Page 1

Designh책ndbok Firma- og produktprofil for GreenMe | Mai 2014


INNHOLD Innledning

Bildemanér

Logo Hovedlogo Varianter Størrelse Frisone og plassering Anatomi Eksempler på bruk og ikke-bruk

Språkbruk Navnet Produktnavn

Fargeprofil Fargevektlegging Primærfarger Sekundærfarger Typografi Printfont Web- og kontorfont Kontor- og systemfont 2

Designelementer Grunnelementer Landskap Sommerfugl Eksempler på bruk og ikke-bruk

Tone-of-voice Papirvalg Produktfamilien Bruksområder Designelementer Typografi på bruksområde Typografi på produkttype Implementering Etiketter Familiepakke Roll-up Visittkort Brevark Konvolutter Presentasjonsmal Hjemmeside


3


Logo

4

Sommerfuglen er en sentral del av GreenMe sin visualisering av grunnverdiene. Den er liten og skjør for endringer i naturen, men kanskje en av naturens vakreste innsekter – med sin ­balanse, svevende letthet og flyktighet. Selve sommerfuglen er igjen bygget opp av blader, som overlapper hverandre og gir en ekstra assosiasjon til naturen. GreenMe står for miljøvennlig rengjøring, med tilknytning og nærhet til naturen. Våre verdier videreføres i logoen med den varme grønnfarge og organisk typografi.


LOGO Hovedlogo

Fargebruk Logoen i farge-variant bruker følgende fargekode PMS 369 U for grønn­fargen. For fullstendig oversikt over fargeprofil se side X.

5

Hovedlogo, positiv farge


LOGO Varianter

6

Positiv farge

Positiv S/H


LOGO Alternativ variant

Løsning Alternativ variant brukes i­sammen­ henger hvor hovedlogoen visuelt ikke egner seg. Det kan brukes i sammenhenger hvor logoen ikke behover å være så frem­ tredende. I ekstreme situasjoner kan også denne alternative varianten brukes som en nødløsning.

Positiv farge

Positiv S/H 7

Positiv farge

Positiv svart


LOGO Teknisk

Størrelse

Logoen har teknisk sett et størrelsesforhold på høyde 19,77 mm og bredde 20 mm. Denne lille nyansen er lagt inn i logoen, for at den optisk sett skal se ut som kvadratisk. I forhold til elementer rundt logoen med avstand osv, behandles logoen som 20 x 20mm.

20 mm

8

30 mm

20 mm 30 mm

Generell regel

Regel på etikette

Minimumskrav 20 x 20 mm

Minimumskrav 30 x 30 mm


LOGO Frisone og plassering

Plassering I startfasen er midstilling og tydelig ­eksponering av logoen et foretrukken plassering, for å rette styrke oppmerksom til GreenMe som et nytt produkt.

x/3

y

y

x

x/3

x/3

x

9

x/3

Regel på klaring rundt logo

Regel på plassering av logo

Minimumskrav:

Logo skal plasseres øverst på trykksaker som en «krone» sentrert horisontal, der det faller naturlig.

Avstanden rundt logoen skal minst være 1/3 av logoens høyde.

Dette gjøres for å styrke identiteten GreenMe som et ­varemerke og få frem et tydlig kjenskapen til logoformen.


LOGO Logoens anatomisk oppbygging Logoens originale form skal under ingen omstendigheter avvike fra sin opprindelig form. Under normale omstendigheter vil det ikke være nødvendig å ta høyde for opplysningene ved siden av, og er kun vist for logoens tekniske oppbygning og forståelse. Fargen er i prinsippet bygget opp med utgangspunkt i Pantone 369 U, med tilsvarende transparent verdi på de ulike vingene. På denne måten fremstår effekten hvor fargene bygger seg opp der hvor vingene overlapper.

Anatomi

Utgangspunkt: - Aracne Regular

70% Utgangspunkt: - KG Second Chances Solid

70% 100%

Ved å dele opp sommerfuglen i mindre deler, men fargeverdien tilsvare prosentandel av fargens opprindelse.

