Page 1

Nr. 6 – 2018  •  28. årgang

200.000 lesere!

Nils Hodneland – artrosefri – side 6 Guds kraft knekte Norvalds el-allergi – side 7 Terje hadde hjerteflimmer i 30 år – side 8–9

Ann-Kristin:

KVITT NAKKESLENG I ALTA

Side 5

SLUTT MED TELETORG FRA 10. JULI

Rop om hjelp: Innsamlingsaksjon for MJL Side 2–3


MISJONEN JESUS LEGER Forbønnstelefoner: 38 15 00 50 • Åpen man.–fre. kl. 09.00–16.00 • Iblant også kveldsvakt 16.00–21.00 Gi via smarttelefon – VIPPS: 10 38 69 Givertelefon (kr 250,– pr. gang): 822 06 111 Forretningstelefon (kontoret): 38 15 00 50 Bankkonto:

3100.31.31001

Postadresse: Postboks 53, 4701 Vennesla

Hilsen fra Solveig og Svein-Magne Juli 2018

Internett: E-post:

www.mjl.no mjl@mjl.no

VI TRENGER DIN HJELP I SOMMER!

Vår økonomiske tilstand Mange lurer på hvordan det går økonomisk i vår misjon. Takk for at du tenker slik! Gud vil at vi skal ha fremgang. Hans planer kan bli hindret ved økonomiske flaskehalser. Men, takk og lov – ved din hjelp skal vi komme igjennom denne sommeren også! Takk til alle som responderte positivt på det jeg skrev i det forrige brev! Flere har sendt sin gave. Alt monner, 100 kroner, 500, 1000, 3000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 osv. Vi trenger mange gaver, både små og store. Noen av dere kan gi store gaver til Guds sak. Du får ikke penger med deg til himmelen. Det eneste du får med deg er de mennesker som kan bli frelst gjennom dine penger. Takket være at du gir, kan føre meg til kampanjer i utlandet og at vi kan sende vårt tv-program til hele kloden. Men – det vil koste.

Når du gir, gir du ikke til meg, men til Herren, for at evangeliet skal ha mulighet til å ekspandere. Det gjelder bygging av brønner for de kasteløse i India. Når dette leses, er vi snart i gang med å bygge brønn nummer 13 i en landsby med fattige folk i India. Mange drikker urent vann fordi de ikke har rent vann. Mange blir syke og dør, men takker være din hjelp kan vi sende penger til dem og bygge en brønn midt i landsbyen. Det høyner levestandarden og folket får verdigheten tilbake. Her er apostelen Johannes ønske til deg som leser dette:

Dessuten har jeg rundt 20 medarbeidere i stiftelsen som gjør en flott innsats med å ta telefoner, skrive takkebrev, sende ut brev med salveduker, være med i produksjon av vårt tv-program, bringe evangeliet til fjerne kyster, oversettelse av mine bøker og traktater etc.

«Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.» 2 Joh 1:2

Ordene «ha det godt» betyr å ha fremgang, ha suksess. Gud vil være med deg og velsigne alle sider av livet ditt. Når du gir til MJL, er du med på å utløse Guds velsignelser

2


Nyhetsbrevet PRIORITY Avsender us Leger Misjonen Jes IORITY Postboks 51 PR la 4701 Vennes

tgaard Jensen

ré Øvermid

Gunnar And Olga Oline og n7 Himmelfarte 7770 Paradis

ksjon i juli:

sa EN G ER LE TO R G ET TR TE N TE U E! TT Ø R A ST å komme i balanse. V I N Å EKmiST i for llioner i jul

Innsamling

Brønn nr. 12 er ferdig, til stor trygghet og glede for mange mennesker – hver eneste dag!

.31.31001. g til konto 3100 ▸ Bankoverførin S. din gave på VIPP ▸ Du kan også gi 69 kan du mmer er: 10 38 teletorget. Nå S-nu over Kjære ønn VIPP mer forb Vårt avsluttet vi forbønnsnum 250,- pr. Fra den 10. juli ønn på vårt ny å hjelpe 822 06 111 (kr brukerne om oss for å få forb ▸ Vår givertelefon: vi må anmode ringe gratis til at r bære Det inne oppringning.) (38 15 00 50). er. stor bele ekstra utgift uke for i juli! Det vil ha ider 70 timers oss med å beta mye du kan nå i inn- og arbe så er Gi Jeg nesk all. t. Mitt mitt livsk t mange men friske og frels og ufrelste er tydning for svær s nevnelse ge som mulig Å be for syke at du jeg ber med navn mål: Å få så man jeg stor pris på utland. Husk, deg! dert å kunne nå mitt e til frelse». Derfor setter inklu , lt giver hels over hver enke motto er: «Fra vil få or. kroner eller mer, ringer vårt kont til våre mange Den som gir 1500 er god medisin. Maks er hver måned Tro n nr. 13 for de vi så sårt midl tilsendt min bok nne å bygge brøn 1000 Og så trenger Nå vil snart begy støtte til mat til mellom pr. giver.) r kter. bøke to rosje gi misjonsp ger vi å ren . I tillegg tren m i India. din hjelp! Her kasteløse i India se barn på våre 24 barnehje Tusen takk for ! drelø kan du på telefonen, og 2000 forel rikelig tilbake å betale for bønn en glad giver! velsigne deg 10. juli slipper kt? Gud velsigne Siden du fra den eder forb misjonsprosje og MJLs til venn mer Hilsen din kanskje gi litt

Vi trenger tre

Andre måter

? Vend arket…

å gi på enn giro

«Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt skal bli gitt dere i fanget! For med samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.» Luk 6:38

Som en kvinne sa det: Jeg har ikke råd til ikke å gi. er

Blankettnumm

er

kontonumm

Vi har for tiden store økonomiske utfordringer, og trenger straks hjelp fra våre misjonsvenner.

Beløp

Kvittering Innbetalt til

Betalerens

konto

nnesla 31001 3100 31  Leger, Postboks 53, 4701 Ve

GIRO

Misjonen Jesus

Underskrift

on lingsinformasj

Beta

Betalingsfrist ved girering

ISJONEN JULI-GAVEN TIL M Betalt til

NFI Bl. 151 GIRO F60-1

us Leger

Misjonen Jes

Betalt av

Postboks 53 LA 4701 VENNES Kvittering tilbake

Belast konto kasjon (KID) Kundeidentifi

Kroner

Øre

3 > 490 00 <

i ditt eget liv og i din families liv. En kvinne hadde hatt utmattelsessyndrom i seks år. Hun måtte slutte som lærer. Kvinnen var så syk at hun ikke kunne ha folk på besøk, heller ikke sin nærmeste familie. Så en dag minte Gud henne om å gi en gave til MJL. Tenk, dagen etter våknet hun frisk!, Jesus sa:

Til konto

31001 3100 31

H

er Blankettnumm

Tusen takk for din sommergave i juli og august! Hjelp oss til å kunne fortsette det rike arbeidet Gud har velsignet oss med.

