BLOK-BLOC 2009 Antwerpen-Linkeroever

Page 1

VAN 15 TOT EN MET 25 APRIL 2009

KUNST- EN BUURTPROJECT EUROPARK ANTWERPEN LINKEROEVER THEATER, DANS, MUZIEK EN EXPO IN EN ROND DE APPARTEMENTSGEBOUWEN VAN EUROPARK, ERNEST CLAESSTRAAT, ANTWERPEN LINKEROEVER ONTHAAL, INFO EN TICKETS BLOK-BLOC: BASKETBALVELD (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK) EEN PROJECT VAN CULTUURCENTRUM LINK, LAIKA EN VILLANELLA MET MEDEWERKING VAN ALO, ANTWERPEN BOEKENSTAD, BAOBAB, BLACK VLAMING, C.A.A.D., DC TER WELEN, EUROTEAM, GENOOTSCHAP ANNEKE MOSSEL, HELO, KIDS, KLANKJORUM, KOPSPEL, LINK, LINKERWOOFER, LUXEMBURG, MORGUEN, PASH, RADIO MINERVA, RODE KRUISOPVANGCENTRUM VOOR ASIELZOEKERS, SAMENLEVINGSOPBOUW, SINT-ANNACOLLEGE, FROE FROE EN FIXKES, TOP HAT, WERELDWINKEL LO EN VELE, VELE ANDEREN.

INFO: 03 230 81 91 (LAIKA)

WWW.BLOK-BLOC.BE


JO ROETS OVER BLOK-BLOC “Het succes van BLOK-BLOC staat of valt met de medewerking van de hele buurt.” Het project BLOK-BLOC kreeg als ondertitel ‘kunsten buurtproject’ mee. Waarom? Jo Roets: “Laika en Villanella vinden het belangrijk om in de stad te werken en geregeld in een buurt neer te strijken. Samen met organisaties en verenigingen ter plekke proberen we kunst dicht bij de mensen te brengen. De Antwerpse Cultuurcentra richten in 2009 de focus op Linkeroever. Men wil het ontbreken van een eigen Cultuurcentrum ombuigen tot iets positiefs. Wij zijn meegestapt in die gedachte, omdat het ontbreken van een vaste cultuurplek ook écht een uitdaging kan zijn, een kans, zeg maar. Zo zien wij het tenminste. Bovendien heb ik ook persoonlijk iets met Linkeroever: ik ben er opgegroeid. Mijn ouderlijk huis staat er, ik heb er mijn wortels.”

Zo’n project als BLOK-BLOC met meer dan 100 voorstellingen en activiteiten vraagt ongetwijfeld om veel voorbereiding. Jo Roets: “Dat kan je gerust zo stellen (lacht). Het is namelijk belangrijk dat je niet gewoon ‘neerstrijkt’, want dan wordt het een vrijblijvend bezoek. Het succes van zo’n initiatief staat of valt met de medewerking van buurtbewoners, verenigingen enzovoorts. Dat betekent dat je alles moet overleggen en dat je alle interessante partners erbij moet betrekken. Nu, het resultaat mag er dan ook zijn. Je krijgt een project met de dynamiek van een buurtfeest, waarbij kunst het vanzelfsprekende bindmiddel wordt tussen mensen. BLOK-BLOC wordt tien dagen lang het bruisende centrum van Linkeroever.”

Geloof je dat hier ook iets van overblijft wanneer BLOK-BLOC is afgelopen? Jo Roets: “Absoluut! Juist omdat we vertrekken van wat er al is. Het LINK!-overleg bijvoorbeeld heeft al een heel eigen dynamiek, waar wij gewoon op verder bouwen. BLOK-BLOC brengt gesprekken op gang, het is een stimulans voor de partners om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.”

Waar hoop je op met BLOK-BLOC? Jo Roets: “Ik wens dat mensen en kunst elkaar tegenkomen. Ik zou het fantastisch vinden dat de voorstellingen, hoe eigenzinnig ze ook zijn, een breed publiek bereiken. Dat de mensen de zindering voelen van blok-bloc. En dat men na het project een beetje anders en vooral met trots aankijkt tegen de eigen buurt.”

VERZAMELEN AAN INGANG VAN DE VOETGANGERSTUNNEL RECHTEROEVER 13U

17 APRIL OM 13U ONTHULLING VAN JOKE VAN LEEUWENS ELFHONDERD VIERENVEERTIG GEDICHT.

DE

PUBLIEK

MEE

FANFARE VAN

METER

NEEMT

HET

RECHTEROEVER,

DOOR DE VOETGANGERSTUNNEL, NAAR EUROPARK, RECHT NAAR DE TENT, HET HART VAN BLOK-BLOC!

HET ELFHONDERD VIERENVEERTIG METER GEDICHT IS TE ZIEN VAN 17 APRIL TOT 31 MEI.

© Bob Takes

VOORPROEFJE VAN HET ELFHONDERD VIERENVEERTIG METER GEDICHT. © Phile Deprez

ONTHULLING ELFHONDERD VIERENVEERTIG METER GEDICHT VAN STADSDICHTER

JOKE VAN LEEUWEN “Het gedicht verbindt beide oevers” Tijdens BLOK-BLOC kan je kennismaken met langgerekte poëzie van stadsdichter Joke van Leeuwen die de Sint-Annatunnel zal sieren. Dat het iets bijzonders wordt, staat als een paal boven sorry - onder water. Want het tunnelgedicht is maar liefst 1.144 meter lang. “Het is zeker één van de langste gedichten ter wereld, dat hebben we wel even gecheckt…” “Ik heb wel iets met Linkeroever”, opent Joke. “Ik kijk aan die overkant graag naar de rechteroever. Ik vind het uniek dat de Schelde de stad daar zoveel ruimte geeft. Op Linkeroever kan je fijn wandelen of gewoon wat rondkijken. Dat maakt het tot een heel prettige plek om er te komen. En voor vele mensen is het natuurlijk ook hun woonplek.” Als woonplek heeft Linkeroever helaas niet de beste reputatie. De Antwerpse stadsdichter wil dat graag nuanceren. “Er is daar natuurlijk veel veranderd. In het verleden waren er daar nog kleine dorpjes die nu verdwenen zijn. Ik verwijs in mijn gedicht ook naar het verdwijnen van het dorp Sint-Anna. En als ik me niet vergis, had Le Corbusier met Linkeroever grote plannen. Ik noem dat in mijn gedicht een kromgetrokken droom. Omdat iedereen dacht dat daar een nieuw soort wonen zou kunnen komen. Nu, ik ben nog niet in die blokken van Linkeroever geweest, maar wel in gelijkaardige, zoals de Silvertop. Goed, daar tref je een zekere problematiek aan. Maar daar wonen ook mensen die een heel positieve rol proberen te spelen. Ze proberen iets met andere bewoners op te zetten of letten erop dat de boel niet al te zeer verloedert.” Over hoe het gedicht eruit gaat zien licht Joke van Leeuwen graag een tipje van de sluier op. “Het gedicht wordt tijdelijk op de tegels van de tunnel geplakt. Het heet ‘elfhonderd vierenveertig meter gedicht’. Het gaat om een heel lange strofe van de linker- naar de rechteroever en vice versa.

Uiteraard in heel lange woorden, want het is geen roman. Het is een mengeling van een associatie met de mensen die er lopen en met die twee kanten die er zijn. Het is ook een associatie met verbeelding. Je kan je bijvoorbeeld verbeelden dat je daar beneden loopt en dat de wereld even stilstaat tot je weer boven bent. Of je kan jezelf verbeelden waar je eigenlijk loopt wanneer je het hele omhulsel zou wegdenken. Het gaat dus om die combinatie van werkelijkheid en verbeelding van de ene kant van de tunnel naar de andere. Het gedicht verbindt duidelijk de beide oevers, zoals de tunnel dat ook doet.” Toch blijft Sint-Anna of de voetgangerstunnel een wat raar fenomeen. Alsof we allemaal mollen zijn die de pijp induiken. Dat ontkent Joke niet echt. “De eerste keer dat ik er lang geleden kwam, vond ik dat een heel vreemde ervaring. Er hangt daar niets, er is daar niets. Zo lijkt het alsof je heel de tijd in dezelfde omgeving blijft. Dat heb ik altijd een aparte ervaring in een bepaalde sfeer gevonden. De tunnel is echt letterlijk een verbindingsstreep.” Een gedicht van 1.144 meter, dat lijkt een geweldig project. Is het niet, beste stadsdichter? “Elk stadsgedicht is uitdagend. Sommige gedichten kwamen puur in de krant. Dit behoort tot de grotere projecten. Als de inhoud en de vorm dan samenvallen, vind ik dat altijd mooi. En samen met vormgever Bob Takes had ik al dat idee, dat viel nu mooi samen met het nieuws van het festival dat er op Linkeroever zou komen. Want je wil zoiets toch doen wanneer het een bepaalde connotatie krijgt. En dit was een mooie gelegenheid. Het liefst hadden we het gedicht definitief met verf op de muren geplaatst. In elk geval, nu ben je in die tunnel niet meer om het even waar. Je bent straks wel halverwege het gedicht, snap je?”

