Most a vidék jön! - Lázár János választókerületi programja

Page 1

Most a vidék jön!

Lázár János választókerületi programja


Magyarországon az elmúlt évszázadban aránytalanul több fejlesztési forrás jutott a fővárosnak, mint a vidék Magyarországának. Különösen hátrányos helyzetbe kerültek a kisvárosok, a községek és a falvak. 2010 óta szerencsére a magyar vidék is komolyabb támogatást kap, mint korábban, de az évtizedes igazságtalanságok még ma is éreztetik a hatásukat. Míg vásárlóerőben Budapest és térsége mára eléri az Európai Unió színvonalát, addig a vidék gyakran még a felét sem. A féloldalas, időnként pedig egyenesen vidékellenes fejlesztéspolitika hátrányait 2010 előtt a Dél-Alföldön élők is a saját bőrükön tapasztalták meg. Mindannyian emlékezhetünk arra, hogy a Gyurcsány-Bajnai korszakban élőlánccal kellett tiltakoznunk a kórházunk bezárása ellen, összefognunk a vidéki iskoláink vagy vasútvonalaink megmentése érdekében.

Pedig a vidék fölvirágoztatása nemcsak a vidékieknek, hanem minden magyarnak, az egész országnak az érdeke lenne. A vidék még mindig kiaknázatlan lehetőség Magyarország számára. Ezért valljuk a jobboldalon azt, hogy most a vidék jön! Büszke vagyok rá, hogy részt vehettem annak a történelmi léptékű vidékfejlesztési programnak a kidolgozásában, amelyet Magyarország kormánya indít a következő években. A programnak köszönhetően mintegy 9000 milliárd Forint áll majd a rendelkezésre ahhoz, hogy Budapestország után végre a magyar vidéket fejlesszük. Ez is tétje az április választásnak!

Lázár János


A világjárvány tanulsága: erősíteni kell a nemzeti önellátóképességet! A pandémia után máshogy kell megszerveznünk az életünket, mint korábban. Amikor a határokat időlegesen le kell zárni, akkor egy országnak nincs más esélye, mint hogy a saját határain belül biztosítson mindent, amire a polgárainak joga és szüksége van, legyen szó vakcináról, energiáról vagy éppen élelmiszerről.

Tudta? Magyarország valaha Európa éléstára volt. A magyar föld olyan jó minőségű, hogy még a Trianonban megcsonkított ország is képes lenne 20 millió embert jó minőségű élelmiszerrel ellátni.

A vidék a magyar gazdaság tartaléka A vidék Magyarországán többen vannak munka nélkül, mint a nagyvárosokban. A hátrányból azonban előnyt kovácsolhatunk! A gépjárműipar és a hadiipar további fejlesztése mellett Magyarországnak újra meg kell erősítenie az agráriumot. Bátor fejlesztésekkel a szektor egy évtizeden belül 20-25%-ban járulhatna hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez, ami biztos megélhetést teremtene a falvakban és a községekben.

MOST A VIDÉK JÖN!

3


Nagy a tét! A vidék és a gazdatársadalom támogatása nélkül egy évtized alatt fokozatosan megszűnne a hazai állattenyésztés, és hús-, tej-, zöldség-, valamint gyümölcsimportőrökké válnánk, kiszolgáltatva magunkat a külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi hálózatoknak. Magyarországnak vidékpárti, a nemzeti élelmiszeripart támogató kormányra van szüksége 2022 után is!

Polgárhoz méltó életszínvonalat vidéken is! A kisvárosoknak, községeknek, falvaknak akkor van jövőjük, ha az emberek nem elvándorolnak belőlük, hanem letelepednek bennük. Ehhez biztos kenyérkeresetet és vonzó életkörülményeket kell biztosítani a vidék Magyarországán is. A képviselői munkám e feltételek megteremtéséről, javításáról szólt az elmúlt 20 évben, és e munka folytatására jelentkezem a következő 4 esztendőben is!

4

MOST A VIDÉK JÖN!


A vidékfejlesztés 5 pontja A vidéki magyaroktól legföljebb 30 percnyi járásra legyen elérhető minden, ami az európai színvonalú élethez kell.

1

Bölcsőde, óvoda, nyolcosztályos iskola, tanuszoda, sportpálya, tornaterem, játszótér minden járásban. A fiatal családok helyben maradáshoz az kell, hogy biztosítsuk gyermekeik számára a bölcsődei és az óvodai ellátást, járási szinten pedig nemcsak az alsó-, hanem a felsőtagozatos iskolát is. A fejlesztéseknek ki kell terjednie a vidéki pedagógus életpályamodell hatékonyabbá tételére is, hogy orvosuljuk a vidéki óvópedagógus-, tanító- és tanárhiányt.