Denne boken kan bli din! For første gang utgis det en bok om helse og religion på norsk. Denne boken vil revolusjonere din tankegang om religion, tro og helse.

Nå forskes det som aldri før på forholdet mellom vitenskap og religion, hvor vi er på vei inn i en ny æra. De gamle fiendene rekker nå hendene til hverandre. Evangelist Svein-Magne Pedersens nye bok vil gi deg argumentene du trenger for å bevise at aktiv kristen tro er den beste helsegevinst i vårt samfunn. Over 500 vitenskapelige undersøkelser, noen fra verdens beste universiteter, kullkaster tidligere oppfatninger av religionen som en bremsekloss i det moderne samfunnet. Nå slår vitenskapen fast: Gudstro og gudsfrykt fremmer helse og forlenger livet! I sin bok Tro er god medisin nevner SveinMagne 17 positive utslag av aktiv tro og gir en grundig forklaring på fenomenet. Aktivt religiøse lever blant annet lenger enn ikke-religiøse. Til slutt bringer Svein-Magne inn miraklets plass i religionen. Han ar-

gumenterer med at denne siden også er med på å gi bedre helse til mange. Jesus Kristus er den beste legen historien kjenner til. Mot slutten av boken presenteres fem vitnesbyrd av syke som er blitt helbredet gjennom SveinMagnes forbønn.

• Boken gis til alle som støtter MJL med en gave på kr 1500 eller mer. Maks to bøker pr. giver. Tusen takk for at du støtter vår misjon! 3


Slutt på teletorg

fra den 10. juli i år – men det er nå det begynner! Du leste riktig – nå er det slutt på å ringe til oss på våre teletorg-nummer. Men det er ikke slutt på å ringe for å få forbønn.

For det er nå det virkelig begynner!

H

va mener jeg med det? Forbrukertilsynet tolker vår virksomhet til å komme under «Lov om alternativ behandling». De som kommer under denne loven, kan ikke hevde at behandlingsformen har «virkning mot konkrete sykdommer og lidelser». Altså kan jeg ikke skrive om mennesker som er blitt helbredet i forbindelse med forbønn i Legedom. Selvsagt er det feil å kalle en forbeder for behandler. Men når man får godtgjørelse i forbindelse med «behandlingen», kommer man under kategorien «behandler». Men reglene er der, og jeg kan ikke forandre dem. Avisen VG skrev f lere kritiske artikler om meg og MJL. Det var falske påstander der. De greide ikke å finne noen som var blitt helbredet, enda nettet koker av sterke historier med navn og bilde. Tanken bak var at dette var falske historier bare for å sope inn penger til seg selv. Dessuten skrev de ikke noe om hva vi brukte pengene til, ikke et ord om vår sosiale innsats blant de fattige i India, vår tv-satsing og mye annet. De var ute etter å sette vår virksomhet i et dårlig lys: Vår bruk av teletorget var bare å lure penger fra folk. Men dette er Guds virksomhet. Ingen kan ødelegge den. Gud er mitt forsvar. Vi fortsetter vår virke med stor frimodighet. Tro ikke på denne forvrengte fremstillingen av vårt virke. Gå inn på vår nye og oppdaterte hjemmeside: www.mjl.no. Der kan du lese mange sterke vitnesbyrd om mirakler som har skjedd i vårt virke. VGs vrangforestillinger hører hjemme på søppelhaugen. Vi har snakket om hvordan vi skal omstille oss for å komme myn-

dighetene i møte. Vi har tenkt på det flere ganger: Fra den 10. juli i år begynte vi å besvare forbønnstelefonen (38 15 00 50) til vanlig telefontakst. For å kunne betjene den store trafikken inn til våre kontorer tar det trefire stillinger, tre på full tid og en på en halv tid. I fjor sendte vi ut 177.000 brev. Mange av dem ble sendt som et resultat av teletorgtjenesten. Legger vi dette sammen kommer beløpet på nærmere fire millioner kroner, mens inntekten på teletorget var på 2,6 millioner. Altså «tapte» vi over en million kroner på telefonene. Teletorget er ikke noe «gullgruve», men det er med på å betale noe av utgiftene i forbindelse med teletorget. For å kunne dekke tapet av teletorginntektene på rundt 2,6 millioner kro-

4

ner i året, trenger vi støtte av dere, venner av MJL. Videre trenger vi hjelp til våre misjonsprosjekter, ellers vil det bli vanskelig økonomisk. Vi har funnet løsningen på dette problemet: Hver gang du ringer til vårt kontor på forretningstelefonen 38 15 00 50 og får forbønn, sender vi et hyggelig brev til deg med en blankett med et foreslått beløp som du kan respondere på, på frivillig basis. På denne måten kan vi styrke vår økonomi samtidig som vi kan tilby forbønn gjennom vår nye forbønnstelefon, som er et vanlig nummer. I fjor var vi 1,1 million i underskudd. Derfor trenger vi så sårt din månedlige støtte, eller så ofte du kan En annen måte du kan gjøre det på er å ringe vår givertelefon. Hver gang du ringer, gir du 250 kroner til MJL. Ringer du to ganger, gir du 500, ringer du fire ganger, gir du 1000 kroner osv. Det kommer på din telefonregning. Her er givernummeret:  822 06 111 Kanskje kan du bruke vedlagte blankett eller gi på nettbank – nå – eller så snart du kan? Eller du kan gi på Vipps:  10 38 69 Dette er bare en bønn om hjelp fra meg som kjenner på det økonomiske ansvaret for MJL. Vi har planer om stor vekst og fremgang på alle våre misjonsfelt verden over! Vi trenger tre millioner i juli for å komme i balanse. Tusen takk for din gave!


GOD NAKKE:

Etter en bilulykke i 1996 fikk Ann-Christin Søderholm Suhr (43) fra Halden whiplash, men forbønn gjorde nakken som ny.

Whiplashskaden momentant helbredet Ann-Christin Søderholm Suhr (43) fra Halden plagdes med whiplash etter en bilulykke. Hun måtte derfor gå med støttekrage, og livet var tungt og vanskelig. På et møte i Alta i 1996 ble hun momentant helbredet. Tekst & foto: Dag Buhagen

I

1996 var Ann-Christin Søderholm Suhr ute og kjørte bil i Alta, der hun bodde på den tiden. Da hun kom til et veikryss, stoppet hun for å se om alt var klart. Før hun rakk å kjøre ut på veien, kom en bil i stor fart og traff henne bakfra. – I det han traff meg, snudde jeg litt på hodet. Sammenstøtet gjorde at jeg fikk sleng på nakken. Det var veldig vondt. Ann-Christin klarte å komme seg hjem, men plutselig kollapset hun på gulvet. Hun ble fraktet til legevakten og sykehuset. Der ble det påvist whiplash på røntgen. – Legen sa jeg hadde fått en kraftig nakkesleng. Han sa at jeg måtte ta det rolig og bruke tiden til hjelp. Jeg måtte gå med støttekrage og fikk utdelt en hel del smertestillende medisiner. Tiden etter var tung og vanskelig. Ann-Christin var stadig svimmel og kvalm. – Jeg kunne nesten ikke vri på hodet, spesielt ikke mot venstre side. Jeg hadde smerter i hodet, nakken og skuldrene hele tiden.

