.no

A2 A2 A2

– boliger for livsnytere

37


N

IGHETSTYPE A 2

N

LEILIGHETSTYPE A 2 2 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 55 mN / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-304

LEILIGHETSTYPE A

2

SJE - BRA 55 m / P-ROM 52 m - LEILIGHETSNUMMER A1-304

N

LEILIGHETSTYPE A LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPEA A

N N

2 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 55 m2 / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-204 2

2

2 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 55 m / P-ROM 52 m - LEILIGHETSNUMMER A2-204 2 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 55 m2 / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-204

2 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 55 m2 / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-304

A

A

A1-304

A2-204

BYGG

BYGG

A1

A2

ETASJE

ETASJE

TV UTTAK

10,0 m2

10,0 m2

Trapp

Trapp 35,0

29,0

Trapp Balkong

TV UTTAK

1

Terrasse 14,0 m2

35,0

29,0

BRA

Kj./Stue

Kj./Stue

32,0 m2

32,0 m2

Kj./Stue

55 kvm

32,0 m2

SOVEROM

14,0 m2 14,0 m2

Trapp

BRA Kj./Stue

Terrasse Terrasse

35,0

10,0 m2

Trapp

2

TV UTTAK

Balkong

SOVEROM Balkong 1

TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

3

55 kvm

32,0 m2 Vent.

Vent.

Kj./Stue

1,5 m2

P-ROM

Kj./Stue

Tek/Bod

Tek/Bod

32,0 m2

Vent.

W

1,5 m2

32,0 m2 W

P-ROM

Tek/Bod Vent. 1,5 m2

Vent.

Tek/Bod

52 kvm

1,5 m2

W

W

Entre

Tek/Bod Entre

4,5 m2

1,5 m2 4,5 W m2

52 kvm

Entre 4,5 m2

Sov 1

Entre

Entre

BALKONG

TERRASSE

4,5 m2

4,5 m2

10 kvm

Bad 1

Sov 1

3,5 m2

10,0 m2

Bad 1 3,5 m2

Bad 1 Sov 1

3,5 m2

10,0 m2

10,0 m2 W

W

14 kvm

10,0 m2

Sov 1

3,5 m2

10,0 m2

Bad 1

Sov 1

Bad 1

Sov 1

3,5 m2

10,0 m2

W W

W

3. ETASJE

2. ETASJE

FASADE NORD A2

FASADE NORD

FASADE NORD A2 FASADE NORD

2. ETASJE

A1

A1 A2

3. ETASJE

A2

2. ETASJE

FASADE NORD

FASADE NORD

A1

A1 A2

A2

A1

A1

A1

A1

A2 A1

A1

38

sandefjordhageby.no

A2

A2 A2

A1

A2

– boliger for livsnytere

39


IGHETSTYPE A 2

N

LEILIGHETSTYPE A

N

2 2 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 55 mN / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-304

LEILIGHETSTYPE A

2

SJE - BRA 55 m / P-ROM 52 m - LEILIGHETSNUMMER A2-304

2 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 55 m2 / P-ROM 52 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-304

A

A2-304 BYGG A2 ETASJE TV UTTAK

TV UTTAK

3

Balkong

1

10,0 m2

10,0 m2

Trapp

TV UTTAK

SOVEROM Balkong

29,0

Balkong 10,0 m2

Trapp 29,0

BRA Kj./Stue

Kj./Stue 32,0 m2

55 kvm

32,0 m2

Vent.

Kj./Stue

Tek/Bod

32,0 m2

1,5 m2

P-ROM

Entre

Tek/Bod

52 kvm

1,5 m2

4,5 m2

W

Entre

BALKONG Sov 1

W

Vent.

4,5 m2

10 kvm

Bad 1

Sov 1

3,5 m2

10,0 m2

10,0 m2 W

Bad 1

Sov 1

3,5 m2

10,0 m2

W

3. ETASJE

FASADE NORD A2

FASADE NORD

A1 A2

3. ETASJE

FASADE NORD A1 A2 A1

A1

40

A1

sandefjordhageby.no

A2

A2

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer.

– boliger for livsnytere

41


N

LEILIGHETSTYPE B LEILIGHETSTYPE B LEILIGHETSTYPE B

N

3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-203

N

3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-203 3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-203

B

A1-203

3

BYGG A1

W T

W T

ETASJE

Sov 1 Bad 1

13,5 m2

5,0 m2

W T

2

Sov 1

Bad 1

13,5 m2

5,0 m2

Sov 1

Entre

Bad 1

4,0 m2

SOVEROM

13,5 m2

5,0 m2

Entre

Gang

4,0 m2

5,0 m2

Sov 2 7,0 m2

1,5 m2

Vent.1,0 m2

Bod

2

7,0 m2

Gang 5,0 m2 Bod

Entre 4,0 m2 Tek Tek

Sov 2

Gang

Sov 2

5,0 m2

7,0 m2 TV UTTAK

BRA 79 kvm

1,5 m2

Vent.1,0 m2

Tek Vent.1,0 m2

Bod

TV UTTAK

1,5 m2

P-ROM

TV UTTAK

74 kvm

Kj./Stue 36,5 m2

Kj./Stue 36,5 m2

BALKONG

Kj./Stue

14 kvm

36,5 m2

Balkong 14,0 m2

Balkong 14,0 m2

-roms

Balkong 14,0 m2

leilighetstype B

2. ETASJE

FASADE SYD A2

2. ETASJE

FASADE SYD A1 A2 A1

2. ETASJE

FASADE SYD A2 A1

A1

A1

42

sandefjordhageby.no

A2

A2

A1

A2

– boliger for livsnytere

43


LEILIGHETSTYPE B N LEILIGHETSTYPE B

IGHETSTYPE B

N

SJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-203

N

3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-203

N

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-303

N

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-303 3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-303

3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-203

B

N

LEILIGHETSTYPE B LEILIGHETSTYPE B LEILIGHETSTYPE B

B

A2-203

A1-303

BYGG

BYGG

A2

W T

ETASJE 2

Sov 1

3

Sov 1 13,5 m2

5,0 m2

Sov 1

Bad 1

13,5 m2

5,0 m2

Tek

4,0 m2

Gang

Sov 2

5,0 m2

79 kvm Tek

TV UTTAK

Vent.1,0 m2

P-ROM

Vent.1,0 m2

Bad 1

4,0 m2

4,0 m2

Gang

Entre

Sov 1

Entre

Entre

Sov 2

5,0 m2

Sov 2

7,0 m2

7,0 m2

Gang

4,0 m2

5,0 m2

Vent.1,0 m2

1,5 m2

Bod

Tek TV UTTAK

Tek Vent.1,0 m2

1,5 m2

2

7,0 m2

Sov 2 7,0 m2

BRA

Sov 2

5,0 m2

7,0 m2 TV UTTAK

79 kvm

1,5 m2

Vent.1,0 m2

Bod

SOVEROM

Sov 2

Gang 5,0 m2 Bod 1,5 m2 Gang

Entre 4,0 Tek m2

7,0 m2

13,5 m2

5,0 m2

Entre

Bod

Bod

TV UTTAK

1,5 m2

P-ROM

TV UTTAK

TV UTTAK

74 kvm 36,5 m2

13,5 m2

5,0 m2

W T

Bad 1

BRA

Kj./Stue

ETASJE

Sov 1 Bad 1

13,5 m2

5,0 m2

13,5 m2

2

0 m2

Sov 1

Bad 1 W T

SOVEROM

Gang

A1

W T

W T

74 kvm

Kj./Stue

Kj./Stue

36,5 m2

36,5 m2

Kj./Stue 36,5 m2

BALKONG 14 kvm

BALKONG

Kj./Stue

Kj./Stue

15 kvm

36,5 m2

36,5 m2

Balkong

Balkong

15,0 m2

14,0 m2

Balkong

Balkong

15,0 m2

14,0 m2

Balkong

Balkong

15,0 m2

14,0 m2

2. ETASJE

3. ETASJE

FASADE SYD

A2

3. ETASJE

FASADE SYD

FASADE SYD A1

A1

A2

A2 A1

FASADE SYD

A2

2. ETASJE

3. ETASJE

FASADE SYD

FASADE SYD

A1

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

44

sandefjordhageby.no A1

A2

A1

A2

A2

A2

A2

– boliger for livsnytere

45


N

IGHETSTYPE B

N

LEILIGHETSTYPE B 3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-303

N

LEILIGHETSTYPE B

SJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-303

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 79 m2 / P-ROM 74 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-303

B

A2-303 BYGG A2

W T

ETASJE 3

Sov 1 Bad 1

Sov 1 13,5 m2

Sov 1

SOVEROM 2

Gang

13,5 m2

5,0 m2

W T

,0 m2

Bad 1

Entre

13,5 m2

4,0 m2

5,0 m2

Sov 2

Entre

7,0 m2

4,0 m2

79 kvm

5,0 m2

7,0 m2

Vent.1,0 m2

1,5 m2 TV UTTAK

1,5 m2

Vent.1,0 m2

P-ROM

Sov 2

7,0 m2

Bod

Tek

TV UTTAK

Gang

Sov 2

5,0 m2

Bod

Tek

BRA

Gang

TV UTTAK

74 kvm

Kj./Stue 36,5 m2

Kj./Stue 36,5 m2

BALKONG

Kj./Stue

15 kvm

36,5 m2

Balkong 15,0 m2

Balkong 15,0 m2

Balkong 15,0 m2

3. ETASJE

FASADE SYD A2

FASADE SYD

A1 A2

A1

3. ETASJE

FASADE SYD A2 A1

A1

46

A1 sandefjordhageby.no

A2

A2

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer.

– boliger for livsnytere

47


N

LEILIGHETSTYPE C LEILIGHETSTYPE C LEILIGHETSTYPE C

N

3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-202 + A2-202

N

3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-202 + A2-202 3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-202 + A2-202

C

A1-202 + A2-202

3

BYGG A1 + A2 Entre 5,5 m2

Sov 1

Entre

12,5 m2

5,5 m2

Sov 1

ETASJE 2

12,5 m2

Entre 5,5 m2

Gang

12,5 m2

Entre

Bad 1

6,0 m2

4,0 m2

5,0 m2

Gang

Bad 1

8,5 m2

6,0 m2

5,0 m2

Entre

SOVEROM 2

4,0 m2 W

Sov 2

W

Sov 1

Sov 2

Bod/Tek 3,0Entre m2

W

Gang

Bad 1

6,0 m2

5,0 m2

Bod/Tek

4,0 m2

Vent.

W

W

8,5 m2

Sov 2

3,0 m2 Vent.

TV UTTAK

W

TV UTTAK

8,5 m2

Tek

Tek

BRA

Vent.1,0 m2

Vent.1,0 m2

Bod/Tek

84 kvm

3,0 m2 Vent.

Tek Vent.1,0 m2

TV UTTAK

P-ROM 79 kvm

Kj./Stue 39,0 m2

Balkong

Kj./Stue

15,5 m2

39,0 m2

Balkong

BALKONG

15,5 m2

Kj./Stue

15,5 kvm

39,0 m2

Balkong 15,5 m2

-roms

leilighetstype C

2. ETASJE

FASADE SYD

2. ETASJE

A2

FASADE SYD A1 A2 A1

2. ETASJE

FASADE SYD A2 A1

A1

A2

A1

48

sandefjordhageby.no

A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

49


IGHETSTYPE C

N

LEILIGHETSTYPE C

N

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-302

N

LEILIGHETSTYPE C

SJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-302

N

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-302

N

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-302

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-302

C

N

LEILIGHETSTYPE C LEILIGHETSTYPE C LEILIGHETSTYPE C

3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 84 m2 / P-ROM 79 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-302

C

A1-302

A2-302

BYGG

BYGG

A1

5,5 m2

5,5 m2

ETASJE

Sov 1

Sov 1

Entre

5,5 m2

12,5 m2

12,5 m2

5,5 m2

Entre

5,5 m2

Entre

6,0 m2

5,0 m2

4,0 m2

W

Bod/Tek

Bad 1

Entre

6,0 m2

5,0 m2

4,0 m2

Sov 2

3,0 m2 Vent.

84 kvm

Gang

Tek

W

Vent.1,0 m2

Gang

Bad 1

8,5 m2

6,0 m2

5,0 m2

Sov 2 8,5 m2 Vent.

Tek

Gang

Bad 1

6,0 m2

5,0 m2

Sov 2

Vent.1,0 m2

TV UTTAK

SOVEROM 2

Bod/Tek Entre 3,0 m2

Bod/Tek

4,0 m2

Vent.

3,0 m2

Bod/Tek

TV UTTAK

Vent.

Tek

Tek

BRA

Vent.1,0 m2

Vent.1,0 m2

Bod/Tek

84 kvm

3,0 m2 Vent.

Vent.

Tek Vent.1,0 m2

TV UTTAK

79 kvm

TV UTTAK

P-ROM 79 kvm

Kj./Stue

38,5 m2

Balkong

Kj./Stue

Tek Vent.1,0 m2

Kj./Stue

38,5 m2

Balkong

16,5 m2

Kj./Stue

16,5 m2

38,5 m2

Balkong

38,5 m2

BALKONG

Entre 4,0 m2

TV UTTAK

8,5 m2

3,0 m2

P-ROM

4,0 m2

5,0 m2

Sov 2

3,0 m2

8,5 m2

Entre

Bad 1

6,0 m2

Bod/Tek

W

W

BRA

Gang

12,5 m2

W

4,0 m2

8,5 m2

8,5 m2

TV UTTAK

Entre

5,0 m2

W

Bad 1

Bad 1

6,0 m2

W

Gang

Gang Sov 2

W

2

12,5 m2

Sov 1

W

SOVEROM

3

Entre

5,5 m2

W

3

12,5 m2

Sov 1

Sov 2

ETASJE

Sov 1

W

12,5 m2

Entre

W

Sov 1

A2

Entre

Entre

BALKONG

16,5 m2

16,5 kvm

Balkong

Kj./Stue

Kj./Stue

38,5 m2

38,5 m2

Balkong

16,5 m2

16,5 kvm

16,5 m2

3. ETASJE

FASADE SYD

3. ETASJE

FASADE SYD

A2

3. ETASJE

FASADE SYD

A2

FASADE SYD

A1

A1 A2

A2 A1 A1

3. ETASJE

FASADE SYD

3. ETASJE

FASADE SYD

A2

A2

A1

A1

A1

A2

A1

A2

A1

50

A1 sandefjordhageby.no

A2

A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

51


N

LEILIGHETSTYPE D D LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPE D

N N

3 ROMS LEILIGHET - 2 LEILIGHET ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66mm22/ -P-ROM LEILIGHETSNUMMER A1-201 3 ROMS - 2 ETASJE - BRA 72 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-201 3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-201

D

A1-201

3

BYGG A1 ETASJE 2 SOVEROM Balkong

Balkong

11,5 m2

11,5 m2

2 Trapp

Balkong 11,5 m2

Trapp

35,0

Kj./Stue

Kj./Stue

27,5 m2

27,5 m2

35,0

BRA

Trapp 35,0

Kj./Stue

72 kvm

27,5 m2 TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM

TV UTTAK

Sov 2

Sov 2

Gang

Entre Gang

Entre

7,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0m2 m2 6,0

3,0 m2

Sov 2

Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

Sov 1 14,5 m2

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek Bad 1

14,5 m2

5,0 m2

5,05,0 m2m2

Bod/Tek

5,0 m2

5,0 m2

-roms

W W

11,5 kvm

5,0 m2

Bad 1

14,5 m2

W

BALKONG Bod/Tek

Sov 1 W

66 kvm

Vent.

