Page 1

001_GPV1QU_20120317_VMGCV_00.pdf; Mar 14, 2012 11:53:16

Vacature. 17.03

voor m/v met talent

ACTUA DE NIEUWE IT’ER: DE HACKER DE RONDE VAN VLAANDEREN, 3E ETAPPE: GRENSVERLEGGENDE BRABANTSE KMO’S

13.365

JOBS OP VACATURE.COM

TIPS & TRUCS OM ALS NIEUWE

WERKKRACHT EEN VLEKKELOZE START TE MAKEN

BAAS, GEEF ME 100 DAGEN

ZOEKT U ZELF EEN NIEUWE JOB? MIS VACATURE TALENTUM NIET OP 22 MAART 2012


002_GPV3QU_20120317_VMGCV_00.pdf; Mar 14, 2012 13:06:21


001_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 23:35:22

01

Stand Punt door Erik Verreet

Strompelend richting groei Langzaam ontwaakt de Wetstraat in de reële wereld. Na twee jaar navelstaarderij proberen onze politici weer greep te

TussensTop in MyanMar

03 Baas, geef Me 100 dagen

04

krijgen op de ontwikkelingen. Zo schudde premier Di Rupo een eerste ‘relance’-nota uit de mouw. Blijkbaar wil de regering werken aan een ‘groeipad’ voor onze economie. Met de

Minister-president Kris Peeters was maandagvoormiddag

In een nieuwe job zijn de eerste honderd dagen de moei-

huidige nulgroei is dat geen luxe. Eindelijk komen bij deze

mee op prinselijke handelsmissie in Vietnam, maan-

lijkste. Iedereen kijkt naar de nieuwkomer, terwijl die het

dames en heren de concurrentiepositie van ons land en de

dagnamiddag in Myanmar, alvorens later in de week

ook nog niet zo goed weet. Tips en trucs om die cruciale

loonkosten in het vizier. Het wordt tijd dat de regering hier

naar de busramp in Zwitserland te reizen. In Myanmar

startfase ongeschonden door te komen.

klare wijn schenkt.

ontmoette hij oppositieleidster Aung San Suu Kyi.

Het groeidebat begint in België met een achterstand. Vele buurlanden hebben tijdens hun saneringsrondes al plannen ontvouwd om hun economieën gezond te houden. Bij ons kan de recente, gezamenlijke nota van de Nationale Bank,

KeraMisT van de Topchefs

hacKer is nieT langer 10 een vies woord

“Onze concurrentiepositie brokkelt systematisch af. Misschien hebben u en ik dat nog niet gevoeld, maar dat komt wel. Want onze welvaart hangt van af onze export: goed voor viervijfde van ons bbp.”

14

het Planbureau en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als startpunt dienen voor dit debat. De nota toont duidelijk

Half Nederland drinkt koffie uit door hem ontworpen

Hackers zijn – gedreven, creatief en briljant als ze zijn

aan dat de Belgische loonkosten de voorbije jaren sneller ste-

kopjes. Zijn porselein siert de tafels van toprestaurants,

– ook gegeerd. Voornamelijk als veiligheidsspecialisten,

gen dan die van de buurlanden. Daarom liggen de loonkos-

en met ‘Stockmansblauw’ is er zelfs een kleur naar

maar ook als it’ers tout court. Maar wie garandeert dat

ten hier ongeveer 15 procent hoger. Niet te verwonderen dat

Belgisch ontwerper Piet Stockmans (71) vernoemd.

ze de toegang tot het bedrijfsnetwerk niet misbruiken?

onze concurrentiepositie systematisch afbrokkelt. Misschien hebben u en ik dat nog niet gevoeld, maar dat komt wel.Want onze welvaart hangt van af onze export: die is goed voor viervijfde van ons bruto binnenlands product. Kan Di Rupo een geloofwaardige ‘relance’ organiseren? De concurrentie- en de innovatiekracht van onze bedrijven kwamen bijzonder weinig aan bod in zijn tussenkomsten bij de regeringsvorming. Heeft hij hierover wel een visie? Als een

ruBrieKen salariswaTcher duBBelchecK junKBox puBlieKe opinie cijfer focusdossier coluMn an olaerTs vacaTure.coM

zachte heelmeester koos hij in de besparingsronde van eind

Kijk verder in dit nummer voor boeiende uitdagingen bij:

09 13 16 17 17 18 21 21

ATOS Consulting, Audi Brussels, MIVB, Trifinance, Philips, EDF Luminus ...

vorig jaar voor 154 besparingsmaatregelen en in de voorbije begrotingscontrole nog eens voor 119 andere. Hij is vooral een meester in het sparen van de kool en de geit. Om dit zelfgenoegzame land opnieuw te lanceren is iets meer nodig. Bijvoorbeeld, gedurfde acties die de arbeidskosten drukken, de arbeidsorganisatie flexibeler maken, … Op die manier kan een sterke, gedreven regering, zelfs in deze moeilijke tijden, een echte ‘relance’politiek realiseren. Het is mo-

eline van doorsselaer, projecttekenaar

gelijk, mits een scherpe visie en een ijzeren wil. Spijtig genoeg ontbreekt het onze nationale regering aan alle twee. Kan de Vlaamse regering dit gat opvullen?

coverillustratie wim de blende

aBonnees van de Tijd, de Morgen, gazeT van anTwerpen en heT laaTsTe nieuws onTvangen vacaTure auToMaTisch Bij hun KranT.

VMG-20120317_01_INHOUD.indd 1

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt

15/03/12 23:34


002_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:00:47

2

VACATURE 17 MAART 2012

Laatste dagen om u in te schrijven voor de 10de editie van

Vacature Talentum Carrièrestad voor uw talent

Donderdag 22 maart, Brussels Expo. Solliciteer bij 50 topbedrijven die samen meer dan 5000 interessante jobs open hebben staan. Bovendien vindt u op Vacature Talentum ook een uitgebreid programma van 12 workshops en krijgt u carrièreadvies op maat van vooraanstaande consultants. Aarzel niet en neem uw t oekomst in handen. Schrijf u nu in en geniet donderdag bovendien van een supersnelle doorgang.

Schrijf u gratis in op vacature.com/talentum

Ontdek in het midden van dit magazine welke ondernemingen u kan ontmoeten!


003_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:36:13

00 03

foto HANDoUt MARC DE VRIENDt I BELGA

Maandag van

Vlaams minister-president Kris Peeters verliet maandag even de prinselijke handelsmissie in Vietnam. Hij reisde naar Myanmar om er dinsdag oppositieleidster Aung San Suu Kyi te kunnen ontmoeten, een beslissing die hem flink wat kritiek opleverde.

Kris Peeters Vlaams minister-president Onze delegatie met de prins, de prinses en

gistiek, milieu, afvalmanagement en gezondheidszorg.

het monument van de nationale helden en martelaren. Daar worden twee kransen neergelegd.

Het is een signaal dat we dat proces bijzonder ernstig nemen.

alle ministers maakt zich op om te vertrekken naar Mijn schema is aangepast. Op de luchthaven stap ik zo op het vliegtuig richting Rangoon, de

Diner met mensen van de oppositie. De ont-

hoofdstad van Myanmar. Zondagavond kregen we

moeting van morgen moet tot in de details worden

We rijden naar de National University. We

het bericht dat een ontmoeting met Aung San Suu

voorbereid. Ze willen exact weten waarover ik het zal

hebben een onderhoud met de Vietnamese minister

Kyi plots toch mogelijk was. Toen bleek dat er dins-

hebben. Ik geef mee dat het over landbouw zal gaan.

van Wetenschap en Technologie.

dag voornamelijk ceremoniële ontmoetingen op het

Vlaanderen kan knowhow en productiemiddelen

programma stonden, heb ik de knoop doorgehakt

bieden. Gezondheidszorg en onderwijs zullen ook

Ik neem deel aan een academische zitting

en beslist erop in te gaan. Ik heb de adviseur van de

aan bod komen, misschien kunnen wij bijdragen.

over de toekomstperspectieven van het ruimteon-

prins, minister Reynders en de Belgische ambassa-

En ik zal Aung San Suu Kyi ook vragen hoe zij aan-

derzoek. Frank Dewinne spreekt de bijeenkomst toe.

deur op de hoogte gebracht.

kijkt tegen de internationale sancties die nog steeds van kracht zijn, bijvoorbeeld die wat betreft medi-

De zitting loopt uit, maar ik ben nog net op

Na aankomst in Myanmar heb ik een verga-

sche infrastructuur. Ik vertel dat we haar in 2013

tijd om de minister van Transport te ontmoeten. We

dering om het gesprek met Aung San Su Kyi voor te

voor een vredesconferentie willen uitnodigen en bij

hebben het over mogelijke investeringen in haven-

bereiden. Dit is een historische kans. Toen we hier

die gelegenheid ook een eredoctoraat willen verle-

infrastructuur. Achteraf sta ik samen met Waals vi-

donderdag en vrijdag waren, had ik al gesproken

nen. De reactie is voorzichtig positief. Het probleem

ce-minister-president Jean-Claude Marcourt de vijf

met de regering en de burgemeester van Rangoon.

is dat ze het land wel uit kan, maar er waarschijnlijk

meegereisde journalisten te woord.

Daarbij hebben we onder meer afspraken gemaakt

daarna niet meer in. Afwachten wat er na de verkie-

over waterzuiveringsprojecten. Maar die kunnen

zingen gebeurt, is de boodschap.

Tijdens een zogenaamde ‘powerlunch’ ont-

alleen doorgaan als de democratisering een kans

moet ik Belgische zakenlui en Vietnamese investeer-

krijgt. Op 1 april zijn er verkiezingen voor. Daarom

ders en ambtenaren. De focus ligt op transport, lo-

is het zo belangrijk dat we met de oppositie spreken.

VMG-20120317_03_MAANDAG VAN.indd 3

Het was een lange dag, ik ga meteen naar bed. Wouter de Broeck •

15/03/12 21:30


004_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:36:26

COVERSTORY

Baas,

geef me 100 dagen In een nieuwe job zijn de eerste honderd dagen de moeilijkste. Iedereen kijkt naar de nieuwkomer, terwijl die het ook nog niet zo goed weet. In die cruciale beginweken haakten in 2010 6 procent meer starters af dan het jaar voordien. Vacature verzamelde tips en trucs om die eerste honderd dagen ongeschonden door te komen.

Hoe het je de eerste honderd dagen vergaat, is doorslaggevend voor een goed begin in een nieuwe job. Een nieuwe manager of president wordt vaak de maat genomen wordt na die eerste drie maanden, maar dat gaat evengoed op voor een gewone werknemer. Ook die zoekt zich de eerste maanden tastend een weg. Wel geniet de nieuweling die eerste maanden zijn wittebroodsweken. Hij is gecharmeerd omdat hij aangeworven werd, en van zijn kant heeft zijn baas hoge verwachtingen. “Meestal volgt er na twee maanden een teleurstelling”, spreekt Michel Deboeck uit ervaring. Hij was hr-manager van de Fortis Groep en treedt nu op als persoonlijke coach. “Dan ontdekt de baas dat de nieuwkomer toch niet het schaap met vijf poten is. En de starter, die hoopte op een reeks extra’s zoals een grotere wagen, staat weer met beide voeten op de grond. Hij ziet het dan even heel zwart in. Langs beide kanten is dit een emotioneel dieptepunt.”

Meer nieuwkomers haken af “Opvallend meer nieuwkomers haken de eerste zes

nieuweling liggen vaak te hoog.”

maanden af, hoor ik bij personeelsmanagers”, zegt

De Nationale Bank bevestigt dit fenomeen in haar

Johan Ceulemans, de nieuwe algemeen directeur

nieuwe onderzoek naar de sociale balansen van de

van het rekruteringsbureau DIP. “Dit is een nieuw

bedrijven in België over 2010: vergeleken met 2009

fenomeen. De crisis speelt hier: vele bedrijven wier-

nam het aantal ‘spontane uittredingen’ in 2010 met

ven de voorbije jaren niet meer aan. Nu mag er ein-

6 procent toe. Omdat de economische conjunctuur

delijk iemand bij. De verwachtingen over die ene

wat verbeterde, hebben werknemers meer mogelijk-

VMG-20120317_04_COVERSTORY*.indd 4

ILLUSTRATIE WIM DE BLENDE

15/03/12 21:32


ENDE

005_GPV3QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 23:09:47

05

GETUIGENIS:

“Pikante opmerkingen” heden om elders een baan te vinden. Op jaarbasis verlaat ongeveer 13,2 procent van de werknemers met een vast contract hun werkgevers. “Dat rotatiepercentage varieert heel sterk van onderneming tot onderneming”, stelt Pierette Heuse van de Nationale Bank vast. “In de industrie, de financiële instellingen en de gezondheidszorg ligt de rotatiegraad vrij laag. Omgekeerd verandert het personeel in sectoren als ‘kunst en amusement’ en het ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’ heel vaak.” Bij BNP Paribas Fortis zijn er nog 828 nieuwkomers die in 2011 aangeworven zijn, in dienst. Verleden

10 do’s en dont’s op de werkvloer

Amy (23) is net begonnen aan een nieuwe, leuke job, nadat ze bij haar eerste werkgever tot haar opluchting

Hoe geraakt u vlot door uw eerste honderd dagen in een nieuwe functie? Vacature verzamelde getuigenissen van sollicitanten en advies van pers oneelsdirecteurs. Zij geven u tien ‘do & don’ts’.

ontslagen was.

1. VERGEET UW OUDE WERKGEVER

heel interessant en veelbelovend. Omdat ik een

De net afgestudeerde ‘managementassistent’ zocht in augustus vorig jaar een eerste baan, nadat haar interimjob bij Coca-Cola afliep. “Ik kreeg heel wat aanbiedingen, maar ik koos opnieuw voor een onderneming met een grote naambekendheid. De jobinhoud was administratieve functie heb, had ik me de eerste dag heel deftig gekleed. Toen ik aankwam, viel mijn mond open. Het bureau was helemaal leeg. De eerste hele

jaar nog vielen al meteen een zeventigtal starters

“Wees u bewust dat veranderen van job een

af. Johan De Meerleer: “Van die zeventig ging een

emotioneel moeilijk proces is”, adviseert Michel

zette alles netjes op zijn plaats.”

derde uit eigen beweging weg. Twee derde rondde

Deboeck. “U moet afscheid nemen van een be-

“Het hoofdkantoor was in Wallonië gelegen. In onze

zijn proefperiode niet succesvol af. Dat is een aan-

drijfscultuur waar u jaren in floreerde. Realiseer u

afdeling werkten maar vijf mensen. Allemaal Franstali-

vaardbaar quotum.”

dat de nieuwe bedrijfscultuur mogelijk helemaal

gen. De hele dag maakten mijn collega’s grap-

In het algemeen schatten we dat 4 tot 6 procent van

anders is.

jes en werd ik buitengesloten. De communi-

de nieuwe rekruten in Belgische bedrijven binnen

Stel u daarvoor open. Ik heb heel wat mensen zien

catie verliep via e-mail.”

de eerste honderd dagen uit eigen beweging weer

mislukken omdat ze bleven verwijzen naar hun

Amy’s werk bestond voornamelijk uit het beantwoorden

opstapt.

oude werkgever. Als u dat na twee maanden nog

van de telefoon, het openen van de deur, het bestellen

“Het ongenoegen over de nieuwe werksituatie leidt

doet, kampt u nog te veel met heimwee. Sluit dat

van het materiaal en het buitenzetten van de vuilniszak-

slechts bij een kleine fractie tot een breuk”, schat Mi-

rouwproces zo snel mogelijk af.”

ken. “Op een dag moest ik tien grote vuilniszakken en

chel Deboeck. “Ik schat dat een op de dertig na 100

Ilse Jansoone (42) is vandaag hr-manager bij het

stukken karton van het derde verdieping naar beneden

dagen opstapt. Pas op, werknemers die toch teleur-

Gentse ‘Wijs, digital agency’, dat websites bouwt en

sleuren. Geen van de drie mannen op ons bureau stak

gesteld zijn over hun overstap, zoeken na twee, drie

online campagnes organiseert. Ze veranderde vier-

een handje toe, “want dat was hun taak niet”.”

jaar gegarandeerd iets anders. En die groep schat ik

maal van baan. Haar tip om u snel te integreren bij

Ze had saai en vervelend werk. “Daarboven-

op een à twee op tien.”

een nieuwe werkgever: “Ik zorg dat er altijd enkele

op kreeg ik ook pikante opmerkingen van mijn baas

Johan Ceulemans was vroeger hr-directeur bij een

dagen of zelfs weken liggen tussen de twee banen.

die mij voortdurend uitnodigde om te gaan lunchen.

distributeur van beschermingsmiddelen: “Daar ver-

Dan begin ik met een fris hoofd aan de nieuwe

Ik ging erop in, omdat ik sociaal contact miste. Tot

telde ik mijn kandidaten dat ze aangeworven waren

functie. Daar begin ik met vooral goed te luisteren

hij mij meevroeg naar een hotel, ik vragen

‘op de groei’, voor de strategie van morgen. Ze kre-

en signalen op te pikken.”

kreeg over mijn seksleven en hij opmerkin-

gen de waarschuwing dat het ging wringen omdat ze geselecteerd waren in functie van de verandering. Ik volgde ze wel heel nauw op omdat de chemie in de eerste weken zo cruciaal zijn: loopt alles naar wens, met welke collega’s klikt het, ... Dan kon ik tijdig

week sleurde ik op mijn hoge hakken met dozen en

gen maakte in de trant van: “Als je niet mooi

2. U EN UW BAAS MERKEN SNEL OF HET KLIKT

was, had je hier nooit gewerkt”. Ik vertelde de man dat ik helemaal niet opgezet was met zijn vulgaire uitspraken. De week daarop kreeg ik mijn C4 met vermelding “ze voldoet niet aan de specifieke eisen”.”

ingrijpen. Een aanwerving is een chemisch proces.

“Wij voelen heel snel of het snor zit met een

Amy heeft lang gezocht voor ze opnieuw ergens durf-

Indien je de mayonaise niet van nabij volgt, gaat hij

starter”, zegt Johan De Meerleer, hr-verantwoor-

de te gaan werken. “Ik had geen vertrouwen meer in

kabbelen.”

delijke ‘learning & development’ binnen het com-

de mensen en in de jobinhoud die ze presenteerden.

“Ik heb in mijn loopbaan altijd wel risico’s durven

merciële net van BNP Paribas Fortis.”Doorheen zijn

Uiteindelijk koos ik voor een groot,

nemen, soms liep dat mis. Dan was de kloof tussen

hele proefperiode van zes maanden, krijgt hij of zij

maar onbekend bedrijf, met zowel

de bedrijfscultuur en wat de kandidaat aankon, te

steeds eerlijke feedback, met formele ijkpunten na

Nederlands-, Frans- als Engelstali-

groot, of onderschatte ik de weerbaarheid van de

de zesde week en na vier maanden. De terugkoppe-

gen. Nu krijg ik wel appreciatie voor

kandidaat. Meestal was er geen goede chemie met

ling bestaat uit concrete tips. Medewerkers die de

mijn werk. Mijn besluit: je hoeft niet

de leidinggevende of de collega’s. Daarom moet je

tips ernstig nemen en ze in hun leerproces kunnen

altijd te kiezen voor een werk-

telkens de verwachtingen langs beide kanten goed

integreren, geven een positieve indicatie over hun

gever met een grote naamsbe-

op elkaar afstemmen.”

aanpassingsvermogen.”

kendheid.”

VMG-20120317_04_COVERSTORY*.indd 5

...

15/03/12 21:33


006_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:36:53

Foto Jared McMillen i corbis

COVERSTORY

Op de werkvloer bij het Amerikaanse internetbedrijf Zeppos dat van een informele, zelfs frivole werksfeer zijn handelsmerk

...

Onze hr-specialisten over de cruciale eerste weken als nieuwkomer:

Zijn trucs om u snel te integreren: n zoek zo snel mogelijk contact met uw collega’s en uw manager, door, bijvoorbeeld, ’s middags samen eten. Stel u voor hen open. n reageer proactief: formuleer uw verwachtingen omtrent begeleiding, over de organisatie van het

“Een aanwerving is een chemisch proces. Indien je de mayonaise niet van nabij volgt, gaat hij kabbelen.” Johan Ceulemans, algemeen directeur van ruteringsbureau DIP (SD Worx)

“Meestal volgt er na twee maanden een teleurstelling. Dan ontdekt de baas dat de nieuwkomer toch niet het schaap met vijf poten is. En de starter staat weer met beide voeten op de grond.” Michel Deboeck, voormalig hr-directeur bij Fortis en nu persoonlijke coach

kantoor, … n en draag bij tot een positieve werkomgeving. Wees enthousiast.

3. Zoek uit of de nieuwe bedrijfscultuur u past “Competenties kunt u bijschaven, maar in een cultuur moet u passen”, weet Johan Ceulemans. “Dat moet allereerst blijken uit het sollicitatiegesprek en de assessments. Welke waarden hangt een organisatie

Vragen over hoe u de eerste dagen in een nieuwe job het beste heelhuids kunt doorkomen? Stel ze aan voormalig Fortis hr-directeur Michel Deboeck tijdens de chatsessie nu donderdag 22 maart van 14 tot 15 uur.

Vacature.com/chat

VMG-20120317_04_COVERSTORY*.indd 6

aan en hoe worden die concreet vertaald? Die waarden worden in elke afdeling anders ingevuld. Bijvoorbeeld: klantgerichtheid betekent dat een binnenkomende telefoon binnen de drie beltonen wordt opgenomen. Of: respect voor collega’s betekent in onze afdeling weinig

15/03/12 21:33


rk

007_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:37:06

07

GetuiGenis:

‘Lelijke truiendag’ bij het Amerikaanse Zappos Wie bij het Amerikaanse bedrijf Zappos, dat via internet kleding en schoenen verkoopt, aan de slag gaat, kan zich opmaken voor basketbalwedstrijdjes, ‘lelijke truiendag’, smoothieuitdeelacties en hiphoplessen op het werk. Er is de ‘Zappos Family’-blog en de personeelsleden die zichzelf als ‘Zapponians’ betitelen. Zakenblad Fortune riep het bedrijf uit tot een van de beste werkgevers in de VS, maar die hupse en ongedwongen sfeer ligt natuurlijk niet iedereen. In de eerste vier weken worden Zappos-personeelsleden aan rigoureuze tests onderworpen om uit te maken of ze in de bedrijfscultuur passen. Ze moeten open en sociaal zijn, graag blijven plakken na het werk, en bereid zijn de bedrijfsregels te willen overtreden als dat nodig is om een klant beter te helpen. Wie de rit uitrijdt maar zich toch bedenkt, krijgt 3000 dollar mee naar huis, zodat alleen de meest gemotiveerde kandidaten overblijven. “Competenties kunt u bijschaven, maar een bedrijfscultuur moet u liggen”, zei hr-expert Johan Ceulemans al. SDS •

heeft gemaakt (zie getuigenis). Wie beter gedijt in strakke kaders en even strakke maatpakken, voelt zich hier verloren.

of geen lawaai maken want er is stilte nodig om ge-

koken, maar omdat het tof is samen. Vraag u daar-

lagen ze niet goed in de groep en haalden hun re-

concentreerd te werken. Op dit vlak moeten zowel de

om af of u zich zal amuseren op die nieuwe werk-

sultaten niet.”

kandidaten als de selectieverantwoordelijken leren

plaats.” Documenteer u daarom op voorhand en

doorvragen. Hoe reageert mijn baas als ik een fout

praat met zoveel mogelijk werknemers. Tracht

maak? Hoeveel fouten mag ik maken? Hoe word ik

aan te voelen of de sfeer u ligt. Schat in waar het

geëvalueerd? Heeft die evaluatie consequenties,

bedrijf binnen vijf jaar zal staan. En wilt u in dat

voor mijn functie, voor mijn salaris? Enzovoort.”

verhaal meegaan?

Sollicitant Peter (28) weet er alles van: “Door mijn opleiding als informaticus had ik de jobs voor het kiezen. Ik stelde me tijdens de rekruteringsgesprekken iets kritischer op met vragen over het omgaan met kritiek en de begeleiding van pas afgestudeer-

4. Overschat uw technische kennis niet

5. vecht niet tegen de Ongeschreven wetten Patrick (schuilnaam, 24) werkt sinds kort in een Limburgs cultuurcentrum en botst op een ongeschreven wet: “Bij de aanwerving werd er iets vaags gezegd over overuren. Maar nu draai ik in het weekeinde soms dagen van twaalf, dertien uur. Ik werk dan ook ruim 34

den. Ik merkte gauw dat ik in sommige bedrijven het

Vooral in technische middenfuncties moet

uur per week in plaats van de 28,5 uur die in mijn con-

klassieke verkoopspraatje kreeg. Als puntje bij paal-

u snel bewijzen dat u technisch meekan. Indien u

tract staan. Die extra uren worden niet betaald, maar ik

tje kwam, was ik er gewoon een nummer.”

aan een nieuwe informaticabaan (maar dit geldt

kan ze wel recupereren. Dat had niemand me verteld,

Deboeck (ex-Fortis): “De Amerikaanse technolo-

evenzeer voor de boekhouding, het onderhoud, …)

maar het is blijkbaar normaal.”

giereus AT&T rekruteerde 7 topmarketeers van IBM

wil beginnen, toets dan eerst goed af of u de cor-

Organisaties draaien op tientallen belangrijke maar

om zijn verkoop op te krikken. Na nog geen jaar trok

recte kennis en ervaring in huis heeft. Indien niet,

ongeschreven regels. “Wie bij het binnenkomen niet

de laatste van die zeven de deur achter zich dicht bij

haalt u meestal het einde van uw proefperiode niet.

iedereen goedendag zegt, kan een kleine ergernis

AT&T. Ze pasten niet in de ingenieurscultuur daar.”

Een informaticadirecteur getuigt: “Van mijn vijf-

veroorzaken. Als die zich opstapelen, groeien ze uit

“Laat u zeker niet vangen aan mooie titels of enkele

tien aanwervingen van vorig jaar, hebben we al van

tot grote irritatie. Om die te vermijden, moet een

euro’s meer”, vervolgt Michel Deboeck. “Het is zoals

enkele kandidaten afscheid genomen. Ze konden

nieuweling geregeld feedback krijgen”, weet Michel

trouwen: u trouwt niet omdat uw partner goed kan

het technisch niet aan en waren te traag. Daarom

Deboeck.

VMG-20120317_04_COVERSTORY*.indd 7

...

15/03/12 21:33


008_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:37:12

COVERSTORY

...

6. SPUI (NIET) VANAF DE EERSTE DAG KRITIEK “In sommige bedrijven is dat verplicht; in anderen is dat een doodzonde”, weet Deboeck. “Dat verschil voel je zeker over de grenzen. In een Nederlandse organisatie formuleer je tijdens een vergadering ongezouten je mening. Als de baas dan de knoop

een heikele periode gaan.” Toch maar opletten, want managers in andere bedrijven kregen deze training misschien niet.

9. HAALT U MEERWAARDE UIT HET RODDELCIRCUIT?

doorhakt, volgt iedereen. Bij ons is het omgekeerd:

Het is aantrekkelijk om geregeld met nieuw-

tijdens vergaderingen wordt er niets gezegd, en een

bakken collega’s in de wandelgangen te roddelen. Zo

beslissing wordt dikwijls later nog aangevochten.

af en toe iets anders. Is dat verstandig voor een hoort u af

Nederlanders hebben het daar heel moeilijk mee: in

blijf daar buiten”, gelooft Johan nieuwkomer? “Neen, blijf

België heten ze ‘arrogant’ als ze iets zeggen, maar in

De Meerleer. “Roddelen creëert een negatieve werk-

hun cultuur staat ‘geen kritiek geven’ gelijk met ‘geen

sfeer. Het staat haaks op de transparantie die wij na-

aandacht’. Zij begrijpen niet dat bij ons beslissin-

streven. De negatieve energie in dat circuit leidt enkel

gen dikwijls in de wandelgangen genomen worden.”

tot frustraties.”

Wees dus zeker in het begin voorzichtig met kritiek in een gemiddeld Belgisch bedrijf.

7. EEN KMO IS ECHT ANDERS Tania (34) vond enkele maanden geleden, na

10. BIJT DOOR DE ZURE APPEL HEEN ALS NIET ALLE BELOFTES VERVULD WORDEN

tien jaar marketingfuncties bij de multinationale

Hr-manager Ilse Jansoone is toe aan haar vierde

onderneming Procter & Gamble, een nieuwe baan

werkgever. Zij beseft best dat er af en toe een loopje

in een klein mediabedrijf: “Ik werd er vriendelijk

genomen wordt met beloftes. “Dat tracht ik via goed

ontvangen, maar vanaf dag één wrong er iets. Er

voorbereide en open sollicitatiegesprekken te vermij-

was intussen bespaard op het marketingbudget

den, maar het gebeurt. Dat geeft dat typische bluesge-

waarover ik kon beslissen. Verder moest mijn klei-

voel in de eerste dagen van de nieuwe functie. Het is

ne ploeg ineens veel meer zelf realiseren. In mijn

dan te laat. Je moet doorbijten.”

vorige baan kon ik terugvallen op een reeks externe

Omdat ze nu ook mensen rekruteert, wil ze dat ten al-

specialisten. Daar was nu geen geld meer voor. On-

len prijzen vermijden. “Bijvoorbeeld, bij Netlash moet

danks goede wil van beide kanten heb ik na twee

een medewerker dikwijls tegen een deadline leveren.

weken voor de korte pijn gekozen en afscheid ge-

Kan de kandidaat die stress aan? Daarom ga ik met

nomen. Zo’n flexibele kmo-omgeving is niets voor

een kandidaat door concrete cases om aan te voelen

mij.”

hoe die reageert. Hij of zij moet een realistisch en geen

Voor Deboeck is dit een klassiek voorbeeld: “Men-

geromantiseerd beeld krijgen van de functie.”

sen kunnen in een bepaalde omgeving heel goed

Ook Deboeck (ex-Fortis) kent dat fenomeen. “Dat be-

functioneren, maar in een andere context hun

tekent niet dat er bewust gelogen is. Soms spreekt de

draai niet vinden. Procter & Gamble is één van de

sollicitant met directieleden: die presenteren het be-

beste marketingscholen. Tania’s technische kennis

drijf veeleer zoals ze willen dat het is. De realiteit en-

was dus zeker op peil, maar blijkbaar heeft ze een

kele trapjes lager is dikwijls anders. Ik heb recent een

gestructureerde omgeving nodig en gaat ze ten on-

goede ingenieur zien weglopen uit een nieuwe functie

der in de creatieve chaos van de kmo.”

omdat zijn werkleiders vonden dat hij een ‘buitenlan-

8. VERTELT U DE COLLEGA’S OVER UW PRIVÉSITUATIE?

der’ was. Hij sprak immers geen West-Vlaams. En de directie had hem een plaatje voorgehouden over internationale expansie.” In strikt georganiseerde selectieprocedures van grotere organisaties zal dit minder voorkomen. Johan De

Of zwijgt u beter over uw ziek kind of uw echt-

Meerleer (BNP Paribas Fortis) is hier heel categoriek:

scheiding? Johan De Meerleer (BNP Paribas Fortis) is

“De mensen die onze selecties verzorgen, zullen zich

voor openheid: “Alle partijen hebben er belang bij om

niet vergalopperen in beloftes die niet ingevuld kun-

dit open te bespreken. Onze managers zijn er op ge-

nen worden. Voor iedereen is er een standaardpakket

traind om hun mensen meer op te vangen als ze door

dat de hele carrière begeleidt.” Erik Verreet •

Zoekt u zelf een nieuwe job? Ontdek alle bedrijven op 22 maart op Vacature Talentum vacature.com/talentum

VMG-20120317_04_COVERSTORY*.indd 8

GETUIGENIS:

“Waarom is mijn voorganger weggegaan?” Véronique (41) raadt iedereen aan om tijdens een sollicitatie te polsen of u iemand moet vervangen: “En waarom die persoon vertrok. Meestal krijg je een ontwijkend antwoord net zoals ik toen.” Drie jaar geleden begon Véronique in een klein familiebedrijf. “Het loon was niet om over naar huis te schrijven maar ik werkte dicht bij huis en hoefde niet in de file te staan. De eerste dagen al bleek de administratie er een regelrechte chaos met dagelijks klagende klanten en een baas die er zich telkens kon uitpraten. Hoe die man dat volhield, was mij een raadsel. Hij was ‘s morgens helder maar viel kort na de middag in slaap achter zijn bureau. Kort daarop ontdekte ik zijn drankmisbruik. Sommige soorten alcohol ruik je niet. Beleefd en zonder insinuaties te maken heb ik meerdere malen aangekaart dat hij beter een deel van zijn werk uit handen zou geven. Toen ik inzag dat ik niet langer deel wilde uitmaken van die werksfeer, ging ik er onderdoor en belandde in een burn-out. Ik had het er twee jaar volgehouden.”

15/03/12 21:34


009_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:54:29

9 SALARISWATCHER

foto SofIE VaNhoof

2.400

euro bruto als projecttekenaar bij Willy Naessens Industriebouw

resoluut voor het hoogste salaris gingen, maar meteen

Naam: Eline Van Doorsselaer

Eline Van Doorsselaer startte zes maanden terug als

Leeftijd: 23

projecttekenaar bij Willy Naessens Industriebouw in

ook onder veel stress gebukt gaan. En de Willy Naes-

Beroep: Projecttekenaar bij Willy Naessens Industriebouw

Elsegem, vers van de schoolbanken. Tijdens haar op-

sens Group werkt met een ‘beloning naar verdiensten’.

Diploma: industriële wetenschappen in de bouwkunde

leiding volgde ze al vier weken stage bij de industrie-

Op basis van mijn prestaties kan ik in een hogere sala-

Burgerlijke staat: ongehuwd, thuiswonend

bouwer, en kon er na de positief geëvalueerde leertijd

risklasse terechtkomen.”

Bruto maandsalaris: 2.400 euro

aan de slag. Van Doorsselaer: “Tijdens mijn stage heb

Extralegale voordelen: Eindejaarspremie, maaltijd-

ik met de werfleiding samengewerkt, op het studiebu-

Tennis en volleybal: 1.000 euro/jaar

cheques, vakantiespeelplein (georganiseerd op de site van

reau, in de verkoop,... Ik kon proeven van alles.” Ze zag

Eline woont nog thuis, en betaalt maandelijks een be-

Willy Naessens, voor de kinderen van alle werknemers)

in die periode dat de sfeer goed zat in het bedrijf. “Dat

drag aan haar ouders voor kost en inwoon. Binnenkort

Beleggen: “Neen”

vind ik echt belangrijk, die familiale sfeer. Ik kan stich-

wil ze met haar vriend iets huren, later willen ze bou-

Sparen: “Een derde van mijn nettoloon: ongeveer 500

ter Willy Naessens ook gewoon aanspreken, onlangs

wen. Andere grote uitgavenposten heeft ze niet, be-

euro per maand”

gingen we samen met hem zelfs naar een opening van

halve de auto (250 euro per maand, alles inbegrepen).

een project.”

“Ik kocht die net voor ik hier begon te werken. Ik woon 40 kilometer van het werk, gelukkig heb ik geen files.”

