ex!poesía Euskadi 2021 41 años de la muerte de Juan Larrea Celayeta

Page 1


Koordinazio-laguntzailea: Ezkerreko Ate Bakarra. (EAB). / Edita/Organiza: La Única Puerta a la Izquierda. (L.U.P.I.) Koordinazioa / Coordinación: Juanje Sanz. Koordinazio-laguntzailea / Ayudante de coordinación: Maika Campo Rodríguez. Kolaboratzaileak / Colaboradores: Elvira Herrero (Barakaldo), Esperanza Gómez Herce (Barakaldo), José Blanco (Barakaldo), Juan Miguel Cortés (Sestao), Luis Alonso Pascual (Bilbao), Rodrigo Córdoba (Argentina). Maketazioa / Maquetación: Zoográfico. Argazkiak / Fotografía: Eta argazkiak ex!poesían ibilitakoek utzi dizkigute (mila esker) / la organización y fotografías cedidas de paseantes por ex!poesía (Gracias). Babesleak / Patrocinadores: Bizkaiko Foru Aldundiak / Diputación Foral de Bizkaia. Udalak / Ayuntamientos: Barakaldo, Basauri, Sestao, Portugalete. kolaboratzaileak: / Colaboradores: MEM (Bilbao), Zoográfico (Madrid / Zaragoza), Malpe (Madrid), Metamorfosis (Barakaldo). ISBN: 978-84-949825-8-3 LG / DL: BI 00149-2022

Kontaktua / Contacto: La Única Puerta a la Izquierda. (L.U.P.I.). Apartado de Correos 64 48910 Sestao, Bizkaia. Spain www.expoesiaeuskadi.es www.launicapuertaalaizquierda.es info@launicapuertaalaizquierda.es

Impresión y encuadernación: Reprográficas Malpe, S.A.

ExponsorAURKIBIDEA / ÍNDICE

EX!POESIA ERAKUSKETA KOORDINATUA / EXPOSICIÓN COORDINADA EGILEAK / PARTICIPANTES

POSTA-ARTEA ETA ZIGILU ARTISTIKOA ARTE POSTAL Y SELLO DE ARTISTA BISITA GIDATUAK / VISITAS GUIADAS EKINTZA / ACCIÓN


Juan Larrea Celayetaren 41. urteurrena 41 años de la muerte de Juan Larrea Celayeta 1895eko martxoaren 13an Bilbon jaio zen Juan Larrea Zelaieta poeta balioztatu nahi dugu aurtongo Festibalean. Larreak Abangoardia historikoak bizitu zituen, Cesar Vallejo ezagutu zuen. Favorables París Poema aldizkaria sortu zuen eta bertan Gerardo Diego, Tristan Tzara, Vicente Huidobro, besteak beste parte hartu zuten. Este año dedicamos el Festival a poner en valor al poeta Juan Larrea Celayeta, nació el 13 de marzo de 1895 en Bilbao, vivió las vanguardias históricas, conoció a César Vallejo, fundó la revista Favorables París Poema, en la que colaborarán Gerardo Diego, Tristan Tzara, Vicente Huidobro, Juan Gris… Tenemos con nosotros un libro... una caja contenedora de los pensamientos de más de 400 artistas que han expresado su admiración por Juan Larrea Celayeta. Desde ex!poesíaEuskadi este 2021 hemos querido conocer no, mejor, dar a conocer a este autor CELESTE Liburu bat dugu gurekin... Juan Larrea Celayetarekiko miresmena adierazi duten 400 artista baino gehiagoren pentsamenduak biltzen dituen kutxa bat. ex!poesíaEuskadi-tik aurtengo 2021. urtean autore ZERUTAR hau ezagutu, ez hobe, ezagutarazi nahi izan dugu. Juanje Sanz Morera


Ainize Txopitea

Arte ederren eta letra ederren arteko polaritate xaloa baino harago doa poesia esperimentalaren ikuspegi garaikidea. Teknologia berriek bide berriak urratu dituzte. Garapen teknologikoaren eraginez bestelako fusioak sortzen ari dira. Eta, garrantzitsuena: ideia bat gauzatzeko berehalakotasuna eta erraztasuna dago gaur egun. Horrek guztiak irudi andana sorrarazten ditu, eta, nahi gabe, bilatu gabeko olerkiak azaleratzen dira.

La visión contemporánea de la poesía experimental ha avanzado más allá de la simple polaridad entre bellas artes y bellas letras, las nuevas tecnologías han abierto nuevos caminos, el propio hecho de la evolución tecnológica esta provocando nuevas fusiones, y lo más importante la inmediatez y la facilidad para llevar una idea a su fin. Todo esto provoca una escalada de imágenes que sin pretenderlo se convierte en un poema accidental.

6


Chema Madoz

Bartolomé Ferrando

Lalata

7


Con la organización de este Festival, en La Única Puerta a la Izquierda pretendemos ponderar el trabajo de los poetas y creadores que investigan las difusas fronteras entre las artes, con especial atención a las tendencias visuales, visivas, concretas, objetuales, verbofónicas, fonéticas, cibernéticas, espaciales y performáticas o de acción, así como poner en valor la expresión poética en todas sus formas y facilitar el acceso de los ciudadanos a modos de expresión artística poco convencionales o, incluso, cuasi marginales. Entendemos que la poesía está en la raíz de todas las artes y que existen procesos creativos que, hasta la fecha, han rehuido toda sistematización, exhibiendo así su difícil encaje en los grandes bloques, tanto de las Bellas Artes como de las Bellas Letras. Lo cual nos ha llevado a rastrear ejemplos de estas formas de creación raras, incómodas y complejas en un gran número de autores, en publicaciones especializadas y en ediciones muy minoritarias, por el hecho de ser limitadas, que en la mayoría de los casos deben su existencia al empeño de los propios creadores.

