Page 1

leeuwarden-fryslân 2018

programmakrant 08 MEI - 06 SEPTEMBER 2018


‘CULTUUR ZIT IN ONS BLOED’

Bij De Haan Advocaten & Notarissen zit cultuur in het bloed. Het kantoor werd dan ook alweer drie jaar geleden businesspartner van Leeuwarden-Fryslân 2018 en steunt zowel de lopende Escher-expositie in het Fries Museum als de reuzen van Royal Deluxe, die in augustus door de hoofdstad trekken. ,,We zagen het direct als een enorme kans voor Leeuwarden en Frysl‚ n om zich internationaal te profi leren. We zijn een landelijk bedrijf met niet te miskennen Friese wortels, dus doen we graag mee.î Matthijs Sturms, vestigingsleider van De Haan in Leeuwarden, is trots op de provincie en haar hoofdstad. ,,Dit is een once in a lifetime mogelijkheid, we waren meteen bereid om bij te dragen in de vorm van een businesspartnerschap. Ook omdat het bedrijf van oudsher fl ink cultureel georiÎ nteerd is.î Het advocaten≠ en notarissenkantoor verbond zich aan Es≠ cher op Reis, de grote expositie van de in Leeuwarden gebor≠ en kunstenaar die in april startte. Voor Sturms een bijzonder onderdeel in 2018, want hij is fan: ,,Mijn eerste stropdas was er een met een print van Escher. Wij vonden het erg belangrijk dat het museum dit voor elkaar kreeg, want het is kunst met internationale allure. Dat wij eraan bijdragen dat het werk naar zijn geboortegrond komt, is geweldig. Ik schat ook zo in dat dit veel mensen van buiten de provincie naar Leeuwarden brengt.î

M.C. Escherí s ì Dag en Nachtî (1938) © the M.C. Escher Company B.V. All rights reserved. www.mcescher.com

In augustus vindt het volgende hoogtepunt voor de vestigingsleider plaats: dan bewegen de imposante reuzen van het Franse gezelschap Royal Deluxe zich door Leeu≠ warden. ,,Kunst van een andere orde, maar ook weer uniek in zijn soort. Ze zijn al in uiteenlopende wereldsteden gewe≠ est en nu dan bij ons. Leeuwarden is de kleinste stad die ze ooit aandeden, dus het spektakel is hier misschien wel nog groter.î

‘Dingen die onmogelijk lijken mogelijk maken, daar draait het om’ Dit jaar is bijzonder voor de businesspartner, zoveel is duidelijk. ,,Kijk, dit is wat Culturele Hoofdstad doet: zonder die titel hadden we niet zoí n expositie of evenement hier gehad. Je ziet de stad ook echt veranderen, met veel meer beweging en drukte. De stad is ook mooi aangepakt, met bijvoorbeeld een prachtig nieuw stationsgebied en een mooie fontein. Die in de andere tien steden vind ik trouwens ook fantastisch.î Sturms refereert aan het eind van zijn relaas nog even onbedoeld aan de prenten van de kunstenaar die zijn eerste stropdas sierde: ì We leveren in Friesland dit jaar met elkaar een prestatie. Dat geeft voldoening, zoals wij binnen ons kantoor ook altijd het beste resultaat willen behalen. Dingen die onmogelijk lijken mogelijk maken, daar draait het om!î

Matthijs Sturms


Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Namens heel Nederland draagt Leeuwarden-Fryslân dit jaar de eervolle titel van Culturele Hoofdstad van Europa. Ruim tweehonderd grote evenementen en nog eens honderden mienskipsinitiatieven vormen de ruggengraat van een jaar waarin we de kop boven het maaiveld uitsteken en met lef onze dromen najagen. Hoe vieren wij het moderne Friese leven en hoe laten we daarbij een gezonde planeet achter voor de generaties die nog komen? It koe minder, die eerste maanden van het culturele jaar. We hielden een openingsceremonie waar iedereen en zijn moeder aan meedeed. We stelden gesloten werelden open in Holstmeer, kregen kippenvel tijdens het verhaal van Marijke Muoi, huilden mee bij Lost in the Greenhouse, luisterden ademloos naar de portretten van Iepen Doar(p) en leerden Mata Hari kennen zoals we haar niet kenden. Je leest in deze krant alles over het programma tussen de presentatie van 11Fountains en het muziektheater De Stormruiter. Je leest over hoofdprogrammaonderdelen die al pionierend laten zien hoe kunst je kan laten nadenken over jouw toekomst. Je leest over mienskipsinitiatieven die de wereld nét dat beetje beter maken dan hij al was. We geven ook een vooruitblik, zodat je al wat vrije dagen kunt reserveren later in het jaar. Dat is ook wel nodig, met een programma dat bijna uit zijn voegen barst van events.

Durf te dromen, durf te doen, durf anders te zijn Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg. In 2018 laat Fryslân daarom zien dat het daadwerkelijk anders kan. Want hoe sterk en vertrouwd we ons voelen in ons Frysk-zijn, de tijd dat we onze blik naar binnen konden richten is voorbij, en wat ons lief is, moeten we delen. Leeuwarden-Fryslân 2018 gaat dan ook over een eigenwijze en betrokken mienksip met oog voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen. Piemelfonteinen op reis, reuzen in de stad, theater in de kassen, kunst in niemandsland: ook als het vreemd is, is het goed. We geven onze fantasie de ruimte, en onze ruimte aan de fantasie. Onze ambities zijn daarmee eigenzinnig en grenzeloos. Grote daden worden immers geboren uit kleine initiatieven. Geen van onze programmaonderdelen is dan ook van het benauwde. Met historische kinderen als Mata Hari en Escher, initiatieven als Sense of Place, of Look@ Me en events als De Reuzen of Welcome to The Village laten we de wereld zien dat Fryslân nooit bang is geweest om zichzelf te vernieuwen. Want wa’t bang is foar in wiet pak, komt nea oer de sleat

Alle informatie achter één deur

© Jantina Talsma

Op de bonnefooi in Leeuwarden beland of wil je graag meer informatie over projecten van Leeuwarden-Fryslân 2018? Wil je een kopje koffie drinken of unieke hebbedingetjes kopen? Sinds april is het gloednieuwe publiekscentrum van Leeuwarden-Fryslân 2018 open. Direct tegenover het centraal station, achter de fontein, staat het voormalige Aegongebouw met prachtige binnentuin aangekleed door Joop Mulder van Sense of Place.

van de fontein ’Love’ van Jaume Plensa. Daarachter ligt de binnentuin die onderdeel is van het publiekscentrum. Daar ervaar je het Waterpanorama van WaterConnecting 2018 uit het hoofdprogramma en geniet je het hele jaar van allerlei optredens, lezingen en debatten, georganiseerd in samenwerking met het Leeuwarder Podium Asteriks. Dus ook voor geboren en getogen Liwwadders is het publiekscentrum een ontmoetingsplaats.

een project of evenement? Vraag het een van de enthousiaste vrijwilligers bij de informatiebalie. Zij helpen jou graag verder.

Aangekomen in Leeuwarden wandel je dwars door de Culturele Hoofdstad van Europa. Voor de ingang van het publiekscentrum pronken de twee zeven meter hoge hoofden

Binnen in het publiekscentrum kun je even rustig zitten met een lekker bakje koffie, filmpjes over het programma bekijken en de leukste LF2018-souvenirs shoppen. Wil je iets weten over

Kijk voor meer informatie op

HOOFDPROGRAMMA

3

Het publiekscentrum is doorgaans geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Deze tijden kunnen afwijken op feestdagen.

2018.nl LF2018


11 Fountains De permanente Elfstedentocht ,,Mijn opdracht klonk simpel: bedenk een internationaal kunstproject voor de Friese elf steden. Mijn idee leek net zo simpel: elf fonteinen ontworpen door internationale topkunstenaars, gesteund door de lokale bevolking. Fonteinen brengen mensen bij elkaar. Ze verwijzen ook naar de lange geschiedenis van Frysl‚ n met het water. Ik heb voor buitenlandse kunstenaars gekozen omdat de ogen van vreemden andere dingen zien. Bovendien trekt hun wijdverbreide reputatie cultuurtoerisme aan. Zeg nou zelf: waar op aarde vind je een combinatie van elf prachtige, historische steden en elf waterkunstwerken van internationale allure? Het simpele idee bleek ongekend complex en zou gestrand zijn zonder de steun van inwoners en bestuurders. Maar na vijf jaar zijn ze er!î

DATUM: OPENING 18 MEI, ZIE PAGINA 7 LO C ATIE: FRYSL ¬ N DIS CIPLINE: KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

IJlst

Hindeloopen

Harlingen

FONTEIN: ë ONSTERFELIJKE BLOEMEN-RIKKAí KUNSTENA AR: SHINJI OHMAKI (JAPAN)

FONTEIN: ë FLOR A & FAUNAí KUNSTENA AR: SHEN YUAN (CHINA)

Cultuur berust net als de natuur op een onderlaag waar nieuwe generaties steeds weer op voortbouwen. Zo is ook IJlst ontstaan. De oude, verwilderde stinzenplanten zijn tekens van die onzichtbare onderlaag. De fontein verbindt bloeiende Friese stinzenplanten met een oude vorm van Japanse bloemschikkunst.

Op het wapen van Hindeloopen staat de levensboom, met naast zich een hert en een hinde. Nu liggen twee grote geweien als zitbanken rondom een gouden boom. Op zijn takken zitten veelkleurige vogels te kwetteren. Met fl ink wat ë spraakwaterí . Ze zijn familie van de exotische vogels uit de Hindelooper schilderkunst.

FONTEIN: ë DE WALVISí KUNSTENA AR S: ALLOR A & C ALZ ADILLO (VERENIGDE STATEN & CUBA)

Ooit werd Harlingen rijk door de walvisvangst. Nu kijken we bezorgd naar de potvis in de Willemshaven. Hij lijkt aangespoeld en ten dode opgeschreven. Gelukkig geeft hij nu en dan een krachtig teken van leven. Vooral als de inwoners hem toezingen met de Walvis Song.

Leeuwarden

Sloten

Workum

Franeker

FONTEIN: ë LOVEí KUNSTENA AR: JAUME PLENS A (SPANJE)

FONTEIN: ë KIE VITí KUNSTENA AR: LU CY & JORGE ORTA (GRO OT BRIT TANNIÀ EN ARGENTINIÀ )

FONTEIN: ë DE WOESTE LEEUWEN VAN WORKUMí KUNSTENA AR: CORNELIA PARKER (GRO OT BRIT TANNIÀ )

FONTEIN: ë DE O ORT WOLKí KUNSTENA AR: JE AN MICHEL OTHONIEL (FR ANKRIJK)

Anna Tilroe - Artistiek leider 11Fountains. 11Fountains is mogelijk gemaakt door provincie Fryslân, de betrokken gemeenten en ING.

2018.NL/11FOUNTAINS

ë Loveí bestaat uit twee 7 meter hoge, witte hoofden van een jongen en een meisje. Hun ogen zijn gesloten. Ze dromen. Om hen heen hangt een mistwolk waar we in rond kunnen dwalen. De kunstenaar kreeg zijn inspiratie toen hij de ochtendnevel boven de Friese velden zag.

Een man, met op zijn schouders een meisje, balanceert op een stapel watercontainers. Water, de bron van al het leven, is in veel landen een schaars goed. Het meisje koestert een kievit in haar hand, de vogel die uit het Friese landschap verdwijnt. De natuur is kwetsbaar geworden.

De brullende leeuwen die al eeuwenlang het stadswapen van Workum ondersteunen, staan nu rechtop tegenover elkaar op de grond. Met hun poten omarmen ze de stad en bieden van twee kanten een mooi zicht. Maar pas op: ze voeren een stevig watergevecht met elkaar.

In Franeker, oude universiteitsstad, werd in 1900 de wereldberoemde astronoom Jan Hendrik Oort geboren. De fontein is een eerbetoon aan Oorts baanbrekende hypothese dat in het zonnestelsel een wolk ronddraait van duizenden komeetachtige objecten. De fontein staat vlakbij de zonnewijzer op de Breedeplaats en het Planetarium.

Sneek

Stavoren

Bolsward

Dokkum

FONTEIN: ë DE FONTEIN VAN FORTUNAí KUNSTENA AR: STEPHAN BALKENHOL (DUITSLAND)

FONTEIN: ë DE VISFONTEIN VOOR STAVORENí KUNSTENA AR: MARK DION (VERENIGDE STATEN)

FONTEIN: ë DE VLEERMUISí KUNSTENA AR: JOHAN CRE TEN (BELGIÀ )

FONTEIN: ë DE IJSFONTEINí KUNSTENA AR: BIRTHE LEEMEIJER (NEDERL AND)

Op een gouden bol middenin het water draagt een man de Hoorn des Overvloeds. Uit de hoorn stroomt overvloedig water, symbool van voorspoed en fortuin. Maar de bol draait rond. Het lot kan ons ook weer alles ontnemen. Kijk maar naar de geschiedenis van Sneek.

De zee geeft, de zee neemt. Stavoren, ooit een rijke Hanzestad, kan erover meepraten. Meermalen verviel de stad tot armoede, maar telkens richtte ze zich op. Onder meer met visserij. De enorme muil van een machtige vis verslindt in Stavoren eenieder die zich langs de watersproeiende lippen naar binnen waagt.

HOOFDPROGRAMMA

De vleermuis, een nuttig nachtdier dat sommigen angst inboezemt, staat in veel culturen symbool voor een positieve, beschermende kracht. Aan de gevels van de grote kathedralen houdt hij in de vorm van waterspuwers de demonen op afstand. Als een wachter staat de vleermuis nu bij de afgebrande Broerekerk.

5

Wat past er beter bij Dokkum, het dramatische keerpunt in de Elfstedentocht, dan een ijsfontein? Zonnepanelen leveren afwisselende hoeveelheden energie voor meer of minder ijsvorming. Zo ontstaat een levend ijskunstwerk. De bomen eromheen kleuren rood in de herfst als verwijzing naar de martelaren van Bonifatius.

LF2018


Familiedistilleerderij Boomsma: Tradities en vooruitgang

5e generatie: Saskia & Chantoine Boomsmaa

E

xpertise ontwikkel je door nieuwe dingen te doen. Een rijke geschiedenis creëer je door vooruitstrevend te zijn. Een goede reputatie bouw je op door altijd te kiezen voor het beste. Boomsma Distilleerderij in Leeuwarden is van oudsher specialist in het werken met kruiden en het maken van jenever.

Sinds 1883 Zo’n 135 jaar geleden verscheen de eerste fles Boomsma “Oud Friesche” Beerenburger op tafel. Dit karakteristieke kruidenbitter werd al snel in brede kring gewaardeerd. Vandaag de dag brengt Boomsma een uitgebreid assortiment aan binnen- en buitenlandse dranken op de markt. Veel van deze dranken worden in eigen beheer gedistilleerd en gebotteld. Onder de Friese distilleerderij vallen bekende merken als Glen Talloch Whisky, Esbjærg Vodka en Old Captain Rum. Maar ook de oer-Hollandse jenevers en kruidenbitters vallen internationaal steeds meer in de smaak. In tegenstelling tot de meeste andere distilleerderijen is Boomsma nog steeds een zelfstandig familiebedrijf. Onder leiding van zus en broer Saskia en Chantoine Boomsma, de vijfde generatie aan het roer, worden oude tradities gekoesterd en nieuwe ambities gerealiseerd. Boomsma Dry Gin: “Alles aan deze drank klopt” In juli 2016 heeft het familiebedrijf een bijzonder product toegevoegd aan haar uitgebreide collectie: Boomsma Dry Gin. De gin wordt gemaakt op basis van 12 kruiden en gepresenteerd in een stijlvolle fles. Het distillatieproces vindt plaats in de eigen geavanceerde koperen distilleerketel in Leeuwarden en is ontstaan uit jarenlange ervaring met kruiden en jenever. De vierkante fles met het eigenzinnige logo is een knipoog naar de jaren ’20 en ’30 en symboliseert de rijke geschiedenis van de familiedistilleerderij. De kruiden die in de authentieke Dry Gin worden verwerkt, waaronder engelwortel, gentiaan, gezegende distel, zoethout, duizendguldenkruid en laurier, komen ook voor in de traditionele kruidenbitters van Boomsma. De verwerking van de kruidenmix resulteert in een aromatische gin waarin de jeneverbes goed te ruiken is. De smaak is vol, rijk en kruidig, met terugkerende tonen van citrus. De afdronk heeft de mildzoete, warme smaak van gentiaan en zoethout. Bescheidenheid siert het Friese familiebedrijf Boomsma. Toch straalt de familie van trots wanneer het gaat om deze nieuwste telg; over alles rondom de Dry Gin is tot in de puntjes

eigen hand gehouden. Op deze manier wordt er sinds 1883 al gewerkt. Tijdens de distillatie vindt een strenge e selectie plaats van de middenloop. De voorloop en de naloop met zware en nare tonen worden verwijderd om het mooiste distillaat te verkrijgen. Honderd procent aromatisch en smaakvol. Limited edition LF2018 Beerenburger Chantoine Boomsma: “Het is geweldig dat Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad Van Europa is en dat wij alle mensen mogen laten zien wat onze stad te bieden heeft.”

Het Beerenburger Museum In het hartje van de Leeuwarder binnenstad ligt het museum van Boomsma. Een ambachtelijke distilleerderij, helemaal teruggebracht in de stijl van de jaren dertig. In een interactieve film wordt verteld over de oorsprong van Boomsma Beerenburger en hoe deze gemaakt wordt. Er zijn tal van interessante spullen tentoongesteld die vroeger gebruikt werden voor het maken van gedistilleerd. In het winkeltje aan de voorkant van de distilleerderij, kan een flesje Beerenburger, een souvenir, of ander gedistilleerd gekocht worden. Kom (sfeer) proeven in het leukste museum van Leeuwarden!

Limited Edition kruikje Culturele Hoofdstad Beerenburger

Hierbij mag een limited edition Beerenburger kruikje natuurlijk niet ontbreken want Boomsma Beerenburger is dé Beerenburger van Leeuwarden”. Het fraaie 0,5 liter kruikje is hét aandenken aan de stad en een leuk souvenir om mee naar huis te nemen. Maar ook voor de echte Beerenburger liefhebber een uniek collectorsitem. Het kruikje is verkrijgbaar bij diverse slijterijen in Friesland.

In het gezellige proeflokaal achter de distilleerderij is er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie en het proeven van het Boomsma assortiment. Naast Beerenburger kunt u namelijk ook bijvoorbeeld Boomsma Dry Gin, een reeks Oude Genevers of Claerkampster Cloosterlikeur proeven. Het proeflokaal biedt plaats aan groepen tot 40 personen en is ook beschikbaar om af te huren voor speciale gelegenheden zoals bijv. vergaderingen, jubilea, workshops en familiefeesten. Vraag naar de verschillende mogelijkheden inclusief catering.

Entreeprijzen nagedacht. Het design sluit naadloos aan bij het interieur van de meest trending hotspots. De smaak komt voor Saskia en Chantoine Boomsma op de eerste plaats. Saskia Boomsma: “We zijn al zo lang bezig met het ontwikkelen van deze gin en de bijzondere fles, dat het echt ons kindje is geworden. Dat maakt het voor ons extra spannend om te zien hoe ginliefhebbers op onze Dry Gin reageren. Gelukkig is iedereen onverdeeld enthousiast.” Het hele distillatieproces wordt in

Entree, rondleiding en kleine proeverij €1,50 p.p. Entree, rondleiding en uitgebreide proeverij €3,50 p.p. Bekijk ook eens onze arrangementen met andere musea en bezienswaardigheden in Leeuwarden op onze website www.boomsma.frl. Openingstijden Maandag 12.00 – 17.00 uur Di t/m zat 10.00 – 17.00 uur Elke laatste zondag van de maand 12.00 – 17.00 uur

Het Beerenburger Museum Bagijnestraat 42a 8911 DR Leeuwarden 058-2990343 Volg ons ook op


M.C. Escher’s 'Dag en Nacht' (1938) © the M.C. Escher Company B.V. All rights reserved. www.mcescher.com © Heleen Haijtema & Tryntsje Nauta

© Catrinus van de Veen

Escher op Reis

Lost in the Greenhouse

DATUM: 18 MEI LO C ATIE: DE ELF FRIE SE STEDEN DIS CIPLINE: OPENING TICKE T S: VRIJ TOEGANGKELIJK

DATUM: T/ M 28 OKTOBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: MUSEUMTICKE T € 18,-

DATUM: T/ M 27 MEI LO C ATIE: SE XBIERUM DIS CIPLINE: MUZIEKTHE ATER TICKE T S: € 38,-

Op deze spetterende lentedag zetten de kunstenaars achter elkaar de elf fonteinen in werking. Natuurlijk in de volgorde van de Elfstedentocht, zij het voor deze keer in omgekeerde richting: vanuit Leeuwarden, naar Dokkum, Franeker, Harlingen en zo verder. De opening is in ieder van de elf steden live op grote schermen te volgen.

M.C. Escher is een van de meest bekende kunstenaars van Nederland. Wat niet veel mensen weten is dat hij uit Leeuwarden komt. Het Fries Museum brengt in 2018 een grootschalige tentoonstelling van zijn werk. Aan de hand van meer dan tachtig vroege en late originele prenten wordt een reis langs zijn leven gemaakt, een driedimensionale biografie, waarbij je Escher persoonlijk leert kennen en zijn artistieke ontwikkeling volgt van technisch bekwaam graficus tot wereldberoemd kunstenaar. Je volgt Escher op zijn fysieke en mentale reizen, van het grauwe platte Nederland van de jaren tien van de twintigste eeuw tot de zon en de bergen van de Méditerranée.

In Sexbierum werken Friese en Poolse arbeiders. Ze plukken tomaten, komkommers en paprika’s, roddelen, drinken en flirten. Ze vormen een gemeenschap, een mienskip. Dan ligt er plotseling een lijk. Wie is het? Wat is er gebeurd?

Kletterdei

Welkom op Kletterdei – de fonteinen gaan aan!

Deze Elfstedentocht eindigt in Bolsward, de stad waar kunstenaars en fonteincommissies zich verzamelen op het Broereplein. Samen met de inwoners, genodigden, bestuurders en wie er maar bij wil zijn wordt daar het officiële deel van de openingsceremonie gevierd. Wees welkom aan tafel in Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker of Dokkum, of volg het live via Omrop Fryslân.

Moord en liefde tussen de tomatenplanten

Lost in the Greenhouse is het verhaal van de jonge Pool Wojtek die in zijn vaderland geen toekomst zag, van kasbaas Freek en zijn aantrekkelijke dochter Klaske, voor wie niet alleen Wojtek valt. Een tragische liefdesgeschiedenis begint zich af te tekenen. Een productie van Schouwburg De Lawei en Orkater in samenwerking met De Koornbeurs en lokale muzikanten die wordt gespeeld in een gekweekt decor in de kassen van de firma Hartman.

Mede mogelijk gemaakt door ING en De Haan Advocaten & Notarissen

Mede mogelijk gemaakt door ING

2018.nl/11fountains

2018.nl/lostinthegreenhouse

2018.nl/escheropreis

ben je no u helemaal besnave ld! ! het grote grutto theater © Florian Cats

Het Grote Grutto Theater Waterbar

Wereldburgers van de Voorstreek

DATUM: T/ M 2 SEP TEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: INTER AC TIE VE TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 9,-

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MULTIDIS CIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: T/ M 26 MEI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: € 18,-

Ga mee in de wereld van onze nationale vogel, de grutto. Je kruipt in zijn huid en ziet de wereld door zijn ogen. In verschillende kleine ruimtes worden je zintuigen op de proef gesteld en zorgen samen voor een Grote Grutto beleving. Het is geen doorsnee expositie, maar een theatrale installatie midden in het Natuurmuseum Fryslân.

Het hart van WaterConnecting 2018 is de Waterbar op de watercampus. Het is een ontmoetingscentrum van waaruit verschillende initiatieven worden georganiseerd. Denk aan het project DNA van de Friese vlag of aan Kunstroute Salix Fragilis Leovardia en het graffiti water art project in het Potmargegebied, maar ook Kerend Tij, een waterkunsttentoonstelling die water verbindt met kunst, cultuur en techniek.

Deze muzikale voorstelling van Tryater gaat over de wereld van nu, over het Europa van nu, over het Leeuwarden van nu. Over de Voorstreek. Met winkels van bewoners die er generaties lang gevestigd zijn en winkels van nieuwkomers met bijzondere waar. Deze fascinerende mix van ondernemers vormt het uitgangspunt voor een bijzondere trip. De situaties in Wereldburgers van de Voorstreek zijn niet verzonnen. Er wordt gespeeld met de rijkdom aan dialecten en accenten van de straat. En waar woorden tekort schieten, neemt muziek het over. Stap in deze magisch realistische reis en ontdek samen met ons de wereld om ons heen. Tryater en de Leeuwarder Courant brengen je in een transmediale samenwerking verhalen, filmpjes en podcasts over de Voorstreek.

Het Grote Grutto Theater is een expositie in samenwerking met Kening fan ‘e Greide. Dit burgerinitiatief vraagt aandacht voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap en al het leven en werk daarin en omheen, dus ook voor onze weidevogels. De regie van deze unieke beleving wordt gedaan door Theun Mosk. Hij maakt installaties, maar vooral ontwerpen voor theater, opera, dans en tentoonstellingen.

Een wereld aan accenten in één straat

Het programma omarmt de initiatieven die vanuit de Friese samenwerking in de waterketen worden ontplooid om kinderen van jongs af aan water te laten ontdekken en beleven. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Stretch op wereldburgersvandevoorstreek.nl je eigen beeld van de samenleving. 2018.nl/grotegruttotheater

HOOFDPROGRAMMA

2018.nl/waterconnecting2018

7

2018.nl/wereldburgersvandevoorstreek

LF2018


2018

SAMEN OP WEG IN

HYLKEMA PEUGEOT EN AUTO HAAIMA MOBILITEITSPARTNERS IN 2018! Als groot promotor van Kulturele Haadsted 2018 en club 2018 lid denken wij graag met u mee. We staan altijd voor u klaar met onze nieuwste modellen en zorgen ervoor dat u tijdens en na LF2018, daar komt waar u moet zijn. Cultuur en Peugeot is de perfecte combinatie voor 2018!

HAAIMA BURGUM MR. W.M. O. V. VEENWEG 34 T. 0511 - 46 98 22

HYLKEMA DRACHTEN DE BOLDER 83 T. 0512 - 54 56 00

HYLKEMA EMMELOORD TRAKTIEWEG 20 T. 0527 - 61 36 35

HAAIMA FRANEKER JAMES WATTSTRAAT 4 T. 0517 - 39 76 00

HYLKEMA HEERENVEEN BEURTSCHIP 35 T. 0513 - 62 27 44

HAAIMA LEEUWARDEN CORONAWEG 2 T. 058 - 288 20 18

HYLKEMA SNEEK KOLENBRANDERSTRAAT 9 T. 0515 - 54 81 11

HAAIMA WURDUM WERPSTERDIJK 1 T. 058 - 255 13 02

hylkemahaaima.nl


OEROL

MET ONDER ANDERE: Theun Mosk

End of Nature

Mosk onderscheidt zich al jaren door het publiek een centrale rol te geven in zijn werk. In zijn ontwerpen streeft hij ernaar om een duidelijk raamwerk te creÎ ren om de ervaring te manipuleren. Wandel in juni door het Terschellinger landschap terwijl Mosk je blik door middel van tegenstellingen van lelijkheid en schoonheid voorgoed verandert.

# festivaleiland

Orkater

DE WERELDVERGADERING

DATUM: 15 T/ M 2 4 JUNI LO C ATIE: TER S CHELLING DIS CIPLINE: THE ATERFESTIVAL TICKE T S: VANAF € 2 5 ,-

Het eiland Terschelling verandert jaarlijks tien dagen lang in È È n groot podium voor theater, dans, straattheater, beeldende kunst en muziek. Oerol heeft alles in huis om jouw festivalzomer af te trappen. De eerste zomerzon, een prachtig eiland vol beeldende kunst, een vernieuwend theaterprogramma vol nationale en internationale theatergroepen en lekkere muziek om tussendoor even bij uit te rusten of juist op los te gaan op onze festivalterreinen.

Liquid Loft

Op Oerol gebeurt veel en vaak ook nog allemaal, overal en tegelijkertijd. Omdat het onzin is om voor ieder ding apart een ticket te kopen, is er È È n manier om toegang te krijgen tot ( bijna) alles: het festivalbandje. Hiermee open je je festivaleiland: de festivalterreinen, kunstprojecten in de Expeditie≠ route, performances in de straten, Oerol≠ colleges en muziekoptredens op gekke plekken in het bos.

Naomi Velissariou | Rudolphi Producties | Theater Utrecht | C-takt

BEKIJK ARRANGEMENTEN OP OEROL.NL/ALL-IN

Strangers on Stage DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: STADSSCHO UWBURG DE HARMONIE DIS CIPLINE: THE ATER TICKE T S: VANAF € 2 1,5 0

Sta jij open voor een verrassing? Hoe denk je over iemand die anders is, denkt of doet? Kortom: hoe iepen is onze mienskip? Die vraag stelt Strangers on Stage, het internationale theaterprogramma tijdens Leeuwarden≠ Frysl‚ n 2 018. Een jaar vol toptheater uit alle mondiale windstreken, het European Stand Up Comedy Festival en masterclasses en workshops voor iedereen die interesse heeft in theater, professional of amateur. De voorstellingen zijn scherp en confronterend, betoverend en inspirerend, groots, bombastisch, klein en intiem. Allemaal roepen ze op om ë het andereí te koesteren en anders te durven zijn. Strangers on Stage is een samenwerking tussen Stadsschouwburg De Harmonie en Leeuwarden≠ Frysl‚ n 2 018 en het Nederlands Theater Festival. 2018.NL/STRANGERSONSTAGE

MET ONDER ANDERE:

Stel je voor, een wereldvergadering: We moeten even praten... Met zí n allen. Hoe pak je zoiets aan? Als alles bespreekbaar is, waar gaan we het dan over hebben? Een geestige en troostrijke muziektheater≠ voorstelling van Orkater die de vinger liefdevol op de zere plek legt.

FOREIGN TONGUES

Wist je dat je de Friese en Terschellinger taal ook kunt dansen? De Oostenrijkse makers Liq uid Loft namen in heel Europa, waaronder Terschelling en Leeuwarden, allerlei persoonlijke gesprekken op. In hun voorstelling dansen ze de bewegingstaal die ze schreven tijdens het bestuderen van al die verschillende talen en dialecten.

PERMANENT DESTRUCTION

Een energy concert,geÔ nspireerd op het late werk van Sarah Kane. Een sexy show over zelfhaat en onbeantwoorde liefde, met dodelijk poÎ tische lyrics en een zwaar overstuurd geluidssysteem. Met genres variÎ rend van R&B tot industriÎ le hardcore, overdadig gebruik van autotune en trap hop referenties.

Manual Cinema: Ada / Ava 16

T/ M 18 MEI

Manual Cinema combineert schaduwpoppenspel, cinematografi sche technieken en innovatieve geluiden om een verhaal over Ada te vertellen. Door een reizend carnaval en een spiegeldoolhof reist ze langs de drempels van leven en dood.

Wunderbaum: De geschiedenis van mijn stijfheid 12 JUNI

Bepalen ons diepgewortelde calvinisme, de vrieskou, onze schaamte en het kleilandschap de manier waarop we dansen? Samen met tien stijve landgenoten proberen Marleen Scholten en Walter Bart hun volksaard te doorgronden.

Wunderbaum: Daar gaan we weer 12 T/ M 15 JUNI

ë Daar gaan we weerí woon je bij op een verrassende locatie in Leeuwarden. Drie hoogopgeleide, witte West≠ Europeanen van bijna veertig reageren op een spiegel waarin ze een onfris verleden en een complex heden zien.

European Stand Up Comedy Festival 2 0 - 2 2 JUNI

De in Leeuwarden geboren comedian Jan Jaap van der Wal stelt speciaal voor zijn geboortestad een festivalprogramma samen met zes Europese comedians. Met o.a. Marina Orsag ( KroatiÎ ) bekend van Comedy Central, Paulius Ambrazevičius ( Litouwen) en Katerina Vrana ( Griekenland) .

Una Mc Kevitt: Alien Documentary

Aurelien Bory: Espaece

9 T/ M 1 1 MEI

2 2 EN 2 3 JUNI

Drie mannen praten met elkaar over veroordeelde voetballers, de prijs van makreel en invasies van buitenaardse wezens... Una McKevitt laat fi ctie en werkelijkheid samensmelten in alledaagse karakters die met hun verhalen getuigen van kameraadschap en moed.