Eline werkt nu op het studiebureau als tekenaar. “Ik

Aan tennis en volleybal geeft ze 1.000 euro per jaar uit.

krijg een project toegewezen en zorg ervoor dat alle

Maar reizen doet ze liever low budget. “Meestal verblij-

stukken in prefab-beton worden uitgetekend, en ik

ven we op campings.” Sam De Kegel •

bestel die ook. We werken in teamverband, heel leuk.” Eline is tevreden met haar ‘startsalaris’. “Ik kan hier doorgroeien, dat primeert voor mij op een hoger startsalaris als pas afgestudeerde. Ik ken oud-studenten die

VMG-20120317_09_SALARIS.indd 9

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris

15/03/12 21:36


010_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:54:44

VMG-20120317_10_SUCCESTAPE.indd 10

15/03/12 21:37


011_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:54:55

11 SUCCESTAPES

Piet Stockmans, industrieel vormgever, ambachtsman en kunstenaar

Keramist van de topchefs

foto Griet Dekoninck

Half Nederland drinkt koffie uit door hem ontworpen kopjes. Zijn porselein siert de tafels van toprestaurants als Oud Sluis en Beluga. Zijn kunstwerken hangen in musea van Londen tot Chicago en dit jaar volgt een expositie in China. Met Stockmansblauw is er zelfs een kleur naar hem vernoemd en hij kreeg de Henri van de Velde-prijs voor zijn hele carrière. Artistieke erkenning én commercieel succes, velen zullen het hem benijden. Maar Piet Stockmans blijft er nuchter bij.

koffiekop die maar liefst 40 miljoen keer over de

de studiocollectie fors uitgebreid met theelicht-

toonbank ging en door twee derde van onze noor-

jes, jeneverglaasjes, tegels, urnen, juwelen, ver-

derburen nog altijd wordt gebruikt.

lichting etc. Ze trok met de producten naar de

In 1969 richtte Stockmans samen met een paar

meubelbeurs van Milaan en haalde meteen grote

collega’s de studierichting industriële vormge-

orders binnen van Donna Karan, B&B Italia en de

ving op aan de Genkse Media & Design Academie.

MOMA-shop.”

“Bijna dertig jaar lang heb ik daar met plezier ge-

Ondertussen telt de Studio acht medewerkers,

doceerd. Het contact met jonge mensen hield mij

die gelimiteerde oplages produceren die wereld-

jong. Ik heb nog altijd stagiairs trouwens, uit de

wijd worden verkocht in de betere designwinkels.

hele wereld.”

Daarnaast heeft Widukind ingezet op maatwerk voor klanten. Exclusieve relatiegeschenken bij-

Emotionele waarde

voorbeeld. “Oplages van slechts 50 stuks? Voor

Piet(er) Stockmans ontvangt ons in zijn indruk-

In 1987 begon hij zijn eigen porseleinstudio, waar

ons is dat geen probleem. Wij doen datgene waar-

wekkend atelier annex expositieruimte in het

hij naast zijn werk voor de industrie op ambach-

in de industrie niet geïnteresseerd is en waar ze

C-Minecomplex, op de voormalige mijnsite van

telijke wijze objecten kon vervaardigen. “Het was

niet flexibel genoeg voor is. Maakt de industrie

Winterslag. Een prille zeventiger met een guitige

nooit mijn bedoeling om van die studio een groot

confectie, dan doen wij de maatpakken,” aldus

glimlach, witte haren en ogen zo blauw als de kleur

bedrijf te maken, ik vond het vooral handig om me-

vader Stockmans. “Ons verhaal slaat aan in die

van het porselein dat hem beroemd maakte. De

dewerkers ter beschikking te hebben. Vergelijk het

branche. Als je een fles champagne geeft, dan

keuze voor dat typische, heldere blauw mag dan

met schilders à la Tuymans, die mensen hebben

kan iedereen nagaan hoeveel die kost. Geef je een

vooral een technische kwestie zijn geweest – het is

die de doeken voor hen opspannen. Ik verkocht

kopje en schotel van Pieter Stockmans, dan staat

de enige kleur die standhoudt bij ultrahoge tem-

aan mensen die binnenliepen. Kwam er niemand

daar geen prijs op, want je kan hetzelfde nergens

peraturen in de oven – het “Stockmansblauw” is

langs, dan verkocht ik niets. Dat was uiteraard niet

anders kopen.”

inmiddels het handelsmerk van het atelier gewor-

houdbaar, maar ik was te druk bezig met mijn an-

In de Studio wordt nog steeds op ambachtelijke

den.

der werk om me op het commerciële toe te leggen.

wijze geproduceerd. “Een stuk gaat gemiddeld 17

Stockmans is Limburger, geboren en getogen. Van

Ik was te naïef ook. Ik deed God-weet-wat op vraag

keer door mensenhanden. Toch zijn wij amper

zijn vader, een schilderende en musicerende on-

van Jan en alleman. Pas op, ik laat me nog altijd rol-

duurder dan de grote porseleinfabrieken. Hoe

derwijzer, erfde hij het artistieke talent en de liefde

len, maar minder dan vroeger.” (lacht)

dat kan? Simpel, als je via de reguliere kanalen

voor het lesgeven. Het “koopmansschap”, zoals hij

“Mijn grote geluk is geweest dat mijn dochter

verkoopt, dan wordt 1 euro 8 euro. Bij ons wordt

het zelf noemt, heeft hij dan weer van zijn moeder,

Widukind, een grafisch vormgeefster met noties

1 euro 2 euro, omdat er niemand tussenzit.” En

een telg uit een Nederlandse ondernemersfamilie.

van marketing, in 1997 bij mij is komen werken.”

dan nog zijn mensen niet consequent in wat ze als

Na zijn opleiding beeldhouwen en keramiek in

Wat haar te doen stond, was duidelijk: zorgen voor

duur ervaren, vindt Stockmans. “Als je een bord

Hasselt trok de jonge Stockmans als stagiair naar

de continuïteit en de rentabiliteit van de Studio.

van 100 euro 3 keer per dag gebruikt gedurende

een porseleinfabriek in Maastricht, waarna hij zijn

“Mijn vrije werk zal uiteraard met mij ophouden,

25 jaar – een veronderstelling die steek houdt,

kennis verder bijspijkerde in het Duitse Oberfran-

maar de studiocollectie moet zonder mij kunnen

want na 25 jaar huwelijk hebben de meeste men-

ken, waar alle grote porseleinfabrieken toen zaten.

draaien. Anders is er geen bedrijf meer als ik dood-

sen nog het gros van hun trouwservies – dan kost

Eenmaal terug, in 1966, ging hij als designer aan

ga, zo simpel is dat. Voor de continuïteit wordt ge-

je dat per gebruik 0, 01 eurocent, terwijl je schoe-

de slag voor het Nederlandse Mosa. Hij zou er tot

zorgd door nieuwe ontwerpers: Widukind en haar

nen wel 1 euro kosten per keer dat je ze draagt.

1989 blijven en honderden ontwerpen realiseren

man Frank Claesen, en ook externe ontwerpers.

Porselein is dus de best mogelijke investering.

voor het bedrijf, waaronder de iconische Sonja-

Om de rendabiliteit te verhogen, heeft Widukind

Bovendien heeft het emotionele waarde en kan je

...

“Altijd maar bijleren en zo weinig mogelijk ‘morsen’ met mijn tijd, dat was mijn recept. nu ben ik gepensioneerd, maar ik ben nog altijd dag en nacht bezig. Zolang ik leef, werk ik verder.” Piet Stockmans (71), industrieel vormgever van keramiek

VMG-20120317_10_SUCCESTAPE.indd 11

15/03/12 21:37


012_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:55:05

SUCCESTAPES

... het aan je kinderen doorgeven. Wat je niet kunt zeg-

ger in de Brusselse metro,” glundert hij. Zijn vrij werk

gen van een paar schoenen, een kostuum of een auto.”

signeert hij altijd met Piet Stockmans, terwijl de firma Pieter Stockmans heet. Een heel bewust onderscheid.

Sterrenchefs

“Pieter Stockmans is het merk waarover mijn dochter

Een deel van zijn commerciële succes heeft Stock-

waakt.” Of zijn vrije werk kunst is? “Het wordt vaak in

mans te danken aan de Franse sterrenchef Alain Du-

die categorie ondergebracht, en ik word kunstenaar

casse. “Hij ontdekte mijn werk in een galerij in New

genoemd. Maar ik relativeer dat allemaal nogal en

York in 2006, en hij was meteen zot van dat blauw, dat

noem mezelf eerder een ambachtsman. Wij vergeten

hem deed denken aan zijn geliefde Mediterannée. Hij

trouwens dat er nooit kunst om de kunst is geweest.

bestelde 3.600 stuks en serveert sindsdien de nage-

Wilde je een portret, vóór de fotografie bestond, dan

rechten in zijn Monegaskische driesterrenrestaurant

moest je de schilder laten komen. Die portretten mo-

Le Louis Quinze op mijn serviesgoed.” Van het één

gen nu voor grote kunst doorgaan, toen waren ze in de

kwam het ander. “De Vlaamse topkoks gaan allemaal

eerste plaats functioneel. En wie had ooit gedacht toen

eten bij Ducasse. “Tiens, dat serviesgoed is van bij

de fotografie opkwam dat die ooit als kunst zou wor-

ons,” zagen ze. Jarenlang hadden wij vruchteloos ge-

den gezien? Het zijn de musea die de opdeling hebben

probeerd om Sergio Herman van Oud Sluis net over de

gemaakt tussen het artistieke en het functionele, tus-

Nederlandse grens te pakken te krijgen, ineens kwam

sen kunst en design. Terwijl ze dan zelf weer zondigen

hij zelf naar hier. Hij gebruikt alleen nog ons porselein

tegen hun eigen principes, met een expo over Jugend-

in Oud Sluis.” Ook de chefs van het Hof van Cleve,

stil bijvoorbeeld, waar ze dan kandelaars, zilverwerk

Beluga en De Karmeliet vielen ondertussen voor het

en stoelen tentoon stellen. Of ze exposeren het werk

Stockmansblauw. “Het is een niche waarin we blijven

van modeontwerpers. Als ik in mijn werk onderscheid

groeien. Met dank aan de kook- en restauranthype,

maak, dan is dat niet omdat het één kunst is en het

uiteraard. Bovendien is er een goede match tussen

andere niet, maar wel omdat het eisenpakket verschil-

ons en die chefs. Omdat wij hen gepersonaliseerde

lend is. Een kopje, daar moet koffie in kunnen en dat

producten kunnen aanbieden in beperkte oplages, en

moet passen op een schaaltje, eisen die niet worden

omdat de kwaliteit van ons porselein veel beter is dan

gesteld aan een wand- of vloerinstallatie.”

foto Griet dekoninck

wat uit China komt. En het feit dat het hier is gemaakt, past perfect in het verhaal van die topkoks, die zweren

Ook familie is een voltijdse job

bij lokale producten.”

“Vroeger raakte je met dit businessmodel niet buiten

Het was ook Ducasse die ervoor zorgde dat de gasten

je dorp, dankzij het internet verkopen we aan om het

op de bruiloft van prins Albert van Monaco vorige zo-

even wie, waar ook. De hele wereld komt trouwens

mer hun hoofdgerecht op porselein van Stockmans

eten bij Oud Sluis en Beluga. Wat ze daar gebruiken,

opgediend kregen. Binnenkort komt de Franse kook-

is letterlijk mond-tot-mondreclame voor ons. Waar

paus in hoogsteigen persoon naar het Stockmans-

je zit, speelt weinig rol. ‘Near Brussels’, in ons geval

atelier, waar hij voor een select gezelschap zijn kook-

(lacht).” Limburg verlaten, daar heeft hij nooit aan

Gerenommeerd keramist Piet Stockmans:

kunsten zal bovenhalen. Zoals Sergio Herman eerder

gedacht. “Ik gaf les hier in Genk en ik werkte in Maas-

“Het klikt met Vlaamse topkoks. Omdat wij hun

al deed. Het is allemaal geweldige publiciteit voor de

tricht, ik moest wel in de buurt blijven. Trouwens, in

gepersonaliseerd serviesgoed kunnen aanbieden van

Studio, die verder ook omzet haalt uit opendeurdagen,

het Brusselse had ik nooit zo’n groot pand kunnen

betere kwaliteit dan wat uit China komt. En hier ge-

evenementen, workshops voor kinderen, etc. Vorig

betalen. Ik hoef geen vakantiehuis in Frankrijk, geen

maakt, wat perfect is voor sterrenchefs die zweren bij

jaar bedroeg de totale omzet van de studio 600.000

appartement met zicht op zee. Iedere dag opnieuw

lokale producten.”

euro. “Als we creatief willen blijven, dan moet er vol-

vertoeven in deze schitterende ruimte, dat is de luxe

doende cash binnenkomen,” stelt Stockmans. En dus

die ik voor mezelf heb verdiend. Want als je mijn le-

denkt Widukind zelfs aan de uitbreiding van het gam-

ven een succesverhaal wilt noemen, dan is dat dankzij

ma met producten die niet van porselein zijn gemaakt.

mijn handen en mijn doorzettingsvermogen. Altijd

Een Pieter Stockmans-kookschort bijvoorbeeld, of

maar bijleren en zo weinig mogelijk ‘morsen’ met mijn

pralines. De vraag is hoever je daarin kan gaan zonder

tijd, dat was mijn recept. Nu ben ik gepensioneerd,”

de exclusiviteit van je merk in gevaar te brengen, maar

lacht Stockmans, “maar ik ben nog altijd dag en nacht

vader Piet is er gerust in dat zijn dochter het evenwicht

bezig. Zolang ik leef, werk ik verder. Ik doe het graag,

zal weten te bewaren.

en bovendien heb ik de luxe dat ik voor de fysiek zware taken zoals het gieten een beroep kan doen op mijn

VMG-20120317_10_SUCCESTAPE.indd 18

Brusselse metro

medewerkers.”

Naast zijn onderwijsopdracht en zijn voltijdse job als

En dan wordt de praatgrage kunstenaar opgevorderd

ontwerper heeft Stockmans altijd vrij werk gemaakt,

door zijn dochter. Het is woensdagmiddag en opa

meestal grootschalige installaties in porselein waar-

moet de kleinkinderen gaan halen. Want Stockmans

van het repetitieve karakter opvalt. Ze worden wereld-

is ook een familieman. “Een vrouw, twee kinderen en

wijd geapprecieerd en tentoongesteld. In 1992 kreeg

enkele kleinkinderen, dat is nog eens een fulltime job,

een van zijn werken een plaats in het Brusselse me-

die ik zelfs vergat te vermelden.” (lacht)

trostation Georges Henri. “De eerste en enige Limbur-

Karin Eeckhout •

15/03/12 21:38


013_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:55:18

13 DUBBELCHECK

Cathelyne (eerste van links) en Nathalie combineren allebei twee jobs en zorgen samen voor Cathelynes kinderen Basil (6) en Billy-Rose (4) .

zij

Naam: Cathelyne Van Overstraeten (37) Functie: Deeltijds communicatiemedewerker bij Vormingplus Citizenne VZW / freelance trainingsactrice

zij

foto Isabel Pousset

Naam: Nathalie Snauwaert (33) Functie: Deeltijds productie- en communicatiemedewerker bij Klein Barnum / zelfstandig grafisch vormgever

“We kijken hoe we beter kunnen balanceren. Het is vooral een kwestie van heel goed te plannen.”

“Zij heeft veel structuur en ik veel flexibiliteit. Het belooft een mooie wisselwerking te worden.”

“Communicatie is écht mijn ding. Bij de vormingsorganisatie waar ik werk,

“Bij Klein Barnum bieden we bedrijfstheater op maat. Ik zorg dat de work-

ben ik verantwoordelijk voor het e-zine, de flyers en brochures, de inhoud van

shops, voorstellingen en rollenspelen gesmeerd lopen: contact houden met

de website enzovoort. Ook als actrice is dat mijn werkterrein. Ik word inge-

de klanten, acteurs boeken, zorgen dat licht, geluid en de juiste rekwisieten

huurd voor trainingen bij bedrijven, waar ik als gesprekspartner in simulaties

aanwezig zijn… Maar ik ben ook verantwoordelijk voor het communicatie-

optreed. De mix van beide jobs vind ik boeiend, ze vullen elkaar perfect aan.”

luik. Ik ontwerp de flyers en onderhoud de website. Daarnaast ben ik ook als

“Mijn werkleven is goed te combineren met ons gezin, ook als actrice werk ik

zelfstandig grafisch vormgever actief bij het collectief Wonderbaar. Ik vind het

doorgaans tijdens de kantooruren. Omdat we nog maar pas samenwonen, is

prettig om met mensen te werken én om samen te zoeken naar creatieve op-

het momenteel volop aanpassen. Vroeger woonde ik in de rand van Brussel,

lossingen.”

nu verlies ik veel tijd met pendelen. Dat Nathalie er is om de kinderen op te vangen, compenseert veel. Maar ik moet nog leren om dingen uit handen te

“In huis zoeken Cathelyne en ik nog volop naar een goede rolverdeling, al valt

geven. Ook in huis is de juiste aanpak er nog niet. We hebben wel het geluk

de puzzel elke dag een stukje meer op z’n plaats. Zo zijn dinsdag en vrijdag

dat we onze agenda’s goed op elkaar kunnen afstemmen: als Nathalie het druk

ondertussen mijn vaste dagen om voor de kinderen te zorgen. Op vlak van ko-

heeft, kies ik er voor om het op freelance vlak rustiger aan te doen. Maar we kij-

ken en poetsen is mijn aandeel nog te klein. Deels ligt het aan de drukte op

ken hoe we beter kunnen balanceren, het is vooral een kwestie van heel goed

het werk, ik heb er net een helse periode opzitten. Maar nu wil ik mijn schade

te plannen. Eén keer per week zitten we samen en overlopen we wie wat doet,

inhalen. Het is absoluut de bedoeling dat we de taken in de toekomst fifty-fifty

dat moeten we nog beter in de vingers krijgen.”

verdelen.”

“De balans tussen werk en privé vind ik best oké, al blijft er momenteel geen

“Op dit ogenblik ligt de balans werk/privé me niet. Ik ben de laatste tijd nogal

ruimte over voor hobby’s. Ik hoop dat ik meer tijd voor mezelf heb naarmate

afwezig geweest thuis, dat wil ik veranderen. Toch ben ik tevreden op profes-

ons leven in de plooi valt. Tijd voor mekaar hebben we wel, een op twee week-

sioneel vlak. En omwille van het onzekere bestaan als zelfstandige wil ik ook

ends gaan de kinderen naar mijn ex-partner. Dan doen Nathalie en ik zo veel

liever niks laten vallen. Ik moet dus beter leren doseren. Daar is Cathelyne net

mogelijk leuke dingen samen. Dat we nog moeten zoeken, vind ik maar nor-

heel goed in. Maar ik vind ook dat we elkaar prima aanvullen: zij heeft veel

maal. Nathalie komt uit een soepel leven zonder kinderen, terwijl ik net erg

structuur en ik kan er wat meer gebruiken. Dus dat doet me deugd. Anderzijds

aan een bepaalde structuur ben gebonden. Ik merk dat het voor haar niet zo

is de flexibiliteit die ik hanteer voor haar een verademing. Dus het belooft een

evident is om daar zomaar in te passen. Maar ik weet zeker dat het goed komt.”

mooie wisselwerking te worden.” Nathalie Van Laecke •

BALANS

7,5

WerKureN 30u/week AVOND- eN WeeKeNDWerK “Heel af en toe.” OVerureN “Ik heb een glijdend uurrooster. Als ik overwerk, kan ik een andere keer vroeger stoppen.” WOON-WerKtrAjeCt “Twee dagen per week werk ik in Brussel, van Mariakerke tot kantoor doe ik er anderhalf uur over. Voor mijn freelance opdrachten moet ik gemiddeld één keer per week naar Antwerpen, Brussel,...” thuiSWerK “Eén dag per week.” MiNDer WerKeN? “Als de kinderen minder zorg nodig hebben, ben ik van plan om weer meer te gaan werken.”

VMG-20120317_13_DUBBELCHECK.indd 13

BALANS

6,5

WerKureN 40u/week AVOND- eN WeeKeNDWerK “Ja” OVerureN “Neen” WOON-WerKtrAjeCt “Tot het kantoor in Gent ben ik met de fiets 20 minuten onderweg.” thuiSWerK “Neen” MiNDer WerKeN? “Neen”

15/03/12 21:39


014_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:55:31

ACTUA

Waarom Facebook, Google en Microsoft een oogje hebben op (ex-)hackers

Hacker is niet langer vies woord op kantoor

Idealistische hackers, zoals de leden van het beruchte Anonymous-collectief op de foto, zeggen software te kraken omdat ze veiligheidslekken of wantoestanden aan de kaak willen stellen. Zulke hackers kunnen door hun kennis erg gewild zijn in de it-sector.

VMG-20120317_14_ACTUAJUNK*.indd 14

15/03/12 21:48


015_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:55:44

15

Zijn hackers de ergste nachtmerrie voor bedrijven? Lang niet altijd. Hackers zijn – gedreven, creatief en briljant als ze zijn – ook gegeerd. Voornamelijk als veiligheidsspecialisten, maar ook als it’ers tout court. Zo riep Google onlangs hackers op om tegen betaling lekken in de Chrome-webbrowser op te sporen. “Een betere sollicitatiebrief kun je je niet inbeelden”, menen experts. Maar wie garandeert dat ze de toegang tot het bedrijfsnetwerk niet misbruiken?

ker’, in plaats van hacker. Zo ging deze week het proces van start tegen de LulzSec-aanvoerder Hector Xavier Monsegur, die zijn vaardigheden ook gebruikt zou hebben om onder meer auto-onderdelen gratis te laten leveren. Hij riskeert tot 122 jaar celstraf.

Headhunten van hackers Maar of hackers nu gemotiveerd zijn door geld of niet, feit is dat ze gewild zijn. Onder meer bij bedrijven als Google, Microsoft en Facebook. Zo verschenen in de pers de voorbije jaren berichten over hoe Apple ‘white

Pieter Colpaert (22), vanaf dit najaar doctoraatsstudent

hat hacker’ (goedbedoelende hacker) en beveiligings-

bij het Multimedialab van de UGent, wiebelt wat onge-

expert Matthew Murphy strikte, Google de Poolse hac-

makkelijk op zijn stoel. We zitten in een kantoorruimte

ker Michal Zalewski binnenhaalde als technicus in de

in een bedrijvencentrum in Gent en ik heb hem zopas

informatiebeveiliging en Microsoft Ierland gebruik zou

gevraagd of hij nu wel of niet een hacker is. Na een wat

maken van de diensten van de 14-jarige Jake Essman.

ongemakkelijke stilte antwoordt hij: “Ik ben een student,

Essman was diegene die met succes de server van het

punt uit. Hacker is hoe mensen die niets van informatica

spel ‘Call Of Duty: Modern Warfare 2’ hackte op de Xbox

kennen je noemen. Wat een hacker dan wél is? Iemand

360 en was begonnen met het verzamelen van informa-

die met materiaal iets doet waarvoor het niet bedoeld

tie van gebruikers van het systeem. Amper twee weken

werd en er iets beters van maakt. Dat is een definitie die

geleden gaf Google nog het voorbeeld: het riep hackers

ik graag hoor. In dat opzicht: ja, ik ben een hacker, want

op om tegen betaling veiligheidslekken op te sporen

ik pruts wel eens graag met websites en zo. Hacker is he-

in zijn Chrome-webbrowser. Het bedrijf belooft 60.000

lemaal geen negatief begrip.”

dollar te betalen aan elke hacker die een computer kan

Colpaert kwam enkele jaren geleden samen met zijn

overnemen via een bug in de Google-webbrowser. Het

kompaan Yeri Tiete – die daarna een tijdje voor Google

beloofde ook geld – van 20.000 tot 40.000 euro – voor wie

België werkte – in aanvaring met de juridische dienst

andere fouten in het programma vindt. Totale ‘prijzen-

van de NMBS, toen ze op eigen houtje een uurrooster

pot’: 1 miljoen dollar.

van de treinen op het net plaatsten. Een verbetering te-

Volgens Raoul Chiesa, een voormalige (ethische) hac-

genover het bestaande schema, maar niet naar de zin

ker die nu onder meer als cyberbeveiligingsexpert werkt

van de NMBS. “Het is een goed voorbeeld van wat ik

voor de Verenigde Naties, en zich daar bezighoudt met

bedoel. Als ik me erger aan iets, dan probeer ik er iets

het opmaken van profielen van hackers, werven veel be-

aan te doen. Leuk was die heisa niet, natuurlijk. Door

drijven hackers aan. Chiesa: “De reden is duidelijk: hac-

de brief die we kregen van de NMBS, waarin stond dat

kers zijn enorm goed in wat ze doen. Ze hebben capaci-

we gebruikmaakten van beschermde gegevens, moes-

teiten die anderen niet hebben. Dat is op zich misschien

ten we ons verdedigen met een advocaat. Ondertussen

al reden genoeg om ze binnen te halen, maar je moet

is dat geschil bijgelegd. We werken zelfs samen met de

wel altijd kijken naar waarom ze hacken. Ik zou bijvoor-

NMBS, zij gaan onze iRail Summer of Code 2012 spon-

beeld nooit een hacker aanwerven die louter door geld

soren.”

gedreven is, om de eenvoudige reden dat het nooit een

Colpaert en Tiete, die inmiddels samen een databedrijf

goed idee is om iemand binnen te halen die alleen met

uit de grond hebben gestampt, hadden duidelijk geen

geld bezig is.” Pieter Colpaert: “Als je white hat hackers

criminele bedoelingen. En ook een ‘hacktivistengroep’

kan vinden, die het opensource-idee hoog in het vaan-

als LulzSec zegt dat niet te hebben: zij vergrijpen zich

del dragen, dan vind ik dat ideaal. Je weet precies welke

aan de gebrekkige beveiliging van producten en web-

kennis ze hebben, je hebt gezien wat ze kunnen en je

sites om bedrijven voor schut te zetten. Doelwitten

kan er heel gericht naar op zoek gaan. Als ik Playstation

waren onder meer Visa, Mastercard, PayPal, Sony en

was en ik zie GeoHutz bezig (hacker George Hotz kraak-

de Amerikaanse Senaat. Het motto van Lulzsec luidde

te begin 2010 de Sony PlayStation 3 en zou intussen aan-

tot voor kort veelbetekenend ‘Laughing at your security

geworven zijn door Facebook, nvdr): ik zou die meteen

since 2011’.

aannemen, want die weet hoe je systeem in elkaar zit.

Maar soms gaat het ook verder dan bedrijven voor aap

Die heeft het al helemaal doorzocht en is supergemo-

zetten. Anonymous bijvoorbeeld is een groep hackers

tiveerd. We hebben bovendien informatici tekort. Een

die ijvert voor de vrije verspreiding van informatie en

betere sollicitatiebrief kun je je niet inbeelden.”

strijdt tegen elke controle van bovenaf: idealistische

Ook Bruce Schneier, chief security technology officer

hackers.

bij British Telecom en een autoriteit op het vlak van cy-

Nog andere zoeken wel bewust de illegaliteit op en

bercriminaliteit, is het ermee eens dat hackers van on-

zijn in de eerste plaats bezig met persoonlijk geldge-

schatbare waarde kunnen zijn. “Slimme bedrijven huren

win. Dat soort cybercriminelen krijgt de naam ‘crac-

de beste persoon die ze kunnen vinden. En soms is de

VMG-20120317_14_ACTUAJUNK*.indd 15

...

“Een hacker kan een zéér waardevolle aanwinst zijn voor een bedrijf. Maar als manager moet je zelf voldoende vertrouwd zijn met hacking. Anders ben je verloren, vrees ik.” Raoul Chiesa, oud-hacker en nu onder meer cyberveiligheidexpert bij de VN

15/03/12 21:48


016_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:55:56

JUNKBOX

... beste persoon een voormalige hacker. Waarom niet? Je moet altijd rekening houden met de omstandig-

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

heden waarin hackers werken. Zeker vroeger waren veroordelingen van hackers niet altijd fair: men wist nog niet goed hoe daarmee om te gaan. De wetgeving stond niet op punt. Bovendien zijn veel van die

Stond deze week in het parochieblad: een priester met een vol-

hackers heel jonge mensen. Als volwassenen heb-

ledige loopbaan krijgt een pensioen van 1350 euro per

ben die soms veel spijt van wat ze gedaan hebben.

maand. Zonder erfenis is dat soms krabben. Ook al omdat

Wie herkent dat niet?”

dekens, pastoors en kapelaans bij leven en werken gratis wonen. Die voorziening valt plots weg, tegelijk met de aanvullende premies van

Creatief

begrafenissen en huwelijken. Premie is uiteraard het verkeerde woord.

Vraag is welk profiel er op de gemiddelde hacker

Het klinkt hebberig en onkerks. De religieuze term is het casueel. Ca-

gekleefd kan worden. Raoul Chiesa heeft een welomlijnd idee: “Ik heb voor het Hackers Profiling Project van de VN meer dan 1.200 hackers over de hele wereld geïnterviewd. Het profiel van de gemiddelde hacker is duidelijk: hij is bovengemiddeld intelligent, is een man – 95 procent van de hackers zijn mannen – en is heel creatief. Een uiterst interessant profiel voor bedrijven, op papier. Al zijn er ook schaduwzijden aan: ze hebben het vaak moeilijk met gewone, dagdagelijkse communicatie. Je moet ook altijd voor ogen houden dat een voormalige hacker geen standaardwerknemer is, die netjes van 9 tot 5 komt werken. Ze zijn creatief en respecteren vaak de regels niet. Ze respecteren des te meer hetgeen ze

sueel is opgenomen in Van Dale. Het is een bijvoeglijk naamwoord

mee bezig zijn. Als je daar als bedrijf mee overweg

dat ‘toevallig’ wil zeggen, meer bepaald: ‘als toeval merkwaardig’.

kan, heb je aan een voormalige hacker een potenti-

+++ Het doet ons denken aan de premie van Carlos Brito.

eel zeer goeie medewerker.”

Die is zo hemels hoog dat het bijna religieus is. Heus waar,

Het aanwerven van hackers roept logischerwijs vra-

geen mens kan zo goed zijn dat hij een ‘premie’ van 133 miljoen euro

gen op. Hoe kan je als bedrijf hackers vertrouwen?

verdient. Daarom pleiten wij voor de term casueel, als toeval merkwaar-

Hoe weet je hoe ver hun kennis en macht reikt? En

dig. Veel parochianen hebben deze week immers een toeval gekregen

hoe kan je als bedrijf hun vertrouwen winnen? Moei-

toen ze lazen hoeveel geld de Braziliaanse bierbons in zijn tasje heeft

lijke vragen, geeft Raoul Chiesa toe. “Een hacker kan

gestopt. Soit, het zijn onze zaken niet. Grégoire de Spoelberch en

een zéér waardevolle aanwinst zijn, voor een bedrijf

Alexandre Van Damme, twee levende Belgische erfgenamen van de

en voor de economie in het algemeen. Maar je moet

brouwers van weleer, hebben gewoon een groot geloof. In Carlos Brito.

zorgen dat je als manager zelf voldoende vertrouwd

Als wij het geld hadden zou god ook de eerste zijn die we omkoch-

bent met de materie. Anders ben je verloren, vrees

ten. +++ Over heiligheid gesproken, het mirakel van paus Johannes

ik. Je moet de psychologie van elke individuele hac-

Paulus II is nog altijd niet overgemaakt aan de congregatie voor hei-

ker begrijpen en op basis daarvan een beslissing ne-

ligverklaringen. Het is de taak van de Poolse monseigneur Slawomir

men. Dat is bij gewone sollicitanten zo en bij voor-

Oder om zulks te doen. Maar hij heeft het dus

malige hackers is dat zeker het geval: je moet heel

nog altijd niet gedaan. Tot die tijd kan de we-

goed weten of je iemand met kwaadaardige of goed-

tenschappelijke commissie het mirakel niet on-

aardige bedoelingen voor je hebt. Enige kennis van

derzoeken. Idem voor de theologische commis-

het verleden van de hacker, zijn gedrag en zijn psy-

sie en de plenaire vergadering van bevoegde

chologie is een must. Daar kan je soms naar op zoek

priesters en kardinalen. Nee, het Vaticaan

gaan. Je moet je sowieso enkele vragen stellen:

gaat niet licht over een mirakel heen.

hackt hij uit geldzucht of om veiligheidslekken te

Monseigneur Slawomir Oder zou beter een beetje opschieten met dat

ontbloten, welk contract wil ik hem voorschote-

mirakel in plaats van boeken te schrijven over Waarom Paus Johan-

len, … ? Hoe je er ooit zeker van kan zijn dat je hen

nes Paulus II heilig is. +++ Voor de liefhebbers, de originele titel is

kan vertrouwen? Dat ben je nooit.” Dominique Soenens •

Perchè é Santo. Het ISBN-nummer van het werk is 9780847835560. Het lijkt een beetje op een premie, maar dat is toeval. Voor sommigen is er in ieder geval leven na hun pensioen. An Olaerts •

Hoe groot is het fortuin van hacker Kim Dotcom? vacature.com/dotcom

VMG-20120317_14_ACTUAJUNK*.indd 16

15/03/12 21:48


017_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:56:02

17 PUBLIEKE OPINIE

Reactie op het standpunt van vorige week over het gebrek aan vrouwen in bestuursraden:

Vrouwendag

Reactie op ons coververhaal over de vuile kantjes van de schoonmaaksector:

zedelijk verplicht na te gaan of niet met een abnormaal lage prijs ingeschreven wordt. Als het

Vuile schoonmaak

aantal beloofde schoonmaakuren niet met de ge-

“Ik ben zelf overheidsaankoper en reageer om die

boden prijs in overeenstemming is, kan het niet

Elk bedrijf moet vrij de beste kandidaat kunnen kie-

reden liever anoniem. Het is zeker waar dat het bij

anders dan dat de onderneming of zwarte arbeid

zen voor alle vacatures en/of promoties. Alle suc-

schoonmaakfirma’s moeilijk is het kaf van het ko-

gebruikt, of de beloofde dienst niet zal leveren (en

cesvolle bedrijven passen deze techniek toe omdat

ren te scheiden. Toch schiet de NMBS zwaar tekort.

meestal allebei).

die de beste garanties geeft op een verzekerde toe-

Er bestaat een reglementering die verplicht een

Tijdens de selectieprocedure kan de overheid ook

komst voor alle stakeholders, onder meer de perso-

kopie van de contracten van de schoonmakers op

het gemiddeld personeelsbestand van de onder-

neelsleden.

de werf aanwezig te hebben. Voor elke betaling

neming nagaan. Dit vergelijken met de omzet,

Dit heeft dus helemaal niets te maken met geslacht,

moet de overheid bovendien controleren of het

geeft een idee over het percentage medewerkers

kleur of overtuiging maar alles met prestaties, enga-

bedrijf in orde is met RSZ en fiscus.

in onderaanneming.

gement en loyaliteit voor het bedrijf.

Het is niet waar dat men verplicht is uitsluitend

Dit alles bewaken sluit niet uit dat het uitgekozen

Elk ritssysteem of andere opgelegde quota zijn een

op de prijs te gunnen. Men mag andere aspec-

bedrijf elders in de fout gaat, maar het zorgt er

aanfluiting en discriminerend voor alle sterk geta-

ten van de offerte beoordelen, maar daarvoor is

toch ten minste voor dat de overheid niet actief

lenteerde mensen. Vrouwen en mannen dus.

enige vakkennis noodzakelijk. Bovendien is de

meewerkt aan sociale en/of fiscale fraude.

Anoniem, reactie via de website •

overheid voor werken wettelijk en voor diensten

Anoniem, via de website •

Wilt u reageren op een van de verhalen die Vacature deze week brengt? E-mail dan uw commentaar, getuigenis of suggestie naar

publiekeopinie@vacature.com

POLL Zou jij de taalgrens oversteken voor een job? Zeker, een job is een job Neen, ik blijf liever in Vlaanderen of Brussel

72%

28% Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr

15.000 Wel prijken steeds minder schaars ge-

zend van deze dames hebben Brussel

tituees helpt en beschermt, schat dat er

klede Belgische vrouwen achter de vi-

als werkterrein.

in België ongeveer 15.000 aan de slag zijn.

trines. Vanaf 2005 namen de Russische

Ook in deze sector doet de crisis zich voe-

Of, een op honderd van de beroepsactieve

dames de stoelen over van de Albanese

len: het gedaalde aantal klanten vertaalt

vrouwen in ons land oefent het oudste be-

dames. Vandaag vindt u vooral Roe-

zich in lagere prijzen. EV •

roep ter wereld uit.

meense en Bulgaarse vrouwen. Vijfdui-

Het Brusselse netwerk ‘Espace P’ dat pros-

VMG-20120317_17_PUBLIEKE OPINIE.indd 17

pRostituees in ons land

15/03/12 21:49


018_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:56:19

DOSSIER De ronDe van vlaanDeren: 3DE EtappE Hun omzet en/of personeelsbestand groeide de voorbije jaren, en de wereld is meer dan ooit hun speelterrein. Tien kmo’s met expansiedrang, in Vlaams-Brabant en Brussel.

