Page 1

Lapin matkailun kehittäminen Lappilainen menestystarina


Työryhmä: Samu Rötkönen, aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen, aluekehitysasiantuntija Ritva Kauhanen, kehittämispäällikkö Sanna Joki, aluekehityskoordinaattori Susanna Jänkälä, matkailun toimialapäällikkö Satu Luiro, matkailuasiantuntija Haastattelut: Tiia Hemminki, sisällöntuottaja Taitto: Anne Jaakola, sisällöntuottaja Kuvat: Lapin materiaalipankki, Pxphere.com Rovaniemellä 11.8.2017


Lapin matkailun kehittäminen Lappilaiset menestystarinat, osa 1 Lapin liitto, elokuussa 2017


Katso video ->

Saatteeksi Lapin matkailun tavoitteena on olla kansainvälinen ja ympärivuotinen matkakohde. Se on kunnianhimoinen tavoite alueelta, jonka lähtökohtaisesti tiedetään olevan kylmä, pimeä ja kaukana kaikesta. Lapin matkailu kuitenkin kasvaa kuin luonnostaan – arktiset olosuhteet, osaaminen sekä toimiva infra ja palvelut ovat alusta, jolle kestävä matkailu on mahdollista rakentaa. Lapissa on tehty suunnitelmallisesti ja lujasti töitä sen eteen, että matkailun koko potentiaali saavutettaisiin. Mitä se tarkoittaa, sitä emme vielä edes tiedä. Viime vuosien kehitys on ollut nopeaa, nopeampaa kuin muualla Suomessa tai edes Euroopassa, ja erityisesti Aasian markkinat ja suorat lentoyhteydet avaavat kokonaan uusia näköaloja. Lapin matkailu vaikutukset ovat merkittäviä elinkeinoihin ja ihmisiin sekä alueellisesti että Euroopan ta-

solla. Nyt olemme sellaisen kasvun kynnyksellä, jonka ylittyessä tarvitaan uudenlaisia toimenpiteitä. Julkaisussamme avaamme tavoitteita, tekemistä ja tuloksia aluekehittämisen näkökulmasta. Lapin kansainvälisen matkailun taustalla on alan yrittäjien ja toimijoiden lisäksi maakunnallinen strateginen yhteistyö. Merkittävä rooli kehityksen tukemisessa on ollut rakennerahasto-ohjelmilla ja niiden tuomilla resursseilla. Matkan varrella Lapissa on tehty vaikeitakin valintoja, investoitu kasvuun, luotu yhteistyöverkostot ja vahvistettu osaamista. Lapin matkailuun panostaminen kannattaa, nyt jos koskaan.

Mika Riipi maakuntajohtaja Lapin liitto


”Lapin supertalvi tehtiin yhteistyöllä. Kun löydämme #yhdessä myös kesän ainutlaatuiset myyntivaltit ja oikeat kohdemaat, Lapin matkailun menestystarina syntyy uudelleen ympärivuotisena.” - Niina Pietikäinen,

Harriniva Hotels & Safaris


Tiesitkö tämän? • Lapissa asuu 181 000 asukasta. • Lapin 100 000 petipaikalla on rekisteröityjä yöpymisiä vuodessa 2,6 miljoonaa. • Lappi on monipuolisesti Tutki vetovoimainen kohde tarkemmin! • Lapin matkailun kokonaiskysyntä on miljardi euroa. • Matkailu työllistää yhteensä n. 4400 henkilöä + merkittävän määrän vuokratyövoimaa.