Helbredet i salen Den 30. april i 1996 hadde Svein-

Magne Pedersen møte i Kultursalen i Alta. Ann-Christin var nylig blitt frelst og kjente lite til Svein-Magne Pedersen, men da hun så annonsen i lokalavisen, bestemte hun seg for å møte opp. Hun hadde en sterk tro på at noe ville skje. På møtet var det over 500 personer, og hun satte seg langt bak. Rundt 40 personer søkte frelse. Mot slutten av møtet ba Pedersen en fellesbønn for de som satt i salen. Ann-Christin holdt hånda på nakken, og plutselig kjente hun en varme som strømmet inn i nakken og nedover skuldrene, og smerten forsvant momentant. – Jeg kunne nå vri normalt på nakken, og jeg gikk ut av lokalet fullstendig helbredet. Det var fantastisk!

Helbredet på ny Ann-Christin har også opplevd andre helbredelser gjennom forbønn av Pedersen. I 2002 opplevde hun å forstue tommelen da hun spilte volleyball. Det var vondt og smertefullt. På samme tid fikk hun også en svært plagsom urinveisinfeksjon, og legen hadde gitt henne både penicillin og smertestillende. Den 31. august i 2002 hadde

5

Svein-Magne Pedersen møte i Vardø i Finnmark. Ann-Christin dro selv til møtet for å få forbønn på ny. – Jeg hadde feber og var så dårlig at jeg vurderte å bli hjemme, men jeg dro i tro. Det spesielle var at på veien til møtet forsvant alle plagene med infeksjonen, og feberen gikk ned til det normale. Jeg tror ikke det var tilfeldig. Jeg ble frisk før møtet begynte og trengte ikke medisinene som var skrevet ut av legen. På møtet var det mye folk og de besøkende fikk utdelt kølapper i forhold til når de skulle få forbønn. Etter lang ventetid ble det AnnChristin sin tur. – Da Pedersen ba for meg, ble tommelen også helt fin. Gud har omsorg for små ting også, sier hun og ler. I dag bor Ann-Christin sammen med mannen og barna i Halden. Der har de bodd siden 2010. AnnChristin bruker tiden på kunst, sang og forfatter ulike tekster. – Jeg er takknemlig og priser Jesus for det han har gjort. Ingen ting er umulig for Gud. Gi aldri opp, uansett hvor svart det ser ut!


Leddsmertene i hendene forsvant I over ett år gikk Nils Hodneland (77) fra Myking i Lindås kommune med artrose i begge hendene. Legene sa det ikke var noe å gjøre. Hendene var så svake at han ikke klarte å holde tannbørsten. Etter to bønner på bønnekontoret i Bergen, forsvant alle smertene. Av Dag Buhagen

I

mars i 2017 begynte den høyre langfingeren til Nils Hodneland å hovne opp. Han kunne ikke bøye den, og fingeren var svært smertefull. Etter hvert spredte plagene seg til alle fingrene, og snart kom smertene i venstre hånda også. – Etter en tid kontaktet jeg lege, og jeg ble henvist til røntgen ved Haukeland sykehus. Legen fant ut at det var slitasje, altså artrose. Det var heldigvis ikke leddgikt, men legen sa at det ikke var noe de kunne gjøre med plagene. Dette måtte jeg leve med. Jeg har jobbet mye med hendene gjennom mange år som maskinist på ulike båter, og dette har nok medført mye slitasje, sier Nils.

Liten kraft Tiden videre ble svært smertefull for Nils. Det var vondt i både håndledd og hender. Han brukte smertestillende tre ganger om dagen. En annen utfordring var at mye av kreftene i hendene ble borte. – Det var så vondt at jeg ikke klarte å hold tannbørsten en gang. Jeg måtte kjøpe meg en elektrisk tannbørste. Alt av arbeid ble vanskelig: Skriving, løfte kaffekoppen, bruk av redskaper, var ikke mulig. Det var så vondt at jeg så vidt klarte å holde i rattet når jeg kjørte bil. Nils var også på sykehuset for å gjennomføre en såkalt gripetest, som skulle måle styrken i hendene. Den viste at den høyre henden manglet 40 prosent styrke. Den venstre var også redusert.

Forbønn x 2 Nils hadde alltid hatt en slags tro på Gud, men det var først i 1986 han ble frelst og fikk et personlig forhold med Gud. – Kona ble frelst en tid før meg, og hun dro derfor på flere kristne møter. Jeg var sjåfør, og dermed ble det noen møter på meg også. Under et av disse møtene gikk jeg frem og ble frelst, forteller Nils.

GOD: Nils Hodneland (77) fra Myking i Lindås kommune hadde fått artrose i begge hendene. Etter

forbønn helbredet Jesus hendene hans, og smertene forsvant. (FOTO: Svein-Magne Pedersen)

Helbredelse og bønn var derfor noe Nils hadde tro på. Da han leste at Svein-Magne Pedersen skulle ha forbønn på bønnekontoret i Bergen, dro han dit. I november i 2017 kjørte han fra Myking til bønnekontoret på Landås i Bergen og fikk forbønn. Da opplevde han at hendene og håndleddene ble mye bedre. Søndag den 27. mai i år dro han på ny til bønnekontoret for å få mer forbønn. – Jeg kjente en varme som gikk inn i hendene, og da forsvant alle smertene. Nå kunne jeg knipe sammen hendene uten å få vondt. Det var fantastisk! I ti-

6

den etter har hendene vært gode. Takk for forbønn og takk til Jesus som helbredet meg!

Har du Vipps på din smarttelefon? I så fall kan du gi din gave til   misjonen både sikkert og raskt. Betal til vårt Vipps-nummer:

10   38   69


Flere år med el-allergi forsvant På 1990-tallet opplevde Norvald Jacobsen fra Bergen å stadig bli rammet av svimmelhet. I dag er han overbevist om at det skyldtes el-allergi. Etter flere år med plagene fjernet Jesus svimmelheten for godt.

Forbønn Etter flere år med plager var Norvald svært langt nede. Til slutt bestemte han seg for å søke forbønn. Han ringte til Svein-Magne Pedersen som ba for ham. – Da han ba for meg, kjente jeg en intens varme som strømmet fra toppen av hodet og bak i nakken. Der ligger balansesystemet som lillehjernen koordinerer. Det føltes ut som varm olje som strømmet bakover. Jeg tenkte: nå skjer det noe, og ble veldig beveget av opplevelsen. Jeg hadde aldri opplevd noe slikt før, men den dagen ble jeg momentant god. Svimmelheten forsvant der og da. Siden den dagen har Norvald aldri slitt med svimmelhet. Det ble en ny hverdag for ham. – Jeg fikk gleden og energien tilbake i livet og takker for det.