www.stadsdichterjokevanleeuwen.be

HET ‘ELFHONDERD VIERENVEERTIG METER GEDICHT’ VAN STADSDICHTER JOKE VAN LEEUWEN WORDT GEREALISEERD DOOR ANTWERPEN BOEKENSTAD MET STEUN VAN EN IN SAMENWERKING MET LAIKA EN VILLANELLA, IN HET KADER VAN BLOK-BLOC. MET DANK AAN DE VLAAMSE OVERHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SINT-ANNATUNNEL EN AAN VZW KOPSPEL. CONCEPT EN VORMGEVING : BOB TAKES

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN


BENDE VAN LINKEROEVER

VILLANELLA LAAT AANSTORMEND TALENT LOS OP LINKEROEVER

JESS DE GRUYTER

EVA CARDON

SVEN VAN BAARLE

Onder de noemer de Bende van Linkeroever mag jong talent loosgaan in diverse workshops. De begeleiders verklappen al een beetje wat alle passanten mogen verwachten. Jess De Gruyter (videast), Eva Cardon (vormgeefster), Sven van Baarle (fotograaf) en Sam Wauters (muzikant) vertellen over hun ervaringen met Kunstbende.

Dat wil ik koppelen aan de openbare ruimtes, daarin ingrijpen. Ik wil met de deelnemers vooral een wisselwerking laten groeien. Met die jonge mensen werken, geeft me altijd energie. Ik kan er zelfs van leren. En bij de workshop ontwerp kom je altijd zoveel verschillende jongeren tegen, ook daarom vind ik het zo fijn om te doen. Oh ja, ik moet misschien nog melden dat ik als achttienjarige zelf eens een keer heb deelgenomen aan Kunstbende. Nee, ik ben toen niet in de prijzen gevallen (lacht).”

Ik ga me vooral daarmee bezighouden, dus niet met de deejays. Ik hoop gewoon een wisselwerking te bekomen tussen mij en de groep, waarbij ik ook individuele tips kan geven. Ik kijk er echt wel naar uit.”

JESS DE GRUYTER studeerde fotografie aan de Antwerpse Academie, maar maakte de jongste jaren faam als dichter. Hij omschrijft zichzelf als een ‘videast’, onder meer goed voor de videoclips van Triggerfinger. “Ik werk zelf als cameraman. Vaak stelt men mij de vraag of ik daarover niet wil lesgeven. Ik doe dat liever niet, maar Kunstbende begeleiden heeft voor mij wel altijd een bevredigend aspect. Ik vind het fijn om op die manier jonge mensen iets te kunnen bijbrengen.

SVEN VAN BAARLE is zo’n beetje de huisfotograaf van Villanella, het kunsthuis voor kinderen en jongeren waar Kunstbende werd geboren, logisch dat hij de workshop fotografie voor zijn rekening neemt. “Enerzijds zal mijn workshop elke jongere apart trachten te begeleiden in een persoonlijk project gedurende de drie dagen. De bedoeling is om de bewustwording als fotograaf te vergroten en de aparte technieken of inzichten die ieder daarvoor nodig heeft aan te scherpen of te verduidelijken”, legt Sven uit. “De resultaten van hun persoonlijk parcours worden getoond in de glazen inkomhal van ‘de Chicagoblok’, tegenover de festivaltent. Ieder zal de kans krijgen een persoonlijke mini-expo te maken en we zullen ook beelden projecteren. Daarnaast is er een project waaraan iedereen in groep werkt. Wat het juist wordt, blijft nog een beetje een verrassing. Ik zal als begeleider enkele voorstellen aanreiken, maar ik laat het broeden op het uiteindelijke idee vooral graag aan de jongeren over. Het is de bedoeling dat dit groepsproject niet stopt aan het einde van de workshop, maar dat het kan doorlopen gedurende het weekend van blok-bloc.”

Dit jaar verhuist de Bende van de Kammenstraat naar Linkeroever. Ik werk met een klein groepje van tien of vijftien jongeren. Het wordt dus wat aftasten. Eerst met elkaar kennismaken, wat babbelen over wat kan en niet kan… Wellicht bekijken we eerst de film die ooit over Linkeroever is gemaakt (van Marc Schepers, red.) Maar ik weet uit ervaring dat die jongeren niet veel nodig hebben om enthousiast op pad te gaan. Dat zal nu niet anders zijn, wees gerust.” EVA CARDON: illustratie, grafisch ontwerp, webdesign, fotografie, schilderkunst, curatie. Het staat allemaal vermeld op het digitale paspoort van Eva Cardon alias Ephameron. Zij stuurt de deelnemers aan de workshop ontwerp ongetwijfeld in de juiste richting. “Het is het derde jaar dat ik bij Kunstbende ben betrokken”, meldt Eva. “Maar het is de eerste keer dat we naar de Linkeroever trekken. Dat vind ik best spannend, het is een beetje beginnen vanaf nul.” “We zullen vooral rond het thema ‘nationaliteiten’ gaan werken. Ik ben al eens op Linkeroever gaan kijken. Ik vind het stedelijk aspect daar erg interessant, dat rechte stratenplan bijvoorbeeld.

SAM WAUTERS hoef je niet in één hokje te stoppen. De muzikant/acteur is wel in de eerste plaats songschrijver. “Goede muziek is muziek die naar het hart gaat”, zegt Sam. Dat zit dus wel snor voor de workshop muziek. “Zelf heb ik nooit aan Kunstbende meegedaan. Maar ik heb een recente samenwerking achter de rug met Ruben Focketyn, laureaat muziek van Kunstbende. En bij de voorronde in Leuven zit ik zelf in jury. Er is dus zeker sprake van een link. Los daarvan ben ik altijd benieuwd naar het nieuwe kabaal van die jonge songschrijvers.

SAM WAUTERS 17 EN 18 APRIL. VAN 14U TOT 18U CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

GROOT LAWIJT (LINKERWOOFER) IN DE TENT

MUZIEKLIEFHEBBERS! NOTEER IN JULLIE AGENDA: 17 APRIL OM 19U VANAF 14 JAAR

Groot Lawijt is de preselectie van Linkerwoofer, het Festival aan de Schelde. 5 groepen dingen naar een plaats op het festival. Uit tientallen inzendingen worden jonge, potentiële toppers geselecteerd. Hoofdprijs is een plaats op het bejubelde festival Linkerwoofer.

MET SLOTACT DE GALACTICOS!

IN DE TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN


THEATER IN DE GARAGE ONDER ST.-LUCASKERK

LAIKA GOES UNDERGROUND IN ‘TOT IN DE WOESTIJN’ “Erbij willen horen, niet uit de boot willen vallen, dààr gaat het stuk over.” De garage onder de Sint-Lucaskerk vormt het decor voor ‘Tot in de woestijn’. De voorstelling speelde vorig maand in Calais (Frankrijk) en werd enthousiast onthaald door het publiek. Het gaat over Assche, een jongen die zich tussen de blokken door foute vrienden laat meeslepen. In de cast herken je vast Kristine Van pellicom (bekend van o.a. Kinderen van Dewindt, De Parelvissers en Thuis) en Lotte Heijtenis (bekend van de nieuwe TVreeks Jes), fans van Linkeroever. Want Linkeroever is beslist geen vreemde plek voor de bekende actrices. Wandelen richting Sint-Annabos, pannenkoeken smullen met de kinderen, mosselen eten aan ‘de plage’, het zijn voor Kristine en Lotte haast vaste, zomerse gewoontes. Daar blijft het niet bij. “Op Linkeroever naar de appartementen kijken en overal verschillende gordijntjes zien hangen, dat roept een hele wereld voor mij op”, vertelt Lotte. Helaas is de toon van ‘Tot in de woestijn’ minder gezellig. Kristine: “Ik heb in zo’n blok aan een plein gewoond. De hangjongeren daar hadden geen slechte bedoelingen, maar uit pure verveling mispeuterden ze dingen.” Lotte: “Daar gaat het stuk ook over. We laten zien hoe iemand op het slechte pad geraakt, hoe omstandigheden hem kunnen meesleuren.” Voor alle duidelijkheid: dit verhaal gaat niet over Linkeroever. Lotte: “Nee, ik woon al tien jaar lang in Antwerpen en was nog nooit tot aan de deur geweest van ‘de Chicagoblok’. Ik had in mijn hoofd daar al een hele voorstelling van gemaakt die niet strookte met de werkelijkheid. Ik weet intussen ook dat je die