Een hit in Frankrijk, de Nederlandse premiËre in Leeuwarden. PoÎ tisch performance theater dat zorgt voor een schilderachtige wereld vol illusies. Deze beeldende voorstelling dankt haar naam aan EspËces dí espaces van de Franse auteur Georges Perec. © Una Mc Kevitt: Alien Documentary

HOOFDPROGRAMMA

9

LF2018


LEEUWARDEN-FRYSLAN 2018

AFVALLEN Samen de wereld mooier en schoner maken! Zonder afval. Thuis en bij evenementen. Hoe? Check OMRIN.NL/LF2018


Sense of place EEN KUNSTROUTE VOL NATUUR, CULTUUR EN VERHALEN DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: FRYSL ÂN DIS CIPLINE: L ANDSCHAPSKUNST TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Sense of Place maakt het onzichtbare zichtbaar: de langzame, onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is, deels vergeten cultuurhistorie, maar ook de schoonheid van het prachtige UNESCO Werelderfgoed. Met culturele landschapsprojecten worden ze herontdekt en uitvergroot. Sense of Place initieert en ondersteunt projecten die de beleving van het Waddengebied vergroten en zorgen voor meer waardering voor het gebied bij een breed publiek. Hiermee geeft Sense of Place de regio tegelijkertijd een economische en sociaalmaatschappelijke impuls.

© Wachten op Hoog Water, Jan Ketelaar Foto: Henx: Henk Veenstra

Kerend Tij: Waterpanorama

Wachten op Hoog Water

DATUM: T/ M 25 NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN

DATUM: 1 JULI T/ M 31 DECEMBER LO C ATIE: HOLWERD

Bij Waterpanorama ruik, proef en ervaar je de Middelzee, ooit de verbinding met het Waddengebied; hét podium van Sense of Place voor de komende jaren.

Kunstenaar Jan Ketelaar verbeeldt zijn zoektocht naar balans en uitwisseling middels twee metalen vrouwenbeelden van vijf meter hoog, die uitkijken over zee.

De mannen van Holwerd

Dobbepaarden

DATUM: 1 JUNI T/ M 31 NOVEMBER LO C ATIE: HOLWERD

DATUM: 1 AU GUSTUS T/ M 31 DECEMBER LO C ATIE: MARRUM

Loop door een gigantische sluis, gevormd door een corridor van aardappelkisten, waar je oog in oog staat met manshoge portretten van vier bijzondere Holwerders.

Nagelnieuwe wandelroute naar de dobbe, waar 150 paarden op iconische wijze werden gered uit een overstroming.

2018.NL / SENSEOFPL ACE

Bildtstars en Eigenheimers DATUM: T/ M 30 SEP TEMBER LO C ATIE: HEEL FRYSL ÂN

Camera Batavia

Blije Kerk DATUM: T/ M 27 OKTOBER LO C ATIE: FERWERD

Fotoserie over karakteristieke Noordelijke aardappeltelers, te zien onder bruggen en in 2019 langs de Waddenkust.

Inspirerende foto-expositie over het leven van een dorpspredikant, het dorpsleven en een krimpregio, in de schuur van een authentieke boerderij.

Kerend Tij: Waddenkelder

Escher in het Graan

DATUM: T/ M 25 NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN

DATUM: 21 JUNI T/ M 15 AU GUSTUS LO C ATIE: NIJ ALTOENAE

Laat je in de Waddenkelder verrassen door de dynamiek van het getij: met je blote voeten in het zand ervaar je de cyclus van eb en vloed samengebald in één minuut.

Kunstwerken in de wuivende graanvelden van het Bildt, waar tekeningen van lokale kunstenaars in het graan langs de Friese Waddendijk opduiken.

HOOFDPROGRAMMA

DATUM: 1 AU GUSTUS T/ M 31 DECEMBER LO C ATIE: TERNA ARD

Een uniek perspectief op het prachtige landschap, met behulp van een bolle spiegel vanuit een hoge toren op de Waddendijk.

Open werkplaats Jan Ketelaar

11

DATUM: T/ M 29 DECEMBER LO C ATIE: DR ACHTEN

Kunstenaar Jan Ketelaar opent iedere zaterdag zijn prachtige werkplaats, een oude machinefabriek, waar hij aan zijn project ‘Wachten op Hoog Water’ werkt.

LF2018


“Minder poetsen en niet meer ontkalken door AquaCell” Een goed lopende Bed & Breakfast brengt veel schoonmaakwerk met zich mee, ondervonden Matsje Wijtsma (61) en Sjoerd Helbig (63) uit Rinsumageest. Nu ze ontkalkt water hebben gaat dat veel makkelijker en zonder agressieve schoonmaakmiddelen. Ook apparaten hoeven ze niet meer te ontkalken. Matsje: “We hebben aanmerkelijk plezier van de Aquacell, dat is een feit.”

Lees verder op

“Fijn dat alles zoveel schoner blijft.”

De tweehonderd kilometer lange Elfstedenroute

schrobben met zo’n harde borstel. Eerder

Niet meer ontkalken

loopt langs hun boerderij aan de Ee net onder

hadden we ons al eens georiënteerd, maar

“In de agenda zette ik altijd dat

Dokkum. Het laatste stuk voor de finish. Vijftien

vonden de investering van ruim 2000 euro

ik om de twee maanden het

jaar geleden betrokken Matsje en Sjoerd de

toen nog te groot”.

koffiezetapparaat en de waterkoker

vervallen boerderij. Tien jaar lang hebben ze

moest ontkalken. Dat doe ik niet meer.

er samen aan gerestaureerd en gerenoveerd.

“Naast dat het tijd en moeite scheelt

En het opvallende is dat bestaande

Toen de zes kinderen - “Hij had er drie en ik

hoef je minder schoonmaakmiddelen

kalkaanslag zelfs verdwíjnt,” zegt

had er drie”- de deur uit waren vonden ze de

te gebruiken en ook niet meer van die

ze nog steeds licht verbaasd. “Wij

boerderij “asociaal groot voor twee personen”.

agressieve. Het werkt namelijk veel beter.

gebruiken nog altijd zo’n ouderwets

Ze besloten uit te proberen hoe het is om een

En vaatwasserblokjes doen we door de

emaillen eierpannetje. Dat was aan de

kamer met ontbijt te verhuren. “En dat vonden

helft. Je wordt er niet rijker van, maar

binnenkant helemaal geel geworden

we leuk,” zegt Matsje.

waarom zou je meer gebruiken dan nodig?”

van de kalk. Nu is het weer wit:

En, zegt Matsje, “Op mijn huid had ik soms

gewoon schoon gekookt.”

Geen agressieve

wat eczeemerige plekjes; die zijn weg.”

schoonmaakmiddelen Regelmatig nieuwe gasten betekent regelmatig poetsen. “Helemaal de douchedeuren en alle

Het verhaal van Matsje en Sjoerd én andere ervaringen leest u op aquacell.nl/ervaringen

kalkaanslag op het sanitair. Ik stond echt te

Voordeel #8

De douche blijft kalkvrij Bekijk alle voordelen op

Geen kalkaanslag meer en héérlijk voor de huid

088 98 99 100


Silence of the Bees DATUM: T/ M 31 DECEMBER LO C ATIE: BUITENP OST, DE KRUIDHOF DIS CIPLINE: BIODIVERSITEIT TICKE T S: VARIËREND

Foodwalk, De Bijeneditie | 20

MEI

Wereldbiodiversiteitsdag | 22

MEI

De foodwalk is een wandeling van zeven kilometer die je langs de bijzondere landschappen en bezienswaardigheden leidt tussen Buitenpost en Kollum. Op verschillende bijzondere locaties in de route krijg je een heerlijke producten rechtstreeks uit het landschap.

Kinderen kunnen op bijensafari in De Kruidhof. Ze maken kennis met de diertjes met een bezoek aan de bijenstal en het Oratorio. Daarna maken de kinderen een echt bijenhotel en kaarsjes van bijenwas. Er worden deze dag twintig fruitboompjes verloot in de bijvriendelijke gemeente Achtkarspelen. De boompjes staan symbool voor het belang van de bij; zonder bijen geen appels, maar ook geen kopje koffie!

De bij heeft het zwaar in Nederland. Zo zwaar zelfs, dat hij dreigt uit te sterven. Hoog tijd voor actie dus. In 2018 staat De Kruidhof in Buitenpost, de grootste kruidentuin van Europa, daarom bol van de bijenactiviteiten tijdens Silence of the Bees. Met beeld, taal, muziek, kunst, cultuur, eten en lezingen zet het project de kleine geel-zwarte zoemer op een voetstuk. Bezoekers verdiepen zich in het bijenleven en leren bijvoorbeeld hoe ze hun eigen tuin tot een paradijs voor bijen kunnen maken. Je kunt luisteren naar muziek gemaakt door bijen maar ook lezingen bijwonen over biologisch imkeren. Interessant voor volwassenen, maar zeker ook leuk voor kinderen!

Alma Huisken vertelt over de wonderlijk mooie bijenwereld, over een diertje van anderhalve centimeter dat van het grootste belang is voor onze planeet. In deze lezing hoor je ook wat biologisch imkeren is en wat wij zelf voor bijen kunnen doen, zelfs als je geen tuin hebt.

2018.NL/SILENCEOFTHEBEES

Rodion Trio: Muziek als medicijn | 24

Oratorio | T/ M 1

OKTOBER

In de tuin verrijst een levensgroot bijzonder sculptuur waar bezoekers in kunnen lopen en vervolgens ondergedompeld worden in muziek die door bijen wordt gegenereerd.

B-Rhapsody | 21

JUNI

Een bijzondere muzieksymphonie die op 21 juni simultaan uitgevoerd wordt in de botanische tuinen van De Kruidhof, Oldenburg en Emden. Het is een compositie van bijengeluiden, die samengesteld is door het samenvoegen en omzetten van verzamelde geluiden.

© Giorgio Morandi - ‘Natura morta’ (1957)

© Ruben van Vliet

Lezing Alma Huisken |

7 JUNI

JUNI

Het Rodion Trio vertaalt verschillende heilzame kruiden naar klassieke muziek. De muzikanten bieden een betoverend mooi programma waarin de fantasie de vrije loop krijgt. Geniet van een programma waarbij je gegarandeerd alle aardse zorgen vergeet.

Insectenfestival | 14

EN 15 JULI

In een biodiverse leefomgeving zijn alle insecten belangrijk. De imkervereniging geeft voorlichting over alles wat met bijen te maken heeft aan kinderen en volwassenen. Je kunt bijvriendelijk leren tuinieren, kinderen kunnen zich laten schminken, en veel meer. Heb je wel eens insecten gegeten?! Het kan tijdens het Insectenfestival.

Giorgio Morandi en Bologna VHDG Presentatieplek

Places of Hope

DATUM: T/ M 10 JUNI LO C ATIE: OR ANJE WO UD, MUSEUM BELVÉDÈRE DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: € 12,50

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MULTIDIS CIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: T/ M 25 NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

De Italiaanse kunstenaar Giorgio Morandi (1890-1964) is de grootmeester van de twintigste eeuwse stillevenkunst. Met zijn subtiel geschilderde vazen, potjes en flessen groeide hij – ondanks die schijnbaar eenvoudige thematiek – uit tot een icoon. De tijdloosheid en verstilling in Morandi’s schilderijen spreken ook veel collega-kunstenaars aan. De kunstenaar ontwikkelde zich onafhankelijk en is geen enkel ‘-isme’ te vangen. In de tentoonstelling ‘Giorgio Morandi en Bologna’ worden veel van zijn stillevens getoond, maar er is ook aandacht voor de plaatselijke architectuur. De Groningse kunstenares Ada Duker maakte tevens een mooie fotoserie over het werk van Morandi in relatie met de architectuur in Bologna.

Doe jezelf een plezier en loop eens door de Leeuwarder Haniasteeg, recht op VHDG af. Je komt er verbaasd, geraakt of verwonderd weer uit. De ene keer door het werk van kunstenaars uit Cyprus en Japan, die ‘de geest van de plek vangen’ in een prikkelende presentatie, het andere moment door HEDEN, een thematische expositie waarbij je met de makers zelf in gesprek gaat. Maar het blijft niet alleen ín de steeg. VHDG bouwde een SRV-wagen om tot opvallende ‘artist-in-residence’-plek, waarmee Fryslân wordt doorkruist. Kunstenaars Flora Reznik en Teun Vonk waren de eerste chauffeurs en dat leidde tot prikkelend nieuw werk, zoals een video-installatie met een Friese motorclub en een heuse choreografie op een mistig weiland met een begrafenisvereniging.

Wonen in je eigen natuurgebied of met je buren een windmolen aanschaffen die het hele dorp van stroom voorziet. Overal in Nederland zijn pioniers bezig om meer in harmonie met de natuur en elkaar te leven. De tentoonstelling Places of Hope gaat over landmakers: de geuzentitel voor bijzondere mensen die de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben ons land naar een nieuwe toekomst in te leiden. Die toekomst begint in Leeuwarden, waar mens en natuur, stad en platteland onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bezoek de monumentale Kanselarij aan de Turfmarkt en maak kennis met de mensen die daar pionieren. Kunstenaars, sciencefictionfilms, ateliers en workshops tonen je het goede leven van morgen. Ontdek het zelf: loop van boven naar beneden door zand, een doolhof en nog veel meer. De toekomst roept om je!

2018.nl/vhdg

2018.nl/placesofhope

2018.nl/giorgiomorandi

HOOFDPROGRAMMA

13

LF2018


wijnkist

kaartenrek


Lân fan taal

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: FRYSL ¬ N DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: GROTENDEEL S VRIJ TOEGANKELIJK

Rondom het Oldehoofsterkerkhof en in de Prinsentuin tref je het hele jaar een oorverdovende kakofonie van taal aan, een vrijstaat voor · lle talen. Je ziet kunstzinnige projecties op de Oldehove, ondergaat ( moeder) talen onder de rok van een reusachtige vrouw en struikelt over taal in de Talentuin. Er is zelfs een compleet taalpodium neergezet: Obe. Ook in de rest van de provincie laat L‚ n fan taal je het belang van taaldiversiteit en meertaligheid ervaren.

2018.NL/LANFANTAAL ©

Heleen Haijtema & Tryntsje Nauta

Talentuin

Stimmen fan Frysl‚ n

Taalkaravaan

DATUM: T/ M 2 8 OKTOBER

DATUM: VANAF MEI

DATUM: 1 JUNI T/ M 9 SEP TEMBER

LO C ATIE: LEEUWARDEN

LO C ATIE: APP STORE S

LO C ATIE: FRYSL ¬ N

In 2 018 is stadspark Prinsentuin omgedoopt tot Talentuin. Daar vind je twee tijdelijke paviljoens: MeM Livingroom of languages en het drijvende Paviljoen Liwwadders. In MeM staat elke week een andere ( minderheids) taal centraal. In Liwwadders draait alles om de identiteit van Leeuwarden en haar bewoners. En de tuin biedt nog veel meer, ( vooral) ook voor jonge taalontdekkers. Zo zijn er de ë Derop˙ t mei heit en memí ≠z aterdagen vol taalworkshops en optredens.

Rijksuniversiteit Groningen lanceerde in 2 017 haar app ë Stimmen fan Frysl‚ ní , waarmee je als Friestalige de herkomst van jouw taal traceert. In 2 018 organiseren we in Obe populairwetenschappelijke lezingen over taal. Op dinsdag 5 juni: ë Wanneer is meertaligheid goed voor je?í .

De Taalkaravaan trekt door Frysl‚ n en haakt aan op Simmerdeis ( Drachten) , Oranjewoud Festival, Oerol ( Terschelling) , Tall Ships Harlingen en de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Onderdelen zijn onder meer de Relaxerette, waarin je zwevend naar teksten luistert. En het redactielokaal, met heel veel oude typmachines.

Taaltoer DATUM: 17 MEI LO C ATIE: LEEUWARDEN

Kunstinstallatie Tim Etchells DATUM: TOT DECEMBER LO C ATIE: OBE, LEEUWARDEN

In Obe, het nieuwe taalpodium op het Oldehoofster≠ kerkhof, hangt ruimtevullende kunst van de Brit Tim Etchells: neonletters, stemmen uit boxen en een persoonlijke boodschap uit een telefoon.

Onze taal en onze stad, beide zijn ons vertrouwd. Toch? Ga ( gratis) mee op Taaltoer. Kom erachter dat taal niet vanzelf spreekt en vreemde uitwassen kent. Op donderdag 17 mei gaat het over geheimtaal, op 2 0 september is het thema ë De taal van de stadí . Meld je snel aan!

DATUM: T/ M 3 1 DECEMBER LO C ATIE: TRE S OAR, LEEUWARDEN

In Tresoar, het Friese archief, ë fl uistert de tijdí in 2 018. Taal en poÎ zie worden er bijzonder gepresenteerd. Als grote bewegende poÎ ziemachines, LED≠ kunst, fi lms en unieke drukwerken. Kinderen volgen een speurtocht. En: bij het historisch reisbureau ontdek je je Fryske roots.

DATUM: 2 1 JUNI LO C ATIE: LEEUWARDEN

Het Frysk Diktee staat in een lange, fraaie traditie. In 2 018 wagen we een recordpoging: zoveel mogelijk mensen maken dan in de open lucht het Frysk Diktee. Op het Oldehoofsterkerkhof schuift iedereen die Fries kan ( of durft te) schrijven aan! Aanmelden kan tot 1 juni.

Liet XXL DATUM: 2 3

Sssstt.. hier fl uistert de tijd

Grut Frysk Diktee

MEI

LO C ATIE: LEEUWARDEN

Al in 1991 ontstond Liet, een festival met daarbinnen een Friestalige, muzikale talentenjacht. In 2 002 ging Liet internationaal en gaf het bands in alle Europese minderheidstalen een podium. In 2 018 gaat Liet zelfs X X L.

Vertelfestival DATUM: 2 6

Landelijke manifestatie Poetry Circle DATUM: 7 JULI LO C ATIE: LEEUWARDEN

In de vijf Poetry Circle≠ steden, waaronder Leeuwarden, komen wekelijks jonge schrijvers samen. Ze leren van elkaar en van ervaren ë Spoken Wordí ≠ performers. Op zaterdag 7 juli reizen alle vijf Poetry Circles af naar poppodium Neushoorn voor De Manifestatie, met onder meer workshops en groepsperformances.

EN 2 7 MEI

LO C ATIE: AMEL AND

Projecties Oldehove DATUM: T/ M 2 8 DECEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN

De veelbezongen en ≠b eschreven Oldehove is in 2 018 de ideale achtergrond voor speciaal gemaakte videokunstwerken. Elke do/ vr/ za/ zo≠ avond gratis te zien. Op vrijdag 2 6 juli gaat de derde projectie, van onder andere Sytze Pruiksma en Nynke Laverman, in premiËre.

HOOFDPROGRAMMA

Tijdens vertelfestival ë Expeditie Ameland ≠ A storytelling adventureí ga je als bezoeker op ontdekkingsreis. Met het dagboek uit 1818 van walvisvaarder Hidde Dirks Kat als inspiratiebron, ontdek je aan de hand van verhalen diverse culturen en talen.

15

The Sea! The Sea! DATUM: 3 T/ M 6

AU GUSTUS

LO C ATIE: FRYSL ¬ N

De zee heeft haar eigen taal. Ze fl uistert, ze roept, ze bezweert. Wij staan aan de kade en horen haar, we vrezen en bewonderen haar. De universele taal van de zee wordt gevangen in The Sea! The Sea!, onderdeel van de Taalkaravaan van L‚ n fan taal. In Harlingen wordt tijdens de Tall Ships Races een ode aan de zee gebracht.

LF2018


WTC Expo biedt een uniek podium voor grootschalige evenementen WTC Expo is het grootste evenementencomplex van Noord Nederland en biedt een schitterend podium voor publieke en zakelijke evenementen. Dit varieert van beurzen als Caravana, Boot Holland, Vrouw!, BCDN en de Noord Nederlandse Landbouwbeurs, popconcerten als Nacht van Friesland, Golden Earring tot grote shows als Faderpaard van het KFPS. Ook grote congressen als VVD-, CDA-, Nederlands

Met optredens van Tino Martin, Peter Koelewijn, Jannes, Sieneke, Henk Dissel, Bouke, Lytse Hille, Ancora, Jaman, Judith Peters en vele anderen! Tevens een miniconcert van Drukwerk, live met band!

Ernst en Bobbie, wie kent dit vrolijke tweetal nou niet? In hun nieuwste show mag jong en oud gezellig meezingen, en er zal niemand bij zijn die zonder een grote glimlach de zaal verlaat!

Het muziektheater spektakel De Stormruiter is het grootste project uit het Bidbook van Leeuwarden Fryslan 2018, culturele hoofdstad 2018. Een epische vertelling over de strijd van de mens tegen het water. Maar liefst 100 Friese paarden zullen deelnemen aan de voorstelling.

huisartsen congres en Nationaal Delta congres weten hun weg te vinden naar het WTC Expo. Jaarlijks trekken deze evenementen honderdduizenden nationale en internationale bezoekers. WTC Expo heeft volop allure en biedt onbegrensde mogelijkheden. Ook in 2018, het jaar dat Leeuwarden Culturele hoofdstad is, staat de agenda weer bomvol leuke evenementen.

CLASSICSNL is dé beurs voor liefhebbers van klassieke automobielen. Je vindt er een ruim aanbod klassieke auto’s van uiteenlopende merken en in verschillende prijsklassen, van uiterst zeldzaam tot populair.

Hobby & Vrije tijd is de hobbybeurs waar je alles vindt op gebied van creatieve hobby’s als kaarten maken, schilderen, sieraden maken tot sport, fotografie en modelbouw. Doe nieuwe ideeën op, deel je enthousiasme met anderen en ga lekker creatief bezig in een van de vele workshops.

2 juni 2018

6 september t/m 7 oktober 2018

26 t/m 28 oktober 2018

9 t/m 11 november 2018

De Nacht van Friesland is het grootste muziekspektakel van Friesland. Jaarlijks zijn Friese artiesten als Vangrail, Jelle B en Johannes Rypma ft. The Bountyhunters aanwezig aangevuld met andere Nederlandse topartiesten.

Het bruisende toneel van vele primeurs op het gebied van Landbouw. Van de nieuwste landbouwmachines en -werktuigen tot veevoeders, zaaizaden, gewasbescherming, stallenbouw en stalinrichting. Boordevol interessante lezingen, symposia, veilingen en excursies.

Beleef je de ultieme kampeersfeer in het WTC Expo in Leeuwarden. Caravanen camperprimeurs, tenten, kampeeraccessoires, ruim 200 campings uit heel Europa en de nieuwste kampeertrends. Caravana is een heerlijk dagje uit voor het hele gezin.

Racing EXPO is de grootste Auto- en Motorsport, Design en Tuningbeurs van Nederland. Op Racing Expo vind je alles waar je mee kunt racen en showen. Spectaculaire demo’s, stands, tuning en design.

24 november 2018

12 t/m 15 december 2018

17 t/m 22 januari 2019

26 & 27 januari 2019

Stroomt de liefde voor watersport bij u door het bloed? Boot Holland is dé aftrap van het watersportseizoen. Een gemoedelijke sfeer, veel stalen motorboten en een groot aanbod aan noviteiten. Boot Holland is fun, inspirerend en nieuwswaardig en toont vele wereldprimeurs.

Vrouw! is het grootste vrouwenevent van het Noorden. Vrouwen ervaren de beurs als dé ultieme dag uit, een totaalbeleving van shows, winkelen, proberen, beleven, proeven en ervaren. Duizenden bezoekers dompelen zichzelf ieder jaar onder in alles dat Vrouw! te bieden heeft.

De BCDN staan bekend als dé belangrijkste netwerk dagen van het Noorden. De plaats waar ondernemers en organisaties zichzelf presenteren. Waar nieuwe connecties en wederzijdse winstgevende relaties ontstaan, de plek om leads te genereren. Jaarlijks trekt de beurs duizenden mensen uit het bedrijfsleven met een leidinggevende positie.

8 t/m 13 februari 2019

8 t/m 10 maart 2019

19 & 20 maart 2019

www.wtcexpo.nl

Supervlooi is de grootste overdekte vlooienmarkt van het Noorden. Allerhande tweedehands producten worden aangeboden, soms al jaren oud maar ook producten die zo goed als nieuw zijn.

Diverse data in 2018


© Jan Wiegers

De Ploeg 1918-1928

avant-garde in Groningen adje LambertsZ Kijk eens wat ik kan!

De Pauperfontein

DATUM: 26 MEI T/ M 4 NOVEMBER LO C ATIE: GRONINGEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 15,-

DATUM: 25 EN 26 MEI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: THE ATER | CIRCUS TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: FRYSL ÂN DIS CIPLINE: BEELDENDE KUNST TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Een eeuw oud en altijd nog springlevend: in 2018 is het honderd jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg oprichtte. Om dat te vieren zijn ze onderdeel van het hoofdprogramma van de Culturele Hoofdstad van Europa met een tentoonstelling, muziekvoorstellingen, wandelroutes en meer. Het middelpunt van 100 jaar De Ploeg vindt plaats in het Groninger Museum.

It is mei sizzen net te dwaan. Geen woorden maar daden. Het was de lijfspreuk van Adje Lambertsz, die het in de zestiende eeuw schopte van marktkoopman tot burgemeester van Leeuwarden. Hij had een groot geloof in de kracht van kinderen.

’Culturele Hoofdstad? Mienskip? We zullen jullie iepen mienskip laten zien!’ dacht theatergroep De Paupers. Ze maakten een vrolijke protestfontein opgebouwd uit piemels, met in het hart een openbaar toilet. Wordt het toilet gebruikt, dan gaat de fontein spuiten (geen zorgen, de plassers van de fontein plassen schoon water).

In de vroege 20ste eeuw wordt gestreden in het Groninger kunstenaarsland: oud en nieuw maken zich los van elkaar. De jonge wilden werden ze wel genoemd. Met de oprichting van De Ploeg wilde deze groep jonge kunstenaars duidelijk maken dat er iets moet veranderen. Het kunstlandschap in Groningen moet worden omgeploegd.

2018.nl/100jaardeploeg

Tijdens dit Circus 2.0 project leren kinderen en jongeren uit Leeuwarden samen te werken, dingen te durven en hun talent te ontdekken. Alles kan, alles mag. Want in het circus mag iedereen meedoen. Circus Adje trekt langs alle vijftig basisscholen van Leeuwarden, er zijn activiteiten in tien wijken en dorpen in de gemeente. Met een feestelijke finale op Winkelpark De Centrale én tijdens het Fries StraatFestival.

Echt íedereen kan dus bijdragen aan dit kunstwerk. Dat is pas circulair omgaan met je plas. Pissen is immers een universele noodzaak. Hoe je er ook uitziet, welke taal je spreekt, of je nu man of vrouw bent: we doen het allemaal. Vindingrijk, ludiek en met humor trekken De Paupers met de fontein in 2018 langs steden en dorpen in heel Fryslân.

2018.nl/adjelambertsz

2018.nl/depauperfontein

© Plan3DBerlin

Made in Holland

The Colorfield Performance Subterranean Matter

DATUM: 2 JUNI 2018 T/ M 20 JUNI 2019 LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 12,50

DATUM: 15 MEI T/ M 30 SEP TEMBER LO C ATIE: SLOTEN DIS CIPLINE: L ANDS CHAP SKUNST TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 1 JUNI T/ M 15 JULI LO C ATIE: LEEUWARDEN - MALTA DIS CIPLINE: BEELDENDE KUNST TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

De tentoonstelling Made in Holland onderzoekt de ontwikkeling en verspreiding van keramische technieken, stijlen en producten, met Nederland als spil. Nederlands keramiek is al eeuwenlang over de hele wereld bekend, maar we waren vooral succesvol in het verwerken van buitenlands keramiek tot iets nieuws en succesvols. Zo is Delfts Blauw ontstaan als vakkundig geïmiteerd Chinees porselein.

Iepen mienskip is... met z’n allen een enorm kunstwerk maken. Dat was de gedachte van kunstenaar Dirk Hakze. Hij nodigde honderden (inter)nationale kunstenaars uit om van mei tot en met september 2018 samen te werken aan zijn project. En dus verrijst in Sloten in 2018 een gigantisch kleurenspektakel. Een mega-driehoek van 144 meter per zijde, gemaakt door 400 kunstenaars. Samen maken ze 499 panelen, die elk op zich een uniek kunstwerk zijn. Alle kunstenaars zijn vrij om te maken wat ze maar willen, zolang ze maar geen zwart gebruiken. Uiteindelijk vormen alle individuele kunstwerken samen één groot, kleurrijk geheel. Een gekleurd veld. Een Colorfield Performance. Je kijkt je ogen uit.

De mysterieuze verbindingen die Malta en Leeuwarden onder het aardoppervlak verstoppen, komen aan het licht dankzij deze intrigerende beeldende kunsttentoonstelling van Leanne Wijnsma.

2018.nl/thecolorfieldperformance

2018.nl/valletta

400 jaar wereldmerk

Een ander succesverhaal is keramiek in art nouveau en art deco, twee buitenlandse stijlen die door Nederlandse kunstenaars en ontwerpers werden omarmd en tot een eigen variant verwerkt. Al deze stijlen, inclusief het hedendaagse Dutch Design, komen uitgebreid aan bod in Keramiekmuseum Princessehof.

2018.nl/madeinholland

HOOFDPROGRAMMA

17

In het werk worden moderne digitale bronnen benaderd als de natuurlijke netwerken van modder en water op aardeEen grote kolk aan informatie die ruimtes, plekken en mensen verbindt. Subterranean Matter legt met behulp van 3D-technologie moeilijk toegankelijke ondergrondse ruimtes vast en herschept deze. De vijftiende-eeuwse spelonken onder de rechtbank in Valletta, Valletta’s warrooms uit de Tweede Wereldoorlog, een bunker uit de Koude Oorlog in het centrum van Leeuwarden en 21e-eeuwse aquaducten in Fryslân. Kruip in de gedigitaliseerde tunnels, breng stenen en grond in kaart en snuif zelfs de vochtigheid op.

LF2018


Culturele Hoofdstad past bij DNA van de Rabobank Het zit niet in de genen van de Friezen om zichzelf op de borst te slaan, maar dat mag wel eens veranderen, vinden Jelmer Algra en Edwin Meijer van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Alleen al dit Culturele Hoofdstadjaar laat zien wat Leeuwarden en de rest van de provincie in huis hebben. “Friesland loopt in heel veel dingen voorop.” Jelmer Algra en Edwin Meijer

Toen directievoorzitter Jelmer Algra in de jaren negentig naar school ging in de Friese hoofdstad, was een ding zeker. Zodra hij klaar was met zijn opleiding wilde hij naar een andere stad. Hoe anders is zijn kijk op Leeuwarden anno 2018. “Een half jaar geleden werkte ik nog voor de Rabobank in Amerika, maar ik wilde weer terug naar deze stad. Mede vanwege Culturele Hoofdstad. Ik ben oprecht trots op deze provincie. Er is hier zoveel gebeurd de afgelopen jaren. Dit is het jaar waarin we kunnen laten zien hoe mooi, open en divers Friesland is.” Daar sluit Edwin Meijer, directeur Bedrijven, zich bij aan. Ook hij raakt niet uitgepraat over de groei die de stad de

afgelopen jaren heeft doorgemaakt. “Neem alleen al alle bedrijven en initiatieven die het verschil maken en innoveren. Wetsus, de Dairy Campus en Circulaire Economie. Friesland loopt in heel veel dingen voorop. Het is ook de reden dat de RUG zich nu vestigt in Leeuwarden. Toch roepen we nog veel te weinig wat we kunnen, al merk ik wel dat we dankzij LF2018 die bescheidenheid wat van ons afschudden.” Als gemeenschapsbank die groot is geworden in deze regio, heeft Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland het streven om de provincie nog meer te laten floreren, en om de lokale gemeenschap meer te versterken. Daarom is de

bank partner van LF2018. “Culturele Hoofdstad past prima bij het DNA van de Rabobank”, stelt Algra. “Het is een feest voor de hele gemeenschap met veel evenementen die vrij toegankelijk zijn. ’Wat mede te danken is aan de inzet van de bank’, vult Meijer aan. Maar we ondersteunen nog tal van andere LF2018-projecten, zoals de Keatswike in Franeker, De Stormruiter en Mata Hari in Leeuwarden, The Tall Ships Races in Harlingen en alle Under de Toer-voorstellingen in de provincie.”

nog meer voor het voetlicht brengen. Daarom zijn we ook sponsor van Potatoes go Wild.” Overigens betekenen de sponsorschappen met de verschillende LF2018-projecten niet dat het reguliere sponsorprogramma is versoberd. Integendeel, recentelijk heeft de bank nog enkele honderden verenigingen in NoordwestFriesland verblijd met een gift. Het Coöperatiefonds voor initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid is er dit jaar ook nog gewoon.

