Page 1

Upute za upotrebu instructions

iZi iZi Comfort Comfort grupa doto 18 18kgs) kg) group1 (9 1 (9 za dob od from otprilike 9 mjeseci 4 godine suitable 9 months todo 4 years approx. VAŽNO: Molimo pažljivo pročitate IMPORTANT: Pleaseda read instructions carefullyupute i and keep for future reference sačuvate ih za ubuduće

1


Be Safe iZi Comfort Poštovani, hvala vam što ste odabrali BeSafe iZi Comfort. Kao što svi znamo, kad se vozite u automobilu, sigurnost Vašeg djeteta na prvom je mjestu. Ništa nije važnije od toga da Vaše dijete bude sigurno i zaštićeno tokom vožnje. iZi Comfort odobren je u skladu s europskim standardom ECE R44/04. Da bi dobila to odobrenje, svaka autosjedalica mora proći seriju striktnih testiranja. Sve ovo jamči Vam sigurnost u to da ste kupili jednu od najsigurnijih i najudobnijih autosjedalica. INFORMACIJE O PROIZVODU Ova autosjedalica dizajnirana je i testirana u skladu s europskim standardima za sjedalice grupe 1 koje se postavljaju u smjeru vožnje. • Ova autosjedalica namijenjena je djeci mase od 9 do 18 kg, starosti otprilike od 9 mjeseci do 4 godine. Dob je određena samo približno jer sva djeca rastu različitim tempom, a za sigurnost u autosjedalici presudna je težina djeteta.

2


Sadržaj Tema Što činiti Što ne činiti U slučaju nužde Napomena Provjera pojasa automobila Mogućnosti Opća upotreba Kopčanje pojaseva autosjedalice Namještanje pojaseva autosjedalice Namještanje visine pukotina za ramene pojaseve Postavljanje autosjedalice, 9-18 kg Namještanje nagiba autosjedalice Održavanje Skidanje presvlake Posljednja provjera Jamstveni list

Broj stranice

4, 5 6, 7 7 8 9 9-11

12-13 14-15 16-17 18-25 26

27 28 29

3


Što činiti Prije postavljanja autosjedalice pažljivo pročitajte upute. Upamtite: nepravilno postavljanje može biti opasno. Ovu uputu za upotrebu čuvajte na sigurnom, po mogućnosti u pretincu na stražnoj strani sjedalice kako biste ju i ubuduće mogli koristiti. Pazite na to da, kada postavite sjedalicu, njeni dijelovi budu učvršćeni tako da ne mogu, zapeti u vrata ili pomično sjedalo automobila. Svaki puta kada koristite sjedalicu, pazite na to je pojas automobila čvrsto zategnut i da čvrsto drži autosjedalicu na njenom mjestu. Uvijek kada postavljate sjedalicu, pazite na to da pojas automobila ne bude presavinut. Uvijek kada postavljate dijete u sjedalicu, pazite na to da su pojasevi za vezanje djeteta pravilno namješteni i da je kopča pojaseve zakopčana. Ako je izložena direktnom sunčevom svjetlu, unutrašnjost automobila može se jako zagrijati – zbog toga se savjetuje da se autosjedalica, kad nije u upotrebi, pokrije ručnikom ili sl. To će sprječiti

4


zagrijavanje dijelova, pogotovo onih koje su vezane za sjedalicu i koji bi mogli opeći dijete. Redovite provjeravajte da li sjedalica pokazuje znakove istrošenosti, pogotovo presvlaku, pojaseve i kopču. Pazite na to da prtljaga i drugi teški i oštri predmeti u vozilu budu učvršćeni kako treba. Neučvršćeni predmeti u slučaju nesreće mogu uzrokovati ozbiljne povrede. Kada se u automobilu vozi više putnika, teži putnici trebali bi biti smješteni na prednjim, a lakši na stražnjim sjedalima automobila. Prazna autosjedalica također treba biti učvršćena pojasom.

