Page 1

Nr. 7 – 2018  •  28. årgang

200.000 lesere!

TORE BLE HELBREDET MENS HAN SOV Side 9

Bjørgs slitasjeskader helbredet – side 8 Miraklene på Bildøy – side 10–12 NYHET: Kurs om frelse til hele verden via Internett – side 14 LEDER:

Avisen VGs kamp mot MJL

Side 4–7


MISJONEN JESUS LEGER Forbønnstelefoner: 38 15 00 50 • Åpen man.–fre. kl. 09.00–16.00 • Iblant også kveldsvakt 16.00–21.00 Gi via smarttelefon – VIPPS: 10 38 69 Givertelefon (kr 250,– pr. gang): 822 06 111 Forretningstelefon (kontoret): 38 15 00 50 Bankkonto:

3100.31.31001 9791.11.10001

Postadresse: Postboks 53, 4701 Vennesla

Hilsen fra Solveig og Svein-Magne August 2018

Internett: E-post:

www.mjl.no mjl@mjl.no

EN SOMMER ER OVER – NÅ STÅR HØSTENS UTFORDRINGER FOR TUR

Augustgaven til MJL Kjære venn av Misjonen Jesus Leger: Du er i mine bønner svært ofte. Jeg ber om at Gud må fri deg fra sykdom og holde smerte og lidelser borte fra deg. Alle som tilhører klubben Misjonens Venner er under kontinuerlig forbønn av meg.

J

eg håper at du har hatt en god sommer med mange gode opplevelser. Noen har ladet batteriene, men andre har vært hjemme på grunn av at sykdom eller svakheter har hemmet deg fra å dra på tur. Solveig og jeg har holdt hendene på rorpinnen hver dag i sommer. Vi har tatt oss bare to ukers ferie (som er vanlig for oss). Som ledere er utfordringene store, og vi må kontinuerlig holde hånda på roret på MJL-skuta. Grunnen er at djevelen vil at vi skal bli motløse eller gå på grunn. Som dere vet har jeg tatt mange telefoner i sommer, og når jeg hadde «ferie» har jeg bedt for alle som har tatt kontakt med oss på kontoret. Våre trofaste og dyktige sekretærer har videresendt alle bønnebegjær fra deg til meg de fjorten dagene vi hadde ferie. Du har vært i mine og våre bønner i hele sommer. Kanskje har du merket at noe har skjedd?

om i India hvordan man skal bygge menigheter. Dette gjør han gjennom nettverket Manna Churches. Sharing Hands Trust sender også ut misjonærer til forskjellige steder i India hvor de planter menigheter. Pastor Lazarus legger også til rette for brønnboring. Takket være ham har vi til nå fått bygd 12 brønner for de kasteløse. Målet er 27 i første omgang. Nå trenger vi din støtte slik at nye brønner snart kan bli bygd der fortvilte kasteløse mennesker bor. De stakkars folkene er nødt til å drikke urent vann som dyr drikker av. Mange barn og voksne blir syke og dør på grunn av det urene vannet. Det er et rop om hjelp fra India: «Kom, hjelp oss, gi oss en brønn med rent vann!»

Besøk fra India På Mirakellørdag den 6. oktober kommer den kjente pastoren og leder for stiftelsen Sharing Hands Trust i Chennai – pastor dr. Kingsly Lazarus til Vennesla. Vi skal treffe ham på senteret. Lazarus leder denne organisasjonen som har oppsyn med rundt 30 barnehjem for over 2000 foreldreløse barn, samt bibelskole og seminar med 70–80 elever. Dessuten underviser han forkynnere på forskjellige steder rundt

2


Nyhetsbrevet Lazarus har søkt om bygging av en ny brønn. Så snart tillatelsen er blitt gitt, vil vi gå i gang med byggingen av den. Sharing Hands Trust gir også støtte til en koloni med over 200 spedalske rett utenfor storbyen Chennai. De dødsdømte stakkars menneskene får mat og medisiner og evangeliet forkynt. Helt fra 2015 har MJL sendt månedlig støtte til dette arbeidet.

Fosterhjem Lazarus har kontakt med sykehus i Chennai. Hvis mødre ikke vil ta seg av barnet sitt etter fødselen, arrangerer hans misjon for fosterforeldre som kan ta seg av barna som er blitt forlatt av foreldrene. De får da en kristen familie og kristen oppdragelse. Sharing Hands Trust betaler fosterforeldrene for arbeidet med å ta hånd om barnet.

Djevelsk kastesystem

Mottok æresdoktorgrad

Offisielt er kastesystemet avsluttet i India, men alle vet at det vil aldri forsvinne fra den indiske kulturen. Kastesystemet fører til at de som er født inn i en lavere kaste blir holdt nede hele livet ut. De er både fattige og har en lav status hele livet. Utdanningssystemet er organisert slik at bare slike som hører til høye kaster kommer inn på høyere utdanning. Kristendommen er ikke noen populær religion i India. For her stilles alle likt og er derfor med på å bryte ned kastesystemet. De blir derfor oppfattet som en trussel av de høyere kastene. Å være misjonær i India kan derfor medføre forfølgelse.

Den 25. februar 2012 mottok jeg en æresdoktorgrad av foreningen All India Network of Churches and Ministries for min mangeårig tjeneste som forkynner. 1472 menigheter og 23 teologiske utdanningsinstitusjoner sto bak utdelingen (se bildet). Misjonen Jesus Leger fortsetter å satse på misjon i et av verdens største misjonsland med 1,2 milliarder mennesker. Man regner med at i 2020 vil India gå forbi China som verdens folkerikeste land. I China bor det i dag 1.3 millioner mennesker. I India er det et uslokkelig behov for hjelp. Takk for din støtte til vårt arbeid i India!

Denne boken kan bli din! En kalender med 52   aktuelle emner fra   Bibelen, et nytt emne for hver uke og en perle for hver dag i året. Svein-Magne har plukket ut 52 viktige emner fra Bøkenes Bok og fylt alle årets dager med et sannhetskorn. Dette er en kalender med et vidt spekter av aktuelle sannheter for de som ønsker å bli kjent med Guds vilje og Bibelens budskap. Plant dagens ord i ditt hjerte og la det få vokse og spire slik at det kan forvandle ditt sinn og tanke. Guds ord har også kraft til å gi legedom til ånd, sjel og legeme. Du kan også dele disse sannhetene med mennesker som har behov for et ord fra Gud i rette tid. Siden Svein-Magne ikke har skrevet inn navnene på dagene, men kun datoer, kan du bruke denne kalenderen

år etter år. Han kaller den for en «evighets-kalender». La himmelske gullkorn få lyse opp ditt hjem.

• Boken gis til alle som støtter MJL med en gave på kr 2100 eller mer. Maks to bøker pr. giver. Tusen takk for at du støtter vår misjon!

3


VGs kamp m Som de fleste av dere vet, har vi i MJL vært under bombardement fra avisen VG helt siden Mirakellørdag den 29. april i år. Etter hvert kom også Forbrukertilsynet og Helsetilsynet inn i bildet. Jeg ønsker ikke å «demonisere» avisen, men peke på alvorlige feil i reportasjen om oss.

F

orberedelsen til denne saken begynte VG alt med i august 2017. Saken er i skrivende stund enda ikke ferdig. Helsetilsynet har begjært påtale av oss. Så får vi se hva politiet gjør med saken. VG har skrevet i alt 40–50 sider om vårt arbeid. Det er vel neppe vært noen predikant i Norge som i Norges historie har fått så mye oppmerksomhet i løpet av så kort tid som jeg har fått i denne tiden. Evangelist Tom Roger Edvardsen har også vært ute for noenlunde samme skyts som oss. Med harde skyts har de fremstilt vårt arbeid som fusk og fanteri. Dette har de gjentatte ganger skrevet om i løpet av mange uker i sommer. Det har vært rene føljetongen fra uke til uke. Jeg har mange ganger lurt på om VG har mistet all form for gangsyn og medmenneskelighet. Som en VG-kjenner sa det: «VG gir seg ikke før de ser blod.» Men venner av MJL har forstått det: Dette er moderne kristendomsforfølgelse.

At dette er noe langt mer enn en vanlig journalistisk granskning, nemlig kristendomsforfølgelse, er begrunnet av følgende fakta:

1. Feilinformasjon for å skape negativ effekt VG tar opp åtte samtaler av meg med to syke kvinner, en med diabetes og en med eggstokkreft. Disse blir brukt i det øyemed å få meg til å si noe de kunne ta meg juridisk på. I en av samtalene siterer jeg Billy Graham i forbindelse med viktigheten av å bli frelst: «Frelse er god business.» VG fremstiller det slik at jeg mener at frelse har med penger og rikdom å gjøre. Dette gjør de for at folk skal få et feil inntrykk av meg, at jeg er pengepredikant. Total feilinformasjon og tendensiøs journalistikk. «God business» er tilgivelse, fred med Gud og evig liv – ikke penger! Det var det jeg sa. VGs fremstilling er en bevisst forvrengning.

OPPTAK: Å ta opp samtaler uten å informere om det på forhånd, er både umoralsk og spekulativt.

4

2. Umoralsk fremgangsmåte for å hente inn informasjon Å ta opp samtaler uten å informere om det på forhånd, er kan hende lov i Norge, men likevel er det umoralsk og spekulativt. Jeg kaller det «KGBmetode». Bare dårlige journalister gjør slikt. De er ikke gode nok til å finne frem til rene, informative kilder for sine konklusjoner. I uformelle telefonsamtaler veier man ikke på ordene og er ikke like nøye i ordformuleringen som om det skulle ha vært i en offentlig tale hvor ordene er sagt med større vekt og presist innhold. I land som for eksempel Sverige og USA er en slik praksis ulovlig. Hvordan kan man være sikker på at den man inter-


ot MJL vjuer er den personen man utgir ham for å være? Dette til tross – de kunne ikke ta meg i å hindre en innringer fra å ta cellegift. Og som vår advokat John Christian Elden sier det, er det fullt ut lov til å ha forskjellig syn på tro og medisin i Norge. Det er slett ikke ulovlig å være kritisk til for mye bruk av cellegift. Det er til og med kreftforeningen i sitt blad «Medlemsnytt» og «Felles krefter». Det kalles jo for «gift» og har derfor alvorlige bivirkninger. Hvorfor skal ikke jeg få lov til å si det samme som Kreftforeningen? Det er på tide at folk i Norge får høre om flere muligheter til å bli helbredet for kreft enn bare gjennom cellegift. Men å si det til syke som ringer inn, selv om de tar spørsmålet opp selv, var ikke nødvendig. Det har jeg beklaget.

3. Total skjev fremstilling av de som står frem med sitt vitnesbyrd om helbredelse VG har bevisst hoppet bukk over de mange som har stått frem med sitt mirakelvitnesbyrd i blad og på nett. De tok frem kun ett tilfelle, og det var et tilfelle de ville så tvil om. Men selv hevder denne personen fortsatt at hun var dødssyk i 2007, hostet opp blod og ble helbredet i løpet av noen dager etter forbønn av meg på telefonen. Siden 2007 har vedkommende vært frisk. Om hun hadde kreft, som hun selv hevdet overfor meg, er i ettertid usikkert, men frisk ble hun i alle fall. Hvorfor ikke også fokusere på andre som står frem med navn og bilde på vår hjemmeside? VG har med rette funnet frem til rundt tusen mirakelhistorier på vår gamle hjemmeside, flere anonyme, andre med navn og bilde. Har tusen mennesker løyet om sin helbredelse? Eller er det bare noe jeg har diktet opp? Er det løgn ville jeg ikke vært leder for MJL i 28 år. Da ville mange for lengst ha gått til sak mot meg og jeg ville ha vært avslørt som svindler.