“Laten we trots zijn op wat er nu ontstaat, en laten we het de komende jaren nog meer uitbouwen en het positieve vasthouden.” Een initiatief dat qua achterliggende gedachte dicht bij de Rabobank staat, is Potatoes go Wild, wat plaatsvindt op ‘het Bildt’. Dit LF2018-programmaonderdeel laat zien dat de aardappel veel meer is dan alleen iets wat je kunt eten. “Het past bij de ambitie van de bank om aandacht te vragen voor het voedselvraagstuk”, legt Meijer uit. “Er wordt nog zoveel voedsel verspild. We moeten echt beter voor de aarde gaan zorgen. Dit bewustzijn is al groter geworden de afgelopen jaren, maar we willen dit thema

Daarnaast steunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, zoals al jaren, verschillende culturele podia in de provincie. “We vinden het belangrijk dat dit soort zaken ook dit jaar gewoon in stand blijven. We gaan wel voor het lange-termijn-denken.” Dit is overigens nog een reden waarom Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland partner is van LF2018. “Culturele hoofdstad maakt zichtbaar wat er hier gebeurt en opent deuren in andere landen”, zegt Algra. “Het is een belangrijk jaar

voor de regio. Neem het Fries Museum met nu de tentoonstelling ‘Escher op reis’. Vanuit musea uit allerlei landen zijn werken van Escher hiernaartoe gekomen. We hebben gewoon een museum dat speelt op het wereldpodium, wat, net als andere LF2018-projecten, zorgt voor een economische impuls. De wereld wordt heel groot nu. Niet alleen in Leeuwarden, ook in de rest van de provincie ontstaat die dynamiek.” Volgens Meijer zijn er voorafgaand aan het Culturele Hoofdstadjaar ontzettend veel plannen bedacht, en kan het zijn dat niet alles wordt waargemaakt of anders wordt uitgevoerd. Maar wat hem betreft moeten mensen vooral zien op wat er wél gebeurt dit jaar. “Er is ontzettend veel inzet vanuit allerlei partijen. En laten we ook zeker niet de duizenden vrijwilligers vergeten die dit jaar betrokken zijn bij allerlei initiatieven. Moet je toch eens kijken wat we met z’n allen neerzetten! Laten we trots zijn op wat er nu ontstaat, en laten we het de komende jaren nog meer uitbouwen en het positieve vasthouden.”


ORaNJEWOUD FESTIVaL Paradijselijk klassiek

Francesco Tristano: Goldb erg City Variations VRIJDAG 3 JUNI

Zich bewegend op het raakvlak van muziek en technologie neemt pianist Francesco Tristano het publiek mee op ontdekkingsreis.

Noaí s Choice: Tinteltijd DATUM: 1-10 JUNI LO C ATIE: OR ANJE WO UD DIS CIPLINE: KL A SSIEK MUZIEKFE STIVAL TICKE T S: VARIÀ REND

Oranjewoud Festival is het enige festival ter wereld waar beroemde musici aan je bed zitten om je in slaap te spelen. Waar je tijdens een stilteconcert hardop met je buurman mag praten en waar je letterlijk kunt wegdrijven op de muziek. Tien dagen lang is het fraaie Parklandschap Oranjewoud ( nabij Heerenveen) het kloppende klassieke hart van Leeuwarden≠ Frysl‚ n 2 018 en kun je genieten van internationale concerten. In prachtige tuinen en historische landhuizen, maar ook in tipií s, een ondergrondse bunker en gigantische plastic bubbels.

ZONDAG 3

EN 10 JUNI

Violiste Noa Wildschut en auteur Joke van Leeuwen tonen hun wederzijdse bewondering. Met enkele jonge topmusici speelt Noa delen uit haar lievelingsstukken van Jokeí s werk. Op de voor haar typerende humoristische wijze omlijst Joke de muziek samen met het publiek.

Musica Seq uenz a: Samp ling B aroq ue Ex p osing B ach VRIJDAG 8 JUNI

Burak ÷ zdemir en zijn ensemble combineren authentieke uitvoeringspraktijk op historische instrumenten met de onbegrensde mogelijkheden van elektronica.

Je an≠ Guihen Q ueyras: B ACH

Inc.

Z ATERDAG 9 JUNI

2 0 1 8 .NL/ OR ANJ EW OUDFESTIVAL

MET ONDER ANDERE:

Op ening sconcert: Noa & NNO VRIJDAG 1 JUNI

Het voltallige Noord Nederlands Orkest en dirigent Benjamin Levy geven acte de prÈ sence op het hoofdpodium. Met een spectaculaire wereldpremiËre van de Amerikaanse componiste Vanessa Lann en de 17≠ jarige Noa Wildschut.

Nig el Kennedy: B ach meets Gershw in Z ATERDAG 2 JUNI

Onverbeterlijke dwarsligger, klassieke rockster, entertainer of ambassadeur. Hoe je ook denkt over de speelstijl van Nigel Kennedy, het is allesbehalve saai en altijd hoogst origineel.

Cellist Jean≠ Guihen Q ueyras heeft speciaal voor Oranjewoud Festival een nieuw programma samengesteld waarbij Bachs cellosuites het epicentrum vormen.

Nacht van het Park Z ATERDAG 9 JUNI

Verspreid over de sprookjesachtige verlichte Overtuin kun je genieten van allerlei miniconcerten. Tegen twaalven verzamelt iedereen zich voor het Middernachtconcert met een uitvoering van Unremembered van Sarah Kirkland Snider.

Noaí s Choice: Noa & Friends Z ATERDAG 9 JUNI

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Noa Wildschut al vele muzikale vriendschappen opgedaan. Voor dit bijzondere optreden heeft zij celliste Q uirine Viersen, violist Vladimir Babeshko en pianist Enrico Pace uitgenodigd.

H oneysuckle Bl ue( s) Garden DATUM: T/ M 3 0 SEP TEMBER LO C ATIE: BLOKHUISP O ORT, LEEUWARDEN

Claudy Jongstra ontwierp in 2 016 voor de Olympische Spelen onder de tuinshows een radicaal ander soort tuin dan er normaliter te zien is. De Honeysuckle Blue( s) tuin was een verfgewassentuin die de werkpraktijk van Jongstra als kunstenaar verbeelde. De tuin werd bekroond met de Silver≠ Gilt medaille in de categorie Fresh Gardens. Dit jaar wordt deze tuin in Leeuwarden opnieuw opgebouwd. Een must see voor beeldende kunst≠ en tuinliefhebbers!

Farm of the World

W ASTE≠ NO W ASTE FACTOR Y DATUM: T/ M 2 8 JUNI

Verlaten boerderij als broedplaats van creativiteit

LO C ATIE: GRONINGEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING

De Nederlandse premiËre van een installatie die de wereld overgaat. Wasteñ NO Waste Factory is een twee maanden durend cultureel, sociaal≠ maatschappelijk en educatief project, dat zich afspeelt in de zomer van 2 018 in de leegstaande oude Suikerfabriek in Groningen. Het project is een initiatief van textielkunstenaar Claudy Jongstra waarin zij een brede groep van lokale, nationale en internationale cultuurmakers uitnodigt om te experimenteren met lokale È n immateriÎ le materialen om zo te komen tot nieuwe werken en producten.

DATUM: T/ M 13 OKTOBER LO C ATIE: FRYSL ¬ N EN GRONINGEN DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VARIÀ REND

De Kreake in H˙ ns heeft de afgelopen drie jaar een ware metamorfose ondergaan. Van een kleine, verlaten boerderij tot een levendig nieuw centrum. Een plek van groenteteelt en verantwoorde voedselproductie. Vanuit de hele wereld komen kunstenaars, ontwerpers, boeren, ambachtslieden en architecten naar H˙ ns om met kunstenares Claudy Jongstra en haar partner Claudia Busson te werken.

W orkshop s DATUM: IEDERE D ONDERDAG T/ M OKTOBER LO C ATIE: H⁄ NS

Om de experimenten, onderzoeken en tussentijdse resultaten te delen met publiek organiseert Farm of the World elke donderdag een workshop. Elke eerste donderdag van de maand: Farm to Table. Rondleiding door de tuin, gevolgd door een hapje en drankje. Iedere tweede donderdag van de maand: Care. Een dag met massages en yoga. Iedere derde donderdag van de maand: Natural colours. Een workshop natuurlijk verven. Iedere vierde donderdag van de maand: Food for thought. Een lezing met aansluitend een hapje en drankje.

Met lokale grondstoffen creÎ ren ze prachtige voorwerpen en laten ze kunst, food, farming en design samenkomen. Met Farm of the World wil De Kreake onder de aandacht brengen welke diversiteit, creativiteit en rijkdom zelfs een klein stuk grond kan bieden: van biologisch≠ dynamische boeketten tot keramiek en van voedsel tot een opleidingsplek voor jongeren met een achterstand. 2 0 1 8 .NL/ FAR MOFTH EW OR LD

HOOFDPROGRAMMA

19

LF2018


Vegro Expertisecentrum

Wolkom by

Hulpmiddelen

Vegro, kom ris lâns!

Sinds 1985 is Vegro het Expertisecentrum voor hulpmiddelen. Bij ons kunt u terecht voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Onze experts kunnen u uitgebreide instructies en advies geven. Waar nodig wordt ook de installatie van het hulpmiddel verzorgd. Goede hulpmiddelen kunnen het leven een stuk aangenamer maken. Vegro biedt een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen als het gaat om mobiliteit, bewegen, wonen, gezondheid en zwangerschap. Wij geven u graag advies over producten die u kunnen helpen om langer veilig thuis te wonen, te revalideren of de zelfredzaamheid te vergroten. Tevens kunt u bij ons terecht met vragen over de vergoeding van hulpmiddelen door de zorgverzekeraar.

Waar kunt u ons vinden?

Vegro heeft met ruim 60 winkels altijd een locatie bij u in de buurt. Alle artikelen kunnen ook online worden besteld via onze webshop vegro.nl. Het is tevens mogelijk om de artikelen (tegen vergoeding) te laten bezorgen of op te laten halen.

Adres: Henri Dunantweg 2

‘Moeiteloos weer naar boven. En nog betaalbaar ook’

1804-22-a

U vindt Vegro onder andere in het Medisch Centrum Leeuwarden:

Trapliften.

Nieuw of gebruikt. Al v.a. € 1.690,-

Niet voor niets dé nummer 1 in gebruikte trapliften. Met een traplift ervaart u hernieuwde vrijheid. Eindelijk weer veilig en zonder pijn naar boven. Eindelijk weer genieten van uw woning zoals dat vroeger zo vanzelfsprekend was. Houdt de prijs van een nieuwe traplift u tegen? Een gebruikte traplift is tot wel de helft goedkoper dan een nieuwe. Grondig nagekeken en zorgvuldig gereviseerd, van hoge kwaliteit en uitermate betrouwbaar. Vrijwel voor elk type trap hebben wij een passende traplift op voorraad. Omdat we alle merken leveren kunnen we u voorzien van een gedegen en onafhankelijk advies.

Wij leveren: Thyssenkrupp � Acorn � Stannah � Otolift � Handicare

We informeren u graag over de mogelijkheden in onze informatieve brochure. Bel 0341 - 76 80 71 en vraag hem GRATIS aan, of kijk op onze website: www.smienktrapliften.nl

8,8

De voordelen van Smienk Trapliften

Gegarandeerd de laagste prijs 5 jaar garantie i.c.m. onderhoud Alle merken, nieuw of gebruikt

8,8 op Klantenvertellen.nl HOOFDPROGRAMMA

Binnen 48 uur geplaatst



LF2018


De Reis DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: FRYSL ¬ N DIS CIPLINE: E VENEMENT TICKE T S: VARIÀ REND

MET ONDER ANDERE:

Kennismakingstraject community art DATUM: 2 1 MEI 2 018 LO C ATIE: ROUTE FIETSELFSTEDENTOCHT DOOR FRYSL¬ N

Jonge makers voeren in het kader van het Haring & Hummus project Eritreatown ludieke acties uit tijdens de jaarlijkse fi etselfstedentocht.

Dwarskijkers: Community Art Dialogen DATUM: 7 JUNI, 19. 3 0 UUR LO C ATIE: WE STERKERK

Keunstwurk organiseert, samen met onder andere De Reis, LF2 018, de Provincie Frysl‚ n en De Moanne, een serie debatten op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij. Vanavond gaan we in gesprek over het belang van kunst als vliegwiel voor maatschappelijke verandering.

Plataanschool DATUM: 6 JULI LO C ATIE: PLATAANSTRAAT 2 , 892 4 LEEUWARDEN

De Reis is uniek in haar soort. Een ontdekkingstocht van bewoners van een dorp, wijk of gemeenschap È n een kunstenaar. Samen steken ze de handen uit de mouwen om te werken aan kwesties die hun aandacht verdienen.

Opening van de nieuwe vrijetijdsruimte in de Plataanschool, ontworpen door kinderen uit de kinderwijkraad en ontwerper Lisette Bokma.

In De Hoeve hebben bewoners een groot bouwwerk gemaakt dat symbool staat voor hun wens meer huizen te mogen bouwen, en in Leeuwarden vonden drie fuserende voetbalclubs samen nieuwe clubkleuren en een nieuwe clubnaam: Leovardia. De Reis zet kunst en cultuur in als katalysator voor een mooiere wereld en doet dat met succes.

DATUM: 6 , 7, 8 JULI (ONDERDEEL 8STE DAG)

WereldBurgumer LO C ATIE: MARS VAN BURGUM NAAR LEEUWARDEN

Burgummers rollen een door het dorp gebouwde grote bol naar Leeuwarden waar deze onderdeel wordt van de 8e dag.

International Art Camp Tytsjerk DATUM: 2 3 JULI T/ M 6 AUGUSTUS 2 018, MET EEN PUBLIEKE EINDMANIFESTATIE OP 5 AUGUSTUS.

Dit vliegwiel voor verandering is een initiatief van Keunstwurk en È È n van de community art≠ projecten van Leeuwarden≠F rysl‚ n 2 018. Met een tocht van projecten laat De Reis zien hoe kunst en cultuur verandering teweegbrengt in kleine gemeenschappen. De kunstenaar onderzoekt, vraagt, zoekt naar interesses. Samen met een dorp, wijk of gemeenschap wordt vervolgens een kunstwerk gemaakt: een schilderij, voorstelling of optreden, alles is mogelijk.

2018.NL/DEREIS

LO C ATIE: TYTSJERK

Internationale kunstenaars strijken neer in Tytsjerk en gaan met deelnemers uit het dorp en omgeving twee weken aan de slag met diverse kunstprojecten.

Landschapssymfonie DATUM: 1 SEPTEMBER 2 018 LO C ATIE: DOOR HEEL EASTERMAR

Voorstelling in en over het landschap van de Noardlike Fryske W‚ lden, met de boeren, bewoners en dansende trekkers in de hoofdrol.

De school als huiskamer Als je alles kunt worden wat je wilt, wat word je dan? Dat was de vraag van productontwerpster Lisette Bokma. Kinderen uit Heechterp≠S chieringen verkleedden zich met kleding van hun droomberoep en werden op theatrale wijze gefotografeerd. Jongeren uit dezelfde wijk schreven er tips bij over hoe de kinderen hun droom kunnen bereiken. Deze fotoí s en tips zijn gebundeld in een prachtig boek. Veel van deze gefotografeerde kinderen zitten op basisschool De Plataanschool, onderdeel van onderwijskoepel Proloog, in het hart van de wijk. Daar krijgen honderd leerlingen in kleine groepen les en werken ze met hoofd, hart en handen aan hun eigen ontwikkeling. Drie jaar geleden is daar een kinderwijkraad begonnen: onder begeleiding van vrijwilligers uit de wijk bedenken ze ideeÎ n om hun wijk te verbeteren. Deze zomer openen ze een gameroom/ vrijetijdsruimte in de school.

Huiskamer

Docent/ directeur Joop Boomsma straalt van trots als hij over het project vertelt. Joop: ,,Het project staat al drie jaar bovenaan hun wensenlijstje, de kinderen missen echt iets in de wijk. Ze willen heel graag een soort huiskamer waar ze na schooltijd kunnen chillen, spelen of bijvoorbeeld huiswerk

HOOFDPROGRAMMA

kunnen makenî . Eigenlijk is het een nieuwe invulling van een IKC, integraal kindcentrum. We organiseren een naschools aanbod in samenwerking met kinderen en bewoners uit de wijk. Joop vervolgt: ,,Natuurlijk zitten er allemaal kaders aan, we moeten van alles schrijven, plannen indienen, goedkeuring krijgen, noem maar op. Maar nu dÛ en we het ook echt. We knippen straks een lint door, dat maakt me ontzettend trots.î

Behapbare Brokjes

Nu voeren de kinderen, aan de hand van Lisette, het idee daadwerkelijk uit. Lisette: ,,Vraag niet ë schets maar ietsí , maar maak het concreet. Ze krijgen wel alle vrijheid om er hun eigen invulling aan te geven, maar het moet in behapbare brokjes worden gedaan.î Joop: ,,Het mooie van de Reis is dat Lisette met haar creativiteit de kinderen heel enthousiast krijgt. De kinderen vullen stap voor stap een leegstaand lokaal van de Plataanschool en leren daarbij samen te werken en rekening te houden met elkaars wensen en dromen.î

Van Playstation tot Prullenbak

een Playstation≠ hoek tot een make≠ up≠ muur, maar ook het gebruik van prullenbakken. Op de moodboards kwamen echt ontzettend veel prullenbakken terug. Dus ik heb ze daarnaar gevraagd: wat zit daar nou achter? ë ja, je moet in zoí n gameroom fouten mogen maken. Dus als iets verkeerd is gegaan, moet je het in de prullenbak kunnen gooiení . Nou, dat kan rechtstreeks als grote q uote terugkomen op de muur, prachtig!î De gamehall/ vrijetijdsruimte opent op 6 juli. Joop: ,,Ik zie het helemaal voor me: dit wordt de woonkamer van de wijk. Na schooltijd komen kinderen terug om te spelen, om te leren, om samen te zijnÖ î Lisette: ,,En dat allemaal in een ruimte die ze met hun eigen fantasie zelf bedacht hebben!î Joop: ,,Als school en kinderwijkraad zijn wij heel blij met de hulp van Lisette bij dit project. Zij heeft ons geholpen om onze jarenlange wens in vervulling te laten gaan. Voor de toekomst hopen wij dat er nog veel mooie initiatieven zullen volgen voor onze prachtige wijk!î

Al die wensen verzamelt Lisette, ze betrekt de kinderen bij iedere beslissing om zo te laten zien wat voor ontwerp en uitvoeringsproces er nodig is. ,,De kinderen hebben me echt verrast: ze komen met hele reÎ le ideeÎ n. Dat gaat dan van

21

LF2018


“We zijn altijd op zoek naar nieuwe technieken”

Fotografie: Lucas Kemper

De projecties op de Oldehove, de live streaming tijdens de opening van 11Fountains, het geluid tijdens het bezoek van de reuzen van Royal de Luxe; zomaar enkele opdrachten die MHB Event Facilities uit Bolsward tijdens LF2018 uitvoert. “De reuzen worden een knaller!” Je moet wel een groot hart hebben voor het werk dat Marten Hylkema en zijn collegaí s bij MHB Event Facilities doen. Het is vaak werken in de late uurtjes, veel schakelen op het laatste moment en simpel≠ weg hard werken. Maar voor Marten is er niets mooiers. Hij begon zijn bedrijf al op zijn achttiende. ì Audiovisuele techniek heeft me altijd al geboeid. Het bedrijf is na mijn afstuderen steeds meer gegroeid. Ik wil ook altijd stappen vooruit maken. Als ik tien keer hetzelfde heb gedaan, wil ik weer iets nieuws leren. Dus zijn we altijd op zoek naar nieuwe concepten.î Neem de levensgrote projecties op de Oldehove in het kader van L‚ n fan Taal. Daarvoor heeft Marten speciaal geÔ nvesteerd in laser≠ projectoren. ì De allernieuwste technologie. De projecties zijn veel scherper en hebben een bijzonder hoog contrast. Bijzonder bij dit project is dat de complete show helemaal geautomatiseerd is, omdat het een jaar lang vertoond wordt.î En voor de projecties in de Grote Kerk tijdens de voorstel≠ lingen van Marijke Muoi heeft het bedrijf zelf een videobesturings≠ systeem ontwikkeld om de twaalf projectoren onafhankelijk te kunnen aansturen.

Hoeveel projecten MHB Event Facilities ook uitvoert ≠ alleen voor LF2018 is het bedrijf betrokken bij ruim negentig grote en kleine pro≠ jecten ≠ het verveelt Marten nooit. ì Elke opdracht is weer anders. Het is toch maatwerk.î Een van de grotere opdrachten in dit Culturele Hoofdstadjaar, is het regelen en plaatsen van audio in de reuzen van Royal de Luxe, die in augustus naar Leeuwarden komen. ì Dat wordt voor ons een knaller. In al die reuzen zitten plekken waar luidsprekers moeten komen. Die moeten allemaal draadloos verbonden zijn met bijvoorbeeld een muziekwagen. We zijn nu al met de voorbereidingen bezig.î Royal de Luxe heeft een zoge≠ naamde technische ridder gestuurd waarin ze uitleggen hoe hun theater≠ voorstelling technisch in elkaar zit, welk doel ze hebben en wat er allemaal nodig is voor de reuzen. ì In ons geval kregen we richtlijnen met betrekking tot audio en licht. Wij maken vervolgens een inventari≠ satie en gaan na of alles wat Royal de Luxe vraagt, wel nodig is, of dat we dingen iets anders kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat de verwachtingen van zowel onze opdrachtgever als die Royal de Luxe, en als die van ons overeenkomen. Pas dan gaan we aan de slag.î

Een technisch ingewikkelde klus is het realiseren van de live streams van de opening van 11Fountains op 18 mei. Een voor een worden de elf fonteinen gepresenteerd. ì Dus gaan we qua uitzending ook steeds van fontein naar fontein. We gaan werken met een centrale regie. Vanuit daar zorgen we ervoor dat er steeds op het juiste moment wordt geschakeld. Bij elke fontein staat een scherm waarop het publiek alles live kan volgen. Het duurt maar een uur, maar er gaan weken aan voorberei≠ ding aan vooraf.î Uitgebreide voorbereiding of niet, Marten heeft genoeg ervaring om te weten dat bij alle projecten op het laatst nog dingen kunnen veranderen. ì Maar omdat we een vrij groot bedrijf zijn met tien medewerk≠ ers en een schil van freelancers, kunnen we snel schakelen en in korte tijd veel gedaan krijgen. Dat is in onze industrie heel belangrijk. Is het bijvoorbeeld heel slecht weer tijdens het installeren van alle apparatuur, dan kost het werk meer tijd en zetten we extra mensen in om toch volgens planning te kunnen werken. Wij proberen altijd op een effi ciÎ nte en creatieve manier een oplossing te vinden. Dat is onze fi losofi e. We houden niet van poespas, maar werken graag doeltreffend.î

“We zijn een vrij groot bedrijf met tien medewerkers en een schil van freelancers, daarom kunnen we snel schakelen en in korte tijd veel gedaan krijgen.”

mhbeventfacilities.nl


8ste dag

Conference of the Birds Elfwegentocht

DATUM: 8 JULI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: KUNST IN OPENB ARE RUIMTE TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 7 T/ M 18 JULI LO C ATIE: GROENE STER LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MUZIEKTHE ATER TICKE T S: € 32,50

DATUM: 1 T/ M 14 JULI LO C ATIE: FRYSL ÂN DIS CIPLINE: DUURZ A AM E XPERIMENT TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

8ste dag veroorzaakt op 8 juli 2018 een vijf uur durende kettingreactie van mensen, machines, bouwwerken en performances in de binnenstad van Leeuwarden. Zie hoe 12.000 boeken omvallen (wereldrecordpoging!), bouwwerken instorten, 25 staarten afgeknipt worden, een caravan op water rijdt en een bruidspaar trouwt.

Maar liefst 1000 muzikanten van tientallen korpsen, trompettist Eric Vloeimans en geluidskunstenaar Sytze Pruiksma, maken met Conference of the Birds een overweldigende muziekervaring, midden in recreatiegebied de Groene Ster. Zoek een plekje in het gras en luister naar het overweldigende geluid van al die instrumenten.

8ste dag gaat over het leven. Over opgroeien, lachen, verdriet hebben en ontdekken. Over de invloed die mensen op elkaar hebben. Zoals het leven loopt, zo verloopt de kettingreactie. Vaak vloeiend en soms met een hapering. Het leven is niet perfect, maar absoluut de moeite waard om steeds opnieuw in gang te zetten.

Samen met twintig dansers en acteurs van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni vertellen zij het inspirerende verhaal van Conference of the Birds; een groep vogels die op zoek gaat naar een leider. Uiteindelijk ontdekken ze dat zij zelf koning zijn van hun eigen lot. De voorstelling legt een link naar de afnemende biodiversiteit én benadrukt de waarde van de HaFaBra-cultuur. Een deel van de opbrengst gaat naar de deelnemende korpsen. De regie ligt in handen van Guy Weizman.

Een Fryslân zonder fossiele brandstoffen: in 2018 laat het programma FossylFrij Fryslân zien dat het kan. Fryslân kent al honderden energie-initiatieven,van energieneutrale woningen en fossielvrije festivals, tot energieprojecten op school en natuurlijk de vijftig coöperaties die energie opwekken in hun eigen dorp. We zetten deze initiatieven in het zonnetje én laten zien dat er nog meer mogelijk is. Dat gebeurt tijdens een twee weken durende Elfwegentocht, waarin alle Friezen worden uitgedaagd zonder fossiele brandstoffen te reizen. Elektrische auto’s en boten, segways, ligfietsen, groengasbussen en nog veel meer bijzonders siert het straatbeeld met als sluitstuk de Futuristische Parade op 14 juli.

2018.nl/8stedag

2018.nl/conferenceofthebirds

Enorme kettingreactie in de binnenstad

Fries landschap laat van zich horen

2018.nl/fossylfrijfryslan

© Heleen Haijtema

Finestra aperta

Into Nature: Out of Darkness Oase Oranjewoud

DATUM: 1 JUNI T/ M 1 JULI LO C ATIE: DR ACHTEN DIS CIPLINE: CIRCUSTHE ATER TICKE T S: € 27,50

DATUM: 1 JULI T/ M 16 SEP TEMBER LO C ATIE: FREDERIKS O ORD EN HOLTINGERVELD DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: € 15,-

DATUM: 16 JUNI T/ M 30 SEP TEMBER LO C ATIE: OR ANJE WO UD, MUSEUM BELVÉDÈRE DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 9,-

Finestra Aperta is een zinderende muziek- en circustheatervoorstelling over een zoektocht naar balans. Op het Gaastereiland bij Drachten is de grootste bamboe-dome ooit gebouwd in Europa. Het middelpunt is een mobile, een wonderlijk object dat traag door de ruimte wentelt.

Het gebied waar de beeldende kunstroute Into Nature: Out of Darkness plaatsvindt, op de grens van Fryslân en Drenthe, kent drie zeer uiteenlopende landschapstypes waar de mens al duizenden jaren zoekt naar zijn verhouding met de natuur. De expositie ligt midden in het centrum van de Koloniën van Weldadigheid (Unesco werelderfgoed) en toont werken van internationaal aansprekende kunstenaars.

Verrassende en gevarieerde tentoonstelling over natuur en natuurbeleving, in Museum Belvédère, Landgoed Oranjewoud en het museumpark. In het museumgebouw wordt aandacht besteed aan moderne beeldende kunst met flora en fauna als onderwerp. In het sfeervolle landhuis van Landgoed Oranjewoud staan de natuuralbums van Jacques P. Thijsse centraal, die hij aan het begin van de vorige eeuw maakte voor Verkade. Zijn informatieve teksten en de hoge kwaliteit van de illustraties zorgden ervoor dat de albums al snel een geliefd verzamelobject werden. En dat zijn ze nog steeds...

balans in een bamboe-dome

Fascinerende karakters klimmen over touwen, kooien en dwarsbalken. Ze zweven door het luchtruim en tarten de zwaartekracht, geleid door de muziek. Grooves, beats, accordeonklanken. Soms loom, soms opzwepend. Soms in harmonie, soms chaotisch. Vijf acrobaten en vijf muzikanten zoeken samen met het publiek naar evenwicht, houvast. Maar zodra alles in balans lijkt, is er altijd wel iemand die wankelt…

2018.nl/finestraaperta

HOOFDPROGRAMMA

De unieke combinatie van deze karakteristieke locaties toont de spanning tussen natuur en cultuur, donker en licht, beheersing en vrijheid. Het biedt ons ook de kans om te reflecteren op het zogenaamde ‘antropoceen’: de aarde is zo doordrenkt geraakt van menselijke aanwezigheid, dat natuur en cultuur niet meer van elkaar te scheiden zijn.

2018.nl/intonature

Tijdens ‘Oase Oranjewoud’ zijn de originele aquarellen voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar te zien. Het internationale fotofestival Noorderlicht haakt aan met presentaties in het museum en de lommerrijke omgeving van Oranjewoud. 2018.nl/oase

23

LF2018


r o o v t r a H Fryslân r u u t l u c n e De Stormruiter Follow the Blue Line

Klinke & Daverje Raponsje (Feanwâlden)

Oranjewoud Festival Rêdbâd - Teatertún Broeksterwâld Dada & Stijl - Museum Dr8888 Under de Toer The Tall Ships Races Openluchtspel Kattinga Potatoes go Wild

De Friese Rabobanken hebben hart voor Fryslân én voor initiatieven die de samenleving een beetje mooier maken. Dat wordt concreet doordat de Rabobank vele clubs en verenigingen in de regio sponsort. Daarnaast verbinden we vol overtuiging onze naam aan Leeuwarden-Fryslân 2018. Met veel plezier steunen wij dit jaar meerdere bijzondere projecten waaraan Fryslân een podium biedt.

www.rabobank.nl

Een aandeel in elkaar


Welcome to The Village Meer dan een festival DATUM: 19 T/ M 2 2 JULI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: FE STIVAL TICKE T S: VANAF € 4 5 ,-

Tijdens Welcome to The Village verandert de Groene Ster bij Leeuwarden in het meest magische festivaldorp van Europa. In het prachtig natuurgebied zorgen kunstenaars, muzikanten, koks en startups voor een programma om van te genieten, maar dat ook aanzet tot verder denken en discussie. Een discussie over hoe onze wereld er over vijf of vijftig jaar uitziet. Zo gaan de programmeurs voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen op het podium en wordt in het innovatielab DORP gewerkt aan een volledig circulair festival in 2 02 2 . Wat werkt op een festival, kan ook in de echte wereld. Dus werken honderden studenten, muzikanten, kunstenaars, vrijwilligers, designers, wetenschappers en festivalbezoekers aan de wereld van de toekomst. Voorlopige line-up Mark Lanegan Band, Motorpsycho, Tune≠ Yards, Wende Mykki Blanco, Warhaus, Joan As Police Woman, Johan, Jungle by Night en veel meer. Houd de website van het festival in de gaten, er volgen nog meer aankondigingen. 2 0 1 8 .NL/ W ELCOMETOTH EVILLAGE

MET ONDER ANDERE:

Motorp sycho

Een legendarische band en de coolste Noren die je ooit gaat tegenkomen: ze fl ikken het bij elke plaat weer om het nÈ t even iets anders te doen. Ze putten uit een heerlijke mix van stijlen, waaronder folk, metal, rock, jazz, pop, country, psychedelica en zelfs spacey≠ progrock.

Mykki Bla nco

De Amerikaanse rapper, performer, poÎ et en activist Mykki Blanco is vaandeldrager van de q ueer hiphop scene in New York. Zijn werk is experimenteel, knetterhard, uniek, maar bovenal steengoed. Grensverleggend goed zelfs: verwacht een politiek beladen show met moshpitgarantie.

