Vriendenbrief najaar 2022

Page 1

\\NAJAAR 2022

VRIENDEN BRIEF

Vriendenbrief

Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’

Inhoud

Blz. 1 Van de voorzitter

Blz. 2 Vriendenmiddag 16 oktober

Blz. 3 Excursie naar Singer Laren

Blz.4 Toekomst Museum Maassluis

Blz.5 Ontmoetingen

Blz.6 Wat is er zien in MM?

Blz.7 Zomer van Jeanne

Blz.8 Van de penningmeester

Blz.9 Verborgen schatten

Blz.10 Reactie Museum Maassluis

Blz.11 Taxatiedag 6 oktober

Blz.12 Boete doen

Blz.13 Informatie/ Colofon

In 2019 heeft Taco Pauka een rapport geschreven over de kunst, cultuur en historie in Maassluis onder de titel ‘ ‘Een goed bewaard geheim’. Hieruit bleek dat er in Maassluis meer dan voldoende aanwezig is om een mooi verhaal van te kunnen maken. Een verhaal dat niet alleen interessant is voor haar inwoners, maar ook voor mensen van buitenaf. Wel is het zo dat het verhaal op eigentijdse wijze verteld moet worden. Daar is MM druk mee bezig, met het Beleidsplan 2022-2032 als leidraad. Het is vele Vrienden van Museum Maassluis niet ontgaan dat er deze zomer in MM, in samenwerking met een viertal andere musea in het land, een expositie te zien was over Jeanne Bieruma Oosting, haar leven en haar werk. Voor ons museum is dit een ongekend succes geworden; dagelijks kwamen er soms meer dan 40 bezoekers, niet alleen uit Maassluis, maar ook uit de rest van Nederland. Er was sprake van een ‘Tour de Jeanne’: men wilde graag alle betrokken musea bezoeken om zo een totaalbeeld te kunnen krijgen van de kunstenares Jeanne Bieruma Oosting, maar ook van haar als persoon.

Samen met mijn vrouw heb ik de musea in Zutphen (Museum Zutphen), Fochteloo (Stichting Nobilis) en Almen (museum Staal) bezocht. Daar bleek men ook verbaasd en verheugd over de grote aantallen bezoekers. De stichting Nobilis in Fochteloo is gespecialiseerd in prentkunst van Nederlandse bodem en is te vinden achter het dorpshuis; je zou er zo voorbij rijden. Via de gang met aan de muur diverse kunstwerken, kom je in de eigenlijke tentoonstellingsruimte, die mede dankzij een bankstel, een paar fauteuils en een koffiebarretje een huiselijke indruk maakt. Ook hier had men over belangstelling niet te klagen en dat komt niet alleen doordat de toegang vrij is.

Aan Pieter Jonker, bestuurslid, vroeg ik: “ Hoe zit het bij jullie met de Vrienden van….? “. Zijn antwoord luidde: “Vanaf de opening tot op heden hebben we 90 nieuwe Vrienden mogen inschrijven. Zij komen uit hele land, zelfs uit Vlaanderen, maar de meesten komen uit Friesland. En het lidmaatschap kost toch 30 euro per jaar. We zijn van 250 naar 340 Vrienden gegaan! ”. Pieter klonk steeds enthousiaster: “Kunst leeft in Friesland, zowel bij de Friezen als bij de provincie en de gemeente”. Als rechtgeaarde Fries is hij daar trots op.

Mijn conclusie: naast Zutphen, reeds lang bekend, hebben ook Friesland (Stichting Nobilis, museum Belvedère) en de Achterhoek (museum Staal) hun eigen ‘goed bewaard geheim’. Ik ben ook trots op Maassluis en ons museum. Maar na het bezoek aan vooral Fochteloo past toch wel enige bescheidenheid: in dezelfde periode hebben zich slechts drie(!) nieuwe Vrienden van Museum

Maassluis aangemeld

1
Van de voorzitter

Vriendendag 16 oktober

Nadat corona dit de afgelopen jaren verhinderde, kunnen we u dit jaar gelukkig weer uitnodigen voor een Vriendenmiddag. Op zondagmiddag 16 oktober bent u vanaf 14:00 uur van harte welkom om in de wereld van de zeedieren te duiken. Mick Otten en Inge Hoefnagel nemen u op hun eigen wijze bij de hand om meer van verschillende waterdieren te weten te komen. Dit heeft alles te maken met de expositie ‘Ontmoetingen Bis’ die op dat moment in Museum Maassluis is te zien. U kunt luisteren, kijken en zelf aan de slag. Uiteraard is er ook gelegenheid met elkaar te praten, onder het genot van het welbekende hapje en drankje.