5


Što ne činiti Nikada ne koristite sjedalicu bez da pravilno zategnete pojaseve za vezanje djeteta u sjedalicu i nikada je ne koristite bez da ste je prethodno postavili u automobil sukladno ovim uputama. Ne postavljajte ništa, kao npr. jastučić ili ručnik, između sjedala automobila i autosjedalice. To bi narušilo sigurnost autosjedalice. Nikako ne nadograđujte i ne mijenjajte ovaj proizvod. Nikada ne koristite rezervne dijelove koje ne preporuča i ne nudi BeSafe. Nikada ne ostavite dijete u sjedalici bez nadzora. Ne dozvoljavajte djeci da se igraju s autosjedalicom. Nikada ne koristite sjedalicu bez presvlake. Presvlaka je dio sigurnosnog sustava i smije se zamijeniti samo presvlakama koje nudi ili preporuča proizvođač. Ne dozvolite da Vaša autosjedalica dođe u kontakt s korozivnim tvarima, npr. kiselinom iz baterija.

6


Ne koristite ovaj proizvod ako je bio u prometnoj nesreći ili se jako istrošio. U SLUČAJU NUŽDE... U slučaju nužde, Vaše dijete lako se oslobađa pojaseva pritiskom na crveni gumb na kopči pojasa autosjedalice (pogledajte pod kopčanje sigurnosnih pojaseva na str. 8). To znači da dijete može samo otkopčati kopču na autosjedalici te da ne smijete dozvoliti djetetu da se s njom igra. Ako je Vaša autosjedalica bila u sudaru, MORATE je baciti nabaviti novu. Čak i ako Vaša sjedalica ne izgleda oštećeno, na njoj mogu postojati oštećenja koja ne možete vidjeti. U slučaju ponovne nesreće, autosjedalica možda ne bi mogla dovoljno zaštititi Vaše dijete. Iz ovog razloga savjetujemo da nikada ne koristite i ne nabavljate rabljene autosjedalcie.

7


napomena • Ovo je „univerzalna“ autosjedalica. Odobrena je u skladu s propisom Br. 44.04 za opću upotrebu u vozilima i odgovara većini, ali ne i svim sjedalima automobila. • Ispravno postavljanje je vjerojatno ako je proizvođač automobila u priručniku za korištenje vozila naveo da se u vozilo može postaviti „univerzalna“ autosjedalica ove dobne skupine. • Ova autosjedalica određena je kao „univerzalna“ pod oštrijim uvjetima od onih koji su se odnosili na prethodne serije koje ne nose ovu oznaku. • Ako niste sigurni, obratite se proizvođaču ili prodavaču autosjedalica. Može se koristiti jedino ako odobrena vozila imaju pojaseve na tri točke učvršćenja koji odgovaraju UN/ECE propisu br. 16 ili drugom ekvivalentnom standardu.

8


CHECKING VEHICLES SEAT BELT ProvjeraTHE pojasa automobila

2 1

2 1

Vaša autosjedalica smije se postavljati samo u smjeru Your car seat must na only installed forward-facing vožnje, s pojasom tri be točke učvršćenja na prednja ili using a three-point lap(1) and diagonal (2) seat belt in stražnja sjedala automobila. Pojas na tri točke učvršćenja the ima front or rear seats of the vehicle. bedreni (1) ipassenger rameni (2) dio.

9 8


FEATURES mogućnosti Naslon za Backrest leđa

Seat cover Presvlaka

Jastučići za Shoulder ramena pads Shoulder Pojasevi za strap ramena Harness Centralni release lever regulator Kopča za Harness unutrašnje buckle pojaseve

Međunožni Crotch pojas strap

Sjedalo Seat Ručicaangle za Seat namještanje handle adjustment nagiba sjedalice Traka za Harness zatezanje pojaseva adjustment strap

10 9

Ručica za zatezanje Harness tensioning pojasa lever automobila


Kopča za pojas Webbing automobila lock

Kopča Webbing za pojas automobila lock

Regulator strap Shoulder ramenogadjuster pojasa height

Ručica za namještanje Seat angle nagiba sjedalice adjustment handle

11 10


FASTENING THE autosjedalice HARNESS Kopčanje pojaseva

1

1

2

2

3

Kopča za pojaseve Vaše autosjedalice lakoharness se koristibuckle. Your child seat has a simple-to-use Postavite dijete u sjedalicu i stavite mu pojaseve preko Place your in (2), thepostavite seat andkopču position thedjetetovih straps over ramena (1) child i bedara između the shoulders (1) and across the lap (2), position the nogu (3). buckle between the child’s legs (3).