Tune≠ Y ards

Dans zoals je nog nooit hebt gedanst! De uiterst vrolijke gekte van Tune≠ Yards heeft net een nieuwe plaat uit: I Can Feel You Creep Into My Private Life. Een wonderlijke mix van wereldmuziek, funk, drumloops met megafi jne discobeats, gespeeld met een grote grijns.

De Snackb ar van de Toekomst

De Snackbar van de Toekomst bekijkt alternatieven voor de berehap≠ pinda en het broodje kroket, maar kijkt ook verder. Hoe zit het met die cola in de koeling en wat moeten we met het traditionele witte plastic tasje?

Innovatiefestival DOR P

Het festival is een levend lab voor experimenten. Allerlei mensen werken samen aan concepten en prototypes die tijdens het festival worden getest, waardoor zij in korte tijd grote stappen zetten. Want: zonder innovatie geen vooruitgang.

© Ruben van Vliet

B ez oek het g ew assenveld DATUM: 2 0 APRIL T/ M 2 0 SEP TEMBER LO C ATIE: SINT JACOBIPARO CHIE

Maak kennis met alle gewassen die ooit op Het Bildt zijn geteeld en leer alles over ondermeer aardappelrassen, zaden, raw food en bemesting.

Potatoes go wild

Symp osia DATUM: 2 2 T/ M 2 3 JUNI LO C ATIE: SINT JACOBIPARO CHIE

Twee symposia over de toekomst van de akkerbouw vormen de aftrap van de Bildtse aardappelweken, met themaí s als: innovatie, duurzaamheid, biodiversiteit en het belang van streekproducten.

DATUM: T/ M 5 JANUARI 2 019 LO C ATIE: L ANGS DE O UDEBILDTDIJK DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VARIÀ REND

Fruchtb ere GrÙnd DATUM: 2 1 JUNI T/ M 10 SEP TEMBER LO C ATIE: ST ANNAPARO CHIE

4 4 kunstenaars uit de vier Frieslanden exposeren in zeven aardappelschuren langs de Oudebildtdijk. Daarnaast is er een beeldenroute van ruim dertig kunstwerken.

Hoe kan de aardappel een inspiratiebron zijn en wat voor rol kan de aardappel in de kunst spelen? Potatoes Go Wild laat zien dat de aardappel nog veel meer is dan alleen maar voedsel. Je kunt er ook prima naar kijken!

Ete b ij de B oer XL DATUM: Z ATERDAG 2 3 JUNI

In 2 018 reikt het project tot ver over de gebiedsgrenzen, naar Malta. Met dit eiland, waar in 2 018 de andere Culturele Hoofdstad van Europa staat, werkt Het Bildt al ruim 16 0 jaar samen. En sinds 2 014 heeft deze samenwerking een nieuwe dimensie gekregen door een poÎ zie≠u itwisseling in pootaardappelzakken.

LO C ATIE: ST ANNAPARO CHIE

Aan de langste straat van Nederland wordt je in acht schuren getrakteerd op een uitgebreide aardappelmaaltijd met streekproducten ( inclusief rondleiding) .

Altyd Seumer DATUM: 2 9 JUNI T/ M 1 JULI

Andere projecten binnen Potatoes Go Wild blijven dichter bij huis. Zo ë Fruchtbere grÙn dí laat 4 4 kunstenaars exposeren in zeven aardappelschuren langs de Oudebildtdijk. En in Natuurmuseum Frysl‚ n is eind 2 018 de aardappelexpositie ë K˚ nstsinnige eerappelsí te zien: kunstenaars maken ter plekke kunstwerken van verse aardappels. Bezoekers mogen meedoen!

LO C ATIE: ZWARTE HA AN

Grootschalige locatievoorstelling met muzikanten, zangers en landbouwmatchines in de hoofdrol over ë het verlangen naar altijd meerí .

K˚ nstsinnig e Eerap p els DATUM: 15

Mede mogelijk gemaakt door Rabobank

Ontdek de artistieke kwaliteiten van de aardappel: in de aardappelexpositie maken kunstenaars ter plekke kunstwerken van verse aardappels. Doe mee!

2 0 1 8 .NL/ POTATOESGOW ILD

HOOFDPROGRAMMA

OKTOBER 2 018 T/ M 5 JANUARI 2 019

LO C ATIE: LEEUWARDEN

25

LF2018


Van stad naar Wad, kom naar Vlieland of

Terschelling

slechts

29,-

pp

Even een dagje iets heel anders? Kom en ontdek de prachtige natuur en bijzondere cultuur van Vlieland of Terschelling. Met ons Fietsdagarrangement boek je een compleet dagje weg, natuurlijk met bootretour en comfortabele huurfiets of busdagkaart. Boek nu, de eilanden zijn dichterbij dan je denkt! Boek via www.rederij-doeksen.nl of bel 088 - 9000 888 (lokaal tarief)

Beleef je eigen ‘Stormruiter’ op Vlieland of

Terschelling

vanaf

57,-

pp

Galoppeer over het brede strand en draaf door de uitgestrekte duinen en bossen op Vlieland of Terschelling. Het Paardrij-dagarrangement is geschikt voor zowel beginnende als ervaren ruiters. Naast de buitenrit is het arrangement ook inclusief bootretour en comfortabele huurfiets. Een unieke manier om kennis te maken met een van de eilanden. Kom ook! Boek via www.rederij-doeksen.nl of bel 088 - 9000 888 (lokaal tarief)


Lûd

© Jacob van Essen

Phantom Limb

© Jeronimus van Pelt

Art Beyond Escher

Opera Spanga | aida een klassieke oproep tot moderne vrede

DATUM: 15 AU GUSTUS T/ M 14 OKTOBER LO C ATIE: RIJS DIS CIPLINE: GELUIDSKUNST TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: T/ M 6 JANUARI 2019 LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: MUSEUMTICKE T € 18,-

DATUM: 24 JULI T/ M 13 AU GUSTUS LO C ATIE: SPANGA , WE STSTELLINGWERF DIS CIPLINE: MUZIEK | OPER A TICKE T S: € 50,-

Van augustus tot en met oktober vult de expositie van geluidskunst Lûd het lommerrijke Rijsterbos (bij Rijs) met bijzondere geluiden, gemaakt door beeldend kunstenaars. De geluiden van Lûd – het Friese woord voor ‘geluid’ – zijn speciaal gemaakt voor een uniek decor: het Rijsterbos, dat in de zeventiende eeuw werd aangelegd als belegging voor een Amsterdamse regentenfamilie.

Het Fries Museum laat zien hoe hedendaagse kunstenaars nog steeds spelen met dezelfde uitgangspunten als grafisch legende M.C. Escher. Monumentale installaties nemen je mee in een wereld waarin niets is wat het lijkt. De kunstenaars spelen met contrast, licht, orde, perspectief, oneindigheid en ruimtelijkheid. Ze plaatsen je in een wereld die schijnbaar onmogelijk is en zetten je constant op het verkeerde been.

Aida door Opera Spanga is een klassieker in een actueel jasje. De opera over oorlog, haat, liefde en vergiffenis laat ook in onze tijd de nutteloosheid en verwoestende kracht van conflicten in de wereld zien.

Anno 2018 is het bos 172 hectare groot: inspiratie en plek genoeg voor de lokale, nationale en internationale kunstenaars die samen Lûd maken. Hun geluidskunstwerken vormen een spannende aanvulling op het ruisen van bomen en het uiten van vogels. Zelf ambitie als geluidskunstenaar? Lûd biedt in projecten en workshops ook een podium aan jonge en/of onbekende talenten. Kijk op www.lûd.frl voor informatie daarover.

Het Fries Museum toont werk van (inter)nationale kunstenaars zoals Patrick Corillon, Funda Gül Özcan, Lieven Hendriks, Thomas Huber, Mark Philip van Kempen, Michiel Kluiters, Matthijs Munnik, Saskia Olde Wolbers en Dominique Teufen.

2018.nl/lud

2018.nl/phantomlimb

stadsoase

© Denise Janssens

Giuseppe Verdi schreef een opera die roept om vrede en je in je hart zal raken. Liefde komt in conflict met oorlog, God wordt voor de strijdwagen gezet, uit zijn naam wordt er gemoord en geplunderd. Corina van Eijk, artistiek leider van operagezelschap Opera Spanga, laat zien dat oorlogen alleen maar verliezers kennen. Het gezelschap staat bekend om het creëren van theater dat stof tot nadenken biedt.

2018.nl/operaspanga

The Tall Ships Races

© Royal de Luxe: Artcompress: Pascal Victor

De ReuZen van Royal de Luxe Reuzentheater voor jong en oud

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: STADSPARK TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 3 T/ M 6 AU GUSTUS LO C ATIE: HARLINGEN DIS CIPLINE: NAUTIS CH SPEKTAKEL TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 17 T/ M 19 AU GUSTUS LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: STR A AT THE ATER TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Leeuwarden heeft er een gloednieuw stadspark bij. De prachtige binnentuin van het voormalig Aegon-gebouw, pal tegenover het station, is na tientallen jaren weer onderdeel van de binnenstad. Inclusief kunstwerk van ontwerper Alex van de Beld. In zijn Waterpanorama van drie bij twintig meter, wordt je omringd door de Waddenzee. Het eigenlijke panorama wordt gemaakt door kunstenaars Irem Kaneli en Stijn Smit. Met waddenklei!

De geur van de zee, een armada van driemasters, matrozen die vanaf schepen de haven in turen, het geluid van een scheepstoeter: tijdens de Tall Ships Races Harlingen 2018 is heel Harlingen in nautische sferen.

Royal de Luxe is het bekendste straattheatergezelschap ter wereld. Hun reusachtig prachtige reuzen maakten al kilometers in wereldsteden als Barcelona, Berlijn en Londen, en nu beleven De Reuzen in Leeuwarden hun Nederlandse première. Twee indrukwekkende - tot wel vijftien meter hoge Reuzen lopen drie dagen lang door de straten van Leeuwarden tijdens hun voorstelling De Grote Schaats in het IJs.

In de Stadsoase kom je overigens niet alleen voor het panorama en alle informatie over Leeuwarden-Fryslân 2018, maar ook om te niksen, muziek te luisteren, mee te praten, te dansen en (mee) te maken. Het is een podium voor nieuwe muziek, voor theater, voor het verhaal achter het nieuws en voor kunst. Er wordt gewerkt, gemaakt en gedeeld. Kom je hangen? 2018.nl/stadsoase

HOOFDPROGRAMMA

Na twee spannende races finishen tachtig prachtige zeilschepen van over de hele wereld in de Friese havenstad. De bemanning van de schepen is bijzonder: trainees tussen de 15 en 25 jaar uit verschillende landen hebben onderweg kennis gemaakt met de zee en het zeilen op traditionele schepen, onder begeleiding van de vaste crew. Een prachtig voorbeeld van Europese uitwisseling. De monumentale schepen blijven vier dagen in Harlingen liggen. Zo vormen ze het decor van een spektakel – met een grote rol voor literatuur – waar meer dan 200.000 bezoekers worden verwacht.

Honderden vrijwilligers vormen een lint door de stad zodat De Reuzen hun wandeling kunnen maken. Die wandeling maken ze niet vanzelf: tientallen medewerkers hangen aan touwen en in trapezes, om de voeten vooruit te plaatsen. Geloof ons, dit wordt onvergetelijk. Dit project wordt ondersteund door de stad Nantes en het Franse Ministerie van Cultuur en Communicatie, via Royal de Luxe. Mede mogelijk gemaakt door sponsoren ING en De Haan Advocaten & Notarissen.

2018.nl/tallshipsraces

2018.nl/dereuzen

27

LF2018


KING VAN HET WATER

Samson &Dalila opera van Camille Saint-Saëns

Albert Bonnema Samson Carina Vinke Dalila

Muzikale leiding Andrew Wise

22, 24 en 25

november 2018 Groot koor en orkest

Idee en regie Albert Bonnema

Boekenhal Sterk Gorredijk

In november 2018 wordt de grand-opera Samson et Dalila uitgevoerd op een heel bijzondere plek, de boekentempel van Steven Sterk in Gorredijk. Het meesterwerk van Camille Saint-Saëns wordt voor het eerst sinds 1951 in de oorspronkelijke vorm opgevoerd in Nederland en houdt het midden tussen opera en oratorium. De aanvangstijden zijn 20:15 uur op 22 en 24 november en 15:30 uur op 25 november Koop je tickets via vanplan.nl

Oude Oppenhuizerweg 6 8606 JC Sneek

Stichting van Teyens Fundatie

HOOFDPROGRAMMA



KING WENST JE EEN MOOIE ZOMER!

LF2018


Never Ending Orchestra DATUM: T/ M 2 6 OKTOBER LO C ATIE: FRYSL ¬ N DIS CIPLINE: MUZIEK TICKE T S: VARIÀ REND

MET ONDER ANDERE:

Sjong

DATUM: 2 9 JUNI LO C ATIE: LEEUWARDEN

De Friese taal is een essentieel onderdeel van de Friese cultuur, zingen in het Fries is een belangrijk onderdeel van de Friese muzykmienskip. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er ( Fries) gezongen wordt maar dat is het niet. Tijdens het tweejaarlijkse Sjongfestival, leren jongeren tussen de 12 en 18 jaar zelf componeren, waardoor het Friese muziekrepertoire fl ink wordt uitgebreid. NEO Sjong geeft een zowel binnen≠ als buitenschools impuls om juist het zingen in de eigen taal te stimuleren.

Grutsk

DATUM: 3 0 JUNI LO C ATIE: LEEUWARDEN

Never Ending Orchestra ( NEO) is een jaar lang hÈ t podium voor muzikanten: jong of oud, amateur of professional. Elk muzikaal lid van de Friese mienskip wordt uitgedaagd om mee te doen. NEO is hÈ t gezicht van de Fryske muzykmienskip in 2 018. De springplank van muzikaal talent, de drijvende kracht achter vernieuwende crossovers en producties. NEO presenteert van mei tot en met september de muzykmienskip in het centrum van Leeuwarden met een doorlopende muziekprogrammering tijdens events als Cityproms en Grutsk. In heel Frysl‚ n is NEO zichtbaar met een lint van muzikale producties waar amateurs en professionals elkaar ontmoeten. Het lint wordt gevormd door uiteenlopende events.

2 0 1 8 .NL/ NEO

Meer dan duizend amateurmuzikanten, ≠ dansers en ≠ zangers zetten op 3 0 juni de Leeuwarder binnenstad volledig op zí n kop. Tijdens Grutsk, een volledig gratis megafestival, geniet je van tientallen Friese showkorpsen, fanfares, koren en dansgroepen. Grutsk wordt afgesloten met een avondshow op het hoofdpodium van CityProms, waar een deel van die korpsen aan meedoet.

Terug naar Heeg DATUM: 3 0 JUNI LO C ATIE: HEEG

Het Heegermeer is hÈ t podium voor een grootse muzikale beleving op het water. Honderden verschillende sloepen en andere boten verspreiden zich als een olievlek rondom het podium op het eerste eiland van het Heegermeer wachtend op een majestueuze entree van Karin Bloemen op De Palingaak. Zij neemt je in de schemer van de zomeravond mee in het verhaal van haar terugkomst naar Heeg.

UNDER DE TOER

Verhalen van onder de toren komen tot leven Het liefdesverdriet van de Berltsumer kerkklokken, de helm van oorlogsheld Schelte van Aysma en het verhaal van wonderdokter Joost Wiersma. Zoveel ë tsjerkení , zoveel verhalen. Under de Toer brengt deze verhalen in heel Frysl‚ n tot leven in unieke samenwerkingen. In dit project van bedenker Jos Thie worden 3 2 verhalen tot leven gebracht met ë onder de torení als gemene deler. Lokale verhalen die al generaties bekend zijn of juist nu ontstaan. Over unieke objecten in de toren, over onvergetelijke gebeurtenissen die de toren heeft waargenomen of over het leven van bijzondere mensen die met de toren zijn verbonden. In Under de Toer brengen kunstenaars deze samen met de plaatselijke gemeenschap tot leven in voorstellingen, exposities en performances. In hun nieuwe jasje verrassen deze verhalen het publiek het hele jaar door. 2 0 1 8 .NL/ UNDER DETOER Mede mogelijk gemaakt door Rabobank De ticketprijzen verschillen per voorstelling: een enkele voorstelling is nog niet in de verkoop ten tijde van het drukken van deze krant. Zie voor de meest actuele gegevens underdetoer.nl

Ha ren in de w ind

Y n it Skaad fan í e Toer

It p aad fan de W ˚ nderdokter

Fertellendew eis

DATUM: T/ M 2 1 OKTOBER

DATUM: 2 5 T/ M 2 7 MEI, 5 T/ M 2 0 OKTOBER

DATUM: 2 3 JUNI

DATUM: 2 3 JULI T/ M 6

LO C ATIE: MAT THEUSKERK L ANGEZWA AG

LO C ATIE: PKN-KERK RYP TSJERK

LO C ATIE: SINT-PE TRUSKERK JISTRUM

LO C ATIE: PROTE STANTSE KERK T Y TSJERK

De 7 van S‚ nfurd

De klok en het meisje

W at z ag de Lemster Toer?

De verdw enen p eerden

DATUM: 2 4

T/ M 2 6 MEI LO C ATIE: KERK S ANDFIRDEN

DATUM: 3 T/ M 5 JUNI

DATUM: 2 JUNI T/ M 3 0 SEP TEMBER

DATUM: 4

LO C ATIE: THOMA SKERK JE K ATLIJK

LO CATIE: NED. HERVORMDE KERK LEMMER

LO C ATIE: B ONIFATIUSKERK

Sint Vitus Passie

Een Ja mmerlijck Klaachlied

Oeds fan fi erw ei

DATUM: 18 T/ M 2 7 MEI

DATUM: 1 T/ M 2 JUNI

DATUM: 2 7 JUNI T/ M 15 JULI

LO C ATIE: ST. VITUSKERK WE TSENS

LO C ATIE: ST. GERTRUDIS KERK WORKUM

LO C ATIE: VINCENTIUSKERK REDUZUM

He t Fluitschip

He t heilig e hert van Camb uur

Een nacht in de Sint Ja nskerk

DATUM: 2 5

DATUM: 14

DATUM: 13 T/ M 3 1 AU GUSTUS

MEI T/ M 3 JUNI

LO C ATIE: GROTE KERK HINDELO OPEN

HOOFDPROGRAMMA

T/ M 2 4 JUNI

LO C ATIE: AGNESKERK G O UTUM

AU GUSTUS

AU GUSTUS

OLDEBERKO OP

Slauerhoff ñ In Memoriam Patris DATUM: 4

AU GUSTUS T/ M 6

OKTOBER

LO C ATIE: D ORP SKERK HUIZUM

LO C ATIE: ST. JANSKERK HO ORN TER S CHELLING

29

LF2018


Info- kunst en rustpunt LF2018

Oldeberkoop

CULTUUR KWARTIER SNEEK: IN 2018 ÉN 2019 BOORDEVOL CULTUUR.

expo PRINTKEUNST

DAT LAAT JE TOCH NIET AAN JE NEUS VOORBIJ GAAN?

bijzonder drukwerk van ruim 40 professionele en amateurdrukkers uit heel Europa

FOTO: MARK ENGELEN

t/m 9 september

Museum Joure Geelgietersstraat 1-1 8501 CA Joure www.museumjoure.nl

EEN DIJK VAN EEN KUNSTWERK

Al eeuwenlang voeren we in Fryslân een strijd tegen het water. En die strijd gaat onverminderd door. Extreme neerslag, perioden van droogte en een stijgende zeespiegel vragen om nieuwe ideeën, slimme oplossingen en stevige ‘kunstwerken’. Zoals deze dijk op Ameland, die we over een lengte van 16,5 kilometer versterken en verhogen. In 2018 is hij helemaal klaar voor de toekomst. Water en waterbeheer spelen een belangrijke rol in het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Duik in onze rijke waterhistorie, verbaas je over watertechnologie, bezoek water hotspots en beleef waterkunst.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER? WETTERSKIP.NL HOOFDPROGRAMMA



LF2018


Iep in Leeuwarden en UP live met nieuwkomers en locals. Discussie, performance, lezing, video en livemuziek, alles Doe tijdens mee mee mee, de gaat samenleving nu eenmaalin kan Iepen UPomdat live. Het over de actualiteit vangrote ons allemaal is. die van de stad. Elke woensdagavond de wereld en in Neushoorn CafÈ en online gestreamd op Omrop Frysl‚ n. Tijdens de zomerstop is de talkshow op festivals te vinden. Iep en UP DING

De mobiele installatie, het Iepen UP DING, reist door Frysl‚ n op zoek naar verhalen, meningen, anekdotes en liefdesverklaringen voor de wereld van de toekomst. Wat wil je achterlaten? Kom binnen voor een spannende ontmoeting.Jouw bijdrage komt in het Verdrag van Frysl‚ n.

Op enluchtb ios

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

De laatste twee weekenden van augustus presenteert Iepen UP samen met het Noordelijk Film Festival vier heerlijke zomeravonden vol fi lm, optredens en gesprekken. Op 2 4 en 2 5 augustus staat de buitenbios in hartje Leeuwarden. het weekend van 3 1 augustus en 1 september in Bilgaard.

Iepen UP is het programma van LF2 018 rondom actuele vraagstukken. Over vrijheid, democratie en diversiteit. Over hoe we samenleven in een wereld die verandert.

R ESIST

Iepen mienskip betekent open samenleving. Klinkt goed, maar hoe doen we dat? Hoe gaan we dan om met vrijheid, diversiteit, democratie, fi lter bubbles en kwesties die de samenleving tot op het bot verdelen? Denk maar aan discussies over vluchtelingen, racisme, ongelijkheid, klimaatverandering of Europaí s onzekere toekomst.

Zet je schrap voor een aantal overrompelende acties van kunstenaars uit binnen≠ en buitenland die met hun actie in verzet komen over de belangrijkste themaí s van deze tijd.

Vlog g ers

In 2 018 maakt een groep jonge mensen met een grote bak nieuwsgierigheid, lef en ambitie een serie vlogs over de wereld om hen heen en hoe zij willen dat die eruit ziet. Ze krijgen training van bekende Nederlandse mediamakers, meet & greets en werken samen met andere herrieschoppers, slimmeriken en nieuwkomers om hun stem te laten horen.

Doe mee

Deel je ideeÎ n online en tijdens hetwekelijkse avondprogramma Iepen UP Live, voor discussie en performance in Neushoorn. Vier het mee tijdens het Friese Befrijdingsfestival. Kom in de simmer naar de buitenbios fi lms kijken en dans mee tijdens live optredens. Word uitgedaagd door verzetsacties van kunstenaars uit binnen≠ en buitenland omdat je nou eenmaal soms in actie moet komen. Tel mee hoeveel nieuwe mensen je wel niet hebt ontmoet, bijvoorbeeld tijdens het Meet UP cafÈ .

2 0 1 8 .NL/ IEPENUP © Jaap Scheeren

DADA IN DR8888 Een stad in stijl

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: DR ACHTEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VARIÀ REND

Wil je iets verrassends ontdekken? Iets geks, frappants en kleurrijks? Zet Drachten dan op je lijstje in 2 018. De plek waar 100 jaar geleden de nieuwe kunststromingen De Stijl en Dada hun weg naar vonden. Dat was te danken aan een vriendschap tussen architect en schilder Theo van Doesburg en twee broers uit Drachten: Evert en Thijs Rinsema. Genoeg redenen voor feest dus. Ooit was Drachten hÈ t kloppend hart van kunststromingen als Dada en De Stijl. De Friese schoenmakers Thijs en Evert Rinsema, maar ook grote kunstenaars als Theo van Doesburg en Kurt Schwitters kozen honderd jaar geleden Drachten als dÈ plek om hun kunst te maken.

Modernisme in Frysl‚ n

Het museum presenteert gedurende het hele jaar vier boeiende tentoonstellingen over Dada en De Stijl: de unieke verbondenheid met Drachten en de voortdurende invloed van deze bewegingen op kunstenaars en hun artistieke productie tot en met de dag van vandaag.

MET ONDER ANDERE:

Kind van Mondriaan: Siep van den B erg DATUM: T/ M 8 JULI

Grote overzichtstentoonstelling van Friese kunstenaar Siep van den Berg, zelfbenoemd ì kind van Mondriaanî , die enorm werd beÔ nvloed door De Stijl. Van den Berg volgde de avondopleiding Tekenen en Schilderen aan Academie Minerva in Groningen. Zijn stijl ontwikkelde zich van het naturalisme via het kubisme naar het constructivisme. Hij onderging grote invloed van De Stijl en van De Ploeg kunstenaar H.N. Werkman.

B eyond Dada en De Stijl Part 2 DATUM: 2 2 JULI T/ M 3 0 SEP TEMBER

In Beyond Dada en De Stijl Part 2 wordt de nadruk gelegd op de typografi e, het hergebruik en de dada≠ geest met o.a. vertegenwoordigers van popart zoals Eduardo Paolozzi en Richard Hamilton. Maar ook nouveau rÈ alisme/ ZERO en Nul, met werk van o.a. Arman, Armando, Jan Henderikse, Henk Peeters en Jan Schoonhoven krijgt aandacht. Net als Fluxus met o.a. Joseph Beuys, Wim T. Schippers en Willem de Ridder, aangevuld met hedendaagse kunstenaars als David Bade, Atelier Van Lieshout e.a.

B uiten zij n muren treden

B uiten het museum: Drachten in stijl

2 0 1 8 .NL/ DADAINDR 8 8 8 8

De Stijl sijpelt door de muren van het Museum Dr8888 naar buiten: overal in Drachten duiken verwijzingen naar de kunststroming op. Op het Museumplein vormen tegels een verbindend kunstwerk van Van Doesburg. Lichtgevende stapstenen in het centrum krijgen Stijlkleuren mee, veertig ( anonieme) kunstenaars voeren DadaÔ stische ingrepen uit in de openbare ruimte en bij het binnenrijden van Drachten verrijzen gigantische, monumentale Rinsemastoelen.

Drachten omarmt haar geschiedenis in 2 018 met een revolutie in kleur. Ook buiten de muren van het museum organiseert Museum Dr8888 allerlei activiteiten en evenementen in het kader van De Stijl en Dada. Daarbij werkt het museum samen met andere ( culturele) partners, ondernemers en inwoners van Drachten om van hun woonplaats de kleurigste stad in Nederland te maken.