Zin om te komen en mee te doen? Stuur vóór 13 oktober een mail aan ledenadministratie@museummaassluis.nl

Inge Hoefnagel geeft een workshop: ‘Maak een bedreigde vis en gebruik je fantasie’

In de expositie “Ontmoetingen Bis” is de coelacanth te zien. Ooit dacht men dat deze vis uitgestorven was. In Nederland bestaat de rode lijst van bedreigde vissen. Wij maken een van deze vissen van styropor en duckt tape. Materialen zijn aanwezig.

Mick Otten houdt een lezing met de titel 'Een ontmoeting met zeemonsters en fabeldieren: hoe verzin je het?' In de expositie 'Ontmoetingen' hangt een voorpagina van het Zuid-Hollands Dagblad met daarop een vreemde, wat griezelige vis. Is die echt of verzonnen? Mick Otten laat ons kennismaken met zeemonsters en fabeldieren en met de zeedieren die misschien als bron hebben gediend voor al die fantasie.

2
Aandachtige belangstellenden tijdens een vorige Vriendendag

18 oktober

Naar museum Singer Laren en vestingstad Woerden

De excursie gaat dit keer naar Laren, het Singer Museum.

Dinsdag 10 april 2018: voor Singer Laren een dag om nooit te vergeten. De dag waarop het nieuws bekend wordt dat Singer een omvangrijke schenking ontvangt van kunstverzamelaar Els Blokker-Verwer. De gift omvat de gehele privécollectie kunstwerken van Els en Jaap Blokker: de Collectie Nardinc. In maart 2022 opende Singer Laren de nieuwe Nardinczalen met daarin de door Els Blokker-Verwer geschonken werken

worden. Vergeet ook niet de prachtige tuinen te bekijken.

Na het bezoek aan het Singer museum en de lunch op eigen gelegenheid vertrekken we rond 14:00 uur naar Woerden, een prachtige vestingstad met stadsmuren, singels en bastions. De skyline wordt bepaald door de Petruskerk en de Bonaventurakerk en molen de Windhond. Maar ook het voormalige stadhuis, nu Stadsmuseum, en het kasteel mogen we niet missen. We maken hier een leuke wandeling. We verwachten rond 17:30 uur weer terug in Maassluis te zijn.

Kosten

Vrienden / Leden HVM met Mjk of Vriendenloterij VIPkaart: € 45,00. Introducés betalen € 3,00 extra. Deelnemers zonder Mjk of Vriendenloterij VIPkaart betalen zelf de entree in Singer Laren extra.

Inschrijven excursie

De bestaande Singercollectie omvat werken uit de periode 1880-1950 van kunstenaars als Anton Mauve, Jan Sluijters, Kees van Dongen, Leo Gestel en Bart van der Leck. Naast schilderijen en werken op papier bevat de collectie een hoeveelheid prachtige beelden, waaronder zeven werken van Auguste Rodin. Hiermee kan Singer bogen op de grootste verzameling van deze beeldhouwer in Nederland, met als hoogtepunt De Denker.

We vertrekken om 8:30 uur uit Maassluis. Bij aankomst worden we ontvangen met koffie en gebak. Daarna krijgen we een plenaire introductie op de tentoonstellingen De Nieuwe

Vrouw: Toorop , Dumas, Loeber, Sluijters, Besnyo, Israels, Berg en vele anderen. Hierna kan het museum op eigen gelegenheid bezocht

De inschrijving kan vanaf maandag 3 oktober 9:00 uur, via excursievrienden@museummaassluis.nl of bij Laurens Blom tel. 010-5922898.

Na bevestiging van deelname kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer

NL35 ASNB 0781 1245 57 t.n.v. Excursie Vrienden Museum Maassluis.