Poesia arte guztietako sustraietan dagoela uste dugu eta gaur egun ere badaudela edozein sistematizazioari ihesi ibili diren hainbat sormen prozesuak, honako bi zutabe nagusien barruan itsatsiak agertu zaizkigunak: Arte Ederretan eta Letra Ederretan. Honek guztiak, zenbait egilen lanetan, argitarapen espezializatuetan edota -mugatuak direlakoedizio murriztuetan, ohiz kanpokoak, deserosoak edota konplexuak diren ereduak arakatzera bultzatu gaitu. Aipatutako ekimenak, bestalde, sortzaileen kemenari esker gauzatu direla aitortu behar dugu.

8

Juan Miguel Cortés

Biurteko antolaketa honen bidez, “La Única Puerta a la Izquierda”k, arte ezberdinetako mugarteak ikertzen duten poeten eta sortzaileen lanaren duintasuna aldarrikatu nahi dugu eta horregatik arreta berezia eskainiko diegu honako arlo hauei: poesia ikuskaria, bisiboa, konkretua, objetuala, berbofonikoa, zibernetikoa, espaziala, performantikoa edo ekimenezkoari. Gainera, ohikoak ez diren edo erdi mugaz kanpo dauden era guztietako adierazpen poetikoak balioetsiz, herritarrei hurbildu nahi dizkiegu.


Edu Barbero

Pere Sousa

9


EXPOSICIÓN COORDINADA 41 años de la muerte de Juan Larrea Celayeta SESTAO: 16 junio al 14 julio

Sala de exposiciones de Sestao Gran Vía, 13

Juan Larrea Celayeta nació el 13 de marzo de 1895 en Bilbao, en el seno de una familia acomodada. Estudió en las Escuelas Pías de Bilbao y en el Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto. Aunque Gerardo Diego le otorgó un puesto destacado en su Antología, su condición de exiliado hizo de él un práctico desconocido en España. Sin embargo, el interés por el surrealismo y las vanguardias a finales de la década de 1960, trajo consigo a la publicación de la obra poética completa de Larrea (traducida en su mayor parte del francés), primero en Italia y luego en España, con el título de Versión celeste. Si es cierto que varios estudiosos de su obra, como Vittorio Bodini, la relacionan con el surrealismo, y aún otros lo añaden a la creciente nómina de la Generación del 27, el propio Larrea, dijo que la etiqueta que mejor le cuadraba era la de ultraísta, pues su trayectoria fue un intento constante de ir ultra (más allá) del entorno vital y social que le oprimía.

BASAURI: del 2 al 29 de septiembre

Arizko Dorretxea Frantzisko Kortabarria s/n

BARAKALDO: del 4 al 29 de noviembre

Sala municipal de exposiciones de Barakaldo Biblioteca central bajo, Parque Trueba

PORTUGALETE: 2 de diciembre al 16 de enero

Torre de Salazar, (Planta 3º,4º) Travesía de Salazar, s/n 10

BARAKALDO

PORTUGALETE


Familia aberats batean jaio zen Juan de Larrea Celayeta 1895eko martxoaren 13an. Bilboko Escuelas Piasen eta Miranda de Ebroko Sagrados Corazones ikastetxean egin zituenbere lehen ikasketak eta gero, Deustuko Unibertsitatean Filosofia eta Letrak. Gerardo Diegok bere antologian sartubazuen ere, erbestaratua izateagatik ez zen ia ezaguna Espainian. 1960. eko hamarkadetan sortu zen subrealismoari eta abanguardiari buruzko interesari esker, Frantsezetik itzulitako Larrearen lan osoa argitaratu zen, lehenengo Italian eta gero Espainian “Versión Celeste” izenburuan. Vittorio Bodinik surrealismoaren barruan kokatzen bazuen ere eta beste batzuk 27ko belaunaldian, Larrea berak ultraísta modura ikusten zuen bere lana. Bere ibilbidean, zapaltzen zuten bizi eta gizaeremutik aratago, “ultra”ra, joateko joera bait zuen. Horrela agertzen da idatzita berak eginiko hainbat hausnarketan.

ERAKUSKETA KOORDINATUA Juan Larrea Celayetaren 41. urteurrena

BASAURI: irailaren 2tik 29ra

SESTAO

BASAURI

SESTAO: ekainaren 16tik uztailaren 14ra BARAKALDO: azaroaren 4tik 29ra PORTUGALETE: Abenduaren 2tik urtarrilaren 16ra 11


SESTAO 12

Sala de Exposiciones de Sestao / Sestaoko Erakusketa AretoaBASAURI

iz

rre Ar

Arizko

14

To txea / DorreBARAKALDO 16

Sala M

unicipa

Udal Erakusketa Aretoa

l de Ex

posicio

nesPORTUGALETE

Salazar Dorrea / Torre De Salazar 18Hogeita bat artistak Juan Larreari buruzko obra bat egin dute / Veintiún artistas realizan una obra sobre Juan Larrea Ainize Txopitea, Ángela Serna, Conchi Ororbia, Fausto Grossi, Javier Seco, Jon Andoni Goikoetxea, José Blanco, José Vicente Cos Villegas, Juan Crego, Juan Miguel Cortés, Julia Lasagabaster, Julia Otxoa, Lourdes de la Cal Montoya, Mari Mar Estévez, María Pinku, Marisa Gutiérrez Cabriada, Marta Garzía Pérez, Mary Zurbano, Patxi Serrano, Ricardo Ugarte, Txaro Etxebarría.