LOTTE HEIJTENIS

omschrijving eigenlijk niet meer mag gebruiken. Goed, al die verscheidene nationaliteiten op een kleine ruimte, dat zorgt nu eenmaal voor conflicten. Maar het is zeker geen getto.” Kristine: “Linkeroever staat in de stad bekend als een plek waar je ’s nachts gerust alleen over straat kan lopen. Ik kan me voorstellen dat er daar een veel grotere sociale controle is.” Lotte: “En op die appartementen heb je een fantastisch zicht. Buiten bieden die lanen een mooi, ruimtelijk gevoel. Bovendien zit je er zo in de bossen of aan het Galgenweel waar de mensen die van Rechteroever komen meestal ontspannen rondlopen.” Is Linkeroever misschien een andere wereld? Sommige jongeren zouden naar verluid eerder naar het Waasland trekken dan naar de stad.

VOOR IEDEREEN VANAF 14 JAAR VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN


Lotte: “Ik denk dat de Schelde een soort psychologische grens vormt. Die voetgangerstunnel nemen, is ook zo’n aparte ervaring.” Kristine: “Ik heb dat zelf ervaren. Ik ben opgegroeid in Bornem. Over de Schelde lag Temse. Toch hadden wij een veel grotere band met bijvoorbeeld mensen uit Puurs. Die overkant van de Schelde was inderdaad een wat andere wereld, de mensen spraken er zelfs anders. Ook voor Linkeroever geldt dat. Pas op, dat is niet negatief bedoeld. Misschien zie je er wat vergane glorie, maar voor mij is het altijd op vakantie gaan in eigen stad. De zonsondergang is er altijd zo schoon.” Lotte: “Zeker in combinatie met de industrie. Al dat wit licht, dat is puur surrealisme. Fascinerend.” Nog even concreet over de voorstelling. Het draait niet alleen rond problemen, er zit best wat humor in. Kristine: “Ja, het hoofdpersonage wordt tegen wil en dank een held, nadat hij op sleeptouw is genomen door foute vrienden. En…” Lotte: “Maar meer kan je beter niet verklappen! Eigenlijk is het een lange vertelling waarbij de dingen opnieuw tot leven komen, met heel veel verwarring en verbeelding. Die jongen weet niet wat goed of slecht is. Dat leert hij thuis niet, dat verneemt hij zeker niet van zijn vrienden. Daarom wordt hij net zo meegesleurd door de omstandigheden.” Kristine: “Dat zit zeker in het stuk. Erbij willen horen, niet uit de boot willen vallen. Daarom elkaar uitdagen, zien hoe ver je kan

gaan. Ook stoer doen natuurlijk. Niet tegen het meisje waarvan je houdt, durven zeggen: ik zie u graag, omdat je dat thuis nooit geleerd hebt.” Lotte: “Je moet inderdaad positieve voorbeelden hebben waarmee je jezelf kan identificeren. Ik ken het voorbeeld van een Marokkaanse jongen die naar een sociaal centrum trok omdat hij er gratis cola kreeg en er verwarming was. Zo is hij bij een toneelatelier terechtgekomen. Wel, intussen is dat een bekend acteur in heel wat Franse films. Misschien kan dit festival ook wel iets in gang zetten. Althans, dat hoop ik toch.” Kristine: “Je hebt altijd de vrijheid om een keuze te maken, vooral dat hopen we duidelijk te maken.”

EEN VOORSTELLING VAN FREEK DEN HARTOGH, CAROLINE FRANSENS, BABS GEENS, LOTTE HEIJTENIS, BART HOLLANDERS, GERT JOCHEMS, MANUELA LAUWERS, JEAN-MICHEL RÄBER, JO ROETS, PIETER SMET, JEROEN VANDER VEN, RIK VAN GYSEGEM, ANTON VAN HAVER, KRISTINE VAN PELLICOM.

VAN 16 TEM 19 APRIL EN VAN 21 TEM 25 APRIL. CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK). INFO EN RESERVATIES: LAIKA 03/230.81.91.

KRISTINE VAN PELLICOM

voor kids

SPAANSE SCHROOTSPEELTUIN

GARGOT DE JOC VAN GUIXOT DE 8

ACTEUR

© Phile Deprez

AANGEREDEN

In ‘Tot in de woestijn’ speelt Nederlander Freek den Hartogh de rol van Bodo, een jongen met een autoritair karakter. In werkelijkheid is Freek echter een uiterst minzame jonge man. Met plezier toefde hij een paar maanden bij ons om te repeteren voor dit stuk. Een kort gesprek met deze noorderbuur, die aan de toneelacademie van Maastricht studeert. Herken je je als Nederlander in de voorstelling? Absoluut. Ik heb in Rotterdam gewoond en het fenomeen van jongeren die elkaar opfokken en zo in de criminaliteit terechtkomen, is me niet onbekend. Ikzelf ben in een heel beschaafd wereldje opgegroeid, maar ik vind het juist daardoor zo leuk om hier in te duiken. Ik vind het een pleidooi voor de jongeren waarvoor we spelen. Jij staat als enige niet op de groepsfoto. Waar zat je toen de fotograaf langskwam? Ik lag op de operatietafel (lacht). Dat ging zo. Ik reed met

mijn fiets naar de repetitie en werd door een fantastisch grote auto op een haar na van de weg gereden. Ik ben plots moeten uitwijken en ben, net voor ik viel, met mijn hand tegen de spiegel van een geparkeerde auto gereden. Achteraf bleek mijn hand gebroken en moest ze geopereerd worden. Nu speel ik met twee schroeven in mijn hand en gips eromheen. De bestuurder van die machine reed gewoon door. Bij deze doe ik dus een oproep aan iedereen die in de Boomgaardstraat (Berchem, red) een zwarte Hummer heeft gezien: wordt gezocht!

© GUIXOT DE 8

Sinds enkele jaren duikt het Catalaanse ‘Guixot de 8’ regelmatig op bij diverse festivals in de lage landen. Voor wat het gezelschap rond kunstenaar Joan Rovira presenteert, zal je op blok-bloc werkelijk ogen te kort komen. Wees gerust, je zal nog nooit zoveel plezier beleefd hebben aan een sjoelbak die uit het containerpark lijkt te komen. Joan Rovira maakt van ingedeukte kookpotten, versleten bedveringen of oude kastjes vol houtworm de meest tot de verbeelding sprekende speeltuigen. Allemaal ondergedompeld in felle kleuren, het speelmateriaal bestaat uit antieke wieltjes of vreemdsoortige balletjes en autootjes. Zowel jong als oud amuseren zich rot met de constructies van gerecycleerde ijzeren staven of buizen. Her en der herken je het frame van een verroeste fiets. Op het eerste gezicht lijkt het alsof je niets met die speeltuigen kan aanrichten. De nadruk ligt ook op behendigheid en samenspelen. Geen nood, de kunstenaar geeft zelf zijn deskundige uitleg. De schrootspeeltuin bestaat in totaal uit 300 vierkante meter en heeft wel dertig verschillende spelen in de aanbieding. De vergelijking met oude Vlaamse volksspelen zoals de sjoelbak ligt voor de hand. Maar hier was de ontwerpende hand duidelijk inventiever. Ook het aspect humor als middel tegen de ernst van deze tijd ontbreekt duidelijk niet. Mooi, toch?

VAN 15 TEM 19 APRIL. VAN 14U TOT 18U. OP HET BASKETBALVELD

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN


Cinema Roulotte

explosief spektakel

Het echtpaar Roulotte ontvangt het publiek in hun rondrijdend cinemaatje. Hoewel alles héél klein is bij de Roulottes, ademt alles de grandeur uit van de grote cinemapaleizen: oergezellige stoeltjes, pluchen gordijnen… Maar de Roulottes zijn een beetje vreemd. Ze maken voortdurend ruzie. Met elkaar en hun hulpje Igor. Rustig van de film genieten is er voor de gasten dus niet echt bij…

EEN PROJECT VAN ERIK PETERS, ALAIN RINCKHOUT EN GREET VERHOEVEN.