4. Skjev fremstilling av vårt virke VG h a r b e v i s s t ikke skrevet et eneste ord om MJLs sosiale og misjonerende engasjement i India og andre steder i verden, enda de lett både kan lese og høre tv-opptak om denne siden på vår hjemmeside og i bladet Legedom. Her er det fokus både på de 24 barnehjemmene med plass for 2000 foreldreløse barn og 12 brønner som vi hittil har bygd for de kasteløse i India. VG ønsker å fremstille meg som en som kald og følelsesløs sjarlatan som har ett mål i sikte: å utnytte syke og svake – kun for ø ko n o m i s k v i n nings skyld. De som kjenner meg, vet at dette ikke er sant. Jeg har gitt meg helt for de syke og svake i verden. Det fins ikke mange 70-åringer i Norge som arbeider 70 timers uke og som har møter på 12–14 timer, noen ganger hele natten til ende. Det er de syke som ligger meg på hjertet, ikke penger. Jeg drives av en uslukkelig tørst etter å se Jesus gjøre under. Jeg higer etter å fortelle om dette til hele verden! Jeg er 110 prosent evangelist og misjonær. I tillegg til denne misjonsinnsatsen: Våre tv-sendinger når til over

5

120 land i verden. VG unnlater bevisst å skrive om denne viktige siden av vårt misjonsarbeid.

5. Utnyttelse av offentlige personer ved hjelp av tvilsom fremgangsmåte VG intervjuer nesten bare (med noen


få unntak) slike som er negative til vårt virke og får med seg blant annet Forbrukertilsynet, Helsetilsynet og til slutt helseminister Bent Høie. Det samme er tilfelle med intervju og store bilder av politikere som Hareide, Bollestad og Bondevik, samt biskop og preses, Helga Haugland Byfuglien, og noen andre. Gjennom deres negative uttalelse av meg er VG kun ute etter å skape et fiendebilde av meg. Gjennom veiledende journalistikk blir disse hauset opp med bare negativ informasjon om vårt arbeid og kommentar til det. Høie ble overrumplet med negativ informasjon, og VG presset ut av ham et negativt sitat uten at han hadde fått tid til å sette seg skikkelig inn i saken. Deretter store overskrifter med bevisst negativ effekt på leserne. Bortsett fra et par positive innslag fra advokat Elden (uten bilde) og pastor Gunner Jeppestøl i Filadelfia, Vennesla, var alt tuftet på negativ grunn. Avisen er med på å gi meg skurkestatus. Tenk om de hadde intervjuet noen som var blitt helbredet og fått en ny livskvalitet, noen som var blitt helbredet for angst, kreft, tinnitus, sukkersyke, grå stær, prolaps, slitasjeskader, nerveproblemer, ME, MS, astma, plattfot og andre lidelser! Det ble ikke gjort, for det var ikke agendaen for serien «Mirakelpredikantene». De ville ikke vite. De ville ikke se. De ville være blinde, de ville forføre andre til å tro at mirakler ikke skjer. Heldigvis – Gud ledet oss til å ta kontakt med en av Norges beste advokater, John Christian Elden. Han slo fast at VGs taktiske spill med intervjuobjekter er «å gå i VG-fella». Elden hevder at VG driver med «kampanjejournalistikk». Han slår fast gang på gang at jeg ikke har gjort noe galt i min tjeneste. Alt er gjort i henhold til Norges lover. I Norge er det fullt ut lovlig å ha forskjellig syn på tro og på medisiner, hevder han med rette. I en uttalelse til Kristen Koalisjon Norge sier han følgende: «Helsetilsynets oppfatning er intet nytt. Det er tilbakevist av påtalemyndighetene tidligere. Pedersen føler seg på trygg grunn da han ikke driver med medisinsk virksomhet eller juridisk helbredelse, og heller ikke har noen planer om dette. VGs kampanjejournalistikk mot Misjonen Jesus Leger (MJL) er påfallende i denne saken, der de prøver å vekke alle mulige syn og organer i en kamp mot fri religions-

utøvelse.»

6. Bildeforandring VG har kjøpt et bilde av meg av en fotograf. Det er fullt ut lovlig, men de har lagt inn mørke områder rundt meg for å få det til å se mystisk og sjarlatanaktig ut. Også et forsøk på å skape en planlagt effekt.

MJL har kuttet ut teletorget For å dempe støyen fra både VG og fra andre kritikere – både kristne og ikke-kristne, valgte vi å trekke oss fra teletorget den 22. juni i år. Siste dag på teletorget var den 9. juli, slik Forbrukertilsynet krevde av oss. Vi valgte det også fordi tilsynet mente at når det var penger involvert i forbønn, gjorde det oss til «behandlere». Men nå hevder tilsynet at det ikke er nok å bare kutte ut teletorget. Slik vi driver vårt virke, er vi «behandlere» uansett. Hvis jeg blir stemplet som «behandler» har jeg ikke lov til å reklamere for «produktet» helbredelse. Dette i henhold til tilsynets tolkning av «Lov om alternativ behandling». Altså kunne jeg da ikke annonsere helbredelsesmøter, vitne, tale eller skrive om at Gud gjør under! Er folk i Forbrukertilsynet blitt helt historieløse? Paragraf 2 i Grunnloven slår fast at Norge er en rettsstat som har bygd sine lover på «vor kristne og humanistiske arv». Norges lover er fremdeles bygd på kristne verdier. Forbrukertilsynet blander sammen begrepene «forbønn» og «alternativ behandling». Derved begrenser de trosfriheten. Hvis dette skal bli håndhevet i Norge, kan ingen predikant forkynne evangeliet om helbredelse eller vitne om under og tegn. I ytterste konsekvens kan man heller ikke lese tekster

6

fra Bibelen om under og tegn og heller ikke forkynne tekstens budskap. Selvsagt er vi uenige med Forbrukertilsynet om at dette ville gjøre oss til behandlere. Å be for syke er å overlate en sak til Gud som helbreder. Han er «behandleren» – ikke vi. Det er Gud som bestemmer – ikke vi. Derfor kan vi kun gi folk håp om helbredelse, men ikke love noe. Penger fra teletorget var kun med på å betale lønninger og portoutgifter i forbindelse med teletorgtelefonene. I fjor sendte vi ut 177.000 brev, mange av dem ble sendt ut på grunn av teletorg-kontakter. Inntekten fra teletorget på ca. 2,6 millioner dekket ikke utgiftene på tre–fire millioner! Isolert sett var teletorget et «underskuddsforetak». Likevel ga det oss ca. 2,6 millioner nødvendige kroner i kassen. Disse må vi nå få inn på annen måte. Forbrukertilsynet truer med økonomiske sanksjoner. De vil gi oss bøter fra 100.000 og opp til en million hvis vi ikke slutter å reklamere for helbredelse i tale eller skrift. Hvis de gjør det, vil det føre til en folkeaksjon mot tilsynets lovbrudd og overformynderi. Vi kommer aldri til å slutte å forkynne evangeliet og å vitne om Guds under bare for å roe ned de antikristelige kreftene i Forbrukertilsynet! I stedet for å være glade for at tusener i Norge får hjelp, skal man nå straffes for å vise omsorg og gi hjelp til mennesker i nød. Jeg ber for rundt 70.000 enkeltpersoner hvert år. Over flere år har MJL spart staten for flere millioner kroner i kansellerte operasjoner og behandlinger takket være forbønn fra oss. De som blir friske, kan nå (ifølge legens anbefaling) kutte ut medisiner. Flere pasienter har fått skrevet i sin journal: «Helbredet etter forbønn av Svein-Magne Pedersen.» Da må vel det også være galt? Vi burde ha fått ros og ikke ris. Dette er en oppførsel som man ellers kun møter i totalitære land som vi helst ikke vil sammenligne oss med.

Brudd på lov om religionsfrihet og ytringsfrihet Å hindre kristen forkynnelse og vitnesbyrd er totalt imot religionsfriheten (§ 16 i Norges Grunnlov) og ytringsfriheten (§ 100) som Norge har forpliktet seg på. «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» (1970) regulerer presters og predikanters rett og plikt til å forkynne sin religiøse tro. Å hindre oss i å fortelle hva Gud har gjort, i skrift og


tale, er brudd både på religionsfriheten og ytringsfriheten. Konventikkelplakaten ble opphevet i 1842! Den 22. juni i år deltok jeg i en paneldiskusjon på Bildøy, sammen med fire andre angående den betente VGsaken: MJL og vårt virke. Her deltok blant annet VG-redaktør Gard Steiro samt Dagens redaktør Vebjørn Selbekk. Disse to var stort sett på lag mot resten av debattantene, teolog Odd Sverre Hove, PDK-representant Thomas Moltu og meg selv. Dyktig møteleder var Bjarte Ystebø. På dette møtet fortalte jeg for første gang lytterne at MJL snart ville kutte ut teletorget. Siste dag på teletorget var den 9. juli i år. Fra den 10. juli kunne hvem som helst ringe til vårt kontor og få forbønn til vanlig telefontakst (381 500 50). Anklagepunktet om penger og forbønn er nå forhåpentligvis fjernet. Hykleriet fra kristent hold er åpenbart: Det koster en familie flere tusen kroner på å delta på sommerkonferanser og seminarer hvor man blant annet ber for syke. Vil man delta bare på ett møte må man også betale for kun dette ene møtet – hvor man blant annet ofte innbyr til forbønn for syke. Dette har skjedd samtidig som man går ut og kritiserer MJL for å få penger inn gjennom teletorg. Hvorfor er kristen-Norge blinde for denne form for hykleri? Teletorg er en moderne måte å ta opp kollekt på. Det er helt frivillig. Når man hører at det koster 14 kroner pr. minutt, kan man legge på. Da kan man komme på møter med meg hvor det ikke koster noe å få forbønn – eller sende et brev eller en e-post. Det er ikke mer knyttet opp til forbønn enn kollekt og forbønn på samme møte. Mange er skuffet over at vi har sluttet med teletorget, for de ønsket å gi til vår misjon på denne måten. Dessuten følte de at de da kunne ta av min tid med god samvittighet – når de betalte for det.