INVITADOS / GONBIDATUAK:

La Jirafa en Llamas, Alberto Muñoz, Antonella Prota Giurelo, Juan López de Ael y Antonio Moreno Garrido. 20


María Pinku

21


Ainize Txopitea

22

Ángela Serna

Conchi Ororbia


Fausto Grossi

Javier Seco

Jon Andoni Goikoetxea

23


José Blanco

24

José Vicente Cos Villegas

Juan Crego


Julia Lasagabaster

Julia Otxoa

Lourdes de la Cal Montoya

25


Mari Mar Estévez

26

Marisa Gutiérrez Cabriada

Ricardo Ugarte


Marta Garzía Pérez

Mary Zurbano

Txaro Etxebarria


Patxi Serrano Eguzkiaren ziklope irakurtezina desorbitatzen Bideopoema bat zuzenean Lau une edo etapa desberdinetan zuzenean egindako bideo-poema bat da. Lau erakusketa-aretoetan egindako saio-performanceak lana inplementatu eta osatu egin dute, musikaren, irudiaren eta hitzaren bidez, pieza bakar eta errepikaezina sortuz. Zuzeneko saioak egin ondoren sortutako lana ikusgai egon da areto bakoitzean.. Eguzkiaren ziklope irakurtezina desorbitatzen bideo-poemak lau mugimendu ditu, Juan Larrearen obran oinarrituak: 1. mugimendua (Sestao, 2021eko ekainaren 18an) Nahi gabeko paisaia 2. mugimendua (Basauri, 2021eko irailaren 23an) Domeinu iluna 3. mugimendua (Barakaldo, 2021eko azaroaren 11an) Hegadun ilargia 4. mugimendua (Portugalete, 2021eko abenduaren 17an) Muga barik

28


Patxi Serrano Desorbitando al ilegible ciclope solar Videopoema en directo Se trata de un videopoema realizado en riguroso directo en cuatro momentos o etapas diferentes. En cada sesión-performance llevada a cabo en cada una de la cuatro salas de exposición el trabajo se ha implementando y completando, mediante la música, la imagen y la palabra, dando lugar a una pieza única e irrepetible. El resultado de cada sesión ha estado disponible para su visionado en cada una de las salas después de su realización en directo. . El videopoema Desorbitando al ilegible ciclope solar consta de cuatro movimientos, inspirados en la obra de Juan Larrea: 1. movimiento (Sestao,18 de junio de 2021) Paisaje involuntario 2. movimiento (Basauri, 23 de septiembre de 2021) Oscuro dominio 3. movimiento (Barakaldo, 11 de noviembre de 2021) Luna de alas 4. movimiento (Portugalete, 17 de diciembre de 2021) Sin limites

1. mugimendua 1. movimiento

2. mugimendua 2. movimiento

3. mugimendua 3. movimiento

4. mugimendua 4. movimiento

29


Juan Miguel Cortés Juan Miguel Cortés letra-bildumagilea da. Negozio eta fabrika itxietatik, bere izena eta errotulua aldatu duten tabernetatik, finean abandonatu zituzten lekuetatik berreskuratzen ditu, eta han eta hemen jartzen ditu eskulturaren, poesia bisualaren eta performancearen mugetan moldatzen den paisaia poetiko bat sortzeko. 2012an, hamalau geltokitan pausatu den lan harrigarria hasi zuen, eta Huidobroren bila (Buscando a Huidobro) poema-eskultura sail bat eraiki du, Altazorren bertsoak erreproduzitzen dituzten gorputz-letrak erabiliz. Ex!poesia ekimenaren barruan gehienbat, baita Bilboko MEM Nazioarteko Arte Esperimentalaren eta Punta Umbríako (Huelva) EDITA Edizio, Poesia eta Artearen jaialdietan ere erakutsi du bere obra. Aurten, Huidobroren bilaketak Juan Larrea izena duen helbide baterantz eraman du. Juan Larrea dugu Ex!poesiaren 2021eko edizioaren figura nagusia. Bi poeta hauei buruz eta arteari eta poesiari buruz hitz egin du Luis Alonsorekin. Hona hemen elkarrizketa horren kronika.

Juan Miguel Cortés 30

Entrevista


SESTAO

BASAURI

Buscando a Huidobro Nº 11 (He aquí ...)

Buscando a Huidobro Nº 10 (El despertar de Juan Larrea)

AIRA

BARAKALDO

El hayazgo

Buscando a Huidobro Nº 12 (Buscando a Huidobro y encontrando a Larrea)

Buscando a Huidobro Nº 13 (Cortometraje: El hayazgo)


INVITADOS / GONBIDATUAK Antonio Moreno Garrido

PORTUGALETE Torre de Salazar, Travesía de Salazar, s/n 32

BASAURI Taberna Nagusia. C/ Gernika, 60


Juan López de Ael Antonella Prota Alberto Muñoz BASAURI

Arizko Dorretxea. Frantzisko Kortabarria s/n Coordinada por José Blanco

PORTUGALETE Torre de Salazar. Travesía de Salazar, s/n

BASAURI Taberna Nagusia. C/ Gernika, 60 33


Gonbidatuak / Invitados Ibirico, J. Ricart, Miguel Jiménez, Josep Sou, J. Seafree, Felipe Zapico Alonso, Nieves Salvador Bayarri, Antonio Monterroso, Joaquín Gómez, Sabela Baña, Antonio Gómez, Rosa María Alcañiz, Maya López Muro, Francisco Escudero, Alfonso Aguado Ortuño, Beltrán Laguna, Juan Fran Núñez Parreño, Emilio Blázquez Doménech, Antonella Prota Giurleo, Lur Sotuela, Raimon Blu, Juan R. Coló, Felipe Lamadrid, Serse Luigetti, Paco Pérez Belda, César Reglero, Isabel Jover, Juanje Sanz, Leonardo Rinella, Sonia Solar, Alberto Muñoz.