Brabanders verleggen de grenzen, van chocolade tot gps-ontvangers

Foto ISabel PouSSet

Mostra, communicatieagentschap met internationale allure De laatste tien jaar groeide het in 1986 opgerichte Brusselse communicatiebureau Mostra als kool. Het personeelsbestand steeg van 54 in 2007 tot 140 in 2012. De omzet klom in diezelfde periode van ruim 13 miljoen naar meer dan 38 miljoen euro. Mostra werkt vaak in opdracht van Europese instellingen, van de Commissie over het Parlement tot de EU-delegaties. Het werkt ook voor diverse regeringen wereldwijd en verzorgt internationale campagnes voor grote ngo’s. “De concurrentie is bikkelhard”, zegt klantenbeheerder Tobias Schäfer. “Toch houden we heel goed stand. Grote overheidsinstellingen werken altijd met aanbestedingen. Gelukkig is niet alleen de prijs alleen zaligmakend, maar houden ze ook rekening met kwali-

Ceo Peter Grognard: “We hebben op alle continenten ontvangers geïnstalleerd, zelfs op Antarctica. Onze

teit. Die staat bij ons altijd bovenaan.”

medewerkers komen ook van over de hele wereld.”

Septentrio, Europa’s belangrijkste fabrikant van supernauwkeurige gps-ontvangers Clock-o-Matic, klokkenmakers zonder grenzen

Twaalf jaar geleden richtte Peter Grognard in de schaduw van het Leuvense onderzoekscentrum voor microelektronica IMEC het toen nog kleine bedrijf Septentrio op. “We waren met zeven mensen en hadden het plan opgevat om professionele satellietontvangers te ontwikkelen, produceren en verkopen. Geen doorsnee huis- tuin- en keukengps-ontvangers, maar ultranauwkeurige toestellen die posities tot op een paar millimeters kunnen berekenen. Onze apparaten worden gebruikt door landmeters, in de olie- en gasindustrie, in

Meer dan 60 jaar geleden bouwde de West-

de landbouw, in de luchtvaartindustrie, in de scheepvaart. Het baggerbedrijf DEME is al jaren een van onze

Vlaamse elektricien en uitvinder Germain Frè-

belangrijkste klanten.”

re een elektrische klok. Dat betekende meteen

Vandaag stelt Septentrio 75 mensen te werk in Leuven en 15 in de VS. “Onze groei is spontaan verlopen.

de start van zijn eenmansbedrijfje Clock-O-

We hebben nooit geadverteerd, maar altijd onze eigen netwerken gebruikt. Septentrio is op dit moment de

Matic. Begin jaren zestig verhuisde Clock-O-

belangrijkste Europese fabrikant van professionele GNSS-ontvangers (Global Navigation Satellite System).

Matic naar het Leuvense, en specialiseerde zich

Sinds 2004 zijn wij ook hoofdaannemer voor het GALILEO-programma, het Europese satellietplaatsbepa-

in monumentale elektronische uurwerken.

lingssysteem. Wij hebben trouwens de allereerste GALILEO-ontvangers ontworpen.”

Onder leiding van zaakvoerder Norbert Van

De hele wereld is Septentrio’s markt. “Wij hebben op alle continenten ontvangers geïnstalleerd, zelfs op An-

Wijnsberghe is de onderneming uitgegroeid

tarctica. Onze medewerkers komen ook van over de hele wereld. We vinden die verscheidenheid erg be-

tot een vooraanstaande internationale speler

langrijk. Onze ingenieurs werken op het Wetenschapspark in Haasrode; de productie van de ontvangers is

op een kleine nichemarkt. Het laatste decen-

uitbesteed aan een Belgische onderaannemer.”

nium draait de onderneming als een perfect

Hoe ziet Peter Grognard de toekomst? “Rooskleurig. De voorbije twaalf jaar zijn we op een realistische, wel-

afgesteld horloge: de voorbije vijf jaar verdub-

doordachte manier gegroeid; we zijn vastbesloten om dezelfde koers aan te blijven houden. Dit jaar willen

belde de winst van 195.000 euro in 2005 tot

we ook nog nieuwe medewerkers aanwerven.”

433.400 euro in 2010. Clock-O-Matic stelt meer dan 40 mensen tewerk en levert onderdelen voor beiaarden, torenklokken en monumentale uurwerken aan meer dan 60 gespecialiseerde installateurs en klokkengieters verspreid over

omzet: van 4,2 miljoen euro in 2006 naar 15 miljoen euro in 2011 van 7 naar 90 werknemers in één decennium exporteert wereldwijd, inclusief Antarctica

Europa, de VS, Japan en Australië…

VMG-20120317_18_DOSSIER.indd 18

15/03/12 21:50


019_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:56:31

19

exki timmert aan een gezond fastfoodimperium ontdekten drie collega’s dat ze alle

Foto Isabel Pousset

Tijdens een babbel aan de koffieautomaat drie

droomden van een eigen zaak. Arnaud de Meeûs, Nicolas Steisel en Frédéric Rouvez sloegen de handen in elkaar, gingen op zoek naar startkapitaal en openden in 2001 aan de Naamsepoort in Elsene hun eerste

Felix Van de Maele, ceo van Collibra: “Goed beheer van cijfermateriaal is voor banken noodzaak geworden.”

fastfoodtent Exki. Het assortiment bestond uit gezonde broodjes, Max Havelaarkoffie en pasta’s en salades volgens recepten van groentenkok Frank Fol. Vandaag telt Exki in Brussel met twintig restaurants meer vesti-

Collibra, jonge softwarepionier met grenzeloze ambitie

gingen dan Quick. In Vlaanderen zijn er drie

Ceo Felix Van de Maele startte Collibra samen met drie collega-onderzoekers in 2008 als spin-off van de

Exki’s: twee in Antwerpen en één in Gent. De

Vrije Universiteit Brussel. “De zaken gaan uitstekend”, zegt hij. “Ons softwareproduct is wereldwijd een

keten is ondertussen ook volop bezig met

groot succes, waardoor we nu continu op zoek zijn naar nieuwe collega’s.”

de verovering van Nederland, Luxemburg,

Collibra is gespecialiseerd in datamanagement: in het controleren of digitale gegevens goed beheerd

Frankrijk en Italië. Zo zijn er restaurants in

worden in een bedrijf. “Onze klanten zijn overheden, banken, financiële instellingen en farmaceutische

onder andere Turijn, Milaan, Den Haag en

bedrijven van overal ter wereld. Een gevolg van de financiële crisis is dat de regels voor rapportering van

Parijs. New York prijkt bovenaan het verlang-

bedrijven en banken veel strenger geworden zijn, waardoor goed beheer van hun cijfermateriaal voor

lijstje van toekomstige vestigingsplaatsen.

hen een noodzaak geworden is.”

In 2007 draaide Exki 12 miljoen euro omzet;

De aanvangsfase van Collibra vier jaar geleden verliep niet van een leien dakje. “In de beginperiode heb-

drie jaar later 18 miljoen.

ben we ve el geld moeten investeren in de ombouw van ons wetenschappelijk prototype tot een echt industrieel product. We hebben geluk gehad dat we vlak voor de crisis kapitaal hebben kunnen ophalen bij investeerders. Toch voelden we ze ker die eerste maanden dat de economie in een serieuze dip zat. Ons bedrijf is als een van de eerste actief geworden op de markt van software voor data governance. Nu

Valentino, chocolatier van Brussel tot Peking Bijna 35 jaar jaar geleden namen Willy Roelandts en Leen De Leener een kleine artisanale Brusselse chocolaterie over. Vandaag is Valen-

beleeft die markt een explosieve groei en plukken wij er de vruchten van. Collibra staat internationaal aan de top in zijn specialisatie; dat willen we de volgende jaren graag zo houden.”

vier jaar geleden opgestart door vier softwarefanaten. telt nu 15 werknemers; wil dit jaar 10 mensen extra aanwerven om de explosieve internationale groei te kunnen bolwerken

tino uitgegroeid tot een bedrijf met 25 werknemers, die jaarlijks meer dan 300.000 kilo pralines produceren waarvan de helft geëxporteerd wordt. In de loop der jaren hebben Roelandts en De Leener verspreid over België meer dan 60 winkels geopend die gerund worden door

best, sorteren van Turkije tot Japan

BEST (Belgian Electronic Sorting Te chnology) maakt hoogtechnologische sorteermachines voor de food-

franchisenemers. In de jaren negentig zijn ze

en non-foodindustrie en exporteert die naar 50 landen. BEST heeft vestigingen in Turkije, Spanje, de VS,

gestart met de verovering van de rest van de

Hongkong, Nederland, China en Japan. Het bedrijf werd in 1996 opgericht door de vier avontuurlijke in-

wereld. Ze openden winkels in Finland, Malta,

genieurs Paul Berghmans, Eddy De Reys, Marc Ruymen en Bert Van der Auwera. Ze gingen aan de slag

China en Chili en exporteren pralines naar

in de garage van Eddy De Reys. Vandaag werken in het Leuvense hoofdkantoor 152 mensen. De voorbije

meer dan dertig landen verspreid over Europa,

vijf jaar ging de onderneming liefst tweemaal met de onderscheiding ‘Leeuw van de Export’ van Flanders

Amerika en Azië.

Investment & Trade aan de haal.

VMG-20120317_18_DOSSIER.indd 19

15/03/12 21:51


020_GPV2QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 23:35:08

PEC, producent van machines voor intelligente batterijen Bijna dertig jaar geleden hielden Luc Vereycken en Raf Goossens Foto IsabEl PoussEt

hun toen nog bescheiden bedrijf PEC (Project Engineering and Contracting) boven de doopvont. Vandaag zijn ze wereldwijd actief en stellen ze 45 mensen in hun Belgische vestiging in Heverlee en 55 mensen in het buitenland te werk. “In het begin realiseerden we automatiseringsprojecten voor zowat alle sectoren”, zegt Luc Vereycken. “Gaandeweg zijn we ons gaan toespitsen op niche-

Bram Gilles, zaakvoerder van Cibo: “We focussen ons op specialistenwerk

markten overal ter wereld. We hebben vestigingen in Japan, Hon-

in schuurtechnieken.”

garije, China en Amerika. We maken onder andere machines die voor de productie van batterijen gebruikt worden, en daar scoren

Cibo, internationale leverancier van schuurtechnieken

we uitzonderlijk goed mee. Het gaat niet over zaklampbatterijen, maar over batterijen voor hybride auto’s, elektrische wagens en ‘smart grids’. Binnenkort liggen er op elk huis zonnepanelen en zal

In 1948 stampte grootmoeder Gilles Cibo uit de grond. Cibo staat voor ‘Cire-Boen-

er meer elektriciteit geproduceerd worden dan we zelf nodig heb-

was’: zelfglanzende boenwas verkopen was de kernactiviteit. Anno 2012 bereidt de

ben. Dat teveel aan energie zal niet opgeslagen kunnen worden

derde generatie Gilles zich voor op de voortzetting van het familiebedrijf in Haacht.

op het reguliere net en zal opgevangen moeten worden door die

“Mijn vader Dominique heeft Cibo uitgebouwd tot een internationaal actieve on-

smart grids.”

derneming gespecialiseerd in schuurtechnieken”, zegt zoon Bram Gilles. “De boen-

Zit PEC in een groeimarkt? Luc Vereycken: “Dat mag je gerust zo

was is voltooid verleden tijd. Nu kopen we rollen of platen schuurmateriaal aan en

stellen. De eerstvolgende jaren zal de markt exploderen. Wij voe-

verwerken die tot producten-op-maat. We focussen ons op specialistenwerk, al kun

len dat nu al. Ons boekjaar is gestart in oktober 2011 – begin maart

je bij ons ook nog standaardschuurproducten vinden. Maar bij voorkeur gaan we

hadden we al 80 procent van de gebudgetteerde jaaromzet bin-

zelf bij de klant kijken wat het schuurprobleem is, zodat we ons schuurproduct daar

nen. Er wordt momenteel over een bestelling onderhandeld waar-

volledig kunnen op afstemmen.”

door we in een klap onze omzet voor 2012 zullen halen, en we zijn

Bij Cibo werken 47 mensen. “In 2009 hadden we even last van de crisis en moesten

nog niet eens halfweg.” Jan Stevens •

we onze aanwervingen stopzetten, de jaren erna konden we gelukkig een inhaalbeweging maken. Nu gaat het weer uitstekend; ik verwacht dat we de eerstkomende jaren nog nieuwe arbeidskrachten nodig zullen hebben.”

spectaculaire groei: haalde dit jaar op vijf maanden tijd 80% van de voorziene jaaromzet binnen honderd personeelsleden, onder wie 45 in België heeft vestigingen in Japan, Hongarije, China en Amerika

Tot tien jaar geleden leverde Cibo enkel in België. “Toen werd duidelijk dat we alleen konden blijven groeien als we bereid waren om over de grenzen te gaan. We hebben onze internationale expansie stap voor stap aangepakt: eerst hebben we Nederland verkend, daarna de andere buurlanden. Van zodra de tijd rijp was om de rest van de wereld te exploreren, hebben we een exportmanager aangeworven. Nu leveren we in 38 landen, waaronder China, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië… Het moeilijkste is om contact te blijven onderhouden met verre overzeese klanten. Onze producten zijn uiterst technisch, waardoor we niet alles via mail of telefoon kunnen afhandelen. We moeten ze ook aan ons cliënteel kunnen tonen.”

omzet: steeg vorig jaar met 14%, een trend die zich dit jaar doorzet 25 procent meer personeel in de voorbije twee jaar exporteert naar 38 landen

Photovoltech produceert zonnepanelen voor de export vense nano-elektronicalab IMEC. De drie pioniers Johan Nijs, Louis Frisson en Jozef Szlufcik legden met hun kennis over fotovoltaïsche technologie het fundament. Drie jaar later startte in Tienen de eerste productielijn.Vandaag stelt Photovoltech meer dan 150 mensen te werk en exporteert het bedrijf zonnepanelen naar Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Slovenië en de VS. Bijna 95% van de verkoop realiseert Photovoltech buiten België. In 2007 werd de onderneming door Flanders Investment & Trade bekroond met de ‘Leeuw van de Export’.

Foto IsabEl PoussEt

De zonnepanelenfabrikant Photovoltech werd eind 2001 opgericht als spin-off van het Leu-

Ceo’s Luc Vereycken en Raf Goossens van PEC: “De eerstvolgende jaren zal onze markt exploderen.”

Jobs in Vlaams-Brabant en Brussel vindt u vanaf pagina 65

VMG-20120317_18_DOSSIER.indd 20

Is een job bij een kmo iets voor jou? vacature.com/kmo

15/03/12 23:32


021_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 21:56:54

21 COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Pendelaars hebben geheime liefdeslevens. Je zou het nochtans niet zeggen als je ze ‘s ochtends met hun wang tegen het raam van de intercity ziet hangen. Nog minder zou je het geloven als je ‘s morgens in Leuven de lucht proeft van heel ijverig Hasselt dat zonder ontbijt naar het werk is vertrokken. Rozengeur is anders. Evenmin versta je het ‘s avonds, als ze met fietsklemmen om hun enkels een Brompton staan op te plooien op het perron van Berchem. Er is de man met de vette schilfers van een chocobroodje op zijn schoot. Er is het meisje dat net zo lang in haar haar krabt tot ze het korstje te pakken heeft. Het geluk is de stilte. Want meestal wordt er op de trein weinig verteld. Maar jongens toch als het wel gebeurt. De trein is erger dan Facebook. Een greep uit de klachten waarmee de

©

KL

AA

SV

ER

PLA

NC

KE

“Ik ben geen regelmatige pendelaar. Zo is het niet makkelijk om het voorwerp te worden van andermans begeerte.”

pendelaar een coupé om de oren kan slaan: dat het toch erg is hoe de taal verloedert, dat die Carlos Brito van InBev een gangster is, dat de miserie van Femke in Thuis dik overdreven is en waarom een trein eigenlijk in iets als Melkouwen moet stoppen. Probeer in zulke omstandigheden maar eens verliefd te worden. Ik vind het raar, maar pendelaars hebben er schijnbaar geen moeite mee. Want wat staat er alle dagen in het slapgelezen krantje van de pendelaar? Ik ben blij dat het weekend gedaan is, want zo kan ik weer elke dag genieten van de prachtige glimlach van de geweldig knappe, blonde meisje dat elke dag opstapt om 7.39 uur in Schaarbeek en spoort tot Brussel-Centraal.You make my day. Speciaal voor jouw dit kleine berichtje omdat jij dit verdient! Ik ga niks zeggen over het verkeerde geslacht van

Chat nu donderdag met hr-expert Michel Deboeck over een goede start in een nieuwe job Lees het op vacature.com/chat

Wat doet een internationaal auditor precies? Lees het op vacature.com/steve

het meisje. En ik ga ook niks zeggen over de klassieke verwarring tussen een bezittelijk voornaamwoord en een persoonlijk voornaamwoord. Tenslotte stap ik nooit op in Schaarbeek en al helemaal niet om half acht ‘s morgens. Alles wat ik van de pendelliefde weet, heb ik uit de beduimelde gazetjes die iedereen laat liggen. Geen idee of het treurig is. Ik ben geen regelmatige pendelaar. Ik reis meestal op het uur van de lege wagon. Op die manier is het niet makkelijk om het voorwerp te worden van andermans begeerte. Romantiek op de trein beperkt zich daardoor tot het hartje van de spoorwegen op de jas van de treinbegeleider. Maar voor de zekerheid kijk ik de geheime pendelaarsrubriek graag na. En telkens heb ik de hoop om erbij te horen. De jongen met het boek en de koptelefoon en de sexy nurth bril op de p-trein naar Sint-Niklaas ben ik alvast niet. Ik zou overingens nooit gecharmeerd kunnen raken door iemand die zulke knotsen van spelfouten uitbraakt. Maar heel soms lijkt het alsof ik mezelf in de pendelaarsliefde herken.

Tijdskrediet: welke formules bestaan er? Lees het op Vacature.com/tijdskrediet

“Hoe laat is het?” vroeg je me woensdagavond in Coffee Club (Brussel-Noord). “18u45”, antwoordde ik. Wat later stapten we samen op de trein naar Gent-Sint-Pieters. Helaas zat ik niet naast je. Ik had je willen vragen welk boek je las, hoe je heet en wat je in Brussel deed...Vanavond droom ik weer over je, schitterend, klein, Afrikaans meisje. Nondedju, pendelaars zijn lelijke aanpappers. Nog goed dat ze het in het geheim doen. •

Ontdek ook de

13.365

jobs op vacature.com

VMG-20120317_21_COLUMN.indd 21

15/03/12 21:56


022_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:04:19

22

VACATURE 17 MAART 2012

Flanders’ Care is een n ambit ambitieuss project p dat kadert in ‘Vlaander ‘Vlaan aanderen in Actie’ e’ en heeft als doel de uitdagingen gen waarme mee de zorg vandaag andaag gec geconf geconfronteerd d wo wordt aan te gaan. Flanders’ Care wil door in inno nnovatie het aanbod anbod d vvan kwaliteits aliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord onderneme onder men in de zorgsector stimuleren. st n. D Die innovatie moet het resultaat zijn van een nk kruisbest stuiving g tussen de zo zorgcentra, zor , kenniscentra, k beroepsbeoefenaars in de zorg en n de bedri bedrrijfswereld. eld. Flander Flanders’ ers’ Care C wil Vlaanderen in dit domein positioneren als interrnationale onale le topregio. Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een (m/v):

coördinator

FUNCTIE: je plant de verschillende Flanders’ Care-initiatieven en -activite eiten en volgt de eze op. Als aanspreekpunt coördineer je het netwerk va an liaisons binnen de betrokken administraties. Je staat in voor de implemen ntatie va an de genomen n beleid dsbeslissingen. Je volgt relevante initiatieven in n binnen- en buitenland op en bouwt de Flanders’ Care communicatie-initiattieven uit. u Je rapportee ert rech htstreeks aan het Interministerieel Comité van Flanders’ Care en adviseert hen over het eventueel bijsturen van beleidsmaatregelen. In het kader van v Eurropean Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing werk je samen met de Europese Commissie. n de (b (bio)in io)ingenieursw sw wetenscchappen of gelijkwaardig. Je hebt minimum 6 jaar relevante PROFIEL: je hebt een masterdiploma of een masterdiploma in ervaring en bent vertrouwd met ondernemerschap en de onderrnemingswereld. eld. Een aanvul a llende managementopleiding is een pluspunt. Je heb affiniteit met technologisch onderzoek en met de zorgsector. Je hebt praktijke pr ervaring met in nnovattie en met het leiden en opvolgen van projecten. Je hebt een relevant netwerk van personen en actoren actief in de zorgsector or, de ondernemingsw emingsw wereld, de kennisinstellingen en de overheid. Je kan snel een Europees Eu netwerk uitbouwen. Je bent vlot tweetalig Nederlands – Engells.

administratief stafmedewerker

FUNCTIE: je bent de back office medewerker die de coördinator van Fla anders’ Care ond dersteu unt door het uitbouwen van een specifieke en nauwgezette dienstverlening: communicatie, adviezen opmaken, verslagen n make maken, en, inhoudelijk ke dosssiers opvolgen en uitwerken, documentatie bijhouden, administratieve ondersteuning bieden, … Deze dienstverlening draagt dr ertoe errtoe bij dat d Flan nders’ CCare optimaal en efficiënt functioneert en de afgesproken projectdoelstellingen bereikt worden. PROFIEL: je bezit een masterdiploma of gelijkwaardig. Je kan vlot werken m met de gebruikeli eli lijke info formaticatoepassingen. Als echte plantre ekker weet je je taken zelfstandig af te werken. AANBOD: wij bieden een afwisselende job met sociale relevantie, die di ruimtte biedt tot initia iatief, ve erantwoordelijkheid en zelfstand dig werken. Je krijgt een contract van onbepaalde duur, aangevuld met tal van extrale egale voo oordelen. Meer info oo formatie over o het aanbod kan je terug g vinden in de functieomschrijvingen. SOLLICITEREN: bezorg ons, uiterlijk 9 april 2012, jouw cv, motivatiebrief en vragenlijst vr nlijst, st, bij voorkeur eur per m mail, via a ssolliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be of per post naar Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, MOD WVG WV – afdeling deling ng Personeel Personeel, t.a.v. Yves De Backer, Koning Albert II–laan 35 bus 30, 1030 Brussel. Uitgebreide functieomschrijvingen en de vragenlijste vr nlijsten ten vind je op www.job .jobpunt obpunt.be,, bij ‘vacatures op mijn m maat’.

www.flanderscare.be De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed oed mog mogeli lijk weerspiegelen. Kandidaten worde en dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, onge geacht geslacht, afkomst of handicap.

FILOU & FRIENDS zoekt m/v:

STYLIST(E)

BRAND PROMOTOR

FUNCTIE

FUNCTIE

PROFIEL

PROFIEL

Je stuurt het ontwerp van de collectie mee aan vanuit je sterke affiniteit met maatschappelijke trends en onze verschillende doelgroepen. Je plaatst hierbij de noden van de consument steeds centraal. • Je hebt een hoger diploma in een creatieve richting • Je hebt ervaring met ontwerp van kinderkleding • Je hebt een goed inzicht in de leefwereld van onze doelgroep • Je bent modebewust en creatief • Je volgt de markttendenzen op de voet • Je bent gedreven om verantwoordelijkheid op te nemen

Je staat enerzijds in voor het ontwikkelen en promoten van de merkidentiteit bij de verschillende doelgroepen, via on- en off-line kanalen, anderzijds voor de communicatie met onze consumenten. • Je hebt een hoger diploma in marketing of communicatie • Je hebt een sterke affiniteit met sociale media • Je kan je inleven in de wereld van onze consumenten • Je neemt graag initiatief en kan zelfstandig werken • Je bent modebewust en creatief

INTERESSE?

Stuur je motivatiebrief met cv naar Filou & Friends, Fabienne Lapeire, Baliestraat 5, 8510 Marke of mail naar jobs@filoufriends.com

WWW.FILOUFRIENDS.COM


023_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:04:36

VACATURE 17 MAART 2012

23

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. De afdeling Elektromechanica en Telematica staat in voor de projectstudie, de realisatie, het beheer en de exploitatie van elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen langs gewestwegen, langs waterwegen en waterlopen (beweegbare bruggen, sluizen, riviersignalisatie …). De afdeling beschikt ook over een eigen telecommunicatienetwerk en geautomatiseerde systemen voor afstandsbewaking en -bediening. Ter versterking van deze afdeling zijn wij op zoek naar:

projectingenieur Netwerk en Telematica

projectingenieur Elektromechanica

Jouw functie: als projectingenieur Netwerk en Telematica kom je terecht in een telecommunicatie-omgeving die tot de meest performante behoort. Jouw hoofdtaak bestaat uit de opvolging van investeringsprojecten op het vlak van netwerk en telematica(toepassingen) die we in eigen beheer hebben, gaande van technische opvolging via projectbeheer tot klantencontacten.

Jouw functie: als projectingenieur elektromechanica sta je in voor de technische en budgettaire opvolging van investeringsprojecten op het vlak van ‘kunstwerken’ (beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, pompstations, riviersignalisaties, etc.), en dit van ontwerp tot uitvoering.

(m/v) – Antwerpen of Gent (sel. nr. 9960)

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur), bij voorkeur in de richting elektronica (-ICT), netwerktechnologie, elektromechnica of elektrotechniek.

(m/v) – Antwerpen (sel. nr. 10023)

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur), bij voorkeur in de richting elektriciteit, elektronica, elektromechanica of elektrotechniek.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou:

een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functieomschrijving of op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Stuur voor 8 april 2012 het standaard-cv ingevuld per mail naar krista.debaerdemaeker@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer. Je vindt het standaard-cv, de functieomschrijving en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Opus Interim is een gloednieuw uitzendkantoor met een 1° vestiging in Kortrijk! Opus Interim maakt het fundamenteel verschil door de klantgerichte efficiënte en professionele aanpak in het uitzenden van arbeiders en bedienden. In het kader van de recente opstart zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding een ervaren (m/v)

Uitzendconsulent(e) (Kortrijk) Als uitzendconsulent(e) ben je de dynamische schakel tussen de lokale bedrijven en de kandidaat-uitzendkrachten. Je werkt mee aan de uitbouw van een kantorennetwerk. Als overtuigende en communicatieve consultant ben je verantwoordelijk voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten via diverse instroomkanalen. Daarbij rekenen we op je creativiteit! Je realiseert je commerciële doelstellingen door de juiste match tussen klant-bedrijf en de kandidaat-uitzendkracht. Je advies is duidelijk en to-the-point. Naast het efficiënt en snel invullen van de openstaande vacatures ga je ook actief telefonisch prospecteren naar nieuwe klanten in de regio. Je gaat spontaan kandidaten voorstellen aan klanten en prospecten om zo nieuwe opdrachten binnen te halen. Je volgt alles snauwkeurig op, verzorgt feedback waar nodig en staat in voor een correcte administratieve afhandeling.

VOEL JE JE AANGESPROKEN DOOR DEZE UITDAGING?

Je profiel: Je hebt een Bachelor en/of Master diploma(s) met effectieve ervaring van min. 3 jaar in de uitzendsector. Dit is een absolute voorwaarde. Klantgerichtheid, drive, flexibiliteit, initiatief en creativiteit zijn je kerncompetenties. Het behalen van commerciële targets betekent voor jou een stimulans. Een charmante uitstraling naar klanten en kandidaten is voor jou een 2° natuur. Je gaat graag om met mensen, zowel in een persoonlijk gesprek als via telefoon. Je bent een planmatige, georganiseerde en commerciële teamspeler die voor alles een oplossing zoekt. Aanbod: In onze gloednieuwe organisatie krijg je de kans je zelf te ontplooien! Naast de ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid krijg je tal van kansen in de uitbouw van een kantorennetwerk. Een aantrekkelijk salaris in verhouding tot je ervaring, aangevuld met een motiverend bonussysteem en extralegale voordelen.

Stuur je cv met pasfoto naar Opus Interim en mail naar pdmp@scarlet.be. Je kan ons ook bellen op 0473/24.45.01. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van je sollicitatie. Elke kandidaat ontvangt bericht.

VG.2028/UP

Je functie:


024_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:05:12

24

VACATURE 17 MAART 2012

Stad Gent stelt 5000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij een van ons?

zoveel

talent

afdelingshoofd veiligheid Dienst Onderhoud Gebouwen statutair - niveau A

afdelingshoofd creatie Dienst Communicatie statutair - niveau A

(m/v)

(m/v)

Interesse? Surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 27 maart 2012

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be

www.gent.be

H AVE NB E D R I J F G E NT

agh

Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. Het doet dit door de ont wikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

gis-coördinator JOUW FUNCTIE: als GIS-coördinator sta je in voor een efficiënte en kwalitatieve uitvoering van de GIS-werking binnen het Havenbedrijf. Je werkt het beleid uit en organiseert de dagelijkse werking. Je detecteert GIS-behoeften en doet aan interne projectopvolging. Je communiceert met andere overheden en externe partijen en volgt de evoluties van nabij op. Je stuurt de GIS-databeheerder aan, ondersteunt mee de gebruikers en werkt nauw samen met de ondersteunende IT-verantwoordelijke.

MAINTENANCE & PROJECT INGENIEUR Uw functie:

JOUW PROFIEL: je hebt relevante ervaring, kennis van GIS-concepten en bent vertrouwd met softwareontwikkeling en databanken. Een grote klantgerichtheid en samenwerkingsbereidheid typeren jou. Je organiseert het werk op een efficiënte manier en past jou vlot aan. Je bent leerbereid, beschikt over een sterk analytisch vermogen en hebt ervaring met projectmatig werken. Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door relevante ervaring. ONS AANBOD: een afwisselende job met ruime opleidingskansen en veelzijdige interne en externe contacten. Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en boeiende werkomgeving. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer. INTERESSE? Meer informatie over deze functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren is terug te vinden op onze website www.havengent.be/jobs. Indien je slaagt in de procedure, dan word je opgenomen in de werfreserve. Je vindt ons terug op volgend adres: J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - België - tel. + 32 9 251 05 50.

www.havengent.be

Uw profiel:

Ons aanbod:

Interesse?

WWW.GUYLIAN.BE


025_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:05:34

VACATURE 17 MAART 2012

25

De Pro-Duo Group (www.pro-duo.com) behoort tot de beursgenoteerde Sally Beauty Holdings. Met 138 filialen in continentaal Europa en in volle expansie met onze cash & carry voor professionals & consumers én direct sales, zijn we marktleider in de distributie van professionele haar- en schoonheidsproducten. We verkopen aan professionals in de Benelux, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Momenteel zoeken wij voor ons Europees hoofdkantoor in Gent geknipte kandidaten (m/v) voor de volgende functies:

GROUP CONTROLLER (ref. BE659138) Je bent verantwoordelijk voor de analyse en de rapportering (USGAAP) van alle financiële activiteiten van onze vestigingen in Europa aan de Amerikaanse holding. In nauwe samenwerking met jouw Financial Analyst stuur je de control cyclus, analyse e r je accuraat de budgettering en geef je financieel advies aan het management. Je bent in het bezit van een economisch masterdiploma en combineert dit met een 5-tal jaar controllingervaring, bij voorkeur in een internationale retailomgeving. Je bent analytisch en resultaatgericht, en een vlot communicator (N/E/F). Je reist regelmatig naar de andere vestigingen in Europa (20%) en naar onze HQ in de USA (1x/jaar) en rapporteert aan de COO Continental Europe.

FINANCIAL ANALYST (ref. BE659659) Als rechte rhand van de Group Controlle r zorg je voor de planning, analyse en rapportering van de financiële resultaten van de groep en de diverse landen en hun operationele activiteiten. Daarbij streef je naar een continue verbetering van Pro-Duo’s performantie en resultaten, in continu overleg met Europese en US-collega’s. Je bent master (economie, TEW, handelsingenieur …) en hebt een eerste ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur binnen een retailorganisatie. Je bent idealiter vertrouwd met Hyperion en kent de principes van boekhouding. Verder ben je analytisch, discreet en accuraat en kan je vlot communiceren (N/E/F). Naar de USA reizen (1x/jaar) betekent voor jou een extra uitdaging.

IT MANAGER (ref. BE659663) Je staat in voor het dagelijks organiseren, aansturen en coördineren van alle IT-activiteiten voor het hoofdkwartier in Gent en voor alle winkels en distributiecentra in de diverse landen. Je ontwikkelt en realiseert een IT-strategie in lijn met de bedrijfsobjectieven en corporate IT-visie en stuurt de IT-verantwoordelijken in de diverse landen richting op- en uitbouw. Daarbij zorg je voor een veilige en performante IT-infrastructuur ter ondersteuning van de business op diverse niveaus, onderhoud je relaties met leveranciers en onderaannemers en hou je continu je ogen open voor nieuwe toepassingen die Pro-Duo richting toekomst duwen. Je kan terugkijken op een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie, idealiter binnen een internationale (retail)organisatie, en hebt tevens ervaring met implementatie van ERP-systemen. Je bent een teamplayer die in meerdere talen (N/F/E) kan communiceren en luisteren op verschillende niveaus, en rapporteert aan de COO Continental Europe. Regelmatig reizen binnen ons internationaal werkveld (incl. USA) is eigen aan jouw functie.

SOX AUDITOR (ref. BE659667) Zowel de Sarbanes Oxley (SOX) controles als de ad hoc-audits en alle voorbereidingswerk hiervoor vallen onder jouw dagelijkse verantwoordelijkheid. Op vraag van je leidinggevende Manager International Internal Audit voer je doorlichtingen uit in diverse geledingen van de organisatie, rapporteer je hierover aan het management, stel je concrete oplossingen voor die je bespreekt, implementeert en

verder opvolgt met leidinggevenden. Je bent hoger opgeleid en kan een eerste ervaring voorleggen op het vlak van corporate audits of hebt aanverwante kennis verworven. Je kan goed overleggen en communiceren (N/E/F), bent sterk analytisch ingesteld en weet zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Verder ben je een nauwgezet opvolger die steeds gaat voor oplossingen en prioriteiten weet te stellen en te (laten) respecteren. Regelmatig reizen (20%) naar de diverse locaties is part-of-the-job.

JUNIOR MARKETEER BELGIË (ref. BE659666)

Je komt terecht in een uiterst dynamische omgeving waar je creatieve input geeft voor de verschillende divisies: je bedenkt professionele en consumentenacties voor de direct sales en geeft input voor de maande lijkse promotie s voor de cash & carry. Je ondersteunt de sales forces met brochures, technische fiches, start packs enz. en helpt mee aan de organisatie van events. Verder kan je je creatief talent online kwijt door het updaten van de website en het onderhouden van de sociale netwerken. Je bent nauw betrokken bij de organisatie van de klantendatabase en doelgerichte mailings. Je hebt een bachelordiploma Marketing op zak en combineert dit met een eerste ervaring of relevante stage. Je bent goed tweetalig (N/F), je beheerst het Engels en bent onderlegd in het gebruik van het Office-pakket en Photoshop (pluspunt). Je rapporteert aan de Marketing Manager België.