50% 50%

10

For bruk av sommerfuglen som et seperat designelement, se side 29.

21°

70%

70%

85%

100%

50%

85% 50%


LOGO Eksempler på bruk og ikke-bruk

Papir Der det er mulig, skal logoen trykkes på såkalt Kvistpapir, på en slik måte som får frem papirmønstered igjennom grønnfarge, skriften og sommerfuglen. I noen sammenhenger er det ikke altid gunstig å benytte Kvistpapir. I slike tlifeller skal det benyttes Scandia 2000 (hvit), som er ­ubestrøket og matt, men hvitere i farge. Så langt der er mulig, der hvor det skal brukes logo, benytt bakgrunner med rolige og gjevne flater. Unngå å bruke bakgrunner som er urolige eller med tilsvarende grønnfarge fra logoen. For nærmere føringer for papir og fargebruk, se side x og x.

11

Bruk av logo

Bruk av logo

Hovedlogo skal brukes på følgende vis på hvit bakgrunn eller kvistpapir, hvor bakgrunnen skinner igjennom tekst og sommerfugl.

På grønn bakgrunn eller kvistpapir kan alternativ logo brukes.


12

Bruk av logo

Ikke-bruk av logo

Med foto bak logo, bruk motiver som er rolige. Logo med en hvit ramme rundt skal benyttes i slike tileller.

Bakgrunner med foto eller farge skal ikke skinne igjennom bokstaver, sommerfugl eller grønnfarge, som en digital effekt (“multiply” e.l.). Heller ikke skal det “trykkes” miljøvennlig motiv bak logo.


LOGO Bakgrunn Unngå å bruke bakgrunner som er urolige eller med tilsvarende samme grønnfarge som i logoen.

13

Bruk av logo

Ikke-bruk av logo

På utfordrene bakgrunner som er urolige eller tilsvarende samme grønnfarge som i logo, bruk logo med hvit ramme.

På utfordrene bakgrunner som er urolige eller tilsvarende samme grønnfarge som i logo, ikke bruk logo uten hvit ramme.


14

Ikke-bruk av logo På utfordrene bakgrunner som er urolige eller tilsvarende samme grønnfarge som i logo, ikke bruk alternativ logo, som får logoen til å forsvinne.


15


Fargeprofil

16

Igjennom farger skal vi knytte det miljøvennlige aspektet til GreenMe, ved at grønnfargen skal være dominerende og spille en viktig rolle i profileringen og promoteringen. Med grønnfargen og papirmønsteret, skal forbrukeren føle seg inspirert og knyttet til naturen. GreenMe står for miljøvennlig rengjøring, med tilknytning og nærhet til naturen. Våre verdier videreføres i logoen med den varme grønnfargen og organiske typografien.


FARGEPROFIL

Fargehjulet Hjulet beskriver i hvilken grad fargene skal vektlegges i forhold til hverandre.

Fargevektlegging

Sekundær

Primærfargen, grønn og papirfargen (som også regnes som en farge) skal dominere det visuelle desginet. Sort­ fargen er tatt med som primærfarge som en del av tekstformidlingen. Sekundærfargene skal kun brukes på bruksområdene på produktene, for å rendyrke og styrke produktvariantene. Sekundærfargene kan i tillegg også graderes i de respektive prosent­ andelene, som f.eks. allerede er gjort i landskapet og sommerfuglen.

Primær

17

50% gradering

70% gradering

85% gradering


FARGEPROFIL Papir og farger

Primærfarger - Tekniske verdier

Som en del av GreenMe sin fargeprofil spiller papiret en sentral rolle. På etiketter og emballasje skal det foretrukkne papirvalget være av typen Kvistpapir, som har en grov, gråaktig mønster og farge som er med på å kommunisere frem GreenMe sin miljøprofil. Ved andre typer trykksaker (som f.eks. visittkort, brevark, brosjyrer etc) skal det brukes Scandia 2000 (hvit), et annet ubestrøket miljøvennlig papir, som er hvitere.