34

QR


SESTAO Sala de exposiciones de Sestao Gran Vía, 13

PORTUGALETE Torre de Salazar Travesía de Salazar, s/n

35


Posta-artea eta Zigilu artistikoa Bi deialdi egin ditugu Juan Larrea, Arte Postal eta Artistaren Seiluari buruz. Deialdi honen bidez gutun-azalari eman nahi diogu garrantzia, euskarri gisa eta komunikaziorako bitarteko gisa. Izan ere, arte postalean erabiltzen diren bitarteko ugarien artean gutun-azala berez postaartea da, ilustratuta eta barruan ezer eduki beharrik gabe. Postako langileen pazientziarekin eta buruargitasunarekin jostatzen diren gutun-azalak dira, langileek sarritan hartzailearen helbidea bilatu behar baitute.

Arte Postalean eta zigilu artistikoari buruzko bi deialdietan, 400 artista baino gehiago parte hartuko dute aurtengo festibalean

Hemos realizado dos convocatorias entorno a Juan Larrea, Arte Postal y Sello de Artista. Esta convocatoria pretende dar relevancia al sobre, como soporte y como medio de comunicación, puesto que dentro de los innumerables medios utilizados en el Arte Postal, este es Arte Correo él mismo, ilustrado y sin necesidad que en su interior haya nada, el sobre que juega con la paciencia y la sagacidad de los empleados de correos, que deben, en muchas ocasiones, averiguar dónde se encuentran las señas de a quién va dirigido. 36

SESTAO Sala de exposiciones de Sestao. Gran Vía, 13


Arte postal y Sello de artista BASAURI Taberna Nagusia. C/ Gernika, 60

Con la participación de más de 400 creadores, entre las dos convocatorias realizadas de Arte Postal y Sello de Artista

PORTUGALETE Torre De Salazar. Travesía de Salazar, s/n 37


Bisita Gidatuak

Visitas Guiadas BASAURI

BARAKALDO

SESTAO

38

PORTUGALETE


acción Sala Municipal de Exposiciones de Barakaldo Y la luna olvidó dar la hora Un público animoso se desenvuelve con soltura en los exteriores de la sala de exposiciones de la Biblioteca Central de Barakaldo. Son las seis y media de la tarde sobre la alfombra roja que dibuja el camino hacia el interior del recinto. En la puerta, una reportera de Tele H increpa con preguntas altisonantes a los que se atreven a cruzar el umbral de la exposición con la intención de asistir al estreno del cortometraje El hallazgo. La película es una obra de Juan Miguel Cortés, artista visual y explorador incansable en la búsqueda de Vicente Huidobro. En colaboración con Jaxsa, Cortés ha ejecutado su expedición número 13 a través de los inexplorados caminos que el poeta chileno alumbró hace más de un siglo. Más allá de Altazor, poema supino por el que este creador de Sestao ha viajado incansablemente en su denodado intento de alcanzar a Huidobro, en El Hallazgo se detiene en un lugar remoto, en un poema escrito entre los Poemas Árticos del chileno. Se detiene bajo una luna polar, blanca, con números y agujas negras. LA LUNA SUENA COMO UN RELOJ dice el poema que Cortés ha encontrado. Y ese verso transita hacia un irreversible destino que se llama Juan Larrea. Larrea es la figura central de Ex!poesía 2021. En el cortometraje, un arqueólogo de la palabra procede a la excavación del verso de Huidobro que deslumbró al poeta bilbaíno, y que yace entre los gastados cimientos de una casa de la villa. Cerca de allí, en el Café Nervión, el dos de mayo de 1919, Gerardo Diego, amigo fraterno desde la adolescencia, mostró a Larrea un ejemplar de la revista Grecia, referente del movimiento ultraísta, y tres poemas copiados a mano del libro Poemas Árticos. Ante dos humeantes tazas de café, Larrea conoció el creacionismo literario, lo que le llevó a un primigenio e intenso periodo de teorización de su poética, que realizaría junto con Diego a través de la correspondencia manuscrita, para establecer los procedimientos formales que sentarían las bases de su poesía de madurez. Juan Miguel Cortés estructura el relato de todos estos sucesos a través de la emisión de los informativos de Tele H. La reportera estrella de la cadena recorre el yacimiento donde aflora entre la tierra el verso que dice que la luna suena como un reloj, y visita el vetusto café donde los jóvenes Diego y Larrea intercambiaban confidencias 39