Namens de Werkgroep Excursie Vrienden Museum Maassluis, Laurens Blom

3

Toekomst Museum Maassluis 2022-2023

Zoals tijdens de ALV van 20 oktober 2021 en op 20 april 2022 uitgebreid aan de orde is geweest, heeft het bestuur van de Stichting Museum Maassluis een Beleidsplan voor 2022-2032 ontwikkeld. De gemeente heeft intussen een start gemaakt met haar eigen 10-jarenplan ‘Maritiem Historisch Maassluis 2022-2032’. Het is van groot belang dat de SMM een eigen beleidsplan heeft ontwikkeld, gezien het feit dat de gemeente vol inzet op het maritiem historisch verleden van Maassluis en daar intussen reeds een startsubsidie voor heeft ontvangen.

Het bestuur van het museum is van mening dat het museum een plaats moet zijn en blijven waar de cultuur, kunst en historie van Maassluis in volle omvang getoond moeten worden. En dat is breder dan alleen het maritieme verleden van onze stad. Uit contacten met zowel de wethouder cultuur Corine Bronsveld, als de Culturele Raad van Maassluis is gebleken dat zij positief staan tegenover onze plannen.

Kritische geluiden

Het is alom bekend dat er binnen de Vrienden kritische geluiden geuit zijn op één van de adviezen uit het beleidsplan: het ontzamelen van de Collectie 1900 (Jeanne Bieruma Oosting, Jan van Heel, Otto B. de Kat, Sierk Schröder, Wally Elenbaas en de collectie De Vries). Elders in deze najaarsbrief kunt u de reactie lezen van het bestuur van de SMM op deze kritiek.

Veel is echter nog onzeker als het gaat om de toekomst van het museum. We kunnen als museumbestuur veel willen, maar wij zijn daarbij afhankelijk van de (financiële) steun van met name de gemeente Maassluis en de gemeenteraad; niet voor 1 of 2 jaar maar voor 10 jaar.

Op bestuurlijk niveau, maar ook voor zijn bezoekers zet MM zich actief in om de cultuur, kunst en historie van Maassluis voor nu en in de toekomst te kunnen behouden. Niet alleen voor de Vrienden van het museum, maar voor alle inwoners van Maassluis is het zaak om ervoor te zorgen dat die onderwerpen in onze stad ook in de komende 10 jaar zichtbaar blijven.

Namens het bestuur van de Stichting Museum Maassluis, Mick Otten,duo-voorzitter

4
Mick Otten

Wat is er te zien in Museum Maassluis de komende maanden?

Ontmoeting

Maassluis staat in de maand oktober in het teken van de ‘Maand van de Ontmoeting’. Het museum haakt daar met een bijzondere tentoonstelling op in. De tentoonstelling ‘Ontmoetingen Bis ’ laat het resultaat zien van kunstenaars die in duo’s een samenwerking zijn aangegaan. Dat heeft tot bijzondere en inspirerende ontmoetingen geleid. Het betreft hier kunstenaars van de Stichting Maassluise Kunstenaars en kunstenaars van KunstWerkt in Schiedam. De deelnemers hebben duo’s gevormd; vaak kenden ze elkaar niet van tevoren, al doende hebben ze elkaar geïnspireerd middels een zelfgekozen thema of elkaars werk. Deze kunstwerken waren eerder te zien in ’Ruimte in Beweging’ in Schiedam. Nu is het de beurt aan Museum Maassluis om de expositie te tonen. Veel kunstenaars hebben nieuw werk gemaakt voor deze tweede ‘Ontmoetingen‘.

Tijdens de Maand van de Ontmoeting vinden naast deze tentoonstelling ook allerlei andere activiteiten in het museum plaats: lezingen, workshops en rondleidingen. In november en december zullen nog andere activiteiten rondom deze expositie worden georganiseerd.

Schilderen aan het Scheur

Van november tot begin maart zijn er in het De Vries kabinet kunstwerken te zien die in het kader van ‘Schilderen aan het Scheur‘ vervaardigd zijn onder leiding van Maassluise Kunstenaar Bikkel.

De burgemeesters van de twee steden Schiedam en Maassluis zullen eveneens als duo deze tentoonstelling openen.

10 jaar zelfstandig

Ons museum viert in 2023 het feit dat Museum Maassluis tien jaar op eigen benen staat. In die jaren is hard gewerkt om kunst, cultuur en de historie van Maassluis onder de aandacht te brengen voor een zo breed mogelijk publiek. Vanaf begin januari t/m eind mei kan iedereen met eigen ogen zien wat er allemaal rond dit thema wordt getoond.