Forfølgelsens gode frukter Det positive i det vonde sakskomplekset er at helbredelse, under og tegn er kommet på manges lepper i Norge. Det som særpreger Gud mest, er blitt et diskusjonstema fra Lindesnes til Nordkapp. Og takk og lov for det! Men det har kostet oss utrolig mye slit, nervepress og lidelse. Vi er satt i landets største gapestokk – VG. Avisen har 2,4 millioner lesere. Der står vi fortsatt. Hån og spott, baktalelse, overdrivel-

ser og løgner har haglet mot meg og min familie og andre som er knyttet til MJL. Vi er blitt utsatt for hån og spott nesten uten grenser. I et kommentarfelt under en artikkel i VG ble vi (sammen med Tom Roger Edvardsen) ønsket drept. Sitatet fikk stå en hel uke før det ble fjernet. På møtene på Bildøy måtte jeg ha med meg livvakt. Men den store trøst midt i det hele er at dere som er venner av MJL har stått skulder til skulder med oss hele tiden. Svært mange har bedt for oss. Hadde vi ikke hatt dere, ville vi trolig ha gitt opp. Takk for at dere fortsatt vil støtte oss, både i bønn og på det økonomiske området. Dette angrepet er et endetidstegn: kristendomsforfølgelse og frafall fra troen. Djevelen vil ikke at folk skal tro på Jesus Kristus, Guds Sønn. For mirakler setter fokus på Gud og evangeliets kraft, Guds eksistens, hans kjærlighet, omsorg og kraft. Mirakler er ateistens verste fiende, for hvis det skjer under, fins det en Gud. Og hvis det fins en Gud, vil man bli stilt til rette for sine synder og til slutt bli kastet i helvete. Derfor alt dette bråket. Ateistene blir, blant annet av denne grunnen, sinte og vil skremme folk bort fra troen og gjøre troen på Gud og mirakler til noe som bare noen få kristne ekstremister holder på med, for å lure penger ut av folk. I dagens vitenskapelige, opplyste verden, kan såkalte «mirakler» bortforklares som humbug, sjarlatanvirksomhet eller det har en lett forståelig «placebo-forklaring». Gir vi opp og lar ikke-kristne humanister og ateister få holde på slik, spiser de opp mer og mer av kristenarven som blir mer og mer borte i dagens Norge. Det blir færre og færre av bibeltro, brennende kristne i dag. Mange tør ikke lenger stå for bibelske prinsipper angående tro og etikk. Gir vi djevelen lillefingeren, tar han til slutt hele hånda. Derfor gir vi djevelen kamp, for vi vil ha Norge tilbake til Gud! Derfor gir vi i MJL ikke opp. Dette er Guds kall til oss! Takk for at du er med i denne viktige kampen! Og vi skal bli flere. Mange har sagt at etter dette vil de støtte oss enda mer! Det lyder som skjønn musikk i mine ører.

MJL fosser frem Etter at vi kuttet ut teletorget og etter angrepene i VG har telefonene vært rødglødende. Økningen har vært stor. Kanskje var det å forlate teletorget tross alt

7

en god idé? Nå er anklagene om «kobling mellom forbønn og penger» blitt fjernet. Dessuten koster det nå svært lite å ringe oss, kun vanlig telefontakst. La oss alle stå på muren og holde Kristus-fanen høyt. Bli med oss videre helt til Jesus snart kommer for å hente sine troende, sin brud, i en gedigen opprykkelse. Vi skal ikke slumre som de ti jomfruene Jesus talte om i Matteus 25. Vi skal være våkne og rede når han kommer. Djevelen vet at uten økonomiske midler vil det bli vanskelig å virke. Han vil si til deg: «Vent med å gi til MJL. Du har vel lest hva VG skriver og hva folk sier om denne MJL-sekta og «mirakelpredikantene». Ikke tro på de løgnene MJL farer med. Bruk heller pengene på noe annet. La heller bankkontoen din få vokse. Det gir deg en trygg fremtid.» Som sagt, vi har nå avsluttet teletorget. Den eneste måten vi nå kan få inn midler på, er å spørre deg om en økt økonomisk støtte.

Gi 30 prosent mer – og gi hver måned For å få inn det vi taper på teletorget, trenger vi 30 prosent mer gaver enn før. Regningene pleier å komme hver måned. Vi har rundt 20 misjonsarbeidere på lønningslisten og om lag 20 grener på vårt «misjonstre». Derfor appellerer vi til våre venner om å gi så ofte de kan, helst hver måned. For deg som pleier å ringe til oss, betyr 30 prosent mer i gave neppe så mye, for nå kan du ringe til vanlig telefontakst. 30 prosent mer kommer samlet ut på nesten det samme som du pleier å gi (din gave pluss teletorgsamtalene). Ga du 250 før, blir det i så fall 350 nå, ga du 350 før, blir det rundt 500 nå. Ga du 500 før, blir det ca. 700 nå. Ga du 1000 før, blir det ca. 1300 nå osv. Benytt vedlagte blankett eller gi over nettet eller på Vipps (10 38 69). Du kan med letthet også gi over givertelefonen: 822 06 111. Hver gang du ringer, hører du et pip og legger på. Da blir 250 lagt til din telefonregning. Legger du på og ringer igjen, gir du 500 kroner. Ringer du fire ganger slik, gir du 1000 kroner osv. Enklere kan det ikke bli. Like enkelt som å gi på Vipps. Din gave betyr svært mye for oss. Det er vårt være eller ikke-være. Vi trenger din gave nå! Vennligst – ikke utsett å gi din gave til MJL.


BJØRG GA IKKE OPP HOFTEPLAGENE Bjørg Kjoberg fra Ålgård hadde vært en aktiv person i arbeidslivet, noe som belastet både knærne og hoftene. I 15 år hadde hun smerter, men etter flere bønner av Svein-Magne Pedersen kan hun nå gå på tur uten plager. Tekst & foto: Dag Buhagen

–I

15 år slet jeg med smerter i knær og hofter. Jeg har hatt ulike yrker hvor jeg har stått og gått mye på harde gulv, og det har nok slitt på leddene, sier Bjørg Kjoberg. Vi møter hennes i leiligheten hennes på Ålgård i Gjesdal kommune på Jæren i Rogaland. I Ålgård har hun bodd og arbeidet i 32 år. Kjoberg forteller at hun i 16 år jobbet innenfor hotellfaget. Da var arbeidsdagen svært aktiv. Sener ble det 13 år ved tidligere Skjæveland strikkefabrikk på Ålgård, som ikke ligger så langt unna leiligheten der hun nå bor. Fabrikken ble forøvrig lagt ned i 2004. – De siste 19 årene jobbet jeg ved en helsekostbutikk. Jeg har spist mye helsekostprodukter, noe som har hjulpet meg mye, men det var Jesus som fikk bort plagene til slutt.

Lite hjelp For rundt 15 år siden begynte hun å få smerter i både knærne og hoftene. Etter som årene gikk var brusken slitt bort. – Jeg gikk til legen og tok røntgen, men han ville ikke gjøre noe med det første. I stedet ble det fysioterapeut og noe smertestillende. Av og til var det så vondt at jeg slet med å gå ordentlig. I butikken måtte jeg støtte meg til en handlevogn, for jeg skjemtes over å gå så rart. Kjoberg forteller at det ikke var så langt til butikken, men hun måtte ofte kombinere handleturen med et kafebesøk for å få hvile beina. – Den siste tiden var det så ille at jeg måtte gå baklengs opp bakken til blokka der jeg bor. Da belastet jeg hoftene mindre, men folk lurte nok på hva jeg drev med når de så meg, sier hun og ler.

UT PÅ TUR: Nå kan Bjørg Kjoberg gå spaserturer uten å være plaget av hoftene. – Jeg har gått flere turer på fire kilometer, og jeg kjenner ingen smerter, sier hun glad.

Også på natten var det smertefullt i hoftene. Når hun skulle snu seg i sengen, måtte hun gripe tak i siden på nattkjolen og dra seg over. Hvis ikke ble smertene i hoftene for ille.

Forbønn Den 5. november i 2017 ringte Bjørg til Svein-Magne for å få forbønn. Pedersen ba henne legge hånda si på den venstre hofta mens han ba. – Da Pedersen ba skjedde det noe merkelig. Jeg kunne kjenne at noe skjedde under hånda mi. Jeg tror det formet seg ny brusk. Det var fantastisk! Jeg gikk frem og tilbake på golvet og var så overrasket og glad. Den høyre hofta til Bjørg ble ikke god der og da. Derfor fortsatte hun å ringe. For hver gang ble den høyre hofta gradvis bedre. – Jeg ringte rundt seks ganger, og i januar i 2018, var den høyre hofta også helt god. Nå går jeg normalt og har gått flere, lange spaserturer på opptil fire kilometer uten å kjenne smerter.

8

VITNER: Bjørg leser bladet Legedom hver gang det dukker opp i postkassen. Nå ønsker hun å dele sitt eget vitnesbyrd til oppmuntring for de som håper på et mirakel.

Det er fantastisk! Jeg er så glad og går bare rundt og kvitrer. Bjørg kan også fortelle at det ikke lenger er smerter i knærne. Hun var også til legen og fortalte om det som hadde skjedd. Da kikket han rart på henne, men sa ikke noe mer. Bjørg har også fortalt om helbredelsene til flere venner, men de fleste er skeptiske. – De sier at de ikke tror på dette, men de ser jo at jeg har blitt frisk. Jeg bryr meg likevel ikke om hva de sier og takker heller Gud for det som har skjedd. Det er likevel trist å tenke på alle som kunne fått hjelp der ute. Jeg snakket nylig med ei som var svært syk, og jeg anbefalte henne å ringe til Pedersen. Det ville hun slett ikke. Tenk om Gud hadde helbredet henne. Jeg vet i hvert fall at forbønn hjelper, og at man ikke må gi opp.


Tore hadde plager i nese og øre:

– Jesus helbredet meg mens jeg sov! Tore Nerhus fra Eidsdal levde med stor smerte i venstre øret og øresus. Livet var svært tungt og vanskelig. I tillegg slet han med en skadet nese. To ganger fikk han tilsendt en salveduk og om natten fjernet Jesus alle plagene. Av Dag Buhagen

R

undt år 2000 jobbet Tore Nerhus fra Eidsdal på kjøkkenet ved et hotell i nabokommunen Geiranger. En dag mistet noen en tallerken i gulvet. Smellet var så kraftig at det skadet hørselen til Tore. – Det var et forferdelig smell, og i tiden etter fikk jeg store smerter i det høyre øret, samt øresus. Tore dro på sykehuset og fikk beskjed om at han hadde fått en liten hørselskade, men for ham selv føltes det som en stor skade. Livet ble ikke lett. – Til tider føltes det ut som at noe var skjært ut av øret. Smertene var der dag og natt, pluss en irriterende øresus. Av og til brukte jeg smertestillende. Om natten måtte jeg ligge med det skadde øret ned mot puta. Hvis ikke fikk jeg ikke sove. Jeg kunne våkne av smerter, og ofte måtte jeg massere inne i øret med en finger. Tore forteller at det også kunne være utfordrende å snakke med folk hvor det var mye støy. I en periode jobbet han på en fabrikk. Da måtte han stadig vende det friske øret til for å høre hva folk sa. Når han pratet i telefonen, kunne han bare bruke det venstre øret. – Jeg har alltid vært interessert i musikk, men nå kunne jeg heller ikke

FRISK:

I flere år slet Tore Nerhus fra Eidsdal med smerte i øret, øresus og en tett nese. I dag kan han vitne om hvordan Jesus gjorde ham frisk. FOTO: Privat

spille med for høyt volum. Når jeg var på konserter, kunne jeg bli svimmel og dårlig. Det verste var likevel de verkene smertene, forteller han.

Nattlig inngrep I 2004 tok Nerhus kontakt med Misjonen Jesus Leger. Han fikk tilsendt en salveduk, som han festet til kroppen. – Etter noen dager våknet jeg en morgen helt frisk i øret. Både øreverken og øresusen var kommet bort i løpet av natten. Jeg takker Gud for det som skjedde. Hadde ikke Gud grepet

inn, ville jeg fått mye problemer i livet. Jeg kan ikke forestille meg et liv med de øresmertene. Ingen kunne hjelpe meg, men Gud kunne.

Neseplager

I tillegg til hørselsplagene hadde også Nerhus en annen plage. I forbindelse med kjøkkenjobben på hotellet i Geiranger opplevde han på samme tid å skade nesen. – Jeg falt på kjøkkenet og slo nesen i en brødfjøl. Det førte til at nesen ble skeiv og venstre nesebor ble tett. Jeg kunne bare puste gjennom det høyre. Hvis jeg berørte nesen på innsiden, kunne jeg kjenne det langt opp i panna. Når jeg ble forkjølet, var det umulig å å puste gjennom nesen. Da var den var potte tett. I 2015 skrev Nerhus en ny mail til MJL, og fikk på ny tilsendt en salveduk. Om natten skjedde det noe igjen. Gud opererte nesen, og da han våknet, var nesen helt perfekt. – Siden da har jeg ikke hatt plager med nesen. Jeg har alltid trodd på Gud. Jesus er et viktig holdepunkt i livet for meg, spesielt i vanskelige situasjoner. Han har hjulpet meg med mine plager. Folk kan tvile på forbønn, men selv har jeg fått erfare at Jesus kan helbrede.