W

W

Vent.

Vent.

leilighetstype D

2. ETASJE

FASADE NORD

2. ETASJE A2

2. ETASJE

FASADE NORD

A2 FASADE NORD A1

A1

A2 A1

A1

A1 A1

52

sandefjordhageby.no

A2

A2 A2

– boliger for livsnytere

53


N

IGHETSTYPE D

N

N

LEILIGHETSTYPE D LEILIGHETSTYPE D N

LEILIGHETSTYPE D D LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPE D

N N

3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-201 - 3LEILIGHET ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66mm2 2/ P-ROM - LEILIGHETSNUMMER A1-301 + A2-301 3 ROMS LEILIGHET - 2 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-201 3 ROMS LEILIGHET 3 ROMS - 3 ETASJE - BRA 72 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-301 + A2-301 3 ROMS LEILIGHET - 3 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-301 + A2-301

SJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-201

D

D

A2-201

A1-301 + A2-301

BYGG

BYGG

A2

A1 + A2

ETASJE

ETASJE

2

3

SOVEROM

SOVEROM

2

Terrasse

Trapp

Trapp

10,0 m2

Balkong

35,0

Kj./Stue

27,5 m2

27,5 m2

72 kvm

BRA 72 kvm

TV UTTAK

P-ROM

P-ROM

TV UTTAK

66 kvm Gang

TERRASSE6,0 m2

Sov 2

Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

Entre

Sov 2

6,0 m2

3,0 m2

7,0 m2

Gang

Entre Gang 3,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

Entre

6,0 m2

3,0 m2

Bod/Tek 5,0 m2

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

W

Sov 1

Bad 1

14,5 m2

Vent.

5,0 m2

14,5 m2

Bod/Tek

5,0 m2

5,0 m2 W W

W

2. ETASJE

2. ETASJE FASADE NORD

3. ETASJE

FASADE NORD

A2

Vent.

W W

FASADE NORD

A2 FASADE NORD

3. ETASJE

A1

Vent.

Vent.

FASADE NORD

3. ETASJE A2

A2

FASADE NORD

5,0 m2

5,0 m2

Bad 1

14,5 m2

Vent.

Vent.

Bod/Tek

Sov 1 W W

BALKONG 10 kvm

Bod/Tek Bad 1 5,0 m2

Bad 1

Sov 1

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

Sov 1

Bod/Tek

66 kvm

Entre

6,0 m2

Gang

5,0 m2

A1

A1

A1

A2

A2

A1

A1

A2

A1

A2

A1

A1 A1

sandefjordhageby.no

7,0 m2 7,0 m2

Bad 1

A1

Sov 2 Sov 2

14,5 m2

W

Gang

7,0 m2

3,0 m2

Sov 1

W

Sov 2

Entre

11,5 kvm

54

29,0

TV UTTAK

TV UTTAK

7,0 m2

Trapp

27,5 m2 27,5 m2

TV UTTAK

Sov 2

29,0

Kj./Stue Kj./Stue

27,5 m2

TV UTTAK

Trapp

29,0

Kj./Stue

10,0 m2

27,5 m2

35,0

Kj./Stue

2

Balkong

10,0 m2

Trapp

35,0

Kj./Stue

BRA

Balkong

Terrasse Trapp 11,5 m2

11,5 m2

A2

A2 A2

– boliger for livsnytere

55


N

IGHETSTYPE D

N

N

LEILIGHETSTYPE D LEILIGHETSTYPE D N

LEILIGHETSTYPE D D LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPE D

N N

2 2 - LEILIGHETSNUMMER 3 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-401 + A2-401 - 5LEILIGHET ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM A1-501 3 ROMS - 5 ETASJE - BRA 7266mm / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-501 3 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-401 + A2-401 3 ROMS LEILIGHET

- BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-401 + A2-401

3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-501

D

D

A1-401 + A2-401

A1-501

BYGG

BYGG

A1 + A2

A1

p

t op

p

op ent

n Åpe

ETASJE

Åp

ETASJE

pp

nt o

Åpe

4

5

SOVEROM

SOVEROM

2

Balkong

Balkong Trapp 11,5 m2

11,5 m2

Kj./Stue

BRA

Trapp

Trapp

32,0

10,0 m2

Balkong 10,0 m2

Kj./Stue

27,5 m2

Trapp

27,5 m2

26,0

Kj./Stue TV UTTAK

72 kvm

TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM

P-ROM

TV UTTAK

66 kvm Gang

BALKONG

6,0 m2

Sov 2

Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

Gang

Entre Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

6,03,0 m2m2

3,0 m2

Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

Bad 1

Bod/Tek

5,0 m2

5,0 m2

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

W

W

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

Vent.

W

Sov 1 14,5 m2

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek Bad 1

14,5 m2

5,0 m2

5,0 5,0 m2 m2

Vent.

4. ETASJE

4. ETASJE FASADE NORD

5. ETASJE

FASADE NORD

A2

A2

Bod/Tek

5,0 m2

5,0 m2 WW

Vent.

W W

A2

FASADE NORD

A2 FASADE NORD

A1

A2

Vent.

Vent.

FASADE NORD

5. ETASJE

5. ETASJE

A1

5,0 m2

Bad 1

Vent.

10 kvm

Bod/Tek

14,5 m2 W W

66 kvm BALKONG

Sov 1

W

FASADE NORD

A1

A1

A2 A1

A2

A1

A1

A2

A1

A1 A1

sandefjordhageby.no

Sov 2

7,0 m2

Sov 2

14,5 m2

A1

Sov 2

3,0 m2

Sov 1

W

Sov 2

Entre

11,5 kvm

56

BRA

27,5 m2 TV UTTAK

7,0 m2

26,0

Kj./Stue

72 kvm

Sov 2

Trapp

26,0

27,5 m2

TV UTTAK

2

Trapp

27,5 m2

32,0

Kj./Stue

Balkong

10,0 m2

32,0

Kj./Stue

27,5 m2

Balkong

A2

A2 A2

– boliger for livsnytere

57


N

IGHETSTYPE D 2

N

N

LEILIGHETSTYPE D LEILIGHETSTYPE D N 3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-501 3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-501

2

LEILIGHETSTYPE D D LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPE D

N N

3 ROMS LEILIGHET - 6LEILIGHET ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66mm22/ -P-ROM LEILIGHETSNUMMER A1-601 3 ROMS - 6 ETASJE - BRA 72 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-601 3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-601

SJE - BRA 72 m / P-ROM 66 m - LEILIGHETSNUMMER A2-501

D

D

A2-501

A1-601

BYGG

BYGG

A2

A1

ETASJE

ETASJE

5

6

SOVEROM

SOVEROM

2

Balkong

Balkong Trapp 10,0 m2

10,0 m2

BRA

26,0

Kj./Stue

Trapp

Trapp

11,5 m2

2 Trapp

Balkong 11,5 m2

27,5 m2

26,0

Kj./Stue

Balkong

11,5 m2

26,0

Kj./Stue

27,5 m2

Balkong

Kj./Stue

27,5 m2

27,5 m2

TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM

72 kvm

TV UTTAK

P-ROM

TV UTTAK

66 kvm Gang

BALKONG6,0 m2

Sov 2

Gang

Entre

Sov 2

Gang

Entre

Sov 2

Sov 2

Gang

Entre Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

7,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0m2 m2 6,0

3,0 m2

Entre

Sov 2

Gang

Entre

3,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

10 kvm Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

W

W

W

Sov 1

Bad 1

14,5 m2

Vent.

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

Sov 1

Bod/Tek

Bod/Tek Bad 1

14,5 m2

5,0 m2

5,05,0 m2m2

5. ETASJE FASADE NORD

6. ETASJE

FASADE NORD

A2

A2

Bod/Tek

5,0 m2

5,0 m2

A1

Vent.

W

W

11,5 kvm

A2

Vent.

Vent.

FASADE NORD

6. ETASJE

6. ETASJE

BALKONG 5,0 m2

Bad 1

14,5 m2

W W

66 kvm

Bod/Tek

Sov 1

Vent.

FASADE NORD

A2 FASADE NORD A1

A1

A2

A1

A2 A1

A2

A1

A1

A2

A1

A1 A1

sandefjordhageby.no

Bad 1

W W

Vent.

5. ETASJE

A1

Sov 1

W

FASADE NORD

58

BRA

32,0

27,5 m2 TV UTTAK

7,0 m2

32,0

Trapp

Kj./Stue

72 kvm

Sov 2

32,0

Kj./Stue

27,5 m2

TV UTTAK

Trapp

A2

A2 A2

– boliger for livsnytere

59


N

IGHETSTYPE D

N

N

LEILIGHETSTYPE D D LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPE D

LEILIGHETSTYPE D LEILIGHETSTYPE D N 3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-601 3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-601

SJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-601

N N

2 2 - LEILIGHETSNUMMER 3 ROMS LEILIGHET - 7LEILIGHET ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66mm A1-701 3 ROMS - 7 ETASJE - BRA 72 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-701

3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-701

D

D

A2-601

A1-701

BYGG

BYGG

A2

p

t op

t pen

en Åp

ETASJE

ent

A1

opp

Å

opp

ETASJE

Åp

6

7

SOVEROM

SOVEROM

2

Balkong

Balkong 11,5 m2 Trapp

11,5 m2

BRA

32,0

Kj./Stue

Trapp

Trapp

10,0 m2

2 Trapp

Balkong 10,0 m2

27,5 m2

32,0

Kj./Stue

Balkong

10,0 m2

32,0

Kj./Stue

27,5 m2

Balkong

22,0

Kj./Stue

Kj./Stue

27,5 m2

27,5 m2

72 kvm TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM Gang

BALKONG6,0 m2

P-ROM

Sov 2

Gang

Entre

Sov 2

Gang

Entre

Sov 2

Sov 2

Gang

Entre Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

7,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

6,03,0m2m2

3,0 m2

Entre

Sov 2

Gang

Entre

3,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

11,5 kvm Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

W

W

W

Sov 1

Bad 1

14,5 m2

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

Vent.

Sov 1

Bod/Tek

Bod/Tek Bad 1

14,5 m2

5,0 m2

5,0 5,0 m2 m2

6. ETASJE FASADE NORD

7. ETASJE

FASADE NORD

A2

A2 A1

5,0 m2

Bad 1

Bod/Tek

5,0 m2

5,0 m2 Vent.

W

W

A2

Vent.

Vent.

FASADE NORD

7. ETASJE

7. ETASJE

10 kvm

Bod/Tek

14,5 m2

WW

66 kvm BALKONG

Sov 1

Vent.

FASADE NORD

A2 FASADE NORD

A1

A2

A1

A1

A2 A1

A2

A1

A1

A2

A1

A1 A1

sandefjordhageby.no

Bad 1

W W

Vent.

6. ETASJE

A1

Sov 1

W

FASADE NORD

60

72 kvm

TV UTTAK

TV UTTAK

66 kvm 7,0 m2

BRA

22,0

27,5 m2 TV UTTAK

Sov 2

22,0

Trapp

Kj./Stue

27,5 m2

TV UTTAK

Trapp

A2

A2 A2

– boliger for livsnytere

61


N

IGHETSTYPE D

N

N

LEILIGHETSTYPE D LEILIGHETSTYPE D N 3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-701 3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-701

SJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-701

LEILIGHETSTYPE D D LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPE D

N N

2 2 - LEILIGHETSNUMMER 3 ROMS LEILIGHET - 8LEILIGHET ETASJE - BRA 72 m2 / -P-ROM A2-801 3 ROMS - 8 ETASJE BRA 7266mm / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-801

3 ROMS LEILIGHET - 8 ETASJE - BRA 72 m2 / P-ROM 66 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-801

D

D

A2-701

A2-801

BYGG

BYGG

A2

A2

ETASJE

ETASJE

7

8

SOVEROM

SOVEROM

2

Balkong

Balkong Trapp 10,0 m2

10,0 m2

26,0

Kj./Stue

BRA

Trapp

Trapp

11,5 m2

2 Trapp

Balkong 11,5 m2

27,5 m2

26,0

Kj./Stue

Balkong

11,5 m2

26,0

Kj./Stue

27,5 m2

Balkong

Kj./Stue

Kj./Stue

27,5 m2

27,5 m2

72 kvm TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM Gang

BALKONG6,0 m2

72 kvm

TV UTTAK

P-ROM

Sov 2

Gang

Entre

Sov 2

Gang

Entre

Sov 2

Sov 2

Gang

Entre Gang

Entre

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

7,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

6,03,0 m2m2

3,0 m2

Entre

Sov 2

Gang

Entre

3,0 m2

7,0 m2

6,0 m2

3,0 m2

10 kvm Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

Sov 1

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

W

W

W

Sov 1

Bad 1

14,5 m2

Vent.

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2

W

Sov 1

Bod/Tek

W

7. ETASJE FASADE NORD

FASADE NORD

A2

A2

8. ETASJE

Bod/Tek Bad 1

14,5 m2

5,0 m2

5,0 5,0 m2 m2

A1

11,5 kvm

Bod/Tek 5,0 m2

Bad 1

Bod/Tek

14,5 m2

5,0 m2

5,0 m2 WW

66 kvm BALKONG

Sov 1

Vent.

W

W

Vent.

Vent.

FASADE NORD FASADE NORD

8. ETASJE A2

8. ETASJE

A2 FASADE NORD A1

A1

A2

A1

A2 A1

A2

A1

A1

A2

A1

A1 A1

sandefjordhageby.no

Bad 1

W

Vent.

Vent.

7. ETASJE

A1

Sov 1

W

FASADE NORD

62

BRA

22,0

TV UTTAK

66 kvm 7,0 m2

22,0

Trapp

27,5 m2 TV UTTAK

Sov 2

22,0

Kj./Stue

27,5 m2

TV UTTAK

Trapp

A2

A2 A2

– boliger for livsnytere

63


N

LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F

N

3 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-402

N

3 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-402 3 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-402

F

A1-402

3

W

W

W

W

BYGG

Vent.

A1

Vent.

Bad 1

W

W

Vent.

5,5 m2

ETASJE

Bad 1 W

5,5 m2

Bad 1 Vent. Vent.W

Bod/Tek

Kj./Stue

2,0 m2

46,5 m2

Kj./Stue

Bod/Tek

Vent.