5
Schilderen aan het Scheur Een beeld van werk in "Ruimte in Beweging" in Schiedam, in maart van dit jaar

HVM 40 jaar

Niet alleen ons museum viert in 2023 een jubileum, maar ook de Historische Vereniging Maassluis (HVM) bestaat dan 40 jaar. In dat kader zal er vanaf 30 maart in het De Vries kabinet aandacht worden geschonken aan de persoon van ds. Fenacolius. Misschien voor niet alle Maassluizers een bekend persoon, maar belangrijk omdat hij mede aan de wieg heeft gestaan van de verzelfstandiging van Maasssluis in 1614.

Er is er een watertoren met bassins gebouwd voor schoon drinkwater, verdwenen het Hoge en Lage Licht langs de oever, kwam er een Douanehuisje op het Schanshoofd en werden er, vanwege het grootse uitzicht, flats en woontorens langs de waterkant gebouwd.

Hoogtepunt is een maquette van de hand van Bert Diepstraten, speciaal voor deze expositie vervaardigd. Het geeft de situatie weer van het Veerhoofd, met de veerboot naar Den Briel, zoals die er rond 1874 moet hebben uitgezien.

Kunstroute

Tijdens de Kunstroute Maassluis op 15 en 16 april 2023 zal er op verschillende plaatsen in het museum werk te zien zijn van Maassluise Kunstenaars.

150 jaar Nieuwe Waterweg

Veranderingen in Maassluis is te zien tot en met 13 november 2022

Trekvaart

Met een tentoonstelling over de Trekvaart van juli tot oktober 2023 zal MM aandacht besteden aan het feit dat Maassluis sinds 2022 beschikt over een eigen trekschuit, de ‘Goude Leeuwin’, waarmee bezoekers en Maassluizers een rondvaart kunnen maken door de vlieten en Midden-Delfland.

Deze kleine tentoonstelling geeft een beeld van de veranderingen die het aanzicht van Maassluis, vanaf Het Scheur, heeft ondergaan vanaf halverwege de 19e eeuw. Zo is een flink deel van de haven eind 19e eeuw weggebaggerd om een bocht uit Het Scheur te verwijderen.

6
De Goude Leeuwin Mick Otten

Het is dit jaar echt ‘de zomer van Jeanne’ geworden. In heel het land zijn goed bezochte tentoonstellingen over Jeanne’s leven en werk gehouden. Wegens dit succes is de tentoonstelling ‘Geen tijd verliezen’ over Jeanne Bieruma Oosting als veelzijdig kunstenares met een uitgesproken mening over de tijd waarin zij leefde, verlengd tot 19 september. Een ongekend hoog aantal bezoekers heeft hierdoor Museum Maassluis weten te vinden en te waarderen.

Eerder deze zomer bezochten in Museum Maasluis ruim vijftig mensen, Vrienden van het museum, Maassluizers, en bezoekers van buiten de stad, een lezing over het leven en werk van Jeanne Oosting. Al vanaf de start van de exposities de ‘Zomer van Jeanne’ -op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder Maassluis- bleek het publiek zeer geïnteresseerd. Museum Maassluis organiseerde deze lezing samen met Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst, uit Fochteloo, vertegenwoordigd door Peter Kooij en Pieter Jonker. De bezoekers werden verwelkomd met een kop koffie of thee met wat lekkers en konden daarna plaatsnemen in de Tuinzaal om daar, omringd door de werken van Jeanne, naar de lezing te luisteren. Aan de hand van een groot aantal afbeeldingen illustreerden Peter en Pieter de vele talenten van Jeanne Bieruma Oosting.

Voorzitter van de VVMM heet bezoekers welkom

Zij belichtten Jeanne niet alleen als kunstenaar, maar ook als persoon. Het is bepaald geen saaie lezing geworden, dankzij het interessante leven van Jeanne. Maar zeer zeker ook dankzij de vlotte en vaak humoristische wijze waarop de sprekers het publiek meenamen door het leven en werk van Jeanne.