18

PMS

369 U

Black

Kvistpapir

CMYK

59-0-100-7

0-0-0-100 40-40-40-100

-

RGB

135-174-57

0-0-0

-

HEX

8DA22D#

000000#

-


FARGEPROFIL Sekundærfarger - Tekniske verdier

Bruksområde

Kjøkken

Glass

Universal

Baderom

Støv

PMS

266 U

3115 U

137 U

197 U

1795 U

CMYK

79-80-0-0

63-0-18-0

0-35-90-0

0-45-10-0

0-94-100-0

RGB

83-56-136

126-190-209

231-176-54

225-167-188

196-43-26

HEX

533888#

7EBED1#

E7B036#

E1A7BC#

C42B1A#

19


Typografi 20

GreenMe ønsker å fremstå som et produkt og firma som kommuniserer frem varme og myke verdier. Samtidig ønsker vi også å uttrykke at vi følger med i tiden og ser produktet i en urban kontekst. Trykksaker skal fremstå rent og luftig – også igjennom typografien. Myriad Pro er derfor perfekt og fleksibel.


TYPOGRAFI Print

Generelle regler Som en hovedregel skal Myriad Pro brukes som en del av den generelle ­typografien til GreenMe på trykte materialer.

Myriad Pro Myriad Pro Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*() Myriad Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*() Myriad Pro Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*() Myriad Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*()

Brukes på korte brødtekster. I noen tilfelder på overskrifter.

Brukes på lengre brødtekster Foretrekkes for i forbindele med kontorbruk.

Brukes på overskrifter sammen med brødtekst.

Brukes på overskrifter og navn på viktige produkter. Foretrekkes for i forbindele med kontorbruk.

Caflisch Script Pro

Caflisch Script Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*() Naturlig rent

Brukes på korte setninger eller stikkord, som assosieres med et varmt eller miljøvenlig innhold. Brukes gjerne i negativ skrift på grønt.

Dette gjelder spesielt på etiketter og ­annen type emballasje, men også på ­ roll-up, brosjyrer, flyers etc. Myriad Pro er en stor fontfamilie av ­varierte muligheter, som gir stor ­fleksibelhet. Dvs. at hele familien kan benyttes, så lenge det gjøres med riktig måte. Myriad Pro er ikke en font som kan skaffes fritt, men følger ofte med standard i det fleste systemer idag.

21


TYPOGRAFI Generelle regler Fonten OpenSans og Kaushan Scipt er fri til bruk som både kan brukes i webog printsammenheng. Der ikke Myriad Pro er teknisk mulig å bruke, benyttes denne. De kan hentes fra følgende adresser: * http://www.fontsquirrel.com/fonts/ open-sans

Web- og kontorfont

OpenSans Open Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*()

Brukes på korte brødtekster. I noen tilfelder på overskrifter.

* https://www.google.com/fonts/

Open Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*()

22

Open Sans Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*() Open Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*()

Brukes på lengre brødtekster. Brukes for brevskriving.

Brukes på overskrifter sammen med brødtekst.

Brukes på overskrifter og navn på viktige produkter.

Kaushan Script Kaushan Script ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*()

Brukes på korte setninger eller stikkord, som assosieres med et varmt eller miljøvenlig innhold. Brukes gjerne i negativ skrift på grønt.


TYPOGRAFI Kontor- og systemfont

Nødstilfelle Der det av ulike årsaker ikke er tekniske mulig åbenytte de forrige anbefalte fonter kan fontene her benyttes. Det er standard fonter på mange ulike systemer.

Calibri Calibri Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*() Calibri Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*() Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*()

Brukes på korte brødtekster. I noen tilfelder på overskrifter.

Brukes på lengre brødtekster. Brukes for brevskriving.

Brukes på overskrifter.

Georgia Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890!@#$%^&*()

Alternativ font for brevskriving.

