Page 1

LÄHDE VAIHTOON! KANSAINVÄLISTY LAPIN AMKISSA

MITÄ Y HTEISTÄ ON SEURAAVILL A MAILL A ? Y HDYSVA LL AT JA PA N I IN TIA THAIMA A L AT VIA P ORTUGA LI A L AN KOMAAT CO STA RICA CHILE K AN ADA TSEK K I


Plan your GREAT ADVENTURE - toteuta unelmasi maailmalla Oletko aina haaveillut vaihto-opiskelusta ulkomailla? Kutkuttaako mahdollisuus työharjoitteluun ulkomailla? Miltä kuulostaisi Australian aurinko tai Berliinin eksoottiset kadut?

Lapin AMKin opiskelijana sinun on mahdollista lähteä opiskeluja harjoitteluvaihtoon, kun olet suorittanut ensimmäisen vuoden opinnot (60op). Vaihtoon voi hakea eri vaihto-ohjelmien ja AMKin omien vaihtosopimusten kautta. Harjoitteluvaihtoon voi hakeutua myös itse etsimäänsä harjoittelupaikkaan! Onnistuneesti suoritetut omaan osaamisalaasi sopivat opinnot tai harjoittelu ulkomailla hyväksi luetaan tutkintoosi täysimääräisesti.

Lapin ammattikorkeakoululla on partnereita useissa eri maissa eri vaihto-ohjelmien kautta: • Erasmus – Alankomaat, Belgia, Espanja, Itävalta, Irlanti, Ranska… • North2North – Kanada, Ruotsi, USA, Islanti… • FIRST – Venäjä • Magellan-verkosto – USA, Costa Rica, Etelä-Korea… • Bilateral Agreement –Intia, Japani, Australia…

OTA YHTEYTTÄ kansainvälisiin palveluihin

international@lapinamk.fi

LISÄTIETOJA www.lapinamk.fi → opiskelijalle → kansainvälinen toiminta

Lapin AMK tukee opiskelu- ja harjoitteluvaihtoja erilaisin apurahoin.

Vietin vuoden 2016 lukukaudet vaihdossa, kahdessa eri maassa käyttäen kahta eri ohjelmaa Erasmusta ja North2Northia. Opin vaihdoissa monista eri kulttuureista ja sain uusia ystäviä ympäri maailmaa. Lisäksi onnistunut vaihto-opiskeluni mahdollisti nopeamman valmistumisen. Saana, tradenomi


D i s c over yo ur STAYCATIO N - KV-o s aami sta ko to i s asti n

Lapin ammattikorkeakoulussa on erittäin kansainvälinen tunnelma, sillä meillä opiskelee yhteensä noin 400 tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa yli 50 eri maasta. Lapin AMKin opiskelijoilla on mahdollisuus toimia opiskelijatuutorina saapuville kansainvälisille opiskelijoille. Tuutoritoiminnassa tutustuu eri kulttuureihin, saa mahdollisuuden solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita ja kerätä opintopisteitä. Lapin ammattikorkeakoulu järjestää ystävätoimintaa lukukausittain. Ystävätoiminta tarjoaa paikallisille mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin sekä eri kieliin ja kulttuureihin. Lisäksi toiminnan kautta on mahdollista solmia uusia ystävyyssuhteita. Kansainväliset palvelut rekrytoivat ja kouluttavat joka vuosi kansainvälisiä opiskelijalähettiläitä (International Student Ambassador). Lähettiläänä sinulla on mahdollisuus osallistua Lapin AMK:n kansainvälisten vieraiden ohjelmiin, markkinoida kansainvälisyyttä sosiaalisessa mediassa ja tuoda esille Lapin AMK:n vaihtomahdollisuuksia. Demola Lapland koostaa opiskelijoista monialaisen ja monikulttuurisen tiimin työskentelemään yhdessä toimeksiantajaorganisaation edustajan kanssa. Lopputuloksena on konsepti, demo tai prototyyppi. Toimintakieli on englanti. Demola Lapland on osa kansainvälistä Demola-verkostoa. Suomessa kehitetty innovaatioalusta toimii tällä hetkellä 15 eri maassa.


9 • 2019

OPISK ELE K AN SA I N VÄ L I SESTI L A P I N A MKI SSA

Lapin AMK tarjoaa mahdollisuuden opiskella kansainvälisesti Suomessa, sillä tarjolla on viisi englanninkielistä koulutusohjelmaa:

Tutustu koulutustarjontaan

www.lapinamk.fi/koulutustarjonta

• Bachelor Degree Program in Business Information Technology • Bachelor Degree Program in International Business • Bachelor Degree Program in Nursing • Bachelor Degree Program in Tourism • Master’s Degree Program in International Business Management Lisäksi Lapin AMK tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua yhteistyöpartnereiden kanssa toteutettaviin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin, mitkä palvelevat yrityksiä ja organisaatioita. Opintoihin soveltuvat projektit hyväksi luetaan tutkintoon täysimääräisesti.

Lue lisää

www.lapinamk.fi → Työelämälle → Tutkimus ja kehitys

Olin vaihto-opiskelijana Tennesseen teknillisessä yliopistossa Yhdysvalloissa syksyllä 2016. Vaihtoon lähtemiseeni vaikuttivat suuresti muun muassa halu oppia englantia mahdollisimman hyvin ja nähdä minkälaisia ovat Suomen ja Yhdysvaltain koulutusjärjestelmien erot. Opiskeluilmapiiri oli erittäin kilpailu­ henkinen sekä haasteellinen. Oma tekeminen korostui suuresti viikoittaisten kotitehtävien myötä sekä suurien projektien ansiosta. Suosittelen vaihto-opiskelua kaikille, vaikka rahallisesti USA:n vaihto on todella iso satsaus. Tulevaisuuden kannalta vaihto-opiskeluni oli erinomainen kokemus, sillä uskon, että vaihdosta saaduilla kokemuksilla on vaikutusta työllistymiseeni. Jani, tuleva konetekniikan insinööri

www.lapinamk.fi Kemi • Rovaniemi • Tornio

Profile for Lapin AMK

Lähde vaihtoon - Kansainvälisty Lapin AMKissa  

OPISKELE KANSAINVÄLISESTI LAPIN AMKISSA Lapin AMK tarjoaa mahdollisuuden opiskella kansainvälisesti Suomessa, sillä tarjolla on viisi engla...

Lähde vaihtoon - Kansainvälisty Lapin AMKissa  

OPISKELE KANSAINVÄLISESTI LAPIN AMKISSA Lapin AMK tarjoaa mahdollisuuden opiskella kansainvälisesti Suomessa, sillä tarjolla on viisi engla...

Profile for lapinamk