Page 1

Gemeentelijke informatie Brandweergroep Zeeland wint eerste prijs De brandweergroep uit Zeeland won zaterdag 27 april de eerste prijs tijdens de brandweerwedstrijd in de hoofdklasse. De wedstrijd vond plaats in het kader van het honderdjarig bestaan van de brandweer post Mill. Er deden zeven korpsen mee die een brand moesten blussen die ontstaan was nadat een F 16 zijn tank had afgeworpen. De tank kwam terecht op het terrein van Beton Industrie Arts waar ook een beknelde persoon zat en een gewonde aanwezig was. De piloot van de F16 was met zijn schietstoel ontsnapt uit het vliegtuig en was boven op het dak van een loods terechtgekomen. Nadat alle personen waren gered en de brand onder controle was kon het sein íncident meester’ gegeven worden. De deelnemende korpsen waren: Zeeland, Uden, Maasdonk, Schijndel, Rosmalen,Sprang Capelle en Liempde.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Werken op afspraak Felicitaties van burgemeester Bakermans voor Zeelandse blusgroep De eerste drie groepen (Zeeland, Uden en Maasdonk) gaan door naar de volgende ronde, die wordt gehouden in Vlissingen.

Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening: • de juiste medewerker staat voor u klaar • u hoeft niet lang te wachten • de medewerker heeft voldoende tijd voor u

Werken op afspraak per 1 mei van start

Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. Hoe maak ik een afspraak?

Mart Smits uit Zeeland was de eerste inwoner van Landerd die volgens het nieuwe systeem een afspraak heeft gemaakt met de gemeente. Op 2 mei kwam hij, op afspraak, een paspoort aanvragen en werd door burgemeester Bakermans verrast met een bloemetje.

1. Online afspraak maken: Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u online een afspraak inplannen via www.landerd.nl. 2. Telefonisch afspraak maken Gaat het om vragen over bouwen, vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via 0486-458111.

Met ingang van 1 mei werkt de gemeente Landerd op afspraak. U kunt uw afspraak inplannen via www.landerd.nl, of telefonisch via 0486-458111. U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. U hoeft dan niet lang te wachten, de juiste medewerkers staat voor u klaar en deze heeft voldoende tijd voor u. Voor het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal, ja/nee stickers, afgeven van poststukken of documenten en gevonden en verloren voorwerpen hoeft u geen afspraak te maken.

Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal • ja/nee stickers • het afgeven van poststukken of documenten • gevonden en verloren voorwerpen

Mart Smits uit Zeeland maakte als eerste inwoner een afspraak met de gemeente.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 10-05-2013 van 20:00 tot 00:00 uur Kampvuur, INCA-terrein, Vliegerclub Schijndel Za. 11-05-2013 van 10:00 tot 17:00 uur Rommelmarkt, Sportpark VCO Za. 11-05-2013 van 20:00 tot 00:00 uur Kampvuur, INCA-terrein, Vliegerclub Schijndel Zo. 12-05-2013 van 10:00 tot 17:00uur Rommelmarkt, Sportpark VCO Zo. 12-05-2013 tot za. 18-05-2013 Collecte Astmafonds (Longfonds) Wo. 15-05-2013 van do. 16-05-2013 van 19:00 tot 23:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26, Basisschool De Elzeneind Zo. 19-05-2013 van 09:00 tot 19:30 uur Miniveldvoetbaltoernooi, Terrein RKSV DAW, C.V. Ut Wurd Wa Zo. 19-05-2013 van 11:00 tot 17:00 uur Fietstocht (start en eindpunt De Vlashoeve) De Zonnebloem, afd. Zeeland Ma. 20-05-2013 Zondagopenstelling Zeeland, Zeelandse Ondernemers Vereniging Ma. 20-05-2013 Trap-In, Landerd (gedeeltelijk), Stg. Trap-In Uden Wo. 22-05-2013 vanaf 07:00 uur Schoolverlatersdagen, INCA-terrein, SBO Het Baken Oss Wo. 22-05-2013 van 19:00 tot 00:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26, Daltonschool De Meiboom

Met ingang van 1 mei 2013 werkt de gemeente Landerd op afspraak. Vanaf 15 april kunt u een afspraak inplannen via www.landerd.nl of telefonisch via 0486-458111.