23


TYPOGRAFI Generelle regler Så langt det er mulig skal overskrifer settes i luftige og tynne fonter. Ved bruk av navn på bruksområde i skal de brukes i Bold, der de står individuelt eller føles naturlig å bruke. Se under punktet Språkbruk for bruk av navnet GreenMe og bruksområdenavnene.

24

Eksempl på bruk

Brukerveiledning Kluten brukes lett fuktet med kaldt vann, uten såpekjemikalier. Vaskes i maskin på 40° eller 60° grader uten skyllemiddel. Mopper Vi tilbyr også utleie av mopper for deres øvrige renhold, både til bedrifter og ren­gjøringsbyråer. Dere leier det antallet mopper som er nødvendig for å kunne utføre renholdet på en grei og fornuftig måte. Moppene leveres i forpakninger på henholdsvis 15, 30 og 50 stk. Dere trenger ikke å bekymre dere for vasken av ­moppene etter bruk. Da kan dere bare legge dem i beholderen klar til å bli avhentet av oss, samtidig vil vi også levere dere renvaskede mopper til ny bruk.

KJØKKEN UNIVERSAL STØV

Naturlig rent


TYPOGRAFI

Vindusvask - spesialprodukter og kjerringråd Den deilige vårsolen har bare én ulempe: Det blir veldig tydelig om du burde vaske vinduene.

S

nøen smelter, dagene blir lengre og de skitne vinduene stadig mer synlige i den lavthengende vårsolen. DinSide har testet ut alt fra moderne spesialprodukter til gode, gamle kjerringråd for vasking av vinduer. Hva er egentlig det beste alternativet? Og før du får alt for dårlig samvittighet: det anbefales ikke å vaske vinduer i direkte sollys, så nyt vårsolen i dag, og ta vindusvasken en dag det er gråvær!

25


Designelementer 26

GreenMe sine designelementer er en måte å kommunisere det myke og miljøvennlige budskapet på et visuelt abstrakt plan. Stilen skal fremstå enkel og luftig med utgangspunkt i geometrisk og organiske former. En sentral del av designelementer er bladformet som i utgangs­punktet kan overlappe hverandre, danne graderinger og nye former. Denne formen er også grunnelementet for landskapet og sommerfuglen.


DESIGNELEMENTER Grunnelementer

Hovedprinsippet Med utgangspunkt i bladet som ­grunnform, er bruken med å overlappe og danne nye graderinger et sentralt virkemiddel. Dette kan kombineres på ulike måter, og i utgangspunktet ikke noen begrensninger på antall lag. Vi anbefaler maks 3-4 overlappinger, som utgjør fem ulike sjatteringer som vist i figuren nederst. Dessuten skal formen brukes på en måte hvor buen er fremtredende.

Gradering Vi anbefaler å være konsekvent og holde seg til få intervaller av verdier på graderinger, som f.eks.: • 100% • 85% • 70% • 50%

70% transparent

50% transparent

Eksemplel på overlapping som et designelement.

27


DESIGNELEMENTER Landskap

28

Landskap For smale trykksaker eller bruksflater (feks. etikketter etc)


DESIGNELEMENTER Sommerfuglen

Sentralt formelement Sommerfuglen er det viktigste og mest sentrale formelementet for GreenMe. Elementet brukes logoen, men kan også brukes seperat som et formelement. Se punktet for Fargeprofil og Produkt bruksområder for nærmere innblikk i formelementet. For teknisk oppbygging av sommerfuglen med logoen, se punkter Logo.

29


DESIGNELEMENTER Rotering

Eksempler på bruk og ikke-bruk

Sommerfuglen kan roteres fritt, bortsett fra vinkel i akkurat 0°, 90°, 180° og 270°. Unngå også å rotere sommerfuglen slik at vingene står loddrett eller vannrett. Standard rotering er 21°. 21°

30

Størrelse Sommerfuglen kan brukes fritt i hvilken som helst størrelse.

