Page 1

Gemeentelijke informatie Huldiging Kevin van Deijne

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Op dinsdag 14 mei werd sportkampioen Kevin van Deijne gehuldigd door burgemeester Bakermans. Kevin van Deijne werd Nederlands kampioen shortrally in zijn klasse.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Donderdag 6 juni

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Sluiting gemeentehuis

Werken op afspraak

Donderdag 6 juni is het gemeentehuis gesloten vanaf 15 uur verband met een personeelsbijeenkomst.

Met ingang van 1 mei 2013 werkt de gemeente Landerd op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via www.landerd.nl of telefonisch via 0486-458111.

Gemeente Landerd niet eens met voorstel om de opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Landerd staan uitermate negatief tegenover het voorstel van de onderwijsraad om de opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen naar 100 leerlingen. In Landerd zou dit consequenties hebben voor basisschool ’t Oventje in Zeeland. Op 14 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Landerd een motie aangenomen over het uitgebrachte advies van de onderwijsraad. Het college van B&W heeft deze motie overgenomen. De staatssecretaris, de heer Dekker, van het Ministerie van Onderwijs Cultuur

Publicatiedatum in De Omroeper geldt Omdat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties 1 x per 2 weken worden gepubliceerd in De Omroeper en tot 1 juli 2013 in De Arena geldt voor wat betreft de datum van bekendmaking de datum in De Omroeper.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Open Dagen Luchtmacht Volkel op 14 en 15 juni In verband met de Open Dagen Luchtmacht Volkel op vrijdag 14 juni 2013 en zaterdag 15 juni 2013 is, in het kader van een goede doorstroming van het verkeer en de veiligheid, het noodzakelijk om het gebied ten zuiden van de Patersweg, de Bunders en Milsebaan af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering voor de aanwonenden op vrijdag 14 juni 2013 08 uur tot en met zaterdag 15 juni 2013 tot 20 uur. Hiertoe zullen de navolgende wegen worden afgesloten voor het doorgaande verkeer met uitzondering voor de aanwonenden gedurende de Open Dagen: • Boekelsedijk vanaf de Patersweg • Spoorweg • Trentsedijk (gedeeltelijk) • De Bunders (gedeeltelijk) • Houtvennen • Milsebaan Verder zal met ingang van maandag 3 juni 2013 tot en met zaterdag 15 juni 2013 op de parallelwegen weerszijden van de Peelweg een stopverbod worden ingesteld.

en Wetenschap is schriftelijk op de hoogte gebracht van de aangenomen motie. De gemeente heeft de staatssecretaris opgeroepen om het advies van de onderwijsraad niet over te nemen en géén voorstellen te doen die de voortzetting van de scholen onder de 100 leerlingen bedreigen. De gemeente is van mening dat op lokaal niveau moet worden besloten welke scholen open blijven en welke dicht moeten, niet op Rijksniveau. De kwaliteit van het onderwijs moet leidend zijn bij de vraag of een school open moet blijven, niet het leerlingaantal. Opvolging van het advies van de onderwijsraad leidt tot het verdwijnen van basisvoorzieningen in kleine kernen. Juist in deze kleine kernen is de aanwezigheid van basisonderwijs essentieel voor het in stand houden van de leefbaarheid van die kernen.