y teorías poéticas. La búsqueda de Huidobro ha culminado en hallazgo. Tras la proyección, el propio Cortés, ataviado con un salacot y llevando entre las manos una letra H de considerable tamaño, presenta al equipo que ha participado en el cortometraje, que recibe, emocionado, el aplauso de la concurrencia. Patxi Serrano toma el relevo y se propone, en compañía de los asistentes, desorbitar al ilegible cíclope solar. Esa es precisamente la intención del video-poema que este creador audiovisual ha elaborado para glosar la figura y la poética de Juan Larrea. La obra, en cuatro tiempos, cuyos dos primeros movimientos ha ejecutado en las exposiciones precedentes de Sestao y Basauri, aborda su tercera estación partiendo de otra luna, de aquel satélite alado que dibujó Larrea en su poema Luna de alas en el corazón de la justicia. Serrano recita el poema con la cadencia rítmica que impone el verso recurrente de la composición, y que dice: más yo estaré a la puerta sentado. A partir de ese instante, de una vieja maleta que ocupa el espacio escénico, surge una concatenación de imágenes que evocan estelas marinas, volcanes insurrectos y geometrías imposibles. Serrano interpreta, en anuencia correlativa con las imágenes proyectadas en el escenario, una melodía que transita más allá de lo real, para sumergir a la audiencia en un universo visual y sonoro que se expande por doquier. El intérprete recorre la escena asido a su instrumento, un artefacto electrónico resultado de una transmutación entre guitarra y piano, y en su accionar afloran un tiempo y un espacio nuevos que se derraman sin pausa entre los atónitos espectadores. Hasta que todo cesa. Larrea habla, su voz grabada se escucha en la lejanía, y el poema concluye. Después, se oyen aplausos. Sin ninguna prisa, sin un asomo de velocidad implícita, llueven versos en el interior la sala de exposiciones de la Biblioteca de Barakaldo, y esos versos son los poemas de Versión Celeste, el único libro de poesía que Larrea entregó a la imprenta. Y en la voz de voluntariosos rapsodas escuchamos Espinas cuando nieva, Punto de referencia y En traje de hojas secas, y sabemos por ellos que Larrea escribió que poema / es esto / y esto / y esto. Jon Andoni Goikoetxea irrumpe en escena vestido con su buzo azul y su casco rojo. Este obrero del arte se sumerge en un entramado de prosa poética con referencias biográficas para hablarnos de la casa en la que nació Larrea, de aquel convento de la calle Henao donde el poeta bilbaíno paso su infancia bajo la alargada sombra de su madre Felisa Celayeta. El niño y adolescente Juan vivió esos años en un ambiente piadoso y adusto, marcado por el catolicismo extremo practicado por su madre que dominaba de manera absoluta la dinámica familiar. Goiko evoca la placa que la Sociedad El Sitio, en homenaje al poeta, colocó en el portal del nº 2 de la calle bilbaína, y reinterpreta su texto en los parámetros fonéticos que tan bien maneja en sus composiciones reversis40


tas. Y a partir de ese momento, el poeta de Barakaldo se desata en un ir y venir de poemas que recita gesticulando, apoyado en su potente voz; versos plagados de neologismos que no lo son, porque Goiko se adentra en el túnel del tiempo en la búsqueda de ese pre-lenguaje de la especie homo sapiens antes de la evolución hacia el humano actual. Cuando el obrero de la palabra abandona la escena, toma su lugar Itziar Rekalde. El título de su performance es el de su último libro de poemas, Ancla, y lleva como subtítulo: Evocación de las variaciones Goldberg para un ancla a la deriva o ensaladilla con resonancias de chatka. Aposentada frente a una pequeña y luminosa mesa de mezclas, comienza su intervención haciendo un guiño a Larrea, concretamente con su ojo derecho que muestra cerrado a la concurrencia, y se apresta a desgranar sus poemas que resuenan con luminosa voz a través de la megafonía. Y por ella sabemos que se debe poner un huevo el día que se cumplen años, y por ella escuchamos el halo sonoro que se exhala al respirar, y por ella entendemos que el cuerpo no acompaña, y finalmente habla con Larrea en un idioma que jamás habló Larrea, y recita lasaitu, larritu Larrea, lasaitu… lasaitu Larrea. Y después, pone en funcionamiento la mesa de sonido y todos los poemas se escuchan a la vez, mientras ella continua recitando uno y otro en una suerte de variaciones infinitas que nos muestran ese ancla a la deriva y, porque no, la resonancia del chatka en la ensaladilla. Las variaciones Rekalde suenan con un ritmo acompasado, sin estridencias, componiendo un paisaje poético que se levanta altivo ante los presentes, hasta que la poesía pierde su sonido y los aplausos del público ocupan la sala ya vacía. A continuación, en uno de los extremos del recinto, en el espacio que define un ángulo recto, Mary Zurbano y Ángela Serna se atreven a 41


perseguir a Larrea por medio de la palabra y el movimiento. Zurbano es actriz, lleva en su maleta un buen número de papeles en teatro, cine y televisión. Zurbano es performer, ha accionado su cuerpo, su voz y su poesía en diversos montajes artísticos. Zurbano es poeta, ha publicado con La Única Puerta a la Izquierda el poemario De ceniza y musgo (2018). Zurbano también nos habla de Larrea en una obra que se muestra con un click en la página web de la edición de este año. Serna es una poeta de largo recorrido, ha publicado más de una decena de poemarios y ha trabajado la poesía visual en una infinidad de obras desde la década de los 90. Dirige la revista TEXTURAS, una exploración en papel sobre las nuevas dimensiones del texto y la imagen. LUPI ha reeditado este año, en segunda edición, su libro de poemas Cómo salir del palimpsesto. A Juan Larrea le ha dedicado un poema que podemos ver en la red virtual de Ex!poesía 2021. Serna comienza a recitar y su poema, picoteado por un mosquito mientras descansaba en un árbol junto al río, envuelve a Zurbano en los vientos agitados por Larrea, y la actriz, arrastrada por los versos, dibuja con su cuerpo ahora una guitarra que acaricia el paisaje con sus cuerdas, ahora una noche que no tiene paraguas ni un tambor endecasílabo. Y en ese accionar simultáneo de las dos artistas encontramos a Larrea ailleurs, en aquella otra parte que el poeta bilbaíno vino a colocar como la segunda sección de Versión Celeste. La acción de Zurbano y Serna abre las paredes de la sala y acaba con el ángulo muerto que impide la visión de un Juan Larrea que se torna mucho más cercano al público, a pesar de los 41 años que han pasado desde su desaparición en Córdoba, Argentina. Los aplausos de la concurrencia agradecen el sutil instante ofrecido por las dos creadoras. Parece imposible que la enormidad poética de Bartolomé Ferrando 42