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 14 mei 2013, aanvang 19.30 uur, Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk 1. Opening 2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering 3. (voorbereidend) kredietaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek aanleg glasvezel in de gemeente Landerd 4. (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen 5. (voorbereidend) vaststelling bestemmingsplan Noordhoek te Reek (Jij en Ik) 6. (informerend/opinerend) toelichting GREX (grondexploitaties) 7. Sluiting Kijk voor de uitgebreide agenda op www.landerd.nl.

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Tijdelijke verkeersmaatregel Snuffelmarkt V.C.O. Zeeland Op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei 2013 wordt op het sportpark van V.C.O. in Zeeland een snuffel - rommelmarkt gehouden. In verband met een goede doorstroming van het verkeer is het noodzakelijk dat op deze dagen op het Voor-Oventje, vanaf de woningen met het huisnummer 28 tot en met 54, de weg tijdelijk als een éénrichtingsweg wordt ingericht. Tijdelijke afsluiting De Louwstraat in Schaijk Op zondag 19 mei 2013 vindt er op het terrein aan De Louwstraat in Schaijk een voetbaltoernooi plaats. Voor één zijde van De Louwstraat wordt daarom een stopverbod ingesteld.

Stookverbod in bossen en natuurgebieden

Publicatiedatum in De Omroeper geldt

In verband met de aanhoudende droogte is er een verhoogd risico op bosbranden. Om dit te voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd besloten om voor de komende periode de reeds verleende ontheffingen voor een kampvuur c.q. vreugdevuur in te trekken.

Omdat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties 1 x per 2 weken worden gepubliceerd in De Omroeper en tot 1 juli 2013 in De Arena geldt voor wat betreft de datum van bekendmaking de datum in De Omroeper.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 10 mei 2013

15


Door Justine Pardoen

Thema-avond Social Media & Internet Een interactieve avond waarin men alles te weten kan komen over het gedrag van jongeren van 6-16 jaar op social media en internet en hoe men dit het beste kan begeleiden.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Bakermans: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

16

Het eerste gedeelte van de avond wordt verzorgd door Justine Pardoen van de stichting Mijn Kind Online en hoofdredacteur van Ouders Online. Ze laat zien hoe de digitale jeugdcultuur eruit ziet, waarbij duidelijk wordt hoe groot het verschil is tussen de manier waarop jeugdigen dit zelf beleven en hoe volwassenen hier tegenaan kijken. In het tweede gedeelte gaat theatercollectief De Nieuwe Lichting (DNL) in op vragen als ‘Hoe pak ik dat nu thuis aan met mijn kind?’ en ‘Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten?’. Professionele acteurs laten herkenbare situaties zien: misverstanden en mogelijke conflicten tussen ouders en kind. Ze laten valkuilen zien van communicatie die leiden tot misverstanden en conflicten. Tussentijds vragen ze aan het publiek om feedback. Vervolgens spelen ze de aangedragen oplossingen terug in de scene. Een programma met vaart en humor waarin men kan meedenken, meepraten en meelachen. Wanneer: maandag 27 mei 2013; Tijd: Van 19.30 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur); Waar: Conferentiecentrum Ambiance, NCB Laan 95, Veghel; Voor wie: Geïnteresseerden uit Veghel, Uden, Boekel, Landerd, St. Oedenrode; Kosten: Geen. Aanmelding: tot uiterlijk 23 mei 2013 via 0800-2540000 of stuur een mail naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens en het aantal deelnemende personen (bevestigingsmail meenemen). Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Van Mourik & De Bie (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 10 mei 2013


Vaststelling Milieujaarverslag 2012 Gemeente Landerd

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 16 april 2013 het milieujaarverslag 2012 door hen is vastgesteld.

Per 1 juli 2013 treedt de Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. Deze meldcode verplicht professionals te werken volgens een helder vijfstappenplan: Wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld?