Afsluiting Schutsboomstraat in Schaijk Op 27 mei 2013 zal W.H. Heijmans uit Geffen aanvangen met de reconstructie van de kruising Schutsboomstraat - Hofse Hoeve in Schaijk. Recent is in dit gedeelte van de Schutsboomstraat de 30 km/uur zone uitgebreid. De kruising Schutsboomstraat - Hofse Hoeve zal als gelijkwaardige kruising in de vorm van een verhoogd plateau worden aangelegd. De aanwonenden worden door middel van een brief geïnformeerd. Planning: De werkzaamheden zullen naar verwachting twee weken duren. De afsluiting van deze kruising is gepland van 27 mei tot en met 7 juni 2013. De planning kan door weersomstandigheden mogelijk worden aangepast. Bereikbaarheid: Als gevolg van de werkzaamheden wordt het doorgaande autoverkeer volledig gestremd. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de uitvoering wel gebruik maken van de Schutsboomstraat. Voor het autoverkeer wordt er middels borden een omleidingsroute ingesteld. Openbaar vervoer: Tijdens de uitvoering zal de bus rijden via De Korte Louwstraat - De Louwstraat - De Scheisestraat en retour. De bushaltes tussen de kruisingen Schutsboomstraat - Hofse Hoeve en Pastoor van Winkelstraat - Scheisestraat komen tijdelijk te vervallen. De busmaatschappij zal tijdig informatie plaatsen op de halteborden die komen te vervallen en aangeven waar opgestapt kan worden. Informatie: Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer S. v. d. Haterd tel. 06-22796681 van Heijmans Geffen. Voor overige informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. Hanegraaf van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 - 458111.

Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening: • de juiste medewerker staat voor u klaar • u hoeft niet lang te wachten • de medewerker heeft voldoende tijd voor u Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. Hoe maak ik een afspraak? 1. Online afspraak maken: Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u online een afspraak inplannen via www.landerd.nl. 2. Telefonisch afspraak maken Gaat het om vragen over bouwen, vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via 0486-458111. Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal • ja/nee stickers • het afgeven van poststukken of documenten • gevonden en verloren voorwerpen

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Informatieavond uitbreiding Voederheil De gemeente Landerd is momenteel bezig met de uitbreiding van bedrijventerrein Voederheil in Zeeland. Op maandag 27mei a.s. wordt een informatieavond georganiseerd om de lokale ondernemers te informeren over actuele stand van zaken rondom het plan Voederheil 2. Deze vindt plaats in het gemeentehuis (vergaderruimte 1.55), Kerkstraat 39 in Zeeland, en begint om 19.30 uur. Let op: omdat de hoofdingang/receptie van het gemeentehuis gesloten is dient u de ingang aan de Kerkstraat te nemen, deze is geopend van 19.15 tot 19.30 uur. Tijdens deze avond wordt nadere informatie gegeven over onder andere de planning en de verkoopvoorwaarden van kavels en kunnen er vragen gesteld worden. Wanneer u nog vragen heeft over deze informatieavond kunt u contact opnemen met projectleider Rogier Huizinga, tel. 0486-458158 of email: rogier.huizinga@landerd.nl.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 24 mei 2013

15


De Hooiberg

‘Veel enthousiasme tijdens ideeënstorm!’ Met een opkomst van 60 geïnteresseerden mag de informatieavond van Stichting Hooibergen en Platform Toerisme Landerd als zeer geslaagd bestempeld worden. Het gezelschap was zeer divers: hooibergeigenaren, horeca, verblijfsaccommodaties, verenigingen vanuit Landerd maar ook uit Mill, Grave en Uden.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Bakermans: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

16

Na een mooie documentatiefilm over de gerealiseerde hooibergen in Landerd, gemaakt door Ben Snoeks, werden contacten gelegd en ideeën uitgewisseld. Has studenten gaan de komende weken met deze wensen en ideeën een aantal recreatieve producten ontwikkelen en komen begin juli dit aan alle belangstellenden presenteren. Was u er niet bij maar wilt u nog uw inbreng leveren, laat het dan weten. Meer informatie is te vinden op www.stichtinghooibergen.nl en www.toerismelanderd.nl. Binnen de gemeente Landerd zijn reeds 16 hooibergen gerealiseerd of in aanbouw. De hooibergen worden voor tal van activiteiten gebruikt zoals B&B, streekwinkel, workshopruimte, educatieruimte, zorg en opvang en dierenverblijf. De schatting is dat er uiteindelijk 25 hooibergen zullen worden ontwikkeld. Dat het project een regionaal karakter begint te krijgen blijkt uit het feit dat er hooibergen worden gerealiseerd in Uden, Boekel, Huisseling, Grave, Mill en Bernheze. Aan belangstelling geen gebrek! Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Van Mourik & De Bie (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 24 mei 2013