12 11


Fit Namjestite the left and right harness connectors 5)u lijevi i desni konektor pojasa (4 i(4and 5) jedan together and clipihthem into drugi i utisnite u kopču (6).the buckle (6). Čuje se „klik“ označava da je sustav A positive 'click’koji is heard indicating thatkopčanja the locking ispravno učvršćen. mechanism is correctly secured. Dijete se lako oslobađa iz sjedalice pritiskanjem crvenog The child can be released from the seat by pushing the gumba (7) na kopči pojasa autosjedalice prema dolje. red button (7) on the front of the buckle downwards.

13 12


ADJUSTING THEpojaseva HARNESS NamjeĹĄtanje autosjedalice

TO Zatezanje TIGHTEN: pojaseva: ramenestraps pojaseve prema gore, kako biste PullPovucite the shoulder upwards to tighten thezategnuli lap bedreni pojasa (1). Povucite traku za zatezanje straps (1).dio Pull the harness adjustment strap atpojaseva the prema vanseat (2) dok pojasevi nisu Ä?vrstothe zategnuti. front of the outwards (2) until harness is a comfortable but firm fit.

14 13


TO Otpuštanje LOOSEN: pojaseva: Push down the harness release situated Pritisnite centralni regulator koji lever, se nalazi ispod inside the plastic cover pokrova above the harness strap. plastičnog iznad trake zaadjustment zatezanje pojaseva. Držeći centralni regulator, stavite ruku iza ramenih Still holding the harness release lever down, place your pojaseva, ispod jastučića za rameni pojas i povucite hand behind the shoulder straps, below the chest pads ih prema sebi. Napomena: Međunožni pojas fiksne je and pull them towards you. Note: The crotch strap is a dužine i ne može se namještati po visini. fixed length and cannot be adjusted Pazite da pojasevi ne budu presavinuti. Ensure that no part of the webbing has become twisted.

15 14


ADJUSTING THEvisine SHOULDER STRAP HEIGHT Namještanje ramenih pojaseva

Always check the height of the shoulder straps. Place Uvijek provjerite visinu ramenih pojaseva. Postavite dijete u the child into the car seat and fasten the harness. The autosjedalicu i zategnite pojaseve. Rameni pojasevi moraju shoulder straps MUST be in the position closest to the biti na visini najbližoj vrhu djetetovih ramena. top of the child’s shoulder.

How to change the position of the shoulder straps.

Kako promijeniti visinu ramenih pojaseva.

Loosen the harness as much as possible. Turn the car Do kraja otpustite pojaseve autosjedalicu. Okrenite stražnju seat around. Grip the upper and lower tabs on the stranu autosjedalice prema sebi. Primite gornji i donji jezičac shoulder strap height adjuster and squeeze them regulatora visine ramenih pojaseva i pritisnite jedan prema together. Pull the shoulder strap adjuster out of the drugome. Izvadite regulator visine ramenih pojaseva iz back of the car seat. naslona za leđa sjedalice.

16 15


Podignite ili spustite regulator visine ramenih pojaseva i Raise or lower the the shoulder strap height adjuster utisnite u odgovarajući utorhole na stražnoj strani naslona za and slot itgainto the relevant in the backrest. leđa sjedalice. Pull the webbing of the shoulder straps up or down Ramene pojaseve namjestite u pukotine za pojas na until it is in the new position. odgovarajućoj visini.

17 16


FITTING THEramenih CAR SEAT Namještanje visine pojaseva weight range: je OvaSuitable autosjedalica namijenjena 9 to 18 kgs djeci mase od 9 do 18 kg 9 monthsod to94mjeseci years approximately (otprilike do 4 godine)

Place the car seat on the appropriate sjedalo vehiclevozila seat (bez (with Postavite autosjedalicu na odgovarajuće nouključenog air bag fitted). zračnog jastuka).