2

Egészségügyi ellátás. Minden járásban legyen korszerűen fölszerelt orvosi rendelő és háziorvos. A rendelők

mellett tartsunk fenn fiókgyógyszertárakat, hogy a recepteket a lakóhely közelében is ki lehessen váltani. Nem engedjük, hogy kórházakat zárjanak be. Tovább kell fejlesztenünk Hódmezővásárhelyen és Makón a kórházat és a szakrendelőt.

3

Tiszta és rendes utca. Sáros utcák helyett aszfaltburkolat minden lakott utcában, járda- és csatornaépítést. Minden vidéki település lakóövezeti utcája kapjon aszfaltburkolatot az elkövetkező öt évben, a legkisebb falvakban is oldjuk meg az eső- és a szennyvíz elvezetését, folytassuk a járdaépítést. Programot indítunk faültetésre, parkosításra, zöld felületek karbantartására.

MOST A VIDÉK JÖN!

5


4

Jobb közlekedés a településeken és a települések között, illetve a járási és a megyeközpontok felé. Az infrastruktúra fejlesztésével és a mainál jobb tömegközlekedési megoldásokkal közelebb kell hoznunk a vidéki emberekhez a vonzó és nélkülözhetetlen szolgáltatásokat. Út- és kerékpárút-építésre, vasútfejlesztésre és újabb tram-train-beruházásokra van szükség vidéken, illetve olyan buszmenetrendre, ami jobban illeszkedik a kistelepülésen élők igényeihez.

5

Helyi közösségek erősítése: templomfelújítás, sportolási lehetőségek biztosítása, helyi piacok fejlesztése. Vidéken az embereknek több közük van egymáshoz, a helyi közösségek erősebbek, mint egy nagyvárosban. Ez olyan érték, amelyet meg kell őrizni. Ezért harcolunk ki olyan fejlesztéseket, amelyek a közösségi életet segítik – legyen szó kultúráról, sportról, templomba vagy épp piacra járásról.

6

MOST A VIDÉK JÖN!


Fejlesztési ajánlat a választókerületnek Négysávosítjuk a 47-es főutat Szeged és Debrecen között. Első lépésként négysávosra bővítjük az algyői Tisza-hidat és megépítjük hozzá a székkutasi elkerülőt a 47-es út kiszélesítésével párhuzamosan! Hódmezővásárhely új vezetésével rendbe tesszük a várost. Megépítjük a városi tudásközpontot, újjáépítjük a Bethlen Gábor Gimnáziumot, modernizáljuk az iskolákat. Támogatást biztosítunk minden vásárhelyinek, hogy felújítsa a házát. Élelmiszeripart telepítünk a városba. Makó felemelkedik: elkészül az új fürdő, szállodákat, panziókat építünk, a turisztikai centrumban minden épületet felújítunk. Legalább 500 új munkahelyet teremtünk a vendéglátásban és idegenforgalomban. Makón élni jobb: felújítjuk a járdákat, a városi csapadékvízcsatornákat, valamint az összes iskolát; új sportcsarnokot építünk. Megépítjük az új sportcsarnokot Maroslelén! Kerékpárutat építünk Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes, illetve Makó és Földeák között. Kerékpárúttal is összekötjük Pitvarost Csanádalbertivel, Ambrózfalvával és Nagyérrel. Új utat építünk Óföldeák és Maroslele, Hódmezővásárhely és Maroslele, illetve Hódmezővásárhely és Szentes között, felújítjuk a régi 43ast az országhatárig, új elkerülő utat építünk Makón! Algyőn felújítjuk a Vásárhelyi és a Kastélykert utcákat. Mártélyon új bölcsődét építünk. Ambrózfalván megújítjuk az öregek napközi otthonát, Magyarcsanádon idősotthont építünk. Apátfalván, Királyhegyesen és Kövegyen felújítjuk a művelődési házat. Kiszomboron megoldjuk a Rónay-kastély hasznosítását. Nagylakon új orvosi rendelőt építünk.

MOST A VIDÉK JÖN!

7


Magyarországnak

béke,

a vidéknek

fejlődés kell.

Nem engedünk egyikből sem! Kapcsolat 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. www.lazarjanos.hu

Telefon +36 30 571 32 46, +36 62 999 040 fb.com/lazarjanosfidesz

E-mail titkarsag@lazarjanos.hu

lazarjanoshivatalosoldala

Ingyenes tájékoztató kiadvány. Kiadja: Lázár János országgyűlési képviselő, 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.