In bibliotheek Schaijk

VVV Noordoost-Brabant

Training digitale vaardigheden van start

Onderzoek naar marketingactiviteiten

Op 13 mei 2013 (‘s avonds) en 15 mei 2013 (’s ochtends) is gestart met de eerste training digitale vaardigheden in de bibliotheek in Schaijk. De training wordt georganiseerd door ROC de Leijgraaf in samenwerking met de bibliotheek en bestaat uit 6 bijeenkomsten. Elf enthousiaste mensen nemen deel aan deze cursus. Zij maken kennis met: computer begrippen, oefenen met toetsenbord en muis, internet, e-mailen, opmaken van teksten, etc. In de training worden diverse opdrachten aangeboden om de deelnemers actief te laten oefenen en werken aan basis computervaardigheden.

Momenteel verricht VVV Noordoost-Brabant onderzoek naar de effecten en resultaten van de activiteiten op het gebied van marketing en communicatie voor destinaties Het Groene Woud en De Maashorst. Hiervoor kan zij uw hulp gebruiken! Onderzoeksbureau Dynamic Concepts Consultancy is gevraagd om een instrument te ontwikkelen en te implementeren, waarmee de effecten en resultaten in kaart gebracht worden. Het bureau is expert in het uitvoeren van onderzoeken en effectmetingen gericht op beleving, spin off en imago. Doel van het onderzoek Gedurende het onderzoek wordt de toegevoegde waarde van de activiteiten op het gebied van destinatiemarketing en worden de economische- en/of groeifactoren in relatie tot de gezamenlijke inspanningen op subregionaal niveau in kaart gebracht. Het doel van deze inspanningen is het verbeteren van de marketing en communicatie gericht op de destinaties om zodoende structureel meer dagrecreanten en verblijfstoeristen aan te trekken.

In september zal in de bibliotheek Zeeland gestart gaan worden met de training ‘inzicht in uw gezinsbudget’. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: het op orde brengen en bijhouden van een administratie, bijhouden van een kasboek, budgetteren, bankieren en internetbankieren etcetera. U kunt zich alvast aanmelden voor deze training via 0486-451244 of per e-mail contactzeeland@nobb.nl. Er zijn geen kosten voor deelname aan de training verbonden.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 24-05-2013 Schoolkamp, grasveld bij Camping De Heische Tip Basisschool ’t Wikveld Vr. 24-05-2013 vanaf 12:00 uur Golden Retriever Forum Weekend, Camping De Heische Tip, Straatsven 4, Mevr. J. Brehler Za. 25-05-2013 en zo. 26-05-2013 Hele dag Golden Retriever Forum Weekend, Camping De Heische Tip, Straatsven 4, Mevr. J. Brehler Za. 25-05-2013 en zo. 26-05-2013 van 14:00 tot 17:00 uur Fototentoonstelling, Gemeenschapshuis De Garf, Objectief Zeeland Za. 25-05-2013 van 18:00 tot 00:00 uur Kermis Reek, Nieuw Heijtmorgen Zo. 26-05-2013 van 08:30 tot 16:00 uur Kofferbakverkoop, Recreatieoord De Maashorst Stg. Campingraad De Maashorst Zo. 26-05-2013, ma. 27-05-2013 en di. 28-05-2013 van 14:00 tot 00:00 uur Kermis Reek, Nieuw Heijtmorgen Zo. 26-05-2013 tot en met za. 01-06-2013 Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds Ma. 27-05-2013 tot 12:00 uur Golden Retriever Forum Weekend, Camping De Heische Tip, Straatsven 4, Mevr. J. Brehler Ma. 27-05-2013 t/m vr. 31-05-2013 van 20:00 tot 06:00 uur Werkzaamheden ecoducten N50 richting Nijmegen, BAM Di. 28-05-2013 t/m vr. 31-05-2013 vanaf 18:00 uur Avondvierdaagse Schaijk, Wandelcomité Ons Genoegen Vr. 31-05-2013 vanaf 17:00 uur t/m za. 02-06-2013 17:00 uur Jongerenweekend, INCA-terrein, Stg. Jeugdbelangen Zeeland Za. 01-06-2013 en zo. 02-06-2013 van 10:00 tot 17:00 uur Historische grondverzetdagen, Afgraving bij Recreatieoord De Maashorst, Palmstraat 7, Vereniging Historisch Grondverzet Za. 01-06-2013 vanaf 10:00 uur tot za. 02-06-2013 12:00 uur Voetbalkamp, Voetbalveld VCO Zo. 02-06-2013 van 11:00 tot 18:00 uur Kleiduivenwedstrijd, Graafsebaan, Jagersvereniging St. Hubertus Zo. 02-06-2013 vanaf 18:00 uur Avonddriedaagse Reek, Jong Nederland Reek Zo. 02-06-2013 t/m za. 08-06-2013 Collecte Nationaal Epilepsie Fonds Ma. 03-06-2013 van 20:00 tot 06:00 uur Reservedatum werkzaamheden ecoducten N50 richting Nijmegen, BAM Di. 04-06-2013 t/m vr. 07-06-2013 vanaf 18:00 uur Avondvierdaagse Zeeland, Avondvierdaagse Comité Zeeland Wo. 05-06-2013 van 16:00 tot 22:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26, Stg. SMO Verdihuis