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer doen burgemeester en wethouders jaarlijks verslag over de door hun uitgevoerde milieutaken op basis van een eerder door de gemeenteraad vastgesteld milieuprogramma. Dit programma bevat de door het gemeentebestuur in de betrokken periode te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift (o.a. Wet milieubeheer) opgedragen taken. Het milieujaarverslag 2012 geeft dus een inzicht in de uitgevoerde (hoofd)milieutaken, zoals was vastgelegd en voorgenomen in het programma 2012, en daar waar nodig een korte toelichting c.q. omschrijving van deze taken. Met betrekking tot de financiële verantwoording wordt in het verslag verwezen naar de nog later dit jaar vast te stellen financiële jaarrekening 2012 van de gemeente. Het milieujaarverslag 2012 bevat enkele kengetallen over o.a. het aantal verleende omgevingsvergunningen (milieudeel) en het aantal behandelde meldingen ingevolge de Wabo. Ook bevat het milieujaarverslag gegevens over de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Landerd. Hoeveelheden per fractie en/of per inwoner zijn middels tabellen en grafieken op inzichtelijke wijze weergegeven. Het milieujaarverslag 2012 kan gedurende 4 weken met ingang van 9 mei 2013 elke werkdag gedurende de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien op de afdeling Ruimte, kamer Beleid. Ook kunt u het milieujaarverslag raadplegen op de website van de gemeente Landerd, onder www.landerd.nl, onder de categorie ‘bestuur en organisatie’ – ‘beleid en handhaving’ – ‘milieu en afvalbeleid’. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, de heer J. Cranen, tel. 0486-458111.

Het gaat daarbij om signaleren en bespreekbaar maken, het afwegen en beslissen over het organiseren van hulp of melden. Zo kunnen zij vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Elke (zelfstandige) zorgprofessional en instelling is voortaan verplicht zo’n stappenplan te hebben. Bij twijfel moeten zij het Steunpunt Huiselijk Geweld en voor kinderen het Advies en Meldpunt Kindermishandeling om advies vragen. In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Mishandeling van kinderen komt meer dan 119.00 keer voor. Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp. Signalering van geweld is dus belangrijk om het geweld te stoppen en hulp te kunnen bieden. Daarom zijn of worden alle hulpverleners nu geschoold. Maar ook u als burger, vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie kunt voor advies, consultatie, hulp of melding aankloppen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in de eigen regio of voor kinderen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Als u zich zorgen maakt over gedrag dat u als grensoverschrijdend ziet bij mensen in uw omgeving, kunt u zelfs anoniem om advies vragen. Ook voor (groeps)voorlichting of informatiemateriaal kunt u bij het steunpunt terecht: tel. 0900-1262626 of www.huiselijk geweldbrabant.nl.

Uittreksel nodig? Regel het via www.landerd.nl

Textiel en schoeisel niet in huisvuilcontainer, maar in textielcontainer We gooien per persoon ruim 12 kilo textiel per jaar weg. Een derde wordt opnieuw gebruikt: het gaat naar familie of vrienden, de tweedehands markt op of de textielcontainer in. Geschikt voor hergebruik zijn schone en droge kledingstukken, schoenen, linnengoed en accessoires. Het textiel moet schoon en droog zijn, maar hoeft niet heel te zijn. Van gescheurde kleding of beddengoed kunnen nog poetsdoeken of isolatiemateriaal gemaakt worden. Het dons van kussens en dekbedden vindt weer zijn bestemming in de vulling van nieuwe dekbedden.

kleding en textiel gescheiden in te leveren, voor het milieu en voor de medemens. Er blijken echter onduidelijkheden te zijn wat wel en niet in de kledingbak mag. Er is met name onduidelijkheid over versleten en kapotte kleding, kussen en dekbedden en tassen van leer of stof. De meeste inzamelaars zijn ook blij met deze materialen, Ze kunnen allemaal prima gerecycled worden, al dan niet als poetslap. Op diverse plaatsen staan textielcontainers in onze gemeente, voor kleding, textiel en schoeisel. Bovendien vindt één keer per jaar een huis-aan-huisinzameling plaats. Ook kunt u terecht op de regionale milieustraat te Oss (kleding en schoeisel is gratis).