• Lapissa on asukaslukuun nähden eniten matkailijoita koko Manner-Suomessa. • Kansainvälisten rekisteröityjen yöpymisten määrä on lähes kolminkertaistunut 2000-luvulla. • Lappi on koko Arktisen alueen kestävän matkailun edelläkävijä ja huipputason olosuhdeosaaja. • Lapin matkailu perustuu kestävään arktiseen luonto- ja elämysmatkailuun, joka on tällä hetkellä yksi globaalin matkailun kuumimpia trendejä. • Matkailun ansiosta pienet perheyritykset ovat kasvaneet alansa merkittäviksi toimijoiksi, ja useimmat jatkavat toimintaansa jo kolmannessa polvessa. Matkailun kasvulla Lapissa on ollut vaikutuksia kolmella eri tasolla: • Työpaikkoja • LiiketoimintaLappilaisille • mahdollisuuksia

• korkealaatuisia ja monipuolisia

palveluita

• Kansainvälistyminen ja vuorovaikutuksen kasvaminen Alueellisesti • korkeatasoinen yhdyskuntatek• Vahvaa Lappi-brändiä sekä Suoja nologia ja paremmat liikennemi-kuvaa kansallisesti ja tietoliikenneyhteydet • Suoria ja välillisiä elinkeinovai-

Euroopalle

• ainutlaaatuista arktista olosuhdeosaamista • Alueen vahvuuksista lähtevää elinkeinotoimintaa • tuloja korkealaatuista luonto- ja elämysmatkailua • älykästä, arktista erikoistumista

• tavoitellaan muuta Eurooppaa nopeampaa matkailun kasvua • Euroopan viimeisen erämaan tuotteistaminen kansalaisten koettavaksi

kutuksia • vientikauppaan rinnastettavaa liiketoimintaa

• investointeja ja rahoitusta • uusia, kasvavia yrityksiä sekä in-

novatiivista yrittäjyyttä • työpaikkoja erityisesti nuorille • matkailukeskusten palvelu- ja innovaatiokeskittymiä erityisesti harvaan asutuilla alueilla

• parempaa saavutettavuutta ja infrastruktuuria


Lapin matkailun laadullinen muutos - Keskinäisestä kilpailusta yhteistyöhön ja strategiseen kehittämiseen

Ensimmäiset askeleet suunnitelmalliseen strategiseen kehittämiseen otettiin vuosituhannen vaihteessa, kun laadittiin Lapin matkailustrategia ja tehtiin ensimmäiset strategiset valinnat. Kehittämistyö suunnattiin erityisesti matkailukeskusten kasvuun, kansainväliseen matkailuun ja yhteismarkinointiin. Samalla perustettiin Lapin matkailun alueorganisaatiot, joiden kehittämistä tuettiin aktiivisesti. Samalla aloitettiin systemaattinen Lapin kansainvälinen matkailumarkkinointi. Matkailukysynnän kasvaessa panostettiin voimakkaasti matkailun investointeihin, toimintaympäristöön ja laatuun. Julkisella rahoituksella on ollut mer-

kittävä vipuvaikutus yksityisten rahoittajien haluun investoida matkailuun. Suurimmat ja kannattavimmat investoinnit on tehty yksityisellä rahalla. Esimerkiksi vuosina 2000 - 2010 julkisen rahoituksen osuus miljardin euron matkailuinvestoinneista oli vain 4 %. 2000-luvulla EU-rahoitusta on käytetty noin 100 miljoonaa euroa. Lapin matkailu on jatkanut voimakasta kansainvälistä kasvuaan myös Euroopan taloudellisen taantuman aikana. Tässä vaiheessa tuen tarve kohdistuu ympärivuotisen kestävän matkailun ja saavutettavuuden kehittämiseen.

Lapin joulumatkailun ensiaskeleet otettiin vuonna 1984 kun Concorde laskeutui Rovaniemen lentokentälle. Klikkaa ja lue lisää!


Hankkeilla tuloksia ja pysyvää toimintaa

Visit Arctic Europe (Interreg Nord)

Suomi, Ruotsi ja Norja -yhteistyö ja markkinointi 2015-2017 Kansainvälisesti tunnettu Pohjois-Skandinavian matkailualue, painopisteinä yhteismarkkinointi, tuotekehitys ja saavutettavuus.

Lapland - the North of Finland (EAKR)

Lapin ja Koillismaan yhteinen imagomarkkinointihanke, 2010-2014: Useita kansainvälisesti palkittuja kampanjoita. Merkittävä imagovaikutus kohdemarkkinoilla.