Av Dag Buhagen

–S

vimmelheten kom stadig, og det skjedde nesten alltid når jeg var på kontoret på arbeidet. Anfallene kom i rykk og napp, men de økte på ettersom årene gikk. Også når jeg var på toalettet på arbeidsplassen ble jeg ofte svimmel. Det gikk helt rundt for meg, og jeg visste nesten ikke hva som var opp og ned, forteller Norvald Jacobsen. I flere år slet han med såkalt overfølsomhet mot elektromagnetiske stråler. Det visste han ikke den gangen, men lidelsen var en stor belastning. – Over kontorpulten min og på toalettene, hang det store lys-armaturer. Jeg hadde en anelse om at lysene kunne ha en sammenheng med plagene. Det var ingen erkjennelse for el-overfølsomhet den gangen fra legene. Jeg var derfor svært frustrert over å ikke ha et navn på lidelsen. Da var det lett å tro at det var noe galt med en selv. Det var først flere år senere at Norvald fikk høre om lidelsen el-overfølsomhet mot elektromagnetiske stråler. Forskere og leger er i dag uenige om denne lidelsen, men Interesseorganisasjonen FELO (Foreningen for El-Overfølsomme) har over 700 medlemmer i Norge (i 2015) og er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Verre Svimmelheten økte stadig i omfang. Norvald fikk enkelte avbrekk, siden han til tider var ute og reiste med jobben, men når han var tilbake, fortsatte anfallene. – Av og til måtte jeg støtte meg til veggen. Jeg hadde lært meg ulike teknikker for å komme til hektene, men

FRISK: Norvald Jacobsen fra Bergen ble stadig

rammet av svimmelhet. I dag er svimmelheten forduftet etter forbønn i Jesu navn.  (FOTO: Svein-Magne Pedersen)

av og til gikk det så langt at det begynte å svartne for øynene mine. Plagene kunne også komme når han besøkte ulike kjøpesentre. Da hendte det han begynte å sjangle og måtte finne noe å støtte seg til. – Jeg gikk stadig med frykt for å bli svimmel.

Lite hjelp Norvald oppsøkte legen med sine problemer, men han forsto lite av årsaken. – Jeg fikk medisiner mot svimmelhet, men de gjorde meg bare verre. Jeg var også innom behandling som magnet-terapi, men det var lite hjelp å få. – Anfallene gjorde meg stresset, noe som førte til økt blodtrykk. Det ble en belastning på den generelle velværen. Av og til var jeg sykemeldt også.

7

Husk adresseforandring!


30 år med hjerteflimm Svein Søviknes (65) fra Bergen slet med hjerteflimmer i 30 år. Stadig var han på sykehuset og fikk behandling. I 2017 opplevde han at Jesus helbredet ham under et møte med Svein-Magne Pedersen i Bergen. Tekst & foto: Dag Buhagen

S

nødekte fjell og strålende solskinn møter oss da vi ankommer Rådal i Bergen der Svein Søviknes i bor. Fra vinduet i leiligheten kan vi se masta på fjellet Ulriken, det høyeste av Bergens syv fjell. Legedom har tatt turen til Vestlandet for å høre 65-åringens vitnesbyrd om hans helbredelse. I nesten 30 år slet han nemlig med hjerteflimmer. Årsaken var et tidligere liv som rusmisbruker. Under den såkalte «hippie­ tiden» på 1960-tallet brukte han både hasj, marihuana, LSD, samt alkohol. Det fikk konsekvenser for hjertet. – Jeg kjente alle i rusmiljøet, og det ble mye festing i helgene. Siden jeg hadde fast arbeid, ble mengden rus noe begrenset, men det var perioder da jeg ruste meg hele tiden, sier han. Svein forteller at han en morgen våknet med en voldsom hjertebank

etter en fest på Osterøy. Han skjønte straks at noe var galt og tok derfor bussen til Haukeland sykehus. Det føltes som den lengste bussturen han hadde vært med på. – Da jeg kom frem til legen, ble det påvist hjerteflimmer. Jeg fikk medisiner og hjertet roet seg ned. Legen så da i journalen at jeg var rusmisbruker. Han så alvorlig på meg og sa: – Hvis du har planer om å bli 50 år må du slutte med rus nå!

Redningen I tiden etter fortsatte hjerteflimmeret til Søviknes. Også rusen fortsatte han med, men så skjedde det noe som skulle endre livet hans. I 1983 ble han nemlig arrestert i en narkotikasak og havnet i fengsel. Der møtte han sin redningsmann, nemlig Jesus. – Jeg var på et kristent fengselsmøte, og da de inviterte til frelse, var jeg en av to som tok imot Jesus. Livet ble

totalt forandret! Det var som en tung bør ble tatt av skuldrene mine. Fra den dagen ble jeg fri og jeg ruste meg ikke mer.

Klippekort på sykehuset Etter at Svein ble frelst, sluttet også hjerteflimmeret, men ti år senere kom det tilbake igjen. Han våknet en natt og tok en drosje inn til legevakten. De fikk orden på flimmeret, men fra den dagen kom det stadig tilbake. – Hjerteflimmeret kom til alle døgnets tider og var veldig plagsomt. Jeg hadde nærmest klippekort hos legevakten og på Haukeland sykehus. Til slutt fikk jeg medisinene med hjem, så jeg skulle slippe å dra så ofte til sykehuset. Når flimmeret kom, måtte jeg ta tablettene og sette meg ned og vente til det forsvant. Det kunne ta opptil ti timer, forteller Svein. Hjerteflimmeret kom ofte når han var sliten. Svein jobbet som byggmes-

HELBREDELSESMØTE: Den 30. september i 2017 hadde Svein-Magne Pedersen helbredelsesmøte i aulaen på Gimle skole i Bergen i forbindelse med en konferanse. Der opplevde Svein Søviknes å bli helbredet i hjertet.

8


mer forsvant i Bergen ter og reiste en del i jobben. Han var derfor en aktiv mann, men følgene ble at han ofte utsatte seg for stor belastning. I mars i 2017 bestemte legene at den eneste løsningen var å gi ham medisiner i form av betablokker. Svein likte det svært dårlig, men legen var bestemt. – Denne gangen er det jeg som er lege. Nå skal du på betablokker om du vil eller ikke! – Tablettene hjalp på hjertet, men almenntilstanden min ble svært dårlig. Det føltes ut som hele systemet i kroppen ble lukket ned. Jeg ble så tung og sliten og det føltes som om du gikk i motbakke på flatmark.

Kunnskapsord Til slutt ble Søviknes mektig lei av både hjerteplagene og betablokkene. Han visste at Gud kunne helbrede, for Gud hadde jo satt ham fri fra rus tidligere i livet. Den 30. september i 2017 dro han derfor på et helbredelsesmøte

GODT HJERTE: Etter 30 år med stadig hjerteflim-

mer, kan Svein Søviknes fra Bergen vitne om et godt hjerte. Under et møte med Svein-Magne Pedersen i Bergen i fjor forsvant plagene.

med Svein-Magne Pedersen i Bergen. Møtet ble holdt i aulaen på Gimle skole. Salen var nærmest full og 20 personer søkte frelse.