17, 18 EN 19 APRIL. VAN 14U TOT 18U. OP HET BASKETBALVELD © Cinema Roulotte

STAND-UP COMEDY

YOUSSEF EL

MOUSAOUI “Met mijn humor zit ik op Linkeroever goed”

CIRKEL VAN HET LEVEN AFRIKAANS MUZIEK- EN DANSTHEATER VOOR ‘A’

DOOR SEMI-PROFESSIONELE AFRIKAANSE KUNSTENAARS EN ARTIESTEN Samen met Nigeriaans acteur, dichter & schrijver Bode Owa, brengt Benedict Mayaku het verhaal van de cirkel des levens. Het is herkenbaar voor iedereen die hier op aarde rondloopt: het gaat over het leven en de betekenis die men er aan geeft, vanaf het moment van de geboorte van de baby, die dan opgroeit tot een tiener en nadien tot een volwassen mens, en die uiteindelijk oud wordt en sterft.

EEN PROJECT VAN BENEDICT MAYUKU, BODE OWA, SAMUEL ODUGUWA, CHRIS DAHI, GIRAMATA SCHMIT, GODFREY WILIAMS OKORODUS, SOULEYMANE OUDAOGOU, JOE O’GUY, C.A.A.D., BLACK VLAMING.

18 APRIL. OM 15U. CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

Of er mag gelachen worden op blok-bloc? Liefst wel, hopelijk kan stand-up comedian Youssef El Mousaoui zelfs de grootste zuurpruim bekeren. Linkeroever is nooit zijn bakermat geweest, maar laat dat geen bezwaar zijn. “Ik weet dat er veel verschillende nationaliteiten door elkaar wonen, maar dat was ik op het Kiel wel gewoon. Ik heb een jaar of tien geleden nog gewerkt in het Chinees restaurant op de Blancefloerlaan. Ik vond het wel fijn om in de buurt wat langs het water te zitten. En vroeger fietste ik met mijn vrienden naar het Galgenweel om er te gaan zwemmen. Meer ervaringen heb ik helaas niet met Linkeroever. Ja, ik heb eens Radio Minerva bezocht, dat is het zowat”, vertelt Youssef. “Ik ben zelf opgegroeid op het Kiel. Via familie weet ik wel een beetje wat het is om in zo’n blok te wonen. Een bevriende Egyptenaar heeft ook nog een tijdje in ‘de Chicagoblok’ gewoond. Ik ben hem daar eens gaan opzoeken. Toen heb ik vastgesteld dat er ontzettend veel nationaliteiten door elkaar wonen, dat is voor mij natuurlijk niet zo’n heel onbekend gegeven.” Voor blok-bloc lijkt Youssef toch iets speciaals in petto te hebben. “Ik ben van plan om mijn materiaal wat aan te passen aan het publiek, iets wat ik trouwens altijd een beetje doe. Maar het moet sowieso aansluiten bij wat er op die bepaalde plek gebeurt. Dus wat het inspelen op die verschillende nationaliteiten betreft, zit ik op Linkeroever wel goed, denk ik.”

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN

Even gokken, misschien begint de Marokkaanse Antwerpenaar wel een verhaaltje over zijn kompanen die het zwembad van De Molen al eens op stelten durven zetten? “Ja, dat is een bekend fenomeen natuurlijk. De Marokkanen arriveren altijd in groep en zijn meestal erg uitbundig. Dat jaagt veel Vlamingen wat schrik aan. En als er dan eens een meisje durft passeren, dan komt het haantjesgedrag helemaal naar boven. Pas op, die jongens bedoelen dat niet verkeerd, hoor. Ach, weet je, rond zo’n thema schrijf ik graag iets uit. Straks ga ik bijvoorbeeld nog iets voor Radio 2 maken over hoe Marokkanen op een totaal andere manier fietsen, zwemmen of de zomer doorbrengen. (lacht) Ik ga daar zeker op het festival iets mee doen. Daarnaast zullen passages uit mijn nieuwe show ‘Kinderspel’ aan bod komen. Ik ben pas getrouwd en heb het over mijn zoon Achmedje. Pas op, zover is het nog niet. Maar ik vertel wel over wat een kind allemaal kan teweegbrengen. En ik wil zeker nog zeggen dat ik blij ben om op het festival te staan. Je moet op een festival toch altijd wat mensen voor je winnen die niet speciaal voor jou komen. Bovendien sta ik volledig achter blok-bloc. Ik denk dat het kan helpen om mensen bij elkaar te brengen. Dat merk ik in Borgerhout in de omgeving van de Roma wel eens op. Echt, zo’n festivals mogen gerust meer gebeuren. ”

18 APRIL. OM 20U. IN DE TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).


PROGRAMMA


ONTHAAL, INFO EN TICKETS IN DE TENT OP HET BASKETPLEIN, ERNEST CLAESSTRAAT.

RESERVEREN OP 03/230.81.91 (LAIKA) OF TIJDENS BLOK-BLOC IN DE TENT. WOENSDAG 15 APRIL 10.00 14.00

WORKSHOP

HIP-HOP

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 12U

WORKSHOP

BOUWEN

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 12U

GARGOT DE JOC

SPAANSE SPEELTUIN

GUIXOT DE 8

BASKETPLEIN

IEDEREEN

TOT 18U

WORKSHOP

HIP-HOP

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 18U

WORKSHOP

BOUWEN

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 18U

Meer info workshops: www.blok-bloc.be. Inschrijvingen: info@laika.be

DONDERDAG 16 APRIL 10.00 14.00

20.00

WORKSHOP

DJEMBÉ

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 12U

WORKSHOP

BOUWEN

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 12U

GARGOT DE JOC

SPAANSE SPEELTUIN

GUIXOT DE 8

BASKETPLEIN

IEDEREEN

TOT 18U

WORKSHOP

AFRIKAANSE DANS

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 18U

WORKSHOP

BOUWEN

KOPSPEL

RODE SCHOOL

12-18 JAAR

TOT 18U

TOT IN DE WOESTIJN

THEATER

LAIKA

GARAGE

VANAF 14

80 MIN

JOKE VAN LEEUWEN

VOETGANGERSTUNNEL RECHTEROEVER HEEL EUROPARK

IEDEREEN

40 MIN

Meer info workshops: www.blok-bloc.be. Inschrijvingen: info@laika.be

VRIJDAG 17 APRIL 13.00

ELFHONDERD VIERENVEERTIG METER GEDICHT

14.00 14.00

FANFARE

IEDEREEN

GARGOT DE JOC CINEMA ROULOTTE

SPAANSE SPEELTUIN CINEMABARAK

GUIXOT DE 8 COMPAGNIE

BASKETPLEIN BASKETPLEIN

IEDEREEN VANAF 12

TOT 18U TOT 18U

EXPO (FOTOGRAFIE/VIDEO/ONTWERPEN)

EXPO

BENDE VAN LINKEROEVER

PLINT

IEDEREEN

TOT 18U

DANS

DANS

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

TOT 18U

MODE-SHOW

MODE

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

20 MIN

CONCERT

MUZIEK

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

40 MIN

BLOKKENDOOS

EXPO

MORGUEN, EUROTEAM

APPARTEMENT

IEDEREEN

STRAFFE VERHALEN

VERTELLING

HELO, TOP HAT E.A.

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

FLORIS EN BLANCEFLOER

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 4

30 MIN

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN

PERFORMANCE

VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE

APPARTEMENT

VANAF 8

30 MIN

STIL LEVEN

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 14

40 MIN

DARA@HOME

THEATER

KOPSPEL

APPARTEMENT

VANAF 14

30 MIN

14.30

PERFORMANCE

THEATER

BENDE VAN LINKEROEVER

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

14.40

TEKST ON STAGE

TEKST

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

20 MIN

15.00

MODE-SHOW

MODE

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

20 MIN

TICKETS € 1

TICKETS € 2

TICKETS € 3 TICKETS € 5

GRATIS

WORKSHOPS


CONCERT

MUZIEK

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

40 MIN

BLOKKENDOOS

EXPO

MORGUEN, EUROTEAM

APPARTEMENT

IEDEREEN

STRAFFE VERHALEN

VERTELLING

HELO, TOP HAT E.A.

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

FLORIS EN BLANCEFLOER

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 4

30 MIN

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN

THEATER

VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE

APPARTEMENT

VANAF 8

30 MIN

STIL LEVEN

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 14

40 MIN

15.30

PERFORMANCE

THEATER

BENDE VAN LINKEROEVER

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

15.40

TEKST ON STAGE

TEKST

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

20 MIN

16.00

MODE-SHOW

MODE

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

20 MIN

CONCERT

MUZIEK

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

40 MIN

BLOKKENDOOS

EXPO

MORGUEN, EUROTEAM

APPARTEMENT

IEDEREEN

STRAFFE VERHALEN

VERTELLING

HELO, TOP HAT E.A.