encuentre acomodo en un lugar de las dimensiones de la sala de exposiciones de la Biblioteca de Barakaldo. El profesor valenciano se ha revelado como uno de los principales actores investigadores-catalizadores de la poética experimental contemporánea con más amplia proyección internacional. Bartolomé Ferrando practica el arte total. Su accionar en cualquiera de sus interpretaciones despliega un universo poético donde se entrecruzan distintas disciplinas artísticas. Su obra recorre los caminos de la poesía visual, la poesía objeto, la poesía proceso, la escritura superpuesta, el libro objeto, la performance y las instalaciones poéticas. Sus incursiones en la poesía fonética en solitario o en los proyectos Musica Mundana, Tres i no res, JOP, SIC, y ¡ROJO!, y las obras compuestas junto con Fátima Miranda y Llorenç Barber en Flatus Vocis Trio, se completan con una producción ensayística que aborda el estudio del arte de acción y la poesía del hacer. En la tarde de hoy Ferrando lleva un libro entre las manos, un libro que es música líquida y que se titula Alfabeto de sombras. Lo ha editado LUPI, y tras la presentación de Juan Gil, el libro se abre ante nosotros en la afinada interpretación de su autor, que recita ante los presentes poemas discursivos que se transforman en poemas visuales para transmutar en poemas sonoros. Esta alteración de los poemas confluye en una partitura poética donde la acústica de la voz de Ferrando despliega unas tonalidades nuevas, surgidas de un innovador uso del timbre, la modulación, la intensidad y el ritmo. Al contemplar la intervención del creador valenciano en esta edición de Ex!poesía dedicada a Juan Larrea no parece exagerado evocar las palabras del poeta bilbaíno cuando, en carta manuscrita a Diego, afirmaba: ¿Es necesaria la comprensión para la sensación estética? Y estoy por estampar un rotundo NO. Y un poeta venidero, estoy por asegurarlo, nos hará llorar con las imágenes y las palabras solas, sin que comprendamos la sucesión, como con sonidos perfectos. Y esa será la perfección. Es plausible decir que ese poeta venidero del que hablaba Larrea en 1919 habite, como Ferrando, en una nebulosa sonora de sonidos perfectos. El público, asombrado, no puede más que aplaudir cuando el poeta cierra el libro y concluye su intervención. Esta tarde, los parámetros lógicos de la vida corriente se han revertido en cada una de las acciones de los creadores que han desfilado por la sala. En muchos de los fugaces instantes que los artistas actuantes han ofrecido en la sesión de hoy, la sombra de Juan Larrea ha asomado de nuevo y, con unos ojos de extraordinaria viveza, ha visto, una vez más, que lo imposible se torna inevitable. En la calle, ya de noche, la luna suena como un reloj. Luis Alonso Pascual 43 Bartolomé Ferrando


Ekintza Barakaldoko Udal Erakusketa Aretoa Eta ilargiak ahaztu egin zuen ordua ematea Barakaldoko Liburutegi Nagusiko erakusketa-aretoaren kanpoaldean jendea bizkor dabil harat honat. Arratsaldeko sei eta erdiak dira barrurako bidea marrazten duen alfonbra gorriaren gainean. Atean, Tele H telebistako berriemaile batek, galgarik ez daukan lotsagabekeriaz, hotsandiko galderak egiten dizkie El Hallazgo izenburuko film laburraren estreinaldia ikustera datozen guztiei. Filma Juan Miguel Cortés artista bisual eta Vicente Huidobroren bilaketan esploratzaile nekaezinaren lana da. Jaxsarekin elkarlanean, Cortések 13. espedizioa burutu du, poeta txiletarrak duela mende bat baino gehiago argitu zituen bide esploratu gabeak jorratuz. Sestaoko sortzailea, Huidobro harrapatzeko bere saiakera gogogabean azken urteotan bisitatu duen Altazor poematik haratago, El Hallazgo lan honetan urrutiko leku batean gelditu da, txiletarraren poema artikoen artean idatzitako poema batean. Zenbaki eta orratz beltzak dituen ilargi polar zuri baten azpian geratu da. LA LUNA SUENA COMO UN RELOJ dio Cortések aurkitu duen poemak. Eta bertso horrek Juan Larrea izena daukan helbide itzulezin baterantz garamatza. Juan Larrea dugu Ex!poesiaren aurtengo edizioaren figura nagusia. Laburmetraian, hitzaren arkeologo batek poeta bilbotarra liluratu zuen eta hiriko etxe bateko zimendu higatuen artean dagoen bertsoaren indusketari ekiten dio. Handik gertu, Nervion kafetegian, 1919ko maiatzaren bian, Gerardo Diegok, nerabezarotik anaiorde izandako lagunak, Grecia aldizkariaren ale bat erakutsi zion Larreari, mugimendu ultraistaren erreferentea, eta Poemas Árticos liburutik eskuz kopiatutako hiru poema. Bi kafe kikara ketsuen aurrean, Larreak kreazionismo literarioa ezagutu zuen, eta, horren ondorioz, bere poetikaren teorizazio-aldi primigenio eta bizia izan zuen, Diegorekin batera posta-korrespondentziaren bidez egingo zuena, bere helduaroko poesiaren oinarriak ezarriko zituzten prozedura formalak finkatzeko. Tele H telebista-katearen albistegiak Huidobroren bertsoaren aurkikuntzaren gainean zuzenean egiten duen 44