Bod/Tek

15,0 m2

1,5 m2

1,5 m2

SOVEROM

Gang

2

15,0 m2

Gang

WC

2,0 m2

Gang

WC

WC

2,0 m2

46,5 m2

Kj./Stue

4

W

5,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

BRA

46,5 m2

TV UTTAK

TV UTTAK

101 kvm

Balkong Balkong 15,5 m2

TV UTTAK

15,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

P-ROM 98 kvm BALKONG 15,5 kvm

Balkong 15,5 m2

-roms

leilighetstype F

4. ETASJE

FASADE SYD A2

4. ETASJE

FASADE SYD A1 A2

FASADE SYDA1

4. ETASJE

A2 A1

A1

A2

A1

64

sandefjordhageby.no

A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

65


IGHETSTYPE F

N

LEILIGHETSTYPE F

N

3 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-402

N

3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-502

3 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-402

F

N

3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-502

N

LEILIGHETSTYPE F

SJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-402

N

LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F

3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-502

F

A2-402

A1-502

BYGG A2

W

W

W

Vent.

Bad 1 W

Vent.

5,5 m2

W

Vent.

2,0 m2

A1

5,5 m2

W

ETASJE

Gang

2,0 m2

Gang

WC

Kj./Stue

Bod/Tek Kj./Stue

2,0 m2

Vent.

Kj./Stue

46,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

1,5 m2

SOVEROM

Gang

2

15,0 m2

Gang

WC

2,0 m2

Gang

WC

WC

2,0 m2

Bod/Tek

15,0 m2

1,5 m2

Bod/Tek

46,5 m2

Gang

WC

2,0 m2

46,5 m2

Vent.

BRA

Bod/Tek

Kj./Stue

46,5 m2

15,0 m2

Vent. Vent.W

15,0 m2

1,5 m2

5

W

5,5 m2

Bod/Tek Kj./Stue

1,5 m2

W

Bad 1 Vent. W

WC

5,5 m2

Bad 1

Vent. SOVEROM

Bod/Tek

BYGG

Vent.

Bad 1

W

2

W

Vent.

Bad 1

W

5,5 m2

5,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

BRA

46,5 m2

101 kvm

101 kvm

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2 TV UTTAK

BALKONG 15,5 kvm

14,5 m2

Balkong

Balkong

15,5 m2

16,5 m2

Balkong Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

16,5 m2

Balkong

Balkong

15,5 m2

16,5 m2

4. ETASJE

P-ROM

TV UTTAK

Sov 1

10,5 m2

FASADE SYD

TV UTTAK

98 kvm

Sov 2

TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM TV UTTAK

46,5 m2

W

Bad 1

4

Kj./Stue

W

Vent. W

W

ETASJE

W

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

98 kvm BALKONG 16,5 kvm

5. ETASJE

FASADE SYD

A2

FASADE SYD

A2

5. ETASJE

A1

FASADE SYD A1

A2 A1

A2

4. ETASJE

FASADE SYD

FASADE SYDA1

5. ETASJE A2

A2

A1

A1

A1

A2

A1

A2

A1

66

A1 sandefjordhageby.no

A2

A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

67


IGHETSTYPE F

LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F

N

LEILIGHETSTYPE F

N

3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-602

3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-502

F

N

3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-602

3 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-502

SJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-502

N

N

LEILIGHETSTYPE F

N

3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-602

F

A2-502

A1-602

BYGG A2

W

W

W

W

W

Vent.

W

W

Vent.

W

ETASJE

W

Vent.

5,5 m2

Vent.

5,5 m2

ETASJE

Bod/Tek

W

Kj./Stue Gang

Gang

WC

Bod/Tek

Vent. W

15,0 m2

1,5 m2

Kj./Stue

2,0 m2

46,5 m2

46,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

2,0 m2

Kj./Stue

Vent.

6

W

Vent.

5,5 m2

Vent.

Vent. SOVEROM

WC

W

Bad 1

Bad 1 5,5 m2

2,0 m2

5,5 m2

W

5,5 m2

W

2

W

Bad 1

5

Bod/Tek

Vent.

15,0 m2

1,5 m2

SOVEROM

Gang

WC

2,0 m2

Gang

WC

2

15,0 m2

1,5 m2

46,5 m2

46,5 m2

Bod/Tek

BRA

Kj./Stue

2,0 m2

Gang

WC

Bod/Tek

15,0 m2

1,5 m2

Kj./Stue

Gang

WC

2,0 m2

15,0 m2

1,5 m2

BRA

46,5 m2

46,5 m2

101 kvm

TV UTTAK

98 kvm

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2 TV UTTAK

BALKONG 16,5 kvm

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Balkong

Balkong

16,5 m2

15,5 m2

Balkong Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

15,5 m2

Balkong

Balkong

16,5 m2

15,5 m2

5. ETASJE

TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM

TV UTTAK

101 kvm

TV UTTAK

Kj./Stue

W

Bad 1

Bod/Tek

A1

Vent.

Bad 1

Bad 1 W

BYGG

Vent.

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

98 kvm BALKONG 15,5 kvm

6. ETASJE

FASADE SYD

P-ROM

FASADE SYD A2

A2

FASADE SYD

6. ETASJE

A1

FASADE SYD A1 A2

A2 A1

5. ETASJE

FASADE SYD

A1

6. ETASJE

FASADE SYD

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A1

68

A1 sandefjordhageby.no

A2

A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

69


IGHETSTYPE F 2

N

LEILIGHETSTYPE F

N

3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-602

JE - BRA 101 m / P-ROM 98 m - LEILIGHETSNUMMER A2-602

N

3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-702 3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-702

3 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-602

F

N

3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-702

N

LEILIGHETSTYPE F

2

N

LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F

F

A2-602

A1-702

BYGG

W

W

W

A2

Bad 1 W

Vent.

W

W

5,5 m2

Vent.

5,5 m2

ETASJE

Bod/Tek

W

Kj./Stue

Gang

WC

2,0 m2

Vent.

Kj./Stue

15,0 m2

1,5 m2

1,5 m2

SOVEROM

Gang

2

15,0 m2

Gang

WC

2,0 m2

Gang

WC

WC

2,0 m2

Bod/Tek

15,0 m2

1,5 m2

Bod/Tek

46,5 m2

Gang

WC

2,0 m2

46,5 m2

Kj./Stue

Bod/Tek Kj./Stue

Bod/Tek

Kj./Stue

Vent.

BRA

Vent. Vent. W

15,0 m2

1,5 m2

46,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

2,0 m2

7

W

5,5 m2

Vent.

Gang

WC

W

Bad 1

Bad 1

Vent.

2,0 m2

5,5 m2

W

SOVEROM 2

A1

Vent.

Bad 1 W

Bod/Tek

BYGG

Vent.

Bad 1

W

5,5 m2

5,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

BRA

46,5 m2

46,5 m2

101 kvm

TV UTTAK

15,5 kvm

14,5 m2

Balkong

Balkong

15,5 m2

16,5 m2

14,5 m2

BALKONG

Sov 1

10,5 m2

Balkong Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

16,5 m2

Balkong

Balkong

15,5 m2

16,5 m2

6. ETASJE

FASADE SYD

TV UTTAK

Sov 1

10,5 m2

Sov 2

TV UTTAK

98 kvmSov 2

TV UTTAK

P-ROM

TV UTTAK

101 kvm

TV UTTAK

46,5 m2

W

Bad 1

6

Kj./Stue

W

Vent. W

W

ETASJE

W

Vent.

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

P-ROM 98 kvm BALKONG 16,5 kvm

7. ETASJE

FASADE SYD

A2

FASADE SYD

A2

7. ETASJE

A1

FASADE SYD A1

A2

A2

A1

6. ETASJE

FASADE SYDA1

7. ETASJE

FASADE SYD

A2

A2 A1

A1

A1

A2

A1

A2

A1

70

A1 sandefjordhageby.no

A2

A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

71


IGHETSTYPE F

LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F LEILIGHETSTYPE F

N

LEILIGHETSTYPE F

N

3 ROMS LEILIGHET - 8 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-802

3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-702

F

N

3 ROMS LEILIGHET - 8 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-802

3 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-702

SJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-702

N

N

LEILIGHETSTYPE F

N

3 ROMS LEILIGHET - 8 ETASJE - BRA 101 m2 / P-ROM 98 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-802

F

A2-702

A2-802

BYGG A2

W

W

W

Vent.

Bad 1 W

Vent.

W

5,5 m2

Vent.

2,0 m2

A2

5,5 m2

ETASJE

Bad 1

Bad 1

Bod/Tek Kj./Stue

Gang

Gang

WC

2,0 m2

Vent.

Kj./Stue

46,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

1,5 m2

SOVEROM

Gang

2

15,0 m2

Gang

WC

2,0 m2

Gang

WC

WC

2,0 m2

Bod/Tek

15,0 m2

1,5 m2

Bod/Tek

46,5 m2

Gang

WC

2,0 m2

46,5 m2

Kj./Stue

Bod/Tek Kj./Stue

Bod/Tek

Kj./Stue

Vent.

BRA

Vent. Vent.W

15,0 m2

1,5 m2

46,5 m2

15,0 m2

1,5 m2

2,0 m2

8

W

5,5 m2

Vent. W

WC

W

5,5 m2

W

5,5 m2

Bod/Tek

BYGG

Vent.

Bad 1

W

5,5 m2

W

2

W

Vent.

Bad 1

Vent. SOVEROM

15,0 m2

1,5 m2

BRA

46,5 m2

101 kvm

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2 TV UTTAK

BALKONG 16,5 kvm

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Balkong

Balkong

16,5 m2

15,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Balkong 15,5 m2

Balkong

Balkong

16,5 m2

15,5 m2

7. ETASJE

TV UTTAK

98 kvm

Sov 2

TV UTTAK

TV UTTAK

P-ROM

TV UTTAK

101 kvm

TV UTTAK

46,5 m2

W

Bad 1

7

Kj./Stue

W

Vent. W

W

ETASJE

W

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

Sov 2

Sov 1

10,5 m2

14,5 m2

98 kvm BALKONG 15,5 kvm

8. ETASJE

FASADE SYD

P-ROM

FASADE SYD A2

A2

FASADE SYD

8. ETASJE

A1

FASADE SYD A1

A2 A1

A2

7. ETASJE

FASADE SYD

8. ETASJE

FASADE SYDA1

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A1

72

A1 sandefjordhageby.no

A2

A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

73


LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPEE E

N

N N

4 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-403 4 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-403 4 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-403

E

A1-403

4

Sov 1

Sov 1

15,0 m2

Balkong

Balkong

10,5 m2

10,5 m2

BYGG

Balkong

15,0 m2

Sov 1

10,5 m2

15,0 m2

A1

Bad 2

Bad 2

4,0 m2

4,0 m2

Bad 2

Vent.

Vent.

4,0 m2

Vent.

Bod/Tek

ETASJE

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

4

Sov 2 8,0 m2

Sov 2

3,5 m2

Bod/Tek

SOVEROM

8,0 m2

3,5 m2

3 Entre Gang 6,0 m2

Entre 6,0 m2

Gang 8,5 m2

BRA

8,5 m2

Entre

Gang

6,0 m2

8,5 m2

W T

W T

Sov 3 Sov 3

4,5 m2

W T

122 kvm

8,0 m2

8,0 m2

Bad 1

Bad 1

Sov 3

P-ROM

8,0 m2

4,5 m2

Bad 1 4,5 m2

116 kvm BALKONG 14 + 10,5 kvm Kj./Stue

Kj./Stue

57,5 m2

57,5 m2

Kj./Stue 57,5 m2

TV UTTAK

TV UTTAK

leilighetstype E

TV UTTAK

-roms

Balkong

Balkong

14,0 m2

14,0 m2

Balkong 14,0 m2

4. ETASJE

4. ETASJE

FASADE SYD

FASADE SYD A2

4. ETASJE

FASADE SYD A1 A1

A2 A2

A1

A1 A1 A1

74

sandefjordhageby.no

A2 A2 A2

– boliger for livsnytere

75


N

N E LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPE E

LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE LEILIGHETSTYPEE E

N

IGHETSTYPE E

4 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-403 4 ROMS LEILIGHET - 4 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-403 JE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-403

N

N N

4 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-503 4 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-503 4 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-503

E

E

A2-403 BYGG

Sov 1

A1-503 Sov 1

Balkong

Sov 1

Balkong

Balkong 10,5 m2

14,5 m2

10,5 m2

15,0 m2

14,5 m2

10,0 m2

Sov 1

10,0 m2

BYGG

Balkong 10,0 m2

14,5 m2

A2

Bad 2 Bad 2

A1

Bad 2 Bad 2

4,0 m2

4,0 m2

2

2

Balkong

Sov 1 Balkong

Sov 1

15,0 m2

10,5 m2

15,0 m2

4,0 m2

4,0 m2

Bad 2 4,0 m2

SOVEROM

Sov 2

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

Vent.

Vent. Vent.

3,5 m2

ETASJE

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

Bod/Tek

8,0 m2

5

Sov 2

Bod/Tek Vent.

4

Vent.

ETASJE

8,0 m2

Sov 2

SOVEROM

8,0 m2

3,5 m2

3 Entre

Gang

6,0 m2

8,5 m2

6,0 m2

8,5 m2

Entre Gang 6,0 m2

Entre 6,0 m2

Entre

8,5 m2

6,0 m2

122 kvm

Gang 8,5 m2

BRA

Gang 8,5 m2

Sov 3 W T

8,0 m2

Bad 1

Bad 1

P-ROM

Sov 3 Bad 1

Bad 1

4,5 m2

4,5 m2

4,5 m2

8,0 m2

4,5 m2

W T

8,0 m2

8,0 m2

W T

Sov 3

Sov 3

122 kvm

Sov 3 W T

8,5 m2

BRA

Gang

W T

Gang

3 Entre

8,0 m2

Sov 3

P-ROM

8,0 m2

Bad 1 4,5 m2

116 kvm

116 kvm

BALKONG

BALKONG

14 + 10,5 kvm

15 + 10 kvm 15,0 m2 15,0 m2

Kj./Stue Kj./Stue

Kj./Stue Kj./Stue

15,0 m2

57,5 m2

57,5 m2

57,5 m2

Kj./Stue

TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

57,5 m2

TV UTTAK

57,5 m2

57,5 m2

Kj./Stue

Balkong Balkong

Balkong Balkong

14,0 m2

15,0 m2

14,0 m2

Balkong 14,0 m2

15,0 m2

Balkong 15,0 m2

4. ETASJE

FASADE SYD

4. ETASJE

5. ETASJE

FASADE SYD

5. ETASJE

FASADE SYD

FASADE SYD

A2 A2

FASADE SYD

A2

5. ETASJE

A1

FASADE SYD A1 A1

A1

A2 A1

A2

A2

A1 A1

sandefjordhageby.no

A2 A2

A1

76

A2 A1

A1 A1

A2

A2

– boliger for livsnytere

77


N

N LEILIGHETSTYPE E N LEILIGHETSTYPE E

IGHETSTYPE E

4 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-503 4 ROMS LEILIGHET - 5 ETASJE - BRA 122 m / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-503 JE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-503 2

LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE E

N

N N

4 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-603 4 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-603 4 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-603

E

E

A2-503 BYGG

Sov 1

A1-603

Balkong

Trapp

10,0 m2

26,0

Sov 1 15,0 m2

Sov 1

Balkong Trapp

Balkong

Sov 1

10,0 m2

Sov 1

15,0 m2

10,0 m2 26,0

14,5 m2

Sov 1

Balkong Balkong 10,5 m2 Balkong

10,5 m2

BYGG

10,5 m2

14,5 m2

15,0 m2

A2

Bad 2 Bad 2

A1

Bad 2 Bad 2

4,0 m2

4,0 m2

2

2

14,5 m2

4,0 m2

4,0 m2

Bad 2 4,0 m2

SOVEROM

Sov 2

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

Vent.