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

FLORIS EN BLANCEFLOER

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 4

30 MIN

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN

PERFORMANCE

VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE

APPARTEMENT

VANAF 8

30 MIN

DARA@HOME

THEATER

KOPSPEL

APPARTEMENT

VANAF 14

30 MIN

16.30

PERFORMANCE

THEATER

BENDE VAN LINKEROEVER

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

16.40

TEKST ON STAGE

TEKST

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

20 MIN

17.00

MODE-SHOW

MODE

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

20 MIN

BLOKKENDOOS

EXPO

MORGUEN, EUROTEAM

APPARTEMENT

IEDEREEN

FLORIS EN BLANCEFLOER

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 4

30 MIN

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN

PERFORMANCE

VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE

APPARTEMENT

VANAF 8

30 MIN

STIL LEVEN

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 14

40 MIN

DARA@HOME

THEATER

KOPSPEL

APPARTEMENT

VANAF 14

30 MIN

19.00

GROOT LAWIJT

CONCERT

LINKERWOOFER

TENT BASKETPLEIN

VANAF 14

TOT 0U

20.00

TOT IN DE WOESTIJN

THEATER

LAIKA

GARAGE

VANAF 14

80 MIN

GARGOT DE JOC

SPAANSE SPEELTUIN

GUIXOT DE 8

BASKETPLEIN

IEDEREEN

TOT 18U

CINEMA ROULOTTE

CINEMABARAK

BASKETPLEIN

VANAF 12

TOT 18U

EXPO (FOTOGRAFIE/VIDEO/ONTWERPEN)

EXPO

BENDE VAN LINKEROEVER

PLINT

IEDEREEN

TOT 18U

DANS

DANS

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

TOT 18U

MODE-SHOW

MODE

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

20 MIN

CONCERT

MUZIEK

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

40 MIN

BLOKKENDOOS

EXPO

MORGUEN, EUROTEAM

APPARTEMENT

IEDEREEN

STRAFFE VERHALEN

VERTELLING

HELO, TOP HAT E.A.

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

FLATJE - STUUR DIE DUIF OP TIJD NAAR BED

THEATER

LUXEMBURG

APPARTEMENT

VANAF 4

30 MIN

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN

PERFORMANCE

VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE

APPARTEMENT

VANAF 8

30 MIN

STIL LEVEN

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 14

40 MIN

DARA@HOME

THEATER

KOPSPEL

APPARTEMENT

VANAF 14

30 MIN

14.40

TEKST ON STAGE

TEKST

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

20 MIN

14.30

PERFORMANCE

THEATER

BENDE VAN LINKEROEVER

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

15.00

MODE-SHOW

MODE

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

20 MIN

CONCERT

MUZIEK

BENDE VAN LINKEROEVER

TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN

40 MIN

CIRKEL VAN HET LEVEN

MUZIEK EN DANS

C.A.A.D. , BLACK VLAMING

DC TER WELEN

IEDEREEN

70 MIN

BLOKKENDOOS

EXPO

MORGUEN, EUROTEAM

APPARTEMENT

IEDEREEN

STRAFFE VERHALEN

VERTELLING

HELO, TOP HAT E.A.

APPARTEMENT

IEDEREEN

30 MIN

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN

THEATER

VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE

APPARTEMENT

VANAF 8

30 MIN

STIL LEVEN

THEATER

LAIKA

APPARTEMENT

VANAF 14

40 MIN

MODE-SHOW

MODE

BENDE VAN LINKEROEVER

OPEN AIR

IEDEREEN

20 MIN

STRAFFE VERHALEN

VERTELLING

HELO, TOP HAT E.A.

APPARTEMENT

IEDEREEN

25 MIN

BLOKKENDOOS

EXPO

MORGUEN, EUROTEAM

APPARTEMENT

IEDEREEN

FLATJE - STUUR DIE DUIF OP TIJD NAAR BED

THEATER

LUXEMBURG

APPARTEMENT

VANAF 4

30 MIN

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN

PERFORMANCE

VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE

APPARTEMENT

VANAF 8

30 MIN

ZATERDAG 18 APRIL 14.00

16.00

TICKETS € 1

TICKETS € 2

TICKETS € 3 TICKETS € 5

GRATIS

WORKSHOPS


16.00 16.30 16.40 17.00

20.00 22.00

CONCERT DARA@HOME PERFORMANCE TEKST ON STAGE MODE-SHOW TOT IN DE WOESTIJN BLOKKENDOOS SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN STIL LEVEN DARA@HOME YOUSSEF EL MOUSAOUI DJ

MUZIEK THEATER THEATER TEKST MODE THEATER EXPO PERFORMANCE THEATER THEATER STAND UP COMEDY FEEST

BENDE VAN LINKEROEVER KOPSPEL BENDE VAN LINKEROEVER BENDE VAN LINKEROEVER BENDE VAN LINKEROEVER LAIKA MORGUEN, EUROTEAM VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE LAIKA KOPSPEL

TENT BASKETPLEIN APPARTEMENT APPARTEMENT TENT BASKETPLEIN OPEN AIR GARAGE APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT TENT BASKETPLEIN TENT BASKETPLEIN

IEDEREEN VANAF 14 IEDEREEN IEDEREEN IEDEREEN VANAF 14 IEDEREEN VANAF 8 VANAF 14 VANAF 14 VANAF 14 VANAF 14

40 MIN 30 MIN 30 MIN 20 MIN 20 MIN 80 MIN

HELO E.A. GUIXOT DE 8 BAOBAB, KLANKJORUM, BAGADSKI, FORGES DE KRAKEB, BART KLEIN EN JAMAL BOUKHRISS DJ DANNY VAN TICHELEN

TENT BASKETPLEIN BASKETPLEIN

IEDEREEN IEDEREEN IEDEREEN

TOT 12U TOT 18U 60 MIN

MORGUEN, EUROTEAM HELO, TOP HAT E.A. LUXEMBURG VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE LAIKA KOPSPEL LAIKA MORGUEN, EUROTEAM HELO, TOP HAT E.A. LUXEMBURG VILLANELLA / HANNEKE PAAUWE LAIKA KOPSPEL

TENT BASKETPLEIN APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT GARAGE APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT

IEDEREEN VANAF 12 IEDEREEN IEDEREEN VANAF 4 VANAF 8 VANAF 14 VANAF 14 VANAF 14 IEDEREEN IEDEREEN VANAF 4 VANAF 8 VANAF 14 VANAF 14

LAIKA MORGUEN, EUROTEAM LAIKA KOPSPEL MORGUEN, EUROTEAM LAIKA KOPSPEL

GARAGE APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT

VANAF 14 IEDEREEN VANAF 14 VANAF 14 IEDEREEN VANAF 14 VANAF 14

80 MIN

VANAF 4 VANAF 4 VANAF 4

30 MIN 30 MIN 30 MIN

30 MIN 40 MIN 30 MIN 90 MIN TOT 0U

ZONDAG 19 APRIL 10.00 14.00 15.00

BUURT ONTBIJT GARGOT DE JOC VERLOVINGSFEEST REUZEN VAN LO ANNEKE MOSSEL EN LANGOUSTIAN

SPAANSE SPEELTUIN HAPPENING

16.00

BAL CINEMA ROULOTTE BLOKKENDOOS STRAFFE VERHALEN FLATJE - STUUR DIE DUIF OP TIJD NAAR BED SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN STIL LEVEN DARA@HOME TOT IN DE WOESTIJN BLOKKENDOOS STRAFFE VERHALEN FLATJE - STUUR DIE DUIF OP TIJD NAAR BED SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN STIL LEVEN DARA@HOME

FEEST CINEMABARAK EXPO VERTELLING THEATER PERFORMANCE THEATER THEATER THEATER EXPO VERTELLING THEATER PERFORMANCE THEATER THEATER

17.00

TOT 18U 25 MIN 30 MIN 30 MIN 40 MIN 30 MIN 80 MIN 25 MIN 30 MIN 30 MIN 40 MIN 30 MIN

DINSDAG 21 TOT EN MET ZATERDAG 25 APRIL 20.00

21.00

TOT IN DE WOESTIJN BLOKKENDOOS STIL LEVEN DARA@HOME BLOKKENDOOS STIL LEVEN DARA@HOME

THEATER EXPO THEATER THEATER EXPO THEATER THEATER

40 MIN 30 MIN 40 MIN 30 MIN

Schoolvoorstellingen Tot in de woestijn op dinsdag 21 april (14u), donderdag 23 april (14u) en vrijdag 24 april (14u) WOENSDAG 22 APRIL 14.00 15.00 16.00