Werken bij Pro-Duo betekent: • Eén voor één boeiende en afwisselende functies in een dynamische omgeving waar klant en medewerker een gezicht hebben. • De mogelijkheid om te werken vanuit Gent voor een internationale organisatie met entrepreneurial spirit in volle evolutie en expansie. • Een competitief salaris en extralegale voordelen in lijn met jouw kennis en ervaring. • Veel ruimte tot zelfontplooiing in een professionele en enthousiaste omgeving.

be.hudson.com

Interesse? Stuur dan vandaag jouw sollicitatiebrief met cv en vermelding van het juiste referentienummer naar Hudson, t.a.v. Lieselot Nollet, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel 09 242 53 91, lieselot.nollet@jobs.hudson.com, be.hudson.com. Jouw reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

PUBLIREPORTAGE

verdubbelt groei in distributie van professionele producten voor hair & beauty “In vijf jaar zullen we zowel onze omzet als ons team verdubbelen: van 100 naar 200 miljoen euro, en van 650 naar 1300 medewerkers.” Een markante uitspraak van Peter Van Speybroeck, ceo van Pro-Duo. Deze internationale distributeur van professionele kappers- en schoonheidsproducten is in elf jaar uitgegroeid tot marktleider in continentaal Europa. Sedert vier jaar behoort de familiaal gestarte onderneming tot de beursgenoteerde wereldmarktleider Sally Beauty Holdings, Inc. “Zo krijgen onze medewerkers het beste van twee werelden”, vindt HR Manager Paul Verstraeten. “Hun creatieve ondernemersspirit geniet hier de vrijheid, de waardering en de ondersteuning om zich volledig te ontwikkelen.” Een kort gesprek. In alle 138 Hair & Beauty shops staan professioneel opgeleide kappers en schoonheidsspecialisten? Peter Van Speybroeck: “Ja, want de mensen die in direct contact staan met onze klanten zijn de sleutel tot onze groei en ons leiderschap. Onze klanten verwachten immers professioneel advies bij de keuze en het gebruik van de meer dan 5000 kappers-, huid- en nagelproducten. Overigens hebben al onze medewerkers een commerciële reflex. Wij ondersteunen hen waar nodig met een uitgebreid opleidingspakket. Omdat wij in hun groei investeren, hebben wij naar retailnormen een opmerkelijk laag personeelsverloop.

Voor een beursgenoteerde wereldgroep heerst hier een creatieve ondernemersspirit ... Paul Verstraeten: “Wij hebben enerzijds het brede vizier van een fi financieel nancieel kerngezonde wereldspeler, met alle bijbehorende groeiperspectieven, anderzijds de open omgeving waar je creatief aan de slag kunt en direct voeling houdt met de klant. Je mag hier al eens een creatieve fout maken, zolang je maar initiatieven neemt. We zijn goed gestructureerd, werken voortdurend aan duidelijk omschreven taakprofielen, en hebben tegelijk de flexibiliteit van een organisatie die voortdurend in beweging is.”

“Wij bieden het beste van twee werelden: zowel structuur als vrijheid met eigen verantwoordelijkheid.”

Peter Van Speybroeck & Paul Verstraeten

Hoe belangrijk zijn persoonlijke contacten en transparantie? Peter Van Speybroeck: “Om het kwartaal informeer ik de medewerkers over het reilen en zeilen van de

organisatie. Tijdens de daaropvolgende lunch wisselen we informeel van gedachten over het bedrijfsbeleid. Jaarlijks komen alle Europese Pro-Duo medewerkers samen om de banden van hoog tot laag aan te halen. Eén en ander zorgt voor nauwe onderlinge contacten en internationale uitwisseling met behoud van de familiespirit.” Dit is dé kans voor wie zich in deze mooie groeisector wil ontplooien? Paul Verstraeten: “Zeker voor wie kan omgaan met vrijheid, en toegevoegde waarde levert dankzij eigen competenties en drive. Ook heel milieubewuste mensen zullen zich perfect vinden in ons beleid. Wij bieden overigens een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen, glijdende werkuren, een vlot bereikbare werkplaats ... en vrijaf op vrijdagmiddag!”


026_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:05:54

26

VACATURE 17 MAART 2012

MAKE THE RIGHT TURN

@ Spa-Francorchamps met Patrick Snijers Fluxys – een infrastructuurbedrijf voor aardgasvervoer op de NoordwestEuropese markt – organiseert op zaterdag 24 maart een uniek job event in het teken van de motorsport op het mythische circuit van Spa-Francorchamps. Het wordt een spannende dag want je maakt kennis met Fluxys, de carrièremogelijkheden binnen de Groep en onze toekomstplannen. Maar het programma voorziet ook een rit op het F1-circuit en rallyrijden in aanwezigheid van Patrick Snijers, een Belgische piloot met internationale faam! Sportieve groeten. Fluxys Recruitment Team Zin om je carrière een boost te geven bij Fluxys?

Schrijf je in via

http://maketherightturn. uxys.com

Het aantal plaatsen is beperkt

Je vindt al onze jobs terug op www.fluxys.com

Viollega's gezocht VIO is sinds 3 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers. Voor ons NIEUW KANTOOR gelegen te Deinze zijn we op zoek naar een

DYNAMISCHE UITZENDCONSULENT(E) en een

werkelijk op maat

Gelukkige Werkgever

COMMERCIËLE KANTOORVERANTWOORDELIJKE We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden. In onze zoektocht naar nieuwe viollega’s houden we rekening met volgende kerncompetenties: resultaat en klantgericht, leervermogen, positieve gedrevenheid en initiatief nemen. Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons dynamisch team viollega’s? Wil je samen met ons pionieren door een nieuw kantoor uit de grond te stampen?

VIO biedt je:

Wil je werken voor een gelukkige werkgever?

Contacteer dan Marianne Kindt op het nummer: 0478 31 60 47 of stuur je cv met motivatiebrief naar marianne.kindt@vio-interim.be

www.vio-interim.be

www.vio-hr.be

VG 1570/BU

een aantrekkelijke werkomgeving, vreugde in de job, een team van ervaren viollega’s, ver doorgedreven opleiding, goede verloning aangevuld met extralegale voordelen.


VACATURE 17 MAART 2012

27

PH 410

027_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:06:10

DIT IS MARIE. ONZE TOEKOMSTIGE MANAGER EDITORIALE PRODUCTEN. MAAR DAT WEET ZE NOG NIET.

DIT IS VINCENT. ONZE TOEKOMSTIGE AFDELINGSMANAGER MULTIMEDIA. MAAR DAT WEET HIJ NOG NIET.

Het is waar. Onze medewerkers passen niet in een hokje. Ze staan mijlenver af van de clichés van het doorsnee jobprofiel. Onze medewerkers zijn net als onze klanten. Nieuwsgierig, met een open blik op de wereld, op cultuur, en veeleisend voor zichzelf én voor de anderen. FNAC is een succesverhaal en blijft groeien. Daarom gaan we op zoek naar afdelingsmanagers voor onze verschillende winkels: echte talenten met een scherpe commerciële neus en een passie voor onze producten en diensten. Ze worden verantwoordelijk voor de klantendienst (kassa, onthaal, lidmaatschap, ticketverkoop…) of de multimediaproducten (pc, tv, foto, hifi, smartphone, mp3…) of de editoriale producten (boeken, cd, dvd, gaming). Vandaag nodigen wij deze commerciële profielen (M/V) uit om hun passie met ons te delen :

AFDELINGSMANAGERS (M/V) De afdelingsmanagers beheren ons productengamma volgens de commerciële visie van FNAC • Ze coachen en motiveren hun team en zijn verantwoordelijk voor de opleiding ervan • Ze ademen de geest en de passie van FNAC uit • Ze werken actieplannen uit om het zakencijfer van hun departement te verhogen, lanceren commerciële acties en waken over een passende en aantrekkelijke merchandising • Ze zorgen voor een efficiënte communicatie tussen hun departement en het management • Ze nemen actief deel aan het leven in de winkel (verkoop en advies aan klanten).

Je profiel ? Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in een economische of financiële richting en liefst enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie • Uiteraard ben je verslingerd aan verkoop en gepassioneerd door onze klanten.Je weet wat ze verwachten, en kwaliteitsvolle dienstverlening is je stokpaardje • Je bent resultaatgericht en commercieel ingesteld en kan probleemloos een team leiden • Je hebt een passie voor cultuur en nieuwe technologieën, bent enthousiast, stressbestendig, flexibel en hebt zin voor initiatief • Je bent beschikbaar, mobiel, tweetalig (NL/FR), hebt een goede kennis van Officesoftware en vindt snel je weg in nieuwe informaticasystemen. Wat wij te bieden hebben ? We bieden je een gevarieerde job waarin je volop initiatief en verantwoordelijkheid kan nemen. Een job boordevol kansen om je professioneel te ontwikkelen in een internationale groep. Je wordt optimaal begeleid en opgeleid. De uitstekende sfeer op de werkvloer, die krijg je er zomaar bovenop. Bovendien geniet je van een aantrekkelijk en competitief salarispakket. En natuurlijk betekent op zaterdag werken een vrije dag tijdens de week. Geïnteresseerd? Overtuig ons van je passie en stuur je kandidatuur (motivatiebrief + CV) naar nathalie.dedoncker@be.fnac.com met de vermelding “Afdelingsmanager”. Vermeld zeker voor welke winkel en welk departement je kiest. Antwerpen • Brugge • Brussel City 2 • Brussel Toison d’Or • Gent • Leuven • Liège • Louvain-la-Neuve • Wijnegem

FNAC-ADV FNAC FNAC-ADV370 -ADV370x 370x260Q 0x260Q-nl x2 260Q 60Q-nl nl iindd n ndd dd 1

09/11/11 09/ //1 11//1 11 14:20 14: 42 4:2 20 0


029_GPV3QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 01:04:28

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

FINANCE & CONSULTING VAN PAGINA 30 TOT 33 AOR BANK DEGROOF DE POLITIE HUB-KAHO IDEAS@WORK ITB SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS TRIFINANCE

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

30 32 30 32 33 30 33 31

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

Ook online vind je 956 jobs in Finance & Consultancy vacature.com/zoeker

ZATERDAG 24 MAART

Focus op ICT & Engineering Rekruteringsplannen? Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Kim Tosseyn op 02/482 03 66 of mail naar commercieel@vacature.com


028_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:06:23

28

VACATURE 17 MAART 2012

Projectmanager (Gent)

Functie: ¡ Je bent verantwoordelijk voor diverse projecten en volgt ze van A tot Z o p. ¡ Je monitort de operationele, technische en financiële aspecten van elk project. Daarnaast begeleid je alle processen. ¡ Je superviseert het team van projectleiders en ondersteunt hen bij efficiënte werfleiding.

internationaal projectontwikkelaar gespecialiseerd in kantoor-

¡ Je anticipeert op probleemsituaties en helpt met je technische expertise bij complexe dossiers. ¡ Je rapporteert aan de directie.

Werfleider

complexen, retail en residentiële projecten, en is vooral actief in België, Frankrijk, Polen, Oekraïne en Rusland. Door de sterke groei van een

(Knokke)

Functie: ¡ Je wordt ingezet op bouwprojecten in de kuststreek. ¡ Je coördineert en organiseert de uitvoerende teams bij onze bouwprojecten. Daarbij geef je leiding aan meerdere ploegbazen.

aantal exclusieve en diverse vastgoedprojecten in België rekruteren we volgende belangrijke medewerkers (m/v)

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

¡ Je controleert de werken van onderaannemers op kwaliteit en uitvoering. ¡ Je rapporteert aan de projectleider.

Profiel: ¡ Je genoot een hogere bouwopleiding of hebt ervaring in een soortgelijke functie ¡ Je bent een uitstekende en punctuele organisator. ¡ Je kan je team motiveren en aansturen en je bent een uitstekende communicator ¡ Je kan situaties inschatten en beslissingen nemen, al dan niet in samenspraak met de Projectleider ¡ Je bent pragmatisch ingesteld en je kan omgaan met deadlines en tijdsdruk ¡ Je leidt werfvergaderingen en rapporteert correct

Aanbod: Ghelamco Group (www.ghelamco.com) biedt uitdagende functies met een grote verantwoordelijkheid in een sterk groeiende onderneming. De vastgoedprojecten zijn exclusief, interessant en inhoudelijk afwisselend. Je mag rekenen op een attractief salarispakket in overeenstemming met je professionele ervaring. Interesse? Geïnteresseerde kandidaten mailen hun cv naar info@ago.bz. Ago International, garandeert een discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Voor bijkomende inlichtingen bel naar 056 22 80 64 of 0473 244 501. Deze vacature vind je ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

RED BULL ZOEKT

TRADE MARKETEER Jet Import is een vooruitstrevende speler in de drankenwereld met een fors stijgende omzet van 100 miljoen euro gerealiseerd door een 50-tal werknemers. Naast ijzersterke premiummerken als Corona Extra, Douwe Egberts Ice Coffee, Heineken en Carpe Diem vertegenwoordigt Jet Import ook Red Bull, de absolute marktleider binnen zijn categorie. Red Bull is met z’n innovatieve aanpak een sterk merk in volle expansie. Vernieuwende events, zoals Red Bull Soundclash & de Red Bull Zeepkistenrace, creëren een platform om het merk op een unieke manier te beleven. Om deze groei extra vleugels te geven, is Red Bull op zoek naar een Trade Marketeer (m/v) met een ‘hands on’ mentaliteit. Als Trade Marketeer word je lid van ons Off Trade team. Dit departement bestaat naast Key Account Managers Impulse & Retail, ook uit een eigen salesteam dat samen met externe partners dagelijks onze sterke merken op een kwalitatieve manier in de markt zet.

JOUW MISSIE IN 4 KERNTAKEN Cijfermatige analyse van de Retail- en Impulse markt: maandelijkse Nielsen & Impulse update, conclusies en eventuele aanbevelingen rapporteren omtrent de business status en dit zowel aan klanten als merkeigenaars. Opstellen van het nationaal promotieplan Retail en Impulse (in samenwerking met de Key Accounts). 100% verantwoordelijkheid voor de operationele uitwerking van de acties (ontwikkeling van materiaal, verpakking, contact met leveranciers, …). Evaluatie van de acties in termen van incremental sales en rentabiliteit. Trimesteriële Business Reviews met Key Accounts. Beheer van de Off Trade POS materiaal voorraad. Creatie van nieuwe items met Brand Owners of externe leveranciers.

JOUW PROFIEL

WIJ BIEDEN

Ben je getriggerd? Dan leren we je graag kennen! Mail je CV en motivatiebrief t.a.v. Mieke Warmoes naar . Onze selectie gebeurt in samenwerking met AGO International.

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

Ghelamco Group is een

Profiel: ¡ Je bent een ingenieur met ervaring in de bouwsector. ¡ Je bent een leiderstype dat een team kan motiveren en je onderhoudt uitstekende relaties met klanten en leveranciers. ¡ Je bent een organisator die erop toeziet dat de timing van het project gerespecteerd wordt. ¡ Je hebt strategisch inzicht: je beheert succesvol de begroting en optimaliseert waar nodig. ¡ Je bent verantwoordelijk voor de werfcoördinatie en een accurate administratieve omkadering. ¡ Je kan autonoom beslissen en bent tegelijkertijd een sterke teamspeler. ¡ Je bent bereid om je werkuren aan te passen als de omstandigheden het vragen.


030_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:07:08

30

VACATURE 17 MAART 2012

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

De Politi

e re

www.job kruteert o f 0 8 0 pol.be

Je bent ook

0 99 40

4

speurneus n l verworve rijden a a g e l l i n Fraude e ensvoordelen best vermog

De Politie speelt verscheidene rollen in onze samenleving - en ze zijn allemaal even essentieel. Zo zijn we bijvoorbeeld speurders met zowel gespecialiseerde als grootschalige opdrachten. Daarom zijn we momenteel op zoek naar (m/v) gediplomeerden in boekhouding, economie of financiën (master of bachelor), echte experts in hun discipline. Binnen een hecht team van ervaren collega’s zullen zij complexe taken uitvoeren rond sociale, fiscale, economische en financiële criminaliteit, zoals zware e ngeorganiseerde fraude, het witwassen van geld, corruptie, belangenconflicten en fraude bij openbare aanbestedingen. Klaar om grote verantwoordelijkheden op te nemen? Als jij die aankunt, surf dan meteen naar www.jobpol.be

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB) vzw, is op zoek naar een: Ben jij op zoek naar een baan bij een dynamische onderneming, die wereldwijd actief is maar toch de sfeer van een familiebedrijf heeft? AOR NV is een internationaal concern gespecialiseerd in de productie van plantaardige oliën en vetten. De producten worden zowel onder eigen merken als onder private labels afgezet in een 60-tal landen. Wij zijn actief op zowel de consumenten- als B2B markt. Met een state of the art bottling- en verpakkingsfaciliteit in combinatie met een uniek logistiek concept in de haven van Antwerpen positioneren wij ons in de wereld van de edible oils, waarbij onze kwaliteit en flexibiliteit leidt tot the perfect marriage voor onze klanten; Your label, our Quality Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij per direct op zoek naar:

Assistent Finance Manager

boekhouder (m/v)

voor onmiddellijke indiensttreding Je dient je schriftelijke kandidatuur met cv uiterlijk op 31/03/2012 te richten aan het ITB vzw Drukpersstraat 19 - 1000 Brussel of per e-mail: itb-info@itb-info.be

Informatie over functie en gevraagde bekwaamheden zijn beschikbaar op onze website www.itb-info.be tel. 02/217.09.67

Een financieel talent die een juiste vertaling van activiteiten naar cijfers kan maken

Credit Controller Een professional die zichzelf targets stelt

FREEDOM

WORKS BETTER

Meer informatie over deze functies of andere vacatures binnen onze organisatie zijn te vinden op www.oilio.com.

Interesse in deze functie? Aarzel dan niet en stuur je cv onder begeleiding van je motivatie naar AOR NV, Rostockweg 15, Kaai 312A, B-2030 Antwerpen t.a.v. Sabine Vanfleteren HR Manager, telefoon 0032(0)35441583 / e-mail sabine.vanfleteren@oilio.com

WORK YOUR WAY

JOIN CSC! Do it your way at www.cscjobs.be or visit us at Talentum Booth 603


031_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:07:25

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

I AM TRIFINANCE LeenD’haeyer Competence Center Manager Controlling & Reporting TriFinance

Join me!

Als ondernemer en avonturier, voel ik me volledig thuis bij TriFinance. Ik kan ownership nemen en zelfstandig mijn projecten aanpakken binnen de financiële departementen van onze klanten. Wat mij motiveert om ’s morgens op te staan? Dat ik samen met de klant verder kan bouwen aan een puzzelstuk dat past binnen een groter geheel. Het is voor mij een uitdaging om de klant een andere invalshoek te kunnen bieden en out of the box mee te denken. Zo kunnen we samen op een creatieve manier een oplossing vinden. Ik ben Leen D’haeyer, Competence Center Manager Controlling & Reporting bij TriFinance. Ben jij ook TriFinance? Neem dan snel contact op met ons! We zijn op zoek naar ondernemende consultants in finance. www.trifinance.be/leendhaeyer

VACATURE 17 MAART 2012

31


032_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:07:51

32

VACATURE 17 MAART 2012

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven (KAHO) zijn hogeronderwijsinstellingen en werken binnen de Associatie K.U.Leuven op een sterk geïntegreerde wijze samen. De HUB is hoofdzakelijk gevestigd in het centrum van Brussel en KAHO Sint-Lieven heeft vestigingen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas. Beide instellingen samen geven onderwijs aan 14.000 studenten en stellen 1.700 personeelsleden te werk.

DIRECTEUR FINANCIËLE DIENST (m/v) De gemeenschappelijke Financiële Dienst van de HUB en KAHO Sint-Lieven is een beleidsondersteunende dienst die de directie en de Raden van Bestuur ondersteunt bij het efficiënt beheer van de financiële middelen. De dienst fungeert als aanspreekpunt voor alle financiële verrichtingen van studenten, personeelsleden, externe klanten, leveranciers en banken. Tevens staat de dienst in voor transparante rapportering aan de overheid, de associatie en de externe financiers m.b.t. de financiële middelen. Het werkdomein van de Financiële Dienst omvat de HUB-EHSAL, HUB-KUB en KAHO.

Informatie en kandidaatstelling Surf voor meer informatie over de functie, het profiel en ons aanbod naar www.hubrussel.be of www.kahosl.be. Geïnteresseerden kunnen zich tot 9 april 2012 kandidaat stellen volgens de vermelde procedure.

Je bent ook

speurneus Lees onze advertentie en ontdek onze vacatures.

Om haar commercieel team te versterken, zoekt Bank Degroof een (m/v)

BUSINESS DEVELOPER PRIVATE BANKING REGIO LEUVEN - TIENEN - HAGELAND

Bank Degroof is de grootste onafhankelijke private en zakenbank van België

U hebt een overtuigende persoonlijkheid met sterke commerciële vaardigheden en ondernemerszin? U bent geboeid door Private Banking en gaat op zoek naar een langetermijnrelatie met de cliënt?

met een uitstekende repu-

Functie: - Uw opdracht bestaat in het uitbouwen en verder ontwikkelen van de Private Bankingactiviteiten in deze regio met als doelstelling op termijn een eigen kantoor op te starten in het Leuvense. - U prospecteert in het segment van vermogende potentiële cliënten (ondernemers, senior executives, professionals, vrije beroepen) en maakt een businessplan op voor de uitbouw van de cliëntenportefeuille. - Samen met de cliënt analyseert u zijn financiële doelstellingen en stelt hem aangepaste oplossingen voor met betrekking tot het beheer en de structurering van zijn vermogen. U werkt hiervoor nauw samen met de specialisten van de Bank. - U vertegenwoordigt de Bank in het economische leven van uw regio en in diverse netwerken en verenigingen.

opgericht in 1871 en telt

U genoot een universitaire opleiding (economie-financiën) of beschikt over gelijkwaardige kennis door ervaring? U hebt met succes een commerciële activiteit uitgebouwd gedurende ten minste 5 jaar in de financiële sector? U wilt bijdragen tot de commerciële groei van de Bank? Stuur uw cv en motivatiebrief per e-mail naar RB Selection, ter attentie van Anne De Man: a.deman@rbselection.be – Tel.: 02 709 85 95 – www.rbselection.be Gelieve “Bank Degroof” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail. Uw kandidatuur zal met de grootste discretie worden behandeld.

Voor meer informatie of andere functies binnen de Bank, surf naar www.degroof.be

tatie in alle domeinen waarin zij actief is. Zij werd vandaag in zes landen een duizendtal medewerkers die ten dienste van haar cliënten staan. Meer over Bank Degroof verneemt u op www.degroof.be


033_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:08:36

DOSSIER FINANCE & CONSULTING

VACATURE 17 MAART 2012

LET’S SHARE OUR TALENTS www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/careers

Ideas@Work (www.ideasatwork.be) is een Belgisch consultingbedrijf met kantoor in Brussel. Het bedrijf biedt consulting services en trainingen inzake process en project management. Een projectmatige en resultaatgerichte benadering heeft gezorgd voor een permanente groei bij een topsegment van klanten in binnen- en buitenland. De expertise van de consultants vindt haar weg, zowel bij multinationale ondernemingen als middelgrote organisaties, dienstenbedrijven als productieomgevingen. Om de verdere groei te optimaliseren is Ideas@Work op zoek naar versterking voor hun team:

MANAGEMENT CONSULTANTS

Rol als change agent bij verschillende topbedrijven (ref 2011/1036) Je functie:

New ideas, your future

Je ondersteunt klanten bij veranderingsprocessen in het kader van hun strategische ontwikkeling. Je helpt hen bij de overgang naar een procesgestuurde en resultaatgerichte organisatiecultuur. Binnen de globale context zorg je voor het definiëren en analyseren van hun sleutelprocessen. De methodieken worden je hiervoor aangereikt. Je helpt prioriteiten bepalen, stuurt optimalisatieprojecten aan, en begeleidt groepen bij de implementatie. Hierbij staan efficiëntie, doelgerichtheid en kennisoverdracht centraal. Na afronding garandeer je de verankering van nieuwe processen binnen de organisatie, o.a. door het opzetten van meetsystemen die de opvolging van de performantie waarborgen. Vanuit je excellente communicatie en gedrevenheid ben je een volwaardig klankbord voor de klant. Je bent op termijn in staat om nieuwe projecten te genereren.

Je profiel: Je hebt een universitaire opleiding en een aantal jaren professionele ervaring. Je hebt ervaring in project management, process management, of in aanverwante technieken. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Wat mag je verwachten: Je maakt deel uit van een jong en snel groeiend bedrijf, waar je als persoon een sterke ontwikkeling doormaakt. Je werkt in een variërende omgeving, waar ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht centraal staan. Een excellent remuneratiepakket wordt aangeboden, aangevuld met een representatieve bedrijfswagen. Voor een snelle behandeling van je kandidatuur, reageer via www.anago.be met vermelding van de juiste referentie. Anago - Parkoffice - Franklin Rooseveltlaan 348/c - 9000 Gent 09 324 11 50

33


034_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:08:52

34

VACATURE 17 MAART 2012

ACCOUNT MANAGER VOOR PROJECTVERKOOP NA AR INDUSTRIE EN INFR ASTRUCTUUR

Functie:

Profiel:

Wat mag u verwachten van Nexans?

Bent u geboeid door deze functie?

www.nexans.com w w w. i nve nt i . b e / v a c a t u r e s

C o nsu l t a nt s i n ve rko o p e n ve rko o p m a n a ge m ent

Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten.

© Jan Crab

De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

Academisch en Wetenschappelijk Personeel De faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een (m/v):

Praktijkassistent

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zoekt een (m/v):

Mandaatassistent

De faculteit Wetenschappen zoekt (m/v):

Zelfstandig Academisch Personeel

in het domein Theater-, Film- en Literatuurwetenschap in het domein Filmstudies en Visuele Cultuur

in het domein Luchtkwaliteit

Administratief en Technisch Personeel Het Departement Onderzoek zoekt een (m/v):

Projectcoördinator Technologietransfer

Geïnteresseerd? Surf naar www.ua.ac.be/vacatures

lerenisleven www.ua.ac.be

Zonhoven is een bruisende, actieve gemeente in het hartje van Limburg. Met meer dan 20.000 inwoners is het uitgegroeid tot een rustige en groene plek met uitgesproken residentieel karakter, waar het aangenaam en veilig is om te wonen. Zonhoven garandeert elke dag een klantgerichte dienstverlening en streeft naar een open dialoog met haar burgers. Voor de versterking van het personeelsbestand, is de gemeente momenteel voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een (m/v):

Diensthoofd

Dienst Werken in Eigen Beheer Je staat in voor de dagelijkse leiding van de dienst Werken in Eigen Beheer. Samen met je team zorg je ervoor dat de inwoners van Zonhoven kunnen beschikken over een aangepaste, veilige en comfortabele omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en uitvoeren van alle werkzaamheden aan de gemeentelijke accomodaties en infrastructuur. Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in een technische richting. Je kan minstens 3 jaar relevante (!) ervaring voorleggen en beschikt over een goed technisch inzicht. Je bent praktisch ingesteld en stressbestendig. Je bent een leidersfiguur met coachend vermogen. Je slaagt voor de selectieproef. Voltijdse statutaire functie in de salarisschaal B4-B5 (bruto maandsalaris: min. € 2.621,60 - max. € 4.270,77) met als extra’s: maaltijdcheques (€ 6/dag), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden en interessante verlofregeling. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan mits attestering in rekening worden gebracht.

Aarzel dan niet en stel je zo snel mogelijk kandidaat door een sollicitatiebrief met cv en te sturen naar personeel@zonhoven.be afschrift van je diploma tot uiterlijk of t.a.v. College van burgemeester en schepenen, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven. De functiebeschrijving of bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen bij de personeelsdienst (personeel@zonhoven.be - 011 81 04 40).


035_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:54:12

VAN PAGINA 36 TOT 65

VACATURE TALENTUM Ontmoet o.a. volgende bedrijven op Vacature Talentum A PRIORI ACCENT.JOBS ASCO ATOS WORLDLINE ATOS AUDI AVANADE AXA BMW CONCENTRA MEDIA CSC DE PERSGROEP PUBLISHING DE POLITIE DECATHLON DECKX DELHAIZE GROUP DELL DIP DMI VASTGOED EDF LUMINUS

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

54 50 38 52 37 39 43 42 53 62 38 58 47 61 55 43 51 63 54 48

ELIA GROUP HUDSON ING JOBPUNT VLAANDEREN KBC MINI MIN. BRUSSELS HOOFDST. GEWEST MIN. VAN ONDERWIJS & VORMING MIVB - STIB NMBS - GROEP ONDD GROUP PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILIPS PLUS UITZENDKRACHTEN SECUREX SMALS STADSBADER TAMINCO TEMPO-TEAM VACATURE

Taking the innovation to where it belongs... ... with our customers Check out our career opportunities on www.philips.com/careers or visit us at TALENTUM on 22 March.

pag. 64 pag. 58 pag. 49 pag. 36 pag. 63 pag. 2 pag. 46 pag. 64 pag. 51 pag. 59 pag. 46 pag. 56 pag. 35 pag. 40 pag. 57 pag. 41 pag. 55 pag. 40 pag. 52 pag. 60


036_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:09:26

uniek curriculum volledig

bondig feiten

lay-out

categorieën

up-to-date structuur

spellingtaal

relevant

krachtig

actief correct

Face yourself en ga nadien fluitend door het leven. Neem je sollicitatiekwaliteiten onder de loep en schrijf je via onze Facebookpagina in voor ons gratis cv-advies op Vacature Talentum. Heb jij geen Facebookprofiel? Geen probleem! Schrijf je in door te mailen naar communicatie@jobpunt.be.

www.jobpunt.be

essentie

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

specifiek

36


037_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:10:13

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

37

Atos is an international information technology services company with annual 2011 proforma revenue of EUR 8.5 billion and 74,000 employees in 42 countries. Serving a global client base, it delivers hi-tech transactional services, consulting and technology services, systems integration and managed services. With its deep technology expertise and industry knowledge, it works with clients across the following market sectors: Manufacturing, Retail, Services; Public, Health & Transports; Financial Services; Telecoms, Media & Technology; Energy & Utilities.

Our company culture is created every day by all of

We are currently looking for Project Managers,

the self-motivated, committed professionals who

Business Analysts, Functional & Technical Analysts,

work here. We don’t pin lists of values on the wall.

Developers, Service Delivery Managers, Solution

They’re expressed in the way we work, with each

Managers, Architects, System & Network Engineers,

other and with our clients.

SAP-Consultants & Business Consultants for Atos

Do you want to become part of our team?

Consulting.

& meet us on 22/03 at Talentum, stand 606

Your business technologists Powering progress


038_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:10:22

38

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

FREEDOM WORKS BETTER Work Your Way, join CSC! We are currently looking for 20 new junior and experienced business and technical consultants. We’re looking for people who can take charge, who make things happen and who are, above all, passionate about building great relationships with their clients.

At CSC we do things differently. There are “musts” and a lot of “can do’s”. We believe in giving you the opportunity to put your talents to work in an environment of respect, entrepreneurship and collaboration. And we encourage you every step of the way. Your way.

Financial Services (Banking, Insurance, Risk Management)

usiness Intelligence Consultants

Managers

Consultants “CSC IS NOT YOUR AVERAGE COMPANY. WE’RE NOT PUT IN ‘BOXES’ AND WE’RE NOT EXPECTED TO ALL FOLLOW THE SAME CAREER PATH. CSC REALLY CARES ABOUT WHAT I WANT FOR MY LIFE AND MY CAREER.”

Ellen (Consultant) works for CSC since 2010

Work your way to freedom at www.cscjobs.be or visit us at Talentum, Booth 603

LUCHTVAART IS ONZE PASSIE. DE JOUWE OOK? ALS JE OOK ZO GEPASSIONEERD BENT ALS ONS, KOM ONS DAN BEZOEKEN OP ONZE STAND OP TALENTUM. Bij Asco Industries, een hoogtechnologisch bedrijf in de vliegtuigindustrie, kom je terecht in een boeiende omgeving waar kwaliteit zeer hoog in het vaandel wordt gedragen en van cruciaal belang is. Asco is werkzaam op drie locaties (België, Canada en Duitsland) en telt meer dan 1250 werknemers.

Wij ontwerpen en produceren hoge precisie onderdelen voor de luchtvaartindustrie. Hiervoor zijn we op zoek naar hooggekwalificeerde ingenieurs en CNC-operatoren. In totaal hebben we momenteel zo’n 40-tal openstaande vacatures.

LAAT ONS WETEN OF JIJ BIJ ONS ZOU WILLEN WERKEN! Stuur je CV via onze website: www.asco.be/careers. Hier heb je ook een zicht op alle openstaande vacatures.

BEZOE K OP TAL ONS ENTUM ON 22 /03/20 12

PRECISION IS OUR PASSION Asco Industries nv/sa • Weiveldlaan 2 • 1930 Zaventem • + 32 2 716 06 11

>> www.asco.be


039_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:11:23

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

39

s u e i t i b m A 1

udi A1. et voor de A g d u b k e ti is g pdracht! t complete lo eenvoudige o n e e g Ik beheer he ld a a p be n, dient iende, maar kan producere s 1 A Een zeer boe 0 2 5 g a geleverd russels elke d derdelen aan n o n Opdat Audi B a a r te e st 00 kubieke m ld. Ik ben be re e w e d n a dagelijks 5.5 e ke n v n zo anuit alle ho es realiseer e ti sa li a m ti te worden, v p steno ak. r ik hierbij ko ďŹƒciĂŤnter ma e g o n ld trots wannee re e udi-w agen in de A de kleinste w mps, Julien Desca gistiek er afdeling lo rd e e h e tb e g Bud

Solliciteer nu! www.audibrussels.com/career


040_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:11:40

40

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Visit us at Tallentum on Thursday March 22nd

Taminco for highly driven talent!

passion

care

integrity

Headquartered in the Ghent harbor region, Taminco is the world’s only global integrated specialist alkylamine producer. Alkylamines and their derivatives are key building blocks in a broad array of chemical products that have a wide range of applications; in this way Taminco makes a valuable contribution to diverse markets including Food and Nutrition, Personal and Home Care, Energy and Water Treatment. With its 7 manufacturing facilities, located in Europe, the United States and China, and global sales network, Taminco employs approximately 800 people spread across 17 countries and had a turnover of around US$ 1.1 billion in 2011. Focusing on its 3 core values - Passion, Care and Integrity - Taminco works constructively towards a sustainable and innovative future. In order to reinforce our strong market position, we are looking for highly driven talent (m/f) to join our ambitious team. All these positions are based in our headquarters in Ghent.

GLOBAL SALES DIRECTOR You will play a key role in developing the future growth of our company, providing vision, direction and leadership for the global sales activities. You guide and inspire the global sales team of approximately 25 people. You are dedicated to achieving sales and revenue targets for the global accounts. You have at least 10 years of experience sales & marketing, preferably in a B2B environment.

Onze uitzendkrachten zijn het kloppende hart van ons bedrijf en verdienen meer dan een job en een loon. Ze verdienen de beste job en de beste omkadering.Net zoals onze vaste medewerkers. Wij gaan op zoek naar de werkomgeving en bedrijfscultuur waar je op je best bent, ongeacht je huidskleur, geloof, geslacht of handicap. Onze PLUS Services zorgen dan weer voor ondersteuning waar nodig: loopbaanbegeleiding en opleiding, persoonlijke begeleiding, hospitalisatieverzekering en financieel advies.

Een job met een PLUS… daar gaan wij voor!

MARKET MANAGER FUNCTIONAL AMINES & MARKET MANAGER CROP PROTECTION Your goal is to analyse the market and reach the objectives regarding market share, turnover and profitability within your product range. You respond with agility to changing conditions and commercial opportunities and apply them to enhance your business results. You support sales and product management, providing pricing g uidelines, initiate promotional activities etc. Candidates preferably combine commercial (B2B) experience with a scientific background.

REGULATORY AFFAIRS MANAGER You lead and support a team of 8 specialists who are responsible for the preparation of registration files for crop protection products in order to obtain officials certificates on a global scale. You develop and review regulatory strategy in order to allow further growth in business and sales. You combine strong people management with a genuine interest in regulatory affairs and solid business awareness.

PRODUCT MANAGER PERFORMANCE PRODUCTS Uitzendarbeid Persoonlijke begeleiding Loopbaanbegeleiding Hospitalisatieverzekering Opleiding Financieel advies

You coordinate and streamline the “day-to-day” activities of the different departments related to your product range (production, logistics, purchasing, sales,...) and determine the priorities. The ideal candidate is a well organized problem solver who assumes responsibility for his/her products.