MUSIKALSK: Svein Søviknes har flere interesser og tar gjerne en sang med gitaren når han får tid.

– Jeg hadde bestemt meg for å gå på møtet for å bli helbredet. Jeg satt langt foran, og etter talen fikk Pedersen ulike kunnskapsord om ulike sykdommer. Plutselig nevnte han «hjerteflimmer», og jeg kjente med en gang at noe skjedde med hjertet. Jeg sa til hun som satt ved siden av meg: – Nå skjedde det noe med hjertet mitt! Etter helbredelsesmøtet har livet blitt forandret. Nå går han turer, jobber og står på, men uten å kjenne noe til flimmeret. Betablokkene har han også sluttet med, og hjertet slår fint. – Jeg har fått et normalt liv tilbake slik jeg hadde det før. Nå kan jeg endelig være Svein igjen. Man må aldri gi opp. Så lenge det er liv er det håp. Det har jeg fått erfare selv på mange områder. Og om du ønsker å bli frelst, så ikke vent. I dag er frelsens dag!

I FORM: Hjerteplagene kom på dager hvor Svein var sliten. Nå går han i bakker, jobber og står på uten å være redd for at hjerteflimmeret skal komme.

Husk Mirakellørdag den 25. august! Den 25. august arangerer MJL Mirakellørdag på senteret i Vennela kl 13:00. Svein-Magne taler og ber for syke. Inngang og kølapper fra kl. 12:00.  Her kan du komme uten timebestilling. Inngang kr 200,–

Her kan alt skje!    Alle er hjertelig velkommen! 9


FOLK I FORBIFARTE Vi har mange tusen venner rundt omkring i inn- og utland – her er et knippe av dem:

rverer viltgryte på Bjørn Grunnvåg se 9. juni i år Mirakellørdag den

ge n g B uha a D t is l Journa Flesland. på

Siren og G unnar på Mirake Sigveland llørdag.

Blant ven

Solveig Pedersen tar imot møtebesøkende på Mirakellørdag den 9. Juni i år.

Yngvar Tveit, vaktmester og ofte møteleder på Mirakellørdag, tar seg en pause med en vaffel på møtet den 9. juni i år.

Mange til f

Bjørg og Enok Holta fra Tau på Mirakellørdag på senteret.

Gode venner møtes: Frode Andersen og Svein-Magne Pedersen.

Astrid Kyvik gleder seg på vårt møte.

10

Tidligere SAS-purser, Geir Thorsen, er rene kokken på MJLs kjøkken.

Thomas Moltu har kjørt Svein-Magne til Flesland Flyplass.

Jorunn Elvesle lager vafler til s møtedeltaker MJLs sente


EN Hann Tveit s e Kirsten itter p å s e n i ka s s e n teret p Mirak ellørd å ag .

B rit t S t tre he ensholt tak l b re d e k lser på er Gud for MJ L s senter .

nner på Bildøy.

Le n a G kjøkke runnvåg jo bb net på Mirak er på ellørd ag

Ra n di Ø vitner ksnes om sin h e l b re p å B i l d e l se d legejo øy med urnali hånd bevis a.

Jorunn Eiane Brunstad og Helge Brunstad poserer på bibelbutikken sin på Sandnes.

Redaktør Finn Jarle Sæle sammen med kone Anita på Bildøy.

Svein-Magne tar imot telefoner fra inn- og utland på senteret.

Svein-Magne sammen med nordmannen og matematikeren Jens Martin Berling fra Hilton Head Island, USA.

forbønn på Mirakellørdag den 9. juni i år.

etten sultne re på er.

Grethe Gundersen arbeider flittig på MJLs kjøkken,

Sekretær Ørn Myhre feirer 40 år på MJLs senter. Willy Gundersen hjelper til på kjøkkenet på senteret.


Et glimt fra vår ve Misjonen Jesus Leger er 28 år. Helt fra starten i 1990 har vi alle disse årene presset på for å spre evangeliet til så mange som mulig på kortest mulig tid – alt etter muligheter, tilbud og begrensede økonomiske rammer. Vi har 22 grener på vårt «misjonstre». Her er noen bilder fra forskjellige sider ved vår misjon. Vi trenger din hjelp for å kunne fortsette dette rike arbeidet. Du er en viktig nøkkel til vår fremgang.

12


erdensvide misjon

13


TV-sensasjon for Misjonen:

Evangeliet ut til nesten hele verden Den 4. juni er en merkedag for MJL. Det var da Herren utvidet vårt tv-arbeid til å dekke enda større områder med evangeliet. Nå holder vi på med å innta hele verden! LESERNE AV LEGEDOM vet at jeg ivrer etter å spre evangeliet til hele verden. Vi dekker nå et område på 125 land. I går satte Gud meg i forbindelse med en partner som kunne utvide vårt område for tv-sendinger mye mer. Når dette leses, kan du se våre program i hele Europa, Øst-Afrika, Midt-Østen, omtrent hele Asia, bl.a. Russland, India, China, Japan, Filipinene, Indonesia og alle de andre asiatiske landene, Australia, New Zealand og øyene i Stillehavet. I alt rundt 150 land! Her er gangen i det hele:

FØRST MÅ VI LAGE programmene på senteret i Norge. Teknikere og spesialister på lys og lyd gjør klart til opptak. Solveig og jeg deltar i programmet med vitnesbyrd, forkynnelse og bønn. Journalist Dag Buhagen må treffe mennesker som er blitt helbredet. Han filmer og intervjuer. Vår oversetter Ruth oversetter programmet til engelsk og setter på undertittel på de tv-programmene som skal til utlandet. I Los Angeles er det spesialister som omgjør programmene fra europeisk system til det systemet som brukes i NordAmerika. Deretter blir det sendt til Toronto i Canada og derfra til hele Canada. I INDIA blir det dubbet til f lere indiske språk.

14

Vi må betale dubberne tusen kroner for hver oversettelse. Fra Chennai sendes det over 70 land i Asia. DEN NYE SATELITTEN dekker noe av det samme geografiske området som en annen satellitt vi er koblet på, men den nye satelitten går mye, mye lenger. Om ikke lenge går vårt tvprogram «Miraklet er ditt» til hele verden. Det eneste som kan stoppe oss er dårlig økonomi. Med din hjelp skal vi greie det! Vær med å støtte vårt verdensvide misjonsarbeid! Gjennom dette arbeidet kan tusener bli frelst og helbredet.


Helbredelsesmøter med Svein-Magne Pedersen Alle er velkommen! Vi ønsker at hele Norge skal benytte muligheten til å få forbønn og hjelp ved senteret. Skal du på Mirakeltorsdag, må du bestille time på forhånd. Det trenger du ikke på Mirakellørdag.

