Page 1

Vacature. Vaca

26.02 ONE GROUP,

ENDLESS 2.406 euro bruto Het salaris van een rekruteerder bij Stad Antwerpen

voor m/v met talent

11.283 JOBS OP VACATURE.COM

POSSIBILITIES Arm mét een job 4% van werkenden in ons land onder armoedegrens

DEME De explosieve maandag van een Ierse expat in Libië

Gezocht: topmanager (m/v) bij de overheid

JOBDAY

26.03.11

Vakantieopvang in Vlaanderen: te weinig te duur te versnipperd

DE GROTE OPVANGCRISIS 1 maand zomerkampen kost groot gezin tot 2.000 euro


26.02 ONE GROUP,

voor m/v met talent

Dredging & Land Reclamation

Hydraulic Engineering

11.283 JOBS OP VACATURE.COM

ENDLESS 2.406 euro bruto Het salaris van een rekruteerder bij Stad Antwerpen

POSSIBILITIES Arm mét een job 4% van werkenden in ons land onder armoedegrens

DEME De explosieve maandag van een Ierse expat in Libië

Gezocht: topmanager (m/v) bij de overheid

JOBDAY

Environmental services

Fluvial & Marine Aggregates

26.03.11 Project development & Concessions

Vakantieopvang in Vlaanderen: te weinig te duur te versnipperd

To grow you need a firm base under your feet. This is also the case for your professional life. That’s why talented go-getters choose DEME. As the leading international group in dredging and hydraulic engineering work, DEME offers a solid platform for professional and personal development.

DE GROTE OPVANGCRISIS

Our people break new ground around the world. They are trail blazers, who turn ambitious plans into reality and provide strong foundations for a better future. Are you ready to build a versatile career? Set foot on land with DEME.

1 maand zomerkampen kost groot gezin tot 2.000 euro

Creating land for the future


001_GPV2QU_20110226_VMGCV_00.pdf; Feb 23, 2011 14:17:53

vacature.

26.02

2.406 euro bruto het salaris van een rekruteerDer bij staD antwerpen

voor m/v met talent

11.283 jobs op Vacature.com

arm mĂŠt een job 4% van werkenDen in ons lanD onDer armoeDegrens De explosieve maanDag van een Ierse expat In LIbIĂŤ Gezocht: topmanager (m/v) bij De overheiD

VakantieopVang in Vlaanderen: te weinig te duur te versnipperd

DE GROTE OPVANGCRISIS 1 maand zomerkampen kost groot gezin tot 2.000 euro


(M"@RT AD

002_GPV1QU_20110226_VMGCV_00.pdf; Feb 23, 2011 12:54:50

Wij hebben de smaak te pakken! ONZE INGREDIËNTEN VOOR GROEI: TEAM, RESULTAAT, INNOVATIE, KLANT EN INTEGRITEIT

Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die haar assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. De groep heeft 2 kernactiviteiten: fijne vleeswaren en verse bereide gerechten, beschikt over 9 industriële vestigingen in België, Nederland en Frankrijk en telt ongeveer 1850 medewerkers. Ter Beke investeerde in 2010 24 miljoen euro en realiseerde een omzet van ruim 400 miljoen euro.

Dit is een oproep aan iedereen die wil meedenken en meegroeien met de groep Ter Beke, want wij hebben de smaak van de groei goed te pakken. Dat danken wij aan mensen die geloven in de kracht van teamwerk, resultaatgerichtheid, innovatie, klantgerichtheid en integriteit. Enthousiaste mensen die zich zo betrokken voelen in deze bewegende organisatie dat ze de handen uit de mouwen steken en mee naar opportuniteiten en synergieën zoeken, met de flexibiliteit en mobiliteit van een entrepreneur. Op www.terbeke.com ontdek je een brede waaier van carrièrekansen in verscheidene disciplines (sales, operations, QA, productontwikkeling, technologie ...) en in meerdere vestigingen in België en Nederland.

Smaakt het naar meer? Voor bijkomende informatie kan je mailen naar vacatures@terbeke.com

QA Manager

WAARSCHOOT

Bij voorkeur bio-ingenieur of industrieel ingenieur, specialisatie levensmiddelen- of voedingsmiddelentechnologie, met enkele jaren ervaring in soortgelijke functie. Voor het enthousiasmeren van de kwaliteit en het beheren van het corporate kwaliteitssysteem.

Producttechnoloog

WAARSCHOOT EN/OF WOMMELGEM

Bio-ingenieur of industrieel ingenieur, specialisatie voedingsmiddelentechnologie, met enkele jaren ervaring in soortgelijke functie in de voedingsindustrie. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en aanpassen van bestaande producten vanuit technische expertise.

Productontwikkelaar

WOMMELGEM EN/OF WAARSCHOOT

Slagers- of traiteursopleiding (eventueel met bachelor voedingsleer of biochemie) en enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie in de voedingsindustrie. Voor het (mee) ontwikkelen van nieuwe producten of aanpassen van bestaande producten.

Hoofdlaborant

WAARSCHOOT

Opleiding richting microbiologie, chemie of biochemie, met minstens 3 jaar ervaring als hoofdlaborant. Voor de goede werking en integratie van het centraal labo en een correct verloop van de analyses van grondstoffen en eindproducten.

Meer ‘vacature-ingrediënten’ nodig? Neem een kijkje op www.terbeke.com en op www.comeacasa.be en solliciteer online. Ook spontane kandidaturen welkom!


001_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:10:18

01

Stand Punt door Filip Michiels

Met de billen bloot Ze gingen deze week collectief met de billen bloot: bedrijven die jarenlang vrolijk wapens hadden geleverd

Verslag Vanuit een schurkenstaat 03 Op zOek naar VakantieOpVang 04

aan het regime in Tripoli, politici die ooit zoete broodjes bakten met de heer Kadhafi of geen graten zagen in een Libisch lidmaatschap van de VN-mensenrech-

Ze is Ierse, expat in Libië én getrouwd met een Libiër.

U heeft 2 of 3 opgroeiende kinderen. U en

Haar maandag werd dooreengeschud door de

uw partner werken allebei voltijds. En u moet snel

tencommissie. Pijnlijk en ontluisterend, zonder meer,

revolutie en de toespraak van Khadafi junior.

op zoek naar vakantieopvang, liefst niet te duur

maar de discussie over onze betrokkenheid bij wat

Vacature kon haar net strikken, via het ... net.

en in de buurt. Bonne chance!

zich nu in Libië afspeelt, dreigt een veel fundamenteler debat te overschaduwen. Moeten politici puur economische afwegingen – olie, contracten, vluchtelingen - ondergeschikt maken aan ethische overwegingen en gezond verstand? Verwachten wij van hen dat zij bedrijven verbieden business te doen in schurkenstaten, en dat ze desnoods ook sanctionerend optreden? En zo ja, gunnen publieke opinie, vakbonden en betrokken werknemers – wij allemaal dus – die politici dan ook voldoende speelruimte om het kortetermijndenken en de economische waan van de dag opzij te zetten bij hun beslissingen? Niets zo dankbaar en gemakkelijk als de

aan tafel Met 4 ceO’s

Hoe kijken de ceo’s van Deme, Vyncke, Newtec en

13 arM Mét een jOb

Werkende armen lopen niet met hun problemen te

22

Imec naar de toekomst van hun sector en onze

koop en vallen het liefst zo min mogelijk op. Maar ze

economie? Kampen ze met een war for talent, of net

bestaan: 4% van de Belgische werkenden leeft onder

niet? Hun mening, ongefilterd en recht voor de raap.

de armoedegrens. Ondanks die betaalde job.

“Gezond verstand of morele principes hebben een prijs, en die moeten we met ons allen bereid zijn te betalen.” collectieve heilige verontwaardiging van het moment, maar laat ons vooral niet naïef zijn: Libië is geen alleenstaand geval. In Nederland woedt vandaag een fel debat over de levering van tanks aan het Moebarak-regime in Egypte, en dat er binnenkort ook FN-wapens of hoog-

rubrieken Dubbelcheck salariswatcher gespOt junkbOx publieke Opinie cijfer cOluMn an Olaerts Vacature.cOM

technologische Barco-apparatuur opduikt in nieuwe brandhaarden in het Midden-Oosten of zwart Afrika is

10 11 12 20 21 21 25 25

een haast statistische zekerheid. De inzet van dit debat reikt overigens ook verder dan principes of morele afwegingen. Onlangs nog hoorden we een Vlaamse topmanager afgeven op de inspanningen die de Vlaamse regering had gedaan om Opel Antwerpen alsnog te redden. “Terwijl het vandaag welgeteld 100 euro kost om een auto vanuit Vietnam – waar de productiekost vijfmaal lager ligt – naar Antwerpen te verschepen.” nick Van abbenij, rekruteerder bij stad antwerpen

De man had een punt maar had Kris Peeters - die beter dan wie ook de zinloosheid van dit soort achterhoedegevechten beseft - wel een andere optie met de

212

beste carrières in dit magazine

hete adem van werknemers, vakbonden en pers in de nek? Laat de Libische gruwel wat dat betreft een les zijn:

Vacature van de week: Producttechnoloog bij Ter Beke

abOnnees Van De tijD, De MOrgen, gazet Van antwerpen en het laatste nieuws OntVangen Vacature autOMatisch bij hun krant.

wapens of technologische apparatuur leveren aan dergelijke regimes is ronduit verwerpelijk, zelfs in naam van de werkgelegenheid. Maar gezond verstand of morele principes hebben wel degelijk een prijs, en die moeten we met ons allen bereid zijn te betalen.

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt


002_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:06:17

2

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

D J N I E T E R O O V E W ? U E G I N N I G A D T I U e

.v w w w

ure t a c a

ta

.b m u t len


003_GPV5QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 22:01:17


004_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:06:07

COVERSTORY

De grote


005_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:06:23

05

opvangcrisis Vakantieopvang in Vlaanderen anno 2011: een hopeloos versnipperde én dure zaak

Een ondoorzichtig aanbod, een stijgend tekort aan gesubsidieerde opvangplaatsen en een prijskaartje dat voor sommige tweeverdieners stilaan onbetaalbaar wordt. In tijden waarin een hogere activiteitsgraad bovenaan de politieke agenda staat, is meer en beter gestructureerde vakantieopvang voor kinderen een minstens even grote zorg.

in die periode opvang moeten vinden voor drie.

woonweg geluk hebben.”

Wellicht gaan we een hele week lang een beroep

Annelies staat niet bepaald alleen met de vaststel-

doen op een babysit, die thuis dan op de twee

ling dat vakantieopvang in Vlaanderen vandaag

jongste kinderen komt passen. Daarnaast zullen

vooral een kwestie van veel geduld, veel geluk en

Maarten en Michiel hopelijk ook nog een weekje

vaak ook veel geld is. Verhalen over ouders die al

sportkamp kunnen doen in Aalst, waar we wonen,

om vier uur ’s ochtends in de rij gaan staan om

en reken ik occasioneel op ouders en schoonou-

zoon- of dochterlief toch maar ingeschreven te

ders. Net omdat ze tijdens het schooljaar al zo

krijgen voor een kamp zijn geen uitzondering, en

vaak paraat moeten staan, wil ik daar ook niet al

intussen klagen ook de openbare besturen steen

te veel beroep op doen.”

en been dat ze de vraag naar meer vakantieopvang niet meer aankunnen.

Je bent jong en je wilt wat: een leuke echtge-

Financiële kater

Geconfronteerd met de druk van jonge tweever-

noot, een uitdagende baan en enkele schattige

Opvang vinden is één ding, het prijskaartje daar-

dieners en het veel te beperkte aanbod op vlak

kinderen bijvoorbeeld. Maar voor je het goed en

van is nog een andere zaak. “In ons geval valt

van vakantieopvang, zagen flink wat steden en

wel beseft zijn die kinderen niet enkel de luiers

dat relatief goed mee”, klinkt het. Ik schat dat de

gemeenten zich de voorbije jaren verplicht zelf in

maar ook de crèche of onthaalmoeder ontgroeid,

opvang in de grote vakantie, crèche niet mee-

opvangfaciliteiten te gaan investeren. Ann Lobijn,

en daar sta je dan tijdens de schoolvakanties: jij

gerekend, ons zowat 800 euro zal kosten. Als

Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

een drukke baan, partner aan het werk, maar wat

de kinderen iets ouder worden, zullen ze wel

(VVSG): “Kijk, het is de verdienste van de Vlaamse

gedaan met de kroost? Annelies Van der Burght

ook hogere eisen gaan stellen aan die opvang

regering dat ze sterk de nadruk heeft gelegd op

(37) en haar echtgenoot weten er alles van. Al-

en ik kan me voorstellen dat ook het prijskaart-

de voor- en naschoolse opvang in scholen zelf en

lebei zijn ze aan de slag in de financiële sector,

je dan de hoogte in gaat. Daar staat natuurlijk

op een uitbreiding van de opvangcapaciteit voor

en thuis wachten drie kinderen die stilaan een

tegenover dat zinvolle opvang voor je kind ook

peuters. Dat was ook absoluut noodzakelijk: het

jaartje ouder worden. “Met Elien (1,5) loopt dat

iets mag kosten, al besef ik wel dat dit voor som-

geboortecijfer zit al sinds 2002 opnieuw in de lift.”

allemaal nog wel los”, vertelt Annelies. “Zij kan

mige mensen ook een te dure grap kan worden.

Met gemiddeld 1,82 kinderen per vrouw zitten we

ook in de vakantieperiodes gewoon in de crèche

Het grootste probleem voor mij is echt wel de

nu zelfs op het hoogste vruchtbaarheidsniveau

terecht. Michiel (4) en Maarten (10), dat is vaak

planning van die vakantieopvang voor alle kinde-

sinds 1974. “Tegelijk stellen we ook vast dat het

een ander paar mouwen. Telkens opnieuw is het

ren. Maanden vooraf agenda’s samen leggen, het

aanbod op vlak van vakantieopvang ter plaatse

een heel gepuzzel om opvang georganiseerd te

aanbod uitpluizen, tijdig ingeschreven raken, het

is blijven trappelen. Om je een idee te geven: in

krijgen, en vaak blijft het dan nog improviseren.

blijft een stresserend gedoe. Dit hangt natuurlijk

Vlaanderen zitten vandaag 600.000 kinderen in de

Voor de grote vakantie bijvoorbeeld hebben we

nauw samen met de vaststelling dat het aanbod

leeftijdscategorie 2,5 tot 12 jaar. 60 procent van

Maarten nu kunnen inschrijven voor een kamp

soms ontoereikend is. Voor de komende Paasva-

die kinderen zijn vandaag regelmatige gebruikers

van de CM in juli, ergens in de Ardennen. Dat ligt

kantie bijvoorbeeld hebben we de twee jongens

van kinderopvang, terwijl we in heel Vlaanderen

al vast van begin januari. Dat moet ook, want als

noodgedwongen ingeschreven voor een kamp

maar over erkende en gesubsidieerde vakantie-

je er niet meteen bij bent zodra de inschrijvingen

dat niet meteen onze eerste keuze was. In die zin

opvangplaatsen voor 22.000 kinderen beschik-

opengesteld worden, kan je het wel schudden.

zou het een stuk handiger zijn mocht er een soort

ken. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen,

Qua prijs valt dat nog best mee, zowat 200 euro

van centraal aanspreekpunt bestaan waar het in-

want veel meer nog dan de voorschoolse opvang

schat ik, maar daarmee zijn we er natuurlijk nog

tegrale aanbod gecentraliseerd wordt. Daarnaast

(voor 0-3 jarigen, nvdr) was de stijgende nood aan

lang niet. Tot overmaat van ramp is ook de crè-

verschillen situatie en aanbod vaak ook heel sterk

vakantieopvang voor iets oudere kinderen perfect

che van onze dochter in juli gesloten, zodat we

van gemeente tot gemeente, en moet je soms ge-

voorspelbaar.”

Annelies Van der Burght (37), mama van Elien (1,5), Michiel (4) en Maarten (10): “Maanden vooraf agenda’s samen leggen, het aanbod uitpluizen, tijdig ingeschreven raken, de planning van die vakantieopvang voor onze kinderen blijft een stresserend gedoe.”

...


006_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:35:21

coverstory

... Konden nogal wat openbare besturen zich aan-

rij moeten staan om dan vast te stellen dat er voor

vankelijk uit de slag trekken met het nodige kunst-

hun kind geen plaats meer is op die dagen dat ze

en vliegwerk, dan lijkt de limiet vandaag bereikt.

nood hebben aan opvang. “We merken steeds va-

“In hun ijver om de bestaande capaciteit in hun

ker dat gemeentebesturen op eigen houtje initia-

gemeente uit te breiden, legden veel gemeentebestu-

tieven opzetten, zonder te wachten op een erken-

ren flink wat ondernemingszin aan de dag. Dit kan

ning door Kind & Gezin. Dat gaat een pak vlugger,

natuurlijk niet blijven duren, ook al omdat het ver-

maar er volgen dan natuurlijk ook geen subsidies.

wachtingspatroon van de ouders stijgt, terwijl ook de

Om de druk wat van de ketel te nemen, gaan heel

normen die Kind & Gezin oplegt voor de IBO’s (Initi-

wat IBO’s nu ook al in zee met sportclubs of cultu-

atief Buitenschoolse Kinderopvang) almaar strenger

rele centra, in een poging hun aanbod uit te brei-

worden. Een stads- of gemeentebestuur kan vaak

den. Het grootste probleem daarbij is dat dit aan-

niet anders dan zelf te investeren in verbeteringen

bod vaak niet afgestemd is op de realiteit – lees de

en uitbreidingen van de bestaande infrastructuur of

werkuren – van tweeverdieners. Voor- of naopvang

in extra personeel. Het gevolg laat zich raden: een fi-

blijft dan noodzakelijk, en net op dat vlak situeert

nanciële kater. Met andere woorden: er moet iets ge-

zich ook de meerwaarde van een goed IBO-aan-

beuren en wat ons betreft is de Vlaamse regering nu

bod”, aldus nog Ann Lobijn. “Het grote verschil

aan zet. Het probleem wordt steeds groter, maar de

met de doordeweekse dagopvang (kinderen van 0

beleidskeuzes blijven uit. Ons maakt het in principe

tot 3 jaar, nvdr) is dat je daar nogal wat zelfstandige

niet uit onder welk beleidsdomein kinderopvang

ondernemers aantreft die initiatieven nemen. In

nu precies valt of wie het centrale aanspreekpunt

de buitenschoolse opvang is dit eerder zeldzaam,

wordt, als er maar keuzes gemaakt worden.”

en beperkt het zich tot een aantal door private initiatiefnemers

georganiseerde

-

soms

zeer

prijzige – kampen. Daarnaast mogen we ook niet

Die besluiteloosheid, in combinatie met het ge-

vergeten dat er ook nog tal van gemeenten zijn

brek aan centen, vertaalt zich op het terrein in

waar er helemaal geen gesubsidieerd aanbod be-

lange wachtlijsten. Die leiden dan weer tot boze

staat en waar het lokaal bestuur alle kosten draagt

of gefrustreerde ouders, die vaak urenlang in de

of waar scholen mee instaan voor het aanbod.”

“We kunnen niet ontkennen dat er nog een inhaalbeweging nodig is.” Leen Du Bois, woordvoerder van Kind & Gezin

Foto cirkus in beWeging

Wachtlijsten


007_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:32:24

07

600.000 kinderen, slechts

22.000

gesubsidieerde plaatsen Het aanbod in cijfers is even gediversifieerd als ondoorzichtig. Op Vlaams niveau is er van enige coördinatie of bundeling geen sprake. Hoog tijd voor een centrale website waarop ouders het vakantiebos door de bomen zien?

bare besturen die het initiatief nemen voor die ‘officiële’ vakantieopvang, heel af en toe organiseert ook een school dergelijke vakantieopvang. Naast deze ‘officiële’ – en gesubsidieerde – opvanginitiatieven, bestaan er natuurlijk nog tientallen alternatieven voor ouders die in de vakantiemaanden met de handen in het haar zitten: van de gemeen-

Vlaanderen telt vandaag 22.500 door Kind en

telijke speelpleinwerking over BLOSO-sport-

Gezin erkende, en dus ook gesubsidieerde,

kampen of vakantiekampen op initiatief van

vakantieopvangplaatsen voor kinderen. Dat

de ziekenfondsen tot een heel uiteenlopend

is een forse toename in vergelijking met tien

aanbod aan themakampen die door privé-

jaar terug, toen de gesubsidieerde vakantie-

organisatoren worden aangeboden.”

opvang goed was voor amper 7.500 plaatsen.

Keuze zat, zo lijkt het, maar in de praktijk

Er werd op dat vlak dus al een flinke inspan-

valt dat toch aardig tegen. Zo zijn de prijzen

ning geleverd, maar tegelijk kan je niet om de

voor themakampen die door privé-organi-

vaststelling heen dat de buitenschoolse op-

satoren worden opgezet, al even uiteenlo-

vang – zowel voor en na schooltijd als in de

pend als het aanbod op dat vlak. Niet zelden

vakantieperiodes - nog altijd stiefmoederlijk

zijn die (dag)-kampen ook onvoldoende

behandeld wordt in vergelijking met de op-

afgestemd op de werktijden van de ouders,

vang voor peuters. Alleen al de voorbije vijf

zodat bijkomende opvang nodig blijft. Een

jaar kwamen er in de Vlaamse peuteropvang

derde, zo mogelijk nog groter probleem, ligt

(0-3 jaar) ruim 35.000 nieuwe plaatsen bij.

in het totale gebrek aan coördinatie tussen

Die forse aangroei was een voornamelijk een

de verschillende vormen van vakantieop-

gevolg van de opwaartse knik in het geboor-

vang. Sommige gemeenten namen, veelal

tecijfer vanaf 2003.

onder druk van de ouders zelf, zelf al initiatieven om het lokale aanbod te bundelen in

In Vlaanderen zitten vandaag echter 600.000

een brochure of op een website. Op Vlaams

kinderen in de leeftijdscategorie van 2,5 tot

niveau is er van enige coördinatie of bunde-

12 jaar. “We kunnen niet ontkennen dat er

ling evenwel geen sprake, laat staan dat er

nog een inhaalbeweging nodig is”, bevestigt

een cen-trale website zou bestaan waar ou-

Leen Du Bois, woordvoerder van Kind & Ge-

ders het beschikbare aanbod in een bepaalde

zin. “Veelal zijn het de gemeenten of open-

periode – en het prijskaartje daarvan – zou-

...


008_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 25, 2011 00:03:32

COVERSTORY

1 maand vakantieopvang voor 4 kinderen in een tweeverdienersgezin =

€2.124 Tom en Kaat zijn begin veertig, hebben vier kinderen, wonen in Leuven en werken allebei voltijds. We vroegen hun om een ‘begroting’ op te maken voor 1 maand vakantieopvang in de komende zomer.

... den kunnen inkijken. Daarmee belanden we meteen bij de kern van de zaak: anno 2011 blijft vakantieopvang in Vlaanderen een hopeloos versnipperde noodzaak. Binnen de Vlaamse regering is minister Jo Vandeurzen (CD&V) als minister van Welzijn verantwoordelijk voor het gesubsidieerde IBO-aanbod. Collega Pascal Smet (Sp.a) heeft als minister van Onderwijs en Jeugd onder meer de meeste vakantiekampen in zijn portefeuille. Stuurt u uw gabbers liever naar een cultuurkamp of een gespecialiseerd sportkamp, dan valt dat onder nog een

JULI

Indra (14 jaar)

Noor (12 jaar)

Laris (8 jaar)

Elias (6 jaar)

week 1 Indra:

Mediavakantie bij Koning Kevin

€211

Noor:

Boomhut bij Koning Kevin

€197

Laris:

Legokamp - Sporty vzw Creactief

Elias :

Muziekkamp bij Muzo vzw

€90 €100

andere minister. “Er bestaat niet zoiets als een centraal loket voor kinderopvang in de vakanties, waar je als ouders een overzicht krijgt van het totale aanbod per regio en van de beschikbaarheden voor een bepaalde periode. Het is niet ondenkbaar dat het aanbod eerder aangepast wordt op vraag van ouders en andere betrokken partijen, die ergens een bepaalde nood aan opvang signaleren”, aldus nog Leen Du Bois. Het zou nochtans overdreven zijn te stellen dat er op Vlaams niveau de voorbije jaren helemaal niets gebeurde om tegemoet te komen aan de sterk groeiende vraag. Vlaams minister

week 2

Jo Vandeurzen trok in 2010 1,7 miljoen euro uit voor om-

Indra: crefi ‘thé band” (€378 > korting €37,8 tweede kind zelfde gezin)

€340

Noor:

Maak het hip - crefi

€298

Laris:

circusstage

€100

Elias: circusstage (korting €15 tweede kind zelfde gezin)

€85

kadering en extra opvangplaatsen. Op termijn moet dat tot 856 nieuwe opvangplaatsen leiden. Hamvraag daarbij is natuurlijk in welke mate de regering een efficiënt beleid kan voeren als men er geen flauw idee van heeft wat de opvangcapaciteit vanuit de privésector in een bepaalde regio is. “Een goede regionale spreiding van nieuwe opvangplaatsen is vandaag inderdaad niet zo evident”, geeft ook Leen Du Bois volmondig toe. “Op gemeentelijk niveau heeft men doorgaans wel een goed overzicht van het totale

week 3

opvangaanbod, maar op Vlaams niveau is dat niet het geval. En dat heeft wellicht veel, zoniet alles, te maken met de

Indra: Cirqu’omplex bij crefi €312 (korting € 31,20 tweede kind)

€280

grote versnippering tussen verschillende spelers. Een soort

Noor:

Hotelvakantie bij Koning Kevin

€100

het totale aanbod in Vlaanderen, zou dus zeker een verbe-

Elias:

speelpleinwerking De Pit

€38

Laris:

Basketstage Leuven Bears

€20

van overkoepelende instantie, die ouders wegwijs maakt in tering zijn.” De stijgende vraag naar kinderopvang, zowel tijdens het schooljaar als in de vakantieperiodes, heeft niet enkel te maken met een stijgend geboortecijfer. Ook

week 4

de vaststelling dat grootouders – decennialang de vaste

Laris, Elias en Noor:speelpleinwerking De Pit Indra: TOTAAL

kamp Cirkus in Beweging (optredens op circusfestival)

(extern) €114 €150 €2.123

opvangstek voor de kleinkinderen – almaar langer actief blijven, speelt een belangrijke rol. Leen Du Bois: “In vergelijking met 2004 komen de grootouders vandaag een stuk minder nadrukkelijk in beeld voor de regelmatige opvang van de kleinkinderen. Zij springen wel nog regelmatig bij, maar ze staan veel minder vaak in voor de regelmatige opvang van de kleinkinderen. Dat is een trend waar we echt niet omheen kunnen.”


009_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:32:52

09

Onze politici aan zet:

De ene minister reageert, de andere niet… Hoe reageren onze bevoegde politici op de stijgende maatschappelijke nood aan vakantieopvang? En welke actieplannen hebben ze in gedachten? Het interview met minister Vandeurzen werd ter elfder ure afgeblazen, collega Pascal Smet gaf wel zijn mening.

ook nog het organisatorische luik. Het vinden van voldoende personeel tijdens vakantieperiodes blijft een immens struikelblok. We gaan dus op zoek naar een betere coördinatie tussen de verschillende beleidsdomeinen,

maar

sowieso

zal

vakantie-

opvang altijd een uitdaging blijven.” Pascal Smet, binnen de Vlaamse regering onder meer bevoegd voor het jeugdbeleid, toonde zich wel bereid

bod in Vlaanderen. Het beloofde interview met de mi-

organisaties – gaande van Sporta tot Koning Kevin

“Ik begrijp de vraag naar een centraal loket voor vakantieopvang, maar het is ondoenbaar om dat allemaal in kaart te brengen.”

nister werd ter elfder ure afgeblazen, waarna Katrien

- die trachten om een zo kwalitatief mogelijk vakan-

Minister Pascal Smet

Verhegge – administrateur-generaal van Kind & Gezin

tieaanbod uit te bouwen. De regiefunctie voor het

– tekst en uitleg mocht geven. Zij geeft toe dat er een

gehele aanbod moet volgens mij evenwel in handen

stijgende maatschappelijke nood is aan vakantieop-

genomen worden door de lokale overheden. Je kan

vang en dat de druk vaak heel groot is, maar bena-

van de Vlaamse overheid toch niet verwachten dat zij

drukt vooral de nood aan meer overleg en samenwer-

dat allemaal doet, dat zou pas centralistisch zijn. Nu,

Nieuwsgierig naar de beleidsplannen voor de vol-

om de kritiek gedeeltelijk te counteren. Al speelt hij

gende jaren gingen we in eerste instantie aankloppen

de bal die hij doorgespeeld kreeg van collega Van-

bij minister Vandeurzen, die als voogdijminister voor

deurzen ook fluks door naar de steden en gemeen-

Kind & Gezin verantwoordelijk is voor het IBO-aan-

ten. “Als Vlaamse overheid ondersteunen wij zeventien

king tussen de verschillende partners op het terrein.

ik begrijp de vraag naar een soort van centraal loket

“Het IBO-model alleen is niet zaligmakend op vlak

voor vakantieopvang wel, maar het zou ondoenbaar

van vakantieopvang, zeker niet voor oudere kinderen

zijn voor ons om dat allemaal in kaart te brengen en

die echt wel nood hebben aan een actiever en gevari-

up-to-date te houden. Sommige steden en gemeen-

eerd aanbod. Niet enkel in de vakantieperiodes, maar

ten doen dat wel al op lokaal niveau. Ze krijgen van

ook na schooltijd. Daarom starten er binnenkort ook

ons overigens ook centen om een lokaal jeugdbeleid

gesprekken tussen de verschillende ministers over

op te zetten.”

een nieuw ‘coördinatieconcept’. Voor mij is het dui-

Een ander teer punt is het prijskaartje dat aan flink

delijk een en-en verhaal: we kunnen het aantal IBO-

wat vakantiekampen kleeft. Enkele honderden euro’s

plaatsen niet zomaar blijven optrekken, maar ik zie

voor een weekje kamp zijn eerder uitzondering dan

voor de IBO’s wel een draaischijffunctie weggelegd.

regel, in die mate zelfs dat ouders die meerdere we-

Daarnaast is er in het toekomstige model meer dan

ken opvang nodig hebben voor enkele kinderen zich

ooit een belangrijke rol weggelegd voor de openbare

hardop afvragen waarom ze die weken dan nog wel

besturen. Zij hebben immers een uitstekend zicht op

gaan werken. Een insider uit de sector gebruikte zelfs

het bredere lokale aanbod. En ja, indien nodig kun-

de term ‘Far West’, maar Pascal Smet nuanceert. “Naar

nen daarvoor natuurlijk ook financiële middelen wor-

tarifering toe leggen wij inderdaad geen regels op, dat

den uitgetrokken.”

klopt, maar we hebben ook nooit vragen gekregen in die zin. Ergens valt dit ook onder de vrijheid van on-

Vakantiepersoneel gezocht

dernemen, nee? En ja, ik besef ook wel dat dit soort

Of er dan de volgende jaren toch nog geld zal worden

opvang niet goedkoop is, maar vraag me tegelijk af

uitgetrokken voor extra opvangplaatsen? “Daar kan

waarom bedrijven zelf niet meer initiatieven nemen

ik nu helaas nog geen antwoord op geven, daarvoor

in die zin. Heel wat overheidsdiensten bieden in de

moet u echt wel bij de minister aankloppen.” Die gaf

vakantieperiodes zelf relatief goedkope kinderopvang

helaas niet thuis, al stipte woordvoerder Leo De Bock

aan, waarom kunnen bedrijven dat ook niet? Daar lijkt

wel aan dat de huidige problemen niet enkel een ge-

me een mooie kans weggelegd voor de vakbonden.”

volg zijn van een tekort aan financiële middelen. “Er is

Filip Michiels •

Heb jij moeite met het vinden van kinderopvang tijdens de vakanties? vacature.com/kinderopvang


010_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:22:42

DUBBELCHECK

Tanja en Roel werken beiden voltijds. Het koppel heeft een dochter Elise (2,5), een tweede baby is op komst (half april).

zij

Naam: Tanja Piessens (36) Functie: marketing & sales manager bij Utopolis

“Een nanny zou een oplossing zijn”

hij

GRIET DEKONINCK

Naam: Roel Augustyns (35) Functie: advocaat-vennoot in een advocatenkantoor

“Ik denk dat Tanja nog zal bijdraaien”

“Binnenkort staan er ons een aantal grote veranderingen te wachten. Elise gaat

“In mijn job is deeltijds werken onmogelijk, maar ik ben er wel voorstander

binnen een maand naar school en een tweede kindje is onderweg. Hoe we het

van dat Tanja vier vijfde zou gaan werken. Financieel zou dat geen probleem

dan allemaal geregeld zullen krijgen, is me nog een raadsel. Ik denk dat we

zijn, maar Tanja zelf wil niet graag minderen. Persoonlijk denk ik dat ze nog wel

nog in de ontkenningsfase zitten (lacht). Ik zou graag voltijds blijven werken.

zal bijdraaien. Met een tweede kindje erbij en onze drukke fulltime jobs, zal het

Omdat we in een kleine structuur werken, weet ik dat de workload hetzelf-

moeilijker worden om een evenwicht te vinden. In de week zijn we ’s avonds

de zal blijven mocht ik kiezen voor vier vijfde. Na mijn zwangerschapsverlof

vaak weg voor vergaderingen: Tanja en ik eten één, maximum twee keer per

wil ik het dus proberen blijven beredderen zoals we nu doen. Er zijn zoveel

week samen. Dan ben ik degene die kookt.”

koppels die voltijds werken, waarom zou het ons niet lukken?” “Hoewel Tanja zich maar een score van zes op tien geeft, vind ik dat we het “Gelukkig hebben we veel hulp van mijn ouders en schoonouders. Vooral als

toch prima doen op het vlak van werk-privébalans. Veel hebben we te danken

Elise ziek is, kunnen we last minute beroep op hen doen: een zegen. ’s Mor-

aan een poetsvrouw en onze ouders. Die springen niet alleen bij voor kinder-

gens brengt mijn man onze dochter naar de crèche, ik ga haar weer oppikken

opvang, maar ook voor klusjes in huis en tuin. Ik heb zelf twee linkerhanden,

om half zeven. Ze is het eerste en laatste kindje in de crèche, maar dat is ze

dus hulp is welkom.”

gewend. Eenmaal thuis geef ik haar iets te eten en steek ik haar in bed. Tegen half acht is Roel thuis: die maakt het avondeten voor ons beiden. Ik raak zelden

“Ons sociaal leven is ontzettend belangrijk. Ik speel niet alleen tennis op

kookpotten aan. Voor het huishouden hebben we een goede poetsvrouw.”

woensdagavond, maar zit ook in het bestuur van de tennisclub. Een groot deel van onze vrienden zitten ook in die tennisclub. Verder hou ik van

“De week is een mallemolen: het is vaak vrijdag voor ik er erg in heb. Maar in

mountainbiken en etentjes organiseren voor vrienden. Er zijn weinig week-

het weekend maken we tijd voor elkaar en Elise. We zijn heel sociale mensen,

ends dat we niets te doen hebben. En dat hopen we ook te kunnen blijven doen

zijn gesteld op een pintje drinken, uit eten gaan. En Elise nemen we zo vaak

in de toekomst. Ons leven is druk, maar het is nu ook niet dat we dag en nacht

mogelijk mee. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Ik ben geen type

werken. We hebben een goed evenwicht gevonden. Al geef ik toe dat ik ook

om thuis te zitten. Een goede nanny zou in de toekomst een oplossing kunnen

mijn hart vasthoud voor de veranderingen die op til staan.”

zijn: wie tips heeft, mag het me laten weten.”

Ann Lemaître •

BALAns

6

WeRkURen 40 tot 45 uur/week Avond- en WeekendWeRk “Ik blijf ’s avonds altijd online, regelmatig evenementen voor het werk ’s avonds of in het weekend” oveRURen “Ja” Woon-WeRkTRAjecT Van Zoersel naar het hoofdkantoor in Mechelen, gemiddeld een uur met de auto ThUisWeRk “Zelden” MindeR WeRken? “Liever niet, maar het moet haalbaar blijven.”

BALAns

8

WeRkURen gemiddeld 50 uur/week Avond- en WeekendWeRk “Regelmatig een noodzaak, 1 zaterdag/maand permanentie voor de jeugdrechtbank in het weekend” oveRURen “Ja” Woon-WeRkTRAjecT Van Zoersel naar Antwerpen centrum, ’s morgens een uur met de auto, ’s avonds 40 minuten ThUisWeRk “Nee, ik moet op kantoor of op de rechtbank zijn.” MindeR WeRken? “Is voor mij geen optie.”


011_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:06:55

11

foto MIcHel WIegANDt

SALARISWATCHER

foto MIcHel WIegANDt

2.406 euro bruto als rekruteerder

“Vorig jaar zijn we naar Gran Canaria geweest.

Naam: Nick Van Abbenij

“Na een carrière in de mode- en de hotelsector ging

Leeftijd: 39

ik in 2005 bij de stad Antwerpen aan de slag als ad-

We kozen voor een luxehotel waar we tien dagen

Diploma: Hoger secundair onderwijs

ministratief bediende. Vorig jaar werd ik bevorderd

van platte rust hebben genoten. Een frisse duik in

Burgerlijke staat: Samenwonend

tot rekruteerder. Samen met mijn collega’s plannen

het zwembad, veel bijlezen en af toe wat shoppen:

Functie: Rekruteerder bij Stad Antwerpen

en organiseren we de selectieprocedures van de

meer moet dat niet zijn. De reis kostte ons zowat

Brutoloon: 2.406,91 euro

stad. Zo bepalen we onder meer welke competenties

1.600 euro. Reizen en citytrips zijn behoorlijk duur,

Laatste loonsverhoging: November 2010

er getest moeten worden, kwestie van de juiste man

maar je houdt er wel goede herinneringen aan over,

Extralegale voordelen: “Maaltijdcheques, laptop,

of vrouw op de juiste plaats te krijgen. Op dit mo-

‘money well spent’ dus.”

gsm en een gratis hospitalisatieverzekering.

ment ben ik bezig met de selecties voor het MAS, het nieuwe museum dat binnenkort de deuren opent.”

LED-tv: 3.000 euro

Aankoop huis: 315.000 euro

was een LED-tv van 3.000 euro. Verder heb ik een

en doe ook aan pensioensparen.”

“Samen met mijn vriend kocht ik twee jaar geleden

lichte cd- en boekenverslaving. Die kost me maan-

Beleggen: “Dat laat ik over aan mijn partner.”

een nieuw huis op het Antwerpse Zuid, kostprijs:

delijks ongeveer 75 euro. Ondertussen ben ik al een

Als stadsmedewerker geniet ik van kortingen in winkels, pretparken en bioscoopcomplexen.” Sparen: “Ik spaar maandelijks 250 euro

“Onze duurste aankoop van de voorbije maanden

315.000 euro. Onze maandelijkse afbetaling blijft

paar maanden helemaal weg van een Electra-fiets.

gelukkig binnen de perken, omdat we allebei een

Die heeft een retrolook en trapt bovendien heel

kapitaalsinjectie gedaan hebben. Ons huis is met

comfortabel. Prijskaartje: om en bij de 800 euro. Er

voorsprong de beste aankoop die ik ooit gedaan

staat er al eentje op mijn verlanglijst.” Dirk Blijweert •

heb. We hebben een tuintje waar we ondertussen al een jaar van genieten. Voor onze tuinset hebben we trouwens 1.000 euro neergeteld.”

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris


012_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:06:57

GESPOT IN DeZe rUBrIeK gaaN We OP ZOeK Naar NIeUWe gaDgetS eN treNDS OP De WerKVLOer

Stuur niet uw kat, maar uw robot

‘Green is the new black’, zeker op kantoor. Wij zetten enkele energievriendelijke computermuizen, smartphones, toetsenborden én hotspots op een rijtje.

Heeft u geen kans of zin om naar kantoor te trekken? Geen probleem. Robots, die zich voordoen als kantoormedewerker, duiken meer en meer op. Een rijzende ster in robotland is het bedrijf Vgo Communications met zijn gelijknamige robot. De Vgo is 1,2

De Chinese fabrikant Umeox lanceerde op het Mobile World Congress in Barcelona een nieuwe Android-smartphone: Apollo. Opval-

meter lang, weegt iets meer dan 8 kilogram en gaat

lend is de grote zonnecel die het toestel aan boord draagt. Bij kleinere

opgeladen tien uur mee. Hij is wit en ziet eruit als “een

Intivation-toestellen leverde zo’n cel na een uur daglicht zowat 16

beducht, ondervoed spook”, schrijft Bloomberg Busi-

minuten spraaktijd op.

nessweek, dat de robot uittestte.