18 17


Open bothobe of kopče the webbing locks (1) by pushing Otvorite za pojas automobila (1) tako da ihthem down and then backwards. pritisnete prema dolje i prema natrag. Povucite prema dolje pokrov za pojas na gornjem dijelu Pull the webbing cover (2) down on(2)the top of the car naslona leđa autosjedalice. seats backzarest.

19 18 30


FITTING THE CAR SEAT

Prevucite bedreni dioof sigurnosnog pojasa automobila oko Pass the waist strap the vehicles safety belt around dijela baze), je prikazano na thedonjeg bottom ofautosjedalice the car seat(ne (not thekako base), see diagram. skici. the UkopÄ?ajte sigurnosni Fasten vehicles safety pojas belt. automobila. Pazitethe na to da sigurnosni ne bude presavinut. Ensure safety belt haspojas not become twisted.

20 19


SlotRameni the diagonal section pojasa of theautomobila vehicles safety beltkroz into dio sigurnosnog provucite theobje twokopÄ?e webbing locks at the top of the car seat, za pojas automobila i pazite da bude smjeĹĄten ensure the safety belt running across the top of the iza pokrova za pojas. seatPazite is behind the webbingpojas cover. na to da sigurnosni ne bude presavinut. Ensure the safety belt has not become twisted.

21

20 30


FITTING THE CAR SEAT

Rameni dio sigurnosnog pojasa automobila provucite prema Pull the diagonal section of the safety belt upwards to gore kako uklonili držiteinpojas na mjestu. remove anybiste slack, holdvišak the pojasa safety i belt position. Push Koljeno stavite u autosjedalicu njimeby je placing utisnite uyour sjedalo the car seat into the vehicles iseat knee višak pojasa i držite ga. the Drugom rukom inautomobila, it, and pulluklonite the remaining slack out of safety belt zatvorite za pojas automobila što će uglaviti pojaslock and hold. kopču With your other hand close the webbing byautomobila. pushing it into its recess trapping the safety belt. Prije za pojas provjerite da sigurnosni Beforezatvaranja fasteningkopče the webbing lock ensure the safety pojas nije presavinut. belt has not become twisted.

22 21


Pull the slack out of the end of the safety belt where it ViĹĄak pojasa automobila povucite prema utoru za pojas na is attached to the cars body and fasten the remaining automobilu i zatvorite drugu kopÄ?u za pojas automobila. webbing lock. Prije zatvaranja kopÄ?e za pojas provjerite da sigurnosni Before fastening the webbing lock ensure the safety pojas nije presavinut. belt has not become twisted.

23 22 30


FITTING THE CAR SEAT

Kako biste konačno svaki višak pojasa,belt, ručicupush za To finally remove anyuklonili slack from the safety automobila okrenite do krajaas u smjeru thezatezanje harness pojasa tensioning lever anti-clockwise far as it od smjera kazaljke na satu. willsuprotnom go.

24 23


Podignite pokrov za pojasback kako up bi prekrio pojas automobila Fold the webbing cover so that it covers the koji prelazi preko gornjeg dijelaacross naslonathe za leÄ‘a safety belt webbing running top of the seat. autosjedalice. The seat is now ready for use, place the child in the Autosjedalica je sada spremna za upotrebu, postavite seat and fasten the safety harness as shown on pages dijete u sjedalicu i zakopÄ?ajte unutraĹĄnje pojaseve kako je 11 and 12. prikazano na stranicama 12 i 13.

25 24 30


ADJUSTING THE ANGLE OF THE SEAT Namještanje nagiba

autosjedalice

Kako biste namjestili nagib autosjedalice, okrećite ručicu za namještanje nagiba sjedalice smjeruthe kazaljke To adjust the angle of the seat, urotate seat na satu ili u smjeruhandles suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne adjustment either clockwise or anti-clockwise postignete željeni nagib. until the desired angle is achieved.