Antall Antall sommerfuglen kan i utgangs­ punktet brukes brukes fritt. Det foretrekkes at antall sommerfugler forekommer i 1, 3, 5, 7. Utover dette er det fritt. Vær oppmerksom på at layouten skal fremstå lett og luftig. For mange ­sommerfugler kan virke urolig.

Bruk av sommerfugl

Ikke-bruk av sommerfugl


DESIGNELEMENTER

31

Bruk av sommerfugl To sommerfugl-elementer skal ikke overlappe hverandre. Det skal vĂŚre ca. en blad-avstand (kortside) klaring rundt sommerfugler.

Ikke-bruk av sommerfugl


Bildemanér 32

Et bilde sier mere enn tusen ord – men for GreenMe ønsker vi å være enkel og si det med få ord. Vi skal være åpne, ærlige og troverdige i alle kanaler med vårt billedspråk.


BILDEMANÉR GreenMe er opptatt av nærhet til naturen – dette skal komme til ­uttrykk i motivene. Bildene skal være ærlige og ekte. De kan gjerne fremstå som nordiske, for å ikke virke fremmed hos målgruppen. Bildene skal ikke virke oppstilte og regissert. Bildene skal ikke ha for mye informasjon i seg, ikke for mange ­detaljer, men være lette å oppfatte. Bildene skal fremstå som ­behagelige og vennlige. Noen stikkord for bildebruk er som følger: Lys og varme Bildene skal oppfattes lett og luftig, men naturlig sollys. Natur og grønt Bildene kan være grønne og frodige, med motiver av skog og enger, som inspirerer. Motivene skal ikke være overdreven paradisisk, drømmende ­eller eventyrlige. Målgruppen som lever og bor urbant, skal kunne relatere og kjenne seg igjen i motivene. Balanse, harmoni og kontraster Bilde skal fremstå balansert og harmonisk med nærhet og natur som fokus. Det er også mulig å trekke inn kontrast, som et element mot det grønne og myke GreenMe. DET URBANE ASPEKT Målgruppen er en bevisst gruppe, som er opptatt av miljø og naturen, men også en nærhet til sine nærmeste, som familie og venner i en ­urban kontekst. Bildemotiver skal i utgangspunktet assosiere med ­natur og miljø, men det er også muligheter for å trekke inn motiver som har noe med mennesker og det urbane, uten å virke for kaldt, umenneskelig og fremmed. Som eksempel kan det være fokusert på positive mennesker i et bybilde, parker, langs gater som har grønne eller naturlige elementer i seg.

33


Språkbruk 34

Et bilde sier mere enn tusen ord – men for GreenMe ønsker vi å være enkel og si det med få ord. Vi skal være åpne, ærlige og troverdige i alle kanaler med vårt billedspråk.


SPRÅKBRUK Navnet

Produktfamilien

GreenMe som en merkevare skal fremstå entydig og konsekvent. Navnet skal altid skrives stor G og M, i ett ord – altså GreenMe.

GreenMe består av en større produktfamilie, men ulike varianter og bruksområder. Per dags dato finnes det fem ulike bruksområder:

Følgende skrivemåter er ikke tillatt, med mindre det ligger tekniske kriterier til grunn: • • • • •

GREENME GreenME Greenme greenME greenme

• • • • •

Merkevaren og bruksområde

Kjøkken Baderom Glass Støv Universal

På sammenhenger hvor bruksområdet referes til det spesifikke produktvarianten (som f.eks. i brødtekst) skal det fremstå med store bokstaver, uten bruk av fet eller bold fremheving. Eksempel:

GreenMe er selve merkvaren, og per idag vil bruksområdet fremstå som et generisk navn. For å styrke og fremheve bruksområdet som noe unikt og særeget, er det viktig at i sammenhenger hvor produktvarianten spesifikt blir referert til, at navnet på bruksområdet skrivers med store bokstaver. Dette for å skille mellom f.eks. KJØKKEN som produktvarient og kjøkken som en generell beskrivelse. På sikt er hensikten å bygge opp en kjenskap til GreenMe Kjøkken som et unikt og gjenkjennelig produktvariant.