Husk Mirakellørdag den 25. august! Den 25. august arangerer MJL Mirakellørdag på senteret i Vennesla kl 13:00. Svein-Magne taler og ber for syke. Inngang og kølapper fra kl. 12:00.  Her kan du komme uten timebestilling. Inngang kr 200,–

Her kan alt skje!    Alle er hjertelig velkommen! 9


AVSLUTNINGSMØTE MED SEIER:

Mange helbre

I FORM: Til tross for en utfordrende uke var Svein-Magne Pedersen i storslag og talte frimodig om frelse og helbredelse.

for å høre dde møtt opp ønn og for å få forb Pedersen tale ne e kt ag M sø net ei Sv møt mer. I løpet av for sine sykdom . frelse åtte personer

Mange ha FOLKSOMT:

10


edet på Bildøy Søndag den 24. juni talte Svein-Magne Pedersen på avslutningsmøtet under Norge IDAGs Generalforsamling på Bildøy. Åtte personer ga til kjenne at de ønsket å bli frelst, og flere vitnet om at de hadde blitt helbredet. Tekst & foto: Dag Buhagen

E

n hektisk uke, med mye omtale i en rekke medier, ble likevel avsluttet med flagget til topps. Himmelen kunne glede seg over at åtte personer ga til kjenne at de ønsket å bli frelst. I tillegg var det flere som fikk erfare Guds helbredende kraft. Rundt 200 personer hadde møtt opp for å overvære avslutningsmøtet med Svein-Magne Pedersen under Norge IDAGs sommerstevne på Bildøy på Sotra. De fleste hadde nok fått med seg den omfattende pressedekningen i landet den siste tiden om Svein-Magne Pedersen og hans virksomhet. Det la likevel ingen demper på stemningen. Folk møtte opp fulle av forventninger og med håp om et mirakel. – Takk for at jeg fikk komme hit til Bildøy i år også. Når jeg kommer hit, er det som å komme hjem, innledet Pedersen, som besøkte sommerstevnet for tolvte gang på rad siden 2006. – Det har vært en tøff uke, men en soldat blir sterkest når han først har vært i krigen, sa han spøkefullt. Avisen BA (Bergensavisen) var også til stede under møtet, og journalisten skrev en flott artikkel om mirakelkvelden. Mandag morgen kunne hele Bergen by lese på forsiden av avisen: «Folk i kø for å bli helbredet.» Avisen intervjuet flere av møtedeltagerne som var der, og enkelte fikk vitnet om at de hadde erfart helbredelse.

Hindringer Pedersen fokuserte årets tale på ulike hindringer som kan være med på at helbredelsen uteblir. – Hvis man ikke blir helbredet, kan man prøve å finne ut om det er noen blokkeringer et sted i livet. Disiplene skulle drive ut en demon, men de

GOD: Nils Hodneland (77) fra Myking i Lindås vitnet om at han ble kvitt artrosesmerter i begge hendene

etter to besøk ved bønnekontoret som Pedersen har i Bergen. – Nå kan jeg knipe sammen nevene uten å ha smerter, sier han glad.

klarte det ikke. De spurte derfor Jesus: Hvorfor klarte vi det ikke? På grunn av deres vantro, svarte Jesus. Jeg tror disiplene fokuserte for mye på tidligere erfaringer, der de hadde lykkes med å be for syke. Nå hadde de glemt hvor kraften egentlig kom fra. – Noen mennesker har også gitt opp håpet om å bli helbredet, slik som mannen ved Betesdadammen. Han hadde ligget der i 38 år, men hadde mistet troen på at det en gang skulle bli hans tur. Da Jesus kom dit, spurte han: «Vil du bli frisk?» Mannen kom med sine klager, men Jesus var nådig og helbredet ham likevel. – Det finnes også mennesker som ikke vil bli helbredet, akkurat som mannen som sa til helbredelsespredikanten: «Jeg vil ikke bli helbredet, for

11

jeg lever godt på NAV.» Pedersen nevnte også at det i dag er mye fokus på teologi og lite forkynnelse om kraft. – Hvorfor skjer det så lite helbredelser i Norge i forhold til Afrika? Det er for lite kraft og for mye dogmatikk i forkynnelsen. Jesus er ikke veien, sannheten og teorien, men livet.

Vitnet i avisa I løpet av kvelden ba Pedersen for en rekke syke. Først klokken kvart på seks om morgenen, gikk de siste ut døren. Da hadde møtet vart i nærmere 13 timer. Flere opplevde å få erfare Guds helbredende kraft. Berta F. Hansen fra Haugesund ble god i hofta etter lengre tid med smerter på grunn av betennelse og


overbelastning. Det var vondt å gå og hun haltet. Løpe hadde hun ikke gjort på to år. Om nettene gjorde hoftesmertene at det var vanskelig å sove. – Da jeg fikk forbønn, kjente jeg en varme i hofta som var der lenge etter forbønnen. Jeg reiste meg plutselig opp fra stolen uten problemer, og smertene var borte. Jeg kunne springe frem og tilbake, noe som hadde vært helt umulig før. Det var nesten så jeg lettet fra golvet, sier hun glad. Bergensavisen intervjuet henne etter bønnen og i nettutgaven på kvelden skrev de så fint: ”Så reiste hun seg og løp triumferende over gulvet på den skadde foten.” Berta kan fortelle at hun også tidligere har blitt helbredet i hofta. Da var det den andre hofta som var plagsom. Hun kunne nesten ikke gå i trapper på grunn av smertene. – Under Bildøy-stevnet i 2016 fikk jeg også forbønn, og da ble den hofta god. Jeg har tro på forbønn, sier hun glad.

Varme tilbake Anna Misje (85) fra Straume utbrøt etter forbønnen: – Jeg har vært kald på føttene i 30 år, men nå kjenner jeg varme for første gang! Misje forteller at hun har brukt varme sokker både dag og natt, ja også om sommeren på grunn av dårlig blodgjennomstrømning i beina. Da Pedersen ba for henne på Bildøy, strømmet en varme inn i beina. – Etter møtet gikk jeg varm og god

Det skyldtes slitasje han hadde gått med i over tre år. Under møtet jogget han frem og tilbake, svært fornøyd med at hofta var blitt god. – Jeg har gått flere turer og hofta er fortsatt god, sier han på telefon noen uker etter møtet. Yngve fra Bergen opplevde noe spesielt da han ventet på forbønn. – Jeg hadde kjent en kul på baksiden av låret, noe som gjorde meg bekymret. Da Pedersen ba for dem som satt bortenfor meg på stolraden, merket jeg plutselig at kulen var borte. Det gjorde meg både glad og lettet, sier han begeistret. Også en rekke andre fikk en berøring av Guds legende kraft. VITNET: Inger Marie Nymoen fra Åsnes i Finnsko-

gen hadde slitt med isjias i nesten ti år. På møtet vitnet hun om at Jesus helbredet henne på et møte på Skarnes på 1990-tallet.

hjem. Det var så vidunderlig og herlig. Jeg har ikke hatt behov for varme sokker i ettertid.

Hofter, hørsel og kul Åge Sivertsen hadde hatt nedsatt hørsel i over ti år, og han brukte derfor høreapparater. Årsaken var flere år i militære med skytetrening uten hørselvern. – Jeg har ikke hatt behov for høreapparater etter møtet, sier han glad når vi kontakter ham en tid senere. En 77 år gammel mann fra Dale i Sunnfjord kom til møtet med smerter i høyre hofta.

Vitnesbyrd Flere av de som møtte opp hadde også opplevd helbredelser tidligere i livet. Noen vitnet offentlig i møtet. Inger Marie Nymoen fra Åsnes i Finnskog hadde slitt med isjias i nesten ti år. Det kom på 1980-tallet, og hun hadde store smerter nedover det ene beinet. – Det var veldig vondt, og jeg slet med å få sove. I perioder brukte jeg smertestillende. På et møte på Skarnes på 90-tallet med Svein-Magne Pedersen, forsvant smertene momentant. Siden da har jeg ikke vært plaget med ryggen, sier hun glad. Hun og mannen besøkte forøvrig Bildøy-stevnet for første gang, og de hadde kjørt rundt 60 mil for å være med. Nils Hodneland (77) fra Myking i Lindås vitnet om at han ble kvitt artrosesmerter i begge hendene etter to besøk ved bønnekontoret som Pedersen har i Bergen. – Jeg hadde store smerter i begge nevene. Legene sa jeg måtte leve med artrosesmertene. Det var så vondt at jeg ikke kunne pusse tennene eller holde i en blyant. Det var også vanskelig å sove, for jeg måtte være forsiktig med hvor jeg la hendene. En gripetest hos legen viste at kraften var redusert med 40 prosent. Nils måtte også bruke smertestillende. – Da Pedersen ba for meg tidligere i år, fikk jeg kreftene tilbake i nevene og smertene forsvant. Det var fantastisk! GLAD: Berta F Hansen fra Haugesund ble god i

hofta etter forbønn. – Jeg kunne springe frem og tilbake, noe som hadde vært helt umulig før. Det var nesten så jeg lettet fra golvet, sier hun glad.

12


Helbredelsesmøter med Svein-Magne Pedersen Alle er velkommen! Vi ønsker at hele Norge skal benytte muligheten til å få forbønn og hjelp ved senteret. Skal du på Mirakeltorsdag, må du bestille time på forhånd. Det trenger du ikke på Mirakellørdag.

VENNESLA Oversikt over

Mirakel­torsdagene på helbredel­ses­senteret i Vennesla kl. 14.00–16.00. Husk timebestilling på forhånd: Tlf.: 38 15 00 50 Svein-Magne ber for syke August Torsdag 23. august Torsdag 30. august

t e k o o Fullb September Torsdag 6. september t e k o o Torsdag 13. september Fullb20. september t Torsdag e k o o Torsdag Fullb27. september

Oktober Torsdag 4. oktober Torsdag 11. oktober Torsdag 18. oktober

November Torsdag 8. november Torsdag 15. november Torsdag 22. november Mange ønsker forbønn, og det er vente­tid. Ring for avtale!

VENNESLA Oversikt over

Mirakel­lørdagene på helbredelsessenteret i Vennesla. Her kan du komme uten å ha timebestilling. Svein-Magne Pedersen taler og ber for syke. August Lørdag 25. august Oktober Lørdag 6. oktober Pastor Kingsly Lazarus fra India orienterer om misjonen der. NB: Møtene begynner kl. 13.00

Inngang og kølapper fra kl. 12.00 Inngang: kr 200,– Kollekt til brønnboring i India.

OSLO Vi har fått kontor i bønnekontor i Oslo. Sted: Galleri Oslo, ved bus­ stasjonen. Today Studios, Schweigaardsgt. 14. Lørdager og søndager Bønn for syke fra kl. 10.00 begge dagene. Timeavtale, ring for booking: Tlf.: 38 15 00 50 Spør etter Solveig. Alle er hjertelig velkommen! September Lørdag 15. september Søndag 16. september Lørdag 29. september Søndag 30. september

13

Det tas forbehold om endringer.