4 x energievriendelijk op kantoor

De ‘Vgo’ werkt via wifi en kan zich op kantoor verplaatsen aan de snelheid van een gemiddelde wandelaar. Daarnaast bevat de robot camera’s en microfoons,

Op het eerste zicht een compleet

waardoor de medewerker thuis meemaakt wat er zich

normale computermuis. Maar dit

op kantoor afspeelt. Het gezicht van de robot is een

is de eerste plasticvrije en

videoscherm waarop de thuiszittende bestuurder ge-

volledig biologisch af-

toond wordt. De robot kost ongeveer 6.000 dollar.

breekbare computermuis ter wereld. Het plastic werd

Steeds meer bedrijven, en dan voornamelijk Ame-

vervangen door herbruikbare

rikaanse start-ups in de technologiesector, schake-

grondstoffen, waardoor de muis

len dergelijke robots in. Soms worden er bij zware

voor 100 procent recycleerbaar is.

sneeuwval of ernstige verkeersproblemen flink wat

Prijs: 22,99 euro

van ingeschakeld. Twee robots chatten dan met elkaar in de gang, terwijl de twee medewerkers zich vele kilometers verder bevinden. Ook in scholen duiken ze op. Een Amerikaanse student uit Texas heeft intussen ook

De K750 Wireless Solar Keyboard van Logitech haalt zijn

hulp van een gelijkaardige robot. De jongen kan door

benodigde energie uit licht. Het draadloze toetsen-

gezondheidsproblemen niet naar school gaan. Maar

bord kreeg twee grote strips lichtcellen inge-

om zijn lessen wel te kunnen volgen, schakelt hij een

bouwd, die het aanwezige licht kunnen omzet-

Vgo-robot in die hij vanuit zijn bed kan besturen en

ten in energie. Volgens de fabrikant zou het apparaat

dienst doet als zijn ogen en oren op school.

zowat drie à vier maanden in absolute duisternis kunnen werken voordat het stilvalt.

Initiatieven als deze blijven eerder uitzonderlijk en lijken vooral toekomstmuziek. De meeste robots situeren zich overigens elders. Onze maatschappij neemt namelijk steeds meer robots in gebruik, ook al zijn die lang niet zo zichtbaar als Vgo. Uit cijfers van de International Federation of Robotics (IFR) bleek onlangs dat er wereldwijd iets meer dan 1 miljoen fabrieksro-

De zogenaamde ZonSpots zijn een Neder-

bots dienst doen in bedrijven. Toch vormen vooral de

lands initiatief. U kunt er uw laptop of

zogenaamde dienstbare robots, voor onder meer huis-

smartphone aan koppelen, waarbij

, tuin- en keukengebruik, de hoofdmoot met zowat 4

de stroom wordt opgewekt door

miljoen exemplaren. Hierbij zitten robotgrasmaaiers

zonnecellen. De ZonSpots bieden ook

als de Robomower en robothuisdieren zoals de Aibo.

gratis wifi. William Visterin •

William Visterin •


013_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:23:07

13

DOSSIER TECHNOLOGIE, ENERGIE EN ENGINEERING

Aan tafel met 4 ceo’s Technologie en engineering zijn niet dood in Vlaanderen. Meer nog, onze gesprekspartners schreeuwen om goed opgeleide techneuten. En pleiten in één adem voor meer ondernemingszin en politieke daadkracht.

een slordige 2,3 miljard euro en zoekt met de moed

“Ik zou nochtans niet durven stellen dat ze in Dubai

der wanhoop 500 nieuwe medewerkers? Het ant-

of omgeving geen last hebben gehad van de crisis”,

woord situeert zich op de scheidingslijn tussen het

merkt ceo Alain Bernard fijntjes op. “Ons grote ge-

Waasland en Antwerpen, en zoals het een goede

luk was natuurlijk dat we nog altijd konden terug-

baggeraar betaamt, geniet je vanuit het hoofdkwar-

vallen op een Europese thuismarkt en dat we onze

tier van Deme van een fraai uitzicht op het water.

activiteiten de voorbije jaren ook stevig gediversi-

Het zou een mooie quizvraag zijn: welk Belgisch

Niet meteen de Perzische Golf, dat klopt, maar goed,

fieerd hebben. Wanneer we de voorbije maanden

bedrijf heeft zijn omzet de voorbije vijf jaren ver-

de Schelde heeft ook wel iets. En het woord crisis,

enkele stevige contracten voor de bouw van windtur-

driedubbeld, heeft een orderboekje ter waarde van

dat moeten ze hier nog uitvinden.

bineparken in volle zee in de wacht konden slepen,

...

Serge VAn Herck

AlAin BernArd

I

DEME Gespecialiseerd in baggerwerken, havenbouw, dienstverlening aan de olie- en gasindustrie en een brede waaier van milieuactiviteiten Vloot van 90 baggerschepen en 200 hulpschepen 4000 medewerkers Actief in 50 landen Omzet in 2010: 1,8 miljard euro Orderboek eind 2010: 2,3 miljard euro, nog 9 schepen in aanbouw

I

I

I

I

I

I

I

NEWTEC Aantal medewerkers: 310 Kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, de VS, Brazilië, Singapore, Dubai en China Meer dan 2 miljard mensen kijken elke dag naar televisiebeelden dankzij Newtec-technologie R&D in België, Duitsland, Frankrijk en USA. Omzet 2010 : 50 miljoen euro

I

I

luc VAn den HoVe

Peter Vyncke

I

vyNCkE Bouwt wereldwijd industriële centrales waarbij energie gewonnen wordt uit diverse soorten afval Aantal werknemers: 240 wereldwijd, waarvan 100 in Harelbeke Hoofdkwartier in Harelbeke, vestigingen in Brazilië, Tsjechië, Duitsland, Thailand, Maleisië en China. Geconsolideerde omzet 2010: 39,2 miljoen euro.

I

I

I

I

I

IMEC Het grootste onafhankelijke onderzoekscentrum ter wereld op het vlak van nano-elektronica Hoofdkwartier in Leuven, vestigingen in Eindhoven, China, Taiwan en Verenigde Staten 1.870 medewerkers, waarvan 300 uit het buitenland Werkingsbudget 2011: 300 miljoen euro Samenwerkingsakkoorden met Intel, Panasonic, Samsung, …

I

I

I


014_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:07:30

SOfie Van HOOf

Alain Bernard, ceo Deme, wereldspeler in baggeren: “Wij sturen zelfs onze eigen instructeurs naar het buitenland om daar nieuwe medewerkers op te leiden.”

... dan heeft dat alles te maken met ontwikkelingen op

loonhandicap tegenover nieuwe wereldspelers een

ons dus maar inzetten op het commerciële werk,

onze thuismarkt die jaren terug al in gang zijn gezet.

stuk kleiner gebleven. De voorbije jaren is hier in ei-

op intelligente marketing, op logistieke processen.

Daarnaast speelt ook de wat aparte context waar-

gen land ook een cluster van bedrijven, onderzoek

Kijk naar de maritieme sector: noch wij noch onze

binnen we als wereldspeler in onze branche opere-

en opleidingen ontstaan waaruit wij kunnen putten.

grote concurrenten, maar al evenmin rederijen als

ren zeker een rol: de vier grootste baggerbedrijven

Ook die expertise is een belangrijk argument om ons

Exmar of CMB, bouwen hun schepen nog in Europa.

ter wereld zitten hier allemaal op een zakdoek, twee

hoofdkwartier hier te houden. Daar staat tegenover

Wel ontwikkelen we onze schepen hier en sturen we

in Vlaanderen en twee in Nederland. Ik kan je verze-

dat we in eigen land absoluut niet voldoende ge-

vanuit Zwijndrecht ook het hele productieproces

keren: dat houdt je scherp (lacht). Innovatie was en

kwalificeerde mensen meer vinden, zodat we zelfs

aan. Ik geloof niet in de klaagzang als zouden we al

is hier niet bepaald een loos begrip.”

in Oekraïne bemanningsleden gaan rekruteren om

onze industriële tewerkstelling op termijn verliezen.

ze dan hier op te leiden. Of sterker nog: onze eigen

Er blijft een gigantisch potentieel voor technisch

Terwijl de industriële en technologische sector in

instructeurs naar het buitenland sturen om daar

goed geschoolde mensen, maar dan moeten we die

ons land de voorbije jaren stevig in de klappen deel-

nieuwe medewerkers op te leiden.”

wel opleiden in functie van de nieuwe noden. Wij zoeken massaal technisch geschoolde mensen en

de en met lede ogen moest toekijken hoe de Chinese, Vietnamese of Indische concurrentie hen con-

Werknemers herscholen

vinden ze niet. Van nieuwe booreilanden op zee - in

tracten afsnoepte, deed Deme net het omgekeerde.

Bernard toont zich een vurig pleitbezorger van meer

plaats van de klassieke boortorens - tot gigantische

Het versierde contracten van India tot Argentinië, en

overheidsgeld voor innovatie en belangrijke open-

windmolenparken: we staan voor een echte revolu-

haalde innovatieve projecten binnen van de Emira-

bare werken, maar pleit tegelijk voor meer gezond

tie in de energiesector. Laat ons het opleidingsaan-

ten tot Vietnam. “In dat opzicht moeten we in onze

verstand. “Ik zit vaak genoeg in het buitenland – zo-

bod dus hertekenen, in functie van wat er de volgen-

sector ook de politici dankbaar zijn”, geeft Bernard

wat de helft van de tijd – om in te schatten dat we

de decennia zit aan te komen.”

grif toe. “Om de concurrentiekracht van de mari-

het hier nog niet zo slecht doen, maar iets meer

tieme sector in Europa te vrijwaren, genieten de be-

realisme en moed zouden soms niet misstaan. Anno

manningsleden van onze schepen al flink wat jaren

2011 in Vlaanderen nog een oude industrie trach-

novatie op termijn wel degelijk rendeert, bewijst ook

van een gedeeltelijke vrijstelling van RSZ. Zo is onze

ten open te houden, dat lijkt me niet evident. Laat

het Wase Newtec. Uitgerekend in het crisisjaar 2009

Dat een doordachte en doorgedreven focus op in-

“Wij rekruteren zelfs in Oekraïne uit n Alain Bernard, ceo van baggeraar Deme


015_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:07:34

Sofie Van Hoof

Serge Van Herck, ceo van Newtec, wereldspeler in satellietcommunicatie: “In West-Europa kan je 6 tot 8 hooggeschoolde onderzoekers tewerkstellen met een budget van 1 miljoen euro, in China loopt dat op tot 40 mensen.”

aan de wereldtop te houden. Zonder die steun zou-

hoge toegevoegde waarde en een prijskaartje van

resultaat ooit optekenen, met een omzetstijging van

den we wellicht al lang niet meer in België zitten.

5.000 tot 20.000 euro waar de druk op de loonkost

25 procent tegenover het jaar voordien. Bovendien

Veelzeggend, dat klopt, maar onze loonhandicap

een stuk minder hoog is. Een heel ander verhaal is

zit een stevig gedeelte van de productie vandaag nog

cijfer je nu eenmaal niet vlug even weg. In een re-

uiteraard de consumentenapparatuur, bijvoorbeeld

altijd in eigen land, en dat willen ze in de toekomst

cente studie werd becijferd hoeveel onderzoekers je

breedbandverbindingen via satelliet. Een dergelijk

ook nog even zo houden. Newtec is een wereldspeler

wereldwijd kan tewerkstellen met een budget van

pakket kost zowat 300 euro, en wordt natuurlijk in

in de satellietcommunicatie en verlegde de voorbije

1 miljoen euro. In West-Europa hebben we het dan

veel grotere volumes verkocht. Met andere woor-

jaren de focus almaar meer van pure ruimtevaart-

over 6 tot 8 hooggeschoolden, in China loopt dat op

den: de druk op de prijs is heel hoog, en dus kun-

technologie naar meer commerciële toepassingen.

tot 40 mensen. Koppel die verhouding aan de hon-

nen we niet anders dan uitwijken naar Azië voor die

Innovatie was en blijft daarbij het sleutelwoord.

derdduizenden ingenieurs die jaarlijks in China af-

productie.”

Goed 1 op drie van de 300 medewerkers is actief in

studeren en dan besef je hoe diep de kloof intussen

“Vlaanderen moet met nog meer overtuiging en

onderzoek en ontwikkeling en ruim de helft van de

wel geworden is. Nog verder besparen op innovatie

daadkracht inzetten op innovatie. En niet enkel met

huidige omzet wordt gegenereerd door producten

is anno 2011 hier dus gewoonweg geen optie meer.”

woorden, maar ook in daden. Dat zoiets op termijn

Innovatiesteun

grijp dat de overheid niet zomaar blanco cheques

liet de ontwerper van satelliettechnologie zijn beste

loont, daar zijn wij het beste voorbeeld van. Ik be-

die drie jaar geleden nog niet eens bestonden. “We hebben het geluk dat we echt in een kleine niche spelen, waarin onze grootste concurrenten

Heel opvallend: een stevig gedeelte van de productie

wil uitschrijven voor bedrijven, maar stel dan geld

dan wel een stuk groter zijn, maar toch nog enigs-

van Newtec – goed voor 50 procent van de totale om-

ter beschikking op basis van concrete onderne-

zins binnen bereik blijven”, stelt ceo Serge Van

zet - zit nog altijd in eigen land. “Het gaat dan over

mingsplannen. En zet tegelijk een systeem op dat

Herck. “Daarnaast hebben we de voorbije jaren ook

onze zogenaamde professionele apparatuur, zoals

je als overheid toelaat om achteraf het commercieel

flink wat innovatiesteun gekregen van de Europese

televisiemodulatoren die digitale beelden verstu-

rendement van die investeringen ook te meten. Via

Ruimtevaartorganisatie (ESA). Zij geven subsidies

ren via satelliet en die onder andere door Belgische

het federaal en Europees wetenschapsbeleid is dat

aan bedrijven die volgens hen innovatief genoeg

zenders in hun transmissiewagens worden gebruikt.

bij ons ook gebeurd, en in die zin zijn wij ook een

bezig zijn om Europa binnen een bepaald domein

Dat gaat over relatief kleine reeksen, met een zeer

mooi voorbeeld voor nieuwe start-ups.”

it noodzaak”

...


016_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:08:02

Isabel Pousset

Peter Vyncke, ceo van Vyncke, bouwer van energiecentrales op basis van afval: “Hét grote groeicontinent is Afrika. Daar is het binnen 30 à 40 jaar allemaal te doen. De Chinezen hebben dat goed begrepen.”

... Een heel wat minder optimistisch geluid horen we

drempel zo laag mogelijk te maken.” Het probleem

daan heeft, al zou het wellicht ook zonder de crisis

bij Peter Vyncke, ceo van het gelijknamige West-

is niet exclusief Belgisch, vindt Vyncke. West-Europa

gebeurd zijn. Alleen iets trager.”

Vlaamse bedrijf dat wereldwijd industriële energie-

gaat volgens hem een periode van grote armoede

centrales bouwt, gebaseerd op afval. “Toegegeven,

tegemoet. “We zijn het pleit aan het verliezen tegen-

De hype rond de groene energie is wat gaan liggen,

op wereldvlak kan je beter Vlaming zijn dan Frans-

over India en Azië. De dynamiek is daar heel groot.

en dat is volgens Vyncke maar goed ook. “De markt

man, Duitser of Nederlander. We hebben een beter

Het ondernemerschap zit er in de lift. Bij ons is de

is matuur geworden. Alle actoren die met ener-

imago. De anderen maken vooral meer lawaai. Maar

mentaliteit helemaal anders. Onder meer daardoor

gie bezig zijn, zijn het er over eens dat het niet ‘of

voor de rest ziet het er niet goed uit. We hebben te

zie ik West-Europa in de komende honderd jaar af-

biomassa of kernenergie of zonnepanelen’ is, maar

weinig ondernemingsgeest, onze samenleving ver-

glijden naar diepe armoede. Armoede die we nu niet

alles tegelijk. Er komen de volgende decennia kern-

grijst en onze loonkost is te hoog. Gevolg: we wor-

voor mogelijk houden.”

centrales bij in België, daar kan je van op aan. Ook

Een weinig opbeurend discours dus, niet in het

zijn bij Vyncke onze businessunit gas zwaar aan het

Armoede troef

minst omdat de toekomstperspectieven in weinig

uitbreiden. Eén van de interessante ontwikkelingen

Vyncke wil in dat opzicht een lans breken voor meer

sectoren zo rooskleurig zijn als in de sector van de

is de ontdekking van grote hoeveelheden schaliegas

ondernemerschap, iets wat België en Vlaanderen

alternatieve energie. Al ging de crisis ook daar niet

in de VS, gas dat in leisteenlagen zit. Het heeft niets te

volgens hem node missen. “Wist je dat de eerste

onopgemerkt voorbij. “Bij ons liepen de orders met

maken met olie en hangt daardoor ook niet vast aan de olieprijs, die afhangt van allerlei politieke factoren.

gas is voor de komende honderd jaar essentieel. We

den voorbijgesneld.”

windmolen in ons land gebouwd werd, nabij Luik?

de helft terug tussen oktober 2008 en november

We zijn die voorsprong jammerlijk kwijtgespeeld

2009. Daar trek je lessen uit: wij hebben bespaard

Ze kunnen dat schaliegas intussen vloeibaar maken

aan Duitsland en Scandinavië. In windenergie heb-

zonder iemand te ontslaan. En die besparingen hou-

en makkelijk transporteren. De VS heeft daarmee een

ben we de boot gemist, en met zonne-energie heb-

den we nu nog vol. Iedereen leert zijn prioriteiten te

zelfbedruipend alternatief, maar wij hebben ook een

ben we nooit veel gedaan. Dat ligt vooral aan een ge-

herschikken. En misschien heeft de crisis - achteraf

reden om op zoek te gaan naar een alternatief: wij

brek aan ondernemingszin, maar net zo goed aan te

bekeken - ook positieve gevolgen. Op sectorniveau

hangen af van Rusland. Fossiele brandstoffen hou-

weinig ondersteuning voor het ondernemerschap.

heeft ze er vooral voor gezorgd dat de opportunisten

den sowieso stand. Al groeit de sector van de alterna-

De overheid doet zijn best, maar neemt niet altijd de

er uit gegaan zijn. Want onder meer dankzij over-

tieve energiewinning wereldwijd.”

juiste beslissingen. Neem nu de notionele intrestaf-

heidssubsidies hadden heel veel bedrijven zich op

trek. Dat helpt gevestigde waarden om hier te blij-

de sector van de alternatieve en milieuvriendelijke

Zijn bedrijf mag dan een relatief kleine speler zijn

ven, maar er zou veel beter wat gedaan worden om

energie gestort. Dat zorgde voor scheefgetrokken

op de wereldmarkt, Peter Vyncke ziet nog flink wat

starters te steunen en te stimuleren. Starten is een

verhoudingen op de markt. Achteraf bekeken kan

groeipotentieel. “Ik denk in eerste instantie aan

grote emotionele drempel. Aan de overheid om die

je zeggen dat de crisis de sector daarom deugd ge-

de bekende groeilanden, in ons geval Brazilië en


017_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:08:14

Luc Van den hove, voorzitter en ceo van Imec, wereldtop in nano-elektronica:

Sofie Van Hoof

“Willen we aantrekkelijk blijven voor fundamenteel onderzoek, dan moet de RSZ-bijdrage voor toponderzoekers ook in de toekomst aftrekbaar blijven voor hun werkgevers.”

Argentinië. En India, niet te vergeten. Maar hét grote

die de Vlaamse regering deed op vlak van onderzoek

Een derde prioriteit ligt volgens Van den hove, hoe

groeicontinent is Afrika. Daar is het binnen 30 à 40

en ontwikkeling. “Dit jaar ontvangen we een dotatie

kan het ook anders, in het onderwijs. “De technolo-

jaar allemaal te doen. De Chinezen hebben dat goed

van 42 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Dat is

gische sector heeft vandaag meer dan ooit nood aan

begrepen. Zij kopen daar alle infrastructuur op,

5 procent minder dan in 2009, maar het is meer dan

technische profielen met een wat bredere achter-

verwerven havens en mijnen, leggen autostrades

eerst aangekondigd. De Vlaamse regering heeft op

grond of inzetbaarheid. Ik denk dan bijvoorbeeld aan

aan. Dat is heel slim gezien. Zij kijken verder dan de

het laatste moment haar besparingsplannen nog wat

ingenieurs die ook biologische problemen begrijpen.

teruggeschroefd, wat we ten zeerste konden waarde-

Zo beschikken wij hier over biolabs waarin genees-

ren, maar toch.”

kundigen, bio-ingenieurs en elektronicaspecialis-

huidige groei.”

Meer onderzoek en beter onderwijs

ten samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe

Bij het Leuvense onderzoeksinstituut Imec, wereld-

Investeren in innovatie is één ding, ingrijpen in de

diagnostiek en therapie waarbij nano-elektronica

top op vlak van nano-elektronica, liggen ze niet echt

hoge loonkost is een andere prioriteit. “Willen we

een essentiële rol speelt. “We moeten die verschil-

wakker van een crisis meer of minder. Wel klinkt ook

aantrekkelijk blijven voor fundamenteel onderzoek,

lende specialisaties in één ruimte samenbrengen. Zo

hier grote bezorgdheid over de recente besparings-

dan moet de RSZ-bijdrage voor toponderzoekers

ontstaat er communicatie tussen die onderzoeksdo-

woede van de Vlaamse regering. “De nano-elektro-

ook in de toekomst aftrekbaar blijven voor hun

meinen, die allen een andere taal hanteren.” Inter-

nica is een zeer cyclische sector, met om de twee,

werkgevers. Op basis van dat kostenvoordeel richt-

nationaal talent aantrekken blijft natuurlijk ook een

drie jaar een internationale crisis. In goede periodes

ten verschillende grote bedrijven in Vlaanderen een

optie, maar de Imec-topman waarschuwt ook voor

groeien wij met 5 tot 10 procent per jaar”, vertelt Luc

onderzoekscentrum op, soms zelfs op de campus

al te hoge verwachtingen op dat vlak. “Het aantrek-

Van den hove, voorzitter en ceo van Imec. “Maar ook

van Imec. Intel bijvoorbeeld startte enkele maan-

ken van jonge onderzoekers lukt redelijk goed. Ook

in een slecht jaar kennen we meestal nog een lich-

den geleden een laboratorium, dat een 25-tal spe-

specialisten uit onze Amerikaanse en Japanse part-

te groei, omdat onze klanten, de bedrijven, op dat

cialisten zal groeperen. Daarnaast zijn er hier ook

nerbedrijven komen graag voor enkele jaren naar

moment de efficiëntie van hun O&O-uitgaven wil-

onderzoekscellen van bedrijven als ASML, ASMI,

Europa. Ze kunnen hier overal terecht in het Engels

len verhogen en daarvoor meer op ons terugvallen.

NXP (Philips), Panasonic en Samsung, stuk voor stuk

en Leuven is een aangename stad om te wonen en

We worden dan strategisch belangrijker voor onze

grote spelers in onze sector. Heel wat van die klanten

te werken. Een heel ander verhaal wordt het als we

partners. Ons model speelt daar op in, omdat wij

breken nu ook volop uit hun elektronica-cocon. Ze

echte toponderzoekers naar hier willen halen die ook

ons al heel lang openstellen voor samenwerking met

zoeken naar toepassingen voor hun kennis in nieu-

over de nodige managementkwaliteiten beschikken.

topondernemingen. Zo worden de kosten gedeeld.

we domeinen zoals gezondheidszorg of energie. Wij

Wie lang onder de Californische zon heeft rondgelo-

In sommige Imec-programma’s werken concurren-

spelen daar volop op in. Met succes, want bedrijven

pen, zit niet te wachten op ons druilerige weer. We

ten zelfs samen op het vlak van basisonderzoek.” Veel

als Photovoltech of Soltech zijn spin-offs die daaruit

betalen goed, maar zware toplonen zijn doorgaans

zorgwekkender vindt Van den hove de besparingen

ontstaan zijn.”

te hoog gegrepen.” Filip Michiels, Dominique Soenens, Erik Verreet •


018_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:08:24

ACTUA

Hoe de overheid opbokst tegen de privé bij het aanwerven van topmanagers

Gezocht:

topmanagers bij de overheid Het is nooit een makkelijke opgave, topmanagers aantrekken. Maar voor de overheid is het vaak nog net iets moeilijker. Want tegenover de privésector zijn de arbeidsvoorwaarden – zeker op hogere niveaus – niet zelden minder aantrekkelijk. “Je moet rekenen op idealisme, maar daarmee alleen red je het niet.”

de kandidaten erg schaars. Enkele jaren geleden

op. Los daarvan merken we ook dat kandidaten uit

wierven we onze strategische coördinator aan, de

de privésector soms afgeschrikt worden door het

man die verantwoordelijk is voor alle operationele

feit dat ze in een politieke context terecht komen.

processen van de stad. We hadden op het einde drie

Of door het feit dat ze het organigram niet naar hun

kandidaten, waarvan er volgens de jury maar één

hand kunnen zetten, zoals dat in de privé vaak wel

iemand echt in aanmerking kwam. Tja, dat is heel

kan. En dat is niet alles: je moet er als overheidsma-

weinig. Een ander voorbeeld: de aanwerving van de

nager ook rekening mee houden dat je verantwoor-

financieel beheerder, verantwoordelijk voor de vali-

ding moet afleggen tegenover het parlement en dat

De cijfers spreken voor zich: op stedelijk niveau lig-

dering van de financiële stromen van de stad. Op-

je voor een stuk een publieke figuur bent. Daar is

gen de toplonen tussen 40 en 70 procent lager dan

nieuw hadden we weinig valabele kandidaten. En

niet iedereen tuk op. Per vacature hebben we wel

het loongemiddelde in de privésector. “Selectie- en

uiteindelijk benoemden we eerst iemand die het na

veel geïnteresseerde kandidaten, maar slechts een

rekruteringsspecialist Hudson voerde vorig jaar op

drie maanden niet bleek aan te kunnen.”

handvol beantwoordt aan het vooropgestelde profiel. Sowieso moeten we het voor een groot deel

onze vraag een studie uit waarin de lonen van onze topmensen vergeleken werden met onder meer de

Geen ruimte om te onderhandelen

hebben van idealisme en maatschappelijke bevlo-

dienstensector in de privé”, vertelt Marc Van Peel,

Het probleem is ook op Vlaams niveau gekend,

genheid. Mensen die gemotiveerd zijn om voor de

schepen van Personeel van de stad Antwerpen. “En-

zegt Mireille Deziron, gedelegeerd bestuurder van

overheid te werken. Maar als ze te veel moeten inle-

kele resultaten: het loon van onze stadssecretaris,

Jobpunt Vlaanderen: “Het stelt zich weliswaar min-

veren, is dat natuurlijk ook niet evident.”

juridisch verantwoordelijk voor 1.000 personen, of

der scherp als bij de stad Antwerpen, maar toch: op

Marc Van Peel: “Absoluut. En we hebben nog geluk,

onze strategische planner bedraagt 40 procent van

financieel vlak kunnen wij moeilijk concurreren met

vind ik: nogal wat mensen willen uit idealisme en

het gemiddelde in de dienstensector in de privé.

de privésector. Om te beginnen zijn de financiële

maatschappelijke gedrevenheid voor de overheid

Voor de chef van de lokale politie is dat 50 procent,

voorwaarden bij de topfuncties minder aantrekke-

werken. De jongste tijd hebben we de indruk dat

het loon van onze financieel beheerder wijkt 72 pro-

lijk. Bij pas afgestudeerden zijn we wel concurren-

onze stad terug een meer aantrekkelijke werkgever

cent af van het gemiddelde in de privé. Onze ver-

tieel tegenover de privé, maar tegenover de federale

is. Dat is een indruk, concrete cijfers heb ik daar niet

loningspakketten zijn dus allesbehalve marktcon-

overheid liggen we ook onder. Bovendien is er geen

over. Maar als het over topfuncties gaat, red je het

form. Zelfs in vergelijking met de Vlaamse overheid

bewegingsruimte om over lonen te onderhandelen.

met idealisme alleen niet.”

zijn we niet concurrentieel, terwijl het om vergelijk-

Theoretisch kunnen wij wel een functioneringspre-

bare administraties gaat. De logica daarvan ontgaat

mie (een bonus gekoppeld aan een positieve evalu-

Federale overheid wel marktconform

me.”

atie, nvdr) tot 20 procent geven, maar dat valt niet te

Concurreren met de privésector is op gemeentelijk

En de gevolgen laten zich ook voelen, aldus Van

vergelijken met bonussen in de privé, die gekoppeld

en Vlaams niveau dus geen sinecure. En zelfs on-

Peel. “Niet dat we met kwalitatief mindere men-

zijn aan het behalen van doelstellingen. De huidige

mogelijk, in sommige opzichten. Alleen op federaal

sen werken, maar voor sommige topfuncties zijn

besparingen zetten er bovendien een hele grote rem

overheidsniveau stelt het probleem zich amper, zegt

“Op stedelijk niveau liggen de toplonen tussen 40 en 70 procent lager dan het loongemiddelde in de privésector.” Marc Van Peel, schepen van Personeel van de stad Antwerpen


019_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:23:47

19

Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. “Er wordt vaak gesproken over het feit dat overheden moeilijk kunnen concurreren met de privé, maar daar merken wij op federaal niveau momenteel niets van. Ook niet als het gaat over hogere profielen. Financieel zijn we marktconform, alleen kunnen we niet altijd dezelfde extralegale voordelen bieden. Zo zijn er geen bedrijfwagens, maar wel gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, bedrijfsrestaurants, internetverbinding thuis, … en een aantal dagen verlof en regelingen die een goeie balans tussen privé en werk mogelijk maken. Een bijkomend struikelblok is het gegeven dat we zeer strikte aanwervingsvoorwaarden hebben en dat de privésector vaak veel sneller kan beslissen. Maar als het over arbeidsvoorwaarden gaat, is de federale overheid vrij concurrentieel met de privésector.” Het probleem mag op federaal niveau dan een stuk kleiner zijn, toch zijn de overheden vragende partij om beter gewapend de strijd met de privé aan te gaan. Alleen is de vraag hoe dat precies moet gebeuren. En of de overheid überhaupt wel kan concurreren met de privésector. Marc Van Peel: “Dat is geen probleem voor de stad Antwerpen. We kunnen de kloof met de privésector perfect overbruggen, onder meer omdat we de laatste jaren serieus bespaard hebben. We hebben op an-

Zicht op het Antwerpse overheidsbastion ‘Den Bell’. De stad Antwerpen heeft het heel moeilijk om topmanagers

derhalf jaar tijd het personeelsbestand met 6 procent

binnen te halen door de zware concurrentie met de privé.

...


020_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:23:53

JUNKBOX

... verminderd, onder meer door mensen niet te vervangen die natuurlijk afvloeiden. Het grote probleem is dat we gevangene zijn van regels en beperkingen die ons van bovenaf opgelegd worden. Er moet volgens mij dringend

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

veel meer vrijheid komen voor een stad van de omvang van Antwerpen. We zitten opgescheept met dezelfde regelgeving en dezelfde rechtspositie als kleinere gemeenten. Dat is absurd. En er zijn nog verschillende andere juridische en ambtelijke regels die ons beperken. Neem die vergaande

Een gouden tip voor wie snel rijk wil worden,

betutteling en regelneverij weg en het probleem is voor een groot deel opge-

op kosten van de belastingbetaler: start je eigen

lost. De verantwoordelijke minister is trouwens op de hoogte. Ik hoop dat er

dienstenchequebedrijf! 2.600 vooruitziende zie-

aan een oplossing gewerkt wordt.”

len waren u al voor, maar laat dat vooral geen bezwaar zijn. Huur een bestelwagen, trek enkele

Mireille Deziron: “Ik denk dat we onze aantrekkelijkheid in de eerste

dagen de Bulgaarse bergen of de Poolse steppe

plaats moeten halen uit het maatschappelijke engagement. Je moet in

in, stouw zoveel mogelijk lokaal vrouwvolk in uw

de overheid geloven om bij ons topmanager te worden. Je moet er vol-

laadruimte en zet ze hier aan het werk. Op elke

doening uit halen dat je niet in een omgeving werkt waar het puur om

dienstencheque die u verkoopt maakt u gemid-

winst draait. Anders lukt het je nooit. Of er geen extra maatregelen kunnen

deld 4 tot 5 euro winst, terwijl de staatskas per

genomen worden om de aantrekkelijkheid op te krikken? Daar is al heel

cheque goed 13 euro bijpast. Een nog doeltref-

veel over gediscussieerd, maar is het daar de goeie timing voor? Het zou

fender systeem om de overheid te belazeren kon

uiteraard geen kwaad kunnen om die kloof te verkleinen en de overstap

zelfs Didier Reynders niet bedenken. De Bulgaren

van privé naar overheid makkelijker te maken. Er zijn nog allerlei obsta-

en andere Polen zullen u eeuwig dankbaar zijn,

kels die op dat vlak weggenomen kunnen worden. Wie uit de privésector

de Belgische werklozen die u hiermee uit de wind

komt, kan bijvoorbeeld sommige voordelen - zoals een groepsverzekering

zet wellicht nog meer. +++ Onze mailbox werd

- niet meenemen als hij voor de overheid gaat werken. Het gaat vooral om

deze week naar goede gewoonte geteisterd door

secundaire voorwaarden, die je in de privésector wel makkelijk van de ene

ophefmakend nieuws. Collegiaal als we zijn wil-

werkgever naar de andere kan meenemen. Sommige mensen hebben het

len we u het echte ‘breaking news’ uiteraard niet

daar moeilijk mee, wat ik ook begrijp. Je verliest daar toch heel wat mee.

onthouden. “Pendelen naar een locatie dichter

Maar dat veranderen is niet zo simpel als het lijkt, zeker niet in de huidige

bij huis, of pendelen buiten de spitsuren, is vaak

context van besparingen.” Dominique Soenens •

de beste manier om stress te vermijden en beter, rustiger en productiever te werken.” Dat was de ronduit opzienbarende conclusie van een wereldwijd onderzoek dat Regus liet uitvoeren bij – hou u vast – 10.000 zakelijke correspondenten. Volgens

Toplonen bij stadspersoneel tot 70% lager dan in privé functie

datzelfde onderzoek ergeren Belgische pendelaars zich voornamelijk aan gevaarlijk rijgedrag,

individueel mediaan totaal totaal jaarsalaris* jaarsalaris markt

Verschil in %

verkeersagressie en vertragingen bij het openbaar vervoer. En wij die dachten dat pendelaars voornamelijk wakker lagen van de resultaten van FC Boortmeerbeek, de cupmaat van Angelina Jolie

Stadssecretaris (max. anciënniteit)

€ 125.307

€ 316.113

40%

of het eetgedrag van de hond van Koning Albert.

Strategisch coördinator (2e mandaat ,A10b, 20 jaar anciën.)

€ 100.336

€ 238.947

42%

Electrabel, nooit verlegen om wat extra creativiteit

Edoch, wij dwaalden.+++ Onze vrienden van als het er op aankomt hun magere inkomsten veilig te stellen, hebben een nieuwe strategie uitgedok-

Directeur personeelsmanagement (1e mandaat, A10a, 15 jaar anciën.)

€ 84.974

€ 144.976

59%

terd. Ze sluiten een verbond met hun grootste industriële klanten, die “in ruil voor investeringen in de Electrabel-centrales ook meer zekerheid krijgen

Directeur Stads- en Buurtonderhoud € 104.332 (2e mandaat, A10b, max. anciën)

€ 164.003

Financieel beheerder (max. anciën.) € 118.190

€ 164.251

64%

over hun elektriciteitsbevoorrading”. Iets zegt ons dat wij kleine garnalen daar op termijn de dupe van worden en dat het Electrabel en de grote jon-

72%

gens het onder elkaar op een akkoordje gooien om elkaar het leven niet al te zuur te maken. Of

* bruto basissalaris inclusief eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques, mandaattoelage en prestatietoelage Bron: Hudson

zijn we nu alweer te wantrouwig? Filip Michiels •


021_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:09:15

21 PUBLIEKE OPINIE

Reactie op coververhaal van vorige week ‘Nog niet afgestudeerd, al 33 jobaanbiedigen op zak’

kmo’s om deze profielen binnen te halen, ook internationaal dreigen we het pleit te verliezen indien bedrijven niet de gepaste profielen vin-

Reactie op werk en wereld van vorige week ‘Stotterend aan de slag’

Weg met de vooroordelen over stotteraars

Informeer nu over de jobs van de toekomst

jaarlijks honderdduizenden ingenieurs afstu-

Het coververhaal van vorige week bewijst eens

deren, moeten wij het stellen met enkele hon-

te meer dat onderwijs en arbeidsmarkt onvol-

derden per jaar, als het al zoveel is.

stotteraar tegenkom, zal ik die zeker met andere

doende op elkaar zijn afgestemd. De burgerlijk

Een studiekeuze kan je nooit opdringen – dat

ogen bekijken. Ze kunnen perfect meedraaien in een

ingenieur in spe die op jullie cover staat, kan

werkt alleen maar averechts - maar jongeren

bedrijf en hebben zelfs een grotere luistergevoelig-

om het even waar aan de slag, gewoon omdat

zouden toch beter moeten beseffen welke de

heid dan vele andere werknemers, net omdat ze zo

er veel te weinig afstuderen en grote bouwbe-

jobs van de toekomst zijn, lees: die werkzeker-

met hun taal bezig zijn. En, beste werkgevers, bied

drijven staan te trappelen om ze ‘en masse’ in

heid bieden. En met die bewustwording start

hun alle kansen! Je krijgt er dubbel en dik gemo-

te lijven. Niet alleen speelt er een oneerlijke

je beter al vanaf het middelbaar onderwijs.

tiveerde werknemers voor in de plaats.

concurrentiestrijd tussen grote bedrijven en

Mark Van de Velde, via e-mail •

sonja Verschoten, via e-mail •

den. Terwijl er in de China’s van deze wereld

Prachtig hoe die stotteraars strijd leveren tegen de

vooroordelen die bestaan. Als ik in de toekomst een

POLL Deze week vroegen we of u voor een wapenfabrikant zou kunnen werken.

13%

Neen, dat is tegen mijn principes

85%

2%

Ja, alleen als ik echt nergens anders werk zou vinden

Ja, geen probleem, een bedrijf is een bedrijf

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

cIjfER

Aantal vrouwen daalt op hoger managementniveau 79%

Steeds minder Amerikaanse vrouwen breken door glazen plafond

(AANtAL IN % VAN MANNEN/VROUWEN IN MANAgEMENtfUNctIEs BIj AMERIKAANsE BEdRIjVEN MEt MEER dAN 5.000 WERKNEMERs) 66%

In de directiecomités van de grootste Amerikaanse ondernemingen

63%

staan nog steeds vier mannen tegenover elke vrouw. Een nieuwe

53%

studie van het Center for Work-Life Policy over de loopbaankansen

47%

van vrouwen maakt komaf met het idee dat mannen zouden samen37%

zweren tegen vrouwen die de carrièreladder op willen. “We vonden

34%

vooral een gebrek aan coaching en steun vanuit de hogere mannelijke én vrouwelijke regionen voor jonge vrouwen”, zegt Sylvia Ann

21%

Hewlett, voorzitter van het Center for Work-Life Policy. “Ze missen ‘sponsors’ of ‘peters’ die hen beschermen op de gevaarlijke kronkelMAN

VROUW

startniveau

midden managers

hoge managers

directiecomité

wegen van het hogere management. Vrouwen onderschatten het belang van een echte ‘peter’ die hen ondersteunt bij hun plannen.”


