Page 1

Optometri og synsvitenskap —

Vestfold

Drammen

Hønefoss

Dette er HBV Generell informasjon om Høgskolen i Buskerud og Vestfold —

1 Kongsberg


Dette er HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter. Høyskolen har mer enn 8000 studenter og i underkant av 800 ansatte. Vi har fire studiesteder(Drammen, Vestfold, Kongsberg og Ringerike).

Denne delen blir kuttet bort

Høgskolen i Buskerud og Vestfold skal være regionalt forankret, og med fire campuser er vi tydelig og sterkt til stede i én av landets mest spennende og dynamiske regioner. HBV skal være nasjonalt ledende på utvalgte fagområder, og internasjonalt orientert. En ny høyskole for å møte utfordringene i regionen HBV skal ha bred regional forankring med et internasjonalt perspektiv. Vi skal skape verdier for både for næringslivet og offentlig sektor i regionen vår, og for samfunnslivet for øvrig. Dette skal vi gjøre både gjennom utdanning og forskning. Utdanninger som betyr noe Høyskolens hovedprofil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Utviklingen og gjennomføringen skal skje i dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og på etablerte arenaer. HBV skal tilby profilerte, forskningsbaserte studieprogrammer innenfor: • helsevitenskap og optometri • teknologi og maritime fag • lærerutdanninger på alle nivå • humaniora og samfunnsvitenskap • økonomi og administrasjonsfag. — 2


Kort om HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har fire fakulteter: • Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for helsevitenskap
 • Fakultet for teknologi og maritime fag • Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap

Vestfold

HBV har fire campuser: • Campus Drammen • Campus Kongsberg • Campus Ringerike • Campus Vestfold Studenter og ansatte: 8075 studenter (høst 2013) 752 årsverk (2012)

Drammen

Forskning/publisering: Antall publikasjoner nivå 1: 284 (2012) Antall publikasjoner nivå 2: 33 (2012) Publikasjonspoeng nivå 1: 199,7 (2012) Publikasjonspoeng nivå 2: 19,6 (2012) Finansiering: Grunnbevilgning: 769 367 000 (2013) Bidragsvirksomhet: 50 115 200 Oppdragsvirksomhet: 15 368 000 (2012) EU og NFR-midler: 25 017 000 (2012)

Hønefoss

— 3

Kongsberg


www.hbv.no

KONTAKT telefon: 31 00 80 00 e-post: postmaster@hbv.no

Dette er HBV  
Dette er HBV  
Advertisement