ANDRE MØTER TRONDHEIM Adresse: Fjordgt. 62–64 2.etg. Inngang ved det blå Garnhuset. Lørdager og søndager Bønn for syke fra kl. 10.00 begge dagene. Timeavtale, ring for booking: Tlf.: 38 15 00 50 Spør etter Solveig. Alle er hjertelig velkommen! November Lørdag 17. november Søndag 18. november

BERGEN Bønn for syke i Erleveien 18 B, Landås, Menigheten DreamCenter. Lørdager og søndager Bønn for syke fra kl. 10.00 begge dagene. Timeavtale, ring for booking: Tlf.: 38 15 00 50 Spør etter Solveig. Alle er hjertelig velkommen! August Lørdag 18. august Søndag 19. august

Flere møter annonseres i neste nummer av Legedom, som kommer ut cirka 20. september 2018.


Brevkurset «Veien Videre» – nå også på engelsk!

Kurset er i sin helh et utviklet av evange lis Svein-M agne Pede t rsen.

Chapter 1

ns

le

rnity ete s putD ettts” “Also He ha . r kurs ar e e litteratu in theirBhe REV 11 – ren til kursdel stes 3:1 1 EcclesiaD enne tek sten tils varer kapitte l 1–3 i bo ken Slik blir du frelst og bevart av Svein i troen -Magne Pederse n.

liv

This is the ature for course liter pter 1 ha C – 1 Part

Bibe

S

iden tv-programmet «Miraklet er ditt» blir sendt til over 120 land i verden, er det svært viktig at vi kan tilby mange nyfrelste og andre interesserte dette kurset. Nå kan interesserte fra store delen av verden ta del. Siden portoutgiftene vil bli store, vil vi i første omgang tilby kurset over internett. Elevene vil få tilsendt både brev og spørreskjema til utfylling. Deretter kan de sende sine svar til retting. Når kursdel 1 er ferdig, vil studenten få tilsendt en diplom. Deretter kan studenten, om ønsket, starte med del 2 og fem nye brev. Ved kursets slutt vil studenten motta diplom for del 2. Velkommen til å bli elev ved Veien Videre på norsk! Kurset kan fås i papirutgave. Både den engelske og den norske versjonen er gratis. Når noen spør hvor det blir av de nyfrelste i vår tjeneste, er svaret: Vi tilbyr både samtale per telefon og kurset Veien Videre. Vi har også ansatt et ektepar som tar seg av oppfølgingen av de nyfrelste.

y in its entiret The course is evangelist developed by Pedersen. gne Ma inSve

THE PASSPORT TO HEAVEN

o otsA BC fo r tro o r s it r o f searching fathers ho his fore Mankind is K d wit we live in. ckground anapth e t ba s e tim hi e l in 1 made popular at interested ns are very ern man is nology has

g

For noen år siden laget jeg brevkurset «Veien Videre», del 1 og del 2. Hver del består av fem brev med kompendier. Alle nyfrelste og andre som er interessert i kristen tro, er velkommen til å bli elev. Nå vil kurset bli presentert på engelsk!

ch The mod mily reunio Modern te alogy and fa s families. were. Gene y strengthen er before. tit en id of an ev ely The feeling d lonely th , are most lik rootless an are adopted man more later in life. ildren who

Mennes ke etter si t på leting ne røtt er

Ch ical roots their biolog lat ion are l roots seems to search for na tiv e po pu m our biologica Fro d . m fin ots he wo rld ’s to ro g gin their put there fro is lon for Th en be ing s rch ha ies t cit Mennrin two also sea ing tha g in to be someth s pastoeske t ervin of p ce å le 1982–88 I waer en, tr pro ting cre the . etati nada inen teon d tipu r sine rø le of Ca lat.ion den hvemer of the ipo tter. Sth Det in the midd searching for ktsthgre an ite moderne m nt lean great numb som he vanr the derwh imponrta skfin W id es . Manitoba. A mo ns nindgouorg en en fo dia es Ev ti na r need to ke tetsføleof the 16th rfedre. D re en e Ca ist ou , tiv er slektsst ots Na ro re in l we le ls et ica te en. Mod our biologer med ressert there midd en evner the so in da m na re er i sin p m Ca å å styrke ne tekalnroots. e en n eir d th før.cultu man came to samhold s bakgrunn og spiritu ologi har tually force en diev tra ey gj th ral ha ort mus se it et i famil cultu cau century eir be th en of n ide ie lot eskeneind. ins r og es. A anywhere g runs deep on the Nativ itten down gin of mank mer rotløse This longin was not wrgså verdeen ions, with the ori og ing for urrat th ges ne tions, which befolkni something to do throsiug neh rø rld are search ng wn ns wo do e dia . sø th tt na ed ke ion er er Ca nd e . est ov r qu allr but ha Nativ Fra 1982–8 opleette threi to st important ce then to D´senmo white8 vaPe by r jeg pa the life ma e er sa to hu lik m , r m er m sm no sw id were lost. Sini proveinna salien es t tivM tend erirtet avthe an andrula m, rateion risve the felt lik sen sesw anitokin. g fori hj e av n se Can errtovi ho rdenes us an adial have neither ningenpede En stor a,ism, sec the are looba ter s mange t giv natu n l avMa rfolk. these oprlevar ines dogeno ir owde man the eisM bem to er barn so folk man. Today til Can ms” are lea an-d athliv e. Da de “is lectur dian ading m nis ese a bl Th giv på ir fs s. et bo lie are på ion 1500 hvite ko iritual quest rt. ad s be jakt etter isteisrt, påtvunge -tal igileou op Th rel d ide roots. Elders m an sp t, ins r re er senere ide biol ble ndn ou l vosin etter aå fin den hvite ogisk stern cesrtors’ cut ltu i røde se n wi is a trede th spiri netua is ns man våpe . Th on their anha kneir re op g ma lagt leerofsythe wee foreldre. Søke røtt ku ayr.asIn vinra nontity ds thapt ide t the nes å væ todltu dianerne ally tru abdou i os e ne Men woevrld s menne ye av de unedne re noe so n to strength the kr et fra de especi sk aro re er es m s tiv fr er nn ku na a skapelsen e tiden. ltur gikk Indianer with other av. ne har si i Men en den da ve glemmeboken. da røde elle well. rk r hvite. I logisk ti dypere enn leng dag er de en følt seg som lknytnin etter sine se le n et tte folket g, er tran ter biorø tilbake ti på leting gen ette blant sine tter. Deres «eldst l hvor vi r å finne e» holder egentlig egne om åndelige kommer nå kurs kring forf røtter. religiøse fra, våre edrenes tro. Det kultur og skal være deres iden med på titet. Denne le å styrke ngselen går enda sinnet. Fo dypere i r det har mennesk m se å gjør ee. Det rø ed menneskets op rer ved m prinnelennesket s religiøse

T

O

Husk Mirakellørdag den 6. oktober! Den 6. oktober arangerer MJL Mirakellørdag på senteret i Vennesla kl 13:00. Svein-Magne taler og ber for syke. Gjestetaler er pastor Kingsly Lazarus fra India. Inngang og kølapper fra kl. 12:00.  Her kan du komme uten timebestilling. Inngang kr 200,–

Her kan alt skje!    Alle er hjertelig velkommen! 14


VITNER: Countrysanger, Anne Lise Brekke Lien fra Bjoa i Vindafjord kommune vitner om Jesus der hun ferdes. Bladet Legedom har hun delt ut til de innsatte i fengslene.

Delte ut Legedom i fengselet Anne Lise Brekke Lien, fra Bjoa i Vindafjord kommune vitner om Jesus over alt hvor hun ferdes med gitaren sin. Da hun besøkte Sandeid fengsel ved juletider, delte hun ut over 50 julepakker som inneholdt bladet Legedom. Tekst & foto: Dag Buhagen

–J

eg var nede i Vennesla for et par år siden, der jeg besøkte Mirakelsenteret. Da fikk jeg med meg en del restopplag fra bladet Legedom. Disse pakket jeg inn 50 forundringspakker som så ut som såkalte smellbong-bonger, sammen med twist-sjo-

kolade, forteller Anne Lise Brekke Lien. Under et besøk i Sandeid fengsel i Rogaland fikk både innsatte og betjenter en fin julegave som inneholdt bladet Legedom. I tillegg vitnet hun og sang om Jesus. Anne Lise, som er sangevangelist, forteller at hun i alle år har hatt en lidenskap for musikk. I alt har hun gitt ut tre album. I 1987 ble hun frelst, men på 90-tallet opplevde hun at dagliglivets sysler førte henne vekk fra Gud. Først en januardag i 2014 ble livet snudd fullstendig på hodet. – Jeg opplevde at Jesus møtte meg på natten, og jeg ble fylt med Den Hel-

lige Ånd og ild. Siden da har jeg stått på i brann for Jesus. Anne Lise reiser nå rundt og vitner og synger om Jesus. På Bildøy i år møtte hun opp under Svein-Magne Pedersen sitt møte, der hun fortalte sin historie. – Det var et flott møte, og jeg opplevde Guds kraft da jeg fikk forbønn. Bladet Legedom er fantastisk redskap. Mange mennesker har piggene ute for helbredelse, men i Legedom kan du lese mange, flotte vitnesbyrd! Jesus er ingen teori, men han lever i dag. Vi må forkynne nådens evangelium og det klare, gamle evangeliet, avslutter hun.

Endelig – forbønnskontor i Oslo! Vi har lenge vært på leting etter et kontor i Oslo eller omegn. Nå har vi blitt bønnhørt – vi har fått kontor midt i sentrum! Vi har nå fått leie et venterom og bønnerom med god plass for forbønn av syke. Sted: Galleri Oslo, ved busstasjonen. Today Studios, Schweigaardsgt. 14.

Bønn for syke fra kl. 10.00 begge dagene.

Møter i september: Lørdag 15. september Søndag 16. september

Ring for timeavtale: Tlf.: 38 15 00 50 Lørdag 29. september Spør etter Solveig. Søndag 30. september Alle er hjertelig velkommen!

15


Miraklet i mi Kreften forsvant etter flere bønner

A

t strategisk bønn virker, kan Enok og Bjørg fra Tau skrive under på. I august 2013 fant legene ved sykehuset i Haugesund ut at han hadde fått en kreftsvulst i ryggen. På Haukeland sykehus i Bergen ble det oppdaget at han hadde fått to kreftsvulster i ryggen. Han hadde fått prostatakreft. PSAen var skyhøy – den var på hele 481! En frisk person har en PSA på under fire. Prostatakreften hadde spredt seg til flere steder i skjelettet: én hofte, skuldrene og nakken. I august 2013 opererte legene ved Haukeland sykehus bort to svulster i ryggen, men kunne ikke gjøre mere. Kreften i skjelettet måtte han bare leve med, sa en lege til Enok. Den 5. oktober 2013 kom Enok til forbønn på en Mirakellørdag. Da var han så svak at hans kone Bjørg måtte kjøre ham inn på møtet i en rullestol. Situasjonen syntes håpløs, men jeg ba troens bønn for ham. Den 28. oktober i 2013 var han til en ny undersøkelse på Haukeland sykehus. Da var PSAen kommet ned til 0,01! Dette kunne legene ikke forklare. Etter dette begynte han å bli friskere og friskere. I januar 2014 forlot han rullestolen. Etter hvert

kunne han kaste krykkene. Enok og hans kone Bjørg ringte ofte til meg og fikk forbønn. Han kom også til forbønn på flere Mirakellørdager. Den 8. desember 2014 var Enok til ny undersøkelse på Haukeland sykehus. Der ble det tatt CT-røntgen av hele ham. Og resultatet? Begeistret kunne en lege ved sykehuset fortelle at absolutt all kreft i skjelettet var kommet bort. Og prostatakreften med PSA på 481 var fortsatt 0,01! Siden da har han tatt flere nye prøver. De er alle like fine. Takk til Guds godhet og kraft!