Vent. Vent.

ETASJE 6

Sov 2

Vent.

5

Vent.

ETASJE

Bod/Tek 3,5 m2 Bod/Tek

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

8,0 m2

Sov 2

SOVEROM

8,0 m2

3,5 m2

8,0 m2

3 Entre

Gang

6,0 m2

8,5 m2

6,0 m2

8,5 m2

Entre 6,0 m2 Gang

Entre 6,0 m2

Entre

8,5 m2

6,0 m2

122 kvm

Gang 8,5 m2

BRA

Gang 8,5 m2

Sov 3 W T

8,0 m2

Sov 3 Bad 1

Bad 1

4,5 m2

4,5 m2

8,0 m2

4,5 m2

W T

P-ROM

8,0 m2

Bad 1

Bad 1

8,0 m2

W T

Sov 3

Sov 3

122 kvm

Sov 3 W T

8,5 m2

BRA

Gang

W T

Gang

3 Entre

4,5 m2

8,0 m2

Sov 3 8,0 m2

P-ROM

Bad 1 4,5 m2

116 kvm

116 kvm

BALKONG

BALKONG

15 + 10 kvm

14 + 10,5 kvm

Gang Gang

15,0 m2

15,0 m2

15,0 m2

15,0 m2

Kj./Stue Kj./Stue

Kj./Stue Kj./Stue 57,5 m2 Kj./Stue

15,0 m2

57,5 m2

57,5 m2

Kj./Stue

57,5 m2

57,5 m2

TV UTTAK TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

57,5 m2

Balkong

Balkong Balkong

Balkong 14,0 m2 Balkong

15,0 m2

15,0 m2

Balkong

14,0 m2

15,0 m2

5. ETASJE

FASADE SYD

5. ETASJE

6. ETASJE

FASADE SYD

FASADE SYD

6. ETASJE

A1

FASADE SYD A1

A1

A2

A1

A1 A2

A2

A1 A1

A2

A2 A2

A1

sandefjordhageby.no

A2 A2

A1

A1

A1

FASADE SYD

6. ETASJE A2 A2

FASADE SYD

78

14,0 m2

A2

– boliger for livsnytere

79


N

N LEILIGHETSTYPE E N LEILIGHETSTYPE E

IGHETSTYPE E

4 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-603 4 ROMS LEILIGHET - 6 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-603 JE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-603

LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE E

N

N N

4 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-703 4 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-703 4 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A1-703

E

E

A2-603 SovBYGG 1

A1-703 Sov 1

Trapp

Balkong

15,0 m2

Sov 1

Balkong Trapp

Balkong

Sov 1

10,5 m2

Sov 1

15,0 m2

10,5 m2 32,0

14,5 m2

32,0

10,5 m2

Balkong Balkong

10,0 m2

10,0 m2

BYGG

Balkong

Sov 1

10,0 m2

14,5 m2

15,0 m2

A2

Bad 2 Bad 2

A1

Bad 2

4,0 m2

Bad 2

4,0 m2

2

2

14,5 m2

4,0 m2

4,0 m2

Bad 2 4,0 m2

6

Vent.

ETASJE Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

7

Sov 2

Bod/Tek Vent.

SOVEROM

Sov 2

Bod/Tek

Vent.

Vent. Vent.

ETASJE

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

3,5 m2

Bod/Tek

8,0 m2

Sov 2

SOVEROM

8,0 m2

3,5 m2

8,0 m2

3 Entre

Gang

6,0 m2

8,5 m2

Gang

6,0 m2

8,5 m2

Entre 6,0 m2 Gang

Entre 6,0 m2

Entre

Gang 8,5 m2

8,5 m2

6,0 m2

122 kvm

BRA

Gang 8,5 m2

Sov 3 Bad 1

Bad 1

P-ROM

Sov 3 Bad 1

Bad 1

4,5 m2

4,5 m2

8,0 m2

4,5 m2

W T

8,0 m2

8,0 m2 W T

8,0 m2

122 kvm

Sov 3 W T

Sov 3

Sov 3

W T

8,5 m2

BRA W T

Gang

3 Entre

8,0 m2

Sov 3

P-ROM

8,0 m2

4,5 m2

Bad 1 4,5 m2

116 kvm

116 kvm

BALKONG

BALKONG

14 + 10,5 kvm

15 + 10 kvm

Gang Gang

15,0 m2

15,0 m2

15,0 m2

15,0 m2

Kj./Stue Kj./Stue

57,5 m2

Kj./Stue Kj./Stue

15,0 m2

57,5 m2

Kj./Stue

57,5 m2

57,5 m2

Kj./Stue 57,5 m2

TV UTTAK TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

57,5 m2

Balkong Balkong

Balkong Balkong

14,0 m2

14,0 m2

Balkong

Balkong 15,0 m2

14,0 m2

6. ETASJE

FASADE SYD

6. ETASJE

7. ETASJE

FASADE SYD

FASADE SYD

7. ETASJE

A1

FASADE SYD A1

A1

A2

A1

A1 A2

A2

A1 A1

A2

A2 A2

A1

sandefjordhageby.no

A2 A2

A1

A1

A1

FASADE SYD

7. ETASJE A2 A2

FASADE SYD

80

15,0 m2

15,0 m2

A2

– boliger for livsnytere

81


N

N LEILIGHETSTYPE E N LEILIGHETSTYPE E

IGHETSTYPE E

4 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-703 4 ROMS LEILIGHET - 7 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-703 JE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-703

LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE E LEILIGHETSTYPE E

N

N N

4 ROMS LEILIGHET - 8 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-803 4 ROMS LEILIGHET - 8 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-803 4 ROMS LEILIGHET - 8 ETASJE - BRA 122 m2 / P-ROM 116 m2 - LEILIGHETSNUMMER A2-803

E

E

A2-703 BYGG

Sov 1

A2-803

Balkong

Trapp

10,0 m2

26,0

Sov 1 15,0 m2

Sov 1

Balkong Trapp

Balkong 10,0 m2

Trapp 22,0

15,0 m2

A2

Sov 1

22,0

15,0 m2

Trapp

2

Balkong Balkong

10,5 m2

10,5 m2

BYGG

Balkong

Sov 1

10,5 m2

A2

Bad 2 Bad 2

4,0 m2

4,0 m2

4,0 m2

2

15,0 m2

15,0 m2

22,0

Bad 2 Bad 2

Sov 1

Trapp

15,0 m2

10,0 m2 26,0

4,0 m2

Bad 2 4,0 m2

ETASJE 7

Vent. Vent.

SOVEROM

Sov 2

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

ETASJE 8

Vent.

Bod/Tek

Sov 2

3,5 m2

8,0 m2

Vent.

Bod/Tek Bod/Tek Vent.

Sov 2 Sov 2

3,5 m2

3,5 m2

8,0 m2

Bod/Tek 3,5 m2

8,0 m2

8,0 m2

SOVEROM

Sov 2 8,0 m2

3 Entre

Gang

6,0 m2

8,5 m2

6,0 m2

8,5 m2

Entre Gang 6,0 m2

Entre 6,0 m2

Entre

Gang 8,5 m2

8,5 m2

6,0 m2

122 kvm

BRA

Gang 8,5 m2

Sov 3 W T

8,0 m2

Bad 1

Bad 1

P-ROM

Sov 3 8,0 m2

Bad 1 Bad 1

4,5 m2

4,5 m2

W T

8,0 m2

8,0 m2

W T

Sov 3

Sov 3

122 kvm

Sov 3 W T

8,5 m2

BRA

Gang

W T

Gang

3 Entre

4,5 m2

4,5 m2

8,0 m2

Sov 3 8,0 m2

P-ROM

Bad 1 4,5 m2

116 kvm

116 kvm

BALKONG

BALKONG

15 + 10 kvm

Gang Gang

14 + 10,5 kvm

Gang Gang

15,0 m2

15,0 m2

Kj./Stue Kj./Stue

15,0 m2

15,0 m2

57,5 m2

Kj./Stue

Gang Kj./Stue

15,0 m2

Kj./Stue

57,5 m2

57,5 m2

57,5 m2

Kj./Stue 57,5 m2

TV UTTAK TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

TV UTTAK

57,5 m2

Balkong Balkong

Balkong Balkong

15,0 m2

Balkong

Balkong 14,0 m2

15,0 m2

7. ETASJE

FASADE SYD

7. ETASJE

8. ETASJE

A2

FASADE SYD

8. ETASJE

A1

FASADE SYD A1 A1

A1

A2

A1 A2

A2

A1 A1

A2

A2 A2

A1

sandefjordhageby.no

A2 A2

A1

A1

A1

FASADE SYD

8. ETASJE A2

FASADE SYD

FASADE SYD

82

14,0 m2

14,0 m2

15,0 m2

A2

– boliger for livsnytere

83


Utbygger med erfaring Peab er et av Nordens ledende bygg- og

Peabs første kontor ble etablert i 1967 i

anleggsselskaper med cirka 15 000 ansatte

Förslöv i Skåne, Sverige, der hovedkontoret

og en omsetning på cirka 57 milliarder

fortsatt ligger. Konsernet har strategisk

svenske kroner. Firmaet ble startet i 1959

beliggende kontorer i Sverige, Norge, Finland

av brødrene Erik og Mats Paulsson, som

og Danmark. I Norge har Peab cirka 1800

da var henholdsvis 16 og 14 år gamle. De

medarbeidere og virksomhet innen bygg,

hjalp bønder på Bjärehalvön med renhold

anlegg, eiendomsutvikling og industri med en

og søppeltømming, og overtok også Lennart

årlig omsetning på ca. 8 milliarder kroner.

Axelssons maskinstasjon. Ganske snart økte antall ansatte, og maskinparken ble komplettert med traktor og lastebiler.

84

sandefjordhageby.no

– boliger for livsnytere

85


Romskjema 1/3 Entré/ gang

Gulv

Vegg

Himling

Elektro

3-stavs lys eik parkett.

Sparklet og malt gips/ betong.

Sparket og malt gips.

Tilhørende lakkerte eikelister med synlige spiker.

Farge: klassisk hvit.

Farge: hvit.

Innfelte spotter i himling, med bryter.

NCS S 0500-N.

Sanitær

Ventilasjon/ varme

Annet

Balansert ventilasjon.

Avsatt plass for garderobeskap, skap leveres ikke.

Varmetilførsel via ventilasjons-anlegg.

Punkter iht. NEK 400/2018. Antall tilpasses størrelse på rom.

Elektrisk varmefolie i gulv.

1 stk. porttelefon med skjerm og tale ved utgangsdør.

Kjøkken

3-stavs lys eik parkett.

Sparklet og malt gips/ betong.

Tilhørende lakkerte eikelister med synlige spiker.

Farge: klassisk hvit. NCS S 0500-N. Malt flate mellom overog underskap.

Sparklet og malte betongelementer med synlige V-fuger. Ved nedforet himling sparklet og malt gips. Farge: hvit.

Stikkontakt med bryter ved tak for belysning til kjøkken. LED-list med bryter under overskap. Nødvendige stikk for kjøkkenventilator, kjøleskap, komfyr, induksjonstopp og oppvaskmaskin.

1 stk. ettgreps blandebatteri med stoppekran for oppvaskmaskin.

Slimline ventilator eller tilsvarende med plasmamade, montert i overskap.

Oppvaskkum med 1 + ½ kum.

Elektrisk varmefolie i gulv.

Kjøkkeninnredning med fronter i hvit glatt utførelse med integrert grep eller push-løsning. Foring fra overskap til tak. Benkeplate i laminat.

Stuss og avløp for oppvaskmaskin.

Demping på skuffer og skap. Kildesorteringsenhet.

Iht. NEK 400/2018.

Integrerte hvitevarer;

Elektrotegning oversendes kjøper under tilvalgsprosessen.

Induksjonstopp, innbyggingskomfyr og oppvaskmaskin. Frittstående hvitevarer; kombinert kjøle- og fryseskap. Til info er kjøkkentegning på salgstegning veiledende. Endelig kjøkkentegning foreligger etter at kjøkkenleverandør er valgt.

Stue

3-stavs lys eik parkett.

Sparklet og malt gips/ betong.

Tilhørende lakkerte eikelister med synlige spiker.

Farge: klassisk hvit. NCS S 0500-N.

Sparklet og malte betongelementer med synlige V-fuger.

Stikkontakt med bryter ved tak for belysning.

Ved nedforet himling sparklet og malt gips.

Opplegg for TV/ bredbånd.

Varmetilførsel via ventilasjons-anlegg.

Iht. NEK 400/2018.

Elektrisk varmefolie i gulv.

1 stk. takpunkt for belysning med bryter.

Balansert ventilasjon.

Balansert ventilasjon.

Farge: hvit.

Soverom (dobbeltseng)

3-stavs lys eik parkett.

Sparklet og malt gips/ betong.

Tilhørende lakkerte eikelister med synlige spiker.

Farge: klassisk hvit. NCS S 0500-N.

Sparklet og malte betongelementer med synlige V-fuger. Ved nedforet himling sparklet og malt gips.

Avsatt plass for garderobeskap, skap leveres ikke.

Iht. NEK 400/2018.

Farge: hvit.

86

sandefjordhageby.no

– boliger for livsnytere

87


Romskjema 2/3 Soverom (enkeltseng)

Gulv

Vegg

Himling

Elektro

3-stavs lys eik parkett.

Sparklet og malt gips/ betong.

Tilhørende lakkerte eikelister med synlige spiker.

Farge: klassisk hvit. NCS S 0500-N.

Sparklet og malte betongelementer med synlige V-fuger.

1 stk. takpunkt for belysning med bryter.

Ved nedforet himling sparklet og malt gips.

Sanitær

Ventilasjon/ varme

Annet

Balansert ventilasjon.

Avsatt plass for garderobeskap, skap leveres ikke.

Balansert ventilasjon.

Pulverapparat.

Iht. NEK 400/2018.

Farge: hvit.

Innvendig bod/ teknisk rom

Gulvbelegg med oppbrett.

Sparket og malt gips/ betong.

Nedforet systemhimling.

Farge: klassisk hvit.

Farge: hvit.

NCS S 0500-N.

1 stk. lampe i tak med bryter v/dør.

Sluk.

Ventilasjons-aggregat type Nibe eller tilsvarende med varmepumpe og varmtvannstank. Oppvarming via tilluft.