VENNESLA Oversikt over

Mirakel­torsdagene på helbredel­ses­senteret i Vennesla kl. 14.00–16.00. Husk timebestilling på forhånd: Tlf.: 38 15 00 50 Svein-Magne ber for syke August Torsdag 16. august Torsdag 23. august Torsdag 30. august

t e k o o Fullb ket boo FullSeptember Torsdag 6. september t e k o Torsdag 13. september o Fullb20. september Torsdag Torsdag 27. september Oktober Torsdag 4. oktober Torsdag 11. oktober Torsdag 18. oktober Torsdag 25. oktober Mange ønsker forbønn, og det er vente­tid. Ring for avtale!

VENNESLA Oversikt over

Mirakel­lørdagene på helbredelsessenteret i Vennesla. Her kan du komme uten å ha timebestilling. Svein-Magne Pedersen taler og ber for syke. August Lørdag 25. august NB: Møtene begynner kl. 13.00

Inngang og kølapper fra kl. 12.00 Inngang: kr 200,– Kollekt til brønnboring i India.

BIRKELAND ved Kristiansand, Filadelfia Birkeland, Morhomveien, 4760 Birkeland Søndag 2. sept. kl 18:00 Svein-Magne taler og ber for syke. Alle er hjertelig velkommen!

Flere møter annonseres i neste nummer av Legedom, som kommer ut cirka 20. august 2018.

15

Det tas forbehold om endringer.

ANDRE MØTER TRONDHEIM Adresse: Fjordgt. 62–64 2.etg. Inngang ved det blå Garnhuset. Lørdager og søndager Bønn for syke fra kl. 10.00 begge dagene. Timeavtale, ring for booking: Tlf.: 38 15 00 50 Spør etter Solveig. Alle er hjertelig velkommen! August Lørdag 11. august Søndag 12. august

BERGEN Bønn for syke i Erleveien 18 B, Landås, Menigheten DreamCenter. Lørdager og søndager Bønn for syke fra kl. 10.00 begge dagene. Timeavtale, ring for booking: Tlf.: 38 15 00 50 Spør etter Solveig. Alle er hjertelig velkommen! August Lørdag 18. august Søndag 19. august


Miraklet i mi La hånda på fjernsynet – momentant frisk

S

ønnen vår forslet seg i ryggen. På røntgenbildene kunne ikke legene finne noen feil. Når han var på besøk hos folk, måtte han legge seg på sofaen. Sju år gikk han med disse forferdelige ryggsmertene. For noen år siden så han på deg på et TV-program hvor du ba for syke. Han la hånda på TVskjermen mens du ba og ble momentant frisk! Siden har han vært kvitt ryggsmertene.

Røykte i 62 år

J

eg har røykt i 62 år. Hver dag røykte jeg om lag 20 sigaretter. Jeg har prøvd å slutte å røyke utallige ganger. Når jeg kom sammen med noen som røykte, sprakk jeg med en gang. Min kone ringte til deg og ba om forbønn for seg selv og for min dårlige pust. Hun nevnte ikke at jeg røykte. Jeg visste at hun skulle ringe til deg. Noen dager senere kom det et brev fra deg med noen salveduker til oss. Jeg la min under hodeputa mi. En eller to dager senere forsvant suget etter tobakk. Jeg var på jobb og gikk tom for tobakk den kvelden. Jeg ventet til dagen etter med å kjøpe røyk. Men da

var suget kommet bort! Siden da har jeg vært mange ganger i samme rom røykere uten å bli fristet til å begynne å røyke igjen. Etter hvert ble det lettere å puste. Det er god følelse å være kvitt slaveriet under tobakken.

La hånda på skulderen – frisk!

I

en måned hadde jeg hatt smerte i den venstre skulderen. For noen år siden var du på et møte i Folkets hus i Bodø. Under møtet gikk du forbi meg. Du så på meg, smilte og la en hånd på skulderen min i tre-fire sekunder. Etter at du la hånda på skulderen har den vært god. Jeg hadde ikke planer om å få forbønn for skulderen den kvelden.»

Krokfingeren rettet seg ut

F

or to år siden begynte den venstre langfingeren å bli krokete. Den var helt låst. Årsaken var en sene som det var en knute på. Den satt inne i hånda. Senen var stram som en fiolinstreng. Den var veldig vond. Smerten gikk fra krokfingeren og opp gjennom armen. Legen sa at den eneste måten å bli kvitt denne lidelsen på, var operasjon. Jeg ringte til deg en ettermiddag. Da jeg våknet neste dag, var krokfingeren

De kom

blitt nesten rett. Mens jeg satt og så på den, rettet den seg helt ut. Det er et halvt år siden jeg ble helbredet.

Mange år med magesmerter

F

or noen år siden talte du på et møte i Stokke. Under møtet fikk du et kunnskapsord om en som hadde smerter i magen. Magesmerter har jeg gått med i mange år. Jeg kom frem og fikk forbønn av deg. Da du la hånda på magen min, ble jeg momentant frisk for magesmerter.

Kneet hoppet ut av ledd

D

et var noe galt med menisken i det høyre kneet. Den pleide å hoppe ut av ledd. Derfor var det vondt å gå. Det gjorde også vondt om nettene. Rundt kneet var det hevelse. Derfor måtte jeg gå med støttebandasje. Slik hadde jeg det i fem-seks år. Med årene ble det verre og verre. Siden jeg er kommet opp i årene regnet jeg med å måtte leve med det. For tre år siden var jeg på Mirakellørdag. Der ba du for meg. Da ble jeg momentant god. Da du ba for meg, måtte jeg ta hånda di bort fra kneet fordi kneet kjentes veldig varmt. Jeg ble momentant god og er det fortsatt.

Givertelefonen:

Gi din gave på 10 sekunder! Tast inn nr.: 822 06 111 en eller flere ganger. Har du hatt problemer med å dra til post eller bank med din gave til MJL? Nå kan du sitte hjemme i sofaen og gi din gave til Misjonen Jesus Leger! Vi har nå løst problemet for deg og gjort det såre enkelt å gi til vårt misjonsarbeid.

Hver gang du ringer 822 06 111 gir du 250 kroner til MJL. `` Ringer du en gang, gir du 250 kroner. `` Ringer du to ganger, gir du 500 kroner.

`` Ringer du tre ganger, gir du 750 kroner. `` Ringer du ti ganger, gir du 2500 kroner osv Beløpet trekkes automatisk på din telefonregning. Enklere kan det ikke gjøres! Hvis du ønsker at vi skal vite at du har gitt til MJL på givertelefonen, kan du etterpå skrive et brev og fortelle det til oss. Da ber vi for deg sammen med alle andre givere mot slutten av hver måned.

Ring 822 06 111 Det enkle er ofte det beste. Takk for din gave til MJL!


itt liv

Flere vitnesbyrd, artikler og reportasjer på vår hjemmeside

www.mjl.no

tilbake for å gi Gud æren… Alkoholproblemer og forbønn

M

in mann hadde vokst opp i et hjem med vin og øldrikking. Hele livet har han drukket jevnt. Han var avhengig av alkohol. For to måneder siden ringte jeg til deg og fikk forbønn for drikkingen. Jeg ba deg at du måtte be at han måtte miste trangen på alkohol, og det gjorde du. For noen dager siden sa han til meg at han ikke lenger hadde lyst på øl og vin. Etter at han sluttet å drikke, har vi fått en ny atmosfære i huset. Min mann vet ikke at jeg har tatt kontakt med deg.