HOOFDPROGRAMMA

DATUM: T/ M 3 1 DECEMBER

31

LF2018


08 MEI - 06 SEPTEMBER 2018 AL GESTART

T/ M 10-06

P.1 3

T/ M 2 1-10

Giorgio Morandi en Bologna

Haren in de wind

COMMUNIT Y ART FRYSL ¬ N

2 018.nl/ giorgiomorandi

2 018.nl/ underdetoer

2 018.nl/ dereis

P.4 3 Mata H ari ì Lady of Fashionî

T/ M 2 6 -10

D O ORLOPEND

De Reis

D O ORLOPEND

11Fountains

P.2 1

TENTO ONSTELLING HEERENVEEN

T/ M 3 0-06

P.5

TENTO ONSTELLING LEEUWARDEN

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE FRYSL ¬ N

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ 11fountains

T/ M 2 8-06

P.2 9

Never ending Orchestra

P.1 5

T/ M 2 8-10

MULTIDISCIPLINAIR LEEUWARDEN

2 018.nl/ farmoftheworld

2 018.nl/ lanfantaal

2 018.nl/ iepenup

T/ M 07-07

iepen up

D O ORLOPEND

P.4 1

Leen een Fries E VENEMENT FRYSL ¬ N

TENTO ONSTELLING GRONINGEN

P.3 1

Drachten in Stijl

T/ M 2 8-10

Kind van Mondriaan: Siep van den Berg

Escher op Reis

TENTO ONSTELLING

E X P OSITIE LEEUWARDEN

DR ACHTEN

2 018.nl/ escheropreis

P.3 1

T/ M 01-09 P.4 3 VR R OOM Theaterskip INTER AC TIE VE E X P OSITIE LEEUWARDEN

MULTIDISCIPLINAIR DR ACHTEN

P.4 5 Kunstw andelroute TENTO ONSTELLING AKKRUM

P.4 3 Ex p ositie van Friese sp ecial arts D O ORLOPEND

E X P OSITIE OP BRU G GEN FRYSL ¬ N

T/ M 2 0-09

D O ORLOPEND P.4 1 Ex p editie Oerp older

P.2 5

BeZoek het gewassenveld E X CUR SIE ST. JACOBIPARO CHIE

T/ M 2 5 -09

D O ORLOPEND P.4 1 A Guide to Leeuw arden STADSTO UR LEEUWARDEN

P.7

Het Grote Grutto Theater INTER AC TIE VE TENTO ONSTELLING LEEUWARDEN

2 018.nl/ keningfanegreide t/ m 3 0≠ 09

P.1 1

Kerend Tij: Waterpanorama

P.1 9

Places of Hope

E VENEMENT LEEUWARDEN

2 018.nl/ mienskip T/ M 3 1-10

Expedities

P.3 5

P.1 1

T/ M 2 7-10

Blije Kerk E X P OSITIE FERWERD

2 018.nl/ mienskip T/ M 01-12

2 018.nl/ senseofplace

Ans Markus

R eve yn Frysl‚ n

ONTDEKKINGSTO CHT HEEL FRYSL ¬ N

MULTIDIS CIPLINAIR GREONTERP

2 018.nl/ expedities

2 018.nl/ mienskip

T/ M 2 0-05

P.7

Wereldburgers van de Voorstreek

THE ATER LEEUWARDEN 2 018.nl/ wereldburgersvandevoorstreek

T/ M 3 1-10

Workshops

T/ M 2 0-05

P.7

2 018.nl/ 11fountains 18-05 T/ M 2 7-05

Sint Vitus Passie P.4 5

T/ M 3 1-12

P.4 5 Ex p ositie Kunst aan het w ater & Kunstmarkt B alk 18-05 T/ M 3 1-08

P.1 7

P.4 5

E X P OSITIE LEEUWARDEN

2 018.nl/ depauperfontein

19-05 T/ M 2 1-05

P.1 3

Kunstinitiatief VHDG

MULTIDIS CIPLINAIR LEEUWARDEN

2 018.nl/ waterconnecting

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ vhdg

2 0-05

Phantom Limb

P.2 7

2 018.nl/ phantomlimb

2 2 -05

P.4 3

2 018.nl/ mienskip

2 3 -05

MEI

MUZIEK LEEUWARDEN

Taal op it sp oar

2 018.nl/ silenceofthebees

MULTIDISCHIPLINAIR BUITENP OST

2 018.nl/ silenceofthebees

CONCERT FRYSL ¬ N

SE X BIERUM

P.1 3

Wereldbiodiversiteitsdag

TENTO ONSTELLING LEEUWARDEN

01-05 T/ M 2 4 -06

2 018.nl/ mienskip

E X CUR SIE BUITENP OST

2 018.nl/ silenceofthebees

T/ M 2 6 -12

P.4 5

P.1 3

Foodwalk De Bijenexpeditie

E X P OSITIE LEEUWARDEN

B ach≠ estafette

MUZIEKTHE ATER

P.4 7

KUNST MAKKUM

MULTIDIS CIPLINAIR LEEUWARDEN

T/ M 06 -01-2 019

P.7

T/ M 2 4 -12

Waterbar

GELUIDSKUNST BUITENP OST

E X P OSITIE BALK

2 018.nl/ mienskip

Efkes th˙ s

P.1 3

THE ATER WE TSENS

BEELDENDE KUNST FRYSL ¬ N

T/ M 06 -01-2 019

2 018.nl/ mienskip

P.1 9

P.2 9

2 018.nl/ underdetoer

TENTO ONSTELLING HOLLUM

de Pauperfontein

P.7

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE FRYSL ¬ N

MULTIDIS CIPLINAIR T Y TSJERK

2 018.nl/ farmoftheworld

Oratorio

VANAF 18-05

P.4 3

P.1 5

E X CUR SIE LEEUWARDEN

Vijversb urg

WORKSHOP S H⁄ NS

T/ M 01-10

Lost in the Greenhouse

KUNST LEEUWARDEN

T/ M 01-01-2 019

MULTIDIS CIPLINAIR HEERENVEEN

E X P OSITIE HOLWERD

P.4 5

Taaltoer

Makkum Art

Bildtstars en Eigenheimers

T/ M 3 0-09

P.1 5

2 018.nl/ mienskip

TENTO ONSTELLING LEEUWARDEN

T/ M 3 0-09

P.1 1

17-05

H DK2 0 1 8 P.1 3

P.4 1 B orduurlint voor de vrede D O ORLOPEND

2 018.nl/ lanfantaal

T/ M 3 1-12

T/ M 3 0-1 1 P.4 5 Froulju fan Frysl‚ n

E X P OSITIE LEEUWARDEN

THE ATER LEEUWARDEN

2 018.nl/ strangersonstage

2 018.nl/ senseofplace

2 018.nl/ farmoftheworld

MULTIDISCIPLINAIR O OSTERWOLDE

P.1 5

P.9

Manual Cinema: Ada/Ava

GES CHIEDENIS LEEUWARDEN

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ mienskip

Art H otel

16 -05 T/ M 18-05

INTER AC TIE VE E X P OSITIE LEEUWARDEN

2 018.nl/ senseofplace

P.4 3

2 018.nl/ lanfantaal

D O ORLOPEND

AkZoNobel Honeysuckle Blue(s) Garden

D O ORLOPEND

2 018.nl/ thecolorfi eldperformance

2 018.nl/ senseofplace

2 018.nl/ placesofhope

2 018.nl/ mienskip

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE LEEUWARDEN

kletterdei

T/ M 2 5 -1 1

2 018.nl/ mienskip

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE SLOTEN

2 018.nl/ lanfantaal

2 018.nl/ potatoesgowild

FIE TSTO CHT WORKUM

P.1 5

P.1 7

The Colorfield Performance

INTER AC TIE VE E X P OSITIE LEEUWARDEN

Kerend Tij: Waddenkelder

T/ M 2 5 -1 1

2 018.nl/ mienskip

15 -05 T/ M 3 0-09

2 018.nl/ lanfantaal

P.1 1

P.3 7

SP ORT BURGUM

2 018.nl/ senseofplace

T/ M 3 1-12

2 018.nl/ mienskip

TENTO ONSTELLING LEEUWARDEN

NK Fierljeppen

Kunstinstallatie Tim Etchells

2 018.nl/ mienskip T/ M 2 5 -1 1

T/ M 2 0-09 P.4 3 B rug , B rÍ g e, B ridg e

2 018.nl/ strangersonstage

2 018.nl/ esfag

T/ M 3 1-12

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ dadaindr8888

P.1 1

Historisch Reisbureau

T/ M 3 1-10

THE ATER LEEUWARDEN

TENTO ONSTELLING DR ACHTEN

T/ M 3 0-12

P.7

P.9

Una Mc Kevitt: Alien Documentary

12 -05 T/ M 14 -05 T/ M 2 9-12

Projecties Oldehove

2 018.nl/ dadaindr8888

2 018.nl/ leeneenfries D O ORLOPEND

MULTIDIS CIPLINAIR LEEUWARDEN

09-05 T/ M 1 1-05

2 018.nl/ mienskip

Open werkplaats Jan Ketelaar

2 018.nl/ neo

Talentuin

P.3 1

INTER AC TIE VE E X P OSITIE LEEUWARDEN

MUZIEK FRYSL ¬ N

P.1 9

IEDERE Z ATERDAG T/ M 2 9-12

P.4 3 Ab e B onnema Ex p erience 2 0 1 8

TENTO ONSTELLING L ANGE ZWA AG

Waste-NO Waste Factory

D O ORLOPEND

P.1 9

HOOFDPROGRAMMA

iep enmienskip sp rog ramma

THE ATER LEEUWARDEN

2 018.nl/ mienskip

Liet XXl

P.1 5

2 018.nl/ lanfantaal

P.4 3 2 4 -05 T/ M 2 6 -05

De 7 van Sânfurd

P.2 9

THE ATER S ¬ NFURD

2 018.nl/ underdetoer

2 018.nl/ lostinthegreenhouse

32

LF2018


02-06

P.47 Historisch Kijkfeest Sloten

14-6 T/ M 07-07

P.49 Zout West - Een brug slaan

22-06 EN 23-06

P.51 Keningsmiel Feankleaster

29-06 T/ M 01-07

THE ATER | CIRCUS LEEUWARDEN

OPENLU CHT THE ATER SLOTEN

MUZIEKTHE ATER ZUIDWEST FRYSL ÂN

DINER VEENKLO OSTER

LO C ATIE VO OR STELLING ZWARTE HA AN

2018.nl/adjelambertsz

2018.nl/mienskip

2018.nl/mienskip

2018.nl/mienskip

P.47 Fries StraatFestival

2 T/ M 30 JUNI

22-06 T/ M 08-09

STR A AT THE ATER LEEUWARDEN

E XP OSITIE LEEUWARDEN

P.49 Mooi Mislukt: Ode aan de Oldehove

25-05 EN 26-05

Adje LambertsZ

P.17

25-05 EN 26-05

2018.nl/mienskip

Made in Holland

P.17

2018.nl/madeinholland

15-06

THE ATER LEEUWARDEN

P.47 Speciale Turfrace Drachten Leeuwarden SP ORTE VENEMENT DR ACHTEN

02-06 T/ M 26-08

P.51

25-05 T/ M 27-05

P.15

FESTIVAL AMEL AND

TENTO ONSTELLING DR ACHTEN

THE ATER F E A N K L E A ST E R / S K I E R M Û N T S E ACH / GERKE SKLE A STER

2018.nl/lanfantaal 25-05 T/ M 03-06

P.15

Yn it Skaad fan ‘e Toer

2018.nl/mienskip

P.25

P.49 Acteurs met een beperking brengen Mata Hari

Ete bij de Boer XL

30-06

2018.nl/mienskip

THE ATER DR ACHTEN EN HEERENVEEN

2018.nl/potatoesgowild

MUZIEK HEEG

02-06 EN 03-06 EN 07-07 T/ M 30-09 P.29

2018.nl/mienskip

23-06

2018.nl/lanfantaal

2018.nl/mienskip

2018.nl/neo

P.29

2018.nl/underdetoer

WANDELTO CHT VRO UWBUURTSTERMOLEN

2018.nl/oerol

23-06 EN 24-06

Oerol

P.9

16-06

Oase Oranjewoud

THE ATER JISTRUM

P.53 De Buitendijkse Molenloop

2018.nl/mienskip

02-06 T/ M 28-10

MULTIDISCIPLINAIR LEEUWARDEN

P.29

THE ATERFESTIVAL TER S CHELLING

2018.nl/underdetoer

THE ATER RYP TSJERK

Terug naar Heeg

30-06

15-06 T/ M 24-06

P.47 Tattoo & Ceramics

VOEDSEL ST ANNAPARO CHIE

It paad fan de Wûnderdokter

Wat Zag de Lemster Toer? THE ATER LEMMER

P.39

Non-Aktief

23-06

15-06 EN 20-06

TENTO ONSTELLING JISLUM

2018.nl/mienskip

Vertelfestival

29-06 T/ M 01-09

Thuis

2018.nl/mienskip

P.47

Petrus Regout

P.25

2018.nl/potatoesgowild

2018.nl/mienskip 25-05 EN 26-05

Altyd Seumer

P.23

E XP OSITIE HEERENVEEN

P.51 Frysk Face & Body ART festival

Tsjerkepaad

MARRUM FESTIVAL

KERKRO UTE FRYSL ÂN

2018.nl/mienskip

2018.nl/mienskip

30-06 T/ M 08-09

P.53

2018.nl/oase

P.47 Ruurd Wiersma Experience

03-06 T/ M 05-06

TENTO ONSTELLING BURDA ARD

THE ATER K ATLIJK

25-05 T/ M 09-09

2018.nl/mienskip

P.29

24-06

De klok en het meisje

16-06

2018.nl/underdetoer

MUZIEKFESTIVAL BERGUM

P.49 Swingnacht Burgum 2018

BUITENP OST KL A SSIEKE MUZIEK

2018.nl/mienskip 26-05 T/ M 04-1

P.17

Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928. E XP OSITIE GRONINGEN

05-06 T/ M 23-06

2018.nl/mienskip

2018.nl/100jaardeploeg

LeZing Alma Huisken: Dichter bij de bij

JUNI 01-06 T/ M 01-07

Finestra Aperta

P.23

P.49 Tinco Lycklama à Nijeholt

P.11

De mannen van Holwerd L ANDSCHAP SKUNST HOLWERD

2018.nl/senseofplace

P.29

Een Jammerlijck Klaachlied

TENTO ONSTELLING BEE TSTERZWA AG

E XCUR SIE G O UTUM

2018.nl/strangersonstage

2018.nl/mienskip

P.51 Peergroup - MAALKOP

27-06 T/ M 01-07

MULTIDISCIPLINAIR FRYSL ÂN

10-06

Oranjewoud festival KL A SSIEKE MUZIEK OR ANJE WO UD

2018.nl/mienskip

2018.nl/intonature

B-Rhapsody

27-06 T/ M 15-07

P.49

Rondom School 4 VERHALENFESTIVAL LEEUWARDEN

THE ATERFESTIVAL DR ACHTEN

THE ATER MAKKINGA

2018.nl/mienskip

2018.nl/mienskip

21-06 T/ M 15-07

P.51

Fruchtbere Grônd

28-06 T/ M 01-07

E XP OSITIE

CityProms

St. Annaparochie 2018.nl/potatoesgowild

KL A SSIEKE MUZIEK LEEUWARDEN

P.39

P.51

07-07

P.15

Poetry Circle 058 P OË ZIE LEEUWARDEN

2018.nl/lanfantaal

P.11

Escher in het Graan L ANDS CHAP SKUNST NIJ ALTOENAE

2018.nl/senseofplace

Symposia

06-07 T/ M 08-07

P.25

28-06 T/ M 01-07

P.39

Folk sûnder oeren THE ATER JUBBEGA

08-07

8ste dag

P.23

KUNST IN DE OPENB ARE RUIMTE LEEUWARDEN

2018.nl/8stedag

P.25 28-06 T/ M 07-07

2018.nl/strangersonstage

22-06 EN 23-06

P.47 Tentoonstelling Menno Simons Groen

14-06 T/ M 24-06

TENTO ONSTELLING WITMAR SUM

2018.nl/senseofplace

2018.nl/lanfantaal

2018.nl/valletta

THE ATER G O UTUM

P.11

L ANDS CHAP SKUNST HOLWERD

De gelaarsde kat

2018.nl/potatoesgowild

SYMP OSIUM ST. JACOBIPARO CHIE

P.39

Rêdbâd THE ATER BROEKSTERWÂLD

07-07 T/ M 18-07

P.23

Conference of the Birds MUZIEKTHE ATER LEEUWARDEN

2018.nl/mienskip

Het heilige hert van Cambuur

VANAF 01-07

Simmerdeis

THE ATER LEEUWARDEN

P.29

P.23

Wachten op Hoog Water

28-06 T/ M 01-07

Subteranean Matter

01-06 T/ M 31-08

THE ATER REDUZUM

2018.nl/mienskip

P.9

Into Nature

Grut Frysk Diktee

Wunderbaum: De geschiedenis van mijn stijfheid

BEELDENDE KUNST LEEUWARDEN - MALTA

P.29

2018.nl/underdetoer

22-06 EN 23-06 12-06

01-07 T/ M 16-09

P.15

2018.nl/mienskip

P.17

Oeds fan fierwei

2018.nl/mienskip

2018.nl/oranjewoudfestival 01-06 T/ M 15-07

DUURZ A AM E XPERIMENT FRYSL ÂN

P.13

21-06

21-06 T/ M 15-08

P.19

P.23

E XP OSITIE FREDERIKSOORD EN HOLTINGERVELD

2018.nl/mienskip

2018.nl/lanfantaal

Elfwegentocht

B OL SWARD

TA AL LEEUWARDEN

THE ATER BEEKDALL ANDS CHAP KONINGSDIEP

01-07 T/ M 14-07

2018.nl/mienskip

E VENEMENT AKKRUM

De Tocht P.15

JULI

THE ATER FRYSL ÂN EN DRENTHE

21-06

P.49

24-06 T/ M 16-09

2018.nl/fossylfrijfryslan

P.49 Meet me at the Fountain

09-06 T/ M 17-06

E XP OSITIE VEENWO UDEN

P.51 Internationaal Dansfestival Bolsward Dansfestival

20-06 T/ M 15-07

09-06, 10-06, 16-06 EN 17-06

2018.nl/underdetoer

01-06 T/ M 10-06

COMEDY LEEUWARDEN

2018.nl/silenceofthebees

2018.nl/mienskip

De Taalkaravaan

P.51 Excursie Friese rassen en gewassen

MUZIEKSYMPHONIE BUITENP OST

2018.nl/mienskip

THE ATER WORKUM

01-06 T/ M 09-09

P.9

08-06 T/ M 09-09

2018.nl/finestraaperta

01-06 EN 02-06

LEZING BUITENP OST

2018.nl/silenceofthebees

CIRCUSTHE ATER GA A STERB OS

01-06 T/ M 31-1 1

P.13

P.53

Raponsje in Feanwâlden 2018.nl/mienskip

European Stand Up Comedy Festival

20-06 T/ M 22-06

MUZIK A AL LO C ATIE THE ATER GRO U

30-06 T/ M 09-09

2018.nl/silenceofthebees

P.39

Gabe Skroar

07-06

P.13

Rodion Trio: MuZiek als medicijn

2018.nl/conferenceofthebirds

P.9

Aurelien Bory: Espaece THE ATER LEEUWARDEN

2018.nl/strangersonstage

28-06 T/ M 14-07

P.39

Weispield THE ATER MARCHJEP OLE, TJEUKEMEER

2018.nl/mienskip

14-07 EN 15-07

Insectenfestival

P.13

FE STIVAL BUITENP OST

2018.nl/silenceofthebees

2018.nl/underdetoer

2018.nl/mienskip

33

LF2018


Jerre betekent horen!

O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG FUNCTIONERENDE STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D. De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water. Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit! Openingstijden van feb. t/m dec. en in de kerstvakantie: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 13.00 - 17.00 uur zondag In juli en augustus ook op maandag 10.00 - 17.00 uur

≠ UNESCO Werelderfgoed ≠ Spannende 3D≠ film ≠ Educatieve activiteiten ≠ Prachtige architectuur ≠ Gezellige koffie≠ en theeschenkerij ≠ Gratis audiotour app in 11 talen ≠ Woudagemaal 360˚ app ≠ Rolstoel≠ en rollatorvriendelijk

• Audiometrisch onderzoek • Hoortoestellen • Hoorhulpmiddelen • Gehoorbescherming • Second Opinion

Voor openingstijden tijdens feest- en bijzondere dagen zie op www.woudagemaal.nl

ER

ELD

ER FG

O

Westersingel 4 8913 CK Leeuwarden Tel. 058-727 11 11

E

D

W

Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer

Thialfweg 17 8441 PV Heerenveen Tel. 0513-72 72 72

www.jerrehoorzorg.nl

GE

I

N

RI

E

MO

E R LD H

N D I AL

WO

TA

United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization

PA T R I M

O

Ir. D.F. Woudagemaal Werelderfgoed sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water

Voor in de agenda Mooie Zondag 27 mei - Circus Mooie Zondag 24 juni - Muziek Mooie Zondag 29 juli – Sport

Kunstkade op het UITfestival 2018 zondag 2 september – Prinsentuin!

Mooie Zondag 26 augustus- Zomer2018

Kunstkade heeft dit jaar tijdens het UITfestival wederom een prachtig deel van de Prinsentuin tot haar beschikking. We gaan er een gezellig en inspirerend festivalterrein creëren, waar onze aanbieders hun aanbod voor het komende seizoen presenteren in een kraam op de Kunstkademarkt en inloopworkshops en/of een podium optreden verzorgen. Natuurlijk ontbreekt de foodcorner met gezellig terras en kinderhoek niet.

kijk twee weken voor de Mooie Zondag op

www.kunstkade.nl

www.mooileeuwarden.nl voor het uitgebreide programma!

HOOFDPROGRAMMA



LF2018


14 -07 EN 15 -07

P.53

Kunstweekend Beetsterzwaag

2 8-07 T/ M 2 6 -08

P.53

Open Stal KUNSTRO UTE OLDEBERKO OP

MULTIDISCIPLINAIR BEE TSTERZWA AG

2 018.nl/ mienskip

P.25

Welcome to The Village FESTIVAL LEEUWARDEN

Keatswike

P.37

SP ORT FR ANEKER

Beyond Dada en De Stijl Part 2 TENTO ONSTELLING DR ACHTEN

01-08 T/ M 3 1-12

2 018.nl/ dadaindr8888

WANDELRO UTE MARRUM

Fertellendeweis

P.29

THE ATER T Y TSJERK

P.11

VANAF 01 AU GUSTUS

P.11

P.27

Opera Spanga | AIDA

2 018.nl/ senseofplace

MUZIEKFE STIVAL BAKKE VEEN

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ underdetoer

FESTIVAL LEEUWARDEN

FE STIVAL NO ORDBURGUM

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ mienskip

P.55

Slauerhof In Memoriam Patris

15 -08 T/ M 14 -10

THE ATER LEEUWARDEN

GELUIDSKUNST RIJSTERB OS

2 018.nl/ underdetoer

2 018.nl/ lud

P.37

SP ORT LEEUWARDEN

Lûd

P.27

SKS Skûtsjesilen

P.37

17-08 T/ M 19-08

P.27

De grote schaats in het ijs van De ReuZen van Royal de Luxe 2 018.nl/ dereuzen

2 018.nl/ esfag

MUZIEK DE FRIESE ELFSTEDEN

1 1-08 T/ M 04 -1 1

2 018.nl/ mienskip

2 018.nl/ esfag

P.53 Het Friese Paard in Beeld

FESTIVAL ST. JACOBIPARO CHIE

03 -08 T/ M 06 -08

E X P OSITIE G ORREDIJK

P.55 Noorderzon Performing Arts Festival Groningen

2 018.nl/ mienskip

LITER ATUUR HARLINGEN

2 018.nl/ operaspanga

SP ORT BUITENP OST

2 5 -07

Concours Hippique P.53

P.37

Pelgrimfestival

The Sea! The Sea!

P.15

13 -08 T/ M 3 1-08

P.53 Peter de Grote Festival

2 018.nl/ theseathesea

K AMERMUZIEK GRONINGEN, FRYSL ¬ N, DRENTHE

03 -08 T/ M 06 -08

2 018.nl/ mienskip

P.27

The Tall Ships Races NAUTIS CH SPEKTAKEL HARLINGEN

2 018.nl/ mienskip

P.55 Meesterlijk Sneekers

1-09 T/ M 3 0-09 E X P OSITIE SNEEK

P.55 De OnderWaterSafari

01-09 T/ M 3 1-12

INTER AC TIE VE E X P OSITIE LEEUWARDEN

2 018.nl/ mienskip 2 3 -08 T/ M 02 -09

2 018.nl/ mienskip

2 5 -07 T/ M 04 -08

THE ATER JORWERT

2 018.nl/ mienskip

P.55 Elfsteden Orgeltour

18-08

01-08

P.39

De famylje Bellier

SP ORT FRYSL ¬ N

OPER A SPANGA

SEPTEMBER 1-09 T/ M 2 9-09

STR A AT THE ATER LEEUWARDEN

4 -08 T/ M 17-08

2 5 -08 EN 2 6 -08

P.29

2 018.nl/ esfag

L ANDSCHAP SKUNST TERNA ARD

OPER A / KL A SSIEKE MUZIEK NIJE TRIJNE

P.55

P.55 Bramenfestijn Brommels!

Schaatsen

2 018.nl/ senseofplace

Dodo Festival

Psy-Fi Festival

04 -08 T/ M 06 -08

Camera Batavia

2 018.nl/ underdetoer 2 4 -07

Dobbepaarden

2 4 -08 EN 2 5 -08

15 -08 T/ M 19-08

04 -08 T/ M 06 -10

AUGUSTUS

P.55

Opera Nijetrijne

De verdwenen peerden

2 018.nl/ esfag

P.31

14 -08 T/ M 2 6 -08

P.29

OLDEBERKO OP THE ATER

2 018.nl/ welcometothevillage

2 3 -07 T/ M 06 -08

P.37

2 018.nl/ esfag 04 -08

3 0-07 T/ M 05 -08

2 2 -07 T/ M 3 0-09

Frysk Damjen DENKSP ORT LEEUWARDEN

2 018.nl/ mienskip 19-07 T/ M 2 2 -07

03 -08 T/ M 10-08

P.29

Een nacht in de Sint Janskerk

PERFORMING ARTS FE STIVAL GRONINGEN

2 018.nl/ mienskip

THE ATER HO ORN, TER S CHELLING

2 018.nl/ underdetoer

2 018.nl/ tallshipsraces

EXPEDITIES

VOORBEELDEN VAN EXPEDITIES:

Koe, melk en weiland

Treed in de hoefsporen van de koe die Frysl‚ n wereld≠ beroemd maakte. Reis door de weidse weiden, ontmoet boeren met liefde voor weidevogels en proef romige kazen van sterke boerinnen. Onderzoekscentrum Dairy Campus biedt een kijkje in de toekomst van de melkveehouderij.

Schoon water

DATUM: TOT EIND OKTOBER LO C ATIE: HEEL FRYSL ¬ N DIS CIPLINE: ONTDEKKINGSTO CHT TICKE T S: VARIÀ REND

Hoe kan het eigenlijk dat de stadsgrachten niet meer stinken? In waterland Frysl‚ n zorgt het waterschap niet alleen voor droge voeten. Het produceert ook schoon water, energie en fi etspaden van toiletpapier. We varen ook naar kennisinstituut Wetsus, de internationale hotspot voor watertechnologen.

Dwalen door Friese verhalen Leer Frysl‚ n kennen met de ontdekkingstochten Dwalen door Friese verhalen. Groepen van maximaal 2 5 mensen trekken door stad en provincie en ontmoeten bevlogen Friezen. Die laten zien hoe ze bezig zijn met natuur en landschap, met een duurzame economie en met hun vitale mienskip.

Innovatie

Bezoek de Blokhuispoort, een gevangenis die veranderde in een broedplaats voor innovatieve startups. Struin door de expositie Places of Hope, waar landmakers ons richting een nieuwe toekomst leiden. Die toekomst begint in Leeuwarden≠ Frysl‚ n, waar mens en natuur, stad en platteland onlosmakelijk met elkaar verboden zijn. Kijk ook hoe techniek en kunst Drachten veranderden. Geniet ondertussen van innovatieve lekkernijen.

Bezoek plekken die voor de toerist verborgen blijven en kijk mee over de schouder van pioniers. Dit is de toekomst van Frysl‚ n, van Nederland en misschien wel van Europa. Je gaat zes tot zeven uren op pad met twee reisleiders. Startplaats is het bezoekerscentrum tegenover station Leeuwarden. Sommige reizen beginnen elders in de provincie. Voor alles is gezorgd; koffie, thee, lunch, vervoer, entreebewijzen, bijzondere locaties en verhalenvertellers onderweg. Waar de reis naar toe gaat en wat er onderweg gebeurt, ontdek je gaandeweg. Het vervoer verschilt per expeditie.

Levensbeschouwing

Je kunt op ontdekkingstocht van mei tot eind oktober, meestal van donderdag tot en met zondag. De expedities zijn een Friese vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ( Global Goals) .

Deze reis leidt je van strijd naar dialoog. Waarom vermoordden heidenen bij Dokkum Bonifatius? Wat doet een Mariabeeldje in een stoepa? Waarom kennen duizenden Amerikanen Menno Simons nog? Wat verbindt moskee en synagoge in Leeuwarden? Je ervaart het allemaal op reis langs gelovigen en ongelovigen.

2018.nl/expedities

35

LF2018


Kom de nieuwe Tabbert en Weinsberg Caravans bekijken bij ons in de showroom.

FOTOGRAFIE

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

in angs l m Ko onze op! ingsh p m a c

Docent Greetje Keuning (links) tijdens een praktijkles.

Workshops fotografie mei t.e.m. augustus: • natuur & landschap en macro • portret & model, • urbex en architectuur

* Exclusief dealer Tabbert Sprite en Weinsberg

Cursussen fotografie vanaf eind september

* Occasion caravans met garantie

• voor starters, gevorderden en professionals • op meer dan 10 locaties in Fryslân

* Accessoires, alle kampeerbenodigdheden * Onderhoud, reparatie, taxatie en schadeherstel

Munniksplaat 2, 8754 HG, MAKKUM Tel.: 0515-231550

* Overdekte caravanstalling

tel. 0516-461938 www.FRBfotografie.nl

www.caravancentrum-makkum.nl

K E N I N G FA N ‘ E G R E I D E P R E S E N T E E R T

Hoofdprogramma

Al 5.000 kaarten verkocht

conference ofthebirds De kracht van het collectief

.NL

7 - 18 juli 2018 Groene Ster Leeuwarden

10 0 0 M U Z I K A N T E N

+ NOORD NEDERLANDS TONEEL + CLUB GUY & RONI

GUY WEIZMAN + SYTZE PRUIKSMA + ERIC VLOEIMANS HOOFDPROGRAMMA



LF2018


cultuur sporten

Frysl‚ n is een sportprovincie bij uitstek waar iedereen, elke dag op eigen niveau kan sporten en bewegen. Op de Friese meren, langs de Waddenzeekust, door de platte graslanden, groene bossen en heuvelachtige zandvlaktes. Sport zorgt voor strijd en verbroedering, verbindt mensen, maar geeft vooral veel plezier. We willen ( en kunnen) er niet zonder!

European Sport for all Games van Fierljeppen tot Pandolo

DATUM: 12 MEI T/ M 2 5 AU GUSTUS LO C ATIE: FRYSL ¬ N DIS CIPLINE: SP ORTE VENEMENTEN TICKE T S: VARIÀ REND

Zeg je Frysl‚ n, dan zeg je buitensport. Fierljeppen, sk˚ tsjesilen, hynstesport, reedriden en keatsen zijn onlosmakelijk met de provincie verbonden. Veel Europese landen kennen hun eigen traditionele,vaak onbekende cultuursporten en dat is waar het tijdens European Sports For All Games om draait. SloveniÎ laat ons kennismaken met pandolo, de Finnen met Finnish baseball, de Britten sturen een disabled martial arts team en de Italianen spelen lancio del formaggio. Ook Spanje, Portugal, Polen, BelgiÎ , Duitsland, Hongarije, Denemarken en Griekenland showen hun sporten. Een weergaloos sportevent dat het startpunt vormt van de Games: vijf dagen demonstraties, wedstrijden en toernooien in heel Frysl‚ n, afgesloten met een groot feest op 7 augustus. Mede mogelijk gemaakt door De Friesland Zorgverzekeraar

2 0 1 8 .nl/ esfag ©

Fierljep p en

Sk˚ tsjesilen

De ljeppers klimmen tot wel tien meter in een polsstok, om soms meer dan twintig meter verderop over het water in het zand te landen. Ze ljeppen dus met gemak over je rijtjeshuis.

Zeilverenigingen en kroegbazen langs het water organiseerden wedstrijden waarmee schippers geldprijzen konden winnen. ë Voor spek en bonení meedoen was daarnaast ook bittere ernst: ze konden het extra eten goed gebruiken.

Het fi erljeppen komt voort uit het springen over sloten in het Friese platteland. Met een polsstok konden boeren van weiland naar weiland komen. Daardoor is het geworteld in de Friese traditie en cultuur.

De sprong vraagt opperste concentratie. Van een krachtsexplosie in de aanloop, het razendsnel omhoog klimmen in de paal, het juiste kantelmoment zoeken en een goede landing: een perfecte uitvoering is ontzettend lastig ≠ en minstens zo indrukwekkend. Ljeppers in actie zien? Ga dan naar het NK Fierljeppen op 12 , 13 en 14 mei in Burgum of kijk voor meer wedstrijden op fi erljeppen.frl.

Concours Hip

p iq ue

Buitenpost is van oudsher nauw met het paard verbonden. Lange tijd kende het dorp een grote paardenmarkt, die met meer dan 800 paarden omstreeks de jaren dertig van de vorige eeuw haar hoogtepunt bereikte. De edele viervoeter vervult nu ë slechtsí een functie voor sport en ontspanning. Daarom vindt er al sinds 195 4 op de eerste woensdag in augustus een groot hippisch festijn in Buitenpost plaats: het Concours Hippiq ue Buitenpost. Het is È È n van de mooiste openlucht paardensportevenementen van Nederland, barstensvol met springen, dressuur, wedstrijden en shows met tuigpaarden. Een evenement voor het hele gezin, op 1 augustus te bezoeken in Buitenpost.

HOOFDPROGRAMMA

Al sinds 183 6 worden de sk˚ tsjesyl≠ wedstrijden gehouden op de Friese meren met vracht≠ en beurtschepen. Eerst nog van hout, later met ijzeren exemplaren.

Sk˚ tsjesilen is ook nu nog een van de absolute hoogtepunten van de Friese zomers. De sk˚ tsjes zeilen nog altijd de gewaagde wedstrijden om te strijden om de winst. De enorme sk˚ tsjes zeilen rakelings langs elkaar. Kapseizen is ë just another day at the office’. De eer van de stad, het dorp of de wijk staat tenslotte op het spel. Vanaf de wal of boot de schepen toejuichen? Kijk op friesland.nl voor wedstrijdoverzichten.

Frysk Damjen

Het Fries dammen is een door de internationale damfederatie erkende variant en wordt op veel plekken in de wereld gespeeld. Het belangrijkste verschil met andere varianten is dat je rechtdoor, overdwars È n schuin mag slaan. Dit biedt meer mogelijkheden en daardoor is deze variant dus moeilijker. In 2 018 vindt het eerste wereldkampioenschap Fries dammen, van 3 tot en met 10 augustus plaats in Leeuwarden. In een week tijd spelen de zestien beste nationale en internationale denksporters tegen elkaar. Dammen is voor iedereen, dus wordt in het kader van het WK de jeugd extra bij het Frysk Damjen betrokken met een speciaal programma.

37

Martin de Jong

Schaatsen

Schaatsen in augustus? Ah ja, juh! De Friezen kunnen niet wachten tot die ene week in maart om de schaatsen weer uit het vet te halen. En dus maken we zelf een spiegelglad stukje ijs om ons op uit te leven. De prachtige Elfstedenhal in Leeuwarden is in 2 018 drie dagen lang het decor van verschillende sport≠ en ijsactiviteiten. Je kunt er te kust en te keur voor alles wat maar met schaatsen en ijs te maken heeft. Uiteraard met onze eigen traditie: schaatsen staat centraal met een Elfsteden≠ belevenis en met verhalen over de cultuur en haar geschiedenis. Ook mooi: de internationale schaatsteams van European Sports for All Games zijn ook aanwezig.

Keatsw ike

Wie aan Franeker denkt, denkt al snel aan kaatsen. In 2 018 is het een bijzonder kaatsjaar in Franeker. Van 3 0 juli tot en met 5 augustus zijn alle toppers uit Europa vertegenwoordigd in Franeker. Zij doen mee aan het Europees Kampioenschap Europees Spel, muurkaatsen en llargues. Ook is er deze week de PC in Franeker ( sinds 185 6 ) , dameskaatsen zachte bal en de generale Freule. De Keatswike is een hommage aan deze mooie sport, met onder meer theater, muziek en internationale wedstrijden. De internationale teams van de European Sports for All Games sluiten hierbij aan en geven op 4 en 5 augustus clinics en demonstraties. De Keatswike is van 3 0 juli 2 018 tot en met 5 augustus 2 018. Check www.knkb.nl voor meer kaatsplezier.

LF2018


Na 60 jaar terug in Leeuwarden! nog

ma

200

kaa

ar

r te

n!

Kroke live bezorgt je kippenvel, een onvergetelijke ervaring Jon Luz De muziek is te duister om traditionele klezmer genoemd te worden soms is het alsof de Velvet Underground is herrezen als klezmerband Ari Davidov

26 oktober 2018 |

19:30 uur | De Harmonie te Leeuwarden

Kaartverkoop via www.harmonie.nl en www.vanplan.nl

GA OP AVONTUUR MET KUNST EN NATUUR • een kunstzinnige boomhut • een brug onder water • heuvels met beplanting door Piet Oudolf • een avontuurlijk waterlabyrint • één van de beste gebouwen van Nederland, het glazen paviljoen • en nog veel meer….

Het park is iedere dag geopend van 8.00 - 18.00 uur. Reguliere entree is € 2,50 p.p. of word Vriend van Vijversburg via www.vijversburg.nl.