Sikringsskap/ IKT-skap plasseres i gang eller bod/ teknisk rom. Iht. NEK 400/2018.

Bad 1

30x60 fliser.

30x60 fliser.

Nedforet himling.

Farge: grå/beige.

Farge: grå/beige.

Malt stålplate eller gips.

Dusjområdet er nedsenket og flislagt med 10x10 cm.

Farge: hvit.

Spotlights i tak med dimmer. Antall tilpasses størrelse på bad. 1 stk. dobbel stikkontakt ved/ over servant. 1 stk. enkelt stikk for vaskemaskin. 1 stk. enkelt stikk for tørketrommel på separate kurser.

Vegghengt toalett.

Balansert ventilasjon.

1 stk. ettgreps blandebatteri. 1 stk. dusjarmatur på stang m/ blandebatteri. Opplegg for vask og tørk. Fordelerskap for varme og sanitær monteres på vegg/ himling, fortrinnsvis på bad.

Innredning som vist på plantegning. Heldekkende hvit servant med tilhørende skuffeseksjon under og tilhørende speilskap over i innredningens bredde med LED lys i baldakin. Vegghengte innfellbare dusjvegger.

Termostatstyrte varmekabler. Iht. NEK 400/2018

Bad 2

30x60 fliser.

30x60 fliser.

Nedforet himling.

Farge: grå/beige.

Farge: grå/beige.

Malt stålplate eller gips.

Dusjområdet er nedsenket og flislagt med 10x10 cm.

Farge: hvit

Spotlights i tak med dimmer. Antall tilpasses størrelse på bad. 1 stk. dobbel stikkontakt ved/ over servant.

Vegghengt toalett.

Balansert ventilasjon.

1 stk. ettgreps blandebatteri. 1 stk. dusjarmatur på stang m/ blandebatteri.

Termostatstyrte varmekabler. Iht. NEK 400/2018.

WC

88

sandefjordhageby.no

Innredning som vist på plantegning. Heldekkende hvit servant med tilhørende skuffeseksjon under og tilhørende speilskap over i innredningens bredde med LED-lys i baldakin. Vegghengte innfellbare dusjvegger.

Flis 30x60.

Sparklet og malt.

Nedforet og malt gipshimling.

Spotlights i tak med bryter.

Vegghengt toalett.

Farge: grå/beige.

Farge: klassisk hvit.

Farge: hvit.

Termostatstyrte varmekabler.

Ettgreps blandebatteri.

Sokkelflis.

NCS S 0500-N.

Balansert ventilasjon.

Speil i bredde med vask. Lite servantskap.

Iht. NEK 400/2018.

– boliger for livsnytere

89


Romskjema 2/3 Gulv Terrasse (på terreng)

Vegg

Tremmegulv.

Himling

Elektro

Underside av balkonger i ubehandlet betong.

1 stk. lampe med innvendig veggbryter.

Sanitær

Ventilasjon/ varme

Annet Slagdør med håndtak på begge sider og innvendig lås.

1 stk. dobbel stikkontakt.

Balkong

Tremmegulv.

Underside av balkonger i ubehandlet betong.

Nødvendig fall for avrenning av vann.

Sportsbod

Impregnert betong.

Leveres med tette fronter opp til 2 meter. Netting fra 2 meter og opp til tak samt i skillevegger.

Støvbundet betong.

1 stk. lampe med innvendig veggbryter.

Slagdør med håndtak på begge sider.

1 stk. dobbel stikkontakt.

Spilerekkverk i stål.

Nødvendig belysning med bevegelsessensor.

Ventilasjon iht. forskrifter

Bakvegg i støvbundet betong.

Utomhus Inngangsparti

Nødvendig belysning.

Fotskraperist foran inngangsparti.

Sparklet og malt gips/ betong.

Flis 30x30 cm med sokkelflis.

Trapperom/ korridor/ sluse

Gulvbelegg på gulv.

Sparklet og malt gips/ betong.

Flis i opptrinn og inntrinn i trapp.

Heissjakt/ heiskupe Parkeringsanlegg og innkjørsel

90

sandefjordhageby.no

Malt betong.

Nødvendig belysning med bevegelsessensor.

Sparklet og malt betong med synlige v-fuger i toppen av trapperom.

Nødvendig belysning med bevegelsessensor.

Resterende areal: sparklet og malt gips/ betong med synlige v-fuger, eventuelt T-profil og lydplater.

Malte vanger.

Teknisk rom/ bøttekott

Sparklet og malt gips/ betong med synlige v-fuger, eventuelt T-profil og lydplater.

Malt betong.

Malt betong.

Gulvbelegg. Impregnert betong.

Støvbundet betong.

Støvbundet betong.

Farge: hvit.

Farge: hvit.

Opparbeidelse iht. utomhusplan.

2 stk. utvendige frostfrie kraner. Ventilasjon iht. forskrifter.

Porttelefon med calling og video.

Inngangsdører med sidefelt i glass. Postkasser for leilighetene samt én stk. til borettslaget.

Ventilasjon iht. forskrifter.

Skilting av etasjenummer i hver etasje.

Ringeklokke ved leilighetsdører.

Tilstrekkelig belysning med bevegelsessensorer.

Slangekran, utslagsvask og sluk.

Ventilasjon iht. forskrifter.

Downlights.

Ventilasjon iht. forskrifter.

Speil og håndløper på bak- eller sidevegg.

Tilstrekkelig belysning med bevegelsessensorer.

Ventilasjon iht. forskrifter.

P-plasser vil nummereres.

Det vil bli mulig å bestille ladepunkt for el.bil.

– boliger for livsnytere

91


SANDEFJORD HAGEBY BYGGETRINN 1

Leveransebeskrivelse GENERELT FOR LEILIGHETENE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveransen, så som møblering, fargevalg, kjøkkenløsning, fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, beplantning og lignende. Prosjektet bygges etter byggeteknisk forskrift 2017 (TEK 17) med toleransekrav for utførelse iht. NS 3420, normal kvalitet. Forøvrig legges offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn for krav til utførelse og materialbruk. Alle opplysningene i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men da uten at dette skal forringe den generelle standard. UTVENDIGE FASADER Utvendige fasader i stående panel med innslag av liggende panel og tegl. VINDUER OG TERRASSEDØRER Innvendig leveres vinduer og terrassedører i farge hvit. Vindus- og dørbeslag i mørk innramming utvendig. Myndighetskrav kan begrense muligheten for åpningsbare vinduer samt inndeling av vinduer. Utforming, inndeling og plassering av terrassedører og vindusfelt kan avvike fra tegninger. BALKONGER/ TERRASSER Balkonger leveres i betong med tremmegulv og spilerekkverk i stål. Det monteres utelampe og stikk på balkong/ terrasse. Det leveres glassbaldakin over balkongdør der det ikke er noen overliggende konstruksjon. Det kan forekomme at vann blir liggende lokalt på balkongdekket under tremmegulv ved nedbør. 92

sandefjordhageby.no

LISTVERK Gulvlister i leilighetene leveres i lakkert eik tilsvarende parkett og med synlige spiker. Gerikter rundt innvendige dører er hvitmalte og uten synlige spiker. Det leveres listefri løsning rundt vinduer og terrassedører i hvitmalt utførelse. Det leveres ikke taklister. HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHETENE Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med samme farge utvendig og innvendig. Leveres med kikkhull. INNVENDIGE DØRER Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse. Dørvridere og beslag i metall. Dørene leveres ferdigbehandlet fra fabrikk. Enkelte leiligheter leveres med skyvedører. Plassering av disse fremkommer av salgstegningene. LÅSSYSTEM OG BESLAG Det leveres FG-godkjent systemlås til hver leilighet. Samme nøkkel går til leiligheten, felles inngangsdør, hengelås til sportsbod samt postkasse. Det leveres 3 sett med nøkler til hver leilighet. Terrassedører i 1. etasje leveres med låsvrider på innside. Sportsbod leveres klargjort for hengelås. GULV Baderomsgulv leveres med fliser. I bod/ teknisk rom leveres det gulvbelegg. Øvrige gulv i leiligheter leveres med trestavs parkett. Parketten er ikke kvistfri. VEGGER Skillevegger mellom leilighetene utføres som isolerte lyd- og brannvegger i gips eller betong. Noen innvendige bærevegger er av betong. Innvendige lettvegger blir kledd med gipsplater.

HIMLING Det benyttes plasstøpt betong/ prefabrikkerte betongelementer. Betonghimling leveres i sparklet og malt utførelse, farge hvit. Det kan bli synlige V-fuger i leiligheten avhengig av valgt produksjonsmetode. Generell takhøyde er ca. 2,6 meter. Det tas forbehold om lokale nedforinger. Det må påregnes nedforet himling i entré, gang, bad/wc og bod. Her vil takhøyden bli på cirka 2,20 meter. INNKASSINGER Innkassinger grunnet tekniske føringer som ikke vises på salgstegninger/ kontraktstegninger kan forekomme i den utstrekning dette er nødvendig. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der innkassingen monteres. BAD/ WC Det leveres baderomskabiner/ plassbygde bad/wc med rektangulære fliser på vegg og gulv. Farge og størrelse på fliser kan avvike fra illustrasjoner. Baderomsinnredning leveres med skuffer i hvit utførelse med bredder avhengig av badets størrelse, ca. 60-80 cm. Speilskap over servant med LED lys i baldakin. Speilskap følger innredningens bredde. Avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel. Alt av sanitærutstyr unntatt armaturer blir levert i hvit utførelse. Det leveres vegghengt toalett i hvitt porselen. Det leveres i hovedsak svingbare dusjvegger i glass. Dusjarmatur leveres montert på vegg. KJØKKEN Det leveres kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør. Det leveres foring fra overskap til tak. Salgstegninger viser kun omfanget av kjøkkeninnredning, dvs. samlet lengde på underskap og overskap. Endelig planløsning kan variere fra tegninger. Ventilator på kjøkken leveres med separat komfyrvakt. Plassering av teknisk utstyr i kjøkkenet er ikke endelig besluttet, og kan avvike fra hva som vises på salgs-/ kontraktstegning. Kjøkkentegningen vil bli utlevert Kjøper i forbindelse med tilvalgsprosessen når detaljprosjekteringen er ferdig.

GARDEROBE Garderobeskap leveres ikke, men kan bestilles som tilvalg. KONSTRUKSJON Boligene oppføres med bærekonstruksjoner hovedsakelig i betong og stål. Takkonstruksjon i betongelementer, og med flatt tak med innvendige nedløp. Etasjeskille og bærende vegger i betong. Skillevegger mellom leilighetene utføres som isolerte lyd- og brannvegger i gips eller betong. Innvendige lettvegger blir kledd med gipsplater. Balkongene utføres i betong. BRANNSIKKERHET Det blir sprinkelsystem i hele bygget samt brannog røykvarslere iht. forskrifter. Dette er ikke vist på illustrasjoner eller på salgstegning. Nærmere beskrivelse og brukerinstruks vil fremgå av FDV som hver Kjøper vil få tilgang til ved overlevering av leiligheten. Det leveres boligsprinkling med synlige sprinkelhoder. Standard sprinkling for resterende arealer. SVANEMERKING Bygget leveres iht. Svanemerkets krav. SKILTING Komplett skilting utvendig av bolignummer i form av Leilighetsnummer/H-nummer. Husnummer monteres på fasade. Alle leiligheter skal skiltes ifg. GAB-regler. Komplett skilting med nr. på alle biloppstillingsplasser, boder og postkasser. Det leveres angivelse av etasje og nødvendige rømningsskilter. Nødvendig merking av teknisk utstyr.

– boliger for livsnytere

93


TEKNISKE ANLEGG VENTILASJONSSYSTEM/ OPPVARMING/ VARMEGJENNVINNING Leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning i henhold til gjeldende forskrifter. Ventilasjonaggregatet blir plassert i bod/teknisk rom, montert på gulv med eget sluk. Hovedoppvarmingskilde blir Nibe eller tilsvarende oppvarmings- og ventilasjonssystem i stue, kjøkken og entré/ gang. ELEKTRISK ANLEGG Iht. NEK400/2018. Skjult anlegg. Synlig anlegg kan forekomme på lydskillevegger. Sikringsskap med jordfeilautomatsikringer blir plassert i bod eller gang/ entre. Vi tar forbehold om plassering. Det kan forekomme endringer på plassering av el. punkter. Kjøpere må selv bestille og bekoste installasjon av abonnement og telefonsignaler/mediesignaler. Leilighetene leveres med elektrisk varmefolie i gulv i entre/ gang, stue og kjøkken. Omfang av varmefolie tilpasses avsatt plass til garderobeskap. Bad og wc leveres med elektrisk gulvvarme. På soverom leveres stikk til panelovn. Alle varmekilder leveres med termostatstyring. Dimensjoneres etter varmebehovsberegninger. Endelig plassering vil bestemmes under detaljprosjektering. SANITÆR Varmt tappevann beredes via Nibe-anlegg eller tilsvarende i hver leilighet. Det leveres stoppekraner i hver leilighet. Det monteres ettgreps blandebatterier på bad og kjøkken, opplegg for oppvaskmaskin under kjøkkenbenk og for vaskemaskin. Det vil bli montert fordelerskap for rør-i-rør-system på bad, eventuelt i bod, tilstøtende rom eller i gang/entré. Plassering vil være lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå.

94

sandefjordhageby.no

TV OG DATA Det leveres opplegg for bredbånd i fiber i hver bolig. Kjøper velger selv TV/bredbåndstjenester utover dette og inngår avtale med kabelleverandør. Det leveres ikke fasttelefonlinje.

HEIS Alle leilighetsplanene er tilgjengelig med heis fra parkeringsanlegg og hovedinngang direkte til leilighetsplan. Heisene leveres med toveis kommunikasjon til alarmsentral.

RINGEKLOKKE/PORTTELEFON Det blir montert ringeklokke utenfor hver leilighetsdør. Det leveres porttelefon med skjerm og tale ved utgangsdør.

UTOMHUS Endelig utomhusplan er ikke ferdig utarbeidet. En foreløpig plan for utomhusarealer vises i prospektet. Planen viser hvordan det er planlagt beplantet, interne veier/stier, sykkelparkering, med mer. Øvrige utearealer er også vist hvordan det er planlagt disponert, men er ikke å anse som bindende for Selger, hva utforming, detaljering og materialbruk angår. Utomhusanlegget skal være tiltalende og av alminnelig god kvalitet. Leiligheter på bakkeplan som får eget uteareal/ markterrasse disponerer dette arealet alene. Utomhusarealer blir ferdigstilt så snart årstid og fremdrift tillater. Det vil dermed kunne være noe utomhusarbeider som kan gjenstå etter at boligene er innflyttet.