Ikke mere leddgikt

L

eddgikt var en familiesvakhet. Ti av mine tolv søsken har leddgikt. Familieleddgikt er verre enn vanlig leddgikt. Leddgikten hadde ligget latent i kroppen min til den brøt ut i 1991. På Hammerfest sykehus ble det tatt røntgenbilder av meg. Disse ble sendt til sykehuset i Tromsø. Der ble det bekreftet at det var leddgikt. Jeg regnet med at dette måtte jeg lære meg å leve med. Jeg hadde store smerter i kroppen. Nesten alle leddene var angrepet, blant annet blant annet fingrene, kjeven og tærne. Fingrene og tærne mistet sin kraft. Det var svært vondt å bøye seg, og å gå eller arbeide med hendene. Smertene var verst når det var dårlig vær ute. En dag i 2010 ringte jeg til deg og fikk forbønn for leddgikten. To uker senere begynte jeg å bli bedre og bed-

re. Kroppen begynte å føles annerledes. Til slutt var jeg kvitt leddgikten. Nå er jeg kjempegod! Det takker jeg Gud for. Legene er forbauset. Det er sjelden at noen blir helbredet for leddgikt, særlig familieleddgikt.

Tinnitus

J

eg har hatt tinnitus i ti år. For to år siden var jeg på Mirakellørdag. Der ba du for meg. Da forsvant øresusen. Siden da har jeg vært god.

Urinlekkasje og blødninger

I

noen år gikk jeg med urinlekkasje. I tillegg har jeg hatt blødning fra endetarmen ett år. Dette førte til at jeg ikke kunne dra langt fra hjemmet vårt. Jeg måtte ha et klosett i nærheten hele tiden. For to måneder siden ringte jeg til deg en gang. Da ble jeg momentant frisk og har vært god siden. Jeg er veldig glad for det som har skjedd!

Da hun for en måned siden kom til undersøkelse hos legen, fant legen ut at hun ikke lenger hadde diabetes 2. «Du har ikke lenger sukkersyke,» sa legen. Nå trenger hun ikke å ta medisiner og kan spise både kaker, syltetøy og mye annet søtt.

Var lam, nå går han

M

in mann hadde slag i mai 2014. Han ble helt lam i den venstre foten og hånda. Legene på sykehuset sa at han aldri ville komme til å gå mer, men Gud ville noe annet. Jeg ringte flere ganger til deg og fikk forbønn for ham. Etter hvert kom følelsen tilbake. Nå har han fått 100 prosent følelse i foten og 50 prosent følelse i armen. Vi har vært heldige!

Fikk synet tilbake

J

eg kjenner en dame i 60-årene som for 20 år siden mistet en del av synet sitt. Sidesynet var kommet bort etter at hun fikk slag. Hun kunne ikke lenger kjøre bil for hun så veldig dårlig. Du ba for henne på et møte i Tromsø for 20 år siden. Etter at du ba for henne, fikk hun synet sitt igjen. Nå kan hun kjøre bil igjen.

Helbredet for diabetes 2

M

in kone har hatt diabetes i mange år. Du ba for henne på telefonen.

Våre bankforbindelser

Misjonen Jesus Leger har kontakt med to banker. Begge bankene er likeverdige. Velg selv hvilken bank du vil benytte når du gir din gave til MJL. Kontoen på blanketten i midten tilhører Verdibanken. Vi anbefaler denne kristne banken fordi de har gitt oss lån til vårt nye senter. Her er kontoen:

9791 11 10001

Vår andre bank som du kan benytte er Sparebanken Sør, Vennesla. I denne banken har vi konto­nummer:

3100 31 31001

Takk for din støtte! 17

Kontoer i Sverige og Danmark

Misjonen Jesus Leger har mange abonnenter i Sverige og Danmark. Før har det vært vanskelig for disse abonnentene å gi sin gave og betale for sitt frivillige abonnement på Legedom. Derfor har vi nå ordnet med kontoer i disse landene. Så vil vi oppmuntre våre lesere i Sverige og Danmark til å støtte vårt viktige arbeid. Bankkonto i Sverige:

5060-0501

Bankkonto i Danmark:

5290.9010.37.6006

Hjertelig takk for din gave!


I dag kan du be frelsesbønnen H

erre, du skapte meg til å ha fellesskap med deg. Men på grunn av mine feiltrinn og synder har jeg brutt dette fellesskapet. Du er en rettferdig dommer, og derfor fortjener jeg å gå for­tapt for det vonde jeg har sagt, tenkt og gjort. Men jeg tror at du også er en utrolig kjærlig Gud. Derfor sendte du din Sønn Jesus til jorden, for at han i sin renhet kunne bære straffen for mine synder; mine mange feil­trinn i livet. Han var en slags lynavleder mellom meg og deg, Gud. I løpet av de seks timene han hang på korset, betalte han til fulle for alt det gale vi men­nesker har gjort. Han beviste at dette virkelig var sant ved å stå legemlig opp fra de døde. Jeg tror derfor at frelsen helt og fullt er en gave fra deg til meg. Den er ikke bygd på mine gode gjerninger, for de er blitt tilgriset av mine synder.

jeg ikke meg selv lenger. Fra nå av tror jeg ikke bare teoretisk på deg. Fra nå av har jeg gitt deg mitt liv – fordi du har gitt meg ditt. Både i vonde og vanskelige dager – såvel som gode, vil jeg følge deg. Fra nå av er du blitt min beste venn. Jeg kan snakke ut om alle livets sorger og gleder med deg. Du har tid til å lytte, og til deg kan jeg komme, hvis jeg skulle falle. For du elsker å tilgi, om og om igjen. Nå erklærer jeg meg for å være en sann og ekte kristen. Jeg har fått en ny fiende – djevelen, og en ny venn – Jesus. Jeg erklærer Satan for å være en beseiret fiende. Det skjedde på korset, da Jesus med sin lidelse og død betalte for syndene våre, de som bandt oss til Satan. Men nå har han ikke noe krav på oss lenger. Nå er lenkene klippet over – jeg er fri til å tjene deg, Jesus, min Herre, resten av livet. Amen.

iden frelsen er en gave man bare kan tilegne seg ved å ta imot, tar jeg nå imot deg i mitt liv, og vender ryggen til det du misliker. For du har jo lovt i ditt ord at hvis vi åpner hjertedøren, da vil du gå inn til oss. Bli min sjef fra dette øyeblikk. Fra nå av eier

Bibelen sier: «Hver den som på­kaller Herrens navn, skal bli frelst.» Gratulerer, og lykke til! Gud velsigne deg!

S

Ba du frelsesbønnen? Bladet Legedom så dagens lys i 1990. Helt fra begynnelsen har vi i hvert nummer fremhevet veien til frelse med en frelsesbønn.