Dataverzameling VVV Noordoost-Brabant verzamelt via verschillende kanalen data ten behoeve van het onderzoek. Consumenten, ondernemers en stakeholders worden aan de hand van enquêtes en interviews ondervraagd. Een ander belangrijk onderdeel is het meten van traffic op online communicatiemiddelen, waaronder VVV webportals www. vvvdemaashorst.nl en www.vvvhetgroenewoud.nl, regionale apps, diverse social mediakanalen en de boekingsmodule www.vvvzoekenboek.nl. Relevante kengetallen als bezoekintentie, toeristenstromen, hotelbezetting, bezoekduur en andere gegevens bezoekersprofielen zijn nodig om een goed meetinstrument te ontwikkelen. Voor het verzamelen van deze data en uitzetten van enquêtes schakelt VVV Noordoost-Brabant graag de hulp van ondernemers in. Kunt u VVV Noordoost-Brabant ondersteunen bij het vergaren van data uit De Maashorst en/of Het Groene Woud of heeft u relevante gegevens in bezit, neem dan contact op met VVV NoordoostBrabant, Afdeling Marketing & Communicatie, tel. 073-6131910 of stuur een e-mail: marketing@vvvnoordoostbrabant.nl.

Gescheiden inzamelen

Elektrische apparaten en energiezuinige lampen Zowel kleine als grote elektrische apparaten (met een stekker of batterij) en energiezuinige lampen zoals TL-buizen, spaarlampen en ledlampen, mogen niet in het restafval (grijze container) belanden. Deze moeten apart worden ingeleverd. Dit kan in de winkel bij aankoop van een nieuw exemplaar of bij de milieustraat en gemeentewerf van de gemeente. Bespaar grondstoffen: Recycling is heel belangrijk. Want door recycling behouden we de grondstoffen voor generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook komen schadelijke stoffen niet terecht in het milieu. Kleine elektrische apparaten worden voor meer dan 75% gerecycled. Spaarlampen zelfs meer dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt hiervan echter 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil de gemeente Landerd dit tegengaan.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 25-04-2013, bij Rabobank Zeeland: Oranje/zwarte omafiets van het merk Cortina. Leverancier Cor van der Wiel. - 24-04-2013, bij Raadhuis Schaijk: Groene herenfiets van het merk Magneet. - 14-5-2013, Dennenlaan 4 Reek: Groen/zilveren Gazelle damesfiets, type Primeur met paars zadeldekje, leverancier Jan Appelhof. - 13-5-2013, Brouwerspad Zeeland: Sleutel, bovenkant zwarte letter M (met cijfer 5) Verloren voorwerpen - 18-04-2013, tussen Langenboomseweg en Uden (over Graspeel/ Verbindingsweg/Achteroventje) Zeeland: Zwarte etui met klitteband waarop waarschijnlijk TDK staat. Hierin zitten kabel en benodigdheden voor een de Tomtom. - 24-04-2013, tussen Langenboom en Zeeland: Huissleutel met labeltje eraan. - 27-4-2013, waarschijnlijk Burgerveld Zeeland: Rijbewijs. - 05-05-2013 Zeeland, Burgerveld - Melkpad - Hogeweg - Nabbegat: Kentekenplaat 18-PS-ZV - September/oktober 2012 in Schaijk, Sleutelbos met enkele sleutels aan een ringetje. (waarvan 1 sleutel van Abus nr. N.65/30) - Februari/maart in Schaijk: Gecertificeerde sleutel van het merk DOM met nr. TK6270 met bruin hoesje met ritssluiting. -15-05-2013 bij of tussen AH en Parcival te Schaijk of Rijksweg richting Reek: Kleine bruine herenportemonnee met daarin rijbewijs, id-kaart, ziekenfondspasje, FNV- pasje, € 50,-, briefje tandarts en blikopener. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