TEKNISKE FØRINGER OG INSTALLASJONER I entré, gang, bad, wc og innvendig bod må det påregnes nedforet himling. Over disse himlingene vil det være tekniske føringer til elektro, rør og ventilasjon. I innvendig bod kan slike føringer være synlige. Tekniske føringer kan også i noen grad bli montert i tak og langs vegger utenom ovennevnte rom. Disse vil bli innkasset. Det kan også bli innkassede ventilasjonskanaler over/i skap på kjøkken. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan bli endret i detaljprosjekteringen. Alle detaljer er ikke ferdig prosjektert, slik at plassering av teknisk utstyr, blant annet rørføringer og kontakter, ikke endelig er besluttet. FELLESANLEGG INNGANGSFORHOLD Hovedadkomsten til byggene er plassert i 2. etasje på nordfasaden, og er tilgjengelig via takhagen over parkeringsetasjen. Byggene får i tillegg en sekundærinngang på bakkeplan via parkeringsanlegget. Innkjøring til parkeringen skjer fra kommunal vei vest for bebyggelsen. Det vil bli heis fra garasjeplan opp til alle etasjer. Leilighetene får adkomst via heis eller trapp. FELLESAREALER Hovedinngangspartiene vil bli belagt med keramiske fliser på gulv. Hver bolig får levert postkasse med lås. Disse plasseres i inngangspartiet. Det leveres trapper i betong med malte vanger fra bakkeplan og opp til de enkelte etasjene. Keramiske fliser i inntrinn og opptrinn. Gulvbelegg i øvrige korridorer.

GARASJE/PARKERING Det etableres et parkeringsanlegg i 1. etasje med innkjøring fra vest samt noen utendørs parkeringsplasser på terreng nord for byggene. Det medfølger parkeringsplass til alle leilighetene. Det er angitt i prislisten hvilke leiligheter som har plass i parkeringsanlegget og hvilke leiligheter som har parkeringsplass ute. Det vil også være noen ekstra parkeringsplasser som vil være tilgjengelig for kjøp. Selger tar forbehold om organisering av parkeringsplassene. Styret tildeler bruksretten til de etablerte HC - plassene iht. vedtektene. Fri høyde i kjøresoner er min. 2,10 meter. Stedvis langs vegger kan høyden være lavere. Parkeringsplassene i anlegget kan variere i bredde. For å bære bygget må det plasseres søyler i garasjeanlegget. Disse står som regel mellom hver andre eller tredje parkeringsplass. Det kan være rørføringer langs parkeringsplassene.

bestille og bekoste installasjon av ladestasjon og abonnementsløsning. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte andelshaver. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at Kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Det tas forbehold om forskriftsendringer. Gjesteparkering vil etableres i grøntområde nordvest for byggetrinn 1. Denne kan bli avgiftsbelagt. Gjesteparkeringen er felles for et større område iht. reguleringsplan. SPORTSBODER Alle leilighetene får en sportsbod på ca. 5 m2. Sportsbodene blir plassert i tilknytning til parkeringsanlegget. Bodene leveres med tett dør og tette fronter opp til 2 meter. Fra 2 meter og opp til tak samt innvendig skillevegger mellom bodene leveres i netting. Bakvegg i støvbundet betong. Dør er forberedt for hengelås. Selger vil fordele sportsbodene. Kjøper er informert om at bodene vil være uisolerte. Bodene er kun ment til oppbevaring av gjenstander som tåler temperatur- og fuktforandring. Slike begrensninger er ikke å anse som en mangel ved den leverte ytelsen. Det kan være rørføringer i bodene. SYKKELPARKERING Det blir etablert utvendig sykkelparkering i tilknytning til inngangene og på takhagen. RENOVASJON Det leveres delvis nedgravd avfallsanlegg som plasseres ved innkjøring til parkeringsanlegget. Se utomhusplan for plassering. Renovasjon er i henhold til kommunale krav og Svanemerket.

Alle parkeringsplassene vil bli tilrettelagt for el-bil. Kjøper må imidlertid selv gjennom tilvalgsprosessen

– boliger for livsnytere

95


SANDEFJORD HAGEBY BYGGETRINN 1

Prosjektinformasjon FAKTA OM EIENDOMMEN OPPDRAGSNUMMER HJEMMELSHAVER SELGER

941205008 Peab Eiendomsutvikling AS org.nr. 987 099 011 Peab Bolig Prosjekt AS org.nr. 990 892 385

EIERFORM Andel i frittstående borettslag BOLIGTYPE Leilighet ADRESSE Endelig adresse vil bli tildelt senere. BRA Leiligheter 55-122 kvm P-ROM Leiligheter 52-116 m2 ANTALL SOVEROM 1-3 PRISER OG OMK. Se prisliste ENERGIMERKE Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes B eller C, men man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. UNIVERSELL/TILGJENGELIG UTFORMING Sandefjord Hageby byggetrinn 1 er utformet etter prinsipp om tilgjengelig bolig, som gir økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. EIENDOMMEN Eiet tomt. Del av Gnr./ Bnr.: 42/ 785, 127/14,25 og 121/ 153 i Sandefjord kommune. Selger tar forbehold om endelig oppdeling av tomtene og organisering inntil endelig organisering er besluttet og oppdelinger, herunder justeringer, er gjennomført. Gårdsnummer, bruksnummer og tomtestørrelse er dermed ikke endelig fastsatt, og avhenger av hvor mange borettslag/ sameier

96

sandefjordhageby.no

kunne få rettigheter og forpliktelser. Kjøper vil få enerett til å bruke sin bolig. Sandefjord Hageby borettslag er et frittstående borettslag. Det er ikke forkjøpsrett på boliger solgt av utbygger i byggetrinn 1.

Endelige grenser og tomtestørrelser vil fremkomme etter kommunens oppmåling. Selger og Kjøper må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen som bindende for seg, det vil si uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen.

Øvrig utbygging av området planlegges å foregå i senere byggetrinn. Det må dermed påregnes videre utbygging i området. Organisering av eierskap til fremtidige byggetrinn vil avhenge av salgs- og utbyggingstakten. Selger forbeholder seg derfor retten til å kunne etablere ett eller flere borettslag eller sameier, eller på en annen måte organisere eierskap til bygningene enn det som fremkommer av utomhusplanen. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte boligselskapene og tomtene som knyttes til bygningene i forhold til hva som er hensiktsmessig utbyggingstakt, fremtidig drift o.l. Selger tar også forbehold om endring av antall leiligheter i det enkelte bygg og av antall leiligheter innenfor et boligselskap.

Selger forbeholder seg retten til å utføre tomtefradeling utfra det som vil være hensiktsmessig. Kjøper gir Selger fullmakt gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre nødvendig deling, grensejustering etc.

FELLESAREAL/ GARASJEANLEGGET Garasjeanlegget, bodarealene, tekniske rom samt takhagen vil i sin helhet eies av borettslaget. Det tas likevel forbehold om endelig organisering av garasjeanlegget.

EIERFORHOLD/ ORGANISERING

Kjøper som erverver garasjeplass sammen med eller i tillegg til leilighetskjøpet, vil uavhengig av organisering få rett til å disponere en parkeringsplass. Kjøper forplikter seg til å respektere organiseringen og til å følge de vedtekter, ordensregler og vedlikeholdsregler mv. som fastsettes for garasjeanlegget. Selger vil blant annet kunne fastsette bestemmelser om at alle eller deler av parkeringsplassene ikke kan selges til andre enn eier av boliger i Sandefjord Hageby.

det blir innenfor utbyggingsområdet til Selger. Kjøper er imidlertid kjent med at det vil bli foretatt fradelinger og andre justeringer av tomten i forbindelse med utbyggingen. Det vil i den forbindelse kunne bli tinglyst bestemmelser for å gi eiendommene gjensidige rettigheter og forpliktelser.

BORETTSLAGET/ BYGGENE Sandefjord Hageby er planlagt utbygget med cirka 800 boliger. Dette prospektet omhandler første byggetrinn, definert som hus A1 og A2 med til sammen 43 leiligheter. Bygg A1 oppføres i syv etasjer og bygg A2 oppføres i åtte etasjer. Boligene blir organisert i ett borettslag. Borettslaget eier eiendommen. Hver leilighet som inngår i borettslaget vil utgjøre en andel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Borettslaget vil bli etablert av Peab Bolig Prosjekt AS. Selger fastsetter vedtekter for borettslaget i forbindelse med stifting av borettslaget. Vedtektene vil inneholde bestemmelser om blant annet vedlikehold. Som medlem av borettslaget, og i tråd med vedtektene, vil Kjøper

Bruksretten til parkeringsplassen som er knyttet til andelen kan kun selges sammen med boligen med mindre borettslaget bestemmer annet. Borettslaget vil være ansvarlig for kostnader ved drift og vedlikehold av boder i garasjekjelleren. Denne kostnaden inngår i borettslagets felleskostnader. Kostnadene for parkeringen vil bli krevd inn sammen med borettslagets felleskostnader. Selger vil beholde retten til å fritt kunne disponere eventuelle usolgte garasjeplasser, herunder

retten til å eie/ leie ut, selge til beboere i Sandefjord Hageby eller tredjeparter. UTOMHUSAREALENE Hver Kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere borettslagets utvendige og innvendige fellesarealer. Selger har ikke bestemt endelig disponering av alle fellesarealer innen planområdet og tar derfor forbehold om endelig organisering. Disse planlegges likevel organisert som beskrevet under. For dette byggetrinnet vil utforming være iht. vedlagt utomhusplan og områdeplan, både det som tilhører borettslaget og fellesanlegg. Kjøperne skal ha rett til å disponere det uteareal som kreves iht. reguleringsplanen. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. ORGANISERING AV FELLESANLEGG, FELLESEIE, FELLESFUNKSJONER OG FELLES GRØNTAREALER DETTE OG FREMTIDIGE BYGGETRINN For hele området Sandefjord Hageby, som omfattes av reguleringsplan Sørby – Virik 3804 2015004, vedtatt den 20.06.2017, skal det opparbeides felles arealer og funksjoner. Noen av disse arealene er dedikert til enkelte delfelt, noen til dedikerte formål og noen til fellesareal for hele Sandefjord Hageby/ planområdet, også den delen av reguleringsplanen som ikke eies av Selger. Eksempelvis skal parkeringsplass, angitt som f_P2 være felles for området betegnet BA1 og BA2. Det skal etableres parsellhager i grøntstrukturene f_FU2, f_FU5 og f_FU6, men deler av disse områdene kan og skal benyttes til grøntstruktur felles for hele området. De fleste veier og fortau vil være kommunalt eid og driftet. Deler av anlegg i tilknytning til veiarealet, eksempelvis SK1 og støyskjerm, er fellesanlegg og felleseie for hele planområdet. Innenfor hvert delfelt skal det opparbeides felles uteoppholdsarealer iht. krav fra kommunen. Til hvert byggetrinn vil det være utomhusanlegg som naturlig tilhører det enkelte borettslag/ sameie, hvor disse har alle rettigheter og forpliktelser. Tilhørende utomhusanlegg til dette byggetrinnet er angitt på områdeplanen i dette prospektet. For de enkelte delfelt vil det også etableres fellesanlegg. Disse anleggene vil bygges ut trinnvis iht. krav til – boliger for livsnytere

97


uteoppholdsareal fra kommunen. For fellesanlegg som ferdigstilles sammen med hvert byggetrinn vil dette borettslag/sameie få rettigheter og forpliktelser tilknyttet dette anlegget. Rettigheter og forpliktelser vil være bruksrett og drift- og vedlikeholdsplikt. Kostnaden for drift og vedlikehold deles da på antall enheter i dette byggetrinnet. Når neste byggetrinn står ferdig med sitt tilhørende felles utomhusanlegg innlemmes dette i eksisterende utomhusanlegg, og kostnadene fordeles da på antall enheter i begge byggetrinn, også videre til hvert enkelt delfelt er utbygget. Kostnader for drift av fellesanlegg er stipulert i felleskostnadene. For de funksjoner som opparbeides og skal deles mellom spesifikke delfelt, eksempelvis f_P2, fordeles rettigheter og forpliktelser iht. enhver tid antall utbygget enheter. Der det er hensiktsmessig vil Selger opparbeide anleggene trinnvis i takt med utbyggingen. Selger vil forestå opparbeidelse av alle fellesarealer på de delfelt Selger eier. For de anlegg som skal etableres felles for hele planområdet, og det er krav om at det skal etableres før utbygging, skal det enkelte byggetrinn og delfelt dekke sin andel av drift og vedlikehold. Selger vil dekke resterende andel til utbygging er ferdigstilt. Selger har all råderett for de arealer som Selger skal eller har opparbeidet, og som Selger fremdeles bekoster andel av vedlikehold for, frem til disse er endelig overlevert. For de anlegg som får spesielle funksjoner, eksempelvis parsellhager, står Selger fritt til å selge eller leie ut andeler, parseller eller hele arealer. Rettigheter og forpliktelser tilfaller da de som Kjøper eller leier de aktuelle arealene. Skulle det ikke bli aktuelt med denne type dedikerte formål, står utbygger fritt til å opparbeide disse arealene som felles utomhusanlegg for hele området. Selger står fritt til å organisere disse rettighetene og forpliktelsene i et selskap, vel-lag, huseierforening eller annen hensiktsmessig organisering. Kjøper aksepterer ved kjøp av andel eller seksjon de rettigheter og forpliktelser som følger med drift og vedlikehold av denne type fellesanlegg som angitt over og omfang som angitt i reguleringsplan. Kjøper forplikter seg til å respektere den organiseringen Selger velger for fellesanlegg, og til

98

sandefjordhageby.no

å følge de vedtekter, ordensregler og vedlikeholdsregler mv. som fastsettes for fellesanlegg. Dersom hele eller deler av utearealene blir lagt i en egen eiendom som eies i fellesskap av flere boligselskaper, vil Selger lage vedtekter for drift og vedlikehold med mer for disse arealene. Avhengig av organiseringen kan det bli tinglyst erklæringer som sikrer Kjøperne, eller at omkringliggende eiendommer sikres bruksrett til utearealene. Inntil Sandefjord Hageby/ planområdet er ferdig utbygget, vil vedtektene for borettslaget inneholde bestemmelser som gir utbygger rettigheter som sikrer helhetlig utbygging, plikt for borettslaget til å medvirke til at utbyggingen kan gjennomføres i tråd med utbyggers planer mv. Kjøper samtykker til at denne retten tinglyses ved signering av kjøpsavtale. REGULERING Eiendommen ligger i et område som er omfattet av områderegulering for Sørby-Virik, planid. 3804 20150004, vedtatt 20.06.2017. Hele området er regulert til bl.a. bolig/tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål, gang-/sykkelvei, torg, uteoppholdsareal med mer. Tomtene som skal bygges ut under byggetrinn 1 er regulert til boligformål. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Sandefjord kommune som kan bli tinglyst på eiendommen. I desember 2019 og januar 2020 startet utbyggingen av to nye dobbeltsportstrekninger på Vestfoldbanen. Bane NOR planlegger også nye dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik, en strekning som iht. gjeldende Nasjonal transportplan skal stå ferdig innen 2032. De nye dobbeltsporene vil ligge sør-øst for Sandefjord Hageby, ca. 1 km i luftlinje. Kontakt megler for mer informasjon. RAMMETILLATELSE Rammesøknad for prosjektet er sendt inn til kommunen. Rammetillatelse foreligger ikke ved salgsstart. Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanens pkt. 2.1 - byggegrenser. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

VEI, VANN OG AVLØP Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vann og avløp samt offentlig vei. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via private stikkledninger som vedlikeholdes for borettslagets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/ erklæring vil kunne bli tinglyst på eiendommen. AREALANGIVELSE Arealene i salgsoppgaven, prislisten og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom) beregnet etter NS3940:2007. BRA angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for eventuelt innvendig bod, uten fradrag for sjakter. P-rom angir arealet av alle boligens rom, inklusive innvendige vegger, eksklusive sjakter og innvendig bod og vegger som omslutter denne. De oppgitte arealene i markedsføringsmaterialet er ikke å betrakte som eksakte areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. SELGERS FORBEHOLD VEDRØRENDE IGANGSETTING Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: • at alle nødvendige offentlige godkjenninger for første byggetrinn/den prosjekterte bebyggelse foreligger • at tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd. Det betyr at det blir solgt boliger som samlet utgjør minst 50 % av totalverdien og 50 % av antall boliger. Avbestilte boliger regnes ikke som solgt. • at for Selger tilfredsstillende finansiering for prosjektet foreligger • at Selgers ledende organer beslutter igangsetting. • at signert kontrakt med totalentreprenør foreligger Selgers frist for å avklare forbeholdene er 1.2. 2022. Dersom forbeholdene ikke er avklart innen denne fristen, eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbake eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter. §12-garantien vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Dersom utbygging blir besluttet igangsatt, vil melding til Kjøper inneholde opplysninger om bindende overtakelsesperiode på 4 måneder. Selger kan på hvilket som helst tidspunkt før fristen velge å frafalle forbeholdene selv om underliggende forutsetninger ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi Kjøper skriftlig melding om når forbehold er bortfalt/frafalt. Ved enighet mellom partene, kan fristene for å avklare forbeholdene forlenges på samme vilkår. ØVRIGE FORBEHOLD

• Selger tar forbehold om endringer knyttet til tomtens

størrelse og endelige grenser, inntil endelig kart- og delingsforretning er gjennomført.

• Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører

borettslaget spesielt ved deling av tomten for etablering av flere borettslag/ boligselskaper, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

• Selger forbeholder seg retten til å endre antall

leiligheter i prosjektet samt endre antall borettslag/ boligselskaper utfra det som til enhver tid er hensiktsmessig utfra salgsgrad, salgstrinn eller hva Selger ellers anser som hensiktsmessig.

• Det tas forbehold om eventuelle endringer av de

oppgitte leilighetsnumre og angivelser av tilleggsareal samt boligenes endelige adresse. Fordi utbygger ennå ikke har tatt endelig standpunkt til hvordan utbyggingen skal organiseres, tar utbygger forbehold om endelig deling av eiendommene dersom dette blir nødvendig av organisasjonsmessige hensyn. Kjøper gir Selger fullmakt gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre nødvendig deling, grensejustering og arealoverføringer. Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget herunder sammenslåing eller oppdeling av usolgte boliger. FERDIGSTILLELSE/ OVERTAKELSE Selger planlegger å ferdigstille boligen i 3. kvartal 2023. Dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og det utløser ikke krav på dagmulkt. Selger har tatt forbehold for gjennomføring av kontrakten, og byggearbeidene blir ikke igangsatt før forbeholdene er frafalt se – boliger for livsnytere

99


kapittel om «SELGERS FORBEHOLD VEDRØRENDE IGANGSETTING». Dersom Selger frafaller forbeholdene, skal Selger gi Kjøper skriftlig melding om bindende overtakelsesperiode på 4 måneder. Meldingen skal inneholde opplysninger om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal være ferdigstilt i løpet av denne overtakelsesperioden. Selger skal senest 8 uker før ferdigstillelse av boligen gi Kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato, som skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesperioden og overtakelsesdatoen er forpliktende og dagmulktsbelagte frister. Selger har likevel rett til tilleggsfrist dersom Kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i bustadoppføringsloven § 11 er oppfylt. Kontraktenes frister gjelder med følgende forbehold: Dersom utførelsen av arbeid under kontrakten forhindres som følge av korona-viruset, kan dette gi Selger rett til forlengelse av alle frister i kontrakten. Dette gjelder både ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dette vil i så fall bli varslet særskilt. Selger skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer av tidspunkt for overtakelse. Ved forsinket overtakelse etter endelig varslet overtakelse, har Kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen. Dersom Selger er forsinket iht. bustadoppføringslova § 17, kan forbrukeren etter lovens kapittel III kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen. En forutsetning for at overtakelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto. Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesforretning vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige leiligheter, fellesarealer, tekniske installasjoner og øvrige byggetrinn. Boligene skal leveres i byggrengjort stand, og ferdigstilte fellesarealer i ryddet stand. 100

sandefjordhageby.no

Ferdigbefaring av felles- og uteareal skal gjennomføres av Selger og borettslagets styre, og overtakelse av leilighetene kan skje uavhengig av dette. Slik ferdigbefaring kan også bli gjennomført av beboervalgte representanter om det ikke er valgt et beboeroppnevnt styret på den tid. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtakelse av boligene. Overtakelse kan ikke nektes av Kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt.

varsel å regulere salgspriser eller betingelser på usolgte boliger.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Selger er ansvarlig for at det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen senest på overtakelsesdagen. Overtakelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeid har Kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.

• Tinglysing av hjemmel til andel – Kr. 480,- • Tinglysing av pant i andel inkl pantattest

KJØPSPROSESSEN Leilighetene selges til faste priser etter «først til mølla» prinsippet. Kjøpetilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. Innlevert kjøpetilbud er bindende for Kjøper når det har kommet til Selgers kunnskap. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til Kjøper. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne salgsoppgaven, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Kontraktsmalen innhentes hos Megler eller lastes ned fra prosjektets hjemmeside www.sandefjordhageby.no Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges Megler når avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til Selgers byggelånsbank. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av Kjøpere, og kan avvise en Kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Selger står fritt til når som helst og uten forutgående

OMKOSTNINGER TOTALPRIS Den totale kjøpesummen for boligen består av innskudd og andel fellesgjeld. I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales:

(pr.pant) – Kr. 652,• Andelskapital til borettslaget som skal benyttes som startkapital – Kr. 5000,• Etableringshonorar til forretningsfører – Kr. 3125,• Andel av dokumentavgift 2,5% av tomtens salgsverdi ved overskjøting av tomt til borttslaget. P.t. er tomteverdien inkludert i teknisk infrastruktur antatt å være NOK 4100,- pr. kvm. BRA for boligen. Hjemmelshaver til tomten er Peab Eiendomsutvikling AS. Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes borettslaget. Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunale eller statlige vedtak. Se også egen prisliste. INNSKUDD Innskuddet er den delen av kjøpesummen som Kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapitalen til borettslaget og omkostningene. Innskuddet inngår som del av borettslagets finansieringsplan sammen med felleslån og andelskapital. VEDTEKTER Det er utarbeidet utkast til vedtekter for borettslaget, og disse fås ved henvendelse til megler. FELLESKOSTNADER Felleskostnader for borettslaget består av driftsog vedlikeholdskostnader for borettslaget og kapitalkostnader knyttet til borettslagets fellesgjeld. Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremgår av prislisten.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER Drifts- og vedlike-holdskostnader avhenger av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført, og kostnad for hver leilighet fremgår av prislisten. Det er også andre faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene slik som endringer i lønns- og prisnivå på de tjenestene og produktene som borettslaget har. Borettslaget vil også kunne velge andre tjenester enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i borettslagets vedtekter. Kostnadene fordeles slik at cirka 50 prosent av kostnadene fordeles etter størrelsen på leilighetene (arealbrøk ift. vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter), og cirka 50 prosent av kostnadene fordeles likt. Driftskostnader dekker blant annet: • Kommunale avgifter • Strøm og oppvarming i fellesarealer • Snøbrøyting • Gressklipping • Trappevask • Innvendig og utvendig vedlikehold av fellesarealer • Forretningsførerhonorar • Revisjon • Forsikring av bygninger • Vaktmestertjeneste • Serviceavtale heis • Drift av fellesarealer for hele planområdet TV/ bredbånd med fiberaksess stipulert til 100,- pr. mnd. er inkludert i budsjettet. Det er foreløpig ikke inngått avtale med TV/ bredbåndsleverandør. Kjøper bekoster selv TV/ bredbåndstjenester. Strøm til el-bil. Hver enkelt bruker av sin el-billader faktureres for sitt eget strømforbruk for el-billadningen. Utgifter til innboforsikring, bytte av filter i ventilasjonsanlegg, strøm og oppvarming i hver leilighet kommer i tillegg til felleskostnadene. Disse utgiftene betales av hver enkelt beboer. Driftskostnadene for parkeringsanlegget er stipulert til 200,- pr måned pr. parkeringsplass i garasjeanlegget og 50,- pr. måned pr. uteplass, og betales av de som disponerer plasser i anlegget. – boliger for livsnytere

101


Kjøper forplikter seg til å respektere den organiseringen og kostnadsfordelingen som Selger anser hensiktsmessig. Endelig budsjett fastsettes på borettslagets generalforsamling. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører. KAPITALKOSTNADER/ FELLESGJELD Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 50 % fellesgjeld og 50 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et annuitetslån med 50 års løpetid hvor de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Nominell rente, se gjeldende prisliste. Det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. SIKRING AV FELLESKOSTNADER Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i finansieringsselskapet Klare Finans AS. Premien for sikring er pr. i dag 0,6% av felleskostnadene. Premien er hensyntatt i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.

102

sandefjordhageby.no

NEDBETALING AV DIN ANDEL AV FELLESGJELDEN (IN-ORDNING) Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld, såkalt IN-ordning. Dette innebærer at andelseier kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres pt. 2 ganger i året etter innflytting, med minimum kr 100 000 per innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr ved hver innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det inngås en sikringsordning. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig Megler eller forretningsfører. BORETT Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen iht. brl. § 2-13 slik at Kjøper får overdratt en borett og ikke andelen ved overtagelsen. Selger vil velge en slik løsning om Selger anser det nødvendig for å trygge gjennomføring av prosjektet. En borett gir Kjøper full råderett over leiligheten og andelen, bortsett fra at Kjøper ikke har stemmerett på borettslagets generalforsamling før andelen er overført. Andelen skal overføres til Kjøper senest to år etter at første borett i borettslaget er overtatt. UTLEIE Andelseier kan leie ut boligen for eksempel ved midlertidig behov når borettslagslovens vilkår for å overlate bruken til andre er oppfylt. Utleie av boligene reguleres av borettslagsloven §§5-3 til 5-10. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet som korttidsleie i opptil 30 døgn i løpet av året. BETALINGSBETINGELSER 10 % av total kjøpesum (innskudd + andel fellesgjeld) betales til meglers klientkonto ved kontraktsignering og når Selger har stilt tilfredsstillende § 12 garantier iht.

bustadoppføringslova. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller boretten er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst borett eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

FORMUESVERDI/ EIENDOMSSKATT Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no

FORSINKET BETALING Ved forsinket betaling skal Kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Forsinket betaling av forskuddet med mer enn 6 uker fra garantistillelse og signert kjøpekontrakt har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Forsinket betaling av sluttoppgjør med mer enn 30 dager gir Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger kan nekte Kjøper å overta inntil betaling av sluttoppgjør skjer.

Det er pr. 2021 ikke innført eiendomsskatt i Sandefjord kommune. Selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtakelsesdato.

Denne bestemmelsen gir ikke Kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. GARANTIER For de boligene som blir solgt etter bustadoppføringslova vil Selger stille nødvendig § 12 garanti. Selger kan stille § 47 garanti, og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til Selger eller byggelånsbank avhengig av den utbetalingsinstruks Selger gir. Utbetaling etter § 47 krever samtykke fra kjøpers bank. FORRETNINGSFØRER Selger har engasjert Boligbyggelaget Usbl som forretningsfører for borettslaget med bindingstid på 3 år. Kostnader for dette er inntatt i budsjett for felleskostnader. FORSIKRING Frem til overtakelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres gjennom borettslagets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

LEVERANDØRAVTALER Selger har på vegne av borettslaget anledning til å inngå bindende serviceavtaler som er nødvendig eller anses hensiktsmessig for drift av bygget. Disse avtalene kan ha ulik bindingstid/ oppsigelsestid. HVITVASKING I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

– boliger for livsnytere

103


PERSONOPPLYSNINGER MV. Det gjøres oppmerksom på at Megler/ Selger vil gi informasjon om Kjøper videre til forretningsfører i forbindelse med administrering av borettslaget som boligen er en del av. Det blir også gitt videre nødvendige opplysninger om Kjøper til leverandør av strøm samt andre i den grad dette er nødvendig for ytelser som er en del av boligen. Dette omhandler også valgte garantistiller. VIDERESALG/ ENDRING AV KJØPER Kontrakten kan ikke påregnes å bli godkjent transportert og gjelder individuelt for hver Kjøper. Dersom Kjøper ønsker å endre navn på hjemmelshaver til andelen internt i familien, så påløper det et gebyr stort kr. 15.000,- til Selger. Ved videresalg med direkteoverskjøting eller dersom boligen tillates transportert til personer utenfor familien med dertil endring av Kjøper, påløper det et gebyr til Selger stort kr. 80.000,-. Et eventuelt videresalg/transport må gjennomføres av prosjektets eiendomsmegler. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. AVBESTILLING Dersom Kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler Kjøper avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum (innskudd + fellesgjeld). Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes Selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvarer med bustadoppføringslova § 52 og § 53. Det vil si Kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. SERVITUTTER/ HEFTELSER Boligen/Andelen selges fri for panteheftelser med unntak av borettslagets lovbestemte legalpant som utgjør inntil to ganger Folketrygdens grunnbeløp for hver andelseiers misligholdte forpliktelser, jf. lov om burettslag § 5-20. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter per i dag: 104

sandefjordhageby.no

42/785: 03.10.2003 - Dokumentnr: 7191 - Bestemmelse iflg. skjøte. Rett for kommunen å kjøpe grunn til kommunalt eller annet off. bruk m.v. 03.10.2003 - Dokumentnr: 7191 - Bestemmelse iflg. skjøte. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 121/153: 09.10.1877 - Dokumentnr: 900927 - Skjønn. Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/ jernbanegrunn. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Megler har ikke lykkes å finne kopi av denne heftelsen hos Digitalarkivet. 04.03.1909 - Dokumentnr: 910002 - Bestemmelse om veg. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Megler lykkes ikke å tyde heftelsen. 06.05.1909 - Dokumentnr: 910003 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:7 Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Megler lykkes ikke å tyde heftelsen. 05.08.1939 - Dokumentnr: 1668 - Skjønn. Elektriske kraftlinjer. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Megler har ikke lykkes å finne kopi av denne heftelsen hos Digitalarkivet. 05.08.1939 - Dokumentnr: 1669 - Skjønn. Elektriske kraftlinjer. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Megler har ikke lykkes å finne kopi av denne heftelsen hos Digitalarkivet.