022_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:07:51

WERK & WERELD

Arm met een job 4% van Belgische werkenden leeft onder armoedegrens

Een baan hebben en de touwtjes niet aaneen kunnen knopen: het lijkt een onwaarschijnlijke combinatie, maar toch leeft 4 procent van de Belgische werkenden onder de armoedegrens. Professor Ive Marx onderzocht het fenomeen van de ‘werkende armen’, het laatste taboe op de arbeidsmarkt?

land, Spanje, Portugal en Italië leeft 10 procent van

Jarenlang werd er aan het fenomeen van de ‘wer-

de werkenden in armoede. In de andere landen

kende armen’ nauwelijks aandacht besteed. “De

schommelt het aandeel werkende armen rond 5

voorbije decennia gingen beleidsmakers ervan uit

procent. Wij bevinden ons op hetzelfde niveau als

dat werk alle problemen van armoede en sociale

Denemarken, Finland en Nederland.”

uitsluiting zou oplossen”, zegt Ive Marx. “Er wordt

15 procent van de totale Belgische bevolking, ander-

al een aantal jaren geijverd om werklozen te acti-

half miljoen mensen, leeft onder de armoedegrens.

veren, denk maar aan het begrip ‘actieve welvaart-

Een vijfde van de mensen op actieve leeftijd die in

staat’. Ook op Europees niveau stond activering in

armoede leven, of 180.000, heeft een job. Ive Marx:

het middelpunt van de belangstelling: het Verdrag

“Je bent ‘officieel’ arm als je in een gezin leeft waar-

van Lissabon uit 2000 focuste sterk op werk. De titel

“Met 4 procent werkende armen scoort België in

van het totale inkomen lager is dan 60 procent van

van het tussentijdse rapport van de Lissabonstrate-

vergelijking met andere Europese landen relatief

de mediaan, het gemiddelde van alle Belgische ge-

gie luidde in november 2003 niet voor niets: ‘Jobs,

laag”, zegt professor Ive Marx van het Centrum voor

zinsinkomens. Voor een alleenstaande bedraagt de

jobs, jobs.’ Nu moeten we jammer genoeg vaststel-

Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universi-

armoedegrens ongeveer 900 euro per maand. Als je

len dat die activeringspolitiek de armoede niet op-

teit van Antwerpen, waar hij onder andere het on-

daar elke maand 300 euro huishuur van moet beta-

gelost heeft.”

derzoeksdomein armoede en inkomensverdeling

len, schiet er niet veel meer over. Voor een alleen-

Waar is het misgegaan? Zijn te veel mensen in ham-

coördineert. “Het probleem van de werkende armen

staande ouder met twee kinderen ligt de drempel

burgerjobs terecht gekomen? Ive Marx: “Het is een

is het grootst in Zuid-Europese landen: in Grieken-

rond 1.500 euro.”

misvatting dat een laagbetaalde job automatisch

“Een deeltijds werkende alleenstaande met kinderen loopt het grootste risico om in armoede te belanden.” Ive Marx, professor aan Universiteit van Antwerpen


023_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:24:20

23

voor armoede zorgt. Veel mensen met een laagver-

armen. Sindsdien is het ‘tweeverdienerschap’ spec-

dienende baan, meestal vrouwen of inwonende kin-

taculair toegenomen, net als het aantal mensen dat

deren, brengen een tweede of een derde inkomen

deeltijds of via uitzendbureaus werkt. Anderzijds

in het huishouden. Dankzij het eerste, stevige inko-

zijn er natuurlijk meer echtscheidingen en zijn er

men ontsnapt het gehele gezin aan de armoede. Het

ook meer ‘bewuste’ alleenstaanden. De ene veran-

armoederisico wordt wel hoog als je als alleenstaan-

dering heft de andere op en zo blijft het aantal wer-

de weinig verdient, zeker als je de zorg hebt over

kende armen rond 4 à 5 procent schommelen.”

opgroeiende kinderen. Ons traditionele clichébeeld

Wie loopt er het meeste risico om als werkende in

van werkloze armen die van generatie op generatie

De Belgische werkende armen in cijfers (16-64 jaar) Voltijdse werknemers

deeltijdse werknemers

Zelfstandigen

België

2,5%

3,7%

14,5%

Vlaanderen

1,7%

3,1%

14,6%

de armoede terecht te komen? Marx: “Alleenstaande

Wallonië

2,5%

3,6%

14,7%

in armoede leven, moeten we toch een beetje bij-

ouders met kinderen. Veel van die mensen zitten

Brussel

7,9%

10,4%

13,5%

stellen. Werkende armen vallen niet op, lopen niet

diep onder de armoededrempel. Ze hebben niet

met hun problemen te koop en zijn daardoor ook

per se een laag loon, maar werken deeltijds. Ze kunnen niet voltijds gaan werken omdat ze de opvang

moeilijk te bereiken.”

den lopen een veel groter risico dan andere groe-

voor hun kinderen niet geregeld krijgen of kunnen

pen om al werkend in de armoede te belanden. Wat

Kinderbijslag volgens gezinsinkomen?

betalen. De horeca, distributie en verkoop zijn de

niet wegneemt dat ook hooggeschoolde werkenden

De voorbije jaren zijn er door het groeiende aantal

grootste risicosectoren. Wie in de horeca of de distri-

door een verandering in hun gezinssituatie in de ar-

echtscheidingen meer alleenstaande ouders bijge-

butie werkt, heeft vaak een onregelmatig uurrooster

moede kunnen terechtkomen.”

komen. Paradoxaal genoeg is het aantal werkende

met avond- en weekendwerk. Wat het voor alleen-

armen de hele tijd constant gebleven. Dat is volgens

staande ouders extra moeilijk maakt om kinderop-

Helpen we werkende armoede de wereld uit door

Ive Marx een gevolg van het feit dat de arbeidsmarkt

vang te vinden en zorg en werk te combineren. Als

de minimumlonen voor laagverdieners op te trek-

de voorbije 25 jaar een aantal compenserende

de kinderen wat ouder worden en naar school gaan,

ken? “Zelfs als het minimumloon met 30 procent

veranderingen heeft doorgemaakt. “Een kwart eeuw

zullen ze misschien wel voltijds kunnen begin-

opgetrokken zou worden, zou dat nog niet veel zo-

geleden waren gezinnen met slechts één verdiener

nen werken. Hun perspectief op beterschap hangt

den aan de dijk brengen”, stelt professor Marx. “De

schering en inslag. Toen waren er ook al werkende

vooral af van hun eigen mobiliteit. Laaggeschool-

meeste mensen met een laag loon situeren zich niet

...

Wie loopt het meeste risico om als werkende in armoede te belanden?

abc

(a+b)2

man

vrouw

Enkel lager middelbaar onderwijs

Enkel hoger middelbaar onderwijs

Hoger onderwijs

Alleenstaande ouder

Tweeverdieners

4,2%

3,1%

6,3%

3,8%

2,3%

10%

2,8%


024_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:31:15

GrIEt DEkONINCk

Hendrik Hendrickx (46): “Je zou er versteld van staan hoeveel gewone, hardwerkende mensen door omstandigheden in armoede terecht gekomen zijn.”

... aan de onderkant van de inkomensverdeling. Doordat het de tweede verdieners in

Getuigenis “Soms dacht ik: ‘Ik maak er een einde aan”

een gezin zijn, bevinden ze zich meestal in het midden. Door de minimumlonen te verhogen, krik je in de eerste plaats de levensstandaard op van degenen die al in dat midden zitten. Met zo’n maatregel riskeer je zelfs dat de armoedegrens hoger zal gaan liggen waardoor nog meer mensen kopje

Elf jaar lang stond Hendrik Hendrickx (46) aan het hoofd van een bloeiende bloemenzaak. Tot het bij een verbouwing in 2000 misging. Zijn bedrijf ging overkop en Hendrik probeerde te overleven door als uitzendkracht te gaan werken. Van welstellende ondernemer werd hij een werkende arme.

onder zullen gaan. Een verhoging van het minimumloon heeft natuurlijk wel impact op het inkomen van alleenstaanden met of zonder kinderen, maar is niet sterk genoeg om hen uit de armoede te tillen. Een verstandiger manier om werkende armoede tegen te gaan, is het netto-inkomen van laagverdienenden verhogen. Mensen die aan minimumlonen werken, betalen ook belastingen en sociale bijdragen. Het laatste decennium zijn er vanuit het beleid al structurele bijdrageverminderingen voor lage lonen doorgevoerd. Wie het minimumloon verdient, betaalt nu al weinig sociale bijdragen. Veel manoeuvreerruimte blijft er niet meer over. “Een van de weinige opties is een ingreep in de kinderbijslagen. Want er is een grote overlapping tussen kinderarmoede en werkende armen: bij 50 procent van de kinderen die in armoede opgroeien, is er een werkende in huis. Misschien zouden onze beleids-makers eens moeten onderzoeken of de hoogte van de kinderbijslag niet in zekere mate gekoppeld kan worden aan de hoogte van het gezinsinkomen.”

Jan Stevens •

Begin 1989 startte Hendrik Hendrickx met 200.000 frank (5.000 euro) spaargeld een bloemenwinkel. De zaak groeide en bloeide: eind jaren negentig was Hendrik een welvarend ondernemer en gaf hij leiding over negen medewerkers. “De winkel was dringend aan een opknapbeurt toe”, vertelt hij. “In 2000 ging ik in zee met een architect en een aannemer. In twee maanden gingen ze de klus klaren. Maar de aannemer hield zich niet aan de afspraken.” De werken zouden uiteindelijk 14 maanden duren. Heel die periode moest Hendrik noodgedwongen zijn winkel sluiten. De inkomsten droogden op en de rekeningen stapelden zich op. Zijn bedrijf ging op de fles. “Van de ene op de andere dag was ik alles kwijt. Ik moest gaan aankloppen bij het OCMW. Daar werd ik met een scheef oog bekeken. ‘Je bent zelfstandige geweest? Dan zal je nog wel zwart geld in een schuif hebben liggen zeker?’ Maar ik had helemaal niets meer.” “Op een bepaald moment ging het zo slecht dat we weken lang zonder water en verwarming zaten. Door heel die toestand liep mijn huwelijk op de klippen. Soms dacht ik: ‘Nu is het genoeg geweest. Ik maak er een einde aan.’ Maar ik ben van nature een optimist en een vechter. Ik schreef me in bij uitzendkantoren. Ik moest aaneensluitend meer dan 480 dagen werken om in aanmerking te komen voor sociale zekerheid. Zodra er een paar dagen tussen twee opdrachten wegvielen, kon ik weer van vooraf aan

beginnen. Acht jaar lang heb ik met tijdelijke contracten geprobeerd om al werkend aan die aaneensluitende dagen te geraken. Maar om een of andere reden eindigden de uitzendopdrachten altijd vóór die termijn. De langste opdracht die ik ooit gehad heb, duurde 384 dagen. Ik had de indruk dat het uitzendkantoor mijn ‘armenstatuut’ vooral misbruikte om subsidies in te pikken. Want een ‘leefloner’ aan werk helpen, leverde hen overheidsgeld op. Ze speelden daarvoor onder één hoedje met de supermarktketens die me als tijdelijke afdelingsmanager in dienst namen.” Geen foefelaar “Op het werk werd ik als bedreigend ervaren: sommige leidinggevenden zagen me met mijn kennis als ondernemer als een concurrent, anderen vonden me dan weer een loser. ‘Failliet gegaan? Hij zal wel een foefelaar zijn.’ Ik stond elke dag om half drie op om toch maar op tijd op mijn werk te geraken. Ik reed met de fiets, want ik kon me geen auto of busabonnement meer permitteren. Ik werkte acht uur per dag voor een leefloon. De rest ging naar alimentatie, gerechtskosten en advocaten.” Na acht jaar armoedig ploeteren als uitzendkracht slaagde Hendrik erin zijn leven een nieuwe wending te geven. “Ik werk nu als consultant netwerkmarketing. Ik ben ook actief als vrijwilliger bij het Permanent Welzijnsoverleg Wetteren, een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Een van de grote misverstanden is dat mensen hun armoede aan zichzelf te danken hebben. Dat is niet altijd zo. Je zou er versteld van staan hoeveel gewone, hardwerkende mensen door omstandigheden in armoede terecht gekomen zijn. Ze schamen zich ervoor. Met mijn getuigenis hoop ik hen een stem en een gezicht te geven.” JS •


025_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:31:36

25 COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Hoeveel verdien je in de communicatiesector? Wil u alstublieft gewoon doorlopen en u nergens mee bemoeien. Ik zit inderdaad te hurken

Lees het op vacature.com/communicatie

tussen twee auto’s op de parking. Maar het zijn uw zaken niet. Ik wil het allemaal niet weten, op voorhand al niet. En al helemaal niet als u over een firmawagen beschikt die breder is dan 175 centimeter. Want uw carrosseriële breedspraak is slecht voor de sfeer op de parking. Uw auto is niet alleen te groot om standaard tussen twee witte strepen te passen. U bent ook te lam en te slordig om het te proberen. Het resultaat is dat u met uw inbegrepen winterbanden te veel naar links of naar rechts staat. Precies of ik kan parkeren in een hoek van 90 graden. In de plaats werd het een slappe draai, met slecht gevolg.

© KLaaS VerpLanCKe

“Iedereen maakt zoveel promotie dat het allemaal niet meer in de parkeergarage kan”

Verlies ik mijn vakantiedagen als ik van overheid naar privé stap?

Lees het op vacature.com/vakantiedagen

Kijk zo niet. Houd uw mond en laat mij gerust. Het is allemaal uw schuld. En die van mijn bekrompen zelfvertrouwen. Anders had ik mijn bocht wel groter genomen. In de plaats daarvan ligt mijn flank nu in een deuk, hangt mijn Black Saphire Metallic voor 570 euro geschurkt aan een betonnen steunpilaar. Het viel te verwachten in een parkeergarage anno 1998. De plaatsen zijn te smal. De bakken zijn te groot. En collega’s kijken niet verder dan hun eigen koetswerk. Sinds 2004 al niet meer. Iedereen maakt zoveel promotie dat het allemaal niet meer in de parkeergarage kan. Mijn hele linkerkant is nondedju gepeld van voor tot achter. Omdat ik bang was om tegen een leasekar aan te zitten.

Het CV van Stijn Stijnen Lees het op vacature.com/stijnen

Vijf minuten geleden was er nog niets aan de hand. Vijf minuten geleden was er alleen maar haast. En nu zit ik tussen twee auto’s te huilen. Voor de franchise. Voor de bonus malus. Voor de onrechtvaardigheid. En uit onmacht. Laat me nu maar even. Het gaat wel weer over. Dat is het voordeel in dit leven. Alles gaat voorbij. Geluk of ellende maakt geen verschil. Soms vraagt een mens zich af waarvoor het gedram moet dienen. Het gaat, zeg ik u. Het gaat! Loop allemaal door alstublieft. Ik heb zélf zakdoekjes en ik zal zélf wel naar de makelaar bellen. Niet naar de leasemaatschappij, want ik heb mijn auto met mijn eigen geld gekocht. Dat zoiets nog bestaat! Wie ruzie wil, kan ruzie krijgen. Mijn tranen zijn heet en mijn knokkels zijn wit. Er passeert een bemoeizuchtige collega die mij wil troosten en redden, alsof ik een naakte maagd ben in het struikgewas. Hij glijdt met zijn hand over mijn gehavende flank. Ik word er alleen maar kwader van. Mijn oogbollen ploppen bijna op de betonnen garagevloer, zo kwaad word ik ervan. Gelukkig voor de afleiding krijg ik ineens een zwart slangetje in het oog. Het kruipt over de winterband van de Audi A6 die ik met succes heb ontweken. Het slangetje heeft een hoedje op. Ik snuit mijn neus, veeg mijn boze tranen af en zeg Hello Sissy tegen het beest. Zou jij je hoedje niet eens afnemen voor mij. En nog voor de slang kan antwoorden, draai ik het dopje van het ventiel. Eén blinkend oogje kijkt mij vol verbazing aan. Ik pak mijn zakdoek om het traantje te deppen. Pssst, zegt het slangetje. Zo, dat lucht op. •

Ontdek ook de

11.283

jobs op vacature.com


026_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:50:07

26

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Vlerick Update

Informeert u over opleidingen, activiteiten en onderzoek

8th Vlerick HR day! ‘HR practitioners meet HR academy’ 8 juni 2011 - Vlerick Leuven Gent Management School, Campus Gent toonaangevende sprekers Interactieve workshops Interessante topics:

Keynote speakers Prof Dr John Boudreau

Prof Dr Frank Barrett

Professor and Research Director at the University of Southern California’s Marshall School of Business and Center

Professor of Management and Global Public Policy at Naval Postgraduate School,

for Effective Organisations

California

“Cultivating a Culture of Creativity and Innovation: Learning from Jazz Improvisation”

“Retooling HR”

Prime Foundation Partner

Foundation Partner

Media Sponsors

Meer info en inschrijven: www.vlerick.com/hrday

Event Sponsors


027_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:00:36

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

27

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van alle Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen. Daarnaast is het agentschap verantwoordelijk voor het beheer van het verkeer op die wegen. Het agentschap is dringend op zoek naar (m/v):

Studie-ingenieur afstandsbewaking

Tekenaar

masterdiploma in ingenieurswetenschappen of diploma burgerlijk ingenieur

bachelordiploma in een technische richting

Districtchef

Werfcontroleur

masterdiploma in de industriële wetenschappen, bij voorkeur bouwkunde

bachelordiploma in een technische richting

Technisch sectiechef exploitatie en beheer

Landmeter

masterdiploma in de industriële wetenschappen, bij voorkeur bouwkunde

bachelordiploma topografie of bouw optie vastgoed, keuze meten

Verkeerskundige verkeer en signalisatie

GIS-tekenaar

masterdiploma in de industriële wetenschappen

bachelordiploma in een technische richting

Jurist

Coördinator werfcontrole

masterdiploma in de rechten

bachelordiploma in een technische richting met ervaring

Bruginspecteur

Werfcontroleur elektriciteit en mechanica

bachelordiploma in een technische richting

bachelordiploma in elektriciteit, mechanica, elektronica of toegepaste informatica

Brussel (ref. 20678), Brugge (ref. 20780)

Brussel (ref. 20790)

Sint-Truiden (ref. 20765), Eeklo (ref. 20758), Diksmuide (ref. 20789)

Leuven (ref. 20785)

Brussel (ref. 20683)

Zwijnaarde (ref. 20693)

Hasselt (ref. 20768)

Brussel (ref. 20791)

Brussel (ref. 20769)

Brussel (ref. 20799)

Leuven (ref. 20788)

Hasselt (ref. 20767), Wetteren (ref. 20754 – 20755)

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Het departement is dringend op zoek naar (m/v):

Jurist

Dossierbeheerder personeel

masterdiploma in de rechten

bachelordiploma in personeelswerk of rechtspraktijk of ander bachelordiploma met gelijkwaardige ervaring

Brussel (ref. 20795)

Brussel (ref. 20681)

Bouwtechnisch tekenaar Brussel (ref. 20517)

bachelordiploma in een technische richting

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou: een boeiende job met een afwisselend takenpakket • functierelevante privéervaring kan eventueel worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar (voor de knelpuntfuncties) • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling.

Interesse? De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden en de uiterste inschrijvingsdata vind je op www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op de website www.jobpunt.be. Voor de functies van het Agentschap Wegen en Verkeer solliciteer je voor 6 maart 2011. Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv bij voorkeur via mail naar jobs@mow.vlaanderen.be t.a.v. afdeling Personeel en Logistiek, Team HRM – sollicitaties, Koning Albert II – laan 20 bus 2, lokaal 10P41, 1000 Brussel.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

Stad Dendermonde is een stad in beweging: er wordt volop geïnvesteerd en het cultureel en toeristisch aanbod wordt internationaal erkend. In 2014 vindt de herdenking van de Eerste Wereldoorlog plaats en dat wil Dendermonde, als één van de grote slachtoffers van de oorlog, niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De 100ste verjaardag zal dan ook gepaard gaan met een groots evenement en daarvoor zijn we op zoek naar een (m/v):

eventmanager WO I

(A4a-A4b – contract van bepaalde duur)

Jouw functie: je staat in voor de uitbouw en coördinatie van het project rond WO I. Als aanspreekpunt en drijfveer motiveer je medewerkers, partners en vrijwilligers om de betrokkenheid rond het evenement te verhogen. Je actieplannen vormen de basis voor het aanspreken van de nodige subsidiekanalen. Je volgt een kleurrijk gamma aan deelprojecten op. Naast de organisatorische taken waak je ook over de budgettaire planning en zorg je voor een wervende en spraakmakende communicatie rond dit evenement. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma met minimum 4 jaar relevante beroepservaring. Je weet hoe je het organiseren van een evenement tot een goed einde moet brengen. Je hebt een brede inhoudelijke en organisatorische kennis op vlak van cultuur en toerisme en een sterke interesse in Wereldoorlog I. Je kan mensen inspireren en motiveren, kortom, je bent een echte netwerker met (inter)nationale contacten. Je hebt een rijbewijs B. Kennis van Frans, Engels en Duits is een pluspunt. Ons aanbod: een voltijdse contractuele betrekking tot eind 2014. Minimum bruto geïndexeerde aanvangswedde van 3 606 euro per maand, rekening houdend met 4 jaar beroepservaring. Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 6 jaar meegerekend worden. Extralegale voordelen als maaltijdcheques, volledige terugbetaling abonnementen openbaar vervoer en fietsvergoeding. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief (+ cv met relevante ervaring + kopie van vereiste diploma en rijbewijs) uiterlijk op 13 maart 2011 bij voorkeur naar sollicitaties@jobpunt.be ofwel naar het College van burgemeester en schepenen, Fr. Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. Meer informatie vind je op www.dendermonde.be of bij de personeelsdienst (052 25 10 80). Stad Dendermonde let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

www.jobpunt.be


028_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:01:48

28

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

OCMW

GEEL

Het gemeentebestuur van Tielt-Winge streeft ernaar om voor al haar inwoners de levenskwaliteit te verbeteren door hen op de verschillende levensdomeinen een professionele dienstverlening aan te bieden. Een dynamisch en gemotiveerd team staat dagelijks klaar om deze missie te realiseren. Wil je deel uitmaken van deze ploeg dan is er nu een uitgelezen kans, we zoeken immers dringend een (m/v):

directeur ingenieur Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de afdeling grondgebiedzaken, technische diensten, leefmilieu en infrastructuur. Je tekent de strategische ontwikkelingen voor deze domeinen uit en bewaakt de implementatie en goede uitvoering ervan. Je adviseert het beleidsniveau zowel op het vlak van de inhoud van de projecten en werkzaamheden als op financieel en administratief vlak. Je superviseert de voorstellen die door de externe studiebureaus worden uitgewerkt. Je verbetert de processen en procedures, zodat de samenwerking tussen de verschillende diensten optimaal verloopt. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma van industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde of ingenieur architectuur met minstens 4 jaar nuttige ervaring bij een openbaar bestuur. Je hebt de Belgische nationaliteit. Je managementcapaciteiten maken dat je de afdeling ontwikkelt tot een performante organisatie in dienst van de burger.

financieel expert Jouw functie: je adviseert het College van burgemeester en schepenen en de administratieve diensten omtrent het financieel beleid, de financiële processen en producten. Je maakt de balans en de jaarrekening op, interpreteert deze, trekt hieruit conclusies en geeft onderbouwde adviezen. Je assisteert de financieel beheerder en vervangt deze bij zijn afwezigheid. Je bent het gemeentelijk aanspreekpunt voor de boekhoudkundige verrichtingen, verzekeringen, leningen, beleggingen, enz. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van de dubbele boekhouding en de administratieve verwerking van de financiële gegevens. Jouw profiel: je combineert een bachelordiploma in een economische, financiële of administratieve richting, met minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je kan zelfstandig een visie ontwikkelen op het financieel beleid van de gemeente en de verschillende actoren professioneel adviseren. Je bent een teamspeler, neemt initiatief en werkt nauwkeurig. Ons aanbod: een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding • een gratis hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques per gepresteerde dag • een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar • een gunstige verlofregeling en diverse opleidingsmogelijkheden • een voltijdse statutaire functie met een bruto geïndexeerde aanvangswedde van minimaal 3 606,10 euro per maand (A4a-A4b) voor de directeur ingenieur en van 2 519,85 euro per maand (schaal B4 – B5) voor de financieel expert. Ervaring in andere openbare diensten worden gevaloriseerd. Nuttige ervaring uit de private sector of als zelfstandige kan voor maximaal 12 jaar worden aangerekend. Interesse? De volledige functiebeschrijving, de selectieprocedure, evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 47 of e-mail veronique.strouven@tielt-winge.be of personeel@tielt-winge.be). De kandidaturen (met gedetailleerd curriculum vitae, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma) worden ingediend door een per aangetekende post verzonden sollicitatiebrief of door afgifte van de sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen uiterlijk 31 maart 2011. De datum van de poststempel geldt in elk geval als datum van verzending.

www.jobpunt.be


029_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:07:15

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

zoveel

29

talent 5 000 gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.

coördinator-expert - leidinggevend m/v schoonmaak & services

niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Service & Logistiek – Departement Facility Management Uw functie: als coördinator-expert (m/v) leidt u de Afdeling Schoonmaak & Services, die deel uitmaakt van de Dienst Service & Logistiek. De afdeling staat in voor het beheer van de schoonmaakdiensten, de gerelateerde taken en de aansturing van het schoonmaakpersoneel. Daarnaast fungeert de afdeling als expertisecentrum voor schoonmaak en verwante activiteiten. Samen met uw team realiseert u een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voorwaarden: u heeft een masterdiploma en twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

coördinator-expert m/v acquisitiebeleid

niveau A

In statutair dienstverband bij de Dienst Economie – Departement Werk & Economie Uw functie: als coördinator-expert (m/v) binnen de Dienst Economie werkt u samen met andere economische actoren om ondernemingen aan te trekken en Gent te promoten als vestigingsstad. U bouwt hiervoor uw kennis uit over zowel potentiële klanten als over lokale troeven en mogelijkheden. U werkt een strategie uit voor het positioneren van Gent in het algemeen en op de kantorenmarkt in het bijzonder. Voorwaarden: u heeft een masterdiploma en twee jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

adjunct van de directie m/v pedagogische begeleiding

niveau A

In deeltijds contractueel dienstverband bij de Pedagogische Begeleidingsdienst – Departement Onderwijs & Opvoeding Uw functie: als adjunct van de directie (m/v) binnen de Pedagogische Begeleidingsdienst optimaliseert u mee de pedagogische werking van de stedelijke secundaire scholen. U werkt acties uit en voorziet begeleiding en opvolging ter ondersteuning van de scholen en hun zorgbeleid. Zo draagt u ertoe bij dat moeilijkheden met multiculturaliteit, gedragsmoeilijkheden, leer- of psychische problemen worden omgebogen naar rijke kansen. Voorwaarden: u beschikt over een masterdiploma. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

controleur m/v wegenwerken

niveau B

In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als controleur wegenwerken (m/v) kan u tewerkgesteld worden bij diverse diensten binnen de Stad Gent. U kan zowel centraal als decentraal worden ingeschakeld voor één of meer kerntaken inzake wegenwerken. Dit betreft niet alleen vernieuwingswerken, maar ook het onderhouden van het openbaar domein van de stad. Als controleur wegenwerken staat u o.m. in voor de organisatie, controle en opvolging van de werken op zowel technisch, administratief als financieel vlak. Daarnaast geeft u leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent. Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma in één van volgende studiegebieden: architectuur, industriële wetenschappen en technologie (bouw, houttechnologie of vastgoed) OF u beschikt over een bachelordiploma aangevuld met twee jaar werkervaring in wegenwerken. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren. Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van coördinator-expert (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 3 321,91 euro per maand. Voor de graad van adjunct van de directie (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 2 759,84 euro per maand. Voor de graad van controleur (m/v) is dit 2 207,87 euro per maand. Deze weddes zijn eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en worden verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).

Interesse? Solliciteer online voor deze vacatures via onze website www.gent.be/solliciteren. U vindt er ook meer informatie terug over de functies, voorwaarden en selectieprocedures. De uiterste inschrijvingsdata voor deze selectieprocedures zijn: - coördinator-expert acquisitiebeleid (m/v): 15 maart 2011 - coördinator-expert schoonmaak & services (m/v) en adjunct van de directie pedagogische begeleiding (m/v): 22 maart 2011 - controleur wegenwerken (m/v): 1 maart 2011

Stad Gent selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

www.gent.be/solliciteren

Kalmthout biedt, in het centrum van de gemeente, industriegericht tso en bso aan voor jongeren van circa 12 tot 20 jaar in twee vestigingen. In moderne gebouwen met een eigentijdse uitrusting volgen momenteel meer dan 800 leerlingen les in de tweede en derde graad. Een honderdvijftig personeelsleden staan dagelijks in voor kwaliteitsvol onderwijs. Om dit gemotiveerde team te leiden, gaat het gemeentebestuur via een selectieproef over tot de aanwerving van een (m/v):

Kalmthout, als je van natuur houdt!

Directeur Gitok bovenbouw Uw functie: u staat in voor de leiding en het dagelijks bestuur in de tweede en derde graad van Gitok. U bewaakt de kwaliteit binnen de onderwijsinstelling en verhoogt het beleidsvoerend vermogen ervan. Daarvoor werkt u nauw samen met de overige directieleden, de technisch adviseurs en de stafmedewerkers. Uw profiel: u hebt een masterdiploma en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Ervaring in het onderwijs is een pluspunt. Sollicitatie: uw kandidatuur moet uiterlijk op 25 maart 2011 per post bezorgd worden aan het Gemeentebestuur van Kalmthout, t.a.v. College van burgemeester en schepenen. Vermeld ‘Kandidatuur directeur Gitok’. Bij uw sollicitatiebrief voegt u een uitgebreid cv, bewijs van goed gedrag en zeden, uittreksel geboorteakte en kopij van uw diploma. Geïnteresseerd? Contacteer het gemeentesecretariaat, tel. 03 620 22 00 of via e-mail secretariaat@kalmthout.be.

Kerkeneind 13 - 2920 Kalmthout - www.kalmthout.be

opendeurdag GITOK zondag 8 mei 2011


030_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:15:47

30

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Limburg, een sterk merk

}

jouw werk?

Limburg, dat is een uniek gevoel. Iedereen kan zien dat Limburg een provincie is die net ‘iets’ anders is dan andere. Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor Domein Bokrijk, de Provinciale Bibliotheek Limburg, Het Dommelhof, het Provinciaal Natuurcentrum, Kunstencentrum Z33 en zo veel meer. Wilt ook u meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Maak dan werk van een job bij het provinciebestuur. Teken voor ambitieuze projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger, die Limburg op de kaart zetten. Ga voor een job in een omgeving die tal van loopbaanmogelijkheden biedt. Momenteel zoeken wij volgende nieuwe collega’s (m/v):

afdelingsverantwoordelijke cultureel erfgoed (statutaire werfreserve op niveau afdelingschef)

Uw uitdaging U bent in de mogelijke functies afdelingsverantwoordelijke cultureel erfgoed verantwoordelijk voor de realisatie van het provinciaal beleid Cultureel Erfgoed. Ofwel heeft u de algemene leiding over Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed (PCCE). In deze functie operationaliseert u de missie en doelstelling van het PCCE. U zorgt voor het permanent actualiseren, kritisch evalueren en bijsturen van de werking van het PCCE. U werkt nauw samen met de beleidscel Cultuur. U beheert de infrastructuur van het PCCE. U implementeert het cultureel erfgoedbeleid via het kwaliteitsvol realiseren van projecten. U benut opportuniteiten om het provinciaal cultureel erfgoedbeleid te versterken en uit te dragen. U vertegenwoordigt de provincie in de diverse relevante omgevingen (andere provincies, Vlaamse overheid, cultureel erfgoedsector) en investeert in het actief onderhouden en uitbreiden van de nodige netwerken. Ofwel ontwikkelt u vanuit de beleidscel Cultuur het provinciaal beleid Cultureel Erfgoed en ondersteunt en coördineert u de werking van de provinciale culturele erfgoedinstellingen. U verzamelt doelgericht informatie over enerzijds het (Limburgse) werkveld en anderzijds relevante ontwikkelingen. U maakt het cultureel erfgoedbeleidsplan en het jaarlijkse actieplan. U vertaalt de beleidsopties van het provinciaal erfgoedbeleid, zodat het ontwikkelde beleid enerzijds realistisch en anderzijds bij voorkeur trendsettend is. U adviseert het beleid accuraat en coherent en betrekt relevante stakeholders bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. In functie van de realisatie van het beleid coördineert en ondersteunt u de werking van de provinciale

culturele erfgoedinstellingen. U volgt de formulering van missie, beleidsplan en actieplan op en u evalueert de organisatie op basis van de nieuwe beleidsopties. U leidt als afdelingsverantwoordelijke op een efficiënte wijze een dienst. U begeleidt en coacht medewerkers. U beheert beschikbare kredieten en volgt de administratieve stroom op met oog op verhoging van efficiëntie. U koppelt terug naar zowel uw medewerkers als uw leidinggevenden. U zorgt voor een interne en externe klantvriendelijke communicatie. Uw profiel U heeft grondige kennis van de Vlaamse wetgeving op cultureel erfgoedgebied en basiskennis van Vlaamse wetgeving op cultureel gebied. U bent sterk in beleidsontwikkeling en u heeft een visie en inzicht op cultureel erfgoedbeleid en de gehele culturele sector. U overstijgt de dagelijkse praktijk en kunt eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken van op een afstand, ze in een ruimere context en een langetermijnperspectief plaatsen. Van hieruit slaagt u er in om originele en/of vernieuwende oplossingen en voorstellen te formuleren. U bouwt nieuwe relaties uit, die vandaag of morgen voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn. U brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor. U zoekt mogelijkheden tot samenwerking met interne en externe partners, uit wederzijds belang. U wordt gedreven door het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van doelstellingen.

Algemene toelatingsvoorwaarden

Examenprogramma

Als u geïnteresseerd bent en u voldoet aan volgende voorwaarden, dan verwachten wij uw kandidatuur. • Masterdiploma of gelijkgesteld. • 3 jaar relevante ervaring. • U moet een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. • U bent in het bezit van de burgerlijke en politieke rechten. • U bent medisch geschikt voor de functie in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Om elk vooroordeel over nationaliteit, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of handicap uit te sluiten, gaan we altijd op dezelfde manier te werk als u bij ons solliciteert. In twee proeven gaan we na of u geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar uw vakkennis en relevante competenties. In een tweede proef houden we een gesprek om u en uw talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven.

Salaris • Brutomaandloon tussen minimum € 3 321,90 en maximum € 5 064,96.

Ons aanbod • • • • •

een dynamische, multidisciplinaire omgeving ruime opleidingskansen een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering.

Interesse? Kandidaturen (per functie: sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 7 maart 2011 per brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. U kan ze ook tegen ontvangstbewijs overhandigen op hetzelfde adres aan de heer Bart Bisschops, afdelingschef Directie HRM. De uitgebreide functiebeschrijving kan u vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij de heer Bart Bisschops, tel. 011 23 78 36 of per e-mail vacatures@limburg.be.

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

limburg.be/vacatures

Ik heb de smaak van teamspirit te pakken! KIJK SNEL VOORAAN IN DEZE VACATURE.


031_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:48:29

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

31

» Hoofd Thesaurie

bij onze directie Financiën en Controlling te Brussel Jouw functie: als hoofd Thesaurie ben je verantwoordelijk voor het beheer van de liquiditeiten en de geldstromen van de VMW. Je staat in voor het opvolgen van alle beleggingen en leningen, alsook voor het beheer en de verwerking van alle financiële verrichtingen. Daarnaast werk je ook verschillende procedures en richtlijnen uit met betrekking tot de thesaurieplanning. Je maakt financiële rapporten op en kunt ze interpreteren. Je werkt samen met je collega’s van de directie Financiën & Controlling en met de provinciale exploitatiedirecties. Je geeft leiding aan een klein team van thesauriedeskundigen. Jouw profiel: diploma master of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in de economische wetenschappen of in de toegepaste economische wetenschappen, afstudeerrichting bedrijfsfinanciering, ofwel met 4 à 5 jaar ervaring in een afdeling Thesaurie.

» Boekhouder

bij onze directie Financiën en Controlling te Brussel

Jouw functie: als boekhouder ben je mede verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van de boekhoudkundige verrichtingen aangaande de activiteiten van de centrale directies en de business unit Industrie & Services. Je behandelt de complexere dossiers en je initieert vernieuwing en optimalisatie. Je werkt samen met je collega’s van de directie Financiën en Controlling, de business unit Industrie & Services, maar ook met de collega’s die werkzaam zijn bij de diensten Boekhouding in de provinciale exploitatiedirecties. Jouw profiel: diploma bachelor of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur richting boekhouding.

» Procestechnicus

bij onze business unit Industrie & Services, regio Vlaams-Brabant en Limburg

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is een integraal waterbedrijf dat diensten aanbiedt binnen de hele waterketen. Als leverancier van leidingwater zorgt de VMW voor de productie en distributie van drinkwater aan 2,6 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten. Daarnaast is de VMW een deskundige partner voor waterhergebruik en voor water-op-maatoplossingen naar bedrijven toe en voor rioleringsdiensten en afvalwaterbeheer naar steden en gemeenten toe. In het kader van onze dienstverlening zoeken wij gemotiveerde medewerkers die onze kerncompetenties, met name resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, betrouwbaarheid en voortdurend verbeteren, hoog in het vaandel dragen. Op dit ogenblik hebben wij de volgende vacatures (m/v):

Jouw functie: de business unit Industrie & Services is verantwoordelijk voor de uitbouw van watergebonden producten en diensten. Als procestechnicus sta je, samen met je collega’s, in voor het uitvoeren van de technische aspecten van de proceswaterinstallaties en het technisch ondersteunen van de procesingenieur Industrie & Services tijdens het proefdraaien en de opstart van de installaties. Je verzorgt ook in belangrijke mate de gespecialiseerde tweedelijnsondersteuning tijdens de uitbating. Jouw profiel: diploma bachelor of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur richting proceschemie, automatisatie of elektromechanica.

» Productiecontroleur

voor onze dienst Kwaliteitsbeheer, regio Oost- en West-Vlaanderen

Jouw functie: binnen de dienst Kwaliteit sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van opdrachten die inherent zijn aan de opvolging van de waterkwaliteit zowel tijdens het productieproces en het transport-/distributieproces als bij de klant. Naast de planning en uitvoering van staalnames en kwaliteitscontroles, sta je onder meer in voor de dagelijkse opvolging van procesparameters, het oplossen van problemen bij kwaliteitscontroles en het opvolgen van pilootinstallaties. Je werkt samen met je collega’s van de dienst Productie en van het Centraal Laboratorium. Jouw profiel: diploma bachelor of daarmee gelijkgesteld onderwijs richting scheikunde of gelijkwaardig.

AANBOD: een voltijdse tewerkstelling in een dynamische omgeving, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur • voor de functie van hoofd Thesaurie, een brutosalaris vanaf 3 164 euro per maand • voor de functies van boekhouder, procestechnicus en productiecontroleur, een brutosalaris vanaf 2 478 euro per maand • het brutosalaris kan worden verhoogd op basis van relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige • een vakantiegeld t.b.v. 92 % en een eindejaarstoelage t.b.v. 65 % van het brutomaandloon • maaltijdcheques • hospitalisatieverzekering • gratis woon-/werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding • ruime opleidingskansen.

INTERESSE? Surf naar www.vmw.be voor meer info over de functie, de arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop je kunt solliciteren. Voor de functies van boekhouder, procestechnicus en productiecontroleur moeten de sollicitaties worden ingediend uiterlijk op 10 maart 2011.

De VMW wil de samenleving waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Bij de aanwerving van medewerkers willen wij gelijke kansen geven aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele handicap.

Welkom bij een groep ziekenhuizen en woon- en zorgcentra waar 3200 medewerkers patiënten en bewoners omringen met de allerbeste zorg. GasthuisZusters Antwerpen is een dynamische en continu innoverende groep van voorzieningen die veel belang hecht aan onderzoek en soepel inspeelt op maatschappelijke evoluties. Daarbij geven we ook als collega’s het beste van onszelf.

GZA-Groepsdienst (Wilrijk) zoekt (m/v)

Stafmedewerker nieuwbouw en renovatie

Dienstverantwoordelijke biotechnische dienst

Functiebeschrijving: Je bent mee verantwoordelijk voor bouw- en verbouwingswerken (o.a. projectomschrijving, opstellen lastenboeken, richten van prijsvraag, dossieropbouw, opvolgen van de uitvoering der werken, opstellen nacalculatie, post-interventiedossier, as-builtplannen). Daarnaast onderhoud je contacten met personeel, dokters en uitvoerders, en zorg je voor een goede en stipte administratie. Functievereisten: Je behaalde een masterdiploma, bij voorkeur industrieel ingenieur (richting bouwkunde, elektromechanica met bouwkundige ervaring), ingenieur-architect, architect. Je hebt enkele jaren ervaring in de gevraagde job, en bij voorkeur kennis van AutoCAD en projectplanners. Je bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken.

Functiebeschrijving: Op verschillende campussen leid je een team van gespecialiseerde technici. Je bent mee verantwoordelijk voor de onderhoudswerken en herstellingen aan onder meer medische en verpleegkundige apparatuur. Je hebt goede contacten met personeel, dokters en leveranciers en volgt alles ook administratief op. Functievereisten: Je behaalde een masterdiploma (bij voorkeur industrieel ingenieur elektronica-biomedische technieken). Je bent contactvaardig, klantgericht en kan leiding geven. Je hebt een grote interesse in/kennis van medische toestellen en bent bereid hierin de nodige vakkennis op te bouwen.

Voltijds - vast

GZA

St.-Augustinuslaan 20 2610 Wilrijk

Sint-Augustinus Wilrijk

Sint-Vincentius Antwerpen

Voltijds - vast

Sint-Jozef Mortsel

Sint-Bavo Wilrijk

Sint-Gabriël Antwerpen

De Bijster Essen

Sollicitaties met cv en pasfoto kan je richten aan de personeelsdirecteur, p/a GZA, Sint-Augustinuslaan 20, 2610 Wilrijk. Voor eventuele vragen kan je e-mailen naar jobsite@gza.be Meer vacatures: www.gza.be

Gemeenschapshuis Sint-Camillus Antwerpen


032_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:08:29

32

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

OCMW

KALMTHOUT Het OCMW van Kalmthout is gelegen in een groene omgeving met veel ongerepte natuur. Als moderne overheidsinstelling wil het OCMW van Kalmthout een belangrijke sociale doelstelling waarmaken, zodat iedereen optimaal en op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Om deze doelstelling mee vorm te geven zijn we op zoek naar een (m/v): Interesse? Je gedetailleerd cv met sollicitatiebrief, een kopie van je diploma, recent uittreksel uit het strafregister en kopie van je rijbewijs B kan je bij voorkeur via mail sturen naar: sollicitaties@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. het Vast Bureau, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 21 maart 2011. Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure vind je op www.jobpunt.be of telefonisch op 016 38 10 00.