Uvijekensure pazite the na toseat da sjedalica bude locked dobro učvršćena i da Always is correctly in position pojasevi budu andunutrašnji the safety harness is zategnuti. still correctly tightened.

26 25 38


REMOVING THE FABRIC COVER održavanje

Skidanje presvlake

To remove the cover: Nježnopull povucite presvlaku prednje autosjedalice, Gently the cover off sthe frontstrane of the seat, take care pazeći da pritom ne upotrijebite snage oštetite not to use excessive force andpreviše damage thei ne cover. presvlaku. Slide the buckle through the cover. Slide thekrajeve end ofunutrašnjih the safetypojaseva harnessautosjedalice off the attachment Izvucite iz kukica u hooks in the corners of the seat base. kutevima sjedećeg dijela. Pull the cover off the back za of leđa the autosjedalice car seat andi operite wash Povucite presvlaku s naslona following the instruction on the washcare label attached je sukladno uputama koje se nalaze na unutrašnjoj strani topresvlake. the cover.

27 26 38


posljednja provjera 1) Provjerite da li se rameni pojasevi autosjedalice nalaze na odgovarajućoj visini za Vaše dijete (str. 15/16). 2) Provjerite da li je sigurnosni pojas automobila ispravno namješten oko autosjedalice. 3) Provjerite da sigurnosni pojas automobila nigdje nije presavinut ili zaglavljen. 4) Provjerite da li je sigurnosni pojas automobila čvrsto zategnut i da li autosjedalica čvrsto stoji na sjedalu automobila. 5) Provjerite da li su pojasevi autosjedalice ispravno zategnuti (str. 13/14). 6) Provjerite da li je kopča pojaseva autosjedalice ispravno zakopčana (str. 11/12).

Upamtite: Bez obzira na to koliko je dobro dizajnirana autosjedalica, ako je nepravilno postavljena u vozilo, u slučaju nesreće možda neće dovoljno zaštititi Vaše dijete. Uvijek obavite gornju provjeru prije vožnje djeteta u autosjedalici postavljenoj u Vaše vozilo. Čak i ako je sjedalica bila ostavljena u automobilu između dvije vožnje, provjerite da li je sigurnosni pojas automobila ispravno namješten i učvršćen prije nego što stavite svoje dijete u sjedalicu.

28


jamstveni list • Jamstvo obuhvaća proizvode pod robnom markom BeSafe uvezene u RH od strane uvoznika Mikroedra d.o.o. • Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda od strane krajnjeg korisnika i traje 24 mjeseca. • U slučaju nepravilnosti na proizvodu, obavezujemo se da ćemo iste ispraviti najkasnije u roku od 45 dana. • Ako ispravak nepravilnosti traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja ispravka. • Jamstvo se priznaje samo uz originalni račun iz kojeg je vidljivo gdje i kada je proizvod kupljen • Jamstvo se priznaje ako se proizvod koristi u skladu s njegovom namjenom te koristi i održava prema uputama za uporabu/ održavanje. • Jamstvo se ne priznaje kod pojava uzrokovanih normalim korištenjem (habanjem) dijelova od kojih je proizvod napravljen • Jamstvo se ne priznaje kod problema uzrokovanih utjecajem vanjskih čimbenika ili više sile (npr. sunce, visoke temperature, vlaga, vatra, itd.) • Jamstvo se ne priznaje kod mehaničkih oštećenja • Jamstvo se ne priznaje ako je proizvod prepravljan ili popravljan od strane neovlaštene osobe.

Za ostvarivanje prava iz Jamstvenog lista molimo da proizvod dostavite na mjesto kupnje. Uvoznik i davatelj jamstva za BeSafe proizvode u Republici Hrvatskoj: Mikroedra d.o.o. Ivana Kukuljevića 20, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 48 22 132, fax: +385 1 48 22 133 info@mikroedra.hr, www.mikroedra.hr

29


30 HR – 2009 – V1.0

For more information: Za dodatne informacije: N-3535 Krøderen www.besafe.com.hr www.besafe.eu

iZiComfort  

Uputstva za upotrebu autosjedalice iZi Comfort - BeSafe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you