Hergebruik ontlast het milieu. Daarnaast zorgt de export van tweedehands kleding voor werkgelegenheid in Afrika en Azië, en levert het goedkope kleding op voor de arme bevolking daar. Er belandt ruim 8 kilo per persoon per jaar aan kleding en textiel bij het restafval. Tweederde hiervan had nog hergebruikt kunnen worden, en de helft hiervan is nog goede kleding. Het is belangrijk om

Op de navolgende plaatsen staan textielcontainers in onze gemeente, dan wel kan het textiel worden afgegeven: Reek: hoek Mgr. Borretstraat/Brouwershof; Schaijk: Runstraat 59 (ingang gemeentewerf); parkeerplaats Albert Heijn supermarkt; Netjeshof/nabij RK-kerk; Schutsboomstraat 9; Zeeland: parkeerplaats C1000 supermarkt; particulier-afgifteplaats fam. Van Dongen, Brand 15a te Zeeland (alleen zaterdagochtend). Het textiel in onze gemeente wordt, m.u.v. een lokatie (Schutsboomstraat 9 te Schaijk), ingezameld door charitatieve instellingen. De opbrengsten van de inzameling gaan naar diverse goede doelen. Door deze manier van inzamelen komen er geen bruikbare kleding, textiel of schoeisel bij het restafval. Dat scheelt in de kosten voor de afvalverwerking, is beter voor het milieu en u steunt ook nog een goed doel! Zorg ervoor dat de kleding schoon is, bindt schoenen per paar aan elkaar en biedt alles aan in een gesloten zak. Dit scheelt de inzamelaar een hoop werk en veel onnodige kosten.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 25-04-2013, bij Rabobank Zeeland: Oranje/zwarte omafiets van het merk Cortina. Leverancier Cor van der Wiel. - 24-04-2013, bij Raadhuis Schaijk: Groene herenfiets van het merk Magneet. Verloren voorwerpen - 18-04-2013, tussen Langenboomseweg en Uden (over Graspeel/ Verbindingsweg/Achteroventje) Zeeland: Zwarte etui met klitteband waarop waarschijnlijk TDK staat. Hierin zitten kabel en benodigdheden voor een de Tomtom. - 24-04-2013, tussen Langenboom en Zeeland: Huissleutel met labeltje eraan. - 27-4-2013, waarschijnlijk Burgerveld Zeeland: Rijbewijs. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

Nadere informatie afvalscheiding. Nadere informatie kunt u vinden op de achterzijde van de afvalwijzer 2013, de gemeentegids, de website www.landerd.nl of www. milieucentraal.nl. Ook staat regelmatig een artikel over afvalscheiding op de gemeentelijke informatiepagina van De Omroeper. U kunt ook telefonisch contact opnemen, tel. 0486-458111.

Drank- en Horecawet Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning hebben verleend voor: Gemeenschapshuis De Garf, Kerkstraat 35 te Zeeland. Aan deze vergunning zijn op grond van artikel 4 van de Dranken Horecawet de volgende voorschriften en beperkingen verbonden: 1. De vergunning geldt uitsluitend voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse ten behoeve van bijeenkomsten met een sociaal-cultureel karakter. 2. De vergunning geldt niet voor in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen. 3. Het is verboden bijeenkomsten van persoonlijke aard, als bedoeld onder 2, openlijk aan te prijzen. 4. De openingstijden van het horecabedrijf dienen te zijn afgestemd op de hoofdactiviteit.