OCMW-secretaris Jouw functie: je bent de algemeen directeur van een sociale overheidsorganisatie. Je vervult een scharnierfunctie tussen het beleid en de interne diensten en je bent een sleutelfiguur in de verdere ontwikkeling van het OCMW van Kalmthout. Je stuurt het personeel aan en ontwikkelt, in overleg met het beleidsniveau, een vernieuwende visie en implementeert deze in de organisatie. Je werkt samen met de diverse lokale en bovenlokale actoren. Je verdedigt de belangen van de organisatie op verschillende niveaus. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Je hebt minimum 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring in leidinggeven. Je managementvaardigheden laten je toe om creatief oplossingen te zoeken voor diverse vragen en uitdagingen. Je duidelijke visie op de ontwikkeling van een OCMW organisatie en je inzicht in de verhoudingen tussen de politieke beleidsvoering en de taken van de administratie laten je toe om op een diplomatische manier het beleid te realiseren. Je hebt een open geest, bent innovatief en communiceert, zowel mondeling als schriftelijk, op een overzichtelijke manier. Je straalt dynamiek uit en je kan je personeel motiveren en coachen. Aanbod: een boeiende, uitdagende en voltijdse functie met een grote verantwoordelijkheid, een statutaire benoeming met een proeftijd van één jaar, een wervingsreserve voor de duur van 3 jaar, de bruto-aanvangswedde bedraagt 48 247,59 euro op jaarbasis, de eindwedde bedraagt 70 410 euro op jaarbasis, opleidingsmogelijkheden, een goede combinatie werk/privé, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en 35 dagen betaald verlof.

www.jobpunt.be

ACCOUNTMANAGER Functie-inhoud: U bent integraal de schakel tussen de Wase Werkplaats en haar opdrachtgevers.

WASE AS WERKPLAAT A S AT V W. V.Z.

Uw kwaliteit

=

Onze uitdagingg

De Wase Werkplaats

. Functieprofiel:

Functievoordelen: streven naar flexibele oplossingen en hoogklanten. De activiteiten situeren zich op het

Interesse in deze functie?

geconditioneerde ruimte, verpakken en labelen, ecologisch groen onderhoud, technische Met het oog op het consolideren en uitbouwen van de portefeuille aan opdrachten zien we op korte termijn uit naar een uitstekend

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren - Tel.: 051 22 17 92 - Fax: 051 25 36 50 E-mail: info@antoonbulcke.be www.antoonbulcke.be

Door een constante groei en uitbreiding zoeken wij ook naar een

Functie-inhoud:

KWALITEITSMEDEWERKER

INSTRUCTEUR Functie-inhoud:

Functie-inhoud: U verleent administratieve

Functieprofiel: Voor deze operationele functie zoeken aanzet geven voor innovatie. Functieprofiel:

begeleiden. Functieprofiel:

Interesse in een van deze drie functies?

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Functievoordelen voor deze drie functies: competitief salarispakket met extralegale voordelen

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon

DIVISIEMANAGER


033_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:08:38

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Looking for exciting international projects?

33

BRUSSELS

Celerant, founded in 1987, is a global management consultancy specialising in operational improvement. We help leading companies worldwide achieve and sustain real gains in bottom-line performance. We help them realise millions in sustainable business benefits. Today, Celerant is the largest independent player in the operations segment of the global consulting market. The essence of our approach is Closework®. Our consultants immerse themselves in client operations, working side-by-side with people on the front lines of the business to connect their everyday actions with the company’s aspirations. Through Closework®, we transfer our expertise to our clients, foster ownership for ongoing improvement, and build a fundamentally more capable organisation. Celerant works with many of the top 1000 companies in the world across a range of industries including Chemicals, Energy, FMCG, Financial Services, Life Sciences & Healthcare, Manufacturing, Metals & Mining, Pulp & Paper, Retail, Telecommunications and Utilities. The company is headquartered in London and has subsidiaries in Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, Abu Dhabi and the USA. We have ambitious growth plans! Therefore we are now looking to strengthen our Belgium based team with (m/f)

Experienced Consultants Your profile: • After graduation you have acquired several years of relevant experience within a multinational or at a consultancy firm, be it in Supply Chain Management, Asset Management, Process Excellence, Revenue Growth, Organisational Effectiveness or Innovation. • You take the appropriate initiatives to deal decisively with situations as they arise. • You are persistent and flexible in achieving the greatest possible bottomline impact on business goals. • You are capable of generating solutions (people, systems, processes) to issues identified in client organisations. • You have a “can do” mentality, you are extremely client focused and show drive for results (we do what we say we will do). • You are a real team player and feel perfectly at ease in international, multicultural working environments. • You are a strong communicator and express yourself fluently in English, both in speaking and writing. • You are open to work on a global, worldwide basis.

Analysis Manager Your function: • Based on an analysis of the client business context you play a critical role in the conversion of client opportunities into meaningful projects that will deliver client value. • You develop the business case (measurable results of the project, cost, cash flow of the project). • Under your direction, the analysis team works towards the launch of large transformational improvement projects, based on a defined set of milestones for achievement of bottom-line results. You have the overall accountability for getting “the green light” from the client to go ahead with the implementation phase. • You are responsible for managing the team of up to 8 consultants to analyse operational issues, as well as engaging clients and their teams in the opportunities for improvement; you develop plans for results delivery projects and develop the business case for change. • You are responsible for the execution, follow-up and quality control of the studies to be delivered by the Celerant analysis team and client task forces. Your profile: • You are technically strong and commercially confident. We look for a 5-10 years’ management responsibility within industry, including a track record of change/ project management and senior management engagement, and/or 3-6 years of, prefera-

bly Operational, Consulting experience. • You have expertise in some of our core capabilities, e.g. Supply Chain Management, Asset Management, Process Excellence, Revenue Growth, Organisational Effectiveness… • You have a strong understanding of change management and organisational design; you have been through significant change processes. • Your superior analytical skills should be matched by a thorough understanding of business fundamentals and operations management practices. You have a pragmatic view on how to implement change. • You are able to identify and clarify specific client issues and to develop approaches to address them. • You have strong interpersonal skills and self-confidence, as well as the ability to both adapting your working style within short timeframes to engage strategically with senior executives, and working hands-on within our clients’ operations. • You have management experience in leading small teams and have worked extensively in teams/projects. • You are used to deal directly with senior management levels. • You are very hands-on, result oriented and fully committed to deliver within an agreed timeframe. • You are fluent in English, both in speaking and writing. • As the role is based predominantly on client site(s) during the week, you are open to travel to and from there on a regular basis.

Interested? Please send your application and CV, mentioning reference BE627265 for Experienced Consultants and reference BE627260 for Analysis Manager to Hudson, attn. Luc Vermeersch, Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussels, tel. 02 610 27 11, e-mail luc.vermeersch@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

Your function: • You lead and deliver project work-streams through client task force members in order to achieve specific time, cost, and quality deliverables. • You bring about lasting change through the delivery of quantifiable results and the use of Closework® to build people and organisational performance and capability. • You support the execution of a short-term business analysis which generates a business case for change and designs operational improvement programmes. • You select and use a diverse range of analytical techniques and behavioural change methodologies and tools. • You transfer skills and knowledge to client task force members through coaching, mentoring, and training. • You monitor the project process, anticipate problems and act appropriately to overcome potential obstacles. You continuously review progress against targets. • Where possible, you identify key issues from a wide range of complex data and quantify opportunities. • You train and develop client management, task force members and Celerant team members.

ADVERTORIAL This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

ADVERTORIAL At Celerant Consulting they call it Closework®: total involvement in the client’s situation, sticking around until you have delivered the promised results through a winning approach and made sure that the client can sustain them. This seems like hard work. “It is”, says Bart Le Clef, Head of Operations Europe, “but your reward is an unequalled learning curve and the satisfaction of achieving sustainable results for some of the most inspirational brands in the market.”

Celerant Consulting:

Brace yourself for the fastest learning curve in the business 600 Celerant people with an unflagging can-do spirit are working side by side with clients all over the world to accomplish major change projects and transform behaviours permanently and positively. They don’t write a report, give advice and leave the client to it. They stay until the results are delivered, capabilities transferred and clients enabled to sustain it themselves. These are not just the highly educated professors, but down-to-earth people with a business or a technical background. And yet they have ways to make you forget your rusted routine and do things in a completely new, more productive way. Call it emotional intelligence. Early client exposure and project responsibility Whatever your age and experience, at Celerant you start as a consultant, be it with an above-benchmark remuneration. Early client exposure and project responsibility is matched with extensive training. Bart Le Clef: “You will find yourself

out of your comfort zone, always pushed into something new, but you can rely on your project manager as well as your personal development manager. This is your go-to person. He or she will see to it that you will rapidly grow in your ability to take on other roles.”

“In back offices, oil rigs or board rooms: you will develop in ways you never thought possible.” Multi-faceted teams and client task forces As the consultants work in multi-faceted teams and client task forces for industry leaders all over the world - in back offices, oil rigs or board rooms - they develop in ways they never thought possible. Bart Le Clef: “It may happen that you close a project on Wednesday in Aberdeen, and that the next day you’re off to Paris. But I’ll always try to get you home by Friday evening 6 or 7 o’clock. And yes, we also know how to enjoy ourselves as a team. Work hard, play hard: that is our motto.”

Bart Le Clef Head of Operations Europe - Celerant Consulting

Work hard, play hard: working together to build better businesses and enjoy doing it.


034_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:09:07

34

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Curious about how you could spread your wings in our continuously growing organization? Check out the information about our vacancies on www.sas.com/belux/jobs. Pre-Sales & Delivery Consultants • Risk Management : market & credit risk, ALM, insurance risk, Basel II, Solvency II. • Business Analytics Framework : BI technologies, ETL processes, development of data. warehouses and data marts. Project Managers: management & execution of complex IS projects Technical Consultants / Architects: solution & technical architectures, enterprise & technical integration Delivery Consultants • Financial Intelligence: reporting, budgeting, planning, strategy, forecasting, risk & audit process, ABM. • Customer Intelligence: campaign management, optimization & automation, digital marketing. • Business intelligence: ETL, data warehouse & data marts, OLAP, RDBMS, web reporting. • Analytics: forecasting, optimization & data mining solutions.

You can. At SAS If you treat employees as if they make a difference, they will make a difference. That’s philosophy behind SAS’ corporate culture that fosters the integration of employees’ personal needs with the company’s business objectives. SAS employees enjoy a supportive environment and outstanding opportunities for professional growth.

Post-sales Consultants • Customer Support: support for SAS users. • Customer Training: providing software and business solutions training to SAS users

This unique culture resulted in the first place on the list of “Best Employer Belgium 2010”. SAS is the leader in business analytics software and services helping organizations worldwide to transform data about their customers, performance, financials and more into predictive insight enabling them to make better decisions.

DE REFERENTIE IN SENIORENZORG Woonzorgcentra • Serviceflats • Residenties

armonea is de grootste privéspeler in de Belgische seniorenzorgsector, met meer dan 50 voorzieningen in het hele land. Ter ondersteuning van onze nieuwe projecten en uitbreidingen zijn we op zoek naar (m/v):

• • • •

Verzorgenden/Zorgkundigen • Directeurs Woonzorgcentra Verpleegkundigen • Adjunct-Directeurs Hoofdverpleegkundigen Woonzorgcentra Apotheekassistenten • Regio Manager (Kempen & Limburg)

Voor onze hoofdzetel in Mechelen hebben we eveneens opportuniteiten voor:

• • • • •

Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde Real Estate Expert Interior Designer Legal Counsel Preventieadviseur

• • • •

Recruitment Assistant Accountant Business Controller Reporting & Budgeting Coordinator

Interesse? Reageer dan snel via jobs.armonea.be Heb je hulp nodig bij het online solliciteren? Bel dan naar het nummer 015 74 50 95. Lees meer over armonea op www.armonea.be

Samen zorgen we voor u!


035_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:09:20

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

35

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 6.000 collega’s zijn dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, maar ook in beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen ... Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: de Universiteit Gent is één van de grootste, meest dynamische en toekomstgerichte werkgevers van de regio. Momenteel hebben wij volgende vacatures (m/v)

Laborant

Laborant

Secretaris

Vakgroep Pathologische Anatomie Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ref. GE22B LAB

Vakgroep Bos- en Waterbeheer Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Ref. LA04B LAB

Decanaat Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ref. GE51B SEC

(80 %)

Secretaris

(halftijds)

(80 %)

Deskundige ICT

(voltijds)

(halftijds statutair/ halftijds contractueel)

Vakgroep Vergelijkende Fysiologie en Biometrie Faculteit Diergeneeskunde Ref. DI01B SEC

Decanaat Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Ref. FW51B DESK ICT

Afdelingshoofd Administratief Bureau Directie Gebouwen en Facilitair Beheer Centrale Administratie Ref. CA70A+ AFDHAB

Meer details over deze en andere functies, evenals de inschrijvingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website van de Universiteit Gent. Deze informatie kan je ook opvragen bij mevrouw Tess Vonck op het telefoonnummer 09 243 89 54 of op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. De kandidaturen dienen te worden gericht aan: Hudson • t.a.v. Tess Vonck • Moutstraat 56 • 9000 Gent. Gelieve duidelijk het referentienummer te vermelden. Bij voorkeur solliciteren per e-mail op het e-mailadres hrs.government@hudson.com. Een automatische antwoordmail zal de ontvangst van je e-mail bevestigen. Uiterste inschrijfdatum: 10 maart 2011 om 17u. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

www.UGent.be/vacatures

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

We are looking for young potentials as well as experienced hires

The Human Element

Process Engineers

The Dow Chemical Company is a global market leader in plastics and chemicals.

You lead and/or participate in project teams providing process engineering expertise

And our ambitions go far beyond. Combining the power of science and technology

in specific fields, tools or theory on at least a site wide basis and as a part of related

it is our goal to constantly improve what is essential to human progress.

global networks.

To succeed, we are continuously looking for the Human Element: young potentials and talented people who will fit in our highly innovative environment. Our 52,000 employees deliver a broad range of products and services to customers in around 160 countries. We connect chemistry and innovation with the principles of sustainability to help provide everything from fresh water, food and pharmaceuticals to paints, packaging and personal care products. We expect all employees to take responsibility for the work they do. At Dow, this responsibility also brings a great deal of freedom. In your daily job, and in your personal development.

Interested?

Improvement Engineers As improvement Engineer at Dow you are responsible for improvement projects in several production facilities on site. In this role your prime goal is to optimize the production capacity and to reduce costs and energy.

Production Engineers As Production Engineer you are responsible for optimization of plant operations, resolving plant problems and enabling safe and environmentally acceptable production of low cost quality products.

If you are interested you can send your resume and motivation letter to Eelco Jens

Reactive Chemicals Expert

(ejens@dow.com) or apply online through our careersatdow.com website. There

As Reactive Chemicals Expert you assist in quantifying and managing the hazards

you will also find all other career opportunities that Dow has to offer globally.

associated with using reactive chemicals in labs, pilot plants and production facilities.


036_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:54:31

36

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

De kantoorwereld is in volle ontplooiing. Duurzaam in die markt aanwezig zijn, vraagt steeds meer om een goede product bewustheid. Ahrend is één van de sterkste bedrijven op de kantoorinrichtingmarkt.

Ahrend Furniture zoekt:

Account Manager

m/v

met commerciële flair en drive - regio Brussel/Leuven Functie Als Account Manager bij Ahrend ben je binnen je werkgebied verantwoordelijk voor het realiseren van een omzettarget. Je adviseert en begeleidt klanten bij totale inrichtingsplannen. Dit betekent onder andere dat je een accountplan opstelt, offertes en aanbestedingen voorbereidt en aan de klant voorstelt, en ook de follow-up verzorgt. Daarbij word je ondersteund door een binnendienst en een studio met interieurontwerpers. Verder doe je actieve prospectie; je zoekt naar de sleutelfiguren in projecten en ontwikkelt vertrouwensvolle contacten met hen. Je bent een serieuze gesprekspartner als het gaat om duurzaamheid. Je kunt op meerdere niveaus met klanten communiceren en je beweegt je binnen je netwerken als een professionele partner.

Profiel Je hebt 2 jaar B2B-verkoopervaring; affiniteit met kantoorinrichting en/of design is een pluspunt. Goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, creativiteit, enthousiasme en een can-do mentaliteit komen je zeker van pas. Je stelt je klantgericht op; service-minded reageren is een tweede natuur. Werken in een team ligt je. Je woont in Brabant en je bent tweetalig Nederlands-Frans met kennis van Engels.

Hoe reageren E-mail uw cv en motivatie naar pol.vandeplassche@inventi.be. Tijdens de kantooruren kan u voor meer info contact opnemen met Hanne Rummens, coördinatie training en selectie op +32 3 223 68 67. www.inventi.be

Wij bieden Een dynamische omgeving en een uitdagende functie in ons sales team. Je krijgt een professionele ondersteuning en training on the job. We voorzien een interessant salarisplan: fixe+bonus, kostenvergoeding, extralegale voordelen, een firmawagen, laptop en gsm.

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon

www.ahrend.com

Op zoek naar een toffe job waarbij het klikt ?

Vanden Borre maakt deel uit van een belangrijke Europese groep en is de Nr.1 op de Belgische markt in distributie van tv, video, hifi, huishoudelektro en multimedia-apparaten. Elke dag zetten meer dan 1000 werknemers zich in voor een maximale toepassing van onze AKTE VAN VERTROUWEN, gericht op de laagste prijs, de beste keuze en een onberispelijke service. Steunend op deze Akte van Vertrouwen willen wij onze diensten uitbreiden met professionele medewerkers die steeds klaar staan voor onze klanten.

Vanden Borre groeit!

Wil je meewerken aan de uitbouw van onze dienstverlening?

HR Officer

Je beheert de volledige loonadministratie en samen met je collega’s ben je het aanspreekpunt van 1200 personeelsleden.

Manager After Sales

Je bent de centrale draaischijf tussen onze leveranciers en onze dienst na verkoop. Je stuurt een team aan dat dagelijks contacten heeft met de klanten en de interne en externe herstelplatformen.

Prevention Advisor Je stelt een risico-inventaris op met bijbehorende maatregelen en implementeert het welzijnsbeleid om zo tot een dynamisch risicobeheersysteem te komen.

Solliciteer online : http://jobs.vandenborre.be

Je vindt er de lijst van alle openstaande vacatures met gedetailleerde jobbeschrijvingen.

Solliciteer via brief

Stuur sollicitatiebrief met c.v. naar de Personeelsdienst, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.


037_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:55:03

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

37

De groep Van Havermaet Groenweghe met kantoren in Hasselt, Genk, Herentals en Antwerpen staat aan de top van Vlaanderen op het vlak van accountancy en gespecialiseerde dienstverlening aan bedrijven. Ruim 140 gedreven medewerkers staan voor u klaar met één belangrijk motto: kwaliteit met een sterke persoonlijke toets. Om de groei binnen onze diverse disciplines te realiseren, zijn wij voor onze vestiging in Hasselt op zoek naar m/v:

Jurist sociale wetgeving

- Motmans-Van Havermaet

Functie: U bent één van de pijlers van onze juridische afdeling en handelt zowel vanuit een juridische als business georiënteerde focus. U volgt de sociale wetgeving, het socialezekerheids- en arbeidsrecht op, geeft advies aan klanten en zet de veranderingen in de praktijk van de organisatie om. U informeert, adviseert en vertegenwoordigt onze Belgische en buitenlandse klanten inzake sociale en parafiscale regelgeving, verblijfsreglementeringen en vreemdelingenrecht. U begeleidt bij sociale inspecties en sociale audits.

Junior accountant

- Groep Van Havermaet Groenweghe

Functie: U staat in voor de afsluiting, de rapportering (tussentijds en jaarlijks) en de volledige opvolging van de aan u toevertrouwde dossiers. U bent verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening en de nodige verslaggeving. U staat in voor de fiscale aangiftes (directe belasting).

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Van Havermaet Groenweghe, Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt. voor de functie van jurist: t.a.v. Bart Depraetere of per e-mail: bart.depraetere@vanhavermaet.be Tel.: 011 30 13 70

Profiel: U genoot een hogere opleiding (bachelor accountancy). U hebt drie jaar relevante ervaring in een accountantskantoor met kmo-klanten. U bent in staat om professioneel advies te verlenen aan klanten op diverse terreinen.

voor de functie van junior accountant: t.a.v. Wendy Knuts, personeelsmanager of per e-mail: wendy.knuts@vanhavermaet.be Tel.: 011 30 13 50

Aanbod voor deze functies: Een aantrekkelijke werkomgeving in een innoverende organisatie. Een afwisselende jobinhoud in een sterk groeiend marktsegment. Persoonlijke contacten met onze relaties, zowel nationaal als internationaal.

De selectie verloopt in samenwerking met Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Profiel: U bent master in de rechten met een specialisatie sociale wetgeving of gelijkwaardig door ervaring. U kan bogen op 5 à 7 jaren representatieve ervaring. U heeft kennis van de diverse Belgische arbeidsrechterlijke sectorreglementeringen, loonfiscaliteit en bent vertrouwd met internationale tewerkstellingsproblematieken, o.a. internationale socialezekerheidsregelgeving, de expat-status, split salaries, grensoverschrijdende tewerkstelling ... Daarnaast bent u ook goed vertrouwd met het zelfstandige statuut. U beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden, sterke commerciële reflexen en heeft impact op uw omgeving. U heeft grondige kennis van het Engels, kennis van de Duitse taal is een troef.

Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs is een unieke dienstverlener op het vlak van Human Resources, die deel uitmaakt van de sterke groep Van Havermaet-Groenweghe. Onze ervaren consultants bieden maatwerk op vlak van Werving & Selectie, Assessment & Development en de Professionalisering van HRbeleid. Van eenmanszaak tot multinational, voor ons is iedere vacature uniek. Daarom werken wij uitsluitend met internationaal erkende tools, ontwikkeld door marktleiders, om steeds tot de beste oplossing te komen. Vanwege onze groei willen wij ons team versterken met een m/v:

Ervaren Assessor Functie: Vanuit uw opgebouwde expertise fungeert u als business partner naar onze klanten. U staat in voor assessment en development centers, waarbij u een ruime verantwoordelijkheid krijgt over een klantenportefeuille. Vertrekkende van een grondige intake en behoefteanalyse, werkt u oplossingen op maat uit. U kent uw dossiers in de diepte en aan de hand van korte communicatielijnen rapporteert u tijdig naar uw klanten en geeft u persoonlijke feedback aan uw kandidaten. U getuigt van expertise en kennis van diverse tools op het vlak van persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstests en assessment oefeningen. Bij gelegenheid ondersteunt u ook de wervings- en selectieactiviteiten. U rapporteert aan de groepsleider HR Consultancy. Profiel: U hebt een master in de psychologie en beschikt over minimaal 5 jaar relevante ervaring, zowel met assessment en development centers, als met werving & selectie. U werkt oplossingsgericht, met de nodige creativiteit en flexibiliteit. U kan zelfstandig werken, maar tegelijk bent u een teamplayer. Aanbod: Een jonge, dynamische organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan en u begeleid wordt door ervaren professionals. Een uitdagende en verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief en ondernemerszin. Een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs, Gouverneur Roppesingel 81/2A, 3500 Hasselt, t.a.v. Liesbeth Vandenrijt, Tel.: 011 30 13 70 of per e-mail: liesbeth.vandenrijt@vanhavermaet.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Psycholoog met ruime expertise in Assessment en Development Centers

Melitta België N.V., gevestigd in Lokeren, is al jarenlang leverancier van koffiezetapparaten en bijbehorende verbruiksproducten aan het retailkanaal. Onder de merknamen Melitta, Swirl en Toppits worden producten verkocht die het dagelijkse leven vergemakkelijken en veraangenamen. Voorbeelden daarvan zijn filterpapier, huishoudfolie en diepvries-, vuilnis- en stofzuigerzakken. Melitta België N.V. heeft 23 medewerkers en is onderdeel van het Duitse Melitta Haushaltsprodukte GmbH. Ter aanvulling van ons marketing team zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van

Marketing Assistant

(M/V)

De functie: Na een praktische inwerkperiode zal je instaan voor de organisatie en planning van diverse taken voor de drie merken Melitta, Toppits en Swirl • Dit betekent onder meer dat je verantwoordelijk zal zijn voor het opstarten en administratief opvolgen van productlanceringen, alsook het opstellen van productfiches • Dankzij je grondige talenkennis zal ook het maken van vertalingen van o.a. verpakkingen en gebruiksaanwijzingen geen enkel probleem voor jou vormen • Daarnaast onderhoud je nauwe contacten met de medewerkers van het hoofdkantoor in Duitsland en de sales unit in Nederland • Voorts zal je ook instaan voor de voorbereiding van presentaties en het onderhoud van de website. Kortom, je bent de administratieve spilfiguur van de marketing afdeling Benelux, met de focus op de administratieve ondersteuning en niet op de creatieve input • Je rapporteert aan de Regional Marketing Manager Benelux • Ook kandidaten met een eerste werkervaring zijn welkom. Wie zoekt Melitta? Administratief sterke kandidaat • Stressbestendig • Zeer goede kennis van Nederlands, Frans en Engels, kennis van Duits is een pluspunt • Grondige kennis van Microsoft Office: Word, Excel en Powerpoint • Accuraat • Ervaring is belangrijker dan leeftijd.

Wat biedt Melitta? • Sterke merken, internationale contacten

• Open cultuur en prettige werksfeer • Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid • Aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer dan binnen 10 dagen via het mailadres hr@melitta.be of per brief aan Melitta België N.V., Brandstraat 8, Industriepark E17/3006, 9160 Lokeren.


038_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:55:21

38

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Een mooie c a r r ièr ek a ns in een hoogtechnologische omge v ing Eaton Power Quality is dé referentie op het vlak van energiebewaking, -verdeling en beheersoplossingen. De systemen van Eaton garanderen bedrijfszekerheid bij stroomuitval en beveiliging van gevoelige apparatuur zoals computers, aansturing van productieprocessen en tele- en datacommunicatiesystemen. De Belux verkoopszetel is gevestigd in Groot-Bijgaarden en maakt deel uit van een Amerikaanse multinational. Eaton is op wereldvlak

de absolute nummer 1 in zijn branche. Het breed assortiment aan kwaliteitsproducten wordt ondersteund door een snelle distributie via een netwerk van filialen verspreid in Europa en door een hoogwaardige technische ondersteuning van de klanten. Vanuit de vestiging in Groot-Bijgaarden zorgt een team van 40 enthousiaste werknemers voor de Belgische en Luxemburgse markt. Eaton wil zijn verkoopteam uitbreiden met

3 STERKE VERKOPERS

M/V

Jong technisch-commercieel talent voor diverse markten en regio’s Profiel

Functie • Via een intensieve ‘on-the-job-training’ raakt u vertrouwd met het bedrijf, de producten en diensten. • Door actieve en intensieve prospectie maakt u nieuwe klanten in één van de verticale marktsegmenten: bordenbouwers, installatiebedrijven en groothandel. • U volgt de bestaande klanten verder op en door hen regelmatig te bezoeken verhoogt u systematisch het zakencijfer. • U wordt dagelijks gecoacht en begeleid door een ervaren Sales Manager.

• U mag jong zijn en hebt een degelijke algemene opleiding genoten in een technische of economische richting. • Een eerste ervaring met aantoonbare resultaten in een gelijkaardige functie is een voordeel. • U overtuigt graag mensen en bent sterk geboeid door de wereld van elektronica en informatica. • U bent graag voortdurend op de baan en kan zelfstandig werken. • Gezien het werkgebied is een goede praktische kennis van het Frans een uitgangspunt.

Aanbod

• Een unieke carrièrekans bij een sterk groeiend bedrijf in een dynamische marktomgeving. • Professionele ondersteuning van een ervaren team. • Een goed basisloon aangevuld met een stimulerend bonusplan en alle nodige werkinstrumenten.

Hoe reageren

• Bel zondag 27 februari tussen 18u en 19u naar Frank De Pauw op het nummer 0478 555 616 of tijdens de kantooruren op 03 223 68 67. • Stuur vandaag nog uw cv met motivatiebrieff naar frank.depauw@inventi.be Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen.

www.eaton.com C o n su l t a nt s i n ve rko o p e n ve rko o p m a n a ge m e nt

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon

w w w. i nve nt i . b e / v a c a t u r e s

Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR-advies en consultancy organisatie, met meer dan 25 jaar expertise. Wij zijn gepassioneerd door het integreren en evalueren van medewerkers in organisaties en door het ontwikkelen van services die performance verbetering realiseren. Wij hebben vestigingen in Mechelen, Kortrijk, Roubaix (Frankrijk) en een professioneel samenwerkingsakkoord in Utrecht (Nederland). Om onze verdere ontwikkeling te realiseren, kijken wij voor het kantoor Mechelen uit naar een (m/v):

MANAGEMENT ASSISTANT Klant en Service Driven (3 à 4/5 week)

Functie: Je bent verantwoordelijk voor onze klantenservice en administratieve activiteiten, zoals offertes, overeenkomsten, rapporteringen, follow-up tot en met facturering. Je communiceert vlot en frequent met onze klanten en verzorgt eveneens andere externe communicaties in verband met advertenties, publicaties, website, … Daarnaast sta je in voor de personeelsadministratie en het beheer van diverse documenten en dossiers. Indien nodig, ben je back-up voor de receptie en administratieve taken.

Aanbod: Binnen deze functie kijken we uit naar een enthousiaste collega met de nodige teamspirit. Je komt terecht in een uitdagende omgeving waarin initiatief en ondernemerschap sterk geapprecieerd worden. Een expansieve werksfeer met een platform van diverse HR- en managementadvies activiteiten biedt professionele ontwikkelingskansen.

Profiel: Met een hogere opleiding en meer dan 10 jaar ervaring ben je gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan. Het is vooral belangrijk dat je zelfstandig een rol weet op te nemen. Je bent vlot en to the point in de omgang, met een servicegerichte en collegiale attitude. Verder ben je nauwgezet en discreet. Uitstekende tweetaligheid (N-F), goede werkkennis E en excellente MS-office vaardigheden zijn een must.

Interesse? Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Sodeva Consulting & Development op onderstaand adres. Voor bijkomende informatie kun je steeds bellen. Je kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk en professioneel behandeld.

SODEVA CONSULTING & DEVELOPMENT Zemstbaan 24 B-2800 Mechelen Tel. 015 421655 www.sodevaconsulting.com

.

.

.

Fax 015 422152

.

info@sodevaconsulting.com

w w w. s o d e v a c o n s u l ti n g . c om

Erkend bureau - VG.513/B - Lid Federgon

Ik heb de smaak van innovatie te pakken! KIJK SNEL VOORAAN IN DEZE VACATURE.


039_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:56:39

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

39

Mijn loopbaan begint bij de MIVB. De MIVB speelt een cruciale rol in de mobiliteit van Brussel. Ze werkt in een toekomstgerichte sector die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze hoofdstad, zowel sociaal als economisch en op het vlak van milieu. Als grootste werkgever van Brussel dragen wij performantie en innovatie hoog in het vaandel en combineren we de voordelen van een overheidsbedrijf met de dynamiek van de privésector. We hanteren daarbij vaste waarden: enthousiasme, verantwoordelijkheid en engagement, openheid, transparantie en teamspirit. De MIVB zoekt medewerkers die hun schouders willen zetten onder een betere dienstverlening en nieuwe grote projecten. Die zijn nodig om de enorme mobiliteitsuitdagingen aan te gaan waar Brussel voor staat. Met meer dan 300 verschillende beroepen, werven wij niet alleen bestuurders, veiligheidsmedewerkers en dispatchers aan. De MIVB speurt ook en vooral naar technici, ingenieurs, managers en ondersteunende profielen. De rijkdom van de MIVB ligt in de diversiteit van haar personeel. We maken er dan ook een punt van medewerkers met een verschillende oorsprong aan te werven: van jong of oud over man of vrouw tot uiteenlopende origine. Aarzel niet en ontdek al onze vacatures op

jobs.mivb.be

Wij zullen met plezier uw kandidatuur onderzoeken.

NO-NONSENSE OUTSOURCING

HR-PROFESSIONALS

Wij stellen u graag PEAK6 voor! PEAK6 is een outsourcing & advies bedrijf met no-nonsense HR professionals voor KMO-eigenaars en zaakvoerders. Als jong Belgisch bedrijf streeft het er naar de bedrijfsresultaten van al haar klanten te laten ‘peak-en’. PEAK6 maakt deel uit van The House of HR, dat actief is in het volledige landschap van HR-oplossingen.

HR-CONSULTANT

(m/v)

Onder begeleiding van een senior consultant werk je mee aan verschillende HR-projecten (performance- en talentmanagement,...). Je bent bereid consultancyopdrachten in heel Vlaanderen aan te nemen. Je bent een echte ‘doen-er’ met een grondige expertise en terzelfdertijd ook praktijkervaring in meer dan één van deze domeinen: retentiebeleid, ziekteverzuim, verloning/bonussystemen, sociale wetgeving, motivatie programma’s. Peakers kenmerken zich door: Professional Positive Passionate People Personal Performance

Inhoudelijke kennis & expertise Dynamisch & positief ingesteld Doener! Geen vage concepten No-nonsense HR Oplossingen op maat van de klant Resultaatsverbintenis

Ons aanbod. Je komt terecht in een jong Belgisch bedrijf dat anders is dan alle andere en streeft naar vooruitgang. Je krijgt er de kans je persoonlijk te ontwikkelen en wordt gestimuleerd om open te staan voor vernieuwing.

Geïnteresseerd of op zijn minst geïntrigeerd?

Bel dan snel naar Hannelore Soetens op het nummer 0478 84 43 82 of mail naar hannelore.soetens@peak6.be en maak een afspraak voor een kennismakend gesprek.


040_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:10:42

40

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

®

Bose Corporation Corporation, founded in 1964 by Dr. Amar G. Bose, is known for its research into sound which results in constant innovations of highperformance audio products. Bose is a global growth company with a strong customer and employee focus that has set trends in the market. profitt is fully reinvested in growth and development of the company, benefi benefiting As a private company, profi ting all our employees. For our consumer electronics and home entertainment division, our most impressive product and shopping experience is coming to Belgium in 2011. For the Bose Experience Centre on a high street location in Brussels, we are on the lookout for the following highly professional and dedicated employees (m/f):

STORE MANAGER As Store Manager, you deliver the unique Bose experience to, and build strong relationships with, the customers/visitors, turning them into Bose advocates. You are responsible for the overall store management, including store performance, marketing & promotion initiatives, employee recruitment and training, dealership relations, etc. Accurately monitoring market trends allows essential reaction according to arising opportunities. You make sure that all store activity is in compliance with legal and company procedures and standards. You manage the team’s performance, operational issues and stock reporting and report to the General Manager, Bose Belgium/ Luxemburg. You have outstanding interpersonal and managerial skills. A sound proficiency in Dutch, French and English are prerequisite for this position.

DEMONSTRATION SPECIALIST You are responsible for demonstrating products, performing customers’ needs assessments as well as providing exemplary service throughout their visit and thereafter. You support store activities such as marketing, promotions, training activities etc. As our Demonstration Specialist you monitor product displays and points of sales to ensure that they are in line with Bose brand image and strategy. Bose is more than a brand, it is an experience. Bose customers must be offered a unique customer experience and value proposition. As a Lead Demonstration Specialist you coach store personnel on how to effectively delight Bose customers. A sound proficiency in Dutch or French and English are prerequisite for this position. You have excellent interpersonal and team player skills, as well as technical affinity.

As a Bose employee, you also share the values that are embedded throughout our organization. You ought to encourage innovation in all aspects of your work, as well as treat staff and customers alike with the highest degree of respect. Having a passion for what Bose does and what Bose embodies you create values for our customers. Besides adopting an integrity-committed approach you should also pursue excellence in everything you do.

INTERESTED? Send your motivation and resume to www.bosejobs.be The selection procedure will run in collaboration with

Assuralia,

Voor zijn dienst Verzekeringstechnische studies zoekt Assuralia momenteel een (m/v)

Projectbeheerder Technische verzekeringsstudies - Statisticus/Actuaris Functie:

Profiel:

Om zijn ICT-team te versterken, zoekt Assuralia momenteel een (m/v)

ICT operations Functie:

Profiel:

Aanbod:

Contact:

Meer details op:

www.assuralia.be


041_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 23:42:51

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

BOUW, MILIEU EN ENERGIE VAN PAGINA 42 TOT 51

PAGINA ADVERTENTIE

AANNEMINGEN VERELST ALTI.CERNUM ARCELORMITTAL BEAULIEU BP BELGIUM CANALCO CFE GROEP DAIKIN EUROPE DE KOCK EANDIS GROEP VERHAEREN GROUP MAES ISOMO LEGRAND GROUP BELGIUM NAVB-CNAC NEWTEC WATER SYSTEMS OTRECO PELLIKAAN BOUWBEDRIJF SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS SOUDAL VIMAR WIENERBERGER

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

s

42 51 50 52 51 44 47 46 51 47 45 49 45 49 42 50 45 44 50 43 44 48

Ook online vind je 289 jobs in Bouw, Milieu & Energie vacature.com/zoeker

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

41


042_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:10:01

42

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Building on people navb-cnac Constructiv, het preventie-instituut van de bouw, zoekt (m/v)

2 adviseurs

ter versterking van de afdeling “Ondernemingen”, regio’s Antwerpen en Oost-Vlaanderen Je functie: Als adviseur van het navb ben jij het gezicht van de organisatie naar de buitenwereld. Je beheerst de kunst mensen aan te zetten op een duurzame manier te werken in de bouw met respect voor veiligheid en gezondheid. ontwikkeling van producten, diensten en projecten i.v.m. welzijn in de bouw en verzorgt hierover informatiezittingen. Je profiel:

navb-cnac Constructiv is het preventie-instituut van de bouwnijverheid. Onze hoofdopdracht bestaat erin het welzijn in de bouw te bevorderen, met de nadruk op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. We zijn er voor alle bedrijven en werknemers in België die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf vallen en voor iedereen die kan bijdragen tot de voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw.

1 adviseur

voor de afdeling “Onderzoek en ontwikkeling”

Je functie: Als adviseur binnen de afdeling “Onderzoek en ontwikkeling” ontplooi je je tot specialist in een aantal disciplines van welzijn in de bouw (veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, …). Je bouwt netwerken uit voor kennisvergaring en beheerst de kunst om projectgroepen te coördineren. Je kan terugvallen op wetenschappelijke inzichten, die je steeds weet te vertalen naar de praktijk via de uitwerking van publicaties, opleidingen, voordrachten. Door je diplomatische aanpak en

Je profiel:

kwaliteitsgerichtheid staan bij jou hoog aangeschreven. Wij bieden voor beide functies: en groepsverzekering). Interesse? Stuur dan vóór 31 maart 2011

Meer informatie vind je op:

navb.constructiv.be

Voor ABMT te Ham/Tessenderlo

CALCULATOR

Kostencalculaties en berekeningen op basis van plannen en/of lastenboeken Voor Industriebouw Verelst te Putte

AANKOPER

Aankoop van pakket buitenschrijnwerk, binnenafwerking en technieken Voor Woningbouw Verelst te Rumst

COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE

Verkoop van residentiële projecten

Aannemingen Verelst is als toonaangevend bedrijf in de bouwsector voornamelijk actief in het segment van de semi-industriële, residentiële en algemene bouw - met eigen ateliers voor staalconstructies en prefab beton. Jaarlijks realiseren we, met een 450-tal werknemers, ca. 60 projecten in de industriebouw, ca. 200 woningen en ca. 35 burgerlijke bouwkundige projecten.

Voor Staalbouw Verelst te Putte

TECHNISCH COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE Officiële sponsor van de Rode Duivels

Calculeren – verkoop en opvolging van staalgerelateerde projecten

Heeft u het gevoel uw energie en ambitie in één van deze functies kwijt te kunnen, stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Aannemingen Verelst NV, t.a.v. Kristine De Veuster, KMO-zone Klein Boom 15, 2580 Putte of mail dit alles naar kristine.deveuster@verelst.com.

Voor meer details omtrent onze vacatures, surf naar www.verelst.com


043_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:28:48

STERK IN& LIJMEN, VOEGKIT TEN DOSSIER BOUW, MILIEU ENERGIE

VACATURE EN PU-SCHUIMEN 26 FEBRUARI 2011 43

Bouw aan de toekomst !