“GreenMe fører en rekke kluter basert på mikrofiber-teknologi som f.eks. KJØKKEN, BADEROM, GLASS, STØV og UNIVERSAL.” I sammenhenger hvor det er naturlig å referere til produktvarianter utenfor en brødtekst-sammenheng, kan bruksområdet bli fremstilt på følgende måter:

KJØKKEN BADEROM GLASS STØV UNIVERSAL I slike sammenhenger skal bruksområdet fremstilles i bold ­frem­heving i store bokstaver. De respektive fargene for bruksområdet skal også benyttes.

35


Tone-of-voice 36

Hva skal sies? Hvordan skal det sies?


TONE-OF-VOICE Verbal og visuell kommunikasjon Vårt produkt bør uttrykke en personlig og nærhet som skaper en tillit til kunden. Tonen vi ønsker å føre er en åpen, ekte og uselvisk. Vi ø ­ nsker å fokusere på produktegenskapene i kommunikasjonen, som er funksjonelt, enkelt og miljøvennlig. Ordvalg og tone i kommunikasjonen er med på å forme kundenes inntrykk av firmaet. Tone-of-voice bør reflektere firmaets visjon, ideologi og dens verdier. Det innbefatter alt av trykksaker som når ut til kundene samt websider, sosiale medier, nyhetsbrev og emballasje etc. Formspråket visuelt og verbalt skal være personlig fra Marianne Stene ved å trekke inn livlige former som assosierer med naturen, som f.eks. sommerfuglen og landskap. Våre produkter skal uttrykke varme, trygghet og troverdighet. Tonen vi ønsker å føre er en positiv, inkluderende, ekte og uselvisk ved å skape relasjoner mellom produkt og kunde. Vi ønsker å fokusere på produktegenskapene, som er funksjonelt, enkelt og miljøvennlig, og vi vil strebe etter å uttrykke det samme med det verbale og figurative budskap – både indirekte og direkte på produktet.

37


Papirvalg 38

For GreenMe ønsker vi ikke bare at produktet skal være miljøvennlig. På samme måte skal papiret også være og se miljøvennlig.


PAPIRVALG Etiketter og emballasje Her skal det brukes papir av typen Kvistpapir i 225 g. Andre trykksaker Her skal det brukes papir av typen Scandia 2000 (hvit).

39


Produktfamilien 44

En familie best책r av flere individer, men holder altid sammen. GreenMe som hovedelement og logo er et overordet element, som skal dominere og virke samlende der hvor produktnavnene fremst책r.


PRODUKTFAMILIEN Bruksområder

Designelementer

GreenMe fører en rekke produkter som en del av en større familie. Hvert produktvariant som korsponderer med bruksområdet, har vær ­sin unike farge som er basert fargeprofilen. Samtidig er det også et språkbruk og typografi som føler et bestemt mønster.

Under vises ulike sammenhenger som produktvariantene kan bli ­knyttet til de respektive fargene. Sommerfuglen kan brukes ved refererering til en bestemt bruksområde (følg tabellen til venstre). Ikke bland en bestemt farge med en annet bruksområde.

De ulike bruksområder er:

Ved layout som referrerer til GreenMe som hoved- eller f­ amilieprodukt, kan sommerfugler i alle farger (til bruksområde) benyttes. I slike ­situasjoner, bruk alle fargeelementer, men ikke bare noen av dem.

PRODUKTFAMILIE OG -TYPE Klut

Mopper

Hanske

Nalklut

GreenMe (hovedprodukt) Kjøkken

X

X

Baderom

X

X

Glass

X

Universal (+ gulv)

X X

Støv (+ gulv) X

45

X

X

Tabellen over viser hvilke bruksområde (i første kolonne), som har de ulike produkttyper (i rekke bortover).