N

å har jeg et inderlig ønske til deg som er leser av Legedom: Hvem av dere har bedt frelsesbønnen i Legedom og tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre? Eller om du er blitt frelst ved å lese en av mine bøker eller traktater. Jeg vil bli inderlig glad om du tipser

meg om ditt valg. Send meg et brev, e-post eller ring til kontoret og si fra. Eller du kan fylle ut skjemaet nederst på siden, klippe det ut og sende det til meg. La meg få glede meg med deg over ditt valg. Alt blir behandlet konfidensielt.

Som takk vil jeg sende deg et vakkert postkort med et bibelvers om helbredelse og be om Guds velsignelse over ditt liv. La meg fra høre fra deg snarest mulig.

JA! Jeg har bedt frelsesbønnen i Legedom eller en av MJLs traktater/bøker. Navn: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adresse: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postnr./sted: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefon: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Klipp ut og send kupongen til: Misjonen Jesus Leger, Postboks 53, 4700 Vennesla, eller om du heller vil sende oss denne meldingen i en e-post til mjl@mjl.no

18


Testamentariske gaver Gud

har velsignet deg mens du lever med gods og eiendeler som du ikke kan ta med til det neste livet. Nå kan du la denne velsignelsen fortsette etter at du er gått bort. Du kan testamentere dine eiendeler til Guds rikes framgang, til evangelisering og misjon. Reglene sier at ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue. Ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere bort 1/3 av sin formue. Ønsker du at dine midler skal

være med på å fremme Guds rike etter din død? Her er noen viktige opplysninger: For at det skal gjøres rett overfor myndighetene, må testamentet være datert og underskrevet av to vitner over 18 år. Disse må være godkjent av den som oppretter testamentet. Begge vitnene må være til stede samtidig. Den som oppretter et testamente må underskrive mens begge vitnene er til stede. Vi tror at Misjonen Jesus Leger vil være en god investering i så hense-

Uavhengig, kristelig blad bygd på sentrale evangeliske sannheter. Dets hovedmål er å forkynne bibelske prinsipper om fysisk og åndelig helbredelse. Bladet vil være et middel til evangelisering, fornyelse og inspirasjon. Det utkommer fem ganger pr. år.

Tenk etter – kanskje er dette Guds plan for deg?

Misjonens telefonnummer Forbønnstelefon

38 15 00 50

Mandag–fredag kl. 9–16  Tidvis betjent etter kl. 16.

Bladet Legedoms stifter og ansvarlig redaktør: Evangelist Svein-Magne Pedersen

Givertelefon

Postadresse privat og til kontoret: Postboks 53, 4701 Vennesla.

Dag og natt – hele uken – hele året

Forretningstelefon

Besøksadresse: Moseidmoen Industriområde 1, Vennesla. Distribusjon og medlemskap: Bladet Legedom

For opplysninger, bestillinger o.l. 

Misjonens Internett-adr.: www.mjl.no E-post: mjl@mjl.no Anbefalt pris for bladet Legedom: kr 490,– per år. Journalist Dag Buhagen

Misjonen Jesus Leger Stiftet av evangelist Svein-Magne Pedersen. Misjonen er en registrert stiftelse med styre, regnskapsfører, revisor og faste medarbeidere. Gaver til misjonens arbeide, og betaling for bladet, sendes til: Misjonen Jesus Leger, Postboks 53, 4701 Vennesla. Bankgiroer: 9791 11 10001 3100 31 31001 VIPPS:

ende. Kanskje har denne misjonen betydd noe for deg? Du har tiltro til det arbeidet vi driver, og ønsker at arbeidet med å vinne mennesker for himmelen skal få fortsette med uforminsket styrke etter din død. Du vil at evangeliet om helbredelse og frelse skal nå lenger ut til mennesker som trenger å bli kvitt sykdommer og lidelser, og motta evig liv.

10 38 69

TV-produksjon: Healing Productions Artiklene i bladet er bygd på egne vitneutsagn av de som er blitt helbredet.

Design/førtrykk: Haukland Grafisk Trykk: Synkron Media AS

822 06 111 kr 250 pr. oppringning

38 15 00 50

(Man.–fre. 09–16)


Nå blir det normal takst når du ringer til MJL

Nytt forbønnsnummer:

38 15 00 50 Den 10. juli avsluttet vi våre teletorgnumre, både forbønnsnumrene og numrene som er knyttet til andakter. Forbrukertilsynet har anmodet oss om det for ikke å komme inn under Lov om alternativ behandling. Nå blir det kun normal takst når du ringer til oss!

Vår advokat, John Christian Elden, har slått fast at vår misjon ikke hører inn under Lov om alternativ behandling, selv med teletorgnumrene. Vi er ganske enkelt en kristen misjonsorganisasjon som forkynner evangeliet til frelse og legedom. Arbeidet kan ikke sammenlignes med behandling, for vi driver kun med forbønn, sjelesorg og forkynnelse. I tillegg støtter vi virksomheter som driver et sosialt arbeid rundt om i verden. De årlige teletorg-inntektene på ca. 2,5 millioner kroner dekket ikke en-

gang utgiftene som er forbundet med denne telefontrafikken. Dette til tross – vi har valgt å trekke oss fra teletorget for å dempe støyen fra kritikerne. Vi vil heller prøve å øke inntekten ved å be våre misjonsvenner om å gi litt mer. Fra den 10. juli 2018 kan du altså ringe til oss for å få forbønn til vanlig telefontakst. Da kan hvem som helst ringe vårt nye forbønnsnummer 38 15 00 50. Uten teletorginntektene får vi ca. 2,5 millioner kroner mindre å rutte med. Vi anmoder våre misjonsvenner om å gi f.eks. 20 % mer når de gir sin gave. En idé kan være å ringe givertelefonen hver gang man har ringt og fått forbønn – på frivillig basis. Det blir som å gi kollekt i kirken etter en preken. Hvis noen vil gjøre dette, er givernummeret 822 06 111 (Kr 250 pr. oppringning.)

Når du ringer dette nummeret, får du høre at du nå gir 250 kroner til Misjonen Jesus Leger. Etter at du hører et pip, har du gitt din gave. Da kan du legge på. 250 kroner vil bli registrert på din telefonregning. Enklere kan det ikke gjøres. Ønsker du å gi 500 kroner, ringer du på nytt igjen, venter på pipetonen og legger på. Ringer du fire ganger, har du gitt 1000 kroner, osv. Selvsagt kan du gi din gave gjennom Vipps-nummeret vårt: 10 38 69 Eller gi på vår bankkonto: 3100 31 31001 eller 9791 11 10001. Hjelp oss gjennom en vanskelig tid! Gud skal rikelig velsigne deg rikelig tilbake!

LEGEDOM nr. 6-2018 – juli  

Vitnesbyrd fra Misjonen Jesus Leger om hva Gud gjør i menneskers liv i dag.

LEGEDOM nr. 6-2018 – juli  

Vitnesbyrd fra Misjonen Jesus Leger om hva Gud gjør i menneskers liv i dag.