SOUDAL is de belangrijkste Belgische fabrikant van siliconen & andere mastieken, PU-schuimen, lijmen, vochtweringsproducten en autocosmetica, zowel voor professioneel als particulier gebruik. Met 1350 medewerkers realiseren we een omzet van meer dan 350 miljoen Euro. Hiervan wordt 90% uitgevoerd naar 110 verschillende landen. Voor het hoofdkantoor in Turnhout zijn wij op zoek naar: Anno 2010 : Nieuw Research & Development Center - Turnhout

In nauwe samenwerking met lokale verkoopskantoren over de hele wereld houdt u de vinger aan de pols in ons verkoopnet om tendensen in de markt snel te detecteren en acties te ondernemen die de vraag naar onze producten stimuleert. U bent alert, analyseert marktgegevens en speelt creatief in op trends in de markt. Uw innovatieve ideeën werkt u uit met onze eigen Research & Development afdeling. Daarbij vertaalt u onze strategische visie tot een doelgerichte communicatie.

Na een grondige inwerkperiode in onze Plant te Turnhout, wordt u verantwoordelijk om productieplants op te starten in het buitenland. U wordt mee verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten van deze plant: productie, onderhoud en techniek, kwaliteit, veiligheid en investeringen. U definieert objectieven, stroomlijnt bedrijfsprocessen en creëert een bedrijfscultuur waarin ieder consequent werkt in functie van de gezamelijke objectieven. In dit perspectief is voor u een coördinerende rol weggelegd tussen de nieuwe plant en het moederbedrijf.

Voor deze functies kijken wij uit naar vlot meertalige, dynamische marketing professionals. Voor de Senior functie beschikt u naast een diploma hoger onderwijs over minimaal 5 jaar relevante marketing en/of verkoopservaring. Voor de Junior Marketeers komen ook schoolverlaters met een hoger diploma marketing/communicatie in aanmerking. Voor de functie in de afdeling Bouw beschikt u duidelijk over technische affiniteit.

Naast uw ingenieursopleiding heeft u meerdere jaren ervaring in een industriële omgeving. Naast uw analytisch en strategisch inzicht is tevens een hands-on mentaliteit u op het lijf geschreven. U bent vanzelfsprekend bereid regelmatig te reizen naar onze buitenlandse productiefilialen.

U zal onze firma vertegenwoordigen bij diverse doehet-zelf zaken en professionele handelaars in uw regio. U staat in voor de verkoop van ons productengamma, voor de prijsonderhandelingen en zorgt voor een professioneel advies over nieuwe producten en ontwikkelingen. Uw deelname aan beurzen en events weet u uit te spelen als een commerciële troef. Met als basis een uitgebreid bestaand klantenbestand vindt u het een uitdaging om tevens te zorgen voor de verdere uitbouw en verdieping van uw klantenkring.

Als productverantwoordelijke staat u in voor de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisatie van bestaande producten in functie van de noden van internationale klanten. Al naargelang kennis en ervaring komt u terecht in het onderzoeksgebeuren naar mastieken, lijmen of specifieke MS-polymeertechnologieën. U bent de technische spilfiguur, leergierig naar zowel R & D projecten, als naar het uittesten van nieuwe grondstoffen en syntheses in de wereld van de bouwchemie.

Naast uw opleiding op graduaatsnivau (of gelijkwaardig door ervaring), kan u minimum 5 jaar relevante verkoopservaring voorleggen. U heeft een sterke persoonlijkheid, een goede commerciële feeling en u getuigt van een grote dosis doorzettingsvermogen, dynamisme en werklust. Vlotte tweetaligheid is vanzelfsprekend.

U genoot een hogere chemische opleiding ingenieur of master en houdt van diepgaande analyse en synthese. Leergierigheid en teamgerichtheid kenmerken uw persoonlijkheid. Enkele jaren productontwikkelingservaring in één van bovengenoemde domeinen is een pluspunt.

U staat in voor de technische ondersteuning en opvolging van professionele klanten. U begeleidt diverse projecten van a tot z: bemonstering, offerte, afsluiten deal en opvolging. Naast uw deelname aan diverse vakbeurzen, bent u tevens verantwoordelijk voor het organiseren van demonstraties. Doorgedreven prospectie, oog hebben voor markttendensen, klankbord bij productontwikkeling behoren tot uw takenpakket.

U wordt mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe polymeertechnologieën, die toegepast kunnen worden in mastieken, schuim- en lijmformules. Deze ontwikkelingen moeten vervolgens geïmplementeerd worden in de productiefaciliteiten. U definieert testmethodes en kwaliteitscontroles om de polymeren te controleren. U werkt nauw samen met de R&D productverantwoordelijken en de QC afdeling. Relevante literatuur doornemen en zelf patenten opstellen op basis van nieuwe ontwikkelingen moet een tweede natuur voor u zijn.

Naast uw opleiding op graduaatsnivau (of gelijkwaardig door ervaring), kan u enkele jaren ervaring in hout- of schrijnwerkersbranche voorleggen.

Schrijf of mail uw cv zo snel mogelijk naar :

U heeft een universitaire titel in de polymeerchemie of -technologie. U heeft minstens 5 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in een onderzoeksomgeving. U bent gedreven om oplossingen aan te dragen, zelfs in complexe situaties. Praktische kennis ivm lijmen, mastieken, schuimen of coatings is een extra troef.


044_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:50:12

44

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

EEN SITE OP JOUW MAAT. De firma VIMAR gelegen te Brussel gespecialiseerd in gevelbehandelingen en waterdichtingen zoekt

TECHNIEKER OF ING. TECHNIEKER IN DE BOUWSECTOR VOOR DE LOGISTIEK EN WERFOPVOLGING.

Tweetalig, moedertaal nederlands. Tel. 02 644 05 49 e-mail vimar@vimar.be

CANALCO

Haal méér uit Vacature. Geniet als geregistreerde gebruiker van alle extra gratis tools. Maak vandaag nog jouw persoonlijk profiel aan!

Canalco nv, te Grobbendonk heeft een rijke traditie op het vlak van aanleg en onderhoud van ondergrondse drukleidingen. Toepassingsgebieden voor deze leidingen zijn drinkwater (toevoer en distributie), brandbestrijding en gas- en fueltransport. Voor de verdere ontwikkeling van haar activiteiten zoekt Canalco momenteel een dynamisch (m/v)

BOUWKUNDIG PROJECTMANAGER ONDERGRONDSE DRUKLEIDINGEN

Functie: - Na een praktische inwerkperiode maakt u kennis met de bestaande klanten. U start met de opvolging van de bestaande werven, waar U een sleutelrol speelt bij de diverse externe (klanten en leveranciers) en interne contacten. - Naast het behoud en de ontwikkeling van klanten zoekt u op termijn nieuwe mogelijkheden in bestaande of aanverwante sectoren. - Offertes worden door u zelfstandig uitgewerkt en actief opgevolgd. - Door de opgebouwde kennis en relaties wordt u de referentie en het gezicht van Canalco in Vlaanderen. - U rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Gevraagd: - Opleiding industrieel ingenieur, bij voorkeur bouwkunde, of gelijkwaardig door ervaring. - Technisch-commerciële ervaring in een bouwomgeving, bv. werfverantwoordelijke, ingenieur op een studiebureau of leverancier in de bouwsector. - Sterke betrokkenheid bij uw vak. - U bent in staat op diplomatische wijze relaties te leggen en te onderhouden.

Aanbod: - Aantrekkelijk salaris, neutrale firmawagen. - Bedrijf met degelijke marktreputatie en ruimte voor verdere ontwikkeling. - Uitdagende, autonome functie met brede verantwoordelijkheden, waarbij u uw inzet vertaald ziet in reële resultaten. Interesse ? Uw curriculum vitae met duidelijke omschrijving van uw werkervaring wordt verwacht bij Maestra, Nieuwelei 27 te 2640 Mortsel. U kunt ook e-mailen naar maestra.nv1@pandora.be

q vacature.com


045_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:57:27

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

45

www.dip.be

Process & quality manager Groep Verhaeren, gevestigd in Zemst, is een groep familiale bedrijven die samen een toonaangevende bouwfirma vormen, elk met zijn specialiteit: algemene wegenbouw, breekwerf, productie van beton & asfalt en transport. Groep Verhaeren telt 360 medewerkers, heeft een omzet van 85 miljoen euro en groeit exponentieel. Door deze expansie zijn ze momenteel op zoek naar een (m/v):

Na een intensieve inwerkperiode waarin je de organisatie grondig leert kennen, word je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de diverse bedrijfsprocessen (vooral op de werven). Je doet eveneens voorstellen om deze processen efficiënter te doen verlopen en zorgt ervoor dat het werk voor de medewerkers vereenvoudigd wordt. Je betrekt hierbij de medewerkers en stimuleert hen om ook zelf met initiatieven te komen. Verbetervoorstellen bespreek je in het directiecomité en onderbouw je met het aantonen van de opbrengst voor de organisatie. Tevens zorg je voor de implementatie. Daarnaast sta je ook in voor het beheren van het kwaliteitssysteem en zorg je eveneens voor het opvolgen van de klantenklachten. Je rapporteert aan de algemeen directeur van de Groep Verhaeren. Voor deze nieuwe functie zijn we op zoek naar een mature medewerker met een economische achtergrond (bv. handelsingenieur/industrieel ingenieur met aanvullende economische opleiding). Idealiter heb je reeds ervaring opgebouwd in een industriële omgeving. Met je enthousiasme en inzet weet je zowel medewerkers als directie te overtuigen van jouw verbetervoorstellen. Je beschikt over de nodige projectmanagementvaardigheden om nieuwe ideeën te introduceren in de organisatie. Om het kwaliteitssysteem goed te kunnen beheren, heb je op zijn minst affiniteit met ISO. Je spreekt een aardig woordje Frans.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of mailen hun cv naar antwerpen@dip.be ter attentie van Micheline Van Esbroeck. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00. Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Voor deze functie biedt Groep Verhaeren je de kans op een professionele ontplooiing en een collegiale werksfeer binnen een dynamisch en groeiend bedrijf. Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met een bedrijfswagen.

OTRECO NV (www.otreco.be), met hoofdzetel in Kortrijk, is een internationaal georiënteerde promotor in onroerende projecten. Het bedrijf heeft meer dan 30 jaar ervaring en telt een 15-tal werknemers. Otreco is gespecialiseerd in de ontwikkeling van residentiële projecten in verschillende vormen en kantoorprojecten. Geografisch is Otreco actief in België, met kantoren te Kortrijk en Gent, Frankrijk, Polen en Bulgarije. Voor de Belgische en Franse projectontwikkelingsactiviteiten willen we het team versterken en zijn we op zoek naar een (m/v):

MANAGER “REAL ESTATE” DE UITDAGING

VG. 1080/B

U bent medeverantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de business in België en Noord-Frankrijk. Via uw uitgebreid netwerk detecteert u interessante commerciële opportuniteiten voor investeringsprojecten. U onderhoudt hiervoor relaties met vastgoedkantoren, steden en gemeenten, grondeigenaars,… U analyseert uw projecten naar bouwtechnische mogelijkheden en maakt een rendementsdossier op. U stelt uw project voor aan de directie en in bepaalde gevallen aan een investeringscomité. U verdedigt uw bouwdossiers bij de overheden. U blijft verantwoordelijk voor de opgestarte dossiers en budgetcontroles. U werkt mee aan het samenstellen van een verkoopsteam en neemt de coördinatie van de verkoop waar. U rapporteert aan het dagelijks bestuur.

U W TA L E N T

Zakelijke intelligentie, maturiteit, communicatieve vaardigheid en overtuigingskracht kenmerken uw persoonlijkheid. Uw opleiding is idealiter ingenieur architect, burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde. U hebt enkele jaren relevante ervaring, bij voorkeur in projectontwikkeling in de immobiliënsector en/of bouwsector. U redeneert op een analytische en logische manier en weet de juiste prioriteiten te stellen. U bent in staat deuren te openen en nieuwe contacten te leggen. U straalt vertrouwen uit naar uw gesprekspartners en weet lange termijn relaties uit te bouwen. Netwerken is uw tweede natuur door sterke communicatieve vaardigheden, u hebt commerciële feeling en communiceert vlot in het N/F.

ONS AANBOD

Een nieuwe sleutelfunctie in een dynamische en financieel sterke onderneming. U komt terecht in een kleiner team dat deel uitmaakt van een grote groep actief in de bouw. U krijgt een grote autonomie en een brede waaier aan verantwoordelijkheden. U krijgt de kans om in een eerste fase vanuit zowel Kortrijk als Gent te werken en op middellange termijn een vaste plaats te nemen in het kantoor in Gent. Er zijn reële kansen om door te groeien en meer verantwoordelijkheden op te nemen. Er is een competitief salaris met bedrijfswagen voorzien.

Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S. Interesse? Stuur uw cv met vermelding van de referentie KD / 0211-347-2 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/610.609 – info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.com

ISOMO N.V. (www.isomo.be), in Kortrijk-Heule, is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige isolatieproducten. Het bedrijf staat bekend als een klantgerichte onderneming die een oplossing vindt voor elk isolatie- en verpakkingsprobleem. In 2010 werd een omzet van 22 miljoen euro met een team van een 50-tal medewerkers gerealiseerd. ISOMO voert een doordachte investeringsstrategie en evolueert continu op het productietechnische en commerciële vlak. Vandaag is ISOMO in meer dan 15 landen de trendsetter inzake folies met een uitgebreid gamma voor geluids-, reflectie-, egalisatie- en thermische isolatie. Om het commerciële team te versterken in België, zoeken wij een (m/v)

SALES REPRESENTATIVE BELGIË DE UITDAGING

Je wordt verantwoordelijk voor de verkoop van het ISOMOproductengamma ‘akoestische isolatie, ondervloer folies en renovatieproducten’ over gans België. Je analyseert de marktsituatie, werkt een verkoopstrategie uit en vertaalt dit naar een concreet actieplan om de positie van ISOMO te verstevigen. Je ontwikkelt verder de bestaande klantenrelaties en breidt deze uit door actieve prospectie. Jouw klanten zijn o.a. studiebureau’s, schrijnwerkerijen, doe-het-zelf ketens,… Je adviseert de klanten en stelt offertes op. Je overtuigt de klanten om te kiezen voor de producten van de firma. Je werkt nauw samen met de R&D-afdeling en rapporteert aan de commercieel directeur.

J O U W TA L E N T

Je bent een ondernemend commercieel talent, een doorzetter en een sterke relatiebouwer. Je ambitie om je verkooptalent te ontwikkelen, je affiniteit met het product en het technische aspect in de functie zijn even belangrijk als je opleiding. Je hebt bij voorkeur een eerste relevante verkoopervaring. Je kan goed analyseren, bent resultaatgericht en werkt nauwgezet. Je kan zowel zelfstandig als in team werken en bent sterk in communicatie en in het onderhouden van lange termijn relaties. Je spreekt en schrijft vlot N/F en hebt goede kennis van MS Office.

VG. 1080/B

Wij zijn ook op zoek naar 2 onderhoudsmedewerkers elektriciteit en mechanica. Deze procedure voor werving en selectie verloopt in exclusieve samenwerking met Fundament R&S. Interesse? Stuur uw cv met vermelding van de referentie KD/0211-588-2 naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/610.609 – info@fundamentrs.com – www.fundamentrs.com

ONS AANBOD

Een uitdagende verkoopfunctie met verantwoordelijkheid en een hoge impact op het bedrijfsresultaat. Je krijgt een grote autonomie en de mogelijkheid om vanuit home office te werken. Je werkt voor een stabiele, persoonsgerichte onderneming met visie en toekomst. ISOMO heeft een grote naamsbekendheid, een open bedrijfscultuur en korte communicatielijnen. Je komt terecht in een aangename, informele werksfeer met een teamgerichte cultuur. Er is een aantrekkelijk salaris voorzien dat in verhouding staat tot je profiel en ervaring, aangevuld met een bedrijfswagen.


046_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:58:20

46

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Leersc h

Noordpool

Onze mensen houden ervan dingen te verbeteren. Het is die instelling die van Daikin Europe N.V. een wereldwijde referentie op het gebied van klimaatbeheersing heeft gemaakt. Waar je ook bij ons aan de slag gaat – en de keuze is ruim –, we moedigen je niet aan om de gebaande paden te volgen. Waar komt het in je team en projecten dan wel op aan? Op voortdurend bijleren. Op het kritisch bekijken van bestaande systemen en oplossingen. Op het samen bereiken van verrassende resultaten op technologisch, sales- en marketinggebied. Toegegeven, het is nog winter. Maar in ons aanbod snuif je toch al een beetje de lente op. Daikin Europe N.V. heeft namelijk vacatures in Oostende en Brussel voor: Finance & Consulting: Consolidation Responsible, Internal Auditor, Strategic Planning Officer Ingenieurs: Design Engineer, Product Planning Engineer, Technical Quality Engineer, Junior Consulting Sales Engineer, Service Planning Officer, Supply Planning Officer, Product Responsible Heating - New Business IT: IT Auditor, IT Functional Analyst (SAP CRM Pre-sales and SD Sales) Sales & Marketing: Marketing Co-ordinator Andere: Environment Readiness Officer, Logistics Assistant, Process Assistant, Supervisor Spare Parts Warehouse EMEA Voor meer details over ons bedrijf en de functies kun je altijd terecht op onze website.

www.eenklimaatvoortalent.be


047_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:58:44

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

BIG ACHIEVEMENTS REQUIRE GREAT

CFE, één van de grootste Belgische beursgenoteerde bouwondernemingen met aanverwante diensten, is na 130 jaar nog steeds groeiend (méér dan 1,7 miljard euro omzet en ruim 5500 medewerkers). De groep is actief in alle domeinen van de bouw: industrie- en utiliteitsbouw, burgerlijke bouwkunde en wegen, vastgoedontwikkeling en -beheer, PPSconcessies, algemene elektriciteitswerken, plaatsing van bovenleidingen en seininrichting, montage-activiteiten en baggeren. Als gediversifieerde Belgische bouwgroep zijn wij steeds op zoek naar gepassioneerde proactieve medewerkers die samen met hun projectteam/collega’s de technische uitdagingen van vandaag tot innoverende bouwprojecten omzetten. Veilig werken, aandacht voor de klant, rentabiliteit van onze projecten, interne mobiliteit, goede werksfeer en wederzijds vertrouwen zijn fundamentele bouwstenen van onze groep.

De GROEP CFE zoekt enthousiaste medewerkers m/v:

WO MEN

> PROJECTLEIDERS

> WERKVOORBEREIDERS

> WERFLEIDERS

> INGENIEURS STUDIEBUREAU

> CALCULATORS

> TECHNICAL MANAGER PPP

> PROJECTINGENIEURS

> EXPATRIATES VOOR ONZE

> INGENIEURS ELEKTROMECHANICA

47

INTERNATIONALE PROJECTEN

Uitgebreide functieomschrijvingen en solliciteren op

www.cfe.be

BOUW: . VASTGOED:

MULTI-

TECHNIEKEN:

building the future together

BAGGEREN EN MILIEU:

PPS-CONCESSIES:

Slim netwerk ontworpen door Seppe, 8 jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van de toekomst. Surf naar

www.eandis.be/jobs

Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij jou, thuis of op het werk


048_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:59:33

48

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

Wij denken en creëren, wij ontwerpen en produceren. Als een van de grootste producenten ter wereld van hoogwaardige bakstenen en kleidakpannen, streeft Wienerberger voortdurend naar vernieuwing met intelligente bouwconcepten en totaaloplossingen. Enkele van onze bekende merknamen: Terca, Porotherm, Koramic en Desimpel. De Wienerberger groep is actief in 27 landen en stelt in 227 fabrieken ruim 11.000 werknemers tewerk. Dagelijks zetten zij zich in om onze steengoede reputatie waar te maken en krijgen ze de kans om zichzelf te ontplooien. Wienerberger België heeft 16 productievestigingen in ons land, goed voor meer dan 1.200 medewerkers. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Productieleider - Bouwkunde voor onze vestiging te Niel

Als productieleider stuurt u de productie van binnenwanden aan. In eerste instantie betekent dit de dagdagelijkse aansturing van de medewerkers op het vlak van productkwaliteit en rendement. Daarnaast verzorgt u ook de productieplanning, de logistieke planning, het productiebudget en bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. U staat mee in voor de rekrutering van uw medewerkers en voorziet u in opleidingsplannen. U denkt mee over de verdere optimalisering en uitbouw van de productielijn. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een motiverende leider met een uitgesproken hands-on mentaliteit, die een sterke affiniteit heeft met de bouw. Deze ervaring deed u op als ploegbaas of werfleider bij voorkeur in een bouwbedrijf dat actief is in de bouw van eengezinswoningen en/of appartementsbouw.

Verantwoordelijke Onderhoudsafdeling voor onze vestiging te Aalbeke

In deze functie slaat u als verantwoordelijke onderhoud de brug tussen 5 productielijnen en de centrale onderhoudsdienst. Samen met de verantwoordelijken van de productie lijnen bepaalt u het beleid op het vlak van onderhoud en wisselstukken en bepaalt u de onderhoudsactiviteiten. U werkt actief mee aan de opstelling van de onderhoudstrategie waarbij u borg staat voor de standaardisatie en de begeleiding van de technologische evolutie voor onze verschillende productielijnen. U leidt een interdisciplinair team van 25 medewerkers en coördineert hun werkplanning. U beheert de gebouwen en alle nutsvoorzieningen. Wij voorzien een ruime opleidingsperiode in onze sector. Voor deze functie zoeken wij een gemotiveerde Industrieel Ingenieur of gelijkwaardig door ervaring. Uw gedrevenheid en fascinatie voor het onderhoudsproces en onderhoudstechnieken zorgt voor het verfijnen van bestaande processen met een verhoging van de bedrijfszekerheid als gevolg. Uw communicatievaardigheid zorgt voor een goed leiderschap naar de onderhoudsafdeling toe en staat garant voor het bevorderen van de contacten met de productie eenheden. U bent bij voorkeur goed tweetalig en heeft relevante ervaring in proces omgeving.

Voor deze functies bieden wij een boeiende en uitdagende job in een groeiende onderneming. Wij bieden u de ruimte om initiatieven te nemen en uw functie verder te ontwikkelen in een organisatie op mensenmaat. Wij bieden een competitief salarispakket dat is afgestemd op uw competenties en ervaring en een compleet pakket extralegale voordelen.

TERCA KORAMIC POROTHERM DESIMPEL

Verantwoordelijke Commerciële Binnendienst Eén vacature voor onze vestiging te Kortemark Eén vacature voor onze vestiging te Westmalle

In deze functie staat u samen met uw team in voor de administratieve en commerciële verwerking van het verkoopsorder tot en met de levering ervan. Dit omvat de orderingave, telefonisch klantencontact, organisatie van transport, bijsturen van de productieplanning in functie van de sales forecasts, stockcontrole en opvolging en de rapporteringen aan zowel productie als verkoop. Daarnaast doet u voorstellen voor de verbetering van de werking op vlak van de werkprocessen om zo de klantentevredenheid te verhogen. Voor deze functie heeft u reeds een ruime ervaring opgedaan in een commerciële binnendienst, liefst in een productieomgeving. U hebt een opleiding op bachelorniveau (communicatie, marketing, logistiek,...) Uw leidinggevende competenties maken dat u uw team begeleidt naar een gezamenlijk resultaat. U bent analytisch sterk, heeft een goed zicht op bedrijfsprocessen en informatiesystemen. U bent klantgericht ingesteld en weet dit te vertalen in het bereiken van een hoog service level naar onze klanten toe. U bent meertalig (Nederlands / Frans / Engels).

Teamleiders Productie (2-ploegensysteem) voor onze vestiging te Kortemark

In deze functie staat u na een inwerkperiode in voor het aansturen van een productieteam en zorgt u er samen met uw team voor dat het productieproces binnen de gestelde tijdsspanne en volgens de vooropgestelde kwaliteitsnormen verloopt. Dit houdt in; het zorgen voor de toevoer van de nodige grondstoffen, het controleren en optimaliseren van de installaties, het zoeken naar storingsoorzaken en het uitvoeren van reparaties samen met het onderhoudsteam. Uw verantwoordelijkheden strekken zich uit op het vlak van veiligheid, kwantiteit, kwaliteit, orde en netheid, teamwork, (personeels)organisatie, … , kortom alle aspecten om van uw team een goed functionerend geheel te maken. U heeft een stevige technische achtergrond, bij voorkeur in de richting elektromechanica. Kennis in het storingszoeken via PLC is een pluspunt. U bent een goede organisator en bent in staat een team te motiveren. Uw opleiding zien wij op graduaatniveau (bachelor) of u bent gelijkwaardig door ervaring. U bent stressbestendig en steekt graag de handen uit de mouwen. Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel als mogelijk uw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar Wienerberger nv, ter attentie van de HR-afdeling, Kapel ter Bede 86 te B - 8500 Kortrijk. E-mail: jobs.belgium@ wienerberger.com - Tel: 056/249 566. Fax: 056/249 502. Wij garanderen u een vertrouwelijke behandeling van uw kandidatuur. www.wienerberger.be


049_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:54:13

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

49

Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een filiaal van de Franse Legrand Group die wereldwijd 30.000 mensen tewerkstelt in meer dan 70 landen. Legrand is de specialist op wereldvlak in producten en systemen voor elektrische installaties en informaticanetwerken voor woon- en werkomgeving. Legrand Group Belgium vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino op de Belgisch-Luxemburgse markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning. Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw (schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren, hotels ...) evenals de industrie. Om in te spelen op de stijgende vraag van de markt zijn wij op zoek naar volgende professionals m/v:

NEW BUSINESS DEVELOPMENT ENGINEER

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE met potentieel en ambitie Functie: Na een grondige inwerkperiode ga je op pad voor de promotie en verkoop van het Legrand-assortiment in jouw regio. Via prospectie realiseer je omzetgroei en duurzame relaties bij groothandels, installateurs en andere professionals in de bouw. Je luistert naar hun wensen, pikt in op hun behoeften en biedt advies en oplossingen op maat. Uiteraard komen daar geregeld opleidingen en productpresentaties aan te pas. Verder blijf je goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen in je vakgebied.

Functie: Intern en extern word je het aanspreekpunt van Legrand Group Belgium. Vanuit jouw generalistische technische achtergrond onderzoek je nieuwe marktmogelijkheden en bouw je het gamma verder uit. In nauwe samenwerking met de verkoopploeg smeed je goede langetermijnrelaties met studiebureaus, industrie en installateurs. Tot slot waarborg je de volledige projectopvolging, van startfase (opmeting en studiewerk) tot oplevering van het product en vormt daarbij de brug tussen product manager en interne studiedienst.

Profiel: De verkoop, het klantencontact, de commerciële uitdaging: daarin ligt jouw professionele ambitie en potentieel. Je mag rekenen op een diepgaande productopleiding en begeleiding, maar interesse in de bouw is nodig om in deze functie te groeien. Je maakt van elke klant een erezaak, waardoor zij jou al vlug als vertrouwenspersoon met kennis van zaken zien. Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht heb je van nature meegekregen. Een hoger diploma en/of interesse in de bouw is meegenomen, maar ook gedreven juniors met de wil om door te groeien zijn welkom!

Profiel: Bij voorkeur ben je industrieel ingenieur elektriciteit of gelijkwaardig door ervaring. Je koppelt je commerciële troeven aan een technische expertise aan strategisch inzicht. Resultaatgericht ben je ook, want je houdt ervan om samen met je collega’s een goed draaiend team te vormen.

Aanbod: Een boeiende commerciële uitdaging in een organisatie met een ijzersterke merknaam en een zeer ruim assortiment. Legrand biedt zijn werknemers tevens een soepele structuur aan op mensenmaat en een bedrijfscultuur die de ontwikkeling van medewerkers ondersteunt. Je kan rekenen op gemotiveerde collega’s, een stimulerende werkomgeving en een motiverend salarispakket (o.a. bedrijfswagen, home office, extralegale voordelen...).

Interesse? Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met cv naar KATZ NV, Anouschka Katznelson, Handelslei 193, 2980 Zoersel, e-mail naar legrand@katz.be of surf naar www.katz.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een persoonlijk antwoord. De vacatures worden exclusief begeleid door Katz. erkend wervings- en selectiebureau VG.323/B

GROUP

SLIMMER ZOEKEN. Wie zoekt, wil geen tijd verliezen. Onze intelligente search engine zoekt spontaan op synoniemen, vertalingen en gerelateerde functies. Zo vind je meteen alles wat je wilt, waar je het wilt, en hoe je het wilt.

q vacature.com

MAES

SAMEN HOGEROP

ONZE BOUWWERELD? EEN WERELD VAN VERSCHIL Genisol nv behoort tot Group Maes en is gevestigd te Gent. Het bedrijf is actief in de bouwsector op het vlak van binnenafwerking (residentieel, kantoren, scholen, openbare besturen), restauratietechnieken en schrijnwerkerij. In het kader van haar groei heeft “GENISOL PROJECTS” (binnenafwerking) volgende vacatures (m/v):

PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW Functie: Je realiseert projecten binnen afgesproken deadlines en budget. Je doet dit niet zonder grondige voorbereiding, je onderhandelt vooraf met leveranciers en onderaannemers omtrent technische uitwerking en planning. Je kunt hiervoor rekenen op interne en externe medewerkers. Zodra een project opstart, volg je de werf op, los je technische problemen op en ben je aanwezig op werfvergaderingen. Je onderhandelt met de klant, stuurt onze werfleiders en onderaannemers ter plaatse aan, kortom, je coördineert en zorgt dat het vooruit gaat. Naast je coördinerende rol hou je ook de projectkosten in de gaten. Het budgetbeheer en de rendabiliteit zijn immers jouw verantwoordelijkheid. Profiel: Bouwkundige opleiding (Industrieel Ingenieur, Architect, Bachelor) en minimaal 5 jaar ervaring. Je kent het reilen en zeilen van bouwprojecten aan de kant van de (onder)aannemer. Je bent een kei in het coördineren en je kunt meerdere projecten tegelijk aansturen. Je bent vlot tweetalig (N/F).

PREVENTIEADVISEUR / MAGAZIJNBEHEERDER www.groupmaes.be Solliciteren? Geïnteresseerde kandidaten schrijven, mailen of nemen telefonisch contact op met Group Maes, t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet, HR Manager. Toemaattragel 1, 9000 Gent. Tel. 09/240.01.40 johan.lanckriet@groupmaes.be

Functie: Je werkt als preventieadviseur voor de gemeenschappelijke preventiedienst van het afwerkingsbedrijf Genisol en de schrijnwerkerij Afinco. Je krijgt de middelen om jouw taken uit te voeren volgens de regels der kunst en de wettelijke bepalingen terzake. Je hebt aandacht voor de werkomstandigheden, veiligheid, orde en netheid in de bedrijven en op de werven, de administratieve verplichtingen. Daarnaast beheer je het wagenpark, het werkmateriaal, het machinepark, de afvalstromen. Je beheert de stock en je onderhoudt het magazijn. Profiel: Je bent preventieadviseur niveau 2 en genoot bij voorkeur een technische opleiding. Je bent geïnteresseerd in de bouw waardoor uw inlevingsvermogen in de dagelijkse werking op werven en in de werkplaatsen groot is. Je bent administratief nauwgezet en communicatief, je bent een doe-man die graag zelf de handen uit de mouwen steekt. Voor beide functies bieden wij: Een veeleisende en bijzonder gevarieerde job in een bedrijf waar je verantwoordelijkheid krijgt en de kans om jezelf te ontwikkelen. Een jonge en informele omgeving waar teamwork aangemoedigd wordt. Een salarispakket en de nodige tools passend bij deze functie.


050_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:01:19

50

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Met het oog op morgen… moet je vandaag beslist een kijkje nemen op www.arcelormittalgent.com Je auto, je koelkast, je radiator, de behuizing van je computer… allemaal staal dat wij maken. En wij, zijn ArcelorMittal Gent. Een volledig geïntegreerd staalbedrijf in de Gentse kanaalzone. Dat betekent dat alle productiestappen op ons bedrijfsterrein plaatsvinden, van de aanvoer van ertsen en kolen tot de verzending van afgewerkte producten zoals verzinkte of gelakte staalrollen. In deze hoogtechnologische omgeving zijn wij momenteel op zoek naar:

Masters in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieurs) Masters in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieurs)

Afhankelijk van je specifieke diploma en je verwachtingen kom je bij ons in aanmerking voor de meest uiteenlopende functies: projectingenieur, modellenspecialist, ontwerpingenieur, specialist supply chain, metallurg, productie-ingenieur, kwaliteitsverantwoordelijke, ingenieur elektrisch of mechanisch onderhoud… Zowel de productie, het onderhoud als de ondersteunende afdelingen kunnen je natuurlijke biotoop worden.

Bachelors elektromechanica en elektriciteit

Misschien ben jij wel de geknipte persoon om ons onderhoudsteam te versterken. Je kan aan de slag in één van onze productieafdelingen, die elk instaan voor hun onderhoudsactiviteiten, of in de centrale onderhoudsdienst, die bijvoorbeeld voertuigen, kranen, meetapparatuur en communicatiemiddelen onderhoudt.

GYPROC is een merk van SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM, dat deel uitmaakt van de Saint-Gobain groep, wereldleider in bouwmaterialen. In België is Gyproc marktleider in gipsplaten en wand- en plafondsystemen en een vooraanstaand leverancier van pleisters met het merk Plâtres Lambert. Gyproc biedt het meest evenwichtige en complete gamma innovatieve en duurzame bouwsystemen en oplossingen op basis van gips. Om de marktstrategie verder succesvol uit te bouwen, wil Gyproc de marketingafdeling versterken met volgende professionele medewerker (m/v):

PRODUCT MANAGER MARKETING

Interesse gewekt?

Kijk dan snel op onze website voor meer informatie en solliciteer! www.arcelormittalgent.com

ACCOUNT MANAGER Uw taken

Functie: In deze kaderfunctie neem je de verantwoordelijkheid van de totale productmix op en beheer je het uitgebreide assortiment gipsproducten en toebehoren. Dit in intensieve samenwerking met alle afdelingen binnen Gyproc en de gipsdivisie van Saint-Gobain. Via netwerking met de zusterbedrijven in Nederland, Frankrijk, Duitsland en de UK weet je bovendien je expertise continu te ontwikkelen en lokale initiatieven te versterken. Onder leiding van en in samenspraak met de “Marketing Manager” stel je een jaarlijks actie- en communicatieplan op. Samen met je collega’s van het marketingteam bereid je marketingacties voor en werk je tools uit ter ondersteuning van het verkoopteam.

Uw kwalificaties

Profiel: Een scherp analytisch vermogen, organisatietalent, motiverende en sterke sociale en communicatieve vaardigheden: je hebt het allemaal nodig om de gestelde doelen voor deze uitdagende functie te behalen. Dankzij je hogere opleiding en ruime ervaring ben je beslagen in marketing en communicatie, affiniteit of interesse voor de bouw zijn zeker pluspunten. Je toont een levendige belangstelling voor sterke merken en weet vlot je weg te vinden in sociale media en webcommunicatie. Een vlotte persoonlijkheid en gevorderde talenkennis (NL-FR-EN) vullen je profiel perfect aan. Aanbod: Een boeiende uitdaging bij de onbetwiste nummer 1 in zijn sector. Je komt terecht in een internationale werkomgeving waar elke werknemer ruim de vrijheid krijgt om binnen het kader van zijn verantwoordelijkheden zich verder te ontplooien. Reken op een competitief salarispakket met interessante extralegale randvoorwaarden. Interesse? Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met cv naar KATZ NV, Anouschka Katznelson, Handelslei 193, 2980 Zoersel, e-mail naar gyproc@katz.be of surf naar www.katz.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een persoonlijk antwoord. Deze vacature wordt exclusief begeleid door Katz nv. erkend wervingsen selectiebureau erkend wervingsen selectiebureauVG.323/B VG.323/B

Adres Ons Aanbod

(m/v)


051_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:50:53

DOSSIER BOUW, MILIEU & ENERGIE Is op zoek naar een ervaren:

Taakomschrijving: Voorbereiden van onze industriële/openbare werven Contact met onderaannemers-besturen-architecten Dagelijks aansturen van onze montageploegen Nacalculatie + rapportering Ervaren stressbestendig persoon Organisatorisch vermogen, met goede communicatieve vaardigheden Teamplayer Aanbod: Goede verloning met extra legale voordelen Neutrale bedrijfswagen Doorgroeimogelijkheden

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

your inspiration our value

Gelieve uw sollicitatie via mail door te sturen naar (sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld!) Provinciebaan 41 2470 Retie tel 014/373590 fax 014/372490

BP is één van de grootste energieondernemingen in de wereld, actief in meer dan 100 landen. Het bedrijf is een trendsetter, binnen en buiten de eigen sector. Buiten België is BP vooral bekend door haar netwerk van benzinestations. In België zelf is BP onder meer actief in de productie en marketing van smeeroliën. De Belgische smeeroliefabriek, de Belgium Lubes Plant, heeft vestigingen in Antwerpen (smeerolie voor schepen) en Gent (smeerolie voor garages, transport, landbouw en industrie). Vanuit beide locaties vindt ook de distributie plaats naar een groot gedeelte van de West-Europese regio: naar Frankrijk, naar de Benelux en naar de UK en Ierland. Precies voor deze laatste markten zoekt BP in Gent de versterking van een (m/v)

Supply Planning Analist buitenkans voor talentvolle master

Je ondersteunt de supply planning-activiteiten en je helpt onze effectiviteit te verhogen door zowel gerichte als gestandaardiseerde analyses op te zetten en uit te voeren. Je functie heeft een ondersteunend luik waarbij je rapporten, queries en KPI-invulling genereert en een analytisch-optimalisatiegericht deel waarbij je zowel gegevensinterpretatie als

procesoptimalisatie initieert. Heb je een master-denkniveau? Ben je sterk in analyse én in synthese? Beslagen in het gebruik van Excel en een vlotte communicator, ook in het Engels? Ervaring in een analysefunctie is een pluspunt. Spreekt een carrière in de petrochemie je aan? Kijk verder op www.signumhrm.be of reageer meteen.

Reageren doe je onder referentie 3671V naar info@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

51

Have you ever considered the fact that inspiration is what an employer is really looking for? For us at alti.cernum it’s the asset that makes all the difference. Besides the technical expertise you could bring, your inspiration is our added value. We are looking for inspired individuals (m/f) who like a challenge and who can use their skills and creativity to offer innovating ideas and solutions to our customers. Current vacancies include:

.NET Software Engineer (Developer and/or Designer)

Java Software Engineer (Developer and/or Designer)

SharePoint Consultant BI Consultant

(SAP BW, SAP BO,...)

SAP CRM Consultant SAP ERP Consultant SAP Technical Consultant Check out the details and job description on our website. Discover how much we value your inspiration.

Succesvol rekruteren? Bel Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38 www.alti.cernum.com


052_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:45:10

52

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

excellence covered by people

Atlas Copco, als je bruist van energie!

Beaulieu International Group is een fascinerende groep met 3200 medewerkers, die ontstaan is in de zomer van 2005. Als Belgische multinational hebben wij een 30-tal vestigingen in 8 landen. Zoals we streven naar uitmuntendheid voor onze klanten wensen we ook employer of choice te zijn voor onze medewerkers. Op korte termijn gaan wij op zoek naar (m/v)

Atlas CopcoAirpower inAntwerpen is het internationale hoofdkwartier van de compressorentak binnen de Atlas Copco Groep. Het is de grootste en meest geavanceerde productie-eenheid van compressoren ter wereld en de habitat van ’s werelds meest deskundige specialisten op het gebied van persluchttechnologie. Gedreven mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en competenties werken hier samen om de allerbetrouwbaarste en meest energie-efficiënte compressoren te ontwikkelen. Allemaal streven we ernaar om industrieën wereldwijd de beste persluchtsystemen aan te bieden voor een duurzame productiviteit.

Projectingenieur automatisering u ma Je wordt verantwoordelijk voor de uitwerking van technische projecten, engineering standards en nieuwe procedures. Zo definieer je de technische in n behoeften binnen ons machinepark en ontwikkel je op basis daarvan nieuwe technische projecten, die je zelf coördineert en opvolgt. Je speurt de markt af op zoek naar nieuwe technologieën die we bij ons kunnen introduceren en waarr dat nodig is, stuur je interne projecten bij.

Productie-ingenieur Jij wordt degene die de technische werking van één of meerdere van onze productielijnen of -afdelingen opvolgt. Je optimaliseert het productieproces, bentt verantwoordelijk voor het onderhoud en communiceert met de andere r afdelingen. Zo zorg je ervoor dat jouw productielijn of -afdeling vlekkeloos functioneert.

International Sales Potentials a Na een introductie neem je binnen één van onze divisies een operationele saless rol op. Daarbij heb je contact met bestaande klanten en ga je op zoek a naar nieuwe prospects. Je treedt dus meteen in actie en krijgt daarbij de nodige coaching en feedback van een mentor. Zo kan je jouw talenten ten volle ontwikkelen binnen deze inspirerende omgeving.

Bij Be Beaulieu vind d je de voordelen van een internationale werkomgeving. Wij bieden jou niet enkel een uitdagende job maar een heuse carrière aan.

Heb je interesse in één van deze functies? Solliciteer dan m meteen via www.bintg.com ic

Heb je al werkervaring? Dan vind je er ook onze vacatures voor Divisional Controller, Technical Sales Manager, vb.net en andere profielen. n Developer o

www.bintg.com w g.