Snel een gezonde maaltijd op tafel voor mantelzorgers! Vaak blijft er, door alle bezigheden, weinig tijd over om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. En dat terwijl het voor iedereen wel nodig is om verantwoord en gevarieerd te eten. Gezond eten is goed voor je; als je gezond eet, heb je meer energie en zit je beter in je vel. Belangrijk dus, maar hoe doe je dat nou als je het zo druk hebt met alle bezigheden binnen- en buitenshuis. De Mantelzorgwinkel wil u als mantelzorger daar graag een handje bij helpen. Daarom hebben we voor de komende ontmoetingen een diëtiste uitgenodigd. De volgende ontmoeting vindt plaats op donderdag 6 juni a.s. waar Petra de Kleijn, diëtiste met een eigen praktijk in Landerd, u advies geeft hoe u op een snelle en eenvoudige manier een smakelijke en gezonde maaltijd kunt bereiden.

Inleveren: Bij de winkel: ‘oud voor nieuw’ Wordt een nieuw apparaat of energiezuinige lamp gekocht, dan kan het oude exemplaar gratis worden ingeleverd bij de winkel van U bent van harte welkom op aankoop. Het moet dan wel een apparaat of energiezuinige lamp 6 juni a.s. van 13.30 tot 15 uur zijn dat gelijksoortig is aan het product dat nieuw wordt gekocht. bij Het Wapen van Reek aan de Nieuwe Heijtmorgen 20 in Reek. Dus een oude TV voor een nieuwe TV of een oude spaarlamp voor Meldt u zich vooraf wel even aan bij De Mantelzorgwinkel via e-mail een nieuwe. info@demantelzorgwinkel.nl of per telefoon, 0413-334780. Bij de Regionale milieustraat, Maaskade 28 in Oss en gemeentewerf, Runstraat 59a in Schaijk: Gebruikte elektrische apparaten en energiezuinige lampen kunnen gratis worden ingeleverd op de regionale milieustraat te Oss en de gemeentewerf te Schaijk. Energiezuinige lampen zoals TL-buizen, spaarlampen en Op 4, 5, 6 en 7 juni 2013 houdt het Avond4Daagse comité de ledlampen zijn klein chemisch afval. avondvierdaagse in Zeeland. Op vrijdag 7 juni 2013 worden de Zie voor informatie en openingstijden van de regionale milieustraat wandelaars feestelijk binnengehaald bij de Vlashoeve. Als gevolg en de gemeentewerf: afvalwijzer 2013 of www.landerd.nl. hiervan is het noodzakelijk dat de volgende straten geheel of Het inleveren van elektrische apparaten en spaarlampen draagt bij gedeeltelijk van 18 tot 21 uur af te sluiten voor het doorgaande aan het hergebruik van materialen én voorkomt dat er schadelijke verkeer met uitzondering van voetgangers: Vlasroot en aanstoffen in het milieu terecht komen. sluitingen (Linnenstraat, Repeltand en Stermolen), DamastWecycle - recyclen doen we straat en aansluitingen (Zwingel en Vlaskapel). samen met de Gemeente Landerd