De gezellige middag werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij er ruimschoots gelegenheid was om met Peter en Pieter van gedachten te wisselen, hun boek te laten signeren en onderling nog wat na te praten. Kortom een zeer geslaagde en leerzame middag.

7
Victor Knippenberg Peter Kooij vertelt over Jeanne Oosting De zomer van Jeanne

Van de penningmeester

In het voorjaar hebt u met de lidmaatschapskaart een verzoek tot betaling van de contributie voor 2022 meegestuurd gekregen. Aan dit verzoek is weer in groten getale gehoor gegeven. Zo’n 40 vrienden hebben nog niet betaald. Zij krijgen hiervoor een herinnering. Ondanks de verhoging van de contributie naar € 15 heeft een kwart van u een extra donatie gedaan. Dit hogere bedrag dan het minimum van € 15 stellen we zeer op prijs, want met uw bijdragen kunnen wij het Museum Maassluis ondersteunen bij de uitbreiding van de collectie of voorzieningen voor het museum.

Bij de begroting 2022 zijn we ervan uitgegaan dat 2022 weer een normaal, dus coronavrij jaar zou worden. Dit blijkt slechts voor een deel het geval te zijn, waardoor de kosten wat lager zullen uitvallen dan begroot.

Ook is er dit jaar minder aandacht voor uitbreiding van de collectie geweest, omdat de Stichting Museum Maassluis de laatste tijd druk bezig is geweest met de ontwikkeling van het beleidsplan van het museum. Pas nu is dit plan aan het uitkristalliseren, zodat duidelijk wordt in welke richting de collectie zich zal ontwikkelen. We hebben goede hoop dat de Vrienden daar nog dit jaar een financiële bijdrage aan kunnen leveren, zodat de daarvoor gereserveerde bedragen weer wat kunnen slinken. Het kunstfonds groeit zonder uitgaven naar € 25.000 dit jaar, terwijl het Museumfonds op circa €5.000 zal uitkomen.

8
Een sfeervol beeld van de buitenhaven en het Scheur: Douanehuisje en botter door C.W. Smith (ca 1950)

Verborgen schatten

Het vinden van een schat is als het winnen van een prijs bij een loterij. Museum Maassluis bezit vele schatten en een ervan heeft betrekking op de loterij. Het betreft een lakstempel (object F04203) met de tekst ‘LOTERIE IMPERIALE DE FRANCE, ROTTERDAM BUREAU 1766’. Het is een messing stempel met houten handvat met platte kop met daarop een rand, eierdopvormig, de steel is concaaf-cilindrisch. Het stempel was zeer waarschijnlijk in gebruik door mevr. E.J.W. Bourcourd (1774-1856). Zij wordt, in een overzicht van de Ontvangers van de Frans-Keizerlijke Loterij in 1812, genoemd als hoofdinspecteur van het Rotterdamse loterij kantoor nr. 1766 (adres Nieuwe Haven). Lakstempels werden onder meer gebruikt om documenten te ondertekenen of te verzegelen.

Loterijen in Nederland

De loterij is in het midden van de vijftiende eeuw in Nederland uitgevonden, aanvankelijk met de benaming lotinghe. Vanaf 1518 sprak men van loterij. De loterij was een volksvermaak, waarbij allerlei feesten gevierd werden voordat tot het trekken van de lootjes werd overgegaan. De loterijen hadden voornamelijk een liefdadig doel. Sinds 1726 bestaat de Staatsloterij die bedoeld was inkomsten voor de schatkist te genereren en de speelzucht te kanaliseren. Toen Napoleon het besluit nam het Koninkrijk Holland bij Frankrijk in te lijven, veranderde hij de naam van de loterij in Keizerlijke loterij (Loterie Impériale). Daarna werd de naam vaak gewijzigd, onder andere door prins Willem Frederik (17721843), de latere Koning Willem I. Zijn eerste besluit in 1813 was het veranderen van de naam in de Nederlandsche Loterij. Sinds 1848 staat deze loterij bekend als de Nederlandse Staatsloterij.

Loterij voor een weeshuis

Het Weeshuis aan de Noordvliet van Maassluis is één van de monumenten die de stad kreeg nadat ze in 1614 zelfstandig was geworden. Het is gebouwd in 1675 door de diaconie, de liefdadigheids-instelling van de kerk. Deze had niet veel geld en daarom vroegen de Weesarmmeesters vergunning van de overheid tot het houden van een loterij. De opbrengst bedroeg ruim 27.000 gulden en dat was met de andere fondsen genoeg om het huis aan de Noordvliet te bouwen.