PRODUKTFAMILIEN

46

Typografi på bruksområde

Typografi på produkttype

Bruksområdene kommer også til uttrykk igjennom bruk av unik ­typografi på navnet. Her skal det brukes lik font, Myriad Pro Bold i store b ­ okstaver.

Hver produktvariant (bruksområde), har igjen ulike type underprodukt (se tabell på forrige side). Hele typebetegnelsen skal starte med “Mikrofiber”, med påført type etterpå. Presentert under med korrekt ­betegnelse og typograf.

KJØKKEN BADEROM GLASS STØV UNIVERSAL

Mikrofiberklut Mikrofibermopp Mikrofiberhanske Mikrofibernalklut


47


Implementering 48

GreenMe som en visuell profil er stødig og hamonisk. Med de ulike grafiske elementer og virkemidler presentert i denne manulen, er målet å fremstå fleksibel i de fleste situasjoner. GreenMe står for smart og enkel – det skal de ulike flatene også kommunisere.


UNIVERSAL

STØV

KJØKKEN

BADEROM

GLASS

Skånsom mot hud Rengjør uten bruk av såpe Smart og effektiv

Skånsom mot hud Rengjør uten bruk av såpe Smart og effektiv

Skånsom mot hud Rengjør uten bruk av såpe Smart og effektiv

Skånsom mot hud Rengjør uten bruk av såpe Smart og effektiv

Skånsom mot hud Rengjør uten bruk av såpe Smart og effektiv

Naturlig rent

Naturlig rent

Naturlig rent

Naturlig rent

Naturlig rent

Mikrofiberklut

Mikrofiberklut

Mikrofiberklut

Mikrofiberklut

Mikrofiberklut

49 Kluten brukes lett fuktet med kaldt vann, uten såpekjemikalier. Vaskes i maskin på 40° eller 60° grader uten skyllemiddel.

Kluten brukes lett fuktet med kaldt vann, uten såpekjemikalier. Vaskes i maskin på 40° eller 60° grader uten skyllemiddel.

Brukerveiledning

Brukerveiledning

De spesielle mikrofibrene i kluten trekker til seg smuss, skitt og støv på en effektiv måte.

De spesielle mikrofibrene i kluten trekker til seg smuss, skitt og støv på en effektiv måte.

GreenMe vasker naturlig rent, helt uten såpe.

GreenMe vasker naturlig rent, helt uten såpe.

For mer informasjon, tips og råd besøk www.greenme.no

For mer informasjon, tips og råd besøk www.greenme.no

Kluten brukes lett fuktet med kaldt vann, uten såpekjemikalier. Vaskes i maskin på 40° eller 60° grader uten skyllemiddel.

Kluten brukes lett fuktet med kaldt vann, uten såpekjemikalier. Vaskes i maskin på 40° eller 60° grader uten skyllemiddel.

Brukerveiledning

Brukerveiledning

De spesielle mikrofibrene i kluten trekker til seg smuss, skitt og støv på en effektiv måte.

De spesielle mikrofibrene i kluten trekker til seg smuss, skitt og støv på en effektiv måte.

De spesielle mikrofibrene i kluten trekker til seg smuss, skitt og støv på en effektiv måte.

GreenMe vasker naturlig rent, helt uten såpe.

GreenMe vasker naturlig rent, helt uten såpe.

GreenMe vasker naturlig rent, helt uten såpe.

For mer informasjon, tips og råd besøk www.greenme.no

For mer informasjon, tips og råd besøk www.greenme.no

Brukerveiledning Kluten brukes lett fuktet med kaldt vann, uten såpekjemikalier. Vaskes i maskin på 40° eller 60° grader uten skyllemiddel.