Avondvierdaagse Zeeland

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 24 mei 2013

17


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

• • Onder vrijwilligerspolis

Gemeente Landerd verzekert alle vrijwilligers automatisch Al enkele jaren kent gemeente Landerd collectieve verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de gemeente: de Vrijwilligerspolis. Om het belang te onderstrepen van vrijwilligerswerk voor de samenleving wordt de Vrijwilligerspolis gratis door de gemeente aangeboden. Vrijwilligersorganisaties dienden zich hiervoor in het verleden aan te melden bij de uitvoeringsorganisatie van de Vrijwilligerspolis: Vrijwilligerspunt Eindhoven. Met ingang van 1 januari 2012 is de aanmeldingsplicht vervallen en zijn alle vrijwilligersorganisaties met hun vrijwilligers ineens en automatisch verzekerd onder de Vrijwilligerspolis. De collectieve verzekeringen gelden vanaf 1 januari 2012 automatisch voor alle vrijwilligersorganisaties in Landerd met hun vrijwilligers. Wel worden organisaties vriendelijk verzocht om, als zij nog niet eerder waren aangemeld, zich bij Vrijwilligerspunt Eindhoven als verzekerde organisatie uit Landerd te laten registreren. Ook al is het voor deelname aan de verzekeringen niet meer nodig, registratie van organisaties is makkelijk bij informatievoorziening en schadebehandeling. De polis Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit verzekeringen tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen / ‘derden’ veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie. De ongevallenverzekering biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval overkomen tijdens werkzaamheden voor de organisatie, inclusief het komen van en gaan naar activiteiten. Onderdeel daarin is de casco - schade dekking van privé auto’s van vrijwilligers. Onder de Vrijwilligerspolis zijn verzekerd: de organisatie zelf, de vrijwilligers van de organisatie, stagiaires in het kader van School Maatschappelijke Stages en verkeersregelaars. In het pakket van de Vrijwilligerspolis zit geen dekking voor de Bestuurders Aansprakelijkheid, dat risico betreft alleen bestuursleden van stichtingen en verenigingen. Organisaties kunnen hiervoor wel een aparte verzekering afsluiten via Vrijwilligerspunt Eindhoven. Contact Vrijwilligerspunt Eindhoven is eveneens de instantie waar rechtstreeks nadere informatie kan worden ingewonnen over de Vrijwilligerspolis en de polisvoorwaarden kunnen worden opgevraagd en waar organisaties zich kunnen laten registreren. Alle informatie is te vinden op www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/vrijwilligerspolis. Vrijwilligerspunt Eindhoven, tel. 040-2193399, e-mail: de.vrijwilligerspolis@vrijwilligerspunteindhoven.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening

Dassenbaan 1, 5374 PJ Schaijk; het bouwen van een oplaadstation voor elektrische- en hybride voertuigen (aanvraag ontvangen d.d. 1 mei 2013) Dassenbaan 2, 5374 PJ Schaijk; het bouwen van een oplaadstation voor elektrische- en hybride voertuigen (aanvraag ontvangen d.d. 1 mei 2013) Dennenlaan 6, 5375 KV Reek; het verbouwen van een woonhuis (aanvraag ontvangen d.d. 6 mei 2013)

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken. Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: • Dassenbaan (ongenummerd) te Schaijk; het uitvoeren van werk of werkzaamheden, het graven van een oppervlaktewaterlichaam en het plaatsen van een perceelsafscheiding. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 14 juni 2013. (besluit verzonden d.d. 2 mei 2013) • Achter-Oventje 29, 5411 NM Zeeland; het bouwen van een opslagloods. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 16 juni 2013. (besluit verzonden d.d. 2 mei 2013) • Achter-Oventje (naast) 15b te Zeeland; bouwen van een woonhuis met bijgebouw. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 18 juni 2013. (besluit verzonden d.d. 6 mei 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken. Sloopmeldingen: • Broksteeg 4, 5374 BE Schaijk; het slopen van asbesthoudende dakbedekking van een stal (melding ontvangen d.d. 3 mei 2013) • Vlaskapel 1, 5411 AZ Zeeland; het slopen van asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen d.d. 3 mei 2013) • Vlasroot 22, 5411 AD Zeeland; het slopen van asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen d.d. 15 mei 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken. Verleende omgevingsvergunningen: • Runstraat 79a, 5374 AB Schaijk; het bouwen van een schuur (vergunning verzonden d.d. 2 mei 2013) • Reep 5, 5374 CX Schaijk; het kappen van 2 sparren (vergunning verzonden d.d. 3 mei 2013)