De Atlas Copco Groep, met hoofdkwartier in Stockholm, Zweden, is actief op meer dan 170 markten en heeft vestigingen in ongeveer 80 landen. In 2010 telde Atlas Copco 33.000 werknemers en had een omzet van 7,3 miljard euro. Atlas Copco is op zoek naar:


053_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:32:29

53

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

BOEKHOUDER M/V

HR ADVISOR M/V

Je bent verantwoordelijk voor de volledige

Je zorgt voor de correcte personeels- en loon-

boekhouding en administratie van 30 Accent

administratie van onze medewerkers. Jij bent

kantoren. Dit houdt in: verkoopfacturen, open-

het eerste aanspreekpunt voor alle payroll-

staande facturen, aankoopfacturen, betaling

gerelateerde vragen. In samenwerking met

leveranciers, financiële verrichtingen, BTW-

het sociaal secretariaat zorg je voor de bere-

aangifte. Je doet ook een maandelijkse controle

kening en de controle van de lonen. Je werkt

en afsluit van deze kantoren. Je hebt een gra-

samen met het HR team mee aan de verdere

duaatsdiploma of gelijk door ervaring. Je valt op

uitwerking, verbetering en implementatie van

door je spirit, drive en spontaniteit, aangevuld

de procedures en processen. Je beschikt mi-

met een stevige portie organisatietalent. Je bent

nimum over een bachelordiploma. Bij voorkeur

een gedreven en accuraat persoon.

kun je een eerste ervaring in de personeels- en

WIJ ZIJN ANDERS DAN DE REST WIJ ZOEKEN TOFFE EN GEMOTIVEERDE COLLEGA’S VOOR ONZE 20 NIEUWE KANTOREN Waarom een job bij Accent Jobs For People een goede optie is? Eén: Accent is het snelstgroeiende uitzend-selectiebedrijf van België, met een netwerk van meer dan 160 kantoren en 500 boeiende collega’s. Twee: we zijn al acht keer verkozen tot ‘Beste Werkgever’. En drie: we hebben superveel ambitie om altijd beter te doen!

loonadministratie voorleggen. Ervaring met

DIT IS VOOR JOU In ruil voor jouw enthousiaste inbreng mag je rekenen op een vaste job met een verloningspakket dat perfect op jouw maat is samengesteld, inclusief een intensieve training, veel variatie, toffe collega’s, doorgroeikansen en meer.

het uitzendsysteem is een pluspunt. Je hebt een goede kennis van de sociale wetgeving. Je kunt zeer goed overweg met MS Officetoepassingen. Kennis van het Frans is vereist.

VG.13/BUO B-AA07.005

Geïnteresseerd of op zijn minst geïntrigeerd door deze vacatures? Bel vandaag nog naar Stefanie de Grave op 0473/887 185 of mail naar stefanie.degrave@be.accent.jobs.

The House of HR voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

E X H I B I T Y O U R TA L E N T S

Aluvisionnv is een jonge, dynamische en groeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium designprofielen voor standenbouw, showrooms en displays. De expertise en know-how van ons gedreven team zorgen voor topprestaties bij klanten wereldwijd. Om onze groei te ondersteunen willen wij ons team uitbreiden met m/v:

INTERNATIONAL SALES & SALES BENELUX

Mulder Natural Foods NV, deel uitmakend van de groep Maselis uit Roeselare, is een belangrijke Europese speler voor de productie en verkoop van Private Label ontbijtgranen. Het bedrijf beschikt over een ultramodern productieapparaat voor de productie van muesli’s, krokante muesli’s (crunchy) en een ruim assortiment geëxtrudeerde producten (zowel conventionele als bio) volgens de strengste kwaliteitsnormen. Naast een brede waaier van Europese retailklanten, heeft Mulder Natural Foods ook een ruim overzees cliënteel opgebouwd en wordt de B-to-B activiteit steeds verder uitgebreid. De productiecapaciteit in Roeselare-Beveren wordt momenteel aanzienlijk uitgebreid. Hierdoor zijn wij dringend op zoek naar een extra

Het betreft 2 afzonderlijke vacatures

TAKEN:

Functie:

EXPORT SALES MANAGER

PROFIEL:

Profiel:

AANBOD:

Aanbod:

INTERESSE? Stuur je sollicitatiebrief met cv naar joke@aluvision.com of bel naar 0479 82 66 39. Aluvision nv, Clemence Dosschestraat 44, 9800 Deinze.

www.aluvision.com

Indien je geïnteresseerd bent

Alle info vind je op www.muldernaturalfoods.be


054_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:32:04

54

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Commercieel Manager Uw functie:

op- en overslagbedrijf voor granen en afgeleiden in de haven van Gent. Het bedrijf investeert voortdurend in nieuwe technieken en hanteert de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. De voorbije jaren bouwde EURO-SILO hierdoor een stevige internationale reputatie op. Momenteel is EURO-SILO op zoek naar een (m/v):

In nauw overleg met de Algemeen Directeur bouwt u de commerciële strategie uit om de positie van EURO-SILO op lange termijn te garanderen. U volgt de evoluties op de markt en werkt op basis van uw analyses concrete acties uit. U beheert de bestaande klantenportefeuille en onderzoekt nieuwe opportuniteiten. U helpt ook onze administratieve procedures te optimaliseren. U gaat eveneens actief op zoek naar nieuwe klanten en werkt offertes uit met een correcte prijszetting. Met uw klantgerichte service zorgt u ervoor dat ons bedrijf meer naambekendheid krijgt in de markt. U bewerkt ook de nieuwe markten die worden gedefinieerd in onze business strategie. Bij de uitvoering van opdrachten waakt u erover dat dit volgens strikte kwaliteitsnormen gebeurt. Een vlotte communicatie met de operationele diensten is hierbij vanzelfsprekend. U maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de Algemeen Directeur.

U hebt een Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. U kent zeer goed de logistieke branche en de transportwereld. U bent een echte netwerker met sterke commerciële en communicatieve vaardigheden en een uitstekend analytisch vermogen. U bent stressbestendig en flexibel en werkt resultaatgericht. U hebt een pragmatische aanleg. U bent een doorzetter en een vertrouwensfiguur en hebt een zeer goede talenkennis (NL, FR, ENG, D). Aanbod: U krijgt een uitdagende functie, waarin u rechtstreeks rapporteert aan de Algemeen Directeur en mee de commerciële strategie van het bedrijf bepaalt. We bieden u een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen.

Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Ago International, adviseurs op het vlak van human resources recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 09 281 13 86 of naar 0473 244 501. Deze vacature vindt u ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

EURO-SILO N.V. is een wereldspeler als

Uw profiel:

Projectcoördinator (intern) utiliteitsbouw Projectcoördinator (intern) residentiële bouwwerken Uw functie:

jaren een gereputeerde en sterke familiale onderneming met een topkwaliteitsimago in de bouwwereld. De firma realiseert totaalprojecten in utiliteits-, woning-,

Samen met de commercieel verantwoordelijken voert u budgetbesprekingen met de opdrachtgevers.

rekruteert de onderneming voor onmiddellijke indiensttreding (m/v):

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Uw profiel: U bent industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring. U bent administratief sterk, werkt zeer planmatig en gestructureerd. U hebt een operationele kennis van het Frans.

Projectcoördinator (extern) utiliteitsbouw Projectcoördinator (extern) residentiële bouwwerken Uw functie:

villa- en appartementsbouw. Momenteel

U behandelt de volledige bouwadministratie tot en met afwerking van meerdere projecten en bewaakt samen met de externe projectcoördinatoren de budgetten van deze projecten.

U heeft de volledige verantwoordelijkheid over het perfecte verloop van meerdere projecten, vanaf toekenning van de opdracht tot de definitieve afwerking ervan. U werkt hiervoor nauw samen met de interne projectcoördinatoren. U volgt nauwgezet de werven op, woont werfvergaderingen bij en verzorgt de communicatie met de opdrachtgevers, architecten, studieburelen en onderaannemers.

U bewaakt planning en - samen met de interne projectcoördinatoren de budgetten en garandeert hierbij de kwaliteit van de technische realisaties. Uw profiel: U bent industrieel ingenieur bouwkunde of architect met min. 2 jaar ervaring in een gelijkaardige externe functie. U bezit goede managementvaardigheden, bent organisatorisch sterk aangelegd en bent communicatief vaardig, ook in het Frans.

Aanbod: U komt terecht in een stabiele en persoonsgerichte onderneming met toekomst. U maakt deel uit van een enthousiast team in een aangename en informele werksfeer. Dankzij een gevarieerde functie met veel verantwoordelijkheid, groeit u uit tot specialist. We bieden een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz. Ago International, adviseurs op het vlak van human resources recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 056 22 80 64 of naar 0473 244 501. Deze vacature vindt u ook op De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

www.ago.bz

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Dedeyne Construct in Waregem is sinds

U analyseert nieuwe projecten, vergelijkt diverse offertes van onderaannemers en maakt een gedetailleerde prijscalculatie op. Indien vereist coördineert u hiervoor besprekingen met opdrachtgevers, architecten, studieburelen, onderaannemers en commercieel verantwoordelijken.


055_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:20:19

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Commercieel Directeur

R&D Engineer

Functie: Als commercieel directeur teken je de commerciële strategie uit in een Europese B-to-B-markt en leid je het salesteam. Je zorgt voor positieve omzetcijfers, stelt het productgamma bij en zorgt voor een strakke marktprijs. Concurrentie-analyses, administratieve afhandelingen en commerciële acties vallen eveneens onder jouw verantwoordelijkheid.

Functie: Je ontwikkelt en optimaliseert de formules van de decoratieve inkten en/of pigmentpasta’s op kosten- en performantie-efficiënte wijze. Je werkt klantenondersteunend in alle fases van de commerciële activiteiten en rapporteert regelmatig aan de R&D manager. Je werkt vanuit onze vestiging in Bornem, occasioneel voer je testen uit op locatie bij klanten.

Profiel: Je behaalde een masterdiploma en hebt minstens 5 jaar ervaring met het leiden van een internationaal sales team. Je bent communicatief vaardig in het N/F/E/D en hebt geen probleem met regelmatige verblijven in het buitenland voor je functie. Kennis van chemie, productieprocessen en kostprijsstructuren zijn noodzakelijk.

Je behaalde een master en hebt kennis van of affiniteit met de Profiel: chemische samenstelling van inkt, printprocessen of pigmentpasta’s. Je hebt ervaring met inktontwikkeling, bij voorkeur voor gelijkaardige toepassingen zoals behang of vinyl of met pigmentpasta’s, gebruikt bij inkleuring van textielcoatings, kunstleder, PU-schuimen en siliconendichtingen. Vlot met MS-Office, communicatief, teamplayer, resultaatgericht, proactief en probleemoplossend.

Productiemanager

Key-Accountmanager Retail

Functie: Op een gestructureerde manier optimaliseer je continu de Productieproductietijden, het materiaalverbruik en productverlies. activiteiten coördineer je in een 3-ploegenstelsel en je optimaliseert de goederenstromen. Je motiveert je team (60 personen) en volgt planning, voorraadbeheer en kwaliteitsvereisten nauwgezet op om te komen tot een hogere efficiëntie.

Functie: Je wordt verantwoordelijk voor de verkoop van kleuradditieven bij DIY ketens en wholesales accounts. Je definieert het productengamma, ook qua verpakking en prijs. Je onderhoudt nauw contact met aankopers, logistieke teams en marketingverantwoordelijken, hoofdzakelijk in Frankrijk, maar ook in de Benelux, Spanje, Italië en Duitsland.

(Bornem)

(www.sioenchemicals.com)

en Lomme (F), maakt deel uit van de beursgenoteerde groep Sioen Industries (www.sioen. be). Deze snelle, flexibele en servicegerichte onderneming is de leverancier bij uitstek voor pigmentpasta’s, inkten en vernissen voor industriële toepassingen en kleurpoeders en dispersies voor DIY toepassingen. Wegens verdere groei zijn we op zoek naar (m/v):

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

(Bornem)

(Bornem)

(Rijsel, Frankrijk)

Profiel: Je behaalde een masterdiploma, bij voorkeur elektromechanica of chemie. Je hebt ruime ervaring met leidinggeven in een productieomgeving. Kennis van en/of interesse voor engineering, onderhoudsprogramma’s voor machines en installaties, veiligheidsvoorschriften, ... is een belangrijk pluspunt. Je bent communicatief vaardig in het N/F/E. Analytisch sterk, hands-on, mature peoplemanager, affiniteit met technologie.

Profiel: Je behaalde een diploma handelswetenschappen of marketing, hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie en hebt kennis van Affiniteit met interieurdecoratiematerialen is een must. DIY distributie. Je bent bereid regelmatig te reizen. Je bent perfect tweetalig N/F met goede kennis van het Engels.

Aanbod: Je komt terecht in een informele en open werksfeer met talrijke ontplooiingsmogelijkheden en ruime verantwoordelijkheden. Wij bieden je een competitief loon, aangepast aan jouw kennis en ervaring. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar hrm@sioen.be Voor bijkomende informatie kan je ook bellen naar 09 281 13 86 of naar 0473 244 501. Discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Deze vacature vind je ook op

www.ago.bz

Sioen Chemicals is tevens op zoek naar een

Sales Manager Digital Inks (voor meer info: www.sioen.be)

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/B - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Sioen Chemicals

met vestigingen in Bornem

55

Junior Product Manager Divisie Fietsendragers

van de Zweedse groep Thule, de voorkeurspartner voor consumenten over de hele wereld die materiaal wensen te transporteren op een veilige, eenvoudige en stijlvolle manier. Wij concentreren ons op de productie van hoogwaardige en innovatieve zonwering, fietsendragers en andere belangrijke accessoires voor vrijetijdsvoertuigen. Onze groei wordt gedragen door ons streven naar kwaliteit en service en de uitbouw van een sterk distributienetwerk. Voor onze site in Menen zoeken wij een (m/v)

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Uw functie: U bent mee verantwoordelijk voor het uittekenen van de productmanagementstrategie van de divisie fietsendragers van Thule. U coördineert zelfstandig projecten die de merkidentiteit versterken en de verkoop ondersteunen en staat zelf in voor de uitvoerende taken die eigen zijn aan de functie. U gaat op zoek naar nieuwe markten om onze producten te lanceren en doet actief aan new business development. Af en toe reist u voor uw opdrachten zelf naar het buitenland, onder meer om er beurzen bij te wonen. U werkt binnen een internationale context en hebt geregeld contact met collega’s in binnen- en buitenland en stimuleert hen met nieuwe ontwikkelingsideeën.

Uw profiel: U hebt een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring en u kan terugkijken op een succesvolle productmanagementervaring in de consumerbranche. U hebt een grote affiniteit met de vrijetijdssector in het algemeen en met sport in het bijzonder. Active life is uw grootste passie. U hebt een uitgesproken assertieve persoonlijkheid. U bent een dynamische teamplayer die zelfstandig aan een project kan werken. U spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod: Een uitdagende functie in een dynamische, internationele omgeving waar de nadruk op innovatie ligt. U krijgt een interessant salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen en doorgroeimogeljkheden binnen de groep. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar info@ago.bz Voor meer info, contacteer 056 22 80 64 of 0478 44 80 36. Ago International, adviseurs op het vlak van human resources recruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Deze vacature vindt u ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Het Belgische Thule nv maakt deel uit


056_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:23:36

56

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

COVAMEAT nv in Wijtschate werd opgericht in 1969 en is een dochteronderneming van GROEP COVALIS, waarvan de aandelen in handen zijn van de coöperatie COVAVEE – eigendom van ongeveer 600 varkenshouders – en van de investeringsmaatschappij van de Groep Boerenbond. Covameat is een sterk groeiende onderneming, gespecialiseerd in het slachten, versnijden en verhandelen van top kwalitatief varkensvlees. Zij realiseren een omzet van meer dan 115

miljoen euro in producten bestemd voor de retail- en voedingsindustrie in gans Europa en daarbuiten. Hun uiterst hoge kwaliteitsbewaking, hun scherpe traceerbaarheid en de doorgedreven informatisering liggen aan de basis van hun succesverhaal. Nieuwe investeringen leiden op korte termijn naar een substantiële verhoging van de productiecapaciteit in Wijtschate. Om ook de verkooporganisatie te versterken is Covameat dringend op zoek naar een krachtige (m/v)

Functie

Profiel

Wij bieden

Uw thuisbasis is Wijtschate-Heuvelland. Aanvankelijk krijgt u een zeer intensieve opleiding in de slachterij waarbij u inzicht krijgt in zowat alle aspecten van varkensvlees (structuren en verschillende kwaliteiten), maar ook de specifieke versnijdings- en verpakkingsmogelijkheden.

Uw carrière is in volle ontwikkeling. U heeft reeds een degelijke ervaring in de exportgerichte verkoop, liefst in de voedings- en/of landbouwsector. Hoe dan ook houdt u van lekker vlees en bent u bereid hierin een specialist te worden.

Voor de juiste kandidaat die slaagt in de job biedt Covameat een unieke carrièrekans binnen een sterke groep met zeer hoge professionaliteit.

Wanneer u er klaar voor bent, kan u de baan op om de relaties met bestaande klanten uit te diepen maar ook om meer en meer de markt te prospecteren naar nieuwe opportuniteiten en het maken van nieuwe klanten. De doelmarkt is in hoofdzaak de vleesverwerkende industrie in zijn ruimste vorm.

Uw hogere opleiding (bio-ingenieur, economie, handelsingenieur, landbouwingenieur, veearts) of gelijkwaardige ervaring geeft u de bagage om zeer snel een situatie te analyseren en gericht aan te pakken. Gevoel voor getallen en snel cijferen is u eigen. Uitstekende communicatieve vaardigheden om met een zeer breed palet van contactpersonen te praten, maken deel uit van uw persoonlijke troeven. Verder hebt u een ondernemende ingesteldheid met oog voor de globale setting van de business: kwaliteit, transport, timing, verwerking van de producten en de eindbestemming. Alles heeft zijn impact.

U gaat heel grondig te werk om de verwachtingen van de klant goed te begrijpen. Fijne kostprijsanalyses en nauwe samenwerking met het slachthuisteam brengen u tot creatieve, rendabele voorstellen die leiden tot effectieve verkopen. Eens op kruissnelheid verdeelt u uw tijd 50/50 over: - reizen naar klanten en prospecten - telefonische contacten om het aanbod van de week rendabel in de markt te zetten.

Gezien de aard van de functie is een vlotte meertaligheid (NL/FR/E/D) een evidentie. Uw familiale situatie laat u toe u volop in te zetten.

Verder is een aantrekkelijk salarispakket met representatieve bedrijfswagen voorzien.

Geboeid? • Mail zo snel mogelijk uw cv met motivatie naar pol.vandeplassche@inventi.be of fax naar +32 3 223 68 69 • Tijdens de kantooruren kan u bellen op +32 3 223 68 67 bij Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen.

Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld door de raadgevers van Inventi.

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

w w w.i nve nt i .b e

C o n su l t a nt s i n ve rko o p e n ve rko o p m a n a ge m e nt

Samen onze duurzame dromen realiseren Wij zijn een multidisciplinaire, internationaal opererende onderneming met 4.000 consultants en ingenieurs. Wij bieden concrete oplossingen bij uiteenlopende thema’s zoals mobiliteit, verandering van ruimte, klimaatverandering, veiligheid, leefbaarheid in de woon- en werkomgeving. Als het om duurzaamheid gaat, doen bedrijven en overheden over de hele wereld een beroep op Royal Haskoning, vanwege onze kennis en ervaring, met focus op de duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving.

WIL JIJ DEEL UITMAKEN VAN ONZE SUCCESVOLLE SNELLE GROEI IN BELGIË ? Jij hebt een enthousiaste kijk op de toekomst en wil duurzaamheid met ons concreet maken? Kijk dan vlug naar www.royalhaskoning.be voor één van de volgende vacatures:

.

.

.

. .

.

Senior projectmanagers in gebouwen infrastructuur windenergie waterbouw milieu en duurzaamheid een hydrogeoloog een geluidsdeskundige een luchtdeskundige een ingenieur speciale technieken

.

.

Ik heb de smaak van klantgerichtheid te pakken! KIJK SNEL VOORAAN IN DEZE VACATURE.


057_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:23:17

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

57

Atlas Copco, als je bruist van energie! http://jobs.unilin.com Renaud - 24 jaar - Assistant Controller Mijn mening wordt gevraagd, zelfs door de CEO. Elodie - 23 jaar - Marketing Trainee Ik ben al benieuwd welke uitdagingen mij nog te wachten staan.

Atlas CopcoAirpower inAntwerpen is het internationale hoofdkwartier van de compressorentak binnen de Atlas Copco Groep. Het is de grootste en meest geavanceerde productie-eenheid van compressoren ter wereld en de habitat van ’s werelds meest deskundige specialisten op het gebied van persluchttechnologie. Gedreven mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en competenties werken hier samen om de allerbetrouwbaarste en meest energie-efficiënte compressoren te ontwikkelen. Allemaal streven we ernaar om industrieën wereldwijd de beste persluchtsystemen aan te bieden voor een duurzame productiviteit. De Atlas Copco Groep, met hoofdkwartier in Stockholm, Zweden, is actief op meer dan 170 markten en heeft vestigingen in ongeveer 80 landen. In 2010 telde Atlas Copco 33.000 werknemers en had een omzet van 7,3 miljard euro. Atlas Copco is op zoek naar:

Bram - 27 jaar - Account Manager DIY Met sterke merken kan ik nieuwe markten aanboren.

Melany - 23 jaar SAP FICO Consultant Ik vind hier alles wat ik van een eerste job verwacht.

Pieter - 26 jaar - Product Designer Mijn ideeën gaan de wereld rond.

Unilin, bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar afdeling Quick-Step, stelt 3700 personen tewerk in 17 productievestigingen in Europa, de VS en Azië. Unilin heeft een omzet van 810 miljoen euro en maakt deel uit van de Amerikaanse, beursgenoteerde groep Mohawk, wereldwijd nummer één in vloerbedekking. Unilin produceert naast laminaatvloeren ook samengesteld parket, gemelamineerde platen, MDF, HDF & spaanplaten, daksystemen en isolatieplaten. Wij zijn op zoek naar jong talent (Bachelors & Masters die net starten of een eerste werkervaring achter de rug hebben) dat de basis vormt voor onze toekomst. Jaarlijks rekruteren wij heel wat starters die de kans krijgen om mee te groeien met de onderneming. We zoeken teamplayers die samen met ons het succesverhaal verder willen uitbouwen. Voor mensen die van aanpakken weten en verantwoordelijkheid durven nemen, is er bij Unilin steeds plaats. We hebben uitdagingen binnen diverse domeinen: • sales en marketing • production en engineering • quality, safety en environment • supply chain management en procurement • research en design • IT • finance • tax en legal

Interesse? Bekijk onze vacatures en solliciteer via

http://jobs.unilin.com Of bel voor meer informatie naar Maaike Van Delsen (Talent Specialist) 0498 67 85 08.


058_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:22:35

58

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

consulta nts in v er koop en v er koopm a nagement Inventi, gevestigd nabij de Grote Markt van Antwerpen, is een consultancy- en trainingsbureau op hoog niveau en spitst zich toe op verkoop en verkoopmanagement: Training, Selectie, Organisatie en Visualisatie. Het cliënteel betreft groeiende KMO’s, grote bedrijven en multinationals. Voor de afdeling Visualisatie, zijn wij dringend op zoek naar een

POLY VALENT MEDEWERKER

M/V

MET GR AFISCHE VA ARDIGHEDEN EN ORGANISATIETALENT

Functie U bent mee verantwoordelijk voor: 1. Digitale opmaak en productie van verkoopscripts, -presentaties en cursusmateriaal. 2. Het ontwerpen, plannen en coördineren van personeelsadvertenties en offertes. 3. Samen met de verantwoordelijke consultant coördineert u de grafische projecten van zijn klanten. Het betreft het uitwerken van beelden die het verkoopgesprek ondersteunen. Profiel

kwaliteit centraal staan.

frank.de.pauw@inventi.be. Tijdens de kantooruren kan u voor meer info contact opnemen met Hanne Rummens, coördinatie training en selectie op +32 3 223 68 67.

Wat mag u van Inventi verwachten Afwisselend werk en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een gespecialiseerd bedrijf waar verkoop en verkoopmanagement centraal staan.

en willen ontwikkelen.

van Adobe, in het bijzonder InDesign kennis van MS Office is een evidentie om vlot administratief werk uit te voeren.

Bent u geboeid door deze job Bel zondag 27 februari 2011 tussen 13u00 en 14u00 naar Frank De Pauw op het nummer +32 478 55 56 16.

betrokkenheid en servicegerichtheid.

voor “improving people”.

grafische vormgeving of gelijkwaardig vormt een goede basis.

precisie en

zich kunnen Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon.

extralegale voordelen.

www.inventi.be

Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

S N R TE U EN I E TUD EN - S G RS IN TE R LA O VER VO OL T CHO EN S - S EV AL

N ET IO H ESS F O PR

1 1 0 2 . 3 0 . 16 LE TROONP

IN 1 - 100

0 BRUSS

EL

E L B I S G N IMPOS I R E E ENGIN

sprekers: volgende t e m ) u 8 1 nt (vanaf eveneme d n o v a t e in voor h Schrijf je anderen) arometer genieursb eneraal, Agoria Vla in ij b g n ti ossible !! • Toelich e Pril (Directeur-G ct made p ep GDF SUEZ) je ro p D e c n o offi /Gro Wils impossible ctebel Engineering n a – r e w EZ To ent, Tra • GDF SU Gilliot (Vice Presid rd a Space) Bern al aircraft l Director, QinetiQ rn te e n a st for mercia • The quereud’homme (Com Holland) P ase New k C 050 n , 2 ie n g Fra e lo g o te n oogsttech lproduktie er voedse derzoeksmanager e m % 0 7 • otten (On Bart Miss chrijving e info en insvandeingenieur.b www.dag

powered by

gold partner

silver partner

machine platinum partner


059_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:15:18

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

59

Uw website bovenaan in Google? Een gerichte e-mailcampagne? Een bedrijfspagina op Facebook? Bij the AIM Een partnership op lange termijn. Dat is the AIM.

KNOCKED OUT BY THE JOB MARKET? GRAFISCH DESIGNER INTERNETMARKETING

BUSINESS DEVELOPER WEBSITES

Je wordt ingeschakeld bij onze

Je krijgt de mogelijkheid om je sterk technische

SALES ASSISTANT

Binnen de sales unit ondersteun je de accountmanagers in hun dagelijkse

PROJECTMANAGER

Je bent verantwoordelijk voor de volledige projectopvolging en planning

Je genoot een hogere economische, marketinggerichte of communicatiezelfstandig, proactief, creatief, communicatief en hebt een grote zin voor

Interesse? Stuur jouw cv en brief naar

e-mail: sophie@the-aim.be,

SALESMANAGER

AALTER

ACCOUNTMANAGER V

Je behaalde een hoger diploma en hebt reeds ervaring met het aansturen

Interesse? Bij the AIM

M EER I NF O EN S OLLI C I T E RE N OP

enthousiast team.

WIJJ ZO WI ZOEK EKEN EN OOK EEN COPYWRITER EN EE EEN N WEBMASTER DRUPAL.

WWW.THE-AIM.BE

go further, go better, be the BEST! BEST NV (Belgian Electronic Sorting Technology) ontwerpt en produceert hoogtechnologische productiesorteermachines, zowel voor de food-, als de non-foodsector. Sinds onze oprichting in 1996 zijn wij uitgegroeid tot één van de wereldmarktleiders. Dankzij onze focus op innovatie, technische kwaliteit en de ontwikkeling van onze medewerkers blijven wij koploper in de sector. Momenteel werken er zo’n 250 medewerkers vanuit vestigingen in België, Nederland, Turkije, Spanje, USA, Japan, China en Hong Kong. Voor onze hoofdzetel in Leuven zijn wij op zoek naar (m/v):

AREA SALES MANAGER Je staat in voor de opvolging van het volledige verkoopsproces, vanaf de prospectie tot de ondertekening van het contract. Je bent verantwoordelijk voor de projectopvolging, het opbouwen en onderhouden van contacten en het verkopen van specifieke applicaties in verschillende landen. Naast een hogere technische opleiding, heb je een ruime werkervaring in de commerciële sector. Je gaat doelbewust op zoek naar klantgerichte oplossingen en houdt van de uitdaging om nieuwe markten aan te boren. Reizen is je passie. Jouw ervaring in de voedingsindustrie en de verkoop van investeringsgoederen zijn zonder meer pluspunten.

Geïnteresseerd in onze andere vacatures? Safety & Facility Officer Technical Writer Experienced C++ Software Developer Mechanical Design Engineer Voor meer informatie, bezoek onze website www.bestsorting.com

Aanbod Een gevarieerde, boeiende job in een aantrekkelijke, crisisbestendige sector. Een intensieve, specifieke, technische training. Een dynamische, vooruitdenkende onderneming, met een open en informele cultuur waar ruimte is voor persoonlijke inbreng. Een aantrekkelijk salarispakket met reisvergoeding, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, performantiebonus, firmawagen, laptop en gsm. Interesse? Stuur je cv naar hrm@bestsorting.com of naar BEST NV, HR-department, Romeinsestraat 20, 3001 Leuven.


060_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:35:19

ONLINE JOBS IN DE KIJKER Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

goederen voor de metaalbewerkende en kunststofverwerkende

After Sales Manager (m/v)

… die als coördinator tussen de medewerkers staat

vraagstukken bij klanten.

Technieker CNC Plaatbewerkingsmachines

Functieomschrijving

Sr. Web Analytics Consultant (m/v)

Functieomschrijving

(m/v)

Functieomschrijving de kwaliteit en de service.

instructie aan de machines bij onze klanten.

Profiel

Profiel

en streeft ernaar een maximaal aantal conversies te genereren, deze

Profiel

aangevuld met een goede kennis van automatiseringstechnieken makkelijk contact en hecht waarde aan continuïteit in de relatie met c.eijnikel@landre.nl

hrm@deputter-co.com T 03/320.87.87

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

De winkels van Dille & Kamille bieden een uitgebreid assortiment originele en functionele artikelen voor huis, tuin en keuken.

Winkelmanager/ Franchisenemer (34 u)

(m/v)

Functieomschrijving Je staat in voor de dagelijkse organisatie van je winkel en zorgt voor

Bel naar Marnik D’Hoore: +32 (0)9-331.55.50, of mail je cv naar marnik@bseen.be

Scan deze QR CODE!

goederen voor de metaalbewerkende en kunststofverwerkende

Sr. Google Adwords Consultant (m/v) Functieomschrijving

vraagstukken bij klanten.

Account Manager CNC Plaatbewerkingsmachines

(m/v)

Functieomschrijving

ernaar de online marketingdoelstellingen van de klant te behalen en deze om te zetten in conversies. Profiel Profiel

Profiel

gevende ervaring. Meer info: www.dille-kamille.be

Scan deze QR CODE!

Bel naar Marnik D’Hoore: +32 (0)9-331.55.50, of mail je cv naar marnik@bseen.be

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Anke Blommaert op 02/482.03.45 of anke@vacature.com

zelfstandig, legt makkelijk contact en hecht waarde aan continuïteit is zeer belangrijk. c.eijnikel@landre.nl

Scan deze QR CODE!

SCAN DEZE QR CODE! Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs


061_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:51:01

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

GT

61

Gedreven Talent dat is wat Taminco zoekt!

nationale en internationale niveau.

Een Nederlandstalige communicatieattaché

(m/v)

Functie

passion

care

integrity

TAMINCO, met hoofdzetel in de Gentse haven, is een gespecialiseerde wereldmarktleider in de productie van alkylamines en derivaten. Dit zijn vitale bouwstenen die gebruikt worden in een breed spectrum van chemische producten met uiteenlopende toepassingen. Op die manier draagt Taminco op een essentiële manier bij aan de markten van voeding, persoonlijke verzorgings- en huishoudproducten, energie en waterbehandeling. Met wereldwijd 800 medewerkers verspreid over verschillende verkoopskantoren en 8 productievestigingen, realiseerde Taminco in 2010 een omzet van 700 miljoen euro.

Profiel

Passie, Zorg en Integriteit staan centraal in onze bedrijfscultuur. Deze 3 kernwaarden maken elke dag het verschil en zorgen voor een aangename en inspirerende werkplek.

laurent.reafuente@liege-expo2017.com

Scan deze QR CODE!

1 Ingenieur A1-A3 (m/v) Dienst grondgebiedzaken - master Functie

Om onze sterke marktpositie verder uit te bouwen zijn we op zoek naar gedreven talent (m/v):

PRODUCTIEMANAGER

Je leidt en superviseert het personeel en de activiteiten van de productieafdeling Crop Protection en verzekert hoge prestaties die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen. Je zorgt er voor dat de productieplanning gerealiseerd wordt in lijn met de verkoopsplanning en onderneemt initiatieven en acties inzake veiligheid en milieu om zo te voldoen aan de normen. Je genoot een opleiding als industrieel, burgerlijk of bio-ingenieur scheikunde en beschikt over minsten 5 jaar industriële ervaring, bij voorkeur in een leidinggevende functie.

NEW BUSINESS DEVELOPER

Je ontwikkelt nieuwe ideeën en identificeert kansen om de groei van Taminco te realiseren. Je onderzoekt de trends in de markt, evalueert de economische en technische haalbaarheid van mogelijke groeiprojecten, evalueert de concurrentie etc. Aansluitend word je nauw betrokken bij de marktintroducties die het resultaat zijn van deze projecten. Je behaalde een masterdiploma in een chemische richting en beschikt over ervaring of interesse in marketing en business development. Je bent een ondernemer met stevige communicatieve vaardigheden.

kunnen uitvoeren. Meer info: zie www.wemmel.be

We kijken eveneens uit naar een TEAMLEIDER PRODUCTIE, SPECIALIST AUTOMATISERING, TECHNICUS ELEKTRICITEIT EN UTILITIES, WERKVOORBEREIDER ELEKTRICITEIT & INSTRUMENTATIE, VERHANDELINGSOPERATOR EN NAAR PROCESOPERATOREN.

VOEL JE DE CHEMIE TUSSEN ONS? Stuur dan jouw motivatie en cv met vermelding van de functie waarvoor je solliciteert naar Taminco, t.a.v. dhr. Hendrik De Brabandere, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent of per mail naar HRM@taminco.com - tel. 09 254 14 51.

Scan deze QR CODE!

Voor een uitgebreide jobomschrijving en meer info over Taminco, surf naar

www.taminco.com


062_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:02:50

62

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

WIN een unieke

VIP-belevenis tijdens

Gent-Wevelgem www.vacature.com/gentwevelgem

ABSOLEM engineering zoekt talent! INDUSTRIEEL INGENIEURS

CAD-CAM TEKENAAR-ONTWERPERS

FUNCTIE: Je bedenkt technische oplossingen en uitvoeringsspecificties: ontwerpen van prototypes, testprogramma’s en procedures, re-engineering, nieuwe productieprocessen,… Daarnaast begeleid je de uitvoering van de projecten en coördineer je eventueel een team.

elektrotechniek, elektriciteit, meet-, regel- en besturingstechnologie (PLC), elektronica en/of industrieel ontwerpen werktuigbouwkunde.

FUNCTIE: Ontwerpen is je passie. Je denkt creatief en constructief mee over de realisatie van projecten. Heb je genoeg ervaring dan kan je zelfstandig ontwerpen.

programma’s (Unigraphics, Pro/

PROFIEL:

Met passie voor een hoogtechnologische job

talent@absolem.be www.absolem.be

PROFIEL: specialisatie in mechanica,

ductietechnologie & innovatie.

Met veel zin in mechanisch ontwerp

gelijk door ervaring.

besturingstechnologie (PLC), elektronica en/of industrieel ontwerpen werktuigbouwkunde ervaring met een specifiek pro gramma (Unigraphics, Pro/

productietechnologie & innovatie.

mechanica, elektrotechniek, elektriciteit, meet-, regel- en

Zin om het te maken in de telecomwereld? ALLO telecom is vollop op zoek naar enthousiaste collega’s : > 1 retail business administrator > 1 cluster leader > 4 shop managers > 10 sales representatives Wens ook jij deel uit te maken van onze expansie? Surf dan snel naar www.allotelecom.be/nl/jobs

Ik heb de smaak van resultaten te pakken! KIJK SNEL VOORAAN IN DEZE VACATURE.


063_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 23:50:29

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

63

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

OVERHEID VAN PAGINA 64 TOT 66 GEMEENTE BRASSCHAAT GEMEENTE KORTEMARK GEMEENTE MIDDELKERKE GEMEENTE NIEL GEMEENTE ZOERSEL OCMW OOSTKAMP OCMW PUURS OCMW RETIE PROVINCIE WEST VLAANDEREN STAD TIELT STAD TURNHOUT

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

65 64 67 66 64 64 64 66 66 65 65

Wenst u als onderneming ook aanwezig te zijn in het volgend dossier Overheid van 26 maart, bel dan Sofie Verbrugghe op het nummer 02/481 15 11. Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

Nog meer boeiende uitdagingen bij de overheid via Jobpunt Vlaanderen bij Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, gemeente Kalmthout, gemeente Tielt-Winge, OCMW Geel, OCMW Kalmthout, Provincie Limburg, Stad Dendermonde, Stad Gent en VMW. Kijk vooraan in het Vacature magazine.

Ook online vind je 208 jobs bij de Overheid vacature.com/zoeker

ZATERDAG 05 MAART

Focus op Finance & Consulting Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482 03 64 of mail naar commercieel@vacature.com


064_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:50:19

64

DOSSIER OVERHEID

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Het ocmw van Puurs

Het OCMW Oostkamp is een dynamische organisatie met een 140-tal medewerkers. Ouderenzorg is een belangrijke pijler. Voor het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde is het OCMW op zoek naar een (m/v):

Diensthoofd personeel (M/V) Situering Vanuit de afdeling personeel & organisatie worden de verschillende aspecten m.b.t. organisatieontwikkeling (beleids- en projectmanagement, personeelsbeleid en –beheer, ICT, administratie,…) van het OCMW gestuurd, begeleid en gecoördineerd, met als doel een optimale afstemming tussen de diverse diensten te bekomen. Hoofddoel zet strategische en operationele beleidsdoelstellingen uit, binnen de budgettair voorziene ruimte. dienst bij met als doel optimale ondersteuning te verlenen aan de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

directeur woonzorgcentrum functies.

hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.

Solliciteren Kandidaturen met curriculum vitae en kopie van het diploma worden uiterlijk verwacht op vrijdag 8 april 2011 om 12.00 uur

de coördinatie van de OCMW-diensten met het oog op een efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Het vernieuwde woonzorgcentrum Ter Luchte huisvest momenteel 78 en in de toekomst ruim 100 zorgbehoevende senioren. Binnenkort wordt op dezelfde site gestart met de bouw van 30 zorgflats. Je opdracht: Je staat in voor de dagelijkse leiding over alle voorzieningen op de zorgsite Ter Luchte te Ruddervoorde die o.m. een woonzorgcentrum, serviceflats en seniorenwoningen omvat. Je zorgt ook voor een effectieve en efficiënte organisatie zodat een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg gegarandeerd wordt. Wij bieden: een vaste benoeming, een gunstig verlofstelsel en een aantrekkelijke verloning A1a-A3a (brutowedde tussen 3.037,71 EUR en 4.856,55 EUR volgens relevante ervaring), aangevuld met diverse vergoedingen en extralegale voordelen. Wij vragen: drie jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie in de sociale of medische sector, of een getuigschrift van een managementopleiding.

de sociale wetgeving. Aanwervingsvoorwaarden

bovengenoemd adres

onderwijs of gelijkwaardig (bijvoorbeeld masterdiploma) of hoger onderwijs van het lange type gelijkwaardig aan universitair onderwijs;

aanwerving in statutair verband en aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar - voltijds

Ons aanbod

De specifieke aanwervingsvoorwaarden en functieomschrijvingen kunnen aangevraagd worden op de dienst personeel van het

ervaring.

Bijkomende info over aanwervingsvoorwaarden, diplomavereisten en selectie: personeelsdienst (Dieter De Bels), tel. 050 28 82 96, e-mail: personeel@ocmw-oostkamp.be Interesse? Stuur vóór 17 maart 2011 je sollicitatiebrief met cv en afschrift van je diploma, t.a.v. OCMW-voorzitter Herman Himpens naar: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp, personeel@ocmw-oostkamp.be of geef deze documenten af bij het OCMW. We garanderen een discrete behandeling van de kandidaturen.