N AT U U R E N CU LT U U R PA R K

Swarteweisein 2 Tytsjerk parkvijversburg

HOOFDPROGRAMMA



LF2018


iepenloftspullen Neem in de mooiste natuurgebieden en dorpen plaats op houten bankjes. Leg een dekentje over je knieën en dompel je onder in een typisch Friese traditie: het iepenloftspul. Een traditie van openluchttheater die vooral in Fryslân wortel heeft geschoten. Je vindt iepenloftspullen in de zomer door de hele provincie en ze zijn op en top mienskip. Acteurs, decorbouwers, regisseurs, technici: ze komen vrijwel allemaal uit het dorp van het spul. Een iepenloftspul gaat vaak over lokale legendes of over volksverhalen, maar soms wordt er bijvoorbeeld ook een boek of een film verbeeld. Iepenloftspullen zijn overigens geen lokaal feestje, integendeel: het is een bijzonder leuke en kwalitatief hoogstaande manier om een dorp en zijn inwoners te leren kennen.

MET ONDER ANDERE:

Weispield

Non-Aktief

Folk sûnder oeren

DATUM: 29 JUNI T/ M 1 SEP TEMBER

DATUM: 28 JUNI T/ M 1 JULI

LO C ATIE: FE ANKLE A STER / SKIERMÛNTSE ACH /

LO C ATIE: JUBBEGA

GERKE SKLE A STER

TICKE T S: € 15,-

TICKE T S: U BEPA ALT WAT U BE TA ALT

Folk sûnder oeren is een theaterstuk naar het boek van Evert Zandstra. Het speelt zich af in de tijd waarin de vraag naar turf terugliep. Veel mensen aan de rand van het hoogveengebied vervielen in werkloosheid en armoede. Deze voorstelling laat zien hoe de mienskip zichzelf moest redden door samen te werken. Het verleden heeft nu nog steeds een belangrijke rol in de mienskip. Een bijzonder decor, de kostuums en de zang zorgen ervoor dat dit verhaal een plek krijgt in de tegenwoordige tijd.

In Feankleaster stond een paar eeuwen geleden een klooster: Mons Oliveta. In dit klooster leefden monniken en nonnen onder één dak. Het klooster raakt in verval als de op één na laatste non in het kraambed sterft en de monniken in de meerderheid zijn. Dan blijkt dat de paus het klooster wil sluiten. De wildste ideeën om het klooster te redden passeren de revue. Het roven van jonge maagden lijkt het allerbeste plan. Dat zal het klooster nieuw leven inblazen. Of dit ook in de praktijk werkt? Dat is de vraag…

De gelaarsde kat

Gabe Skroar

DATUM: 6 T/ M 8 JULI LO C ATIE: MAKKINGA

DATUM: 5 T/ M 23 JUNI

DATUM: 28 JUNI T/ M 14 JULI

LO C ATIE: GRO U

TICKE T S: € 7,50

LO C ATIE: MARCHJEP OLE TJEUKEMEER

TICKE T S: VANAF € 20,-

TICKE T S: € 20,-

De Halbertsma’s uit Grou waren een bijzonder stel: een diepzinnige dominee, een drammerige ondernemer, een drinkende, dichtende arts en een houtkoopman. De kreupele kleermaker Gabe Skroar, gespeeld door Freark Smink, heeft er zijn handen aan vol. Ze vliegen alle kanten op. Komen ze ooit bij elkaar? Weten huwelijk en feesten hen te verbinden? Of komt dit pas door dreiging van armoede en dood? Vanaf een tribune aan het water geniet het publiek van dit tragikomische locatietheater.

Deze familievoorstelling aan de voet van de molen is gebaseerd op het sprookje De gelaarsde kat en bevat elementen uit de historie van Makkinga. Het is een echte mienskipsvoorstelling, uitgevoerd door de inwoners van het dorp. Het iepenloftspul laat zien waar Makkinga groots in is: dorpskracht - mienskip in het Fries. Het stuk wordt opgevoerd aan de voet van De Weyert, de iconische korenmolen aan de rand van het dorp. Tijdens de voorstelling worden twee talen en een lokaal dialect gebruikt.

Verzetsheld Lodewijk, Lodo, van Hamel moest als spion tijdens de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse verzet in kaart brengen voor Engeland en de Nederlandse regering. Tot twee keer toe wist de luitenant-ter-zee Nederland te verlaten met belangrijke informatie. De derde keer wachtte een watervliegtuigje dat hem naar Engeland zou vliegen op hem op het Tjeukemeer. Maar daar ging het mis... Het verhaal van Lodo is de belangrijkste verhaallijn in een iepenloftspul vol legendes rond het Tjeukemeer.

Rêdbâd

De famylje Bellier DATUM: 1 T/ M 29 SEP TEMBER

DATUM: 28 JUNI T/ M 7 JULI

LO C ATIE: JORWERT

LO C ATIE: BROEKSTERWÂLD

TICKE T S: € 22,50

TICKE T S: € 18,50

In een Fries dorpje runnen Paula en haar broertje een biologische boerderij. Het lijkt een gewoon gezin. Echter, Paula is de enige van het gezin die kan horen en daarom is ze ook de tolk in huis. Ze is bijna dertig en krijgt genoeg van het leven dat zij leidt. Dan wordt ze door de nieuwe dirigent van het dorpskoor gevraagd om een grote rol te vertolken in de jaarlijkse opvoering. Zo ontdekt ze haar passie voor zingen. Daar begrijpen haar dove ouders niets van. Ze stellen een ultimatum. Paula moet kiezen voor zichzelf of haar familie.

Rêdbâd, zoon van Aldgilles, wordt op het schild geheven. Vanaf dat moment is hij de heerser die de Friese zeelanden verbindt. Zo begint één van de meest bijzondere periodes in de Friese geschiedenis. Een tijd van verandering en vernieuwing, groei en welvaart, maar ook van grote spanning. Een nieuwe religie dient zich aan en ook dat heeft gevolgen. Teatertún Broeksterwâld brengt de vroege middeleeuwen op spectaculaire wijze tot leven. Een enthousiaste ploeg spelers neemt het publiek mee naar een tijd vol mysterie, rituelen en veldslagen.

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

39

LF2018


8 EN 9 JUNI

‘IT MOAISTE FAN FRYSLÂN’! Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker is door de inwoners van Friesland gekozen tot It Moaiste fan Fryslân. Ontdek het zelf!

BELEEF FRANEKER ALTIJD IN FRANEKER Naast het Planetarium heeft deze oude academiestad veel meer te bieden. In een decor dat geschiedenis uitademt zijn leuke winkels om te shoppen en gezellige terrasjes om een wijntje te drinken. Een bezoek brengen aan Museum Martena, het Keatsmuseum, het Planetarium, een avondje in theater de Koornbeurs of een uitstapje naar de mooie weidse omgeving: het kan allemaal! ZOMER IN FRANEKER Elke zaterdag is er live muziek in de stad. En, Culturele Hoofdstad gaat ook Franeker niet voorbij! De hele zomer door worden er leuke evenementen georganiseerd. Franeker, Ster van de Elfsteden, verwelkomt u graag!

Rock & Roll festival 9 JUNI

Opening tentoonstelling Land van Latijn 7 EN 8 JULI

Academische Dagen 25 JULI

Pelgrimsestaffette via Franeker naar Sint-Jacobiparochie 30 JULI T/M 5 AUGUSTUS

Heedaar! Keatswike Frjentsjer 1 AUGUSTUS

PC Kaatsen Franeker 17 AUGUSTUS

11 steden zwemtocht Maarten van der Weijden 8 EN 9 SEPTEMBER Open Monumentendag 19 T/M 23 SEPTEMBER Agrarische Dagen

VAREN IN FRANEKER Komt u met de boot? Dan betaalt in de periode van 1 juni t/m 1 september 2018 de tweede nacht geen kosten voor een ligplaats in de passantenhaven van Franeker. Ga voor meer informatie en voorwaarden naar www.franeker.frl.

Ontdek wat er te doen is in Franeker op: www.franeker.frl


Jins dreamen no, jins skiednis skielk – TsjÍ bbe Hettinga

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

H et p rog ramma van Leeuw arden≠ Frysl‚ n 2 0 1 8 kent naast de g rote in het oog sp ring ende p rojecten nog veel meer. H onderden initiatieven van en door de mienskip , g root en klein, door Friez en en niet≠ Friez en, laten massaal z ien te w illen dromen, te w illen doen en anders te durven te z ijn. W ant je kunt voor de televisie b lijven z itten en klag en over hoe de w ereld om je heen verandert, of í m uitz etten en samen met je b uren je omg eving en de w ereld net dat stukje mooier maken.

Zo komen dorps≠ en wijkbewoners dichter bij elkaar te staan en wordt er vooruit gekeken: hoe houden we ons dorp aantrekkelijk en levendig en wat kunnen we doen om onze mienskip nog beter te maken?

Mensen die de kans grijpen om met hun buurt, hun dorp of hun kennissen iets moois neer te zetten. Het verbouwen van een leegstaande supermarkt tot een dorpscentrum, het aanpakken van een verwaarloosd bosje bij het dorp, iepenloftspullen, festivals, sportevenementen, symposia, culturele routes en nog tientallen andere evenementen. Verspreid door de provincie werken duizenden mensen aan het verbeteren van hun omgeving, op kleine of op grote schaal.

De energie die er de afgelopen jaren door Frysl‚ n en Noord≠ Nederland sidderde, de prachtige initiatieven die werden ontwikkeld komen dit jaar tot bloei. De effecten daarvan zullen tot ver in de toekomst voelbaar zijn. En dat is precies waar het in 2018 over moet gaan: de durf om te dromen, om te doen en om anders te zijn. Voor een mooiere en betere omgeving.

Dorpen als De Hoeve, Beetsterzwaag en Burum pakken Leeuwarden≠ Frysl‚ n 2018 aan om in gezamenlijkheid mooie dingen te organiseren. Initiatiefnemers die zich al jaren storen aan bijvoorbeeld vervuiling grijpen dit jaar aan om projecten te ontwikkelen die dit probleem op de kaart zetten. Zo komen mensen in de hele provincie met elkaar in gesprek en worden zich weer meer bewust van ñ en trotser op ñ hun omgeving.

©

Kijk voor alle p rojecten op 2 0 1 8 .nl/ mienskip

Tryntsje Nauta

Leen een Fries

a guide to Leeuwarden

Expeditie Oerpolder

Borduurlint voor de vrede

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: FRYSL ¬ N DIS CIPLINE: E VENEMENT TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: STADSTO UR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: WORKUM DIS CIPLINE: FIE TSTO CHT TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: E VENEMENT TICKE T S: € 5 ,-

Dat je bij de Friese bibliotheken veel meer kunt doen dan een boek lenen, is bekend. Maar wist je al dat je er ook Friezen kunt lenen? Mensen met een bijzonder verhaal, een opvallende hobby of kennis op een bepaald gebied. Je vindt de collectie op leeneenfries.nl en kunt de Friezen gratis reserveren.

Laat je meevoeren door de lokale gidsen van A Guide to Leeuwarden. Zij kennen de verborgen plekken van de stad en vertellen graag over haar historie, maar weten ook de leukste winkels en mooiste graffiti te vinden. Natuurlijk weten ze ook waar je na de tour lekker kan eten of drinken.

Expeditie Oerpolder is een verhalentocht op de fi ets van Workum naar het landelijke It Heidenskip. Onderweg krijg je via je telefoon de mooiste persoonlijke verhalen, anekdotes en geluiden te horen uit deze streek van wind en water. Een belangrijke rol is weggelegd voor Hylke Speerstra, schrijver van het beroemde boek De Oerpolder.

In de achttiende eeuw was Leeuwarden de woonplaats van Maria Louise van Hessen≠ Kassel, stammoeder van ons vorstenhuis en van vele vorstenhuizen van Europa.

Misschien beland je wel in Spannum, bij de KNRM in Harlingen of in natuurgebied GoÎ ngahuizen. Liever meedoen aan een ë groepsleningí ? Kom in juni naar Fean≠ w‚ ldsterw‚ l en hoor alles over Iepen Doar( p) . Je bent verder altijd welkom bij een Friese bibliotheek voor meer informatie: over het lenen van een Fries È n over jezelf aanbieden als leen≠F ries. Het roze LEF≠ autootje crosst ondertussen heel Frysl‚ n door om ontmoetingen te fi lmen. Heb jij ë m al gespot?

Start:De stadswandeling begint elke zaterdag om 12 :00 uur op het Oldehoofsterkerkhof. In het geval van een evenement op het plein, begint de tour aan de overkant van de Scheve Toren onder de muurschildering van Maria Louise.

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

De route is zelfstandig af te leggen. Expeditie Oerpolder is gratis beschikbaar via de app van izi.TRAVEL. Expeditie Oerpolder is een initiatief van documentairemaker Jorrit Brenninkmeijer in samenwerking met Museum Warkums Erfskip.

Dit is een ë Free Tourí .Aan het einde van de tour mag je zelf bepalen wat je de tour waard vindt, middels een vrijwillige bijdrage! Aanmelden kan op aguidetoleeuwarden.nl

41

Uit briefwisseling tussen Maria Louise en haar vriendin Henriette van Nassau≠ Zuylestein blijkt dat beide dames graag handwerkten. Maria Louise stuurde haar werk, een lint dat de vrede weergaf, in 174 7 naar Henriette. Niemand weet hoe dat lint eruitzag. In 174 7 woedde in heel Europa de Oostenrijkse successieoorlog. De roep naar vrede was groot. De tijden zijn anno 2 018 nog niet erg veranderd. De mienskip probeert het langste lint voor de vrede te borduren. Dit wordt gepresenteerd in ë t Andere Museum van Oldtimer tot Kant.

LF2018


Neem ook eens een kijkje op www.despindel.nl Woonwinkel de Spindel Spindel || Oosterstraat Oosterstraat 10 10 || Drachten || www.despindel.nl

Printkeunst Printing, an artistic way of intercultural communication Joure - Museum Joure Tot 8 september 2018 The Colorfield Performance Open art in Sloten Sloten - 15 mei tot 30 september 2018

De Fryske Marren doet ook mee!

Opening 11Fountains Fontein Sloten Sloten - 18 mei 2018 Friese Folk Tour Joure en Balk - 29 mei tot 4 juni 2018 Wat zag de Lemster Toer? Under de Toer Lemmer - Hervormde kerk 2 - 3 juni, 7 juli - 30 september 2018 Camino de St. Odulphus Sloten - juni 2018 Historisch Kijkfeest Sloten Sloten - 2 juni 2018 Opera Queen Arthur Joure - park Herema State, 17 juni 2018 Een brug slaan Balk - 23 juni 2018 Iepenloftspul ‘Flean op en nim my mei’ Stichting Iepenlofspul Bantegea Eiland Marchjepôle in de Tsjûkemar 28 juni tot 16 juli 2018

defryskemarren.nl/LF2018 HOOFDPROGRAMMA

Jochanan van Patmos Balk - RK kerk, 26 mei 2018 Joure - De Oerdracht, 13 oktober 2018 Kulturroute Tsjûkemar 7 en 8 juli 2018 LÛD Kunstkring Gaasterland Rijs - Rijsterbos 15 augustus tot 15 oktober 2018 11 stedenzwemtocht Friese elf steden 18 tot 21 augustus 2018 Musical Tommy Joure - park Herema State 13 tot 16 september 2018 Exposities en Atelier- en Tuindagen Stichting Keunst en Keur Joure en Sint Nicolaasga 15 en 16 september 2018 In moaie jûn yn oktober De Lemster Wiven en It Lemster Shantykoor Lemmer - De Hege Fonnen 27 en 28 oktober 2018 Filmproject Ouwsterhaule Joure - 2 en 3 november 2018 Jouster Fanfare Project in het kader van Under de Toer Joure - 24 november 2018

Project blauwe diesel Oudehaske - 1 tot 15 juli 2018

Kunstroute Maeykehiem Tussen Maeykehiem en Sint Nicolaasga Opening 29 juni, 15.00 uur Gedurende maand juli 2018

Expositie Gjalt Blaauw Stichting Keunst en Keur Joure - park Herema State 3 augustus tot 17 september 2018

Leen een Fries Bibliotheken Mar en Fean (Balk, Joure, Lemmer) Regio Friesland Heel 2018, maar ook na LF2018



LF2018


Efkes Thús

Vijversburg

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: WORKUM, JOPIE HUISMAN MUSEUM DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 8,50

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: T Y TSJERK DIS CIPLINE: MULTIDIS CIPLINAIR TICKE T S: € 2,50

Ter ere van Leeuwarden-Fryslân 2018 is in het Jopie Huisman Museum een bijzondere bruikleententoonstelling te zien. Uit de privéverzameling van de Zwitserse ondernemer Frederik Paulsen hangen ruim dertig werken van Jopie Huisman in Workum.

Park Vijversburg is een van de verborgen parels van Fryslân. Op een paar kilometer van Leeuwarden ligt dit historisch landgoed waar kunst en natuur prachtig tot één zijn gesmeed. Met een bijzonder glazen paviljoen, dat tot de 9 mooiste gebouwen van Nederland behoort, volgens een landelijke archictectenjury. Ontdek de tuinen beplant door onder meer Piet Oudolf en Lola Landscape. En verdwaal in de parkdeel dat werd ontworpen door kunstenaar Tobias Rehberger.

Thuis in 2018: ‘Efkes thús’. Dit jaar zijn 34 werken van Jopie Huisman een jaar lang weer even ‘thuis’. Ze keren terug op hun geboortegrond in Workum, de plek waar Jopie is opgegroeid en die hij ‘de hemel op aarde’ noemt. Het is niet voor niets dat dit gebeurt in het jaar dat Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad is. Het werk van Jopie Huisman ademt in alles zijn liefde voor de Friese gemeenschap, voor de mens en de natuur.

In de zomer van 2018 staan er daarnaast nog volop activiteiten in het Park gepland.

Expositie van Friese special arts

art hotel

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: D O ORLOPEND LO C ATIE: O OSTERWOLDE DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VANAF € 70,00

Galerie ArtBrut 058 biedt een podium voor pure kunst, gemaakt door kunstenaars met een beperking, met een eigen vormtaal en thematiek. In de toekomst gaan ook reguliere kunstenaars, van buiten het zorgcircuit, exposeren. Zo wordt de galerie een plek waar kunst, cultuur, ontmoeting en zorg centraal staan. Een plek waar ook mensen met een indicatie voor dagbesteding kunnen werken. Zo worden er activiteiten georganiseerd ten behoeve van toekomstige exposities zoals het inrichten, de administratie, het onderhouden van de ruimte, het geven van rondleidingen en het verzorgen van koffie en thee. Er worden workshops en andere activiteiten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Kortom: een creatieve ruimte voor en door iedereen.

In de voorheen leegstaande vleugel van Verpleeghuis Stellinghaven ontpopt zich een ware kunstbeleving. Hier overnacht je in een heus kunstwerk, geniet je ’s middags gratis van alle kunstwerken in de expositie en maak je kennis met de wereld van het verpleeghuis en zijn cliënten. Elke kamer is een beleving op zich. Kunstenaar O.C. Hooijmeyer neemt je mee in zijn natuurwereld, toont niet-bestaande uit zijn brein ontsproten vogelsoorten en gebruikt beeld en geluid om de beleving te vervolmaken. Sigrid Hamelink speelt met licht rond fragiel porselein en geeft zo ruimte voor herinnering en interpretatie. In de kamer van Age Hartsuiker dompel je je onder in het wezen van ons leven, van de aarde, van de grond en het begrip tijd.

Taal op it spoar

Mata Hari “Lady of Fashion”

VRROOM Theaterskip

Brug, Brêge, Bridge

DATUM: T/ M 24 JUNI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: THE ATER TICKE T S: € 20,-

DATUM: T/ M 30 JUNI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 5,-

DATUM: T/ M 1 SEPTEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: INTER ACTIEVE E XP OSITIE TICKE T S: € 3,-

DATUM: T/ M 20 SEP TEMBER LO C ATIE: FRYSL ÂN DIS CIPLINE: E XP OSITIE OP BRU G GEN TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk vertellen en zingen op muziek van Cees Bijlstra hoe wij altijd maar onderweg zijn. Maar waarheen? Volgens velen was Bijlstra de beste componist van Fryslân. Helaas is hij veel te vroeg overleden. Wat blijft, is zijn muziek. Voor Taal op it spoar is een selectie uit zijn muziek gemaakt. Op teksten van Leo Dijkstra, met een bijdrage van Baukje Wytsma. Een ketting van pareltjes die in het theater en voor radio en tv veelal werden uitgevoerd door Leny Dijkstra.

Misschien was Mata Hari wel de meest modebewuste vrouw van het begin van de twintigste eeuw. Met de mooiste jurken wist zij de rijkste zakenmannen in te palmen. Haar bagage bestond tijdens reizen uit maar liefst tien hutkoffers met de mooiste, peperdure jurken, waaiers, bontstola’s en sieraden. Ze kocht haar kleding bij Hirsch in Den Haag, waar ook koninginnen Emma, Wilhelmina en Juliana hun inkopen deden.

Ontdek Fryslân in virtual reality. Stap aan boord van het in 1913 gebouwde Theaterskip Bald’r en ontdek de cultuurhistorie van Fryslân. Een unieke manier, vooral voor jongeren, om kennis te maken met historische figuren.

Voor een openstaande brug wachten is dit vaarseizoen een feestje met Brug, Brêge, Bridge. Geniet van april tot en met september van prachtige beelden en teksten die onder de Friese bruggen hangen. De brug vormt een symbolische verbinding tussen natuur, cultuurhistorie en water.

Met dit rijke verleden als bagage neemt Leny ons samen met haar muzikale begeleiders Addy Scheele en Anke Piersma mee op reis in de Cees Bijlstra trein van Arriva. In de trein ontmoet Leny haar reisgenoot Hiske Oosterwijk. Een geweldige verrassing. Voor haar en het publiek.

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

Kruip in de huid van dubbelspionne Mata Hari en verleid hoge officieren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Neem een gigantisch zwaard in de hand, ga met Grutte Pier op veldtocht en versla de Hollanders bij het rode klif. Leer grafisch legende M.C. Escher kennen door zelf unieke tekeningen te maken. Bekijk tot slot Leeuwarden vanaf het hoogste punt van Fryslân: de Achmeatoren en maak een veilige duikvlucht naar beneden.

In ‘t Andere Museum van Oldtimer tot Kant is een tentoonstelling met modetrends uit de periode 1900-1930, met als leidraad de kleding van de Lady of Fashion. Rond 1920 sloeg het modebeeld om van lange rokken, dichtgeknoopte blouses en korsetten naar korte rokjes, lage tailles en bolhoedjes. Betekende het einde van stijlicoon Mata Hari het einde van een modetrend?

43

Fryslân is een provincie met veel water en dus ook met veel bruggen. Een groot deel van de Friese bruggen, ruim tachtig, wordt omgetoverd tot expositieruimte voor kunst. Hiermee opent Fryslân een van de grootste kunsttentoonstellingen van Nederland, namelijk een expositie die zich uitstrekt over de hele provincie.

LF2018


Leeuwarden

7.307,-

3.800,WAAROM KIEZEN VOOR SANIDIRECT?

“Wij helpen je graag met advies en het ontwerp van je nieuwe badkamer!”

 GEEN AANBETALING NODIG VOOR LEVERING  ALTIJD HET BESTE ADVIES VAN SPECIALISTEN  A-MERKEN VOOR INTERNETPRIJZEN  DE ZEKERHEID VAN 3 JAAR CBW-GARANTIE SCHENKENSCHANS 1S 8912 AL LEEUWARDEN

 DIRECT MEENEMEN OF UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Ga naar de winkel of kijk op sanidirect.nl voor alle badkamers

OP 13, 14 EN 15 SEPTEMBER 2018 SPEELT DE FRIESE VERSIE VAN DE LEGENDARISCHE ROCKOPERA TOMMY VAN THE WHO IN PARK HEREMASTATE. EEN UNIEKE ROCKOPERA OP EEN UNIEKE LOCATIE.

ROCKOPERA

Park Heremastate in Joure met het schitterende openluchttheater is dé plek waar het allemaal in september gaat gebeuren. De rockopera Tommy wordt als 360 graden spektakel in het park gebracht. Tommy is de beroemde film uit 1975 gebaseerd op de rockopera Tommy die in 1969 werd uitgebracht door de Britse rockband The Who. Dit verhaal van Tommy wordt letterlijk naar het heden gehaald tijdens dit unieke spektakel in het park.

13 I 14 I 15 S EPT 20 1 8 PARK HEREMASTATE JOURE Cast:

Friese tekst:

THEUN PLANTINGA ALS TOMMY

PETER SIJBENGA

Muziek:

Regie:

8501INDIE, BIGBAND CUE

RIENEKE DE HAAN

Tommy is een tijdloos verhaal wat van toepassing is op ons allemaal en precies weet te vertellen wat ons in het dagelijks leven bezighoudt als het gaat om geloof, hoop en liefde. De vele oorlogen en misstanden in de wereld worden aangesneden en gespiegeld aan de bezoekers. Het verhaal over het autistische kind Tommy is een metafoor: de veronderstelling is dat we vijf zintuigen hebben, maar blind zijn voor de realiteit. Tommy staat symbool voor onze eigen onvolkomenheden. De rockopera Tommy bevat talloze internationale hits waaronder: See me, Feel me, Touch me en Pinball Wizard. Naast het indrukwekkende verhaal is ook de muziek tijdloos en actueel.

bestel je tickets op: WWW. ROCKOPERATOMMYJOURE .NL HOOFDPROGRAMMA



LF2018


Reve yn Fryslân

Kunstwandelroute

Froulju fan Fryslân

Ans Markus

DATUM: T/ M 30 SEP TEMBER LO C ATIE: GREONTERP DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: T/ M 31 OKTOBER LO C ATIE: AKKRUM DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: T/ M 30 NOVEMBER LO C ATIE: HEERENVEEN DIS CIPLINE: MULTIDIS CIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: T/ M 1 DECEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Reve yn Fryslân laat zien hoe de Nederlandse schrijver Gerard Reve (1923-2006), tot 1972 bekend als Gerard Kornelis van het Reve, deel werd van ‘de mienskip’ van het Friese terpdorpje Greonterp: een van oudsher besloten gemeenschap met negen arbeidershuisjes, een klokkentoren met kerkhof en enkele afgelegen boerderijen.

Een wandeling van vier kilometer in een lus door Akkrum. Een prachtige manier om Fryslân en het dorp Akkrum te ontdekken. Loop met een beschrijving of app langs allerlei verschillende doeken die in frames door heel Akkrum geplaatst zijn.

“Welke Friese vrouw verdient een standbeeld?” Met deze vraag trekken beeldhouwer Natasja Bennink en programmamaker Marleen Godlieb door de provincie. Samen met Omrop Fryslân roepen zij Friezen op om bijzondere vrouwen te nomineren. Dat hoeven geen beroemde vrouwen te zijn, ze zijn namelijk op zoek naar vrouwen uit de mienskip die van grote waarde zijn voor hun omgeving.

Met haar portrettenserie Verborgen Verdriet zoomt kunstenaar Ans Markus in op mannen die zorgen en verdriet met zich meedragen waarvan de buitenwereld geen weet heeft. Hun leed belet de mannen hun ware gezicht te tonen. Een bekende situatie voor veel van de mannen die in de opvang van Zienn verblijven.

Wat voor wederzijdse contacten ontstonden er tussen deze beroemde vreemdeling, zijn partners Teigetje en Woelrat en de dorpsbewoners? Wat hoopte de schrijver in dit afgelegen oord te vinden? Welke boeken schreef hij hier? Waarom vertrok hij weer? En hoe reageerden de dorpsbewoners op de komst van deze volstrekt onconventionele beroemdheid met in zijn kielzog een stoet aan kleurrijke gasten?

De beschrijving van de route ligt in verschillende winkels, bij het station en bij de haven. Door deze kunstwandelroute zal men ook genieten van het water, de boten, de fraaie oude gebouwen, het landschap en de dieren: kortom van de hele Friese plattelandsgemeenschap.

Uit al die nominaties worden acht vrouwen gekozen waar daadwerkelijk een bronzen beeld van gemaakt wordt. Deze beelden vormen samen een eregalerij en ze zijn vervolgens onder andere te zien in Leeuwarden. Op Omrop Fryslân zal een serie uitgezonden worden over alle geportretteerde ‘froulju’.

De Algemene Opvang van Zienn staat overigens het hele jaar vol kunst. Na de serie Verborgen Verdriet vullen andere kunstenaars de Opvang met hun werken. Een deel van de werken van Markus is het hele jaar door in het pand aanwezig.

Bach-estafette

Abe Bonnema Experience 2018

HDK2018

Expositie Kunst aan het

DATUM: T/ M 26 DECEMBER LO C ATIE: FRYSL ÂN DIS CIPLINE: CONCERT TICKE T S: € 7,-

DATUM: IEDERE ZATERDAG T/M 29 DECEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: INTER AC TIE VE E XP OSITIE TICKE T S: € 3,-

DATUM: T/ M 31 DECEMBER LO C ATIE: HOLLUM DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 18 MEI T/ M 31 AU GUSTUS LO C ATIE: BALK DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

In een reeks van 22 concerten op de vijf monumentale orgels van Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek wordt het orgeloeuvre van Johann Sebastian Bach door (inter)nationaal beroemde organisten uit onder andere Duitsland, Frankrijk en Spanje ten gehore gebracht, aangevuld met orgelwerken van ‘verwante’ componisten.

Bovenin de Achmeatoren in hartje Leeuwarden zie je de Culturele Hoofdstad aan je voeten liggen. Laat je tegelijkertijd verrassen door de tentoonstelling over het werk van Abe Bonnema (1926-2001), de Friese architect die zoveel heeft betekend voor het aanzien van Leeuwarden.

Hidde Dirks Kat voer in 1777 naar Groenland om op walvissen te jagen, toen zijn schip samen met vijf anderen door kruiend ijs werd verbrijzeld. De daaropvolgende overlevingstocht heeft de Amelandse commandeur vastgelegd in een dagboek.

Van 23 tot en met 28 juli is er een internationale orgelweek. Tijdens deze week zijn er een orgelexcursie, een lezingencyclus en een tweetal historische stadswandelingen. Leeuwarder organist Theo Jellema opent op 24 maart en sluit de reeks van 22 concerten op 26 december af in de Grote of Jacobijnerkerk van de Friese hoofdstad.

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

In de tentoonstelling HDKat wordt de bezoeker verleid om in de voetsporen van Hidde Dirks Kat te treden. In de tentoonstellingsruimte zijn vier onderdelen van de reis van Kat verbeeld, van de werving van bemanning op Ameland, naar de wereld van de walvisvaart en via de schipbreuk tussen de ijsschotsen van Groenland naar de redding door de Inuit, Hernhutters en Deense kolonisten.

De ir. Abe Bonnema Stichting stelt in samenwerking met Achmea elke zaterdag in 2018 de Panoramazaal bovenin de door architect Abe Bonnema ontworpen Achmeatoren open voor bezoekers. Met behulp van grote aanraakschermen en tablets vinden bezoekers feilloos de belangrijkste werken van Bonnema in het magnifieke uitzicht terug.

45

water & Kunstmarkt Balk

Tijdens de jaarlijkse expositie Kunst aan het Water in Balk geniet je langs het water van de Luts van kunst in de openbare ruimte. Het kanaaltje de Luts, onderdeel van de Elfstedenroute, loopt door het centrum van Balk. Daar worden in aanloop naar de kunstmarkt (zaterdag 19 mei) door Kunstkring Gaasterland kunstwerken geplaatst. Tijdens de kunstmarkt is het centrum het terrein van meer dan honderd kunstenaars uit alle delen van Nederland, die over hun passie uitweiden. Daarnaast barst Balk van gezelligheid met muziek, workshops voor kleine kunstliefhebbers, straattheater en meer.

LF2018


PINKSTERWEEKEND 19, 20 & 21 Mei

2018

Makkum Art

Fries StraatFestival

Speciale Turfrace

Ruurd Wiersma Experience

DATUM: 19 T/ M 21 MEI LO C ATIE: MAKKUM DIS CIPLINE: KUNST TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 25 EN 26 MEI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE:STR A AT THE ATER TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 25 EN 26 MEI LO C ATIE: DR ACHTEN EN LEEUWARDEN DIS CIPLINE: SP ORTE VENEMENT TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 25 MEI T/ M 9 SEP TEMBER LO C ATIE: BURDA ARD DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 18,-

Makkum pakt groot uit tijdens het pinksterweekend. Er zijn exposities, optredens, activiteiten en workshops voor alle leeftijden. Het decor bestaat uit bijzondere locaties die normaal alleen van de buitenkant te zien zijn. Van verscholen tuinen tot prachtige historische panden, zoals het zestiende-eeuwse pand van Koninklijke Tichelaar, de Doniakerk uit de zeventiende eeuw, de Doopsgezinde Kerk uit de negentiende eeuw en diverse prachtige monumentale woonhuizen.