kontaketaren bidez egituratu du Cortések filmaren argumentua. Kateko erreportari izarra, lurraren artean la luna suena como un reloj dioen bertsoa azaleratzen den aztarnategian zehar dabil, eta Diego eta Larrea gazteek isilmandatuak eta teoria poetikoak trukatzen zituzten kafetegi zaharra bisitatzen du. Huidobroren bilaketa arrakastaz amaitu da. Proiekzioaren ondoren, Cortések berak, salakota buruan eta esku artean H hizki handi bat daramala, film laburrean parte hartu duen taldea aurkezten du. Jendartearen eskertza txalo-zaparrada baten soinuaz agertzen da. Patxi Serranok lekukoa jaso eta, bertaratuekin batera, eguzki-ziklopea desorbitatzea proposatzen du. Horixe da, hain zuzen ere, sortzaile audiobisual honek Juan Larrearen figura eta poetika azaltzeko egin duen bideo-poemaren asmoa. Lan luze honek lau aldi ditu eta, lehenengo bi ale Sestaon eta Basaurin izandako erakusketetan eszenaratu eta gero, hirugarren emanaldiari ekiten dio beste ilargi batetik abiatuta, Larreak bere Luna de alas en el corazón de la justicia poeman marraztu zuen satelite hegaldun hartatik. Serranok konposizioaren bertso errepikariak ezartzen duen kadentzia erritmikoarekin errezitatzen du poema, eta bertsoak honela dio: más yo estaré a la puerta sentado. Une horretatik aurrera, espazio eszenikoa hartzen duen maleta zahar batetik, itsas hilarriak, sumendi matxinatuak eta ezinezko geometriak gogorarazten dituzten irudien kateaketa bat sortzen da. Serranok, eszenatokian proiektatutako irudiekin bat eginez, errealetik haratago doan melodia interpretatzen du, ikus-entzuleak nonahi hedatzen den unibertso bisual eta soinudunean murgiltzeko. Gitarraren eta pianoaren arteko transmutazio baten ondorioz sortutako artefaktu elektroniko bati helduta, gogotsu aritzen da eszenategiko alde batetik bestera, eta bere eraginean denbora eta espazio berri bat azaleratzen dira, ikusle harrituen artean etenik gabe 45


isurtzen direnak. Den-dena bukatzen den arte. Larreak hitz egiten du, bere ahots grabatua urruntasunean entzuten da, eta poema amaitu egiten da. Gero txaloak aditzen dira. Inolako presarik gabe, abiadura inplizituaren arrastorik gabe, bertso zaparradak botatzen dituzte Barakaldoko Liburutegiko erakusketa aretoaren barruan, eta bertso horiek Versión Celeste liburuko poemak dira. Izan ere, Larreak inprentari eman zion poesia liburu bakarra dugu hau. Eta rapsoda bolondresen ahotsetan Espinas cuando nieva, Punto de referencia eta En traje de hojas secas entzuten ditugu, eta haiengatik dakigu Larreak poema / es esto / y esto / y esto idatzi zuela. Jon Andoni Goikoetxea eszenatokian agertzen da orduan bere buzo urdina eta kasko gorria jantzita. Arte-langile hau erreferentzia biografikoak dituen prosa poetikozko sare batetik abiatuko da Larrea jaio zen etxeaz mintzatzeko, poeta bilbotarrak bere ama Felisa Celayetaren itzal luzearen pean haurtzaroa igaro zuen Henao kaleko komentuaz. Juan haur eta nerabea, giro elizkoi eta zakarrean bizi izan zen urte haietan, bere amak praktikatzen zuen muturreko katolizismoak markatuta, familiaren dinamika erabat menderatzen zuenak. Goikok, El Sitio elkarteak, poetaren omenez, Henao kaleko 2 zenbakiko atarian jarri zuen plaka ekartzen du gogora, eta plakan idatzitako testua, bere konposizio errebersistetan hain ondo erabiltzen dituen parametro fonetikoetan berrinterpretatzen du. Une horretatik aurrera, Barakaldoko poeta, bere ahots indartsuan oinarrituta, bata bestearen ondoren kateatzen dituen poemen joan-etorrian murgiltzen da; ez dira, ez, neologismoz jositako bertsoak, Goiko denboraren tunelean sartzen baita gaur egungo gizakiarenganako eboluzioaren aurretik homo sapiens espezieak erabilitako aurre-hizkuntza horren bila. 46


Hitzaren langileak eszena uzten duenean, Itziar Rekaldek hartzen du bere lekua. Bere performancearen izenburua, Ancla, bere azken poema liburuarena da, eta azpititulu hau du: Evocación de las variaciones Goldberg para un ancla a la deriva o ensaladilla con resonancias de chatka. Nahasketamahai txiki eta argitsu baten aurrean eserita, Larreari keinu eginez hasten da hitzaldia, zehazki bere eskuineko begiarekin, zeina itxita erakusten baitio jendeari, eta bozgorailuetatik ahots argiz entzuten diren bere poemak aletzeari ekiten dio. Eta harengatik dakigu arrautza bat jarri behar dela urteak betetzen diren egunean, eta harengatik entzuten dugu arnasa hartzean ateratzen den soinu kutsua, eta harengatik ulertzen dugu gorputzak ez duela laguntzen, eta, azkenik, Larrearekin hitz egiten du Larreak sekula hitz egin ez zuen hizkuntza batean. Eta lasaitu, larritu Larrea, lasaitu… lasaitu Larrea esaten du. Ondoren, soinu-mahaia martxan jartzen du eta poema guztiak batera entzuten dira, eta berak, bitartean, bata eta bestea errezitatzen jarraitzen du, bariazio amaigabeak sortzen dituela, jitoan dagoen aingura gogorarazten digutenak, eta, zergatik ez, txatkaren erresonantzia ere entsaladillean. Rekalde bariazioak erritmo egokituarekin entzuten dira, zalapartarik gabe, bertaratuen aurrean harro-harro altxatzen den paisaia poetikoa osatuz, poesiak soinua galdu eta publikoaren txaloek areto hustua betetzen duten arte. Jarraian, esparruaren mutur batean, angelu zuzen batek definitzen duen espazioan, Mary Zurbano eta Ángela Serna Larrearen atzetik ibiltzera ausartuko dira hitzaren eta mugimenduaren bidez. Zurbano aktorea da, bere maletan antzerkian, zineman eta telebistan egindako paper ugari daramatza. Zurbano performerra da, bere gorputza, ahotsa eta poesia hainbat muntaia artistikotan eragin ditu. 47