We also have vacancies for MANAGER ELECTRICAL MAINTENANCE, TEAM LEADER PRODUCTION, PROCESS OPERATOR.

FEEL THE CHEMISTRY BETWEEN US! Please specify the job for which you are applying and provide us a letter of motivation and your résumé. Send these to Taminco, for the attention of Hendrik De Brabandere, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent or mail to HRM@taminco.com tel. 09 254 14 51. FOR MORE JOB DESCRIPTIONS AND INFORMATION ABOUT TAMINCO,

visit

Kom langs op onze stand 706 op Vacature Talentum en ontdek welke uitdagingen we voor jou in petto hebben!

www.taminco.com


041_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:16:44

DOSSIER TALENTUM ICT voor werk, gezin en gezondheid Sma Sm alls staa sttaa a t vo voor or amb mbitieuze IC ICT T-projecten n met ee een n re reë ële im ël impact imp pact op on onze e mede deb bur u gerss, bed bedrijven en publieke instel elli ling li ngen ng e . Di Digi gita gi talle ta le inf nfor orrma ati tie estrome en zo z rgen voor miind derr omsllach htige i ad dm min niisstr tra atie,, ee atie een n effi effici ciën nte tere re to oekenni niing n van uitkeringen, een verbeterin ng van de d medis edisch che he prrak aktiijk jk… … Zo bouwe en me m er dan 1600 getalenteerde,, g gemotiveerde emot ottiv ivee erd rde de professionals po pr offesssi s on nal alss mee mee aa an onze toe o ko koms m t.

VACATURE 17 MAART 2012

Digitale gezondheidszorg Cédric ((33) (33) is al zzeven n jaar bijj Smals,, al als anal n istt, ho oof oofdan ofdanali a ist st en nu als ls pr p ojecctleider. Hi Hijj werkt mee aan be b lan langri griijke j ICTICTp jec pro j ten in de gezondhe eidszorg en oude erenzorg g. “Da “Dankz nkzijj ee en IC ICT-t T-toep oepassiing ng diie we w voor het RIZI IZIV V bouwde b en, zien n specia spe cialis ialis isten ten steed steed eeds beter b r het eff ffect ecct van n zw zwaare medicaatie voor ori Volks art r ritis. itis Of vo rig g jaar ar ko k n Volks kon kg gez ezond o dhei dhe h d, mede hei m de dankzij ons, de vers ve pre eid ding di ng g van van n de Mexicaanse griep dag g per dag op olg opv gen.” bijj Smals beland, “Ik Ik ben ben e eerd erder er to oeval vallig bi nd maar ben e er al a di die e tijd gebleven dankzij de zeer aantrekkelijjke projecten ti n en hett De sfeer is uitstekend evenw nwicht i h w werk-privé. k nd en de w werkdruk is gezzond o .”

So ociale e zekerheid en gezondheidszzorg zijn de kernthema’s waarrond d Smalls IICT-di diensten aanbied dt. Digitale informatiestrome en berekenen bijvoorbeeld au en aut utomatisch omatiscch ch jje e re echt c op vakantie, e, pensioen, kindergeld of uitkering. Enkele collega’s vertelle en.

Burgers en bedrijven

Dimona-aangifte

Karel: “Ik ben op p 30 minuten in onze hoofdzetel in Brussel, of ik kan flexwerken vanuit mijijn thuisstad Gent.”

Karel (33 Karel (33)) is busi busines nesss-anal analist istt en stond stond mee aan n de basis van een belangrijke e vernieuwing van de ICT-service Di Dimona. “Wanneer je in België ë start of stopt met je baan, dan geeft de werkgever dat meteen door via deze toepassing g. Z Zo zijn je sociaale rechten vanaf dag één gegarandeerd, terwi wijjl het voor de werkkgever een bespa hoop hoo p aadm dmiinis nistra tratie tie be b spaart art. Je J zou h haast vergeten wat voor een gedoe het vroeger was, toen alle werkgevers loonlijsten n moesten n bijhouden op papier en aangifte doen bij tientallen inste ellinge ngen.” n” “Vanaf de voorstudie tot de uitrol sta ik in erg naauw co ontact met ontac onze klantten. We houden daarbijj zoveel z el mog mogeli elijk reke ening met inste de nod noden en van van in stelli llinge ngen n zzoal oalss de RSZ, de werkgevers en sociale secretariate en. In vier jaar ben ik enorm gegroeid in mijn fun nctie, mede dankzij de uitstekende omkadering, methodologie en op pleiding bij Smals. Het is boeiend en uitdagend om te werken op een project met zo’n grrote impact en een positieve maatschappelijke e rol.”

Cédric: “Ik zi ziee mijn m twee kinderen ‘s och hten tends en ‘s avonds. Bij mijn vori orige g werkgever was zoiets o ogelijk.” onm

Karrine ine: “De sfeer is collleg legiaa aal, zonder inttern ernee concurrentie.” c

Karin ne (33) coacht als ICT-projec ectle t eidster een n team vaan 22 men nsen s . “Mijn team bouwt infor format ma ieve websites met hede endaaagse technologie zoals Java en Drupa D al. Zo vinden burg gers,, be bedrijven en zelfstandigen echt alle lles rond sociale rechten en n pli plichten op de portaalsite Sociale leZek Zekerh erheid.be. Hersstructurerin inge gen.be toont bedrijven in moeilijkkheden welke welke crisissmaatregelen len voor vo hen interessant zijn. Indire ect helpen we verm mijden dat mens ensen en hun baan verliezen.”

Werken bij Smals: de perfecte balans Werk en privé zijn steeds moe eilijker te scheiden. Een goe goed d evenwicht tussen n beide is dus cruciaal. Smals zet zwaar in op bereikbaarheid met haa haarr hoof hoo dzetel recht te egenover het station Brussel-Zuid en satellietkantoren in Gent en n Char Charler leroi. oi Da Dankzij flexib bele werkuren kun je lange en kortere werkkdagen afwisselen in fun functi ctie van je taken en jje privéleven. Vorming, coaching en grote, ambitieuze ze pro p jecten n st staan aan garant voor uitstekende doorgroeimogelijkheden. En wees gerust, t de loonvoorwaa waarde rden n zijn zijn ook ook erg erg g int intere eressa ssant. n

EMBRACE YOUR FUTURE

Stand 803

Developer Java Functional Analyst System & Network Engineer Project Manager Application Architect

Ontmoet ons op Talentum donderda ag 22 maart, maart Brussels Exxpo • Paleis 3

Solliciteer op

!

41


042_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:16:11

42

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

In een wereld die voortdurend in beweging is, is vooruit denken een noodzaak. Toch lijkt het alsof men wil vasthouden aan de oude gewoontes. AXA bekijkt dat anders AXA is een stabiele partner in de financiële wereld en tegelijk ook Top Employer 2011-12. Dat komt omdat we elke dag opnieuw de dingen anders bekijken. Omdat we onafgebroken op zoek gaan naar nieuwe inzichten en frisse ideeën.

Vandaag zoeken we nieuwe gedreven medewerkers die het met ons aandurven om de betreden paden te verlaten en grenzen te verleggen. Die de dingen anders durven te bekijken. Jouw ding? Solliciteer dan vandaag nog online op www.axa.be/jobs.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40. Internet: www.axa.be - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel. AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 82 11 - e-mail: contact@axa.be www.axa.be IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22 - KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel - FSMA 036705 A


043_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:16:30

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

meer dan een job

Wil je deel uitmaken van een bijzonder Belgisch bedrijf van meer dan 17.000 medewerkers, waar je je talent kunt ontwikkelen en je kansen krijgt om je carrière op een interessante manier uit te bouwen? Dan ben je bij Delhaize België aan het juiste adres. Bij Delhaize België staat de wisselwerking tussen ons bedrijf en de vele getalenteerde medewerkers voorop. Ons succesverhaal begint en eindigt met onze uitzonderlijke medewerkers. Dankzij hun passie kan Delhaize haar klanten zoveel meer voor hun geld geven en ze elke dag weer producten van hoge kwaliteit bieden tegen competitieve prijzen. Wij geven je meer dan zomaar een job: wij bieden je alle troeven om een boeiende en veelzijdige loopbaan uit te bouwen. Dit doen we door je leergierigheid te prikkelen, je zelfontplooiing te stimuleren en je te betrekken bij innovatieve projecten.

Jouw potentieel, onze visie.

Bij ons vind je niet alleen de uitdagingen, maar ook de fun.

Bezoek ons snel op Talentum, stand 701.

Bezoek onze website

jobs.delhaize.be en ontdek er meer dan één job.

volg ons op

Passionate people. Powerful results. Join the best. Join Avanade! Avanade is one of the largest business technology providers worldwide. With more than 15,000 professionals we help organizations in the private and public sector to realize results by delivering mission critical IT solutions based on Microsoft technology. As an independent joint venture of Accenture and Microsoft, Avanade has a solid financial stability and access to world leading technology and business expertise. Avanade has an ambitious long term growth strategy, which is why we are looking for you. We need colleagues who … are passionate about Microsoft technology. … thrive on open dialogue and delivery excellence. … are committed to individual and organizational growth.

We offer: • A professional environment with challenging projects both in Belgium and more international • An intensive and continuous training plan • Fully funded Microsoft Certification • Competitive salary • Company car • Group insurance • Extensive pension plan • Hospital insurance • Bonus system.

Join the Avanade team!

› Junior/Senior .net Developers › Junior/Senior CRM Consultant › Junior/Senior Infrastructure Consultant › Junior/Senior Microsoft Dynamics AX For a full description of our job opportunities and more Functional Consultant information about Avanade, go to › Junior/Senior Microsoft Dynamics AX www.avanade-jobs.com Technical Consultant If you are the inspired individual we are looking for, please › Microsoft Dynamics AX Project Manager do not hesitate to contact us. Let’s talk! Meet us at Talentum Brussels Expo, 22/03, stand 309!

CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE

43


044_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:01:22

44

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

LAATSTE KANS OM U IN TE SCHRIJVEN! OP VACATURE.COM/TALENTUM

VACATURE TALENTUM Donderdag 22 maart - Brussels Expo

Ontmoet de volgende topbedrijven die samen meer dan 5000 interessante jobs open hebben staan:

Deze bedrijven geven u professioneel carrière-advies op maat: van workshops en consultancy tot stijladvies.


045_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:01:35

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

45

1003

1004

1005

S BU

901

902

801

802

Park Lane

g Street Challenge 903

904

905

803

Corporate Avenue

1002

Speaker’s Corner 804

805

BEURSPLAN

1001

Opportunity Avenue

De grootste carrièrebeurs van het land.

Speakers’ Corner

08 80 808

807 807

806

701 7 01

7 02 702

703 703

7 704 04

5 7 705 05

6 01 601

6 02 602

6 603 03

604 604

605 6 05 5

706 706 6 606 06

5 02 502

503 5 03

50 04 5 04 504

4 03 403

404 4 04

Exposanten Lounge

Times Square

Career Avenue

501 5 01

Future Avenue

Talent Avenue

5 5 505 4 01 401

Business Avenue

201

302

303

202

203

Leader Street 101

BEDRIJVEN : A PRIORI & DEMOCO ACCENT JOBS ASCO INDUSTRIES AT RECRUITMENT ATOS & ATOS CONSULTING ATOS WORDLINE AUDI BRUSSELS AVANADE AXA BMW CLL LANGUAGE CENTRES CONCENTRA MEDIA CSC DE LEUGENACADEMIE DE PERSGROEP PUBLISHING DECATHLON DELHAIZE GROUP DELL DEUTSCHE BANK DIGIPOLIS

502 301 805 201 501 606 401 309 307 808 1002 804 603 1001 802 801 701 806 107 101

304

305

309

306

307 307

Leader Street

103

102

104

DIP CONSULTING EDF LUMINUS ELIA FEDERGON HUDSON ING INTERIMAIRES PLUS UITZENDKRACHTEN IPG GROUP JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL COMPANY JOBPUNT VLAANDEREN KBC KREATOS LACOMMA LBC-NVK VAKBOND VOOR BEDIENDEN EN KADERLEDEN VAN ACV MINI MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE NMBS GROEP - GROUPE SNCB

308 3 8 30 0 08

103 605 503 1004 703 505 706 104 105 404 705 901 905 202 308

403 504

105

106

107

OGONE BVBA/SPRL / ONDD GROUP ONDERWIJS & VORMING PHILIP MORRIS BENELUX BVBA PHILIPS POLITIE - POLICE ROSSEL SECUREX SHINE SMALS - ICT FOR SOCIETY SODEXO STADSBADER - DECKX STIB-MIVB STYLINGLAB TAMINCO TEMPO-TEAM THE RELAX COMPANY UAMS VACATURE VERBEECK + UJVARI

Speakers’ Corner

106 304 305 203 102 604 602 601 1003 803 306 302 702 1005 303 704 902 904 807 903


046_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:16:55

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

We count on your talent anywhere, anytime www.ondd.be www.dfib.net

46

Underwriting & Account Management

Risk Underwriting

Treasury

Claims

ONDD and Ducroire | Delcredere SA.NV are both part of the ONDD group. They count 260 employees and are located in Brussels. The ONDD group is a credit insurance group and, as a solid partner, it promotes international economic relations by insuring risks related to commercial transactions. To support our development, we are looking for talented people to reinforce our teams in Brussels. In the financial, economic, commercial and IT fields, we are looking for (m/f) people for the following positions:

(Risk) underwriters Sovereign and corporate claims management assistant Application analyst (Business Intelligence) System engineer Program Manager (Functional architect) Business analyst

www.ducroiredelcredere.eu

Strategic relations advisor Administrative sales assistant Compliance officer / Legal counsel Accountant (officer) Visit u Controlling advisor s on stand 304 Talent um 22/03

ARE YOU INTERESTED? If so, apply online or send your application to Ellen Van Eycken, Montoyerstraat 3, 1000 Brussels Tel.: +32 2 788 85 10. Fax: +32 2 788 88 13. E-mail: selection@ondd.be Visit our websites for more information: www.ondd.be and www.ducroiredelcredere.eu

Bezo e op T k ons op st alentum and nr. 4 03

Waarom jij niet? www.brujob.be

MINISTE RIE VAN H ET BRUSSELS H O O FDST EDELIJK GEW EST


047_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:17:01

VACATURE 17 MAART 2012

GO FOR

PORLUSISCEELS @B

De Politie rekruteert www.jobp of 0800 9 ol.be 9 404

Zaterdag 24 maart VAN 10 TOT 16 U Zes deuren naar je toekomst De lokale politiezones van Brussel hebben verschillende essentiĂŤle taken. Op een rijtje zijn dat: onthaal, wijkwerking, interventie, lokale recherche, slachtofferbejegening, handhaving van de openbare orde en verkeer. Zij rekenen daarvoor op sterke, professionele teams die altijd paraat staan voor de bewoners en bezoekers van het gewest.

BEZOEK ONS OP 22 MAART TIJDENS TALENTUM, BRUSSELS EXPO, STAND 604.

www.jobpol.be

47

Om hun ploegen te versterken met nieuw (m/v) talent, organiseert elk van de zones op 24 maart, van 10 tot 16 uur, een opendeurdag. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met hun activiteiten en jobaanbod. Een aanrader dus. Voor meer info kan je altijd terecht op onze website www.jobpol.be


048_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:17:14

48

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Wij rekruteren niet voor een job, wel voor een carrière.

De tweede grootste elektriciteitsproducent en energieleverancier op de Belgische energiemarkt, EDF Luminus, maakt deel uit van de groep EDF. Met een geïnstalleerd vermogen van 1.986 MW eind 2010, heeft EDF Luminus 12% van de nationale elektriciteitsproductie in handen. Het bedrijf is een historisch groene energieproducent en beschikt over elektriciteitscentrales op aardgas, windmolenparken en waterkrachtcentrales op verschillende sites in Vlaanderen en Wallonië. Daarnaast bezit EDF Luminus ook enkele participaties in nucleaire installaties. Onder het merk Luminus verkoopt het bedrijf elektriciteit en gas aan 1,7 miljoen particuliere en zakelijke klanten. Het commercieel marktaandeel bedraagt dus ruim 20%.

WE ZOEKEN MOMENTEEL (M/V):

• BILLING OPERATIONS MANAGER • PROJECT DEVELOPER RENEWABLE • PROJECT MANAGER RENEWABLE • TEST COORDINATOR

EDF Luminus is daarnaast ook actief op de nationale en internationale energiemarkten als aan- en verkoper van gas en elektriciteit. Het bedrijf telt ongeveer 1000 medewerkers.

ons t e o m Ont m! u t n e l op Ta art 22 ma xpo E s l e s Brus

INTERESSE? Ontdek de volledige beschrijving van deze functies en nog meer uitdagingen op www.edfluminusjobs.be Mail vandaag nog uw kandidatuur naar jobs@edfluminus.be.

Surf naar www.edfluminusjobs.be en weldra zit er nieuwe energie in je carrière!


049_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:17:33

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

49

Kom uitblinken bij ING.

Breng op 22 maart een bezoek aan onze Talentum-stand. Zit je in je laatste jaar van je masteropleiding, of heb je een masterdiploma met maximaal 2 jaar werkervaring? Koppel je talent aan een gezonde ambitie? Dan kun je dankzij ons Management Trainee-programma binnenkort schitteren in een leidinggevende functie. ING stelt je namelijk in staat over een periode van vijf jaar drie verschillende functies uit te oefenen binnen ons bedrijf en een stage van 6 maanden in het buitenland te volgen. Je manager en collega’s staan daarbij altijd klaar om je te helpen. Contacten met het topmanagement

en een intensieve opleiding inzake banking training en international leadership development staan ook op het programma. Houd je net zoals wij van ontdekkingen en uitdagingen? Ben je op zoek naar een bedrijf dat zelfontplooiing aanmoedigt? Dan deze gouden tip: schrijf je meteen in op ing.be/younggraduates. Of breng op 22 maart een bezoek aan onze Talentum-stand (nr. 505), voor een ontmoeting met de bank van de toekomst.


050_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:17:43

50

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Julie

Elin Eline

Elle Ell El lle len n

L ns Lins Isabelle

Ilse

VG.13/BUO - B-AA07.005 - Accent Jobs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

Recr e ru uittment-team m Acc Accent ent Jobs obs

Accent Jobs is een uitzend-selectiebedrijf dat anders is dan alle andere. Als succesvolle, jonge en gedreven organisatie bieden wij uitdagende en gevarieerde jobs met reële doorgroeimogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke inbreng.

Ben je positief, professioneel, prestatiegericht en beschik je over de nodige présence? Dan word jij vast onze nieuwe collega!

Account manager (m/v)

Verantwoordelijk voor beheer kantoor. 80% commerciële activiteiten en 20% people management. Ondernemer met commerciële flair.

Uitzendconsulent (m/v)

Plaatst juiste kandidaat op juiste stoel door screening en overtuiging. Doorzetter, positief & professioneel.

Real estate consultant (m/v)

Rechterhand van real estate manager. Verleent de nodige support naar prospectie van nieuwe panden. Administratief sterk. Meer vacatures vind je op www.twilliciteer.com of www.accent.jobs/internejobs Interesse? Bel Eline David op 0473887149 of mail naar eline.david@be.accent.jobs!

getlovedby_fullpage getlovedby fullpage.ind e indd d 1

www.accent.jobs/internejobs

13/02/12 13/ 3/0 02//12 11:49


051_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:18:06

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Let your Dell journey begin Positive. Productive. Progressive. That’s how we navigate change.

The Virtual Era is dawning. Looking back on the evolution from mainframe to mini-computing, to PCs connected on client servers, to the Internet era, it’s been an interesting journey. Technology is everywhere and growing in potential. We couldn’t imagine our lives without it. And we need you to help us innovate the solutions that will thrive in this new age. Account executive

Channel development manager Luxembourg

Account manager inside sales

Client field technical services senior analyst

Channel account manager

Inside product specialist

Channel development manager Belgium

Sales support associate

Boost your career and apply on dell.be/jobs

Technisch talent? Je loopbaan begint bij de MIVB. Voor de automatisering van haar metronet, de verbouwing van nieuwe stelplaatsen, de uitbreiding van haar tramnet en het beheer van het verkeer van haar meer dan 1000 bus-, tram- en metrovoertuigen, is de MIVB als grootste werkgever van Brussel op zoek naar

TECHNISCHE PROFIELEN Je beschikt over een diploma secundair onderwijs in een technische richting (elektriciteit, (elektro)mechanica,

en bereid om volgens een variabel uurrooster te werken (voor sommige functies moet er soms ’s nachts of tijdens het weekend gewerkt worden).

Wij bieden: Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische en aangename 35 betaalde verlofdagen per jaar (buiten recuperatie) groeps en hospitalisatieverzekering, gratis abonnementen op de netten

Interesse? Ontdek al onze jobaanbiedingen op

jobs.mivb.be

51


052_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:17:53

52

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

aan de slag als business technologist Zin in een uitdagende job bij Atos Worldline, dÊ expert in elektronisch transactieverkeer? Wie zijn talent aan de slag laat gaan bij Atos Worldline komt terecht in een omgeving die innovatie ademt. Je werkt mee aan de ontwikkeling van gerenommeerde betaaloplossingen (betaalterminals, transacties met Bancontact/Mister Cash, VISA, MasterCard, ‌). Je komt terecht in een boeiende job in een internationaal kader, maar met een stevige lokale verankering, waar je kan bijdragen aan de ontwikkeling Ên uitvoering van diverse projecten, van A tot Z. Bij Atos Worldline krijgt iedereen kansen om te groeien: wij zorgen voor gedegen opleidingen. Ben jij onze nieuwe medewerker? Grijp vandaag nog je kans!

Bezoek ons op Talentum Stand 606 atosworldline.be/nl/careers peoplepointrecruitment-belux@atos.net

interim | inhouse services | search & selection | hr services

Voor welke job sta jij met een glimlach op?

ns ek o e o z e B ur acat op V tum n Tale d Stan

704

Tempo-Team? Da’s een van de grootste HR dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR services in BelgiÍ. Je vindt er

tijdelijke en vaste jobs  

         laad je cv op en vertrek met een glimlach naar je werk            

Vind de job die bij je past  PROFESSIONALS: vaste aanwerving in uiteenlopende beroepssectoren OFFICE: administratie, secretariaat en sales ENGINEERING:         

CONTACT CENTER: tele-operators en klantendienstmedewerkers LOGISTICS: logistieke medewerkers INDUSTRIE EN TECHNICA: geschoolde arbeiders, productiepersoneel en technici RETAIL: sales talent, kassapersoneel, stockbeheer MEDICA: verpleegkundigen en (para)medisch personeel CHILD CARE: professionele kinderoppas HORECA: horecapersoneel DIENSTENCHEQUES: huishoudhulp

www.bbc.be VG.599/BUOSAP - B-AA04.043 - TETE12149

Je komt net van de schoolbanken of hebt al heel wat ervaring. Je wilt een carrièreswitch maken of zoekt door omstandigheden een nieuwe job.Tijdelijk of vast, of van tijdelijk nà àr vast: wij vinden zo snel mogelijk de job die bij je past:

www.tempo-team.be


053_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:18:31

DOSSIER TALENTUM

BMW 116d VACATURE 17 MAART 2012

53

www.bmw.be

EXTRALEGAAL VOORDELIG. 2

www.bmw.be/116d

NIEUWE BMW 116d EFFICIENT DYNAMICS EDITION.

2


054_GPV2QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 23:29:42

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

“Build to work together” IN HARMONY WITH THE FUTURE

Projectontwikkelaar

Technisch Projectmanager

Retail & Sales Manager

FUNCTIE: • Beheren van ontwikkelingsprojecten (PPS) vanaf de initiatiefase tot en met de uitvoering en de follow-up. • Instaan voor conceptontwikkeling en toetsing van de haalbaarheid. • Onderhandelen met overheidsinstanties en opvolgen van de planning. • Aansturen van een multidisciplinair team van specialisten en adviseurs (juristen, marketeers, fiscalisten, makelaars, architecten, ...). • Contacten onderhouden met kandidaat-huurders, -kopers e n-investeerders.

FUNCTIE: • Instaan voor het technisch gedeelte van de ontwikkelingsprojecten (bouwteams/projecten in aanbesteding/projecten in uitvoering). • Advies verlenen aan projectontwikkelaars en klanten. • Onderhandelen met aannemers en architecten over de uitvoeringsmethodes. • Opvolgen van de planning en de bouwkwaliteit. • Aansturen van architecten, studiebureaus en adviseurs. • Supervisie en coördinatie van het ontwerp, planaanvraag en administratieve vergunning.

FUNCTIE: • Als specialist instaan voor de coördinatie van het commercieel traject van de binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten in retail (winkelcomplexen en commercieel vastgoed). • Opvolgen van marketingacties in nauwe samenwerking met een communicatiebureau. • Opvolgen van makelaars en gepaste initiatieven nemen om verkoop en verhuur te stimuleren.

PROFIEL: • Hoger diploma economie, ingenieur bouwkunde, architectuur of marketing. • Relevante ervaring in projectontwikkeling. • Dynamische teamplayer, commercieel gedreven en goede onderhandelings- en projectmanagementsvaardigheden. • Sterk organisatietalent. • Aanvullende opleiding (master in Real Estate) is een absolute troef.

PROFIEL: • Hoger diploma ingenieur bouwkunde en een aantal jaren ervaring in de uitvoering van bouwprojecten. • Kennis van planvoorbereiding en uitvoering in de projectontwikkelingsfeer is een pluspunt. • Dynamische teamplayer, commercieel gedreven en goede onderhandelings- en projectmanagementsvaardigheden.

PROFIEL: • Hoger diploma en achtergrond in marketing. • Relevante ervaring met vastgoedprojecten in retail. • Dynamische teamplayer, commercieel gedreven en goede onderhandelingsvaardigheden. • Sterk in organisatie, opvolging en coördinatie.

VG.2/B - B-AB04.028 - W.RS140

DMI Vastgoed is een toonaangevende en multidisciplinaire projectontwikkelaar. Onze projecten bieden vaak een mix van wonen, werken, winkelen en ontspanning. Daarbij besteden we grote aandacht aan kwaliteitsvol wonen en streven we ernaar dat mensen een goed gevoel krijgen tijdens hun winkel- en ontspanningsmomenten. Een gespecialiseerd team zorgt voor een efficiënte aanpak van het ontwikkelingsproces en waakt over budget en timing. DMI Vastgoed biedt ruimtelijke oplossingen, die tegemoetkomen aan de wensen van de klant en dit op een maatschappelijk betrokken en integere wijze. DMI Vastgoed maakt deel uit van de Democo Group. Momenteel zijn we op zoek naar (m/v):

AANBOD VOOR DEZE FUNCTIES: • Een uitdagende functie met zelfstandigheid in een stabiele en steeds groeiende onderneming. • De kans om mee te werken aan prestigieuze projecten met uitstraling. • Een aantrekkelijke verloning, inclusief groeps- en hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. • Voor de functie van Retail & Sales Manager is een zelfstandig statuut bespreekbaar. INTERESSE? Laat dat dan zo snel mogelijk weten! Alle relevante kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd. Stuur je cv met een begeleidende brief naar onze partner in personeelsbeheer: A Priori, t.a.v. Bart Van Woinsel, Gasthuisstraat 15, 3200 Aarschot. Tel. 016 57 18 38, e-mail: bart@apriori.be

Bezoek ons op donderdag 22 maart op Vacature Talentum (stand 502)

Begin jij de lente met een nieuwe job? Laat je talent ontluiken via A Priori!

Kom daarom op donderdag 22 maart langs op Vacature Talentum (stand 502) en ontdek onze talloze carrièremogelijkheden bij o.a. volgende bedrijven:

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

54


055_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:18:46

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

STADSBADER

DECKX

55


056_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:18:59

56

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

M AY R A B A R R O S

CHEMICAL ENGINEERING G R A D U AT E

BRAND MANAGER SWITZERLAND

BRAZIL

Come find us at Vacature Talentum at stand 203 on 22 March.

BRAND MANAGER M/F YOU are excited about marketing and are looking for challenges. You have proven analytical skills and have the ability to motivate people when there is not a direct reporting line. You have at least 3 years of experience in relevant marketing and/or sales positions.

Specifically you will Support our Brand Group Managers in preparing and proposing the Brand Strategy. Be responsible for the ownership of brand related projects (introductions, pack upgrades, etc.). Implement the defined strategy through effective action plans to contribute to optimal brand performance. Give guidance to advertising agencies and other key suppliers, driving creativity and performance in a cost effective manner.

KEY ACCOUNT MANAGER M/F YOU are excited about sales and about a constantly changing environment and still meet business objectives. You have proven analytical skills and have the ability to motivate people when there is not a direct reporting line. You have at least 3 years of experience in relevant roles as Key Account Manager, Field Manager or in marketing.

Specifically you will Build up the business: Develop, initiate, control and ensure execution of the Key account plans. Critically analyse data regarding the market in order to inform Senior Management about trends, threats and opportunities. Manage your budget. Develop and maintain business relationships.

WHAT WE OFFER Being part of a fast growing multinational company, you have robust opportunities for professional growth. You will join a company that invests in you. Philip Morris International (PMI) looks at your management potential and is committed to develop you into an allround international business manager with a multifunctional business scope. PMI supports your growth as employee through individual development and structured career management. The companies strong reward and recognition programs are designed to encourage your achievements and foster your potential. As we like to say in PMI: “When you join us, you are choosing for a career, not just a job”.

WHO WE ARE Philip Morris Benelux bvba is part of Philip Morris International, the leading international tobacco company, owner of seven of the world’s top 15 brands, including the world’s number one brand, with products sold in approximately 160 countries. At Philip Morris Benelux, we are responsible for the sales and marketing of PMI’ s brand portfolio (including Marlboro, L&M and Chesterfield). We coordinate these activities for the three Benelux countries with over 200 employees in our Berchem office (Antwerp), Belgium.

INTERESTED? Do you have the courage, curiosity, and conviction to see opportunities where others only see challenges? Are you internationally oriented and have an excellent knowledge of English? Then send your CV and motivation letter to stephan.bauwens@pmi.com and join our team! For more information, visit www.pmicareers.be.


057_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:11:59

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

www.ikbener.be

Heb jij de

-factor?

KOM NAAR TALENTUM OP 22 MAART OP STAND 601 EN DOE AUDITIE VOOR EEN VAN ONZE TALRIJKE VACATURES. ONTDEK ZE OP ONZE STAND OF OP IKBENER.BE ZORG DAT JE ER BENT! Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto ‘human capital matters’. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving.

Bezoek ons op

57


058_GPV2QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:06:59

58

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

HARD WERK OF HARD FUN? HOE ZIE JIJ JE CARRIERE?

ZEG HET OP BE.HUDSON.COM Maak je My Hudson account aan op be.hudson.com en je hebt een carrièrepartner voor het leven. Want wij hebben niet alleen de contacten, wij helpen je het beste halen uit jouw talent. BEZOEK ONS OP TALENTUM

DONDERDAG 22 MAART 2012 BRUSSELS EXPO (HAL 3) STAND 703

Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment & Development centers, Compensation & Benefits, Organisatieontwikkeling, Functieclassificatie, Career Guidance, Interim Management.

Don’t you want

to love?

Jefferson Airplane apriori.be

ZATERDAG 24 MAART

Vacature presenteert: De Ronde van Vlaanderen

Focus op regio Antwerpen & Limburg Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Kim Tosseyn op 02/482 03 66 of mail naar commercieel@vacature.com

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

ANTWERPEN | BRUSSEL | GENT | KORTRIJK | HASSELT | LOUVAIN-LA-NEUVE | LUXEMBURG


059_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:19:14

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Word een van onze nieuwe collega’s Bezoek onze stand op donderdag 22 maart op TALENTUM, Brussels Expo (paleis 3 – stand 8) We zoeken technische specialisten in elektriciteit, mechanica of bouw (A2 en bachelor niveau), burgerlijk & industrieel ingenieurs, treinbegeleiders, treinbestuurders, financiële profielen, IT-profielen…

Ontdek al onze vacatures op

www.de spoorwegen werven aan.be

59


060_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:01:52

60

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Maak jij het verschil bij Vacature? Ook bij Vacature is nu het moment voor m/v met talent. Want net in woelige tijden kan je je echt onderscheiden. Je gaat bij ons voor een bedrijf dat vooroploopt in een snel bewegende sector en wordt omringd door straffe collega’s die vooruit willen gaan: verkopers, schrijvers, designers en nog heel wat andere profielen. Samen zorgen we ervoor dat de m/v met talent bij ons terecht kan voor kwalitatieve carrière-informatie en vacatures. Voor werkgevers vormen onze website, magazine, events en databanken het ideale platform in hun zoektocht naar de perfecte kandidaat. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een

Account Manager

m/v

Oost- & West-Vlaanderen Je functie

gave om mensen te overtuigen en je onderhandelt als de beste. Met je doorzettings-

Je komt terecht in ons Salesteam: de commerciële motor van ons bedrijf,

vermogen zorg je ervoor dat je gesprek en offerte tot effectieve verkoop leiden.

waar innoveren, ondernemen en klantgericht denken centraal staan. Na je

Ook jouw positieve en enthousiaste energie mag je met ons delen.

opleiding on the job prospecteer je doelgericht nieuwe klanten en onderhoud je de bestaande klantenrelaties. Als account manager vervul je een belangrijke

Ons aanbod

rol bij onze doelgroep van HR managers, rekruteringsverantwoordelijken en

Je krijgt de kans je te ontplooien in een dynamische en succesvolle onderneming

consultants. Voor onze klanten werk je oplossingen op maat uit, waarbij je

in een boeiende sector, met een bedrijfscultuur die gericht is op innoveren,

onze producten en services optimaal inzet. Jouw advies is voor hen steeds van

ondernemen en klantgericht denken. Je geniet ruime verantwoordelijkheden en je

doorslaggevend belang. Je werkt samen met de Sales Manager en krijgt de ruimte

hebt een reële impact op je doelmarkt. Daarbovenop verdien je een competitief

om jouw ideeën rond nieuwe producten en marktontwikkeling uit te bouwen.

salaris,

inclusief

de

nodige

extra-legale

voordelen

en

bedrijfswagen.

Vacature bevindt zich in de stijlvolle kantoren van Tour & Taxis in Brussel maar na Je profiel

uw opleiding spendeert u min. 80% van uw tijd binnen uw eigen regio.

Je hebt een passie voor media en communicatie en bent een echte doorzetter: geëngageerd en resultaatgericht. Je legt graag en vlot contacten en ziet prospectie als de natuurlijke eerste stap in het verkoopsproces. Vanuit je ambitie ga

Je vindt een fotoblog en interview met een van je toekomstige collega’s op www.vacature.com/accountmanagervacature

je gedreven op zoek naar resultaten, voor jezelf én je team. Je beschikt over de

Ontmoet ons op Talentum, de grootste carrièrebeurs van het land op donderdag 22 maart in Brussels Expo. Nog vragen? Aarzel niet! Stuur een mailtje naar nancy.werbrouck@vacature.com, twitter naar @wnans of bel naar 0479/87.00.44 Meteen solliciteren? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@vacature.com.

PERSONEELSADV AccountManager260x370 indd 1

8/03/12 18:54


061_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:19:56

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

AANGEWORVEN DOOR SOFIE SOFIE

COLLEGA VAN SOFIE

Een team leiden vraagt écht talent ! Sinds de oprichting in 1997 is Decathlon België een jong, dynamisch en ambitieus bedrijf waar sport centraal staat. Decathlon maakt deel uit van de groep Oxylane dat Europees leider is in de distributie, het ontwerp en de productie van sportartikelen. Momenteel telt Decathlon België 14 winkels en één logistiek centrum. In de komende drie jaar zullen wij dit aantal nog uitbreiden tot minstens 20 winkels. Om deze verdere groei te garanderen zijn wij vandaag op zoek naar sterke managers voor de toekomst. Ben jij ook fan van sport en Decathlon? Vervoeg dan snel ons team en kies voor een loopbaan in een boeiende en dynamische sector. Decathlon zoekt (m/v)

MANAGER VAN SOFIE

BIJ DECATHLON DELEN WE DEZELFDE T, PASSIE VOOR SPOR OM SAMEN SUCCES TE BOEKEN !