Tre kreftsvulster i magen forsvant

P

å et sykehus i Bergen fant legene ut at jeg hadde fått tre kreftsvulster i magen, en stor og to små. Jeg kontaktet deg og en annen forbeder og fikk forbønn for sykdommen. Plutselig en dag kjente jeg at noe rørte på seg i magen. En måned senere var jeg på kontroll. Overlegen på sykehuset undersøkte meg og kunne verken finne den store svulsten og heller ikke de to små. Han spurte meg hva som hadde skjedd. Jeg svarte at jeg hadde ringt til deg og en annen og fått forbønn.

De kom

Helbredet for astma

J

eg hadde astma i mange år. En gang i 2013 ble jeg undersøkt av en spesialist fra sykehuset i Tromsø. Etter undersøkelsen kunne han slå fast at jeg hadde astma. Fra da av måtte jeg begynne å ta medisin for astma. En dag i 2015 fant jeg på å ringe til deg. Du ba for meg. Etter en uke begynte jeg å bli bedre. Kort tid senere var jeg til en ny sjekk hos spesialisten. Her måtte jeg ta en pusteprøve for å sjekke lungekapasiteten. Legen kunne da slå fast at jeg ikke trengte mer medisin. Pusten var blitt helt fin.

Ble feiloperert

D

en 3. juni 2014 ble jeg operert i hoften. Legen som opererte meg gjorde en feil. Han kuttet en muskel i hoften. Legene innrømmet at de hadde gjort en feil, men de kunne ikke gjøre noe med det. Beinet var blitt så svakt at jeg kunne ikke løfte det en millimeter opp fra golvet. Det var omtrent ingen styrke i det. Før hadde jeg problemer med å legge meg om kvelden. Jeg måtte dra det svake beinet opp i sengen. For et par år siden fikk jeg forbønn av deg på

Givertelefonen:

Gi din gave på 10 sekunder! Tast inn nr.: 822 06 111 en eller flere ganger. Har du hatt problemer med å dra til post eller bank med din gave til MJL? Nå kan du sitte hjemme i sofaen og gi din gave til Misjonen Jesus Leger! Vi har nå løst problemet for deg og gjort det såre enkelt å gi til vårt misjonsarbeid.

Hver gang du ringer 822 06 111 gir du 250 kroner til MJL. `` Ringer du en gang, gir du 250 kroner. `` Ringer du to ganger, gir du 500 kroner.

`` Ringer du tre ganger, gir du 750 kroner. `` Ringer du ti ganger, gir du 2500 kroner osv Beløpet trekkes automatisk på din telefonregning. Enklere kan det ikke gjøres! Hvis du ønsker at vi skal vite at du har gitt til MJL på givertelefonen, kan du etterpå skrive et brev og fortelle det til oss. Da ber vi for deg sammen med alle andre givere mot slutten av hver måned.

Ring 822 06 111 Det enkle er ofte det beste. Takk for din gave til MJL!


itt liv

Flere vitnesbyrd, artikler og reportasjer på vår hjemmeside

www.mjl.no

tilbake for å gi Gud æren… helbredelsessenteret i Vennesla. Der ba du for meg. Da jeg kom hjem, satt jeg på en stol og kunne da løfte beinet opp i luften! Nå var det blitt lett å komme seg opp i sengen. «Se, nå kan jeg løfte beinet opp i sengen!» sa jeg til mannen min. Da jeg var til en undersøkelse hos legen, fortalte jeg ham om underet. Da spurte legen: «Skjedde dette etter at du hadde vært hos Pedersen?» «Ja,» svarte jeg. Legen sa ikke noe mer.

Kvitt allergi på Holmgang

I

flere år plagdes jeg med allergi. Jeg reagerte på gress og pollen. Hver sommer hadde jeg allergiske reaksjoner. Jeg reagerte på gress og pollen. En dag i oktober 2002 var du gjest hos Oddvar Stenstrøm på hans TV-program Holmgang. Der ba du for syke et halvt minutt. Jeg bare satt i en stol og kikket på programmet. Kort tid senere ble jeg helbredet for allergi. Siden da har jeg vært kvitt pollenallergi.

Skjemmende åreknuter forsvant

M

in mor hadde mange blodårer og åreknuter som gikk på kryss og tvers nedover den høyre leggen. Disse fikk hun etter at jeg ble født i 1953. Det så stygt ut. Jeg har aldri sett noen som har hatt en slik stygg fot! Hun gikk alltid med støttestrømpe på foten. For fire år siden så hun deg på Visjon Norge. Da du ba for syke under ditt program, strakk hun hånda mot TV-

skjermen. Etter noen dager var huden blitt helt slett. Årene hadde krympet. Jeg trodde ikke det var mulig at noe slikt kunne skje. Hun henvendte seg til meg og sa overrasket: «Se, nå er jeg blitt helt glatt på leggen!»

Kunne ikke få barn

M

in venninne fra Kristiansand hadde noe galt med livmoren. Hun kunne ikke få barn. Hun fikk forbønn på senteret ditt i Vennesla. Et mirakel skjedde. Kort tid senere ble hun gravid. Nå har hun fått tre barn.

Nakkesleng – TV-helbredet

I

1989 kolliderte jeg to ganger med bilen min og fikk nakkesleng. En kommunelege i Grimstad undersøkte meg og fant ut at jeg hadde fått nakkesleng. Du var gjest på TV-programmet Lønning Direkte den 12. oktober 1995. Der fikk du anledning til å be for syke på direkten. Jeg la en hånd på TV- skjermen mens du ba for syke. Denne kvelden var jeg alene hjemme. Etter noen dager oppdaget jeg at jeg kunne snu på hodet uten at det gjorde vondt. Det hadde jeg ikke kunnet gjøre på mange år uten at det gjorde vondt. Etter dette har jeg vært god i nakken. Jeg har fortalt denne hendelsen til venner. De lo av meg. De forsto ikke hvordan dette kunne skje.

Kolsen kom bort

I

2002 begynte jeg å få dårlig pust. Jeg hadde fått kols. Så en dag fant jeg på

Våre bankforbindelser

Misjonen Jesus Leger har kontakt med to banker. Begge bankene er likeverdige. Velg selv hvilken bank du vil benytte når du gir din gave til MJL. Kontoen på blanketten i midten tilhører EasyBank. Her er kontoen:

9791 11 10001

Vår andre bank som du kan benytte er Sparebanken Sør, Vennesla. I denne banken har vi konto­nummer:

3100 31 31001

Takk for din støtte! 17

å ringe til deg. Du ba for meg på telefonen. Rett etter at jeg la på røret, kjente jeg at det begynte å blåse luft inn gjennom halsen og ned i lungene. Siden da har jeg hatt god pust.

Ett år med rygglidelse

J

eg gikk et helt år med en vond rygg. Verken ble verre og verre. Det var tungt og smertefullt å arbeide i huset. Jeg hadde falt og skadet ryggen. Legen ga meg smertestillende tabletter. Tablettene dempet smertene, men jeg ble ikke helbredet. Derfor ringte jeg til deg og fikk forbønn. Jeg kjente ingenting mens du ba for meg, men to dager senere var jeg frisk og smertefri. Alt kom bort!

Kontoer i Sverige og Danmark

Misjonen Jesus Leger har mange abonnenter i Sverige og Danmark. Før har det vært vanskelig for disse abonnentene å gi sin gave og betale for sitt frivillige abonnement på Legedom. Derfor har vi nå ordnet med kontoer i disse landene. Så vil vi oppmuntre våre lesere i Sverige og Danmark til å støtte vårt viktige arbeid. Bankkonto i Sverige:

5060-0501

Bankkonto i Danmark:

5290.9010.37.6006

Hjertelig takk for din gave!


I dag kan du be frelsesbønnen H

erre, du skapte meg til å ha fellesskap med deg. Men på grunn av mine feiltrinn og synder har jeg brutt dette fellesskapet. Du er en rettferdig dommer, og derfor fortjener jeg å gå for­tapt for det vonde jeg har sagt, tenkt og gjort. Men jeg tror at du også er en utrolig kjærlig Gud. Derfor sendte du din Sønn Jesus til jorden, for at han i sin renhet kunne bære straffen for mine synder; mine mange feil­trinn i livet. Han var en slags lynavleder mellom meg og deg, Gud. I løpet av de seks timene han hang på korset, betalte han til fulle for alt det gale vi men­nesker har gjort. Han beviste at dette virkelig var sant ved å stå legemlig opp fra de døde. Jeg tror derfor at frelsen helt og fullt er en gave fra deg til meg. Den er ikke bygd på mine gode gjerninger, for de er blitt tilgriset av mine synder.

jeg ikke meg selv lenger. Fra nå av tror jeg ikke bare teoretisk på deg. Fra nå av har jeg gitt deg mitt liv – fordi du har gitt meg ditt. Både i vonde og vanskelige dager – såvel som gode, vil jeg følge deg. Fra nå av er du blitt min beste venn. Jeg kan snakke ut om alle livets sorger og gleder med deg. Du har tid til å lytte, og til deg kan jeg komme, hvis jeg skulle falle. For du elsker å tilgi, om og om igjen. Nå erklærer jeg meg for å være en sann og ekte kristen. Jeg har fått en ny fiende – djevelen, og en ny venn – Jesus. Jeg erklærer Satan for å være en beseiret fiende. Det skjedde på korset, da Jesus med sin lidelse og død betalte for syndene våre, de som bandt oss til Satan. Men nå har han ikke noe krav på oss lenger. Nå er lenkene klippet over – jeg er fri til å tjene deg, Jesus, min Herre, resten av livet. Amen.

iden frelsen er en gave man bare kan tilegne seg ved å ta imot, tar jeg nå imot deg i mitt liv, og vender ryggen til det du misliker. For du har jo lovt i ditt ord at hvis vi åpner hjertedøren, da vil du gå inn til oss. Bli min sjef fra dette øyeblikk. Fra nå av eier

Bibelen sier: «Hver den som på­kaller Herrens navn, skal bli frelst.» Gratulerer, og lykke til! Gud velsigne deg!

S

Ba du frelsesbønnen? Bladet Legedom så dagens lys i 1990. Helt fra begynnelsen har vi i hvert nummer fremhevet veien til frelse med en frelsesbønn.

N

å har jeg et inderlig ønske til deg som er leser av Legedom: Hvem av dere har bedt frelsesbønnen i Legedom og tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre? Eller om du er blitt frelst ved å lese en av mine bøker eller traktater. Jeg vil bli inderlig glad om du tipser

meg om ditt valg. Send meg et brev, e-post eller ring til kontoret og si fra. Eller du kan fylle ut skjemaet nederst på siden, klippe det ut og sende det til meg. La meg få glede meg med deg over ditt valg. Alt blir behandlet konfidensielt.

Som takk vil jeg sende deg et vakkert postkort med et bibelvers om helbredelse og be om Guds velsignelse over ditt liv. La meg fra høre fra deg snarest mulig.