Kent u iemand die een lintje verdient? Aanvragen lintjesregen 2014 indienen voor 15 juni 2013! Ook volgend jaar zal ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele lintjesregen weer plaatsvinden. Wanneer u een inwoner van Landerd kent, die in uw ogen ‘een lintje verdient’ kunt u vóór 15 juni 2013 voor hem of haar een Koninklijke Onderscheiding aanvragen. Wanneer het gaat om iemand die niet in Landerd woont, is het verstandig eerst contact op te nemen met de gemeente, waar de kandidaat woont. De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen, wanneer het althans de bedoeling is dat de onderscheiding tijdens de lintjesregen 2014 wordt uitgereikt. Het is ook mogelijk om inwoners van Landerd voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding tijdens een andere gelegenheid bijvoorbeeld een jubileum, afscheid of een andere bijzondere gelegenheid. Zo’n verzoek moet minstens 6 maanden van tevoren bij de burgemeester worden ingediend. Wie komen er voor een lintje in aanmerking? Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vrijwilligers, die heel veel van hun tijd besteden aan jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Deze mensen treden vaak niet op de voorgrond. Daarom is het zo belangrijk dat u juist deze mensen onder de aandacht brengt van de burgemeester. Bij de beoordeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding ligt de nadruk op het bijzondere karakter van iemands werkzaamheden. Daarnaast moeten deze verdiensten voor de samenleving van betekenis zijn. De normale werkzaamheden, die iemand verricht binnen een betaalde functie, tellen alleen nog mee als aanvullend element. Toch kan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen de werkkring ook een lintje verdienen. De werkzaamheden moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwacht mag worden. Het gaat dus om persoonlijke inzet en kwaliteiten. Hoe wordt de aanvraag beoordeeld? De burgemeester beoordeelt in eerste instantie de aanvraag en de eventuele hoogte van de decoratie (bijvoorbeeld Lid in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde van Oranje Nassau of Officier in de Orde van Oranje Nassau.) Soms is het nodig meer informatie in te winnen. Daarna gaat de aanvraag met het advies van de burgemeester naar de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, die de aanvraag op haar beurt, voorzien van zijn advies, doorstuurt naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Uiteindelijk adviseert het Kapittel de betreffende minister. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip worden de versierselen die bij de onderscheiding horen door de burgemeester uitgereikt. Meer informatie: Uit dit artikel blijkt dat het toch wel een ingewikkelde procedure is die veel tijd kost. De gemeente wil u daarom graag helpen bij het verzamelen van de benodigde gegevens. Als u dus iemand kent, van wie u denkt dat hij of zij in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding neemt u dan contact op met Mevrouw E. Dekkers, medewerkster Bestuurssecretariaat, tel. 0486-458230. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen en zij kan u ook vertellen welke gegevens allemaal nodig zijn. Tevens bestaat er de mogelijkheid om het aanvraagformulier te downloaden via de site www.landerd.nl.

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 10 mei 2013

17


Omgevingsvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Collecte (MS Fonds) op 17-11-2013 t/m 23-11-2013, locatie Landerd, vergunning verzonden op: 22-04-2013 • Geluidsontheffing voor gebruik van een omroepinstallatie i.v.m. Nationele Straatspeeldag op 12-06-2013, locatie Mackenhof (5374 DH), vergunning verzonden op: 23-04-2013 • Jongerenweekend op 31-05-2013 t/m 02-06-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 29-04-2013 • miniveldvoetbaltoernooi op 19-05-2013, locatie terrein aan de De Louwstraat (5374 CG), vergunning verzonden op: 29-04-2013 • wielerronde van Zeeland op 12-06-2013, locatie start/finish AchterOventje - Verbindingsweg - Trentsedijk - Bovenste Trent, vergunning verzonden op 29-04-2013 • kampvuur op 22-05-2013 en 23-05-2013, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 01-05-2013 • kampvuur op 26-06-2013 en 27-06-2013, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 01-05-2013 • kamperen op 22-05-2013 t/m 24-05-2013, en kampvuur op 22-05-2013 en 23-05-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 03-05-2013 • straatinritverkoop op 18-08-2013, locatie Bossestraat, vergunning verzonden op: 03-05-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Algemene informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op onze website: www.landerd.nl.