Gemeente Kortemark Werft aan:

één statutair stedenbouwkundig ambtenaar (m/v) één contractueel diensthoofd stedenbouw & ruimtelijke ordening en milieu (m/v) één contractueel bestuurssecretarisadministratie (m/v) In elk van deze topfuncties ben je eindverantwoordelijke voor uw specifiek werkdomein. Je coördineert de dienst en werkt onder rechtstreekse leiding van de gemeentesecretaris. Deze functies zijn van het niveau A (weddeschalen A1a-A3a). Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar. Extralegale voordelen: maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk fietst of tussenkomst openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering. Info : Bij de personeelsdienst kan u het infopakket opvragen met onder meer de functiebeschrijving en alle nadere informatie over de aanwervingprocedure (diplomavereisten), de arbeidsvoorwaarden, waaronder eventueel meerekenbare anciënniteiten en de selectieprocedure. Tel. 051 57 51 30 of e-mail : personeel@kortemark.be

Wij bieden: De functie van stedenbouwkundig ambtenaar: Een statutaire parttime functie (met mogelijkheid tot uitbreiding naar fulltime), proefperiode van 1 jaar, bruto geïndexeerd aanvangsloon van 1379,92 euro/maand. De functie van diensthoofd stedenbouw & ruimtelijke ordening en milieu (m/v) Een tijdelijke contractuele fulltime functie, (tot en met 31 december 2012), lid managementteam, bruto geïndexeerd aanvangsloon van 2759,84 euro/maand. De functie van bestuurssecretaris-administratie (m/v) Een tijdelijke contractuele fulltime functie, (tot en met 31 oktober 2012), lid managementteam, bruto geïndexeerd aanvangsloon van 2759,84 euro/maand. Solliciteren: Uw gemotiveerde sollicitatie wordt aangetekend verwacht uiterlijk op 17 maart 2011 (datum poststempel is beslissend voor de geldigheid van uw kandidatuur) op volgend adres: College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 68 te 8610 Kortemark samen met een uitgebreid curriculum vitae, een kopie van het (de) vereiste diploma(‘s) en een uittreksel uit het strafregister. In het kader van het gelijke kansenbeleid is het aan te raden dat zowel mannen als vrouwen zich kandidaat stellen.

gemeente & ocmw Zoersel administratief centrum Handelslei 167, 2980 Zoersel

is een creatieve, dynamische en zorgende gemeente waar 21.000 mensen graag leven, werken en samenkomen.

ict-beheerder U organiseert, coördineert en volgt de werkzaamheden op die betrekking hebben op het volledige informaticasysteem van gemeente en ocmw. Daarvoor werkt u samen met externe hard- en softwareleveranciers. U plant zelfstandig projecten, ontwikkelt initiatieven en levert op die wijze een positieve bijdrage tot de verhoging van de efficiëntie van de organisatie door ict-oplossingen. Bovendien organiseert en begeleidt u in nauw overleg met de diensten de implementatie van nieuwe softwarepakketten en werkt u mee aan de uitvoering en opmaak van het ict-beleidsplan. in het bezit zijn van: een bachelordiploma van toegepaste informatica, informatica of informatiemanagement en informatiesystemen ▪ masters in de informatica worden eveneens toegelaten tot het examen wij bieden: contractuele aanstelling (B1a - B3a) ▪ geïndexeerd brutojaarsalaris: minimum 26.221,61 euro - maximum 44.182,65 euro ▪ bijkomende extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding abonnement woon-werkverkeer, fietsvergoeding... ▪ een werkplek in een nieuwe omgeving ▪ een gezonde balans tussen werk en privé, onder andere glijdende werktijden ▪ een goede ondersteuning via de nodige opleidingsmogelijkheden

interesse? Dan ontvangen wij graag, tot en met 24 maart, uw brief of mail met CV en een kopie van uw diploma. Kijk op www.zoersel.be of contacteer onze dienst personeel, 03 2980 7 40, personeel@zoersel.be voor de volledige functiebeschrijving en meer informatie.


065_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:50:41

DOSSIER OVERHEID centrumstad op mensenmaat.

Omdat Stad Turnhout volop in beweging is, zoeken we nieuwe voltijdse collega’s m/v:

65

Met ruim 40.000 inwoners is Turnhout de bruisende centrumstad van de Kempen. Haar rijke verleden, groene ruimte en creatieve ondernemingszin maken er een plek van waar het heerlijk wonen en werken is. BELEIDSADVISEUR GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

Contractueel A Je uitdaging Je leidt de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Je houdt de juridische informatie steeds up-to-date door relevante wetswijzigingen, reglementeringen, rechtspraak en rechtsleer bij te houden. Je ondersteunt de politiezone en de zeven betrokken gemeenten zodat alle dossiers wettelijk correct zijn. Je volgt de politieverordeningen en -reglementen van de politiezone op. Verder leg je administratieve geldboetes op bij inbreuken op het politiereglement en organiseer je hoorzittingen.

ADVISEUR SPORTBELEID EN PROMOTIE

Contractueel A Je uitdaging Samen met de beleidsadviseur Sportbeheer bouw je in Turnhout een efficiënte en kwaliteitsvolle sportdienst uit. Je focust op inhoudelijk beleid, innovatie en promotie. Daarvoor werk je samen met en ondersteun je alle spelers in het veld zoals Bloso, de provinciale sportdienst, sportverenigingen… Je zoekt mogelijkheden om sport te integreren in het stedelijk beleid en geeft sport een duidelijke plaats in Cultuur en Vrije Tijd. Verder stuur je bij op het vlak van participatie, diversiteit, duurzaamheid en ethiek. Af en toe geef je zelf sportlessen en organiseer je sportactiviteiten.

BELEIDSADVISEUR GROEN

Contractueel A Je uitdaging Je bouwt mee het groenbeleid van onze stad uit. Daarom sta je in voor al onze groenprojecten, van ontwerp tot realisatie. Je overlegt met je collega’s van ruimtelijke ordening, het groenbedrijf en volgt alle werken op. Je schrijft aanbestedingen uit en houdt de GIS-database up-to-date. Verder adviseer je vanuit je groenexpertise de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en andere diensten.

DESKUNDIGE FINANCIËN

Contractueel B Je uitdaging Je verzorgt de volledige boekhouding van Stad Turnhout. Je boekt aankoop- en verkoopfacturen in en bereidt betalingen voor. Je maakt de trimestriële en jaarlijkse balansen op van de fiscale aangifte en de BTW-aangifte. Verder sta je in voor de trimestriële rapportering van de boekhouding. Als specialist ben je ook het aanspreekpunt voor je collega’s van Financiën en onze andere diensten.

BIBLIOTHEEKCONSULENT PERSONEEL EN ADMINISTRATIE

Contractueel B Je uitdaging Als administratief coördinator heb je een pak verantwoordelijkheid binnen de bibliotheekwerking. Je geeft leiding aan medewerkers binnen de cel logistiek, plant werkuren en coacht je collega’s. Je beheert de personeelsadministratie en doet budget- en bestelbeheer. Op basis van het beleid stel je het jaarlijkse begrotingsvoorstel op en manage je de toegekende kredieten. Verder heb je een belangrijke overlegfunctie: je adviseert de beleidsadviseur over vernieuwingen in de administratie, je neemt actief deel aan het stafoverleg en organiseert de besprekingen tussen je medewerkers en de beleidsadviseur.

MEDEWERKER ICT HELPDESK

Gesco C Je uitdaging Je helpt je collega’s van Stad Turnhout in het dagelijkse gebruik van ICT-apparatuur. Daarvoor werk je rechtstreeks met interne klanten en zoek je, eventueel samen met de applicatie- of systeembeheerder, naar oplossingen. Verder adviseer je je collega’s over het gebruik van computer en telefoon, installeer en onderhoud je hardware en zorg je ervoor dat alles steeds up-to-date is.

Geïnteresseerd?

WWW.TURNHOUT.BE

OP BIJ DE RUBRIEK VACATURES VIND JE DE VOLLEDIGE FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN EN WERVINGSVOORWAARDEN.

STEL JE BIJ VOORKEUR ONLINE KANDIDAAT. JE HEBT TIJD TOT EN MET 11 MAART 2011. Het stadsbestuur vindt kwaliteiten van mensen belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, nationaliteit of politieke voorkeur.

CONSULENT BUURTSPORT

Contractueel B Je uitdaging Vanuit je visie op stedelijke buurtsportwerking bouw je kwaliteitsvolle buurtsportactiviteiten uit. Daarvoor coach je je team van buurtsportanimatoren en ga je actief op zoek naar partnerorganisaties. Verder vertegenwoordig en promoot je buurtsport in Turnhout.

Meer weten? Personeelsmanagement, Stadskantoor Campus Blairon 200 2300 Turnhout T: 014 44 33 81

TURN 11244 - www.bbc.be

Turnhout,

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

STADSBESTUUR TIELT 8700 Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat 38.000 inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo'n 400 medewerkers. Het gemeentebestuur van Brasschaat organiseert een selectieprocedure met een wervingsreserve van 2 jaar voor de voltijdse statutaire betrekking van een (m/v):

FINANCIEEL BEHEERDER Profiel: • • • • •

U bent minimaal 18 jaar U bent van onberispelijk gedrag en geniet van de burgerlijke en politieke rechten U bent in het bezit van ten minste een universitair diploma of een master diploma U bent Belg U bent in het bezit van een attest of getuigschrift van een aanvullende managementsopleiding of u behaalt dit tijdens uw proeftijd • U bent klantgericht en integer • U bent resultaatgericht en nauwgezet • U bent bereid om uw technische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Als deze uitdaging u aanspreekt, kunt u een inschrijvingsformulier, de volledige functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden verkrijgen bij het Gemeentebestuur, dienst personeel en onderwijs, Frilinglei 1, 2930 Brasschaat (tel. 03 650 02 75, fax. 03 650 02 89, personeelsdienst@brasschaat.be) Sollicitaties moeten uiterlijk 23 maart 2011 worden toegezonden.

Het stadsbestuur van Tielt gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

DIRECTIESECRETARIS

in vast dienstverband - voltijds - weddenschaal B1-B3 voor tewerkstelling in de Stedelijke academie Muziek en Woord en de Kunstacademie Diplomavereisten: Houder zijn van één van volgende diploma's: - Bachelor in het Sociaal Werk, optie personeelswerk - Bachelor in het Office management. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar. De functiebeschrijving, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma zijn te bekomen bij het Stadsbestuur (personeelsdienst), Markt 13, 8700 Tielt (tel.: 051 42 81 65 of per e-mail: personeelsdienst@tielt.be of op de website www.tielt.be (onder rubriek Nieuws)). De schriftelijke kandidaturen aan de hand van het inschrijvingsformulier samen met C.V. en afschrift van het vereist diploma dienen op straffe van uitsluiting per aangetekend schrijven opgestuurd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 13, 8700 Tielt uiterlijk op 18 maart 2011 (de poststempel geldt als bewijs) of tegen afgifte ingediend te worden bij de personeelsdienst.


066_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 20:50:46

66

DOSSIER OVERHEID

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

West-Vlaanderen. Door mensen gedreven. Met zijn bijna 900 personeelsleden verspreid over verschillende provinciehuizen, wil het provinciebestuur een bestuur zijn voor de hele regio. De provincie treedt daarnaast ook op als een echt partnerbestuur, met kennis en ervaring, om West-Vlaanderen verder vooruit te helpen als ondernemende, recreatieve en kwaliteitsvolle regio.

Ten behoeve van een aantal van onze diensten in Brugge gaan wij bij vergelijkend examen over tot de aanwerving van voltijdse personeelsleden (m/v). Alle betrekkingen zijn statutaire functies, tenzij anders vermeld.

Dienst Facilitair beheer

DIRECTEUR - DIENSTHOOFD

Ÿ J>PQBOAFMILJ> Ÿ SFBO G>>O OBIBS>KQB BK >>KQLLK?>OB IBFAFKDDBSBKAB TBOHBOS>OFKD FK C>@FIFQ>FOB AFBKPQSBOIBKFKD WL>IP JLBQ ?IFGHBK RFQ AB SO>DBKIFGPQ LSBO ?BOLBMPDBDBSBKP en eerder verworven competenties bij het inschrijvingsformulier. Ÿ EBQ PQ>DBALBKA MBOPLKBBIPIFA JLBQ BBK >>KSRIIBKAB LMIBFAFKD ¡LSBOEBFAPJ>K>DBJBKQ¸ S>K JFKPQBKP  ROBK JBQ DLBA DBSLID ?BšFKAFDBK SLLO EBQ verstrijken van de proeftijd. De proeftijd wordt desgevallend verlengd voor de duur van de vorming, zonder evenwel de duur van twee jaar te overschrijden. Kandidaten die bij indiensttreding reeds voldoen aan deze vereiste, worden vrijgesteld van deze voorwaarde.

Dienst Ruimtelijke planning

ADJUNCT-ADVISEUR RUIMTELIJK PLANNER

Âź J>PQBOAFMILJ> Âź BBK ?BTFGP IBSBOBK S>K LMK>JB FK EBQ OBDFPQBO S>K ORFJQBIFGH MI>KKBOP S>K EBQ 3I>>JPB $BTBPQ

Dienst Vergunningen

ADJUNCT-ADVISEUR (JURIST) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR)

Âź J>PQBOAFMILJ> /B@EQBK

Dienst Griffie

DESKUNDIGE Âź ?>@EBILOAFMILJ>

Wij bieden u Ÿ BBK G>>OIFGHP DBžKABUBBOAB ?ORQL?BWLIAFDFKD SLIDBKP EBQ KFSB>R S>K QBTBOHPQBIIFKD directeur-diensthoofd: salarisschaal A5a: van 43.045,88 euro tot 67.448,65 euro adjunct-adviseur: salarisschaal A1a: van 33.118,05 euro tot 51.533,80 euro deskundige: salarisschaal B1: van 26.221,61 euro tot 35.391,60 euro Ÿ OBDIBJBKQ>FOB QLBI>DBK S>H>KQFBDBIA BFKABG>>OPQLBI>DB J>>IQFGA@EBNRBP ELPMFQ>IFP>QFBSBOWBHBOFKD DO>QFP LMBK?>>O SBOSLBO TLLK TBOHSBOHBBO CFBQPSBODLBAFKD Ÿ CIBUF?BIB TBOHQFGABK SLLOABIFDB SBOILCOBDBIFKD Wervingsreserves: Er wordt telkens een wervingsreserve van twee jaar aangelegd, die maximaal tweemaal met ÊÊn jaar kan worden verlengd.

www.west-vlaanderen.be

Hoe kunt u zich kandidaat stellen? Op de website www.west-vlaanderen.be/vacatures kunt u de inschrijvingsformulieren, de examenprogramma’s en de functiebeschrijvingen vinden. U kunt deze documenten ook aanvragen bij de Dienst Personeel: - tel: 050 40 34 67 - fax: 050 40 31 24 - e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be Dienst Personeel, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries) Om in te schrijven voor een examen moet u het desbetreffende inschrijvingsformulier invullen en dit onder gefrankeerde omslag uiterlijk op vrijdag 4 maart 2011 sturen naar bovenstaand adres. Het inschrijvingsformulier moet vergezeld gaan van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma. De postdatum geldt als bewijs van datum van inschrijving. Op onze website kunt u ook onze andere vacatures terugvinden. De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

Het gemeentebestuur van NIEL gaat over tot de aanwerving van m/v Het OCMW van Retie werft aan, voltijds, met aanleg van een werfreserve voor drie jaar:

1 fulltime stafmedewerker secretariaat (A1-A3) - Niveau master - Statutair

1 parttime bibliotheekassistent-dienstleider (B1-B3) - Niveau bachelor - Contractueel (vervangingsovereenkomst) met optie op vaste benoeming en fulltime tewerkstelling Wij bieden een boeiende job, een volwaardig loon, glijdende werkuren, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een tussenkomst (50%) van het abonnement woon- werkverkeer of fietsvergoeding.

1 fulltime schooldirecteur voor de gemeentelijke basisschool Niel Solliciteer bij het college van burgmeester en schepenen, Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel of personeelsdienst@niel.be tegen uiterlijk 31 maart 2011. Voeg bij uw schriftelijke kandidatuur een uitgebreid cv en kopie relevante diploma’s. Aanwervingsvoorwaarden, functieomschrijving, wedde en extra legale voordelen kan u bekomen via www.niel.be , op de personeelsdienst bij Hilde Vercammen (03)451 11 21 of Marissa Van Rompa (03)451 11 22.

Hoofd sociale dienst a-niveau vervangingscontract, met mogelijkheid tot doorgroei naar statutair kader Functie - diensthoofd/coĂśrdinator cluster sociale dienst - u geeft leiding aan een multidisciplinair team medewerkers om een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de bevolking te realiseren - u coĂśrdineert het sociaal huis - u ondersteunt en adviseert de secretaris door beleidsvoorbereidend werk ProďŹ el - houder zijn van een diploma dat aanleiding geeft tot een aanstelling op A-niveau (licentiaat of master) - enige ervaring in een lokaal bestuur strekt tot aanbeveling Aanbod - aangename werksfeer in een dynamisch OCMW - een boeiende job in de sociale dienstverlening - verloning volgens barema (A-niveau) - een persoonlijk vormingsplan - maaltijdcheques, ďŹ etsvergoeding en hospitalisatieverzekering - mits voorlegging van geldig(e) attest(en) kunnen tot max. 10 jaar dienstanciĂŤnniteit uit de privĂŠ-sector gevaloriseerd worden - met aanleg van een wervingsreserve van drie jaar.

Interesse ? Sollicitatiebrief met cv, een kopie van het diploma en een bewijs van goed zedelijk gedrag niet ouder dan drie maanden, aangetekend opsturen naar de voorzitter, Kerkhofstraat 39, 2470 Retie tegen uiterlijk 25 maart 2011. Voor meer info kunt u, tijdens de kantooruren, terecht bij de secretaris van het OCMW op tel. 014/38.95.30, of op de website van de gemeente Retie.


067_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:37:30

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

67

Marketing Executive Europe

Het gemeentebestuur van Middelkerke gaat over tot de aanwerving van

1 OPENBAAR DOMEINBEHEERDER

Je nieuwe opdracht:

Hij/zij is eerstelijnsverantwoordelijke voor een optimaal administratief en technisch beheer van de sector gebouwen- en domeinbeheer. Als zodanig vervult hij/zij een sleutelrol bij het beheer en onderhoud van het gemeentelijk patrimonium en het openbaar domein. Het betreft een aanwerving in vast dienstverband (schalen functionele loopbaan en rang: A1a-A3a).

TM

Wat je ons minimaal te bieden hebt:

Wat je van ons mag verwachten:

Bijzondere voorwaarden: houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van bouwkunde dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig bijlage I bij het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007, richting bouwkunde. Er is een selectieproef voorzien. Bijkomende inlichtingen inzake voorwaarden en functiebeschrijving kunnen bekomen worden op de personeelsdienst 059/31.91.16 – personeelsdienst@middelkerke.be of via website van de gemeente www.middelkerke.be. Kandidaturen worden ingediend via aangetekend schrijven bij het gemeentebestuur, t.a.v. dhr. Burgemeester, gemeentehuis – Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke, en dit uiterlijk op 15/03/2011.

Interesse?

www.zespri.eu

“Omdat je persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt” Maarten - Conceptueel vormgever

Kies voor een job bij Gazet van Antwerpen om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega... Jij kan bij ons geschiedenis schrijven! Want Concentra is een sterk multimediabedrijf dat zich onderscheidt door het verenigen van traditie, zin voor innovatie en vakmanschap. We zijn succesvol door ons in het hart van onze doelgroepen te plaatsen met klinkende namen in kranten, magazines, radio, tv, websites,… Jij krijgt als gedreven en klantgericht talent alle kansen om je te ontplooien in de boeiende wereld van de media. Voor onze grafische cel in Antwerpen zijn we op zoek naar een m/v:

Conceptueel vormgever Je uitdaging? Je zorgt in overleg met de redactie van Gazet van Antwerpen voor het vormgeven van krantenpagina’s en het ontwerpen van infografieken (illustraties en grafieken). Je denkt mee met de redactie en de Art Director en brengt grafische opdrachten zelfstandig tot een goed einde. Je kan hierbij vlot een briefing vertalen naar een creatief geheel dat je creatief-grafisch verder uitwerkt. Indien gewenst, vertaal je dit naar een stramien voor regelmatig en uiteenlopend gebruik. Je zorgt er uiteraard ook voor dat bestanden technisch correct worden aangeleverd.

Connecting communities.

Je Profiel? de hoogte van recente grafische workflows. initiatieven. zon- en feestdagen te werken. leveren.

Ons aanbod? Wij bieden je een boeiende, afwisselende en zelfstandige functie in een dynamisch mediabedrijf waar klantgerichtheid, gedrevenheid en engagement centraal staan. We investeren continu in onze mensen. Je mag dan ook rekenen op een aantrekkelijk salaris Interesse? Bezorg dan zo snel mogelijk je motivatiebrief en c.v. aan Concentra Media - Human Resources, t.a.v. An Jacobs, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt of mail naar je.kandidatuur@concentra.be


068_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:15:04

68

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

BACK BASICS ARM YOURSELF FOR A NEW MARKETING ERA

23RD VLERICK ALUMNI

MARKETING COLLOQUIUM

MARCH 17TH 2011 HANDELSBEURS GENT

Find out which basics are actually the foundations of the marketing decisions we take, today and tomorrow. Keynote speakers are: - Prof. Kevin Lane Keller

Co-authoring Philip Kotler in the best selling MBA marketing textbook, “Marketing Management”

- Victor R. Muller CEO of the luxury car company Spyker Cars NV, chairman of Saab Spyker Automobiles

Subscribe now

www.marketingcolloquium.be

Give wings to your communication


069_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:15:01

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

Success stories don't just happen. They are made.

69

Als wereldwijd marktleider speelt Bosch een toonaangevende rol in een groot aantal domeinen van de B2B- en B2C-markten. Concreet staat de afdeling elektrische gereedschappen & accessoires elk jaar opnieuw garant voor belangrijke groeicijfers en marktaandeeluitbreidingen. De power achter deze krachtige resultaten is zonder meer de constante stroom van innovaties, gekoppeld aan een intensief marketing- en verkoopbeleid. De kantoren van de divisie elektrische gereedschappen zijn voor de Benelux gevestigd in Breda. Wegens uitbreiding van de afdeling heeft Bosch momenteel de volgende vacature (m/v):

BRANDMANAGER

Divisie elektrische gereedschappen/vakhandel UW FUNCTIE Bosch voorziet voor u een degelijke productopleiding en de nodige inwerktijd. Daarna bent u verantwoordelijk voor het marketingbeleid van de productgroep “professionele gereedschappen” voor de technische vakhandel in de Benelux.

BOSCH BIEDT U

HOE REAGEREN Adviesbureau Dreessen

UW PROFIEL U hebt een marketingopleiding op universitair niveau. U hebt enkele jaren relevante ervaring, bij voorkeur als marketeer van duurzame consumentengoederen waardoor u uw analytisch inzicht en commerciële feeling kon aanscherpen.

www.bosch.be

Invented for life

INSILENCIO WINNAAR HR EXCELLENCE AWARD 2010

ssst...

PSssst… hou het stil, maar insilencio breidt zijn creatieve team uit. En dat is meer dan interessant om weten. Want bij insilencio gaan anders denken en creating results naadloos samen. Met succesvolle campagnes in employer marketing als gevolg. Geen wonder dus dat insilencio de HR Excellence Award 2010 als Best Employer Branding Company in de wacht sleepte. Denk eraan, je hebt het niet van ons! We breiden ons team uit met deze twee m/v collega’s:

Art Director (m/v).

Graphic Designer (m/v).

Met minstens vijf jaar ervaring achter de kiezen, heb je een indrukwekkend portfolio opgebouwd. Je hebt de ‘métier’ om sterke ideeën tot doelgerichte campagnes uit te bouwen.

Van website tot banner, brochure tot advertentie: je zet je tanden in elke grafische opdracht en laat pas los wanneer het écht goed zit. Je bent 24/7 ingelogd op de digitale wereld van apps en blogs, virals en tweets.

Voel je je aangesproken? Zeg dan iets terug: wij leren je graag beter kennen. Surf naar www.insilencio.be


070_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:17:05

70

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

WIJ HOUDEN VAN KNAPPE KOPPEN. Onze koppen vallen op. Omdat ze gemaakt worden door knappe koppen met een passie voor nieuws, een neus voor zaken, oog voor detail en zin voor organisatie. Mensen die even gedreven zijn als hun grote voorbeelden en die de ambitie hebben mee te werken aan het succes van Mediafin, het huis van de zakenkranten De Tijd en L’Echo en van de scherpste multimediakanalen in de mediasector. Wordt het voor jou ook niet hoog tijd om je kop uit te steken als…

Senior Account Manager Advertising

(m/v)

JE UITDAGING • Je bent verantwoordelijk voor de commercialisering van de verschillende media van De Tijd en L’Echo (kranten, magazines, websites, mobiele applicaties, webtv, databases,…) als performant marketingcommunicatie- en reclamemedium. • Dit doe je door bij bedrijven en hun communicatieagentschappen relaties te ontwikkelen en te versterken. • Je bent vooral actief binnen de sectoren Auto, Leasing en Transport en je profileert je als een creatieve business partner die op maat gemaakte communicatieoplossingen uitwerkt binnen ons rijk merkenportfolio. • Je bent permanent aanwezig op de markt en geeft hierover intelligente feedback om onze producten constant bij te sturen. • Je rapporteert aan de sales manager, die je de nodige professionele ondersteuning geeft. JE PROFIEL • Je hebt minimum 5 jaar succesvolle sales-ervaring achter de rug en houdt van een evenwicht tussen hunting en farming. • Je hebt een goede kennis van het Belgische bedrijfsleven. • Je hogere opleiding, maturiteit, neus voor business en goede algemene ontwikkeling maken dat je als een betrouwbare business partner in marketingcommunicatie wordt geaccepteerd. • Je bent resultaatsgericht en bereid om te werken met kortetermijnobjectieven. • Door je gedrevenheid, assertiviteit en contactvaardigheid ben je een aangenaam persoon die in een jong en dynamisch team kan werken. • Je bent drietalig (NL/FR/EN) en je uitmuntend organisatietalent laat toe je taken zo efficiënt mogelijk te plannen. WIJ BIEDEN JE Mediafin is een vernieuwend mediabedrijf waar jonge, enthousiaste medewerkers, dankzij de vlakke structuur en directe communicatielijnen, meteen impact hebben op het bedrijfsresultaat. Wij bieden je de mogelijkheid om te werken voor topmerken in het medialandschap. Je krijgt de gelegenheid om actief deel te nemen aan de verdere professionalisering van Trustmedia en kan hiervoor genieten van interne en externe vormingsprogramma’s. Verder garanderen we je een degelijk salaris, conform de mediasector, aangevuld met een bonus, extralegale voordelen, een forfaitaire onkostenvergoeding, een bedrijfswagen, laptop en gsm. Onze kantoren in het inspirerende pakhuis van het Brusselse Tour&Taxis hebben een eigen parkeergelegenheid. INTERESSE? Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. Stuur je CV en motivatiebrief naar sofie.van.veirdegem@jobs.hudson.com.


071_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:15:24

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

71

FrieslandCampina is een internationale onderneming, vertegenwoordigd in meer dan 100 landen en telt zowat 20000 medewerkers. De business group Consumer Products Europe, met een omzet van 3 miljard €, richt zich op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van een scala aan producten. Het assortiment bestaat uit consumptiemelk, zuiveldranken, yoghurts, desserts, koffieverrijkers, room, vruchtensappen en sportdranken. Voor onze productieafdeling in Aalter zoeken we een (m/v)

Personnel Managers Club www.pmclub.be

Een event dat je niet mag negeren. 17 maart 2011 Omgaan met de veranderende sterktes en noden van oudere werknemers

TPM-Facilitator

bij marktleider in de voedingssector Je hebt een hogere opleiding met economische en/of technische inslag (handelsingenieur of ingenieur)? Je kreeg al te maken met optimalisatietrajecten in een productieomgeving? Je wil je kennis over Continuous Improvement, Lean,

Six Sigma, enz. aanwenden om mee te bouwen aan het WorldClass Managementsysteem? De voedingssector spreekt je aan? Reageer dan onmiddellijk of lees verder op www.signumhrm.be.

Reageren doe je onder referentie 3621V naar info3@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

DUOFISK

Wij zoeken voor ons boekhoudkantoor gevestigd te Mechelen:

Een Dossierbeheerder

Een Administratieve Medewerker

Functie Je wordt verantwoordelijk voor het volledig beheer van klantendossiers:

Functie

(M/V)

taken binnen onze organisatie:

Profiel

Gastsprekers:

Profiel

Dhr. Philippe Kiss, preventieadviseur -arbeidsgeneesheer Securex EDPB Dhr. Patrick Claessens, HR & Safety Manager, Molcon Interwheels Mevr. Caroline Troquet, HR-verantwoordelijke Sodexo

Junior PM Club event

Social Media: do’s, don’ts en to do’s Wees erbij: schrijf in via www.pmclub.be

LA WILLIAM in Londerzeel ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed gamma sauzen voor de horeca en voor de retailmarkt, onder de merknamen La William en Fondua. Het bedrijf stelt een 40-tal werknemers tewerk. La William is een referentie in zijn markt, door de onberispelijke kwaliteit en service die het levert én door zijn innovatieve kracht: permanent wordt er gewerkt aan nieuwe smaken/recepten en regelmatig wordt er met succes een nieuwe saus op de markt geïntroduceerd. Om haar groei te ondersteunen kijkt La William uit naar de versterking van een (m/v)

Verantwoordelijke Verpakkingsafdeling veelzijdige uitdaging in groeibedrijf Als rechterhand van de productiemanager/plant manager sta je in voor de dagelijkse organisatie en leiding van de verpakkingsafdeling, een team van 15 mensen. Je zorgt ook voor acties om structureel de efficiëntie te verhogen en de werkprocessen te optimaliseren. Je genoot een hogere technische opleiding (of je bent gelijkwaardig door ervaring) en je hebt een (eerste) werkervaring in productie, met focus op

het organiseren en het aansturen/ motiveren van mensen. La William is een stevig verankerd en dynamisch merk. Het investeringsgerichte bedrijf ligt in een filevrije omgeving en kent een informele, collegiale sfeer met een gezonde bedrijfsfierheid. Je mag rekenen op een aantrekkelijk salarispakket. Kijk voor meer informatie op www.signumhrm.be

Reageren doe je onder referentie 3460V naar info2@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).


072_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:41:38

72

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

VKW is geen gewone werkgeversorganisatie. Onze 4000 leden beseffen dat duurzaam en waardengericht ondernemen altijd tot groei leidt. Bij VKW ontmoeten ze andere ondernemers, met wie ze hierover van gedachten kunnen wisselen. Voor het levendig houden van dit netwerk en het aanbieden van aantrekkelijke activiteiten rekenen ze op hun vertrouwensvolle en performante spilfiguur… jij kunt die zijn !

Voor de verdere uitbouw van onze regionale werking zoekt VKW een m/v

1 Regiodirecteur VKW Antwerpen - Mechelen (Wilrijk) JOUW UITDAGING:

JOUW PROFIEL:

Boeiend en afwisselend werk in de horeca ! Leverancier van Horecamateriaal zoekt m/v:

VERTEGENWOORDIGERS Antwerpen en Mechelen, Kempen en Waasland, Oost- en West-Vlaanderen.

• bezoek aan cliënteel en prospectie • werk in eigen streek • volledige opleiding door de firma • ideaal voor beginners.

Bel Dhr. F.Vermeylen op 03/664 78 98 Ma-Di-Woe tussen 9 en 16 uur.

Buurtwerk Posthof vzw Project ICT dot.kom WERFT AAN

BEGELEIDER (M/V)

• Leidinggevende en sociale kwaliteiten • Goede kennis van hardware en software • Bachelor diploma Profiel op www.buurtcentrum-posthof.be/dotkom Brief + CV tem 13/03/2011 naar Buurtwerk Posthof vzw tav Martine Eloy Patriottenstraat 62 2600 Berchem of martine.posthof@skynet.be

Ik heb de smaak van groei te pakken! KIJK SNEL VOORAAN IN DEZE VACATURE.


073_GPV3QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:58:25

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

73

Powerful, Early Warning

Life Safety and Security Solutions VSK Electronics werd opgericht in 1978 en maakt sinds 2007 deel uit van de Xtralis groep die wereldwijd een leidinggevende rol speelt in de ontwikkeling en commercialisering van geïntegreerde, hoogtechnologische oplossingen voor inbraak-en brandbeveiliging, toegangscontrole, digitale video & videoanalyse en verkeersinfrastructuur. Onze toepassingen bestrijken diverse sectoren (kantoorgebouwen, stadsbeveiliging, banken, logistiek, nutsbedrijven, industrie, winkels, zorgsector, …), bij meer dan 10.000 bedrijven over 30 landen. De productontwikkeling gebeurt met de nodige aandacht voor het milieu en de omgeving. In het kader van onze verdere groei kijken wij uit naar meerdere (m/v) dynamische collega’s voor onze vestiging in Harelbeke:

Assistant Project Engineers – Veiligsheidinstallaties (ref. 11/024)

Met goede kennis van Auto-CAD en TCP/IP netwerken, tweetalig NL/FR.

Software Developers - Videotoepassingen (ref. 11/018)

Met ervaring in Object Oriented Programming in Linux omgeving (C++ / QT) en/of Windows omgeving (VC++).

Medewerker Boekhouding (ref. 11/025)

Drietalig NL/FR/EN met ervaring in een internationale omgeving.

Aankoper Technische Producten

(ref. 11/026) Ervaring met subcontracting in de elektronica sector is een pluspunt. Meertalig NL/EN/FR.

Administratief Commercieel Medewerker (ref. 11/023) Ervaring in orderverwerking en logistiek is een pluspunt. Meertalig NL/EN/FR.

Wij bieden een billijk verloningspakket met extralegale voordelen in verhouding met uw kennis en ervaring. Alle functies bieden niet alleen een constante variatie maar laten u tevens toe uw competenties te ontwikkelen binnen een bedrijf waar stabiliteit en kwaliteit geen ijdele begrippen zijn. Wenst u deel uit te maken van ons team? Stuur dan uw sollicitatiebrief met cv naar jobs@vsk.be

VAN HERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN Wij zijn gevestigd te Wommelgem (Antwerpen) en onze activiteiten zijn vooral gericht op een zo breed mogelijke dienstverlening. Ons kantoor is gespecialiseerd in de audit, accountancy en aansluitend advies voor een zeer gediversifieerd cliënteel.

Voor een spoedige indiensttreding zoeken wij (m/v):

medewerkers audit en accountancy Deze functies omvatten zowel het uitvoeren van zeer uiteenlopende revisorale opdrachten als de uitvoering en het medebeheer van het volledige klantendossier in teamverband. Wij zoeken kandidaten met volgend profiel:

Een interne opleiding wordt voorzien met mogelijkheid tot IAB/IBR stage. Wij bieden reële doorgroeimogelijkheden voor ambitievolle medewerkers. Interesse? Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar: Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren, Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem

Het VLAAMS ABVV zoekt voor haar sociaal-culturele vereniging Linx+ vzw een (m/v)

EDUCATIEF MEDEWERKER Voor het kwalitatief versterken van Linx+, werkend met afdelingen in alle Vlaamse provincies. Je verzorgt de promotie, publiciteit en informatiekanalen. Je maakt educatieve pakketten, geeft vorm aan het vrijwilligersbeleid en bouwt de personeelsvorming verder uit. PROFIEL: • Diploma van het hoger onderwijs (sociale richting) • Interesse voor maatschappelijke thema’s • Ervaring met vormings- of sociaal-cultureel verenigingswerk is een pluspunt • Je kan je terugvinden in de ABVV-doelstellingen. AANBOD: • Een voltijds contract van onbepaalde duur • Loon volgens ABVV-barema • Standplaats Brussel. Het takenpakket kan via e-mail opgevraagd worden bij de personeelsdienst (zie verder). Interesse? Stuur vóór 16 maart 2011 een brief met cv naar Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel, of via e-mail (aanbevolen) naar de personeelsdienst: ncool@vlaams.abvv.be


074_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 23:27:50

74

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT ADJUNCT VAN DE DIRECTIE ADJUNCT-ADVISEUR RUIMTELIJK PLANNER ANALYSIS MANAGER COMMERCIEEL DIRECTEUR COORDINATOR-EXPERT COORDINATOR-EXPERT LEIDINGGEVEND DIRECTEUR DIENSTHOOFD DIRECTEUR GITOK BOVENBOUWE DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM DIRECTEURS WOONZORGCENTRA MANAGERS OCMW-SECRETARIS SCHOOLDIRECTEUR GEMEENT. BASISSCHOOL VESTIGINGSMANAGER BELGIE

STAD GENT PROVINCIE WEST VLAANDEREN CELERANT CONSULTING SIOEN CHEMICALS STAD GENT STAD GENT PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE KALMTHOUT OCMW OOSTKAMP ARMONEA MIVB - STIB OCMW KALMTHOUT GEMEENTE NIEL HOMMEMA

JOBPUNT VLAANDEREN HUDSON BELGIUM AGO INTERNATIONAL JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN MERCURI URVAL

DISTRICTCHEF ELECTRISCH INGENIEURS EXPATRIATES INTERNATIONALE PROJECTEN

29 66 33 55 29 29 66 29 64 34 39 32 66 79

1 PROJECTLEIDER BOUWPROJECTEN 1 STATUTAIR STEDENBOUWK. AMBTENAAR 2 PROJECTCOORDINATORS EXTERN 2 PROJECTCOORDINATORS INTERN ACCOUNT MANAGER AFTERMARKET ENGINEERS ASSISTANT PROJECT ENGINEERS BEREKENINGSINGENIEURS BOUWKUNDIG PROJECTMANAGER BURGERLIJK INGENIEUR BOUWKUNDE CAD-CAM TEKENAAR-ONTWERPER CAE INGENIEURS CALCULATOR CALCULATORS CONTRACT-EN DESIGNINGENIEURS DESIGN ENGINEER DESIGN MANAGER DIENSTVERANTW. BIOTECHNISCHE DIENST DIRECTEUR INGENIEUR

GEOTECHNICAL ENGINEER IMPROVEMENT ENGINEERS INDUSTRIEEL INGENIEURS INGENIEUR INTERNATIONALE OPERATIES INGENIEUR SPECIALE TECHNIEKEN INGENIEURS INGENIEURS ELEKTROMECHANICA INGENIEURS STUDIEBUREAU JONG TALENT JUNIOR CONSULTING SALES ENGINEER KWALITEITSINGENEIEURS LABORANT HALFTIJDS LUCHTDESKUNDIGE MANAGER REAL ESTATE MANUFACTURING INGENIEURS

INGENIEURS 1 CONTR. DIENSTHOOFD STEDENBOUW & R.O.

GELUIDSKUNDIGE

MANUFACTURING INGENIEURS PROJECTEN MASTER/INGENIEUR SCHEIKUNDE R&D

GEMEENTE KORTEMARK AG VESPA GEMEENTE KORTEMARK DEDEYNE CONSTRUCT DEDEYNE CONSTRUCT NEWTEC WATER SYSTEMS ATLAS COPCO VSK ELECTRONICS ATLAS COPCO CANALCO ARMONEA ABSOLEM ATLAS COPCO PELLIKAAN BOUWBEDRIJF CFE GROEP ATLAS COPCO DAIKIN EUROPE DEME GROEP GASTHUISZ A’PEN GEMEENTE TIELT-WINGE

AGO INTERNATIONAL AGO INTERNATIONAL

JOBPUNT VLAANDEREN

64 73 64 54 54 50 57 73 52 44 34 62 52 44 47 57 46 84 31 28

MASTERS IN DE INDUSTRIELE WETENSCH. MASTERS IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN MECHANICAL DESIGN ENGINEER PROCESS ENGINEER PROCESS ENGINEERS PROCESS ENGINEERS PRODUCT PLANNING ENGINEER PRODUCT RESPONISBLE HEATING PRODUCTIE-INGENIEUR PRODUCTION ENGINEERS PRODUCTTECHNOLOOG PROJECT ENGINEER ESTIMATION PROJECT ENGINEER/SITE SUPERINTENDENT PROJECT MANAGER PROJECT MANAGERS PROJECTINGENIEUR AUTOMATISERING PROJECTINGENIEURS PROJECTINGENIEURS PROJECTINGENIEURS OTM PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW PROJECTLEIDERS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ATLAS COPCO CFE GROEP ROYAL HASKONING DEME DOW ABSOLEM SOUDAL ROYAL HASKONING MIVB - STIB CFE GROEP CFE GROEP UNILIN DAIKIN EUROPE ATLAS COPCO UNIVERSITEIT GENT HUDSON BELGIUM ROYAL HASKONING OTRECO FUNDAMENT R&S ATLAS COPCO ATLAS COPCO SOUDAL ARCELORMITTAL ARCELORMITTAL BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY (BEST) AIR LIQUIDE MERCURI URVAL DOW ATLAS COPCO DAIKIN EUROPE DAIKIN EUROPE BEAULIEU DOW TER BEKE DEME DEME DEME SAS INSTITUTE BEAULIEU ATLAS COPCO CFE GROEP ATLAS COPCO GROUP MAES CFE GROEP

Carrière voor jonge starters HTTP://JOBS.UNILIN.COM

27 52 47 56 84 35 62 43 56 39 47 47 57 46 52 35 56 45 57 52 43 50 50 59 79 35 52 46 46 52 35 2 84 84 84 34 52 52 47 57 49 47


075_GPV2QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:49:50

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

WORD

Als afdeling van de firma Hmij. Eug. Huyghebaert NV is MACONAL FOOD één der grootste Cash&Carry’s in België.