JA! Jeg har bedt frelsesbønnen i Legedom eller en av MJLs traktater/bøker. Navn: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adresse: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postnr./sted: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefon: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Klipp ut og send kupongen til: Misjonen Jesus Leger, Postboks 53, 4700 Vennesla, eller om du heller vil sende oss denne meldingen i en e-post til mjl@mjl.no

18


Testamentariske gaver Gud

har velsignet deg mens du lever med gods og eiendeler som du ikke kan ta med til det neste livet. Nå kan du la denne velsignelsen fortsette etter at du er gått bort. Du kan testamentere dine eiendeler til Guds rikes framgang, til evangelisering og misjon. Reglene sier at ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue. Ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere bort 1/3 av sin formue. Ønsker du at dine midler skal

være med på å fremme Guds rike etter din død? Her er noen viktige opplysninger: For at det skal gjøres rett overfor myndighetene, må testamentet være datert og underskrevet av to vitner over 18 år. Disse må være godkjent av den som oppretter testamentet. Begge vitnene må være til stede samtidig. Den som oppretter et testamente må underskrive mens begge vitnene er til stede. Vi tror at Misjonen Jesus Leger vil være en god investering i så hense-

Forbønnstelefon

38 15 00 50

Mandag–fredag kl. 9–16  Tidvis betjent etter kl. 16.

Bladet Legedoms stifter og ansvarlig redaktør: Evangelist Svein-Magne Pedersen

Givertelefon

Postadresse privat og til kontoret: Postboks 53, 4701 Vennesla.

Dag og natt – hele uken – hele året

Forretningstelefon

Besøksadresse: Moseidmoen Industriområde 1, Vennesla. Distribusjon og medlemskap: Bladet Legedom

For opplysninger, bestillinger o.l. 

Misjonens Internett-adr.: www.mjl.no E-post: mjl@mjl.no Anbefalt pris for bladet Legedom: kr 490,– per år. Journalist Dag Buhagen

Misjonen Jesus Leger Stiftet av evangelist Svein-Magne Pedersen. Misjonen er en registrert stiftelse med styre, regnskapsfører, revisor og faste medarbeidere. Gaver til misjonens arbeide, og betaling for bladet, sendes til: Misjonen Jesus Leger, Postboks 53, 4701 Vennesla. Bankgiroer: 9791 11 10001 3100 31 31001 10 38 69

TV-produksjon: Healing Productions Artiklene i bladet er bygd på egne vitneutsagn av de som er blitt helbredet.

Tenk etter – kanskje er dette Guds plan for deg?

Misjonens telefonnummer

Uavhengig, kristelig blad bygd på sentrale evangeliske sannheter. Dets hovedmål er å forkynne bibelske prinsipper om fysisk og åndelig helbredelse. Bladet vil være et middel til evangelisering, fornyelse og inspirasjon. Det utkommer fem ganger pr. år.

VIPPS:

ende. Kanskje har denne misjonen betydd noe for deg? Du har tiltro til det arbeidet vi driver, og ønsker at arbeidet med å vinne mennesker for himmelen skal få fortsette med uforminsket styrke etter din død. Du vil at evangeliet om helbredelse og frelse skal nå lenger ut til mennesker som trenger å bli kvitt sykdommer og lidelser, og motta evig liv.

Design/førtrykk: Haukland Grafisk Trykk: Synkron Media AS

19

822 06 111 kr 250 pr. oppringning

38 15 00 50

(Man.–fre. 09–16)


Endelig venn med en sikh! På en benk på et stort kjøpesenter i byen Surrey i British Columbia, Canada, satt tre sikher på en benk. Gud sa til meg: «Gå bort og snakk med dem om meg.» Jeg gikk straks bort til dem.

D

et er på tide å forkynne evangeliet til mennesker som tilhører andre religioner og andre kulturer enn den vi er vant med. Den 17. juli i år tok jeg kontakt med sikhen Garry, opprinnelig fra staten Punjab i India. Jeg traff ham sittende på er kjøpesenter sammen med to andre sikher. Gud talte til mitt hjerte om å ta kontakt med dem. De var svært åpne og mottagelige for evangeliet. Den vellykkede samtalen begynte med at jeg så smilende på dem og sa: «Hei, hvordan har dere det i dag?» De sperret opp øynene og så på meg med nysgjerrige blikk. Og

så var samtalen i gang. Jeg viste dem verdighet og interesse. Det åpnet sinnets dører. Religionen sikhism (med over 30 millioner tilhengere) ble startet i staten Punjab i India på 1500-tallet. De tror på én gud og er imot kastesystemet i India. Sikhen Garry og hans to venner lyttet med interesse da jeg forkynte Jesus for dem. Garry fikk med seg traktaten min «5 Minutes to Heaven». Garry har vært matematikklærer i staten Punjab tidligere. Jeg ber at han må åpne sitt hjerte for Jesus.

20

Nå skal jeg få oversatt trakten min på det indiske språket punjabi. 130 millioner snakker dette språket. I byen Surrey på 700.000 innbyggere bor det 120.000 sikher. En stor misjonsmark. Snart må jeg begynne å lete etter sikher i Norge også. Her bor det 6000 av dem. Bibelen sier at vi må nå ut til «alle folkeslag og stammer og folk og tungemål» med evangeliet (Åp 7:9). Det er Guds kall til MJL.


Snart kommer Jesus

Av Svein-Magne Pedersen

E

ndelig en bok på norsk som tar for seg jordens fremtid, oppstandelse, opprykkelse og himmelens herlighet. Evangelist Svein-Magne Pedersen gjør et dypdykk inn i Bibelens mange spennende tekster angående endetiden. Bibelen er en bok som er spekket med profetier angående politiske, sosiale og religiøse omveltninger som skal komme. 27 prosent av dens innhold er av profetisk natur. Dens budskap er høyaktuell for vår tid. Endetidstegn Når kommer Jesus? Hvordan kommer Jesus? Skal menigheten gå igjennom den 7-årige trengselen? Israels plass i endetiden Krigene som skal komme Fakta om Antikrist Tusenårsriket Verdens ende Gud som dommer Himmelens herlighet – og mye, mye mer…

Kr 365,– + omk. Innbundet

Forlaget Legedom  Postboks 53, 4701 Vennesla Tlf.: 38 15 00 50 E-post: mjl@mjl.no


En ny, revolusjonerende bok av Svein-Magne:

DAGENS MIRAKEL

En sjelden, sterk bok – full av vitnesbyrd om Guds inngripen i syke menneskers liv. Mange tusen syke mennesker tar årlig kontakt med Misjonen Jesus Legers helbredelsessenter i Vennesla. De ønsker forbønn for en rekke sykdommer og plager. Dette skjer ved personlig fremmøte eller på møter i inn- og utland. Men de fleste tar kontakt per telefon, brev eller e-post. Hvert år ber evangelist Svein-Magne Pedersen for rundt 70.000 syke enkeltpersoner. Og Gud svarer på mange rop om hjelp. Gladmeldingene strømmer inn til helbredelsessenteret. Boken Dagens Mirakel er en samling sterke vitnesbyrd fra mennesker som kommer tilbake for å gi Gud æren gjennom sitt personlige vitnesbyrd. De er alle blitt helbredet. Ønsker du å lese om Guds makt over sykdom og lidelser, er dette boken for deg. Den er personlig, overbevisende og trosstyrkende.

Send inn din bestilling i dag! Dagens mirakel – pris kr 298,– + porto og omk. Forlaget Legedom  Postboks 53, 4701 Vennesla Tlf.: 38 15 00 50 E-post: mjl@mjl.no


FRI OSS FRA DET ONDE 365 løfter om Guds beskyttelse i vanskelige tider – en andaktsbok

I november 2016 kom Svein-Magne ut med en ny andaktsbok Denne hendige lille andaktsboken på ca. 380 sider inneholder 365 løfter om beskyttelse fra Bibelen, ett løfte for hver dag i året. I en verden hvor alt synes å gå i oppløsning med kriger, vold, kriminalitet og politisk usikkerhet, fins det kun én trygg ankergrunn for troen – Guds uforanderlige løfter om beskyttelse for sine barn. Gud kan ikke si noe og mene noe annet. Han står bak sine løfter om beskyttelse av sine egne når verden holder på å gå av skaftet. Føler du deg utrygg i en høyst urolig verden, vil Svein-Magnes nye andaktsbok være med på å gi deg en trygg grunn under dine føtter. Gud er med gjennom alt!

Kr 298,–

+ omk.

Innbundet

Bestill boken i dag fra

Misjonen Jesus leger Postboks 53, 4701 Vennesla Tlf.: 38 15 00 50 E-post: mjl@mjl.no www.mjl.no

23


Plakater

som frelser og helbreder «Mirakel-nøkkelen»

P

lakaten «Mirakel-nøkkelen» er for deg som ønsker å bli helbredet på enkel måte, med «indirekte» håndspåleggelse. Siden jeg startet MJL for 23 år siden, har jeg bedt langt over en million bønner for syke. Mange av disse er blitt helbredet. Jeg har sømfart Skriften etter nøkler til å løse helbredelsens gåter, og har etter hvert fått lang erfaring innen emnet. Det er mange sider ved helbredelse. Jeg har komprimert budskapet og satt opp veien til helbredelse i seks viktige steg. Kjøp plakaten, mediter over hvert steg og la disse sannheter få rydde veien for Guds helbredende kraft. Jeg avslutter med en helbredelsesbønn og et bilde av min hånd som den syke kan legge sin hånd mot mens bønnen bes. Heng plakaten i A3-størrelse på en lett tilgjengelig plass i hjemmet ditt, gjerne i glass og ramme. Du og dine venner kan hver dag gjøre deg nytte av plakaten. Budskapet kan være med på å beskytte den som er frisk mot å bli syk – så vel som å helbrede den som er syk. Bestiller du mange, får du hver femte gratis.

«Himmel-nøkkelen»

F

relsesplakaten «Himmel-nøkkelen» er en plakat i A3-størrelse som kort og presist, klart og tydelig forteller om veien til frelse i fire nøkkelpunkter. Mot slutten presenteres en enkel bønn om frelse. Den kan f.eks. henges opp i gangen, i stua, på kontoret, i vestibylen, på en oppslagstavle – eller på badet. På badet, ja! Tenk deg at du får besøk av ikke-kristne. Så tar de seg en tur på badet. Her henger «Himmel-nøkkelen» og roper på oppmerksomheten. «Les meg» roper den mot den besøkende. Her kan din venn i ro og mak, uten at noen ser det, lese seg til frelse – og komme frelst ut av badet! Alle kristne burde ha denne plakaten hengende i glass og ramme på veggen et eller annet strategisk sted. Kjøper du flere plakater, får du hver femte plakat gratis.

Pris per plakat kr 50,– + omk.

Tre alternativer for bestilling:

1. Send en e-post til mjl@mjl.no 2. Ring 38 15 00 50 3. Send et brev til: Misjonen Jesus Leger Postboks 53 4701 Vennesla 24


Det er flere måter å støtte misjonen på: • Bankoverføring til konto 3100.31.31001 med det beløp du velger å støtte arbeidet med. • Vipps betaling til Vipps-nummer 103869 • Ring Givertelefonen, nr 822 06 111 og du gir kr 250 per gang du ringer.

I

RTE LE F O E V N

G

Tusen takk for ditt livsviktige bidrag! Gud velsigne deg!

822

06 111

Gi enkelt med din telefon kr 250 hver gang du ringer. Ønsker du for eksempel å gi 1000 kroner, ringer du 4 ganger.

Har du Vipps på din smarttelefon? I så fall kan du gi din gave til   misjonen både sikkert og raskt. Betal til vårt Vipps-nummer:

10   38   69


Misjonen Jesus leger Postboks 53 4701 Vennesla

Tlf.: 38 15 00 50 E-post: mjl@mjl.no Internett: www.mjl.no

Forlaget Legedom har flere bøker med et sterkt budskap om helse og frelse.   Det er bøker av høy kvalitet. Vi selger også hefter, traktater og plakater om frelse og helse.  Kjøp flere av dem og evangeliser blant kjente og ukjente.