Vaststellig beleidsnota ‘Kwaliteitsverbetering’ Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad van Landerd in zijn vergadering van 18 april 2013 de beleidsnota ‘Kwaliteitsverbetering’ heeft vastgesteld. Elke planologische ontwikkeling in het buitengebied dient op grond van de provinciale Verordening ruimte gepaard te gaan met kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld in de vorm van extra groeninpassing). De nota ‘Kwaliteitsverbetering’ regelt welke eisen aan welke ontwikkelingen worden gesteld. Toelichting: Naar verwachting wordt in mei 2013 het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Landerd vastgesteld. Het plan heeft een conserverend karakter (geldende rechten worden bestendigd) en kent slechts enkele wijzigingsbepalingen. Ondanks het conserverend karakter kunnen altijd verzoeken worden ingediend om van het bestemmingsplan af te wijken of het plan partieel te herzien. Voor een goede afhandeling van die verzoeken is de onderhavige beleidsnota opgesteld. Bij elke afwijking of herziening moet worden gemotiveerd dat aan het criterium ‘goede ruimtelijke ordening’ wordt voldaan. Daarbij

18

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Pastoor van Winkelstraat (nabij nr. 1) te Schaijk; oprichten van een carnavalsmonument (ontvangen 15 april 2013) • Lanspad 1, 5411 DL Zeeland; bouw van een woning met garage (ontvangen 15 april 2013) • Hofse Hoeve 4, 5374 DK Schaijk; bouw van een tuinhuis (ontvangen 15 april 2013) • Voederheil 27, 5411 RJ Schaijk; bouwen van een rundveestal (ontvangen 19 april 2013) • Mgr. Borretstraat 43, 5375 AB Reek; verbouw van een voormalig stalgedeelte van een woonboerderij (ontvangen 12 april 2013) • Mgr. Suijsstraat 8, 5375 AG Reek; brandveilig gebruik gebouwen (ontvangen 15 april 2013) • Brand 29, 5411 PA Zeeland; bouwen van een toiletgroep aan het gildegebouw (ontvangen 22 april 2013) • J. Oliemeulenstraat 35, 5374 BP Schaijk; bouwen van een carport (ontvangen 23 april 2013) • Mgr. Borretstraat 54, 5375 AC Reek; herbouwen van een showroom en een garagebedrijf (ontvangen 18 april 2013) • Udenseweg 29a, 5411 SB Zeeland; kap van een dennenboom (ontvangen 24 april 2013) Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: • Langenboomseweg 112, 5411 AW Zeeland; gewijzigd plaatsen van een vergunde luchtwasser bij een vleesvarkensstal. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 27 juni 2013. • Graspeel 16, 5411 LC Zeeland; bouwen van een rundveestal. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 27 juni 2013. Sloopmeldingen: • Mgr. Borretstraat 54, 5375 AC Reek; slopen van een garage en een showroom (ontvangen 18 april 2013) Melding brandveilig gebruik: • Brand 29, 5411 PA Zeeland; brandveilig gebruik van het gildegebouw (ontvangen 22 april 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen: Voederheil 12, 5411 RK Zeeland; kappen van een eik (vergunning verzonden 18 april 2013) • Jan Oliemeulenstraat 19, 5374 BP Schaijk; uitbreiden van een woning (vergunning verzonden 18 april 2013) • Graspeel 44, 5411 LD Zeeland; bouwen van een schuur met overkapping (vergunning verzonden 18 april 2013) • Heibloemstraat/Duifhuisstraat (hoek) in Schaijk, uitbreiden van een agrarische bedrijfsloods (vergunning verzonden 19 april 2013) • Pastoor van Winkelstraat 82, 5374 BL Schaijk; herbouwen van een woonhuis (vergunning verzonden 25 april 2013) • Pastoor van Winkelstraat 42b, 5374 BK Schaijk; verbouwen van een woonhuis (vergunning verzonden 25 april 2013) • Achter-Oventje 13a, 5411 NM Zeeland; renoveren van een toiletgebouw (vergunning verzonden 25 april 2013) • Duifhuisstraat 2, 5374 SB Schaijk; wijzigen van een gevel en het plaatsen van een trap en een bordes (vergunning verzonden 26 april 2013) • Duifhuisstraat 1, 5374 SB Schaijk; kappen van een strook erfbeplanting (vergunning verzonden 26 april 2013)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Raadsbesluit tot wijziging van de Verordening geurhinder en veehouderij 2008. Ophogen van de geurnorm in plangebied Voederheil. Dit raadsbesluit ligt met het voorstel en de bijlagen met ingang van 8 mei 2013 gedurende 12 weken ter inzage.