Wet Milieubeheer / Meldingen Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende meldingen ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) zijn ingediend: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): • Melkveebedrijf Habraken, dhr. A.G. Habraken, Graspeel 16, 5411 LC te Zeeland, voor het aanpassen/veranderen van een melkveehouderij (o.a. het realiseren van een nieuwe melkveestal), gelegen aan de Graspeel 16, 5411 LC te Zeeland; • Van Dijck VOF, dhr, A. van Dijck, Achter Oventje 29, 5411 NM te Zeeland, voor het oprichten van een loods voor het opslaan van stro en vaste mest, behorende bij een varkens- en paardenhouderij, gelegen aan het Achter Oventje 29, 5411 NM te Zeeland.

Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Jubileumfeest Vijf Kerres Elf op 07-06-2013, 08-06-2013 en 09-06-2013, locatie Europaplein (5374 BM), vergunning verzonden op: 07-05-2013 • Dressuur- en springwedstrijden paardensport op 08-06-2013 en 09-06-2013, locatie Stal Swanenberg (5374 SB), vergunning verzonden op 07-05-2013 • Schuttersfestijn op 01-09-2013, locatie Brand 29 (5411 PA), vergunning verzonden op: 16-05-2013 • Kampvuur op 10-06-2013, 11-06-2013, 12-06-2013, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 17-05-2013 • Kampvuur op 22-06-2013, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op 17-05-2013

Deze meldingen en andere relevante stukken kunnen gedurende zes weken met ingang van 23 mei 2013 elke werkdag van 09 tot 12 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111.

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de

Algemene informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op www.landerd.nl.

18

voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd. nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154.

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning: • Schuifelenberg 3, 5411 LL Zeeland; het bouwen van een biggenstal en vleesvarkensstallen en het bouwen van een laaddock (1e fase aanvraag). Besloten is deze aanvraag buiten behandeling te laten (besluit verzonden d.d. 8 mei 2013). Huisnummerbesluiten: • Pastoor van Winkelstraat 82, 5374 BL Schaijk. (besluit verzonden d.d. 10 mei 2013) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen, huisnummertoekenning, dan wel het buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458111.

Vaststelling bestemmingsplan Lage Baan 13 Schaijk Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2013 het bestemmingsplan Lage Baan 13 te Schaijk gewijzigd heeft vastgesteld en dat dit plan ter inzage ligt. Plan Op de locatie Lage Baan 13 in Schaijk is van oorsprong een gemengd agrarisch bedrijf gevestigd. Recent is ervoor gekozen om het bedrijf door te ontwikkelen tot een volwaardige rundveehouderij. Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering van het huidige agrarisch bouwblok. Daarmee wordt de nieuwbouw van een rundveestal mogelijk gemaakt. De raad heeft bij vaststelling enkele wijzigingen in de planregels aangebracht om het plan één op één te laten aansluiten op het binnenkort vast te stellen bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Inzage en mogelijkheid tot instellen beroep Het vastgestelde bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 23 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Daarnaast zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.1685.bpbgb2012lagebn13-VA01. Voor inzage en eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met dhr. P. van Mil van de afdeling Ruimte, tel.0486-458111. Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, beroep instellen. Aangezien de gemeenteraad het plan gewijzigd heeft vastgesteld, kan eenieder gedurende de bovengenoemde termijn tegen de wijzigingen beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, naast het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Inwerkingtreding Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 24 mei 2013

Gemeentenieuws Landerd week 21 2013  
Gemeentenieuws Landerd week 21 2013  

Gemeentenieuws Landerd week 21 2013

Advertisement