BØKER Slik blir du frelst – og bevart i troen

En håndbok i livets viktigste spørsmål

Av Svein-Magne Pedersen

Boken er en detaljert og frisk beskrivelse av hvordan et menneske kan bli frelst og bevart i sin tro. Mange sider i kristenlivet er beskrevet. En bok for ufrelste, nyfrelste og alle frelste. Boken er trykt i 11.000 eksemplarer.

Kr 198,– + omk.

Tilgivelse – nøkkelen til Fred, Frihet og Framgang Av Solveig Pedersen

En unik bok om et av livets viktigste emner, skrevet med gullpenn av en dyktig lærer. En øyeåpner for hva tilgivelse er. En bok der alle kjenner seg igjen, for det handler om relasjoner.

Kr 298,– + omk. Innbundet.

Jesus

– helbrederen fra Nasaret

Av Svein-Magne Pedersen Dette er en lærebok i helbredelse skrevet av en som har lang erfaring med bønn for syke. En slik bok er mangelvare på norsk. Svein-Magne fokuserer på Jesus som helbreder. Her fins også en oversikt over alle helbredelsene som de fire evangeliene presenterer. Her fins også to eksempler på helbredelsesbønner. Flere er blitt helbredet ved å lese denne boken. NB. Innbundet, ny og utvidet utgave.

Tro er god medisin Av Svein-Magne Pedersen

Bønn begynner å få et comeback innen medisinen. Studie etter studie fra vitenskapelig hold viser at religiøst engasjement hvor bønn er inkludert, øker helsen. Konklusjonen er: Tro er god medisin!

Kr 298,– + omk. Innbundet.

Nøklene til din helbredelse Av Svein-Magne Pedersen

Mange søker helbredelse, noen blir helbredet og andre blir det ikke. Mange er frustrerte og leter etter svar på hvorfor helbredelsen uteblir. Fins det noen svar på helbredelsens gåte? I boken «Nøklene til din helbredelse» prøver Svein-Magne Pedersen å løse mange av helbredelsens mysterier.

Kr 365,– + omk. Innbundet.

Legende kraft

Av Svein-Magne Pedersen En unik andaktsbok med kraft til helse og liv for hver dag i året. Kraft og legedom fra Guds ord i form av løfter i kronologisk rekkefølge fra 1. Mosebok til Johannes’ Åpenbaring. For første gang presenteres en komplett oversikt over alle ord og løfter i Bibelen som omhandler helse og legedom. Mot slutten av boken er det bilde av Svein-Magnes hånd. Her tilbys håndspåleggelse via boken. Flere har blitt helbredet ved å lese boken.

Kr 365,– + omk. Innbundet.

Kr 365,– + omk

De tause skrikene

Av Svein-Magne Pedersen Boken er et kampskrift mot selvbestemt abort og er et nødvendig hjelpemiddel for den som vil stå rustet til å forsvare Bibelens sannhet om livets hellighet og ukrenkelighet. Svein-Magne Pedersen belyser dette kontroversielle emnet med henvisninger til dyktige fagfolk på emner som teologi, etikk, jus, filosofi, medisin og politikk. Men Bibelens ord ligger til grunn for alle konklusjonene.

Kr 298,– + omk. Innbundet.

Derfor vil Gud helbrede deg

Av Svein-Magne Pedersen Helbredelsen sett fra Guds side. I boken Derfor vil Gud helbrede deg, lærer vi at Gud er mer interessert i å helbrede oss enn vi er i å motta denne gaven fra ham. Gud er på vår side mot sykdom og lidelse. Etter å ha lest denne boken blir det lettere for den syke å ta imot helbredelse. Den er et åndelig dokument for den som er på søken etter å oppleve Guds inngrep, for her lærer du hva som styrer Guds finger og hvordan han tenker.

Kr 298,– + omk. Innbundet.

Miraklet er ditt

Av Svein-Magne Pedersen En samling andakter om helbredelse fra det k jente TV-programmet «Miraklet er ditt» som for tiden sendes over 123 land i verden. Andaktene er konsise og trosstyrkende, én andakt for hver uke i året. Andaktene er supplert med nydelige naturbilder fra Rocky Mountains.

Kr 365,– + omk. Innbundet.

26

RING INN DIN BESTILLING TIL TELEFON 38 15 00 50


HEFTER Neste stopp – himmelen Veien til frelse, steg for steg

Av Svein-Magne Pedersen

Dette er Svein-Magne Pedersens hefte om frelse og evig liv. Kort, konsist og lett forståelig presenteres evangeliet slik at hvem som helst kan forstå dets innhold. Heftet fremstår med vakker layout i farger og i beste papirkvalitet.

Kr 19, – pr. stk. (10 stk for kr 150,–) + omk.

Hvis du skulle dø i natt ... Av Svein-Magne Pedersen

En vekker for de som trenger et budskap som går rett på sak. Hva bygger vi vår viten på om livet etter døden? Er det bygd på rett kilde? I fire punkter forklares frelsesveien klart og lettfattelig. Leseren får muligheten til å be frelsesbønnen.

Kr 19, – pr. stk. (10 stk for kr 150,–) + omk.

Jesus

– politisk uavhengig, åndelig revolusjonær

Av Svein-Magne Pedersen

En skildring av Jesus, hvem han var og hva han gjorde. En hyllest til Guds Sønn for slike s o m i k ke k j e n n e r ham og som trenger en kort innføring i hvem personen Jesus var. Noen har sagt at denne artikkelen er det beste de noensinne har lest på trykk.

Kr 19, – pr. stk. (10 stk for kr 150,–) + omk.

FOLDER

CD-PLATER

Miraklet er ditt

Slik blir du helbredet

Av Svein-Magne Pedersen Gud ga Svein-Magne idéen om å lage et foto av hånda si og trykke den opp. Så kunne den syke i tro legge bildet av hånda mot det syke stedet. Flere har gjort det og blitt helbredet fra lidelser som: prolaps, ME (utmattelses­syndrom), fibromyalgi, følelsesløshet, polynevropati, angst, urinveisinfeksjon, Alzheimer osv. Kjøp folderen, legg den mot det syke sted og forvent et under.

Kr 50, – pr. stk. + omk.

TRAKTATER 5 minutter til himmelen Av Svein-Magne Pedersen

En kortversjon av veien til frelse. Klarere kan det neppe sies. En lettforståelig 10-siders fremstilling av livets viktigste valg. Det tar fem minutter å lese SveinMagnes fem trinn til frelse samt frelsesbønn. Klargjørende illustrasjoner. Traktaten er trykt i fire farger og fins på norsk, engelsk, russisk, portugisisk, spansk og arabisk.

Kr 99, – pr. pk. á 25 eks. + omk.

Alt kan ikke kjøpes for penger Av Svein-Magne Pedersen

Denne traktaten er beregnet til massespredning. Den er på fire sider med fire farger. Legg den i hånden på folk du kommer i kontakt med, og de får en tankevekker. De aller fleste mennesker er interessert i penger. Men det er flere ting som penger ikke kan gi deg. En kort beskrivelse av veien til frelse og frelsesbønnen.

Kr 75, – pr. pk. á 25 eks. + omk.

27

Av Svein-Magne Pedersen

Klargjørende forkynnelse av de viktigste sidene ved helbredelse. Det er viktig å forstå hvordan Gud helbreder. Talen rydder av veien misforståelser og åpner for at Gud skal helbrede den som lytter.

Kr 198,– + porto og omk.

CD-SETT Legende ord til helbredelse

Tale av Svein-Magne Pedersen En CD-serie (to stk.) hvor Svein-Magne leser utvalgte løfter om helbredelse fra hele Bibelen og ber for syke på slutten av hver av de to CDene. Vakker bakgrunnsmusikk av den kjente sangeren og musikeren Arvid Pettersen. Meditér over Guds legende ord og opplev dets legende kraft.

Kr 298,– + porto og omk.

PLAKATER Mirakel-nøkkelen

Av Svein-Magne Pedersen Svein-Magne har sømfart Skriften etter nøkler til å løse helbredelsens gåter, og har komprimert budskapet og satt opp veien til helbredelse i seks viktige steg. Kjøp plakaten i A3-størrelse, mediter over hvert steg og la disse sannheter få rydde veien for Guds helbredende kraft.

Kr 50,– + porto og omk.

Himmel-nøkkelen

Av Svein-Magne Pedersen En plakat i A3-størrelse som kort og presist, klart og t ydelig forteller om veien til frelse i fire nøkkelpunkter. Mot slutten presenteres en enkel bønn om frelse. Kr 50,– + porto og omk.

SEND DIN BESTILLING TIL VÅR E-POST: mjl@mjl.no


Nå er det normal takst når du ringer til MJL

Nytt forbønnsnummer:

38 15 00 50 Den 10. juli avsluttet vi våre teletorgnumre, både forbønnsnumrene og numrene som er knyttet til andakter. Forbrukertilsynet har anmodet oss om det for ikke å komme inn under Lov om alternativ behandling. Nå blir det kun normal takst når du ringer til oss!

Vår advokat, John Christian Elden, har slått fast at vår misjon ikke hører inn under Lov om alternativ behandling, selv med teletorgnumrene. Vi er ganske enkelt en kristen misjonsorganisasjon som forkynner evangeliet til frelse og legedom. Arbeidet kan ikke sammenlignes med behandling, for vi driver kun med forbønn, sjelesorg og forkynnelse. I tillegg støtter vi virksomheter som driver et sosialt arbeid rundt om i verden. De årlige teletorg-inntektene på ca. 2,5 millioner kroner dekket ikke en-

gang utgiftene som er forbundet med denne telefontrafikken. Dette til tross – vi har valgt å trekke oss fra teletorget for å dempe støyen fra kritikerne. Vi vil heller prøve å øke inntekten ved å be våre misjonsvenner om å gi litt mer. Fra den 10. juli 2018 kan du altså ringe til oss for å få forbønn til vanlig telefontakst. Da kan hvem som helst ringe vårt nye forbønnsnummer 38 15 00 50. Uten teletorginntektene får vi ca. 2,5 millioner kroner mindre å rutte med. Vi anmoder våre misjonsvenner om å gi f.eks. 20 % mer når de gir sin gave. En idé kan være å ringe givertelefonen hver gang man har ringt og fått forbønn – på frivillig basis. Det blir som å gi kollekt i kirken etter en preken. Hvis noen vil gjøre dette, er givernummeret 822 06 111 (Kr 250 pr. oppringning.)

Når du ringer dette nummeret, får du høre at du nå gir 250 kroner til Misjonen Jesus Leger. Etter at du hører et pip, har du gitt din gave. Da kan du legge på. 250 kroner vil bli registrert på din telefonregning. Enklere kan det ikke gjøres. Ønsker du å gi 500 kroner, ringer du på nytt igjen, venter på pipetonen og legger på. Ringer du fire ganger, har du gitt 1000 kroner, osv. Selvsagt kan du gi din gave gjennom Vipps-nummeret vårt: 10 38 69 Eller gi på vår bankkonto: 3100 31 31001 eller 9791 11 10001. Hjelp oss gjennom en vanskelig tid! Gud skal rikelig velsigne deg rikelig tilbake!

LEGEDOM nr. 7-2018 – august  

Vitnesbyrd om hva Gud gjør i menneskers liv i dag.

LEGEDOM nr. 7-2018 – august  

Vitnesbyrd om hva Gud gjør i menneskers liv i dag.