Vergadering jeugdgemeenteraad van Landerd Op dinsdag 21 mei 2013 wordt van 13.45 uur tot ca 15.15 uur in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5) de vergadering van de jeugdgemeenteraad van Landerd gehouden. De vergadering is openbaar dus iedereen die de vergadering wil bijwonen is van harte welkom! De vergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden door Landerd-TV ; de uitzending wordt de volgende avond om 19 uur herhaald. Zoals bekend wordt de jeugdgemeenteraad ‘bemenst’ door de 12 jongens en meisjes van de Landerdse basisscholen die door de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen tot jeugdgemeenteraadslid zijn gekozen. De 12 jeugdgemeenteraadsleden vergaderen onder voorzitterschap van de burgemeester. Ook de wethouders nemen deel aan de vergadering. Zij zullen reageren op de onderwerpen die speciaal tot hun werk horen (officieel heet dat: ‘tot hun portefeuille behoren’).

dient rekening te worden gehouden met wet- en regelgeving en gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. De vastgestelde nota is onderdeel van het gemeentelijke ‘Kwaliteitskader buitengebied’ dat vooralsnog uit twee delen zal bestaan. In dit kwaliteitskader worden enkele open normen uit de provinciale Verordening ruimte op gemeentelijk niveau uitgewerkt. In dit tweede deel gaat het om het begrip ‘kwaliteitsverbetering’. Wanneer dit begrip nader is ingevuld, kan relatief eenvoudig worden beoordeeld of aan een concreet initiatief medewerking kan worden verleend en zo ja, onder welke voorwaarden. Zo wordt ook tegemoetgekomen aan de maatschappelijke roep om indringender en eenduidiger toetsing van ontwikkelingen in het buitengebied. De nota geldt voor ontwikkelingen in het gehele buitengebied. Voordat de nota ter vaststelling aan de raad werd aangeboden, is een raadswerkgroep belegd en heeft een bijeenkomst van de klankbordgroep Buitengebied plaatsgevonden. Alle reacties zijn - samen met de reacties uit de Voorbereidende Raadsvergadering - in de bij de nota gevoegde integrale reactienotitie samengevat. Aldaar is per afzonderlijk punt het gemeentelijke standpunt weergegeven.

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening door de voorzitter 2. Spreekrecht voor het publiek 3. Trekking naambriefje 4. Vaststelling agenda 5. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2013 en nalopen (doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen 6. Rondvraag 7. Interactieve presentatie door de GGD over preventie overgewicht 8. Voorstel voor plaatsen grindpaal 9. ‘Reglement van orde’ voor de vergaderingen van de jeugdgemeenteraad 10. Afspreken onderwerpen voor de volgende vergadering van de jeugdgemeenteraad 11. Afscheid zes leden Jeugdgemeenteraad 12. Sluiting

Wettelijk kader: De Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving vormen het juridische kader waarbinnen het onderhavige beleid is vastgesteld. Inzage: De nota ‘Kwaliteitsverbetering’, het vaststellingsbesluit en de ‘Integrale reactienotitie’ liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. De stukken kunnen worden ingezien op werkdagen van 9 tot 12 uur. Daarnaast zijn de stukken digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.landerd. nl). Bezwaar en beroep: Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Inwerkingtreding: De nota ‘Kwaliteitsverbetering’ treedt de dag na deze bekendmaking in werking. Nadere informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Verwaaijen, afdeling Ruimte, tel. 0486-458149.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 10 mei 2013

Gemeentenieuws Landerd week 19 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 19 2013

Gemeentenieuws Landerd week 19 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 19 2013

Advertisement