FLATJE - OSCAR UNPLUGGED FLATJE - OSCAR UNPLUGGED FLATJE - OSCAR UNPLUGGED

THEATER THEATER THEATER

THEATER FROE FROE EN FIXKES THEATER FROE FROE EN FIXKES THEATER FROE FROE EN FIXKES

APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT

Schoolvoorstellingen Oscar Unplugged op vrijdag 24 april om 11u en 14 u

TICKETS € 1

TICKETS € 2

TICKETS € 3 TICKETS € 5

GRATIS

WORKSHOPS


SUPER GROOT FEEST GEZELLIG VERLOVINGS- ONTBIJT ZONDAG 19 APRIL

FEEST! ANNEKE MOSSEL EN LANGOUSTIAN KIJKEN ELKAAR DIEP IN DE OGEN

Op termijn wil bewonersgroep HELO (Huisvesting Europark Linkeroever) aanwezig zijn in elke woonblok van Europark. HELO wil er activiteiten organiseren zoals de lentepoets van Opsinjoren en Burendag. Om een gezellige start te maken worden tijdens blok-bloc alle bewoners van Europark uitgenodigd voor een ‘buurtbewonersontbijt’! De koffie staat al klaar. 19 APRIL. OM 10 U. IN EN ROND DE TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

“Het is pure liefde” Wie denkt dat enkel de reus Brabo typisch is voor Antwerpen, heeft het mis. Zo is Linkeroever terecht meer dan trots op Anneke Mossel. Bovendien is er groot nieuws. Op zondag 19 april verlooft Anneke zich tijdens BLOK-BLOC met Langoustian, een knappe prins uit Labardonia die voorlopig nog in het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers verblijft. Dag Allemaal moest het weten… We gingen spreken met André Van der Borght van het Genootschap Anneke Mossel en Herman Jacob van het opvangcentrum op Linkeroever.

reuzen uit te roeien. Zijn ouders, de koning en de koningin, zijn vermoord. Volgens sommige bronnen had hij al iets opgevangen over de mooie reuzin van Linkeroever, maar dat kunnen we niet helemaal bevestigen. Toen we hem de eerste keer zagen, zaten we eerst wat met onze handen in het haar. Hij is zo groot en onze bedden zijn zo klein. Nu moet hij in de gang slapen, op zes bedden. Hij voelt zich overal wat benepen, daarom zit hij vaak op het dak. Maar hij doet zijn best. Langoustian doet heel veel moeite om Nederlands te leren, want er is hier niemand in huis die het Labardons machtig is. “

Sorry, maar wie is Anneke Mossel eigenlijk? André Van der Borght: “In de vorige eeuw, toen Linkeroever nog niet zo dicht bebouwd was, waren er vrouwen die hier mosselen verkochten, de zogenaamde ‘mosselwefkes’. Anneke Mossel is daarvan overgebleven. En haar voornaam heeft ze natuurlijk te danken aan Sint-Anneke. Zoals onze reuzin zijn er wel meer terug te vinden in de Vlaamse folklore, al is Anneke voor ons natuurlijk het meest bijzonder. Sommige reuzen vinden hun oorsprong in bekende legendes, andere reuzen zijn gebaseerd op bestaande figuren. Denk aan ‘de Wannes’ van de wijk Klein Antwerpen. Achter zo’n reus zit altijd een creatieve vereniging die daarmee gaat rondtrekken tijdens traditionele stoeten in binnenof buitenland.”

Een belangrijke vraag: lust hij mosselen? Herman Jacob: “Dat weet ik niet, maar ik ben er zeker van dat Anneke hem dat gaat leren.” (lacht)

Waarom gaat Anneke nu trouwen? André Van der Borght: “De vzw ‘Genootschap van Anneke Mossel’ had al langer een tweede reus in gedachten. De vzw is één van de meest bloeiende verenigingen van Linkeroever. Die folklorevereniging is vrij groot: bij elke stoet stappen toch ongeveer vijftien ‘mosselwefkes’ mee op. Om nog meer allure aan een stoet te kunnen geven, wilden we een reus voor Anneke. Herman Jacob stelde ons voor om met het opvangcentrum een tweede reus te maken. Met die reus trekken we tot juli 2009 langs de scholen op Linkeroever.” Vertel eens wat meer over Langoustian. Herman Jacob: “We weten niet echt hoe hij hier is geraakt. Net als alle andere vluchtelingen vertelt hij daar niet zo graag over. We weten wel dat hij de prins uit Labardonia is. Hij is moeten vluchten, omdat het buurland is binnengevallen met de bedoeling alle

CHAMPAGNE!

ANNEKE MOSSEL EN LANGOUSTIAN NODIGEN IEDEREEN UIT OM SAMEN MET HEN HUN VERLOVING TE VIEREN.

19 APRIL. OM 15U. IN EN ROND DE TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

OPGELUISTERD DOOR DC TER WELEN, HET KOOR KLANKJORUM, PERCUSSIE BAOBAB, BADAGSKI EN FROGES DE KRAKEB FANFARES

CEREMONIEMEESTERS BART KLEIN EN JAMAL BOUKHRISS

BAL MET DJ DANNY

VAN TICHELEN AMBIANCE!

19 APRIL. OM 16U. IN DE TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN


8 APPARTEMENTEN NIET MINDER DAN 8 APPARTEMENTEN KRIJGEN TIJDENS BLOK-BLOC NIEUWE BEWONERS. ZE BRENGEN THEATER, VIDEO EN EXPO OP GROTE HOOGTE.

1 STRAFFE VERHALEN

HET LEVEN ZOALS HET IS:

LINKEROEVER “Ik kan er zo van genieten: ’s morgens mijn ‘bokes’ voor ’t raam opeten, kijken naar de lucht, het water, de meeuwen en dan een televisietoestel voorbij zien komen”

Volkse verhalen over Linkeroever, verteld door even volkse dames en heren. Twee van hen zijn Arlette Lodeweyckx en Christiane Verhasselt. Hoe ervaren zij het leven in de blokken tussen Galgenweel en Sint-Anneke? Een impressie.

EXPO BLOKKENDOOS

MORGUEN VULT APPARTEMENT MET BEELDENDE KUNST “Europark is een miniatuur van Antwerpen” Marc Schepers van Morguen vzw stouwt tijdens blok-bloc een appartement vol met beeldende kunst en de rode draad is… blokken. In één van de kamers zie je zijn film ‘Welkom’, een beetje ‘Het leven zoals het is’ op Linkeroever. Logisch, Marc heeft een speciale band met die andere kant van de Schelde. “Ik ben erg gecharmeerd door de wijk Europark. Waarom? Ik ben zelf in zo’n wijk opgegroeid, al was het niet in Antwerpen. Ik heb jarenlang in een building gewoond waar je ook door het landschap kon zien. Goed, wij woonden maar op het zevende en ‘de Chicagoblok’ telt 25 verdiepingen. Er is dat contrast. Enerzijds kan je enorm ver kijken. En wanneer je de trap naar beneden gaat, ontdek je dat je eigenlijk in een klein geheel leeft. Dat is mijn ervaring tenminste. Er is op Linkeroever een geometrische ordening die alles bijna militair maakt. Anderzijds interesseert me dat gegeven van al die verschillende nationaliteiten die door elkaar leven. Daar leven als Belg of als een soort economische vluchteling maakt dat je de dingen heel anders gaat bekijken. Ik loop er elke week rond wanneer we ons atelier houden in de bibliotheek.

“Ik woon hier al dertien jaar”, vertelt Arlette. “Ik ben hier komen wonen na een faillissement, anders was het niet waar geweest. Pas op, ik woon hier graag, maar ik ken er die hier depressief worden. Hoe hoger dat je zit, hoe geïsoleerder je bent. Ik heb ‘chance’. Ik zit op het eerste en heb nog heel veel contact met de mensen. Ik woon op de nummer 1, naast ‘de Chicago’: 320 appartementen met één slaapkamer, dat zijn echte ‘blokkendozentoestanden’. Het is daar hard veranderd, mannekelief toch. Vroeger was dat helemaal anders. Toen kwam de toezichter reclameren omdat ik een verkeerd matje had gelegd. Nu is er geen controle meer. Verhuizen na elf uur ’s avonds, het vuilnis op de trappen laten liggen of gewoonweg door het venster gooien… Ik heb geweten dat er twee tv’s naar beneden kwamen, van het tiende! Dan kun je maar beter een helm op hebben! (lacht)

De beelden die ik daar zie, vind ik zo boeiend. Linkeroever en zeker de wijk Europark is voor mij een miniatuur van de stad Antwerpen. Denk aan de spanningen die kunnen opborrelen wanneer je met zoveel nationaliteiten moet samenwonen. Als ik door mijn straat loop, dan steek ik vijftig huizen voorbij en ben ik aan het einde van mijn straat gekomen. Dan ben ik al vergeten wat er in het begin van de straat is gebeurd (lacht). In ‘de Chicagoblok’ loop je vijfentwintig huizen voorbij wanneer je op dezelfde plaats blijft staan. Dat mag je niet vergeten.