Ontdek snel meer op jobs www.decathlon.be/

Sportieve AFDELINGSMANAGERS Als afdelingsmanager bij Decathlon sta je in voor de rekrutering, opleiding en management van jouw team. Dagelijks stuur je jouw eigen team van medewerkers aan en motiveer je hen om samen de doelstellingen te bereiken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de commerciële activiteit van je afdeling binnen de winkel. Je zin voor dienstverlening is merkbaar in je omgang met de klant. Je garandeert tevens hun tevredenheid dankzij een goed beheer van je stock, de kwaliteit van je afdeling en aangepaste productgamma’s.

Decathlon neemt deel aan Talentum op donderdag 22 maart op Brussels Expo, paleis 3, stand nr 801

Ga jij de uitdaging aan?

61


062_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:19:22

62

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

“Laat je talent bloeien als nooit tevoren” Hanne - Sp ponsoring & Direct Marketing Manager

Kies voor een job bij Concentra Media om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega of bezoek ons op Vacature Talentum op 22 maart stand 804. Jij kan bij ons geschiedenis schrijven! Want Concentra is een sterk multimediabedrijf dat zich onderscheidt door het verenigen van traditie, zin voor innovatie en vakmanschap. We zijn succesvol door ons in het hart van onze doelgroepen te plaatsen met klinkende namen in kranten, magazines, radio, tv, websites,… Jij krijgt als gedreven en klantgericht talent alle kansen om je te ontplooien in de boeiende wereld van de media!

Wij zijn op zoek naar m/v:

Connecting communities.

Chef Sport

Een vlotte persoonlijkheid die leiding geeft aan een gedreven sportredactie en die sport niet alleen vanuit de sporter maar ook vanop de zijlijn bekijkt.

Eindredacteur regio

Een accuraat persoon die graag werkt aan de teksten van de krant van morgen.

Productmanager

Een ondernemend persoon die zorgt voor de B2B positionering en productontwikkeling van Het Belang van Limburg.

Direct Marketeer

Een dynamische marketeer die onze werving en behoud communicaties opzet.

2 Account Managers Limburg & Vlaams-Brabant

Een gedreven persoon die ons klantennetwerk verder wil onderhouden en uitbouwen.

Online marketeer

Een marketeer die online acties die bedenkt en uitwerkt voor onze diverse websites.

Account Manager Gazet van Antwerpen

Een geboren verkoper die zorgt voor de verkoop van advertenties in onze regio.

Junior Art Director

Een creatieveling die instaat voor de grafische uitwerking van marketingacties en -campagnes.

Sales Support Officer (Antwerpen)

Een administratieve duizendpoot die de advertentieorders van A tot Z opvolgt en beheert.

Market Researcher

Een analytisch persoon die zorgt voor de verdere uitbouw van de kennis van onze klanten, markten, merken en producten. De volledige functieomschrijvingen vind je terug op onze website: www.werkenbijconcentra.be

Aanbod:

Meer weten?

Je komt terecht in een vooruitstrevend mediabedrijf waar openheid, dynamiek, ondernemerschap en samenwerking voorop staan. Wij bieden je een boeiende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Solliciteer online via www.werkenbijconcentra.be of stuur je motivatiebrief en CV naar je.kandidatuur@concentra.be of Concentra Media, t.a.v. Ellen Empsten, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. Of bezoek ons op Vacature Talentum op 22/03/12, stand 804.


063_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:19:34

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Tijd voor de job van je leven! Ruimte voor je ambities. Bij KBC hebben we de ambitie om de beste bank-verzekeraar van het land te zijn. Omdat we nog echt van hier zijn, spreken we vloeiend de taal van onze cliënten. Daardoor kunnen we onze particulieren, zelfstandigen en ondernemers bedienen met een expertise van topniveau. En we streven ernaar om het steeds beter te doen. Met 16 000 medewerkers in België die dag na dag de lat hoger durven te leggen.

Ruimte voor je leven. Bij KBC wordt keihard gewerkt, maar we zorgen er altijd voor dat je privé ook werkt. Voor ons tel je niet alleen als ‘m/v van KBC’ maar ook als partner/bergbeklimmer/gitarist/... Daarom wil KBC méér bieden dan een 9 to 5. En geloven wij steevast in 9 to life: in werken en leven in balans door carrièreplanning, flexwerken en een eigentijds personeelsbeleid.

Ga voor 9 to life. Wist je trouwens dat onze bedrijfscultuur ervoor zorgde dat KBC voor de zevende keer op rij bekroond werd als één van de ‘Beste Werkgevers’. Een bekroning waar we terecht fier op zijn. Interesse om ook bij ons aan de slag te gaan? Momenteel hebben we verschillende vacatures in ons bankkantoren-en agentennetwerk verspreid over Vlaanderen en Brussel. Daarnaast zoeken we ook ervaren medewerkers in domeinen zoals Finance, Risk, Legal,…

Surf snel naar www.9tolife.be en ontdek ons aanbod via de ‘Jobzoeker’. Of bezoek ons op Talentum op stand 705.

Breng leven in je werk. Volg 'KBC Bank & Verzekering' op Linkedin.

DIP durft meer met jouw talent Ben jij toe aan een échte carrièrestap? Sla dan DIP niet over. Want jouw talent en potentieel verdienen onze creativiteit, durf en professionalisme. DIP helpt je jouw capaciteiten te leren kennen en jezelf te ontwikkelen, zowel bij de start van je loopbaan, als in je verdere carrière. We zijn experts in loopbaanbegeleiding en coaching, bovendien vind je via DIP topwerkgevers in binnen- en buitenland. Of je nu bijna afstudeert, een young potential bent of jarenlange ervaring hebt: DIP herkent je capaciteiten - en wijst je mee de weg naar de juiste keuzes.

Bezoek ons op Talentum voor een gratis cv-screening en sollicitatietips. Online registreren: www.dipjobs.be

63


064_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:19:58

64

DOSSIER TALENTUM

VACATURE 17 MAART 2012

Het transport van elektriciteit is een uitdaging van internationaal formaat. Bezoek lentum ons op Ta info! voor meer

12 do 22/03/ stand 503

Aan jou het initiatief!

Elektriciteit: onmisbaar voor onze economie, onze bedrijven, onze welvaart en ons welzijn. De Belgische en Europese elektriciteitsmarkt: een wereld volop in beweging. Als eigenaar en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet speelt Elia daar een vitale rol in. Ook in het buitenland. Onlangs versterkten we die rol nog met een participatie van 60% in de Duitse transmissienetbeheerder 50 Hertz Transmission. Onze uitdaging: de stroom van overal in Europa tot bij de industriële grootverbruikers en distributienetbeheerders brengen. Met geavanceerde en milieuvriendelijke technologieën. Permanent werken aan de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt, door innoverende systemen te ontwerpen in het belang van onze klanten en van de gemeenschap.

Als technieker hoog-of laagspanning (voor de site van Schaarbeek, Genk, Lendelede en Lochristi) voer je mechanische onderhouds- en/of herstellingswerken uit op de apparaten die deel uitmaken van het hoogspanningsnet (bv. schakelaars, transformatoren, …) of op de elektrische laagspanningsstuurkringen van deze apparaten. Dit betekent dat je ook instaat voor het opsporen van oorzaken van defecten. Verder neem je deel aan het uitvoeren van elektrische metingen en het in dienst nemen van nieuwe apparaten. Je kunt een elektrisch schema lezen en opmaken. Je bent een teamplayer en klaar voor een uitdaging op maat. Je beschikt over een rijbewijs B. Als Technical Designer Low Voltage (voor de site in Diegem) krijg je de kans om mee te werken aan de continue uitbreiding en aanpassing van het hoogspanningsnet. Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de laagspanningsstudies, wat onder meer het ontwerp van de elektrische beveiligings-, controle- en sturingssystemen en de automatisatie- en meetapparatuur voor de hoogspanninsinstallaties inhoudt. Je beschikt over een diploma technisch secundair onderwijs of bachelordiploma richting elektriciteit, elektronica of elektromechanica. Je bent communicatief ingesteld en werkt graag in team. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt nauwkeurig. Als designer ben je bereid om elke dag bij te leren.

Voor een volledig overzicht van onze vacatures, surf naar

www.elia.be/jobs

Elia • Selectie & Rekrutering • Keizerslaan 20 • 1000 Brussel

Aan de slag als dossierbehandelaar

www.jobber.be www.vdab.be

Leiding geven

WORD

ASSISTENT LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE regio Gent

Voor meer informatie:

Kijkt u uit naar een afwisselende job in een logistieke omgeving? Hebt u zin om op een professionele manier het magazijn, de voorraden, de productieplanning en het transportbeheer met toepassing van WMS en TMS systemen te beheren? Maar mist u net dat ietsje meer kennis en ervaring om aan de slag te kunnen in de boeiende wereld van de logistiek? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u! Uw profiel: u bent werkzoekend en contactvaardig, u beschikt over de nodige commerciële feeling en u kunt functioneren op een hoger niveau (hetzij door uw bedrijfservaring, hetzij door uw studieverleden).

Ondersteun mee het onderwijsbeleid

Onze vacatures vind je op:

Praktische informatie: deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Wondelgem start op 10 april 2012 en eindigt in november 2012 (inclusief bedrijfsstage van 6 weken). Interesse? Stuur uw motivatiebrief met CV naar VDAB, Industrieweg 50, 9032 Wondelgem, t.a.v. Regine Guillemaere, tel.: 09 254 11 28 of via e-mail naar regine.guillemaere@vdab.be en u wordt uitgenodigd voor een vrijblijvende infosessie. Surf naar www.jobber.be voor het gedetailleerde programma van de opleiding.

Zeet jiij jee schouders sc ude onder nde heet Vlaamse V am oondeerw wijs?

D O E Z OA L S D U I Z E ND E N M EN SEN DIE E E N J O B HE B B E N G E VON DEN DA N K Z IJ: JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.


065_GPV3QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:23:07

REGIO BRABANT & BRUSSEL

VACATURE 17 MAART 2012

de Persgroep Publishing draait rond passie voor onze lezer, surfer en adverteerder. Maar net zozeer voor onze medewerkers, stuk voor stuk sterke persoonlijkheden met een alerte geest en een flexibele ingesteldheid die houden van actie en inzet. Met als resultaat een fraaie lijst met power brands in een breed medialandschap, met zowel kranten, magazines als internet. De sleutel van het succes? Een vernieuwende combinatie van nieuws en entertainment, passie en knowhow, innovatieve infrastructuur en toptalent.

â‚Ź1,60

LICKERISHLTD/LESLEY BRYCE

WWW.JOEPIE.BE

JOEPIE MET GRATIS 3 ‘TWILIGHT’-FOTO’S + 1 STICKER

nr. 11 • 14 maart 2012 • Tv-prog.

BV’S MIJDEN LESLEY-ANN

van 17 tot 23 maart

• Geen volk op haar feestje • Niemand wil haar ‘Playboy’ VÉRO ELKE DAG GESTALKT

NIET OP STRAAT, NIET THUIS

WEEKBLAD NR. 11 • 14 MAART 2012 • ¤ 1,60 • ¤ 1,60 (LUX) • ¤ 1,80 (NL)

4 X SOS

NERGENS MEER VEILIG!

JULLIE MEEST PRANGENDE BEAUTYVRAGEN OPGELOST

Shocking beschuldiging

IS RIHANNA RACISTISCH?

DIT ZIE JE MEESTAL NIÉT...

De rode loper-bloopers van de sterren

Rara, wie struikelt er hier?!

DOE DE TESTEN HOE ROMANTISCH IS HIJ? MAAK JIJ JE VRIENDINNEN JALOERS? de

OPENHARTIGER DAN OOIT

‘MIJN EERSTE KEERER!’ SMAAKTE NAAR ME SEAN DHON

+ ONTDEK BINNENIN ALLES OVER ZIJN

THUIS BIJ JUSTIN BIEBER! +

VEEL MEER FOTO’S OP P. 16-17

n, Kom binneers! Joepie-lez

Account Executive

Hun ongelooflijke getuigenissen

Carla Bruni wanhopig

ZOVEELSTE MISLUKTE PLASTISCHE INGREEP

JENNIFER LAWRENC E UIT ‘THE HUNGER GAMES’ IS NIEUW IN HOLLYWO OD

EXCLUSIEVE BABBEL!

‘KRISTEN STEWART HEETTE ME WELKOM IN DE WERELD VAN DE BULLSHIT’

BRANDSTICHTING BIJ HERBERT

JANI EN STUBRU-STEM SAM DE BRUYN SLACHTOFFER VAN GAYBASHING

op zijn 15 DT werd ontmaagd

En dat allemaal om Sarko niet te verliezen

ZONE02/ G R AT I S

M A G A Z I N E

ZONE02.BE

7/3 - 3/4/2012

G R AT U I T:

C I T Y,

R E S T O

&

S H O P P I

N°241 Osez la couleur / Kleur in je interieur

 DE BIB VAN TOEKOM

PrĂŠsent! 

Originele gerechten en pittige wijnen

WEEKBLAD NR. 11 • 14 MAART 2012 TV-PROGRAMMA’S VAN 17 TOT 23 MAART

â‚Ź1,60

 GERED DOOR OPRAH

    EEN MAGISCHE REIS NAAR DISNEYLANDÂŽ PARIS MET HET HELE GEZIN

CARRIĂˆRE VOORBIJ NU ZE MOEDER IS

HOLLYWOOD

Management Assistant

Regionaal Eindredacteur

CARLA BRUNI TE VER MET PLASTISCHE CHIRURGIE

HOOP VOOR DOCHTER VAN WHITNEY

Uit rehab, maar moederziel alleen

JAY-Z ZOEKT AL NIEUWE BEYONCÉ!

Bladmanager TV Familie/Joepie

50 ans d’art contemporain: à voir

CULINAIR

HOT

Account Manager Project Manager Marketing

TIPS/CONSEILS Vintage 

 

Potentials with passion

&

NIEUWE GEBROKEN LIEFDES HARTEN

HOE LANG VOOR DEMI HERVALT?

DMUZE Shakenin San Juan

HetPuertoRico vanGabrielRios

Webdesigner Sales Manager

Senior Researcher System Engineer

Hoedesign isGent? JanHoetJr. wijstdeweg

Onorthodox 10.03.2012/24

Fashionstatementop eenbus

â‚Ź 8,90

WEEKBLAD NR. 11 > 13 MAART 2012 MET TV-GIDS VAN 17 T.E.M. 23 MAART

DAG ALLEMAAL + DVD RANG 1 (DEEL 1&2)

DE INTIEMSTE GEHEIMEN VAN

TOM WAES Zijn tranen van liefdesverdriet ■De verzoening met z’n ouders ■ Zijn toekomst na Tomtesterom ■ Zijn verleden in de rosse buurt ■

TERECHTE ANGST?

NA VÉRONIQUES RELAAS

magazine

PierreBergĂŠ

‘Hetisergomtegendejeugdtezijn’_32 met volledige tv-gids van zaterdag tot zaterdag

+ NOOIT EERDER GEZIENE ‘GRIEZELIGE DREIGEMENTEN’ JEUGDFOTO’S! VOOR HEM GÉÉN ROEM

TOMS ENIGE BROER SAM:

‘IN EN UIT DE GEVANGENIS’

DM Anoukna de crash

‘Zonderdekinderen wasikernietmeergeweest’_12 Filantroop,ex-partnervanYSL, reddervan‘LeMonde’

PHAEDRA:

MATTHIAS SCHOENAERTS’ BESTE VRIEND FRANKY

Zoek je een boeiende, uitdagende job en wens je je te ontplooien in een dynamische en innovatieve omgeving?

‘EN OPEENS WAS IK HEM KWIJT...’

Ontmoetingenmet eenAfghaanselandmijn

Mijnplastic handenik

_22

10.03.2012/28

â‚Ź 2,10 + â‚Ź 6,80=

Surf voor meer info naar www.persgroep.be of leer ons kennen op 22 maart, stand 802 op

65


066_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:20:12

REGIO BRABANT & BRUSSEL

VACATURE 17 MAART 2012

www.concerto.be

66

LET’S SHARE OUR TALENTS You are a professional engineer who brings creativity, passion and a dream of contributing to a sustainable future, along with your experience? We are experts in our sector, offering the know-how, challenges and career opportunities to realise your ambitions at the forefront of your field. The time is right for us to share our talents. With about 3,300 employees around the world, Tractebel Engineering (GDF SUEZ) is one of the leading engineering companies in the world. We offer state-of-theart engineering solutions and consulting to power, nuclear, gas, industry and infrastructure customers in the public and private sectors. Tractebel Engineering is part of GDF SUEZ Energy Services, one of the business lines of GDF SUEZ.

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS

de Persgroep Publishing draait rond passie voor onze lezer, surfer en adverteerder. Maar net zozeer voor onze medewerkers, stuk voor stuk sterke persoon lijkheden met een alerte geest en een flexibele ingesteldheid die houden van actie en in zet. Met als resultaat een fraaie lijst met power brands in een breed medialandschap, met zowel kranten, magazines als internet. De sleutel van het succes? Een vernieuwende combinatie van n ieuws en en tertainment, passie en knowhow, innovatieve infrastructuur en toptalent.

Bladmanager TV Familie en Joepie nr. 11 • 14 maart 2012 • Tv-prog.

€1,60

BV’S MIJDEN LESLEY-ANN

van 17 tot 23 maart

• Geen volk op haar feestje • Niemand wil haar ‘Playboy’ VÉRO ELKE DAG GESTALKT

NIET OP STRAAT, NIET THUIS

NERGENS MEER VEILIG!

BRANDSTICHTING BIJ HERBERT

JANI EN STUBRU-STEM SAM DE BRUYN SLACHTOFFER VAN GAYBASHING

Hun ongelooflijke getuigenissen

Carla Bruni wanhopig

ZOVEELSTE MISLUKTE PLASTISCHE INGREEP

En dat allemaal om Sarko niet te verliezen

LICKER ISHLTD/LES LEY BRYCE

WWW.JOEPIE.BE

JOEPIE MET GRATIS 3 ‘TWILIGHT’-FOTO’S + 1 STICKER

WEEKBLAD NR. 11 • 14 MAART 2012 • ¤ 1,60 • ¤ 1,60 (LUX) • ¤ 1,80 (NL)

4 X SOS

JULLIE MEEST PRANGENDE BEAUTYVRAGEN OPGELOST

Shocking beschuldiging

IS RIHANNA RACISTISCH?

DIT ZIE JE MEESTAL NIÉT...

De rode loper-bloopers van de sterren

Rara, wie struikelt er hier?!

R

OPENHARTIGE DAN OOIT

SEAN DHONDT werd

DOE DE TESTEN HOE ROMANTISCH IS HIJ? MAAK JIJ JE VRIENDINNEN JALOERS? de

ontmaagd op zijn

15

‘MIJN EERSTE KEER EER!’ SMAAKTE NAAR M + ONTDEK BINNENIN ALLES OVER ZIJN

THUIS BIJ JUSTIN BIEBER! en, Kom binnzers! Joepie-le

+ VEEL MEER FOTO’S OP P. 16-17

JENNIFER LAWREN CE UIT ‘THE HUNGER GAMES’ IS NIEUW IN HOLLYW OOD

EXCLUSIEVE BABBEL!

‘KRISTEN STEWART HEETTE ME WELKOM IN DE WERELD VAN DE BULLSHIT’

Functie

Profiel

De rode draad doorheen je taak als bladmanager is het sturen en werken aan de conceptuele onderbouw van de weekbladen TV Familie en Joepie. Je bedenkt promotionele acties voor jouw titels en werkt creatieve ideeën uit in samen spraak met de Marketing Manager Magazines. Hiertoe behoort de volledige uitwerking van het project, onderhandelingen met externe partners, opmaak van de mediacampagnes maar sta je ook voortdurend in contact met de hoofdredactie van jouw titels. Daarn aast ben je verantwoordelijk voor het budgetbeheer van de titels. Het spreekt voor zich dat je een grote interesse hebt voor de binnen- en buitenlandse magazinemarkt en volgt deze op de voet.

Je hebt naast een stevige basisopleiding ook enkele jaren marketingervaring in een promotiegedreven business. Je hebt interesse voor entertainment: kranten, magazines, televisie. Je bent een kei in het onderhandelen, het opzetten van win-windeals en hebt ervaring met het opmaken van mediacampagnes. Je bent vertrouwd met een cijfermatige benadering van de markt, het opstellen van een marketin gplan en het briefen van reclamebureaus. Je hebt bovendien ervaring met budgettering en droeg al eindverantwoordelijk over een product.

Aanbod We bieden je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een zeer aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen die passen bij een bedrijf zoals het onze (een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, bedrijfsrestaurant, deelname in de winst en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.

Je bent gedreven, gemotiveerd en kan dit enthousiasme overbren gen in je werk. Als teamspeler hou je van veel inzet en kies je bewust voor een dynamische, deadline-gedreven sector als de media. Stressbestendig en resultaatsgericht als je bent, behoud je een helicopterview over het geheel van de lopende acties.

Interesse in deze of andere vacatures? Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.


067_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:20:30

REGIO BRABANT & BRUSSEL “Mijn job bij de Bank biedt vele uitdagingen, in het hart van de economische actualiteit.”

Gevarieerde taken

In het hart van de economie

67

VACATURE 17 MAART 2012

Isabelle

ÉÉN BANK, VELE GEZICHTEN

De Bank biedt:

De Nationale Bank van België zoekt m/v voor haar:

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met concurrerend salaris en bovenwettelijke voordelen en ruime opleidings- en ontplooiingskansen.

departement Human Resources:

HR-beleidsmedewerker (master) departement Informatica:

Sollicitaties:

informatici (master en bachelor)

via internet: jobs.nbb.be Je sollicitatie dient ons, samen met je cv, een kopie van je diploma’s en de lijst van de gevolgde ECTSstudiepunten, te bereiken uiterlijk 11 april 2012 en dit via onze site jobs.nbb.be Alleen volledige dossiers komen in aanmerking.

departement Financiële markten:

wiskundige/fysicus (master) departement Facilitair beheer:

binnenhuisarchitect (bachelor) bouwkundig tekenaar (bachelor) Een gedetailleerde beschrijving van de functies en de profielen alsook het programma van de selectieprocedure vind je op onze site

jobs.nbb.be

Project Coördinator Functie: multidisciplinaire informatieflow betreffende technische, financiële, timing en management gerelateerde documenten om de Project Managers te adviseren in lijn met hun verantwoor-

opvolging van alle technische documenten binnen een bouw-, renovatie- en technisch project. -

Profiel:

persoon met een uitmuntend organisatietalent die stressbestendig en administratief kennis van MS Office en bent goed drietalig (N/F/E).

Architectenvennootschap AR-TE en ingenieursbureau STABO bundelen elke dag hun kennis en krachten om professionele klanten totaaloplossingen op maat aan te bieden. Via een geïntegreerde, innovatieve en duurzame benadering leggen we ons toe op diverse marktsectoren (ziekenhuizen, ouderenzorg, kantoren, utiliteitsbouw, onderwijs en milieutechnieken). Onze dochtervennootschap EIM (Engineers in Management) staat als onafhankelijke en gespecialiseerde partner in voor het beheer van a tot z en de opvolging van bouwprojecten. Momenteel vind je bij ons de volgende jobopportuniteiten (m/v):

Construction Manager Functie: rapporteert aan de Project Manager. Profiel:

-

Aanbod:

www.ar-te.be www.stabo.be

Interesse? vacature@ar-te.be

vacature@stabo.be


068_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:21:01

68

REGIO BRABANT & BRUSSEL

VACATURE 17 MAART 2012

Inventing the future is what we’re all about

Groei met ons mee !

Word jij een van onze

400 collega’s Innovative Engineering Solutions in: Farmaceutica | Chemie | Luchtvaart | Automotive Railway | Energie | ICT | Multimedia... Voor meer informatie, surf naar:

www.akka-benelux.eu

Bergeratt Monnoyeur

in Overij ijse is de officiële fi verdeler van CATERPILLAR materieel voor België, Luxemburg, Frankrijk, Polen, Roemenië en Algerije. 300 medewerkers staan garant voor een uitstekende dienstverlening in de divisies Grondverzet (graafmachines, bulldozers) en Eneria (motoren voor elektrische opwekking). We maken deel uit van de Franse groep Monnoyeur met een personeelsbestand van ca. 5.500 werkne wer knemer merss en en een een omz omzet et van 1.3 3 M Eu Euro ro. Wij hebben diverse vacatures voor de volgende functies (m/v):

TECHNISCH EXPERT

Je biedt technische ondersteuning ter plaatse of per telefoon aan de techniekers m.b.t. de diverse materiaalgamma’s van CATERPILLAR. Je staat in voor de uitwerking van de technische opleidingen, ontwikkeling en redactie van de opleidingstools.

PRODUCT MANAGER

Je onderzoekt de klantenbehoeften en analyseert de markttendenzen. Daarnaast voer je de onderhandelingen met CATERPILLAR m.b.t. je toegewezen productgamma en werkt actieplannen uit voor de realisatie van de objectieven.

PROJECT ENGINEER

Je beheert volledige turn-key projecten van A tot Z rond alle mogelijke toepassingen van CATERPILLAR stroomaggregaten en dieselmotoren. Je bent gepassioneerd door elektriciteit, mechanica en alles wat daartussen ligt. Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur Elektromechanica.

PROJECT MANAGER INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de bestaande WKK contracten bij de grote industriële klanten zowel wat betreft het fi financiële als technische luik. Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur of Bachelor Elektromechanica met ervaring in de industriële sector, bij voorkeur in een Customer Service omgeving.

COMMERCIEEL COÖRDINATOR

Je staat in voor de administratieve opvolging van de verkoop- en marketing activiteiten en verzorgt de coördinatie m.b.t. de opvolging van bestellingen en leveringen aan klanten. Tevens verzorg je de management rapporteringen.

TECHNIEKERS BUITENDIENST HEEL BELGIE OF BINNENDIENST

WOONACHTIG IN OVERIJSE

Je hebt een opleiding elektromechanica, autotechnieken, elektriciteit, mechanica, hydraulica …. en bent gepassioneerd door de CATERPILLAR machinewereld.

Spreekt één van deze functies je aan? Bekijk de uitgebreide functieomschrijving op

Meet us at our special event

www.bm-cat.be

Werken bij Bergerat Monnoyeur? Stuur uw motivatiebrief en cv naar Bergerat Monnoyeur, t.a.v. Carine Daele, Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse of mail naar jobs@bmbe.be.

Thursday, April 19th, 2012

Autoworld Brussels | From 1 pm till 7 pm Register your CV to

www.engineeringday.be AKKA Benelux n.v. Excelsiorlaan 17 1930 Zaventem 02 712 60 00

In april opening van onze vestiging in Antwerpen © 2012 AKKA Benelux n.v. | design pop-up.be

VERA is het Vlaams-Brabants steunpunt informatica voor lokale besturen. Wij zijn een auton oom overheidsbedrijf met 14 person eelsleden en zijn gevestigd in Wijgmaal (Leuven). Om ons team te versterken zoeken wij op korte termijn

een functioneel analist (m/v) Kan didaten hebben een master diploma behaald (of gelijkwaardig) en hebben voldoen de bewezen ervaring met betrekking tot de materie waarvoor ze worden ingezet. De opdracht betreft in de eerste plaats de modernisering van een interprovinciale software, waarvoor de uitbesteding voorbereid, begeleid en opgevolgd moet worden. Daarna zal de nieuwe medewerker voor gelijkaardige taken ingezet worden. Wij zoeken iemand die verantwoordelijkheid wil dragen, zelfstandig en oplossingsgericht kan werken, over goede communicatieve eigenschappen beschikt en met open vizier iets wil realiseren voor en met de open bare sector.

Meer informatie over het aanbod en de sollicitatieprocedure vindt u op onze website : http://www.vera.be/vacatures. Kandidaturen moeten uiterlijk op 23 maart 2012 worden ingediend. Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 016 30 85 13 of via vacature@vera.be


069_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:22:24

REGIO BRABANT & BRUSSEL ACCOUNT MANAGER PROCESS-INDUSTRIE

IT’S NEVER TOO EARLY TO CONNECT Phoenix Contact is een wereldwijd begrip op het vlak van elektrische en elektronische aansluittechniek voor industriÍle toepassingen. Het Phoenix Concept is terug te vinden in diverse domeinen – van industriÍle verbindingstechnologie tot volledige automatiseringssystemen. We werken wereldwijd met meer dan 12.000 medewerkers waarvan 30 in BelgiÍ. Op onze beurt zijn we dringend op zoek naar enthousiaste collega’s die zich bij ons willen aansluiten. Heb je interesse voor ÊÊn van volgende functies, stuur dan je brief en cv naar Martine Deventer, Manager HR & Facilities, Phoenix Contact NV, V Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem, mdeventer@phoenixcontact.be.

Je onderhoudt contacten met klanten, het accent ligt op de process-industrie in Vlaanderen. Je reikt advies en oplossingen op maat aan en bouwt een vertrouwensrelatie uit. Daarnaast zoek en bezoek je prospects om ons marktaandeel verder uit te breiden.

PROFIEL AAls ba bach chellor or/m /maste terr in indu d stririĂŤlee we w tenschhappen toon je als geesp spre reks kspartrtne n r eeen ster erk analytisch c inzichtt. Ervaringg als accou o nt maanage g r in de process-industrie is eenn pluspunt. Je hebt bt orgganisatietalen e t, kunnt inititiaatief ontwikkelen en werk rkkt gr graa a g in tea eam mverband. Affiniteit met industriĂŤle automatise serirng is ee eenn trtroe oeff. Je beheeersts vlot N/ be N/F/EE enn Offfice so softftwa ware re.

CUSTOMER SERVICE SUPPORT

Je maakt deel uit van het interne commerciĂŤle team: informatie en advies verlenen aan klanten, offertes opstellen en het orderverwerkingsproces begeleiden. Je bent de interne aanspreekpartner van de klant en dus een essentiĂŤle schakel in ons bedrijf.

PROFIEL Je heb ebt eeen ba b ch c elor elor dip iplo lom ma of vo ma vold olddoe oend nde erva v ring opgebouwd in een en derrgeelilijk jkee fu jk func nctitiie. nc e Je heebt b organ a isisat a ietalentt, kunt initiatieef o tw on twik ikke keleen en werrktt gra ke r ag in teamverban a d. Je beheerstt vlo lot NN//F//E en Offficee software. Je wooont in de reg egio i of be b nt n ber erei eidd je daar a te ve v stigen.

SOFTWARE ENGINEER

Dank zij je doorgedreven PLC kennis ben je intern de technische aanspreekpartner voor de softwarenoden van onze klanten. Je begeleidt hen bij het uitwerken van concepten, software en ondersteunt hen met je technische expertise.

PROFIELL Als inge geeniieu eur met specialilsatie industriĂŤle automatisering ben je vertrouwd met PLC-programmatiee (IEEC 6113 131). Jee ben e t kl klan anntg tgeeririch cht,t,, kijijkt kt voooru kt ruititt en we werk rkt kt gr g aa aagg in teamv eaamver mvverba band band nd. Je behheerst vlvott N//F/E / en Offfifice software.

VACATURE 17 MAART 2012

69

ACCOUNT MANAG GER LIMBURG + KEMPEN

Je onderhoudt contacten met industriÍle klanten in de regio’s Limburg en Kempen. Je klanten zijn hoofdzakelijk eindgebruikers, installatiebedrijven en paneelbouwers. Je reikt advies en oplossingen op maat aan en bouwt een vertrouwensrelatie uit. Daarnaast zoek en bezoek je prospects om ons marktaandeel verder uit te breiden.

PROFIEEL Als bachhel Als elor/master indu dustriĂŤlee wetenschapppe p n to toon jee alls gespreks ge k pa partner eenn sterkk an a alytischh inz nzichht.. Je heb ebtt or o ga g nis niisati satieetalentt, kunt ini n tiatief ontw wikke kelen enn wer e kt gra r ag in te t amve amve am verb rbaan and. d Affiniteit met industrtriĂŤle le aut utom omat om a isiserrin at ingg is een en trooef e . Jee behhee eersrt vlot N/F/E /E en Offfifice c Sof ce oftw tw warre. e Je heebt bt enk nke kel ele jare jaa en er erva variingg alss acccoun unt ma m na n ger en e woo o ntt in de reg egio ioo of be bent ntt ber e ei eid jee daar tee vestig iggen en..

ONS AANBOD

Phoenix Contact is een stabiel ĂŠn groeiend bedrijf. Je krijgt er:         

 

              

   

               

trainingen           

                    

       

                     


070_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:22:04

70

REGIO BRABANT & BRUSSEL

VACATURE 17 MAART 2012

www.jobber.be www.vdab.be

WORD

TELECOMMUNICATIETECHNICUS Diest

Bent u gefascineerd door de wereld van pc’s, netwerken en telecom? Mist u net dat ietsje meer kennis en ervaring om aan de slag te kunnen in deze boeiende sector? Dan is deze kosteloze dagopleiding zeker iets voor u! Uw profiel: u bent werkzoekend met een passie voor informatica. U kunt functioneren op een niveau hoger secundair onderwijs (hetzij door bedrijfservaring, hetzij door uw studieverleden). U hebt een (passieve) kennis van het Engels. Programma: u leert pc’s gebruiksklaar maken en herstellen. U krijgt een degelijke basis van universele netwerktechnologie (Cisco), besturingssystemen (Windows client en server, Linux) en beveiliging zodat u kunt helpen bij het installeren van een netwerk. U verdiept zich ook in de nieuwste technologieën op gebied van telecomnetwerken, mobiele telefonie, wireless, PDA’s, GSM en GPRS. Praktische informatie: deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Diest start op 14 mei 2012 en eindigt in oktober 2012 (inclusief bedrijfsstage van 6 weken). Interesse? Kom naar de vrijblijvende infosessie op 26 maart 2012 om 9u30 of op 16 april 2012 om 9u30 in de Oranjerie in Diest. Bel of mail voor een uitnodiging naar Leslie Blevi, tel. 016 38 00 38 of leslie.blevi@vdab.be. Indien u niet kan aanwezig zijn en toch geïnteresseerd bent, bel of mail dan voor een nieuwe afspraak. Reageer zo snel mogelijk! DOE ZOA LS D U I Z E N D E N M E N S E N D I E EEN JOB H E BBE N GE VON D E N DA N K Z I J : JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Het gemeentebestuur van Bekkevoort gaat over tot de aanwerving van volgende functies met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar die met maximaal twee jaar kan worden verlengd:

DESKUNDIGE

Ruimtelijke Ordening/ Geografisch Informatie Systeem (m/v) Een voltijdse statutaire betrekking met functionele loopbaan B1-B3

Uw functie: U st aat o.a. in voor het behandelen van st edenbouwkundige aanvragen, verkavelingsdossiers en attesten en ziet erop toe dat de stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd. U beheert tevens het Geografisch Informatie Systeem en geeft ondersteuning bij het gebruik van de GIS-database.