House of Lapland (EAKR)

Lapin markkinointi- ja viestintätalo, 2015Varmistaa Lapin näkyvyyden ja vetovoiman kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinoi Lappia matkakohteena, bisnesympäristönä, asuinpaikkana ja kuvauskohteena.

MTI - Matkailualan tutkimusja koulutusinstituutti Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on matkailualan suurin asiantuntijaorganisaatio Lapissa. MTI kokoaa yhteen matkailualan osaamisen Lapin matkailuopistosta, Lapin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta.


Tavoitteena ympärivuotisuus Talvimatkailun menestys on pystyttävä toistamaan kesässä Lapin matkailu on ainutlaatuisessa tilanteessa. Kansainvälinen kysyntä on ennennäkemättömän suurta ja suorat lentoyhteydet mahdollistavat matkailijamäärien kasvun. Arktinen luonto on matkailun tärkein vetovoimatekijä, joten nopean kasvun vaiheessa on tärkeää turvata matkailun kestävä kehitys. Matkailuun investoidaan nyt voimakkaasti. Muutos on nopeaa ja vaatii taitavaa reagointia. Seuraavana haasteena on kehittää matkailun ympärivuotisuutta, mikä tarkoittaa panostuksia kesäajan tuotekehitykseen, markkinointiin ja lentoliikenteeseen. Tähän Lapissa tarvitaan jatkossakin yhteistyötä ja rahoitusta.

”Kesä-

matkailussa avainasemassa ovat tuotteistaminen, markkinointi ja saavutettavuuden kehittäminen.” - Mika Riipi

Näin me sen teemme: • Pidennämme sesonkeja kehittämällä kansainvälisesti vetovoimaisia tuotteita kesään ja syksyyn • Määrittelemme viestinnän kärjet ja luomme Lapille kansainvälisesti vetovoimaisen kesäimagon • Markkinoimme tehokkaasti ja kohdennetusti valituilla markkinoilla • Kehitämme saavutettavuutta ja erityisesti lentoliikennettä • Pidämme huolta vetovoimatekijöistämme ja panostamme kestävään kehitykseen • Teemme rajat ylittävää yhteistyötä • Pidennämme sesonkeja

Nämä me saavutamme: • Matkailualalle ympärivuotista liiketoimintaa, investointeja ja työpaikkoja sekä uusia asukkaita Lappiin • Lisää uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia • Matkailuvirtoja EU:n ulkopuolelta • Lappi-brändiin uusia ulottuvuuksia arktisen kesän muodossa • Rajat ylittävää yhteistyötä


#Arktisuus #Avantouinti

#Kestävyys #Poro

#Luonto #Wellness #Ruska


#Yรถtรถnyรถ #Joulupukki

#Hotellit #Revontulet

#Talviurheilu

#Lohi

#Kalastus

#Kulttuuri


Lähdelinkkejä https://www.youtube.com/watch?v=4k31TzjgnEY&t=5s http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_ library/get_file?folderId=931431&name=DLFE-31394.pdf http://www.lappi.fi/lapinliitto/julkaisut_ja_tilastot/matkailu

http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2013/04/2007-Lapin-joulumatkailutuotteen-elinkaari.pdf?dl http://visitarcticeurope.com/ https://www.lapland.fi/fi/ http://matkailu.luc.fi/Suomeksi/Esittely

http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_matkailustrategia

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/turvallisuusnormisto/

http://www.lappi.fi/lapinliitto/195

http://matkailu.luc.fi/Hankkeet/Turvallisuus/ fi/Etusivu


Lapin Menestystarinat

Profile for Lapin liitto / Regional Council of Lapland

Matkailunmenestystarina  

Yhteenveto Lapin matkailun kehittämisestä 2000-luvulla. Asiasanat: Lapin matkailu, Lapin liitto, rakennerahastot, aluekehitys, strategia, me...

Matkailunmenestystarina  

Yhteenveto Lapin matkailun kehittämisestä 2000-luvulla. Asiasanat: Lapin matkailu, Lapin liitto, rakennerahastot, aluekehitys, strategia, me...

Advertisement