Christiane Verhasselt reageert: “Sorry, maar voor mij ligt dat anders. Ik wil hier nooit meer weg. Ik verblijf hier nu zes jaar. Daarvoor heb ik in Ekeren en Merksem gewoond. Hier is het beter. Alles is veel meer open. In Ekeren had ik een huis met een prachtige keuken, nu een appartement aan de Gloriantlaan en ik zou niet meer willen ruilen. Goed, ik woon in een ander gebouw dan Arlette. Ik leef meer samen met oudere mensen, dat geeft een verschil. Maar in Ekeren keek ik altijd uit op hetzelfde huis, hier zie ik buiten elke dag iets anders. Eigenlijk staat alles mij hier aan. Ik stap zo op mijn fiets en kan overal naartoe: naar Burcht, Zwijndrecht of Antwerpen, dat vind ik zo gezellig. Weet je, ik ga graag op vakantie, maar kom nog liever terug naar huis. Het is hier altijd een beetje vakantie. En misschien leeft iedereen hier wat op zijn eigen eilandje, maar in mijn straat vroeger was er ook weinig contact tussen de mensen. Ik voel wel aan dat er meer pogingen komen om dat samenleven te verbeteren hier. Er komt hier nu ook een cultureel centrum. Meer moet er niet bijkomen. Anders wordt het hier te veel stad. En Linkeroever moet een beetje een dorp blijven, toch?”

APPARTEMENT VAN PROJECTGROEP VENSTERGALERIE MET O.A. JOS BUDEL, SIM CHA CHI I.S.M. KIDS LINKEROEVER, MELINA LATHOUWERS, MARC SCHEPERS, RITA VAN HEE, MANU VAN MEETVELDE, PHIL WAUTERS .

EEN APPARTEMENT VAN MARY DUYVELAER, CAROLINE FRANSENS, ARLETTE LODEWIJCKX, CHRISTIAN VERHASSELT, FRANS LAUWERS, JO ROETS EN WIM VAN BEYLEN.

VAN 17 TEM 19 APRIL EN VAN 21 TEM 25 APRIL.

17, 18 EN 19 APRIL.

CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN


DARA@HOME

UITGEWEZEN IRAKEES ACTEUR MOEST VOOR BEGIN VAN BLOK-BLOC EUROPA VERLATEN, MAAR IS TÓCH AANWEZIG OP LINKEROEVER “Het was fantastisch om hier te wonen” Dara@home wordt een bijzondere voorstelling tijdens blok-bloc. De uitgewezen Irakese vluchteling Dara Nejmeldin moest vóór het begin van blok-bloc Europa verlaten. Regisseur Greet Vissers lost een en ander op met geprojecteerde live opnamen en gelukkig konden we nog even met Dara praten voor hij Antwerpen vaarwel moest zeggen. Met spijt in het hart. Het leven van Dara als Koerd in Noord-Irak was hard. Daarom zocht hij een betere toekomst. Via vele gevaarlijke omwegen kwam hij uiteindelijk vier jaar geleden in het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers op Linkeroever terecht. Dara vond een job in een tandtechnisch laboratorium, maakte een beetje faam als acteur. Toch kreeg hij als asielzoeker een onherroepelijk, negatief advies. Maar misschien moeten we hem zelf even aan het woord laten… Wat wil je de toeschouwer allemaal vertellen? Dara: “Ik wil met mijn uitleg aantonen dat cultuurverschillen tot een levenscrisis kunnen leiden. Het is bijna niet te geloven hoeveel moeilijkheden iemand kan ondervinden wanneer hij een nieuw leven wil opbouwen. Dàt wil ik vertellen: Wat die persoon dan allemaal op zijn weg kan tegenkomen wanneer hij in die nieuwe cultuur terechtkomt.” Wat waren de moeilijkheden waar jij mee geconfronteerd werd? Dara: “Voor mij was enkel de asielprocedure minder positief. Ik vond het fantastisch om hier te kunnen leven en wonen. Goed, het regent hier vaak, maar dat zag ik niet als een hindernis (lacht). Ook het communiceren met de mensen hier verliep heel vlot. Ik voelde me echt herboren.” Hoe moet het nu verder? Dara: “Ik moet het land uit, de logica begrijp ik niet. Ik kom uit Noord-Irak en kreeg te horen dat mijn leven daar niet in gevaar is. Tegelijk kom ik hier mensen tegen die blijkbaar niets van hun leven willen maken en geen ambities hebben. Ik heb die ambities

wél. Ik zie het leven als een leerproces en heb het goed voor met de mensen en deze wereld. Maar mij accepteren ze niet. Andere doelloze mensen krijgen wel kansen om hun leven makkelijker te maken. Ben je bang voor de toekomst? Dara: ”Weet je, nu ik weet dat ik definitief word uitgewezen, voel ik me best op mijn gemak. De frustraties en de angst zijn weg. Dit is het einde, maar ik ben opgelucht. Ik leef nu van dag tot dag en zie wel wat er gebeurt.” Wat was je ervaring in het opvangcentrum van Linkeroever? Dara: “Ik verbleef er een jaar en drie maanden. Ik probeerde wel het leven weer op te pikken: ik studeerde, en wou mijn ambities volgen. Ik ben tandtechnicus van opleiding en vond werk in een laboratorium. En toen ik als acteur op de planken terechtkwam, werd mijn droom waar.” Greet Vissers: “Misschien is het niet duidelijk dat Dara in een appartement woonde toen hij zijn arbeidsvergunning kreeg. Die werd na een jaar ingetrokken, zo is hij opnieuw in het opvangcentrum terechtgekomen. Dat is het: je bouwt iets op en om welke reden dan ook wordt dat afgebroken, zonder dat er een oplossing komt. Toch heeft hij zich toen verder geëngageerd in de theatergroep Kopspel en Tutti Fratelli.” Ben je nu kwaad op het zogenaamde Fort Europa? Dara: “Nee, ik ben helemaal niet kwaad. Beter dan hier kan je nergens leven. Ik voel me goed in de Westerse beschaving, want ben in een familie met een open geest opgegroeid. De mensen frustreren me dus niet, maar het systeem. De asielprocedure is te ingewikkeld en houdt geen rekening met mensen die goede bedoelingen hebben. Ik moest echt vluchten, hoor. Mijn familie moeten achterlaten, is het ergste wat mij ooit is overkomen. Maar voor het systeem ben ik geen goedaardige, breeddenkende mens, alleen maar een vreemde Irakees.”

EEN APPARTEMENT VAN FREIJA BOSMANS, RALF DEMESMAEKER, KOPSPEL, DARA NEJMELDIN ABDULLAH, GREET VISSERS, MICHAEL WYSMANS. MET DE STEUN VAN STAD ANTWERPEN.

VAN 17 TEM 19 APRIL EN VAN 21 TEM 25 APRIL. CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

STIL LEVEN

IEDEREEN KAN ZIJN EIGEN VERHAAL ONTDEKKEN 4 “Ik vind het altijd opwindend de voetgangerstunnel te nemen” Lilian Keersmaekers en Patricia Goemaere (bekend van o.a. Wittekerke) gebruiken niet voor niets geen enkel woord in hun klein appartementsgebouwtje. “Onze personages hebben geen woorden meer nodig. Alles is al gezegd.”

© Sven van Baarle

EEN APPARTEMENT VAN CAROLINE FRANSENS, PATRICIA GOEMAERE, LILIAN KEERSMAEKERS EN JO ROETS.