Het Fries StraatFestival zet ieder jaar het laatste weekend van mei de Leeuwarder binnenstad op z’n kop. Van amateurs tot internationale topacts: het is een weekend vol prachtig straattheater en fijne muziek. Laat je ontroeren door prachtige straattheatervoorstellingen, loop tegen theatrale steltenacts aan of geniet van swingende melodieën. Het Fries StraatFestival is hét weekend cultureel genieten in Leeuwarden.

Een vloot historische schepen gaat de strijd met elkaar aan. Een groot deel van de deelnemende skûtsjes, snikken en pramen is een eeuw geleden in Drachten gemaakt. Er wordt op ouderwetse manier in meerdere etappes gevaren, dus de motor blijft thuis.

Maak een tocht naar het verloren paradijs van Ruurd Wiersma. Ruurd was een gedreven schilder. Schoenen, koekblikken, kolenkits, zelfs de wanden van zijn huisje (nu het Ruurd Wiersma Museum) ontsnapten niet aan zijn penseel. Twaalf uur zonder eten sneeuwvlokken maken, dat was Ruurd Wiersma. Wat dreef deze zondagsschilder?

Vrijdagmiddag is de eerste etappe van De Veenhoop naar Drachten. Tegen de avond volgt de tweede etappe; een wedstrijd naar de binnenhaven in het centrum van Drachten. Daar is van alles te beleven rond watersport, muziek en oude ambachten, met een spectaculaire show als afsluiting.

Met verschillende mensen uit zijn leven vaar je langs dezelfde route die Ruurd zo vaak als melkvaarder aflegde. De dominee, een buurvrouw, een kunstkenner, zijn vader, zijn geliefde – allemaal vertellen ze iets over deze eenling, tot hij tenslotte zelf voor je staat. Al varend ontdek je de man achter de schilder: zijn liefde voor de natuur en voor de schepping. En zijn demonen uit het verleden.

De exposerende kunstenaars zijn al even divers als de locaties. Zowel lokale als landelijke en zelfs internationale kunstenaars doen mee. Makkum verbindt de Makkumer mienskip van vroeger en nu met hedendaagse kunst voor de mienskip.

Een greep uit het voorlopige programma: Timecruisers van Abacus Theater, World’s Smallest Escape Room van Actic, PostOde van compagnie DaaD, Alkmaar, SAFE van Compagnie Mobilette, Suzan & Freek, Lola & De Grijze Massa van Jamila Faber, De Italianen en Orgel Vreten.

Tentoonstelling Menno Simons Groen

Historisch Kijkfeest sloten

Petrus Regout

Tattoo & Ceramics

DATUM: JUNI – JULI – AU GUSTUS LO C ATIE: WITMAR SUM DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 2 JUNI LO C ATIE: SLOTEN DIS CIPLINE: OPENLU CHT THE ATER TICKE T S: € 2,-

DATUM: 2 JUNI T/ M 26 AUGUSTUS LO C ATIE: JISLUM DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 2 JUNI T/ M 28 OKTOBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: NO G NIE T BEKEND

Van grond tot groene toekomst Menno Simons is geboren in Witmarsum (1496) en overleed in Duitsland (1561). Hij leeft in dezelfde tijd als Grutte Pier, in een periode van strijd om vrijheid en macht. Menno stapt uit de kerk en gaat zijn eigen weg. Maar dat accepteren de machthebbers niet. Menno Simons en zijn volgelingen moeten keer op keer vluchten en zien te overleven in nieuwe landen. Hoe doen ze dat? Hoe duurzaam is hun manier van leven? Ontdek het zelf en laat Menno Simons Groen je inspireren!

Ga in havenstadje Sloten terug in de tijd. In de nacht van 12 op 13 mei 1588 was er een hevige strijd tussen de lokale bevolking van Sloten en de Spanjaarden. Pier Lupkes uit het naburige dorp Tjerkgaast wilde de stad veroveren met hulp van Spaanse soldaten en bedacht een slimme list om de ommuurde stad vanaf het water te veroveren. Verstopt in biervaten gingen de soldaten met twee schepen richting de haven. Het verliep echter niet helemaal volgens plan...

Petrus Regout is een unieke tentoonstelling in het kerkje van Jislum. De expositie bevat zeldzaam Maastrichts aardewerk “Petrus Regout” van voor 1880. Tot 1878 leidde Petrus een aardewerkfabriek waarin veel zeldzame stukken werden gemaakt door veelal Engelse vaklieden die hierheen werden gehaald voor werk.

Tattoo artists en keramisten hebben veel gemeen. Beide beroepsgroepen beoefenen eeuwenoude ambachten. Van Europa tot Azië zijn tatoeages én keramiek hooggewaardeerde kunstvormen. Ze hebben meer overeenkomsten dan je denkt. Een foutje is snel gemaakt en moeilijk te corrigeren, soms zelfs onmogelijk. Tatoeages zijn in principe voor altijd en dat geldt eigenlijk ook voor keramiek. Beide worden een heel leven lang gekoesterd.

Zaterdag is de derde etappe van Drachten naar Leeuwarden. De schepen varen in een vloot door Leeuwarden en meren af in de Museumhaven Leeuwarden, waar zij cadeautjes komen brengen aan de stad.

Deze werknemers namen decorplaten mee die in Engeland werden gebruikt om aardewerk te bedrukken. Zo zijn er voorbeelden die in het begin van de negentiende eeuw in Engeland zijn gemaakt en met dezelfde drukdecors later zijn vervaardigd door Regout.

Met een bloederig openluchttheater vol spanning en hevige gevechten herbeleef je de strijd van 1588.

Tattoo & Ceramics brengt deze twee ambachten samen. Toonaangevende tattoo artists werken met een nieuwe ondergrond: porselein. Ze passen hun expertise toe bij het bewerken van een aantal serviezen. De resultaten zijn vanaf 2 juni te zien in Keramiekmuseum Princessehof.

www.mennosimonsgroen.nl

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

47

LF2018


Tinco Lycklama à Nijeholt

Meet me at the Fountain

Rondom School 4

Zout West - Een brug slaan

DATUM: 8 JUNI T/ M 9 SEP TEMBER LO C ATIE: BEE TSTERZWA AG DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: € 5,-

DATUM: 9, 10, 16 EN 17 JUNI LO C ATIE: AKKRUM DIS CIPLINE: E VENEMENT TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 10 JUNI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: VERHALENFESTIVAL TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 14 JUNI T/ M 7 JULI LO C ATIE: ZUIDWE ST FRYSL ÂN DIS CIPLINE: MUZIEKTHE ATER TICKE T S: € 15,-

Het van oudsher adellijke Beetsterzwaag, met zijn monumentale huizen en mooie parken, organiseert een tentoonstelling over jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt (18371900). Hij werd in Beetsterzwaag geboren in een regentenfamilie, studeerde aan diverse universiteiten in Nederland en Europa en groeide uit tot wereldreiziger. Zijn avontuur in de Oriënt leverde hem een schat aan schatten op, die hij naar Beetsterzwaag stuurde. Zijn woonhuis werd een museum, zelf verhuisde hij naar Cannes waar hij zich bij de beau monde voegde. Later verplaatste hij zijn museum ook naar Zuid-Frankrijk, waarmee hij grondlegger van Musée de la Castre werd. In 2018 is Tinco’s collectie voor even terug in Beetsterzwaag.

Meet me at the Fountain is geïnspireerd op het levensverhaal van een illustere dorpsgenoot: Folkert Harmen Kuipers. De handelaar vertrok in 1866 naar de Verenigde Staten en werd daar een succesvol zakenman. Hij liet zich naturaliseren, noemde zich Frank Cooper en stichtte samen met zijn partner Siegel in 1892 een gigantisch warenhuis in Chicago. Vier jaar later bouwden ze ’The largest store in the world’ in New York. Toen Kuipers op een gegeven moment terugkwam in Akkrum werd hij getroffen door de armoede van vooral ouderen in het dorp. Hij stichtte daarom het bekende ’Coopersburg’, waar behoeftige ouderen gratis mochten wonen. Anno 2018 wordt het leven in Sixth Avenue rond het jaar 1900 in een levensecht decor nagebootst door vijfhonderd inwoners van Akkrum en Nes.

Galerie Westerkade organiseert samen met theater De Bres een intiem verhalenfestival Verhalen van de Stad inclusief een te wandelen foto- en poëzieroute onder de naam Rondom School 4.

ZOUT WEST gaat over het ontstaan van de waterrijke Súdwesthoek en over boer Germ die hartstochtelijk op zoek is naar een vrouw. Na wat hulp van een brugwachter, een koppelaarster en een oude vrijster ziet hij in de verte de vrouw van zijn dromen in een bootje voorbij varen. Kiest hij voor land of water? Waar voelt hij zich thuis?

De Tocht

Mooi Mislukt: Ode aan de Oldehove

Acteurs met een beperking

Swingnacht Burgum 2018

DATUM: 9 JUNI T/ M 17 JUNI LO C ATIE: BEEKDALLANDSCHAP KONINGSDIEP DIS CIPLINE: THE ATER TICKE T S: € 30,-

DATUM: 15 JUNI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: THE ATER TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 15 EN 20 JUNI LO C ATIE: DR ACHTEN EN HEERENVEEN DIS CIPLINE: THE ATER TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 16 JUNI LO C ATIE: BURGUM DIS CIPLINE: MUZIEKFESTIVAL TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

De Tocht voert dwars door De Friese Wouden, van Bakkeveen tot Jirnsum, waar De Boarn ooit uitmondde in de Middelzee. Bewoners van zes dorpen belichten facetten van hun geschiedenis op theatrale wijze.

Eerder kroop theatermaker Jan-Dirk van Ravesteijn dertig keer in de huid van Jacob van Aaken, bouwmeester van de Oldehove. Dit jaar speelt hij het stuk nog éénmaal op het Oldehoofsterkerkhof.

Artiesten met een verstandelijke beperking werken samen met professionele theatermakers aan een voorstelling over Mata Hari. De première is op 15 juni in De Lawei. De tweede voorstelling is op 20 juni in het Posthuistheater in Heerenveen.

De Bakkeveensters bieden u bescherming tegen struikrovers en invallende legers; in Beetsterzwaag ontmoet u de markante jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt; Nij Beets confronteert u op cabareteske wijze met het karige bestaan van de turfstekers; de trotse Aldeboarnsters trakteren u op verhalen in een gondel; Akkrum dompelt u onder in 19e eeuws New York, de wereld van oud-inwoner Frank Cooper, en de Jirnsumer Katten nemen u mee op een verrassend tochtje varen op De Boarn. Verhalenvertellers in de bus maken de reis compleet.

Jacob vraagt aandacht voor zijn kant van het verhaal. Tot nu toe was het scheefzakken van de toren vooral zijn schuld, terwijl de ambities van het Leeuwarder stadsbestuur torenhoog waren. In dit stuk hoor je de gesprekken tussen Jacob en de geestelijken en het stadsbestuur. Een indringend verhaal dat een ander licht werpt op het drama van toen. Een drama dat is uitgegroeid tot het trotse symbool van de stad. Daarmee is de toren Mooi Mislukt.

De Swingnacht Burgum is voor veel Friezen nog steeds een begrip. Grote namen als Magic Frankie en Hans Dulfer, maar ook regionale bandjes, zorgden jarenlang voor een gezellige sfeer bij de plaatselijke horeca in het centrum van Burgum. De avond die elk jaar door de Jazzclub Burgum werd georganiseerd, was een traditie geworden en was ongekend populair.In 2005 werd de17e en voorlopig laatste Swingnacht georganiseerd, tot er in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 na al die jaren wachten eindelijk een doorstart wordt gemaakt.

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

De titel Rondom School 4 verwijst naar het gebied in de binnenstad van Leeuwarden waar de route komt, namelijk rondom theater De Bres en de voormalige gemeenteschool 4 in de Schoolstraat. Panden en schepen gelegen aan de Willemskade, de Westerkade, het Zaailand, de Arendsstraat, de Schoolstraat, Zuiderplein en de Prins Hendrikstraat zijn onderdeel van de route.

brengen Mata Hari

Dankzij de voorstelling Mata Hari kunnen cliënten van Talant en Wil hun droom waarmaken; optreden als artiest voor groot publiek. Gedurende drie maanden repeteren de artiesten iedere maandag. Ze worden hierin begeleid door theatermakers Art-Jan de Vries, Pitt de Grooth en Martijn Buis. Don Duyns, bekend van Snorro en televisieserie Spanga, schreef het script. Het idee voor een voorstelling ontstond na de succesvolle theatervoorstelling van Sneeuwwitje en de 7 in 2016.

49

Vijf acteurs van Teatergroep Sult nemen ons mee in een humoristisch en muzikaal volksverhaal waarin zelfs het publiek mag meezingen.Een belevenis op en rond hetwater waar op elke locatie een spelersensemble van kinderen, een gelegenheidskoor en -orkest wordt samengesteld.

De 18e Swingnacht is aanstaande! Het programma zit vol met vol lokale (cover) bandjes die tijdens de Swingnacht heel Bergum op zijn kop gaan zetten. Gratis toegankelijk.

LF2018


Kom langs voor onze scherpe aanbiedingen • Parket • Laminaat • PVC • Schuren • Onderhoud • Trap renovatie • Steigerhouten meubelen

www.deplankier.com Zeilmakerstraat 3 c Sneek 0515-755910

Beleef en proef de Wadden op 17 en 18 mei in en om Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden! Met

~ Een proef- & doemarkt

op het terras van De Harmonie, met proeverijen uit het waddengebied

~ Filmfestival Wadblik Special in Slieker, gratis tickets

~ Kunstexpositie

‘The Wadden, a landscape in flux’ in Huis van de Wadden, vrije toegang

~ Speciale praamtochten

met het verhaal over de tijd dat Leeuwarden nog een open verbinding had met de Waddenzee. Een ticket kost E 6,50 (inclusief twee consumpties) die u kunt besteden op de proef- & doemarkt.

Meer info en tickets

www.wadindestad.nl wadindestad.nl HOOFDPROGRAMMA



LF2018


Peergroup - MAALKOP

Keningsmiel Feankleaster Thuis

Frysk Face & Body ART festival

DATUM: 20 JUNI T/ M 15 JULI LO C ATIE: FRYSL ÂN EN DRENTHE DIS CIPLINE: THE ATER TICKE T S: € 18,50

DATUM: 22 JUNI EN 23 JUNI LO C ATIE: VEENKLO OSTER DIS CIPLINE: DINER TICKE T S: € 20,-

DATUM: 22 JUNI T/ M 8 SEPTEMBER LO C ATIE: DR ACHTEN DIS CIPLINE: TENTO ONSTELLING TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 23 EN 24 JUNI LO C ATIE: MARRUM DIS CIPLINE: FE STIVAL TICKE T S: € 3,-

MAALKOP is een theatermonoloog tussen een man en zijn koe. Een intiem portret over de onontkoombare ondergang van een moderne, jonge boer en zijn liefde voor zijn land, bedrijf en dieren. De voorstelling opent vergezichten op een uitzichtloosheid die net zo onbegrijpelijk als angstaanjagend is. Een wreed, emotioneel en fysiek vormgegeven locatievoorstelling met een vleugje vertederende humor.

Veenklooster nodigt u van harte uit bij haar aan tafel te schuiven op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018 voor een bijzonder en uniek Keningsmiel in de open lucht. Veenklooster is dan omgetoverd tot een grote koningszaal. Aan lange rijk en in stijl aangeklede tafels die als een lint door Veenklooster gaan vindt het Keningsmiel plaats. Onder het bladerdak van eeuwenoude eiken en artistieke kroonluchters kunt u genieten van een bijzonder diner waar de vergeten groentes uit de tijd van het bezoek van koning Willem III aan Veenklooster (1870) centraal staan.

De tentoonstelling THUIS laat twintig tekeningen en twee installaties zien van de bekende Drachtster beeldhouwer Anne Woudwijk. De tekeningen verbeelden het leven van de oorspronkelijke bevolking van Amerika, de Indianen. De eerste installatie verbeeldt een mythisch boekwerk geplaatst op een boomstam. In het boekwerk graveerde Woudwijk tekeningen uit de Germaanse, de Christelijke en de Indiaanse mythologie. De tweede installatie verbeeldt de reis van mens en dier en de levensboom. De voorstellingen zijn afgebeeld op een steen welke is bevestigd in een raamwerk van red ceder balken. Zo kijk je door een raam naar een bijzondere wereld.

Bijzonder tweedaags festival om de intrigerende kunst van Face & Body ART te delen, om elkaar te inspireren en vooral te laten zien. Een kunstfeest voor groot en klein, waar van alles te beleven is. Lokale ondernemers en (inter)nationale professionals bundelen de krachten en bieden workshops en cursussen aan op de festivalzaterdag. Beginners en amateurs kunnen hier volop van leren. Op de zondag is er voor het publiek ontzettend veel te zien, ervaren en beleven. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers van kunst op, over en van het lichaam. Iedereen is welkom om mee te doen of te komen kijken. Van make-up artists, face- & bodypainters, (beeldende) lichaamskunstenaars tot schminkers, je komt het allemaal tegen in Marrum.

PeerGrouP is het locatietheatergezelschap van Noord-Nederland. Thema’s van het platteland en samenwerking met bewoners vormen een rode draad in de projecten van de PeerGrouP.

Het Keningsmiel zal om 17.00 uur spetterend worden geopend met een bijzondere openingsfanfare van Stravinsky door verschillende trombones. Trek uw mooiste (koninklijke) kleding aan en wees “de koning te rijk” op het keningsmiel Veenklooster!

Tijdens de opening van de expositie op vrijdag 22 juni wordt Beitelje yn ‘e siel vertoond, een documentaire over het leven en werk van Anne Woudwijk.

Excursie Friese rassen en gewassen

Internationaal Dansfestival Bolsward

CityProms

Simmerdeis

DATUM: 24 JUNI T/ M 16 SEP TEMBER LO C ATIE: G O UTUM DIS CIPLINE: E XCUR SIE TICKE T S: € 6,50

DATUM: 27 JUNI T/ M 1 JULI LO C ATIE: B OL SWARD DIS CIPLINE: DANS TICKE T S: VANAF € 10,-

DATUM: 28 JUNI T/ M 1 JULI LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: KL ASSIEKE MUZIEK TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 28 JUNI T/ M 1 JULI LO C ATIE: DR ACHTEN DIS CIPLINE: FE STIVAL TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Maak kennis met de bonte verzameling rassen en gewassen die Fryslân rijk is tijdens deze unieke excursie in Goutum. Daar krijg je een presentatie over dieren- en plantenrassen die hun oorsprong in Fryslân hebben of traditioneel grote verbondenheid hebben met de provincie. Al met al word je in één middag een heel stuk wijzer over dit levend erfgoed, vol vergeten groenten en biodiversiteit. Maar de beste manier om de Friese gewassen te leren kennen is natuurlijk met je mond: ondernemers en koks organiseren heerlijke proeverijen als onderdeel van het programma.

Het Internationaal Dansfestival Bolsward brengt een gevarieerd aanbod van dansen muziekculturen uit praktisch alle werelddelen. De dertigste editie van het festival begint op woensdagavond, als de dans- en muziekgroepen zich presenteren temidden van de kenmerkende Friese folklore: de start van het Bolswarder oogstfeest, de Heamieldagen. Het festival eindigt met een daverend volksdansspektakel op zaterdagavond. Naast traditie en folklore mogen ook eigentijdse elementen van zang en dans niet ontbreken. Dit jaar krijgt het dansfestival een extra dag, waarop drie groepen een wervelende show in Theater Sneek verzorgen. Naast voor Bolswards eigen Boalserter Skotsploech, is Bolsward dit jaar gastheer voor groepen uit alle continenten: Argentinië, Indonesië, Amerika (USA), ZuidAfrika, Rusland en Oostenrijk.

CityProms is het muziekfestival met een klassiek hart! Kom naar de binnenstad van Leeuwarden en laat je betoveren door klassieke muziek. De Franse cellist Gautier Capuçon en het Noord Nederlands Orkest openen dit jaar het festival met het celloconcert van Saint-Saëns. Op zaterdag 30 juni presenteren harmonie-orkesten en showkorpsen zich onder de vlag van The Never Ending Orchestra-GRUTSK (NEO) in de binnenstad.

Simmerdeis is hét culturele festival van Smallingerland. Vier dagen lang staat heel Smallingerland in het teken van muziek, circusacts, bijzondere toneelvoorstellingen, experimenteel theater, straattheater en kindervoorstellingen. Niets is te gek op Simmerdeis.

Geef je vooraf op via frieslandbouwmuseum.nl

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

Ga met de kinderen naar de interactieve muziekvoorstellingen met live klassieke muziek. Kom genieten van zangeres en harpiste Ekaterina Levental, het unieke samenspel van klassiek pianiste Alice Sara Ott en Camerata RCO en het feestelijke Jeugdorkestenfestival. CityProms is voor jong en oud, voor kenners en beginners, voor professionals en amateurs.

51

Wat helemaal leuk is: veel voorstellingen en alle muziekacts op het hoofdpodium in het Slingepark zijn gratis. Simmerdeis wil een duurzaam festival zijn. Duurzaamheid is niet alleen bewust omgaan met stroomgebruik en waterverbruik of het scheiden van (zo min mogelijk) afval, maar duurzaamheid is ook nadenken over hoe we met elkaar omgaan, stad versus platteland, groei en krimp.

LF2018


iepenloftspul bantegea THEATER OP EILAND MARCHJEPÔLE 28 JUNI - 15 JULI 2018 Schrijver en regisseur: Eelco Venema

WEISPIELD dreame oer de Tsjûkemar

Is Friesland ook jouw thuishaven? Stel je loopt bij ons binnen. Je snuift de Friese cultuur op. Je ziet kansen in de productie van kwaliteitsfrites. Die vanuit thuishaven Oosterbierum de wereld overgaan. Over land, door de lucht of over zee. Waar wacht je dan nog op?

WWW.IEPENLOFTSPULBANTEGEA.NL � WWW.SPEKTAKELTSJUKEMAR.NL

www.werkenbijlambweston.nl

Noord Nederlands Orkest

www.nno.nu

“Zie ik je in de concertzaal?” Wim van den Haak Hoorn

HOOFDPROGRAMMA



LF2018


De Buitendijkse Molenloop

Tsjerkepaad

Raponsje in Feanwâlden

DATUM: 30 JUNI LO C ATIE: VRO UWBUURTSTERMOLEN DIS CIPLINE: WANDELTO CHT TICKE T S: € 12,50

DATUM: 30 JUNI T/ M 8 SEP TEMBER LO C ATIE: FRYSL ÂN DIS CIPLINE: KERKRO UTE TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 30 JUNI T/ M 9 SEP TEMBER LO C ATIE: VEENWO UDEN DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: € 3,50

Op 30 junivindt de derde Midseumer Môlnkoier plaats. De route loopt langs cultureel erfgoed en historische monumenten. Je komt op de mooiste plekken in deze regio. Je wandelt dwars door de dorpen en de natuur, over de Polderdijk en door het waddengebied. Ook kom je langs oude en nieuwe boerenschuren met diverse kunst en langs beelden en Escherkunstwerken in het graan aan de Oudebildtdijk.

De kerken gaan open! In 2004 begon de Raad van Kerken Fryslân met het openstellen van kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. Inmiddels doen meer dan 250 kerken in de hele provincie (inclusief de Waddeneilanden) mee, waar vorig jaar zo’n 40.000 bezoekers op afkwamen. Vrijwilligers staan met een kop koffie voor je klaar om als gastheer of -vrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen. Vaak worden er extra activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten en soms zelfs speciale fiets- en wandelroutes. De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag.

Raponsje in Feanwâlden is de Friese versie van het internationale sprookje van de gebroeders Grimm. In het enige torenkasteel van Noord-Nederland hangt de meterslange haarvlecht van het meisje Raponsje uit het raam van de toren. Ze is gevangen door een heks. Haar ouders treuren en hopen met haar op de prins op het spreekwoordelijke witte paard. De textielgroep van het torenkasteel De Schierstins heeft het sprookje uitgebeeld samen met beeldend kunstenaar Baukje Scheppink en leden van de stinzentuincommissie. Het bijzondere is dat Raponsje zowel in de toren als de tuin en de expositiezaal te zien is. Iedere dinsdag t /m zondag van 13.30 tot 17.00 uur.

Het Kunstweekend in Beetsterzwaag heeft in 2018 als thema ‘De Reiziger.’ Tientallen binnen- en buitenlandse kunstenaars exposeren hun werk in galeries, winkels, horeca en andere openbare gebouwen. Naast beeldende kunst, krijgen andere disciplines een steeds prominentere plaats in de programmering. Zo geven Valentina Toth en Lucas Van der Vegt een bijzonder concert. Ze spelen solo- en vierhandig piano, geïnspireerd op ‘De Reiziger’ en met een theatraal randje. Maar je kunt deze dagen ook in Beetsterzwaag terecht voor dans, theater en voordrachten. Laat je inspireren bij een van de workshops of slenter lekker langs de bijzondere exposities.

Pelgrimfestival

Peter de Grote Festival

Open Stal

Het Friese Paard in Beeld

DATUM: 25 JULI LO C ATIE: ST. JACOBIPARO CHIE DIS CIPLINE: FESTIVAL TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 25 JULI T/ M 4 AU GUSTUS LO C ATIE: GRONINGEN, FRYSLÂN, DRENTHE DIS CIPLINE: K AMERMUZIEK TICKE T S: € 24,-

DATUM: 28 JULI T/ M 26 AU GUSTUS LO C ATIE: OLDEBERKO OP DIS CIPLINE: KUNSTRO UTE TICKE T S: € 3,-

DATUM: 1 1 AU GUSTUS T/ M 4 NOVEMBER LO C ATIE: G ORREDIJK DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: € 5,-

De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie barst uit haar voegen op 25 juli, de naamdag van Sint Jacobus. Die middag is er een groots festival met muziek, gaat er een documentaire over pelgrimeren en de Friese landschappen in première, wordt een pelgrimsmaaltijd geserveerd en er is een vesper, een pelgrimsdienst georganiseerd door de Protestantse Gemeente. In de Groate Kerk is verder de expositie Pelgrimeren in het Licht van de Melkweg te zien. De kleine pelgrim komt aan bod in het programma Pelgrimeren voor de jeugd. Het Pelgrimfestival vormt tevens het eindfeest van de Camino der Lage landen van Stichting Santiago aan het Wad. Alle pelgrims die mee hebben gedaan aan de Camino vieren feest met andere belangstellenden.

Het Peter de Grote Festival is het grootste kamermuziekfestival van Noord-Nederland met jaarlijks zo’n 50 kamermuziekconcerten op karakteristieke locaties in Groningen, Fryslân en Drenthe. De zomerse concertserie wordt zoals ieder jaar omlijst met diverse cultuurtoeristische arrangementen zoals wandeltochten, museumbezoek, boottochten, diners en veel meer. Gekoppeld aan de concertserie is de Summer Academy, georganiseerd voor jong talent. Tijdens de internationale Summer Academy krijgen jonge getalenteerde violisten, altisten, cellisten, pianisten en organisten kamermuzieklessen en masterclasses van gerenommeerde musici uit binnenen buitenland. Ook vindt een serie kamermuziekconcerten op karakteristieke en historische locaties plaats door deze musici en door de deelnemers zelf.

Stichting Open Stal organiseert van 28 juli tot en met 26 augustus 2018 voor de 47ste keer de kunstroute Open Stal in Oldeberkoop. De oudste kunstroute van Nederland loopt langs ruim twintig verrassende locaties.De expositie voert deze zomer langs fraaie woningen, tuinen, winkels, garages, de kerk, de school, groenstroken, bos met waterpartijen en uiteraard de diverse galeries. De routes zijn zowel wandelend als fietsend af te leggen en laten je meteen kennis maken met het pittoreske dorpje Oldeberkoop. Al in 1971 werd deze kunstroute voor de eerste keer georganiseerd en sindsdien wordt er jaarlijks kunst geëxposeerd van erkende kunstenaars. Het thema van dit jaar is Nieuwe Wereld.

Voor de expositie Het Friese Paard in Beeld heeft Museum Opsterlân een aantal kunstenaars uit heel Nederland uitgenodigd het Friese paard te verbeelden. Dat doen ze door middel van schilderkunst, beeldhouwkunst en fotografie.

Op verschillende plekken langs de route word je onthaald met muziek van bijvoorbeeld het muziekkorps, een shantykoor en diverse muzikanten. De tocht (12, 24 of 32 kilometer) start en finisht bij de Vrouwbuurtstermolen in Vrouwenparochie.

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

53

Kunstweekend BeetsterZwaag

DATUM: 14 EN 15 JULI LO C ATIE: BEE TSTERZWA AG DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

De kunstenaars die meedoen zijn: Nicole Adriaansen, Johan Achterhof, Jorieke Savelkouls (auteur van het boek Het Friese Paard), Nanouk Weijnen, Els Posthumus, Rein Halbersma, Marc de Jong, Marja Smits, Sietse Wiersma, Hendrik Elings, Els van der Glas, Erwin van Zijl, Dioni ten Busschen, Jessica van Dijk en Wietske Lyclama à Nijeholt. In de weken voorafgaand aan de expositie maakt Dioni ten Busschen als artist in residence in het museum een Fries paard in turf.

LF2018


Opera Nijetrijne

Psy-Fi Festival

Elfsteden Orgeltour

DATUM: 14 T/ M 26 AU GUSTUS LO C ATIE: NIJE TRIJNE DIS CIPLINE: OPER A / KL A SSIEKE MUZIEK TICKE T S: € 90,-

DATUM: 15 T/ M 19 AU GUSTUS LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: FE STIVAL TICKE T S: VANAF € 100,-

DATUM: 18 AU GUSTUS LO C ATIE: DE FRIESE ELFSTEDEN DIS CIPLINE: MUZIEK TICKE T S: N.N.B.

Opera Nijetrijne produceert sinds 2001 jaarlijks 18e-eeuwse komische opera´s op locatie in het prachtige natuurgebied de Rottige Meente. De in het Nederlands gezongen openluchtvoorstellingen zijn aantrekkelijk voor een breed publiek, voor kenners en niet-kenners, voor jong en oud. Dit jaar staat een Nijetrijnse bewerking van Orlande paladino van Joseph Haydn (1782) op het programma. Het sprookjesachtige spektakel Orlando de Razende speelt zich op en aan het water af. Orlando, bijgenaamd ‘razende Roeland’ was de dapperste ridder van Karel de Grote. Geniet mee van dit humoristische spektakel in de wonderschone Friese natuur.

Psy-Fi: misschien wel het meest relaxte festival ter wereld. De zesde editie van dit unieke, psychedelische festival in de Groene Ster heeft als subtitel A Shamanic Experience. Ervaar méér dan alleen muziek, ontmoet mensen uit de hele wereld en ga helemaal op in vijf dagen lang psychedelische trance. Psy-Fi biedt echter veel meer dan muziek, je kan er ook terecht voor kunst, performances, workshops, stranden, meren om in te zwemmen en een hele hoop natuur. Psy-Fi is een van de meest internationale festivals van Nederland. Bezoekers uit zo’n 100 landen genieten van kunst, muziek, spiritualiteit en elkaar.

Op zaterdag 18 augustus 2018 gaat er een unieke gebeurtenis plaatsvinden: iets wat nog nooit is vertoond in de Friese muziekgeschiedenis. Een Fries “om utens” gaat op één dag de mooiste kerkorgels bespelen van de Friese elf steden. In elke stad wordt er een concert van een half uur gegeven. Deze Elfsteden Orgeltour zal worden uitgevoerd door niemand minder dan Liuwe Tamminga. Ieder orgel heeft zijn eigen geluid, daarom zal Liuwe, bij elk orgel een muziekthema uitzoeken waarbij het betreffende orgel tot zijn recht komt.

NoorderZon Performing Arts Festival Groningen

DATUM: 23 AU GUSTUS T/ M 2 SEP TEMBER LO C ATIE: GRONINGEN DIS CIPLINE: PERFORMING ARTS FE STIVAL TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Noorderzon is de ietwat curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld... én een groots zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen. Een jaarlijks elfdaags festival voor zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld. Maak kennis met nieuw werk van grootheden, oude bekenden en van jonge makers uit landen als Frankrijk, Australië, Cambodja, Noorwegen, België, Duitsland, Thailand, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zwitserland, Finland, ZuidAfrika, Mozambique en Hongarije. Verhalen van over de hele wereld, verteld in Groningen.

www.noorderzon.nl

Dodo Festival

Bramenfestijn Brommels!