05.09.1941 - Dokumentnr: 1463 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler tillatelse til å anlegge vannledning. 02.02.1953 - Dokumentnr: 286 - Erklæring/avtale. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler betingelser for utvidelse av bredden av planovergang, herunder utvidelse fra 3 m. til 3,5 m. 04.02.1953 - Dokumentnr: 307 - Erklæring/avtale. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler overføring av 1.411 m2 grunn langs Kjeldbergveien til kommunen. 06.02.1957 - Dokumentnr: 414 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Televerket. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for televerket til å legge 650 m. kabelgrøft. 18.04.1961 - Dokumentnr: 1106 - Erklæring/avtale. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler samtykke til å oppføre garasje en halv meter fra grensen. 05.06.1961 - Dokumentnr: 1771 - Erklæring/avtale. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler overføring av 70 m. grunn til utvidelse av veikrysset Kjeldbergveien. 05.06.1962 - Dokumentnr: 1839 - Erklæring/avtale Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler samtykke til å oppføre garasje 0,8 m. fra grensen. 15.01.1964 - Dokumentnr: 133 - Best. om vann/ kloakkledn.

Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:42. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler overdragelse av bnr. 42 samt rettigheter vedr. vann/kloakk. 24.01.1964 - Dokumentnr: 275 - Best. om vann/ kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:77 Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler overdragelse av bnr. 45 samt rettigheter vedr. vann/kloakk. 17.02.1964 - Dokumentnr: 668 - Best. om vann/ kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:77 Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler overdragelse av bnr. 43 og bnr. 44 samt rettigheter som følger av dette. 09.05.1964 - Dokumentnr: 1764 - Erklæring/avtale. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler samtykke til å oppføre garasje 1 m. fra grensen. 16.02.1965 - Dokumentnr: 702 - Best. om vann/ kloakkledn. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler bestemmelser vedr. plastledning over bnr. 42, 39, 1 og 7, med bestemmelser vedr. vedlikehold. 27.02.1967 - Dokumentnr: 990116 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler bestemmelser om trafostasjon/ kiosk. 11.04.1973 - Dokumentnr: 2067 - Bestemmelse om vannledn. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for kommunen til å legge – boliger for livsnytere

105


og ha liggende en 400 mm. hovedvannledning og en 200 mm. avgreningslinje til Olympiaveien. Uten spesiell tillatelse må det ikke oppføres hus eller byggverk nærmere ledningen enn 4 meter. Med flere bestemmelser rundt vedlikehold. 11.04.1973 - Dokumentnr: 2068 - Bestemmelse om vannledn. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Uten spesiell tillatelse må det ikke oppføres hus eller byggverk nærmere ledningen enn 4 meter. 11.04.1973 - Dokumentnr: 2069 - Erklæring/avtale. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for kommunen til å legge offentlig hoved kloakkledning over denne eiendom, med rettigheter og forpliktelser. Uten spesiell tillatelse må det ikke oppføres hus eller byggverk nærmere ledningen enn 4 meter. 25.10.1974 - Dokumentnr: 6886 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for Sandefjord elverk å bruke veien over bnr. 1 fra Krokemoveien til Bugården transformatorstasjon bnr. 77, samt rett til å foreta de utvidelser av Kruttveien som er nødvendig, herunder nødvendig grunn av denne eiendom. 06.11.1974 - Dokumentnr: 7209 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om vannledning. Bestemmelse om adkomstrett for VK og kommunen til å bruke stier, gårds- og skogsveier på eiendommen. Med flere bestemmelser, bl.a. om at eiendommen påheftes byggeforbudsareal og skogrydningsareal. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for Vestfold kraftselskap (eller senere ledningseier) stedsvarig rett til på denne eiendom å fremføre master, fundamenter, barduner, jordinger og annet tilbehør for 130 kV kraftledning, samt trekke liner og holde disse i drift, vedlike, foreta reparasjoner m.m.

106

sandefjordhageby.no

26.02.1980 - Dokumentnr: 1337 - Erklæring/avtale Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler høyspent jordkabel på eiendommen, med rettigheter vedr. vedlikehold, drift m.m. 21.01.1982 - Dokumentnr: 350 - Best. om vann/ kloakkledn. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler kryss av jernbanelinjen med vannog kloakkledning, med bestemmelser vedr. vedlikehold m.m. NSB`S betingelser vedtas. 29.01.1982 - Dokumentnr: 510 - Best. om vann/ kloakkledn. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler tillatelse til å legge vannledning/ kloakkledning under fylkesvei ved denne eiendom. 22.04.1982 - Dokumentnr: 2287 - Erklæring/avtale Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler samtykke til oppføring av tilbygg til skolebygg 3,3 meter fra nabogrense. 22.12.1988 - Dokumentnr: 10383 - Erklæring/avtale Med flere bestemmelser. Overført fra gnr 127 bnr 15. Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for Sandefjord Energiverk til å legge jordkabel over denne eiendom, med flere bestemmelser vedr. vedlikehold, byggeforbud nærmere enn 2 meter m.m. 05.09.1995 - Dokumentnr: 5448 - Best. om vann/ kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:139 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:140 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for ovennevnte eiendommer til å føre felles spillvannsledning over denne eiendom samt bestemmelser vedr. vedlikehold m.m.

05.09.1995 - Dokumentnr: 5449 - Best. om vann/ kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:26 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for ovennevnte eiendom til å føre spillvannsledning over denne eiendom samt bestemmelser vedr. vedlikehold m.m.

Rettighetshaver: Vestfold kraftselskap. Bestemmelse om veg. Med flere bestemmelser, bl a byggeforbudsbelte og skog- rydningsbelte. Overført fra gnr 127 bnr 15.

13.09.1995 - Dokumentnr: 5668 - Best. om vann/ kloakkledn. Med flere bestemmelser bl.a. byggeforbud nærmere ledningen enn 4 meter. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

22.12.1988 - Dokumentnr: 10383 - Erklæring/avtale Med flere bestemmelser. Overført fra gnr 127 bnr 15. Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for Sandefjord Energiverk til å legge jordkabel over denne eiendom, med flere bestemmelser vedr. vedlikehold, byggeforbud nærmere enn 2 meter m.m.

25.04.2014 - Dokumentnr: 328695 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Sandefjord Kommune. Org.nr: 916 882 807. Overført fra: Knr:3804 Gnr:121 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere. Servitutten omhandler rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger, legge 1 stk. kum, adkomstrett, byggeforbud nærmere ledningen enn 4 meter m.m.

18.11.1991 - Dokumentnr: 6964 - Elektriske kraftlinjer Rett for Sandefjord Energiverk på visse vilkår til å ha liggende jordkabel/ledninger over eiendommen. Forbud mot bebyggelse nærmere ledningen enn 2 m m.v.

127/14,25: 11.11.1921 - Dokumentnr: 901582 - Bestemmelse om gjerde Overført fra gnr 127 bnr 15. Megler har ikke lykkes å finne kopi av denne heftelsen hos Digitalarkivet. 22.08.1955 - Dokumentnr: 2069 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt. Servitutten omhandler rett for bnr. 14 til å føre vannledning gjennom Krokemovegen. 25.08.1972 - Dokumentnr: 4769 - Best. om vann/kloakkledn. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelser vedr. elektriske kraftlinjer.

24.03.1977 - Dokumentnr: 990003 - Erklæring/avtale. Vedr. vedlikehold av tilløpsrenner til vannverkets basseng. Overført fra gnr 127 bnr 15.

13.09.1995 - Dokumentnr: 5669 - Best. om vann/ kloakkledn. Servitutten omhandler rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Med flere bestemmelser bl.a. byggeforbud nærmere ledningen enn 4 meter Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser. Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/ nettverk/vann og avløp/veiadkomst m.v. fra kommune, naboeiendommer og/eller ulike leverandører. I tillegg må Kjøper akseptere at Selger tinglyser bestemmelser vedrørende borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. I forbindelse med utbygging og salg av andeler i borettslaget, vil Selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses pantobligasjon som sikkerhet for fellesgjelden, og fellesobligasjon til sikkerhet for innskuddene i borettslaget. – boliger for livsnytere

107


TILVALG OG ENRDINGER

Ved bestilling av elektriske punkter vil det tilkomme en

Tilvalgsprosessen foregår i en tidsbegrenset periode etter vedtatt byggestart. Selger vil i god tid før innrednings-

engangskostnad på cirka kr. 5000,- for omtegning av elektrotegning.

arbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil komme frem.

Det er viktig å være oppmerksom på at det å kjøpe

I tilvalgsmenyen tilbys mulighet for bestilling av

en leilighet i et boligprosjekt ikke er det samme som å kjøpe enebolig. Bygging i store prosjekter fordrer

alternativer til bl.a. kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe,

standardiserte løsninger og selv små endringer kan derfor

elektro, gulv og farger. Badene blir levert som plassbygde

skape store kostnader.

bad eller prefabrikkerte våtromskabiner. Det vil bli muligheter for å velge mellom alternative gulv- og

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller

veggfliser. I tillegg får man anledning til å velge andre

tilleggsarbeider som vil endre kontraktssummen med mer

fronter på baderomsinnredningen og annet blandebatteri. Det vil dessverre ikke bli anledning til å sette inn badekar.

enn 15 % jfr. bustadoppføringslova § 9.

Det vil i et hvert tilfelle tilkomme et engangs-

Tilvalgene og endringer tilbys av Peab AS eller et annet

administrasjonsgebyr på kr. 5000,- for tilvalgsprosessen.

selskap oppnevnt av Selger. Alle tilvalg og endringer blir

Kjøpere vil bli invitert til å delta på tilvalgsmøte hvor

fakturert direkte fra Peab AS og skal betales sammen

nærmere informasjon om muligheter for tilvalg gis.

med sluttoppgjør direkte til meglers klientkonto.

Vi deler prosessen for spesialtilpasning av boligen inn i to kategorier. Tilvalg som beskrevet over, og endringer.

LOVANVENDELSE Kjøpet reguleres av lov om avtale med forbrukar om

Hvis man ønsker endringer i leiligheten, regnes det som en relativt omfattende prosess som kan kreve at både

oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell

myndigheter, byggherre, arkitekt, andre prosjekterende og entreprenør må bearbeide og godkjenne endringene.

og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

Endringsarbeider refererer seg for eksempel til det som er innstøpt i betong, omlegging av rør eller elektriske

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i nærings-

punkter, forandring av planløsning osv. Fjerning av lettvegger og å snu slagretning på dører er altså å

virksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor

betrakte som en endring. For endringer som ikke utgjør en del av prosjektets standardiserte tilvalg, vil Selger gi skriftlig tilbud som klargjør de kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvensene. Selger kan i slike tilfeller si nei til endringer som ikke står i forhold til prosjektets standardleveranse. Myndighetskrav kan begrense muligheten for endringer på planløsningen. Endringer som kan gå ut over prosjektets totale fremdrift kan ikke imøtekommes.

§§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse. Her vises det også til borettslagsloven § 4-1 og § 4-2 om hvilke juridiske personer som kan eie andel i borettslag.

For utarbeidelse av endringstilbud, tegninger mm. vil det tilkomme en kalkulasjonskostnad på kr 8.000,-. Denne kostnaden blir belastet uavhengig av om endringen bestilles eller ikke. Kostnaden for selve endringen kommer i tillegg.

108

sandefjordhageby.no

FORBEHOLD OG GENERELLE FORUTSETNINGER Leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift av 2017. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til Kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens

kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter Selger å varsle Kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihåndsog oversiktstegninger i perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Disse vil også inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler som ikke vil inngå i den ferdige leveransen. Disse er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra Kjøpers side. Tegningene i prospektet er nedfotografert, og må ikke benyttes som grunnlag for beregninger og bestillinger ettersom avvik kan forekomme. Innvendige rørføringer, sjakter, søyler, nedforinger, innkassinger, elektroinstallasjoner og dragere fremkommer ikke på plantegninger og illustrasjoner, men vil forekomme i den enkelte leilighet og gir ikke grunnlag for prisavslagskrav. Inndeling og plassering av vinduer/terrassedør, plassering av balkonger kan avvike fra de generelle planene, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, og branntekniske krav. Endelig utforming av tekniske installasjoner må avvente til detaljprosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer. Installasjoner på kjøkken og bad kan få endret plassering som følge av tilpasning mot sjakter. Kjøper er innforstått med at utbyggingen av Sandefjord Hageby vil pågå over flere år, og området står foran en større transformering. Vest for Sandefjord Hageby har USBL planer om videre utbygging (BB1, BB2 og BB3) og mot Øst kan det bli bygget ny barnehage og/eller nye omsorgsboliger i senere trinn. Kjøper er innforstått med, og aksepterer de ulemper som naturlig følger med ved utbyggingen av Sandefjord Hageby, også etter at innflytting har funnet sted.

Fradeling, sammenslåing og etablering/registrering av eiendommen som planlegges å tilhøre borettslaget, kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Selger gjør særskilt oppmerksom på at skjeggkre er funnet i flere boliger i Norge. Skjeggkre kan komme inn i boliger på en rekke forskjellige måter, både i forbindelse med oppføring av boligen, men også i forbindelse med innredning, bruk mv. Det er ikke et funksjonskrav under denne kjøpekontrakten at boligen skal være oppført på et vis som fjerner risikoen for forekomst av skjeggkre i boligen samt i fellesarealer. Mindre fargeendringer og forekomster av sotsverte (heksesot) på malte overflater kan forekomme. MEGLERS VEDERLAG Meglers vederlag er avtalt til kr 37.375,- inkl. mva. pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- inkl. mva. pr. enhet i oppgjørstjenester og kr 6.000,- inkl. mva. pr. enhet for rådgivning, fag og analyse. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/ offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. Kr 7.900,-, samt Selgers tinglysningskostnader og grunnboksutskrift. FINANSIERING Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. DNB Eiendom sine meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som Kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til Megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som Kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

– boliger for livsnytere

109


MEGLERFORETAK DNB Eiendom AS – avd. Nybygg Vestfold/ Telemark Jernbanealleen 13 3210 Sandefjord ANSVARLIG MEGLER Lill-Iren Barth Telefon: +47 913 26 532 lill-iren.barth@dnbeiendom.no Selger og Megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. Dette dokumentet er sist revidert dato: 23.03.21. FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 24 timer fra det inngis. Ved salgsstart kan egne regler rundt frister gjelde, kontakt megler for gjeldende informasjon. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

110

sandefjordhageby.no

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets hjemmeside www.sandefjordhageby.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av Selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Illustrasjon – forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.

– boliger for livsnytere

111


Kontakt Megler

Utvikler

Lill-Iren Barth 913 26 532 lill-iren.barth@dnbeiendom.no

Idé og design

3D

Foto

Lemon lemon.no

Rift rift.no

Bård Gundersen gundersenogmeg.no

Dette er en illustrasjonsbrosjyre, og avvik på endelig utførelse vil derfor kunne forekomme. Det tas forbehold om trykkfeil.

112

sandefjordhageby.no


sandefjordhageby.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.