9

Beste Vrienden van Museum Maassluis,

Bij monde van het bestuur van de Vrienden is door een aantal van u grote bezorgdheid uitgesproken over de plannen van de Stichting Museum Maassluis om in het kader van het Beleidsplan 2022-2032 de Collectie 1900 te ontzamelen. In onze bestuursvergadering van juni hebben wij hier als museumbestuur uitgebreid over gesproken.

Tijdens uw ALV in april van dit jaar maar ook op die van oktober 2021 en met name tijdens de aparte presentatie van het beleidsplan op 7 maart jl., hebben wij uitvoerig beargumenteerd waarom wij de Collectie 1900 willen ontzamelen.

Tijdens de voornoemde bijeenkomsten zijn door de Vrienden naar onze mening geen (nieuwe) argumenten naar voren gebracht, die ons hebben doen twijfelen aan de keuze om te ontzamelen. Dat wij in deze keuze niet alleen staan, moge blijken uit het feit dat zowel de wethouder cultuur als de Culturele Raad ons beleidsplan en het daaruit voortvloeiende advies om de Collectie 1900 te ontzamelen onderschrijven. Wij zien dan ook geen aanleiding om ons standpunt, zoals verwoord in het Beleidsplan 2022-2032, te wijzigen. Daarbij wijzen wij er op dat wij onderzoeken welke objecten uit de Collectie 1900 in het kader van ons kunsteducatiebeleid mogelijk behouden kunnen blijven.

Namens het bestuur van de Stichting Museum Maassluis,

Mick Otten, duo-voorzitter

10

6 oktober: Taxatiedag

Op donderdag 6 oktober 2022 kunt u tussen 10.30 en 15.30 uur kunstvoorwerpen laten taxeren in het Museum Maassluis, Zuiddijk 16 te Maassluis. Mr. Arne Bonsaksen, zelfstandig registertaxateur, is die dag aanwezig om een deskundig oordeel te geven over uw antieke voorwerpen, schilderijen en sieraden. Hij kan voor bezoekers van de taxatiedag, als zij dat wensen, ook bemiddelen naar een veiling of hen in contact brengen met aan een veiling verbonden experts.

In zijn beoordelingen is de heer Bonsaksen altijd mild. Afkraken is er niet bij, maar als hij bijvoorbeeld een schilderij bestempelt als 'charmant', dan kunt u erop rekenen dat de waarde gering is.

Als u lid bent van de Vereniging Vrienden van Museum Maassluis is de taxatie gratis.

Niet-leden betalen € 5,00, tenzij zij zich op de taxatiedag aanmelden als vriend (kosten € 15,00 per jaar). Aanmelden voor de taxatiedag is mogelijk vanaf vrijdag 23 september 2022 bij de balie van het museum: tel. 010-5913813 (bereikbaar van dinsdag t/m zondag tussen 14.00 en 17.00 uur).

Arne Bonsaksen in actie tijdens een vorige taxatiedag

11

Verborgen Schatten

Boete Doen

Het voornaamste doel van een ‘verborgen schat’ is het geheim te houden voor anderen. Voor een museum geldt het omgekeerde, het tonen van hun museumschatten. Toch bezit elk museum ook verborgen schatten, voorwerpen die nooit een museumzaal halen, tenzij . . .

In het depot van Museum Maassluis bevindt zich een ‘schat’ aan boetnaalden die vroeger werden gebruikt bij het boeten van visnetten. Eveneens in het museum een foto van een schets (Object F14443.01) gemaakt door de Maassluise kunstenaar Johan Oberreiter omstreeks 1914 waarop afgebeeld twee nettenboetsters aan het werk op de Taanweide achter het Taanhuis (omgeving Taanstraat).