VAN 17 TEM 19 APRIL EN VAN 21 TEM 25 APRIL. CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

Patricia Goemaere: “De titel van het stuk is niet alleen ‘Stil leven’, omdat de personages stil leven. ‘Stil Leven’ is ook een verwijzing naar de schilderkunst. De voorstelling speelt zich af in een klein appartement. De bezoekers zitten mee in de woonkamer. Vier personages, twee mannen en twee vrouwen, wonen er al lang samen. Lilian en ik spelen dus elk twee figuren. Allemaal hebben ze hun eigen gewoontes en dagelijkse gebruiken. In dat huis is het erg stil. De bedoeling is dat de kijker uiteindelijk mee stil wordt.” Gaat ‘Stil Leven’ over Linkeroever? Patricia: “Nee, het kan zich overal afspelen. Het gaat gewoon over vier mensen die op hun manier samenwonen. Alles is al gezegd. Ze hebben geen woorden meer nodig. Ze denken wel veel. Ze dromen over wat ze nog willen doen. Toch komen

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENIN

ze tot niets. Af en toe is het te stil of te chaotisch in hun hoofd en dan volgt een ontlading. Dat zorgt voor wat surrealisme.” Lilian: “We proberen het verhaal te brengen zodat iedereen er zijn eigen verhaal in kan ontdekken. Met Linkeroever op zich heeft het inderdaad niets te maken. Die plek associeer ik persoonlijk altijd met wintervakanties. Ik weet niet precies waarom. Ik vind het altijd opwindend om dan de voetgangerstunnel te nemen.” Patricia: “Ik kijk er wel naar uit om hier te spelen, vooral voor het uitzicht dat ik vanop Linkeroever zo mooi vind. Onze personages kijken ook vaak naar buiten. Toch blijven ze altijd binnenzitten, ze blijven liever in hun eigen wereld. Ze hebben geen schrik van die wereld daarbuiten, het is meer een gewoonte, echt vastzitten.” Het lijkt wel een beetje slapstick. Patricia: “Nee, dat is het niet. Maar we hopen wel dat er een zekere lichtheid inzit. Tragikomisch is meer ons streven.”


VANAF 4 JAAR

5

FLATJE

STUUR DIE DUIF OP TIJD NAAR BED!

OSKAR UNPLUGGED

Een vertelvoorstelling met prenten van theater luxemburg. Stuur die duif op tijd naar bed! Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Wat als je niet moe bent? Of zin hebt in een feestje? Of weet dat het maar 12 uur ‘s middags is (in China). Of je wilt nog wat vragen? Volg deze duif en val vooral niet in slaap!

Een klein concert voor zoetebekken vanaf 4 jaar met liedjes van en door de Fixkes uit de gelijknamige voorstelling van Theater Froe Froe. Special Guest: Maarten Bosmans, bekend van televisie maar ook van zijn onwaarschijnlijk kooktalent. Dessert verzekerd!

EEN VOORSTELLING VAN MARIANNE LOOTS, FREDERIK MEULYZER, RIET MUYLAERT, ARLETTE VAN OVERVELT EN MO WILLEMS.

EEN VOORSTELLING VAN THEATER FROE FROE, MAARTEN BOSMANS, BART PALMERS EN SAM VALKENBORGH.

18 EN 19 APRIL.

22 EN 24 APRIL.

CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

© Kristof Bilsen

HANNEKE PAAUWE BRENGT SNEEUWWITJE NAAR LINKEROEVER

6

SNEEUWWITJE EN DE 77 VERGIFTEN “Mijn Sneeuwwitje is Miss Universe”

7

8

DE BENDE VAN LINKEROEVER BEZET TIJDENS BLOK-BLOC OOK TWEE APPARTEMENTEN.

APPA

RTE MENT

Ook Sneeuwwitje is present tijdens blok-bloc. Verwacht wel geen lieftallige meid in een fleurig sprookjesbos. Het stuk van Hanneke Paauwe heet niet voor niets ‘Sneeuwwitje en de 77 vergiften’. “Sprookjes zijn hard, maar kinderen houden nu eenmaal van horror, griezel en leedvermaak.”

Je voert duidelijk een alternatief Sneeuwwitje op, wat is er mis met de meid uit de Disneyfilm? Hanneke Paauwe: “Oei, wat daar mis aan is? Wat een moeilijke vraag (lacht). Kijk, wat mij interesseert in het verhaal is dat Sneeuwwitje nooit haar eigen moeder heeft gekend. Ze is gestorven in het kraambed. Dat is meteen een gruwelijke start van het sprookje. Daarna komt die stiefmoeder die haar verstoot uit het paleis. Ik wilde dus het verhaal van die moeder meer aan bod laten komen en dat wat opentrekken naar allerlei wreedheden. Niet alleen de wreedheden van sprookjes, maar ook de wreedheid die je ziet bij kinderen op school. Mijn Sneeuwwitje belandt via haar stiefmoeder bijvoorbeeld in een school voor probleemkinderen, in een echte vuilbak. Ze probeert het gemis aan haar moeder een plek te geven en gaat na een tijd ook een beetje die gruwelijke kant op. Het is best wel hard.”

Sprookjes zijn nu eenmaal hard. Hans en Grietje heeft bijna de sfeer van Dutroux. En toch hebben ze zo’n zeemzoet imago. Hanneke Paauwe: “Ja, terwijl kinderen houden van horror, griezel en leedvermaak. Wist je trouwens dat er in het echte sprookje ook nog een wurgriem opduikt? Die donkere kant wil ik meegeven met iets poëtisch. Die 77 vergiften staan voor de giftige planten waarin Sneeuwwitje zich gespecialiseerd heeft. Meer mag ik misschien niet verklappen. Ik wil nog wel zeggen dat ik heel blij ben met de actrice (Greet Verstraete, red.). Het is echt een Sneeuwwitje. Eerst had ik het idee om haar in de glazen kist te laten liggen, met het publiek er omheen. Gelukkig heb ik beslist om haar eruit te laten komen. (lacht)”

Is de locatie van Linkeroever voor jou belangrijk? Hanneke Paauwe: “Ik heb het stuk niet speciaal voor zo’n locatie geschreven. Mijn Sneeuwwitje is wel Miss Universe geworden. Ze heeft veel gereisd en allerlei nationaliteiten ontmoeten. Dus ik ben er zeker van dat het iedereen zal aanspreken. Daar ben ik helemaal voor. Ik heb vernomen dat blok-bloc een soort opvolger wordt van Hotel Ideal*. Dat vond ik super. Als het zoiets wordt, kan ik het alleen maar toejuichen.” *een gelijkaardig festival dat Laika en Villanella enkele jaren geleden organiseerden.

EEN APPARTEMENT VAN HANNEKE PAAUWE, GREET VERSTRAETE EN VILLANELLA.

17, 18 EN 19 APRIL. CENTRAAL VERZAMELPUNT: TENT OP HET BASKETBALVELD, $ERNEST CLAESSTRAAT (PLEIN VAN MUZIEK IN DE WIJK).

VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE BINNENINBLOK-BLOC N49A

WAASLANDTUNNEL CHARLES DE COSTERLAAN

N49A

GLORIANTLAAN

WAASLANDTUNNEL

FREDERIK VAN EEDENPLEIN

SCHE

LDE

ERNEST CLAESSTRAAT

HALEWIJNLAAN

WILLEM ELSSCHOTSTRAAT

CHARLES DE COSTERLAAN

M BLANCEFLOERLAAN

BLANCEFLOERLAAN BLANCEFLOERLAAN

SINT-A

NNAT

UNNE

L

IN EN TUSSEN DE APPARTEMENTSGEBOUWEN VAN EUROPARK OP DE ANTWERPSE LINKEROEVER EEN PROJECT VAN CULTUURCENTRUM LINK, LAIKA EN VILLANELLA MET MEDEWERKING VAN ALO, ANTWERPEN BOEKENSTAD, BAOBAB, BLACK VLAMING, C.A.A.D., DC TER WELEN, EUROTEAM, FROE FROE EN FIXKES, GENOOTSCHAP ANNEKE MOSSEL, HELO, KIDS, KLANKJORUM, KOPSPEL, LINK, LINKERWOOFER, LUXEMBURG, MORGUEN, PASH, RADIO MINERVA, RODE KRUISOPVANGCENTRUM VOOR ASIELZOEKERS, SAMENLEVINGSOPBOUW, SINTANNACOLLEGE, TOP HAT, WERELDWINKEL LO EN VELE, VELE ANDEREN. MET DE STEUN VAN CULTUURANTENNE LINKEROEVER, DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN, WOONHAVEN EN DE VLAAMSE OVERHEID

www.blok-bloc.be CULTUURCENTRUM LINK

V.U. WIM SMET, BOOMGAARDSTRAAT 215, 2018 ANTWERPEN / REDACTIE: DOMINIQUE PIEDFORT & CAROLINE FRANSENS / VORMGEVING/ONTWERP: SAM DE BUYSSCHER – WWW.TOYFACTORY.BE / WWW.REPUBLIKA.BE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.