DESKUNDIGE

Verkeer en Mobiliteit/Patrimonium (m/v)

Een voltijdse contractuele betrekking met functionele loopbaan B1-B3 (contract onbepaalde duur) Uw functie: U staat o.a. in voor de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid (uitvoering gemeentelijk mobiliteitsplan en snelheids-zoneringsplan, opvolging project trage wegen…). U staat tevens in voor de planning, de uitvoering en de opvolging van het beheer van gebouwen en gronden. Voor beide functies gelden volgende voorwaarden: U bent in het bezit van een bachelordiploma Wij bieden u:

Interesse? Nadere inlichtingen omtrent de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en

Uw sollicitatie (met duidelijke vermelding van de functie waarvoor u solliciteert), vergezeld van uw curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister dient ons

www.bekkevoort.be

Het gemeentebestuur van Asse, een dynamische gemeente centraal gelegen tussen Brussel en Aalst, dient in de toekomst het hoofd te bieden aan een aantal maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Daarom wenst het zich te omringen met mensen die deze uitdagingen wensen aan te gaan! In het kader daarvan organiseert het gemeentebestuur een niet-vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een enthousiast (m/v):

Afdelingshoofd Technische Zaken (niv. A6a-7b) voltijds/vastbenoemd - met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Als afdelingshoofd draag je een coördinerende verantwoordelijkheid ten aanzien van de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering met betrekking tot alle gemeentelijke taken die aan de technische dienst worden toevertrouwd. Je bent tevens verantwoordelijk voor de opvolging van de bouwprojecten en het beheer van het gebouwenpatrimonium. Je staat ook in voor de uitwerking en opvolging van het handhavingsbeleid. Door overleg, adequate delegatie en een geschikte managementgerichte aanpak tracht je de optimale samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de technische dienst te bewerkstelligen.

Functie-eisen

Je bent in het bezit van een master in de ingenieurswetenschappen (profiel burgerlijk ingenieur) en hebt 5 jaar relevante beroepservaring. Je kan resultaatgericht werken en een uitgesproken visie ontwikkelen waarbij je de andere actoren niet uit het oog verliest. Op een juiste manier weet je je medewerkers te coachen en te stimuleren en op die manier bij te dragen tot een positief en klantvriendelijk imago van de gemeente. Je bezit een zeer hoge mate van zelfstandigheid en organisatiebetrokkenheid.

Ons aanbod

Wij bieden je een veelzijdige baan met een aantrekkelijk salaris, een pakket met een aantal extralegale voordelen, een groot verantwoordelijkheidsgebied en volop mogelijkheden op het vlak van training en persoonlijke ontwikkeling.

Informatie en sollicitatie

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door uiterlijk 30 maart 2012 het verplichte inschrijvingsformulier, hetzij aangetekend te versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse (datum van poststempel geldt als datum van verzending), hetzij af te geven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van het administratief centrum (2de verdiep), hetzij per mail met ontvangstbevestiging te versturen naar personeelsdienst@asse.be Een uitgebreide infobundel omtrent deze vacature vind je via www.asse.be (doorklikken naar interne zaken - personeelsdienst - vacatures) of kan je opvragen bij de dienst Personeelszaken (02 454 19 98).


071_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:23:11

VACATURE 17 MAART 2012

71

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Aanwerving van Nederlandstalige en Franstalige brandweermannen-ambulanciers en officieren (m/v) SELECTIENUMMERS : ANG12027 (Nl) en AFG12020 (Fr): brandweerman/-vrouw ANG12035 (Nl) en AFG12022 (Fr): officier

LEROY & PARTNERS

SELOR (de federale instelling voor Selectie en Organisatie) legt wervingsreserves aan Uiterste inschrijvingsdatum : 26 maart 2012 Alle informatie omtrent de functie, de deelnemingsen aanstellingsvoorwaarden en de selectieprocedure, kan geraadpleegd worden op de website van Selor (www.selor.be) of via de website www.brandweermijnjob.be Hoe solliciteren ? Solliciteren kan tot en met 26 maart 2012 op www.selor.be

Groot kantoor van gerechtsdeurwaarders (95 medewerkers) te Brussel, werft aan (m/v) om de departementen «Dagvaardingen» en «Uitvoeringen» te versterken:

Departementshoofd Dossierbeheerders Uw job : opstellen van Gerechtsdeurwaardersexploten opvolgen van de dossiers in gerechtelijke procedure advies verlenen aan ons cliënteel en advocaten telefonisch onthaal verzorgen van de debiteuren aansturing van het team (10 personen). -

Uw profiel:

UTROS IVZW BRUSSEL

in een juridische functie.

Zoekt Universitairen, welke vrije als vertalers (studenten) via Int ernet uit het Nederlands naar het FRANS, ENGELS, ARABISH OF CHINEES kunnen vertalen. (ook andere talen: zie onze website)

Betaling volgens commerciële normen in Euro Elke opdracht is met contract. Info. Zie www. UTROS.org Mails: info@utros.org

Wij bieden u:

-

doorgroeimogelijkheden binnen onze onderneming. Interesse? Stuur uw kandidatuur samen met uw CV naar: LEROY & PARTNERS Human Resources Kroonlaan, 358 te 1050 Brussel hrh@assocleroy.be

Wij zoeken ingenieurs, technici en andere profielen. Ontdek al onze vacatures op

www.de spoorwegen werven aan.be

powered by

21 MAART 2012 DE ‘DAG VAN DE INGENIEUR’ KOMT ERAAN! WAT DOET JOUW WERKGEVER?

Achter de schermen werken gepassioneerde professionals dagelijks aan de technische mirakels van onze samenleving. Graag richten we de schijnwerpers op alle ingenieurs, technische medewerkers en studenten uit de sector. De Dag Van De Ingenieur is een initiatief van USG Innotiv en zijn partners.

WWW.DAGVANDEINGENIEUR.BE HET EVENT VOOR INGENIEURS PROFESSIONALS - SCHOOLVERLATERS - STUDENTEN

platinum partner

media partner

gold partner


072_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:02:11

72

ONLINE JOBS IN DE KIJKER

VACATURE 17 MAART 2012

Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

The Council of European Municipalities and Regions was founded in Geneva in 1951 by a group of European mayors. Today, it is the largest organisation of local and regional government in Europe; its members are over 50 national associations of towns, municipalities and regions from 40 countries.

Executive Assistant / Brussels (m/v)

Damiaanactie VZW, gekend voor haar strijd tegen lepra en tbc, werft aan voor onmiddellijke indiensttreding

EEN EVENTCOÖRDINATOR (m/v) Functie U bent verantwoordelijk voor het coördineren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe evenementen en fondsen(wervende) activiteiten in samen-

ADMINISTRATIEVE BEDIENDE (m/v)

Functie

Function The responsibility will first be to support the Secretary General in his daily work and travels, and to ensure that the work continues to be handled efficiently in his absence. By the end of the year, the position will evolve into a position of Executive Officer, responsible of the Cabinet of the SG.

nieuwe PR-activiteiten. Profiel

Profiel

Profile We are looking for a flexible person, motivated and dynamic, capable of handling unexpected situations, in an intercultural environment. Discretion and confidentiality, autonomy and ability to work as a team are essential qualities for this position that will quickly evolve into a position of Executive Officer. Contact www.ccre.org/app/webroot/kcfinder/files/Application%20Pack%20executive%20assistant.pdf

application.execassistant@ccre-cemr.org

Scan deze QR CODE!

courante informaticatoepassingen Wij bieden U : Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke ingang. Een aantrekkelijk salaris met een pakket extra-legale voordelen.

Wij bieden U :

Interesse : Stuur uw curriculum vitae met motivatiebrief voor 13 april 2012 naar Damiaanactie VZW, Mevr. Leslie Preud’homme, Leopold II-laan 263 B - 1081 Brussel of mail leslie.preudhomme@damiaanactie.be.

(trein of metro)

Scan deze QR CODE!

Interesse : Stuur uw sollicitatiebrief en cv per mail naar administratie@nsz.be

Scan deze QRQR CODE! Scan deze CODE!

PLAYMOBIL® staat met haar wereldbekende producten aan de top in de speel-

uitstraling en kwaliteit . Wereldwijd bieden wij commerciële – en technische Scandinavische regio. Dit team willen wij versterken met een :

Verkoper (m/v)

Marketing coördinator (m/v) Northern Europe

Functie

Functie vertalen, opmaken en controleren van newsletters, persteksten, commerciële tieve taken. Profiel

Profiel

Contact: Wij bieden aantrekkelijke voorwaarden die passen bi PMNE_HR@playmobil.de

Contact: Uw sollicitatiebrief met uitgebreide C.V. kunt u

Scan deze QR CODE!

Scan this QR CODE!

Scan deze QR Code met je smartphone! Geen smartphone? Geen nood, u vindt deze vacatures ook op vacature.com/jobs Hoe werkt een QR Code? Kom het te weten op vacature.com/qr

s.neefs@animo.be

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Younes Caro op 02/482.03.45 of younes.caro@vacature.com


073_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:23:23

VACATURE 17 MAART 2012

IGEAN is een opdrachthoudende en dienstverlenende vereniging werkzaam in het arrondissement Antwerpenmet burelen in Wommelgem en een huisvuilverwerkingseenheid te Brecht en Edegem. De in tercommun ale staat ten dien ste van 30 aan gesloten gemeenten voor alles wat te maken heeft met grondbeleid, stedenbouw en ruimtelijke ordening in de dienstverlenende vereniging, en afvalverwerking, arbeidsveiligheid en milieu in de opdrachthoudende vereniging. Wij zoeken gemotiveerde kandidaten m/v:

Project-coĂśrdinator woonbeleid en 2 medewerkers De projectcoĂśrdinator is de drijvende kracht van het samenwerkingsverband en heeft een coĂśrdinerende en beleidsvoorbereidende taak. Profiel: een universitair diploma of gelijkwaardig De medewerkers wonen werken beleidsvoorbereidend en bouwen het woonloket verder uit, volgen het lokaal woonoverleg op en ondersteunen de gemeentelijke huisvestingsambtenaren bij de verbetering van de woonkwaliteit. Profiel: een diploma hoger onderwijs van het korte type / bachelor of ervaring in de huisvestingssector.

73

ALTIOR is een Executive Search kantoor, gespecialiseerd in het rekruteren en selecteren van kandidaten voor management- en directiefuncties. Altior vormt de schakel tussen de business van hun klanten en het talent op de arbeidsmarkt dat zÄł willen aantrekken. Talent dat bÄł hun klanten het verschil maakt, of met andere woorden “Business Powered by Peopleâ€? ‌ Sinds de oprichting 5 jaar geleden kende Altior een succesvolle groei en om hun groeidoelstellingen verder waar te maken zÄłn ze op zoek naar

Universitair Talent

(m/v)

FunctieomschrÄłving:

• Je start bij ons in de functie van Research Consultant; • Na het bepalen van de rekruteringsstrategieÍn spoor je via networking, database search en direct search geschikte kandidaten op; • Je maakt telefonisch een eerste selectie en regelt afspraken tussen kandidaten en de Consultant of Partner met wie je nauw samenwerkt.

ProďŹ el:

• Je hebt reeds of je haalt binnenkort een diploma op masterniveau; • Een eerste werkervaring in een professionele dienstenomgeving is een meerwaarde, maar geen noodzaak.

Aanbod:

Jurist studiedienst

Als jurist volgt u de nieuwe evoluties in wet- en regelgeving op voor zowel de diensten van IGEAN als voor de aangesloten besturen. U rapporteert en geeft advies bij specifieke juridische vragen. Daarnaast behandelt u de dossiers van de administratieve sancties en bereidt u de beslissingen van de sanctionerende ambtenaar voor. Profiel: licentiaat of master in de rechten. Sterke interesse voor administratief- en milieurecht. Communicatievaardig en een vlotte pen. Indien u interesse heeft in ĂŠĂŠn van deze functies bezoek onze website: www.igean.be waar u alle info over de werking van onze intergemeentelijke vereniging kan terugvin den.

De functie van Research Consultant is een ideale kennismaking met het bedrÄłfsleven. BedrÄłven en markten leer je niet alleen kennen, je raakt ook vertrouwd met hun structuren. Deze kennis en ervaring vormen een stevige basis om bÄł ons door te groeien tot Junior Consultant waarbÄł je volledige opdrachten met persoonlÄłk contact met klant en kandidaat kan behartigen! Tegenover onze hoge verwachtingen staat uiteraard een aantrekkelÄłk aanbod.

Altior powered by you?

GeĂŻnteresseerd om te werken aan jouw en ons succesverhaal? Bezorg ons dan jouw cv en begeleidend schrÄłven, bÄł voorkeur via e-mail: info@altior.be, of schriftelÄłk naar Altior, t.a.v. Jan Verstraeten, Associate Partner, Franklin Rooseveltlaan 172-174 Ab5, 8970 Waregem. Meer info: 056 62 26 30.

Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk indienen voor 21 maart 2012 naar: IGEAN, t.a.v. de heer Nick Van den Bran de, Doornaardstr. 60 - 2160 Wommelgem of per e-mail naar: personeel@igean.be

Is je creativiteit niet te stoppen?

www.altior.be

FIL ROUGE, communicatie- en reclamebureau met een specialisatie in arbeidsmarktcommunicatie, kijkt uit naar een m/v

graphic designer/ art director Je bent een ervaren, creatieve allrounder die autonoom kan instaan voor " ! #& " ! & )    !  ! $ 0%  ( " $  ( ! ( ! $   # ! % " '! &  & " " % ( " " $  $ '  ! " /  ! " !  !   EEN GREEP UIT HET TAKENPAKKET: input creatief vertalen naar een origineel communicatieconcept inclusief copy en beeld, " ! #& ! #& $ !  (   !  + & &   #'  &   $ " #  ! ( ! & " " % ( " " $ " /  ! " !  !  JOUW TROEVEN: % & $  $ 0%  ' &    ( " $  ( !  " !  !  ! " 1 !  $ ( $ !  ! een reclamebureau moedertaal Nederlands met noties Engels en/of Frans $ " & &  ( "     geavanceerde kennis van Illustrator, InDesign, " & " % " #  ! ! % ( !    %  $  ) ( $ " " $ + % & '  " #  " " &   ( ! ( ! !  ')  $ 0%  #$ " $ . % ! '# & "  & #$ " '&  &  !   ! #$ " % % " !   #% % " !  $ + ! " " $ ( " $  ( !  ! !  ') '!  $ ! media-ontwikkelingen % "  ( " & '! ! ! " Wil je jouw talent van naaldje tot draadje bij ons komen demonstreren? Stuur jouw cv, motivatie en portfolio naar % "   & &  0 $ " '  

CONTACTEER ONS: 09 242 94 80 % "   & &  0$ " '   $ * % & $ & ,  "  9051 Sint-Denijs-Westrem

BLOG

BEZOEK ONZE NIEUWE SITE ) ) ) 0 $ " '  


074_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:22:56

74

VACATURE 17 MAART 2012

aan de slag als business technologist Talentum Stand 606

You’re ready for something bigger and better. Now take your knowledge to a whole new level.

Refining Open Days: 10am-6pm, 23rd & 24th March, Hilton Antwerp, Groenplaats 32, 2000 Antwerp, Belgium With a career in Refining at Saudi Aramco, a global leader in the energy industry, you’ll get exposure to operations on an unrivalled scale as you help realize our long-term vision. Our world-class refining operations maintain a reliable supply of more than a million barrels per day and, because we pride ourselves on being at the forefront of technology, the scope for development is endless. We have the model for generations of sustainable energy. But it all begins with a huge investment in your expertise. The limits to what you achieve are up to you. Learn more about the amazing rewards, lifestyle and benefits that come with a career at Saudi Aramco.

www.jobsataramco.eu/gazetp uncommon opportunities

Verantwoordelijke

samenaankoop en dienstverlening (m/v) Interesse? Surf naar www.11.be/vacatures voor meer info.

Het WTCB is het onderzoeksinstituut voor de Belgische bouwwereld. Aannemers en andere bouwprofessionelen steunen op de adviezen en publicaties van het WTCB om de kwaliteit van de bebouwde omgeving permanent te verbeteren. Het WTCB is aldus actief in talrijke domeinen binnen de bouwsector en heeft vestigingen in Brussel, Sint-Stevens-Woluwe, Heusden-Zolder en Limelette.

U vindt de gedetailleerde functieomschrijvingen op :

Wil je met een klein team de Vlaamse ngo’s ondersteunen in hun bedrijfsvoering? Dan is dit de ideale job voor jou.

bij ngo-federatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Om zijn multidisciplinair en dynamisch team uit te breiden, is het WTCB voor zijn Directie Onderzoek & Innovatie op zoek naar de volgende kandidaten (m/v) :

atosworldline.be/nl/careers

?

WTCB

Jouw potentieel, onze visie. Bekijk snel onze advertentie.

Wilt U meebouwen aan de toekomst met de meer dan 200 WTCB-medewerkers, solliciteer dan online of stuur uw CV naar : WTCB, Algemeen Secretariaat, Lombardstraat 42 te 1000 Brussel of mail naar

AKOESTIEK

MILIEU

ENERGIE

STRUCTUREN

MATERIALEN

meer dan een job

Op zoek naar de job van je leven? Bezoek de KBC-stand op Talentum. Of surf naar www.9tolife.be


075_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:22:44

VACATURE 17 MAART 2012

De gemeente Beveren, gelegen in het hart van het Waasland, is een bruisende gemeente die enkel het beste voor haar 46 000 inwoners nastreeft, een dienstverlening van a tot z! Om dit te realiseren investeren wij in mensen die dagelijks het beste van zichzelf geven. Samen maken wij van Beveren een gemeente waar het heerlijk is om in te werken en te wonen. Wil je ook meewerken aan deze ambitieuze uitdaging? Maak dan kennis met een van de grootste werkgevers in de regio!

Beste werkgever zoekt

Beste werknemer!

Wij zoeken m/v

DESKUNDIGE PERSONEELSZAKEN

(niveau B1-B3, contractueel, voltijds)

Voornaamste aanstellingsvoorwaarden: je bent in het bezit van - hetzij een diploma bachelor afdeling arbeidsorganisaties - hetzij een diploma bachelor richting bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk - hetzij een diploma bachelor richting sociaal werk, optie maatschappelijk werk of toegepaste psychologie - hetzij een diploma bachelor richting personeelswerk.

DESKUNDIGE MOBILITEIT

Partena wil dat iedereen zo gezond, vitaal en onafhankelijk mogelijk in het leven kan staan. Naast een ziekteverzekering met hospitalisatieen tandverzekering, kan je rekenen op tal van diensten voor meer levenskwaliteit en comfort. Bij Partena staan kwaliteit en contact met de klant voorop. Dat kan alleen dankzij onze enthousiaste medewerkers. Gedreven, competente mensen die doelgericht werken en zich met de glimlach inzetten voor onze klanten. Mensen zoals jij... In ruil biedt Partena je een respectvolle, duurzame job met tal van doorgroeimogelijkheden bij een onderneming die trots de kwaliteitslabels ‘Beste Werkgever’ en ‘Investors in People’ draagt. Dit bewijst dat je bij Partena goed opgeleid, gehoord en gewaardeerd wordt, en bij ons elke dag weer met evenveel zin je job kunt doen. Ook dat is kwaliteit! Om ons dynamisch team te versterken, zoeken wij (m/v)

(niveau B1-B3, contractueel, voltijds)

Voornaamste aanstellingsvoorwaarden: je bent in het bezit van - hetzij een diploma bachelor in het studiedomein economische en toegepaste economische wetenschappen - hetzij een diploma bachelor in het studiedomein verkeerskunde - hetzij een diploma bachelor en over minstens 4 jaar beroepservaring beschikken in een relevante functie je bent in het bezit van een rijbewijs B.

BOUWKUNDIG ADVISEUR

(niveau A4a-A4b, contractueel, voltijds)

Voornaamste aanstellingsvoorwaarden: je bent in het bezit van - hetzij een diploma van master in de architectuur - hetzij een diploma van master in de industriële wetenschappen, richting bouwkunde - hetzij een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, richting architectuur - hetzij een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, richting bouwkunde je hebt minimum 4 jaar ervaring in een relevante functie je bent in het bezit van een rijbewijs B. Als medewerker krijg je … een boeiende job in een dynamische omgeving die opleiding en ontwikkeling stimuleert een marktconform salaris (relevante werkervaring wordt tot max. 12 jaar overgenomen) een aantrekkelijke verlofregeling maaltijdcheques een hospitalisatieverzekering een fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Klaar voor deze uitdaging? Je stelt je kandidaat door je cv, je motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister, een kopij van je diploma en je rijbewijs te sturen naar sollicitaties@beveren.be Je kan deze documenten ook aangetekend per post bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 2, 9120 Beveren. Kandidaturen dienen uiterlijk 23 maart 2012 ingediend te worden. De datum van verzending geldt als datum van indienen. Meer weten? Voor meer informatie over de functie, de selectieprocedure of de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden neem je contact op met Guy Van Nieuwenhove, deskundige personeelszaken, op het nummer 03 750 16 54 of via e-mail guy.van.nieuwenhove@beveren.be

WWW.BEVEREN.BE

Synergie Manager Klantenadviseur Service Center Klantenadviseurs regio Vlaams-Brabant Commercieel bediende B2B Consulent Dienstencheques regio Dendermonde Finance Professional Huishoudhulpen

www.partena-partners.be/jobs AAN AL ONZE COMPETENTE EN UITERST ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS, EEN DIKKE ...

75


076_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:22:34

76

VACATURE 17 MAART 2012

MEDEWERKER COMMERCIËLE BINNENDIENST FUNCTIE:

Schmitz Cargobull (www.cargobull.com) produceert en verkoopt trailers (koelers, kippers, containers ...) en biedt bijkomende dienstverlening aan (bv. onderhoudscontracten, financieringen, telematica ...). Het bedrijf bekleedt een marktleiderspositie in Europa en heeft productie voornamelijk in Duitsland. De vestiging in België (Gent-Zeehaven) staat in voor de verkoop en dienst-na-verkoop. Klantgerichtheid en een goede prijs/kwaliteitsverhouding staan centraal! Deze firma behoort dan ook tot de top 3 in België. Wij wensen deze dynamische KMO te versterken met m/v:

PROFIEL:

ACCOUNT MANAGER VOOR BELGIË FUNCTIE:

PROFIEL:

AANBOD:

INTERESSE? info@hrflux.be

Voor bijkomende informatie T 09 220 83 03 (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). www.hrflux.be

HR

De juiste match tussen medewerker en organisatie.

inspireren | rekruteren | integreren

DEME ZOEKT 500 NIEUWE MEDEWERKERS Kijk snel op de back cover of surf naar www.vacature.com

www.deme.be

Architect // Voor sociale huisvestingsmaatschappij te Willebroek U zoekt een uitdaging?

Wat wij u bieden?

U treedt op als intern ontwerper voor te renoveren woningen. U coördineert de onderhouds- en renovatieplanning en leidt de onderhandelings- en aanbestedingsprocedures i.h.k.v. wetgeving op overheidsopdrachten voor nieuwbouw en grondige renovaties. U coördineert de werfopvolging bij diverse projecten.

Een boeiende en uitdagende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Een stabiele en aangename werkomgeving waar u duidelijke resultaten ziet van uw inspanningen. Een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse?

U als architect? U heeft een diploma architect, aangevuld met min. 5 jaar relevante werkervaring. Maturiteit, communicatievaardigheid, zelfstandigheid en prestatiegerichtheid zijn eigenschappen die u kenmerken.

Meer jobs op

www.ascento.be

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

I AM TRIFINANCE

Stuur dan vóór 30/03/2012 uw cv en motivatiebrief naar Ascento, t.a.v. Debra Van den Bleeken, Roderveldlaan 3, 2600 Berchem of mail sollicitaties.antwerpen@ascento.be Meer info over de vacature op www.ascento.be

Ascento behoort tot t-groep NV

VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 - W.INT.RE.RS.SO.148 - DC: 40103

De Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek beheert circa 1.550 sociale huurwoningen in Willebroek en deelgemeenten. Een team van 25 medewerkers werkt samen om de sociale missie van de organisatie op een professionele en toekomstgerichte manier verder uit te bouwen. Voor de versterking van de technische dienst is de maatschappij op zoek naar een (m/v):


077_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:21:45

VACATURE 17 MAART 2012

77

Chevron Lubricants is a global business unit responsible for the marketing and the sales of industrial and automotive lubricants to the industry or to Distributors (B2B). Chevron Lubricants has activities all around the globe in selected countries. The North West European sales cluster is part of the Europe region. The lubricant sales activities in Belgium are supported by a business support group. Technical Support is provided by a local field specialist and by the European Technology Centre based in Belgium.

Chevron Corporation is a dynamic, global, fully integrated major oil company. Chevron is worldwide very successful with her Upstream (crude and gas) and Downstream (Refining, Marketing, Supply & Trading, Aviation, Chemicals/ Additives and Lubricants) activities. Chevron Belgium NV is a wholly owned subsidiary of Chevron Corporation and is responsible for the sales and marketing of Texaco Lubricants.

Interested? Send your detailed CV with a motivation letter per e-mail to joincvxbelux@chevron.com for the attention of Mr. Hung Luong, HR Coordinator (+32(0)9 293 71 07).

Our offer For the most suitable candidates we offer an excellent salary & benefits package (including company car & home based for the position of Key Account Manager Lubricants & Front Line Sale Representative Lubricants) according to the Petroleum sector and an allround, challenging role in an international environment. Chevron offers an American culture, Results driven, Open & Direct communication. We are looking forward to meet you soon!

Key Account Manager Lubricants (m/f) (Belgium - Boom / France)

& Front Line Sales Representative Lubricants (m/f) (Belgium - Boom)

Key Responsibilities: The Key Account Manager Lubricants & Front Line Sales Representative Lubricants are part of a team of direct sales account managers in The Benelux and will be reporting to the Manager Direct Sales Benelux. The Key Account Manager Lubricants is responsible for the sales of automotive and industrial lubricants to large accounts & OEM’s in Belgium. The Front Line Sales Representative Lubricants is responsible for the sales of automotive and industrial lubricants to large accounts in Belgium. The achievement of volume and earning objectives is a key priority. We expect that the ideal candidate actively supports the Direct and Indirect sales teams to grow and develop our business. Relationship management and financial management are an important part of the job. He/she will regularly report to and have meetings with his/ her manager. A suitable candidate needs to be capable to report and to communicate in standard business English. The knowledge of local languages, e.g. Dutch , French & English is a must and German will be an asset. The Key Account Manager Lubricants & Front Line Sales Representative Lubricants position requires travelling to customers in Belgium / France and his / her working place will be home based. In order to ensure that the applicant fit the Chevron culture we expect that he / she displays the Chevron Way values. Personal Qualities: Excellent presentation skills, excellent interpersonal skills and the capability to translate customer requirements into business opportunities are vital. The ideal candidate is a highly motivated team player who is able to work effectively one his/ her own. He/she has managerial capabilities to motivate and influence our Direct Sales Accounts. Qualifications & Experience: Candidates will need to have several years of technical/commercial experience in sales and marketing of lubricants or related business. In-depth knowledge of the Belgian / Benelux Industrial (lubricants) market is essential. Degree in engineering/economics or equivalent by experience. The candidate should be capable to report and to communicate in standard business English. Basic computer skills (Office, Excel, PowerPoint ‌) are required. For more information on the job content, please contact Mr .A. Huting, Area Business Manager North-West & Central Europe (RAHuting@Chevron.com) or Mr. Ali Redouane, Direct Sales Manager North West Europe (Redouane@Chevron.com)

The Coolants Technology team based in Ghent is the center of excellence for global coolant development for Chevron Lubricants and Chevron Coolants Technology is the leading technology in coolants today. The Coolants Technology team provides worldwide development and technical support for the coolant business for Chevron and its affiliates. The team is responsible for developing new technologies and products, provide technical information and test data on new, existing and competitive products and support marketing, sales and production departments for key stakeholders.

Laboratory Technician (m/f) (Belgium - Ghent)

1 year contract with potential prolongation or undefined contract Key Responsibilities:

samples, test requests & results. Qualifications & Experience:

literate in lab management systems and MS office environments. For more information on the job content, please contact Mr. Paul Van de Ven, Manager Coolants Technology (pvdeven@chevron.com)

-


078_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:21:31

78

VACATURE 17 MAART 2012

Maak jij het verschil bij Vacature? Zin om aan de slag te gaan bij Vacature? Dan kies je voor een bedrijf dat vooroploopt in een snel bewegende sector. Je bent bij ons omringd door straffe collega’s die ook vooruit willen gaan: journalisten, designers, verkopers en nog heel wat andere profielen. Samen zorgen we ervoor dat de m/v met talent bij ons terecht kan voor kwalitatieve carrière-informatie en vacatures. Voor werkgevers vormen onze website, magazine, evenementen en databanken het ideale platform in hun zoektocht naar de perfecte kandidaat. Om ons eigen team te versterken zijn we op zoek naar een

Redacteur

m/v

Je functie

enkele weken in beslag nemen. Ons aanbod Je profiel

Ontmoet ons op Talentum, de grootste carrièrebeurs van het land op donderdag 22 maart in Brussels Expo. Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar evelien.maes@vacature.com, tweet naar @evemaes of bel naar 02/481.15.27 Meteen solliciteren? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@vacature.com voor 8 april.


079_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 15, 2012 22:20:36

VACATURE 17 MAART 2012

79

Loopbaan op wandelafstand

VDK Spaarbank is een onafhankelijke gezinsbank met hoofdzetel in Gent en met een 100-tal vestigingen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De spaarbank commercialiseert een brede waaier aan financiële producten en diensten, voornamelijk gericht op particulieren. Door modern en efficiënt bankieren te combineren met klantvriendelijk en persoonlijk advies, is VDK een buitenbeentje in het hedendaagse bankenlandschap. Ruim 127.000 cliënten stellen hun vertrouwen in VDK, een dynamische en groeiende retailbank met een eigen(zinnige) visie op bankieren. Om onze voortdurende groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar bijkomende enthousiaste medewerkers voor volgende functies (M/V):

IN ONZE PLAATSELIJKE KANTOREN:

VOOR ONZE IT-AFDELING:

KANTOORHOUDERS MET ERVARING

ANALIST PROGRAMMEUR .NET / C#

Als kantoorhouder verzorg je de opstart van je kantoor en bouw je een cliëntennetwerk uit. Je prospecteert actief en biedt, binnen het aanbod van de bank, oplossingen op maat van de cliënt. Je gedegen kennis en ervaring met spaar-, beleggings- en kredietformules en andere bancaire diensten, stellen je in staat om proactief je cliënten te informeren en hen te begeleiden naar de meest opportune oplossing. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de logistieke en administratieve processen in je kantoor. Je werkt nauw samen met de commerciële directie en stelt specifieke doelstellingen voorop in termen van kwalitatieve en kwantitatieve targets. Je start als éénmanskantoor en krijgt de mogelijkheid om het kantoor uit te bouwen tot een team met meerdere medewerkers.

Je zorgt voor het analyseren, programmeren, testen en onderhouden van programma’s. De ontwikkeling met Visual Studio en Team Foundation voor Windows Server en Client applicaties is 3tier gebaseerd. Je gebruikt moderne technieken zoals Silverlight om gebruiksvriendelijke en functionele applicaties aan de eindgebruiker ter beschikking te stellen.

Je profiel : Je hebt minimum een graduaatdiploma en enkele jaren relevante ervaring in de banksector, bij voorkeur in een commerciële rol. Dankzij jouw kennis en ervaring in de banksector, je spirit van ‘ondernemer’ en je commerciële flair slaag je erin een bankkantoor uit te bouwen en word je een referentie in de regio.

ANALIST PROGRAMMEUR OPEN VMS

COMMERCIËLE KANTOORMEDEWERKERS

Je profiel : Voor deze functie zoeken wij een bachelor of master informatica met ervaring. Kennis van open VMS, Pascal, RDB en systeemontwerpmethodologie is een pluspunt.

Als medewerker in één van onze kantoren werk je samen met de kantoorhouder aan de realisatie van de commerciële groei van het kantoor. Daarbij heb je rechtstreeks contact met de cliënten die je het ruime gamma van bancaire diensten aanbiedt. Na enkele jaren ervaring behoort, op basis van bewezen prestaties en potentieel, verdere doorgroei binnen het commercieel net tot de mogelijkheden. Wij voorzien in een doorgedreven algemeen bancaire basisopleiding, waarbij je zowel theoretische kennis als praktijkervaring via stages opdoet. Daarna start je als commercieel medewerker in een boeiende en gevarieerde job. In het begin heb je nog geen vaste werkplaats, maar doe je ervaring op als vervanger in diverse kantoren. In een latere fase word je in een vast kantoor tewerkgesteld. Je profiel : Je hebt een diploma bachelor, master of gelijkwaardig en beschikt over commercieel talent waarbij je met een gezonde dosis empathie de cliënt wilt benaderen. Deze vacature staat ook open voor recent afgestudeerden.

IN ONZE HOOFDZETEL TE GENT : MEDEWERKER BACK OFFICE EFFECTEN Binnen het team van back office van de dienst effecten zal je mee instaan voor de dagelijkse administratieve verwerking en opvolging van de diverse cliënteneffectentransacties. Vanuit het hoofdkantoor bied je telefonische ondersteuning aan het kantorennetwerk en heb je contact met onze professionele correspondenten. Je staat onder meer in voor het toezicht op de effectenboekhouding. Je profiel : Je hebt minstens een bachelordiploma op zak en je hebt bij voorkeur reeds kennis van het domein van de financiële instrumenten. Je houdt van zelfstandig werken, maar je kunt je even goed uitleven als teamspeler. Kennis van de reglementering verbonden aan domeinen zoals de markt in financiële instrumenten, MiFID, anti-witwaswetgeving, dematerialisatie enz. vormt een pluspunt. Kennis van of ervaring in corporate actions is een voordeel.

Je profiel : Je bent master informatica of bachelor toegepaste informatica, al dan niet met ervaring. Kennis van en/of ervaring met Microsoft Visual Studio, C#, .NET, UML, SQL Server of Silverlight zijn een voordeel. Je bent klantgericht, hebt zin voor initiatief en bent resultaatgericht.

Je ontwikkelt, programmeert, test en onderhoudt de applicaties om zo feilloze informaticatoepassingen te bekomen die voldoen aan de noden van de (interne) klant. Je maakt analyses en je hebt contact met de verschillende productiekettingen. Je automatiseert onze businessprocessen volgens de behoeften van de interne klant.

ANALIST Je stelt op basis van contacten met de eindgebruiker, de business requirements, het functionele ontwerp en het gegevensontwerp op voor de oplossing die zal worden ontwikkeld. Kennis van de bedrijfsprocessen en toepassingen (functionele en technische aspecten) is essentieel. Je profiel : Voor deze functie zoeken we een master informatica of een bachelor met relevante ervaring. Je hebt kennis van het Use Case Model. Kennis van UML, BPMN en gebruik van Visio zijn een meerwaarde. Je bent klantgericht, hebt zin voor initiatief en je bent resultaatgericht. Je bent communicatief en je hebt een vlotte pen.

Wil je meer informatie over VDK Spaarbank of over onze vacatures ? Neem dan een kijkje op onze website http://jobs.vdk.be VDK is een stabiel bedrijf in volle expansie. Je komt terecht in een team van gemotiveerde medewerkers. VDK biedt zijn medewerkers opleidingen aan gedurende de ganse loopbaan.

HOE SOLLICITEREN ?

Vul het elektronisch sollicitatieformulier in of stuur je eigen motivatiebrief met cv per e-mail door naar selectie.rekrutering@vdk.be Ook schriftelijk kan je solliciteren door je brief met cv op te sturen naar VDK Spaarbank, Selectie en Rekrutering, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Meer info? Contacteer ons tijdens de kantooruren op tel. nr. 09 267 32 38 of mail naar selectie.rekrutering@vdk.be

http://jobs.vdk.be


080_GPV5QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:21:19

Vlerick Update

Informeert u over opleidingen, activiteiten en onderzoek

9 Vlerick HR day! th

Vlerick HR day!

‘HR practitioners meet HR academy’

‘HR practitioners meet HR academy’

9th edition 13 June 2012

13 juni 2012 - Vlerick Leuven Gent Management School, Campus Gent toonaangevende sprekers Interactieve workshops Interessante topics:

Laat u inspireren door... Toonaangevende presentaties uit de praktijk

Nieuwe inzichten uit de academische wereld

Duco Sickinghe

Prof Gareth Jones

CEO Telenet

Fellow of the Centre for Management Development at London Business School and visiting Professor at IE Business School, Madrid

Peter Thomson

Visiting Executive Fellow at Henley Business School, Author ‘Future Work’

question ”Why Should Anyone Be Led By You?