Netten boeten is eigenlijk een ander woord voor netten breien. Voor de visvangst worden er netten gebruikt die vroeger met de hand werden gemaakt, ofwel geboet. Ook moesten de netten die kapot waren gegaan, weer worden gerepareerd. Om netten te boeten maakten boetsters1 gebruik van boetgaren (getaand katoen) en een speciale boetnaald. Het breien of boeten van een net is een nauwkeurig karweitje. Uit het handboek netten boeten: ‘Na het aanhalen van de knoop laat men de maas los, om de volgende lus om de maatlat heen op de juiste maat te krijgen. (…) Ondertussen wordt de boetnaald naar behoefte afgewonden’.

Hoewel er tijdens een rustig moment op zee ook door mannen werd geboet (gerepareerd), gebeurde het aan land voornamelijk door vrouwen, geleid door een ‘hoofdvrouw’. Met een speciaal attribuut, de ‘boetnaald’, werden ontdekte scheuren gerepareerd door de kapotte mazen door middel van boetkatoen tot hun oorspronkelijke vorm en grootte terug te brengen. Een ploeg bestond uit tenminste tien en ten hoogste twintig vrouwen. De vrouwen brachten het grootste deel van hun werkzame tijd door op het 'land', dat wil zeggen buiten, echter tijdens de koudere maanden van het jaar werkten ze op de 'boetzolders' van de rederijen. Het boeten werd gedaan onder het zingen van psalmen en andere stichtelijke liederen.

Boetnaalden

Taanhuis met boetsters, schets door Johan Oberreiter (1914).

Dick van Wassenaar

1 De benaming ‘boetster’ is afgeleid van het werkwoord ‘boeten’. Het gaat hier om het Middelnederlandse werkwoord boeten in de zin van ‘boete doen’, het herstel van een gemaakte fout of een veroorzaakte schade.

12

Informatie bestuur

Voorzitter

Victor Knippenberg

tel. 06 236 04685

voorzittervrienden@museummaassluis.nl

Penningmeester en vicevoorzitter

Jaap Boon tel. 010 591 05 06

penningmeestervrienden@museummaassluis.nl

Secretaris

Marianne Soors tel. 010 591 00 35

secretarisvrienden@museummaassluis.nl

Algemene bestuursleden

Laurens Blom (ledenadministratie/excursies)

tel. 010 592 28 98

ledenadministratie@museummaassluis.nl

Lelia van der Tak (Vriendenbrief)

tel. 010 592 91 52

ljvdtak@gmail.com

Bankrekeningnummer Vrienden van het Museum Maassluis:

NL31 INGB 000 34791 43

Bankrekeningnummer Vriendenexcursies:

NL35 ASNB 081 1245 57 t.n.v. Excursie VVMM

Colofon

Eindredactie: Lelia van der Tak

Beeldmateriaal: Laurens Blom, Mick Otten en Peter Farla

Ontwerp omslag: Vers Ontwerp (Anika Klevering)

Foto omslag: Laurens Blom

Vriendenbrief

De Vriendenbrief is een uitgave van de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’ en verschijnt tweemaal per jaar.

Lidmaatschap

Voor wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het museum is er de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’. Het lidmaatschap van de Vereniging geeft u de volgende voordelen:

 gratis toegang museum

 gratis rondleidingen

 tweemaal per jaar de Vriendenbrief

 € 3,00 korting op excursies

 uitnodigingen voor exposities en openingen

Contributie Vereniging

Het lidmaatschap van de vereniging kost €15 per jaar voor particulieren en € 35 per jaar voor bedrijven en instellingen. Een hogere bijdrage is uiteraard altijd welkom.

Aanmelding en opzegging

U kunt zich aanmelden als lid via de website van Museum Maassluis of door te mailen naar de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’, of door invulling van de speciale kaart die u in het Museum kunt vinden.

U krijgt dan een welkomstbrief met uw lidmaatschapsnummer en informatie over de wijze van betaling van de contributie. Het lidmaatschap wordt ieder jaar op 1 januari automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail en vóór 1 december plaats te vinden, bij de secretaris van de Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’.

Openingstijden Museum Maassluis

Dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Geopend op Goede Vrijdag, tweede paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag. Gesloten op nieuwjaarsdag, Koningsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

Museum Maassluis, Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis telefoon 010 591 38 13

www.museummaassluis.nl

13
\\ MUSEUM MAASSLUIS, ZUIDDIJK 16-18 WWW.MUSEUMMAASSLUIS.NL
Cover: Peter van Beveren: 3
Levens
(Meerpaal plus
slabben lood).
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.