Meesterlijk Sneekers

De OnderWaterSafari

DATUM: 24 EN 25 AU GUSTUS LO C ATIE: B AKKE VEEN DIS CIPLINE: MUZIEKFE STIVAL TICKE T S: VARIËREND

DATUM: 25 EN 26 AU GUSTUS LO C ATIE: NO ORDBURGUM DIS CIPLINE: BR AMENFE STIVAL TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: 1 T/ M 30 SEP TEMBER LO C ATIE: SNEEK DIS CIPLINE: E XP OSITIE TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

DATUM: VANAF 1 SEP TEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: INTER AC TIE VE E XP OSITIE TICKE T S: N.N.B

Het Dodo Festival is een tweedaags muziekfestival dat in 2018 voor de tiende keer plaatsvindt in het laatste weekend van de bouwvak. De afgelopen jaren is het festival van een lokaal feestje uitgegroeid tot een festival dat de dorpsgrenzen overstijgt. Bezoekers komen van heinde en verre speciaal naar Bakkeveen om een glimp op te vangen van het festivalgedruis.

Heerlijk snoepen van zelfgeplukte, zoete bramen bij de (bio)boer tot je er helemaal paars van ziet en tegelijkertijd smullen van sappige volksverhalen uit de streek: dat kan 25 en 26 augustus 2018 op het Wâldpyk bramenfestijn Brommels!

Haar oprechte interesse in mensen inspireerde beeldend kunstenares Imke Meester tot haar project waarin het samenbrengen van mensen centraal staat. Meesterlijk Sneekers vertelt het verhaal van een beeldend kunstenares die haar hart aan Sneek heeft verpand. Ze vond er niet alleen de liefde van haar leven, maar ook haar passie voor de beeldende kunst.

Al eens een duikende aalscholver van dichtbij gezien? Spelende otters, een snoek die op de loer ligt of een meerval van anderhalve meter lang? En wat te denken van zwemmende zeehonden, een jagende Jan-van-gent of een kwallenfamilie?

Het laagdrempelige evenement heeft alles in huis: een prettige sfeer, fijne muziek, gezellige aankleding en veel lachende bezoekers van jong tot oud. Op de eerste dag is de entree gratis en zijn er ‘s middags kinderactiviteiten georganiseerd.

Ervaar de magie van het Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden en zijn markante bewoners tijdens de diverse activiteiten. Je beleeft alles op de mooiste plekjes in Brommelslân (regio Burgum – Buitenpost – Boelenslaan). Kom naar de bijzondere nachtvoorstellingen tussen de houtwallen. Echt uniek. Wordt het laat? Dan blijf je toch gewoon gezellig logeren op onze pop-up campings.

Dankbaar voor wat het warme Sneek haar bracht, zoekt Imke Meester nu, via haar kunst, de verbinding met de inwoners van deze stad. Dit jaar schildert ze een aantal portretten van de mensen die volgens haar de mienskip van Sneek vormen. De expositie is te zien in het centrum van Sneek, het proces is gevangen in een indrukwekkend kunstboek.

Kijk voor het programma op www.brommelsfestijn.nl.

IEPEN MIENSKIPSPROGRAMMA

55

Vanaf voorjaar 2018 kun je in het Natuurmuseum Fryslân op een bijzondere safari gaan. De OnderWaterSafari is een educatieve ride waarbij je onder de waterspiegel duikt en toch droge voeten houdt. Bezoekers maken een reis van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Onderweg speuren ze naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, de otter, de meerval, de zeehond en de bruinvis.

LF2018


DAGTOCHT met De SeedyksterToer

VAN TERP NAAR WAD EN GEWAS Dagelijks van 24 mei t/m 20 september

n Met een dagtocht in de panoramawagen van De SeedyksterToer beleven bezoekers hoe mensen hier leven met de Waddenzee en hoe de landbouw zich hier ontwikkelde. n De tocht begint ’s ochtends om 9.45 uur op Het Bildt in Vrouwbuurstermolen, op het terrein van De Kultuurfabriek, Leijsterhegedyk 27B. n De route gaat vervolgens naar de terp van Hegebeintum, met een excursie, koffie/thee en oranjekoek. n De route gaat dan naar de Waddenkust, met in de 70-er jaren van de vorige eeuw de omslag van landaanwinning naar natuur. n Het unieke van deze tocht is dat de route leidt door het gebied van natuurorganisatie It Fryske Gea en de kwelders van het Noarderleech. n Deskundige gidsen vertellen over de ontwikkeling van dit gebied. Als de weersomstandigheden het toelaten, is er een lunch in de kwelder!

n Vervolgens gaat de tocht over een mooie route door het gebied naar de Oudebildtdijk, waar in kader van Kulturele Hoofdstaf 2018 (Culturele Hoofdstad) aangelegd gewassenveld alle in deze streek (ooit) verbouwde gewassen, waarbij ook de veranderingen in de tijd en het klimaat zichtbaar zijn. Er is een rondleiding van ongeveer 1 uur en voor de gasten een consumptie. n De laatste etappe van deze bijzondere tocht gaat door het Bildtse landschap langs kunstboerderijen en een beeldenroute terug naar Vrouwbuurstermolen en de gasten stappen daar aan het einde van de route uit tussen 17.00 en 18.00 uur. n Aanmelden kan tot de dag van tevoren tot 14.00 uur via www.vanplan.nl

BELEEF HET MEE: VAN TERP NAAR WAD EN GEWAS Informatie: De SeedyksterToer - Zeedijk 8 - 9073 TN Marrum - 0518-411434 - www.seedykstertoer.nl Na de tocht kunt U voor eigen rekening nog dineren met streekproducten bij restaurant De Molen. Vooraf reserveren op www.demolenvrouwenparochie.nl geeft korting.

HELE MAAND JUNI

AL ENKELE N ELLINGE T S R O O V OCHT UITVERK

hoofdprogramma

KAARTEN: LAWEI.NL • FINESTRAAPERTA.NL LOCATIE: DRACHTEN GAASTEREILAND

FERWERDA BEVEILIGING

HOOFDPROGRAMMA



LF2018


voor uit blik

©

Les ballets C de la B ≠ Monkey Mind

©

Friese Dansdagen

©

©

Explore the North | Foto: Hans Jellema

Luzinterruptus ©

De Taalkaravaan | Foto: Heleen Haijtema & Tryntsje Nauta

Een greep uit het programma van het najaar Slava’s Snow Show

Welstaat

Kirana

New Generation

DATUM: 05 T/ M 09 SEP TEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: CIRCUSTHE ATER TICKE T S: € 2 5 ,-

DATUM: 19 T/ M 3 0 SEP TEMBER LO C ATIE: FREDERIKS O ORD DIS CIPLINE: OPER A TICKE T S: VANAF € 3 0,-

DATUM: 19 OKTOBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: THE ATER TICKE T S: NO G NIE T BEKEND

DATUM: 05 T/ M 09 NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: FILM TICKE T S: NO G NIE T BEKEND

Ook wie niet van clowns houdt, wordt door Slava volledig ingepakt door deze clownerie van uitzonderlijk niveau, ingebed in een onvergetelijk, Russisch sneeuwspektakel.

Welstaat legt een verbinding tussen de utopische gedachten van weleer en de huidige tijd waarin armoede nog steeds voorkomt. Een vervreemdende, magisch≠ realistische ervaring.

Drie professionele artiesten uit Malta komen naar Leeuwarden en Sneek voor een vijfdaagse workshop met kinderen uit beide steden met als resultaat deze voorstelling.

Ontdek de fi lmmakers van morgen. Jong talent uit heel Europa toont zelfgemaakte producties tijdens New Generation, een onderdeel van het Noordelijk Film Festival.

2018.nl/strangersonstage

2018.nl/nff

Koninklijk Concertgebouw Orkest

Noordelijk Film Festival

DATUM: 2 6 OKTOBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MUZIEK TICKE T S: VANAF € 5 5 ,-

DATUM: 07 T/ M 1 1 NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: FILM TICKE T S: VARIÀ REND

Onder leiding van chef≠ dirigent Daniele Gatti speelt het wereldberoemde KCO onder andere de schitterende muziek van Don Juan en het symfonische gedicht Tod und Verkl‰ rung van Richard Strauss.

Een extra lange editie van het welbekende Noordelijk Film Festival waarin de nieuwe generatie fi lmmakers centraal staat.

Mede mogelijk gemaakt door ING

2018.nl/nff

2018.nl/strangersonstage 2018.nl/welstaat

de Taalkaravaan DATUM: 06 / 08 SEP TEMBER LO C ATIE: D OKKUM DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Meng je in een mix van beeldende kunst, theater, muziek, fi lm en literatuur: de Taalkaravaan is tijdens de Admiraliteitsdagen steeds in beweging.

Friese Dansdagen DATUM: 04 T/ M 08 OKTOBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: DANS TICKE T S: NO G NIE T BEKEND

Van internationale hoogstandjes als het Nederlands Dans Theater tot en met de macarena met jouw oma, het gebeurt tijdens De Friese Dansdagen.

2018.nl/lanfantaal 2018.nl/friesedansdagen

Tweede Triënnale van BeetsterZwaag DATUM: 06 T/ M 09 SEP TEMBER LO C ATIE: BEE TSTERZWA AG DIS CIPLINE: E X P OSITIE TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

2018.nl/neo

Les ballets C de la B - Monkey Mind

WAD

DATUM: 06 OKTOBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: DANS TICKE T S: € 2 0,-

In september is Beetsterzwaag, het dorp en de omgeving, vier dagen het decor voor uiteenlopende tentoonstellingen en evenementen.

Vijf dansers, zowel met als zonder beperking, proberen op intense manier nader tot elkaar te komen.

2018.nl/triennalevanbeetsterzwaag

2018.nl/strangersonstage

DATUM: NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: FILM TICKE T S: NO G NIE T BEKEND

Het Waddengebied wordt op unieke wijze in een bioscoopfi lm vastgelegd door Ruben Smit, bekend van De Nieuwe Wildernis. 2018.nl/wad

De Stormruiter DATUM: 06 SEPTEMBER T/ M 03 OKTOBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MUZIEKTHE ATER TICKE T S: UIT VERKO CHT

Onze eeuwige strijd tegen het water uitgebeeld in een theaterspektakel met honderd Friese stamboekpaarden in de hoofdrol. 2018.nl/destormruiter

Mede mogelijk gemaakt door ING

LuZinterruptus DATUM: 08 T/ M 2 4 NOVEMBER LO C ATIE: DR ACHTEN DIS CIPLINE: E X P OSITIE TICKE T S: VRIJ TOEGANGKELIJK

Luzinterruptus is een anonieme, artistieke groep die tussen 8 en 2 4 november Drachten onder handen neemt. Met de nacht als canvas zorgt de groep voor een sprookjesachtige ervaring met LED≠ lampen en afvalmateriaal aangeleverd door de gemeenschap. 2018.nl/dadaindr8888

Tjibbe Hooghiemstra

Re-Opening

DATUM: 06 OKTOBER 2 018 T/ M 2 7 JANUARI 2 019 LO C ATIE: HEERENVEEN DIS CIPLINE: E X P OSITIE TICKE T S: € 9,-

DATUM: NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MULTIDIS CIPLINAIR TICKE T S: VRIJ TOEGANKELIJK

Samen met dichter Nyk de Vries reageert w‚ ldpyk en kunstenaar Tjibbe Hooghiem≠ stra niet alleen op de natuur, maar ook op de geaardheid van de W‚ lden.

We vieren de mooie momenten die we samen hebben beleefd en blikken vooruit naar wat nog komt. Een nieuw begin.

2018.nl/tjibbehooghiemstra

2018.nl/reopening

Explore the North DATUM: 2 2 T/ M 2 4 NOVEMBER LO C ATIE: LEEUWARDEN DIS CIPLINE: MULTIDISCIPLINAIR TICKE T S: VANAF € 10,-

Dwaal door het centrum van Leeuwarden. Laat je leiden door concerten en gedichten en ( her) ontdek de stad. 2018.nl/explorethenorth

57

LF2018


THEATER WUNDERBAUM

THEATER WUNDERBAUM

Daar gaan we weer (White Male Privilege)

De geschiedenis van mijn stijdheid di 12 juni | 20:30 uur ‘De geschiedenis van mijn stijfheid’ is een voorstelling over het Nederlandse onvermogen om soepel te kunnen bewegen. Bepalen ons diepgewortelde calvinisme, de vrieskou, onze schaamte en het kleilandschap de manier waarop we dansen? Ons landschap is verkaveld, ons lichaam wellicht verkaasd. Worden we stug geboren of stug grootgebracht?

di 12 t/m vr 15 juni | 20.00 uur Een locatievoorstelling over de bevoorrechte positie van witte mensen ten opzichte van alle andere mensen op de wereld en het gebrek aan benul daarvan bij diezelfde witte mensen.

“Zelden zag ik zo slim en komisch een maatschappelijk actueel thema in het theater tot op het bot gefileerd worden’ – Trouw

ESPAECE

A PIECE BY AURÉLIEN BORY

HELDEN MET HUMOR

European Stand Up Comedy Festival wo 20 t/m vr 22 juni | 20.30 uur De in Leeuwarden geboren comedian Jan Jaap van der Wal stelt speciaal voor zijn geboortestad een festivalprogramma samen met vijf Europese comedians. Naast Engelstalige optredens is er op 21 juni een uitgebreid randprogramma dat op speelse wijze het wezen van de humor onderzoekt. Met o.a. een masterclass, workshops, singer-songwriters en een cabaretcafé.

SLAVA’S SNOWSHOW wo 5 sept t/m zo 9 sept 14.00 uur / 19.30 uur Wie glunderend Stadsschouwburg De Harmonie wil verlaten in september neemt zijn hele familie mee naar de wereldvermaarde Slava’s Snowshow die eindelijk terug naar Nederland wordt gehaald. Ook wie niet van clowns houdt wordt volledig ingepakt door deze clownerie van uitzonderlijk niveau, ingebed in een onvergetelijk sneeuwspektakel. De voorstelling komt op speelse wijze letterlijk de zaal in en aan het eind wordt iedereen meegezogen in een magische sneeuwstorm.

Kaarten & meer info op harmonie.nl

vr 22 en za 23 juni | 20.15 uur Deze beeldende voorstelling dankt haar naam aan de intrigerende essaytitel van de Franse auteur Georges Perec: Espèces d’espaces (Species of spaces). Niet de leegte staat centraal, maar vooral wat zich rondom die leegte bevindt. Vijf performers worden op het toneel geconfronteerd met een groot scherm en duistere muren. Poëtisch performtheater dat zorgt voor een schilderachtige mijmering!

DE FRIESE DANSDAGEN DÛNSE, DANCE, DANS

do 4 t/m ma 8 okt | div. tijden Bekende en onbekende dansgezelschappen, professionals, amateurgezelschappen en aankomende professionals, moderne en klassieke dans, stijldans en hiphop, voorstellingen om naar te kijken en workshops om te doen. Kortom: De Friese Dansdagen! Met o.a. Nederlands Dans Theater, Jens van Daele en vele anderen. Kijk voor meer informatie op harmonie.nl.


DANK! Tige tank! Het bomvolle programma van LF2018 kent veel partners. Team LF2018 bedankt alle inwoners van Frysl‚ n, producenten, fi nanciers en andere betrokkenen voor het samen realiseren van Leeuwarden≠ Frysl‚ n 2018. Je komt ze in deze krant tegen, veelal als organisator of sponsor. Maar achter de schermen wordt door nog meer organisaties gewerkt aan het succesvol maken van 2018. Wi j staan op de schouders van deze reuzen, zonder hun scherpe feedback en hulp zouden we lang niet zoí n mooi programma hebben gemaakt. Deze lijst is een greep uit deze, overwegend maatschappelijke, partners.

∑ Ambassade van Hongarije ∑ Ambassade van de Republiek Malta ∑ Boei ∑ Brandweer Leeuwarden ∑ British Council ∑ CAL≠ X L ∑ Carex ∑ Circulair Friesland ∑ Club2 018 ∑ Directorate General for Education and Culture ( DG EAC) , Europese Commissie ∑ Doarpswurk ∑ DutchCulture ∑ European Union National Institutes for Culture ∑ Europese Culturele Hoofdsteden netwerk ∑ Friese media ∑ Friese scholen en kennisinstellingen ∑ Frysklab ∑ Gave Dingen Doen ∑ Groene alliantie ∑ HOOR Friesland ∑ Horeca≠ ondernemers Frysl‚ n ∑ Innovatiepact Frysl‚ n

∑ International Society for the Performing Arts ∑ Jeugdcultuurfonds Friesland ∑ Keunstwurk ∑ Knowledge2 018 ∑ LKCA ∑ Kunstkade ∑ MÈ È r Muziek in de Klas ∑ Merk Frysl‚ n ∑ Museumfederatie Frysl‚ n ∑ Ministerie Buitenlandse Zaken ∑ Monitoring and Advisory Panel European Capitals of Culture ∑ NBTC Holland Marketing ∑ Nederlandse Ambassade in Valletta ∑ Netwerk De Verbinding ∑ Noordelijke samenwerkingspartners ∑ Politie ∑ Raad voor Cultuur ∑ Ried fan de Fryske Beweging ∑ Rijkswaterstaat ∑ Serviceclubs Frysl‚ n ∑ St. Vier het Leven ∑ Streekwurk ∑ Talant

∑ Toeristische organisaties Frysl‚ n ∑ T˚ mba ∑ UWV ∑ Veiligheidsregio Frysl‚ n ∑ Wellzo ∑ Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden ∑ Wateralliantie ∑ Wetterskip Frysl‚ n ∑ Alle cultuurinstellingen in Frysl‚ n ∑ Alle Friese wijk≠ verenigingen en dorpsbelangen ∑ Alle Friese gemeenten en de provincie Frysl‚ n ...en natuurlijk alle medewerkers en vrijwilligers die op enigerlei wijze zijn verbonden aan LF2018 of één van onze projecten. Ook andere partners die nu niet in deze lijst genoemd staan.

dit is een momentopname ( mei 2 018)

voorbij 2018 Leeuwarden en Frysl‚ n net dat stukje sterker maken. Dat is waar het programma van 2018 om draait. O nze regio, met een unieke geschiedenis en identiteit, is een voorbeeld voor velen in Europa: middelgrote steden, omringd door natuur en landbouw. Voor deze plekken werken we aan een nieuwe toekomst. K unst, cultuur en erfgoed zetten we voorop, zodat ideeÎ n kunnen bloeien. W e vinden nieuwe energiebronnen, maken ruimte voor vogels en bijen, ontwerpen duurzame producten. W e zetten ons in voor een samenleving waarin verscheidenheid mag bestaan. W e inspireren om na te denken over hoe we samenleven, hoe we besluiten nemen, hoe we

ervoor zorgen dat mensen meedoen. In samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en zelfstandigen schrijven we de agenda 2028. A an het eind van 2018, bij de Re-Opening, presenteren we die agenda. Een breed programma van praktische stappen naar de Global Goals for Sustainable Development.

TOEGANKELIJKHEID Leeuwarden≠ Frysl‚ n 2018 is er voor iedereen. Daarom streven we naar een goede toegankelijkheid voor

Jeugdcultuurfonds Friesland Cultuur is een vriend die je nooit in de steek laat

K unst is goed voor iedereen en zeker voor kinderen. W ant kunst is een vriend die je nooit in de steek laat. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit fi nancieel minder draagkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en draagt op die manier bij aan een creatieve en innovatieve samenleving. Elk kind moet immers de mogelijkheid hebben om cultureel bezig te zijn. Jeugdcultuurfonds Friesland en LF2018 delen deze mening en zijn daarom ook een samenwerking aangegaan.

Meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/ fonds/ friesland

Informatiecentrum Wil je liever iemand spreken met een kopje koffie erbij? Loop rustig binnen bij: 2 018≠ Bezoekerscentrum Zuidersingel 2 8911 AV Leeuwarden + 3 1 ( 0) 5 8 75 1 2 018 info@ 2 018.nl Specifi eke vragen over kaartverkoop kun je mailen naar tickets@ friesland.nl

Laatste nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het programma en praktische zaken. Schrijf je in voor de nieuwsbrief via 2018.nl/ seeyou en volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Deel je mooiste momenten online met # LF2018.

Meedoen Sûnder dy kinne wy net begjinne, want Leeuwarden≠ Frysl‚ n 2 018 doen we samen. Je kunt op verschillende manieren aansluiten: als lid van club2 018, Frij≠ Stiper of ambassadeur. Kijk op 2 018.nl hoe jij mee kunt doen, oant gau!

Colofon Verschijningsdatum 08 mei 2 018 O plage 4 5 6 .6 2 0 Hoofdredactie Wiesje Procee Eindredactie Lieuwe Krol, Cilla Geurtsen, Wiesje Procee, Rikkert Kremer R edactie Martin van der Meer, Mark Grupstra Vormgeving Chantal van Wieren

andersvaliden. S tichting LF2018 en de producers van de events werken hiervoor samen met de W erkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden, Talant, HO O R Friesland, MEE Friesland, medewerkers van verschillende gemeenten en anderen. In de weken voorafgaand aan een event wordt bij de beschrijving ervan op 2018.nl met pictogrammen de toegankelijkheid van het event en de locatie aangegeven. Vaak is er meer gedetailleerde informatie over de toegankelijkheid te vinden op de website

A cq uisitie NDC mediagroep

van het event zelf.

Druk NDC mediagroep

Vragen over toegankelijkheid kun

S tichting Leeuwarden ≠ Frysl‚ n 2018 Blokhuisplein 4 0 8911 LJ Leeuwarden + 3 1 ( 0) 5 8 75 1 2 018 info@ 2 018.nl 2 018.nl

je stellen via toegankelijkheid@2018.nl en via de W erkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden op toegankelijkleeuwarden@gmail.com.


28 JUNI — 7 OKTOBER 2018

BELEEF KUNST, CULTUUR,

MUZIEK & THEATER IN DRACHTEN

Op een speciale plek in het Westen van Drachten presenteren kunstenaars toekomstvisies voor een avontuurlijk, duurzaam en innovatief Drachten. Van 28 juni tot en met 1 juli zijn de feestelijke­ openingsdagen met een programma met kunst, film, performances en workshops.

Tijdens hèt Simmerdeis Theater­& Muziekfestival in Drachten en omstreken, tref je theatermakers, kunstenaars, muzikanten, artiesten en elkaar. Kom dit jaar genieten van de rock­’n­roll tunes van Danny Vera. Of doe mee met de kleurrijke dansparade van The Color of Times in een vrolijke vulkaanuitbarsting van kleur. Op zoek naar nog meer spektakel? Bezoek Disasterlicious en kijk hoe de wereld gered wordt. Of niet…

Deelnemende kunstenaars: Yasser Ballemans, Henk Hofstra, Melle Smets en William Speakman.

William Speakman, Dive Cabin, 1996. De Fabriek Eindhoven

Bouw mee aan een drijvend sculptuur die de toekomst van De Tussendiepen en het Water­ front verbeeldt. Ontdek hoe het landschap ingericht kan worden met gebruik van alleen spierkracht. Dompel je onder in de zoetwater­ wereld òf ga met Reisbureau Zonderling mee op ontdekkingstocht in eigen stad.

De Tussendiepen, foto: Vika Ushkanova

SIMMERDEIS THEATER- EN MUZIEKFESTIVAL VAN 28 JUNI T/M 1 JULI 2018 IN HET SLINGEPARK DRACHTEN

Tussendiepen

Slingepark Locatie

Human Power Plant, Baggerboot op spierkracht 2017. Illustratie: MelleSmets 2018

TENTOONSTELLING BESTEMMING DRACHTEN 2018 VAN 28 JUNI T/M 7 OKTOBER 2018 OP DE TUSSENDIEPEN DRACHTEN

Informatie en programma: www.bestemmingdrachten.nl

Simmerdeis

Informatie en programma: www.simmerdeis.nl


Geïnspireerd door de verhalen van de bevolking en de geschiedenis van de steden ontwierpen 11 internationale topkunstenaars uit 11 verschillende landen 11 sprankelende waterkunstwerken, elk precies passend bij een stad. Met elkaar vormen ze een krachtige verbeelding van de aloude strijd met het water en de weidsheid en luister van de Friese natuur en cultuur. Water, Natuur, Cultuur. Hoe verschillend de 11 fonteinen onderling ook zijn, telkens keren deze drie thema’s terug. En even vaak vanuit een verrassende

invalshoek. ‘Hier komt het water uit de grond’ zei de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa toen hij de ochtendnevel boven de Friese velden zag. Hij ontwierp voor Leeuwarden een mistfontein. Dokkum, dramatisch keerpunt in de door de klimaatverandering zeldzaam geworden Elfstedentocht, inspireerde de Nederlandse Birthe Leemeijer tot ‘De IJsfontein’. En de Japanse kunstenaar Shinji Ohmaki combineerde voor IJlst de verwilderde Friese stinzenplanten met de traditionele Japanse bloemschikkunst. 11Fountains staat ook symbool voor de sterke gemeenschapszin in Friesland.

Een fontein nodigt immers mensen uit om samen te komen, te spelen en elkaar verhalen te vertellen, net als vroeger rond de oude lindeboom. Die verhalen krijgen nieuwe impulsen door de ideeën achter de fonteinen. De kunstenaars hebben ze opgedaan door hun gesprekken met vertegenwoordigers van de lokale bevolking. Maar ook door de geschiedenis en het karakter van een stad te verbinden met hun eigen artistieke belangstelling. Met 11Fountains toont Friesland haar gezicht aan de wereld. Vanaf 18 mei 2018.

Bolsward Johan Creten BE � Dokkum Birthe Leemeijer NL � Franeker Jean-Michel Othoniel FR � Harlingen Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla VS CU � Hindeloopen Shen Yuan CN � IJlst Shinji Ohmaki JP � Leeuwarden Jaume Plensa ES Sloten Jorge & Lucy Orta AR GB � Sneek Stephan Balkenhol DE � Stavoren Mark Dion VS � Workum Cornelia Parker GB


Beste Friezen, Wij zijn trots, eigenzinnig en komen op waar we voor staan. 2018 gaat over anders durven zijn en laten zien wie je bent. Met creativiteit Friesland in een ander perspectief zetten. Friesland, Citroën en Dijkstra zijn nauw met elkaar verbonden. De inspirerende modellen van Citroën belichamen de creativiteit en eigenzinnigheid van het Franse merk waar we trots op zijn. Maar Dijkstra gaat verder. Al vanaf 1949 verrijken onze enthousiaste medewerkers het leven van onze klanten zodat de aankoop en het onderhouden van een auto een geweldige belevenis wordt. Met de nieuwe Citroën C3 Aircross, C4 Cactus, C5 Aircross wordt 2018 in meerdere opzichten een fantastisch jaar voor de creatieve en culturele geest. Laat u inspireren. Kom verder bij Dijkstra!

Sip Dijkstra

WWW.DIJKSTRA.AUTO ALMERE ASSEN DRACHTEN EMMELOORD

DE HUCHTSTRAAT 5 W.A. SCHOLTENSTRAAT 40 FLORIJN 7 ONDERNEMERSWEG 29

(036) 548 1187 (0592) 372 299 (0512) 54 00 00 (0527) 636 197

EMMEN GRONINGEN HEERENVEEN HOOGEVEEN

NIJBRACHT 50 KOLDINGWEG 29 BUSINESSPARK FRIESLAND-W. 55 TOLDIJK 16

(0591) 622 330 (050) 544 5305 (0513) 763 667 (0528) 267 352

LEEUWARDEN LELYSTAD MEPPEL SNEEK

MERCURIUSWEG 1 ARTEMISWEG 191 INDUSTRIEWEG 13 KOLENBRANDERSTRAAT 5B

Beste Friezen, Betrouwbaar, de kracht om te verrassen en groots durven te dromen. Jullie hebben The Power To Surprise! Friesland, Kia en Dijkstra zijn nauw met elkaar verbonden. De verrassende modellen van Kia belichamen het plezier en de betrouwbaarheid van het Koreaanse merk waar we trots op zijn. Maar Dijkstra gaat verder. Al vanaf 1949 verrijken onze enthousiaste medewerkers het leven van onze klanten zodat de aankoop en het onderhouden van een auto een geweldige belevenis wordt. En met de nieuwe Kia Stinger, Cee!d en de Niro PHEV wordt 2018 in meerdere opzichten een fantastisch jaar. Laat u verrassen. Kom verder bij Dijkstra!

Sip Dijkstra

WWW.KIA-DIJKSTRA.NL

ALMERE DRACHTEN EMMELOORD

DE HUCHTSTRAAT 5 FLORIJN 7 ONDERNEMERSWEG 29

HEERENVEEN LEEUWARDEN LELYSTAD

BUSINESSPARK FRIESLAND-WEST 55 JUPITERWEG 6 ARTEMISWEG 191

(058) 288 4114 (0320) 237 946 (0522) 252 236 (0515) 417 150


Partners, sponsors en fondsen HOOFDSPONSORS

BUSINESS PARTNERS

CO-SPONSORS

LEVERANCIERS

INITIATORS

FONDSEN

De Reuzen Dit project wordt ondersteund door de stad Nantes en het Franse Ministerie van Cultuur en

Daarnaast zijn er vele andere landelijke, provinciale en regionale fondsen die de projecten mede

Communicatie, via Royal de Luxe. Mede mogelijk gemaakt door sponsoren ING en De Haan Advocaten

mogelijk maken. Dit zijn, op dit moment, onder andere:

& Notarissen | 11Fountains gerealiseerd in partnership met provincie Frysl‚ n en de 11 Friese steden en mede mogelijk gemaakt door ING. Het project in Dokkum is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan

Fonds Podiumkunsten | VSB Fonds | Provinciale afdeling Prins Bernhard Cultuurfonds | Mondriaanfonds |

Fonds | Adje Lambertsz mede mogelijk gemaakt door Het Nieuwe Stads Weeshuis | De Reis mede

BPD Cultuurfonds | European Cultural Foundation | Blockbusterfonds | Bouwcultuurfonds Friesland |

mogelijk gemaakt door de European Culture Foundation | Strangers on Stage Pluto is mede mogelijk

Van der Meer Boerema stichting | Waddenfonds | PW Janssení s Friesche stichting | Fonds2 1 |

gemaakt door Japan Foundation | Under de Toer mede mogelijk gemaakt door Rabobank en het Prins

Iepen Mienskipsf˚ ns | Meindersma Sybenga stichting | Ritske Boelema Gasthuis | Old Burger Weeshuis |

Bernhard Cultuurfonds. Marijke Muoi is mede mogelijk gemaakt door Stichting FB Oranjewoud | European

Dioraphte | Stimuleringsfonds voor de media | Stichting Anthony Gasthuis | Janivo stichting | Erasmus+ |

Sports for all Games mede mogelijk gemaakt door De Friesland Zorgverzekeraar | Look@Me mede

Turing Foundation | BNG Cultuurfonds | Henry Moore Foundation | Mienskipsf˚ ns | Ottema≠ Kingma

mogelijk gemaakt door Het Nieuwe Stads Weeshuis | Escher op reis mede mogelijk gemaakt door ING

Stichting | V≠ fonds

en De Haan Advocaten & Notarissen | Mata Hari mede mogelijk gemaakt door Rabobank | Koninklijk Concertgebouworkest mede mogelijk gemaakt door ING | ReOpening mede mogelijk gemaakt door ING | Potatoes go Wild mede mogelijk gemaakt door Rabobank | Noordelijk Film Festival mede mogelijk gemaakt door ING

Dit is een momentopname (mei 2018). Fondswerving loopt door in 2018.


Stap de culturele hoofdstad in met Escher

Wereldberoemd en geboren in Leeuwarden: M.C. Escher. Als trotse hoofdsponsor van de Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden nodigt ING u van harte uit voor de tentoonstelling ‘Escher op reis’. En als klant van ING krijgt u op vertoon van uw betaalpas 50% korting op de tentoonstelling die te zien is van 28 april tot 28 oktober in het Fries Museum. Kijk voor kaarten en meer informatie op ing.nl/lf2018

Hoofdsponsor van Leeuwarden-Fryslân 2018

Seizoenskrant 2 | Leeuwarden-Fryslân 2018 - Culturele Hoofdstad van Europa  
Seizoenskrant 2 | Leeuwarden-Fryslân 2018 - Culturele Hoofdstad van Europa  
Advertisement