For mer informasjon, tips og råd besøk www.greenme.no

Mål: 90x286 mm Etiketter

IMPLEMENTERING


IMPLEMENTERING Familiepakke

Roll-up

M책l: H40 x B30 x D10 cm

M책l: 80x200 cm

50

Naturlig rent


IMPLEMENTERING Visittkort M책l: 85x55 mm

Marianne Stene Daglig leder

GreenMe Einar Haflans vei 34, 3036 Drammen

hei@greenme.no www.greenme.no

Visittkort forside

(+47) 976 54 171 (+47) 32 40 60 00

51

Visittkort forside


IMPLEMENTERING Brevark Mål: A4

Navn Etternavn Gate 1 0000 Poststed

Kjære kunde

52

24.04.2014

Det finnes mange ulike varianter av Lorem Ipsum, men majoriteten av disse har blitt tuklet med på et eller annet vis. Det være seg innlagt humor eller tilfeldig genererte ord som ser langt fra troverdige ut. Skal man bruke avsnitt av Lorem Ipsum må man være sikker på at det ikke skjuler seg noe pinlig midt i teksten. Lorem Ipsum-generatorer på internett har en tendens til å repetere forhåndsdefinerte biter av tekst, noe som gjør dette til den første rettmessige generatoren på nett. Den bruker en samling av over 200 latinske ord, kombinert med en håndfull av setningsstrukturer, som sammen genererer Lorem Ipsum som ser fornuftig ut. Ferdiggenerert Lorem Ipsum er derfor alltid fri for repetisjon, innlagt humor, ugjenkjennlige ordformer osv. Skal man bruke avsnitt av Lorem Ipsum må man være sikker på at det ikke skjuler seg noe pinlig midt i teksten. Lorem Ipsum-generatorer på internett har en tendens til å repetere forhåndsdefinerte biter av tekst, noe som gjør dette til den første rettmessige generatoren på nett. Den bruker en samling av over 200 latinske ord, kombinert med en håndfull av setningsstrukturer, som sammen genererer Lorem Ipsum som ser fornuftig ut. Ferdiggenerert Lorem Ipsum er derfor alltid fri for repetisjon, innlagt humor, ugjenkjennlige ordformer osv. Den bruker en samling av over 200 latinske ord, kombinert med en håndfull av setningsstrukturer, som sammen genererer Lorem Ipsum som ser fornuftig ut. Ferdiggenerert Lorem Ipsum er derfor alltid fri for repetisjon, innlagt humor, ugjenkjennlige ordformer osv. Med vennlig hilsen GreenMe Marianne Stene

GreenMe Einar Haflans vei 34, 3036 Drammen www.greenme.no post@greenme.no Mob 976 54 171 Tel 32 40 60 00


IMPLEMENTERING Konvolutter M책l: C5

GreenMe

Einar Haflans vei 34, 3036 Drammen

53

Konvolutt forside

Konvolutt forside


IMPLEMENTERING Konvolutter M책l: C65

GreenMe

Einar Haflans vei 34, 3036 Drammen

54

Konvolutt forside

Konvolutt forside


IMPLEMENTERING Konvolutter M책l: EC4

GreenMe

Einar Haflans vei 34, 3036 Drammen

55


IMPLEMENTERING Presentasjonsmal

OVERSKRIFT Undertittel

OVERSKRIFT

Undertittel

Naturlig rent 56

Marianne Stene | www.greenme.no

Start forside

Side


IMPLEMENTERING Hjemmeside

FAQ

OM GREENME

PRODUKTFAMILIEN

KONTAKT OSS

BESTILLINGER

BETINGELSER

SØK

Naturlig rent

57

Vaskeskolen

Finn nærmeste utsalgssted

Nyheter

Vaskeskolen er Lars sitt hjertebarn hvor han lærer bort sine vasketips til sine 50 barn han har med 30 forskjellige damer på Hibu.

Vaskeskolen er Lars sitt hjertebarn hvor han lærer bort sine vasketips til sine 50 barn han har med 30 forskjellige damer på Hibu.

Vaskeskolen er Lars sitt hjertebarn hvor han lærer bort sine vasketips til sine 50 barn han har med 30 forskjellige damer på Hibu.

GreenMe: Designmanual  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you