Frank Van Massenhove

Voorzitter van het Directiecomité Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Matt Crabtree

Managing Partner Positive Momentum

Prime Foundation Partner

Foundation Partner

Media Sponsors

Meer info en inschrijven: www.vlerick.com/hrday

Event Sponsors


081_GPV5QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:21:56

VACATURE 17 MAART 2012

81

GEMEENTEBESTUUR STABROEK

Het gemeentebestuur van Stabroek gaat over tot de aanwerving van:

Assistent-Dienstleider (M/V)

Ganda Molens n.v. / Brabomills n.v.

voor de plaatselijke openbare bibliotheek

Paniflower is de merknaam voor de producten die geproduceerd worden bij de Belgische Maalderij groep Ganda Molens n.v. (Gent) en Brabomills n.v. (Merksem). Paniflower is uitgegroeid tot één van de belangrijkste maalderijen van België. De producten worden voornamelijk gecommercialiseerd in België, Nederland, Frankrijk aan een divers cliënteel. Passie voor het vak, gedrevenheid en kennis zijn dé basisingrediënten bij de verdere uitbouw van ons succes. Zoekt voor haar bureel in Gent (m/v):

ASSISTANT COMMERCIAL MANAGER Functie: Na een interne opleidingsperiode word je de rechterhand van de Commercial Manager Industry. Je staat in voor een correcte administratieve opvolging van de contracten. Verder stel je regelmatig rapporten en statistieken op. Bovendien ben je nauw betrokken bij enkele vernieuwende projecten binnen de keten (landbouw-, maalderij- en bakkerijsector). Profiel: Je behaalde een masterdiploma, liefst in de industriële wetenschappen (industriëel ingenieur) of in de bio-ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur) met een sterke interesse voor de voedingssector. Je bent een dynamische persoon die zelfstandig en nauwkeurig kan werken. Verder werk je vlot met MS Office en beschik je over een grondige kennis Nederlands, Frans en Engels. Wij bieden: Onze internationale en financieel gezonde groep garandeert stabiliteit en doorgroeimogelijkheden. Brabomills NV biedt je een vast contract met een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring in een dynamische werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s. Geïnteresseerd in deze functie ? Aarzel niet om uw sollicitatiebrief te mailen naar ivan.martens@skynet.be Discretie verzekerd.

Een halftijdse functie ( 17,5 uur per week ) In statutair verband. Er wordt tevens een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid om de werfreserve éénmalig met 12 maanden te verlengen. Functie Onder leiding van de bibliothecaris bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de bibliotheek. Organisatie, coördinatie, communicatie, informatie en planning zijn hier de sleutelwoorden. Profiel: U bent houder van: a) een bachelordiploma uitgereikt door: - een door de Staat of door een van de Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs. - een door de Staat of door een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie. OF b) een diploma van de afdeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van één cyclus, uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen. (of houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B en dat opgenomen is als overgangsmaatregel in bijlage I van het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse regering inzake de rechtpositieregeling en dat eveneens opgenomen is in de bijlage aan de goedgekeurde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Stabroek). - U dient te slagen in een selectieproef. Wedde: Voor een halftijdse betrekking van 17,5 uren per week: - beginwedde in salarisschaal B1: 13.638 /bruto per jaar - eindwedde in salarisschaal B1: 18.408 /bruto per jaar. Gelijkaardige prestaties verricht in de openbare sector komen in aanmerking voor de vaststelling van de wedde. Gelijkaardige prestaties verricht in de privésector of als zelfstandige komen tot max. 10 jaar in aanmerking voor vaststelling van de wedde. Hoe solliciteren? Schriftelijk solliciteren ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Administratief Centrum, Dorpsstraat 45 – 2940 Stabroek of via het enige daarvoor bestemde e-mailadres : sollicitaties@stabroek.be, uiterlijk tegen 9 april 2012. De volledige functiebeschrijving kan u vinden op www.stabroek.be of u kan deze opvragen via sollicitaties@stabroek.be of op het nummer 03/210.11.90.

Programma en inschrijving

www.forumjump.be

Het JUMP Forum is het grootste evenement voor een breed publiek dat focust op het professionele leven en de carrière ontwikkeling van de vrouw. Ieder jaar inspireert het honderden mannen en vrouwen en brengt de meest briljante experten op het vlak van gendergelijkheid. 2012 EDITIE

TIME TO CHANGE!

WAAR

How to break free from old models

Brussels 44 Center

Het JUMP Forum 2012 buigt zich over de vraag hoe individuen en organisaties zelf nieuwe leiderschapsstijlen kunnen ontwikkelen met het integreren van de gendergelijkheid op de werkvloer.

WANNEER 26 april 2012

VUL DE CODE « VACATURE » IN OP DE BESTELBON EN ONTVANG EEN KORTING: 350€+BTW (IPV 450€)

MET DE STEUN VAN DE WOMEN-FRIENDLY BEDRIJVEN

INSTITUTIONELE PARTNERS

JUMP PARTNERS

MEDIA PARTNERS

Lo

ve

Play Work

Mobistar

GAZINE DU SUCCÈS AU FÉMININ


082_GPV5QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:21:47

82

VACATURE 17 MAART 2012

Hoe bouwt u uw merk? Join the conversation !

E-RECRUITMENT DAY Dinsdag 27 maart 2012 van 9 tot 14 uur | Utopolis Mechelen Exclusief voor HR-professionals en CEO’s Uw medewerkers vormen het kloppende hart van uw organisatie én bedrijfscultuur. Het is immers in sterke mate via hen dat er ook extern over uw werkgeversmerk wordt gesproken. Maar hoe leidt u dit in goede banen? Hoe maakt u van uw organisatie een echte ‘ conversation company ’ ? Steven Van Belleghem zet u op het juiste spoor en laat u exclusief kennis maken met zijn nieuwste boek The Conversation Company.. Bovendien kunt u via gastvrouw Indra Dewitte zelf de conversatie met Steven aangaan en met uw vragen het programma mee bepalen (#ERD12). Tot slot brengen we The Conversation Company in de praktijk via verschillende concrete testimonials vanop de werkvloer. Schrijf u in via www.vacaturemedia.com/erd


083_GPV5QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:16:36

VACATURE 17 MAART 2012

Het Brussels Gewest zoekt Brussels talent.

Dé HR-partner voor bedienden!

Misschien wel het jouwe! Kijk verder in deze krant of bezoek ons op Talentum.

-INVEST N.V. Kapelanielaan 9 - 9140 Temse Tel. : 03/7711139 - Fax : 03/7715006

Werft aan:

PROJECTLEIDER/INGENIEUR PROFIEL: Industrieel ingenieur bouwkunde. FUNCTIE: - Verantwoordelijk voor nieuwe bouwprojecten (commerciële/residentiële bouw). - Opstart, voorbereiding, opvolging en nacontrole projecten. - Je hebt leidinggevende capaciteiten en kan de bouwploegen motiveren. - Je bent een uitstekende communicator en bezit de nodige dosis stressbestendigheid en flexibiliteit.

CAW Artevelde werft aan m/v

1 voltijdse teambegeleider

M IN IST E R IE VAN HE T BR USSE LS HOOFDST E DE LIJK GE WE ST

bij Crisisopvangcentrum De Schelp Uitgebreid profiel evenals sollicitatieformulier op te vragen: www.artevelde.be Of via CAW Artevelde, Oude Houtlei 124 te 9000 Gent Tel: 09 265 04 50 of secretariaat@cawsgenteeklo.be

Wij bieden een aantrekkelijk salaris met extra legale voordelen. Heeft u belangstelling, graag uw sollicitatiebrief met cv en foto naar NV IMWO-INVEST, t.a.v. Mevr. Vermeulen Katrien, Kapelanielaan 9 te 9140 Temse. E-mail : info@imwo.be

Wil je meelopen of voorop lopen? vacature.com/tijdomoptestaan

Chat met een expert. U bent net begonnen aan een nieuwe job? Of u gaat binnenkort van st art in een nieuwe functie binnen hetzelfde bedrijf? Dan zit u waarschijnlijk met een aantal vragen: over omgang met collega’s, over de kledingstijl die van u verwacht wordt, zal u meteen initiatief moeten nemen ... Of misschien heeft uw bedrijf net een aantal nieuwe medewerkers in dienst genomen, en weet u niet hoe u hen kan int egreren in het huidige t eam? Internationaal erkend hr-expert en oud-hr-manager van Fortis, Michel Deboeck, antwoordt donderdag live op al uw vragen.

Donderdag 22 maart 14 uur tot 15 uur | vacature.com/chat

83


084_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:54:29

84

VACATURE 17 MAART 2012

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT DIRECTEUR FINANCIELE DIENST GEMEENTESECRETARIS SENIOR PROJECTLEIDER

HUB-KAHO GEMEENTE LOVENDEGEM STADSBADER

PROJECT COORDINATOR PROJECTCOORDINATOR TECHNOLOGIETRANSF TEAM LEADER PRODUCTION

32 85 55

AANKOPER/WERKVOORBEREIDER AFDELINGSHOOFD TECHNISCHE ZAKEN BOUWKUNDIG ADVISEUR BURGERLIJK INGENIEURS BURGERLIJK INGENIEURS CONSTRUCTION MANAGER COORDINATOR DESIGN ENGINEER DOCTORS IN DE BOUWKUNDE ENGINEERS EQUIPMENT MANAGER GEOTECHNICAL ENGINEER GROEPSVERANTWOORDELIJKE ASFALT HOOGGEKWALIFICEERDE INGENIEURS INDUSTRIEEL INGENIEURS INDUSTRIEEL INGENIEURS INGENIEURS MAINTENANCE & PROJECT INGENIEUR MASTERS IN DE BOUWKUNDE PRODUCTMANAGER PROJECT DEVELOPER RENEWABLE PROJECT ENGINEER PROJECT MANAGER INDUSTRIELE INSTALL. PROJECT MANAGER RENEWABLE PROJECTINGENIEUR ELEKTROMECHANICA PROJECTINGENIEUR NETWERK EN TELEMATICA PROJECTLEIDER/INGENIEUR PROJECTMANAGER PROJECTONTWIKKELAAR QHSE ENGINEER SURVEYOR TECHNICAL ENGINEER TECHNISCH PROJECTMANAGER TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE TENDER ENGINEER TEST COORDINATOR WERFLEIDER WERFLEIDER WERFLEIDER

BUSINESS TECHNOLOGIST CAREER IN REFINING CLIENT FIELD TECHN SERVICES SR ANALYST CNC-OPERATOREN DIENSTHOOFD GESCHOOLDE ARBEIDERS INSIDE PRODUCT SPECIALIST JR PROJECTLEIDER ELEKTRO MECHANICA LABORATORY TECHNICIAN MANAGER ELECTRICAL MAINTENANCE PROCESS OPERATOR PRODUCTIEPERSONEEL

TECHNIEKER HOOG-OF LAAGSPANNING TECHNIEKERS BUITENDIENST-BINNENDIENST TECHNISCHE PROFIELEN TECHNISCHE SPECIALISTEN

WTCB STADSBADER GEMEENTE ASSE GEMEENTE BEVEREN WTCB NMBS - GROEP AR-TE EN STABO FLANDERS’CARE DEME WTCB AKKA BENELUX DEME DEME STADSBADER/DECKX ASCO NMBS - GROEP WTCB TEMPO-TEAM GUYLIAN WTCB CONCENTRA MEDIA EDF LUMINUS DEME BERGERAT MONNOYEUR EDF LUMINUS AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER IMWO - INVEST GHELAMCO DMI VASTGOED DEME DEME DEME DMI VASTGOED DECKX DEME EDF LUMINUS GHELAMCO DECKX STADSBADER

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN AGO INTERNATIONAL A PRIORI

A PRIORI

AGO INTERNATIONAL

74 55 70 75 74 59 67 22 90 74 68 90 90 55 38 59 74 52 24 74 62 48 90 68 48 23 23 83 28 54 90 90 90 54 55 90 48 28 55 55

AFDELINGSHOOFD CREATIE CHEF SPORT EINDREDACTEUR REGIO REDACTEUR REGIONAAL EINDREDACTEUR

74 51 38 34 52 51 55 77 40 40 52

34

STAD GENT CONCENTRA MEDIA CONCENTRA MEDIA VACATURE DE PERSGROEP PUBLISHING

JOBPUNT VLAANDEREN

24 62 62 78 58

SALES & MARKETING

www.velde.be 2 ACCOUNT MANAGERS LIMBURG & VL-BRAB. 3 TRAINEES AREA SALES DIRECTORS ACCOUNT EXECUTIVE ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER GAZET VAN ANTWERPEN ACCOUNT MANAGER INSIDE SALES ACCOUNT MANAGER LIMBURG + KEMPEN

ASSISTANT COMMERCIAL MANAGER

SAUDI ARAMCO DELL ASCO GEMEENTE ZONHOVEN TEMPO-TEAM DELL DECKX CHEVRON BELGIUM TAMINCO TAMINCO TEMPO-TEAM

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

REDACTIE & COMMUNICATIE

AREA SALES MANAGER/EXECUTIVE

67 52

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

PRAKTIJKASSISTENT

AFDELINGSMANAGERS

NATIONALE BANK VAN BELGIÈ ATOS WORLDLINE

67 34 40 64 52 64 68 68 51 59

WETENSCHAP

ACCOUNT MANAGER PROCESS-INDUSTRIE

TECHNIEK & PRODUCTIE BOUWKUNDIG TEKENAAR

TECHNICI

TECHNISCH EXPERT

INGENIEURS (INGENIEUR)-ARCHITECTEN

TECHNICAL DESIGNER LOW VOLTAGE

AR-TE EN STABO UNIVERSITEIT ANTWERPEN TAMINCO ELIA GROUP TEMPO-TEAM ELIA GROUP BERGERAT MONNOYEUR BERGERAT MONNOYEUR MIVB - STIB NMBS - GROEP

BLADMANAGER TV FAMILIE EN JOEPIE BLADMANAGER TV FAMILIE/JOEPIE BRAND MANAGER BRAND PROMOTOR CHANNEL ACCOUNT MANAGER CHANNEL DEVELOPMENT MANAGER BELGIUM CHANNEL DEVELOPMENT MANAGER LUXEMBOURG COMMERCIEEL BEDIENDE B2B COMMERCIEEL COORDINATOR COMMERCIELE KANTOORMEDEWERKERS CUSTOMER SERVICE SUPPORT DIRECT MARKETEER EVENTCOORDINATOR

CONCENTRA MEDIA ACCENT.JOBS DE PERSGROEP PUBLISHING SCHMITZ CARGOBULL NEXANS VACATURE DE PERSGROEP PUBLISHING ACCENT.JOBS CONCENTRA MEDIA DELL PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT FNAC BELGIUM RUBIN & ZONEN PANIFLOWER DE PERSGROEP PUBLISHING DE PERSGROEP PUBLISHING PHILIP MORRIS INTERNATIONAL FILOU & FRIENDS DELL DELL DELL PARTENA BERGERAT MONNOYEUR VDK SPAARBANK PHOENIX CONTACT CONCENTRA MEDIA DAMIAANACTIE

HR FLUX INVENTI

62 89 58 76 34 60 58 50 62 51 69 69 27 85 81 66 58 56 22 51 51 51 75 68 79 69 62 72


085_GPV5QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:27:12

VACATURE 17 MAART 2012

85

Julbo is een internationaal opererend merk van sport- en outdoor zonnebrillen. Het familiebedrijf is opgericht in 1888 te Longchaumois (FR) en de producten vinden hun weg naar klanten in meer dan 55 landen. Als specialist ontwikkelt en vermarkt zij zonnebrillen in een zeer brede range. Daarnaast is Julbo één van de eerste producenten van specifieke kinderbrillen. De laatste jaren maakt de organisatie een stevige groei door. Voor de Belgische markt zoekt Julbo enthousiaste kandidaten voor de functies (open van 1 juli 2012) van:

Junior Accountmanagers Uw doel is België commercieel uit te bouwen. Door uw gedreven, vlotte en levendige persoonlijkheid opent u deuren en weet u klanten aan u te binden. Klanten zijn retailers zoals sport- en outdoorwinkels en opticiens. U biedt uw klanten professioneel advies en ondersteuning. Samen met hen boekt u een optimaal resultaat. Affiniteit met sport, verkooptalent en een winnaarsmentaliteit maken u succesvol. We zoeken zowel kandidaten voor Vlaanderen als Wallonië.

Erkenning VG.665/B

Uw profiel • Sportief, ondernemend en contactgericht • Eerste ervaring met verkoop aan retail • Communicatief vaardig, goede talenkennis • Bachelor werk- en denkniveau, sterke onderhandelaar

Wat biedt Julbo? • Jonge, frisse en sportieve organisatie • Samenwerken, plezier en resultaat staan centraal • Ruimte voor ondernemerschap en initiatief • Innovatieve producten in een dynamische markt

Interesse? Reageer dan nu via www.velde.be. Het referentienummer is JULB122. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met V. Maes, 03/369 11 61. Kijk ook op www.julbo-eyewear.com

Het stadsbestuur van Mortsel is dringend op zoek naar een enthousiaste kandidaat (m/v):

SOCIAAL CONSULENT

Rubin & Zonen bvba is gespecialiseerd in de verkoop van geslepen en ruwe diamanten. Onze export is in volle expansie en wij zoeken om die reden een :

AREA SALES MANAGER/EXECUTIVE (M/V)

Taken: Vere eisten:

Functie : o U staat in voor de verdere uitbouw en beheer van de klantenportefeuille binnen uw regio; o U bent verantwoordelijk voor het prospecteren van nieuwe markten;

Wij bieden:

Uw profiel :

o U heeft een doorgedreven commerciële feeling; o U bent proactief, autonoom, met een hands-on mentaliteit en bent bereid om te reizen; o U bent vlot meertalig vulle lende pensioenregelin ing.

Wij bieden :

o Een degelijke opleiding o Een aantrekkelijk loon en doorgroeimogelijkheden; o Een informele en open werksfeer met ruime verantwoordelijkheden in een stabiele onderneming

INTER RESSE?

www.morrtsel.be

GEÏNTERESSEERD? STUUR UW CV EN MOTIVATIEBRIEF DAN NAAR :

5 apri ril 2012. De datum va van de poststempel oststempel geldt als d datum va an verzending.

uiterli lijk

Voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten zoekt de gemeente Lovendegem een gemeentesecretaris (m/v). Statutair – voltijds (klasse 2).

GEMEENTESECRETARIS Uw functie Als gemeentesecretaris bent u de spilfi spilfiguur van de administratie ie en e hebt u de algemene leiding ng over de gemeentelijke diensten en zijn personeel. U bent de bellangrijkste schakel tussen beleid en administratie en coördineert de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.Voor het realiseren van dee beleidsdoelstellingen, vastgelegd door het bestuur, draagt u de eindverantwoordelijkheid op het hoogste managementniveaau. Daarnaast bereidtt u de dossiers voor die aan de gemeenteraad en het college van an burgemeester burge en schepenen worden vooorgelegd.

www.lovendegem.be

Uw profiel Houder zijn van an een diploma dat to toegang geeft toot niveau A in één van volgende olgende studierichtingen: studiericht master off licentiaat in de rechtenn, in het notariaat, aria in de bestuurs-, politieke-, economischee of handelswetenschappen. lswe Houderrs vann een e diploma dat toegang ggeef eft tot niveau A maar niet ett iin bovenvermelde rrichtingen en kunnen zich evenee neens kandidaat stellen indieen zij teve tevens houder zijn van een diplooma of getuigschrift vvan een en volledige cyclus yclus van provinciale leergangen administrattievee wetenschap w happen. Enkele jaren ervarring in een leidinggevvende de ffunctie tie is een pluspunt.

GEMEENTE LOVENDEGEM

Statutair - Voltijds (klasse 2)

Wij bieden maandloon: 3.6 3.668,40 euro, functierelevante ervaring wordt in aanmerking genomen) Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef, een competentiegericht interview D

Meer info? Personeelsdienst@lovendegem.be Interesse in deze job? personeelsdienst@lovendegem.be U kan ze ook afgeven, tegen ontvangstbewijs, op de

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden nodig voor de functie, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.


086_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:54:43

86

VACATURE 17 MAART 2012

FRONT LINE SALES REPRESENTATIVE LUBRIC GLOBAL SALES DIRECTOR JUNIOR ACCOUNTMANAGERS JUNIOR MARKETEER BELGIE KASSAPERSONEEL KEY ACCOUNT MANAGER KEY ACCOUNT MANAGER LUBRICANTS KLANTENADVISEUR SERVICE CENTER KLANTENADVISEURS REGIO VL-BRABANT KLANTENDIENSTMEDEWERKERS MARKET MANAGER CROP PROTECTION MARKET MANAGER FUNCTIONAL AMINES MARKET RESEARCHER MARKETING COORDINATOR MEDEWERKER COMMERCIELE BINNENDIENST MEDEWERKERS AGENTENNETWERK MEDEWERKERS BANKKANTOREN MEDEWERKERS SALES ONLINE MARKETEER PRODUCT MANAGER PROJECT MANAGER MARKETING RETAIL & SALES MANAGER SALES MANAGER SALES SUPPORT ASSOCIATE SALES SUPPORT OFFICER SALES TALENT SPORTIEVE AFDELINGSMANAGERS STRATEGIC RELATIONS ADVISOR TELE-OPERATORS TRADE MARKETEER VERKOPER

CHEVRON BELGIUM TAMINCO JULBO PRO-DUO TEMPO-TEAM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL CHEVRON BELGIUM PARTENA PARTENA TEMPO-TEAM TAMINCO TAMINCO CONCENTRA MEDIA PLAYMOBIL SCHMITZ CARGOBULL KBC KBC TEMPO-TEAM CONCENTRA MEDIA BERGERAT MONNOYEUR DE PERSGROEP PUBLISHING DMI VASTGOED DE PERSGROEP PUBLISHING DELL CONCENTRA MEDIA TEMPO-TEAM DECATHLON ONDD GROUP TEMPO-TEAM RED BULL ANIMO

VAN DER VELDE GROEP HUDSON

HR FLUX

A PRIORI

AGO INTERNATIONAL

77 40 85 25 52 56 77 75 75 52 40 40 62 72 76 63 63 52 62 68 58 54 58 51 62 52 61 46 52 28 72

DESKUNDIGE PERSONEELSZAKEN HR PROFESSIONAL HR-BELEIDSMEDEWERKER KANTOORVERANTWOORDELIJKE PAYROLL ADMINISTRATOR

BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANTS CHANGE MANAGEMENT CONSULTANTS CONSULENT DIENSTENCHEQUES CONSULTANTS IN FINANCE MANAGEMENT CONSULTANTS REAL ESTATE CONSULTANT TECHNICAL CONSULTANTS UITZENDCONSULENT UITZENDCONSULENT(E) UITZENDCONSULENT(E) UNIVERSITAIR TALENT

ANAGO

FINANCIAL ANALYST FINANCIELE PROFIELEN GEDIPLOMEERDEN IN BOEKHOUDING-ECONOMIE GEDIPLOMEERDEN IN FINANCIEN GROUP CONTROLLER KANTOORDIRECTEUR KANTOORHOUDERS MET ERVARING LANDBOUWCONSULENT MANAGEMENT TRAINEE MEDEWERKER BACK OFFICE EFFECTEN MEDEWERKER LANDBOUWDOSSIERS MEDEWERKERS FINANCE MEDEWERKERS RISK PROJECT FINANCE MANAGER SOX AUDITOR WISKUNDIGE/FYSICUS

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS EDF LUMINUS ITB SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS ONDD GROUP BANK DEGROOF ONDD GROUP AOR SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS PARTENA PRO-DUO NMBS - GROEP DE POLITIE DE POLITIE PRO-DUO SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS VDK SPAARBANK SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS ING VDK SPAARBANK SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS KBC KBC DEME PRO-DUO NATIONALE BANK VAN BELGI√Ã

RB SELECTION

HUDSON

HUDSON

HUDSON

33 48 30 33 33 46 32 46 30 33 75 25 59 30 30 25 33 79 33 49 79 33 63 63 90 25 67

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE TREINBESTUURDERS

DEME TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM NMBS - GROEP NMBS - GROEP

90 52 52 59 59

ADMINISTRATIE ACCOUNT EXECUTIVE

ASSISTENT-DIENSTLEIDER DOSSIERBEHANDELAAR

DELL 51 FLANDERS’CARE JOBPUNT VLAANDEREN 22 NSZ 72 CSC 38 ONDD GROUP 46 GEMEENTE STABROEK 81 MINISTERIE VAN ONDERWIJS & VORMING JOBPUNT VLAANDEREN

64 EXECUTIVE ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MANAGEMENT ASSISTANT MEDEWERKERS ADMINISTRATIE VERTALERS

CCRE-CEMR ONDD GROUP DE PERSGROEP PUBLISHING TEMPO-TEAM UTROS

72 46 58 52 71

ANDERE BRANDWEERMANNEN-AMBULANCIERS

IGEAN STAD GENT JOBPUNT VLAANDEREN BRANDWEER & DRINGENDE MEDISCHE HULP BRUSSEL

73 24 SELOR

71

HUISHOUDHULPEN

GEMEENTE BEVEREN GEMEENTE BEKKEVOORT TEMPO-TEAM PARTENA

OFFICIEREN

BRANDWEER & DRINGENDE MEDISCHE HULP BRUSSEL

DESKUNDIGE MOBILITEIT DESKUNDIGEN HUISHOUDHULP

75 70 52 75 SELOR

71

FINANCI√ÃN ASSISTENT FINANCE MANAGER

FINANCE PROFESSIONAL

AFDELINGSHOOFD VEILIGHEID

63

ASSISTENT BOEKHOUDER-FISCALIST

DOSSIERBEHEERDER/ACCOUNTANT

2 MEDEWERKERS WONEN

KBC

ADIVSEUR VARKENSHOUDERIJ

CREDIT CONTROLLER

ADMINISTRATIVE SALES ASSISTANT

38 38 38 75 31 33 50 38 50 23 26 73

MEDEWERKERS LEGAL

ACCOUNTANT (OFFICER)

CONTROLLING ADVISOR

ADMINISTRATIVE ASSISTANT PMO

JURIST STUDIEDIENST

(RISK) UNDERWRITERS

BUSINESS DEVELOPER PRIVATE BANKING

ADMINISTRATIEVE BEDIENDE

46 71 33 73

JURIDISCH ADVISEUR

BUSINESS ANALYST

ADMINISTRATIEF STAFMEDEWERKER

ONDD GROUP LEROY & PARTNERS SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS IGEAN

DEPARTEMENTSHOOFD DOSSIERBEHEERDERS

BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER

TREINBEGELEIDERS

90 75 38 67 26 90

JURISTIEK COMPLIANCE OFFICER/LEGAL COUNSEL

BOEKHOUDER-FISCALIST

STOCKBEHEER

DEME GEMEENTE BEVEREN CSC NATIONALE BANK VAN BELGIÈ VIO INTERIM DEME

CSC CSC CSC PARTENA TRIFINANCE IDEAS@WORK ACCENT.JOBS CSC ACCENT.JOBS OPUS INTERIM VIO INTERIM ALTIOR

BOEKHOUDER

LOGISTIEKE MEDEWERKERS

CONSULTANCY BUSINESS CONSULTANTS

BILLING OPERATIONS MANAGER

LOGISTICS COORDINATOR

HR MANAGEMENT CREW PLANNER

BEDRIJFSECONOMISCH ADVISEUR

PRODUCT MANAGER PERFORMANCE PRODUCTS PROJECT MANAGER PROJECT-COORDINATOR WOONBELEID

ONDD GROUP ONDD GROUP SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS AOR

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

46 46 33 33 30

REGULATORY AFFAIRS MANAGER SYNERGIE MANAGER TENDER MANAGER VERANTW. SAMENAANKOOP EN DIENSTVERLEN. YOUNG POTENTIALS

TAMINCO DEME IGEAN TAMINCO PARTENA DEME NGO-FEDERATIE CSC

40 90 73 40 75 90 74 38


087_GPV5QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:19:42

VACATURE 17 MAART 2012

87

VOLGENDE WEEK IN VACATURE:

EXTRA

VEEL JOBS

Uitneembaar Dossier

Volledig overzicht van alle openstaande functies Volgende week biedt Vacature u het meest complete overzicht van nieuwe jobadvertenties in het land. Want extra veel jobs, dat betekent extra veel kansen om uw ambities waar te maken. Zo publiceren we naast onze wekelijkse nieuwkomers ook een volledig overzicht van openstaande functies die op onze website staan. Zo ziet u écht alle interessante jobs in een oogopslag. U vindt ons magazine, zoals elke week, bij uw krant of in één van de duizenden displays in het hele land.


088_GPV1QU_20120317_VMGHP_00.pdf; Mar 16, 2012 00:54:57

88

VACATURE 17 MAART 2012

GEZONDHEID (PARA)MEDISCH PERSONEEL VERPLEEGKUNDIGEN

TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM

52 52

CREATIEVE BEROEPEN ARCHITECT BINNENHUISARCHITECT GRAPHIC DESIGNER/ART DIRECTOR JUNIOR ART DIRECTOR STYLIST(E)

SMV WILLEBROEK NATIONALE BANK VAN BELGIÈ FIL ROUGE CONCENTRA MEDIA FILOU & FRIENDS

ASCENTO

76 67 73 62 22

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING PROFESSIONELE KINDEROPPAS SOCIAAL CONSULENT TEAMBEGELEIDER

TEMPO-TEAM STAD MORTSEL CAW ARTEVELDE

52 85 83

ICT & INTERNET ANALIST ANALIST PROGRAMMEUR ANALIST PROGRAMMEUR OPEN VMS APPLICATION ANALYST APPLICATION ARCHITECT ARCHITECTS BUSINESS ANALYSTS BUSINESS CONSULTANTS BUSINESS DEVELOPMENT MANAGERS DEVELOPER JAVA DEVELOPERS DIENSTHOOFD ICT FUNCTIONAL & TECHNICAL ANALYSTS FUNCTIONAL ANALYST FUNCTIONAL ANALYSTS FUNCTIONEEL ANALIST GIS-COORDINATOR INFORMATICI IT ARCHITECTS IT MANAGER IT PROFIELEN JR/SR .NET DEVELOPERS JR/SR CRM CONSULTANT JR/SR INFRASTRUCTURE CONSULTANT JR/SR MICROSOFT DYNAMICS AX FUNCT CONS JR/SR MICROSOFT DYNAMICS AX TECHN CONS MICROSOFT DYNAMICS AX PROJECT MANAGER OUTSOURCING SOLUTIONS ARCHITECT PRACTICE LEADERS PROGRAM MANAGER (FUNCTIONAL ARCHITECT) PROJECT ENGINEER PROJECT MANAGER PROJECT MANAGERS SAP CONSULTANTS SAP PROGRAM MANAGER SAP SOLUTIONS ARCHITECT SAP-CONSULTANTS SENIOR ONTWIKKELAAR SERVICE DELIVERY MANAGERS SOFTWARE ENGINEER SOLUTION MANAGERS SYSTEM & NETWORK ENGINEER SYSTEM & NETWORK ENGINEERS SYSTEM ENGINEER SYSTEM ENGINEER WEBDESIGNER

VDK SPAARBANK VDK SPAARBANK VDK SPAARBANK ONDD GROUP SMALS ATOS ATOS ATOS CSC SMALS ATOS SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS ATOS SMALS CSC VERA PORT OF GHENT NATIONALE BANK VAN BELGIÈ CSC PRO-DUO NMBS - GROEP AVANADE AVANADE AVANADE AVANADE AVANADE AVANADE CSC CSC ONDD GROUP BERGERAT MONNOYEUR SMALS ATOS CSC CSC CSC ATOS SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS ATOS PHOENIX CONTACT ATOS SMALS ATOS DE PERSGROEP PUBLISHING ONDD GROUP DE PERSGROEP PUBLISHING

HUDSON

79 79 79 46 41 37 37 37 38 41 37 33 37 41 38 68 24 67 38 25 59 43 43 43 43 43 43 38 38 46 68 41 37 38 38 38 37 33 37 69 37 41 37 58 46 58

ONDERWIJS & OPLEIDING ASSISTENT LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE MANDAATASSISTENT TELECOMMUNICATIE-TECHNICUS ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL

CEVORA UNIVERSITEIT ANTWERPEN CEVORA UNIVERSITEIT ANTWERPEN

64 34 70 34

RESEARCH & DEVELOPMENT SENIOR RESEARCHER

DE PERSGROEP PUBLISHING

58

ONTHAAL & SECRETARIAAT MEDEWERKERS SECRETARIAAT

TEMPO-TEAM

TEMPO-TEAM

Algemeen directeur Christophe Glorieux Adjunct algemeen directeur Fabrice Dekerf Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia Debeuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte Redactie Redactiedirecteur: Marian Kin (voor Kinco) Hoofdredacteur magazine Filip Michiels Redactiechef online Evelien Maes Redactie Erik Verreet, Dominique Soenens, Sara De Sloover, Steven Heyse, Magali Henrard 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk, Sam De Kegel Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe, Mary-Ann Vanderpoorten Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, Karen Sereis, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Sales Manager Internal Sales Karolien Van Goidsenhoven Sales Assistants Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Julie Van de Voorde, Younes Caro, Hilde Vanden Driessche 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Communications & Distribution Manager Frederik Welslau Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) b2b Product Manager Florence Collard b2c Product Manager Ward Meremans Client Production Liesbeth Teugels, An Gargouri Support & Test Engineer Peter Ginis Web front-end Robin Stroobants, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster, Ahmed Ouarzazi Web Development Bart Vanderstukken, Benny Lootens, Ruben Decleyn Communities Searcher Ran Van Der Vurst Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat

52

HORECAPERSONEEL HORECAPERSONEEL

COLOFON

52

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker


003_GPV1QU_20120317_VMGCV_00.pdf; Mar 14, 2012 12:36:09

BESTE WERKGEVER ZOEKT

BESTE MEDEWERKERS Accent Jobs is een uitzend-selectiebedrijf opgericht in 1995 door Philip Cracco (CEO) en Conny Vandendriessche (COO). In oktober 2006 werd GIMV voor 33% mede aandeelhouder. Accent maakt deel uit van The House of HR, dat naast Accent Jobs nog andere gespecialiseerde HR bedrijven omvat. Accent telt vandaag 613 eigen medewerkers en is actief in België en Nederland met een netwerk van 212 kantoren en een omzet van EUR 291,6 miljoen (2011). Accent richt zich op het hogere segment van de uitzendmarkt met een absolute focus op uitzendjobs met de optie op een vast contract.

3 TRAINEES AREA SALES DIRECTORS

(M/V)

Voor meer détails over de vacature, scan deze QR-Code met uw smartphone

Rechtstreekse link http://goo.gl/YqORZ

Korte preview van onze seminaries/Accentsfeer? Surf naar www.youtube.com/accentjobsforpeople www.facebook.com/accentjobs Geïnteresseerd of op zijn minst geïntrigeerd door deze vacature? Stuur zo snel mogelijk uw cv naar Recruitment Coördinator eline.david@be.accent.jobs www.linkedin.be/in/davideline

www.accent.jobs/internejobs

VG.13/BUO - B-AA07.005 - Accent Jobs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

REGIO ANTWERPEN-LIMBURG-BRUSSEL


004_GPV1QU_20120317_VMGCV_00.pdf; Mar 14, 2012 12:36:21

DEME ZOEKT 500 NIEUWE

MEDEWERKERS ONE GROUP, ENDLESS POSSIBILITIES

DEME is de meest aantrekkelijke werkgever van 2012! Wij zoeken 500 nieuwe medewerkers om ons team te versterken. Ben jij op zoek naar een uitdaging met veel variatie in een internationale omgeving? Surf dan naar www.deme.be/career en bezorg ons jouw cv! Project Manager

Tender Manager

Project Engineer

Tender Engineer

Technical Engineer

Design Engineer

Surveyor

Equipment Manager

Project Finance Manager

Logistics Coordinator

QHSE Engineer

Payroll Administrator

Geotechnical Engineer

Crew Planner

Raadpleeg al onze vacatures en solliciteer online op www.deme.be/career

Creating land for the future

Vacature 17 maart 2012  

Weekblad voor m/v met talent

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you