SOFTWARE DESIGNER

Om de verdere uitbouw van ons filiaal (Brussel) te verzekeren kijken wij voor onmiddellijke indiensttreding uit naar een m/v

Dynamische zaakvoerder Uw functie: u bent verantwoordelijk voor alle onderdelen van het dagelijks beleid: bestellingen en contacten met leveranciers, goederenontvangst en verwerking, administratie (kassa),klantencontact, personeelsbeleid, uitwerken van acties. Uw profiel: u bent een leidersfiguur die een team van medewerkers weet te motiveren u houdt van afwisselend werk waarbij u zelf de handen uit de mouwen kan steken ervaring in de voedingsdistributie is een pluspunt u hebt minimum een bachelors-opleiding en u bent perfect tweetalig (NL-FR) u hebt een hoge beschikbaarheid en bent bereid tot variabele werkuren en eventueel zaterdagwerk u bent stipt, eerlijk en gemotiveerd in alles wat u onderneemt u hebt een gedegen kennis van Microsoft Office

75

Huyghebaert NV biedt u de nodige knowhow, de ruimte voor creativiteit en reële doorgroeimogelijkheden met een aantrekkelijke wedde en een bedrijfswagen in ruil voor prestatie, competentie en inzet. Deze dynamische en boeiende kaderfunctie kan de uwe worden door een handgeschreven sollicitatiebrief met cv en foto te sturen naar: Hmij. Eug. Huyghebaert NV, Molenweide 4 2800 Mechelen, t.a.v. De Heer Carlier of e-mail: l.carlier@eug-huyghebaert.be.

Is informatica uw passie? Kan u reeds programmeren maar vraagt u zich af hoe u applicaties professioneler ontwerpt in de praktijk? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u! u bent werkzoekend en heeft een grondige kennis van minimum één van deze programmeertalen: Java,VB.NET of C#.NET. U kan functioneren op niveau hoger onderwijs en heeft een passieve kennis van de Engelse taal. u leert hoe u object-georiënteerde applicaties ontwerpt en hoe u dat ontwerp in de praktijk kunt implementeren. Dit gebeurt aan de hand van twee moderne ontwikkeltechnieken: test-driven development en domain driven design. Dit zijn twee software ontwikkeltechnieken die een grotere betrokkenheid vereisen van de software ontwikkelaar in het totale ontwikkelproces. Deze praktijkgerichte opleiding wordt gegeven door docenten met ruime praktische ervaring. deze kosteloze voltijdse dagopleiding in 2011 en eindigt op 22 juli 2011 (inclusief ).

start op

Kom naar de vrijblijvende infosessie op 10 maart 2011 om 9u30. Bel of mail voor een uitnodiging naar Denise Lamberts, tel. 03 202 19 46 of denise.lamberts@vdab.be. Indien u niet aanwezig kan zijn op 10 maart en toch interesse heeft in deze opleiding, aarzel dan niet om contact op te nemen met Denise Lamberts. Reageer zo snel mogelijk! D O E Z OA L S D U I Z E ND E N M EN SEN DIE

IN SAMENWERKING MET

JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

jaarlijks rekent Woonhaven Antwerpen de huurlasten en verwarmingskosten af bij onze huurders • binnen de betrokken dienst (budgettering – huurlasten – rapportering) verzorg je met een team de berekening, analyse en verzending van de jaarlijkse afrekeningen van de huurlasten; • je werkt mee aan het analyseren van de verdeling van de huurlasten; • je berekent de nieuwe maandelijkse voorschotten voor onze huurders; • je vraagt (huur)subsidies aan en volgt belasting- of andere verminderingen voor onze huurders op; • je werkt zowel operationeel als inhoudelijk mee aan de rapportering en analyse aangaande huurinkomsten en kosten; • je werkt mee aan de automatisering van dit proces; • je informeert de medewerkers van onze klantendienst m.b.t. de bovenstaande zaken. Profiel: • je hebt een bachelor in een economisch/financieel georiënteerde richting. Een eerste relevante ervaring binnen Financiën en/of Boekhouding is een must; • je kent de geavanceerde functies van MS-Excel, en je hebt ervaring met IT/databeheer; • je hebt een sterk analytisch vermogen en je bent administratief en organisatorisch onderlegd; • je werkt zelfstandig maar denkt teamgericht, bent flexibel, hebt zin voor initiatief en bent voortdurend mee in de weer om na te denken over de verdere verbetering van de processen; • idealiter heb je een aantal jaren ervaring binnen analytische boekhouding, cost-accounting. Aanbod: • een afwisselende job van onbepaalde duur met eigen inbreng, verantwoordelijkheden én doorgroeimogelijkheden; • een verloning vergelijkbaar met de loonschalen van de Vlaamse Gemeenschap, in functie van de relevante werkervaring; • extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …). Interesse? We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 11 maart 2011 t.a.v. Woonhaven Antwerpen, personeelsdienst, Steenhouwersvest 61, 2000 Antwerpen of per e-mail naar jobs@woonhaven.be. Meer informatie over deze vacatures kan je opvragen bij onze personeelsdienst op het nummer 03 213 67 80. Deze procedure verloopt op exclusieve basis via CPM NV.

Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG 145/B - lid Federgon CPM is the Belgian branch of the CFR Consulting Group and ACE (Assessment Circle Europe) whose member firms are located worldwide

www.foncia.be

Syndicus Beheer Verkoop Verhuur Met kantoren te Brussel, Gent, Antwerpen en Hasselt

Vraagt voor snelle indiensttreding:

ZELFSTANDIGE MAKELAARS (met BIV-nummer)

• Om bestaande teams aan te vullen in onze kantoren te Brussel, Gent, Antwerpen en Hasselt • Hoge commissies • Portefeuille beschikbaar

BEHEERDER / SYNDICUS • Om bestaand team aan te vullen in ons kantoor te Gent • Een verantwoordelijke voor het administratief en technisch beheer van appartementsgebouwen • Bediendenstatuut met een competitief loon en firmawagen • Opleiding voorzien en met vast contract na proefperiode Stuur uw sollicitatie met volledig CV naar : contact

FINANCIEEL MEDEWERKER/ JUNIOR CONTROLLER

NV

vastgoed is onze passie

Woonhaven Antwerpen beheert en verhuurt in en rond Antwerpen ongeveer 18.000 sociale woningen. We bieden huurders een kwalitatieve en betaalbare woning aan in een aangename omgeving met aandacht voor duurzaamheid en architectuur. We creëren daarbij een woonmix met respect voor herkomst, overtuiging en sociale achtergrond van de bewoners. Samen met onze bewonersgroepen dragen we zo bij tot een beter leefklimaat in Antwerpen. Wil jij deel uitmaken van dit performant bedrijf en op die manier mensen helpen bij het vinden van een kwaliteitsvolle woning, dan ben jij voor ons de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Voor de verdere uitbouw van onze dienst Financiën en Boekhouding zijn we op zoek naar een medewerker met ambitie:

Chantal Dockx 09 / 267 85 70 • dockx171@foncia.be Foncia Wonen Icdien Graaf Van Vlaanderenplein 26, 9000 Gent


076_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 23:28:40

76

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

QA MANAGER QHSE ENGINEER/SAFETY OFFICER SALES ENGINEER SENIOR PROJECTMANAGERS SERVICE PLANNING OFFICER SQA INGENIEURS STAFMEDEWERKER NIEUWBOUW EN RENOVATIE STUDIE-INGENIEUR AFSTANDSBEWAKING SUPPLY PLANNING OFFICER TECHNICAL MANAGER TECHNICAL MANAGER PPP TECHNICAL QUALITY ENGINEER TECHNICAL SUPERINTENDENT TECHNIEKER OF ING. TECHN. IN DE BOUW TECHNISCH SECTIECHEF EXPLOIT EN BEHEER TENDER MANAGER TPM-FACILITATOR VERANTWOORDELIJKE ONDERHOUDSAFDELING VERKEERSKUNDIGE VERKEER - SIGNALISATIE WERFLEIDERS WORKS MANAGER

TER BEKE DEME GEA WESTFALIA SEPARATOR ROYAL HASKONING DAIKIN EUROPE ATLAS COPCO GROEP GASTHUISZ A’PEN AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER DAIKIN EUROPE DEME CFE GROEP DAIKIN EUROPE DEME VIMAR AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER DEME FRIESLANDCAMPINA WIENERBERGER AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER CFE GROEP DEME

VAN DER VELDE GROEP

SIGNUM HR & MANAGEMENT

2 84 77 56 46 52 31 27 46 84 47 46 84 44 27 84 71 48 27 47 84

WERKVOORBEREIDERS

CFE GROEP

47

TER BEKE ROYAL HASKONING

2 56

WETENSCHAP HOOFDLABORANT HYDROGEOLOOG

REDACTIE & COMMUNICATIE POLYVALENT MEDEWERKER

INVENTI

INVENTI

58

SALES & MARKETING

TECHNIEK & PRODUCTIE 3 STERKE VERKOPERS AANKOPER AANKOPER TECHNISCHE PRODUCTEN BACHELORS ELEKTROMECHANICA EN ELEKTR. BOUWTECHNISCH TEKENAAR BRUGINSPECTEUR COORDINATOR WERFCONTROLE DRAFTSMAN ELECTRICIAN GIS-TEKENAAR INSTRUCTEUR JONG TALENT JONG TALENT MECHANIC OPENBAAR DOMEINBEHEERDER OPERATOR PREVENTIEADVISEUR PROCESOPERATOREN PROCESS ASSISTANT PROCESTECHNICUS PRODUCTIECONTROLEUR PRODUCTIELEIDER - BOUWKUNDE PRODUCTIEMANAGER PRODUCTIEMANAGER PROJECTLEIDER HVAC SPECIALIST AUTOMATISERING STCW 95 CERTIFIED DECK OFFICER STCW 95 CERTIFIED ENGINE OFFICER TEAMLEIDER PRODUCTIE TEAMLEIDERS PRODUCTIE TECHNICAL WRITER TECHNICI TECHNICUS ELEKTRICITEIT EN UTILITIES TECHNISCH-COMMERCIEEL ADVISEUR TEKENAAR VERANTWOORDELIJKE VERPAKKINGSAFD VERHANDELINGSOPERATOR WERFCONTROLEUR WERFCONTROLEUR ELEKTR EN MECHANICA WERKVOORBEREIDER ELEKTRICITEIT

EATON POWER QUALITY INVENTI AANNEMINGEN VERELST VSK ELECTRONICS ARCELORMITTAL DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER DEME DEME AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER WASE WERKPLAATSEN ANTOON BULCKE UNILIN UNILIN DEME GEMEENTE MIDDELKERKE DEME ARMONEA TAMINCO DAIKIN EUROPE VMW JOBPUNT VLAANDEREN VMW JOBPUNT VLAANDEREN WIENERBERGER SIOEN CHEMICALS AGO INTERNATIONAL TAMINCO DE KOCK TAMINCO DEME DEME TAMINCO WIENERBERGER BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY (BEST) MIVB - STIB TAMINCO SOUDAL AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER LA WILLIAM SIGNUM HR & MANAGEMENT TAMINCO AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER TAMINCO

38 42 73 50 27 27 27 84 84 27 32 57 57 84 67 84 34 61 46 31 31 48 55 61 51 61 84 84 61 48 59 39 61 43 27 71 61 27 27 61

(JUNIOR) KEY ACCOUNT MANAGER 1 CLUSTER LEADER 1 RETAIL BUSINESS ADMINISTRATOR 10 SALES REPRESENTATIVES 3 ACCOUNT MANAGERS 4 SHOP MANAGERS ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNTMANAGER ACCOUNTMANAGER AREA SALES MANAGER BRANDMANAGER CLIENT SERVICE PROFESSIONAL COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE COMMERCIEEL MANAGER COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE CUSTOMER INTELLIGENCE CONSULTANTS DEMONSTRATION SPECIALIST DYNAMISCHE VERTEGENWOORDIGER EXPORT SALES MANAGER INTERNATIONAL ACCOUNT MANAGER INTERNATIONAL SALES INTERNATIONAL SALES POTENTIALS JONG TALENT JUNIOR EN SENIOR MARKETEERS JUNIOR PRODUCT MANAGER KEY-ACCOUNTMANAGER RETAIL MANAGER AFTER SALES MARKETING CO-ORDINATOR MARKETING EXECUTIVE EUROPE PRODUCT MANAGER MARKETING PROJECTMANAGER SALES ASSISTANT SALES BENELUX SALES ENGINEER VLAANDEREN SALES MANAGER DIGITAL LINKS SALES REPRESENTATIVE BELGIE SALESMANAGER SENIOR ACCOUNT MANAGER ADVERTISING

CRAWFORD VAN DER VELDE GROEP ALLO TELECOM ALLO TELECOM ALLO TELECOM JAN GEVERS ALLO TELECOM KNAUF INSULATION BENELUX VAN DER VELDE GROEP AHREND FURNITURE INVENTI THE AIM ANDRESS CONSULTING & PARTNERS WASE WERKPLAATSEN ANTOON BULCKE BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY (BEST) ROBERT BOSCH PRODUKTIE ADVIESBUREAU DREESSEN ATLAS COPCO LEGRAND GROUP BELGIUM KATZ EURO-SILO AGO INTERNATIONAL AANNEMINGEN VERELST SAS INSTITUTE BOSE KERN SELECTION SOUDAL MULDER NATURAL FOODS MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARTE ALUVISION BEAULIEU UNILIN SOUDAL THULE AGO INTERNATIONAL SIOEN CHEMICALS AGO INTERNATIONAL VANDEN BORRE DAIKIN EUROPE ZESPRI INTERNATIONAL EUROPE MENT ASSOCIATES SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS KATZ THE AIM ANDRESS CONSULTING & PARTNERS THE AIM ANDRESS CONSULTING & PARTNERS ALUVISION MRC TRANSMARK MERCURI URVAL SIOEN CHEMICALS AGO INTERNATIONAL ISOMO FUNDAMENT R&S THE AIM ANDRESS CONSULTING & PARTNERS MEDIAFIN

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

77 62 62 62 72 62 77 36 59 32 59 69 57 49 54 42 34 40 43 53 72 53 52 57 43 55 55 36 46 67 50 59 59 53 79 55 45 59 70


077_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:20:04

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

77

GEA Westfalia Separator Belgium NV in Schoten is met haar circa 30 medewerkers voor de Belgische markt de verkoop- en servicevertegenwoordiger van het Duitse GEA Westfalia Separator Group GmbH, welke behoort tot de international technologiegroep GEA. GEA Westfalia Separator is één van ’s werelds grootste producenten van separatoren en decanters voor diverse takken van industrie. Voor de business unit Environmental Technology zijn we op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor de functie van:

Sales Engineer In deze functie wordt u verantwoordelijk voor het proactief benaderen van klanten met de volgende toepassingen; communale en industriële waterzuiveringsinstallaties, proces- en drinkwaterzuiveringsinstallaties en mest/biogasinstallaties. U bezoekt met hoge frequentie uw klanten, welke zeer divers zijn (ingenieursbureaus, intercommunales, industriële eindklanten, landbouwers), begeleidt testen en bent de spil bij de uiteindelijke procesintegratie. U kunt rekenen op de ondersteuning van een professionele binnendienst en rapporteert aan de Managing Director.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENT VOOR VERKOOP-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN DE PROFIT EN PUBLIEKE SECTOR ANTWERPEN |VUGHT | ZALTBOMMEL | DÜSSELDORF

Uw profiel Idealiter heeft u een diploma (Ba/Ma) procestechnologie, chemie, milieukunde of biologie aangevuld met een aantal jaren commerciële buitendienstervaring. U heeft een goede werkkennis van het Engels en Frans en bent uiterst communicatief. Aanbod • Uiterst solide, internationale organisatie • Ruimte voor creativiteit en ideeën, vrijheid

• Open en informele werksfeer • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer dan via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentienummer WSB111 kunt u contact opnemen met V. Maes, telefoon 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.gea-westfalia.be

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENT VOOR VERKOOP-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN DE PROFIT EN PUBLIEKE SECTOR ANTWERPEN |VUGHT | ZALTBOMMEL | DÜSSELDORF

Knauf Insulation Benelux maakt deel uit van de Knauf groep en is al jarenlang toonaangevend producent van verschillende isolatiematerialen. Vanuit het verkoopkantoor in Oosterhout (NL) bewerkt Knauf Insulation de Benelux. Op dit moment is Knauf Insulation wereldwijd de snelst groeiende isolatieproducent met het meest gevarieerde aanbod aan isolatieproducten. Klanten van de organisatie bevinden zich met name in de ruwbouw, droogbouw en industrie. Ter versterking van ons Belgisch team, zijn wij op zoek naar kandidaten m/v voor de functie van:

Account manager Na een praktische inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor de commerciële resultaten van Knauf Insulation in België en Luxemburg wat betreft de productgroepen geëxpandeerd polystyreen, steenwol en houtwolcement. Dankzij uw adviserende rol en uw (aangeleerde) productkennis bouwt u bestaande contacten verder uit. Uiteraard ligt daarnaast de nadruk op nieuwe projecten en potentiële klanten. Uw opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit aannemers en dakwerkers. In deze zelfstandige functie wordt u ondersteund door een professionele binnendienst. U werkt vanuit huis en rapporteert rechtstreeks aan de commercieel directeur.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENT VOOR VERKOOP-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN DE PROFIT EN PUBLIEKE SECTOR ANTWERPEN |VUGHT | ZALTBOMMEL | DÜSSELDORF

Uw profiel: • Commerciële buitendienstervaring • U spreekt “de taal van de bouw” • Zelfstandig, daadkrachtig, no-nonsense • Basiskennis van de Franse taal is een vereiste

Knauf Insulation heeft veel te bieden: • Sterke naam, solide organisatie • Zeer gevarieerd aanbod aan isolatieproducten • Korte communicatielijnen, informele cultuur • Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket

Interesse? Reageer dan binnen 10 werkdagen op www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (ref.nr. KNA111) kunt u contact opnemen met K. Mathijssen of V. van Landeghem, tel: 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.knaufinsulation.nl


078_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 23:29:06

78

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

STORE MANAGER TECHNICAL PURCHASER TECHNISCH COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE VERANTWOORDELIJKE COMM. BINNENDIENST VERTEGENWOORDIGERS

BOSE DEME AANNEMINGEN VERELST WIENERBERGER DIMATEC EQUIPMENT

KERN SELECTION

40 84 42 48 72

DIENSTHOOFD PERSONEEL DOSSIERBEHEERDER PERSONEEL ERVAREN ASSESSOR HR ADVISOR HR OFFICER HR-CONSULTANT MANAGEMENT ASSISTANT 3 À 4/5 WEEK PAYROLL ADMINISTRATOR RECRUITER RECRUITMENT ASSISTANT SECTORMANAGER ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TECHNICAL CONSULTANTS/ARCHITECTS

ADJUNCT-ADVISEUR (JURIST) BELEIDSADVISEUR GEM. ADMIN. SANCTIES JONG TALENT JURIST JURIST JURIST SOCIALE WETGEVING LEGAL COUNSEL

MEDEWERKERS AUDIT EN ACCOUNTANCY PROCESS & QUALITY MANAGER

38 84 84 34 28

RISK MANAGEMENT CONSULTANTS

ACCOUNTANT ACCOUNTANT ADJUNCT-DIRECTEURS WOONZORGCENTRA AFDELINGSHOOFD ADMINISTRATIEF BUREAU BOEKHOUDER BOEKHOUDER BUSINESS CONTROLLER CALCULATOR CONSOLIDATION RESPONSIBLE CONTRACTS MANAGER CONTROLLER DESKUNDIGE FINANCIEN DIVISIEMANAGER DOSSIERBEHEERDER DYNAMISCH ZAAKVOERDER EXPORT MANAGER FINANCIAL INTELLIGENCE CONSULTANTS

PROJECT ACCOUNTANT PROJECTBEHEERDER TECH. VZKGSTUDIES PROJECTLEIDER REAL ESTATE EXPERT REGIO MANAGER REGIODIRECTEUR VKW ANTWERPEN- MECHELEN REPORTING & BUDGETING COORDINATOR STRATEGIC PLANNING OFFICER ZELFSTANDIGE MAKELAARS

BESTUURDERS

HUDSON BELGIUM

33 34

DISPATCHERS LOGISTICS ASSISTANT LOGISTICS OFFICER PLANNER AFROEPER PREVENTIEADVISEUR/MAGAZIJNBEHEERDER SUPERVISOR SPARE PARTS WAREHOUSE EMEA

GEMEENTE KORTEMARK PROVINCIE WEST VLAANDEREN STAD TURNHOUT UNILIN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER MOTMANS-VAN HAVERMAET MOTMANS-VAN HAVERMAET ARMONEA

64 66 65 57 27 27 37 34

SUPPLY PLANNING ANALIST

1 MEDEWERKER VASTGOEDBEHEER ADMINISTRATIEF COMMERCIEEL MEDEWERKER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEHEERDER/SYNDICUS DESKUNDIGE DIENST GRIFFIE FULLTIME STAFMEDEWERKER SECRETARIAAT

HUDSON BELGIUM JOBPUNT VLAANDEREN

ANTOON BULCKE

INVENTI

73 34 84 34 35 31 53 34 42 46 84 84 65 32 71 75 56 34

65 28 75 31 46 57 37 73 73 45 84 40 44 34 34 72 34 34 46 75

ATLAS COPCO MIVB - STIB MIVB - STIB DAIKIN EUROPE DEME ATLAS COPCO GROUP MAES DAIKIN EUROPE BP BELGIUM

SIGNUM HR & MANAGEMENT

57 39 39 46 84 57 49 46 51

ADMINISTRATIE BIBLIOTHEEKCONS. PERSONEEL EN ADMIN.

AG VESPA ARMONEA DEME ARMONEA UNIVERSITEIT GENT VMW ACCENT JOBS FOR PEOPLE ARMONEA AANNEMINGEN VERELST DAIKIN EUROPE DEME DEME STAD TURNHOUT WASE WERKPLAATSEN DUOFISK HUYGHEBAERT COVAMEAT SAS INSTITUTE

GEMEENTE BRASSCHAAT GEMEENTE TIELT-WINGE JOBPUNT VLAANDEREN WOONHAVEN ANTWERPEN CPM VMW JOBPUNT VLAANDEREN DAIKIN EUROPE UNILIN MOTMANS-VAN HAVERMAET MOTMANS-VAN HAVERMAET VSK ELECTRONICS VAN HERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN GROEP VERHAEREN DIP DEME ASSURALIA PELLIKAAN BOUWBEDRIJF ARMONEA ARMONEA VKW ARMONEA SAS INSTITUTE DAIKIN EUROPE FONCIA

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE AANKOPER

FINANCIËN 1 HULPBOEKHOUDER

INTERNAL AUDITOR

84 64 27 37 53 36 39

JURISTIEK 1 CONTR. BESTUURSSECRETARIS-ADMINISTR.

HOOFD THESAURIE

MEDEWERKER BOEKHOUDING

DEME OCMW PUURS DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN MOTMANS-VAN HAVERMAET MOTMANS-VAN HAVERMAET ACCENT JOBS FOR PEOPLE VANDEN BORRE PEAK 6 SODEVA CONSULTING EN DEVELOPMENT SODEVA CONSULTING EN DEVELOPMENT DEME DEME ARMONEA OCMW GEEL JOBPUNT VLAANDEREN

CELERANT CONSULTING SAS INSTITUTE

FINANCIEEL MEDEWERKER/JR CONTROLLER

JUNIOR ACCOUNTANT

CONSULTANCY EXPERIENCED CONSULTANTS

FINANCIEEL EXPERT

JONG TALENT

HR MANAGEMENT COMPENSATION & BENEFITS OFFICER

FINANCIEEL BEHEERDER

KWALITEITSMEDEWERKER MARKETING ASSISTANT ONDERSTEUNENDE PROFIELEN PARTTIME BIBLIOTHEEKASSISTENT SECRETARIS SECRETARIS 80 %

AG VESPA VSK ELECTRONICS DUOFISK FONCIA STAD TURNHOUT PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE NIEL WASE WERKPLAATSEN MELITTA BELGIE MIVB - STIB GEMEENTE NIEL UNIVERSITEIT GENT UNIVERSITEIT GENT

ANTOON BULCKE

HUDSON BELGIUM HUDSON BELGIUM

73 73 71 75 65 66 66 32 37 39 66 35 35

ANDERE 1 ADVISEUR AFD. ONDERZOEK EN ONTWIKK. 2 ADVISEURS AFD. ONDERNEMINGEN ADVISEUR SPORTBELEID EN PROMOTIE AFDELINGSVERANTW. CULTUREEL ERFGOED BELEIDSADVISEUR GROEN CONTROLEUR ENVIRONMENT READINESS OFFICER EVENTMANAGER WO I

NAVB-CNAC NAVB-CNAC STAD TURNHOUT PROVINCIE LIMBURG STAD TURNHOUT STAD GENT DAIKIN EUROPE STAD DENDERMONDE

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

42 42 65 30 65 29 46 27


079_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 21:24:12

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

79

Vestigingsmanager België

Bestaande business consolideren en nieuwe business opzoeken Kapellen Hommema, deel van de Madioen Holding groep, met hoofdkantoor in Nederland, is de referentie voor bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging, aardingen en kathodische bescherming. Sinds 1825 biedt Hommema installaties op maat aan voor particuliere woningen tot petrochemische bedrijven. De vestiging in Kapellen, met 20 medewerkers, beschikt over tal van services van advies tot ontwerp, installatie en onderhoud. Doorheen de jaren heeft men een klantenportefeuille uitgebouwd dankzij kwaliteit en een uitstekende service. Om de groei op de Belgische markt te blijven garanderen, zoekt Hommema een (m/v)

Realiseren van meer groei bij een KMO met een performant team Je bent eindverantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van Hommema België. Je bepaalt de strategie en staat zelf garant voor het realiseren van commerciële en financiële doelstellingen voor de Belgische markt samen met je team van 20 personen (arbeiders en bedienden). Je werkt verder aan de juiste uitstraling en professionalisering van het bedrijf en bent actief op zoek naar opportuniteiten in de markt. Je bent een stevige gesprekspartner voor bestaande en nieuwe klanten op alle niveaus (aannemers, industrie, installatiebedrijven, particulieren, ...). Je rapporteert aan de algemeen directeur van de groep. Een doener, commercieel gedreven en affiniteit voor techniek Je hebt een hogere opleiding genoten met minstens 7 jaar ervaring in een commerciële eindverantwoordelijke functie in een technische B2B omgeving. Je bent een doener, ondernemend en met leidinggevende ervaring.

Door je professionele uitstraling en je communicatieve vaardigheden ben je een volwaardig en betrouwbaar gesprekspartner voor klanten en partners (projectleiders, aankopers, tot directie) waardoor je langetermijnrelaties kan opbouwen. Door je analytisch vermogen kan je cijfermateriaal correct interpreteren en je markt gerichter bewerken en het bedrijf laten groeien. Je spreekt Nl. en hebt een goede kennis van het Eng. en Fr, of je bent bereid dit bij te werken. Een KMO met groeiperspectieven In deze functie krijg je de kans om door goed commercieel werk de reputatie van Homemma in België verder uit te bouwen en hierdoor haar marktpositie te verstevigen. Je krijgt ruimte en vrijheid om deze organisatie verder te professionaliseren, uit te breiden en vorm te geven. Je komt terecht in een gezonde ondernemende werksfeer met no-nonsense aanpak. Een uitstekend salarispakket, inclusief firmawagen en extralegale voordelen.

Reageer snel via www.mercuriurval.be en solliciteer online - ref. 29.8918-001 - tel. +32 (0)3 281 15 50 - mua.be@mercuriurval.com

Process Engineer

Denk mee en optimaliseer binnen de chemische sector Antwerpen Air Liquide is wereldleider in de productie en distributie van industriële gassen (zuurstof, stikstof, …), energie en nutsvoorzieningen. Aanwezig in 75 landen, realiseert Air Liquide met circa 40.000 medewerkers een omzet van bijna 13,1 miljard euro. De divisie ‘Large Industries Europe’ beheert de productie-installaties en een ondergronds leidingnetwerk. Dit verbindt Air Liquide rechtstreeks met haar klanten, de industriële grootverbruikers vnl. in (petro-)chemische, staal-, e.a. industrie. Air Liquide is in de Antwerpse haven (op de BASF-site) actief met een luchtscheidingsinstallatie en 2 installaties voor de productie van waterstof. Voor de luchtscheidingsunit zoeken we een (m/v)

Drijvende kracht achter de optimalisatie van het productieproces van onze luchtscheidingsplant Je verdiept je in het productieproces door studie en door het analyseren en opvolgen van de productie- en procesdata. Je inzicht en je conceptuele manier van benaderen helpen je bij het filteren van de informatie, het vinden van verklaringen voor afwijkingen en het brengen van oplossingen/verbeteringen. Ad hoc maar vooral structureel zorg je voor optimalisatie van de productie output d.m.v. het beter beheersen en sturen van het proces. Je stevig onderbouwde argumentaties overleg je met alle betrokken partijen. Je werkt intensief samen met productie en onderhoud en rapporteert aan de Plant Manager. Je motivatie: analyseren om te optimaliseren Je bent burgerlijk, bioof industrieel ingenieur en bouwde al minimaal 3 jaar ervaring op binnen een proces/productiecontext binnen de chemie of een nauw verwante sector. Je denkt en handelt oplossingsgericht. Als sterk analyticus bestudeer

je gegevens en kom je tot logische conclusies met als finaal resultaat ook een concreet actieplan. Ook in projectuitwerking en opvolging weet je te scoren door je sterke communicatie en mensgerichte aanpak. Je bent niet alleen een ondernemend persoon die het beste uit zichzelf haalt, maar ook anderen kan motiveren. Je communiceert helder in het Nl/Eng/Fr. Als expert en teamplayer bouwen aan je carrière in een gezonde multinational Air Liquide biedt je de kans om je kennis en inzicht toe te passen in de praktijk en concrete resultaten te boeken. Knowhow, initiatief en zelfstandigheid worden bij Air Liquide naar waarde geschat. Door je aanpak en resultaten bouw je aan je loopbaan binnen een groeiend bedrijf dat streeft naar duurzame vooruitgang. Je komt terecht in een team op mensenmaat waar professionals timmeren aan de toekomst. Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket aangepast aan je ervaring.

Reageer snel via www.mercuriurval.be en solliciteer online - ref. 43.8679-001 - tel. +32 (0)10 23 49 99 - mub.be@mercuriurval.com

Sales Engineer Vlaanderen Uitbouwen van de business in Vlaanderen

Ontwikkelen van markt en omzet Na een intensieve opleiding van de producten, ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van je bestaande als ook het aanbrengen van nieuwe klanten. Je interpreteert de behoeften van je gesprekpartners (ingenieurs, bedrijfsleiders, aankopers, …) door het stellen van gerichte vragen. Je technische kennis doet je inzicht krijgen in de problematiek van je klanten waardoor je hen kan overtuigen van de meerwaarde van het juiste product uit het gamma bestaande uit vatenpompen, doseerpompen, hydraulische componenten en koppelingen. Je werkt nauw samen met de binnendienst en rapporteert aan de Sales Manager. Commercieel talent met technische achtergrond Na je technische studies heb je al een eerste commerciële ervaring opgedaan in een binnen-, buiten- of aankoopfunctie in een B2B omgeving. Je bent leergierig, waardoor je het productengamma snel onder de knie krijgt. Je bent het grootste gedeelte van je tijd in the field. Je zelfstandigheid, zelfdiscipline en

organisatietalent zorgen voor een efficiënte aanpak. Je ziet graag het effect van je inspanningen en wil meetbare resultaten behalen. Je hebt een goede kennis N/E, kennis van het Frans is een troef. Het informele van een KMO gecombineerd met de steun van een wereldwijd opererende marktleider MRC Transmark is een gezond en groeiend bedrijf dat zekerheid biedt. Je komt terecht in een team met een informele sfeer, korte communicatielijnen en ruimte voor autonomie. In deze nieuwe functie krijg je de kans om een divisie mee uit te bouwen. Je krijgt hier leerkansen en ontplooiingsruimte. Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen en een bedrijfswagen zijn voorzien.

Reageer snel via www.mercuriurval.be en solliciteer online - ref. 22.8305-001- tel. +32 (0)3 281 15 50 - mua.be@mercuriurval.com

Best HR Strategy Consulting

Connecting people with your strategy De pperformance van uw organisatie en uw mensen verbeteren? Ontdek welke waarde Mercuri Urval aan uw bedrijf kan toevoegen. Meer Mee weten? Contacteer Chris Vanroelen, International Business Manager, 02 715 09 99 - chris.vanroelen@mercuriurval.com

Kantoren in 25 landen, waarvan 6 in België: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Louvain-la-Neuve en Luik Kant

VG. 368/B - Lid van

Antwerpen MRC Transmark NV is de Belgische dochteronderneming van een wereldwijde groep van handelsondernemingen actief in “valves and flow control equipment”. Een sterk gamma, een goed werkend voorraadsysteem en de aangeboden service maken dat MRC Transmark bij de topbedrijven in de industrie een stevige reputatie geniet en jaarlijks mooie groeicijfers realiseert. Om het team, gevestigd in het hoofdkantoor te Antwerpen, te versterken en de alfadivisie verder uit te bouwen, zoeken we een gedreven (m/v)


080_GPV1QU_20110226_VMGHP_00.pdf; Feb 24, 2011 23:29:44

80

VACATURE 26 FEBRUARI 2011

COLOFON LANDMETER PREVENTION ADVISOR PRODUCTONTWIKKELAAR SAFETY & FACILITY OFFICER SECTORMANAGER CULTUUR EN VRIJE TIJD VEILIGHEIDSMEDEWERKERS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER VANDEN BORRE TER BEKE BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY (BEST) OCMW GEEL JOBPUNT VLAANDEREN MIVB - STIB

27 36 2 59 28 39

ARMONEA ARMONEA UNIVERSITEIT GENT ARMONEA ARMONEA

34 34 35 34 34

GEZONDHEID APOTHEEKASSISTENTEN HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN LABORANT 80 % VERPLEEGKUNDIGEN VERZORGENDEN/ZORGKUNDIGEN

HUDSON BELGIUM

CREATIEVE BEROEPEN ART DIRECTOR COPYWRITER GRAFISCH DESIGNER INTERNETMARKETING GRAPHIC DESIGNER INTERIOR DESIGNER JONG TALENT

INSILENCIO THE AIM THE AIM INSILENCIO ARMONEA UNILIN

ANDRESS CONSULTING & PARTNERS ANDRESS CONSULTING & PARTNERS

69 59 59 69 34 57

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING BEGELEIDER CONSULENT BUURTSPORT DIRECTIESECRETARIS STED. ACAD. MUZIEK EDUCATIEF MEDEWERKER HOOFD SOCIALE DIENST SECTORMANAGER RESIDENTIELE ZORG SECTORMANAGER SOCIAAL BELEID, BURGER,

BUURTWERK POSTHOF STAD TURNHOUT STAD TIELT VLAAMS ABVV OCMW RETIE OCMW GEEL OCMW GEEL

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

72 65 65 73 66 28 28

ICT & INTERNET ANALYTICS CONSULTANTS BI CONSULTANT (SAP BW, SAP BO, ...) BUSINESS ANALYTICS FRAMEWORK CONSULT. BUSINESS DEVELOPER WEBSITES BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANTS CUSTOMER SUPPORT CONSULTANTS CUSTOMER TRAINING CONSULTANTS DESKUNDIG ICT HALFTIJDS EXPERIENCED C++ SOFTWARE DEVELOPER ICT OPERATIONS ICT-BEHEERDER IT AUDITOR IT FUNCTIONAL ANALYST (SAP CRM) JAVA SOFTWARE ENGINEER JONG TALENT MEDEWERKER ICT HELPDESK NET SOFTWARE ENGINEER SAP CRM CONSULTANT SAP ERP CONSULTANT SAP TECHNICAL CONSULTANT SHAREPOINT CONSULTANT SOFTWARE DESIGNER SOFTWARE DEVELOPERS WEBMASTER DRUPAL

SAS INSTITUTE ALTI.CERNUM SAS INSTITUTE THE AIM ANDRESS CONSULTING & PARTNERS SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE UNIVERSITEIT GENT HUDSON BELGIUM BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY (BEST) ASSURALIA GEMEENTE ZOERSEL DAIKIN EUROPE DAIKIN EUROPE ALTI.CERNUM UNILIN STAD TURNHOUT ALTI.CERNUM ALTI.CERNUM ALTI.CERNUM ALTI.CERNUM ALTI.CERNUM CEVORA VSK ELECTRONICS THE AIM ANDRESS CONSULTING & PARTNERS

34 51 34 59 34 34 34 35 59 40 64 46 46 51 57 65 51 51 51 51 51 75 73 59

RESEARCH & DEVELOPMENT NEW BUSINESS DEVELOPER POLYMEERTECHNOLOOG R & D ENGINEER REACTIVE CHEMICALS EXPERT

TAMINCO SOUDAL SIOEN CHEMICALS DOW

AGO INTERNATIONAL

61 43 55 35

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia De Beuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Hermien Vanoost, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Teamcoach Internal Sales Hendrik De Backer 02.482.03.74 Sales Assistants Anke Blommaert, Valerie De Valck, Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Benjamin Biernaux, Hilde Vanden Driessche, Isabelle Ghesquiere, Marianne Van Hoeck, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Josi Swerts Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Joost Roelandt, Benny Lootens, Lesly Weyts, Bart Vanderstukken, Jan De Kock Communities Business Unit Manager Yves Verbeke Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker


003_GPV1QU_20110226_VMGCV_00.pdf; Feb 23, 2011 12:55:01

VIA VACATURE.

Roel Jacobs - Project Ingenieur - CFE Roel Jacobs vond zijn nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft u de grootste kans om een job te vinden op uw maat. Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional: Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online. Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En met een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België aanbiedt. Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com dè favoriete marktplaats is waar Talent en ondernemingen mekaar vinden. Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent. Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.


004_GPV1QU_20110226_VMGCV_00.pdf; Feb 23, 2011 12:55:18

HET GROOTSTE CARRIÈRE-EVENT VAN BELGIË

VACATURETALENTUM

WOENSDAG 6 APRIL 2011 - BRUSSELS EXPO

VACCOM 2628 TALENTUM AD VAC PANO indd 1

23/02/11 11:56


Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 3 Vacature Talentum biedt u tal van potentiĂŤle nieuwe werkgevers en het grootste jobaanbod op 1 dag onder 1 dak. 3 U kan er rechtstreeks solliciteren bij de rekruteringsverantwoordelijken van toonaangevende ondernemingen. 3 Laat gratis uw CV screenen, verbeter uw Personal Branding of ontvang gepersonaliseerd stijladvies. 3 Wie zich vooraf registreert kan aan de ingang rekenen op een uiterst snelle doorgang! 3 Laatstejaarsstudent aan een hogeschool of universiteit? Wij komen je halen! Surf naar www.vacaturetalentum.be voor meer info. Bent u al ingeschreven? Schrijf u gratis in op www.vacaturetalentum.be en kom kennismaken met misschien wel uw toekomstige werkgever!

i.s.m.

Rekruteringsplannen? Wenst u als onderneming aanwezig te zijn op Vacature Talentum? Bel Ruth Janssens op 02/482 03 64.


DEME

JOBDAY 26.03.11 SITES / PROJECTS

ENGINEERS AT HEADOFFICE

SUPPORTING SERVICES

CREW

• Project Manager

• Technical Manager

• Technical Purchaser

• Works manager

• Design Manager

• Logistics Officer

• STCW 95 certified Deck • Officer

• Project Engineer • / Site Superintendent

• Contracts Manager

• Controller

• Tender Manager

• Accountant

• Technical Superintendent

• Project Engineer Estimation • & Method Statement

• Recruiter

• QHSE Engineer •/ Safety Officer • Project Accountant

• Geotechnical Engineer

• Compensation & Benefits • • • Officer

• Draftsman

• Payroll Administrator

• STCW 95 certified Engine • Officer • Electrician • Mechanic • Operator

Programme • Company introduction • Project presentations • Meet our management • Living and working abroad • Job opportunities • First job interview

LEARN MORE ABOUT THESE VACANCIES AND REGISTER FOR THIS EVENT ON WWW.DEME.BE/CAREER. WE’LL SEE YOU ON 26.03.11! GET TO KNOW YOUR FUTURE CAREER AT DEME’S JOBDAY, AT OUR HEAD OFFICE IN ZWIJNDRECHT (NEAR ANTWERP). At DEME, every challenge stretches across the five continents and the seven oceans. As a Belgian contractor for dredging, environmental works and hydraulic engineering, our high-tech firm has been carrying out world-scale projects for over a century. Our unique experience, dedicated people and drive for innovation help us break new ground wherever we go.

Creating land for the future

Vacature 26 ferbruari 2011  
Vacature 26 ferbruari 2011  

Weekblad voor m/v met talent

Advertisement