Page 1

Tietoa yrittäjyyskasvatuksen - tavoitteista - suunnittelusta - toteutuksesta

Verkostoitumisen välineitä - YVI-moottori - Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäyhteisö Opetin.fi-verkkopalvelussa

Arvioinnin ja itsearvioinnin työkaluja - Yrittäjyyskasvatuksen mittaristot - Laaturi-työkalu

Tietoa strategioista ja opetussuunnitelmista

YVISTÄ ENERGIAA

Yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytäntöjä, toimintamalleja ja oppimateriaaleja

www.yvi.fi YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Tutkimustietoja Yrittäjyyskasvatuksen sanasto

Uutisia

Tietoa tapahtumista ja koulutuksista

Haastatteluja

TIETOA JA TYÖKALUJA OPETTAJILLE, OPETTAJANKOULUTTAJILLE, YRITYKSILLE, KOTIVÄELLE JA KAIKILLE AIHEESTA KIINNOSTUNEILLE Yrittäjyyskasvatuksen avoin verkostoyhteistyö 2014 -> Valtakunnallinen YVI-hanke 2010-2014 Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hanke 2009-2012

YRITTÄJYYSKASVATUS VAHVAKSI OSAKSI SUOMALAISTA OPETUSTA JA OPETTAJANKOULUTUSTA

YRITTÄJYYS JA YRITTELIÄISYYS LUONTEVIKSI TOIMINTAMALLEIKSI KOKO SUOMALAISEEN YHTEISKUNTAAN

Vinkkejä ja linkkejä


YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Tuoretta tietoa, ajankohtaista asiaa! YVI-oppimisympäristö opastaa yrittäjyyskasvatuksen maailmaan - vaivattomasti verkossa. Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö YVI (www.yvi.fi) tutustuttaa yrittäjyyskasvatukseen sekä auttaa syventämään aihepiiriin liittyvää tietoutta. YVI-ympäristön tietopaketit, materiaalit ja työvälineet on laadittu erityisesti opettajia ja opettajankouluttajia silmällä pitäen. Tämän lisäksi oppimisympäristö palvelee myös yrityksiä, oppijoiden vanhempia sekä kaikkia yrittäjyyskasvatuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. YVI-oppimisympäristön taustalla on kaksi Turun yliopiston Turun normaalikoulun koordinoimaa hanketta: • Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hankkeen (2009-12) rahoittajaviranomaisena toimi ESR / Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hanketta rahoittivat myös Pellervo-Seura, Osuustoiminnan neuvottelukunta ja Turun Seudun Kehittämiskeskus. • Valtakunnallinen YVI-hanke (2010-14) rahoittajaviranomaisena toimii ESR / Opetushallitus. Lisäksi hanketta rahoittavat Kehittämiskeskus Opinkirjo (ent. Kerhokeskus), Turun Seudun Kehittämiskeskus sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeessa on ollut mukana parhaimmillaan yli 30 organisaatiota ympäri Suomen. Oppimisympäristön ylläpitoa ja kehittämistä ollaan jatkamassa myös YVI-hankkeen päättymisen jälkeen, yhä laajenevan verkoston voimin.

YVISTÄ ENERGIAA

www.yvi.fi

YVI-oppimisympäristö (www.yvi.fi) sisältää TUTKITTUA TIETOA, KÄYTÄNTÖJEN JA KEHITTÄMISEN KUVAUSTA • Selostuksia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmista, tavoitteista, malleista ja käytännöistä eri opettajankoulutusorganisaatioissa ja muissa oppilaitoksissa • Hankkeen puitteissa tuotetut tutkimusartikkelit ja opinnäytetyöt • Tietoa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä strategioiden tasolla • Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen verkostoista Suomessa • Yrittäjyyskasvatuksen laaja sanasto. OPPIMATERIAALEJA JA ITSEARVIOINNIN TYÖKALUJA • Yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaaleja ja toteutuksen malleja koulutuksen eri tasoille • Itsearvioinnin ja kehittymisen työkaluja • Yrittäjyyskasvatuksen mittaristot opettajille, opettajankouluttajille ja opettajaksi opiskeleville. MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMISEEN • YVI-moottori: oppilas- ja opiskelijaryhmille suunnattu ideoinnin ja verkostoitumisen työkalu • Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäyhteisö (yhteistyössä Opetin.fi -verkkopalvelun kanssa). UUTISIA JA LINKKEJÄ • Ajankohtaista-palsta • Tietoa tapahtumista ja koulutuksista • Hankkeessa tuotetut lehdet ja uutiskirjeet.

YVI-hanke - YVI-oppimisympäristö  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you