Zurbano poeta da, De ceniza y musgo (2018) poema liburua argitaratu du La Única Puerta a la Izquierda argitaletxearekin. Zurbanok Larreari buruz ere hitz egiten digu, aurtengo edizioaren webgunean klik bat eginez gero. Serna ibilbide luzeko poeta da, hamar poema-liburu baino gehiago argitaratu ditu eta poesia bisuala landu du 90eko hamarkadatik hona. TEXTURAS aldizkaria zuzentzen du, testuaren eta irudiaren dimentsio berriei buruzko paperezko esplorazioa. LUPIk aurten, bigarren edizioan, Cómo salir del palimpsesto haren poema liburua berrargitaratu du. Juan Larreari poema bat eskaini dio, Ex!poesía 2021 sare birtualean ikus dezakeguna. Serna errezitatzen hasten da, eta bere poemak, eltxo batek mokokatua ibai ondoko zuhaitz batean atseden hartzen ari zela, Zurbano inguratzen du Larreak astindutako haizeetan, eta aktoreak, bertsoek eramanda, bere gorputzarekin marrazten du orain gitarra bat paisaia bere sokekin laztantzen duena, orain aterkirik eta danbor endekasilaborik ez dituen gau bat. Eta bi artisten aldi bereko eragin horretan Larrea ailleurs aurkitzen dugu, poeta bilbotarrak Versión Celesteren bigarren atal gisa jarri zuen beste alde apartatu hartan. Zurbano eta Sernaren ekintzak aretoko hormak irekitzen ditu angelu hilarekin akabatuz; hortaz, askoz hurbilago agertzen zaie Juan Larrearen ikuspegia aretoan bildutako ikusleei, Argentinako Córdoban desagertu zenetik 41 urte igaro diren arren. Jendetzaren txaloek eskertu egiten dute bi sortzaileek eskainitako une sotila. Ezinezkoa dirudi Bartolome Ferrandoren neurrigabetasun poetikoa Barakaldoko Liburutegiko erakusketa-aretoaren neurriko leku batean kokatzeak. Irakasle valentziarra nazioarteko proiekzio zabalena duen egungo poetika esperimentalaren eragile ikertzaile-katalizatzaile nagusietako bat da. Bartolome Ferrandok arte osoa praktikatzen du. Bere edozein interpretaziotan unibertso poetiko bat zabaltzen da, non diziplina artistiko desberdinak gurutzatzen diren. Bere lanak poesia bisualaren, poesia objektuaren, poesia prozesuaren, idazkera gainjarriaren, liburu objektuaren, performancearen eta


instalazio poetikoen bideak jorratzen ditu. Bere sartu-irtenak poesia fonetikoaren esparruan, bai bakarka, bai Musica Mundana, Tres i no res, JOP, SIC, eta ¡ROJO! proiektuetan esku hartuz, bai eta Fátima Miranda eta Llorenç Barber-rekin batera osatzen duen Flatus Vocis Trio taldeak egindako konposizio berritzaileen bitartez, akzioartea eta egitearen poesia aztertzen dituen saiakera-ekoizpen batekin osatzen dira. Gaur arratsaldean Ferrandok liburu bat darama esku artean, musika likidoa den liburua, Alfabeto de sombras izenburua daukana. LUPIk argitaratu du, eta Juan Gilen aurkezpenaren ondoren, liburua egilearen interpretazio finaren bidez zabaltzen zaio entzulegoari, poema bisual bilakatzen diren poema diskurtsiboak errezitatzen dituela, segituan soinudun poema bihurtzeko. Poemen aldaketa horrek bat egiten du partitura poetiko batean, non Ferrandoren ahotsaren akustikak tonalitate berriak hedatzen dituen, tinbre, modulazio, intentsitate eta erritmoaren erabilera berritzaile batetik sortuak. Juan Larreari eskainitako Ex!poesiaren edizio honetan Valentziako sortzailearen akzioa ikustean, badirudi ez dela gehiegizkoa poeta bilbotarraren hitzak gogora ekartzea, Diegori eskuz idatzitako gutunean honako hau esaten zuenean: ¿Es necesaria la comprensión para la sensación estética? Y estoy por estampar un rotundo NO.Y un poeta venidero, estoy por asegurarlo, nos hará llorar conlasimágenesylaspalabrassolas,sinquecomprendamoslasucesión,comoconsonidosperfectos.Yesaserálaperfección. Onargarria da Larreak 1919an aipatzen zuen etorkizuneko poeta hori, Ferrando bezala, soinu perfektuen eskualde lainotsu batean bizi dela esatea. Publikoak, harriturik, txalo besterik ezin du egin poetak liburua itxi eta hitzaldia amaitzen duenean. Gaur arratsaldean, eguneroko bizitzaren parametro logikoak irauli egin dira aretoan desfilatu duten sortzaileen ekintza bakoitzean. Saioan parte hartu duten artistek eskaini dituzten une iheskor askotan, Juan Larrearen itzala berriro agertu da, eta, bizitasun handiko begiekin, berriz ere ikusi du ezinezkoa saihestezin bihurtzen dela. Kalean, gau beltzean ozenki, ilargiak erloju baten soinua du.

Luis Alonso Pascual

49


50


51


52ex!poesíaEuskadi TV. La aventura del saber

Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza Actividad subvencionada por la Diputación Foral de Bizkaia


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.